TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika Nurmio Merja Paasio Pertti Puhakka Maria Saarela Pekka Sandberg Siv Suominen Ari Huovinen Pentti Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Vahtola Pirjo Leppäkari-Lindberg Marith Heino Paula Hurme Hannu Kallio Hannu Hokka Irma varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen poistui :n 348 aikana. kv:n pj kirkkoherra poistui :n 359 aikana. kirkkoherra poistui :n 357 aikana. kirkkoherra poistui :n 356 aikana. vs.kirkkoherra tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri talousjohtaja Poissa Rinne Heimo puheenjohtaja Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Öhman Björn kirkkoherra Kosola Seppo kiinteistöjohtaja 333 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 335 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 336 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 337 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Ainasoja ja Seija Hemling. 338 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt kirkkolain 10 luvun 4 :n 2 momentin, 11 luvun 9 :n 1 momentin ja 24 luvun 2 :n 1 momentin nojalla 1. vahvistaa Turun Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Turun Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö 2. palauttaa säännön vahvistusmerkinnöin ja 3. lähettää esittelyn tiedoksi kirkkoherralle ja seurakuntaneuvostolle

3 tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n ja 42 :n nojalla olla julistamatta jaettavaksi Piikkiön seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa ajalla seurakunnan seurakuntaneuvoston esittämin perustein. tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n ja 42 :n nojalla olla julistamatta haettavaksi Kaarinan seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävää kanttorin virkaa vuoden 2012 aikana. tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja KirVESTES :n nojalla myöntää Pastori, teol.tri Pasi Jaakkolalle virkavapautta Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (I) virasta ajalle tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla myöntää Pastori Sari Lehdelle virkavapautta Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (II) virasta ajalle kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Harri Ruskeepään suostumuksensa mukaisesti Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (II), sijaiseksi ajaksi tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkolain 6 luvun 8a :n 6 momentin nojalla keskeyttää pastori, teol.tri Jari Laaksosen virkamääräyksen Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan ajaksi toisen viran hoitamista varten ja 2. kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori, teol.tri Jari Laaksosen Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (III) viransijaiseksi ajaksi tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrätä pastori, fil.maist. Antti Pajusen hänen suostumuksensa mukaisesti Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan ajaksi tuomiokapituli on päättänyt

4 kirkkolain 6 luvun 8 a :n 6 momentin nojalla keskeyttää pastori Miika Aholan virkamääräyksen turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (I) virkaan ajaksi ja 2. kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Miika Aholan hänen suostumuksensa mukaisesti saman seurakunnan kappalaisen (I) viransijaiseksi siksi ajaksi, kun virkamääräys seurakuntapastorin (I) virkaan on keskeytettynä. tuomiokapituli on päättänyt 1. pitää muuttumattomana päätöksensä pastori Kimmo Loukialalle myönnetystä virkavapaudesta Maarian seurakunnan kappalaisen (III) virasta ajalle ja vuorotteluvapaata varten ja pastori Saara Palmuselle annetusta määräyksestä pastori Kimmo Loukialan vuorotteluvapaasijaiseksi sekä ajalle että kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä suostumuksensa mukaisesti partori Saara Palmusen Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi ajaksi Porvoon tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt määrätä Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntapastori Malena Björkgrenin suostumuksensa mukaisesti hoitamaan seurakuntapastorin virkaa (100%) samassa seurakunnassa ajalla tuomiokapituli on päättänyt 1. myöntää Turun ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Björn Öhmanille palkallista virkavapaata ajalle määrätä Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntapastori Malena Björkgrenin saman seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle ja saman aikaisesti vapauttaa hänet virkamääräyksestä samalla ajalla. (Palkkaus kirkkoherran peruspalkka 12%) 3. määrätä Turun ruotsalaisen seurakunnan kappalainen Johan Mullon saman seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi oman virkansa ohella ajalle kirkkoherra Björn

5 Pöytäkirjoja Öhmanin ko. kirkkoherran virasta myönnetyn virkavapauden ajaksi. (Oman palkan lisäksi 15 % kirkkoherran peruspalkasta ) - kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 14-29/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 5/ tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Viitaten Porvoon tuomiokapitulin Björn Öhmania koskevaan päätökseen hallintojohtaja totesi, että kirkkoherra Öhmanin virkaan asettaminen tapahtuu ennalta sovittuna ajankohtana Kutsu tilaisuuteen lähetettäneen lähipäivinä. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 339 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 12 / 2012 Yleiskirjeen aiheena on Kirjuri-järjestelmän käyttöönotto. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Kirjuri-järjestelmän tuotantokäytön aloittivat maalis- huhtikuussa 2012 pilotit eli Jyväskylän seurakunta, Oulun keskusrekisteri, Päijät-Hämeen alueellinen keskusrekisteri sekä Mikkelin seudun keskusrekisteri. Toukokuun aikana I käyttöönottovaiheessa Kirjurin tuotantokäyttöön siirtyi 130 seurakunta/keskusrekisteriä. Kirjurin II käyttöönottovaihe on tarkoitus toteuttaa syksyllä Käyttöönottoa ei kuitenkaan aloiteta heti syyskuun alusta lomakauden ollessa vielä käynnissä. Kirjurin I käyttöönottovaiheessa seurakunnat ottivat Kirjurin käyttöön porrastetusti siten, että ensin lähtivät mukaan tukirengasseurakunnat/-keskusrekisterit. Sen jälkeen useampana ryhmänä eri päivänä muut seurakunnat ottivat Kirjurin tuotantokäyttöön. Koska I vaiheen porrastettu käyttöönotto koettiin hyväksi, on tarkoitus myös Kirjurin II käyttöönottovaiheen aikana noudattaa samaa käytäntöä. Tarkem-

6 mat tiedot käyttöönottopäivistä tullaan ilmoittamaan seurakunnille ja keskusrekistereille myöhemmin elo-syyskuun aikana. Lisätietoja antaa tarvittaessa rekisteripäällikkö Inkeri Kranttila ja rekisterijohtaja Mikko Tähkänen, sähköpostiosoite Kirjurin käyttöönotto ei kuitenkaan käytännössä ole sujunut ongelmitta. Vs. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen on lähettänyt asiasta seuraavan selvityksen: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen ja keskusrekisterin johtajan selvityksen tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 340 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 13 / 2012 Yleiskirjeen aiheena ovat taloushallinnon perusohjeiden muutokset ja lukien. Taloushallinnon perusohjeisiin on tehty muutoksia, joilla ne on saatettu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä ja kirjauskäytäntöä. Lisäksi muutoksella varmistetaan kirjanpidon palvelukeskuksessa tehtävien kirjanpitokäytäntöjen yhdenmukaisuus voimaan tulevan uuden tililuettelon ottaa ensisijaisesti käyttöön Kirkon palvelukeskus alkaessaan hoitaa asiakasseurakuntien kirjanpitoja. Kaikkia seurakuntatalouksia koskevat muutokset tulevat voimaan Muutokset koskevat taseen vastaavaa puolen tase-eriä Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ja Rakennukset sekä sen seurauksena käyttötalouden vastaavia tehtäväalueita. Muutokset tase-erissä Kaikkien seurakuntatalouksien tulee lukien merkitä tase-erään Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet vain se omaisuus, joka on tarpeen hautaustoimilain mukaisten yleisten hautausmaiden ylläpidossa ja vainajien hautaamisissa. Tämä tarkoittaa vainajien säilytystiloja, hautausmaahenkilöstön tiloja yms. Siunauskappelit ovat usein sellaisia rakennuksia, joissa on tiloja sekä hautausta varten (vainajien säilytystilat, henkilökunnan tilat yms.) että siunaustilaisuutta varten, joten tase-erästä Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet tulee siirtää tase-erään Rakennukset siunauskappeleista niiden tilojen osuus, joita käytetään vainajien siunaustilaisuuksiin. Tase-

7 erässä Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet aikaisemmin esitetyt siunauskappelien urut siirretään tase-erään Urut. Tase-erään Rakennukset merkitään erikseen kirkolliset rakennukset ja muut rakennukset. Kirkkolain 14 luvun 2 pykälän mukaan Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Kirkkopihaan sekä sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sovelletaan mitä kirkollisista rakennuksista on säädetty tai määrätty. Uuden perusohjeen mukaan tase-erään Rakennukset merkitään omalle tililleen Siunauskappelit siunauskappeleista se osa, jota käytetään vainajien siunaustilaisuuksissa. Ohjeistuksen mukaan tase-erään Rakennukset merkitään myöskin omalle tililleen sellaiset kappelit ja kirkkorakennukset, jotka eivät ole Kirkkolain 14 luvun 2 pykälän mukaisia rakennuksia ja näille perustetaan oma tili Kappelit ja muut kirkkorakennukset. Mikäli kappeleissa ja muissa kirkkorakennuksissa on vainajien säilytystiloja, henkilökunnan tiloja tms. yleisten hautausmaiden ylläpitoon liittyviä tiloja, merkitään niiden osuus tase-erään Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet. Muutokset kustannusten kohdentamisessa Mikäli siunauskappeleissa on tiloja sekä hautausta varten (vainajien säilytystilat, henkilökunnan tilat yms.) että siunaustilaisuutta varten, tulee niiden kustannukset jakaa edellä mainittujen tilojen suhteessa Hautaustoimeen ja Kiinteistötoimeen. Yleiskirjeen edellyttämät toimenpiteet Yleiskirje edellyttää, että seurakuntataloudessa tehdään ohjeistuksen mukaiset kiinteistökohtaiset laskelmat, joiden pohjalta siunauskappelien kustannukset jaetaan alkaen Hautaustoimen ja Kiinteistötoimen kesken sekä siunauskappelien tasearvot puretaan tase-eriin Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ja Rakennukset sekä viimeksi mainitussa tase-erässä vielä erotellaan siunauskappelit omalle tililleen ja kappelit ja muut kirkkorakennukset omalle tililleen. Kiinteistötoimiston tulee tehdä laskenta mennessä. Näin menetellen uuden ohjeistuksen mukaiset kustannusten kohdentamissäännöt voidaan syöttää palkanlaskennnan, sähköisen laskujenkäsittelyn ja sähköisen matkalaskujen käsittelyn atk-järjestelmiin siten, että kohdentaminen tapahtuu virheettömästi alkaen. Laskentaa helpottaa se, että siunauskappelien henkilökunnan palkat sekä sähkö-, lämmitys- ym kiinteistöön liittyvät kustannukset on seurakuntayhtymän hautaustoimen kirjanpidossa jo alkaen eritelty hautaukseen liittyviin ja rakennuksen ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

8 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi yleiskirjeen nro 13 / 2012 ja lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten kiinteistötoimistoon ja taloustoimistoon. Yleiskirje edellyttää, että uudet tase-eriä ja kustannusten kohdentamista koskevat ohjeet otetaan käyttöön Kiinteistötoimiston tulee mennessä tehdä kiinteistökohtaiset laskelmat, joiden pohjalta voidaan toteuttaa seuraavat toimenpiteet: siunauskappelien sekä kappelien ja muiden kirkkorakennusten kustannukset jaetaan kirjanpidossa Hautaustoimen ja Kiinteistötoimen kesken alkaen siunauskappelien sekä kappelien ja muiden kirkkorakennusten tasearvot puretaan tase-eriin Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ja Rakennukset. Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 341 TURUN KAUPUNGIN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JOHTORYHMÄN ALAISTEN TYÖ- RYHMIEN PERUSTAMINEN JA ULKOMAALAISTEN PALVELUN JOHTORYHMÄN LAK- KAUTTAMINEN Turun kaupungin palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä on lakkauttanut ulkomaalaisten palvelun johtoryhmän ja asettanut hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön toteuttamiseksi Hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmän. Johtoryhmässä käsiteltävät asiakokonaisuudet noudattavat asukkaiden hyvinvointiohjelman mukaisia teemoja ja kunnalle kuuluvia tehtäviä. Johtoryhmän alaisuudessa toimii kolme työryhmää, joihin kaupungin hallintokuntien vastuuhenkilöiden lisäksi kutsutaan eri viranomaistahojen ja kolmannen sektorin edustajia. Nuorten ja lasten työryhmään on kutsuttu lapsityönjohtaja Mirkka Torppa ja Ikäihmisten työryhmään lastenohjaaja Kirsi Koivukoski. Työikäisten työryhmään ei seurakuntayhtymän edustajaa ole pyydetty. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa Mirkka Torpan ja Kirsi Koivukosken osallistumaan työaikana edellä esitettyjen työryhmien työskentelyyn. Ilmoitus Mirkka Torpalle, Kirsi Koivukoskelle ja kasvatusasiain keskukselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

9 TYÖILMAPIIRITUTKIMUKSEN TULOSTEN JOHDOSTA TEHDYT KEHITTÄMISTOIMET KAARINAN SEURAKUNNASSA Kevätkesällä 2011 suoritetun työilmapiiritutkimuksen tulokset käytiin läpi kaikissa yksiköissä. Tutkimustulosten kooste ja kaikkien yksikköjen tulokset pääpiirteissään esiteltiin kirkkoneuvostolle Tutkimustulosten hyödyntämisen varmistamiseksi kirkkoneuvosto pyysi kaikilta seurakunnilta ja yksiköiltä 1-3 asiaa, jotka yksikkö ottaa kehityskohteiksi. Kirkkoneuvosto merkitsi kehittämiskohteet tiedoksi ja päätti, että kehittämistoimenpiteiden etenemisestä tulee raportoida kirkkoneuvostolle mennessä. Kaarinan seurakunta ilmoitti kehittämiskohteiksi seuraavat: Kaarinan seurakunta 1. Työn epätasainen jakautuminen 2. Työyhteisön pelisäännöt 3. Varhainen puuttuminen Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto ilmoittaa, että kehityskohteiksi valittuja asioita on käsitelty Romana Managementin / työpsykologi Anneli Romanan johtamassa työyhteisövalmennuksessa aikavälillä marraskuu 2011 maaliskuu Viimeisellä kerralla on sovittu, että asioiden työstämistä jatketaan johtamisen tukiryhmässä sekä työntekijäkokouksissa, varsinkin kausisuunnitteluun liittyvissä pitkissä kokouksissa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston ilmoituksen tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 343 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON AVUSTUSANOMUS TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISPROSESSIEN TOTEUTTAMISEEN Kevätkesällä 2011 suoritetun työilmapiiritutkimuksen tulokset käytiin läpi kaikissa yksiköissä. Tutkimustulosten kooste ja kaikkien yksikköjen tulokset pääpiirteissään esiteltiin kirkkoneuvostolle Tutkimustulosten hyödyntämisen varmistamiseksi kirkkoneuvosto pyysi kaikilta seurakunnilta ja yksiköiltä 1-3 asiaa, jotka yksikkö ottaa kehityskohteiksi.

10 Kirkkoneuvosto merkitsi kehittämiskohteet tiedoksi ja päätti, että kehittämistoimenpiteiden etenemisestä tulee raportoida kirkkoneuvostolle mennessä. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto ilmoitti kehittämiskohteista seuraavaa: Syksyn 2012 alussa käynnistetään kevääseen jatkuvat työyhteisöhankkeet, toinen koko työyhteisölle ja toinen johtavien työntekijöiden muodostamalle johtoryhmälle. Seurakuntaneuvosto pyytää kehittämishankkeeseen 3000 euron avustusta työyhteisön kehittämismäärärahasta. Pöytäkirjanotteessa kehittämisprosessia selostetaan seuraavasti: Martinseurakunnassa käynnistetään syksyllä kaksiosainen työyhteisön kehittämisprosessi, jonka pohjana ovat v tehdyn työilmpiiritutkimuksen esille nostamat kehitettävät asiat. Prosessit liittyvät sekä koko työyhteisön että johtavien työntekijöiden muodostaman johtoryhmän työskentelyn kehittämiseen. Työskentelyt tapahtuvat rinnakkain ja toisiinsa kytkeytyen. Työskentelyprosessit kestävät syksyyn 2013 asti ja niissä käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Kehittämisprosessien kokonaishinta on Kustannuspaikalla on euron määräraha työyhteisöjen kehittämiseen. Siitä on myönnetty yksiköille 1000 euron avustuksia. Martinseurakunnan hakemuksesta ei ilmene seikkoja, minkä vuoksi vakiintuneesta linjasta olisi syytä poiketa. Kirkkoneuvosto päättää myöntää Martinseurakunnalle 1000 euron avustuksen työyhteisöjen kehittämismäärärahasta kustannuspaikalta Ilmoitus Martinseurakunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 344 TURUN JA KAARINAN N SISÄISEN TARKASTUKSEN VUODEN 2011 TARKASTUKSET Tuokko Tilintarkastus Oy:n laatima yhteenveto vuoden 2011 tarkastuksista on seuraava: Liite

11 Tarkastuksen kohteet olivat tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinta ja vuokra-asunnot. Lisäksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n edustaja suoritti yhteistyössä yhteisen kirkkoneuvoston nimittämän kassantarkastajan kanssa kassan ja pankkitilien tarkastukset, joista on laadittu erilliset tarkastuskertomukset. Keskeiset tarkastushavainnot ja suositeltavat toimenpiteet vuoden 2011 tarkastuksesta ovat seuraavat: 1) Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinnan osalta: Havainnot: Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinnan eli oikeuksien myöntämisen, muuttamisen ja peruuttamisen osalta sisäinen valvonta todetaan riittäväksi. Suositukset: Tietojärjestelmien käytön sääntöjen osalta suositellaan, että seurakuntayhtymä arvioi, onko tarpeen päivittää vuonna 2005 hyväksytyt säännöt lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten ja IT-yhteistyöalueen takia. 2) Vuokra-asuntojen osalta: Havainnot: Merkittävä osa vuokrataloista on rakennettu 1960-luvulla ja 1970-luvulla. Korjausvelkaa on mutta systemaattista varautumista korjausinvestointeihin ei ole ollut. Vuokra-asuntojen käyttöaste on korkea, lähellä 100 prosenttia. Asukkaiden vaihtuvuus on noin 10 prosenttia vuodessa. Tämä tarkoittaa, että noin 90 asunnon vuokralaiset vaihtuvat vuosittain. Vuokrarästien periminen on työlästä ja suurten vuokrarästien saaminen on vaikeata, koska samat henkilöt jättävät yleensä muutkin laskut maksamatta. Tästä muodostuu luottotappioriski seurakuntayhtymälle. Suositukset: Vuokrarästien takia tehtävien vapaamuotoisten maksusuunnitelmien sijaan suositellaan kiinteistötoimistossa laadittavaksi vakiolomake maksusuunnitelmille, jotta voidaan varmistaa, että tärkeimmät asiat tulee sovittua ja kirjattua. Lomakkeeseen tulee ottaa sekä vuokranantajan edustajan että vuokralaisen allekirjoitus. Tuokko Tilintarkastus Oy:n vuoden 2012 tarkastussuunnitelman mukaan tarkastuskohteena ovat ostolaskujen käsittelyprosessi sekä matkalaskujen käsittelyprosessi. Kuukausittaiset kassantarkastukset tehdään edelleen yhteistyössä kirkkoneuvoston nimittämän kassantarkastajan kanssa.

12 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Tuokko Tilintarkastus Oy.n laatiman yhteenvedon Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuksen vuoden 2011 tarkastuksista ja päättää lähettää sen tiedoksi kiinteistötoimistoon, taloustoimistoon ja IT-yksikköön. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Tuokko Tilintarkastus Oy.n vuoden 2012 tarkastussuunnitelman mukaan tarkastuskohteena ovat ostolaskujen käsittelyprosessi sekä matkalaskujen käsittelyprosessi. Ilmoitus kiinteistötoimistolle, taloustoimistoon ja IT-yksikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 345 YHTEENVETO TILIKAUDEN TILINTARKASTUKSESTA KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n laatima yhteenveto vuoden 2011 tilintarkastuksesta on seuraava: Liite Muistio ei sisällä Kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 mukaisia huomautuksia tai muistutuksia. Muistion keskeiset seikat ovat seuraavat: Tarkastusryhmä Tilikauden aikaisen ja tilinpäätöstarkastuksen tarkastusryhmä koostuu sekä kokeneista tarkastajista että avustavista tarkastajista. Esko Säilä, JHTT, on päävastuullinen tarkastaja ja Mari Hopeaharju, KHT, on vastuullisen tarkastajan varahenkilö. Lisäksi ryhmässä on kolme muuta tarkastajaa. Tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastuksen suoritti kaksi KPMG:n omaa tietoturva-asiantuntijaa, joiden työn ohjeistaja ja koordinoija oli Esko Säilä, JHTT. Tarkastussuunnitelma Tarkastussuunnitelman laadinnassa on tehty yhteistyötä sisäisen tarkastuksen kanssa. Tilinpäätöstarkastuksen tavoitteena on varmistua keskeisimpien tuloslaskelma- ja tase-erien arvostamisen ja esittämisen oikeellisuudesta. Tilintarkastajalla on ollut käytössään sisäisen tarkastajan yhteenveto tilivuoden 2011 tarkastuksesta. Muistion havainnot ja hallintoviraston vastaukset niihin ovat seuraavat:

13 A ) Sisäisen tarkastajan yhteenveto Tilintarkastajan havainto: 1) Sisäisen valvonnan ohjauksen noudattamiseen tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Hallintoviraston vastaus: Ohjausta sisäiseen valvontaan sisältyy taloustoimiston toimittamaan Talousnaakkaan, joka on viimeksi päivitetty ja on sen vuoksi joiltakin osin vanhentunut. Talousnaakan päivittäminen on taloustoimistossa meneillään. Sisäisen valvonnan koulutusta on järjestetty henkilökunnalle kahdessa koko henkilökunnalle tarkoitetussa yhteisessä koulutustapahtumassa. Ensimmäinen kaikille yhteinen koulutustapahtuma järjestettiin , jolloin osallistujia oli 19 ja toinen , jolloin osallistujia oli 10. Lisäksi taloustoimisto on antanut sisäisen valvonnan ohjeistusta sekä työntekijäkokouksissa että henkilökohtaisena koulutuksena halukkaille. Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2004 käsittelee Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämistä seurakunnissa. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Yleiskirjeen liitteenä on Kirkkohallituksen vuonna 2004 laatima Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa kirjanen. Kirjanen kuuluu seuraavasti: Liite Yleiskirjeessä todetaan mm: Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Tilivelvollisella viranhaltijalla on vastuu valvontatapojen muodostamisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta toiminta-alueellaan. Tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa, joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen, joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon, jonka hallussa on seurakunnan rahavaroja tai muuta omaisuutta tai jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa. Johtavat viranhaltijat ovat aina tilivelvollisia, koska muodollisesti oikein suoritetun delegoinnin jälkeenkin esimiesasemassa olevilla viranhaltijoilla on aina vastuu tarkkailla, toimitaanko annettujen ohjeiden mukaan.

14 Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla. Kirkkoneuvoston kokouksessa on Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2004 merkitty saaduksi. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa kirjanen oli pöytäkirjan mukaan nähtävissä kyseisessä kirkkoneuvoston kokouksessa. Esittelyssä todettiin olevan tarpeellista asettaa asian valmistelua varten työryhmä tai toimikunta ja kirkkoneuvosto päättikin antaa talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistille tehtäväksi sisäisen valvonnan kehittämisen työryhmän tai toimikunnan asettamisen valmistelun, mutta työryhmän tai toimikunnan asettamiseen asti valmistelu ei edennyt. Työryhmän tai toimikunnan asettaminen ei tässä vaiheessa ole aiheellista, koska yksikköjen johtavilla viranhaltijoilla on aina vastuu valvontatapojen muodostamisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta toiminta-alueellaan. Osallistumishalukkuus yhteisiin koulutustilaisuuksiin tästä aiheesta on saadun kokemuksen mukaan varsin vähäistä, joten taloustoimiston tulee edelleen jatkaa henkilökunnan kouluttamista yksikköjen työntekijäkokouksissa. Yleiskirje 30/2004 liitteineen tulee lähettää kaikille yksiköille tiedoksi ja noudatettavaksi. B) Tilikauden aikainen tarkastus Tilintarkastajan havainto: 2) Taloussäännön eivät ole yhdenmukaiset nykyisen kirkkojärjestyksen kanssa. Suositellaan taloussäännön päivittämistä vastaamaan uusimpia kirjanpito-ohjeita ja kirkkojärjestyksen tarkastusta koskevia säännöksiä. Hallintoviraston vastaus: Taloussääntö on päivitetty taloustoimistossa uusimpia kirjanpito-ohjeita ja nykyistä Kirkkojärjestystä noudattaen. Hallintovirastossa meneillään olevan säännöstöjen yhdenmukaistamisprosessin vuoksi taloussääntöä ei ole erikseen tuotu kirkkoneuvostoon vahvistettavaksi. Tilintarkastajan havainto: 3) Tarkastuksessa on käyty läpi yli euron ostolaskuja. Ostolaskut olivat tarkastetuilta osin asianmukaisesti asiatarkastettuja ja hyväksyttyjä. Hallinviraston vastaus: Ostolaskujen Rondo-järjestelmä sisältää ominaisuuden, jonka mukaan laskulla tulee olla kolmiportainen käsittelijäketju eli asiatarkastaja, hyväksyjä ja maksumääräyksen antaja. Sen ansiosta vain asianmukaisesti käsitellyt ostolaskut etenevät maksutoimenpiteisiin asti.

15 C) Tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä toimii IT-yhteistyöalueen isäntäseurakuntana, mikä edellytti Kirkkohallituksen yleiskirjeen 35/2010 mukaista arviointia siitä, toimiiko IT-yhteistyöalue yleisten turvamääräysten mukaisesti ja täyttääkö toiminta kirkon tietoturvamääräysten edellyttämän perusja siirtymätason. Tarkastuksesta on laadittu erillinen päivätty raportti, joka on seuraava: Liite Tilintarkastajan havainto: 4) Turun IT-alueen tietohallinnon ja tietoturvan toiminnot täyttävät Kirkkohallituksen asettaman siirtymätason vaatimuksen 4.1 Palvelinten sovellukset ja käyttöjärjestelmät osa-alueen osalta. Kokonaisuutena tarkastellen IT-alueen tietohallinto ja tietoturva eivät tarkastushetkellä täytä kirkon yleisten tietoturvamääräysten mukaisia siirtymätason tai perustason vaatimuksia mutta seurakuntayhtymä on esittänyt suunnitelman, jonka perusteella se tulee pääosin täyttämään siirtymätason vaatimukset vuoden 2012 aikana. Hallintoviraston vastaus: Tarkastushetkellä ilmoitetuista tietohallinnon ja tietoturvallisuuden puutteista valtaosa on jo korjattu ja loput tulevat kuntoon kuluvan vuoden loppuun mennessä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toimialueliitos tehdään syyskuussa ja Porin seurakuntayhtymän marraskuussa. Näiden liitosten jälkeen työasemapuoli on saatu kokonaan kuntoon. D) Tilinpäätöksen tarkastus Tilintarkastajan havainto: 5) Tilinpäätös on allekirjoitettu Kirkkojärjestyksen 15:9 :n mukaisen määräajan jälkeen. Tilinpäätöksen laadinnan myöhästymiseen on tarkastusyhteisön käsityksen mukaan vaikuttanut taloushallinnon henkilöstön vaihtuvuus ja käytettävissä olevien resurssien määrä. Tilinpäätös sisältää Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaiset osat ja laskelmat. Hallintoviraston vastaus: Kirkkojärjestyksen 15:9 mukaan tilinpäätöksen määräaika on mutta tilinpäätös on allekirjoitettu Taloustoimiston niukat henkilöstöresurssit eivät ole mahdollistaneet määräajan noudattamista, mikä on todettu myös KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n muistiossa. Tilintarkastajan havainto:

16 ) Seurakuntayhtymän toimintakatteen alijäämä on toteutunut arvioitua pienempänä. Yleinen taloudellinen tilanne huomioon ottaen tulee seurakuntayhtymässä kuitenkin jatkaa kontrolloitua taloudenpitoa. Hallintoviraston vastaus: Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on painotettu seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeissa. Tilintarkastajan havainto: 7) Lomapalkkajaksotus on tehty sen suuruisena kuin se jouduttaisiin maksamaan työsuhteiden päättyessä. Tilinpäätösjaksotukset eivät sisällä säästövapaasopimusten mukaisia pitämättömiä lomia. Hallintoviraston vastaus: Taloustoimiston tiedossa olevista pitämättömistä säästölomista johtuva varaustarve on arvion mukaan noin 593 päivää eli noin euroa. Seurakuntayhtymästä puuttuu tällä hetkellä järjestelmä, jolla yksiköissä laadittujen säästövapaasopimusten sisältö ja toisaalta tieto sopimusten nojalla pidetyistä vapaista kulkeutuisi taloustoimiston palkanlaskentaan. Tämä puute tulee pikaisesti korjata. Seuraavaan palkkavarauslaskentaan tullaan sisällyttämään myös varaus pitämättömistä säästölomista. Tilintarkastajan havainto: 8) Kirkollisverokertymä oli arvioidulla tasolla, mutta yhteisövero-osuuksien kokonaismäärä oli budjetoitua merkittävästi suurempi. Verotulojen määrä täsmää verohallinnon ilmoittamaan tilitettyyn määrään. Hallintoviraston vastaus: Kirkollisverokertymäarvio toteutui 99,2-prosenttisesti eli sen suhteen arvio ja kertymä kohtasivat varsin hyvin. Yhteisöverokertymän arvioiminen on huomattavasti hankalampaa eikä kertymän 32 prosentin kasvu edellisestä vuodesta ollut millään tavalla odotettavissa arviota laadittaessa, mikä selittää arvion ylittymisen 45 prosentilla. Kirkollisverokertymä muodostaa 80 prosenttia verokertymästä, joten yhteisöveroarvion näinkään suuri harhaan osuminen ei ole kokonaisuuteen nähden ratkaisevaa. Tilintarkastajan havainto: 9) Vuosikate on muodostunut negatiiviseksi. Satunnaisiin eriin on kirjattu sekä aiempiin tilikausiin kohdistuneet että vuodelta 2011 saadut arvonlisäverojen palautukset. Tilikauden alijäämä on talousarviota pienempi, mutta edellisvuotta suurempi. Hallintoviraston vastaus: Leirikeskustoiminnan arvonlisäverovähennykset tehtiin vuosina arvonlisäveron palautushakemuksilla siten, että vuosien palautukset saatiin vuonna 2005, vuosien palautukset vuonna 2008 ja vuosien palautukset vuonna Kyseiset edellisiin

17 vuosiin kohdistuneet vähennykset kirjattiin satunnaisiin tuottoihin. Vuoden 2010 vähennykset ilmoitettiin joulukuun 2010 valvontailmoituksella ja vuoden 2011 vähennykset ilmoitettiin joulukuun 2011 valvontailmoituksella. Yhteneväisyyden vuoksi myös viimeksi mainitut valvontailmoituksella ilmoitetut vähennykset kirjattiin satunnaisiin tuottoihin. Kaikki aikaisempien vuosien arvonlisäverovähennykset leirikeskustoiminnasta on nyt tehty ja vastaisuudessa tässä aikataulussa on tarkoitus pysyä. Kuluvan vuoden arvonlisäverovähennysten kirjauskäytäntö muutetaan. Tilintarkastajan havainto: 10) Seurakuntayhtymällä ei ole vuoden 2011 aikana valmistunut yksittäistä, erityisen suurta investointi- tai peruskorjauskohdetta. Rahoitusarvopaperit on arvostettu noudattaen kirjanpito-ohjeistusta. Hallintoviraston vastaus: Pysyvien vastaavien ja rahoitusarvopaperien osalta tehtyyn havaintoon ei ole kommentoitavaa. Tilintarkastajan havainto: 11) Seurakuntayhtymän oma pääoma on riittävällä tasolla. Yleinen taloudellinen tilanne huomioon ottaen tulee seurakuntayhtymässä kuitenkin jatkaa kontrolloitua taloudenpitoa. Hallintoviraston vastaus: Oman pääoman ja pitkäaikaisen vieraan pääoman osalta tilintarkastaja muistuttaa toistamiseen kontrolloidusta taloudenpidosta. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on painotettu seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeissa. Tilintarkastajan havainto: 12) Piikkiön hautainhoitorahaston varat eivät riitä hautojen hoidon ylläpitämiseen. Tilanne käy ilmi tilinpäätöksestä. Seurakuntayhtymän tulee etsiä ratkaisua Piikkiön hautainhoitorahaston tilanteeseen vuoden 2012 aikana. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on varoja hautojen hoidon ylläpitämiseen. Hallintoviraston vastaus: Hallintovirastossa työskennellään parhaillaan Piikkiön hautainhoitorahaston tilanteen ratkaisemiseksi. Tilintarkastajan havainto: 13) Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot on yhdistelty konsernitaseeseen ns. rivi riviltä, mikä ei ole Kirkkohallituksen kirjanpito-ohjeiden mukaista. Hallintoviraston vastaus: Kirkkohallituksen ohje konsernitaseen laatimisesta on suurimmaksi osaksi tehty sellaisen seurakuntatalouden näkökulmasta, joka ei ole seurakuntayh-

18 tymä ja joka hoitaa samassa talousyksikössä sekä seurakunnan että hautainhoitorahastojen, lahjoitusrahastojen, kolehtien ja kaikenlaisten vapaiden varojen kirjanpidot. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kaikki erilliskirjanpidot hoidetaan omina taseyksikköinään, joista erityisesti kahdella on taseessaan suuria omaisuuseriä. Hautainhoitorahaston tase oli 64,7 miljoonaa euroa ja Testamenttirahaston tase 6,3 miljoonaa euroa. Talousyksikköjen kesken on tilinpäätöshetkellä useita keskinäisiä saatavia ja velkoja. Kirkkohallituksen ohjetta toimeksiantojen varojen ja pääomien kokonaisuutena esittämisestä konsernitaseessa voidaan pitää perusteltuna, mutta tulee huomioida myös, että keskuskirjanpidon taseessa ja erilliskirjanpitojen taseissa nämä tiedot on jo esitetty ja että keskuskirjanpidon tilinpäätös ja konsernitase yhdessä muodostavat tilinpäätöskokonaisuuden. Vaikka toimeksiantojen varat ja velat esitettäisiin ns. yhdellä rivillä, tulisi keskinäiset saatavat ja velat kuitenkin eliminoida. Tällöin konsernitaseessa ilmoitetut toimeksiantojen varat ja pääomat poikkeaisivat keskuskirjanpidon taseessa esitetyistä. Toimeksiantojen varojen ja pääomien esittäminen konsernitaseessa rivi riviltä yhdisteltynä antaa selkeämmän kuvan niistä omaisuus- ja pääomaeristä, joista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on päätösvalta. Jatkossa toimeksiantojen varat yhteensä ja pääomat yhteensä yhdellä rivillä esitettyinä voidaan esittää konsernitaseen liitetiedoissa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n laatiman yhteenvedon vuoden 2011 tilintarkastuksesta. Kirkkoneuvosto päättää antaa yhteenvedon johdosta KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:lle hallintovirastossa laaditut vastaukset. Kirkkoneuvosto päättää lähettää kaikille yksiköille tiedoksi ja noudatettavaksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen 30/2004 sekä sen liitteenä olevan kirjasen Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa. Kirkkoneuvosto velvoittaa kaikki yksiköt lähettämään kopiot laadituista säästövapaasopimuksista taloustoimistoon sekä ilmoittamaan taloustoimistolle sopimuksen nojalla pidetyt vapaat, jotta siellä ylläpidettävä järjestelmä voidaan pitää ajan tasalla. Ilmoitus seurakunnille ja muille yksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Hallintojohtaja tarkensi esityksen viimeisen kappaleen kuulumaan seuraavasti:

19 Kirkkoneuvosto velvoittaa kaikki yksiköt lähettämään kopiot laadituista säästövapaasopimuksista taloustoimistoon mennessä. Lisäksi yksikköjen tulee ilmoittaa taloustoimistolle sopimuksen nojalla pidetyt vapaat sekä uudet sopimukset viiveettä, jotta siellä ylläpidettävä järjestelmä voidaan pitää ajan tasalla. hyväksyttiin täydennetyssä muodossa. 346 TALOUSSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän nykyinen taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa Kirkkohallituksen yleiskirjeen 18/2004 mukaisin ohjeistuksin. Kirkkohallituksen edellisen ohjeistuksen jälkeen on tullut muutoksia mm. kirkkojärjestykseen, kirjanpitolakiin ja hankintalakiin. Sen vuoksi seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta on valmistellut seurakunnille uuden taloussääntömallin, johon Kirkkohallituksen mallisääntötyöryhmä on ottanut kantaa. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudistetun seurakuntien taloussääntömallin, joka on ollut Kirkkohallituksen yleiskirjeen 39/2010 liitteenä. Taloussääntömalliin on tullut muutoksia mm. seuraavien asioiden osalta: Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälän muutoksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien tarkastamista varten joko vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan taikka näiden sijasta tilintarkastusyhteisön. Luottamushenkilötilintarkastajia ja tilintarkastajien puheenjohtajaa ei enää valita. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä kassavarojen ja arvopaperien tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa ne hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Seurakuntien tilintarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa ja soveltuvin osin tilintarkastuslakia. Taloussääntömallissa on pyritty kiinnittämään huomiota vain oleellisiin asioihin ja kirkkoneuvoston asemaa seurakunnan operatiivisena johtajana on korostettu. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä siitä, että se myös toimii käytännössä. Kirkkoneuvosto vastaa toiminnan ja talouden raportointitapojen kehittämisestä. Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan hankintasäännön. Taloussääntömallin mukaan esimerkiksi talousarvion muutosesitykset kirkkovaltuustolle ovat mahdollisia vain tilivuoden aikana, osto- ja myyntilaskujen sekä muiden tositteiden käsittelyyn osallistuu vähintään kaksi henkilöä ja hautainhoitorahastot hoidetaan samojen säännösten, kaavojen ja ohjeiden mukaan kuin seurakunnan kirjanpito.

20 Taloustoimistossa on valmisteltu ehdotus taloussäännön päivityksestä. Valmistelussa on tarkistettu, etteivät taloussääntö, kirkkoneuvoston ohjesääntö sekä seurakuntatalouden muut ohje- ja johtosäännöt ole keskenään ristiriitaisia tai päällekkäisiä. Uudistettu taloussääntö kuuluu seuraavasti: Liite Vanha kirkkovaltuuston vahvistama taloussääntö kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkovaltuusto päättää taloussäännöstä. Uudesta taloussääntöehdotuksesta pyydettäneen lausunnot seurakuntaneuvostoilta, kiinteistölautakunnalta ja johtokunnilta. Kirkkoneuvosto hyväksyy ehdotuksen taloussäännön päivitykseksi ja päättää pyytää siitä seurakuntaneuvostojen, kiinteistölautakunnan ja johtokuntien lausunnot mennessä. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille, kiinteistölautakunnalle, diakoniatyön johtokunnalle, sielunhoitotyön johtokunnalle ja kasvatusasiain johtokunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 347 (salainen) 348 (salainen) 349 (salainen) 350 (salainen) Talousjohtajan asiat

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 26.3.2013 klo 17.30 19.15 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, 51 alkaen Pihkala

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2013 Kirkkoneuvosto 10.10.2013 1 ( 6 ) Heikki Karjalainen jäsen. Jukka Kämäräinen jäsen

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2013 Kirkkoneuvosto 10.10.2013 1 ( 6 ) Heikki Karjalainen jäsen. Jukka Kämäräinen jäsen Kirkkoneuvosto 10.10.2013 1 ( 6 ) Kokousaika kello 18.00 21.20 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Airi Immonen Sanna Diukman Heikki Karjalainen Juha Korhonen Merja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.4.2013 kello 18.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 NRO 4/2011 Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.3.2011 Maanantai klo 18 20.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kerola

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 14.11.2013 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2009 Kirkkoneuvosto 12.2.2009 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2009 Kirkkoneuvosto 12.2.2009 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2009 Kirkkoneuvosto 12.2.2009 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 12. päivänä helmikuuta kello 10.00 alkaen Seurakuntatalo JÄSENET Sari Heiskanen 17-28 Maija Jakkula 17-28 Markku

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 19.8.2014 klo 17.30 18.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät 41 Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Kurki Anna-Maija Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 584. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 584. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2011 Aika Tiistaina 17. pnä toukokuuta 2011 klo 18.00 20.30 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Heikkinen Marja Härkönen Heli Juka Paula

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2016 Keskiviikko klo 18.00 18.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.1.2015 Keskiviikko klo 18 19.30 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 04/ 2014 Kirkkoneuvosto 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 41 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 04/ 2014 Kirkkoneuvosto 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 41 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 22.04.2014 klo 17.30 - Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 40 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 14.4.2015 klo 17.30-18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(11) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(11) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(11) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen Hannula

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 24.02.2015 1 Aika Tiistaina 24.02.2015 klo 16.00 17.40 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 27 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012 KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot