KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007"

Transkriptio

1 KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 7 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA

2 SISÄLTÖ Päätelmät 3 Johdanto 5 Yritysten lukumäärä 6 Liikevaihto 1 Henkilöstömäärä 16 Tietoja aineistosta 23 Liite 1: Toimialojen sisältö Liite 2: Indikaattorien määritelmät 27 Painopaikka 7 2

3 PÄÄTELMÄT YLEISKUVA Korkeasuhdanne jatkuu vauhdikkaana Kanta- Hämeessä vuonna 6 ja useilla toimialoilla voidaan puhua kasvun kiihtymisestä talvella 6 7. Yritysten liikevaihto kasvaa kaikilla tässä katsauksessa tarkastavalla toimialoilla. Tarkasteluajanjakson viimeisten 12 kuukauden kasvu suhteessa edelliseen jaksoon on teollisuudessa kahdeksan prosenttia ja rakentamisessa viisi prosenttia. Palvelutoimialat kasvoivat myös kuudesta ja kahteentoista prosenttia. Asetelman tekee mielenkiintoiseksi se, että palvelutoimialojen liikevaihto on kasvanut Kanta-Hämeessä muuta maata nopeammin, mutta teollisuuden ja rakentamisen liikevaihto ei ole pysynyt koko maan tahdissa. Yritysten lukumäärän kehitys jatkuu samankaltaisena kuin aiemmin. Teollisuusyritysten määrä vähenee, lukuun ottamatta perusmetalliteollisuutta. Rakennusyritysten määrä on hieman vähentynyt ja palveluissa yritysten lukumäärän kasvu on tapauskohtaista. Kanta-Hämeen hyvä taloudellinen tilanne näkyy myös henkilöstömäärissä, sillä ainoastaan elintarviketeollisuudessa ja kone- ja laiteteollisuudessa nähdään henkilöstön vähentymistä. Puutuoteteollisuudessa ja palveluissa henkilöstömäärä kasvaa viimeisten 12 kuukauden aikana keskimäärin neljästä viiteen prosenttia. TEOLLISUUSYRITYSTEN LUKUMÄÄRÄN VÄHENEMI- NEN JATKUU Teollisuusyritysten väheneminen Kanta- Hämeessä jatkuu. Vaikka vuoden 6 tiedot todennäköisesti päivittyvät ylöspäin, ei voida puhua neljän prosentin revisoitumisesta, jonka verran teollisuusyritysten määrä näyttäisi vähenevän. Tarkasteltavista teollisuuden toimialoista muun muassa perusmetallisteollisuuteen on syntynyt uusia yrityksiä. Rakentamisen alan yritysten lukumäärä näyttää hieman vähenevän. Kaupan yritysten lukumäärä jatkaa laskuaan, mikä johtunee keskittämisen vaikutuksista. Yhteensä kaupan yrityksiä on vuonna 6 noin 7 vähemmän vuonna kuin vuotta aiemmin. Palveluissa yritysten lukumäärän kasvu on tapauskohtaista. Majoitus- ja ravitsemispalveluissa, liikennepalveluissa sekä yksityisissä yrityspalveluissa yritysten määrä vähenee. Viime mainitun alan yritysten väheneminen on seurausta vuoden 5 perustamisaallosta. Sen sijaan yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa ja muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa yritysten määrä lisääntyy KORKEASUHDANTEESSA L IIKEVAIHTO ON KASVANUT KAIKILLA TOIMIALOILLA Jatkuva korkeasuhdanne näyttäytyy kasvuna kaikilla toimialoilla. Kanta-Hämeen teollisuuden liikevaihto kasvaa edelleen yhä vauhdikkaammin. Erityisen myönteisesti tarkasteltavien viimeisten 12 kuukauden aikana liikevaihtoaan kasvattaneita teollisuustoimialoja ovat huonekaluteollisuus sekä kone- ja laiteteollisuus. Vaikka kaikkien tarkasteltavien toimialojen liikevaihto on kasvussa, näyttäisi kasvu kuitenkin hidastuvan muun muassa elintarviketeollisuudessa. Teollisuuden toimialoista ainoastaan kone- ja laiteteollisuus on pysynyt koko maan kasvuvauhdissa. Rakentamisen alalla liikevaihto on kasvanut viimeisten 12 kuukauden aikana noin viisi prosenttia. Kanta-Hämeessä palvelutoimialat kasvattavat liikevaihtoaan vilkkaammin kuin muualla Suomessa. Palvelujen liikevaihto on kasvanut kuudesta kahteentoista prosenttia. Kasvuvauhti näyttäisi kiihtyvän erityisesti majoitus- ja ravitsemispalveluissa. KORKEASUHDANNE NÄKYY JO TYÖLLISYYDESSÄ Korkeasuhdanteesta riippumatta henkilöstömäärä kokonaisuudessaan vähenee teollisuudessa. Tilaston viimeisten kuluneen 12 kuukauden väheneminen on noin puoli prosenttia. Kuitenkin perusmetalli- sekä puutuoteteollisuudessa henkilöstömäärä kasvaa yhdestä kuuteen prosenttiin. Elintarvike- sekä kone- ja laiteteollisuudessa vähenemä on 2 3,5 prosenttia. Ra- 3

4 kentamisen alalla henkilöstömäärä on kasvanut käytännössä koko -luvun ja kasvua on kertynyt viimeisten 12 kuukauden aikana 4,3 prosenttia. Kanta-Hämeen työllisyystilannetta on parantanut erityisesti palvelusektori. Keskimäärin henkilöstömäärä on kasvanut Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seutukuntien alueella palvelualoilla neljästä kuuteen prosenttia. Tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstömäärä on kasvanut miltei viisi prosenttia, mikä lukumääräisesti on suurinta kasvua. Kaikilla palvelualoilla henkilöstömäärä on kasvanut yhtämittaisesti vuodesta 5. Vallitseva korkeasuhdanne näyttäisi siis heijastuvan hyvin palvelualoille. 7,9 % 3,1 % 2,6 % 11,1 % 8,6 % 13, % 5, % 6,3 % 9,7 % 7,3 % 11,5 % 7,7 % 11,2 % D: Teollisuus DA: Elintarviketeollisuus DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 361: Huonekalujen valmistus DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus F: Rakentaminen G: Tukku- ja vähittaiskauppa H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % 12 % 14 % Kuva 1: Liikevaihdon vuosimuutos Kanta-Hämeessä 5/6 4/7 suhteessa edelliseen jaksoon. Teollisuudessa ja rakentamisessa tarkasteluaika on kuukauden varhaisempi kuin muilla toimialoilla. -,6 % -3,5 % -2,1 % 4,2 %,9 % 4,3 % 4,7 % 5,9 % 4,3 % 5,1 % 4,4 % 3,5 % 8,9 % D: Teollisuus DA: Elintarviketeollisuus DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 361: Huonekalujen valmistus DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus F: Rakentaminen G: Tukku- ja vähittaiskauppa H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -4 % -2 % % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Kuva 2: Henkilöstömäärän vuosimuutos Kanta-Hämeessä 5/6 4/7 suhteessa edelliseen jaksoon. 4

5 JOHDANTO Kanta-Hämeen toimialakatsaus kuvaa alueen yksityisen yritystoiminnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä toimialoittain viime kuukausina. Lisäksi raportista ilmenee yritysten lukumäärän kehitys. Aineistoa tarkasteltaessa on pidettävä mielessä muutamia seikkoja. Ensinnäkin raportissa esitetyt kuvaajat esittävät liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta vain muutosta suhteessa vuoden tilanteeseen. Nämä indeksit eivät kuvaa euro- tai henkilömäärää, vaan sitä onko toimiala kasvanut vai supistunut. Liikevaihdoltaan tai henkilöstömäärältään pieni toimiala saattaa kasvaa nopeasti, mikä näyttäytyy jyrkästi nousevana käyränä. Tämä ei välttämättä merkitse sitä, että kasvu olisi euroina tai työpaikkoina mitattuna suuri. Toinen merkille pantava asia on se, että raportin tiedot kuvaavat vain yksityistä yritystoimintaa. Tämä on huomioitava erityisesti sellaisilla palvelutoimialoilla kuin sosiaali- ja terveydenhuolto sekä muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Julkinen palvelutoiminta on tämän raportin ulkopuolella. Kolmanneksi, viimeisten kuukausien tiedot ovat epävarmoja. Aineisto poikkeaa normaaleista tilastoista siten, että tietojen viive nykyhetkestä taaksepäin on lyhyempi vain noin neljä kuukautta. Toimialakatsaus tarjoaa siis tuoreinta tietoa alueen yritystoiminnasta. Tilastojen kokoaminen ja tiedon varmentuminen vie aina aikansa, normaalisti yhdestä kahteen vuoteen. Käsillä olevien liiketoiminnan kuukausikuvaajien eli suhdanneindikaattoreiden tilastointia on nopeutettu, mutta tässäkin tapauksessa tiedot varmistuvat lopullisiksi faktoiksi vasta vuoden viiveellä. Aikasarjan viimeisen kuuden kuukauden tiedot eivät ole ehdottomia faktoja. Varsinkin yritysten lukumäärän kuvaajat ovat viimeisten kuukausien osalta liian pieniä. Tätä tietojen tarkentumista sekä indikaattorien määrittelyä kuvataan tarkemmin raportin lopussa luvussa Tietoja aineistosta. Tilastokeskuksesta tilattu lähdeaineisto perustuu kuuden organisaation yhteishankintaan. Varsinainen julkaisu tehdään kuitenkin erikseen Kanta-Hämeestä ja Kanta-Hämeestä. Tämän toimialakatsauksen aineistojen hankinnan Tilastokeskukselta ovat rahoittaneet seuraavat organisaatiot: Hämeen liitto Päijät-Hämeen liitto Hämeen TE-keskus Hämeen kauppakamari LAKES, Lahden alueen kehittämisyhtiö Aineistojen yhteishankinnasta on käytännössä vastannut Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus, Verkkotietokeskus, joka on osallistunut myös perustamiskustannuksiin. Toimialakatsaus on tarkoitettu kaikille alueen yritystoiminnan tilasta kiinnostuneille: asukkaille, yrityksille, järjestöille, tiedotusvälineille, oppilaitoksille ja tutkijoille. Aineistoa hyödynnetään alueen yritystoiminnan kehittämisessä, rahoittajaorganisaatioiden omassa toiminnassa sekä yhteistyöhön perustuvissa toimiala- ja klusterityöryhmissä. Lisätietoja aineistosta antavat yhteishankintaan osallistuvien organisaatioiden edustajat: Jukka Ojanen ja Anja Uusitalo, Hämeen liitto Jukka Mikkonen, Kanta-Hämeen liitto Jukka Vepsäläinen ja Joni Vainikka, Hämeen TEkeskus Harri Metsänen, Hämeen kauppakamari Antti Iso-Sipilä, LAKES Lahden alueen kehittämisyhtiö Päivi Pulkkinen ja Heli Paalamo, Verkkotietokeskus tiedon lähde on Tilastokeskuksen Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Toimialakatsauksen on laatinut lopulliseen muotoonsa Joni Vainikka Hämeen TE-keskuksesta. 5

6 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ Yrityksiä on lukumääräisesti eniten kaupan ja yksityisten yrityspalveluiden ja rakentamisen aloilla sekä palvelualoilla yleensä, missä yritykset ovat keskimäärin pieniä 1. Kanta-Hämeen teollisuudenaloista eniten yrityksiä on metalliteollisuudessa. Muutamalla tarkasteltavalla teollisuustoimialalla on maakunnassa alle sata yritystä. G: Tukku ja vähittäiskauppa K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut F: Rakentaminen I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus DA: Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 361: Huonekalujen valmistus Kuva 3: Yritysten lukumäärä eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä joulukuussa 6. TEOLLISUUS Teollisuusyritysten lukumäärä supistuu Kanta-Hämeessä. Vuonna 6 teollisuusyrityksiä oli keskimäärin vain 84. Vaikka tämä luku tullee päivittymään noin kaksi prosenttia suuremmaksi, on selvää, että teollisuusyritysten määrä vähenee Kanta-Hämeessä. Perusmetalliteollisuuden yritysmäärä kasvoi hieman -luvun alussa. Vuonna 5 yritysten lukumäärän kasvu tasaantui ja vuonna 6 perusmetalliteollisuuden yrityksiä on noin 19 kappaletta Kuva 4: Yritysten lukumäärä kuukausittain eräillä teollisuudenaloilla Kanta-Hämeessä Tarkasteltavissa palvelualojen ja rakentamisen alan toimipaikoissa yli 9 prosentissa on vähemmän kuin 1 henkilöä. Vastaavia pieniä yrityksiä on teollisuustoimialoilla 65 8 %. 6

7 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/ Koneiden ja laitteiden valmistuksen yritysten määrä pieneni vuonna 6, vaikka määrä hieman kasvoikin vuoden loppuun tultaessa. Kokonaismäärä koneiden ja laitteiden valmistuksessa on noin 115. Sahatavaran ja puutuotteiden sekä huonekalujen valmistuksen yritykset ovat vähentyneet -luvulla suhteellisen tasaista tahtia. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa yritysten määrä on vähentynyt voimakkaasti vuosina 5 ja 6. Viime vuonna niitä oli noin 7 kappaletta. Huonekalujen valmistuksen yritysten määrä on painunut alle, ja vuonna 5 alkanut hienoinen kasvu on tyrehtynyt keväällä 6. DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus DA: Elintarviketeollisuus 361: Huonekalujen valmistus Kuva 5: Yritysten lukumäärä kuukausittain eräillä teollisuudenaloilla Kanta-Hämeessä Tämän aineiston ulkopuolelta voidaan todeta, että muillakin teollisuuden aloilla yritysten lukumäärät ovat vähentyneet 2. Joillakin toimialoilla yritysten määrän kehitys on tasaantunut, mutta teollisuusyritysten lisääntymisestä ei voida Kanta-Hämeen maakunnassa puhua. Kuvioita tarkasteltaessa on syytä huomioida, että viimeisten kuukausien osalta yritysten kertymä (rekisteröityminen) tilastoon on puutteellista. Yrittäjäkunnan ikääntymisen seurauksena tarve yritysten sukupolvenvaihdoksiin kasvaa tulevina vuosina. Todennäköisesti kaikille teollisuusyrityksille ei löydy jatkajaa, minkä vuoksi on odotettavissa, että osa yrityksistä joko lopettaa toimintansa tai sulautuu yrityskaupan seurauksena kilpailijoihin. Vaikka poistuvien yritysten jättämät aukot markkinoilla ovat omiaan kiihdyttämään uusyritysperustantaa, yritysten kokonaislukumäärä teollisuudessa tuskin pitkällä aikavälillä lisääntyy. Tulevaisuudessa teollisuusyritysten lukumäärää ovat omiaan vähentämään kilpailun kiristyminen, kasvavat tehokkuus ja tuottavuusvaatimukset, teknologian kiihtyvä kehitys, omistuksen keskittyminen, fuusiot, yrityskoon kasvu ja yritysten pääkonttoreiden poismuutto alueelta globaalin kilpailun myötä. Arvioitaessa teollisuusyritysten lukumäärää tulevaisuudessa on vaikeaa löytää perusteita merkittäville lisäyksille. Yksittäisillä toimialoilla ja liiketoiminnan lohkoilla voi asetelma olla toki toinen. 2 Tilastokeskus (7). Aloittaneet ja lopettaneet yritykset <http://pxweb2.stat.fi/database/statfin/yri/aly/aly_fi.asp>. 7

8 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 RAKENTAMINEN Kuva 6: Rakennusalan (tol F) yritysten lukumäärä kuukausittain Kanta-Hämeessä Rakentamisen toimialalla yritysten lukumäärä on viime vuosina kasvanut Kanta-Hämeessä kaikkein eniten. Yritykset ovat lisääntyneet vuosituhannen vaihteen jälkeen nopeasti. Vuonna 4 yritysten määrä lisääntyi 12 prosenttia ja vuonna 5 kuusi prosenttia. Vuoden 6 tiedot päivittyvät todennäköisesti voimakkaasti, ja on oletettavaa, että tysten määrä ei vuonna 6 vähentynyt merkittävästi. Suuri osa rakentamisen alan yrityksistä on pieniä alle 1 hengen yrityksiä. KAUPPA Kaupan toimialan (tol G) yritykset vähenivät pitkään -luvun molemmin puolin. Kuitenkin vuosina 3 ja 4 kaupan yritysten määrä kasvoi 1,5 prosenttia. Kahtena viime vuotena yritysmäärä on hieman vähentynyt. Vuoden 6 määrät tulevat päivittymään vielä hieman korkeammaksi noin 1 6 yritykseen. Se, että kaupan yritysmäärä kasvaa kertoo osittain siitä, että lisääntyvän väkimäärän palvelutarpeet lisääntyvät. Kuva 7: Tukku- ja vähittäiskaupan (tol G) yritysten määrä kuukausittain Kanta-Hämeessä

9 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 PALVELUT Kanta-Hämeessä ylivoimaisesti eniten yrityksiä on palvelutoimialoilla tosin yritykset ovat keskimäärin pieniä. Paitsi että palvelualan yrityksiä on paljon, ne myös pääsääntöisesti lisääntyvät koko ajan Näyttää siltä, että Kanta-Hämeessä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (tol H) ja kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen (tol I) toimialoilla yritysten lukumäärä pysyttelee vuodesta toiseen samalla tasolla. Liikennepalveluissa on noin 68 yritystä ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa noin 33 yritystä. Molemmilla toimialoilla on nähtävissä hienoista kausivaihtelua, siten että yritysten lukumäärä kasvaa hieman kesäkuukausiksi. K: Kiinteistö- vuokraus- ja tutkimuspalvelut I: Liikenne O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) Kuva 8: Yritysten lukumäärä kuukausittain eräillä palvelualoilla Kanta-Hämeessä Sen sijaan muiden yhteiskunnallisten henkilökohtaisten palvelujen (tol O) ja sosiaali- ja terveyspalvelujen (tol N) yritykset lisääntyvät. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden yritysten lukumäärä kasvaa kahdesta kolmeen prosenttiin vuodessa, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kasvuvauhti on vielä rivakampaa, sillä toimiala on lukumääräisesti pienempi. Yksityisten yrityspalveluiden (tol K) noin 18 yrityksen lisäys vuonna 5 oli erittäin nopeaa. Vuonna 6 pitkän aikavälin kasvu palasi uomiinsa ja toimialan yrityksiä on keskimäärin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Silti on todettava, että vuoden 6 yksityisten yrityspalveluiden yritysten lopullisesta lukumäärästä on vielä liian aikaista vetää johtopäätöksiä. Palvelutoimialoilla yritysten lukumäärä jatkanee kasvuaan tulevaisuudessa. Erityisesti kasvavia toimialoja lienevät yksityiset koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Viimeksi mainittujen kysyntää lisää väestön ikääntyminen. Myös henkilökohtaiset hyvinvointipalvelut sekä eri tyyppiset kulttuuriin, vapaa-aikaan ja viihtymiseen liittyvät palvelut tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. 9

10 LIIKEVAIHTO Tässä katsauksessa esiteltävät liiketoiminnan kuukausikuvaajat, jotka kuvaavat liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutosta, eivät kerro toimialan absoluuttisesta suuruudesta tai pienuudesta. Tämän vuoksi on välttämätöntä luoda katsaus toimialojen todellisiin kokoeroihin. Nopeallakaan kasvulla tai supistumisella ei ole kokonaisuuden kannalta kovin suurta merkitystä, jos toimiala on kovin pieni. Toisaalta pienikin kasvu tai supistuminen suurella toimialalla tuottaa merkittäviä määrällisiä muutoksia. Liikevaihdon euromääräisiä tietoja ei ole käytettävissä yhtä tuoreelta ajalta kuin liiketoiminnan kuukausikuvaajien muutosindeksit ovat. Vuoden 5 lopullinen tilastotieto kuvaa kuitenkin hyvin toimialojen kokoeroja. Nämä suuruussuhteet eivät muutu muutamassa vuodessa merkittävästi. G: Tukku- ja vähittäiskauppa DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus F: Rakentaminen DA: Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 361: Huonekalujen valmistus Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus Milj. Kuva 9: Yksityisten yritystoimipaikkojen liikevaihto eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä vuonna 5. TEOLLISUUS Kanta-Hämeen maakunnassa teollisuuden (tol D) liikevaihdon kasvu kiihtyy vuonna 6. Vuoden 6 kaikkina neljänneksinä liikevaihto kohoaa neljästä kahdeksaan prosenttia verrattuna aiempiin vastinjaksoihin ja yhteensä kasvua kertyy kahdeksan prosenttia. Kasvu jatkuu ripeämpänä vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä. Koko maassa teollisuuden liikevaihto nousee vuonna 6 vieläkin reippaammin, 13,2 prosenttia. Myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä koko maan teollisuuden liikevaihto kasvaa nopeasti, joskin hitaammin kuin Kanta-Hämeessä. Teollisuuden toimialoista elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksen (tol DA) liikevaihto kasvaa maltillisesti Kanta-Hämeessä, runsaat kolme prosenttia vuonna 6. Liikevaihdon kehitys piristyy vuoden 5 loppua kohden ja kehitys jatkuu vielä vuoden 6 ensimmäiselle neljännekselle, jolloin liikevaihto kasvaa yli kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vuoden 6 loppua kohti liikevaihdon kasvu hidastuu. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä elintarviketeollisuuden liikevaihto piristyy ja kasvaa jälleen reilut neljä prosenttia vuoden 6 vastaavasta 1

11 Indeksi = Indeksi = Indeksi = TEOLLISUUS ELINTARVIKETEOLLISUUS , Suomi Kuva 1: Liikevaihdon kehitys Kanta-Hämeen teollisuudessa (tol D) 7. ajanjaksosta. Valtakunnallisesti elintarviketeollisuus kasvaa noin kuuden prosentin vuosivauhtia. Sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen (tol DD) toimialan liikevaihto kasvaa vuoden 6 aikana 4,5 prosenttia Suurin osa kasvusta selittyy hyvällä alkuvuodella, sillä ensimmäisen neljänneksen kasvuprosentti on 11. Kuitenkin kasvu näyttäisi hidastuvan vuoden 6 loppupuolella ja vuoden 7 ensimmäinen neljännes osoittaa 1,7 prosentin vähennystä. Koko maassa sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen liikevaihto kasvaa vuonna 6 runsaat yhdeksän prosenttia. Kanta-Hämeen metalliteollisuudessa (tol DJ ja DK) liikevaihto kasvaa vuonna 6 vajaat viisi prosenttia vuoteen 5 verrattuna. Vuoden 6 toisella neljänneksellä toimialan liikevaihto kääntyy vajaan kahden prosentin laskuun alkuvuoden lähes kolmen prosentin kasvun jälkeen. Vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi liki 29 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä kuusi prosenttia vuoden 5, Suomi Kuva 11: Liikevaihdon kehitys Kanta-Hämeen elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa (tol DA) SAHATAVARA- JA PUUTUOTETEOLLISUU S, Suomi Kuva 12: Liikevaihdon kehitys sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa (tol DD) Kanta-Hämeessä 7. vastaaviin neljänneksiin verrattuna. Metalliteollisuudella menee hyvin vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä, sillä liikevaihto kasvoi 19 prosenttia aiempaan verrattuna. 11

12 Indeksi = Indeksi = Indeksi = Indeksi = PERUSMETALLITEOLLISUUS 2 KONE- JA LAITETEOLLISUUS , Suomi Kuva 13: Liikevaihdon kehitys metallien jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa (tol DJ) Kanta-Hämeen maakunnassa 7., Suomi Kuva 16: Liikevaihdon kehitys koneiden ja laitteiden valmistuksessa (tol DK) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. METALLITEOLLISUUS HUONEKALUTEOLLISUUS , Suomi Kuva 14: Liikevaihdon kehitys metalliteollisuudessa (tol DJ ja DK) Kanta- Hämeen maakunnassa 7. Kuva 15: Liikevaihdon kehitys Kanta-Hämeen huonekalujen valmistuksessa (tol 361) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. (, Suomi käsittää myös muun valmistuksen (tol ). Huonekalujen valmistus kattaa noin % toimialan liikevaihdosta). 12

13 Indeksi = Maakunnan metalliteollisuuden kasvusta suurin osa on kone- ja laiteteollisuuden kasvua. Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (tol DJ) kasvaa vuonna 6 runsaat kolme prosenttia. Alkuvuonna liikevaihto on yhdestä kahteen prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja loppuvuonna viidestä kuuteen prosenttia suurempi. Liikevaihdon kasvu näyttäisi kiihtyvän, sillä vuoden 7 ensimmäisenä neljänneksellä kasvua kertyy miltei 13 prosenttia. Koko maassa perusmetalliteollisuus kasvaa vuonna 6 huimat 28 prosenttia. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa (tol DK) liikevaihdon kehitys vaihtelee vuoden 6 eri neljänneksillä. Tammi-maaliskuussa 6 liikevaihtoon kertyi kasvua vajaat viisi prosenttia mutta huhti-kesäkuussa liikevaihto laski vajaat kuusi prosenttia. Heinä-syyskuussa koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi liki 29 prosenttia ja loka-joulukuussa lähes seitsemän prosenttia vuoden 5 vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Koko vuonna 6 toimialan liikevaihto kasvoi lähes seitsemän prosenttia vuoteen 5 verrattuna. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto toimialalla kasvaa yli 31 prosenttia. Koko maassa koneja laiteteollisuus kasvaa vuonna 6 noin 13 prosenttia. Huonekalujen valmistuksen (tol 361) liikevaihto kasvoi vuoden 6 kaikilla neljänneksillä yli 1 prosenttia, ensimmäisellä neljänneksellä liki prosenttia. Koko vuoden 6 liikevaihto oli maakunnassa runsaat 15 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu hieman hidastuu, mutta kasvaa silti kahdeksan prosenttia vastinajanjaksoon verrattuna. RAKENTAMINEN 1 1 Kanta-Hämeen maakunnan rakentamisen (tol F) liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 6 edelliseen vuoteen verrattuna. Hidastuminen koskettaa toista ja kolmatta neljännestä, jolloin liikevaihto ei juuri kasva. Ensimmäinen ja neljäs neljännes ovat selvästi tuottoisampia rakentamisen alalla vuonna 6 kuin vuotta aiemmin. Vuonna 6 liikevaihto on 4,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 5 ja kasvu oli siis hitaampaa kuin koko maan tasolla. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä rakentamisessa saavutettiin yli 14 prosentin lisäys, kun vastaava muutos koko maassa oli noin 2 prosenttia., Suomi Kuva 17: Liikevaihdon kehitys rakentamisessa (tol F) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. 13

14 Indeksi = Indeksi = KAUPPA 1 1 Kanta-Hämeen tukku- ja vähittäiskaupan (tol G) liikevaihto vuonna 6 on viisi prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvaa yli 11 prosenttia, muilla neljänneksillä hieman maltillisemmin. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä kaupan liikevaihdon kasvu Kanta-Hämeessä oli vajaat yhdeksän prosenttia edellisvuodesta, ollen samalla tasolla kuin vastaava muutos koko maassa. Vuonna 6 koko maan liikevaihto tukku- ja vähittäiskaupassa kasvaa hieman nopeammin., Suomi Kuva 18: Liikevaihdon kehitys tukku- ja vähittäiskaupassa (tol G) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. PALVELUT Kanta-Hämeen majoitus- ja ravitsemistoiminnan (tol G) liikevaihto kasvoi merkittävästi vuonna 6 ollen reilut 1 prosenttia edellisvuotta suurempi. Toimialan liikevaihto kasvaa ripeästi vuoden 6 kaikilla neljänneksillä. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä kaupan liikevaihto kasvaa vielä yli kahdeksan prosenttia vuoden 6 vastaavasta neljänneksestä. 1 1 MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELU T Liikennepalveluiden (tol I) toimialan liikevaihto piristyy vuonna 6 ollen reilut yhdeksän prosenttia suurempi kuin vuonna 5. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä liikennepalveluiden liikevaihdon kasvu oli runsaat kaksi prosenttia vuoden 6 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna., Suomi Kuva 19: Liikevaihdon kehitys majoitus- ja ravitsemispalveluissa (tol H) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. 14

15 Indeksi = Indeksi = Indeksi = LIIKENNEPALVELUT YKSITYISET YRITYSPALVELUT , Suomi Kuva 21: Liikevaihdon kehitys kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä (tol I) Kanta-Hämeen maakunnassa YKSITYISET TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Kuva 22: Liikevaihdon kehitys yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (tol N) Kanta-Hämeen maakunnassa 7., Suomi Kuva 2: Liikevaihdon kehitys kiinteistö, vuokraus ja tutkimuspalveluissa (tol K) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. Kanta-Hämeen maakunnan yksityisten yrityspalveluiden (tol K) liikevaihdon kasvu nopeutuu vuonna 6; kasvua kertyy lähes 12 prosenttia vuoteen 5 verrattuna. Liikevaihto kasvaa erityisesti vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin liikevaihto kasvaa noin 22 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 7 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu hidastuu, ollen 2,5 prosenttia suurempi. Koko maan yksityisten yrityspalveluiden liikevaihto nousi reippaasti, yli kymmenen prosenttia vuonna 6. Yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden (tol N) liikevaihto jatkaa ripeää kasvuaan Kanta-Hämeessä myös vuonna 6. Liikevaihto kohoaa runsaat 13 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu jää prosenttiin. Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden liikevaihto on kas- 15

16 Indeksi = 1 1 MUUT YHTEISK. JA HENKILÖKOHT. PALVELUT vanut tarkasteltavista toimialoista selvästi nopeimmin -luvun alussa. Kanta-Hämeen maakunnan muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialan (tol O) liikevaihto kasvaa voimakkaasti vuonna 6. Kasvua kertyy yli 1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suotuisa kehitys jatkuu myös vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä. Koko maassa toimialan liikevaihto nousi hieman maltillisemmin eli noin kahdeksan prosenttia vuonna 6 ja vuoden 7 alussa., Suomi Kuva 23: Liikevaihdon kehitys muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa (tol O) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Tässä katsauksessa esiteltävät liiketoiminnan kuukausikuvaajat kuvaavat liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutosta. Ne eivät juuri kerro toimialan absoluuttisesta koosta. Tämän vuoksi on välttämätöntä luoda katsaus toimialojen kokoeroihin. Nopeallakaan kasvulla tai supistumisella ei ole kokonaisuuden kannalta kovin suurta merkitystä, jos toimiala on pieni. Toisaalta pienikin kasvu tai supistuminen suurella toimialalla tuottaa merkittäviä määrällisiä muutoksia. Henkilöstömäärätietoja ei ole käytettävissä yhtä tuoreelta ajalta kuin miltä liiketoiminnan kuukausikuvaajien muutosindeksit ovat. Vuoden 5 lopullinen tilastotieto kuvaa kuitenkin hyvin toimialojen kokoeroja. Nämä suuruussuhteet eivät muutu muutamassa vuodessa merkittävästi. Kanta-Hämeessä suurin yksityisen yritystoiminnan toimiala henkilöstömäärällä mitattuna on kauppa. Muiden toimialojen jakaumasta havaitaan, että liikevaihtoon verrattuna henkilöstö jakautuu toimialoille paljon tasapainoisemmin. Kaupan ja monien palvelualojen osalta on huomattava, että työpaikkojen määrä on tässä kuvattua henkilöstömäärää suurempi, koska mainituilla aloilla on paljon osa-aikaista työvoimaa. Tämän raportin henkilöstömäärän indikaattori kuvaa itse asiassa henkilötyövuosia, ei henkilöitä tai työpaikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi puolipäiväistä työntekijää muodostaa tässä yhden henkilön. 16

17 Indeksi = G: Tukku- ja vähittäiskauppa F: Rakentaminen K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne DJ: Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus DK: Koneiden ja laitteiden valmistus DA: Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta O: Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut N: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (yksityiset) DD: Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 361: Huonekalujen valmistus Lähde: Toimiala Online / Tilastokeskus Kuva 24: Yksityisten yritystoimipaikkojen henkilöstömäärä eräillä toimialoilla Kanta-Hämeessä vuonna 5. TEOLLISUUS Kanta-Hämeen maakunnan teollisuudessa (tol D) henkilöstömäärä vähenee vuonna 6 vajaan prosentin vuoteen 5 verrattuna. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvaa lähes kolme prosenttia, mutta kääntyy laskuun saman vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuden henkilöstömäärä kasvaa lähes kaksi prosenttia vuoden 6 vastaavasta ajanjaksosta. Näiden tilastojen mukaan näyttäsi siltä, että maakunnan teollisuuden kausivaihtelu olisi tasoittumassa. 1 TEOLLISUUS Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa (tol DA) henkilöstömäärä vähenee vuonna 6 lähes kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 6 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon kertyy puoli prosenttia, mutta toisella neljänneksellä henkilöstömäärän kehitys kääntyy laskuun. Vuoden 7 ensimmäisellä neljänneksellä Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa henkilöstömäärä vähenee,2 prosenttia vuoden 6 ensimmäisestä neljänneksestä Sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa (tol DD) henkilöstömäärä laskee Kuva : Henkilöstömäärän kehitys teollisuudessa (tol D) Kanta-Hämeen maakunnassa 7. vuonna 6 noin puoli prosenttia vuoteen 5 verrattuna. Vuoden 6 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä toimialan henkilöstömäärä vähenee reilut kolme prosenttia, mutta kääntyy vuoden puolivälissä nousuun. 17

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006 Hämeen liitto Häme Region Häme Region KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 6 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Tilanne alkuvuodesta 6 Hämeen liiton julkaisu V:83 Yritysten lukumäärä,

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaan talous 2011 Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaa on All Bright! Pirkanmaan talous 2011, toimialojen nykytila ja näkymät Sisältö 2 Pirkanmaa on All Bright! 3 Pirkanmaan liikevaihto löysi

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Käyttäjän opas. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Käyttäjän opas Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Yhteystiedot Tilastokeskus Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Postiosoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki Internet: tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Kaupan liikevaihtokuvaaja

Kaupan liikevaihtokuvaaja Kauppa 2015 Kaupan liikevaihtokuvaaja 2014, joulukuu Vähittäiskaupan joulumyynti laski 1,6 prosenttia vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti laski joulukuussa 1,6 prosenttia edellisvuodesta.

Lisätiedot

Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Palkkasummakuvaajat 2010, maaliskuu Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa Koko talouden palkkasumma oli tammi-maaliskuussa 0,6 prosenttia pienempi kuin

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 13/2014 janne huovari signe jauhiainen leena kerkelä lauri esala valtteri härmälä Alueiden yritys-

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus KOKO MAA = 100 LÄNSI- UUSIMAA KEHYS- KUNNAT 99 ESPOO 76 140 HELSINKI 35 VANTAA 64 ITÄ- UUSIMAA 135 TEOLLISUUDEN suhteellinen merkitys yrityshenkilöstön työllistäjänä vuonna 2009 Uudenmaan yritystoiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana 2 keski-suomen maakunnan kehityskuva 4 keski-suomen talouden rakenne 6 keski-suomen kärkiklusterit 8 Keski-Suomen toimialaryhmät 9 Keski-Suomen plussat, miinukset ja kysymysmerkit 10 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta,

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, kasvuyrittäjyydestä ja toimialakohtaisista erityiskysymyksistä Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 Näkemyksestä menestystä Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Tekes Lapin liitto Toimialapäälliköiden rahoitusnäkemykset 2012

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

Uudenmaan kasvuyrittäjyys

Uudenmaan kasvuyrittäjyys Uudenmaan kasvuyrittäjyys Raportti Uudenmaan kasvuyrityksistä kyselytutkimusten ja hallinnollisten tilastoaineistojen valossa Helsinki 12.12.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group Sisältö 1 Johdanto 3

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Toimialaraporttisarja Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI TAMMIKUU 2005 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 SAATTEEKSI...3

Lisätiedot

Yksityiset palvelut kasvun lähteenä?

Yksityiset palvelut kasvun lähteenä? ETLA Raportit ETLA Reports 31.10.2014 No 36 Yksityiset palvelut kasvun lähteenä? Jyrki Ali-Yrkkö * Mika Pajarinen ** Petri Rouvinen *** * Etlatieto Oy, jyrki.ali-yrkko@etla.fi ** Etlatieto Oy, mika.pajarinen@etla.fi

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot