Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action"

Transkriptio

1 Hankkeet 2011 Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

2 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen

3

4 Kuvat: Davide Pavone, Natalia Kisnanen, Paavo Pyykkönen Taitto: Satu Salmivalli Paino: Erweko Oy, 2012 Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. ISBN (painettu) ISBN (PDF)

5 Sisällys Lukijalle 7 1 Nuorten Eurooppa Nuorten ryhmätapaamiset Nuorisoaloitteet Demokratiahankkeet 68 2 Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS 74 3 Yhteistyö Euroopan unionin naapurimaiden kanssa Nuorten parissa toimivien koulutus ja verkostoituminen Nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien tapaamiset 166

6 Ryhmätapaaminen 6

7 Lukijalle Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Tämän tunnuslauseen otti omakseen nuorta ja nuorten parissa toimivaa Suomessa vuonna Youth in Action -hankeluettelon tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä ja rohkaista uusia tahoja ja nuoria osallistumaan ohjelmaan. Toivottavasti nämä hankkeet inspiroivat ja kannustavat sinuakin toteuttamaan ideasi. Youth in Action -ohjelman kansallinen toimisto Suomessa on Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, joka julkaisee vuosittain luettelon Suomessa tuetuista hankkeista. Tässä hankeluettelossa on kuvattu vuoden 2011 hakukierroksilla tuetut hankkeet. Projektikuvaukset on tehty hakemusten pohjalta ja toteutusvaiheessa sisältöön on saattanut tulla muutoksia. Peruutettujen hankkeiden kuvaukset eivät ole mukana hankeluettelossa. Huutomerkein olemme halunneet nostaa esiin muutamia erityisen hyviä hankkeita. 7 EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action ( ) tarjoaa kansainvälisiä kokemuksia nuorille, nuorten parissa toimiville ja yleishyödyllisille organisaatioille. Ohjelman erityisenä kohderyhmänä ovat muita heikommassa asemassa olevat nuoret. Ohjelma mahdollistaa koulun ulkopuolisia oppimiskokemuksia toisesta maasta tulevien nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Vuoden 2011 viidellä hakukierroksella vastaanotettiin 207 hakemusta, joista 125 hyväksyttiin. Tukea myönnettiin yhteensä euroa. Hankkeet mahdollistivat osallistujan kulttuurienvälisen kohtaamisen ja oppimiskokemuksen. Kansallisten toimistojen järjestämiin nuorisoalan koulutus- ja yhteistyöhankkeisiin myönnettiin Suomessa euroa, jonka avulla 751 nuorten parissa toimivaa voi kehittää omaa osaamistaan kansainvälisessä ympäristössä ja verkostoitua uudet hankeideat mielessä. Lisäksi nuorten vapaaehtoisten tulovalmennuksia sekä arviointitapaamisia tuettiin eurolla ja niihin osallistui yhteensä 203 vapaaehtoista. Kiitos kaikille vuoden 2011 Youth in Action -hankkeisiin osallistuneille!

8 Till läsaren Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. År 2011 anammades detta motto sammanlagt av ungdomar och personer som arbetar med ungdomar. Syftet med Youth in Action-projektförteckningen är att sprida god praxis samt att uppmuntra nya aktörer och ungdomar att aktivera sig inom programmet. Hoppeligen kommer dessa projekt att inspirera och sporra dig till att förverkliga dina idéer. 8 Youth in Action-programmets nationella kontor i Finland, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, publicerar årligen en förteckning över understödda projekt i Finland. I denna förteckning beskrivs projekt som fått understöd under ansökningsomgångarna Projektbeskrivningarna baserar sig på projektansökan, således är ändringar som uppkommit under förverkligandet möjliga. Beskrivningar över indragna projekt är inte med i projektförteckningen. Framstående projekt har vi märkt ut med utropstecken. EU:s ungdomsprogram Youth in Action ( ) erbjuder internationella erfarenheter för ungdomar, personer som arbetar med ungdomar samt för allmännyttiga organisationer. Programmets särskilda målgrupp är ungdomar med begränsade möjligheter. Programmet möjliggör icke-formella inlärningserfarenheter tillsammans med ungdomar och ungdomsarbetare från andra länder. Under de fem ansökningsomgångarna 2011 emottogs sammanlagt 207 ansökningar, av vilka 125 godkändes. Sammanlagt beviljades euro. Projekten möjliggjorde interkulturella möten och interkulturella inlärningserfarenheter för deltagare. Det finska nationella kontoret beviljade ytterligare euro för utbildnings- och samarbetsprojekt som anordnats av de nationella kontoren. Med detta stöd kunde 751 personer som arbetar med ungdomar utveckla sitt eget kunnande i internationell omgivning och nätverka med nya projektidéer. Därutöver stöddes kurser för unga volontärer såsom kurser vid ankomst samt utvärderingsmöten med euro i vilka sammanlagt 203 volontärer deltog. Tack till alla som deltagit i Youth in Action-projekt från 2011!

9

10 1.1 NUORTEN RYHMÄTAPAAMISET 10 Nuorten ryhmät kahdesta tai useammasta eri maasta tapaavat toisensa yhden ryhmän kotimaassa. He ovat valinneet käsiteltäväkseen heille tärkeän aiheen, jonka ympärille on rakennettu toiminnallinen ohjelma. Yhteisten harjoitusten ja toiminnan kautta nuoret ymmärtävät aihettaan paremmin ja oppivat siitä uusia asioita. Ryhmätapaamisissa korostuvat vapaa-ajalla tapahtuva oppiminen sekä monipuoliset toiminnalliset menetelmät, joilla oppimista tuetaan. Toisilta oppiminen, ymmärrys yhteiskuntien ja kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä sekä eurooppalaisen identiteetin kasvu ovat tavallisia tuloksia kansainvälisissä ryhmätapaamisissa. Nuoret osallistuvat hankkeen suunnitteluun, valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin aktiivisesti ja tekevät sen tasa-arvoisesti muiden maiden nuorten kanssa. Hanke on pitkäkestoinen oppimiskokemus ensimmäisestä ideasta loppuarviointiin. Vuonna 2011 Suomessa tuettiin 32 nuorten ryhmätapaamishanketta, joihin osallistui yhteensä 1255 nuorta. 418 suomalaista nuorta matkusti ryhmätapaamisiin muihin maihin tai isännöi tapaamista kotimaassaan, tämän lisäksi jokaisessa hankkeessa oli mukana myös vähintään yksi aikuinen ryhmänvetäjä. Suurin osa suomalaisista hankkeista toteutettiin Suomessa, mutta 51 osa myönnetyistä hankkeista toteutui eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi Islannis-

11 sa, Kroatiassa ja Kreikassa. Suomalaisten ryhmien kumppaneina oli ryhmiä lähes kaikista ohjelmamaista. Suosituin kumppanimaa vuonna 2011 oli Iso- Britannia. Seuraavaksi suosituimpia olivat Espanja, Kreikka, Viro, Tanska, Kroatia, Norja ja Slovenia. Nuoret valitsevat hankkeiden aiheiksi heitä koskettavia asioita. Vuonna 2011 suosituimpia käsiteltäviä aiheita olivat nuorten erilaiset osallistumismahdollisuudet, kulttuurienvälinen vertailu ja oppiminen sekä eri yhteiskunnallisesta asemasta tai taustoista tulevien nuorien tilanteen ymmärtäminen. Euroopan kansalaisuus, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys olivat myös paljon esillä. 11 Youth in Action ohjelman kautta halutaan antaa erityisesti mahdollisuus niille nuorille, jotka ovat tavalla tai toisella muita heikommassa asemassa. Vuonna 2011 noin puolet ryhmätapaamisiin osallistuneista nuorista kuuluivat tähän ryhmään. Tavallisimpia haasteita nuorille olivat taloudelliset esteet tai sosiaaliset vaikeudet. Hankkeita toteutettiin myös paljon pienillä tai etäisillä paikkakunnilla tai eri kulttuuri- tai etnisistä taustoista tulevien nuorten parissa.

12 Ryhmätapaaminen Growing Youth in Multicultural Europe - G.Y.M.E FI R1 Kotkan vapaaseurakunta Mariankatu 18, KOTKA , Greek Evangelical Church of Volos, Volos, Kreikka Vähemmistöt Kotkan vapaaseurakunta koordinoi kahdenvälistä ryhmätapaamista, jossa kumppanina on Voloksen evankelisen kirkon nuorten ryhmä Kreikasta. Ryhmätapaaminen järjestetään Kreikassa kesä heinäkuussa. Tapaamiseen osallistuu Suomesta 16 nuorta ja kaksi ohjaajaa, ja Kreikasta 10 nuorta sekä yksi ohjaaja. 12 Suomalaisryhmän nuorissa on mukana 9 burmalaista maahanmuuttajaa. Burmasta kotoisin olevat nuoret ovat osallistuneet seurakunnan nuorten iltoihin ja sitä kautta innostuneet ryhmätapaamisista. Kreikkalainen kumppani löytyi Kreikasta Suomeen muuttaneen lukiolaistytön kautta. Kotkan vapaaseurakuntaan liittyneen tytön äiti asuu edelleen Kreikassa, ja äidin kautta muodostui yhdistävä linkki Kreikkaan. Molemmat ryhmät ovat ensimmäistä kertaa mukana Youth in Action -ryhmätapaamisessa. Ryhmätapaamisen teemana on Eurooppa kulttuurien sulatusuunina. Aihetta käsitellään ympäristön ja Euroopan henkisten juurien kautta. Työskentelytapana käytetään myös nuorten ennakkoon valmisteltuja ohjelmaosioita, joissa he kertovat omista maistaan ja omista kulttuureistaan. Nuoret tekevät myös tutustumisvierailuja kreikkalaiseen vuoristokylään, paikalliseen ympäristöprojektiin ja Meteoran luostarialueeseen. Euroopan henkisiä juuria pohditaan sekä poliittisesta että eri aikakausien näkökulmasta euroa

13 Ryhmätapaaminen Mobilitet och migration som ungdomsmusikal FI R1 Finlands svenska ungdomsförbund FSU rf Nylandsgatan 17 B 27, HELSINGFORS , Arbeidsgruppe MMU Norge, Ågotes, Norja Arbejdsgruppe MMU Danmark, Århus, Tanska Arbetsgruppen MMU Sverige, Härnösand, Ruotsi Sydlesvigs danske Ungdomsforeninger, Flensburg, Saksa Ungmennafélag Íslands, Reykjavík, Islanti Syrjinnän vastainen toiminta Hanke on monenvälinen liikkuva ryhmätapaaminen, joka järjestetään Ahvenanmaalla suomalaisen, ruotsalaisen, tanskalaisen, norjalaisen, islantilaisen ja saksalaisen ryhmän välillä elokuussa Hankkeen kesto on 6 päivää. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 54 (9/maa) täysi-ikäisyyden molemmin puolin olevaa nuorta, ja osallistujien sukupuolijakauma on tasainen. Hankkeella on 6 ryhmänvetäjää (1/maa), ja valmistelutapaaminen toteutetaan Kööpenhaminassa. 13 Ryhmätapaamisen tavoitteina on tutkia liikkuvuutta ja maahanmuuttoa useista eri eurooppalaisista näkökulmista sekä oppia nuorten liikkuvuusmahdollisuuksista. Samalla tuetaan pohjoismaisen identiteetin kehittymistä ja pohjoismaisen kulttuuriperinnön tuntemista. Tavoitteena on saada aikaan lyhyt nuorisomusikaali, jossa käsitellään maahanmuuttotilanteita taiteen keinoin. Liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja integraatiosta järjestetään työpajoja, ja näiden työpajojen pohjalta kerätään materiaalia lyhyeen draamaesitykseen, jossa kerrotaan näyttelemisen, musiikin ja tanssin keinoin maahanmuutosta. Teosta esitetään ahvenanmaalaisilla nuorisotaloilla sekä ulkona liikkuville turistiryhmille. Maarianhaminan kirjastoon järjestetään näyttely työpajan tuloksista. Tapaamisen liikkuvuutta kuvastaa myös se, että hanke lähtee Tukholmasta, kulkee Ahvenanmaan kautta ja saapuu Helsinkiin. Godbyssä vietetään kolme päivää, ja sen lisäksi yövytään myös Vårdössä ja Brändössä. Matkat Ahvenanmaalle hoidetaan laivalla, Ahvenanmaalla liikutaan pyörillä ja Helsinkiin mennään bussilla ja laivalla. Kaikilla osallistujilla on suomalainen suojelusenkeli, ja työtehtävät suoritetaan nuorten vetäjien johdolla kansainvälisissä ryhmissä. Myös kulttuuri-illat tehdään sekaryhmissä. Jokainen ryhmä kirjoittaa hankkeesta paikallisiiin lehtiin.

14 Ryhmätapaaminen Kaikki kumppanit kuuluvat Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbeid (NSU) -kattojärjestön alle ja toimivat samantyyppisinä oman maansa katto-organisaatioina. Finlands Svenska Ungdomsförbund on Suomen ruotsinkielisten nuorisojärjestöjen kattojärjestö, ja osallistujat on kerätty eri jäsenjärjestöistä kiinnostuksen perusteella. Samalla tavalla on toimittu Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Tanskassa. Saksasta on mukana Flensburgissa sijaitseva Sydlesvigs danske Undomsforeninger, Pohjois-Saksan tanskalaisvähemmistön liikunta- ja nuorisojärjestö euroa 14

15 Ryhmätapaaminen N.O.W. (Neighbours Of World) It s Up to You! FI R1 Laukaan kunta, vapaa-aikatoimi, retkitoimikunta Laukaantie 14, LAUKAA , Baia jovens, Elche, Espanja Ympäristö Hanke on kahdenvälinen ryhmätapaaminen, joka toteutetaan suomalaisen ja espanjalaisen ryhmän välillä Laukaalla kesällä Ohjelma kestää 9 päivää. Hankkeeseen osallistuu 26 nuorta (13/maa), jotka ovat pääosin vuotiaita. Ryhmänvetäjiä on 4 (2/maa). Hankkeessa ei järjestetä valmistelutapaamista. Ryhmätapaamisen tavoitteena on tutustua ympäristöön tilan, suojelun ja ymmärtämisen kautta. Ympäristö oli teemana jo hankkeen edellisessä osassa, mutta nyt syvennytään omien tekojen vaikutuksiin sekä kokonaiskuvan hahmottamiseen. Tavoitteena on oivaltaa, miten omat teot vaikuttavat lähiympäristöön ja kotimaahan sekä Euroopan- että maailmanlaajuisesti. Ohjelmassa on paljon kulttuurien ja paikkakuntien vertailua sekä ryhmädynamiikkaa edistäviä harjoituksia. Teemaan tutustutaan vierailemalla kaatopaikalla, kierrätyskeskuksessa ja kierrätyskaupassa sekä toteuttamalla kierrätysmateriaaleista koottu taideteos Laukaan keskustaan. Osa päivistä järjestetään Jyväskylässä ja osa lähiympäristön luontoon tutustuen. Tekemistä arvioidaan päivittäin. Tämän lisäksi järjestetään väli- ja loppuarvioinnit. 15 Laukaan kunnan vapaa-aikatoimi vastaa myös nuorisotoiminnasta, josta on liittynyt mukaan itseään Retkitoimikunnaksi kutsuva 13 nuoren ryhmä. He ovat toimineet jo 2 vuotta, ja tänä aikana he ovat järjestäneet jo yhden ryhmätapaamisen espanjalaisten kanssa ja haluavat järjestää isännöivän hankkeen Laukaalla. Baia Jovens on Elchessä Valencian alueella sijaitseva paikallinen nuorisojärjestö, joka järjestää nuorille kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä ylläpitää nuorisotiedotusta. Suunnitelma ryhmätapaamisesta syntyi edellisen tapaamisen lopussa ja ryhmät sopivat silloin jatkohankkeesta. Suunnittelu on toteutettu chatissä, sähköpostissa ja Facebookissa euroa

16 Ryhmätapaaminen MarSu Martinique Suomi, European Extremity FI R1 Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi / erityisnuorisotyö Pormestarinkatu 10 B, LAPPEENRANTA , Association KARISKO, FORT-DE FRANCE, Ranska Taide ja kulttuuri Hanke on kahdenvälinen ryhmätapaaminen, joka toteutetaan suomalaisen ja martiniquelaisen (FR) ryhmän välillä Lappeenrannassa kesällä Hankkeeseen osallistuu 16 nuorta (8/maa), jotka ovat iältään vuotiaita. Ryhmänvetäjiä on 8 (4/maa), ja tapaaminen kestää 9 päivää. Hankkeeseen järjestetään valmistelutapaaminen. 16 Tapaamisen teemana on kulttuuri ja ennakkoluulot, ja tavoitteena on antaa nuorille tilaisuus verrata kulttuureita ja ennakkoluuloja sekä oppia käyttämään hyväkseen omia vahvuuksiaan. Molemmat ryhmät ovat työstäneet samoja ennakkotehtäviä, joissa on mietitty käsiteltäviä aiheita, kiinnostavia toimintatapoja sekä ennakkoluuloja omaa ja vieraiden kulttuuria kohtaan. Samat harjoitukset tehdään kolmesti kevään aikana, jotta nähdään kuinka käsitys kulttuureista kehittyy. Nuoret ovat myös miettineet omia oppimistavoitteitaan Youthpassiin liittyen, ja pääosaan nousevat vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, kielitaito, kulttuuritietoisuus ja asenteiden kartoittaminen sekä muun muassa rasismista keskusteleminen. Nuoret ovat halunneet käyttää luovia ja taiteellisia menetelmiä asioiden käsittelyyn. Euroopan unioniin tutustutaan valokuvaamalla EU:n vaikutusta kaupungeissa, ja maiden historiaa käsitellään draaman avulla. Suomen ryhmä on koottu Lappeenrannan nuorisopalveluiden erityisnuorisotyön sekä jyväskyläläisen Ushanga ry:n nuorista. Ryhmään kuuluu syrjäytymisvaarassa olevia nuoria molemmilta paikkakunnilta. Martiniquen ryhmä tulee Association KARISKO -yhdistyksestä, joka pyrkii edistämään martiniquelaisen kulttuurin ja perinteiden tukemista ruohonjuuritasolla. Heidän yhdistyksessään toimii perinnetaitotyöpaja työttömille ja syrjäytyneille aikuisille. Molempien maiden nuoret ovat sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa olevia työttömiä nuoria aikuisia. Erityisnuorisotyön piirin ja vastaavanlaisten asiakkaiden kanssa toimivan Ushanga ry:n nuoret ovat tavanneet viikonloppuleirillä hanketta suunnitellen. Yhteyttä suomalaisen ryhmän osallistujien ja martiniquelaisnuorien kanssa on pidetty sähköpostin ja Skypen kautta euroa

17 Ryhmätapaaminen Young People in Friendly Human Cities Athens and Turku FI R1 Urheilu- ja hyvinvointiseura Vasaran Pauke ry Lehmustie 7b, TURKU , Human City, Paleo Faliro, Kreikka Kaupungin / maaseudun kehittäminen, Eurooppa-tietoisuus Hanke on kahdenvälinen ryhmätapaaminen, joka toteutetaan suomalaisen ja kreikkalaisen ryhmän välillä Ateenassa keväällä Hankkeeseen osallistuu 44 nuorta (22/maa), ja he ovat vuotiaita tai nuorempia. Tyttöjä on reilusti poikia enemmän. Ryhmänvetäjiä on 6 (3/maa). Hankkeessa järjestetään valmistelutapaaminen, johon osallistuu ryhmänvetäjä ja nuori kummastakin ryhmästä. Ryhmätapaamisen teemoina ovat kaupungin kehittäminen sekä kulttuurienvälinen oppiminen. Tapaamisen tavoitteena on tutustua käsitteeseen hyvästä ja onnellisesta elämästä kahdessa eri Euroopan maassa. Ryhmät valmistelevat hankettaan omissa maissaan. Nuoret tutustuvat kaupunkilaisten asenteisiin julkista tilaa kohtaan ja vertaavat niitä lakeihin ja asetuksiin sekä kartoittavat omaa käyttäytymistään koulumatkoilla, harrastuksissa ja iltamenoissa. Ryhmät ottavat selvää hallintoprosesseista, joilla kaupunkikuvaa voidaan muuttaa ja miettivät, millaisia vaikutuksia heidän omien kaupunkiensa päätöksillä on ollut. Nuoret myös kuvaavat omaa kaupunkiaan eri viihtyvyyden näkökulmista. Ateenassa ryhmät vertailevat valokuvia ja tekevät niistä näyttelyn ateenalaisten koululle. Ryhmät jakavat kotimaissa tehtyjä tutkielmiaan ja miettivät esimerkiksi PISA-tutkimusten tuloksia ja koulussa viihtymistä kreikkalaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta. Suomalaiset nuoret järjestävät liikuntatapahtumia ja kannustavat kreikkalaisia osallistumaan niihin. Kreikkalaiset esittelevät kaupunkiaan viihtyvyyden näkökulmasta ja kertovat maan historiasta. Toimintamenetelmissä on eri lähteistä saatuja käytäntöjä, ryhmätöitä, vierailuja ja simulaatioita. 17 Urheilu- ja hyvinvointiseura Vasaran Pauke ry on Turussa toimiva paikallinen yhdistys, joka järjestää liikuntaharrastusmahdollisuuksia Vasaramäen koulun alueella peruskoululaisille. Human city on ateenalainen nuorten vapaa ryhmä, joka toimii koulussa. Ryhmän mielenkiinto kohdistuu kaupungin julkisten alueiden kehittämiseen sekä kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin kaupungissa. He ovat yhteyksissä samanhenkisiin ryhmiin muualla Euroopassa euroa

18 Ryhmätapaaminen Mother Nature knowledge of surroundings FI R1 Tornion kaupunki / nuorisotoimi Suensaarenkatu 4, TORNIO , Patrican Youth Centre, DOWNPATRICK, Iso-Britannia Ympäristö Hanke on kesällä 2011 järjestettävä kahdenvälinen ryhmätapaaminen suomalaisen ja isobritannialaisen ryhmän välillä. Osallistujia on yhteensä 21 (10/FI, 11/UK), ja he ovat vuotiaita. Poikia on hankkeessa hieman tyttöjä enemmän. Ryhmänvetäjiä on 7 (5/FI, 2/UK). Kyseessä on jatkohanke viime kesänä toteutetulle ryhmätapaamiselle. Tapahtumapaikkana ovat Tornio ja sen ympäristö sekä Ranua ja Rovaniemi. 18 Hankkeen teemoina ovat ympäristö sekä oppiminen liikunnan ja urheilun kautta. Tavoitteena on oppia kulttuurien ja luonnon välisiä eroja Suomessa ja Pohjois-Irlannissa. Nuoret oppivat luonnon monimuotoisuutta, luonnossa liikkumisen taitoja ja nauttimaan luonnosta. Toimintatapoina on eri liikuntamuotoja, vierailuita ja ryhmätöitä. Molemmat ryhmät valmistelevat ennen ryhmätapaamista maansa luonnosta materiaalia ja tuovat sen mukanaan tapaamiseen. Luontokokemuksissa käytetään hyväksi nuorten omia taitoja, joita he opettavat toisilleen. Kokeneet ohjaajat ovat mukana vaativissa harjoituksissa kuten metsässä yöpymisessä. Nuoret tekevät luonnossa ryhmätöitä, joissa he tutustuvat luonnon virkistyskäyttöön, kasvillisuuteen sekä luontomatkailijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Ryhmät vierailevat Ranuan eläinpuistossa sekä Rovaniemen Arktikumissa, joihin nuoret ovat suunnitelleet tehtäväpaketit. Tuloksista tiedotetaan Lanutin verkkosivuilla, ja nuorisotilalla järjestetään tiedotusilta tapaamisesta. Suomen ryhmä on kerätty Tornion kaupungin nuorisotalon käyttäjistä, ja Iso-Britannian ryhmä koostuu Downpatrickin kaupungin nuorisotoimen aktiivisista nuorista. Nuoret ovat pääosin samoja kuin edellisen vuoden hankkeessa euroa

19 Ryhmätapaaminen Cultural Art Diversity FI R1 Kuusamon kaupunki / Nuorisokeskus Oivanki Rovaniementie 62a, KUUSAMO , Krajsky urad Olomouckhero kraje, OLOMOUC, Tsekki NGO HEADEST, TALLINN, Viro Programas Europeos e Intercambios Juveniles, Youth Service, MURCIA, Espanja Zavod Avantis, LJUBLJANA, Slovenia Vähemmistöt, Taide ja kulttuuri Nuorisokeskus Oivanki Kuusamossa koordinoi viiden maan välistä ryhmätapaamista, Cultural Art Diversity hanketta. Hankkeen kuusamolaiset nuoret tulevat International Club Northern Stars -ryhmästä, joka on Kuusamoon perustettu kansainvälistä toimintaa tukeva kerho. Kumppaniryhmät tulevat Sloveniasta (Zavod Avantis), Espanjasta (Murcia Youth Service), Tsekistä (Krasjsky urad Olomouchero kraje) ja Virosta (Headest). Jokaisessa kumppaniryhmissä on 7 nuorta, iältään vuotiaita. Suomalaisissa on lisäksi kaksi vuotiasta nuorta, Jokaisella maalla on kaksi ohjaajaa. 19 Tapaamisen teemana on kulttuurien välinen vuoropuhelu taiteen keinoin. Taidetyöpajojen (tanssi, musiikki, draama ja media / julkinen toiminta) avulla käsitellään kulttuurien välisiä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä. Lisäksi metodeina käytetään monenlaisia pelejä ja harjoituksia, joita ohjaajat ovat oppineet YiA -koulutuksissa tai löytäneet SALTOn kautta. Viikon työpajatyöskentelyn tulokset esitetään tapaamisen lopuksi tilaisuudessa, johon kutsutaan mediaa, rahoittajia ja vanhempia. Tuloksia levitetään myös European Newspaper -lehden muodossa sähköisenä ja paperisena. Vuoden 2011 syksyllä nuoret tekevät vielä koulukiertueen, jossa he houkuttelevat nuoria mukaan kansainväliseen toimintaan sekä esittelevät ryhmätapaamisen työpajatyöskentelyn tuloksia. Jokaisella maalla on omat vastuualueensa työpajoista, omasta kulttuuri-illasta sekä oman maan esittelemisestä. Oivanki on nuorten toiveiden mukaisesti lähtenyt hankkimaan uutta kumppaniverkostoa tätä hanketta varten, ja kumppanit ovat löytyneet Platform-verkoston kautta. Ryhmätapaaminen järjestetään Kuusamossa Nuorisokeskus Oivangissa elokuussa euroa

20 Ryhmätapaaminen Rural Youth in Europe, nature and possibilities FI R1 Lapinlahden 4H-yhdistys ry Asematie 4, LAPINLAHTI , Pramtaler Volkstanzgruppe - Andorf/Austria, Taufkirchen/Pram, Itävalta Kaupungin / maaseudun kehittäminen, Ympäristö 20 Lapinlahden 4 H -yhdistys ry hakee tukea kahdenväliseen ryhmätapaamiseen, joka järjestetään Lapinlahdella ja Maaningalla heinäkuussa 2011 suomalaisen ja itävaltalaisen ryhmän välillä. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 40 nuorta (20 kummastakin maasta) ja 6 ryhmänvetäjää (FI/3,AUT/3). Nuoret ovat iältään vuotiaita ja heistä 14 on poikia ja 26 tyttöjä. Hankkeessa järjestetään valmistelutapaaminen. Hankkeen tavoitteena on saada vakiinnutettua hyvät kumppanuussuhteet, tukea nuorten aktiivista EU-kansalaisuutta erityisesti maaseudun tulevaisuuden kannalta ja oppia lisää kulttuurien välisestä toiminnasta. Pääteemana on maaseudun kehittäminen, jota peilataan ympäristöasioiden ja nuorisotyöttömyyden kautta. Ryhmätapaamisen ohjelmassa on tutustumista, kulttuurimaiseman vertailua, kaupunkisuunnistusta, työskentelyä läheisillä maatiloilla, leikkejä, keskustelua ja ryhmätöiden esittelyä eri metodein (muun muassa pienoismallit, tietokone-esitykset, näytelmä, mind-map). Paikasta toiseen pyritään liikkumaan ympäristöä saastuttamatta eli jalkaisin tai pyörällä. Viimeisenä iltana järjestetään esittelytilaisuus Youth in Action -ohjelmasta ja ryhmätapaamisen tuloksista. Vanhempien ja yhteistyökumppaneiden lisäksi paikalle kutsutaan lehdistöä, maaseutuyrittäjiä ja paikallispoliitikkoja. Hanketta on suunniteltu suomalaisen ja itävaltalaisen ryhmän välillä tiiviisti elokuussa 2010 Itävallassa järjestetyn tapaamisen jälkeen. Kyseinen tapaaminen oli Leader-rahoituksen kautta järjestetty, mutta sitä kautta kumppanit löysivät toisensa. Nyt ryhmät ovat ensimmäistä kertaa mukana Youth in Action -ohjelmassa. Lapinlahden 4 H -yhdistys ry on 70-vuotias yhdistys, joka järjestää monipuolista toimintaa nuorille. Pramtaler Volkstanzgruppe-Andorf/ Austria on yleishyödyllinen nuoriso-organisaatio Taufkirchen/Pramissa, Itävallassa euroa

21 Ryhmätapaaminen Pienoismalleja, ympäristöä ja liikunnallista oppimista FI R1 Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut/ Vaajakoski Savonmäentie 9, VAAJAKOSKI Action group of 1st Lyceum of Argostoli, Argostoli, Kreikka Action Group of Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, Angra do Heronismo, Portugali Ympäristö Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden alaisuudessa toimiva vuotiaiden nuorten ryhmä järjestää ryhmätapaamisen Vaajakoskella elokuussa Kumppaniryhmät tulevat Kreikan ja Portugalin pieniltä saarilta. Molempien maiden ryhmien nuoret ovat koulun kautta muodostuneita vapaita ryhmiä. Suomalainen ja kreikkalainen ryhmä ovat toteuttaneet ryhmätapaamisen kerran aikaisemmin, osittain samojen nuorten kanssa, ja nyt portugalilainen ryhmä on otettu mukaan uuteen hankkeeseen. Ryhmätapaamiseen osallistuu 11 nuorta/ryhmä, ja kullakin ryhmällä on kaksi ryhmänvetäjää. Nuoret ovat vuotiaita. 21 Ryhmätapaamisen aihe on jatkoa Suomen ja Kreikan aikaisemmalle hankkeelle, jossa käsiteltiin ympäristöasioita yleisemmin. Nyt halutaan mennä syvemmälle ja tuoda portugalilaisten nuorten näkökulma mukaan. Nuoret pohtivat omia kulutusvalintojaan ja kestäviä toimintatapoja elinympäristössään. Hankkeen aikana tehtävien tutustumiskäyntien ja ympäristön tarkkailun avulla alustetaan ryhmien keskustelua. Opittuja asioita työstetään erilaisissa työryhmissä kuten uusiopaperin valmistuksessa. Ryhmätapaamisen aikana ryhmät kokoavat pienoismallin ympäristöystävällisestä kaupungista Vaajakosken kirjastoon. Pienoismalli tehdään kierrätysmateriaaleista ja luonnosta löytyvistä ainesosista. Pienoismallin rinnalle kootaan myös näyttely, jonka avulla kerrotaan paikallisyhteisölle, mitä ryhmätapaamisen aikana tapahtui. Pienoismalli ja näyttely ovat esillä Vaajakoskella kaksi viikkoa ryhmätapaamisen jälkeen euroa

22 Ryhmätapaaminen Openminded youngsters in Europe FI R1 Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus, Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö PL 5021, HELSINGIN KAUPUNKI , Jugendcafé Altona Nord, movego GmbH, Hamburg, Saksa Raasiku Noored, Raasiku, Viro Santa casa da misericórdia de Lisboa, Lisbon, Portugali Eurooppa-tietoisuus, Oppiminen urheilun, liikunnan ja ulkoilun kautta 22 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Cosmo-ryhmä hakee tukea monenväliseen ryhmätapaamiseen, joka järjestetään Vuorilahden kurssikeskuksessa, Helsingin Laajasalossa heinäkuussa 2011 suomalaisen, saksalaisen, portugalilaisen ja virolaisen ryhmän kesken. Hankkeeseen osallistuu 47 nuorta (FI/16, DE/11, PT/10, EE/10) ja 10 ryhmänvetäjää (FI ja DE/3, PT ja EE/2). Nuoret ovat iältään vuotiaita, ja heistä 25 on tyttöjä ja 22 poikia. Hankkeessa on valmistelutapaaminen, johon osallistuu jokaisesta kumppanimaasta ohjaaja ja yksi nuori. Hankkeen tavoitteena on saada vakiinnutettua pysyvät kumppanisuhteet, tukea nuorten aktiivista EU-kansalaisuutta ja lisätä suvaitsevaisuutta muita kulttuureja ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä kohtaan. Ryhmätapaamisen pääteemana on Eurooppa-tietoisuus, jota käsitellään alateemojen kuten taiteen ja kulttuurin, ympäristön, tutustumisen ja yhdessäolon sekä hyvinvoinnin kautta. Tapaamisen ohjelmassa on tutustumista, ulkoilutoimintaa (pelit, uinti), vierailu Heurekaan, Linnanmäelle ja Ämmässuon kaatopaikalle, kaupunkisuunnistusta, esineiden tuunausta, suomalaisten, virolaisten, saksalaisten ja portugalilaisten järjestämää iltaohjelmaa sekä päivittäinen aivoriihi, jossa eri menetelmin (muun muassa sarjakuva, maalaus, keskustelu) käydään teemoja läpi. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on ollut lähettävänä osapuolena aiemmassa ryhmätapaamisessa. Jugendcafé Altona Nord, movego GmbH on saksalainen organisaatio, joka avustaa Hampurin alueen nuoria työnsaannissa sekä sosiaalisissa ongelmissa. Virolainen Raasiku Noored on yliopisto-opiskelijoiden organisoima vapaa ryhmä, jossa nuoret järjestävät kulttuuri- ja urheilutapahtumia paikallisille ihmisille. Portugalilainen Santa Casa da Misericordia de Lisboa järjestää terveys-, kulttuuri- ja sosiaalipalveluja eri-ikäisille ihmisille, jotka ovat muita heikommassa asemassa euroa

23 Ryhmätapaaminen Experiencing European Countryside FI R1 Pirkan Helmi ry Kylmäkoskentie 6, KYLMÄKOSKI , GAL Pays des Condruses, 16, Strée, Belgia NGO Arenduskoda (LAG), Tapa, Viro Sdruzeni SPLAV, o.s., Skuhrov nad Belou, Tsekki Verejno sukromne partnerstvo Hontiansko - Dobronivske, Krupina, Slovakia Kaupungin / maaseudun kehittäminen Hanke on monenvälinen ryhmätapaaminen ja Pirkan Helmi ry Kylmäkoskelta on sen isännöivä taho. Tapaaminen toteutetaan Akaalla, Kylmäkoskella, Urjalassa ja Valkeakoskella kesällä Hankkeen nuorisoryhmät tulevat Suomesta, Belgiasta, Tsekeistä, Virosta ja Slovakiasta. Jokaisessa ryhmässä on 10 nuorta, ja heistä hieman yli puolet on tyttöjä. Osallistujat ovat iältään nuoria aikuisia. Jokaisella ryhmällä on 2 ryhmänvetäjää, ja hankkeessa toteutetaan valmistelutapaaminen, johon osallistuu aikuinen ja nuori jokaisesta maasta. Tapaaminen kestää 6 päivää. 23 Hankkeen teemoina ovat nuorten osallistuminen ja maaseudun kehittäminen. Tavoitteena on tutustuttaa maaseudun nuoret omiin asuinalueisiinsa ja verrata maaseutuasumista Euroopan eri maissa. Ryhmätapaamisessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: kuinka Euroopan maaseutua hyödynnetään, mikä maaseudun merkitys on ja miten se vaikuttaa kaikkiin, sekä kuinka nuoret voivat vaikuttaa maaseudun kehittämiseen. Aiheita käsitellään vierailujen, maaesittelyjen, toiminnallisten harjoitusten ja tulevaisuuspajojen avulla. Kokemuksia peilataan päivittäisissä keskustelutilaisuuksissa. Hankkeen ajatuksista ja tuloksista kerrotaan yhdessä toteutettavassa lehdessä, jota nuoret kirjoittavat englanniksi. Lehdestä toivotaan myös verkkoversiota. Hankkeen kumppanit ovat löytyneet EU:n Leader-aloitteen kautta. Pirkan Helmi ry toimii Tampereen eteläpuolisissa maaseutukunnissa, Belgian GAL Pays des Condruses toimii Stréen pikkukaupungissa Valloniassa. Sdruženi SPLAV, o.s. toimii Tsekin pohjoisosissa alueellisesti. Arenduskoda on alueellinen toimija Lääne-Virumaalla ja Verejno sukromne partnerstvo Hontiansko-Dobronivske on Slovakian Krupinassa toimiva alueellinen toimija euroa

15.11.2012 SISÄLTÖ KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 1 (12)

15.11.2012 SISÄLTÖ KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 1 (12) 15.11.2012 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 Tiedote välittää ajankohtaista tietoa nuoriso ja kulttuurialan kansainvälisistä mahdollisuuksista, koulutuksista, tapahtumista ja avustuksista

Lisätiedot

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN Innostu kansainvälisyydestä! Miten kansainvälisyys saadaan yhdistettyä järjestön toimintaan? Mitä tapoja on järjestää kansainvälistä toimintaa ja

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TERMINOLOGIA TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ TAMPEREELLA MITÄ NUORET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-15 toimeenpanoon jaettu rahoitus 2012:

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-15 toimeenpanoon jaettu rahoitus 2012: 1 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-15 toimeenpanoon jaettu rahoitus 2012: HANKKEIDEN TIIVISTELMÄT 2012 Ab det Finlandssvenska Kompetenscentret Inom det Sociala Området DelSam - Delaktig

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa 1 Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa Ilari Lovio Artikkelin on laatinut VTK Ilari Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Kuntaliiton yhteisessä Kirjastoinnovaatiot hankkeessa

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Rahaston vuosi. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely

Rahaston vuosi. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely Rahaston vuosi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely Rahaston vuosi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely 2014 Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto www.kulttuurirahasto.net

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia

Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia kokemuksia eurooppalaisesta kulttuuriyhteistyöstä EU:N KULTTUURI-OHJELMA 2007 2013 Sisällys Esipuhe s. 3 EU:n Kulttuuri-ohjelma s. 4 OMIN SANOIN S.

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Saa hengaa eri porukan kanssa. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen

Saa hengaa eri porukan kanssa. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen Saa hengaa eri porukan kanssa Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen Emilia Fagerlund ja Hanna-Mari Maijala Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 248 ISBN PDF

Lisätiedot

Elävä kirjasto. Järjestäjän käsikirja. Ronni Abergel Antje Rothemund Gavan Titley Péter Wootsch

Elävä kirjasto. Järjestäjän käsikirja. Ronni Abergel Antje Rothemund Gavan Titley Péter Wootsch Elävä kirjasto Järjestäjän käsikirja Ronni Abergel Antje Rothemund Gavan Titley Péter Wootsch Elävä kirjasto Järjestäjän käsikirja ANP 2005:762 Suomenkielinen käännös: Pohjoismaiden ministerineuvosto,

Lisätiedot

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen VERTAISENA VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen V E R TA IS E N A VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan M iksi maahanmuuttajamiehet tarvitsevat omaa toimintaa? Saako vain jalkapallo miehet kokoon? Kenelle pakolaispoika kertoo unelmansa? Entä kuinka kovia kokenut maahanmuuttajamies tutustui hämäläismummoon?

Lisätiedot

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Salla Aatsinki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

cisvari Arvokeskustelu

cisvari Arvokeskustelu cisvari CISV Suomen jäsenlehti 2009 innostus yhteistyo Arvokeskustelu Esittelyssä CISV:n arvot ja maaginen CISV-henki! Mitä arvot ovat ja miksi ne ovat tärkeitä? Asiaa pohtivat cisvarit ja SPR:n aktiivit.

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006

Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006 1 Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006 Selvitys opettajaksi opiskelevien kokemuksista ja näkemyksistä kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisesta opettajankoulutuksessa. Suomen Opettajaksi

Lisätiedot