VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely"

Transkriptio

1 VALDA-tietojärjestelmän viraston käyttöönottokonseptin esittely Esityksen tarkoitus Tämän esityksen tarkoituksena on antaa yleiskäsitys siitä, mitä VALDA-tietojärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa virastolle Esitysmateriaali on tarkoitettu taustatiedoksi niille tahoille, jotka ovat tekemisissä viraston käyttöönottoprojektin kanssa 1

2 Mikä on viraston käyttöönottokonsepti? -käyttöönottojen konsepti on kuvaus: - käyttöönottojen hallintamallista - käyttöönottoprojektin päävaiheistuksesta - VALDA-käyttöönottojen organisoiista - käyttöönottoprojektin rooleista, henkilöistä ja vastuujaottelusta VIP:n ja käyttöönottavan viraston välillä - käyttöönoton tehtävistä - käyttöönoton riippuvuuksista ja sidosryhmistä Konsepti sisältää valmiit mallipohjat tärkeimmille dokumenteille Konseptin sisältöä kehitetään ja päivitetään opittujen oppien myötä Valda-kokonaisuus Asiakkaat Valdaa käyttävät virastot Valda-kehittämishanke Versioiden hallinta Jatkuva palvelu Palvelun tuottaminen Vaatimusmäärittely Toteutus ja testaus Arkkitehtuurin suuittelu Käyttöönotto Palvelun uudet ominaisuudet Uudet asiakkaat Mittaaminen Raportoiminen Sopimusten hallinta Toimittajat 2

3 Mikä on......valda (VALtion Dokumentinhallinta- ja Arkistointi): on dokumenttien-, sisällön- ja asioidenhallian yhteiskäyttöinen, valmis tietojärjestelmäratkaisu - Se on tarkoitettu jokaiselle valtionhallion organisaatiolle asiakirjallisen tiedon ja dokumenttien sähköiseen käsittelyyn ja säilyttämiseen - Jokaisella virastolla on oma VALDAnsa, jonka sisältöä virasto itse hallioi (tietosisältö ei ole yhteistä) - Valtion IT-palvelukeskus (VIP) tarjoaa VALDA.ASP palvelua kaikenkokoisille valtionhallion virastoille ja laitoksille....valda viraston käyttöönottoprojektin tavoitteena on VALDAtietojärjestelmän hallittu käyttöönotto asiakasvirastossa sovitun laajuuden, aikataulun ja resurssien puitteissa. Tavoitteena on käyttöönoton päätyttyä saavuttaa tilae jossa: - Asiakasvirasto aloittanut VALDA-tietojärjestelmän tuotantokäytön - Asiakasvirasto on siirtynyt käyttämään VALDA jatkuvien palveluiden ylläpitopalveluita. VALDAn viraston käyttöönoton vastuunjako Työ jakaantuu kolmelle pääosalueelle: 1. VALDA käyttöönottoprojekti: aikataulutus, tehtävien kokonaisuuden koordinointi seuranta, muutoksenjohtamisen tuki virastoille Lopputuotteet: yhteinen projektisuuitelma, käyttöönoton valmistelua ja läpivientiä tukevat oheismateriaalit 2. Viraston VALDA käyttöönottoprojekti: vastaa omassa organisaatiossa käyttöönoton läpiviemisestä, eams-ja muista VALDA:n virastokohtaisista sisältömäärityksistä Lopputuotteet: perustiedot suuittelun tueksi, eams määrittely, suojausmallit, viestintäsuuitelma, muutoshallintasuuitelma 3. VIP VALDA-hanke: :an liittyvät aseukset, sovelluspaketit, pääkäyttäjäkoulutukset yms. Lopputuotteet: aseussuitelma 4. VIP Jatkuvat palvelut: Ylläpito- ja tukimallin läpikäyminen, toimintamallin käyttöönottaminen ja tiedottaminen Lopputuotteet: palvelukuvaus ja toimintamalli, palvelun ehdot 3

4 Viraston käyttöönottoprojektin ohjaus ja raportointisuhteet, tasot 1/2 Valt -IT Sponsori? TAUSTATUKI - JA OMISTAJUUSTASO: VALDA- sponsori, asiaomistajuus, rahoitustason päätöksenteko VIP:n johtoryhmä? Viraston käyttöönottoprojektin omistaja (johtoryhmä)? VIP:n johtoryhmä toimii käyttöönottojen ohjausryhmä taustatukena. Viraston puolella omistajuus tasolla jossa esim. IT-sopimuksien omistajuus. Työtä ei tehdä yhteisesti; ei esim. yhteisiä sääöllisiä tapaamisia. VIP VALDA tuotaon ohjausryhmä Viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmä PROJEKTIOHJAUS JA TYÖTASO: Viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmä ja VIP:n VALDA tuotaon ohjausryhmä tekevät tiivistä yhteistyötä ja kokoontuvat yhteisesti tukeakseen käyttöönottoprojektia VIP:n VALDA tuotaon ohjausryhmässä käsitellään useampia käyttöönottoja kerralla VIP VALDA käyttöönotto Virasto käyttöönotto Käyttöönottoprojektit tekevät tiivistä yhteistyötä VIP:llä ja virastolla oma käyttöönottoprojekti Projektiryhmä Projektiryhmä Viraston käyttöönottoprojektin ohjaus ja raportointisuhteet, tehtävät 2/2 Valt-IT Sponsori? Valt- IT: Päättää ja vastaa VM:lle eskaloituneista asioista omistajuus, rahoitus VIP:n johtoryhmä? Viraston käyttöönottoprojektin omistaja VIP:n johtoryhmän ohjaus (?) (Asiakkaaksi tuleminen ~ varmistus) Päättää ja vastaa VIP:n ohjausryhmälle eskaloituneista asioista :n käyttöönottoprojektin omistajuus (?) Omistaa VALDA-palvelun tuotteena (?) Virasto, omistaja (esim. taho joka omistaa IT-sopimukset)?: Käyttöönottojen käyistäjä viraston taholta Päättää ja vastaa viraston omistaja tasolle eskaloituneista asioista :n käyttöönoton omistajuus virastossa VIP VALDA tuotaon ohjausryhmä VIP VALDA käyttöönotto Projektiryhmä Viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmä Virasto käyttöönotto Projektiryhmä Käyttöönoton ohjausryhmä: Yhteistyönä VIP:n VALDA:n ja viraston käyttöönottoprojektin ohjausryhmän kanssa (molemmat tahot päättävät omaa organisaatiota koskevista asioista) Omistaa VIP:n VALDA käyttöönottosalkun? Vastaa yhteisten tavoitteiden määrittelystä käyttöönottolle Vastaa käyttöönottoprojektin käytössä olevista resursseista (VIP/ virasto) Ohjaa ja tukee käyttöönottoprojektia päätöksenteossa, vastaa projektin oistumisesta ja tarvittavasta päätöksen teosta Tekee päätöksen viraston tuotantokäytön aloittamisesta käyttöönottoprojektin esityksen pohjalta Käyttöönottoprojekti(t) Koostuu VIP:n ja viraston jäsenistä (projektipäälliköt + asiantuntijat) Yhteinen projektisuuitelma ja käyttöönoton tehtäväluettelo joiden pääasiallinen päivitysvastuu on VIP:llä Käyttöönottoprojektin työryhmät raportoivat omasta tekemisestä VIP:n käyttöönoton projektipäällikölle Käyttöönottoprojekti esittää päätöstä viraston tuotantokäytön aloittamisesta ohjausryhmälle 4

5 VALDAn käyttöönoton organisointimalli VALDA käyttöönoton projektipäällikkö VALDA-hanke tuotaon ohjausryhmä VIP Testaukset VIP Testaukset VIP Tietoliikee VIP Jatkuvat palvelut VIP VALDA käyttöönottoprojekti Asiakas Projekti päällikkö Projektin ohjaus ja seuranta VIP pp eams työn tukeminen VIP KVH ja suojausmallit Accenture Konversio Ixonos Ympäristöt, konfigurointi, testaus Tieto Muut relevantit hankkeet VIP Asiakkaan ohry Asiakkaan käyttöönottoprojekti Asiakas projektipäällikkö Muutosagentit eams, muut metatiedot, raportit KVH Konversiot Koulutus Käyttöönottotestaukset Ylläpidon suuittelu Viestintä? Viraston käyttöönottoprojektin päävaiheistus (noudattaa valtiokonttorin käyttöönottojen vaiheistusta) Suuitteluvaiheessa sovitaan suuntaviivat ja aikataulut. Päätuotos on hyväksytty projektisuuitelma jonka pohjalta tehdään käyttöönoton valmistelu- ja toteutustyö. Käyttöönotton suuittelu Käyttöönoton projektisuuitelma Ylätason aikataulu Käyttöönoton valmistelun resursointi Tehtäväluettelon runko Viraston päävastuu VIP päävastuu Valmisteluvaihe on erittäin tärkeä toteutuksen kaalta vain hyvin suuiteltu ja valmisteltu työ mahdollistaa tehokkaan ja oistuneen toteutuksen. Käyttöönotton valmistelu Toteutuksen tehtävätasoinen suuitelma (aikataulutus, resursointi) Viestintäsuuitelma Asiakaskohtaiset metatietomääritykset, eamsmalliukset VALDA:an, KVH-ja suojausmallien määritykset Tarvittavat asiakaskohtaiset perusaseukset ja sovelluspakettiaseukset, suuittelu Pääkäyttäjien koulutuksien suuittelu ja toteutus Konversioiden suuittelu ja testaus Peruskäyttäjien koulutuksen suuittelu ja toteutus Tarvittavien testikierroksien suuittelu (VIP as. vastaanottotestaus, käyttöönottotestaus) Käyttöönottotestauksen ja testitapauksien suuittelu Asiakkaan tietoturva-auditoiin suuittelu ja toteutus Tuotantokäytön aloituksen tehostetun seuraan suuittelu ylläpidon ja asiakkaan kanssa Palvelutoimian jatkuvuussuuitelma (asiakas) Toteutusvaiheen ohjausmallin suuittelu Toteutusvaiheessa tehdään mm. viraston instanssiaseukset, konfiguroiit sekä käyttöönottotestaus eli toteutetaan käyttöönotto. Käyttöönoton toteutus Toteutusvaiheen tehtävien toteutus ja raportointi VIP as. vastaanottotestaus Asiakkaan käyttöönottotestaus Koulutukset Päättämisvaiheessa seurataan tuotantoa tehostetusti ja tuotetaan projektin loppuraportti. Käyttöönoton päättäminen Tuotantokäytön aloituksen tehostettu seuranta yhteistyössä ylläpidon kanssa Konseptipaketin päivittäminen kokemuksien perusteella Loppuraportti 5

6 VALDA-aikajana, viraston käyttöönotto VIP VALDA-asiakas Asioidenhallian prosessi sekä eams määrittely SÄHKE2 tasolle (työ väh. käyissä) -8-7 kk een h-hetkeä Aikajana kuvastaa päätehtäviä sekä niiden aloituksen ajankohtaa suhteessa tuotantokäytön aloitukseen. HUOM: Riippuen asiakkaasta, aikajanan kesto voi olla lyhyempi tai pidempi kuva on esimerkki. käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys (Vir.) VALDA toimian muutoksenjohtamisentuki ja viestintä virastoissa jatkuvana toimintona Viraston tekniset tiedot VIP:lle instanssien perustamista varten Viraston VALDA eamssisältö määritelty koulutussuuittelu tehty, viraston pääkäyttäjäja ylläpitomalli suuitelu ja läpikäyty (VIP + vir.) sovelluskonfiguraatiot määriteltynä (KVH, metatiedot) -7-6 kk -6-4 kk -4-3 kk -3-1 kk -3-1 kk -3-1 kk -2-1 kk peruskäyttäjäkoulutukset (vir. pääkäyttäjät kouluttavat) -1-0 kk käyttöönottotestaus suuiteltu ja resursoitu -1 kk Käyttöönottotestaus -0,5-0 kk VALDA käyttöönottohetki asiakkaalla (tuotantokäytön aloitus) 0 kk + 1 kk VIP käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma + tehtäväluettelo, (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys infraaseuksetsuuittelu koulutus- tietoliikeeaseukset ja ympäristöt tehty, -avaukset valmisteltu, asiakkaan tieto- tiedoilla liikee- avaukset pääkäyttäjäkoulutukset asiakaskohtaiset konfiguraatiot (eams, KVH, metatiedot paikoilleen vienti) konversiotestaus konversion toteutus Käyttöönotto- testau- ksen tuki Ylläpito Tehostettu alkaa, tuotantokäytön tehostettu tuotantokäytön seuranta seuranta VALDA-aikajana, viraston käyttöönotto VIP VALDA-asiakas Asioidenhallian prosessi sekä eams määrittely SÄHKE2 tasolle (työ väh. käyissä) -8-7 kk een h-hetkeä Aikajana kuvastaa päätehtäviä sekä niiden aloituksen ajankohtaa suhteessa tuotantokäytön aloitukseen. HUOM: Riippuen asiakkaasta, aikajanan kesto voi olla lyhyempi tai pidempi kuva on esimerkki. käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys (Vir.) VALDA toimian muutoksenjohtamisentuki ja viestintä virastoissa jatkuvana toimintona Viraston tekniset tiedot Viraston VIP:lle VALDA instanssien eamssisältö perustamista varten määritelty koulutussuuittelu tehty, viraston pääkäyttäjäja ylläpitokonfigu- sovellusmallraatiot suuitelu ja määriteltynä läpikäyty (KVH, (VIP + vir.) metatiedot) -7-6 kk -6-4 kk -4-3 kk -3-1 kk -3-1 kk -3-1 kk -2-1 kk pääkäyttäjäkoulutukset Käyttöönoton kriittisiä viraston vastuulla olevia tehtäviä: VALDA perus- käyttöönottohetkkäyttäjäkoulutukset valmistumista notto- ajallaan Käyt- asiakkaalla 1.) eams ja käyttöö- prosessityön (vir. pääkäyttäjätestautöön- (tuotantokäytön 2.) Käyttövaltuushallinta- suuiteltu otto- testaus aloitus) ja kouluttavat) ja resursoitu suojausmallien määrittelyn -1-0 valmistumista kk -1 ajallaan! kk -0,5-0 kk 0 kk + 1 kk VIP käyttöönottoprojekti organisoitu, käyttöönoton projektisuuitelma + tehtäväluettelo, (VIP+vir.) Konversiotyön käyistys infraaseuksetsuuittelu koulutus- tietoliikeeaseukset ja ympäristöt tehty, -avaukset valmisteltu, asiakkaan tieto- tiedoilla liikee- avaukset 3.) Konversiotyön käyistyminen riittävän ajoissa! Varattava aikaa, Käyttöön- Ylläpito Tehostettu erityisesti jos tarvitaan asiakas- konversiotestaus datan testau- tiedonhuoltoa tehostettu käytön otto- alkaa, tuotanto- lähtöjärjestelmän konversion toteutus ksen tuki tuotantokäytön seuranta seuranta kohtaiset konfiguraatiot (eams, KVH, metatiedot paikoilleen vienti) 6

7 * eams, KVH, metatiedot, raportointi, yms Viraston päävastuu VIP päävastuu Asioidenhallian prosessi sekä eams määrittely (SÄHKE2) VALDA käyttöönottoprojekti organisoitu: käyttöönotonprojektisuuitelma Konversiotyön käyistys ja konversioiden suunittelu (VALDATIE) Viraston tekniset tiedot VIP:lle instanssien perustamista ja tietoliikeeavauksia varten Infra-aseukset, tietoliikeeaseukset ja avaukset asiakkaan tiedoilla Viraston VALDA eams-sisältö määritelty VALDA-aikajana, viraston käyttöönotto - päätehtävät (esimerkki) - 8 kk - 7 kk - 6 kk - 5 kk - 4 kk - 3 kk - 2 kk - 1 kk 0 kk + 1 kk VALDA koulutussuuitelma Viraston pääkäyttäjä- ja ylläpitomalli suuitelu ja läpikäyty VALDA sovelluskonfiguraatiot määriteltynä* VALDA asiakaskohtaiset konfiguraatiot* Pääkäyttäjäkoulutukset Peruskäyttäjäkoulutukset Käyttöönottotestaus suuiteltu ja resursoitu Konversion testaus Konversion toteutus Käyttöönottotestaus Käyttöönottotestauksen tuki VALDA käyttöönotto asiakkaalla Tehostettu tuotantokäytön seuranta Muutoksen johtaminen ja viestintä (jatkuvaa) Viraston käyttöönoton roolit, VIP Sama henkilö voi olla nimettynä useampaan rooliin tai tehtävään. Rooli Käyttöönottoprojektin omistaja, VIP VIP käyttöönoton pp VALDA-konfigurointi- ja metatietovastaava Ympäristö-. tietoliikee-, ja aseusvastaava Koulutusvastaava Viestintävastaava Konversiovastaava Testausvastaava Asioiden- aiheiden- ja dokumenttienhallian asiantuntija eams-asiantuntija Asiakasvastaava Ylläpito, palvelupäällikkö Tehtävät Omistaa käyttöönottoprojektin, vahvistaa ohjausryhmän kokoonpanon ja toimintavaltuudet oman organisaation osalta, toimii ohjausryhmän puheenjohtajana Vastaa käyttöönoton kokonaisuudesta VIP:n puolelta toimii päätöksentekijänä/ hakijana tarvittavissa asioissa. Tekee/koordinoi työtilaukset VIP:n puolella aikatauluttaa kokonaisuuden asiakkuuspäällikön ja palvelupäällikön kanssa. Vastaa aikataulun päivittämisestä, tehtävistä ja raportoiista. Ohjausryhmän jäsenyys. Vastaa viraston konfigurointietojen määrittelystä ja keräämisestä (eams, KVH, ADA virastokohtaiset tiedot, raportointi) Vastaa teknisten tehtävien eteenpäin viemisestä teknisestä käyttöönotosta esim. FileNet- ja ADA, eams, KVH-sovelluspakettien aseuksista ja kaikista ympäristöihin liittyvistä asioista. Virastokohtaisten koulutuksien suuittelu ja aikataulutus (pääkäyttäjät) Virastokohtaisten käyttöönottojen viestintään liittyvät tehtävät, pääviestin määrittely Vastaa konversioista integraatiopalveluiden tuotteistussuuitelman mukaisesti Vastaa virastojen käyttöönottohin liittyvien testauksien suuittelusta (VIP virastokohtainen vastaanottotestaus, viraston käyttöönottotestauksen tuki) Toimii VALDA:an liittyvien prosessien mallintamisen tukena Arvioi viraston eams:n tilan een käyttöönoton projektointia, toimii tarvittaessa eams-sisällön määrittelyn tukena, virasto vastaa oman AMS:n sisällöstä ja sen tarkentamisesta SÄHKE2-tasolle Vastaa hallionalan puitesopimuksen liittymisliitteen tekemisestä viraston kanssa ja osallistuu aikataulutukseen. Vastaa VALDA jatkuvien palveluiden palvelusopimuksen tekemisestä ja ylläpidon tehtävien suuittelusta käyttöönotossa sekä siirtymävaiheen suuittelusta yhdessä käyttöönoton pp:n kanssa 7

8 Viraston käyttöönoton roolit, virasto Sama henkilö voi olla nimettynä useampaan rooliin tai tehtävään. Rooli Käyttöönottoprojektin omistaja virasto Viraston käyttöönoton pp Lähtöjärjestelmän tekninen asiantuntija Koulutusvastaava Palvelutoimian jatkuvuussuuittelu Käyttövaltuushallian vastaava VALDA-konfiguraatiovastaava Viestintävastaava Testausvastaava Viraston VALDA-prosessivastaava eams-vastaava Tehtävät Omistaa käyttöönottoprojektin, vahvistaa ohjausryhmän kokoonpanon ja toimintavaltuudet oman organisaation osalta, vastaa oman organisaation resursseista ja niiden käytettävyydestä käyttöönotoissa. Vastaa VALDA:n palvelusopimuksesta. Vastaa käyttöönottoprojektista, viraston puolelta toimii päätöksentekijänä/ hakijana, ohjausryhmän jäsen (esittelijä?). Toimii lähtöjärjestelmäpään teknisten tehtävien vastuuhenkilönä, vastaa myös tietoliikeetilauksista ja avauksista. Vastaa viraston osalta palautumissuuittelusta. Vastaa viraston koulutukseen liittyvistä tehtävistä (koulutettavien nimeäminen, koulutusjärjestelyt viraston päässä). (Voi olla joku tulevista pääkäyttäjistä.) Vastaa käyttöönotossa esim. käyttökatkon ajalle tarvittavan erityisohjeistuksen tarpeen tuistamisesta ja ohjeiden suuittelusta/ työn koordinoiista. Vastaa viraston käyttövaltuushallintaa varten käyttäjien, käyttäjäryhmien ja suojausmallien määrittelystä. Vastaa VALDA:n virastokohtaistentietojen konfigurointitetojen määrittelystä (ADA) Vastaa viraston viestiästä VALDA-käyttöönottoprojektin viestintälinjauksien mukaisesti Vastaa viraston käyttöönottotestauksen koordinoiista ja resursoiista virastossa. Vastaa siitä, että asiakirjahallionprosessit tukevat VALDA:n käyttöönottoa Vastaa siitä, että viraston arkistonmuodostussuuitelmaon SÄHKE2-tasolla. Ylläpidon aikaiset käytäöt Vastaa pääkäyttäjienlöytämisestä, ylläpidon aikaisten toimintamallien suuittelusta virastoissa voi olla viraston tuleva VALDA-vastaava (esim. tietohallintopäällikkö). Viraston muutosagentit Toimii käyttöönottoprojektin ja linjaorganisaation välissä, tehtävinä muutosvastarian minimointi, toimiminen tuntosarvina linjaorganisaatioon päin, nostaa esiin sekä projektin että linjanorganisaation puolelle esiin nousevia kysymyksiä ja ongelmia tukevat koulutus- ja viestintävastaavan työtä. Viraston käyttöönottoprojektin sidosryhmät Sidosryhmät tuistetaan projektikohtaisesti Sidosryhmiä voivat olla esim. - Valtiokonttorin muut projektit ja hankkeet - Viraston puolella muut mahdolliset VALDA:an käyttöönottoon vaikuttavat projektit ja hankkeet 8

9 Viraston arviointi een käyttöönottojen projektointia Tehdään ensimmäisten kontaktointien yhteydessä Asiakasvastaavan ja palvelupäällikön työväline VIP saa alustavaa taustatietoa käyttöönottojen taustaksi mm. käyttöönottojen strategian päätöksien tekemiseksi Viraston arviointi mittarein: - halukkuus/ kriittisyys - muutosvalmius - prosessien + eams tila (GAP-analyysi) - lähtöjärjestelmien määrä ja tila (esim. lähtöjärjestelmä on niin vanha, että siitä on päästävä eroon tai viraston rauta on vanhaa) - konversiota varten, kuinka paljon avoimia asioita tietyllä aikavälillä vaikuttaa avointen asioiden muuntamiseen SÄHKE2 mukaisiksi - viraston koko (hlömäärä, vastuualueiden määrä) - viraston erityisvaatimukset (esim. suojausmallien määrä) - passiivikanta (VALDA:n 1. versioissa ei ole passiivikantaa tuettuna) 1. käyttöönottopalaverin asialista (VIP + virasto) Osallistujina: käyttöönotto pp VIP, käyttöönotto pp virasto, palvelupäällikkö, eams-asiantuntija (VIP) Asialistalla: - (Hioitteluliite) - eams-kehitystyö SÄHKE2-tasolle Tarkistetaan eams:n taso Virastoilla oltava vähintään suuitelma eams:n kehitystyöstä ja työn pitää olla käyissä, kun VALDA:n käyttöönottoja lähdetään aikatauluttamaan - Miten VALDA:a aiotaan virastossa käyttää (rian eams-työn kanssa): -asiakirjahallion prosessien kuvaus (virasto) -esittelymateriaali VIP:ltä: -kuvaus (perusasioiden toimiallinen kuvaus yksinkertaisella tasolla) asiakirjahallion esimerkin kautta paperimaailman prosessi versus sähköinen prosessi (dokumenttien ja aiheidenhallinta huomioiden) - Käyttövaltuushallian ja suojausmallien periaatteet virastoille Käyttövaltuushallian esittely Mallipohja tietojen täyttämiseksi - Konversion tarkistuslistalla olevat asiat: Esiselvityksen tekeminen viraston aineistosta: tarvitaanko tiedonhuoltoa, aloitetaanko tuotantokäyttö konvertoidulla datalla, tehdäänkö konversio kerralla vai useammassa osassa, tuleeko riakkaiskäyttöä, vanhan aineiston selaus l. passiivikaat - Käyttöönoton projektisuuitelman sisällön läpikäynti - Käyttöönottoprojektin aikataulutus - Tehtävälistan ja vastuujaottelun läpikäynti 9

10 Virastokohtaisen käyttöönoton päädokumentit Sopimukset (käyttöönotto ei vastaa): - hallionalan puitesopimuksen liittymisliite - VIP:n VALDA jatkuvien palveluiden palvelusopimus Käyttöönoton projektisuuitelma (VIP + virasto yhteinen; VIP vastaa ylläpidosta) Käyttöönoton tehtäväluettelo (VIP + virasto yhteinen; VIP vastaa ylläpidosta) - Täsmeetty käyttöönoton aikataulu - Koulutussuuitelma - Konversiosuuitelma - Käyttöönottotestaussuuitelma - Viestintäsuuitelma - Muutoksenjohtamisen tukitehtävät Käyttöönoton seurantaraportti Loppuraportti VIP:n sisäiset dokumentit liittyen viraston käyttöönottoon Kokonaistason l. salkkutason dokumentit: VIP:n VALDAn käyttöönottojen kokonaisuuden aikataulutus ja resurssit -järjestelmän roadmap, mitä versioita tulossa ja millä aikataululla (elinkaarisuuitelma) - Versioiden kuvaukset päätoimiallisuudesta Virastokohtaiset dokumentit: Tekninen käyttöönottosuuitelma: - ympäristöt, instanssien perusaseukset, FileNetin ja sovelluspakettien aseukset yms. liittyvät tekniset tehtävät ( Accenture? Versio on olemassa) Käyttöönoton resurssit ja vastuutaulukko VIP:n testaussuuitelma VIP:n koulutussuuitelma VIP:n konversiosuuitelma 10

11 Käyttöönottoprojektin suuittelua tukeva materiaali Valda-palvelun kuvaus - Jatkuvan palvelun kuvaus - Hioittelumalli Käyttöönottokonseptin kuvaus - Projektisuuitelmapohja - Tehtäväluettelo - Perustietolomake - Aloituskokouksen materiaali? Käyttöönottoprojektin suuittelua tukeva materiaali Kysymyksiä?? 11

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa Harri Karhunen, kehittämispäällikkö Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.5.2011 1 Maistraatit

Lisätiedot

Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon

Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon Tuki ja ylläpito, asiakkuuden hoito 15.10.2012 Anna Kokko Yleistä tuesta ja ylläpidosta sekä asiakkuuden hoidosta siirtymävaiheessa Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Valtiokonttori Liite 1 (14) Valtion IT-palvelukeskus Virkamiespalvelut VALDA 23.3.2011 VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

CAMA 2 BASE -projekti

CAMA 2 BASE -projekti CAMA 2 BASE -projekti SÄHKE -expo 29.11.2012 Maija Pylkkänen DM 1046726 11/2012 Copyright Tekes CAMA 2 BASE Viiden viraston yhteinen projekti (Energiamarkkinavirasto, Metsäntutkimuslaitos, Säteilyturvakeskus,

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi Muodostaminen ja toteutus Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Mitä tuotteenhallinta käsittää? - Yhteiset toimintatavat ja prosessit, joilla tuotteen ylläpito

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Esityksen osat Hankemallista jatkuvaan ylläpitoon Etenemisehdotus sidosryhmien

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Ajankohtaista Virtu-palvelussa

Ajankohtaista Virtu-palvelussa Ajankohtaista Virtu-palvelussa Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 Tapani Puisto, Valtion IT-palvelukeskus Keitä olemme? Mikä on Valtion IT-palvelukeskus? Mitä palveluja tarjoamme? - Valtion IT-palvelukeskus

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

Aalto OTM käyttöönottoprojekti

Aalto OTM käyttöönottoprojekti Aalto OTM käyttöönottoprojekti OTM-hankkeen sidosryhmäseminaari 27.4.16 Annika Mauno Projektipäällikkö Oppimispalvelut / Oppimisen IT Tänään Yhteenveto Aalto OTM käyttöönottoprojektista Projektin tehtävät

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Työaikapankkien raportoinnin toteutus Kiekuun

Työaikapankkien raportoinnin toteutus Kiekuun Työaikapankkien raportoinnin toteutus Kiekuun Kieku-info 26.4.2016 Satu Laatinen Leila Saari Tilaisuus, Esittäjä Työaikapankkien raportointi -projekti Projektin tilannekatsaus Tehostetun tuen järjestäminen

Lisätiedot

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit Ohjeet versioiden hallintaan Dokumentti kuvaa PPS:n taito-osioiden ja mallipohjien/esimerkkien eri painosten versionumeroinnin. Kaikki dokumentit on sarjanumeroitu kolminumeroisella versionumerolla, esim.

Lisätiedot

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi?

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Palvelupäällikkö Timo Karppanen, Valtori Konesali- ja kapasiteettipalvelujen myyntipäällikkö Keijo Sukanen, Tieto Tavoitteena hallittu polku

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

VVAA047 Hakuehdot VALDA 1.2

VVAA047 Hakuehdot VALDA 1.2 Valtiokonttori Vaatimusmäärittely 1 (7) Valtion IT-palvelukeskus LUOTTAMUKSELLINEN 16.2.2011 VVAA047 Hakuehdot VALDA 1.2 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Finland first valtionhankinnat digitaalisesti

Finland first valtionhankinnat digitaalisesti Finland first valtionhankinnat digitaalisesti erityisasiantuntija Tero Meltti Valtio Expo 10.5.2017 Valtion hankintojen digitalisointi Nykytila ja tavoitetila vuonna 2019 2 HANDI Valtion hankintojen digitalisointi

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 1 (10) Tampereen raitiotiehanke KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 2 (10) Sisällys 1. Osan 2 kehitysvaiheen sisältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy 19.11.2014 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT (Kääriäinen, J., Matinmikko, T., Oikarinen, T.) Mitä on tuotteenhallinta? Ohjelmistotuotteen hallinnalla

Lisätiedot

MITEN VALMISTAUTUA KIEKUN KÄYTTÖÖNOTTOON? Seija Friman kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

MITEN VALMISTAUTUA KIEKUN KÄYTTÖÖNOTTOON? Seija Friman kehittämispäällikkö, Valtiokonttori MITEN VALMISTAUTUA KIEKUN KÄYTTÖÖNOTTOON? Seija Friman kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Oletuksia käyttöönottoprojektille? Kieku vie, virasto vikisee! Kieku tulee ja ratkaisee ongelmat? Tämä on taas

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Yhteisön kehitystyöhön osallistumisen mahdollisuudet ja mallit

Yhteisön kehitystyöhön osallistumisen mahdollisuudet ja mallit Yhteisön kehitystyöhön osallistumisen mahdollisuudet ja mallit Tavoiteltava ketterä projektin kehitysprosessi? ( projektin arki ) Muutamia päiviä Viikko(ja) Kuukausi(a) 0. Projekti-ideavaihe Kehitysaloitteita

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

ICT-projektipäällikköpalvelut

ICT-projektipäällikköpalvelut ICT-projektipäällikköpalvelut Hyödyt: Ammattimaista osaamista kilpailutetun puitejärjestelyn kautta. Kilpailutetut perushinnat. Toimittaja: Sopimuksilla 10 osaavaa toimijaa. Tarkempi lista sivulla 4. Sopimusaika:

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä Asiakaspalvelun kuulumiset Talpapäivä Asiakaspalvelu 1.6.2017 alkaen Asiakaspalvelun tehtäväkenttä laajenee 1.6.2017 Taloushallintopalvelun asiakaspalveluun keskitetään Helsingin kaupungin talouden ja

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta itsmf Finalnd 21.09.2017 Jaana Nurmi Delivery Executive, SIAM & ITSM Tieto jaana.nurmi@tieto.com Jaanan historia Ovi Store Nokia Maps

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Projektipäällikkö Kirsti Torvinen, Opetusministeriö 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Hankekuvaus Liite 2.2

Kansaneläkelaitos Hankekuvaus Liite 2.2 Kansaneläkelaitos Hankekuvaus Liite 2.2 21.01.2013 Kela 24/443/2012 LIITE 2.2 KELAN SHAREPOINT TYÖTILOJEN ALUSTAVIA TARPEITA 1 Johdanto Tämä liite on laadittu Kelan SharePoint työtilojen esiselvityksen

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS TIERA EDISON OPPIMISALUSTA - PALVELUSTA PALVELUNHALLINTAMALLI

PALVELUSOPIMUS TIERA EDISON OPPIMISALUSTA - PALVELUSTA PALVELUNHALLINTAMALLI PALVELUSOPIMUS TIERA EDISON OPPIMISALUSTA - PALVELUSTA LIITE 4 PALVELUNHALLINTAMALLI 1. JOHDANTO 1 2. PALVELUN KUVAUS 1 3. PALVELUA TUOTTAVA ORGANISAATIO 1 3.1 Palvelutuotantotiimi roolit ja vastuut 1

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Tuusulan uusi intranet Kaiku. Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri

Tuusulan uusi intranet Kaiku. Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri Tuusulan uusi intranet Kaiku Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri Intranet-projekti Tuusulassa Projekti käynnistyi elokuussa 2014 ja intranet julkaistiin huhtikuussa 2015 pääkäyttäjien ja ylläpitäjien koulutuksia

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti

Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti Etelä-Karjalan sosiaali- ja t erveyd enhuo llo n kunt ayht ymä 24.10.2013 S a i m a a n t a l o u s ja t i e t o Oy A s i a

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON.

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. MIKÄ ON SOINTU? Anturiteknologiaan perustuva kotihoidon järjestelmä Auttaa suunnittelemaan, ennakoimaan, priorisoimaan ja kehittämään kotihoidon

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Projektitoiminnan muutosjohtaminen, case Suomen messut

Projektitoiminnan muutosjohtaminen, case Suomen messut Projektitoiminnan muutosjohtaminen, case Suomen messut Tapahtumajärjestäjien ykkönen Toimialansa ykkönen paras yleisarvosana Taloustutkimus Oy Digitaalisuus ja tapahtumat uniikki yhdistelmä Miksi aihe

Lisätiedot

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Miikka Saarteinen Valtikka-hanke? Tärkein tavoite: Yhteinen tietomme kaikkien sitä työssään

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot