OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV"

Transkriptio

1 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on merkitty kursiivilla edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneille. JOUTSENON KAUNIAISTEN KORPILAHDEN TURUN 1 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Kulttuuritietous A Kulttuurin tietous B (H2, T2) Kulttuuritietous Etniset ja paikalliset kulttuurit EU-rahoitteinen koulutushanke (Kulttuurin rahoitus ja EU, Kulttuurihallinto ja EU) Metodiseminaari (Tutkimusmetodit) Kansainvälinen kuttuuripolitiikka Kulttuuritietous (Kulttuuritietous A) Kulttuurityön toimintaympäristöt (Kulttuurin toimintaympäristöt) Festivaali -ja tapahtumaosaaminen (Festiv.-ja tapaht.os. A) Tuottajan työvälineet (T2) Videotyö 2 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Tuottajan työvälineet Kulttuuripolitiikka A (H1) Kulttuuriyrittäjyys (T1) Kulttuurikasvatuksen teoreettinen perusta (T2) Kulttuurikasvatuksen toimintaympäristöt (T2) Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen (T2) Kulttuurinen elämänkaari Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Humanismi ja viestintä Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa (A) Kulttuuritietous (A) Kulttuurinen elämänkaari (Kulttuurikasvatuksen toimintaympäristöt I) Tiedottaminen (Viestintä A) Kulttuuriyrittäjyys (T1) Metodiseminaari (Tutkimusmetodit) Humakin yhteiset opinnot Johdatus kulttuurin talouteen (Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa B) Kulttuuritietous (A) Kulttuurinen elämänkaari (Kulttuurikasvatuksen toimintaympäristöt) Lehtityö (Kulttuuriviestintäpalvelut B) seminaari (Seminaari) 3 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Kulttuurityön toimintaympäristöt B Tiedottaminen (H1, T2) Eu-rahoitteinen kulttuurihanke Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa (A) Humanismi ja viestintä Tuottajan työvälineet Kulttuurihallinnon perusta (Julkinen hallinto) Kulttuurityön juridiset kysymykset Johdatus kulttuuritalouteen (Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa) Mediakulttuuri ja yhteiskunta EU-rahoitteinen kulttuurihanke (Korento) (Kulttuurihallinto ja Euroopan Unioni) Kulttuurituottamisen teknologia Taiteen tuntemus (Kulttuurin ja taiteen sisältö A) Kulttuurin talous (Kulttuurin taloushallinto) Julkinen kulttuurihallinto (Toiminta kulttuurihallinnossa) Graafinen suunnittelu (Kulttuuriviestintäpalvelut A) 113 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

2 TURUN Humakin yhteiset opinnot Kulttuuripalvelujen tuotteistaminen Kustannustyö ja julkaisutoiminta Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen Kulttuuritietous (A) Viestintä (B) Kulttuuripolitiikka (A) Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen (Kulttuurin ja taiteen sisältö B) Tiedottaminen (Viestintä A) Kolmannen sektorin kulttuurihallinto (H1) Kulttuurituottajuus kolmannella sektorilla (T1) Tietokirjoittaminen Kulttuurikasvatuksen teoreettinen perusta Radiotyö (Kulttuuriviestintäpalvelut C) Kulttuurikasvatus monikulttuurisessa yhteiskunnassa (Kasvatus ja koulutus monikulttuurisessa yhteiskunnassa) Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa Taiteen tuntemus (Kultt. ja taiteen sisällöt A) Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö KORPILAHDEN Kulttuuripalvelun tuottaminen (elokuvaviikko) Julkinen hallinto Osuustoiminta Kulttuuripalvelujen tuottaminen (sukupuoli ja kulttuuripalvelut) Kulttuurinen elämänkaari Viestintä (B) Tuottajan työvälineet Työelämävalmiudet Kulttuurimarkkinointi Kulttuuritietous Kulttuuripalvelun tuotteistaminen (Korento) Julkinen kulttuurihallinto (Toiminta kulttuurihallinnossa) Kulttuurihallinnon perusta (Julkinen hallinto) seminaari (Seminaari) Kulttuurin tuntemus (Finnish Music and Local Cultural Work) KAUNIAISTEN Humanismi ja viestintä Johdatus kulttuurin talouteen (Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa B) Kulttuurin talous (Kulttuurin taloushallinto) Yhteisötaide seminaari (Seminaari) Viestintä (B) Taiteen tuntemus Humanismi ja viestintä Kulttuurimarkkinointi Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen (Kulttuurin ja taiteen sisällöt B) Julkinen kulttuurihallinto (Toiminta kulttuurihallinnossa) Hallinnon teoriat Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen Kulttuurimarkkinointi Syventävä perehtyminen johonkin taiteen lajiin tai kulttuurin osa-alueeseen (Kulttuurin ja taiteen sisällöt B) Esittelijänä kunnassa Kulttuurikasvatus monikulttuurisessa yhteiskunnassa JOUTSENON Johdatus kulttuurin talouteen Tuottajan työvälineet (H2, T2) Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen Viestintä B (H2, T2) Tutkimusmetodit Tiedottaminen Kulttuurimarkkinointi Festivaali- ja tapahtumaosaaminen A (H2,T2) Tiedon tuottaminen Museopalvelut (H2, T2) Kulttuuripalvelun tuottaminen Markkinointi (H2, T2) 4 / ( ) / ( ) HUMAK OPINTO-OPAS / ( ) / ( )

3 JOUTSENON KAUNIAISTEN KORPILAHDEN TURUN 8 / ( ) Kulttuurihallinnon perusta Festivaali ja tapahtumaosaaminen B (H2, T2) Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen Orientoituminen humanistisiin opintoihin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Kulttuuritietous B Kulttuurityön toimintaympäristöt (Kulttuurin toimintaympäristöt B) Osuustoiminta Kulttuurityön teoreettinen perusta Kulttuuritietous (A) Tiedon tuottaminen Monikulttuurisuuden kuvat ja tarinat Kulttuurityön toimintaympäristöt (Kulttuurin toimintaympäristöt B) Kulttuuripalvelun tuottaminen Kulttuurituottamisen teknologia Museopalvelut (Museoiden hallinto ja pedagoginen työ) Ohjaaja- ja kouluttajataitojen tuotteistaminen (T2) Yhteisötaide 1 8/02-03 (Kaikki jaksot) Humakin lehtipaja Kasvatustieteen pedagogisiin perusopintoihin linkitetyt kulttuurikasvatuksen teemat (Kulttuurinen elämänkaari, Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen sekä Kulttuurikasvatus monikulttuurisessa yhteiskunnassa) toteutetaan Joutsenon ja Korpilahden koulutusyksiköissä koko vuoden. 115 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

4 KANSALAISTYÖN JA NUORISOTOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on mukana myös kursiivilla merkittynä joitakin edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneille. Niistä opinnoista ei ole kuvauksia tässä opinto-oppaassa. LOHJAN JOENSUUN HAAPAVEDEN 16 Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Projektityö Orientaatio seikkailukasvatuksen menetelmin Tieto- ja viestintätekniikka kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä I Nuoruus ja nuorten kulttuuriset kasvuyhteisöt Projektitoiminta kansalaistoiminnassa Syrjäytymisen ehkäisyn hanke 1 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Lasten ja nuorten liikunnanohjauksen perusteet Musiikki ohjauksen välineenä Seikkailukasvatuksen orientaatio Tutkimusmenetelmät 2 2 / ( ) HUMAK OPINTO-OPAS Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön muutosprosessit Kansalaistoiminta ja nuorisotyö ennen ja nyt Kohdennettu nuorisotyö ja erityisnuorisotyö Draama ja teatteri-ilmaisu nuorisotyössä Orientaatio seikkailukasvatuksen menetelmin Mielenterveys ja syrjäytyminen Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Kansainvälinen humaani toimija Nuorten osallisuus Retkeilykasvatus Tieto- ja viestintätekniikka kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä -projekti Seikkailukasvatus ja syrjäytymisen ehkäisy Kulttuuri kasvatuksen välineenä (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Humanismi ja viestintä Kasvatuksen arvoperusta ja elämänkaari Nuorisorikollisuus ja sen ehkäisy Nuorten osallisuus Tutkimusmenetelmät 1 Humanismi ja viestintä Nuoruus ja nuorten kulttuuriset kasvuyhteisöt Suuntautumisopintojen projektityöt Kansalaistoiminta ja nuorisotyö ennen ja nyt Tutkimusmenetelmät 1 Kansalaistoiminnan kehittäminen ja mallintaminen Mielenterveys ja syrjäytyminen Ehkäisevä päihdetyö Kansalaistoimintaan liittyvä hanke 3 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Humanismi ja viestintä Projektien johtaminen Eri-ikäisten ohjaaminen Moniammatillinen nuorten parissa tehtävä työ Syrjäytymisen riskit Ympäristökasvatus Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet Kansalaistoiminta ja nuorisotyö ennen ja nyt Kasvatuksen arvoperusta ja elämänkaari Kansalaistoiminnan kehittäminen ja mallintaminen Tutkimusmenetelmät 1 Mielenterveys jasyrjäytyminen 4 / ( )

5 LOHJAN Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet Nuoruus ja nuorten kulttuuriset kasvuyhteisöt Lasten ja nuorten liikunnanohjauksen perusteet Talouden hoidon ja taloushallinnon perusteet Tutkimusmenetelmät 2 Hankkeet ja tuotantoprosessit Järjestötoiminnan perusteet Monikulttuurinen työ Osallistuvan draaman menetelmät nuorisotyössä Projektinhallinnan perusteet Ehkäisevä päihdetyö Palvelutuottamiseen liittyvä projekti Yksilön ja ryhmäohjauksen perusteet Maahanmuuttajatyö Seikkailuturvallisuus Varainhankinta Palvelutuottamisen perusteet Human Rights and Eradication of Racism Seikkailu rakennetussa ympäristössä Yritystoiminta palvelutuotannossa JOENSUUN Kasvatuksen aroperusta ja elämänkaari Palvelutuottamisen perusteet Seikkailuturvallisuus Elokuva nuorisotyössä Musiikki ohjauksen välineenä Toiminnallinen prosessi Eri-ikäisten ohjaaminen Syrjäytymisen riskit Tutkimusmenetelmät I Yksilön ja ryhmäohjauksen perusteet Leiritoiminta projektina HAAPAVEDEN Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet Draama ja teatteri-ilmaisu nuorisotyössä Seikkailuturvallisuus Wilderness Adventure and Outdoor Activities Palvelutuottamisen perusteet Syrjäytymisen riskit Kansalaistoiminnan voimavarat Työpajaohjaaja ja työpajapedagogiikka Palvelutuottamisen perusteet Syrjäytymisen riskit Humakin lehtipaja 5 / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) /02-03 (Kaikki jaksot) 117 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

6 VIITTOMAKIELEN TULKIN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on mukana myös kursiivilla merkittynä joitakin edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneelle. KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Humakin yhteiset opinnot Orientoituminen ammattiin ja ammattialaan Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 2 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 2 2 ov Tulkkipalvelujen toteuttaminen Tulkkipalvelujen toteuttaminen 5 ov Suuntautumisopinnot Humakin yhteiset opinnot Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 2 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 2 2 ov Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli viittomakieli) Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen 2 Humakin yhteiset opinnot Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta 0,5 ov Opiskelutaidot ja hops 0,5 ov Digitaalinen lukutaito 1 Englanti Kommunikatiivinen viittomakieli 1 Viittomakieli 1 2 ov Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 1 Suomen kielen variaatiot Suomen kielen rekisterit 2 ov Kääntämisen perusteet Käännösprosessi Johdatus tulkkaukseen Tulkkauksen perusteet 2 ov Asioimistulkkaus Viittomakieli tulkkauksessa Suomen kieli tulkkauksessa ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen perusteet 2 Tilastomatematiikan perusteet Viittomakielen tutkimus 3 ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen työstäminen 4 ov Tutkimusseminaari 3 Humakin yhteiset opinnot Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta 0,5 ov Opiskelutaidot ja hops 0,5 ov Digitaalinen lukutaito 1 Kommunikatiivinen viittomakieli 1 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 1 2 ov Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Viittomakieli 11 Suomi 1 Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 1 Kääntämisen perusteet Käännösprosessi Johdatus tulkkaukseen Tulkkauksen perusteet 2 ov Kielen variaatiot Kirjoitusviestintä 2 ov 18 1 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) HUMAK OPINTO-OPAS / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat)

7 KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Humakin yhteiset opinnot Humanismi Kommunikatiivinen viittomakieli 1 Viittomakieli 2 2 ov Viittomakielen lingvistiikka Johdatus viittomakielen lingvistiikkaan Kielen perusteet Yleinen kielitiede 1 2 ov Kielen perusteet Puhetekniikka Johdatus tulkkaukseen Tulkkaus viittomakielelle Tulkkaus suomen kielelle Viittomakieli asioimistilanteissa Asioimistulkkaus Asioimistilanteet Humakin yhteiset opinnot Portfolion rakentaminen Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 7 ja siihen liittyvät opinnot Tutkimusseminaari 1 Suuntautumisopinnot Humakin yhteiset opinnot Humanismi Kommunikatiivinen viittomakieli 1 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 2 2 ov Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Viittomakieli 12 Suomi 2 Kielen perusteet Yleinen kielitiede 1 2 ov Kielen perusteet (äidinkieli suomen kieli) Puhetekniikka Kielen perusteet (äidinkieli viittomakieli ) Viittomatekniikka Johdatus tulkkaukseen Tulkkaus viittomakielelle Tulkkaus suomen kielelle Johdatus tulkkaukseen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli asioimistilanteissa Johdatus tulkkaukseen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli asioimistilanteissa 0,5 ov Suomen kieli asioimistilanteissa 0,5 ov Asioimistilanteet Asioimistilanteet Humakin yhteiset opinnot Digitaalinen lukutaito 2 1 ov Suomen kielen kirjallinen viestintä Kommunikatiivinen viittomakieli 1 Viittomakieli 3 Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 3 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 1 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 3 2 ov Asioimistulkkaus Simultaanitulkkaus 1 2 ov Opiskelutulkkaus Opiskelutulkkaus 3 ov Simultaanitulkkaus 2 Integroitu opetus Humakin yhteiset opinnot Portfolion esittely Suuntautumisopinnot Humakin yhteiset opinnot Digitaalinen lukutaito 2 Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta 2 Kommunikatiivinen viittomakieli 1 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 3 2 ov Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Suomi 3 2 ov Viittomakielen lingvistiikka Johdatus viittomakielen lingvistiikkaan Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 3 2 ov Asioimistulkkaus Simultaanitulkkaus 1 2 ov 3 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) 4 / ( ) OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

8 KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Humakin yhteiset opinnot Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta Kohti portfoliota Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 4 Kielen perusteet Yleinen kielitiede 2 Suomen kielen variaatiot Kirjoitusviestintä 2 ov ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen perusteet 1 2 ov Viittomakielen tutkimus 1 2 ov Excel Opiskelutulkin ammattikuva Opiskelutulkin ammattikuva 5 ov Humakin yhteiset opinnot Kohti portfoliota 0 ov Englanti Kommunikatiivinen viittomakieli 2 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 4 Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Suomi 4 0,5 ov Viittomakieli 13 0,5 ov Suomen kielen variaatiot Kulttuurien välinen viestintä 2 ov Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 2 1ov ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen perusteet 1 2 ov Viittomakielen tutkimus 1 2 ov Excel Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 5 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 2 Suomen kielen variaatiot Kulttuurien välinen viestintä Kääntämisen perusteet Johdatus kääntämiseen 2 ov Etiikka ja tulkkaus Yleinen etiikka Tulkin etiikka Tulkkauksen etiikka 2 ov Lapselle tulkkaus Epotulkkaus Epotulkkaus 5 ov Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 5 ja 14 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 2 Suomen kielen variaatiot Kirjoitusviestintä 2 ov Kääntämisen perusteet Johdatus kääntämiseen Etiikka ja tulkkaus Yleinen etiikka Tulkin etiikka Tulkkauksen etiikka 2 ov Lapselle tulkkaus 5 / ( ) HUMAK OPINTO-OPAS / ( )

9 KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 6 Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 2 Kielivähemmistöt Kääntämisen perusteet Teksti- ja käännösstrategioita 2 ov Humakin yhteiset opinnot Englanti Kielen perusteet Neuvottelutaito Asioimistulkin ammattikuva Asioimistulkkauksen teoriaa 1ov ja siihen liittyvät opinnot Viittomakielen tutkimus 2 ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen työstäminen 1 4 ov Tutkimusseminaari 2 Kommunikatiivinen viittomakieli 2 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 6 Viittomakieli ja suomen kielen opinnot (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 15 0,5 ov Suomi 0,5 ov Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 2 Kääntämisen perusteet Teksti- ja käännöskategorioita 2 ov Humakin yhteiset opinnot Ruotsi Kielen perusteet Neuvottelutaito Asioimistulkin ammattikuva Asioimistulkkauksen teoriaa 1ov ja siihen liittyvät opinnot Viittomakielen tutkimus 2 Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 1 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 1 3 ov Asioimistulkin ammattikuva Tulkkaus ja tulkin työ 3 ov Ammatti-identiteetin kehittyminen Suuntautumisopinnot Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 1 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 1 3 ov Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli viittomakieli) Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen 1 3 ov Asioimistulkin ammattikuva Tulkkaus ja tulkin työ 3 ov Ammatti-identiteetin kehittyminen Humakin lehtipaja Kartassa näkyvät teemat ja kurssit vuosikursseittain, mutta opiskelija voi valita myös muiden vuosikurssien opintoja HOPSinsa mukaisesti. 7 / ( ) / ( ) /02-03 (Kaikki jaksot) 121 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

10 KOULUTUSYKSIKÖT Haapaveden koulutusyksikkö PL 62, Haapavesi p. (08) , f. (08) Yksikön sähköposti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Anna-Liisa Lämsä, p. (08) Lehtorit Jani Goman, p. (08) Pekka Kaunismaa, (08) Merja Junnila, p. (08) Sanna-Leena Keränen, p. (08) Annikki Kluukeri-Jokinen, p. (08) Opintosihteeri Marcella Puranen, p. (08) Kirjasto Kirjastonhoitaja Kauko Maskulainen, p. (08) Kirjasto on avoinna klo Lukupaikkoja on kahdeksan ja työasemia seitsemän. 22 HUMAK OPINTO-OPAS Kopiointi Opiskelijoiden käytössä oleva kopiokone on Lönninkartanon alakerrassa kanttiinin yhteydessä. Opiskeluun liittyvä kopiointi on maksuton. Ruokailu Opiskelijaravintola on Lönninkartanon alakerrassa. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamupala), klo (lounas) ja klo (päivällinen). Opiskelijat maksavat ruokansa joko käteisellä tai ruokalipulla. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan korttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut ATK-tilat ovat Mikkosentalossa ja Väinölässä. Työasemia on yhteensä 40. Tilat ovat avoinna rajoituksetta. Levykkeitä saa atk-opettajalta tai toimistosta. Tulostus tapahtuu atk-tiloissa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Aarno Kulju. Ilmoitustaulu Humakin ilmoitustaulut ovat Lönninkartanon alakerrassa (mm. HUMAKOn ja talon sisäiset

11 ilmoitukset) sekä Väinölässä luokkien 4 ja 5 välittömässä läheisyydessä (mm. lukujärjestykset, kursseihin ja opintoihin liittyvät ilmoitukset). Helsingin koulutusyksikkö Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee Valkeassa talossa työpaikkaravintolan yhteydessä. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas) ja klo (kahvi). Päivällinen on mahdollista saada etukäteen tilattuna. Ruoka maksetaan opiskelijaravintolan kassaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Ilkantie 4, Helsinki p. (09) , f. (09) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Hanna Putkonen, p. (09) (toimivapaalla) sijainen Marja Koistinen, p. (09) , Lehtorit Pirkko Selin, p. (09) Päivi Rainó, p. (09) Opintosihteeri Aki Metsola, p. (09) Kirjasto Kirjastonhoitaja Raili Ojala-Signell, p. (09) Kirjasto on yhteinen Valkean talon kirjaston kanssa. Kirjasto on varmimmin avoinna maanantaista keskiviikkoon kello Kirjaston sähköpostiosoite on Kopiointi Oppilaitoksessa on opiskelijoilla oma kopiokone. Kopiomaksut ladataan kunkin henkilökohtaiselle kortille suoritetun maksun mukaan. Tietotekniikkapalvelut Atk-luokassa on 20 työasemaa. Oppilaitoksessa on lisäksi yksi kahden työaseman työtila. Tilat ovat avoinna klo Oppitunnit ovat etusijalla yksityiskäyttöön nähden. Tulostaa voi kaikilta atk-luokan työasemilta. HumakPro-vastaavana toimii Aki Metsola ja käyttötuesta vastaa Timo Heiskala. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu sijaitsee 2. kerroksessa luokkien vieressä Joensuun koulutusyksikkö Niittylahdentie, Niittylahti p. (013) , f. (013) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Erja Karvinen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Lehtorit Heli Kurkko, päärakennus, 2. kerros, p. (013) (toimivapaalla syyslukukauden 2002) Jukka Määttä, päärakennus, 2. kerros, p. (013) (toimivapaalla kevätlukukauden 2003) Tiina Pajuri, päärakennus, 2. kerros, p. (013) (toimivapaalla koko lv:n ) 123 KOULUTUSYKSIKÖT

12 Erja Anttonen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Jatta Herranen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Tuija Mehtonen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Opintosihteeri Pirjo Parviainen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Kirjastovastaava Minna Halonen, päärakennus, 1. kerros, p. (013) Kirjasto Kirjasto sijaitsee päärakennuksen pohjakerroksessa. Kirjasto on avoinna ma pe klo Lukupaikkoja on 6 ja työasemia 12. Kopiointi Kopiokone on päärakennuksen 1. kerroksen aulassa. Kopiokortteja myydään opiston toimistossa. toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Jani Kontturi. Ilmoitustaulu Humakin tiedotus hoidetaan HumakPron kautta. Joutsenon koulutusyksikkö Pöyhiänniementie 2, JOUTSENO p. (05) , f. (05) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Päivi Ruutiainen, p. (05) Lehtorit Eliisa Asikainen, p. (05) Juha Iso-Aho, p. (05) Jari Klemola, p. (05) Leena-Marja Virtanen, p. (05) Ruokailu Opiskelijaravintola on päärakennuksen pohjakerroksessa. Opiskelijaravintolan aukioloajat ilmoitetaan syyslukukauden alkaessa. Opiskelijaravintolassa on kassa, johon ruokailu maksetaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Päärakennuksessa on kaksi suurempaa atk-tilaa, toinen ensimmäisessä kerroksessa ja toinen kirjaston yhteydessä. Lisäksi on kaksi nettiselailupistettä 2. kerroksen aulassa. Työasemia luokissa on yhteensä 28. Tilat ovat avoinna ma to klo Levykkeitä myydään kioskissa. Tulostaa voi kaikilta työasemilta. Vanhempia koneita siirretään yksittäisiksi työpisteiksi eri rakennuksiin. HumakPro-vastaavana 24 HUMAK OPINTO-OPAS Opintosihteeri Maarit Ruokonen, p. (05) Kirjastonhoitaja Päivi Pakarinen, p. (05) Kirjastonhoitaja on tavattavissa ma to klo Avaimen lunastettuaan kirjastoa voi käyttää ympäri vuorokauden. Työasemia on kolme ja lukupaikkoja 20. Kopiointi Kopiointi tapahtuu toimiston kautta. Kopiot maksetaan käteisellä opiston toimistoon. Ruokailu Opiskelijaravintola on ruokalarakennuksessa. Aukioloajat: klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Ruo-

13 kailun voi maksaa joko käteisellä tai ruokalipuilla. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Atk-luokat sijaitsevat asuntola- ja toimistorakennuksessa. Työasemia atk-luokissa on yhteensä 36. Kirjastossa on näiden lisäksi kolme työasemaa. Asuntolan atk-luokan tilat ovat käytettävissä avaimen lunastamisen jälkeen. Kaikissa tiloissa on tulostusmahdollisuus. Levykkeitä voi ostaa kanttiinista. HumakProvastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Seppo Hintsanen. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu on auditoriorakennuksessa. Kauniaisten koulutusyksikkö Vanha Turuntie 14, Kauniainen p. (09) , f. (09) Yksikön sähköposti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Risto Ruottunen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Lehtorit Tuula Johansson, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Katri Kaalikoski, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Eero Kärkkäinen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Titta Tiihonen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Jari Valtari, päärakennus 2. kerros, p. (09) Opintosihteeri Mervi Tuominen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Kirjasto Kirjasto on avoinna arkisin klo Iltaisin ja viikonloppuisin kirjastoon pääsee majoitustilan avaimella. Lukupaikkoja on 20 ja työasemia yksi. Materiaalia voi viedä myös atk-luokkiin. Kopiointi Opiskelijoiden käytössä oleva kopiokone sijaitsee atk-luokkia vastapäätä Aivoriihen käytävällä. Kopiokortteja saa ostaa kanttiinista tai taloustoimistosta (päärakennus, 2. kerros). Ruokailu Ruokailu järjestetään opiskelijaravintolassa, joka sijaitsee päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Ruoka maksetaan opiskelija-ravintolan kassaan. Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkapalvelut sijaitsevat Aivoriihessä. Atk-luokat A6 ja A7 ovat opiskelijoiden käytössä oppituntien ulkopuolella klo asti. Opetusajat ilmoitetaan viikoittain luokan ovessa olevassa lukujärjestyksessä. Luokissa A6 ja A7 on yhteensä 23 työasemaa, joiden lisäksi A8:ssa on 15-paikkainen atk-pohjainen kielistudio. Jokaisessa atk-luokassa on tulostusmahdollisuus. Levykkeitä voi ostaa taloustoimistosta. Humakin käytössä olevissa päärakennuksen luokissa on verkkoyhteyksin varustetut tietokoneet. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa atk-opettaja. Ilmoitustaulut Humakin tiedotus hoidetaan HumakPron kautta. Päärakennuksen aulassa on luokkatilat 125 KOULUTUSYKSIKÖT

14 päivittäin ilmoittava taulu ja kaikkia Työväen Akatemian tiloissa opiskelevia koskeva ilmoitustaulu. Korpilahden koulutusyksikkö Tähtiniementie 26, Korpilahti, p. (014) , f. (014) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Kaisa Hannikainen-Vainio, p. (014) Lehtorit Annamari Maukonen, (toimivapaalla) Sanna Pekkinen, p. (014) Kari Pirinen, p. (014) Kati Rantala, p. (014) Hannu Sirkkilä, p. (014) Molla Walamies, p. (014) Korento-paikalliskulttuurihankkeen projektipäällikkö Jari Määttä, p. (014) Opintosihteeri Riitta Leppänen, p. (014) Kirjastonhoitaja-informaatikko Hannu Markkanen, p. (014) Ruokailu Opiskelijaravintola on päärakennuksessa. Aukioloajat klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Kaksi atk-luokkaa ovat päärakennuksen alakerrassa. Toisessa luokassa on 15 ja toisessa 13 työasemaa. Luokat ovat avoinna klo Palvelut ovat muilta osin toimistossa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Vesa Lahtonen. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu on päärakennuksen aulassa ja Humak-toimistossa. Kuopion koulutusyksikkö Kansanopistotie 32, KUOPIO p. (017) , f. (017) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Mirja Huttunen, p. (017) Kirjasto Kirjasto sijaitsee päärakennuksessa. Kirjasto on avoinna arkisin klo Viikonloppuisin kirjasto on avoinna, jos muuta toimintaa on järjestetty. Lukupaikkoja on 25 ja työasemia kaksi. Kopiointi Kopiointi tapahtuu päärakennuksen toimistossa. Kopiot maksetaan käteisellä opiston toimistoon. 26 HUMAK OPINTO-OPAS Lehtorit Tuula Heide, p. (017) Marjukka LaCross, p. (017) Anne-Mari Jaamalainen, p. (017) Sirpa Lyytinen, p. (017) Juha Manunen, p. (017) Tuula Vatanen, p. (017) Projektipäällikkö Mikko Karinen, p , (013) , f. (013)

15 Opintosihteeri Merja Puustinen, p. (017) Kirjaston hoitaja Mirja Kejonen, p. (017) Kirjasto Työasemia on yksi. Kirjasto on avoinna klo Kopiointi Kopiokone on aulassa. Kopiokortteja myydään toimistossa. Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee pääovea vastapäätä. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Ruoka maksetaan opiskelijaravintolan kassaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Atk-luokassa on 20 työasemaa. Luokissa on työasemat ja lisäksi parvella 8 työasemaa. Tilat ovat avoinna ma to klo ja pe Oppitunnit ovat etusijalla yksityiskäyttöön nähden. Levykkeitä myydään toimistossa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Eero Pekkala. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulut sijaitsevat yläkerran käytävällä. Lohjan koulutusyksikkö Karstuntie 537, LOHJA p. (019) , f. (019) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Henkilökunta Vastaava lehtori Reijo Viitanen, p. (019) tai Lehtorit, keskuksen numero (019) Tarja Kuula, p Pia Lundbom, p. (019) Tuija Martikainen, (toimivapaalla) Petri Paju, p Antti Pelttari p.(019) Hannele Pulkamo, p Erja Salo, p Anja Tarhala, p. (019) Tarja Turhanen, p Mikko Vatka, p Opintosihteeri Iris Mäki-Kojola, p. (019) Kirjasto Informaatikko Hannu Kylkisalo, p. (019) Kurssikirjasto sijaitsee päärakennuksen alakerran asuntolasiivessä. Kirjastossa on käytössä työasemia tiedonhakua varten. Kopiointi Kopiointi tapahtuu päärakennuksen tuloaulassa. Kopiokortteja myydään toimistossa. Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee päärakennuksessa. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Kassa on opiskelijaravintolan yhteydessä. Alennushintaisen aterian (lounas) saa esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin tai Kelan ateriatukikortin. Tietotekniikkapalvelut Kaksi atk-tilaa ovat päärakennuksen hallintosiivessä. Työasemia on 31. Atk-luokka on avoinna arkipäivisin klo ja työtila klo Viikonloppukäytöstä vastaavat opiskelijapäivystäjät. Asuntolassa on opiskeli- 127 KOULUTUSYKSIKÖT

16 joiden käytössä 12 työasemaa. Opiskelija voi halutessaan vuokrata asuntolasta huoneen, jossa on tietokone ja nettiyhteydet. Tulostaa saa vapaasti. Levykkeitä ja muita opetustarvikkeita myydään toimistossa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulut ovat päärakennuksen ala-aulassa. Nurmijärven koulutusyksikkö Kotorannantie 49, Kiljava p. (09) , f. (09) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Hanna Laitinen, p. (09) Lehtorit Pauli Kurikka, p. (09) Opintosihteeri Eija Vihtkari, p. (09) Kirjasto Kirjasto on erillisessä kirjastorakennuksessa. Kirjastonhoitaja Outi Mietala, p. (09) , on paikalla ma pe kello Kirjastoon pääsee arkisin klo suoraan ja klo illalla lukkokoodin avulla. Viikonloppuisin kirjastoon pääsee lukkokoodilla klo Ruokailu Opiston ruokasali on avoinna klo (aamiainen; la su ), klo (lounas), klo (kahvi) ja (päivällinen). Alennushintaisen aterian (lounas) saa ostaa klo välillä voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Luokan D työasemaa ovat ensisijaisesti Humak-opiskelijoiden käytössä klo välisenä aikana. Kirjastossa opiskelijoiden käytössä on neljä työasemaa. Levykkeitä voi ostaa vastaanotosta arkisin klo HumakPro-vastaavana toimii Hannu Lönnroth, ja käyttötuesta vastaa Ari Heino. Ilmoitustaulu Humakia koskeva ilmoittelu tapahtuu pääosin HumakPron ja sähköpostin välityksellä. Ilmoitustauluja on kaksi; toinen pääaulassa ja toinen Humak-luokassa ( Sääksijärvikabinetti ). Suolahden koulutusyksikkö Savontie Suolahti p. (014) f. (014) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa Vastaava lehtori Marja-Liisa Sarha, p. (014) Kopiointi Opiskelijoiden käytössä on postituksen kopiokone. Maksu 10 senttiä/kopio suoritetaan vastaanottoon. 28 HUMAK OPINTO-OPAS Lehtorit Pekka Harjula, p. (014) Tarja Jukkala, p. (014) Johanna Kuivakangas, p. (014) Anja Laukkarinen-Mäenpää, p. (014) Katariina Soanjärvi, p. (014)

17 Juha Nikkilä, p. (014) Määräaikainen lehtori Niina Leinonen, p.(014) Opintosihteeri Sirkka Peltola, p. (014) Kirjasto Kirjasto on T-talossa. Kirjastonhoitaja Kaija Hukari, p. (014) , on paikalla ma ja ke klo , ti klo , ke klo , to klo ja klo , pe klo Kirjasto aukeaa arkiaamuisin n. klo 7.00 ja sulkeutuu kirjastonhoitajan lähtiessä. Lukupaikkoja on 12 ja työasemia 12. Kopiointi Opiskelijoiden käytössä oleva kopiokone on Suolahtisalin aulan yhteydessä. Kopiokortteja myydään toimistossa. Suuret kopiointisarjat voi tilata maksupalvelutyönä toimistosta. Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee Puutalossa. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Aamiaista ei tarjota maanantaisin ja päivällistä ei perjantaisin. Ruoka maksetaan opiskelijaravintolan kassaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Työasemia on useissa tiloissa. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti K-talon 2. kerroksen atkluokassa K214. Lisäksi itsenäiseen työskentelyyn on varattu K-talon tila K113 ja kirjastossa olevat työasemat. Muissa opetustiloissa olevia työasemia voi käyttää silloin, kun luokat eivät ole opetuskäytössä. Itsenäisen työskentelyn tilat ovat avoinna joka päivä klo Levykkeitä myydään toimistossa. Tulostimet ovat atk-luokassa, K-talon tilassa K113 ja kirjastossa. Tulostaa saa vain opiskeluun liittyviä materiaaleja. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaavat Antero Hukari (yleinen tuki) ja Pekka Harjula (HumakPro). Ilmoitustaulu Humakin opiskelijoiden ilmoitustaulu on Puutalon aulassa ja kv-asioiden ilmoitustaulu Puutalon toisessa kerroksessa. Tornion koulutusyksikkö Kivirannantie 13-15, Tornio p. (016) , f. (016) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Tuomo Paavola, Niilontalo, p. (016) Lehtorit Pirjo Hanhivaara, Niilontalo, p. (016) Maria Kontinen, Niilontalo, p. (016) Eila Luoma, Niilontalo, p. (016) Maarit Miettinen, Niilontalo, p. (016) Katariina Ylipahkala, Niilontalo, p. (016) Tuomo Ylipartanen, Niilontalo, p. (016) Eeva Mäkelä, Niilontalo, p. (016) Tapani Risto, Niilontalo, p. (016) Pirkko Salo, Niilontalo, p. (016) Opintosihteeri: Tuula Saarela, p. (016) Kirjasto Kirjastonhoitaja p. (016) Kirjasto on Niilontalossa ja on avoinna ma to klo ja pe klo KOULUTUSYKSIKÖT

18 Kopiointi Kopiokone on Joentalossa. Maksu suoritetaan toimistoon. Ruokailu Opiskelijaravintola on Joentalossa. Aukioloajat klo (aamiainen); klo (lounas); klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Ruokailu maksetaan käteisellä tai toimistosta ostettavilla lipuilla. Kahvia voi ostaa oppilaskunnan kanttiinista klo tai opiskelijaravintolasta klo Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Työasemia on kolmessa paikassa. Joentalon atk-luokassa on 20, Niilontalon atk-luokassa 17 ja opiskelija-asuntolan työtilassa 3 työasemaa verkossa ja yksi ilman verkkoyhteyksiä. Luokat ovat avoinna ma pe klo ja klo välisenä aikana, mikäli luokan valvonta on järjestetty. Viikonloppuisin sopimuksen mukaan. Opiskelija-asuntolan työasemat ovat käytössä ympäri vuorokauden. Levykkeitä myydään toimistossa. Tulostuspaperi hankitaan omiin tarkoituksiin itse, opetuksessa saa tulostaa tarpeen mukaan. HumakProvastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaavat Anne Harri (yleinen tuki) ja Tuomo Ylipartanen (HumakPro). Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu on Joentalon käytävällä. Turun koulutusyksikkö Harjattulantie 80, TURKU p. (02) , f. (02) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: 30 HUMAK OPINTO-OPAS Vastaava lehtori Leena Krekula, p. (02) Lehtorit Outi Haapanen, p. (02) Maarit Härkönen, p. (02) Pilvi Kalhama, Petri Katajarinne, p. (02) Timo Parkkola, p. (02) Pekka Vartiainen, p. (02) Opintosihteeri Leena Nurmi, p. (02) Kirjasto Kirjasto on päärakennuksen toisessa kerroksessa. Lukutila, jossa on 15 lukupaikkaa, on avoinna päivittäin. Kaikista opiston koneista on yhteys Humakin kirjastopalveluihin. Kopiointi Vastaanotossa voidaan maksua vastaan ottaa kopioita opiskelijoille. Ruokailu Opiskelijaravintola on päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Aukioloajat: ma pe klo , la su (aamiainen); ma to klo , pe klo , la su klo (lounas); ma pe klo (päivällinen). Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Opiskelijoiden käytössä on kolme atk-luokkaa, joissa on yhteensä 54 työasemaa. Jokaisessa luokassa on tulostusmahdollisuus. Verkkoyhteyksin varustetut tietokoneet ovat opiskelijoiden käytössä oppituntien ulkopuolella ympäri vuorokauden. Levykkeitä voi ostaa vastaanotosta arkisin klo HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Joni Viljanen.

19 Ilmoitustaulu Humakia koskeva tiedotus tapahtuu pääasiassa HumakPron ja sähköpostin välityksellä. Ilmoitustaulu, jolle henkilökunta laittaa opiskeluun liittyvää informaatiota, sijaitsee päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Humakin opiskelijoiden oma ilmoitustaulu on päärakennuksen toisessa kerroksessa. Yhteinen palveluyksikkö Vanha Turuntie 14, Kauniainen p. (09) , f. (09) sähköposti: ja Talouspäällikkö Suvi Airola, p. (09) Taloussihteeri Anneli Lonka, p. (09) Palkkasihteeri Paula Solehmainen, p. (09) Opintosihteeri Maritta Severinkangas p. (09) KOULUTUSYKSIKÖT

20 SANASTO Ammattikorkeakoulun ja Humakin termejä Ammatillisen osaamisen perusalue. Laajempi kokonaisuus, jonka kautta voidaan kehittää erityisiä ammatillisia valmiuksia. Perusalueiden hallintaa arvioidaan mm. portfolion avulla. Kulttuuripalvelujen koulutusohjelmassa perusalueita on kolme, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa neljä sekä viittomakielentulkin koulutusohjelmassa viisi. Hallitus. Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu osakeyhtiöllä on hallitus, jonka toimikausi on 1 vuosi kerrallaan. Osakeyhtiön yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajiston (puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa). Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja. Hops. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Avoin ammattikorkeakoulu. Järjestelmä, joka tarjoaa koulutusmahdollisuuksia kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta ilman ikärajoja tai pääsykokeita. Opetus vastaa vaatimuksiltaan ja laadultaan varsinaista ammattikorkeakouluopetusta. Avoimesta ammattikorkeakoulusta annetuilla todistuksilla on sama arvo kuin ammattikorkeakoulujen antamilla vastaavilla todistuksilla. Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoa. Jos opiskelija pääsee ammattikorkeakoulun varsinaiseksi opiskelijaksi, hän voi sisällyttää aiemmin suorittamansa opinnot osaksi tutkintoa. Erasmus. Ks. Sokrates. 32 HUMAK OPINTO-OPAS Hops-ohjaaja. Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen hops-ohjaaja. Hops-ohjaajan kautta tapahtuu merkittävä osa Humakin opinto-ohjauksesta. Humak-tiimi. Koulutusyksikön toiminnasta vastaa koulutusyksikön kaikista lehtoreista koostuva Humak-tiimi. Humak-tiimi vastaa toiminnastaan johtokunnalle. Humak-tiimiä edustava lehtori johtokunnassa on vastaava lehtori. HUMAKO. HUMAKO on Humakin opiskelijoiden rekisteröity riippumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia opiskelijoiden

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKKUTUSTA

INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKKUTUSTA H U M A N I S T I N E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U, H U M A K w w w. h u m a k. e d u KANSALAISTOIMINNAN JA NUORISOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op. (140 ov), 3.5 vuotta KULTTUURITUOTANNON

Lisätiedot

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKohjauskäytäntöjä Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKIN TEHTÄVÄT koulutus korkeakoulutasolla tutkinnot ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus tutkimus- & kehittämis toiminta (HumaQ) opetuksen ja työelämän

Lisätiedot

www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA

www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA Käsikirjan ovat Humanistiselle ammattikorkeakoululle toimittaneet Niina Leinonen Petri Katajarinne Marjukka

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö - Kulttuurituotanto - Viittomakieli ja tulkkaus AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella amkopintojaksoja olipa ikäsi tai koulutustaustasi

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2002 2003

OPINTO-OPAS 2002 2003 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2002 2003 1 WWW.HUMAK.EDU I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk 2 Info väylä-opinnoista MA 10.10.16, Peltola-sali Minna Turunen Karelia amk Mitä jo tiedät väyläopinnoista? Odotukset ja toiveet? Mitä haluat kysyä? Väyläopinnoista - faktaa - Yksi mahdollisuus suorittaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille, syksy 2017

Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille, syksy 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Kasvatustieteiden laitos / Erityispedagogiikka Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille,

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2003 2004

OPINTO-OPAS 2003 2004 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2003 2004 WWW.HUMAK.EDU 1 I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2013

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2013 Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2013 HY:n Viikin normaalikoulu 21.10.2013 Reijo Honkanen, rehtori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa Viikin norssiin Viikin normaalikoulussa

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 26.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 28.9.2015 Muutos 17.11.2015 I OPINTOVUOSI (LO 2015) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 YLEISIÄ VALMIUKSIA

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot