KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011. Sivistyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011. Sivistyslautakunta 29.11.2011 1"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011 Sivistyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai klo Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Jokioja Tiina Mattila Annika Oksanen Annika Pystykoski Tero Rannikko Urho Taupila Sinikka Vehkapuru Arto puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Yli-Hietanen Harri Nevanperä Hannele khall:n edustaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Anneli Inkinen Hannele Nevanperä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: xx Allekirjoitukset Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Paikka ja pvm: Kihniön kunnanviraston koulutoimisto Virka-asema Allekirjoitus Kanslisti Terttu Räsänen

2 Sivistyslautakunta Sisällysluettelo: 42 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS JA TOTEUTUMARAPORTTI ILMOITUSASIAT 45 VUODEN 2011 LIIKUNTATOIMEN PALKITTAVIEN VALINTA 46 KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN ALAKOULUN RAKENNUKSEN TILANNE 47 VALINNAISEN SAKSAN KIELEN OPISKELU KIHNIÖN YHTENÄISKOULUSSA 48 KL KUNTAHANKINNAT OY:N PUITESOPIMUKSEEN LIITTYMINEN 49 LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2011 TALOUSARVIOON

3 Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2012 ja taloussuunnitelmaksi vuosille on liitteessä nro 1. Yleistä: Palkkamenojen laskennassa on käytetty 0 %:n korotusta vuodelle Sosiaalikulut palkkasummista on laskettu 20,60 %:n mukaan opettajilla ja 22,7 %:n mukaan muilla työntekijöillä. Lisäksi KVTEL maksuun on kirjattu eläkemenoperusteinen maksu, joka kirjataan kullekin tulosyksikölle aiheuttamisperiaatteen mukaan. Hallinto: Hallinnon henkilöstökuluihin on varattu hallintojohtajan (40%) ja kanslistin (65 %) palkkausmenot. Sivistystoimenjohtajan tehtävät ja eläkkeelle jääneen kunnansihteerin tehtävät yhdistettiin alkaen uudeksi hallintojohtajan viraksi. Sivistyslautakunnan palkkioihin ja matkakorvauksiin varatut määrärahat ovat sivistyslautakunnan hallinnon kohdassa. Lasten päivähoito: Kihniössä toimii kolme ryhmäperhepäiväkotia. Muksula ja Vekkuli toimivat normaalein työajoin ja Nalletupa toimii tarpeen mukaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Nalletuvassa on hoidossa erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Omassa kodissaan lapsia hoitaa kaksi perhepäivähoitajaa. Lain velvoitteen mukaisesti kaikille alle kouluikäisille sekä erityishoitoa tarvitseville taataan kunnallinen päivähoitopaikka. Koululaiset ovat päivähoidossa ainoastaan silloin, kun he tarvitsevat hoitoa aamulla ennen koulun alkua. Kihniön kunta osallistuu ev.-lut. seurakunnan järjestämään kesäaikaisen leikkikenttätoiminnan kustannuksiin. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kihniön osastoa avustetaan eurolla lapsiperheiden hyväksi tehtävään työhön. Pienten lasten kotihoidon tukea saa tällä hetkellä 24 perhettä, joissa on yhteensä 40 lasta. Peruskoulu: Kunnan saama valtionosuus pienenee vuosittain oppilasmäärän vähenemisen vuoksi. Valtionosuusuudistuksen seurauksena kunnan tulee kirjata kirjanpitoonsa kotikuntakorvaustulot ja menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus aiheuttaa sivistystoimelle n euron lisäkulut. Tuloja kirjataan n euroa. Kouluverkkoselvityksen mukaiset toimenpiteet on tehty ja syksyllä 2007 aloitti toimintansa Kihniön yhtenäiskoulu, jonka muodostavat Kirkonkylän koulun vuosiluokat 0 6 ja Kettukallion koulun vuosiluokat 7 9. Hallintotehtävien järjestelyn yhteydessä alkaen Kettukallion koulun rehtorista tuli koko yhtenäiskoulun rehtori.

4 Sivistyslautakunta Kettukallion koululle sijoittuu vuosiluokka 6 ja koulun peruskorjattuja tiloja pyritään käyttämään mahdollisimman paljon kaikkien vuosiluokkien oppilaiden opetukseen. Tulevaisuudessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa toinenkin alakoulun luokista Kettukallion koululle. Syksyn 2011 aikana on tutkittu ja selvitetty alakoulun sisäilmaongelmaa. Alakoulun pohjarakenteet ovat osin lahonneet ja talousarvion tekohetkellä kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei alakoulun rakennusta korjata vaan rakennetaan uutta tilaa yläkoulun yhteyteen. Samalla toteutettaisiin myös päivähoitotilojen rakentaminen samaan rakennukseen. Kunnan kaikki esioppilaat käyvät Kirkonkylän koululla esiopetusryhmässä, joka on oma erillinen ryhmänsä. Esiopetusryhmässä on koulunkäyntiavustaja ja henkilökohtainen avustaja. Koulunkäyntiavustajien tarve on lisääntynyt ja lukuvuonna on yksi koulunkäyntiavustajaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Koululaiskuljetusten kustannusten oletetaan tasaantuvan vuoden 2011 tasolle. Talouden tasapainottamistyöryhmän esityksestä aamukuljetuksia supistettiin ja yhdistettiin viime lukuvuonna. Työryhmä tarkkailee koulukuljetusten järjestelyjä kuljetuskustannusten ja palvelutason suhteen. Erityisopettajan työaika on varattu Kirkonkylän koulun oppilaiden ja esioppilaiden käyttöön. Tavoitteena on edelleen se, että erityisopettaja keskittyy nuorimpien oppilaiden puheongelmien ja oppimisvaikeuksien hoitamiseen. Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen (KELPO-hanke) jatkuu vuonna 2012 Opetushallituksen myöntämän euron turvin. 1. ja 2. luokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui syksyllä 2011, koska toimintaan halukkaita oli tarpeeksi. Toiminta on vapaaehtoista ja siitä peritään kuukausimaksu käytetyn ajan mukaan. Toiminnan ohjaajina ovat koulunkäyntiavustajat. Toimintaa järjestetään edelleen syksyllä 2012, mikäli halukkaita osallistujia on tarpeeksi. Opetushallitus on myöntänyt kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen Kihniön kunnalle euron avustuksen vuodelle 2012, jonka avulla kaikenikäisille oppilaille on tarjolla eriaiheisia kerhoja. Muu sivistystoimi: Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille tietoa kulttuuria, viihdettä ja mahdollisuuden opiskeluun. Suomen Kulttuurirahaston kirjatalkoisiin ilmoittautumisen myötä kunta on sitoutunut panostamaan uusien kirjojen

5 Sivistyslautakunta hankintaan ja saa vastavuoroisesti Kulttuurirahastolta tukea kirjallisuuden hankintaa varten. Yhteistyö Parkanon kaupunginkirjaston kanssa jatkuu sekä kirjastonjohtajapalveluiden ostamisen että aineiston yhteiskäytön muodossa. Kihniön kirjasto pitää yllä jo vakiintunutta yhteistyötä koulujen kanssa ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. lukudiplomien ja kirjavinkkausten muodossa Kirjaston atk-järjestelmä uudistuu v. 2012, kun otetaan käyttöön Marc21-formaatille perustuva Aurora-järjestelmä nykyisen Origon tilalle. Samalla Kihniön kirjasto liittyy Pirkanmaan yhteiskirjastojärjestelmä Pikiin. Musiikki- ja kansalaisopistojen määrärahat pysyvät edellisen vuoden tasolla. Näin mahdollistetaan perusopintojen suorittaminen sekä tarjotaan harrastusmahdollisuuksia. Vapaa-aikatoimessa tavoitteena on säilyttää toiminta lähes nykytasolla ja järjestää monenlaisia liikuntamahdollisuuksia ja muuta toimintaa eri-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Vapaa-aikaohjaajan toimi on vakinaistettu alkaen. Vuodelle 2012 on talousarvioon varattu avustuksiin euroa, josta 4Hyhdistykselle maksettavan palkkausavustuksen määrän päättää kunnanhallitus. Avustuksessa on myös kunnanhallituksen myöntämä euron avustus Parkanon jäähallille. Urheilukoulujen järjestämistä varten vapaa-aikatoimi antaa yhdistyksille ja järjestöille välineet, tilat ja liikuntapaikat. Vapaa-aikaohjaajan tavoitteena on järjestää uimakoulut kesällä Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa vapaa-aikaohjaaja. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä määrärahojen puitteissa. Edelleen järjestetään Kihniöpäivän sekä veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä juhlien järjestelyiden lisäksi kesäisin tiekirkon ja esinemuseon esittelytoiminnassa. Kulttuuritoimi varautuu tukemaan Art Festivo -viikon järjestelyjä sekä palkkaa oppaan Puumilaan yhdeksi kuukaudeksi kesällä. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille Sltk 42

6 Sivistyslautakunta TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS JA TOTEUTUMARAPORTTI Liitteessä nro 2 on sivistyslautakunnan osavuosikatsaus Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 80,2 ja tulojen toteutumaprosentti on 128,8. Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen ja toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi. Sltk 43

7 Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalla Kuntaliiton yleiskirje 22/80/2011: Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna 2011 Kuntaliiton kutsu :Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa suosituksen tietoisku viidellä paikkakunnalla marrasjoulukuussa 2011 Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Sltk 44

8 Sivistyslautakunta VUODEN 2011 LIIKUNTATOIMEN PALKITTAVIEN VALINTA Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan (13 ) Kihniön kunnan liikuntatoimen palkitsemissäännöt. Sääntöjen mukaisesti perusteltuja ehdotuksia palkittavista on pyydetty liikuntaa harrastavilta kihniöläisiltä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä mennessä. Valitut palkitaan itsenäisyyspäiväjuhlassa. Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt tulleet ehdotukset. Kihniön Urheilijat ry on ehdottanut seuraavia palkittavia: Vuoden 2011 urheilijaksi ehdotetaan Tiina Lielahtea. Kuluvan vuoden paras sijoitus ammunnassa on SM kisoissa 9. trapissa. Tiina on saavuttanut menneinä vuosina SM mitaleita. Hän on vielä nuori ja kehittyvä urheilija, joka satsaa lajiin tosissaan. Vuoden 2011 seuratyöntekijäksi ehdotetaan Heikki Törmää. Hän on toiminut poikien salibandynjoukkueen huoltajan, valmentajana, autokuskina ja erityisesti motivoijana. Heikki on omalla aktiivisella esiintymisellään saanut nuoret pojat innostumaan lajista ja toiminaan joukkueena. Hän on järjestänyt pojille myös muuta harjoitusten ulkopuolista toimintaa. Lisäksi Pohjois-Kihniön maamiesseura esittää vuoden 2011 kuntoilijaksi Riitta Rajalaa. Hänet näkee lähes 10 kilometrin lenkillään säässä kuin säässä. Riitta on hyvä esimerkki liikunnan merkityksestä toimintakyvyn ylläpitäjänä. Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2011 liikuntatoimen palkittaviksi seuraavat henkilöt: vuoden urheilijaksi Tiina Lielahden, vuoden seuratyöntekijäksi Heikki Törmän ja vuoden kuntoilijaksi Riitta Rajalan. Sltk 45

9 Sivistyslautakunta KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN ALAKOULUN RAKENNUKSEN TILANNE Alakoulussa on todettu moninaisten tutkimusten perusteella alapohjan lahovaurio. Sisäilma on pyritty pitämään mahdollisimman puhtaana sisäilmapuhdistimien avulla. Lisäksi alakoulun sisätilat on ylipaineistettu, jotta alapohjan ilma ei pääse virtaamaan sisään Terveystarkastaja Taina Bister on antanut lausunnon alakoulun tilanteesta (liite nro 3). Hän on tehnyt omat mittauksensa, joiden tuloksia odotetaan viikolla 48. Sivistyslautakunta tutustuu terveystarkastajan raporttiin ja keskustelee asiasta. Sltk 46

10 Sivistyslautakunta VALINNAISEN SAKSAN KIELEN OPISKELU KIHNIÖN YHTENÄISKOULUSSA Kihniön yhtenäiskoulun rehtori Sirpa Yli-Salomäki on lähettänyt sivistyslautakunnalle kirjeen, jossa hän ilmaisee huolensa valinnaisen saksan kielen opiskelun järjestelyistä.. Valtuuston päätöksellä valinnaista saksan kielen opiskelua on tarjottu vuosiluokille 5 ja 6 sekä 8 ja 9. Vuosiluokka 7 muodostuu ensi lukuvuotena ongelmaksi, koska sillä vuosiluokalla ei ole opetussuunnitelmassa valinnaisia aineita. Saksan kieltä pitäisi siis opiskella koulupäivän jälkeen, jolloin oppilaille pitäisi järjestää omat koulukuljetuksensa joka puolelle kuntaa kaksi kertaa viikossa. Lisäkustannuksia tulee myös pienelle ryhmälle pidettävistä oppitunneista sekä kirja- ja työkirjakustannuksista noin euroa vuodessa. Niille, jotka haluavat jatkaa saksan kielen opiskelua A2 kielenä, se ei ole mahdollista, mikäli vuosiluokka 7 jää väliin opiskelusta. A2 kielen opiskelun täytyy jatkua koko peruskoulun ajan alettuaan vuosiluokalta 5. Samalla oppilaan pitäisi sitoutua opiskelemaan valinnaista saksan tai ranskan kieltä (A2) vuosiluokilla 5 9. Tällä hetkellä valinnaisissa saksan kielen ryhmissä on oppilaita seuraavasti: 5. lk 7 oppilasta 6. lk 11 oppilasta 8. lk 15 oppilasta 9. lk 9 oppilasta Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, saksan ja ranskan kieli valitaan A2 kieleksi ja että sen opiskeluun myönnetään euroa vuosittain oppilaiden kuljetus- ja kirjakustannuksia varten sekä palkkausmenoihin, mikäli A2 kielen opiskeluun löytyy vähimmäismäärä oppilaita. A2 kielen ryhmässä määrätään opiskelijoiden vähimmäismääräksi 7. Sltk 47

11 Sivistyslautakunta KL KUNTAHANKINNAT OY:N PUITESOPIMUKSEEN LIITTYMINEN KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, joka ei jaa osinkoa. Yhtiö on hankintalain 11 :n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaidensa puolesta. Yhtiön organisaatio on pieni ja siksi toiminnassa panostetaan verkostomaiseen toimintatapaan tekemällä yhteistyötä kuntien ja Kuntaliittokonsernin asiantuntijoiden kanssa sekä ostamalla osaamista ulkoa. KL-Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla, joiden suuruus vaihtelee tuotealueittain. Palvelumaksut ovat keskimäärin 1 1,5 % ja kaikille samat. Tavoitteena on toiminnan vakiintuessa ja sopimuskannan kasvaessa alentaa palvelumaksuja kuntien hyväksi. Liitteenä nro 4 on luonnos puitesopimuksesta (liitteineen), joka koskee elintarvikkeita. Kihniön kunta tekee elintarvikkeista yhden sopimuksen, jonka piirissä ovat sivistyslautakunta ja perusturvalautakunta. Kihniön kunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa perusturvajohtaja Markku Yli-Salomäki. Kihniön kunta / sivistyslautakunta päättää liittyä KL Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen ja hyväksyy sen allekirjoitettavaksi liitteen nro 4 mukaisena. Sltk 48

12 Sivistyslautakunta LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2011 TALOUSARVIOON Kuntalain 65 :n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Sivistystoimen päävastuualueella tarvitaan lisämäärärahaa - Päivähoidon tehtäväalueelle euroa. Lasten kotihoidon tukea on käytetty aktiivisemmin kuin on budjetoitu. - Hallinnon tehtäväalueelle euroa. Palkkausmäärärahan ylitys johtuu sairausloman sijaisuusmenoista. - Peruskoulun tehtäväalueelle euroa. Yhtenäiskoulun alakoulun sisäilmaongelmista johtuvat tutkimus-, toimenpide- ja ylläpitomenot tulevat teknisen toimen laskuttamina lopulta peruskoulun maksettaviksi. Budjetissa ei ole voitu varautua yllättäviin menoihin. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2011 talousarvioon - päivähoidon tehtäväalueelle myönnetään euron lisämääräraha - sivistystoimen hallinnon tehtäväalueelle myönnetään euron lisämääräraha - peruskoulun tehtäväalueelle myönnetään euron lisämääräraha. Sltk 49

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 14.05.2012 kello 17.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.01.2012 kello 17.00-19.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010

TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010 Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistai 23.11.2010 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 04.06.2012 kello 17.00 20.05 Linnankylän asema Törmä Tapani Keskinen Irja Koivistoinen Hannu

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2015 Aika Tiistai klo 18.00 22.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 05.05.15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 8.11.2011 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 04.03.2013 klo 13:10-18:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai klo 18.30 Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU Maanantai klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 1/2009 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistaina 09.09.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto LÄSNÄ Nurmi Hanna, puheenjohtaja Kuosku Sari, jäsen Pulska Petteri, jäsen Pääkkö Jorma, jäsen Hannula

Lisätiedot