Kärsämäen kunnan kuntastrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kärsämäen kunnan kuntastrategia 2011-2015 23.6.2010"

Transkriptio

1 Kärsämäen kunnan kuntastrategia

2 Valmistelut Kuntastrategiaprosessin eteneminen Valtuusto Tiedottaminen Käsittely 19.5 Käsittely K-hallitus Strategiaryhmä Info ja aikataulutus 1. Str.Istunto Str.istunto Str.istunto 28.4 Kyselyt 4. Str.istunto Str.istunto 9.6 Prosessin vaiheet Vaihe 1. Nykytilan ja kehittämistarpeiden tunnistaminen Toimintaympäristöanalyysi Vaihe 2. Tulevaisuustyöskentely Visio ja strategiset päämäärät Sinisen meren strategiatyökalut Vaihe 3. Kriittiset menestystekijät ja mittarit BSC-strategiatyökalut Vaihe 4. Kärsämäen kehittämisen mallintaminen Strategiakartat Strategian toiminnallistaminen Vaihe 5. Strategian Viimeistely: kuulemiset, loppuraportin käsittely, hyväksyntä ja jatkotoimista sopiminen Projektin hallinta ja viestintä ja tarvittaessa verkkotyöskentely

3 Työsuunnitelma 1/2 Vaihe Tulos Toteutustapa Aikataulu 0. Valmistelu Strategiaprosessin vaiheet hyväksytty/työsuunnitelma CI + kunnanjohtaja Strategiaryhmän 1. workshop 1. Nykytila ja lähestystavat ja -kulmat Kärsämäen kehittämiseen 2. Tulevaisuustyöskentely, visio ja strategiset päämäärät Täsmennetty työsuunnitelma Kärsämäen kunnan kehittämisen mallintaminen Määritelty ja priorisoitu kilpailukyvyn ja vetovoiman osatekijät ja nykytaso Toimintaympäristön muutoshaasteet ja vaikutukset Kärsämäen kunnan tulevaisuuskuvat Visio ja strategiset päämäärät Strategisten päämäärien toteutumista estävät riskit kartoitettu Valtuuston kommentit saatu Neuvotteluvaltuusto Strategiaryhmän 1. workshop Tulevaisuustyöskentelymetodit Strategiaryhmän 2. ja 3 workshopit Strategiakyselyt nuorille (yläkoululaisille ja lukiolaisille), lapsiperheille ja yrittäjäjärjestöille

4 Työsuunnitelma 2/2 Vaihe Tulos Toteutustapa Aikataulu 3. Kriittiset menestystekijät 4. Kärsämäen kunnan kehittämisen mallintaminen Strategiakartat Strategian toiminnallistaminen 5. Strategian Viimeistely: kuulemiset, loppuraportin käsittely, hyväksyntä ja jatkotoimista sopiminen Kriittiset menestystekijät ja mittarit/indikaattorit määritelty Väliraportti strategiatyöstä Kärsämäen kehittämisen syy- ja seuraussuhteiden kuvaaminen Strategiakartat Ehdotukset strategian käytäntöön viennin ensimmäisistä askeleista Kehittymisen ohjausjärjestelmä Strategialuonnos Strategialuonnoksen arviointi strategiaryhmän workshopissa Viimeistelty kuntastrategia Strategiaryhmän 3. workshop Strategiaryhmän 4. workshop, jossa priorisoidaan, millä toimenpiteillä ja hankkeilla strategiaa lähdetään viemään käytäntöön. Neuvotteluvaltuusto Strategialuonnoksen kirjoittaminen Käsittely ja arviointityöskentely strategiaryhmän 5. workshopissa Loppuraportin laatiminen Loppuraportin hyväksyminen ja käsittely valtuustossa Jatkotoimenpiteet

5 Strategiaryhmä Eero Pesonen Eila Niinikoski Mauno Ranto Anne Ruha Satu Pinola Matti J. Puhakka Ojalehto Pauli Timo Flankkila Hanna Karsikas Oikarinen Kari Lintula Tuomo Matti Puranen Martti Pietikäinen Eeva Rossinen Riitta Hokkanen Simo Saurio, CI City Image Oy

6 Strategiaprosessiin osallistuivat myös Nuorisokyselyn organisoijina Yläaste: Arja Rytilä, matemaattisten aineiden opettaja Lukio: Päivi Paasovaara, biologian ja maantiedon lehtori, opintoohjaaja Lapsiperhekyselyn organisoijana Ulla Lehtola, peruskuntayhtymä Selänne Yrittäjäjärjestökyselyyn vastaajina Jaakko Pirhonen, Kärsämäen yrittäjien puheenjohtaja Jari Ahlholm, MTK-Kärsämäki

7 Kärsämäen kunnan päätöksentekokartta Selänne Musiikkiopisto Osakkuusyhtiöt Pelastus- toimi Kärsämäen kunnan ydintoiminnot päätöksenteko 100 % kunnalla - Kunnan budjetista 1-5 % liikkumavaraa Nihak kehitys Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto

8 Nykystrategia ja päätöksentekokysymys Nykystrategian kiteytys Missä onnistuttu? Tekemisen painopiste on siirtynyt yhteistoiminta-alueisiin enemmän kuin pystyttiin ennustamaan. Kustannustehokkuutta saatu aikaan. Hahmottamisen ongelma: Millä tavalla me keskustellaan verkoston kanssa ja ne meidän kanssa? Suurin pettymys Incapin kaatuminen. Kunta olisi ilman sitä mielenkiintoisemmassa asemassa. Nyt energiaa on käytetty sopeutumiseen. Kärsämäen näkyvyyttä on saatu aikaan, samoin kuntakuva kehittynyt, palvelujen laatua on saatu kehitettyä. Brändäys on jäänyt puolitiehen. Strategisen tason valinta tai päätöksentekokysymys Avoimuus ja suunnanvalinta. Sidosryhmäyhteistyön tiivistäminen. Kasvuhaluisten auttaminen. Oman sisäisen mallin rakentaminen verkostoyhteistyöhön, sisäisen viestinnän kehittäminen, että pystytään huolehtimaan palveluista pallukoiden sisällä. Yritystilojen rakennuttaja ja omistaja. Avoin ja vuorovaikutteinen keskustelu ja päätöksenteko. Ryhdytäänkö me aloitteellisiksi pallukoiden suuntaan? Ryhdytäänkö me ottamaan oma paikkamme?

9 Muutostekijöiden vaikuttavuus ja epävarmuus Muutostekijä (suluissa valintojen lkm) Vaikuttavuus Toteutumisen todennäköisyys Incap (5) 8 9 Aktiiviväestön pysyvyys -Työpaikkoja oltava (4) 9 9 Kuntakuva (4) 9 8 Koulutusmahdollisuuksien säilyttäminen (3) 9 9 Yritys-kunta-yhteistyön tiivistäminen (3) 8 9 Maa- ja metsätalouden jatkuvuus (2) 9 9 Nuoren väestönosan poismuutto (2) 6 7 Entäs takaisinmuutto? Paras-Laki (2) 9 9 Ympäristö/ekologisuus (1) 9 9 Avoimuus, vaikutusmahdollisuudet (1) 8 8

10 Muutostekijöiden vaikuttavuus ja toteutumisen todennäköisyys SUURI Muutostekijä (suluissa valintojen lkm) Vaikuttavuus Toteutumi sen todennäköisyys Incap (5) 8 9 Aktiiviväestön pysyvyys -Työpaikkoja oltava (4) 9 9 Kuntakuva (4) 9 8 Koulutusmahdollisuuksien säilyttäminen (3) 9 9 Yritys-kunta-yhteistyön tiivistäminen (3) 8 9 Toteutumisen todennäköisyys PIENI Maa- ja metsätalouden jatkuvuus (2) 9 9 Nuoren väestönosan poismuutto (2) Entäs takaisinmuutto? 6 7 Paras-Laki (2) 9 9 Ympäristö/ekologisuus (1) 9 9 Avoimuus, vaikutusmahdollisuudet (1) 8 8 PIENI Vaikuttavuus SUURI

11 Kärsämäen bränditimantti: nykytilanne ja visio 2015 Puhdas, siisti, turvallinen, ekologinen, kehittyvä Kolmas sektori Vapaaehtoisuus Paanukirkko Työpaikat, aktiiviväestö

12 Palvelujen järjestämisvastuun ja palvelujen tuottamisen erottaminen toisistaan Palvelujen järjestäminen (tilaajat) Asiakassegmentit Asiakasymmärrys Palvelutarpeen ennakointi Palvelustrategiat Tarvemanagerit Eurot Kärsämäen kunnan henkilöstön Kehitystrendit: -Yhteistoimintaverkostot lisääntyvät -Henkilöstön määrä vähenee ydinkunnan sisällä Palvelujen tuottajat Kuntayhtymät (Selänne jne) Tytäryhtiöt Kunnan oma tuotanto Ostopalveluina hankittavat (kumppaniverkosto)

13 Kärsämäen muutosvisio 2015 Kärsämäki on onnellisten nuorten ja nuorten perheiden asuinpaikka sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä. Kärsämäki toimii asiakas- ja palvelulähtöisesti sekä palvelujen tuottaminen ja vastuu palvelujen järjestämisestä on erotettu toisistaan.

14 Näkökulma: Kärsämäki on onnellisten nuorten asuinpaikka. Tavoitteena myönteinen asukas- ja asiakaskokemus Kriittinen menestystekijä Näissä asioissa meidän on onnistuttava, jotta Mittari/ indikaattori Näistä me tiedämme, että olemme onnistuneet Varmistavat toimenpiteet Näillä toimenpiteillä varmistamme vision toteutumisen Kenen tehtäväkenttään Tilat ja tapahtuma- / kokoontumispaikat Tilat ja paikat tehty Nuorisotalo Poppeli -Vapaa välineiden käyttö, aukioloajat, ikärajat Bändien harjoitustilat, esiintymispaikat (Rannan koulu, Kataja, torialue) Tilat elokuva- ja harrastekerhoille Tekninen - vetäjät, vastuut, kunnan tuki Torialue, Konttilan alue, puistot istumapaikat, viihtyisyys Rekolan vapaa-aikakeskuksen (Liikunta- ja urheilukeskuksen) kehittäminen Maauimala (Suomela) Nuorisotyön sisältö ja organisointi Monipuolinen tarjonta -Vapaa-aikaohjelman tekeminen (KH) -Kunta tukee järjestöjen ja ryhmien toimintaa -Kunnan ja 3. sektorin välisen yhteistyön kehittäminen -Harrastusaktiviteetin nostaminen -Yhteistyön lisääminen lähikuntien kanssa (verkostomainen toimintatapa, Pyhäntä) -Liikkuvuuden lisääminen kuntarajan yli Sivistystoimi/ vapaaaikatoimi

15 Näkökulma: Kärsämäki on onnellisten nuorten asuinpaikka. Tavoitteena myönteinen asukas- ja asiakaskokemus Kriittinen menestystekijä Näissä asioissa meidän on onnistuttava, jotta Mittari/ indikaattori Näistä me tiedämme, että olemme onnistuneet Varmistavat toimenpiteet Näillä toimenpiteillä varmistamme vision toteutumisen Kenen tehtäväkenttään -Oman kylän bändien esiintymisillat -Musiikkiopiston käyneiden harrastusaktiviteetin nostaminen -Osaavia nuorisotyön tekijöitä Tiedottaminen -Kunnan nettisivujen uusiminen -Kuntainfon kehittäminen -Koulujen kautta tiedottamisen parantaminen -Selänne-, Pyhäjokiseutu, Kalajokilaakso-lehtien kautta tapahtuvan tiedottamisen (jutut) kehittäminen Kunnanjohtaja vastaa tiedottamisesta Tiedotusvastaava Sektorit -Mobiiliviestinnän rakentaminen

16 Näkökulma: Kärsämäki on onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka. Tavoitteena myönteinen asukas- ja asiakaskokemus Kriittinen menestystekijä Näissä asioissa meidän on onnistuttava, jotta Mittari/ indikaattori Näistä me tiedämme, että olemme onnistuneet Varmistavat toimenpiteet Näillä toimenpiteillä varmistamme vision toteutumisen Kenen tehtäväkenttään Arjessa selviytyminen Perhekysely neuvolan/ koulun kautta Lapsiperheiden tukipalvelu -kotipalvelut: kodinhoitotuen kuntalisä? (palvelusetelin käytön selvittelu) KH Selänne -päivähoitopalvelut Nanny -palvelut -vertaistuki Asuminen- vuokra-asunnot, perheasunnot KH Kärsämäen asunnot Oy Vanhemmuuden tukeminen -Vauvaraha -Neuvolatoiminta KH Selänne -Varhainen puuttuminen -Päivähoidon kotikäynnit Työllistyminen EAM, KH

17 Näkökulma: Kärsämäki on onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka. Tavoitteena myönteinen asukas- ja asiakaskokemus Kriittinen menestystekijä Näissä asioissa meidän on onnistuttava, jotta Mittari/ indikaattori Näistä me tiedämme, että olemme onnistuneet Varmistavat toimenpiteet Näillä toimenpiteillä varmistamme vision toteutumisen Kenen tehtäväkenttään Hyvät harrastus- ja vapaaajan viettomahdollisuudet Asukkaiden tyytyväisyys Harrastustoiminnan laaja tarjonta Yhteiskuljetus naapurikuntiin (uinti, joukkuepelit, tanssi, keilaus, ) Sivistystoimen johtaja Liikunta- /nuorisosihteeri Nuorisotalo avoinna usein Nuorille ja lapsille tapahtumia ja toimintaa Ulkoilualueet, liikunta- ja urheilualueet/-tilat kunnossa Kunnan vapaa-aikatoimi koordinoi 3. sektorin toimijoiden toimintaa ja yhteistyötä. Tekninen Tiedotus ajantasaista ja kattavaa (kootusti kaikilta toimijoilta, kunnan www-sivuilla) Vrt onnellisten nuorten kortti

18 Näkökulma: Kärsämäki on onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka. Tavoitteena myönteinen asukas- ja asiakaskokemus Kriittinen menestystekijä Näissä asioissa meidän on onnistuttava, jotta Mittari/ indikaattori Näistä me tiedämme, että olemme onnistuneet Varmistavat toimenpiteet Näillä toimenpiteillä varmistamme vision toteutumisen Kenen tehtäväkenttään Turvallinen ympäristö Leikkikenttien turvallisuuskriteerit Yleisen leikkikentän rakentaminen keskustaan Tekninen toimisto Vaarallisten/huonokuntoisten leikkikenttien purkaminen/ kunnostaminen Liikenneonnettomuuksien määrä Liikennejärjestelyt (esim. 4-tien alikulku) Liikennekasvatus Tekninen Hyvä koulu Koululaisten asenne kouluun ja koulutyöhön Kiusaamisvapaa Hyvät koulumenestykset Yhteistyö kotien kanssa Opetustoimi Koulukohtaisesti Oppilashuolto

19 Näkökulma: Kärsämäki on innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä Maatalousyrittäjät/maaseutuyrittäjät Kriittinen menest.tekijä Näissä asioissa meidän on onnistuttava, jotta Mittari/ indikaattori Näistä me tiedämme, että olemme onnistuneet Varmistavat toimenpiteet Näillä toimenpiteillä varmistamme vision toteutumisen Kenen tehtäväkenttään Lomituspalveluiden turvaaminen Vuosilomitukset ja sijaisavut hoidetaan sovittuna ajankohtana ja sijaisapua on saatavilla tarvittaessa nopeastikin. Lisäksi 120 tunnin maksullista lomitusta käytetään täysimääräisesti sitä haluaville. Riittävästi lomittajia käytettävissä. Lomittajien työn suunnittelu on toimivaa ja joustavaa. Palveluissa noudatetaan läheisyysperiaatetta, jolloin lomahallinnon työntekijöihin saadaan nopeasti yhteys ja he ovat tavattavissa asioiden hoitoa varten. Lomanettiä käytetään aktiivisesti. Lomahallinnon. Viljelijät huolehtivat lomitustuntien oikeellisuudesta ilmoittamalla tilalla tapahtuneista muutoksista eläinmäärän ym. osalta./ MTK Maaseutupalveluiden turvaaminen Maaseutuhallinnon palvelut ja ajan tasalla olevat tiedot ovat saatavilla omasta kunnasta. Sukupolvenvaihdoksia tehdään kunnassa vähintään 5 vuodessa ja navettarakennuksia Maaseutuhallinnossa riittävästi asiantuntevia ja innostavia henkilöitä töissä. Tiedottaminen tukimuutoksista ja tulevien vuosien muutoksista on aktiivista. Maaseutuhallinto ja maaseutulautakunta. Liitännäiselinkeinojen edistäminen Tilat, joilla on liitännäiselinkeinoja ProAgrian Masva-palvelut Muuntokoulutus ProAgria Kunta, Nihak, MTK Maaseutuelinkeinojen ulkoistaminen (alihankinta, koneyhtymät) Uusien yritysten lkm Alihankintayritysten määrä Maatilojen alihankintayrittäjyyden edistäminen Alihankintarekisterin rakentaminen Tiedonkulun edistäminen ProAgria, Maaseutuhallinto, Nihak

20 Näkökulma: Kärsämäki on innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä Muut yrittäjät ja yritykset Kriittinen menestystekijä Näissä asioissa meidän on onnistuttava, jotta Mittari/ indikaattori Näistä me tiedämme, että olemme onnistuneet Varmistavat toimenpiteet Näillä toimenpiteillä varmistamme vision toteutumisen Kenen tehtäväkenttään Olemassa olevien yrittäjien huomiointi Yrityskyselyt, yhteiset tilaisuudet Elinkeinostrategian laatiminen (panostuskohteet) Kuntajohto, NIHAK YP, Yrittäjäyhdistys Julkiset hankinnat Kunnan yrittäjyyspotentiaalin hyödyntäminen/ Nuorten tärkeys Alueen yrittäjille tarjouspyynnöt Nuorten perustamat yritykset Yrittäjien tasapuolinen kohtelu, riittävä yhteydenpito, koulutusten järjestäminen. Yrittäjävaikutusarvioinnin käyttöönotto Laadukas ensineuvonta, koulutus, tiedotus Kuntajohto NIHAK YP, kuntajohto Kuntajohto, opettajat, yrittäjäyhdistys Koulujen yrittäjyyskasvatus Paluumuuttajien yritykset Kunnan yrittäjyyskasvatusstrategian laatiminen, koulu-yritys-yhteistyö, tiedotus Kuntajohto, opettajat, yrittäjäyhdistys Yhteismarkkinointi. Maineen hallinta(sisäinen +ulkoinen) Toimenpiteet lkm, yritysten lkm Tasapuolinen yritysten kohtelu, syventyvä yhteistyö Kuntajohto, NIHAK YP, Yrittäjäyhdistys InCap-ratkaisumallin kehittäminen Ratkaisu Kiinteistöyhtiö: mukaanmeneminen? Liiketoimintamahdollisuuksien markkinointi Internetissä KH; KV

21 Näkökulma: Kärsämäki toimii asiakas- ja palvelulähtöisesti sekä palvelujen tuottaminen ja vastuu palvelujen järjestämisestä on erotettu toisistaan. Kriittinen menestystekijä Näissä asioissa meidän on onnistuttava, jotta Mittari/ indikaattori Näistä me tiedämme, että olemme onnistuneet Varmistavat toimenpiteet Näillä toimenpiteillä varmistamme vision toteutumisen Kenen tehtäväkenttään Kärsämäki toimii asiakasja palvelulähtöisesti Asiakasrajapinnan hallinta (asiakasymmärrys) Asiakastyytyväisyys (asiakaspalautteiden pohjalta) Asiakkaiden tarvetietojen kerääminen asiakassegmenteittäin Palvelutasojen määrittely Kunta vastaa Sektorirajat ylittävä yhteistyö Palvelujen tuottamistavan ja tuottajien valinta Tuotettujen palvelujen määrän ja laadun valvonta Palvelujen tuottaminen ja vastuu palvelujen järjestämisestä on erotettu toisistaan orkestrointi on onnistunut Kunnan talous on tasapainossa Mitä ulkoistetaan ja mitä pidetään kunnan ydintoimintonaperiaatteista päättäminen. Verkostojen johtaminen /muutosjohtaminen Omistajaohjausperiaatteet KH; kj,sektorivastaavat (tietojohtaminen) Verkostojen johtamisjärjestelmä RoadMap (tiekartta) tavoitetilaan KH;kj KH, kj

22 BSC-strategiakehikko Toimintaympäristön muutosvoimat ja niiden vaikutukset Kärsämäen kehitykseen Odotukset ja haasteet Visio Strategiset päämäärät Strategiset näkökulmat (BSC) Kriittiset menestystekijät Mittarit ja indikaattorit Kehityksen mallintaminen strategiakartat Odotukset ja haasteet Strategian toimeenpanon keskeiset tekijät Kärsämäen asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien odotukset

23 Strategiakartta Kärsämäen kunnan strategiakartta on erillisessä word-tiedostossa.

Kärsämäen kunnan kuntastrategiaa 2011-2015 toteuttava elinkeinostrategia 7.1.2011

Kärsämäen kunnan kuntastrategiaa 2011-2015 toteuttava elinkeinostrategia 7.1.2011 Kärsämäen kunnan kuntastrategiaa 2011-2015 toteuttava elinkeinostrategia 7.1.2011 Kärsämäen visio 2015 Kärsämäki on onnellisten nuorten ja nuorten perheiden asuinpaikka sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

NAKKILA 2012 STRATEGIA

NAKKILA 2012 STRATEGIA NAKKILA 2012 STRATEGIA TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT VISIO 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT STRATEGISET PAINOPISTEALUEET KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT STRATEGISET KUMPPANUUDET PALVELUSTRATEGIAN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Sisällys 1. Seutustrategian arviointityö ja kohde 2 2. Arviointitutkimus 3 3. Strateginen johtaminen ja strategian arviointi 5 4. Strategiaprosessi 8 5. Strategian

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Strategia

Kuhmoisten kunta Strategia Kuhmoisten kunta Strategia 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA ANALYYSI 2.1 Kuhmoisten aikaisempi strategia

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 11 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

KUVA-ALUE. Maaseutu luo hyvinvointia. Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen!

KUVA-ALUE. Maaseutu luo hyvinvointia. Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutuviraston strategia 2012 KUVA-ALUE Maaseutu luo hyvinvointia Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutu luo hyvinvointia Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutuviraston julkaisusarjat:

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Kaustisen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 2 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot