Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana IRMA GARAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana IRMA GARAM"

Transkriptio

1 Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana IRMA GARAM

2 Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana IRMA GARAM CIMO Publications Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

3 Kannen sarja-asu Graafi nen muotoilu M-L Muukka ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISSN X

4 Sisältö: Lukijalle 4 1 Perustietoja Vietnamista 5 2 Koulutus Vietnamissa 6 Koulutuksen asema 6 Koulutusjärjestelmä / The national education system 6 Koulutuksen hallinto 8 Järjestelmän haasteita 8 Koulutukseen liittyviä kehittämistavoitteita 9 3 Korkeakoulutus Vietnamissa 10 Korkeakoulujärjestelmä 10 Korkeakoulututkinnot 10 Tutkintojen kansainvälinen vertailtavuus 11 Yliopistot 11 Sisäänpääsy korkeakoulutukseen 14 Korkeakoulutuksen haasteet 14 Painotukset korkeakoulutuksen kehittämisessä 15 4 Vietnam ja kansainväliset koulutusmarkkinat 17 Ulkomainen koulutustarjonta Vietnamissa 17 Kansainvälisen opetusohjelmat ja korkeakoulujen yhteistyö 17 Alueelliset painotukset kansainväliselle yhteistyölle 18 Vietnamilaisten opiskelu ulkomailla 18 Ulkomailla opiskelun rahoitus 19 Agenttien käyttö 20 5 Mitä vietnamilaisnuoret tavoittelevat ulkomailla opiskelulla? Kysely opiskelijamessuilla Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä 21 6 Suomi ja Vietnam 28 Suomalaisiin korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt vietnamilaisopiskelijat 28 Vietnamilaiset tutkinto-opiskelijat Suomessa 28 Messukyselyyn vastanneiden mielikuvat Suomesta 30 Vaihto-opiskelu Suomen ja Vietnamin välillä 31 Suomalaisten korkeakoulujen yhteistyö Vietnamin kanssa 31 Kehitysyhteistyö Suomen ja Vietnamin välillä 33 Suomen ja Vietnamin välinen kauppa 33 Vietnamilaiset Suomessa 34 7 Lopuksi: Vietnam suomalaisten korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana 35

5 Lukijalle Korkeakoulujen kansainvälisessä markkinoinnissa ja opiskelijarekrytoinnissa korostuu alue- ja maakohtaisen tiedon tarve. Tämän raportin tavoitteena on antaa perustietoa Vietnamin koulutusjärjestelmästä sekä pohtia, millainen maa Vietnam on opiskelijarekrytoinnin ja korkeakouluyhteistyön näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka palvelee kansainvälisen toiminnan suunnittelua niin opetushallinnossa kuin korkeakouluissa. Raporttia varten laadittiin kysely European Higher Education Fair- opiskelijamessujen kävijöille. Messuilla esiteltiin koulutusmahdollisuuksia Euroopassa vietnamilaisille nuorille ja ne järjestettiin Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä joulukuussa Messukyselyn lisäksi raportin tekijä tapasi useita korkeakoulutuskentän toimijoita Vietnamissa: Vietnamin opetusministeriön edustajia, edustajia neljästä eri yliopistosta (Foreign Trade University, Hanoi University of Technology, Sai Gon University, Hoa Sen University), kolmen eri maan koulutuksen edustajia Vietnamissa (British Council, Australian Education International, New Zealand Embassy) ja yhden koulutusmahdollisuuksia ulkomailla välittävän agenttitoimiston edustajia (Center for International Professional and Technological Cooperation and Export). Suomen Vietnamin suurlähetystön apu vierailujen järjestämisessä oli korvaamaton. Lisäksi tietoa on kerätty lukuisista eri lähteistä: Vietnamin opetusministeriön tuottamista julkaisuista, www-sivuilta, Vietnamia käsittelevästä tietokirjallisuudesta, eri tahojen Vietnam-aiheisista maaraporteista, koulutustietokannoista sekä haastattelemalla maata tuntevia asiantuntijoita Suomessa. Käsillä oleva raportti on kooste kaikesta tästä Vietnamiin liittyvästä tietomassasta. Toivottavasti se palvelee lukijaa antamalla näkökulmia Vietnamin koulutusjärjestelmään ja yhteistyömahdollisuuksiin. 4

6 1 Perustietoja Vietnamista Virallinen nimi: Vietnamin sosialistinen tasavalta Väestö: 85 milj. Väestönkasvu: 1,3 % ( ) Elinikäodote: 70,8 vuotta Alle 5-vuotiaitten kuolleisuus: 23 (1000 syntynyttä kohti) Lukutaitoaste (virall.): 90 % Pinta-ala: Rajanaapurit: Suurimmat kaupungit: km2 Kambodza, Kiina, Laos Ho Chi Minh (5,7 milj.), pääkaupunki Hanoi (3,1 milj.), Haiphong (1,8 milj.), Danang ( ) Valtiomuoto: Sosialistinen kansantasavalta. Kommunistisella puolueella yksinvalta. Presidentti: Ngyen Minh Trier (valittu ) Pääministeri: Nguyen Tan Dung (valittu ) Aluehallinto: Seitsemän aluetta, 59 hallinnollista provinssia ja viisi keskushallinnon alaista kaupunkia (Hanoi, Ho Chi Minh, Haiphong, Danang, Can Tho) Itsenäistyi: 1945 (1954) Ranskan alaisuudesta Kansallispäivä: 2. syyskuuta Kielet: Uskonnot: Etniset ryhmät: vietnam (virallinen kieli), useita paikallisia kieliä, englannilla kasvava merkitys buddhalaiset (noin 50 %), roomalaiskatoliset, paikalliset uskonnot, protestantit, muslimit vietnamilaiset (85 90 %), kiinalaiset, useita etnisiä vähemmistöjä Rahayksikkö: dong (VND) BKT henkeä kohti: 640 USD (käyvin hinnoin), USD (ostovoimapariteetilla) Vienti: 39,6 mrd USD Vaihtotase: -4,8 mrd USD Tärkeimmät vientituotteet: raakaöljy, kala ja äyriäiset, riisi, kahvi, kumi, tee, kankaat, kengät Tärkeimmät tuontituotteet: koneet ja laitteet, öljytuotteet, lannoitteet, teräs, raakapuuvilla, vilja, sementti, moottoripyörät Tärkeimmät kauppakumppanit: USA, Etelä-Korea, Japani, Kiina, Australia Tärkeimmät teollisuustuotteet: elintarvikkeet, vaatteet, jalkineet, koneet, kaivosteollisuus, sementti, kemikaalit ja lannoitteet, lasi, renkaat, öljy, hiili, teräs, paperi 5

7 2 Koulutus Vietnamissa Koulutuksen asema Koulutusta arvostetaan Vietnamissa. Yksityisten ihmisten asenteet koulutusta kohtaan ovat yleisesti ottaen myönteisiä: koulutus nähdään hyvän toimeentulon edellytyksenä ja vanhemmat ovat valmiita investoimaan lastensa koulutukseen. Koulutus ja koulutuksen kehittäminen on keskeisessä asemassa myös kansallisessa politiikassa. Koulutuksen roolia pidetään tärkeänä, kun Vietnamia kehitetään teolliseksi, moderniksi yhteiskunnaksi. Koulutusjärjestelmä Yleissivistävä koulutus: Primary education, 5 vuotta (6 11-vuotiaat) Lower Secondary, 4 vuotta (11 15-vuotiaat) Upper Secondary, 3 vuotta (15 18-vuotiaat) Ammatillinen koulutus: Professional Secondary, 3 4 vuotta Vocational Training, lyhytkursseja ja pidempiä 1 3-vuotisia kursseja Korkeakoulutus: College, 3 vuotta Yliopistokoulutus, 4 6 vuotta (vastaa Bachelor-tasoa) Master s, Bachelor + 2 vuotta Doctor, Master s vuotta Kansallisen koulutusjärjestelmän tunnistamat viralliset tutkinnot ovat (The Education Law No: 11/2005/L/CTN): lower secondary diploma upper secondary diploma professional secondary education diploma college diploma university degree master degree doctoral degree 6

8 Ikä Doctor of philosophy (2 4 years) Master (2 years) University education (4 6 years) College education (3 years) months Upper Secondary (3 years) Lower Secondary (4 years) Kindergarten Nursery Primary (5 years) Professional Secondary (3 4 years) Vocational training (1 3 years) Kuvio 1. Vietnamin koulutusjärjestelmä Luokat 1 5 (primary education) ovat pakollisia kaikille 6 14-vuotiaille. Käytännössä Vietnamissa on edelleen alueita (erityisesti maaseutu) ja väestöryhmiä (erityisesti etniset vähemmistöt), joissa kaikki lapset eivät osallistu koulutukseen. Arviolta noin 93 prosenttia kouluikäisistä lapsista aloittaa koulun (vuoden 2002 tieto). Alemman toisen asteen koulutukseen (luokat 6 9) osallistui vuonna 2000 hieman alle 40% ikäryhmästä. 1 Oppilaitoksia Opiskelijoita Opettajia Yleissivistävä koulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Taulukko 1. Oppilaitosten, opiskelijoiden ja opettajien määrät lukuvuonna Ministry of Education and Training, International Co-operation Department (2004): Vietnam Education and Training Directory 2 Education and Training -esite. Saatu Vietnamin Suomen suurlähetystöstä 7

9 Koulutuksen hallinto Vietnamin opetusministeriö (MOET, Ministry of Education and Training) vastaa koulutuksesta kansallisella tasolla. Suoraan MOET:n vastuulla on peruskoulutus. Ammatillisesta koulutuksesta vastaavat keskushallinnon tasolla MOET ja muut koulutusalaa vastaavat ministeriöt minkä lisäksi paikallishallinto kontrolloi oppilaitoksia. Korkeakoulusektorilla MOET hallinnoi suoraan kahta kansallista yliopistoa ja osaa muista yliopistoista. Osa yliopistoista on alueellisen hallinnon alaisuudessa, osa muiden ministeriöiden alaisuudessa. Yksityiset yliopistot vastaavat itse taloudestaan ja sisäisestä hallinnosta. MOET kuitenkin hyväksyy kaikkien yliopistojen opetusohjelmat, vastaa opetuksen laadusta ja hyväksyy yliopistojen myöntämät tutkinnot. MOET:n vastuulle kuuluvat mm.: koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja opetusmetodit kaikilla koulutustasoilla sekä näiden toimeenpanon valvominen oppikirjojen julkaisu koulutuksen laadusta huolehtiminen tutkintojen myöntäminen opiskelijoiden sisäänottoon liittyvät kysymykset koulutuksen infrastruktuuri ja fasiliteetit Lisäksi MOET antaa hallitukselle ehdotuksia koulutusjärjestelmän kehittämisestä sekä koulujen ja yliopistojen perustamisesta. MOET:ssa on erilliset osastot esiopetukselle, peruskoulutukselle, toisen asteen koulutukselle, ammatilliselle koulutukselle, korkeakoulutukselle ja täydennyskoulutukselle. Lisäksi tiede ja teknologia sekä opiskelija-asioilla, laadun valvonnalla (quality accreditation) sekä kansainvälisellä yhteistyöllä on ministeriössä omat osastonsa. Järjestelmän haasteita MOET identifioi yleisiksi, koko koulutusjärjestelmän haasteiksi seuraavat: Koulutuksen laatu on huono eikä vastaa työelämän tarpeita Opetus, opetusmenetelmät ja -materiaalit ovat vanhanaikaisia. Opetus perustuu asioiden opetteluun koetta varten, ei luovuuteen ja tiedon soveltamiseen. Opetushenkilökunnasta on pula ja moni opettaja on epäpätevä Koulutuksen tehokkuus on huono, moni jättää koulutuksen kesken. Alueelliset erot koulutuksen laadussa ovat suuret Erot koulutukseen osallistumisessa alueiden ja eri väestöryhmien välillä suuret Koulutukseen liittyy epärehellisyyttä, esim. tutkintojen ja arvosanojen myyntiä ja kokeissa lunttaamista. 8 Erityisesti peruskoulutukseen liittyviä haasteita ovat: Kaikki eivät suorita pakollista oppivelvollisuutta

10 Luokkahuoneista on pulaa ja koulutusta joudutaan järjestämään vuoroissa puolipäiväopetuksena Päivittäinen oppituntien määrä vähäinen Ammatillisen koulutuksen erityishaasteita ovat: Koulutussisällöt ja -menetelmät eivät vastaa modernisoituvan talouden tarpeita Ammatillista koulutusta ei arvosteta, se mielletään toiseksi vaihtoehdoksi. Sekava ja tehoton hallinto Ammatillisten oppilaitosten kenttä on pirstaloitunut pieniksi, erillisiksi oppilaitoksiksi. Korkeakoulutuksen haasteita tarkastellaan erikseen korkeakoulutusta käsittelevässä luvussa. Koulutukseen liittyviä kehittämistavoitteita 3 Koulutus rahoitetaan pääasiallisesti valtion budjettivaroin. Opetusministeriön tavoitteena on lisätä koulutuksen rahoitusta siten, että vuonna % budjettivaroista suunnataan koulutukseen. Lisäksi toivotaan ulkomaista rahoitusta, mm. lainaa Maailmanpankilta ja Aasian kehityspankilta sekä ulkomaista projektirahoitusta. Yleisenä tavoitteena on kehittää koulutusta kaikilla tasoilla siten, että se vastaa teollistuvan ja modernisoituvan yhteiskunnan tarpeita. Erityisesti tässä korostetaan opetussisältöjen, opetusmenetelmien ja oppimateriaalien modernisointia sekä opetushenkilökunnan osaamisen kehittämistä. Yhä useammalla kouluopettajalla tulisi olla college-tasoinen ammatillinen tutkinto. Tavoitteena on myös tehostaa opetusalan hallintoa, selkiyttää eri ministeriöiden sekä alueellisten ja paikallisten tasojen hallinnon suhdetta, lisätä paikallisen tason sekä yksittäisten korkeakoulujen autonomiaa. Erikseen MOET mainitsee kielten ja informaatioteknologian opetuksen kehittämisen. 60 prosentissa kouluista tulisi olla Internet-yhteys. Kaikkiin kouluihin halutaan kirjasto. Koulutukseen osallistumista halutaan lisätä kaikilla koulutustasoilla. Tavoitteena on, että pakolliseen koulutukseen (luokat 1 5) osallistuu 99 % ikäluokasta, alemman toisen asteen koulutukseen 90 %, ylemmän toisen asteen koulutukseen 50 % ja ammatilliseen toisen asteen koulutukseen 15 %. Tavoitteita voi pitää haastavina. Lisäksi tavoitteena on kehittää koulutukseen osallistumisen tasa-arvoa eri väestöryhmien ja alueitten välillä. Peruskoulutuksessa tavoitteena on lisätä lasten kokopäiväistä opetusta. Opiskelijan halutaan saavan selkeämpi orientaatio uralleen jo lukio-opintojen aikana. Ylemmän toisen asteen opintoja kehitetään siten, että opinnot suuntautuvat selkeämmin tieteeseen, taiteeseen jne. Ammatillisen koulutuksen erityistavoitteena on kehittää koulutuksen ja työelämän yhteyttä, mm. harjoittelua ja yritysyhteistyötä. Ammatillisen koulutuksen painopistealoina mainitaan informaatioteknologia, biologia, koneteknologia, maa- ja metsätalous, kalastus sekä palvelualat. 3 Ministry of Education and Training, International Co-operation Department (2004): Vietnam Education and Training Directory; 9

11 3 Korkeakoulutus Vietnamissa Korkeakoulujärjestelmä Vietnamissa korkea-asteen koulutusta annetaan yliopistoissa ja collegeissa. Colleget tarjoavat ammatillisesti suuntautunutta korkea-asteen koulutusta. College-tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta, alemman yliopistotutkinnon suorittaminen vuoden enemmän. Korkea-asteen oppilaitoksia on Vietnamissa yhteensä noin 250. Hallinnollisesti yliopistot jakaantuvat Vietnamissa eri kategorioihin. Julkiset yliopistot ovat joko kansallisia (suoraan keskushallinnon alaisuudessa) tai alueellisen hallinnon alaisuudessa Puolijulkiset yliopistot ovat julkishallinnon omistamia ja hallinnoimia, mutta kustannukset katetaan opiskelijamaksuilla Järjestöjen tai säätiöiden ylläpitämät (people-founded) yliopistot Yksityiset yliopistot Lukuvuonna prosenttia korkeakouluopiskelijoista opiskeli ei-julkisessa oppilaitoksessa 4. Vietnamissa korkea-asteen opetus ja tutkimus on eriytetty siten, että tutkimusta tehdään pääosin erillisissä tutkimusinstituuteissa. Korkeakouluopinnoista peritään lukukausimaksua, joka vaihtelee suuresti yliopistosta riippuen. Julkisissa yliopistoissa vuosi maksaa noin VND (noin 95 euroa). Yksityisissä yliopistoissa hinta on huomattavasti korkeampi, euroa/vuosi. Akateeminen vuosi koostuu kahdesta lukukaudesta; lukuvuosi alkaa elo/syyskuussa ja päättyy toukokuussa. Virallinen opetuskieli on vietnam, mutta myös vieraskielistä opetusta pyritään edistämään. Korkeakoulututkinnot Tutkintoja annetaan graduate- ja postgraduate-tasolla. Graduate-tason tutkinnot: Cao dãng, college diploma (3 vuotta) Dai hoc, university degree, vastaa Bachelor-tasoa (yleensä 4 vuotta, joillakin aloilla 5 tai 6 vuotta) 10 4 Education and Training -esite. Saatu Vietnamin Suomen suurlähetystöstä

12 Postgraduate-tason tutkinnot: Thac si, Master s degree (2 vuotta dai hoc -tason jälkeen) Tién si, Doctoral degree (2 vuotta Master s-tason jälkeen) Erinomaisesti Bacheloropinnoissa menestyneet saatetaan kutsua yhdistettyihin maisteri- ja tohtoritason opintoihin, jolloin opiskelu kestää 4 vuotta Bachelor-tutkinnon jälkeen. Colleget voivat tarjota 3-vuotisia sekä tätä lyhyempiä ohjelmia. Yliopistot voivat tarjota maisterija tohtoritutkintoja, graduate-tason tutkintoja sekä lyhyempiä ohjelmia. Erilliset tutkimuskeskukset voivat tarjota tohtorin tutkintoja sekä yhteistyössä yliopiston kanssa maisteritutkintoja. Tutkintojen kansainvälinen vertailtavuus Mitään yksiselitteistä sääntöä tai ohjetta vietnamilaisten yliopistojen tutkintojen kansainvälisen vastaavuuden arvioimiseksi ei ole. Maiden ja oppilaitosten, jotka hyväksyvät vietnamilaisia opiskelijoita, tulee määritellä omat kriteerinsä. Australiassa AEI (Australian Education International) ja NOOSR (National Office of Overseas Skills Recognition) ylläpitävät tietokantaa, joka sisältää tietoa myös Vietnamin koulutusjärjestelmästä ja tutkinnoista. Yhdysvalloissa AACRAO (American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers) ylläpitää tietokantaa tutkintojen arvioimisen tueksi. Lisäksi NAFSA julkaisee ohjeellista opasta tutkintojen arvioinnista. Yliopistot Yliopistojen lukumäärä vaihtelee lähteestä riippuen 87:stä 140:een. International Association of Universities -yhdistyksen ylläpitämästä tietokannasta (http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/ list.html) löytyy hakusanalla Vietnam vain 57 yliopistoa. Tämä kertoo eläväisestä tilanteesta Vietnamin korkeakoulukentällä, jossa toisaalta moni college havittelee yliopiston statusta ja toisaalta pieniä yliopistoja yhdistetään isommiksi. Nykymuotoiset yliopistot Vietnamissa ovat nuoria luvun koulutusuudistuksissa muodostettiin monialaisia yliopistoja yhdistämällä useita suppeampaan alaan keskittyviä oppilaitoksia. Tällaisten yliopistojen yksittäiset colleget, laitokset tai tiedekunnat voivat edelleenkin olla varsin itsenäisiä. Monialaisten yliopistojen lisäksi on edelleen runsaasti kapeammalle alalle keskittyviä yliopistoja. Julkiset yliopistot ovat Vietnamissa arvostettuja, erityisesti kaksi kansallista yliopistoa, jotka ovat myös suurimmat yliopistot Vietnamissa. Suuri osa yliopistoista keskittyy suurimpiin kaupunkeihin Hanoihin ja Ho Chi Minh Cityyn. Alle on listattu keskeisiä Vietnamin yliopistoja 5. 5 Ministry of Education and Training, International Co-operation Department (2004): Vietnam Education and Training Directory; of_universities_in_vietnam 11

13 Yliopisto Yliopiston alaiset tiedekunnat, oppilaitokset, koulut 1 Kansalliset yliopistot Vietnam National University, Hanoi Ho Chi Minh City National University 2 Alueelliset yliopistot College of Technology College of Foreign Languages College of Science College of Social Science and Humanity College of Economics Faculty of International Studies Faculty of Education Studies Ho Chi Minh City University of Technology Ho Chi Minh City University of Natural Sciences Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities Ho Chi Minh City International University Faculty of Economics, Ho Chi Minh City National University Da Nang University Hue University Thai Nguyen University Da Nang University of Technology Da Nang University of Economics Da Nang University of Education Da Nang University of Foreign Languages Da Nang College of Technology College of Science College of Pedagogy College of Agriculture and Forestry College of Medicine College of Arts College of Economics College of Foreign Languages Hue University-Quang Tri Branch Faculty of Physical Education College of Education College of Agriculture and Forestry College of Medicine College of Industrial Engineering Faculty of Information Technology Faculty of Natural Science 3 Muita julkisia, monialaisia yliopistoja Dalat University Can Tho University Tay Nguyen University Tay Bac University 12

14 4 Muita julkisia yliopistoja Tekniikka Hanoi University of Technology Hanoi University of Civil Engineering EVN University of Electricity Ho Chi Minh City University of Industry Lääketiede ja farmasia Hanoi Medical University Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Thai Binh University of Medicine Hai Phong Medicine University Hanoi University of Pharmacy Kauppatiede Ho Chi Minh City University of Economics Foreign Trade University National Economic University Vietnam University of Commerce Kasvatus Ho Chi Minh City University of Pedagogy Hanoi National University of Education Ho Chi Minh City University of Education Ho Chi Minh City University of Technical Teacher Training Dong Thap University of Education Quy Nhon University of Education Maa- ja metsätalous, kalastus Water Resources University Vietnam Forestry University University of Fisheries Hanoi Agricultural University No1 Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry Nha Trang Fisheries University Muita University of Communications and Transportation Vietnam Maritime University Ho Chi Minh City University of Architecture Hanoi Architectural University Ho Chi Minh City University of Law Ho Chi Minh City University of Arts Ho Chi Minh City Conservatoire Hanoi Conservatoire Hue Conservatoire 5 Ei-julkisia yliopistoja Hanoi Open University Ho Chi Minh City Open University Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology Phuong Dong University Thang Long University Van Lang University Quang Trung University FPT University Phu Xuan Hue University 13

15 Sisäänpääsy korkeakoulutukseen Korkeakouluihin voi pyrkiä suoritettuaan hyväksytysti ylemmän toisen asteen päättökokeen tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon pohjalta. Ylemmän toisen asteen lopuksi opiskelijat suorittavat kansallisen päättökokeen, joka koostuu testistä neljässä eri aineessa. Jokaisesta testistä saa korkeimmillaan 10 pistettä (max 40 pistettä) ja hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan 20 pistettä. Yliopistoihin pääsee kansallisen, MOET:n koordinoiman pääsykokeen kautta. Kokeessa suoritetaan eri aineita riippuen mille alalle hakee. Esimerkiksi tekniikan ja lääketieteen opiskelijoiden koe painottuu matematiikkaan ja luonnontieteellisiin aineisiin, humanististen ja yhteiskuntatieteellisille aloille hakevien koe kirjallisuuteen ja historiaan. Korkeakouluopiskelijat voi jakaa kolmeen kategoriaan: Kokopäiväiset opiskelijat valitaan sisäänpääsykokeen kautta (tutkintotodistuksessa merkintä chinh quy ). Osa-aikaiset opiskelijat ovat tyypillisesti julkishallinnon työntekijöitä, jotka täydennyskouluttautuvat työnsä ohessa (tutkintotodistuksessa tai chuc ). Avoimissa ohjelmissa opiskelijat opiskelevat periaatteessa samoja tutkintoja kuin kokopäiväiset opiskelijat, mutta sisäänpääsy ja opinnoissa eteneminen riippuvat kyvystä maksaa täysi lukukausimaksu. Avoimet tutkinnot eivät ole arvostettuja. Julkiset yliopistot ovat haluttuja opiskelupaikkoja ja niihin hakee enemmän opiskelijoita kuin on opiskelupaikkoja. Tämä on tehnyt yksityiset yliopistot ja ulkomailla opiskelun kiinnostavaksi vaihtoehdoksi. Perinteisesti suuri osa Vietnamin yliopistoissa annetuista ohjelmista keskittyy undergraduate-tasolle. Ylemmän tason koulutusta on (ollut) rajallisesti tarjolla ja se on hyvin kilpailtua. Yleistä onkin ollut lähteä Bachelor-tutkinnon jälkeen ulkomaille. Nykyään yliopistoissa kehitetään enenevässä määrin myös postgraduate-tason koulutusta. Korkeakoulutuksen haasteet 14 Haasteet korkeakoulutuksessa ovat hyvin samansuuntaisia kuin muillakin koulutuksen tasoilla: puutteita on opetuksen laadussa, opettajien pätevyydessä, laitteiston ja koneiden ajantasaisuudessa sekä hallinnon tehokkuudessa. Opetuksen ei koeta tuottavan työelämän tarvitsemia soveltamistaitoja: se ei ole käytännönläheistä ja painottaa liikaa olemassa olevan tiedon kopioimista ja kokeisiin lukemista. Opintojen kansainvälinen vertailtavuus on vaikeaa, sillä opetus ei perustu opintopisteille vaan ainekursseille, joita opiskelijat seuraavat annetun lukujärjestyksen mukaisesti. Suuri osa yliopistoista tarjoaa vain undergraduate-tason opintoja. Postgraduate-tason opetusta ja erityisesti tohtorikoulutusta on vähemmän. Monessa yliopistossa ei ole tutkimuksellisia valmiuksia tarjota tohtorikoulutusta. Vietnamissa tutkimusta tehdään perinteisesti yliopistolaitoksista erillisissä tutkimuskeskuksissa, jolloin viimeisimmän tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen välinen yhteys on ollut heikko. Kyky tarjota postgraduate-opintoja liittyy suoraan myös opettajien pätevyyteen. MOET:n tilastojen mukaan korkeakoulujen opetushenkilökunnasta vain 17 prosentilla on tohtoritutkinto,

16 30 prosentilla maisteritutkinto ja 53 prosentilla kandidaatintutkinto 6. Vietnamin korkeakoulujärjestelmä ei ole pystynyt vastaamaan laadullisesti eikä määrällisesti kasvaneeseen korkeakoulutuksen kysyntään. Painotukset korkeakoulutuksen kehittämisessä 7 Korkeakoulutuksen kehittäminen on ajankohtainen aihe Vietnamissa ja kehittämissuunnitelmia on runsaasti. Tavoitteet kohdistuvat ennen kaikkea kolmeen kohtaan: korkeakoulutuksen määrän lisäämiseen, opetuksen kehittämiseen sekä laitteiden, kirjastojen yms. infrastruktuurin kehittämiseen. Kaikilla kolmella kehittämisalueella ulkomaisella avulla ja/tai yhteistyöllä ulkomaiden kanssa on keskeinen rooli. Tarkemmin Vietnamin hallituksen tavoitteista ja toimenpiteistä ulkomaisessa yhteistyössä käsitellään kappaleessa Vietnam ja kansainvälinet koulutusmarkkinat. Korkeakoulutuksen määrällinen lisääminen MOET:n tavoitteena on, että vuonna 2020 korkeakoulujen opiskelijamäärä on 450 opiskelijaa per asukasta. Tämä tarkoittaa noin kolminkertaista opiskelijamäärää nykyiseen verrattuna. Erityisesti panostetaan maisteri- ja tohtorikoulutuksen lisäämiseen. Tavoite on, että vuonna 2010 maisteriohjelmien opiskelijamäärä on kolminkertainen nykyiseen verrattuna. Vastaavasti tohtoreita halutaan kouluttaa vuoteen 2020 mennessä viisinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Aukilausuttu tavoite on, että osa tästä lisäkapasiteetista järjestyy kannustamalla opiskelijoita kouluttautumaan ulkomailla. Koulutuksen laadun kehittäminen Opinto-ohjelmien modernisoinnissa ulkomainen tarjonta ja yhteistyö ulkomaisten tahojen kanssa nähdään keskeisenä. Tavoitteena on ottaa mallia kehittyneiden maiden opinto-ohjelmista ja tuoda niitä vietnamilaisiin korkeakouluihin. Hallitus kannustaa myös puhtaasti ulkomaisten kampusten perustamiseen esimerkiksi myöntämällä verohelpotuksia maan ostamisessa ja rakentamisessa. Vahvoja tutkimuskeskuksia yliopistoihin halutaan kehittää erityisesti tieteen ja teknologian aloille. Lisäksi englanninkielen opetusta halutaan parantaa. Opettajien lisäkouluttaminen Keskeistä roolia koko korkeakoulutuksen kehittämisessä näyttelee korkeakouluopettajien osaamisen kehittäminen. MOET:n tavoitteen mukaan vuonna 2020 kaikilla yliopisto-opettajilla tulisi olla vähintään maisterin tutkinto ja 35 prosentilla tohtorin tutkinto. Osa opetushenkilökunnasta halutaan jatkokouluttaa ulkomailla. Osaamista halutaan kehittää myös kannustamalla opettajia vierailemaan ulkomailla. 6 Ministry of Education and Training, International Co-operation Department (2004): Vietnam Education and Training Directory 7 Ministry of Education and Training: Vietnam Higher Education Renovation Agenda. Period ; 15

17 Korkeakouluopettajien määrää halutaan lisätä siten, että jatkossa heitä on 20 jokaista opiskelijaa kohden. Nyt suhde on noin 1 opettaja 30 opiskelijaa kohti. Laitteiden, kirjastojen yms. kehittäminen Korkeakoulujen laitteistot ja kirjastot halutaan modernisoida. Erityisenä tavoitteena mainitaan Internet-yhteyden saaminen kaikkiin yliopistoihin vuonna Kansainvälistä yhteistyöstä toivotaan rahoitusta myös tälle kehitystyölle. Erityisesti teknologian alan huippukeskusten kehittämisessä kaivataan kansainvälisten yritysten ja organisaatioiden tukea. Panostaminen avainaloille ja avainyliopistoihin Kehitettäessä opetusohjelmia kansainväliselle tasolle MOET haluaa kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin aloihin: teknologia, luonnontieteet, lääketiede, kaupallinen ala, kaupunkisuunnittelu, rakennusala, yhteiskuntatiede ja humanistinen ala. Lisäksi opettajakoulutuksen kehittämistä pidetään keskeisenä, jotta alemmille koulutustasoille saadaan pätevää opetushenkilökuntaa. Ministry of Planning and Investment korostaa viisivuotissuunnitelmassaan (luonnon)tieteen ja teknologian (science and technology) koulutuksen kehittämistä ja tässä erityisesti informaatioteknologiaa, bioteknologiaa, lääketieteellistä tutkimusta, automaatioalaa, materiaalituotantoa sekä maataloutta ja kalastusta tukeva aloja. Lisäksi MOET on nimennyt nk. avainyliopistoja, joiden koulutustarjonnan kehittämiseen panostetaan ensisijaisesti. Avainyliopistojen toivotaan toimivan jatkossa mallina muille yliopistoille. Avainyliopistoihin kuuluvat mm. Hanoin ja Ho Chi Minh Cityn kansalliset yliopistot, alueelliset yliopistot (Da Nang University, Hue University, Thai Nguyen University), Hanoin ja Ho Chi Minh Cityn pedagogiset yliopistot, Hanoi University of Technology, Ho Chi Minh University of Economics sekä 5 6 muuta yliopistoa teknilliseltä, kaupalliselta, lääketieteen ja maatalouden aloilta. Hanoin ja Ho Chi Minh Cityn kansallisista yliopistoista halutaan kehittää kansainvälisen tason tutkimusyliopistoja. 16

18 4 Vietnam ja kansainväliset koulutusmarkkinat Vietnamin opetusministeriö (MOET) pitää kansainvälistä yhteistyötä keskeisenä keinona korkeakoulutusta kehitettäessä ja korkeakouluja sekä yksittäisiä henkilöitä kannustetaan siihen. Kansainvälisellä yhteistyöllä viitataan laajasti ulkomaisten tahojen mukana olemiseen koulutuksen järjestämisessä: se voi olla kampuksen perustamista Vietnamiin, koulutuksen tarjoamista Vietnamissa, yhteistyössä järjestettyjä ohjelmia, stipendien antamista vietnamilaisopiskelijoille, kehittämishankkeita, ulkomaisia opettajavierailuja tai vietnamilaisten opettajien täydennyskoulutusta. Ulkomainen koulutustarjonta Vietnamissa Vietnamissa on yksi täysin ulkomaalaisomistuksessa oleva yliopisto: RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) International University Vietnam. RMIT tarjoaa Vietnamissa koulutusta lähinnä kaupallisella ja teknisellä alalla. Bachelor-tasoisia tai suppeampia ohjelmia löytyy seuraavilla aloilla: commerce, marketing, accountancy, design (multimedia systems), information technology ja business information systems. Master s-tason ohjelmia RMIT tarjoaa business administration - ja educational leardership and management -aloilla. Vietnamilla ja Hessenin osavaltiolla Saksassa on suunnitelmana kehittää vietnamilais-saksalainen yliopisto, jota rahoittaisivat sekä Vietnam että Hessenin osavaltio. Vietnamin hallitus suhtautuu suopeasti ulkomaiseen koulutustarjontaan ja kannustaa ulkomaisia tahoja siihen. Tämä nähdään yhteistyön muotona, jonka avulla voidaan lisätä ja kehittää koulutustarjontaa Vietnamissa. Erityisesti ulkomaiset investoinnit toivotetaan tervetulleiksi tiede- ja teknologia-alan tutkimukseen. Ulkomainen taho saa mm. maata toimitiloille sekä verohelpotuksia. Vietnamin hallitus säätelee kansainvälistä yhteistyötä koulutuksessa sekä ulkomaisten koulutustarjonnan tuomista Vietnamiin. Organisaation, joka haluaa tarjota koulutusta Vietnamissa, tulee osoittaa MOET:lle, että sillä on kotimaassaan toimilupa vastaavan koulutuksen antamiselle. Kansainväliset opetusohjelmat ja korkeakoulujen yhteistyö Oman kampuksen perustamista tyypillisempi tapa viedä koulutusta Vietnamiin on tehdä se yhteistyössä paikallisen yliopiston kanssa, jolloin ulkomainen yliopisto tarjoaa oman ohjelmansa osana vietnamilaisen yliopiston tarjontaa tai vietnamilaisen yliopiston kautta. Tämänkaltainen ohjelmien tuonti tai jopa kopiointi nähdään Vietnamissa merkittävänä keinona modernisoida opetusohjelmia. Ulkomaisia ohjelmia löytyy varsinkin kaupan ja tekniikan aloilta ja käytännössä useista Vietnamin arvostetuimmista yliopistoista (mm. Hanoin ja Ho Chi Minhin kansalliset yliopistot, Hanoi University of Technology, Hanoi National Economics University, Hanoi University of Foreign Studies ja Ho Chi Minh City University of Economics). MOET:n hyväksyntä yhteishankkeille on tärkeää. 17

19 Joissakin tapatuksissa kyse on yhteistyöstä eli siitä, että vietnamilainen ja ulkomainen korkeakoulu järjestävät yhdessä kansainvälisen tutkinnon. Joissakin tapauksissa kyse on enemmänkin siitä, että ulkomainen yliopisto tarjoaa oman kurssinsa tai ohjelmansa paikallisen yliopiston kautta. Vietnamilaiset korkeakoulut arvostavat kansainvälistä yhteistyötä, sitä pidetään prestiisinä yliopistolle ja korkeakoulua esitellessä ulkomaiset yhteistyötahot luetellaan huolellisesti. Alueelliset painotukset kansainväliselle yhteistyölle MOET esittää alueellisia painotuksia kansainvälisen yhteistyön kehittämiselle. Käytännössä lista on hyvin laaja: Naapurimaat, Koillis-Aasian maat (Kiina, Japani, Etelä-Korea), Itä- ja Länsi-Aasia (erityisesti Intia) Australia ja Uusi Seelanti Venäjä ja Itä-Euroopan maat Pohjois-Amerikan maat Afrikan ranskankieliset maat EU-maista tuodaan esille erityisesti Britannia, Ranska, Saksa, Hollanti, Belgia, Ruotsi ja Italia Vietnamilaisten opiskelu ulkomailla Kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla Vietnam profiloituu opiskelijoita luovuttavaksi maaksi, vaikka pitkän tähtäimen tavoitteena onkin kehittää maan korkeakoulutusta siten, että myös Vietnam vastaanottaisi ulkomaisia opiskelijoita esim. naapurimaista Laosista ja Kambodzasta. OECD:n tilastojen mukaan vuonna 2005 hieman yli vietnamilaista opiskeli ulkomailla. Yhdysvallat ja Ranska ovat selvästi suurimmat yksittäiset vietnamilaisten opiskelijoiden vastaanottajamaat kummassakin opiskelee lähes vietnamilaista. Seuraavaksi suurimmat kohdemaat ovat Australia, Saksa ja Japani. Vaikka Iso-Britannia nousi messukyselyn vastauksissa selvästi suosituimmaksi kohdemaaksi Euroopassa (ks. s. 24), opiskelee siellä OECD-tilastojen mukaan selvästi vähemmän vietnamilaisia. Vietnamin hallitus kannustaa vietnamilaisia omakustanteiseen ulkomailla opiskeluun. Ulkomailla opiskelu nähdään keinona lisätä koulutuksen tarjontaa tilanteessa, jossa tavoitteena on lisätä korkeakoulutettujen määrää, mutta kansallinen järjestelmä ei pysty vastaamaan kasvaneeseen koulutuksen kysyntään. Erityisesti maisteri- ja tohtoritason koulutusta on Vietnamissa ollut vähän. Hanoin British Councilin ja AEI:n edustajan mukaan Iso-Britannia ja Australia pyrkivät rekrytoimaan vietnamilaisia ensisijaisesti yliopistojen valmistavaan vuoteen, jonka aikana he voivat parantaa valmiuksiaan yliopisto-opintoihin esim. kieliopintojen avulla. Ulkomailla opiskelun rahoitus 18 Vietnamin hallitus on rahoittanut vuodesta 2000 lähtien korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muun valtion palveluksessa olevan henkilökunnan jatkokouluttautumista ulkomailla nk. 322-

20 Lkm Vietnamilaisia opiskelijoita ulkomailla yhteensä OECD-maissa OECD:n ulkopuolisissa maissa Alankomaat 443 Australia Belgia 259 Espanja 9 Irlanti 4 Islanti Iso-Britannia Italia 48 Itävalta 46 Japani Kanada Korea 557 Kreikka Luxembourg Meksiko Norja 56 Portugal Puola 225 Ranska Ruotsi 56 Saksa Slovakia 12 Suomi 67 Sveitsi 135 Tsekin tasavalta 317 Turkki 4 Unkari 136 Uusi-Seelanti 492 Yhdysvallat Taulukko 2. Vietnamilaiset korkeakouluopiskelijat ulkomailla 2005 (OECD) ohjelmalla. Ohjelmaa on rahoitettu 100 miljardilla dongilla (noin 5 milj. euroa) vuodessa ja sen kautta lähetetään vuosittain noin 400 opiskelijaa ulkomaille. Rahoitus kattaa opiskelijan elämis- ja matkakustannukset, vakuutuksen ja opiskelukustannukset lukukausimaksuineen. Ensisijaisesti tuetaan opiskelua postgraduate-tasolla. Ohjelma kattaa seuraavat alat: tekniikka, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, maa- ja metsätalous sekä kalastus, kauppatieteet, lääketiede ja farmasia, urheilu ja taidealat. Ohjelmakuvauksen mukaan opiskelemaan voi hakea Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan, Kanadaan, Saksaan, Hollantiin, Venäjälle, Australiaan, Belgiaan, Thaimaahan, Korkean tasavaltaan ja joihinkin muihin maihin. 19

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: tutkinto-opiskelu ulkomailla Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö Opiskelemaan Saksaan 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö OPISKELEMAAN SAKSAAN 2 Saksa on suosittu kohdemaa perinteikäs yliopistomaa

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Hakukierros 2015 (4.3.2015) Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella tukea haki 30 korkeakoulua ja kaksi

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla.

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. = Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. 1. Vaihto-opiskelu Lähtö aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Saksaan! Johanna Schwartz Saksan Helsingin-suurlähetystö

Saksaan! Johanna Schwartz Saksan Helsingin-suurlähetystö Saksaan! Johanna Schwartz Saksan Helsingin-suurlähetystö Sisällysluettelo: Lyhyt esittely Saksasta Saksan kielen asema Euroopassa Opiskelu Saksassa Saksan kielen yo-palkinto Saksa tänään Yli 80 miljoonaa

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa

Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa Kv-tutkinto-opiskelijoiden koulutus voittoa tuottavaksi liiketoiminnaksi? Analyysi korkeakoulutuksen opiskelijarahoituksesta Isossa-Britanniassa Kv-kevätpäivät 2013 Paula.Merikko@csc.fi* *Esitys pohjautuu

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ!

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ! FAKTAA EXPRESS 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSESSA 2011 S. 1 NUMERO 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Matematiikan kansalliset suorituspistemäärät Kansallinen keskiarvo jakauma Korea 613 (90) h Singapore 611 (84) h Taiwan 609 (106) h Hongkong 586 (84) h Japani 570 (85) h Venäjä 539 (81) h Israel

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Opiskelemaan Japaniin

Opiskelemaan Japaniin Opiskelemaan Japaniin 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat 2 Itsenäinen opiskelu Japanissa Embassy of Japan 17. May 2011 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat opiskeluun Japanissa

Lisätiedot

Suuntana Yhdysvallat

Suuntana Yhdysvallat Suuntana Yhdysvallat Fulbright Centerin stipendit tutkijoille ja tutkijakoulutettaville Karoliina Kokko, ohjelmapäällikkö Tutkijakoulujen liikkuvuusseminaari 3.2.2010 Fulbright Center Tehtävänä on edistää

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2016

Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2016 A/2017 Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 201 Korkeakoulututkinnon suorittaminen ulkomailla on globaalisti kasvava ilmiö. Erityisesti aasialaiset opiskelijat kouluttautuvat

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: lokakuussa 2008 Luotu 01-Nov-2008 02:37 EET [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Kasvua ja hyvinvointia vahvasta osaamisesta EK-Elinkeinopäivä, Tampere 2.10.2007

Kasvua ja hyvinvointia vahvasta osaamisesta EK-Elinkeinopäivä, Tampere 2.10.2007 Kasvua ja hyvinvointia vahvasta osaamisesta EK-Elinkeinopäivä, Tampere 2.10.2007 Leif Fagernäs Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaamiseen panostaminen on välttämätöntä koska 1(2) Suomi tarvitsee menestyäkseen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: maaliskuussa 2007 Luotu 01-Apr-2007 03:12 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Liite 1 15.6.2016 Oulun yliopisto PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 6 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2017, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Kajaanin yliopistokeskus 10 vuotta juhlaseminaari Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Suomi on innovaatiojohtajia Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Jussi Kivistö ja Seppo Hölttä Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Tiivistelmä Johdanto Kuka maksaa ja miten? 111 Opiskelijarahoitusjärjestelmät ja tehokkuus 112

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2008 Luotu 01-Jun-2008 02:14 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Alkusanat Mika Saarinen Yksikön päällikkö Erasmus+, ammatillinen Ensimmäinen hakukierros 2014 Ensimmäinen hakukierros Erasmus+, ammatillinen 63 liikkuvuushakemusta, n.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED uudistus OKM:n

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa 1 Laittoman toiminnan suosio kasvussa (IEA/CIVED 1999 ja IEA/ICCS 2009; Nuorisotutkimus 1/2012) 2 sosiaalisten opintojen autiomaa Syrjäyttävä

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Agenda Taloudellinen kehitys Johtaminen megatrendejä hyödyntäen Johtaminen tämän päivän epävarmassa ympäristössä

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - info 13.2.2013 Maajohtaja Timo Vuori Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi 1. Maailmantalouden tila ja suunta World Economic Survey Q 1 2013 2. Kasvun eväitä kansainvälisestä kaupasta European Council

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa. Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa. Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa Kaisa Kurki Kansainväliset asiat VAIHTO OPISKELIJAT (Exchange students) Saapuvat vaihto ohjelmien tai sopimusten kautta Yksiköiden hallinnoimat vaihdot:

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot