SIILINJÄRVELÄISTEN KAUPUNKI-MAASEUTU VUOROVAIKUTUSSUHTEEN KEHITTÄMINEN JA UUDISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVELÄISTEN KAUPUNKI-MAASEUTU VUOROVAIKUTUSSUHTEEN KEHITTÄMINEN JA UUDISTAMINEN"

Transkriptio

1 SIILINJÄRVELÄISTEN KAUPUNKI-MAASEUTU VUOROVAIKUTUSSUHTEEN KEHITTÄMINEN JA UUDISTAMINEN Siilinjärven maaseutuviestintähanke

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 1 Hankkeen tavoitteet Toiminnan tavoitteet Tulostavoitteet Tulosten laadullinen mittarointi Hankkeen lähtökohdat Organisaatio Työpanos Talous Tarve Hankkeen toteuttaminen MaaseutuKylpy Maatilakummit ja vierailutilat SiilinMaalla kansiot Kummivierailu Tilavierailut Maaseutu torilla Maaseudun elonkierto Viljellen ja varjellen maaseutua Hankkeen analysointi Tiedottaja www-sivut Luvat MaaseutuKylpy MaaseutuTorilla Maaseudun Elonkierto Viljellen ja Varjellen maaseutua Tulostavoitteiden toteutuminen Johtopäätökset..22 LIITTEET Kyselylomakkeet (2 kpl) Tapahtumakohtainen raportointi (53 sivua) 2

3 TIIVISTELMÄ SIILINJÄRVELÄISTEN KAUPUNKI-MAASEUTU VUOROVAIKUTUSSUHTEEN KEHITTÄMINEN JA UUDISTAMINEN Tarve hankkeelle oli muodostunut Siilinjärven kunnan väestönkasvun myötä. Siilinjärvi on viime vuosina ollut ainoa Pohjois-Savon kunta, jonka asukasluku on säännöllisesti kasvanut. Asutuksen leviäminen maaseutualueille on tuonut luonnollisia sopeutumispaineita maaseudulla toimiville, erityisesti investoiville maatiloille ja maaseutuyrityksille. Maaseudulle muuttavien siilinjärveläisten maaseutu- ja maataloustietämys on huomattavan alhainen, koska suuri osa muuttajista on kaupunkilaistaustaisia. Samanaikainen maaseudulla toimivien maatilojen nopea yksikkökoon suurentuminen on tuonut haasteita maaseutu-kaupunki vuorovaikutussuhteen toimivuudelle. Tavoitteena oli perehdyttää siilinjärveläisiä Siilinjärven monimuotoiseen maaseutuun ja esitellä monipuolisesti maaseutuyrittämisen arkipäivää. Siilinjärven MTK haki hankkeen rahoitukseen 80 %:n Leader-rahoitusta Kalakukko ry:n kautta. Omarahoitusosuuden rahoittivat MTK Siilinjärvi ja Siilinjärven Maataloussäätiö. Omarahoitusosuuden kattamiseen ei ole käytetty talkootyötä. SiilinMaalla maaseutuviestintä- hanke alkoi loppuvuonna 2006 ja päättyi vuoden 2007 loppuun. FAKTA Siilinjärvi on aktiivinen ja kasvava kunta. Asukkaita oli vuoden 2006 lopussa Asukasluvulla mitattuna Siilinjärvi on Suomen 51. suurin kunta. Vuonna 2006 asukasluvun kasvu oli 338 asukasta. Väestö on keskimääräistä nuorempaa, sillä lähes joka neljäs siilinjärveläinen on alle 15-vuotias. Väestö on myös keskimääräistä paremmin koulutettua. Kunnan koko väestöstä 78,5 % asuu taajamissa. Kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta oli vuonna 2005 alkutuotannossa 4,2 %. (www.siilinjarvi.fi) 3

4 1 HANKKEEN TAVOITTEET 1.1 TOIMINNAN TAVOITTEET Toiminnan tavoitteet oli kirjattu hankesuunnitelmaan neljän eri teeman alle: 1. Maaseutukylpy 2. Maaseutu torilla 3. Maaseudun elonkierto 4. Viljellen ja varjellen maaseutua MAASEUTUKYLPY Alle kouluikäisille lapsille suunnattu tiedotusprojekti, jossa lapsille luodaan multivisuaalinen elämys siilinjärveläisestä maaseudusta ja tarjotaan maatilavierailupäivä. Lapset perehdytetään myös asuinympäristönsä kulttuuriympäristöön. Projekti tarjoaa kaikille päiväkotiryhmille 1-2 teemahetkeä/ maataloustietopakettia, jotka sisältävät perustiedot maatalouden eri tuotantosuunnista. Projektiin liittyy myös maatilavierailu kotieläintilalle ja perehtyminen kulttuuriympäristökohteeseen. Projektin tavoitteena on myös, että maaseututeemaviikko jäisi päiväkotien ohjelmaan myös hankkeen päätyttyä. MAASEUTUTORILLA Syksyinen maaseudun toritapahtuma, josta luodaan perinne jatkumaan myös hankkeen päätyttyä. Maaseutupäivän tavoitteena on maaseudun ja maaseudun yrittäjyyden esitteleminen laajalle väestölle tekemällä viestinnästä helposti tavoitettavaa ja osanottokynnyksetöntä. Toritapahtuman aktiviteettejä ovat maaseudun yrittäjyyden esitteleminen, suoramyynti, kotitalousneuvonta, kylien ja kylätoiminnan esittely sekä maaseudun yhdistystoiminnan esittely. 4

5 MAASEUDUN ELONKIERTO Pellonlaita- tyyppinen esittelytilaisuus- ja luentosarja, jossa osanottajat perehdytetään maatalouden kasvukauden aikaisiin peltoviljelytapahtumiin. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia, joissa luennoitsijat esittelevät maa- ja metsätalouden viljelytoimenpiteitä, sekä pellon sadon siirtymistä jalostus- ja ravintoketjussa eteenpäin eläinten rehustuksen kautta elintarvikkeiksi. Projektin toinen osa-alue on perehdyttää osanottajat maatila- ja maaseutuyritysvierailuin siilinjärveläiseen maaseudun yrittäjyyteen. Projektin tilaisuudet antavat kattavan kuvan siilinjärveläisen maaseudun toiminnoista. VILJELLEN JA VARJELLEN MAASEUTUA Projekti on siilinjärveläisen maaseudun kulttuuriympäristökohteiden, luonnonsuojelualueiden ja muinaismuistokohteiden esittelytilaisuus- ja luentosarja. Projektin tilaisuuksissa osanottajat perehdytetään siilinjärveläisiin kulttuuriympäristökohteisiin, luonnonsuojelualueisiin ja muinaismuistokohteisiin luentosarjalla. Luentosarjaa seuraa kohteissa järjestettävät esittelytilaisuudet. Luennot järjestetään yhteistyössä ko. alojen asiantuntijoiden kanssa. Esittelytilaisuuksia järjestettäessä verkostoidutaan kohteiden kyläyhdistysten kanssa. Tavoitteena on edistää siilinjärveläisten lähiasuinympäristönsä arvostusta ja edesauttaa luonto- ja kulttuuriarvojen vaalimista. 1.2 TULOSTAVOITTEET 1. Siilinjärveläisten maaseututuntemus on merkittävästi korkeampi. 2. Projektin verkostoitumisen myötä syntynyt maaseutuhenki on pitkäkestoisesti parantanut maaseudun ilmapiiriä. 3. Siilinjärveläisten maaseutuyritysten lähitoimintaympäristö on yrittäjyyteen kannustavampi. 1.3 TULOSTEN LAADULLINEN MITTAROINTI Siilinjärveläisille päiväkotiryhmille suoritetaan otantatutkimus, jolla kartoitetaan lasten maataloustuntemusta ja mielikuvia maataloudesta ja maaseudusta. Siilinjärveläisille suoritetaan laadullinen satunnaisotantatutkimus jolla kartoitetaan maaseutumielikuvaa. Kaikki tutkimukset toistetaan projektin jälkeen. 5

6 2 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 ORGANISAATIO Hanketta hallinnoi MTK Siilinjärvi. Se on vuonna 1921 perustettu maaseudun paikallinen edunvalvoja. Sen perustehtäviin kuuluu maaseudun elinvoiman, yrittäjyyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vuonna 2006 siihen kuului 636 jäsentä. Hankkeen johtamisesta ja projektien ohjauksesta vastasi ohjausryhmä. Käytännössä koko ohjausryhmän rooli oli päälinjojen seuraaminen. Ohjausryhmän puheenjohtajan rooli oli merkittävä. Ohjausryhmän kokoonpano: Ari Miettinen, puheenjohtaja, MTK Siilinjärvi Reeta Rönkkö, kehittämisyhdistys Kalakukko ry Erkki Väätäinen, Siilinjärven kunta Heikki Jääskeläinen, MTK Siilinjärvi Päivi Hyvönen, kehittämisyhdistys Kalakukko ry Pekka Stjerna, Pohjois-Savon TE-keskus Heikki Konttinen, hankesihteeri, MTK Siilinjärvi 2.2 TYÖPANOS Hankkeen hallinnoinnista vastasi MTK Siilinjärvi. Hankkeen suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen oli ostettu työpanosta ostopalveluna. 2.3 TALOUS Hankkeen kokonaiskustannuksiksi oli budjetoitu Hankkeen toteuttamisen varmisti sille myönnetty Leader-rahoitus. Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kautta rahoituksesta tuli 80 %. Siilinjärven Maataloussäätiö myönsi rahaa hankkeelle Lopusta rahasta vastasi MTK Siilinjärvi. Omarahoitusosuuden kattamiseen ei käytetty talkootyötä. 2.4 TARVE Hankkeen tarve muodostui Siilinjärven Kunnan väestönkasvun myötä. Siilinjärvi on viime vuosina ollut Pohjois-Savon ainoa kunta, jonka asukasluku on säännöllisesti kasvanut. Myös Siilinjärven maaseutualueiden väestökehitys on ollut kasvava, koska suuri osa siitä sisältyy Kuopion (30 minuutin) työssäkäyntialueeseen. 6

7 Kaavoituksellisesti maaseutualueet ovat pääosin kaavoittamattomia. Maakuntakaavan ohjauksessa ne on merkitty pääosin MT-merkinnällä. Tästä johtuen asutuksen levittäytyminen Siilinjärven taajamien ulkopuolelle tullee jatkossakin olemaan kaavoituksellisesti ohjauksetonta mutta kiihtyvää. Asutuksen leviäminen satunnaisesti maaseutualueille tuo luonnollisia sopeutumispaineita maaseudulla toimiville, erityisesti investoiville maatiloille ja maaseutuyrityksille. Maaseudulle muuttavien siilinjärveläisten maaseutu- ja maataloustietämys on huomattavan alhainen, koska suuri osa muuttajista on kaupunkilaistaustaisia. Samanaikainen maaseudulla toimivien maatilojen nopea yksikkökoon suurentuminen tuo haasteita maaseutu-kaupunki vuorovaikutussuhteen toimivuudelle. Siilinjärveläinen maatalous ja maaseudun yritystoiminta on perinteisesti ollut kaikilta rakennetunnusluvuiltaan maakunnan kärkeä. Viljelijöiden keski-ikä on maakunnan keskiarvoa alhaisempi ja teknologian hyödyntämisessä (esim. lypsyrobotit) viljelijät ovat ns. varhaisia omaksujia. Kulttuuriympäristönä siilinjärveläinen maaseutu edustaa tyypillistä ihmisen luoman ympäristön ajallista, tyylillistä ja maisemallista kerrostumaa. Siilinjärven maaseudulla on asuttu tiettävästi jo vuotta sitten. Siilinjärveltä tehtyjen löytöjen perusteella on nimetty esim. Pöljän ja Jyskän keramiikka, ekr. Luonnonvaratalous on muokannut Siilinjärven maaseutua jo noin 500 vuoden ajan, ensin kaskeamalla ja 1800-luvulta alkaen peltoviljelyn ja intensiivisen kotieläintalouden voimin. SIILINJÄRVELLÄ ON: lypsylehmiä n (kaikki naudat, yhteensä m ) lypsyrobotteja 9 kpl hevosia n. 220 lampaita n. 600 sikoja n peltoa n ha n. 18 % kunnan maapinta-alasta metsää n ha n. 64 % kunnan maapinta-alasta (v tiedot) (lähde: Siilinjärven kunnan maataloustoimisto, Metsänhoitoyhdistys) 7

8 3 HANKKEEN TOTEUTTAMINEN Toimintaa toteutettiin neljän eri teeman alla: 5. Maaseutukylpy 6. Maaseutu torilla 7. Maaseudun elonkierto 8. Viljellen ja varjellen maaseutua 3.1 MAASEUTUKYLPY Alle kouluikäisille lapsille suunnattu tiedotusprojekti, jossa lapsille luotiin kokemuksia siilinjärveläisestä maaseudusta. Toiminta kohdistui hoitopaikkojen kautta siilinjärveläisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa oleviin lapsiin. Vuoden aikana kaikille halukkaille ryhmille annettiin SiilinMaalla kansiot, joihin on koottu tietoa maaseudusta ja eri tuotantosuunnista. Päiväkotien oli mahdollisuus saada kummivierailu. Lisäksi kaikki halukkaat ryhmät pääsivät tutustumiskäynnille siilinjärveläiseen maaseutuun MAATILAKUMMIT JA VIERAILUTILAT Viljelijöille tiedotettiin hankkeen alussa suunnitellusta toiminnasta. Asiasta kiinnostuneita innostettiin mukaan henkilökohtaisen keskustelun avulla. Vierailujen sisältöä ja kummien toimintaa mietittiin yhdessä yhteisessä koulutustapahtumassa. Esiintymiskynnystä pyrittiin madaltamaan tapahtumaan liitetyllä esiintymiskoulutuksella. Uusia vierailutiloja ja maatilakummeja ilmoittautui mukaan loppuun asti. Jopa niin ettei hankkeen aikana kaikilla halukkaille tiloilla ehtinyt vierailuryhmää käymään SIILINMAALLA KANSIOT Kaikille halukkaille ryhmille koottiin tietopaketti maaseudun itseopiskeluun. Materiaali annettiin kansioon koottuna. Kansion saivat sekä päiväkodit ryhmittäin että perhepäivähoitajat. Päiväkodit saivat kansiot kummivierailun yhteydessä. Perhepäivähoitajille luovutettiin kansiot heidän iltakokouksissaan. Samalla kansion sisällöt käytiin läpi. 8

9 Kansion aineiston tavoitteena oli innostaa omatoimiseen tutustumiseen. Sisällössä oli eri ikäryhmille suunnattua materiaalia. Kansion käyttäjillä oli lupa esimerkiksi kopioida materiaalia ryhmän käyttöön. Kansion sisältö: hanke-esite (kuvaus hankkeesta, tietoa Siilinjärven maataloudesta, yhteystiedot) Maatilan päivä poltettu dvd. Kopioitu Finfoodin luvalla heidän wwwsivuiltaan. Mistä maito tulee? (Maito ja terveys ry) Missä leipä kasvaa? (Lasten keskus) Mantelimutkan koululaiset (Finfood) Hunajainen resepti- ja väritysvihko (Suomen mehiläishoitajain liitto SML ry) Pellolta pöytään (MTK) Maatilan eläimet (MTK) Onnelan maatila (Mela) Tutustu suomenhevoseen (Agropolis Oy) Kaverin kanssa kalaan (Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö) Puuhakirja (Finfood) Ruoan reitti julistesarja lapsille (Finfood) KUMMIVIERAILU Kaikkiin päiväkoteihin tarjottiin toiminnan käynnistämiseksi valmista runkoa. Päiväkodit valitsivat itse sopivan ajankohdan toteutukselle ja ryhmäjaon. Toiminnan runko: Päiväkoteihin toimitettiin lasten vanhempien täytettäväksi kyselylomakkeet (liite 1 ja liite 2). Tavoitteena oli saada yleistietoa perheiden tietämyksestä maataloudesta ja ruoan tuottamisesta. Vanhemmat palauttavat lomakkeet päiväkoteihin nimettöminä. Lapset piirsivät aiheesta Mitä maatilalla näkyy? Maatilakummi vieraili päiväkotiryhmän luona. Kummi kertoi minuutin vierailun aikana lapsia kiinnostavista maatalousasioista. Kummivierailun yhteydessä päiväkoteihin jätettiin SiilinMaalla -kansio. Tiedotettiin maatilavierailun mahdollisuudesta Toivottiin, että lapset piirtäisivät vielä uudestaan maatila-aiheesta Uusinatakysely lasten vanhemmille. Tämän kyselyn tarkoituksena oli selvittää vanhempien käsityksiä toteutuneesta SiilinMaalla toiminnasta. 9

10 3.1.4 TILAVIERAILU Ryhmille järjestettiin tutustumiskäynti maaseudun kohteeseen. Perillä oloaika oli ryhmästä riippuen 1 2 tuntia. Hanke kustansi ryhmille matkat ja kohteesta mahdollisesti syntyvät kulut. Osalla ryhmistä oli omat eväät mukana. Tilat ohjeistettiin niin, etteivät he järjestä tarjoilua eikä vierailu kohdistu päärakennukseen. Navetoihin menoa ei suositeltu alle esikouluikäisille. Syynä oli naudoissa mahdollisesti piilevänä esiintyvä ehec-bakteeri. Ehec on luokiteltu ihmisillä yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Torjunnaksi riittää yleensä henkilökohtainen hygienia. Eläintautien torjuntayhdistys eikä läänineläinlääkäri pitäneet lapsien vierailuja tiloilla riskitekijänä eläintautien leviämisen kannalta. Lapset pukeutuivat asiayhteyteen sopiviin omiin ulkovaatteisiin ja kumisaappaisiin. 3.2 MAASEUTUTORILLA Maaseutupäivän tavoitteena oli maaseudun ja maaseudun yrittäjyyden esitteleminen helpossa muodossa laajalle yleisölle. Hankkeen aikana kokeiltiin kahta erilaista toritapahtumaa. Ensimmäinen oli Siilinjärven Yrittäjien ja Siilinjärven kunnan järjestämä joulukauden avajaiset. Siinä toimme tilaisuuteen maaseututeemaa muuten varsin kaupallisuuteen tähtäävässä tapahtumassa. Oma syksyinen maaseudun toritapahtuma toteutettiin syksyllä 2007 lähiruokateemalla. Siilinjärven torilla tarjottiin 300 annosta sipulikeittoa. tarjoilukatokseen oli tuotu näytille pellonantimia. Tuottajat olivat pukeutuneet oransseihin liiveihin erottuakseen joukosta. Tapahtumaan oli varattu jaettavaksi perusmateriaalia maataloudesta. Esitteiden ja oppaiden jako toteutettiin henkilökohtaisesti. Eli kotiin viemiset lähtivät saatesanojen kanssa. Jos sipulikeitto oli suunnattu enemmän aikuisille, niin jaettavan materiaalin ja ohjelman kohdalla ei unohdettu lapsia. Torilla järjestettiin polkutraktorimarssi. Sen perusajatuksena oli, että kaikkiin Siilinjärven päiväkoteihin lahjoitettiin polkutraktori. Tuottajien lapset polkivat torin ympäri ja jokainen traktori luovutettiin asiaankuuluvien luovutusasiakirjojen kanssa päiväkodeista saapuneille vastaanottajille. 10

11 Polkutraktoreita luovutettiin 15. Yksi traktoreista meni odottamaan uuden päiväkodin valmistumista. Polkutraktoreiden toivottiin muistuttavan ruoan tuottamisesta: Kun liikenteessä näkee oikean traktorin, niin se on merkkinä siitä, että lähellä tuotetaan ruokaa. 3.3 MAASEUDUN ELONKIERTO KYLTIT Teema toteutettiin peltojen laitaan heti kevättöiden jälkeen laitettavilla kylteillä. Kyltit oli suunnattu ensisijaisesti kävellen ja polkupyörillä liikkuville. Ajatuksena oli, että säännöllisesti kohteiden ohi kulkijat voivat seurata kasvin kehitystä kylvöstä sadonkorjuuseen. Selkeiden kylttien toivottiin innostavan sekä itseopiskeluun että alitajuiseen tiedostamiseen. ORVOKKIPÄIVÄ Toukokuun 4. päivänä lahjoitettiin Siilinjärven päiväkoteihin ja perhepäivähoitajille yhteensä orvokkia. Päiväkodit saivat orvokkia ja jokainen perhepäivähoitaja 5 orvokkia. Jokainen vastasi itse istutuspaikkojen valmistelusta. Siilinjärven kunta toimitti tarvittavat mullat. Vinkit kukkapenkkien tekemiseen jaettiin sähköpostilla. Ideana oli, että lapset pääsevät istuttamaan itse kukat ja hoitavat niitä syksyyn asti. KASVIMAAT Orvokkien innostamana koko kesän auki olevia päiväkoteja rohkaistiin kasvimaiden perustamiseen. Kaksi päiväkotia lähti mukaan. Siilinjärven kunta rakensi kehikot kasvimaille ja hanke vastasi mullasta, siemenistä ja välttämättömistä hoitotarvikkeista. Kuopion puutarhaseuran edustaja avusti ja konsultoi koko kesän kasvimaahan liittyvissä asioissa. 11

12 3.4 VILJELLEN JA VARJELLEN MAASEUTUA Laajemmalle yleisölle suunnattu maaseudun esittelytilaisuus toteutettiin SiilinMaalla ravien ja Joulukierros Siilinmaalla merkeissä. Lisäksi yksittäiseksi kohderyhmäksi valittiin Siilinjärven Yrittäjät. Siilinjärven kansalaisopiston kurssitarjonnassa oli SiilinMaalla ruokakursseja. SIILINJÄRVEN KANSALAISOPISTON SIILINMAALLA RUOKAKURSSIT Kansalaisopiston kurssitarjontaan tuli perusraaka-aineisiin pohjautuvia ruokakursseja. Erottuakseen runsaasta kurssitarjonnasta ne saivat nimekseen SiilinMaalla ruokakurssi. Järjestäjän yllätykseksi kaikille kursseille löytyi osanottajia. Tähän mennessä suosituimmaksi osoittautunutta kurssia ruisleivän leivonta, on järjestetty jo kolme kertaa. Sen kurssin erikoisuutena on ollut se, että leivät paistetaan leivinuuneissa ja kurssipaikkana on kotileipomo. Muu kurssit ovat olleet kukko-, leipä- ja kotimaiset marjat, vihannekset ja juurekset -kurssi. SIILINMAALLA ILTA VILJELIJÖILLE JA YRITTÄJILLE Samaan tilaisuuteen oli kutsuttu niin siilinjärveläisiä viljelijöitä kuin yrittäjiä. Tarkoitus oli vaihtaa tietoja molemmista aloista. Iltaan sisältyi yhteistyötä käsittelevän luennon ja yhteisen ohjelman lisäksi vapaata keskustelua. Sen aikana oli mahdollisuus tutustua toisiin ja luoda uusia kontakteja. Ilta koettiin raja-aitoja kaatavaksi. SIILINMAALLA RAVIT SiilinMaalla ravit nimellä ajettiin Kuopion raviradan yhdet toto-tv ravit. Ravit palvelivat maaseudun esittelyä kahteen suuntaan. Ravien vakiokävijöille vietiin palanen maaseutua. Ravien yhteydessä oli mahdollista päästä hevosten vetämien kiesien kyytiin, ponin kärryille tai selkään. Ulkonuotiolla pystyi lämmittelemään ja paistamaan oman makkaransa. Voittajavaljakoille annetut korit siilinjärveläisten tuottajien tuotteista veivät lähiruoka-ajatusta eteenpäin. Raveissa SiilinMaalla sai aivan uuden tyylistä näkyvyyttä. Raveihin jaettiin vapaalippuja halukkaille siilinjärveläisille perhepäivähoitajille ja Siilinjärven MTK:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin ravien yhteydessä. Uusi joukko ihmisiä sai kosketuksen hevostalouden urheilulliseen muotoon. 12

13 JOULUKIERROS SIILINMAALLA Joulukuun 1. päivänä järjestettiin Siilinjärven maaseudulle avoimien ovien päivä erilaisiin kohteisiin. Omatoimisesti liikkuvat kävijät pystyivät valitsemaan kiinnostavat kohteet. Vierailupaikat oli valittu niin, että ne pystyttiin yhdistämään jouluteemaan. Kohteet: Laitilanmäen mylly Hannu Laitisen tilamylly. Viljelijä jauhaa omia luomuviljoja ja myy niitä myllyltä käsin. Mahdollisuus tutustua myllyn toimintaan, ohrapuuromaistiaiset ja tuotteiden ostomahdollisuus Keramiikkastudio Jenni Linnove Esimerkki paluumuuttajasta. Linnove on kunnostanut kotitilansa navettaan keramiikkapajan ja myymälätilat. Joulupuodissa oli tarjolla myös muiden käsityöläisten tuotteita. Vieraat pääsivät maistelemaan glögiä tilan päärakennuksen vanhassa tuvassa. Mattilan hevostila Tutustuminen monipuoliseen hevoskohteeseen. Tilalla on sekä ratsu- että ravihevosia. Päivän aikana halukkailla oli mahdollisuus päästä rekiajelulle. Tallikahviossa pystyi lämmittelemään glögin äärellä. Tilalta pystyi varaamaan vaikka hevosella tehtävän metsäretken jouluvieraille. Riihikalleria Monelle siilinjärveläisellekin tuntematon kohde. 10-vuotisjuhliaan viettävässä paikassa voi tutustua käsin autettuun luonnontaiteeseen. Erikoisuutena kohteessa on kappeliksi siunattu tuulimylly. Muistoksi vierailusta kävijät saivat käsintehdyn itikkapöntön. 13

14 4 HANKKEEN ANALYSOINTI Hankesuunnitelmassa toiminta oli jaettu neljän eri teeman alle. Käytännössä useat tapahtumista palvelivat samanaikaisesti useampaa teemaa. Vuoden aikana kertyi monia yleisluontoisiakin ajatuksia toiminnan kehittämiseksi. 4.1 TIEDOTTAJA Tapahtumista on jaettava tietoa kaikille sidosryhmille. Viesteihin on pystyttävä luottamaan. Lisäksi niiden on tavoitettava vastaanottajat oikea-aikaisesti. On liikaa luultu, jos nykyaikaisessa tietotulvassa kuvitellaan, että tapahtumien oma vetovoima riittää tavoittamaan halutut kohteet. Tiedottamisessa on varmistettava, että sisäinen tiedottaminen toimii. Toiminnan jatkumisen kannalta kulloisellakin ydinjoukolla on oltava tieto asiasta ennen muita. Tiedotusvälineiden suuntaan on oltava rehellinen. Ei pidä mennä lupamaan liikaa, mutta kuitenkin on onnistuttava herättämään mielenkiinto. Tiedottamisessa on kuvattava tapahtuma, tavoitteet ja kohderyhmä. Lisäksi on muistettava mainita tilaisuuden kestosta, tarjoilusta ja paikasta. On kohteliasta mainita vaatetuksesta, jos tiedotteesta ei ilmene esim. sitä, että tapahtuma on ulkona. Osoite, ajo-ohje ja yhteyshenkilö ovat jokaisen kutsun vakiotietoja. Silloin kun kysymys on vapaaehtoisesta toiminnasta, on varmasti syytä miettiä sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen työmäärää. Onko tarpeellista nimetä erikseen siäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta vastaavat henkilöt? Tiedottaja voi toimia myös jäsentiedotteen ja www-sivujen vastuuhenkilönä. HAASTAVAA on löytää tiedottamisen tasapaino. Mikä on riittävästi mutta ei liikaa? Tiedottamisessa on oltava liikkeellä hyvissä ajoin. Tiedottajan omat mieltymykset eivät saa ohjata tiedottamista. Tietoa on jaettava kaikille kohderyhmille tasapuolisesti ja ennakkoluulottomasti. 14

15 4.2 WWW-SIVUT SiilinMaalla maaseutuviestintähanke ja MTK Siilinjärvi saivat alkuvuoden 2007 aikana yhteiset www-sivut. Sivuilla oli yhteisten uutiset ja ajankohtaiset osioiden lisäksi omat sivut järjestölle ja hankkeelle. Toimintatapa lisäsi omalta osaltaan SiilinMaalla termin tunnettavuutta. Yhteisten sivujen myötä potentiaalisten kävijöiden määrä sivuilla lisääntyi. Sivut löytyvät osoitteesta. Sivujen suosiota lisää paikallisjärjestön vuokramökin varausjärjestelmän löytyminen samasta osoitteesta. Hankesuunnitelmassa ei oltu mainittu www-sivujen tekemisestä. Niihin tarvittava aika ja raha otettiin muista osioista. Heti hankkeen alkuvaiheessa kävi hyvin selväksi, että sivujen olemassaolo on välttämätöntä tapahtumien tiedottamisen kannalta. HAASTAVAA on sivujen pitäminen ajan tasalla. 4.3 LUVAT Lasten parissa taphtuvaa hanketyöskentelyä kankeutti lasten henkilöllisyyden suojeleminen. Lasten henkilötiedot eivät saaneet tulla tietoomme. Lapsia ei myöskään saanut kuvata ilman vanhempien lupaa. Erillinen lupa olisi tarvittu internetissä tai dvd-tallenteissa näkyville lapsille. Lasten piirrustuksetkin pystyivät päätymään käyttöömme ainoastaan vanhempien luvalla. Päiväkodit hoitivat luvat. Hoitajilla oli tiedossa, jos jotakin lapsista ei saanut kuvata. Kuvausluvat selvitimme niihin tapahtumiin, joissa oli tiedotusvälineitä paikalla. Lasten kuljettamiseen vierailukohteisiin tarvitaan ammattiliikennöitsijäluvan haltija. Esimerkiksi pientenkin perhepäivähoitoryhmien liikuttamiseen tarvitaan hyväksytty autoilija. Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat voivat päättää toisin. Päätöksen on oltava yksimielinen. Maaseutuvierailuun osallistuvien lasten hoitopaikassa voimassaolevat vakuutukset olivat voimassa myös retkien ajan. Erillisiä vakuutukisa ei tarvittu hankkia. 15

16 4.4 MAASEUTUKYLPY VAHVUUDET Innostuneita tiloja, kohteita ja kummeja on tarjolla. Siilinjärven kunnan päivähoidon hallinnossa on suhtauduttu maaseudun tunnetuksi tekemiseen myönteisesti. Lasten kautta tietoa saavat hoitajat ja lasten perheet. Jaettava materiaali soveltuu itseopiskeluun. Se innostaa lapsia ja antaa perustietoja myös hoitajille. HEIKKOUDET Vaatii vielä organisoijan, joka sopii vierailut tilojen kanssa. Esiintymisvalmiuksien harjaantumattomuus: omaa tuotantosuuntaa esitellessä käytetään helposti ja huomaamattomasti ammattislangia. Päiväkotien, perhepäivähoidon ja tilojen päivärytmien sovittamisessa saatetaan tarvita hieman joustamista. Päiväunet, ruokailut, ruokinnat ja eläintenhoitotyöt rytmittävät aikataulun rakentamista. MAHDOLLISUUDET Vuosien varrella ryhmät voivat tutustua hyvinkin erilaisiin kohteisiin Esiintymistaidon lisääntyminen kohdetiloilla ja kummeilla. Tilojen pihapiirien pysyminen edustuskunnossa. Materiaalin toimittaminen hoitopaikkoihin on helppo tapa kontaktien ylläpitämiseen. Tilojen kuvauksien ja yhteystietojen laittaminen Internetiin. Sähköisen tiedonvälityksen arkipäiväistymisen myötä tilojen ja hoitopaikkojen on helpompi vaihtaa aika ajoin kuulumisia. UHAT Omatoimisessa tilojen valinnassa on vaarana, että samoja tiloja kuormitetaan liikaa. Yhden ryhmän myönteinen kokemus saa toisetkin ryhmät innostumaan samasta kohteesta. Ryhmien kyyditsemiseen tarvitaan liikenneluvan omaava yrittäjä. Yrittäjät rinnastavat kuljetukset rutiinikuljetuksiin, jolloin hinnasta neuvottelu vaikeutuu. IDEA Henkilökohtainen todistus / diplomi vierailusta: Tilojen käyttöön diplomipohja, mistä ilmenee kuka, minne ja milloin vierailu on tehty. Kummieläin tai kasvi: Esimerkki 1. vasikka, jolle lapset antavat nimen ja jonka elämänkaarta he voivat seurata. Esimerkki 2. perunapelto, jonka istuttamiseen ja perunannostoon lapset voivat osallistua. Toteutukseen riittää varsin lyhyt pätkä perunapenkkiä. 4.2 MAASEUTUTORILLA 16

17 4.5 MAASEUTUTORILLA VAHVUUDET Siilinjärven tori on keskeisellä paikalla ja remontin jälkeen hyvin sähköistetty. Kunnassa on monipuolista erikoistuotantoa perusmaatalouden lisäksi esille tuotavaa riittää HEIKKOUDET Tiedottaminen on kallista. Ulkoilmatilaisuudessa ollaan säiden armoilla. MAHDOLLISUUDET Kauppojen yhteistyö esim. lähiruokatapahtumissa. Tietoiskuja myös kaupoissa. Tapahtuman voi järjestää muuallakin kuin keskuskorttelin torilla. UHAT Ei tavoiteta haluttua yleisöä. Kilpailevat tapahtumat lähialueilla Joka kerta on keksittävä uusi vetonaula, millä ihmiset saadaan liikkeelle. On mietittävä tarkasti yhteistyökumppanit, jotta saatava hyöty jakautuu tasapuolisesti. IDEA Tiedottaminen: Opasteet torille myös parkkipaikoilta. Kauppojen ovilla sisäänheittäjät torille. Yleisöä on rohkeasti mentävä jututtamaan myös alueen ulkopuolelle ja houkuteltava sieltä tapahtumapaikalle. 17

18 4.6 MAASEUDUN ELONKIERTO VAHVUUDET Esim. peltokyltit kestävät usean vuoden käyttämisen, jolloin kustannukset pysyvät kohtuullisina. Orvokkitempaus tuo koko kunnalle myönteistä julkisuutta. Päiväkotien kasvimaat ovat edullisia toteuttaa ja niissä riittää lapsille tekemistä koko kasvukaudeksi. MAHDOLLISUUDET Pienellä työmäärällä on saavutettavissa laajaa näkyvyyttä Orvokkitapahtuma on helppo tapa luoda suhteita liikemaailmaan. Kasvimaat voi laajentaa myös perhepäivähoitajille. Vaikka ei olisi käytettävissä omaa pihaa, oikeanlaisia kasveja voi kasvattaa myös parvekkeella ruukuissa. Yhteistyö eri järjestöjen ja seurojen kanssa. HEIKKOUDET Tarvitaan henkilöitä, jotka ottavat organisointivastuun. Jotta suuri määrä kukkivia orvokkeja saadaan heti toukokuun alussa, on tilaukset tehtävä erittäin hyvissä ajoin. Kasvimaiden hoitoon on oltava tarjottavissa neuvoja. UHAT Tiukka lainsäädäntö esimerkiksi pelloille laitettaville kylteille. Hankkeessa kokeiltiin alakoululaisille suunnattua kilpailua Kasvunihme SiilinMaalla. Ilmeisesti tieto ei edennyt opettajilta oppilaille. Tiedottamisella on pystyttävä tavoittamaan oikeat kohdehenkilöt aikaiset innostujat. IDEA Tiedotusvälineet saadaan innostumaan aiheesta, kun tapahtumasta tai tilaisuudesta järjestetään keskitetty tilaisuus. Esim. orvokkien istuttamista voi seurata ennalta nimetyssä paikassa. Uutisoinnissa on huomioitava lehtien aineistopäivät. Tasapainoilua yleisötapahtumien kanssa aiheuttaa se, että ihmiset pääsevät yleensä lähtemään parhaiten viikonloppuisin mutta toimittajat tulevat varminten paikalle arkipäivänä normaalina työaikana. 18

19 4.7 VILJELLEN JA VARJELLEN MAASEUTUA VAHVUUDET Paljon sopivia kohteita ja innoittajia Joistakin tapahtumista voi tehdä vuosittain toistuvan: esim. ravit, joulukierros ja kirkkopyhä. Kansalaisopiston hyödyntäminen HEIKKOUDET Siilinjärven luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkit ja perinnemaisemat ovat pääsääntöisesti yksityisten hallinnassa. Kohteista halutaan usein pitää matalaa profiilia niiden rauhan säilymiseksi. MAHDOLLISUUDET Rajattomat yhteistyömahdollisuudet Useita luontopolkuja ja ulkoilureittejä kunnan alueella. Paikkojen ja sisällön yllättäviä yhdistelmiä. Teemavuosia ja tapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa esim. yrittäjät UHAT Aihetta katsotaan liian suppeasti. IDEA SiilinMaalla sanan esilletuominen ja pinnalla pitäminen yhteistyökumppaneiden kanssa: Siilinjärven maaseudusta käytetään aina kuin mahdollista nimitystä SiilinMaalla Paikallisuutta käsitteleviä kursseja Kansalaisopistoon SiilinMaalla nimellä SiilinMaalla merkin rekisteröinti tuottajien käyttöön Ruokakaupoissa merkitään paikalliset tuotteet SiilinMaalla merkillä 19

20 5 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PIIRUSTUKSET Siilinjärveläisten päiväkotiryhmien mielikuvia maataloudesta ja maaseudusta seurattiin lasten piirustusten kautta. Lasten toivottiin piirtävän aiheesta Mitä maatilalla näkyy? ennen kuin ryhmä alkoi käsitellä SiilinMaalla-teeman maatalous- ja maaseutuasioita. Piirtäminen toivottiin toistettavan maatilavierailun jälkeen. Hankkeen käyttöön palautettiin yhteensä noin 310 piirustusta. IDEA Kertyneistä piirustuksista voi järjestää näyttelyn esim. tulevan lähiruokatapahtuman yhteyteen. KYSELYT Maaseudun tuntemusta ja mielikuvia selvitettiin päiväkotilasten vanhemmille tehdyllä kyselyllä. Kysely oli kaksiosainen. Päiväkodit saivat itse päättää kyselyn toteuttamisesta. Ensimmäistä kyselyosiota palautettiin runsaammin kuin jälkimmäistä. Osasyy voi olla se, että jälkimmäisellä kyselyllä haluttiin selvittää toiminnan onnistumista ja palaute saatiin päiväkotihenkilökunnan välittämänä suullisesti. Kyselyä 1 palautettiin 138 kappaletta. Kyselyä 2 palautettiin 6 kappaletta. ESITE Hankkeella oli oma esite, mistä kävi ilmi hankkeen tavoitteet ja toimintatapa. Taskukokoisessa esitteessä oli myös yleistietoa Siilinjärven maaseudusta. Siilinjärven kunta oli valmistanut useamman sivun siilinjärven maaseutua käsittelevää materiaalia SiilinMaalla nimikkeen alla. Se oli tarkoitus julkaista joka toinen vuosi kunnassa paikallisten Leijonien toimesta julkaistavassa ja jokaiseen siilinjärveläiseen talouteen jaettavassa palveluhakemistossa. Latomisessa tapahtuneen virheen takia kyseisiä sivuja ei julkaistu. 20

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle. Kyllikki. Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke. Loppuraportti

Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle. Kyllikki. Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke. Loppuraportti Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle Kyllikki Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke Loppuraportti Anne Lahikainen 12/2007 Sisällysluettelo 1. HANKKEEN TAUSTAA 1 2. HANKKEEN YDINKYSYMYKSET 2 3.

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim. Maa- ja elintarviketalous 112 Maalle oppimaan Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 112 64 s. Maalle oppimaan

Lisätiedot

Animalian aktiivien toimintaopas

Animalian aktiivien toimintaopas Animalian aktiivien toimintaopas SISÄLLYSLUETTELO 1 Saatteeksi 4 2 Tietoa Animaliasta 4 2.1 Mikä on Animalia? 4 2.2 Animalian toimintaperiaatteet 4 2.3 Animalian päätöksentekorakenne 6 2.4 Miten Animalia

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Ihmiset koolle -opas. Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen

Ihmiset koolle -opas. Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen Ihmiset koolle -opas Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen 1 Sisällys 1. Aluksi... 3 2. Alussa on idea tapahtumasta... 3 3. Ideasta tapahtuman suunnitteluun... 5 4. Tapahtuman

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot