OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV"

Transkriptio

1 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on merkitty kursiivilla edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneille. JOUTSENON KAUNIAISTEN KORPILAHDEN TURUN 1 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Kulttuuritietous A Kulttuurin tietous B (H2, T2) Kulttuuritietous Etniset ja paikalliset kulttuurit EU-rahoitteinen koulutushanke (Kulttuurin rahoitus ja EU, Kulttuurihallinto ja EU) Metodiseminaari (Tutkimusmetodit) Kansainvälinen kuttuuripolitiikka Kulttuuritietous (Kulttuuritietous A) Kulttuurityön toimintaympäristöt (Kulttuurin toimintaympäristöt) Festivaali -ja tapahtumaosaaminen (Festiv.-ja tapaht.os. A) Tuottajan työvälineet (T2) Videotyö 2 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Tuottajan työvälineet Kulttuuripolitiikka A (H1) Kulttuuriyrittäjyys (T1) Kulttuurikasvatuksen teoreettinen perusta (T2) Kulttuurikasvatuksen toimintaympäristöt (T2) Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen (T2) Kulttuurinen elämänkaari Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Humanismi ja viestintä Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa (A) Kulttuuritietous (A) Kulttuurinen elämänkaari (Kulttuurikasvatuksen toimintaympäristöt I) Tiedottaminen (Viestintä A) Kulttuuriyrittäjyys (T1) Metodiseminaari (Tutkimusmetodit) Humakin yhteiset opinnot Johdatus kulttuurin talouteen (Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa B) Kulttuuritietous (A) Kulttuurinen elämänkaari (Kulttuurikasvatuksen toimintaympäristöt) Lehtityö (Kulttuuriviestintäpalvelut B) seminaari (Seminaari) 3 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Kulttuurityön toimintaympäristöt B Tiedottaminen (H1, T2) Eu-rahoitteinen kulttuurihanke Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa (A) Humanismi ja viestintä Tuottajan työvälineet Kulttuurihallinnon perusta (Julkinen hallinto) Kulttuurityön juridiset kysymykset Johdatus kulttuuritalouteen (Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa) Mediakulttuuri ja yhteiskunta EU-rahoitteinen kulttuurihanke (Korento) (Kulttuurihallinto ja Euroopan Unioni) Kulttuurituottamisen teknologia Taiteen tuntemus (Kulttuurin ja taiteen sisältö A) Kulttuurin talous (Kulttuurin taloushallinto) Julkinen kulttuurihallinto (Toiminta kulttuurihallinnossa) Graafinen suunnittelu (Kulttuuriviestintäpalvelut A) 113 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

2 TURUN Humakin yhteiset opinnot Kulttuuripalvelujen tuotteistaminen Kustannustyö ja julkaisutoiminta Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen Kulttuuritietous (A) Viestintä (B) Kulttuuripolitiikka (A) Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen (Kulttuurin ja taiteen sisältö B) Tiedottaminen (Viestintä A) Kolmannen sektorin kulttuurihallinto (H1) Kulttuurituottajuus kolmannella sektorilla (T1) Tietokirjoittaminen Kulttuurikasvatuksen teoreettinen perusta Radiotyö (Kulttuuriviestintäpalvelut C) Kulttuurikasvatus monikulttuurisessa yhteiskunnassa (Kasvatus ja koulutus monikulttuurisessa yhteiskunnassa) Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa Taiteen tuntemus (Kultt. ja taiteen sisällöt A) Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö KORPILAHDEN Kulttuuripalvelun tuottaminen (elokuvaviikko) Julkinen hallinto Osuustoiminta Kulttuuripalvelujen tuottaminen (sukupuoli ja kulttuuripalvelut) Kulttuurinen elämänkaari Viestintä (B) Tuottajan työvälineet Työelämävalmiudet Kulttuurimarkkinointi Kulttuuritietous Kulttuuripalvelun tuotteistaminen (Korento) Julkinen kulttuurihallinto (Toiminta kulttuurihallinnossa) Kulttuurihallinnon perusta (Julkinen hallinto) seminaari (Seminaari) Kulttuurin tuntemus (Finnish Music and Local Cultural Work) KAUNIAISTEN Humanismi ja viestintä Johdatus kulttuurin talouteen (Taide ja kulttuuri yhteiskunnassa B) Kulttuurin talous (Kulttuurin taloushallinto) Yhteisötaide seminaari (Seminaari) Viestintä (B) Taiteen tuntemus Humanismi ja viestintä Kulttuurimarkkinointi Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen (Kulttuurin ja taiteen sisällöt B) Julkinen kulttuurihallinto (Toiminta kulttuurihallinnossa) Hallinnon teoriat Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen Kulttuurimarkkinointi Syventävä perehtyminen johonkin taiteen lajiin tai kulttuurin osa-alueeseen (Kulttuurin ja taiteen sisällöt B) Esittelijänä kunnassa Kulttuurikasvatus monikulttuurisessa yhteiskunnassa JOUTSENON Johdatus kulttuurin talouteen Tuottajan työvälineet (H2, T2) Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen Viestintä B (H2, T2) Tutkimusmetodit Tiedottaminen Kulttuurimarkkinointi Festivaali- ja tapahtumaosaaminen A (H2,T2) Tiedon tuottaminen Museopalvelut (H2, T2) Kulttuuripalvelun tuottaminen Markkinointi (H2, T2) 4 / ( ) / ( ) HUMAK OPINTO-OPAS / ( ) / ( )

3 JOUTSENON KAUNIAISTEN KORPILAHDEN TURUN 8 / ( ) Kulttuurihallinnon perusta Festivaali ja tapahtumaosaaminen B (H2, T2) Syventävä perehtyminen johonkin taiteenlajiin tai kulttuurin osa-alueeseen Orientoituminen humanistisiin opintoihin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Kulttuuritietous B Kulttuurityön toimintaympäristöt (Kulttuurin toimintaympäristöt B) Osuustoiminta Kulttuurityön teoreettinen perusta Kulttuuritietous (A) Tiedon tuottaminen Monikulttuurisuuden kuvat ja tarinat Kulttuurityön toimintaympäristöt (Kulttuurin toimintaympäristöt B) Kulttuuripalvelun tuottaminen Kulttuurituottamisen teknologia Museopalvelut (Museoiden hallinto ja pedagoginen työ) Ohjaaja- ja kouluttajataitojen tuotteistaminen (T2) Yhteisötaide 1 8/02-03 (Kaikki jaksot) Humakin lehtipaja Kasvatustieteen pedagogisiin perusopintoihin linkitetyt kulttuurikasvatuksen teemat (Kulttuurinen elämänkaari, Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen sekä Kulttuurikasvatus monikulttuurisessa yhteiskunnassa) toteutetaan Joutsenon ja Korpilahden koulutusyksiköissä koko vuoden. 115 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

4 KANSALAISTYÖN JA NUORISOTOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on mukana myös kursiivilla merkittynä joitakin edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneille. Niistä opinnoista ei ole kuvauksia tässä opinto-oppaassa. LOHJAN JOENSUUN HAAPAVEDEN 16 Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Projektityö Orientaatio seikkailukasvatuksen menetelmin Tieto- ja viestintätekniikka kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä I Nuoruus ja nuorten kulttuuriset kasvuyhteisöt Projektitoiminta kansalaistoiminnassa Syrjäytymisen ehkäisyn hanke 1 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Lasten ja nuorten liikunnanohjauksen perusteet Musiikki ohjauksen välineenä Seikkailukasvatuksen orientaatio Tutkimusmenetelmät 2 2 / ( ) HUMAK OPINTO-OPAS Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön muutosprosessit Kansalaistoiminta ja nuorisotyö ennen ja nyt Kohdennettu nuorisotyö ja erityisnuorisotyö Draama ja teatteri-ilmaisu nuorisotyössä Orientaatio seikkailukasvatuksen menetelmin Mielenterveys ja syrjäytyminen Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Kansainvälinen humaani toimija Nuorten osallisuus Retkeilykasvatus Tieto- ja viestintätekniikka kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä -projekti Seikkailukasvatus ja syrjäytymisen ehkäisy Kulttuuri kasvatuksen välineenä (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Humanismi ja viestintä Kasvatuksen arvoperusta ja elämänkaari Nuorisorikollisuus ja sen ehkäisy Nuorten osallisuus Tutkimusmenetelmät 1 Humanismi ja viestintä Nuoruus ja nuorten kulttuuriset kasvuyhteisöt Suuntautumisopintojen projektityöt Kansalaistoiminta ja nuorisotyö ennen ja nyt Tutkimusmenetelmät 1 Kansalaistoiminnan kehittäminen ja mallintaminen Mielenterveys ja syrjäytyminen Ehkäisevä päihdetyö Kansalaistoimintaan liittyvä hanke 3 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) Humanismi ja viestintä Projektien johtaminen Eri-ikäisten ohjaaminen Moniammatillinen nuorten parissa tehtävä työ Syrjäytymisen riskit Ympäristökasvatus Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet Kansalaistoiminta ja nuorisotyö ennen ja nyt Kasvatuksen arvoperusta ja elämänkaari Kansalaistoiminnan kehittäminen ja mallintaminen Tutkimusmenetelmät 1 Mielenterveys jasyrjäytyminen 4 / ( )

5 LOHJAN Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet Nuoruus ja nuorten kulttuuriset kasvuyhteisöt Lasten ja nuorten liikunnanohjauksen perusteet Talouden hoidon ja taloushallinnon perusteet Tutkimusmenetelmät 2 Hankkeet ja tuotantoprosessit Järjestötoiminnan perusteet Monikulttuurinen työ Osallistuvan draaman menetelmät nuorisotyössä Projektinhallinnan perusteet Ehkäisevä päihdetyö Palvelutuottamiseen liittyvä projekti Yksilön ja ryhmäohjauksen perusteet Maahanmuuttajatyö Seikkailuturvallisuus Varainhankinta Palvelutuottamisen perusteet Human Rights and Eradication of Racism Seikkailu rakennetussa ympäristössä Yritystoiminta palvelutuotannossa JOENSUUN Kasvatuksen aroperusta ja elämänkaari Palvelutuottamisen perusteet Seikkailuturvallisuus Elokuva nuorisotyössä Musiikki ohjauksen välineenä Toiminnallinen prosessi Eri-ikäisten ohjaaminen Syrjäytymisen riskit Tutkimusmenetelmät I Yksilön ja ryhmäohjauksen perusteet Leiritoiminta projektina HAAPAVEDEN Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet Draama ja teatteri-ilmaisu nuorisotyössä Seikkailuturvallisuus Wilderness Adventure and Outdoor Activities Palvelutuottamisen perusteet Syrjäytymisen riskit Kansalaistoiminnan voimavarat Työpajaohjaaja ja työpajapedagogiikka Palvelutuottamisen perusteet Syrjäytymisen riskit Humakin lehtipaja 5 / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) /02-03 (Kaikki jaksot) 117 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

6 VIITTOMAKIELEN TULKIN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on mukana myös kursiivilla merkittynä joitakin edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneelle. KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Humakin yhteiset opinnot Orientoituminen ammattiin ja ammattialaan Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 2 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 2 2 ov Tulkkipalvelujen toteuttaminen Tulkkipalvelujen toteuttaminen 5 ov Suuntautumisopinnot Humakin yhteiset opinnot Orientoituminen humanistisiin ammatteihin ja ammattikorkeakouluun Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 2 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 2 2 ov Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli viittomakieli) Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen 2 Humakin yhteiset opinnot Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta 0,5 ov Opiskelutaidot ja hops 0,5 ov Digitaalinen lukutaito 1 Englanti Kommunikatiivinen viittomakieli 1 Viittomakieli 1 2 ov Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 1 Suomen kielen variaatiot Suomen kielen rekisterit 2 ov Kääntämisen perusteet Käännösprosessi Johdatus tulkkaukseen Tulkkauksen perusteet 2 ov Asioimistulkkaus Viittomakieli tulkkauksessa Suomen kieli tulkkauksessa ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen perusteet 2 Tilastomatematiikan perusteet Viittomakielen tutkimus 3 ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen työstäminen 4 ov Tutkimusseminaari 3 Humakin yhteiset opinnot Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta 0,5 ov Opiskelutaidot ja hops 0,5 ov Digitaalinen lukutaito 1 Kommunikatiivinen viittomakieli 1 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 1 2 ov Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Viittomakieli 11 Suomi 1 Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 1 Kääntämisen perusteet Käännösprosessi Johdatus tulkkaukseen Tulkkauksen perusteet 2 ov Kielen variaatiot Kirjoitusviestintä 2 ov 18 1 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) HUMAK OPINTO-OPAS / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat)

7 KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Humakin yhteiset opinnot Humanismi Kommunikatiivinen viittomakieli 1 Viittomakieli 2 2 ov Viittomakielen lingvistiikka Johdatus viittomakielen lingvistiikkaan Kielen perusteet Yleinen kielitiede 1 2 ov Kielen perusteet Puhetekniikka Johdatus tulkkaukseen Tulkkaus viittomakielelle Tulkkaus suomen kielelle Viittomakieli asioimistilanteissa Asioimistulkkaus Asioimistilanteet Humakin yhteiset opinnot Portfolion rakentaminen Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 7 ja siihen liittyvät opinnot Tutkimusseminaari 1 Suuntautumisopinnot Humakin yhteiset opinnot Humanismi Kommunikatiivinen viittomakieli 1 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 2 2 ov Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Viittomakieli 12 Suomi 2 Kielen perusteet Yleinen kielitiede 1 2 ov Kielen perusteet (äidinkieli suomen kieli) Puhetekniikka Kielen perusteet (äidinkieli viittomakieli ) Viittomatekniikka Johdatus tulkkaukseen Tulkkaus viittomakielelle Tulkkaus suomen kielelle Johdatus tulkkaukseen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli asioimistilanteissa Johdatus tulkkaukseen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli asioimistilanteissa 0,5 ov Suomen kieli asioimistilanteissa 0,5 ov Asioimistilanteet Asioimistilanteet Humakin yhteiset opinnot Digitaalinen lukutaito 2 1 ov Suomen kielen kirjallinen viestintä Kommunikatiivinen viittomakieli 1 Viittomakieli 3 Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 3 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 1 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 3 2 ov Asioimistulkkaus Simultaanitulkkaus 1 2 ov Opiskelutulkkaus Opiskelutulkkaus 3 ov Simultaanitulkkaus 2 Integroitu opetus Humakin yhteiset opinnot Portfolion esittely Suuntautumisopinnot Humakin yhteiset opinnot Digitaalinen lukutaito 2 Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta 2 Kommunikatiivinen viittomakieli 1 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 3 2 ov Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Suomi 3 2 ov Viittomakielen lingvistiikka Johdatus viittomakielen lingvistiikkaan Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 3 2 ov Asioimistulkkaus Simultaanitulkkaus 1 2 ov 3 / ( ) (aiemmin aloittaneet); (syksyllä -02 aloittavat) 4 / ( ) OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

8 KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Humakin yhteiset opinnot Inhimillinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta Kohti portfoliota Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 4 Kielen perusteet Yleinen kielitiede 2 Suomen kielen variaatiot Kirjoitusviestintä 2 ov ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen perusteet 1 2 ov Viittomakielen tutkimus 1 2 ov Excel Opiskelutulkin ammattikuva Opiskelutulkin ammattikuva 5 ov Humakin yhteiset opinnot Kohti portfoliota 0 ov Englanti Kommunikatiivinen viittomakieli 2 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 4 Viittomakielen ja suomen kielen opinnot (äidinkieli viittomakieli) Suomi 4 0,5 ov Viittomakieli 13 0,5 ov Suomen kielen variaatiot Kulttuurien välinen viestintä 2 ov Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 2 1ov ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen perusteet 1 2 ov Viittomakielen tutkimus 1 2 ov Excel Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 5 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 2 Suomen kielen variaatiot Kulttuurien välinen viestintä Kääntämisen perusteet Johdatus kääntämiseen 2 ov Etiikka ja tulkkaus Yleinen etiikka Tulkin etiikka Tulkkauksen etiikka 2 ov Lapselle tulkkaus Epotulkkaus Epotulkkaus 5 ov Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 5 ja 14 Viittomakielen lingvistiikka Viittomakielen lingvistiikka 2 Suomen kielen variaatiot Kirjoitusviestintä 2 ov Kääntämisen perusteet Johdatus kääntämiseen Etiikka ja tulkkaus Yleinen etiikka Tulkin etiikka Tulkkauksen etiikka 2 ov Lapselle tulkkaus 5 / ( ) HUMAK OPINTO-OPAS / ( )

9 KUOPION HELSINGIN VTL 02 VTL 01 VTL 00 VTL 99 VTL 02 VTL 01 Kommunikatiivinen viittomakieli 2 Viittomakieli 6 Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 2 Kielivähemmistöt Kääntämisen perusteet Teksti- ja käännösstrategioita 2 ov Humakin yhteiset opinnot Englanti Kielen perusteet Neuvottelutaito Asioimistulkin ammattikuva Asioimistulkkauksen teoriaa 1ov ja siihen liittyvät opinnot Viittomakielen tutkimus 2 ja siihen liittyvät opinnot Tutkimuksen työstäminen 1 4 ov Tutkimusseminaari 2 Kommunikatiivinen viittomakieli 2 (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 6 Viittomakieli ja suomen kielen opinnot (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieli 15 0,5 ov Suomi 0,5 ov Viittomakielinen yhteisö Viittomakielinen vähemmistö 2 Kääntämisen perusteet Teksti- ja käännöskategorioita 2 ov Humakin yhteiset opinnot Ruotsi Kielen perusteet Neuvottelutaito Asioimistulkin ammattikuva Asioimistulkkauksen teoriaa 1ov ja siihen liittyvät opinnot Viittomakielen tutkimus 2 Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 1 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 1 3 ov Asioimistulkin ammattikuva Tulkkaus ja tulkin työ 3 ov Ammatti-identiteetin kehittyminen Suuntautumisopinnot Viittomakielinen yhteisö Viittomakielisen yhteisön historia 1 Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli suomen kieli) Viittomakieliseen yhteisöön tutustuminen 1 3 ov Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen (äidinkieli viittomakieli) Suomenkieliseen yhteisöön tutustuminen 1 3 ov Asioimistulkin ammattikuva Tulkkaus ja tulkin työ 3 ov Ammatti-identiteetin kehittyminen Humakin lehtipaja Kartassa näkyvät teemat ja kurssit vuosikursseittain, mutta opiskelija voi valita myös muiden vuosikurssien opintoja HOPSinsa mukaisesti. 7 / ( ) / ( ) /02-03 (Kaikki jaksot) 121 OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV

10 KOULUTUSYKSIKÖT Haapaveden koulutusyksikkö PL 62, Haapavesi p. (08) , f. (08) Yksikön sähköposti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Anna-Liisa Lämsä, p. (08) Lehtorit Jani Goman, p. (08) Pekka Kaunismaa, (08) Merja Junnila, p. (08) Sanna-Leena Keränen, p. (08) Annikki Kluukeri-Jokinen, p. (08) Opintosihteeri Marcella Puranen, p. (08) Kirjasto Kirjastonhoitaja Kauko Maskulainen, p. (08) Kirjasto on avoinna klo Lukupaikkoja on kahdeksan ja työasemia seitsemän. 22 HUMAK OPINTO-OPAS Kopiointi Opiskelijoiden käytössä oleva kopiokone on Lönninkartanon alakerrassa kanttiinin yhteydessä. Opiskeluun liittyvä kopiointi on maksuton. Ruokailu Opiskelijaravintola on Lönninkartanon alakerrassa. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamupala), klo (lounas) ja klo (päivällinen). Opiskelijat maksavat ruokansa joko käteisellä tai ruokalipulla. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan korttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut ATK-tilat ovat Mikkosentalossa ja Väinölässä. Työasemia on yhteensä 40. Tilat ovat avoinna rajoituksetta. Levykkeitä saa atk-opettajalta tai toimistosta. Tulostus tapahtuu atk-tiloissa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Aarno Kulju. Ilmoitustaulu Humakin ilmoitustaulut ovat Lönninkartanon alakerrassa (mm. HUMAKOn ja talon sisäiset

11 ilmoitukset) sekä Väinölässä luokkien 4 ja 5 välittömässä läheisyydessä (mm. lukujärjestykset, kursseihin ja opintoihin liittyvät ilmoitukset). Helsingin koulutusyksikkö Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee Valkeassa talossa työpaikkaravintolan yhteydessä. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas) ja klo (kahvi). Päivällinen on mahdollista saada etukäteen tilattuna. Ruoka maksetaan opiskelijaravintolan kassaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Ilkantie 4, Helsinki p. (09) , f. (09) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Hanna Putkonen, p. (09) (toimivapaalla) sijainen Marja Koistinen, p. (09) , Lehtorit Pirkko Selin, p. (09) Päivi Rainó, p. (09) Opintosihteeri Aki Metsola, p. (09) Kirjasto Kirjastonhoitaja Raili Ojala-Signell, p. (09) Kirjasto on yhteinen Valkean talon kirjaston kanssa. Kirjasto on varmimmin avoinna maanantaista keskiviikkoon kello Kirjaston sähköpostiosoite on Kopiointi Oppilaitoksessa on opiskelijoilla oma kopiokone. Kopiomaksut ladataan kunkin henkilökohtaiselle kortille suoritetun maksun mukaan. Tietotekniikkapalvelut Atk-luokassa on 20 työasemaa. Oppilaitoksessa on lisäksi yksi kahden työaseman työtila. Tilat ovat avoinna klo Oppitunnit ovat etusijalla yksityiskäyttöön nähden. Tulostaa voi kaikilta atk-luokan työasemilta. HumakPro-vastaavana toimii Aki Metsola ja käyttötuesta vastaa Timo Heiskala. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu sijaitsee 2. kerroksessa luokkien vieressä Joensuun koulutusyksikkö Niittylahdentie, Niittylahti p. (013) , f. (013) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Erja Karvinen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Lehtorit Heli Kurkko, päärakennus, 2. kerros, p. (013) (toimivapaalla syyslukukauden 2002) Jukka Määttä, päärakennus, 2. kerros, p. (013) (toimivapaalla kevätlukukauden 2003) Tiina Pajuri, päärakennus, 2. kerros, p. (013) (toimivapaalla koko lv:n ) 123 KOULUTUSYKSIKÖT

12 Erja Anttonen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Jatta Herranen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Tuija Mehtonen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Opintosihteeri Pirjo Parviainen, päärakennus, 2. kerros, p. (013) Kirjastovastaava Minna Halonen, päärakennus, 1. kerros, p. (013) Kirjasto Kirjasto sijaitsee päärakennuksen pohjakerroksessa. Kirjasto on avoinna ma pe klo Lukupaikkoja on 6 ja työasemia 12. Kopiointi Kopiokone on päärakennuksen 1. kerroksen aulassa. Kopiokortteja myydään opiston toimistossa. toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Jani Kontturi. Ilmoitustaulu Humakin tiedotus hoidetaan HumakPron kautta. Joutsenon koulutusyksikkö Pöyhiänniementie 2, JOUTSENO p. (05) , f. (05) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Päivi Ruutiainen, p. (05) Lehtorit Eliisa Asikainen, p. (05) Juha Iso-Aho, p. (05) Jari Klemola, p. (05) Leena-Marja Virtanen, p. (05) Ruokailu Opiskelijaravintola on päärakennuksen pohjakerroksessa. Opiskelijaravintolan aukioloajat ilmoitetaan syyslukukauden alkaessa. Opiskelijaravintolassa on kassa, johon ruokailu maksetaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Päärakennuksessa on kaksi suurempaa atk-tilaa, toinen ensimmäisessä kerroksessa ja toinen kirjaston yhteydessä. Lisäksi on kaksi nettiselailupistettä 2. kerroksen aulassa. Työasemia luokissa on yhteensä 28. Tilat ovat avoinna ma to klo Levykkeitä myydään kioskissa. Tulostaa voi kaikilta työasemilta. Vanhempia koneita siirretään yksittäisiksi työpisteiksi eri rakennuksiin. HumakPro-vastaavana 24 HUMAK OPINTO-OPAS Opintosihteeri Maarit Ruokonen, p. (05) Kirjastonhoitaja Päivi Pakarinen, p. (05) Kirjastonhoitaja on tavattavissa ma to klo Avaimen lunastettuaan kirjastoa voi käyttää ympäri vuorokauden. Työasemia on kolme ja lukupaikkoja 20. Kopiointi Kopiointi tapahtuu toimiston kautta. Kopiot maksetaan käteisellä opiston toimistoon. Ruokailu Opiskelijaravintola on ruokalarakennuksessa. Aukioloajat: klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Ruo-

13 kailun voi maksaa joko käteisellä tai ruokalipuilla. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Atk-luokat sijaitsevat asuntola- ja toimistorakennuksessa. Työasemia atk-luokissa on yhteensä 36. Kirjastossa on näiden lisäksi kolme työasemaa. Asuntolan atk-luokan tilat ovat käytettävissä avaimen lunastamisen jälkeen. Kaikissa tiloissa on tulostusmahdollisuus. Levykkeitä voi ostaa kanttiinista. HumakProvastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Seppo Hintsanen. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu on auditoriorakennuksessa. Kauniaisten koulutusyksikkö Vanha Turuntie 14, Kauniainen p. (09) , f. (09) Yksikön sähköposti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Risto Ruottunen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Lehtorit Tuula Johansson, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Katri Kaalikoski, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Eero Kärkkäinen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Titta Tiihonen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Jari Valtari, päärakennus 2. kerros, p. (09) Opintosihteeri Mervi Tuominen, päärakennus, 2. kerros, p. (09) Kirjasto Kirjasto on avoinna arkisin klo Iltaisin ja viikonloppuisin kirjastoon pääsee majoitustilan avaimella. Lukupaikkoja on 20 ja työasemia yksi. Materiaalia voi viedä myös atk-luokkiin. Kopiointi Opiskelijoiden käytössä oleva kopiokone sijaitsee atk-luokkia vastapäätä Aivoriihen käytävällä. Kopiokortteja saa ostaa kanttiinista tai taloustoimistosta (päärakennus, 2. kerros). Ruokailu Ruokailu järjestetään opiskelijaravintolassa, joka sijaitsee päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Ruoka maksetaan opiskelija-ravintolan kassaan. Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkapalvelut sijaitsevat Aivoriihessä. Atk-luokat A6 ja A7 ovat opiskelijoiden käytössä oppituntien ulkopuolella klo asti. Opetusajat ilmoitetaan viikoittain luokan ovessa olevassa lukujärjestyksessä. Luokissa A6 ja A7 on yhteensä 23 työasemaa, joiden lisäksi A8:ssa on 15-paikkainen atk-pohjainen kielistudio. Jokaisessa atk-luokassa on tulostusmahdollisuus. Levykkeitä voi ostaa taloustoimistosta. Humakin käytössä olevissa päärakennuksen luokissa on verkkoyhteyksin varustetut tietokoneet. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa atk-opettaja. Ilmoitustaulut Humakin tiedotus hoidetaan HumakPron kautta. Päärakennuksen aulassa on luokkatilat 125 KOULUTUSYKSIKÖT

14 päivittäin ilmoittava taulu ja kaikkia Työväen Akatemian tiloissa opiskelevia koskeva ilmoitustaulu. Korpilahden koulutusyksikkö Tähtiniementie 26, Korpilahti, p. (014) , f. (014) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Kaisa Hannikainen-Vainio, p. (014) Lehtorit Annamari Maukonen, (toimivapaalla) Sanna Pekkinen, p. (014) Kari Pirinen, p. (014) Kati Rantala, p. (014) Hannu Sirkkilä, p. (014) Molla Walamies, p. (014) Korento-paikalliskulttuurihankkeen projektipäällikkö Jari Määttä, p. (014) Opintosihteeri Riitta Leppänen, p. (014) Kirjastonhoitaja-informaatikko Hannu Markkanen, p. (014) Ruokailu Opiskelijaravintola on päärakennuksessa. Aukioloajat klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Kaksi atk-luokkaa ovat päärakennuksen alakerrassa. Toisessa luokassa on 15 ja toisessa 13 työasemaa. Luokat ovat avoinna klo Palvelut ovat muilta osin toimistossa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Vesa Lahtonen. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu on päärakennuksen aulassa ja Humak-toimistossa. Kuopion koulutusyksikkö Kansanopistotie 32, KUOPIO p. (017) , f. (017) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Mirja Huttunen, p. (017) Kirjasto Kirjasto sijaitsee päärakennuksessa. Kirjasto on avoinna arkisin klo Viikonloppuisin kirjasto on avoinna, jos muuta toimintaa on järjestetty. Lukupaikkoja on 25 ja työasemia kaksi. Kopiointi Kopiointi tapahtuu päärakennuksen toimistossa. Kopiot maksetaan käteisellä opiston toimistoon. 26 HUMAK OPINTO-OPAS Lehtorit Tuula Heide, p. (017) Marjukka LaCross, p. (017) Anne-Mari Jaamalainen, p. (017) Sirpa Lyytinen, p. (017) Juha Manunen, p. (017) Tuula Vatanen, p. (017) Projektipäällikkö Mikko Karinen, p , (013) , f. (013)

15 Opintosihteeri Merja Puustinen, p. (017) Kirjaston hoitaja Mirja Kejonen, p. (017) Kirjasto Työasemia on yksi. Kirjasto on avoinna klo Kopiointi Kopiokone on aulassa. Kopiokortteja myydään toimistossa. Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee pääovea vastapäätä. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Ruoka maksetaan opiskelijaravintolan kassaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Atk-luokassa on 20 työasemaa. Luokissa on työasemat ja lisäksi parvella 8 työasemaa. Tilat ovat avoinna ma to klo ja pe Oppitunnit ovat etusijalla yksityiskäyttöön nähden. Levykkeitä myydään toimistossa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Eero Pekkala. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulut sijaitsevat yläkerran käytävällä. Lohjan koulutusyksikkö Karstuntie 537, LOHJA p. (019) , f. (019) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Henkilökunta Vastaava lehtori Reijo Viitanen, p. (019) tai Lehtorit, keskuksen numero (019) Tarja Kuula, p Pia Lundbom, p. (019) Tuija Martikainen, (toimivapaalla) Petri Paju, p Antti Pelttari p.(019) Hannele Pulkamo, p Erja Salo, p Anja Tarhala, p. (019) Tarja Turhanen, p Mikko Vatka, p Opintosihteeri Iris Mäki-Kojola, p. (019) Kirjasto Informaatikko Hannu Kylkisalo, p. (019) Kurssikirjasto sijaitsee päärakennuksen alakerran asuntolasiivessä. Kirjastossa on käytössä työasemia tiedonhakua varten. Kopiointi Kopiointi tapahtuu päärakennuksen tuloaulassa. Kopiokortteja myydään toimistossa. Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee päärakennuksessa. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Kassa on opiskelijaravintolan yhteydessä. Alennushintaisen aterian (lounas) saa esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin tai Kelan ateriatukikortin. Tietotekniikkapalvelut Kaksi atk-tilaa ovat päärakennuksen hallintosiivessä. Työasemia on 31. Atk-luokka on avoinna arkipäivisin klo ja työtila klo Viikonloppukäytöstä vastaavat opiskelijapäivystäjät. Asuntolassa on opiskeli- 127 KOULUTUSYKSIKÖT

16 joiden käytössä 12 työasemaa. Opiskelija voi halutessaan vuokrata asuntolasta huoneen, jossa on tietokone ja nettiyhteydet. Tulostaa saa vapaasti. Levykkeitä ja muita opetustarvikkeita myydään toimistossa. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri. Ilmoitustaulu Ilmoitustaulut ovat päärakennuksen ala-aulassa. Nurmijärven koulutusyksikkö Kotorannantie 49, Kiljava p. (09) , f. (09) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Hanna Laitinen, p. (09) Lehtorit Pauli Kurikka, p. (09) Opintosihteeri Eija Vihtkari, p. (09) Kirjasto Kirjasto on erillisessä kirjastorakennuksessa. Kirjastonhoitaja Outi Mietala, p. (09) , on paikalla ma pe kello Kirjastoon pääsee arkisin klo suoraan ja klo illalla lukkokoodin avulla. Viikonloppuisin kirjastoon pääsee lukkokoodilla klo Ruokailu Opiston ruokasali on avoinna klo (aamiainen; la su ), klo (lounas), klo (kahvi) ja (päivällinen). Alennushintaisen aterian (lounas) saa ostaa klo välillä voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Luokan D työasemaa ovat ensisijaisesti Humak-opiskelijoiden käytössä klo välisenä aikana. Kirjastossa opiskelijoiden käytössä on neljä työasemaa. Levykkeitä voi ostaa vastaanotosta arkisin klo HumakPro-vastaavana toimii Hannu Lönnroth, ja käyttötuesta vastaa Ari Heino. Ilmoitustaulu Humakia koskeva ilmoittelu tapahtuu pääosin HumakPron ja sähköpostin välityksellä. Ilmoitustauluja on kaksi; toinen pääaulassa ja toinen Humak-luokassa ( Sääksijärvikabinetti ). Suolahden koulutusyksikkö Savontie Suolahti p. (014) f. (014) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa Vastaava lehtori Marja-Liisa Sarha, p. (014) Kopiointi Opiskelijoiden käytössä on postituksen kopiokone. Maksu 10 senttiä/kopio suoritetaan vastaanottoon. 28 HUMAK OPINTO-OPAS Lehtorit Pekka Harjula, p. (014) Tarja Jukkala, p. (014) Johanna Kuivakangas, p. (014) Anja Laukkarinen-Mäenpää, p. (014) Katariina Soanjärvi, p. (014)

17 Juha Nikkilä, p. (014) Määräaikainen lehtori Niina Leinonen, p.(014) Opintosihteeri Sirkka Peltola, p. (014) Kirjasto Kirjasto on T-talossa. Kirjastonhoitaja Kaija Hukari, p. (014) , on paikalla ma ja ke klo , ti klo , ke klo , to klo ja klo , pe klo Kirjasto aukeaa arkiaamuisin n. klo 7.00 ja sulkeutuu kirjastonhoitajan lähtiessä. Lukupaikkoja on 12 ja työasemia 12. Kopiointi Opiskelijoiden käytössä oleva kopiokone on Suolahtisalin aulan yhteydessä. Kopiokortteja myydään toimistossa. Suuret kopiointisarjat voi tilata maksupalvelutyönä toimistosta. Ruokailu Opiskelijaravintola sijaitsee Puutalossa. Opiskelijaravintola on avoinna klo (aamiainen), klo (lounas), klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Aamiaista ei tarjota maanantaisin ja päivällistä ei perjantaisin. Ruoka maksetaan opiskelijaravintolan kassaan. Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Työasemia on useissa tiloissa. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti K-talon 2. kerroksen atkluokassa K214. Lisäksi itsenäiseen työskentelyyn on varattu K-talon tila K113 ja kirjastossa olevat työasemat. Muissa opetustiloissa olevia työasemia voi käyttää silloin, kun luokat eivät ole opetuskäytössä. Itsenäisen työskentelyn tilat ovat avoinna joka päivä klo Levykkeitä myydään toimistossa. Tulostimet ovat atk-luokassa, K-talon tilassa K113 ja kirjastossa. Tulostaa saa vain opiskeluun liittyviä materiaaleja. HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaavat Antero Hukari (yleinen tuki) ja Pekka Harjula (HumakPro). Ilmoitustaulu Humakin opiskelijoiden ilmoitustaulu on Puutalon aulassa ja kv-asioiden ilmoitustaulu Puutalon toisessa kerroksessa. Tornion koulutusyksikkö Kivirannantie 13-15, Tornio p. (016) , f. (016) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: Vastaava lehtori Tuomo Paavola, Niilontalo, p. (016) Lehtorit Pirjo Hanhivaara, Niilontalo, p. (016) Maria Kontinen, Niilontalo, p. (016) Eila Luoma, Niilontalo, p. (016) Maarit Miettinen, Niilontalo, p. (016) Katariina Ylipahkala, Niilontalo, p. (016) Tuomo Ylipartanen, Niilontalo, p. (016) Eeva Mäkelä, Niilontalo, p. (016) Tapani Risto, Niilontalo, p. (016) Pirkko Salo, Niilontalo, p. (016) Opintosihteeri: Tuula Saarela, p. (016) Kirjasto Kirjastonhoitaja p. (016) Kirjasto on Niilontalossa ja on avoinna ma to klo ja pe klo KOULUTUSYKSIKÖT

18 Kopiointi Kopiokone on Joentalossa. Maksu suoritetaan toimistoon. Ruokailu Opiskelijaravintola on Joentalossa. Aukioloajat klo (aamiainen); klo (lounas); klo (kahvi) ja klo (päivällinen). Ruokailu maksetaan käteisellä tai toimistosta ostettavilla lipuilla. Kahvia voi ostaa oppilaskunnan kanttiinista klo tai opiskelijaravintolasta klo Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Työasemia on kolmessa paikassa. Joentalon atk-luokassa on 20, Niilontalon atk-luokassa 17 ja opiskelija-asuntolan työtilassa 3 työasemaa verkossa ja yksi ilman verkkoyhteyksiä. Luokat ovat avoinna ma pe klo ja klo välisenä aikana, mikäli luokan valvonta on järjestetty. Viikonloppuisin sopimuksen mukaan. Opiskelija-asuntolan työasemat ovat käytössä ympäri vuorokauden. Levykkeitä myydään toimistossa. Tulostuspaperi hankitaan omiin tarkoituksiin itse, opetuksessa saa tulostaa tarpeen mukaan. HumakProvastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaavat Anne Harri (yleinen tuki) ja Tuomo Ylipartanen (HumakPro). Ilmoitustaulu Ilmoitustaulu on Joentalon käytävällä. Turun koulutusyksikkö Harjattulantie 80, TURKU p. (02) , f. (02) Yksikön s-posti: Sähköpostit muotoa: 30 HUMAK OPINTO-OPAS Vastaava lehtori Leena Krekula, p. (02) Lehtorit Outi Haapanen, p. (02) Maarit Härkönen, p. (02) Pilvi Kalhama, Petri Katajarinne, p. (02) Timo Parkkola, p. (02) Pekka Vartiainen, p. (02) Opintosihteeri Leena Nurmi, p. (02) Kirjasto Kirjasto on päärakennuksen toisessa kerroksessa. Lukutila, jossa on 15 lukupaikkaa, on avoinna päivittäin. Kaikista opiston koneista on yhteys Humakin kirjastopalveluihin. Kopiointi Vastaanotossa voidaan maksua vastaan ottaa kopioita opiskelijoille. Ruokailu Opiskelijaravintola on päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Aukioloajat: ma pe klo , la su (aamiainen); ma to klo , pe klo , la su klo (lounas); ma pe klo (päivällinen). Alennushintaisen aterian (lounas) saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Tietotekniikkapalvelut Opiskelijoiden käytössä on kolme atk-luokkaa, joissa on yhteensä 54 työasemaa. Jokaisessa luokassa on tulostusmahdollisuus. Verkkoyhteyksin varustetut tietokoneet ovat opiskelijoiden käytössä oppituntien ulkopuolella ympäri vuorokauden. Levykkeitä voi ostaa vastaanotosta arkisin klo HumakPro-vastaavana toimii opintosihteeri, ja käyttötuesta vastaa Joni Viljanen.

19 Ilmoitustaulu Humakia koskeva tiedotus tapahtuu pääasiassa HumakPron ja sähköpostin välityksellä. Ilmoitustaulu, jolle henkilökunta laittaa opiskeluun liittyvää informaatiota, sijaitsee päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Humakin opiskelijoiden oma ilmoitustaulu on päärakennuksen toisessa kerroksessa. Yhteinen palveluyksikkö Vanha Turuntie 14, Kauniainen p. (09) , f. (09) sähköposti: ja Talouspäällikkö Suvi Airola, p. (09) Taloussihteeri Anneli Lonka, p. (09) Palkkasihteeri Paula Solehmainen, p. (09) Opintosihteeri Maritta Severinkangas p. (09) KOULUTUSYKSIKÖT

20 SANASTO Ammattikorkeakoulun ja Humakin termejä Ammatillisen osaamisen perusalue. Laajempi kokonaisuus, jonka kautta voidaan kehittää erityisiä ammatillisia valmiuksia. Perusalueiden hallintaa arvioidaan mm. portfolion avulla. Kulttuuripalvelujen koulutusohjelmassa perusalueita on kolme, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa neljä sekä viittomakielentulkin koulutusohjelmassa viisi. Hallitus. Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu osakeyhtiöllä on hallitus, jonka toimikausi on 1 vuosi kerrallaan. Osakeyhtiön yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajiston (puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa). Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja. Hops. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Avoin ammattikorkeakoulu. Järjestelmä, joka tarjoaa koulutusmahdollisuuksia kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta ilman ikärajoja tai pääsykokeita. Opetus vastaa vaatimuksiltaan ja laadultaan varsinaista ammattikorkeakouluopetusta. Avoimesta ammattikorkeakoulusta annetuilla todistuksilla on sama arvo kuin ammattikorkeakoulujen antamilla vastaavilla todistuksilla. Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoa. Jos opiskelija pääsee ammattikorkeakoulun varsinaiseksi opiskelijaksi, hän voi sisällyttää aiemmin suorittamansa opinnot osaksi tutkintoa. Erasmus. Ks. Sokrates. 32 HUMAK OPINTO-OPAS Hops-ohjaaja. Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen hops-ohjaaja. Hops-ohjaajan kautta tapahtuu merkittävä osa Humakin opinto-ohjauksesta. Humak-tiimi. Koulutusyksikön toiminnasta vastaa koulutusyksikön kaikista lehtoreista koostuva Humak-tiimi. Humak-tiimi vastaa toiminnastaan johtokunnalle. Humak-tiimiä edustava lehtori johtokunnassa on vastaava lehtori. HUMAKO. HUMAKO on Humakin opiskelijoiden rekisteröity riippumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia opiskelijoiden

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKohjauskäytäntöjä Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKIN TEHTÄVÄT koulutus korkeakoulutasolla tutkinnot ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus tutkimus- & kehittämis toiminta (HumaQ) opetuksen ja työelämän

Lisätiedot

www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA

www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA www.humak.edu Työoppimisen käsikirja TYÖOPPIMISPAIKALLE INHIMILLISTÄ JA KULTTUURISTA VUOROVAIKUTUSTA Käsikirjan ovat Humanistiselle ammattikorkeakoululle toimittaneet Niina Leinonen Petri Katajarinne Marjukka

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö - Kulttuurituotanto - Viittomakieli ja tulkkaus AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella amkopintojaksoja olipa ikäsi tai koulutustaustasi

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2002 2003

OPINTO-OPAS 2002 2003 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2002 2003 1 WWW.HUMAK.EDU I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2 12.2.2015 /Minna Rajalin EMESSI2 11/2013 11/2015 Tavoite: edistää verkossa tapahtuvan vertaismentoroinnin avulla järjestötyöntekijöiden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Työpaikat Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2003 2004

OPINTO-OPAS 2003 2004 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2003 2004 WWW.HUMAK.EDU 1 I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Opinto-opas 2005-2006. Humanistinen ammattikorkeakoulu

Opinto-opas 2005-2006. Humanistinen ammattikorkeakoulu Opinto-opas 2005-2006 Humanistinen ammattikorkeakoulu 1 Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus Henna Koskimäki Ulkoasu Leena Krekula Paino Kirjakas Oy Ilmestynyt 6/2005 2 Hyvä opiskelija Tervetuloa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

LUKIJALLE. Hyvää opintomenetystä toivottaen. Osmo Lampinen Rehtori

LUKIJALLE. Hyvää opintomenetystä toivottaen. Osmo Lampinen Rehtori 1 Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimittaja Pekka Harjula Suunnittelu ja taitto Mainostoimisto Media M1 Oy Mauri Leppänen ja Vesa Herranen Paino Kirjapaino Kari Ilmestynyt 6/2001 2 LUKIJALLE

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus

MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus MAHIS-yhteistyöverkoston sopimus Tällä sopimuksella Iisalmen kaupunki (Iisalmen lyseo ja aikuislukio), Kiuruveden kaupunki (Kiuruveden lukio), Pielaveden kunta (Pielaveden lukio), Sonkajärven kunta (Sonkajärven

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA!

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! Yhteishaku 1.-19.3.2010 HALUATKO HUIPPU-URHEILIJAKSI? Kuortaneen lukio ja Kuortaneen urheiluopisto järjestävät yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014 282/2014 Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot