PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika klo Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika kl Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen Halkilahti Jaakk Huittinen Ulla Illa Siv Kanerva Taun Karim Katri Ket-ja Piia Kitt Juhani Laaksnen Arja Lehti Pasi Lehti Tim Nieminen Riitta Ojanen Esa Passi Anne Punta Juha Ranta Hannu Rinne Pekka Saari Ism Suni-Peltsal Elina Tamminen Annikka Tuminen Reij Alestal Jukka varajäsen Ket-ja Rist " Määttänen Ask " Tivnen Jyrki " Tuminen Tmmi sihteeri Lisäksi Alaluusua Petri muutsjhtaja Ketla Vesa " Paassilta Sim " Puustinen Heim Rasila Matti Saarimaa Kai Salminen Ilkka Sla Aarn Söderlund Christina Vanhatal Pentti

2 Järjestelytimikunta N: Ekman Marj henkilöstön edustaja Leppänen Anter Juntti Sepp taludesta vastaava henkilö Levmäki Rikumatti elinkeintimen timialajhtaja Mannervesi Mika teknisen timen timialajhtaja Pissa Hermunen Mauri muutsjhtaja Kskinen Sepp Kymäläinen Pekka Lehtinen Kari Milanen Petri sivistystimen timialajhtaja Nieminen Irma hallint- ja tukipalveluista vastaava henkilö Muutksenhakuhjeiden salta viitataan järjestelytimikunnan tekemään päätökseen 24. Järjestelytimikunnan pulesta: Juhani Nummental Tmmi Tuminen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Salssa 28. helmikuuta 2008 Katri Karim Piia Ket-ja Tarkastettu pöytäkirja pidetty nähtävänä Saln kaupungin hallint-sastlla; tdistaa 29. helmikuuta 2008 Tmmi Tuminen pääsihteeri

3 Järjestelytimikunta N: Järjestelytimikunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA JT 4/2008 Aika: kl Paikka: Halikn kunnanvirast, valtuustsali Asiat 39 Kkuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 41 < > Sal2009-henkilöstön muutsvalmennus 42 < > Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmien yhteensvittaminen 43 < > Sal2009-rganisaatita kskeva tutkimushanke 44 < > Työhyvinvintikysely Sal2009-henkilöstölle 45 < > Sal2009 teiden- ja katujen nimistömuutkset 46 Muut asiat

4 Järjestelytimikunta N: Kkuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdtus: Kkus tdetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kkus tdettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdtus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Karim ja Piia Ket-ja. 41 < > Sal2009-henkilöstön muutsvalmennus Petri Alaluusua: Taitavan ja hallitun yhdistymisprsessin varmistamiseksi tarvitaan valmennusta yhdistyvien rganisaatiiden henkilöstölle. Muutsvalmennuksen n ltava tavitteellista, ikeaan aikaan tapahtuvaa ja ikein khdennettua. Muutksen läpiviemisen kannalta n tarkituksenmukaista käynnistää valmennus yhdistyvissä rganisaatiissa mahdllisimman pian. Keskitetyn kaikille yhteisen valmennuksen tteuttaminen vaatii paljn suunnittelutyötä ja myös humattavan paljn käytännön järjestelyjä. Työnantajan näkökulmasta haluttujen vaikutusten aikaansaamiseksi ja valmennuksen tavitteen saavuttamiseksi n tärkeää, että valmennuksen käytännön tteuttaja n ammattitaitinen, tehkas ja kilpailukykyinen esim. muihin tteuttajatahihin verrattuna. Lisäksi n ensiarvisen tärkeää, että yhteistyö tteuttajan ja tilaajan välillä timii saumattmasti. Kknaisuuden kannalta ja mahdllisimman hyvän lpputulksen aikaansaamiseksi n tarkituksenmukaista, että valmennuksen tteuttajia ei le lukumääräisesti useita, vaan vidaan timia yhden

5 Järjestelytimikunta N: yhteistyökumppanin kanssa. Edellä mainittujen periaatteiden tteutumiseksi n muutsvalmennuksen tteuttamisesta neuvteltu Saln seudun aikuispistn edustajien kanssa. Valmennusta n suunniteltu tteutettavaksi kehittämiskumppanuuden phjalta ja ns. yhden luukun periaatteella. Käytännössä kehittämiskumppanuus tarkittaa sitä, että Saln seudun aikuispist tuttaa asiantuntijasaamisen, sallistuu suunnitteluun tilaajan kanssa ja tteuttaa valmennuksen tilaajan hjauksessa tilaajan esittämien tarpeiden mukaisesti. Saln seudun aikuispist vi tilaajan kanssa neuvtellen hankkia tarpeen mukaan kuluttajia myös man rganisaatinsa ulkpulelta maa asiantuntijaverkstaan hyödyntäen. Muutsvalmennuksessa n mahdllista käyttää apuna myös Sal2009- rganisaatin mia asiantuntijita. Saln seudun aikuispist n Saln seudun kulutuskuntayhtymän kulutusyksikkö, jllin Sal2009- rganisaati kuntayhtymän mistussuhteen perusteella vi ryhtyä kehittämiskumppanuuteen ilman kilpailutusta. Saln seudun aikuispist kilpailuttaa tarvittaessa valmennukseen mukaan mahdllisesti tulevat ulkpuliset timijat. Kehittämiskumppanuutta vidaan jatkaa myös vuden 2009 pulella, muutsvalmennusta kskeva si n kuitenkin suunniteltu päättyväksi kuluvan vuden 2008 lpulla. Henkilöstöjhtajatiimistä Petri Alaluusua ja Christina Söderlund sekä henkilöstön edustaja Marj Ekman vat neuvtelleet Saln seudun aikuispistn edustajien kanssa muutsvalmennuksen tteutuksesta. Saln seudun aikuispistn edustajat vat esitelleet em. neuvttelujen mukaisen valmennussuunnitelman myös muutsjhtajatiimille. Valmennuksen tavitteena n muutsjhtamisen tukeminen ja yhtenäisen timintakulttuurin luminen. Valmennuksen khderyhminä vat timialajhtajat, sastpäälliköt ja tehtäväalueiden jhtajat, yksiköiden jhtajat ja lähiesimiehet sekä henkilöstö timialittain. Lisäksi valmennetaan ns. sisäisiä kehittäjiä, jtka valitaan valmennukseen hakemusten ja haastattelujen perusteella. Liitteenä suunnitelma muutsvalmennuksen tteuttamisesta. Yhdistymisavustuksessa n varattu henkilöstöä kskevassa sissa määrärahaa esimiesten valmennukseen ja tukeen eura, lisäksi henkilöstön kulutukseen n varattu eura ja uuden timintakulttuurin rakentamistyöhön ja viestintään eura. Muutsvalmennuksen tteuttaminen suunnitelman mukaisesti tulisi maksamaan n eura. Saln seudun aikuispistn tarjus liitteenä. Tarjukseen sisältyy isna eränä rukailut ja muut tarjilut, jiden suus n n eura. Muutsvalmennuksen hjausta, suunnittelua ja seurantaa varten n tarkituksenmukaista perustaa erillinen Saln seudun aikuispistn edustajista, henkilöstön edustajasta ja muutsjhtajatiimin edustajista kstuva hjausryhmä. Ehdtus: Muutsjhtajatiimi päättää esittää järjestelytimikunnalle, että se hyväksyy Saln seudun aikuispistn tekemän tarjuksen ja muutsvalmennuksen tteuttamisen edellä esitetyllä tavalla ja liitteenä levan suunnitelman mukaisesti. Muutsvalmennuksen kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta (Mtivituneen ja saavan henkilökunnan kunta, Esimiesten jhtamisvalmennus ja tuki). Muutsjhtajatiimi nimeää edustajansa muutsvalmennuksen hjausryhmään. Lisäksi muutsjhtajatiimi nimeää muutsvalmennuksen hjausryhmään henkilöstön

6 Järjestelytimikunta N: edustajaksi Marj Ekmanin. Muutsjhtajatiimin päätös: Muutsjhtajatiimi päättää esittää järjestelytimikunnalle, että se hyväksyy Saln seudun aikuispistn tekemän tarjuksen ja muutsvalmennuksen tteuttamisen edellä esitetyllä tavalla ja liitteenä levan suunnitelman mukaisesti. Muutsvalmennuksen kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta (Mtivituneen ja saavan henkilökunnan kunta, Esimiesten jhtamisvalmennus ja tuki). Muutsjhtajatiimi nimesi edustajakseen muutsvalmennuksen hjausryhmään Aarn Slan ja henkilöstön edustajaksi Marj Ekmanin. Muutsjhtajatiimin puheenjhtaja: Järjestelytimikunta päättää hyväksyä Saln seudun aikuispistn tekemän tarjuksen ja muutsvalmennuksen tteuttamisen edellä esitetyllä tavalla ja liitteenä levan suunnitelman mukaisesti. Muutsvalmennuksen kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta (Mtivituneen ja saavan henkilökunnan kunta, Esimiesten jhtamisvalmennus ja tuki). Muutsvalmennuksen hjausryhmään nimetään Aarn Sla ja Marj Ekman. Päivi Pölönen, Siv Illa, Tim Lehti, Arja Laaksnen ja Aarn Sla pistuivat kkuksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Saln seudun aikuispistn edustajat Mikk Kaskari, Ulla Kivija ja Pia Virtanen esittelivät kkuksessa muutsvalmennuskknaisuutta. Päätös: Päätettiin ehdtuksen mukaan. 42 < > Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmien yhteensvittaminen Yhdistettävillä kunnilla ja kuntayhtymillä n käytössä lukuisia erilaisia tietjärjestelmiä. On mnia eritavalla rakennettuja asiakasrekisterejä, erilaisia timintatapja ja pikkeavia timintarytmejä jne. Ensimmäisessä vaiheessa n tehtävä päätös käyttöön tettavista järjestelmistä. Asiaa n tarkasteltava kknaisuutena. Wmdata n jättänyt tarjuksen, jnka tavitteena n etsiä ratkaisut nykyisten järjestelmien muuttamisesta yksikuntajärjestelmiksi. Työhön n ryhdyttävä heti. Näistä asiista vastuussa vat timialajhtajat. Tiethallinnsta vastaavan henkilön valitsemista ei tarvitse dttaa. Tekniset ratkaisut tehdään timialjen tarpeista lähtien. Js jkainen timiala miettii erikseen ratkaisujaan, saattaa syntyä yhteensvittamisngelmia ja sitä kautta lisäkustannuksia.

7 Järjestelytimikunta N: Talus- ja henkilöstöhallinnssa käyttööntettavat hjelmat vat Raindance ja Pr excellenta tuteperheineen. Nämä seudun yhteiset mnikuntajärjestelmäksi rakennetut hjelmat n muutettava yksikuntajärjestelmäksi. Kaikki talus- ja henkilöstöhallinnn järjestelmät vat Wm-Datan timittamia. Heillä n lukuisia muitakin kuntaliitsasiakkaita. Timittajan rajallisia resursseja lisi päästävä jakamaan mahdllisimman npeasti. Talushallinnn tietjärjestelmät Kevään aikana tehtävät timenpiteet: - Budnetti -hjelmistn ltava valmis tukkuussa - Uudet rakenteet ja histriatietjen siirt Raindancesta - Tarpeettmiksi jäävien järjestelmien irtisanminen Alkusyksystä tteutettavat asiat: - Laskutusjärjestelmiin yhdistettävä liittyvien kuntien ja kuntayhtymien asiakasrekisterit Wm-datan työmääräarvi Raindancen ja Budnetti -hjelman muutkset: - Prjektin vet 3 htpv prjektikkukset, dkumentinti ja seuranta - Raindance 27 htpv määritysten määrittely käyttöikeuksien muutkset asiakastietjen yhdistäminen timittajien yhdistäminen rganisaatirakenteen muutkset avimet myyntilaskut raprttimuutkset käyttömaisuuden yhdistäminen liittymien kartittaminen saldtietjen siirt knsernitilinpäätökseen liittyvien kumppanikdien käsittely suriteseurantaan liittyvät tutteiden, lukumäärien ja yksikköhintjen käsittely - Budnetti 10 htpv perustetaan uusi talusyksikkö Yhdistyvien kuntien vertailutietjen knvertinti Yhden työpäivän hinta n 950 eura. Muutsten kknaishinta-arviksi mudstuu näin eura.

8 Järjestelytimikunta N: Henkilöstöhallinnn tietjärjestelmät työntekijän tietjen ajaminen Pegass palkanlaskentajärjestelmään - Arviitu työaika n useita kuukausia - Web järjestelmien muuttaminen mnikuntajärjestelmästä yksikuntajärjestelmään Ohjelmistt sekä niihin liittyvät timenpiteet ja kustannukset Henkilötyöpäivän hinta 950 /päivä (alv 0%). Pr Excellenta henkilöstöhjaus Pegass palkanlaskenta Knversi-hjelman lisenssi eur Knversin suunnittelu, aikataulutus, kdistjen ja tietjen yhdenmukaistaminen yhteistyössä asiakkaan kanssa pv Knversin jälkeinen tarkistus kulutus 1-2 pv Knversin valmistelu ja tteutus 30 pv Yhteensä pv WebTallennus Kysymyksessä seuraavat timenpiteet: - uusi WebTallennuksen asennus ja yhteyden lunti uuteen Pegass kantaan määrittelyn phjaksi kpiidaan svitun kunnan lmakepaketti, tulsteet ja muut määrittelyt - uutetaan hjaustiedt, kdistt ja valikt - hyväksyntähierarkia lisättävä muiden (kuin phjaksi tetun kunnan) talusyksiköiden laatijat ja päättäjät - käyttäjätunnukset kaksi vaihtehta pyydetään listat jissa n kuntien käyttäjät uusilla henkilönumerilla ja ajetaan ne kantaan kuten alitusvaiheessa asiakas laittaa hyväksyntätast ja ikeudet henkilöihin esimiehille ja laatijille kuntn TAI kpiidaan vanhista WT:stä käyttäjätiedt uuteen tällöin n tarkistettava jkainen käyttäjä, kska salla henkilönumert vaihtuneet hyväksymistas muutetaan ty n mukaiseksi esimies ja laatijaikeudet talusyksikköön ja työyksikköön muutettava - lmakkeiden kditietjen mahd. rajaukset muutettava asiakaskhtaisesti vi lla paljnkin rajauksia, esim. ettei tiettyjä arvja eri kditiedista näytetä lisäksi kdimuutkset, jtka aiheutuvat Pegasksen kdien yhtenäistämisestä - palkkalajimuutkset kaikkiin lmakkeisiin saattaa tulla palkkalajimuutksia Pegasksen yhdistymisen takia - mahdlliset tiliöintimuutkset js Pegassten yhdistymisessä näitä n tapahtunut - siirtjen ajastukset

9 Järjestelytimikunta N: Työmääräarvi 5 10 päivää riippuen siitä, a) kuinka paljn asiakas tekee itse (esim. käyttäjätietjen tek ja hyväksyntähierarkian muuts) b) kuinka paljn palkkalajien / kdien yms. yhdistämistä Pegasksessa judutaan tekemään LISÄKSI, js yhdistäminen mkl. kdistjen yhdistäminen tu muutksia tallennusalustille, esim. työspimuksiin tehdään muutksia, jtta paremmin palvelisi kaikkia yhdistyneitä, niin näiden muutsten työmäärä selviää prjektisuunnitelman valmistuttua. Velitus tällöin tehtävän työn mukaan. Palvelinympäristö Palvelinympäristön määrittelyyn liittyvät työt (ei sisällä tietkannan perustamista) Pegass palkanlaskenta 1 pv WebAGS 1 pv WebPalveluaikalaskenta 0,5 pv Liittymät ja niihin liittyvät määrittelyt Muutsten työmäärä selviää prjektisuunnitelman valmistuttua TYVI-palvelut Vimassa leva TYVI-palveluspimus päivitetään ja laajennetaan kattamaan kk uuden yhdistyneen kunnan käyttövlyymi henkilöstömäärän mukaisesti. Uuden kunnan palkansaajamäärä n arvilta lukassa palkansaajaa. Ylläpitmaksu alkaen määritellään myöhemmin. Uutta palvelun avausmaksua ei peritä. Mahdllisesti tarvittavasta henkilötyöstä (uusien käyttäjätunnusten avaus, uusien Y-tunnusten avaus, tietlähteiden määrittely jne.) laskutetaan erillisen spimuksen mukaisesti 140 /tunti. SecretNet -tiedstreititin Käytössänne leva SecretNet tiedstreititin sveltuu myös yhdistyneen kunnan tiednsiirttarpeisiin. Svelluksesta ei peritä uutta lisenssimaksua. Ylläpitmaksu säilyy nykyisen spimuksen mukaisena. Svelluksen mahdllisesta uudelleen asennuksesta velitetaan 1 henkilötyöpäivä / installaati, kun työ vidaan tteuttaa etäyhteydellä. Yhdistyneen kunnan tiednsiirtjen mahdllisiin muutksiin ja uusiin määrittelyihin tarvittava henkilötyö täsmentyy käyttööntn suunnittelussa. Tiednsiirtjen tteutuksesta velitetaan 2 henkilötyötuntia / siirt (sisältää siirrn suunnittelun, määrittelyn, ajastuksen ja testauksen). Henkilötyötunnin hinta n 140 /tunti.

10 Järjestelytimikunta N: Henkilöstöhallinnn muutsten kknaishinta-arviksi mudstuu nin eura. Työt tulee käynnistää välittömästi. Wm-datan tarjuksesta tulisi hyväksyä knsulttityöpäivän hinta ja knversi-hjelman lisenssin hankintahinta. Työpäivien määrästä tehdyt arvit vat viitteellisiä. Tavitteena n tehdä mahdllisimman paljn mana työnä. Tämä tsin riippuu henkilöstön mahdllisuudesta irrttautua nykyisistä tehtävistään. Yhdistyvien kuntien talus- ja henkilöstöhallinnn työntekijöillä n kkemusta seudullisesta prjektityöstä. Tästä kkemuksesta n etua tulevassa työssä. Kustannukset vat yhdistymisestä jhtuvia kustannuksia. Avustuksesta ei le varattu erillistä rahaa tietjärjestelmien yhteensvittamista varten, mutta kaikki ratkaisut liittyvät timiviin palveluihin ja tehkkaasti timivaan hallintn. Ehdtus: Muutsjhtajatiimi esittää järjestelytimikunnalle, että järjestelytimikunta hyväksyy Wm-datan tarjuksen knsulttipäivän hinnan ja knversi-hjelman lisenssin hankintahinnan salta sekä arviidut työpäivien määrät viitteellisinä. Kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta hyvin timivien palvelujen ja tehkkaasti timivan hallinnn määrärahista. Muutsjhtajatiimin päätös: Muutsjhtajatiimi esittää järjestelytimikunnalle, että järjestelytimikunta hyväksyy Wm-datan tarjuksen knsulttipäivän hinnan ja knversi-hjelman lisenssin hankintahinnan salta sekä arviidut työpäivien määrät viitteellisinä. Kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta hyvin timivien palvelujen ja tehkkaasti timivan hallinnn määrärahista. Lisäksi muutsjhtajatiimi anti talusjhtajan ja pääsihteerin tehtäväksi valmistella seurantaraprtinti yhdistymisavustusten käyttämisestä. Muutsjhtajatiimin puheenjhtaja: Järjestelytimikunta päättää hyväksyä Wm-datan tarjuksen knsulttipäivän hinnan ja knversi-hjelman lisenssin hankintahinnan salta sekä arviidut työpäivien määrät viitteellisinä. Kustannukset maksetaan yhdistymisavustuksesta hyvin timivien palvelujen ja tehkkaasti timivan hallinnn määrärahista. Päätös: Päätettiin ehdtuksen mukaan.

11 Järjestelytimikunta N: < > Sal2009-rganisaatita kskeva tutkimushanke Petri Alaluusua: Tiina Wiirilinna työskentelee lukanpettajana Salssa Alhaisten kulussa. Wiirilinna n halukas tekemään väitöskirjatasisen tutkimuksen liittyen henkilöstön jaksamiseen muutksessa. Wiirilinna kirjittaa: Taustaa Kuntaliits ja sen aiheuttamat muutkset tulevat lemaan merkittäviä mnellakin tavalla. Työpaikkjen kahvipöytäkeskustelut kuuluvat mnasti sivuavan tavalla tai tisella tulevaa liitsta ja sen mukanaan tumia muutksia. Kuntaliitksen hyötyjen ja haittjen phdinta näyttää kääntyneen phdinnaksi muun muassa työntekijöiden hyvinvinnin ja työmtivaatin jatkuvuudesta. Löytyykö työntekijöillä mtivaatita petella uusi työnkuva uudessa rganisaatissa? Onk tällaisen muutksen jälkeen mahdllista löytää työhön sisäistä mtivaatita? Kuinka kunta vi tukea yksittäistä työntekijää muutksen alla? Kuntaliitksen aikaansaamat muutkset aiheuttavat vaatimuksia myös esimiesten ja alaisten timintatapihin ja valmiuksiin. Sen lisäksi, että mietitään mitä esimieheltä tällaisessa tilanteessa dtetaan, vidaan samanaikaisesti phtia mitä erityistä alaiselta muutstilanteessa selviytymisessä vaaditaan. Mikä n työssä ppimisen merkitys? Kuinka työntekijät tunnistavat mat alaistaitnsa, millaisia alaistaitja työntekijöiltä muutstilanteessa vaaditaan ja millaisia alaistaitja työntekijä tunnistaa itseltään dtettavan? Keskusteltuani eri yhteyksissä työntekijöiden työhyvinvinnin mittaamisen tärkeydestä sivistystimenjhtaja Petri Milasen sekä henkilöstöpäällikkö Petri Alaluusuan kanssa tulimme siihen tulkseen, että Saln kaupungin henkilöstön hyvinvintia tukevien timenpiteiden takaamiseksi, tutkimuksen antama tiet lisi ensiarvisen tärkeää. Myös Terveyden edistämisen jhtryhmässä li lppusyksystä 2007 keskusteltu työntekijöiden hyvinvinnin säilymisen mittaamisesta kuntaliitksen yhteydessä. Henkilöstön hyvinvinnista, sen kehittämisestä ja tutkimuksesta kiinnstuneena kerrin sivistystimenjhtajalle sekä henkilöstöpäällikölle halukkuudestani tehdä aiheesta väitöskirjatasinen tutkimus Saln kaupungille. Turun ylipistn prfessri Sili Keskinen n luvannut ammatillisen tukensa tutkimukselle ja sen tteuttamiselle, mikäli allekirjittanut hyväksytään jatkpiskelijaksi Turun ylipistn. Keskinen piti tutkimushanketta merkittävänä ja ajankhtaisuutensa vuksikin varsin mielenkiintisena. Sili Keskinen kuuluu tällä alalla maamme merkittävimpiin tutkijihin. Tutkimuksen tarkituksena lisi selvittää niitä dtuksia, jita työntekijät muutstilanteessa asettavat työnantajalleen, työntekijöiden valmiuksia kehittää itseään uudessa tilanteessa sekä miettiä mtivaatin säilymistä muutksen yhteydessä. Tutkimuksen tavitteena n tarjta työnantajalle tieta kuntaliitksen ja sitä myötä rganisaatimuutksen aiheuttamista vaikutuksista työntekijöiden hyvinvintiin ja

12 Järjestelytimikunta N: taata näin llen työnantajalle mahdllisuus räätälöidä parhaita mahdllisia ratkaisuja työntekijöiden työhyvinvinnin edistämiseksi. Tutkimuskysymykset 1. Mitä erilaisia tukitimia henkilöstö kaipaa muutksessa? 2. Miten työntekijät kkevat vivansa kehittyä uudessa timessaan? 3. Miten työmtivaatin saa säilymään muutksessa? Oletetut kehenkilöt Tutkimuksen ensimmäinen vaihe tteutettaisiin avainhenkilöihin eli esimies- ja päällikkötasn khdistuvana yksilöhaastatteluna. Haastateltaviksi valittaisiin henkilöä, jiden timenkuvaan kuntaliits tulee vaikuttamaan merkittävällä tavalla. Tutkimuksen tinen vaihe lisi kyselylmakkeen lähettäminen tulevan uuden kunnan työntekijälle. Tutkimuksen kannalta lisi hyvä, js lähtötilanne päästäisiin kartittamaan mahdllisimman pian. Käytännössä j maaliskuussa tulisi surittaa tutkimuksen ensimmäinen vaihe. On myös selvitetty, että tämä tutkimus, js sille lupa myönnetään, ei mene mitenkään päällekkäin Art Ksken tutkijaryhmän tutkimusten ja selvitysten kanssa. Ehdtus: Päätetään esittää järjestelytimikunnalle, että se hyväksyy edellä mainitun tutkimuksen surittamisen Sal2009-rganisaatissa. Muutsjhtajatiimin päätös: Päätetään esittää järjestelytimikunnalle, että se hyväksyy edellä mainitun tutkimuksen surittamisen Sal2009-rganisaatissa. Muutsjhtajatiimin puheenjhtaja: Järjestelytimikunta päättää hyväksyä edellä mainitun tutkimuksen surittamisen Sal2009 rganisaatissa. Jaakk Halkilahti Riitta Niemisen kannattamana teki seuraavan ehdtuksen päätökseksi: Järjestelytimikunta päättää myöntää Tiina Wiirilinnalle tutkimusluvan väitöskirjatasiseen pinnäytetyöhön Sal2009 rganisaatissa. Järjestelytimikunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdtuksen Päätös: Järjestelytimikunta päättää myöntää Tiina Wiirilinnalle tutkimusluvan väitöskirjatasiseen pinnäytetyöhön Sal2009 rganisaatissa.

13 Järjestelytimikunta N: < > Työhyvinvintikysely Sal2009-henkilöstölle Christina Söderlund: Kuntasi Työhyvinvintisyke n Kuntien eläkevakuutuksen Kuntatyö kunnssa yksikön sekä tutkimus- ja kehittämisyksikön tarjama kunnan tai kuntayhtymän kk henkilöstölle tarkitettu työhyvinvinti- kyselypalvelu. Palvelun tarkituksena n tarjta kunnille ja kuntayhtymille mahdllisuus henkilöstön kkeman työhyvinvinnin tilan arviintiin sekä kehittämissuunnitelmien laadintaan. Palvelu sisältää kyselyn teknisen tteutuksen ja raprtinnin, kehittämisehdtukset sekä knsultintituen esimiesvalmennuksineen kyselyn tulsten käsittelyyn. Tarkitus n, että tulkset jhtavat kehittämissuunnitelmiin yksittäisiä työyhteisöjä myöten sekä niiden seurantaan. Myöhemmässä vaiheessa kysely sisältää myös vertailutietja muista samankkisista kunnista. Kysely tteutetaan sähköisesti ja tarvittaessa salle henkilöstöä vidaan lähettää paperinen kyselylmake, jka pstitetaan suraan Kuntien eläkevakuutukseen. Myös sähköisesti täytetty kyselylmake palautuu suraan Kuntien eläkevakuutukseen. Näin vastaukset vat ehdttman luttamuksellisia ja niitä käsittelevät ainastaan Kuntien eläkevakuutuksen tutkijat. Vastaukset raprtidaan myös niin, etteivät yksittäiset vastaukset le tunnistettavissa. Kysymysten teemat n jaettu klmeen lukkaan: 1) Kiinteät peruskysymykset (36 kysymystä) Työyhteisön timivuus Jhtaminen Työlt Osaaminen Omat vimavarat Avvastausten palaute 2) Vakiidut, vapaavalintaiset lisäkysymykset (valittavissa 30 kysymyksestä) Jhtaminen rganisaatissa Sisäinen viestintä ja yhteistyö Alaistaidt Muutstilanteet työssä Työssä jaksamisen tukeminen 3) Mahdllisuus miin räätälöityihin kysymyksiin 1-2 kpl tarvittaessa Raprtinnista svitaan yhdessä tilaajan kanssa. Pääsääntöisesti se tapahtuu klmella taslla: kuntataslla, timialataslla ja työyhteisötaslla. Timialatasn raprtti sisältää jhtamistulkset erikseen, js vastanneita esimiehiä n vähintään 5. Jhtpäätökset ja kehittämisehdtukset esitellään kuntataslla. Kuntien eläkevakuutus raprti kyselyn tulkset ja kehittämistimenpiteet kunnan/

14 Järjestelytimikunta N: kuntayhtymän jhtryhmälle tai vastaavalle tilaajan päättämälle tahlle järjestetyssä raprtintitilaisuudessa. Lisäksi eläkevakuutus susittelee järjestettäväksi esimiesvalmennustilaisuuden, jssa kyselyn tulkset esitellään sekä esimiehiä valmennetaan käsittelemään tulksia työyhteisöissä ja laatimaan työhyvinvinnin kehittämissuunnitelman. Palveluprsessi kestää klmesta neljään kuukauteen laskien mukaan kyselyn valmistelutyöt. Itse kyselyn surittamisesta tulsten purkutilaisuuteen menee nin kaksi kuukautta. On tärkeää varata riittävästi aikaa kyselyn ennakkmarkkinintiin, kska sillä n vaikutuksensa vastausprsenttiin. Palvelusta ei pääsääntöisesti peritä erillistä maksua. Erillinen maksu peritään paperikyselylmakkeiden pstituksesta ja käsittelystä sekä mahdllisista vastausten raprtinnin lisätivmuksista. Paperilmakkeita n käytettävä jssakin määrin, mutta niiden tdellista lukumäärää n valmistelun tässä vaiheessa mahdtnta arviida. Kustannukset vat kuitenkin marginaalisia, ja ne vat katettavissa yhdistymisavustuksen khdan 2. Mtivituneen ja saavan henkilökunnan kunta alakhdasta 2.3 Henkilöstön työhyvinvinnin edistämiseen, jhn n merkitty eurn varaus. Alustavissa yhteydentissa Kunnallisen eläkevakuutuksen kehittämispäällikkö Taina Tumi n ilmittanut, että työilmapiirikysely tulevan Saln 14 eri rganisaatissa n mahdllista tteuttaa vielä tämän kevään aikana. Kysely lisi mielenkiintista järjestää j ennen kuin kuntien yhdistyminen n tapahtunut, vaikka tulsten vertailtavuus esim. kahden vuden kuluttua tteutettavaan kyselyyn verrattuna eivät le parhaat mahdlliset. Ehdtus: Muutsjhtajatiimi esittää järjestelytimikunnalle, että Kunnalliselta eläkevakuutukselta hankitaan Työhyvinvintisyke-palvelu siten, että kysely tteutuu kevään 2008 aikana. Mahdlliset kustannukset maksetaan henkilöstön työhyvinvinnin edistämiseen varatusta yhdistymisspimuksen khdasta. Muutsjhtajatiimi nimeää yhteyshenkilön hulehtimaan kyselyn käytännön järjestelyistä. Muutsjhtajatiimin päätös: Muutsjhtajatiimi esittää järjestelytimikunnalle, että Kunnalliselta eläkevakuutukselta hankitaan Työhyvinvintisyke-palvelu siten, että kysely tteutuu kevään 2008 aikana. Mahdlliset kustannukset maksetaan henkilöstön työhyvinvinnin edistämiseen varatusta yhdistymisspimuksen khdasta. Muutsjhtajatiimi nimesi Christina Söderlundin yhteyshenkilöksi hulehtimaan kyselyn käytännön järjestelyistä. Muutsjhtajatiimin puheenjhtaja: Järjestelytimikunta päättää, että Kunnalliselta eläkevakuutukselta hankitaan

15 Järjestelytimikunta N: Työhyvinvintisyke-palvelu siten, että kysely tteutuu kevään 2008 aikana. Mahdlliset kustannukset maksetaan henkilöstön työhyvinvinnin edistämiseen varatusta yhdistymisspimuksen khdasta. Christina Söderlund hulehtii kyselyn käytännön järjestelyistä. Päätös: Hyväksyttiin ehdtuksen mukaan. 45 < > Sal2009 teiden- ja katujen nimistömuutkset Valmistelija Ari Vaini: Särkisaln alueen kaksikieliset nimet Nykyisen Särkisaln alueella n käytössä kaksikieliset teiden- ja katujen nimet. Nimistömuutsten yhteydessä n tullut esille, että säilytetäänkö alueella levat kaksikieliset viitat. Särkisaln alueella n myös muutamia nimiä, jtka tulevat muutettavaksi. Myös näiden salta tulee phdittavaksi, että annetaank sumenkielisille uusille nimille myös rutsinkielinen vastine ja sen mukainen viititus maastn. Muutsjhtajatiimin päätös: Nykyisen Särkisaln kunnan alueella levat kaksikieliset nimet ja viitat säilytetään. Uusille nimille annetaan myös rutsinkieliset vastineet ja sen mukainen viititus maastn. Näin muuts nykytilanteeseen verrattuna n mahdllisimman pieni ja kaksikielisiä viittja vi ajatella kielellisen seikan hella myös saksi paikallista kulttuurihistriaa. Tiedtus Nimistömuutsta varten perustettu prjektiryhmä n saanut työnsä siihen vaiheeseen, että laajempi tiedttaminen n ajankhtaista. Tiedttamiseen liittyviä seikkja n phdittu yhdessä prjektipäällikön kanssa, jka n selvittänyt asiaa myös kehittämiskeskuksen seututiedttajan kanssa. Tiedttaminen n tässä vaiheessa ajateltu tteutettavan liitteenä levan lehdistötiedtteen mudssa viiklla 9 paikallisessa lehdessä sekä siitä mukattuna ilmituksena samaisessa lehdessä kaksi päivää myöhemmin. Tiedte julkaistaisiin myös Sal2009 internet sivustilla sekä jkaisen kunnan milla nettisivuilla. Aikanaan muuttuvien sitteiden salta asiasta tiedtetaan jkaiselle henkilökhtaisesti, jta asia kskee. Tiedtteeseen sisältyy myös viesti, että kunnat hulehtisivat kustannuksellaan

16 Järjestelytimikunta N: viitituksen muuttamisesta uusien nimistöpäätösten mukaisesti myös hajaasutusalueilla. Näin turvattaisiin ikea-aikainen viititusten muutstyö suhteessa sitteenmuutksiin. Myöskään yhdistymispäätöksen nimistömuutksista aiheutuvat knkreettiset kustannukset eivät näin khtelisi kuntalaisia eritavin, asuivat he sitten asemakaava- tai haja-asutusalueella. Saln kunnallistekniikalta tehdyn alustavan tiedustelun perusteella heillä lisi valmiudet tehdä kaikki uudet nimikyltit. Asentaminen visi tapahtua kuntakhtaisesti. Muutsjhtajatiimin päätös: Tiedtus ja viitituksen muutkset tteutetaan em. tavalla. Päätöksentek Katujen ja teiden nimiä muuttuu sekä asemakaava- että haja-asutusalueilla. Tämän hetken lainsäädännön mukaan asemakaava-alueilla levien katujen nimenmuutkset tulee tehdä asemakaavamuutksena. Haja-asutusalueen nimenmuutksista hallinnllisen päätöksen tekee kunta eli kaupungin- / kunnanhallitus, js ei timivaltaa muutin le delegitu. Asiaan liittyen n kuitenkin valmisteilla lakimuuts, jka yksinkertaistaisi ja helpttaisi muutin raskasta prsessia asemakaava-alueiden salta. Ympäristöministeriö valmistelee Maankäyttö- ja rakennuslain 55 :n muutsta (liitteenä). Muutksen n tarkitus tulla vimaan syksyllä. Saln kaupunginarkkitehti tti asiaa mm. kuntaliitsta selvitettyään kannan, että kska muuts n j pitkällä valmistelussa, vitaisiin timia j lakimuutksen mukaisesti ja viedä kaikki nimimuutkset hallinnllisena päätöksenä eteenpäin. Muutsjhtajatiimin päätös: Valmistelua jatketaan nrmaaliin tapaan. Seurataan kevään aikana lainsäädännön muutksen edistymistä ja päätetään tällöin millä tavin tarpeelliset nimenmuutspäätökset n perusteltua tehdä. Muutsjhtajatiimin puheenjhtaja: Järjestelytimikunta päättää, että Sal2009 teiden- ja katujen nimistömuutkset tteutetaan seuraavalla tavalla: -Nykyisen Särkisaln kunnan alueella levat kaksikieliset nimet ja viitat säilytetään. Uusille nimille annetaan myös rutsinkieliset vastineet ja sen mukainen viititus maastn. Näin muuts nykytilanteeseen verrattuna n mahdllisimman pieni ja kaksikielisiä viittja vi ajatella kielellisen seikan hella myös saksi paikallista kulttuurihistriaa. - Tiedttaminen n tteutetaan liitteenä levan lehdistötiedtteen mudssa viiklla 9 paikallisessa lehdessä sekä siitä mukattuna ilmituksena samaisessa lehdessä kaksi päivää myöhemmin. Tiedte julkaistaan myös Sal2009 internet sivustilla sekä jkaisen kunnan milla nettisivuilla. Aikanaan muuttuvien sitteiden salta asiasta

17 Järjestelytimikunta N: tiedtetaan jkaiselle henkilökhtaisesti, jta asia kskee. Tiedtteeseen sisältyy myös viesti, että kunnat hulehtisivat kustannuksellaan viitituksen muuttamisesta uusien nimistöpäätösten mukaisesti myös hajaasutusalueilla. Saln kunnallistekniikalta tehdyn tiedustelun perusteella heillä n valmius tehdä kaikki uudet nimikyltit. Asentaminen visi tapahtua kuntakhtaisesti. - Valmistelua jatketaan nrmaaliin tapaan. Seurataan kevään aikana lainsäädännön muutksen edistymistä ja päätetään tällöin millä tavin tarpeelliset nimenmuutspäätökset n perusteltua tehdä. Päätös: Hyväksyttiin ehdtuksen mukaan. 46 Muut asiat Tiedtukset: - kaupungintaliltakulu pienryhmäinf valtuustjen yhteiskkus 4.3

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot