KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007"

Transkriptio

1 KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 7 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA

2 SISÄLTÖ Päätelmät 3 Johdanto 5 Yritysten lukumäärä 6 Liikevaihto 1 Henkilöstömäärä 16 Tietoja aineistosta 23 Liite 1: Toimialojen sisältö Liite 2: Indikaattorien määritelmät 27 Painopaikka 7 2

3 PÄÄTELMÄT YLEISKUVA Korkeasuhdanne jatkuu vauhdikkaana Kanta- Hämeessä vuonna 6 ja useilla toimialoilla voidaan puhua kasvun kiihtymisestä talvella 6 7. Yritysten liikevaihto kasvaa kaikilla tässä katsauksessa tarkastavalla toimialoilla. Tarkasteluajanjakson viimeisten 12 kuukauden kasvu suhteessa edelliseen jaksoon on teollisuudessa kahdeksan prosenttia ja rakentamisessa viisi prosenttia. Palvelutoimialat kasvoivat myös kuudesta ja kahteentoista prosenttia. Asetelman tekee mielenkiintoiseksi se, että palvelutoimialojen liikevaihto on kasvanut Kanta-Hämeessä muuta maata nopeammin, mutta teollisuuden ja rakentamisen liikevaihto ei ole pysynyt koko maan tahdissa. Yritysten lukumäärän kehitys jatkuu samankaltaisena kuin aiemmin. Teollisuusyritysten määrä vähenee, lukuun ottamatta perusmetalliteollisuutta. Rakennusyritysten määrä on hieman vähentynyt ja palveluissa yritysten lukumäärän kasvu on tapauskohtaista. Kanta-Hämeen hyvä taloudellinen tilanne näkyy myös henkilöstömäärissä, sillä ainoastaan elintarviketeollisuudessa ja kone- ja laiteteollisuudessa nähdään henkilöstön vähentymistä. Puutuoteteollisuudessa ja palveluissa henkilöstömäärä kasvaa viimeisten 12 kuukauden aikana keskimäärin neljästä viiteen prosenttia. TEOLLISUUSYRITYSTEN LUKUMÄÄRÄN VÄHENEMI- NEN JATKUU Teollisuusyritysten väheneminen Kanta- Hämeessä jatkuu. Vaikka vuoden 6 tiedot todennäköisesti päivittyvät ylöspäin, ei voida puhua neljän prosentin revisoitumisesta, jonka verran teollisuusyritysten määrä näyttäisi vähenevän. Tarkasteltavista teollisuuden toimialoista muun muassa perusmetallisteollisuuteen on syntynyt uusia yrityksiä. Rakentamisen alan yritysten lukumäärä näyttää hieman vähenevän. Kaupan yritysten lukumäärä jatkaa laskuaan, mikä johtunee keskittämisen vaikutuksista. Yhteensä kaupan yrityksiä on vuonna 6 noin 7 vähemmän vuonna kuin vuotta aiemmin. Palveluissa yritysten lukumäärän kasvu on tapauskohtaista. Majoitus- ja ravitsemispalveluissa, liikennepalveluissa sekä yksityisissä yrityspalveluissa yritysten määrä vähenee. Viime mainitun alan yritysten väheneminen on seurausta vuoden 5 perustamisaallosta. Sen sijaan yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa ja muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa yritysten määrä lisääntyy KORKEASUHDANTEESSA L IIKEVAIHTO ON KASVANUT KAIKILLA TOIMIALOILLA Jatkuva korkeasuhdanne näyttäytyy kasvuna kaikilla toimialoilla. Kanta-Hämeen teollisuuden liikevaihto kasvaa edelleen yhä vauhdikkaammin. Erityisen myönteisesti tarkasteltavien viimeisten 12 kuukauden aikana liikevaihtoaan kasvattaneita teollisuustoimialoja ovat huonekaluteollisuus sekä kone- ja laiteteollisuus. Vaikka kaikkien tarkasteltavien toimialojen liikevaihto on kasvussa, näyttäisi kasvu kuitenkin hidastuvan muun muassa elintarviketeollisuudessa. Teollisuuden toimialoista ainoastaan kone- ja laiteteollisuus on pysynyt koko maan kasvuvauhdissa. Rakentamisen alalla liikevaihto on kasvanut viimeisten 12 kuukauden aikana noin viisi prosenttia. Kanta-Hämeessä palvelutoimialat kasvattavat liikevaihtoaan vilkkaammin kuin muualla Suomessa. Palvelujen liikevaihto on kasvanut kuudesta kahteentoista prosenttia. Kasvuvauhti näyttäisi kiihtyvän erityisesti majoitus- ja ravitsemispalveluissa. KORKEASUHDANNE NÄKYY JO TYÖLLISYYDESSÄ Korkeasuhdanteesta riippumatta henkilöstömäärä kokonaisuudessaan vähenee teollisuudessa. Tilaston viimeisten kuluneen 12 kuukauden väheneminen on noin puoli prosenttia. Kuitenkin perusmetalli- sekä puutuoteteollisuudessa henkilöstömäärä kasvaa yhdestä kuuteen prosenttiin. Elintarvike- sekä kone- ja laiteteollisuudessa vähenemä on 2 3,5 prosenttia. Ra- 3

4 kentamisen alalla henkilöstömäärä on kasvanut käytännössä koko -luvun ja kasvua on kertynyt viimeisten 12 kuukauden aikana 4,3 prosenttia. Kanta-Hämeen työllisyystilannetta on parantanut erityisesti palvelusektori. Keskimäärin henkilöstömäärä on kasvanut Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seutukuntien alueella palvelualoilla neljästä kuuteen prosenttia. Tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstömäärä on kasvanut miltei viisi prosenttia, mikä lukumääräisesti on suurinta kasvua. Kaikilla palvelualoilla henkilöstömäärä on kasvanut yhtämittaisesti vuodesta 5. Vallitseva korkeasuhdanne näyttäisi siis heijastuvan hyvin palvelualoille. 7,9 % 3,1 % 2,6 % 11,1 % 8,6 % 13, % 5, % 6,3 % 9,7 % 7,3 % 11,5 % 7,7 % 11,2 % D: Teollisuus DA: Elintarviketeollisuus DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 361: Huonekalujen valmistus DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus F: Rakentaminen G: Tukku- ja vähittaiskauppa H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % 12 % 14 % Kuva 1: Liikevaihdon vuosimuutos Kanta-Hämeessä 5/6 4/7 suhteessa edelliseen jaksoon. Teollisuudessa ja rakentamisessa tarkasteluaika on kuukauden varhaisempi kuin muilla toimialoilla. -,6 % -3,5 % -2,1 % 4,2 %,9 % 4,3 % 4,7 % 5,9 % 4,3 % 5,1 % 4,4 % 3,5 % 8,9 % D: Teollisuus DA: Elintarviketeollisuus DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 361: Huonekalujen valmistus DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus F: Rakentaminen G: Tukku- ja vähittaiskauppa H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -4 % -2 % % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Kuva 2: Henkilöstömäärän vuosimuutos Kanta-Hämeessä 5/6 4/7 suhteessa edelliseen jaksoon. 4

5 JOHDANTO Kanta-Hämeen toimialakatsaus kuvaa alueen yksityisen yritystoiminnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä toimialoittain viime kuukausina. Lisäksi raportista ilmenee yritysten lukumäärän kehitys. Aineistoa tarkasteltaessa on pidettävä mielessä muutamia seikkoja. Ensinnäkin raportissa esitetyt kuvaajat esittävät liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta vain muutosta suhteessa vuoden tilanteeseen. Nämä indeksit eivät kuvaa euro- tai henkilömäärää, vaan sitä onko toimiala kasvanut vai supistunut. Liikevaihdoltaan tai henkilöstömäärältään pieni toimiala saattaa kasvaa nopeasti, mikä näyttäytyy jyrkästi nousevana käyränä. Tämä ei välttämättä merkitse sitä, että kasvu olisi euroina tai työpaikkoina mitattuna suuri. Toinen merkille pantava asia on se, että raportin tiedot kuvaavat vain yksityistä yritystoimintaa. Tämä on huomioitava erityisesti sellaisilla palvelutoimialoilla kuin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Julkinen palvelutoiminta on tämän raportin ulkopuolella. Kolmanneksi, viimeisten kuukausien tiedot ovat epävarmoja. Aineisto poikkeaa normaaleista tilastoista siten, että tietojen viive nykyhetkestä taaksepäin on lyhyempi vain noin neljä kuukautta. Toimialakatsaus tarjoaa siis tuoreinta tietoa alueen yritystoiminnasta. Tilastojen kokoaminen ja tiedon varmentuminen vie aina aikansa, normaalisti yhdestä kahteen vuoteen. Käsillä olevien liiketoiminnan kuukausikuvaajien eli suhdanneindikaattoreiden tilastointia on nopeutettu, mutta tässäkin tapauksessa tiedot varmistuvat lopullisiksi faktoiksi vasta vuoden viiveellä. Aikasarjan viimeisen kuuden kuukauden tiedot eivät ole ehdottomia faktoja. Varsinkin yritysten lukumäärän kuvaajat ovat viimeisten kuukausien osalta liian pieniä. Tätä tietojen tarkentumista sekä indikaattorien määrittelyä kuvataan tarkemmin raportin lopussa luvussa Tietoja aineistosta. Tilastokeskuksesta tilattu lähdeaineisto perustuu kuuden organisaation yhteishankintaan. Varsinainen julkaisu tehdään kuitenkin erikseen Kanta-Hämeestä ja Kanta-Hämeestä. Tämän toimialakatsauksen aineistojen hankinnan Tilastokeskukselta ovat rahoittaneet seuraavat organisaatiot: Hämeen liitto Päijät-Hämeen liitto Hämeen TE-keskus Hämeen kauppakamari LAKES, Lahden alueen kehittämisyhtiö Aineistojen yhteishankinnasta on käytännössä vastannut Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus, Verkkotietokeskus, joka on osallistunut myös perustamiskustannuksiin. Toimialakatsaus on tarkoitettu kaikille alueen yritystoiminnan tilasta kiinnostuneille: asukkaille, yrityksille, järjestöille, tiedotusvälineille, oppilaitoksille ja tutkijoille. Aineistoa hyödynnetään alueen yritystoiminnan kehittämisessä, rahoittajaorganisaatioiden omassa toiminnassa sekä yhteistyöhön perustuvissa toimiala- ja klusterityöryhmissä. Lisätietoja aineistosta antavat yhteishankintaan osallistuvien organisaatioiden edustajat: Jukka Ojanen ja Anja Uusitalo, Hämeen liitto Jukka Mikkonen, Kanta-Hämeen liitto Jukka Vepsäläinen ja Joni Vainikka, Hämeen TEkeskus Harri Metsänen, Hämeen kauppakamari Antti Iso-Sipilä, LAKES Lahden alueen kehittämisyhtiö Päivi Pulkkinen ja Heli Paalamo, Verkkotietokeskus tiedon lähde on Tilastokeskuksen Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Toimialakatsauksen on laatinut lopulliseen muotoonsa Joni Vainikka Hämeen TE-keskuksesta. 5

6 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ Yrityksiä on lukumääräisesti eniten kaupan ja yksityisten yrityspalveluiden ja rakentamisen aloilla sekä palvelualoilla yleensä, missä yritykset ovat keskimäärin pieniä 1. Kanta-Hämeen teollisuudenaloista eniten yrityksiä on metalliteollisuudessa. Muutamalla tarkasteltavalla teollisuustoimialalla on maakunnassa alle sata yritystä. G: Tukku ja vähittäiskauppa K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut F: Rakentaminen I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus DA: Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 361: Huonekalujen valmistus Kuva 3: Yritysten lukumäärä eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä joulukuussa 6. TEOLLISUUS Teollisuusyritysten lukumäärä supistuu Kanta-Hämeessä. Vuonna 6 teollisuusyrityksiä oli keskimäärin vain 84. Vaikka tämä luku tullee päivittymään noin kaksi prosenttia suuremmaksi, on selvää, että teollisuusyritysten määrä vähenee Kanta-Hämeessä. Perusmetalliteollisuuden yritysmäärä kasvoi hieman -luvun alussa. Vuonna 5 yritysten lukumäärän kasvu tasaantui ja vuonna 6 perusmetalliteollisuuden yrityksiä on noin 19 kappaletta Kuva 4: Yritysten lukumäärä kuukausittain eräillä teollisuudenaloilla Kanta-Hämeessä Tarkasteltavissa palvelualojen ja rakentamisen alan toimipaikoissa yli 9 prosentissa on vähemmän kuin 1 henkilöä. Vastaavia pieniä yrityksiä on teollisuustoimialoilla 65 8 %. 6

7 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/ Koneiden ja laitteiden valmistuksen yritysten määrä pieneni vuonna 6, vaikka määrä hieman kasvoikin vuoden loppuun tultaessa. Kokonaismäärä koneiden ja laitteiden valmistuksessa on noin 115. Sahatavaran ja puutuotteiden sekä huonekalujen valmistuksen yritykset ovat vähentyneet -luvulla suhteellisen tasaista tahtia. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa yritysten määrä on vähentynyt voimakkaasti vuosina 5 ja 6. Viime vuonna niitä oli noin 7 kappaletta. Huonekalujen valmistuksen yritysten määrä on painunut alle, ja vuonna 5 alkanut hienoinen kasvu on tyrehtynyt keväällä 6. DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus DA: Elintarviketeollisuus 361: Huonekalujen valmistus Kuva 5: Yritysten lukumäärä kuukausittain eräillä teollisuudenaloilla Kanta-Hämeessä Tämän aineiston ulkopuolelta voidaan todeta, että muillakin teollisuuden aloilla yritysten lukumäärät ovat vähentyneet 2. Joillakin toimialoilla yritysten määrän kehitys on tasaantunut, mutta teollisuusyritysten lisääntymisestä ei voida Kanta-Hämeen maakunnassa puhua. Kuvioita tarkasteltaessa on syytä huomioida, että viimeisten kuukausien osalta yritysten kertymä (rekisteröityminen) tilastoon on puutteellista. Yrittäjäkunnan ikääntymisen seurauksena tarve yritysten sukupolvenvaihdoksiin kasvaa tulevina vuosina. Todennäköisesti kaikille teollisuusyrityksille ei löydy jatkajaa, minkä vuoksi on odotettavissa, että osa yrityksistä joko lopettaa toimintansa tai sulautuu yrityskaupan seurauksena kilpailijoihin. Vaikka poistuvien yritysten jättämät aukot markkinoilla ovat omiaan kiihdyttämään uusyritysperustantaa, yritysten kokonaislukumäärä teollisuudessa tuskin pitkällä aikavälillä lisääntyy. Tulevaisuudessa teollisuusyritysten lukumäärää ovat omiaan vähentämään kilpailun kiristyminen, kasvavat tehokkuus ja tuottavuusvaatimukset, teknologian kiihtyvä kehitys, omistuksen keskittyminen, fuusiot, yrityskoon kasvu ja yritysten pääkonttoreiden poismuutto alueelta globaalin kilpailun myötä. Arvioitaessa teollisuusyritysten lukumäärää tulevaisuudessa on vaikeaa löytää perusteita merkittäville lisäyksille. Yksittäisillä toimialoilla ja liiketoiminnan lohkoilla voi asetelma olla toki toinen. 2 Tilastokeskus (7). Aloittaneet ja lopettaneet yritykset <http://pxweb2.stat.fi/database/statfin/yri/aly/aly_fi.asp>. 7

8 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 RAKENTAMINEN Kuva 6: Rakennusalan (tol F) yritysten lukumäärä kuukausittain Kanta-Hämeessä Rakentamisen toimialalla yritysten lukumäärä on viime vuosina kasvanut Kanta-Hämeessä kaikkein eniten. Yritykset ovat lisääntyneet vuosituhannen vaihteen jälkeen nopeasti. Vuonna 4 yritysten määrä lisääntyi 12 prosenttia ja vuonna 5 kuusi prosenttia. Vuoden 6 tiedot päivittyvät todennäköisesti voimakkaasti, ja on oletettavaa, että tysten määrä ei vuonna 6 vähentynyt merkittävästi. Suuri osa rakentamisen alan yrityksistä on pieniä alle 1 hengen yrityksiä. KAUPPA Kaupan toimialan (tol G) yritykset vähenivät pitkään -luvun molemmin puolin. Kuitenkin vuosina 3 ja 4 kaupan yritysten määrä kasvoi 1,5 prosenttia. Kahtena viime vuotena yritysmäärä on hieman vähentynyt. Vuoden 6 määrät tulevat päivittymään vielä hieman korkeammaksi noin 1 6 yritykseen. Se, että kaupan yritysmäärä kasvaa kertoo osittain siitä, että lisääntyvän väkimäärän palvelutarpeet lisääntyvät. Kuva 7: Tukku- ja vähittäiskaupan (tol G) yritysten määrä kuukausittain Kanta-Hämeessä

9 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 PALVELUT Kanta-Hämeessä ylivoimaisesti eniten yrityksiä on palvelutoimialoilla tosin yritykset ovat keskimäärin pieniä. Paitsi että palvelualan yrityksiä on paljon, ne myös pääsääntöisesti lisääntyvät koko ajan Näyttää siltä, että Kanta-Hämeessä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (tol H) ja kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen (tol I) toimialoilla yritysten lukumäärä pysyttelee vuodesta toiseen samalla tasolla. Liikennepalveluissa on noin 68 yritystä ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa noin 33 yritystä. Molemmilla toimialoilla on nähtävissä hienoista kausivaihtelua, siten että yritysten lukumäärä kasvaa hieman kesäkuukausiksi. K: Kiinteistö- vuokraus- ja tutkimuspalvelut I: Liikenne O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) Kuva 8: Yritysten lukumäärä kuukausittain eräillä palvelualoilla Kanta-Hämeessä Sen sijaan muiden yhteiskunnallisten henkilökohtaisten palvelujen (tol O) ja sosiaali- ja terveyspalvelujen (tol N) yritykset lisääntyvät. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden yritysten lukumäärä kasvaa kahdesta kolmeen prosenttiin vuodessa, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kasvuvauhti on vielä rivakampaa, sillä toimiala on lukumääräisesti pienempi. Yksityisten yrityspalveluiden (tol K) noin 18 yrityksen lisäys vuonna 5 oli erittäin nopeaa. Vuonna 6 pitkän aikavälin kasvu palasi uomiinsa ja toimialan yrityksiä on keskimäärin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Silti on todettava, että vuoden 6 yksityisten yrityspalveluiden yritysten lopullisesta lukumäärästä on vielä liian aikaista vetää johtopäätöksiä. Palvelutoimialoilla yritysten lukumäärä jatkanee kasvuaan tulevaisuudessa. Erityisesti kasvavia toimialoja lienevät yksityiset koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Viimeksi mainittujen kysyntää lisää väestön ikääntyminen. Myös henkilökohtaiset hyvinvointipalvelut sekä eri tyyppiset kulttuuriin, vapaa-aikaan ja viihtymiseen liittyvät palvelut tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. 9

10 LIIKEVAIHTO Tässä katsauksessa esiteltävät liiketoiminnan kuukausikuvaajat, jotka kuvaavat liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutosta, eivät kerro toimialan absoluuttisesta suuruudesta tai pienuudesta. Tämän vuoksi on välttämätöntä luoda katsaus toimialojen todellisiin kokoeroihin. Nopeallakaan kasvulla tai supistumisella ei ole kokonaisuuden kannalta kovin suurta merkitystä, jos toimiala on kovin pieni. Toisaalta pienikin kasvu tai supistuminen suurella toimialalla tuottaa merkittäviä määrällisiä muutoksia. Liikevaihdon euromääräisiä tietoja ei ole käytettävissä yhtä tuoreelta ajalta kuin liiketoiminnan kuukausikuvaajien muutosindeksit ovat. Vuoden 5 lopullinen tilastotieto kuvaa kuitenkin hyvin toimialojen kokoeroja. Nämä suuruussuhteet eivät muutu muutamassa vuodessa merkittävästi. G: Tukku- ja vähittäiskauppa DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus F: Rakentaminen DA: Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 361: Huonekalujen valmistus Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus Milj. Kuva 9: Yksityisten yritystoimipaikkojen liikevaihto eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä vuonna 5. TEOLLISUUS Kanta-Hämeen maakunnassa teollisuuden (tol D) liikevaihdon kasvu kiihtyy vuonna 6. Vuoden 6 kaikkina neljänneksinä liikevaihto kohoaa neljästä kahdeksaan prosenttia verrattuna aiempiin vastinjaksoihin ja yhteensä kasvua kertyy kahdeksan prosenttia. Kasvu jatkuu ripeämpänä vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä. Koko maassa teollisuuden liikevaihto nousee vuonna 6 vieläkin reippaammin, 13,2 prosenttia. Myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä koko maan teollisuuden liikevaihto kasvaa nopeasti, joskin hitaammin kuin Kanta-Hämeessä. Teollisuuden toimialoista elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksen (tol DA) liikevaihto kasvaa maltillisesti Kanta-Hämeessä, runsaat kolme prosenttia vuonna 6. Liikevaihdon kehitys piristyy vuoden 5 loppua kohden ja kehitys jatkuu vielä vuoden 6 ensimmäiselle neljännekselle, jolloin liikevaihto kasvaa yli kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vuoden 6 loppua kohti liikevaihdon kasvu hidastuu. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä elintarviketeollisuuden liikevaihto piristyy ja kasvaa jälleen reilut neljä prosenttia vuoden 6 vastaavasta 1

11 Indeksi = Indeksi = Indeksi = TEOLLISUUS ELINTARVIKETEOLLISUUS , Suomi Kuva 1: Liikevaihdon kehitys Kanta-Hämeen teollisuudessa (tol D) 7. ajanjaksosta. Valtakunnallisesti elintarviketeollisuus kasvaa noin kuuden prosentin vuosivauhtia. Sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen (tol DD) toimialan liikevaihto kasvaa vuoden 6 aikana 4,5 prosenttia Suurin osa kasvusta selittyy hyvällä alkuvuodella, sillä ensimmäisen neljänneksen kasvuprosentti on 11. Kuitenkin kasvu näyttäisi hidastuvan vuoden 6 loppupuolella ja vuoden 7 ensimmäinen neljännes osoittaa 1,7 prosentin vähennystä. Koko maassa sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen liikevaihto kasvaa vuonna 6 runsaat yhdeksän prosenttia. Kanta-Hämeen metalliteollisuudessa (tol DJ ja DK) liikevaihto kasvaa vuonna 6 vajaat viisi prosenttia vuoteen 5 verrattuna. Vuoden 6 toisella neljänneksellä toimialan liikevaihto kääntyy vajaan kahden prosentin laskuun alkuvuoden lähes kolmen prosentin kasvun jälkeen. Vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi liki 29 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä kuusi prosenttia vuoden 5, Suomi Kuva 11: Liikevaihdon kehitys Kanta-Hämeen elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa (tol DA) SAHATAVARA- JA PUUTUOTETEOLLISUU S, Suomi Kuva 12: Liikevaihdon kehitys sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa (tol DD) Kanta-Hämeessä 7. vastaaviin neljänneksiin verrattuna. Metalliteollisuudella menee hyvin vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä, sillä liikevaihto kasvoi 19 prosenttia aiempaan verrattuna. 11

12 Indeksi = Indeksi = Indeksi = Indeksi = PERUSMETALLITEOLLISUUS 2 KONE- JA LAITETEOLLISUUS , Suomi Kuva 13: Liikevaihdon kehitys metallien jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa (tol DJ) Kanta-Hämeen maakunnassa 7., Suomi Kuva 16: Liikevaihdon kehitys koneiden ja laitteiden valmistuksessa (tol DK) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. METALLITEOLLISUUS HUONEKALUTEOLLISUUS , Suomi Kuva 14: Liikevaihdon kehitys metalliteollisuudessa (tol DJ ja DK) Kanta- Hämeen maakunnassa 7. Kuva 15: Liikevaihdon kehitys Kanta-Hämeen huonekalujen valmistuksessa (tol 361) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. (, Suomi käsittää myös muun valmistuksen (tol ). Huonekalujen valmistus kattaa noin % toimialan liikevaihdosta). 12

13 Indeksi = Maakunnan metalliteollisuuden kasvusta suurin osa on kone- ja laiteteollisuuden kasvua. Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (tol DJ) kasvaa vuonna 6 runsaat kolme prosenttia. Alkuvuonna liikevaihto on yhdestä kahteen prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja loppuvuonna viidestä kuuteen prosenttia suurempi. Liikevaihdon kasvu näyttäisi kiihtyvän, sillä vuoden 7 ensimmäisenä neljänneksellä kasvua kertyy miltei 13 prosenttia. Koko maassa perusmetalliteollisuus kasvaa vuonna 6 huimat 28 prosenttia. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa (tol DK) liikevaihdon kehitys vaihtelee vuoden 6 eri neljänneksillä. Tammi-maaliskuussa 6 liikevaihtoon kertyi kasvua vajaat viisi prosenttia mutta huhti-kesäkuussa liikevaihto laski vajaat kuusi prosenttia. Heinä-syyskuussa koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi liki 29 prosenttia ja loka-joulukuussa lähes seitsemän prosenttia vuoden 5 vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Koko vuonna 6 toimialan liikevaihto kasvoi lähes seitsemän prosenttia vuoteen 5 verrattuna. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto toimialalla kasvaa yli 31 prosenttia. Koko maassa koneja laiteteollisuus kasvaa vuonna 6 noin 13 prosenttia. Huonekalujen valmistuksen (tol 361) liikevaihto kasvoi vuoden 6 kaikilla neljänneksillä yli 1 prosenttia, ensimmäisellä neljänneksellä liki prosenttia. Koko vuoden 6 liikevaihto oli maakunnassa runsaat 15 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu hieman hidastuu, mutta kasvaa silti kahdeksan prosenttia vastinajanjaksoon verrattuna. RAKENTAMINEN 1 1 Kanta-Hämeen maakunnan rakentamisen (tol F) liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 6 edelliseen vuoteen verrattuna. Hidastuminen koskettaa toista ja kolmatta neljännestä, jolloin liikevaihto ei juuri kasva. Ensimmäinen ja neljäs neljännes ovat selvästi tuottoisampia rakentamisen alalla vuonna 6 kuin vuotta aiemmin. Vuonna 6 liikevaihto on 4,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 5 ja kasvu oli siis hitaampaa kuin koko maan tasolla. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä rakentamisessa saavutettiin yli 14 prosentin lisäys, kun vastaava muutos koko maassa oli noin 2 prosenttia., Suomi Kuva 17: Liikevaihdon kehitys rakentamisessa (tol F) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. 13

14 Indeksi = Indeksi = KAUPPA 1 1 Kanta-Hämeen tukku- ja vähittäiskaupan (tol G) liikevaihto vuonna 6 on viisi prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvaa yli 11 prosenttia, muilla neljänneksillä hieman maltillisemmin. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä kaupan liikevaihdon kasvu Kanta-Hämeessä oli vajaat yhdeksän prosenttia edellisvuodesta, ollen samalla tasolla kuin vastaava muutos koko maassa. Vuonna 6 koko maan liikevaihto tukku- ja vähittäiskaupassa kasvaa hieman nopeammin., Suomi Kuva 18: Liikevaihdon kehitys tukku- ja vähittäiskaupassa (tol G) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. PALVELUT Kanta-Hämeen majoitus- ja ravitsemistoiminnan (tol G) liikevaihto kasvoi merkittävästi vuonna 6 ollen reilut 1 prosenttia edellisvuotta suurempi. Toimialan liikevaihto kasvaa ripeästi vuoden 6 kaikilla neljänneksillä. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä kaupan liikevaihto kasvaa vielä yli kahdeksan prosenttia vuoden 6 vastaavasta neljänneksestä. 1 1 MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELU T Liikennepalveluiden (tol I) toimialan liikevaihto piristyy vuonna 6 ollen reilut yhdeksän prosenttia suurempi kuin vuonna 5. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä liikennepalveluiden liikevaihdon kasvu oli runsaat kaksi prosenttia vuoden 6 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna., Suomi Kuva 19: Liikevaihdon kehitys majoitus- ja ravitsemispalveluissa (tol H) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. 14

15 Indeksi = Indeksi = Indeksi = LIIKENNEPALVELUT YKSITYISET YRITYSPALVELUT , Suomi Kuva 21: Liikevaihdon kehitys kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä (tol I) Kanta-Hämeen maakunnassa YKSITYISET TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Kuva 22: Liikevaihdon kehitys yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (tol N) Kanta-Hämeen maakunnassa 7., Suomi Kuva 2: Liikevaihdon kehitys kiinteistö, vuokraus ja tutkimuspalveluissa (tol K) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. Kanta-Hämeen maakunnan yksityisten yrityspalveluiden (tol K) liikevaihdon kasvu nopeutuu vuonna 6; kasvua kertyy lähes 12 prosenttia vuoteen 5 verrattuna. Liikevaihto kasvaa erityisesti vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin liikevaihto kasvaa noin 22 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 7 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu hidastuu, ollen 2,5 prosenttia suurempi. Koko maan yksityisten yrityspalveluiden liikevaihto nousi reippaasti, yli kymmenen prosenttia vuonna 6. Yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden (tol N) liikevaihto jatkaa ripeää kasvuaan Kanta-Hämeessä myös vuonna 6. Liikevaihto kohoaa runsaat 13 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu jää prosenttiin. Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden liikevaihto on kas- 15

16 Indeksi = 1 1 MUUT YHTEISK. JA HENKILÖKOHT. PALVELUT vanut tarkasteltavista toimialoista selvästi nopeimmin -luvun alussa. Kanta-Hämeen maakunnan muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialan (tol O) liikevaihto kasvaa voimakkaasti vuonna 6. Kasvua kertyy yli 1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suotuisa kehitys jatkuu myös vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä. Koko maassa toimialan liikevaihto nousi hieman maltillisemmin eli noin kahdeksan prosenttia vuonna 6 ja vuoden 7 alussa., Suomi Kuva 23: Liikevaihdon kehitys muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa (tol O) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Tässä katsauksessa esiteltävät liiketoiminnan kuukausikuvaajat kuvaavat liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutosta. Ne eivät juuri kerro toimialan absoluuttisesta koosta. Tämän vuoksi on välttämätöntä luoda katsaus toimialojen kokoeroihin. Nopeallakaan kasvulla tai supistumisella ei ole kokonaisuuden kannalta kovin suurta merkitystä, jos toimiala on pieni. Toisaalta pienikin kasvu tai supistuminen suurella toimialalla tuottaa merkittäviä määrällisiä muutoksia. Henkilöstömäärätietoja ei ole käytettävissä yhtä tuoreelta ajalta kuin miltä liiketoiminnan kuukausikuvaajien muutosindeksit ovat. Vuoden 5 lopullinen tilastotieto kuvaa kuitenkin hyvin toimialojen kokoeroja. Nämä suuruussuhteet eivät muutu muutamassa vuodessa merkittävästi. Kanta-Hämeessä suurin yksityisen yritystoiminnan toimiala henkilöstömäärällä mitattuna on kauppa. Muiden toimialojen jakaumasta havaitaan, että liikevaihtoon verrattuna henkilöstö jakautuu toimialoille paljon tasapainoisemmin. Kaupan ja monien palvelualojen osalta on huomattava, että työpaikkojen määrä on tässä kuvattua henkilöstömäärää suurempi, koska mainituilla aloilla on paljon osa-aikaista työvoimaa. Tämän raportin henkilöstömäärän indikaattori kuvaa itse asiassa henkilötyövuosia, ei henkilöitä tai työpaikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi puolipäiväistä työntekijää muodostaa tässä yhden henkilön. 16

17 Indeksi = G: Tukku- ja vähittäiskauppa F: Rakentaminen K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus DA: Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 361: Huonekalujen valmistus Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus Kuva 24: Yksityisten yritystoimipaikkojen henkilöstömäärä eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä vuonna 5. TEOLLISUUS Kanta-Hämeen maakunnan teollisuudessa (tol D) henkilöstömäärä vähenee vuonna 6 vajaan prosentin vuoteen 5 verrattuna. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvaa lähes kolme prosenttia, mutta kääntyy laskuun saman vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuden henkilöstömäärä kasvaa lähes kaksi prosenttia vuoden 6 vastaavasta ajanjaksosta. Näiden tilastojen mukaan näyttäsi siltä, että maakunnan teollisuuden kausivaihtelu olisi tasoittumassa. 1 TEOLLISUUS Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa (tol DA) henkilöstömäärä vähenee vuonna 6 lähes kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon kertyy puoli prosenttia, mutta toisella neljänneksellä henkilöstömäärän kehitys kääntyy laskuun. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa henkilöstömäärä vähenee,2 prosenttia vuoden 6 ensimmäisestä neljänneksestä Sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa (tol DD) henkilöstömäärä laskee Kuva : Henkilöstömäärän kehitys teollisuudessa (tol D) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. vuonna 6 noin puoli prosenttia vuoteen 5 verrattuna. Vuoden 6 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä toimialan henkilöstömäärä vähenee reilut kolme prosenttia, mutta kääntyy vuoden puolivälissä nousuun. 17

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006 Hämeen liitto Häme Region Häme Region KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 6 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Tilanne alkuvuodesta 6 Hämeen liiton julkaisu V:83 Yritysten lukumäärä,

Lisätiedot

Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Kanta-Hämeen toimialakatsaus, 1/2007

Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Kanta-Hämeen toimialakatsaus, 1/2007 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Kanta-Hämeen toimialakatsaus, 1/27 Hämeen liitto 27 Sisällysluettelo Päätelmät 3 Johdanto 5 Yritysten lukumäärä 6 Liikevaihto 9 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, I / 2008

PÄIJÄT-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, I / 2008 1976 1977 1978 1979 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Indeksi: 1976 = 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, I / 28 16 14 12 1 Arvonlisäyksen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Rakennetiedot Jämsän matkailukeskus Laskettavan muuttujan vuositaso (YTR) Yritykset YTR:n mukaan Toimipaikat YTR:n mukaan Henkilöstömäärä (2015) 322 69 77

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2012 2013 2012

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Muutokset tilastoissa Aiempina vuosina Jämsän ja Himoksen matkailukeskuksia on tarkasteltu erikseen. Uusimmassa tilastossa laskenta pohjautuu päivitettyyn

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Karppanen (09) 1734 2656 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lappeenranta 1.10.2008 1.10.2008 A 1 Mihin suhdannetietoja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT 5/2013 Taitto: Etukannen kuvat: Ari Näpänkangas Pitkospuut, Jarmo Laitinen Matkailualue, Tarja Bäckman Viljakuivuri, Juha Hartikainen 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 1 TRENDIKATSAUS 2/2016 (19.8.2016) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 2015-2017 ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ALUETALOUDEN KEHITYKSEEN Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1 Liikevaihdon

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Tilanne 31.3.2017, julkaisuvapaa 4.7.2017 klo 10.00 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Seinäjoki 22.04.2008 Satu Elho (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Satu Elho (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Tampere 11.3.2009 11.03.2009 A 1 Jos taantuma määritellään vähintään puoli vuotta kestäneeksi

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Maakuntahallitus 25.8.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan lokakuun alussa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Jyväskylä 1.12.2009 1.12.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Rovaniemen seutukunnan suhdanteet

Rovaniemen seutukunnan suhdanteet Rovaniemen seutukunnan suhdanteet Sisältö 1. JOHDANTO... 3 Yleistä laskennasta ja sen tuloksista... 3 2. TOIMIALAKOHTAINEN SUHDANNEKUVAUS ROVANIEMEN SEUDULLA... 4 2.1 Teollisuus (TOL D)... 4 2.2 Rakentaminen

Lisätiedot

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Vertailu III-IV nelj. 2010 vs. III-IV nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus III-IV

Lisätiedot

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskus - Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takais... http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/11/ttvi_2009_11_2010-01-08_tie_001.html?tulosta Page 1 of 3 Teollisuustuotanto väheni

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan Suhdanteet Asiakastilaisuus Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan liikevaihtokuvaaja- ja myynnin määrä, kk Kaupan palkkasummakuvaajat, kk Kaupan varastotilastot, neljännesvuosi Kaupan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 Mark Rantala (09) 1734 3552 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Kuopio 12.11.2008 12.11.2008

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Turku 13.03.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Turku 13.03.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.03.2008 13.03.2008 A 1 A) Budjettirahoitteinen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2017

Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Tilanne 31.12.2016 #keskisuomi #kasvunmaakunta on totta, kovat kasvuluvut pöytään vuodelta 2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 3/2017 julkaistaan elokuun

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Marraskuu 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Oulu

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Oulu NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Oulu 29.10.2009 2009 A 1 Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa

Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa , joulukuu 2017 Kainuun yritysten liikevaihto kasvaa vahvasti Vuoden 2017 ensimmäisellä puolikkaalla yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti, mutta henkilöstömäärä maltillisemmin Liikevaihto kasvussa

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2010

Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Lokakuu 216 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Kauppa 2011 Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Liikevaihto suhteessa myyntipinta-alaan nousi noin 26 prosenttia vuodesta 2004 Suomen vähittäiskauppojen myyntipinta-ala oli yhteensä noin 9,6 miljoonaa

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot