Asbestisairaudet eivät ole loppumassa asbestipurkajapotilaan tapaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asbestisairaudet eivät ole loppumassa asbestipurkajapotilaan tapaus"

Transkriptio

1 Tapausselostus tieteessä Pihla Ylioinas Työterveyshuollon erikoislääkäri Työterveyslaitos Oulu, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työlääketiede-tiimi ja Oulun yliopistollinen sairaala, ammattitautien poliklinikka Päivi Kropsu Työterveyshuollon erikoislääkäri Työterveyslaitos Oulu, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työlääketiede-tiimi ja Oulun yliopistollinen sairaala, ammattitautien poliklinikka Panu Oksa dosentti, ylilääkäri Työterveyslaitos Tampere, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen -tiimi Asbestisairaudet eivät ole loppumassa asbestipurkajapotilaan tapaus Asbesti aiheuttaa keuhkosyöpää, mesotelioomaa, asbestoosia sekä keuhkopussin muutoksia. Sairastumiseen voi riittää määrällisesti vähäinenkin työperäinen altistuminen. Työterveyshuolto kutsuu asbestityöntekijät seurantatutkimuksiin. Koska asbestisairaudet saattavat ilmetä vasta vuosikymmenien kuluttua altistumisesta, tarkastuksia tulee tehdä myös työsuhteen loputtua. Asbestille voi altistua merkittävästi myös nykyisin asbestipurkutyötä tehtäessä, vaikka noudatetaan määräyksiä ja ohjeistuksia. Purkusäännösten ja -käytäntöjen tiukentamista edelleen on arvioitava. Mikäli asbestisairauksien halutaan loppuvan, kaikki asbestirakenteet on poistettava rakennuksista ammattitaitoisesti ja työntekijöiden terveyden suojelu nykyistä paremmin huomioiden. Vertaisarvioitu VV Asbesti on yleisnimitys luonnossa esiintyville kuitumaisille silikaattimineraaleille, kuten krysotiili, krokidoliitti, amosiitti ja kotimainen antofylliitti. Asbesti aiheuttaa keuhkosyöpää, mesotelioomaa, asbestoosia ja keuhkopussin muutoksia. Suomessa asbestia on käytetty yli tonnia, eniten ja 70-luvuilla. Käyttöä alettiin rajoittaa 1970-luvulla, ja asbestituotteiden valmistus ja maahantuonti on ollut Suomessa kiellettyä vuodesta 1993 ja Euroopan Unionin alueella vuodesta Maailmassa asbestia tuotetaan ja käytetään edelleen yli kaksi miljoonaa tonnia vuosittain (1 5). Asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa sen hyvien ominaisuuksien, kuten kemikaalien, bakteerien ja kulumisen kestävyyden, palamattomuuden sekä lämmön- ja kosteudeneristävyyden vuoksi luvuilla rakennetuissa tai peruskorjatuissa rakennuksissa asbestia on käytetty vaihtelevassa määrin esimerkiksi eristeissä, julkisivu-, sisäverhous- ja kattolevyissä, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoputkissa, lattiamateriaaleissa, laasteissa, liimoissa ja maaleissa. Suomen rakennuskannassa on edelleen asbestia. Rakennusmateriaaleihin sidottuna se ei aiheuta terveysvaaraa, mutta materiaaleja purettaessa asbestikuituja vapautuu ilmaan ja haitallista altistumista tapahtuu (6). Terveyshaitat johtuvat hengitysteiden kautta elimistöön päässeestä asbestista. Ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvien rekisteriin (ASA-rekisteriin) ilmoitettiin vuonna 2009 noin asbestille altistuvaa (7). Asbestipurkutyö on luvanvaraista ja tiukasti säädeltyä (8,9). Työnantajalla tai itsenäisellä työnsuorittajalla on oltava asbestityön tekemiseen lupa työsuojeluviranomaiselta. Luvan saaminen edellyttää asianmukaisia laitteita (kuten alipaineistuslaitteet), joiden huolto on järjestetty. Työntekijöille tulee olla tarvittavat henkilönsuojaimet, kuten hengityksensuojaimet ja suojavaatetus ja heidän terveytensä seuranta tulee olla järjestetty. Asbestityötä tekeville on ollut erityinen koulutusvaatimus vuodesta Vuoden 2011 alusta alkaen se on talonrakennuksen ammattitutkintoon sisältyvä asbestityön osatutkinto. Ennen purkutyön aloitusta kohteessa tehdään asbestikartoitus ja sen pohjalta työsuunnitelma, joka lähetetään etukäteen työsuojeluviranomaiselle. Työnantajan tulee etukäteen arvioida työntekijöiden riski asbestialtistumiselle ja seurata altistumista työskentelyn aikana. Sosiaali- ja terveysministeriössä selvitetään parhaillaan asbestipurkutyön valtuutusta koskevan lainsäädännön ajantasaisuutta (10). Suomessa käytetään asbestin purussa tavallisimmin osastointimenetelmää, jossa työkohde eristetään ilmastollisesti ympäristöstään ja tehdään siihen nähden alipaineiseksi. Työkohteeseen kuljetaan kolmijakoisen sulkukammion kautta (kuva 1). Työn jälkeen tilat puhdistetaan huolellisesti ja alipaineistuslaitteistoa pidetään käynnissä 4 tuntia viimeisimmän pölyävän työvaiheen jälkeen. Jos asbestipölyn leviämisvaara ympäristöön tiedetään vähäiseksi, pölyn leviämisen estämiseen voidaan käyttää ilmastollisen 601

2 Tapausselostus Kirjallisuutta 1 Nordman H, Oksa P, Karjalainen A, Koskinen H. Asbestisairauksien diagnostiikka ja seuranta. Helsinki: Työterveyslaitos, Työ ja ihminen -tutkimusraportti 28, 2006; Huuskonen MS, Oksa P, Vehmas T, Anttila S, Tossavainen A. Asbestisairaudet Suomessa. Suom Lääkäril 2006;39: Huuskonen MS, Jahkola A, Oksa P. Asbestisairaudet. Lääketieteellinen Aikakausikirja Duodecim 2009;125: Riala R. Asbesti. Helsinki: Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Altisteet työssä 5, Työterveyslaitos. Asbestituotteet (päivitetty ). fi/toimialat/rakennus/turvapakki/ vaaralliset_aineet/eristeaineet/ asbestituotteet/sivut/default.aspx 6 Riala R, Pirhonen P, Heikkilä P. Asbesti purku- ja huoltotöissä. 2. osittain uudistettu painos. Helsinki: Työterveyslaitos Saalo A, Soosaar A, Länsimäki E, Kauppinen T. ASA 2009 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa. Helsinki: Työterveyslaitos 2011;39. 8 Valtioneuvoston päätös asbestityöstä /1380, muutossäädökset /318 ja / Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista /231, muutossäädös /176. Kuva 1. Kolmijakoinen sulkukammio, jonka kautta kuljetaan eristettyyn ja alipaineistettuun asbestipurkukohteeseen. Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. (Kuvien lähde: asbesti_rakennustyossa.pdf Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen: ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ, Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Kuvaaja: Antti Stensblom) eristyksen sijasta kohdepoistoa. Näin voidaan menetellä esimerkiksi asbestipitoisia lattialaattoja poistettaessa, jos niiden alla oleva lattiamassa ei sisällä asbestia. Asbestisementtituote voidaan irrottaa niin ehjänä kuin mahdollista ja pölyämistä välttäen ilman alipaineistusta. Ympäristö puhdistetaan ennen ja jälkeen irrotuksen kohdeimurilla. Pienissä yksittäisissä työkohteissa voidaan käyttää purkupussimenetelmää. Tällöin asbestimateriaali eristetään muusta ilmatilasta erikoisvalmisteisella purkupussilla, jossa on pussin ulkopuoliseen tilaan avautuvat pussiin saumatut suojakäsineet. Työn lopuksi pussiin tehdään pölynimurilla alipaine ja jätteet sisältävä alaosa eristetään ilmatiiviisti pussin yläosasta (kuva 2). Kuvaamme tapauksen, jossa asianmukaista suojausta noudattaneella asbestipurkajalla todettiin asbestin aiheuttamaksi sopiva pleurasairaus ja keuhkojen huuhtelunäytteen perusteella merkittävä asbestialtistuminen. Tietojemme mukaan tämä on ensimmäinen asbestisairaus nykyaikaisen purkutekniikan käyttäjällä ilman aikaisempaa asbestialtistumista. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjattiin vuonna 2009 yhteensä 830 asbestipölyn aiheuttamaa sairautta, joista 31 % rakentamisen toimialalla. Sairastuneet olivat altistuneet pääosin ja 70-luvuilla (11). Potilastapaus Potilas on 47-vuotias mies, joka tuli ammattitautien poliklinikan arvioon pleuran paksuuntumien, asbestialtisteisen työhistorian ja bronkoalveolaarisen huuhtelunesteen tavanomaista suuremman asbestipitoisuuden vuoksi. Hän on tehnyt asbestinpurkutyötä useiden eri yritysten palveluksessa vuosina Asbestin lisäksi hän on altistunut purkutyössä betonipölylle ja muulle rakennuspölylle. Asbestityöt potilas on lopettanut, mutta muuta purkutyötä hän tekee edelleen. Asbestipurkutyöt, joihin potilas osallistui, tehtiin pääasiassa alipaineistetusti ja osastoidusti. Pieni osa työstä oli pussipurkua ja asbestisementtisten rakennuslevyjen poistamista kohdepoiston kanssa. Potilas käytti hengityksensuojainta, jossa oli kokonaamari, P3-luokan pölynsuodatin ja hengitysilmaa ahtaava puhallin. Pussipurkua tehdessään, asbestisementtilevyjä purkaessaan sekä jälkisiivouksessa, kuten asbestisäkkejä hakiessa ja imuroidessa, potilas käytti puolinaamaria, jossa oli myös P3-suodatin. Hän käytti asbestityöhön soveltuvaa kertakäyttöistä suojapukua, jota vaihdettiin säädösten mukaisesti aina osastoinnista pois tultaessa useita kertoja työpäivän aikana. Ammattitautien poliklinikalla potilas kertoi lopettaneensa asbestityöt, koska pelkäsi altistumisen aiheuttamia terveysriskejä. Erityisesti asbestityöuransa alussa hän koki suojainten olleen jotenkin huonoja ja niiden istuvuuden kasvoille heikentyneen joissakin työasennoissa, jolloin pölyistä ilmaa olisi saattanut päästä hengitysteihin. Asianmukaisesta suojapuvun käytöstä huolimatta hän koki, että asbestipölyä kulkeutui suojahaalarin alla oleviin vaatteisiin. Lisäksi potilas arvioi, ettei työkohteiden alipaineistusta aina jatkettu siivouksen jälkeen vaadittavaa 4:ä tuntia vaan se saatettiin lopettaa heti ja siirtyä seuraavaan paikkaan. Hän oli itse käynyt työkohteessa vielä tässä vaiheessa, ja asbestipölyä oli leijunut ilmassa jonkin verran. Terveystarkastukset toteutuivat asbestipurkutyötä tehdessä säännöllisesti, sen jälkeen seurantaa on ollut satunnaisemmin. Potilas oli tupakoinut 30 vuoden ajan ½ 1 askia päivässä; askivuosia arvioitiin olevan 25. Nyt hän oli pystynyt vähentämään tupakoinnin 602

3 tieteessä 10 Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto, säädösyksikkö. Valmisteltavana olevat työsuojelusäädökset Oksa P, Palo L, Saalo A ym., toim. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Helsinki: Työterveyslaitos 2011; Tossavainen A, toim. Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for diagnosis and attribution. Consensus report. Scand J Work Environ Health 1997;23: The senior labour inspectors committee (SLIC). A Practical guide on best practice to prevent or minimise asbestos risks in work that involves (or may involve) asbestos: for the employer, the workers and the labour inspector. European Commission, Guide on Best Practice 2006; Työsuojelurahasto. Asbestipitoisten putkistoeristeiden poistaminen liettämismenetelmällä (siteerattu ). tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/ hanke?h= Rantanen S, Pääkkönen R. Työhygienia. Kemialliset ja työhygieeniset tekijät. Asbesti. Tampere: Työsuojeluhallinto, Työsuojelujulkaisuja 86, 2008; Terveystarkastukset työterveyshuollossa (Sininen kirja). 2 painos. Helsinki: Työterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö 2006; Hengitysliitto Heli ry:n opas, Vaarallinen asbesti Rönkä T. Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömailla. Aducate Reports and Books 15/2011. Kuopio: University of Eastern Finland. Aducate - Centre for Training and Development Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. muutamaan savukkeeseen päivässä. Hänellä oli esiintynyt vuosien ajan limaisten yskösten nousua ja ärsyttävää yskää, sekä yöyskää ja heräilyä aiheuttavaa hapen loppumisen tunnetta. Nykyisin on lisäksi päiväväsymystä ja kävellessä hengästymistä jo lyhyellä matkalla. Pölyisessä työympäristössä hänen on hankala pitää hengityksensuojainta. Työn lomassa hän pitää välillä istumataukoja. Alun perin potilas ohjautui erikoissairaanhoidon tutkimuksiin voimattomuuden, hengenahdistuksen ja yksittäisen yöllisen rintakiputuntemuksen vuoksi. Hänelle oli tehty työterveyshuollossa rasitus-ekg, jossa hän oli polkenut 125 W:n teholle asti, eikä sepelvaltimotautiin viittaavaa todettu. Polkemisen potilas oli lopettanut huimaukseen ja sen jälkeen ilmeni hapen loppumisen tunnetta. Hänelle tehtiin myös sepelvaltimoiden angiografia, jossa todettiin normaalit, avoimet sepelvaltimot. Tämän jälkeen potilaalle tehtiin rintakehän tietokonekerroskuvaus, jossa todettiin molemmissa keuhkoissa ylälohkopainotteisesti kohtalaisen vaikea-asteinen sentrilobulaarinen emfyseema, molemmin puolin dorsaalisesti pleuraplakkeja, jotka eivät olleet kalkkeutuneita sekä palleapleurassa paksuuntumista, johon liittyen pyöröatelektaasit molemmin puolin. Keuhkojen fibroosia ei todettu. Keuhkojen toimintakokeessa todettiin lievään keuhkoahtaumatautiin sopiva löydös sekä restriktiota, uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV 1 ) oli 2,85 l eli 68 % viitearvosta, nopea vitaalikapasiteetti oli 3,53 l eli 68 % viitearvosta ja prosenttinen sekuntikapasiteetti (FEV%) 81 %. Bronkodilataatiotutkimusta ei tehty. Diffuusiokapasiteetti oli alentunut, 61 % viitearvosta. Alveolitilavuuteen suhteutettu diffuusiokapasiteetti oli normaalirajoissa, 76 % viitearvosta. Uniapnea poissuljettiin unirekisteröinnillä. Potilaalle tehtiin keuhkoputkien tähystys, jossa ei löytynyt poikkeavaa. Bronkoalveolaarisesta huuhtelunesteestä löytyi 7,9 asbestikappaletta/ml. Löydöksen suuruus viittaa merkittävään työperäiseen asbestialtistumiseen (12). Potilaalla on lääkityksenä tiotropiumbromidi sekä tarvittaessa salbutamoli-inhalaatiot. Potilaan pleuran (keuhkopussin) muutoksia pidettiin ammattitautina ja hänelle suositeltiin lääketieteellistä seurantaa 3 vuoden välein kohonneen asbestoosiriskin vuoksi. Valtaosan keuhkofunktion alenemasta selittää keuhkolaajentuma. Plakkien ei katsota alentavan keuhkofunktiota ja viskeraalisen pleuran muutokset olivat vähäiset. Pyöröatelektaasimuutokset ovat yleisiä asbestialtistuneilla, mutta eivät asbestille patognomisia kuten plakit. Alentunut työkyky ei selity keuhkopussin muutoksilla. Potilas ohjattiin työterveyshuoltoon työkyvyn arviointia ja mahdollista ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumista varten. Yöyskän ja yöllisen hapen loppumisen tunteen vuoksi suositeltiin jatkossa astmatutkimuksia ja mahdollista hoitokokeilua sekä näiden jälkeen spiroergometriatutkimusta ja työkyvyn arviointia. Pohdinta Purkutyössä purkutekniikka ratkaisee työilmaan pääsevän pölyn määrän. Kostutettu asbestimateriaali pölyää ympäristöön merkittävästi vähemmän kuin kuiva. Britanniassa tehdyissä mittauksissa hengitysvyöhykkeen asbestipitoisuuksien on todettu olevan tyypillisesti alle 1 kuitua/cm 3, kun perusteellisesti märäksi kostutettua eristettä tai ruiskutettua pintaa poistetaan varovaisesti käsityökaluin. Jos purettavassa eristeessä on kuivia kohtia, asbestipitoisuus on noin 100 kuitua/cm 3 ja jos puretaan ruiskutettua pinnoitetta, jossa on kuivia kohtia, tyypillinen altistuminen on noin 1000 kuitua/cm 3 (13). Suomessa ei käytetä asbestimateriaalin kastelua ennen purkamista pölyämisen vähentämisessä, eikä tällaista mainita hyväksyttävien asbestipurkutyömenetelmien luettelossa. Tosin asbesti tulee purkaa pölyämistä välttäen. Sen sijaan esimerkiksi Britanniassa märkämenetelmää suositaan ja Yhdysvalloissa sen käyttö on pakollista (14). Tulisiko Suomessa siirtyä esimerkiksi lainsäädännön ohjaamana suosimaan märkäpurkumenetelmää? Säädösmuutostarvetta työmenetelmien ja laitteiden osalta kartoitetaan sosiaali- ja terveysministeriössä (10). Asbestille on säädetty työhygieeninen raja-arvo, jonka ylittäminen on kiellettyä (8). Työntekijän päivittäisen altistumisen raja-arvo on vuodesta 2006 ollut 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä hengitysilmaa 8 tunnin keskiarvona. Raja-arvon tarkoituksena on suojata työntekijöitä sairauksilta ja sitä on useaan otteeseen tiukennettu; vuonna 1986 raja-arvo oli vielä 2 kuitua/cm 3. Asbestialtistumisen selvittäminen ja seuraaminen on työnantajan tehtävä. Altistumisen todennäköisyys arvioidaan ennen töiden aloitusta ja pitoisuusmittauksia tulee tehdä, jos raja-arvon 0,1 kuitua/cm 3 ylittyminen on mahdollista. 603

4 Tapausselostus Turvallista asbestin käyttöä ei ole olemassa. Kuva 2. Asbestirakenteiden pussipurkua. Purkupussimenetelmässä asbestimateriaali eristetään ja pussin ulkopuoliseen tilaan avautuvat pussiin saumatut suojakäsineet. Seurantaa varten on oltava mittaussuunnitelma, jollainen on tehtävä vähintään 3 kk:n välein sekä aina, kun tehdään altistumiseen vaikuttavia teknisiä muutoksia. Ennen vuotta 2006, esimerkkipotilaan työssäoloaikana, lainsäädäntö oli hieman erilainen. Asbestialtistumisen rajaarvo oli 0,3 kuitua/cm 3. Kerran vuodessa tehdyt asbestialtistusmittaukset riittivät, kunhan työpaikan olosuhteet eivät olleet olennaisesti muuttuneet ja kahden edellisen mittauksen tulokset olivat olleet vähemmän kuin puolet rajaarvosta. Asbestinpurkutyössä, kuten muussakin työssä, altistumisen määrää yritetään ensisijaisesti vähentää työmenetelmin ja teknisin keinoin, kuten ilmaa puhdistavalla alipaineistuslaitteistolla. Näin vähennetään myös hengityksensuojainten suojauskapasiteetin ylittymisen riskiä. Hengityksensuojaimia on välttämätöntä käyttää, jotta liiallista altistumista ei tapahdu. Hengityksensuojaimista vain eristävä suojain eli raitisilmanaamari suojaa täysin; suodattavien suojainten suodatusteho on aina alle 100 %. Työntekijöiden altistumista seurattaessa asbestipitoisuudet mitataan hengityksensuojaimen sisältä, jotta saadaan mahdollisimman todenmukainen tieto henkilön altistumisesta. Tavallisesti rajaarvo 0,1 kuitua/cm 3 alittuu mittauksissa, mutta poikkeuksiakin on tavattu (Työterveyslaitoksen työhygieenikko, henkilökohtainen tiedonanto). Käytännön tilanteissa suodattimien läpivuotoa tärkeämpänä altistumisen aiheuttajana on pidetty suojaimen käyttämättä jättämistä erilaisissa tilanteissa. Sellaista ei tämän potilaan kohdalla tullut esille. Säädösten mukaista suojausta noudatettaessa työntekijöiden altistuminen on arvioitu vähäiseksi. Viimeisin muutos asbestityöntekijöiden koulutusvaatimuksiin tuli voimaan vuoden 2011 alussa (8). Nykyinen koulutusvaatimus on ammattitutkinto. Aiemmin pätevyyden sai suorittamalla neljän päivän asbestipurkukoulutuksen, jossa käsiteltiin muun muassa asbestin aiheuttamia terveysvaaroja ja niiltä suojautumista. Koulutusvaatimusten osalta parannuksia on siis tehty, mutta vanhemman koulutuksen käyneet ovat saattaneet saada puutteellista koulutusta ja aiemmin hyväksyttyjen koulutusten antama pätevyys säilyy edelleen. Tällä hetkellä arvioidaan asbestikartoittajien pätevyysvaatimuksia (10). Potilaamme keuhkojen huuhtelunäytteestä löytyi merkittävä määrä asbestia ja hänelle on kehittynyt asbestin aiheuttamaksi sopiva pleurasairaus. Altistuminen on tapahtunut pääosin säädösten mukaista suojausta noudattaen asbestipurkutyössä. Jo tämä yksi tapaus antaa aiheen epäillä, että nykyisiä ohjeita ja työskentelytapoja noudatettaessa työntekijä ei selviä työstään altistumatta asbestille. Asbestialtistus voi aiheuttaa syöpää ja sairastumisriski kasvaa altistumisen voimakkuuden mukana. Sellaista altistumisen tasoa ei voida osoittaa, jonka alapuolella asbestisyöpien riski ei olisi lisääntynyt (3). Jos asbestisairauksien halutaan loppuvan, toimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi tarvitaan edelleen. Onko nykyinen purkutekniikka riittävän turvallinen? Ovatko suojaimet luotettavia? Ovatko työntekijöiden ammattitaito ja turvallisuuskäyttäytyminen kohdallaan? Vaikuttavatko asbestipurkuyritysten taloudelliset paineet työturvallisuuteen? (15). Onko työsuojelun valvonnalla riittävästi voimavaroja? Esitetty potilastapaus antaa aihetta selvittää asioita tarkemmin. Altistuneiden työntekijöiden terveyttä tulee seurata myös altistumisen loputtua. Terveystar- 604

5 tieteessä kastukset työterveyshuollossa -kirja antaa asbestia koskevat ohjeet, joita voidaan soveltaa työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa tehtäviin tarkastuksiin (16). Hengitysliitto Heli on tehnyt asbestille altistuneille työntekijöille oppaan, jota terveydenhuoltohenkilöstö voi jakaa tarkastusten yhteydessä (17). Lähitulevaisuuden päämääräksi tulisi asettaa asbestiton Suomi, sillä turvallista asbestin käyttöä ei ole olemassa. Asbestirakenteet tulisi poistaa ammattitaitoisesti ja työntekijöiden terveyden suojelu nykyistä paremmin huomioiden (18). Työterveyshuollossa, perusterveydenhuollossa ja keuhkosairauksien yksiköissä tulee huomioida myös asianmukaisesti suojautuneiden asbestipurkutyöntekijöiden merkittävän altistumisen mahdollisuus. Työlääketieteen yksiköitä tulee konsultoida herkästi, jos viitteitä asbestisairaudesta ilmenee. English summary > in english No end in sight for asbestos-related illnesses the case of an asbestos abatement worker 605

6 tieteessä ENGLISH SUMMARY Pihla Ylioinas Päivi Kropsu Specialist in Occupational Medicine Finnish Institute of Occupational Health, Oulu, Finland, Centre of Expertise for Health and Work Ability, Occupational health team Panu Oksa Language checked by Alice Lehtinen (Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki). No end in sight for asbestos-related illnesses the case of an asbestos abatement worker Asbestos was widely used in construction materials in Finland, mainly during the 1960s and 1970s. Exposure to asbestos can cause lung cancer, mesothelioma, asbestosis, or benign pleural lesions. The exposure occurs via the respiratory tract when asbestos-containing materials are demolished. Asbestos abatement work is subjected to license and is controlled in Finland. When protective measures and devices are in accordance with legislation, abatement workers exposure levels are usually estimated as mild. We present a patient case in which an asbestos-related illness and a significant amount of asbestos bodies in bronchoalveolar lavage were detected in an adequately protected asbestos abatement worker. Even on the basis of this single case, there is reason to hypothesise that asbestos abatement workers are notably exposed to asbestos fibres even when current rules are obeyed. Pleural diseases, as well as malign mesothelioma, can still occur at quantitatively low exposure levels. Questions arise about the safety of current demolition techniques, the reliability of protective devices, the quality of the professional skills, safety-behaviour among abatement workers and whether their health should be monitored after the cessation of exposure, whether the economic pressures of asbestos abatement firms affect work safety, and whether work safety authorities have sufficient resources for controlling asbestos work. The goal should be an asbestos-free Finland in the near future; there is no safe use of asbestos. Asbestos-containing materials should be removed actively and skilfully, paying close attention to workers health at the same time. The occupational health services, primary health care and respiratory medicine clinics should be made aware of the possibility of notable asbestos exposure in current asbestos abatement work. 605a

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

Asbestialtistumisen arviointi ammattitautiepäilyissä

Asbestialtistumisen arviointi ammattitautiepäilyissä Asbestialtistumisen arviointi ammattitautiepäilyissä Ehdotus toimintamalliksi keskussairaalassa, jossa diagnosoidaan ja hoidetaan keuhkosyöpäpotilaita 14.11.2015 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi

Lisätiedot

Asbestille altistuminen ja asbestisairaudet

Asbestille altistuminen ja asbestisairaudet lle altistuminen ja asbestisairaudet -iltapäivä 31.10.2013 Helsinki, ylilääkäri, dosentti 1 Paljon käytettyjä asbestimateriaaleja RAKENNUKSEN ULKOMAALIA ASBESTISEMENTTI TUOTTEITA PUTKIERISTE RUISKUTETTUA

Lisätiedot

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Vaarallinen asbesti

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Vaarallinen asbesti Hengitysliitto Heli ry:n opas Vaarallinen asbesti Asbestisairauksien määrä on nyt suurimmillaan Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. 2 Asbestisairauksien

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävä työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita

Lisätiedot

OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE

OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Opas asbestialtistuneille ja -sairastuneille Asbesti on merkittävin

Lisätiedot

Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni

Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni PL 272 (Uimalankatu 1) 33101 TAMPERE Puh. (03) 260 8800, Fax (03) 260 8899 HAKEMUS Hämeen työsuojelupiiri PL 272 33101 TAMPERE ASBESTIPURKUTYÖVALTUUTUSHAKEMUS, jolla haetaan asbestityöstä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 318. Valtioneuvoston asetus. asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 318. Valtioneuvoston asetus. asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2006 N:o 318 320 SISÄLLYS N:o Sivu 318 Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta... 977

Lisätiedot

Slide 1: Moduuli 1. Keskeiset asiat asbestista. Slide 2: Moduuli 1 tarkastelemme: - Mitä asbesti on? - Miksi asbestia käytetty?

Slide 1: Moduuli 1. Keskeiset asiat asbestista. Slide 2: Moduuli 1 tarkastelemme: - Mitä asbesti on? - Miksi asbestia käytetty? Slide 1: Moduuli 1 Keskeiset asiat asbestista Slide 2: Moduuli 1 tarkastelemme: - Mitä asbesti on? - Miksi asbestia käytetty? - Minkä tyyppisiä asbesteja on? - Mitkä ovat asbestin terveyshaitat? Slide

Lisätiedot

ASBESTIN TUNNISTAMINEN KEINONENÄLLÄ

ASBESTIN TUNNISTAMINEN KEINONENÄLLÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ ASBESTIN TUNNISTAMINEN KEINONENÄLLÄ Tarkastajat: Professori Esa Marttila TkL Simo Hammo Juha Leppänen

Lisätiedot

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Uudistuneet asbestimääräykset. 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen

Uudistuneet asbestimääräykset. 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen Uudistuneet asbestimääräykset 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen 1 Uusi lainsäädäntö (kolmikantaisesti valmisteltu ja hyväksytty paketti) Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

ASBESTIPURKUTYÖKOULUTUS

ASBESTIPURKUTYÖKOULUTUS ASBESTIPURKUTYÖKOULUTUS Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Visamäki, 22.11.2012 Tony Puhakka Paikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Infra

Lisätiedot

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen ulosvirtaus Kuvaa suurten hengitysteiden väljyyttä Puhalluksiin vaikuttavat:

Lisätiedot

TIEDOTE YRITYKSILLE 1 (10) 11.11.2015 ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ MUUTTUU VUODEN 2016 ALUSTA

TIEDOTE YRITYKSILLE 1 (10) 11.11.2015 ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ MUUTTUU VUODEN 2016 ALUSTA TIEDOTE YRITYKSILLE 1 (10) ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ MUUTTUU VUODEN 2016 ALUSTA Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvataan uudella lailla (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1

26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1 26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1 Lähtötilanne STM Työturvallisuuslainsäädäntöä valmisteleva neuvottelukunta TTN alle perustetaan asbestityöryhmä Nykyinen päätös asbestityöstä / asbestipurkutyöstä

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma Tervetuloa ABClean kurssille! Huolimatta EU:n laajuisesta asbestin valmistus-, tuonti- ja käyttökiellosta asbestia löytyy vielä runsaasti rakennuskannasta kaikkialla

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka / Korjausrakentaminen. Ahti-Tapio Rieppo ASBESTITYÖT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka / Korjausrakentaminen. Ahti-Tapio Rieppo ASBESTITYÖT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka / Korjausrakentaminen Ahti-Tapio Rieppo ASBESTITYÖT Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka RIEPPO, AHTI-TAPIO

Lisätiedot

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n

Lisätiedot

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työikäisen väestön yleistyvä sairaus Astman esiintyvyyden on todettu 12-kertaistuneen

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Nanomateriaalit rakennusteollisuudessa

Nanomateriaalit rakennusteollisuudessa Nanomateriaalit rakennusteollisuudessa Scaffold-projekti Helene Nanomateriaalien käyttö rakennusteollisuudessa kevyempiä lujempia itsestään puhdistuvia tulenkestäviä Vähemmän raaka-ainetta kuluttavia naarmuuntumattomia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja rauno.paakkonen@ttl.fi Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen

Lisätiedot

Epidemiologia riskien arvioinnissa

Epidemiologia riskien arvioinnissa Epidemiologia riskien arvioinnissa Markku Nurminen Työterveyslaitos Epidemiologian ja biostatistiikan osasto Riskinarvioinnin vaihe Epidemiologinen strategia Riskin tunnistaminen Kuvaileva epidemiologia

Lisätiedot

Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Oltermannissa. Tarja Pajunen

Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Oltermannissa. Tarja Pajunen Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Oltermannissa Tarja Pajunen Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2013 Hengitysliitto on Hengitysliitto on sosiaali-

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 9.4.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Kannelmäen peruskoulu Kanneltie 1, HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI Konalankuja

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö lgivokau 14, 86800 }-LqAFAJÄRVI puh.o4og738791, Fax 0&7 3 1OB YLrVr ESl(AN r(au p U N t

Lisätiedot

Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä. VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry

Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä. VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry Jokamiehen rakennusopas omakoti- ja talkoorakentajille v. 1946: Asbestisementtilevy on kattamisaineena

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Monen ammatin edustajia, mm. kemistejä, insinöörejä, teknikkoja, biokemistejä, mikrobiologeja, toksikologeja sekä fyysikkoja Tiivis yhteistyö TTL:n laboratorioitten

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 26.1.2006/85 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset

Lisätiedot

Pölykeuhkosairaudet. IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB

Pölykeuhkosairaudet. IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB Pölykeuhkosairaudet IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB Pölykeuhkosairaudet Keuhkon reaktiomalli Pölymakulat (mineral dust small airway disease) Obliteroiva bronkioliitti Diffuusi alveolivaurio

Lisätiedot

18.6.2015. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

18.6.2015. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Johtaja Antti Janas Muistio 18.6.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ASBESTITYÖN TURVALLISUUDESTA Ehdotuksen pääasiallinen sisältö YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Perustellut ammattitautiepäilyt ilmoitettava aina

Perustellut ammattitautiepäilyt ilmoitettava aina tieteessä Kimmo Räsänen LT, työterveyshuollon professori Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö kimmo.rasanen@uef.fi Perustellut ammattitautiepäilyt

Lisätiedot

Työsuojelutarkastajien asbestipäivä Sivu 1 ()

Työsuojelutarkastajien asbestipäivä Sivu 1 () Työsuojelutarkastajien asbestipäivä Sivu 1 () Asbestin kapselointi Asbestisaneeraukset Asbesti on erinomainen rakennusmateriaali. Sillä on kuitenkin yksi haittapuoli. Siitä irtoavat kuidut aiheuttavat

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 5. joulukuuta 2001 VÄLIAIKAINEN 2001/0165(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

Patologin rooli asbestin aiheuttamien ammattitautien toteamisessa. SKLY 6.11.2015

Patologin rooli asbestin aiheuttamien ammattitautien toteamisessa. SKLY 6.11.2015 Patologin rooli asbestin aiheuttamien ammattitautien toteamisessa. SKLY 6.11.2015 Henrik Wolff TTL, Helsinki Asbestin käytön ajallinen jakautuminen Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 1964 2007 (vuosien

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Suojainasiantuntija TM - koulutusohjelma Heli Koskinen, Työympäristön kehittäminen heli.koskinen@ttl.fi 2 Taustaa Aikaisempi turvallisuustuotteiden kaupan koulutuspaketti suojainmyyjille

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN +358 451 209 208 juha.mattinen@juhamattinen.fi

Lisätiedot

Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla

Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla 1 2 Alustuksen aiheet Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla sähkömagneettisia kenttiä koskevan direktiivin 2004/40/EY voimaansaattaminen Suomessa alustus perustuu valmisteltavana olevan asetuksen luonnokseen

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo.

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työturvallisuutta koskevan lainsäädännön vaikutukset työpaikoilla kolmen arviointitutkimuksen mukaan

Työturvallisuutta koskevan lainsäädännön vaikutukset työpaikoilla kolmen arviointitutkimuksen mukaan Työturvallisuutta koskevan lainsäädännön vaikutukset työpaikoilla kolmen arviointitutkimuksen mukaan Toivo Niskanen 1 Tässä katsausartikkelissa selvitetään sosiaali- ja terveysministeriön toteuttaman kolmen

Lisätiedot

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9.

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9. 1 Uloshengityksen sekuntikapasiteetti FEV1 Nopea vitaalikapasiteetti FVC FEV % = FEV1 /FVC Vitaalikapasiteetti VC Uloshengityksen huippuvirtaus PEF Keuhkojen kokonaistilavuus TLC Residuaalivolyymi RV RV

Lisätiedot

Syöpä ammattitautina

Syöpä ammattitautina tieteessä Tiina Santonen LT, M.Sc. in Applied Toxicology, tiimipäällikkö Kemikaaliturvallisuus Panu Oksa dosentti, ylilääkäri Terveyden edistäminen Kari Kurppa dosentti, johtava asiantuntija Työterveyslaitos

Lisätiedot

Uusi asbestilainsäädäntö

Uusi asbestilainsäädäntö Uusi asbestilainsäädäntö VT Ville Wartiovaara 17.12.2015 2 VT Ville Wartiovaara 17.12.2015 3 Asbestilainsäädännön taustoja Asbestipurkutyötä saa tehdä vain sellainen työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja,

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 29.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 29.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 1 Jauhopölyt ja niiden määrittäminen työympäristöstä Tomi Kanerva erityisasiantuntija Materiaali- ja hiukkastutkimus-tiimi 2 Mitä on jauhopöly Jauhopöly syntyy jauhojen käsittelyssä

Lisätiedot

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista Pertti Pasanen, pertti.pasanen@uef.fi Ympäristötieteen laitos,

Lisätiedot

TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYSOHJEET

TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYSOHJEET TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYSOHJEET TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYKSEN KRITEERIT Kontaktiselvityksellä etsitään (1) tartuntavaaralliselle tuberkuloosipotilaalle altistuneet kontaktit ja (2) tuoreen tuberkuloositartunnan

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Homekoulu haisee Eero Palomäki vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin vaikeita ratkaista? Sisäilmasto-ongelmat ovat monimuotoisia ja yksinomaan

Lisätiedot

RAPORTTI. Korjausrakentaminen

RAPORTTI. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde...

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne

Lisätiedot

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Maj-Len Henriks-Eckerman, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija 1 Ihon altistuminen herkistäville kemikaaleille: Epoksihartsit,

Lisätiedot

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys

Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Marita Pirttijärvi Työterveyslääkäri Oulun Työterveys Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Oulun kaupungin opetuspalveluja hoitavan tiimin palveluesimies. Työterveyslääkärinä vuodesta

Lisätiedot

Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopalveluiden työtehtävissä

Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopalveluiden työtehtävissä Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopalveluiden työtehtävissä - Loppuraportti Suomen Tärinäntorjunta 1 Sisällysluettelo Tausta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN 4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijaseminaari 8.6.2012 Maija Lintula ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinällä on vaikutusta! Tärinälle altistuminen on päivittäinen ja vakava uhka tuhansien suomalaisten työntekijöiden terveydelle Ajettavia koneita

Lisätiedot

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

Hengityksensuojainten tehokkuuden varmistus Suomessa tänään ja tulevaisuudessa Erja Mäkelä

Hengityksensuojainten tehokkuuden varmistus Suomessa tänään ja tulevaisuudessa Erja Mäkelä Hengityksensuojainten tehokkuuden varmistus Suomessa tänään ja tulevaisuudessa Erja Mäkelä Riskinhallintakeinojen tehokkuuden arviointi - suojaimet Tavoitteena on oltava ennakoiva riskinhallinta. Tulipaloja

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS HIRVIKOSKENTIE 225 32210 LOIMAA Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Rakennusinsinööri 040 455 1855 antti.wennstrom@tahtiranta.fi 30.4.2015 INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot