Asbestisairaudet eivät ole loppumassa asbestipurkajapotilaan tapaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asbestisairaudet eivät ole loppumassa asbestipurkajapotilaan tapaus"

Transkriptio

1 Tapausselostus tieteessä Pihla Ylioinas Työterveyshuollon erikoislääkäri Työterveyslaitos Oulu, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työlääketiede-tiimi ja Oulun yliopistollinen sairaala, ammattitautien poliklinikka Päivi Kropsu Työterveyshuollon erikoislääkäri Työterveyslaitos Oulu, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työlääketiede-tiimi ja Oulun yliopistollinen sairaala, ammattitautien poliklinikka Panu Oksa dosentti, ylilääkäri Työterveyslaitos Tampere, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen -tiimi Asbestisairaudet eivät ole loppumassa asbestipurkajapotilaan tapaus Asbesti aiheuttaa keuhkosyöpää, mesotelioomaa, asbestoosia sekä keuhkopussin muutoksia. Sairastumiseen voi riittää määrällisesti vähäinenkin työperäinen altistuminen. Työterveyshuolto kutsuu asbestityöntekijät seurantatutkimuksiin. Koska asbestisairaudet saattavat ilmetä vasta vuosikymmenien kuluttua altistumisesta, tarkastuksia tulee tehdä myös työsuhteen loputtua. Asbestille voi altistua merkittävästi myös nykyisin asbestipurkutyötä tehtäessä, vaikka noudatetaan määräyksiä ja ohjeistuksia. Purkusäännösten ja -käytäntöjen tiukentamista edelleen on arvioitava. Mikäli asbestisairauksien halutaan loppuvan, kaikki asbestirakenteet on poistettava rakennuksista ammattitaitoisesti ja työntekijöiden terveyden suojelu nykyistä paremmin huomioiden. Vertaisarvioitu VV Asbesti on yleisnimitys luonnossa esiintyville kuitumaisille silikaattimineraaleille, kuten krysotiili, krokidoliitti, amosiitti ja kotimainen antofylliitti. Asbesti aiheuttaa keuhkosyöpää, mesotelioomaa, asbestoosia ja keuhkopussin muutoksia. Suomessa asbestia on käytetty yli tonnia, eniten ja 70-luvuilla. Käyttöä alettiin rajoittaa 1970-luvulla, ja asbestituotteiden valmistus ja maahantuonti on ollut Suomessa kiellettyä vuodesta 1993 ja Euroopan Unionin alueella vuodesta Maailmassa asbestia tuotetaan ja käytetään edelleen yli kaksi miljoonaa tonnia vuosittain (1 5). Asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa sen hyvien ominaisuuksien, kuten kemikaalien, bakteerien ja kulumisen kestävyyden, palamattomuuden sekä lämmön- ja kosteudeneristävyyden vuoksi luvuilla rakennetuissa tai peruskorjatuissa rakennuksissa asbestia on käytetty vaihtelevassa määrin esimerkiksi eristeissä, julkisivu-, sisäverhous- ja kattolevyissä, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoputkissa, lattiamateriaaleissa, laasteissa, liimoissa ja maaleissa. Suomen rakennuskannassa on edelleen asbestia. Rakennusmateriaaleihin sidottuna se ei aiheuta terveysvaaraa, mutta materiaaleja purettaessa asbestikuituja vapautuu ilmaan ja haitallista altistumista tapahtuu (6). Terveyshaitat johtuvat hengitysteiden kautta elimistöön päässeestä asbestista. Ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvien rekisteriin (ASA-rekisteriin) ilmoitettiin vuonna 2009 noin asbestille altistuvaa (7). Asbestipurkutyö on luvanvaraista ja tiukasti säädeltyä (8,9). Työnantajalla tai itsenäisellä työnsuorittajalla on oltava asbestityön tekemiseen lupa työsuojeluviranomaiselta. Luvan saaminen edellyttää asianmukaisia laitteita (kuten alipaineistuslaitteet), joiden huolto on järjestetty. Työntekijöille tulee olla tarvittavat henkilönsuojaimet, kuten hengityksensuojaimet ja suojavaatetus ja heidän terveytensä seuranta tulee olla järjestetty. Asbestityötä tekeville on ollut erityinen koulutusvaatimus vuodesta Vuoden 2011 alusta alkaen se on talonrakennuksen ammattitutkintoon sisältyvä asbestityön osatutkinto. Ennen purkutyön aloitusta kohteessa tehdään asbestikartoitus ja sen pohjalta työsuunnitelma, joka lähetetään etukäteen työsuojeluviranomaiselle. Työnantajan tulee etukäteen arvioida työntekijöiden riski asbestialtistumiselle ja seurata altistumista työskentelyn aikana. Sosiaali- ja terveysministeriössä selvitetään parhaillaan asbestipurkutyön valtuutusta koskevan lainsäädännön ajantasaisuutta (10). Suomessa käytetään asbestin purussa tavallisimmin osastointimenetelmää, jossa työkohde eristetään ilmastollisesti ympäristöstään ja tehdään siihen nähden alipaineiseksi. Työkohteeseen kuljetaan kolmijakoisen sulkukammion kautta (kuva 1). Työn jälkeen tilat puhdistetaan huolellisesti ja alipaineistuslaitteistoa pidetään käynnissä 4 tuntia viimeisimmän pölyävän työvaiheen jälkeen. Jos asbestipölyn leviämisvaara ympäristöön tiedetään vähäiseksi, pölyn leviämisen estämiseen voidaan käyttää ilmastollisen 601

2 Tapausselostus Kirjallisuutta 1 Nordman H, Oksa P, Karjalainen A, Koskinen H. Asbestisairauksien diagnostiikka ja seuranta. Helsinki: Työterveyslaitos, Työ ja ihminen -tutkimusraportti 28, 2006; Huuskonen MS, Oksa P, Vehmas T, Anttila S, Tossavainen A. Asbestisairaudet Suomessa. Suom Lääkäril 2006;39: Huuskonen MS, Jahkola A, Oksa P. Asbestisairaudet. Lääketieteellinen Aikakausikirja Duodecim 2009;125: Riala R. Asbesti. Helsinki: Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Altisteet työssä 5, Työterveyslaitos. Asbestituotteet (päivitetty ). fi/toimialat/rakennus/turvapakki/ vaaralliset_aineet/eristeaineet/ asbestituotteet/sivut/default.aspx 6 Riala R, Pirhonen P, Heikkilä P. Asbesti purku- ja huoltotöissä. 2. osittain uudistettu painos. Helsinki: Työterveyslaitos Saalo A, Soosaar A, Länsimäki E, Kauppinen T. ASA 2009 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa. Helsinki: Työterveyslaitos 2011;39. 8 Valtioneuvoston päätös asbestityöstä /1380, muutossäädökset /318 ja / Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista /231, muutossäädös /176. Kuva 1. Kolmijakoinen sulkukammio, jonka kautta kuljetaan eristettyyn ja alipaineistettuun asbestipurkukohteeseen. Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. (Kuvien lähde: asbesti_rakennustyossa.pdf Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen: ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ, Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Kuvaaja: Antti Stensblom) eristyksen sijasta kohdepoistoa. Näin voidaan menetellä esimerkiksi asbestipitoisia lattialaattoja poistettaessa, jos niiden alla oleva lattiamassa ei sisällä asbestia. Asbestisementtituote voidaan irrottaa niin ehjänä kuin mahdollista ja pölyämistä välttäen ilman alipaineistusta. Ympäristö puhdistetaan ennen ja jälkeen irrotuksen kohdeimurilla. Pienissä yksittäisissä työkohteissa voidaan käyttää purkupussimenetelmää. Tällöin asbestimateriaali eristetään muusta ilmatilasta erikoisvalmisteisella purkupussilla, jossa on pussin ulkopuoliseen tilaan avautuvat pussiin saumatut suojakäsineet. Työn lopuksi pussiin tehdään pölynimurilla alipaine ja jätteet sisältävä alaosa eristetään ilmatiiviisti pussin yläosasta (kuva 2). Kuvaamme tapauksen, jossa asianmukaista suojausta noudattaneella asbestipurkajalla todettiin asbestin aiheuttamaksi sopiva pleurasairaus ja keuhkojen huuhtelunäytteen perusteella merkittävä asbestialtistuminen. Tietojemme mukaan tämä on ensimmäinen asbestisairaus nykyaikaisen purkutekniikan käyttäjällä ilman aikaisempaa asbestialtistumista. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjattiin vuonna 2009 yhteensä 830 asbestipölyn aiheuttamaa sairautta, joista 31 % rakentamisen toimialalla. Sairastuneet olivat altistuneet pääosin ja 70-luvuilla (11). Potilastapaus Potilas on 47-vuotias mies, joka tuli ammattitautien poliklinikan arvioon pleuran paksuuntumien, asbestialtisteisen työhistorian ja bronkoalveolaarisen huuhtelunesteen tavanomaista suuremman asbestipitoisuuden vuoksi. Hän on tehnyt asbestinpurkutyötä useiden eri yritysten palveluksessa vuosina Asbestin lisäksi hän on altistunut purkutyössä betonipölylle ja muulle rakennuspölylle. Asbestityöt potilas on lopettanut, mutta muuta purkutyötä hän tekee edelleen. Asbestipurkutyöt, joihin potilas osallistui, tehtiin pääasiassa alipaineistetusti ja osastoidusti. Pieni osa työstä oli pussipurkua ja asbestisementtisten rakennuslevyjen poistamista kohdepoiston kanssa. Potilas käytti hengityksensuojainta, jossa oli kokonaamari, P3-luokan pölynsuodatin ja hengitysilmaa ahtaava puhallin. Pussipurkua tehdessään, asbestisementtilevyjä purkaessaan sekä jälkisiivouksessa, kuten asbestisäkkejä hakiessa ja imuroidessa, potilas käytti puolinaamaria, jossa oli myös P3-suodatin. Hän käytti asbestityöhön soveltuvaa kertakäyttöistä suojapukua, jota vaihdettiin säädösten mukaisesti aina osastoinnista pois tultaessa useita kertoja työpäivän aikana. Ammattitautien poliklinikalla potilas kertoi lopettaneensa asbestityöt, koska pelkäsi altistumisen aiheuttamia terveysriskejä. Erityisesti asbestityöuransa alussa hän koki suojainten olleen jotenkin huonoja ja niiden istuvuuden kasvoille heikentyneen joissakin työasennoissa, jolloin pölyistä ilmaa olisi saattanut päästä hengitysteihin. Asianmukaisesta suojapuvun käytöstä huolimatta hän koki, että asbestipölyä kulkeutui suojahaalarin alla oleviin vaatteisiin. Lisäksi potilas arvioi, ettei työkohteiden alipaineistusta aina jatkettu siivouksen jälkeen vaadittavaa 4:ä tuntia vaan se saatettiin lopettaa heti ja siirtyä seuraavaan paikkaan. Hän oli itse käynyt työkohteessa vielä tässä vaiheessa, ja asbestipölyä oli leijunut ilmassa jonkin verran. Terveystarkastukset toteutuivat asbestipurkutyötä tehdessä säännöllisesti, sen jälkeen seurantaa on ollut satunnaisemmin. Potilas oli tupakoinut 30 vuoden ajan ½ 1 askia päivässä; askivuosia arvioitiin olevan 25. Nyt hän oli pystynyt vähentämään tupakoinnin 602

3 tieteessä 10 Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto, säädösyksikkö. Valmisteltavana olevat työsuojelusäädökset Oksa P, Palo L, Saalo A ym., toim. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Helsinki: Työterveyslaitos 2011; Tossavainen A, toim. Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for diagnosis and attribution. Consensus report. Scand J Work Environ Health 1997;23: The senior labour inspectors committee (SLIC). A Practical guide on best practice to prevent or minimise asbestos risks in work that involves (or may involve) asbestos: for the employer, the workers and the labour inspector. European Commission, Guide on Best Practice 2006; Työsuojelurahasto. Asbestipitoisten putkistoeristeiden poistaminen liettämismenetelmällä (siteerattu ). tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/ hanke?h= Rantanen S, Pääkkönen R. Työhygienia. Kemialliset ja työhygieeniset tekijät. Asbesti. Tampere: Työsuojeluhallinto, Työsuojelujulkaisuja 86, 2008; Terveystarkastukset työterveyshuollossa (Sininen kirja). 2 painos. Helsinki: Työterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö 2006; Hengitysliitto Heli ry:n opas, Vaarallinen asbesti Rönkä T. Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömailla. Aducate Reports and Books 15/2011. Kuopio: University of Eastern Finland. Aducate - Centre for Training and Development Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. muutamaan savukkeeseen päivässä. Hänellä oli esiintynyt vuosien ajan limaisten yskösten nousua ja ärsyttävää yskää, sekä yöyskää ja heräilyä aiheuttavaa hapen loppumisen tunnetta. Nykyisin on lisäksi päiväväsymystä ja kävellessä hengästymistä jo lyhyellä matkalla. Pölyisessä työympäristössä hänen on hankala pitää hengityksensuojainta. Työn lomassa hän pitää välillä istumataukoja. Alun perin potilas ohjautui erikoissairaanhoidon tutkimuksiin voimattomuuden, hengenahdistuksen ja yksittäisen yöllisen rintakiputuntemuksen vuoksi. Hänelle oli tehty työterveyshuollossa rasitus-ekg, jossa hän oli polkenut 125 W:n teholle asti, eikä sepelvaltimotautiin viittaavaa todettu. Polkemisen potilas oli lopettanut huimaukseen ja sen jälkeen ilmeni hapen loppumisen tunnetta. Hänelle tehtiin myös sepelvaltimoiden angiografia, jossa todettiin normaalit, avoimet sepelvaltimot. Tämän jälkeen potilaalle tehtiin rintakehän tietokonekerroskuvaus, jossa todettiin molemmissa keuhkoissa ylälohkopainotteisesti kohtalaisen vaikea-asteinen sentrilobulaarinen emfyseema, molemmin puolin dorsaalisesti pleuraplakkeja, jotka eivät olleet kalkkeutuneita sekä palleapleurassa paksuuntumista, johon liittyen pyöröatelektaasit molemmin puolin. Keuhkojen fibroosia ei todettu. Keuhkojen toimintakokeessa todettiin lievään keuhkoahtaumatautiin sopiva löydös sekä restriktiota, uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV 1 ) oli 2,85 l eli 68 % viitearvosta, nopea vitaalikapasiteetti oli 3,53 l eli 68 % viitearvosta ja prosenttinen sekuntikapasiteetti (FEV%) 81 %. Bronkodilataatiotutkimusta ei tehty. Diffuusiokapasiteetti oli alentunut, 61 % viitearvosta. Alveolitilavuuteen suhteutettu diffuusiokapasiteetti oli normaalirajoissa, 76 % viitearvosta. Uniapnea poissuljettiin unirekisteröinnillä. Potilaalle tehtiin keuhkoputkien tähystys, jossa ei löytynyt poikkeavaa. Bronkoalveolaarisesta huuhtelunesteestä löytyi 7,9 asbestikappaletta/ml. Löydöksen suuruus viittaa merkittävään työperäiseen asbestialtistumiseen (12). Potilaalla on lääkityksenä tiotropiumbromidi sekä tarvittaessa salbutamoli-inhalaatiot. Potilaan pleuran (keuhkopussin) muutoksia pidettiin ammattitautina ja hänelle suositeltiin lääketieteellistä seurantaa 3 vuoden välein kohonneen asbestoosiriskin vuoksi. Valtaosan keuhkofunktion alenemasta selittää keuhkolaajentuma. Plakkien ei katsota alentavan keuhkofunktiota ja viskeraalisen pleuran muutokset olivat vähäiset. Pyöröatelektaasimuutokset ovat yleisiä asbestialtistuneilla, mutta eivät asbestille patognomisia kuten plakit. Alentunut työkyky ei selity keuhkopussin muutoksilla. Potilas ohjattiin työterveyshuoltoon työkyvyn arviointia ja mahdollista ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumista varten. Yöyskän ja yöllisen hapen loppumisen tunteen vuoksi suositeltiin jatkossa astmatutkimuksia ja mahdollista hoitokokeilua sekä näiden jälkeen spiroergometriatutkimusta ja työkyvyn arviointia. Pohdinta Purkutyössä purkutekniikka ratkaisee työilmaan pääsevän pölyn määrän. Kostutettu asbestimateriaali pölyää ympäristöön merkittävästi vähemmän kuin kuiva. Britanniassa tehdyissä mittauksissa hengitysvyöhykkeen asbestipitoisuuksien on todettu olevan tyypillisesti alle 1 kuitua/cm 3, kun perusteellisesti märäksi kostutettua eristettä tai ruiskutettua pintaa poistetaan varovaisesti käsityökaluin. Jos purettavassa eristeessä on kuivia kohtia, asbestipitoisuus on noin 100 kuitua/cm 3 ja jos puretaan ruiskutettua pinnoitetta, jossa on kuivia kohtia, tyypillinen altistuminen on noin 1000 kuitua/cm 3 (13). Suomessa ei käytetä asbestimateriaalin kastelua ennen purkamista pölyämisen vähentämisessä, eikä tällaista mainita hyväksyttävien asbestipurkutyömenetelmien luettelossa. Tosin asbesti tulee purkaa pölyämistä välttäen. Sen sijaan esimerkiksi Britanniassa märkämenetelmää suositaan ja Yhdysvalloissa sen käyttö on pakollista (14). Tulisiko Suomessa siirtyä esimerkiksi lainsäädännön ohjaamana suosimaan märkäpurkumenetelmää? Säädösmuutostarvetta työmenetelmien ja laitteiden osalta kartoitetaan sosiaali- ja terveysministeriössä (10). Asbestille on säädetty työhygieeninen raja-arvo, jonka ylittäminen on kiellettyä (8). Työntekijän päivittäisen altistumisen raja-arvo on vuodesta 2006 ollut 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä hengitysilmaa 8 tunnin keskiarvona. Raja-arvon tarkoituksena on suojata työntekijöitä sairauksilta ja sitä on useaan otteeseen tiukennettu; vuonna 1986 raja-arvo oli vielä 2 kuitua/cm 3. Asbestialtistumisen selvittäminen ja seuraaminen on työnantajan tehtävä. Altistumisen todennäköisyys arvioidaan ennen töiden aloitusta ja pitoisuusmittauksia tulee tehdä, jos raja-arvon 0,1 kuitua/cm 3 ylittyminen on mahdollista. 603

4 Tapausselostus Turvallista asbestin käyttöä ei ole olemassa. Kuva 2. Asbestirakenteiden pussipurkua. Purkupussimenetelmässä asbestimateriaali eristetään ja pussin ulkopuoliseen tilaan avautuvat pussiin saumatut suojakäsineet. Seurantaa varten on oltava mittaussuunnitelma, jollainen on tehtävä vähintään 3 kk:n välein sekä aina, kun tehdään altistumiseen vaikuttavia teknisiä muutoksia. Ennen vuotta 2006, esimerkkipotilaan työssäoloaikana, lainsäädäntö oli hieman erilainen. Asbestialtistumisen rajaarvo oli 0,3 kuitua/cm 3. Kerran vuodessa tehdyt asbestialtistusmittaukset riittivät, kunhan työpaikan olosuhteet eivät olleet olennaisesti muuttuneet ja kahden edellisen mittauksen tulokset olivat olleet vähemmän kuin puolet rajaarvosta. Asbestinpurkutyössä, kuten muussakin työssä, altistumisen määrää yritetään ensisijaisesti vähentää työmenetelmin ja teknisin keinoin, kuten ilmaa puhdistavalla alipaineistuslaitteistolla. Näin vähennetään myös hengityksensuojainten suojauskapasiteetin ylittymisen riskiä. Hengityksensuojaimia on välttämätöntä käyttää, jotta liiallista altistumista ei tapahdu. Hengityksensuojaimista vain eristävä suojain eli raitisilmanaamari suojaa täysin; suodattavien suojainten suodatusteho on aina alle 100 %. Työntekijöiden altistumista seurattaessa asbestipitoisuudet mitataan hengityksensuojaimen sisältä, jotta saadaan mahdollisimman todenmukainen tieto henkilön altistumisesta. Tavallisesti rajaarvo 0,1 kuitua/cm 3 alittuu mittauksissa, mutta poikkeuksiakin on tavattu (Työterveyslaitoksen työhygieenikko, henkilökohtainen tiedonanto). Käytännön tilanteissa suodattimien läpivuotoa tärkeämpänä altistumisen aiheuttajana on pidetty suojaimen käyttämättä jättämistä erilaisissa tilanteissa. Sellaista ei tämän potilaan kohdalla tullut esille. Säädösten mukaista suojausta noudatettaessa työntekijöiden altistuminen on arvioitu vähäiseksi. Viimeisin muutos asbestityöntekijöiden koulutusvaatimuksiin tuli voimaan vuoden 2011 alussa (8). Nykyinen koulutusvaatimus on ammattitutkinto. Aiemmin pätevyyden sai suorittamalla neljän päivän asbestipurkukoulutuksen, jossa käsiteltiin muun muassa asbestin aiheuttamia terveysvaaroja ja niiltä suojautumista. Koulutusvaatimusten osalta parannuksia on siis tehty, mutta vanhemman koulutuksen käyneet ovat saattaneet saada puutteellista koulutusta ja aiemmin hyväksyttyjen koulutusten antama pätevyys säilyy edelleen. Tällä hetkellä arvioidaan asbestikartoittajien pätevyysvaatimuksia (10). Potilaamme keuhkojen huuhtelunäytteestä löytyi merkittävä määrä asbestia ja hänelle on kehittynyt asbestin aiheuttamaksi sopiva pleurasairaus. Altistuminen on tapahtunut pääosin säädösten mukaista suojausta noudattaen asbestipurkutyössä. Jo tämä yksi tapaus antaa aiheen epäillä, että nykyisiä ohjeita ja työskentelytapoja noudatettaessa työntekijä ei selviä työstään altistumatta asbestille. Asbestialtistus voi aiheuttaa syöpää ja sairastumisriski kasvaa altistumisen voimakkuuden mukana. Sellaista altistumisen tasoa ei voida osoittaa, jonka alapuolella asbestisyöpien riski ei olisi lisääntynyt (3). Jos asbestisairauksien halutaan loppuvan, toimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi tarvitaan edelleen. Onko nykyinen purkutekniikka riittävän turvallinen? Ovatko suojaimet luotettavia? Ovatko työntekijöiden ammattitaito ja turvallisuuskäyttäytyminen kohdallaan? Vaikuttavatko asbestipurkuyritysten taloudelliset paineet työturvallisuuteen? (15). Onko työsuojelun valvonnalla riittävästi voimavaroja? Esitetty potilastapaus antaa aihetta selvittää asioita tarkemmin. Altistuneiden työntekijöiden terveyttä tulee seurata myös altistumisen loputtua. Terveystar- 604

5 tieteessä kastukset työterveyshuollossa -kirja antaa asbestia koskevat ohjeet, joita voidaan soveltaa työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa tehtäviin tarkastuksiin (16). Hengitysliitto Heli on tehnyt asbestille altistuneille työntekijöille oppaan, jota terveydenhuoltohenkilöstö voi jakaa tarkastusten yhteydessä (17). Lähitulevaisuuden päämääräksi tulisi asettaa asbestiton Suomi, sillä turvallista asbestin käyttöä ei ole olemassa. Asbestirakenteet tulisi poistaa ammattitaitoisesti ja työntekijöiden terveyden suojelu nykyistä paremmin huomioiden (18). Työterveyshuollossa, perusterveydenhuollossa ja keuhkosairauksien yksiköissä tulee huomioida myös asianmukaisesti suojautuneiden asbestipurkutyöntekijöiden merkittävän altistumisen mahdollisuus. Työlääketieteen yksiköitä tulee konsultoida herkästi, jos viitteitä asbestisairaudesta ilmenee. English summary > in english No end in sight for asbestos-related illnesses the case of an asbestos abatement worker 605

6 tieteessä ENGLISH SUMMARY Pihla Ylioinas Päivi Kropsu Specialist in Occupational Medicine Finnish Institute of Occupational Health, Oulu, Finland, Centre of Expertise for Health and Work Ability, Occupational health team Panu Oksa Language checked by Alice Lehtinen (Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki). No end in sight for asbestos-related illnesses the case of an asbestos abatement worker Asbestos was widely used in construction materials in Finland, mainly during the 1960s and 1970s. Exposure to asbestos can cause lung cancer, mesothelioma, asbestosis, or benign pleural lesions. The exposure occurs via the respiratory tract when asbestos-containing materials are demolished. Asbestos abatement work is subjected to license and is controlled in Finland. When protective measures and devices are in accordance with legislation, abatement workers exposure levels are usually estimated as mild. We present a patient case in which an asbestos-related illness and a significant amount of asbestos bodies in bronchoalveolar lavage were detected in an adequately protected asbestos abatement worker. Even on the basis of this single case, there is reason to hypothesise that asbestos abatement workers are notably exposed to asbestos fibres even when current rules are obeyed. Pleural diseases, as well as malign mesothelioma, can still occur at quantitatively low exposure levels. Questions arise about the safety of current demolition techniques, the reliability of protective devices, the quality of the professional skills, safety-behaviour among abatement workers and whether their health should be monitored after the cessation of exposure, whether the economic pressures of asbestos abatement firms affect work safety, and whether work safety authorities have sufficient resources for controlling asbestos work. The goal should be an asbestos-free Finland in the near future; there is no safe use of asbestos. Asbestos-containing materials should be removed actively and skilfully, paying close attention to workers health at the same time. The occupational health services, primary health care and respiratory medicine clinics should be made aware of the possibility of notable asbestos exposure in current asbestos abatement work. 605a

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002), työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun

Lisätiedot

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA 10.3.2016 Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTIKARTOITUS Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

Moduuli 4. Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio

Moduuli 4. Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio Moduuli 4 Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio Moduuli 4:ssä tarkastelemme seuraavia asioita: Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio Työsuunnittelu Asbestityön menettelytavat Asbestialtistumisen raja-arvot

Lisätiedot

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

Asbestilainsäädäntö LOUNAIS-SUOMEN SISÄILMAPÄIVÄ Esa Laine, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue

Asbestilainsäädäntö LOUNAIS-SUOMEN SISÄILMAPÄIVÄ Esa Laine, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Asbestilainsäädäntö LOUNAIS-SUOMEN SISÄILMAPÄIVÄ 20.10.2016 Esa Laine, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue (Ahvenanmaa,

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu 27.11.1984 Jarmo Mikkonen 1961 IAT = isännöinnin ammattitutkinto JET = johtamisen erikoisammattitutkinto Toimistomme vastuulla noin 160 taloyhtiötä AAA

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Asbesti rakennustyössä

Asbesti rakennustyössä Hyvinvointia työstä Asbesti rakennustyössä Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista 30.3.2016 2 Asbesti rakennustyössä Tämä tietopaketti on tarkoitettu

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä.

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbesti Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin?

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Hyvinvointia työstä Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 10.10.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Presentation heading /

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4. Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Asbestilupamenettelyihin liittyvät tarkastukset tehdään hankkeen ulkopuolella.

Asbestilupamenettelyihin liittyvät tarkastukset tehdään hankkeen ulkopuolella. ntamisen valtakunnallinen valvontahanke Tausta ja tavoite Rakennusala on työturvallisuuden näkökulmasta monelta eri kannalta tarkasteltuna haasteellinen ala. ntamisessa korostuvat muun muassa kemiallisista

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi , Oulu

Työsuojelun peruskurssi , Oulu Tuotannon palvelut Koulutusta 35 vuotta. Työsuojelun peruskurssi 15. 19.3.2010, Oulu www.pohto.fi Työsuojelun peruskurssi 15.- 19.3.2010, Oulu Koulutuksen tavoite ja osallistujat Kurssin tavoitteena on

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö Turvalliset työtavat: suojainten käyttö 30.9.2016 Alueellinen koulutuspäivä Infektioiden torjunta Hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden torjuntayksikkö, Oys Työvaate ja suojavaate Työvaatteessa ei

Lisätiedot

Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä. VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry

Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä. VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry Jokamiehen rakennusopas omakoti- ja talkoorakentajille v. 1946: Asbestisementtilevy on kattamisaineena

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

18.6.2015. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

18.6.2015. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Johtaja Antti Janas Muistio 18.6.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ASBESTITYÖN TURVALLISUUDESTA Ehdotuksen pääasiallinen sisältö YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Työhygienian erikoistumiskoulutus

Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygieenikon osaamistavoitteet Tuntee työympäristön altisteet ja olosuhteet ja niiden mahdolliset vaikutukset ihmisen terveyteen, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Rakennustekniikka NRAKES12. Elina Luukkonen ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ. Uuden lain ja määräyksen aiheuttamat toimenpiteet

Opinnäytetyö. Rakennustekniikka NRAKES12. Elina Luukkonen ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ. Uuden lain ja määräyksen aiheuttamat toimenpiteet Opinnäytetyö Rakennustekniikka NRAKES12 2016 Elina Luukkonen ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ Uuden lain ja määräyksen aiheuttamat toimenpiteet OPINNÄYTETYÖ (AMK / YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista Pertti Pasanen, pertti.pasanen@uef.fi Ympäristötieteen laitos,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

- työolopalaute AT-tutkimusten jälkeen

- työolopalaute AT-tutkimusten jälkeen Miten ammattitauti tai -epäily käynnistää preventiotoimet työpaikalla? - työolopalaute AT-tutkimusten jälkeen Katri Suuronen, erityisasiantuntija, TTL Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Alueellinen tartuntatautipäivä 2.2.2016 Miia koskinen Aluehygieniahoitaja Sairaanhoitaja YAMK Käsitteitä Tartuntatauti = tauti, joka aiheuttaja siirtyvät välillisesti

Lisätiedot

Biohajoavien jätteiden turvallinen käsittely

Biohajoavien jätteiden turvallinen käsittely Biohajoavien jätteiden turvallinen käsittely Hannu Miettinen/ Jätekukko Oy Sirpa Laitinen Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Graafinen suunnittelu: Tuula Solasaari 2014 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Tuberkuloosiepidemia sairaalassa. V-J Anttila Osastonylilääkäri HYKS/ Tulehduskeskus/ Infektiosairaudet Infektiotorjuntayksikkö

Tuberkuloosiepidemia sairaalassa. V-J Anttila Osastonylilääkäri HYKS/ Tulehduskeskus/ Infektiosairaudet Infektiotorjuntayksikkö Tuberkuloosiepidemia sairaalassa V-J Anttila 15.11.2016 Osastonylilääkäri HYKS/ Tulehduskeskus/ Infektiosairaudet Infektiotorjuntayksikkö Tuberkuloositartunnat Suomessa (Lähde THL Tartuntatautirekisteri)

Lisätiedot

Syöpä ammattitautina

Syöpä ammattitautina tieteessä Tiina Santonen LT, M.Sc. in Applied Toxicology, tiimipäällikkö Kemikaaliturvallisuus Panu Oksa dosentti, ylilääkäri Terveyden edistäminen Kari Kurppa dosentti, johtava asiantuntija Työterveyslaitos

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Kemikaaliriskien hallinta työssä ja REACH Tiina Santonen, tiimipäällikkö, Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliriskien hallinta työpaikoilla Työturvallisuuslaki (738/2002) ja VNa 715/2001

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 Raportti 1 (5) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu, johon kuului muun

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI 1(13) Pohjautuu toimintamalliin, jonka Tampereen aluetyöterveyslaitos laati sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointia työpaikoilla. KEMIALLISTEN

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Mitä uutta kivipölystä? Riitta Sauni, LT, dos., ayl Työterveyslaitos Tampere

Mitä uutta kivipölystä? Riitta Sauni, LT, dos., ayl Työterveyslaitos Tampere Mitä uutta kivipölystä? Riitta Sauni, LT, dos., ayl Työterveyslaitos Tampere Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 24.11.2010 Helsingin yliopisto Kvartsi eli kiteinen piidioksidi,

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2009 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 29.4.2009 Faksi (09) 604 714 1(1) KOSTEUSVAURIOASTMAN TOTEAMINEN AMMATTITAUDIKSI Tapaturmavakuutus-

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät

Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät Pekka Virtanen, LT, dosentti Yliopettaja (terveyssosiologia) Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö KULTTUURI System of shared ideas, systems

Lisätiedot

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla Epshp tbc-hoidon toimintaohjeet THL:n suositus kontaktiselvityksestä Lainsäädäntö Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla www. linkit Tuberkuloosipotilaan tunnistaminen pth:ssa

Lisätiedot

Talokeskus Yhtiöt Oy. Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea

Talokeskus Yhtiöt Oy. Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea Talokeskus Yhtiöt Oy Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea 1. ASBESTILAKI 2. KUNTOTUTKIMUKSESTA HANKESUUNNITTELUUN 3. URAKKAMUODOT, PROJEKTINJOHTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO JA SEURANTA Yleistä asbestista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys. Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys. Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Hyvinvointia työstä Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 2 Sidonnaisuudet LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 04.05.2015 Reetta Orsila EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 30.7.2014 1 Huonot uutiset: Tupakointi on yksi suurimmista kansanterveysongelmista

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa Työnjako ja tehtävän siirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa Yksityissektorilla työskentelevien bioanalyytikkojen ja laboratoriohoitajien koulutuspäivät 15.-16.4.2016, Tampere Mervi Flinkman, sh, TtT Työvoimapoliittinen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Ohje työpaikkojen sisäilmastoongelmien

Ohje työpaikkojen sisäilmastoongelmien Ohje työpaikkojen sisäilmastoongelmien selvittämiseen Lappalainen S 1, Reijula K 1,2, Tähtinen K 1, Latvala J 1, Holopainen R 1, Hongisto V 1,3, Kurttio P 4, Lahtinen M 1, Rautiala S 1, Tuomi T 1, Valtanen

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tb ja hoitohenkilökunta Tartunta ja suojautuminen Tb tilanne Pohjois-Savossa Valvottu

Lisätiedot