SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 syysvaltuusto 2014, Liite 5 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kohti kohtuutaloutta 2.1. Kansalaisten ympäristöoikeudet pelissä 2.2. Vedet ja kestävä kalastus 2.3. Kohtuutta energiankulutukseen, ilmastonmuutos hallintaan Yleinen ilmastopolitiikka EKOenergia 2.4. Muu kohtuutaloustyö Kaivosvaikuttaminen Suot ja metsät luonnon monimuotoisuuden lähteinä Lainsäädäntövaikuttaminen näkyväksi 2.5. Muu toiminta ja hankkeet Saimaannorppa Muut lajit Lähialueyhteistyö Kehitysyhteistyö Madagaskarilla Kansainvälinen yhteistyö Ympäristökasvatus 3. Viestintä ja markkinointi 3.1. Verkkoviestintä 3.2. Tiedotus ja mediayhteistyö 3.3. Jäsenlehti Luonnonsuojelija 3.4. Järjestön yhtenäinen ilme ja kuvallisuus 3.5. Varainhankinta 3.6. Tietotekniikka 3.7. Suomen Luonto -lehti 4. Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta 4.1. Rakennetyöllä kohti joustavampaa organisaatiota 4.2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 4.3. Yhteydenpidolla yhtenäiseksi järjestöksi 4.4. Järjestökirje 4.5. Valtuuston kokoukset 4.6. Syyspäivät 1

2 1. Johdanto Luonnonsuojeluliitto käynnistää toimintavuonna uusia kampanjoita, joilla pyritään tuomaan ajankohtaisia luonnon- ja ympäristönsuojeluasioita lähelle päättäjiä ja rivikansalaisia. Toimintavuoden yhteisenä nimittäjänä on kohtuutalous, jota pyritään konkretisoimaan järjestön eri toimintalohkoilla. Samalla tiivistetään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja kehitetään liiton omaa jäsen- ja varainhankintaa. Toimintavuoden lähtökohtana on valtuuston keväällä 2014 linjaamat painopisteet, joita ovat jäsenhankinta, ympäristöhallinnon puolustaminen, vesiensuojelu ja ilmastopolitiikka. Toimintavuoden tavoitteena on nostaa järjestön profiilia ennakoivana toimijana, joka muuttaa toimintatapojaan haasteista riippuen. Toimintavuonna käynnistetään myös Ruotsin sisarjärjestön kaltainen ilmastokampanja, jolla pyritään lisäämään julkista painetta läpimurron saavuttamiseksi Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa Luonnonsuojeluliitto ryhtyy valmistelemaan järjestörakennetta koskevaa uudistusta, jolla järjestö saataisiin toimimaan nykyistä tehokkaammin ja yhtenäisemmin. Uudistus pyritään saamaan valmiiksi ennen seuraavaa, syksyllä 2016 järjestettävää liittokokousta. 2. Kohti kohtuutaloutta Taustaa Luonnonsuojeluliiton lähtökohtana on talousjärjestelmämme toiminnan kohtuullistaminen luonnon kantokyvyn rajoihin. Ympäristön tulisi olla se viitekehys, johon talouden on sopeuduttava, jottei maapallo muutu elinkelvottomaksi. Suurin osa aikamme ympäristöongelmista on seurausta markkinatalouden perusajatuksesta, jonka mukaan talouden pitää kasvaa äärettömästi, jottei yhteiskunta romahda. Ympäristövaikutuksia ei oteta riittävästi huomioon toimintaa suunniteltaessa, jolloin talouskasvun ympäristö- ja sosiaaliset kustannukset jäävät usein huomioimatta. Vaikka useimmat pistekuormittajat on saatu kuriin, monet vaikeammin mitattavat ympäristövaikutukset, kuten ilmastopäästöt, hajakuormitus ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, pahenevat yhä. Kampanjan tavoitteet Luonnonsuojeluliiton kohtuutalous-kampanjan tavoitteena on vähentää kulutusta ja pienentää ympäristörasitusta. Päämäärän saavuttamiseksi liitto (keskustoimisto, piirit, paikallisyhdistykset) voi esimerkiksi ottaa yhteyttä kuntien virkamiehiin ja päättäjiin sekä vaatia ympäristökriteereiden sisällyttämistä kuntien julkisiin hankintoihin. Vuoden 2015 ensimmäisenä tehtävänä on laatia yhteenveto SLL:n lähtökohdista kohtuutalouden teemaan. Liitolla on jo runsaasti taustaosaamista kohtuutalous-aiheesta, esimerkiksi valtakunnallinen ja paikallinen kaivostoiminta sekä helmikuussa 2014 julkaistu Haitalliset tuet -raportti. Näistä lähtökohdista laaditaan taustapaperi, jossa tuodaan esille kohtuutalous-teeman keskeinen sisältö. Tämän pohjalta keskusjärjestö kiteyttää selkeän ydinviestin, jota on helppo viedä eteenpäin. Sen ohella tarvitaan myös talousosaamista, jolla ydinviestiä voidaan tukea riittävästi. Keskusjärjestön tehtävänä on kattaa mahdollisuuksien voileipäpöytä, joka houkuttelee paikallistoimijat mukaan. 2

3 Yhteistyön merkitys korostuu Toimintavuonna hyödynnetään paikallistason osaamista, kokemuksia ja kontakteja kohtuutalouden tiimoilta. Piirit ja paikallisyhdistykset voivat tarjota järjestelyapua esimerkiksi vaihtotoreihin ja muuhun paikallistoimintaan. Samalla tutustutaan Kohtuus vaarassa -liikkeen toimintaan ja tietotaitoon. Keskustoimisto tarjoaa asiantuntija-, koulutus- ja viestintäapua. Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmä (VET) osallistuu paikalliseen kohtuutalous-työhön liittyvien toimintaideoiden kehittämiseen. Keskustoimiston viestintä tuottaa materiaalia kampanjaa varten. Samalla etsitään vapaaehtoisia graafikkoja ja markkinoijia, jotka voisivat tuottaa esimerkiksi animaatioita, katuteatteria ja antimainoksia kohtuutalouden tiimoilta. Liitto hyödyntää monipuolisesti viestintäkanaviaan kohtuutalous-teeman tiedottamisessa. Liitto hankkii suoria lahjoituksia ja jäseniä paikallistasolla toteutettavien hankkeiden ja tapahtumien kautta. Suurin jäsen- ja lahjoittajapotentiaali on nuorissa, joita lähestytään Sosiaalifoorumin ja Maailma kylässä -festareiden kaltaisissa tapahtumissa. Liitto kartoittaa myös kohtuuslähettiläs-toiminnan mahdollisuuksia norppalähettiläiden tapaan. Osana kohtuutalous-teemaa liitto toteuttaa valtuuston keväällä 2014 linjaamia toimintavuoden 2015 kärkiä: 1) Jäsenhankinta edellä: kuinka toiminnalla saadaan uusia jäseniä; 2) Kansalaisten ympäristöoikeuksien puolustaminen tarpeen tulevissa eduskuntavaaleissa ja niiden jälkeisessä Suomessa; 3) Vedet / sisävesi-life IP-hanke. Pääkysymyksenä on, miten keskusjärjestö ja piirijärjestöt toimivat yhteen? 4) Ilmastonmuutos mukana kaikessa - Pariisin ilmastokokouksessa päätetään maapallon suunta Kansalaisten ympäristöoikeudet pelissä Ympäristöministeriön olemassaolon oikeutus on kyseenalaistettu, aluehallintoa on heikennetty sekä laadullisesti että määrällisesti, ympäristölainsäädäntöä halutaan keventää ja ympäristöperusoikeuksiin kohdistuu kielteisiä paineita. Suojeluarvojen toimiminen luonnonvarojen käytön reunaehtona on entisestään heikentynyt. Ympäristöpoliittinen ilmapiiri heikkenee. Koskiensuojelulain purkamisesitykset ovat muutoksesta ikävimpiä esimerkkejä. Tässä tilanteessa Luonnonsuojeluliitto tehostaa ympäristöpoliittista vaikuttamistaan. Eduskuntavaalit järjestetään Liitto on aloittanut vaaleihin valmistautumisen jo keväällä Varsinaista vaalityötä jatketaan tiiviisti vaaleihin ja hallitusohjelman hyväksymiseen asti. Painopisteitä on kolme: ympäristön mahdollisimman hyvin huomioiva eduskunta, hallitus ja hallitusohjelma. Tavoitteena on vaikuttaa vaalien lopputulokseen muun muassa luonnonsuojelupiirien kautta. Vaalityöllä luodaan perusta toimivien kontaktien luomiseen piirien toiminta-alueen kansanedustajiin ja kansanedustajaehdokkaisiin. Käytännön toimenpiteinä liitto nostaa poliittiseen keskusteluun valtuustossa ja luonnonsuojelupiireissä hyväksytyt valtakunnalliset ja vaalipiirikohtaiset ympäristöpoliittiset vaaliteesit. Alueelliseen vaalityöhön muodostetaan vaalipiireittäin yhteistyöryhmiä. Tämän onnistumisessa piirien panos on ratkaisevan tärkeä. Ryhmiin kootaan mm. ympäristöstään huolestuneita vapaaehtoistoimijoita. Heidän työtään tuetaan kehittämällä Äänten kalastamiseen perustuva paikallistoimintakampanja, jonka puitteissa vapaaehtoisten on helppo ja hauska olla yhteydessä alueensa kansanedustajaehdokkaisiin. Lisäksi seurataan paikallismedioita ja osallistutaan keskusteluun puolustamalla ympäristöä ja oikaisemalla ympäristökielteisiä vaaliväittämiä. Liiton verkkosivuja 3

4 uudistetaan vaaleja silmällä pitäen. Sosiaalista mediaa varten perustetaan valtakunnallisia ja vaalipiirikohtaisia ajatushautomoja. Liitto on mukana myös ympäristöjärjestöjen yhteisessä vaalityössä sekä Kepan koordinoimassa kehitysjärjestöjen eduskuntavaalikampanjassa ( Maailmantalouden tekijät ) yhdessä Finnwatchin, Unicefin ja Kirkon ulkomaanavun kanssa. Kampanjan teemana on kestävä talous, josta tuotetaan myös vaalikone. Alkuvuonna 2015 liitto panostaa tuleviin eduskuntavaaleihin ja hallitusneuvotteluihin. Osana tätä työtä päivitetään yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa valtionmaiden suojeluesitystä. Liitto laatii kohdeesityksen tai linjaukset siitä, mitä valtionmaita hallituskaudella on siirrettävä talouskäytön ulkopuolelle ja millaisille alueille talouskäyttöä voi kohdistaa. Hallitusneuvotteluihin laaditaan esitys suojeluohjelmien rahoituksesta. Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on turvata luonnonsuojelun rahoituksen säilyminen nykyisellä tasolla. Liitto varautuu suuntaamaan resurssejaan hallitusohjelmassa kirjattaviin teemoihin, mikäli tilanne sitä vaatii Vedet ja kestävä kalastus Valtaosa Suomen joista ja puolet rannikkovesistä on huonossa tilassa. Vuosi 2015 onkin merkittävä EU:n vesiensuojeluvaatimusten saavuttamisessa, sillä silloin tulisi saavuttaa pinta-, pohja- ja rannikkovesien hyvä tila. Sama koskee myös Itämerta vuonna Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto ja piirit osallistuvat vesienhoitosuunnitelmien, tulvariskien hallintasuunnitelmien ja Suomen merenhoitosuunnitelman laatimiseen. Liitto vaikuttaa Suomenlahteen rajoittuvien merikansallispuistojen täydennykseen (esimerkiksi Porkkalan kansallispuiston perustaminen ja Saaristomeren kansallispuiston laajennus). Myös mereisten kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimiseen osallistutaan. Liitto valmistelee hallitusohjelmaa varten vesilain uudistusta, jolla yhtiöt velvoitetaan rakentamaan kalateitä ja huolehtimaan riittävästä ekologisesta virtaamasta. Keskusjärjestö varautuu käyttämään kaikkia perinteisen kansalaistoiminnan keinoja, mikäli hallitusohjelmassa päätetään koskiensuojelulain avaamisesta. Kansanedustajaehdokkaisiin pyritään vaikuttamaan vetoomuskampanjalla, jolla ehdokkaat sitoutuvat puolustamaan koskiensuojelulakia sekä tekemään kaikkensa jotta vedet säilyvät vapaina. Rehevöitymiseen vaikutetaan maatalouden vesiensuojelun lisäksi vaikuttamalla soiden ja metsätalouden päästöjen, haitallisten ruoppausten, ojitusten, perkausten ja muun kuormittavan maankäytön vähentämiseen. Lisäksi liitto korostaa kosteikkojen ja pienvesien merkitystä. Vesiluonnon suojeluun vaikutetaan työryhmissä, jotka käsittelevät esimerkiksi hylkeitä, merimetsoja, vieraslajeja ja vaelluskaloja. Keskustoimisto, piirit ja yhdistykset seuraavat rantakaavoja sekä väylä-, tuulivoima- ja siltahankkeita. Lisäksi ne järjestävät koulutustilaisuuksia, tempauksia, retkiä sekä pienvesien kartoituksia ja kunnostuksia. Liitto osallistuu mm. Ramsar-kosteikkotyöryhmään, Helsingin ja Turun kaupunkien Itämeri-haasteeseen, Pro Saaristomeri-yhteistyöhön, Coalition Clean Balticin (CCB) työhön sekä Saaristomeren suojelurahaston, Fisheries 4

5 Secretariatin ja OCEAN2012:n hankkeisiin. Luonnonsuojeluliitto harkitsee Big Jump -tapahtuman järjestämistä, mikäli siihen sekä Maailma kylässä -tapahtuman ja Luonnonkukkien päivän järjestämiseen saadaan projektirahalla kiinnitettyä osa-aikainen tapahtumakoordinaattori Kohtuutta energiankulutukseen, ilmastonmuutos hallintaan Yleinen ilmastopolitiikka Ilmastokriisi on nousemassa uudelleen keskusteluun Pariisin ilmastokokouksen ja IPCC:n raporttien seurauksena. Se on tärkeä teema sekä luonnon- että ympäristönsuojelun kannalta. Liitto tuo viestinnässään esille ilmastonmuutoksen peruuttamattomat vaikutukset ekosysteemeille. Luonnonsuojeluliitto jatkaa ilmastonmuutokseen liittyvää vaalityötä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa. Liitto osallistuu aktiivisesti Pariisin kokoukseen ja sitä edeltävään ilmastovaikuttamiseen. Samalla pyritään varmistamaan, että hallitus vahvistaa ilmastolain ennen vaalikauden loppua. Liitto käynnistää Ruotsin sisarjärjestön kaltaisen ilmastokampanjan (Klimatmaxa), jolla pyritään lisäämään poliittisten päättäjien tietoisuutta ilmastokriisin vakavuudesta ja sitä ehkäisevien toimenpiteiden kiireellisyydestä. Kampanjan tarkoituksena on lisätä julkista painetta, jotta Pariisin ilmastokokouksessa saavutettaisiin läpimurto joulukuussa Kampanja toteutetaan yhteistyössä täkäläisen mainostoimiston kanssa, ja sitä hyödynnetään myös jäsen- ja varainhankinnan tarkoituksiin. Suomessa puuhataan tällä hetkellä energiapolitiikan käännettä laajasti. Luonnonsuojeluliitto panostaa erityisesti paikallisesti tuotetun, kestävän ja hajautetun energian vahvistamiseen, jotta sen rooli energiakäänteessä säilyy vahvana. Turpeesta ja kivihiilestä tulee luopua mahdollisimman nopeasti. Alkuvuodesta päivitetään liiton energialinjaukset, jotta olemme varautuneet vaaleja edeltävään ja sitä seuraavaan keskusteluun. Biomassan energiakäytön osalta Luonnonsuojeluliitto arvioi kriittisesti metsäenergian käyttöä EKOenergia Sähkön hiilijalanjäljen laskennan globaalisti tärkein standardi Greenhouse Gas Protocol Scope 2 päivitettiin vuoden 2014 lopussa. Myös maailman johtava rakennusten ympäristöjärjestelmä LEED on päivittänyt merkittävän osan kriteeristöstään. Molemmat järjestelmät ottavat kantaa EKOenergia-merkityn sähkön ostamisen puolesta. Suomi säilyy EKOenergian toiminnassa tärkeimpänä kohdemaana. EKOenergia on panostanut Suomessa erityisesti vesivoiman kestävyyskysymyksiin. Tämän työn odotetaan johtavan toimintavuonna uusiin kalatiehankkeisiin. EKOenergia-merkityn sähkön kysynnän odotetaan kasvavan Suomessa merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Kasvun odotetaan tulevan suurilta ja keskisuurilta yrityksiltä. EKOenergian painopiste on ollut Suomessa perinteisesti kotitalouskuluttajissa. Toimintavuonna kiinnitetään 5

6 entistä enemmän huomiota suuriin ja keskisuuriin sähkönkuluttajiin, sillä ne ovat kotitalouksia tärkeämpiä sähkönkuluttajia. EKOenergian määrätietoisen markkinoinnin uskotaan tuovan uusia läpimurtoja etenkin niissä Euroopan maissa, joissa pohjatyötä on aiempina vuosina tehty kaikkein innokkaimmin. Tällaisia maita ovat Latvia, Ranska, Saksa, Italia, Slovenia ja Espanja. Niissä EKOenergia-merkityn sähkön myynnin odotetaan käynnistyvän kunnolla. EKOenergian sihteeristö keskittää resursseja myös Puolassa, Isossa-Britanniassa, Norjassa ja Tanskassa tapahtuvaan myyntiin. Toimintavuonna EKOenergia-ympäristömerkki itsenäistyy hallinnollisesti, jonka jälkeen liitto lähinnä isännöi EKOenergia-sihteeristöä. Ympäristömerkin tunnettuutta kasvatetaan eri puolilla Eurooppaa kumppanijärjestöjen kanssa. Liitto pyrkii löytämään erityisesti sähkön suurkuluttajia ja sähkönmyyjiä, jotka ottaisivat sähkönhankinnassaan käyttöön EKOenergian luomat kriteerit Muu kohtuutaloustyö Kaivosvaikuttaminen Luonnonsuojeluliiton kaivoslinjauksia päivitetään tarpeen mukaan. Liitto seuraa tarkasti muun muassa Talvivaaran, Soklin, Kuusamon, Juojärven ja Viiankiaavan kaivoshankkeiden etenemistä sekä Luikonlahden Kylynlahden rikastamon päästöjä. Kaikissa näissä uhka ihmisten elinympäristölle ja luonnonarvoille on suuri. Liitto seuraa ongelmahankkeita yhdessä paikallistoimijoidensa kanssa ja tukee heitä aina tarvittaessa. Yksittäisten hankkeiden kriittistä tarkastelua on tehtävä valtakunnallisella tasolla, ei ainoastaan paikallisesti. Kaikkia kaivoshankkeita ei kuitenkaan vastusteta, vaan suhtautuminen riippuu siitä, miten ko. hankkeessa huomioidaan ympäristöasiat ja kuinka vastuullisesti kaivannaisteollisuus toimii. Uutena asiana keskusteluun tuodaan kaivosten käyttöön otetun maan kompensaatio uusien suojelualueiden perustamisena. Ympäristö- tai luonnonsuojelullisesti ongelmallisia hankkeita voidaan sekä kommentoida että vastustaa. Paikallisjärjestöjen kannat määrittävät suhtautumisen yksittäisiin kaivoshankkeisiin, koska niissä on paras tietämys paikallisista luonnonsuojelukysymyksistä. Paikalliset kaivoskamppailut ovat monimuotoisia, ja liiton piireillä ja yhdistyksillä on niissä usein vahva rooli. Keskustoimisto tukee tätä toimintaa ja sen koordinaatiota. Työssä varaudutaan paikallisiin tarpeisiin, joita ovat akuutit tarpeet kaivosten monitorointiin (näytteenotto, analyysikustannukset ja aktivistien majoitus, ruoka ym. varusteet) sekä koulutustilaisuudet vesinäytteiden otosta, paikallisista oikeuksista jne. Ulkoministeriön rahoittama Ruohonjuuret kestävää kaivostoimintaa rakentamassa -hanke jatkuu kevääseen 2015 saakka. Se tukee paikallistoimijoita koulutuksellisesti ja vahvistaa alueellisia verkostoja. Hanketta toteutetaan ennen kaikkea Pohjois- ja Itä-Suomessa. Sen puitteissa liitto tiedottaa kaivosalasta kestävän kehityksen ja paikallisten oikeuksien näkökulmasta. Tällöin kaivostoiminnan ja kohtuutalouden risteämiskohdat ovat selkeämmät. Kaivokset ovat yksi keskeisistä vaaliteemoista, etenkin kaivostoiminnan vaikutusalueilla Itä- ja Pohjois- Suomessa. Kaivoksiin liittyvät strategiat ja lainsäädäntö tarjoavat kaivostoiminnalle yhä monia erivapauksia muuhun maankäyttöön verrattuna. Kaivoslainsäädännön osalta kärkivaatimuksia ovat ympäristöperusteisen 6

7 kaivosveron asettaminen sekä muiden elinkeinojen ja virkistyskäytön huomioiminen hankkeista päätettäessä. Viranomaistoiminnan tulisi myös olla tiukempaa ja systemaattisempaa. Suomen mineraalistrategia olisi päivitettävä kestävämmälle pohjalle, jotta vesistöjen pilaamisen kaivosten päästöillä saataisiin loppumaan. Liitto järjestää vaalien alla tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa käsitellään kaivos-suomen todellisuutta ja liiton vaatimuksia. Liitto pyrkii yhteistyössä Sitran Kestävän kaivostoiminnan verkoston kanssa kehittämään suomalaiselle kaivostoiminnalle kestäviä toimintatapoja sekä käymään keskustelua eri sidosryhmien kanssa kaivostoiminnan menettelytavoista. Verkosto ei kuitenkaan puutu yksittäisiin kaivoshankkeisiin. Liitto tehostaa systemaattisesti kaivoksia koskevaa viestintää ja varainhankintaa. Kaivostoimintaa koskevassa viestinnässä tuodaan selkeästi esille: a) ongelma, b) mitä pyrimme tekemään, c) mitä teemme sen saavuttamiseksi, ja d) mihin tarvitsemme rahaa Suot ja metsät luonnon monimuotoisuuden lähteinä Liitto seuraa aktiivisesti, miten turveluvissa huomioidaan tietyn luonnontilaisuusluokan täyttävien soiden valtakunnalliset tai alueelliset luontoarvot. Mahdollisista väärinkäytöksistä lupapäätöksissä tai luokituksessa valitetaan ammattimaisesti, jotta niistä saataisiin mahdollisimman nopeasti tarvittavat juridiset ennakkopäätökset. Liitto organisoi kentälle koulutusta luonnontilaisuusluokituksesta sekä luontoarvojen alueellisesta ja valtakunnallisesta arvottamisesta. Liitto varautuu Metsähallitus-uudistuksen venymiseen yli vaalien päivittämällä aihepiiriin liittyviä omia vaatimuksiaan. Yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa päivitetään myös tietoja isojen yhtiöiden mailla olevista arvokkaista metsäkohteista, jotta järjestöt voivat lisätä painetta niiden jättämiseksi käytön ulkopuolelle. Toimintavuonna uudistetaan Suomen FSC-sertifikaatti. Tuolloin arvioidaan sertifikaatissa mukana olemisen mielekkyys verrattuna sen vaikuttavuuteen. Samalla arvioidaan, onko tarvetta luoda oma ympäristöjärjestöjen yhteinen kriteeristö kestävälle metsänhoidolle. Keväällä 2015 nostetaan esille turvesoiden vesistöpäästöongelmia. Tarkoituksena on luoda tulevalle hallitukselle työkalupakki turvesoiden vesistö- ja ilmastopäästöjen lopettamiseksi sekä tiekartta turpeesta luopumiseksi vuoteen 2025 mennessä. Liitto jatkaa SuoMaa-hanketta lahjoitusvaroin. Toimintavuoden painopisteenä on konkreettisten suojelu- ja ennallistamisaloitteiden työstäminen ja niihin liittyvä viestintä yhteistyössä piirien ja paikallisyhdistysten kanssa Lainsäädäntövaikuttaminen näkyväksi Merkittävä osa liiton luonnonsuojeluvoitoista saavutetaan vaikuttamalla lainsäädännön valmisteluun ja päätöksentekoon. Liitto vaikuttaa lajien, luontotyyppien, ekologisten verkostojen ja ekosysteemipalvelujen sekä kansalaisten ympäristöoikeuksien suojeluun. Näitä tavoitteita toteutetaan puolustamalla valtakunnallisen, alueellisen ja kunnallisen ympäristöhallinnon voimavaroja ja itsenäisyyttä sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön, budjettiin ja EU-rahastoihin, strategioihin, ohjelmiin sekä ympäristörikosten selvittämiseen. On tärkeää nivoa liiton eri tasojen - keskustoimiston, piirien ja paikallisyhdistysten - toimintaa yhteen, jotta vaikuttavuutta päätöksentekoon voidaan lisätä. Edunvalvontatyön keinoja ovat mm. aktiivinen tiedottaminen, 7

8 aloitteet ja kannanotot, työryhmät, kuulemiset sekä päättäjien ja lainvalmistelijoiden tapaamiset. EU-työtä tehdään kansallisesta näkökulmasta yhdessä EEB:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tätä vaikuttamistyötä tehdään liiton kaikilla tasoilla. Liitto jatkaa tiedottamista haitallisista tuista, jotta ne poistettaisiin ja niiden sijaan voitaisiin tukea ympäristötöitä. Liitto kertoo budjettivaikuttamisessaan myös suojelun hyödyistä Muu toiminta ja hankkeet Saimaannorppa Saimaannorppa-LIFE -hanke on jatkunut hieman yli vuoden. Toimintavuonna keskitytään seuraaviin toimenpiteisiin: - Vaihda verkot katiskaan -tapahtuman järjestäminen keväällä 2015 Etelä-Karjalassa; - Lasten norppaleiri yhteistyössä Luonto-Liiton Savo-Karjalan luontopiirin kanssa; - Kouluissa ja päiväkodeissa järjestettävät norppaoppitunnit ja -tuokiot; - Norppaympäristökasvatusyhteistyö kurkijokelaisten kanssa; - Kesänorppalähettiläiden työskentely Saimaan alueen kesätapahtumissa heinä-elokuussa; - Yleisötilaisuuden ja kuntapäättäjä-tapahtuman järjestäminen; - Savonlinnan kesätorin norppainfopiste; sekä - Yhteistyö muiden Saimaannorppa-LIFE -kumppaneiden kanssa. Muuta saimaannorpan suojelutyötä tehdään vaikuttamalla lainsäädäntöön ja valtakunnalliseen norpansuojelutyöhön. Liitto osallistuu aktiivisesti norppakeskusteluun muun muassa tutkijoiden ja viranomaisten kanssa sekä julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa. Liitto reagoi tarvittaessa saimaannorpan pesimätuloksiin, kalanpyydyskuolemiin ja muuhun norppaan liittyvään uutisointiin ja sattumuksiin. Vaikuttamistyö perustuu liiton omaan saimaannorpan suojelustrategiaan, jota päivitetään tarvittaessa. Etelä-Karjalan osuuskaupan (Eekoo) kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu Kalasta oikein katiskalla -kampanjalla. Kampanjan aikana tehdään nielurajoittimia, joita jaetaan Saimaan alueen kalastajille. Tiedotus- ja ympäristökasvatustyötä jatketaan ja kehitetään Eekoon kanssa muun muassa tekemällä Nelli-norppa -julkaisu sekä jatkamalla piirustuskilpailunäyttelyn kiertuetta Venäjällä. Norppatyötä tehdään myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa erikseen sovittavilla tavoilla Muut lajit Liitto jatkaa aktiivista toimintaansa muun muassa liito-oravan, euroopanmajavan, saukon, suurpetojen ja vaelluskalojen suojelemiseksi sekä haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Liitto osallistuu aloitteellisesti lajisuojelun toimintaohjelmaan sekä luonnonsuojelulain uudistukseen. Lisäksi seurataan maatalouden ympäristökorvauksen kehitystä perinnebiotooppien hoidon parantamiseksi. Liitto vaatii tehtäväksi lajien uhanalaisuuskartoituksen eliömaantieteellisiin alueisiin perustuen. Näin suojelu toteutuu luonnon kannalta tarkoituksenmukaisesti. 8

9 Lähialueyhteistyö Luonnonsuojeluliitto jatkaa kaksivuotista hanketta Viron, Venäjän Karjalan ja Ruotsin luonnonsuojelujärjestöjen kanssa luonnonsuojelualueiden paremman hoidon- ja käytön kehittämiseksi kussakin maassa. Suomesta valitaan kaksi kohdealuetta, joiden suojelun toteutukseen kaivataan muutosta. Niihin laaditaan inventointien pohjalta vaihtoehtoiset suunnitelmat. Yhteishankkeen avulla pyritään nostamaan kaikkien mukana olevien järjestöjen kykyä vaikuttaa mm. Natura-alueita koskevan suojelun toteuttamiseen. Hanke toteutetaan GIS-pohjaisena, mikä lisää myös järjestöjen paikkatieto-osaamista Kehitysyhteistyö Madagaskarilla Luonnonsuojeluliiton Madagaskarilla toteutettavaan metsäkartoitus- ja ennallistamishankkeeseen on haettu ulkoministeriöltä jatkorahoitusta. Mikäli rahoitus myönnetään, jatkuu hanketyö Madagaskarin metsien suojelemiseksi myös vuosina Hankkeessa keskitytään metsiä suojelevien ja hallinnoivien organisaatioiden yhteistyön sekä paikallistoimijoiden kapasiteetin vahvistamiseen, interaktiivisen metsäkartan luomiseen ja avoimen metsätiedon levittämiseen sekä kumppanijärjestö Mitsinjon voimavarojen lisäämiseen paitsi suojelu-, myös ekoturismi- ja ympäristökasvatustyössä. Liitto on hakenut ulkoministeriön rahoitusta myös akuutissa tuhoutumisvaarassa olevan Ramsar-kosteikon suojeluun ja ennallistamisen aloittamiseen Madagaskarilla. Ympäristökasvatus sekä yhä tiiviimpi yhteistyö Madagaskarin ympäristöhallinnon ja kyläyhdistysten kanssa muodostavat keskeisen osan kosteikkohanketta. Hankkeen viestinnässä pyritään tuomaan yhä vahvemmin esille paikallistoimijoiden ääni sekä heidän kohtaamansa haasteet esimerkiksi kaivostoiminnan laajentuessa Kansainvälinen yhteistyö Osana ympäristöpolitiikan seurantatyötä liitto työskentelee Euroopan ympäristöpolitiikkaan vaikuttamiseksi European Environmental Bureaun (EEB) kautta. Liitto seuraa myös globaalin ympäristöpolitiikan muotoutumista YK:n ympäristöhallinnossa, jossa muotoillaan ja päätetään uusista maailmanlaajuisista kestävän kehityksen tavoitteista toimintavuoden aikana Ympäristökasvatus Liitto jatkaa Suomen luonnon päivän tiimoilta käynnistettyä ympäristökasvatustoimintaa yhteistyössä ulkopuolisen rahoittajan kanssa. Ympäristökasvatushanke kohdistetaan toimintavuonna erityisesti nuorille ja lapsille. Liitto kokoaa Luonto-Liiton kanssa yhteistyössä toteutetun Kerhokummi-hankkeen kokemukset ja parhaat käytännöt tietopaketiksi, josta viestitään piiri- ja paikallisyhdistyksille. Luontokerho- ja perhetoiminnan kehittämisestä järjestetään koulutusta siitä kiinnostuneille. Liitto julkaisi vuonna 2014 Koulumetsäoppaan, joka ohjaa koulujen, päiväkotien ja kuntien virastojen työntekijöitä lähimetsien turvaamiseen ja niiden opetus- ja kasvatuskäyttöön. Koulumetsäoppaasta viestitään kohderyhmille ja siitä kerätään käyttäjäpalautetta verkossa Jos rahoitus saadaan, liitto painattaa oppaasta toisen laitoksen. 9

10 3. Viestintä ja markkinointi Viestintä- ja markkinointiyksikkö suunnittelee, toteuttaa ja seuraa liiton viestintää, jäsen- ja varainhankintaa sekä tukee järjestön vaikuttamistyötä. Lisäksi yksikkö vastaa liiton tietoteknisistä ratkaisuista. Liiton jäsenten ja tukijoiden hankinta on viestintä- ja markkinointiyksikön keskeistä työtä, johon pyritään innostamaan koko liittoa niin piirejä ja yhdistyksiä kuin yksittäisiä jäseniä. Samalla parannetaan tätä tukevan rekisteritiedon käyttöä. Viestintäyksikkö vaalii liiton norppabrändiä, joka yhdistää liittoa sen eri tasoilla sekä auttaa erottumaan luotettavana ja asiantuntevana kansalaisjärjestönä. Norppalogoon kiteytynyttä liiton brändiä tehdään tunnetuksi omassa toiminnassa ja yhteistyökumppaneiden tuella. Liitto vahvistaa kansallisen organisaation ja yhtenäisen brändin tunnettuutta kaikilla toiminnan tasolla. Yhteistä työtä tukevaa konserniajattelua toteutetaan yhdessä Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy:n, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön, EKOenergian, Suomen Luonto -lehden sekä Ilmari Räsäsen Säätiön kanssa. Liiton kustantama aikakauslehti Suomen Luonto, uudistunut jäsenlehti Luonnonsuojelija sekä verkkoviestintä, sosiaalinen media ja mediatiedottaminen ovat keskeisiä viestintäkanavia ja -keinoja. Järjestön yhtenäistä visuaalista ilmettä sekä nimien ja logojen käyttöä koskevaa uudistusta jatketaan Verkkoviestintä Luonnonsuojeluliitto jatkaa monipuolisesti eri verkkoviestinnän kanavien hyödyntämistä tiedotuksessa, markkinoinnissa ja varainhankinnassa. Eri kanaviin ja eri kohderyhmille suunnattuun sisällöntuotantoon panostetaan suunnitelmallisesti. Läsnäoloa sosiaalisessa mediassa kehitetään jatkuvasti, ja uutiskirjeiden potentiaalia pyritään hyödyntämään tehokkaammin. Sisällöntuotantoon pyritään osallistamaan myös entistä enemmän vapaaehtoisia tekijöitä. Vuoden aikana aloitetaan järjestön sll.fi -verkkosivujen kokonaisarviointi ja verkkosivujen uudistuksen suunnittelu. Verkkosivujen avulla pyritään tukemaan entistä vahvemmin varainhankinnan uusia trendejä ja vaikuttamisviestintää sekä brändätä järjestöä nykyaikaisena toimijana. Optimitavoitteena on verkkopalvelujen uudistaminen vuoden 2016 aikana, jolloin edellisestä verkkouudistuksesta tulee kuluneeksi neljä vuotta. Luontoharrastajille suunnatun Ikkunasuomenluontoon.fi -verkkopalvelun uudistus saadaan valmiiksi kevään 2015 aikana. Luontokuva- ja havaintopainotteinen sivusto on ulkoasultaan raikas ja kutsuu mukaan uusia luontokuvien ystäviä. Sivuston uudistuksessa otetaan huomioon erityisesti mobiilikäyttö, havaintopaikkojen ilmoittamismahdollisuudet sekä järjestön varainhankintatarpeet Tiedotus ja mediayhteistyö Luontoa, ympäristöä ja liiton toimintaa käsittelevien uutistiedotteiden tuottaminen medioille on yksi viestinnän keskeisistä toimintamuodoista. Toimitusten kontaktointi ja liiton paikallistiedottamisen aktivointi tukevat tätä työtä. Liiton tiedotuksen tavoitteena on myös reagoida nopeasti esiin tulleisiin ympäristöhaasteisiin sekä tukea liiton varainhankintaa. Kontaktit mediaan syntyvät perinteisten lehdistötiedotteiden lähettämisen lisäksi entistä enemmän sosiaalisen median kautta. 10

11 Erillisiä tiedotustilaisuuksia järjestetään harkiten vaikeasti avautuvista mutta tärkeäksi arvioiduista aiheista. Liitto seuraa tiedotuksen onnistumista palautteen, näkyvyyden ja erillisten mittareiden avulla Jäsenlehti Luonnonsuojelija Jäsenlehti Luonnonsuojelija ilmestyy neljä kertaa vuodessa sekä paperisena lehtenä että digilehtenä. Lehden ilmestyessä lähetetään sähköinen uutiskirje. Sähköisen lehden mahdollisuutta tarjotaan jäsenille laajemmin jäsenrekisteriuudistuksen jälkeen. Edellisenä vuonna uudistunut Luonnonsuojelija tukee entistäkin paremmin järjestön jäsenhankintaa, varainhankintaa ja vaikuttamistyötä. Lehti on hyvä jäsenetu ja jäsenyyttä myös markkinoidaan lehti edellä. Vapaaehtoistoimintaan kannustetaan, ja piirien ja paikallisyhdistysten toimintaa esitellään monipuolisesti joka numerossa. Pitkissä artikkeleissa syvennytään Luonnonsuojeluliiton tärkeimpiin teemoihin journalistisesti mielenkiintoisesti haastaen sekä tekijät että lukijat. Erilaisia lahjoitus- ja tukimuotoja, kuten kertalahjoituksia, merkkipäivälahjoituksia, testamentteja ja kuukausitukijuutta esitellään lukijoille sekä palstojen ja artikkeleiden kautta että omina mainoksinaan Järjestön yhtenäinen ilme ja kuvallisuus Järjestön yhtenäistä visuaalista ilmettä koskeva uudistus jalkautetaan vuoden aikana. Ohjeistus koskee nimen, logon, typografian ja kuvien käyttöä. Liittotasolla ohjeistus on tarkempi, ja piireille ja yhdistyksille luodaan oma suositus yhtenäiseen mutta silti elävään norppailmeeseen. Nimien käytön yhtenäistämistä jatketaan. Ilmeen uudistamisen myötä tiettyjä järjestön materiaaleja, kuten roll-uppeja ja tärkeimpiä esitteitä uudistetaan. Verkkosivujen värimaailmaa ja typografiaa päivitetään tarvittaessa vastaamaan uudistunutta ilmettä. Piireille ja yhdistyksille annetaan mahdollisuus hakea tukea uuden ilmeen materiaalien uudistamiseen uuden ilmeen mukaiseksi Varainhankinta Jäsen- ja tukijahankinta Jäsenyyttä ja tukijahankintaa vahvistetaan edelleen. Luonnonsuojeluliiton jäsenmäärän lasku on saatu pysähtymään. Tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää sekä hankkia uusia kuukausitukijoita. Vuoden 2015 aikana hankitaan 2000 uutta jäsentä ja tukijaa eroavien tilalle. Ostopalveluna toteutettua telemarkkinointia tehostetaan ja lisätään. Liitto panostaa uusien kohderyhmien hankintaan, joille suunnataan jäsenhankinta- ja tukijakampanjoita telemarkkinoinnilla. Ostopalveluna toteutettua F2F-kampanjaa laajennetaan, minkä yhteydessä toteutetaan D2D-kampanja uusien kuukausitukijoiden hankkimiseksi. Paikallisyhdistysten jäsenhankintaa tuetaan taloudellisesti erillisiä hakemuksia vastaan sekä alueellisilla koulutuksilla. Jäsenhankinnan asemaa teemapäivillä vahvistetaan: Maailma Kylässä (toukokuu), Luonnonkukkien päivä (kesäkuu), Big Jump (heinäkuu) ja Suomen luonnon päivä (elokuun lopussa). Tavoitteena on hankkia 200 uutta jäsentä tapahtumien kautta eri puolilla maata. 11

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu 2.1. Ilmastonmuutos torjuttava nyt 2.1.1. EKOenergia 2.1.2. Negawatti-hanke

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISELÄIN on karhu. Se on saanut nauttia suurpedoistamme ehkä kunnioittavinta suhtautumista.

SUOMEN KANSALLISELÄIN on karhu. Se on saanut nauttia suurpedoistamme ehkä kunnioittavinta suhtautumista. VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO on Suomen suurin vapaaehtoisen ympäristö- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja toimintaan ovat tervetulleita

Lisätiedot

Saimaannorppa on Suomen luonnonsuojeluliiton

Saimaannorppa on Suomen luonnonsuojeluliiton VuoSikerTomuS 2012 Saimaannorppa on Suomen luonnonsuojeluliiton tunnuseläin. maailman uhanalaisimman hylkeen kanta on hienoisessa kasvussa. Luonnonsuojeluliitto on kampanjoinut jo pitkään turvallisten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. 1. Johdanto...5

Vuosikertomus 2011. 1. Johdanto...5 Rahkasammaleet valittiin vuonna 2011 vuoden lajiryhmäksi. Rahkasammalten muodostama soiden turve on Suomen ylivoimaisesti suurin hiilivarasto ja -nielu. Kuvassa pallopäärahkasammal. Vuosikertomus 2011

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011

Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011 Vuosikertomus 2010 Hyväksytty SLL:n liittovaltuuston kokouksessa 9.4.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristö- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö. Liitto on puoluepoliittisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Maan ystävät hyväksytty Väentapaamisessa Porissa 12.11.2006 Sisällys 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa...3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3 Keinot...3

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 1 SISÄLTÖ SAATESANAT... 4 1. KEITÄ ME OLEMME?... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Iisalmen luontouutiset

Iisalmen luontouutiset Iisalmen luontouutiset 2014 Tässä lehdessä ILYY Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry Puheenjohtajan palsta 3 Liiton toimintasuunnitelma 2015 4 Säästöjä lämmistyskuluihin 6 Suotoimintaa v. 2014 7 Museoiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot