KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS"

Transkriptio

1 RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOS TUTKIMUSSELOSTUS TRT/2102/2012 KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS

2 1 (17) (17 sivua + 5 liitesivua) Tilaaja Kankaanpään kaupunki Marja Vaajasaari Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36, Kankaanpää Tehtävä Kankaanpään keskustan koulun kuntotutkimus Tutkimusryhmä Professori, tekn. toht. Matti Pentti Projektipäällikkö, dipl.ins. Jommi Suonketo Tutkija, dipl.ins. Toni Pakkala Tutkija, dipl.ins. Petri Annila Tutkimusapulainen, tekn. kand. Tero Marttila Tutkimusapulainen, tekn. kand. Kari Saastamoinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos PL Tampere Puhelin (03) (TTY:n vaihde) Faksi (03) Jakelu Kankaanpään kaupunki / Marja Vaajasaari Tutkimusryhmä TTY / Rakennustekniikan laitoksen arkisto

3 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Tutkimuksen tausta Kohderakennus Tutkimuksen sisältö A-osassa tehdyt havainnot ja tulokset kerroksen opetustilat Liikuntasali kerroksen opetustilat Kylpyhuoneen seinä Eteistilan lattiarakenne Opetustila Vesikaton läpiviennit B-osassa tehdyt havainnot ja tulokset Lämmityspatterit Kellarikerroksen puutyöluokka Kellarikerroksen varastotila Opettajanhuoneen katto (3. kerros) Ullakkotilan paisuntasäiliö ja luokka Luokka A-osan toimenpidesuositukset Liikuntasali kerroksen opetustilat Kylpyhuoneen seinä Lattiarakenteet Viemärien tuuletusputket ullakkotilassa Vesikaton läpiviennit B-osan toimenpidesuositukset Lämmityspatterit Kellarikerroksen puutyöluokka Kellarikerroksen varastotila Opettajanhuoneen katto (3. kerros) Ullakkotilan paisuntasäiliö ja luokka Luokka Viemärien tuuletusputket ullakkotilassa... 16

4 3 (17) 1 YLEISTÄ 1.1 Tutkimuksen tausta Kankaanpään kaupungin teknisen keskuksen johtaja Marja Vaajasaari on pyytänyt Tampereen teknilliseltä yliopistolta (TTY) asiantuntija-apua sisäilmaongelmien syiden selvittämiseksi ja korjaustarpeen sekä toimenpidesuosituksien määrittämiseksi. Tutkimuksen painoalueita kohdennettiin sekä käyttäjien havaintojen että alkukatselmuksen ja kenttätutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Tutkimusresurssit kohdennettiin niihin tiloihin ja rakenteisiin, joilla katsottiin olevan suurin vaikutus rakennuksen korjausten kannalta. Tutkimuksen lähtötietoina toimivat TTY:lle toimitetut kohteen pohjakuvat sekä tutkimusryhmän laatiman vauriohavaintolomakkeen eli käyttäjähavaintokyselyn tulokset. Tämän lisäksi tutustuttiin tarkemmin työselityksiin sekä tietoihin aiemmista korjauksista. 1.2 Kohderakennus Kohderakennus on vuonna 1954 rakennettu massiivitiilirunkoinen koulu. Rakenteet ovat aikakaudelle ja rakennustyypille tavanomaisia. Maanvaraisen alapohjan lisäksi rakennuksesta löytyy sekä osittain että kokonaan maanvastaisia seinärakenteita. Rakennus sijaitsee Kankaanpään keskustassa ja se on rakennettu luode-kaakko suuntaisesti. Rakennuksen asuntolapäädyssä (A-osassa) sijaitsevat liikuntatilat sekä kolmessa kerroksessa asunnoista opetustiloiksi muunnettuja tiloja. Alkuperäinen koulusiipi (B-osa) koostuu kellarikerroksesta ja neljästä maanpäällisestä opetuskerroksesta. Kuva 1.1 Kankaanpään keskustan koulun sijainti

5 4 (17) 2 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ Kankaanpäässä pidetyn katselmuksen perusteella laadittuun tutkimussuunnitelmaan / tarjoukseen on sisällytetty seuraavat tutkimuksen osa-alueet: asbestikartoituksen löytöjen vaikutuksen arviointi liikuntasalin tulevan korjauksen toteutustavan tarkempi arviointi ja ohjeistus alustava vauriokartoitus ja akuuttien korjaustoimenpiteiden ohjeistus vauriohavaintokyselyn toteuttaminen kuntotutkimusten kohdentamiseksi tutkimusten tarkempi suunnittelu alustavan kartoituksen ja vauriohavaintokyselyn perusteella keskeisten rakenteiden selvittäminen korjaussuunnittelun pohjaksi tarkemmat rakenteiden kuntoa selvittävät tutkimukset. Alustavan suunnitelman mukaan välipohjarakenteiden kuntoa tutkitaan avaamalla 3-4 kohdasta ja maksimissaan 10 mikrobiologisen materiaalinäytteen avulla. havaintojen ja lähtötietojen analyysi ja sen pohjalta toimenpidesuositusten esittäminen akuutteihin ja peruskorjausvaiheen toimenpiteisiin jaoteltuna raportointi tilaajan niin halutessa TTY:n edustaja tulee esittelemään tulokset tilaajalle kokouksessa tai tiedotustilaisuudessa Aikataulu Suoritettu alkukatselmus tutkittavassa kohteessa. Vauriohavaintokyselyn toteuttaminen ja lähtöaineiston hankinta sekä näiden tietojen analysointi ja tutkimuksen alustava suunnittelu Annettu tutkimussuunnitelma / -tarjous kuntotutkimusten sisällöstä Kuntotutkimukset Jälkikatselmus ja lisänäytteiden otto.

6 5 (17) 3 A-OSASSA TEHDYT HAVAINNOT JA TULOKSET kerroksen opetustilat Opetustilassa maalipinnan todettiin hilseilleen katosta, parvekkeenovista ja ikkunakarmeista. Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa luokkatiloista ei löydetty koholla olevia lukemia. Luokkatilan katosta mitattiin betonirakenteen huokosilman suhteellinen kosteuspitoisuus RH-mittarilla. Kyseisen arvon (RH = 38,7 %) ei todettu olevan koholla. Hilseily sijoittui lähelle ulkoseiniä, missä rakenne voi talvisin jäähtyä. Ovi- sekä ikkunakarmien maalipinnat olivat vanhoja. Luokkatilan viereisen toimistotilan katosta mitattiin pintakosteudenosoittimella korkeita lukemia, mutta näiden todettiin johtuvan kattopaneelin alumiinikalvosta. Rakenne levytyksen alla oli tutkimuskohdassa kuiva. 3.2 Liikuntasali Ullakolta otetusta liikuntasalin yläpohjan koksikuonanäytteestä ei löydetty asbestia työterveyslaitoksen elektronimikroskooppianalyysissa (ks. liite 1). Myöskään liikuntasalin lattiasta otetussa näytteessä ei havaittu asbestia (ks. liite 2, näytteet 5 ja 6). Lisäksi tutkittiin pukuhuoneen lattiasta otettu näyte (ks. liite 2, näyte 7), joka sekään ei sisältänyt asbestia. Liikuntasalin seinällä on akustiikkalevyjä, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia. Osa näistä levyistä on vaurioituneita iskujen seurauksena, mikä mahdollistaa asbestikuitujen leviämisen huoneilmaan kerroksen opetustilat Lattiasta mahdollisesti aiheutuvia sisäilmaongelmia on pyritty ehkäisemään tiivistämällä lattian ja seinän liitos lattialistojen kohdalta silikonilla. Tiivistys on kuitenkin epäonnistunut tai jäänyt tekemättä vaikeammin tavoitettavissa kohdissa (patterien, pistorasioiden yms. alapuolella). Alla olevassa kuvassa 3.1 on esitetty tiivistys opetustilassa 307. Kuva 3.1 Epäonnistunut tiivistys opetustilassa 307

7 6 (17) Kuvassa 3.2 on esitetty asuntopäädyn, A-osan, kolmannen kerroksen opetustilat ja niistä tehtyjä havaintoja käsittelevät alaluvut Kylpyhuoneen seinä Eteistila Opetustila 305 Kuva 3.2 A-osan 3. kerroksen opetustilat Kylpyhuoneen seinä WC:n porrastilan vastaisessa seinässä todettiin pintakosteusosoittimella koholla olevia lukemia. Kohonneet arvot sijoittuivat maalipinnan hilseilyn ja laattojen pullistuman ympäristöön. Korkeimmat arvot todettiin seinän yläreunassa. Koholla olevia lukemia seinässä havaittiin myös porrastilan puolella vastaavalla (neljännen ja viidennen askelman) kohdalla sekä ullakkotilan lattiassa kyseisen kohdan yläpuolelta. Porrastilassa seinän maalipinta näytti uusitulta ongelma-alueen alapuolella. Pintakosteudenosoittimella tutkittuna paikattu rakenne oli tutkimushetkellä kuiva. Ullakkotilassa ongelma paikantui viemärin tuuletusputken ympärille. Vastaava ongelma havaittiin B-osan luokan 402 yläpuolella paisuntasäiliön kohdalla (vrt. luku 4.5) Eteistilan lattiarakenne Lattiarakenteeseen tehtiin avaus, josta lattiarakenteeksi todettiin seuraava: 3 mm muovimatto (nykyinen lattiapinta) 12 mm lastulevy 3 mm vanha muovimatto 5 mm kova puukuitulevy lattian kantavat puurakenteet Orgaaninen materiaali (lastulevy) on riskirakenne kahden vesihöyryä läpäisemättömän rakennekerroksen (muovimatot) välissä. Sisäilmaongelmia voi myös aiheuttaa muovimattojen kiinnitykseen käytetty liima. Liima ei pääse kuivumaan tiiviiden pintojen välistä, mikä voi aiheuttaa päästöjä sisäilmaan. Lattiaan tehdyn rakenneavauksen kautta täyteaineessa tai

8 7 (17) pintamateriaaleissa ei aistinvaraisesti havaittu merkkejä kosteusvaurioista tai sisäilmaongelman aiheuttajista Opetustila 305 Kattopinnassa havaittiin lievää maalipinnan hilseilyä, mutta pintakosteusosoittimella suoritetussa kartoituksessa ei löydetty koholla olevia arvoja. Luokan seinustalla sijainneen matalan kirjahyllyn alle tehtiin välipohjaan rakenneavaus, josta välipohjarakenteeksi todettiin: 3 mm muovimatto (nykyinen lattiapinta) 3 mm vanha muovimatto 8 mm kova puukuitulevy 30 mm ponttilauta 50x94 mm puukoolaus > 230 mm ilmaväli täyte (sekalaista materiaalia, koksikuonaa, rakennusjätettä) betoninen alalaatta Liiman käyttäminen kahden vesihöyryä läpäisemättömän rakennekerroksen välissä voi aiheuttaa sisäilmaongelmia, koska liimamassa ei pääse kuivumaan suunnitellusti. Lattian täyteaineessa ei havaittu merkkejä kosteusvaurioista tai sisäilmaongelman aiheuttajista. Välipohjan täytteestä otettiin näyte asbestianalyysiin ja todettiin, ettei se sisällä asbestia (ks. liite 2, näyte 8). 3.4 Vesikaton läpiviennit A-osan vesikatolla havaittiin silmämääräisesti, ettei kaikkia tuuletusputkia ja vanhoja tiilihormeja ole suojattu sateelta, mikä voi johtaa kosteuden kertymiseen näihin rakenteisiin sateiden yhteydessä. Havaintoa tuki pintakosteusmittarilla ullakkotilan ja porraskäytävän välisestä seinästä tehdyt mittaukset hormien ja tuuletusputken kohdalta, joissa oli havaittavissa selkeästi kosteita alueita.

9 8 (17) 4 B-OSASSA TEHDYT HAVAINNOT JA TULOKSET 4.1 Lattiat ja lämmitysverkosto Punertavat magnesiamassalattiat ja lämmitysverkosto olivat alkuperäisiä ja teknisen käyttöikänsä päässä. Magnesiamassan todettiin sisältävän asbestia (ks. liite 2, näyte 9). Lattiassa on paikallisia vauriokohtia (pääasiassa patterilinjojen alla, mutta myös esim. tauluseinustoilla), joista lähtee ontto koputusääni, mikä viittaa kosteusrasituksen takia alustasta irronneeseen lattiapinnoitteeseen (ns. kopo). Lisänäytteiden oton yhteydessä 7.8. havaittiin 2. kerroksen luokassa 221 parhaillaan vuotava patteri. Vuotokohdaksi todettiin patterista poistuvan veden sulkutulppa. Vanhat vesivuodot ilmenevät magnesiamassalattiassa näkyvinä valumajälkinä. Alla olevassa kuvassa 4.1 on esitetty luokan 221 tuore vuotokohta. Kuva luokassa 221 todettu vuotava lämmityspatteri Ongelman johdosta B-osan kaikki lämmityspatterit käytiin läpi, jolloin löydettiin seuraavanlaisia sulkutulppia: luokan 221 tavoin ruostuneet sulkutulpat, joiden alapuolella lattiassa on valumajälkiä tai -vaurioita ehjän maalipinnan omaavat pölyttömät sulkutulpat, joiden alapuolella lattiassa on valumajälkiä tai -vaurioita ehjän maalipinnan omaavat pölyiset sulkutulpat, joiden alapuolella ei ole valumajälkiä tai -vaurioita osassa luokkaa uusi muovimatto peittää mahdolliset valumajäljet. Näistä löytyi yhtälailla sekä ruosteisia että puhtaita sulkutulppia. Luokan 221 vuotokohta oli ainoa tuore vesivuoto, mutta ainakin kahteen ensin mainituista patterin sulkutulppatyypeistä on liittynyt vesivuotoja. Luokasta 222 otettiin ruosteisen sulkutulpan alta mikrobinäyte magnesiamassasta. Näytteen analysoi Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen Aerobiologian yksikkö (ks. liite 3). Tulosta ei pidetä normaalista poikkeavana eikä todennäköisenä laajojen sisäilmaongelmien aiheuttajana. Kuvassa 4.2 on esitetty luokan 222 näytteenottokohdan yläpuolella ollut ruosteinen sulkutulppa.

10 9 (17) Kuva 4.2 Luokan 222 ruosteinen sulkutulppa 4.2 Kellarikerroksen puutyöluokka Alkukatselmuksessa B-osan kellarikerroksen puutyöluokan (tilat 026, 027 ja 028) ja viereisen keittiön varaston (tila 030) seinän alaosassa todettiin akuutti kosteusvaurio. Vaurio keskittyi koillisjulkisivun maanvastaisen seinän alaosiin rakennuksen ulkopuolella sijainneiden sadevesikaivojen kohdalle. Kuvassa 4.3 on esitetty tilojen 026 ja 027 välinen ulkoseinän vastainen nurkkaus alkukatselmuksessa Kuva 4.3 Puutyöluokan märkä maanvastainen seinärakenne (kuvattu ) Alkukatselmuksen yhteydessä tutkittiin maanvastaisen seinän rakenne ja todettiin, ettei siinä ole kosteusvaurioille erityisen herkkiä materiaaleja tai rakennekerroksia. Tyypillisesti kuivan tilan seinätasoitteet kuitenkin mahdollistavat mikrobien kasvun. Seinärakenne todettiin sisäpinnasta lukien seuraavanlaiseksi:

11 10 (17) Vaalea sisäpinnan tasoite 130 mm Tiilimuuraus 5 10 mm Piki tms. musta materiaali, kosteudeneristys Betoni Varsinaiseen kuntotutkimusajankohtaan mennessä pintatasoite oli poistettu toimenpidesuosituksen mukaisesti kovaan tiilipintaan asti ja rakenteen kuivatus oli käynnissä. Alla olevassa kuvassa 4.4 on esitetty vastaava nurkka varsinaisen kuntotutkimuksen yhteydessä. Syöksytorviin liittyneet sadevesikaivot oli myös uusittu rakennuksen ulkopuolelta. Kuva 4.4 Puutyöluokan märkä maanvastainen seinärakenne kuivauksessa (kuvattu ) Varsinaisessa kuntotutkimuksessa seinärakenteen kosteuspitoisuus oli edelleen koholla. Tiilirakenteen sisäiseksi suhteelliseksi ilmankosteudeksi (RH) mitattiin 93,7 % (24,2 C) ja lattian 92,2 % (28,2 C). Puutyöluokan huoneilman suhteelliseksi kosteuspitoisuudeksi mitattiin 52,8 %. Jatkotutkimuksien aikaan 7.8. seinä oli maalattu, mutta alareuna vaikutti silmämääräisestikin edelleen kostealta. 4.3 Kellarikerroksen varastotila 040 Varastotilan hajuhaitta on todennäköisesti aiheutunut tilan perällä sijainneesta huonosti tiivistetystä viemärikaivosta. Varastotilan perällä sijainneen kaivon ympäristössä havaittiin pintakosteusosoittimella tutkittuna koholla olevia arvoja. Rakenteen suhteellinen ilmankosteus (RH) mitattiin kahdelta eri syvyydeltä (mittapisteet 1 ja 2) lounaisjulkisivun puoleisen seinän alaosasta kaivon lähettyviltä. RH-antureita varten seinään porattiin reiät. Syvemmälle sijoitetulla anturilla suhteelliseksi kosteudeksi mitattiin 80,5 % (15,4 C) ja lähempänä varastotilan seinäpintaa sijainneella anturilla 71,1 % (15,4 C). Varastotilan huoneilman suhteellinen kosteus oli 58,5 % (ja lämpötila 19,3 C).

12 11 (17) Edellä mainittujen lisäksi yksi mittapiste (mittapiste 3) sijoitettiin länteen suuntautuvan seinän eteen lattialla. Tästä mittapisteestä rakennekosteudeksi mitattiin 74,7 % (15,4 C). Mittapisteiden sijainti on esitetty alla olevassa kuvassa 4.5. Mittapiste 3 Mittapisteet 1 ja 2 Viemärikaivo Kuva 4.5 Kellarikerroksen varastotilan mittapisteet Tutkimuksissa ei löydetty kosteuslähdettä. Kosteuslähteen selvittämiseksi kaivon toimintaa tulee tarkkailla ja selvittää tulviiko se esimerkiksi vesisateiden yhteydessä. 4.4 Opettajanhuoneen katto (3. kerros) Opettajanhuoneen katossa käytetyssä akustiikkalevyssä on havaittavissa pieniä kosteusjälkiä. Havaintokohta oli tutkimushetkellä kuiva. Tämän pienen ja paikallisen yksittäishavainnon ei arvella aiheuttavan sisäilmahaittoja. 4.5 Ullakkotilan paisuntasäiliön edusta ja luokka 402 B-osan neljännen kerroksen luokan 402 ja porrastilan välisessä seinässä lähellä kattoa havaittiin pintakosteusosoittimella selvästi koholla olevia lukemia. Vastaavasti kohonneita lukemia todettiin ullakkotilassa sijainneen vanhan lämmitysjärjestelmän paisuntasäiliön edustalla. Paisuntasäiliö sijaitsi lähes väliseinän kohdalla ullakkotilassa, jonka johdosta vaurioiden arveltiin liittyvän toisiinsa. Porrastilan ja luokan 402 väliseinästä irrotettiin kolme näytettä alkukatselmuksessa: kaksi otettiin pohjatasoitteesta ja yksi pohjalaastista. Vaurionkohdan kosteuslähde ei ollut tiedossa, joten pinnan lohkeilun syyksi arveltiin klorideja. Kunkin näytteen kloridipitoisuudeksi mitattiin TTY:n laboratoriotiloissa 0,01 painoprosenttia. Tämä kloridipitoisuus ei selitä maalipinnan hilseilyä. Pohjalaastinäytteen kosteuspitoisuus oli 5,3 painoprosenttia. Pohjatasoitenäytteiden kosteuspitoisuudet olivat 5,8 ja 1,7 painoprosenttia. Lukemat kertovat normaalia korkeammasta kosteuspitoisuudesta.

13 12 (17) Kuntotutkimuksessa ullakkotilan laatta piikattiin auki paisuntasäiliön etupuolelta kosteuslähteen selvittämiseksi. Yläpohjan täytteenä ollut koksikuona oli silmin havaittavasti kosteaa. Yläpohjan täytteessä oli myös läpimärkiä rakennuskappaleita (mm. tiiliä, kiviä ja muottilautoja). Pintakosteusosoittimella myös yläpohjan laattapalkin todettiin olevan kostea. Alla olevassa kuvassa 4.6 on esitetty paisuntasäiliön kopin eteen tehty yläpohjan rakenneavaus. Kuvassa näkyvän laattapalkin muottilaudoitus oli lahonnut. Kuva 4.6 Paisuntasäiliön eteen tehty yläpohjan rakenneavaus Yläpohjan alalaatasta mitattiin kuntotutkimusten yhteydessä RH 96,6 %, mikä on selvästi koholla oleva arvo. Tilaajan edustajat purkivat paisuntasäiliön sekä siihen liittyvän kopin rakenteet ja pintalaatan. Tässä yhteydessä tilaajan edustaja paikallisti kosteuslähteeksi viemärin tuuletusputken. Lisänäytteiden oton yhteydessä ( ) todettiin, ettei paisuntasäiliön ympäristön korjausta oltu tehty annetun toimenpidesuosituksen (sähköposti , lähettäjä Toni Pakkala, vastaanottaja Marja Vaajasaari) mukaisesti. Laattaa oli purettu vain paisuntasäiliön kohdalta, jolloin esimerkiksi yllä olevassa kuvassa 4.6 esitetyn rakenneavauksen ympäristö oli jäänyt huomioimatta eikä myöskään tyhjennetyn alueen alalaatta ollut todennäköisesti ehtinyt kuivaa. Tältä osalta laatasta todettiin pintakosteusosoittimella edelleen koholla olevia lukemia. Yläpohjan koksikuonatäytteen ei todettu sisältävän asbestia (ks. liite 2, näytteet 2-4). 4.6 Luokka 416 Luokan yläpuolella olevassa ullakkotilassa oli havaittavissa vesikattoon tehty korjaus. Korjatun kohdan alapuolella myös luokkatilan katossa on havaittavissa kattolevytyksen korjaustyö. Luokan katossa korjatussa kohdassa on neljä sileäpintaista akustolevyä, kun alkuperäi-

14 13 (17) set levyt ovat pinnaltaan epätasaisia. Yläpohjan pintalaatassa ullakkotilasta ei havaittu pintakosteusosoittimella koholla olevia lukemia eikä niitä saatu myöskään luokan katosta mitattaessa. Lattiasta otettiin näyte mikrobianalyysiin luokan etuosasta kopisevalta alueelta (oletettu kosteusongelman kohta) sekä vertailunäyte ehjältä alueelta luokan takaosasta. Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen Aerobiologian yksikön lausunnot näytteistä on liitessä 3. Tulokset eivät merkittävästi poikkea toisistaan eikä niitä pidetä normaalista poikkeavina tai todennäköisenä laajojen sisäilmaongelmien aiheuttajana, minkä perusteella voidaan epäillä, että luokassa koetut sisäilmaongelmat ovat seurausta viereisen porrastilan kosteusvauriosta. 5 A-OSAN TOIMENPIDESUOSITUKSET 5.1 Liikuntasali Todennäköisesti asbestia sisältävät akustiikkalevyt suositellaan poistettavaksi asbestipurkumenetelmiä käyttäen. Liikuntasalin yläpohjasta ja lattian täytteestä otetut näytteet eivät sisältäneet asbestia. Läpivientien tekoon suositellaan kuitenkin mahdollisimman pölyttömien menetelmien käyttöä. Lattiarakenne voidaan uusia vanhan rakenteen päälle kerroksen opetustilat Kylpyhuoneen seinä 3. kerroksen kylpyhuoneen märän seinän korjaamiseksi suositellaan vastaavaa korjaustapaa kuin B-osan paisuntasäiliön kohdalla: Puretaan yläpohjan pintalaatta viemärin tuuletusputken ympäristöstä. Purku tulee suorittaa mahdollisimman pölyttymiä menetelmiä käyttäen, koska täytteen seassa on todennäköisesti homeitiöitä. Ongelma-alueelta poistetaan kaikki märkä yläpohjatäyte. Täytteen poiston yhteydessä varmennetaan ongelman aiheuttanut kosteuslähde, joka poistetaan. Rakenne jätetään kuivumaan täytteen poiston jälkeen ja täytetään vasta rakenteen kuivuttua esim. kevytsoralla. Kylpyhuoneessa ja porrastilassa toimitaan seuraavasti: seinätasoite poistetaan kovaan tiilipintaan asti rakenne jätetään kuivumaan ja pinnoitus tehdään vasta rakenteen kuivuttua. Opetustilojen sisäilmahaitan yhtenä lähteenä on todennäköisesti kylpyhuonetilan lattiakaivon kuivunut vesilukko, jonka seurauksena hajut pääsevät sisäilmaan. Sisäilmahaitan ehkäisemiseksi suositellaan lattiakaivon tiivistämistä.

15 14 (17) Lattiarakenteet Orgaaninen materiaali (lastulevy) kahden vesihöyryä läpäisemättömän rakennekerroksen (muovimatot) välissä sekä kaksi päällekkäistä muovimattoa sisältävät rakenteet ovat riskirakenteita. Rakenteen korjaamiseksi suositellaan päällekkäisten muovimattojen ja niiden välissä sijainneiden orgaanisten materiaalikerrosten (lastulevyt) poistamista. Samassa yhteydessä suositellaan tutkittavaksi mahdolliset vesivuotokohdat ja poistetaan märkä välipohjatäyte tarvittaessa. Välipohjassa kulkevien lämpö- ja käyttövesiputkien uusimista suositellaan. Putket kannattaa tämän lisäksi asentaa rakenteiden pinnalle tai suojata muoviputkilla. 5.3 Viemärien tuuletusputket ullakkotilassa Ullakkotilassa on useita vanhoja valurautaisia viemärin tuuletusputkia, joista kahteen on todettu liittyvän ongelmia (ks. luvut ja 4.5). Vastaava riski piilee muissakin tuuletusputkissa. Mikäli tuuletusputkien ympäristössä havaitaan kosteutta, suositellaan toimenpiteiksi vastaavaa kuin luvuissa ja 6.6. Ehkäiseväksi toimenpiteeksi suositellaan tuuletusputkien eristämistä ja sateelta suojaamista, jotta vältyttäisiin kosteuden tiivistymiseltä putken pinnoille. 5.4 Vesikatto Kaikki A-osan vesikatolle tulevat hormit ja tuuletusputket on syytä varustaa asianmukaisilla sadesuojilla (, kuten B-osan katolla onkin tehty). 6 B-OSAN TOIMENPIDESUOSITUKSET 6.1 Pintarakenteet Punaiset magnesiamassalattiat ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Ne sisältävät asbestia, joten mahdolliset purkutyöt on tehtävä asbestipurkuna. Läpivientejä varten riittää paikallinen osastointi. Suppealla näytteenotolla lattioissa ei todettu mikrobivaurioita eikä niitä tarvitse siksi poistaa. Osa lattioista onkin jo uusittu vanhan päälle, jolloin asbestin leviämisvaaraa ei ole. Maalipinnat hilseilivät monin paikoin, mutta porraskäytävien havaintoja lukuun ottamatta hilseilykohdat todettiin kuiviksi. Havainnot johtuivat pintojen normaalista ikääntymisestä. Paikallisia korjauksia tehtiin tutkimuksien aikana. Peruskorjauksen yhteydessä teknisen käyttöiän saavuttaneet pinnat on suositeltavaa uusia. 6.2 Lämmityspatterit Vuotavat lämmityspatterit sisältävät kosteusvaurioriskin. Välittömäksi toimenpiteeksi suositellaan vuotavien sulkutulppien uusimista. Teknisen käyttöikänsä loppua lähestyvän lämpöjohtoverkoston uusiminen kannattaa huomioida peruskorjausta ja väliaikaisia korjausratkaisua suunniteltaessa.

16 15 (17) 6.3 Kellarikerroksen puutyöluokka Alkukatselmuksessa ilmenneen kosteusongelman perusteella välittömäksi toimenpiteeksi suositeltiin seuraavaa: seinätasoite poistetaan kovaan tiilipintaan asti sadevesikaivojen toimintakunto varmistetaan rakenne jätetään kuivumaan ja pinnoitus tehdään vasta rakenteen kuivuttua. Jälkikatselmuksessa korjauksen todettiin olevan käynnissä, eikä tarkentavaan ohjeistukseen ole tarvetta. 6.4 Kellarikerroksen varastotila 040 Tilan rakenteiden kosteuden epäillään aiheutuneen tilassa sijainneen kaivon tulvimisesta. Kaivon toimintaa tulee tästä johtuen tarkkailla. Tilan hajuhaitan aiheuttava kaivo tulee tiivistää ja eristää niin, ettei se aiheuta sisäilmaongelmia jatkossa. Kosteusongelman korjaamiseksi suositellaan seuraavaa: seinätasoite poistetaan kovaan tiilipintaan asti kaivon toimintaa seurataan ja varmistetaan, ettei tulvimisriskiä ole rakenteet jätetään kuivumaan ja pinnoitus tehdään vasta rakenteen kuivuttua. 6.5 Opettajanhuoneen katto (3. kerros) Kosteusvaurioituneiden akustiikkalevyjen ja niiden kiinnitysrimojen uusimista suositellaan. Mikäli poistettujen levyjen alla kattorakenteessa on havaittavissa kosteusjälkiä, poistetaan katon tasoite kovaan betonipintaan asti. Purkutyön yhteydessä etsitään ja poistetaan mahdolliset kosteuslähteet. 6.6 Ullakkotilan paisuntasäiliö ja luokka 402 Paisuntasäiliön liittyvän kosteusvaurion korjaamiseksi annettiin seuraavat suositukset kesäkuussa pidetyn kuntotutkimuksen perusteella: Puretaan yläpohjan pintalaatta paisuntasäiliön kopin kohdalta sekä sen edestä. Purku tulee suorittaa mahdollisimman pölyämättömiä menetelmiä käyttäen, koska täytteen seassa on todennäköisesti homeitiöitä. Ongelma-alueen palkkiväleiltä poistetaan kaikki märkä yläpohjatäyte. Täytteen poiston yhteydessä etsitään ongelman aiheuttanut kosteuslähde, joka poistetaan. Rakenne jätetään kuivumaan täytteen poiston jälkeen ja täytetään vasta rakenteen kuivuttua esim. kevytsoralla. Lisänäytteiden oton yhteydessä ( ) todettiin, ettei korjaus ole alkuperäisten suositusten mukainen, jolloin lisäohjeistukseksi annettiin: Alkuperäisten ohjeiden mukaisesti myös paisuntasäiliön kopin edustan pintalaatta ja sen alapuoliset yläpohjatäytteet poistetaan.

17 16 (17) Koska rakenne ei ollut ehtinyt kuivua kevytsoran lisäämisen jälkeen, on lisäksi suositeltavaa poistaa kevytsoran päälle laitetut vanerilevyt, jotta alalaattaan jäänyt kosteus pääsee talviaikana kuivumaan myös ylöspäin kevytsorakerroksen läpi. Luokkatilan 402 ja porrastilan väliseen seinään suoritettu maalipaikkaus ei ole riittävä. Rakenteen korjaamiseksi suositellaan seuraavaa: seinätasoite poistetaan kovaan tiilipintaan asti rakenne jätetään kuivumaan ja pinnoitus tehdään vasta rakenteen kuivuttua. 6.7 Luokka 416 Tilan ilmanvaihtoa suositellaan tehostettavaksi. Tilan sisäilmaongelma poistuu mahdollisesti viereisessä porrastilassa tehtävän korjauksen ja ilmanvaihdon tehostamisen myötä. Vaihtoehtoisesti yläpohjaan voidaan suorittaa vastaava täytteiden vaihto kuin luvussa 6.4 on esitetty: pintalaatta puretaan ullakkotilassa vanhan vesivuotokohdan ympäristöstä koksikuonatäyte poistetaan ja uuteen täyttöön käytetään esimerkiksi kevytsoraa. 6.8 Viemärien tuuletusputket ullakkotilassa Ullakkotilassa on useita vanhoja valurautaisia viemärin tuuletusputkia, joista kahteen on todettu liittyvän ongelmia (ks. luvut ja 4.5). Vastaava riski piilee muissakin tuuletusputkissa. Mikäli tuuletusputkien ympäristössä havaitaan kosteutta, suositellaan toimenpiteiksi vastaavaa kuin luvuissa ja 6.6. Ehkäiseväksi toimenpiteeksi suositellaan tuuletusputkien eristämistä höyrytiiviin pinnoitteen omaavalla lämmöneristeellä, jotta vältyttäisiin kosteuden tiivistymiseltä putken pinnoille.

18 17 (17) Tampereella TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan laitos Matti Pentti, professori, tekniikan tohtori Jommi Suonketo, projektipäällikkö, diplomi-insinööri Toni Pakkala, tutkija, diplomi-insinööri Petri Annila, tutkija, diplomi-insinööri Tero Marttila, tutkimusapulainen, tekn. kandidaatti Kari Saastamoinen, tutkimusapulainen, tekn. kandidaatti

19 LIITE 1 ASBESTIANALYYSI 1

20 LIITE 2 ASBESTIANALYYSI 2

21 LIITE 3 MIKROBIANALYYSI

22 LIITE 3 MIKROBIANALYYSI

23 LIITE 3 MIKROBIANALYYSI

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Esityksen sisältö Tausta ja tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmät Tulokset Yhteenveto 2 Tausta Osa COMBI-tutkimushanketta

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Porvoon Tilapalvelut Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kartoitus Tutkimus pvm: 16.6.2016 Läsnäolijat: Hans Bergman / Porvoon Tilapalvelut Kim Laaksonen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/ Kartoitusraportti Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/3920 5.5.2015 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN RAKENNUSKUIVAUS OY

ITÄ-SUOMEN RAKENNUSKUIVAUS OY Vastaanottaja: Oiva Turunen Kohde: 20170025 Sulkavan koulukeskus Koulutie 8 58700 Sulkava Tilaaja: Oiva Turunen p. 044 417 5842 Tilaus pvm: 16.1.2017 Yhteyshenkilö: Oiva Turunen p. 044 417 5842 oiva.turunen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Lisätiedot

Tutkimusraportti Kosteuskartoitus Työmääräys

Tutkimusraportti Kosteuskartoitus Työmääräys Sivu 1 / 10 Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Sivu 2 / 10 Kohde Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Tilaaja Emmi Joru Killingholmankuja 3 A 18 00810 Helsinki Aika 25. 27.4.2013 Laajuus Tarkastukset Mittari Pohjatiedot

Lisätiedot

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto 1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto Juho Lipponen Suomen Sisäilmakeskus Oy Ohjaajat: Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Mike Heinonen ISS

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014

Lisätiedot

Roland Blomqvist, kiinteistönhoitaja. Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Roland Blomqvist, kiinteistönhoitaja. Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS Rivitalorakennukset 1-3 Kasarmirakennus J.Kekki Vahinkokartoittaja YLEISTÄ Kuuskajaskarin kiinteistöt Kolme puurunkoista lautaverhoiltua yhteen asuinkerrokseen

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi MittaVaT Oy MUISTIO 1/11 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettajain asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen lotta.yrjana@mittavat.fi AIKA

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Kellarin auditorion, aulan ja wc-tilojen kosteuskartoitus. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy

Kellarin auditorion, aulan ja wc-tilojen kosteuskartoitus. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Linnankosken Lukio Piispankatu 24-26 06100 PORVOO Kellarin auditorion, aulan ja wc-tilojen

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 27.5.2014 Päärakennus, valmistunut v. 1980 Navettarakennus, valmistunut 1900- luvun alkupuolella Terhi Markkula, Hanna Tuovinen, Vahanen

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulutoiminta Keskuskoulu ja Lukio Laihia Tilavuus:

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& (! ) *! + + +, " # $ %& (, - #!

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS  # $ %& (! ) *! + + +,  # $ %& (, - #! RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # "#$%&'(&%)*(+++ +++ KARTOITUKSEN TILAAJA Nimi: Osoite: Kimmo Laipio Kruunutie 5 B

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA KUNTOTUTKIMUS Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013 RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 Kohde: Osoite: NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN Puhelin: Reima

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (9) 26.6.2012 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Kiinteistön perustiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4 Aikaisemmin todetut

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Muistio 1 (18) Vantaan kaupunki/tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Tilaajan yhteyshenkilö: Jouni Räsänen Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakenteelliset syyt koettuihin sisäilmaongelmiin tilaajan

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot