Maukasta ja ekologisesti kestävää. Ideoita ruokapalvelun viestintään

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maukasta ja ekologisesti kestävää. Ideoita ruokapalvelun viestintään"

Transkriptio

1 Maukasta ja ekologisesti kestävää Ideoita ruokapalvelun viestintään

2

3 Maukasta ja ekologisesti kestävää Ideoita ruokapalvelun viestintään

4 SHAPE Meal -projektin tutkimusorganisaatiot: Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Helsingin yliopisto Maatalouden tutkimuskeskus SHAPE Meal -projektiin osallistuneet ruokapalveluyritykset: Palmia, Ravioli, UniCafe ja Kauniaisten kaupunki Tuotanto: Aalto-yliopisto Teksti: Sofia Pusa, Marja Seliger ja Mikko Raatikainen Kuvitus ja graafinen suunnittelu: Elina Johanna Ahonen

5 SHAPE MEAL -projekti Joka kolmas suomalainen syö päivittäin ruokapalveluiden tuottaman aterian. Se voi olla lounas päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, sairaalassa tai ruokapalvelun kotiin tuoma ateria seniori-ikäiselle. Tutkimukset osoittavat, että asiakkaat arvostavat julkisten ruokapalveluyritysten tekemää työtä terveellisten ja edullisten aterioiden tuottamiseksi. Asiakkaat toivovat myös vastuullisesti tuotettua, ympäristönäkökohdat huomioonottavaa ruokaa. Ruokapalveluyritysten haasteena on hyödyntää vastuullisuus ja ympäristöosaaminen liiketoiminnassaan ja viestiä siitä uskottavasti ja kiinnostavalla tavalla. Tämä opas syntyi SHAPE Meal -projektissa vuosina tehdyn tutkimuksen tuloksena. Projekti kuului Tekesin rahoittamaa SHAPE Tie kestävään talouteen -hankkeeseen ja Green Growth -ohjelmaan. SHAPE Meal -projektissa tutkittiin tapoja, joilla ruokapalveluyritykset voivat sisällyttää kestävän arvon liiketoimintaansa ja kaupallistaa ekologiseen kestävyyteen tehtyjä investointeja. SHAPE Meal -hankkeessa yhdistyvät uuden tiedon ja ekologisesti kestävien toimintamallien luominen sekä niihin liittyvän viestinnän kehittäminen. Projektissa luotiin kestävän aterian viestintämalli ja sen tietoteknisen ratkaisun prototyyppi. Suunnittelussa huomioitiin erityisesti viestinnän visuaalisuus ja sovelluksen käytettävyys erilaisilla päätelaiteilla. Suunnittelun lähtökohtana oli etnografinen tutkimus, jossa kartoitettiin ruokapalveluyrittäjien ja asiakkaiden tietoa kestävyydestä, lounasruokailuun liittyviä valintatilanteita sekä tarpeita ja keinoja parantaa viestintää. Viestintämalli huomioi myös työpaikkaruokailun sosiaalisena tapahtumana ja ravintolan tilana, jossa kestävyysviestintää voidaan lisätä useassa pisteessä ja samalla parantaa kommunikaation laatua ja ympäristön viihtyisyyttä. Viestinnän lisäksi arjessa pieniltä tuntuvilla asioilla kuten ruokailuvälineiden sijoittelulla, ravintolan tunnelmalla ja muotoilulla voi olla huomattava vaikutus asiakkaiden tekemiin valintoihin. 3

6 Ekologisesti kestävä ateria Kun kestävyys-käsitettä tarkastellaan sen kolmen osatekijän taloudellisen, sosio-kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden kautta voidaan sanoa, että taloudellinen ja sosio-kulttuurinen kestävyys toteutuvat hyvin suomalaisten ruokapalveluyritysten aterioissa. Esimerkiksi kouluruokailu on maksutonta peruskoululaisille ja verovaroin tuettua opiskelijoille. Kun koko henkilöstölle tarjotaan samanlaista ruokaa, voidaan puhua demokraattisesta ateriasta. Työnantajat saattavat tukea lounasruokailua työpaikoilla ja lainsäädännöllä varmistetaan, että ruokapalveluiden toiminta on hygieenistä ja terveyttä suojelevaa. Ruokapalveluyritykset tiedottavat asiakkailleen ateriavaihtoehdoista, ravintosisällöistä ja hinnoista. Sen sijaan aterioiden ekologisesta kestävyydestä kerrotaan hyvin vähän. Syy on ymmärrettävä, sillä ruuan ekologisuus ei ole yksiselitteinen asia, vaan koostuu useista osatekijöistä kuten ruuan alkuperästä, kuljetuksesta ja jalostamisesta. Ravintolayrittäjällä on ensimmäisen asteen kuluttajan asema, kun hän valitsee raaka-aineita, elintarvikkeita ja reseptejä aterioiden valmistukseen. Asiakkaat ovat toisen asteen kuluttajia, jotka voivat valita vain sitä mitä ruokapalveluorganisaatiot heille tarjoavat. Tutkimukset osoittavat, että vaikka kuluttajat sanovat haluavansa tehdä ympäristön ja terveytensä kannalta viisaita valintoja, asenteet ja todellinen käyttäytyminen eivät yksiselitteisesti linkity toisiinsa. SHAPE Meal -projektissa tutkittiin ja kehitettiin menetelmiä, joilla asenteiden ja käyttäytymisen välistä ristiriitaa voitaisiin lieventää. Pyrkimyksenä oli vaikuttaa ihmisten ateriavalintoihin parantamalla viestintää ruuan ekologisesta kestävyydestä sekä ruokapalvelutarjoajille että kuluttajille. Tavoitteena on win-win-win tilanne, josta hyötyvät luonto, ihmiset sekä ruokapalveluyritykset, jotka voivat sisällyttää kestävän arvon liiketoimintansa strategiaan. Jos kestävästä ateriasta ollaan valmiita maksamaan ja asiakastyytyväisyys kasvaa, tuottavat ekologiseen kestävyyteen tehdyt investoinnit myös taloudellista hyötyä ruokapalveluyrityksille. 4

7 Asiakas Ruokapalvelu Tuottajat 5

8 Aterian ekologisuus voidaan laskea Shape Meal -projektissa tutkittiin ensinnäkin asiakkaiden ravintolakäyttäytymistä sekä ruokailutilassa olevaa viestintää. Haastattelemalla ruokapalveluyrittäjiä saatiin tietoa ruoka-aineiden hankinnasta ja alkuperästä sekä suunniteltujen aterioiden koostumuksesta, lautasmalleista. Lautasmallilla tarkoitetaan ravintoarvoltaan tasapainoista ateriaa, mallilautasta, jolle on koottu suositeltava määrä pääruokaa ja lisukkeita, kuten salaattia ja kasviksia. Kestävä ateria -viestintämallissa erotetaan kolme keskeistä toimijaa: tuottaja, ruokapalvelu ja asiakas. Tuottaja ja ruokalvelu muodostavat logistisen verkoston jossa raaka-aineet kulkeutuvat kuluttajan saataville. Tavoitteena on, että myös tieto raaka-aineiden alkuperästä ja valmistuksesta siirtyy ruokapalvelulle. Tietojen perusteella voidaan laskea tyypillisen aterian ravintoarvo ja ympäristöä kuormittavien hiilidioksidipäästöjen määrä. Viestintämallissa nämä tiedot ilmoitetaan päivittäisen ruokalistan eli menun yhteydessä. Kun asiakas valitsee päivittäisestä menusta lautasmallin eli aterian hän saa tiedon myös aterian ekologisesta kestävyydestä. Tietotekniseen prototyyppiin on tallennettu tavallisimpien raaka-aineiden sisältämät keskimääräiset hiilidioksidimäärät ja ravintoarvot. Ruokapalvelu syöttää sovellukseen aterioidensa reseptit ja tarvittavien raaka-aineiden määrät, jonka jälkeen prototyyppi laskee lautasmallin hiilijalanjäljen ja ravintoarvon. Lautasmallit eli tarjolla olevat ateriavaihtoehdot esitetään valokuvina, jotta asiakas saisi mahdollisimman oikean kuvan tarjolla olevista vaihtoehdoista. 6

9 7

10 Kestävyysviestintä Asiakkaan ravintolakokemusta voidaan tarkastella jakamalla se pienempiin osiin. Yksinkertaistettu piirros asiakkaan palvelupolusta koostuu kuudesta kontaktipisteestä, joissa jokaisessa on omanlaisensa haasteet ja mahdollisuudet kestävyysviestinnän onnistumiselle. SHAPE Meal -projektissa ideoitiin konkreettisia ja helposti toteutettavia ehdotuksia siitä, miten viestintää ja ymmärrystä kestävästä ruokailusta voi kehittää palvelupolun eri vaiheissa. Samalla voidaan parantaa ruokailutilanteen sujuvuutta ja -kokemuksen mielekkyyttä. Parhaimmillaan kestävyysviestintä on hauska, kiinnostava ja merkityksellinen osa palvelukokemusta. Tarkkailtaessa asiakkaiden käyttäytymistä havaittiin selkeästi, miten tärkeää on oikean kommunikointikanavan valinta ja viestinnän sijoittaminen asiakkaan liikkumisen kannalta luonnollisiin kohtiin. Ravintolan ja aterian valintaan voidaan vaikuttaa, jos käytettävissä on edellä kuvattu tietotekninen sovellus. Asiakas voi tietokoneen tai kännykän avulla nähdä päivän ruokalistan ja valita vaihtoehdoista hänelle parhaiten sopivan aterian. Kustakin ateriasta annetaan kestävyystietoa hinnan ja ravintoarvotietojen lisäksi. Tietotekninen sovellus luo mahdollisuuden myös erilaisille yhteisöllisille palveluille sekä asiakkaan oman käyttäytymisen seurannalle. Erilaisten lautasmallien ekologisesta kestävyydestä viestitään myös ravintolatilassa. 8

11 Ruokailu maksaminen ravintolasta PoistuminEn ruuan annostelu ravintolaan saapuminen Ravintolan valinta 9

12 Asiakas valitsee ravintolan ja aterian Ravintolan nettisivujen sisällöllä, ulkoasulla ja käyttökokemuksella on merkittävä rooli valittaessa lounasravintolaa. Tutkimusten mukaan moni asiakas kuultuaan ravintolasuosituksen ystävältään, hakee silti lisätietoa palvelusta yrityksen nettisivuilta tai muusta palvelusta. Vertailtaessa eri ravintolavaihtoehtoja kestävyys voi olla merkittävä kilpailuetu. Viestin muotoon kannattaa kuitenkin panostaa ja tuoda kestävyys ilmi kiinnostavalla tavalla, niin ettei asiakkaan tarvitse etsiä tietoa monen linkin takaa. Lounasvaihtoehtoja etsivän potentiaalisen asiakkaan kannalta päivän ruokalista on nettisivujen kiinnostavin elementti, joten se on hyvä sijoittaa etusivulle. Menuun voidaan visualisoida hintaja allergiatietojen lisäksi tieto aterian kestävyydestä vaikkapa yksinkertaisella symbolilla. Valokuvat viikon ekologisimmista ateriavaihtoehdoista kannattaa nostaa pääsivulle erottumaan muusta informaatiosta. Näyttävällä grafiikalla voidaan kertoa ruokavaihtoehtojen ekologisesta kestävyydestä ja ravintoarvoista. Ravintolaketjut voivat hyödyntää nettisivujaan myös kysynnän allokoinnissa lisäämällä pääsivulle tiedot annosten kestävyyden lisäksi ravintoloiden jonotusajasta ja jäljellä olevasta ruoan määrästä. Kysyntää tasaamalla on mahdollista vaikuttaa valtavasti ympäristöä kuormittavaan ruokahävikkiin. Yksinkertaisen hakutoiminnon avulla asiakas voi etsiä sopivinta ravintolaa hakukriteeriensä, kuten jonotusajan, sijainnin tai ruoan sisällön perusteella. 10

13 11

14 Ruokalistan mobiilisovellus Ravintola voi viestiä ekologisesta kestävyydestä myös asiakkaan kännykkään ladattavan mobiilisovelluksen kautta. Viereisessä kuvassa on esimerkki sovelluksesta, jossa esitetään erilaisia visualisointeja lounastarjonnasta. Kuvassa A asiakas pystyy vertailemaan eri menuvaihtoehtojen hintoja ja lautasmallien mukaan laskettuja hiilijalanjälkiä. Kuvassa D ateria visualisoidaan valokuvista kootulla lautasmallilla. Muissa kuvissa on esitetty aterian yksityiskohtia raaka-ainetasolla ja osoitettu, kuinka yksittäiset raaka-aineet vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Visualisoinneilla ja informaatiografiikalla voidaan lisätä ruokaketjun läpinäkyvyyttä ja asiakkaiden tietoisuutta ruuan ekologisesta kestävyydestä. Helppokäyttöinen kännykkäsovellus voi myös lisätä asiakasuskollisuutta, etenkin jos asiakas saa kätevästi sen kautta ruokapalveluyrityksen eri ravintoloiden tiedot vertailtavaksi. Kännykkäsovellus voi seurata ja laskea käyttäjän omaa hiilijanjälkeä. Siihen voidaan ottaa mukaan myös yhteisöllinen ulottuvuus sosiaalisen median avulla. 12

15 a b c D 13

16 Ravintolaan saapuminen ja opastus Ravintolaan saapuessaan uusi asiakas hakee visuaalisia vihjeitä palvelun sisällöstä, kun taas vanha asiakas kiiruhtaa katsomaan ruokalistaa tai keskittyy seurusteluun jonossa. Seuraamalla asiakkaiden ravintolakäyttäytymistä löytyy jokaisesta salista parhaat paikat kestävyysinformaation jakamiselle. Tieto kannattaa siis viedä asiakkaan luokse, sinne minne katse hakeutuu automaattisesti. Ruokalista on tehokas markkinointikanava, jonka jokainen ravintolaan astunut ihminen lukee. Se antaa asiakkaalle ensivaikutelman ravintolabrändistä ja ruokalistan avulla voidaan myös vaikuttaa ruokailukokemuksen sujuvuuteen ja ruoan menekkiin. Liian pieni tekstikoko tai epäselvä tekstihierarkia vaikeuttaa ruokalistan lukua varsinkin ruuhka-aikojen jonoissa. Usein pelkkä teksti ei asiakkaalle edes riitä, vaan hän haluaa nähdä, miltä ruoka näyttää tehdäkseen päätöksensä. Annosvalokuvien lisääminen on helppo tapa vaikuttaa eri ruokalajien houkuttelevuuteen. Myös ateriavaihtoehtojen järjestyksellä ruokalistassa on merkitystä. Terveellisimmän ja kestävimmän annoksen sijoittaminen ensimmäiseksi listalla on yksinkertainen tapa rohkaista paremman valinnan tekemiseen. Tätä voidaan tukea myös herkullisella valokuvalla ja sijoittamalla ruoat linjastolla menun mukaiseen järjestykseen. 14

17 Proteiini hiilihydraatti kasvikset 15

18 Ruuan annostelu Ruoan annosteluvaiheessa asiakas tekee lopullisen valinnan ateriansa sisällöstä ja määrästä. Ihmisillä on tapana täyttää lautasensa sillä, minkä he ensiksi näkevät. Siksi salaatti ja vihannekset kannattaa sijoittaa kulkusuunnassa ennen pääruokaa ja jälkiruokaherkkuja. Ensimmäiseksi linjastolle sijoitettava ruoka on usein myös asiakkaalle oletusvaihtoehto, joten ruokavaihtoehtojen järjestystä muuttamalla voidaan rohkaista kestävämpiin valintoihin ja tasoittaa ruoan kysyntää. Myös lautasten koolla voidaan vaikuttaa annostellun ruoan määrään. Jos ravintolassa on erikseen vain salaattilautaset, asiakas todennäköisemmin täyttää suuren lautasen lihalla ja perunoilla lautasmallin vastaisesti. Sen sijaan lautasia voi käyttää mediana painamalla lautasmalliohjeistuksen astiaan muistuttamaan suosituksista niin terveyden kuin kestävyydenkin näkökulmasta. Moni asiakas ottaa varmuuden vuoksi liikaa ruokaa, mistä seuraa ympäristöä kuormittavaa ruokahävikkiä. Jos santsauskierros on ilmainen, ensimmäisellä kerralla ruokaa voi ottaa maltillisemmin. Usein ruokalinjastojen kohdalla tiedot ruoasta sijoitetaan linjaston päälle ylätasolle. Kuitenkin lounasta haettaessa asiakkaiden katse kohdistuu alas itse ruokaan ja tarjottimeen. Toisaalta tarjotin peittää itse linjastolle sijoitetun informaation. Siksi kestävyys-, terveys ja allergiatiedot kannattaisi sijoittaa asiakkaiden luonnolliselle katseen korkeudelle ruoan yhteyteen. Uudelleen käytettävät tussi- tai liitutaulut ovat helppokäyttöisiä materiaaleja jokapäiväisten lounastietojen kirjoittamiseen. Myös ruoka- ja kestävyyssymbolein varustetut magneetit ovat kätevä tapa viestiä. 16

19 Avokadokeitto Lihamakaroonilaatikko KAsvispaistos 17

20 Maksaminen ja pöydän valinta Kassalla jonon halutaan liikkuvan nopeasti, joten kassa ei ole paras paikka informaation jakamiseen. Sen sijaan maksutavoilla ja keräämällä pisteitä ekologisista valinnoista voidaan rohkaista kestävämpään kulutukseen. Kestävyyspisteiden karttuessa kanta-asiakkaita voidaan palkita vihreämmistä valinnoista antamalla heille esimerkiksi alennusta ruoasta tai ilmainen lounas. Esimerkiksi Helsingin seudun matkakorteista tuttua RFID-tekniikkaa voidaan hyödyntää kestävyyspisteiden keräämisessä. Lounashetki on virkistymistä varten, jolloin saadaan virtaa hyvistä lounaskeskusteluista tai hengähdetään hetki omassa rauhassa. Lounastilan tunnelmalla ja pöytien asettelulla on suuri vaikutus asiakkaiden viihtyvyyteen. On myös tärkeää, että ravintolan käytännölliset ja esteettiset ratkaisut sekä sisustuselementit tukevat brändin ydintä. Jos ruokapalveluyritys on panostanut kestävyyteen toiminnassaan, tämän tulisi näkyä asiakkaalle ravintolan ilmeessä ja toiminnoissa. Tilat kannattaa ottaa kokonaisvaltaisesti käyttöön. Seinät voivat kommunikoida värein sekä viestein ja pöytiä voidaan hyödyntää tiedon visualisoinnissa. Kauniisti toteutettu grafiikka tai pöydille tuodut yrtit ja luontoelementit lisäävät tunnelmaa. 18

21 Piip! 19

22 Tyytyväinen asiakas Astioiden poisvienti ja ravintolasta poistuminen tapahtuvat automaattisesti enempää ajattelematta. Siksi jätteenlajittelupisteeseen tarvitaan selkeät ohjeet ja ekologisia käytäntöjä tukevaa logistiikkaa. Tehokas ruokahävikin hallinta säästää sekä rahaa että ympäristöä. Jätteenlajittelujärjestykseen kannattaa kiinnittää huomiota niin prosessin nopeuttamisen kuin ekologisuuden kannalta. Jos sekajäte on ensimmäisenä, sinne päätyy helposti koko tarjottimen sisältö. Viereisessä kuvassa näkyy suositeltava jätteiden hävittämisjärjestys. Eri jätepisteisiin kannattaa myös listata selkeästi sinne kuuluvat asiat. Esimerkiksi lautasliinat päätyvät valitettavan usein sekajätteeseen biojätteen sijaan. Yksi ratkaisu tähän on printata lautasliinoihin ohjeet oikeasta hävitystavasta tämä jää varmasti asiakkaiden mieleen. 20

23 Biohajoava Energiajäte Pullot metalli Kaatopaikkajäte Aterimet Juomalasit Lautaset Tarjottimet 21

24 SHAPE-prototyyppiarkkitehtuuri Viereisellä sivulla on kuvattu SHAPE -projektissa tehdyn tietoteknisen prototyypin arkkitehtuuri. Prototyypissä tarvittavat kestävyystiedot saatiin Maatalouden tutkimuskeskuksesta. Lounasruokien respetit ja laustasmallit perustuivat projektiin osalistuvien ruokapalveluyrityste resepteihin. Sovelluksen tietoteknisestä ja visuaalisesta suunnittelusta vastasivat Aalto-yliopiston Aalto-yliopiston tietotekniikan ja graafisen suunnittelun tutkijat, opettajat ja opiskelijat. Prototyyppiä kokeiltiin tietokoneessa, tabletilla ja puhelimessa. Arkkitehtuuri erottelee kolme keskeistä roolia. Ruokapalvelu tarkoittaa ravintolahenkilökuntaa, joka hallitsee ruokien raakaaineista koostuvia reseptejä sekä eri ruokalajit yhdistäviä päivittäisiä menuja. Tuotanto hallitsee yksittäisten raaka-aineiden tietoja, kuten hiilijalanjälkeä ja ravintosisältöä painoyksikköä kohden. Ravintolan asiakas valitsee aterian esitetyn informaation ja mieltymystensä perusteella. Kullekin roolille on oma sovelluksensa asiakkaalle voi olla useita erilaisia sovelluksia eri käyttötarkoituksiin tai päätelaitteille. Keskeinen kokonaisuus, johon kaikki sovellukset liittyvät, on backend, joka sisältää tietokannan. Tietokanta erottelee menun ja ruokalajien hallinnan sekä raaka-aineiden hallinnan. Backendkomponentti puolestaan huolehtii oikeanmuotoisen informaation tuottamisesta sovelluksille sekä erilaisista lisäpalveluista kuten tietoturvasta. 22

25 Asiakas Annoksesi: Puuroateria (0,4 kg CO2) WebApp Backend App Menu Reseptit Tietokanta Raaka-aine RuokapalveluApp RaakaAineApp Puuro resepti: 1,5 kg kaurahiutale 10 l vesi 2 rkl suola Maito 1 kg CO2/kg, FIN Kaurahiutale 0,5 CO2/kg, POL Ruokapalvelu Menu: Puuro, leipä, maito Tuottajat 23

26 SHAPE Meal -tutkimusryhmä kiittää TEKES Green Growth -ohjelmaa rahoituksesta Projektiin osallistuneita ruokapalveluyrityksiä hyvästä yhteistyöstä: Palmia, Ravioli, Kauniaisten kaupunki ja UniCafe / HYY Ravintolat SHAPE Meal -tutkimusryhmä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus: Sirpa Kurppa ja Marja-Liisa Vieraankivi Helsingin Yliopisto Ruralia-instituutti: Minna Mikkola Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu: Marjo Kauppinen, Tomi Männistö, Mikko Raatikainen, Danielle Pichlis, Jari Pääkkö, Piia Sevón ja Mikko Ylikangas sekä Vaatimustenhallinnan kurssin opiskelijat 2013 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: Marja Seliger, Marjatta Itkonen, Young-ae Hahn, Sofia Pusa ja Heidi Uppa sekä Visuaalisen viestinnän Sustainability -kurssin opiskelijat SHAPE Shaping Markets for Sustainability / Tie kestävään talouteen -hankkeen tutkimusorganisaatiot: VTT, Demos Helsinki, HY, MTT ja Aalto-yliopisto 24

27

28 Yhteistyössä mukana

Ilmastolounas-esittely 9.10.2013

Ilmastolounas-esittely 9.10.2013 Ilmastolounas-esittely 9.10.2013 Ilmastolounaan tausta MTT Agrifood Research Finland 11/11/2013 2 Kulutuksen ympäristövaikutusten jakautuminen kulutusryhmittäin Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun 20 / 20 -seminaari 21.3.2013, Pro Luomu ja EkoCentria Ruokapalvelupäällikkö Aulikki Johansson Koulu- ja päiväkotipalvelut Palmia catering-palvelut aulikki.johansson@palmia.fi

Lisätiedot

Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa

Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa Ravintolafoorumi 2016 Kirsi Silvennoinen kirsi.silvennoinen@luke.fi @UglyFruitAndVeg Taustaa: Foodspill-tutkimus 2010 2012 Hankkeessa selvitettiin ruokahävikkiä

Lisätiedot

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 13 Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Helmi Risku-Norja, MTT Lakisääteinen julkinen ruokapalvelu tarjoaa vuosittain 431 miljoonaa ateriaa, mikä

Lisätiedot

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Ruoka on yksi ikkuna yhteiskuntaan, globalisoituvaan maailmaan, tuotantoon, talouteen, ympäristöön, omaan ja toisten maiden kulttuuriin, terveyteen ja ravitsemukseen Paljon

Lisätiedot

Vastausten määrä: 53 Tulostettu 25.10.2015 15:30:22 kaikki vastaukset ovat mukana

Vastausten määrä: 53 Tulostettu 25.10.2015 15:30:22 kaikki vastaukset ovat mukana Vastausten määrä: 53 Tulostettu 25.10.2015 15:30:22 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustamuuttujat Ikä 51-60 vuotta 1 1,89 % 61-70 vuotta 6 11,32 % 71-80 vuotta 8 15,09 % 81-90 vuotta 25 47,17

Lisätiedot

Nutrime-älylinjasto. terveellisempiä palveluja ruokailijoille. Katarina Furstenborg / 18.3.14

Nutrime-älylinjasto. terveellisempiä palveluja ruokailijoille. Katarina Furstenborg / 18.3.14 Nutrime-älylinjasto innovaatiolla uusia, terveellisempiä palveluja ruokailijoille Katarina Furstenborg / 18.3.14 Konsepti Tulevaisuuden buffet-yksikköön on ensimmäistä kertaa historiassa integroitu älykäs

Lisätiedot

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU Palveluksessanne 31.1.2014 2009 Tampereen Ateria KOUKUN HELMI Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa suurella sydämellä maukkaita aterioita

Lisätiedot

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa 1 (6) 3422/02.08.00/2011 Liite 5.3. Päivähoitoruokailun sisältö Päivähoitoruokailun ravitsemuksellisena ja kasvatuksellisena tavoitteena on ylläpitää ja edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä tyydyttää

Lisätiedot

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä voi olla ylpeä ja missä kehitettävää! Hyvät järjestelmät Pitkä ketju osataan Hygienia ja puhtaus Koulutus

Lisätiedot

Veikeä vilja, kiva kuitu. Toteutettu osin MMM:n tuella

Veikeä vilja, kiva kuitu. Toteutettu osin MMM:n tuella Veikeä vilja, kiva kuitu Toteutettu osin MMM:n tuella Mitä isot edellä sitä pienet perässä Aikuisilla on vastuu lasten terveellisistä ruokavalinnoista ja säännöllisestä ateriarytmistä. Yhdessä syöminen

Lisätiedot

PIKAOPAS KULUTTAJALLE

PIKAOPAS KULUTTAJALLE PIKAOPAS KULUTTAJALLE Tiedätkö, mistä ruokasi tulee? Suomessa syötävästä ruuasta noin 80 % on Suomessa valmistettua. Noin 65 % ruokamme raaka-aineesta on suomalaista. Elintarviketuotanto on maailmanlaajuista.

Lisätiedot

Ateria 2013. Kasvaminen ja kasvattaminen vastuulliseen ravitsemukseen - kenen on valta ja vastuu markkinoilla?

Ateria 2013. Kasvaminen ja kasvattaminen vastuulliseen ravitsemukseen - kenen on valta ja vastuu markkinoilla? Ateria 2013 Kasvaminen ja kasvattaminen vastuulliseen ravitsemukseen - kenen on valta ja vastuu markkinoilla? Minna Mikkola Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Nuorten ylipainoisuus ja obesiteetti

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely, koulut lukion oppilaat RTF Report - luotu 27.05.2013 07:32

Asiakastyytyväisyyskysely, koulut lukion oppilaat RTF Report - luotu 27.05.2013 07:32 Asiakastyytyväisyyskysely, koulut lukion oppilaat RTF Report - luotu 27.05.2013 07:32 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Äänekosken lukion oppilaat 290 67 57 Yhteensä 290 67 57 Vastausprosentti 23.1

Lisätiedot

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea & Lagerblad Foods Tuotekehitysyhteistyö Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea asiakkaan kanssa 2.4.2014 1 Arkea (Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy) Aloitti toimintansa 1.1.2012 Omistajana Turun kaupunki ja

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Neuvokas perhe Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Sisältö: Ruoka ja syöminen lapsiperheessä. Liikkuminen lapsiperheessä. Ruutuaika ja sen mukanaan tuomat haasteet. Lapset opettelevat

Lisätiedot

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy aloitti

Lisätiedot

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin PERUSTELE VÄITTÄMÄT: Ympäristöystävällinen ruoka Ruokaa syödään päivittäin ja ruokavalinnoilla on suuri vaikutus ympäristöön. Tutustutaan erilaisiin tapoihin vähentää oman syömisen ympäristökuormitusta.

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön keskitetään koko kunnan aterioiden

Lisätiedot

Ohjeita Sydänmerkki-aterian käyttöönottoon. Mari Olli Sydänliitto 2017

Ohjeita Sydänmerkki-aterian käyttöönottoon. Mari Olli Sydänliitto 2017 Ohjeita Sydänmerkki-aterian käyttöönottoon Mari Olli Sydänliitto 2017 Esityksen sisältöä Miksi ruuan terveellisyyteen kannattaa panostaa? Mitä hyötyä Sydänmerkistä on? Sydänmerkki-aterian toteuttaminen:

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Ilmastoseminaari 13.2.2013 Minna Partti, HSY

Ilmastoseminaari 13.2.2013 Minna Partti, HSY Ruokahävikki pieneksi, - ilmasto kiittää Ilmastoseminaari 13.2.2013 Minna Partti, HSY Foodspill 2010-2012 (MTT): Ruokahävikki elintarvikeketjussa N. 400 kotitaloutta > valtakunnallinen punnitustutkimus

Lisätiedot

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Espoon Technopolis Business Breakfast 13.2.2014 ETM, Laillistettu ravitsemusterapeutti Päivi Manni-Pettersson Päivi Manni-Pettersson 11.2.2014 1 TÄMÄN AAMUN

Lisätiedot

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

Ylijäämästä mahdollisuudeksi. Eero Myller, Key Account Manager Hukka hyödyksi maaseutufoorumi

Ylijäämästä mahdollisuudeksi. Eero Myller, Key Account Manager Hukka hyödyksi maaseutufoorumi Ylijäämästä mahdollisuudeksi Eero Myller, Key Account Manager 29.3. Hukka hyödyksi maaseutufoorumi ResQ Club -palvelun lähtökohta Tarjoiluhävikin osuus on ravintoloissa usein jopa 10-25 %:n luokkaa Tämän

Lisätiedot

Hyvinvointi elintarvikeketjussa, teot ja tavoitteet kommenttipuheenvuoro Elintarvikeketjun visio ja uutispäivä 3.12.2010 Tiina Lampisjärvi Ruoka tyydyttää inhimillisiä tarpeita ja tuo hyvinvointia Maslowin

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Vähänkö hyvää! -lautasella

Vähänkö hyvää! -lautasella Vähänkö hyvää! -lautasella Vastuullisen ruoan tuntomerkit Otetaan huomioon ruoan ympäristövaikutukset, ilmastovaikutukset, tuotanto-olosuhteet, terveysvaikutukset. Ruoantuotannon vaikutukset Ruoka kuormittaa

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Hakuvaihe Syksyn 2014 haku 78 hakemusta, joista 47 hyväksyttyä hanketta Avustusta haettiin yhteensä yli 17 miljoonaa 1-vuotisia:

Lisätiedot

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA.

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. Se tulee omalle pöydälle tai kaverin kylmälaukkuun tutusta kaupasta. Me kannamme sen kassalle tutunnäköisessä pakkauksessa, josta tiedämme tarkkaan, mitä

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet. 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila

Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet. 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä osa oppilashuoltoa, tavoitteenaan: tukea oppilaan kasvua

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila Luonnonvarakeskus ilkka.p.laurila@luke.fi Salaojituksen Tukisäätiö 13.5.2015 Luke 133 pv (tai 117 v) Toiminta

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Uuden suosituksen tausta. Syödään ja opitaan yhdessä - uudet kouluruokailusuositukset

Uuden suosituksen tausta. Syödään ja opitaan yhdessä - uudet kouluruokailusuositukset Syödään ja opitaan yhdessä - uudet kouluruokailusuositukset Arja Lyytikäinen/VRN, 29.8.2017 Uuden suosituksen tausta Esi- ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma kouluruokailu osana opetusta Kansalliset

Lisätiedot

Pienet teot -sovellus

Pienet teot -sovellus Pienet teot -sovellus Marja Harjumaa, FT, erikoistutkija Teknologian tutkimuskeskus VTT Tarve On vanhanaikaista ajatella, että kansalainen on terveyspalveluiden kohde, joka sairastuessaan vastaanottaa

Lisätiedot

avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 6.11.2012 1

avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 6.11.2012 1 avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 1 Terveelliset ateriat edistävät kansanterveyttä Yli 2,3 miljoonaa ateriaa/pv Monelle päivän ainoa lämmin ateria Ikä paikka aika ateriat/pv Pv/vuosi yhteensä

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUT 2010 593 vastausta

TAMMELAN KOULUT 2010 593 vastausta TAMMELAN KOULUT 2010 593 vastausta 0 1 2 3 4 5 Koulukeskus (283 vastausta) Kaukjärvi (39 vastausta) 3,96 Myllykylä (81 vastausta) 3,63 Riihivalkama (75 vastausta) Letku (23 vastausta) 4,33 Porras (27 vastausta)

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Aikataulu 25.10. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja hiilihydraatit

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Tehostettu ruokavalio 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Hyvä ravitsemustila on terveyden, toipumisen ja hyvinvoinnin edellytys. Sairaus altistaa vajaaravitsemuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ruokapalvelun Ruokapalvelun taloudelliseen tilanteeseen johtaneita syitä ja toimenpiteitä

Lisätiedot

VÄLIPALALLA ON VÄLIÄ 2009. Ulla Rauramo Leipätiedotus ry 3.11.2009

VÄLIPALALLA ON VÄLIÄ 2009. Ulla Rauramo Leipätiedotus ry 3.11.2009 VÄLIPALALLA ON VÄLIÄ 2009 Ulla Rauramo Leipätiedotus ry 3.11.2009 Leipätiedotus ja kouluruokailu 2002 alkaen Nauti vapaasti viljasta I- II 2002-2007 Uusia tapoja lisätä nuorten viljatuotteiden kulutusta

Lisätiedot

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Järkipala hanke Järkipala hanke Tampereella vuonna 2007 2008 Hankkeessa keskityttiin terveelliseen välipalaan

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ!

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Paikallista ruokaa julkisiin ruokapalveluihin - rahat omalle alueelle Yritysten kanssa tehty tuotekehitystyö ja sen merkitys Palvelujohtaja Paula Juvonen 15.9.2016 Arkea Oy

Lisätiedot

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA Mitä kaikkea terveellinen ravinto on? Terveellinen ravinto Terveellisestä ruokavaliosta saa sopivasti energiaa ja tarvittavia ravintoaineita Terveellinen ravinto auttaa

Lisätiedot

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmä... 2 3 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin...

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motiva Oy tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja,

Lisätiedot

Sydänystävällinen, terveellinen ravinto Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP

Sydänystävällinen, terveellinen ravinto Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP Sydänystävällinen, terveellinen ravinto 12.9.2017 Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP Sydänliiton ravitsemussuositus Sydänterveyttä edistävä eli sydänystävällinen ruoka on kaikille suositeltavaa

Lisätiedot

Informaatio voimassa 1. syyskuuta lähtien 2017 Lue enemmän: Ateriat kotiin. Kotiin kuljetuksen ohjeet

Informaatio voimassa 1. syyskuuta lähtien 2017 Lue enemmän:  Ateriat kotiin. Kotiin kuljetuksen ohjeet Informaatio voimassa 1. syyskuuta lähtien 2017 Lue enemmän: www.umea.se/dinmaltid Ateriat kotiin Kotiin kuljetuksen ohjeet Sisältö Kuka voi saada ateriat kotiin kuljetettuina... 3 Aterioiden tarjonta...

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit Päivitetty 2011 Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit diabeetikoiden ja MBO-potilaiden kuntoutusta järjestävissä laitoksissa Diabeetikoiden ja MBO-potilaiden (metabolista oireyhtymää sairastavien)

Lisätiedot

Kasvisravinto-opas. Vihjeitä viisaisiin valintoihin

Kasvisravinto-opas. Vihjeitä viisaisiin valintoihin Kasvisravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Kasvisruokailijan ruokapyramidi on saman näköinen kuin tavallinen ruokapyramidi. Ainoastaan eläinkunnan proteiinilähteet on korvattu kasvikunnan proteiinilähteillä

Lisätiedot

Luomu keittiöissä LISÄÄ KASVIKSIA

Luomu keittiöissä LISÄÄ KASVIKSIA Luomu keittiöissä LISÄÄ KASVIKSIA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Kilpailusuoritus arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti:

Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Kilpailusuoritus arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti: TEHTÄVÄKUVAUS Osio: A Baarityöskentely Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Drinkki A: kolme kappaletta Drinkki B: kaksi kappaletta Tuomari antaa kilpailijalle suulliset ohjeet

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Liha & ympäristö. Soile Käkönen. Ravitsemusasiantuntija HK Ruokatalo Oy

Liha & ympäristö. Soile Käkönen. Ravitsemusasiantuntija HK Ruokatalo Oy Liha & ympäristö Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HK Ruokatalo Oy Liha & ympäristö puhuttavat Raportti: Lihantuotanto aiheuttaa yli puolet kasvihuonekaasupäästöistä 20.11.2009 (HS) Bioethics professor

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus

KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus Mikko Punakivi & Anna Kilpelä 1.2.2013 KUUMA-seudun elintarvikeketju Alueen yritysten tarpeita selvitetty: Puhelinhaastatteluin Työpajassa

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 9.10.2014 Tampere Lähiruoka on bisnes! 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Laura Rantalainen, ravitsemussuunnittelija Servica - Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä SERVICA - ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy SOME Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa TIEDONLÄHDE Facebookista on tullut uusi Google: kuluttajien ensisijainen tiedonlähde on monesti sosiaalinen media Kuluttajat muodostavat mielipiteensä

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Suomalaista ruokaa kuntalaisten lautasille

Suomalaista ruokaa kuntalaisten lautasille Suomalaista ruokaa kuntalaisten lautasille Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies Maaseutuyrittäjyyslinja, MTK 1 Ruoka ei ratkaise kaikkea, mutta ilman ruokaa ei ratkaista mitään. erityisopettaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järjestämiseksi vanhustenhuollossa

Valtuustoaloite: Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järjestämiseksi vanhustenhuollossa Maakuntavaltuusto 43 07.06.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 248 06.10.2010 Maakuntahallitus I 220 01.11.2010 Valtuustoaloite: Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järjestämiseksi vanhustenhuollossa

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Sapere- ja makukouluhankkeet - uutta tuulta myös kouluruokailuun?

Sapere- ja makukouluhankkeet - uutta tuulta myös kouluruokailuun? Sapere- ja makukouluhankkeet - uutta tuulta myös kouluruokailuun? 3.11.2009 Kotitalousopettajien liitto hushållslärarnas förbund ry Toiminnanohjaaja Anni-Mari Syväniemi Kuvat: Salapoliisi Sapere ja koekeittiö-hanke

Lisätiedot

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Kilpailutyö Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Salla Hautaviita & Eetu Koskinen Satakunnan koulutuskuntayhtymä Ulvila 29.5.2012 Sisällys Saatteeksi... 3 Menu... 4 Perustelut... 5 Ravintosisältö...

Lisätiedot

Aineksia hyvän olon ruokavalioon

Aineksia hyvän olon ruokavalioon Aineksia hyvän olon ruokavalioon Sisältö Monipuolinen ruokavalio Lautasmalli Ateriarytmi Ravintoaineet Proteiini Hiilihydraatit Rasva Sydänmerkki Liikunta elämäntavaksi 2 Monipuolinen ruokavalio Vähärasvaisia

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Liikkuvan nuoren perusteita välipalakäytännöt Liikkuvan nuoren perusteet www.tervekoululainen.fi

Lisätiedot

Älyvakuutukset. Mikä muuttuu vakuutustoiminnassa? Petri Vieraankivi, johtaja Liiketoiminnan kehitys Mandatum Life. Älyvakuutukset / Petri Vieraankivi

Älyvakuutukset. Mikä muuttuu vakuutustoiminnassa? Petri Vieraankivi, johtaja Liiketoiminnan kehitys Mandatum Life. Älyvakuutukset / Petri Vieraankivi Älyvakuutukset Mikä muuttuu vakuutustoiminnassa? Petri Vieraankivi, johtaja Liiketoiminnan kehitys Mandatum Life Vakuuttamisella yhteiskunnallinen tehtävä Vakuuttaminen on väylä riskin jakamiselle Vakuuttaminen

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

AMISTON KOULURUOKAILU

AMISTON KOULURUOKAILU AMISTON KOULURUOKAILU Amiston koulu-ja henkilöstöruokailusta vastaa Amiris Yksikön esimiehenä toimii Hannu Rantala AMIRIS-YKSIKÖN KAKSI TOIMIALUETTA Vastaamme opiskelijoiden ruokailusta. Vastaamme maksullisesta

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

Suomalaisten suolan saanti. Seminaari: Suola näkymätön vaara 8.2.2011 Satu Männistö ETT, dosentti, akatemiatutkija

Suomalaisten suolan saanti. Seminaari: Suola näkymätön vaara 8.2.2011 Satu Männistö ETT, dosentti, akatemiatutkija Suomalaisten suolan saanti Seminaari: Suola näkymätön vaara 8.2.2011 Satu Männistö ETT, dosentti, akatemiatutkija Mitä suola/natriumkloridi on? Elintarvikkeen ainesosa/mauste Metab. prosessit solussa,

Lisätiedot

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Asiakastutkimus 2014 Blue Service Partners Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Johdanto Blue Service Partnersin asiakastutkimus suoritettiin helmikuussa 2014 yhteensä 107 toimipaikassa.

Lisätiedot

VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA

VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA VÄHEMMÄSTÄ ENEMMÄN KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA KTT, yritysfuturologi Tarja Meristö FuturesLab CoFi, Laurea 3.4.2014 Länsi-Uudenmaan sparrausfoorumi 4, Siuntio OLEMMEKO NYT TAITEKOHDASSA? Energiakriisit

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK

Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa. Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK Hygieniavaatimukset lasten ruokailussa Virpi Rossi Johtava ympäristöterveystarkastaja Jyväskylän kaupunki 11.2.2014 Karoliina Väisänen lehtori JAMK 14.2.2014 Ilmoitettu elintarvikehuoneisto Päiväkotien

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta?

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? VASTUULLINEN LEIPÄ Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? Varsinkin täysjyväleipä on osa ympäristöystävällistä ruokavaliota. Suurin osa leivistä valmistetaan käyttämällä vain kasvipohjaisia raaka-aineita.

Lisätiedot

Designerin rooli tuotteistamisessa. Kaarle Holmberg, Sisustusarkkitehti SIO

Designerin rooli tuotteistamisessa. Kaarle Holmberg, Sisustusarkkitehti SIO Designerin rooli tuotteistamisessa Kaarle Holmberg, Sisustusarkkitehti SIO Muotoilutyön taustaa Muotoilun laatu on kilpailukyvyn avain Se joka osaa parhaiten muotoilun, hallitsee koko tuotantoketjua. Siksi

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot