: YHDISTYNYT KOKEMUS KUN. Omaksi ottaminen Se tapahtui minulle ja ymmärrän kuinka se vaikuttaa minuun ja perususkomuksiini

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.4.2014 : YHDISTYNYT KOKEMUS KUN. Omaksi ottaminen Se tapahtui minulle ja ymmärrän kuinka se vaikuttaa minuun ja perususkomuksiini"

Transkriptio

1 Omaksi ottaminen Se tapahtui minulle ja ymmärrän kuinka se vaikuttaa minuun ja perususkomuksiini Anne Suokas-Cunliffe Tapahtumalla on aika ja paikka Olen tietoinen nykyisyydestä ja tiedän kuinka menneisyyteni vaikuttaa nykyisyyteen. Nykyisyys on synteesi kaikista elämäni tapahtumista, menneisyydessä, nykyisyydessä ja suunnitellussa tulevaisuudessa (van der Hart, Nijenhuis, Steele) : YHDISTYNYT KOKEMUS KUN Tapahtuman havainnot yhdistetään ja erotellaan Tapahtuma tulee omakohtaiseksi Tapahtumalla on aika ja paikka Tapahtuman vaikutukset ymmärretään Voi olla seurausta: Traumaattisista tapahtumista Voimakkaasta stressihormoonin tuottamisesta Äärimmäisestä uupumuksesta Sairaudesta Lasten integratiivinen kapasiteetti kehittyy aivojen kehityksen myötä (van der Hart, Nijenhuis, Steele) Ylivireystila: aktivaatio ylittää integraatiokyvyn Ylivireystila: Liiallinen puolustautuminen Emotionaalinen reaktiivisuus Ylivalppaus Mielikuvien tunkeutuvuus Pakonomainen kognitiivinen prosessointi Jäätyminen: Korkea ylivireys, johon liittyy liikkumattomuus Jäätyneet puolustusreaktiot Halvaantumisen tunne Toleranssi-ikkuna * Optimaalinen vireystilan alue Ylivireystila Toleranssi-ikkuna * Optimaalinen vireystilan alue Ogden and Minton (2000) Alivireystila: riittämätön aktivaatio integroimista varten Alivireystila Ogden and Minton (2000) *Siegel, D. (1999) Alivireys: Lysähdys, romahdus Matala affekti Kognitiivisesti kyvytön Turtuneisuus Alistuminen Kyvyttömyys akt motorisiin puol.reaktioihin 1

2 Vaikeus säädellä affekteja Impulssikontrollin häiriöt Häiriöt käsityksissä itsestä Päihteiden käyttö Itsensä vahingoittaminen Dissosiaatio Vaikeudet ihmissuhteissa Mitä vakavampi ja pidempi toistuva trauma, sitä vakavampi dissosiaatio Dissosiaatio on yhteydessä varhaisen kiintymyssuhteen häiriöihin kuten jäsentymättömään kiintymystyyliin Jäsentymätön kiintymys jättää haavoittuvaksi sietämättömille tarpeille jotka on dissosioitu jättäen voimakkaan riippuvuuden tarpeen Dissosiaatio on integraation puuttumista ja yhteyden puuttumista normaalisti integroituneiden muistin, identiteetin ja tietoisuuden toimintojen välillä Sosiaalinen sitoutuminen Kiintymys Sosiaalisuus Huolenpito muista Tutkiminen Leikki Energian säätely (lepo, syöminen jne.) Seksuaalisuus /Lisääntyminen Päivittäiseen elämään liittyvät korkeammat toimintataipumukset Toimivat ventraalisen vagaalisen systeemin kautta Kiintymyshuuto (paniikkijärjestelmä) Ylivireys (pelkojärjestelmä) Jähmettyminen (jäykkä lihastonus) Pako Taistelu Kaikki välittyvät sympaattisen hermojärjestelmän kautta Romahtaminen Alistuminen johon liittyy tiedottomuus ja tunnottomuus Kuoleman esittäminen puolustuksena vihollista vastaan Jähmettyminen (Voimakas lihasjännitys) Tietoisuuden puute Reagoimattomuus Välittyvät dorsaalisen vagaalisen systeemin kautta (Parasympaattinen hermojärjestelmä) 2

3 Näennäisen normaali persoonan osa Elää päiväelämää ilman yhteyttä traumaan Turta Masentunut Ahdistunut Muistamaton ANP:llä kapeutunut tietoisuus päivittäisessä elämässä. Suzette Boon ( 2007) Ne käyttäytyvät niinkuin mitään ei olisi tapahtunut PERUSPERSOONALLISUUS Emotionaalinen persoonallisuus (EP) Traumaattinen muisti, defensiiviset tilat Näennäisen normaali persoonallisuus (ANP) Päivittäinen toiminta Emotionaalinen persoonan osa: Juuttunut traumaan Ei todellista havaintoa elämästä trauman ulkopuolella akuutissa stressihäiriössä PTSD EP hallitsee taistelu, pako Onno van der Hart, käännös Traumaterapiakeskus Peruspersoonallisuus Peruspersoonallisuus Emotionaalinen persoonallisuus (EP) Näennäisen normaali Persoonallisuus (ANP) Emotionaalinen persoonallisuus Näennäisen normaali Persoonallisuus (ANP) EP 1 pako EP 2 taistelu EP 3 jäätyminen EP 4 alistuminen EP 1 esim pako EP 2 taistelu EP 3 esim jäätyminen EP 4 alistuminen ANP 1 työntekijä ANP 2 äiti ANP N johtaja DDNOS kompleksinen PTSD Onno van der Hart, käännös Traumaterapiakeskus Tehtävät, joiden tarkoituksena on hengissä säilyminen Onno van der Hart, käännös Traumaterapiakeskus Tehtävät, joiden tarkoituksena on lajin säilyminen sekä jokapäiväinen elämä 3

4 Posttraumaattinen stressihäiriö Dissosiaatiohäiriöt Epävakaa persoonallisuushäiriö Somatisaatiohäiriöt Depressio Ahdistus / Paniikki Tarkkaavaisuushäiriössä-bipolaarihäiriöissä, skitsofreniassa ja muissa psykottisissa häiriöissä on myös taustalla huomattavasti varhaista traumatisoitumista PTSD Kompleksinen PTSD Dissosiaatiohäiriöt Ahdistushäiriöt Päihteiden käyttö Masennus Syömishäiriöt Somatisaatio Obsessiivis-kompulssiiviset Bipolaarihäiriö Reaktiivinen psykoosi Unihäiriöt Dissosiaatiohäiriöiden prevalenssi psykiatrisissa laitoksissa ja avohoitopaikoissa on suunnilleen 10 % joista noin puolella on DID (5%), dissosiaatiohäiriöiden vakavin muoto V. Sar (2011) Nämä oireet ovat tietoisuuden tilojen muutoksia: Valikoiva huomioiminen Uppoutuminen Vajoaminen mielikuvitukseen Päiväunelmointi Tietoisuuden kapeuttaminen Havaittavissa normaalipopulaatiossa Havaittavissa lähes kaikissa psyykkisissä sairauksissa Ei ainoastaan traumapohjaisiin häiriöihin liittyvää Voi olla myös patologista (jatkumo normaalista patologiseen) PSYKOFORMINEN DISSOSIAATIO Henkisten toimintojen, ajatusten, mielikuvien ja tunteiden dissosiaatio. SOMATOFORMINEN DISSOSIAATIO Aistimusten, liikkeiden ja havaintojen dissosiaatio. (van der Hart, Nijenhuis, Steele) Amnesia- muistin menetys Depersonalisaatio (sisältäen jaon itsen ja muiden osien kuten kokevien osien välillä), affektin menetys, ei tunteita; kontaktin menetys itseen Derealisaatio sisältää tarkan havainnoin menetyksen ymäristöstä Joidenkin ominaisuuksien ja taitojen menetys 4

5 Tunkeutuvat oireet ( PTSD oireet kuten tunteet, ajatukset, takautumat) Schneiderian ensimmäisen asteen oireet (äänien kuuleminen, kommentoivat ja käskevät äänet; tehdyt tunteet ja ajatukset, tehdyt impulssit Kaikki konversio-oireet, osittaiset tai kokonaiset halvaantumiset, voiman/jännityksen katoaminen lihaksista; kuulon, näön, hajuaistin tai makuaistin menetys Aistimusten menetys: ei tunne nälkää, lämpötilaa (kylmä tai kuuma), kipua, kosketusta, liikettä, seksuaalista kiihottumista, totaalinen anestesia Kipu, tic, tahdottomat liikkeet pseudokouristukset Aistihavainnot (kosketus, kuulo, näkö, maku, tuoksu) Tunkeutumiset: Tunne että sinun kätesi/käsivartesi/jalkasi liikkuvat mutta sinä et liikuta niitä (Schneiderian oireet tehdyistä liikkeistä tai toiminnoista) Kommentoivat, väittelevät, itkevät äänet Tehdyt tunteet, impulssit, teot Ajatusten katoaminen Hallusinaatiot (liittyen traumaan) Traumaan liittyvät harhat Tunne, että joku muu kontrolloi kehoa 27 Luokittelusysteemien erilaisuus Erot mielipiteissä dissosiaatiohäiriöiden esiintyvyydessä Konsensuksen puute siitä mitä dissosiaatio-oireet ovat Valtava eri häiriöluokkien komorbiditeetti traumaan liittyvissä oireissa ja häiriöissa Dissosiaatiohäiriöiset potilaat eivät hae apua dissosiaatio-oireisiin (yleensä) Dissosiaatiohäiriöiden tunnistaminen ja hoitaminen ei saa paljon huomiota psykiatrisissa ja psykologisissa koulutusohjelmissa DDIS (Dissociative Disorders Interview Schedule, Ross, 1989, Ross et all, 1989) SCID-D (Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders, Steinberg, 1995, 2000, (hollantilainen käännös ja validointi Boon & Draijer, 1993)

6 DES (dissociative experiences scale, Bernstein and Putnam, 1986) SDQ-20 (somatoform dissociation questionaire, Nijenhuis et all, 1996) MID (multidimensional inventory of dissociation, Dell. 2002, 2006) Pelätyimpiä ja vältetyimpiä persoonan osia ovat: Kaltoinkohtelijaa jäljittelevät osat Osat, jotka pitävät sisällään vaikeimmat tunteet ja käyttyäytymisen muodot kuten häpeä, seksuaalinen acting out, tarvitsevuus Osat, joissa on trauman patogeeninen ydin ( pelätyimmät traumamuistojen osat) Muita traumamuistoja sisältävät osat Osat, jotka epäsuorasti kytkeytyvät traumamuistoihin 31 Lapsipersoonanosat : yleensä kantavat hyväksikäytön muistot ja pitävät sisällään voimakkaimmat tunnereaktiot Lapsipersoonanosat ovat yleensä peloissaan ja epäluottavaisia tai tarvitsevia vähän taitoja Lapsiosa, joka taitava kätkeytymään kaltoinkohtelevalta vanhemmalta- tämä oli persoonanosan ainoa tehtävä jotkut taitavia saamaan kehosta poistumiskokemuksia, transsitiloja tiloja tai muita trauman välttämiskeinoja joskus ei ole tunteita vaan ovat fyysisesti turtia tai anesteettisia Isä- ja äiti-sisäistykset yleisiä ja liittyvät samastumiseen uskovat usein, että nämä ovat heidän todelliset vanhempansa (erityisesti silloin kun vanhemmat ovat jo kuolleet tai yhteys katkennut vanhempiin) vaaditaan suoraa työtä näiden persoonan osien kanssa ja jäsentymättömien kiintymyssuhteiden kanssa kaltoinkohteleviin vanhempiin Kaltoinkohtelijaa jäljittelevät osat ovat yleensä vastuussa itsemurhayrityksistä ja onnettomuuksista, itseä vahingoittavasta käyttäytymisestä ja ulospäin suuntautuneesta vihasta voivat fyysisesti tai psyykkisesti hyökätä muiden persoonan osien kimppuun- muuttamalla realiteetteja tai vahingoittamalla kehoa ja sitten häviämällä tilanteesta jättäen muut osat kestämään tuskan 6

7 perimmäinen motiivi on usein myönteinen armomurha on usein selitys itsemurhayritykselle jäljittelevät persoonan osat ovat vastuussa rajatilaoireiden täyttymisestä ja skitsofrenian oireiden täyttymisestä monesti jäljittelijä on harhaanjohtunut suojelija jonka käyttäytyminen on ymmärrettävää sen omassa viitekehyksessä on ymmärrettävä jäljittelijän maailma ja sen sisäiset lainalaisuudet 7

Kompleksiseen traumatisoitumiseen liittyvän rakenteellisen dissosiaation vaiheittain-orientoitunut hoito: Traumaan liittyvien fobioiden voittaminen

Kompleksiseen traumatisoitumiseen liittyvän rakenteellisen dissosiaation vaiheittain-orientoitunut hoito: Traumaan liittyvien fobioiden voittaminen Kompleksiseen traumatisoitumiseen liittyvän rakenteellisen dissosiaation vaiheittain-orientoitunut hoito: Traumaan liittyvien fobioiden voittaminen Kathy Steele, Onno van der Hart, Ellert Nijenhuis Julkaistu:

Lisätiedot

Aggression taustalla saattaa olla oma koettu väkivalta, laiminlyönti tai kaltoinkohtelu

Aggression taustalla saattaa olla oma koettu väkivalta, laiminlyönti tai kaltoinkohtelu Aggression taustalla saattaa olla oma koettu väkivalta, laiminlyönti tai kaltoinkohtelu Trauma ja kiintymyssuhde Veli-Matti Saarinen Luennossa on käytetty Elli-Maija Laaksamon, Soili Poijulan, Rudi Dallosin

Lisätiedot

Psyykkisen trauman seurauksien arviointi

Psyykkisen trauman seurauksien arviointi Psyykkisen trauman seurauksien arviointi häiriöiden erotusdiagnostiikkaa ja toipumisen seuraamista LT Henna Haravuori 1 Traumaattisen tapahtuman seuraukset Valtaosa ihmisistä kokee jonkin poikkeuksellisen

Lisätiedot

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä.

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2008, 5, 71-98. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen

Lisätiedot

NUOREN PSYYKKISET HÄIRIÖT JA NIIDEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN

NUOREN PSYYKKISET HÄIRIÖT JA NIIDEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN NUOREN PSYYKKISET HÄIRIÖT JA NIIDEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN Hyvinvoiva nuori näkökulmia nuorten mielenterveyteen 17.3. 2015 Nuorisopsykiatri Outi Laine . NORMAALI HÄIRIÖ SAIRAUS? rajan veto tärkeää: normaali

Lisätiedot

Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen. Kidutettujen kuntoutuskeskus, 2014

Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen. Kidutettujen kuntoutuskeskus, 2014 Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen Kidutettujen kuntoutuskeskus, 2014 Keitä pakolaiset ovat ja mistä he tulevat 2 Kolme väitettä Jos olet samaa mieltä, jää istumaan. Jos olet eri mieltä, nouse

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Päivän teemoja Perustietoa kriiseistä ja traumoista Kriisien ja traumojen ilmenemisestä Traumatisoituneen / kriisiytyneen ihmisen kohtaamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-kirja PRIDE-valmennus PRIDE-kirja 3 Sisältö: TAPAAMISEN TAVOITTEET JA VALMIUDET...4 MIKSI PRIDE-VALMENNUKSESSA KÄSITELLÄÄN MENETYKSIÄ, EROJA JA SURUTYÖTÄ?...5

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille Sisällys ALKUSANAT... 1 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHISUHDEVÄKIVALLAN MUODOT... 3 3 VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

Suru on kuin suljettu huone. 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta.

Suru on kuin suljettu huone. 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta. Suru on kuin suljettu huone 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta. Johanna Aaltonen Terveyskasvatuksen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2011 TIIVISTELMÄ Suru

Lisätiedot

Järkyttävien tapahtumien aiheuttamat reaktiot

Järkyttävien tapahtumien aiheuttamat reaktiot Finska Järkyttävien tapahtumien aiheuttamat reaktiot Reaktioner vid omskakande händelser Milloin tarvitaan ammattilaisen apua? Kirjoittanut Tom Lundin, Kunskapscentrum för traumatisk stress, Akademiska

Lisätiedot

Traumaterapia turvalliseksi

Traumaterapia turvalliseksi Traumaterapia turvalliseksi Babette Rothschild, kliininen sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti Keho resurssina traumaattisen kiihtymisen jarruttamisessa Autonomisen hermojärjestelmän toiminnan havainnointi

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

30.3.2011. Kun läheinen sairastuu. Kun läheinen sairastuu 1/2. Kun läheinen sairastuu 1/2. Kun läheinen sairastuu 2/2

30.3.2011. Kun läheinen sairastuu. Kun läheinen sairastuu 1/2. Kun läheinen sairastuu 1/2. Kun läheinen sairastuu 2/2 LOHJA 23.03 2011 Kun perheenjäsen sairastuu psykoedukatiivinen perheohjaus Leif Berg Toiminnanjohtaja VTM / VET psykoterapeutti Kun läheinen sairastuu Koko perheen tasapainoa heilauttava tilanne - Jokainen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 4. PSYKOSOMAATTINEN OIREILU Potilasopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 4. PSYKOSOMAATTINEN OIREILU Potilasopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 4 2012 PSYKOSOMAATTINEN OIREILU Potilasopas Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti, Theraplay-terapeutti Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet osasto, THL

Lisätiedot

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2010, 7, (1), 24-47 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa Anu Alho Tiivistelmä Tässä kirjoituksessa

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2004, 1, (1), 3-23. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Marja-Riitta Laukkarinen Tiina Mäkelä Sirkka Rouru En jaksa

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Omaisjärjestöt: Euroopan Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto European federation of associations of families of mentally ill people/ Eu Fami Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

TOURETTEN OIREYHTYMÄ ja LAPSUUSKOKEMUKSET

TOURETTEN OIREYHTYMÄ ja LAPSUUSKOKEMUKSET Anu Manninen TOURETTEN OIREYHTYMÄ ja LAPSUUSKOKEMUKSET Opinnäytetyö Sosiaalialan Koulutusohjelma Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2012 Tekijä(t) Anu Manninen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kaksisuuntainen mielialahäiriö Mikä on kaksisuuntainen mielialahäiriö eli bipolaarihäiriö? Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön eli bipolaarihäiriöön liittyy äärimmäisiä mielialan vaihteluja maanisesta mielialasta

Lisätiedot

Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee

Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee Skitsofrenia Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee henkilön kykyä ajatella ja toimia rationaalisesti, hallita tunteita, selviytyä

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET 1 NAISTEN KOKEMUKSIA AVIOEROSTA JA SELVIYTYMISESTÄ Päivi Korvuo ja Minna Tenhunen-Kejonen: pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto 2000. (Tiivistelmä Ulla Andersson) AVIOERO PROSESSINA: Avioeroprosessi

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot