LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET - MYYTIT VASTAAN FAKTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET - MYYTIT VASTAAN FAKTAT"

Transkriptio

1 Centria, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Haapajärvi LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET - MYYTIT VASTAAN FAKTAT Ari Lampinen (sukunimi at kaapeli.fi) Varapj., Suomen biokaasuyhdistys A. HISTORIALLINEN PERSPEKTIIVI Biopolttoaineet olivat tärkeässä roolissa autotekniikan kehityksen alussa, mm. 1. auto (Cugnotin höyryauto) v oli kivi- tai puuhiilikäyttöinen (Kuva 1) 1. polttomoottorissa (Street) v käytettiin tärpättiä 1. polttomoottorikäyttöisessä ajoneuvossa v (Rivaz) käytettiin vetyä Nikolaus Otton 1. moottori v oli etanolikäyttöinen 1. kaupallisessa autossa v (Lenoirin 2-tahtimoottori) käytettiin etanolia ja useita muita nestemäisiä polttoaineita (Kuva 2) 1. ottomoottori v oli kaupunkikaasukäyttöinen (puukaasu + hiilikaasu) (Kuva 3) Karl Benzin 1. auto v oli kaupunkikaasu- ja bensiinikäyttöinen (Kuva 4) Rudolf Dieselin 1. moottori v oli kasviöljykäyttöinen (Kuva 5) 1800-luvun loppuun mennessä liikennekäyttöön oli otettu mm. puu, puuhiili ja eläinrasva; etanoli, metanoli, tärpätti ja kasviöljy; vety, puukaasu ja puuhiilikaasu A. Historiallinen perspektiivi B. Nykyiset haasteet Raakaöljyn halpa hinta ei yksin selitä sitä, että biopolttoaineita nykyään käytetään liikenteessä niin vähän, vaan on tarvittu myös aktiivista raakaöljyn käytön edistämistä mm. myyttien luomisen kautta, esim. ottomoottorit ja dieselmoottorit sopivat vain bensiinillä ja dieselöljyllä käytettäviksi Liikenteen biopolttoaineiden vastustus on vanhaa perua, alkaen raakaöljyteollisuuden synnystä USA:ssa 1860-luvulla, mm. vero etanolille raakaöljyn kilpailukyvyn mahdollistamiseksi Etanoli on ollut aiemmin ja on nyt eniten käytetty liikenteen biopolttoaine, joten se on kerännyt valtaosan vastustuksesta, joka myös on usein ulotettu koskemaan kaikkia liikenteen biopolttoaineita Vastustus on luonnollisesti lähtöisin markkinakilpailunäkökohdista: raakaöljyteollisuus ja raakaöljyn käyttöteknologia, esim. autoteollisuus Eri maiden poliittisessa systeemissä tämä vastustus käsitellään eri lailla: teollisuuspoliittisena tai asiantuntijavastustuksena (Suomessa ensin mainittu painottui 1950-luvulle asti ja jälkimmäinen painottuu nykyään) Mysteeri: Miksi huoltoasemat Ruotsissa ja Saksassa ovat niin erilaisia kuin Suomessa? Ruotsissa Saksassa Suomessa on vain 1 huoltoasema, joka myy myös muuta kuin bensiiniä ja dieseliä: maakaasua Ei aina ole ollut niin! bentyyli = bensiini + etyylialkoholi Vuoden 1957 alussa Suomessa oli 400 bentyyliä eli jalobensiiniä (n. 25% etanolia) myyvää huoltoasemaa MUTTA: Vuoden 1958 jälkeen Suomessa ei ole ollut yhtään bentyyliä eikä mitään biopolttoaineita myyvää huoltoasemaa (mitä elokuussa ja lokakuussa 1957 tapahtui?) (V: Naantalin jalostamo => lyijyn käyttöönotto etanolin sijaan korkeaoktaanisen bensiinin lisäaineena) 1

2 Myyteistä Myytit olivat keskeisin osa liikenteen biopolttoaineiden käytön vastustuksen logiikkaa Suomessa luvuilla ja 1950-luvuilla, kts. esim. Matti Inkisen myytit vastaan faktat -julkaisu bentyylistä Teknillisessä aikakauslehdessä helmikuussa 1955; vastustus siirrettiin säännöstasolle vuoden 1966 moottoriajoneuvoverossa, joka vasta EU:n painostuksesta vuonna 2004 kumottiin (silti edelleenkin fossiilisille on myönnetty verohelpotuksia biopolttoaineisiin verrattuna) USA:ssa vielä pitemmät perinteet, jotka jatkuvat edelleen, esim. USA:n raakaöljy- ja autoteollisuuden metaanibussien käytön vastustus teollisuuspoliittisella tarustolla ( industry folklore ) => USA:n energiaministeriön Separating Myth from Fact julkaisu v. 2000: Lyijy, NOx:it, CO ja HC:t eivät Suomessa ole ympäristö- eikä terveysongelmia (Jaakkola/Autoliitto/TM 20/84, Nylund/VTT/TM 10/85) Lyijylle (TEL) ei korviketta oktaaninkohottajana (Nylund/VTT/TM 10/85) Fakta: Etanolin vastaava vaikutus tunnettiin 40 vuotta ennen kuin TEL keksittiin, ja muitakin oktaaninkohottajia tunnettiin runsaasti. Nykyään lyijyttömän bensiinin oktaaniluku (95-99) on yhtä korkea tai korkeampi kuin silloin lyijyllisen (92-99). Lyijy on tiedetty hermomyrkyksi antiikin Roomasta lähtien. Uuden jakeluverkoston luominen lyijyttömälle bensiinille erittäin kallista (Jaakkola/Autoliitto/TM 20/84, Lundsten/Öljyalan keskusliitto/tm 20/84, Nylund/VTT/TM 10/85) Fakta: Maksoi mitättömän vähän, sillä lyijytön bensiini tuli kielletyn lyijyllisen 92oktaanisen tilalle olemassa olevaan verkostoon aivan kuten lyijyllinen bensiini syrjäytti bentyylin vuonna Katalysaattorit ovat erittäin kalliita, joten autojen hinnat nousevat merkittävästi (10-20%) (Lundsten/Öljyalan keskusliitto/tm 20/84, Nylund/VTT/TM 2/86) Kuvaava esimerkki on myös katalysaattoreiden ja lyijyttömän bensiinin vastustus Suomessa 1980-luvulla (erityisesti auto- ja energiatekniikan ammattilaiset, esim. Tekniikan Maailman sivuilla, joista seuraavilla kalvoilla esitetyt näytteet ovat) Fakta: Autot eivät kallistuneet merkittävästi, koska autoveroa vähennettiin katalysaattorin hinnalla. Korkeaoktaanisen lyijyttömän bensiinin valmistus tulee kalliiksi (Nylund/VTT/ TM 10/85) Fakta: Kyse on öljynjalostustekniikan kehittymisestä. Investointi ensin maksaa ja sitten maksaa itsensä takaisin. Autojen huoltokustannukset kasvavat (Nylund/VTT/TM 2/98) Suomen ei pidä olla eturintamassa vaatimassa tiukkoja päästörajoja (Jaakkola/Autoliitto/TM 20/84, Lundsten/Öljyalan keskusliitto/tm 20/84, Ihamuotila/Neste/TM 20/84) Fakta: Huollon tarve ei lisäänny (Linnoinen/Saab/ TM 10/84). Lyijyllistä bensiiniä on pakko tarjota, koska osa autoista vaatii sitä (Lundsten/Öljyalan keskusliitto/tm 20/84, Ihamuotila/Neste/TM 20/84) Fakta: Suomi on ollut ja on edelleen jälkijunassa. Esim. ajoneuvojen päästöissä viive oli 20 vuotta parhaisiin maihin ja silti käyttöönotto vaati kansainvälistä painostusta ja silti käyttöön otettiin parhaita maita löysemmät normit. Katalysaattorit olivat kauan tunnettua tekniikkaa ennen niiden käyttöönottoa Suomessa (Linnoinen/Saab/ TM 20/84). Fakta: Lyijyn voiteluvaikutuksen tarve venttiileihin voidaan korvata vaihtamalla venttiilit (parempi materiaali) (Linnoinen/Saab/TM 20/84). Nykyään lyijyllistä bensiiniä ei ole myynnissä, mutta kaikki vanhat lyijyä vaatineet autot toimivat hyvin. Polttoaineen kulutus kasvaa katalysaattorien ja lyijyttömän bensiinin takia (8-10%) (Lundsten/Öljyalan keskusliitto/tm 20/84, Nylund/VTT/TM 2/88) Verotuki lyijyttömälle polttoaineelle on epäsosiaalista, koska nimenomaan vanhat autot tarvitsevat lyijyä ja ne ovat vähävaraisimman väestönosan käytössä (Lundsten/Öljyalan keskusliitto/tm 20/84) Lyijyn tilalle oktaaniluvun korottamiseksi valitut aineet voivat nekin aiheuttaa ikäviä sivuvaikutuksia (Linnoinen/Saab/TM 10/84) Fakta: Kun oktaaniluku ei alennu, puristussuhdetta ei tarvitse alentaa, joten moottorin hyötysuhde ei muutu. Katalysaattori kaasutinautossa lisää kulutusta, mutta siirtyminen suihkutusmoottoreihin johti siihen, että kulutus ei kasvanut (TM 7/90). Päästöt saattavat kasvaa Suomen kylmien olosuhteiden takia (Nylund/VTT/TM 2/88) Fakta: TOTTA! Öljyteollisuus ryhtyi käyttämään erityisesti MTBE:tä, bentseeniä ja muita aineita, joka kiellettiin/kielletään myöhemmin. On kuitenkin tiedossa paljon aineita, joilla merkittäviä haittavaikutuksia ei ole, esim. etanoli. Fakta: Katalysaattori ei lisää päästöjä edes kylmällä ajon alussa ja kokonaisuutena vähentää päästöjä (TM 7/90). Katalysaattorin käynnistyminen kestää kylmissäkin olosuhteissa vain minuutin, eikä se rikastusvaiheessakaan saastuta enemmän kuin normaali kaasutinmoottoriauto (Nylund/VTT/TM 17/88). RUOKATAUOLLA KAASUMAISIA BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN AUTOJEN ESITTELY B. NYKYISET HAASTEET Katalysaattoreista ja lyijyttömästä bensiinistä tuttu politiikka jatkuu Kaasumaisten polttoaineiden etuja: Korkein hyötysuhde Alhaisimmat päästöt Kaikkein monikäyttöisin: sopii kaikenlaisiin lämpövoimakonei siin ja lisäksi myös polttokennoihin LÄHTEET: Mäkinen T, Sipilä K & Nylund N-O (2005) Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Suomessa Taustaselvitys. VTT Tiedotteita 2288, VTT Prosessit, Espoo, 96 s. Laurikko J (2005) Ajoneuvokalusto ja tieliikenteen energiahuolto vuonna 2020: Käytännön toteutusvaihtoehdot Suomessa. Tutkimusselostus PRO3/P3004/5, VTT ja TEKES, Espoo, 101 s. Sipilä K, Mäkinen T ym. (2006) Liikenteen biopolttoaineiden tuotannon ja käytön edistäminen Suomessa Työryhmän mietintö. KTM julkaisuja 11/2006, Helsinki, 138 s. Mäkinen T, Soimakallio S, Paappanen T, Pahkala K & Mikkola H (2006) Liikenteen biopolttoaineiden ja peltoenergian kasvihuonekaasutaseet ja uudet liiketoimintakonseptit. VTT tiedotteita 2357, Espoo, 172 s. 2

3 Biopolttoaineilla voidaan vaikuttaa autojen KHK-päästöihin vähemmän kuin energiatehokkuudella (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Fakta: Fossiilisilla polttoaineilla edes mopon avulla ei saavuteta suurten biokaasuautojen KHK-tasoa. Ihmiset eivät valitse mopoa autokseen. Päinvastoin, valinnat kohdistuvat yhä runsaspäästöisempiin autoihin. 35 g/km (kulutus 1,8 l/100 km) g/km (vastaa fossiilipolttoaineen kulutusta 0,4 l/100 km) Mopo 1 perheellä + polkupyörät 2 perheellä = iso biokaasuauto tai pieni biodieselauto 3 perheellä Lowest LCA CO2 emitting cars in Swedish market 2003 (www.gronabilister.se) Bensiinihybridi: 126 g/km Bensiiniauto: 0,6 l/100 km (grönabilister) Biodieselauto: 3 l/100 km, 10 g/km Biokaasuhybridi: 25 g/km 1 bensiinihybridiauto = 5 biokaasuhybridibussia Mutta: 5 biokaasuhybridiautoa = 1 biokaasuhybridibussi Biokaasuhybridi: 5 g/km (grönabilister) (25 mpg = 9,5 l/100 km 12 mpg = 20 l/100 km) Etanolia ja biodieseliä voidaan käyttää vain korkeintaan 5 t-%:n osuuksilla (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Fakta: Kaupallisesti on tarjolla paljon polttoaineita, joissa osuudet ovat paljonkin korkeampia. Ja bensiinin ja dieselin normit ovat muuttumassa siten, että suurempi biokomponenttiosuus sallitaan (direktiivi 2003/17/EC). On hyvin tiedossa, että paljon suurempi osuus, esim. Suomessa 15 % sopii nykyautoille. Kuva 1: Tukholmassa myynnissä B100:aa, CBG100:aa ja E85:a. Kuvat 2-3: Brasiliassa kaikessa bensiinissä on 23-26% etanolia ja lisäksi myynnissä on E100. Brasiliassa myös venebensassa on 23-26% etanolia. Kuvassa kelluva bensa-asema Amazonilla Manauksen kaupungin lähellä. 3

4 FFV-autot (flexible fuel vehicle, polttoainejoustava auto) voivat lisätä päästöjä, niiden polttoainetta ei voida pitkäaikaisvarastoida ja sekä autot että polttoaine on kallista => FFV-autojen ja niiden käyttämien polttoaineiden erityiselle suosimiselle ei ole perusteita ympäristöllisistä, turvallisuus- eikä kustannussyistä (VTT, KTM, LVM, MMM, VM, YM/Sipilä ym. 2006). Fakta: Päästöt vähenevät lähes kaikkien komponenttien osalta ja erityisesti CO2:n ja aromaattisten. Pitkäaikaisvarastoinnin tarve vähenee kotimaisen polttoaineen takia sekä tuontimahdollisuuksien moninkertaistuessa. Ja FFVautot voivat käyttää myös pitkäaikaisvarastointiin sopivia hiilivetyjä. FFVautojen tuotantohinta on korkeintaan 100 kalliimpi kuin tavanomaisen auton (vrt. katalysaattorin hinta 10-kertainen). FFV-autojen polttoaineet ovat halvempia kuin fossiiliset, jos polttoainevero poistetaan. FFV-autojen tuoma polttoainejoustavuus merkitsee älykkyyden lisääntymistä autotekniikassa. Brasilialainen E100-lentokone: Embraer Ipanema Autokalusto vaihtuu niin hitaasti, yli 10 vuodessa, että sen kehittämisen kautta on vaikea vaikuttaa (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Fakta: 10 vuotta on hyvin lyhyt aika verrattuna voimalaitosten ja lämpökattiloiden ikään. Siten juuri liikenteessä voidaan nopeimmin saada uusi teknologia käyttöön. Monthly new car sales in Brazil FFV-autojen nopea diffuusio Brasiliassa (E100) (Coelho 2005) Erityisen polttoainejoustava auto Kaliforniassa: metaania ja vetyä missä tahansa suhteessa + etanolia ja bensiiniä missä tahansa suhteessa Suomessa jälkiasennukset on tehty äärimmäisen kalliiksi (poikkeuksena Nesteen Elcat). Syynä Laurikon (2005) mukaan ympäristönsuojelu ja käyttöturvallisuus. Jälkiasennettu biokaasu-saab Ruotsissa Brasilialainen jälkiasennusliike, joka liittää autoihin metaaninkäyttömahdollisuuden Turvallisuus: Brasilian tuontiöljyriippuvuuden kehitys (Coelho 2005) 4

5 Eräiden polttoaineiden moottoritekniset pääominaisuudet. Otto-polttoaine Oktaaniluku Bensiini Metanoli Etanoli Dieselpolttoaine Setaaniluku Diesel Rypsiöljy > DME > 55 Propaani 112 Biodiesel Metaani 130 Ecopar FTdiesel > 130 NExBTLsyndiesel Vety Saabin FFV-auton mainosposteri Tukholman keskusrautatieasemalla. Sama auto antaa 30 hevosvoimaa enemmän tehoa etanolipolttoaineella E85 tankattuna kuin tavallisella bensiinillä tankattuna Tilanne paranee edelleen, kun E100-hybridit tulevat markkinoille Biopolttoaineiden tuotantokustannukset ovat korkeat ja esim. etanoli on Brasiliassa saatu kilpailukykyiseksi vain tukien avulla. Korkeat öljyn hinnat ovat vain hetkellisiä (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005) Raakaöljyn pumppaushuipun läheisyys, hinnan nousu ja toimitusongelmat EIA (USA:n energiaministeriö) Goldemberg et al Fakta: Brasiliassa etanolin tuotantohinta pudonnut 80 % vuodesta 1980 ja on nyt kilpailukykyinen bensiinin kanssa ilman tukia (mitään tukia ei enää vuodesta 1999 alkaen ole ollut), nykyinen tuotantohinta $0.20/l = 0.24/bensaekvivalentti litra. Säästöt fossiilisten polttoaineiden tuonnissa $50B, 10-kertaiset etanolin tuotantolaitosinvestointeihin verrattuna. Colin J. Campbell and Jean H. Laherrère: The End of Cheap Oil, Scientific American, March 1998 ASPO (Association for the study of peak oil and gas), BIOPOLTTOAINEET Biokaasu (jätevesi) ELINKAARIARVIO POLTTOAINEKETJUJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖISTÄ (Volvo 2004) DME (puu, mustalipeä, hybridi) Metanoli (puu, mustalipeä) DME (mustalipeä) Liikenteen biopolttoaineet voivat lisätä KHK-päästöjä (VTT, MTT/Mäkinen ym. 2006). DME (puu) Vety (tuulivoima, hybridi) Synteettinen diesel (puu) Metanoli (puu) Etanoli (puu) Biodiesel (rypsi) Fakta: Kaikilla liikenteen biopolttoaineilla voidaan saavuttaa hyvin merkittävä KHKpäästöjen vähennys. Kaikki liikenteen biopolttoaineet voidaan tuottaa biopolttoaineilla. Etanoli (vehnä) FOSSIILISET POLTTOAINEET Diesel (hybridi) Diesel DME (maakaasu) Metanoli (maakaasu) Synteettinen diesel (maakaasu) Maakaasu Vety (EU:n keskisähkö) päästöt gco2eqv / MJ pyörien liike-energiaa 5

6 TEKESin CLIMBUS-teknologiaohjelman BIOGHGprojektin rahoittajat ( ) TEKES (KTM) VTT (KTM) KTM MTT (MMM) Neste Oil Oy (KTM) Vapo Oy (KTM) Pohjolan voima Oy Tulosten taustaoletuksia Energiakasvien viljelyn sivutuotteita (oljet, naatit jne.) ei käytetä ja niiden energiasisältöjä ei oteta huomioon, mutta fossiilisten polttoaineiden tuotannon sivutuotteiden energiasisältö ja biopolttoaineiden tuotannon sivutuotteina syntyvien rehujen energiasisältö otetaan huomioon Biopolttoaineita ei käytetä polttoaineiden viljelyssä, sadon kuivauksessa, raakaaineiden kuljetuksissa eikä tuotettujen polttoaineiden kuljetuksessa vaan ne tehdään fossiilisilla Biopolttoaineita ei käytetä polttoaineiden tuotannossa, vaan se tehdään fossiilisilla Biopolttoaineiden tuotannon sivutuotteina syntyviä lannoitteita ei käytetä lannoitukseen, vaan lannoitus tehdään sekaenergialla tuotetuilla kemiallisilla lannoitteilla Aiemmin muussa viljelykäytössä olleita peltoja ei käytetä, vaan energiakasviviljelyn päästöjä verrataan tilanteeseen, jossa ko. maata ei ole käytetty Vaihtoesteröinnissä käytetään fossiilista metanolia Biopolttoaineet tuotetaan keskitetyissä laitoksissa ja maatilakohtaisia teknologioita ei käytetä Biokaasu, joka Ruotsissa ja muissa maissa tehdyissä tutkimuksissa on osoittautunut ilmastovaikutuksiltaan parhaaksi polttoaineeksi ja jota Suomessa nykyäänkin tuotetaan, rajataan tarkastelun ulkopuolelle Myös jätepohjainen etanolin ja biodieselin tuotanto, joita myös Suomessa nykyäänkin harjoitetaan, rajataan tarkastelun ulkopuolelle samoin kuin suurin osa muistakin Suomessa mahdollisista biopolttoaineiden tuotantovaihtoehdoista Biopolttoaineiden resurssit eivät resurssikilpailun johdosta Suomessa riitä kuin korkeintaan 5 % osuuteen liikenteen energiankulutuksesta vuonna 2020 (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Fakta: Suomessa bioenergiaresurssit ovat EU:n suurimmat per capita. Ja on hyvin monia mahdollisuuksia täydelliseen liikenne-energiaomavaraisuuteen tinkimättä resurssin muista käytöistä. Eräs mahdollisuus täydellisen liikenneomavaraisuuden saavuttamiseen Suomessa bioresursseilla ja niiden käyttöprioriteetit parhaalla teknologialla. Prioriteetti Lähde Osuus % nopeasti hajoavista biojätteistä 10 % Biokaasu, suora nesteytys, biodiesel, etanoli % oljista ja naateista 20 % Biokaasu, etanoli, synteettiset % käyttämättömistä hakkuu- ja metsänhoitojätteistä (puu) 50 % Synteettiset, etanoli 3. Energiakasveja ha 20 % Biokaasu, etanoli, biodiesel, synteettiset YHTEENSÄ 100 % Liikennekäyttö on lämmitystä ja CHP:ta vähemmän kannattava keino KHKpäästöjen vähentämisessä, joten CHP ja lämmitys on priorisoitava liikenteen edelle (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Fakta: Bioenergian myyntiarvo tuottajalle 1. Liikennepolttoaineena: 6 c/kwh 2. Sähkönä: 2 c/kwh 3. Lämpönä: 1 c/kwh Polttoaineet Primäärienergian käyttömuotojen hiilidioksidipäästöt Suomessa primääribioenergian konversion hyötysuhteet sekundäärienergiaksi. Käyttötapa Päästöt [tco2/tj] = [kgco2/gj] = [gco2/mj] Primääribioenergiakonversion 1. ja 2. pääsäännön hyötysuhde Energiahyötysuhde η Exergiahyötysuhde [%] [%] Liikenne 73, Sähkö 14, CHP Lämmitys 43,6 ja 6

7 Tavanomaisen öljyn pumppaushuipun jälkeen liikenne hoituu eikonventionaalisilla öljyresursseilla ja kivihiilellä (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Fakta: Fossiiliset liikennepolttoaineet ovat Suomessa aina tuontitavaraa. Biopolttoaineet voivat olla myös kotimaisia. Kuvassa nörrköpingiläinen huoltoasema, joka myy paikallisesti tuotettua E85:ta, B100:aa ja CBG100:aa. Fakta: Ko. vaihtoehto lisäisi liikenteen päästöjä ainakin 50 % eikä siihen ole varaa. HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT SEKTOREITTAIN EU:SSA (EU15) CO2 Emissions /106tn 1200 Electricity & Heat Production 1000 Suomen mahdollisissa etanoli- ja biodieseltehtaissa pääosa tuotannosta perustuisi ulkomailta ostettuun raaka-aineeseen, joten ko. tuotantoa ei pitäisi tukea (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Rehun valkuaisvaje on edullisempi täyttää soijan tuonnilla kuin liikennepolttoaineiden sivutuotteilla. Tarvittava määrä on helposti saatavissa maailmanmarkkinoilta, esim. Brasiliasta. (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005) Soija on Suomen tuotantoeläimille sopivampaa rehua kuin biodieselin ja etanolin sivutuotteina saatavat kotimaiset (VTT, KTM ym./sipilä ym. 2006) Transport 800 Household & Commerce 600 Industry 400 Energy Branch Source of Data: Eurostat 2000; 2002 P. Tapio/TuKKK Kuva: olkietanolin liikennekäyttöä Kanadassa Ruoaksi kelpaavan resurssin käyttö liikennepolttoaineeksi on epäeettistä (VTT/Laurikko 2005) Fakta: Tällöin myös pellon ja metsän käyttö muuhun kuin ruoantuotantoon olisi epäeettistä ylituotannosta huolimatta. Siitä seuraisi mm., että Suomen metsäteollisuus ja metsän omistajat ovat epäeettisiä. Rion kokousta varten tehdystä YK-selvityksestä tiedetään, että merkittävä osa maailman liikennepolttoaineista voidaan tuottaa ekologisesti kestävällä tavalla bioresursseista ruokatuotannon kärsimättä. Kilpailu on mahdollinen, mutta se johtuu pääosin muista kuin resurssisyistä, siis politiikasta. Toisaalta jäteresurssit (lanta, jätevesi, olki, hakkuutähteet jne.) eivät kilpaile ruokatuotannon eikä myöskään maa-alan käytön kanssa. Lampinen A & Jokinen E (2006) Suomen maatilojen energiantuotantopotentiaalit Ekologinen perspektiivi. Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja 84, 160 s. Global ecological bioenergy potential in the UN RIGES scenario in 2050 (For the Rio Earth summit 1992, RIGES = Renewables Intensive Global Energy Scenario, Johansson et al. 1993) Energy crops 62% (128 EJ) RIGES Bioenergy use: only 32% used as solid biomass Solid biofuels 32% (48 EJ) Residues and biowaste 33% (68 EJ) Liquid biofuels 42% (63 EJ) Fuelwood from plantations 5% (10 EJ) Requirements: No deforestation of old-growth forests => neutral biodiversity impact, greenhouse gas (GHG) neutral Food production not compromised => negative biodiversity impact, GHG increase Uses only (with recycling of nutrients): 1. Residues and biowaste from agriculture, forestry (not all residues), industry and human settlements (33%) => neutral biodiversity impact, GHG decrease 2. Energy crops (62%, 400 Mha) from Eroded agricultural soils => biodiversity positive or neutral, GHG increase Excess agricultural lands => biodiversity neutral or positive, GHG negative or neutral 3. Fuelwood from industrial tree plantations (5%) => biodiversity & GHG neutral Substituting fossil fuels by biofuels => decreased global warming => positive biodiversity impact, GHG decrease Current global primary energy consumption: Transport 70 EJ Total 450 EJ In 2050 (RIGES): Total 561 EJ Bioenergy 206 EJ Gaseous biofuels 26% (39 EJ) (Vrt. Suomen liikenteen kulutus 0,16 EJ v. 2005) Additional renewable (transport) energy resources in 2050: Hydrogen (14 EJ) and electricity (34 EJ) production via intermittent renewables (wind, solar, wave, tidal?) Geothermal electricity (0,8 EJ) Hydroelectricity (17 EJ) Desert and ocean bioenergy resources (very large, but not included in RIGES) 7

8 E85 toimii huonosti kylmällä käynnistysvaikeuksien takia (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005) Mitään puupohjaisen etanolin tuotantotekniikkaa ei ole demonstroitu laboratorion ulkopuolella (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Fakta: Myös bensiini ja diesel toimivat huonosti kylmässä, ja siksi talvella on myytävänä talvilaatuja. Sama pätee biopolttoaineille. Etanolille kyseinen ongelma on osattu ratkaista jo 100 vuoden ajan. Kuvassa E85:a myydään Kiirunan ja Jällivaaran talvessa. Fakta: Sulfiittisellupohjainen on kaupallista teknologiaa (ollut 100 v. ajan). Puun sokerointi on ollut kaupallista teknologiaa, ja nyt uudelleen demonstraationa. Kuvissa molempien ko. teknologioiden tehdas ja ko. tuotteiden bussikäyttöä Örnsköldvikissä. Suomessa käytössä ollut bentyyli oli tehty puuetanolista (tikkuviinasta). Biokaasun liikennekäyttö on Ruotsissakin vasta tutkimus- ja demonstraatioasteella (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Biokaasu on käsiteltävä ennen loppukäyttöä, jotta se vastaisi maakaasua (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Fakta: Biokaasu on käsiteltävä ja sama pätee maakaasulle. Raakabiokaasua pitää verrata raakamaakaasuun eikä puhdistettuun maakaasuun, jota Suomen kaasuverkossa kulkee. Raakamaakaasu ei kelpaa sellaisenaan ajoneuvopolttoaineeksi ja joissakin lähteissä se on huonompilaatuista kuin raaka kaatopaikkakaasu. Fakta: Biokaasun liikennekäyttö oli Ruotsissa vasta tutkimus- ja demonstraatioasteella 1980-luvulla. Nykyään se on kaupallista teknologiaa. Kuvassa biokaasun tankkauspaikat Ruotsissa (www.fordonsgas.se). Biokaasu vaatii maakaasun varapolttoaineeksi (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Koska maakaasun käyttö on lisääntynyt erittäin hitaasti, ei voida odottaa, että maakaasun tai biokaasun käyttö tulevaisuudessakaan lisääntyisi nopeasti (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005) Koska jakeluinfrastruktuurin ja ajoneuvojen diffuusio on hidasta vuonna 2020 korkeintaan 1 % autoista voi kulkea maa- tai biokaasulla (VTT/Laurikko 2005) Fakta: Päinvastoin maakaasu vaatii biokaasun varapolttoaineeksi. Ja ylipäänsä kaikki polttoaineet vaativat useamman lähteen. Biokaasukäyttöinen juna Ruotsissa Biokaasun käyttö pienissä yksiköissä ei ole taloudellisesti järkevää (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005) Fakta: Kalmarin farmi on tuottanut liikennebiokaasua vuodesta 2002 kannattavasti. Liikenteen biopolttoaineiden tuotantoa ei harjoiteta maassamme lainkaan (VTT/Laurikko 2005) Kasviöljyt eivät sovi sellaisenaan autojen polttoaineeksi, vaan ne on vaihtoesteröitävä (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005). Fakta: Ne sopivat ilman vaihtoesteröintiä tai muuta kemiallista prosessointia varsin helposti tehtävän muutoksen jälkeen. Kasviöljy oli alkuperäisen dieselmoottorin polttoaine. Kasviöljyjen (PPO100) käyttöön pystyvä dieselauto, johon on asennettu saksalainen Elsbettkonversiosarja. Moottoriin on merkitty lapuilla noin 10 osaa, jotka konversiossa on lisätty tai vaihdettu. Konversiosarjan hinta kuvan VW Jettaan on noin 800. Konversiosarjoja on saatavissa myös maatalouskoneisiin. Konversion jälkeen jää mahdollisuus käyttää myös fossiili- ja biodieseliä. 8

9 Toistaiseksi vetyä ei tuoteta polttoainekäyttöön (Mäkinen, Sipilä, Nylund/VTT/Mäkinen ym. 2005) Fakta: Kuvassa polttoainevedyn ja hytaanin asemia Kaliforniassa, Ruotsissa ja Islannissa Vety ei ole polttoaine, vaan energian kantaja. Vetyä ei esiinny luonnossa vapaana, vaan se on irroitettava jostain ja se vaati energiaa (VTT/Laurikko 2005) Fakta: Jos hiilivedyistä erotettu hiili on polttoaine, niin myös hiilivedyistä irrotettu vety on polttoaine. Vetykaasua muodostuu luonnossa paljon kaiken aikaa, joten sitä esiintyy luonnossa vapaanakin paljon. Vety on sekundäärienergiaa kuten bensiinikin: molemmat on tehtävä jostain ja se vaatii energiaa. Kiitos! Puhuja ja hänen biokaasuautonsa, joka on yksi vain 8:sta biokaasuautosta Suomessa. 9

Uusiutuvan liikenne-energian projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy (www.liikennebiokaasu. )

Uusiutuvan liikenne-energian projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy (www.liikennebiokaasu. ) SETCOM-seminaari Biokaasuliikenne matkailualalla Ari Lampinen (etunimi.sukunimi at liikennebiokaasu. ) Uusiutuvan liikenne-energian projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy (www.liikennebiokaasu.

Lisätiedot

JOHDANTO LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEIDEN KÄYTTÖÖN

JOHDANTO LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEIDEN KÄYTTÖÖN Biopolttoainejalosteet (3 op) LUVA, Saarijärvi, sl 2005 Ari Lampinen (ala@jyu.fi), Jyväskylän yliopisto JOHDANTO LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEIDEN KÄYTTÖÖN A. SYITÄ BIOPOLTTOAINEIDEN KÄYTTÖÖN B. EU:n VASTAUKSIA

Lisätiedot

MAATILAN ENERGIANTUOTANTO- MAHDOLLISUUDET

MAATILAN ENERGIANTUOTANTO- MAHDOLLISUUDET Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa Bioenergiaseminaari Rovaniemen AMK 14.2.28 Ammattiopisto Lappia, Tornio 15.2.28 MAATILAN ENERGIANTUOTANTO MAHDOLLIUUDET Ari Lampinen (lampinen@kaapeli.fi)

Lisätiedot

Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet

Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet Ari Juva, Neste Oil seminaari 4.11.2009 Source: Ben Knight, Honda, 2004 4.11.2009 Ari Juva 2 120 v 4.11.2009 Ari Juva 3 Auton kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

FOSSIILISET POLTTOAINEET JA YDINVOIMA TULEVAISUUDESSA

FOSSIILISET POLTTOAINEET JA YDINVOIMA TULEVAISUUDESSA II Millennium Forum, Helsinki, 25.4. FOSSIILISET POLTTOAINEET JA YDINVOIMA TULEVAISUUDESSA Ari Lampinen, ala@jyu.fi Jyväskylän yliopisto MILLENNIUM-PROJEKTIN NELJÄ SKENAARIOTA VUOTEEN 2020 http://www.acunu.org/millennium/energy2020.html

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013

TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013 TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013 Vuosiseminaari Ari Juva RED dir. 2009/28/EC: EU polttoainedirektiivit ohjaavat kehitystä Uusiutuva energia (polttoaine + sähkö) liikenteessä min.10% 2020 Suomen tavoite

Lisätiedot

Biokaasun ja muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden hyödyntäminen pääkaupunkiseudun liikenteessä seminaari

Biokaasun ja muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden hyödyntäminen pääkaupunkiseudun liikenteessä seminaari Biokaasun ja muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden hyödyntäminen pääkaupunkiseudun liikenteessä seminaari YTV ja pääkaupunkiseudun kuntien ympäristökeskukset Folkhälsanin Arena-Auditorio, Helsinki, 9.12.2004

Lisätiedot

Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa

Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi) Projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke Puheenjohtaja, Suomen biokaasuyhdistys

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Low-Carbon Finland 2050 -Platform Energiajärjestelmäskenaariot. Antti Lehtilä Tiina Koljonen 2.12.2013

Low-Carbon Finland 2050 -Platform Energiajärjestelmäskenaariot. Antti Lehtilä Tiina Koljonen 2.12.2013 Low-Carbon Finland 25 -Platform Energiajärjestelmäskenaariot Antti Lehtilä Tiina Koljonen 2.12.213 Low-Carbon Platform -skenaariot Tarkastellaan seuraavia kuutta skenaariota: : Nykyinen politiikka, ei

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan 1. Kansallinen liikennebiokaasuseminaari Liikennebiokaasu ja Suomi, Tiedepuisto, Joensuu 31.5.2010 Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan Ari Lampinen, projektipäällikkö Joensuun Seudun

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Liikenne ja ilmasto -seminaari 22.9.2009, Jyväskylä Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy www.biokaasufoorumi.fi 1 Biokaasuprosessin raaka-aineet Biohajoavat

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

LIIKENNEBIOKAASU EU- NÄKÖKULMASTA

LIIKENNEBIOKAASU EU- NÄKÖKULMASTA Liikennebiokaasu ja Pohjois-Karjala -seminaari Kontiolahti 24.2.2009 LIIKENNEBIOKAASU EU- NÄKÖKULMASTA Ari Lampinen (lampinen(at)kaapeli.fi) Varapuheenjohtaja, Suomen biokaasuyhdistys ry (www.biokaasuyhdistys.net)

Lisätiedot

Liikenteen vaihtoehtoiset polttoaineet

Liikenteen vaihtoehtoiset polttoaineet Liikenteen vaihtoehtoiset polttoaineet Kimmo Klemola Yliassistentti, teknillinen kemia, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kaakkois-Suomen kemistiseuran öljyhuippu- ja bioenergiailta, Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Millä Suomi liikkuu tulevaisuuden polttoaineet puntarissa

Millä Suomi liikkuu tulevaisuuden polttoaineet puntarissa Millä Suomi liikkuu tulevaisuuden polttoaineet puntarissa TkT Kimmo Klemola Kemiantekniikan yliassistentti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Studia Generalia Oulu 31.10.2007 Öljynkulutus yhden ihmisen

Lisätiedot

Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen. Juha Forsström, Esa Pursiheimo, Tiina Koljonen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen. Juha Forsström, Esa Pursiheimo, Tiina Koljonen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen Juha Forsström, Esa Pursiheimo, Tiina Koljonen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Tarkastellut toimenpiteet Rakennusten lämmitys Öljylämmityksen korvaaminen Korvaavat

Lisätiedot

Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät

Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät 2G 2020 BIOFUELS PROJEKTIN SEMINAARI Ilkka Hannula, VTT Arvioidut kokonaishyötysuhteet * 2 Leijukerroskaasutus,

Lisätiedot

Liikenteen polttoaineet - Riittääkö pelloilta tankin täytteeksi?

Liikenteen polttoaineet - Riittääkö pelloilta tankin täytteeksi? Liikenteen polttoaineet - Riittääkö pelloilta tankin täytteeksi? Lappeenrannan teknillinen yliopisto Biodieselin tuotannon koulutus 30-31.03.2006 Hämeen ammattikorkeakoulu Mustiala Tieliikenteen polttoaineet

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Eeli Mykkänen Projektipäällikkö Jyväskylä

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiateknologiat - kehitysnäkymiä ja visioita vuoteen 2050. ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.kesäkuuta 2009 Satu Helynen, VTT

Tulevaisuuden energiateknologiat - kehitysnäkymiä ja visioita vuoteen 2050. ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.kesäkuuta 2009 Satu Helynen, VTT Tulevaisuuden energiateknologiat - kehitysnäkymiä ja visioita vuoteen 2050 ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.kesäkuuta 2009 Satu Helynen, VTT Energy conversion technologies Satu Helynen, Martti Aho,

Lisätiedot

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut Vihreä moottoritie foorumi 18.8.2010, Fortum, Espoo Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Kolme valtavaa haastetta Energian kysynnän

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Bioenergian tulevaisuus Itä-Suomessa Joensuu 12.12.2006 Timo Tahvanainen - Metsäntutkimuslaitos (Metla) Eteneminen: - laajapohjainen valmistelutyö 2006 -

Lisätiedot

Biokaasun tuntematon, ansiokas menneisyys - Biokaasun käyttöä Suomessa 80 vuotta

Biokaasun tuntematon, ansiokas menneisyys - Biokaasun käyttöä Suomessa 80 vuotta Suomen Biokaasuyhdistyksen biokaasuseminaari Missä menet biokaasu Ympäristötekniikan messut, Helsingin messukeskus 11.10.2012 Biokaasun tuntematon, ansiokas menneisyys - Biokaasun käyttöä Suomessa 80 vuotta

Lisätiedot

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco -tutkimusohjelman seminaari Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Biokaasua maatiloille

Biokaasua maatiloille Biokaasua maatiloille Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi) Projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke, Puhas Oy Puheenjohtaja, Suomen Biokaasuyhdistys ry

Lisätiedot

Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät. Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT

Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät. Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT 2 Bioenergian nykykäyttö 2008 Uusiutuvaa energiaa 25 % kokonaisenergian

Lisätiedot

Neste Oilin Biopolttoaineet

Neste Oilin Biopolttoaineet Neste Oilin Biopolttoaineet Ari Juva Neste Oil Oyj ari.juva@nesteoil.com 1 Miksi biopolttoaineita liikenteeseen? Tuontiriippuvuuden vähentäminen Kasvihuonekaasujen vähentäminen Energiasektoreista vain

Lisätiedot

On bioenergy and the optimal regulation of terrestrial carbon storage. Aapo Rautiainen, Jussi Lintunen & Jussi Uusivuori. Metsätieteenpäivä 2014

On bioenergy and the optimal regulation of terrestrial carbon storage. Aapo Rautiainen, Jussi Lintunen & Jussi Uusivuori. Metsätieteenpäivä 2014 On bioenergy and the optimal regulation of terrestrial carbon storage Aapo Rautiainen, Jussi Lintunen & Jussi Uusivuori Metsätieteenpäivä 2014 Mistä on kyse? Kuinka bioenergialla voidaan vähentää hiilipäästöjä

Lisätiedot

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.15 Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja viestintäministeriö Tieliikenne on yhä lähes täysin riippuvaista

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Tekniikka elämää palvelemaan ry:n lausunto energiaverotuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Tekniikka elämää palvelemaan ry:n lausunto energiaverotuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta Valtiovarainministeriölle, 10.8.2010 Tekniikka elämää palvelemaan ry:n lausunto energiaverotuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta Tekniikka Elämää Palvelemaan ry, PL 15, 00521

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen

Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen Suomen Biokaasuyhdistyksen biokaasuseminaari Missä menet biokaasu Ympäristötekniikan messut, Helsingin messukeskus 11.10.2012 Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi)

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi From Waste to Traffic Fuel W-Fuel Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi 12.3.2012 Kaisa Manninen MTT Sisältö Laskentaperiaatteet Perus- ja metaaniskenaario Laskennan taustaa Tulokset

Lisätiedot

Liikenteen biopolttoaineiden ympäristövaikutukset. Ilmastonmuutos

Liikenteen biopolttoaineiden ympäristövaikutukset. Ilmastonmuutos Liikenteen biopolttoaineiden ympäristövaikutukset Kimmo Klemola Lappeenrannan teknillinen yliopisto Ekologinen renkaanjälki? Puhtaammin liikenteessä - yleisötilaisuus, Kouvolan yhteiskoulun auditorio 20.09.2008

Lisätiedot

Tieliikenteen polttoaineet

Tieliikenteen polttoaineet , uhat ja mahdollisuudet Kimmo Klemola Lappeenrannan teknillinen yliopisto Bioenergiapäivä 09.11.2006 Tampereen teknillinen yliopisto Tieliikenteen polttoaineet Nestemäiset Bensiini Diesel Etanoli (1G/2G)

Lisätiedot

EU:n energiaunioni ja liikenne

EU:n energiaunioni ja liikenne EU:n energiaunioni ja liikenne Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävaliokunta 16.6.2015 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v.

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Mitä polttoaineita moottoreihin tulevaisuudessa?

Mitä polttoaineita moottoreihin tulevaisuudessa? Mitä polttoaineita moottoreihin tulevaisuudessa? Energian käyttö ja säästö maataloudessa Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos Seppo Mikkonen Neste Oil seppo.mikkonen@nesteoil.com Monenlaisia

Lisätiedot

Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineet Liikenteen biopolttoaineet Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 1.2.2012 Pohjois-Karjalan amk,joensuu 1 MTK:n energiastrategian tavoitteet 2020 Uusiutuvan energian osuus on 38 % energian loppukäytöstä 2020

Lisätiedot

Onko puuta runsaasti käyttävä biojalostamo mahdollinen Suomessa?

Onko puuta runsaasti käyttävä biojalostamo mahdollinen Suomessa? Onko puuta runsaasti käyttävä biojalostamo mahdollinen Suomessa? Hallituksen puheenjohtaja Pöyry Forest Industry Consulting Miksi bioenergian tuotantoa tutkitaan ja kehitetään kiivaasti? Perinteisten fossiilisten

Lisätiedot

LIIKENTEEN VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET

LIIKENTEEN VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET LIIKENTEEN VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET Nils-Olof Nylund DRAIVI TULEVAISUUSFOORUMI 9.10.2008 1 LIIKENTEEN ENERGIA- JA YMPÄRISTÖHAASTEET Miten vaihtoehtoisilla polttoaineilla voidaan vastata haasteisiin?

Lisätiedot

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050 Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2 Erikoistutkija Tiina Koljonen VTT Energiajärjestelmät Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti 6.3.29,

Lisätiedot

JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ. Sanna Marttinen, MTT From waste to traffic fuel (W-FUEL)-hanke Työpaja Salossa 6.9.2010

JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ. Sanna Marttinen, MTT From waste to traffic fuel (W-FUEL)-hanke Työpaja Salossa 6.9.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Sanna Marttinen, MTT From waste to traffic fuel (W-FUEL)-hanke Työpaja Salossa 6.9.2010 W-FUEL edistää biokaasun tuotantoa ja liikennepolttoainekäyttöä Teemme Salon seudulla

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 12.12.2006

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 12.12.2006 BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS VUOTEEN 2025 MENNESSÄ Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on

Lisätiedot

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007. Stefan Storholm Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? 11.10.2007 Stefan Storholm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2006, yhteensä 35,3 Mtoe Biopolttoaineet

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivitys Sidosryhmäseminaari 17.12.2012 Käsiteltäviä aihealueita mm. Kuluttajat ja kuluttajatoimien

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot

Energia- ja ympäristöhaasteet

Energia- ja ympäristöhaasteet LIIKENTEEN TULEVAISUUDEN HAASTEET, SUURET MUUTOSTARPEET JA MAHDOLLISUUDET Kai Sipilä TransEco aloitusseminaari 4.11.2009 Energia- ja ympäristöhaasteet Liikennesektorin osalta erityisesti Lähipäästöt (tekniikka

Lisätiedot

Globaali energiahaaste

Globaali energiahaaste Bio-öljyssä mahdollisuus Lämmitystekniikkapäivät 2015 Turku Matti Pentti St1 oy 1 Globaali energiahaaste 2 1 Maailmantalous ja energia 2030 Population Primary energy GDP 3 Source: BP 2012, Energy Outlook

Lisätiedot

Aate Laukkanen Suomen Bioetanoli Oy

Aate Laukkanen Suomen Bioetanoli Oy Aate Laukkanen Suomen Bioetanoli Oy Bioetanoli liikennepolttoaineena RES - direktiivi (artikla 3(4)): uusiutuvien energialähteiden osuus liikenteen energiankulutuksesta koko EU:ssa 10 % vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura 28.6.2016 Kestävä energiahuolto Järkevä energian käyttö Rational Use of Energy (RUE) - Energian säästö - Energiatehokkuus Integration Sustainability

Lisätiedot

Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia

Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia Prof. Ulla Lassi, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kokkola 24.2.2011 24.2.2011 1 HighBio-hanke Päärahoittaja: EU

Lisätiedot

CCS:n rooli Suomen energiajärjestelmässä vuoteen 2050

CCS:n rooli Suomen energiajärjestelmässä vuoteen 2050 CCS:n rooli Suomen energiajärjestelmässä vuoteen 2050 Tiina Koljonen & Antti Lehtilä VTT CCS-seminaari 28.10.2009, Hanasaari SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. CCS:N MERKITYS GLOBAALISTI ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄSSÄ

Lisätiedot

Suomen kaasuyhdistyksen syysseminaari Kaasuautokonversio. Tommi Kanerva

Suomen kaasuyhdistyksen syysseminaari Kaasuautokonversio. Tommi Kanerva Suomen kaasuyhdistyksen syysseminaari 2017 Kaasuautokonversio Tommi Kanerva Esitelmän sisältö 1. Kaasuautoilun Suomi historia 2. Mikä on kaasuauto 3. Kaasuauton tekniikka 4. Turvallisuus ja luvat 5. Kaasuautoilun

Lisätiedot

Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset

Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset Footer Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset Biosaimaa - uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013 Esa Vakkilainen professori esa.vakkilainen@lut.fi tekniikka&talous 26.4.2013

Lisätiedot

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 Energiahaaste St1 yhtiönä Polttoaineista Biopolttoaineista Taudeista ja hoidoista Energiayhtiö St1 Johtava CO 2 -hyvän energian valmistaja ja myyjä Tavoitteemme

Lisätiedot

Puun (metsäbiomassan) käyttö nyt ja tulevaisuudessa

Puun (metsäbiomassan) käyttö nyt ja tulevaisuudessa Puun (metsäbiomassan) käyttö nyt ja tulevaisuudessa Olli Dahl, alto yliopisto, Kemiantekniikan korkeakoulu, Puunjalostustekniikan laitos, Espoo Bioreducer-seminaari Oulussa 19.9.2013 Sisällys Metsäbiomassan

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Bioenergian hiilineutraalius. Sampo Soimakallio, TkT, Dos., Suomen ympäristökeskus, Kluuvin Rotaryklubi, 4.11.2015

Bioenergian hiilineutraalius. Sampo Soimakallio, TkT, Dos., Suomen ympäristökeskus, Kluuvin Rotaryklubi, 4.11.2015 Bioenergian hiilineutraalius Sampo Soimakallio, TkT, Dos., Suomen ympäristökeskus, Kluuvin Rotaryklubi, 4.11.2015 Suomen tavoitteet Suomi sitoutunut 2 C tavoitteeseen (Cancun 2010) Vuoden 2020 jälkeisten

Lisätiedot

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Maatilojen energiakulutus on n. 10 TWh -> n. 3% koko Suomen energiankulutuksesta -> tuotantotilojen lämmitys -> viljan kuivaus -> traktorin

Lisätiedot

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset

Lisätiedot

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä Kohti päästötöntä liikennettä 2045 Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä 23.1.2018 1 Liikenteen päästövähennystavoitteet energia- ja ilmastostrategiassa ja Kaisussa Liikenteen päästöjä tulee

Lisätiedot

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsätieteen päivä 17.11.2 Pekka Ripatti & Olli Mäki Sisältö Biomassa EU:n ja Suomen energiantuotannossa Metsähakkeen käytön edistäminen CHP-laitoksen polttoaineiden

Lisätiedot

Autovero: autojen elinkaari, autojen määrä, vaikutus joukkoliikenteeseen

Autovero: autojen elinkaari, autojen määrä, vaikutus joukkoliikenteeseen Autovero: autojen elinkaari, autojen määrä, vaikutus joukkoliikenteeseen TkT Kimmo Klemola Kemiantekniikan yliassistentti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Eduskunta 15.11.2007 Suomessa myytyjen uusien

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

Energiatuki Kati Veijonen

Energiatuki Kati Veijonen Energiatuki 2017 Kati Veijonen Energiatukea Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

Bioenergiapolitiikka & talous

Bioenergiapolitiikka & talous Argumenta: Biomassa kestävä käyttö 4.5. 2011 Kommentteja Juha Honkatukian esitykseen: Bioenergiapolitiikka & talous Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos Kommentti 1. Makromallin

Lisätiedot

Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys

Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys BioRefine innovaatioita ja liiketoimintaa 27.11.2012 Ilmo Aronen, T&K-johtaja, Raisioagro Oy Taustaa Uusiutuvien energialähteiden käytön

Lisätiedot

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn

Lisätiedot

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet BalBic, Bioenergian ja teollisen puuhiilen tuotannon kehittäminen aloitusseminaari 9.2.2012 Malmitalo Matti Virkkunen, Martti Flyktman ja Jyrki Raitila,

Lisätiedot

Tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimaratkaisut vuoteen 2030: Bio, sähkö vai molemmat?

Tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimaratkaisut vuoteen 2030: Bio, sähkö vai molemmat? Tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimaratkaisut vuoteen 2030: Bio, sähkö vai molemmat? VTT 2G 2020 Biofuels Seminaari Bioruukki, Espoo 26.5.2015 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori Aloitetaan vastauksella:

Lisätiedot

Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance)

Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance) Energia-alan keskeisiä termejä 1. Energiatase (energy balance) Energiataseet perustuvat energian häviämättömyyden lakiin. Systeemi rajataan ja siihen meneviä ja sieltä tulevia energiavirtoja tarkastellaan.

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Biokaasu ajoneuvokäytössä BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Liikennebiokaasu Miksi biokaasua autojen tankkeihin? Kaasuliikenteen mahdollistavat tekniikat

Lisätiedot