Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana IRMA GARAM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana IRMA GARAM"

Transkriptio

1 Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana IRMA GARAM

2 Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana IRMA GARAM CIMO Publications Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

3 Kannen sarja-asu Graafi nen muotoilu M-L Muukka ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISSN X

4 Sisältö: Lukijalle 4 1 Perustietoja Vietnamista 5 2 Koulutus Vietnamissa 6 Koulutuksen asema 6 Koulutusjärjestelmä / The national education system 6 Koulutuksen hallinto 8 Järjestelmän haasteita 8 Koulutukseen liittyviä kehittämistavoitteita 9 3 Korkeakoulutus Vietnamissa 10 Korkeakoulujärjestelmä 10 Korkeakoulututkinnot 10 Tutkintojen kansainvälinen vertailtavuus 11 Yliopistot 11 Sisäänpääsy korkeakoulutukseen 14 Korkeakoulutuksen haasteet 14 Painotukset korkeakoulutuksen kehittämisessä 15 4 Vietnam ja kansainväliset koulutusmarkkinat 17 Ulkomainen koulutustarjonta Vietnamissa 17 Kansainvälisen opetusohjelmat ja korkeakoulujen yhteistyö 17 Alueelliset painotukset kansainväliselle yhteistyölle 18 Vietnamilaisten opiskelu ulkomailla 18 Ulkomailla opiskelun rahoitus 19 Agenttien käyttö 20 5 Mitä vietnamilaisnuoret tavoittelevat ulkomailla opiskelulla? Kysely opiskelijamessuilla Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä 21 6 Suomi ja Vietnam 28 Suomalaisiin korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt vietnamilaisopiskelijat 28 Vietnamilaiset tutkinto-opiskelijat Suomessa 28 Messukyselyyn vastanneiden mielikuvat Suomesta 30 Vaihto-opiskelu Suomen ja Vietnamin välillä 31 Suomalaisten korkeakoulujen yhteistyö Vietnamin kanssa 31 Kehitysyhteistyö Suomen ja Vietnamin välillä 33 Suomen ja Vietnamin välinen kauppa 33 Vietnamilaiset Suomessa 34 7 Lopuksi: Vietnam suomalaisten korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana 35

5 Lukijalle Korkeakoulujen kansainvälisessä markkinoinnissa ja opiskelijarekrytoinnissa korostuu alue- ja maakohtaisen tiedon tarve. Tämän raportin tavoitteena on antaa perustietoa Vietnamin koulutusjärjestelmästä sekä pohtia, millainen maa Vietnam on opiskelijarekrytoinnin ja korkeakouluyhteistyön näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka palvelee kansainvälisen toiminnan suunnittelua niin opetushallinnossa kuin korkeakouluissa. Raporttia varten laadittiin kysely European Higher Education Fair- opiskelijamessujen kävijöille. Messuilla esiteltiin koulutusmahdollisuuksia Euroopassa vietnamilaisille nuorille ja ne järjestettiin Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä joulukuussa Messukyselyn lisäksi raportin tekijä tapasi useita korkeakoulutuskentän toimijoita Vietnamissa: Vietnamin opetusministeriön edustajia, edustajia neljästä eri yliopistosta (Foreign Trade University, Hanoi University of Technology, Sai Gon University, Hoa Sen University), kolmen eri maan koulutuksen edustajia Vietnamissa (British Council, Australian Education International, New Zealand Embassy) ja yhden koulutusmahdollisuuksia ulkomailla välittävän agenttitoimiston edustajia (Center for International Professional and Technological Cooperation and Export). Suomen Vietnamin suurlähetystön apu vierailujen järjestämisessä oli korvaamaton. Lisäksi tietoa on kerätty lukuisista eri lähteistä: Vietnamin opetusministeriön tuottamista julkaisuista, www-sivuilta, Vietnamia käsittelevästä tietokirjallisuudesta, eri tahojen Vietnam-aiheisista maaraporteista, koulutustietokannoista sekä haastattelemalla maata tuntevia asiantuntijoita Suomessa. Käsillä oleva raportti on kooste kaikesta tästä Vietnamiin liittyvästä tietomassasta. Toivottavasti se palvelee lukijaa antamalla näkökulmia Vietnamin koulutusjärjestelmään ja yhteistyömahdollisuuksiin. 4

6 1 Perustietoja Vietnamista Virallinen nimi: Vietnamin sosialistinen tasavalta Väestö: 85 milj. Väestönkasvu: 1,3 % ( ) Elinikäodote: 70,8 vuotta Alle 5-vuotiaitten kuolleisuus: 23 (1000 syntynyttä kohti) Lukutaitoaste (virall.): 90 % Pinta-ala: Rajanaapurit: Suurimmat kaupungit: km2 Kambodza, Kiina, Laos Ho Chi Minh (5,7 milj.), pääkaupunki Hanoi (3,1 milj.), Haiphong (1,8 milj.), Danang ( ) Valtiomuoto: Sosialistinen kansantasavalta. Kommunistisella puolueella yksinvalta. Presidentti: Ngyen Minh Trier (valittu ) Pääministeri: Nguyen Tan Dung (valittu ) Aluehallinto: Seitsemän aluetta, 59 hallinnollista provinssia ja viisi keskushallinnon alaista kaupunkia (Hanoi, Ho Chi Minh, Haiphong, Danang, Can Tho) Itsenäistyi: 1945 (1954) Ranskan alaisuudesta Kansallispäivä: 2. syyskuuta Kielet: Uskonnot: Etniset ryhmät: vietnam (virallinen kieli), useita paikallisia kieliä, englannilla kasvava merkitys buddhalaiset (noin 50 %), roomalaiskatoliset, paikalliset uskonnot, protestantit, muslimit vietnamilaiset (85 90 %), kiinalaiset, useita etnisiä vähemmistöjä Rahayksikkö: dong (VND) BKT henkeä kohti: 640 USD (käyvin hinnoin), USD (ostovoimapariteetilla) Vienti: 39,6 mrd USD Vaihtotase: -4,8 mrd USD Tärkeimmät vientituotteet: raakaöljy, kala ja äyriäiset, riisi, kahvi, kumi, tee, kankaat, kengät Tärkeimmät tuontituotteet: koneet ja laitteet, öljytuotteet, lannoitteet, teräs, raakapuuvilla, vilja, sementti, moottoripyörät Tärkeimmät kauppakumppanit: USA, Etelä-Korea, Japani, Kiina, Australia Tärkeimmät teollisuustuotteet: elintarvikkeet, vaatteet, jalkineet, koneet, kaivosteollisuus, sementti, kemikaalit ja lannoitteet, lasi, renkaat, öljy, hiili, teräs, paperi 5

7 2 Koulutus Vietnamissa Koulutuksen asema Koulutusta arvostetaan Vietnamissa. Yksityisten ihmisten asenteet koulutusta kohtaan ovat yleisesti ottaen myönteisiä: koulutus nähdään hyvän toimeentulon edellytyksenä ja vanhemmat ovat valmiita investoimaan lastensa koulutukseen. Koulutus ja koulutuksen kehittäminen on keskeisessä asemassa myös kansallisessa politiikassa. Koulutuksen roolia pidetään tärkeänä, kun Vietnamia kehitetään teolliseksi, moderniksi yhteiskunnaksi. Koulutusjärjestelmä Yleissivistävä koulutus: Primary education, 5 vuotta (6 11-vuotiaat) Lower Secondary, 4 vuotta (11 15-vuotiaat) Upper Secondary, 3 vuotta (15 18-vuotiaat) Ammatillinen koulutus: Professional Secondary, 3 4 vuotta Vocational Training, lyhytkursseja ja pidempiä 1 3-vuotisia kursseja Korkeakoulutus: College, 3 vuotta Yliopistokoulutus, 4 6 vuotta (vastaa Bachelor-tasoa) Master s, Bachelor + 2 vuotta Doctor, Master s vuotta Kansallisen koulutusjärjestelmän tunnistamat viralliset tutkinnot ovat (The Education Law No: 11/2005/L/CTN): lower secondary diploma upper secondary diploma professional secondary education diploma college diploma university degree master degree doctoral degree 6

8 Ikä Doctor of philosophy (2 4 years) Master (2 years) University education (4 6 years) College education (3 years) months Upper Secondary (3 years) Lower Secondary (4 years) Kindergarten Nursery Primary (5 years) Professional Secondary (3 4 years) Vocational training (1 3 years) Kuvio 1. Vietnamin koulutusjärjestelmä Luokat 1 5 (primary education) ovat pakollisia kaikille 6 14-vuotiaille. Käytännössä Vietnamissa on edelleen alueita (erityisesti maaseutu) ja väestöryhmiä (erityisesti etniset vähemmistöt), joissa kaikki lapset eivät osallistu koulutukseen. Arviolta noin 93 prosenttia kouluikäisistä lapsista aloittaa koulun (vuoden 2002 tieto). Alemman toisen asteen koulutukseen (luokat 6 9) osallistui vuonna 2000 hieman alle 40% ikäryhmästä. 1 Oppilaitoksia Opiskelijoita Opettajia Yleissivistävä koulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Taulukko 1. Oppilaitosten, opiskelijoiden ja opettajien määrät lukuvuonna Ministry of Education and Training, International Co-operation Department (2004): Vietnam Education and Training Directory 2 Education and Training -esite. Saatu Vietnamin Suomen suurlähetystöstä 7

9 Koulutuksen hallinto Vietnamin opetusministeriö (MOET, Ministry of Education and Training) vastaa koulutuksesta kansallisella tasolla. Suoraan MOET:n vastuulla on peruskoulutus. Ammatillisesta koulutuksesta vastaavat keskushallinnon tasolla MOET ja muut koulutusalaa vastaavat ministeriöt minkä lisäksi paikallishallinto kontrolloi oppilaitoksia. Korkeakoulusektorilla MOET hallinnoi suoraan kahta kansallista yliopistoa ja osaa muista yliopistoista. Osa yliopistoista on alueellisen hallinnon alaisuudessa, osa muiden ministeriöiden alaisuudessa. Yksityiset yliopistot vastaavat itse taloudestaan ja sisäisestä hallinnosta. MOET kuitenkin hyväksyy kaikkien yliopistojen opetusohjelmat, vastaa opetuksen laadusta ja hyväksyy yliopistojen myöntämät tutkinnot. MOET:n vastuulle kuuluvat mm.: koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja opetusmetodit kaikilla koulutustasoilla sekä näiden toimeenpanon valvominen oppikirjojen julkaisu koulutuksen laadusta huolehtiminen tutkintojen myöntäminen opiskelijoiden sisäänottoon liittyvät kysymykset koulutuksen infrastruktuuri ja fasiliteetit Lisäksi MOET antaa hallitukselle ehdotuksia koulutusjärjestelmän kehittämisestä sekä koulujen ja yliopistojen perustamisesta. MOET:ssa on erilliset osastot esiopetukselle, peruskoulutukselle, toisen asteen koulutukselle, ammatilliselle koulutukselle, korkeakoulutukselle ja täydennyskoulutukselle. Lisäksi tiede ja teknologia sekä opiskelija-asioilla, laadun valvonnalla (quality accreditation) sekä kansainvälisellä yhteistyöllä on ministeriössä omat osastonsa. Järjestelmän haasteita MOET identifioi yleisiksi, koko koulutusjärjestelmän haasteiksi seuraavat: Koulutuksen laatu on huono eikä vastaa työelämän tarpeita Opetus, opetusmenetelmät ja -materiaalit ovat vanhanaikaisia. Opetus perustuu asioiden opetteluun koetta varten, ei luovuuteen ja tiedon soveltamiseen. Opetushenkilökunnasta on pula ja moni opettaja on epäpätevä Koulutuksen tehokkuus on huono, moni jättää koulutuksen kesken. Alueelliset erot koulutuksen laadussa ovat suuret Erot koulutukseen osallistumisessa alueiden ja eri väestöryhmien välillä suuret Koulutukseen liittyy epärehellisyyttä, esim. tutkintojen ja arvosanojen myyntiä ja kokeissa lunttaamista. 8 Erityisesti peruskoulutukseen liittyviä haasteita ovat: Kaikki eivät suorita pakollista oppivelvollisuutta

10 Luokkahuoneista on pulaa ja koulutusta joudutaan järjestämään vuoroissa puolipäiväopetuksena Päivittäinen oppituntien määrä vähäinen Ammatillisen koulutuksen erityishaasteita ovat: Koulutussisällöt ja -menetelmät eivät vastaa modernisoituvan talouden tarpeita Ammatillista koulutusta ei arvosteta, se mielletään toiseksi vaihtoehdoksi. Sekava ja tehoton hallinto Ammatillisten oppilaitosten kenttä on pirstaloitunut pieniksi, erillisiksi oppilaitoksiksi. Korkeakoulutuksen haasteita tarkastellaan erikseen korkeakoulutusta käsittelevässä luvussa. Koulutukseen liittyviä kehittämistavoitteita 3 Koulutus rahoitetaan pääasiallisesti valtion budjettivaroin. Opetusministeriön tavoitteena on lisätä koulutuksen rahoitusta siten, että vuonna % budjettivaroista suunnataan koulutukseen. Lisäksi toivotaan ulkomaista rahoitusta, mm. lainaa Maailmanpankilta ja Aasian kehityspankilta sekä ulkomaista projektirahoitusta. Yleisenä tavoitteena on kehittää koulutusta kaikilla tasoilla siten, että se vastaa teollistuvan ja modernisoituvan yhteiskunnan tarpeita. Erityisesti tässä korostetaan opetussisältöjen, opetusmenetelmien ja oppimateriaalien modernisointia sekä opetushenkilökunnan osaamisen kehittämistä. Yhä useammalla kouluopettajalla tulisi olla college-tasoinen ammatillinen tutkinto. Tavoitteena on myös tehostaa opetusalan hallintoa, selkiyttää eri ministeriöiden sekä alueellisten ja paikallisten tasojen hallinnon suhdetta, lisätä paikallisen tason sekä yksittäisten korkeakoulujen autonomiaa. Erikseen MOET mainitsee kielten ja informaatioteknologian opetuksen kehittämisen. 60 prosentissa kouluista tulisi olla Internet-yhteys. Kaikkiin kouluihin halutaan kirjasto. Koulutukseen osallistumista halutaan lisätä kaikilla koulutustasoilla. Tavoitteena on, että pakolliseen koulutukseen (luokat 1 5) osallistuu 99 % ikäluokasta, alemman toisen asteen koulutukseen 90 %, ylemmän toisen asteen koulutukseen 50 % ja ammatilliseen toisen asteen koulutukseen 15 %. Tavoitteita voi pitää haastavina. Lisäksi tavoitteena on kehittää koulutukseen osallistumisen tasa-arvoa eri väestöryhmien ja alueitten välillä. Peruskoulutuksessa tavoitteena on lisätä lasten kokopäiväistä opetusta. Opiskelijan halutaan saavan selkeämpi orientaatio uralleen jo lukio-opintojen aikana. Ylemmän toisen asteen opintoja kehitetään siten, että opinnot suuntautuvat selkeämmin tieteeseen, taiteeseen jne. Ammatillisen koulutuksen erityistavoitteena on kehittää koulutuksen ja työelämän yhteyttä, mm. harjoittelua ja yritysyhteistyötä. Ammatillisen koulutuksen painopistealoina mainitaan informaatioteknologia, biologia, koneteknologia, maa- ja metsätalous, kalastus sekä palvelualat. 3 Ministry of Education and Training, International Co-operation Department (2004): Vietnam Education and Training Directory; 9

11 3 Korkeakoulutus Vietnamissa Korkeakoulujärjestelmä Vietnamissa korkea-asteen koulutusta annetaan yliopistoissa ja collegeissa. Colleget tarjoavat ammatillisesti suuntautunutta korkea-asteen koulutusta. College-tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta, alemman yliopistotutkinnon suorittaminen vuoden enemmän. Korkea-asteen oppilaitoksia on Vietnamissa yhteensä noin 250. Hallinnollisesti yliopistot jakaantuvat Vietnamissa eri kategorioihin. Julkiset yliopistot ovat joko kansallisia (suoraan keskushallinnon alaisuudessa) tai alueellisen hallinnon alaisuudessa Puolijulkiset yliopistot ovat julkishallinnon omistamia ja hallinnoimia, mutta kustannukset katetaan opiskelijamaksuilla Järjestöjen tai säätiöiden ylläpitämät (people-founded) yliopistot Yksityiset yliopistot Lukuvuonna prosenttia korkeakouluopiskelijoista opiskeli ei-julkisessa oppilaitoksessa 4. Vietnamissa korkea-asteen opetus ja tutkimus on eriytetty siten, että tutkimusta tehdään pääosin erillisissä tutkimusinstituuteissa. Korkeakouluopinnoista peritään lukukausimaksua, joka vaihtelee suuresti yliopistosta riippuen. Julkisissa yliopistoissa vuosi maksaa noin VND (noin 95 euroa). Yksityisissä yliopistoissa hinta on huomattavasti korkeampi, euroa/vuosi. Akateeminen vuosi koostuu kahdesta lukukaudesta; lukuvuosi alkaa elo/syyskuussa ja päättyy toukokuussa. Virallinen opetuskieli on vietnam, mutta myös vieraskielistä opetusta pyritään edistämään. Korkeakoulututkinnot Tutkintoja annetaan graduate- ja postgraduate-tasolla. Graduate-tason tutkinnot: Cao dãng, college diploma (3 vuotta) Dai hoc, university degree, vastaa Bachelor-tasoa (yleensä 4 vuotta, joillakin aloilla 5 tai 6 vuotta) 10 4 Education and Training -esite. Saatu Vietnamin Suomen suurlähetystöstä

12 Postgraduate-tason tutkinnot: Thac si, Master s degree (2 vuotta dai hoc -tason jälkeen) Tién si, Doctoral degree (2 vuotta Master s-tason jälkeen) Erinomaisesti Bacheloropinnoissa menestyneet saatetaan kutsua yhdistettyihin maisteri- ja tohtoritason opintoihin, jolloin opiskelu kestää 4 vuotta Bachelor-tutkinnon jälkeen. Colleget voivat tarjota 3-vuotisia sekä tätä lyhyempiä ohjelmia. Yliopistot voivat tarjota maisterija tohtoritutkintoja, graduate-tason tutkintoja sekä lyhyempiä ohjelmia. Erilliset tutkimuskeskukset voivat tarjota tohtorin tutkintoja sekä yhteistyössä yliopiston kanssa maisteritutkintoja. Tutkintojen kansainvälinen vertailtavuus Mitään yksiselitteistä sääntöä tai ohjetta vietnamilaisten yliopistojen tutkintojen kansainvälisen vastaavuuden arvioimiseksi ei ole. Maiden ja oppilaitosten, jotka hyväksyvät vietnamilaisia opiskelijoita, tulee määritellä omat kriteerinsä. Australiassa AEI (Australian Education International) ja NOOSR (National Office of Overseas Skills Recognition) ylläpitävät tietokantaa, joka sisältää tietoa myös Vietnamin koulutusjärjestelmästä ja tutkinnoista. Yhdysvalloissa AACRAO (American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers) ylläpitää tietokantaa tutkintojen arvioimisen tueksi. Lisäksi NAFSA julkaisee ohjeellista opasta tutkintojen arvioinnista. Yliopistot Yliopistojen lukumäärä vaihtelee lähteestä riippuen 87:stä 140:een. International Association of Universities -yhdistyksen ylläpitämästä tietokannasta (http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/ list.html) löytyy hakusanalla Vietnam vain 57 yliopistoa. Tämä kertoo eläväisestä tilanteesta Vietnamin korkeakoulukentällä, jossa toisaalta moni college havittelee yliopiston statusta ja toisaalta pieniä yliopistoja yhdistetään isommiksi. Nykymuotoiset yliopistot Vietnamissa ovat nuoria luvun koulutusuudistuksissa muodostettiin monialaisia yliopistoja yhdistämällä useita suppeampaan alaan keskittyviä oppilaitoksia. Tällaisten yliopistojen yksittäiset colleget, laitokset tai tiedekunnat voivat edelleenkin olla varsin itsenäisiä. Monialaisten yliopistojen lisäksi on edelleen runsaasti kapeammalle alalle keskittyviä yliopistoja. Julkiset yliopistot ovat Vietnamissa arvostettuja, erityisesti kaksi kansallista yliopistoa, jotka ovat myös suurimmat yliopistot Vietnamissa. Suuri osa yliopistoista keskittyy suurimpiin kaupunkeihin Hanoihin ja Ho Chi Minh Cityyn. Alle on listattu keskeisiä Vietnamin yliopistoja 5. 5 Ministry of Education and Training, International Co-operation Department (2004): Vietnam Education and Training Directory; of_universities_in_vietnam 11

13 Yliopisto Yliopiston alaiset tiedekunnat, oppilaitokset, koulut 1 Kansalliset yliopistot Vietnam National University, Hanoi Ho Chi Minh City National University 2 Alueelliset yliopistot College of Technology College of Foreign Languages College of Science College of Social Science and Humanity College of Economics Faculty of International Studies Faculty of Education Studies Ho Chi Minh City University of Technology Ho Chi Minh City University of Natural Sciences Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities Ho Chi Minh City International University Faculty of Economics, Ho Chi Minh City National University Da Nang University Hue University Thai Nguyen University Da Nang University of Technology Da Nang University of Economics Da Nang University of Education Da Nang University of Foreign Languages Da Nang College of Technology College of Science College of Pedagogy College of Agriculture and Forestry College of Medicine College of Arts College of Economics College of Foreign Languages Hue University-Quang Tri Branch Faculty of Physical Education College of Education College of Agriculture and Forestry College of Medicine College of Industrial Engineering Faculty of Information Technology Faculty of Natural Science 3 Muita julkisia, monialaisia yliopistoja Dalat University Can Tho University Tay Nguyen University Tay Bac University 12

14 4 Muita julkisia yliopistoja Tekniikka Hanoi University of Technology Hanoi University of Civil Engineering EVN University of Electricity Ho Chi Minh City University of Industry Lääketiede ja farmasia Hanoi Medical University Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Thai Binh University of Medicine Hai Phong Medicine University Hanoi University of Pharmacy Kauppatiede Ho Chi Minh City University of Economics Foreign Trade University National Economic University Vietnam University of Commerce Kasvatus Ho Chi Minh City University of Pedagogy Hanoi National University of Education Ho Chi Minh City University of Education Ho Chi Minh City University of Technical Teacher Training Dong Thap University of Education Quy Nhon University of Education Maa- ja metsätalous, kalastus Water Resources University Vietnam Forestry University University of Fisheries Hanoi Agricultural University No1 Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry Nha Trang Fisheries University Muita University of Communications and Transportation Vietnam Maritime University Ho Chi Minh City University of Architecture Hanoi Architectural University Ho Chi Minh City University of Law Ho Chi Minh City University of Arts Ho Chi Minh City Conservatoire Hanoi Conservatoire Hue Conservatoire 5 Ei-julkisia yliopistoja Hanoi Open University Ho Chi Minh City Open University Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology Phuong Dong University Thang Long University Van Lang University Quang Trung University FPT University Phu Xuan Hue University 13

15 Sisäänpääsy korkeakoulutukseen Korkeakouluihin voi pyrkiä suoritettuaan hyväksytysti ylemmän toisen asteen päättökokeen tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon pohjalta. Ylemmän toisen asteen lopuksi opiskelijat suorittavat kansallisen päättökokeen, joka koostuu testistä neljässä eri aineessa. Jokaisesta testistä saa korkeimmillaan 10 pistettä (max 40 pistettä) ja hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan 20 pistettä. Yliopistoihin pääsee kansallisen, MOET:n koordinoiman pääsykokeen kautta. Kokeessa suoritetaan eri aineita riippuen mille alalle hakee. Esimerkiksi tekniikan ja lääketieteen opiskelijoiden koe painottuu matematiikkaan ja luonnontieteellisiin aineisiin, humanististen ja yhteiskuntatieteellisille aloille hakevien koe kirjallisuuteen ja historiaan. Korkeakouluopiskelijat voi jakaa kolmeen kategoriaan: Kokopäiväiset opiskelijat valitaan sisäänpääsykokeen kautta (tutkintotodistuksessa merkintä chinh quy ). Osa-aikaiset opiskelijat ovat tyypillisesti julkishallinnon työntekijöitä, jotka täydennyskouluttautuvat työnsä ohessa (tutkintotodistuksessa tai chuc ). Avoimissa ohjelmissa opiskelijat opiskelevat periaatteessa samoja tutkintoja kuin kokopäiväiset opiskelijat, mutta sisäänpääsy ja opinnoissa eteneminen riippuvat kyvystä maksaa täysi lukukausimaksu. Avoimet tutkinnot eivät ole arvostettuja. Julkiset yliopistot ovat haluttuja opiskelupaikkoja ja niihin hakee enemmän opiskelijoita kuin on opiskelupaikkoja. Tämä on tehnyt yksityiset yliopistot ja ulkomailla opiskelun kiinnostavaksi vaihtoehdoksi. Perinteisesti suuri osa Vietnamin yliopistoissa annetuista ohjelmista keskittyy undergraduate-tasolle. Ylemmän tason koulutusta on (ollut) rajallisesti tarjolla ja se on hyvin kilpailtua. Yleistä onkin ollut lähteä Bachelor-tutkinnon jälkeen ulkomaille. Nykyään yliopistoissa kehitetään enenevässä määrin myös postgraduate-tason koulutusta. Korkeakoulutuksen haasteet 14 Haasteet korkeakoulutuksessa ovat hyvin samansuuntaisia kuin muillakin koulutuksen tasoilla: puutteita on opetuksen laadussa, opettajien pätevyydessä, laitteiston ja koneiden ajantasaisuudessa sekä hallinnon tehokkuudessa. Opetuksen ei koeta tuottavan työelämän tarvitsemia soveltamistaitoja: se ei ole käytännönläheistä ja painottaa liikaa olemassa olevan tiedon kopioimista ja kokeisiin lukemista. Opintojen kansainvälinen vertailtavuus on vaikeaa, sillä opetus ei perustu opintopisteille vaan ainekursseille, joita opiskelijat seuraavat annetun lukujärjestyksen mukaisesti. Suuri osa yliopistoista tarjoaa vain undergraduate-tason opintoja. Postgraduate-tason opetusta ja erityisesti tohtorikoulutusta on vähemmän. Monessa yliopistossa ei ole tutkimuksellisia valmiuksia tarjota tohtorikoulutusta. Vietnamissa tutkimusta tehdään perinteisesti yliopistolaitoksista erillisissä tutkimuskeskuksissa, jolloin viimeisimmän tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen välinen yhteys on ollut heikko. Kyky tarjota postgraduate-opintoja liittyy suoraan myös opettajien pätevyyteen. MOET:n tilastojen mukaan korkeakoulujen opetushenkilökunnasta vain 17 prosentilla on tohtoritutkinto,

16 30 prosentilla maisteritutkinto ja 53 prosentilla kandidaatintutkinto 6. Vietnamin korkeakoulujärjestelmä ei ole pystynyt vastaamaan laadullisesti eikä määrällisesti kasvaneeseen korkeakoulutuksen kysyntään. Painotukset korkeakoulutuksen kehittämisessä 7 Korkeakoulutuksen kehittäminen on ajankohtainen aihe Vietnamissa ja kehittämissuunnitelmia on runsaasti. Tavoitteet kohdistuvat ennen kaikkea kolmeen kohtaan: korkeakoulutuksen määrän lisäämiseen, opetuksen kehittämiseen sekä laitteiden, kirjastojen yms. infrastruktuurin kehittämiseen. Kaikilla kolmella kehittämisalueella ulkomaisella avulla ja/tai yhteistyöllä ulkomaiden kanssa on keskeinen rooli. Tarkemmin Vietnamin hallituksen tavoitteista ja toimenpiteistä ulkomaisessa yhteistyössä käsitellään kappaleessa Vietnam ja kansainvälinet koulutusmarkkinat. Korkeakoulutuksen määrällinen lisääminen MOET:n tavoitteena on, että vuonna 2020 korkeakoulujen opiskelijamäärä on 450 opiskelijaa per asukasta. Tämä tarkoittaa noin kolminkertaista opiskelijamäärää nykyiseen verrattuna. Erityisesti panostetaan maisteri- ja tohtorikoulutuksen lisäämiseen. Tavoite on, että vuonna 2010 maisteriohjelmien opiskelijamäärä on kolminkertainen nykyiseen verrattuna. Vastaavasti tohtoreita halutaan kouluttaa vuoteen 2020 mennessä viisinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Aukilausuttu tavoite on, että osa tästä lisäkapasiteetista järjestyy kannustamalla opiskelijoita kouluttautumaan ulkomailla. Koulutuksen laadun kehittäminen Opinto-ohjelmien modernisoinnissa ulkomainen tarjonta ja yhteistyö ulkomaisten tahojen kanssa nähdään keskeisenä. Tavoitteena on ottaa mallia kehittyneiden maiden opinto-ohjelmista ja tuoda niitä vietnamilaisiin korkeakouluihin. Hallitus kannustaa myös puhtaasti ulkomaisten kampusten perustamiseen esimerkiksi myöntämällä verohelpotuksia maan ostamisessa ja rakentamisessa. Vahvoja tutkimuskeskuksia yliopistoihin halutaan kehittää erityisesti tieteen ja teknologian aloille. Lisäksi englanninkielen opetusta halutaan parantaa. Opettajien lisäkouluttaminen Keskeistä roolia koko korkeakoulutuksen kehittämisessä näyttelee korkeakouluopettajien osaamisen kehittäminen. MOET:n tavoitteen mukaan vuonna 2020 kaikilla yliopisto-opettajilla tulisi olla vähintään maisterin tutkinto ja 35 prosentilla tohtorin tutkinto. Osa opetushenkilökunnasta halutaan jatkokouluttaa ulkomailla. Osaamista halutaan kehittää myös kannustamalla opettajia vierailemaan ulkomailla. 6 Ministry of Education and Training, International Co-operation Department (2004): Vietnam Education and Training Directory 7 Ministry of Education and Training: Vietnam Higher Education Renovation Agenda. Period ; 15

17 Korkeakouluopettajien määrää halutaan lisätä siten, että jatkossa heitä on 20 jokaista opiskelijaa kohden. Nyt suhde on noin 1 opettaja 30 opiskelijaa kohti. Laitteiden, kirjastojen yms. kehittäminen Korkeakoulujen laitteistot ja kirjastot halutaan modernisoida. Erityisenä tavoitteena mainitaan Internet-yhteyden saaminen kaikkiin yliopistoihin vuonna Kansainvälistä yhteistyöstä toivotaan rahoitusta myös tälle kehitystyölle. Erityisesti teknologian alan huippukeskusten kehittämisessä kaivataan kansainvälisten yritysten ja organisaatioiden tukea. Panostaminen avainaloille ja avainyliopistoihin Kehitettäessä opetusohjelmia kansainväliselle tasolle MOET haluaa kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin aloihin: teknologia, luonnontieteet, lääketiede, kaupallinen ala, kaupunkisuunnittelu, rakennusala, yhteiskuntatiede ja humanistinen ala. Lisäksi opettajakoulutuksen kehittämistä pidetään keskeisenä, jotta alemmille koulutustasoille saadaan pätevää opetushenkilökuntaa. Ministry of Planning and Investment korostaa viisivuotissuunnitelmassaan (luonnon)tieteen ja teknologian (science and technology) koulutuksen kehittämistä ja tässä erityisesti informaatioteknologiaa, bioteknologiaa, lääketieteellistä tutkimusta, automaatioalaa, materiaalituotantoa sekä maataloutta ja kalastusta tukeva aloja. Lisäksi MOET on nimennyt nk. avainyliopistoja, joiden koulutustarjonnan kehittämiseen panostetaan ensisijaisesti. Avainyliopistojen toivotaan toimivan jatkossa mallina muille yliopistoille. Avainyliopistoihin kuuluvat mm. Hanoin ja Ho Chi Minh Cityn kansalliset yliopistot, alueelliset yliopistot (Da Nang University, Hue University, Thai Nguyen University), Hanoin ja Ho Chi Minh Cityn pedagogiset yliopistot, Hanoi University of Technology, Ho Chi Minh University of Economics sekä 5 6 muuta yliopistoa teknilliseltä, kaupalliselta, lääketieteen ja maatalouden aloilta. Hanoin ja Ho Chi Minh Cityn kansallisista yliopistoista halutaan kehittää kansainvälisen tason tutkimusyliopistoja. 16

18 4 Vietnam ja kansainväliset koulutusmarkkinat Vietnamin opetusministeriö (MOET) pitää kansainvälistä yhteistyötä keskeisenä keinona korkeakoulutusta kehitettäessä ja korkeakouluja sekä yksittäisiä henkilöitä kannustetaan siihen. Kansainvälisellä yhteistyöllä viitataan laajasti ulkomaisten tahojen mukana olemiseen koulutuksen järjestämisessä: se voi olla kampuksen perustamista Vietnamiin, koulutuksen tarjoamista Vietnamissa, yhteistyössä järjestettyjä ohjelmia, stipendien antamista vietnamilaisopiskelijoille, kehittämishankkeita, ulkomaisia opettajavierailuja tai vietnamilaisten opettajien täydennyskoulutusta. Ulkomainen koulutustarjonta Vietnamissa Vietnamissa on yksi täysin ulkomaalaisomistuksessa oleva yliopisto: RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) International University Vietnam. RMIT tarjoaa Vietnamissa koulutusta lähinnä kaupallisella ja teknisellä alalla. Bachelor-tasoisia tai suppeampia ohjelmia löytyy seuraavilla aloilla: commerce, marketing, accountancy, design (multimedia systems), information technology ja business information systems. Master s-tason ohjelmia RMIT tarjoaa business administration - ja educational leardership and management -aloilla. Vietnamilla ja Hessenin osavaltiolla Saksassa on suunnitelmana kehittää vietnamilais-saksalainen yliopisto, jota rahoittaisivat sekä Vietnam että Hessenin osavaltio. Vietnamin hallitus suhtautuu suopeasti ulkomaiseen koulutustarjontaan ja kannustaa ulkomaisia tahoja siihen. Tämä nähdään yhteistyön muotona, jonka avulla voidaan lisätä ja kehittää koulutustarjontaa Vietnamissa. Erityisesti ulkomaiset investoinnit toivotetaan tervetulleiksi tiede- ja teknologia-alan tutkimukseen. Ulkomainen taho saa mm. maata toimitiloille sekä verohelpotuksia. Vietnamin hallitus säätelee kansainvälistä yhteistyötä koulutuksessa sekä ulkomaisten koulutustarjonnan tuomista Vietnamiin. Organisaation, joka haluaa tarjota koulutusta Vietnamissa, tulee osoittaa MOET:lle, että sillä on kotimaassaan toimilupa vastaavan koulutuksen antamiselle. Kansainväliset opetusohjelmat ja korkeakoulujen yhteistyö Oman kampuksen perustamista tyypillisempi tapa viedä koulutusta Vietnamiin on tehdä se yhteistyössä paikallisen yliopiston kanssa, jolloin ulkomainen yliopisto tarjoaa oman ohjelmansa osana vietnamilaisen yliopiston tarjontaa tai vietnamilaisen yliopiston kautta. Tämänkaltainen ohjelmien tuonti tai jopa kopiointi nähdään Vietnamissa merkittävänä keinona modernisoida opetusohjelmia. Ulkomaisia ohjelmia löytyy varsinkin kaupan ja tekniikan aloilta ja käytännössä useista Vietnamin arvostetuimmista yliopistoista (mm. Hanoin ja Ho Chi Minhin kansalliset yliopistot, Hanoi University of Technology, Hanoi National Economics University, Hanoi University of Foreign Studies ja Ho Chi Minh City University of Economics). MOET:n hyväksyntä yhteishankkeille on tärkeää. 17

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin 3/2001 Hanna Hietaluoma Why Finland Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin /1 /2 Centre for International Mobility CIMO CIMO Publications 3/2001 ISBN 952-5252-46-9

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista

Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista VATT Valmisteluraportit 21 Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista Irma Garam Janne Jaalivaara Isa Kuosmanen Tuomo Suhonen VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM:

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM: Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 2 2009 IRMA GARAM: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt

Lisätiedot

KIInan KoulutuS- JärJeStelmä

KIInan KoulutuS- JärJeStelmä KIInan KoulutuS- JärJeStelmä 1 2 Johdanto Opetushallitus julkaisi vuonna 2006 yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkoston kanssa englanninkielisen oppaan Higher Education

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet 2/31 Sisällysluettelo: Lukijalle 3 Metsäalan perustutkinto 4 Yliopistot 5 Nova-verkosto 5 Helsingin yliopisto 7 Opetus 7 Vaihto-opiskelu 7 Erasmus 8 Nordplus 8 Kahdenväliset

Lisätiedot

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA Raportit ja selvitykset 2011:9 Opetushallitus ja maa-ja metsätalousministeriö Raportit ja selvitykset 2011:9 ISBN 978-952-13-4724-5 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Koulutusvientiselvitys

Koulutusvientiselvitys Koulutusvientiselvitys FCG Finnish Consulting Group FCG Koulutus ja Konsultointi Oy yhdessä Haaga-Helia Global Education OY:n ja EduClusterFinland OY:n kanssa 31.12.2012 Sisällys Tiivistelmä 1 Johdanto...

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS JA OPETTAJANKOULUTUS VALITUILLA KOHDEMARKKINOILLA (Brasilia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia, Vietnam)

AMMATILLINEN KOULUTUS JA OPETTAJANKOULUTUS VALITUILLA KOHDEMARKKINOILLA (Brasilia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia, Vietnam) MARKKINASELVITYS: AMMATILLINEN KOULUTUS JA OPETTAJANKOULUTUS VALITUILLA KOHDEMARKKINOILLA (Brasilia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Malesia, Saudi-Arabia, Vietnam) Huhtikuu 2015 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun

LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun Kaisa Vuorinen LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ? Kulttuurituottajaopiskelijoiden motiivit ja esteet ulkomailla opiskeluun Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Syyskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16 Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16 Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi Opetus-

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa Selvitys Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN 2009 1 Kannen graafinen suunnittelu Satu Salmivalli ISBN 987-951-805-309-8 (pdf)

Lisätiedot

ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA

ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA Korkeakoulujen politiikat ja käytännöt OCCASIONAL PAPER 2A 2003 Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat Suomen korkeakouluissa Korkeakoulujen politiikat ja

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE PIENI VAALI- SARJA Arto Mustajoki Tuula Teeri INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE Yhdeksän ehdotusta yliopistojärjestelmän korjaamiseksi YHTEENVETO Suomen tieteen ja tutkimuksen taso on 2010-luvulla rapautunut.

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS AIKUISKOULUTUSNEUVOSTON TYÖJAOSTON OPINTOMATKASTA YHDYSVALTOIHIN 24.10-2.11.2008

MATKAKERTOMUS AIKUISKOULUTUSNEUVOSTON TYÖJAOSTON OPINTOMATKASTA YHDYSVALTOIHIN 24.10-2.11.2008 AIKUISKOULUTUSNEUVOSTO MATKAKERTOMUS AIKUISKOULUTUSNEUVOSTON TYÖJAOSTON OPINTOMATKASTA YHDYSVALTOIHIN 24.10-2.11.2008 AIKUISKOULUTUSNEUVOSTO Pääsihteeri Matti Ropponen Opetusministeriö Postiosoite: PL

Lisätiedot

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Rankattu Suomi Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Sisällys Suomen kilpailukyky 2012 6 9 Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka 1. Elämä

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

Suomalaisten 15-vuotiaiden. Suomalaista koulutusta on maailmalla. Kuka ostaisi suomalaista. koulutusosaamista. Pasi Sahlberg

Suomalaisten 15-vuotiaiden. Suomalaista koulutusta on maailmalla. Kuka ostaisi suomalaista. koulutusosaamista. Pasi Sahlberg Kuka ostaisi suomalaista koulutusosaamista Pasi Sahlberg Johtaja, KT Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pasi.sahlberg@cimo.fi Suomalaisten 15-vuotiaiden menestys OECD:n PISA-tutkimuksissa

Lisätiedot

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

IF I CAN FIND A GOOD JOB AFTER GRADUATION, I MAY STAY

IF I CAN FIND A GOOD JOB AFTER GRADUATION, I MAY STAY IF I CAN FIND A GOOD JOB AFTER GRADUATION, I MAY STAY Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen OCCASIONAL PAPER 2B 2003 If I can find a good job after graduation, I may stay Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Sisällys Johdanto 5 Tutkimuksen toteutus 7 Uudenmaan kiinalainen ja intialainen väestö

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys 1.8.2008 31.12.2009 Pirkan Helmi ry SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Perustietoa Etelä-Pirkanmaan seutukunnasta... 4 1.2 Kansainvälistymisselvityksen

Lisätiedot

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa 1 2014 Katja Bloigu Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa MAGMA-STUDIE 1 2014 Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten

Lisätiedot