Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action"

Transkriptio

1 Hankkeet 2011 Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

2 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen

3

4 Kuvat: Davide Pavone, Natalia Kisnanen, Paavo Pyykkönen Taitto: Satu Salmivalli Paino: Erweko Oy, 2012 Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. ISBN (painettu) ISBN (PDF)

5 Sisällys Lukijalle 7 1 Nuorten Eurooppa Nuorten ryhmätapaamiset Nuorisoaloitteet Demokratiahankkeet 68 2 Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS 74 3 Yhteistyö Euroopan unionin naapurimaiden kanssa Nuorten parissa toimivien koulutus ja verkostoituminen Nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien tapaamiset 166

6 Ryhmätapaaminen 6

7 Lukijalle Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Tämän tunnuslauseen otti omakseen nuorta ja nuorten parissa toimivaa Suomessa vuonna Youth in Action -hankeluettelon tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä ja rohkaista uusia tahoja ja nuoria osallistumaan ohjelmaan. Toivottavasti nämä hankkeet inspiroivat ja kannustavat sinuakin toteuttamaan ideasi. Youth in Action -ohjelman kansallinen toimisto Suomessa on Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, joka julkaisee vuosittain luettelon Suomessa tuetuista hankkeista. Tässä hankeluettelossa on kuvattu vuoden 2011 hakukierroksilla tuetut hankkeet. Projektikuvaukset on tehty hakemusten pohjalta ja toteutusvaiheessa sisältöön on saattanut tulla muutoksia. Peruutettujen hankkeiden kuvaukset eivät ole mukana hankeluettelossa. Huutomerkein olemme halunneet nostaa esiin muutamia erityisen hyviä hankkeita. 7 EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action ( ) tarjoaa kansainvälisiä kokemuksia nuorille, nuorten parissa toimiville ja yleishyödyllisille organisaatioille. Ohjelman erityisenä kohderyhmänä ovat muita heikommassa asemassa olevat nuoret. Ohjelma mahdollistaa koulun ulkopuolisia oppimiskokemuksia toisesta maasta tulevien nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Vuoden 2011 viidellä hakukierroksella vastaanotettiin 207 hakemusta, joista 125 hyväksyttiin. Tukea myönnettiin yhteensä euroa. Hankkeet mahdollistivat osallistujan kulttuurienvälisen kohtaamisen ja oppimiskokemuksen. Kansallisten toimistojen järjestämiin nuorisoalan koulutus- ja yhteistyöhankkeisiin myönnettiin Suomessa euroa, jonka avulla 751 nuorten parissa toimivaa voi kehittää omaa osaamistaan kansainvälisessä ympäristössä ja verkostoitua uudet hankeideat mielessä. Lisäksi nuorten vapaaehtoisten tulovalmennuksia sekä arviointitapaamisia tuettiin eurolla ja niihin osallistui yhteensä 203 vapaaehtoista. Kiitos kaikille vuoden 2011 Youth in Action -hankkeisiin osallistuneille!

8 Till läsaren Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. År 2011 anammades detta motto sammanlagt av ungdomar och personer som arbetar med ungdomar. Syftet med Youth in Action-projektförteckningen är att sprida god praxis samt att uppmuntra nya aktörer och ungdomar att aktivera sig inom programmet. Hoppeligen kommer dessa projekt att inspirera och sporra dig till att förverkliga dina idéer. 8 Youth in Action-programmets nationella kontor i Finland, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, publicerar årligen en förteckning över understödda projekt i Finland. I denna förteckning beskrivs projekt som fått understöd under ansökningsomgångarna Projektbeskrivningarna baserar sig på projektansökan, således är ändringar som uppkommit under förverkligandet möjliga. Beskrivningar över indragna projekt är inte med i projektförteckningen. Framstående projekt har vi märkt ut med utropstecken. EU:s ungdomsprogram Youth in Action ( ) erbjuder internationella erfarenheter för ungdomar, personer som arbetar med ungdomar samt för allmännyttiga organisationer. Programmets särskilda målgrupp är ungdomar med begränsade möjligheter. Programmet möjliggör icke-formella inlärningserfarenheter tillsammans med ungdomar och ungdomsarbetare från andra länder. Under de fem ansökningsomgångarna 2011 emottogs sammanlagt 207 ansökningar, av vilka 125 godkändes. Sammanlagt beviljades euro. Projekten möjliggjorde interkulturella möten och interkulturella inlärningserfarenheter för deltagare. Det finska nationella kontoret beviljade ytterligare euro för utbildnings- och samarbetsprojekt som anordnats av de nationella kontoren. Med detta stöd kunde 751 personer som arbetar med ungdomar utveckla sitt eget kunnande i internationell omgivning och nätverka med nya projektidéer. Därutöver stöddes kurser för unga volontärer såsom kurser vid ankomst samt utvärderingsmöten med euro i vilka sammanlagt 203 volontärer deltog. Tack till alla som deltagit i Youth in Action-projekt från 2011!

9

10 1.1 NUORTEN RYHMÄTAPAAMISET 10 Nuorten ryhmät kahdesta tai useammasta eri maasta tapaavat toisensa yhden ryhmän kotimaassa. He ovat valinneet käsiteltäväkseen heille tärkeän aiheen, jonka ympärille on rakennettu toiminnallinen ohjelma. Yhteisten harjoitusten ja toiminnan kautta nuoret ymmärtävät aihettaan paremmin ja oppivat siitä uusia asioita. Ryhmätapaamisissa korostuvat vapaa-ajalla tapahtuva oppiminen sekä monipuoliset toiminnalliset menetelmät, joilla oppimista tuetaan. Toisilta oppiminen, ymmärrys yhteiskuntien ja kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä sekä eurooppalaisen identiteetin kasvu ovat tavallisia tuloksia kansainvälisissä ryhmätapaamisissa. Nuoret osallistuvat hankkeen suunnitteluun, valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin aktiivisesti ja tekevät sen tasa-arvoisesti muiden maiden nuorten kanssa. Hanke on pitkäkestoinen oppimiskokemus ensimmäisestä ideasta loppuarviointiin. Vuonna 2011 Suomessa tuettiin 32 nuorten ryhmätapaamishanketta, joihin osallistui yhteensä 1255 nuorta. 418 suomalaista nuorta matkusti ryhmätapaamisiin muihin maihin tai isännöi tapaamista kotimaassaan, tämän lisäksi jokaisessa hankkeessa oli mukana myös vähintään yksi aikuinen ryhmänvetäjä. Suurin osa suomalaisista hankkeista toteutettiin Suomessa, mutta 51 osa myönnetyistä hankkeista toteutui eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi Islannis-

11 sa, Kroatiassa ja Kreikassa. Suomalaisten ryhmien kumppaneina oli ryhmiä lähes kaikista ohjelmamaista. Suosituin kumppanimaa vuonna 2011 oli Iso- Britannia. Seuraavaksi suosituimpia olivat Espanja, Kreikka, Viro, Tanska, Kroatia, Norja ja Slovenia. Nuoret valitsevat hankkeiden aiheiksi heitä koskettavia asioita. Vuonna 2011 suosituimpia käsiteltäviä aiheita olivat nuorten erilaiset osallistumismahdollisuudet, kulttuurienvälinen vertailu ja oppiminen sekä eri yhteiskunnallisesta asemasta tai taustoista tulevien nuorien tilanteen ymmärtäminen. Euroopan kansalaisuus, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys olivat myös paljon esillä. 11 Youth in Action ohjelman kautta halutaan antaa erityisesti mahdollisuus niille nuorille, jotka ovat tavalla tai toisella muita heikommassa asemassa. Vuonna 2011 noin puolet ryhmätapaamisiin osallistuneista nuorista kuuluivat tähän ryhmään. Tavallisimpia haasteita nuorille olivat taloudelliset esteet tai sosiaaliset vaikeudet. Hankkeita toteutettiin myös paljon pienillä tai etäisillä paikkakunnilla tai eri kulttuuri- tai etnisistä taustoista tulevien nuorten parissa.

12 Ryhmätapaaminen Growing Youth in Multicultural Europe - G.Y.M.E FI R1 Kotkan vapaaseurakunta Mariankatu 18, KOTKA , Greek Evangelical Church of Volos, Volos, Kreikka Vähemmistöt Kotkan vapaaseurakunta koordinoi kahdenvälistä ryhmätapaamista, jossa kumppanina on Voloksen evankelisen kirkon nuorten ryhmä Kreikasta. Ryhmätapaaminen järjestetään Kreikassa kesä heinäkuussa. Tapaamiseen osallistuu Suomesta 16 nuorta ja kaksi ohjaajaa, ja Kreikasta 10 nuorta sekä yksi ohjaaja. 12 Suomalaisryhmän nuorissa on mukana 9 burmalaista maahanmuuttajaa. Burmasta kotoisin olevat nuoret ovat osallistuneet seurakunnan nuorten iltoihin ja sitä kautta innostuneet ryhmätapaamisista. Kreikkalainen kumppani löytyi Kreikasta Suomeen muuttaneen lukiolaistytön kautta. Kotkan vapaaseurakuntaan liittyneen tytön äiti asuu edelleen Kreikassa, ja äidin kautta muodostui yhdistävä linkki Kreikkaan. Molemmat ryhmät ovat ensimmäistä kertaa mukana Youth in Action -ryhmätapaamisessa. Ryhmätapaamisen teemana on Eurooppa kulttuurien sulatusuunina. Aihetta käsitellään ympäristön ja Euroopan henkisten juurien kautta. Työskentelytapana käytetään myös nuorten ennakkoon valmisteltuja ohjelmaosioita, joissa he kertovat omista maistaan ja omista kulttuureistaan. Nuoret tekevät myös tutustumisvierailuja kreikkalaiseen vuoristokylään, paikalliseen ympäristöprojektiin ja Meteoran luostarialueeseen. Euroopan henkisiä juuria pohditaan sekä poliittisesta että eri aikakausien näkökulmasta euroa

13 Ryhmätapaaminen Mobilitet och migration som ungdomsmusikal FI R1 Finlands svenska ungdomsförbund FSU rf Nylandsgatan 17 B 27, HELSINGFORS , Arbeidsgruppe MMU Norge, Ågotes, Norja Arbejdsgruppe MMU Danmark, Århus, Tanska Arbetsgruppen MMU Sverige, Härnösand, Ruotsi Sydlesvigs danske Ungdomsforeninger, Flensburg, Saksa Ungmennafélag Íslands, Reykjavík, Islanti Syrjinnän vastainen toiminta Hanke on monenvälinen liikkuva ryhmätapaaminen, joka järjestetään Ahvenanmaalla suomalaisen, ruotsalaisen, tanskalaisen, norjalaisen, islantilaisen ja saksalaisen ryhmän välillä elokuussa Hankkeen kesto on 6 päivää. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 54 (9/maa) täysi-ikäisyyden molemmin puolin olevaa nuorta, ja osallistujien sukupuolijakauma on tasainen. Hankkeella on 6 ryhmänvetäjää (1/maa), ja valmistelutapaaminen toteutetaan Kööpenhaminassa. 13 Ryhmätapaamisen tavoitteina on tutkia liikkuvuutta ja maahanmuuttoa useista eri eurooppalaisista näkökulmista sekä oppia nuorten liikkuvuusmahdollisuuksista. Samalla tuetaan pohjoismaisen identiteetin kehittymistä ja pohjoismaisen kulttuuriperinnön tuntemista. Tavoitteena on saada aikaan lyhyt nuorisomusikaali, jossa käsitellään maahanmuuttotilanteita taiteen keinoin. Liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja integraatiosta järjestetään työpajoja, ja näiden työpajojen pohjalta kerätään materiaalia lyhyeen draamaesitykseen, jossa kerrotaan näyttelemisen, musiikin ja tanssin keinoin maahanmuutosta. Teosta esitetään ahvenanmaalaisilla nuorisotaloilla sekä ulkona liikkuville turistiryhmille. Maarianhaminan kirjastoon järjestetään näyttely työpajan tuloksista. Tapaamisen liikkuvuutta kuvastaa myös se, että hanke lähtee Tukholmasta, kulkee Ahvenanmaan kautta ja saapuu Helsinkiin. Godbyssä vietetään kolme päivää, ja sen lisäksi yövytään myös Vårdössä ja Brändössä. Matkat Ahvenanmaalle hoidetaan laivalla, Ahvenanmaalla liikutaan pyörillä ja Helsinkiin mennään bussilla ja laivalla. Kaikilla osallistujilla on suomalainen suojelusenkeli, ja työtehtävät suoritetaan nuorten vetäjien johdolla kansainvälisissä ryhmissä. Myös kulttuuri-illat tehdään sekaryhmissä. Jokainen ryhmä kirjoittaa hankkeesta paikallisiiin lehtiin.

14 Ryhmätapaaminen Kaikki kumppanit kuuluvat Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbeid (NSU) -kattojärjestön alle ja toimivat samantyyppisinä oman maansa katto-organisaatioina. Finlands Svenska Ungdomsförbund on Suomen ruotsinkielisten nuorisojärjestöjen kattojärjestö, ja osallistujat on kerätty eri jäsenjärjestöistä kiinnostuksen perusteella. Samalla tavalla on toimittu Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Tanskassa. Saksasta on mukana Flensburgissa sijaitseva Sydlesvigs danske Undomsforeninger, Pohjois-Saksan tanskalaisvähemmistön liikunta- ja nuorisojärjestö euroa 14

15 Ryhmätapaaminen N.O.W. (Neighbours Of World) It s Up to You! FI R1 Laukaan kunta, vapaa-aikatoimi, retkitoimikunta Laukaantie 14, LAUKAA , Baia jovens, Elche, Espanja Ympäristö Hanke on kahdenvälinen ryhmätapaaminen, joka toteutetaan suomalaisen ja espanjalaisen ryhmän välillä Laukaalla kesällä Ohjelma kestää 9 päivää. Hankkeeseen osallistuu 26 nuorta (13/maa), jotka ovat pääosin vuotiaita. Ryhmänvetäjiä on 4 (2/maa). Hankkeessa ei järjestetä valmistelutapaamista. Ryhmätapaamisen tavoitteena on tutustua ympäristöön tilan, suojelun ja ymmärtämisen kautta. Ympäristö oli teemana jo hankkeen edellisessä osassa, mutta nyt syvennytään omien tekojen vaikutuksiin sekä kokonaiskuvan hahmottamiseen. Tavoitteena on oivaltaa, miten omat teot vaikuttavat lähiympäristöön ja kotimaahan sekä Euroopan- että maailmanlaajuisesti. Ohjelmassa on paljon kulttuurien ja paikkakuntien vertailua sekä ryhmädynamiikkaa edistäviä harjoituksia. Teemaan tutustutaan vierailemalla kaatopaikalla, kierrätyskeskuksessa ja kierrätyskaupassa sekä toteuttamalla kierrätysmateriaaleista koottu taideteos Laukaan keskustaan. Osa päivistä järjestetään Jyväskylässä ja osa lähiympäristön luontoon tutustuen. Tekemistä arvioidaan päivittäin. Tämän lisäksi järjestetään väli- ja loppuarvioinnit. 15 Laukaan kunnan vapaa-aikatoimi vastaa myös nuorisotoiminnasta, josta on liittynyt mukaan itseään Retkitoimikunnaksi kutsuva 13 nuoren ryhmä. He ovat toimineet jo 2 vuotta, ja tänä aikana he ovat järjestäneet jo yhden ryhmätapaamisen espanjalaisten kanssa ja haluavat järjestää isännöivän hankkeen Laukaalla. Baia Jovens on Elchessä Valencian alueella sijaitseva paikallinen nuorisojärjestö, joka järjestää nuorille kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä ylläpitää nuorisotiedotusta. Suunnitelma ryhmätapaamisesta syntyi edellisen tapaamisen lopussa ja ryhmät sopivat silloin jatkohankkeesta. Suunnittelu on toteutettu chatissä, sähköpostissa ja Facebookissa euroa

16 Ryhmätapaaminen MarSu Martinique Suomi, European Extremity FI R1 Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi / erityisnuorisotyö Pormestarinkatu 10 B, LAPPEENRANTA , Association KARISKO, FORT-DE FRANCE, Ranska Taide ja kulttuuri Hanke on kahdenvälinen ryhmätapaaminen, joka toteutetaan suomalaisen ja martiniquelaisen (FR) ryhmän välillä Lappeenrannassa kesällä Hankkeeseen osallistuu 16 nuorta (8/maa), jotka ovat iältään vuotiaita. Ryhmänvetäjiä on 8 (4/maa), ja tapaaminen kestää 9 päivää. Hankkeeseen järjestetään valmistelutapaaminen. 16 Tapaamisen teemana on kulttuuri ja ennakkoluulot, ja tavoitteena on antaa nuorille tilaisuus verrata kulttuureita ja ennakkoluuloja sekä oppia käyttämään hyväkseen omia vahvuuksiaan. Molemmat ryhmät ovat työstäneet samoja ennakkotehtäviä, joissa on mietitty käsiteltäviä aiheita, kiinnostavia toimintatapoja sekä ennakkoluuloja omaa ja vieraiden kulttuuria kohtaan. Samat harjoitukset tehdään kolmesti kevään aikana, jotta nähdään kuinka käsitys kulttuureista kehittyy. Nuoret ovat myös miettineet omia oppimistavoitteitaan Youthpassiin liittyen, ja pääosaan nousevat vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, kielitaito, kulttuuritietoisuus ja asenteiden kartoittaminen sekä muun muassa rasismista keskusteleminen. Nuoret ovat halunneet käyttää luovia ja taiteellisia menetelmiä asioiden käsittelyyn. Euroopan unioniin tutustutaan valokuvaamalla EU:n vaikutusta kaupungeissa, ja maiden historiaa käsitellään draaman avulla. Suomen ryhmä on koottu Lappeenrannan nuorisopalveluiden erityisnuorisotyön sekä jyväskyläläisen Ushanga ry:n nuorista. Ryhmään kuuluu syrjäytymisvaarassa olevia nuoria molemmilta paikkakunnilta. Martiniquen ryhmä tulee Association KARISKO -yhdistyksestä, joka pyrkii edistämään martiniquelaisen kulttuurin ja perinteiden tukemista ruohonjuuritasolla. Heidän yhdistyksessään toimii perinnetaitotyöpaja työttömille ja syrjäytyneille aikuisille. Molempien maiden nuoret ovat sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa olevia työttömiä nuoria aikuisia. Erityisnuorisotyön piirin ja vastaavanlaisten asiakkaiden kanssa toimivan Ushanga ry:n nuoret ovat tavanneet viikonloppuleirillä hanketta suunnitellen. Yhteyttä suomalaisen ryhmän osallistujien ja martiniquelaisnuorien kanssa on pidetty sähköpostin ja Skypen kautta euroa

17 Ryhmätapaaminen Young People in Friendly Human Cities Athens and Turku FI R1 Urheilu- ja hyvinvointiseura Vasaran Pauke ry Lehmustie 7b, TURKU , Human City, Paleo Faliro, Kreikka Kaupungin / maaseudun kehittäminen, Eurooppa-tietoisuus Hanke on kahdenvälinen ryhmätapaaminen, joka toteutetaan suomalaisen ja kreikkalaisen ryhmän välillä Ateenassa keväällä Hankkeeseen osallistuu 44 nuorta (22/maa), ja he ovat vuotiaita tai nuorempia. Tyttöjä on reilusti poikia enemmän. Ryhmänvetäjiä on 6 (3/maa). Hankkeessa järjestetään valmistelutapaaminen, johon osallistuu ryhmänvetäjä ja nuori kummastakin ryhmästä. Ryhmätapaamisen teemoina ovat kaupungin kehittäminen sekä kulttuurienvälinen oppiminen. Tapaamisen tavoitteena on tutustua käsitteeseen hyvästä ja onnellisesta elämästä kahdessa eri Euroopan maassa. Ryhmät valmistelevat hankettaan omissa maissaan. Nuoret tutustuvat kaupunkilaisten asenteisiin julkista tilaa kohtaan ja vertaavat niitä lakeihin ja asetuksiin sekä kartoittavat omaa käyttäytymistään koulumatkoilla, harrastuksissa ja iltamenoissa. Ryhmät ottavat selvää hallintoprosesseista, joilla kaupunkikuvaa voidaan muuttaa ja miettivät, millaisia vaikutuksia heidän omien kaupunkiensa päätöksillä on ollut. Nuoret myös kuvaavat omaa kaupunkiaan eri viihtyvyyden näkökulmista. Ateenassa ryhmät vertailevat valokuvia ja tekevät niistä näyttelyn ateenalaisten koululle. Ryhmät jakavat kotimaissa tehtyjä tutkielmiaan ja miettivät esimerkiksi PISA-tutkimusten tuloksia ja koulussa viihtymistä kreikkalaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta. Suomalaiset nuoret järjestävät liikuntatapahtumia ja kannustavat kreikkalaisia osallistumaan niihin. Kreikkalaiset esittelevät kaupunkiaan viihtyvyyden näkökulmasta ja kertovat maan historiasta. Toimintamenetelmissä on eri lähteistä saatuja käytäntöjä, ryhmätöitä, vierailuja ja simulaatioita. 17 Urheilu- ja hyvinvointiseura Vasaran Pauke ry on Turussa toimiva paikallinen yhdistys, joka järjestää liikuntaharrastusmahdollisuuksia Vasaramäen koulun alueella peruskoululaisille. Human city on ateenalainen nuorten vapaa ryhmä, joka toimii koulussa. Ryhmän mielenkiinto kohdistuu kaupungin julkisten alueiden kehittämiseen sekä kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin kaupungissa. He ovat yhteyksissä samanhenkisiin ryhmiin muualla Euroopassa euroa

18 Ryhmätapaaminen Mother Nature knowledge of surroundings FI R1 Tornion kaupunki / nuorisotoimi Suensaarenkatu 4, TORNIO , Patrican Youth Centre, DOWNPATRICK, Iso-Britannia Ympäristö Hanke on kesällä 2011 järjestettävä kahdenvälinen ryhmätapaaminen suomalaisen ja isobritannialaisen ryhmän välillä. Osallistujia on yhteensä 21 (10/FI, 11/UK), ja he ovat vuotiaita. Poikia on hankkeessa hieman tyttöjä enemmän. Ryhmänvetäjiä on 7 (5/FI, 2/UK). Kyseessä on jatkohanke viime kesänä toteutetulle ryhmätapaamiselle. Tapahtumapaikkana ovat Tornio ja sen ympäristö sekä Ranua ja Rovaniemi. 18 Hankkeen teemoina ovat ympäristö sekä oppiminen liikunnan ja urheilun kautta. Tavoitteena on oppia kulttuurien ja luonnon välisiä eroja Suomessa ja Pohjois-Irlannissa. Nuoret oppivat luonnon monimuotoisuutta, luonnossa liikkumisen taitoja ja nauttimaan luonnosta. Toimintatapoina on eri liikuntamuotoja, vierailuita ja ryhmätöitä. Molemmat ryhmät valmistelevat ennen ryhmätapaamista maansa luonnosta materiaalia ja tuovat sen mukanaan tapaamiseen. Luontokokemuksissa käytetään hyväksi nuorten omia taitoja, joita he opettavat toisilleen. Kokeneet ohjaajat ovat mukana vaativissa harjoituksissa kuten metsässä yöpymisessä. Nuoret tekevät luonnossa ryhmätöitä, joissa he tutustuvat luonnon virkistyskäyttöön, kasvillisuuteen sekä luontomatkailijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Ryhmät vierailevat Ranuan eläinpuistossa sekä Rovaniemen Arktikumissa, joihin nuoret ovat suunnitelleet tehtäväpaketit. Tuloksista tiedotetaan Lanutin verkkosivuilla, ja nuorisotilalla järjestetään tiedotusilta tapaamisesta. Suomen ryhmä on kerätty Tornion kaupungin nuorisotalon käyttäjistä, ja Iso-Britannian ryhmä koostuu Downpatrickin kaupungin nuorisotoimen aktiivisista nuorista. Nuoret ovat pääosin samoja kuin edellisen vuoden hankkeessa euroa

19 Ryhmätapaaminen Cultural Art Diversity FI R1 Kuusamon kaupunki / Nuorisokeskus Oivanki Rovaniementie 62a, KUUSAMO , Krajsky urad Olomouckhero kraje, OLOMOUC, Tsekki NGO HEADEST, TALLINN, Viro Programas Europeos e Intercambios Juveniles, Youth Service, MURCIA, Espanja Zavod Avantis, LJUBLJANA, Slovenia Vähemmistöt, Taide ja kulttuuri Nuorisokeskus Oivanki Kuusamossa koordinoi viiden maan välistä ryhmätapaamista, Cultural Art Diversity hanketta. Hankkeen kuusamolaiset nuoret tulevat International Club Northern Stars -ryhmästä, joka on Kuusamoon perustettu kansainvälistä toimintaa tukeva kerho. Kumppaniryhmät tulevat Sloveniasta (Zavod Avantis), Espanjasta (Murcia Youth Service), Tsekistä (Krasjsky urad Olomouchero kraje) ja Virosta (Headest). Jokaisessa kumppaniryhmissä on 7 nuorta, iältään vuotiaita. Suomalaisissa on lisäksi kaksi vuotiasta nuorta, Jokaisella maalla on kaksi ohjaajaa. 19 Tapaamisen teemana on kulttuurien välinen vuoropuhelu taiteen keinoin. Taidetyöpajojen (tanssi, musiikki, draama ja media / julkinen toiminta) avulla käsitellään kulttuurien välisiä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä. Lisäksi metodeina käytetään monenlaisia pelejä ja harjoituksia, joita ohjaajat ovat oppineet YiA -koulutuksissa tai löytäneet SALTOn kautta. Viikon työpajatyöskentelyn tulokset esitetään tapaamisen lopuksi tilaisuudessa, johon kutsutaan mediaa, rahoittajia ja vanhempia. Tuloksia levitetään myös European Newspaper -lehden muodossa sähköisenä ja paperisena. Vuoden 2011 syksyllä nuoret tekevät vielä koulukiertueen, jossa he houkuttelevat nuoria mukaan kansainväliseen toimintaan sekä esittelevät ryhmätapaamisen työpajatyöskentelyn tuloksia. Jokaisella maalla on omat vastuualueensa työpajoista, omasta kulttuuri-illasta sekä oman maan esittelemisestä. Oivanki on nuorten toiveiden mukaisesti lähtenyt hankkimaan uutta kumppaniverkostoa tätä hanketta varten, ja kumppanit ovat löytyneet Platform-verkoston kautta. Ryhmätapaaminen järjestetään Kuusamossa Nuorisokeskus Oivangissa elokuussa euroa

20 Ryhmätapaaminen Rural Youth in Europe, nature and possibilities FI R1 Lapinlahden 4H-yhdistys ry Asematie 4, LAPINLAHTI , Pramtaler Volkstanzgruppe - Andorf/Austria, Taufkirchen/Pram, Itävalta Kaupungin / maaseudun kehittäminen, Ympäristö 20 Lapinlahden 4 H -yhdistys ry hakee tukea kahdenväliseen ryhmätapaamiseen, joka järjestetään Lapinlahdella ja Maaningalla heinäkuussa 2011 suomalaisen ja itävaltalaisen ryhmän välillä. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 40 nuorta (20 kummastakin maasta) ja 6 ryhmänvetäjää (FI/3,AUT/3). Nuoret ovat iältään vuotiaita ja heistä 14 on poikia ja 26 tyttöjä. Hankkeessa järjestetään valmistelutapaaminen. Hankkeen tavoitteena on saada vakiinnutettua hyvät kumppanuussuhteet, tukea nuorten aktiivista EU-kansalaisuutta erityisesti maaseudun tulevaisuuden kannalta ja oppia lisää kulttuurien välisestä toiminnasta. Pääteemana on maaseudun kehittäminen, jota peilataan ympäristöasioiden ja nuorisotyöttömyyden kautta. Ryhmätapaamisen ohjelmassa on tutustumista, kulttuurimaiseman vertailua, kaupunkisuunnistusta, työskentelyä läheisillä maatiloilla, leikkejä, keskustelua ja ryhmätöiden esittelyä eri metodein (muun muassa pienoismallit, tietokone-esitykset, näytelmä, mind-map). Paikasta toiseen pyritään liikkumaan ympäristöä saastuttamatta eli jalkaisin tai pyörällä. Viimeisenä iltana järjestetään esittelytilaisuus Youth in Action -ohjelmasta ja ryhmätapaamisen tuloksista. Vanhempien ja yhteistyökumppaneiden lisäksi paikalle kutsutaan lehdistöä, maaseutuyrittäjiä ja paikallispoliitikkoja. Hanketta on suunniteltu suomalaisen ja itävaltalaisen ryhmän välillä tiiviisti elokuussa 2010 Itävallassa järjestetyn tapaamisen jälkeen. Kyseinen tapaaminen oli Leader-rahoituksen kautta järjestetty, mutta sitä kautta kumppanit löysivät toisensa. Nyt ryhmät ovat ensimmäistä kertaa mukana Youth in Action -ohjelmassa. Lapinlahden 4 H -yhdistys ry on 70-vuotias yhdistys, joka järjestää monipuolista toimintaa nuorille. Pramtaler Volkstanzgruppe-Andorf/ Austria on yleishyödyllinen nuoriso-organisaatio Taufkirchen/Pramissa, Itävallassa euroa

21 Ryhmätapaaminen Pienoismalleja, ympäristöä ja liikunnallista oppimista FI R1 Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut/ Vaajakoski Savonmäentie 9, VAAJAKOSKI Action group of 1st Lyceum of Argostoli, Argostoli, Kreikka Action Group of Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, Angra do Heronismo, Portugali Ympäristö Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden alaisuudessa toimiva vuotiaiden nuorten ryhmä järjestää ryhmätapaamisen Vaajakoskella elokuussa Kumppaniryhmät tulevat Kreikan ja Portugalin pieniltä saarilta. Molempien maiden ryhmien nuoret ovat koulun kautta muodostuneita vapaita ryhmiä. Suomalainen ja kreikkalainen ryhmä ovat toteuttaneet ryhmätapaamisen kerran aikaisemmin, osittain samojen nuorten kanssa, ja nyt portugalilainen ryhmä on otettu mukaan uuteen hankkeeseen. Ryhmätapaamiseen osallistuu 11 nuorta/ryhmä, ja kullakin ryhmällä on kaksi ryhmänvetäjää. Nuoret ovat vuotiaita. 21 Ryhmätapaamisen aihe on jatkoa Suomen ja Kreikan aikaisemmalle hankkeelle, jossa käsiteltiin ympäristöasioita yleisemmin. Nyt halutaan mennä syvemmälle ja tuoda portugalilaisten nuorten näkökulma mukaan. Nuoret pohtivat omia kulutusvalintojaan ja kestäviä toimintatapoja elinympäristössään. Hankkeen aikana tehtävien tutustumiskäyntien ja ympäristön tarkkailun avulla alustetaan ryhmien keskustelua. Opittuja asioita työstetään erilaisissa työryhmissä kuten uusiopaperin valmistuksessa. Ryhmätapaamisen aikana ryhmät kokoavat pienoismallin ympäristöystävällisestä kaupungista Vaajakosken kirjastoon. Pienoismalli tehdään kierrätysmateriaaleista ja luonnosta löytyvistä ainesosista. Pienoismallin rinnalle kootaan myös näyttely, jonka avulla kerrotaan paikallisyhteisölle, mitä ryhmätapaamisen aikana tapahtui. Pienoismalli ja näyttely ovat esillä Vaajakoskella kaksi viikkoa ryhmätapaamisen jälkeen euroa

22 Ryhmätapaaminen Openminded youngsters in Europe FI R1 Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus, Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö PL 5021, HELSINGIN KAUPUNKI , Jugendcafé Altona Nord, movego GmbH, Hamburg, Saksa Raasiku Noored, Raasiku, Viro Santa casa da misericórdia de Lisboa, Lisbon, Portugali Eurooppa-tietoisuus, Oppiminen urheilun, liikunnan ja ulkoilun kautta 22 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Cosmo-ryhmä hakee tukea monenväliseen ryhmätapaamiseen, joka järjestetään Vuorilahden kurssikeskuksessa, Helsingin Laajasalossa heinäkuussa 2011 suomalaisen, saksalaisen, portugalilaisen ja virolaisen ryhmän kesken. Hankkeeseen osallistuu 47 nuorta (FI/16, DE/11, PT/10, EE/10) ja 10 ryhmänvetäjää (FI ja DE/3, PT ja EE/2). Nuoret ovat iältään vuotiaita, ja heistä 25 on tyttöjä ja 22 poikia. Hankkeessa on valmistelutapaaminen, johon osallistuu jokaisesta kumppanimaasta ohjaaja ja yksi nuori. Hankkeen tavoitteena on saada vakiinnutettua pysyvät kumppanisuhteet, tukea nuorten aktiivista EU-kansalaisuutta ja lisätä suvaitsevaisuutta muita kulttuureja ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä kohtaan. Ryhmätapaamisen pääteemana on Eurooppa-tietoisuus, jota käsitellään alateemojen kuten taiteen ja kulttuurin, ympäristön, tutustumisen ja yhdessäolon sekä hyvinvoinnin kautta. Tapaamisen ohjelmassa on tutustumista, ulkoilutoimintaa (pelit, uinti), vierailu Heurekaan, Linnanmäelle ja Ämmässuon kaatopaikalle, kaupunkisuunnistusta, esineiden tuunausta, suomalaisten, virolaisten, saksalaisten ja portugalilaisten järjestämää iltaohjelmaa sekä päivittäinen aivoriihi, jossa eri menetelmin (muun muassa sarjakuva, maalaus, keskustelu) käydään teemoja läpi. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on ollut lähettävänä osapuolena aiemmassa ryhmätapaamisessa. Jugendcafé Altona Nord, movego GmbH on saksalainen organisaatio, joka avustaa Hampurin alueen nuoria työnsaannissa sekä sosiaalisissa ongelmissa. Virolainen Raasiku Noored on yliopisto-opiskelijoiden organisoima vapaa ryhmä, jossa nuoret järjestävät kulttuuri- ja urheilutapahtumia paikallisille ihmisille. Portugalilainen Santa Casa da Misericordia de Lisboa järjestää terveys-, kulttuuri- ja sosiaalipalveluja eri-ikäisille ihmisille, jotka ovat muita heikommassa asemassa euroa

23 Ryhmätapaaminen Experiencing European Countryside FI R1 Pirkan Helmi ry Kylmäkoskentie 6, KYLMÄKOSKI , GAL Pays des Condruses, 16, Strée, Belgia NGO Arenduskoda (LAG), Tapa, Viro Sdruzeni SPLAV, o.s., Skuhrov nad Belou, Tsekki Verejno sukromne partnerstvo Hontiansko - Dobronivske, Krupina, Slovakia Kaupungin / maaseudun kehittäminen Hanke on monenvälinen ryhmätapaaminen ja Pirkan Helmi ry Kylmäkoskelta on sen isännöivä taho. Tapaaminen toteutetaan Akaalla, Kylmäkoskella, Urjalassa ja Valkeakoskella kesällä Hankkeen nuorisoryhmät tulevat Suomesta, Belgiasta, Tsekeistä, Virosta ja Slovakiasta. Jokaisessa ryhmässä on 10 nuorta, ja heistä hieman yli puolet on tyttöjä. Osallistujat ovat iältään nuoria aikuisia. Jokaisella ryhmällä on 2 ryhmänvetäjää, ja hankkeessa toteutetaan valmistelutapaaminen, johon osallistuu aikuinen ja nuori jokaisesta maasta. Tapaaminen kestää 6 päivää. 23 Hankkeen teemoina ovat nuorten osallistuminen ja maaseudun kehittäminen. Tavoitteena on tutustuttaa maaseudun nuoret omiin asuinalueisiinsa ja verrata maaseutuasumista Euroopan eri maissa. Ryhmätapaamisessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: kuinka Euroopan maaseutua hyödynnetään, mikä maaseudun merkitys on ja miten se vaikuttaa kaikkiin, sekä kuinka nuoret voivat vaikuttaa maaseudun kehittämiseen. Aiheita käsitellään vierailujen, maaesittelyjen, toiminnallisten harjoitusten ja tulevaisuuspajojen avulla. Kokemuksia peilataan päivittäisissä keskustelutilaisuuksissa. Hankkeen ajatuksista ja tuloksista kerrotaan yhdessä toteutettavassa lehdessä, jota nuoret kirjoittavat englanniksi. Lehdestä toivotaan myös verkkoversiota. Hankkeen kumppanit ovat löytyneet EU:n Leader-aloitteen kautta. Pirkan Helmi ry toimii Tampereen eteläpuolisissa maaseutukunnissa, Belgian GAL Pays des Condruses toimii Stréen pikkukaupungissa Valloniassa. Sdruženi SPLAV, o.s. toimii Tsekin pohjoisosissa alueellisesti. Arenduskoda on alueellinen toimija Lääne-Virumaalla ja Verejno sukromne partnerstvo Hontiansko-Dobronivske on Slovakian Krupinassa toimiva alueellinen toimija euroa

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin Youth in Action yhteistä toimintaa nuorille Haluatko matkustaa tapaamaan muita nuoria toiseen maahan?

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Haluatko hankkia kansainvälisiä kokemuksia, vaikuttaa omaan elinympäristöösi, saada

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Erasmus+ Youth in Action Kansainvälisyyttä tekemällä oppien

Erasmus+ Youth in Action Kansainvälisyyttä tekemällä oppien Erasmus+ Youth in Action Kansainvälisyyttä tekemällä oppien Yhteistä kaikille hankkeille Nuoret aktiivisina toimijoina Tapahtuvat koulun ulkopuolella, nuorten vapaaajalla tai nivelvaiheissa Nonformaali

Lisätiedot

NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa

NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa Nordplus Junior -ohjelmassa on kyse aktiivisesta oppimisesta. Koululuokat vierailevat toistensa luona, opettajavaihto toimii koulujen välillä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Katselmuskäynti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa ideasta hankkeeksi. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Kansalaisten Eurooppa ideasta hankkeeksi. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Kansalaisten Eurooppa ideasta hankkeeksi Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Aamun ohjelma EU:n Kansalaisten Eurooppa -ohjelman esittely Ideasta hankkeeksi Kysymykset ja jatkokeskustelut Kansalaisten

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 26.8.2011 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden kollegoiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta.

Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta. Pateniemen koulun kansainvälisyyssuunnitelma Motto: Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta. Periaatteet: Kansainvälinen toiminta koulullamme perustuu opetussuunnitelmiin

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel Rovaniemen kaupungin Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus NUORISO Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Haluatko hankkia kansainvälisiä kokemuksia, vaikuttaa omaan elinympäristöösi, saada

Lisätiedot

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine,

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-workshopit 2012 Hakuneuvonta järjestäjille 25.1.2012 Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-ohjelmassa erityistavoitteena vastata Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan koulutushaasteeseen kehittää

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa Kansalaisten Eurooppa Ohjelma aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen Kansalaisten Eurooppa ohjelma meille kaikille Kansalaisten Eurooppa -ohjelma tukee aktiivista kansalaisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä

Lisätiedot

osallistumisella on väliä!

osallistumisella on väliä! NUMERO 3/2012 osallistumisella on väliä! Tuloksia Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöisestä seurannasta Hankkeiden osallistujille ja vetäjille suunnattu kysely tuo esiin ohjelman vaikuttavuutta Youth

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Ketkä voivat osallistua? Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit 2014

Europarlamenttivaalit 2014 Oikeusministeriö Europarlamenttivaalit 2014 Tiedotustilaisuus 29.4.2014 1 Vaalien toimittamisaika 22. - 25.5.2014 Torstaina: Hollanti ja UK Perjantaina: Irlanti Perjantaina ja lauantaina: Tshekki Lauantaina:

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Kulttuurin kansainväliset yhteydet Jyväskylän kaupungin vastuulalueilla on laajat ja toimivat kansainväliset yhteydet. Kansainväliset näyttelyt Graphica

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistus. Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede

Nuorisolaki uudistus. Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede Nuorisolaki uudistus Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede Uudistustarpeet LANUKE, ohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi sekä NUORAn tehtävät. Nuoren määritelmä eli ikärajat nuorilla alle 29-vuotiaita Nuorten

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500 Hakija Asia PÄÄTÖS EUR ABC Nuorisotoiminta yhdistys Africans and African- Europeans Association AFAES Monikulttuurisuus osana suomalaista todellisuutta 2 000 Africarewo Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

ERASMUS+ YOUTH IN ACTION

ERASMUS+ YOUTH IN ACTION ERASMUS+ YOUTH IN ACTION 2014-2020 20.2.2014 2/2009 Yksi ohjelma, kolme avainaluetta AVAINTOIMI 1 LIIKKUVUUS AVAINTOIMI 2 YHTEISTYÖHANKKEET AVAINTOIMI 3 NUORISOPOLITIIKAN UUDISTAMINEN Erasmus+ Youth in

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen

Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen Kirjallisuuden käännöshankkeet EU:n nykykirjallisuuspalkinto Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma 2014 2020 Kirjallisuuden käännöshankkeet Kirjallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

NORDPLUS VERKKOTIEDOTUS 19.11.2013 klo 15-16. 1. Askel Mistä löydän yhteistyökumppanin? http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner

NORDPLUS VERKKOTIEDOTUS 19.11.2013 klo 15-16. 1. Askel Mistä löydän yhteistyökumppanin? http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner NORDPLUS VERKKOTIEDOTUS 19.11.2013 klo 15-16 1. Askel Mistä löydän yhteistyökumppanin? http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner etwinning Ohje etwinning yhteistyökumppanin etsintään löytyy

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Vammaiskortin mahdollisuudet

Vammaiskortin mahdollisuudet Vammaiskortin mahdollisuudet 2.12.2016 Miksi Vammaiskorttia tarvitaan? Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa vammaisuuden vuoksi.

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot