VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely"

Transkriptio

1 VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely Esityksen tarkoitus Tämän esityksen tarkoituksena on antaa yleiskäsitys siitä, mitä VALDA-tietojärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa virastolle Esitysmateriaali on tarkoitettu taustatiedoksi niille tahoille, jotka ovat tekemisissä viraston käyttöönottoprojektin kanssa 1

2 Mikä on viraston käyttöönottokonsepti? -käyttöönottojen konsepti on kuvaus: - käyttöönottojen hallintamallista - käyttöönottoprojektin päävaiheistuksesta - VALDA-käyttöönottojen organisoiista - käyttöönottoprojektin rooleista, henkilöistä ja vastuujaottelusta VIP:n ja käyttöönottavan viraston välillä - käyttöönoton tehtävistä - käyttöönoton riippuvuuksista ja sidosryhmistä Konsepti sisältää valmiit mallipohjat tärkeimmille dokumenteille Konseptin sisältöä kehitetään ja päivitetään opittujen oppien myötä Valda-kokonaisuus Asiakkaat Valdaa käyttävät virastot Valda-kehittämishanke Versioiden hallinta Jatkuva palvelu Palvelun tuottaminen Vaatimusmäärittely Toteutus ja testaus Arkkitehtuurin suuittelu Käyttöönotto Palvelun uudet ominaisuudet Uudet asiakkaat Mittaaminen Raportoiminen Sopimusten hallinta Toimittajat 2

3 Mikä on......valda (VALtion Dokumentinhallinta- ja Arkistointi): on dokumenttien-, sisällön- ja asioidenhallian yhteiskäyttöinen, valmis tietojärjestelmäratkaisu - Se on tarkoitettu jokaiselle valtionhallion organisaatiolle asiakirjallisen tiedon ja dokumenttien sähköiseen käsittelyyn ja säilyttämiseen - Jokaisella virastolla on oma VALDAnsa, jonka sisältöä virasto itse hallioi (tietosisältö ei ole yhteistä) - Valtion IT-palvelukeskus (VIP) tarjoaa VALDA.ASP palvelua kaikenkokoisille valtionhallion virastoille ja laitoksille....valda viraston käyttöönottoprojektin tavoitteena on VALDAtietojärjestelmän hallittu käyttöönotto asiakasvirastossa sovitun laajuuden, aikataulun ja resurssien puitteissa. Tavoitteena on käyttöönoton päätyttyä saavuttaa tilae jossa: - Asiakasvirasto aloittanut VALDA-tietojärjestelmän tuotantokäytön - Asiakasvirasto on siirtynyt käyttämään VALDA jatkuvien palveluiden ylläpitopalveluita. VALDAn viraston käyttöönoton vastuunjako Työ jakaantuu kolmelle pääosalueelle: 1. VALDA käyttöönottoprojekti: aikataulutus, tehtävien kokonaisuuden koordinointi seuranta, muutoksenjohtamisen tuki virastoille Lopputuotteet: yhteinen projektisuuitelma, käyttöönoton valmistelua ja läpivientiä tukevat oheismateriaalit 2. Viraston VALDA käyttöönottoprojekti: vastaa omassa organisaatiossa käyttöönoton läpiviemisestä, eams-ja muista VALDA:n virastokohtaisista sisältömäärityksistä Lopputuotteet: perustiedot suuittelun tueksi, eams määrittely, suojausmallit, viestintäsuuitelma, muutoshallintasuuitelma 3. VIP VALDA-hanke: :an liittyvät aseukset, sovelluspaketit, pääkäyttäjäkoulutukset yms. Lopputuotteet: aseussuitelma 4. VIP Jatkuvat palvelut: Ylläpito- ja tukimallin läpikäyminen, toimintamallin käyttöönottaminen ja tiedottaminen Lopputuotteet: palvelukuvaus ja toimintamalli, palvelun ehdot 3

4 Viraston käyttöönottoprojektin ohjaus ja raportointisuhteet, tasot 1/2 Valt -IT Sponsori? TAUSTATUKI - JA OMISTAJUUSTASO: VALDA- sponsori, asiaomistajuus, rahoitustason päätöksenteko VIP:n johtoryhmä? Viraston käyttöönottoprojektin omistaja (johtoryhmä)? VIP:n johtoryhmä toimii käyttöönottojen ohjausryhmä taustatukena. Viraston puolella omistajuus tasolla jossa esim. IT-sopimuksien omistajuus. Työtä ei tehdä yhteisesti; ei esim. yhteisiä sääöllisiä tapaamisia. VIP VALDA tuotaon ohjausryhmä Viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmä PROJEKTIOHJAUS JA TYÖTASO: Viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmä ja VIP:n VALDA tuotaon ohjausryhmä tekevät tiivistä yhteistyötä ja kokoontuvat yhteisesti tukeakseen käyttöönottoprojektia VIP:n VALDA tuotaon ohjausryhmässä käsitellään useampia käyttöönottoja kerralla VIP VALDA käyttöönotto Virasto käyttöönotto Käyttöönottoprojektit tekevät tiivistä yhteistyötä VIP:llä ja virastolla oma käyttöönottoprojekti Projektiryhmä Projektiryhmä Viraston käyttöönottoprojektin ohjaus ja raportointisuhteet, tehtävät 2/2 Valt-IT Sponsori? Valt- IT: Päättää ja vastaa VM:lle eskaloituneista asioista omistajuus, rahoitus VIP:n johtoryhmä? Viraston käyttöönottoprojektin omistaja VIP:n johtoryhmän ohjaus (?) (Asiakkaaksi tuleminen ~ varmistus) Päättää ja vastaa VIP:n ohjausryhmälle eskaloituneista asioista :n käyttöönottoprojektin omistajuus (?) Omistaa VALDA-palvelun tuotteena (?) Virasto, omistaja (esim. taho joka omistaa IT-sopimukset)?: Käyttöönottojen käyistäjä viraston taholta Päättää ja vastaa viraston omistaja tasolle eskaloituneista asioista :n käyttöönoton omistajuus virastossa VIP VALDA tuotaon ohjausryhmä VIP VALDA käyttöönotto Projektiryhmä Viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmä Virasto käyttöönotto Projektiryhmä Käyttöönoton ohjausryhmä: Yhteistyönä VIP:n VALDA:n ja viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmän kanssa (molemmat tahot päättävät omaa organisaatiota koskevista asioista) Omistaa VIP:n VALDA käyttöönottosalkun? Vastaa yhteisten tavoitteiden määrittelystä käyttöönottolle Vastaa käyttöönottoprojektin käytössä olevista resursseista (VIP/ virasto) Ohjaa ja tukee käyttöönottoprojektia päätöksenteossa, vastaa projektin oistumisesta ja tarvittavasta päätöksen teosta Tekee päätöksen viraston tuotantokäytön aloittamisesta käyttöönottoprojektin esityksen pohjalta Käyttöönottoprojekti(t) Koostuu VIP:n ja viraston jäsenistä (projektipäälliköt + asiantuntijat) Yhteinen projektisuuitelma ja käyttöönoton tehtäväluettelo joiden pääasiallinen päivitysvastuu on VIP:llä Käyttöönottoprojektin työryhmät raportoivat omasta tekemisestä VIP:n käyttöönoton projektipäällikölle Käyttöönottoprojekti esittää päätöstä viraston tuotantokäytön aloittamisesta ohjausryhmälle 4

5 VALDAn käyttöönoton organisointimalli VALDA käyttöönoton projektipäällikkö VALDA-hanke tuotaon ohjausryhmä VIP Testaukset VIP Testaukset VIP Tietoliikee VIP Jatkuvat palvelut VIP VALDA käyttöönottoprojekti Asiakas Projekti päällikkö Projektin ohjaus ja seuranta VIP pp eams työn tukeminen VIP KVH ja suojausmallit Accenture Konversio Ixonos Ympäristöt, konfigurointi, testaus Tieto Muut relevantit hankkeet VIP Asiakkaan ohry Asiakkaan käyttöönottoprojekti Asiakas projektipäällikkö Muutosagentit eams, muut metatiedot, raportit KVH Konversiot Koulutus Käyttöönottotestaukset Ylläpidon suuittelu Viestintä? Viraston käyttöönottoprojektin päävaiheistus (noudattaa valtiokonttorin käyttöönottojen vaiheistusta) Suuitteluvaiheessa sovitaan suuntaviivat ja aikataulut. Päätuotos on hyväksytty projektisuuitelma jonka pohjalta tehdään käyttöönoton valmistelu- ja toteutustyö. Käyttöönotton suuittelu Käyttöönoton projektisuuitelma Ylätason aikataulu Käyttöönoton valmistelun resursointi Tehtäväluettelon runko Viraston päävastuu VIP päävastuu Valmisteluvaihe on erittäin tärkeä toteutuksen kaalta vain hyvin suuiteltu ja valmisteltu työ mahdollistaa tehokkaan ja oistuneen toteutuksen. Käyttöönotton valmistelu Toteutuksen tehtävätasoinen suuitelma (aikataulutus, resursointi) Viestintäsuuitelma Asiakaskohtaiset metatietomääritykset, eamsmalliukset VALDA:an, KVH-ja suojausmallien määritykset Tarvittavat asiakaskohtaiset perusaseukset ja sovelluspakettiaseukset, suuittelu Pääkäyttäjien koulutuksien suuittelu ja toteutus Konversioiden suuittelu ja testaus Peruskäyttäjien koulutuksen suuittelu ja toteutus Tarvittavien testikierroksien suuittelu (VIP as. vastaanottotestaus, käyttöönottotestaus) Käyttöönottotestauksen ja testitapauksien suuittelu Asiakkaan tietoturva-auditoiin suuittelu ja toteutus Tuotantokäytön aloituksen tehostetun seuraan suuittelu ylläpidon ja asiakkaan kanssa Palvelutoimian jatkuvuussuuitelma (asiakas) Toteutusvaiheen ohjausmallin suuittelu Toteutusvaiheessa tehdään mm. viraston instanssiaseukset, konfiguroiit sekä käyttöönottotestaus eli toteutetaan käyttöönotto. Käyttöönoton toteutus Toteutusvaiheen tehtävien toteutus ja raportointi VIP as. vastaanottotestaus Asiakkaan käyttöönottotestaus Koulutukset Päättämisvaiheessa seurataan tuotantoa tehostetusti ja tuotetaan projektin loppuraportti. Käyttöönoton päättäminen Tuotantokäytön aloituksen tehostettu seuranta yhteistyössä ylläpidon kanssa Konseptipaketin päivittäminen kokemuksien perusteella Loppuraportti 5

6 VALDA-aikajana, viraston käyttöönotto VIP VALDA-asiakas Asioidenhallian prosessi sekä eams määrittely SÄHKE2 tasolle (työ väh. käyissä) -8-7 kk een h-hetkeä Aikajana kuvastaa päätehtäviä sekä niiden aloituksen ajankohtaa suhteessa tuotantokäytön aloitukseen. HUOM: Riippuen asiakkaasta, aikajanan kesto voi olla lyhyempi tai pidempi kuva on esimerkki. käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys (Vir.) VALDA toimian muutoksenjohtamisentuki ja viestintä virastoissa jatkuvana toimintona Viraston tekniset tiedot VIP:lle instanssien perustamista varten Viraston VALDA eamssisältö määritelty koulutussuuittelu tehty, viraston pääkäyttäjäja ylläpitomalli suuitelu ja läpikäyty (VIP + vir.) sovelluskonfiguraatiot määriteltynä (KVH, metatiedot) -7-6 kk -6-4 kk -4-3 kk -3-1 kk -3-1 kk -3-1 kk -2-1 kk peruskäyttäjäkoulutukset (vir. pääkäyttäjät kouluttavat) -1-0 kk käyttöönottotestaus suuiteltu ja resursoitu -1 kk Käyttöönottotestaus -0,5-0 kk VALDA käyttöönottohetki asiakkaalla (tuotantokäytön aloitus) 0 kk + 1 kk VIP käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma + tehtäväluettelo, (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys infraaseuksetsuuittelu koulutus- tietoliikeeaseukset ja ympäristöt tehty, -avaukset valmisteltu, asiakkaan tieto- tiedoilla liikee- avaukset pääkäyttäjäkoulutukset asiakaskohtaiset konfiguraatiot (eams, KVH, metatiedot paikoilleen vienti) konversiotestaus konversion toteutus Käyttöönotto- testau- ksen tuki Ylläpito Tehostettu alkaa, tuotantokäytön tehostettu tuotantokäytön seuranta seuranta VALDA-aikajana, viraston käyttöönotto VIP VALDA-asiakas Asioidenhallian prosessi sekä eams määrittely SÄHKE2 tasolle (työ väh. käyissä) -8-7 kk een h-hetkeä Aikajana kuvastaa päätehtäviä sekä niiden aloituksen ajankohtaa suhteessa tuotantokäytön aloitukseen. HUOM: Riippuen asiakkaasta, aikajanan kesto voi olla lyhyempi tai pidempi kuva on esimerkki. käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys (Vir.) VALDA toimian muutoksenjohtamisentuki ja viestintä virastoissa jatkuvana toimintona Viraston tekniset tiedot Viraston VIP:lle VALDA instanssien eamssisältö perustamista varten määritelty koulutussuuittelu tehty, viraston pääkäyttäjäja ylläpitokonfigu- sovellusmallraatiot suuitelu ja määriteltynä läpikäyty (KVH, (VIP + vir.) metatiedot) -7-6 kk -6-4 kk -4-3 kk -3-1 kk -3-1 kk -3-1 kk -2-1 kk pääkäyttäjäkoulutukset Käyttöönoton kriittisiä viraston vastuulla olevia tehtäviä: VALDA perus- käyttöönottohetkkäyttäjäkoulutukset valmistumista notto- ajallaan Käyt- asiakkaalla 1.) eams ja käyttöö- prosessityön (vir. pääkäyttäjätestautöön- (tuotantokäytön 2.) Käyttövaltuushallinta- suuiteltu otto- testaus aloitus) ja kouluttavat) ja resursoitu suojausmallien määrittelyn -1-0 valmistumista kk -1 ajallaan! kk -0,5-0 kk 0 kk + 1 kk VIP käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma + tehtäväluettelo, (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys infraaseuksetsuuittelu koulutus- tietoliikeeaseukset ja ympäristöt tehty, -avaukset valmisteltu, asiakkaan tieto- tiedoilla liikee- avaukset 3.) Konversiotyön käyistyminen riittävän ajoissa! Varattava aikaa, Käyttöön- Ylläpito Tehostettu erityisesti jos tarvitaan asiakas- konversiotestaus datan testau- tiedonhuoltoa tehostettu käytön otto- alkaa, tuotanto- lähtöjärjestelmän konversion toteutus ksen tuki tuotantokäytön seuranta seuranta kohtaiset konfiguraatiot (eams, KVH, metatiedot paikoilleen vienti) 6

7 * eams, KVH, metatiedot, raportointi, yms Viraston päävastuu VIP päävastuu Asioidenhallian prosessi sekä eams määrittely (SÄHKE2) VALDA käyttöönottoprojekti organisoitu: käyttöönotonprojektisuuitelma Konversiotyön käyistys ja konversioiden suunittelu (VALDATIE) Viraston tekniset tiedot VIP:lle instanssien perustamista ja tietoliikeeavauksia varten Infra-aseukset, tietoliikeeaseukset ja avaukset asiakkaan tiedoilla Viraston VALDA eams-sisältö määritelty VALDA-aikajana, viraston käyttöönotto - päätehtävät (esimerkki) - 8 kk - 7 kk - 6 kk - 5 kk - 4 kk - 3 kk - 2 kk - 1 kk 0 kk + 1 kk VALDA koulutussuuitelma Viraston pääkäyttäjä- ja ylläpitomalli suuitelu ja läpikäyty VALDA sovelluskonfiguraatiot määriteltynä* VALDA asiakaskohtaiset konfiguraatiot* Pääkäyttäjäkoulutukset Peruskäyttäjäkoulutukset Käyttöönottotestaus suuiteltu ja resursoitu Konversion testaus Konversion toteutus Käyttöönottotestaus Käyttöönottotestauksen tuki VALDA käyttöönotto asiakkaalla Tehostettu tuotantokäytön seuranta Muutoksen johtaminen ja viestintä (jatkuvaa) Viraston käyttöönoton roolit, VIP Sama henkilö voi olla nimettynä useampaan rooliin tai tehtävään. Rooli Käyttöönottoprojektin omistaja, VIP VIP käyttöönoton pp VALDA-konfigurointi- ja metatietovastaava Ympäristö-. tietoliikee-, ja aseusvastaava Koulutusvastaava Viestintävastaava Konversiovastaava Testausvastaava Asioiden- aiheiden- ja dokumenttienhallian asiantuntija eams-asiantuntija Asiakasvastaava Ylläpito, palvelupäällikkö Tehtävät Omistaa käyttöönottoprojektin, vahvistaa ohjausryhmän kokoonpanon ja toimintavaltuudet oman organisaation osalta, toimii ohjausryhmän puheenjohtajana Vastaa käyttöönoton kokonaisuudesta VIP:n puolelta toimii päätöksentekijänä/ hakijana tarvittavissa asioissa. Tekee/koordinoi työtilaukset VIP:n puolella aikatauluttaa kokonaisuuden asiakkuuspäällikön ja palvelupäällikön kanssa. Vastaa aikataulun päivittämisestä, tehtävistä ja raportoiista. Ohjausryhmän jäsenyys. Vastaa viraston konfigurointietojen määrittelystä ja keräämisestä (eams, KVH, ADA virastokohtaiset tiedot, raportointi) Vastaa teknisten tehtävien eteenpäin viemisestä teknisestä käyttöönotosta esim. FileNet- ja ADA, eams, KVH-sovelluspakettien aseuksista ja kaikista ympäristöihin liittyvistä asioista. Virastokohtaisten koulutuksien suuittelu ja aikataulutus (pääkäyttäjät) Virastokohtaisten käyttöönottojen viestintään liittyvät tehtävät, pääviestin määrittely Vastaa konversioista integraatiopalveluiden tuotteistussuuitelman mukaisesti Vastaa virastojen käyttöönottohin liittyvien testauksien suuittelusta (VIP virastokohtainen vastaanottotestaus, viraston käyttöönottotestauksen tuki) Toimii VALDA:an liittyvien prosessien mallintamisen tukena Arvioi viraston eams:n tilan een käyttöönoton projektointia, toimii tarvittaessa eams-sisällön määrittelyn tukena, virasto vastaa oman AMS:n sisällöstä ja sen tarkentamisesta SÄHKE2-tasolle Vastaa hallionalan puitesopimuksen liittymisliitteen tekemisestä viraston kanssa ja osallistuu aikataulutukseen. Vastaa VALDA jatkuvien palveluiden palvelusopimuksen tekemisestä ja ylläpidon tehtävien suuittelusta käyttöönotossa sekä siirtymävaiheen suuittelusta yhdessä käyttöönoton pp:n kanssa 7

8 Viraston käyttöönoton roolit, virasto Sama henkilö voi olla nimettynä useampaan rooliin tai tehtävään. Rooli Käyttöönottoprojektin omistaja virasto Viraston käyttöönoton pp Lähtöjärjestelmän tekninen asiantuntija Koulutusvastaava Palvelutoimian jatkuvuussuuittelu Käyttövaltuushallian vastaava VALDA-konfiguraatiovastaava Viestintävastaava Testausvastaava Viraston VALDA-prosessivastaava eams-vastaava Tehtävät Omistaa käyttöönottoprojektin, vahvistaa ohjausryhmän kokoonpanon ja toimintavaltuudet oman organisaation osalta, vastaa oman organisaation resursseista ja niiden käytettävyydestä käyttöönotoissa. Vastaa VALDA:n palvelusopimuksesta. Vastaa käyttöönottoprojektista, viraston puolelta toimii päätöksentekijänä/ hakijana, ohjausryhmän jäsen (esittelijä?). Toimii lähtöjärjestelmäpään teknisten tehtävien vastuuhenkilönä, vastaa myös tietoliikeetilauksista ja avauksista. Vastaa viraston osalta palautumissuuittelusta. Vastaa viraston koulutukseen liittyvistä tehtävistä (koulutettavien nimeäminen, koulutusjärjestelyt viraston päässä). (Voi olla joku tulevista pääkäyttäjistä.) Vastaa käyttöönotossa esim. käyttökatkon ajalle tarvittavan erityisohjeistuksen tarpeen tuistamisesta ja ohjeiden suuittelusta/ työn koordinoiista. Vastaa viraston käyttövaltuushallintaa varten käyttäjien, käyttäjäryhmien ja suojausmallien määrittelystä. Vastaa VALDA:n virastokohtaistentietojen konfigurointitetojen määrittelystä (ADA) Vastaa viraston viestiästä VALDA-käyttöönottoprojektin viestintälinjauksien mukaisesti Vastaa viraston käyttöönottotestauksen koordinoiista ja resursoiista virastossa. Vastaa siitä, että asiakirjahallionprosessit tukevat VALDA:n käyttöönottoa Vastaa siitä, että viraston arkistonmuodostussuuitelmaon SÄHKE2-tasolla. Ylläpidon aikaiset käytäöt Vastaa pääkäyttäjienlöytämisestä, ylläpidon aikaisten toimintamallien suuittelusta virastoissa voi olla viraston tuleva VALDA-vastaava (esim. tietohallintopäällikkö). Viraston muutosagentit Toimii käyttöönottoprojektin ja linjaorganisaation välissä, tehtävinä muutosvastarian minimointi, toimiminen tuntosarvina linjaorganisaatioon päin, nostaa esiin sekä projektin että linjanorganisaation puolelle esiin nousevia kysymyksiä ja ongelmia tukevat koulutus- ja viestintävastaavan työtä. Viraston käyttöönottoprojektin sidosryhmät Sidosryhmät tuistetaan projektikohtaisesti Sidosryhmiä voivat olla esim. - Valtiokonttorin muut projektit ja hankkeet - Viraston puolella muut mahdolliset VALDA:an käyttöönottoon vaikuttavat projektit ja hankkeet 8

9 Viraston arviointi een käyttöönottojen projektointia Tehdään ensimmäisten kontaktointien yhteydessä Asiakasvastaavan ja palvelupäällikön työväline VIP saa alustavaa taustatietoa käyttöönottojen taustaksi mm. käyttöönottojen strategian päätöksien tekemiseksi Viraston arviointi mittarein: - halukkuus/ kriittisyys - muutosvalmius - prosessien + eams tila (GAP-analyysi) - lähtöjärjestelmien määrä ja tila (esim. lähtöjärjestelmä on niin vanha, että siitä on päästävä eroon tai viraston rauta on vanhaa) - konversiota varten, kuinka paljon avoimia asioita tietyllä aikavälillä vaikuttaa avointen asioiden muuntamiseen SÄHKE2 mukaisiksi - viraston koko (hlömäärä, vastuualueiden määrä) - viraston erityisvaatimukset (esim. suojausmallien määrä) - passiivikanta (VALDA:n 1. versioissa ei ole passiivikantaa tuettuna) 1. käyttöönottopalaverin asialista (VIP + virasto) Osallistujina: käyttöönotto pp VIP, käyttöönotto pp virasto, palvelupäällikkö, eams-asiantuntija (VIP) Asialistalla: - (Hioitteluliite) - eams-kehitystyö SÄHKE2-tasolle Tarkistetaan eams:n taso Virastoilla oltava vähintään suuitelma eams:n kehitystyöstä ja työn pitää olla käyissä, kun VALDA:n käyttöönottoja lähdetään aikatauluttamaan - Miten VALDA:a aiotaan virastossa käyttää (rian eams-työn kanssa): -asiakirjahallion prosessien kuvaus (virasto) -esittelymateriaali VIP:ltä: -kuvaus (perusasioiden toimiallinen kuvaus yksinkertaisella tasolla) asiakirjahallion esimerkin kautta paperimaailman prosessi versus sähköinen prosessi (dokumenttien ja aiheidenhallinta huomioiden) - Käyttövaltuushallian ja suojausmallien periaatteet virastoille Käyttövaltuushallian esittely Mallipohja tietojen täyttämiseksi - Konversion tarkistuslistalla olevat asiat: Esiselvityksen tekeminen viraston aineistosta: tarvitaanko tiedonhuoltoa, aloitetaanko tuotantokäyttö konvertoidulla datalla, tehdäänkö konversio kerralla vai useammassa osassa, tuleeko riakkaiskäyttöä, vanhan aineiston selaus l. passiivikaat - Käyttöönoton projektisuuitelman sisällön läpikäynti - Käyttöönottoprojektin aikataulutus - Tehtävälistan ja vastuujaottelun läpikäynti 9

10 Virastokohtaisen käyttöönoton päädokumentit Sopimukset (käyttöönotto ei vastaa): - hallionalan puitesopimuksen liittymisliite - VIP:n VALDA jatkuvien palveluiden palvelusopimus Käyttöönoton projektisuuitelma (VIP + virasto yhteinen; VIP vastaa ylläpidosta) Käyttöönoton tehtäväluettelo (VIP + virasto yhteinen; VIP vastaa ylläpidosta) - Täsmeetty käyttöönoton aikataulu - Koulutussuuitelma - Konversiosuuitelma - Käyttöönottotestaussuuitelma - Viestintäsuuitelma - Muutoksenjohtamisen tukitehtävät Käyttöönoton seurantaraportti Loppuraportti VIP:n sisäiset dokumentit liittyen viraston käyttöönottoon Kokonaistason l. salkkutason dokumentit: VIP:n VALDAn käyttöönottojen kokonaisuuden aikataulutus ja resurssit -järjestelmän roadmap, mitä versioita tulossa ja millä aikataululla (elinkaarisuuitelma) - Versioiden kuvaukset päätoimiallisuudesta Virastokohtaiset dokumentit: Tekninen käyttöönottosuuitelma: - ympäristöt, instanssien perusaseukset, FileNetin ja sovelluspakettien aseukset yms. liittyvät tekniset tehtävät ( Accenture? Versio on olemassa) Käyttöönoton resurssit ja vastuutaulukko VIP:n testaussuuitelma VIP:n koulutussuuitelma VIP:n konversiosuuitelma 10

11 Käyttöönottoprojektin suuittelua tukeva materiaali Valda-palvelun kuvaus - Jatkuvan palvelun kuvaus - Hioittelumalli Käyttöönottokonseptin kuvaus - Projektisuuitelmapohja - Tehtäväluettelo - Perustietolomake - Aloituskokouksen materiaali? Käyttöönottoprojektin suuittelua tukeva materiaali Kysymyksiä?? 11

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

CAMA 2 BASE -projekti

CAMA 2 BASE -projekti CAMA 2 BASE -projekti SÄHKE -expo 29.11.2012 Maija Pylkkänen DM 1046726 11/2012 Copyright Tekes CAMA 2 BASE Viiden viraston yhteinen projekti (Energiamarkkinavirasto, Metsäntutkimuslaitos, Säteilyturvakeskus,

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi Muodostaminen ja toteutus Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Mitä tuotteenhallinta käsittää? - Yhteiset toimintatavat ja prosessit, joilla tuotteen ylläpito

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Aalto OTM käyttöönottoprojekti

Aalto OTM käyttöönottoprojekti Aalto OTM käyttöönottoprojekti OTM-hankkeen sidosryhmäseminaari 27.4.16 Annika Mauno Projektipäällikkö Oppimispalvelut / Oppimisen IT Tänään Yhteenveto Aalto OTM käyttöönottoprojektista Projektin tehtävät

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

Ajankohtaista Virtu-palvelussa

Ajankohtaista Virtu-palvelussa Ajankohtaista Virtu-palvelussa Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 Tapani Puisto, Valtion IT-palvelukeskus Keitä olemme? Mikä on Valtion IT-palvelukeskus? Mitä palveluja tarjoamme? - Valtion IT-palvelukeskus

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Esityksen osat Hankemallista jatkuvaan ylläpitoon Etenemisehdotus sidosryhmien

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Yhteiskäyttöisten komponenttien kehitys ja hallinta Kurttu 18.4.2013 Ohjelmistokomponenttien uudelleenkäyttö Kustannussäästöjä» Kehityskustannukset» Lisenssikustannukset

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

ICT-projektipäällikköpalvelut

ICT-projektipäällikköpalvelut ICT-projektipäällikköpalvelut Hyödyt: Ammattimaista osaamista kilpailutetun puitejärjestelyn kautta. Kilpailutetut perushinnat. Toimittaja: Sopimuksilla 10 osaavaa toimijaa. Tarkempi lista sivulla 4. Sopimusaika:

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit Ohjeet versioiden hallintaan Dokumentti kuvaa PPS:n taito-osioiden ja mallipohjien/esimerkkien eri painosten versionumeroinnin. Kaikki dokumentit on sarjanumeroitu kolminumeroisella versionumerolla, esim.

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti

Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti Etelä-Karjalan sosiaali- ja t erveyd enhuo llo n kunt ayht ymä 24.10.2013 S a i m a a n t a l o u s ja t i e t o Oy A s i a

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Projektipäällikkö Kirsti Torvinen, Opetusministeriö 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

KLKH30 IT-asiantuntijapalvelut

KLKH30 IT-asiantuntijapalvelut KLKH30 IT-asiantuntijapalvelut Kohde: IT-asiantuntijapalvelut. Neljä erillistä palvelualuetta. Puitesopimukseen sitoutuminen mahdollista hankekohtaisesti Hankintalain kynnysarvon (30.000 euroa) ylittävissä

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Hankekuvaus Liite 2.2

Kansaneläkelaitos Hankekuvaus Liite 2.2 Kansaneläkelaitos Hankekuvaus Liite 2.2 21.01.2013 Kela 24/443/2012 LIITE 2.2 KELAN SHAREPOINT TYÖTILOJEN ALUSTAVIA TARPEITA 1 Johdanto Tämä liite on laadittu Kelan SharePoint työtilojen esiselvityksen

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Agenda Arek yrityksenä Testauspalvelun uudelleen järjestelyt 2014 Vastuut ja käytännön työnjako

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON.

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. MIKÄ ON SOINTU? Anturiteknologiaan perustuva kotihoidon järjestelmä Auttaa suunnittelemaan, ennakoimaan, priorisoimaan ja kehittämään kotihoidon

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyöllä uutta alkua asianhallintaan case USPA

Viranomaisyhteistyöllä uutta alkua asianhallintaan case USPA Viranomaisyhteistyöllä uutta alkua asianhallintaan case USPA Ossi Koski, Ryhmän vetäjä, Ratkaisutuotanto, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTi Markus Andersson, Toimitusjohtaja, Consultor Finland

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon Oikeusministeriö LIITE 10.2 PALVO II / Järjestelmäprojekti Versio 0.2 5.1.2005 OIKEUSMINISTERIÖ PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon LIITTEET Sivu 2 (5) JÄRJESTELMÄPROJEKTI

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

IT-asiantuntijapalvelut

IT-asiantuntijapalvelut IT-asiantuntijapalvelut Hyödyt: Laaja määrä osaamista kilpailutetun puitejärjestelyn kautta Kilpailutetut perushinnat Toimittaja: Sopimuksilla yli 20 osaavaa toimijaa. Tarkempi lista sivulla 4 Sopimusaika:

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS 2.8 Toteutus- ja käyttöönottoprojektien suunnitelma 1 / 17 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS TIERA EDISON OPPIMISALUSTA - PALVELUSTA PALVELUNHALLINTAMALLI

PALVELUSOPIMUS TIERA EDISON OPPIMISALUSTA - PALVELUSTA PALVELUNHALLINTAMALLI PALVELUSOPIMUS TIERA EDISON OPPIMISALUSTA - PALVELUSTA LIITE 4 PALVELUNHALLINTAMALLI 1. JOHDANTO 1 2. PALVELUN KUVAUS 1 3. PALVELUA TUOTTAVA ORGANISAATIO 1 3.1 Palvelutuotantotiimi roolit ja vastuut 1

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Palvelun Asettaminen Virtuun

Palvelun Asettaminen Virtuun Palvelun Asettaminen Virtuun Haka- ja Virtu-seminaari 2014 Jouko Junttila, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Marko Leppänen, Fujitsu Finland Oy Palvelun asettaminen Virtuun Esityksessä

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Työllisyyden palvelurekisteri

Työllisyyden palvelurekisteri Työllisyyden palvelurekisteri 17.12.2015 Työllisyyden palvelurekisteri Oulun kaupungin työllisyyspalveluilla ei ollut olemassa toimivaa tietojärjestelmää työllisyyden hoidon kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Työ- ja elinkeinoministeriön toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 12.1.2015

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

LIIKUNTASOPIMUSPROSESSI

LIIKUNTASOPIMUSPROSESSI LIIKUNTASOPIMUSPROSESSI PALVELUNTARVEARVIOKÄYNNILLÄ Käynnin yhteydessä kerrotaan liikuntasopimuksesta. Annetaan liikuntasopimusesite mahdolliselle tulevalle kotihoidon asiakkaalle. Asiakas saa yhdessä

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA Perustettu 1994, listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ToimipaikatSuomessa, Virossa, Slovakiassa, Saksassa,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut Kohde: ICT-asiantuntijapalvelut. Useita palvelualueita, joilla useita eri toimittajia Hankintalain kynnysarvon (30.000 euroa) ylittävissä hankinnoissa asiakas tekee kevennetyn

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Tuusulan uusi intranet Kaiku. Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri

Tuusulan uusi intranet Kaiku. Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri Tuusulan uusi intranet Kaiku Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri Intranet-projekti Tuusulassa Projekti käynnistyi elokuussa 2014 ja intranet julkaistiin huhtikuussa 2015 pääkäyttäjien ja ylläpitäjien koulutuksia

Lisätiedot

Cubeco Oy. Kokeneiden osaajien perustama suomalainen asiantuntijatalo. Innovatiivisilla hankinta- ja palvelumalliratkaisuilla tuottavuutta asiakkaille

Cubeco Oy. Kokeneiden osaajien perustama suomalainen asiantuntijatalo. Innovatiivisilla hankinta- ja palvelumalliratkaisuilla tuottavuutta asiakkaille Cubeco Oy Kokeneiden osaajien perustama suomalainen asiantuntijatalo Innovatiivisilla hankinta- ja palvelumalliratkaisuilla tuottavuutta asiakkaille Hankinnat ja palveluverkoston hallinta Kilpailutukset

Lisätiedot

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Kuntainfo, 25.2.2015 Tuire Mikola Arvolupaus on Medbitin brändin lähtökohta ja ydin Miksi? Miten? Mitä? Miksi? Medbit on kokonaisvaltainen sote ICT-ratkaisujen

Lisätiedot