Parastamistorin osallistujat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parastamistorin osallistujat 17.9.2015"

Transkriptio

1 Parastamistorin osallistujat Porin kaupunki 1. Ravinnepankki Ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Karvian Yrittäjät ry 2. Karvia Päivät Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry 3. Ramppikuume, valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Kukonharjan kyläyhdistys 4. Huittisten Kukonharjan kyläverkko hanke SPR Satakunnan piiri 5. Omaishoitomessut Rauman kaupunki 6. Palvelutori Ikäihmisten matalankynnyksen neuvonta ja ohjauspiste Satakunnan sairaanhoitopiiri, KASTE-hankkeen Huittisten kehittämisosio 7. Yhteisvoimin kotona hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 8. Yhdessä ei yksin muksusta muoriin ja vaariin tapahtumat (Pois syrjästä hanke) Satakunnan sairaanhoitopiiri 9. Nuorten elämänhallintaryhmä (Pois syrjästä hanke) Satakunnan sairaanhoitopiiri 10. Isät ja äidit Makiksessa (Pois syrjästä hanke) Lavian yhdistykset ja Porin kaupunki 11. Lavialaiset yhteistyömuodot SAMK 12. Oppilaitosyhteistyö Syöpäyhdistyksen kanssa Satakunnan Sydänpiiri 13. Verkkopuntari työkalu elämäntapamuutoksen ja painonhallinnan ohjaukseen verkossa Porin kaupungin vapaa-aikavirasto 14. Satakunnan haastepyöräily LiikU 15. Terve maakunta hanke SAMK 16. SAMK buzzbusiness

2 Porin kaupunki 1. Ravinnepankki Ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Toivonen Tiina Ruokajakelua koordinoi Porin kaupungin ja Ympäristöministeriön yhdessä rahoittama Ravinnepankki ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke, jota toteutetaan ympäristövirastosta käsin. Toimintaan osallistuu myös muita kaupungin yksiköitä: Porin Palveluliikelaitos, Työllisyysyksikkö/Nuorten työpaja, Perusturvakeskus/Asukastuvat ja TPK/Porin Jätehuolto. Kaupungin eri hallintokuntien ohella yhteistyöhön osallistuu yhdistyksiä (jakajina) ja yrityksiä (lahjoittajina). Syömäkelpoisen ruoan heittäminen roskiin on ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen ongelma, joka koskettaa jollain tavalla kaikkia yhteistyöhön osallistuvia tahoja. Tuomalla eri toimialojen ja yhteiskuntasektoreiden toimijat ja niiden intressit yhteen yhteisen ratkaisun löytämiseksi luodaan uutta toimintakulttuuria. Uusia yhteistyöverkostoja ja käytäntöjä rakentamalla on mahdollistunut elintarvikealan toimijoiden toiminnassa syntyvän ylijäämäruoan jakaminen ruoka apuna sitä tarvitseville. Konkreettinen esimerkki tuloksista: keväällä toteutetun kokeilun aikana (2 kk) vähennettiin jätteen määrää tuhannella kilolla, luotiin uutta työtä, vähennettiin hiilidioksidipäästöjä, säästettiin kustannuksia ja mahdollistettiin ilmaista ateriaa porilaisille. Yhteistyöhön osallistuvat toimijat työskentelevät kukin omilla tahoillaan omien kysymystensä parissa, mutta mitkä kuitenkin nivoutuvat yhteen ja mihin nyt haetaan yhteistä ratkaisua. Ympäristövirasto ja Porin Jätehuolto haluavat vähentää jätteen määrää ja edistää ravinteiden kierrätystä Porissa, Perusturvan asiakkailla on tarvetta ruoalle ja Työllisyydenhoito yksikkö etsii työtä nuorille. Elintarvikealan toimijat pääsevät eroon ylimääräisestä ruoasta, joka muuten menisi jätteeksi, ja säästävät näin jätemaksuissa sekä saavat positiivista julkisuutta resurssiviisaasta toiminnasta. Yhteisöt, jotka osallistuvat ylijäämäruoan jakamiseen saavat uutta toimintaa ja sen myötä uusia asiakkaita. Tiivistetysti olemme löytäneet WIN WIN WIN ratkaisun: yhteistyön, josta kaikki hyötyvät. Karvian Yrittäjät ry 2. Karvia Päivät Mari Ervelä Jaakko Viitala

3 Yhteistyöhön osallistuu laajasti erilaisia yhdistyksiä (esim. Urheiluautoilijat, MLL, Nuorisoseura, Teatteriyhdistys, Karvian Kiri, Kotiseutuyhdistys ym.), Karvian kunta sekä ev.lut. seurakunta ja helluntaiseurakunta. Karvian Yrittäjät ry on tapahtuman päävastuullinen järjestäjä ja kokoaja. Lisäksi yksityiset ihmiset ovat toki korvaamattomassa asemassa talkootyön tekijöinä. Yhteistyöllä saadaan aikaan koko kolmipäiväinen Karvia Päivät tapahtuma. Ilman yhteistyötä näin monipuolisen ja laajan tapahtuman järjestäminen olisi mahdotonta. Karvia Päivät tuo kaikille toimijoille sekä Karvian kunnalle valtavasti näkyvyyttä ja positiivista huomiota, minkä lisäksi jokainen ohjelman järjestäjä saa tietenkin tuottoja oman toimintansa pyörittämiseen. Yhteistyö toimii, koska tapahtuma on yli 30 vuotisen historiansa aikana hioutunut nykyiseen malliinsa. Kaikki tietävät mitä pitää tehdä jotta tapahtuma onnistuu, ja kaikki tietävät myös mitä hyötyä toimijoille on tapahtuman onnistumisesta. Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry 3. Ramppikuume, valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Nina Aksentjeff, Karoliina Ailasmaa Tuottajat: Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry, Kankaanpään kaupunki/vapaa aikapalvelut, Kankaanpään Nuorisoseura Yhteistyökumppanit ja tukijat: Opintokeskus Kansalaisfoorumi, Suomen Nuorisoseurat, Nuori Kulttuuri ry, Suomen Nuoriso opisto, Opetus ja kulttuuriministeriö, Vatajankosken Sähkö Oy, Taiteen edistämiskeskus, Satakunta Yhteistyöllä tuotetaan valtakunnallinen nuorisoteatteritapahtuma Ramppikuume Kankaanpäässä. Vuonna 2016 jo 20. kerran. Tapahtumassa on työpajoja ja katselmuksia. Tapahtumaan osallistuu noin 200 nuorta ympäri Suomea. Lisäksi osallistuu vähintään yksi ulkomaalainen vierailijaryhmä. Kouluttajina on 8 10 teatterialan ammattilaista, joten työpajat tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen. Esityksistä saa kannustavaa ja rakentavaa palautetta sekä muilta nuorilta harrastajilta että raadin neljältä teatterialan ammattilaiselta. Ramppikuumeessa nuoret saavat toteuttaa itseään sekä saavat tukea ja huomiota muilta nuorilta. Tuloksena on nuorille osallisuuden, innostuksen, jännityksen ja onnistumisen kokemuksia.

4 Samat yhteistyötahot ovat toimineet jo pitkään yhdessä, yhteisen tavoitteen eteen. Toimijat ovat sitoutuneet tuottamaan nuorille valtakunnallisen tapahtuman. Ramppikuumetoimikuntaan kuuluu edustajia eri yhteistyökumppaneista. Työnjako perustuu luottamukseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön sekä kirjalliseen sopimukseen. Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry:n vastuulla on tapahtuman kokonaistoteutus. Kankaanpään kaupunki tarjoaa työntekijän työpanoksen ja työpaja, katselmus ja yöpymistilat. Kaupungin budjettiin on varattu rahoitusta tapahtumaa varten. Kankaanpään Nuorisoseura hoitaa mm. ruokailut, järjestyksenvalvonnan ja siivouksen talkoilla. Tapahtuman toteutukseen osallistuu talkoolaista. Kukonharjan kyläyhdistys 4. Huittisten Kukonharjan kyläverkko hanke Anne Koivuniemi Kukonharjan kyläyhdistys ry. ja kylän liittymän ottavat asukkaat/ Joutsenten reitti ry. / Pirkanmaan Ely/ (Ssp LoimaaNet) nykyään Lounea. Valokuituverkko kylämme alueelle. Kyläläiset tarvitsivat kipeästi kunnon nettiyhteydet. Paikallinen operaattori oli myötämielinen ja halukas rakentamaan kanssamme verkkoa. Leader ryhmälle tämä oli ensimmäinen tämän kaltainen hanke. He olivat innollla mukana. Myös Pirkanmaan Ely keskuskelle tämä oli ensimmäinen kyläverkko hanke. SPR Satakunnan piiri 5. Omaishoitomessut Birgitta Valli, Messuja suunnittelee/toteuttaa Kankaanpään opisto, Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry, Punainen Risti, Omaisena edelleen ry ja Kaseva. Paikalliset yritykset/yhdistykset pääsevät esittelemään toimintaansa/tuotteitansa. Omaishoitomessut ke klo Kankaanpään opistolla Yhteistyöllä saadaan aikaiseksi asiantuntijaluentoja, tietoiskuja, esityksiä ja näytteilleasettajia. Messut saadaan järjestettyä kaikille läheisiään hoitaville, palveluita tarvitseville, ammattilaisille ja asiasta kiinnostuneille.

5 3. Miksi yhteistyö toimii juuri tässä tapahtumassa? Yhteistyö toimii, koska kaikki toimijat haluavat tehdä töitä omaishoidon hyväksi. Yhteistyöllä saadaan jaettua kuluja ja käytettyä messujen jokaisen suunnittelijan monipuolisia verkostoja. Rauman kaupunki 6. Palvelutori Ikäihmisten matalankynnyksen neuvonta ja ohjauspiste Minna Nurminen Palvelutorin yhteistyökumppaneina on sekä yrityksiä, yhdistyksiä että kaupungin omaa toimintaa, jotka voivat osaltaan vaikuttaa ikäihmisten kotona pärjäämiseen. Palvelutori toimii osaltaan koollekutsuvana tahona. Yhdessä esimerkiksi eri yhdistystoimijoiden kanssa voimme suunnitella ikäihmisiä varten ennaltaehkäisevää toimintaa. Se voi olla sosiaalista kanssakäymistä tukevaa, toimintakykyä edistävää, syrjäytymistä ehkäisevää etc. Yhdessä voimme saada aikaan isompia juttuja kuin kukaan yksin. Alku on ollut lupaava. Esimerkiksi yhdistysten kanssa järjestimme yhteistyössä maaliskuussa ikäihmisten messut, joissa toimintaansa esitteli 32 yhdistystä. Suunnittelupalavereissa sovimme jokaiselle vastuualueen, jotta tapahtuma saatiin järjestetyksi. Syksyksi on suunnitteilla järjestää yhteistyössä vapaaehtoistoiminnan kurssi halukkaille. Käytännössä yhteistyöhön yhdistyksiä on kutsuttu avoimilla lehti ilmoituksilla, puhelimitse yhteyttä ottamalla ja sähköpostitse. Satakunnan sairaanhoitopiiri, KASTE-hankkeen Huittisten kehittämisosio 7. Yhteisvoimin kotona hanke Marika Halinen Piia Astila Vapaaehtoistoimijoita, kotihoidon henkilöstöä sekä omaishoitajia Huittisten alueella. Vapaaehtoistoimijat menevät omaishoitajien kotiin joko ulkoilutusavuksi omaishoidettavalle, juttuseuraksi/kuuntelijaksi omaishoitajalle tai omaishoidettavan seuraksi, kun omaishoitajalla esim. lääkärireissu tms. 3. Miksi yhteistyö toimii juuri tässä toiminnassa / hankkeessa?

6 Kotihoidon henkilökunnalla ei resursseja ko. toimintaan. Vapaaehtoistoimijat pystyvät antamaan kaiken huomionsa juuri omaishoitajalle/ hoidettavalle ilman kiirettä jne. Satakunnan sairaanhoitopiiri 8. Yhdessä ei yksin yhdessä tekemistä muksusta muoriin ja vaarista vauvaan tapahtumat (Pois syrjästä hanke) Henna Kyhä, Maiju Salonen Erikoissairaanhoito, järjestöt, pelastuslaitos, poliisi, oppilaitokset, varhaiskasvatus Yhteisöllisyys, sukupolvia yhdistävää toimintaa, suvaitsevaisuuden edistäminen, eri sektorei den yhteistyön vahvistaminen, uudenlainen toimintamalli Perusteellinen suunnittelu ja valmistelutyö, sitoutuneet yhteistyökumppanit Satakunnan sairaanhoitopiiri 9. Nuorten elämänhallintaryhmä (Pois syrjästä hanke) Henna Kyhä, Tiina Ilola Kuntien eri hallintokuntien työntekijöitä, erikoissairaanhoidon nuorisopsyk.pkl sekä edustajia työnantajien, oppilaitosten ja järjestöjen taholta Osallisuus, eri sektoreiden yhteistyön lisääminen, nuoria yhdistävää toimintaa vertaistuki toisilta nuorilta, oman erilaisuutensa ja itsensä hyväksyminen, syrjäytymisen estäminen, nuoren tukeminen elämässä eteenpäin Eri tahot ovat oivaltaneet, että yhdessä toimimalla tulokset paranevat. Eri toimijat työskentelevät yhdessä nuorten hyväksi kaikkia hyödyttävällä tavalla

7 Satakunnan sairaanhoitopiiri 10. Isät ja äidit Makiksessa (Pois syrjästä hanke) Henna Kyhä, Marjo Jasu, Poliisi, Nanun koti ja kouluyhdistys, Seurakunta, Nuorisopalvelut, Kasvatus ja opetusvirasto, Pois syrjästä hanke, vapaaehtoisia lasten ja nuorten vanhempia Pystytään osallistamaan vanhempia takaamaan nuorten turvallinen koulunpäätösjuhlinta Poliisin ja muiden tahojen yhteistyöllä pystytään ennaltaehkäisemään nuorten päihteidenkäyttöä sekä siitä aiheutuvia ongelmia, poliisin rooli ei ole ennaltaehkäisevässä työssä. Tuloksena ensiavun asiakkaina ei ollut yhtään nuorta koulunpäätösjuhlinnasta johtuen, lastensuojeluilmoituksia vähemmän, vanhemmat saivat tietoa että maauimalan alueella ei ole minkäänlaista valvontaa viranomaisten taholta koulunpäätösviikonloppuna. Kaikki tahot ovat sitoutuneita toimimaan lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän työn edistämiseksi. Lavian yhdistykset ja Porin kaupunki 11. Lavialaiset yhteistyömuodot Kaarina Talola Yhteistyöhön osallistui alkuun Lavian kunta ja Riuttala Mustajoen kyläyhdistys. Tämän vuoden alusta Porin perusturva, Riuttala Mustajoen kyläyhdistys, Haunia Kallialan kyläyhdistys sekä Lions Club Lavia. Toimintaa käytännössä hoitavat näiden yhdistysten vapaaehtoiset jäsenet ja perusturvasta kotipalvelun työntekijät. Kotona asuvat iäkkäät tai sairaat henkilöt saavat apua tarvitessaan ja voivat olla turvallisemmalla mielellä. Kun apu tulee läheltä, se tulee nopeammin. Palvelun järjestäminen tuottaa todennäköisesti myös säästöä perusturvan kuluihin. Tämän toiminnan etuna on juuri se, että kun apu tulee läheltä, se tulee nopeammin. Monet asiakkaat pitävät hyvänä myös sitä, että ensin tulee katsomaan joku mahdollisesti tuttu henkilö.

8 SAMK 12. Oppilaitos yhteistyö Syöpäyhdistyksen kanssa Eila Hirvonen Tapio Myllymaa Satakunnan Syöpäyhdistys ry ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK ) ovat tehneet tavoitteellista yhteistyötä vuodesta 2010 alkaen. Yhteistyöhön ovat osallistuneet Satakunnan Syöpäyhdistyksen henkilökuntaa ja SAMKin Amk tutkinnon eli nuorten ja aikuiskoulutuksen opiskelijoita ja Yamk tutkinnon terveyden edistämisen opiskelijoita sekä opettajia eri koulutusohjelmista. Yhteistyöllä on saatu aikaiseksi seitsemän Amk tutkinnon opinnäytetyötä, kaksi Yamk tutkinnon opinnäytetyötä ja kaksi opinnäytetyötä on vielä valmistumassa. Yksi hyvän käytännön kuvaus sekä viisi Yamk tutkinnon opintojaksoilla tehtyä projektia. Lisäksi on ollut koulutusta vapaaehtoistyön ja vertaistuen kehittämisestä Satakunnan Syöpäyhdistyksen henkilökunnalle ja vapaaehtoisille sekä tukihenkilöille. Yhteistyöstä on myös kirjoitettu artikkeleita ja kumppanustoimintaa on esitelty eri seminaareissa. Yhteistyö on ollut tavoitteellista ja tuloksekasta ja se on täyttänyt kumppanuuden tunnusmerkit Luottamus ja luottamus myös toisen osapuolen osaamiseen sekä selkeät vuosittain asetetut tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi yhteisissä kokouksissa. Myös vuosittain sovitut tapaamiset ja toiminnan arviointi on tukenut yhteistyötä. Satakunnan Sydänpiiri 13. Verkkopuntari työkalu terveydenhuollon ammattilaisille elämäntapamuutoksen ja painonhallinnan ohjaukseen verkossa Susanna Lehtimäki Yhteistyöhön on osallistunut Satakunnan sydänpiirin terveyden edistämisen asiantuntijoiden lisäksi perusterveydenhuollossa toimivia terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, ravitsemusterapeutteja ja fysioterapeutteja ympäri Suomen. Lisäksi yhteistyötä on tehty verkko oppimisen kehittämiseen liittyvän asiantuntijayritys Mediamaisteri Groupin kanssa, sekä mainostoimisto Idearäätälin kanssa. Hankkeen rahoittajana on ollut RAY ( ). Satakunnan sydänpiiri on kehittänyt Verkkopuntari työkalun painonhallinnan ohjaukseen verkossa ja kouluttanut toistaiseksi noin 500 terveydenhuollon ammattilaisia Verkkopuntari ohjaajiksi ympäri Suomen. Satakunnan sydänpiiri hallinnoi käynnistyviä kursseja.

9 Koulutetut Verkkopuntari ohjaajat käynnistävät verkkopainonhallintaryhmiä omille paikkakunnilleen ja antavat ryhmäläisille verkkoalustalla henkilökohtaista ohjausta ryhmän aktiivivaiheen (n.12vk) aikana. Verkkopuntari on rakennettu Mediamaisterin ylläpitämälle Moodle alustalle. Mediamaisteri vastaa alustan teknisestä toimivuudesta ja ohjelmistopäivityksistä. Verkkopuntarin markkinointia ja viestintää (mm. esitteet ja videot) kehitetään yhdessä mainostoimisto Idearäätälin kanssa. On saatu aikaan uusi ja ekologinen työkalu painonhallinnan ryhmäohjaukseen. Osallistuminen ja ohjaaminen on joustavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta. Painonhallintaryhmiä on käynnistetty ohjaajien toimesta toistaiseksi yli 200 ja ryhmissä on ollut osallistujia yli Verkkopuntari ja sen ruotsinkielinen käännös Webbvågen ovat tavaramerkitty Satakunnan sydänpiirille ja ne ovat tuotteistettu. Pohjois Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö on pyytänyt tarjousta Verkkopuntari ohjaajakoulutuksesta ja Verkkopuntari alustan käytöstä KYS erva alueen sairaanhoitopiireissä ja alueen kunnissa vuodelle Itä Suomen yliopistossa on käynnistynyt Verkkopuntarin arviointitutkimus mallin vaikuttavuuden selvittämiseksi. Ylipaino ja siihen liittyvät liitännäissairaudet luovat yhteiskunnalle suuren haasteen. Painonhallinnan ohjaukseen kaivataan kuitenkin uusia työkaluja, jotka vastaavat nykyajan haasteisiin ja kiireiseen elämänrytmiin. Verkkopuntarissa on ohjaajille tehty valmis painonhallinnan ohjausmateriaali, jota ohjaajat voivat hyödyntää. Haasteena on ryhmien koordinointi kentällä. Alueille luoduilla ohjaajaverkostoilla ja alueille nimetyillä yhteyshenkilöillä on ollut tärkeä merkitys yhteistyön onnistumisessa. Porin kaupungin vapaa-aikavirasto 14. Satakunnan haastepyöräily Pasi Pihlavisto, Pääjärjestäjät Porin vapaa aikaviraston liikunnanohjaus sekä Lounais Suomen liikunta ja Urheilu. Yhteistyössä porilaisia urheiluseuroja sekä asukasyhdistyksiä (yht. 16 kpl). Kampanjassa mukana myös Satakunnan Viikko kaupunkilehti. Kampanjalla edistetään arki, työmatka sekä kuntopyöräilyä ja rullaluistelua Porin alueella ajalla (Vapusta Juhannukseen). Paikalliset urheiluseurat ja asukasyhdistykset hoitavat haastepyöräilyn kirjauspisteitä ja keräävät tiedot omalta pisteeltään. Kesällä 2015 yhteensä n kirjausta. Seuroille ja yhdistyksille maksetaan kampanjayhteistyöstä nimellinen korvaus.

10 Yhteistyöllä on pitkät perinteet. Seuroilla ja yhdistyksillä on halu olla mukana edistämässä oman asuinalueensa liikunta ja harrastustoimintaa. Yhdyshenkilöt ovat itse innokkaita kuntoliikkujia ja muutenkin alueensa puuhakkaita ihmisiä. Saman tyylisellä yhteistyöllä hoidetaan myös ympärivuotiset kävely ja hölkkäkampanjat alueen kuntoradoilla ja suosituilla ulkoilureiteillä. Ilman seurojen ja yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä kampanjoiden hoitaminen nykyisellä mallilla olisi mahdotonta. LiikU 15. Terve maakunta hanke Tapio Saarni, Kunnan terveystoimi, vapaa aikatoimi, kunnassa toimivat yhdistykset, LiikU a. Kunnan terveystoimi, liikunta ja vapaa aikatoimi sekä yhdistysten yhteistyöllä saadaan liian vähän liikuntaa harrastavia innostutetuksi liikunnan pariin. b. Yhdistyksien toiminta saadaan vahvemmin näkyviin osana kunnallista liikunnan palveluketjua. c. Toiminnasta on saatu lisäksi näyttöä vaikuttavuudesta, sillä joka neljännen pre diabeetikon verensokeriarvot ovat normalisoituneet ja diabeteksen puhkeaminen on saatu estettyä, ainakin toistaiseksi. Terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten sekä yhdistysten yhteistyö on vaatinut toimintatapojen muutosta. SAMK 16. SAMK buzzbusiness Mari Suvanto BuzzBusiness on kolmen toimijan, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Porin yksikön ja Prizztech Oy:n uusi kokonaisuus, mikä muodostuu verkostomaisesta toiminnasta taustaorganisaatioiden välillä. Mukana on luonnollisesti myös satakuntalaisia yrityksiä, jotka ovat toimintamme kohteena. BuzzBusiness auttaa tilanteissa, joissa nykyiset strategiat eivät enää toimi ja tarvitaan korkealaatuista liiketoiminta ja tutkimusosaamista tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi.

11 Parhaimmillaan Buzzin asiantuntujat auttavat haastavissa muutostilanteissa sekä strategisissa henkilöstöhallinnan ja johtamisen kysymyksissä. Tähän mennessä hankkeissa on erityisesti kiinnitetty huomiota uusimpiin liiketoiminnan teemoihin ja asiakaslähtöisyyteen. Hankkeessa on lanseerattu ja konseptoitu uudenlaisia yhteistyömuotoja, joista on ensimmäiset draft versiot olemassa ja näitä on myös testattu aidossa asiakastyössä jonkin verran. Verkoston toimijoiden välistä yhteistä oppimista on saatu toteutettua yhteisissä workshop työskentelyissä. On havaittu, että organisaatioissa on hyvin paljon aiemmin piilossa ollutta mielenkiintoista osaamista, jota voidaan hyödyntää yhteisessä tekemisessä. Yhteistyö on lähtenyt liikkeelle oikeasta tarpeesta ja toiminnassa on mukana henkilöitä, jotka todella pystyvät tämän tyyppiseen yhteistyöhön. Väki on erittäin innostunutta ja osaavaa, mikä tekee työstä myös helppoa ja antoisaa.

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Tietopankki/Koulutus ja opetus Koulutuksiin ilmoittautuminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Vanhusneuvostojen seminaari Lahti 23.5.3016 Virva Juurikkala, erityisasiantuntija STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Kaikille yhdenvertaiset sosiaali-

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

SATAKUMMI - Satakunnan lapsiomaisten kummitoiminnan yhteistyöryhmä

SATAKUMMI - Satakunnan lapsiomaisten kummitoiminnan yhteistyöryhmä SATAKUMMI - Satakunnan lapsiomaisten kummitoiminnan yhteistyöryhmä Toimijat Satakunnan Syöpäyhdistys MLL, Satakunnan piiri FinFami Satakunta ry Satakunnan sairaanhoitopiiri Porin seurakuntayhtymä Satakunnan

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 Kainuun kehittämisosio Saara Pikkarainen, projektipäällikkö

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Lions Quest -Elämisen taitoja

Lions Quest -Elämisen taitoja Lions Quest -Elämisen taitoja C-Piirin LQ puheenjohtaja Lasse Särkimäki LIONS QUEST ELÄMISEN TAITOJA Lions Quest - Elämisen taitoja Tavoitteena on antaa opettajille ja kasvattajille välineet opettaa lapsille

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä

Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä Avokuntoutusfoorumi 30.11.2016, Tampere Vuokko Mäkitalo, omahoidon suunnittelija, Suomen Luustoliitto ry Veera Sillanpää, toimintaterapeutti, Helsingin

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA ELI HYVÄ KUNTOUTUS PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA ELI HYVÄ KUNTOUTUS PROJEKTI 2007-2011 Projektit vievät lasten kuntoutusta eteenpäin 4.9.2009 TOI - päivät Suomen Toimintaterapeuttiliiton koulutuspäivät: TOI on pätevä 3. - 4.9.2009 Paasitorni, Helsinki LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Liikkuva koulu , havainnot koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyöstä Lupa liikkua ja urheilla koulussa -seminaari, Helsinki 3.3.

Liikkuva koulu , havainnot koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyöstä Lupa liikkua ja urheilla koulussa -seminaari, Helsinki 3.3. Liikkuva koulu 2012-2014, havainnot koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyöstä Lupa liikkua ja urheilla koulussa -seminaari, Helsinki 3.3.2015 Kati Lehtonen, LIKES-tutkimuskeskus, Kirsi Räty, Liikkuva

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS 1 (5) KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS NATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 16.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 4 krs, Saunakabinetti Osallistujat Janhonen, Jouko

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Minna Silvennoinen, projektityöntekijä, KeHO / INNOKE & simulaatiokouluttaja MinSim Oy minna.silvennoinen@jamk.fi KeHO Keski Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Sosiaali

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Marion Fields Suunnittelija, VTT, OK-opintokeskus 18.2.2016 1 OK-opintokeskus Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii,

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA Terttu Luojukoski Salpahankkeen projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri Salpahanke www.salpahanke.fi terttu.luojukoski@satshp.fi 044 707 7665

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot