Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät Panu Lahdensuo varapuheenjohtaja (klo lähtien) Juhani Aho jäsen Mauri Alakoskela jäsen Riitta Ampiala jäsen Tarja Muilu jäsen (klo saakka) Maire Huhdanpää jäsen (klo saakka) Poissa Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Paavo-Latva-Rasku kaupunginjohtaja ( 347) Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja Mikko Huhtala kiinteistöpäällikkö ( 352) Pirjo Muilu toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jorma Hyyppä puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄS ITELL YT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Riitta Ampiala Juhani Aho PÖYTÄKIRJA YLE I- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 338 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 339 Pöytäkirjan tarkastus 340 Tiedoksi 341 Vuoden 2004 kunnallisvaalit, vaalien ulkomainonta 342 Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston Vaasan palveluyksikön lausuntopyyntö Lauri Viitaniemi Oy:n linjaliikennelupahakemuksista 343 Keisalan alueen asukkaiden kirje 344 Laurilankujan ja Tiitunpolun katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville / Katusuunnitelman vahvistaminen 345 Ruohomäentien, Metsäkiventien, Kivitaskuntien, Kuusikontien muutoksen ja Kuusikontien katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 346 Talousarvion toteutuminen (Tekninen lautakunta) 347 Talousarvio 2005 / Käyttötalous / Investointitalous 348 Suunnittelutarveratkaisu / Savola 349 Taidemuseohanke, purkutöiden II-vaihe ja sen suunnitelmat; Tarjousten käsittely; Jätemaksut 350 Poikkeamislupa / 7. Ritamäki, / Alakojola / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 351 Korttelin 855 tonttijako

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 352 Liikekiinteistön purku Ratapolku Kokouksen päättäminen 354 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 338 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 339 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Ampiala ja Juhani Aho. TIEDOKSI Tekla Kaupungingeodeetti Mikko Alinin viranhaltijapäätös : Kaupungin etuosto-oikeus heinäkuun 2004 kiinteistökaupoissa LIITE 340A / Tekla 2. Kuntien eläkevakuutus on myöntänyt Heikki Sariolalle täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisen kuntoutustuen määräaikaisena alkaen saakka. 3. Pöytäkirja vastaanottotarkastuksesta : Kelikon teollisuusraiteen turvalaiteurakka : Tievalaistuksen rakentaminen länsipuolentielle (mt 7041), pylväsväli Pöytäkirja takuutarkastuksesta : Tievalaistus paikallistielle Kauhajärvi-Kantola 5. Pöytäkirja työmaakokouksesta : Liuhtari kiinteistö, Pienkoti Päivärinne K-ins: Lautakunta merkitsee em. tiedokseen.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 341 Sivu 2 VUODEN 2004 KUNNALLIS VAALIT, VAALIEN ULKOMAINONTA Tekla 341 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään suositellut, että kunnallisvaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla sallittaisiin aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ennakkoäänestys alkaa Kuntaliiton yleiskirje LIITE 341A / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että kunnallisvaalien ulkomainonta kaupungin luvanvaraisella alueella voidaan aloittaa Ulkomainonta on sallittua kaupungin asettamissa mainoskehikoissa, jotka asennetaan Lassilantien varteen torin puolelle ja Kauppakadun varteen ent. Aarlan paikalle. Tarvittavaksi määräksi on arvioitu kolme kehikkoa/sijoituspaikka = kaksitoista mainospaikkaa/sijoituspaikka. Aikaisemman käytännön mukaisesti mainoskehikoihin merkitään kaupunginkanslian toimesta etukäteen kunkin mainosala. Ulkomainonta näissä kaupungin asettamissa mainoskehikoissa on maksuton. Päätös saatetaan tiedoksi vaaliasiamiehille ja kaupunginhallitukselle. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 342 Sivu 3 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN LIIKENNEOSASTON VAASAN PALVELUYKSIKÖN LAUSUNTOPYYNTÖ LAURI VIITANIE MI OY:N LINJALIIKENNELUP AHAKEMUKSISTA Tekla 342 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: saapuneilla kirjeillään on Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston Vaasan palveluyksikkö pyytänyt kaupungin lausuntoa Lauri Viitaniemi Oy:n linjaliikennelupahakemuksista. Kirjeet hakemusliitteineen LIITE 342A / Tekla Hakemukset koskevat kannattamattomien vuorojen lakkauttamista. Sivistyskeskuksen hallintoyksikkö on ilmoittanut ettei sillä ole lausuttavaa tässä asiassa. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää lausuntonaan esittää, ettei kaupungilla ole huomautettavaa Lauri Viitaniemi Oy:n hakemuksien johdosta. Päätös lähetetään myöskin tiedoksi sivistyskeskuksen hallintoyksikköön. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 343 Sivu 4 KEISALAN ALUEEN ASUKKAIDEN KIRJE Tekla 343 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Eräät Keisalan alueen asukkaat ovat jättämällään kirjeellä esittäneet, että 30 km/h nopeusrajoituskyltin alapuolelle laitettaisiin tekstillinen lisäkilpi (esim. leikkiviä lapsia), joka esittäjien mukaan selventäisi rajoituskyltin tarkoitusta ja kohdetta sekä antaisi näin ollen tienkäyttäjille tiedon tarkoituksenmukaisesta ja oikeasta ajokäyttäytymisestä kyseessä olevalla alueella. Kirje LIITE 343A/Tekla Keisalan alueella on 30 km/ h aluerajoitus. Se on osoitettu Vähtärintien alkuun asetetulla liikennemerkillä nro 363 (Nopeusrajoitusalue). Lienee niin, että esittäjät tarkoittavat tätä liikennemerkkiä puhuessaan kirjeessään 30 km/ h nopeusrajoituskyltistä (ja sen alle laitettavasta tekstillisestä lisäkilvestä). Keisalan alueen kadut ja valaistus on peruskorjattu v Kadut on uusintapäällystetty v Alueelta ei ole läpikulkua. Ajonopeuksien valvonta, kuten liikenteen valvonta yleensäkin, on poliisin asia. Edellä jo todettiin, että alueellinen nopeusrajoitus on 30 km/h, joka on osoitettu liikennemerkillä 363. Tämän nopeusrajoitusaluemerkin (liikennemerkki nro 363) yhteydessä ei käytetä lisäkilpiä. (Lmp 19 ) Lapsista varoittamiseen on olemassa liikennemerkki nro 152 (Lapsia). Tämän liikennemerkin ohjeistuksessa kuitenkin todetaan, että sitä ei käytetä asuntoalueiden kaduilla tai teillä, joilla lasten liikkuminen on muutenkin ennalta odotettavi ssa. Tiemestarin esitys: Ottaen huomioon Keisalan alueen katujen vaaka- ja pystytason geometrian, rakenteet ja laitteet sekä merkittävästi alemman nopeusrajoituksen muuhun taajama-alueen nopeusrajoitukseen verrattuna, lautakunta toteaa, ettei Keisalan alueen eräiden asukkaiden esitys aiheuta toimenpiteitä alueella olevien liikenteenohjauslaitteiden suhteen. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 343 Sivu 5 Asian käsittely lautakunnassa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kaupungininsinööri muutti esitystään siten, että asiasta pyydetään poliisiviranomaisen lausunto. Lautakunta hyväksyi kaupungininsinöörin muutetun esityksen.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 344 Sivu 6 LAURILANKU JAN JA TIITUNPOLUN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄ- VILLE / KATUSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Laurilankujan ja Tiitunpolun suunnitteluaineisto on ollut osallisten ja kunnan jäsenten nähtävänä välisenä aikana vesilaitoksella. Asiasta on ilmoitettu oheisen liitteen mukaisella ilmoituksella kaupungin ilmoitustaululla, Lapuan Sanomissa ja kirjeellä Antti Kustaa Tiitulle. Ilmoitus LIITE 303A / Tekla Mielipiteitä nyt po. katujen suunnitteluun varsinaisesti ei ole lausuttu suullisesti eikä kirjallisesti nähtävänäoloaikana. Otsikon tarkoittamista kadusta on laadittu katusuunnitelmaehdotus. Ne on esitetty piirustuksissa numero II ja II Maankäyttö - ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Mahdollinen muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää asettaa Laurilankujan jatiitunpolun katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäväksi neljäntoista ( 14 ) päivän ajaksi. Ilmoitus nähtäväksi asettamisesta sekä osallisten oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Lapuan Sanomissa sekä saatetaan tiedoksi kirjeellä Antti Kustaa Tiitulle, postiosoite Mannerheimintie 148 A 35, HELSINKI. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli vesihuoltopäällikkö Jarmo Hietala.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 344 Sivu 7 Tekla 344 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n edellyttämässä tarkoituksessa on pidetty kaupungin teknisen keskuksen kunnallisteknisellä osastolla julkisesti nähtävillä otsikossa mainittujen katujen katusuunnitelmaehdotus ajalla Nähtävänäolosta on ilmoitettu kaupungin ilmoitustaululla ja Lapuan Sanomissa seuraavalla kuulutuksella: KUULUTUS Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n edellyttämässä tarkoituksessa ilmoitetaan, että Lapuan kaupungin teknisen keskuksen kunnallisteknisellä osastolla, käyntiosoite Valtuustontie 2, Lapua, pidetään julkisesti nähtävänä ajalla Laurilankujan ja Tiitunpolun katusuunnitelmaehdotus Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Tekniselle lautakunnalle osoitettu kirjallinen muistutus on toimitettava tekniseen keskukseen ennen nähtävänäoloajan päättymistä, postiosoite Valtuustontie 1, Lapua. Teknisen keskuksen käyntiosoite on Valtuustontie 1, Lapua. Lapualla, syyskuun 7. päivänä 2004 TEKNINEN LAUTAKUNTA Lisäksi nähtävänäolosta on ilmoitettu kirjeellä Antti Kustaa Tiitulle. Muistutuksia suunnitelmaehdotuksia vastaan nähtävänäoloaikana ei ole jätetty. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä Laurilankujan ja Tiitunpolun katusuunnitelmat( MRL 85 ). Suunnitelmat on esitetty piirustuksissa numerot II ja II K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 345 Sivu 8 RUOHOMÄENTIEN, METSÄKIVENTIEN, KIVITASKUNTIEN, KUUS IKON TIEN MUU TOK SEN JA KUUSIKONTIEN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄVILLE Tekla 345 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Otsikossa mainittujen katujen suunnitteluaineisto on ollut osallisten ja kunnan jäsenten nähtävänä välisenä aikana kunnallisteknisellä osastolla. Asiasta on ilmoitettu oheisen liitteen mukaisella ilmoituksella kaupungin ilmoitustaululla, Lapuan Sanomissa ja kirjeellä Lakeuden Etappi Oy:lle. Ilmoitus LIITE 345A/Tekla Mielipiteitä nyt po. katujen suunnitteluun ei ole lausuttu suullisesti eikä kirjallisesti nähtävänäoloaikana. Otsikon tarkoittamista kaduista on laadittu katusuunnitelmaehdotukset. Ne on esitetty piirustuksissa numerot II II Asemapiirrosyhdistelmä LIITE 345B / Tekla Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti katusuunnitelmaehdotukset on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Mahdollinen muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää asettaa Ruohomäentien, Metsäkiventien, Kivitaskuntien, Kuusikontien muutoksen ja Kuusikontien katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäväksi neljäntoista (14) päivän ajaksi. Ilmoitus nähtäväksi asettamisesta sekä osall isten oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, Lapuan Sanomissa ja saatetaan kirjeellä tiedoksi: Lakeuden Etappi Oy, Kiinteistöins. Mauri Rajamäki, Laskunmäentie 15, POJANLUOMA. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Merkitään, että lautakunta kiinnitti huomiota korvaavan paikan etsimistä pururadalle.

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 346 Sivu 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (TEKNINEN LAUTAKUNTA) Tekla 346 Talousarvion toteutuminen LIITE 346A / Tekla Toteutumisen arviointi vastuualueittain LIITE 346B / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy toteutuman Merkitään, että talouden toteutuminen noudattaa talousarviota.

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 10 TALOUSARVIO 2005 / KÄYTTÖTALOUS / INVESTOINTITALOUS Tekla Tekninen lautakunta on käyttötalouden osalta kokonaan nettobudjetissa. Selostus muutoksista: Maankäyttö- ja kiinteistöosasto; kaupungingeodeetti Mikko Alin: Kaavoitus- ja suunnittelupalvelut Asiantuntijapalveluiden osto, menoja lisää - kaavoituspalvelujen tuottaminen konsulttityönä Atk-palvelut menoja lisää - atk-ohjelmistolisenssien hintojen nousu (kiinteistö- ja mittauspalvelujen osalta nostettu jo vuodelle 2004) Rakennusosasto; rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko: - Toiminta on entisen laajuista, paitsi viherlaitoksen osalta on kasvua: 1. Vuoden 2004 rakentamisen vaikutus yht m² merkitsee kunnossapidossa n /v. 2. Jokilaakson matkailupuutarhan ylläpidon ja sisääntuloteiden kunnossapidon ja korjausrakentamisen sekä rakentamattomien puistoja katuviheralueiden hoito (niitto ja muu siistiminen keskustan ja kyläkeskusten alueilla ja puistometsien ja suojavyöhykkeiden hoidon jälkeenjääneisyyden korjaus keskustan asuntoalueilla) merkitsevät yhteensä noin 3/4 henkilötyövuoden lisäystarvetta. Lisämäärärahatarve on /v. - Metsien tuotossa on huomioitu puun alhainen hinta eli myynti ei runsasta. Liikenneväylät; vesihuoltopäällikkö Jarmo Hietala: Liikenneväylien yleispalvelut Kustannustason noususta johtuva :n korotus Kadut Kunnossapidettävän katupituuden lisäyksestä ja kustannustason noususta johtuva :n korotus. Muut tiet Kustannustason noususta johtuva :n korotus. Yksityistiet, erillissopimukset Kustannustason noususta johtuva :n korotus.

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 11 Yksityistiet, avustukset Kunnossapidon ja teiden rakenteen taso säilytetään vuosien tasolla. Avustuksia esitetään maksettavaksi enemmän kuin vuonna Vuosien avustuksia maksettiin enemmän jo syksyllä Metsätieavustuksien määrärahaa vastaavasti pienennetään Valaistus Valaistun katupituuden lisäyksestä ja sähkön hinnan noususta johtuva :n korotus. Asunto- ja tilapalvelu; kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala: Asunto- ja tilapalvelun talousarvioesitys vuodelle 2005 kasvaa menojen osalta n ja arvioidut vuokratulot pienenevät n Menojen lisäykset muodostuvat seuraavista asioista: - sähkön ja lämmön hinta kohoaa n. 3%, lisäksi sähkön kulutus on perusturvan kiinteistöillä noussut /v ja sivistyskeskuksen kiinteistöillä /v. - rakennusten kunnossapitotöihin esitetään lisäystä, kohdentuen koko kiinteistömassaan. - uudet Pyhälahden liiketilan ja vuokrattavan teollisuustilan vastikkeet ovat Vuokratulojen pienentyminen: - vuoden 2004 aikana on myyty seuraavat asunto-osakkeet: Tilhenpuisto B5, Heimonkartano A5 ja Saarenraitti B5. Liikelaitokset; vesihuoltopäällikkö Jarmo Hietala: Vesilaitoksen tuotot ovat pienemmät peruna- ja kemianteollisuuden pienentyneestä kulutuksesta johtuen. Menot kuitenkin pysyvät lähes ennallaan veden oston vähentymisestä huolimatta Lappavesi Oy:n 0,06 :n hinnankorotuksesta johtuen. Viemärilaitoksen menot pienenevät Lapuan Jätevesi Oy:n investointien maksusuunnitelman mukaisesti. Aluepelastuslaitos; kaupungininsinööri Ahti Latvala: Lapuan kaupungin maksuosuuden arvioitu kasvu on Aluepelastuslaitoksen talousarviota ei vielä ole vahvistettu, mutta arviointiperusteet vastaavat arvioituja lukuja, paitsi investointien osalta arviointiperusteena on käytetty vuoden 2004 Lapuan maksuosuutta Arvio sisältää suuruisen lisäyksen yhden palomiehen viran perustamisesta nykyisten virkojen lisäksi.

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 12 Maankäyttö- ja kiinteistöosaston osalta talousarvioesityksen tekee kaupungininsinöörin sijaisena Jarmo Hietala. Muilta osin esityksen tekee kaupungininsinööri. Vs. k-ins: Lautakunta päättää antaa maankäyttö- ja kiinteistöosaston talousarvion kaupungingeodeetti Mikko Alinin ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: toimintatulot toimintamenot toimintakate K-ins: Lautakunta päättää antaa teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen muilta osin seuraavasti: toimintatulot toimintamenot toimintakate Lautakunta hyväksyi va. kaupungininsinöörin ja kaupungininsinöörin esitykset. Merkitään, että kaupungininsinööri Ahti Latvala poistui kokouksesta maankäyttö- ja kiinteistöosaston talousarvioesityksen ajaksi. Talousarvioehdotus käyttötalouden osalta LIITE 315A / Tekla Tekla Investointeihin liittyvät anomukset ja ehdotukset: Kyllikki Tuomaalan valtuustoaloite sähköpistokkeiden lisäämisestä torille. Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta : LIITE 333A / Tekla Liuhtarin koulun kirje : LIITE 333B / Tekla Liikuntapaikan rakentaminen Kauhajärven koulun kenttä-/piha-alueelle Ote sivistyslautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333C / Tekla Kauhajärven koulun kirje : LIITE 333D / Tekla Alanurmon koulun vanhempaintoimikunnan kirje :

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 13 LIITE 333E / Tekla Haapakosken koulun vanhempaintoimikunnan kirje LIITE 333F/ Tekla Nuoriso-raittiustoimen investoinnit vuoden 2005 talousarvioon. Ote vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333G / Tekla Keskuskentän tarkastus Ote vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333H / Tekla Investoinnit vuoden 2005 talousarvioon Ote vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333I / Tekla Henrik Välimäen sähköpostiviesti LIITE 333J / Tekla Kati Lahnalammen sähköpostiviesti LIITE 333K / Tekla Pentti Aution sähköpostiviesti LIITE 333L / Tekla Saurunkadun asukkaiden kirje Ote tekninen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333M / Tekla Pihkamännyntien ja Sivutien lapsiperheiden kirje : LIITE 333N / Tekla Tuomarinkadun perusparannus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333O / Tekla Rita-aukion pysäköintialue Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333P / Tekla Ojutkankaantien anomus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333Q / Tekla Asunto-osakeyhtiö Lapuan Pyynpuiston anomus LIITE 333R / Tekla

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 14 Ämmälän kirkkotien anomus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333S / Tekla Marja Ranta-Lassilan pyyntö (puhelu kaupunginpuutarhurille ) entisen KOP:n viereisen tonttialueen siistimisestä ja jokinäkymän avaamisesta. Alueella on kaikenlaista purkujätettä, joka on jäänyt vesakoituneen kasvuston alle. Joel Saaren pyyntö Tiistenjoen entisen koulun ja puistoalueen hoitamisesta kuntoon (puhelu kaupunginpuutarhurille kesäkuussa 2004). Alue on epätasainen ja osin vesakoitunut, josta syystä aluetta ei voida hoitaa normaaleilla ruohonleikkureilla. Hirvijoen kyläyhdistyksen ja alueen ryhmäperhepäivähoidon toive leikkivälineiden saamiseksi Hirvijoen uimapaikan puistoalueelle. Kaupunginpuutarhuri kävi kutsuttuna tutustumassa tilanteeseen. Hirvijoen kyläyhdistys on siirtänyt entisen Hyypän koulun välineitä alueelle. Välineet eivät täytä EU:n asettamia standardeja miltään osin. Valtuustoaloite avantouintipaikan kunnostamisesta (Riitta Ampiala) Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta : LIITE 333T / Tekla Tiistenjoen neuvolan anomus ikkunoiden kunnostamisesta (Juhani Aho) Reijo Lagströmin anomus Veikkolantien kunnostamisesta (Jaakko Rintala) K-ins: Lautakunta käy investointitalouteen liittyvän keskustelun. Lautakunta päätti tehdä talousarvion investointiehdotuksen seuraavassa kokouksessa. Tekla 347 Lisää investointeihin liittyviä anomuksia ja ehdotuksia: Psykologien Sirkka Aution, Päivi Oja-Kaukolan ja Leila Talvitien, sosiaalityöntekijä Marita Toivosen ja sosiaalisihteeri Marjatta Kärnän kirje koskien perheneuvolan tilantarvetta, koska puukoulu, jossa perheneuvola nykyisin toimii, puretaan. LIITE 347A / Tekla

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 15 Perhepäivähoidosta vastaavan ja perhepäivähoitajien kirje määrärahan varaamisesta ilmastointia varten ryhmäperhepäiväkodille v LIITE 347B / Tekla Anomus katuvaloista Kaunissaaren kylän kohdalla Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta : LIITE 347C / Tekla Kaupunginvaltuutettu Arvi Välkkilän esitys Kukkukankaan vanhan asuntoalueen valaistuksesta LIITE 347D / Tekla Muistio Rita-aukion asukkaiden kuulemistilaisuudesta klo LIITE 347E / Tekla Muistio Tuomarinkadun asukkaiden kuulemistilaisuudesta klo LIITE 347F /Tekla Muistio keskustelusta Virkiän pesäpallojaoston edustajien kanssa niistä toimenpiteistä, joita pesäpallokentälle olisi tehtävä vuosien aikana LIITE 347G / Tekla K-ins: Lautakunta antaa 1. Investointitalouden talousarvioehdotuksen liitteen 347H mukaisena. Investointitalouden talousarvioehdotus LIITE 347H / Tekla 2. Siihen liittyvän arvioinnin liitteen 347I mukaisena. Kiinteistöihin liittyvien investointien tekninen luokittelu LIITE 347I / Tekla 3. Vuoden 2005 talousarvioehdotukseen liittyvät tavoitteet liitteen 347J mukaisesti. Tavoitteet 2005 LIITE 347J / Tekla Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli kaupunginjohtaja Paavo Latva-Rasku.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 348 Sivu 16 SUUNNITTELUTARVERATKAISU / SAVOLA Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Mika Savola hakee lupaa rakentaa asuinrakennus ja autotalli / varastorakennus Saarenkankaantien päähän Alanurmon kylän tilalle Simpsiö 4:159 alueella, jolla ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemus LIITE 331A / Tekla Rakennushanke sijaitsee alueella, jolla on oikeusvaikutukseton yleiskaava (oikeusvaikutteisen yleiskaavan raja kuluu ao. rakennuspaikan reunassa), mutta ei asemakaavaa. Alue on katsottava suunnittelutarvealueeksi. Rakennuspaikka on yleiskaavassa merkitty merkinnällä MU maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Naapurikiinteistön omistajat ovat antaneet hankkeelle kirjalliset suostumuksensa. Ote yleiskaavasta LIITE 331B / Tekla Ote asemapiirroksesta LIITE 331C / Tekla Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää MRL 137 :n mukaan, että: - se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja - on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Yleiskaavan mukaisella maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta, ei tulisi sallia rakentamista. Rakennuspaikka sijaitsee jo vanhastaan tiiviisti rakennetun alueen, jota ei ole asemakaavoitettu, vieressä, joten alueen rakentaminen tulisi ratkaista ensisijaisesti asemakaavoittamalla eikä suunnittelutarveratkaisuna. Mikäli kuitenkin päädytään hyväksymään tämä rakennushanke, samalla muutetaan ratkaisevasti rakentamisesta Simpsiön rinnealueelle noudatettua käytäntöä. Rakennushanke sijaitsee Saarenkankaantieltä nousevan jyrkähkön rinteen päällä, jonka tasolle ei ole tähän mennessä rakennettu. Mikäli rakennushanke olisi mahdollista sijoittaa lähemmäs Saarenkankaantien tasoa, rakentaminen soveltuisi huomattavasti paremmin vanhaan raken-

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 348 Sivu 17 nuskantaan sijainniltaan. Kokonaisuudessaan rakentamista suunnittelutarveratkaisuin asemakaavoitetun alueen viereen ei tulisi kevyin perustein sallia. Tämän tapauksen ennakkoluontoisuuden vuoksi rakentamisen alueella tulisi perustua asemakaavaan eikä pelkkään suunnittelutarveratkaisuun. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta toteaa, että edellä mainittuja MRL 137 :ssä todettuja edellytyksiä rakentamiselle ei ole olemassa. K-ins: Lautakunta päättää panna asian pöydälle. Tekla 348 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Elinkeinotoimikunta on keskustellut alueen mahdollisesta asemakaavoituksesta. Alueen asemakaavoittamista eikä myöskään alueelle rakentamista ei Simpsiön kehittämishankkeen ollessa käynnissä pidetty perusteltuna. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta toteaa, ettei edellä mainittuja MRL 137 :ssä todettuja edellytyksiä rakentamiselle ole olemassa. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 349 Sivu 18 TAIDEMUSEOHANKE, PURKUTÖIDEN II-VAIHE JA SEN SU UNN ITELM AT; TARJOUSTEN KÄSITTELY; JÄTE- MAKSUT Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Tekninen lautakunta on päättänyt hankkeen toteuttamisen osalta , että ensin tehdään purkutyöt ja sen jälkeen varsinaiset rakennustyöt urakkasuorituksina. Purkutöiden I-vaiheen eli lattian yläpuolisten rakenteiden purkutöiden vastaanottotarkastus on pidetty Lattian purkutyöt ja pilaantuneiden maamassojen kunnostustyöt (II-vaihe) ovat seuraavana vuorossa. Pilaantuneiden massojen kunnostussuunnitelman pohjalta on Maa ja Vesi Oy laatinut urakkasuoritusta varten työselityksen, näytteenottosuunnitelman, työturvallisuusohjeen sekä yksikköhinta- ja määräluettelot. Niiden osalta on pidetty suunnittelukokous , missä läsnä olivat kaupungin ja suunnittelijan edustajien lisäksi ympäristökeskuksen ja Aaro Kohonen Oy:n (ent. Sebbas & Partners Oy:n) edustajat. Muistio LIITE 293A / Tekla Työselityksen osalta keskusteltiin erityisesti välivarastoinnista ja minimikaivusyvyydestä, joka kunnostussuunnitelmassa on 0,5 m ja nyt laaditussa työselityksessä 0,95 m ja seinän vieressä kulkevan kanaalin kohdalla 1,90 m. Syyksi nähtiin ympäristökeskuksen päätös pilaantuneiden maiden kunnostuksen tasosta. Loma esti kuitenkin saamasta täyttä varmuutta asiaan ja niinpä siitä keskustellaan vielä tri Risto Valon kanssa. Sen tulokset esitellään lautakunnalle kokouksessa samoin kuin edellä kerrotut asiakirjat, mikäli ne suinkin valmistuvat tarkennettuina siihen mennessä. Välivarastoinnista pyritään luopumaan kokonaan ja toimittamaan massat suoraan esim. Lakeuden Jätekeskus Etappiin, missä niistä voidaan ottaa tarvittavat laboratorionäytteet. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa on neuvotteluissa päästy siihen, että he asettavat II-vaiheeseen kenttävalvojan mittareineen. Valvojan kulut maksetaan ympäristökeskuksen työhön varaamasta :sta. Kenttävalvoja huolehtii näytteenotosta, poistettavien massojen sijoittamisesta ja kirjanpidosta sekä osallistuu loppuraportin laadintaan.

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 349 Sivu 19 Purkutöiden II-vaiheen työt vaativat tehokasta työaikaa 6-8 viikkoa, jota lisäävät ennalta arvaamattomat lisäkaivut ja laboratorioanalyysit (n. 3-4 viikkoa), joiden tulosten jälkeen päästään vasta täyttötöihin. II-vaiheen töiden pitäisi olla valmiina marraskuun loppuun mennessä. Purkutöiden II-vaiheen urakkatarjouspyyntöjen postitus esitetään lautakunnalle kokouksessa. Varsinaisten uudisrakennustöiden urakkalaskenta-asiakirjat ovat viimeistelyä vaille valmiina; suunnittelukokous pidetään Rakennesuunnittelussa ei ole ollut tarkoituksenmukaista edetä lattian ja välipohjan osalta ennen kuin purkutyöt ja tutkimukset ovat valmiina, ettei tule turhia, kenties päällekkäisiä suunnittelukustannuksia. Rakennuksen kaksikerroksisen osan välipohjan teräsbetonirakenteethan vaativat tehtyjen tutkimusten perusteella vielä lisäselvityksiä; tulokset saadaan elokuun lopussa. Urakkalaskentaan palataan erikseen. Rakennuspäällikön esitys: Asian valmistelu on kesken, päätösesitys kokouksessa. Asian käsittely kokouksessa: Rakennuspäällikkö selosti urakkakyselyn perusteena olevia suunnitelmia. Alapohjan alla olevan massanvaihdon määrä ei vielä ole yksiselitteisesti selvillä. Asiasta käydään neuvottelu, jonka jälkeen urakkatarjouspyynnöt lähetetään seuraaville urakoitsijoille: LIITE 293B / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön em. selostuksen mukaiset toimenpiteet. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko.

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 349 Sivu 20 Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Purkutöiden II-vaiheen suunnitelmien osalta on käyty neuvonpidot ja päädytty pilaantuneiden maiden kunnostussuunnitelman pohjalta minimikaivusyvyyteen, joka on lattian keskiosalla n. 0,5 m ja näyttelytilan reunoilla kiertävän teknisen kanaalin osalla n. 1,2 m nykyisen lattiarakenteen alapuolelta. Alapohja, rakennetyyppi LIITE 314A / Tekla Lautakunta päätti viime kokouksessaan yrityksistä, joille tarjouspyyntöasiakirjat postitetaan. Niiden lisäksi purkutöiden II-vaiheen tarjouspyyntöasiakirjoja pyysi Kauhajoen Kuljetus Oy ja yritykselle on asiakirjat toimitettu Urakkatarjoukset saapuvat viimeistään keskiviikkona klo 14 mennessä. Rakennusosasto avaa ja vertailee ne lautakunnalle kokoukseen. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta merkitsee tiedokseen tehdyn suunnitteluratkaisun. Urakkatarjouksista annetaan esitys kokouksessa. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Merkitään, että tarjousten vertailu on kesken. Asia jätetään pöydälle. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Lakeuden Jätekeskus Oy/Etappi ei voinut vahvistaa vastaanotto-/käsittelymaksujaan pyydettyihin tarjouksiin. Kolmesta saadusta tarjouksesta kaksi oli annettu ilman käsittelymaksuja ja yksi tarjous ehdolla, että työselityksessä sivulla 11 olevat hintatiedot ovat voimassa.

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 10 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-14.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.9.2004 klo 9.00-11.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 Kokousaika 14.12.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. heinäkuuta 2016 kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 27.03.2017 klo 08:00-10:15 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.00 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Poikkeamishakemus tontille Mekaniikanpolku 6, Hervanta, autopaikkamääräyksestä poikkeaminen TRE:5543/10.03.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Asemakaavapäällikkö

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.4.2007 klo 14.00-14.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.00 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 45 Tekninen lautakunta Nro 5/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19.6.2013 klo 17 18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 30. lokakuuta 2014 kello 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma 9.8.2007 RAHOLA 3023 5, PUISTOALUEEN OSAN LIITTÄMINEN OSAKSI TONTTIA, TEERIVUORENKATU 8, KAAVA NRO 8171. Kaava alue ja kaavan lähivaikutusalue

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 11.01.2012 klo 15.00 16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 12. marraskuuta 2015 kello 15.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Rakennuslautakunta sivu 119 Kokousaika 14.12.2011 klo 13.00-13.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 20.5.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.5.2009 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 8.12.2015 klo 18.30-18.52 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Salomäki Matti, pj Kallio Kirsti Annala Tarja Kivisaari Pekka Haukkala Pentti Kuntsi Marjanne

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.5.2016 Kaava-alueen nimi Mittarikatu 4c, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1059/2016 Kaavatunnus 070054 Aloite tai hakija

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/013 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 4.1.013 kello 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-1 3 4 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 07.11.2016 klo 08:00-10:30 Paikka kaupunginhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 1. syyskuuta 2016 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: HIMOSLEHTELÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan katu-

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall.

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/2017 48 Kokousaika 3.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Pajula Tapio, Kiertonen Sanna, Auramaa Ville Kankare Tarmo Koivusaari

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 106 Kolarin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 25.5.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 25.5.2010 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot