Sisällys KUNNANHALLITUS 7/2014. Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys KUNNANHALLITUS 7/2014. Aika: Tiistai 10.6.2014 klo 18.25 19.35 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2"

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 7/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila, j Kinnunen Irma, j Mäntypuro Kauko, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Ruotsalainen Hanne, valtuuston 1. vpja Kokkoniemi Tapio, valtuuston 2. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajat: Irma Kinnunen ja Markus Muuttola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: perjantai Sisällys PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013, TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2013 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN... 3 LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN (jatkoa)... 4 KUNNANJOHTAJA PEKKA LEPPÄSEN VUOSILOMA... 5 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT... 6

2 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013, TILINTARKAS- TUSKERTOMUS VUODELTA 2013 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 KHALL 59 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Liitteinä 1 3 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunnan pöytäkirjanotteet Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013, 50 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 ja 51 Tilintarkastuskertomus vuodelta Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätöksen, sekä myöntää vastuuvapauden vuodelta toteaa, että tilikauden tulos on 0 euroa, sekä 3. hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Koululautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN Koultk 28 Kisatien koululle on tulossa ensi syksyksi väistötilat. Miten menetellä Kisatien koululla olevan kaluston, välineistön, kirjojen jne. suhteen? Home- ja kosteusvaurioiden jälkeiseen irtaimiston puhdistamiseen on julkaistu erilaisia ohjeita (esim. Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen, jossa on ollut mukana mm. Työterveyslaitos). Niissä kuitenkin todetaan myös, että erityisen herkkien tai ammattitautiin sairastuneiden ihmisten huoneisiin ei pidä viedä mitään homevauriokohteessa ollutta irtaimistoa. On vaarana, että heidän oireensa palaavat uudessa sijoituskohteessakin irtaimiston mukana kulkeutuvien vähäisten altisteiden vuoksi. Käytäntö on myös osoittanut, että perusteellisinkaan homeremontti ja homeettomaksi siivous eivät välttämättä puhdista tiloja riittävän puhtaaksi herkimmille yksilöille, vaan oireet palaavat tiloihin palattaessa. Vastaavissa tapauksissa esim. naapurikunnissa kalusto ja välineistö on uusittu. Liitteessä 6 olevan luettelon mukaan oppikirjat, toimisto- ja koulutarvikkeet, opetusvälineistö ja kalusto tulevat maksamaan noin euroa. Pk reht Ehdotus: Koululautakunta päättää esittää, että sille myönnettäisiin euron suuruinen lisämääräraha oppikirjojen, toimisto- ja koulutarvikkeiden, opetusvälineistön ja kaluston uusimiseen. Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. TH/KP KHALL 60 Liitteenä 4 luettelo hankintahinnoista. Puheenjohtajan avattua keskustelu, kunnanhallitus kävi asiasta vilkkaan keskustelu, jossa nousi esiin useita kysymyksiä. Keskustelun päätyttyä kunnanjohtaja teki asiassa seuraavanlaisen päätösehdotuksen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus palauttaa asian koululautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmistelussa tulee selvittää: 1. Mitkä ovat väistötiloihin siirtymisestä tähän mennessä aiheutuneet ja loppuvuonna aiheutuvat kokonaiskustannukset. 2. Miltä osin koululautakunnan esityksen mukaiset kalusto- ja tarvikekustannukset ovat jo toteutuneet. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

4 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN (jatkoa) 3. Miltä osin Kisatien koululla käytössä ollutta kalustoa voidaan käyttää väistötiloissa ympäristöjohtajan ja Työterveyslaitoksen ym. ohjeistuksen mukaan toimittaessa. 4. Mikä on lisämäärärahan tarve kokonaisuudessaan, kun Kisatien koulun kalustoa liitteen 5 mukaisen ohjeen mukaisesti puhdistetaan ja otetaan käyttöön ja otetaan huomioon väistötilojen rakentamiseen jo varattu euron määräraha. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

5 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJA PEKKA LEPPÄSEN VUOSILOMA KHALL 60 Hallintosiht. Kunnanjohtaja Pekka Leppäsellä on lomanmääräytymiskausilta 2011/ ja 2012/ vahvistamatonta vuosilomapäivää sekä lomanmääräytymiskaudelta 2013/2014 vuosilomaoikeutta 38 päivää eli yhteensä 52 päivää. Leppänen ehdottaa 2 vuosilomapäivää vahvistettaviksi ajoille ja sekä 25 vuosilomapäivää vahvistettavaksi ajalle Myöhemmin vahvistettavaksi jää 25 päivää. Esittelijän esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 :n nojalla käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanjohtaja Pekka Leppäselle maksetaan rahana lomanmääräytymiskaudelta 2011/2012 pitämättömät lomapäivät (10 päivää) ja vahvisti Leppäselle 27 vuosilomapäivää ajoille , ja Leppäsen esityksen mukaisesti. Myöhemmin vahvistettavaksi jää 15 päivää. Merkitään, että Pekka Leppänen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

6 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT KHALL 61 Hallintosihteeri Päivi Rossin tekemät viranhaltijapäätökset (kesätyöntekijöiden työsopimukset/selänne): Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset (asuntojen vuokraukset): Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

7 208/ /2014 TARKLK 48 Kuntayhtyman hallitus on Kuntalain 69 :n mukaisesti toimintakertomuk sessa selvittanyt kuntien valtuustojen tilikaudelle asettamien tavoitteiden to Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautalcunta20l $ Jakelu Haapajarven kaupunginvaltuusto Kärsämäen kunnanvaltuusto Pyhajarven kaupunginvaltuusto Reisjärven kunnanvaltuusto Liitteet Lute 1 Arviointikertomus vuodelta 2013 poytakirj anpitaj a Haapajarvella Paula Ilmonen /2 t Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta poytakirjasta kirjoitetun ot teen oikeaksi todistaa: kasittelynjalkeen kb 10:00. Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen poi stui kokouksesta tämän asian Päätös: Hyvaksyttiin. Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja lähettää sen liltteen mukaisena kuntien valtuustoille, Lute 1. Ehdotus: Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päattaa vuoden 2013 arviointikerto muksen lopullisen sisällönja muodon. esityslistan mukana. Luonnos arviointikertomukseksi lähetetään tarkastuslautakunnan j äsenil Ye saan. mm. kuulemalla kuntayhtymanjohtavia viranhaltijoita, seuraarnalla baum on kuullut myos kuntayhtyrnan tilintarkastajaa arviointikertomusta laaties Tarkastuslautakunta on hankkinut tietoa arvioinnin suorittamista varten toa ja paatoksentekoa sekä tekemallä muita havaintoja. Tarkastuslautakunta mat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymassa toteutuneet. (KuntaL 71.) teutumista. larkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuustojen asetta SELANNE PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA OlE POYTAKIRJASTA

8

9 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HaapajarvH Karsämäki Pyhäjarvi Reisjarvi ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Peruspalvelukuntayhtymä S elänne Tarkastuslautakunta Jäsenkuntien valtuustoille Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2 2. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Tarkastuslautakunnan toimintaja arviointityö Tilintarkastus ja tarkastustoimi 4 3. Vuoden 2012 arviointikertomuksen jolidosta tehdyt toimenpiteet 4 4. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna Hallinto Taloushallinto Henkilöstöhallinto Lasten ja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Hoito- ja vanhustyon palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito Ymparisto- ja rakennusvalvontapalvelut Yhteenveto Allekirjoitukset 15 Tarkastuslautakunta lute 1

10 1. Puheenjohtajan katsaus Selänteen taloutta ja toimintaa neljä vuotta seuranneena voin todeta, että kuntayhtymaa on hoidettu asiallisesti ja vastuullisesti. Kuntayhtymän alueen asukkaat ovat saaneet laadukkaat palvelut, vaikka Selänne-laiva on osittain vuotanut mm. kuntien eroamisaikeiden vuoksi. Valtiovaltakaan (sote-kuntauudistus) ei omaha kompuroinnillaan ole selkeyttanyt tulevaisuuden ennakointia. Nyt suurista linjauksista vain sote-alueista on sovittu, mutta kaikki käytännon toiminnot ovat vielä sopimatta. Herää kysymys, että voiko Selänteen kuntayhtyma ohlajatkossa palveluiden tuottaja vai vaaditaanko vielä suurempia kokonaisuuksia. Talouden tunnuslukuj a seuratessa, hyvaksymmeko tällaisen kustannuskehityksen nousun, mikä Selänteessä on neljän vuoden aikana tapahtunut. Mielestäni kuntayhtymaalueen kunnat ovat omaha toiminnallaan aiheuttaneet sen, että kustannuskehitys on ohlut tämä. Ne eivät ole hyvaksyneet tarvittavia palvelurakenteiden muutoksia, joita Selänteen johto ja virkamiehet ovat esittäneet, joilla kustannuksia olisi saatu alemmaksi. Valtuustoille tulee keskusteltavaksi Selänteen organisaation arviointi ja kehittäminen, jossa on varsin runsaasti toimenpiteitä, joilla voitaisiin saada merkittäviä kustannussäästöj a ja silti palveluiden saatavuus alueehla sailyisi. Omana mielipiteenäni tuon julki, että kunnallinen palvelurakenne sosiaali- ja terveys toimessa on oikeudenmukaisin alueehla asuvihle ja se voi ohla myos kustannustehokas jos me sitä haluamme. Hyvaaja aurinkoista kesää! Esa Hirvinen Tarkastuslautakunnan puheenj ohtaj a 2

11 Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtavatja kokoonpano Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava ovatko valtuustojen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntayhtymassa. Toimikaudeksi 2013 jasenkuntien valtuustot ovat valinneet tarkastuslautakuntaan kuuluvat jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet Reisj ärvi Esa Hirvinen, pj Helena Kinnunen Kärsämäki Merja Oykkonen, varapj Esko Vähätiitto tilalle kvalt 3.7.2Ol3Aimo Remes ja Pyhaj ärvi Raija Leppaharju Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen Haapajarvi Hannes Tolonen Matti Olkkonen Varajasenet Jarno Saaranen Hanne Ruotsalainen Väinö Parkkila Aimo Remes Satu Pinola Teija Mykkanen Markku Liuska Esko Lapinoja Ossi Savola 2.2. Tarkastuslautakunnan toiminta ja arviointityö Tarkastuslautakunta on tarkastustyon suorittamista varten j akaantunut tyopareihin seuraten en palvelulinjojen toimintaa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2013 aikana kolme kertaaja kevään 2014 aikana 7 kertaa. Tarkastuslautakunnan tyoohjelma noudattaa tilintarkastajan tyoohjelmaa paätettyjen palvelulinjojen seurantavastuiden lisäksi. Tyoparit ovat suorittaneet arviointikayntej a j a haastatteluj a. Tyoparitja heidän tarkastuskohteet ovat olleet seuraavat: Hallinto (hallitus, johtoryhma, yhteistyotoimikunta, ymparistoltk): kaikki jäsenet Lasten ja perheiden palvelut: Merja Oykkonen ja Raija Leppaharju Psykososiaaliset palvelut: Aimo Remes ja Helena Kinnunen Hoito- ja vanhustyon palvelut: Matti Olkkonen, Raija Leppaharju alk. ja Merja Oykkonen Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut ja esh: Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen ja Aimo Remes Ymparisto- ja rakennusvalvontapalvelut: Esa Hirvinen ja Hannes Tolonen.

12 2.3. Tilintarkastus ja tarkastustoimi Jäsenkuntien valtuustot ovat valinneet Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen tilintarkastusyhteisoksi KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n vuosille Vastuullisena tilintarkastajana on JHTT Paula Hellén-Toivanen. Tilintarkastusyhteiso on laatinut tilintarkastussuunnitelman sekä vuosittaisen tyoohjelman. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle 2 raporttia vuoden 2013 tarkastuksista. Tilintarkastaja on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan kokouksissa esittelij ana on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Esa Hirvinen ja sihteerinä toimistosihteeri Paula Ilmonen. Tarkastuslautakunta on vuoden 2013 talouden j a toiminnan tarkastusta sekä arviointia varten seurannut kuntayhtyman talousarvion ja tilinpäatöksen sekä poytakirjojen avulla asetettuja tavoitteitaja niiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on suorittanut kuntayhtyman hallinnon jatkuvaa valvontaa jäsenille toimitettujen poytakirjojen ja muun materiaalin avulla. Lautakunta ja sen jasenet ovat kuulleet kuntayhtyman johtavia viranhaltijoita toiminnan arvioinnin suorittamiseksi. Tarkastuslautakunnan jasenet ovat seuranneet toimintaa myös kaymalla en palvelupisteissa. Kuntayhtyman lakisääteinen tilintarkastus on suoritettu kuntalain 9. luvun edellyttamalla tavalla. Tilintarkastus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu tilintarkastuksesta vastanneen JHTT-yhteison laatuj ärjestelmän mukaisesti. Tilintarkastaj a on noudattanut yhtion sisaisiä tarkastusohj eita j a laatustandardej a. Tilintarkastuksissa on hyodynnetty kuntayhtyman taloushallinnon ja muita tietoj ärj estelmiä. Tarkastusta on tilivuonna kohdistettu tasaisesti kaikille kuntayhtymän vastuualueille. Lautakunta on saanut tietoa myös tilintarkastajalta. Näihin tietoihin perustuen lautakunta on kuntalain 71 :n mukaisesti laatinut tämän arviointikertomuksen. 3. Vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet arviointikertomuksen vuodelta 2012 seuraavasti: Haapajarvi , Pyhajarvi , Reisjärvi ja Kärsämäki Tilinpaatoksenja toimintakertomuksen esittämistapaaja luettavuutta tulee kehittää edelleen. Hallinnon kulut tulisi esittää tuloslaskelmaosiossa (s.24). Selman kulut hallinnon kuluista on eriteltävä kuntayhtymän ja jäsenkuntien osalta. Tietoturvasuunnitelma on kesken, tyostetaan edelleen. mikä ei ole kuitenkaan havaintojen mukaan vaarantanut tietoturvaa eikä tietosuojaa. Lapsiasiainneuvosto toimii Haapaj ärvellä ja Kärsämäellä. Lapsiasiainneuvosto on yhteistyoelin, jonka toimintaa tulee laajentaajokaisen jäsenkunnan tehtäväksi.

13 4. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Peruspalvelukuntaylityma Selänteen vuosisuunnitelmassa vuodelle 2013 on maaritelty toiminnalliset j a taloudelliset tavoitteet. Palvelutasosuunnitelmaa ei ole vuodelle 2013, valmistuu syksyn 2014 aikana vuosille Hallinto Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen palvelutasosuunnitelman mukaan j äsenkunnat ovat vahvassa ohj ausvastuussa kuntayhtymaan nähden. Perussopimuksen mukaisesti j äsenkuntien valtuustot kayttavat yhtapitavin paätöksin kuntayhtyman ylinta paatosvaltaa. Muu paatoksenteko kuuluu yhtymahallitukselle. Kuntayhtyma on tuottaja ja kunnat ovat tilaajina ja nämä roolit on eriytettävä toisistaan Taloushallinto Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen kokonaismenot ilman rahoitus- j a investointikuluja en toimintavuosina: v euroa v euroa v euroa v euroa Toimintamenojen kasvu v oil euroa eli 7,08 % verrattuna vuoteen Alkuperaiseen talousarvioon muutos on ollut eli muutetun talousarvion loppusumma oh Toteutuma oh Toteutumanja alkuperäisen talousarvion ero on (12,6 %). Talousarvio ylitettiin siten merkittävästi. Haasteet ovat kustannusten hilhitsemisessä palveluista tinkimättä. Tämä edehlyttaa tarkempaa reaalibudj etointia j a kuntayhtyman talouden seurantaa tilikauden aikana. Aktiivinen kirjanpitoon perustuva raportointi jäsenkunnille on kuntien tahouden kiristyessa tärkeää. Talousarvion toteutumisen valvonta kuuluu kuntayhtyman halhitukselle. Yhtymahahhituksen hyvaksymat talousarvion muutokset on tuotava jäsenkuntien valtuustojen hyvaksyttavaksi perussopimuksen mukaisesti riittävän aj oissa tihikauden aikana. Hankkeista on syytä laatia yhteinen huettelo vuosisuunnitelmaan ja toimintakertomukseen, mistä kay ilmi nilden rahallinen arvo ja vaikuttavuus.

14 4.3. Henkilöstöhallinto Henkilostoraportti antaa laajasti kuvaa henkilöstöstä. Raportin mukaan henkilöstö on tyytyväinen Selänteeseen tyopaikkana. S airauspoissaolot ovat vahentyneet 3 henkilotyovuotta. S airauspoissaoloj a oh 79,5 henkilotyovuotta (sairauspoissaolopvt 17495:220 tyopv). Kuntayhtymahallituksen tulee asettaa vuotuiset numeeriset tavoitteet ja määrittää niiden saavuttamiseksi keskeiset toimenpiteet. Perehdyttamissuunnitelma on otettu kayttoon v alusta kaikissa tyopisteissa, valmistunut v lopulla Lasten ja perheiden palvelut (Raija Leppaharju ja Merja Oykkonen) Lastenja perhepalvelujen kokonaismenot ohivat euroa (ed. vuonna euroa) Nousu oh siten 3,47 %, kts. Tihipaatos ja toimintakertomus 2013 s Lasten ja perheiden palveluissa tavoitteena on ohlut ennaltaehkäisevän työn hisääminen asiakaskunnahle. Tämän saavuttamiseksi edehlytetaan kuntien poikkihallinnollista j a laaj aa yhteistyota. Perhepalveluj en toimij oiden j a kolmannen sektorin yhteistyon hisäämistä. Perhekeskusten toiminta on vakiinnuttanut asemansa ehkäisevänä matalan kynnyksen palveluna. Pyhajarvehla perhekeskustoiminta on siirtynyt varhaiskasvatuksesta lastenneuvolatoiminnan palveluvalikkoon. Lastensuojelusuoritteiden osalta todetaan, että kaikkien lastensuoj eluasiakkaiden osalta on hienoista kasvua. Sen sijaan lastensuojeluilmoituksissa on vähäistä laskua, samoin kuin lasten sijoituksissa kodin ulkopuolelle. Päivähoidon osalta voidaan todeta, että kertomusvuonna on koko Selänteen alueehla siirrytty sektorikohtaisesta parityoskentelysta kuntakohtaiseen paivahoidon järjestämiseen. Kärsämäen paivakotivierailun aikana tuhi positiivista palautetta liittyen hasten paivahoitoon. Henkilökuntaa riittävästi. Päiväkodissa toimii samoissa tiloissa perhepaivähoitajat. Ratkaisu nahty hyvana. Kun lapsi on tulossa paivahoitoon, tutustumiskaynteja tehdään perheeseen useita kertoja. Lapselle valitaan ns. oma hoitaja. Mietitään yhdessa, mikä on paras hoitomuoto lapsehle. Palavereita säännöllisesti. Kärsämäelhä menetehmä Lapset perheeksi ; kaikid, jotka toimivat lasten parissa: Esim. jos isa sairastuu syöpään, koko perhe keskustehuun, jossa lapsi keskiönä. Ohisiko syyta kuntayhtyman ahueelha tutustua ko. malliin. Kaikihhe on jarjestynyt hasten paivahoito. H,T 6

15 Sijaisperheita tarvitaan, sijaisvanhemmuus on raskasta tyota. Sukulaisperhe etusijalla sij aisperheeksi. Mahdollisuus avohuollon tukitoimiin pääsemiseen on lisaantynyt. Kuntien yhteinen lastensuojelusuunnitelman laatiminen on kesken. Tyohon liittyy paljon liikkumista en kuntien välillä, joka koetaan raskaaksi. Tyohon perehdyttamiseen tulisi kiinnittää enempi huomiota. Kuraattorit ja psykiatrinen sairaanhoitaja kouluihin tarpeellinen. Kotipalvelun tarvetta paijon. Johtopäatös Lastensuojelun ja perhetyön ennaltaehkäisevään tyohon on panostettu, joka näkyy lastensuojeluilmoitusten ja lasten sijoitusten määrän vähenemisenä. Sijaisperheistä on edelleen tarvetta. Ensisijaisena sijoituspaikkana on sijaisperhe, jossa tavoitteen toteutumisessa on nähtävissä hienoista positiivisuutta. Kuntien yhteinen lastensuojelusuunnitelman laatiminen on edelleen kesken. Päivähoidon järjestämisessä on siirrytty kuntakohtaiseen järjestämiseen, joka on koettu hyvin toimivaksi Psykososiaaliset palvelut (Helena Kinnunen ja Aimo Remes) Palvelulinjan vuoden 2013 kokonaiskulut olivat euroa, edellisenä vuonna euroa, nousua oh 5,43 %, katso tilinpäatös ja toimintakertomus 2013 s Toiminta perustuu suurelta osalta lakisääteisiin j a asiakkaiden subj ektiivisiin oikeuksiin. Psykososiaalisten palvelujen menoista 2013 n. 45 % on ostopalveluja, n. 25 % avustuksia j a n. 25 % henkilökunnan palkkamenoj a. Menoj en j akautumisen prosenttiosuudet ovat samoja kuin vuonna Psykososiaaliset palvelut j akautuvat kolmeen tulosyksikkoon: aikuissosiaalityohon, vammaispalveluihin j a terapiapalveluihin. Psykososiaalisten palvelujen yhteisena tavoitteena oh v.2013 henkilökunnan saatavuuden ja pysyvyyden turvaaminen. Tavoitteeseen on vastattu tyopaikkakokouksilla, tyonohj auksella, täydennys- j a oppisopimuskoulutuksella. Tyotehtaviin on laadittu tehtävakuvaukset. Vakinaisille paikoille on saatu kelpoisuuden täyttävää henkilökuntaa. Sosiaalityontekijoiden j a psykologien sijaisuuksiin ei ole saatu pätevia tyontekijoita. I) tt.l tiq 7

16 Toinen koko palvelulinjan yhteinen tavoite oh Selänteen omien asumispalveluiden kehittäminen. Tähän on vastattu vammaispalveluissa Haapajarvehla MännistOnkodin ja Reisjärvehlä Mantykodin toiminnoilla sekä tuetulla asumisella j a terapiapalveluissa tuettua asumista kehittämällä. Aikuissosiaahityossa painopistealueena on ollut pitkaaikaisasiakkaiden asiakassuunnitelmien laatiminen ja pitkaaikaistyottomien ja nuorten tyottömien aktivointi ja syrjaytymisen ehkaisy. Asiakkaille on laadittu 176 asiakassuunnitelmaa, joiden pohjalta heitä ohjataan mahdollisimman omatoimiseen selviytymiseen. Yhteistyota on tehty en toimijoiden kanssa: Pate hanke, Nuorten Tuki ry, Etsivä Nuorisotyo, TE-toimistot, kunnat ja alueen yritykset. Vammaispalveluissa painopistealueena on ollut asumispalveluiden kehittäminen omana toimintana j a laitoshoidon purkaminen. Vammaispalveluissa kehitysvammaisten asumispalvelujen kehittämistä on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Männistökodille ei ole voitu lisätä kehitysvammaisten asumispaikkoj a sisailmaselvitysten vuoksi. Tehostettua palveluasumista on vuoden aikanajarjestetty omana toimintana 8839 vrk, vahennysta 37 vrk edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluasumista j a tehostettua palveluasumista on vuoden aikana ostettu vrk, lisaysta 891 vrk edelhiseen vuoteen verrattuna. Tuettua asumista on lisatty vuoden 2013 aikana. Laitoshoitoa on ostettu vuoden aikana 1869 vrk, vahennysta 699 vrk edelhiseen vuoteen verrattuna. Omien asumispalveluiden kehittämisen tavoitteena on vähentäa palvelujen ostoa tulevaisuudessa. Terapiapalveluissa painopistealueena on ollut asumis-ja kotikuntoutuksen kehittäminen, paihdetyo ja perheneuvolatyon sisällön ja toimintamallin kehittäminen. Terapiapahveluissa on ollut haasteita tavoitteiden mukaisessa toiminnassa henkilökuntavaj auksen vuoksi. Terapiapalveluissa on kaytetty henkilöstön osalta osittain ostopalveluita. Terapiapalveluissa asiakaskaynnit ovat ahittuneet arvioidusta henkilökuntavaj auksen vuoksi. Asumis- j a kotikuntoutukseen on vakiinnutettu intervahliasumisen kaytanto kotona asumisen tukemiseksi. Terapiapalveluissa tehostetun palveluasumisen tarve on lisäantynyt. Mielenterveys- ja paihdekuntoutujien asumispalveluihin objautumisesta on tehty toimintamalli. Johtopäätos Psykososiaalisten palvelujen sektorilla on paijon haasteita ja vuoden aikana on tullut esfin tilanteita joihin ei ole osattu varautua. Lainsäädännön tuomlin velvoitteisiin ja asiakkaiden subjektiivisten oikeuksien lisäantymisiin on pystytty Selänteessä vastaamaan lain asettamissa aikarajoissa. Sektorin toimintaa on johdettu ja toteutettu hyvin. Tyontekijoille on järjestetty koulutusta ja tyonohjausta. Henkilöstöresursseissa on ollut niukkuutta, mm. psykologien puute näkyy tuotettujen palveluiden pienempinä suoritemäärinä ja kalliimpina kustannuksina. IT 8

17 Kuntien heikkenevä talous asettaa paineita toiminnan kehittämiseen entistä kustannustehokkaammaksi. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen on onnistunut vaihtelevasti Selänteen alueella. Kuntakohtafset erot ovat merkittäviä. Kehittäminen edellyttää entistä parempaa ja pitkäjänteista yhteistyota Selänteen, jäsenkuntien ja työvoimahallinnon välillä. Koko Selänteen alueelle on luotava selkeät toimintamallit toiminnan toteuttamista varten Hoito- ja vanhustyon palvelut (Raija Leppaharju ja Merja Oykkonen) Palvelulinjan kokonaiskulut olivat euroa, edellisenä vuonna euroa, nousua 10,24 %, kts. Tilinpaatosja toimintakertomus 2013 s (Nousu v:sta 2011 vuoteen 2012 oh 3,16 %). TilinpäätOs 2012 Tilinpäätös 2013 Muutos Muutos % Haapajärven palvelut ,38 Kärsämäen palvelut ,64 Pyhäjarven palvelut ,19 Reisjärven palvelut ,37 Hoito- ja vanhustyon palveluiden painopisteenä on ollut yli 75-vuotiaiden kotona asumisen turvaaminen. Hoidonporrastuksen kehittämistä on jatkettu edelleen uuden vanhuspalvelulain mukaisesti. Henkilöstömitoitus on laatusuosituksen mukainen koko Selänteen alueella. Väestön ikaantyessa geriatriaan erikoistuneiden lääkäreiden tarve kasvaa. Tarve kotisairaalatoiminnan kehittämiseen ja siihen tarvittavien ammattitaitoisten sairaanhoitajien koulutus vaatii resurssej a j a suunnitelmallisuutta. Selänteen alueehla on ikäluokassa v lisaysta tapahtunut 56 henkilöä ja yhi 75 v lisaysta 40 henkilöä. Koko Selänteen alueella kotihoitokayntien määrä on lisaantynyt edellisestä vuodesta 12,3 % kun samanaikaisesti tehostetun palveluasumisen päivat ovat vahentyneet 5,6 %. Kotihoitokayntien määrän lisaantyminen vertailtuna on Pyhajarvella tapahtunutta lisaysta 22,8 % tämä ei kuitenkaan Pyhajarvella merkittävästi nay tehostetun palveluasumisen päivien vahentymisena. Haapajarvella 9,7 %:nja Reisjärvellä 14,3 %.n kasvu, Kärsämäellä 6,9 % lasku. Tehostetun palveluasumisen päivät ovat vahentyneet kaikissa Selänne kunnissa. Pitkäaikaisosasto paikat ovat vahentyneet 30:stä 20:een ja paivat vahentyneet 35,7 %. Omaishoidontukea ovat saaneet kaikki ne henkilöt, jotka ovat täyttäneet tuensaannin kriteerit. Omaishoidettavien määrä on pysynyt edehliseen vuoteen

18 verrattuna hyvin samana. Omaishoito asiakkaat ovat saaneet vuorohoitoj aksoj a vuodeosastoilla j a palveluasumisen paikoilla. Vuorohoitopaikoista selkeä puute, josta aiheutuu paineita kotihoitoon. Sonectus -projekti on jatkunut koko vuoden. Projektin myota tärkeimmäksi seikaksi on noussut laadukas saattohoito, jota voidaan myos kotihoidossa toteuttaa. Kuntouttavan työotteen merkitys viriketoimintoineen hoitotyossa tiedostettu. Johtopäatos Kustannusten nousu verrattuna ikärakenteen muutokseen vaatii monipuolista tarkastelua. Selänteen alueelle on pystytty järjestämään laadukas saattohoito. Kuntouttavan työotteen merkitys tiedostettu Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito (Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllonen ja Aimo Remes) Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut vastaa perusterveydenhuollosta, joka edistää alueen asukkaiden terveyttä ja ehkäisee ja hoitaa sairauksia. Koska Selänteen alueella ei ole suuria sairaaloita, on tärkeää, että alueella pystytaan tarjoamaan laadukkaitaja kattavia perusterveydenhuollon palveluita ja perustason erikoissairaanhoitoa. Palvelulinjan kokonaiskulut vuonna 2013 olivat euroa. Vuonna 2012 vastaavasti kokonaiskulut olivat euroa. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna on 10,00 % kts. Tilinpaatos ja toimintakertomus 2013 s Palvelulinjan toimintaa seurattiin vuonna 2013 haastattelemalla Selänteen molempia farmaseuttej a sekä hoitotyonj ohtaj a Tarj a Vaitiniemeä. Tyoryhman arviointi perustuu sekä toimintakertomukseen että haastatteluihin. Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelut Vuoden 2013 aikana otettiin kayttoon uusi versio Tele-Q:sta. Hoidon saatavuus Selänteen alueella toteutui Sosiaali- ja terveysministeriön asettamien vaatimusten mukaisesti. Säästöjä haettiin mm. pitamalla kiireetön palvelu suijettuna E-reseptin kayttoaste oh joulukuun 2013 lopussa 84 %. Selänteessä terveyshyotymallin kayttoonottoa valmisteltiin tyoryhmassa, joka laati omahoitolomakkeen terveyssuunnitelman esitiedoiksi ja mallinsi 10

19 asiakkaanpolun. Terveyshyotymallin kayttoonottoa hidasti yhteensopimattomuus Effican kanssa. Henkilökuntaa koulutettiin mm. motivoivaan haastatteluun. Selänteen alueella toimi vuonna 2013 viisi en painonhallinnan tukiryhmaä, joissa oh osallistuj ia kaikista Selänteen kunnista. Ravitsemusterapeutti Pohj ois Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollosta etäohjasi ko. ryhmia. Kaikissa Selänteen terveyskeskuksissa toimi vuonna 2013 arkisin päivystys. Arvioitavan vuoden aikana paivystysaikaa lyhennettiin jälkeen kb 8-18 sekä arkisin että viikonloppuisin.( saakka iltapaivystys arkisin kb Haapajarven ja Pyhajarven tk:ssaja viikonloppuisin kb 8-20 vuoropaivin Haapajarven tai Pyhajarven tk:ssa). Paivystys toteutettiin vuonna 2013 ostopalveluna. Paivystyskaynnit kokonaisuudessaan vähenivät sekä Haapaj ärven että Pyhajarven tk:ssa mutta myos OAS:ssa vuonna 2013 verrattuna vuoteen Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi Reisjärvi Yhteensä 2012/ / / / /2013 Haapajärven 6896/ / / / /7996 paiv. Pyhajarven 451/ / / / /6717 paiv. OAS 276/ / / /40 773/673 Yläsavon sote KPKS Yhteensä 7623/ / / / / /2013 Hoitaj ien reseptinkirj oitusoikeuskoulutus ei alkanut alueellamme vuonna Koulutukseen on valittu kaksi sairaanhoitajaa. Medieco vastasi hoitajien Iääkehoidon koulutus- j a tenttiymparistösta lääkehoidon suunnitelman mukaisesti. Pyhajarven poliklinikan toimintaa haittasivat sisailmaongelmat välisen ajan Pyhajarven paivystys-ja ajanvarausvastaanottojen tilat olivat suijettuina. Parakkitilat otettiin kayttoon Parakeissa huoneiden aanieristykseen on jouduttu puuttumaan. Taydentävat palvelut Röntgen toimi vuonna 2013 sekä Haapajarvella että Pyhajarvella. Haapajarven tk:een hankittiin ultraäänilaite. Selänteen lääkevarastot ja keskusvarastot toimivat vuonna 2013 sekä Haapaj ärvellä että Pyhaj ärvellä. Marras/j oulukuussa 2013 koko Selänteen yhteinen keskusvarasto aboitti Pyhajarvella. Hoitotarvikkeet kilpailutettiin yhdessa Kallion kanssa. Lääkkeet hankittiin Pohj ois-pohj anmaan sairaanhoitopiirin kilpailutuksen mukaisesti. Yhteistyo ja toimitukset lääkekeskusten kesken sujuivat hyvin. Lääkekuljetukset en toimipisteiden välillä 11 HI7

20 hoiti kuijetus Kovalainen Oy ja vain äärimmäisen harvoin jouduttiin turvautumaan ns. hätäratkaisuihin. Terveyskeskusten siivoustyonmitoitukset aloitetiin j oulukuussa 2013 kaikissa muissa Selänteen tk:ssa paitsi Pyhäjärvella. Pyhajarven kaupunki teki vuonna 2013 paatoksen uuden tk:n rakentamisesta. Laboratoriot toimivat kaikissa Selänteen kunnissa nun, että naytteenotto tapahtui lahipalveluna jokaisessa tk:ssa, mutta naytteiden analysointia ei Kärsämäellä. Kuntoutuksessa työmäarä kasvoi mm. osittain siksi, että tekonivelkontrollit (1,5 ja 10 vuotta) siirtyivät Selänteen terveyskeskusten fysioterapeuttien tehtäväksi. Kuntoutuksessa oh kaytossa palveluseteli. Toimintaterapeutti toimi kaikissa Selänteen kunnissa. Han aloitti Kärsämäenja Reisjärven puheterapeutin virkaa ei saatu täytettyä vakinaisesti. Ensihoito Vuoden 2013 alusta ensihoidon j ärj estäminen siirtyi sairaanhoitopiirien Iakisääteiseksi tehtäväksi. Vaikka yhteistyo palveluntuottajien kanssa toimi hyvin, erityistä huomiota on syyta kiinnittää kustannusten huimaan nousuun verrattuna edelliseen vuoteen, paitsi Reisj ärvellä. Tyoterveyshuolto Työterveyshuollon toiminta sujui kohtaiaisen hyvin huolimatta siitä, että henkilökunnasta oh pulaa erityisesti avustavan tyon osalta. Tyoterveyslaakarin avonaiseen virkaan ei ollut yhtäan hakijaa. Lääkärivajettajouduttiin paikkaamaan ostamahia paiveiua ulkopuolisilta ja Selänteen sisältä. Yhden työterveysavustajan ja puolikkaan paiveiusihteerin työpanos ei ole riittävä hoitamaan neljän kunnan aluetta. Koska henkilokuntajoutui tekemään paijon ylitoita, henkilökunnan keskuudessa aikoi nakya myös työuupumusta. Tyoterveyshuoltoon ohisi tarpeellista saada ainakin tyofysioterapeutin ja terveyskeskusavustaj an virat. Painopisteaiueina vuonna 2013 oil tyohahtoisen tyohyvinvoinnin hisääminen asiakasyrityksissa, tasalaatuisen palvehun tarj oaminen kaikkien Selänteen kuntien alueehia ja yhtenaisten toimintatapojen vakiinnuttaminen perehdytyksen, laatutyon ja koulutuksen avuhla. Tyohyvinvointisuunnitehman kehittämiskohteina ohivat johtamisen kehittäminen ja tyonohjaus. ATK-ohjelmien suhteen oil edehleen jonkin verran ongelmia. Tahoudeihisesti tubs parani edehhisestä vuodesta, vaikka vieläkin tehdään negatiivista tulosta. Suun ja hampaiden terveydenhuolto Potihaiden hoitoon pääsy pystyttiin turvaamaan lain asettamissa rajoissa. Sekä potilaat että henkiiökunta ovat tottuneet hiikkumaan Selänteen alueehla. Kesählä 12

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Selänne ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013. Peruspalvelukuntayhtymä S elänne Tarkastuslautakunta. Peruspalvelukuntayhtymä. Jäsenkuntien valtuustoille

Selänne ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013. Peruspalvelukuntayhtymä S elänne Tarkastuslautakunta. Peruspalvelukuntayhtymä. Jäsenkuntien valtuustoille Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HaapajarvH Karsämäki Pyhäjarvi Reisjarvi ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Peruspalvelukuntayhtymä S elänne Tarkastuslautakunta Jäsenkuntien valtuustoille Sisältö 1. Puheenjohtajan

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS /2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Peruspalvelukuntayhtyma Selänne Haapajärvi Karsämaki Pyhajarvi. Reisjärvi ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Peruspalvelukuntayhtyma Selänne Tarkastuslautakunta Jäsenkuntien valtuustoille Sisaltö 1. Puheenjohtajan

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PÖYTÄKIRJA 5/2013 51 Tarkastuslautakunta 28.05.2013 AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-14:55

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-14:55 PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta 2013-2016 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 10:00-14:55 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:20-16:45

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:20-16:45 PÖYTÄKIRJA 3/2016 26 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 10:20-16:45 PAIKKA Reisjärven kunnantalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro VALTUUSTO 4/2011 AIKA: TIISTAI 21.6.2011 KLO 18.00 20.05 PAIKKA: KUNNANTALO, VALTUUSTOSALI Pöytäkirjantarkastajat: Maria Savelainen ja Tatu Säisä Ptk yleisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 6/2014. Aika: Tiistai 27.5.2014 klo 18.45 19.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 6/2014. Aika: Tiistai 27.5.2014 klo 18.45 19.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 6/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 27.5.2014 klo 18.45 19.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Kinnunen Helena, 2. vpja Järvelä Eila, j Kinnunen Irma,

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa).

1) Akuuttivuodeosasto suljetaan vuoden 2014 loppuun 1.7.2014 lukien tai viimeistään elokuun alusta 2014 (säästö 211.000 euroa). Kuntayhtymähallitus 97 23.07.2014 Kuntayhtymähallitus 105 06.08.2014 Kuntayhtymähallitus 112 21.08.2014 Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen supistaminen 249/00.01.02/2014 KYHALL 23.07.2014 97 Kärsämäen

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2016. Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2016. Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 4/2016 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Muhonen Kirsi, 2. vpja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Maanantai klo Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai klo Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 16.11.2015 klo 19.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätös koskien erityistilintarkastusta Ppky Selänteessä tilikausilta 2014 ja 2015

Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätös koskien erityistilintarkastusta Ppky Selänteessä tilikausilta 2014 ja 2015 Kuntayhtymähallitus 136 27.10.2016 Kuntayhtymähallitus 160 24.11.2016 Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätös 3.10.2016 66 koskien erityistilintarkastusta Ppky Selänteessä tilikausilta 2014 ja 2015 145/00.03.01/2016

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2015 62. Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.09.2015. AIKA 23.09.2015 klo 10:00-13:35

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2015 62. Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.09.2015. AIKA 23.09.2015 klo 10:00-13:35 PÖYTÄKIRJA 6/2015 62 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.09.2015 AIKA 23.09.2015 klo 10:00-13:35 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 2/2014 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Helena Kinnunen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS 1 (8) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: tiistai 24.11.2015 klo 10.00 11.00 Paikka: Nivala, kaupungintalo valtuustosali Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Anniina

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS 1 (7) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: keskiviikko 30.11.2016 klo 10.00 11.05 Paikka: Kärsämäki, Frosteruksen koulu Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Teija Myllylä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

- Investointimäärärahaa tarkistettiin alaspäin eurolla.

- Investointimäärärahaa tarkistettiin alaspäin eurolla. Kaupunginhallitus 168 23.05.2017 Kaupunginvaltuusto 36 29.05.2017 Ppky Selänteen tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2016 1925/00.03.01/2017 KHALL 23.05.2017 168 Kuntalain 61 :n mukaan,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2016. Sisällys KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, valtuustosali

KUNNANHALLITUS 17/2016. Sisällys KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, valtuustosali REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 17/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.11.2016 klo 20.45 20.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Muhonen Kirsi, 2. vpja Järvelä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 9/2016. Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 17.00 17.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 9/2016. Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 17.00 17.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 9/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 17.00 17.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Järvelä Eila, j Kinnunen Irma,

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot