EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014"

Transkriptio

1 NRO 6/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Maanantai klo PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta Raimo Kiviranta Mikko Kylämarttila Hilkka Lammila Tapani Nurmi Veikko Paavilainen Hannu Ranne Auli Saarinen Tuula Tuuppa Riikka Vahanen Veera Viilto Tero POISSA Jalava Taina MUUT SAAPUVILLA OLLEET Juhola Seppo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Outi Töykkälä pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Hannu Paavilainen Auli Ranne ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa Jukka Kemppainen, puheenjohtaja

2 KOKOUSKUTSU Sivu 2 Kirkkoneuvosto 6/2014 KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00, kahvitus KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 111 KOKOUKSEN AVAUS 112 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 113 N TARKASTUS 114 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KOLEHTISUUNNITELMA DIAKONIAMERKKI 117 ISADORA REUNAN VIRKAVAPAUS 118 MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN 119 KOHDENTAMATTOMIEN LÄHETYSVAROJEN JAKOPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN KEHITYSVAMMAISTYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA SUOSITUKSET SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ, SUOJAVAATETUKSESTA JA TYÖPAIKKARUOKAILUN JÄRJESTÄMISESTÄ SEURAKUNNASSA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUSARVIO-OHJEET VUODELLE HINNERJOEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 2/ HONKILAHDEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 2/ LÄHETYSTYÖN VASTUURYHMÄN NRO 2/ IT-ALUEEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN NRO 1/ LASKU ASBESTITYÖSTÄ KIUKAISTEN KIRKON VESIKATON UUDELLEEN MAALAUKSEN TAKUUTARKASTUS 131 KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN ALAPARKKIPAIKAN LIITTYMÄT 132 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 133 ILMOITUSASIAT 134 MYYNTITAPPIOKSI KIRJAAMINEN 135 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JAVALITUSOSOITUS 136 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen

3 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 112 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 113 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannu Paavilainen ja Auli Ranne. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 114 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn Mikko Kivirannan ilmoittama tiedotusasia.

4 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu KOLEHTISUUNNITELMA Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman seurakunnassa niiden päiväjumalanpalveluskohteiden suhteen, joita ei kirkkohallitus eikä tuomiokapituli ole ennakkoon määrännyt (KJ 2:8, 1.mom., KL 22 1.mom:n kohta 9). LIITE 1 Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää 1) vahvistaa liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle ja 2) antaa kirkkoherralle luvan poiketa kolehtisuunnitelmasta perustellusta syystä. 116 DIAKONIAMERKKI Kehitysvammaistyön pastori Heikki Mäkelä on tehnyt Euran seurakunnalle ehdotuksen diakoniamerkin myöntämisestä Raila Rosendahlille. Seurakunnan diakoniatyöntekijät puoltavat tätä diakoniamerkin myöntämistä. Liitteenä Heikki Mäkelältä tullut ehdotus. LIITE 2 Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto myöntää Raila Rosendahlille diakoniamerkin. 117 ISADORA REUNAN VIRKAVAPAUS Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päätöksellään ( , N:o 172) myöntänyt pastori Isadora Reunalle virkavapautta Euran seurakunnan seurakuntapastorin (I) virasta ajalle Päätöksessä todetaan samalla, että hänelle aiemmin myönnetty osittainen virkavapaus päättyy Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto 1) katsoo tuomiokapitulin päätöksen saatetuksi tietoon ja 2) päättää, ettei virkavapauden ajaksi oteta sijaista. Työtehtävät jaetaan muiden pappien kesken.

5 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN Seurakunnassa on tällä hetkellä määräaikainen seurakuntapastorin (III) virka, jota on hoitanut Jani Laaksonen. Kirkkovaltuusto perusti viran ajalle Kun seurakunnan seurakuntapastorin (I) virkavapaan ajaksi ei oteta sijaista ja toisaalta seurakuntarakenteen selkiytyminen näyttää kestävän, on Euran seurakunnassa hyvä perustaa edelleen määräaikainen seurakuntapastorin virka ajalle Seurakunnan talous antaa myös mahdollisuuden määräaikaisen viran perustamiseksi. Määräaikaisen seurakuntapastorin tehtäväkohtainen palkka on vaativuusryhmän 601 mukainen. Tuomiokapituliin lähetetään ilmoitus viran perustamisesta kirkkovaltuuston päätettyä asiasta. Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1) kirkkovaltuusto perustaa Euran seurakuntaan määräaikaisen seurakuntapastorin (III) viran ajalle viran tehtäväkohtainen palkka on vaativuusryhmän 601 mukainen, ja 2) Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen pastori Jani Laaksoselle. 119 KOHDENTAMATTOMIEN LÄHETYSVAROJEN JAKOPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN Lähetyksen vastuuryhmä on kokouksessaan käsitellyt kohdentamattomien lähetysvarojen jakoprosentteja. Muistio kokouksesta on asialistan liitteenä. Kaikki yhteistyökumppanit (lähetysjärjestöt) ovat sitoutuneet noudattamaan kirkon lähetystyön periaatteita. Lähetyspiirit voivat edelleen kohdentaa omia tulojaan omiksi kokemiinsa kohteisiin (esim. srk:n eri nimikkokohteet ja nimikkolähetit). Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2014 kohdentamattomat lähetysvarat jaetaan seuraavasti: SLS 32%, SLEY 12%, SPS 3%, SEKL 33%, ELK 10%, SANSA 10%.

6 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu KEHITYSVAMMAISTYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Esityslistan liitteenä ovat Satakunnan seurakuntien kehitysvammaistyön toimintakertomus ja tilipäätöstiedot vuodelta 2013 sekä vuoden 2014 talousarvio ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma. Kyseessä on Satakunnan seurakuntien sopimusten perusteella yhteisesti kustannettu toiminta, joka hallinnollisesti on Ulvilan seurakunnan alaista. Ulvilan seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt toimintakertomuksen Liitteessä on myös laskelmat sopijaseurakuntien lopullisista maksuosuuksista vuodelta 2013 sekä ennakkomaksut vuodelle LIITE 3 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Satakunnan seurakuntien kehitysvammaistyön toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2013 sekä talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan myös laskelmat sopijaseurakuntien lopullisista maksuosuuksista vuodelta 2013 sekä ennakkomaksut vuodelle 2014.

7 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestä JUKO ry. ja Kirkon alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkioita papeille ja kanttoreille esityslistan liitteenä olevan suositussopimuksen mukaisesti. LIITE 4 Kirkkovaltuusto päättää toimituspalkkioiden suuruudesta hyväksyessään suositussopimuksen. Papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5 luvun mukaiseen pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen antaman päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Tätä sopimusta ei sovelleta toimituksen tai tehtävän suorittajaan, jolla ei ole edellä määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia varten seurakunta vahvistaa tämän sopimuksen yhteydessä palkkiot, jotka ovat sopimuksen palkkioita alempia. Suositussopimuksen liitteiden euromäärät ovat samat kuin edellisessä sopimuksessa. Tekstiosaan sisältyy muutos. Suosituksen 2 :n 2 momentin mukaan toimituspalkkiota voidaan tietyissä tilanteissa maksaa myös seurakunnan omalle henkilöstölle. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suositussopimuksen toimituspalkkioista, ja koska tämä suositussopimus ei koske sanottua alemman kelpoisuuden omaavia toimituksen suorittajia, määrää heidän palkkionsa 10 % alle tämän suosituksen mukaisten palkkioiden. Suositussopimus tulee voimaan Euran seurakunnassa SUOSITUKSET SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ, SUOJAVAATETUKSESTA JA TYÖPAIKKARUOKAILUN JÄRJESTÄMISESTÄ SEURAKUNNASSA Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen voimaantullessa tulivat voimaan myös sopimukseen sisältyvät uudistetut suositukset (KirVESTES liitteet ja liite 19). Suositusten uudistetut tekstit eivät sisällä materiaalisia muutoksia lukuun ottamatta suositusta toimituspalkkioista (liite 19). Kirkon työmarkkinalaitos suosittaa kuitenkin, että seurakunnat tekisivät päätöksen KirVESTES mukaisten suositustekstien käyttöönotosta. LIITTEET 5-7 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suosituksen sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa liitteen 5 mukaisena, suosituksen suojavaatetuksesta seurakunnassa liitteen 6 mukaisena, ja suosituksen työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassa liitteen 7 mukaisena.

8 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkoneuvoston jäsenille jaetaan ennen kokousta talousarvion toteutuminen asti. Talousarvion toteutuminen sisältää tuloslaskelman, käyttötalousosan toteutumavertailun, investointien toteutumavertailun sekä rahoituslaskelman. LIITE 8 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen asti. 124 TALOUSARVIO-OHJEET VUODELLE 2015 Kirkkoneuvosto antaa vuosittain viranhaltijoille ja vastuuryhmille ohjeita seuraavan vuoden talousarvion valmisteluun. Heikkojen talousnäkymien ja yleisen epävarmuuden vallitessa lähtökohtana on, ettei työalojen toimintamäärärahoihin tehdä korotuksia. Esityslistan liitteenä on talouspäällikön laatima esitys talousarvio-ohjeiksi vuodelle LIITE 9 Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvio-ohjeet vuodelle 2015 liitteen 9 mukaisina. Kirkkoneuvosto antaa ohjeet myös vuokrien ja hautaustoimeen liittyvien maksujen mahdollisesta korottamisesta. Hyväksyttiin yksimielisesti talouspäällikön laatimat talousarvio-ohjeet vuodelle LIITE 9.

9 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu HINNERJOEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 2/2014 Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2014 on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Harjunummen kappelissa. LIITE 10 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/ HONKILAHDEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 2/2014 Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2014 on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Honkilahden seurakuntakodilla. LIITE 11 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Honkilahden kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 2/ LÄHETYSTYÖN VASTUURYHMÄN NRO 2/2014 Lähetystyön vastuuryhmän pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2014 on esityslistan liitteenä. Vastuuryhmän kokous pidettiin Kiukaisten seurakuntakodilla. LIITE 12 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan lähetystyön vastuuryhmän pöytäkirja nro 2/2014.

10 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu IT-ALUEEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN NRO 1/2014 Esityslistan liitteenä on Turun arkkihiippakunnan IT-alueen johtokunnan kokouksen pöytäkirja nro 1/2014. Johtokunnan kokous on pidetty Huittisten seurakuntakeskuksessa. LIITE 13 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi IT-alueen johtokunnan kokouksen pöytäkirja nro 1/ LASKU ASBESTITYÖSTÄ Euran seurakunta on saanut Janle om. Jani Lehtonen -nimiseltä yritykseltä päivätyn laskun, suuruudeltaan 7799,60 euroa. Lasku koskee Kiukaisten seurakuntakodin putkien läpivientien porausta asbestityönä ja putkiston puhdistusta Poraukset ja puhdistukset liittyvät Kiukaisten seurakuntakodin käyttövesi- ja lämpöjohtojen uusimisurakkaan. Seurakunnalla oli sopimus LVI-Helin Oy:n kanssa urakasta. Jani Lehtonen toteaa, että raportti jäi kirjoittamatta, eikä siitä ole lähetetty laskua. Laskutuksen viivästys johtuu masennuksesta. Putkiurakoitsijalle (LVI-Helin Oy) lähetettiin siltä osalta lasku, mikä kuului heidän putkiurakkaan, jos työn olisi voinut suorittaa putkimies. Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu varmistaa, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehtia, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä. LVI-Tekniikka A.Koskinen Oy laati aikoinaan urakan LVI-työselityksen. Työselityksen yleistä osiossa todetaan: Vanhat laitteistot ja putkistot puretaan putkiurakoitsijan toimesta (laitteistot ja putkistot eivät sisällä asbestia). Reikienporaukset (puu- ja betonirakenne) tekee putkiurakoitsija. LVI-Tekniikka A. Koskinen Oy:n Ari Koskinen on antanut kirjallisen lausunnon: Kiukaisten seurakuntakodin lämpö- ja vesijohtolinjojen seinään tulevien reikien merkkauksen yhteydessä todettiin seinälevyjen sisältävän asbestia (lujalevy). Reikien poraukset jouduttiin tekemään asbestityönä ja teettämään asbestinpurkuluvun omaavalla yrityksellä. Kohteesta ei ollut laadittu asbestinkartoitusta. Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokousmuistiossa on asiasta seuraavanlainen merkintä: Kiukaisten seurakuntakodilla teetetään seinärakenteiden asbestikartoitus. Asbestityöt kestävät noin 3-4 päivää ja ne suoritetaan viikolla 40. Asbestitöistä johtuvat lisäkustannukset lämpö- ja vesijohtotöihin ovat noin euroa. Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää, onko lasku maksukelpoinen. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta, ja päätti jättää asian pöydälle. Asiasta pyydetään lisäselvitystä.

11 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu KIUKAISTEN KIRKON VESIKATON UUDELLEEN MAALAUKSEN TAKUUTARKASTUS Esityslistan liitteenä on pöytäkirja Kiukaisten kirkon vesikaton uudelleen maalauksen takuutarkastuksesta Takuutarkastuksessa sovittiin, että vakuudet voidaan palauttaa, kun valvoja on osaltaan hyväksynyt korjaustoimenpiteet suoritetuiksi. LIITE 14 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan ja hyväksytään pöytäkirja Kiukaisten kirkon vesikaton uudelleen maalauksen takuutarkastuksesta KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN ALAPARKKIPAIKAN LIITTYMÄT Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että se tekisi kunnanhallitukselle anomuksen kahdesta liittymästä Kauttuan seurakuntakodin alaparkkipaikalle. Seurakuntapuutarhuri Antero Ryhti selvittää asiaa kokoukseen mennessä. Kirkkoneuvosto pyytää sekä lapsi- ja perhetyön että kasvatustyön vastuuryhmiltä mielipidettä Kauttuan seurakuntakodin alaparkkipaikan uudistamisesta. Toni Tupala piirtää vaihtoehdot, jossa toisessa on kaksi liittymää, ja toisessa on levennetty nykyistä liittymää.

12 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. 1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 12/2014: turvallisuusvastuut kesän matkoilla ja leireillä 13/2014: seurakunnan osallistuminen arkkipiispan muotokuvan kustannuksiin 14/2014: vapautukset rippikoulumaksuista 15/2014: vuosilomien siirrot (sairauslomien vuoksi) 16/2014: tiekirkon (Eura) ovien sulkeminen tiekirkkopäivinä klo /2014: ehtoollisen jaossa avustamiseen luvan antaminen (kesätyöntekijät) 18/2014: vuosiloman antaminen 19/2014: vuosiloman antaminen 20/2014: vuosiloman antaminen 21/2014: vuosiloman siirto 22/2014: palkaton virkavapaa (kaksi päivää) 2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 8/2014: pakastekaapin hankkiminen Mannilan kesäkodille 9/2014: 12 kuukauden määräaikaistili, pääoma ,57 euroa, avattu Euran Nordeaan ajalle Korko kiinteä 1,2 %. 10/2014: 12 kuukauden määräaikaistili, pääoma euroa, avattu Huittisten Säästöpankkiin ajalle Korko kiinteä 1,38 %. 11/2014: palkaton virkavapaa (kaksi päivää) 12/2014: Honkilahden ja Hinnerjoen kirkon suntion sijaisuuden hoito /2014: Honkilahden ja Hinnerjoen kirkon suntion sijaisuuden hoito /2014: 12 kuukauden määräaikaistili, pääoma euroa, avattu Huittisten Säästöpankkiin ajalle Korko kiinteä 1,2 %. 3. Vastaavan lastenohjaajan tekemät päätökset: 8/2014: Sijaisen ottaminen koululaisten iltapäiväkerhoon /2014: Sijaisen ottaminen koululaisten aamupäiväkerhoon Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätös: 3/2014: Kausityöntekijät, ryhmä 3

13 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu ILMOITUSASIAT Kirkkoherra: Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Sunnuntai on Viron ystävyysseurakunnan, Rannamoisan, sunnuntai. Rannamoisasta tulee noin kymmenen seurakuntalaisen ryhmä. Euran kirkossa klo 10 messussa saarna kirkkoherra Aarre Kimmel ja samoin klo 18 sanajumalanpalveluksessa Kiukaisten kirkossa. Mannilassa alkaa klo 14 ystävyysseurakuntatilaisuus, johon kutsutaan kaikkia luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia, vastuunkantajia ja kaikkia seurakuntalaisia. 2. Väestötietoja Euran seurakunnasta ajalla : seurakuntaan liittyi 17 henkilöä, 6 miestä ja 11 naista seurakunnasta erosi 29 henkilöä, 19 miestä ja 10 naista 3. Kirkkohallituksen täysistunto on (94 ) vahvistanut Euran seurakunnan kirkkovaltuuston tekemän päätöksen 6, jossa valtuusto hyväksyi Hinnerjoen kirkon pääportaan korjaussuunnitelmat ottaen huomioon Museoviraston lausunnon edellyttämät suunnitelman tarkennukset. 4. Seurakunta on tehnyt Turvatiimin kanssa sopimuksen hälytysvalvonnasta. Sopimus on voimassa lähtien. 5. Seurakunnan keväällä lahjoittamat stipendit on saanut Euran yhteiskoulun oppilas Tia-Maria Hallikas, Kiukaisten yhteiskoulun oppilas Fanni Knihti ja Euran lukion ylioppilas Paavo Poskiparta. 6. Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset pidetään ja Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset pidetään ja Kanttori Janne Silvola on ollut isyysvapaalla , josta palkallista

14 Kirkkoneuvosto 6/ Tark. Sivu MYYNTITAPPIOKSI KIRJAAMINEN Seurakunnalla on erääntyneitä saatavia yhteensä 958,88. Saatavat koostuvat vuokra- ja hautauslaskuista 719,88; päiväkerhomaksuista 30,- sekä virkatodistuslaskuista 209,-. Saatavat ovat edelleen perinnässä. Kirkkoneuvosto hyväksyy, että 958,88 euroa kirjataan myyntitappioiksi. 135 MIKKO KIVIRANNAN TIEDOTUSASIA Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta kertoi Hinnerjoen kirkon ulkopuolen maalaus- ja korjaustyön tilanteesta. Urakka-aikaa on jäljellä viisi viikkoa, ja maalaus on alkamassa, jos olosuhteet sen sallivat OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kirkkoneuvoston kokouksen klo

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 NRO 12/2011 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 27.12.2011 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 NRO 2/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.2.2014 Maanantai klo 18 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012 Aika: 22.11.2012 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2012

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2012 12/2012 Yhteinen 20.11.2012 181 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskuksen salissa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 LOHJA Tiistaina 20.11.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Pirjo Aho Seppo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ 26.11.2012/ 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai 26.11.2012 klo 18.00 21.04 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 5.11.2014, kello 17.30-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot