TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika Nurmio Merja Paasio Pertti Puhakka Maria Saarela Pekka Sandberg Siv Suominen Ari Huovinen Pentti Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Vahtola Pirjo Leppäkari-Lindberg Marith Heino Paula Hurme Hannu Kallio Hannu Hokka Irma varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen poistui :n 348 aikana. kv:n pj kirkkoherra poistui :n 359 aikana. kirkkoherra poistui :n 357 aikana. kirkkoherra poistui :n 356 aikana. vs.kirkkoherra tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri talousjohtaja Poissa Rinne Heimo puheenjohtaja Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Öhman Björn kirkkoherra Kosola Seppo kiinteistöjohtaja 333 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 335 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 336 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 337 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Ainasoja ja Seija Hemling. 338 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt kirkkolain 10 luvun 4 :n 2 momentin, 11 luvun 9 :n 1 momentin ja 24 luvun 2 :n 1 momentin nojalla 1. vahvistaa Turun Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston kohdalla tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty Turun Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostolle uusi ohjesääntö 2. palauttaa säännön vahvistusmerkinnöin ja 3. lähettää esittelyn tiedoksi kirkkoherralle ja seurakuntaneuvostolle

3 tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n ja 42 :n nojalla olla julistamatta jaettavaksi Piikkiön seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa ajalla seurakunnan seurakuntaneuvoston esittämin perustein. tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n ja 42 :n nojalla olla julistamatta haettavaksi Kaarinan seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävää kanttorin virkaa vuoden 2012 aikana. tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja KirVESTES :n nojalla myöntää Pastori, teol.tri Pasi Jaakkolalle virkavapautta Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (I) virasta ajalle tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla myöntää Pastori Sari Lehdelle virkavapautta Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (II) virasta ajalle kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Harri Ruskeepään suostumuksensa mukaisesti Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (II), sijaiseksi ajaksi tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkolain 6 luvun 8a :n 6 momentin nojalla keskeyttää pastori, teol.tri Jari Laaksosen virkamääräyksen Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan ajaksi toisen viran hoitamista varten ja 2. kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori, teol.tri Jari Laaksosen Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (III) viransijaiseksi ajaksi tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrätä pastori, fil.maist. Antti Pajusen hänen suostumuksensa mukaisesti Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan ajaksi tuomiokapituli on päättänyt

4 kirkkolain 6 luvun 8 a :n 6 momentin nojalla keskeyttää pastori Miika Aholan virkamääräyksen turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (I) virkaan ajaksi ja 2. kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Miika Aholan hänen suostumuksensa mukaisesti saman seurakunnan kappalaisen (I) viransijaiseksi siksi ajaksi, kun virkamääräys seurakuntapastorin (I) virkaan on keskeytettynä. tuomiokapituli on päättänyt 1. pitää muuttumattomana päätöksensä pastori Kimmo Loukialalle myönnetystä virkavapaudesta Maarian seurakunnan kappalaisen (III) virasta ajalle ja vuorotteluvapaata varten ja pastori Saara Palmuselle annetusta määräyksestä pastori Kimmo Loukialan vuorotteluvapaasijaiseksi sekä ajalle että kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä suostumuksensa mukaisesti partori Saara Palmusen Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi ajaksi Porvoon tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt määrätä Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntapastori Malena Björkgrenin suostumuksensa mukaisesti hoitamaan seurakuntapastorin virkaa (100%) samassa seurakunnassa ajalla tuomiokapituli on päättänyt 1. myöntää Turun ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Björn Öhmanille palkallista virkavapaata ajalle määrätä Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntapastori Malena Björkgrenin saman seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle ja saman aikaisesti vapauttaa hänet virkamääräyksestä samalla ajalla. (Palkkaus kirkkoherran peruspalkka 12%) 3. määrätä Turun ruotsalaisen seurakunnan kappalainen Johan Mullon saman seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi oman virkansa ohella ajalle kirkkoherra Björn

5 Pöytäkirjoja Öhmanin ko. kirkkoherran virasta myönnetyn virkavapauden ajaksi. (Oman palkan lisäksi 15 % kirkkoherran peruspalkasta ) - kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 14-29/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 5/ tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Viitaten Porvoon tuomiokapitulin Björn Öhmania koskevaan päätökseen hallintojohtaja totesi, että kirkkoherra Öhmanin virkaan asettaminen tapahtuu ennalta sovittuna ajankohtana Kutsu tilaisuuteen lähetettäneen lähipäivinä. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 339 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 12 / 2012 Yleiskirjeen aiheena on Kirjuri-järjestelmän käyttöönotto. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Kirjuri-järjestelmän tuotantokäytön aloittivat maalis- huhtikuussa 2012 pilotit eli Jyväskylän seurakunta, Oulun keskusrekisteri, Päijät-Hämeen alueellinen keskusrekisteri sekä Mikkelin seudun keskusrekisteri. Toukokuun aikana I käyttöönottovaiheessa Kirjurin tuotantokäyttöön siirtyi 130 seurakunta/keskusrekisteriä. Kirjurin II käyttöönottovaihe on tarkoitus toteuttaa syksyllä Käyttöönottoa ei kuitenkaan aloiteta heti syyskuun alusta lomakauden ollessa vielä käynnissä. Kirjurin I käyttöönottovaiheessa seurakunnat ottivat Kirjurin käyttöön porrastetusti siten, että ensin lähtivät mukaan tukirengasseurakunnat/-keskusrekisterit. Sen jälkeen useampana ryhmänä eri päivänä muut seurakunnat ottivat Kirjurin tuotantokäyttöön. Koska I vaiheen porrastettu käyttöönotto koettiin hyväksi, on tarkoitus myös Kirjurin II käyttöönottovaiheen aikana noudattaa samaa käytäntöä. Tarkem-

6 mat tiedot käyttöönottopäivistä tullaan ilmoittamaan seurakunnille ja keskusrekistereille myöhemmin elo-syyskuun aikana. Lisätietoja antaa tarvittaessa rekisteripäällikkö Inkeri Kranttila ja rekisterijohtaja Mikko Tähkänen, sähköpostiosoite Kirjurin käyttöönotto ei kuitenkaan käytännössä ole sujunut ongelmitta. Vs. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen on lähettänyt asiasta seuraavan selvityksen: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen ja keskusrekisterin johtajan selvityksen tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 340 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 13 / 2012 Yleiskirjeen aiheena ovat taloushallinnon perusohjeiden muutokset ja lukien. Taloushallinnon perusohjeisiin on tehty muutoksia, joilla ne on saatettu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä ja kirjauskäytäntöä. Lisäksi muutoksella varmistetaan kirjanpidon palvelukeskuksessa tehtävien kirjanpitokäytäntöjen yhdenmukaisuus voimaan tulevan uuden tililuettelon ottaa ensisijaisesti käyttöön Kirkon palvelukeskus alkaessaan hoitaa asiakasseurakuntien kirjanpitoja. Kaikkia seurakuntatalouksia koskevat muutokset tulevat voimaan Muutokset koskevat taseen vastaavaa puolen tase-eriä Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ja Rakennukset sekä sen seurauksena käyttötalouden vastaavia tehtäväalueita. Muutokset tase-erissä Kaikkien seurakuntatalouksien tulee lukien merkitä tase-erään Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet vain se omaisuus, joka on tarpeen hautaustoimilain mukaisten yleisten hautausmaiden ylläpidossa ja vainajien hautaamisissa. Tämä tarkoittaa vainajien säilytystiloja, hautausmaahenkilöstön tiloja yms. Siunauskappelit ovat usein sellaisia rakennuksia, joissa on tiloja sekä hautausta varten (vainajien säilytystilat, henkilökunnan tilat yms.) että siunaustilaisuutta varten, joten tase-erästä Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet tulee siirtää tase-erään Rakennukset siunauskappeleista niiden tilojen osuus, joita käytetään vainajien siunaustilaisuuksiin. Tase-

7 erässä Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet aikaisemmin esitetyt siunauskappelien urut siirretään tase-erään Urut. Tase-erään Rakennukset merkitään erikseen kirkolliset rakennukset ja muut rakennukset. Kirkkolain 14 luvun 2 pykälän mukaan Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Kirkkopihaan sekä sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sovelletaan mitä kirkollisista rakennuksista on säädetty tai määrätty. Uuden perusohjeen mukaan tase-erään Rakennukset merkitään omalle tililleen Siunauskappelit siunauskappeleista se osa, jota käytetään vainajien siunaustilaisuuksissa. Ohjeistuksen mukaan tase-erään Rakennukset merkitään myöskin omalle tililleen sellaiset kappelit ja kirkkorakennukset, jotka eivät ole Kirkkolain 14 luvun 2 pykälän mukaisia rakennuksia ja näille perustetaan oma tili Kappelit ja muut kirkkorakennukset. Mikäli kappeleissa ja muissa kirkkorakennuksissa on vainajien säilytystiloja, henkilökunnan tiloja tms. yleisten hautausmaiden ylläpitoon liittyviä tiloja, merkitään niiden osuus tase-erään Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet. Muutokset kustannusten kohdentamisessa Mikäli siunauskappeleissa on tiloja sekä hautausta varten (vainajien säilytystilat, henkilökunnan tilat yms.) että siunaustilaisuutta varten, tulee niiden kustannukset jakaa edellä mainittujen tilojen suhteessa Hautaustoimeen ja Kiinteistötoimeen. Yleiskirjeen edellyttämät toimenpiteet Yleiskirje edellyttää, että seurakuntataloudessa tehdään ohjeistuksen mukaiset kiinteistökohtaiset laskelmat, joiden pohjalta siunauskappelien kustannukset jaetaan alkaen Hautaustoimen ja Kiinteistötoimen kesken sekä siunauskappelien tasearvot puretaan tase-eriin Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ja Rakennukset sekä viimeksi mainitussa tase-erässä vielä erotellaan siunauskappelit omalle tililleen ja kappelit ja muut kirkkorakennukset omalle tililleen. Kiinteistötoimiston tulee tehdä laskenta mennessä. Näin menetellen uuden ohjeistuksen mukaiset kustannusten kohdentamissäännöt voidaan syöttää palkanlaskennnan, sähköisen laskujenkäsittelyn ja sähköisen matkalaskujen käsittelyn atk-järjestelmiin siten, että kohdentaminen tapahtuu virheettömästi alkaen. Laskentaa helpottaa se, että siunauskappelien henkilökunnan palkat sekä sähkö-, lämmitys- ym kiinteistöön liittyvät kustannukset on seurakuntayhtymän hautaustoimen kirjanpidossa jo alkaen eritelty hautaukseen liittyviin ja rakennuksen ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

8 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi yleiskirjeen nro 13 / 2012 ja lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten kiinteistötoimistoon ja taloustoimistoon. Yleiskirje edellyttää, että uudet tase-eriä ja kustannusten kohdentamista koskevat ohjeet otetaan käyttöön Kiinteistötoimiston tulee mennessä tehdä kiinteistökohtaiset laskelmat, joiden pohjalta voidaan toteuttaa seuraavat toimenpiteet: siunauskappelien sekä kappelien ja muiden kirkkorakennusten kustannukset jaetaan kirjanpidossa Hautaustoimen ja Kiinteistötoimen kesken alkaen siunauskappelien sekä kappelien ja muiden kirkkorakennusten tasearvot puretaan tase-eriin Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ja Rakennukset. Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 341 TURUN KAUPUNGIN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JOHTORYHMÄN ALAISTEN TYÖ- RYHMIEN PERUSTAMINEN JA ULKOMAALAISTEN PALVELUN JOHTORYHMÄN LAK- KAUTTAMINEN Turun kaupungin palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä on lakkauttanut ulkomaalaisten palvelun johtoryhmän ja asettanut hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön toteuttamiseksi Hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmän. Johtoryhmässä käsiteltävät asiakokonaisuudet noudattavat asukkaiden hyvinvointiohjelman mukaisia teemoja ja kunnalle kuuluvia tehtäviä. Johtoryhmän alaisuudessa toimii kolme työryhmää, joihin kaupungin hallintokuntien vastuuhenkilöiden lisäksi kutsutaan eri viranomaistahojen ja kolmannen sektorin edustajia. Nuorten ja lasten työryhmään on kutsuttu lapsityönjohtaja Mirkka Torppa ja Ikäihmisten työryhmään lastenohjaaja Kirsi Koivukoski. Työikäisten työryhmään ei seurakuntayhtymän edustajaa ole pyydetty. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa Mirkka Torpan ja Kirsi Koivukosken osallistumaan työaikana edellä esitettyjen työryhmien työskentelyyn. Ilmoitus Mirkka Torpalle, Kirsi Koivukoskelle ja kasvatusasiain keskukselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

9 TYÖILMAPIIRITUTKIMUKSEN TULOSTEN JOHDOSTA TEHDYT KEHITTÄMISTOIMET KAARINAN SEURAKUNNASSA Kevätkesällä 2011 suoritetun työilmapiiritutkimuksen tulokset käytiin läpi kaikissa yksiköissä. Tutkimustulosten kooste ja kaikkien yksikköjen tulokset pääpiirteissään esiteltiin kirkkoneuvostolle Tutkimustulosten hyödyntämisen varmistamiseksi kirkkoneuvosto pyysi kaikilta seurakunnilta ja yksiköiltä 1-3 asiaa, jotka yksikkö ottaa kehityskohteiksi. Kirkkoneuvosto merkitsi kehittämiskohteet tiedoksi ja päätti, että kehittämistoimenpiteiden etenemisestä tulee raportoida kirkkoneuvostolle mennessä. Kaarinan seurakunta ilmoitti kehittämiskohteiksi seuraavat: Kaarinan seurakunta 1. Työn epätasainen jakautuminen 2. Työyhteisön pelisäännöt 3. Varhainen puuttuminen Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto ilmoittaa, että kehityskohteiksi valittuja asioita on käsitelty Romana Managementin / työpsykologi Anneli Romanan johtamassa työyhteisövalmennuksessa aikavälillä marraskuu 2011 maaliskuu Viimeisellä kerralla on sovittu, että asioiden työstämistä jatketaan johtamisen tukiryhmässä sekä työntekijäkokouksissa, varsinkin kausisuunnitteluun liittyvissä pitkissä kokouksissa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston ilmoituksen tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 343 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON AVUSTUSANOMUS TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISPROSESSIEN TOTEUTTAMISEEN Kevätkesällä 2011 suoritetun työilmapiiritutkimuksen tulokset käytiin läpi kaikissa yksiköissä. Tutkimustulosten kooste ja kaikkien yksikköjen tulokset pääpiirteissään esiteltiin kirkkoneuvostolle Tutkimustulosten hyödyntämisen varmistamiseksi kirkkoneuvosto pyysi kaikilta seurakunnilta ja yksiköiltä 1-3 asiaa, jotka yksikkö ottaa kehityskohteiksi.

10 Kirkkoneuvosto merkitsi kehittämiskohteet tiedoksi ja päätti, että kehittämistoimenpiteiden etenemisestä tulee raportoida kirkkoneuvostolle mennessä. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto ilmoitti kehittämiskohteista seuraavaa: Syksyn 2012 alussa käynnistetään kevääseen jatkuvat työyhteisöhankkeet, toinen koko työyhteisölle ja toinen johtavien työntekijöiden muodostamalle johtoryhmälle. Seurakuntaneuvosto pyytää kehittämishankkeeseen 3000 euron avustusta työyhteisön kehittämismäärärahasta. Pöytäkirjanotteessa kehittämisprosessia selostetaan seuraavasti: Martinseurakunnassa käynnistetään syksyllä kaksiosainen työyhteisön kehittämisprosessi, jonka pohjana ovat v tehdyn työilmpiiritutkimuksen esille nostamat kehitettävät asiat. Prosessit liittyvät sekä koko työyhteisön että johtavien työntekijöiden muodostaman johtoryhmän työskentelyn kehittämiseen. Työskentelyt tapahtuvat rinnakkain ja toisiinsa kytkeytyen. Työskentelyprosessit kestävät syksyyn 2013 asti ja niissä käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Kehittämisprosessien kokonaishinta on Kustannuspaikalla on euron määräraha työyhteisöjen kehittämiseen. Siitä on myönnetty yksiköille 1000 euron avustuksia. Martinseurakunnan hakemuksesta ei ilmene seikkoja, minkä vuoksi vakiintuneesta linjasta olisi syytä poiketa. Kirkkoneuvosto päättää myöntää Martinseurakunnalle 1000 euron avustuksen työyhteisöjen kehittämismäärärahasta kustannuspaikalta Ilmoitus Martinseurakunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 344 TURUN JA KAARINAN N SISÄISEN TARKASTUKSEN VUODEN 2011 TARKASTUKSET Tuokko Tilintarkastus Oy:n laatima yhteenveto vuoden 2011 tarkastuksista on seuraava: Liite

11 Tarkastuksen kohteet olivat tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinta ja vuokra-asunnot. Lisäksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n edustaja suoritti yhteistyössä yhteisen kirkkoneuvoston nimittämän kassantarkastajan kanssa kassan ja pankkitilien tarkastukset, joista on laadittu erilliset tarkastuskertomukset. Keskeiset tarkastushavainnot ja suositeltavat toimenpiteet vuoden 2011 tarkastuksesta ovat seuraavat: 1) Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinnan osalta: Havainnot: Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinnan eli oikeuksien myöntämisen, muuttamisen ja peruuttamisen osalta sisäinen valvonta todetaan riittäväksi. Suositukset: Tietojärjestelmien käytön sääntöjen osalta suositellaan, että seurakuntayhtymä arvioi, onko tarpeen päivittää vuonna 2005 hyväksytyt säännöt lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten ja IT-yhteistyöalueen takia. 2) Vuokra-asuntojen osalta: Havainnot: Merkittävä osa vuokrataloista on rakennettu 1960-luvulla ja 1970-luvulla. Korjausvelkaa on mutta systemaattista varautumista korjausinvestointeihin ei ole ollut. Vuokra-asuntojen käyttöaste on korkea, lähellä 100 prosenttia. Asukkaiden vaihtuvuus on noin 10 prosenttia vuodessa. Tämä tarkoittaa, että noin 90 asunnon vuokralaiset vaihtuvat vuosittain. Vuokrarästien periminen on työlästä ja suurten vuokrarästien saaminen on vaikeata, koska samat henkilöt jättävät yleensä muutkin laskut maksamatta. Tästä muodostuu luottotappioriski seurakuntayhtymälle. Suositukset: Vuokrarästien takia tehtävien vapaamuotoisten maksusuunnitelmien sijaan suositellaan kiinteistötoimistossa laadittavaksi vakiolomake maksusuunnitelmille, jotta voidaan varmistaa, että tärkeimmät asiat tulee sovittua ja kirjattua. Lomakkeeseen tulee ottaa sekä vuokranantajan edustajan että vuokralaisen allekirjoitus. Tuokko Tilintarkastus Oy:n vuoden 2012 tarkastussuunnitelman mukaan tarkastuskohteena ovat ostolaskujen käsittelyprosessi sekä matkalaskujen käsittelyprosessi. Kuukausittaiset kassantarkastukset tehdään edelleen yhteistyössä kirkkoneuvoston nimittämän kassantarkastajan kanssa.

12 Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Tuokko Tilintarkastus Oy.n laatiman yhteenvedon Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuksen vuoden 2011 tarkastuksista ja päättää lähettää sen tiedoksi kiinteistötoimistoon, taloustoimistoon ja IT-yksikköön. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Tuokko Tilintarkastus Oy.n vuoden 2012 tarkastussuunnitelman mukaan tarkastuskohteena ovat ostolaskujen käsittelyprosessi sekä matkalaskujen käsittelyprosessi. Ilmoitus kiinteistötoimistolle, taloustoimistoon ja IT-yksikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 345 YHTEENVETO TILIKAUDEN TILINTARKASTUKSESTA KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n laatima yhteenveto vuoden 2011 tilintarkastuksesta on seuraava: Liite Muistio ei sisällä Kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 mukaisia huomautuksia tai muistutuksia. Muistion keskeiset seikat ovat seuraavat: Tarkastusryhmä Tilikauden aikaisen ja tilinpäätöstarkastuksen tarkastusryhmä koostuu sekä kokeneista tarkastajista että avustavista tarkastajista. Esko Säilä, JHTT, on päävastuullinen tarkastaja ja Mari Hopeaharju, KHT, on vastuullisen tarkastajan varahenkilö. Lisäksi ryhmässä on kolme muuta tarkastajaa. Tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastuksen suoritti kaksi KPMG:n omaa tietoturva-asiantuntijaa, joiden työn ohjeistaja ja koordinoija oli Esko Säilä, JHTT. Tarkastussuunnitelma Tarkastussuunnitelman laadinnassa on tehty yhteistyötä sisäisen tarkastuksen kanssa. Tilinpäätöstarkastuksen tavoitteena on varmistua keskeisimpien tuloslaskelma- ja tase-erien arvostamisen ja esittämisen oikeellisuudesta. Tilintarkastajalla on ollut käytössään sisäisen tarkastajan yhteenveto tilivuoden 2011 tarkastuksesta. Muistion havainnot ja hallintoviraston vastaukset niihin ovat seuraavat:

13 A ) Sisäisen tarkastajan yhteenveto Tilintarkastajan havainto: 1) Sisäisen valvonnan ohjauksen noudattamiseen tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Hallintoviraston vastaus: Ohjausta sisäiseen valvontaan sisältyy taloustoimiston toimittamaan Talousnaakkaan, joka on viimeksi päivitetty ja on sen vuoksi joiltakin osin vanhentunut. Talousnaakan päivittäminen on taloustoimistossa meneillään. Sisäisen valvonnan koulutusta on järjestetty henkilökunnalle kahdessa koko henkilökunnalle tarkoitetussa yhteisessä koulutustapahtumassa. Ensimmäinen kaikille yhteinen koulutustapahtuma järjestettiin , jolloin osallistujia oli 19 ja toinen , jolloin osallistujia oli 10. Lisäksi taloustoimisto on antanut sisäisen valvonnan ohjeistusta sekä työntekijäkokouksissa että henkilökohtaisena koulutuksena halukkaille. Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2004 käsittelee Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämistä seurakunnissa. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Yleiskirjeen liitteenä on Kirkkohallituksen vuonna 2004 laatima Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa kirjanen. Kirjanen kuuluu seuraavasti: Liite Yleiskirjeessä todetaan mm: Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Tilivelvollisella viranhaltijalla on vastuu valvontatapojen muodostamisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta toiminta-alueellaan. Tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa, joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen, joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon, jonka hallussa on seurakunnan rahavaroja tai muuta omaisuutta tai jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa. Johtavat viranhaltijat ovat aina tilivelvollisia, koska muodollisesti oikein suoritetun delegoinnin jälkeenkin esimiesasemassa olevilla viranhaltijoilla on aina vastuu tarkkailla, toimitaanko annettujen ohjeiden mukaan.

14 Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla. Kirkkoneuvoston kokouksessa on Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2004 merkitty saaduksi. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa kirjanen oli pöytäkirjan mukaan nähtävissä kyseisessä kirkkoneuvoston kokouksessa. Esittelyssä todettiin olevan tarpeellista asettaa asian valmistelua varten työryhmä tai toimikunta ja kirkkoneuvosto päättikin antaa talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistille tehtäväksi sisäisen valvonnan kehittämisen työryhmän tai toimikunnan asettamisen valmistelun, mutta työryhmän tai toimikunnan asettamiseen asti valmistelu ei edennyt. Työryhmän tai toimikunnan asettaminen ei tässä vaiheessa ole aiheellista, koska yksikköjen johtavilla viranhaltijoilla on aina vastuu valvontatapojen muodostamisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta toiminta-alueellaan. Osallistumishalukkuus yhteisiin koulutustilaisuuksiin tästä aiheesta on saadun kokemuksen mukaan varsin vähäistä, joten taloustoimiston tulee edelleen jatkaa henkilökunnan kouluttamista yksikköjen työntekijäkokouksissa. Yleiskirje 30/2004 liitteineen tulee lähettää kaikille yksiköille tiedoksi ja noudatettavaksi. B) Tilikauden aikainen tarkastus Tilintarkastajan havainto: 2) Taloussäännön eivät ole yhdenmukaiset nykyisen kirkkojärjestyksen kanssa. Suositellaan taloussäännön päivittämistä vastaamaan uusimpia kirjanpito-ohjeita ja kirkkojärjestyksen tarkastusta koskevia säännöksiä. Hallintoviraston vastaus: Taloussääntö on päivitetty taloustoimistossa uusimpia kirjanpito-ohjeita ja nykyistä Kirkkojärjestystä noudattaen. Hallintovirastossa meneillään olevan säännöstöjen yhdenmukaistamisprosessin vuoksi taloussääntöä ei ole erikseen tuotu kirkkoneuvostoon vahvistettavaksi. Tilintarkastajan havainto: 3) Tarkastuksessa on käyty läpi yli euron ostolaskuja. Ostolaskut olivat tarkastetuilta osin asianmukaisesti asiatarkastettuja ja hyväksyttyjä. Hallinviraston vastaus: Ostolaskujen Rondo-järjestelmä sisältää ominaisuuden, jonka mukaan laskulla tulee olla kolmiportainen käsittelijäketju eli asiatarkastaja, hyväksyjä ja maksumääräyksen antaja. Sen ansiosta vain asianmukaisesti käsitellyt ostolaskut etenevät maksutoimenpiteisiin asti.

15 C) Tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä toimii IT-yhteistyöalueen isäntäseurakuntana, mikä edellytti Kirkkohallituksen yleiskirjeen 35/2010 mukaista arviointia siitä, toimiiko IT-yhteistyöalue yleisten turvamääräysten mukaisesti ja täyttääkö toiminta kirkon tietoturvamääräysten edellyttämän perusja siirtymätason. Tarkastuksesta on laadittu erillinen päivätty raportti, joka on seuraava: Liite Tilintarkastajan havainto: 4) Turun IT-alueen tietohallinnon ja tietoturvan toiminnot täyttävät Kirkkohallituksen asettaman siirtymätason vaatimuksen 4.1 Palvelinten sovellukset ja käyttöjärjestelmät osa-alueen osalta. Kokonaisuutena tarkastellen IT-alueen tietohallinto ja tietoturva eivät tarkastushetkellä täytä kirkon yleisten tietoturvamääräysten mukaisia siirtymätason tai perustason vaatimuksia mutta seurakuntayhtymä on esittänyt suunnitelman, jonka perusteella se tulee pääosin täyttämään siirtymätason vaatimukset vuoden 2012 aikana. Hallintoviraston vastaus: Tarkastushetkellä ilmoitetuista tietohallinnon ja tietoturvallisuuden puutteista valtaosa on jo korjattu ja loput tulevat kuntoon kuluvan vuoden loppuun mennessä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toimialueliitos tehdään syyskuussa ja Porin seurakuntayhtymän marraskuussa. Näiden liitosten jälkeen työasemapuoli on saatu kokonaan kuntoon. D) Tilinpäätöksen tarkastus Tilintarkastajan havainto: 5) Tilinpäätös on allekirjoitettu Kirkkojärjestyksen 15:9 :n mukaisen määräajan jälkeen. Tilinpäätöksen laadinnan myöhästymiseen on tarkastusyhteisön käsityksen mukaan vaikuttanut taloushallinnon henkilöstön vaihtuvuus ja käytettävissä olevien resurssien määrä. Tilinpäätös sisältää Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaiset osat ja laskelmat. Hallintoviraston vastaus: Kirkkojärjestyksen 15:9 mukaan tilinpäätöksen määräaika on mutta tilinpäätös on allekirjoitettu Taloustoimiston niukat henkilöstöresurssit eivät ole mahdollistaneet määräajan noudattamista, mikä on todettu myös KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n muistiossa. Tilintarkastajan havainto:

16 ) Seurakuntayhtymän toimintakatteen alijäämä on toteutunut arvioitua pienempänä. Yleinen taloudellinen tilanne huomioon ottaen tulee seurakuntayhtymässä kuitenkin jatkaa kontrolloitua taloudenpitoa. Hallintoviraston vastaus: Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on painotettu seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeissa. Tilintarkastajan havainto: 7) Lomapalkkajaksotus on tehty sen suuruisena kuin se jouduttaisiin maksamaan työsuhteiden päättyessä. Tilinpäätösjaksotukset eivät sisällä säästövapaasopimusten mukaisia pitämättömiä lomia. Hallintoviraston vastaus: Taloustoimiston tiedossa olevista pitämättömistä säästölomista johtuva varaustarve on arvion mukaan noin 593 päivää eli noin euroa. Seurakuntayhtymästä puuttuu tällä hetkellä järjestelmä, jolla yksiköissä laadittujen säästövapaasopimusten sisältö ja toisaalta tieto sopimusten nojalla pidetyistä vapaista kulkeutuisi taloustoimiston palkanlaskentaan. Tämä puute tulee pikaisesti korjata. Seuraavaan palkkavarauslaskentaan tullaan sisällyttämään myös varaus pitämättömistä säästölomista. Tilintarkastajan havainto: 8) Kirkollisverokertymä oli arvioidulla tasolla, mutta yhteisövero-osuuksien kokonaismäärä oli budjetoitua merkittävästi suurempi. Verotulojen määrä täsmää verohallinnon ilmoittamaan tilitettyyn määrään. Hallintoviraston vastaus: Kirkollisverokertymäarvio toteutui 99,2-prosenttisesti eli sen suhteen arvio ja kertymä kohtasivat varsin hyvin. Yhteisöverokertymän arvioiminen on huomattavasti hankalampaa eikä kertymän 32 prosentin kasvu edellisestä vuodesta ollut millään tavalla odotettavissa arviota laadittaessa, mikä selittää arvion ylittymisen 45 prosentilla. Kirkollisverokertymä muodostaa 80 prosenttia verokertymästä, joten yhteisöveroarvion näinkään suuri harhaan osuminen ei ole kokonaisuuteen nähden ratkaisevaa. Tilintarkastajan havainto: 9) Vuosikate on muodostunut negatiiviseksi. Satunnaisiin eriin on kirjattu sekä aiempiin tilikausiin kohdistuneet että vuodelta 2011 saadut arvonlisäverojen palautukset. Tilikauden alijäämä on talousarviota pienempi, mutta edellisvuotta suurempi. Hallintoviraston vastaus: Leirikeskustoiminnan arvonlisäverovähennykset tehtiin vuosina arvonlisäveron palautushakemuksilla siten, että vuosien palautukset saatiin vuonna 2005, vuosien palautukset vuonna 2008 ja vuosien palautukset vuonna Kyseiset edellisiin

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.6.2007 klo 18.00 20.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.3.2013 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot