Parastamistorin osallistujat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parastamistorin osallistujat 17.9.2015"

Transkriptio

1 Parastamistorin osallistujat Porin kaupunki 1. Ravinnepankki Ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Karvian Yrittäjät ry 2. Karvia Päivät Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry 3. Ramppikuume, valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Kukonharjan kyläyhdistys 4. Huittisten Kukonharjan kyläverkko hanke SPR Satakunnan piiri 5. Omaishoitomessut Rauman kaupunki 6. Palvelutori Ikäihmisten matalankynnyksen neuvonta ja ohjauspiste Satakunnan sairaanhoitopiiri, KASTE-hankkeen Huittisten kehittämisosio 7. Yhteisvoimin kotona hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 8. Yhdessä ei yksin muksusta muoriin ja vaariin tapahtumat (Pois syrjästä hanke) Satakunnan sairaanhoitopiiri 9. Nuorten elämänhallintaryhmä (Pois syrjästä hanke) Satakunnan sairaanhoitopiiri 10. Isät ja äidit Makiksessa (Pois syrjästä hanke) Lavian yhdistykset ja Porin kaupunki 11. Lavialaiset yhteistyömuodot SAMK 12. Oppilaitosyhteistyö Syöpäyhdistyksen kanssa Satakunnan Sydänpiiri 13. Verkkopuntari työkalu elämäntapamuutoksen ja painonhallinnan ohjaukseen verkossa Porin kaupungin vapaa-aikavirasto 14. Satakunnan haastepyöräily LiikU 15. Terve maakunta hanke SAMK 16. SAMK buzzbusiness

2 Porin kaupunki 1. Ravinnepankki Ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Toivonen Tiina Ruokajakelua koordinoi Porin kaupungin ja Ympäristöministeriön yhdessä rahoittama Ravinnepankki ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke, jota toteutetaan ympäristövirastosta käsin. Toimintaan osallistuu myös muita kaupungin yksiköitä: Porin Palveluliikelaitos, Työllisyysyksikkö/Nuorten työpaja, Perusturvakeskus/Asukastuvat ja TPK/Porin Jätehuolto. Kaupungin eri hallintokuntien ohella yhteistyöhön osallistuu yhdistyksiä (jakajina) ja yrityksiä (lahjoittajina). Syömäkelpoisen ruoan heittäminen roskiin on ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen ongelma, joka koskettaa jollain tavalla kaikkia yhteistyöhön osallistuvia tahoja. Tuomalla eri toimialojen ja yhteiskuntasektoreiden toimijat ja niiden intressit yhteen yhteisen ratkaisun löytämiseksi luodaan uutta toimintakulttuuria. Uusia yhteistyöverkostoja ja käytäntöjä rakentamalla on mahdollistunut elintarvikealan toimijoiden toiminnassa syntyvän ylijäämäruoan jakaminen ruoka apuna sitä tarvitseville. Konkreettinen esimerkki tuloksista: keväällä toteutetun kokeilun aikana (2 kk) vähennettiin jätteen määrää tuhannella kilolla, luotiin uutta työtä, vähennettiin hiilidioksidipäästöjä, säästettiin kustannuksia ja mahdollistettiin ilmaista ateriaa porilaisille. Yhteistyöhön osallistuvat toimijat työskentelevät kukin omilla tahoillaan omien kysymystensä parissa, mutta mitkä kuitenkin nivoutuvat yhteen ja mihin nyt haetaan yhteistä ratkaisua. Ympäristövirasto ja Porin Jätehuolto haluavat vähentää jätteen määrää ja edistää ravinteiden kierrätystä Porissa, Perusturvan asiakkailla on tarvetta ruoalle ja Työllisyydenhoito yksikkö etsii työtä nuorille. Elintarvikealan toimijat pääsevät eroon ylimääräisestä ruoasta, joka muuten menisi jätteeksi, ja säästävät näin jätemaksuissa sekä saavat positiivista julkisuutta resurssiviisaasta toiminnasta. Yhteisöt, jotka osallistuvat ylijäämäruoan jakamiseen saavat uutta toimintaa ja sen myötä uusia asiakkaita. Tiivistetysti olemme löytäneet WIN WIN WIN ratkaisun: yhteistyön, josta kaikki hyötyvät. Karvian Yrittäjät ry 2. Karvia Päivät Mari Ervelä Jaakko Viitala

3 Yhteistyöhön osallistuu laajasti erilaisia yhdistyksiä (esim. Urheiluautoilijat, MLL, Nuorisoseura, Teatteriyhdistys, Karvian Kiri, Kotiseutuyhdistys ym.), Karvian kunta sekä ev.lut. seurakunta ja helluntaiseurakunta. Karvian Yrittäjät ry on tapahtuman päävastuullinen järjestäjä ja kokoaja. Lisäksi yksityiset ihmiset ovat toki korvaamattomassa asemassa talkootyön tekijöinä. Yhteistyöllä saadaan aikaan koko kolmipäiväinen Karvia Päivät tapahtuma. Ilman yhteistyötä näin monipuolisen ja laajan tapahtuman järjestäminen olisi mahdotonta. Karvia Päivät tuo kaikille toimijoille sekä Karvian kunnalle valtavasti näkyvyyttä ja positiivista huomiota, minkä lisäksi jokainen ohjelman järjestäjä saa tietenkin tuottoja oman toimintansa pyörittämiseen. Yhteistyö toimii, koska tapahtuma on yli 30 vuotisen historiansa aikana hioutunut nykyiseen malliinsa. Kaikki tietävät mitä pitää tehdä jotta tapahtuma onnistuu, ja kaikki tietävät myös mitä hyötyä toimijoille on tapahtuman onnistumisesta. Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry 3. Ramppikuume, valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Nina Aksentjeff, Karoliina Ailasmaa Tuottajat: Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry, Kankaanpään kaupunki/vapaa aikapalvelut, Kankaanpään Nuorisoseura Yhteistyökumppanit ja tukijat: Opintokeskus Kansalaisfoorumi, Suomen Nuorisoseurat, Nuori Kulttuuri ry, Suomen Nuoriso opisto, Opetus ja kulttuuriministeriö, Vatajankosken Sähkö Oy, Taiteen edistämiskeskus, Satakunta Yhteistyöllä tuotetaan valtakunnallinen nuorisoteatteritapahtuma Ramppikuume Kankaanpäässä. Vuonna 2016 jo 20. kerran. Tapahtumassa on työpajoja ja katselmuksia. Tapahtumaan osallistuu noin 200 nuorta ympäri Suomea. Lisäksi osallistuu vähintään yksi ulkomaalainen vierailijaryhmä. Kouluttajina on 8 10 teatterialan ammattilaista, joten työpajat tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen. Esityksistä saa kannustavaa ja rakentavaa palautetta sekä muilta nuorilta harrastajilta että raadin neljältä teatterialan ammattilaiselta. Ramppikuumeessa nuoret saavat toteuttaa itseään sekä saavat tukea ja huomiota muilta nuorilta. Tuloksena on nuorille osallisuuden, innostuksen, jännityksen ja onnistumisen kokemuksia.

4 Samat yhteistyötahot ovat toimineet jo pitkään yhdessä, yhteisen tavoitteen eteen. Toimijat ovat sitoutuneet tuottamaan nuorille valtakunnallisen tapahtuman. Ramppikuumetoimikuntaan kuuluu edustajia eri yhteistyökumppaneista. Työnjako perustuu luottamukseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön sekä kirjalliseen sopimukseen. Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry:n vastuulla on tapahtuman kokonaistoteutus. Kankaanpään kaupunki tarjoaa työntekijän työpanoksen ja työpaja, katselmus ja yöpymistilat. Kaupungin budjettiin on varattu rahoitusta tapahtumaa varten. Kankaanpään Nuorisoseura hoitaa mm. ruokailut, järjestyksenvalvonnan ja siivouksen talkoilla. Tapahtuman toteutukseen osallistuu talkoolaista. Kukonharjan kyläyhdistys 4. Huittisten Kukonharjan kyläverkko hanke Anne Koivuniemi Kukonharjan kyläyhdistys ry. ja kylän liittymän ottavat asukkaat/ Joutsenten reitti ry. / Pirkanmaan Ely/ (Ssp LoimaaNet) nykyään Lounea. Valokuituverkko kylämme alueelle. Kyläläiset tarvitsivat kipeästi kunnon nettiyhteydet. Paikallinen operaattori oli myötämielinen ja halukas rakentamaan kanssamme verkkoa. Leader ryhmälle tämä oli ensimmäinen tämän kaltainen hanke. He olivat innollla mukana. Myös Pirkanmaan Ely keskuskelle tämä oli ensimmäinen kyläverkko hanke. SPR Satakunnan piiri 5. Omaishoitomessut Birgitta Valli, Messuja suunnittelee/toteuttaa Kankaanpään opisto, Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry, Punainen Risti, Omaisena edelleen ry ja Kaseva. Paikalliset yritykset/yhdistykset pääsevät esittelemään toimintaansa/tuotteitansa. Omaishoitomessut ke klo Kankaanpään opistolla Yhteistyöllä saadaan aikaiseksi asiantuntijaluentoja, tietoiskuja, esityksiä ja näytteilleasettajia. Messut saadaan järjestettyä kaikille läheisiään hoitaville, palveluita tarvitseville, ammattilaisille ja asiasta kiinnostuneille.

5 3. Miksi yhteistyö toimii juuri tässä tapahtumassa? Yhteistyö toimii, koska kaikki toimijat haluavat tehdä töitä omaishoidon hyväksi. Yhteistyöllä saadaan jaettua kuluja ja käytettyä messujen jokaisen suunnittelijan monipuolisia verkostoja. Rauman kaupunki 6. Palvelutori Ikäihmisten matalankynnyksen neuvonta ja ohjauspiste Minna Nurminen Palvelutorin yhteistyökumppaneina on sekä yrityksiä, yhdistyksiä että kaupungin omaa toimintaa, jotka voivat osaltaan vaikuttaa ikäihmisten kotona pärjäämiseen. Palvelutori toimii osaltaan koollekutsuvana tahona. Yhdessä esimerkiksi eri yhdistystoimijoiden kanssa voimme suunnitella ikäihmisiä varten ennaltaehkäisevää toimintaa. Se voi olla sosiaalista kanssakäymistä tukevaa, toimintakykyä edistävää, syrjäytymistä ehkäisevää etc. Yhdessä voimme saada aikaan isompia juttuja kuin kukaan yksin. Alku on ollut lupaava. Esimerkiksi yhdistysten kanssa järjestimme yhteistyössä maaliskuussa ikäihmisten messut, joissa toimintaansa esitteli 32 yhdistystä. Suunnittelupalavereissa sovimme jokaiselle vastuualueen, jotta tapahtuma saatiin järjestetyksi. Syksyksi on suunnitteilla järjestää yhteistyössä vapaaehtoistoiminnan kurssi halukkaille. Käytännössä yhteistyöhön yhdistyksiä on kutsuttu avoimilla lehti ilmoituksilla, puhelimitse yhteyttä ottamalla ja sähköpostitse. Satakunnan sairaanhoitopiiri, KASTE-hankkeen Huittisten kehittämisosio 7. Yhteisvoimin kotona hanke Marika Halinen Piia Astila Vapaaehtoistoimijoita, kotihoidon henkilöstöä sekä omaishoitajia Huittisten alueella. Vapaaehtoistoimijat menevät omaishoitajien kotiin joko ulkoilutusavuksi omaishoidettavalle, juttuseuraksi/kuuntelijaksi omaishoitajalle tai omaishoidettavan seuraksi, kun omaishoitajalla esim. lääkärireissu tms. 3. Miksi yhteistyö toimii juuri tässä toiminnassa / hankkeessa?

6 Kotihoidon henkilökunnalla ei resursseja ko. toimintaan. Vapaaehtoistoimijat pystyvät antamaan kaiken huomionsa juuri omaishoitajalle/ hoidettavalle ilman kiirettä jne. Satakunnan sairaanhoitopiiri 8. Yhdessä ei yksin yhdessä tekemistä muksusta muoriin ja vaarista vauvaan tapahtumat (Pois syrjästä hanke) Henna Kyhä, Maiju Salonen Erikoissairaanhoito, järjestöt, pelastuslaitos, poliisi, oppilaitokset, varhaiskasvatus Yhteisöllisyys, sukupolvia yhdistävää toimintaa, suvaitsevaisuuden edistäminen, eri sektorei den yhteistyön vahvistaminen, uudenlainen toimintamalli Perusteellinen suunnittelu ja valmistelutyö, sitoutuneet yhteistyökumppanit Satakunnan sairaanhoitopiiri 9. Nuorten elämänhallintaryhmä (Pois syrjästä hanke) Henna Kyhä, Tiina Ilola Kuntien eri hallintokuntien työntekijöitä, erikoissairaanhoidon nuorisopsyk.pkl sekä edustajia työnantajien, oppilaitosten ja järjestöjen taholta Osallisuus, eri sektoreiden yhteistyön lisääminen, nuoria yhdistävää toimintaa vertaistuki toisilta nuorilta, oman erilaisuutensa ja itsensä hyväksyminen, syrjäytymisen estäminen, nuoren tukeminen elämässä eteenpäin Eri tahot ovat oivaltaneet, että yhdessä toimimalla tulokset paranevat. Eri toimijat työskentelevät yhdessä nuorten hyväksi kaikkia hyödyttävällä tavalla

7 Satakunnan sairaanhoitopiiri 10. Isät ja äidit Makiksessa (Pois syrjästä hanke) Henna Kyhä, Marjo Jasu, Poliisi, Nanun koti ja kouluyhdistys, Seurakunta, Nuorisopalvelut, Kasvatus ja opetusvirasto, Pois syrjästä hanke, vapaaehtoisia lasten ja nuorten vanhempia Pystytään osallistamaan vanhempia takaamaan nuorten turvallinen koulunpäätösjuhlinta Poliisin ja muiden tahojen yhteistyöllä pystytään ennaltaehkäisemään nuorten päihteidenkäyttöä sekä siitä aiheutuvia ongelmia, poliisin rooli ei ole ennaltaehkäisevässä työssä. Tuloksena ensiavun asiakkaina ei ollut yhtään nuorta koulunpäätösjuhlinnasta johtuen, lastensuojeluilmoituksia vähemmän, vanhemmat saivat tietoa että maauimalan alueella ei ole minkäänlaista valvontaa viranomaisten taholta koulunpäätösviikonloppuna. Kaikki tahot ovat sitoutuneita toimimaan lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän työn edistämiseksi. Lavian yhdistykset ja Porin kaupunki 11. Lavialaiset yhteistyömuodot Kaarina Talola Yhteistyöhön osallistui alkuun Lavian kunta ja Riuttala Mustajoen kyläyhdistys. Tämän vuoden alusta Porin perusturva, Riuttala Mustajoen kyläyhdistys, Haunia Kallialan kyläyhdistys sekä Lions Club Lavia. Toimintaa käytännössä hoitavat näiden yhdistysten vapaaehtoiset jäsenet ja perusturvasta kotipalvelun työntekijät. Kotona asuvat iäkkäät tai sairaat henkilöt saavat apua tarvitessaan ja voivat olla turvallisemmalla mielellä. Kun apu tulee läheltä, se tulee nopeammin. Palvelun järjestäminen tuottaa todennäköisesti myös säästöä perusturvan kuluihin. Tämän toiminnan etuna on juuri se, että kun apu tulee läheltä, se tulee nopeammin. Monet asiakkaat pitävät hyvänä myös sitä, että ensin tulee katsomaan joku mahdollisesti tuttu henkilö.

8 SAMK 12. Oppilaitos yhteistyö Syöpäyhdistyksen kanssa Eila Hirvonen Tapio Myllymaa Satakunnan Syöpäyhdistys ry ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK ) ovat tehneet tavoitteellista yhteistyötä vuodesta 2010 alkaen. Yhteistyöhön ovat osallistuneet Satakunnan Syöpäyhdistyksen henkilökuntaa ja SAMKin Amk tutkinnon eli nuorten ja aikuiskoulutuksen opiskelijoita ja Yamk tutkinnon terveyden edistämisen opiskelijoita sekä opettajia eri koulutusohjelmista. Yhteistyöllä on saatu aikaiseksi seitsemän Amk tutkinnon opinnäytetyötä, kaksi Yamk tutkinnon opinnäytetyötä ja kaksi opinnäytetyötä on vielä valmistumassa. Yksi hyvän käytännön kuvaus sekä viisi Yamk tutkinnon opintojaksoilla tehtyä projektia. Lisäksi on ollut koulutusta vapaaehtoistyön ja vertaistuen kehittämisestä Satakunnan Syöpäyhdistyksen henkilökunnalle ja vapaaehtoisille sekä tukihenkilöille. Yhteistyöstä on myös kirjoitettu artikkeleita ja kumppanustoimintaa on esitelty eri seminaareissa. Yhteistyö on ollut tavoitteellista ja tuloksekasta ja se on täyttänyt kumppanuuden tunnusmerkit Luottamus ja luottamus myös toisen osapuolen osaamiseen sekä selkeät vuosittain asetetut tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi yhteisissä kokouksissa. Myös vuosittain sovitut tapaamiset ja toiminnan arviointi on tukenut yhteistyötä. Satakunnan Sydänpiiri 13. Verkkopuntari työkalu terveydenhuollon ammattilaisille elämäntapamuutoksen ja painonhallinnan ohjaukseen verkossa Susanna Lehtimäki Yhteistyöhön on osallistunut Satakunnan sydänpiirin terveyden edistämisen asiantuntijoiden lisäksi perusterveydenhuollossa toimivia terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, ravitsemusterapeutteja ja fysioterapeutteja ympäri Suomen. Lisäksi yhteistyötä on tehty verkko oppimisen kehittämiseen liittyvän asiantuntijayritys Mediamaisteri Groupin kanssa, sekä mainostoimisto Idearäätälin kanssa. Hankkeen rahoittajana on ollut RAY ( ). Satakunnan sydänpiiri on kehittänyt Verkkopuntari työkalun painonhallinnan ohjaukseen verkossa ja kouluttanut toistaiseksi noin 500 terveydenhuollon ammattilaisia Verkkopuntari ohjaajiksi ympäri Suomen. Satakunnan sydänpiiri hallinnoi käynnistyviä kursseja.

9 Koulutetut Verkkopuntari ohjaajat käynnistävät verkkopainonhallintaryhmiä omille paikkakunnilleen ja antavat ryhmäläisille verkkoalustalla henkilökohtaista ohjausta ryhmän aktiivivaiheen (n.12vk) aikana. Verkkopuntari on rakennettu Mediamaisterin ylläpitämälle Moodle alustalle. Mediamaisteri vastaa alustan teknisestä toimivuudesta ja ohjelmistopäivityksistä. Verkkopuntarin markkinointia ja viestintää (mm. esitteet ja videot) kehitetään yhdessä mainostoimisto Idearäätälin kanssa. On saatu aikaan uusi ja ekologinen työkalu painonhallinnan ryhmäohjaukseen. Osallistuminen ja ohjaaminen on joustavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta. Painonhallintaryhmiä on käynnistetty ohjaajien toimesta toistaiseksi yli 200 ja ryhmissä on ollut osallistujia yli Verkkopuntari ja sen ruotsinkielinen käännös Webbvågen ovat tavaramerkitty Satakunnan sydänpiirille ja ne ovat tuotteistettu. Pohjois Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö on pyytänyt tarjousta Verkkopuntari ohjaajakoulutuksesta ja Verkkopuntari alustan käytöstä KYS erva alueen sairaanhoitopiireissä ja alueen kunnissa vuodelle Itä Suomen yliopistossa on käynnistynyt Verkkopuntarin arviointitutkimus mallin vaikuttavuuden selvittämiseksi. Ylipaino ja siihen liittyvät liitännäissairaudet luovat yhteiskunnalle suuren haasteen. Painonhallinnan ohjaukseen kaivataan kuitenkin uusia työkaluja, jotka vastaavat nykyajan haasteisiin ja kiireiseen elämänrytmiin. Verkkopuntarissa on ohjaajille tehty valmis painonhallinnan ohjausmateriaali, jota ohjaajat voivat hyödyntää. Haasteena on ryhmien koordinointi kentällä. Alueille luoduilla ohjaajaverkostoilla ja alueille nimetyillä yhteyshenkilöillä on ollut tärkeä merkitys yhteistyön onnistumisessa. Porin kaupungin vapaa-aikavirasto 14. Satakunnan haastepyöräily Pasi Pihlavisto, Pääjärjestäjät Porin vapaa aikaviraston liikunnanohjaus sekä Lounais Suomen liikunta ja Urheilu. Yhteistyössä porilaisia urheiluseuroja sekä asukasyhdistyksiä (yht. 16 kpl). Kampanjassa mukana myös Satakunnan Viikko kaupunkilehti. Kampanjalla edistetään arki, työmatka sekä kuntopyöräilyä ja rullaluistelua Porin alueella ajalla (Vapusta Juhannukseen). Paikalliset urheiluseurat ja asukasyhdistykset hoitavat haastepyöräilyn kirjauspisteitä ja keräävät tiedot omalta pisteeltään. Kesällä 2015 yhteensä n kirjausta. Seuroille ja yhdistyksille maksetaan kampanjayhteistyöstä nimellinen korvaus.

10 Yhteistyöllä on pitkät perinteet. Seuroilla ja yhdistyksillä on halu olla mukana edistämässä oman asuinalueensa liikunta ja harrastustoimintaa. Yhdyshenkilöt ovat itse innokkaita kuntoliikkujia ja muutenkin alueensa puuhakkaita ihmisiä. Saman tyylisellä yhteistyöllä hoidetaan myös ympärivuotiset kävely ja hölkkäkampanjat alueen kuntoradoilla ja suosituilla ulkoilureiteillä. Ilman seurojen ja yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä kampanjoiden hoitaminen nykyisellä mallilla olisi mahdotonta. LiikU 15. Terve maakunta hanke Tapio Saarni, Kunnan terveystoimi, vapaa aikatoimi, kunnassa toimivat yhdistykset, LiikU a. Kunnan terveystoimi, liikunta ja vapaa aikatoimi sekä yhdistysten yhteistyöllä saadaan liian vähän liikuntaa harrastavia innostutetuksi liikunnan pariin. b. Yhdistyksien toiminta saadaan vahvemmin näkyviin osana kunnallista liikunnan palveluketjua. c. Toiminnasta on saatu lisäksi näyttöä vaikuttavuudesta, sillä joka neljännen pre diabeetikon verensokeriarvot ovat normalisoituneet ja diabeteksen puhkeaminen on saatu estettyä, ainakin toistaiseksi. Terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten sekä yhdistysten yhteistyö on vaatinut toimintatapojen muutosta. SAMK 16. SAMK buzzbusiness Mari Suvanto BuzzBusiness on kolmen toimijan, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Porin yksikön ja Prizztech Oy:n uusi kokonaisuus, mikä muodostuu verkostomaisesta toiminnasta taustaorganisaatioiden välillä. Mukana on luonnollisesti myös satakuntalaisia yrityksiä, jotka ovat toimintamme kohteena. BuzzBusiness auttaa tilanteissa, joissa nykyiset strategiat eivät enää toimi ja tarvitaan korkealaatuista liiketoiminta ja tutkimusosaamista tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi.

11 Parhaimmillaan Buzzin asiantuntujat auttavat haastavissa muutostilanteissa sekä strategisissa henkilöstöhallinnan ja johtamisen kysymyksissä. Tähän mennessä hankkeissa on erityisesti kiinnitetty huomiota uusimpiin liiketoiminnan teemoihin ja asiakaslähtöisyyteen. Hankkeessa on lanseerattu ja konseptoitu uudenlaisia yhteistyömuotoja, joista on ensimmäiset draft versiot olemassa ja näitä on myös testattu aidossa asiakastyössä jonkin verran. Verkoston toimijoiden välistä yhteistä oppimista on saatu toteutettua yhteisissä workshop työskentelyissä. On havaittu, että organisaatioissa on hyvin paljon aiemmin piilossa ollutta mielenkiintoista osaamista, jota voidaan hyödyntää yhteisessä tekemisessä. Yhteistyö on lähtenyt liikkeelle oikeasta tarpeesta ja toiminnassa on mukana henkilöitä, jotka todella pystyvät tämän tyyppiseen yhteistyöhön. Väki on erittäin innostunutta ja osaavaa, mikä tekee työstä myös helppoa ja antoisaa.

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta

Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Yhteenvetoraportti Arvot ja ilmapiiri työryhmän järjestökyselystä ja julkishallinnon tulevaisuusverstaasta Olli Hietanen ja Jari Pekka Laiho 18.11.2013 Sisällysluettelo 1. Järjestökysely... 2 1.1. Onko

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN 1 ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry ja Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi 2 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi-toiminnan lähtökohdat...4

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR edistää työllisyyttä ja osaamista Tämä esite kertoo Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamasta toiminnasta Suomessa. Esimerkit kuvaavat sitä, miten

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut.

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut. 1 KYLÄHYVINVOINTI - Mitä Mistä on se hyvinvointi koostuu ja ja miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? edistetty? Toimintamalleja yksilö osallisuus arjen terveys turva yhteiskunta yhteistyö

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY LOPPURAPORTTI AKTIVA - HANKE 2007-2011

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY LOPPURAPORTTI AKTIVA - HANKE 2007-2011 KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY LOPPURAPORTTI AKTIVA - HANKE 2007-2011 Laatijat: toiminnanjohtaja Kaarina Niemi ja toiminnanohjaaja Sari Tuikkanen SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTALLA VAIKUTTANEET

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

JÄRJESTÖSANOMAT. Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo SATAKUNNAN. sivu 2-3

JÄRJESTÖSANOMAT. Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo SATAKUNNAN. sivu 2-3 JÄRJESTÖSANOMAT Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tiedotuslehti 2014 Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo sivu 2-3 SATAKUNNAN Artista Film Hannu Sinnemäki 040-764 0111 Mikko Ranta 040-555

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Heini Lekander kandidaatin tutkielma kevät 2008 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot