Sisällys KUNNANHALLITUS 7/2014. Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys KUNNANHALLITUS 7/2014. Aika: Tiistai 10.6.2014 klo 18.25 19.35 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2"

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 7/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila, j Kinnunen Irma, j Mäntypuro Kauko, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Ruotsalainen Hanne, valtuuston 1. vpja Kokkoniemi Tapio, valtuuston 2. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajat: Irma Kinnunen ja Markus Muuttola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: perjantai Sisällys PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013, TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2013 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN... 3 LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN (jatkoa)... 4 KUNNANJOHTAJA PEKKA LEPPÄSEN VUOSILOMA... 5 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT... 6

2 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013, TILINTARKAS- TUSKERTOMUS VUODELTA 2013 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 KHALL 59 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Liitteinä 1 3 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunnan pöytäkirjanotteet Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013, 50 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 ja 51 Tilintarkastuskertomus vuodelta Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätöksen, sekä myöntää vastuuvapauden vuodelta toteaa, että tilikauden tulos on 0 euroa, sekä 3. hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Koululautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN Koultk 28 Kisatien koululle on tulossa ensi syksyksi väistötilat. Miten menetellä Kisatien koululla olevan kaluston, välineistön, kirjojen jne. suhteen? Home- ja kosteusvaurioiden jälkeiseen irtaimiston puhdistamiseen on julkaistu erilaisia ohjeita (esim. Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen, jossa on ollut mukana mm. Työterveyslaitos). Niissä kuitenkin todetaan myös, että erityisen herkkien tai ammattitautiin sairastuneiden ihmisten huoneisiin ei pidä viedä mitään homevauriokohteessa ollutta irtaimistoa. On vaarana, että heidän oireensa palaavat uudessa sijoituskohteessakin irtaimiston mukana kulkeutuvien vähäisten altisteiden vuoksi. Käytäntö on myös osoittanut, että perusteellisinkaan homeremontti ja homeettomaksi siivous eivät välttämättä puhdista tiloja riittävän puhtaaksi herkimmille yksilöille, vaan oireet palaavat tiloihin palattaessa. Vastaavissa tapauksissa esim. naapurikunnissa kalusto ja välineistö on uusittu. Liitteessä 6 olevan luettelon mukaan oppikirjat, toimisto- ja koulutarvikkeet, opetusvälineistö ja kalusto tulevat maksamaan noin euroa. Pk reht Ehdotus: Koululautakunta päättää esittää, että sille myönnettäisiin euron suuruinen lisämääräraha oppikirjojen, toimisto- ja koulutarvikkeiden, opetusvälineistön ja kaluston uusimiseen. Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. TH/KP KHALL 60 Liitteenä 4 luettelo hankintahinnoista. Puheenjohtajan avattua keskustelu, kunnanhallitus kävi asiasta vilkkaan keskustelu, jossa nousi esiin useita kysymyksiä. Keskustelun päätyttyä kunnanjohtaja teki asiassa seuraavanlaisen päätösehdotuksen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus palauttaa asian koululautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmistelussa tulee selvittää: 1. Mitkä ovat väistötiloihin siirtymisestä tähän mennessä aiheutuneet ja loppuvuonna aiheutuvat kokonaiskustannukset. 2. Miltä osin koululautakunnan esityksen mukaiset kalusto- ja tarvikekustannukset ovat jo toteutuneet. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

4 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN (jatkoa) 3. Miltä osin Kisatien koululla käytössä ollutta kalustoa voidaan käyttää väistötiloissa ympäristöjohtajan ja Työterveyslaitoksen ym. ohjeistuksen mukaan toimittaessa. 4. Mikä on lisämäärärahan tarve kokonaisuudessaan, kun Kisatien koulun kalustoa liitteen 5 mukaisen ohjeen mukaisesti puhdistetaan ja otetaan käyttöön ja otetaan huomioon väistötilojen rakentamiseen jo varattu euron määräraha. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

5 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJA PEKKA LEPPÄSEN VUOSILOMA KHALL 60 Hallintosiht. Kunnanjohtaja Pekka Leppäsellä on lomanmääräytymiskausilta 2011/ ja 2012/ vahvistamatonta vuosilomapäivää sekä lomanmääräytymiskaudelta 2013/2014 vuosilomaoikeutta 38 päivää eli yhteensä 52 päivää. Leppänen ehdottaa 2 vuosilomapäivää vahvistettaviksi ajoille ja sekä 25 vuosilomapäivää vahvistettavaksi ajalle Myöhemmin vahvistettavaksi jää 25 päivää. Esittelijän esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 :n nojalla käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanjohtaja Pekka Leppäselle maksetaan rahana lomanmääräytymiskaudelta 2011/2012 pitämättömät lomapäivät (10 päivää) ja vahvisti Leppäselle 27 vuosilomapäivää ajoille , ja Leppäsen esityksen mukaisesti. Myöhemmin vahvistettavaksi jää 15 päivää. Merkitään, että Pekka Leppänen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

6 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT KHALL 61 Hallintosihteeri Päivi Rossin tekemät viranhaltijapäätökset (kesätyöntekijöiden työsopimukset/selänne): Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset (asuntojen vuokraukset): Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

7 208/ /2014 TARKLK 48 Kuntayhtyman hallitus on Kuntalain 69 :n mukaisesti toimintakertomuk sessa selvittanyt kuntien valtuustojen tilikaudelle asettamien tavoitteiden to Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautalcunta20l $ Jakelu Haapajarven kaupunginvaltuusto Kärsämäen kunnanvaltuusto Pyhajarven kaupunginvaltuusto Reisjärven kunnanvaltuusto Liitteet Lute 1 Arviointikertomus vuodelta 2013 poytakirj anpitaj a Haapajarvella Paula Ilmonen /2 t Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta poytakirjasta kirjoitetun ot teen oikeaksi todistaa: kasittelynjalkeen kb 10:00. Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen poi stui kokouksesta tämän asian Päätös: Hyvaksyttiin. Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja lähettää sen liltteen mukaisena kuntien valtuustoille, Lute 1. Ehdotus: Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päattaa vuoden 2013 arviointikerto muksen lopullisen sisällönja muodon. esityslistan mukana. Luonnos arviointikertomukseksi lähetetään tarkastuslautakunnan j äsenil Ye saan. mm. kuulemalla kuntayhtymanjohtavia viranhaltijoita, seuraarnalla baum on kuullut myos kuntayhtyrnan tilintarkastajaa arviointikertomusta laaties Tarkastuslautakunta on hankkinut tietoa arvioinnin suorittamista varten toa ja paatoksentekoa sekä tekemallä muita havaintoja. Tarkastuslautakunta mat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymassa toteutuneet. (KuntaL 71.) teutumista. larkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuustojen asetta SELANNE PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA OlE POYTAKIRJASTA

8

9 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HaapajarvH Karsämäki Pyhäjarvi Reisjarvi ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Peruspalvelukuntayhtymä S elänne Tarkastuslautakunta Jäsenkuntien valtuustoille Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2 2. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Tarkastuslautakunnan toimintaja arviointityö Tilintarkastus ja tarkastustoimi 4 3. Vuoden 2012 arviointikertomuksen jolidosta tehdyt toimenpiteet 4 4. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna Hallinto Taloushallinto Henkilöstöhallinto Lasten ja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Hoito- ja vanhustyon palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito Ymparisto- ja rakennusvalvontapalvelut Yhteenveto Allekirjoitukset 15 Tarkastuslautakunta lute 1

10 1. Puheenjohtajan katsaus Selänteen taloutta ja toimintaa neljä vuotta seuranneena voin todeta, että kuntayhtymaa on hoidettu asiallisesti ja vastuullisesti. Kuntayhtymän alueen asukkaat ovat saaneet laadukkaat palvelut, vaikka Selänne-laiva on osittain vuotanut mm. kuntien eroamisaikeiden vuoksi. Valtiovaltakaan (sote-kuntauudistus) ei omaha kompuroinnillaan ole selkeyttanyt tulevaisuuden ennakointia. Nyt suurista linjauksista vain sote-alueista on sovittu, mutta kaikki käytännon toiminnot ovat vielä sopimatta. Herää kysymys, että voiko Selänteen kuntayhtyma ohlajatkossa palveluiden tuottaja vai vaaditaanko vielä suurempia kokonaisuuksia. Talouden tunnuslukuj a seuratessa, hyvaksymmeko tällaisen kustannuskehityksen nousun, mikä Selänteessä on neljän vuoden aikana tapahtunut. Mielestäni kuntayhtymaalueen kunnat ovat omaha toiminnallaan aiheuttaneet sen, että kustannuskehitys on ohlut tämä. Ne eivät ole hyvaksyneet tarvittavia palvelurakenteiden muutoksia, joita Selänteen johto ja virkamiehet ovat esittäneet, joilla kustannuksia olisi saatu alemmaksi. Valtuustoille tulee keskusteltavaksi Selänteen organisaation arviointi ja kehittäminen, jossa on varsin runsaasti toimenpiteitä, joilla voitaisiin saada merkittäviä kustannussäästöj a ja silti palveluiden saatavuus alueehla sailyisi. Omana mielipiteenäni tuon julki, että kunnallinen palvelurakenne sosiaali- ja terveys toimessa on oikeudenmukaisin alueehla asuvihle ja se voi ohla myos kustannustehokas jos me sitä haluamme. Hyvaaja aurinkoista kesää! Esa Hirvinen Tarkastuslautakunnan puheenj ohtaj a 2

11 Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtavatja kokoonpano Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava ovatko valtuustojen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntayhtymassa. Toimikaudeksi 2013 jasenkuntien valtuustot ovat valinneet tarkastuslautakuntaan kuuluvat jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet Reisj ärvi Esa Hirvinen, pj Helena Kinnunen Kärsämäki Merja Oykkonen, varapj Esko Vähätiitto tilalle kvalt 3.7.2Ol3Aimo Remes ja Pyhaj ärvi Raija Leppaharju Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen Haapajarvi Hannes Tolonen Matti Olkkonen Varajasenet Jarno Saaranen Hanne Ruotsalainen Väinö Parkkila Aimo Remes Satu Pinola Teija Mykkanen Markku Liuska Esko Lapinoja Ossi Savola 2.2. Tarkastuslautakunnan toiminta ja arviointityö Tarkastuslautakunta on tarkastustyon suorittamista varten j akaantunut tyopareihin seuraten en palvelulinjojen toimintaa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2013 aikana kolme kertaaja kevään 2014 aikana 7 kertaa. Tarkastuslautakunnan tyoohjelma noudattaa tilintarkastajan tyoohjelmaa paätettyjen palvelulinjojen seurantavastuiden lisäksi. Tyoparit ovat suorittaneet arviointikayntej a j a haastatteluj a. Tyoparitja heidän tarkastuskohteet ovat olleet seuraavat: Hallinto (hallitus, johtoryhma, yhteistyotoimikunta, ymparistoltk): kaikki jäsenet Lasten ja perheiden palvelut: Merja Oykkonen ja Raija Leppaharju Psykososiaaliset palvelut: Aimo Remes ja Helena Kinnunen Hoito- ja vanhustyon palvelut: Matti Olkkonen, Raija Leppaharju alk. ja Merja Oykkonen Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut ja esh: Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen ja Aimo Remes Ymparisto- ja rakennusvalvontapalvelut: Esa Hirvinen ja Hannes Tolonen.

12 2.3. Tilintarkastus ja tarkastustoimi Jäsenkuntien valtuustot ovat valinneet Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen tilintarkastusyhteisoksi KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n vuosille Vastuullisena tilintarkastajana on JHTT Paula Hellén-Toivanen. Tilintarkastusyhteiso on laatinut tilintarkastussuunnitelman sekä vuosittaisen tyoohjelman. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle 2 raporttia vuoden 2013 tarkastuksista. Tilintarkastaja on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan kokouksissa esittelij ana on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Esa Hirvinen ja sihteerinä toimistosihteeri Paula Ilmonen. Tarkastuslautakunta on vuoden 2013 talouden j a toiminnan tarkastusta sekä arviointia varten seurannut kuntayhtyman talousarvion ja tilinpäatöksen sekä poytakirjojen avulla asetettuja tavoitteitaja niiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on suorittanut kuntayhtyman hallinnon jatkuvaa valvontaa jäsenille toimitettujen poytakirjojen ja muun materiaalin avulla. Lautakunta ja sen jasenet ovat kuulleet kuntayhtyman johtavia viranhaltijoita toiminnan arvioinnin suorittamiseksi. Tarkastuslautakunnan jasenet ovat seuranneet toimintaa myös kaymalla en palvelupisteissa. Kuntayhtyman lakisääteinen tilintarkastus on suoritettu kuntalain 9. luvun edellyttamalla tavalla. Tilintarkastus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu tilintarkastuksesta vastanneen JHTT-yhteison laatuj ärjestelmän mukaisesti. Tilintarkastaj a on noudattanut yhtion sisaisiä tarkastusohj eita j a laatustandardej a. Tilintarkastuksissa on hyodynnetty kuntayhtyman taloushallinnon ja muita tietoj ärj estelmiä. Tarkastusta on tilivuonna kohdistettu tasaisesti kaikille kuntayhtymän vastuualueille. Lautakunta on saanut tietoa myös tilintarkastajalta. Näihin tietoihin perustuen lautakunta on kuntalain 71 :n mukaisesti laatinut tämän arviointikertomuksen. 3. Vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet arviointikertomuksen vuodelta 2012 seuraavasti: Haapajarvi , Pyhajarvi , Reisjärvi ja Kärsämäki Tilinpaatoksenja toimintakertomuksen esittämistapaaja luettavuutta tulee kehittää edelleen. Hallinnon kulut tulisi esittää tuloslaskelmaosiossa (s.24). Selman kulut hallinnon kuluista on eriteltävä kuntayhtymän ja jäsenkuntien osalta. Tietoturvasuunnitelma on kesken, tyostetaan edelleen. mikä ei ole kuitenkaan havaintojen mukaan vaarantanut tietoturvaa eikä tietosuojaa. Lapsiasiainneuvosto toimii Haapaj ärvellä ja Kärsämäellä. Lapsiasiainneuvosto on yhteistyoelin, jonka toimintaa tulee laajentaajokaisen jäsenkunnan tehtäväksi.

13 4. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Peruspalvelukuntaylityma Selänteen vuosisuunnitelmassa vuodelle 2013 on maaritelty toiminnalliset j a taloudelliset tavoitteet. Palvelutasosuunnitelmaa ei ole vuodelle 2013, valmistuu syksyn 2014 aikana vuosille Hallinto Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen palvelutasosuunnitelman mukaan j äsenkunnat ovat vahvassa ohj ausvastuussa kuntayhtymaan nähden. Perussopimuksen mukaisesti j äsenkuntien valtuustot kayttavat yhtapitavin paätöksin kuntayhtyman ylinta paatosvaltaa. Muu paatoksenteko kuuluu yhtymahallitukselle. Kuntayhtyma on tuottaja ja kunnat ovat tilaajina ja nämä roolit on eriytettävä toisistaan Taloushallinto Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen kokonaismenot ilman rahoitus- j a investointikuluja en toimintavuosina: v euroa v euroa v euroa v euroa Toimintamenojen kasvu v oil euroa eli 7,08 % verrattuna vuoteen Alkuperaiseen talousarvioon muutos on ollut eli muutetun talousarvion loppusumma oh Toteutuma oh Toteutumanja alkuperäisen talousarvion ero on (12,6 %). Talousarvio ylitettiin siten merkittävästi. Haasteet ovat kustannusten hilhitsemisessä palveluista tinkimättä. Tämä edehlyttaa tarkempaa reaalibudj etointia j a kuntayhtyman talouden seurantaa tilikauden aikana. Aktiivinen kirjanpitoon perustuva raportointi jäsenkunnille on kuntien tahouden kiristyessa tärkeää. Talousarvion toteutumisen valvonta kuuluu kuntayhtyman halhitukselle. Yhtymahahhituksen hyvaksymat talousarvion muutokset on tuotava jäsenkuntien valtuustojen hyvaksyttavaksi perussopimuksen mukaisesti riittävän aj oissa tihikauden aikana. Hankkeista on syytä laatia yhteinen huettelo vuosisuunnitelmaan ja toimintakertomukseen, mistä kay ilmi nilden rahallinen arvo ja vaikuttavuus.

14 4.3. Henkilöstöhallinto Henkilostoraportti antaa laajasti kuvaa henkilöstöstä. Raportin mukaan henkilöstö on tyytyväinen Selänteeseen tyopaikkana. S airauspoissaolot ovat vahentyneet 3 henkilotyovuotta. S airauspoissaoloj a oh 79,5 henkilotyovuotta (sairauspoissaolopvt 17495:220 tyopv). Kuntayhtymahallituksen tulee asettaa vuotuiset numeeriset tavoitteet ja määrittää niiden saavuttamiseksi keskeiset toimenpiteet. Perehdyttamissuunnitelma on otettu kayttoon v alusta kaikissa tyopisteissa, valmistunut v lopulla Lasten ja perheiden palvelut (Raija Leppaharju ja Merja Oykkonen) Lastenja perhepalvelujen kokonaismenot ohivat euroa (ed. vuonna euroa) Nousu oh siten 3,47 %, kts. Tihipaatos ja toimintakertomus 2013 s Lasten ja perheiden palveluissa tavoitteena on ohlut ennaltaehkäisevän työn hisääminen asiakaskunnahle. Tämän saavuttamiseksi edehlytetaan kuntien poikkihallinnollista j a laaj aa yhteistyota. Perhepalveluj en toimij oiden j a kolmannen sektorin yhteistyon hisäämistä. Perhekeskusten toiminta on vakiinnuttanut asemansa ehkäisevänä matalan kynnyksen palveluna. Pyhajarvehla perhekeskustoiminta on siirtynyt varhaiskasvatuksesta lastenneuvolatoiminnan palveluvalikkoon. Lastensuojelusuoritteiden osalta todetaan, että kaikkien lastensuoj eluasiakkaiden osalta on hienoista kasvua. Sen sijaan lastensuojeluilmoituksissa on vähäistä laskua, samoin kuin lasten sijoituksissa kodin ulkopuolelle. Päivähoidon osalta voidaan todeta, että kertomusvuonna on koko Selänteen alueehla siirrytty sektorikohtaisesta parityoskentelysta kuntakohtaiseen paivahoidon järjestämiseen. Kärsämäen paivakotivierailun aikana tuhi positiivista palautetta liittyen hasten paivahoitoon. Henkilökuntaa riittävästi. Päiväkodissa toimii samoissa tiloissa perhepaivähoitajat. Ratkaisu nahty hyvana. Kun lapsi on tulossa paivahoitoon, tutustumiskaynteja tehdään perheeseen useita kertoja. Lapselle valitaan ns. oma hoitaja. Mietitään yhdessa, mikä on paras hoitomuoto lapsehle. Palavereita säännöllisesti. Kärsämäelhä menetehmä Lapset perheeksi ; kaikid, jotka toimivat lasten parissa: Esim. jos isa sairastuu syöpään, koko perhe keskustehuun, jossa lapsi keskiönä. Ohisiko syyta kuntayhtyman ahueelha tutustua ko. malliin. Kaikihhe on jarjestynyt hasten paivahoito. H,T 6

15 Sijaisperheita tarvitaan, sijaisvanhemmuus on raskasta tyota. Sukulaisperhe etusijalla sij aisperheeksi. Mahdollisuus avohuollon tukitoimiin pääsemiseen on lisaantynyt. Kuntien yhteinen lastensuojelusuunnitelman laatiminen on kesken. Tyohon liittyy paljon liikkumista en kuntien välillä, joka koetaan raskaaksi. Tyohon perehdyttamiseen tulisi kiinnittää enempi huomiota. Kuraattorit ja psykiatrinen sairaanhoitaja kouluihin tarpeellinen. Kotipalvelun tarvetta paijon. Johtopäatös Lastensuojelun ja perhetyön ennaltaehkäisevään tyohon on panostettu, joka näkyy lastensuojeluilmoitusten ja lasten sijoitusten määrän vähenemisenä. Sijaisperheistä on edelleen tarvetta. Ensisijaisena sijoituspaikkana on sijaisperhe, jossa tavoitteen toteutumisessa on nähtävissä hienoista positiivisuutta. Kuntien yhteinen lastensuojelusuunnitelman laatiminen on edelleen kesken. Päivähoidon järjestämisessä on siirrytty kuntakohtaiseen järjestämiseen, joka on koettu hyvin toimivaksi Psykososiaaliset palvelut (Helena Kinnunen ja Aimo Remes) Palvelulinjan vuoden 2013 kokonaiskulut olivat euroa, edellisenä vuonna euroa, nousua oh 5,43 %, katso tilinpäatös ja toimintakertomus 2013 s Toiminta perustuu suurelta osalta lakisääteisiin j a asiakkaiden subj ektiivisiin oikeuksiin. Psykososiaalisten palvelujen menoista 2013 n. 45 % on ostopalveluja, n. 25 % avustuksia j a n. 25 % henkilökunnan palkkamenoj a. Menoj en j akautumisen prosenttiosuudet ovat samoja kuin vuonna Psykososiaaliset palvelut j akautuvat kolmeen tulosyksikkoon: aikuissosiaalityohon, vammaispalveluihin j a terapiapalveluihin. Psykososiaalisten palvelujen yhteisena tavoitteena oh v.2013 henkilökunnan saatavuuden ja pysyvyyden turvaaminen. Tavoitteeseen on vastattu tyopaikkakokouksilla, tyonohj auksella, täydennys- j a oppisopimuskoulutuksella. Tyotehtaviin on laadittu tehtävakuvaukset. Vakinaisille paikoille on saatu kelpoisuuden täyttävää henkilökuntaa. Sosiaalityontekijoiden j a psykologien sijaisuuksiin ei ole saatu pätevia tyontekijoita. I) tt.l tiq 7

16 Toinen koko palvelulinjan yhteinen tavoite oh Selänteen omien asumispalveluiden kehittäminen. Tähän on vastattu vammaispalveluissa Haapajarvehla MännistOnkodin ja Reisjärvehlä Mantykodin toiminnoilla sekä tuetulla asumisella j a terapiapalveluissa tuettua asumista kehittämällä. Aikuissosiaahityossa painopistealueena on ollut pitkaaikaisasiakkaiden asiakassuunnitelmien laatiminen ja pitkaaikaistyottomien ja nuorten tyottömien aktivointi ja syrjaytymisen ehkaisy. Asiakkaille on laadittu 176 asiakassuunnitelmaa, joiden pohjalta heitä ohjataan mahdollisimman omatoimiseen selviytymiseen. Yhteistyota on tehty en toimijoiden kanssa: Pate hanke, Nuorten Tuki ry, Etsivä Nuorisotyo, TE-toimistot, kunnat ja alueen yritykset. Vammaispalveluissa painopistealueena on ollut asumispalveluiden kehittäminen omana toimintana j a laitoshoidon purkaminen. Vammaispalveluissa kehitysvammaisten asumispalvelujen kehittämistä on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Männistökodille ei ole voitu lisätä kehitysvammaisten asumispaikkoj a sisailmaselvitysten vuoksi. Tehostettua palveluasumista on vuoden aikanajarjestetty omana toimintana 8839 vrk, vahennysta 37 vrk edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluasumista j a tehostettua palveluasumista on vuoden aikana ostettu vrk, lisaysta 891 vrk edelhiseen vuoteen verrattuna. Tuettua asumista on lisatty vuoden 2013 aikana. Laitoshoitoa on ostettu vuoden aikana 1869 vrk, vahennysta 699 vrk edelhiseen vuoteen verrattuna. Omien asumispalveluiden kehittämisen tavoitteena on vähentäa palvelujen ostoa tulevaisuudessa. Terapiapalveluissa painopistealueena on ollut asumis-ja kotikuntoutuksen kehittäminen, paihdetyo ja perheneuvolatyon sisällön ja toimintamallin kehittäminen. Terapiapahveluissa on ollut haasteita tavoitteiden mukaisessa toiminnassa henkilökuntavaj auksen vuoksi. Terapiapalveluissa on kaytetty henkilöstön osalta osittain ostopalveluita. Terapiapalveluissa asiakaskaynnit ovat ahittuneet arvioidusta henkilökuntavaj auksen vuoksi. Asumis- j a kotikuntoutukseen on vakiinnutettu intervahliasumisen kaytanto kotona asumisen tukemiseksi. Terapiapalveluissa tehostetun palveluasumisen tarve on lisäantynyt. Mielenterveys- ja paihdekuntoutujien asumispalveluihin objautumisesta on tehty toimintamalli. Johtopäätos Psykososiaalisten palvelujen sektorilla on paijon haasteita ja vuoden aikana on tullut esfin tilanteita joihin ei ole osattu varautua. Lainsäädännön tuomlin velvoitteisiin ja asiakkaiden subjektiivisten oikeuksien lisäantymisiin on pystytty Selänteessä vastaamaan lain asettamissa aikarajoissa. Sektorin toimintaa on johdettu ja toteutettu hyvin. Tyontekijoille on järjestetty koulutusta ja tyonohjausta. Henkilöstöresursseissa on ollut niukkuutta, mm. psykologien puute näkyy tuotettujen palveluiden pienempinä suoritemäärinä ja kalliimpina kustannuksina. IT 8

17 Kuntien heikkenevä talous asettaa paineita toiminnan kehittämiseen entistä kustannustehokkaammaksi. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen on onnistunut vaihtelevasti Selänteen alueella. Kuntakohtafset erot ovat merkittäviä. Kehittäminen edellyttää entistä parempaa ja pitkäjänteista yhteistyota Selänteen, jäsenkuntien ja työvoimahallinnon välillä. Koko Selänteen alueelle on luotava selkeät toimintamallit toiminnan toteuttamista varten Hoito- ja vanhustyon palvelut (Raija Leppaharju ja Merja Oykkonen) Palvelulinjan kokonaiskulut olivat euroa, edellisenä vuonna euroa, nousua 10,24 %, kts. Tilinpaatosja toimintakertomus 2013 s (Nousu v:sta 2011 vuoteen 2012 oh 3,16 %). TilinpäätOs 2012 Tilinpäätös 2013 Muutos Muutos % Haapajärven palvelut ,38 Kärsämäen palvelut ,64 Pyhäjarven palvelut ,19 Reisjärven palvelut ,37 Hoito- ja vanhustyon palveluiden painopisteenä on ollut yli 75-vuotiaiden kotona asumisen turvaaminen. Hoidonporrastuksen kehittämistä on jatkettu edelleen uuden vanhuspalvelulain mukaisesti. Henkilöstömitoitus on laatusuosituksen mukainen koko Selänteen alueella. Väestön ikaantyessa geriatriaan erikoistuneiden lääkäreiden tarve kasvaa. Tarve kotisairaalatoiminnan kehittämiseen ja siihen tarvittavien ammattitaitoisten sairaanhoitajien koulutus vaatii resurssej a j a suunnitelmallisuutta. Selänteen alueehla on ikäluokassa v lisaysta tapahtunut 56 henkilöä ja yhi 75 v lisaysta 40 henkilöä. Koko Selänteen alueella kotihoitokayntien määrä on lisaantynyt edellisestä vuodesta 12,3 % kun samanaikaisesti tehostetun palveluasumisen päivat ovat vahentyneet 5,6 %. Kotihoitokayntien määrän lisaantyminen vertailtuna on Pyhajarvella tapahtunutta lisaysta 22,8 % tämä ei kuitenkaan Pyhajarvella merkittävästi nay tehostetun palveluasumisen päivien vahentymisena. Haapajarvella 9,7 %:nja Reisjärvellä 14,3 %.n kasvu, Kärsämäellä 6,9 % lasku. Tehostetun palveluasumisen päivät ovat vahentyneet kaikissa Selänne kunnissa. Pitkäaikaisosasto paikat ovat vahentyneet 30:stä 20:een ja paivat vahentyneet 35,7 %. Omaishoidontukea ovat saaneet kaikki ne henkilöt, jotka ovat täyttäneet tuensaannin kriteerit. Omaishoidettavien määrä on pysynyt edehliseen vuoteen

18 verrattuna hyvin samana. Omaishoito asiakkaat ovat saaneet vuorohoitoj aksoj a vuodeosastoilla j a palveluasumisen paikoilla. Vuorohoitopaikoista selkeä puute, josta aiheutuu paineita kotihoitoon. Sonectus -projekti on jatkunut koko vuoden. Projektin myota tärkeimmäksi seikaksi on noussut laadukas saattohoito, jota voidaan myos kotihoidossa toteuttaa. Kuntouttavan työotteen merkitys viriketoimintoineen hoitotyossa tiedostettu. Johtopäatos Kustannusten nousu verrattuna ikärakenteen muutokseen vaatii monipuolista tarkastelua. Selänteen alueelle on pystytty järjestämään laadukas saattohoito. Kuntouttavan työotteen merkitys tiedostettu Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito (Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen ja Aimo Remes) Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut vastaa perusterveydenhuollosta, joka edistää alueen asukkaiden terveyttä ja ehkäisee ja hoitaa sairauksia. Koska Selänteen alueella ei ole suuria sairaaloita, on tärkeää, että alueella pystytaan tarjoamaan laadukkaitaja kattavia perusterveydenhuollon palveluita ja perustason erikoissairaanhoitoa. Palvelulinjan kokonaiskulut vuonna 2013 olivat euroa. Vuonna 2012 vastaavasti kokonaiskulut olivat euroa. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna on 10,00 % kts. Tilinpaatos ja toimintakertomus 2013 s Palvelulinjan toimintaa seurattiin vuonna 2013 haastattelemalla Selänteen molempia farmaseuttej a sekä hoitotyonj ohtaj a Tarj a Vaitiniemeä. Tyoryhman arviointi perustuu sekä toimintakertomukseen että haastatteluihin. Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelut Vuoden 2013 aikana otettiin kayttoon uusi versio Tele-Q:sta. Hoidon saatavuus Selänteen alueella toteutui Sosiaali- ja terveysministeriön asettamien vaatimusten mukaisesti. Säästöjä haettiin mm. pitamalla kiireetön palvelu suijettuna E-reseptin kayttoaste oh joulukuun 2013 lopussa 84 %. Selänteessä terveyshyotymallin kayttoonottoa valmisteltiin tyoryhmassa, joka laati omahoitolomakkeen terveyssuunnitelman esitiedoiksi ja mallinsi 10

19 asiakkaanpolun. Terveyshyotymallin kayttoonottoa hidasti yhteensopimattomuus Effican kanssa. Henkilökuntaa koulutettiin mm. motivoivaan haastatteluun. Selänteen alueella toimi vuonna 2013 viisi en painonhallinnan tukiryhmaä, joissa oh osallistuj ia kaikista Selänteen kunnista. Ravitsemusterapeutti Pohj ois Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollosta etäohjasi ko. ryhmia. Kaikissa Selänteen terveyskeskuksissa toimi vuonna 2013 arkisin päivystys. Arvioitavan vuoden aikana paivystysaikaa lyhennettiin jälkeen kb 8-18 sekä arkisin että viikonloppuisin.( saakka iltapaivystys arkisin kb Haapajarven ja Pyhajarven tk:ssaja viikonloppuisin kb 8-20 vuoropaivin Haapajarven tai Pyhajarven tk:ssa). Paivystys toteutettiin vuonna 2013 ostopalveluna. Paivystyskaynnit kokonaisuudessaan vähenivät sekä Haapaj ärven että Pyhajarven tk:ssa mutta myos OAS:ssa vuonna 2013 verrattuna vuoteen Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi Reisjärvi Yhteensä 2012/ / / / /2013 Haapajärven 6896/ / / / /7996 paiv. Pyhajarven 451/ / / / /6717 paiv. OAS 276/ / / /40 773/673 Yläsavon sote KPKS Yhteensä 7623/ / / / / /2013 Hoitaj ien reseptinkirj oitusoikeuskoulutus ei alkanut alueellamme vuonna Koulutukseen on valittu kaksi sairaanhoitajaa. Medieco vastasi hoitajien Iääkehoidon koulutus- j a tenttiymparistösta lääkehoidon suunnitelman mukaisesti. Pyhajarven poliklinikan toimintaa haittasivat sisailmaongelmat välisen ajan Pyhajarven paivystys-ja ajanvarausvastaanottojen tilat olivat suijettuina. Parakkitilat otettiin kayttoon Parakeissa huoneiden aanieristykseen on jouduttu puuttumaan. Taydentävat palvelut Röntgen toimi vuonna 2013 sekä Haapajarvella että Pyhajarvella. Haapajarven tk:een hankittiin ultraäänilaite. Selänteen lääkevarastot ja keskusvarastot toimivat vuonna 2013 sekä Haapaj ärvellä että Pyhaj ärvellä. Marras/j oulukuussa 2013 koko Selänteen yhteinen keskusvarasto aboitti Pyhajarvella. Hoitotarvikkeet kilpailutettiin yhdessa Kallion kanssa. Lääkkeet hankittiin Pohj ois-pohj anmaan sairaanhoitopiirin kilpailutuksen mukaisesti. Yhteistyo ja toimitukset lääkekeskusten kesken sujuivat hyvin. Lääkekuljetukset en toimipisteiden välillä 11 HI7

20 hoiti kuijetus Kovalainen Oy ja vain äärimmäisen harvoin jouduttiin turvautumaan ns. hätäratkaisuihin. Terveyskeskusten siivoustyonmitoitukset aloitetiin j oulukuussa 2013 kaikissa muissa Selänteen tk:ssa paitsi Pyhäjärvella. Pyhajarven kaupunki teki vuonna 2013 paatoksen uuden tk:n rakentamisesta. Laboratoriot toimivat kaikissa Selänteen kunnissa nun, että naytteenotto tapahtui lahipalveluna jokaisessa tk:ssa, mutta naytteiden analysointia ei Kärsämäellä. Kuntoutuksessa työmäarä kasvoi mm. osittain siksi, että tekonivelkontrollit (1,5 ja 10 vuotta) siirtyivät Selänteen terveyskeskusten fysioterapeuttien tehtäväksi. Kuntoutuksessa oh kaytossa palveluseteli. Toimintaterapeutti toimi kaikissa Selänteen kunnissa. Han aloitti Kärsämäenja Reisjärven puheterapeutin virkaa ei saatu täytettyä vakinaisesti. Ensihoito Vuoden 2013 alusta ensihoidon j ärj estäminen siirtyi sairaanhoitopiirien Iakisääteiseksi tehtäväksi. Vaikka yhteistyo palveluntuottajien kanssa toimi hyvin, erityistä huomiota on syyta kiinnittää kustannusten huimaan nousuun verrattuna edelliseen vuoteen, paitsi Reisj ärvellä. Tyoterveyshuolto Työterveyshuollon toiminta sujui kohtaiaisen hyvin huolimatta siitä, että henkilökunnasta oh pulaa erityisesti avustavan tyon osalta. Tyoterveyslaakarin avonaiseen virkaan ei ollut yhtäan hakijaa. Lääkärivajettajouduttiin paikkaamaan ostamahia paiveiua ulkopuolisilta ja Selänteen sisältä. Yhden työterveysavustajan ja puolikkaan paiveiusihteerin työpanos ei ole riittävä hoitamaan neljän kunnan aluetta. Koska henkilokuntajoutui tekemään paijon ylitoita, henkilökunnan keskuudessa aikoi nakya myös työuupumusta. Tyoterveyshuoltoon ohisi tarpeellista saada ainakin tyofysioterapeutin ja terveyskeskusavustaj an virat. Painopisteaiueina vuonna 2013 oil tyohahtoisen tyohyvinvoinnin hisääminen asiakasyrityksissa, tasalaatuisen palvehun tarj oaminen kaikkien Selänteen kuntien alueehia ja yhtenaisten toimintatapojen vakiinnuttaminen perehdytyksen, laatutyon ja koulutuksen avuhla. Tyohyvinvointisuunnitehman kehittämiskohteina ohivat johtamisen kehittäminen ja tyonohjaus. ATK-ohjelmien suhteen oil edehleen jonkin verran ongelmia. Tahoudeihisesti tubs parani edehhisestä vuodesta, vaikka vieläkin tehdään negatiivista tulosta. Suun ja hampaiden terveydenhuolto Potihaiden hoitoon pääsy pystyttiin turvaamaan lain asettamissa rajoissa. Sekä potilaat että henkiiökunta ovat tottuneet hiikkumaan Selänteen alueehla. Kesählä 12

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PÖYTÄKIRJA 5/2013 51 Tarkastuslautakunta 28.05.2013 AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:20-16:45

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:20-16:45 PÖYTÄKIRJA 3/2016 26 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 10:20-16:45 PAIKKA Reisjärven kunnantalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2016. Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2016. Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 4/2016 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Muhonen Kirsi, 2. vpja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätös koskien erityistilintarkastusta Ppky Selänteessä tilikausilta 2014 ja 2015

Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätös koskien erityistilintarkastusta Ppky Selänteessä tilikausilta 2014 ja 2015 Kuntayhtymähallitus 136 27.10.2016 Kuntayhtymähallitus 160 24.11.2016 Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätös 3.10.2016 66 koskien erityistilintarkastusta Ppky Selänteessä tilikausilta 2014 ja 2015 145/00.03.01/2016

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS 1 (8) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: tiistai 24.11.2015 klo 10.00 11.00 Paikka: Nivala, kaupungintalo valtuustosali Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Anniina

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 2/2014 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Helena Kinnunen

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS 1 (7) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: keskiviikko 30.11.2016 klo 10.00 11.05 Paikka: Kärsämäki, Frosteruksen koulu Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Teija Myllylä

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Sisällys KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN... 2 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN... 5 KUNNANHALLITUS 11/2016

Sisällys KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN... 2 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN... 5 KUNNANHALLITUS 11/2016 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 11/2016 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 29.6.2016 klo 19.30 19.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muhonen Kirsi, 2. vpja Järvelä Eila, j Mäntypuro

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2016. Sisällys KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, valtuustosali

KUNNANHALLITUS 17/2016. Sisällys KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, valtuustosali REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 17/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.11.2016 klo 20.45 20.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Muhonen Kirsi, 2. vpja Järvelä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Toivo Sääskilahti ja varapuheenjohtajana

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Toivo Sääskilahti ja varapuheenjohtajana TARKAST USLAUT AKUNTA c 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2012 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varaj äsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 9/2016. Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 17.00 17.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 9/2016. Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 17.00 17.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 9/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 17.00 17.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Järvelä Eila, j Kinnunen Irma,

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika: keskiviikko 23.4.2014 klo 9.00 11.00 Paikka: Pyhäjärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Maarit Nikula Riitta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä PÖYTÄKIRJA 4/2013 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 17.6.2013 klo 9.00 10.05 Paikka: Nivala, kaupungintalo hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Maarit Nikula Riitta

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhteistyötoimikunta 23.2.2016 Kuntayhtymähallitus 25.2.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-13:35

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-13:35 PÖYTÄKIRJA 7/2012 76 Tarkastuslautakunta 16.08.2012 AIKA 16.08.2012 klo 09:00-13:35 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti RANUAN KUNTA T A R K A S T U S L A U T A K U N T A 1 jlc 25 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2013 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Kirsi Saaranen Sanna

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka kunnantalo, alakerran kahvihuone Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Torstai klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 11.04.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot