PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika klo Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika kl Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen Halkilahti Jaakk Huittinen Ulla Illa Siv Kanerva Taun Karim Katri Ket-ja Piia Kitt Juhani Laaksnen Arja Lehti Pasi Lehti Tim Nieminen Riitta Ojanen Esa Passi Anne Punta Juha Ranta Hannu Rinne Pekka Saari Ism Suni-Peltsal Elina Tamminen Annikka Tuminen Reij Alestal Jukka varajäsen Ket-ja Rist " Määttänen Ask " Tivnen Jyrki " Tuminen Tmmi sihteeri Lisäksi Alaluusua Petri muutsjhtaja Ketla Vesa " Paassilta Sim " Puustinen Heim Rasila Matti Saarimaa Kai Salminen Ilkka Sla Aarn Söderlund Christina Vanhatal Pentti

2 Järjestelytimikunta N: Ekman Marj henkilöstön edustaja Leppänen Anter Juntti Sepp taludesta vastaava henkilö Levmäki Rikumatti elinkeintimen timialajhtaja Mannervesi Mika teknisen timen timialajhtaja Pissa Hermunen Mauri muutsjhtaja Kskinen Sepp Kymäläinen Pekka Lehtinen Kari Milanen Petri sivistystimen timialajhtaja Nieminen Irma hallint- ja tukipalveluista vastaava henkilö Muutksenhakuhjeiden salta viitataan järjestelytimikunnan tekemään päätökseen 24. Järjestelytimikunnan pulesta: Juhani Nummental Tmmi Tuminen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Salssa 28. helmikuuta 2008 Katri Karim Piia Ket-ja Tarkastettu pöytäkirja pidetty nähtävänä Saln kaupungin hallint-sastlla; tdistaa 29. helmikuuta 2008 Tmmi Tuminen pääsihteeri

3 Järjestelytimikunta N: Järjestelytimikunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA JT 4/2008 Aika: kl Paikka: Halikn kunnanvirast, valtuustsali Asiat 39 Kkuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 41 < > Sal2009-henkilöstön muutsvalmennus 42 < > Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmien yhteensvittaminen 43 < > Sal2009-rganisaatita kskeva tutkimushanke 44 < > Työhyvinvintikysely Sal2009-henkilöstölle 45 < > Sal2009 teiden- ja katujen nimistömuutkset 46 Muut asiat

4 Järjestelytimikunta N: Kkuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdtus: Kkus tdetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kkus tdettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdtus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Karim ja Piia Ket-ja. 41 < > Sal2009-henkilöstön muutsvalmennus Petri Alaluusua: Taitavan ja hallitun yhdistymisprsessin varmistamiseksi tarvitaan valmennusta yhdistyvien rganisaatiiden henkilöstölle. Muutsvalmennuksen n ltava tavitteellista, ikeaan aikaan tapahtuvaa ja ikein khdennettua. Muutksen läpiviemisen kannalta n tarkituksenmukaista käynnistää valmennus yhdistyvissä rganisaatiissa mahdllisimman pian. Keskitetyn kaikille yhteisen valmennuksen tteuttaminen vaatii paljn suunnittelutyötä ja myös humattavan paljn käytännön järjestelyjä. Työnantajan näkökulmasta haluttujen vaikutusten aikaansaamiseksi ja valmennuksen tavitteen saavuttamiseksi n tärkeää, että valmennuksen käytännön tteuttaja n ammattitaitinen, tehkas ja kilpailukykyinen esim. muihin tteuttajatahihin verrattuna. Lisäksi n ensiarvisen tärkeää, että yhteistyö tteuttajan ja tilaajan välillä timii saumattmasti. Kknaisuuden kannalta ja mahdllisimman hyvän lpputulksen aikaansaamiseksi n tarkituksenmukaista, että valmennuksen tteuttajia ei le lukumääräisesti useita, vaan vidaan timia yhden

5 Järjestelytimikunta N: yhteistyökumppanin kanssa. Edellä mainittujen periaatteiden tteutumiseksi n muutsvalmennuksen tteuttamisesta neuvteltu Saln seudun aikuispistn edustajien kanssa. Valmennusta n suunniteltu tteutettavaksi kehittämiskumppanuuden phjalta ja ns. yhden luukun periaatteella. Käytännössä kehittämiskumppanuus tarkittaa sitä, että Saln seudun aikuispist tuttaa asiantuntijasaamisen, sallistuu suunnitteluun tilaajan kanssa ja tteuttaa valmennuksen tilaajan hjauksessa tilaajan esittämien tarpeiden mukaisesti. Saln seudun aikuispist vi tilaajan kanssa neuvtellen hankkia tarpeen mukaan kuluttajia myös man rganisaatinsa ulkpulelta maa asiantuntijaverkstaan hyödyntäen. Muutsvalmennuksessa n mahdllista käyttää apuna myös Sal2009- rganisaatin mia asiantuntijita. Saln seudun aikuispist n Saln seudun kulutuskuntayhtymän kulutusyksikkö, jllin Sal2009- rganisaati kuntayhtymän mistussuhteen perusteella vi ryhtyä kehittämiskumppanuuteen ilman kilpailutusta. Saln seudun aikuispist kilpailuttaa tarvittaessa valmennukseen mukaan mahdllisesti tulevat ulkpuliset timijat. Kehittämiskumppanuutta vidaan jatkaa myös vuden 2009 pulella, muutsvalmennusta kskeva si n kuitenkin suunniteltu päättyväksi kuluvan vuden 2008 lpulla. Henkilöstöjhtajatiimistä Petri Alaluusua ja Christina Söderlund sekä henkilöstön edustaja Marj Ekman vat neuvtelleet Saln seudun aikuispistn edustajien kanssa muutsvalmennuksen tteutuksesta. Saln seudun aikuispistn edustajat vat esitelleet em. neuvttelujen mukaisen valmennussuunnitelman myös muutsjhtajatiimille. Valmennuksen tavitteena n muutsjhtamisen tukeminen ja yhtenäisen timintakulttuurin luminen. Valmennuksen khderyhminä vat timialajhtajat, sastpäälliköt ja tehtäväalueiden jhtajat, yksiköiden jhtajat ja lähiesimiehet sekä henkilöstö timialittain. Lisäksi valmennetaan ns. sisäisiä kehittäjiä, jtka valitaan valmennukseen hakemusten ja haastattelujen perusteella. Liitteenä suunnitelma muutsvalmennuksen tteuttamisesta. Yhdistymisavustuksessa n varattu henkilöstöä kskevassa sissa määrärahaa esimiesten valmennukseen ja tukeen eura, lisäksi henkilöstön kulutukseen n varattu eura ja uuden timintakulttuurin rakentamistyöhön ja viestintään eura. Muutsvalmennuksen tteuttaminen suunnitelman mukaisesti tulisi maksamaan n eura. Saln seudun aikuispistn tarjus liitteenä. Tarjukseen sisältyy isna eränä rukailut ja muut tarjilut, jiden suus n n eura. Muutsvalmennuksen hjausta, suunnittelua ja seurantaa varten n tarkituksenmukaista perustaa erillinen Saln seudun aikuispistn edustajista, henkilöstön edustajasta ja muutsjhtajatiimin edustajista kstuva hjausryhmä. Ehdtus: Muutsjhtajatiimi päättää esittää järjestelytimikunnalle, että se hyväksyy Saln seudun aikuispistn tekemän tarjuksen ja muutsvalmennuksen tteuttamisen edellä esitetyllä tavalla ja liitteenä levan suunnitelman mukaisesti. Muutsvalmennuksen kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta (Mtivituneen ja saavan henkilökunnan kunta, Esimiesten jhtamisvalmennus ja tuki). Muutsjhtajatiimi nimeää edustajansa muutsvalmennuksen hjausryhmään. Lisäksi muutsjhtajatiimi nimeää muutsvalmennuksen hjausryhmään henkilöstön

6 Järjestelytimikunta N: edustajaksi Marj Ekmanin. Muutsjhtajatiimin päätös: Muutsjhtajatiimi päättää esittää järjestelytimikunnalle, että se hyväksyy Saln seudun aikuispistn tekemän tarjuksen ja muutsvalmennuksen tteuttamisen edellä esitetyllä tavalla ja liitteenä levan suunnitelman mukaisesti. Muutsvalmennuksen kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta (Mtivituneen ja saavan henkilökunnan kunta, Esimiesten jhtamisvalmennus ja tuki). Muutsjhtajatiimi nimesi edustajakseen muutsvalmennuksen hjausryhmään Aarn Slan ja henkilöstön edustajaksi Marj Ekmanin. Muutsjhtajatiimin puheenjhtaja: Järjestelytimikunta päättää hyväksyä Saln seudun aikuispistn tekemän tarjuksen ja muutsvalmennuksen tteuttamisen edellä esitetyllä tavalla ja liitteenä levan suunnitelman mukaisesti. Muutsvalmennuksen kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta (Mtivituneen ja saavan henkilökunnan kunta, Esimiesten jhtamisvalmennus ja tuki). Muutsvalmennuksen hjausryhmään nimetään Aarn Sla ja Marj Ekman. Päivi Pölönen, Siv Illa, Tim Lehti, Arja Laaksnen ja Aarn Sla pistuivat kkuksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Saln seudun aikuispistn edustajat Mikk Kaskari, Ulla Kivija ja Pia Virtanen esittelivät kkuksessa muutsvalmennuskknaisuutta. Päätös: Päätettiin ehdtuksen mukaan. 42 < > Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmien yhteensvittaminen Yhdistettävillä kunnilla ja kuntayhtymillä n käytössä lukuisia erilaisia tietjärjestelmiä. On mnia eritavalla rakennettuja asiakasrekisterejä, erilaisia timintatapja ja pikkeavia timintarytmejä jne. Ensimmäisessä vaiheessa n tehtävä päätös käyttöön tettavista järjestelmistä. Asiaa n tarkasteltava kknaisuutena. Wmdata n jättänyt tarjuksen, jnka tavitteena n etsiä ratkaisut nykyisten järjestelmien muuttamisesta yksikuntajärjestelmiksi. Työhön n ryhdyttävä heti. Näistä asiista vastuussa vat timialajhtajat. Tiethallinnsta vastaavan henkilön valitsemista ei tarvitse dttaa. Tekniset ratkaisut tehdään timialjen tarpeista lähtien. Js jkainen timiala miettii erikseen ratkaisujaan, saattaa syntyä yhteensvittamisngelmia ja sitä kautta lisäkustannuksia.

7 Järjestelytimikunta N: Talus- ja henkilöstöhallinnssa käyttööntettavat hjelmat vat Raindance ja Pr excellenta tuteperheineen. Nämä seudun yhteiset mnikuntajärjestelmäksi rakennetut hjelmat n muutettava yksikuntajärjestelmäksi. Kaikki talus- ja henkilöstöhallinnn järjestelmät vat Wm-Datan timittamia. Heillä n lukuisia muitakin kuntaliitsasiakkaita. Timittajan rajallisia resursseja lisi päästävä jakamaan mahdllisimman npeasti. Talushallinnn tietjärjestelmät Kevään aikana tehtävät timenpiteet: - Budnetti -hjelmistn ltava valmis tukkuussa - Uudet rakenteet ja histriatietjen siirt Raindancesta - Tarpeettmiksi jäävien järjestelmien irtisanminen Alkusyksystä tteutettavat asiat: - Laskutusjärjestelmiin yhdistettävä liittyvien kuntien ja kuntayhtymien asiakasrekisterit Wm-datan työmääräarvi Raindancen ja Budnetti -hjelman muutkset: - Prjektin vet 3 htpv prjektikkukset, dkumentinti ja seuranta - Raindance 27 htpv määritysten määrittely käyttöikeuksien muutkset asiakastietjen yhdistäminen timittajien yhdistäminen rganisaatirakenteen muutkset avimet myyntilaskut raprttimuutkset käyttömaisuuden yhdistäminen liittymien kartittaminen saldtietjen siirt knsernitilinpäätökseen liittyvien kumppanikdien käsittely suriteseurantaan liittyvät tutteiden, lukumäärien ja yksikköhintjen käsittely - Budnetti 10 htpv perustetaan uusi talusyksikkö Yhdistyvien kuntien vertailutietjen knvertinti Yhden työpäivän hinta n 950 eura. Muutsten kknaishinta-arviksi mudstuu näin eura.

8 Järjestelytimikunta N: Henkilöstöhallinnn tietjärjestelmät työntekijän tietjen ajaminen Pegass palkanlaskentajärjestelmään - Arviitu työaika n useita kuukausia - Web järjestelmien muuttaminen mnikuntajärjestelmästä yksikuntajärjestelmään Ohjelmistt sekä niihin liittyvät timenpiteet ja kustannukset Henkilötyöpäivän hinta 950 /päivä (alv 0%). Pr Excellenta henkilöstöhjaus Pegass palkanlaskenta Knversi-hjelman lisenssi eur Knversin suunnittelu, aikataulutus, kdistjen ja tietjen yhdenmukaistaminen yhteistyössä asiakkaan kanssa pv Knversin jälkeinen tarkistus kulutus 1-2 pv Knversin valmistelu ja tteutus 30 pv Yhteensä pv WebTallennus Kysymyksessä seuraavat timenpiteet: - uusi WebTallennuksen asennus ja yhteyden lunti uuteen Pegass kantaan määrittelyn phjaksi kpiidaan svitun kunnan lmakepaketti, tulsteet ja muut määrittelyt - uutetaan hjaustiedt, kdistt ja valikt - hyväksyntähierarkia lisättävä muiden (kuin phjaksi tetun kunnan) talusyksiköiden laatijat ja päättäjät - käyttäjätunnukset kaksi vaihtehta pyydetään listat jissa n kuntien käyttäjät uusilla henkilönumerilla ja ajetaan ne kantaan kuten alitusvaiheessa asiakas laittaa hyväksyntätast ja ikeudet henkilöihin esimiehille ja laatijille kuntn TAI kpiidaan vanhista WT:stä käyttäjätiedt uuteen tällöin n tarkistettava jkainen käyttäjä, kska salla henkilönumert vaihtuneet hyväksymistas muutetaan ty n mukaiseksi esimies ja laatijaikeudet talusyksikköön ja työyksikköön muutettava - lmakkeiden kditietjen mahd. rajaukset muutettava asiakaskhtaisesti vi lla paljnkin rajauksia, esim. ettei tiettyjä arvja eri kditiedista näytetä lisäksi kdimuutkset, jtka aiheutuvat Pegasksen kdien yhtenäistämisestä - palkkalajimuutkset kaikkiin lmakkeisiin saattaa tulla palkkalajimuutksia Pegasksen yhdistymisen takia - mahdlliset tiliöintimuutkset js Pegassten yhdistymisessä näitä n tapahtunut - siirtjen ajastukset

9 Järjestelytimikunta N: Työmääräarvi 5 10 päivää riippuen siitä, a) kuinka paljn asiakas tekee itse (esim. käyttäjätietjen tek ja hyväksyntähierarkian muuts) b) kuinka paljn palkkalajien / kdien yms. yhdistämistä Pegasksessa judutaan tekemään LISÄKSI, js yhdistäminen mkl. kdistjen yhdistäminen tu muutksia tallennusalustille, esim. työspimuksiin tehdään muutksia, jtta paremmin palvelisi kaikkia yhdistyneitä, niin näiden muutsten työmäärä selviää prjektisuunnitelman valmistuttua. Velitus tällöin tehtävän työn mukaan. Palvelinympäristö Palvelinympäristön määrittelyyn liittyvät työt (ei sisällä tietkannan perustamista) Pegass palkanlaskenta 1 pv WebAGS 1 pv WebPalveluaikalaskenta 0,5 pv Liittymät ja niihin liittyvät määrittelyt Muutsten työmäärä selviää prjektisuunnitelman valmistuttua TYVI-palvelut Vimassa leva TYVI-palveluspimus päivitetään ja laajennetaan kattamaan kk uuden yhdistyneen kunnan käyttövlyymi henkilöstömäärän mukaisesti. Uuden kunnan palkansaajamäärä n arvilta lukassa palkansaajaa. Ylläpitmaksu alkaen määritellään myöhemmin. Uutta palvelun avausmaksua ei peritä. Mahdllisesti tarvittavasta henkilötyöstä (uusien käyttäjätunnusten avaus, uusien Y-tunnusten avaus, tietlähteiden määrittely jne.) laskutetaan erillisen spimuksen mukaisesti 140 /tunti. SecretNet -tiedstreititin Käytössänne leva SecretNet tiedstreititin sveltuu myös yhdistyneen kunnan tiednsiirttarpeisiin. Svelluksesta ei peritä uutta lisenssimaksua. Ylläpitmaksu säilyy nykyisen spimuksen mukaisena. Svelluksen mahdllisesta uudelleen asennuksesta velitetaan 1 henkilötyöpäivä / installaati, kun työ vidaan tteuttaa etäyhteydellä. Yhdistyneen kunnan tiednsiirtjen mahdllisiin muutksiin ja uusiin määrittelyihin tarvittava henkilötyö täsmentyy käyttööntn suunnittelussa. Tiednsiirtjen tteutuksesta velitetaan 2 henkilötyötuntia / siirt (sisältää siirrn suunnittelun, määrittelyn, ajastuksen ja testauksen). Henkilötyötunnin hinta n 140 /tunti.

10 Järjestelytimikunta N: Henkilöstöhallinnn muutsten kknaishinta-arviksi mudstuu nin eura. Työt tulee käynnistää välittömästi. Wm-datan tarjuksesta tulisi hyväksyä knsulttityöpäivän hinta ja knversi-hjelman lisenssin hankintahinta. Työpäivien määrästä tehdyt arvit vat viitteellisiä. Tavitteena n tehdä mahdllisimman paljn mana työnä. Tämä tsin riippuu henkilöstön mahdllisuudesta irrttautua nykyisistä tehtävistään. Yhdistyvien kuntien talus- ja henkilöstöhallinnn työntekijöillä n kkemusta seudullisesta prjektityöstä. Tästä kkemuksesta n etua tulevassa työssä. Kustannukset vat yhdistymisestä jhtuvia kustannuksia. Avustuksesta ei le varattu erillistä rahaa tietjärjestelmien yhteensvittamista varten, mutta kaikki ratkaisut liittyvät timiviin palveluihin ja tehkkaasti timivaan hallintn. Ehdtus: Muutsjhtajatiimi esittää järjestelytimikunnalle, että järjestelytimikunta hyväksyy Wm-datan tarjuksen knsulttipäivän hinnan ja knversi-hjelman lisenssin hankintahinnan salta sekä arviidut työpäivien määrät viitteellisinä. Kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta hyvin timivien palvelujen ja tehkkaasti timivan hallinnn määrärahista. Muutsjhtajatiimin päätös: Muutsjhtajatiimi esittää järjestelytimikunnalle, että järjestelytimikunta hyväksyy Wm-datan tarjuksen knsulttipäivän hinnan ja knversi-hjelman lisenssin hankintahinnan salta sekä arviidut työpäivien määrät viitteellisinä. Kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta hyvin timivien palvelujen ja tehkkaasti timivan hallinnn määrärahista. Lisäksi muutsjhtajatiimi anti talusjhtajan ja pääsihteerin tehtäväksi valmistella seurantaraprtinti yhdistymisavustusten käyttämisestä. Muutsjhtajatiimin puheenjhtaja: Järjestelytimikunta päättää hyväksyä Wm-datan tarjuksen knsulttipäivän hinnan ja knversi-hjelman lisenssin hankintahinnan salta sekä arviidut työpäivien määrät viitteellisinä. Kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta hyvin timivien palvelujen ja tehkkaasti timivan hallinnn määrärahista. Päätös: Päätettiin ehdtuksen mukaan.

11 Järjestelytimikunta N: < > Sal2009-rganisaatita kskeva tutkimushanke Petri Alaluusua: Tiina Wiirilinna työskentelee lukanpettajana Salssa Alhaisten kulussa. Wiirilinna n halukas tekemään väitöskirjatasisen tutkimuksen liittyen henkilöstön jaksamiseen muutksessa. Wiirilinna kirjittaa: Taustaa Kuntaliits ja sen aiheuttamat muutkset tulevat lemaan merkittäviä mnellakin tavalla. Työpaikkjen kahvipöytäkeskustelut kuuluvat mnasti sivuavan tavalla tai tisella tulevaa liitsta ja sen mukanaan tumia muutksia. Kuntaliitksen hyötyjen ja haittjen phdinta näyttää kääntyneen phdinnaksi muun muassa työntekijöiden hyvinvinnin ja työmtivaatin jatkuvuudesta. Löytyykö työntekijöillä mtivaatita petella uusi työnkuva uudessa rganisaatissa? Onk tällaisen muutksen jälkeen mahdllista löytää työhön sisäistä mtivaatita? Kuinka kunta vi tukea yksittäistä työntekijää muutksen alla? Kuntaliitksen aikaansaamat muutkset aiheuttavat vaatimuksia myös esimiesten ja alaisten timintatapihin ja valmiuksiin. Sen lisäksi, että mietitään mitä esimieheltä tällaisessa tilanteessa dtetaan, vidaan samanaikaisesti phtia mitä erityistä alaiselta muutstilanteessa selviytymisessä vaaditaan. Mikä n työssä ppimisen merkitys? Kuinka työntekijät tunnistavat mat alaistaitnsa, millaisia alaistaitja työntekijöiltä muutstilanteessa vaaditaan ja millaisia alaistaitja työntekijä tunnistaa itseltään dtettavan? Keskusteltuani eri yhteyksissä työntekijöiden työhyvinvinnin mittaamisen tärkeydestä sivistystimenjhtaja Petri Milasen sekä henkilöstöpäällikkö Petri Alaluusuan kanssa tulimme siihen tulkseen, että Saln kaupungin henkilöstön hyvinvintia tukevien timenpiteiden takaamiseksi, tutkimuksen antama tiet lisi ensiarvisen tärkeää. Myös Terveyden edistämisen jhtryhmässä li lppusyksystä 2007 keskusteltu työntekijöiden hyvinvinnin säilymisen mittaamisesta kuntaliitksen yhteydessä. Henkilöstön hyvinvinnista, sen kehittämisestä ja tutkimuksesta kiinnstuneena kerrin sivistystimenjhtajalle sekä henkilöstöpäällikölle halukkuudestani tehdä aiheesta väitöskirjatasinen tutkimus Saln kaupungille. Turun ylipistn prfessri Sili Keskinen n luvannut ammatillisen tukensa tutkimukselle ja sen tteuttamiselle, mikäli allekirjittanut hyväksytään jatkpiskelijaksi Turun ylipistn. Keskinen piti tutkimushanketta merkittävänä ja ajankhtaisuutensa vuksikin varsin mielenkiintisena. Sili Keskinen kuuluu tällä alalla maamme merkittävimpiin tutkijihin. Tutkimuksen tarkituksena lisi selvittää niitä dtuksia, jita työntekijät muutstilanteessa asettavat työnantajalleen, työntekijöiden valmiuksia kehittää itseään uudessa tilanteessa sekä miettiä mtivaatin säilymistä muutksen yhteydessä. Tutkimuksen tavitteena n tarjta työnantajalle tieta kuntaliitksen ja sitä myötä rganisaatimuutksen aiheuttamista vaikutuksista työntekijöiden hyvinvintiin ja

12 Järjestelytimikunta N: taata näin llen työnantajalle mahdllisuus räätälöidä parhaita mahdllisia ratkaisuja työntekijöiden työhyvinvinnin edistämiseksi. Tutkimuskysymykset 1. Mitä erilaisia tukitimia henkilöstö kaipaa muutksessa? 2. Miten työntekijät kkevat vivansa kehittyä uudessa timessaan? 3. Miten työmtivaatin saa säilymään muutksessa? Oletetut kehenkilöt Tutkimuksen ensimmäinen vaihe tteutettaisiin avainhenkilöihin eli esimies- ja päällikkötasn khdistuvana yksilöhaastatteluna. Haastateltaviksi valittaisiin henkilöä, jiden timenkuvaan kuntaliits tulee vaikuttamaan merkittävällä tavalla. Tutkimuksen tinen vaihe lisi kyselylmakkeen lähettäminen tulevan uuden kunnan työntekijälle. Tutkimuksen kannalta lisi hyvä, js lähtötilanne päästäisiin kartittamaan mahdllisimman pian. Käytännössä j maaliskuussa tulisi surittaa tutkimuksen ensimmäinen vaihe. On myös selvitetty, että tämä tutkimus, js sille lupa myönnetään, ei mene mitenkään päällekkäin Art Ksken tutkijaryhmän tutkimusten ja selvitysten kanssa. Ehdtus: Päätetään esittää järjestelytimikunnalle, että se hyväksyy edellä mainitun tutkimuksen surittamisen Sal2009-rganisaatissa. Muutsjhtajatiimin päätös: Päätetään esittää järjestelytimikunnalle, että se hyväksyy edellä mainitun tutkimuksen surittamisen Sal2009-rganisaatissa. Muutsjhtajatiimin puheenjhtaja: Järjestelytimikunta päättää hyväksyä edellä mainitun tutkimuksen surittamisen Sal2009 rganisaatissa. Jaakk Halkilahti Riitta Niemisen kannattamana teki seuraavan ehdtuksen päätökseksi: Järjestelytimikunta päättää myöntää Tiina Wiirilinnalle tutkimusluvan väitöskirjatasiseen pinnäytetyöhön Sal2009 rganisaatissa. Järjestelytimikunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdtuksen Päätös: Järjestelytimikunta päättää myöntää Tiina Wiirilinnalle tutkimusluvan väitöskirjatasiseen pinnäytetyöhön Sal2009 rganisaatissa.

13 Järjestelytimikunta N: < > Työhyvinvintikysely Sal2009-henkilöstölle Christina Söderlund: Kuntasi Työhyvinvintisyke n Kuntien eläkevakuutuksen Kuntatyö kunnssa yksikön sekä tutkimus- ja kehittämisyksikön tarjama kunnan tai kuntayhtymän kk henkilöstölle tarkitettu työhyvinvinti- kyselypalvelu. Palvelun tarkituksena n tarjta kunnille ja kuntayhtymille mahdllisuus henkilöstön kkeman työhyvinvinnin tilan arviintiin sekä kehittämissuunnitelmien laadintaan. Palvelu sisältää kyselyn teknisen tteutuksen ja raprtinnin, kehittämisehdtukset sekä knsultintituen esimiesvalmennuksineen kyselyn tulsten käsittelyyn. Tarkitus n, että tulkset jhtavat kehittämissuunnitelmiin yksittäisiä työyhteisöjä myöten sekä niiden seurantaan. Myöhemmässä vaiheessa kysely sisältää myös vertailutietja muista samankkisista kunnista. Kysely tteutetaan sähköisesti ja tarvittaessa salle henkilöstöä vidaan lähettää paperinen kyselylmake, jka pstitetaan suraan Kuntien eläkevakuutukseen. Myös sähköisesti täytetty kyselylmake palautuu suraan Kuntien eläkevakuutukseen. Näin vastaukset vat ehdttman luttamuksellisia ja niitä käsittelevät ainastaan Kuntien eläkevakuutuksen tutkijat. Vastaukset raprtidaan myös niin, etteivät yksittäiset vastaukset le tunnistettavissa. Kysymysten teemat n jaettu klmeen lukkaan: 1) Kiinteät peruskysymykset (36 kysymystä) Työyhteisön timivuus Jhtaminen Työlt Osaaminen Omat vimavarat Avvastausten palaute 2) Vakiidut, vapaavalintaiset lisäkysymykset (valittavissa 30 kysymyksestä) Jhtaminen rganisaatissa Sisäinen viestintä ja yhteistyö Alaistaidt Muutstilanteet työssä Työssä jaksamisen tukeminen 3) Mahdllisuus miin räätälöityihin kysymyksiin 1-2 kpl tarvittaessa Raprtinnista svitaan yhdessä tilaajan kanssa. Pääsääntöisesti se tapahtuu klmella taslla: kuntataslla, timialataslla ja työyhteisötaslla. Timialatasn raprtti sisältää jhtamistulkset erikseen, js vastanneita esimiehiä n vähintään 5. Jhtpäätökset ja kehittämisehdtukset esitellään kuntataslla. Kuntien eläkevakuutus raprti kyselyn tulkset ja kehittämistimenpiteet kunnan/

14 Järjestelytimikunta N: kuntayhtymän jhtryhmälle tai vastaavalle tilaajan päättämälle tahlle järjestetyssä raprtintitilaisuudessa. Lisäksi eläkevakuutus susittelee järjestettäväksi esimiesvalmennustilaisuuden, jssa kyselyn tulkset esitellään sekä esimiehiä valmennetaan käsittelemään tulksia työyhteisöissä ja laatimaan työhyvinvinnin kehittämissuunnitelman. Palveluprsessi kestää klmesta neljään kuukauteen laskien mukaan kyselyn valmistelutyöt. Itse kyselyn surittamisesta tulsten purkutilaisuuteen menee nin kaksi kuukautta. On tärkeää varata riittävästi aikaa kyselyn ennakkmarkkinintiin, kska sillä n vaikutuksensa vastausprsenttiin. Palvelusta ei pääsääntöisesti peritä erillistä maksua. Erillinen maksu peritään paperikyselylmakkeiden pstituksesta ja käsittelystä sekä mahdllisista vastausten raprtinnin lisätivmuksista. Paperilmakkeita n käytettävä jssakin määrin, mutta niiden tdellista lukumäärää n valmistelun tässä vaiheessa mahdtnta arviida. Kustannukset vat kuitenkin marginaalisia, ja ne vat katettavissa yhdistymisavustuksen khdan 2. Mtivituneen ja saavan henkilökunnan kunta alakhdasta 2.3 Henkilöstön työhyvinvinnin edistämiseen, jhn n merkitty eurn varaus. Alustavissa yhteydentissa Kunnallisen eläkevakuutuksen kehittämispäällikkö Taina Tumi n ilmittanut, että työilmapiirikysely tulevan Saln 14 eri rganisaatissa n mahdllista tteuttaa vielä tämän kevään aikana. Kysely lisi mielenkiintista järjestää j ennen kuin kuntien yhdistyminen n tapahtunut, vaikka tulsten vertailtavuus esim. kahden vuden kuluttua tteutettavaan kyselyyn verrattuna eivät le parhaat mahdlliset. Ehdtus: Muutsjhtajatiimi esittää järjestelytimikunnalle, että Kunnalliselta eläkevakuutukselta hankitaan Työhyvinvintisyke-palvelu siten, että kysely tteutuu kevään 2008 aikana. Mahdlliset kustannukset maksetaan henkilöstön työhyvinvinnin edistämiseen varatusta yhdistymisspimuksen khdasta. Muutsjhtajatiimi nimeää yhteyshenkilön hulehtimaan kyselyn käytännön järjestelyistä. Muutsjhtajatiimin päätös: Muutsjhtajatiimi esittää järjestelytimikunnalle, että Kunnalliselta eläkevakuutukselta hankitaan Työhyvinvintisyke-palvelu siten, että kysely tteutuu kevään 2008 aikana. Mahdlliset kustannukset maksetaan henkilöstön työhyvinvinnin edistämiseen varatusta yhdistymisspimuksen khdasta. Muutsjhtajatiimi nimesi Christina Söderlundin yhteyshenkilöksi hulehtimaan kyselyn käytännön järjestelyistä. Muutsjhtajatiimin puheenjhtaja: Järjestelytimikunta päättää, että Kunnalliselta eläkevakuutukselta hankitaan

15 Järjestelytimikunta N: Työhyvinvintisyke-palvelu siten, että kysely tteutuu kevään 2008 aikana. Mahdlliset kustannukset maksetaan henkilöstön työhyvinvinnin edistämiseen varatusta yhdistymisspimuksen khdasta. Christina Söderlund hulehtii kyselyn käytännön järjestelyistä. Päätös: Hyväksyttiin ehdtuksen mukaan. 45 < > Sal2009 teiden- ja katujen nimistömuutkset Valmistelija Ari Vaini: Särkisaln alueen kaksikieliset nimet Nykyisen Särkisaln alueella n käytössä kaksikieliset teiden- ja katujen nimet. Nimistömuutsten yhteydessä n tullut esille, että säilytetäänkö alueella levat kaksikieliset viitat. Särkisaln alueella n myös muutamia nimiä, jtka tulevat muutettavaksi. Myös näiden salta tulee phdittavaksi, että annetaank sumenkielisille uusille nimille myös rutsinkielinen vastine ja sen mukainen viititus maastn. Muutsjhtajatiimin päätös: Nykyisen Särkisaln kunnan alueella levat kaksikieliset nimet ja viitat säilytetään. Uusille nimille annetaan myös rutsinkieliset vastineet ja sen mukainen viititus maastn. Näin muuts nykytilanteeseen verrattuna n mahdllisimman pieni ja kaksikielisiä viittja vi ajatella kielellisen seikan hella myös saksi paikallista kulttuurihistriaa. Tiedtus Nimistömuutsta varten perustettu prjektiryhmä n saanut työnsä siihen vaiheeseen, että laajempi tiedttaminen n ajankhtaista. Tiedttamiseen liittyviä seikkja n phdittu yhdessä prjektipäällikön kanssa, jka n selvittänyt asiaa myös kehittämiskeskuksen seututiedttajan kanssa. Tiedttaminen n tässä vaiheessa ajateltu tteutettavan liitteenä levan lehdistötiedtteen mudssa viiklla 9 paikallisessa lehdessä sekä siitä mukattuna ilmituksena samaisessa lehdessä kaksi päivää myöhemmin. Tiedte julkaistaisiin myös Sal2009 internet sivustilla sekä jkaisen kunnan milla nettisivuilla. Aikanaan muuttuvien sitteiden salta asiasta tiedtetaan jkaiselle henkilökhtaisesti, jta asia kskee. Tiedtteeseen sisältyy myös viesti, että kunnat hulehtisivat kustannuksellaan

16 Järjestelytimikunta N: viitituksen muuttamisesta uusien nimistöpäätösten mukaisesti myös hajaasutusalueilla. Näin turvattaisiin ikea-aikainen viititusten muutstyö suhteessa sitteenmuutksiin. Myöskään yhdistymispäätöksen nimistömuutksista aiheutuvat knkreettiset kustannukset eivät näin khtelisi kuntalaisia eritavin, asuivat he sitten asemakaava- tai haja-asutusalueella. Saln kunnallistekniikalta tehdyn alustavan tiedustelun perusteella heillä lisi valmiudet tehdä kaikki uudet nimikyltit. Asentaminen visi tapahtua kuntakhtaisesti. Muutsjhtajatiimin päätös: Tiedtus ja viitituksen muutkset tteutetaan em. tavalla. Päätöksentek Katujen ja teiden nimiä muuttuu sekä asemakaava- että haja-asutusalueilla. Tämän hetken lainsäädännön mukaan asemakaava-alueilla levien katujen nimenmuutkset tulee tehdä asemakaavamuutksena. Haja-asutusalueen nimenmuutksista hallinnllisen päätöksen tekee kunta eli kaupungin- / kunnanhallitus, js ei timivaltaa muutin le delegitu. Asiaan liittyen n kuitenkin valmisteilla lakimuuts, jka yksinkertaistaisi ja helpttaisi muutin raskasta prsessia asemakaava-alueiden salta. Ympäristöministeriö valmistelee Maankäyttö- ja rakennuslain 55 :n muutsta (liitteenä). Muutksen n tarkitus tulla vimaan syksyllä. Saln kaupunginarkkitehti tti asiaa mm. kuntaliitsta selvitettyään kannan, että kska muuts n j pitkällä valmistelussa, vitaisiin timia j lakimuutksen mukaisesti ja viedä kaikki nimimuutkset hallinnllisena päätöksenä eteenpäin. Muutsjhtajatiimin päätös: Valmistelua jatketaan nrmaaliin tapaan. Seurataan kevään aikana lainsäädännön muutksen edistymistä ja päätetään tällöin millä tavin tarpeelliset nimenmuutspäätökset n perusteltua tehdä. Muutsjhtajatiimin puheenjhtaja: Järjestelytimikunta päättää, että Sal2009 teiden- ja katujen nimistömuutkset tteutetaan seuraavalla tavalla: -Nykyisen Särkisaln kunnan alueella levat kaksikieliset nimet ja viitat säilytetään. Uusille nimille annetaan myös rutsinkieliset vastineet ja sen mukainen viititus maastn. Näin muuts nykytilanteeseen verrattuna n mahdllisimman pieni ja kaksikielisiä viittja vi ajatella kielellisen seikan hella myös saksi paikallista kulttuurihistriaa. - Tiedttaminen n tteutetaan liitteenä levan lehdistötiedtteen mudssa viiklla 9 paikallisessa lehdessä sekä siitä mukattuna ilmituksena samaisessa lehdessä kaksi päivää myöhemmin. Tiedte julkaistaan myös Sal2009 internet sivustilla sekä jkaisen kunnan milla nettisivuilla. Aikanaan muuttuvien sitteiden salta asiasta

17 Järjestelytimikunta N: tiedtetaan jkaiselle henkilökhtaisesti, jta asia kskee. Tiedtteeseen sisältyy myös viesti, että kunnat hulehtisivat kustannuksellaan viitituksen muuttamisesta uusien nimistöpäätösten mukaisesti myös hajaasutusalueilla. Saln kunnallistekniikalta tehdyn tiedustelun perusteella heillä n valmius tehdä kaikki uudet nimikyltit. Asentaminen visi tapahtua kuntakhtaisesti. - Valmistelua jatketaan nrmaaliin tapaan. Seurataan kevään aikana lainsäädännön muutksen edistymistä ja päätetään tällöin millä tavin tarpeelliset nimenmuutspäätökset n perusteltua tehdä. Päätös: Hyväksyttiin ehdtuksen mukaan. 46 Muut asiat Tiedtukset: - kaupungintaliltakulu pienryhmäinf valtuustjen yhteiskkus 4.3

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous Muisti 1 (6) Pvm 23.5.2007 Dnr Kkemäenjen kalakantjen hit-hjelma Seurantaryhmän 2. kkus Aika: 14.3.2007 kl 10 Paikka: Huittisten kaupungintal, valtuustsali Läsnä: Osanttajalista, liite 1 Asialista 1. Kkuksen

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Luonnonvarakeskuksen (Metla, MTT, RKTL) TORI siirtoprojektin ohjausryhmän pöytäkirja

Luonnonvarakeskuksen (Metla, MTT, RKTL) TORI siirtoprojektin ohjausryhmän pöytäkirja Pöytäkirja 1 (5) Laapi Jhanna 15.10.2014 [Dnr] Lunnnvarakeskuksen (Metla, MTT, RKTL) TORI siirtprjektin hjausryhmän pöytäkirja Aika: 14.10.2014 kl 14-16 Paikka: Osallistujat Videneuvttelu / Helsinki Siltasaarenkatu

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot