Sisällys KUNNANHALLITUS 7/2014. Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys KUNNANHALLITUS 7/2014. Aika: Tiistai 10.6.2014 klo 18.25 19.35 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2"

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 7/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila, j Kinnunen Irma, j Mäntypuro Kauko, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Ruotsalainen Hanne, valtuuston 1. vpja Kokkoniemi Tapio, valtuuston 2. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajat: Irma Kinnunen ja Markus Muuttola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: perjantai Sisällys PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013, TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2013 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN... 3 LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN (jatkoa)... 4 KUNNANJOHTAJA PEKKA LEPPÄSEN VUOSILOMA... 5 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT... 6

2 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013, TILINTARKAS- TUSKERTOMUS VUODELTA 2013 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 KHALL 59 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Liitteinä 1 3 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunnan pöytäkirjanotteet Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013, 50 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 ja 51 Tilintarkastuskertomus vuodelta Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätöksen, sekä myöntää vastuuvapauden vuodelta toteaa, että tilikauden tulos on 0 euroa, sekä 3. hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Koululautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN Koultk 28 Kisatien koululle on tulossa ensi syksyksi väistötilat. Miten menetellä Kisatien koululla olevan kaluston, välineistön, kirjojen jne. suhteen? Home- ja kosteusvaurioiden jälkeiseen irtaimiston puhdistamiseen on julkaistu erilaisia ohjeita (esim. Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen, jossa on ollut mukana mm. Työterveyslaitos). Niissä kuitenkin todetaan myös, että erityisen herkkien tai ammattitautiin sairastuneiden ihmisten huoneisiin ei pidä viedä mitään homevauriokohteessa ollutta irtaimistoa. On vaarana, että heidän oireensa palaavat uudessa sijoituskohteessakin irtaimiston mukana kulkeutuvien vähäisten altisteiden vuoksi. Käytäntö on myös osoittanut, että perusteellisinkaan homeremontti ja homeettomaksi siivous eivät välttämättä puhdista tiloja riittävän puhtaaksi herkimmille yksilöille, vaan oireet palaavat tiloihin palattaessa. Vastaavissa tapauksissa esim. naapurikunnissa kalusto ja välineistö on uusittu. Liitteessä 6 olevan luettelon mukaan oppikirjat, toimisto- ja koulutarvikkeet, opetusvälineistö ja kalusto tulevat maksamaan noin euroa. Pk reht Ehdotus: Koululautakunta päättää esittää, että sille myönnettäisiin euron suuruinen lisämääräraha oppikirjojen, toimisto- ja koulutarvikkeiden, opetusvälineistön ja kaluston uusimiseen. Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. TH/KP KHALL 60 Liitteenä 4 luettelo hankintahinnoista. Puheenjohtajan avattua keskustelu, kunnanhallitus kävi asiasta vilkkaan keskustelu, jossa nousi esiin useita kysymyksiä. Keskustelun päätyttyä kunnanjohtaja teki asiassa seuraavanlaisen päätösehdotuksen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus palauttaa asian koululautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmistelussa tulee selvittää: 1. Mitkä ovat väistötiloihin siirtymisestä tähän mennessä aiheutuneet ja loppuvuonna aiheutuvat kokonaiskustannukset. 2. Miltä osin koululautakunnan esityksen mukaiset kalusto- ja tarvikekustannukset ovat jo toteutuneet. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

4 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN (jatkoa) 3. Miltä osin Kisatien koululla käytössä ollutta kalustoa voidaan käyttää väistötiloissa ympäristöjohtajan ja Työterveyslaitoksen ym. ohjeistuksen mukaan toimittaessa. 4. Mikä on lisämäärärahan tarve kokonaisuudessaan, kun Kisatien koulun kalustoa liitteen 5 mukaisen ohjeen mukaisesti puhdistetaan ja otetaan käyttöön ja otetaan huomioon väistötilojen rakentamiseen jo varattu euron määräraha. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

5 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJA PEKKA LEPPÄSEN VUOSILOMA KHALL 60 Hallintosiht. Kunnanjohtaja Pekka Leppäsellä on lomanmääräytymiskausilta 2011/ ja 2012/ vahvistamatonta vuosilomapäivää sekä lomanmääräytymiskaudelta 2013/2014 vuosilomaoikeutta 38 päivää eli yhteensä 52 päivää. Leppänen ehdottaa 2 vuosilomapäivää vahvistettaviksi ajoille ja sekä 25 vuosilomapäivää vahvistettavaksi ajalle Myöhemmin vahvistettavaksi jää 25 päivää. Esittelijän esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 :n nojalla käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanjohtaja Pekka Leppäselle maksetaan rahana lomanmääräytymiskaudelta 2011/2012 pitämättömät lomapäivät (10 päivää) ja vahvisti Leppäselle 27 vuosilomapäivää ajoille , ja Leppäsen esityksen mukaisesti. Myöhemmin vahvistettavaksi jää 15 päivää. Merkitään, että Pekka Leppänen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

6 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT KHALL 61 Hallintosihteeri Päivi Rossin tekemät viranhaltijapäätökset (kesätyöntekijöiden työsopimukset/selänne): Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset (asuntojen vuokraukset): Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

7 208/ /2014 TARKLK 48 Kuntayhtyman hallitus on Kuntalain 69 :n mukaisesti toimintakertomuk sessa selvittanyt kuntien valtuustojen tilikaudelle asettamien tavoitteiden to Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautalcunta20l $ Jakelu Haapajarven kaupunginvaltuusto Kärsämäen kunnanvaltuusto Pyhajarven kaupunginvaltuusto Reisjärven kunnanvaltuusto Liitteet Lute 1 Arviointikertomus vuodelta 2013 poytakirj anpitaj a Haapajarvella Paula Ilmonen /2 t Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta poytakirjasta kirjoitetun ot teen oikeaksi todistaa: kasittelynjalkeen kb 10:00. Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen poi stui kokouksesta tämän asian Päätös: Hyvaksyttiin. Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja lähettää sen liltteen mukaisena kuntien valtuustoille, Lute 1. Ehdotus: Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päattaa vuoden 2013 arviointikerto muksen lopullisen sisällönja muodon. esityslistan mukana. Luonnos arviointikertomukseksi lähetetään tarkastuslautakunnan j äsenil Ye saan. mm. kuulemalla kuntayhtymanjohtavia viranhaltijoita, seuraarnalla baum on kuullut myos kuntayhtyrnan tilintarkastajaa arviointikertomusta laaties Tarkastuslautakunta on hankkinut tietoa arvioinnin suorittamista varten toa ja paatoksentekoa sekä tekemallä muita havaintoja. Tarkastuslautakunta mat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymassa toteutuneet. (KuntaL 71.) teutumista. larkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuustojen asetta SELANNE PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA OlE POYTAKIRJASTA

8

9 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HaapajarvH Karsämäki Pyhäjarvi Reisjarvi ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Peruspalvelukuntayhtymä S elänne Tarkastuslautakunta Jäsenkuntien valtuustoille Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2 2. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Tarkastuslautakunnan toimintaja arviointityö Tilintarkastus ja tarkastustoimi 4 3. Vuoden 2012 arviointikertomuksen jolidosta tehdyt toimenpiteet 4 4. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna Hallinto Taloushallinto Henkilöstöhallinto Lasten ja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Hoito- ja vanhustyon palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito Ymparisto- ja rakennusvalvontapalvelut Yhteenveto Allekirjoitukset 15 Tarkastuslautakunta lute 1

10 1. Puheenjohtajan katsaus Selänteen taloutta ja toimintaa neljä vuotta seuranneena voin todeta, että kuntayhtymaa on hoidettu asiallisesti ja vastuullisesti. Kuntayhtymän alueen asukkaat ovat saaneet laadukkaat palvelut, vaikka Selänne-laiva on osittain vuotanut mm. kuntien eroamisaikeiden vuoksi. Valtiovaltakaan (sote-kuntauudistus) ei omaha kompuroinnillaan ole selkeyttanyt tulevaisuuden ennakointia. Nyt suurista linjauksista vain sote-alueista on sovittu, mutta kaikki käytännon toiminnot ovat vielä sopimatta. Herää kysymys, että voiko Selänteen kuntayhtyma ohlajatkossa palveluiden tuottaja vai vaaditaanko vielä suurempia kokonaisuuksia. Talouden tunnuslukuj a seuratessa, hyvaksymmeko tällaisen kustannuskehityksen nousun, mikä Selänteessä on neljän vuoden aikana tapahtunut. Mielestäni kuntayhtymaalueen kunnat ovat omaha toiminnallaan aiheuttaneet sen, että kustannuskehitys on ohlut tämä. Ne eivät ole hyvaksyneet tarvittavia palvelurakenteiden muutoksia, joita Selänteen johto ja virkamiehet ovat esittäneet, joilla kustannuksia olisi saatu alemmaksi. Valtuustoille tulee keskusteltavaksi Selänteen organisaation arviointi ja kehittäminen, jossa on varsin runsaasti toimenpiteitä, joilla voitaisiin saada merkittäviä kustannussäästöj a ja silti palveluiden saatavuus alueehla sailyisi. Omana mielipiteenäni tuon julki, että kunnallinen palvelurakenne sosiaali- ja terveys toimessa on oikeudenmukaisin alueehla asuvihle ja se voi ohla myos kustannustehokas jos me sitä haluamme. Hyvaaja aurinkoista kesää! Esa Hirvinen Tarkastuslautakunnan puheenj ohtaj a 2

11 Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtavatja kokoonpano Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava ovatko valtuustojen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntayhtymassa. Toimikaudeksi 2013 jasenkuntien valtuustot ovat valinneet tarkastuslautakuntaan kuuluvat jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet Reisj ärvi Esa Hirvinen, pj Helena Kinnunen Kärsämäki Merja Oykkonen, varapj Esko Vähätiitto tilalle kvalt 3.7.2Ol3Aimo Remes ja Pyhaj ärvi Raija Leppaharju Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen Haapajarvi Hannes Tolonen Matti Olkkonen Varajasenet Jarno Saaranen Hanne Ruotsalainen Väinö Parkkila Aimo Remes Satu Pinola Teija Mykkanen Markku Liuska Esko Lapinoja Ossi Savola 2.2. Tarkastuslautakunnan toiminta ja arviointityö Tarkastuslautakunta on tarkastustyon suorittamista varten j akaantunut tyopareihin seuraten en palvelulinjojen toimintaa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2013 aikana kolme kertaaja kevään 2014 aikana 7 kertaa. Tarkastuslautakunnan tyoohjelma noudattaa tilintarkastajan tyoohjelmaa paätettyjen palvelulinjojen seurantavastuiden lisäksi. Tyoparit ovat suorittaneet arviointikayntej a j a haastatteluj a. Tyoparitja heidän tarkastuskohteet ovat olleet seuraavat: Hallinto (hallitus, johtoryhma, yhteistyotoimikunta, ymparistoltk): kaikki jäsenet Lasten ja perheiden palvelut: Merja Oykkonen ja Raija Leppaharju Psykososiaaliset palvelut: Aimo Remes ja Helena Kinnunen Hoito- ja vanhustyon palvelut: Matti Olkkonen, Raija Leppaharju alk. ja Merja Oykkonen Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut ja esh: Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen ja Aimo Remes Ymparisto- ja rakennusvalvontapalvelut: Esa Hirvinen ja Hannes Tolonen.

12 2.3. Tilintarkastus ja tarkastustoimi Jäsenkuntien valtuustot ovat valinneet Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen tilintarkastusyhteisoksi KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n vuosille Vastuullisena tilintarkastajana on JHTT Paula Hellén-Toivanen. Tilintarkastusyhteiso on laatinut tilintarkastussuunnitelman sekä vuosittaisen tyoohjelman. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle 2 raporttia vuoden 2013 tarkastuksista. Tilintarkastaja on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan kokouksissa esittelij ana on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Esa Hirvinen ja sihteerinä toimistosihteeri Paula Ilmonen. Tarkastuslautakunta on vuoden 2013 talouden j a toiminnan tarkastusta sekä arviointia varten seurannut kuntayhtyman talousarvion ja tilinpäatöksen sekä poytakirjojen avulla asetettuja tavoitteitaja niiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on suorittanut kuntayhtyman hallinnon jatkuvaa valvontaa jäsenille toimitettujen poytakirjojen ja muun materiaalin avulla. Lautakunta ja sen jasenet ovat kuulleet kuntayhtyman johtavia viranhaltijoita toiminnan arvioinnin suorittamiseksi. Tarkastuslautakunnan jasenet ovat seuranneet toimintaa myös kaymalla en palvelupisteissa. Kuntayhtyman lakisääteinen tilintarkastus on suoritettu kuntalain 9. luvun edellyttamalla tavalla. Tilintarkastus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu tilintarkastuksesta vastanneen JHTT-yhteison laatuj ärjestelmän mukaisesti. Tilintarkastaj a on noudattanut yhtion sisaisiä tarkastusohj eita j a laatustandardej a. Tilintarkastuksissa on hyodynnetty kuntayhtyman taloushallinnon ja muita tietoj ärj estelmiä. Tarkastusta on tilivuonna kohdistettu tasaisesti kaikille kuntayhtymän vastuualueille. Lautakunta on saanut tietoa myös tilintarkastajalta. Näihin tietoihin perustuen lautakunta on kuntalain 71 :n mukaisesti laatinut tämän arviointikertomuksen. 3. Vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet arviointikertomuksen vuodelta 2012 seuraavasti: Haapajarvi , Pyhajarvi , Reisjärvi ja Kärsämäki Tilinpaatoksenja toimintakertomuksen esittämistapaaja luettavuutta tulee kehittää edelleen. Hallinnon kulut tulisi esittää tuloslaskelmaosiossa (s.24). Selman kulut hallinnon kuluista on eriteltävä kuntayhtymän ja jäsenkuntien osalta. Tietoturvasuunnitelma on kesken, tyostetaan edelleen. mikä ei ole kuitenkaan havaintojen mukaan vaarantanut tietoturvaa eikä tietosuojaa. Lapsiasiainneuvosto toimii Haapaj ärvellä ja Kärsämäellä. Lapsiasiainneuvosto on yhteistyoelin, jonka toimintaa tulee laajentaajokaisen jäsenkunnan tehtäväksi.

13 4. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Peruspalvelukuntaylityma Selänteen vuosisuunnitelmassa vuodelle 2013 on maaritelty toiminnalliset j a taloudelliset tavoitteet. Palvelutasosuunnitelmaa ei ole vuodelle 2013, valmistuu syksyn 2014 aikana vuosille Hallinto Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen palvelutasosuunnitelman mukaan j äsenkunnat ovat vahvassa ohj ausvastuussa kuntayhtymaan nähden. Perussopimuksen mukaisesti j äsenkuntien valtuustot kayttavat yhtapitavin paätöksin kuntayhtyman ylinta paatosvaltaa. Muu paatoksenteko kuuluu yhtymahallitukselle. Kuntayhtyma on tuottaja ja kunnat ovat tilaajina ja nämä roolit on eriytettävä toisistaan Taloushallinto Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen kokonaismenot ilman rahoitus- j a investointikuluja en toimintavuosina: v euroa v euroa v euroa v euroa Toimintamenojen kasvu v oil euroa eli 7,08 % verrattuna vuoteen Alkuperaiseen talousarvioon muutos on ollut eli muutetun talousarvion loppusumma oh Toteutuma oh Toteutumanja alkuperäisen talousarvion ero on (12,6 %). Talousarvio ylitettiin siten merkittävästi. Haasteet ovat kustannusten hilhitsemisessä palveluista tinkimättä. Tämä edehlyttaa tarkempaa reaalibudj etointia j a kuntayhtyman talouden seurantaa tilikauden aikana. Aktiivinen kirjanpitoon perustuva raportointi jäsenkunnille on kuntien tahouden kiristyessa tärkeää. Talousarvion toteutumisen valvonta kuuluu kuntayhtyman halhitukselle. Yhtymahahhituksen hyvaksymat talousarvion muutokset on tuotava jäsenkuntien valtuustojen hyvaksyttavaksi perussopimuksen mukaisesti riittävän aj oissa tihikauden aikana. Hankkeista on syytä laatia yhteinen huettelo vuosisuunnitelmaan ja toimintakertomukseen, mistä kay ilmi nilden rahallinen arvo ja vaikuttavuus.

14 4.3. Henkilöstöhallinto Henkilostoraportti antaa laajasti kuvaa henkilöstöstä. Raportin mukaan henkilöstö on tyytyväinen Selänteeseen tyopaikkana. S airauspoissaolot ovat vahentyneet 3 henkilotyovuotta. S airauspoissaoloj a oh 79,5 henkilotyovuotta (sairauspoissaolopvt 17495:220 tyopv). Kuntayhtymahallituksen tulee asettaa vuotuiset numeeriset tavoitteet ja määrittää niiden saavuttamiseksi keskeiset toimenpiteet. Perehdyttamissuunnitelma on otettu kayttoon v alusta kaikissa tyopisteissa, valmistunut v lopulla Lasten ja perheiden palvelut (Raija Leppaharju ja Merja Oykkonen) Lastenja perhepalvelujen kokonaismenot ohivat euroa (ed. vuonna euroa) Nousu oh siten 3,47 %, kts. Tihipaatos ja toimintakertomus 2013 s Lasten ja perheiden palveluissa tavoitteena on ohlut ennaltaehkäisevän työn hisääminen asiakaskunnahle. Tämän saavuttamiseksi edehlytetaan kuntien poikkihallinnollista j a laaj aa yhteistyota. Perhepalveluj en toimij oiden j a kolmannen sektorin yhteistyon hisäämistä. Perhekeskusten toiminta on vakiinnuttanut asemansa ehkäisevänä matalan kynnyksen palveluna. Pyhajarvehla perhekeskustoiminta on siirtynyt varhaiskasvatuksesta lastenneuvolatoiminnan palveluvalikkoon. Lastensuojelusuoritteiden osalta todetaan, että kaikkien lastensuoj eluasiakkaiden osalta on hienoista kasvua. Sen sijaan lastensuojeluilmoituksissa on vähäistä laskua, samoin kuin lasten sijoituksissa kodin ulkopuolelle. Päivähoidon osalta voidaan todeta, että kertomusvuonna on koko Selänteen alueehla siirrytty sektorikohtaisesta parityoskentelysta kuntakohtaiseen paivahoidon järjestämiseen. Kärsämäen paivakotivierailun aikana tuhi positiivista palautetta liittyen hasten paivahoitoon. Henkilökuntaa riittävästi. Päiväkodissa toimii samoissa tiloissa perhepaivähoitajat. Ratkaisu nahty hyvana. Kun lapsi on tulossa paivahoitoon, tutustumiskaynteja tehdään perheeseen useita kertoja. Lapselle valitaan ns. oma hoitaja. Mietitään yhdessa, mikä on paras hoitomuoto lapsehle. Palavereita säännöllisesti. Kärsämäelhä menetehmä Lapset perheeksi ; kaikid, jotka toimivat lasten parissa: Esim. jos isa sairastuu syöpään, koko perhe keskustehuun, jossa lapsi keskiönä. Ohisiko syyta kuntayhtyman ahueelha tutustua ko. malliin. Kaikihhe on jarjestynyt hasten paivahoito. H,T 6

15 Sijaisperheita tarvitaan, sijaisvanhemmuus on raskasta tyota. Sukulaisperhe etusijalla sij aisperheeksi. Mahdollisuus avohuollon tukitoimiin pääsemiseen on lisaantynyt. Kuntien yhteinen lastensuojelusuunnitelman laatiminen on kesken. Tyohon liittyy paljon liikkumista en kuntien välillä, joka koetaan raskaaksi. Tyohon perehdyttamiseen tulisi kiinnittää enempi huomiota. Kuraattorit ja psykiatrinen sairaanhoitaja kouluihin tarpeellinen. Kotipalvelun tarvetta paijon. Johtopäatös Lastensuojelun ja perhetyön ennaltaehkäisevään tyohon on panostettu, joka näkyy lastensuojeluilmoitusten ja lasten sijoitusten määrän vähenemisenä. Sijaisperheistä on edelleen tarvetta. Ensisijaisena sijoituspaikkana on sijaisperhe, jossa tavoitteen toteutumisessa on nähtävissä hienoista positiivisuutta. Kuntien yhteinen lastensuojelusuunnitelman laatiminen on edelleen kesken. Päivähoidon järjestämisessä on siirrytty kuntakohtaiseen järjestämiseen, joka on koettu hyvin toimivaksi Psykososiaaliset palvelut (Helena Kinnunen ja Aimo Remes) Palvelulinjan vuoden 2013 kokonaiskulut olivat euroa, edellisenä vuonna euroa, nousua oh 5,43 %, katso tilinpäatös ja toimintakertomus 2013 s Toiminta perustuu suurelta osalta lakisääteisiin j a asiakkaiden subj ektiivisiin oikeuksiin. Psykososiaalisten palvelujen menoista 2013 n. 45 % on ostopalveluja, n. 25 % avustuksia j a n. 25 % henkilökunnan palkkamenoj a. Menoj en j akautumisen prosenttiosuudet ovat samoja kuin vuonna Psykososiaaliset palvelut j akautuvat kolmeen tulosyksikkoon: aikuissosiaalityohon, vammaispalveluihin j a terapiapalveluihin. Psykososiaalisten palvelujen yhteisena tavoitteena oh v.2013 henkilökunnan saatavuuden ja pysyvyyden turvaaminen. Tavoitteeseen on vastattu tyopaikkakokouksilla, tyonohj auksella, täydennys- j a oppisopimuskoulutuksella. Tyotehtaviin on laadittu tehtävakuvaukset. Vakinaisille paikoille on saatu kelpoisuuden täyttävää henkilökuntaa. Sosiaalityontekijoiden j a psykologien sijaisuuksiin ei ole saatu pätevia tyontekijoita. I) tt.l tiq 7

16 Toinen koko palvelulinjan yhteinen tavoite oh Selänteen omien asumispalveluiden kehittäminen. Tähän on vastattu vammaispalveluissa Haapajarvehla MännistOnkodin ja Reisjärvehlä Mantykodin toiminnoilla sekä tuetulla asumisella j a terapiapalveluissa tuettua asumista kehittämällä. Aikuissosiaahityossa painopistealueena on ollut pitkaaikaisasiakkaiden asiakassuunnitelmien laatiminen ja pitkaaikaistyottomien ja nuorten tyottömien aktivointi ja syrjaytymisen ehkaisy. Asiakkaille on laadittu 176 asiakassuunnitelmaa, joiden pohjalta heitä ohjataan mahdollisimman omatoimiseen selviytymiseen. Yhteistyota on tehty en toimijoiden kanssa: Pate hanke, Nuorten Tuki ry, Etsivä Nuorisotyo, TE-toimistot, kunnat ja alueen yritykset. Vammaispalveluissa painopistealueena on ollut asumispalveluiden kehittäminen omana toimintana j a laitoshoidon purkaminen. Vammaispalveluissa kehitysvammaisten asumispalvelujen kehittämistä on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Männistökodille ei ole voitu lisätä kehitysvammaisten asumispaikkoj a sisailmaselvitysten vuoksi. Tehostettua palveluasumista on vuoden aikanajarjestetty omana toimintana 8839 vrk, vahennysta 37 vrk edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluasumista j a tehostettua palveluasumista on vuoden aikana ostettu vrk, lisaysta 891 vrk edelhiseen vuoteen verrattuna. Tuettua asumista on lisatty vuoden 2013 aikana. Laitoshoitoa on ostettu vuoden aikana 1869 vrk, vahennysta 699 vrk edelhiseen vuoteen verrattuna. Omien asumispalveluiden kehittämisen tavoitteena on vähentäa palvelujen ostoa tulevaisuudessa. Terapiapalveluissa painopistealueena on ollut asumis-ja kotikuntoutuksen kehittäminen, paihdetyo ja perheneuvolatyon sisällön ja toimintamallin kehittäminen. Terapiapahveluissa on ollut haasteita tavoitteiden mukaisessa toiminnassa henkilökuntavaj auksen vuoksi. Terapiapalveluissa on kaytetty henkilöstön osalta osittain ostopalveluita. Terapiapalveluissa asiakaskaynnit ovat ahittuneet arvioidusta henkilökuntavaj auksen vuoksi. Asumis- j a kotikuntoutukseen on vakiinnutettu intervahliasumisen kaytanto kotona asumisen tukemiseksi. Terapiapalveluissa tehostetun palveluasumisen tarve on lisäantynyt. Mielenterveys- ja paihdekuntoutujien asumispalveluihin objautumisesta on tehty toimintamalli. Johtopäätos Psykososiaalisten palvelujen sektorilla on paijon haasteita ja vuoden aikana on tullut esfin tilanteita joihin ei ole osattu varautua. Lainsäädännön tuomlin velvoitteisiin ja asiakkaiden subjektiivisten oikeuksien lisäantymisiin on pystytty Selänteessä vastaamaan lain asettamissa aikarajoissa. Sektorin toimintaa on johdettu ja toteutettu hyvin. Tyontekijoille on järjestetty koulutusta ja tyonohjausta. Henkilöstöresursseissa on ollut niukkuutta, mm. psykologien puute näkyy tuotettujen palveluiden pienempinä suoritemäärinä ja kalliimpina kustannuksina. IT 8

17 Kuntien heikkenevä talous asettaa paineita toiminnan kehittämiseen entistä kustannustehokkaammaksi. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen on onnistunut vaihtelevasti Selänteen alueella. Kuntakohtafset erot ovat merkittäviä. Kehittäminen edellyttää entistä parempaa ja pitkäjänteista yhteistyota Selänteen, jäsenkuntien ja työvoimahallinnon välillä. Koko Selänteen alueelle on luotava selkeät toimintamallit toiminnan toteuttamista varten Hoito- ja vanhustyon palvelut (Raija Leppaharju ja Merja Oykkonen) Palvelulinjan kokonaiskulut olivat euroa, edellisenä vuonna euroa, nousua 10,24 %, kts. Tilinpaatosja toimintakertomus 2013 s (Nousu v:sta 2011 vuoteen 2012 oh 3,16 %). TilinpäätOs 2012 Tilinpäätös 2013 Muutos Muutos % Haapajärven palvelut ,38 Kärsämäen palvelut ,64 Pyhäjarven palvelut ,19 Reisjärven palvelut ,37 Hoito- ja vanhustyon palveluiden painopisteenä on ollut yli 75-vuotiaiden kotona asumisen turvaaminen. Hoidonporrastuksen kehittämistä on jatkettu edelleen uuden vanhuspalvelulain mukaisesti. Henkilöstömitoitus on laatusuosituksen mukainen koko Selänteen alueella. Väestön ikaantyessa geriatriaan erikoistuneiden lääkäreiden tarve kasvaa. Tarve kotisairaalatoiminnan kehittämiseen ja siihen tarvittavien ammattitaitoisten sairaanhoitajien koulutus vaatii resurssej a j a suunnitelmallisuutta. Selänteen alueehla on ikäluokassa v lisaysta tapahtunut 56 henkilöä ja yhi 75 v lisaysta 40 henkilöä. Koko Selänteen alueella kotihoitokayntien määrä on lisaantynyt edellisestä vuodesta 12,3 % kun samanaikaisesti tehostetun palveluasumisen päivat ovat vahentyneet 5,6 %. Kotihoitokayntien määrän lisaantyminen vertailtuna on Pyhajarvella tapahtunutta lisaysta 22,8 % tämä ei kuitenkaan Pyhajarvella merkittävästi nay tehostetun palveluasumisen päivien vahentymisena. Haapajarvella 9,7 %:nja Reisjärvellä 14,3 %.n kasvu, Kärsämäellä 6,9 % lasku. Tehostetun palveluasumisen päivät ovat vahentyneet kaikissa Selänne kunnissa. Pitkäaikaisosasto paikat ovat vahentyneet 30:stä 20:een ja paivat vahentyneet 35,7 %. Omaishoidontukea ovat saaneet kaikki ne henkilöt, jotka ovat täyttäneet tuensaannin kriteerit. Omaishoidettavien määrä on pysynyt edehliseen vuoteen

18 verrattuna hyvin samana. Omaishoito asiakkaat ovat saaneet vuorohoitoj aksoj a vuodeosastoilla j a palveluasumisen paikoilla. Vuorohoitopaikoista selkeä puute, josta aiheutuu paineita kotihoitoon. Sonectus -projekti on jatkunut koko vuoden. Projektin myota tärkeimmäksi seikaksi on noussut laadukas saattohoito, jota voidaan myos kotihoidossa toteuttaa. Kuntouttavan työotteen merkitys viriketoimintoineen hoitotyossa tiedostettu. Johtopäatos Kustannusten nousu verrattuna ikärakenteen muutokseen vaatii monipuolista tarkastelua. Selänteen alueelle on pystytty järjestämään laadukas saattohoito. Kuntouttavan työotteen merkitys tiedostettu Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito (Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen ja Aimo Remes) Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut vastaa perusterveydenhuollosta, joka edistää alueen asukkaiden terveyttä ja ehkäisee ja hoitaa sairauksia. Koska Selänteen alueella ei ole suuria sairaaloita, on tärkeää, että alueella pystytaan tarjoamaan laadukkaitaja kattavia perusterveydenhuollon palveluita ja perustason erikoissairaanhoitoa. Palvelulinjan kokonaiskulut vuonna 2013 olivat euroa. Vuonna 2012 vastaavasti kokonaiskulut olivat euroa. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna on 10,00 % kts. Tilinpaatos ja toimintakertomus 2013 s Palvelulinjan toimintaa seurattiin vuonna 2013 haastattelemalla Selänteen molempia farmaseuttej a sekä hoitotyonj ohtaj a Tarj a Vaitiniemeä. Tyoryhman arviointi perustuu sekä toimintakertomukseen että haastatteluihin. Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelut Vuoden 2013 aikana otettiin kayttoon uusi versio Tele-Q:sta. Hoidon saatavuus Selänteen alueella toteutui Sosiaali- ja terveysministeriön asettamien vaatimusten mukaisesti. Säästöjä haettiin mm. pitamalla kiireetön palvelu suijettuna E-reseptin kayttoaste oh joulukuun 2013 lopussa 84 %. Selänteessä terveyshyotymallin kayttoonottoa valmisteltiin tyoryhmassa, joka laati omahoitolomakkeen terveyssuunnitelman esitiedoiksi ja mallinsi 10

19 asiakkaanpolun. Terveyshyotymallin kayttoonottoa hidasti yhteensopimattomuus Effican kanssa. Henkilökuntaa koulutettiin mm. motivoivaan haastatteluun. Selänteen alueella toimi vuonna 2013 viisi en painonhallinnan tukiryhmaä, joissa oh osallistuj ia kaikista Selänteen kunnista. Ravitsemusterapeutti Pohj ois Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollosta etäohjasi ko. ryhmia. Kaikissa Selänteen terveyskeskuksissa toimi vuonna 2013 arkisin päivystys. Arvioitavan vuoden aikana paivystysaikaa lyhennettiin jälkeen kb 8-18 sekä arkisin että viikonloppuisin.( saakka iltapaivystys arkisin kb Haapajarven ja Pyhajarven tk:ssaja viikonloppuisin kb 8-20 vuoropaivin Haapajarven tai Pyhajarven tk:ssa). Paivystys toteutettiin vuonna 2013 ostopalveluna. Paivystyskaynnit kokonaisuudessaan vähenivät sekä Haapaj ärven että Pyhajarven tk:ssa mutta myos OAS:ssa vuonna 2013 verrattuna vuoteen Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi Reisjärvi Yhteensä 2012/ / / / /2013 Haapajärven 6896/ / / / /7996 paiv. Pyhajarven 451/ / / / /6717 paiv. OAS 276/ / / /40 773/673 Yläsavon sote KPKS Yhteensä 7623/ / / / / /2013 Hoitaj ien reseptinkirj oitusoikeuskoulutus ei alkanut alueellamme vuonna Koulutukseen on valittu kaksi sairaanhoitajaa. Medieco vastasi hoitajien Iääkehoidon koulutus- j a tenttiymparistösta lääkehoidon suunnitelman mukaisesti. Pyhajarven poliklinikan toimintaa haittasivat sisailmaongelmat välisen ajan Pyhajarven paivystys-ja ajanvarausvastaanottojen tilat olivat suijettuina. Parakkitilat otettiin kayttoon Parakeissa huoneiden aanieristykseen on jouduttu puuttumaan. Taydentävat palvelut Röntgen toimi vuonna 2013 sekä Haapajarvella että Pyhajarvella. Haapajarven tk:een hankittiin ultraäänilaite. Selänteen lääkevarastot ja keskusvarastot toimivat vuonna 2013 sekä Haapaj ärvellä että Pyhaj ärvellä. Marras/j oulukuussa 2013 koko Selänteen yhteinen keskusvarasto aboitti Pyhajarvella. Hoitotarvikkeet kilpailutettiin yhdessa Kallion kanssa. Lääkkeet hankittiin Pohj ois-pohj anmaan sairaanhoitopiirin kilpailutuksen mukaisesti. Yhteistyo ja toimitukset lääkekeskusten kesken sujuivat hyvin. Lääkekuljetukset en toimipisteiden välillä 11 HI7

Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013. Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi

Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013. Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013 Kuntayhtymahallitus 27.2.2014 26 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 50 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Peruspalvelu ku ntayhtymä. SelOnne. Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi. Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26

Peruspalvelu ku ntayhtymä. SelOnne. Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi. Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26 Peruspalvelu ku ntayhtymä SelOnne Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi V TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26 Sisallysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 5/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Kinnunen Helena, 2. vpja Järvelä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Yhteistyötoimikunta 17.03.2015 Omistajaohjausryhmä 25.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 rkastuslautakunta 27.04.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Valtuusto hyväksynyt 28.5.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot