KOUVOLAN VETOVOIMAINEN YDINKESKUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN VETOVOIMAINEN YDINKESKUSTA"

Transkriptio

1

2 KOUVOLAN VETOVOIMAINEN YDINKESKUSTA Reijo Saksa Projektipäällikkö

3 Mikä on Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta projekti?

4 Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta -projekti Projektin tavoitteena on lisätä kaupan ja palvelun alojen yritysten välistä yhteistyötä Kouvolan keskustan alueella ja luoda yhteisiä toimintamalleja, jotta negatiivinen kierre ydinkeskustan kehityssuunnassa voidaan pysäyttää ja kääntää tulevaisuuden usko positiiviseen kasvuun. Yritysten välisen yhteistyön kehittäminen sekä yritysten ja julkisten toimijoiden välisen vuoropuhelun lisääminen ovat avainasemassa kehityssuunnan muutoksessa. Projektin toimenpiteet keskittyvät näiden tavoitteiden edistämiseen erilaisista lähestymiskulmista. 4

5 Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta: Kohderyhminä ovat ydinkeskustan alueella toimitiloja omistavat yritykset, alueella toimivat kaupan ja palvelun alojen yritykset sekä sijoittuvat yritykset. Projektin tuloksena yritysten välinen yhteistyö ydinkeskustan alueella on lisääntynyt. Alueen vapaat liiketilat ovat muuttuneet houkutteleviksi ja uusia yrityksiä on tullut tyhjentyneisiin tiloihin. Keskustassa jo toimivien pk-yritysten liiketoiminta on kehittynyt ja laajentunut. Alueella toimivat yritykset ja niiden asiakkaat hyötyvät selkeämmästä ja monipuolisemmasta palveluntarjonnasta ja sen tuomasta asiakasvirrasta. 5

6 Mitä on keskustan kehittäminen? 6

7 Miksi käyn ydinkeskustassa? 7

8 Lähde: Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy 8

9 9

10 10

11 Liikeyrityksen vastuulla! Vastaako tarjonta kysyntää? Tuotteiden esillepano? Liiketilan viihtyvyys? Näyteikkuna, valaistus, siisteys? Houkuttelevuus! Palveluhenkisyys! Henkilöstön viihtyvyys ja osaaminen Aukioloajat? Tiedotus ja markkinointi? Yhteistyö muiden liikkeiden kanssa? Osallistumiset tempauksiin ja alueen kehittämiseen? Yllätyksellisyys! Trendit ja liikeidean kehittäminen avoimin mielin 11

12 Lupaus Minkä lupauksen annamme vierailijalle? Mitä meillä on tarjottavana ja kenelle? Vetovoimaiset yritykset keskustassa? Mikä on Kouvolan identiteetti, profiili, imago? 12

13 Milano 13

14 Kouvola? 14

15 Luonto, turvallisuus, puhtaus 15

16 Mihin ihminen matkustaa? Paikkaan, jossa on asia tai palvelu jota hän haluaa. Vetovoimayritykset/-tuotteet Ei ole vastenmielistä mennä - tunnetila. Jos on hyvä imago, niin kaikki on helppoa. Jos on huono imago, niin kaikki on mahdotonta. Imagon on vastattava todellisuutta. Mikä on Kymenlaakson ja Kouvolan tunnekuva Kouvolassa, Suomessa ja maailmalla? 16

17 Matkailu tuo rahaa! Ostosmatkailijat Turistit Liikematkailijat Tarvitsemme asiakkaita alueen ulkopuolelta uutta rahaa seudulle! 17

18 Genova 18

19 Pietari 19

20 Pietari 20

21 Mihin voimme vaikuttaa? Alueen fyysiseen kehittämiseen Saavutettavuuteen Viihtyisyyteen (siisteys) ja turvallisuuteen Tapahtumiin, palveluihin ja ajanviettoon Imagon paranemiseen Tietoisuuden lisääntymiseen Kaupallisten palveluiden lisääntymiseen YRITYS KAUPPAKESKUS - KAUPUNKI 21

22 Shoppailu Ympäristö tärkeämpi kuin itse tuote. Elämys, nautinto kaikille aisteille Tuotteilla pienet erot Nimi, tarina, brändi, imago, tarve Asiakas on vieras; vieraalle parasta 22

23 Kaupunkikeskustan kehittäminen Ilmapiirin hallinta ratkaisevaa Valaistus, siisteys, viihtyisyys Yhdistää (ja erottaa) kuluttajia Ajankäytön merkitys kasvaa Mahdollisuus viettää aikaa Erikoistuminen hallitusti 23

24 24

25 Keskustan kaupallinen kehittäminen 1. Keskustan asiointiympäristön laadullinen kehittäminen 2. Kauppapaikkojen turvaaminen ja kehittäminen 3. Yhteistoiminnan kehittäminen 25

26 1. Keskustan asiointiympäristön laadullinen kehittäminen uudet rakennukset ja rakennusten kunnostaminen kävelykadut ja ympäristön kehittäminen kevyen liikenteen lisääminen keskustassa pysäköinnin kehittäminen toimintoja häiritsemättä 26

27 2. Kauppapaikkojen turvaaminen ja kehittäminen uudet liikerakennukset keskustaan kortteleiden tehokkaampi käyttö kaupallisesti nykyisten myymälätilojen kunnostaminen ja kehittäminen riittävä liiketilatarjonta, mikä pitää liiketilamarkkinat kunnossa liiketilojen huollon kehittäminen 27

28 3. Yhteistoiminnan kehittäminen kiinteistönomistajien, kauppiaiden ja kaupungin välinen yhteistyö kaupunkielämän kehittäminen (tapahtumat, toritoiminta, jne.) 28

29 Berlin 29

30 Asiakaskokemus Asiakkaat vapaita vaihtamaan ja äänestävät kukkarollaan. Vain erittäin tyytyväiset asiakkaat toimivat suosittelijoina ja pysyvät uskollisina. Satunnainen kokemus ennustettava kokemus brändätty kokemus - uskollisuus Asiakaskokemuksen kehittämisprosessit (Ihmiset, tuotteet ja palvelut, prosessit) Poikkeuksellinen asiakaskokemus saa aikaan asiakasuskollisuutta 30

31 Haasteita vai mahdollisuuksia? Nettisivut - nettikauppa Showroom tilat, hyperkaupat, palvelu- ja noutopisteet! Älyautot D tulostus IHMINEN 31

32 32

33 Kouvolan ydinkeskusta nyt Kauppa: 128 liikettä, m2 Palvelut: 180 yritystä, m2 363 liiketilaa m2 Tyhjänä (2013 tilanne) 25 kpl, m2 33

34 TAVOITTEITA Luontaiset kävelyreitit, joiden varrella palvelut Keskustan liikkeet muodostavat yhtenäisen kauppa-alueen Tarjonnan rakenne ja laatu vastaa asukkaiden ja asiakkaiden tarpeita Keskuksien vahvuudet balanssissa toisiinsa Kauppakeskusmaiset toimenpiteet Tukee kaupunkistrategiaa ja elinkeinoohjelmaa 34

35 TOIMENPITEITÄ Tyhjien liiketilojen kartoitus, Timo Pöntinen, Aleksandra Airikainen Liiketila/toimialasuunnitelma (Business Plan) yhteistyöllä Yritysten sijoittumisen ja toimialatavoitteen edistäminen Kiinteistönomistajat mukaan Katutason parhaat paikat? (Pankit, vakuutusyhtiöt, virastot ) Suunnitelmien toteuttaminen asteittain. 35

36 TOIMENPITEITÄ Vakituiset infot Tarvittavat työpajat Tiedotuksen tehostaminen Kehittämistoimet jatkuvana prosessina Henkilöstön kuuleminen ja asiakaspalvelun jatkuva innostaminen (kuukauden asiakaspalvelija????) Keskustojen myönteistä ilmapiiriä edistäviä tempauksia. 36

37 TOIMENPITEITÄ Ydinkeskustan elävyysmittarit käyttöön Kysely asukkaille kesäkuussa? Yrityskysely Aiempien tuloksien läpikäynti 37

38 Toimivat ja käyttökelpoiset ratkaisut eivät synny pakottamalla, vaan luomalla edellytykset ja idea sekä houkuttelevuus sen toteutukseen. Keskustarakenteen toimiessa luontevasti liike-elämäkin toimii ja työllisyyttä syntyy. Kouvolan keskustan ydinkeskustan ideakilpailun OIKOTIE selostuksesta! 38

39 Tehdään yhdessä! Ei odoteta, mitä jonkun muun pitäisi tehdä, vaan mietitään, mitä me ITSE kukin voimme tehdä ydinkeskustan hyväksi! 39

40 Mitä odottaa tulevaisuuden asiakas?

41 Suomalaiset eivät (edelleenkään) pidä itseään erityisen kulutuskeskeisinä Eettisyys ja ekologisuus yhä tärkeämpiä trendejä, vaikka yleinen suhtautuminen vastuulliseen kuluttamiseen on vielä varauksellista Perinteisen hedonistisen ja statushakuisen luksuksen rinnalle on kehittynyt uusi, vastuullinen ja yksilöllinen käsitys ylellisyydestä Hyvinvoinnin ja terveyden merkitys kasvaa yhä niihin kuluttamisessa myös huomattavia tyylieroja Kuluttajien laatutietoisuus kasvaa, mutta hinnan merkitys keskeinen varsinkin nuoremmilla ikäryhmillä Erityisesti ikä, sukupuoli, koulutus ja yhteiskuntaluokka jakavat kuluttajia tulevaisuudessa yhä enemmän erilaisiin kuluttajasegmentteihin Uusi teknologia luo uusia kulutusareenoita ja täydentää vanhoja markkinoinnissa ja myynnissä eri kanavien hyödyntäminen tärkeää (muutokset nopeita) Consumer to Consumer! prof. Terhi-Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto 41

42 Myymäläympäristöllä on merkitystä tärkeämpi naisille kuin miehille Etenkin miehet arvostavat liikkeessä asioinnin nopeutta ja sujuvuutta Myymälässä asioiminen yhä tärkeää sukupolvien erot kuitenkin suuret Palvelun laatu myymälöissä merkitsee asiakkaan mukaan räätälöitynä Asiakkaille ei kuitenkaan ehkä tärkeintä kaupoissa oleilu vaan valikoimat ja palvelu Useimmat asiakkaat haluavat PERUSTELLA ostamisensa terveydellä ja/tai hyvällä ololla hyödyllä/toimivuudella/järkevyydellä hinnalla yksilöllisyydellä eettisyydellä/ekologisuudella prof. Terhi-Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto 42

43 Ostostilat yhä hybridimpiä kuluttaja yhä enemmän irrallaan ajasta ja paikasta Mielikuvan asiakkuudesta pitää muuttua asiakas ei vain kohde, vaan verkoston toimija Tietoverkot eivät kilpailijoita vaan apuvälineitä ja yhteistyökumppaneja Internetin käytön yleisyys on lisännyt kuluttajien odotuksia erikoiskauppojen palveluita kohtaan Tiedonhaun ja verkko-ostamisen helppous selittävät, miksi erikoistavaraliikkeiltä odotetaan etenkin tuotteisiin liitettyä palvelua sekä pitkälle erikoistunutta valikoimaa Sosiaalinen media lisännyt muiden kuluttajien kertomusten merkitystä tiedonlähteenä Digitaaliset katalogit, Internetin asiakasyhteisöt ja verkkokaupat täydentämään erikoisliikkeiden palveluita prof. Terhi-Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto

44 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % % 20% 43% 26% % 29% 38% 24% % 29% 31% 26% % 26% 36% 29% % 22% 30% 38% % 20% 30% 39% yli 74 4% 18% 24% 51% Täysin samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Melko paljon samaa mieltä Melko paljon eri mieltä KUMU Turun kauppakorkeakoulu, professori Heli Marjanen

45 45

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala Helsingin Joutsen apteekki 100-vuotisjuhlaseminaari Kaupunkikeskustan kivijalkakaupat Tiina Oksala Toimitusjohtaja, Erikoiskaupan Liitto Esityksen sisältö - Tiivistelmä esityksestä 17.11.2012 Erikoiskaupan

Lisätiedot

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS KOUVOLAN VETOVOIMAINEN YDINKESKUSTA Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Projektin nimi Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta Y-tunnus 2221859-6 Projektin toteutusaika

Lisätiedot

KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA

KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Terhi-Anna Wilska & Jussi Nyrhinen (toim.) KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA ERIKA 2020 -hankkeen loppuraportti N:o 196/2013 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS TOIMIJA- JA ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT YHTEENVETO 6.3.2014

JÄRVENPÄÄN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS TOIMIJA- JA ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT YHTEENVETO 6.3.2014 JÄRVENPÄÄN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS TOIMIJA- JA ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT YHTEENVETO 6.3.2014 SISÄLTÖ Haastattelut Kulutuskäyttäytymisen trendit Kivijalat, kauppakeskukset ja liiketilakysyntä Kaupunkikeskustat

Lisätiedot

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Paikka: Cursor Oy, Kotka Osallistujat: Kts. liite 1. Muistio: Timo Hämäläinen, Marja

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Liity Kouvolan juoneen!

Liity Kouvolan juoneen! KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU Liity Kouvolan juoneen! SELOSTUS 17.08.2012 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 2 Sisältö 1. Intro...3 2. Kaupallinen toiminnallisuus

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa kauppa ja kansainväliset investoinnit kotkan haminan seutu arkkitehtitoimisto livady mal-verkosto cursor oy kotkan kaupunki haminan kaupunki Tekijät:

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010 KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 1 JOHDANTO 2 2 KESKUSTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 4 2.1 Ydinkeskustan julkinen ympäristö ja laatuvyöhykkeet 4 2.2 Kaupungintalon kortteli ja kymppikortteli

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Kaupan kasvuvisio 2020

Kaupan kasvuvisio 2020 Kaupan kasvuvisio 2020 Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseutu kaupankäynnin ja kaupan osaamisen keskus Lasse Mitronen, Timo Rintamäki, Mirka Toivonen, Harri Talonen 3/2011 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA: PIETARSAAREN KESKUSTA KAUPPAPAIKKANA 1. EHDOTUS / VÄLIRAPORTTI

KEHITTÄMISSUUNNITELMA: PIETARSAAREN KESKUSTA KAUPPAPAIKKANA 1. EHDOTUS / VÄLIRAPORTTI KEHITTÄMISSUUNNITELMA: PIETARSAAREN KESKUSTA KAUPPAPAIKKANA 1. EHDOTUS / VÄLIRAPORTTI Yleistä Suunnitelmaa on laadittu Interreg III B projektin RENET puitteissa, joka on yhteistyöhanke johon osallistuu

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus Juha Tiuraniemi, toimialapäällikkö RAKLI, toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys

Tilaisuuden avaus Juha Tiuraniemi, toimialapäällikkö RAKLI, toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys Kutsu Brunssi-tilaisuuteen keskiviikkona 5.5.2010 klo 8.30-11.00 Paikka: Ostrobotnian juhlasali, Museokatu 10, Helsinki Kauppakeskusten uudet palvelut Tilaisuuden avaus Juha Tiuraniemi, toimialapäällikkö

Lisätiedot

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN ÄÄNEKOSKEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN Äänekosken kaupallisen kehittämisen lähtökohtana on tarjota kunnan omille asukkaille monipuoliset ja vireät kaupalliset palvelut. Tavoitteena on, että Äänekoskella pystyy

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Vetovoimainen kaupungin keskusta

Vetovoimainen kaupungin keskusta OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Vili Koistinen Vetovoimainen kaupungin keskusta Yrittäjien näkemys vetovoimaisesta ostospaikasta Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Oulun

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Yrityskysely Tulokset

Yrityskysely Tulokset Yleiskaava 09 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.11.01 Yrityskysely Tulokset Sisällys 1 Johdanto... Yhteenveto tuloksista... 3 3 Kyselyn tulokset....1 Yrityksen tiedot....

Lisätiedot

Uutiset. MotorCentermenestystarina. YIT:n toimitusjohtajan Kari Kauniskankaan terveiset. MotorCenter-menestyskonsepti jatkaa kasvuaan

Uutiset. MotorCentermenestystarina. YIT:n toimitusjohtajan Kari Kauniskankaan terveiset. MotorCenter-menestyskonsepti jatkaa kasvuaan Uutiset 2014 MotorCentermenestystarina jatkuu 2 4 6 8 10 11 YIT:n toimitusjohtajan Kari Kauniskankaan terveiset MotorCenter-menestyskonsepti jatkaa kasvuaan XXL Sports & Outdoor MotorCenter Suomenojalle

Lisätiedot

Jonna-Leea Välimaa. Kurikan palveluiden kartoittaminen

Jonna-Leea Välimaa. Kurikan palveluiden kartoittaminen Jonna-Leea Välimaa Kurikan palveluiden kartoittaminen Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pk-yrittäjyyden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Taiteen markkinatutkimus

Taiteen markkinatutkimus Taiteen markkinatutkimus Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 01 Johdanto Johdanto Suomessa tehdään kauniita, mielenkiintoisia ja vaikuttavia kuvataideteoksia ja taidekäsityötuotteita.

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Kauppakeskusbarometri 2014 N=44 Taustatiedot 2 Taustatiedot Roolini kauppakeskusliiketoiminnassa (voit valita useamman) % Kauppakeskuksen yleisjohto 55% Vuokraus 52% Kehittäminen

Lisätiedot

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS 8.7.2011 Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa

Lisätiedot

DISCOVER. Hyvä brändi luo tunnesuhteen kuluttajaan. Vastuullisuus muuttuu menestystekijäksi. TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 2012

DISCOVER. Hyvä brändi luo tunnesuhteen kuluttajaan. Vastuullisuus muuttuu menestystekijäksi. TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 2012 DISCOVER TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 2012 Hyvä brändi luo tunnesuhteen kuluttajaan Vastuullisuus muuttuu menestystekijäksi DISCOVER löydä uudet mahdollisuudet Pelkät luvut eivät riitä. TNS Gallup

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot