FENNIA-RYHMÄ 1999 FENNIA-RYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FENNIA-RYHMÄ 1999 FENNIA-RYHMÄ"

Transkriptio

1 FENNIA-RYHMÄ 1999 FENNIA-RYHMÄ 1

2 Fennia-ryhmä kokonaispalvelua asiakkaan eduksi Vuosi 1999 oli Fennia-ryhmän ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Ryhmän muodostavat Yrittäjäin Fennia, Eläke-Fennia ja Henki-Fennia, jotka yhdessä tarjoavat asiakkailleen laadukkaat ja kilpailukykyiset vahinko-, eläke- ja henkivakuutuspalvelut. Fennia-ryhmän tarjonnasta löytyvät monipuoliset riskienhallinta- ja vakuutuspalvelut pienille ja keskisuurille yrityksille, niiden työntekijöille, yrittäjille ja kotitalouksille sekä joustavat rahoitusratkaisut yritysten ja yrittäjien tarpeisiin. Keskinäinen ja aidosti suomalainen Fennia-ryhmään kuuluvia yhtiöitä hallinnoidaan keskinäisyyden periaatteella: ylintä päätösvaltaa ryhmässä käyttävät yhtiökokousten kautta asiakkaat, jotka näin ovat mukana tekemässä kaikkia keskeisiä päätöksiä. Aidosti suomalainen Fennia-ryhmä onkin ainoa selkeästi yrittäjien ja yritysten hallinnoima vakuutusryhmä Suomessa. Ryhmä tarjoaa asiakkaalleen kokonaisvaltaisen toimintamallin ja juuri hänelle tai hänen yritykselleen räätälöidyt palvelut. Lähellä asiakasta Fennia-ryhmän palveluja tarjoavat ryhmän yli 70 konttoria eri puolilla maata. Asiakkaalle on nimetty oma yhteyshenkilö, joka palvelee monipuolisesti vahinko-, eläke- ja henkivakuutusasioissa ja hankkii tarvittaessa lisätiedot parhailta asiantuntijoilta. Valtakunnallista puhelinpalvelua antaa Fenniapalvelu, jonka asiakasystävällinen palveluaika on arkisin kello Joustava vaihtoehto vakuutusten ottamiseen ja vakuutuksen hoidossa tarvittavien tietojen ilmoittamiseen on Fenniaryhmän Internet-sivusto osoitteessa FENNIA-RYHMÄ 3

3 FENNIA-RYHMÄN YHTIÖT Yrittäjäin Fennia riskienhallinnan asiantuntija Yrittäjäin Fennia on keskinäinen, asiakkaidensa omistama yhtiö, jolla on yli 70 vuoden kokemus yritysten riskienhallinnassa ja vahinkovakuuttamisessa. Hallintoelinten jäseninä asiakkaat eli suomalaiset yrittäjät ja yritysjohtajat osallistuvat yhtiön tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Oma yhteyshenkilö perehtyy asiakkaan toimialaan ja ottaa sen huomioon palvelussa ja vakuutusratkaisuissa. Näin jokaiselle asiakkaalle on tarjolla mittojen mukainen, kustannustehokas ratkaisu, jolla riskit katetaan mahdollisimman hyvin. Yrittäjäin Fennian katsaus vuoteen 1999 tilinpäätöstietoineen alkaa sivulta 4. Eläke-Fennia työeläkevakuuttamisen asiantuntija Eläke-Fennia on keskinäinen yhtiö, jonka tehtävänä on asiakasyritysten työntekijöiden sekä yrittäjien työeläketurvan luotettava hoitaminen. Osa toimintaa on sijoittaa työeläkkeisiin varatut rahat turvaavasti ja tuottavasti niin, että asiakkaat lisäksi saavat vuosittain työeläkemaksuunsa tasaiset, kilpailukykyiset asiakashyvitykset. Yhtiö tarjoaa asiakkaille myös joustavat asiakasrahoitusratkaisut ja verkkopalvelut. Ammattitaito, palveluhalukkuus, lupausten pitäminen ja palvelun nopeus ovat ominaisuuksia, joissa Eläke-Fennia on asiakkaidensa mielestä alan kärjessä. Eläke-Fennian katsaus vuoteen 1999 tilinpäätöstietoineen alkaa sivulta 32. Henki-Fennia varallisuuden hoidon asiantuntija Vakuutusosakeyhtiö Henki- Fennian omistavat keskinäiset yhtiöt Yrittäjäin Fennia ja Eläke-Fennia. Yhtiön toiminnan asiakaslähtöisyyden takaa hallintomalli, jossa päätöksentekoon osallistuvat myös Fenniaryhmän asiakasyritysten edustajat. Henki-Fennian erikoisalana ovat vapaaehtoiset, sosiaaliturvaa täydentävät henki-, eläkeja sijoitusvakuutukset. Niiden ohessa Henki-Fennian toiminnan painopiste on siirtymässä yhä enemmän varallisuuden hoidon puolelle. Uusin tuote on Fennica ABC eli sijoitussidonnaiset vakuutukset, jotka on suunniteltu yhdessä Carnegie Rahastoyhtiö Oy:n kanssa. Henki-Fennian katsaus tilinpäätöstietoineen alkaa sivulta 68. TP FENNIA-RYHMÄ

4 AVAINLUVUT Yrittäjäin Fennia Maksutulo, ensivakuutus Mmk Mmk Liikevaihto Mmk Mmk Vakavaraisuuspääoma Mmk Mmk Vastuunkantokyky 183 % 130 % Taseen loppusumma Mmk Mmk Eläke-Fennia Maksutulo Mmk Mmk* Maksetut eläkkeet Mmk Mmk* Taseen loppusumma Mmk Mmk Toimintapääoma Mmk Mmk - tavoitevyöhykkeen - alarajasta 143 % 143 % Vakuutettuja henk henk. Eläkkeensaajia henk henk. * Ns. pro forma -luku Henki-Fennia Maksutulo, ensivakuutus 252 Mmk Liikevaihto 406 Mmk Vakavaraisuuspääoma 380 Mmk Vastuunkantokyky 27 % Taseen loppusumma Mmk FENNIA-RYHMÄ 5

5 ELÄ KE-FENNIA Toimitusjohtajan katsaus Risto Kausto Vakuutusalan rakennemuutokset jatkuivat Suomessa vuoden 1999 aikana. Edellisenä vuonna toteutui eläke- ja henkiyhtiöiden rakennejärjestely, jonka yhteydessä myös Eläke-Fennian toiminta käynnistyi. Viime vuonna oli vuorossa vakuutusryhmittymien ja pankkien hakeutuminen yhteistyöhön, päätyen jopa yhteisen pankki- ja vakuutusryhmän muodostumiseen. Aikaisemmin ajateltiin yhteistyön tai yhdistymisen tapahtuvan suomalaisten osapuolten kesken. Nyt on selvää, että osa yhteenliittymistä tulee toimimaan ainakin pohjoismaisella tasolla. Suomeen näyttää syntyvän tehtyjen ratkaisujen pohjalta kolme vakuutus- ja pankkitoimintaa harjoittavaa finanssiryhmää, joiden hallinnassa ovat henkivakuutusmarkkinat lähes kokonaan ja lakisääteisestä eläkevakuutuksestakin noin 70 prosenttia. Isojen finanssiryhmittymien rinnalle näyttää jäävän pelkästään vakuutustoimintaan keskittyviä ryhmiä, jotka kilpailevat asiakkaista omilla tuotteillaan ja isoja ryhmiä joustavammilla asiakaspalveluratkaisuillaan. Erityisesti korvauspalvelun voi ajatella muodostuvan tärkeäksi kilpailutekijäksi. Kilpailuselvityksellä oikea ajoitus Työeläkejärjestelmän osalta tehty selvitys kilpailuolosuhteista osuu oikeaan ajankohtaan. Työryhmä esittää useita suosituksia kilpailun lisäämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Muun muassa esitykset, joilla helpotetaan uuden eläkelaitoksen perustamista, ovat tervetulleita. Ne kääntänevät omalta pieneltä osaltaan edellä todettua valtavirtaa, joka on myös vakuutusalalla vienyt kohti yhä suurempia yhteenliittymiä. Sijoitustoiminnan tehostamiseksi työryhmä esittää, että laskuperustekorko määriteltäisiin jälkikäteen todellisten tuottojen perusteella. Taus- talla on ajatus, että kun kaikki eläkelaitokset pyrkivät sijoitustoiminnassaan joka tapauksessa maksimoimaan tuotot ja kilpailemaan asiakkaista hyvitysten avulla, on selkeämpää määritellä laskuperustekorko jo toteutuneen kehityksen perusteella. Kun otetaan huomioon mahdollisuudet käyttää korkovaatimuksen täyttämiseen yhtiöihin synnytettyä toimintapääomapuskuria sekä tarvittaessa muuttaa korkotasoa keskellä vuotta, tuntuisi laskuperustekoron etukäteen vahvistaminen sopivimmalta menettelyltä. Ajankohtaa olennaisempaa on tietysti vahvistettavan laskuperustekoron taso, jonka tulisi olla kulloisissakin olosuhteissa mahdollisimman korkea. Siihenhän koko toimintapääomapuskurin synnyttämisellä pyrittiin. Päättyneen vuoden työeläkejärjestelmää koskevista muutoksista merkittävin oli vuoden vaihteessa voimaan tullut lakipaketti eläkkeelle siirtymistä myöhentävistä ja työssä jatkamista edistävistä toimenpiteistä. Tavoitteena on, että työmarkkinoilta poistumisikää voitaisiin nykyisestä tasostaan myöhentää 2 3 vuodella ja siten vähentää eläkemaksujen nousupainetta. Eläke-Fennian aloitus erinomainen Eläke-Fennian tulosta vuodelta 1999 ensimmäiseltä kokonaiselta toimintavuodelta voidaan pitää erinomaisena. Yhtiö saavutti markkinaosuuden kasvattamiseen, liikekulujen pienentämiseen, vakavaraisuuden kasvattamiseen ja sijoitustoiminnan tulokseen sekä asiakashyvityksiin liittyvät tavoitteensa. Markkinaosuutta kasvatti omalta osaltaan muun muassa Eläke-Fennian menestys työeläkevakuutusten siirtokierroksella, jolla yhtiön siirtotulos oli maksutulolla mitaten alan ylivoimaisesti paras. TP FENNIA-RYHMÄ

6 Eläke-Fennian erinomainen tulos viime vuodelta oikeuttaa katsomaan luottavaisesti tuleviin vuosiin ja kannustaa meitä toimimaan tehtävissämme entistä määrätietoisemmin. Tähän antaa myös uusi ajanmukainen toimitalomme hyvät ulkoiset puitteet. Myönteistä viestiä tuovat myös asiakastyytyväisyystutkimukset, joissa Eläke-Fennia sijoittui alan kärkikaksikkoon, tutkimuksesta riippuen ykköseksi tai kakkoseksi. Näyttää siltä, että huolimatta alan keskittymiskehityksestä asiakas kokee tulevansa paremmin palvelluksi ja saavansa äänensä paremmin kuuluviin pienemmässä yhtiössä. Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä ja osoitetusta luottamuksesta yhtiötä kohtaan. Eläkefennialaiset ovat yltäneet suoritukseen, joka reilusti ylittää heille asetetut tavoitteet, ja heitä kiitän lämpimästi heidän ahkeruudestaan ja osaavuudestaan. Risto Kausto Liikekulujen osalta on tavoitteena ollut pienentää kuluja muutaman vuoden kuluessa niin paljon, että kulujen yhteismäärä alittaa selvästi liikekuluihin vakuutusmaksussa varatun osuuden. Kun liikekuluissa jo nyt päästiin alle käytettävissä olevan hoitokustannusosan, voimme tältäkin osin olla tyytyväisiä saavutettuun tulokseen. Sijoitustoiminnan tulokseen vaikutti pitkälti Nokian ja Soneran osakkeiden suotuisa kurssikehitys. Riskikeskittymän välttämiseksi näiden osakkeiden osuutta on vuoden 1999 lop-pupuolelta lähtien systemaattisesti pienennetty. Sijoitustoiminnan erittäin hyvä tulos merkitsi yhtiön vakavaraisuuden voimakasta kasvua ja se mahdollisti myös päättyneeltä vuodelta kilpailukykyisen siirron asiakashyvityksiä varten. FENNIA-RYHMÄ 35

7 ELÄ KE-FENNIAN HALLINTO HALLINTONEUVOSTO Markku Koskenniemi yrittäjäneuvos Tammerneon Oy Tampere Eino Rajamäki yrittäjäneuvos Seinäjoen Varaosakeskus Oy Seinäjoki vara Heimo Aho SKS-tekniikka Oy Vantaa Veikko Ampuja työnjohtaja Teknisten Liitto TL ry Kaj Ericsson Harry Schauman Stiftelse Vaasa Henry Fagerström Oy BTL East Ab Ernst Gylfe Helsingin Villakehräämö Oy Pirjo Harjunen ( alkaen) yksikönjohtaja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Tauno Jalonen Suomen Yrittäjien Sypoint Oy Pentti Jussila Kuljetusliike I Lehtonen Oy Rovaniemi Sirpa Järvinen valokuvalaborantti Teknisten ja Erikoisammattien Liitto ry TEKERI Jorma Kielenniva Novo Group Oyj Nils Komi liittosihteeri Liikealan ammattiliitto ry Mirja-Leena Kullberg Grünstein Product Oy Loviisa Matti Kupiainen talousneuvos Rovaniemi Tapio Liinamaa Härmän Kuntokeskus Ylihärmä Markku Markkula kansanedustaja Pertti Nordman RTK-Palvelu Oy Rauma Pentti Näreaho ( saakka) metsäneuvos Metsäalan Toimihenkilöliitto METO ry Esa Ojala teollisuusneuvos Teho Filter Oy Sievi Pirkko Oksa Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto Teva ry Tampere Björn Palm Oy Backman-Trummer Ab Vaasa Hannu Riihelä Eiri Oy Lahti Heikki Rinta-Rahko Kurikan Keskus-Optiikka Ky Kurikka Ensio Romo Bestor Oy Lahti Ritva Sjöholm Suomen Yritysjuristit Oy Jukka Tikka Länsi-Savo Oy Mikkeli Timo Vallittu Kemianliitto-Kemifacket ry Kalevi Vuorisalo Teknikum Oy Vammala HALLITUS Eero Lehti hallituksen Taloustutkimus Oy Jalo Paananen hallituksen Eimo Oyj Lahti vara Pertti Parmanne osastopäällikkö Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vara Ilkka Joenpalo Teknisten Liitto TL ry Heikki Kauppi toiminnanjohtaja Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Olavi Nieminen Oy Finnsusp Ab Lieto Heikki Ropponen johtaja Palvelutyönantajat ry Seppo Saarelainen hallituksen Betonimestarit Oy Kuopio Pekka Sairanen Metsäpuu Oy Loimaa Risto Kausto Eläke-Fennia VARAJÄSENET Kari Elo Yrittäjäin Fennia Jorma Kallio Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liitto HRHL ry Seppo Riski johtaja Teollisuuden ja Työntantajain Keskusliitto TILINTARKASTAJAT Risto Järvinen valvontatilintarkastaja KHT Kristian Hallbäck tilintarkastaja KHT VARATILINTARKASTAJAT Per-Olof Johansson KHT Tomi Englund KHT YHTIÖN JOHTO Risto Kausto Lasse Heiniö vara, n sijainen, yhtiön vastuullinen aktuaari Tarkko Jousi vara, Fennia-ryhmän lakiasiat ja strateginen suunnittelu Eero Eriksson johtaja sijoitustoiminta Irmeli Heino johtaja talous ja vakuutustekniikka Helvi Leinonen johtaja vakuutus- ja eläkepalvelut Christer Klärich johtaja Fennia-ryhmän henkilöstöhallinto Outi Talvinen johtaja Fennia-ryhmän viestintä Jyri Tapper johtaja Fennia-ryhmän kenttä Jukka Vainio johtaja tietohallinto, asiakasneuvonta, työkyvyn hallinta Seppo Mattila ylilääkäri ratkaisu- ja kuntoutustoiminta, lääketieteelliset asiat TP FENNIA-RYHMÄ

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1999 Eläke-Fennia Taloudellinen toimintaympäristö Maailmantalouden kasvunäkymät vahvistuivat edelleen vuonna Euroopan uskotaan olevan voimistuvan talouskasvun uralla. Myös Suomen talouskehitys jatkui viime vuosien tapaan erittäin myönteisenä. BKT:n kasvu oli vuonna ,5 prosenttia. Myös työttömyys aleni noin yhdellä prosenttiyksiköllä 10,2 prosenttiin. Inflaatio pysyi keskimäärin matalalla tasolla mutta kiihtyi kuitenkin loppuvuotta kohden. Ehkä suurin yksittäinen talouskehitystä uhkaava tekijä oli vuoden 1999 lopulla öljyn hinnan nousu ja sen mukanaan tuomat inflaatiopaineet. Pääomamarkkinat olivat monella tapaa poikkeukselliset. Teknologiaja uusmediatoimialojen osakkeiden huimaa hinnannousua varjosti perinteisten arvo-osakkeiden keskimäärin vaisu arvonkehitys. Korkoinstrumenttisijoitusten osalta vuosi oli epävarmuuden aikaa ja sisälsi melkoisen voimakkaan korkotason nousun. Korkoepävarmuuden ydin oli Yhdysvalloissa. Toisaalta myös osakekurssien kehityksen suurin uhka oli nähtävissä juuri Yhdysvaltain markkinoilla, jossa on jatkunut poikkeuksellisen pitkä ja voimakkaasti kasvava kurssikehitys. Yhdysvaltojen keskuspankin FED:n korkopoliittisia toimenpiteitä seurattiin tarkoin. Vakuutusalan osalta vuosi 1999 oli tapahtumarikas. Kun vuonna 1998 tapahtui huomattava työeläkeyhtiöitä koskeva rakennejärjestely, koskivat vuoden 1999 järjestelyt pääosin vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä. Järjestelyjen lopputuloksena Suomeen syntyy ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Lisäksi merkittävä osa Suomen vahinkovakuutustoiminnasta siirtynee pohjoismaisen vahinkovakuutusyhtiön haltuun. Vuotta 1999 sävytti erityisesti Keskinäisen henkivakuutusyhtiö Suomen tulevaisuus. Myös Fenniaryhmä oli mukana tekemässä tarjo- usta Suomi-yhtiötä koskevista järjestelyistä. Neuvotteluissa ei kuitenkaan saavutettu kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua. Työeläkejärjestelmän muutoksia Merkittävin työeläkejärjestelmää koskeva muutos vuonna 1999 oli Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmaan ja työmarkkinajärjestöjen tekemään sopimukseen perustuva lakipaketti eläkkeelle siirtymistä myöhentävistä ja työssä jatkamista edistävistä toimenpiteistä. Lainmuutokset vahvistettiin joulukuussa 1999 ja ne tulivat voimaan Muutokset koskevat mm. työttömyyseläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä. Lisäksi työnantajien vastuuta työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden kustannuksista on muutettu muiden kuin ns. pientyönantajien (alle 50 työntekijää) osalta. Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja on korotettu 60 vuoteen vuonna 1944 ja sen jälkeen syntyneiden osalta. Osa-aikaeläkkeen saamisen alennettua ikärajaa (56 vuotta) koskevan lain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2002 loppuun. Työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita selvittäneiden selvitysmiesten väliraportti julkaistiin keväällä 1999 ja loppuraportti kuluvan vuoden tammikuussa. Raportissa esitetään suosituksia kilpailun tehostamiseksi niin, että eläkevarojen tuottoja voitaisiin lisätä nykyisestä ja samalla tehostaa eläkelaitosten toimintaa ja palveluja. Keskeisiä esityksiä ovat mm. eläkelaitossiirtojen helpottaminen ja uuden eläkelaitoksen perustamisen helpottaminen sekä eläkelaitosten antaman informaation lisääminen. Vuonna 1999 tulivat voimaan uusi henkilötietolaki ja julkisuuslaki, jotka aiheuttavat muutoksia myös työeläkejärjestelmän lakeihin. Nämä lainmuutokset ovat valmisteluvaiheessa ja tullevat voimaan kuluvan vuoden aikana. Eläke-Fennian kehitys Kulunut vuosi oli vuonna 1998 tapahtuneen rakennejärjestelyn jälkeen Eläke-Fennian toiminnan ensimmäinen kokonainen vuosi. Yhtiö saavutti kaikki vuodelle 1999 asettamansa tavoitteet ja toiminnan käyntiinlähtöön voidaan olla tyytyväisiä. Sijoitustoiminnan tulos oli erittäin hyvä ja toimintapääoma kasvoi merkittävästi. Yhtiön tavoite on olla aktiivinen työeläkejärjestelmän kehittäjä, joka tuo eri yhteyksissä esiin asiakkaiden erityistarpeet. Sijoitustoiminnassa tavoitteena on olla eturivissä sijoitustoiminnan nettotuotoilla mitaten. Hyvitysten osalta linjana on tasainen ja kilpailukykyinen hyvityskehitys. Eläke-Fennia linjasi tulevia toimintatapojaan syksyllä 1998 käynnistyneen Eläke-Fennian kehittämisohjelma 2000+:n yhteydessä. Viime vuoden aikana yhtiön organisaatio ja toiminta on saanut vakiintuneet muodot. Yhtiön Kansakoulukujan varrella olevan toimitalon saneeraus valmistui loppusyksyllä ja näin päästiin muuttamaan uudenveroisiin, ajanmukaisiin tiloihin. Kustannusten säästämiseksi ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi Fennia-ryhmän yhtiöt Eläke-Fennia, Yrittäjäin Fennia ja Henki-Fennia ovat tehneet voimassa olevan lainsäädännön puitteissa palvelusopimuksen yhteistyöstä. Fennia-ryhmä voi näin antaa asiakkaille kokonaisvaltaisen vakuutuspalvelun eläke-, henki- ja vahinkovakuutuksen alalla. Yhtenä yhteistoiminta-alueena on kiinteistöihin liittyvien ylläpito- ja valmiin kiinteistökannan vuokraustoiminnan organisointi Kiinteistö- Fenniaan. Muiden yhteistoiminta- FENNIA-RYHMÄ 37

9 TEL-VAKUUTETUT YRITYKSEN KOON MUKAAN % alle yli 300 Yrityksen työntekijämäärä MAKSETTAVAT ELÄKKEET MARKKAMÄÄRÄN MUKAAN Työttömyyseläkkeet 7 % Muut 1 % Perheeläkkeet 12 % Työkyvyttömyyseläkkeet 24 % Vanhuuseläkkeet 56 % alueiden osalta Eläke-Fennian hallitus on hyväksynyt vuosittain palvelusopimuksen, jossa sovitaan muun muassa yhteistyöstä kentän ja viestinnän osalta Yrittäjäin Fennian ja Henki-Fennian kanssa. Eläke-Fennian konserni ja osakkuusyhtiöt Eläke-Fennian konserniin kuului vuoden 1999 lopussa tytär- ja osakkuusyhtiöinä 65 asunto- ja kiinteistöyhtiötä. Vuoden 1999 alusta toimintansa aloitti Kiinteistö-Fennia Oy, joka on Eläke-Fennian tytäryhtiö. Kiinteistö-Fennia Oy:n omistavat Eläke- Fennia (70 %), Yrittäjäin-Fennia (20 %) ja Henki-Fennia (10 %). Kiinteistö-Fennia hoitaa keskitetysti Fennia-ryhmän kiinteistöjen ylläpitopalveluiden ostamisen. Kiinteistöihin liittyvien ostopalveluiden kes-kittämisellä saavutettiin kustannussäästöjä. Vuoden 2000 alusta toiminta laajennettiin kattamaan myös kiinteistökannan vuokraustoiminta. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, joka on Eläke-Fennian osakkuusyhtiö, saavutti ensimmäisenä tilikautenaan sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Yhtiön tulos ja vakavaraisuus kehittyivät suotuisasti lähinnä onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta. Yhtiö kehitti tuotevalikoimaansa ja panosti uusiin tietojärjestelmiin. Vuoden 1999 lopulla se toi markkinoille omat sijoitussidonnaiset vakuutuksensa. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Tällöin muodostunut konserniaktiiva on kohdistettu kiinteistöihin. Konserniaktiivasta on tehty kiinteistöjen käyttöaikaa vastaava suunnitelman mukainen 4,9 miljoonan markan suuruinen poisto. Vastaavasti syntynyttä konsernireserviä on tuloutettu 1,3 miljoonaa markkaa. Konsernin tilikauden tappio oli ,65 markkaa ja konsernin oma pääoma oli ,82 markkaa. Konsernissa tehtiin poistoja yhteensä 131 miljoonaa markkaa. Vakuutuskanta Vuoden 1999 lopussa Eläke-Fenniassa oli vakuutettuna henkilöä. TEL-perusvakuutuksia oli kappaletta ja niiden piiriin kuului vakuutettua. TELlisäeläkevakuutuksia oli 140 kappaletta ja niiden piiriin kuului vakuutettua. YEL-vakuutettuja oli vuoden lopussa henkilöä. TEL-vakuutettujen lukumäärän kasvuun 8,7 prosentilla on vaikuttanut erityisesti PK-sektorin nykyisessä markkinatilanteessa keskimääräistä voimakkaampi uustyöllistäminen. Eläke-Fennian tavoitteena on ollut ja tulee jatkossakin olemaan vakuutuskannan kasvun lisäksi vakuutusten keskikoon kasvattaminen. Vakuutusmaksutulo Yhtiön kokonaisvakuutusmaksutulo vuonna 1999 oli miljoonaa markkaa. Tästä TEL-vakuutusten osuus oli miljoonaa markkaa ja YEL-vakuutusten 330 miljoonaa markkaa. Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista olivat 46 miljoonaa markkaa. Tuloslaskelman mukainen vakuutusmaksutulo oli miljoonaa markkaa. Keskimääräinen peritty TEL-vakuutusmaksuprosentti oli 21,5 prosenttia palkoista, josta työntekijöiden osuus oli 4,7 prosenttia. YEL-maksuprosentti oli 21 prosenttia työtuloista. Eläkkeet Vuoden 1999 aikana käsiteltiin eläkehakemusta. Tähän määrään sisältyvät uuden eläkehakemuksen lisäksi muun muassa määräaikaisen eläkeoikeuden jatkohakemukset, työkyvyttömyysasteen muutoshakemukset, uudet yhteensovitukset ja edunsaajamuutokset. TP FENNIA-RYHMÄ

10 Eläkkeensaajia oli vuoden 1999 lopussa henkilöä. Vuoden 1999 aikana eläkkeitä maksettiin kaikkiaan miljoona markkaa. Vuoden päättyessä eläkkeitä maksettiin noin 213 miljoonaa markkaa kuukaudessa. Eläkkeitä maksetaan 34 eri maahan. Kuntoutus ja työkyvyn ylläpito Ammatillinen kuntoutus kuuluu kiinteänä osana eläkelaitosten toimintaan. Eläkelaitosten tukema ammatillinen kuntoutus tarkoittaa ensisijaisesti työkokeilua omalla työpaikalla, lyhyttä kurssitusta tai sitten kokonaan uudelleenkoulutusta. Eläkejärjestelmän kuntoutusta ollaan siirtämässä yhä varhaisempaan vaiheeseen jopa niin, että sairaslomia ei välttämättä ole ollut. Pelkkää selkeää työkyvyttömyyden uhkaa voidaan pitää kuntoutuksen perusteena. Lisääntynyt yhteistyö asiakasyritysten kanssa auttaa löytämään kuntoutettavat riittävän varhain. Kuntoutusta voidaan tukea kuntoutusrahalla silloin, kun hakija ei ole vielä työkyvytön, mutta hänellä on sairaus, joka aiheuttaa työkyvyttömyyden uhan. Yhtiö maksoi vuonna 1999 kuntoutusetuuksia 249 kuntoutujalle. Eläke-Fennia on jatkanut tiedottamista ja koulutusta työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Koulutuksen kohderyhminä ovat olleet mm. yritysten tyky-ryhmät ja esimiehet. Kiinnostus työkykytoimintaa ja ammatillista kuntoutusta kohtaan on selvästi lisääntynyt kuluneen toimintavuoden aikana. Eläke-Fennian vakavaraisuus ja sen vaikutus vakuutusmaksuihin annettaviin hyvityksiin jatkossa Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöksiä kehitettiin kaikille laitostyypeille samanlaisiksi. Uusia vaatimuksia sovelletaan lähtien. Ulkoisesta monimutkaisuudestaan huolimatta malli jättää monia sijoitusinstrumenttien erityispiirteitä huomioimatta, koska sen tulee soveltua kaikille yhtiöille ja lisäksi sen on tarkoitus olla pysyväluontoinen. Sijoitusympäristön nopea muuttuminen vaatii kuitenkin yhtiön omaan riskienhallintaan panostamista ja mallin asettamien vakavaraisuusvaatimuksien parametrien jatkuvaa tarkastelua. Uusi laskentatapa nosti Eläke-Fennian vakavaraisuusvaatimusta. Työeläkevarojen tuottojen lisäämiseksi on selvitetty laskuperustekoron määrittämismekanismia tavoitteena löytää tasapaino pitkän ja lyhyen aikavälin tuottojen välillä. Mekanismin tulee lisäksi olla sellainen, että yhtiöt voivat harjoittaa itsenäistä sijoituspolitiikkaa omista lähtökohdistaan. Tämän estämättä mekanismin tulee ohjata vakavaraisuuden antamissa rajoissa parhaaseen mahdolliseen tuottoon. Laskuperustekorkoa nostettiin alkaen 5,0 prosentista 5, 25 prosenttiin saakka. Näiden muutosten lisäksi hyvityssiirrolle asetettiin perusteissa ylä- ja alarajat, joiden suuruus on riippuvainen toimintapääoman ja vakavaraisuusrajan suhteesta. Mitä vakavaraisempi yhtiö on, sitä enemmän se saa siirtää ja toisaalta sen on siirrettävä hyvityksiin. Hyvitysten taso tulee kuitenkin jatkossa muutoksen vuoksi jonkin verran laskemaan viime vuosina nähdyistä maksimitasoista hyvästä vakavaraisuusasemasta huolimatta. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan tuotto käyville arvoille laskettuna oli erittäin hyvä. Eri omaisuuslajien tuotot vaihtelivat kuitenkin voimakkaasti. Sijoitustoiminnan nettotuotot ennen veroja olivat miljoonaa markkaa. Kokonaistuotto käyville arvoille oli vuoden alku- ja loppukannan perusteella laskettuna 13,9 prosenttia. Vuonna 1998 vastaava luku oli 10,1 prosenttia. Myyntivoittoja ja -tappioita kirjattiin joukkovelkakirjalainoista ja korkojohdannaisista nettona 83 miljoonaa markkaa sekä osakkeista ja osakejohdannaisista nettona 310 miljoonaa markkaa. Arvonalennuksia kirjattiin osakkeista 67 miljoonaa markkaa ja kiinteistöistä 11 miljoonaa markkaa. Kiinteistöjen arvonalennukset liittyvät pääosin vesivoimalaitoksen optiosopimukseen. Aikaisempina vuosina tehtyjä sijoitusten arvonalennuksia palautui tuottoihin 35 miljoonaa markkaa. Osakesijoituksien kansainvälistä hajautusta jatkettiin siten, että vuoden lopussa Suomen ulkopuolelle oli hajautettu noin 30 prosenttia. Vuonna 1999 nettosijoitukset osakkeisiin olivat 950 miljoonaa markkaa. Pääosa sijoitettiin eurooppalaisiin oman toimialansa keskeisiin yrityksiin. Hajautusta lisättiin myös Aasiaan ja maailmanlaajuisesti sijoitettaviin rahastoihin. Kaikkien osakesijoitusten riskiä alennettiin pienimuotoisesti alkusyksystä johdannaisia käyttäen. Osakkeiden tuotto oli erinomainen vuonna Tavoitteena on osakesalkun tuoton vuotuisen vaihtelun pienentäminen salkun hajautusta jatkamalla. Joukkolainasijoitusten osuus oli suurimmillaan alkuvuonna. Korkotason kääntyessä nousuun lisättiin rahamarkkinasijoitusten osuutta sekä käytettiin johdannaisia suojaamaan joukkolainasijoitusten tuottoa. Täten rahamarkkinasijoitusten osuus oli vuoden lopussa poikkeuksellisen suuri. Joukkolainasijoituksissa lisättiin etenkin muiden Euro- 11 -valtioiden joukkolainojen osuutta. Myös varsinaisia luottoriskisijoituksia lisättiin hieman. Joukkolaino- FENNIA-RYHMÄ 39

11 OMAISUUSJAKAUMA JA ARVOSTUSEROT Rahamarkkinat 7 % Joukkovelkakirjalainat 43% Eläkelainat 5 % Sijoituslainat 3 % Kiinteistöt 12 % Osakkeet 30 % Käyvät arvot Käyvät arvot Mmk Mmk Eläkelainat Sijoituslainat Kiinteistöt Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahamarkkinat Yhteensä Arvostuserot Arvostuserot Mmk Mmk Kiinteistöt Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahamarkkinat 0 10 Yhteensä jen tuotto käyville arvoille laskettuna oli negatiivinen viime vuonna. Kuitenkin joukkolainasalkun keskimääräinen painotettu hankintatuotto oli 5,7 prosenttia Kiinteistömarkkinoiden kehitys jatkui suotuisana. Vapaiden tilojen määrä oli vähäinen ja etenkin pääkaupunkiseudulla olevien kohteiden vuokrankorotukset paransivat yhtiön kiinteistösijoitustoiminnan kokonaistuottoastetta. Eläke-Fennian pääkonttorin ja Helsingin Siltasaaressa sijaitsevan toimistotalon peruskorjaukset valmistuivat syksyllä. Järvenpäähän käynnistettiin kahden asuintalon rakennuttaminen ja Espoon Kivenlahteen valmistui Suomen korkein asuintalo, Espoon Meritorni. Eläke-Fennian osuus Meritornista on hieman alle puolet. Turkuun käynnistyi teollisuus- ja varastokiinteistön rakennuttaminen Tunturi Oy Ltd:n käyttöön. Lisäksi Eläke-Fennia on osakkaana Vantaalla sijaitsevassa kauppakeskus Jumbossa. Jumbo on Suomen toiseksi suurin kauppakeskus ja käsittää yli m 2 myymälätilaa. Kiinteistöjä myytiin tilikauden aikana noin 90 miljoonalla markalla ja valmiita kohteita ostettiin noin 45 miljoonalla markalla. Myynneistä kirjattiin yli 10 miljoonan markan myyntivoitot. Asiakasrahoituksen osalta kulunut vuosi merkitsi hienoista kysynnän nousua ja koko lainakannan supistumisen selkeää hidastumista. Asiakasrahoitus jatkoi uusien rahoitustuotteiden osalta lähinnä oman pääoman ehtoisten lainainstrumenttien kehittämistä. Eläke-Fennia ja Finnvera solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää pkyritysten syntyä ja kasvua sekä tehostaa niiden rahoitusta. Sopimuksen mukaan Finnvera takaa osittain Eläke-Fennian myöntämiä lainoja. Pääomarahastosijoittamisen osalta jatkettiin linjaa, jossa maltillisesti lisättiin sijoituksia pääomarahastoihin. Kuluneen vuoden aikana lähinnä Suomeen ja muihin Pohjoismaihin sijoituksia tekevien pääomarahastojen osalta jatkettiin yhteistyötä hyvin menestyneiden ja luotettaviksi havaittujen hallinnointiyhtiöiden kanssa. Eläke-Fennia aloitti myös pääomasijoitusten hajauttamisen Euroopan markkinoille sijoittaviin rahastoihin. Eläke-Fennian salkussa on vuodenvaihteessa sijoitussitoumuksia 20:een pääomarahastoon yhteensä noin 280 miljoonan markan edestä. Institutionaalisten sijoittajien sijoitustoiminnassaan noudattamat eettiset periaatteet ovat olleet julkisuudessa esillä. Eläke-Fennian hallituksessa on myös vahvistettu sijoitustoiminnalle periaatteet, joissa painotetaan yhteiskunnallisen vastuun tuntemista sijoitustoiminnassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sijoitustoiminnassa pyritään huomioimaan ympäristönsuojelun edistäminen, vastuullinen henkilöstöpolitiikka, tasa-arvo rotujen, uskontojen, sukupuolten ja yhteiskunnallisen alkuperän välillä ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Eläke-Fennian sijoitustoiminnassa pyritään välttämään sijoituksia sellaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminta keskittyy moraalittomiin tai epäsiveellisiin toimialoihin, aseteollisuuteen, terveydelle haitallisiin toimialoihin tai lapsityövoimaa hyödyntäviin yrityksiin. Lisäksi vältetään sijoituksia sellaisiin maihin, jotka ovat YK:n julistamassa kauppasaarrossa tai joiden esimerkiksi katsotaan yleisesti rikkovan räikeästi YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa mainittuja perusoikeuksia. Kokonaisliikekulut Kokonaisliikekulut vuodelta 1999 olivat 119 miljoonaa markkaa, josta sijoitustoiminnan osuus oli 16 miljoonaa markkaa. Kokonaisliikeku- TP FENNIA-RYHMÄ

12 luihin sisältyi käyttöomaisuuden poistoja 4 miljoonaa markkaa, josta sijoitustoiminnan osuus oli 0,6 miljoonaa markkaa. Vakuutusmaksussa liikekuluja varten perittävää hoitokustannusosaa, jolla kustannettiin vakuutustoiminnan kuluja 103 miljoonaa markkaa, kertyi koko vuodelta 107 miljoonaa markkaa. Yhtiön palveluksessa oli vuonna 1999 keskimäärin 198 henkilöä. Vuoden 1999 lopussa palveluksessa oli vakinaisessa työsuhteessa 200 henkilöä. Yhtiö maksoi palkkoina ja palkkioina 41 miljoonaa markkaa. Tästä hallintoneuvoston, hallituksen ja n osuus oli 2 miljoonaa markkaa sekä muun henkilöstön osuus 39 miljoonaa markkaa. Vastuuvelka ja sen kate Eläke-Fennian vastuuvelka oli vuoden 1999 lopussa miljoonaa markkaa. Vastuuvelkaan sisältyi työntekijöiden maksuosuudesta kertynyttä vastuuta vuoden 1999 lopussa 972 miljoonaa markkaa. Vastuuvelka on katettu vakuutusvalvontaviraston määräysten ja kateasetuksen mukaisesti. Luetteloitua katetta oli miljoonaa markkaa. Eläke-Fennian avoin valuuttapositio eli valuuttakurssin muutoksilta suojaamaton omaisuus oli 738 miljoonaa markkaa. Vakavaraisuus Toimintapääoman määrä vuoden lopussa oli miljoonaa markkaa eli 31,2 prosenttia vastuuvelasta. Vastuuvelkaan ei tällöin kuitenkaan lueta YEL-P:n vakuutusmaksuvastuuta, osittamatonta lisävakuutusvastuuta, pakollista vastuuvajausta eikä saamisia Eläke-Kansan kannansiirrosta. Arvostuserojen osuus toimintapääomasta oli miljoonaa markkaa. Osittamattoman lisävakuutusvastuun määrä vuoden lopussa oli miljoonaa markkaa. Toimintapääoma oli tavoitevyöhykkeellä. Tilikauden kokonaistulos ja voitto Eläke-Fennian kokonaistulos oli miljoonaa markkaa ja se muodostui riskiliikkeen tuloksesta 214 miljoonaa markkaa, sijoitustoiminnan tuloksesta 419 miljoonaa markkaa, hoitokustannustuloksesta 4 miljoonaa markkaa, arvostuserojen muutoksesta miljoonaa markkaa ja luottotappiovarauksen tulouttamisesta 38 miljoonaa markkaa. Osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen siirrettiin kokonaistuloksesta 351 miljoonaa markkaa. Lisäksi siihen siirrettiin rahastokoron ja laskuperustekoron erotuksesta 277 miljoonaa markkaa. Ositettuun lisävakuutusvastuuseen siirrettiin 105 miljoonaa markkaa palautettavaksi vakuutusmaksualennuksina TELvakuutuksenottajille. Tuloslaskelma osoittaa ,57 markan ylijäämää. Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämästä ,57 markkaa VASTUUVELKA MMK Vakuutusmaksuvastuu Vastaiset eläkkeet Ositettu lisävakuutusvastuu Osittamaton lisävakuutusvastuu Korvausvastuu Alkaneet eläkkeet Tasoitusvastuu Yhteensä VASTUUVELKAA KATTAVA OMAISUUS KÄYVIN ARVOIN Mmk Prosenttia bruttovastuuvelasta 1. Velkasitoumukset, joilla voidaan kattaa vastuuvelan koko määrä ,3 2. Velkasitoumukset, joilla yhteensä voidaan kattaa enintään puolet vastuuvelan bruttomäärästä 890 5,0 3. Osakkeet, osuudet, sitoumukset ja velkasitoumukset, joilla yhteensä voidaan kattaa enintään puolet vastuuvelan bruttomäärästä ,5 4. Kiinteistöt ym., joilla voidaan kattaa 40 % vastuuvelan bruttomäärästä ,2 5. Kiinteistöt ym. ja velkasitoumukset, joissa vakuutena kiinteistöt ym., joilla yhteensä voidaan kattaa 70 % vastuuvelan bruttomäärästä 645 3,6 6. Muu omaisuus, jolla yhteensä voidaan kattaa enintään 25 % vastuuvelan bruttomäärästä 33 0,2 7. Lakisääteisen eläkevakuutuksen osalta ministeriön hyväksymät muut erät 430 2,4 8. Ministeriön määräajaksi hyväksymät muut erät 0 0 Vastuuvelkaa kattava omaisuus yhteensä ,3 FENNIA-RYHMÄ 41

13 maksetaan takuupääomalle korkoa vuoden 1999 laskuperustekoron mukaan eli yhteensä markkaa, yleishyödylliseen tai siihen verrattavaan tarkoitukseen varataan markkaa, käyttörahastoon siirretään markkaa ja voitto- ja tappiotilille jätetään ,57 markkaa. Tulevaisuuden näkymät Eläke-Fennian tavoitteena jatkossa on kasvattaa markkinaosuuttaan ja tätä varten myyntiorganisaation jatkuva kehittäminen on haasteena tulevaisuudessa. Vakuutusten keskikokoa on onnistuttu kasvattamaan vuoden 1999 aikana. Sijoitustoiminnan tavoitteena on vakavaraisuuden kasvattaminen ja tasaisten kilpailukykyisten hyvitysten varmistaminen. Tämä tavoite saavutetaan varmistamalla riittävä osakesijoitusten osuus ja hajautus. Vaihtoehtoisista sijoitusmuodoista tavoitteena on lisätä pääomarahastosijoittamista ja sijoituksia, joilla on hyvä tuotto/riski- suhde suhteessa muihin omaisuuslajeihin. Euromääräisen joukkolainamarkkinan kehittyessä lisätään luottoriskillisten joukkolainojen, lähinnä yrityslainojen, osuutta. Pääomamarkkinoiden muutoksen myötä perinteinen TELtakaisinlainaus ja sijoituslainaus vaativat rinnalleen uudentyyppisiä asiakasrahoitustuotteita. Kiinteistösijoituksissa keskitytään jatkossakin kasvukeskuksiin ja erityisesti liike- ja toimistotiloihin. Optimaalinen omaisuusallokaatio vakavaraisuuspuskurin puitteissa turvaa hyvän tuottotason ja sitä kautta takaa jatkossa asiakkaillemme kilpailukykyiset hyvitykset. Sijoitustoiminnan osalta käynnistettiin hanke arvopaperijärjestelmän uudistamiseksi. Myös uuden kiinteistöhallintajärjestelmän kehittelyä jatkettiin. Eläke-Fennia saavutti liikekulujen hallinnassa vuonna 1999 hyvän tuloksen. Jotta pysyttäisiin hoitokustannusosan asettamissa rajoissa myös tulevina vuosina, on ATKsovellusten kehitystyötä jouduttu voimakkaasti hidastamaan. Eläke- Fennian hoitokustannusosa vastaa huonosti kannan rakenteen aiheuttamaa tietojenkäsittelyn kulurakennetta ja jatkoa ajatellen tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota. Eläke- Fennian tavoitteena on suoriutua vakuutustoiminnastaan siten, että hoitokustannusosasta jäisi jatkossakin ylijäämää. Kulujen kasvun hillitsemiseksi ja tavoitteisiin tehokkaasti pyrkivän toiminnan tukemiseksi on työn alla kannustepalkkiojärjestelmän käyttöönotto vuonna Työeläkejärjestelmässä siirrytään yhteisen suunnitelman mukaisesti euroon vuoden 2002 alusta. Korvausjärjestelmissä euro on tarkoitus huomioida vuonna 2001, jolloin asiakkaille annettavat tulosteet sisältävät sekä markkoja että euroja. Eläkevakuutuksen perusjärjestelmien osalta eurotyöt ovat nyt täydessä vauhdissa. Työeläkejärjestelmän tietoliikenteen sujuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä Eläketurvakeskuksen ja muiden työeläkelaitosten kanssa, kun suunnitellaan testauksia ja konversioajojen ajoitusta vuonna Eurotöiden rinnalla jatkuu järjestelmien uudistustyö, jolla taataan niiden toimivuus ja ylläpidettävyys myös tulevien vuosien aikana. Uudistettu YEL-järjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 1999 ja TEL-maksujärjestelmän uudistamiseen tähtäävä suunnittelu on aloitettu. Pienimuotoisempaa, mutta asiakkaiden kannalta näkyvämpää uudistustyötä tehdään lisäämällä Internetsivujemme avulla tapahtuvaa tiedonvälitystä. Selvittelyn alla on mm. henkilön sähköinen tunnistus, jolloin myös allekirjoitukset hoituisivat verkkopalvelun kautta. TP FENNIA-RYHMÄ

14 TULOSLASKELMA, ELÄ KE-FENNIA Eläke-Fennia TULOSLASKELMA Emoyhtiö Konserni Mmk Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo 2 972, , , ,8 Sijoitustoiminnan tuotot 1 487, , , ,9 Yhteisvastuukorvaus 28,5 11,4 28,5 11,4 Yhteisvastuusaamisen suoritukset -30,9-14,3-30,9-14,3 Korvauskulut Maksetut korvaukset , , , ,5 Korvausvastuun kokonaismuutos -404, ,2-404, ,2 Kannansiirto , , , , , ,5 Vakuutusmaksuvastuun muutos Kokonaismuutos , , , ,4 Kannansiirto , , , , , ,9 Vastuuvajauksen muutos Pakollinen vastuuvajaus Kokonaismuutos -47,6-134,3-47,6-134,3 Kannansiirto 47,0 47,0 Muu vastuuvajaus Kokonaismuutos -6,5-6,5 Kannansiirto 3,3-3,3-47,6-90,6-47,6-90,6 Lakisääteiset maksut 0,7-9,2 0,7-9,2 Liikekulut -80,4-114,2-80,4-114,2 Sijoitustoiminnan kulut -341,3-526,6-340,3-513,8 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu -4,2-4,2 Vakuutustekninen tulos -25,6-9,0-42,1-22,5 Muu kuin vakuutustekninen laskelma Välittömät verot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden verot -7,7-23,7-7,7-23,7 Voitto varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen -33,3-32,7-49,8-46,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -0,6 36,8-0,7 36,9 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 38,4 37,7-2,2 Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta 4,5 4,1-12,7-11,6 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta -2,2-2,2 Tilikauden voitto/tappio 4,5 4,1-10,5-9,4 FENNIA-RYHMÄ 43

15 TASE Emoyhtiö Konserni Mmk VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 1,1 0,9 1,1 0,9 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 1 418, , , ,8 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä 715,4 666,3 32,1 0, , , , ,3 Sijoitukset yrityksiin, joissa on merkittävä omistusosuus Muut osakkeet ja osuudet 60,0 60,0 60,0 60,0 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet 3 091, , , ,9 Rahoitusmarkkinavälineet 9 935, , , ,5 Kiinnelainasaamiset 616,4 695,7 616,4 695,7 Muut lainasaamiset 996, ,6 996, ,6 Talletukset 72,6 67,0 72,6 67, , , , , , , , ,1 Vastuuvajaus Pakollinen vastuuvajaus 34,7 82,4 34,7 82,4 Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta 215,3 301,9 215,3 301,9 Muut saamiset Kannansiirtosaaminen 215,7 278,3 215,7 278,3 Muut saamiset 76,8 54,6 45,1 29,8 507,7 634,8 476,0 610,0 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Kalusto 13,2 9,8 13,4 9,8 Muut aineelliset hyödykkeet 1,8 0,1 1,8 0,1 15,0 9,9 15,2 9,9 Rahat ja pankkisaamiset 9,5 18,8 10,3 19,4 24,5 28,7 25,4 29,3 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat 377,8 440,0 377,8 440,3 Muut siirtosaamiset 216,0 177,6 220,7 179,5 593,8 617,7 598,5 619, , , , ,4 TP FENNIA-RYHMÄ

16 Emoyhtiö Konserni Mmk VASTATTAVAA Oma pääoma Sidottu Pohjarahasto 20,0 20,0 20,0 20,0 Takuupääoma 10,0 10,0 10,0 10,0 Arvonkorotusrahasto 2,5 2,5 30,0 30,0 32,5 32,5 Vapaa Vapaat rahastot 75,8 72,3 75,8 72,3 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0,2 0,2-50,1-36,6 Tilikauden voitto/tappio 4,5 4,1-10,5-9,4 80,5 76,6 15,1 26,2 110,5 106,6 47,6 58,7 Vähemmistöosuus 64,1 66,3 Varaukset Kertynyt poistoero 0,8 0,1 0,8 0,1 Vapaaehtoiset varaukset 76,9 115,3 93,8 131,6 77,7 115,4 94,7 131,7 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu , , , ,2 Korvausvastuu 5 894, , , , , , , ,3 Velat Lainat rahoituslaitoksilta 0,2 0,2 0,2 0,2 Muut velat 10,6 3,9 9,2 4,2 10,8 4,1 9,4 4,4 Saadut ennakot ja siirtovelat 138,9 294,2 141,1 296, , , , ,4 FENNIA-RYHMÄ 45

17 TILINPÄÄT Ö KSEN LAATIMISPERIAATTEET Vakuutusyhtiön kirjanpitoa ja tilinpäätöstä säätelevät laki työeläkevakuutusyhtiöistä, vakuutusyhtiölaki, kirjanpito- ja osakeyhtiölaki ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä vakuutusvalvontaviraston määräykset ja ohjeet. Konsernitilinpäätös Eläke-Fennian konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiöt, joissa konsernin osuus äänivallasta on yli puolet. Konsernitilinpäätökseen kuuluvat yhtiöt ja konsernirakenteen muutokset on esitelty liitetietona. Konsernitilinpäätös on laadittu emo- ja tytäryhtiöiden tuloslaskelmien ja taseiden yhdistelminä. Sisäiset tuotot ja kulut, voitonjako, saamiset ja velat sekä keskinäinen osakeomistus on eliminoitu. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty vuoden aikana hankitut tytäryhtiöt hankintahetkestä lähtien. Myydyt tytäryhtiöt on yhdistelty luovutushetkeen saakka. Vähemmistön osuus tuloksesta ja omasta pääomasta on erotettu omaksi eräkseen. Konsernin sisäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Syntynyt konserniaktiiva on jaettu tytäryhtiöiden omaisuuserille niiden käypien arvojen sallimissa rajoissa. Konserniaktiiva poistetaan suunnitelman mukaan kuten vastaava omaisuuserä. Eräissä kohteissa on tehty tilikauden suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi arvonalennuspoistoja. Konserniosakkeisiin aiemmin tehdyt arvonkorotukset on konsernitaseessa merkitty tytäryhtiön omistaman kiinteistön arvonkorotukseksi. Osakkuusyhtiöt Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia on Eläke-Fennian 40-prosenttisesti omistama osakkuusyhtiö, joka on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Asunto- ja kiinteistöyhtiöitä ei ole käsitelty konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiöinä, koska niiden vaikutus konsernin tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan on vähäinen. Vakuutusmaksutulo TEL-maksutulo määräytyy vakuutettujen TEL-kokonaispalkkasumman mukaan. Tilikauden aikana perittyä, palkkasumma-arvioon perustuvaa ennakkomaksua on oikaistu tilinpäätöksessä tarkistusmaksuarviolla. Tilikauden maksutuloon on kirjattu myös edellisen vuoden arvioidun ja toteutuneen tarkistusmaksun aiheuttamat erot. YEL-vakuutusmaksutulo määräytyy yrittäjien työtulojen perusteella. Korvauskulut Korvauskulut muodostuvat eläkkeensaajille maksetuista eläkkeistä, kuntoutuskuluista, vastuunjakokorvauksista, korvaustoimintaan kohdistuvista liikekuluista sekä korvausvastuun muutoksesta. Sijoitusten ja saamisten arvostus taseessa ja sijoitusten käypien arvojen määrittäminen Kiinteistösijoitukset on kirjattu tehdyillä poistoilla vähennettyyn ja arvonkorotuksilla lisättyyn hankintahintaan tai sitä alempaan käypään arvoon. Vesivoimalan todennäköinen luovutushinta on johdettu pitkäaikaisen reaalituottopohjaisen vuokrasopimuksen mukaisesta optiohinnasta, jolla vesivoimalan myyjällä on oikeus takaisinostoon vuokra-ajan päätyttyä. Kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden käyvät arvot on määritelty kohteittain sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämällä tavalla perustuen ulkopuolisten auktorisoitujen kiinteistöarvioitsijoiden arviokirjoihin. Vuonna 1999 ostetut ja rakenteilla olevat kohteet on arvostettu hankinta-arvoonsa. Aravakiinteistöjen, joiden aravalaina loppuu viimeistään vuonna 2002, käyvät arvot on johdettu markkinahinnoista sosiaali- ja terveysministeriön määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2002 jälkeen vapautuvien aravakiinteistöjen käypinä arvoina on käytetty varovaisuusperiaatetta noudattaen asuntotuotantolain mukaista luovutuskorvaushintaa. Kiinteistöihin tehdyt arvonalennukset on kirjattu tulosvaikutteisesti sijoitusten arvonalennuksiin. Osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Osakkeisiin aiempina vuosina tehdyt arvonalennukset on palautettu osakkeiden arvoon siltä osin kuin käypä arvo ylittää kirjanpitoarvon. Osakkeet on arvostettu keskihintamenetelmää käyttäen. Sijoituksiin kirjattujen käyttöomaisuusosakkeiden arvostus poikkeaa muista osakkeista. Käyttöomaisuusosakkeet on arvostettu taseessa hankintamenoon, koska tämän katsotaan vastaavan niiden käypää arvoa. Noteerattujen osakkeiden ja osuuksien käypinä arvoina on käytetty tilivuoden viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia. Noteeraamattomien osakkeiden käypänä arvona on käytetty hankintahintaa tai todennäköistä käypää arvoa. Rahoitusmarkkinavälineisiin kuuluvat joukkovelkakirjalainat ja rahamarkkinainstrumentit. Rahoitusmarkkinavälineiden tasearvona on hankintameno, jota on oikaistu nimellisarvon ja hankintamenon jaksotetulla erotuksella. Nimellisarvon ja hankintamenon erotus jaksotetaan korkotuoton vähennykseksi tai lisäykseksi rahoitusmarkkinavälineen juoksuaikana. Hankintamenoon sisällytetty vastaerien määrä on ilmoitettu taseen liitetiedoissa. Ulkomaanrahanmääräiset saamiset on muutettu Suomen rahaksi Eu- TP FENNIA-RYHMÄ

18 roopan Keskuspankin noteeraamaan keskikurssiin. Ulkomaanrahanmääräiset muut sijoitukset on merkitty taseeseen hankinta-ajankohdan kurssia käyttäen. Laskettaessa käypiä arvoja on käytetty noteerattuja kursseja. Mikäli tilinpäätöspäivän käypä arvo on alkuperäistä hankintamenoa alempi, on sijoituksesta tehty arvonalennus. Tilikaudella syntyneet kohdistamattomat kurssierot on kirjattu sijoitustoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin ja kohdistettavat kurssierot on käsitelty arvonalennuksina tai arvonalennuksen oikaisuna. Lainasaamiset, muut saamiset ja talletukset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Varaukset ja verovelan käsittely Vapaaehtoisista varauksista ei ole maksettu veroja. Mikäli varauksia tuloutetaan vain kulujen kattamiseksi, toimenpiteellä ei ole verovaikutuksia. Verokanta 1999 oli 28 prosenttia. Poistot Kuluvan omaisuuden hankintameno on aktivoitu. Hankintameno on kirjattu vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi. Hankintamenon lisäksi poistoja on kirjattu myös kuluvan omaisuuden arvonkorotuksista. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta käyttäen seuraavia taloudellisia käyttöaikoja: ole kirjattu verovuodelta määrättävän tuloveron määrää suurempana. Eläke-Fennian tilikauden ylijäämä määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien Eläke-Fennian hakemien laskuperusteiden mukaisesti. Eläkejärjestelyt Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty TEL-vakuutuksin. Lisäeläketurva on järjestetty osalle henkilöstöä TEL-lisäeläkevakuutuksella. Toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajilla sekä hallituksen nimittämillä Eläke-Fenniaan työsuhteessa olevilla johtajilla on oikeus siirtyä vanhuuseläkkeelle 60 vuotta täytettyään. Eläkevakuutusmaksut on kirjattu suoriteperusteisesti. Eläke-Fennia Vakuutusmaksusaamiset koostuvat tarkistusmaksuarviosta ja tilivuoden päättyessä maksamattomina olevista erääntyneistä vakuutusmaksuista. Erääntyneistä vakuutusmaksuista maksuesteelliseksi todetut sekä sellaisten yhtiöiden, joiden konkurssi on alkanut jälkeen, saamiset on kirjattu luottotappioksi. Suojaamistarkoituksessa tehdyt johdannaissopimukset on arvostettu kokonaisuutena suojattavan erän kanssa. Jos suojattavasta tase-erästä ei ole kirjattu arvonmuutosta, ei myöskään suojaavasta sopimuksesta ole tehty tulosvaikutteista kirjausta tilinpäätökseen, ellei sen negatiivinen arvonmuutos ylitä suojattavan erän positiivista muutosta. Kun suojattavasta kohteesta on kirjattu arvonalennuksen palautusta, on käytetyn johdannaisen arvonmuutos kirjattu kokonaisuudessaan kuluksi. Suojaamistarkoituksessa tehdystä johdannaissopimuksesta syntyvät tuotot ja kulut on kirjattu pääsääntöisesti samaan tuloslaskelman erään kuin suojattavasta tase-erästä tai positiosta kirjattavat tuotot ja kulut on kirjattu. Indeksisidonnaiset lainat on kirjattu joukkovelkakirjalainoihin nollakuponkilainaosuutena ja optio-osuutena maksettuihin ennakkomaksuihin. Optio-osuus on arvostettu käyvän arvon perusteella ja nollakuponkilainasta kertyvät korot on tuloutettu vuosittain tasaisesti koko juoksuaikana. Tuloutetut korot on kirjattu joukkovelkakirjalainan hankintamenon oikaisuksi. Asuin-, toimisto- ja liikerakennukset, hotellit 50 v Teollisuus- ja varastorakennukset 40 v Rakennusten tekniset laitteet 10 v Atk-ohjelmistot ja autot 5 v Atk-laitteet 4 v Kalusto 10 v Konttorikoneet 7 v Muut pitkävaikutteiset menot 10 v Ennen vuotta 1981 hankituista rakennuksista on tehty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaiset enimmäispoistot. Liikekulut Yhtiön liikekulut on jaettu toiminnoille vakuutusvalvontaviraston ohjeiden mukaisesti liitetiedoissa esitetyllä tavalla. Välittömät verot ja tilikauden ylijäämä Tuloslaskelmassa tilikauden verot ovat erillään edellisten tilikausien veroista. Tilikauden veroina on kirjattu tilikauden tuloksen perusteella määräytyvä vero suoriteperusteisesti. Saatuihin ulkomaisiin osinkoihin liittyvä lähdeveron hyvitys on kirjattu sijoitustoiminnan tuottoihin. Ulkomaisten osakkeiden osingoista maksettu lähdevero on käytetty tuloveron vähennyksenä ennen yhtiöveron hyvitystä. Saatuihin osinkoihin liittyvä yhtiöveron hyvitys on kirjattu sijoitustoiminnan tuottoihin. Yhtiöveron ja lähdeveron hyvityksistä on erittelyt liitetiedoissa. Yhtiöveron ja lähdeveron hyvityksiä ei Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutussopimuksista aiheutuva vastuu on kirjattu vastuuvelaksi. Se koostuu vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta. Vastuuvelka lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti. Vakuutusmaksuvastuuseen sisältyy osittamaton lisävakuutusvastuu, joka luetaan mukaan toimintapääomaan. Toimintapääoma Vakuutusyhtiön vakavaraisuuden mittarina käytetään toimintapääomaa, jolla tarkoitetaan käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen erotusta. Vastuuvelkaan ei tällöin lueta osittamatonta lisävakuutusvastuuta. Toimintapääoman ja oman pääoman on täytettävä työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa säädetyt vaatimukset. FENNIA-RYHMÄ 47

19 TILINPÄÄT Ö KSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Mmk VAKUUTUSMAKSUTULO Ensivakuutus TEL:n mukainen perusvakuutus Työnantajan osuus 2 055, , , ,1 Työntekijän osuus 575, ,7 575, ,7 Vastuuvajauksen kuolettamiseksi peritty lisämaksu *) 49,9 99,9 49,9 99, , , , ,7 TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 11,9 58,7 11,9 58,7 YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 329,6 315,9 329,6 315,9 YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 0,3 0,9 0,3 0,9 Valtion eläkerahastoon suoritettava siirtymämaksu -3,6-3,2-3,6-3, , , , ,0 Jälleenvakuutus 0,1 0,1 Kokonaisvakuutusmaksutulo 3 018, , , ,1 Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista -46,1-32,3-46,1-32,3 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 2 972, , , ,8 Jälleenvakuuttajien osuus -4,0-4,0 Vakuutusmaksutulo yhteensä 2 972, , , ,8 *) sisältää työnantajan ja työntekijän osuuden MAKSETUT KORVAUKSET Ensivakuutus Maksettu eläkkeensaajille TEL:n mukainen perusvakuutus 2 076, , , ,4 TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 95,8 306,3 95,8 306,3 YEL:n ja MYEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus 363,9 365,5 363,9 365,5 YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 3,4 3,7 3,4 3, , , , ,0 Maksettu/saatu vastuunjakokorvauksia TEL-eläkkeet -77,6-360,2-77,6-360,2 YEL-eläkkeet -39,0-41,3-39,0-41,3-116,6-401,6-116,6-401,6 Jälleenvakuutus -0,1-0, , , , ,4 Korvaustoiminnon hoitokulut 22,5 41,4 22,5 41,4 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 1,1 2,9 1,1 2,9 Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta 2 446, , , ,6 Jälleenvakuuttajien osuus -2,1-2,1 Maksetut korvaukset yhteensä 2 446, , , ,5 TP FENNIA-RYHMÄ

20 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Emoyhtiö Konserni Mmk SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTON ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot sijoituksista yrityksiin, joissa on merkittävä omistusosuus Osinkotuotot 12,4 12,4 Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot Konserniyhtiöt 37,5 83,2 Muut 0,2 5,9 4,8 50,6 Muut tuotot 183,2 325,8 198,3 338,0 221,0 414,9 203,1 388,6 Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot 74,2 190,7 74,2 190,7 Korkotuotot 615, ,9 628, ,9 Muut tuotot 5,1 1,4 5,1 1,4 694, ,0 707, ,0 Yhteensä 915, ,4 911, ,0 Palautuneet arvonalennukset 34,8 25,4 34,8 25,4 Myyntivoitot 537, ,1 524, ,5 Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 1 487, , , ,9 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista -101,3-212,3-55,7-152,6 Kulut muista sijoituksista -26,3-98,3-26,2-95,9 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut -9,0-13,6-9,0-16,0-136,6-324,2-90,9-264,5 Arvonalennukset ja poistot Arvonalennukset -78,3-173,4-80,7-191,2 Rakennusten suunnitelmapoistot ,4-44,7-46,9-80,7-187,8-125,4-238,1 Myyntitappiot -124,1-11,2-124,1-11,2 Yhteensä -341,3-523,2-340,3-513,8 Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua 1 146, , , ,1 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu -4,2-4,2 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 1 146, , , ,9 Osinkotuottoihin sisältyvä lähdeveron hyvitys 0,8 0,8 Osinkotuottoihin sisältyvä yhtiöveron hyvitys 6,3 23,7 6,3 23,7 FENNIA-RYHMÄ 49

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SÄÄSTÖ PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 4.000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4314 N:o 1046 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 203. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. N:o 203

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 203. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. N:o 203 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 203 SISÄLLYS N:o Sivu 203 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan tilinpäätöksestä... 617 N:o 203 Sosiaali-

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot