Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät Panu Lahdensuo varapuheenjohtaja (klo lähtien) Juhani Aho jäsen Mauri Alakoskela jäsen Riitta Ampiala jäsen Tarja Muilu jäsen (klo saakka) Maire Huhdanpää jäsen (klo saakka) Poissa Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Paavo-Latva-Rasku kaupunginjohtaja ( 347) Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja Mikko Huhtala kiinteistöpäällikkö ( 352) Pirjo Muilu toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jorma Hyyppä puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄS ITELL YT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Riitta Ampiala Juhani Aho PÖYTÄKIRJA YLE I- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 338 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 339 Pöytäkirjan tarkastus 340 Tiedoksi 341 Vuoden 2004 kunnallisvaalit, vaalien ulkomainonta 342 Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston Vaasan palveluyksikön lausuntopyyntö Lauri Viitaniemi Oy:n linjaliikennelupahakemuksista 343 Keisalan alueen asukkaiden kirje 344 Laurilankujan ja Tiitunpolun katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville / Katusuunnitelman vahvistaminen 345 Ruohomäentien, Metsäkiventien, Kivitaskuntien, Kuusikontien muutoksen ja Kuusikontien katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 346 Talousarvion toteutuminen (Tekninen lautakunta) 347 Talousarvio 2005 / Käyttötalous / Investointitalous 348 Suunnittelutarveratkaisu / Savola 349 Taidemuseohanke, purkutöiden II-vaihe ja sen suunnitelmat; Tarjousten käsittely; Jätemaksut 350 Poikkeamislupa / 7. Ritamäki, / Alakojola / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 351 Korttelin 855 tonttijako

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 352 Liikekiinteistön purku Ratapolku Kokouksen päättäminen 354 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 338 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 339 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Ampiala ja Juhani Aho. TIEDOKSI Tekla Kaupungingeodeetti Mikko Alinin viranhaltijapäätös : Kaupungin etuosto-oikeus heinäkuun 2004 kiinteistökaupoissa LIITE 340A / Tekla 2. Kuntien eläkevakuutus on myöntänyt Heikki Sariolalle täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisen kuntoutustuen määräaikaisena alkaen saakka. 3. Pöytäkirja vastaanottotarkastuksesta : Kelikon teollisuusraiteen turvalaiteurakka : Tievalaistuksen rakentaminen länsipuolentielle (mt 7041), pylväsväli Pöytäkirja takuutarkastuksesta : Tievalaistus paikallistielle Kauhajärvi-Kantola 5. Pöytäkirja työmaakokouksesta : Liuhtari kiinteistö, Pienkoti Päivärinne K-ins: Lautakunta merkitsee em. tiedokseen.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 341 Sivu 2 VUODEN 2004 KUNNALLIS VAALIT, VAALIEN ULKOMAINONTA Tekla 341 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään suositellut, että kunnallisvaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla sallittaisiin aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ennakkoäänestys alkaa Kuntaliiton yleiskirje LIITE 341A / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että kunnallisvaalien ulkomainonta kaupungin luvanvaraisella alueella voidaan aloittaa Ulkomainonta on sallittua kaupungin asettamissa mainoskehikoissa, jotka asennetaan Lassilantien varteen torin puolelle ja Kauppakadun varteen ent. Aarlan paikalle. Tarvittavaksi määräksi on arvioitu kolme kehikkoa/sijoituspaikka = kaksitoista mainospaikkaa/sijoituspaikka. Aikaisemman käytännön mukaisesti mainoskehikoihin merkitään kaupunginkanslian toimesta etukäteen kunkin mainosala. Ulkomainonta näissä kaupungin asettamissa mainoskehikoissa on maksuton. Päätös saatetaan tiedoksi vaaliasiamiehille ja kaupunginhallitukselle. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 342 Sivu 3 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN LIIKENNEOSASTON VAASAN PALVELUYKSIKÖN LAUSUNTOPYYNTÖ LAURI VIITANIE MI OY:N LINJALIIKENNELUP AHAKEMUKSISTA Tekla 342 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: saapuneilla kirjeillään on Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston Vaasan palveluyksikkö pyytänyt kaupungin lausuntoa Lauri Viitaniemi Oy:n linjaliikennelupahakemuksista. Kirjeet hakemusliitteineen LIITE 342A / Tekla Hakemukset koskevat kannattamattomien vuorojen lakkauttamista. Sivistyskeskuksen hallintoyksikkö on ilmoittanut ettei sillä ole lausuttavaa tässä asiassa. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää lausuntonaan esittää, ettei kaupungilla ole huomautettavaa Lauri Viitaniemi Oy:n hakemuksien johdosta. Päätös lähetetään myöskin tiedoksi sivistyskeskuksen hallintoyksikköön. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 343 Sivu 4 KEISALAN ALUEEN ASUKKAIDEN KIRJE Tekla 343 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Eräät Keisalan alueen asukkaat ovat jättämällään kirjeellä esittäneet, että 30 km/h nopeusrajoituskyltin alapuolelle laitettaisiin tekstillinen lisäkilpi (esim. leikkiviä lapsia), joka esittäjien mukaan selventäisi rajoituskyltin tarkoitusta ja kohdetta sekä antaisi näin ollen tienkäyttäjille tiedon tarkoituksenmukaisesta ja oikeasta ajokäyttäytymisestä kyseessä olevalla alueella. Kirje LIITE 343A/Tekla Keisalan alueella on 30 km/ h aluerajoitus. Se on osoitettu Vähtärintien alkuun asetetulla liikennemerkillä nro 363 (Nopeusrajoitusalue). Lienee niin, että esittäjät tarkoittavat tätä liikennemerkkiä puhuessaan kirjeessään 30 km/ h nopeusrajoituskyltistä (ja sen alle laitettavasta tekstillisestä lisäkilvestä). Keisalan alueen kadut ja valaistus on peruskorjattu v Kadut on uusintapäällystetty v Alueelta ei ole läpikulkua. Ajonopeuksien valvonta, kuten liikenteen valvonta yleensäkin, on poliisin asia. Edellä jo todettiin, että alueellinen nopeusrajoitus on 30 km/h, joka on osoitettu liikennemerkillä 363. Tämän nopeusrajoitusaluemerkin (liikennemerkki nro 363) yhteydessä ei käytetä lisäkilpiä. (Lmp 19 ) Lapsista varoittamiseen on olemassa liikennemerkki nro 152 (Lapsia). Tämän liikennemerkin ohjeistuksessa kuitenkin todetaan, että sitä ei käytetä asuntoalueiden kaduilla tai teillä, joilla lasten liikkuminen on muutenkin ennalta odotettavi ssa. Tiemestarin esitys: Ottaen huomioon Keisalan alueen katujen vaaka- ja pystytason geometrian, rakenteet ja laitteet sekä merkittävästi alemman nopeusrajoituksen muuhun taajama-alueen nopeusrajoitukseen verrattuna, lautakunta toteaa, ettei Keisalan alueen eräiden asukkaiden esitys aiheuta toimenpiteitä alueella olevien liikenteenohjauslaitteiden suhteen. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 343 Sivu 5 Asian käsittely lautakunnassa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kaupungininsinööri muutti esitystään siten, että asiasta pyydetään poliisiviranomaisen lausunto. Lautakunta hyväksyi kaupungininsinöörin muutetun esityksen.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 344 Sivu 6 LAURILANKU JAN JA TIITUNPOLUN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄ- VILLE / KATUSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Laurilankujan ja Tiitunpolun suunnitteluaineisto on ollut osallisten ja kunnan jäsenten nähtävänä välisenä aikana vesilaitoksella. Asiasta on ilmoitettu oheisen liitteen mukaisella ilmoituksella kaupungin ilmoitustaululla, Lapuan Sanomissa ja kirjeellä Antti Kustaa Tiitulle. Ilmoitus LIITE 303A / Tekla Mielipiteitä nyt po. katujen suunnitteluun varsinaisesti ei ole lausuttu suullisesti eikä kirjallisesti nähtävänäoloaikana. Otsikon tarkoittamista kadusta on laadittu katusuunnitelmaehdotus. Ne on esitetty piirustuksissa numero II ja II Maankäyttö - ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Mahdollinen muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää asettaa Laurilankujan jatiitunpolun katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäväksi neljäntoista ( 14 ) päivän ajaksi. Ilmoitus nähtäväksi asettamisesta sekä osallisten oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Lapuan Sanomissa sekä saatetaan tiedoksi kirjeellä Antti Kustaa Tiitulle, postiosoite Mannerheimintie 148 A 35, HELSINKI. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli vesihuoltopäällikkö Jarmo Hietala.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 344 Sivu 7 Tekla 344 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n edellyttämässä tarkoituksessa on pidetty kaupungin teknisen keskuksen kunnallisteknisellä osastolla julkisesti nähtävillä otsikossa mainittujen katujen katusuunnitelmaehdotus ajalla Nähtävänäolosta on ilmoitettu kaupungin ilmoitustaululla ja Lapuan Sanomissa seuraavalla kuulutuksella: KUULUTUS Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n edellyttämässä tarkoituksessa ilmoitetaan, että Lapuan kaupungin teknisen keskuksen kunnallisteknisellä osastolla, käyntiosoite Valtuustontie 2, Lapua, pidetään julkisesti nähtävänä ajalla Laurilankujan ja Tiitunpolun katusuunnitelmaehdotus Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Tekniselle lautakunnalle osoitettu kirjallinen muistutus on toimitettava tekniseen keskukseen ennen nähtävänäoloajan päättymistä, postiosoite Valtuustontie 1, Lapua. Teknisen keskuksen käyntiosoite on Valtuustontie 1, Lapua. Lapualla, syyskuun 7. päivänä 2004 TEKNINEN LAUTAKUNTA Lisäksi nähtävänäolosta on ilmoitettu kirjeellä Antti Kustaa Tiitulle. Muistutuksia suunnitelmaehdotuksia vastaan nähtävänäoloaikana ei ole jätetty. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä Laurilankujan ja Tiitunpolun katusuunnitelmat( MRL 85 ). Suunnitelmat on esitetty piirustuksissa numerot II ja II K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 345 Sivu 8 RUOHOMÄENTIEN, METSÄKIVENTIEN, KIVITASKUNTIEN, KUUS IKON TIEN MUU TOK SEN JA KUUSIKONTIEN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄVILLE Tekla 345 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Otsikossa mainittujen katujen suunnitteluaineisto on ollut osallisten ja kunnan jäsenten nähtävänä välisenä aikana kunnallisteknisellä osastolla. Asiasta on ilmoitettu oheisen liitteen mukaisella ilmoituksella kaupungin ilmoitustaululla, Lapuan Sanomissa ja kirjeellä Lakeuden Etappi Oy:lle. Ilmoitus LIITE 345A/Tekla Mielipiteitä nyt po. katujen suunnitteluun ei ole lausuttu suullisesti eikä kirjallisesti nähtävänäoloaikana. Otsikon tarkoittamista kaduista on laadittu katusuunnitelmaehdotukset. Ne on esitetty piirustuksissa numerot II II Asemapiirrosyhdistelmä LIITE 345B / Tekla Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti katusuunnitelmaehdotukset on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Mahdollinen muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää asettaa Ruohomäentien, Metsäkiventien, Kivitaskuntien, Kuusikontien muutoksen ja Kuusikontien katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäväksi neljäntoista (14) päivän ajaksi. Ilmoitus nähtäväksi asettamisesta sekä osall isten oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, Lapuan Sanomissa ja saatetaan kirjeellä tiedoksi: Lakeuden Etappi Oy, Kiinteistöins. Mauri Rajamäki, Laskunmäentie 15, POJANLUOMA. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Merkitään, että lautakunta kiinnitti huomiota korvaavan paikan etsimistä pururadalle.

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 346 Sivu 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (TEKNINEN LAUTAKUNTA) Tekla 346 Talousarvion toteutuminen LIITE 346A / Tekla Toteutumisen arviointi vastuualueittain LIITE 346B / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy toteutuman Merkitään, että talouden toteutuminen noudattaa talousarviota.

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 10 TALOUSARVIO 2005 / KÄYTTÖTALOUS / INVESTOINTITALOUS Tekla Tekninen lautakunta on käyttötalouden osalta kokonaan nettobudjetissa. Selostus muutoksista: Maankäyttö- ja kiinteistöosasto; kaupungingeodeetti Mikko Alin: Kaavoitus- ja suunnittelupalvelut Asiantuntijapalveluiden osto, menoja lisää - kaavoituspalvelujen tuottaminen konsulttityönä Atk-palvelut menoja lisää - atk-ohjelmistolisenssien hintojen nousu (kiinteistö- ja mittauspalvelujen osalta nostettu jo vuodelle 2004) Rakennusosasto; rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko: - Toiminta on entisen laajuista, paitsi viherlaitoksen osalta on kasvua: 1. Vuoden 2004 rakentamisen vaikutus yht m² merkitsee kunnossapidossa n /v. 2. Jokilaakson matkailupuutarhan ylläpidon ja sisääntuloteiden kunnossapidon ja korjausrakentamisen sekä rakentamattomien puistoja katuviheralueiden hoito (niitto ja muu siistiminen keskustan ja kyläkeskusten alueilla ja puistometsien ja suojavyöhykkeiden hoidon jälkeenjääneisyyden korjaus keskustan asuntoalueilla) merkitsevät yhteensä noin 3/4 henkilötyövuoden lisäystarvetta. Lisämäärärahatarve on /v. - Metsien tuotossa on huomioitu puun alhainen hinta eli myynti ei runsasta. Liikenneväylät; vesihuoltopäällikkö Jarmo Hietala: Liikenneväylien yleispalvelut Kustannustason noususta johtuva :n korotus Kadut Kunnossapidettävän katupituuden lisäyksestä ja kustannustason noususta johtuva :n korotus. Muut tiet Kustannustason noususta johtuva :n korotus. Yksityistiet, erillissopimukset Kustannustason noususta johtuva :n korotus.

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 11 Yksityistiet, avustukset Kunnossapidon ja teiden rakenteen taso säilytetään vuosien tasolla. Avustuksia esitetään maksettavaksi enemmän kuin vuonna Vuosien avustuksia maksettiin enemmän jo syksyllä Metsätieavustuksien määrärahaa vastaavasti pienennetään Valaistus Valaistun katupituuden lisäyksestä ja sähkön hinnan noususta johtuva :n korotus. Asunto- ja tilapalvelu; kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala: Asunto- ja tilapalvelun talousarvioesitys vuodelle 2005 kasvaa menojen osalta n ja arvioidut vuokratulot pienenevät n Menojen lisäykset muodostuvat seuraavista asioista: - sähkön ja lämmön hinta kohoaa n. 3%, lisäksi sähkön kulutus on perusturvan kiinteistöillä noussut /v ja sivistyskeskuksen kiinteistöillä /v. - rakennusten kunnossapitotöihin esitetään lisäystä, kohdentuen koko kiinteistömassaan. - uudet Pyhälahden liiketilan ja vuokrattavan teollisuustilan vastikkeet ovat Vuokratulojen pienentyminen: - vuoden 2004 aikana on myyty seuraavat asunto-osakkeet: Tilhenpuisto B5, Heimonkartano A5 ja Saarenraitti B5. Liikelaitokset; vesihuoltopäällikkö Jarmo Hietala: Vesilaitoksen tuotot ovat pienemmät peruna- ja kemianteollisuuden pienentyneestä kulutuksesta johtuen. Menot kuitenkin pysyvät lähes ennallaan veden oston vähentymisestä huolimatta Lappavesi Oy:n 0,06 :n hinnankorotuksesta johtuen. Viemärilaitoksen menot pienenevät Lapuan Jätevesi Oy:n investointien maksusuunnitelman mukaisesti. Aluepelastuslaitos; kaupungininsinööri Ahti Latvala: Lapuan kaupungin maksuosuuden arvioitu kasvu on Aluepelastuslaitoksen talousarviota ei vielä ole vahvistettu, mutta arviointiperusteet vastaavat arvioituja lukuja, paitsi investointien osalta arviointiperusteena on käytetty vuoden 2004 Lapuan maksuosuutta Arvio sisältää suuruisen lisäyksen yhden palomiehen viran perustamisesta nykyisten virkojen lisäksi.

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 12 Maankäyttö- ja kiinteistöosaston osalta talousarvioesityksen tekee kaupungininsinöörin sijaisena Jarmo Hietala. Muilta osin esityksen tekee kaupungininsinööri. Vs. k-ins: Lautakunta päättää antaa maankäyttö- ja kiinteistöosaston talousarvion kaupungingeodeetti Mikko Alinin ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: toimintatulot toimintamenot toimintakate K-ins: Lautakunta päättää antaa teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen muilta osin seuraavasti: toimintatulot toimintamenot toimintakate Lautakunta hyväksyi va. kaupungininsinöörin ja kaupungininsinöörin esitykset. Merkitään, että kaupungininsinööri Ahti Latvala poistui kokouksesta maankäyttö- ja kiinteistöosaston talousarvioesityksen ajaksi. Talousarvioehdotus käyttötalouden osalta LIITE 315A / Tekla Tekla Investointeihin liittyvät anomukset ja ehdotukset: Kyllikki Tuomaalan valtuustoaloite sähköpistokkeiden lisäämisestä torille. Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta : LIITE 333A / Tekla Liuhtarin koulun kirje : LIITE 333B / Tekla Liikuntapaikan rakentaminen Kauhajärven koulun kenttä-/piha-alueelle Ote sivistyslautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333C / Tekla Kauhajärven koulun kirje : LIITE 333D / Tekla Alanurmon koulun vanhempaintoimikunnan kirje :

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 13 LIITE 333E / Tekla Haapakosken koulun vanhempaintoimikunnan kirje LIITE 333F/ Tekla Nuoriso-raittiustoimen investoinnit vuoden 2005 talousarvioon. Ote vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333G / Tekla Keskuskentän tarkastus Ote vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333H / Tekla Investoinnit vuoden 2005 talousarvioon Ote vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333I / Tekla Henrik Välimäen sähköpostiviesti LIITE 333J / Tekla Kati Lahnalammen sähköpostiviesti LIITE 333K / Tekla Pentti Aution sähköpostiviesti LIITE 333L / Tekla Saurunkadun asukkaiden kirje Ote tekninen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333M / Tekla Pihkamännyntien ja Sivutien lapsiperheiden kirje : LIITE 333N / Tekla Tuomarinkadun perusparannus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333O / Tekla Rita-aukion pysäköintialue Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333P / Tekla Ojutkankaantien anomus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333Q / Tekla Asunto-osakeyhtiö Lapuan Pyynpuiston anomus LIITE 333R / Tekla

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 14 Ämmälän kirkkotien anomus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333S / Tekla Marja Ranta-Lassilan pyyntö (puhelu kaupunginpuutarhurille ) entisen KOP:n viereisen tonttialueen siistimisestä ja jokinäkymän avaamisesta. Alueella on kaikenlaista purkujätettä, joka on jäänyt vesakoituneen kasvuston alle. Joel Saaren pyyntö Tiistenjoen entisen koulun ja puistoalueen hoitamisesta kuntoon (puhelu kaupunginpuutarhurille kesäkuussa 2004). Alue on epätasainen ja osin vesakoitunut, josta syystä aluetta ei voida hoitaa normaaleilla ruohonleikkureilla. Hirvijoen kyläyhdistyksen ja alueen ryhmäperhepäivähoidon toive leikkivälineiden saamiseksi Hirvijoen uimapaikan puistoalueelle. Kaupunginpuutarhuri kävi kutsuttuna tutustumassa tilanteeseen. Hirvijoen kyläyhdistys on siirtänyt entisen Hyypän koulun välineitä alueelle. Välineet eivät täytä EU:n asettamia standardeja miltään osin. Valtuustoaloite avantouintipaikan kunnostamisesta (Riitta Ampiala) Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta : LIITE 333T / Tekla Tiistenjoen neuvolan anomus ikkunoiden kunnostamisesta (Juhani Aho) Reijo Lagströmin anomus Veikkolantien kunnostamisesta (Jaakko Rintala) K-ins: Lautakunta käy investointitalouteen liittyvän keskustelun. Lautakunta päätti tehdä talousarvion investointiehdotuksen seuraavassa kokouksessa. Tekla 347 Lisää investointeihin liittyviä anomuksia ja ehdotuksia: Psykologien Sirkka Aution, Päivi Oja-Kaukolan ja Leila Talvitien, sosiaalityöntekijä Marita Toivosen ja sosiaalisihteeri Marjatta Kärnän kirje koskien perheneuvolan tilantarvetta, koska puukoulu, jossa perheneuvola nykyisin toimii, puretaan. LIITE 347A / Tekla

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 15 Perhepäivähoidosta vastaavan ja perhepäivähoitajien kirje määrärahan varaamisesta ilmastointia varten ryhmäperhepäiväkodille v LIITE 347B / Tekla Anomus katuvaloista Kaunissaaren kylän kohdalla Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta : LIITE 347C / Tekla Kaupunginvaltuutettu Arvi Välkkilän esitys Kukkukankaan vanhan asuntoalueen valaistuksesta LIITE 347D / Tekla Muistio Rita-aukion asukkaiden kuulemistilaisuudesta klo LIITE 347E / Tekla Muistio Tuomarinkadun asukkaiden kuulemistilaisuudesta klo LIITE 347F /Tekla Muistio keskustelusta Virkiän pesäpallojaoston edustajien kanssa niistä toimenpiteistä, joita pesäpallokentälle olisi tehtävä vuosien aikana LIITE 347G / Tekla K-ins: Lautakunta antaa 1. Investointitalouden talousarvioehdotuksen liitteen 347H mukaisena. Investointitalouden talousarvioehdotus LIITE 347H / Tekla 2. Siihen liittyvän arvioinnin liitteen 347I mukaisena. Kiinteistöihin liittyvien investointien tekninen luokittelu LIITE 347I / Tekla 3. Vuoden 2005 talousarvioehdotukseen liittyvät tavoitteet liitteen 347J mukaisesti. Tavoitteet 2005 LIITE 347J / Tekla Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli kaupunginjohtaja Paavo Latva-Rasku.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 348 Sivu 16 SUUNNITTELUTARVERATKAISU / SAVOLA Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Mika Savola hakee lupaa rakentaa asuinrakennus ja autotalli / varastorakennus Saarenkankaantien päähän Alanurmon kylän tilalle Simpsiö 4:159 alueella, jolla ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemus LIITE 331A / Tekla Rakennushanke sijaitsee alueella, jolla on oikeusvaikutukseton yleiskaava (oikeusvaikutteisen yleiskaavan raja kuluu ao. rakennuspaikan reunassa), mutta ei asemakaavaa. Alue on katsottava suunnittelutarvealueeksi. Rakennuspaikka on yleiskaavassa merkitty merkinnällä MU maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Naapurikiinteistön omistajat ovat antaneet hankkeelle kirjalliset suostumuksensa. Ote yleiskaavasta LIITE 331B / Tekla Ote asemapiirroksesta LIITE 331C / Tekla Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää MRL 137 :n mukaan, että: - se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja - on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Yleiskaavan mukaisella maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta, ei tulisi sallia rakentamista. Rakennuspaikka sijaitsee jo vanhastaan tiiviisti rakennetun alueen, jota ei ole asemakaavoitettu, vieressä, joten alueen rakentaminen tulisi ratkaista ensisijaisesti asemakaavoittamalla eikä suunnittelutarveratkaisuna. Mikäli kuitenkin päädytään hyväksymään tämä rakennushanke, samalla muutetaan ratkaisevasti rakentamisesta Simpsiön rinnealueelle noudatettua käytäntöä. Rakennushanke sijaitsee Saarenkankaantieltä nousevan jyrkähkön rinteen päällä, jonka tasolle ei ole tähän mennessä rakennettu. Mikäli rakennushanke olisi mahdollista sijoittaa lähemmäs Saarenkankaantien tasoa, rakentaminen soveltuisi huomattavasti paremmin vanhaan raken-

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 348 Sivu 17 nuskantaan sijainniltaan. Kokonaisuudessaan rakentamista suunnittelutarveratkaisuin asemakaavoitetun alueen viereen ei tulisi kevyin perustein sallia. Tämän tapauksen ennakkoluontoisuuden vuoksi rakentamisen alueella tulisi perustua asemakaavaan eikä pelkkään suunnittelutarveratkaisuun. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta toteaa, että edellä mainittuja MRL 137 :ssä todettuja edellytyksiä rakentamiselle ei ole olemassa. K-ins: Lautakunta päättää panna asian pöydälle. Tekla 348 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Elinkeinotoimikunta on keskustellut alueen mahdollisesta asemakaavoituksesta. Alueen asemakaavoittamista eikä myöskään alueelle rakentamista ei Simpsiön kehittämishankkeen ollessa käynnissä pidetty perusteltuna. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta toteaa, ettei edellä mainittuja MRL 137 :ssä todettuja edellytyksiä rakentamiselle ole olemassa. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 349 Sivu 18 TAIDEMUSEOHANKE, PURKUTÖIDEN II-VAIHE JA SEN SU UNN ITELM AT; TARJOUSTEN KÄSITTELY; JÄTE- MAKSUT Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Tekninen lautakunta on päättänyt hankkeen toteuttamisen osalta , että ensin tehdään purkutyöt ja sen jälkeen varsinaiset rakennustyöt urakkasuorituksina. Purkutöiden I-vaiheen eli lattian yläpuolisten rakenteiden purkutöiden vastaanottotarkastus on pidetty Lattian purkutyöt ja pilaantuneiden maamassojen kunnostustyöt (II-vaihe) ovat seuraavana vuorossa. Pilaantuneiden massojen kunnostussuunnitelman pohjalta on Maa ja Vesi Oy laatinut urakkasuoritusta varten työselityksen, näytteenottosuunnitelman, työturvallisuusohjeen sekä yksikköhinta- ja määräluettelot. Niiden osalta on pidetty suunnittelukokous , missä läsnä olivat kaupungin ja suunnittelijan edustajien lisäksi ympäristökeskuksen ja Aaro Kohonen Oy:n (ent. Sebbas & Partners Oy:n) edustajat. Muistio LIITE 293A / Tekla Työselityksen osalta keskusteltiin erityisesti välivarastoinnista ja minimikaivusyvyydestä, joka kunnostussuunnitelmassa on 0,5 m ja nyt laaditussa työselityksessä 0,95 m ja seinän vieressä kulkevan kanaalin kohdalla 1,90 m. Syyksi nähtiin ympäristökeskuksen päätös pilaantuneiden maiden kunnostuksen tasosta. Loma esti kuitenkin saamasta täyttä varmuutta asiaan ja niinpä siitä keskustellaan vielä tri Risto Valon kanssa. Sen tulokset esitellään lautakunnalle kokouksessa samoin kuin edellä kerrotut asiakirjat, mikäli ne suinkin valmistuvat tarkennettuina siihen mennessä. Välivarastoinnista pyritään luopumaan kokonaan ja toimittamaan massat suoraan esim. Lakeuden Jätekeskus Etappiin, missä niistä voidaan ottaa tarvittavat laboratorionäytteet. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa on neuvotteluissa päästy siihen, että he asettavat II-vaiheeseen kenttävalvojan mittareineen. Valvojan kulut maksetaan ympäristökeskuksen työhön varaamasta :sta. Kenttävalvoja huolehtii näytteenotosta, poistettavien massojen sijoittamisesta ja kirjanpidosta sekä osallistuu loppuraportin laadintaan.

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 349 Sivu 19 Purkutöiden II-vaiheen työt vaativat tehokasta työaikaa 6-8 viikkoa, jota lisäävät ennalta arvaamattomat lisäkaivut ja laboratorioanalyysit (n. 3-4 viikkoa), joiden tulosten jälkeen päästään vasta täyttötöihin. II-vaiheen töiden pitäisi olla valmiina marraskuun loppuun mennessä. Purkutöiden II-vaiheen urakkatarjouspyyntöjen postitus esitetään lautakunnalle kokouksessa. Varsinaisten uudisrakennustöiden urakkalaskenta-asiakirjat ovat viimeistelyä vaille valmiina; suunnittelukokous pidetään Rakennesuunnittelussa ei ole ollut tarkoituksenmukaista edetä lattian ja välipohjan osalta ennen kuin purkutyöt ja tutkimukset ovat valmiina, ettei tule turhia, kenties päällekkäisiä suunnittelukustannuksia. Rakennuksen kaksikerroksisen osan välipohjan teräsbetonirakenteethan vaativat tehtyjen tutkimusten perusteella vielä lisäselvityksiä; tulokset saadaan elokuun lopussa. Urakkalaskentaan palataan erikseen. Rakennuspäällikön esitys: Asian valmistelu on kesken, päätösesitys kokouksessa. Asian käsittely kokouksessa: Rakennuspäällikkö selosti urakkakyselyn perusteena olevia suunnitelmia. Alapohjan alla olevan massanvaihdon määrä ei vielä ole yksiselitteisesti selvillä. Asiasta käydään neuvottelu, jonka jälkeen urakkatarjouspyynnöt lähetetään seuraaville urakoitsijoille: LIITE 293B / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön em. selostuksen mukaiset toimenpiteet. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko.

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 349 Sivu 20 Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Purkutöiden II-vaiheen suunnitelmien osalta on käyty neuvonpidot ja päädytty pilaantuneiden maiden kunnostussuunnitelman pohjalta minimikaivusyvyyteen, joka on lattian keskiosalla n. 0,5 m ja näyttelytilan reunoilla kiertävän teknisen kanaalin osalla n. 1,2 m nykyisen lattiarakenteen alapuolelta. Alapohja, rakennetyyppi LIITE 314A / Tekla Lautakunta päätti viime kokouksessaan yrityksistä, joille tarjouspyyntöasiakirjat postitetaan. Niiden lisäksi purkutöiden II-vaiheen tarjouspyyntöasiakirjoja pyysi Kauhajoen Kuljetus Oy ja yritykselle on asiakirjat toimitettu Urakkatarjoukset saapuvat viimeistään keskiviikkona klo 14 mennessä. Rakennusosasto avaa ja vertailee ne lautakunnalle kokoukseen. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta merkitsee tiedokseen tehdyn suunnitteluratkaisun. Urakkatarjouksista annetaan esitys kokouksessa. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Merkitään, että tarjousten vertailu on kesken. Asia jätetään pöydälle. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Lakeuden Jätekeskus Oy/Etappi ei voinut vahvistaa vastaanotto-/käsittelymaksujaan pyydettyihin tarjouksiin. Kolmesta saadusta tarjouksesta kaksi oli annettu ilman käsittelymaksuja ja yksi tarjous ehdolla, että työselityksessä sivulla 11 olevat hintatiedot ovat voimassa.

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.9.2004 klo 9.00-11.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-15.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 14 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2006 klo 14.00-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 16.09.2014 klo 17:30-19:17 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 164-184 Otsikko Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot