KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS"

Transkriptio

1 RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOS TUTKIMUSSELOSTUS TRT/2102/2012 KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS

2 1 (17) (17 sivua + 5 liitesivua) Tilaaja Kankaanpään kaupunki Marja Vaajasaari Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36, Kankaanpää Tehtävä Kankaanpään keskustan koulun kuntotutkimus Tutkimusryhmä Professori, tekn. toht. Matti Pentti Projektipäällikkö, dipl.ins. Jommi Suonketo Tutkija, dipl.ins. Toni Pakkala Tutkija, dipl.ins. Petri Annila Tutkimusapulainen, tekn. kand. Tero Marttila Tutkimusapulainen, tekn. kand. Kari Saastamoinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos PL Tampere Puhelin (03) (TTY:n vaihde) Faksi (03) Jakelu Kankaanpään kaupunki / Marja Vaajasaari Tutkimusryhmä TTY / Rakennustekniikan laitoksen arkisto

3 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Tutkimuksen tausta Kohderakennus Tutkimuksen sisältö A-osassa tehdyt havainnot ja tulokset kerroksen opetustilat Liikuntasali kerroksen opetustilat Kylpyhuoneen seinä Eteistilan lattiarakenne Opetustila Vesikaton läpiviennit B-osassa tehdyt havainnot ja tulokset Lämmityspatterit Kellarikerroksen puutyöluokka Kellarikerroksen varastotila Opettajanhuoneen katto (3. kerros) Ullakkotilan paisuntasäiliö ja luokka Luokka A-osan toimenpidesuositukset Liikuntasali kerroksen opetustilat Kylpyhuoneen seinä Lattiarakenteet Viemärien tuuletusputket ullakkotilassa Vesikaton läpiviennit B-osan toimenpidesuositukset Lämmityspatterit Kellarikerroksen puutyöluokka Kellarikerroksen varastotila Opettajanhuoneen katto (3. kerros) Ullakkotilan paisuntasäiliö ja luokka Luokka Viemärien tuuletusputket ullakkotilassa... 16

4 3 (17) 1 YLEISTÄ 1.1 Tutkimuksen tausta Kankaanpään kaupungin teknisen keskuksen johtaja Marja Vaajasaari on pyytänyt Tampereen teknilliseltä yliopistolta (TTY) asiantuntija-apua sisäilmaongelmien syiden selvittämiseksi ja korjaustarpeen sekä toimenpidesuosituksien määrittämiseksi. Tutkimuksen painoalueita kohdennettiin sekä käyttäjien havaintojen että alkukatselmuksen ja kenttätutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Tutkimusresurssit kohdennettiin niihin tiloihin ja rakenteisiin, joilla katsottiin olevan suurin vaikutus rakennuksen korjausten kannalta. Tutkimuksen lähtötietoina toimivat TTY:lle toimitetut kohteen pohjakuvat sekä tutkimusryhmän laatiman vauriohavaintolomakkeen eli käyttäjähavaintokyselyn tulokset. Tämän lisäksi tutustuttiin tarkemmin työselityksiin sekä tietoihin aiemmista korjauksista. 1.2 Kohderakennus Kohderakennus on vuonna 1954 rakennettu massiivitiilirunkoinen koulu. Rakenteet ovat aikakaudelle ja rakennustyypille tavanomaisia. Maanvaraisen alapohjan lisäksi rakennuksesta löytyy sekä osittain että kokonaan maanvastaisia seinärakenteita. Rakennus sijaitsee Kankaanpään keskustassa ja se on rakennettu luode-kaakko suuntaisesti. Rakennuksen asuntolapäädyssä (A-osassa) sijaitsevat liikuntatilat sekä kolmessa kerroksessa asunnoista opetustiloiksi muunnettuja tiloja. Alkuperäinen koulusiipi (B-osa) koostuu kellarikerroksesta ja neljästä maanpäällisestä opetuskerroksesta. Kuva 1.1 Kankaanpään keskustan koulun sijainti

5 4 (17) 2 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ Kankaanpäässä pidetyn katselmuksen perusteella laadittuun tutkimussuunnitelmaan / tarjoukseen on sisällytetty seuraavat tutkimuksen osa-alueet: asbestikartoituksen löytöjen vaikutuksen arviointi liikuntasalin tulevan korjauksen toteutustavan tarkempi arviointi ja ohjeistus alustava vauriokartoitus ja akuuttien korjaustoimenpiteiden ohjeistus vauriohavaintokyselyn toteuttaminen kuntotutkimusten kohdentamiseksi tutkimusten tarkempi suunnittelu alustavan kartoituksen ja vauriohavaintokyselyn perusteella keskeisten rakenteiden selvittäminen korjaussuunnittelun pohjaksi tarkemmat rakenteiden kuntoa selvittävät tutkimukset. Alustavan suunnitelman mukaan välipohjarakenteiden kuntoa tutkitaan avaamalla 3-4 kohdasta ja maksimissaan 10 mikrobiologisen materiaalinäytteen avulla. havaintojen ja lähtötietojen analyysi ja sen pohjalta toimenpidesuositusten esittäminen akuutteihin ja peruskorjausvaiheen toimenpiteisiin jaoteltuna raportointi tilaajan niin halutessa TTY:n edustaja tulee esittelemään tulokset tilaajalle kokouksessa tai tiedotustilaisuudessa Aikataulu Suoritettu alkukatselmus tutkittavassa kohteessa. Vauriohavaintokyselyn toteuttaminen ja lähtöaineiston hankinta sekä näiden tietojen analysointi ja tutkimuksen alustava suunnittelu Annettu tutkimussuunnitelma / -tarjous kuntotutkimusten sisällöstä Kuntotutkimukset Jälkikatselmus ja lisänäytteiden otto.

6 5 (17) 3 A-OSASSA TEHDYT HAVAINNOT JA TULOKSET kerroksen opetustilat Opetustilassa maalipinnan todettiin hilseilleen katosta, parvekkeenovista ja ikkunakarmeista. Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa luokkatiloista ei löydetty koholla olevia lukemia. Luokkatilan katosta mitattiin betonirakenteen huokosilman suhteellinen kosteuspitoisuus RH-mittarilla. Kyseisen arvon (RH = 38,7 %) ei todettu olevan koholla. Hilseily sijoittui lähelle ulkoseiniä, missä rakenne voi talvisin jäähtyä. Ovi- sekä ikkunakarmien maalipinnat olivat vanhoja. Luokkatilan viereisen toimistotilan katosta mitattiin pintakosteudenosoittimella korkeita lukemia, mutta näiden todettiin johtuvan kattopaneelin alumiinikalvosta. Rakenne levytyksen alla oli tutkimuskohdassa kuiva. 3.2 Liikuntasali Ullakolta otetusta liikuntasalin yläpohjan koksikuonanäytteestä ei löydetty asbestia työterveyslaitoksen elektronimikroskooppianalyysissa (ks. liite 1). Myöskään liikuntasalin lattiasta otetussa näytteessä ei havaittu asbestia (ks. liite 2, näytteet 5 ja 6). Lisäksi tutkittiin pukuhuoneen lattiasta otettu näyte (ks. liite 2, näyte 7), joka sekään ei sisältänyt asbestia. Liikuntasalin seinällä on akustiikkalevyjä, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia. Osa näistä levyistä on vaurioituneita iskujen seurauksena, mikä mahdollistaa asbestikuitujen leviämisen huoneilmaan kerroksen opetustilat Lattiasta mahdollisesti aiheutuvia sisäilmaongelmia on pyritty ehkäisemään tiivistämällä lattian ja seinän liitos lattialistojen kohdalta silikonilla. Tiivistys on kuitenkin epäonnistunut tai jäänyt tekemättä vaikeammin tavoitettavissa kohdissa (patterien, pistorasioiden yms. alapuolella). Alla olevassa kuvassa 3.1 on esitetty tiivistys opetustilassa 307. Kuva 3.1 Epäonnistunut tiivistys opetustilassa 307

7 6 (17) Kuvassa 3.2 on esitetty asuntopäädyn, A-osan, kolmannen kerroksen opetustilat ja niistä tehtyjä havaintoja käsittelevät alaluvut Kylpyhuoneen seinä Eteistila Opetustila 305 Kuva 3.2 A-osan 3. kerroksen opetustilat Kylpyhuoneen seinä WC:n porrastilan vastaisessa seinässä todettiin pintakosteusosoittimella koholla olevia lukemia. Kohonneet arvot sijoittuivat maalipinnan hilseilyn ja laattojen pullistuman ympäristöön. Korkeimmat arvot todettiin seinän yläreunassa. Koholla olevia lukemia seinässä havaittiin myös porrastilan puolella vastaavalla (neljännen ja viidennen askelman) kohdalla sekä ullakkotilan lattiassa kyseisen kohdan yläpuolelta. Porrastilassa seinän maalipinta näytti uusitulta ongelma-alueen alapuolella. Pintakosteudenosoittimella tutkittuna paikattu rakenne oli tutkimushetkellä kuiva. Ullakkotilassa ongelma paikantui viemärin tuuletusputken ympärille. Vastaava ongelma havaittiin B-osan luokan 402 yläpuolella paisuntasäiliön kohdalla (vrt. luku 4.5) Eteistilan lattiarakenne Lattiarakenteeseen tehtiin avaus, josta lattiarakenteeksi todettiin seuraava: 3 mm muovimatto (nykyinen lattiapinta) 12 mm lastulevy 3 mm vanha muovimatto 5 mm kova puukuitulevy lattian kantavat puurakenteet Orgaaninen materiaali (lastulevy) on riskirakenne kahden vesihöyryä läpäisemättömän rakennekerroksen (muovimatot) välissä. Sisäilmaongelmia voi myös aiheuttaa muovimattojen kiinnitykseen käytetty liima. Liima ei pääse kuivumaan tiiviiden pintojen välistä, mikä voi aiheuttaa päästöjä sisäilmaan. Lattiaan tehdyn rakenneavauksen kautta täyteaineessa tai

8 7 (17) pintamateriaaleissa ei aistinvaraisesti havaittu merkkejä kosteusvaurioista tai sisäilmaongelman aiheuttajista Opetustila 305 Kattopinnassa havaittiin lievää maalipinnan hilseilyä, mutta pintakosteusosoittimella suoritetussa kartoituksessa ei löydetty koholla olevia arvoja. Luokan seinustalla sijainneen matalan kirjahyllyn alle tehtiin välipohjaan rakenneavaus, josta välipohjarakenteeksi todettiin: 3 mm muovimatto (nykyinen lattiapinta) 3 mm vanha muovimatto 8 mm kova puukuitulevy 30 mm ponttilauta 50x94 mm puukoolaus > 230 mm ilmaväli täyte (sekalaista materiaalia, koksikuonaa, rakennusjätettä) betoninen alalaatta Liiman käyttäminen kahden vesihöyryä läpäisemättömän rakennekerroksen välissä voi aiheuttaa sisäilmaongelmia, koska liimamassa ei pääse kuivumaan suunnitellusti. Lattian täyteaineessa ei havaittu merkkejä kosteusvaurioista tai sisäilmaongelman aiheuttajista. Välipohjan täytteestä otettiin näyte asbestianalyysiin ja todettiin, ettei se sisällä asbestia (ks. liite 2, näyte 8). 3.4 Vesikaton läpiviennit A-osan vesikatolla havaittiin silmämääräisesti, ettei kaikkia tuuletusputkia ja vanhoja tiilihormeja ole suojattu sateelta, mikä voi johtaa kosteuden kertymiseen näihin rakenteisiin sateiden yhteydessä. Havaintoa tuki pintakosteusmittarilla ullakkotilan ja porraskäytävän välisestä seinästä tehdyt mittaukset hormien ja tuuletusputken kohdalta, joissa oli havaittavissa selkeästi kosteita alueita.

9 8 (17) 4 B-OSASSA TEHDYT HAVAINNOT JA TULOKSET 4.1 Lattiat ja lämmitysverkosto Punertavat magnesiamassalattiat ja lämmitysverkosto olivat alkuperäisiä ja teknisen käyttöikänsä päässä. Magnesiamassan todettiin sisältävän asbestia (ks. liite 2, näyte 9). Lattiassa on paikallisia vauriokohtia (pääasiassa patterilinjojen alla, mutta myös esim. tauluseinustoilla), joista lähtee ontto koputusääni, mikä viittaa kosteusrasituksen takia alustasta irronneeseen lattiapinnoitteeseen (ns. kopo). Lisänäytteiden oton yhteydessä 7.8. havaittiin 2. kerroksen luokassa 221 parhaillaan vuotava patteri. Vuotokohdaksi todettiin patterista poistuvan veden sulkutulppa. Vanhat vesivuodot ilmenevät magnesiamassalattiassa näkyvinä valumajälkinä. Alla olevassa kuvassa 4.1 on esitetty luokan 221 tuore vuotokohta. Kuva luokassa 221 todettu vuotava lämmityspatteri Ongelman johdosta B-osan kaikki lämmityspatterit käytiin läpi, jolloin löydettiin seuraavanlaisia sulkutulppia: luokan 221 tavoin ruostuneet sulkutulpat, joiden alapuolella lattiassa on valumajälkiä tai -vaurioita ehjän maalipinnan omaavat pölyttömät sulkutulpat, joiden alapuolella lattiassa on valumajälkiä tai -vaurioita ehjän maalipinnan omaavat pölyiset sulkutulpat, joiden alapuolella ei ole valumajälkiä tai -vaurioita osassa luokkaa uusi muovimatto peittää mahdolliset valumajäljet. Näistä löytyi yhtälailla sekä ruosteisia että puhtaita sulkutulppia. Luokan 221 vuotokohta oli ainoa tuore vesivuoto, mutta ainakin kahteen ensin mainituista patterin sulkutulppatyypeistä on liittynyt vesivuotoja. Luokasta 222 otettiin ruosteisen sulkutulpan alta mikrobinäyte magnesiamassasta. Näytteen analysoi Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen Aerobiologian yksikkö (ks. liite 3). Tulosta ei pidetä normaalista poikkeavana eikä todennäköisenä laajojen sisäilmaongelmien aiheuttajana. Kuvassa 4.2 on esitetty luokan 222 näytteenottokohdan yläpuolella ollut ruosteinen sulkutulppa.

10 9 (17) Kuva 4.2 Luokan 222 ruosteinen sulkutulppa 4.2 Kellarikerroksen puutyöluokka Alkukatselmuksessa B-osan kellarikerroksen puutyöluokan (tilat 026, 027 ja 028) ja viereisen keittiön varaston (tila 030) seinän alaosassa todettiin akuutti kosteusvaurio. Vaurio keskittyi koillisjulkisivun maanvastaisen seinän alaosiin rakennuksen ulkopuolella sijainneiden sadevesikaivojen kohdalle. Kuvassa 4.3 on esitetty tilojen 026 ja 027 välinen ulkoseinän vastainen nurkkaus alkukatselmuksessa Kuva 4.3 Puutyöluokan märkä maanvastainen seinärakenne (kuvattu ) Alkukatselmuksen yhteydessä tutkittiin maanvastaisen seinän rakenne ja todettiin, ettei siinä ole kosteusvaurioille erityisen herkkiä materiaaleja tai rakennekerroksia. Tyypillisesti kuivan tilan seinätasoitteet kuitenkin mahdollistavat mikrobien kasvun. Seinärakenne todettiin sisäpinnasta lukien seuraavanlaiseksi:

11 10 (17) Vaalea sisäpinnan tasoite 130 mm Tiilimuuraus 5 10 mm Piki tms. musta materiaali, kosteudeneristys Betoni Varsinaiseen kuntotutkimusajankohtaan mennessä pintatasoite oli poistettu toimenpidesuosituksen mukaisesti kovaan tiilipintaan asti ja rakenteen kuivatus oli käynnissä. Alla olevassa kuvassa 4.4 on esitetty vastaava nurkka varsinaisen kuntotutkimuksen yhteydessä. Syöksytorviin liittyneet sadevesikaivot oli myös uusittu rakennuksen ulkopuolelta. Kuva 4.4 Puutyöluokan märkä maanvastainen seinärakenne kuivauksessa (kuvattu ) Varsinaisessa kuntotutkimuksessa seinärakenteen kosteuspitoisuus oli edelleen koholla. Tiilirakenteen sisäiseksi suhteelliseksi ilmankosteudeksi (RH) mitattiin 93,7 % (24,2 C) ja lattian 92,2 % (28,2 C). Puutyöluokan huoneilman suhteelliseksi kosteuspitoisuudeksi mitattiin 52,8 %. Jatkotutkimuksien aikaan 7.8. seinä oli maalattu, mutta alareuna vaikutti silmämääräisestikin edelleen kostealta. 4.3 Kellarikerroksen varastotila 040 Varastotilan hajuhaitta on todennäköisesti aiheutunut tilan perällä sijainneesta huonosti tiivistetystä viemärikaivosta. Varastotilan perällä sijainneen kaivon ympäristössä havaittiin pintakosteusosoittimella tutkittuna koholla olevia arvoja. Rakenteen suhteellinen ilmankosteus (RH) mitattiin kahdelta eri syvyydeltä (mittapisteet 1 ja 2) lounaisjulkisivun puoleisen seinän alaosasta kaivon lähettyviltä. RH-antureita varten seinään porattiin reiät. Syvemmälle sijoitetulla anturilla suhteelliseksi kosteudeksi mitattiin 80,5 % (15,4 C) ja lähempänä varastotilan seinäpintaa sijainneella anturilla 71,1 % (15,4 C). Varastotilan huoneilman suhteellinen kosteus oli 58,5 % (ja lämpötila 19,3 C).

12 11 (17) Edellä mainittujen lisäksi yksi mittapiste (mittapiste 3) sijoitettiin länteen suuntautuvan seinän eteen lattialla. Tästä mittapisteestä rakennekosteudeksi mitattiin 74,7 % (15,4 C). Mittapisteiden sijainti on esitetty alla olevassa kuvassa 4.5. Mittapiste 3 Mittapisteet 1 ja 2 Viemärikaivo Kuva 4.5 Kellarikerroksen varastotilan mittapisteet Tutkimuksissa ei löydetty kosteuslähdettä. Kosteuslähteen selvittämiseksi kaivon toimintaa tulee tarkkailla ja selvittää tulviiko se esimerkiksi vesisateiden yhteydessä. 4.4 Opettajanhuoneen katto (3. kerros) Opettajanhuoneen katossa käytetyssä akustiikkalevyssä on havaittavissa pieniä kosteusjälkiä. Havaintokohta oli tutkimushetkellä kuiva. Tämän pienen ja paikallisen yksittäishavainnon ei arvella aiheuttavan sisäilmahaittoja. 4.5 Ullakkotilan paisuntasäiliön edusta ja luokka 402 B-osan neljännen kerroksen luokan 402 ja porrastilan välisessä seinässä lähellä kattoa havaittiin pintakosteusosoittimella selvästi koholla olevia lukemia. Vastaavasti kohonneita lukemia todettiin ullakkotilassa sijainneen vanhan lämmitysjärjestelmän paisuntasäiliön edustalla. Paisuntasäiliö sijaitsi lähes väliseinän kohdalla ullakkotilassa, jonka johdosta vaurioiden arveltiin liittyvän toisiinsa. Porrastilan ja luokan 402 väliseinästä irrotettiin kolme näytettä alkukatselmuksessa: kaksi otettiin pohjatasoitteesta ja yksi pohjalaastista. Vaurionkohdan kosteuslähde ei ollut tiedossa, joten pinnan lohkeilun syyksi arveltiin klorideja. Kunkin näytteen kloridipitoisuudeksi mitattiin TTY:n laboratoriotiloissa 0,01 painoprosenttia. Tämä kloridipitoisuus ei selitä maalipinnan hilseilyä. Pohjalaastinäytteen kosteuspitoisuus oli 5,3 painoprosenttia. Pohjatasoitenäytteiden kosteuspitoisuudet olivat 5,8 ja 1,7 painoprosenttia. Lukemat kertovat normaalia korkeammasta kosteuspitoisuudesta.

13 12 (17) Kuntotutkimuksessa ullakkotilan laatta piikattiin auki paisuntasäiliön etupuolelta kosteuslähteen selvittämiseksi. Yläpohjan täytteenä ollut koksikuona oli silmin havaittavasti kosteaa. Yläpohjan täytteessä oli myös läpimärkiä rakennuskappaleita (mm. tiiliä, kiviä ja muottilautoja). Pintakosteusosoittimella myös yläpohjan laattapalkin todettiin olevan kostea. Alla olevassa kuvassa 4.6 on esitetty paisuntasäiliön kopin eteen tehty yläpohjan rakenneavaus. Kuvassa näkyvän laattapalkin muottilaudoitus oli lahonnut. Kuva 4.6 Paisuntasäiliön eteen tehty yläpohjan rakenneavaus Yläpohjan alalaatasta mitattiin kuntotutkimusten yhteydessä RH 96,6 %, mikä on selvästi koholla oleva arvo. Tilaajan edustajat purkivat paisuntasäiliön sekä siihen liittyvän kopin rakenteet ja pintalaatan. Tässä yhteydessä tilaajan edustaja paikallisti kosteuslähteeksi viemärin tuuletusputken. Lisänäytteiden oton yhteydessä ( ) todettiin, ettei paisuntasäiliön ympäristön korjausta oltu tehty annetun toimenpidesuosituksen (sähköposti , lähettäjä Toni Pakkala, vastaanottaja Marja Vaajasaari) mukaisesti. Laattaa oli purettu vain paisuntasäiliön kohdalta, jolloin esimerkiksi yllä olevassa kuvassa 4.6 esitetyn rakenneavauksen ympäristö oli jäänyt huomioimatta eikä myöskään tyhjennetyn alueen alalaatta ollut todennäköisesti ehtinyt kuivaa. Tältä osalta laatasta todettiin pintakosteusosoittimella edelleen koholla olevia lukemia. Yläpohjan koksikuonatäytteen ei todettu sisältävän asbestia (ks. liite 2, näytteet 2-4). 4.6 Luokka 416 Luokan yläpuolella olevassa ullakkotilassa oli havaittavissa vesikattoon tehty korjaus. Korjatun kohdan alapuolella myös luokkatilan katossa on havaittavissa kattolevytyksen korjaustyö. Luokan katossa korjatussa kohdassa on neljä sileäpintaista akustolevyä, kun alkuperäi-

14 13 (17) set levyt ovat pinnaltaan epätasaisia. Yläpohjan pintalaatassa ullakkotilasta ei havaittu pintakosteusosoittimella koholla olevia lukemia eikä niitä saatu myöskään luokan katosta mitattaessa. Lattiasta otettiin näyte mikrobianalyysiin luokan etuosasta kopisevalta alueelta (oletettu kosteusongelman kohta) sekä vertailunäyte ehjältä alueelta luokan takaosasta. Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen Aerobiologian yksikön lausunnot näytteistä on liitessä 3. Tulokset eivät merkittävästi poikkea toisistaan eikä niitä pidetä normaalista poikkeavina tai todennäköisenä laajojen sisäilmaongelmien aiheuttajana, minkä perusteella voidaan epäillä, että luokassa koetut sisäilmaongelmat ovat seurausta viereisen porrastilan kosteusvauriosta. 5 A-OSAN TOIMENPIDESUOSITUKSET 5.1 Liikuntasali Todennäköisesti asbestia sisältävät akustiikkalevyt suositellaan poistettavaksi asbestipurkumenetelmiä käyttäen. Liikuntasalin yläpohjasta ja lattian täytteestä otetut näytteet eivät sisältäneet asbestia. Läpivientien tekoon suositellaan kuitenkin mahdollisimman pölyttömien menetelmien käyttöä. Lattiarakenne voidaan uusia vanhan rakenteen päälle kerroksen opetustilat Kylpyhuoneen seinä 3. kerroksen kylpyhuoneen märän seinän korjaamiseksi suositellaan vastaavaa korjaustapaa kuin B-osan paisuntasäiliön kohdalla: Puretaan yläpohjan pintalaatta viemärin tuuletusputken ympäristöstä. Purku tulee suorittaa mahdollisimman pölyttymiä menetelmiä käyttäen, koska täytteen seassa on todennäköisesti homeitiöitä. Ongelma-alueelta poistetaan kaikki märkä yläpohjatäyte. Täytteen poiston yhteydessä varmennetaan ongelman aiheuttanut kosteuslähde, joka poistetaan. Rakenne jätetään kuivumaan täytteen poiston jälkeen ja täytetään vasta rakenteen kuivuttua esim. kevytsoralla. Kylpyhuoneessa ja porrastilassa toimitaan seuraavasti: seinätasoite poistetaan kovaan tiilipintaan asti rakenne jätetään kuivumaan ja pinnoitus tehdään vasta rakenteen kuivuttua. Opetustilojen sisäilmahaitan yhtenä lähteenä on todennäköisesti kylpyhuonetilan lattiakaivon kuivunut vesilukko, jonka seurauksena hajut pääsevät sisäilmaan. Sisäilmahaitan ehkäisemiseksi suositellaan lattiakaivon tiivistämistä.

15 14 (17) Lattiarakenteet Orgaaninen materiaali (lastulevy) kahden vesihöyryä läpäisemättömän rakennekerroksen (muovimatot) välissä sekä kaksi päällekkäistä muovimattoa sisältävät rakenteet ovat riskirakenteita. Rakenteen korjaamiseksi suositellaan päällekkäisten muovimattojen ja niiden välissä sijainneiden orgaanisten materiaalikerrosten (lastulevyt) poistamista. Samassa yhteydessä suositellaan tutkittavaksi mahdolliset vesivuotokohdat ja poistetaan märkä välipohjatäyte tarvittaessa. Välipohjassa kulkevien lämpö- ja käyttövesiputkien uusimista suositellaan. Putket kannattaa tämän lisäksi asentaa rakenteiden pinnalle tai suojata muoviputkilla. 5.3 Viemärien tuuletusputket ullakkotilassa Ullakkotilassa on useita vanhoja valurautaisia viemärin tuuletusputkia, joista kahteen on todettu liittyvän ongelmia (ks. luvut ja 4.5). Vastaava riski piilee muissakin tuuletusputkissa. Mikäli tuuletusputkien ympäristössä havaitaan kosteutta, suositellaan toimenpiteiksi vastaavaa kuin luvuissa ja 6.6. Ehkäiseväksi toimenpiteeksi suositellaan tuuletusputkien eristämistä ja sateelta suojaamista, jotta vältyttäisiin kosteuden tiivistymiseltä putken pinnoille. 5.4 Vesikatto Kaikki A-osan vesikatolle tulevat hormit ja tuuletusputket on syytä varustaa asianmukaisilla sadesuojilla (, kuten B-osan katolla onkin tehty). 6 B-OSAN TOIMENPIDESUOSITUKSET 6.1 Pintarakenteet Punaiset magnesiamassalattiat ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Ne sisältävät asbestia, joten mahdolliset purkutyöt on tehtävä asbestipurkuna. Läpivientejä varten riittää paikallinen osastointi. Suppealla näytteenotolla lattioissa ei todettu mikrobivaurioita eikä niitä tarvitse siksi poistaa. Osa lattioista onkin jo uusittu vanhan päälle, jolloin asbestin leviämisvaaraa ei ole. Maalipinnat hilseilivät monin paikoin, mutta porraskäytävien havaintoja lukuun ottamatta hilseilykohdat todettiin kuiviksi. Havainnot johtuivat pintojen normaalista ikääntymisestä. Paikallisia korjauksia tehtiin tutkimuksien aikana. Peruskorjauksen yhteydessä teknisen käyttöiän saavuttaneet pinnat on suositeltavaa uusia. 6.2 Lämmityspatterit Vuotavat lämmityspatterit sisältävät kosteusvaurioriskin. Välittömäksi toimenpiteeksi suositellaan vuotavien sulkutulppien uusimista. Teknisen käyttöikänsä loppua lähestyvän lämpöjohtoverkoston uusiminen kannattaa huomioida peruskorjausta ja väliaikaisia korjausratkaisua suunniteltaessa.

16 15 (17) 6.3 Kellarikerroksen puutyöluokka Alkukatselmuksessa ilmenneen kosteusongelman perusteella välittömäksi toimenpiteeksi suositeltiin seuraavaa: seinätasoite poistetaan kovaan tiilipintaan asti sadevesikaivojen toimintakunto varmistetaan rakenne jätetään kuivumaan ja pinnoitus tehdään vasta rakenteen kuivuttua. Jälkikatselmuksessa korjauksen todettiin olevan käynnissä, eikä tarkentavaan ohjeistukseen ole tarvetta. 6.4 Kellarikerroksen varastotila 040 Tilan rakenteiden kosteuden epäillään aiheutuneen tilassa sijainneen kaivon tulvimisesta. Kaivon toimintaa tulee tästä johtuen tarkkailla. Tilan hajuhaitan aiheuttava kaivo tulee tiivistää ja eristää niin, ettei se aiheuta sisäilmaongelmia jatkossa. Kosteusongelman korjaamiseksi suositellaan seuraavaa: seinätasoite poistetaan kovaan tiilipintaan asti kaivon toimintaa seurataan ja varmistetaan, ettei tulvimisriskiä ole rakenteet jätetään kuivumaan ja pinnoitus tehdään vasta rakenteen kuivuttua. 6.5 Opettajanhuoneen katto (3. kerros) Kosteusvaurioituneiden akustiikkalevyjen ja niiden kiinnitysrimojen uusimista suositellaan. Mikäli poistettujen levyjen alla kattorakenteessa on havaittavissa kosteusjälkiä, poistetaan katon tasoite kovaan betonipintaan asti. Purkutyön yhteydessä etsitään ja poistetaan mahdolliset kosteuslähteet. 6.6 Ullakkotilan paisuntasäiliö ja luokka 402 Paisuntasäiliön liittyvän kosteusvaurion korjaamiseksi annettiin seuraavat suositukset kesäkuussa pidetyn kuntotutkimuksen perusteella: Puretaan yläpohjan pintalaatta paisuntasäiliön kopin kohdalta sekä sen edestä. Purku tulee suorittaa mahdollisimman pölyämättömiä menetelmiä käyttäen, koska täytteen seassa on todennäköisesti homeitiöitä. Ongelma-alueen palkkiväleiltä poistetaan kaikki märkä yläpohjatäyte. Täytteen poiston yhteydessä etsitään ongelman aiheuttanut kosteuslähde, joka poistetaan. Rakenne jätetään kuivumaan täytteen poiston jälkeen ja täytetään vasta rakenteen kuivuttua esim. kevytsoralla. Lisänäytteiden oton yhteydessä ( ) todettiin, ettei korjaus ole alkuperäisten suositusten mukainen, jolloin lisäohjeistukseksi annettiin: Alkuperäisten ohjeiden mukaisesti myös paisuntasäiliön kopin edustan pintalaatta ja sen alapuoliset yläpohjatäytteet poistetaan.

17 16 (17) Koska rakenne ei ollut ehtinyt kuivua kevytsoran lisäämisen jälkeen, on lisäksi suositeltavaa poistaa kevytsoran päälle laitetut vanerilevyt, jotta alalaattaan jäänyt kosteus pääsee talviaikana kuivumaan myös ylöspäin kevytsorakerroksen läpi. Luokkatilan 402 ja porrastilan väliseen seinään suoritettu maalipaikkaus ei ole riittävä. Rakenteen korjaamiseksi suositellaan seuraavaa: seinätasoite poistetaan kovaan tiilipintaan asti rakenne jätetään kuivumaan ja pinnoitus tehdään vasta rakenteen kuivuttua. 6.7 Luokka 416 Tilan ilmanvaihtoa suositellaan tehostettavaksi. Tilan sisäilmaongelma poistuu mahdollisesti viereisessä porrastilassa tehtävän korjauksen ja ilmanvaihdon tehostamisen myötä. Vaihtoehtoisesti yläpohjaan voidaan suorittaa vastaava täytteiden vaihto kuin luvussa 6.4 on esitetty: pintalaatta puretaan ullakkotilassa vanhan vesivuotokohdan ympäristöstä koksikuonatäyte poistetaan ja uuteen täyttöön käytetään esimerkiksi kevytsoraa. 6.8 Viemärien tuuletusputket ullakkotilassa Ullakkotilassa on useita vanhoja valurautaisia viemärin tuuletusputkia, joista kahteen on todettu liittyvän ongelmia (ks. luvut ja 4.5). Vastaava riski piilee muissakin tuuletusputkissa. Mikäli tuuletusputkien ympäristössä havaitaan kosteutta, suositellaan toimenpiteiksi vastaavaa kuin luvuissa ja 6.6. Ehkäiseväksi toimenpiteeksi suositellaan tuuletusputkien eristämistä höyrytiiviin pinnoitteen omaavalla lämmöneristeellä, jotta vältyttäisiin kosteuden tiivistymiseltä putken pinnoille.

18 17 (17) Tampereella TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan laitos Matti Pentti, professori, tekniikan tohtori Jommi Suonketo, projektipäällikkö, diplomi-insinööri Toni Pakkala, tutkija, diplomi-insinööri Petri Annila, tutkija, diplomi-insinööri Tero Marttila, tutkimusapulainen, tekn. kandidaatti Kari Saastamoinen, tutkimusapulainen, tekn. kandidaatti

19 LIITE 1 ASBESTIANALYYSI 1

20 LIITE 2 ASBESTIANALYYSI 2

21 LIITE 3 MIKROBIANALYYSI

22 LIITE 3 MIKROBIANALYYSI

23 LIITE 3 MIKROBIANALYYSI

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Seurantaraportti Valkoisenlähteentie Vantaa 86/

KARTOITUSRAPORTTI. Seurantaraportti Valkoisenlähteentie Vantaa 86/ Seurantaraportti Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa 86/3342 28.8.2014 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 5 KÄYTETTY

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

YHTENÄISKOULU Louhentie 3

YHTENÄISKOULU Louhentie 3 1 Louhentie 3 TUTKIMUSSELOSTUS Rakenne- ja kosteustutkimukset 1.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 0 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

LPK VANHAINEN Soittajantie 10

LPK VANHAINEN Soittajantie 10 LPK VANHAINEN Soittajantie 10 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja sisäilmatutkimukset 7.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua

Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua 5.3.2015 Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto LIITTYVÄ LAUSUNTO 9.4.2015 Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA LIITTYVÄ LAUSUNTO 1

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh:

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh: Kosteuskartoitusraportti 1(7) VAHINKOTIEDOT Työkohde: Hevoshaan koulu (Asunto) Puh: Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: 0400 615 428 Asukas: Osoite: Puh: Kartoitusaika: 01.11.2005 Kartoittaja: Juha

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Yleisöosastokirjoituksia riittää, oheinen on 15.2.2016 Aamulehti 2 Mikä on hometalo Vaurioasteen

Lisätiedot

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen Sivu 1/5 Mittausraportti: Päivämäärä: 1.9.2015 Kartoittaja: Santeri Väre 040 149 2006 santeri.vare@wdkuivaus.fi Tilaaja: Laskutus: Kohde: Osoite: Yhteyshenkilö: NCC Anton Ylkänen 050 590 3425 anton.ylkanen@ncc.fi

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 30 17501 Padasjoki Raportti Työnumero: 051121701076 Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki Kosteuskartoitus

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 7.3.2017 1/1 LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KASAVUOREN KOULUKESKUS - LIIKUNTASALIN LATTIAN SANEERAUS

Lisätiedot