Kuvitus, taitto ja tekstin tarkistuttaminen alkuperäislähteillä: Päivi Kukkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvitus, taitto ja tekstin tarkistuttaminen alkuperäislähteillä: Päivi Kukkonen"

Transkriptio

1 SUOMEN KULUTTAJALIITTO RY 2009

2 Vastaava toimittaja: Juha Beurling Toimittaja: Jenni Vainioranta Kuvitus, taitto ja tekstin tarkistuttaminen alkuperäislähteillä: Päivi Kukkonen Kuvat: Stock.XCHNG julkaisuvapaiden kuvien kuvapalvelu. Luvat kuvien julkaisemiseen on kysytty kuvien valokuvaajilta. Tekstissä ilmenevien tietojen oikeellisuudesta vastaa niiden kohdalla ilmenevä luotettavaksi katsottu lähde. Suomen Kuluttajaliitto ry Malminrinne 1 B Helsinki Puh.(09) , Fax.(09) ISBN (nid.) ISBN (pdf)

3 Sisällys Esipuhe sivut 6-7 Elintarvikkeet sivut 8-35 Autoilu sivut Koti ja asuminen sivut Vaatteet sivut Lähteet sivut Eettinen Valinta sivut

4 ESIPUHE Elämme kriittisiä hetkiä. Ilmastonmuutoksen edetessä aimo harppauksin, luonnonvarojen huvetessa silmiemme edessä sekä tuotantoeläinten ja miljoonien työntekijöiden kärsiessä surkeista elinolosuhteista on meidän tehtävä valinta. Haluammeko olla mukana tukemassa nykytilannetta vai haluammeko muuttaa sitä? Eettinen kuluttaminen oli vuosisatojen ajan suomalaisten arkipäivää. Taloudellinen niukkuus tarkoitti säästeliäisyyttä. Mikäli keskivertosuomalainen olisi vaikkapa 1930-luvulla halunnut heittää roskiin sukat, joihin oli tullut pieni reikä, olisi häntä pidetty hyvin outona. Samoin olisi käynyt, mikäli hän olisi esimerkiksi omistanut lukuisia kenkäpareja. Nykyajan taloudellinen vauraus ja massiivinen teollinen tuotanto ovat mahdollistaneet aivan erilaisen arjen. Elämme keskellä sitä tavaroiden paljoutta, jonka itse ihmiskuntana olemme luoneet. Sen seurauksien kanssa olemme nyt joutuneet kasvotusten. Siihen aikaan, josta yllämainitut esimerkit kertovat, ei käytetty termiä eettinen kuluttaminen. Käsitettä ei tarvittu, sillä ihmiskunnan toiminta oli kokonaisuudessaan huomattavasti kestävämmällä pohjalla, mikäli mittatikuksi valitaan esimerkiksi luonnonvarojen kulutus ja ilmastonmuutos. Tarve puhua eettisestä kuluttamisesta sekä ennen kaikkea toimia sen mukaisesti on tänä päivänä mitä ilmeisin. Muun muassa tämän takia Suomen Kuluttajaliitto ry:ssä käynnistettiin vuoden 2007 alussa Eettisyys esiin! projekti. Kyseisen hankkeen tarkoituksena oli tarjota kuluttajille ennen kaikkea luotettavaa tietoa eettisen kuluttamisen moninaisiin kysymyksiin. Ensimmäisenä luotiin helppoja, aihekohtaisia vinkkilistoja sekä laajan hakukoneen sisältävä Internet-sivusto Internet-pohjaisen neuvontapalvelun lisäksi eettisen kuluttamisen neuvonnan saatavuutta haluttiin laajentaa, jotta mahdollisimman monella suomalaisella olisi mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiinsä. Näin syntyi ajatus maamme historian ensimmäisen eettisen kuluttamisen puhelin- ja sähköpostineuvonnan perustamisesta. Tähän kirjaan on koottu eettiseen kuluttamiseen liittyviä vuoden 2008 ja 2009 aika saatuja kysymyksiä sekä niihin laaditut vastaukset. Kysymyksiä on tullut niin puhelimitse, sähköpostitse, yllämainittujen Internet-sivujen kautta kuin proaktiivisesti keräämällä. Kirja on suunniteltu pääasiassa hakuteokseksi, johon on helppo palata, kun tiedonjano yllättää. Toivottavasti tähän kirjaan kerätty materiaali rohkaisee ja auttaa mahdollisimman monia kuluttajia tekemään eettisiä valintoja. 6

5 ( ) 7

6 Elintarvikkeet

7 JOHDANTO Ravinnon osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on % ja muista ympäristövaikutuksista, kuten rehevöitymisestä ja monimuotoisuuden vähenemisestä, vielä huomattavasti suurempi. Kasvipohjaisiin raaka-aineisiin perustuva ruoka on useimmiten eläinperäisistä raaka-aineista tuotettua ruokaa ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Erityisesti juuston sekä naudan- ja lampaanlihan ympäristövaikutukset ja varsinkin ilmastovaikutukset ovat suuret suhteessa muihin elintarvikkeisiin. Siipikarjan ja sianlihan ilmastovaikutukset ovat selvästi pienemmät kuin naudanlihan. Jo vaihtamalla naudanlihankulutus broilerin- ja sianlihan kulutuksee säästäisimme noin % ruoan tuotannon ilmastovaikutuksista. Myöskään maidon ja kananmunan ympäristövaikutukset eivät ole tuotekiloa kohti kovin suuret, mutta maidon ja maitotuotteiden kuormittavuuden tekee kokonaisuudessaan merkittäväksi niiden suuret käyttömäärät Suomessa. Eläinperäisistä tuotteista välttämättömän proteiinitarpeen saakin ilmastoystävällisimmin täytetyksi kananmunalla ja broilerinlihalla. Elintarvikkeet Luonnon antimien, kuten riistan, kalan sekä sienten ja marjojen keruu ja käyttö ovat kestäviä valintoja. Myös avomaatuotteiden, erityisesti juuresten, mutta myös hedelmien, viljojen ja viljatuotteiden ympäristövaikutukset ovat elintarvikkeista pienimmästä päästä. Tuoreet kasvikset ovat luontaisena satokautenaan ja tehokkaasti varastoituna ympäristövaikutustensa kannalta parhaimmillaan. Riisin ilmastovaikutukset ovat sitten jo taas esimerkiksi perunaa selvästi suuremmat. Pohjolassa kasvatettujen kasvihuonetuotteiden hiilijalanjälki on useimmiten hyvin suuri. Varsinkin ympärivuotisesti tuotettuna se on samaa suuruusluokkaa kuin broilerin- ja sianlihan ilmastovaikutukset kiloa kohden. Toisaalta kasvihuonetuotteiden muut ympäristövaikutukset ovat hyvin vähäisiä Pohjolassa, kun taas esimerkiksi espanjanlaisen kasvihuonetuotannon seurauksena maaperä on suolaantunut keinokastelun vuoksi, ja siellä torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöön liittyy suurempia riskejä niin maaperän pilaantumisen kuin ihmisten kannalta. Raaka-aineiden tuotantotapa ja olosuhteet kuten viljelyosaaminen, sääolot ja maaperän kasvukunto, vaikuttavat eniten elintarvikkeiden ympäristövaikutusten syntyyn, mutta sitä vastoin esimerkiksi pakkausten ja kuljetusten osuus sekä useimmiten elintarvikkeiden jalostuksen osuus elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista on vähäinen. Kuljetusten vähäistä merkitystä kuvaa se, että esimerkiksi kilometrin takaa laivalla rahdattavan mutta hyvissä laidunnusolosuhteissa kasvatetun uusiseelantilaisen lampaanlihan hiilijalanjäljestä vai pari prosenttia syntyy rahtauksesta Suomeen. Espanjalaisen tomaatin ja kurkun ilmastovaikutukset jäävät pitkästä kuljetuksesta huolimatta jopa vain noin kymmenesosaan suomalaisten vastaavien tuotteiden hiilijalanjäljistä. 9

8 Elintarvikkeet Toisaalta paikallinen ruoantuotanto ylläpitää alueellista monitoimisuutta ja monialaisuutta sekä edistää osaltaan monimuotoisuuden säilymistä. Suomalaisen tuotannon näkökulmasta myös taloudelliset ja työllisyysvaikutukset ja paikallisten ympäristövaikutusten hallinnan ja vähentämisen mahdollisuus Suomessa sekä huoltovarmuus tulee ottaa huomioon pohdittaessa syömiseen liittyviä ympäristövaikutuksia ja kestävyyttä. Kestävät valinnat eivät ole yksiselitteisiä vaan riippuvat myös siis kuluttajien painotuksista. Kuluttajan suurin rooli elintarvikkeiden ympäristövaikutusten vähentämisessä kohdistuu siis itse elintarvikkeiden valintaan, mutta ostokäyttäytyminen ja -matkat sekä ruoanvalmistus ja ruokahävikin synnyn esto ovat niitä tekijöitä, joilla kuluttaja voi myös merkittävästi ympäristövaikutuksiin vaikuttaa. Kaupassa hitaasti kiertävät pakasteet nostavat tuotteiden ilmastovaikutusta tuntuvasti. Tuoreet kauden mukaiset kasviperäiseen tuotantoon painottuvat elintarvikkeet muodostavat ympäristöä vähemmän rasittavan syömisen lähtökohdan. Juha-Matti Katajajuuri tutkija, DI MTT 10

9 Mitkä asiat ovat oleellisimpia ympäristövaikutusten vähentämisessä kuluttajan elintarvikevalinnoissa ja ruoanlaitossa? Korvaa eläinperäisiä tuotteita kasviperäisillä raaka-aineilla, näin syömisen ympäristövaikutukset vähenevät tuntuvasti. Ilmastovaikutuksia voi laskea todella tuntuvasti myös jo vaihtamalla naudanlihan sian- tai broilerinlihaan. Lihalla on yleensä kiloa kohden huomattavasti suuremmat ympäristörasitteet kuin kasviksilla, sillä eläimen lihan tuotantoon tarvitaan rehua, jolloin lihakilon ympäristövaikutuksia laskettaessa täytyy myös eläimen syömän rehun viljelyn aiheuttamat ympäristörasitteet laskea mukaan. Lisäksi eläinperäisestä tuotannosta syntyy huomattavasti enemmän suoria prosessipäästöjä kuin kasvinviljelystä, esimerkiksi ammoniakkipäästöt karjan lannasta ja märehtijöiden metaanipäästöt. Elintarvikkeet Käytä luonnontuotteita, kuten marjoja, sieniä, riistaa ja luonnonkalaa. Ethän kalasta silti uhanalaisia kalalajeja. Huomioi myös, että ekologista ei ole se, että joudutaan ajamaan autolla kymmeniä kilometrejä, jotta päästään hankkimaan ko. luonnontuotteita. Jo 13 kilometrin automatka kilon marjojen tai sienien poimimiseksi edes takaisin (siis tarkoittaa että yhteensä noin 26 km!) voi aiheuttaa samansuuruisen hiilijalanjäljen kuin kilon siipikarjan- tai sianlihan tuotantoketjusta aiheutuu. Estä ruokahävikki hyvällä suunnittelulla ja käyttämällä raaka-aineet tehokkaasti hyödyksi niin, ettei raaka-aineita mene hukkaan. Valitse aina energiaa säästävin ruoan valmistustapa. Minimoi uunin käyttö sekä lieden käyttö vedenkeittämiseen ja suosi mikroaaltouunia. Esimerkiksi valmista puuro mikroaaltouunissa lieden sijaan. Puuronvalmistus sähköliedellä kuluttaa noin kolme kertaa enemmän sähköä kuin mikroaaltouunissa valmistettaessa samalle annosmäärälle. Voit vähentää ympäristövaikutuksia esimerkiksi valmistamalla enemmän ruokaa kerralla, pakastamalla ja lämmittämällä mikroaaltouunissa. Annoskoon kasvaessa energian kulutus ei kasva oleellisesti, koska huomattava osa energiasta kuluu uunin ja sen rakenteiden lämmitykseen. Tällöin valmistettaessa yhdellä kertaa tai samalla uunin lämmittämisellä suurempi annos ruokaa valmistuksen päästöt tuoteyksikköä kohden pienenevät olennaisesti. Jos käyt ruokakaupassa autolla, niin osta riittävän suuri määrä kerralla tai tee ruokaostokset muiden asiointien yhteydessä, jolloin sinun ei tarvitse lähteä erikseen ruokakauppaan autolla. Lähde: Juha-Matti Katajajuuri, Miten voin valmistaa ruokaa energiaa säästävästi? Pidä keittotaso, uuni ja astiat puhtaina. Pinttynyt ja kiinni palanut lika heikentävät lämmönsiirtokykyä, pidentävät kypsymisaikoja ja lisäävät energiankulutusta. 11

10 Käytä kannellisia ja paksupohjaisia keittoastioita. Elintarvikkeet Valitse samankokoinen tai keittolevyä/-aluetta hieman isompi kattila. Pienennä keittolevyn tehoa heti kiehumisen alettua. Kuumenna vettä vain tarpeen mukaan - se nopeuttaa kiehumista ja vähentää energiankulutusta. Esimerkiksi kasvisten ja juuresten keittämiseen riittää vesimäärä, joka juuri ja juuri peittää ne. Hauduta matalissa lämpötiloissa. Säädä keittäessä ja paistaessa teho ajoissa pienemmälle ja hyödynnä jälkilämpöä. Uunin jälkilämmön hyödyntäminen säästää sähköä noin 10 %. (Esimerkiksi 200 C:een lämmitetyssä uunissa on vielä puolen tunnin kuluttua virran katkaisemisesta lämpö 120 C.) Lähteet: Motiva, Työtehoseura, Onko luomu terveellisempää kuin tavanomaisesti tuotettu ruoka? Luomun terveysvaikutuksista ei ole tehty kliinisiä kokeita ihmisillä. Luomutuotettuja raakaaineita on tutkittu monella eri tavalla. Tutkimuksissa on löydetty luomukasviksista esimerkiksi korkeampia c-vitamiinimääriä tai erilaisia flavonoideja. Nämä tutkimustulokset vaihtelevat tuotteittain, lajikkeittain ja vuosittain, sillä pitoisuuksiin vaikuttavat yleiset tuotanto-olosuhteet kuten auringon tai sateen määrä. Yksiselitteisesti ei siis voi sanoa, että aina ja kaikkialla kasvatettu luomukasvis poikkeaisi tavanomaisesta. Kuluttajat kokevat luomun terveelliseksi voidessaan välttää erilaisia lisäaineita. Tuotantotapa ilman kemiallisia lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita vastaa tarpeeseen ostaa mahdollisimman puhdasta ruokaa. Vähäinen jalostusaste ja antaa puolestaan osalle kuluttajista tunteen 12

11 ravitsemuksellisesti hyvän ruuan syömisestä. Jalostettujen luomutuotteiden vähäinen sallittujen lisäaineiden määrä ja esimerkiksi kokonainen käyttökielto keinotekoisten väri-, aromija makeutusaineiden osalta on osalle kuluttajista tärkeä valintaperuste. Luomutuotteista koostettavaan ruokavalioon kuuluvat samat valtion ravitsemusneuvottelukunnan ohjeet terveellisestä syömisestä kuin yleensä. Lähteet: Finfood, Elintarvikkeet Onko luomumaito terveellisempää kuin tavanomaisesti tuotettu maito? Luomumaidon ravitsemukselliseen koostumukseen vaikuttaa olennaisesti sama asia kuin yleensä maidon laatuun eli lehmän syömä rehu. Luomulehmät syövät luomurehua, jossa korostuu tuoreen, kuivatun tai säilötyn nurmirehun osuus. Luomurehuun kuuluu myös luomuviljaa ja hiven- tai kivennäisainelisä luomurehuksi hyväksyttyjen tuotteiden listalta. Runsaasti apilaa sisältävä rehu ja varsinkin pitkä laidunkausi parantavat maidon rasvan koostumusta ja lisäävät antioksidanttien määrää. Nämä tutkimustulokset vaihtelevat maittain ja vuodenajoittain, sillä pitoisuuksiin vaikuttavat yleiset tuotanto-olosuhteet kuten laiduntamisen mahdollisuus ja rehun ravintoarvot. Yksiselitteisesti ei siis voida sanoa, että aina ja kaikkialla tuotettu luomumaito poikkeaisi tavanomaisesta. Suomessa tavanomaiseen maitoon lisätään d-vitamiinia, joka häviää poistettaessa rasva maidosta. Luomumaitoon tätä täydennystä ei sallita. D-vitamiinin saannin varmistamiseksi onkin hyvä syödä riittävästi kalaa, käyttää leivän päällä vitaminoituja margariineja ja ruuan valmistuksessa rypsiöljyä sekä tarvittaessa varmistaa varsinkin talvella riittävä d-vitamiinin saanti vitamiinilisällä. Lähteet: Finfood, Onko luomu ympäristöystävällistä? Luomun kiistattomat ympäristöhyödyt liittyvät torjunta-aineiden vähäiseen käyttöön, pienempään ekotoksisuuteen sekä luonnon monimuotoisuuteen ja typpitalouteen. Sitä vastoin useiden tieteellisten tutkimusten mukaan luomun ja tavanomaisen ympäristövaikutusten vertailussa tulokset esimerkiksi rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen suhteen vaihtelevat molempien hyväksi, ja vaihtelut tulosten välillä ovat suuria. Riippuu, miten asiaa tarkastellaan. Esimerkiksi satoa kohti syntynyt typpikuormitus jää luomutuotannossa pienemmäksi kuin tavanomaisessa viljelyssä kuitenkin sillä ehdolla, ettei luomutuotannon sato laske huomattavasti. Joidenkin tuotteiden kohdalla luomu voi olla hyvinkin ympäristöä kuormittavampi vaihtoehto, johtuen siitä että luomussa sadot saattavat olla pienempiä, jolloin esimerkiksi viljelyn aiheuttama ympäristönkuormitus tuotettua tuotetta kohti on suurempi kuin verrat- 13

12 Elintarvikkeet taessa tavanomaisesti tuotettuun. Erityisesti eläinperäisten tuotteiden vertailuissa luomun ilmasto- ja rehevöitymisvaikutuksien on suhteellisen usein raportoitu olevan tavanomaista suurempia. Lähde: MTT, Onko luomumaito ekologisempaa kuin tavanomaisesti tuotettu? Kyllä, sillä tutkimuksen mukaan maidontuotannossa luonnonmukainen tuotanto on kokonaisympäristövaikutuksiltaan merkittävästi tavanomaista tuotantoa parempaa. Luomutuotannossa ympäristöstä huolehditaan käyttämällä luonnon omia keinoja ruuan tuottamiseen. Luomumaidon tuotannossa ekologisuus rakentuu seuraavista osista: - Eläinten rehu tuotetaan ilman kemiallisia lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita. Nämä korvataan kompostilla, vuoroviljelyllä, kasvuolosuhteisiin parhaiten sopivilla kasvilajikkeilla ja maan kunnosta pitkällä ajanjaksolla huolehtimalla. - Eläinten elinolosuhteet rakennetaan mahdollisimman eläimellisiksi. Luomutuotantoehtojen mukainen tuotanto takaa kaikkialla Euroopassa tietyn luomun minimitason. Luomulehmillä on eläintä kohden enemmän tilaa, jolloin ne voivat liikkua vapaasti. Ne voivat käyttäytyä lajilleen ominaisella tavalla, esimerkiksi laumaeläimenä lehmät haluavat syödä tai nukkua kaikki samaan aikaan. Luomulehmät pääsevät ulos myös talvella. Laidunkauden ulkopuolella ulkojaloittelutarhat ja pihatot mahdollistavat lehmille jaloittelun. Luomueläintilan tulee tuottaa vähintään puolet rehusta omalla tilalla tai lähinaapurien kanssa yhdessä. Tämä lisää tilakohtaista omavaraisuutta ja tilojen lähiympäristön monimuotoisuutta. Ravinnekierron ja toimintojen hyvällä suunnittelulla päästään siihen, että luomumaidontuotanto on energiatehokkaampaa. Lähteet: Suomen Ympäristökeskus, Finfood, Miten luomuruisleipä eroaa ympäristövaikutuksiltaan tavallisesta? Luomu on ruisleivän tuotannossa tuoteyksikköä kohti laskettuna ympäristöä kuormittavampi vaihtoehto johtuen alhaisista satotasoista ja viherlannoituksesta. Luomuruisleivän tuotannossa ravinnekuormitus pinta-alayksikköä kohden laskettuna sen sijaan on pienempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Luomun parempaan ravinteiden hyödyntämistehokkuuteen ja vähäisempään ympäristökuormitukseen on kolme keskeistä tekijää: - biologisen typensidonnan hyväksikäyttö - karjanlannan tehokas hyödyntäminen - karjatalouden ja kasvinviljelyn vuorovaikutus 14

13 Luomussa lannoittaminen perustuu pääasiassa biologiseen typensidontaan ja karjanlantaan. Luomutilojen osalta lannoitus on muutakin kuin lannan levittämistä. Viljelyssä keskeisin kasvinravinne, typpi, tulee luomussa lähtökohtaisesti vain yhdestä lähteestä: biologisesta typensidonnasta palkokasvien ja typensitojabakteerien symbioosin avulla. Tärkeimmät palkokasvimme ovat puna-apila ja muut apilat, joita viljellään yleisimmin heinänurmiseoksina. Typpi on välttämätön osa mm. kasvien valkuaisainerakennetta ja on näin tärkein sadon määrään vaikuttava alkuaine. Typen sitominen tapahtuu apilan normaalin kasvun yhteydessä, joten tällainen lannoitusprosessi tapahtuu maan pinnan alla. Kukkivat apilapellotkin ovat harvinaista silmänruokaa, sillä apila korjataan ennen täyskukintaa. Koska apilan typensidontaan ei liity mitään pelloilla näkyvää toimintaa, jää asia helposti vähemmälle huomiolle kuin lannan levitys. Todellisuudessa käsitellään luomun keskeisintä ympäristöä säästävää prosessia! Elintarvikkeet Palkokasveihin sitoutuneesta typestä osa korjataan sadon mukana talteen, osa puolestaan jää satotähteinä ja juurien mukana peltoon. Peltoon jäänyt typpi vapautuu ajan kuluessa muiden kasvien käyttöön - tyypillisesti viljan. Jonkin verran ravinteita siirtyy rehusta maitoon ja lihaan, mutta suurin osa jää lantaan ja lannan mukana takaisin peltoon. Tilalla kasvaneesta rehusta syntynyt lanta ei ole maatilan ulkopuolelta tullut ravinnelisäys, vaan lanta toimii olemassa olevien ravinteiden kierrätysmekanismina. Luomutiloilla käytetään tuotettua satokiloa kohden prosenttia vähemmän typpeä kuin Suomen maataloudessa keskimäärin. Teollisesti valmistetun typpilannoitteen tuottamiseen tarvitaan paljon energiaa. 15

14 Elintarvikkeet Lisäksi luomuruista tuottavalla luomutilalla viljellään useita muita kasveja, jotta vuoroviljelyllä varmistetaan maan hyvä kunto sekä kasvitautien, tuholaisten ja rikkakasvien ennaltaehkäisy. Eri kasvilajit monipuolistavat maiseman lisäksi tilalla kasvavaa eliöstöä niin maan päällä kuin mullassakin. Ravinteiden huuhtoutumista vesistöön vähentää ravinteiden sitominen maaperään. Esimerkiksi apilan juuriin useiden kymmenien senttien syvyyteen varastoitunut typpi ei pääse huuhtoutumaan samoin kuin pinnalle levitettävät kemialliset typpilannoitteet. Lähteet: Finfood, 2009, Suomen Ympäristökeskus, Onko vaalean lihan syönti ympäristöystävällisempää kuin punaisen lihan syönti? Kyllä, sillä esimerkiksi broilerin ja sianlihan ilmastovaikutukset ovat selvästi pienempiä kuin naudanlihan. Eläinperäisistä proteiinilähteistä kananmunat, broilerinlihat, maito ja sianliha ovat ilmastovaikutuksiltaan vähäisimmät. Nautakarjan ja märehtijöiden ekologisena etuna on toisaalta, että ne pystyvät hyödyntämään ismisruoaksi kelpaamatonta heinää. Myös kasviperäisten tuotteiden välillä on isoja eroja. Lähde: Juha-Matti Katajajuuri, Miksi naudanlihan syönnin sanotaan olevan epäekologista? Lihalla on yleensäkin suuremmat ympäristörasitteet kuin kasviksilla. Naudanlihan ilmastovaikutukset ovat erityisen suuret johtuen märehdinnän aiheuttamista metaanipäästöistä. Sama pätee lampaanlihaan. Lisäksi naudat syövät kasvaakseen paljon rehua, myös viljaa. Lihakilon ympäristövaikutuksia laskettaessa tulee myös eläimen syömän rehun viljelyn aiheuttamat ympäristörasitteet sisällyttää mukaan. Nautojen rehujen viljelystä aiheutuu muun muassa rehevöittäviä päästöjä. Lisäksi lannan varastoinnin ja levittämisen yhteydessä haihtuu hyvin runsaasti happamoitumista aiheuttavaa ammoniakkia. Toisaalta nautojen laidunnus vaikuttaa Suomen viljelyolosuhteissa positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen. Globaalisti märehtijöillä on ruuantuotannossa oma ekologinen tehtävä, sillä ne muuttavat ihmisen ruuaksi sellaisten karujen alueiden kasvustoa, joilla ei pystytä tuottamaan ihmiselle sopivaa ruokaa. Lähde: Juha-Matti Katajajuuri, Onko parempi ostaa ulkomainen luomu vai kotimainen tehotuotettu tuote? Tähän ei ole mahdollista löytää yleistävää vastausta, mutta tähän liittyen on tehty muun muassa tutkimus, jossa on vertailtu tavanomaisen ja luonnonmukaisen kinkuntuotannon ekotehokkuutta kahdella eri alueella Etelä-Suomessa ja Tanskassa. Kyseisessä tutkimuksessa 16

15 ekotehokkaimmaksi vaihtoehdoksi selvisi tanskalainen luomukinkku. Tanskalaisen luomukinkun jälkeen ekotehokkain vaihtoehto oli tanskalainen tavanomainen, suomalainen luonnonmukainen ja viimeisenä suomalainen tavanomainen kinkuntuotanto. Tutkimuksessa mitattiin ekotehokkuutta kahdella mittarilla, ekologisella selkärepulla ja energian kulutuksella. Ekologinen selkäreppu antoi tulokseksi Suomi luomu 123,8 kg Tanska luomu 128,0 kg Suomi tav. 187,9 kg Tanska tav. 208,8 kg Elintarvikkeet Energia-analyysi Tanska luomu 332,2 MJ Suomi luomu 491,1 MJ Tanska tav 452,9 MJ Suomi tav 516,8 MJ Lähde: Esa Aro-Heinilä, Kuinka paljon luonnonvaroja säästyisi, jos vaihtaisin liharuokavalion kasvisruokavalioon? Ruokavalion vaihtaminen vaikka vain viikoksi kasvispainotteisempaan pienentää ekologista selkäreppua. Jos joka päivä lihaa syövä muuttaa ruokavaliotaan siten, että syö lihaa vain kolme kertaa viikossa, säästyy luonnonvaroja noin kymmenen kiloa viikossa. Jos sekasyöjä ryhtyy viikoksi kasvissyöjäksi, säästyy noin 20 kiloa luonnonvaroja. Saman verran luonnonvarojen säästyy, kun maitotuotteita käyttävä kasvissyöjä vaihtaa viikoksi vegaaniruokavalioon. Lähteet: Suomen Luonnonsuojeluliitto, Mitä ympäristövaikutuksia broilerin tuotannolla on? Ihmisen päivittäin keskimäärin syömän broileriannoksen kokonaisympäristövaikutukset ovat esimerkiksi kolmasosa juuston päiväannoksen vaikutuksista ja kaksinkertaiset ruisleivän päiväannokseen verrattuna. Broileriketjussa merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät rehuviljan viljelystä tulevista ravinnehuuhtoumista ja broilerinlannasta haihtuvasta ammoniakista. Muiden broileriketjun vaiheiden kuten teurastuksen, lopputuotteen valmistuksen ja pakkaamisen prosessit ovat suhteellisen ekotehokkaita, ja niiden ympäristövaikutukset eivät ole niin suuria verrattuna alkuvaiheen tuotantoon. 17

16 Elintarvikkeet Broilerien kasvatuksessa ja ruokinnassa syntyi suurin osa ketjun ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä (65%). Tähän vaikuttivat energiaperäiset päästöt, lannoitteiden tuotannossa ja käytössä vapautuva dityppioksidi ja broilerinlannan käsittelystä syntyvät metaani- ja dityppioksidipäästöt. Hiilidioksidipäästöjä syntyy suhteellisen paljon broilerinkasvatuksessa, mikä johtuu pääasiassa kasvattamoiden suuresta energiantarpeesta. Lähde: Juha-Matti Katajajuuri et al Miksi brasilialaista lihaa ei kannata ostaa? Koska brasilialainen liha jättää suuren ekologisen jalanjäljen Amazonin sademetsiin. Amazonin sademetsä on maailman monimuotoisin ekosysteemi. Amazonin sademetsää kuitenkin hävitetään lihakarjan laidunmaiden tieltä hurjaa vauhtia. Esimerkiksi kesien 2005 ja 2006 välisenä aikana Amazonin sademetsää tuhottiin pääasiassa pihvilihantuotannon vuoksi yli neliökilometriä (Pirkanmaan kokoinen alue). Viime vuosina tuhotuista sademetsäalueista jopa 70 % on karjan laidunmaana ja loput suurimmaksi osaksi karjalle kasvatettavan soijarehun viljelymaana. Sademetsien tuhoaminen myös kiihdyttää ilmastonmuutosta, sillä metsien häviämisen myötä ilmakehään vapautuu valtavasti hiilidioksidia. Lisäksi karjankasvatuksesta vapautuu metaania ja typen oksideja, jotka ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Maailmanlaajuisesti karjankasvatuksessa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat jo liikenteen päästöjä suuremmat. Brasiliassa tuotetun lihan ilmastovaikutusta lisää sen kuljetus Suomeen. Lisäksi lihakarjan rehuna käytetään soijaa, jonka viljely on Amazonin sademetsien suurimpia uhkia. Lähde: WWF Suomi, Miten pihvinystävä voi välttää tukemasta sademetsien tuhoutumista? Valitsemalla lautaselle lähellä tuotettua naudanlihaa sekä kotimaisia kasviksia, kalaa ja riistaa. Kotimaisen naudanlihan tuotanto uhkaa sademetsiä huomattavasti vähemmän kuin kaukaa tuotu brasilialainen liha tai Suomessa soijalla kasvatettu broileri ja porsaanliha. Lähde: WWF Suomi, Mitä ympäristövaikutuksia juuston tuotannolla on? Juustokilon ympäristövaikutukset ovat yleisesti ottaen suhteellisen suuret johtuen siitä, että juustokilon tuotantoon tarvitaan noin kymmenen kiloa maitoa. Juuston ilmastovaikutukset ovat erityisen suuret johtuen märehdinnän aiheuttamista metaanipäästöistä. Juustoketjun 18

17 suurin kuormitus aiheutui vuonna 2003 MTT:n julkaiseman tutkimuksen mukaan alkutuotannosta ja ennen kaikkea eläimistä aiheutuvista päästöistä sekä peltoviljelyn kuormituksesta. Rehevöittäviä päästöjä syntyi eniten rehujen viljelystä maitotiloilla, happamoituminen aiheutui pääosin lehmien lannan varastoinnin ja levittämisen yhteydessä haihtuvista ammoniakkipäästöistä. Lisäksi naudat syövät kasvaakseen paljon rehua, myös viljaa. Lihakilon ympäristövaikutuksia laskettaessa tulee myös eläimen syömän rehun viljelyn aiheuttamat ympäristörasitteet sisällyttää mukaan. Elintarvikkeet Lähde: Voutilainen et al. 2003, ja Katajajuuri, suullinen tiedonanto, Paljonko yhden juustokilon tuotannosta syntyy hiilidioksidipäästöjä? Yhden juustokilon tuotannosta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt vastasivat noin 60 kilometrin henkilöautolla ajon kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2003 MTT:n julkaiseman tutkimuksen mukaan. Juuston tuotannon kasvihuonekaasuista vain noin kolmannes aiheutuu hiilidioksidista. Hiilidioksidiekvivalentteina noin 13 kiloa per juustokilo. Lähde: Voutilainen et al Mistä voi erottaa, minkälaisissa häkeissä munat on tuotettu? Tuotantotapa selviää kananmunapakkauksen merkinnöistä ja kananmunan kuoren leimasta. Kananmunan kuoressa olevan leiman ensimmäinen numero kertoo tuotantotavan. Suomessa kanamunia tuotetaan luomu-, lattia- ja häkkikanaloissa. 0 = luomumuna Tuotetaan luomukanaloissa, joissa kanat elävät vapaina, kuten lattiakanaloissa eli kuopivat, kylpevät, munivat pesiin, nukkuvat orsilla ja ulkoilevat sään ja olosuhteiden salliessa. Kanat ruokitaan pääosin luomurehulla. Luomumunat tunnistaa Luomu -valvottua tuotantoa -aurinkomerkistä tai Leppäkerttu-merkistä. 2 = lattiamuna Tuotetaan lattiakanaloissa, joissa kanat voivat liikkua vapaasti, kuopia jaloillaan, kylpeä hiekassa, istua parvella ja munia pesiin. Pakkauksissa käytetään virallisia merkintöjä lattiakanojen munia ja lattiakanalasta tai kauppanimiä kuten vapaan kanan munia ja vapaa tai onnellisen kanan munia 3 = häkki- ja virikehäkkimuna 19

18 Elintarvikkeet Valtaosa Suomessa myytävistä kananmunista on tuotettu perinteisissä häkkikanaloissa. Osa tuotetaan myös uudenlaisissa varustelluissa häkeissä eli virikehäkeissä. Vuoden 2012 alusta perinteiset häkkikanalat poistuvat käytöstä koko EU:n alueella. Vanhat häkit korvataan virikehäkeillä. Virikehäkeissä kanoilla on paremmat mahdollisuudet lajinomaiseen käyttäytymiseen, sillä häkeissä on pesä, orsi ja pehkua. Virikehäkissä tuotettuja munia myydään mm. kauppanimillä orsikanalan munia tai virkku. Lähteet: Finfood, Miksi on parempi syödä perunaa kuin riisiä? Vedenalaisessa riisintuotannossa aiheutuu runsaasti kasvihuonekaasuja kuten metaania ja typpioksiduulia, ja siten sen viljely lisää ilmastonmuutosta. Annos keitettyä riisiä aiheuttaa 3-9 kertaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin energiamäärältään sama kolmen perunan annos. Lähde: Katajajuuri 2009, suullinen tiedonanto 18 Miksi uppopaistettujen ranskanperunoiden syöntiä tulisi välttää? Koska ranskanperunat, ja lähes kaikki muut pakasteena myytävät valmisruoat, sisältävät usein palmuöljyä. Palmuöljyä sisältävien tuotteiden käyttöä tulisi välttää, koska palmuöljytuotantoon liittyy monia eettisiä ongelmakohtia. Palmuöljytuotannon tieltä kaadetaan muun muassa sademetsää Indonesian ja Malesian alueella. Samalla tuhoutuu monimuotoisuudel- 20

19 taan maapallon rikkaimpia alueita ja monet lajit ovat uhassa kuolla sukupuuttoon elinympäristöjen tuhoutuessa. Lähde: WWF Suomi, Paljonko yhden kaurahiutalekilon tuotannosta syntyy hiilidioksidipäästöjä? MTT:n vuonna 2003 julkaiseman tutkimuksen mukaan yhden kaurahiutalekilon tuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöt vastaavat noin kahden kilometrin autolla tehdyn ajomatkan hiilidioksidipäästöjä ja tuotantoketjun ilmastovaikutus kokonaisuudessaan noin 4 kilometrin autolla tehdyn ajomatkan kasvihuonekaasupäästöjä. Elintarvikkeet Lähde: Katajajuuri et al Mitä ympäristövaikutuksia soijan tuotannolla on? Soijan viljelyn takia kaadetaan Amazonin sademetsää. Soijapapuplantaasit tarvitsevat yhä enemmän tilaa, siksi soijan viljely on yksi Amazonin sademetsien suurimpia uhkia. Suurin osa soijasta käytetään lihakarjan rehuna, ei ihmisten ruokana. Soijan tuotantoa ja samalla myös sademetsien raivaamista soijaviljelmien tieltä on vauhdittanut eläinrehun kysynnän kasvu Euroopassa. Lähde: WWF Suomi, Pitäisikö soijatuotteita boikotoida, koska niiden tuotanto tuhoaa sademetsiä? Soijan viljely on Amazonin sademetsien suurimpia uhkia. Kuitenkin suurin osa tästä soijasta käytetään lihakarjan rehuna, eikä ihmisten ruokana. Siksi soijaa sisältävää kasvisravintoa ei kannata boikotoida, sillä soija on tärkeä toimeentulonlähde monelle kehitysmaalle, ja koska kasvisravinnon tuottamiseen tarvitaan vähemmän maa-alaa kuin lihan tuottamiseen, ja se tekee kasvispainotteisesta ruoasta ekologisemman vaihtoehdon. Soijatuotteiden boikotoinnin sijaan pyri valitsemaan vastuullisesti tuotettuja soijatuotteita, kuten RTRS-yhdistykseen kuuluvien valmistajien tuottamia soijatuotteita. Lähde: WWF Suomi, Mistä voin tietää, että ostamani soijatuotteet on vastuullisesti tuotettu? Ostamalla soijatuotteita, joiden valmistajat kuuluvat vastuullisen soijatuotannon yhdistykseen eli RTRS:ään (Round Table on Responsible Soy). Yhdistys kehittää taloudellisesti kannattavaa, sosiaalisesti oikeudenmukaista ja ympäristöystävällista soijantuotantoa. Suomessa 21

20 tutut Alprosoja ja Unilever kuuluvat yhdistykseen. Elintarvikkeet Lisätietoa yhdistyksestä ja siihen kuuluvista valmistajista: www. responsiblesoy.org Lähde: WWF Suomi, Mitä asioita eettisen kuluttajan tulee harkita ennen kalatuotteiden ostoa? Älä osta liian pieniä kaloja. Kysy kauppiaaltasi kaloja, jotka ovat suurempia kuin niiden alamitta. Kalakannan säilymiselle on tärkeää, että kalat ehtivät kasvaa kyllin suuriksi kuteakseen edes kerran ennen kuin ne pyydetään. Kaikille tavallisille kauppakaloille ei ole määritelty alamittaa lainkaan, vaan alamittamääräykset koskevat vain tiettyjä kalalajeja, kuten lohta ja taimenta. Selvitä ja varmista itse, että ostamasi kalat tai äyriäiset eivät ole uhanalaisia. Kauppiaalta kannattaa tiedustella kalan alkuperää. Aina kysymyksiin ei ehkä osata vastata, mutta siitä ei kannata lannistua, sillä kysymällä voi vaikuttaa tiedon lisääntymiseen ja kestävän kalastuksen kehittymiseen. Suosi paikallisten kalastajien pyytämää kalaa, sillä se vähentää kuljetuksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Lähialueelta pyydetty kala on todennäköisesti myös tuoreempaa kuin kaukaa kuljetettu. Kotimaisen kalan suosiminen tukee myös suomalaista kalastuselinkeinoa. Uutta kokeilemalla ja kalalajeja vaihtelemalla voi pienentää suosituimpiin ja eniten pyydettyihin lajeihin kohdistuvaa painetta. Osta ympäristömerkittyä kalaa, jos sellainen vaihtoehto on tarjolla. Kala- ja äyriäistuotteissa on toistaiseksi vähän ympäristömerkittyjä tuotteita. Joistakin kuluttajille suunnatuista, tuoduista kalatuotteista löytyy Suomessakin esimerkiksi MSC-merkintä (Marine Stewardship Council). Suurkeittiöille on jo tarjolla MSC-merkittyjä tuotteita. Lähde: WWF Suomi, Mitä tarkoittaa kalatuotteissa merkintä, MSC? MSC eli Marine Stewardship Council on yksityinen kansainvälinen säätiö, joka edistää kestävää kalastusta maailman merissä. MSC myöntää ympäristömerkintöjä kala- ja äyriäistuotteille, ja sertifioinnin tekevät riippumattomat asiantuntijat. Lähde: WWF Suomi, Mitä kalalajeja on epäeettistä syödä ja kalastaa? Vältä trooppisista meristä pyydettyjä tai kasvatettuja katkarapuja, sillä sekä niiden kalastuk- 22

Kuluta harkiten. Alussa oli sademetsä Sivu 4. Sademetsä lautasellasi: Ranskanperunat Sivu 6. Sademetsä lautasellasi: Liha Sivu 10

Kuluta harkiten. Alussa oli sademetsä Sivu 4. Sademetsä lautasellasi: Ranskanperunat Sivu 6. Sademetsä lautasellasi: Liha Sivu 10 Kuluta harkiten WWF / Zig Koch Kuluta harkiten Alussa oli sademetsä Sivu 4 Sademetsä lautasellasi: Ranskanperunat Sivu 6 Sademetsä lautasellasi: Liha Sivu 10 Sademetsä lautasellasi: Banaani Sivu 12 Sademetsä

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät elintarvikevalinnat ja kulutus Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus

Lisätiedot

Ruokaopas. Maailma lautasella. Pieniä suuria valintoja ihmisen ja luonnon hyväksi

Ruokaopas. Maailma lautasella. Pieniä suuria valintoja ihmisen ja luonnon hyväksi Ruokaopas Maailma lautasella Pieniä suuria valintoja ihmisen ja luonnon hyväksi Maankäyttö ilmasto oikeudenmukaisuus kala Luonnon monimuotoisuus Mitä tänään on ruuaksi? Tätä pohditaan joka päivä miljoonissa

Lisätiedot

OPAS. Meren herkkuja. Kuluttajan kalaopas

OPAS. Meren herkkuja. Kuluttajan kalaopas OPAS 2011 Meren herkkuja Kuluttajan kalaopas 1 Sisältö Näin luet kalaopasta 3 Kahdeksan kalavinkkiä 4 MSC-merkitty kala 5 Lajiesittelyt ja luokitukset Ahven 6 Anjovis 7 Alaskanseiti 8 Ankerias 9 Haimonni

Lisätiedot

Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA

Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA 1 1. On vain yksi maapallo Kulutamme joka päivä erilaisia asioita kuten ruokaa, vaatteita ja elektroniikkaa. Kaikki kulutus ei näy päällepäin, vaan kulutamme tuotteiden mukana

Lisätiedot

HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille

HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille 2 Sisältö Johdanto kampanjaan Minulle on paljastettava ruokani alkuperä Opetuskerta 1: Minulle on paljastettava ruokani

Lisätiedot

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn Hyvä lukija, Mökki on suomalaisen paratiisi. Sinne ei oteta mukaan työmappeja, dieettejä tai arkisia murheita. Vaikka huolen huomisesta jättää mielellään

Lisätiedot

Ympäristöopas. Kuntalaisen. Ympäristötietoa Porin seudun asukkaille. Harjavalta / Kokemäki / Luvia / Nakkila / Pomarkku / Pori / Ulvila

Ympäristöopas. Kuntalaisen. Ympäristötietoa Porin seudun asukkaille. Harjavalta / Kokemäki / Luvia / Nakkila / Pomarkku / Pori / Ulvila Ympäristötietoa Porin seudun asukkaille Harjavalta / Kokemäki / Luvia / Nakkila / Pomarkku / Pori / Ulvila 1 Sisällys Yhteinen ympäristö... 4 Luonto... 4 Luonnonsuojelu... 5 Luonnonsuojelualueet... 5 Rauhoitetut

Lisätiedot

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille Päivi Pöyhönen/FinnWatch 2008 On vain yksi maapallo Näkyvää ja näkymätöntä kulutusta Iida on oikeilla jäljillä pohtiessaan kulutusta.

Lisätiedot

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas Tamperelaisen opiskelijan ympäristöopas Sisällys Lukijalle Ympäristöuhat Merkittävimpiä ympäristöongelmia Muita ympäristöongelmia Ekologisesti yliopistolla Yliopiston ympäristötyö Mitä opiskelija voi tehdä

Lisätiedot

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. Yläkouluille!

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. Yläkouluille! GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA Yläkouluille! Päivi Pöyhönen/FinnWatch 2008 On vain yksi maapallo Näkyvää ja näkymätöntä kulutusta Iida on oikeilla jäljillä pohtiessaan kulutusta. Kulutamme joka päivä erilaisia

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA. Liikuntakeskus Pajulahti. Liikunnanohjauksen perustutkinto

Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA. Liikuntakeskus Pajulahti. Liikunnanohjauksen perustutkinto Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA Liikuntakeskus Pajulahti Liikunnanohjauksen perustutkinto 2014 TIIVISTELMÄ Esmeray Kontu LPT15, yo Vegaanibodarin pieni käsikirja 40 + 2 sivua Liikunnanohjauksen

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna 1 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Verkko-opiskelumateriaali 2013-2014 2 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 1.1 Elintarvikeala on tehnyt laatutyötä pitkään...

Lisätiedot

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy Lukijalle Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön tilaan. Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että maapallo säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Perheen kasvaessa tehdään

Lisätiedot

Riittääkö ruoka? Keskusta. Uhkana ilmastonmuutos ja ryöstökalastus. Ruokatrendit: lähiruoka, luomu, superfood. Mistä ruokaperinteemme tulevat?

Riittääkö ruoka? Keskusta. Uhkana ilmastonmuutos ja ryöstökalastus. Ruokatrendit: lähiruoka, luomu, superfood. Mistä ruokaperinteemme tulevat? nuori Keskusta Keskustanuorten jäsenlehti 2/12 Riittääkö ruoka? Uhkana ilmastonmuutos ja ryöstökalastus Mistä ruokaperinteemme tulevat? On Sipilän aika Matkakohteena Berliini Ruokatrendit: lähiruoka, luomu,

Lisätiedot

Suomalaisten ekologinen jalanjälki

Suomalaisten ekologinen jalanjälki RAPORTTI 2011 Petri Mulari / APU / WWF Suomalaisten ekologinen jalanjälki sademetsissä SUOMALAISTEN EKOLOGINEN JALANJÄLKI Kulutuksen ekologinen jalanjälki 325 000 milj. gm 2 Kulutuksen ekologinen jalanjälki

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

BoFF! ekotekoja opiskelijoille

BoFF! ekotekoja opiskelijoille BoFF! ekotekoja opiskelijoille Helsingin yliopiston ylioppilaskunta Ympäristövaliokunnan julkaisuja BoFF! Ekotekoja opiskelijoille on kolmas painos HYYn ympäristövaliokunnan ympäristöoppaasta. Tämä julkaisu

Lisätiedot

FOODWEB. Itämeren ympäristö, ruoka ja terveys: tavoista tietoisuuteen. Vastaukset. Opettajan käsikirjan tehtäviin

FOODWEB. Itämeren ympäristö, ruoka ja terveys: tavoista tietoisuuteen. Vastaukset. Opettajan käsikirjan tehtäviin FOODWEB Itämeren ympäristö, ruoka ja terveys: tavoista tietoisuuteen Vastaukset Opettajan käsikirjan tehtäviin Päivi Munne Suomen ympäristökeskus 2014 Arvoisa lukija Tästä monisteesta löytyy vastauksia

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

5VINKKIÄ EKOLOGISEEN ELÄMÄÄN

5VINKKIÄ EKOLOGISEEN ELÄMÄÄN Energiatehokas koti Yhdistele lämmitysmuotoja tehokkaasti TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU Elinkaaren merkitys Tiedosta tuotteen taustat Energian alkuperä Mitä on ekologinen energia? TIEDOSTAVA

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Ekologinen Jalanjälki

Ekologinen Jalanjälki Hämeenlinnan kaupungin Ekologinen Jalanjälki vuonna 2005 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 Viite Natural Interest 2009: Hämeenlinnan kaupungin ekologinen jalanjälki 2005. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Liiku kaupungissa Rakenna reittejä ja sekakäytä eri kulkuvälineitä Valaise tehokkaammin Valitse oikeanlainen energiansäästölamppu

Lisätiedot

Teemana ympäristö. Mycoplasma bovis leviää helposti. Liisa Pietola puhtaan maaseudun puolestapuhuja

Teemana ympäristö. Mycoplasma bovis leviää helposti. Liisa Pietola puhtaan maaseudun puolestapuhuja PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI 1 2013 (nro 15) Teemana ympäristö Mycoplasma bovis leviää helposti Liisa Pietola puhtaan maaseudun puolestapuhuja Nitraattiasetus voi tuoda muutoksia lantapatterointiin HK

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Toimittanut Laura Dahlgren Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot