MAATILAN ENERGIANTUOTANTO- MAHDOLLISUUDET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATILAN ENERGIANTUOTANTO- MAHDOLLISUUDET"

Transkriptio

1 Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa Bioenergiaseminaari Rovaniemen AMK Ammattiopisto Lappia, Tornio MAATILAN ENERGIANTUOTANTO MAHDOLLIUUDET Ari Lampinen Varapuheenjohtaja, uomen biokaasuyhdistys A. Lapin energiatase B. uomen maatilojen energiantuotantopotentiaalit C. Maatilojen energiaresurssit Lapissa + Hieman myös maatilojen ulkopuolisista resursseista A. LAPIN ENERGIATAE 21 ähkön ja lämmön kulutuksesta uusiutuvien osuus 84 % (puu 49 %, vesi 35 %), energiaomavaraisuus 92 % (tuontienergiaa vain 8 % öljyä) ähköntuotannossa uusiutuvien osuus 95 % Vesi 4672 GWh, 78 % Muut uusiutuvat 138 GWh, 17 % Fossiiliset 285 GWh, 5 % Tuotanto 5995 GWh, josta omilla energiaresursseilla 571 GWh; kulutus 4799 GWh => omavaraisuus 119 % (kaikki UE) Alue ja kaukolämpölaitosten energiasta (118 GWh) vain 31 % uusiutuvista (puu) Liikenneenergiaomavaraisuus %, kaikki fossiilisia => suuri haavoittuvuus => tämä on selkeästi korkeimman prioriteetin sektori tulevissa toimenpiteissä Lapin bioenergiastrategian mukaan: Puuta lämmöntuotannossa lisätään vuoteen 212 mennessä 155. m 3 = 34 GWh Ei tavoitteita sähköntuotannon eikä liikennepolttoaineiden osalta Ei tavoitteita muiden biopolttoaineiden kuin puun osalta Lähde: Honkanen (24) Lapin bioenergiastrategia vuosille Metsäkeskus Lappi. 1

2 B. UOMEN MAATILOJEN ENERGIANTUOTANTOPOTENTIAALIT Päälähde: Lampinen A & Jokinen E (26) uomen maatilojen energiantuotantopotentiaalit Ekologinen perspektiivi. Bio ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja 84, Jyväskylän yliopisto, 16 s. aatavissa internetistä (osoite alla) Kuva: olkietanolin liikennekäyttöä Kanadassa Pintaala 19 % uomen pintaalasta trukturoitu potentiaalianalyysi, jossa ekologinen potentiaali painopisteenä Kaikki energiamuodot Osalle energiamuodoista myös maakunnalliset potentiaalit Teknologioiden ja energian käyttömuotojen kartoitus ja ekologisen priorisoinnin laatiminen Tiekartta vuoteen 25 2

3 Aurinko Bio Geoterminen Tuuli Vesi Aalto, vuorovesi, merivirta Turve Fossiiliset Ydin Fysikaalinen Biologinen Maatalousteknologinen Tekninen,M Kemiallinen Ekologinen osiaalinen Taloudellinen Markkina = arvioitu koko uomelle, M = arvioitu maakunnittain, = arvioitu nollaksi = ei relevantti, Tyhjä = ei arvioitu Maatilojen bioenergiapotentiaali maatilojen energiantarpeesta Lämpö ähkö osiaalinen Taloudellinen Ekologinen Liikenne ja työkonepolttoaine Omavaraisuus [%] 3

4 Maatilojen ekologinen potentiaali sähkön tuotannossa Muut Vesivoima,23 Turvevoima (5 v) 1,6 Biovoima 15 Geoterminen voima 2 Tuulivoima 14 Aurinkovoima Ekologinen potentiaali uomen sähkönkulutuksesta [%] Maatilojen ekologinen potentiaali liikennepolttoaineiden tuotannossa Muut Vesivoima,37 Turve (5 v) 6 Bioenergia 57 Geoterminen voima 52 Tuulivoima 22 Aurinkovoima Ekologinen potentiaali uomen liikenteen kulutuksesta [%] 4

5 C. MAATILOJEN ENERGIAREURIT LAPIA [GWh] Aurinko Bio Geoterminen Tuuli Fysikaalinen Biologinen Maatalousteknologinen Tekninen lämpö sähkö Kemiallinen lämpö sähkö liikennepolttoaineet Ekologinen lämpö sähkö osiaalinen Aurinkoenergia sähkön tuotannossa: Lapin maatilojen resurssi verrattuna Lapin kulutukseen [%] Ekologinen potentiaali 13 % Oletukset: paneeleita 1 %:lla maatilojen pintaalasta => muusta käytöstä pois,1 % maatilojen pintaalasta. Aurinkopaneeleita (6 kw e ) aarijärven keskuskoulun katolla. 5

6 Kauppakeskusesimerkki uomesta (Viitasaaren ABCasema) 2. Aurinkoenergia lämmön tuotannossa: Lapin maatilojen resurssi verrattuna Lapin vuosien puulämmön lisäystavoitteeseen [%] Ekologinen potentiaali 68. % Oletukset: keräimiä 1 %:lla maatilojen pintaalasta => muusta käytöstä pois,1 % maatilojen pintaalasta (lämpöpumput eivät vie lainkaan pintaalaa). Aurinkokeräinkenttä lampaiden laidunmaalla Ruotsissa. Hyödynnettävää lämpöä tuotetaan n. 1kertaisesti vastaavan kokoiseen energiakasviviljelmään verrattuna. 6

7 3. Geoterminen energia sähkön tuotannossa: Lapin maatilojen resurssi verrattuna Lapin kulutukseen [%] Ekologinen potentiaali 21 % Oletukset: vähintään 12 ºC lämpötila, poraussyvyys 6 km, HDR ja binarytekniikka. Pintaalan tarve mitätön. Geotermisen sähkön tuotantoa maatilalla Islannissa. 4. Tuulienergia sähkön tuotannossa: Lapin maatilojen resurssi verrattuna Lapin kulutukseen [%] Ekologinen potentiaali osiaalinen potentiaali 15 % 44 % osiaalisen potentiaalin oletukset: turbiinimäärä vastaava kuin maatiloilla 1 vuotta sitten eli noin 6 kpl, mutta koko 2 MW ja keskimääräinen käyttökerroin,2. Pintaalavaatimus,4 % maatilojen pintaalasta. Oik. 1 vuotta vanha tuulimoottorimainos 7

8 Peltokäyttöesimerkkejä KEuroopasta ja Englannista Windpower Monthly 6/22 Laidunmaaesimerkkejä Kaliforniasta Palm prings 3 turbiinia (oik.) Tehachapi Pass: 5 turbiinia (alla) 8

9 Pihapiiriesimerkkejä Ruotsista ja uomesta Linköping (ko. maatilalla 2 turbiinia pihapiirissä ja useita pelloilla) Teuva Jalasjärvi Metsäesimerkki aksasta Windblatt 1/23 9

10 Tuulivoima Lapissa maatilojen ulkopuolella Erittäin paljon suurempi potentiaali kuin maatiloilla, ekologinen potentiaali riittäisi helposti kattamaan koko uomen sähköntarpeen Maisemavaikutukset ovat ekologisesti merkityksettömiä Tuulivoimaa voidaan rakentaa myös niille Natura2alueille, jotka eivät ole suojeltuja lintudirektiivin nojalla: Lapin 161 Natura2alueesta 16 on sellaisia 5. Bioenergia sähkön tuotannossa: Lapin maatilojen resurssi verrattuna Lapin kulutukseen [%] Kemiallinen potentiaali 21 % Oletukset: koko maatilojen pintaala, nettoenergia, hyötysuhde 57 %. Biokaasukäyttöinen sähkön ja lämmön yhteistuotantoyksikkö (isun aggregaatti = Valtran traktorimoottorin modifikaatio) Kalmarin tilalla Laukaassa: 3 kwe, 6 kwt 1

11 6. Bioenergia liikennepolttoaineiden tuotannossa Kemiallinen potentiaali > 1% Esitelmöitsijän biokaasuauto maatilatankkauksessa. Auto on seminaarin taukojen aikana esittelyssä ulkona. REURIPRIORITEETIT EKOLOGIELLE BIOENERGIATUOTANNOLLE 1. Nopeasti hajoavat biojätteet (haisevat jätteet): 14 PJ 2. Kasvijätteet: 89 PJ 3. Energiakasvituotanto: 82 PJ 11

12 1. 2. PRIORITEETIT EKOLOGIELLE BIOENERGIAN KÄYTÖLLE 3. Liikenne ähkö (erityisesti CHP) Lämpö (erillistuotanto) Primäärienergian käyttömuotojen hiilidioksidipäästöt uomessa primääribioenergian konversion hyötysuhteet sekundäärienergiaksi. Käyttötapa ja Päästöt [tco2/tj] = [kgco2/gj] = [gco2/mj] Energiahyötysuhde η [%] Exergiahyötysuhde [%] Liikenne 73, ähkö 14, CHP Lämmitys 43,6 Primääribioenergiakonversion 1. ja 2. pääsäännön hyötysuhde HIILIDIOKIDIPÄÄTÖT EKTOREITTAIN EU:A (EU15) CO2 Em issions /16tn 12 Electricity & Heat Production 1 Transport 8 Household & Commerce 6 Industry 4 Energy Branch ource of Data: Eurostat 2; 22 Lähde: Petri Tapio/TuKKK 12

13 BIOPOLTTOAINEET Biokaasu (jätevesi) ELINKAARIARVIO POLTTOAINEKETJUJEN KAVIHUONEKAAUPÄÄTÖITÄ (Volvo 24) DME (puu, mustalipeä, hybridi) Metanoli (puu, mustalipeä) DME (mustalipeä) DME (puu) Vety (tuulivoima, hybridi) ynteettinen diesel (puu) Metanoli (puu) Etanoli (puu) Biodiesel (rypsi) Etanoli (vehnä) FOIILIET POLTTOAINEET Diesel (hybridi) Diesel DME (maakaasu) Metanoli (maakaasu) ynteettinen diesel (maakaasu) Maakaasu Vety (EU:n keskisähkö) päästöt gco2eqv / MJ pyörien liikeenergiaa Käytettäessä lantaa ja virtsaa biokaasun liikennekäytön elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt ovat 15 g/km Eikä ole huolia kilpailusta ruoantuotannon tai maaalan käytön suhteen Lähde: EU:n komissio 27 13

14 Ruotsissa 75 biokaasun tankkauspaikkaa (sekä lisäksi maakaasun tankkauspaikkoja) ja paljon uusia suunnitteilla, tänä vuonna mm. Luulaja ja Piteå Luulaja Piteå Etanolin (E85) tankkausasemat Haaparannassa t1 OKQ8 14

15 HUOLTOVARMUU JA HINTA Colin J. Campbell and Jean H. Laherrère: The End of Cheap Oil, cientific American, March 1998 APO (Association for the study of peak oil and gas), 7. Turve TURVE (NUORI KIVIHIILI) C 5 % NOPEA HIILIKIERTO (UUIUTUVA HIILI) C 6 % NOPEATA HIILIKIERROTA POITUNUT ELI PITKÄAIKAIETI VARATOITUNUT HIILI (UUIUTUMATON HIILI) RUKOHIILI (LIGNIITTI) C 7 % BITUMIHIILI C 8 % ANTRAIITTI C > 9 % Varsinaiset kivihiililajit Ei kuulu uusiutuviin energialähteisiin, mutta suopellot mukana ekologisen potentiaalin arviossa johtuen hiilen varastointikyvyn menettämisestä KAVIT (JA ELÄIMET) 15

16 8. Vesivoima Ei tietoja Lapin maatilojen vesivoimaresurssista Vuotos Esitetty rakennettavaksi säätövoimaksi ydinvoimaa varten: rakenteilla olevan 5. reaktorin lisäksi suunnitelmia 5 uudesta reaktorista, mm. imoon KHO eväsi rakennusluvan vesilain 2:5 nojalla vuonna 22, mutta suunnitteilla ko. pykälän muutos, jolloin prosessi voi alkaa alusta Tuotanto 36 GWh/v Kasvihuonekaasupäästöt (pääasiassa metaania) alussa 14kertaiset kivihiililauhdevoimalaan verrattuna per tuotettu GWh, pysyy korkeana muutaman vuoden Mikäli rakennetaan, lupaviranomaisilla on erittäin suuri vastuu KHKpäästöjen rajoittamisessa lupamääräyksien kautta, koska lainsäätäjät eivät todennäköisesti siihen kykene Odotettavissa painetta myös koskiensuojelulain ja erityislakien nojalla suojeltujen vesivoimaresurssien valjastamiseen ydinvoiman säätövoimaksi Myös pumppuvoimalaitokset tulevat nousemaan jälleen esille ydinvoiman säätövoimatarkoituksiin IVO:n Vaarunvuoren pumppuvoimalaitosprojekti (Keskiuomessa) päättyi KHO:n Natura2päätökseen vuonna 2 Maailmalla yleistä tekniikkaa, mutta ei käytössä uomessa Lapissa erityisen suuri potentiaali Voidaan rakentaa olemassaoleviin tekoaltaisiin tai erillisenä, esim. Juktanin 335 MW laitos Ruotsissa 16

17 KIITO! Esitelmöitsijän tuulisähköpyörä; Kotitalouden tuulisähkön lisähinta sekasähköön verrattuna vastaa paria kahvikupillista vuodessa (eli vallitsevan tulkinnan mukaan tuulisähkö ei ole taloudellisesti kilpailukykyistä) 17

JOHDANTO LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEIDEN KÄYTTÖÖN

JOHDANTO LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEIDEN KÄYTTÖÖN Biopolttoainejalosteet (3 op) LUVA, Saarijärvi, sl 2005 Ari Lampinen (ala@jyu.fi), Jyväskylän yliopisto JOHDANTO LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEIDEN KÄYTTÖÖN A. SYITÄ BIOPOLTTOAINEIDEN KÄYTTÖÖN B. EU:n VASTAUKSIA

Lisätiedot

SUOMEN MAATILOJEN ENERGIANTUOTANTOPOTENTIAALIT. Ekologinen perspektiivi

SUOMEN MAATILOJEN ENERGIANTUOTANTOPOTENTIAALIT. Ekologinen perspektiivi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 84 Ari Lampinen ja Erja Jokinen SUOMEN MAATILOJEN ENERGIANTUOTANTOPOTENTIAALIT Ekologinen perspektiivi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, 2006

Lisätiedot

FOSSIILISET POLTTOAINEET JA YDINVOIMA TULEVAISUUDESSA

FOSSIILISET POLTTOAINEET JA YDINVOIMA TULEVAISUUDESSA II Millennium Forum, Helsinki, 25.4. FOSSIILISET POLTTOAINEET JA YDINVOIMA TULEVAISUUDESSA Ari Lampinen, ala@jyu.fi Jyväskylän yliopisto MILLENNIUM-PROJEKTIN NELJÄ SKENAARIOTA VUOTEEN 2020 http://www.acunu.org/millennium/energy2020.html

Lisätiedot

Sisältö Esipuhe... 3 Voimalahankkeet kartalla... 5 Tulokset... 6 Yritys- ja laitoskohtaiset vertailut... 9 Johtopäätökset ja suositukset...

Sisältö Esipuhe... 3 Voimalahankkeet kartalla... 5 Tulokset... 6 Yritys- ja laitoskohtaiset vertailut... 9 Johtopäätökset ja suositukset... 1 Sisältö Esipuhe... 3 Voimalahankkeet kartalla... 5 Tulokset... 6 Yritys- ja laitoskohtaiset vertailut... 9 Johtopäätökset ja suositukset... 10 Lisätietoa: Greenpeacen energiaratkaisut... 13 Liite 1:

Lisätiedot

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 19.5.2010 Ohjaaja: Jussi Maunuksela Alkusanat Tämä

Lisätiedot

Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä

Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä Pro gradu tutkielma Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä Miia Kinnunen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötiede ja teknologia

Lisätiedot

KS-maakuntavaltuuston seminaari IT-instituutti, Jyväskylä 13.03.2008. Jouko Korppi-Tommola

KS-maakuntavaltuuston seminaari IT-instituutti, Jyväskylä 13.03.2008. Jouko Korppi-Tommola KS-maakuntavaltuuston seminaari IT-instituutti, Jyväskylä 13.03.2008 Jouko Korppi-Tommola Miten maailma on elänyt 1979-2004 BP statistics 2005 80% riippuvuus fossiilista polttoaineista (vihreä=öljy, punainen=maakaasu,

Lisätiedot

Huomioita energialähteiden kansantaloudellisten kustannusten käsittelystä Suomen energiatalouspolitiikassa

Huomioita energialähteiden kansantaloudellisten kustannusten käsittelystä Suomen energiatalouspolitiikassa Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 2/2002 Huomioita energialähteiden kansantaloudellisten kustannusten käsittelystä Suomen energiatalouspolitiikassa KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Ari Lampinen Yliassistentti

Lisätiedot

Lapin liitto Lapin energiastrategia

Lapin liitto Lapin energiastrategia Lapin liitto Lapin energiastrategia 1 Esipuhe Lapin liitto käynnisti maakunnallisen energiastrategian valmistelun vuoden 2008 lopulla. Tavoitteena on ollut tuoda energia-asiat voimakkaammin osaksi maakunnan

Lisätiedot

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

Ari Lampinen. Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Ari Lampinen. Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Ari Lampinen B Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B: 17 Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta Ari Lampinen Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Millä Suomi liikkuu tulevaisuuden polttoaineet puntarissa

Millä Suomi liikkuu tulevaisuuden polttoaineet puntarissa Millä Suomi liikkuu tulevaisuuden polttoaineet puntarissa TkT Kimmo Klemola Kemiantekniikan yliassistentti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Studia Generalia Oulu 31.10.2007 Öljynkulutus yhden ihmisen

Lisätiedot

Energia ja kemianteollisuus Energianlähteet, ilmastonmuutos

Energia ja kemianteollisuus Energianlähteet, ilmastonmuutos Energia ja kemianteollisuus Energianlähteet, ilmastonmuutos BJ90A1000 Luonnonvarat ja niiden prosessointi kemian- ja energiateollisuudessa Kimmo Klemola 24.01.2013 Teknillisen kemian laboratorio Lappeenrannan

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma pro gradu -tutkielma Jukka Väkeväinen 3.3.2005

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi

www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi AUTOMAATIO VOL. LII julkaisija Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 kustantaja Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostamaan

Lisätiedot

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti Suomen energiantuotannon

Lisätiedot

Maakaasun asema ja mahdollisuudet ilmasto- ja energiatavoitteiden paineessa

Maakaasun asema ja mahdollisuudet ilmasto- ja energiatavoitteiden paineessa Maakaasun asema ja mahdollisuudet ilmasto- ja energiatavoitteiden paineessa Maakaasuyhdistyksen kevätkokous Janne Rauhamäki Pöyry Energy Oy 1 Tausta Julkinen energiakeskustelu EU:n energiapaketin julkistamisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0018/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä: 27.1.2014 Katselmuksen tilaaja: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Energiasektorin cleantechteknologioiden

Energiasektorin cleantechteknologioiden Energiasektorin cleantechteknologioiden vaikutukset ja mahdollisuudet LOPPURAPORTTI 15.5.2015 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Ville Karttunen, Anna Kumpulainen, Markku Hagström, Marika Bröckl, Ida Rönnlund

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

Paikallisen energiatuotannon mahdollisuudet maa- ja metsätaloudelle sekä energiaraaka-aineen tuotannon että tilojen oman energiatuotannon näkökulmasta

Paikallisen energiatuotannon mahdollisuudet maa- ja metsätaloudelle sekä energiaraaka-aineen tuotannon että tilojen oman energiatuotannon näkökulmasta Maatalous ja ilmastonmuutos seminaari 15.04. 2011 Paikallisen energiatuotannon mahdollisuudet maa- ja metsätaloudelle sekä energiaraaka-aineen tuotannon että tilojen oman energiatuotannon näkökulmasta

Lisätiedot

Kestävän energian vallankumous

Kestävän energian vallankumous Kestävän energian vallankumous Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020 greenpeace.fi Kestävän energian vallankumous 1 Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot