MISSIOLOGIA OPPIAINEIDEN VÄLISENÄ TUTKIMUSALANA - VALIKOITU LUETTELO TEOLOGISISTA OPINNÄYTTEISTÄ KEVÄT (TÄYDENTYY)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MISSIOLOGIA OPPIAINEIDEN VÄLISENÄ TUTKIMUSALANA - VALIKOITU LUETTELO TEOLOGISISTA OPINNÄYTTEISTÄ 1984-2011 KEVÄT (TÄYDENTYY)"

Transkriptio

1 1 MISSIOLOGIA OIAINEIEN VÄLISENÄ TTKIMSALANA - VALIKOIT LETTELO TEOLOGISISTA OINNÄYTTEISTÄ KEVÄT (TÄYENTYY) Missiologian intressin näkökulmasta valikoiden tehty luettelo opinnäytteistä - koonnut missiologian dosentti Timo Vasko (https://alma.helsinki.fi/ ja Luettelossa opinnäytetöitä Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunta vuodesta Joensuu vuodesta ja Åbo Akademi vuodesta Luettelossa pro gradu -tutkielmat ilman eri mainintaa KÄYTETTY LOKITS: segetiikka: Vt Vanhan testamentin tutkimus Nt uden testamentin tutkimus J Juutalaisuuden tutkimus Kirkkohistoria: Ks Skandinavian kirkkohistorian tutkimus Yleisen kirkkohistorian tutkimus Käytännöllinen teologia: Käytännöllinen teologia k skonto- ja kirkkososiologia Systemaattinen teologia: F Filosofia ja fundamentaaliteologia ogmatiikka umeniikka E Etiikka M Missiologia skontotiede

2 2 1984: Nt Jukka Halonen: aavalin apostoliuden puolustus 2. Kor Marjaana Kanerva: N.L. von Zinzendorfin ja Hallen pietistien välirikko ja siihen johtaneet syyt Teuvo Laitila: Vinoristi ja puolikuu. Johdanto Kreikan ortodoksien ja Konstantinopolin patriarkan aseman tarkasteluun turkinvallan ( ) alkupuolella ( ) Juha Hytönen: Tässä elämä kampanjan koulutusmateriaali k Mika Kilkki: Evankelisen Allianssin rukousviikko Suomessa Antti Lankinen: Navigaattorit Suomessa. Raamattupiiriläisten uskonnollisuus ja suhtautuminen Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Leena Heinonen: Mission ja humanisaation suhde Kirkkojen Maailmanneuvoston missiologisissa keskusteluissa vuosina Seppo Syrjänen: In search of meaning and identity. Conversion to Christianity in akistani Muslim culture. iss. Timo Vasko: ie dritte osition. er jüdisch-christliche ialog bei Schalom Ben-Chorin bis Lis 1985: Ks Kai Linjamäki: Heikki Saari ( ) - heränneitten lähetti Ambomaalla Niilo Räsänen: uspietistien esittämä ekumeniakritiikki Suomessa Teija Laine: Metodismin leviäminen Skotlannissa vuoteen 1976

3 3 Arja Vaulas: Kansan Raamattuseuran nuorisotyön synty ja kehitys vuoteen 1964 ekka Huokuna: uplex cognitio ei Jean Calvinin käsitys Jumalan ilmoituksesta Tuomo Mantere: Lesslie Newbiginin ekumeeninen metodi Hannu aavola: Lähetysteologiaa etsimässä LML:n vuosina järjestämien alueellisten lähetyskonsultaatioiden anti luterilaiselle lähetysteologialle Timo Vasko: ie dritte osition. er jüdisch-christliche ialog bei Schalom Ben-Chorin bis (MESJ 48) iss. E Tarja-Liisa Laine: Kohti köyhille solidaarista kirkkoa. Taloudellisen oikeudenmukaisuuden konseptio Kirkkojen maailmanneuvoston keskusteluissa Tapio Koivukari: Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan arvoperusteet aavo Vanhanen: Jim Jones ja Kansantemppeli 1986: Vt Hannele Lehtinen: Vanha testamentti ja luterilaisten kirkkojen dialogi juutalaisuuden kanssa vuosina Nt Juha-ekka Haavisto: aavalin suhtautuminen juutalaislähetykseen Apostolien teoissa Ks Sisko eltoniemi: Vapaakirkollinen Himalajan lähetystyö Irja Hämäläinen: Evankelinen Ylioppilasliitto kristillisen opiskelijatyön murroskautena Timo Juntunen: Helsingin Saalemseurakunnan ja Vapaaseurakunnan kastekäytäntö

4 4 Allan Franzen: Missionärsutbilding i Norden sedd i ralation till missionssituation och organisationsidentitet. (MESJ 49) iss. Elina Hyvönen: Soma, Agni, Indra ja usan myyttisinä roolimalleina Veda-uskonnossa k Veikko Hytti: Richard Wurmbrandin ja Stefanus-Lähetyksen toiminta ja vaikutus Suomessa luvulla Leena-Kaarina Sares: Supernaturaalinen elämä - Bill Brightin käsitys pyhityksestä Heikki Haataja: rho Muroman käsitys tahdon vapaudesta uudestisyntymisen edellytyksenä Markku Elo: avid Livingstone ja brittiläinen ekspansio Afrikassa E Kimmo Kääriäinen: Keskustelu tieteellisestä ateismista tieteenä Neuvostoliitossa Lis. Eila erttula: rofeetta Muhammedin suhde naiseen 1987: Ks Kimmo Heinilä: ietari Kurvinen Suomen Lähetysseuran lähetyssaarnaajana Lounais-Afrikassa vuoteen 1875 asti Erkki Juutinen: Suomen Lähetysseuran Kiinan-lähettien suhteet paikallisiin viranomaisiin Luoteis- Hunanissa Keijo Karvonen: Aili Havas Suomen Lähetysseuran juutalaislähettinä Jerusalemissa vuoteen 1938 ekka Nätti: Onguedivan työkoulun perustamien ja toiminta vuosina Heikki Makkonen: Kuolemaan liittyvä perinne itäisessä kristillisyydessä. Lis.

5 5 k Hannu Rantala: skonnolliset yhteisöt jumalallisen ilmentäjänä suhteellisessa maailmassa. Kirkko lahko -typologia osana Ernst Troeltschin ajattelua Tapio Luoma: Kohti täydellisyyttä Jehovan todistajien käsitys pyhityksestä Timo okki: The Spirit-Filled Life Billy Grahamin käsitys pyhityksestä Tuula Näsänen: The rosess of Sanctification John R.W. Stottin pyhityskäsitys Seppo Myyry: F..E Schleiermacherin käsitys onnosta E Juha Silvo: Afrikkalainen vapautuksen teologia. Etelä-Afrikan musta teologia Allan Boesakin ja Manas Buthelezin tuotannon valossa. Ilkka yysiäinen: Buddhan elämä ja oppi. Tutkimus sakraalibiografiasta uskonnon perustana. Lis. Henri Heimonen: Jehovan todistajien käsitys kuoleman jälkeisestä elämästä Ari Hukari: Islamin yhteiskunta, ihanne ja todellisuus 1988: Ks Hanna Jämsä: Suomen Lähetysseuran työntekijöiden ja paikallisten virkamiesten suhteet Kiinassa Hunanin maakunnassa vuosina Aarno Lahtinen: Neuvostoliiton uskontolainsäädännön ja kirkkopolitiikan kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta Sirpa Niemi: Evankelisen lähetystyön alkuvaiheet Intian ja Afganistanin rajamailla lla llgren: Hengen uudistus kirkossamme liike

6 6 Kristiina Tallgren: Kristittyjen pyhitys ja Jumalan pelastussuunnitelma. Jukka Keskitalo: Kolmiyhteisen Jumalan missio Lesslie Newbiginin lähetyskäsityksen teologinen perusta Seppo Laukkanen: Kirkon missiosta mission kirkkoon Suomen Lähetysseuran lähetysnäkemys vuosina E Sari Sankari: Lähetystyön kritiikki Kirkkojen maailmanneuvoston keskusteluissa Anne Talvio: Naisen asema Myöhempien Aikojen yhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa Niina ljas: Myöhempien Aikojen yhien Jeesuksen Kristuksen kirkon käsitys ihmisen elämän tarkoituksesta Merja Hermonen: Kohti Onnen maata Kiinan puhtaan maan buddhalaisuus kirjoitusten valossa 1989: Mailis Janatuinen: Jeesus äitinä - Shusaku Endon Kristus-kuva Kaija Laivuori: Kristinuskon ja afrikkalaisen tradition yhteensovittaminen John S. Mbitin afrikkalaisessa teologiassa Esko Makkonen: Jumala sen tekee! Kalevi Lehtisen pelastuskäsitys Mirja Ahonen: Juutalaisvähemmistön asema Länsi-Venäjällä vuosina : Ks Väinö Eerola: Lähetyskouluun pyrkineet vuosina Jukka Tuppurainen: Lähetyskouluun pyrkineiden jakaantuminen vuosina Jarmo Laiho: Moraaliongelmat suomalaisten lähetysalueella Ambomaalla

7 7 Ari Rantavaara: Helluntailiikkeen aiheuttama kriisi Suomen Lähetysseuran Kiinan työssä vuosina Irene Turunen: Avainsanoma-lehden antama kuva Neuvostoliiton uskonnollisista oloista vuosina ) Elina Ojala: Selma Rainio ( ) Afrikan lääkärilähetyksen perustajana ja vaikuttajana Ambomaalla Mirja esonen: Taiwan Suomen Lähetysseuran työalueena Taiwan as a field of the Finnish Evangelical Lutheran Mission iss. Festo Bahendwa: Christian religious education in the Lutheran dioceses of North-Western Tanzania iss. Mikko Oinonen: Ikkuna lähetystyöhön. Lukijatutkimus Suomen Lähetyssanomista Jouni Salko: Yksin tai yhdessä. Naimattomuus ja perheellisyys Suomen ev.-lut. kirkon lähetysjärjestöjen työntekijöiden elämässä k Susanna Hellén: Sosiaalinen vastuu Lausannen liikkeessä Lausannen, Grand Rapidsin ja Manilan kokousten valossa Juhani Lindgren: nity of all Christians in love and mission: The ecumenical method of Kenneth Scott Latourette iss. Sirpa latan: Häpeä musliminaisten elämässä. Tutkimus palestiinalaiskylästä Hilma Granqvistin kokoaman aineiston valossa 1991: Nt Horst Gripentrog: er Auftakt zur Heidenmission in Apg 13, Tradition und Redaktion in der Synagogenrede des aulus im pisidischen Antiochien. Teil I Apg 13, und Kontext der Rede Ks

8 8 Leena Haakana: Suomen Lähetysseuran työ ohjois-tansaniassa vuosina ertti Hell: Shekoun seminaarin synty ja toiminnan alkuvaiheet Suomen Lähetysseuran pappiskoulutus Kiinassa Kirsi Javanainen: Erland Sihvonen Kiinan lähetystyön uranuurtajana Kirsti Silvennoinen: Hannes Sjöholm Suomen Lähetysseuran Kiinan työn uranuurtaja ja kotimaisen lähetysharrastuksen herättäjä Kati Kemppainen: Suomalaisen lähetyksen suhteet roomalaiskatolisiin Lounais-Afrikassa Riku Suokas: Martin Meedar lähetystyöntekijänä Kiinassa vuosina Ari aavilainen: Suomalainen lähetystyö Angolassa vuoteen 1946 Marja-Leena Kuhmonen: yhitys kuolemisena: Watchman Neen antropologinen pyhityskristillisyys Risto Voutilainen: Leonardo Boffin käsitys kirkosta 1992: Nt Sami uumala: Seuraa minua! : perikoopin Mk 10,17-31 sisältämät viitteet historian Jeesukseen etri Luomanen: ääsy taivasten valtakuntaan: redaktiokriittinen tutkimus Matteuksen pelastuskäsityksestä Lis. Timo Eskola: Messias ja Jumalan poika: traditiokriittinen tutkimus kristologisesta jaksosta Room. 1:3,4 iss. etri Flink: Nikolaus Ludwig von Zinzendorfin lähetysteologia ja sen toteutuminen Herrnhutyhteisössä Jaana Rautio-Vacklin: Sanni Lampén Suomen Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen lähettinä Kiinassa Juhani Juuti: Suomen Lähetysseuran johtokunnan ja lähettien suhteet Jooseppi Mustakallion johtajakaudella

9 9 Valio Syrjälä: Lontoon kaupunkilähetyksen ulkomaalaiset työntekijät ja heidän työkenttänsä eienglantilaisten parissa tehtävässä työssä vuosina Tiina Ahonen: Bengt Sundklerin käsitys kirkon lähetyksestä Mika Vähäkangas: kristo, zima na jamaa. The Theology of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania in Relation to Tanzanian Socialism Jukka Keskitalo: Kirkko ja missio: Kirkko ja sen lähetystehtävä Lesslie Newbiginin teologiassa vuosina Lis. E Hannu O. Harri: Skepsismi, o ja epäo Markku Tuominen: Islamilainen ihmisoikeusnäkemys viiden islamilaisen ihmisoikeusdokumentin valossa verrattuna YK:n ihmisoikeusmäärittelyyn 1993: Nt Tiina Lindblom: aavalin kääntymiskokemuksen luonne hänen omien kirjeidensä pohjalta. Ks Jukka yrhönen: Länsimainen lähetystyö ja kiinalainen nationalismi SLS:n työalalla Hunanissa Outi Suominen: Helvi Södrman lähetystyöntekijänä Kiinassa auli Laukkanen: Evankelis-luterilaisen Ambokavangon kirkon lähetystyö Kai Sadinmaa: Suomen Lähetysseuran tarkastusmatkat Lounais-Afrikkaan Eeva Salo, Tuure Vapaavuori lähetystyöntekijänä Ambomaalla ja Angolassa vuosina Matti Salomäki: kansanlähetyksen työ Afrikassa

10 10 Juhani Räsänen: New Age ja sen vastaanotto suomalaisessa kristillisessä keskustelussa k Ismo Kunnas: Valtion tuki Suomen lähetysneuvoston jäsenjärjestöille kehitysyhteistyöhön vuoteen 1990 asti Mika Mäkeläinen: Kirkkojen Maailmanneuvoston kehitysnäkemys Jarmo Kokkonen: Gustavo Gutiérrezin köyhyyden teologia Teijo eltola: iskontinuiteetin ja kontinuiteetin dilemma Hendrik Kraemerin ilmoitusteologiassa Jukka Raunu: Eettis-historiallinen kristinuskontulkinta Juan Luis Segundon vapautuksen teologiassa Meri-Satu Sama neh: alestiinalainen vapautuksen teologia Naim S. Ateekin tulkitsemana Marja Valkama: Todistuksen käsite Maailman lähetys- ja evankelioimiskomission kokouksessa San Antoniossa 1989 Johanna Jämsä: ialogi konfrontaatiossa: Johannes Aagaardin käsitys dialogista ja uususkontojen sille asettamista haasteista Auli Vähäkangas: Argumentaatioanalyysi Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon naispappeuskustelusta Jouni Hokkanen: Saatana länsimaisessa kauhuelokuvassa Leena Sipola: Eteläisen Tyynenmeren saarten alkuperäiskansojen kysymykset KMN:n toiminnassa Ilkka yysiäinen: Beyond language and reason: mysticism in Indian Buddhism iss. 1994: Ks Juha Saari: Valoa Siperiaan: kirkollinen työ Siperian suomalaisten parissa

11 11 Kalle Seppänen: Swakopmundin suomalainen koulukoti ja yksityiskoulu Namibiassa Olli Honkanen: YK ja uskonnonvapaus: Julistuksen ja yleissopimuksen valmistelu Yhdistyneissä kansakunnissa uskontoon perustuvan suvaitsemattomuuden poistamiseksi Mikko Matikainen: Ambomaan lähettien kirjeet Lähetyssanomissa Mika alo: Radio Voice of the Gospel in a changing political scene: the Lutheran World Federation s international broadcasting project in Ethiopia, Suomen merimieslähetysseuran ulkomaantyöntekijöiden työviihtyvyys k Timo Hormio: Kehitysyhteistyö kirkon ulkomaanavun toiminnassa vuosina Heikki Hyvärinen: yhä Henki ja lähetys: Lesslie Newbiginin käsitys yhän Hengen tehtävästä missiossa auliina Korhonen: Vapautuksen mystikko: Gustavo Gutiérrezin käsitys spiritualiteetista Tero Kuparinen: Teologia-käsite Choan-Seng Songin kristinuskon aasialaisessa tulkinnassa Lea Lukka: Jumalan tuska : Kazoh Kitamorin Jumala-käsitys Tom Broberg: Esoteerinen kosmologia: Johannes Aagaardin käsitys uususkonnollisista liikkeistä ja niiden soteriologisesta maailmankuvasta Risto Jukko: Kirkkojen Maailmanneuvosto ja käsitys dialogista KMN:n järjestämässä kristittyjen ja muslimien välisessä vuoropuhelussa Timo Seppälä: Allahin armo : Al-Ghazalin elämä Sundenin rooliteorian valossa Marianne Siitonen: Rikkomuksen tunnustaminen muinaisen erun inka-kulttuurissa aavo Tuomainen: Muslimiveljeskunta fundamentalismi Egyptissä Juha Kuusniemi: Katastrofin jälkeen: aivopesu Skientologian uhrit -ryhmän tiedotteissa ja uhritulkinnan välineenä kuuden tapauskertomuksen valossa

12 12 Tarja Mäkelä: eittää ja paljastaa: huntu merkkinä ja merkityksenannon kohteena 1995: Ks Hanna-Maija Ketola: Suomen lähetysseuran kustantama kirjallisuus vuosina Voldemar, Ilja: (viroksi; suom. tiivistelmä) Herrnhutilaisen veljesseurakunnan historia Vironmaassa (pohjois-virossa) iss. Anu-Elina Väkeväinen: Suomen nuorten naisten kristillisen yhdistyksen lähetit Sari Ajosmäki: Suomen Lähetysseuran lähettien suhde kiinalaiseen kulttuuriin Hannu Huttunen: Suomen Lähetysseuran ja Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon yhteistyö Etiopiassa Satu Jantola-Canever: Jesuiittojen reduktiot ja niiden hallinto araguayssa 1600-luvulla Anne Visser-Keltto: Suomen helluntaiherätyksen Neuvostoliittoon kohdistunut lähetystoiminta vuosina Eila Vilenius: Kasuaalitoimitusten palvelun laatu : seurakuntalaisten odotusten toteutuminen kastevihki- ja hautaansiunaustoimituksissa Lis. irjo aavola: Cliff Richardin käsitys kristillisen uskon merkityksestä k Vappu Olsbo: Lähetystyösitoutuneisuus ja lähetysjärjestöt: tutkimus Malmin seurakunnan lähetystoiminnassa mukana olevien lähetystyösitoutuneisuudesta ja lähetysjärjestöihin suhtautumisesta Kaisu Leinonen: Suomen Lähetyssanomien lukijatutkimus 1994 ekka Linna: Vieras uskonto haaste tiedonvälitykselle : tutkimus ersianlahden kriisiä koskevasta kirjoittelusta suomalaisessa lehdistössä Juha Karhulahti: Ristiinnaulitun mielen teologia: Kosuke Koyaman kristologia Mauri Tervonen: Työusko ei anna joutilasna seisoa... : Henrik Renqvistin pelastusoppi Lis.

13 13 Isa akarinen: Kahden intellektuellikristityn uusi valinta islam Kirsi Asikainen: Kosher-säädökset ja niiden noudattaminen Suomen juutalaisten keskuudessa. Jukka Hämäläinen: Kristinuskon ja skandinaavisen mytologian kohtaaminen Tanskassa viikinkiaikana : synkretismi arkeologisen ja historiallisen tutkimuksen valossa Tuomas Tenkanen: Vapautus Solentinamessa: analyysi vapautuksen merkityksestä Solentinamen kristilliselle perusyhteisölle 1970-luvun alussa Nicaraguassa 1996: Hanna Karvonen: äivö arviainen SLS:n lähetystyöntekijänä Kiinassa vuosina äivi Kovanen: Shalhevetja - Jumalan liekki: Suomen Lähetysseuran hepreankielinen koulu Jerusalemissa vuosina Mirjam Kähärä: Suomen Lähetysseuran suhtautuminen lähetyslapsiin Minna Lepistö: Hellenismin ja kristinuskon kohtaaminen Egyptissä Kleemens Aleksandrialaisen tuotannon valossa Kati Kemppainen: Suomalaisen lähetyksen suhteet anglikaaneihin ja roomalaiskatolisiin Lounais- Afrikassa Lis. k Tapio Leskinen: Alttiutta varojen mukaan: seurakuntien luottamushenkilöiden käsitykset lähetystyön ja kansainvälisen diakonian talousarviotuesta vuosina Lis. Marjo Blommendahl: niversaalinen Kristus: Stanley J. Samarthan kristologia Mari Hiltunen: Walbert Bühlmannin käsitys ei-kristillisistä uskonnoista Anita ohjola: Tissa Balasuriyan vapautuksen teologia Tapio Luoma: The open reality of God and man: The significance of homoousios for theology and natural sciences in the thinking of Thomas F. Torrance Lis. Tarja Albekoglu: Jeesus Kristus, vapauttaja täyteen elämään: EATWOTin Latinalaisen Amerikan edustajiston kristologiset korostukset

14 14 Heli Karjalainen: Kristinusko Afrikassa: Kontekstuaalisuus Kwesi A. icksonin ajattelussa Ilkka ihlajamäki: uraisamy Simon Amalorpavadassin käsitys katolisen intialaisen inkulturaation teologiasta Hanna Ranssi-Matikainen: Missionaarinen seurakunta evankelioimisen välineenä: Seurakuntien istuttamiseen tähtäävä teologia Englannin kirkossa Timo okki: Voitollinen antautuminen: Billy Grahamin käsitys kääntymyksestä ja pyhityksestä Lis. Martti Turunen: Kristinuskon triniteetti ja islam: Kaksi nykyaikaista yritystä selittää kristinuskon jumalakuva muslimille äivi Arvonen: astori Moonin lapsi: moonilaisuus uususkonnollisena liikkeenä ja yksilön maailmankatsomuksen muokkaajana Jussi Ruoti: entti Linkolan biologinen maailmankatsomus Raija Seppä: skontojen kohtaaminen ja koptilaisen kirkon synty ajanlaskumme ensimmäisten vuosisatojen Egyptissä Jussi Sohlberg: Magian harjoittaminen uusnoituudessa Jukka Valkama: Navigaattorien opetuslapseusnäky ja sen toteutuminen Suomessa Virpi Vesterinen: Muslimipakolaisten hautaus Suomessa Tarja Jalli: Suomalaisten musliminaisten minäkuva Tommi Sarlin: Muslimit uutisena: Millaista kuvaa Suomen muslimeista rakennetaan lehtiteksteissä 1997: Mari Halme: Kristinusko ja afrikkalainen kulttuuri Buchi Emechetan tuotannossa Juha Isosomppi: Suomen Lähetysseuran Ambomaan lähetit vuosina Kosti Kallio: Ruuteru, Japanin evankelis-luterilaisen kirkon lehti Maarit eltomaa: Amerikkalaisten lähetystyö Egyptin evankelisen koptikirkon synnyttäjänä

15 15 Anu Vuola: Kansainvälisen lähetysneuvoston juutalaistyö Tuula aasivirta: Suomen Lähetysseuran lähetyslapset lähetyskirjallisuudessa 1970-luvulta luvulle Katariina itkänen: Kohti verta, hikeä ja kyyneleitä : vapaaehtoisten avustajien näkökulma alveluoperaatio Saapas toimintaan Markku Koivisto: Miten kirkko ymmärtää sanomansa? : toimituskeskustelun ja kastetoimituksen sisältö ja merkitys pastoraalipsykologisen ja liturgisen tutkimuksennäkökulmasta iss. Marita-Hannele Hintikka: Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijöiden työ Helsingin ja Lapuan hiippakunnissa vuonna 1995 Esko Kähkönen: Islam, uskontodialogi ja opetus : Falaturin-Tworuschkan oppikirjatutkimus : arviointikriteerit, teologinen ja yhteiskunnallinen tausta Lis. k Matti Kaipainen: Kirkko ja pakolaiset kohtaavat : Suomen ev.-lut. seurakunnat pakolaisten tukijana ja integraation edistäjinä 1990-luvulla Riikka Heikkilä: Carl E. Bratenin lähetysteoria Tuomo Huusko: Jeesus Kristus, uuden luoja: M. M. Thomasin kristologia Marjo Ihalainen: Juutalainen vai kristitty? Heprealaiskristillisyys avid Baronin ajattelussa Jyrki Laine: Church Growth -liikkeen ekklesiologia Markus Malk: Muslimista kristityksi: Seppo Syrjäsen käsitys konversiosta ekka Kankkunen: Evankelioiminen henkivaltojen konfrontaationa C. eter Wagnerin mukaan Mika Vähäkangas: Genuinely Catholic, autentically African? The encounter between neo-thomism and the African thinking in Charles Nyamiti s theological methodology iss. Kirsi-Maria Leino: Vuorovaikutuksen teologia dialogisen lähetyskäsityksen perustana Kenneth Craggin ajattelussa Aarre Kaura: Notto R. Thellen kristinuskontulkinta buddhalais-kristillisen dialogin valossa Hanna Kuva: The beyond in the midst: The trinitarian basis of the missiology of John V. Taylor

16 16 E Taneli Kukkonen: Mahdollinen ja ääretön Tahâfut al-tahâfutin todistuksissa maailman ikuisuudelle Elina Vuola: Limits of liberation: raxis as Method in Latin American Liberation Theology and Feminist Theology iss. Tiina Hartikainen: Matka kohti kaipuuta: Karmel-lehden matakakertomusanalyysi Tapio okka: Mitä sitten esi-isien henget sanoisivat? : Suomalaisten lähetystyöntekijöiden suhtautuminen esi-isien henkien palvontaan Japanissa Minna Rikkinen: Setin Temppeli uususkontojen typologioiden valossa 1998: Vt Eeva Miinalainen: Jumalan kuvana ja kaltaisena : tutkimushistoriallinen analyysi appiskirjan luomiskertomuksen Jumalan kuva ja kaltaisuus -aiheesta (Gen 1:26-2:4a) eräissä 1900-luvun tutkimuksissa Kati Kemppainen: Suomalaisen lähetyksen suhteet anglikaaneihin ja katolisiin Lounais-Afrikassa iss. äivi Rohkimainen: Suomen Lähetysseuran suhtautuminen Kansanlähetyksen syntyyn vuosina Jari imonen: A church in the wilderness : the Jesuits mission strategy in Huronia, Lis. Merja Malmberg: Eurooppa lähetysalueena kehityslinjoja ja tapahtumia Suomen ev.-lut. kirkon sisällä vuosina Veikko Kettunen: ääsihteerin puheet polttopisteessä : Matti Väisäsen julistus kansanlähetyspäivillä k Marjo Karulinna: appi tulee kylään: Vantaan Rekolan seurakuntalaisten kokemuksia kastekeskusteluista Vesa Rasta: skontoa käsittelevät tapaukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa

17 17 Ari Haukijärvi: Aylward Shorterin inkulturaatiokäsitys Katri Härkönen: Afrikkalaistamista vai harhaoppia: Etelä-Afrikan sionistikirkkojen erityispiirteet Gerhardus C. Oosthuizenin mukaan Mia Mäkinen: na sancta ecclesia: Seppo A. Teinosen kirkkokäsitys Tuire Valkeakari: Skenosis: John S. obeen kontekstuaaliteologia Jaana Lähteensuo: Leena Huiman New Age -kritiikki Eija Jukko: Apostolic faith: Apostolisen on tunnistamisesta kirkkojen reseptioon Markku Antola: The experience of Chrst s real presence in faith: An analysis on the Christ-presentmotif in the Lutheran charismatic renewal iss. E Kimmo Rilasmaa: Kirkko ja pakolaiset: evankelis-luterilaisen kirkon pakolaispolitiikan sosiaalieettinen perustelu 1990-luvun Suomessa Miira Sippola: Imaginaatio modernissa keskustelussa Tarja Heikkilä: Katsaus rajatieto-diskurssioon ja sisäryhmän käsityksiä rajatiedosta Laura aljakka: Jeshua Hamashiah : Israelin messiaanisten juutalaisten Jeesus-kuva Roeh Israel - seurakunnan uskon ilmentäjänä Leena Ranta: Kristuksen seurakunnan jäsenyys entisten jäsenten näkökulmasta Milla Rautiainen: Me vastaan he: Islamilaisuuden ja länsimaalaisuuden kohtaaminen Suomen Kuvalehdessä vuosina : Ks auli Heinola: Evankelisluterilaisen lähetysyhdistys Kylväjän synty ja taival kirkon viralliseksi lähetysjärjestöksi Sanna Kuisma: Tuure Vapaavuori lähetysjohtajana

18 18 ekka Lund: Suomen Lähetysseuran Kinan-työn uudelleenarviointi vuosina Jani uksulainen: Sairaanhoitaja Linda Helenius Suomen Lähetysseuran lähettinä Ambomaalla Jarkko Tapio Kristian iippo: Ebenezer. Ensimmäinen protestanttinen vanhainkoti Israelissa auli Laukkanen: Raamatunkäännöstyö Lounais-Afrikan Ambomaalla ja Kavangolla Lis. Kalle Vaismaa: Kansan Raamattuseuran toiminnallinen rooli evankelioimisjärjestönä uuden vuosituhannen kynnyksellä lla Kosonen: Särkyneen ruumiin epistemologia: Chung Hyun Kyungin kontekstuaalinen teologia Olof Rautavaara: Armokäsitys Wiliam C. Brownstonin evankelioimisen teologiassa Sami Saharinen: usi liitonateria: hillip E. Goblen käsitys ehtoollisesta messiaanisten juutalaisten kontekstissa Sari Autio: Taistelu ihmisarvoisen elämän puolesta. Naisia yhdistävät vapautuksen teologioita koskevat korostukset EATWOT-järjestössä Tuula Helena Rasilainen: Kolmiyhteisen Jumalan lähetys. Luterilaisen maailmanliiton missiologia asiakirjassa Together in God s Mission Tiina Ahonen: Erillisyydestä uuteen eheyteen: Transformaation käsite avid J. Boschin kontekstisensitiivisessä missiologiassa Lis. Jyri Komulainen: Kosmotheadrinen metauonto? Raimon anikkarin pluralistinen skontoteologia Lis. Timo okki: America's reacher and His Message: Billy Graham's View of Conversion and Sanctification Lis. ja iss. (niversity ress of America: Boston 1999) Kaisa Nikkilä: Kiinalaisen kontekstin vaikutus Toivo Koskikallion teologiaan Lis. Jukka Keskitalo: Kristillinen usko ja moderni kulttuuri: Lesslie Newbiginin käsitys kirkon missiosta modernissa länsimaisessa kulttuurissa iss.

19 19 Veli-Matti Kärkkäinen: Spiritus ubi vult spirat: neumatology in Roman Catholic-entacostal dialogue ( ) iss. E Matti T. Amnell: ontojen universumi: John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu iss. Katja Tontti: Eläin on loppuunkuljettu polku ihminen valitsee itse tiensä : tapaustutkimus Helsingin Rudolf Steiner koulun kevään 1998 abiturienttien ihmiskuvasta Tiina Helena Virtanen: Matkalla juutalaisuuteen. Kuuden suomalaisen kokemuksia juutalaisuuteen kääntymisestä Riikka Maria uksulainen: Intialaisen naiskäsityksen paradoksi: Tapaustutkimus SEB kehitysjärjestön kastittomista naisista Tamil Nadussa 2000: Nt Marko Juhani Tapani Laakkonen: aavalin kääntyminen ja suhtautuminen juutalaisuuteen sekä Alan F. Segalin aavali-tulkinta kirjassa aul the Convert Tapio Virtanen: Nikodemus ja salainen opetuslapseus Ks ekka Härkönen: Suomen Lähetysseuran radiotyö Taiwanissa Tero Hietanen: Elias J. entti Ambomaan lähettinä Jussi Laine: Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän työ Taina Taskela: Etiopian valinta Suomen Lähetysseuran lähetysalueeksi iia Latvala: Keskustelu slaavilaislähetyksestä Suomen kirkollisessa ja päivälehdistössä Vesa Siltala: Rakkauden vai vihan vallankumous? Kansan Raamattuseuran opiskelijatyön synty ja kansainväliset yhteydet vuosina Hilkka uska: Olavi Vuorela Suomen lähetysseuran lähetysjohtajana vuosina

20 20 Kari ekka Mannermaa: Astu valoon. Tutkimus suostuttelevasta viestinnästä ja sen kokemisesta missiotapahtumassa Teuvo Juhani Karjalainen: usi tie -lehden pääkirjoitukset ääkirjoitukset viestintätutkimuksen valossa Godluck E.. Kitomari: ivorce in the patrilinear Christian society in Tanzania its effects on women and children Esko Kähkönen: ialogisuuden ongelma islamin esittämisessä. Falaturin ja Tworuschkan teologispedagogisen ohjelman tausta ja toteutuminen iss. k Hanna Elina Helén: Toisen kanssa naimisiin? Ryhmärajojen merkitys Suomen Lähetysseuran naislähettien avioituessa ulkomaalaisten kanssa Maija Tuuli Turunen: Venäläisenä suomalaisessa kirkossa. Tutkimus venäläisten kääntymisestä Inkerin evankelis-luterilaiseen kirkkoon Jussi-ekka Mari: Ajatuksissa lähetystyö. Kyselytutkimus Suomen Lähetysseuran esikoulutuksen koetusta vaikuttavuudesta Samuel Modest Byarugaba: The Concept of Sin Among the Haya Lutheran Christians Converted from African Traditional religion auliina Kainulainen: Arjen kärsimys, arjen nautinto. Elsa Tamezin ja Ivone Gebaran latinalaisamerikkalaiset uskontulkinnat Lis. Kaisa Nikkilä: Kristillinen usko ja Kiinan salattu viisaus. Toivo Koskikallion teologia ja sen kiinalainen konteksti iss. Timo okki: America's reacher and His Message: Billy Graham's View of Conversion and Sanctification iss. ekka Huhtinen: The Science of Happines: A Missiological Study of Japanese New Religion, 'Kofuku no Kagaku'" iss. 2001: Nt Jyrki Rauhala: Tämä aarre on meillä saviastioissa : aavalin käsitys apostolisesta kutsumuksestaan ja osallisuudesta Kristukseen jakeiden 2. Kor. 4:7 15 valossa

21 21 Tarja Kovanen: Lähetyssaarnaaja Aatu Järvinen Kavangon työn uranuurtajana Henry Liivola: Kirkon lähetysasiain neuvottelukunta lähetysyhteistyön rakentajana eppi Sutinen: akana parkoja ja pikku pyhimyksiä. Suomen Lähetysseuran kustantama kotimainen lastenkirjallisuus vuosina Kerttu Immonen: Saara Malis -perinne ja kuhmolaiset Japanin lähetit. Tutkielma kuhmolaisten Japanin-lähetyksen taustoista Marko Heusala: Teologit paluumuuttajina: Tansaniassa työskennelleiden teologien kokemuksia paluusta Suomeen Mark Saba: astoral counseling for immigrants: Cultural adjustment for Christian immigrants from the Middle East in Finland k auliina Leinonen: Maahanmuuttajan sunnuntai. Tutkimus Tapanilan kansainväliseen jumalanpalvelukseen ja tapaamiseen osallistujien akkulturaatiosta ja osallistumisen syistä Marika Hietala: Muuttuva kansanlähetys: Tutkimus Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen sukupolvenvaihdoksesta Jukka akarinen: Esi-isien kunnioittaminen kristillisen lähetystytön ongelmana Taiwanilla irkka aloviita: Epäjumalanpalvelus ja sen kumoaminen Athanasios Aleksandrialaisen teoksessa Contra gentes Niko Ryynänen: Jumalan kuva sydämen luolassa: hindulaisuuden ja kristinuskon kohtaaminen Swami Abhishiktanandan mystiikanteologiassa Saija Kronqvist: A rhetorical approach to the HIV/AIS panepidemic in the frame of the council of churches in Namibia Risto Jukko: Trinitarian theology in Christian-Muslim encounters: theological foundations of the work of the French Roman Catholic Church s secretariat for relations with Islam iss.

22 22 E Stina Finne: Vapautus ja kolminaisuus: Leonardo Boffin käsitys sosiaalisesta triniteetistä Sami Marte: skonnollinen fundamentalismi ja globalisaatio: amerikkalaiskristillinen fundamentalismi ja islamismi kulttuurisen globalisaation osana ja vastareaktiona Jonna Aho: Vihollinen vai imaamin sijainen? Ajatollah Khomeini iranilaisissa Kayhan International sanomalehdissä islamilaisen vallankumouksen ydinkuukausina Sanna Niemimäki: Sisäinen Jerusalem: Viiden Suomen juutalaisen kokemuksia Jerusalemista ja juutalaisuudesta 2002: Ks Simo Korkalainen: Mikko Ihamäki, Lounais-Afrikan lähetti Jari Koskela: Naisten rooli ja toiveet etroskoin suomalaisen seurakunnan syntyvaiheissa vuosina Minna Kartano: Kurissa ja nuhteessa! Lapsikuva Suomen Lähetysseuran autonomian ajan lopulla julkaisemassa kirjallisuudessa Mussa Bigambo: Moratorium: a controversial issue in mission co-operation between African and Western Christians Risto Kaakinen: Minä lähden jos Sinä haluat. Kansanlähetyksen lähetystyö ja lähetit Suvi Norema: Kolportööreistä kuukausikirjeisiin: Suomen liikemiesten lähetysliitto Jarno aasonen: Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen lähetystyö Keniassa Matilda asanen: Matti eltola Lähetysopiston opettajana Timo Suutari: Operaatio Mobilisaation asema suomalaisessa lähetystyössä vuosina Tiinamari Hynninen: Liina Lindström opettajana Ambomaalla Camilla almén: Tidskriften Sändebudets bild av Svenska lutherska evangeliföreningen i Finlands Kenyamission under åren auli Laukkanen: Rough road to dynamism: Bible translating in northern Namibia, Kwanyama, Kwangali and Ndonga iss.

Synodaalikokouksen pöytäkirja 2. Liitteet 5

Synodaalikokouksen pöytäkirja 2. Liitteet 5 Sisällys Synodaalikokouksen pöytäkirja 2 Liitteet 5 Synodaalikokouksen osanottajat Synodaalikokouksen ohjelma Piispa Eero Huovisen saarna Muistosanat vainajista Dos. Antti Raunion esitelmä Kanavien alustukset

Lisätiedot

Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6. Toivo kantaa, vaikka usko rakoilisi Sivu 7. Oma äänite toteutti haaveen Sivu 12

Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6. Toivo kantaa, vaikka usko rakoilisi Sivu 7. Oma äänite toteutti haaveen Sivu 12 K Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 15/2011 3.8.2011 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat teija kuuppo Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6 Toivo kantaa, vaikka

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä / Materiaalipalvelu - Uutuusluettlo 24.6.2014 Sivu 1. Uutuusluettelo. 11 Avio-onnea kaikilla mausteilla K56960

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä / Materiaalipalvelu - Uutuusluettlo 24.6.2014 Sivu 1. Uutuusluettelo. 11 Avio-onnea kaikilla mausteilla K56960 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä / Materiaalipalvelu - Uutuusluettlo 24.6.2014 Sivu 1 Uutuusluettelo 03 Yleiset tietoteokset 1 Uskomattomia tositarinoita miehille / Teksti James Proud, Geoff Tibballs,

Lisätiedot

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusta ei voi opiskella Suomessa pääaineena, mutta siitä voi valmistua filosofian maisteriksi erillisestä maisteriohjelmasta (vuodesta

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja s publikationer LXXXIV Kuvat Kansi Taivaallisia naisia -kirjan syntyyn myötävaikuttaneista olivat julkistamistilaisuudessa

Lisätiedot

Runokerhossa pi spa Askolan runo Kirkon Numero 15

Runokerhossa pi spa Askolan runo Kirkon Numero 15 Usko kestää haasteiden keskellä Sivu 6 Runokerhossa piispa Askolan runo Sivu 6 Vapaaehtoisen on ajateltava myös itseään Sivu 12 Kirkonseutu Numero 15 Keskiviikkona 7.8.2013 Kahden kulttuurin liitto Sivu

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Ekumeniska Rådet i Finland. Toimintakertomus 2007 Verksamhetsberättelse

Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Ekumeniska Rådet i Finland. Toimintakertomus 2007 Verksamhetsberättelse Suomen Ekumeeninen Neuvosto Ekumeniska Rådet i Finland Toimintakertomus 2007 Verksamhetsberättelse 1 2 3 4 5 Toimintakertomus 2007 Verksamhetsberättelse Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja s publikationer

Lisätiedot

Kirkonseutu. vuotta kotipyhäkoulua. Tärkeintä ihmissuhdetta palvelukseen. Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013

Kirkonseutu. vuotta kotipyhäkoulua. Tärkeintä ihmissuhdetta palvelukseen. Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013 Pappilan piiat Pro Puussa Tärkeintä ihmissuhdetta kannattaa Heinolassa valmiina sakraaliesineiden palvelukseen hieno näyttely hoitaa huolella SIVU 3 SIVU 9 SIVU 16 Kirkonseutu Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013

Lisätiedot

näköala-utsikt 4/2006 4/2006

näköala-utsikt 4/2006 4/2006 näköala-utsikt SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO 4/2006 EKUMENISKA RÅDET I FINLAND näköala-utsikt 4/2006 SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO EKUMENISKA RÅDET I FINLAND 4/2006 Julkaisija / Utgivare Suomen ekumeeninen

Lisätiedot

Englannin Fresh expressions of church -liikkeen missionaarinen ekklesiologia

Englannin Fresh expressions of church -liikkeen missionaarinen ekklesiologia Englannin Fresh expressions of church -liikkeen missionaarinen ekklesiologia Antti Pesonen Ekumeniikan pro gradu -tutkielma Elokuu 2012 1 2 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

D iakonian. tutkimus

D iakonian. tutkimus 1 2008 D iakonian tutkimus Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja Diakonian yliopettaja, professori (Tallinna),dosentti Kari Latvus kari.latvus@diak.fi, puhelin 0400-9799 21 Päätoimittaja

Lisätiedot

Onni löytyy yhteisestä arjesta

Onni löytyy yhteisestä arjesta Kajaanin seurakuntalehti No 8 keskiviikko 5.8.2015 57. vsk Onni löytyy yhteisestä arjesta Sami Paavolainen ja Susanna Leinonen vihittiin avioliittoon Kajaanin kirkossa 25.7. Kun puolitoista vuotta sitten

Lisätiedot

Seurakuntalehti 105. vuosikerta Nro 12 29.3. 5.4.2012. Ihme! Sivut 12 13. Sanna Turunen

Seurakuntalehti 105. vuosikerta Nro 12 29.3. 5.4.2012. Ihme! Sivut 12 13. Sanna Turunen Seurakuntalehti 105. vuosikerta Nro 12 29.3. 5.4.2012 Ihme! Sivut 12 13 Sanna Turunen 2 Nro 12 29.3. 5.4.2012 Pääkirjoitus Lapista kuuluu kummia Oulun tuomiokapituli totesi helmikuussa, että Kemijärven

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

Jumalan silmissä kaunis. Ystävällinen ihminen on. Sanovat Jenny ja Iina. Sivut 8-9. Hiljaisuuden retriiteillä on monenlaisia järjestäjiä. Sivu 6.

Jumalan silmissä kaunis. Ystävällinen ihminen on. Sanovat Jenny ja Iina. Sivut 8-9. Hiljaisuuden retriiteillä on monenlaisia järjestäjiä. Sivu 6. s e u r a k u n t a l e h t i 9 9. v u o s i k e r t a 2. 3. 2 0 0 6 n r o 9 Hiljaisuuden retriiteillä on monenlaisia järjestäjiä. Sivu 3. Ystävällinen ihminen on Nuoret aikuiset perustivat kahvilan. Sivu

Lisätiedot

Kaikki ehdokkaat ja ennakkoäänestyksen ajat ja paikat

Kaikki ehdokkaat ja ennakkoäänestyksen ajat ja paikat Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kemi-Tornion

Lisätiedot

Vesi. antaa elämää Ilmarin sävellyksiin. Sivu 9. Varo velkakierrettä! Sivu 3. Sari osaa sitoa kukkakimpun joka tilanteeseen.

Vesi. antaa elämää Ilmarin sävellyksiin. Sivu 9. Varo velkakierrettä! Sivu 3. Sari osaa sitoa kukkakimpun joka tilanteeseen. s e u r a k u n t a l e h t i 9 9. v u o s i k e r t a 1 0. 8. 2 0 0 6 n r o 2 6 Vesi antaa elämää Ilmarin sävellyksiin. Sivu 9 Varo velkakierrettä! Sivu 3 Sari osaa sitoa kukkakimpun joka tilanteeseen.

Lisätiedot

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehti on ilmestynyt yli 40 vuoden ajan. Lehdessä vuosina 1981-2013 ilmestyneet artikkelit ja referaatit on luetteloitu kronologisessa järjestyksessä.

Lisätiedot

300 tiekirkkoa kesäteiden varsilla

300 tiekirkkoa kesäteiden varsilla Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta

Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta 8 ELOKUU 2009 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta s. 10 Brahim ja Sara Slawi ovat Ranskassa SANSAn arabian- kielisessä työssä s. 11 Radiolähetystyön

Lisätiedot

Hiippakuntalehti Fides - Hakemisto

Hiippakuntalehti Fides - Hakemisto Hiippakuntalehti Fides - Hakemisto lehti sivu kirjoittaja otsikko avainsana1 avainsana2 avainsana3 2013-05 4 Sippo, Teemu SCJ Piispa Teemu Sipon SCJ avauspuheenvuoro Suomen Ekumeenisen puhe Neuvoston kevätkokouksessa

Lisätiedot

Profeetat, jotka ennustavat valheita minun nimessäni

Profeetat, jotka ennustavat valheita minun nimessäni Profeetat, jotka ennustavat valheita minun nimessäni Kristillinen palestinianismi ja israelinvastainen ristiretki Paul Wilkinson Sivu1/49 Hazel Grove Full Gospel Church 68 London Road, Hazel Grove, Stockport,

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 6/2014 Syyskokous valitsi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet Tietopöllö-palkinto myönnettiin Marjut Hjeltille Syksyn apurahoja jaettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Ketään ei saa kiusata!

Ketään ei saa kiusata! K Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 20/2009 14.10.2009 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat Ketään ei saa kiusata! Vesivehmaan toisluokkalaiset Milla Varso,

Lisätiedot

Minna suvun saappaissa. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Maahanmuuttajan tukena arjessa. Kinkereillä Syrjälässä

Minna suvun saappaissa. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Maahanmuuttajan tukena arjessa. Kinkereillä Syrjälässä K S KIRKONSEUTU e u r a k u n t a l e h t i j o k a i s e e n k o t i i n 2 3.1. 2 0 0 8 2 / 2 0 0 8 A s i k k a l a n, H e i n o l a n j a L a h d e n s e u r a k u n n a t Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

Kai Henttonen oli peruspappina Saksassa Keskiaukeama. Kirkkopäivät kutsuvat Lahteen. Teemu Laine on valmentaja ja filosofi.

Kai Henttonen oli peruspappina Saksassa Keskiaukeama. Kirkkopäivät kutsuvat Lahteen. Teemu Laine on valmentaja ja filosofi. K Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 2/2011 19.1.2011 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat Kai Henttonen oli peruspappina Saksassa Keskiaukeama Teemu Laine on

Lisätiedot

afrikkalaisia rumpuja

afrikkalaisia rumpuja Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 16/2010 18.8.2010 K Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden,, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat Johnson Mluge vetää afrikkalaiset perhelauantait, pikkuapulaisina

Lisätiedot

Kirkonseutu. Ali seilaa Päijänteellä, Juha on kipparina. Tapanilakodissa kesä alkuun fanfaarein. Mille Raamatun Saara nauroikaan?

Kirkonseutu. Ali seilaa Päijänteellä, Juha on kipparina. Tapanilakodissa kesä alkuun fanfaarein. Mille Raamatun Saara nauroikaan? Legenda Pyhästä Laurentiuksesta Sivu 3 Tapanilakodissa kesä alkuun fanfaarein Sivu 5 Mille Raamatun Saara nauroikaan? Sivu 7 Kirkonseutu Numero 14 Keskiviikkona 4.7.2012 Ali seilaa Päijänteellä, Juha on

Lisätiedot