aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika klo 16.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika 4.1. 26.2. 2010 klo 16."

Transkriptio

1 aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika klo

2 2 Julkaisija: Taideteollisen korkeakoulun Opetus-ja opiskelijapalvelut Toimitus: Armi Huhtalo, Naoko Nakagawa, Inka Valkeapää Ulkoasu: Tuukka Rantala, Jaakko Suomalainen Taitto: Inka Valkeapää Taideteollinen korkeakoulu Hämeentie 135 C Helsinki Valintamenettely on julkaistu osoitteessa

3 REHTORIN TERVEHDYS...4 TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA SUORITETTAVAT TUTKINNOT...5 VALINTojen aikataulu...5 VALINTAMENETTELY...5 VALINTAKOKEEN ENSIMMÄINEN OSA...6 hakukelpoisuus...6 Työnäytekansio...7 Opintosuunnitelma...7 Ansioluettelo...7 Hakulomake ja todistusjäljennökset...8 Kielitaitotodistus...8 Hakemuksen postitus...9 VALINTAKOKEEN TOINEN OSA...9 lopullisten tulosten julkaiseminen...10 OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA...11 aalto-yliopisto...11 maisteriohjelmat Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto Elokuvataiteen maisteriohjelma, dokumentaarinen elokuva...13 Elokuvataiteen maisteriohjelma, elokuva- ja televisiokäsikirjoitus Medialaboratorio Master s Degree Programme in New Media, game design and production.16 Master s Degree Programme in New Media, new media Muotoilun osasto Master s Degree Programme in creative sustainability...23 Master s Degree Programme in international design business management...25 Kalustesuunnittelun maisteriohjelma...27 Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma...28 Tekstiilitaiteen maisteriohjelma...29 Teollisen muotoilun maisteriohjelma...30 Tilasuunnittelun maisteriohjelma...31 Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen maisteriohjelma...32 Taidekasvatuksen osasto Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma, kuratointi ja näyttelypedagogiikka...34 Master s Degree Programme in epedagogy Design Visual Knowledge Building...36 Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma, muuntokoulutus...38 Visuaalisen kulttuurin osasto Graafisen suunnittelun maisteriohjelma...41 Kuvataiteiden maisteriohjelma...42 Valokuvataiteen maisteriohjelma...43 Ympäristötaiteen maisteriohjelma...44 Porin taiteen ja median osasto Master s Degree Programme in Creative Business Management, Pori Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma, pori...48 HAKENEET JA HYVÄKSYTYT MAISTERIOHJELMIIN HAKEMUKSEN TARKISTUSLISTA

4 rehtorin tervehdys elämäsi valinta 4 Olet suuren päätöksen äärellä hakemassa opiskelupaikkaa ja tekemässä ammatinvalintaa, samalla myös valitsemassa yhteisöä, verkostoja ja tiloja, joiden parissa tulet viettämään seuraavat vuodet. Olemme iloisia, että valintasi kohdistuu Taideteolliseen korkeakouluun, Taikiin, joka sekin on uusien, isojen asioiden äärellä. Taik aloittaa ensimmäisen vuotensa osana Aalto-yliopistoa yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun kanssa. Uusi tekniikan, talouden ja taideteollisuuden yliopisto on ainutlaatuinen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Poikkitieteellisyys ja monialaisuus ovat uuden yliopiston vahvuuksia meille Taikissa ne ovat olleet tuttua arkea jo vuosikymmenien ajan. Taikin opetuksen ja tutkimuksen alat voidaan tiivistää kolmeen kokonaisuuteen: Media, Art ja Design. Luovien alojen ihmisiltä odotetaan paljon niin meillä kuin maailmalla. Suomi ei voi rakentaa tulevaisuuttaan enää teknologiavetoisesti, vaan tarvitaan palveluun ja käyttäjälähtöisyyteen erikoistuneita osaajia. Yhtä lailla tarvitaan ihmisen hyvinvointia edistäviä innovaatioita, puhumattakaan kaikkein tärkeimmästä: ihmisen ja luonnon yhteistyön palauttamisesta oikeaan suhteeseen. Näihin aiheisiin taiteen ja muotoilun koulutus antaa hyvät eväät. Panostamme opiskelijakeskeiseen kulttuurin ja opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen tätä voisi luonnehtia nykypäivän mestari oppipoika -järjestelmäksi. Meidän mielestämme opiskelijalla on oikeus intensiiviseen opetukseen, vuorovaikutteiseen ohjaukseen ja neuvontaan sekä menestyksestä palkitsemiseen. Keskustelutaitoa harjoittelemme opintoprojektien päätteeksi kritiikkitilaisuuksissa, joissa harjoitustöitä arvioidaan sekä kaksin opettajan ja opiskelijan kesken että ryhmässä. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppimiseen, mikä on yksi Taikin vahvuuksista. Ryhmätyöt ja yhteisöllisyys ovat usein ensimmäinen askel kohti elinikäisiä verkostoja ja ystävyyssuhteita. Niiden arvoa opiskelussa ja työelämässä ei voi korostaa liikaa. Korkeakoulumme vahvuuksiin kuuluu myös kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden osaamisen muuntaminen toiminnaksi ja teoiksi. Olemme mukana rakentamassa tulevaisuutta, joka on ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää. Nämä arvot ovat kaiken toiminnan lähtökohtana. Tekemällä oppiminen learning by doing on yksi oppimisen tavoista Taikissa. Harjoitella, harjaantua, sitkeästi, peräänantamattomasti. Taiteilijana, muotoilijana, taidekasvattajana tai elokuvantekijänä ei muuten voi oppia. Tärkeä ominaisuus, jota voit jo nyt itseltäsi kysyä: olenko motivoitunut? Taik on aidosti kansainvälinen yliopisto. Opiskelijoista on ulkomaalaisia noin 17 prosenttia, ja tutkinto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun sekä harjoitteluun ulkomailla. Siihen suorastaan kannustetaan. Taideteollisen alan tutkimuksessa Taik on kansainvälinen edelläkävijä. Meillä voi suorittaa taiteen tohtorin jatkotutkinnon, mikä on kansainvälisesti katsottuna poikkeuksellista taideoppilaitokselle. Taide ja luova osaaminen ovat aina olleet Taideteollisen korkeakoulun toiminnan ydin. Aalto-yliopiston myötä on julkisuudessa esitetty epäilyjä, että taide jäisi tekniikan ja kauppatieteiden jalkoihin. Taikissa uskomme asian olevan päinvastoin. Taiteen ja luovuuden merkitys vain kasvaa yhteiskunnassa, ja luovuus on tarpeen kaikilla alueilla nopeasti muuttuvassa maailmassa. Taiteella ja muotoilulla on keskeinen rooli osana kulttuurista, taloudellista ja teknologista muutosta. Taide on tieteen rinnalla yhteiskunnan muutoksen moottori ja uusien avausten lähde. Tervetuloa mukaan muuttamaan maailmaa! Professori Helena Hyvönen Taideteollisen korkeakoulun rehtori

5 johdanto tutkinnot, valintamenettely ja ohjeet TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA SUORITETTAVAT TUTKINNOT Taideteollisen korkeakoulun tutkintojärjestelmän mukaisesti korkeakoulussa voidaan perusopintoina suorittaa taideteollisen alan alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä perusopintojen jälkeisinä opintoina jatkotutkinto. Kaksivuotinen Taiteen maisterin tutkinto (TaM) Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle taideteollisen alan ammattitehtävien edellyttämä vaativa teoreettinen, tiedollinen, taiteellinen ja käytännöllinen ammattitaito, valmius itsenäisesti hoitaa vaativia taideteollisen alan asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä, edellytykset itsenäiseen taiteelliseen työhön ja taideteollisen alan jatkokoulutukseen sekä valmius taiteen tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin. Tutkinto koostuu aiemmin suoritetusta taiteen kandidaatin tutkinnosta tai muista vastaavista opinnoista sekä 120 opintopisteen laajuisista syventävistä alan opinnoista, jotka on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Syventävät opinnot muodostuvat syventymiskohteen opinnoista, taideteollisen alan tutkimusmenetelmistä ja lopputyöstä, joka voi olla produktio-, suunnittelutai tutkimustyö. Taiteen maisterin koulutusohjelmaan opiskelijaksi hyväksytyltä voidaan vaatia lisäopintoja. VALINTOJEN AIKATAULU Taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja ovat: 1. taiteen kandidaatin tutkinto, joka on kolmivuotinen alempi korkeakoulututkinto; 2. taiteen maisterin tutkinto, joka on kaksivuotinen ylempi korkeakoulututkinto; ja 3. taiteen tohtorin tutkinto, joka on jatkotutkinto. Tutkintojen laajuus määritellään opintopisteinä. Yhden lukuvuoden kokopäiväiset opinnot tarkoittavat keskimäärin 60 opintopistettä. Tässä valintaoppaassa on hakuohjeet kaksivuotisiin maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin Taideteollisen korkeakoulun Hakuopas Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat 2010 ilmestyy Hakuaika Hakemusten on oltava perillä Taideteollisen korkeakoulun Hakutoimistossa viimeistään pe klo Haastattelut ja/tai valintakokeet Taideteollisessa korkeakoulussa (paitsi muuntokoulutus) Muuntokoulutuksen haastattelut ja/tai valintakokeet Taideteollisessa korkeakoulussa. valintamenettely (Huom. kaikki hakijat! Lukekaa huolellisesti läpi sivut 4-10.) Opiskelijavalinta maisteriohjelmiin tapahtuu yksi- tai kaksivaiheisen valintakokeen kautta. Kaksivaiheisissa valinnoissa molempien vaiheiden välissä suoritetaan karsintaa. Valintakokeessa osoitettu lahjakkuus ja soveltuvuus alalle ratkaisevat. 5

6 Valintakokeen ensimmäinen osa 1. Suomalainen ammattikorkeakoulututkinto (AMK) 2. Suomalainen alempi korkeakoulututkinto 3. suomalainen ylempi korkeakoulututkinto 4. Jokin edellä mainittua tutkintoa vastaava ulkomainen koulutus. Koulutus, joka vastaa edellä mainittuja tutkintoja, mutta on suoritettu loppuun ulkomailla. Todistuksesta on käytävä ilmi opintojen aloittamis- sekä päättymisajankohta. Lisäksi koulutuksen tarjoajan www sivut on mainittava. Ensimmäisessä vaiheessa lähetetään korkeakoululle: 1. Työnäytekansio (ei koske Uuden Median maisteriohjelmia) 2. Allekirjoitettu hakulomake kahtena kappaleena 3. Opintosuunnitelma kahtena kappaleena 4. Ansioluettelo kahtena kappaleena 5. Hakuperusteen mukaiset todistusjäljennökset kahtena kappaleena. 6. Lisäksi on toimitettava tarvittaessa alkuperäinen kielitaitotodistus. Kaikki hakemusasiakirjat lähetetään samalla kertaa. Mahdollinen kielitaitotodistus voidaan lähettää suoraan testin järjestäjältä. Em. hakuasiakirjojen tarvittavat toiset kappaleet tulee nitoa yhteen. Hakukelpoisuus Hakuperusteena oleva tutkinto tai opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: Hakuperusteena olevan tutkinnon suoritusajankohta Tutkinnon, jolla hakee, on oltava valmis hakuaikaan mennessä. Hakijoiden tulee toimittaa täydelliset hakemukset liitteineen hakuaikana. Hakutoimisto hylkää puutteelliset hakemukset. Hakija on kelpoinen hakemaan myös seuraavilla opinnoilla: op opintosuorituksia yliopistotasolla Voit hakea tällä perusteella, jos yliopistotutkintosi on vielä keskeneräinen, mutta olet suorittanut vähintään 180 op alalle soveltuvia opintosuorituksia yliopistossa. Hakemukseen liitetään lista opintosuorituksista. 6. Muutoin edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet Hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistetut jäljennökset koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot. Tällä hakuperusteella hakevien oikeudesta osallistua valintakokeen toiseen osaan päättävät koulutusohjelman valintaryhmä ja Hakutoimisto yhdessä. 6 Valitse vain yksi hakuperuste. Jos olet suorittanut useamman kuin yhden hakuperusteissa mainituista tutkinnoista, merkitse hakuperusteeksi vaativin suorittamistasi tutkinnoista. Hakulomakkeen liitteenä tulee olla hakuperusteen mukaiset, kahden henkilön oikeaksi todistamat todistusjäljennökset kahtena kappaleena. Todistusten tulee olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Jos alkuperäinen todistus on

7 jollain muulla kuin em. kielellä, tulee käännösten olla virallisen kielenkääntäjän jollekin em. kielistä kääntämiä. Työnäytekansio (portfolio, ei koske Uuden Median maisteriohjelmia) Työnäytekansiossa hakija esittää omaan taideilmaisuunsa ja muotoiluun liittyviä teoksiaan. Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi tieteellinen, ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Taideteoksia voi esitellä teknisinä piirustuksina, esityskuvina tai valokuvina. Teoksia ei suositella esiteltävän originaaleina. Työnäytekansion koko voi olla korkeintaan noin A2 (420 x 594 mm). Työt tulee luetteloida. Luettelossa tulee mainita ainakin teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, materiaali, koko, toteuttamistarkoitus sekä toteuttamisvuosi. Luettelosta tulee myös ilmetä, missä ja milloin teokset ovat olleet näytteillä, niitä on esitetty tai ne on julkaistu. Pääasiallisesti työnätekansio tulee olla paperimuodossa. Vain muutamat koulutusohjelmat hyväksyvät työnäytekansion digitaaliessa muodossa. Jokaisen koulutusohjelman kuvauksen kohdalla on kerrottu tarkemmin, jos työnäytekansion tulee sisältää edellisestä poikkeavia näytteitä tai, jos työnäytekansio voi olla esitettynä digitaalisessa muodossa. Työnäytekansion päällä on oltava näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja koulutusohjelma, johon hakee. Tarkemmat tiedot työnäytekansion kokoamisesta on mainittu tässä hakuoppaassa ko. koulutusohjelmat kohdalla. Työnäytekansion palautus Työnäytekansiot palautetaan aikaisintaan oikaisupyyntöjen ratkaisuajan jälkeen ja viimeistään elokuun loppuun mennessä postitse, jos hakija on varustanut työnäytekansion riittävillä postimerkeillä (ulkomailla asuvien hakijoiden on liitettävä hakemukseensa coupon international) ja kuorella. Korkeakoulu ei vastaa lähetyksen rikkoontumisesta tai katoamisesta. Vaihtoehtoisesti hakijat voivat noutaa työnäytekansionsa henkilökohtaisesti klo korkeakoulun Hakutoimistosta. Työnäytekansio luovutetaan vain hakijalle itselleen virallista henkilöllisyystodistusta vastaan tai henkilölle, jolla on asianmukainen valtakirja (henkilöllisyys todistettava). Tämä koskee myös Porin visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmaan ja Creative Business Management maisteriohjelmaan hakeneita. Taideteolliseen korkeakouluun hyväksyttyjen opiskelijoiden työnäytekansiot palautetaan osastoilta. Opintosuunnitelma Hakija laatii vähintään yhden A4 -sivun mittaisen kirjallisen opintosuunnitelman, joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen koulutusohjelmaan, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettavista opintojaksoista. Hakijan tulee suunnitelmassa eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, taide- ja muotoilunäkemyksiään, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia päämääriä. Tarkemmat tiedot opintosuunnitelman kokoamisesta on mainittu tässä hakuoppaassa ko. koulutusohjelmat kohdalla. Ansioluettelo (Curriculum vitae) Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät. Vaihtoehtoisesti liitteenä voi olla nimikirjanote. 7

8 8 Kielitaitotodistus Tullakseen hyväksytyksi hakijalla on oltava koulutusohjelmakohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito. Jos hakijan äidinkieli on suomi, ruotsi tai englanti, hänen ei tarvitse suorittaa kielitestiä. Kielitestiä ei myöskään tarvitse suorittaa, jos hakija on suorittanut hakuperusteenaan olevan tutkinnon suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos opiskelukieli on ollut englanti, se tulee olla mainittuna tutkintotodistuksessa, opintosuoritusrekisteriotteessa tai erillisessä virallisessa kirjeessä. Muiden hakijoiden tulee todistaa englannin, suomen tai ruotsin kielitaitonsa toimittamalla YKSI alla mainituista kielitaitotodistuksista. Englannin kielitestit: TOEFL tietokone-pohjainen testi, kokonaispisteet 213 TOEFL paperi-pohjainen testi, kokonaispisteet 550 TOEFL ibt, minimi kokonaispistemäärä IELTS (Academic), minimi kokonaispistemäärä 6 CPE-kielitutkinto, A-, B- ja C-tasot. TOEFL ja IELTS (Academic) testitulokset ovat voimassa 2 vuotta testipäivästä. CPE-kielitutkinto on voimassa aina. Liitetiedostona lähetettyjä tutkinto- ja kielitaitotodistuksia ei oteta huomioon. Lisätietoa englannin kielitesteistä, katso järjestäjien kotisivut: TOEFL: IELTS: CPE: Suomen ja ruotsin kielitestit: The National Certificate of Language Proficiency in Finnish, minimi taso 3-4. The National Certificate of Language Proficiency in Swedish, minimi taso 3-4. Kansalliset todistukset ovat voimassa useita vuosia. Tämän testin voi suorittaa ainoastaan Suomessa. asp?path=44,55149,5373,5374 Hakulomake ja todistusjäljennökset Hakulomake on tulostettavissa Taideteollisen korkeakoulun verkkosivuilta. Täytä lomake huolellisesti ohjeiden mukaan. Tekstaa selvästi. Jos hakuperusteen mukainen tutkinto on suoritettu Suomessa, hakemukseen liitetään kahden henkilön allekirjoituksellaan oikeaksi todistama kopio hakuperusteen mukaisesta, alkuperäisestä tutkintotodistuksesta. Oikeaksi todistettu kopio tarkoittaa kahden ulkopuolisen henkilön allekirjoittamaa, nimenselvennöksellä ja päivämäärällä varustettua jäljennöstä alkuperäisestä todistuksesta. Henkilöiden tulee nähdä alkuperäinen todistus ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä todistuksesta. Jos hakuperusteen mukainen tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakemukseen liitettävien todistusjäljennösten tulee olla virallisen yliopistovirkailijan, notaarin tai lakimiehen oikeaksi todistamia. Mikäli tutkintotodistus ei ole suomen, ruotsin tai englanninkielinen, se tulee käännättää virallisella kielenkääntäjällä. Mahdollisen kielitaitotodistuksen tulee olla alkuperäinen. Henkilötiedot Muista merkitä kohtaan henkilötunnus myös tunnuksen loppuosa. Ilman sitä hakemuksen tallentaminen kansalliseen hakijarekisteriin ja edelleen käsittely ei ole mahdollista. Jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kohtaan syntymäaika kirjoitetaan syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv.

9 Toisessa osassa hakijat haastatellaan. Tarvittaessa hakijalta voidaan vaatia lisätyönäytteitä. Hän voi myös joutua suorittamaan arviointiryhmän laatimia valintakoetehtäviä. Mahdollisista lisätyönäytteistä, valintakoetehtävistä ja tarkemmasta valintakokeen ajankohdasta ilmoitetaan yhtä aikaa jatkoon pääsystä tiedotettaessa. Samoin tiedotetaan tehtävien suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä. Valintakokeen/haastattelun aikana hakijan henkilöllisyys tarkistetaan. Ota mukaan voimassa oleva henkilötodistus, passi tai ajokortti. Haastattelut ja/tai valintakokeet järjestetään Taideteollisessa korkeakoulussa poikkeuksena kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen valintakokeiden 2. osa, joka järjestetään Tarkka ajankohta ilmoitetaan kutsuhakijan sukunimi etunimi osoite koulutusohjelma tam Aalto-yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Hakutoimisto PL AALTO Malli "valintakoe" Yhteystiedot Merkitse hakulomakkeeseen selvästi yhteystietosi. Puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta tarvitaan hakuprosessin aikana. Yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava ehdottomasti Hakutoimistoon p. (09) , gsm tai taik.fi. Koulutusohjelma Valitse koulutusohjelma, johon haet. Voit hakea samana vuonna vain yhteen Taideteollisen korkeakoulun kaksivuotiseen maisterin tutkintoon johtavaan koulutusohjelmaan. Valinta on ehdottomasti sitova, eikä sitä voi muuttaa hakemuksen jättämisen jälkeen. Allekirjoitus ja tietojen luovutus Muista allekirjoittaa ja päivätä hakulomake. Rastita saako nimitietosi julkaista korkeakoulun verkkosivuilla, mikäli tulet hyväksytyksi ja/tai saako nimi- ja osoitetietosi luovuttaa koulutusta koskevaa tiedotusta ja markkinointia varten. Rastittamatta jättäminen tulkitaan kielteisenä vastauksena. Hakemuksen postitus Hakuaika päättyy Viimeistään hakuajan päättymispäivään klo mennessä perille saapuneet hakemukset otetaan huomioon. Korkeakoulu ei lunasta puutteellisin postimerkein lähetettyjä hakemuksia. Puutteelliset tai myöhästyneet hakemukset hylätään. Hakemukset voi myös tuoda henkilökohtaisesti korkeakoulun Hakutoimistoon hakuajan päättymispäivään klo mennessä. Hakemusasiakirjat ja työnäytekansio toimitetaan korkeakouluun korkeintaan C2 (A2) -kokoisessa, kansion hyvin suojaavassa kuoressa. Tekstaa kuoreen seuraavat merkinnät: Vasempaan alakulmaan merkintä Valintakoe. Vasempaan yläkulmaan: sukunimi, kaikki etunimet, täydellinen osoite, koulutusohjelma johon haet, sekä kirjainlyhenne TaM (Taiteen maisteri). Ilmoitus 1. osan tuloksista Ilmoitus 1. osan tuloksista on kaikkien muiden, paitsi kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen hakijoilla viimeistään Ilmoitus 1. osan tuloksista on kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen hakijoilla viimeistään Kaikille hakijoille ilmoitetaan postitse hyväksymisestä tai hylkäämisestä valintakokeiden seuraavaan osaan. Mikäli valintakokeissa ei ole lainkaan toista osaa, on se mainittu tässä hakuoppaassa ko. koulutusohjelman kohdalla. Tällöin Hakutoimisto vastaa kirjeitse kaikille valintojen 1. osassa olleille sitä mukaa kun valintapäätökset saadaan, kuitenkin viimeistään VALINTAKOKEEN 2. OSA: Haastattelu, lisätyönäytteet ja valintakoetehtävät 9

10 10 kirjeessä. Haastattelu on mahdollista tehdä puhelimitse tai Skypen välityksellä, joten hakijoiden ei ole välttämätöntä saapua Suomeen haastattelua varten. Porin maisteriohjelmiin hakevien haastattelu- ja valintakoepaikka Porin taiteen ja median osastolla Porin yliopistokeskuksessa. Haastattelu- ja valintakoepaikka Taideteollinen korkeakoulu, Hämeentie 135 C (Arabian tehtaiden kiinteistö). Rautatientorilta bussit 68, 71, 71V ja raitiovaunu 6 (Arabian pysäkki), Porin koulutusohjelmiin hakevien haastattelupaikka: Porin yliopistokeskus, TaiK, Porin taiteen ja median osasto, Siltapuistokatu 2, Pori. Majoitusneuvontaa Suomen Hotellivaraukset Oy, puh. (09) Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry, puh. (09) , Helsinki-tiedotus, Jugendsali, puh. (09) ja (09) Tehtävien arviointi Jokaisella koulutusohjelmalla on valintatoimikunta/ -ryhmä, joka suorittaa hakijoiden arvioinnin. Ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijajäsenillä, jotka valitaan valintakokeen ensimmäisen osan jälkeen sen mukaan, mitkä hakijoiden kiinnostuksen kohteet ovat. Hakijat arvioidaan siten, että työnäytekansio, haastattelu ja opintosuunnitelma sekä mahdolliset lisätyönäytteet ja valintakoetehtävät muodostavat yhden kokonaisuuden, joka arvioidaan arvosanoilla hyväksytty-hylätty. Palaute hakijalle Koulutusohjelmien mahdollisista palauteajoista tiedotetaan hakijoille valintakokeen/ haastattelun yhteydessä. Kaikki koulutusohjelmat eivät anna palautetta hakijoille. Esteettömyys valinnoissa Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä, hänen tulee toimittaa siitä hakemus hyvissä ajoin ennen valintakokeen toista osaa Hakutoimistoon puhelimitse tai sähköpostitse (puh. (09) , gsm , Hakemukseen on tarvittaessa liitettävä lääkärintodistus tai muun asiantuntijan antama selvitys vamman/sairauden laadusta. Hakijalle ilmoitetaan hänelle myönnetyistä erityisjärjestelyistä. Lopullisten tulosten julkaiseminen Lopulliset tulokset julkistetaan viim , lukuun ottamatta kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen lopullisia tuloksia, jotka julkistetaan Hakutoimisto vastaa kirjeitse kaikille valintojen 2. osassa olleille sitä mukaa kun valintapäätökset saadaan, kuitenkin viimeistään lopullisten tulosten julkaisupäivään mennessä. Korkeakoulun henkilökunta ei anna tietoja valintakokeen lopullisesta tuloksesta ennen ko. päivää, jolloin tulokset ovat luettavissa myös korkeakoulun verkkosivuilta (julkaisuluvan antaneiden osalta) ja pääsisäänkäynnin viereisestä ikkunasta. Oikaisupyyntö opiskelijavalintaan Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua korkeakoululta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisupyyntö toimitetaan korkeakoulun kirjaamoon. Tuloksia julkistettaessa ilmoitetaan, miten oikaisupyynnön voi tehdä.

11 OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Opiskelu Taideteollisessa korkeakoulussa on kokopäiväistä, opintotukeen oikeuttavaa opiskelua. Opinnot koostuvat luennoista, harjoitustöistä ja opiskelijan omatoimisesta itsenäisestä työskentelystä. Opetusta annetaan yleensä pienryhmissä. Osa opinnoista on pakollisia, osa vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintojaksoja. Opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan myös ulkomailla Taideteollisen korkeakoulun yhteistyökorkeakouluissa. Lähes kaikki kaksivuotiset maisterikoulutusohjelmat ovat kansainvälisiä eli opetusta voidaan järjestää suomeksi, ruotsiksi ja/tai englanniksi. Korkeakoulun kansainvälisen tavoitteen mukaisesti joissain tapauksissa erikieliset opiskelijat voivat olla samoissa ryhmissä, jolloin yhteinen opetuskieli on englanti. Aalto-yliopisto Taideteollinen korkeakoulu (TaiK), Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) ja Teknillinen korkeakoulu (TKK) yhdistyvätnsäätiöpohjaiseksi Aalto-yliopistoksi Kolmen yliopiston yhdistäminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia monialaiseen ja vahvaan opetukseen ja tutkimukseen. Uuden yliopiston kunnianhimoisena päämääränä on kehittyä eri aloillaan ja omaleimaisena kokonaisuutena maailman kärkiyliopistojen joukkoon. Aalto-yliopiston uudet sivut avataan tammikuussa TKY). Ylioppilaskunta on itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema on määritelty ylioppilaskunta-asetuksessa. Ylioppilaskunnan toiminnot jakaantuvat varsinaiseen eli järjestötoimintaan, asuntolatoimintaan sekä sijoitustoimintaan. Ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijat ja osa jatkotutkinto-opiskelijoista. Ylioppilaskunta on etu- ja palvelujärjestö, joka puolustaa opiskelijan oikeuksia sekä korkeakoulun sisällä että kansallisella tasolla. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry TOKYO ry on vuonna 2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on jatkaa ylioppilaskunta TOKYOn Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden hyväksi tekemää työtä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan perustamisen jälkeen. Tärkeimpiä tavoitteita TOKYOn toiminnassa on vaikuttaa taideopiskelijoiden asemaan ja asioihin Aalto-yliopistossa ja sen ylioppilaskunnassa. TOKYO tarjoaa jäsenilleen mm. Torso-lehden, tapahtumia ja juhlia, vuosittain ilmestyvän Design-kalenterin, tukea opiskeluun sekä tarvittaessa apua esimerkiksi opintososiaalisissa asioissa. TOKYOn jäseneksi pääsee liittymään sähköisesti wiki-sivuston kautta tai täyttämällä lomakkeen TOKYOn toimistolla, joka sijaitsee TaiKin kellarikerroksessa ravintola Kipsarin vieressä. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) muodostuu vuoden 2010 alussa Aalto-yliopistoksi yhdistyvien korkeakoulujen ylioppilaskunnista (KY, TOKYO, 11

12 Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto 12

13 Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto Elokuvataiteen maisteriohjelma, dokumentaarinen elokuva Aloituspaikkoja vuonna 2010: enintään 4 Dokumentaarisen elokuvan maisteriopinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen työskentely, oman luovan näkemyksen hiominen lopputyöelokuvan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä elokuvaesteettisen ajattelun teoreettisempi kehittäminen. Maisteriopintoihin hakevalta edellytetään täysipainoista sitoutumista opintoihin oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta. Opintojen aikana voi myös valita suuntautumisen jatko-opintoihin. Haun ensimmäinen vaihe Toimita seuraavat liitteet hakupaperien mukana: 1. Essee jostakin dokumentaarisen elokuvan historiaa, estetiikkaa tai teoriaa käsittelevästä aiheesta max. viisi (5) liuskaa 2. Kirjallinen selvitys motivaatiosta suorittaa dokumentaarisen elokuvan ohjauksen syventäviä opintoja max. kolme (3) liuskaa 3. Synopsis lyhyeen dokumentaariseen elokuvaan vapaavalintaisesta aiheesta max. kolme (3) liuskaa 4. Työnäytekansio: joko kaikki tai a) ja yksi muista: a) yksi julkisen esityksen saanut pituinen dokumentaarinen elokuva, DVD tai VHS b) yksi aiempi kirjallinen työ c) yksi taiteellinen visuaalinen työ (esim. valokuvat tai piirrokset) Ensimmäisen vaiheen perusteella osa hakijoista valitaan toiseen vaiheeseen, joka on haastattelu. 13

14 Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto Elokuvataiteen maisteriohjelma, elokuva- ja televisiokäsikirjoitus Aloituspaikkoja vuonna 2010: enintään 4 Elokuvataiteen koulutusohjelmassa on mahdollista suorittaa MA-tutkinto elokuva- ja tv-käsikirjoituksen suuntautumisvaihtoehdossa. Tämä mahdollisuus koskee hakijoita, joilla on entuudestaan suoritettuna elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdon BA-opintoja vastaaviksi katsottava osaaminen, koulutus ja työkokemus elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen alalta. Opinnot muodostuvat taiteellisesta ja teoreettisesta lopputyöstä ja elokuva- ja tv-käsikirjoituksen suuntautumisvaihtoehdon MA-opinnoista sekä mahdollisista valinnaisista opinnoista (ks. TAIK Tutkintovaatimukset Elokuvataide, Elokuva- ja tv-käsikirjoitus). Kaksivuotisiin MA-opintoihin valitaan lopputyöprojektin, työnäytteiden, teosluettelon sekä haastattelun perusteella. Valinta tapahtuu vaiheittain seuraavasti: I vaihe Asiakirjojen (lopputyöprojekti, teosluettelo, CV, opinto- ja urasuunnitelma) perusteella. 2. Teosluettelo käsikirjoittamisen alueeseen liittyvät keskeiset teokset ja työt. Enintään kaksi (2) sivua. 3. CV. Enintään kaksi (2) sivua. 4. Opinto- ja urasuunnitelma. Perehdy Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen tutkintovaatimuksiin MAopintojen osalta ja laadi lyhyt, alustava suunnitelma mahdollisista MA-opinnoistasi. Liitä mukaan myös alustava urasuunnitelma ajalle Opintosuunnitelma enintään yksi (1) sivu; urasuunnitelma enintään yksi (1) sivu. II vaihe haastattelu I vaiheen perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa pyritään selvittämään hakijan mahdollisuudet suorittaa opinnot menestyksellisesti. Haastattelun yhteydessä voidaan teettää myös erillisiä pääsykoetehtäviä tai käydä tarkemmin lävitse hakijan lopputyöprojektia sekä opintosuunnitelmaa Lähetä mahdollisen lopputyöprojektisi (esim. pitkän fiktioelokuvan käsikirjoitus tai tv-sarjan konsepti ja kahden osan käsikirjoitukset, tai jokin muu käsikirjoitusprojekti peli, taiteellinen, teollinen, kaupallinen sovellus tai laaja-alainen teoreettinen esitys elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen alueelta jne.) käsikirjoitus arvioitavaksi. Liitä mukaan lyhyt selonteko projektisi tämänhetkisestä vaiheesta, yhteistyökumppaneista (esim. tuotantoyhtiö, tilauksen tehnyt tv-kanava jne.) ja toteutumisaikataulusta. Käsikirjoitus ns. elokuvakäsikirjoitusformaattiin kirjoitettuna joko pdftai Movie Magic Screenwriter -tiedostona. Käsikirjoituksen enimmäissivumäärä 150 sivua, selonteko enintään kaksi (2) sivua.

15 medialaboratorio 15

16 Medialaboratorio Master s Degree Programme In new media, game design and production Intake 2010: max Master s Degree Programme in New Media, Game Design and Production is a 2 year area of specialisation focusing on design and production for digital games. The education is project oriented, combining practice with theory. Students will deepen their existing skills in the areas of game design and production based on the personal study plan (HOPS). Studies include practical game productions and the MA thesis includes a game production. The Game Design and Production MA studies are offered in co operation with the department of Media Technology (TKK) and the department of Business Technology (HSE). The goal of the subject is to educate experts that can work as game designers, producers or in tasks in related areas. In addition, the graduates are eligible to apply for doctoral studies. Graduates of the Media Lab have become well placed within game companies in Finland and abroad. Most graduates find employment immediately on graduation and some have formed their own companies. An increasing number of Media Lab graduates enter research and also apply for doctoral doctoral studies towards the degree of Doctor of Art at TaiK. Schedule Application time by Finnish time. Invitation letters to the 2nd stage / rejection letters, posting starting on 7 April, 2010 (rejections by snail mail; invitations by snail mail in Finland, by on 8 April, 2010 to other countries). Preliminary exercises for the second stage completed and returned not later than on Friday by Finnish time. Stage 2 interviews (Skype/ phone interviews for those living in other countries only on Thursday 29.4.). Preliminary results by the selection group will be published on 7 May, 2010 on our External News page, if possible. These results are not official because the application office has to check the eligibility details for the last time. The official results will be published by the application office on Entrance requirements 1) BA/BSc or equivalent 180 ects credits at university level in one or more related fields, or 2) a completed Polytechnic degree 240 ects credits in a related field with certificate; please also state the date of your graduation, or 3) equivalent studies. It is possible to apply on the basis of equivalent studies although, in practice, it is very rare for someone without a Bachelor level degree to be accepted to the MA programme. Therefore, if you do have a degree of some sort, then please apply on the basis of that degree and not on the basis of equivalent studies or other basis. In addition, Game Design and Production applicants should have strong professional interest towards game design insight into new media design and/or new media production or related research some proven design competence fluent English (oral / written); TOEFL, IELTS (Academic), CPE required from those whose native language isn t English or Finnish or Swedish. If your previous degree was taken in English, Finnish or Swedish, the language test won t be needed. ADMISSION CRITERIA The grounds for the selection of students include proven artistic/designer talent, motivation and

17 personal development potential as well as the applicant s academic history, cultural activities and previous activities in the field of game design and production. The critical deciding factors for acceptance are the applicant s demonstrated talent as well as their suitability within the field of game design. The selection is based on the application documents, the applicant s personal aims and motivation as a student, an interview and possible entrance exam assignments, prepared in advance, as well as work presented during the interview. Applications Stage 1 Applicants should complete the TaiK application form (in Finnish / in English). Applicants should send the certificates/ documents relating to previous education as attested true copies. If your certificates and documents are written in some other language than English, Finnish or Swedish, a an authorised translation should be included. Applicants should also provide an expanded curriculum vitae (max. 3 pages) describing former studies and working experience, including also brief information as a list in chronological order relating to their design / artistic / technical / pedagogical / research etc. experience as well as familiarity with software and/or programming languages and specific professional production environments), grants and scholarships, cultural production and other relevant achievements. Finally all applicants should provide a freely composed, clear statement of intent and motivation (study plan) in which they describe their motivation and interest in the field of new media, including any special areas of interest, as well as their personal aims as students of the Media Lab. It is advisable to become familiar with the Media Lab current curriculum via the Lab s website. This brief statement is a critical element in our application process and should be no longer than 1 page (A4, single space, 12pt Times or equivalent). Please make sure that your permanent address is mentioned in this paper, too. Applications may be submitted in Finnish, Swedish or English. Documents should not be written by hand but preferably printed using standard laser or ink jet printers. DO NOT SEND EXAMPLES OF WORK WITH YOUR STAGE 1 APPLICATION PAPERS! Application letters (the original and a copy of all the papers, i.e. two identical sets of papers) should be delivered to the TaiK Application Office between January 4. and February 26. Finnish time 16.15, Please note: you will send your application papers to the TaiK Application Office, not to the department Media Lab. Departments will not see the application papers before late in March, so we are not able to tell if your application was received safely or not. According to Finnish law this is on your own responsibility. We d advise not to call the study office either, because they receive thousands of applications. Stage 2 Based on the evaluation of stage 1 applications, interviews will be arranged with selected applicants Applicants will be required to complete a couple of preliminary excercises or tasks before the interviews. Stage 2 interviews will be possible by phone or Skype for those who don t live in Finland. Those applicants invited to interview will be expected to bring along examples of work according to specific instructions provided by the Media Lab. 17

18 18 More information For further information, contact departmental coordinator Anna Arsniva at the Media Lab, anna. arsniva taik.fi. Also, please check our www site

19 Medialaboratorio Master s Degree Programme in New Media, New Media Intake 2010: max 25 Master s Degree Programme in New Media, Specialisation in New Media is a 2 year area of specialisation focusing on design for interactive digital media. The education is project oriented, combining practice with theory, hands on with minds on. The project modules emphasise interdisciplinary and collaborative work, while individual skills are studied in the tools & skills modules, in workshops and through guided studio work. Our applicants backgrounds vary widely and we have always attempted to recruit a true interdisciplinary team of students with each intake. Sharing knowledge and working in collabative groups within experimental production and research processes is a basic premise of our work in the Media Lab. During the programme, students will specialise according to their personal skills and motivation. Their future professional profiles relate to the various fields of new media design and research including interface design, interaction design, information design, interactive narrative, new media production, game design, software design and digital animation. The curriculum contains a number of software tools courses, but in general we expect students to be either proficient in using the tools of the trade, or willing to set aside time for self study. For this, we provide a library of tutorials, as well as one on one coaching. Schedule Application time by Finnish time. Invitation letters to the 2nd stage / rejection letters, posting starting 7 April, 2010 (rejections by snail mail; invitations by snail mail in Finland, by on 8 April, 2010 to other countries). Preliminary exercises for the second stage completed and returned not later than on Friday by Finnish time. Stage 2 interviews (Skype/ phone interviews for those living in other count ries only on Thursday 29.4.). Preliminary results by the selection group will be published 7 May, 2010 on our External News page, if possible. These results are not official because the Application Office has to check the eligibility details for the last time. The official results will be published by the Application Office on Entrance requirements 1) BA/BSc or equivalent 180 ects credits at university level in one or more related fields, or 2) a completed Polytechnic degree 240 ects credits in a related field with certificate; please also state the date of your graduation, or 3) equivalent studies. It is possible to apply on the basis of equivalent studies although, in practice, it is very rare for someone without a Bachelor level degree to be accepted to the MA programme. Therefore, if you do have a degree of some sort, then please apply on the basis of that degree and not on the basis of equivalent studies or other basis. In addition New Media Design applicants should have working experience in digital media environments insight into new media design and/or new media production and/or related research fluent English (oral / written); TOEFL, IELTS (Academic), CPE required from those whose native language isn t English, Finnish or Swedish. If your previous degree was taken in English, Finnish or Swedish, the language test won t be needed. 19

20 20 Admission criteria Grounds for the selection of students include proven artistic/designer talent, motivation and personal development potential as well as the applicant s academic history, cultural activities and previous activities in the field of new media. Deciding factors are demonstrated talent and suitability within the desired field of study. The selection is based on application documents, the applicant s personal aims and motivation as a student, an interview and possible entrance exam assignments, prepared in advance, as well as work presented during the interview. Applications Stage 1 Applicants should complete the TaiK application form (in Finnish / in English). Applicants should send the certificates/ documents relating to previous education as attested true copies. If your certificates and documents are written in some other language than English, Finnish or Swedish, an authorised translation should be included. Applicants should also provide an expanded curriculum vitae (max. 3 pages) describing former studies and working experience, including also brief information as a list in chronological order relating to their design / artistic / technical / pedagogical / research etc. experience as well as familiarity with software and/or programming languages and specific professional production environments), grants and scholarships, cultural production and other relevant achievements. Finally all applicants should provide a freely composed, clear statement of intent and motivation (study plan) in which they describe their motivation and interest in the field of new media, including any special areas of interest, as well as their personal aims as students of the Media Lab. It is advisable to become familiar with the Media Lab current curriculum via the Lab s website. This brief statement is a critical element in our application process and should be no longer than 1 page (A4, single space, 12pt Times or equivalent). Please make sure that your permanent address is mentioned in this paper, too. Applications may be submitted in Finnish, Swedish or English. Documents should not be written by hand but preferably printed using standard laser or ink jet printers. DO NOT SEND EXAMPLES OF WORK WITH YOUR STAGE 1 APPLICATION PAPERS! Application letters (the original and a copy of all the papers, i.e. two identical sets of papers) should be delivered to the TaiK Application Office between January 4. and February 26. Finnish time 16.15, Please note: you will send your application papers to the TaiK Application Office, not to the department Media Lab. Departments will not see the application papers before late in March, so we are not able to tell if your application was received safely or not. According to Finnish law this is on your own responsibility. We d advise not to call the study office either, because they receive thousands of applications. Stage 2 Based on the evaluation of stage 1 applications, interviews will be arranged with selected applicants Applicants will be required to complete a couple of preliminary excercises or tasks before the interviews. Stage 2 interviews will be possible by phone or Skype for those who don t live in Finland. Those applicants invited to interview will be expected to bring along examples of work according to specific instructions provided by the Media Lab.

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015 KASVATUSTI ETEIDEN TI EDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015 Kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaassa julkaistut tiedot ovat alustavia eivätkä ne ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1. Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet... 2 1.1. Korkeakoulujen yhteishaku... 2 1.2. Erillisvalinnat...

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 27.1.2014 SISÄLLYS 1. ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT... 3 2. HAKUMENETTELY VUODEN 2014 OPISKELIJAVALINNOISSA... 3 2.1. YHTEISHAKU SÄHKÖISESSÄ HAKUJÄRJESTELMÄSSÄ...3

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

Maisterivalintaopas 2014. Magisterurvalsguide

Maisterivalintaopas 2014. Magisterurvalsguide Maisterivalintaopas 2014 Magisterurvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... 4 Vaasan yliopisto... 4 Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Hakijoille yhteiset ohjeet...10 Kuka voi hakea maisterivalinnassa?...10

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTö LÄÄKETIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja...84 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...84 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...88 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 Yleiset ohjeet hakijalle Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.

Lisätiedot

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Koreografin maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista.

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT Sisältö Tahdotko taiteilijaksi? Teatterikorkeakoulu Opiskelukieli Teatteri- ja tanssialan tutkinnot Koulutusohjelmat Maisteriohjelmat

Lisätiedot

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopiston avoimeen yliopistoon!...4 Aalto-yliopisto... 5 Aalto-yliopiston avoin yliopisto... 5 Ilmoittautuminen ja maksut...

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Opinto-opas 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 KIELIKESKUS 2 Julkaisija Puhelin: Sähköposti: WWW-osoite: Uniportaali:

Lisätiedot

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Tradenomin jatkokoulutustarpeet Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot