FENNIA-RYHMÄ 1999 FENNIA-RYHMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FENNIA-RYHMÄ 1999 FENNIA-RYHMÄ"

Transkriptio

1 FENNIA-RYHMÄ 1999 FENNIA-RYHMÄ 1

2 Fennia-ryhmä kokonaispalvelua asiakkaan eduksi Vuosi 1999 oli Fennia-ryhmän ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Ryhmän muodostavat Yrittäjäin Fennia, Eläke-Fennia ja Henki-Fennia, jotka yhdessä tarjoavat asiakkailleen laadukkaat ja kilpailukykyiset vahinko-, eläke- ja henkivakuutuspalvelut. Fennia-ryhmän tarjonnasta löytyvät monipuoliset riskienhallinta- ja vakuutuspalvelut pienille ja keskisuurille yrityksille, niiden työntekijöille, yrittäjille ja kotitalouksille sekä joustavat rahoitusratkaisut yritysten ja yrittäjien tarpeisiin. Keskinäinen ja aidosti suomalainen Fennia-ryhmään kuuluvia yhtiöitä hallinnoidaan keskinäisyyden periaatteella: ylintä päätösvaltaa ryhmässä käyttävät yhtiökokousten kautta asiakkaat, jotka näin ovat mukana tekemässä kaikkia keskeisiä päätöksiä. Aidosti suomalainen Fennia-ryhmä onkin ainoa selkeästi yrittäjien ja yritysten hallinnoima vakuutusryhmä Suomessa. Ryhmä tarjoaa asiakkaalleen kokonaisvaltaisen toimintamallin ja juuri hänelle tai hänen yritykselleen räätälöidyt palvelut. Lähellä asiakasta Fennia-ryhmän palveluja tarjoavat ryhmän yli 70 konttoria eri puolilla maata. Asiakkaalle on nimetty oma yhteyshenkilö, joka palvelee monipuolisesti vahinko-, eläke- ja henkivakuutusasioissa ja hankkii tarvittaessa lisätiedot parhailta asiantuntijoilta. Valtakunnallista puhelinpalvelua antaa Fenniapalvelu, jonka asiakasystävällinen palveluaika on arkisin kello Joustava vaihtoehto vakuutusten ottamiseen ja vakuutuksen hoidossa tarvittavien tietojen ilmoittamiseen on Fenniaryhmän Internet-sivusto osoitteessa FENNIA-RYHMÄ 3

3 FENNIA-RYHMÄN YHTIÖT Yrittäjäin Fennia riskienhallinnan asiantuntija Yrittäjäin Fennia on keskinäinen, asiakkaidensa omistama yhtiö, jolla on yli 70 vuoden kokemus yritysten riskienhallinnassa ja vahinkovakuuttamisessa. Hallintoelinten jäseninä asiakkaat eli suomalaiset yrittäjät ja yritysjohtajat osallistuvat yhtiön tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Oma yhteyshenkilö perehtyy asiakkaan toimialaan ja ottaa sen huomioon palvelussa ja vakuutusratkaisuissa. Näin jokaiselle asiakkaalle on tarjolla mittojen mukainen, kustannustehokas ratkaisu, jolla riskit katetaan mahdollisimman hyvin. Yrittäjäin Fennian katsaus vuoteen 1999 tilinpäätöstietoineen alkaa sivulta 4. Eläke-Fennia työeläkevakuuttamisen asiantuntija Eläke-Fennia on keskinäinen yhtiö, jonka tehtävänä on asiakasyritysten työntekijöiden sekä yrittäjien työeläketurvan luotettava hoitaminen. Osa toimintaa on sijoittaa työeläkkeisiin varatut rahat turvaavasti ja tuottavasti niin, että asiakkaat lisäksi saavat vuosittain työeläkemaksuunsa tasaiset, kilpailukykyiset asiakashyvitykset. Yhtiö tarjoaa asiakkaille myös joustavat asiakasrahoitusratkaisut ja verkkopalvelut. Ammattitaito, palveluhalukkuus, lupausten pitäminen ja palvelun nopeus ovat ominaisuuksia, joissa Eläke-Fennia on asiakkaidensa mielestä alan kärjessä. Eläke-Fennian katsaus vuoteen 1999 tilinpäätöstietoineen alkaa sivulta 32. Henki-Fennia varallisuuden hoidon asiantuntija Vakuutusosakeyhtiö Henki- Fennian omistavat keskinäiset yhtiöt Yrittäjäin Fennia ja Eläke-Fennia. Yhtiön toiminnan asiakaslähtöisyyden takaa hallintomalli, jossa päätöksentekoon osallistuvat myös Fenniaryhmän asiakasyritysten edustajat. Henki-Fennian erikoisalana ovat vapaaehtoiset, sosiaaliturvaa täydentävät henki-, eläkeja sijoitusvakuutukset. Niiden ohessa Henki-Fennian toiminnan painopiste on siirtymässä yhä enemmän varallisuuden hoidon puolelle. Uusin tuote on Fennica ABC eli sijoitussidonnaiset vakuutukset, jotka on suunniteltu yhdessä Carnegie Rahastoyhtiö Oy:n kanssa. Henki-Fennian katsaus tilinpäätöstietoineen alkaa sivulta 68. TP FENNIA-RYHMÄ

4 AVAINLUVUT Yrittäjäin Fennia Maksutulo, ensivakuutus Mmk Mmk Liikevaihto Mmk Mmk Vakavaraisuuspääoma Mmk Mmk Vastuunkantokyky 183 % 130 % Taseen loppusumma Mmk Mmk Eläke-Fennia Maksutulo Mmk Mmk* Maksetut eläkkeet Mmk Mmk* Taseen loppusumma Mmk Mmk Toimintapääoma Mmk Mmk - tavoitevyöhykkeen - alarajasta 143 % 143 % Vakuutettuja henk henk. Eläkkeensaajia henk henk. * Ns. pro forma -luku Henki-Fennia Maksutulo, ensivakuutus 252 Mmk Liikevaihto 406 Mmk Vakavaraisuuspääoma 380 Mmk Vastuunkantokyky 27 % Taseen loppusumma Mmk FENNIA-RYHMÄ 5

5 ELÄ KE-FENNIA Toimitusjohtajan katsaus Risto Kausto Vakuutusalan rakennemuutokset jatkuivat Suomessa vuoden 1999 aikana. Edellisenä vuonna toteutui eläke- ja henkiyhtiöiden rakennejärjestely, jonka yhteydessä myös Eläke-Fennian toiminta käynnistyi. Viime vuonna oli vuorossa vakuutusryhmittymien ja pankkien hakeutuminen yhteistyöhön, päätyen jopa yhteisen pankki- ja vakuutusryhmän muodostumiseen. Aikaisemmin ajateltiin yhteistyön tai yhdistymisen tapahtuvan suomalaisten osapuolten kesken. Nyt on selvää, että osa yhteenliittymistä tulee toimimaan ainakin pohjoismaisella tasolla. Suomeen näyttää syntyvän tehtyjen ratkaisujen pohjalta kolme vakuutus- ja pankkitoimintaa harjoittavaa finanssiryhmää, joiden hallinnassa ovat henkivakuutusmarkkinat lähes kokonaan ja lakisääteisestä eläkevakuutuksestakin noin 70 prosenttia. Isojen finanssiryhmittymien rinnalle näyttää jäävän pelkästään vakuutustoimintaan keskittyviä ryhmiä, jotka kilpailevat asiakkaista omilla tuotteillaan ja isoja ryhmiä joustavammilla asiakaspalveluratkaisuillaan. Erityisesti korvauspalvelun voi ajatella muodostuvan tärkeäksi kilpailutekijäksi. Kilpailuselvityksellä oikea ajoitus Työeläkejärjestelmän osalta tehty selvitys kilpailuolosuhteista osuu oikeaan ajankohtaan. Työryhmä esittää useita suosituksia kilpailun lisäämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Muun muassa esitykset, joilla helpotetaan uuden eläkelaitoksen perustamista, ovat tervetulleita. Ne kääntänevät omalta pieneltä osaltaan edellä todettua valtavirtaa, joka on myös vakuutusalalla vienyt kohti yhä suurempia yhteenliittymiä. Sijoitustoiminnan tehostamiseksi työryhmä esittää, että laskuperustekorko määriteltäisiin jälkikäteen todellisten tuottojen perusteella. Taus- talla on ajatus, että kun kaikki eläkelaitokset pyrkivät sijoitustoiminnassaan joka tapauksessa maksimoimaan tuotot ja kilpailemaan asiakkaista hyvitysten avulla, on selkeämpää määritellä laskuperustekorko jo toteutuneen kehityksen perusteella. Kun otetaan huomioon mahdollisuudet käyttää korkovaatimuksen täyttämiseen yhtiöihin synnytettyä toimintapääomapuskuria sekä tarvittaessa muuttaa korkotasoa keskellä vuotta, tuntuisi laskuperustekoron etukäteen vahvistaminen sopivimmalta menettelyltä. Ajankohtaa olennaisempaa on tietysti vahvistettavan laskuperustekoron taso, jonka tulisi olla kulloisissakin olosuhteissa mahdollisimman korkea. Siihenhän koko toimintapääomapuskurin synnyttämisellä pyrittiin. Päättyneen vuoden työeläkejärjestelmää koskevista muutoksista merkittävin oli vuoden vaihteessa voimaan tullut lakipaketti eläkkeelle siirtymistä myöhentävistä ja työssä jatkamista edistävistä toimenpiteistä. Tavoitteena on, että työmarkkinoilta poistumisikää voitaisiin nykyisestä tasostaan myöhentää 2 3 vuodella ja siten vähentää eläkemaksujen nousupainetta. Eläke-Fennian aloitus erinomainen Eläke-Fennian tulosta vuodelta 1999 ensimmäiseltä kokonaiselta toimintavuodelta voidaan pitää erinomaisena. Yhtiö saavutti markkinaosuuden kasvattamiseen, liikekulujen pienentämiseen, vakavaraisuuden kasvattamiseen ja sijoitustoiminnan tulokseen sekä asiakashyvityksiin liittyvät tavoitteensa. Markkinaosuutta kasvatti omalta osaltaan muun muassa Eläke-Fennian menestys työeläkevakuutusten siirtokierroksella, jolla yhtiön siirtotulos oli maksutulolla mitaten alan ylivoimaisesti paras. TP FENNIA-RYHMÄ

6 Eläke-Fennian erinomainen tulos viime vuodelta oikeuttaa katsomaan luottavaisesti tuleviin vuosiin ja kannustaa meitä toimimaan tehtävissämme entistä määrätietoisemmin. Tähän antaa myös uusi ajanmukainen toimitalomme hyvät ulkoiset puitteet. Myönteistä viestiä tuovat myös asiakastyytyväisyystutkimukset, joissa Eläke-Fennia sijoittui alan kärkikaksikkoon, tutkimuksesta riippuen ykköseksi tai kakkoseksi. Näyttää siltä, että huolimatta alan keskittymiskehityksestä asiakas kokee tulevansa paremmin palvelluksi ja saavansa äänensä paremmin kuuluviin pienemmässä yhtiössä. Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä ja osoitetusta luottamuksesta yhtiötä kohtaan. Eläkefennialaiset ovat yltäneet suoritukseen, joka reilusti ylittää heille asetetut tavoitteet, ja heitä kiitän lämpimästi heidän ahkeruudestaan ja osaavuudestaan. Risto Kausto Liikekulujen osalta on tavoitteena ollut pienentää kuluja muutaman vuoden kuluessa niin paljon, että kulujen yhteismäärä alittaa selvästi liikekuluihin vakuutusmaksussa varatun osuuden. Kun liikekuluissa jo nyt päästiin alle käytettävissä olevan hoitokustannusosan, voimme tältäkin osin olla tyytyväisiä saavutettuun tulokseen. Sijoitustoiminnan tulokseen vaikutti pitkälti Nokian ja Soneran osakkeiden suotuisa kurssikehitys. Riskikeskittymän välttämiseksi näiden osakkeiden osuutta on vuoden 1999 lop-pupuolelta lähtien systemaattisesti pienennetty. Sijoitustoiminnan erittäin hyvä tulos merkitsi yhtiön vakavaraisuuden voimakasta kasvua ja se mahdollisti myös päättyneeltä vuodelta kilpailukykyisen siirron asiakashyvityksiä varten. FENNIA-RYHMÄ 35

7 ELÄ KE-FENNIAN HALLINTO HALLINTONEUVOSTO Markku Koskenniemi yrittäjäneuvos Tammerneon Oy Tampere Eino Rajamäki yrittäjäneuvos Seinäjoen Varaosakeskus Oy Seinäjoki vara Heimo Aho SKS-tekniikka Oy Vantaa Veikko Ampuja työnjohtaja Teknisten Liitto TL ry Kaj Ericsson Harry Schauman Stiftelse Vaasa Henry Fagerström Oy BTL East Ab Ernst Gylfe Helsingin Villakehräämö Oy Pirjo Harjunen ( alkaen) yksikönjohtaja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Tauno Jalonen Suomen Yrittäjien Sypoint Oy Pentti Jussila Kuljetusliike I Lehtonen Oy Rovaniemi Sirpa Järvinen valokuvalaborantti Teknisten ja Erikoisammattien Liitto ry TEKERI Jorma Kielenniva Novo Group Oyj Nils Komi liittosihteeri Liikealan ammattiliitto ry Mirja-Leena Kullberg Grünstein Product Oy Loviisa Matti Kupiainen talousneuvos Rovaniemi Tapio Liinamaa Härmän Kuntokeskus Ylihärmä Markku Markkula kansanedustaja Pertti Nordman RTK-Palvelu Oy Rauma Pentti Näreaho ( saakka) metsäneuvos Metsäalan Toimihenkilöliitto METO ry Esa Ojala teollisuusneuvos Teho Filter Oy Sievi Pirkko Oksa Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto Teva ry Tampere Björn Palm Oy Backman-Trummer Ab Vaasa Hannu Riihelä Eiri Oy Lahti Heikki Rinta-Rahko Kurikan Keskus-Optiikka Ky Kurikka Ensio Romo Bestor Oy Lahti Ritva Sjöholm Suomen Yritysjuristit Oy Jukka Tikka Länsi-Savo Oy Mikkeli Timo Vallittu Kemianliitto-Kemifacket ry Kalevi Vuorisalo Teknikum Oy Vammala HALLITUS Eero Lehti hallituksen Taloustutkimus Oy Jalo Paananen hallituksen Eimo Oyj Lahti vara Pertti Parmanne osastopäällikkö Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vara Ilkka Joenpalo Teknisten Liitto TL ry Heikki Kauppi toiminnanjohtaja Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Olavi Nieminen Oy Finnsusp Ab Lieto Heikki Ropponen johtaja Palvelutyönantajat ry Seppo Saarelainen hallituksen Betonimestarit Oy Kuopio Pekka Sairanen Metsäpuu Oy Loimaa Risto Kausto Eläke-Fennia VARAJÄSENET Kari Elo Yrittäjäin Fennia Jorma Kallio Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liitto HRHL ry Seppo Riski johtaja Teollisuuden ja Työntantajain Keskusliitto TILINTARKASTAJAT Risto Järvinen valvontatilintarkastaja KHT Kristian Hallbäck tilintarkastaja KHT VARATILINTARKASTAJAT Per-Olof Johansson KHT Tomi Englund KHT YHTIÖN JOHTO Risto Kausto Lasse Heiniö vara, n sijainen, yhtiön vastuullinen aktuaari Tarkko Jousi vara, Fennia-ryhmän lakiasiat ja strateginen suunnittelu Eero Eriksson johtaja sijoitustoiminta Irmeli Heino johtaja talous ja vakuutustekniikka Helvi Leinonen johtaja vakuutus- ja eläkepalvelut Christer Klärich johtaja Fennia-ryhmän henkilöstöhallinto Outi Talvinen johtaja Fennia-ryhmän viestintä Jyri Tapper johtaja Fennia-ryhmän kenttä Jukka Vainio johtaja tietohallinto, asiakasneuvonta, työkyvyn hallinta Seppo Mattila ylilääkäri ratkaisu- ja kuntoutustoiminta, lääketieteelliset asiat TP FENNIA-RYHMÄ

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1999 Eläke-Fennia Taloudellinen toimintaympäristö Maailmantalouden kasvunäkymät vahvistuivat edelleen vuonna Euroopan uskotaan olevan voimistuvan talouskasvun uralla. Myös Suomen talouskehitys jatkui viime vuosien tapaan erittäin myönteisenä. BKT:n kasvu oli vuonna ,5 prosenttia. Myös työttömyys aleni noin yhdellä prosenttiyksiköllä 10,2 prosenttiin. Inflaatio pysyi keskimäärin matalalla tasolla mutta kiihtyi kuitenkin loppuvuotta kohden. Ehkä suurin yksittäinen talouskehitystä uhkaava tekijä oli vuoden 1999 lopulla öljyn hinnan nousu ja sen mukanaan tuomat inflaatiopaineet. Pääomamarkkinat olivat monella tapaa poikkeukselliset. Teknologiaja uusmediatoimialojen osakkeiden huimaa hinnannousua varjosti perinteisten arvo-osakkeiden keskimäärin vaisu arvonkehitys. Korkoinstrumenttisijoitusten osalta vuosi oli epävarmuuden aikaa ja sisälsi melkoisen voimakkaan korkotason nousun. Korkoepävarmuuden ydin oli Yhdysvalloissa. Toisaalta myös osakekurssien kehityksen suurin uhka oli nähtävissä juuri Yhdysvaltain markkinoilla, jossa on jatkunut poikkeuksellisen pitkä ja voimakkaasti kasvava kurssikehitys. Yhdysvaltojen keskuspankin FED:n korkopoliittisia toimenpiteitä seurattiin tarkoin. Vakuutusalan osalta vuosi 1999 oli tapahtumarikas. Kun vuonna 1998 tapahtui huomattava työeläkeyhtiöitä koskeva rakennejärjestely, koskivat vuoden 1999 järjestelyt pääosin vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä. Järjestelyjen lopputuloksena Suomeen syntyy ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Lisäksi merkittävä osa Suomen vahinkovakuutustoiminnasta siirtynee pohjoismaisen vahinkovakuutusyhtiön haltuun. Vuotta 1999 sävytti erityisesti Keskinäisen henkivakuutusyhtiö Suomen tulevaisuus. Myös Fenniaryhmä oli mukana tekemässä tarjo- usta Suomi-yhtiötä koskevista järjestelyistä. Neuvotteluissa ei kuitenkaan saavutettu kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua. Työeläkejärjestelmän muutoksia Merkittävin työeläkejärjestelmää koskeva muutos vuonna 1999 oli Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmaan ja työmarkkinajärjestöjen tekemään sopimukseen perustuva lakipaketti eläkkeelle siirtymistä myöhentävistä ja työssä jatkamista edistävistä toimenpiteistä. Lainmuutokset vahvistettiin joulukuussa 1999 ja ne tulivat voimaan Muutokset koskevat mm. työttömyyseläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä. Lisäksi työnantajien vastuuta työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden kustannuksista on muutettu muiden kuin ns. pientyönantajien (alle 50 työntekijää) osalta. Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja on korotettu 60 vuoteen vuonna 1944 ja sen jälkeen syntyneiden osalta. Osa-aikaeläkkeen saamisen alennettua ikärajaa (56 vuotta) koskevan lain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2002 loppuun. Työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita selvittäneiden selvitysmiesten väliraportti julkaistiin keväällä 1999 ja loppuraportti kuluvan vuoden tammikuussa. Raportissa esitetään suosituksia kilpailun tehostamiseksi niin, että eläkevarojen tuottoja voitaisiin lisätä nykyisestä ja samalla tehostaa eläkelaitosten toimintaa ja palveluja. Keskeisiä esityksiä ovat mm. eläkelaitossiirtojen helpottaminen ja uuden eläkelaitoksen perustamisen helpottaminen sekä eläkelaitosten antaman informaation lisääminen. Vuonna 1999 tulivat voimaan uusi henkilötietolaki ja julkisuuslaki, jotka aiheuttavat muutoksia myös työeläkejärjestelmän lakeihin. Nämä lainmuutokset ovat valmisteluvaiheessa ja tullevat voimaan kuluvan vuoden aikana. Eläke-Fennian kehitys Kulunut vuosi oli vuonna 1998 tapahtuneen rakennejärjestelyn jälkeen Eläke-Fennian toiminnan ensimmäinen kokonainen vuosi. Yhtiö saavutti kaikki vuodelle 1999 asettamansa tavoitteet ja toiminnan käyntiinlähtöön voidaan olla tyytyväisiä. Sijoitustoiminnan tulos oli erittäin hyvä ja toimintapääoma kasvoi merkittävästi. Yhtiön tavoite on olla aktiivinen työeläkejärjestelmän kehittäjä, joka tuo eri yhteyksissä esiin asiakkaiden erityistarpeet. Sijoitustoiminnassa tavoitteena on olla eturivissä sijoitustoiminnan nettotuotoilla mitaten. Hyvitysten osalta linjana on tasainen ja kilpailukykyinen hyvityskehitys. Eläke-Fennia linjasi tulevia toimintatapojaan syksyllä 1998 käynnistyneen Eläke-Fennian kehittämisohjelma 2000+:n yhteydessä. Viime vuoden aikana yhtiön organisaatio ja toiminta on saanut vakiintuneet muodot. Yhtiön Kansakoulukujan varrella olevan toimitalon saneeraus valmistui loppusyksyllä ja näin päästiin muuttamaan uudenveroisiin, ajanmukaisiin tiloihin. Kustannusten säästämiseksi ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi Fennia-ryhmän yhtiöt Eläke-Fennia, Yrittäjäin Fennia ja Henki-Fennia ovat tehneet voimassa olevan lainsäädännön puitteissa palvelusopimuksen yhteistyöstä. Fennia-ryhmä voi näin antaa asiakkaille kokonaisvaltaisen vakuutuspalvelun eläke-, henki- ja vahinkovakuutuksen alalla. Yhtenä yhteistoiminta-alueena on kiinteistöihin liittyvien ylläpito- ja valmiin kiinteistökannan vuokraustoiminnan organisointi Kiinteistö- Fenniaan. Muiden yhteistoiminta- FENNIA-RYHMÄ 37

9 TEL-VAKUUTETUT YRITYKSEN KOON MUKAAN % alle yli 300 Yrityksen työntekijämäärä MAKSETTAVAT ELÄKKEET MARKKAMÄÄRÄN MUKAAN Työttömyyseläkkeet 7 % Muut 1 % Perheeläkkeet 12 % Työkyvyttömyyseläkkeet 24 % Vanhuuseläkkeet 56 % alueiden osalta Eläke-Fennian hallitus on hyväksynyt vuosittain palvelusopimuksen, jossa sovitaan muun muassa yhteistyöstä kentän ja viestinnän osalta Yrittäjäin Fennian ja Henki-Fennian kanssa. Eläke-Fennian konserni ja osakkuusyhtiöt Eläke-Fennian konserniin kuului vuoden 1999 lopussa tytär- ja osakkuusyhtiöinä 65 asunto- ja kiinteistöyhtiötä. Vuoden 1999 alusta toimintansa aloitti Kiinteistö-Fennia Oy, joka on Eläke-Fennian tytäryhtiö. Kiinteistö-Fennia Oy:n omistavat Eläke- Fennia (70 %), Yrittäjäin-Fennia (20 %) ja Henki-Fennia (10 %). Kiinteistö-Fennia hoitaa keskitetysti Fennia-ryhmän kiinteistöjen ylläpitopalveluiden ostamisen. Kiinteistöihin liittyvien ostopalveluiden kes-kittämisellä saavutettiin kustannussäästöjä. Vuoden 2000 alusta toiminta laajennettiin kattamaan myös kiinteistökannan vuokraustoiminta. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, joka on Eläke-Fennian osakkuusyhtiö, saavutti ensimmäisenä tilikautenaan sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Yhtiön tulos ja vakavaraisuus kehittyivät suotuisasti lähinnä onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta. Yhtiö kehitti tuotevalikoimaansa ja panosti uusiin tietojärjestelmiin. Vuoden 1999 lopulla se toi markkinoille omat sijoitussidonnaiset vakuutuksensa. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Tällöin muodostunut konserniaktiiva on kohdistettu kiinteistöihin. Konserniaktiivasta on tehty kiinteistöjen käyttöaikaa vastaava suunnitelman mukainen 4,9 miljoonan markan suuruinen poisto. Vastaavasti syntynyttä konsernireserviä on tuloutettu 1,3 miljoonaa markkaa. Konsernin tilikauden tappio oli ,65 markkaa ja konsernin oma pääoma oli ,82 markkaa. Konsernissa tehtiin poistoja yhteensä 131 miljoonaa markkaa. Vakuutuskanta Vuoden 1999 lopussa Eläke-Fenniassa oli vakuutettuna henkilöä. TEL-perusvakuutuksia oli kappaletta ja niiden piiriin kuului vakuutettua. TELlisäeläkevakuutuksia oli 140 kappaletta ja niiden piiriin kuului vakuutettua. YEL-vakuutettuja oli vuoden lopussa henkilöä. TEL-vakuutettujen lukumäärän kasvuun 8,7 prosentilla on vaikuttanut erityisesti PK-sektorin nykyisessä markkinatilanteessa keskimääräistä voimakkaampi uustyöllistäminen. Eläke-Fennian tavoitteena on ollut ja tulee jatkossakin olemaan vakuutuskannan kasvun lisäksi vakuutusten keskikoon kasvattaminen. Vakuutusmaksutulo Yhtiön kokonaisvakuutusmaksutulo vuonna 1999 oli miljoonaa markkaa. Tästä TEL-vakuutusten osuus oli miljoonaa markkaa ja YEL-vakuutusten 330 miljoonaa markkaa. Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista olivat 46 miljoonaa markkaa. Tuloslaskelman mukainen vakuutusmaksutulo oli miljoonaa markkaa. Keskimääräinen peritty TEL-vakuutusmaksuprosentti oli 21,5 prosenttia palkoista, josta työntekijöiden osuus oli 4,7 prosenttia. YEL-maksuprosentti oli 21 prosenttia työtuloista. Eläkkeet Vuoden 1999 aikana käsiteltiin eläkehakemusta. Tähän määrään sisältyvät uuden eläkehakemuksen lisäksi muun muassa määräaikaisen eläkeoikeuden jatkohakemukset, työkyvyttömyysasteen muutoshakemukset, uudet yhteensovitukset ja edunsaajamuutokset. TP FENNIA-RYHMÄ

10 Eläkkeensaajia oli vuoden 1999 lopussa henkilöä. Vuoden 1999 aikana eläkkeitä maksettiin kaikkiaan miljoona markkaa. Vuoden päättyessä eläkkeitä maksettiin noin 213 miljoonaa markkaa kuukaudessa. Eläkkeitä maksetaan 34 eri maahan. Kuntoutus ja työkyvyn ylläpito Ammatillinen kuntoutus kuuluu kiinteänä osana eläkelaitosten toimintaan. Eläkelaitosten tukema ammatillinen kuntoutus tarkoittaa ensisijaisesti työkokeilua omalla työpaikalla, lyhyttä kurssitusta tai sitten kokonaan uudelleenkoulutusta. Eläkejärjestelmän kuntoutusta ollaan siirtämässä yhä varhaisempaan vaiheeseen jopa niin, että sairaslomia ei välttämättä ole ollut. Pelkkää selkeää työkyvyttömyyden uhkaa voidaan pitää kuntoutuksen perusteena. Lisääntynyt yhteistyö asiakasyritysten kanssa auttaa löytämään kuntoutettavat riittävän varhain. Kuntoutusta voidaan tukea kuntoutusrahalla silloin, kun hakija ei ole vielä työkyvytön, mutta hänellä on sairaus, joka aiheuttaa työkyvyttömyyden uhan. Yhtiö maksoi vuonna 1999 kuntoutusetuuksia 249 kuntoutujalle. Eläke-Fennia on jatkanut tiedottamista ja koulutusta työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Koulutuksen kohderyhminä ovat olleet mm. yritysten tyky-ryhmät ja esimiehet. Kiinnostus työkykytoimintaa ja ammatillista kuntoutusta kohtaan on selvästi lisääntynyt kuluneen toimintavuoden aikana. Eläke-Fennian vakavaraisuus ja sen vaikutus vakuutusmaksuihin annettaviin hyvityksiin jatkossa Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöksiä kehitettiin kaikille laitostyypeille samanlaisiksi. Uusia vaatimuksia sovelletaan lähtien. Ulkoisesta monimutkaisuudestaan huolimatta malli jättää monia sijoitusinstrumenttien erityispiirteitä huomioimatta, koska sen tulee soveltua kaikille yhtiöille ja lisäksi sen on tarkoitus olla pysyväluontoinen. Sijoitusympäristön nopea muuttuminen vaatii kuitenkin yhtiön omaan riskienhallintaan panostamista ja mallin asettamien vakavaraisuusvaatimuksien parametrien jatkuvaa tarkastelua. Uusi laskentatapa nosti Eläke-Fennian vakavaraisuusvaatimusta. Työeläkevarojen tuottojen lisäämiseksi on selvitetty laskuperustekoron määrittämismekanismia tavoitteena löytää tasapaino pitkän ja lyhyen aikavälin tuottojen välillä. Mekanismin tulee lisäksi olla sellainen, että yhtiöt voivat harjoittaa itsenäistä sijoituspolitiikkaa omista lähtökohdistaan. Tämän estämättä mekanismin tulee ohjata vakavaraisuuden antamissa rajoissa parhaaseen mahdolliseen tuottoon. Laskuperustekorkoa nostettiin alkaen 5,0 prosentista 5, 25 prosenttiin saakka. Näiden muutosten lisäksi hyvityssiirrolle asetettiin perusteissa ylä- ja alarajat, joiden suuruus on riippuvainen toimintapääoman ja vakavaraisuusrajan suhteesta. Mitä vakavaraisempi yhtiö on, sitä enemmän se saa siirtää ja toisaalta sen on siirrettävä hyvityksiin. Hyvitysten taso tulee kuitenkin jatkossa muutoksen vuoksi jonkin verran laskemaan viime vuosina nähdyistä maksimitasoista hyvästä vakavaraisuusasemasta huolimatta. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan tuotto käyville arvoille laskettuna oli erittäin hyvä. Eri omaisuuslajien tuotot vaihtelivat kuitenkin voimakkaasti. Sijoitustoiminnan nettotuotot ennen veroja olivat miljoonaa markkaa. Kokonaistuotto käyville arvoille oli vuoden alku- ja loppukannan perusteella laskettuna 13,9 prosenttia. Vuonna 1998 vastaava luku oli 10,1 prosenttia. Myyntivoittoja ja -tappioita kirjattiin joukkovelkakirjalainoista ja korkojohdannaisista nettona 83 miljoonaa markkaa sekä osakkeista ja osakejohdannaisista nettona 310 miljoonaa markkaa. Arvonalennuksia kirjattiin osakkeista 67 miljoonaa markkaa ja kiinteistöistä 11 miljoonaa markkaa. Kiinteistöjen arvonalennukset liittyvät pääosin vesivoimalaitoksen optiosopimukseen. Aikaisempina vuosina tehtyjä sijoitusten arvonalennuksia palautui tuottoihin 35 miljoonaa markkaa. Osakesijoituksien kansainvälistä hajautusta jatkettiin siten, että vuoden lopussa Suomen ulkopuolelle oli hajautettu noin 30 prosenttia. Vuonna 1999 nettosijoitukset osakkeisiin olivat 950 miljoonaa markkaa. Pääosa sijoitettiin eurooppalaisiin oman toimialansa keskeisiin yrityksiin. Hajautusta lisättiin myös Aasiaan ja maailmanlaajuisesti sijoitettaviin rahastoihin. Kaikkien osakesijoitusten riskiä alennettiin pienimuotoisesti alkusyksystä johdannaisia käyttäen. Osakkeiden tuotto oli erinomainen vuonna Tavoitteena on osakesalkun tuoton vuotuisen vaihtelun pienentäminen salkun hajautusta jatkamalla. Joukkolainasijoitusten osuus oli suurimmillaan alkuvuonna. Korkotason kääntyessä nousuun lisättiin rahamarkkinasijoitusten osuutta sekä käytettiin johdannaisia suojaamaan joukkolainasijoitusten tuottoa. Täten rahamarkkinasijoitusten osuus oli vuoden lopussa poikkeuksellisen suuri. Joukkolainasijoituksissa lisättiin etenkin muiden Euro- 11 -valtioiden joukkolainojen osuutta. Myös varsinaisia luottoriskisijoituksia lisättiin hieman. Joukkolaino- FENNIA-RYHMÄ 39

11 OMAISUUSJAKAUMA JA ARVOSTUSEROT Rahamarkkinat 7 % Joukkovelkakirjalainat 43% Eläkelainat 5 % Sijoituslainat 3 % Kiinteistöt 12 % Osakkeet 30 % Käyvät arvot Käyvät arvot Mmk Mmk Eläkelainat Sijoituslainat Kiinteistöt Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahamarkkinat Yhteensä Arvostuserot Arvostuserot Mmk Mmk Kiinteistöt Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahamarkkinat 0 10 Yhteensä jen tuotto käyville arvoille laskettuna oli negatiivinen viime vuonna. Kuitenkin joukkolainasalkun keskimääräinen painotettu hankintatuotto oli 5,7 prosenttia Kiinteistömarkkinoiden kehitys jatkui suotuisana. Vapaiden tilojen määrä oli vähäinen ja etenkin pääkaupunkiseudulla olevien kohteiden vuokrankorotukset paransivat yhtiön kiinteistösijoitustoiminnan kokonaistuottoastetta. Eläke-Fennian pääkonttorin ja Helsingin Siltasaaressa sijaitsevan toimistotalon peruskorjaukset valmistuivat syksyllä. Järvenpäähän käynnistettiin kahden asuintalon rakennuttaminen ja Espoon Kivenlahteen valmistui Suomen korkein asuintalo, Espoon Meritorni. Eläke-Fennian osuus Meritornista on hieman alle puolet. Turkuun käynnistyi teollisuus- ja varastokiinteistön rakennuttaminen Tunturi Oy Ltd:n käyttöön. Lisäksi Eläke-Fennia on osakkaana Vantaalla sijaitsevassa kauppakeskus Jumbossa. Jumbo on Suomen toiseksi suurin kauppakeskus ja käsittää yli m 2 myymälätilaa. Kiinteistöjä myytiin tilikauden aikana noin 90 miljoonalla markalla ja valmiita kohteita ostettiin noin 45 miljoonalla markalla. Myynneistä kirjattiin yli 10 miljoonan markan myyntivoitot. Asiakasrahoituksen osalta kulunut vuosi merkitsi hienoista kysynnän nousua ja koko lainakannan supistumisen selkeää hidastumista. Asiakasrahoitus jatkoi uusien rahoitustuotteiden osalta lähinnä oman pääoman ehtoisten lainainstrumenttien kehittämistä. Eläke-Fennia ja Finnvera solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää pkyritysten syntyä ja kasvua sekä tehostaa niiden rahoitusta. Sopimuksen mukaan Finnvera takaa osittain Eläke-Fennian myöntämiä lainoja. Pääomarahastosijoittamisen osalta jatkettiin linjaa, jossa maltillisesti lisättiin sijoituksia pääomarahastoihin. Kuluneen vuoden aikana lähinnä Suomeen ja muihin Pohjoismaihin sijoituksia tekevien pääomarahastojen osalta jatkettiin yhteistyötä hyvin menestyneiden ja luotettaviksi havaittujen hallinnointiyhtiöiden kanssa. Eläke-Fennia aloitti myös pääomasijoitusten hajauttamisen Euroopan markkinoille sijoittaviin rahastoihin. Eläke-Fennian salkussa on vuodenvaihteessa sijoitussitoumuksia 20:een pääomarahastoon yhteensä noin 280 miljoonan markan edestä. Institutionaalisten sijoittajien sijoitustoiminnassaan noudattamat eettiset periaatteet ovat olleet julkisuudessa esillä. Eläke-Fennian hallituksessa on myös vahvistettu sijoitustoiminnalle periaatteet, joissa painotetaan yhteiskunnallisen vastuun tuntemista sijoitustoiminnassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sijoitustoiminnassa pyritään huomioimaan ympäristönsuojelun edistäminen, vastuullinen henkilöstöpolitiikka, tasa-arvo rotujen, uskontojen, sukupuolten ja yhteiskunnallisen alkuperän välillä ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Eläke-Fennian sijoitustoiminnassa pyritään välttämään sijoituksia sellaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminta keskittyy moraalittomiin tai epäsiveellisiin toimialoihin, aseteollisuuteen, terveydelle haitallisiin toimialoihin tai lapsityövoimaa hyödyntäviin yrityksiin. Lisäksi vältetään sijoituksia sellaisiin maihin, jotka ovat YK:n julistamassa kauppasaarrossa tai joiden esimerkiksi katsotaan yleisesti rikkovan räikeästi YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa mainittuja perusoikeuksia. Kokonaisliikekulut Kokonaisliikekulut vuodelta 1999 olivat 119 miljoonaa markkaa, josta sijoitustoiminnan osuus oli 16 miljoonaa markkaa. Kokonaisliikeku- TP FENNIA-RYHMÄ

12 luihin sisältyi käyttöomaisuuden poistoja 4 miljoonaa markkaa, josta sijoitustoiminnan osuus oli 0,6 miljoonaa markkaa. Vakuutusmaksussa liikekuluja varten perittävää hoitokustannusosaa, jolla kustannettiin vakuutustoiminnan kuluja 103 miljoonaa markkaa, kertyi koko vuodelta 107 miljoonaa markkaa. Yhtiön palveluksessa oli vuonna 1999 keskimäärin 198 henkilöä. Vuoden 1999 lopussa palveluksessa oli vakinaisessa työsuhteessa 200 henkilöä. Yhtiö maksoi palkkoina ja palkkioina 41 miljoonaa markkaa. Tästä hallintoneuvoston, hallituksen ja n osuus oli 2 miljoonaa markkaa sekä muun henkilöstön osuus 39 miljoonaa markkaa. Vastuuvelka ja sen kate Eläke-Fennian vastuuvelka oli vuoden 1999 lopussa miljoonaa markkaa. Vastuuvelkaan sisältyi työntekijöiden maksuosuudesta kertynyttä vastuuta vuoden 1999 lopussa 972 miljoonaa markkaa. Vastuuvelka on katettu vakuutusvalvontaviraston määräysten ja kateasetuksen mukaisesti. Luetteloitua katetta oli miljoonaa markkaa. Eläke-Fennian avoin valuuttapositio eli valuuttakurssin muutoksilta suojaamaton omaisuus oli 738 miljoonaa markkaa. Vakavaraisuus Toimintapääoman määrä vuoden lopussa oli miljoonaa markkaa eli 31,2 prosenttia vastuuvelasta. Vastuuvelkaan ei tällöin kuitenkaan lueta YEL-P:n vakuutusmaksuvastuuta, osittamatonta lisävakuutusvastuuta, pakollista vastuuvajausta eikä saamisia Eläke-Kansan kannansiirrosta. Arvostuserojen osuus toimintapääomasta oli miljoonaa markkaa. Osittamattoman lisävakuutusvastuun määrä vuoden lopussa oli miljoonaa markkaa. Toimintapääoma oli tavoitevyöhykkeellä. Tilikauden kokonaistulos ja voitto Eläke-Fennian kokonaistulos oli miljoonaa markkaa ja se muodostui riskiliikkeen tuloksesta 214 miljoonaa markkaa, sijoitustoiminnan tuloksesta 419 miljoonaa markkaa, hoitokustannustuloksesta 4 miljoonaa markkaa, arvostuserojen muutoksesta miljoonaa markkaa ja luottotappiovarauksen tulouttamisesta 38 miljoonaa markkaa. Osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen siirrettiin kokonaistuloksesta 351 miljoonaa markkaa. Lisäksi siihen siirrettiin rahastokoron ja laskuperustekoron erotuksesta 277 miljoonaa markkaa. Ositettuun lisävakuutusvastuuseen siirrettiin 105 miljoonaa markkaa palautettavaksi vakuutusmaksualennuksina TELvakuutuksenottajille. Tuloslaskelma osoittaa ,57 markan ylijäämää. Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämästä ,57 markkaa VASTUUVELKA MMK Vakuutusmaksuvastuu Vastaiset eläkkeet Ositettu lisävakuutusvastuu Osittamaton lisävakuutusvastuu Korvausvastuu Alkaneet eläkkeet Tasoitusvastuu Yhteensä VASTUUVELKAA KATTAVA OMAISUUS KÄYVIN ARVOIN Mmk Prosenttia bruttovastuuvelasta 1. Velkasitoumukset, joilla voidaan kattaa vastuuvelan koko määrä ,3 2. Velkasitoumukset, joilla yhteensä voidaan kattaa enintään puolet vastuuvelan bruttomäärästä 890 5,0 3. Osakkeet, osuudet, sitoumukset ja velkasitoumukset, joilla yhteensä voidaan kattaa enintään puolet vastuuvelan bruttomäärästä ,5 4. Kiinteistöt ym., joilla voidaan kattaa 40 % vastuuvelan bruttomäärästä ,2 5. Kiinteistöt ym. ja velkasitoumukset, joissa vakuutena kiinteistöt ym., joilla yhteensä voidaan kattaa 70 % vastuuvelan bruttomäärästä 645 3,6 6. Muu omaisuus, jolla yhteensä voidaan kattaa enintään 25 % vastuuvelan bruttomäärästä 33 0,2 7. Lakisääteisen eläkevakuutuksen osalta ministeriön hyväksymät muut erät 430 2,4 8. Ministeriön määräajaksi hyväksymät muut erät 0 0 Vastuuvelkaa kattava omaisuus yhteensä ,3 FENNIA-RYHMÄ 41

13 maksetaan takuupääomalle korkoa vuoden 1999 laskuperustekoron mukaan eli yhteensä markkaa, yleishyödylliseen tai siihen verrattavaan tarkoitukseen varataan markkaa, käyttörahastoon siirretään markkaa ja voitto- ja tappiotilille jätetään ,57 markkaa. Tulevaisuuden näkymät Eläke-Fennian tavoitteena jatkossa on kasvattaa markkinaosuuttaan ja tätä varten myyntiorganisaation jatkuva kehittäminen on haasteena tulevaisuudessa. Vakuutusten keskikokoa on onnistuttu kasvattamaan vuoden 1999 aikana. Sijoitustoiminnan tavoitteena on vakavaraisuuden kasvattaminen ja tasaisten kilpailukykyisten hyvitysten varmistaminen. Tämä tavoite saavutetaan varmistamalla riittävä osakesijoitusten osuus ja hajautus. Vaihtoehtoisista sijoitusmuodoista tavoitteena on lisätä pääomarahastosijoittamista ja sijoituksia, joilla on hyvä tuotto/riski- suhde suhteessa muihin omaisuuslajeihin. Euromääräisen joukkolainamarkkinan kehittyessä lisätään luottoriskillisten joukkolainojen, lähinnä yrityslainojen, osuutta. Pääomamarkkinoiden muutoksen myötä perinteinen TELtakaisinlainaus ja sijoituslainaus vaativat rinnalleen uudentyyppisiä asiakasrahoitustuotteita. Kiinteistösijoituksissa keskitytään jatkossakin kasvukeskuksiin ja erityisesti liike- ja toimistotiloihin. Optimaalinen omaisuusallokaatio vakavaraisuuspuskurin puitteissa turvaa hyvän tuottotason ja sitä kautta takaa jatkossa asiakkaillemme kilpailukykyiset hyvitykset. Sijoitustoiminnan osalta käynnistettiin hanke arvopaperijärjestelmän uudistamiseksi. Myös uuden kiinteistöhallintajärjestelmän kehittelyä jatkettiin. Eläke-Fennia saavutti liikekulujen hallinnassa vuonna 1999 hyvän tuloksen. Jotta pysyttäisiin hoitokustannusosan asettamissa rajoissa myös tulevina vuosina, on ATKsovellusten kehitystyötä jouduttu voimakkaasti hidastamaan. Eläke- Fennian hoitokustannusosa vastaa huonosti kannan rakenteen aiheuttamaa tietojenkäsittelyn kulurakennetta ja jatkoa ajatellen tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota. Eläke- Fennian tavoitteena on suoriutua vakuutustoiminnastaan siten, että hoitokustannusosasta jäisi jatkossakin ylijäämää. Kulujen kasvun hillitsemiseksi ja tavoitteisiin tehokkaasti pyrkivän toiminnan tukemiseksi on työn alla kannustepalkkiojärjestelmän käyttöönotto vuonna Työeläkejärjestelmässä siirrytään yhteisen suunnitelman mukaisesti euroon vuoden 2002 alusta. Korvausjärjestelmissä euro on tarkoitus huomioida vuonna 2001, jolloin asiakkaille annettavat tulosteet sisältävät sekä markkoja että euroja. Eläkevakuutuksen perusjärjestelmien osalta eurotyöt ovat nyt täydessä vauhdissa. Työeläkejärjestelmän tietoliikenteen sujuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä Eläketurvakeskuksen ja muiden työeläkelaitosten kanssa, kun suunnitellaan testauksia ja konversioajojen ajoitusta vuonna Eurotöiden rinnalla jatkuu järjestelmien uudistustyö, jolla taataan niiden toimivuus ja ylläpidettävyys myös tulevien vuosien aikana. Uudistettu YEL-järjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 1999 ja TEL-maksujärjestelmän uudistamiseen tähtäävä suunnittelu on aloitettu. Pienimuotoisempaa, mutta asiakkaiden kannalta näkyvämpää uudistustyötä tehdään lisäämällä Internetsivujemme avulla tapahtuvaa tiedonvälitystä. Selvittelyn alla on mm. henkilön sähköinen tunnistus, jolloin myös allekirjoitukset hoituisivat verkkopalvelun kautta. TP FENNIA-RYHMÄ

14 TULOSLASKELMA, ELÄ KE-FENNIA Eläke-Fennia TULOSLASKELMA Emoyhtiö Konserni Mmk Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo 2 972, , , ,8 Sijoitustoiminnan tuotot 1 487, , , ,9 Yhteisvastuukorvaus 28,5 11,4 28,5 11,4 Yhteisvastuusaamisen suoritukset -30,9-14,3-30,9-14,3 Korvauskulut Maksetut korvaukset , , , ,5 Korvausvastuun kokonaismuutos -404, ,2-404, ,2 Kannansiirto , , , , , ,5 Vakuutusmaksuvastuun muutos Kokonaismuutos , , , ,4 Kannansiirto , , , , , ,9 Vastuuvajauksen muutos Pakollinen vastuuvajaus Kokonaismuutos -47,6-134,3-47,6-134,3 Kannansiirto 47,0 47,0 Muu vastuuvajaus Kokonaismuutos -6,5-6,5 Kannansiirto 3,3-3,3-47,6-90,6-47,6-90,6 Lakisääteiset maksut 0,7-9,2 0,7-9,2 Liikekulut -80,4-114,2-80,4-114,2 Sijoitustoiminnan kulut -341,3-526,6-340,3-513,8 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu -4,2-4,2 Vakuutustekninen tulos -25,6-9,0-42,1-22,5 Muu kuin vakuutustekninen laskelma Välittömät verot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden verot -7,7-23,7-7,7-23,7 Voitto varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen -33,3-32,7-49,8-46,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -0,6 36,8-0,7 36,9 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 38,4 37,7-2,2 Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta 4,5 4,1-12,7-11,6 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta -2,2-2,2 Tilikauden voitto/tappio 4,5 4,1-10,5-9,4 FENNIA-RYHMÄ 43

15 TASE Emoyhtiö Konserni Mmk VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 1,1 0,9 1,1 0,9 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 1 418, , , ,8 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä 715,4 666,3 32,1 0, , , , ,3 Sijoitukset yrityksiin, joissa on merkittävä omistusosuus Muut osakkeet ja osuudet 60,0 60,0 60,0 60,0 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet 3 091, , , ,9 Rahoitusmarkkinavälineet 9 935, , , ,5 Kiinnelainasaamiset 616,4 695,7 616,4 695,7 Muut lainasaamiset 996, ,6 996, ,6 Talletukset 72,6 67,0 72,6 67, , , , , , , , ,1 Vastuuvajaus Pakollinen vastuuvajaus 34,7 82,4 34,7 82,4 Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta 215,3 301,9 215,3 301,9 Muut saamiset Kannansiirtosaaminen 215,7 278,3 215,7 278,3 Muut saamiset 76,8 54,6 45,1 29,8 507,7 634,8 476,0 610,0 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Kalusto 13,2 9,8 13,4 9,8 Muut aineelliset hyödykkeet 1,8 0,1 1,8 0,1 15,0 9,9 15,2 9,9 Rahat ja pankkisaamiset 9,5 18,8 10,3 19,4 24,5 28,7 25,4 29,3 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat 377,8 440,0 377,8 440,3 Muut siirtosaamiset 216,0 177,6 220,7 179,5 593,8 617,7 598,5 619, , , , ,4 TP FENNIA-RYHMÄ

16 Emoyhtiö Konserni Mmk VASTATTAVAA Oma pääoma Sidottu Pohjarahasto 20,0 20,0 20,0 20,0 Takuupääoma 10,0 10,0 10,0 10,0 Arvonkorotusrahasto 2,5 2,5 30,0 30,0 32,5 32,5 Vapaa Vapaat rahastot 75,8 72,3 75,8 72,3 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0,2 0,2-50,1-36,6 Tilikauden voitto/tappio 4,5 4,1-10,5-9,4 80,5 76,6 15,1 26,2 110,5 106,6 47,6 58,7 Vähemmistöosuus 64,1 66,3 Varaukset Kertynyt poistoero 0,8 0,1 0,8 0,1 Vapaaehtoiset varaukset 76,9 115,3 93,8 131,6 77,7 115,4 94,7 131,7 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu , , , ,2 Korvausvastuu 5 894, , , , , , , ,3 Velat Lainat rahoituslaitoksilta 0,2 0,2 0,2 0,2 Muut velat 10,6 3,9 9,2 4,2 10,8 4,1 9,4 4,4 Saadut ennakot ja siirtovelat 138,9 294,2 141,1 296, , , , ,4 FENNIA-RYHMÄ 45

17 TILINPÄÄT Ö KSEN LAATIMISPERIAATTEET Vakuutusyhtiön kirjanpitoa ja tilinpäätöstä säätelevät laki työeläkevakuutusyhtiöistä, vakuutusyhtiölaki, kirjanpito- ja osakeyhtiölaki ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä vakuutusvalvontaviraston määräykset ja ohjeet. Konsernitilinpäätös Eläke-Fennian konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiöt, joissa konsernin osuus äänivallasta on yli puolet. Konsernitilinpäätökseen kuuluvat yhtiöt ja konsernirakenteen muutokset on esitelty liitetietona. Konsernitilinpäätös on laadittu emo- ja tytäryhtiöiden tuloslaskelmien ja taseiden yhdistelminä. Sisäiset tuotot ja kulut, voitonjako, saamiset ja velat sekä keskinäinen osakeomistus on eliminoitu. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty vuoden aikana hankitut tytäryhtiöt hankintahetkestä lähtien. Myydyt tytäryhtiöt on yhdistelty luovutushetkeen saakka. Vähemmistön osuus tuloksesta ja omasta pääomasta on erotettu omaksi eräkseen. Konsernin sisäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Syntynyt konserniaktiiva on jaettu tytäryhtiöiden omaisuuserille niiden käypien arvojen sallimissa rajoissa. Konserniaktiiva poistetaan suunnitelman mukaan kuten vastaava omaisuuserä. Eräissä kohteissa on tehty tilikauden suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi arvonalennuspoistoja. Konserniosakkeisiin aiemmin tehdyt arvonkorotukset on konsernitaseessa merkitty tytäryhtiön omistaman kiinteistön arvonkorotukseksi. Osakkuusyhtiöt Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia on Eläke-Fennian 40-prosenttisesti omistama osakkuusyhtiö, joka on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Asunto- ja kiinteistöyhtiöitä ei ole käsitelty konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiöinä, koska niiden vaikutus konsernin tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan on vähäinen. Vakuutusmaksutulo TEL-maksutulo määräytyy vakuutettujen TEL-kokonaispalkkasumman mukaan. Tilikauden aikana perittyä, palkkasumma-arvioon perustuvaa ennakkomaksua on oikaistu tilinpäätöksessä tarkistusmaksuarviolla. Tilikauden maksutuloon on kirjattu myös edellisen vuoden arvioidun ja toteutuneen tarkistusmaksun aiheuttamat erot. YEL-vakuutusmaksutulo määräytyy yrittäjien työtulojen perusteella. Korvauskulut Korvauskulut muodostuvat eläkkeensaajille maksetuista eläkkeistä, kuntoutuskuluista, vastuunjakokorvauksista, korvaustoimintaan kohdistuvista liikekuluista sekä korvausvastuun muutoksesta. Sijoitusten ja saamisten arvostus taseessa ja sijoitusten käypien arvojen määrittäminen Kiinteistösijoitukset on kirjattu tehdyillä poistoilla vähennettyyn ja arvonkorotuksilla lisättyyn hankintahintaan tai sitä alempaan käypään arvoon. Vesivoimalan todennäköinen luovutushinta on johdettu pitkäaikaisen reaalituottopohjaisen vuokrasopimuksen mukaisesta optiohinnasta, jolla vesivoimalan myyjällä on oikeus takaisinostoon vuokra-ajan päätyttyä. Kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden käyvät arvot on määritelty kohteittain sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämällä tavalla perustuen ulkopuolisten auktorisoitujen kiinteistöarvioitsijoiden arviokirjoihin. Vuonna 1999 ostetut ja rakenteilla olevat kohteet on arvostettu hankinta-arvoonsa. Aravakiinteistöjen, joiden aravalaina loppuu viimeistään vuonna 2002, käyvät arvot on johdettu markkinahinnoista sosiaali- ja terveysministeriön määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2002 jälkeen vapautuvien aravakiinteistöjen käypinä arvoina on käytetty varovaisuusperiaatetta noudattaen asuntotuotantolain mukaista luovutuskorvaushintaa. Kiinteistöihin tehdyt arvonalennukset on kirjattu tulosvaikutteisesti sijoitusten arvonalennuksiin. Osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Osakkeisiin aiempina vuosina tehdyt arvonalennukset on palautettu osakkeiden arvoon siltä osin kuin käypä arvo ylittää kirjanpitoarvon. Osakkeet on arvostettu keskihintamenetelmää käyttäen. Sijoituksiin kirjattujen käyttöomaisuusosakkeiden arvostus poikkeaa muista osakkeista. Käyttöomaisuusosakkeet on arvostettu taseessa hankintamenoon, koska tämän katsotaan vastaavan niiden käypää arvoa. Noteerattujen osakkeiden ja osuuksien käypinä arvoina on käytetty tilivuoden viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia. Noteeraamattomien osakkeiden käypänä arvona on käytetty hankintahintaa tai todennäköistä käypää arvoa. Rahoitusmarkkinavälineisiin kuuluvat joukkovelkakirjalainat ja rahamarkkinainstrumentit. Rahoitusmarkkinavälineiden tasearvona on hankintameno, jota on oikaistu nimellisarvon ja hankintamenon jaksotetulla erotuksella. Nimellisarvon ja hankintamenon erotus jaksotetaan korkotuoton vähennykseksi tai lisäykseksi rahoitusmarkkinavälineen juoksuaikana. Hankintamenoon sisällytetty vastaerien määrä on ilmoitettu taseen liitetiedoissa. Ulkomaanrahanmääräiset saamiset on muutettu Suomen rahaksi Eu- TP FENNIA-RYHMÄ

18 roopan Keskuspankin noteeraamaan keskikurssiin. Ulkomaanrahanmääräiset muut sijoitukset on merkitty taseeseen hankinta-ajankohdan kurssia käyttäen. Laskettaessa käypiä arvoja on käytetty noteerattuja kursseja. Mikäli tilinpäätöspäivän käypä arvo on alkuperäistä hankintamenoa alempi, on sijoituksesta tehty arvonalennus. Tilikaudella syntyneet kohdistamattomat kurssierot on kirjattu sijoitustoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin ja kohdistettavat kurssierot on käsitelty arvonalennuksina tai arvonalennuksen oikaisuna. Lainasaamiset, muut saamiset ja talletukset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Varaukset ja verovelan käsittely Vapaaehtoisista varauksista ei ole maksettu veroja. Mikäli varauksia tuloutetaan vain kulujen kattamiseksi, toimenpiteellä ei ole verovaikutuksia. Verokanta 1999 oli 28 prosenttia. Poistot Kuluvan omaisuuden hankintameno on aktivoitu. Hankintameno on kirjattu vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi. Hankintamenon lisäksi poistoja on kirjattu myös kuluvan omaisuuden arvonkorotuksista. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta käyttäen seuraavia taloudellisia käyttöaikoja: ole kirjattu verovuodelta määrättävän tuloveron määrää suurempana. Eläke-Fennian tilikauden ylijäämä määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien Eläke-Fennian hakemien laskuperusteiden mukaisesti. Eläkejärjestelyt Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty TEL-vakuutuksin. Lisäeläketurva on järjestetty osalle henkilöstöä TEL-lisäeläkevakuutuksella. Toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajilla sekä hallituksen nimittämillä Eläke-Fenniaan työsuhteessa olevilla johtajilla on oikeus siirtyä vanhuuseläkkeelle 60 vuotta täytettyään. Eläkevakuutusmaksut on kirjattu suoriteperusteisesti. Eläke-Fennia Vakuutusmaksusaamiset koostuvat tarkistusmaksuarviosta ja tilivuoden päättyessä maksamattomina olevista erääntyneistä vakuutusmaksuista. Erääntyneistä vakuutusmaksuista maksuesteelliseksi todetut sekä sellaisten yhtiöiden, joiden konkurssi on alkanut jälkeen, saamiset on kirjattu luottotappioksi. Suojaamistarkoituksessa tehdyt johdannaissopimukset on arvostettu kokonaisuutena suojattavan erän kanssa. Jos suojattavasta tase-erästä ei ole kirjattu arvonmuutosta, ei myöskään suojaavasta sopimuksesta ole tehty tulosvaikutteista kirjausta tilinpäätökseen, ellei sen negatiivinen arvonmuutos ylitä suojattavan erän positiivista muutosta. Kun suojattavasta kohteesta on kirjattu arvonalennuksen palautusta, on käytetyn johdannaisen arvonmuutos kirjattu kokonaisuudessaan kuluksi. Suojaamistarkoituksessa tehdystä johdannaissopimuksesta syntyvät tuotot ja kulut on kirjattu pääsääntöisesti samaan tuloslaskelman erään kuin suojattavasta tase-erästä tai positiosta kirjattavat tuotot ja kulut on kirjattu. Indeksisidonnaiset lainat on kirjattu joukkovelkakirjalainoihin nollakuponkilainaosuutena ja optio-osuutena maksettuihin ennakkomaksuihin. Optio-osuus on arvostettu käyvän arvon perusteella ja nollakuponkilainasta kertyvät korot on tuloutettu vuosittain tasaisesti koko juoksuaikana. Tuloutetut korot on kirjattu joukkovelkakirjalainan hankintamenon oikaisuksi. Asuin-, toimisto- ja liikerakennukset, hotellit 50 v Teollisuus- ja varastorakennukset 40 v Rakennusten tekniset laitteet 10 v Atk-ohjelmistot ja autot 5 v Atk-laitteet 4 v Kalusto 10 v Konttorikoneet 7 v Muut pitkävaikutteiset menot 10 v Ennen vuotta 1981 hankituista rakennuksista on tehty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaiset enimmäispoistot. Liikekulut Yhtiön liikekulut on jaettu toiminnoille vakuutusvalvontaviraston ohjeiden mukaisesti liitetiedoissa esitetyllä tavalla. Välittömät verot ja tilikauden ylijäämä Tuloslaskelmassa tilikauden verot ovat erillään edellisten tilikausien veroista. Tilikauden veroina on kirjattu tilikauden tuloksen perusteella määräytyvä vero suoriteperusteisesti. Saatuihin ulkomaisiin osinkoihin liittyvä lähdeveron hyvitys on kirjattu sijoitustoiminnan tuottoihin. Ulkomaisten osakkeiden osingoista maksettu lähdevero on käytetty tuloveron vähennyksenä ennen yhtiöveron hyvitystä. Saatuihin osinkoihin liittyvä yhtiöveron hyvitys on kirjattu sijoitustoiminnan tuottoihin. Yhtiöveron ja lähdeveron hyvityksistä on erittelyt liitetiedoissa. Yhtiöveron ja lähdeveron hyvityksiä ei Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutussopimuksista aiheutuva vastuu on kirjattu vastuuvelaksi. Se koostuu vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta. Vastuuvelka lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti. Vakuutusmaksuvastuuseen sisältyy osittamaton lisävakuutusvastuu, joka luetaan mukaan toimintapääomaan. Toimintapääoma Vakuutusyhtiön vakavaraisuuden mittarina käytetään toimintapääomaa, jolla tarkoitetaan käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen erotusta. Vastuuvelkaan ei tällöin lueta osittamatonta lisävakuutusvastuuta. Toimintapääoman ja oman pääoman on täytettävä työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa säädetyt vaatimukset. FENNIA-RYHMÄ 47

19 TILINPÄÄT Ö KSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Mmk VAKUUTUSMAKSUTULO Ensivakuutus TEL:n mukainen perusvakuutus Työnantajan osuus 2 055, , , ,1 Työntekijän osuus 575, ,7 575, ,7 Vastuuvajauksen kuolettamiseksi peritty lisämaksu *) 49,9 99,9 49,9 99, , , , ,7 TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 11,9 58,7 11,9 58,7 YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 329,6 315,9 329,6 315,9 YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 0,3 0,9 0,3 0,9 Valtion eläkerahastoon suoritettava siirtymämaksu -3,6-3,2-3,6-3, , , , ,0 Jälleenvakuutus 0,1 0,1 Kokonaisvakuutusmaksutulo 3 018, , , ,1 Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista -46,1-32,3-46,1-32,3 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 2 972, , , ,8 Jälleenvakuuttajien osuus -4,0-4,0 Vakuutusmaksutulo yhteensä 2 972, , , ,8 *) sisältää työnantajan ja työntekijän osuuden MAKSETUT KORVAUKSET Ensivakuutus Maksettu eläkkeensaajille TEL:n mukainen perusvakuutus 2 076, , , ,4 TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 95,8 306,3 95,8 306,3 YEL:n ja MYEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 363,9 365,5 363,9 365,5 YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 3,4 3,7 3,4 3, , , , ,0 Maksettu/saatu vastuunjakokorvauksia TEL-eläkkeet -77,6-360,2-77,6-360,2 YEL-eläkkeet -39,0-41,3-39,0-41,3-116,6-401,6-116,6-401,6 Jälleenvakuutus -0,1-0, , , , ,4 Korvaustoiminnon hoitokulut 22,5 41,4 22,5 41,4 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 1,1 2,9 1,1 2,9 Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta 2 446, , , ,6 Jälleenvakuuttajien osuus -2,1-2,1 Maksetut korvaukset yhteensä 2 446, , , ,5 TP FENNIA-RYHMÄ

20 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Mmk SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTON ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot sijoituksista yrityksiin, joissa on merkittävä omistusosuus Osinkotuotot 12,4 12,4 Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot Konserniyhtiöt 37,5 83,2 Muut 0,2 5,9 4,8 50,6 Muut tuotot 183,2 325,8 198,3 338,0 221,0 414,9 203,1 388,6 Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot 74,2 190,7 74,2 190,7 Korkotuotot 615, ,9 628, ,9 Muut tuotot 5,1 1,4 5,1 1,4 694, ,0 707, ,0 Yhteensä 915, ,4 911, ,0 Palautuneet arvonalennukset 34,8 25,4 34,8 25,4 Myyntivoitot 537, ,1 524, ,5 Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 1 487, , , ,9 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista -101,3-212,3-55,7-152,6 Kulut muista sijoituksista -26,3-98,3-26,2-95,9 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut -9,0-13,6-9,0-16,0-136,6-324,2-90,9-264,5 Arvonalennukset ja poistot Arvonalennukset -78,3-173,4-80,7-191,2 Rakennusten suunnitelmapoistot ,4-44,7-46,9-80,7-187,8-125,4-238,1 Myyntitappiot -124,1-11,2-124,1-11,2 Yhteensä -341,3-523,2-340,3-513,8 Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua 1 146, , , ,1 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu -4,2-4,2 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 1 146, , , ,9 Osinkotuottoihin sisältyvä lähdeveron hyvitys 0,8 0,8 Osinkotuottoihin sisältyvä yhtiöveron hyvitys 6,3 23,7 6,3 23,7 FENNIA-RYHMÄ 49

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot