VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 2015"

Transkriptio

1 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 2015 (Hyväksytty kaupungin valtuustossa )

2 2 Hilja rouva on iloinen ja vilkas ihminen. Hänen silmänsä tuikkivat eloisasti harmaiden kiharoiden alta ja kädet käyvät laajoja kaaria antaen tarinalle pontta. Hän on juuri tullut kitkemästä puutarhaansa ja manaa, kun ei ole satanut ja siksi joutuu kantamaan järvestä vedet ämpärillä. Mökkinaapuri pienii avuksi halkoja, mutta kaupalle kolmen kilometrin päähän Hilja kulkee edelleen pyörällä näin kesäisin. Kun toisen silmän kaihi viime vuonna leikattiin, hän näkee taas pienenkin präntin ja lukee romaaneja myöhään yöhön. Juomme tämän tervaskannon 95-vuotiskahveja. Elämä on ollut vaihtelevaa ja ajoittain ankeatakin. Mutta Hiljassa on se jokin. Ikiliikkuja korvien välissä, joka on pitänyt hänen henkisen kuntonsa kadehdittavana. Tuon harmaan kauniin tukan alla ovat aivot, jollaisista monet nuoret voivat vain uneksia. Mitä Hilja on tehnyt elämässään oikein ja mitä suurin osa meistä tekee väärin?

3 3 KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT JOHDANTO TOIMEKSIANTO SUUNNITTELUPROSESSI 4 2. VANHUKSET JA VAMMAISET KEMIJÄRVEN KAUPUNGISSA IKÄRAKENTEEN MUUTOS KEHITYSVAMMAISET PALVELUIDEN PIIRISSÄ 6 3. PALVELURAKENTEEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET 7 4. PALVELUVERKOSTO PUISTOLAN PALVELUKESKUS SAIRAALA LAPPONIA KOTIHOITOYKSIKKÖ OMAISHOIDON TUKI VETERAANIKUNTOUTUS VAIKEAVAMMAISTEN LAITOSPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT JA AVOHUOLLON PALVELUT YLLÄPITÄVÄT VAMMAISPALVELUT MUUT VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT HOITOTIIMI MUITA IKÄIHMISILLE JA VAMMAISILLE TARJOTTAVIA PALVELUITA VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN VISIO VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN STRATEGIA KOTONA TAPAHTUVAN ASUMISEN TUKEMINEN IKÄIHMISET VOIMAVARANA TERVASKANTO VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN ORGANISOINTI JA HENKILÖSTÖ TOIMINTAEHDOTUKSET SASSI TYÖRYHMÄ KOTONA ASUMINEN KOTIIN TARJOTTAVAT PALVELUT PÄIVÄTOIMINTA OMAISHOIDON TUKI JA OMAISTEN TUKEMINEN PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO TURVAJÄRJESTELMÄT VAPAAEHTOISJÄRJESTÖJEN JA KYLÄSEUROJEN TOIMINTA TUKIHENKILÖTOIMINTA YHSITYISET HOITOKODIT YHTEENVETO: VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT YLEISET PERIAATTEET VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUIDEN KESKEISET TOIMENPITEET 25

4 4 KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT JOHDANTO 1.1. TOIMEKSIANTO Kemijärvellä laadittiin vuonna 2000 vanhustenhuollon suunnitelma Vanhustenhuolto 2000 luvulle. Suunnitelmassa esitetyt perusperiaatteet palvelurakenteesta ja tulevaisuuden kehityssuunnista eivät ole muuttuneet kuluneen viiden vuoden aikana. Sen sijaan Vanhustenhuolto 2000 luvulle suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat toteutuneet lähes kokonaan. Talouden tervehdyttämisohjelmassa päätettiin yhdistää vanhustenhuolto ja kehitysvammahuolto yhdeksi sosiaali- ja terveysosaston tulosalueeksi. Kaupunginjohtaja nimesi Antero Myllykankaan uuden tulosalueen johtajaksi alkaen SUUNNITTELUPROSESSI Kaupunginjohtaja nimesi rakennemuutostyöryhmän valmistelemaan vanhustenhuollon ja kehitysvammahuollon yhdistämisprosessia. Rakennemuutostyöryhmän (VAKE:n) puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Alaräisänen, sihteerinä vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Antero Myllykangas ja ryhmän muina jäseninä ylihoitaja Sirpa Lohi, kotihoidon ohjaaja Aino Front, työkodin johtaja Jouni Kilpimaa sekä perushoitaja Tuija Tarkka. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi vanhustenhuollon ja kehitysvammahuollon rakennemuutosprosessin ohjausryhmään Kauko Jaakkolan, Tarja Kaisanlahden ja Kaarina Soppelan sekä sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmän. Vanhustenhuollon ja kehitysvammahuollon tulosalueiden yhdistäminen käynnistettiin elokuussa laajalla rintamalla. Tarkastelun kohteena ovat olleet kotiin tarjottavat palvelut, palveluasuminen, hoiva- ja hoitopalvelut sekä ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta. Samalla on kehitetty hoidonporrastusta vanhus-, vammais-, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osalta. Rakennemuutostyöryhmä kokosi neljä (4) alatyöryhmää valmistelemaan näitä keskeisiä palvelukokonaisuuksia. Rakennemuutostyöryhmä kokoontui yhdeksän (9) kertaa. Alatyöryhmät kokoontuivat yhteensä 17 kertaa ja alatyöryhmissä työskenteli yhteensä 23 kaupungin työntekijää. Ohjausryhmä käsitteli työryhmien esityksiä neljässä (4) kokouksessa. Vanhus- ja vammaispalvelut 2015 suunnitelmaluonnosta esiteltiin alatyöryhmille , vanhusneuvostolle sekä vanhus- ja vammaispalvelutulosalueen työyhteisöille eri työpaikkakokouksissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee esitystä , jonka jälkeen esitys menee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

5 5 2. VANHUKSET JA VAMMAISET KEMIJÄRVEN KAUPUNGISSA 2.1. IKÄRAKENTEEN KEHITYS Kemijärvellä asui hieman yli 2200 yli 65-vuotiasta henkilöä. Yli 65- vuotiaiden osuus on 23 % koko väestöstä. Lapin läänissä yli 65-vuotiaiden osuus väestössä on keskimäärin 17 %. Yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä tulee kasvamaan vuoteen 2015 mennessä noin 500 henkilön verran. Miehet Naiset Miehet Naiset KAAVIO 1. Kemijärven ikäpyramidi

6 yli 65- v. KAAVIO 2. Kemijärven vanhusväestön kehitys vuosina v v 85- v KAAVIO 3. Kemijärven vanhusväestön kehitys ikäryhmittäin vuosina KEHITYSVAMMAISET PALVELUIDEN PIIRISSÄ Oma toiminta Ostopalvelut KAAVIO 4. Kehitysvammaiset palveluiden piirissä.

7 7 3. PALVELURAKENTEEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Vanhustenhuollon palveluja toteuttaa osaava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön osaamistasoa on edelleenkin kehitettävä, jotta tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata riittävän laajalla rintamalla. Erityiseksi haasteeksi on parin viimevuoden aikana noussut paheneva työvoimapula hoitohenkilöstöstä, minkä takia henkilöstön rekrytointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Palvelurakenne on Kemijärvellä tällä hetkellä monipuolinen alkaen kotiin tarjottavista palveluista ja päätyen raskaaseen laitoshoitoon. Kotiin tarjottavien palvelujen ja palveluasumispaikkojen osalta on nykyinen palvelurakenne määrältään tulevaan kysyntään nähden riittämätön. Uusien ryhmäkotien perustamista ei voida enää siirtää, vaan palveluasumisverkostoa on laajennettava ja monipuolistettava välittömästi. Laitospaikkoja meillä on sinänsä riittävästi, mutta ongelmaksi on osoittautunut palveluasumispaikkojen riittämättömyys. Sairaala Lapponian vuodeosastoille ja Puistolan palvelukeskuksen hoivaosastolle on sijoitettuna runsaasti sellaisia asiakkaita, jotka selviäisivät dementiakodissa tai ryhmäkodissa. Vanhusneuvosto on aloittanut toimintansa vuoden 2005 alusta. Vanhusneuvosto on eläkeläisten, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen sekä luottamusmiesten ja vanhustyötä tekevien viranhaltijoiden yhteistyöelin. Vanhusneuvoston tehtävänä on muun muassa edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, seurata vanhusten tarpeita ja tarpeita vastaavaa palvelutarjontaa sekä edistää vanhusnäkökulman huomioimista julkista palvelujärjestelmää kehitettäessä. Seniori Kemijärvi hanke ja Tervaskanto hanke ovat mahdollistaneet erityisesti kotona selviytymistä edistävien toimintatapojen kehittämistyön jatkumisen. VanTuki teknologian avulla voidaan hyödyntää tietoteknisiä mahdollisuuksia kotona selviytymisen tukena ja erityisesti kotona asumisen turvallisuuden varmistamisessa. VanTuki järjestelmää voidaan hyödyntää kotona asumisen lisäksi ryhmäkodeissa ja laitoksissa koskien niin ikäihmisiä, kehitysvammaisia kuin mielenterveysasiakkaita. Kemijärvellä toimii aktiivinen kolmas sektori, jonka mahdollisuuksia on jo hyödynnetty vanhusten palvelujen kehittämistyössä. Kylätoimikunnat ja kahdeksan eläkeläisyhdistystä toimivat myös aktiivisesti antaen arvokkaan panoksensa vanhusten hyvinvoinnin turvaamisessa. Vanhukset ovat tulevaisuudessa entistä maksukykyisempiä työeläkkeiden ansiosta ja voivat valita vapaammin tarvitsemansa tukipalvelut. Sairaala Lapponiaan perustettu ikäihmisten arviointi- ja kuntoutusyksikkö (AR- VO) toimii kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän työn keskuksena. Väestön ikääntyminen tuo uusia haasteita julkiselle palvelujärjestelmälle. Lapin yliopiston professori Simo Koskinen sanoo, että vanheneminen ja vanhuus ovat ilmiöinä kaksikasvoisia. Erilaiset vanhenemisprosessit aiheuttavat sekä myönteisiä että kielteisiä seurauksia. Negatiivisessa mielessä vanhuus tuo mukanaan erilaisia menetyksiä kuten raihnaisuutta, sairauksia, toimintakyvyn laskua ja yksinäisyyttä.

8 8 Myönteiseen vanhuuteen liittyy kokemuksen, moninaisten taitojen ja viisauden lisääntyminen. Yhteiskunnassa vanhenemista ja vanhuutta voidaan korostaa ihmiskunnan suurena saavutuksena, kun on pystytty voittamaan sairauksia ja saavuttamaan pitkän iän vaihe. Toisaalta vanhuus mielletään sosiaaliseksi ongelmaksi, jonka korjaaminen vaatii erilaisia yhteiskunnallisia toimenpiteitä. Vanhuus on toisille voittopuolisesti myönteinen elämänvaihe ja toisille pääasiassa kielteinen vaihe. Eräiden tutkimusten mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista pitää ikääntymistä rikkautena. Kuitenkin noin kolmanneksen vanheneminen ja vanhuus eivät suju pääosin myönteisesti. Pitkäikäisyys kiistatta lisää yhteiskunnan kustannuksia, mutta hyvin vanhojen määrän ja palvelujen tarpeen välinen suhde ei ole lineaarinen. Palvelujen tarve ei tule kasvamaan suoraviivaisesti hyvin vanhojen määrän kasvun myötä. Kemijärveläisistä yli 65-vuotiasta yli neljä viidesosaa ei tarvitse kunnallisia vanhuspalveluita. Ikääntyvän väestön selviäminen kotona omin voimin sekä omaisten ja lähiyhteisön tuella kertoo ikäihmisten terveistä elinvuosista ja toimintakyvyn säilymisestä, sosiaalisen verkoston olemassaolosta sekä muun palvelujärjestelmän ja kuntouttavien ja ennalta ehkäisevien palveluiden toimivuudesta (60 %) ~ (33 %) ~ (7 %) Ei palveluiden piirissä ~ 60 ~ 135 Avopalvelut 15 Ryhmäkoti + laitoshoito ~ ~ Aika KAAVIO 5. Kemijärveläisten suhde kunnallisiin vanhuspalveluihin joulukuussa Ikääntyvien voimavarat on haaste yhteiskuntapolitiikalle. Kolmannen iän vaihe työstä eläkkeelle jäännin ja varsinaisen vanhuuden välillä jäsentää uudelleen ihmisten elämänkulkua johtuen muun muassa yhä kasvavasta elinajasta ja lisääntyvistä terveistä ja toimintakykyisistä vuosista. Ikäihmisten voimavaroja ovat ryhmätason voimavarat, sosiokulttuuriset voimavarat, ympäristöön liittyvät voimavarat sekä psyykkiset ja henkiset voimavarat. Kehitysvammaisten hoitoisuus lisääntyy ikääntymisen myötä. Hoitoisuutta lisää myös tarkentuneet diagnoosit ja yksilöidyt hoitosuositukset.

9 9 4. PALVELUVERKOSTO 4.1. PUISTOLAN PALVELUKESKUS Puistolan palvelukeskuksessa on laitoshoitoa tarjoava hoivaosasto ja kolme (3) tehostettua palveluasumista tarjoavaa ryhmäkotia. Laitosyksikkö Hoiva-Puro Hoivakoti Puistolan hoivaosasto, laitosyksikkö Hoiva-Puro, tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa vanhuksille, joiden kotona asuminen ei enää ole mahdollista asianmukaisen kuntoutuksen jälkeen ja toimintakykyä tukevia kotiin tarjottavia palveluita ei voida järjestää. Hoiva-osastolla on 29 pitkäaikaishoitopaikkaa ja kahdeksan intervallipaikkaa lyhytaikaista hoitoa varten. Kaupunki ostaa yhden hoitopaikan verran laitoshoidon palveluita Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymältä. Ryhmäkodit Puistolan palvelukeskuksen Ryhmäkoti Kehrä on 14-paikkainen, Ryhmäkoti Ruska 12-paikkainen ja Ryhmäkoti Silmu 11-paikkainen. Puistolan palvelukeskuksessa on yhteensä 37 tehostetun palveluasumisen paikkaa SAIRAALA LAPPONIA Sairaala Lapponian vuodeosastoilla on pitkäaikaispotilaana noin 30 yli 65-vuotiasta. Arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVO aloittaa päiväkuntoutuksen toukokuussa Arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVO:lle on nimetty omalääkäri. Terveyskeskuslääkäri käy vastaanotolla Puistolan palvelukeskuksessa ½-päivää viikossa ja Kotihoitoyksikössä ½-päivää viikossa. Terveyskeskuslääkäri on nimetty kehitysvammaisten omalääkäriksi. Omalääkäri käy kaksi kertaa vuodessa kehitysvammahuollon asumisyksiköissä pitämässä lääkärintarkastuksia. Muille kehitysvammapalveluiden piirissä pyritään tekemään säännöllinen lääkärintarkastus noin kolmen vuoden välein KOTIHOITOYKSIKKÖ Vanhusten päivittäistä selviämistä tuetaan kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluilla sekä pienimuotoisilla päiväpalveluilla. Kotiin annettavien palveluiden piirissä oli taloutta. Tukipalveluiden, kuten ateriapalveluiden, vaatehuollon ja siivousavun, piirissä on noin 150 taloutta. Kotihoitoyksikkö järjestää päivätoimintaa yhtenä päivänä kuukaudessa lähinnä Isokylän alueen vanhuksille.

10 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palvelua. Omaishoidon tuen piirissä oli 102 omaishoidettavaa. Omaishoitajista lähes puolet on yli 65-vuotiaita VETERAANIKUNTOUTUS Veteraanikuntoutukseen oikeutettuja oli 507 rintamasotilaana ja muussa rintamapalvelussa ollutta henkilöä. Veteraanikuntoutuksen palveluita käytti 178 henkilöä, joista 61 % oli laitoskuntoutuksessa ja 29 % avokuntoutuksessa VAIKEAVAMMAISTEN LAITOSPALVELUT Kaupunki ostaa Kolpeneen palvelukeskukselta ja muilta erityishuoltopiireiltä 12 vaikeasti kehitysvammaisen laitospalvelut VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT JA AVOHUOLLON PALVELUT Ainola-koti on 14-paikkainen vaikeasti vammaisen tehostettua palveluasumista tarjoava ryhmäkoti. Tohmon päiväkeskus tarjoaa kahdeksalle vaikeavammaiselle päiväpalveluita ja autismipalveluita YLLÄPITÄVÄT VAMMAISPALVELUT Toimintakeskus tarjoaa päiväpalveluita noin 20 keskiasteisesti kehitysvammaiselle henkilölle ja työtoiminnan palveluita noin 20 eri tavoilla vammaisille henkilöille. Kotipolku tarjoaa asuntolapalveluita 14 kehitysvammaiselle. Kotipolun pienryhmässä on 4-5 henkilöä. Tukiasuntopalveluita tarjotaan 18 kehitysvammaiselle eri puolella keskustan aluetta. Kotihoidon ohjausta tarjotaan yhtenä päivänä viikossa MUUT VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Kemijärvellä toimii kaksi yksityistä palvelukeskusta. Kemijärven palvelukeskus Kemijärven palvelukeskuksen ylläpitäjä on Kemijärven palvelukeskus ry. Palvelukeskus tarjoaa vanhusten ja vammaisten käyttöön soveltuvia vuokra-asuntoja, ateriapalveluja sekä vanhusten ja vajakuntoisten tehostettua palveluasumista. Vuokra-asuntotoimintaa varten on yhdistyksellä 64 huoneistoa. Asukkaat ostavat tarvitsemiaan ruokapalveluja palvelukeskukselta, kotiin tarjottavia palveluita kaupungin kotihoitoyksiköltä ja tukipalveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

11 11 Hoitokoti Koivulassa on 19 dementiakotipaikkaa ja 5 vammaispaikkaa. Kaupunki ostaa tehostetun palveluasumisen palvelut. Kemijärven palvelukeskuksessa on laulupäivä kerran kuukaudessa. Tunturilan palvelukeskus Tunturilan palvelukeskusta ylläpitää Setlementti Tunturila ry. Tunturilan palvelukeskus tarjoaa palveluasuntoja, asumispalveluita, tehostetun asumisen palveluita ja ateriapalveluita. kaupunki ostaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelut. Tunturilan palveluskeskuksessa on 26 palveluasumisen paikkaa. Hoitokotokoti Hillassa on 12 dementiakotipaikkaa. Tunturilan palvelukeskuksessa on päivätoimintaa yhtenä päivänä kuukaudessa. Yksityiset tukipalvelun tuottajat Tukipalveluita, lähinnä siivouspalveluita ja kiinteistönhoitopalveluita, tuottaa Itä-lapin työhönvalmennussäätiö ja eräät muut yksityiset toimijat. Kaupunki ostaa siivouspalveluita ja kiinteistönhoitopalveluita muun muassa sota- ja rintamaveteraaneille HOITOTIIMI Hoitotiimi tarkastelee muun muassa hoitohenkilöstön tarvetta, rakennetta ja mitoitusta ja liikkuvuutta eri yksiköiden välillä sekä ideoi yhteistä koulutusta ja kouluttautumista uusin tehtäviin. Hoitohenkilöstö on suurin henkilöstöryhmä sosiaali- ja terveystoimessa. Henkilöstön merkitys hyvän vanhuspolitiikan toteuttamisessa on merkittävä MUITA IKÄIHMISILLE JA VAMMAISILLE TARJOTTAVIA TUKIPALVELUJA Liikuntatoimi järjestää erityisliikunnanohjaajan palveluja ikäihmisille Uimahalli Poukamassa sekä päivätoimintapisteissä. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia kulttuuritilaisuuksia, joihin ikäihmiset aktiivisesti osallistuvat. Usein ikäihmisten ja vammaisten ohjelmaryhmiä ja esiintyjiä käytetään ohjelmansuorittajina kaupungin järjestämissä juhlissa. Kulttuuritoimi järjestää kokoontumistiloja ja kokoontumisvälineitä eläkeläis- ja veteraanijärjestöille. Kulttuuritoimi vastaa vuotuisen vanhusten viikon ohjelman järjestämisestä sekä järjestää koulutustilaisuuksia yhdessä eläkeläisyhdistysten yhteistoimintaryhmän kanssa. Kaupungin hallintoyksikkö huomioi ikäihmisten erityistarpeet joukkoliikennettä suunniteltaessa. Kaupungin teknisen osaston korjausneuvonnan kautta on vanhusväestöllä mahdollisuus hakea asunnon korjausavustusta.

12 12 Suunniteltaessa liikenneväyliä ja julkisia rakennuksia ottaa tekninen osasto huomioon ikäihmisille tyypilliset liikkumista rajoittavat tekijät ja niistä aiheutuvat erityistarpeet. Kolmannen sektorin tarjoamia palveluja ovat Luusuan kyläseuran tarjoama kylärenki-palvelu, 4H-yhdistyksen tarjoama vanhusten läheispalvelu sekä Sotainvalidien Veljesliiton järjestämä kodinhoitopalvelu. Kirjastotoimi tarjoaa ikäihmisille monipuolisia kirjastopalveluja. Kansalaisopisto tarjoaa muiden kurssiensa ohessa sekä hanketoiminnassa myös erityisesti ikäihmisille suunnattuja kursseja. Kansalaisopiston järjestämä ikääntyvien yliopisto on avoimen yliopisto-opetuksen erityismuoto, joka tarjoaa ikäihmisille erinomaisen mahdollisuuden tiedon hankkimiseen luentojen ja tutustumismatkojen muodossa. Kemijärven seurakunta tarjoaa monimuotoista ikäihmisille ja vammaisille suunnattua toimintaa sekä täydentää kaupungin kotipalvelua tekemällä runsaasti kotikäyntityötä. SPR:n Kemijärven osasto tarjoaa Ystäväpalvelua. Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt toimivat aktiivisesti ja monimuotoisesti järjestäen koulutusta, kulttuuritapahtumia, liikuntaa, harrastuskerhoja, retkiä ja arkitekoja. Sotainvalidien Veljesliiton Kemijärven osastolla on ollut palkattuna oma kotiavustaja jo viiden vuoden ajan ja toiminta jatkuu edelleen.

13 13 5. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUJEN VISIO Jokaisella on mahdollisuus olla oman elämänsä sankari. Osallisuus. Tuki. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut Voimavarat. Antero Myllykangas 2005 KAAVIO 6. Vanhus- ja vammaispalveluiden visio. Voimavara, pääoma Palvelujärjestelmä Ammatillinen ote palveluihin, neljä palvelulinjaa: kotiin tarjottavat palvelut, päiväpalvelut, palveluasuminen ja hoiva- ja hoitopalvelut Tuki. Osallisuus. Voimavarat. Jäljellä olevien voimavarojen tukeminen, palvelut oikeaan aikaan oikeassa paikassa Osallisuus hyvään elämään, mahdollisuus olla oman elämänsä sankari Voimavarat käyttöön, potentiaaliset resurssit yksilöiden ja yhteisöjen hyödyksi, sosiaalinen ja persoonallinen pääoma käyttöön, hiljainen tieto sukupolvelta toiselle KAAVIO 7. Vanhus- ja vammaispalveluiden vision osa-alueet.

14 14 6. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN STRATEGIA Hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ennalta ehkäisevä ja kuntouttava toiminta Kotiin tarjottavat palvelut Palveluasuminen Hoiva- ja hoitopalvelut Sairaala Lapponia Vanhus- ja vammaispalvelut KAAVIO 8. Hoidon porrastus. Vanhusten ja vammaisten hoitokäytäntöjen koordinoimiseksi ja yhteensovittamiseksi luodaan neljä palvelulinjaa. Palvelulinjat toimivat vanhusten ja vammaisten palveluiden kehittämisen kulmakivinä. Palvelulinjat ovat: Ennalta ehkäisevät ja kuntouttavat palvelut Kotiin tarjottavat palvelut Palveluasuminen Hoiva- ja hoitopalvelut Palvelulinjojen tueksi perustetaan kaksi työryhmää kaavion 8 mukaisesti. Työryhmien tehtävä on laatia ja ylläpitää vanhusten ja vammaisten palvelujärjestelmän hoidon porrastus. Hoidon porrastus sisältää muun muassa RAVA-, Keto, MMSEtestien mukaiset toimintayksikkökohtaiset raja-arvot ja perusteet asiakkaan hoidon ja hoitopaikan vaihtamiselle. Ennalta ehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan sekä kotiin tarjottavien palveluiden työryhmään kutsutaan vanhus- ja vammaispalvelujohtaja osastonhoitaja, kotiin tarjottavat palvelut

15 15 vastaava hoitaja, arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVO osastonhoitaja, ylläpitävät vammaispalvelut fysioterapeutti perhe- ja mielenterveysklinikan edustaja asiakassihteeri, Kansaneläkelaitos terveyskeskuslääkäri Palveluasumisen sekä hoiva- ja hoitopalveluiden työryhmään kutsutaan ylihoitaja osastonhoitaja, hoiva- ja hoitopalvelut osastonhoitaja, vuodeosasto 1 ja 2 osastonhoitaja, vanhusten palveluasuminen osastonhoitaja, vaikeavammaisten palvelut johtaja, Joutsijärven asumisyksikkö perhe- ja mielenterveysklinikan edustaja terveyskeskuslääkäri Ennalta ehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan sekä kotiin tarjottavien palveluiden työryhmän puheenjohtajana toimii vanhus- ja vammaispalvelujohtaja. Palveluasumisen sekä hoiva- ja hoitopalveluiden työryhmän puheenjohtajana toimii Sairaala Lapponian ylihoitaja. Hoidon porrastuksen apuvälineenä otetaan käyttöön RAVA-, Keto- ja MMSE-testit asiakkaiden toimintakyvyn arvioimisessa. Tämä selkeyttää hoidon porrastusta. Palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköille vahvistetaan raja-arvot. Hoitotestamentin laatimista suositellaan. Hoidon porrastuksen tavoitteena on, että asiakas hoidetaan toimintakykynsä ja hoidon tarpeensa mukaisesti oikeassa paikassa ja kustannuksiltaan edullisesti. Asiakkaan sijoittaminen erilaisiin asumispalveluihin tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon on järkevää silloin, kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista asianmukaisen kuntoutuksen jälkeen tai riittävää ja toimintakykyä tukevaa kotipalvelua ei voida järjestää KOTONA TAPAHTUVAN ASUMISEN TUKEMINEN Kemijärven vanhuspolitiikan keskeinen painopistealue on vanhusten kotona tapahtuvan asumisen tukeminen. Kotona tapahtuvaa asumista tuetaan sekä kaupungin omana toimintana että kasvavassa määrin yksityisten palvelutuottajien toteuttamana palveluna, jota kaupunki tarvittaessa koordinoi.

16 16 Asiakas Neuvonta Palvelu- ja hoitosopimus tarvittaessa Palvelutarpeet Sopimus Kaupunki Yksityinen palvelun tuottaja Neuvonta KAAVIO 9. Kotiin tarjottavat palvelut yksityisen palvelutuottajan toimesta IKÄIHMISET VOIMAVARANA Vanheneminen merkitsee monenlaisia muutoksia, kielteisiä ja myönteisiä. Haittaavat muutokset aiheuttavat sen, etteivät kaikki vanhat ihmiset täytä hyvän ja onnistuneen vanhenemisen kriteerejä. On olemassa monia keinoja sopeutua näihin muutoksiin. Monet muutokset tapahtuvat vähitellen, jolloin ikääntyvä ihminen mukautuu niihin tiedostamattaan ja rutiininomaisesti. Julkisissa palvelujärjestelmissä tarvitaan tietoisia strategioita muutoksista selviämiseksi. Ikäihmiset pyrkivät sopeutumaan omien voimavarojen muutoksiin. Arkipäivän selviämistaidot ja elämänsisältöjen ja elinolosuhteiden jatkuvuus ovat tärkeitä mukautumisen kannalta. Ennakointi ja valikointi suuntaavat ikäihmisen toimintaa tärkeimpiin ja välttämättömimpiin toimintoihin. Kompensointi, kuten apuvälineiden käyttäminen ja kuntoutus, ja vaatimustason alentaminen ovat myös mukautumista vanhuuden tuomaan toimintakyvyn alentumiseen. Ikäihmiset ovat merkittävä henkisenä, sosiaalisena ja taloudellisena voimavarana. Heillä on jäljellä monenlaisia voimavaroja ja he itse ovat voimavara yhteiskunnassa. Työelämässä seniorikansalaisten pitkä työkokemus ja hiljainen tieto ovat arvokasta. Pitkän iän tuoma kokemus lisää osaamista, ja se on erilaista kuin nuorempien osaaminen. Ikääntyvien voimavarat realisoituvat vasta sitten, kun ne ovat maksimaalisessa käytössä ja niitä hyödynnetään. Ikääntymisen myötä syntyy vahvaa tietoisuutta. Elämänprosessi johtaa ikääntymisen viisauteen. Pitkä ikä antaa kyvyn muistella ja sen, että on muisteltavaa. Jokainen vanha ihminen on oma tarinansa. Ikääntyminen tuo tullessaan hiljaista tietoa ja sosiaalisia taitoja. Ikäihmisten myötä elämänhistoriallisuus ja paikallisidentiteetti vahvistuvat. Biologiset sukupolvet ja isovanhemmuus ovat keskeisiä elementtejä sosiaalisessa verkostossa.

17 17 Taloudellisessa mielessä ikääntyvät ovat merkittävä voimavara yhteiskunnalle. Ikääntyvät ovat kasvava ryhmä palveluiden ja tavaroiden kuluttajana, he työllistävät ja heillä on merkittävästi varallisuutta. Ikääntyneet ovat mukana vapaaehtoistyössä, naapuriapuna ja omaishoitajina. Voimavaranäkökulma asettaa haasteita julkiselle palvelujärjestelmälle. Keskeistä on, miten ikääntyneiden voimavaroja hyödynnetään ja niitä tuetaan julkisen palvelujärjestelmän toimenpiteillä. Voimavara-ajattelun taustalla vaikuttavat yhä kasvava pitkäikäisyys, vanhenemisen monikasvoisuus ja useiden sukupolvien eläminen samanaikaisesti. Pitkän iän oloissa ikärajat ja ikäkäsitykset muuttuvat. Nykyisin perustellusti määritellään varsinaisen vanhuuden, neljännen iän, alkavan noin 85. ikävuoden paikkeilla, jolloin ikään liittyvä sairastavuus, toimintakyvyn aleneminen, muista riippuvuus sekä hoidon ja palveluiden tarve lisääntyvät. Työn jätön ja varsinaisen vanhuuden väliin jäävä kolmas ikä jäsentää uudelleen ihmisten elämänkulkua. Tästä elämänvaiheesta on tullut tärkeä osa eläkeläisten elämää myös voimavarojen kannalta TERVASKANTO KAAVIO 10. Elinkaari. Väestön vanheneminen on muuttunut nopeasti asettaen uudenlaisia haasteita tulevaisuuden vanhustenhuollolle. Erityisesti hyvin iäkkäiden osuus väestöstä on kasvanut nopeasti. Eläkeiän saavuttaminen tarkoittaa entistä useamman kohdalla aktiivisen elämänotteen jatkumista ns. kolmantena ikänä. Tätä vaihetta jatkuu vuotiaaksi saakka, jolloin toimintakyky alkaa yleensä heiketä ja voidaan puhua vanhuuden alkamisesta.

18 18 Yli 85-vuotiaiden määrä on kuusinkertaistunut Suomessa vuodesta 1950 lähtien. Satavuotiaiden määrä on kymmenkertaistunut samassa ajassa. Vuonna 1995 yli 85-vuotiaita oli ja vuonna henkilöä. Vuonna 2004 yli 85- vuotiaiden osuus Suomen väestöstä oli 1,6 %. Yli 85-vuotiaiden määrän ennakoidaan kasvavan nykyisestä henkilöstä vuoteen 2040 mennessä noin henkilöön. Kemijärvellä oli 153 yli 85-vuotiasta vuonna Tämä on 1,6 % väestöstä. Osalle vanhusväestöä ikääntyminen ei tule merkitsemään toimintakyvyttömyyttä ja henkisen suorituskyvyn laskua. Toiselle, merkittävästi suuremmalle osalle ikääntyvistä käy huonommin. Invalidisoivat rappeutumissairaudet alkavat kasaantua ja johtavat lisääntyvään toimintakyvyttömyyteen. Ei ole harvinaista, että neljäsosa naisen ja viidesosa miehen elämänkaaresta on toimintakyvyttömyyden aikaa. Keskeinen uhkakuva on dementia, henkisen suorituskyvyn menettäminen. Onnistunut vanheneminen merkitsee enemmän, kuin pelkkää sairauksien välttämistä. Parhaimmillaan se on fyysisen ja henkisen suorituskyvyn säilymistä, aktiivista sosiaalista ja luovaa osallistumista korkeaan ikään saakka. Monet elintapatekijät lisäävät sairauksien riskiä ja pudottavat vanhenevan yksilön tavanomaiselle, toimintakyvyttömyyteen johtavalle reitille. Vanhustenhuollon suunnittelussa tulee suosia sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan välttää vanhuksen joutumista toimintakyvyttömyyden vaiheeseen ja siirtää hänet tavanomaisesta vanhenijasta onnistujien joukkoon.

19 19 7. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUJEN ORGANISOINTI JA HENKILÖSTÖ Vanhus- ja vammaispalvelut organisoidaan viiteen toimintayksikköön kaavion 9 mukaisesti. Toimintayksiköille nimetään vastuuhenkilöt. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt ja vanhus- ja vammaispalvelujohtaja muodostavat tulosalueen johtoryhmän. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Hallinto- ja toimistopalvelut Ostopalvelut Omaishoidon tuki Veteraanikuntoutus Kuntouttavat ja kotiin tarjottavat palvelut Vanhusten palveluasuminen Hoiva- ja hoitopalvelut Vaikeavammaisten palvelut Ylläpitävät vammaispalvelut Kotihoitoyksikkö Seniorikatsastus Päiväkeskus Ryhmäkoti Kehrä Ryhmäkoti Ruska Ryhmäkoti Silmu Laitosyksikkö Hoiva Intervalliyksikkö Puro Ainolakoti Uusi ryhmäkoti Toimintakeskus Kotipolku Tohmon päiväkeskus Tukiasunnot KAAVIO 11. Vanhus- ja vammaispalveluiden organisaatio. Kuntouttavissa ja kotiin tarjottavissa palveluissa on 33 työntekijää, vanhusten palveluasumisessa 21 työntekijää sekä hoiva- ja hoitopalveluissa 20 työntekijää. Vaikeavammaisten palveluissa on 11 työntekijää. Uuden ryhmäkodin myötä palkataan 5-6 työntekijää. Ylläpitävissä vammaispalveluissa on yhdeksän työntekijää. Hallintoja toimistopalveluissa on kolme työntekijää. Tulosalueella on myös kaksi eritysasiantuntijaa, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä (50 %). Vanhus- ja vammaispalveluissa on yhteensä 98,5 työntekijää. Uuden ryhmäkodin myötä tulosalueen henkilöstö tulee olemaan työntekijää. Tulosalueelle luodaan yhteinen arvoperusta ja palveluiden laatujärjestelmä. Kehitysvammapalvelut liitetään tulosalueen laatujärjestelmään sisäisen koulutuksen avulla.

20 20 8. TOIMINTAEHDOTUKSET 8.1. SASSI TYÖRYHMÄ SASSI - työryhmä käyttää toimintakyvyn arviointijärjestelmää työvälineenään järjestäessään asiakkaalle palvelua. SASSI työryhmä uudistetaan. SASSI työryhmä tekee esitykset asukasvalinnoista palveluasumisen yksiköihin. SASSI työryhmä voi tarvittaessa tehdä esityksen laitoshoitoon sijoittamisesta. Palveluyksiköstä vastaava viranhaltija tekee viranhaltijapäätöksen asukasvalinnasta SASSI työryhmän esityksen pohjalta. SASSI työryhmään nimetään vanhus- ja vammaispalvelujohtaja ylihoitaja osastonhoitaja, vuodeosastot 1 ja 2 osastonhoitaja, hoiva- ja hoitopalvelut osastonhoitaja, vanhusten palveluasuminen osastonhoitaja, vaikeavammaisten palvelut osastonhoitaja, kuntouttavat ja kotiin tarjottavat palvelut johtaja, perhe- ja mielenterveysklinikka sosiaalityöntekijä terveyskeskuslääkäri SASSI työryhmän puheenjohtajana toimii vanhus- ja vammaispalvelujohtaja. Laajennettu SASSI työryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa laatimaan toimintasuunnitelman palveluasumisen hoitopaikoista ja hoidon porrastuksesta hoitopaikkojen välillä. Toimintasuunnitelma tehdään hoidon porrastuksen työryhmien suunnitelmien pohjalta. Koordinointikokoukseen kutsutaan yksityisten palvelutuottajien edustajat, Kemijärven Vuokratalot Oy:n edustaja, Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirin johtaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Palveluasumisen hakuprosessia uudistetaan laatimalla asuntohakemuskaavakkeeseen lisäliite, jossa on hoidon porrastuksen mukaisesti palveluasumisen hoitomuodot. Palveluasumisen vaihtoehdoista laaditaan esite KOTONA ASUMINEN Valtaosa ikäihmisistä asuu tulevaisuudessa kotona normaaliasunnoissa tai asunnoissa, joihin on tehty kotona asumista helpottavia muutostöitä. Suurin osa elää

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola Ikääntyminen on mahdollisuus Ministeri Helena Pesola Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000, 2020 ja 2050 2 Kela/Aktuaariryhmä 14.6.2013 Yli 80-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat 3 Kela/Aktuaariryhmä14.6.2013

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. 1 2015 Toimintasuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma tiivistelmä Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma tiivistelmä Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015 2020 tiivistelmä Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Suunnitteluprosessi Kehitysvammahuollon

Lisätiedot

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009 Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito Päätösseminaari 9.9.2009 Ennuste: Vuonna 2015 Tampereella asuu yli 65 -vuotiaita 40 930 (vuonna 2007

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon

Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon lakimies Seppo Savolainen 10.5.2012 Jyväskylä Käsitteet sotainvalidi ja veteraani sotainvalidi on henkilö, jolla on Valtiokonttorin

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot