aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika klo 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika 4.1. 26.2. 2010 klo 16."

Transkriptio

1 aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika klo

2 2 Julkaisija: Taideteollisen korkeakoulun Opetus-ja opiskelijapalvelut Toimitus: Armi Huhtalo, Naoko Nakagawa, Inka Valkeapää Ulkoasu: Tuukka Rantala, Jaakko Suomalainen Taitto: Inka Valkeapää Taideteollinen korkeakoulu Hämeentie 135 C Helsinki Valintamenettely on julkaistu osoitteessa

3 REHTORIN TERVEHDYS...4 TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA SUORITETTAVAT TUTKINNOT...5 VALINTojen aikataulu...5 VALINTAMENETTELY...5 VALINTAKOKEEN ENSIMMÄINEN OSA...6 hakukelpoisuus...6 Työnäytekansio...7 Opintosuunnitelma...7 Ansioluettelo...7 Hakulomake ja todistusjäljennökset...8 Kielitaitotodistus...8 Hakemuksen postitus...9 VALINTAKOKEEN TOINEN OSA...9 lopullisten tulosten julkaiseminen...10 OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA...11 aalto-yliopisto...11 maisteriohjelmat Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto Elokuvataiteen maisteriohjelma, dokumentaarinen elokuva...13 Elokuvataiteen maisteriohjelma, elokuva- ja televisiokäsikirjoitus Medialaboratorio Master s Degree Programme in New Media, game design and production.16 Master s Degree Programme in New Media, new media Muotoilun osasto Master s Degree Programme in creative sustainability...23 Master s Degree Programme in international design business management...25 Kalustesuunnittelun maisteriohjelma...27 Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma...28 Tekstiilitaiteen maisteriohjelma...29 Teollisen muotoilun maisteriohjelma...30 Tilasuunnittelun maisteriohjelma...31 Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen maisteriohjelma...32 Taidekasvatuksen osasto Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma, kuratointi ja näyttelypedagogiikka...34 Master s Degree Programme in epedagogy Design Visual Knowledge Building...36 Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma, muuntokoulutus...38 Visuaalisen kulttuurin osasto Graafisen suunnittelun maisteriohjelma...41 Kuvataiteiden maisteriohjelma...42 Valokuvataiteen maisteriohjelma...43 Ympäristötaiteen maisteriohjelma...44 Porin taiteen ja median osasto Master s Degree Programme in Creative Business Management, Pori Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma, pori...48 HAKENEET JA HYVÄKSYTYT MAISTERIOHJELMIIN HAKEMUKSEN TARKISTUSLISTA

4 rehtorin tervehdys elämäsi valinta 4 Olet suuren päätöksen äärellä hakemassa opiskelupaikkaa ja tekemässä ammatinvalintaa, samalla myös valitsemassa yhteisöä, verkostoja ja tiloja, joiden parissa tulet viettämään seuraavat vuodet. Olemme iloisia, että valintasi kohdistuu Taideteolliseen korkeakouluun, Taikiin, joka sekin on uusien, isojen asioiden äärellä. Taik aloittaa ensimmäisen vuotensa osana Aalto-yliopistoa yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun kanssa. Uusi tekniikan, talouden ja taideteollisuuden yliopisto on ainutlaatuinen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Poikkitieteellisyys ja monialaisuus ovat uuden yliopiston vahvuuksia meille Taikissa ne ovat olleet tuttua arkea jo vuosikymmenien ajan. Taikin opetuksen ja tutkimuksen alat voidaan tiivistää kolmeen kokonaisuuteen: Media, Art ja Design. Luovien alojen ihmisiltä odotetaan paljon niin meillä kuin maailmalla. Suomi ei voi rakentaa tulevaisuuttaan enää teknologiavetoisesti, vaan tarvitaan palveluun ja käyttäjälähtöisyyteen erikoistuneita osaajia. Yhtä lailla tarvitaan ihmisen hyvinvointia edistäviä innovaatioita, puhumattakaan kaikkein tärkeimmästä: ihmisen ja luonnon yhteistyön palauttamisesta oikeaan suhteeseen. Näihin aiheisiin taiteen ja muotoilun koulutus antaa hyvät eväät. Panostamme opiskelijakeskeiseen kulttuurin ja opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen tätä voisi luonnehtia nykypäivän mestari oppipoika -järjestelmäksi. Meidän mielestämme opiskelijalla on oikeus intensiiviseen opetukseen, vuorovaikutteiseen ohjaukseen ja neuvontaan sekä menestyksestä palkitsemiseen. Keskustelutaitoa harjoittelemme opintoprojektien päätteeksi kritiikkitilaisuuksissa, joissa harjoitustöitä arvioidaan sekä kaksin opettajan ja opiskelijan kesken että ryhmässä. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppimiseen, mikä on yksi Taikin vahvuuksista. Ryhmätyöt ja yhteisöllisyys ovat usein ensimmäinen askel kohti elinikäisiä verkostoja ja ystävyyssuhteita. Niiden arvoa opiskelussa ja työelämässä ei voi korostaa liikaa. Korkeakoulumme vahvuuksiin kuuluu myös kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden osaamisen muuntaminen toiminnaksi ja teoiksi. Olemme mukana rakentamassa tulevaisuutta, joka on ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää. Nämä arvot ovat kaiken toiminnan lähtökohtana. Tekemällä oppiminen learning by doing on yksi oppimisen tavoista Taikissa. Harjoitella, harjaantua, sitkeästi, peräänantamattomasti. Taiteilijana, muotoilijana, taidekasvattajana tai elokuvantekijänä ei muuten voi oppia. Tärkeä ominaisuus, jota voit jo nyt itseltäsi kysyä: olenko motivoitunut? Taik on aidosti kansainvälinen yliopisto. Opiskelijoista on ulkomaalaisia noin 17 prosenttia, ja tutkinto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun sekä harjoitteluun ulkomailla. Siihen suorastaan kannustetaan. Taideteollisen alan tutkimuksessa Taik on kansainvälinen edelläkävijä. Meillä voi suorittaa taiteen tohtorin jatkotutkinnon, mikä on kansainvälisesti katsottuna poikkeuksellista taideoppilaitokselle. Taide ja luova osaaminen ovat aina olleet Taideteollisen korkeakoulun toiminnan ydin. Aalto-yliopiston myötä on julkisuudessa esitetty epäilyjä, että taide jäisi tekniikan ja kauppatieteiden jalkoihin. Taikissa uskomme asian olevan päinvastoin. Taiteen ja luovuuden merkitys vain kasvaa yhteiskunnassa, ja luovuus on tarpeen kaikilla alueilla nopeasti muuttuvassa maailmassa. Taiteella ja muotoilulla on keskeinen rooli osana kulttuurista, taloudellista ja teknologista muutosta. Taide on tieteen rinnalla yhteiskunnan muutoksen moottori ja uusien avausten lähde. Tervetuloa mukaan muuttamaan maailmaa! Professori Helena Hyvönen Taideteollisen korkeakoulun rehtori

5 johdanto tutkinnot, valintamenettely ja ohjeet TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA SUORITETTAVAT TUTKINNOT Taideteollisen korkeakoulun tutkintojärjestelmän mukaisesti korkeakoulussa voidaan perusopintoina suorittaa taideteollisen alan alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä perusopintojen jälkeisinä opintoina jatkotutkinto. Kaksivuotinen Taiteen maisterin tutkinto (TaM) Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle taideteollisen alan ammattitehtävien edellyttämä vaativa teoreettinen, tiedollinen, taiteellinen ja käytännöllinen ammattitaito, valmius itsenäisesti hoitaa vaativia taideteollisen alan asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä, edellytykset itsenäiseen taiteelliseen työhön ja taideteollisen alan jatkokoulutukseen sekä valmius taiteen tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin. Tutkinto koostuu aiemmin suoritetusta taiteen kandidaatin tutkinnosta tai muista vastaavista opinnoista sekä 120 opintopisteen laajuisista syventävistä alan opinnoista, jotka on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Syventävät opinnot muodostuvat syventymiskohteen opinnoista, taideteollisen alan tutkimusmenetelmistä ja lopputyöstä, joka voi olla produktio-, suunnittelutai tutkimustyö. Taiteen maisterin koulutusohjelmaan opiskelijaksi hyväksytyltä voidaan vaatia lisäopintoja. VALINTOJEN AIKATAULU Taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja ovat: 1. taiteen kandidaatin tutkinto, joka on kolmivuotinen alempi korkeakoulututkinto; 2. taiteen maisterin tutkinto, joka on kaksivuotinen ylempi korkeakoulututkinto; ja 3. taiteen tohtorin tutkinto, joka on jatkotutkinto. Tutkintojen laajuus määritellään opintopisteinä. Yhden lukuvuoden kokopäiväiset opinnot tarkoittavat keskimäärin 60 opintopistettä. Tässä valintaoppaassa on hakuohjeet kaksivuotisiin maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin Taideteollisen korkeakoulun Hakuopas Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat 2010 ilmestyy Hakuaika Hakemusten on oltava perillä Taideteollisen korkeakoulun Hakutoimistossa viimeistään pe klo Haastattelut ja/tai valintakokeet Taideteollisessa korkeakoulussa (paitsi muuntokoulutus) Muuntokoulutuksen haastattelut ja/tai valintakokeet Taideteollisessa korkeakoulussa. valintamenettely (Huom. kaikki hakijat! Lukekaa huolellisesti läpi sivut 4-10.) Opiskelijavalinta maisteriohjelmiin tapahtuu yksi- tai kaksivaiheisen valintakokeen kautta. Kaksivaiheisissa valinnoissa molempien vaiheiden välissä suoritetaan karsintaa. Valintakokeessa osoitettu lahjakkuus ja soveltuvuus alalle ratkaisevat. 5

6 Valintakokeen ensimmäinen osa 1. Suomalainen ammattikorkeakoulututkinto (AMK) 2. Suomalainen alempi korkeakoulututkinto 3. suomalainen ylempi korkeakoulututkinto 4. Jokin edellä mainittua tutkintoa vastaava ulkomainen koulutus. Koulutus, joka vastaa edellä mainittuja tutkintoja, mutta on suoritettu loppuun ulkomailla. Todistuksesta on käytävä ilmi opintojen aloittamis- sekä päättymisajankohta. Lisäksi koulutuksen tarjoajan www sivut on mainittava. Ensimmäisessä vaiheessa lähetetään korkeakoululle: 1. Työnäytekansio (ei koske Uuden Median maisteriohjelmia) 2. Allekirjoitettu hakulomake kahtena kappaleena 3. Opintosuunnitelma kahtena kappaleena 4. Ansioluettelo kahtena kappaleena 5. Hakuperusteen mukaiset todistusjäljennökset kahtena kappaleena. 6. Lisäksi on toimitettava tarvittaessa alkuperäinen kielitaitotodistus. Kaikki hakemusasiakirjat lähetetään samalla kertaa. Mahdollinen kielitaitotodistus voidaan lähettää suoraan testin järjestäjältä. Em. hakuasiakirjojen tarvittavat toiset kappaleet tulee nitoa yhteen. Hakukelpoisuus Hakuperusteena oleva tutkinto tai opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: Hakuperusteena olevan tutkinnon suoritusajankohta Tutkinnon, jolla hakee, on oltava valmis hakuaikaan mennessä. Hakijoiden tulee toimittaa täydelliset hakemukset liitteineen hakuaikana. Hakutoimisto hylkää puutteelliset hakemukset. Hakija on kelpoinen hakemaan myös seuraavilla opinnoilla: op opintosuorituksia yliopistotasolla Voit hakea tällä perusteella, jos yliopistotutkintosi on vielä keskeneräinen, mutta olet suorittanut vähintään 180 op alalle soveltuvia opintosuorituksia yliopistossa. Hakemukseen liitetään lista opintosuorituksista. 6. Muutoin edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet Hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistetut jäljennökset koulu-, työ- ja kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot. Tällä hakuperusteella hakevien oikeudesta osallistua valintakokeen toiseen osaan päättävät koulutusohjelman valintaryhmä ja Hakutoimisto yhdessä. 6 Valitse vain yksi hakuperuste. Jos olet suorittanut useamman kuin yhden hakuperusteissa mainituista tutkinnoista, merkitse hakuperusteeksi vaativin suorittamistasi tutkinnoista. Hakulomakkeen liitteenä tulee olla hakuperusteen mukaiset, kahden henkilön oikeaksi todistamat todistusjäljennökset kahtena kappaleena. Todistusten tulee olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Jos alkuperäinen todistus on

7 jollain muulla kuin em. kielellä, tulee käännösten olla virallisen kielenkääntäjän jollekin em. kielistä kääntämiä. Työnäytekansio (portfolio, ei koske Uuden Median maisteriohjelmia) Työnäytekansiossa hakija esittää omaan taideilmaisuunsa ja muotoiluun liittyviä teoksiaan. Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi tieteellinen, ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Taideteoksia voi esitellä teknisinä piirustuksina, esityskuvina tai valokuvina. Teoksia ei suositella esiteltävän originaaleina. Työnäytekansion koko voi olla korkeintaan noin A2 (420 x 594 mm). Työt tulee luetteloida. Luettelossa tulee mainita ainakin teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, materiaali, koko, toteuttamistarkoitus sekä toteuttamisvuosi. Luettelosta tulee myös ilmetä, missä ja milloin teokset ovat olleet näytteillä, niitä on esitetty tai ne on julkaistu. Pääasiallisesti työnätekansio tulee olla paperimuodossa. Vain muutamat koulutusohjelmat hyväksyvät työnäytekansion digitaaliessa muodossa. Jokaisen koulutusohjelman kuvauksen kohdalla on kerrottu tarkemmin, jos työnäytekansion tulee sisältää edellisestä poikkeavia näytteitä tai, jos työnäytekansio voi olla esitettynä digitaalisessa muodossa. Työnäytekansion päällä on oltava näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja koulutusohjelma, johon hakee. Tarkemmat tiedot työnäytekansion kokoamisesta on mainittu tässä hakuoppaassa ko. koulutusohjelmat kohdalla. Työnäytekansion palautus Työnäytekansiot palautetaan aikaisintaan oikaisupyyntöjen ratkaisuajan jälkeen ja viimeistään elokuun loppuun mennessä postitse, jos hakija on varustanut työnäytekansion riittävillä postimerkeillä (ulkomailla asuvien hakijoiden on liitettävä hakemukseensa coupon international) ja kuorella. Korkeakoulu ei vastaa lähetyksen rikkoontumisesta tai katoamisesta. Vaihtoehtoisesti hakijat voivat noutaa työnäytekansionsa henkilökohtaisesti klo korkeakoulun Hakutoimistosta. Työnäytekansio luovutetaan vain hakijalle itselleen virallista henkilöllisyystodistusta vastaan tai henkilölle, jolla on asianmukainen valtakirja (henkilöllisyys todistettava). Tämä koskee myös Porin visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmaan ja Creative Business Management maisteriohjelmaan hakeneita. Taideteolliseen korkeakouluun hyväksyttyjen opiskelijoiden työnäytekansiot palautetaan osastoilta. Opintosuunnitelma Hakija laatii vähintään yhden A4 -sivun mittaisen kirjallisen opintosuunnitelman, joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen koulutusohjelmaan, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettavista opintojaksoista. Hakijan tulee suunnitelmassa eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, taide- ja muotoilunäkemyksiään, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia päämääriä. Tarkemmat tiedot opintosuunnitelman kokoamisesta on mainittu tässä hakuoppaassa ko. koulutusohjelmat kohdalla. Ansioluettelo (Curriculum vitae) Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät. Vaihtoehtoisesti liitteenä voi olla nimikirjanote. 7

8 8 Kielitaitotodistus Tullakseen hyväksytyksi hakijalla on oltava koulutusohjelmakohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito. Jos hakijan äidinkieli on suomi, ruotsi tai englanti, hänen ei tarvitse suorittaa kielitestiä. Kielitestiä ei myöskään tarvitse suorittaa, jos hakija on suorittanut hakuperusteenaan olevan tutkinnon suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos opiskelukieli on ollut englanti, se tulee olla mainittuna tutkintotodistuksessa, opintosuoritusrekisteriotteessa tai erillisessä virallisessa kirjeessä. Muiden hakijoiden tulee todistaa englannin, suomen tai ruotsin kielitaitonsa toimittamalla YKSI alla mainituista kielitaitotodistuksista. Englannin kielitestit: TOEFL tietokone-pohjainen testi, kokonaispisteet 213 TOEFL paperi-pohjainen testi, kokonaispisteet 550 TOEFL ibt, minimi kokonaispistemäärä IELTS (Academic), minimi kokonaispistemäärä 6 CPE-kielitutkinto, A-, B- ja C-tasot. TOEFL ja IELTS (Academic) testitulokset ovat voimassa 2 vuotta testipäivästä. CPE-kielitutkinto on voimassa aina. Liitetiedostona lähetettyjä tutkinto- ja kielitaitotodistuksia ei oteta huomioon. Lisätietoa englannin kielitesteistä, katso järjestäjien kotisivut: TOEFL: IELTS: CPE: Suomen ja ruotsin kielitestit: The National Certificate of Language Proficiency in Finnish, minimi taso 3-4. The National Certificate of Language Proficiency in Swedish, minimi taso 3-4. Kansalliset todistukset ovat voimassa useita vuosia. Tämän testin voi suorittaa ainoastaan Suomessa. asp?path=44,55149,5373,5374 Hakulomake ja todistusjäljennökset Hakulomake on tulostettavissa Taideteollisen korkeakoulun verkkosivuilta. Täytä lomake huolellisesti ohjeiden mukaan. Tekstaa selvästi. Jos hakuperusteen mukainen tutkinto on suoritettu Suomessa, hakemukseen liitetään kahden henkilön allekirjoituksellaan oikeaksi todistama kopio hakuperusteen mukaisesta, alkuperäisestä tutkintotodistuksesta. Oikeaksi todistettu kopio tarkoittaa kahden ulkopuolisen henkilön allekirjoittamaa, nimenselvennöksellä ja päivämäärällä varustettua jäljennöstä alkuperäisestä todistuksesta. Henkilöiden tulee nähdä alkuperäinen todistus ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä todistuksesta. Jos hakuperusteen mukainen tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakemukseen liitettävien todistusjäljennösten tulee olla virallisen yliopistovirkailijan, notaarin tai lakimiehen oikeaksi todistamia. Mikäli tutkintotodistus ei ole suomen, ruotsin tai englanninkielinen, se tulee käännättää virallisella kielenkääntäjällä. Mahdollisen kielitaitotodistuksen tulee olla alkuperäinen. Henkilötiedot Muista merkitä kohtaan henkilötunnus myös tunnuksen loppuosa. Ilman sitä hakemuksen tallentaminen kansalliseen hakijarekisteriin ja edelleen käsittely ei ole mahdollista. Jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kohtaan syntymäaika kirjoitetaan syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv.

9 Toisessa osassa hakijat haastatellaan. Tarvittaessa hakijalta voidaan vaatia lisätyönäytteitä. Hän voi myös joutua suorittamaan arviointiryhmän laatimia valintakoetehtäviä. Mahdollisista lisätyönäytteistä, valintakoetehtävistä ja tarkemmasta valintakokeen ajankohdasta ilmoitetaan yhtä aikaa jatkoon pääsystä tiedotettaessa. Samoin tiedotetaan tehtävien suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä. Valintakokeen/haastattelun aikana hakijan henkilöllisyys tarkistetaan. Ota mukaan voimassa oleva henkilötodistus, passi tai ajokortti. Haastattelut ja/tai valintakokeet järjestetään Taideteollisessa korkeakoulussa poikkeuksena kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen valintakokeiden 2. osa, joka järjestetään Tarkka ajankohta ilmoitetaan kutsuhakijan sukunimi etunimi osoite koulutusohjelma tam Aalto-yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Hakutoimisto PL AALTO Malli "valintakoe" Yhteystiedot Merkitse hakulomakkeeseen selvästi yhteystietosi. Puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta tarvitaan hakuprosessin aikana. Yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava ehdottomasti Hakutoimistoon p. (09) , gsm tai taik.fi. Koulutusohjelma Valitse koulutusohjelma, johon haet. Voit hakea samana vuonna vain yhteen Taideteollisen korkeakoulun kaksivuotiseen maisterin tutkintoon johtavaan koulutusohjelmaan. Valinta on ehdottomasti sitova, eikä sitä voi muuttaa hakemuksen jättämisen jälkeen. Allekirjoitus ja tietojen luovutus Muista allekirjoittaa ja päivätä hakulomake. Rastita saako nimitietosi julkaista korkeakoulun verkkosivuilla, mikäli tulet hyväksytyksi ja/tai saako nimi- ja osoitetietosi luovuttaa koulutusta koskevaa tiedotusta ja markkinointia varten. Rastittamatta jättäminen tulkitaan kielteisenä vastauksena. Hakemuksen postitus Hakuaika päättyy Viimeistään hakuajan päättymispäivään klo mennessä perille saapuneet hakemukset otetaan huomioon. Korkeakoulu ei lunasta puutteellisin postimerkein lähetettyjä hakemuksia. Puutteelliset tai myöhästyneet hakemukset hylätään. Hakemukset voi myös tuoda henkilökohtaisesti korkeakoulun Hakutoimistoon hakuajan päättymispäivään klo mennessä. Hakemusasiakirjat ja työnäytekansio toimitetaan korkeakouluun korkeintaan C2 (A2) -kokoisessa, kansion hyvin suojaavassa kuoressa. Tekstaa kuoreen seuraavat merkinnät: Vasempaan alakulmaan merkintä Valintakoe. Vasempaan yläkulmaan: sukunimi, kaikki etunimet, täydellinen osoite, koulutusohjelma johon haet, sekä kirjainlyhenne TaM (Taiteen maisteri). Ilmoitus 1. osan tuloksista Ilmoitus 1. osan tuloksista on kaikkien muiden, paitsi kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen hakijoilla viimeistään Ilmoitus 1. osan tuloksista on kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen hakijoilla viimeistään Kaikille hakijoille ilmoitetaan postitse hyväksymisestä tai hylkäämisestä valintakokeiden seuraavaan osaan. Mikäli valintakokeissa ei ole lainkaan toista osaa, on se mainittu tässä hakuoppaassa ko. koulutusohjelman kohdalla. Tällöin Hakutoimisto vastaa kirjeitse kaikille valintojen 1. osassa olleille sitä mukaa kun valintapäätökset saadaan, kuitenkin viimeistään VALINTAKOKEEN 2. OSA: Haastattelu, lisätyönäytteet ja valintakoetehtävät 9

10 10 kirjeessä. Haastattelu on mahdollista tehdä puhelimitse tai Skypen välityksellä, joten hakijoiden ei ole välttämätöntä saapua Suomeen haastattelua varten. Porin maisteriohjelmiin hakevien haastattelu- ja valintakoepaikka Porin taiteen ja median osastolla Porin yliopistokeskuksessa. Haastattelu- ja valintakoepaikka Taideteollinen korkeakoulu, Hämeentie 135 C (Arabian tehtaiden kiinteistö). Rautatientorilta bussit 68, 71, 71V ja raitiovaunu 6 (Arabian pysäkki), Porin koulutusohjelmiin hakevien haastattelupaikka: Porin yliopistokeskus, TaiK, Porin taiteen ja median osasto, Siltapuistokatu 2, Pori. Majoitusneuvontaa Suomen Hotellivaraukset Oy, puh. (09) Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry, puh. (09) , Helsinki-tiedotus, Jugendsali, puh. (09) ja (09) Tehtävien arviointi Jokaisella koulutusohjelmalla on valintatoimikunta/ -ryhmä, joka suorittaa hakijoiden arvioinnin. Ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijajäsenillä, jotka valitaan valintakokeen ensimmäisen osan jälkeen sen mukaan, mitkä hakijoiden kiinnostuksen kohteet ovat. Hakijat arvioidaan siten, että työnäytekansio, haastattelu ja opintosuunnitelma sekä mahdolliset lisätyönäytteet ja valintakoetehtävät muodostavat yhden kokonaisuuden, joka arvioidaan arvosanoilla hyväksytty-hylätty. Palaute hakijalle Koulutusohjelmien mahdollisista palauteajoista tiedotetaan hakijoille valintakokeen/ haastattelun yhteydessä. Kaikki koulutusohjelmat eivät anna palautetta hakijoille. Esteettömyys valinnoissa Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä, hänen tulee toimittaa siitä hakemus hyvissä ajoin ennen valintakokeen toista osaa Hakutoimistoon puhelimitse tai sähköpostitse (puh. (09) , gsm , Hakemukseen on tarvittaessa liitettävä lääkärintodistus tai muun asiantuntijan antama selvitys vamman/sairauden laadusta. Hakijalle ilmoitetaan hänelle myönnetyistä erityisjärjestelyistä. Lopullisten tulosten julkaiseminen Lopulliset tulokset julkistetaan viim , lukuun ottamatta kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen lopullisia tuloksia, jotka julkistetaan Hakutoimisto vastaa kirjeitse kaikille valintojen 2. osassa olleille sitä mukaa kun valintapäätökset saadaan, kuitenkin viimeistään lopullisten tulosten julkaisupäivään mennessä. Korkeakoulun henkilökunta ei anna tietoja valintakokeen lopullisesta tuloksesta ennen ko. päivää, jolloin tulokset ovat luettavissa myös korkeakoulun verkkosivuilta (julkaisuluvan antaneiden osalta) ja pääsisäänkäynnin viereisestä ikkunasta. Oikaisupyyntö opiskelijavalintaan Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua korkeakoululta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisupyyntö toimitetaan korkeakoulun kirjaamoon. Tuloksia julkistettaessa ilmoitetaan, miten oikaisupyynnön voi tehdä.

11 OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Opiskelu Taideteollisessa korkeakoulussa on kokopäiväistä, opintotukeen oikeuttavaa opiskelua. Opinnot koostuvat luennoista, harjoitustöistä ja opiskelijan omatoimisesta itsenäisestä työskentelystä. Opetusta annetaan yleensä pienryhmissä. Osa opinnoista on pakollisia, osa vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintojaksoja. Opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan myös ulkomailla Taideteollisen korkeakoulun yhteistyökorkeakouluissa. Lähes kaikki kaksivuotiset maisterikoulutusohjelmat ovat kansainvälisiä eli opetusta voidaan järjestää suomeksi, ruotsiksi ja/tai englanniksi. Korkeakoulun kansainvälisen tavoitteen mukaisesti joissain tapauksissa erikieliset opiskelijat voivat olla samoissa ryhmissä, jolloin yhteinen opetuskieli on englanti. Aalto-yliopisto Taideteollinen korkeakoulu (TaiK), Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) ja Teknillinen korkeakoulu (TKK) yhdistyvätnsäätiöpohjaiseksi Aalto-yliopistoksi Kolmen yliopiston yhdistäminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia monialaiseen ja vahvaan opetukseen ja tutkimukseen. Uuden yliopiston kunnianhimoisena päämääränä on kehittyä eri aloillaan ja omaleimaisena kokonaisuutena maailman kärkiyliopistojen joukkoon. Aalto-yliopiston uudet sivut avataan tammikuussa TKY). Ylioppilaskunta on itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema on määritelty ylioppilaskunta-asetuksessa. Ylioppilaskunnan toiminnot jakaantuvat varsinaiseen eli järjestötoimintaan, asuntolatoimintaan sekä sijoitustoimintaan. Ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijat ja osa jatkotutkinto-opiskelijoista. Ylioppilaskunta on etu- ja palvelujärjestö, joka puolustaa opiskelijan oikeuksia sekä korkeakoulun sisällä että kansallisella tasolla. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry TOKYO ry on vuonna 2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on jatkaa ylioppilaskunta TOKYOn Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden hyväksi tekemää työtä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan perustamisen jälkeen. Tärkeimpiä tavoitteita TOKYOn toiminnassa on vaikuttaa taideopiskelijoiden asemaan ja asioihin Aalto-yliopistossa ja sen ylioppilaskunnassa. TOKYO tarjoaa jäsenilleen mm. Torso-lehden, tapahtumia ja juhlia, vuosittain ilmestyvän Design-kalenterin, tukea opiskeluun sekä tarvittaessa apua esimerkiksi opintososiaalisissa asioissa. TOKYOn jäseneksi pääsee liittymään sähköisesti wiki-sivuston kautta tai täyttämällä lomakkeen TOKYOn toimistolla, joka sijaitsee TaiKin kellarikerroksessa ravintola Kipsarin vieressä. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) muodostuu vuoden 2010 alussa Aalto-yliopistoksi yhdistyvien korkeakoulujen ylioppilaskunnista (KY, TOKYO, 11

12 Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto 12

13 Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto Elokuvataiteen maisteriohjelma, dokumentaarinen elokuva Aloituspaikkoja vuonna 2010: enintään 4 Dokumentaarisen elokuvan maisteriopinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen työskentely, oman luovan näkemyksen hiominen lopputyöelokuvan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä elokuvaesteettisen ajattelun teoreettisempi kehittäminen. Maisteriopintoihin hakevalta edellytetään täysipainoista sitoutumista opintoihin oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta. Opintojen aikana voi myös valita suuntautumisen jatko-opintoihin. Haun ensimmäinen vaihe Toimita seuraavat liitteet hakupaperien mukana: 1. Essee jostakin dokumentaarisen elokuvan historiaa, estetiikkaa tai teoriaa käsittelevästä aiheesta max. viisi (5) liuskaa 2. Kirjallinen selvitys motivaatiosta suorittaa dokumentaarisen elokuvan ohjauksen syventäviä opintoja max. kolme (3) liuskaa 3. Synopsis lyhyeen dokumentaariseen elokuvaan vapaavalintaisesta aiheesta max. kolme (3) liuskaa 4. Työnäytekansio: joko kaikki tai a) ja yksi muista: a) yksi julkisen esityksen saanut pituinen dokumentaarinen elokuva, DVD tai VHS b) yksi aiempi kirjallinen työ c) yksi taiteellinen visuaalinen työ (esim. valokuvat tai piirrokset) Ensimmäisen vaiheen perusteella osa hakijoista valitaan toiseen vaiheeseen, joka on haastattelu. 13

14 Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto Elokuvataiteen maisteriohjelma, elokuva- ja televisiokäsikirjoitus Aloituspaikkoja vuonna 2010: enintään 4 Elokuvataiteen koulutusohjelmassa on mahdollista suorittaa MA-tutkinto elokuva- ja tv-käsikirjoituksen suuntautumisvaihtoehdossa. Tämä mahdollisuus koskee hakijoita, joilla on entuudestaan suoritettuna elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdon BA-opintoja vastaaviksi katsottava osaaminen, koulutus ja työkokemus elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen alalta. Opinnot muodostuvat taiteellisesta ja teoreettisesta lopputyöstä ja elokuva- ja tv-käsikirjoituksen suuntautumisvaihtoehdon MA-opinnoista sekä mahdollisista valinnaisista opinnoista (ks. TAIK Tutkintovaatimukset Elokuvataide, Elokuva- ja tv-käsikirjoitus). Kaksivuotisiin MA-opintoihin valitaan lopputyöprojektin, työnäytteiden, teosluettelon sekä haastattelun perusteella. Valinta tapahtuu vaiheittain seuraavasti: I vaihe Asiakirjojen (lopputyöprojekti, teosluettelo, CV, opinto- ja urasuunnitelma) perusteella. 2. Teosluettelo käsikirjoittamisen alueeseen liittyvät keskeiset teokset ja työt. Enintään kaksi (2) sivua. 3. CV. Enintään kaksi (2) sivua. 4. Opinto- ja urasuunnitelma. Perehdy Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen tutkintovaatimuksiin MAopintojen osalta ja laadi lyhyt, alustava suunnitelma mahdollisista MA-opinnoistasi. Liitä mukaan myös alustava urasuunnitelma ajalle Opintosuunnitelma enintään yksi (1) sivu; urasuunnitelma enintään yksi (1) sivu. II vaihe haastattelu I vaiheen perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa pyritään selvittämään hakijan mahdollisuudet suorittaa opinnot menestyksellisesti. Haastattelun yhteydessä voidaan teettää myös erillisiä pääsykoetehtäviä tai käydä tarkemmin lävitse hakijan lopputyöprojektia sekä opintosuunnitelmaa Lähetä mahdollisen lopputyöprojektisi (esim. pitkän fiktioelokuvan käsikirjoitus tai tv-sarjan konsepti ja kahden osan käsikirjoitukset, tai jokin muu käsikirjoitusprojekti peli, taiteellinen, teollinen, kaupallinen sovellus tai laaja-alainen teoreettinen esitys elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen alueelta jne.) käsikirjoitus arvioitavaksi. Liitä mukaan lyhyt selonteko projektisi tämänhetkisestä vaiheesta, yhteistyökumppaneista (esim. tuotantoyhtiö, tilauksen tehnyt tv-kanava jne.) ja toteutumisaikataulusta. Käsikirjoitus ns. elokuvakäsikirjoitusformaattiin kirjoitettuna joko pdftai Movie Magic Screenwriter -tiedostona. Käsikirjoituksen enimmäissivumäärä 150 sivua, selonteko enintään kaksi (2) sivua.

15 medialaboratorio 15

16 Medialaboratorio Master s Degree Programme In new media, game design and production Intake 2010: max Master s Degree Programme in New Media, Game Design and Production is a 2 year area of specialisation focusing on design and production for digital games. The education is project oriented, combining practice with theory. Students will deepen their existing skills in the areas of game design and production based on the personal study plan (HOPS). Studies include practical game productions and the MA thesis includes a game production. The Game Design and Production MA studies are offered in co operation with the department of Media Technology (TKK) and the department of Business Technology (HSE). The goal of the subject is to educate experts that can work as game designers, producers or in tasks in related areas. In addition, the graduates are eligible to apply for doctoral studies. Graduates of the Media Lab have become well placed within game companies in Finland and abroad. Most graduates find employment immediately on graduation and some have formed their own companies. An increasing number of Media Lab graduates enter research and also apply for doctoral doctoral studies towards the degree of Doctor of Art at TaiK. Schedule Application time by Finnish time. Invitation letters to the 2nd stage / rejection letters, posting starting on 7 April, 2010 (rejections by snail mail; invitations by snail mail in Finland, by on 8 April, 2010 to other countries). Preliminary exercises for the second stage completed and returned not later than on Friday by Finnish time. Stage 2 interviews (Skype/ phone interviews for those living in other countries only on Thursday 29.4.). Preliminary results by the selection group will be published on 7 May, 2010 on our External News page, if possible. These results are not official because the application office has to check the eligibility details for the last time. The official results will be published by the application office on Entrance requirements 1) BA/BSc or equivalent 180 ects credits at university level in one or more related fields, or 2) a completed Polytechnic degree 240 ects credits in a related field with certificate; please also state the date of your graduation, or 3) equivalent studies. It is possible to apply on the basis of equivalent studies although, in practice, it is very rare for someone without a Bachelor level degree to be accepted to the MA programme. Therefore, if you do have a degree of some sort, then please apply on the basis of that degree and not on the basis of equivalent studies or other basis. In addition, Game Design and Production applicants should have strong professional interest towards game design insight into new media design and/or new media production or related research some proven design competence fluent English (oral / written); TOEFL, IELTS (Academic), CPE required from those whose native language isn t English or Finnish or Swedish. If your previous degree was taken in English, Finnish or Swedish, the language test won t be needed. ADMISSION CRITERIA The grounds for the selection of students include proven artistic/designer talent, motivation and

17 personal development potential as well as the applicant s academic history, cultural activities and previous activities in the field of game design and production. The critical deciding factors for acceptance are the applicant s demonstrated talent as well as their suitability within the field of game design. The selection is based on the application documents, the applicant s personal aims and motivation as a student, an interview and possible entrance exam assignments, prepared in advance, as well as work presented during the interview. Applications Stage 1 Applicants should complete the TaiK application form (in Finnish / in English). Applicants should send the certificates/ documents relating to previous education as attested true copies. If your certificates and documents are written in some other language than English, Finnish or Swedish, a an authorised translation should be included. Applicants should also provide an expanded curriculum vitae (max. 3 pages) describing former studies and working experience, including also brief information as a list in chronological order relating to their design / artistic / technical / pedagogical / research etc. experience as well as familiarity with software and/or programming languages and specific professional production environments), grants and scholarships, cultural production and other relevant achievements. Finally all applicants should provide a freely composed, clear statement of intent and motivation (study plan) in which they describe their motivation and interest in the field of new media, including any special areas of interest, as well as their personal aims as students of the Media Lab. It is advisable to become familiar with the Media Lab current curriculum via the Lab s website. This brief statement is a critical element in our application process and should be no longer than 1 page (A4, single space, 12pt Times or equivalent). Please make sure that your permanent address is mentioned in this paper, too. Applications may be submitted in Finnish, Swedish or English. Documents should not be written by hand but preferably printed using standard laser or ink jet printers. DO NOT SEND EXAMPLES OF WORK WITH YOUR STAGE 1 APPLICATION PAPERS! Application letters (the original and a copy of all the papers, i.e. two identical sets of papers) should be delivered to the TaiK Application Office between January 4. and February 26. Finnish time 16.15, Please note: you will send your application papers to the TaiK Application Office, not to the department Media Lab. Departments will not see the application papers before late in March, so we are not able to tell if your application was received safely or not. According to Finnish law this is on your own responsibility. We d advise not to call the study office either, because they receive thousands of applications. Stage 2 Based on the evaluation of stage 1 applications, interviews will be arranged with selected applicants Applicants will be required to complete a couple of preliminary excercises or tasks before the interviews. Stage 2 interviews will be possible by phone or Skype for those who don t live in Finland. Those applicants invited to interview will be expected to bring along examples of work according to specific instructions provided by the Media Lab. 17

18 18 More information For further information, contact departmental coordinator Anna Arsniva at the Media Lab, anna. arsniva taik.fi. Also, please check our www site

19 Medialaboratorio Master s Degree Programme in New Media, New Media Intake 2010: max 25 Master s Degree Programme in New Media, Specialisation in New Media is a 2 year area of specialisation focusing on design for interactive digital media. The education is project oriented, combining practice with theory, hands on with minds on. The project modules emphasise interdisciplinary and collaborative work, while individual skills are studied in the tools & skills modules, in workshops and through guided studio work. Our applicants backgrounds vary widely and we have always attempted to recruit a true interdisciplinary team of students with each intake. Sharing knowledge and working in collabative groups within experimental production and research processes is a basic premise of our work in the Media Lab. During the programme, students will specialise according to their personal skills and motivation. Their future professional profiles relate to the various fields of new media design and research including interface design, interaction design, information design, interactive narrative, new media production, game design, software design and digital animation. The curriculum contains a number of software tools courses, but in general we expect students to be either proficient in using the tools of the trade, or willing to set aside time for self study. For this, we provide a library of tutorials, as well as one on one coaching. Schedule Application time by Finnish time. Invitation letters to the 2nd stage / rejection letters, posting starting 7 April, 2010 (rejections by snail mail; invitations by snail mail in Finland, by on 8 April, 2010 to other countries). Preliminary exercises for the second stage completed and returned not later than on Friday by Finnish time. Stage 2 interviews (Skype/ phone interviews for those living in other count ries only on Thursday 29.4.). Preliminary results by the selection group will be published 7 May, 2010 on our External News page, if possible. These results are not official because the Application Office has to check the eligibility details for the last time. The official results will be published by the Application Office on Entrance requirements 1) BA/BSc or equivalent 180 ects credits at university level in one or more related fields, or 2) a completed Polytechnic degree 240 ects credits in a related field with certificate; please also state the date of your graduation, or 3) equivalent studies. It is possible to apply on the basis of equivalent studies although, in practice, it is very rare for someone without a Bachelor level degree to be accepted to the MA programme. Therefore, if you do have a degree of some sort, then please apply on the basis of that degree and not on the basis of equivalent studies or other basis. In addition New Media Design applicants should have working experience in digital media environments insight into new media design and/or new media production and/or related research fluent English (oral / written); TOEFL, IELTS (Academic), CPE required from those whose native language isn t English, Finnish or Swedish. If your previous degree was taken in English, Finnish or Swedish, the language test won t be needed. 19

20 20 Admission criteria Grounds for the selection of students include proven artistic/designer talent, motivation and personal development potential as well as the applicant s academic history, cultural activities and previous activities in the field of new media. Deciding factors are demonstrated talent and suitability within the desired field of study. The selection is based on application documents, the applicant s personal aims and motivation as a student, an interview and possible entrance exam assignments, prepared in advance, as well as work presented during the interview. Applications Stage 1 Applicants should complete the TaiK application form (in Finnish / in English). Applicants should send the certificates/ documents relating to previous education as attested true copies. If your certificates and documents are written in some other language than English, Finnish or Swedish, an authorised translation should be included. Applicants should also provide an expanded curriculum vitae (max. 3 pages) describing former studies and working experience, including also brief information as a list in chronological order relating to their design / artistic / technical / pedagogical / research etc. experience as well as familiarity with software and/or programming languages and specific professional production environments), grants and scholarships, cultural production and other relevant achievements. Finally all applicants should provide a freely composed, clear statement of intent and motivation (study plan) in which they describe their motivation and interest in the field of new media, including any special areas of interest, as well as their personal aims as students of the Media Lab. It is advisable to become familiar with the Media Lab current curriculum via the Lab s website. This brief statement is a critical element in our application process and should be no longer than 1 page (A4, single space, 12pt Times or equivalent). Please make sure that your permanent address is mentioned in this paper, too. Applications may be submitted in Finnish, Swedish or English. Documents should not be written by hand but preferably printed using standard laser or ink jet printers. DO NOT SEND EXAMPLES OF WORK WITH YOUR STAGE 1 APPLICATION PAPERS! Application letters (the original and a copy of all the papers, i.e. two identical sets of papers) should be delivered to the TaiK Application Office between January 4. and February 26. Finnish time 16.15, Please note: you will send your application papers to the TaiK Application Office, not to the department Media Lab. Departments will not see the application papers before late in March, so we are not able to tell if your application was received safely or not. According to Finnish law this is on your own responsibility. We d advise not to call the study office either, because they receive thousands of applications. Stage 2 Based on the evaluation of stage 1 applications, interviews will be arranged with selected applicants Applicants will be required to complete a couple of preliminary excercises or tasks before the interviews. Stage 2 interviews will be possible by phone or Skype for those who don t live in Finland. Those applicants invited to interview will be expected to bring along examples of work according to specific instructions provided by the Media Lab.

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma)

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (Tanssijan maisteriohjelma) Kaksivuotinen koulutus, 120 op Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Kulttuuriteollisuuden

Kulttuuriteollisuuden Lapin Yliopisto 16.1.2009 Taiteiden tiedekunta VALINTAPERUSTEET Tilan ilme Kulttuuriteollisuuden koulutuskokonaisuus 2008 2011 Tilan ilme maisteriohjelma on osa Lapin yliopiston ESR rahoitteista Kulttuuriteollisuuden

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittäminen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences OPO-INFO 04.11.2011 Sirkku Mäntyniemi 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hakukelpoisuus Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung-

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Sessio B4: Englannin kielen testit ja moni muu asia apuna opiskelijavalinnoissa Kv-kevätpäivät 2014 Katri Ventus, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

TANSSIJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSIJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 TANSSIJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Tanssijan maisteriopinnot (120 op) pyrkivät vastaamaan nykytanssijan haasteelliseen taiteilijaidentiteettiin

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 KOREOGRAFIN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Koreografin maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista.

Lisätiedot

Ohje CAO:n yhteishakuun Irlannin korkeakouluihin hakeutumista varten (on-line)

Ohje CAO:n yhteishakuun Irlannin korkeakouluihin hakeutumista varten (on-line) Ohje CAO:n yhteishakuun Irlannin korkeakouluihin hakeutumista varten (on-line) Oheinen CIMOn neuvontapalvelujen laatima epävirallinen ohje CAO:n yhteishakulomakkeen täyttöön pohjautuu CAO:n sivuilta www.cao.ie

Lisätiedot

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Dramaturgiassa maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi oman suuntautumisensa

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat tammi-helmikuussa 2011

CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat tammi-helmikuussa 2011 CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat tammi-helmikuussa 2011 Hakuohjeet Haussa olevat alat ja maat Tammi-helmikuussa 2011 haussa on harjoittelupaikkoja seuraavilta opiskelualoilta: Luonnonvara-ala,

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 TANSSINOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2014 TEATTERIOPETTAJAN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Maisteriohjelman tavoitteena on opiskelijan omakohtaisen taidepedagogisen näkemyksen kehittäminen

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Kulttuurituotannon koulutuksen valintakoeohje ja etukäteistehtävä 2017 monimuotototeutuksen yhteishaku

Kulttuurituotannon koulutuksen valintakoeohje ja etukäteistehtävä 2017 monimuotototeutuksen yhteishaku YHTEISHAKU 15.3. 5.4.2017 KULTTUURITUOTTAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS Valintakoeohje Etukäteistehtävä Kulttuurituotannon koulutuksen valintakoeohje ja etukäteistehtävä 2017 monimuotototeutuksen yhteishaku

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991

Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991 Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991 Kolme tiedekuntaa: Filosofinen tiedekunta Kauppatieteellinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta 2 Suurimpia kauppatieteellisen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Täydentävien opintojen vaihtoehdot

Täydentävien opintojen vaihtoehdot Täydentävien opintojen vaihtoehdot Tommi Haapaniemi projektipäällikkö Walmiiksi Wiidessä Wuodessa ohjattu opintopolku Kuopion yliopisto Oppimiskeskus 8.6.2004 Walmiiksi Wiidessä Wuodessa Tutkintorakenneuudistuksen

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA

ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Äänen maisteriohjelman perustehtävänä on tuottaa ammattitaitoisia, ilmaisu- ja yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Dramaturgian maisteriopinnot ovat kaksivuotiset ja sisältävät täysipäiväistä opiskelua.

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

26.6.2015 HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN

26.6.2015 HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN Hakuilmoitus 1 (5) HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN 1 Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmat KEVEKO ja OPPI Koulutuspolitiikan, elinikäisen

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen... 1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen takaisin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu

AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AIKATAULULIITE Ammattikorkeakouluhaut vuonna 2016, todistusten ja liitteiden ym. toimitusaikataulu AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot