OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV"

Transkriptio

1 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on merkitty kursiivilla edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneille. JOUTSENON KAUNIAISTEN KORPILAHDEN TURUN 1 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Kulttuuritietous A Kulttuurin tietous B (H2, T2) Kulttuuritietous Etniset ja paikalliset kulttuurit EU-rahoitteinen koulutushanke (Kulttuurin rahoitus ja EU, Kulttuurihallinto ja EU) Metodiseminaari (Tutkimusmetodit) Kansainvälinen kuttuuripolitiikka Kulttuuritietous (Kulttuuritietous A) Kulttuurityön toimintaympäristöt (Kulttuurin toimintaympäristöt) Festivaali -ja tapahtumaosaaminen (Festiv.-ja tapaht.os. A) Tuottajan työvälineet (T2) Videotyö 2 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Tuottajan työvälineet Kulttuuripolitiikka A (H1) Kulttuuriyrittäjyys (T1) Kulttuurikasvatuksen teoreettinen perusta (T2) Kulttuurikasvatuksen toimintaympäristöt (T2) Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen (T2) Kulttuurinen elämänkaari Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Humanismi ja viestintä Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa (A) Kulttuuritietous (A) Kulttuurinen elämänkaari (Kulttuurikasvatuksen toimintaympäristöt I) Tiedottaminen (Viestintä A) Kulttuuriyrittäjyys (T1) Metodiseminaari (Tutkimusmetodit) Humakin yhteiset opinnot Johdatus kulttuurin talouteen (Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa B) Kulttuuritietous (A) Kulttuurinen elämänkaari (Kulttuurikasvatuksen toimintaympäristöt) Lehtityö (Kulttuuriviestintäpalvelut B) seminaari (Seminaari) 3 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Kulttuurityön toimintaympäristöt B Tiedottaminen (H1, T2) Eu-rahoitteinen kulttuurihanke Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa (A) Humanismi ja viestintä Tuottajan työvälineet Kulttuurihallinnon perusta (Julkinen hallinto) Kulttuurityön juridiset kysymykset Johdatus kulttuuritalouteen (Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa) Mediakulttuuri ja yhteiskunta EU-rahoitteinen kulttuurihanke (Korento) (Kulttuurihallinto ja Euroopan Unioni) Kulttuurituottamisen teknologia Taiteen tuntemus (Kulttuurin ja taiteen sisältö A) Kulttuurin talous (Kulttuurin taloushallinto) Julkinen kulttuurihallinto (Toiminta kulttuurihallinnossa) Graafinen suunnittelu (Kulttuuriviestintäpalvelut A) 113 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

2 TURUN Humakin yhteiset opinnot Kulttuuripalvelujen tuotteistaminen Kustannustyö ja julkaisutoiminta Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen Kulttuuritietous (A) Viestintä (B) Kulttuuripolitiikka (A) Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen (Kulttuurin ja taiteen sisältö B) Tiedottaminen (Viestintä A) Kolmannen sektorin kulttuurihallinto (H1) Kulttuurituottajuus kolmannella sektorilla (T1) Tietokirjoittaminen Kulttuurikasvatuksen teoreettinen perusta Radiotyö (Kulttuuriviestintäpalvelut C) Kulttuurikasvatus monikulttuurisessa yhteiskunnassa (Kasvatus ja koulutus monikulttuurisessa yhteiskunnassa) Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa Taiteen tuntemus (Kultt. ja taiteen sisällöt A) Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö KORPILAHDEN Kulttuuripalvelun tuottaminen (elokuvaviikko) Julkinen hallinto Osuustoiminta Kulttuuripalvelujen tuottaminen (sukupuoli ja kulttuuripalvelut) Kulttuurinen elämänkaari Viestintä (B) Tuottajan työvälineet Työelämävalmiudet Kulttuurimarkkinointi Kulttuuritietous Kulttuuripalvelun tuotteistaminen (Korento) Julkinen kulttuurihallinto (Toiminta kulttuurihallinnossa) Kulttuurihallinnon perusta (Julkinen hallinto) seminaari (Seminaari) Kulttuurin tuntemus (Finnish Music and Local Cultural Work) KAUNIAISTEN Humanismi ja viestintä Johdatus kulttuurin talouteen (Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa B) Kulttuurin talous (Kulttuurin taloushallinto) Yhteisötaide seminaari (Seminaari) Viestintä (B) Taiteen tuntemus Humanismi ja viestintä Kulttuurimarkkinointi Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen (Kulttuurin ja taiteen sisällöt B) Julkinen kulttuurihallinto (Toiminta kulttuurihallinnossa) Hallinnon teoriat Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen Kulttuurimarkkinointi Syventävä perehtyminen johonkin taiteen lajiin tai kulttuurin osa-alueeseen (Kulttuurin ja taiteen sisällöt B) Esittelijänä kunnassa Kulttuurikasvatus monikulttuurisessa yhteiskunnassa JOUTSENON Johdatus kulttuurin talouteen Tuottajan työvälineet (H2, T2) Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen Viestintä B (H2, T2) Tutkimusmetodit Tiedottaminen Kulttuurimarkkinointi Festivaali- ja tapahtumaosaaminen A (H2,T2) Tiedon tuottaminen Museopalvelut (H2, T2) Kulttuuripalvelun tuottaminen Markkinointi (H2, T2) 4 / ( ) / ( ) HUMAK OPINTO-OPAS / ( ) / ( )

3 JOUTSENON KAUNIAISTEN KORPILAHDEN TURUN 8 / ( ) Kulttuurihallinnon perusta Festivaali ja tapahtumaosaaminen B (H2, T2) Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen Orientoituminen humanistisiin opintoihin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Kulttuuritietous B Kulttuurityön toimintaympäristöt (Kulttuurin toimintaympäristöt B) Osuustoiminta Kulttuurityön teoreettinen perusta Kulttuuritietous (A) Tiedon tuottaminen Monikulttuurisuuden kuvat ja tarinat Kulttuurityön toimintaympäristöt (Kulttuurin toimintaympäristöt B) Kulttuuripalvelun tuottaminen Kulttuurituottamisen teknologia Museopalvelut (Museoiden hallinto ja pedagoginen työ) Ohjaaja- ja kouluttajataitojen tuotteistaminen (T2) Yhteisötaide 1 8/02-03 (Kaikki jaksot) Humakin lehtipaja Kasvatustieteen pedagogisiin perusopintoihin linkitetyt kulttuurikasvatuksen teemat (Kulttuurinen elämänkaari, Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen sekä Kulttuurikasvatus monikulttuurisessa yhteiskunnassa) toteutetaan Joutsenon ja Korpilahden koulutusyksiköissä koko vuoden. 115 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

4 KANSALAISTYÖN JA NUORISOTOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on mukana myös kursiivilla merkittynä joitakin edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneille. Niistä opinnoista ei ole kuvauksia tässä opinto-oppaassa. LOHJAN JOENSUUN HAAPAVEDEN 16 Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Projektityö Orientaatio seikkailukasvatuksen menetelmin Tieto- ja viestintätekniikka kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä I Nuoruus ja nuorten kulttuuriset kasvuyhteisöt Projektitoiminta kansalaistoiminnassa Syrjäytymisen ehkäisyn hanke 1 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Lasten ja nuorten liikunnanohjauksen perusteet Musiikki ohjauksen välineenä Seikkailukasvatuksen orientaatio Tutkimusmenetelmät 2 2 / ( ) HUMAK OPINTO-OPAS Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön muutosprosessit Kansalaistoiminta ja nuorisotyö ennen ja nyt Kohdennettu nuorisotyö ja erityisnuorisotyö Draama ja teatteri-ilmaisu nuorisotyössä Orientaatio seikkailukasvatuksen menetelmin Mielenterveys ja syrjäytyminen Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Kansainvälinen humaani toimija Nuorten osallisuus Retkeilykasvatus Tieto- ja viestintätekniikka kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä -projekti Seikkailukasvatus ja syrjäytymisen ehkäisy Kulttuuri kasvatuksen välineenä (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Humanismi ja viestintä Kasvatuksen arvoperusta ja elämänkaari Nuorisorikollisuus ja sen ehkäisy Nuorten osallisuus Tutkimusmenetelmät 1 Humanismi ja viestintä Nuoruus ja nuorten kulttuuriset kasvuyhteisöt Suuntautumisopintojen projektityöt Kansalaistoiminta ja nuorisotyö ennen ja nyt Tutkimusmenetelmät 1 Kansalaistoiminnan kehittäminen ja mallintaminen Mielenterveys ja syrjäytyminen Ehkäisevä päihdetyö Kansalaistoimintaan liittyvä hanke 3 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Humanismi ja viestintä Projektien johtaminen Eri-ikäisten ohjaaminen Moniammatillinen nuorten parissa tehtävä työ Syrjäytymisen riskit Ympäristökasvatus Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet Kansalaistoiminta ja nuorisotyö ennen ja nyt Kasvatuksen arvoperusta ja elämänkaari Kansalaistoiminnan kehittäminen ja mallintaminen Tutkimusmenetelmät 1 Mielenterveys jasyrjäytyminen 4 / ( )

5 LOHJAN Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet Nuoruus ja nuorten kulttuuriset kasvuyhteisöt Lasten ja nuorten liikunnanohjauksen perusteet Talouden hoidon ja taloushallinnon perusteet Tutkimusmenetelmät 2 Hankkeet ja tuotantoprosessit Järjestötoiminnan perusteet Monikulttuurinen työ Osallistuvan draaman menetelmät nuorisotyössä Projektinhallinnan perusteet Ehkäisevä päihdetyö Palvelutuottamiseen liittyvä projekti Yksilön ja ryhmäohjauksen perusteet Maahanmuuttajatyö Seikkailuturvallisuus Varainhankinta Palvelutuottamisen perusteet Human Rights and Eradication of Racism Seikkailu rakennetussa ympäristössä Yritystoiminta palvelutuotannossa JOENSUUN Kasvatuksen aroperusta ja elämänkaari Palvelutuottamisen perusteet Seikkailuturvallisuus Elokuva nuorisotyössä Musiikki ohjauksen välineenä Toiminnallinen prosessi Eri-ikäisten ohjaaminen Syrjäytymisen riskit Tutkimusmenetelmät I Yksilön ja ryhmäohjauksen perusteet Leiritoiminta projektina HAAPAVEDEN Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet Draama ja teatteri-ilmaisu nuorisotyössä Seikkailuturvallisuus Wilderness Adventure and Outdoor Activities Palvelutuottamisen perusteet Syrjäytymisen riskit Kansalaistoiminnan voimavarat Työpajaohjaaja ja työpajapedagogiikka Palvelutuottamisen perusteet Syrjäytymisen riskit Humakin lehtipaja 5 / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) /02-03 (Kaikki jaksot) 117 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

6 VIITTOMAKIELEN TULKIN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on mukana myös kursiivilla merkittynä joitakin edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneelle. KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Humakin yhteiset opinnot Orientoituminen ammattiin ja ammattialaan Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 2 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 2 2 ov Tulkkipalvelujen toteuttaminen Tulkkipalvelujen toteuttaminen 5 ov Suuntautumisopinnot Humakin yhteiset opinnot Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 2 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 2 2 ov Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli viittomakieli) Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen 2 Humakin yhteiset opinnot Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta 0,5 ov Opiskelutaidot ja hops 0,5 ov Digitaalinen lukutaito 1 Englanti Kommunikatiivinen viittomakieli 1 Viittomakieli 1 2 ov Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 1 Suomen kielen variaatiot Suomen kielen rekisterit 2 ov Kääntämisen perusteet Käännösprosessi Johdatus tulkkaukseen Tulkkauksen perusteet 2 ov Asioimistulkkaus Viittomakieli tulkkauksessa Suomen kieli tulkkauksessa ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen perusteet 2 Tilastomatematiikan perusteet Viittomakielen tutkimus 3 ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen työstäminen 4 ov Tutkimusseminaari 3 Humakin yhteiset opinnot Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta 0,5 ov Opiskelutaidot ja hops 0,5 ov Digitaalinen lukutaito 1 Kommunikatiivinen viittomakieli 1 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 1 2 ov Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Viittomakieli 11 Suomi 1 Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 1 Kääntämisen perusteet Käännösprosessi Johdatus tulkkaukseen Tulkkauksen perusteet 2 ov Kielen variaatiot Kirjoitusviestintä 2 ov 18 1 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) HUMAK OPINTO-OPAS / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat)

7 KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Humakin yhteiset opinnot Humanismi Kommunikatiivinen viittomakieli 1 Viittomakieli 2 2 ov Viittomakielen lingvistiikka Johdatus viittomakielen lingvistiikkaan Kielen perusteet Yleinen kielitiede 1 2 ov Kielen perusteet Puhetekniikka Johdatus tulkkaukseen Tulkkaus viittomakielelle Tulkkaus suomen kielelle Viittomakieli asioimistilanteissa Asioimistulkkaus Asioimistilanteet Humakin yhteiset opinnot Portfolion rakentaminen Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 7 ja siihen liittyvät opinnot Tutkimusseminaari 1 Suuntautumisopinnot Humakin yhteiset opinnot Humanismi Kommunikatiivinen viittomakieli 1 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 2 2 ov Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Viittomakieli 12 Suomi 2 Kielen perusteet Yleinen kielitiede 1 2 ov Kielen perusteet (äidinkieli suomen kieli) Puhetekniikka Kielen perusteet (äidinkieli viittomakieli ) Viittomatekniikka Johdatus tulkkaukseen Tulkkaus viittomakielelle Tulkkaus suomen kielelle Johdatus tulkkaukseen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli asioimistilanteissa Johdatus tulkkaukseen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli asioimistilanteissa 0,5 ov Suomen kieli asioimistilanteissa 0,5 ov Asioimistilanteet Asioimistilanteet Humakin yhteiset opinnot Digitaalinen lukutaito 2 1 ov Suomen kielen kirjallinen viestintä Kommunikatiivinen viittomakieli 1 Viittomakieli 3 Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 3 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 1 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 3 2 ov Asioimistulkkaus Simultaanitulkkaus 1 2 ov Opiskelutulkkaus Opiskelutulkkaus 3 ov Simultaanitulkkaus 2 Integroitu opetus Humakin yhteiset opinnot Portfolion esittely Suuntautumisopinnot Humakin yhteiset opinnot Digitaalinen lukutaito 2 Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta 2 Kommunikatiivinen viittomakieli 1 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 3 2 ov Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Suomi 3 2 ov Viittomakielen lingvistiikka Johdatus viittomakielen lingvistiikkaan Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 3 2 ov Asioimistulkkaus Simultaanitulkkaus 1 2 ov 3 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) 4 / ( ) OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

8 KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Humakin yhteiset opinnot Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta Kohti portfoliota Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 4 Kielen perusteet Yleinen kielitiede 2 Suomen kielen variaatiot Kirjoitusviestintä 2 ov ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen perusteet 1 2 ov Viittomakielen tutkimus 1 2 ov Excel Opiskelutulkin ammattikuva Opiskelutulkin ammattikuva 5 ov Humakin yhteiset opinnot Kohti portfoliota 0 ov Englanti Kommunikatiivinen viittomakieli 2 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 4 Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Suomi 4 0,5 ov Viittomakieli 13 0,5 ov Suomen kielen variaatiot Kulttuurien välinen viestintä 2 ov Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 2 1ov ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen perusteet 1 2 ov Viittomakielen tutkimus 1 2 ov Excel Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 5 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 2 Suomen kielen variaatiot Kulttuurien välinen viestintä Kääntämisen perusteet Johdatus kääntämiseen 2 ov Etiikka ja tulkkaus Yleinen etiikka Tulkin etiikka Tulkkauksen etiikka 2 ov Lapselle tulkkaus Epotulkkaus Epotulkkaus 5 ov Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 5 ja 14 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 2 Suomen kielen variaatiot Kirjoitusviestintä 2 ov Kääntämisen perusteet Johdatus kääntämiseen Etiikka ja tulkkaus Yleinen etiikka Tulkin etiikka Tulkkauksen etiikka 2 ov Lapselle tulkkaus 5 / ( ) HUMAK OPINTO-OPAS / ( )

9 KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 6 Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 2 Kielivähemmistöt Kääntämisen perusteet Teksti- ja käännösstrategioita 2 ov Humakin yhteiset opinnot Englanti Kielen perusteet Neuvottelutaito Asioimistulkin ammattikuva Asioimistulkkauksen teoriaa 1ov ja siihen liittyvät opinnot Viittomakielen tutkimus 2 ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen työstäminen 1 4 ov Tutkimusseminaari 2 Kommunikatiivinen viittomakieli 2 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 6 Viittomakieli ja suomen kielen opinnot (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 15 0,5 ov Suomi 0,5 ov Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 2 Kääntämisen perusteet Teksti- ja käännöskategorioita 2 ov Humakin yhteiset opinnot Ruotsi Kielen perusteet Neuvottelutaito Asioimistulkin ammattikuva Asioimistulkkauksen teoriaa 1ov ja siihen liittyvät opinnot Viittomakielen tutkimus 2 Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 1 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 1 3 ov Asioimistulkin ammattikuva Tulkkaus ja tulkin työ 3 ov Ammatti-identiteetin kehittyminen Suuntautumisopinnot Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 1 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 1 3 ov Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli viittomakieli) Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen 1 3 ov Asioimistulkin ammattikuva Tulkkaus ja tulkin työ 3 ov Ammatti-identiteetin kehittyminen Humakin lehtipaja Kartassa näkyvät teemat ja kurssit vuosikursseittain, mutta opiskelija voi valita myös muiden vuosikurssien opintoja HOPSinsa mukaisesti. 7 / ( ) / ( ) /02-03 (Kaikki jaksot) 121 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

10 KOULUTUSYKSIKÖT Haapaveden koulutusyksikkö PL 62, Haapavesi p. (08) , f. (08) Yksikön sähköposti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Anna-Liisa Lämsä, p. (08) Lehtorit Jani Goman, p. (08) Pekka Kaunismaa, (08) Merja Junnila, p. (08) Sanna-Leena Keränen, p. (08) Annikki Kluukeri-Jokinen, p. (08) Opintosihteeri Marcella Puranen, p. (08) Kirjasto Kirjastonhoitaja Kauko Maskulainen, p. (08) Kirjasto on avoinna klo Lukupaikkoja on kahdeksan ja työasemia seitsemän. 22 HUMAK OPINTO-OPAS Kopiointi Opiskelijoiden käytössä oleva kopiokone on Lönninkartanon alakerrassa kanttiinin yhteydessä. Opiskeluun liittyvä kopiointi on maksuton. Ruokailu Opiskelijaravintola on Lönninkartanon alakerrassa. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamupala), klo (lounas) ja klo (päivällinen). Opiskelijat maksavat ruokansa joko käteisellä tai ruokalipulla. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan korttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut ATK-tilat ovat Mikkosentalossa ja Väinölässä. Työasemia on yhteensä 40. Tilat ovat avoinna rajoituksetta. Levykkeitä saa atk-opettajalta tai toimistosta. Tulostus tapahtuu atk-tiloissa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Aarno Kulju. Ilmoitustaulu Humakin ilmoitustaulut ovat Lönninkartanon alakerrassa (mm. HUMAKOn ja talon sisäiset

11 ilmoitukset) sekä Väinölässä luokkien 4 ja 5 välittömässä läheisyydessä (mm. lukujärjestykset, kursseihin ja opintoihin liittyvät ilmoitukset). Helsingin koulutusyksikkö Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee Valkeassa talossa työpaikkaravintolan yhteydessä. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas) ja klo (kahvi). Päivällinen on mahdollista saada etukäteen tilattuna. Ruoka maksetaan opiskelijaravintolan kassaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Ilkantie 4, Helsinki p. (09) , f. (09) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Hanna Putkonen, p. (09) (toimivapaalla) sijainen Marja Koistinen, p. (09) , Lehtorit Pirkko Selin, p. (09) Päivi Rainó, p. (09) Opintosihteeri Aki Metsola, p. (09) Kirjasto Kirjastonhoitaja Raili Ojala-Signell, p. (09) Kirjasto on yhteinen Valkean talon kirjaston kanssa. Kirjasto on varmimmin avoinna maanantaista keskiviikkoon kello Kirjaston sähköpostiosoite on Kopiointi Oppilaitoksessa on opiskelijoilla oma kopiokone. Kopiomaksut ladataan kunkin henkilökohtaiselle kortille suoritetun maksun mukaan. Tietotekniikkapalvelut Atk-luokassa on 20 työasemaa. Oppilaitoksessa on lisäksi yksi kahden työaseman työtila. Tilat ovat avoinna klo Oppitunnit ovat etusijalla yksityiskäyttöön nähden. Tulostaa voi kaikilta atk-luokan työasemilta. HumakPro-vastaavana toimii Aki Metsola ja käyttötuesta vastaa Timo Heiskala. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu sijaitsee 2. kerroksessa luokkien vieressä Joensuun koulutusyksikkö Niittylahdentie, Niittylahti p. (013) , f. (013) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Erja Karvinen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Lehtorit Heli Kurkko, päärakennus, 2. kerros, p. (013) (toimivapaalla syyslukukauden 2002) Jukka Määttä, päärakennus, 2. kerros, p. (013) (toimivapaalla kevätlukukauden 2003) Tiina Pajuri, päärakennus, 2. kerros, p. (013) (toimivapaalla koko lv:n ) 123 KOULUTUSYKSIKÖT

12 Erja Anttonen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Jatta Herranen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Tuija Mehtonen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Opintosihteeri Pirjo Parviainen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Kirjastovastaava Minna Halonen, päärakennus, 1. kerros, p. (013) Kirjasto Kirjasto sijaitsee päärakennuksen pohjakerroksessa. Kirjasto on avoinna ma pe klo Lukupaikkoja on 6 ja työasemia 12. Kopiointi Kopiokone on päärakennuksen 1. kerroksen aulassa. Kopiokortteja myydään opiston toimistossa. toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Jani Kontturi. Ilmoitustaulu Humakin tiedotus hoidetaan HumakPron kautta. Joutsenon koulutusyksikkö Pöyhiänniementie 2, JOUTSENO p. (05) , f. (05) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Päivi Ruutiainen, p. (05) Lehtorit Eliisa Asikainen, p. (05) Juha Iso-Aho, p. (05) Jari Klemola, p. (05) Leena-Marja Virtanen, p. (05) Ruokailu Opiskelijaravintola on päärakennuksen pohjakerroksessa. Opiskelijaravintolan aukioloajat ilmoitetaan syyslukukauden alkaessa. Opiskelijaravintolassa on kassa, johon ruokailu maksetaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Päärakennuksessa on kaksi suurempaa atk-tilaa, toinen ensimmäisessä kerroksessa ja toinen kirjaston yhteydessä. Lisäksi on kaksi nettiselailupistettä 2. kerroksen aulassa. Työasemia luokissa on yhteensä 28. Tilat ovat avoinna ma to klo Levykkeitä myydään kioskissa. Tulostaa voi kaikilta työasemilta. Vanhempia koneita siirretään yksittäisiksi työpisteiksi eri rakennuksiin. HumakPro-vastaavana 24 HUMAK OPINTO-OPAS Opintosihteeri Maarit Ruokonen, p. (05) Kirjastonhoitaja Päivi Pakarinen, p. (05) Kirjastonhoitaja on tavattavissa ma to klo Avaimen lunastettuaan kirjastoa voi käyttää ympäri vuorokauden. Työasemia on kolme ja lukupaikkoja 20. Kopiointi Kopiointi tapahtuu toimiston kautta. Kopiot maksetaan käteisellä opiston toimistoon. Ruokailu Opiskelijaravintola on ruokalarakennuksessa. Aukioloajat: klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Ruo-

13 kailun voi maksaa joko käteisellä tai ruokalipuilla. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Atk-luokat sijaitsevat asuntola- ja toimistorakennuksessa. Työasemia atk-luokissa on yhteensä 36. Kirjastossa on näiden lisäksi kolme työasemaa. Asuntolan atk-luokan tilat ovat käytettävissä avaimen lunastamisen jälkeen. Kaikissa tiloissa on tulostusmahdollisuus. Levykkeitä voi ostaa kanttiinista. HumakProvastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Seppo Hintsanen. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu on auditoriorakennuksessa. Kauniaisten koulutusyksikkö Vanha Turuntie 14, Kauniainen p. (09) , f. (09) Yksikön sähköposti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Risto Ruottunen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Lehtorit Tuula Johansson, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Katri Kaalikoski, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Eero Kärkkäinen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Titta Tiihonen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Jari Valtari, päärakennus 2. kerros, p. (09) Opintosihteeri Mervi Tuominen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Kirjasto Kirjasto on avoinna arkisin klo Iltaisin ja viikonloppuisin kirjastoon pääsee majoitustilan avaimella. Lukupaikkoja on 20 ja työasemia yksi. Materiaalia voi viedä myös atk-luokkiin. Kopiointi Opiskelijoiden käytössä oleva kopiokone sijaitsee atk-luokkia vastapäätä Aivoriihen käytävällä. Kopiokortteja saa ostaa kanttiinista tai taloustoimistosta (päärakennus, 2. kerros). Ruokailu Ruokailu järjestetään opiskelijaravintolassa, joka sijaitsee päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Ruoka maksetaan opiskelija-ravintolan kassaan. Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkapalvelut sijaitsevat Aivoriihessä. Atk-luokat A6 ja A7 ovat opiskelijoiden käytössä oppituntien ulkopuolella klo asti. Opetusajat ilmoitetaan viikoittain luokan ovessa olevassa lukujärjestyksessä. Luokissa A6 ja A7 on yhteensä 23 työasemaa, joiden lisäksi A8:ssa on 15-paikkainen atk-pohjainen kielistudio. Jokaisessa atk-luokassa on tulostusmahdollisuus. Levykkeitä voi ostaa taloustoimistosta. Humakin käytössä olevissa päärakennuksen luokissa on verkkoyhteyksin varustetut tietokoneet. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa atk-opettaja. Ilmoitustaulut Humakin tiedotus hoidetaan HumakPron kautta. Päärakennuksen aulassa on luokkatilat 125 KOULUTUSYKSIKÖT

14 päivittäin ilmoittava taulu ja kaikkia Työväen Akatemian tiloissa opiskelevia koskeva ilmoitustaulu. Korpilahden koulutusyksikkö Tähtiniementie 26, Korpilahti, p. (014) , f. (014) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Kaisa Hannikainen-Vainio, p. (014) Lehtorit Annamari Maukonen, (toimivapaalla) Sanna Pekkinen, p. (014) Kari Pirinen, p. (014) Kati Rantala, p. (014) Hannu Sirkkilä, p. (014) Molla Walamies, p. (014) Korento-paikalliskulttuurihankkeen projektipäällikkö Jari Määttä, p. (014) Opintosihteeri Riitta Leppänen, p. (014) Kirjastonhoitaja-informaatikko Hannu Markkanen, p. (014) Ruokailu Opiskelijaravintola on päärakennuksessa. Aukioloajat klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Kaksi atk-luokkaa ovat päärakennuksen alakerrassa. Toisessa luokassa on 15 ja toisessa 13 työasemaa. Luokat ovat avoinna klo Palvelut ovat muilta osin toimistossa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Vesa Lahtonen. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu on päärakennuksen aulassa ja Humak-toimistossa. Kuopion koulutusyksikkö Kansanopistotie 32, KUOPIO p. (017) , f. (017) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Mirja Huttunen, p. (017) Kirjasto Kirjasto sijaitsee päärakennuksessa. Kirjasto on avoinna arkisin klo Viikonloppuisin kirjasto on avoinna, jos muuta toimintaa on järjestetty. Lukupaikkoja on 25 ja työasemia kaksi. Kopiointi Kopiointi tapahtuu päärakennuksen toimistossa. Kopiot maksetaan käteisellä opiston toimistoon. 26 HUMAK OPINTO-OPAS Lehtorit Tuula Heide, p. (017) Marjukka LaCross, p. (017) Anne-Mari Jaamalainen, p. (017) Sirpa Lyytinen, p. (017) Juha Manunen, p. (017) Tuula Vatanen, p. (017) Projektipäällikkö Mikko Karinen, p , (013) , f. (013)

15 Opintosihteeri Merja Puustinen, p. (017) Kirjaston hoitaja Mirja Kejonen, p. (017) Kirjasto Työasemia on yksi. Kirjasto on avoinna klo Kopiointi Kopiokone on aulassa. Kopiokortteja myydään toimistossa. Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee pääovea vastapäätä. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Ruoka maksetaan opiskelijaravintolan kassaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Atk-luokassa on 20 työasemaa. Luokissa on työasemat ja lisäksi parvella 8 työasemaa. Tilat ovat avoinna ma to klo ja pe Oppitunnit ovat etusijalla yksityiskäyttöön nähden. Levykkeitä myydään toimistossa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Eero Pekkala. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulut sijaitsevat yläkerran käytävällä. Lohjan koulutusyksikkö Karstuntie 537, LOHJA p. (019) , f. (019) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Henkilökunta Vastaava lehtori Reijo Viitanen, p. (019) tai Lehtorit, keskuksen numero (019) Tarja Kuula, p Pia Lundbom, p. (019) Tuija Martikainen, (toimivapaalla) Petri Paju, p Antti Pelttari p.(019) Hannele Pulkamo, p Erja Salo, p Anja Tarhala, p. (019) Tarja Turhanen, p Mikko Vatka, p Opintosihteeri Iris Mäki-Kojola, p. (019) Kirjasto Informaatikko Hannu Kylkisalo, p. (019) Kurssikirjasto sijaitsee päärakennuksen alakerran asuntolasiivessä. Kirjastossa on käytössä työasemia tiedonhakua varten. Kopiointi Kopiointi tapahtuu päärakennuksen tuloaulassa. Kopiokortteja myydään toimistossa. Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee päärakennuksessa. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Kassa on opiskelijaravintolan yhteydessä. Alennushintaisen aterian (lounas) saa esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin tai Kelan ateriatukikortin. Tietotekniikkapalvelut Kaksi atk-tilaa ovat päärakennuksen hallintosiivessä. Työasemia on 31. Atk-luokka on avoinna arkipäivisin klo ja työtila klo Viikonloppukäytöstä vastaavat opiskelijapäivystäjät. Asuntolassa on opiskeli- 127 KOULUTUSYKSIKÖT

16 joiden käytössä 12 työasemaa. Opiskelija voi halutessaan vuokrata asuntolasta huoneen, jossa on tietokone ja nettiyhteydet. Tulostaa saa vapaasti. Levykkeitä ja muita opetustarvikkeita myydään toimistossa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulut ovat päärakennuksen ala-aulassa. Nurmijärven koulutusyksikkö Kotorannantie 49, Kiljava p. (09) , f. (09) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Hanna Laitinen, p. (09) Lehtorit Pauli Kurikka, p. (09) Opintosihteeri Eija Vihtkari, p. (09) Kirjasto Kirjasto on erillisessä kirjastorakennuksessa. Kirjastonhoitaja Outi Mietala, p. (09) , on paikalla ma pe kello Kirjastoon pääsee arkisin klo suoraan ja klo illalla lukkokoodin avulla. Viikonloppuisin kirjastoon pääsee lukkokoodilla klo Ruokailu Opiston ruokasali on avoinna klo (aamiainen; la su ), klo (lounas), klo (kahvi) ja (päivällinen). Alennushintaisen aterian (lounas) saa ostaa klo välillä voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Luokan D työasemaa ovat ensisijaisesti Humak-opiskelijoiden käytössä klo välisenä aikana. Kirjastossa opiskelijoiden käytössä on neljä työasemaa. Levykkeitä voi ostaa vastaanotosta arkisin klo HumakPro-vastaavana toimii Hannu Lönnroth, ja käyttötuesta vastaa Ari Heino. Ilmoitustaulu Humakia koskeva ilmoittelu tapahtuu pääosin HumakPron ja sähköpostin välityksellä. Ilmoitustauluja on kaksi; toinen pääaulassa ja toinen Humak-luokassa ( Sääksijärvikabinetti ). Suolahden koulutusyksikkö Savontie Suolahti p. (014) f. (014) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa Vastaava lehtori Marja-Liisa Sarha, p. (014) Kopiointi Opiskelijoiden käytössä on postituksen kopiokone. Maksu 10 senttiä/kopio suoritetaan vastaanottoon. 28 HUMAK OPINTO-OPAS Lehtorit Pekka Harjula, p. (014) Tarja Jukkala, p. (014) Johanna Kuivakangas, p. (014) Anja Laukkarinen-Mäenpää, p. (014) Katariina Soanjärvi, p. (014)

17 Juha Nikkilä, p. (014) Määräaikainen lehtori Niina Leinonen, p.(014) Opintosihteeri Sirkka Peltola, p. (014) Kirjasto Kirjasto on T-talossa. Kirjastonhoitaja Kaija Hukari, p. (014) , on paikalla ma ja ke klo , ti klo , ke klo , to klo ja klo , pe klo Kirjasto aukeaa arkiaamuisin n. klo 7.00 ja sulkeutuu kirjastonhoitajan lähtiessä. Lukupaikkoja on 12 ja työasemia 12. Kopiointi Opiskelijoiden käytössä oleva kopiokone on Suolahtisalin aulan yhteydessä. Kopiokortteja myydään toimistossa. Suuret kopiointisarjat voi tilata maksupalvelutyönä toimistosta. Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee Puutalossa. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Aamiaista ei tarjota maanantaisin ja päivällistä ei perjantaisin. Ruoka maksetaan opiskelijaravintolan kassaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Työasemia on useissa tiloissa. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti K-talon 2. kerroksen atkluokassa K214. Lisäksi itsenäiseen työskentelyyn on varattu K-talon tila K113 ja kirjastossa olevat työasemat. Muissa opetustiloissa olevia työasemia voi käyttää silloin, kun luokat eivät ole opetuskäytössä. Itsenäisen työskentelyn tilat ovat avoinna joka päivä klo Levykkeitä myydään toimistossa. Tulostimet ovat atk-luokassa, K-talon tilassa K113 ja kirjastossa. Tulostaa saa vain opiskeluun liittyviä materiaaleja. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaavat Antero Hukari (yleinen tuki) ja Pekka Harjula (HumakPro). Ilmoitustaulu Humakin opiskelijoiden ilmoitustaulu on Puutalon aulassa ja kv-asioiden ilmoitustaulu Puutalon toisessa kerroksessa. Tornion koulutusyksikkö Kivirannantie 13-15, Tornio p. (016) , f. (016) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Tuomo Paavola, Niilontalo, p. (016) Lehtorit Pirjo Hanhivaara, Niilontalo, p. (016) Maria Kontinen, Niilontalo, p. (016) Eila Luoma, Niilontalo, p. (016) Maarit Miettinen, Niilontalo, p. (016) Katariina Ylipahkala, Niilontalo, p. (016) Tuomo Ylipartanen, Niilontalo, p. (016) Eeva Mäkelä, Niilontalo, p. (016) Tapani Risto, Niilontalo, p. (016) Pirkko Salo, Niilontalo, p. (016) Opintosihteeri: Tuula Saarela, p. (016) Kirjasto Kirjastonhoitaja p. (016) Kirjasto on Niilontalossa ja on avoinna ma to klo ja pe klo KOULUTUSYKSIKÖT

18 Kopiointi Kopiokone on Joentalossa. Maksu suoritetaan toimistoon. Ruokailu Opiskelijaravintola on Joentalossa. Aukioloajat klo (aamiainen); klo (lounas); klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Ruokailu maksetaan käteisellä tai toimistosta ostettavilla lipuilla. Kahvia voi ostaa oppilaskunnan kanttiinista klo tai opiskelijaravintolasta klo Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Työasemia on kolmessa paikassa. Joentalon atk-luokassa on 20, Niilontalon atk-luokassa 17 ja opiskelija-asuntolan työtilassa 3 työasemaa verkossa ja yksi ilman verkkoyhteyksiä. Luokat ovat avoinna ma pe klo ja klo välisenä aikana, mikäli luokan valvonta on järjestetty. Viikonloppuisin sopimuksen mukaan. Opiskelija-asuntolan työasemat ovat käytössä ympäri vuorokauden. Levykkeitä myydään toimistossa. Tulostuspaperi hankitaan omiin tarkoituksiin itse, opetuksessa saa tulostaa tarpeen mukaan. HumakProvastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaavat Anne Harri (yleinen tuki) ja Tuomo Ylipartanen (HumakPro). Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu on Joentalon käytävällä. Turun koulutusyksikkö Harjattulantie 80, TURKU p. (02) , f. (02) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: 30 HUMAK OPINTO-OPAS Vastaava lehtori Leena Krekula, p. (02) Lehtorit Outi Haapanen, p. (02) Maarit Härkönen, p. (02) Pilvi Kalhama, Petri Katajarinne, p. (02) Timo Parkkola, p. (02) Pekka Vartiainen, p. (02) Opintosihteeri Leena Nurmi, p. (02) Kirjasto Kirjasto on päärakennuksen toisessa kerroksessa. Lukutila, jossa on 15 lukupaikkaa, on avoinna päivittäin. Kaikista opiston koneista on yhteys Humakin kirjastopalveluihin. Kopiointi Vastaanotossa voidaan maksua vastaan ottaa kopioita opiskelijoille. Ruokailu Opiskelijaravintola on päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Aukioloajat: ma pe klo , la su (aamiainen); ma to klo , pe klo , la su klo (lounas); ma pe klo (päivällinen). Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Opiskelijoiden käytössä on kolme atk-luokkaa, joissa on yhteensä 54 työasemaa. Jokaisessa luokassa on tulostusmahdollisuus. Verkkoyhteyksin varustetut tietokoneet ovat opiskelijoiden käytössä oppituntien ulkopuolella ympäri vuorokauden. Levykkeitä voi ostaa vastaanotosta arkisin klo HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Joni Viljanen.

19 Ilmoitustaulu Humakia koskeva tiedotus tapahtuu pääasiassa HumakPron ja sähköpostin välityksellä. Ilmoitustaulu, jolle henkilökunta laittaa opiskeluun liittyvää informaatiota, sijaitsee päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Humakin opiskelijoiden oma ilmoitustaulu on päärakennuksen toisessa kerroksessa. Yhteinen palveluyksikkö Vanha Turuntie 14, Kauniainen p. (09) , f. (09) sähköposti: ja Talouspäällikkö Suvi Airola, p. (09) Taloussihteeri Anneli Lonka, p. (09) Palkkasihteeri Paula Solehmainen, p. (09) Opintosihteeri Maritta Severinkangas p. (09) KOULUTUSYKSIKÖT

20 SANASTO Ammattikorkeakoulun ja Humakin termejä Ammatillisen osaamisen perusalue. Laajempi kokonaisuus, jonka kautta voidaan kehittää erityisiä ammatillisia valmiuksia. Perusalueiden hallintaa arvioidaan mm. portfolion avulla. Kulttuuripalvelujen koulutusohjelmassa perusalueita on kolme, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa neljä sekä viittomakielentulkin koulutusohjelmassa viisi. Hallitus. Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu osakeyhtiöllä on hallitus, jonka toimikausi on 1 vuosi kerrallaan. Osakeyhtiön yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajiston (puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa). Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja. Hops. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Avoin ammattikorkeakoulu. Järjestelmä, joka tarjoaa koulutusmahdollisuuksia kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta ilman ikärajoja tai pääsykokeita. Opetus vastaa vaatimuksiltaan ja laadultaan varsinaista ammattikorkeakouluopetusta. Avoimesta ammattikorkeakoulusta annetuilla todistuksilla on sama arvo kuin ammattikorkeakoulujen antamilla vastaavilla todistuksilla. Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoa. Jos opiskelija pääsee ammattikorkeakoulun varsinaiseksi opiskelijaksi, hän voi sisällyttää aiemmin suorittamansa opinnot osaksi tutkintoa. Erasmus. Ks. Sokrates. 32 HUMAK OPINTO-OPAS Hops-ohjaaja. Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen hops-ohjaaja. Hops-ohjaajan kautta tapahtuu merkittävä osa Humakin opinto-ohjauksesta. Humak-tiimi. Koulutusyksikön toiminnasta vastaa koulutusyksikön kaikista lehtoreista koostuva Humak-tiimi. Humak-tiimi vastaa toiminnastaan johtokunnalle. Humak-tiimiä edustava lehtori johtokunnassa on vastaava lehtori. HUMAKO. HUMAKO on Humakin opiskelijoiden rekisteröity riippumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia opiskelijoiden

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot