MISSIOLOGIA OPPIAINEIDEN VÄLISENÄ TUTKIMUSALANA - VALIKOITU LUETTELO TEOLOGISISTA OPINNÄYTTEISTÄ KEVÄT (TÄYDENTYY)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MISSIOLOGIA OPPIAINEIDEN VÄLISENÄ TUTKIMUSALANA - VALIKOITU LUETTELO TEOLOGISISTA OPINNÄYTTEISTÄ 1984-2011 KEVÄT (TÄYDENTYY)"

Transkriptio

1 1 MISSIOLOGIA OIAINEIEN VÄLISENÄ TTKIMSALANA - VALIKOIT LETTELO TEOLOGISISTA OINNÄYTTEISTÄ KEVÄT (TÄYENTYY) Missiologian intressin näkökulmasta valikoiden tehty luettelo opinnäytteistä - koonnut missiologian dosentti Timo Vasko (https://alma.helsinki.fi/ ja Luettelossa opinnäytetöitä Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunta vuodesta Joensuu vuodesta ja Åbo Akademi vuodesta Luettelossa pro gradu -tutkielmat ilman eri mainintaa KÄYTETTY LOKITS: segetiikka: Vt Vanhan testamentin tutkimus Nt uden testamentin tutkimus J Juutalaisuuden tutkimus Kirkkohistoria: Ks Skandinavian kirkkohistorian tutkimus Yleisen kirkkohistorian tutkimus Käytännöllinen teologia: Käytännöllinen teologia k skonto- ja kirkkososiologia Systemaattinen teologia: F Filosofia ja fundamentaaliteologia ogmatiikka umeniikka E Etiikka M Missiologia skontotiede

2 2 1984: Nt Jukka Halonen: aavalin apostoliuden puolustus 2. Kor Marjaana Kanerva: N.L. von Zinzendorfin ja Hallen pietistien välirikko ja siihen johtaneet syyt Teuvo Laitila: Vinoristi ja puolikuu. Johdanto Kreikan ortodoksien ja Konstantinopolin patriarkan aseman tarkasteluun turkinvallan ( ) alkupuolella ( ) Juha Hytönen: Tässä elämä kampanjan koulutusmateriaali k Mika Kilkki: Evankelisen Allianssin rukousviikko Suomessa Antti Lankinen: Navigaattorit Suomessa. Raamattupiiriläisten uskonnollisuus ja suhtautuminen Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Leena Heinonen: Mission ja humanisaation suhde Kirkkojen Maailmanneuvoston missiologisissa keskusteluissa vuosina Seppo Syrjänen: In search of meaning and identity. Conversion to Christianity in akistani Muslim culture. iss. Timo Vasko: ie dritte osition. er jüdisch-christliche ialog bei Schalom Ben-Chorin bis Lis 1985: Ks Kai Linjamäki: Heikki Saari ( ) - heränneitten lähetti Ambomaalla Niilo Räsänen: uspietistien esittämä ekumeniakritiikki Suomessa Teija Laine: Metodismin leviäminen Skotlannissa vuoteen 1976

3 3 Arja Vaulas: Kansan Raamattuseuran nuorisotyön synty ja kehitys vuoteen 1964 ekka Huokuna: uplex cognitio ei Jean Calvinin käsitys Jumalan ilmoituksesta Tuomo Mantere: Lesslie Newbiginin ekumeeninen metodi Hannu aavola: Lähetysteologiaa etsimässä LML:n vuosina järjestämien alueellisten lähetyskonsultaatioiden anti luterilaiselle lähetysteologialle Timo Vasko: ie dritte osition. er jüdisch-christliche ialog bei Schalom Ben-Chorin bis (MESJ 48) iss. E Tarja-Liisa Laine: Kohti köyhille solidaarista kirkkoa. Taloudellisen oikeudenmukaisuuden konseptio Kirkkojen maailmanneuvoston keskusteluissa Tapio Koivukari: Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan arvoperusteet aavo Vanhanen: Jim Jones ja Kansantemppeli 1986: Vt Hannele Lehtinen: Vanha testamentti ja luterilaisten kirkkojen dialogi juutalaisuuden kanssa vuosina Nt Juha-ekka Haavisto: aavalin suhtautuminen juutalaislähetykseen Apostolien teoissa Ks Sisko eltoniemi: Vapaakirkollinen Himalajan lähetystyö Irja Hämäläinen: Evankelinen Ylioppilasliitto kristillisen opiskelijatyön murroskautena Timo Juntunen: Helsingin Saalemseurakunnan ja Vapaaseurakunnan kastekäytäntö

4 4 Allan Franzen: Missionärsutbilding i Norden sedd i ralation till missionssituation och organisationsidentitet. (MESJ 49) iss. Elina Hyvönen: Soma, Agni, Indra ja usan myyttisinä roolimalleina Veda-uskonnossa k Veikko Hytti: Richard Wurmbrandin ja Stefanus-Lähetyksen toiminta ja vaikutus Suomessa luvulla Leena-Kaarina Sares: Supernaturaalinen elämä - Bill Brightin käsitys pyhityksestä Heikki Haataja: rho Muroman käsitys tahdon vapaudesta uudestisyntymisen edellytyksenä Markku Elo: avid Livingstone ja brittiläinen ekspansio Afrikassa E Kimmo Kääriäinen: Keskustelu tieteellisestä ateismista tieteenä Neuvostoliitossa Lis. Eila erttula: rofeetta Muhammedin suhde naiseen 1987: Ks Kimmo Heinilä: ietari Kurvinen Suomen Lähetysseuran lähetyssaarnaajana Lounais-Afrikassa vuoteen 1875 asti Erkki Juutinen: Suomen Lähetysseuran Kiinan-lähettien suhteet paikallisiin viranomaisiin Luoteis- Hunanissa Keijo Karvonen: Aili Havas Suomen Lähetysseuran juutalaislähettinä Jerusalemissa vuoteen 1938 ekka Nätti: Onguedivan työkoulun perustamien ja toiminta vuosina Heikki Makkonen: Kuolemaan liittyvä perinne itäisessä kristillisyydessä. Lis.

5 5 k Hannu Rantala: skonnolliset yhteisöt jumalallisen ilmentäjänä suhteellisessa maailmassa. Kirkko lahko -typologia osana Ernst Troeltschin ajattelua Tapio Luoma: Kohti täydellisyyttä Jehovan todistajien käsitys pyhityksestä Timo okki: The Spirit-Filled Life Billy Grahamin käsitys pyhityksestä Tuula Näsänen: The rosess of Sanctification John R.W. Stottin pyhityskäsitys Seppo Myyry: F..E Schleiermacherin käsitys onnosta E Juha Silvo: Afrikkalainen vapautuksen teologia. Etelä-Afrikan musta teologia Allan Boesakin ja Manas Buthelezin tuotannon valossa. Ilkka yysiäinen: Buddhan elämä ja oppi. Tutkimus sakraalibiografiasta uskonnon perustana. Lis. Henri Heimonen: Jehovan todistajien käsitys kuoleman jälkeisestä elämästä Ari Hukari: Islamin yhteiskunta, ihanne ja todellisuus 1988: Ks Hanna Jämsä: Suomen Lähetysseuran työntekijöiden ja paikallisten virkamiesten suhteet Kiinassa Hunanin maakunnassa vuosina Aarno Lahtinen: Neuvostoliiton uskontolainsäädännön ja kirkkopolitiikan kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta Sirpa Niemi: Evankelisen lähetystyön alkuvaiheet Intian ja Afganistanin rajamailla lla llgren: Hengen uudistus kirkossamme liike

6 6 Kristiina Tallgren: Kristittyjen pyhitys ja Jumalan pelastussuunnitelma. Jukka Keskitalo: Kolmiyhteisen Jumalan missio Lesslie Newbiginin lähetyskäsityksen teologinen perusta Seppo Laukkanen: Kirkon missiosta mission kirkkoon Suomen Lähetysseuran lähetysnäkemys vuosina E Sari Sankari: Lähetystyön kritiikki Kirkkojen maailmanneuvoston keskusteluissa Anne Talvio: Naisen asema Myöhempien Aikojen yhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa Niina ljas: Myöhempien Aikojen yhien Jeesuksen Kristuksen kirkon käsitys ihmisen elämän tarkoituksesta Merja Hermonen: Kohti Onnen maata Kiinan puhtaan maan buddhalaisuus kirjoitusten valossa 1989: Mailis Janatuinen: Jeesus äitinä - Shusaku Endon Kristus-kuva Kaija Laivuori: Kristinuskon ja afrikkalaisen tradition yhteensovittaminen John S. Mbitin afrikkalaisessa teologiassa Esko Makkonen: Jumala sen tekee! Kalevi Lehtisen pelastuskäsitys Mirja Ahonen: Juutalaisvähemmistön asema Länsi-Venäjällä vuosina : Ks Väinö Eerola: Lähetyskouluun pyrkineet vuosina Jukka Tuppurainen: Lähetyskouluun pyrkineiden jakaantuminen vuosina Jarmo Laiho: Moraaliongelmat suomalaisten lähetysalueella Ambomaalla

7 7 Ari Rantavaara: Helluntailiikkeen aiheuttama kriisi Suomen Lähetysseuran Kiinan työssä vuosina Irene Turunen: Avainsanoma-lehden antama kuva Neuvostoliiton uskonnollisista oloista vuosina ) Elina Ojala: Selma Rainio ( ) Afrikan lääkärilähetyksen perustajana ja vaikuttajana Ambomaalla Mirja esonen: Taiwan Suomen Lähetysseuran työalueena Taiwan as a field of the Finnish Evangelical Lutheran Mission iss. Festo Bahendwa: Christian religious education in the Lutheran dioceses of North-Western Tanzania iss. Mikko Oinonen: Ikkuna lähetystyöhön. Lukijatutkimus Suomen Lähetyssanomista Jouni Salko: Yksin tai yhdessä. Naimattomuus ja perheellisyys Suomen ev.-lut. kirkon lähetysjärjestöjen työntekijöiden elämässä k Susanna Hellén: Sosiaalinen vastuu Lausannen liikkeessä Lausannen, Grand Rapidsin ja Manilan kokousten valossa Juhani Lindgren: nity of all Christians in love and mission: The ecumenical method of Kenneth Scott Latourette iss. Sirpa latan: Häpeä musliminaisten elämässä. Tutkimus palestiinalaiskylästä Hilma Granqvistin kokoaman aineiston valossa 1991: Nt Horst Gripentrog: er Auftakt zur Heidenmission in Apg 13, Tradition und Redaktion in der Synagogenrede des aulus im pisidischen Antiochien. Teil I Apg 13, und Kontext der Rede Ks

8 8 Leena Haakana: Suomen Lähetysseuran työ ohjois-tansaniassa vuosina ertti Hell: Shekoun seminaarin synty ja toiminnan alkuvaiheet Suomen Lähetysseuran pappiskoulutus Kiinassa Kirsi Javanainen: Erland Sihvonen Kiinan lähetystyön uranuurtajana Kirsti Silvennoinen: Hannes Sjöholm Suomen Lähetysseuran Kiinan työn uranuurtaja ja kotimaisen lähetysharrastuksen herättäjä Kati Kemppainen: Suomalaisen lähetyksen suhteet roomalaiskatolisiin Lounais-Afrikassa Riku Suokas: Martin Meedar lähetystyöntekijänä Kiinassa vuosina Ari aavilainen: Suomalainen lähetystyö Angolassa vuoteen 1946 Marja-Leena Kuhmonen: yhitys kuolemisena: Watchman Neen antropologinen pyhityskristillisyys Risto Voutilainen: Leonardo Boffin käsitys kirkosta 1992: Nt Sami uumala: Seuraa minua! : perikoopin Mk 10,17-31 sisältämät viitteet historian Jeesukseen etri Luomanen: ääsy taivasten valtakuntaan: redaktiokriittinen tutkimus Matteuksen pelastuskäsityksestä Lis. Timo Eskola: Messias ja Jumalan poika: traditiokriittinen tutkimus kristologisesta jaksosta Room. 1:3,4 iss. etri Flink: Nikolaus Ludwig von Zinzendorfin lähetysteologia ja sen toteutuminen Herrnhutyhteisössä Jaana Rautio-Vacklin: Sanni Lampén Suomen Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen lähettinä Kiinassa Juhani Juuti: Suomen Lähetysseuran johtokunnan ja lähettien suhteet Jooseppi Mustakallion johtajakaudella

9 9 Valio Syrjälä: Lontoon kaupunkilähetyksen ulkomaalaiset työntekijät ja heidän työkenttänsä eienglantilaisten parissa tehtävässä työssä vuosina Tiina Ahonen: Bengt Sundklerin käsitys kirkon lähetyksestä Mika Vähäkangas: kristo, zima na jamaa. The Theology of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania in Relation to Tanzanian Socialism Jukka Keskitalo: Kirkko ja missio: Kirkko ja sen lähetystehtävä Lesslie Newbiginin teologiassa vuosina Lis. E Hannu O. Harri: Skepsismi, o ja epäo Markku Tuominen: Islamilainen ihmisoikeusnäkemys viiden islamilaisen ihmisoikeusdokumentin valossa verrattuna YK:n ihmisoikeusmäärittelyyn 1993: Nt Tiina Lindblom: aavalin kääntymiskokemuksen luonne hänen omien kirjeidensä pohjalta. Ks Jukka yrhönen: Länsimainen lähetystyö ja kiinalainen nationalismi SLS:n työalalla Hunanissa Outi Suominen: Helvi Södrman lähetystyöntekijänä Kiinassa auli Laukkanen: Evankelis-luterilaisen Ambokavangon kirkon lähetystyö Kai Sadinmaa: Suomen Lähetysseuran tarkastusmatkat Lounais-Afrikkaan Eeva Salo, Tuure Vapaavuori lähetystyöntekijänä Ambomaalla ja Angolassa vuosina Matti Salomäki: kansanlähetyksen työ Afrikassa

10 10 Juhani Räsänen: New Age ja sen vastaanotto suomalaisessa kristillisessä keskustelussa k Ismo Kunnas: Valtion tuki Suomen lähetysneuvoston jäsenjärjestöille kehitysyhteistyöhön vuoteen 1990 asti Mika Mäkeläinen: Kirkkojen Maailmanneuvoston kehitysnäkemys Jarmo Kokkonen: Gustavo Gutiérrezin köyhyyden teologia Teijo eltola: iskontinuiteetin ja kontinuiteetin dilemma Hendrik Kraemerin ilmoitusteologiassa Jukka Raunu: Eettis-historiallinen kristinuskontulkinta Juan Luis Segundon vapautuksen teologiassa Meri-Satu Sama neh: alestiinalainen vapautuksen teologia Naim S. Ateekin tulkitsemana Marja Valkama: Todistuksen käsite Maailman lähetys- ja evankelioimiskomission kokouksessa San Antoniossa 1989 Johanna Jämsä: ialogi konfrontaatiossa: Johannes Aagaardin käsitys dialogista ja uususkontojen sille asettamista haasteista Auli Vähäkangas: Argumentaatioanalyysi Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon naispappeuskustelusta Jouni Hokkanen: Saatana länsimaisessa kauhuelokuvassa Leena Sipola: Eteläisen Tyynenmeren saarten alkuperäiskansojen kysymykset KMN:n toiminnassa Ilkka yysiäinen: Beyond language and reason: mysticism in Indian Buddhism iss. 1994: Ks Juha Saari: Valoa Siperiaan: kirkollinen työ Siperian suomalaisten parissa

11 11 Kalle Seppänen: Swakopmundin suomalainen koulukoti ja yksityiskoulu Namibiassa Olli Honkanen: YK ja uskonnonvapaus: Julistuksen ja yleissopimuksen valmistelu Yhdistyneissä kansakunnissa uskontoon perustuvan suvaitsemattomuuden poistamiseksi Mikko Matikainen: Ambomaan lähettien kirjeet Lähetyssanomissa Mika alo: Radio Voice of the Gospel in a changing political scene: the Lutheran World Federation s international broadcasting project in Ethiopia, Suomen merimieslähetysseuran ulkomaantyöntekijöiden työviihtyvyys k Timo Hormio: Kehitysyhteistyö kirkon ulkomaanavun toiminnassa vuosina Heikki Hyvärinen: yhä Henki ja lähetys: Lesslie Newbiginin käsitys yhän Hengen tehtävästä missiossa auliina Korhonen: Vapautuksen mystikko: Gustavo Gutiérrezin käsitys spiritualiteetista Tero Kuparinen: Teologia-käsite Choan-Seng Songin kristinuskon aasialaisessa tulkinnassa Lea Lukka: Jumalan tuska : Kazoh Kitamorin Jumala-käsitys Tom Broberg: Esoteerinen kosmologia: Johannes Aagaardin käsitys uususkonnollisista liikkeistä ja niiden soteriologisesta maailmankuvasta Risto Jukko: Kirkkojen Maailmanneuvosto ja käsitys dialogista KMN:n järjestämässä kristittyjen ja muslimien välisessä vuoropuhelussa Timo Seppälä: Allahin armo : Al-Ghazalin elämä Sundenin rooliteorian valossa Marianne Siitonen: Rikkomuksen tunnustaminen muinaisen erun inka-kulttuurissa aavo Tuomainen: Muslimiveljeskunta fundamentalismi Egyptissä Juha Kuusniemi: Katastrofin jälkeen: aivopesu Skientologian uhrit -ryhmän tiedotteissa ja uhritulkinnan välineenä kuuden tapauskertomuksen valossa

12 12 Tarja Mäkelä: eittää ja paljastaa: huntu merkkinä ja merkityksenannon kohteena 1995: Ks Hanna-Maija Ketola: Suomen lähetysseuran kustantama kirjallisuus vuosina Voldemar, Ilja: (viroksi; suom. tiivistelmä) Herrnhutilaisen veljesseurakunnan historia Vironmaassa (pohjois-virossa) iss. Anu-Elina Väkeväinen: Suomen nuorten naisten kristillisen yhdistyksen lähetit Sari Ajosmäki: Suomen Lähetysseuran lähettien suhde kiinalaiseen kulttuuriin Hannu Huttunen: Suomen Lähetysseuran ja Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon yhteistyö Etiopiassa Satu Jantola-Canever: Jesuiittojen reduktiot ja niiden hallinto araguayssa 1600-luvulla Anne Visser-Keltto: Suomen helluntaiherätyksen Neuvostoliittoon kohdistunut lähetystoiminta vuosina Eila Vilenius: Kasuaalitoimitusten palvelun laatu : seurakuntalaisten odotusten toteutuminen kastevihki- ja hautaansiunaustoimituksissa Lis. irjo aavola: Cliff Richardin käsitys kristillisen uskon merkityksestä k Vappu Olsbo: Lähetystyösitoutuneisuus ja lähetysjärjestöt: tutkimus Malmin seurakunnan lähetystoiminnassa mukana olevien lähetystyösitoutuneisuudesta ja lähetysjärjestöihin suhtautumisesta Kaisu Leinonen: Suomen Lähetyssanomien lukijatutkimus 1994 ekka Linna: Vieras uskonto haaste tiedonvälitykselle : tutkimus ersianlahden kriisiä koskevasta kirjoittelusta suomalaisessa lehdistössä Juha Karhulahti: Ristiinnaulitun mielen teologia: Kosuke Koyaman kristologia Mauri Tervonen: Työusko ei anna joutilasna seisoa... : Henrik Renqvistin pelastusoppi Lis.

13 13 Isa akarinen: Kahden intellektuellikristityn uusi valinta islam Kirsi Asikainen: Kosher-säädökset ja niiden noudattaminen Suomen juutalaisten keskuudessa. Jukka Hämäläinen: Kristinuskon ja skandinaavisen mytologian kohtaaminen Tanskassa viikinkiaikana : synkretismi arkeologisen ja historiallisen tutkimuksen valossa Tuomas Tenkanen: Vapautus Solentinamessa: analyysi vapautuksen merkityksestä Solentinamen kristilliselle perusyhteisölle 1970-luvun alussa Nicaraguassa 1996: Hanna Karvonen: äivö arviainen SLS:n lähetystyöntekijänä Kiinassa vuosina äivi Kovanen: Shalhevetja - Jumalan liekki: Suomen Lähetysseuran hepreankielinen koulu Jerusalemissa vuosina Mirjam Kähärä: Suomen Lähetysseuran suhtautuminen lähetyslapsiin Minna Lepistö: Hellenismin ja kristinuskon kohtaaminen Egyptissä Kleemens Aleksandrialaisen tuotannon valossa Kati Kemppainen: Suomalaisen lähetyksen suhteet anglikaaneihin ja roomalaiskatolisiin Lounais- Afrikassa Lis. k Tapio Leskinen: Alttiutta varojen mukaan: seurakuntien luottamushenkilöiden käsitykset lähetystyön ja kansainvälisen diakonian talousarviotuesta vuosina Lis. Marjo Blommendahl: niversaalinen Kristus: Stanley J. Samarthan kristologia Mari Hiltunen: Walbert Bühlmannin käsitys ei-kristillisistä uskonnoista Anita ohjola: Tissa Balasuriyan vapautuksen teologia Tapio Luoma: The open reality of God and man: The significance of homoousios for theology and natural sciences in the thinking of Thomas F. Torrance Lis. Tarja Albekoglu: Jeesus Kristus, vapauttaja täyteen elämään: EATWOTin Latinalaisen Amerikan edustajiston kristologiset korostukset

14 14 Heli Karjalainen: Kristinusko Afrikassa: Kontekstuaalisuus Kwesi A. icksonin ajattelussa Ilkka ihlajamäki: uraisamy Simon Amalorpavadassin käsitys katolisen intialaisen inkulturaation teologiasta Hanna Ranssi-Matikainen: Missionaarinen seurakunta evankelioimisen välineenä: Seurakuntien istuttamiseen tähtäävä teologia Englannin kirkossa Timo okki: Voitollinen antautuminen: Billy Grahamin käsitys kääntymyksestä ja pyhityksestä Lis. Martti Turunen: Kristinuskon triniteetti ja islam: Kaksi nykyaikaista yritystä selittää kristinuskon jumalakuva muslimille äivi Arvonen: astori Moonin lapsi: moonilaisuus uususkonnollisena liikkeenä ja yksilön maailmankatsomuksen muokkaajana Jussi Ruoti: entti Linkolan biologinen maailmankatsomus Raija Seppä: skontojen kohtaaminen ja koptilaisen kirkon synty ajanlaskumme ensimmäisten vuosisatojen Egyptissä Jussi Sohlberg: Magian harjoittaminen uusnoituudessa Jukka Valkama: Navigaattorien opetuslapseusnäky ja sen toteutuminen Suomessa Virpi Vesterinen: Muslimipakolaisten hautaus Suomessa Tarja Jalli: Suomalaisten musliminaisten minäkuva Tommi Sarlin: Muslimit uutisena: Millaista kuvaa Suomen muslimeista rakennetaan lehtiteksteissä 1997: Mari Halme: Kristinusko ja afrikkalainen kulttuuri Buchi Emechetan tuotannossa Juha Isosomppi: Suomen Lähetysseuran Ambomaan lähetit vuosina Kosti Kallio: Ruuteru, Japanin evankelis-luterilaisen kirkon lehti Maarit eltomaa: Amerikkalaisten lähetystyö Egyptin evankelisen koptikirkon synnyttäjänä

15 15 Anu Vuola: Kansainvälisen lähetysneuvoston juutalaistyö Tuula aasivirta: Suomen Lähetysseuran lähetyslapset lähetyskirjallisuudessa 1970-luvulta luvulle Katariina itkänen: Kohti verta, hikeä ja kyyneleitä : vapaaehtoisten avustajien näkökulma alveluoperaatio Saapas toimintaan Markku Koivisto: Miten kirkko ymmärtää sanomansa? : toimituskeskustelun ja kastetoimituksen sisältö ja merkitys pastoraalipsykologisen ja liturgisen tutkimuksennäkökulmasta iss. Marita-Hannele Hintikka: Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijöiden työ Helsingin ja Lapuan hiippakunnissa vuonna 1995 Esko Kähkönen: Islam, uskontodialogi ja opetus : Falaturin-Tworuschkan oppikirjatutkimus : arviointikriteerit, teologinen ja yhteiskunnallinen tausta Lis. k Matti Kaipainen: Kirkko ja pakolaiset kohtaavat : Suomen ev.-lut. seurakunnat pakolaisten tukijana ja integraation edistäjinä 1990-luvulla Riikka Heikkilä: Carl E. Bratenin lähetysteoria Tuomo Huusko: Jeesus Kristus, uuden luoja: M. M. Thomasin kristologia Marjo Ihalainen: Juutalainen vai kristitty? Heprealaiskristillisyys avid Baronin ajattelussa Jyrki Laine: Church Growth -liikkeen ekklesiologia Markus Malk: Muslimista kristityksi: Seppo Syrjäsen käsitys konversiosta ekka Kankkunen: Evankelioiminen henkivaltojen konfrontaationa C. eter Wagnerin mukaan Mika Vähäkangas: Genuinely Catholic, autentically African? The encounter between neo-thomism and the African thinking in Charles Nyamiti s theological methodology iss. Kirsi-Maria Leino: Vuorovaikutuksen teologia dialogisen lähetyskäsityksen perustana Kenneth Craggin ajattelussa Aarre Kaura: Notto R. Thellen kristinuskontulkinta buddhalais-kristillisen dialogin valossa Hanna Kuva: The beyond in the midst: The trinitarian basis of the missiology of John V. Taylor

16 16 E Taneli Kukkonen: Mahdollinen ja ääretön Tahâfut al-tahâfutin todistuksissa maailman ikuisuudelle Elina Vuola: Limits of liberation: raxis as Method in Latin American Liberation Theology and Feminist Theology iss. Tiina Hartikainen: Matka kohti kaipuuta: Karmel-lehden matakakertomusanalyysi Tapio okka: Mitä sitten esi-isien henget sanoisivat? : Suomalaisten lähetystyöntekijöiden suhtautuminen esi-isien henkien palvontaan Japanissa Minna Rikkinen: Setin Temppeli uususkontojen typologioiden valossa 1998: Vt Eeva Miinalainen: Jumalan kuvana ja kaltaisena : tutkimushistoriallinen analyysi appiskirjan luomiskertomuksen Jumalan kuva ja kaltaisuus -aiheesta (Gen 1:26-2:4a) eräissä 1900-luvun tutkimuksissa Kati Kemppainen: Suomalaisen lähetyksen suhteet anglikaaneihin ja katolisiin Lounais-Afrikassa iss. äivi Rohkimainen: Suomen Lähetysseuran suhtautuminen Kansanlähetyksen syntyyn vuosina Jari imonen: A church in the wilderness : the Jesuits mission strategy in Huronia, Lis. Merja Malmberg: Eurooppa lähetysalueena kehityslinjoja ja tapahtumia Suomen ev.-lut. kirkon sisällä vuosina Veikko Kettunen: ääsihteerin puheet polttopisteessä : Matti Väisäsen julistus kansanlähetyspäivillä k Marjo Karulinna: appi tulee kylään: Vantaan Rekolan seurakuntalaisten kokemuksia kastekeskusteluista Vesa Rasta: skontoa käsittelevät tapaukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa

17 17 Ari Haukijärvi: Aylward Shorterin inkulturaatiokäsitys Katri Härkönen: Afrikkalaistamista vai harhaoppia: Etelä-Afrikan sionistikirkkojen erityispiirteet Gerhardus C. Oosthuizenin mukaan Mia Mäkinen: na sancta ecclesia: Seppo A. Teinosen kirkkokäsitys Tuire Valkeakari: Skenosis: John S. obeen kontekstuaaliteologia Jaana Lähteensuo: Leena Huiman New Age -kritiikki Eija Jukko: Apostolic faith: Apostolisen on tunnistamisesta kirkkojen reseptioon Markku Antola: The experience of Chrst s real presence in faith: An analysis on the Christ-presentmotif in the Lutheran charismatic renewal iss. E Kimmo Rilasmaa: Kirkko ja pakolaiset: evankelis-luterilaisen kirkon pakolaispolitiikan sosiaalieettinen perustelu 1990-luvun Suomessa Miira Sippola: Imaginaatio modernissa keskustelussa Tarja Heikkilä: Katsaus rajatieto-diskurssioon ja sisäryhmän käsityksiä rajatiedosta Laura aljakka: Jeshua Hamashiah : Israelin messiaanisten juutalaisten Jeesus-kuva Roeh Israel - seurakunnan uskon ilmentäjänä Leena Ranta: Kristuksen seurakunnan jäsenyys entisten jäsenten näkökulmasta Milla Rautiainen: Me vastaan he: Islamilaisuuden ja länsimaalaisuuden kohtaaminen Suomen Kuvalehdessä vuosina : Ks auli Heinola: Evankelisluterilaisen lähetysyhdistys Kylväjän synty ja taival kirkon viralliseksi lähetysjärjestöksi Sanna Kuisma: Tuure Vapaavuori lähetysjohtajana

18 18 ekka Lund: Suomen Lähetysseuran Kinan-työn uudelleenarviointi vuosina Jani uksulainen: Sairaanhoitaja Linda Helenius Suomen Lähetysseuran lähettinä Ambomaalla Jarkko Tapio Kristian iippo: Ebenezer. Ensimmäinen protestanttinen vanhainkoti Israelissa auli Laukkanen: Raamatunkäännöstyö Lounais-Afrikan Ambomaalla ja Kavangolla Lis. Kalle Vaismaa: Kansan Raamattuseuran toiminnallinen rooli evankelioimisjärjestönä uuden vuosituhannen kynnyksellä lla Kosonen: Särkyneen ruumiin epistemologia: Chung Hyun Kyungin kontekstuaalinen teologia Olof Rautavaara: Armokäsitys Wiliam C. Brownstonin evankelioimisen teologiassa Sami Saharinen: usi liitonateria: hillip E. Goblen käsitys ehtoollisesta messiaanisten juutalaisten kontekstissa Sari Autio: Taistelu ihmisarvoisen elämän puolesta. Naisia yhdistävät vapautuksen teologioita koskevat korostukset EATWOT-järjestössä Tuula Helena Rasilainen: Kolmiyhteisen Jumalan lähetys. Luterilaisen maailmanliiton missiologia asiakirjassa Together in God s Mission Tiina Ahonen: Erillisyydestä uuteen eheyteen: Transformaation käsite avid J. Boschin kontekstisensitiivisessä missiologiassa Lis. Jyri Komulainen: Kosmotheadrinen metauonto? Raimon anikkarin pluralistinen skontoteologia Lis. Timo okki: America's reacher and His Message: Billy Graham's View of Conversion and Sanctification Lis. ja iss. (niversity ress of America: Boston 1999) Kaisa Nikkilä: Kiinalaisen kontekstin vaikutus Toivo Koskikallion teologiaan Lis. Jukka Keskitalo: Kristillinen usko ja moderni kulttuuri: Lesslie Newbiginin käsitys kirkon missiosta modernissa länsimaisessa kulttuurissa iss.

19 19 Veli-Matti Kärkkäinen: Spiritus ubi vult spirat: neumatology in Roman Catholic-entacostal dialogue ( ) iss. E Matti T. Amnell: ontojen universumi: John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu iss. Katja Tontti: Eläin on loppuunkuljettu polku ihminen valitsee itse tiensä : tapaustutkimus Helsingin Rudolf Steiner koulun kevään 1998 abiturienttien ihmiskuvasta Tiina Helena Virtanen: Matkalla juutalaisuuteen. Kuuden suomalaisen kokemuksia juutalaisuuteen kääntymisestä Riikka Maria uksulainen: Intialaisen naiskäsityksen paradoksi: Tapaustutkimus SEB kehitysjärjestön kastittomista naisista Tamil Nadussa 2000: Nt Marko Juhani Tapani Laakkonen: aavalin kääntyminen ja suhtautuminen juutalaisuuteen sekä Alan F. Segalin aavali-tulkinta kirjassa aul the Convert Tapio Virtanen: Nikodemus ja salainen opetuslapseus Ks ekka Härkönen: Suomen Lähetysseuran radiotyö Taiwanissa Tero Hietanen: Elias J. entti Ambomaan lähettinä Jussi Laine: Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän työ Taina Taskela: Etiopian valinta Suomen Lähetysseuran lähetysalueeksi iia Latvala: Keskustelu slaavilaislähetyksestä Suomen kirkollisessa ja päivälehdistössä Vesa Siltala: Rakkauden vai vihan vallankumous? Kansan Raamattuseuran opiskelijatyön synty ja kansainväliset yhteydet vuosina Hilkka uska: Olavi Vuorela Suomen lähetysseuran lähetysjohtajana vuosina

20 20 Kari ekka Mannermaa: Astu valoon. Tutkimus suostuttelevasta viestinnästä ja sen kokemisesta missiotapahtumassa Teuvo Juhani Karjalainen: usi tie -lehden pääkirjoitukset ääkirjoitukset viestintätutkimuksen valossa Godluck E.. Kitomari: ivorce in the patrilinear Christian society in Tanzania its effects on women and children Esko Kähkönen: ialogisuuden ongelma islamin esittämisessä. Falaturin ja Tworuschkan teologispedagogisen ohjelman tausta ja toteutuminen iss. k Hanna Elina Helén: Toisen kanssa naimisiin? Ryhmärajojen merkitys Suomen Lähetysseuran naislähettien avioituessa ulkomaalaisten kanssa Maija Tuuli Turunen: Venäläisenä suomalaisessa kirkossa. Tutkimus venäläisten kääntymisestä Inkerin evankelis-luterilaiseen kirkkoon Jussi-ekka Mari: Ajatuksissa lähetystyö. Kyselytutkimus Suomen Lähetysseuran esikoulutuksen koetusta vaikuttavuudesta Samuel Modest Byarugaba: The Concept of Sin Among the Haya Lutheran Christians Converted from African Traditional religion auliina Kainulainen: Arjen kärsimys, arjen nautinto. Elsa Tamezin ja Ivone Gebaran latinalaisamerikkalaiset uskontulkinnat Lis. Kaisa Nikkilä: Kristillinen usko ja Kiinan salattu viisaus. Toivo Koskikallion teologia ja sen kiinalainen konteksti iss. Timo okki: America's reacher and His Message: Billy Graham's View of Conversion and Sanctification iss. ekka Huhtinen: The Science of Happines: A Missiological Study of Japanese New Religion, 'Kofuku no Kagaku'" iss. 2001: Nt Jyrki Rauhala: Tämä aarre on meillä saviastioissa : aavalin käsitys apostolisesta kutsumuksestaan ja osallisuudesta Kristukseen jakeiden 2. Kor. 4:7 15 valossa

21 21 Tarja Kovanen: Lähetyssaarnaaja Aatu Järvinen Kavangon työn uranuurtajana Henry Liivola: Kirkon lähetysasiain neuvottelukunta lähetysyhteistyön rakentajana eppi Sutinen: akana parkoja ja pikku pyhimyksiä. Suomen Lähetysseuran kustantama kotimainen lastenkirjallisuus vuosina Kerttu Immonen: Saara Malis -perinne ja kuhmolaiset Japanin lähetit. Tutkielma kuhmolaisten Japanin-lähetyksen taustoista Marko Heusala: Teologit paluumuuttajina: Tansaniassa työskennelleiden teologien kokemuksia paluusta Suomeen Mark Saba: astoral counseling for immigrants: Cultural adjustment for Christian immigrants from the Middle East in Finland k auliina Leinonen: Maahanmuuttajan sunnuntai. Tutkimus Tapanilan kansainväliseen jumalanpalvelukseen ja tapaamiseen osallistujien akkulturaatiosta ja osallistumisen syistä Marika Hietala: Muuttuva kansanlähetys: Tutkimus Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen sukupolvenvaihdoksesta Jukka akarinen: Esi-isien kunnioittaminen kristillisen lähetystytön ongelmana Taiwanilla irkka aloviita: Epäjumalanpalvelus ja sen kumoaminen Athanasios Aleksandrialaisen teoksessa Contra gentes Niko Ryynänen: Jumalan kuva sydämen luolassa: hindulaisuuden ja kristinuskon kohtaaminen Swami Abhishiktanandan mystiikanteologiassa Saija Kronqvist: A rhetorical approach to the HIV/AIS panepidemic in the frame of the council of churches in Namibia Risto Jukko: Trinitarian theology in Christian-Muslim encounters: theological foundations of the work of the French Roman Catholic Church s secretariat for relations with Islam iss.

22 22 E Stina Finne: Vapautus ja kolminaisuus: Leonardo Boffin käsitys sosiaalisesta triniteetistä Sami Marte: skonnollinen fundamentalismi ja globalisaatio: amerikkalaiskristillinen fundamentalismi ja islamismi kulttuurisen globalisaation osana ja vastareaktiona Jonna Aho: Vihollinen vai imaamin sijainen? Ajatollah Khomeini iranilaisissa Kayhan International sanomalehdissä islamilaisen vallankumouksen ydinkuukausina Sanna Niemimäki: Sisäinen Jerusalem: Viiden Suomen juutalaisen kokemuksia Jerusalemista ja juutalaisuudesta 2002: Ks Simo Korkalainen: Mikko Ihamäki, Lounais-Afrikan lähetti Jari Koskela: Naisten rooli ja toiveet etroskoin suomalaisen seurakunnan syntyvaiheissa vuosina Minna Kartano: Kurissa ja nuhteessa! Lapsikuva Suomen Lähetysseuran autonomian ajan lopulla julkaisemassa kirjallisuudessa Mussa Bigambo: Moratorium: a controversial issue in mission co-operation between African and Western Christians Risto Kaakinen: Minä lähden jos Sinä haluat. Kansanlähetyksen lähetystyö ja lähetit Suvi Norema: Kolportööreistä kuukausikirjeisiin: Suomen liikemiesten lähetysliitto Jarno aasonen: Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen lähetystyö Keniassa Matilda asanen: Matti eltola Lähetysopiston opettajana Timo Suutari: Operaatio Mobilisaation asema suomalaisessa lähetystyössä vuosina Tiinamari Hynninen: Liina Lindström opettajana Ambomaalla Camilla almén: Tidskriften Sändebudets bild av Svenska lutherska evangeliföreningen i Finlands Kenyamission under åren auli Laukkanen: Rough road to dynamism: Bible translating in northern Namibia, Kwanyama, Kwangali and Ndonga iss.

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011).

KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011). KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011). Kaikille kristinuskon ja juutalaisuuden suhteesta kiinnostuneille on nyt hyviä uutisia. Kirkon

Lisätiedot

SUOMALAISEN LUTERILAISEN LÄHETYSTYÖN AIKAJANA

SUOMALAISEN LUTERILAISEN LÄHETYSTYÖN AIKAJANA SUOMALAISEN LUTERILAISEN LÄHETYSTYÖN AIKAJANA JUURET 1695 Hallen laitosten perustaminen merkitsi luterilaisen pietismin parissa syntyneelle lähetysherätykselle voimakasta tukikohtaa. Lähetystyöhön johtaneet

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 67. MKV

Pohjois-Karjalan 67. MKV Pohjois-Karjalan 67. MKV T U L O K S E T Kiteen Urheilijat MKV; MKVA-1; MKVA-2; MKVA-3; MKVA-4; MKVA-5; MKVA-6; MKVA-7; MKV; MKVB-1; MKVB-2; MKVB-3; MKVB-4; MKVB-5; MKVB-6; MKVB-7; MKV A P-K MKV A-sarja

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

Eräluettelo IOP SM 2015

Eräluettelo IOP SM 2015 Eräluettelo IOP SM 2015 Erä 1 klo 11 00, II osa klo 11 40, joht. Torikka, tulkkaa Huhtamäki, kirjaa Lamberg A 1.Sorri Tarja SA N A2. Sand Marju, SUA N A3. Niemi Heli IU N A4. Wolkoff Olga ESA N A5. Kivistö

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA Eksegetiikka (Raamatun selitysoppi) Yleisesityksiä, lähteitä ja metodikysymyksiä Kuula, Nissinen & Riekkinen, Johdatus Raamattuun (Kirjapaja 2003). Sollamo (toim.) Qumranin kirjasto

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Tutkintopäivä 28.5.2014

Tutkintopäivä 28.5.2014 Tutkintopäivä 28.5.2014 Koulutusala Sosiaali- ja terveys Kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistuu tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja Saari Suvi, Kouvola Sosiaaliala- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA LAS TOIMINTAKESKUS, Vanhatie 22, Lahti 07. - 08.02.2015 10:23:52 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 97 94 95 98 95 97 576 2. Niklas Mäkelä NoSA 96 98 98 95 93 95 575 3. Antti Raittinen

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset M30 Sija 1 Joukkue: LIMINGAN NIITTOMIEHET (1) Aika: 8:47:40 2 Juha-Matti Heinonen FIN M30 2:52:08 89 Pauli Turtinen FIN M40 2:52:13 79 Jani Määttä FIN M40 3:03:19

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015 N yl. 100 m 12,43 Kristiina Peltola -98 N yl. 200 m 25,66 Kristiina Peltola -98 N yl. 400 m 59,49 Teija Ikonen -87 N yl. 800 m 2.19,21 Merja Järvinen -89 N yl. 100 m aj. 14,7 Eeva Vierikko -74 N yl. 400

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis.

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis. Miehet 12 vuotta 3 km V 11.01.30 4 29769352 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 11.01.30 16 xxx Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 11.01.30 32 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.01.30 33 30134124 Juho

Lisätiedot

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972.

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972. Toistokarsinta Naiset Alle 60 Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972 Alle 70 Annastiina Rajaniemi 1985 Yli 80 Tarja Perälä 1968 Maksimikarsinta Alle 60 Satu Raappana

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 50m pist. Y 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 Tomi Harju 10 19 10 39 Kirsi Kaaro 8 2 4 14 Jyrki Turja 8 6 14 Jorma Jäntti 12 12 Kalle Mykkänen 8 8 Juha Valjus 8 8 Kalle Wegelius 6 1 7 Juhani

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details Lahti Bowl LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, +358440420300 Date: 01/11/2014 Time: 17:37 Tournament: Miesten Liittomylly 2014 Event: Alkukilpailu Best team details Squads: Sunnuntai 26/10 klo 10.30,

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

SM-sarjat. SM Juniori tytöt. SM Juniori pojat. SM 1. seniori naiset. SM 1. seniori miehet

SM-sarjat. SM Juniori tytöt. SM Juniori pojat. SM 1. seniori naiset. SM 1. seniori miehet POOMSE SM 2006 TULOKSET SM-sarjat SM Juniori tytöt 1 Roosa Närhi, Budokwai 76,9 2 Emmi Virtanen, Mukwan 73,4 3 Marianne Väyrynen, Lahti Hwang 72,7 4 Mirva Niiranen, Klaukkala 71,4 5 Riikka Helveranta,

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 21.01.2010 klo 15.30 yhteyshenkilö Makkonen Yrjö puh.0400570255 BUSSI NRO1 nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 49kpl LAPINLAHTI S-MARKET klo 8:50 bussivastaava 2 Kolehmainen Mika Peltosalmi 044-3020514 18

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot