Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action"

Transkriptio

1 Hankkeet 2011 Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

2 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen

3

4 Kuvat: Davide Pavone, Natalia Kisnanen, Paavo Pyykkönen Taitto: Satu Salmivalli Paino: Erweko Oy, 2012 Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. ISBN (painettu) ISBN (PDF)

5 Sisällys Lukijalle 7 1 Nuorten Eurooppa Nuorten ryhmätapaamiset Nuorisoaloitteet Demokratiahankkeet 68 2 Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS 74 3 Yhteistyö Euroopan unionin naapurimaiden kanssa Nuorten parissa toimivien koulutus ja verkostoituminen Nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien tapaamiset 166

6 Ryhmätapaaminen 6

7 Lukijalle Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Tämän tunnuslauseen otti omakseen nuorta ja nuorten parissa toimivaa Suomessa vuonna Youth in Action -hankeluettelon tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä ja rohkaista uusia tahoja ja nuoria osallistumaan ohjelmaan. Toivottavasti nämä hankkeet inspiroivat ja kannustavat sinuakin toteuttamaan ideasi. Youth in Action -ohjelman kansallinen toimisto Suomessa on Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, joka julkaisee vuosittain luettelon Suomessa tuetuista hankkeista. Tässä hankeluettelossa on kuvattu vuoden 2011 hakukierroksilla tuetut hankkeet. Projektikuvaukset on tehty hakemusten pohjalta ja toteutusvaiheessa sisältöön on saattanut tulla muutoksia. Peruutettujen hankkeiden kuvaukset eivät ole mukana hankeluettelossa. Huutomerkein olemme halunneet nostaa esiin muutamia erityisen hyviä hankkeita. 7 EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action ( ) tarjoaa kansainvälisiä kokemuksia nuorille, nuorten parissa toimiville ja yleishyödyllisille organisaatioille. Ohjelman erityisenä kohderyhmänä ovat muita heikommassa asemassa olevat nuoret. Ohjelma mahdollistaa koulun ulkopuolisia oppimiskokemuksia toisesta maasta tulevien nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Vuoden 2011 viidellä hakukierroksella vastaanotettiin 207 hakemusta, joista 125 hyväksyttiin. Tukea myönnettiin yhteensä euroa. Hankkeet mahdollistivat osallistujan kulttuurienvälisen kohtaamisen ja oppimiskokemuksen. Kansallisten toimistojen järjestämiin nuorisoalan koulutus- ja yhteistyöhankkeisiin myönnettiin Suomessa euroa, jonka avulla 751 nuorten parissa toimivaa voi kehittää omaa osaamistaan kansainvälisessä ympäristössä ja verkostoitua uudet hankeideat mielessä. Lisäksi nuorten vapaaehtoisten tulovalmennuksia sekä arviointitapaamisia tuettiin eurolla ja niihin osallistui yhteensä 203 vapaaehtoista. Kiitos kaikille vuoden 2011 Youth in Action -hankkeisiin osallistuneille!

8 Till läsaren Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. År 2011 anammades detta motto sammanlagt av ungdomar och personer som arbetar med ungdomar. Syftet med Youth in Action-projektförteckningen är att sprida god praxis samt att uppmuntra nya aktörer och ungdomar att aktivera sig inom programmet. Hoppeligen kommer dessa projekt att inspirera och sporra dig till att förverkliga dina idéer. 8 Youth in Action-programmets nationella kontor i Finland, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, publicerar årligen en förteckning över understödda projekt i Finland. I denna förteckning beskrivs projekt som fått understöd under ansökningsomgångarna Projektbeskrivningarna baserar sig på projektansökan, således är ändringar som uppkommit under förverkligandet möjliga. Beskrivningar över indragna projekt är inte med i projektförteckningen. Framstående projekt har vi märkt ut med utropstecken. EU:s ungdomsprogram Youth in Action ( ) erbjuder internationella erfarenheter för ungdomar, personer som arbetar med ungdomar samt för allmännyttiga organisationer. Programmets särskilda målgrupp är ungdomar med begränsade möjligheter. Programmet möjliggör icke-formella inlärningserfarenheter tillsammans med ungdomar och ungdomsarbetare från andra länder. Under de fem ansökningsomgångarna 2011 emottogs sammanlagt 207 ansökningar, av vilka 125 godkändes. Sammanlagt beviljades euro. Projekten möjliggjorde interkulturella möten och interkulturella inlärningserfarenheter för deltagare. Det finska nationella kontoret beviljade ytterligare euro för utbildnings- och samarbetsprojekt som anordnats av de nationella kontoren. Med detta stöd kunde 751 personer som arbetar med ungdomar utveckla sitt eget kunnande i internationell omgivning och nätverka med nya projektidéer. Därutöver stöddes kurser för unga volontärer såsom kurser vid ankomst samt utvärderingsmöten med euro i vilka sammanlagt 203 volontärer deltog. Tack till alla som deltagit i Youth in Action-projekt från 2011!

9

10 1.1 NUORTEN RYHMÄTAPAAMISET 10 Nuorten ryhmät kahdesta tai useammasta eri maasta tapaavat toisensa yhden ryhmän kotimaassa. He ovat valinneet käsiteltäväkseen heille tärkeän aiheen, jonka ympärille on rakennettu toiminnallinen ohjelma. Yhteisten harjoitusten ja toiminnan kautta nuoret ymmärtävät aihettaan paremmin ja oppivat siitä uusia asioita. Ryhmätapaamisissa korostuvat vapaa-ajalla tapahtuva oppiminen sekä monipuoliset toiminnalliset menetelmät, joilla oppimista tuetaan. Toisilta oppiminen, ymmärrys yhteiskuntien ja kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä sekä eurooppalaisen identiteetin kasvu ovat tavallisia tuloksia kansainvälisissä ryhmätapaamisissa. Nuoret osallistuvat hankkeen suunnitteluun, valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin aktiivisesti ja tekevät sen tasa-arvoisesti muiden maiden nuorten kanssa. Hanke on pitkäkestoinen oppimiskokemus ensimmäisestä ideasta loppuarviointiin. Vuonna 2011 Suomessa tuettiin 32 nuorten ryhmätapaamishanketta, joihin osallistui yhteensä 1255 nuorta. 418 suomalaista nuorta matkusti ryhmätapaamisiin muihin maihin tai isännöi tapaamista kotimaassaan, tämän lisäksi jokaisessa hankkeessa oli mukana myös vähintään yksi aikuinen ryhmänvetäjä. Suurin osa suomalaisista hankkeista toteutettiin Suomessa, mutta 51 osa myönnetyistä hankkeista toteutui eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi Islannis-

11 sa, Kroatiassa ja Kreikassa. Suomalaisten ryhmien kumppaneina oli ryhmiä lähes kaikista ohjelmamaista. Suosituin kumppanimaa vuonna 2011 oli Iso- Britannia. Seuraavaksi suosituimpia olivat Espanja, Kreikka, Viro, Tanska, Kroatia, Norja ja Slovenia. Nuoret valitsevat hankkeiden aiheiksi heitä koskettavia asioita. Vuonna 2011 suosituimpia käsiteltäviä aiheita olivat nuorten erilaiset osallistumismahdollisuudet, kulttuurienvälinen vertailu ja oppiminen sekä eri yhteiskunnallisesta asemasta tai taustoista tulevien nuorien tilanteen ymmärtäminen. Euroopan kansalaisuus, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys olivat myös paljon esillä. 11 Youth in Action ohjelman kautta halutaan antaa erityisesti mahdollisuus niille nuorille, jotka ovat tavalla tai toisella muita heikommassa asemassa. Vuonna 2011 noin puolet ryhmätapaamisiin osallistuneista nuorista kuuluivat tähän ryhmään. Tavallisimpia haasteita nuorille olivat taloudelliset esteet tai sosiaaliset vaikeudet. Hankkeita toteutettiin myös paljon pienillä tai etäisillä paikkakunnilla tai eri kulttuuri- tai etnisistä taustoista tulevien nuorten parissa.

12 Ryhmätapaaminen Growing Youth in Multicultural Europe - G.Y.M.E FI R1 Kotkan vapaaseurakunta Mariankatu 18, KOTKA , Greek Evangelical Church of Volos, Volos, Kreikka Vähemmistöt Kotkan vapaaseurakunta koordinoi kahdenvälistä ryhmätapaamista, jossa kumppanina on Voloksen evankelisen kirkon nuorten ryhmä Kreikasta. Ryhmätapaaminen järjestetään Kreikassa kesä heinäkuussa. Tapaamiseen osallistuu Suomesta 16 nuorta ja kaksi ohjaajaa, ja Kreikasta 10 nuorta sekä yksi ohjaaja. 12 Suomalaisryhmän nuorissa on mukana 9 burmalaista maahanmuuttajaa. Burmasta kotoisin olevat nuoret ovat osallistuneet seurakunnan nuorten iltoihin ja sitä kautta innostuneet ryhmätapaamisista. Kreikkalainen kumppani löytyi Kreikasta Suomeen muuttaneen lukiolaistytön kautta. Kotkan vapaaseurakuntaan liittyneen tytön äiti asuu edelleen Kreikassa, ja äidin kautta muodostui yhdistävä linkki Kreikkaan. Molemmat ryhmät ovat ensimmäistä kertaa mukana Youth in Action -ryhmätapaamisessa. Ryhmätapaamisen teemana on Eurooppa kulttuurien sulatusuunina. Aihetta käsitellään ympäristön ja Euroopan henkisten juurien kautta. Työskentelytapana käytetään myös nuorten ennakkoon valmisteltuja ohjelmaosioita, joissa he kertovat omista maistaan ja omista kulttuureistaan. Nuoret tekevät myös tutustumisvierailuja kreikkalaiseen vuoristokylään, paikalliseen ympäristöprojektiin ja Meteoran luostarialueeseen. Euroopan henkisiä juuria pohditaan sekä poliittisesta että eri aikakausien näkökulmasta euroa

13 Ryhmätapaaminen Mobilitet och migration som ungdomsmusikal FI R1 Finlands svenska ungdomsförbund FSU rf Nylandsgatan 17 B 27, HELSINGFORS , Arbeidsgruppe MMU Norge, Ågotes, Norja Arbejdsgruppe MMU Danmark, Århus, Tanska Arbetsgruppen MMU Sverige, Härnösand, Ruotsi Sydlesvigs danske Ungdomsforeninger, Flensburg, Saksa Ungmennafélag Íslands, Reykjavík, Islanti Syrjinnän vastainen toiminta Hanke on monenvälinen liikkuva ryhmätapaaminen, joka järjestetään Ahvenanmaalla suomalaisen, ruotsalaisen, tanskalaisen, norjalaisen, islantilaisen ja saksalaisen ryhmän välillä elokuussa Hankkeen kesto on 6 päivää. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 54 (9/maa) täysi-ikäisyyden molemmin puolin olevaa nuorta, ja osallistujien sukupuolijakauma on tasainen. Hankkeella on 6 ryhmänvetäjää (1/maa), ja valmistelutapaaminen toteutetaan Kööpenhaminassa. 13 Ryhmätapaamisen tavoitteina on tutkia liikkuvuutta ja maahanmuuttoa useista eri eurooppalaisista näkökulmista sekä oppia nuorten liikkuvuusmahdollisuuksista. Samalla tuetaan pohjoismaisen identiteetin kehittymistä ja pohjoismaisen kulttuuriperinnön tuntemista. Tavoitteena on saada aikaan lyhyt nuorisomusikaali, jossa käsitellään maahanmuuttotilanteita taiteen keinoin. Liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja integraatiosta järjestetään työpajoja, ja näiden työpajojen pohjalta kerätään materiaalia lyhyeen draamaesitykseen, jossa kerrotaan näyttelemisen, musiikin ja tanssin keinoin maahanmuutosta. Teosta esitetään ahvenanmaalaisilla nuorisotaloilla sekä ulkona liikkuville turistiryhmille. Maarianhaminan kirjastoon järjestetään näyttely työpajan tuloksista. Tapaamisen liikkuvuutta kuvastaa myös se, että hanke lähtee Tukholmasta, kulkee Ahvenanmaan kautta ja saapuu Helsinkiin. Godbyssä vietetään kolme päivää, ja sen lisäksi yövytään myös Vårdössä ja Brändössä. Matkat Ahvenanmaalle hoidetaan laivalla, Ahvenanmaalla liikutaan pyörillä ja Helsinkiin mennään bussilla ja laivalla. Kaikilla osallistujilla on suomalainen suojelusenkeli, ja työtehtävät suoritetaan nuorten vetäjien johdolla kansainvälisissä ryhmissä. Myös kulttuuri-illat tehdään sekaryhmissä. Jokainen ryhmä kirjoittaa hankkeesta paikallisiiin lehtiin.

14 Ryhmätapaaminen Kaikki kumppanit kuuluvat Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbeid (NSU) -kattojärjestön alle ja toimivat samantyyppisinä oman maansa katto-organisaatioina. Finlands Svenska Ungdomsförbund on Suomen ruotsinkielisten nuorisojärjestöjen kattojärjestö, ja osallistujat on kerätty eri jäsenjärjestöistä kiinnostuksen perusteella. Samalla tavalla on toimittu Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Tanskassa. Saksasta on mukana Flensburgissa sijaitseva Sydlesvigs danske Undomsforeninger, Pohjois-Saksan tanskalaisvähemmistön liikunta- ja nuorisojärjestö euroa 14

15 Ryhmätapaaminen N.O.W. (Neighbours Of World) It s Up to You! FI R1 Laukaan kunta, vapaa-aikatoimi, retkitoimikunta Laukaantie 14, LAUKAA , Baia jovens, Elche, Espanja Ympäristö Hanke on kahdenvälinen ryhmätapaaminen, joka toteutetaan suomalaisen ja espanjalaisen ryhmän välillä Laukaalla kesällä Ohjelma kestää 9 päivää. Hankkeeseen osallistuu 26 nuorta (13/maa), jotka ovat pääosin vuotiaita. Ryhmänvetäjiä on 4 (2/maa). Hankkeessa ei järjestetä valmistelutapaamista. Ryhmätapaamisen tavoitteena on tutustua ympäristöön tilan, suojelun ja ymmärtämisen kautta. Ympäristö oli teemana jo hankkeen edellisessä osassa, mutta nyt syvennytään omien tekojen vaikutuksiin sekä kokonaiskuvan hahmottamiseen. Tavoitteena on oivaltaa, miten omat teot vaikuttavat lähiympäristöön ja kotimaahan sekä Euroopan- että maailmanlaajuisesti. Ohjelmassa on paljon kulttuurien ja paikkakuntien vertailua sekä ryhmädynamiikkaa edistäviä harjoituksia. Teemaan tutustutaan vierailemalla kaatopaikalla, kierrätyskeskuksessa ja kierrätyskaupassa sekä toteuttamalla kierrätysmateriaaleista koottu taideteos Laukaan keskustaan. Osa päivistä järjestetään Jyväskylässä ja osa lähiympäristön luontoon tutustuen. Tekemistä arvioidaan päivittäin. Tämän lisäksi järjestetään väli- ja loppuarvioinnit. 15 Laukaan kunnan vapaa-aikatoimi vastaa myös nuorisotoiminnasta, josta on liittynyt mukaan itseään Retkitoimikunnaksi kutsuva 13 nuoren ryhmä. He ovat toimineet jo 2 vuotta, ja tänä aikana he ovat järjestäneet jo yhden ryhmätapaamisen espanjalaisten kanssa ja haluavat järjestää isännöivän hankkeen Laukaalla. Baia Jovens on Elchessä Valencian alueella sijaitseva paikallinen nuorisojärjestö, joka järjestää nuorille kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä ylläpitää nuorisotiedotusta. Suunnitelma ryhmätapaamisesta syntyi edellisen tapaamisen lopussa ja ryhmät sopivat silloin jatkohankkeesta. Suunnittelu on toteutettu chatissä, sähköpostissa ja Facebookissa euroa

16 Ryhmätapaaminen MarSu Martinique Suomi, European Extremity FI R1 Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi / erityisnuorisotyö Pormestarinkatu 10 B, LAPPEENRANTA , Association KARISKO, FORT-DE FRANCE, Ranska Taide ja kulttuuri Hanke on kahdenvälinen ryhmätapaaminen, joka toteutetaan suomalaisen ja martiniquelaisen (FR) ryhmän välillä Lappeenrannassa kesällä Hankkeeseen osallistuu 16 nuorta (8/maa), jotka ovat iältään vuotiaita. Ryhmänvetäjiä on 8 (4/maa), ja tapaaminen kestää 9 päivää. Hankkeeseen järjestetään valmistelutapaaminen. 16 Tapaamisen teemana on kulttuuri ja ennakkoluulot, ja tavoitteena on antaa nuorille tilaisuus verrata kulttuureita ja ennakkoluuloja sekä oppia käyttämään hyväkseen omia vahvuuksiaan. Molemmat ryhmät ovat työstäneet samoja ennakkotehtäviä, joissa on mietitty käsiteltäviä aiheita, kiinnostavia toimintatapoja sekä ennakkoluuloja omaa ja vieraiden kulttuuria kohtaan. Samat harjoitukset tehdään kolmesti kevään aikana, jotta nähdään kuinka käsitys kulttuureista kehittyy. Nuoret ovat myös miettineet omia oppimistavoitteitaan Youthpassiin liittyen, ja pääosaan nousevat vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, kielitaito, kulttuuritietoisuus ja asenteiden kartoittaminen sekä muun muassa rasismista keskusteleminen. Nuoret ovat halunneet käyttää luovia ja taiteellisia menetelmiä asioiden käsittelyyn. Euroopan unioniin tutustutaan valokuvaamalla EU:n vaikutusta kaupungeissa, ja maiden historiaa käsitellään draaman avulla. Suomen ryhmä on koottu Lappeenrannan nuorisopalveluiden erityisnuorisotyön sekä jyväskyläläisen Ushanga ry:n nuorista. Ryhmään kuuluu syrjäytymisvaarassa olevia nuoria molemmilta paikkakunnilta. Martiniquen ryhmä tulee Association KARISKO -yhdistyksestä, joka pyrkii edistämään martiniquelaisen kulttuurin ja perinteiden tukemista ruohonjuuritasolla. Heidän yhdistyksessään toimii perinnetaitotyöpaja työttömille ja syrjäytyneille aikuisille. Molempien maiden nuoret ovat sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa olevia työttömiä nuoria aikuisia. Erityisnuorisotyön piirin ja vastaavanlaisten asiakkaiden kanssa toimivan Ushanga ry:n nuoret ovat tavanneet viikonloppuleirillä hanketta suunnitellen. Yhteyttä suomalaisen ryhmän osallistujien ja martiniquelaisnuorien kanssa on pidetty sähköpostin ja Skypen kautta euroa

17 Ryhmätapaaminen Young People in Friendly Human Cities Athens and Turku FI R1 Urheilu- ja hyvinvointiseura Vasaran Pauke ry Lehmustie 7b, TURKU , Human City, Paleo Faliro, Kreikka Kaupungin / maaseudun kehittäminen, Eurooppa-tietoisuus Hanke on kahdenvälinen ryhmätapaaminen, joka toteutetaan suomalaisen ja kreikkalaisen ryhmän välillä Ateenassa keväällä Hankkeeseen osallistuu 44 nuorta (22/maa), ja he ovat vuotiaita tai nuorempia. Tyttöjä on reilusti poikia enemmän. Ryhmänvetäjiä on 6 (3/maa). Hankkeessa järjestetään valmistelutapaaminen, johon osallistuu ryhmänvetäjä ja nuori kummastakin ryhmästä. Ryhmätapaamisen teemoina ovat kaupungin kehittäminen sekä kulttuurienvälinen oppiminen. Tapaamisen tavoitteena on tutustua käsitteeseen hyvästä ja onnellisesta elämästä kahdessa eri Euroopan maassa. Ryhmät valmistelevat hankettaan omissa maissaan. Nuoret tutustuvat kaupunkilaisten asenteisiin julkista tilaa kohtaan ja vertaavat niitä lakeihin ja asetuksiin sekä kartoittavat omaa käyttäytymistään koulumatkoilla, harrastuksissa ja iltamenoissa. Ryhmät ottavat selvää hallintoprosesseista, joilla kaupunkikuvaa voidaan muuttaa ja miettivät, millaisia vaikutuksia heidän omien kaupunkiensa päätöksillä on ollut. Nuoret myös kuvaavat omaa kaupunkiaan eri viihtyvyyden näkökulmista. Ateenassa ryhmät vertailevat valokuvia ja tekevät niistä näyttelyn ateenalaisten koululle. Ryhmät jakavat kotimaissa tehtyjä tutkielmiaan ja miettivät esimerkiksi PISA-tutkimusten tuloksia ja koulussa viihtymistä kreikkalaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta. Suomalaiset nuoret järjestävät liikuntatapahtumia ja kannustavat kreikkalaisia osallistumaan niihin. Kreikkalaiset esittelevät kaupunkiaan viihtyvyyden näkökulmasta ja kertovat maan historiasta. Toimintamenetelmissä on eri lähteistä saatuja käytäntöjä, ryhmätöitä, vierailuja ja simulaatioita. 17 Urheilu- ja hyvinvointiseura Vasaran Pauke ry on Turussa toimiva paikallinen yhdistys, joka järjestää liikuntaharrastusmahdollisuuksia Vasaramäen koulun alueella peruskoululaisille. Human city on ateenalainen nuorten vapaa ryhmä, joka toimii koulussa. Ryhmän mielenkiinto kohdistuu kaupungin julkisten alueiden kehittämiseen sekä kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin kaupungissa. He ovat yhteyksissä samanhenkisiin ryhmiin muualla Euroopassa euroa

18 Ryhmätapaaminen Mother Nature knowledge of surroundings FI R1 Tornion kaupunki / nuorisotoimi Suensaarenkatu 4, TORNIO , Patrican Youth Centre, DOWNPATRICK, Iso-Britannia Ympäristö Hanke on kesällä 2011 järjestettävä kahdenvälinen ryhmätapaaminen suomalaisen ja isobritannialaisen ryhmän välillä. Osallistujia on yhteensä 21 (10/FI, 11/UK), ja he ovat vuotiaita. Poikia on hankkeessa hieman tyttöjä enemmän. Ryhmänvetäjiä on 7 (5/FI, 2/UK). Kyseessä on jatkohanke viime kesänä toteutetulle ryhmätapaamiselle. Tapahtumapaikkana ovat Tornio ja sen ympäristö sekä Ranua ja Rovaniemi. 18 Hankkeen teemoina ovat ympäristö sekä oppiminen liikunnan ja urheilun kautta. Tavoitteena on oppia kulttuurien ja luonnon välisiä eroja Suomessa ja Pohjois-Irlannissa. Nuoret oppivat luonnon monimuotoisuutta, luonnossa liikkumisen taitoja ja nauttimaan luonnosta. Toimintatapoina on eri liikuntamuotoja, vierailuita ja ryhmätöitä. Molemmat ryhmät valmistelevat ennen ryhmätapaamista maansa luonnosta materiaalia ja tuovat sen mukanaan tapaamiseen. Luontokokemuksissa käytetään hyväksi nuorten omia taitoja, joita he opettavat toisilleen. Kokeneet ohjaajat ovat mukana vaativissa harjoituksissa kuten metsässä yöpymisessä. Nuoret tekevät luonnossa ryhmätöitä, joissa he tutustuvat luonnon virkistyskäyttöön, kasvillisuuteen sekä luontomatkailijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Ryhmät vierailevat Ranuan eläinpuistossa sekä Rovaniemen Arktikumissa, joihin nuoret ovat suunnitelleet tehtäväpaketit. Tuloksista tiedotetaan Lanutin verkkosivuilla, ja nuorisotilalla järjestetään tiedotusilta tapaamisesta. Suomen ryhmä on kerätty Tornion kaupungin nuorisotalon käyttäjistä, ja Iso-Britannian ryhmä koostuu Downpatrickin kaupungin nuorisotoimen aktiivisista nuorista. Nuoret ovat pääosin samoja kuin edellisen vuoden hankkeessa euroa

19 Ryhmätapaaminen Cultural Art Diversity FI R1 Kuusamon kaupunki / Nuorisokeskus Oivanki Rovaniementie 62a, KUUSAMO , Krajsky urad Olomouckhero kraje, OLOMOUC, Tsekki NGO HEADEST, TALLINN, Viro Programas Europeos e Intercambios Juveniles, Youth Service, MURCIA, Espanja Zavod Avantis, LJUBLJANA, Slovenia Vähemmistöt, Taide ja kulttuuri Nuorisokeskus Oivanki Kuusamossa koordinoi viiden maan välistä ryhmätapaamista, Cultural Art Diversity hanketta. Hankkeen kuusamolaiset nuoret tulevat International Club Northern Stars -ryhmästä, joka on Kuusamoon perustettu kansainvälistä toimintaa tukeva kerho. Kumppaniryhmät tulevat Sloveniasta (Zavod Avantis), Espanjasta (Murcia Youth Service), Tsekistä (Krasjsky urad Olomouchero kraje) ja Virosta (Headest). Jokaisessa kumppaniryhmissä on 7 nuorta, iältään vuotiaita. Suomalaisissa on lisäksi kaksi vuotiasta nuorta, Jokaisella maalla on kaksi ohjaajaa. 19 Tapaamisen teemana on kulttuurien välinen vuoropuhelu taiteen keinoin. Taidetyöpajojen (tanssi, musiikki, draama ja media / julkinen toiminta) avulla käsitellään kulttuurien välisiä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä. Lisäksi metodeina käytetään monenlaisia pelejä ja harjoituksia, joita ohjaajat ovat oppineet YiA -koulutuksissa tai löytäneet SALTOn kautta. Viikon työpajatyöskentelyn tulokset esitetään tapaamisen lopuksi tilaisuudessa, johon kutsutaan mediaa, rahoittajia ja vanhempia. Tuloksia levitetään myös European Newspaper -lehden muodossa sähköisenä ja paperisena. Vuoden 2011 syksyllä nuoret tekevät vielä koulukiertueen, jossa he houkuttelevat nuoria mukaan kansainväliseen toimintaan sekä esittelevät ryhmätapaamisen työpajatyöskentelyn tuloksia. Jokaisella maalla on omat vastuualueensa työpajoista, omasta kulttuuri-illasta sekä oman maan esittelemisestä. Oivanki on nuorten toiveiden mukaisesti lähtenyt hankkimaan uutta kumppaniverkostoa tätä hanketta varten, ja kumppanit ovat löytyneet Platform-verkoston kautta. Ryhmätapaaminen järjestetään Kuusamossa Nuorisokeskus Oivangissa elokuussa euroa

20 Ryhmätapaaminen Rural Youth in Europe, nature and possibilities FI R1 Lapinlahden 4H-yhdistys ry Asematie 4, LAPINLAHTI , Pramtaler Volkstanzgruppe - Andorf/Austria, Taufkirchen/Pram, Itävalta Kaupungin / maaseudun kehittäminen, Ympäristö 20 Lapinlahden 4 H -yhdistys ry hakee tukea kahdenväliseen ryhmätapaamiseen, joka järjestetään Lapinlahdella ja Maaningalla heinäkuussa 2011 suomalaisen ja itävaltalaisen ryhmän välillä. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 40 nuorta (20 kummastakin maasta) ja 6 ryhmänvetäjää (FI/3,AUT/3). Nuoret ovat iältään vuotiaita ja heistä 14 on poikia ja 26 tyttöjä. Hankkeessa järjestetään valmistelutapaaminen. Hankkeen tavoitteena on saada vakiinnutettua hyvät kumppanuussuhteet, tukea nuorten aktiivista EU-kansalaisuutta erityisesti maaseudun tulevaisuuden kannalta ja oppia lisää kulttuurien välisestä toiminnasta. Pääteemana on maaseudun kehittäminen, jota peilataan ympäristöasioiden ja nuorisotyöttömyyden kautta. Ryhmätapaamisen ohjelmassa on tutustumista, kulttuurimaiseman vertailua, kaupunkisuunnistusta, työskentelyä läheisillä maatiloilla, leikkejä, keskustelua ja ryhmätöiden esittelyä eri metodein (muun muassa pienoismallit, tietokone-esitykset, näytelmä, mind-map). Paikasta toiseen pyritään liikkumaan ympäristöä saastuttamatta eli jalkaisin tai pyörällä. Viimeisenä iltana järjestetään esittelytilaisuus Youth in Action -ohjelmasta ja ryhmätapaamisen tuloksista. Vanhempien ja yhteistyökumppaneiden lisäksi paikalle kutsutaan lehdistöä, maaseutuyrittäjiä ja paikallispoliitikkoja. Hanketta on suunniteltu suomalaisen ja itävaltalaisen ryhmän välillä tiiviisti elokuussa 2010 Itävallassa järjestetyn tapaamisen jälkeen. Kyseinen tapaaminen oli Leader-rahoituksen kautta järjestetty, mutta sitä kautta kumppanit löysivät toisensa. Nyt ryhmät ovat ensimmäistä kertaa mukana Youth in Action -ohjelmassa. Lapinlahden 4 H -yhdistys ry on 70-vuotias yhdistys, joka järjestää monipuolista toimintaa nuorille. Pramtaler Volkstanzgruppe-Andorf/ Austria on yleishyödyllinen nuoriso-organisaatio Taufkirchen/Pramissa, Itävallassa euroa

21 Ryhmätapaaminen Pienoismalleja, ympäristöä ja liikunnallista oppimista FI R1 Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut/ Vaajakoski Savonmäentie 9, VAAJAKOSKI Action group of 1st Lyceum of Argostoli, Argostoli, Kreikka Action Group of Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, Angra do Heronismo, Portugali Ympäristö Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden alaisuudessa toimiva vuotiaiden nuorten ryhmä järjestää ryhmätapaamisen Vaajakoskella elokuussa Kumppaniryhmät tulevat Kreikan ja Portugalin pieniltä saarilta. Molempien maiden ryhmien nuoret ovat koulun kautta muodostuneita vapaita ryhmiä. Suomalainen ja kreikkalainen ryhmä ovat toteuttaneet ryhmätapaamisen kerran aikaisemmin, osittain samojen nuorten kanssa, ja nyt portugalilainen ryhmä on otettu mukaan uuteen hankkeeseen. Ryhmätapaamiseen osallistuu 11 nuorta/ryhmä, ja kullakin ryhmällä on kaksi ryhmänvetäjää. Nuoret ovat vuotiaita. 21 Ryhmätapaamisen aihe on jatkoa Suomen ja Kreikan aikaisemmalle hankkeelle, jossa käsiteltiin ympäristöasioita yleisemmin. Nyt halutaan mennä syvemmälle ja tuoda portugalilaisten nuorten näkökulma mukaan. Nuoret pohtivat omia kulutusvalintojaan ja kestäviä toimintatapoja elinympäristössään. Hankkeen aikana tehtävien tutustumiskäyntien ja ympäristön tarkkailun avulla alustetaan ryhmien keskustelua. Opittuja asioita työstetään erilaisissa työryhmissä kuten uusiopaperin valmistuksessa. Ryhmätapaamisen aikana ryhmät kokoavat pienoismallin ympäristöystävällisestä kaupungista Vaajakosken kirjastoon. Pienoismalli tehdään kierrätysmateriaaleista ja luonnosta löytyvistä ainesosista. Pienoismallin rinnalle kootaan myös näyttely, jonka avulla kerrotaan paikallisyhteisölle, mitä ryhmätapaamisen aikana tapahtui. Pienoismalli ja näyttely ovat esillä Vaajakoskella kaksi viikkoa ryhmätapaamisen jälkeen euroa

22 Ryhmätapaaminen Openminded youngsters in Europe FI R1 Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus, Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö PL 5021, HELSINGIN KAUPUNKI , Jugendcafé Altona Nord, movego GmbH, Hamburg, Saksa Raasiku Noored, Raasiku, Viro Santa casa da misericórdia de Lisboa, Lisbon, Portugali Eurooppa-tietoisuus, Oppiminen urheilun, liikunnan ja ulkoilun kautta 22 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Cosmo-ryhmä hakee tukea monenväliseen ryhmätapaamiseen, joka järjestetään Vuorilahden kurssikeskuksessa, Helsingin Laajasalossa heinäkuussa 2011 suomalaisen, saksalaisen, portugalilaisen ja virolaisen ryhmän kesken. Hankkeeseen osallistuu 47 nuorta (FI/16, DE/11, PT/10, EE/10) ja 10 ryhmänvetäjää (FI ja DE/3, PT ja EE/2). Nuoret ovat iältään vuotiaita, ja heistä 25 on tyttöjä ja 22 poikia. Hankkeessa on valmistelutapaaminen, johon osallistuu jokaisesta kumppanimaasta ohjaaja ja yksi nuori. Hankkeen tavoitteena on saada vakiinnutettua pysyvät kumppanisuhteet, tukea nuorten aktiivista EU-kansalaisuutta ja lisätä suvaitsevaisuutta muita kulttuureja ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä kohtaan. Ryhmätapaamisen pääteemana on Eurooppa-tietoisuus, jota käsitellään alateemojen kuten taiteen ja kulttuurin, ympäristön, tutustumisen ja yhdessäolon sekä hyvinvoinnin kautta. Tapaamisen ohjelmassa on tutustumista, ulkoilutoimintaa (pelit, uinti), vierailu Heurekaan, Linnanmäelle ja Ämmässuon kaatopaikalle, kaupunkisuunnistusta, esineiden tuunausta, suomalaisten, virolaisten, saksalaisten ja portugalilaisten järjestämää iltaohjelmaa sekä päivittäinen aivoriihi, jossa eri menetelmin (muun muassa sarjakuva, maalaus, keskustelu) käydään teemoja läpi. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on ollut lähettävänä osapuolena aiemmassa ryhmätapaamisessa. Jugendcafé Altona Nord, movego GmbH on saksalainen organisaatio, joka avustaa Hampurin alueen nuoria työnsaannissa sekä sosiaalisissa ongelmissa. Virolainen Raasiku Noored on yliopisto-opiskelijoiden organisoima vapaa ryhmä, jossa nuoret järjestävät kulttuuri- ja urheilutapahtumia paikallisille ihmisille. Portugalilainen Santa Casa da Misericordia de Lisboa järjestää terveys-, kulttuuri- ja sosiaalipalveluja eri-ikäisille ihmisille, jotka ovat muita heikommassa asemassa euroa

23 Ryhmätapaaminen Experiencing European Countryside FI R1 Pirkan Helmi ry Kylmäkoskentie 6, KYLMÄKOSKI , GAL Pays des Condruses, 16, Strée, Belgia NGO Arenduskoda (LAG), Tapa, Viro Sdruzeni SPLAV, o.s., Skuhrov nad Belou, Tsekki Verejno sukromne partnerstvo Hontiansko - Dobronivske, Krupina, Slovakia Kaupungin / maaseudun kehittäminen Hanke on monenvälinen ryhmätapaaminen ja Pirkan Helmi ry Kylmäkoskelta on sen isännöivä taho. Tapaaminen toteutetaan Akaalla, Kylmäkoskella, Urjalassa ja Valkeakoskella kesällä Hankkeen nuorisoryhmät tulevat Suomesta, Belgiasta, Tsekeistä, Virosta ja Slovakiasta. Jokaisessa ryhmässä on 10 nuorta, ja heistä hieman yli puolet on tyttöjä. Osallistujat ovat iältään nuoria aikuisia. Jokaisella ryhmällä on 2 ryhmänvetäjää, ja hankkeessa toteutetaan valmistelutapaaminen, johon osallistuu aikuinen ja nuori jokaisesta maasta. Tapaaminen kestää 6 päivää. 23 Hankkeen teemoina ovat nuorten osallistuminen ja maaseudun kehittäminen. Tavoitteena on tutustuttaa maaseudun nuoret omiin asuinalueisiinsa ja verrata maaseutuasumista Euroopan eri maissa. Ryhmätapaamisessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: kuinka Euroopan maaseutua hyödynnetään, mikä maaseudun merkitys on ja miten se vaikuttaa kaikkiin, sekä kuinka nuoret voivat vaikuttaa maaseudun kehittämiseen. Aiheita käsitellään vierailujen, maaesittelyjen, toiminnallisten harjoitusten ja tulevaisuuspajojen avulla. Kokemuksia peilataan päivittäisissä keskustelutilaisuuksissa. Hankkeen ajatuksista ja tuloksista kerrotaan yhdessä toteutettavassa lehdessä, jota nuoret kirjoittavat englanniksi. Lehdestä toivotaan myös verkkoversiota. Hankkeen kumppanit ovat löytyneet EU:n Leader-aloitteen kautta. Pirkan Helmi ry toimii Tampereen eteläpuolisissa maaseutukunnissa, Belgian GAL Pays des Condruses toimii Stréen pikkukaupungissa Valloniassa. Sdruženi SPLAV, o.s. toimii Tsekin pohjoisosissa alueellisesti. Arenduskoda on alueellinen toimija Lääne-Virumaalla ja Verejno sukromne partnerstvo Hontiansko-Dobronivske on Slovakian Krupinassa toimiva alueellinen toimija euroa

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin Youth in Action yhteistä toimintaa nuorille Haluatko matkustaa tapaamaan muita nuoria toiseen maahan?

Lisätiedot

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin Youth in Action yhteistä toimintaa nuorille Haluatko matkustaa tapaamaan muita nuoria toiseen maahan?

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle

Grundtvig. Euroopan unionin. ohjelma. aikuiskoulutukselle Grundtvig Euroopan unionin ohjelma aikuiskoulutukselle Grundtvig-ohjelma Aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille aikuiskoulutuksen parissa toimiville. Ohjelman

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu 13 30-vuotiaille nuorille ja nuorisotyöntekijöille.

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Erasmus+ Youth in Action koulutukselle Kansainvälinen nuorisotyö on kiinnostusta maailman moninaisiin kysymyksiin. Se herättää uteliaisuuden uusia asioita

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Erasmus+ Youth in Action Kansainvälisyyttä tekemällä oppien

Erasmus+ Youth in Action Kansainvälisyyttä tekemällä oppien Erasmus+ Youth in Action Kansainvälisyyttä tekemällä oppien Yhteistä kaikille hankkeille Nuoret aktiivisina toimijoina Tapahtuvat koulun ulkopuolella, nuorten vapaaajalla tai nivelvaiheissa Nonformaali

Lisätiedot

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006 VANTAAN NUORISOJÄRJESTÖT - Vannu ry Perustettu huhtikuussa 2006 YLEISTÄ VANNUSTA Vantaan alueella a toimivien alueellisten nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen yhteistyöelin. Tehtävänä edunvalvonta ja

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Haluatko hankkia kansainvälisiä kokemuksia, vaikuttaa omaan elinympäristöösi, saada

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

OHJELMA. Nuoret liikkeellä. Maailma kylässä / 26.-27. toukokuuta 2012. Nuoret liikkeellä. Osallistu EUROQUIZ kilpailuumme ja voita!

OHJELMA. Nuoret liikkeellä. Maailma kylässä / 26.-27. toukokuuta 2012. Nuoret liikkeellä. Osallistu EUROQUIZ kilpailuumme ja voita! Euroopan unionin aloite Nuoret liikkeellä EUROOPASSA Osallistu EUROQUIZ kilpailuumme ja voita! OHJELMA Nuoret liikkeellä Aamupäivä Lauantai 26. toukokuuta 2012 Kaikki osastomme hankkeet saivat rahoitusta

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Katselmuskäynti

Lisätiedot

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Katselmuskäynti

Lisätiedot

EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet. Sirpa Pietikäinen 2017

EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet. Sirpa Pietikäinen 2017 EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet Sirpa Pietikäinen 2017 Euroopan unionin kansalaisuus Unionin kansalaisuus luotiin Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa

NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa Nordplus Junior -ohjelmassa on kyse aktiivisesta oppimisesta. Koululuokat vierailevat toistensa luona, opettajavaihto toimii koulujen välillä

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 sivu 1 Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 Kesälomaan käytettävä kulutus suhteutettuna talouden tuloihin Kesäkulutus Euroopassa SUHTEELLINEN KULUTUS ERI MAISSA VIRO 60.2 % 17 % LATVIA BULGARIA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ tarjoaa Mahdollisuuden pienimuotoisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa opitaan liikunnasta ja urheilusta nuorisotyön

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa ideasta hankkeeksi. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Kansalaisten Eurooppa ideasta hankkeeksi. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Kansalaisten Eurooppa ideasta hankkeeksi Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Aamun ohjelma EU:n Kansalaisten Eurooppa -ohjelman esittely Ideasta hankkeeksi Kysymykset ja jatkokeskustelut Kansalaisten

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset palvelut ja Quadruple Helix. Tulevaisuuden ratkaisu nuorten palveluilla?

Yhteiskunnalliset palvelut ja Quadruple Helix. Tulevaisuuden ratkaisu nuorten palveluilla? 1 Yhteiskunnalliset palvelut ja Quadruple Helix. Tulevaisuuden ratkaisu nuorten palveluilla? Maaseudun sopeutuminen Maaseututukijatapaaminen, Karstula 26.8.-27.8.2010 2 Sisällys Palma II -projkektin esitely

Lisätiedot

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa 1 Laittoman toiminnan suosio kasvussa (IEA/CIVED 1999 ja IEA/ICCS 2009; Nuorisotutkimus 1/2012) 2 sosiaalisten opintojen autiomaa Syrjäyttävä

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 26.8.2011 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden kollegoiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Kahdenvälinen ryhmätapaaminen. Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

Kahdenvälinen ryhmätapaaminen. Hankkeet. Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Kahdenvälinen ryhmätapaaminen 1 Hankkeet 2010 Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Kahdenvälinen ryhmätapaaminen Kuvat: Davide Pavone, Luis Paton, Carlos Domingo ja Fresh Air 2011 -ryhmätapaaminen

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Youth in Action antaa nuorille mahdollisuuksia

Youth in Action antaa nuorille mahdollisuuksia Youth in Action antaa nuorille mahdollisuuksia Aktiivisen kansalaisen aamupala pe 6.2.2015 6 toimintoa Näistä paloista koostuu Erasmus+ Korkeakoulutuksen Erasmus Yleissivistävän Comenius Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Haluatko hankkia kansainvälisiä kokemuksia, vaikuttaa omaan elinympäristöösi, saada

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta.

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta. Maailmalle nyt! Löydä oma suuntasi Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Voit lähteä ulkomaille opiskelemaan, työharjoitteluun, vapaaehtoistyöhön, töihin tai muuten hankkimaan uusia kokemuksia. Vaihto-oppilaaksi

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta.

Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta. Pateniemen koulun kansainvälisyyssuunnitelma Motto: Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta. Periaatteet: Kansainvälinen toiminta koulullamme perustuu opetussuunnitelmiin

Lisätiedot

SUVI TUOMINEN, DADAMEDIA KANSAINVÄLISYYS JA DIGIOPPIMINEN - NÄKÖKULMIA NUORISOTYÖSTÄ

SUVI TUOMINEN, DADAMEDIA KANSAINVÄLISYYS JA DIGIOPPIMINEN - NÄKÖKULMIA NUORISOTYÖSTÄ SUVI TUOMINEN, DADAMEDIA KANSAINVÄLISYYS JA DIGIOPPIMINEN - NÄKÖKULMIA NUORISOTYÖSTÄ TÄSSÄ TYÖPAJASSA Mitä on digitaalinen nuorisotyö? Tubeworks! & osaamismerkit: Esimerkki kansainvälisistä digitaalisen

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat 1 Lähtökohdat EU:n teemavuosi kaikissa jäsenmaissa EU:n tavoitteet Euroopan laajuinen viestintäkampanja Volunteering in the European Union-tutkimus

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Ketkä voivat osallistua? Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa Kansalaisten Eurooppa Ohjelma aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen Kansalaisten Eurooppa ohjelma meille kaikille Kansalaisten Eurooppa -ohjelma tukee aktiivista kansalaisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Suomen nuorisokeskukset Tuemme nuorten kasvua ja kehitystä

Suomen nuorisokeskukset Tuemme nuorten kasvua ja kehitystä Suomen nuorisokeskukset Tuemme nuorten kasvua ja kehitystä Eija Pietilä 16.1.2015 Oulu Yhteiskunnallinen tehtävä Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla

Lisätiedot

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine,

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot