VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely"

Transkriptio

1 VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely Esityksen tarkoitus Tämän esityksen tarkoituksena on antaa yleiskäsitys siitä, mitä VALDA-tietojärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa virastolle Esitysmateriaali on tarkoitettu taustatiedoksi niille tahoille, jotka ovat tekemisissä viraston käyttöönottoprojektin kanssa 1

2 Mikä on viraston käyttöönottokonsepti? -käyttöönottojen konsepti on kuvaus: - käyttöönottojen hallintamallista - käyttöönottoprojektin päävaiheistuksesta - VALDA-käyttöönottojen organisoiista - käyttöönottoprojektin rooleista, henkilöistä ja vastuujaottelusta VIP:n ja käyttöönottavan viraston välillä - käyttöönoton tehtävistä - käyttöönoton riippuvuuksista ja sidosryhmistä Konsepti sisältää valmiit mallipohjat tärkeimmille dokumenteille Konseptin sisältöä kehitetään ja päivitetään opittujen oppien myötä Valda-kokonaisuus Asiakkaat Valdaa käyttävät virastot Valda-kehittämishanke Versioiden hallinta Jatkuva palvelu Palvelun tuottaminen Vaatimusmäärittely Toteutus ja testaus Arkkitehtuurin suuittelu Käyttöönotto Palvelun uudet ominaisuudet Uudet asiakkaat Mittaaminen Raportoiminen Sopimusten hallinta Toimittajat 2

3 Mikä on......valda (VALtion Dokumentinhallinta- ja Arkistointi): on dokumenttien-, sisällön- ja asioidenhallian yhteiskäyttöinen, valmis tietojärjestelmäratkaisu - Se on tarkoitettu jokaiselle valtionhallion organisaatiolle asiakirjallisen tiedon ja dokumenttien sähköiseen käsittelyyn ja säilyttämiseen - Jokaisella virastolla on oma VALDAnsa, jonka sisältöä virasto itse hallioi (tietosisältö ei ole yhteistä) - Valtion IT-palvelukeskus (VIP) tarjoaa VALDA.ASP palvelua kaikenkokoisille valtionhallion virastoille ja laitoksille....valda viraston käyttöönottoprojektin tavoitteena on VALDAtietojärjestelmän hallittu käyttöönotto asiakasvirastossa sovitun laajuuden, aikataulun ja resurssien puitteissa. Tavoitteena on käyttöönoton päätyttyä saavuttaa tilae jossa: - Asiakasvirasto aloittanut VALDA-tietojärjestelmän tuotantokäytön - Asiakasvirasto on siirtynyt käyttämään VALDA jatkuvien palveluiden ylläpitopalveluita. VALDAn viraston käyttöönoton vastuunjako Työ jakaantuu kolmelle pääosalueelle: 1. VALDA käyttöönottoprojekti: aikataulutus, tehtävien kokonaisuuden koordinointi seuranta, muutoksenjohtamisen tuki virastoille Lopputuotteet: yhteinen projektisuuitelma, käyttöönoton valmistelua ja läpivientiä tukevat oheismateriaalit 2. Viraston VALDA käyttöönottoprojekti: vastaa omassa organisaatiossa käyttöönoton läpiviemisestä, eams-ja muista VALDA:n virastokohtaisista sisältömäärityksistä Lopputuotteet: perustiedot suuittelun tueksi, eams määrittely, suojausmallit, viestintäsuuitelma, muutoshallintasuuitelma 3. VIP VALDA-hanke: :an liittyvät aseukset, sovelluspaketit, pääkäyttäjäkoulutukset yms. Lopputuotteet: aseussuitelma 4. VIP Jatkuvat palvelut: Ylläpito- ja tukimallin läpikäyminen, toimintamallin käyttöönottaminen ja tiedottaminen Lopputuotteet: palvelukuvaus ja toimintamalli, palvelun ehdot 3

4 Viraston käyttöönottoprojektin ohjaus ja raportointisuhteet, tasot 1/2 Valt -IT Sponsori? TAUSTATUKI - JA OMISTAJUUSTASO: VALDA- sponsori, asiaomistajuus, rahoitustason päätöksenteko VIP:n johtoryhmä? Viraston käyttöönottoprojektin omistaja (johtoryhmä)? VIP:n johtoryhmä toimii käyttöönottojen ohjausryhmä taustatukena. Viraston puolella omistajuus tasolla jossa esim. IT-sopimuksien omistajuus. Työtä ei tehdä yhteisesti; ei esim. yhteisiä sääöllisiä tapaamisia. VIP VALDA tuotaon ohjausryhmä Viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmä PROJEKTIOHJAUS JA TYÖTASO: Viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmä ja VIP:n VALDA tuotaon ohjausryhmä tekevät tiivistä yhteistyötä ja kokoontuvat yhteisesti tukeakseen käyttöönottoprojektia VIP:n VALDA tuotaon ohjausryhmässä käsitellään useampia käyttöönottoja kerralla VIP VALDA käyttöönotto Virasto käyttöönotto Käyttöönottoprojektit tekevät tiivistä yhteistyötä VIP:llä ja virastolla oma käyttöönottoprojekti Projektiryhmä Projektiryhmä Viraston käyttöönottoprojektin ohjaus ja raportointisuhteet, tehtävät 2/2 Valt-IT Sponsori? Valt- IT: Päättää ja vastaa VM:lle eskaloituneista asioista omistajuus, rahoitus VIP:n johtoryhmä? Viraston käyttöönottoprojektin omistaja VIP:n johtoryhmän ohjaus (?) (Asiakkaaksi tuleminen ~ varmistus) Päättää ja vastaa VIP:n ohjausryhmälle eskaloituneista asioista :n käyttöönottoprojektin omistajuus (?) Omistaa VALDA-palvelun tuotteena (?) Virasto, omistaja (esim. taho joka omistaa IT-sopimukset)?: Käyttöönottojen käyistäjä viraston taholta Päättää ja vastaa viraston omistaja tasolle eskaloituneista asioista :n käyttöönoton omistajuus virastossa VIP VALDA tuotaon ohjausryhmä VIP VALDA käyttöönotto Projektiryhmä Viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmä Virasto käyttöönotto Projektiryhmä Käyttöönoton ohjausryhmä: Yhteistyönä VIP:n VALDA:n ja viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmän kanssa (molemmat tahot päättävät omaa organisaatiota koskevista asioista) Omistaa VIP:n VALDA käyttöönottosalkun? Vastaa yhteisten tavoitteiden määrittelystä käyttöönottolle Vastaa käyttöönottoprojektin käytössä olevista resursseista (VIP/ virasto) Ohjaa ja tukee käyttöönottoprojektia päätöksenteossa, vastaa projektin oistumisesta ja tarvittavasta päätöksen teosta Tekee päätöksen viraston tuotantokäytön aloittamisesta käyttöönottoprojektin esityksen pohjalta Käyttöönottoprojekti(t) Koostuu VIP:n ja viraston jäsenistä (projektipäälliköt + asiantuntijat) Yhteinen projektisuuitelma ja käyttöönoton tehtäväluettelo joiden pääasiallinen päivitysvastuu on VIP:llä Käyttöönottoprojektin työryhmät raportoivat omasta tekemisestä VIP:n käyttöönoton projektipäällikölle Käyttöönottoprojekti esittää päätöstä viraston tuotantokäytön aloittamisesta ohjausryhmälle 4

5 VALDAn käyttöönoton organisointimalli VALDA käyttöönoton projektipäällikkö VALDA-hanke tuotaon ohjausryhmä VIP Testaukset VIP Testaukset VIP Tietoliikee VIP Jatkuvat palvelut VIP VALDA käyttöönottoprojekti Asiakas Projekti päällikkö Projektin ohjaus ja seuranta VIP pp eams työn tukeminen VIP KVH ja suojausmallit Accenture Konversio Ixonos Ympäristöt, konfigurointi, testaus Tieto Muut relevantit hankkeet VIP Asiakkaan ohry Asiakkaan käyttöönottoprojekti Asiakas projektipäällikkö Muutosagentit eams, muut metatiedot, raportit KVH Konversiot Koulutus Käyttöönottotestaukset Ylläpidon suuittelu Viestintä? Viraston käyttöönottoprojektin päävaiheistus (noudattaa valtiokonttorin käyttöönottojen vaiheistusta) Suuitteluvaiheessa sovitaan suuntaviivat ja aikataulut. Päätuotos on hyväksytty projektisuuitelma jonka pohjalta tehdään käyttöönoton valmistelu- ja toteutustyö. Käyttöönotton suuittelu Käyttöönoton projektisuuitelma Ylätason aikataulu Käyttöönoton valmistelun resursointi Tehtäväluettelon runko Viraston päävastuu VIP päävastuu Valmisteluvaihe on erittäin tärkeä toteutuksen kaalta vain hyvin suuiteltu ja valmisteltu työ mahdollistaa tehokkaan ja oistuneen toteutuksen. Käyttöönotton valmistelu Toteutuksen tehtävätasoinen suuitelma (aikataulutus, resursointi) Viestintäsuuitelma Asiakaskohtaiset metatietomääritykset, eamsmalliukset VALDA:an, KVH-ja suojausmallien määritykset Tarvittavat asiakaskohtaiset perusaseukset ja sovelluspakettiaseukset, suuittelu Pääkäyttäjien koulutuksien suuittelu ja toteutus Konversioiden suuittelu ja testaus Peruskäyttäjien koulutuksen suuittelu ja toteutus Tarvittavien testikierroksien suuittelu (VIP as. vastaanottotestaus, käyttöönottotestaus) Käyttöönottotestauksen ja testitapauksien suuittelu Asiakkaan tietoturva-auditoiin suuittelu ja toteutus Tuotantokäytön aloituksen tehostetun seuraan suuittelu ylläpidon ja asiakkaan kanssa Palvelutoimian jatkuvuussuuitelma (asiakas) Toteutusvaiheen ohjausmallin suuittelu Toteutusvaiheessa tehdään mm. viraston instanssiaseukset, konfiguroiit sekä käyttöönottotestaus eli toteutetaan käyttöönotto. Käyttöönoton toteutus Toteutusvaiheen tehtävien toteutus ja raportointi VIP as. vastaanottotestaus Asiakkaan käyttöönottotestaus Koulutukset Päättämisvaiheessa seurataan tuotantoa tehostetusti ja tuotetaan projektin loppuraportti. Käyttöönoton päättäminen Tuotantokäytön aloituksen tehostettu seuranta yhteistyössä ylläpidon kanssa Konseptipaketin päivittäminen kokemuksien perusteella Loppuraportti 5

6 VALDA-aikajana, viraston käyttöönotto VIP VALDA-asiakas Asioidenhallian prosessi sekä eams määrittely SÄHKE2 tasolle (työ väh. käyissä) -8-7 kk een h-hetkeä Aikajana kuvastaa päätehtäviä sekä niiden aloituksen ajankohtaa suhteessa tuotantokäytön aloitukseen. HUOM: Riippuen asiakkaasta, aikajanan kesto voi olla lyhyempi tai pidempi kuva on esimerkki. käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys (Vir.) VALDA toimian muutoksenjohtamisentuki ja viestintä virastoissa jatkuvana toimintona Viraston tekniset tiedot VIP:lle instanssien perustamista varten Viraston VALDA eamssisältö määritelty koulutussuuittelu tehty, viraston pääkäyttäjäja ylläpitomalli suuitelu ja läpikäyty (VIP + vir.) sovelluskonfiguraatiot määriteltynä (KVH, metatiedot) -7-6 kk -6-4 kk -4-3 kk -3-1 kk -3-1 kk -3-1 kk -2-1 kk peruskäyttäjäkoulutukset (vir. pääkäyttäjät kouluttavat) -1-0 kk käyttöönottotestaus suuiteltu ja resursoitu -1 kk Käyttöönottotestaus -0,5-0 kk VALDA käyttöönottohetki asiakkaalla (tuotantokäytön aloitus) 0 kk + 1 kk VIP käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma + tehtäväluettelo, (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys infraaseuksetsuuittelu koulutus- tietoliikeeaseukset ja ympäristöt tehty, -avaukset valmisteltu, asiakkaan tieto- tiedoilla liikee- avaukset pääkäyttäjäkoulutukset asiakaskohtaiset konfiguraatiot (eams, KVH, metatiedot paikoilleen vienti) konversiotestaus konversion toteutus Käyttöönotto- testau- ksen tuki Ylläpito Tehostettu alkaa, tuotantokäytön tehostettu tuotantokäytön seuranta seuranta VALDA-aikajana, viraston käyttöönotto VIP VALDA-asiakas Asioidenhallian prosessi sekä eams määrittely SÄHKE2 tasolle (työ väh. käyissä) -8-7 kk een h-hetkeä Aikajana kuvastaa päätehtäviä sekä niiden aloituksen ajankohtaa suhteessa tuotantokäytön aloitukseen. HUOM: Riippuen asiakkaasta, aikajanan kesto voi olla lyhyempi tai pidempi kuva on esimerkki. käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys (Vir.) VALDA toimian muutoksenjohtamisentuki ja viestintä virastoissa jatkuvana toimintona Viraston tekniset tiedot Viraston VIP:lle VALDA instanssien eamssisältö perustamista varten määritelty koulutussuuittelu tehty, viraston pääkäyttäjäja ylläpitokonfigu- sovellusmallraatiot suuitelu ja määriteltynä läpikäyty (KVH, (VIP + vir.) metatiedot) -7-6 kk -6-4 kk -4-3 kk -3-1 kk -3-1 kk -3-1 kk -2-1 kk pääkäyttäjäkoulutukset Käyttöönoton kriittisiä viraston vastuulla olevia tehtäviä: VALDA perus- käyttöönottohetkkäyttäjäkoulutukset valmistumista notto- ajallaan Käyt- asiakkaalla 1.) eams ja käyttöö- prosessityön (vir. pääkäyttäjätestautöön- (tuotantokäytön 2.) Käyttövaltuushallinta- suuiteltu otto- testaus aloitus) ja kouluttavat) ja resursoitu suojausmallien määrittelyn -1-0 valmistumista kk -1 ajallaan! kk -0,5-0 kk 0 kk + 1 kk VIP käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma + tehtäväluettelo, (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys infraaseuksetsuuittelu koulutus- tietoliikeeaseukset ja ympäristöt tehty, -avaukset valmisteltu, asiakkaan tieto- tiedoilla liikee- avaukset 3.) Konversiotyön käyistyminen riittävän ajoissa! Varattava aikaa, Käyttöön- Ylläpito Tehostettu erityisesti jos tarvitaan asiakas- konversiotestaus datan testau- tiedonhuoltoa tehostettu käytön otto- alkaa, tuotanto- lähtöjärjestelmän konversion toteutus ksen tuki tuotantokäytön seuranta seuranta kohtaiset konfiguraatiot (eams, KVH, metatiedot paikoilleen vienti) 6

7 * eams, KVH, metatiedot, raportointi, yms Viraston päävastuu VIP päävastuu Asioidenhallian prosessi sekä eams määrittely (SÄHKE2) VALDA käyttöönottoprojekti organisoitu: käyttöönotonprojektisuuitelma Konversiotyön käyistys ja konversioiden suunittelu (VALDATIE) Viraston tekniset tiedot VIP:lle instanssien perustamista ja tietoliikeeavauksia varten Infra-aseukset, tietoliikeeaseukset ja avaukset asiakkaan tiedoilla Viraston VALDA eams-sisältö määritelty VALDA-aikajana, viraston käyttöönotto - päätehtävät (esimerkki) - 8 kk - 7 kk - 6 kk - 5 kk - 4 kk - 3 kk - 2 kk - 1 kk 0 kk + 1 kk VALDA koulutussuuitelma Viraston pääkäyttäjä- ja ylläpitomalli suuitelu ja läpikäyty VALDA sovelluskonfiguraatiot määriteltynä* VALDA asiakaskohtaiset konfiguraatiot* Pääkäyttäjäkoulutukset Peruskäyttäjäkoulutukset Käyttöönottotestaus suuiteltu ja resursoitu Konversion testaus Konversion toteutus Käyttöönottotestaus Käyttöönottotestauksen tuki VALDA käyttöönotto asiakkaalla Tehostettu tuotantokäytön seuranta Muutoksen johtaminen ja viestintä (jatkuvaa) Viraston käyttöönoton roolit, VIP Sama henkilö voi olla nimettynä useampaan rooliin tai tehtävään. Rooli Käyttöönottoprojektin omistaja, VIP VIP käyttöönoton pp VALDA-konfigurointi- ja metatietovastaava Ympäristö-. tietoliikee-, ja aseusvastaava Koulutusvastaava Viestintävastaava Konversiovastaava Testausvastaava Asioiden- aiheiden- ja dokumenttienhallian asiantuntija eams-asiantuntija Asiakasvastaava Ylläpito, palvelupäällikkö Tehtävät Omistaa käyttöönottoprojektin, vahvistaa ohjausryhmän kokoonpanon ja toimintavaltuudet oman organisaation osalta, toimii ohjausryhmän puheenjohtajana Vastaa käyttöönoton kokonaisuudesta VIP:n puolelta toimii päätöksentekijänä/ hakijana tarvittavissa asioissa. Tekee/koordinoi työtilaukset VIP:n puolella aikatauluttaa kokonaisuuden asiakkuuspäällikön ja palvelupäällikön kanssa. Vastaa aikataulun päivittämisestä, tehtävistä ja raportoiista. Ohjausryhmän jäsenyys. Vastaa viraston konfigurointietojen määrittelystä ja keräämisestä (eams, KVH, ADA virastokohtaiset tiedot, raportointi) Vastaa teknisten tehtävien eteenpäin viemisestä teknisestä käyttöönotosta esim. FileNet- ja ADA, eams, KVH-sovelluspakettien aseuksista ja kaikista ympäristöihin liittyvistä asioista. Virastokohtaisten koulutuksien suuittelu ja aikataulutus (pääkäyttäjät) Virastokohtaisten käyttöönottojen viestintään liittyvät tehtävät, pääviestin määrittely Vastaa konversioista integraatiopalveluiden tuotteistussuuitelman mukaisesti Vastaa virastojen käyttöönottohin liittyvien testauksien suuittelusta (VIP virastokohtainen vastaanottotestaus, viraston käyttöönottotestauksen tuki) Toimii VALDA:an liittyvien prosessien mallintamisen tukena Arvioi viraston eams:n tilan een käyttöönoton projektointia, toimii tarvittaessa eams-sisällön määrittelyn tukena, virasto vastaa oman AMS:n sisällöstä ja sen tarkentamisesta SÄHKE2-tasolle Vastaa hallionalan puitesopimuksen liittymisliitteen tekemisestä viraston kanssa ja osallistuu aikataulutukseen. Vastaa VALDA jatkuvien palveluiden palvelusopimuksen tekemisestä ja ylläpidon tehtävien suuittelusta käyttöönotossa sekä siirtymävaiheen suuittelusta yhdessä käyttöönoton pp:n kanssa 7

8 Viraston käyttöönoton roolit, virasto Sama henkilö voi olla nimettynä useampaan rooliin tai tehtävään. Rooli Käyttöönottoprojektin omistaja virasto Viraston käyttöönoton pp Lähtöjärjestelmän tekninen asiantuntija Koulutusvastaava Palvelutoimian jatkuvuussuuittelu Käyttövaltuushallian vastaava VALDA-konfiguraatiovastaava Viestintävastaava Testausvastaava Viraston VALDA-prosessivastaava eams-vastaava Tehtävät Omistaa käyttöönottoprojektin, vahvistaa ohjausryhmän kokoonpanon ja toimintavaltuudet oman organisaation osalta, vastaa oman organisaation resursseista ja niiden käytettävyydestä käyttöönotoissa. Vastaa VALDA:n palvelusopimuksesta. Vastaa käyttöönottoprojektista, viraston puolelta toimii päätöksentekijänä/ hakijana, ohjausryhmän jäsen (esittelijä?). Toimii lähtöjärjestelmäpään teknisten tehtävien vastuuhenkilönä, vastaa myös tietoliikeetilauksista ja avauksista. Vastaa viraston osalta palautumissuuittelusta. Vastaa viraston koulutukseen liittyvistä tehtävistä (koulutettavien nimeäminen, koulutusjärjestelyt viraston päässä). (Voi olla joku tulevista pääkäyttäjistä.) Vastaa käyttöönotossa esim. käyttökatkon ajalle tarvittavan erityisohjeistuksen tarpeen tuistamisesta ja ohjeiden suuittelusta/ työn koordinoiista. Vastaa viraston käyttövaltuushallintaa varten käyttäjien, käyttäjäryhmien ja suojausmallien määrittelystä. Vastaa VALDA:n virastokohtaistentietojen konfigurointitetojen määrittelystä (ADA) Vastaa viraston viestiästä VALDA-käyttöönottoprojektin viestintälinjauksien mukaisesti Vastaa viraston käyttöönottotestauksen koordinoiista ja resursoiista virastossa. Vastaa siitä, että asiakirjahallionprosessit tukevat VALDA:n käyttöönottoa Vastaa siitä, että viraston arkistonmuodostussuuitelmaon SÄHKE2-tasolla. Ylläpidon aikaiset käytäöt Vastaa pääkäyttäjienlöytämisestä, ylläpidon aikaisten toimintamallien suuittelusta virastoissa voi olla viraston tuleva VALDA-vastaava (esim. tietohallintopäällikkö). Viraston muutosagentit Toimii käyttöönottoprojektin ja linjaorganisaation välissä, tehtävinä muutosvastarian minimointi, toimiminen tuntosarvina linjaorganisaatioon päin, nostaa esiin sekä projektin että linjanorganisaation puolelle esiin nousevia kysymyksiä ja ongelmia tukevat koulutus- ja viestintävastaavan työtä. Viraston käyttöönottoprojektin sidosryhmät Sidosryhmät tuistetaan projektikohtaisesti Sidosryhmiä voivat olla esim. - Valtiokonttorin muut projektit ja hankkeet - Viraston puolella muut mahdolliset VALDA:an käyttöönottoon vaikuttavat projektit ja hankkeet 8

9 Viraston arviointi een käyttöönottojen projektointia Tehdään ensimmäisten kontaktointien yhteydessä Asiakasvastaavan ja palvelupäällikön työväline VIP saa alustavaa taustatietoa käyttöönottojen taustaksi mm. käyttöönottojen strategian päätöksien tekemiseksi Viraston arviointi mittarein: - halukkuus/ kriittisyys - muutosvalmius - prosessien + eams tila (GAP-analyysi) - lähtöjärjestelmien määrä ja tila (esim. lähtöjärjestelmä on niin vanha, että siitä on päästävä eroon tai viraston rauta on vanhaa) - konversiota varten, kuinka paljon avoimia asioita tietyllä aikavälillä vaikuttaa avointen asioiden muuntamiseen SÄHKE2 mukaisiksi - viraston koko (hlömäärä, vastuualueiden määrä) - viraston erityisvaatimukset (esim. suojausmallien määrä) - passiivikanta (VALDA:n 1. versioissa ei ole passiivikantaa tuettuna) 1. käyttöönottopalaverin asialista (VIP + virasto) Osallistujina: käyttöönotto pp VIP, käyttöönotto pp virasto, palvelupäällikkö, eams-asiantuntija (VIP) Asialistalla: - (Hioitteluliite) - eams-kehitystyö SÄHKE2-tasolle Tarkistetaan eams:n taso Virastoilla oltava vähintään suuitelma eams:n kehitystyöstä ja työn pitää olla käyissä, kun VALDA:n käyttöönottoja lähdetään aikatauluttamaan - Miten VALDA:a aiotaan virastossa käyttää (rian eams-työn kanssa): -asiakirjahallion prosessien kuvaus (virasto) -esittelymateriaali VIP:ltä: -kuvaus (perusasioiden toimiallinen kuvaus yksinkertaisella tasolla) asiakirjahallion esimerkin kautta paperimaailman prosessi versus sähköinen prosessi (dokumenttien ja aiheidenhallinta huomioiden) - Käyttövaltuushallian ja suojausmallien periaatteet virastoille Käyttövaltuushallian esittely Mallipohja tietojen täyttämiseksi - Konversion tarkistuslistalla olevat asiat: Esiselvityksen tekeminen viraston aineistosta: tarvitaanko tiedonhuoltoa, aloitetaanko tuotantokäyttö konvertoidulla datalla, tehdäänkö konversio kerralla vai useammassa osassa, tuleeko riakkaiskäyttöä, vanhan aineiston selaus l. passiivikaat - Käyttöönoton projektisuuitelman sisällön läpikäynti - Käyttöönottoprojektin aikataulutus - Tehtävälistan ja vastuujaottelun läpikäynti 9

10 Virastokohtaisen käyttöönoton päädokumentit Sopimukset (käyttöönotto ei vastaa): - hallionalan puitesopimuksen liittymisliite - VIP:n VALDA jatkuvien palveluiden palvelusopimus Käyttöönoton projektisuuitelma (VIP + virasto yhteinen; VIP vastaa ylläpidosta) Käyttöönoton tehtäväluettelo (VIP + virasto yhteinen; VIP vastaa ylläpidosta) - Täsmeetty käyttöönoton aikataulu - Koulutussuuitelma - Konversiosuuitelma - Käyttöönottotestaussuuitelma - Viestintäsuuitelma - Muutoksenjohtamisen tukitehtävät Käyttöönoton seurantaraportti Loppuraportti VIP:n sisäiset dokumentit liittyen viraston käyttöönottoon Kokonaistason l. salkkutason dokumentit: VIP:n VALDAn käyttöönottojen kokonaisuuden aikataulutus ja resurssit -järjestelmän roadmap, mitä versioita tulossa ja millä aikataululla (elinkaarisuuitelma) - Versioiden kuvaukset päätoimiallisuudesta Virastokohtaiset dokumentit: Tekninen käyttöönottosuuitelma: - ympäristöt, instanssien perusaseukset, FileNetin ja sovelluspakettien aseukset yms. liittyvät tekniset tehtävät ( Accenture? Versio on olemassa) Käyttöönoton resurssit ja vastuutaulukko VIP:n testaussuuitelma VIP:n koulutussuuitelma VIP:n konversiosuuitelma 10

11 Käyttöönottoprojektin suuittelua tukeva materiaali Valda-palvelun kuvaus - Jatkuvan palvelun kuvaus - Hioittelumalli Käyttöönottokonseptin kuvaus - Projektisuuitelmapohja - Tehtäväluettelo - Perustietolomake - Aloituskokouksen materiaali? Käyttöönottoprojektin suuittelua tukeva materiaali Kysymyksiä?? 11

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa Harri Karhunen, kehittämispäällikkö Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.5.2011 1 Maistraatit

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Valtiokonttori Liite 1 (14) Valtion IT-palvelukeskus Virkamiespalvelut VALDA 23.3.2011 VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

Aalto OTM käyttöönottoprojekti

Aalto OTM käyttöönottoprojekti Aalto OTM käyttöönottoprojekti OTM-hankkeen sidosryhmäseminaari 27.4.16 Annika Mauno Projektipäällikkö Oppimispalvelut / Oppimisen IT Tänään Yhteenveto Aalto OTM käyttöönottoprojektista Projektin tehtävät

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Työaikapankkien raportoinnin toteutus Kiekuun

Työaikapankkien raportoinnin toteutus Kiekuun Työaikapankkien raportoinnin toteutus Kiekuun Kieku-info 26.4.2016 Satu Laatinen Leila Saari Tilaisuus, Esittäjä Työaikapankkien raportointi -projekti Projektin tilannekatsaus Tehostetun tuen järjestäminen

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi?

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Palvelupäällikkö Timo Karppanen, Valtori Konesali- ja kapasiteettipalvelujen myyntipäällikkö Keijo Sukanen, Tieto Tavoitteena hallittu polku

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy 19.11.2014 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT (Kääriäinen, J., Matinmikko, T., Oikarinen, T.) Mitä on tuotteenhallinta? Ohjelmistotuotteen hallinnalla

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla 1 (6) TEKESIN ASIAKASKOKEMUKSEN JA ASIAKASKESKEISEN TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan, 7.11.2014,mennessä saapui yhteensä 29 kysymystä. Ohessa

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut Kohde: ICT-asiantuntijapalvelut. Useita palvelualueita, joilla useita eri toimittajia Hankintalain kynnysarvon (60.000 euroa alkaen 1.1.2017) ylittävissä hankinnoissa asiakas

Lisätiedot

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP 26.11.2014 MITEN YHTEISTYÖTÄ ON TEHTY TÄHÄN ASTI? - Tuotekohtainen yhteistyö, ns. toimittajalukitus - Sairaanhoitopiirien tietohallintojohtajien

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA Terttu Luojukoski Salpahankkeen projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri Salpahanke www.salpahanke.fi terttu.luojukoski@satshp.fi 044 707 7665

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Pekka Ristimäki Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, CRISC Valtori / Tietoturvapalvelut Mikä on hallintajärjestelmä?

Lisätiedot

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin?

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Annette Hotari, PTV-käyttöönottojen projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus KaPA-info 16.8.2016 Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Työsuunnitelma Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä 9.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Toiminnan tavoitteet 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Tuotevastaava Jyrki Lehtonen & Projektipäällikkö Jouni Tiainen, Valtori Valtio Expo 17.5.2016 Päätelaitepalvelu VALTTI Tuotevastaava Jyrki

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähanke Infotilaisuus palvelukeskusten henkilöstölle

Kieku-tietojärjestelmähanke Infotilaisuus palvelukeskusten henkilöstölle 1 Kieku-tietojärjestelmähanke Infotilaisuus palvelukeskusten henkilöstölle 15.1.2009 Ohjelma 2 Kieku-tietojärjestelmän toteutus ja käyttöönotto Tietojärjestelmän sisältö Kieku-tietojärjestelmän hyödyt

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI. Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2.

PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI. Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2. PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2.2017 Palvelupaketeista kansallinen sote-raportoinnin malli 2019 Palvelupakettityön

Lisätiedot

Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä.

Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä. Opintoluotsi + Koulutusnetti = Koulutustiedon verkkopalvelu. Uusi sähköinen palvelu kehitteillä. Ulla Angervo/OPH Opin ovi Pirkanmaa 26.5.2010 Taustaa - Syksy 2008: opetusministeriön ad hoc-ryhmä - Päätös

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA Perustettu 1994, listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ToimipaikatSuomessa, Virossa, Slovakiassa, Saksassa,

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari, 10.12.2014 Karri Vainio Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

HELI-REKRYTOINTIJÄRJESTELMÄ UUDISTUU MIKÄ MUUTTUU? Heli Koivunen, henkilöstöhallinnon asiantuntija Valtiokonttori

HELI-REKRYTOINTIJÄRJESTELMÄ UUDISTUU MIKÄ MUUTTUU? Heli Koivunen, henkilöstöhallinnon asiantuntija Valtiokonttori HELI-REKRYTOINTIJÄRJESTELMÄ UUDISTUU MIKÄ MUUTTUU? Heli Koivunen, henkilöstöhallinnon asiantuntija Valtiokonttori Aikataulu ja käyttöönotto Toimittaja Aditro Oy Heli2 otetaan käyttöön tammikuun 2015 aikana

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous 14.4.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävät Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla sisältävä kattava ja keskitetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Erikoisontologioiden kuulumisia. Finto-projekti: Laajennetun projektiryhmän kokous Tuomas Palonen, tietoasiantuntija

Erikoisontologioiden kuulumisia. Finto-projekti: Laajennetun projektiryhmän kokous Tuomas Palonen, tietoasiantuntija Erikoisontologioiden kuulumisia Finto-projekti: Laajennetun projektiryhmän kokous 31.5.2016 Tuomas Palonen, tietoasiantuntija YSOn importointi ontologioihin Yleinen erikoisontologioita koskeva haaste on

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun käytännön toteutus 9.12.2016 Soma-esivalmistelun organisaatio (maakuntahallitus 21.11.2016) Neuvottelukunta valmistelutahot,

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

- Jotta liikkuisimme enemmän - Latua3!- info. Laadunhallinnan toimeenpano urheiluopistojen arkeen

- Jotta liikkuisimme enemmän - Latua3!- info. Laadunhallinnan toimeenpano urheiluopistojen arkeen - Jotta liikkuisimme enemmän - Latua3!- info Laadunhallinnan toimeenpano urheiluopistojen arkeen 20.1.2017 Latua 3! pähkinän kuoressa Tiivistetyn hankekuvauksen pohjalta Tavoite1. Auditointiosaamisen jalkautus

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI

PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI Workshop 29.4. Antti Ylä-Jarkko PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI REALITEETTEJA Budjetti pysyy samana Mitä vähemmän henkilöstöä operoi järjestelmän parissa, sen todennäköisemmin se toimii virheettä

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot