Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät Panu Lahdensuo varapuheenjohtaja (klo lähtien) Juhani Aho jäsen Mauri Alakoskela jäsen Riitta Ampiala jäsen Tarja Muilu jäsen (klo saakka) Maire Huhdanpää jäsen (klo saakka) Poissa Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Paavo-Latva-Rasku kaupunginjohtaja ( 347) Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja Mikko Huhtala kiinteistöpäällikkö ( 352) Pirjo Muilu toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jorma Hyyppä puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄS ITELL YT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Riitta Ampiala Juhani Aho PÖYTÄKIRJA YLE I- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 338 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 339 Pöytäkirjan tarkastus 340 Tiedoksi 341 Vuoden 2004 kunnallisvaalit, vaalien ulkomainonta 342 Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston Vaasan palveluyksikön lausuntopyyntö Lauri Viitaniemi Oy:n linjaliikennelupahakemuksista 343 Keisalan alueen asukkaiden kirje 344 Laurilankujan ja Tiitunpolun katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville / Katusuunnitelman vahvistaminen 345 Ruohomäentien, Metsäkiventien, Kivitaskuntien, Kuusikontien muutoksen ja Kuusikontien katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 346 Talousarvion toteutuminen (Tekninen lautakunta) 347 Talousarvio 2005 / Käyttötalous / Investointitalous 348 Suunnittelutarveratkaisu / Savola 349 Taidemuseohanke, purkutöiden II-vaihe ja sen suunnitelmat; Tarjousten käsittely; Jätemaksut 350 Poikkeamislupa / 7. Ritamäki, / Alakojola / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 351 Korttelin 855 tonttijako

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄS ITELT ÄVÄ T ASIAT Asia nro 352 Liikekiinteistön purku Ratapolku Kokouksen päättäminen 354 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 338 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 339 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Ampiala ja Juhani Aho. TIEDOKSI Tekla Kaupungingeodeetti Mikko Alinin viranhaltijapäätös : Kaupungin etuosto-oikeus heinäkuun 2004 kiinteistökaupoissa LIITE 340A / Tekla 2. Kuntien eläkevakuutus on myöntänyt Heikki Sariolalle täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisen kuntoutustuen määräaikaisena alkaen saakka. 3. Pöytäkirja vastaanottotarkastuksesta : Kelikon teollisuusraiteen turvalaiteurakka : Tievalaistuksen rakentaminen länsipuolentielle (mt 7041), pylväsväli Pöytäkirja takuutarkastuksesta : Tievalaistus paikallistielle Kauhajärvi-Kantola 5. Pöytäkirja työmaakokouksesta : Liuhtari kiinteistö, Pienkoti Päivärinne K-ins: Lautakunta merkitsee em. tiedokseen.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 341 Sivu 2 VUODEN 2004 KUNNALLIS VAALIT, VAALIEN ULKOMAINONTA Tekla 341 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään suositellut, että kunnallisvaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla sallittaisiin aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ennakkoäänestys alkaa Kuntaliiton yleiskirje LIITE 341A / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että kunnallisvaalien ulkomainonta kaupungin luvanvaraisella alueella voidaan aloittaa Ulkomainonta on sallittua kaupungin asettamissa mainoskehikoissa, jotka asennetaan Lassilantien varteen torin puolelle ja Kauppakadun varteen ent. Aarlan paikalle. Tarvittavaksi määräksi on arvioitu kolme kehikkoa/sijoituspaikka = kaksitoista mainospaikkaa/sijoituspaikka. Aikaisemman käytännön mukaisesti mainoskehikoihin merkitään kaupunginkanslian toimesta etukäteen kunkin mainosala. Ulkomainonta näissä kaupungin asettamissa mainoskehikoissa on maksuton. Päätös saatetaan tiedoksi vaaliasiamiehille ja kaupunginhallitukselle. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 342 Sivu 3 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN LIIKENNEOSASTON VAASAN PALVELUYKSIKÖN LAUSUNTOPYYNTÖ LAURI VIITANIE MI OY:N LINJALIIKENNELUP AHAKEMUKSISTA Tekla 342 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: saapuneilla kirjeillään on Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston Vaasan palveluyksikkö pyytänyt kaupungin lausuntoa Lauri Viitaniemi Oy:n linjaliikennelupahakemuksista. Kirjeet hakemusliitteineen LIITE 342A / Tekla Hakemukset koskevat kannattamattomien vuorojen lakkauttamista. Sivistyskeskuksen hallintoyksikkö on ilmoittanut ettei sillä ole lausuttavaa tässä asiassa. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää lausuntonaan esittää, ettei kaupungilla ole huomautettavaa Lauri Viitaniemi Oy:n hakemuksien johdosta. Päätös lähetetään myöskin tiedoksi sivistyskeskuksen hallintoyksikköön. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 343 Sivu 4 KEISALAN ALUEEN ASUKKAIDEN KIRJE Tekla 343 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Eräät Keisalan alueen asukkaat ovat jättämällään kirjeellä esittäneet, että 30 km/h nopeusrajoituskyltin alapuolelle laitettaisiin tekstillinen lisäkilpi (esim. leikkiviä lapsia), joka esittäjien mukaan selventäisi rajoituskyltin tarkoitusta ja kohdetta sekä antaisi näin ollen tienkäyttäjille tiedon tarkoituksenmukaisesta ja oikeasta ajokäyttäytymisestä kyseessä olevalla alueella. Kirje LIITE 343A/Tekla Keisalan alueella on 30 km/ h aluerajoitus. Se on osoitettu Vähtärintien alkuun asetetulla liikennemerkillä nro 363 (Nopeusrajoitusalue). Lienee niin, että esittäjät tarkoittavat tätä liikennemerkkiä puhuessaan kirjeessään 30 km/ h nopeusrajoituskyltistä (ja sen alle laitettavasta tekstillisestä lisäkilvestä). Keisalan alueen kadut ja valaistus on peruskorjattu v Kadut on uusintapäällystetty v Alueelta ei ole läpikulkua. Ajonopeuksien valvonta, kuten liikenteen valvonta yleensäkin, on poliisin asia. Edellä jo todettiin, että alueellinen nopeusrajoitus on 30 km/h, joka on osoitettu liikennemerkillä 363. Tämän nopeusrajoitusaluemerkin (liikennemerkki nro 363) yhteydessä ei käytetä lisäkilpiä. (Lmp 19 ) Lapsista varoittamiseen on olemassa liikennemerkki nro 152 (Lapsia). Tämän liikennemerkin ohjeistuksessa kuitenkin todetaan, että sitä ei käytetä asuntoalueiden kaduilla tai teillä, joilla lasten liikkuminen on muutenkin ennalta odotettavi ssa. Tiemestarin esitys: Ottaen huomioon Keisalan alueen katujen vaaka- ja pystytason geometrian, rakenteet ja laitteet sekä merkittävästi alemman nopeusrajoituksen muuhun taajama-alueen nopeusrajoitukseen verrattuna, lautakunta toteaa, ettei Keisalan alueen eräiden asukkaiden esitys aiheuta toimenpiteitä alueella olevien liikenteenohjauslaitteiden suhteen. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 343 Sivu 5 Asian käsittely lautakunnassa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kaupungininsinööri muutti esitystään siten, että asiasta pyydetään poliisiviranomaisen lausunto. Lautakunta hyväksyi kaupungininsinöörin muutetun esityksen.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 344 Sivu 6 LAURILANKU JAN JA TIITUNPOLUN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄ- VILLE / KATUSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Laurilankujan ja Tiitunpolun suunnitteluaineisto on ollut osallisten ja kunnan jäsenten nähtävänä välisenä aikana vesilaitoksella. Asiasta on ilmoitettu oheisen liitteen mukaisella ilmoituksella kaupungin ilmoitustaululla, Lapuan Sanomissa ja kirjeellä Antti Kustaa Tiitulle. Ilmoitus LIITE 303A / Tekla Mielipiteitä nyt po. katujen suunnitteluun varsinaisesti ei ole lausuttu suullisesti eikä kirjallisesti nähtävänäoloaikana. Otsikon tarkoittamista kadusta on laadittu katusuunnitelmaehdotus. Ne on esitetty piirustuksissa numero II ja II Maankäyttö - ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Mahdollinen muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää asettaa Laurilankujan jatiitunpolun katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäväksi neljäntoista ( 14 ) päivän ajaksi. Ilmoitus nähtäväksi asettamisesta sekä osallisten oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Lapuan Sanomissa sekä saatetaan tiedoksi kirjeellä Antti Kustaa Tiitulle, postiosoite Mannerheimintie 148 A 35, HELSINKI. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli vesihuoltopäällikkö Jarmo Hietala.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 344 Sivu 7 Tekla 344 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n edellyttämässä tarkoituksessa on pidetty kaupungin teknisen keskuksen kunnallisteknisellä osastolla julkisesti nähtävillä otsikossa mainittujen katujen katusuunnitelmaehdotus ajalla Nähtävänäolosta on ilmoitettu kaupungin ilmoitustaululla ja Lapuan Sanomissa seuraavalla kuulutuksella: KUULUTUS Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n edellyttämässä tarkoituksessa ilmoitetaan, että Lapuan kaupungin teknisen keskuksen kunnallisteknisellä osastolla, käyntiosoite Valtuustontie 2, Lapua, pidetään julkisesti nähtävänä ajalla Laurilankujan ja Tiitunpolun katusuunnitelmaehdotus Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Tekniselle lautakunnalle osoitettu kirjallinen muistutus on toimitettava tekniseen keskukseen ennen nähtävänäoloajan päättymistä, postiosoite Valtuustontie 1, Lapua. Teknisen keskuksen käyntiosoite on Valtuustontie 1, Lapua. Lapualla, syyskuun 7. päivänä 2004 TEKNINEN LAUTAKUNTA Lisäksi nähtävänäolosta on ilmoitettu kirjeellä Antti Kustaa Tiitulle. Muistutuksia suunnitelmaehdotuksia vastaan nähtävänäoloaikana ei ole jätetty. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä Laurilankujan ja Tiitunpolun katusuunnitelmat( MRL 85 ). Suunnitelmat on esitetty piirustuksissa numerot II ja II K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 345 Sivu 8 RUOHOMÄENTIEN, METSÄKIVENTIEN, KIVITASKUNTIEN, KUUS IKON TIEN MUU TOK SEN JA KUUSIKONTIEN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄVILLE Tekla 345 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Otsikossa mainittujen katujen suunnitteluaineisto on ollut osallisten ja kunnan jäsenten nähtävänä välisenä aikana kunnallisteknisellä osastolla. Asiasta on ilmoitettu oheisen liitteen mukaisella ilmoituksella kaupungin ilmoitustaululla, Lapuan Sanomissa ja kirjeellä Lakeuden Etappi Oy:lle. Ilmoitus LIITE 345A/Tekla Mielipiteitä nyt po. katujen suunnitteluun ei ole lausuttu suullisesti eikä kirjallisesti nähtävänäoloaikana. Otsikon tarkoittamista kaduista on laadittu katusuunnitelmaehdotukset. Ne on esitetty piirustuksissa numerot II II Asemapiirrosyhdistelmä LIITE 345B / Tekla Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti katusuunnitelmaehdotukset on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Mahdollinen muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää asettaa Ruohomäentien, Metsäkiventien, Kivitaskuntien, Kuusikontien muutoksen ja Kuusikontien katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäväksi neljäntoista (14) päivän ajaksi. Ilmoitus nähtäväksi asettamisesta sekä osall isten oikeudesta muistutuksen tekemiseen tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, Lapuan Sanomissa ja saatetaan kirjeellä tiedoksi: Lakeuden Etappi Oy, Kiinteistöins. Mauri Rajamäki, Laskunmäentie 15, POJANLUOMA. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Merkitään, että lautakunta kiinnitti huomiota korvaavan paikan etsimistä pururadalle.

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 346 Sivu 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (TEKNINEN LAUTAKUNTA) Tekla 346 Talousarvion toteutuminen LIITE 346A / Tekla Toteutumisen arviointi vastuualueittain LIITE 346B / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy toteutuman Merkitään, että talouden toteutuminen noudattaa talousarviota.

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 10 TALOUSARVIO 2005 / KÄYTTÖTALOUS / INVESTOINTITALOUS Tekla Tekninen lautakunta on käyttötalouden osalta kokonaan nettobudjetissa. Selostus muutoksista: Maankäyttö- ja kiinteistöosasto; kaupungingeodeetti Mikko Alin: Kaavoitus- ja suunnittelupalvelut Asiantuntijapalveluiden osto, menoja lisää - kaavoituspalvelujen tuottaminen konsulttityönä Atk-palvelut menoja lisää - atk-ohjelmistolisenssien hintojen nousu (kiinteistö- ja mittauspalvelujen osalta nostettu jo vuodelle 2004) Rakennusosasto; rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko: - Toiminta on entisen laajuista, paitsi viherlaitoksen osalta on kasvua: 1. Vuoden 2004 rakentamisen vaikutus yht m² merkitsee kunnossapidossa n /v. 2. Jokilaakson matkailupuutarhan ylläpidon ja sisääntuloteiden kunnossapidon ja korjausrakentamisen sekä rakentamattomien puistoja katuviheralueiden hoito (niitto ja muu siistiminen keskustan ja kyläkeskusten alueilla ja puistometsien ja suojavyöhykkeiden hoidon jälkeenjääneisyyden korjaus keskustan asuntoalueilla) merkitsevät yhteensä noin 3/4 henkilötyövuoden lisäystarvetta. Lisämäärärahatarve on /v. - Metsien tuotossa on huomioitu puun alhainen hinta eli myynti ei runsasta. Liikenneväylät; vesihuoltopäällikkö Jarmo Hietala: Liikenneväylien yleispalvelut Kustannustason noususta johtuva :n korotus Kadut Kunnossapidettävän katupituuden lisäyksestä ja kustannustason noususta johtuva :n korotus. Muut tiet Kustannustason noususta johtuva :n korotus. Yksityistiet, erillissopimukset Kustannustason noususta johtuva :n korotus.

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 11 Yksityistiet, avustukset Kunnossapidon ja teiden rakenteen taso säilytetään vuosien tasolla. Avustuksia esitetään maksettavaksi enemmän kuin vuonna Vuosien avustuksia maksettiin enemmän jo syksyllä Metsätieavustuksien määrärahaa vastaavasti pienennetään Valaistus Valaistun katupituuden lisäyksestä ja sähkön hinnan noususta johtuva :n korotus. Asunto- ja tilapalvelu; kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala: Asunto- ja tilapalvelun talousarvioesitys vuodelle 2005 kasvaa menojen osalta n ja arvioidut vuokratulot pienenevät n Menojen lisäykset muodostuvat seuraavista asioista: - sähkön ja lämmön hinta kohoaa n. 3%, lisäksi sähkön kulutus on perusturvan kiinteistöillä noussut /v ja sivistyskeskuksen kiinteistöillä /v. - rakennusten kunnossapitotöihin esitetään lisäystä, kohdentuen koko kiinteistömassaan. - uudet Pyhälahden liiketilan ja vuokrattavan teollisuustilan vastikkeet ovat Vuokratulojen pienentyminen: - vuoden 2004 aikana on myyty seuraavat asunto-osakkeet: Tilhenpuisto B5, Heimonkartano A5 ja Saarenraitti B5. Liikelaitokset; vesihuoltopäällikkö Jarmo Hietala: Vesilaitoksen tuotot ovat pienemmät peruna- ja kemianteollisuuden pienentyneestä kulutuksesta johtuen. Menot kuitenkin pysyvät lähes ennallaan veden oston vähentymisestä huolimatta Lappavesi Oy:n 0,06 :n hinnankorotuksesta johtuen. Viemärilaitoksen menot pienenevät Lapuan Jätevesi Oy:n investointien maksusuunnitelman mukaisesti. Aluepelastuslaitos; kaupungininsinööri Ahti Latvala: Lapuan kaupungin maksuosuuden arvioitu kasvu on Aluepelastuslaitoksen talousarviota ei vielä ole vahvistettu, mutta arviointiperusteet vastaavat arvioituja lukuja, paitsi investointien osalta arviointiperusteena on käytetty vuoden 2004 Lapuan maksuosuutta Arvio sisältää suuruisen lisäyksen yhden palomiehen viran perustamisesta nykyisten virkojen lisäksi.

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 12 Maankäyttö- ja kiinteistöosaston osalta talousarvioesityksen tekee kaupungininsinöörin sijaisena Jarmo Hietala. Muilta osin esityksen tekee kaupungininsinööri. Vs. k-ins: Lautakunta päättää antaa maankäyttö- ja kiinteistöosaston talousarvion kaupungingeodeetti Mikko Alinin ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: toimintatulot toimintamenot toimintakate K-ins: Lautakunta päättää antaa teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen muilta osin seuraavasti: toimintatulot toimintamenot toimintakate Lautakunta hyväksyi va. kaupungininsinöörin ja kaupungininsinöörin esitykset. Merkitään, että kaupungininsinööri Ahti Latvala poistui kokouksesta maankäyttö- ja kiinteistöosaston talousarvioesityksen ajaksi. Talousarvioehdotus käyttötalouden osalta LIITE 315A / Tekla Tekla Investointeihin liittyvät anomukset ja ehdotukset: Kyllikki Tuomaalan valtuustoaloite sähköpistokkeiden lisäämisestä torille. Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta : LIITE 333A / Tekla Liuhtarin koulun kirje : LIITE 333B / Tekla Liikuntapaikan rakentaminen Kauhajärven koulun kenttä-/piha-alueelle Ote sivistyslautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333C / Tekla Kauhajärven koulun kirje : LIITE 333D / Tekla Alanurmon koulun vanhempaintoimikunnan kirje :

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 13 LIITE 333E / Tekla Haapakosken koulun vanhempaintoimikunnan kirje LIITE 333F/ Tekla Nuoriso-raittiustoimen investoinnit vuoden 2005 talousarvioon. Ote vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333G / Tekla Keskuskentän tarkastus Ote vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333H / Tekla Investoinnit vuoden 2005 talousarvioon Ote vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333I / Tekla Henrik Välimäen sähköpostiviesti LIITE 333J / Tekla Kati Lahnalammen sähköpostiviesti LIITE 333K / Tekla Pentti Aution sähköpostiviesti LIITE 333L / Tekla Saurunkadun asukkaiden kirje Ote tekninen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333M / Tekla Pihkamännyntien ja Sivutien lapsiperheiden kirje : LIITE 333N / Tekla Tuomarinkadun perusparannus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333O / Tekla Rita-aukion pysäköintialue Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333P / Tekla Ojutkankaantien anomus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333Q / Tekla Asunto-osakeyhtiö Lapuan Pyynpuiston anomus LIITE 333R / Tekla

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 14 Ämmälän kirkkotien anomus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta : LIITE 333S / Tekla Marja Ranta-Lassilan pyyntö (puhelu kaupunginpuutarhurille ) entisen KOP:n viereisen tonttialueen siistimisestä ja jokinäkymän avaamisesta. Alueella on kaikenlaista purkujätettä, joka on jäänyt vesakoituneen kasvuston alle. Joel Saaren pyyntö Tiistenjoen entisen koulun ja puistoalueen hoitamisesta kuntoon (puhelu kaupunginpuutarhurille kesäkuussa 2004). Alue on epätasainen ja osin vesakoitunut, josta syystä aluetta ei voida hoitaa normaaleilla ruohonleikkureilla. Hirvijoen kyläyhdistyksen ja alueen ryhmäperhepäivähoidon toive leikkivälineiden saamiseksi Hirvijoen uimapaikan puistoalueelle. Kaupunginpuutarhuri kävi kutsuttuna tutustumassa tilanteeseen. Hirvijoen kyläyhdistys on siirtänyt entisen Hyypän koulun välineitä alueelle. Välineet eivät täytä EU:n asettamia standardeja miltään osin. Valtuustoaloite avantouintipaikan kunnostamisesta (Riitta Ampiala) Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta : LIITE 333T / Tekla Tiistenjoen neuvolan anomus ikkunoiden kunnostamisesta (Juhani Aho) Reijo Lagströmin anomus Veikkolantien kunnostamisesta (Jaakko Rintala) K-ins: Lautakunta käy investointitalouteen liittyvän keskustelun. Lautakunta päätti tehdä talousarvion investointiehdotuksen seuraavassa kokouksessa. Tekla 347 Lisää investointeihin liittyviä anomuksia ja ehdotuksia: Psykologien Sirkka Aution, Päivi Oja-Kaukolan ja Leila Talvitien, sosiaalityöntekijä Marita Toivosen ja sosiaalisihteeri Marjatta Kärnän kirje koskien perheneuvolan tilantarvetta, koska puukoulu, jossa perheneuvola nykyisin toimii, puretaan. LIITE 347A / Tekla

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 347 Sivu 15 Perhepäivähoidosta vastaavan ja perhepäivähoitajien kirje määrärahan varaamisesta ilmastointia varten ryhmäperhepäiväkodille v LIITE 347B / Tekla Anomus katuvaloista Kaunissaaren kylän kohdalla Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta : LIITE 347C / Tekla Kaupunginvaltuutettu Arvi Välkkilän esitys Kukkukankaan vanhan asuntoalueen valaistuksesta LIITE 347D / Tekla Muistio Rita-aukion asukkaiden kuulemistilaisuudesta klo LIITE 347E / Tekla Muistio Tuomarinkadun asukkaiden kuulemistilaisuudesta klo LIITE 347F /Tekla Muistio keskustelusta Virkiän pesäpallojaoston edustajien kanssa niistä toimenpiteistä, joita pesäpallokentälle olisi tehtävä vuosien aikana LIITE 347G / Tekla K-ins: Lautakunta antaa 1. Investointitalouden talousarvioehdotuksen liitteen 347H mukaisena. Investointitalouden talousarvioehdotus LIITE 347H / Tekla 2. Siihen liittyvän arvioinnin liitteen 347I mukaisena. Kiinteistöihin liittyvien investointien tekninen luokittelu LIITE 347I / Tekla 3. Vuoden 2005 talousarvioehdotukseen liittyvät tavoitteet liitteen 347J mukaisesti. Tavoitteet 2005 LIITE 347J / Tekla Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli kaupunginjohtaja Paavo Latva-Rasku.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 348 Sivu 16 SUUNNITTELUTARVERATKAISU / SAVOLA Tekla Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Mika Savola hakee lupaa rakentaa asuinrakennus ja autotalli / varastorakennus Saarenkankaantien päähän Alanurmon kylän tilalle Simpsiö 4:159 alueella, jolla ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemus LIITE 331A / Tekla Rakennushanke sijaitsee alueella, jolla on oikeusvaikutukseton yleiskaava (oikeusvaikutteisen yleiskaavan raja kuluu ao. rakennuspaikan reunassa), mutta ei asemakaavaa. Alue on katsottava suunnittelutarvealueeksi. Rakennuspaikka on yleiskaavassa merkitty merkinnällä MU maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Naapurikiinteistön omistajat ovat antaneet hankkeelle kirjalliset suostumuksensa. Ote yleiskaavasta LIITE 331B / Tekla Ote asemapiirroksesta LIITE 331C / Tekla Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää MRL 137 :n mukaan, että: - se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja - on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Yleiskaavan mukaisella maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta, ei tulisi sallia rakentamista. Rakennuspaikka sijaitsee jo vanhastaan tiiviisti rakennetun alueen, jota ei ole asemakaavoitettu, vieressä, joten alueen rakentaminen tulisi ratkaista ensisijaisesti asemakaavoittamalla eikä suunnittelutarveratkaisuna. Mikäli kuitenkin päädytään hyväksymään tämä rakennushanke, samalla muutetaan ratkaisevasti rakentamisesta Simpsiön rinnealueelle noudatettua käytäntöä. Rakennushanke sijaitsee Saarenkankaantieltä nousevan jyrkähkön rinteen päällä, jonka tasolle ei ole tähän mennessä rakennettu. Mikäli rakennushanke olisi mahdollista sijoittaa lähemmäs Saarenkankaantien tasoa, rakentaminen soveltuisi huomattavasti paremmin vanhaan raken-

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 348 Sivu 17 nuskantaan sijainniltaan. Kokonaisuudessaan rakentamista suunnittelutarveratkaisuin asemakaavoitetun alueen viereen ei tulisi kevyin perustein sallia. Tämän tapauksen ennakkoluontoisuuden vuoksi rakentamisen alueella tulisi perustua asemakaavaan eikä pelkkään suunnittelutarveratkaisuun. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta toteaa, että edellä mainittuja MRL 137 :ssä todettuja edellytyksiä rakentamiselle ei ole olemassa. K-ins: Lautakunta päättää panna asian pöydälle. Tekla 348 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Elinkeinotoimikunta on keskustellut alueen mahdollisesta asemakaavoituksesta. Alueen asemakaavoittamista eikä myöskään alueelle rakentamista ei Simpsiön kehittämishankkeen ollessa käynnissä pidetty perusteltuna. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta toteaa, ettei edellä mainittuja MRL 137 :ssä todettuja edellytyksiä rakentamiselle ole olemassa. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 349 Sivu 18 TAIDEMUSEOHANKE, PURKUTÖIDEN II-VAIHE JA SEN SU UNN ITELM AT; TARJOUSTEN KÄSITTELY; JÄTE- MAKSUT Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Tekninen lautakunta on päättänyt hankkeen toteuttamisen osalta , että ensin tehdään purkutyöt ja sen jälkeen varsinaiset rakennustyöt urakkasuorituksina. Purkutöiden I-vaiheen eli lattian yläpuolisten rakenteiden purkutöiden vastaanottotarkastus on pidetty Lattian purkutyöt ja pilaantuneiden maamassojen kunnostustyöt (II-vaihe) ovat seuraavana vuorossa. Pilaantuneiden massojen kunnostussuunnitelman pohjalta on Maa ja Vesi Oy laatinut urakkasuoritusta varten työselityksen, näytteenottosuunnitelman, työturvallisuusohjeen sekä yksikköhinta- ja määräluettelot. Niiden osalta on pidetty suunnittelukokous , missä läsnä olivat kaupungin ja suunnittelijan edustajien lisäksi ympäristökeskuksen ja Aaro Kohonen Oy:n (ent. Sebbas & Partners Oy:n) edustajat. Muistio LIITE 293A / Tekla Työselityksen osalta keskusteltiin erityisesti välivarastoinnista ja minimikaivusyvyydestä, joka kunnostussuunnitelmassa on 0,5 m ja nyt laaditussa työselityksessä 0,95 m ja seinän vieressä kulkevan kanaalin kohdalla 1,90 m. Syyksi nähtiin ympäristökeskuksen päätös pilaantuneiden maiden kunnostuksen tasosta. Loma esti kuitenkin saamasta täyttä varmuutta asiaan ja niinpä siitä keskustellaan vielä tri Risto Valon kanssa. Sen tulokset esitellään lautakunnalle kokouksessa samoin kuin edellä kerrotut asiakirjat, mikäli ne suinkin valmistuvat tarkennettuina siihen mennessä. Välivarastoinnista pyritään luopumaan kokonaan ja toimittamaan massat suoraan esim. Lakeuden Jätekeskus Etappiin, missä niistä voidaan ottaa tarvittavat laboratorionäytteet. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa on neuvotteluissa päästy siihen, että he asettavat II-vaiheeseen kenttävalvojan mittareineen. Valvojan kulut maksetaan ympäristökeskuksen työhön varaamasta :sta. Kenttävalvoja huolehtii näytteenotosta, poistettavien massojen sijoittamisesta ja kirjanpidosta sekä osallistuu loppuraportin laadintaan.

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 349 Sivu 19 Purkutöiden II-vaiheen työt vaativat tehokasta työaikaa 6-8 viikkoa, jota lisäävät ennalta arvaamattomat lisäkaivut ja laboratorioanalyysit (n. 3-4 viikkoa), joiden tulosten jälkeen päästään vasta täyttötöihin. II-vaiheen töiden pitäisi olla valmiina marraskuun loppuun mennessä. Purkutöiden II-vaiheen urakkatarjouspyyntöjen postitus esitetään lautakunnalle kokouksessa. Varsinaisten uudisrakennustöiden urakkalaskenta-asiakirjat ovat viimeistelyä vaille valmiina; suunnittelukokous pidetään Rakennesuunnittelussa ei ole ollut tarkoituksenmukaista edetä lattian ja välipohjan osalta ennen kuin purkutyöt ja tutkimukset ovat valmiina, ettei tule turhia, kenties päällekkäisiä suunnittelukustannuksia. Rakennuksen kaksikerroksisen osan välipohjan teräsbetonirakenteethan vaativat tehtyjen tutkimusten perusteella vielä lisäselvityksiä; tulokset saadaan elokuun lopussa. Urakkalaskentaan palataan erikseen. Rakennuspäällikön esitys: Asian valmistelu on kesken, päätösesitys kokouksessa. Asian käsittely kokouksessa: Rakennuspäällikkö selosti urakkakyselyn perusteena olevia suunnitelmia. Alapohjan alla olevan massanvaihdon määrä ei vielä ole yksiselitteisesti selvillä. Asiasta käydään neuvottelu, jonka jälkeen urakkatarjouspyynnöt lähetetään seuraaville urakoitsijoille: LIITE 293B / Tekla K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön em. selostuksen mukaiset toimenpiteet. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko.

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 349 Sivu 20 Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Purkutöiden II-vaiheen suunnitelmien osalta on käyty neuvonpidot ja päädytty pilaantuneiden maiden kunnostussuunnitelman pohjalta minimikaivusyvyyteen, joka on lattian keskiosalla n. 0,5 m ja näyttelytilan reunoilla kiertävän teknisen kanaalin osalla n. 1,2 m nykyisen lattiarakenteen alapuolelta. Alapohja, rakennetyyppi LIITE 314A / Tekla Lautakunta päätti viime kokouksessaan yrityksistä, joille tarjouspyyntöasiakirjat postitetaan. Niiden lisäksi purkutöiden II-vaiheen tarjouspyyntöasiakirjoja pyysi Kauhajoen Kuljetus Oy ja yritykselle on asiakirjat toimitettu Urakkatarjoukset saapuvat viimeistään keskiviikkona klo 14 mennessä. Rakennusosasto avaa ja vertailee ne lautakunnalle kokoukseen. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta merkitsee tiedokseen tehdyn suunnitteluratkaisun. Urakkatarjouksista annetaan esitys kokouksessa. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Merkitään, että tarjousten vertailu on kesken. Asia jätetään pöydälle. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta. Tekla Valmistelu, rakennusosasto: Lakeuden Jätekeskus Oy/Etappi ei voinut vahvistaa vastaanotto-/käsittelymaksujaan pyydettyihin tarjouksiin. Kolmesta saadusta tarjouksesta kaksi oli annettu ilman käsittelymaksuja ja yksi tarjous ehdolla, että työselityksessä sivulla 11 olevat hintatiedot ovat voimassa.

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 10 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-14.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 11.01.2012 klo 15.00 16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.4.2007 klo 14.00-14.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 106 Kolarin

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 12.3.2015 Sivu 21 Kokousaika Torstai 19.3.2015 kello 17.00 17.25 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.00 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2006 Kaupunginvaltuusto KOKOUSTIEDOT Aika 6.2.2006 klo 17.00-18.25 Paikka Kaupungintalo kaupunginvaltuuston istuntosali OSALLIS TUJAT Päätöksentekijät Juhani Aho Hillevi

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (11) Aika 05.11.2015, klo 16:30-18:20 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.30 19.15 KOKOUSPAIKKA Läsnä: Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Pekka Kivisaari

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 9.10.2013 klo 15.00 16.05 Kaupungintalon kahvihuone, Harjukatu 23, 3. kerros OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Putkilahden kyläselvitys

Putkilahden kyläselvitys Putkilahden kyläselvitys Kyläilta 22.10.2015 Arto Sipinen Jyväskylän kaupunki / yleiskaavoitus Rakentaminen KUIVALLA MAALLA Suunnittelu- Yleiskaava Asemakaava tarvealue Suunnittelu- tarveharkinta tai/ja

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot