Parastamistorin osallistujat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parastamistorin osallistujat 17.9.2015"

Transkriptio

1 Parastamistorin osallistujat Porin kaupunki 1. Ravinnepankki Ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Karvian Yrittäjät ry 2. Karvia Päivät Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry 3. Ramppikuume, valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Kukonharjan kyläyhdistys 4. Huittisten Kukonharjan kyläverkko hanke SPR Satakunnan piiri 5. Omaishoitomessut Rauman kaupunki 6. Palvelutori Ikäihmisten matalankynnyksen neuvonta ja ohjauspiste Satakunnan sairaanhoitopiiri, KASTE-hankkeen Huittisten kehittämisosio 7. Yhteisvoimin kotona hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 8. Yhdessä ei yksin muksusta muoriin ja vaariin tapahtumat (Pois syrjästä hanke) Satakunnan sairaanhoitopiiri 9. Nuorten elämänhallintaryhmä (Pois syrjästä hanke) Satakunnan sairaanhoitopiiri 10. Isät ja äidit Makiksessa (Pois syrjästä hanke) Lavian yhdistykset ja Porin kaupunki 11. Lavialaiset yhteistyömuodot SAMK 12. Oppilaitosyhteistyö Syöpäyhdistyksen kanssa Satakunnan Sydänpiiri 13. Verkkopuntari työkalu elämäntapamuutoksen ja painonhallinnan ohjaukseen verkossa Porin kaupungin vapaa-aikavirasto 14. Satakunnan haastepyöräily LiikU 15. Terve maakunta hanke SAMK 16. SAMK buzzbusiness

2 Porin kaupunki 1. Ravinnepankki Ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Toivonen Tiina Ruokajakelua koordinoi Porin kaupungin ja Ympäristöministeriön yhdessä rahoittama Ravinnepankki ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke, jota toteutetaan ympäristövirastosta käsin. Toimintaan osallistuu myös muita kaupungin yksiköitä: Porin Palveluliikelaitos, Työllisyysyksikkö/Nuorten työpaja, Perusturvakeskus/Asukastuvat ja TPK/Porin Jätehuolto. Kaupungin eri hallintokuntien ohella yhteistyöhön osallistuu yhdistyksiä (jakajina) ja yrityksiä (lahjoittajina). Syömäkelpoisen ruoan heittäminen roskiin on ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen ongelma, joka koskettaa jollain tavalla kaikkia yhteistyöhön osallistuvia tahoja. Tuomalla eri toimialojen ja yhteiskuntasektoreiden toimijat ja niiden intressit yhteen yhteisen ratkaisun löytämiseksi luodaan uutta toimintakulttuuria. Uusia yhteistyöverkostoja ja käytäntöjä rakentamalla on mahdollistunut elintarvikealan toimijoiden toiminnassa syntyvän ylijäämäruoan jakaminen ruoka apuna sitä tarvitseville. Konkreettinen esimerkki tuloksista: keväällä toteutetun kokeilun aikana (2 kk) vähennettiin jätteen määrää tuhannella kilolla, luotiin uutta työtä, vähennettiin hiilidioksidipäästöjä, säästettiin kustannuksia ja mahdollistettiin ilmaista ateriaa porilaisille. Yhteistyöhön osallistuvat toimijat työskentelevät kukin omilla tahoillaan omien kysymystensä parissa, mutta mitkä kuitenkin nivoutuvat yhteen ja mihin nyt haetaan yhteistä ratkaisua. Ympäristövirasto ja Porin Jätehuolto haluavat vähentää jätteen määrää ja edistää ravinteiden kierrätystä Porissa, Perusturvan asiakkailla on tarvetta ruoalle ja Työllisyydenhoito yksikkö etsii työtä nuorille. Elintarvikealan toimijat pääsevät eroon ylimääräisestä ruoasta, joka muuten menisi jätteeksi, ja säästävät näin jätemaksuissa sekä saavat positiivista julkisuutta resurssiviisaasta toiminnasta. Yhteisöt, jotka osallistuvat ylijäämäruoan jakamiseen saavat uutta toimintaa ja sen myötä uusia asiakkaita. Tiivistetysti olemme löytäneet WIN WIN WIN ratkaisun: yhteistyön, josta kaikki hyötyvät. Karvian Yrittäjät ry 2. Karvia Päivät Mari Ervelä Jaakko Viitala

3 Yhteistyöhön osallistuu laajasti erilaisia yhdistyksiä (esim. Urheiluautoilijat, MLL, Nuorisoseura, Teatteriyhdistys, Karvian Kiri, Kotiseutuyhdistys ym.), Karvian kunta sekä ev.lut. seurakunta ja helluntaiseurakunta. Karvian Yrittäjät ry on tapahtuman päävastuullinen järjestäjä ja kokoaja. Lisäksi yksityiset ihmiset ovat toki korvaamattomassa asemassa talkootyön tekijöinä. Yhteistyöllä saadaan aikaan koko kolmipäiväinen Karvia Päivät tapahtuma. Ilman yhteistyötä näin monipuolisen ja laajan tapahtuman järjestäminen olisi mahdotonta. Karvia Päivät tuo kaikille toimijoille sekä Karvian kunnalle valtavasti näkyvyyttä ja positiivista huomiota, minkä lisäksi jokainen ohjelman järjestäjä saa tietenkin tuottoja oman toimintansa pyörittämiseen. Yhteistyö toimii, koska tapahtuma on yli 30 vuotisen historiansa aikana hioutunut nykyiseen malliinsa. Kaikki tietävät mitä pitää tehdä jotta tapahtuma onnistuu, ja kaikki tietävät myös mitä hyötyä toimijoille on tapahtuman onnistumisesta. Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry 3. Ramppikuume, valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Nina Aksentjeff, Karoliina Ailasmaa Tuottajat: Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry, Kankaanpään kaupunki/vapaa aikapalvelut, Kankaanpään Nuorisoseura Yhteistyökumppanit ja tukijat: Opintokeskus Kansalaisfoorumi, Suomen Nuorisoseurat, Nuori Kulttuuri ry, Suomen Nuoriso opisto, Opetus ja kulttuuriministeriö, Vatajankosken Sähkö Oy, Taiteen edistämiskeskus, Satakunta Yhteistyöllä tuotetaan valtakunnallinen nuorisoteatteritapahtuma Ramppikuume Kankaanpäässä. Vuonna 2016 jo 20. kerran. Tapahtumassa on työpajoja ja katselmuksia. Tapahtumaan osallistuu noin 200 nuorta ympäri Suomea. Lisäksi osallistuu vähintään yksi ulkomaalainen vierailijaryhmä. Kouluttajina on 8 10 teatterialan ammattilaista, joten työpajat tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen. Esityksistä saa kannustavaa ja rakentavaa palautetta sekä muilta nuorilta harrastajilta että raadin neljältä teatterialan ammattilaiselta. Ramppikuumeessa nuoret saavat toteuttaa itseään sekä saavat tukea ja huomiota muilta nuorilta. Tuloksena on nuorille osallisuuden, innostuksen, jännityksen ja onnistumisen kokemuksia.

4 Samat yhteistyötahot ovat toimineet jo pitkään yhdessä, yhteisen tavoitteen eteen. Toimijat ovat sitoutuneet tuottamaan nuorille valtakunnallisen tapahtuman. Ramppikuumetoimikuntaan kuuluu edustajia eri yhteistyökumppaneista. Työnjako perustuu luottamukseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön sekä kirjalliseen sopimukseen. Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry:n vastuulla on tapahtuman kokonaistoteutus. Kankaanpään kaupunki tarjoaa työntekijän työpanoksen ja työpaja, katselmus ja yöpymistilat. Kaupungin budjettiin on varattu rahoitusta tapahtumaa varten. Kankaanpään Nuorisoseura hoitaa mm. ruokailut, järjestyksenvalvonnan ja siivouksen talkoilla. Tapahtuman toteutukseen osallistuu talkoolaista. Kukonharjan kyläyhdistys 4. Huittisten Kukonharjan kyläverkko hanke Anne Koivuniemi Kukonharjan kyläyhdistys ry. ja kylän liittymän ottavat asukkaat/ Joutsenten reitti ry. / Pirkanmaan Ely/ (Ssp LoimaaNet) nykyään Lounea. Valokuituverkko kylämme alueelle. Kyläläiset tarvitsivat kipeästi kunnon nettiyhteydet. Paikallinen operaattori oli myötämielinen ja halukas rakentamaan kanssamme verkkoa. Leader ryhmälle tämä oli ensimmäinen tämän kaltainen hanke. He olivat innollla mukana. Myös Pirkanmaan Ely keskuskelle tämä oli ensimmäinen kyläverkko hanke. SPR Satakunnan piiri 5. Omaishoitomessut Birgitta Valli, Messuja suunnittelee/toteuttaa Kankaanpään opisto, Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry, Punainen Risti, Omaisena edelleen ry ja Kaseva. Paikalliset yritykset/yhdistykset pääsevät esittelemään toimintaansa/tuotteitansa. Omaishoitomessut ke klo Kankaanpään opistolla Yhteistyöllä saadaan aikaiseksi asiantuntijaluentoja, tietoiskuja, esityksiä ja näytteilleasettajia. Messut saadaan järjestettyä kaikille läheisiään hoitaville, palveluita tarvitseville, ammattilaisille ja asiasta kiinnostuneille.

5 3. Miksi yhteistyö toimii juuri tässä tapahtumassa? Yhteistyö toimii, koska kaikki toimijat haluavat tehdä töitä omaishoidon hyväksi. Yhteistyöllä saadaan jaettua kuluja ja käytettyä messujen jokaisen suunnittelijan monipuolisia verkostoja. Rauman kaupunki 6. Palvelutori Ikäihmisten matalankynnyksen neuvonta ja ohjauspiste Minna Nurminen Palvelutorin yhteistyökumppaneina on sekä yrityksiä, yhdistyksiä että kaupungin omaa toimintaa, jotka voivat osaltaan vaikuttaa ikäihmisten kotona pärjäämiseen. Palvelutori toimii osaltaan koollekutsuvana tahona. Yhdessä esimerkiksi eri yhdistystoimijoiden kanssa voimme suunnitella ikäihmisiä varten ennaltaehkäisevää toimintaa. Se voi olla sosiaalista kanssakäymistä tukevaa, toimintakykyä edistävää, syrjäytymistä ehkäisevää etc. Yhdessä voimme saada aikaan isompia juttuja kuin kukaan yksin. Alku on ollut lupaava. Esimerkiksi yhdistysten kanssa järjestimme yhteistyössä maaliskuussa ikäihmisten messut, joissa toimintaansa esitteli 32 yhdistystä. Suunnittelupalavereissa sovimme jokaiselle vastuualueen, jotta tapahtuma saatiin järjestetyksi. Syksyksi on suunnitteilla järjestää yhteistyössä vapaaehtoistoiminnan kurssi halukkaille. Käytännössä yhteistyöhön yhdistyksiä on kutsuttu avoimilla lehti ilmoituksilla, puhelimitse yhteyttä ottamalla ja sähköpostitse. Satakunnan sairaanhoitopiiri, KASTE-hankkeen Huittisten kehittämisosio 7. Yhteisvoimin kotona hanke Marika Halinen Piia Astila Vapaaehtoistoimijoita, kotihoidon henkilöstöä sekä omaishoitajia Huittisten alueella. Vapaaehtoistoimijat menevät omaishoitajien kotiin joko ulkoilutusavuksi omaishoidettavalle, juttuseuraksi/kuuntelijaksi omaishoitajalle tai omaishoidettavan seuraksi, kun omaishoitajalla esim. lääkärireissu tms. 3. Miksi yhteistyö toimii juuri tässä toiminnassa / hankkeessa?

6 Kotihoidon henkilökunnalla ei resursseja ko. toimintaan. Vapaaehtoistoimijat pystyvät antamaan kaiken huomionsa juuri omaishoitajalle/ hoidettavalle ilman kiirettä jne. Satakunnan sairaanhoitopiiri 8. Yhdessä ei yksin yhdessä tekemistä muksusta muoriin ja vaarista vauvaan tapahtumat (Pois syrjästä hanke) Henna Kyhä, Maiju Salonen Erikoissairaanhoito, järjestöt, pelastuslaitos, poliisi, oppilaitokset, varhaiskasvatus Yhteisöllisyys, sukupolvia yhdistävää toimintaa, suvaitsevaisuuden edistäminen, eri sektorei den yhteistyön vahvistaminen, uudenlainen toimintamalli Perusteellinen suunnittelu ja valmistelutyö, sitoutuneet yhteistyökumppanit Satakunnan sairaanhoitopiiri 9. Nuorten elämänhallintaryhmä (Pois syrjästä hanke) Henna Kyhä, Tiina Ilola Kuntien eri hallintokuntien työntekijöitä, erikoissairaanhoidon nuorisopsyk.pkl sekä edustajia työnantajien, oppilaitosten ja järjestöjen taholta Osallisuus, eri sektoreiden yhteistyön lisääminen, nuoria yhdistävää toimintaa vertaistuki toisilta nuorilta, oman erilaisuutensa ja itsensä hyväksyminen, syrjäytymisen estäminen, nuoren tukeminen elämässä eteenpäin Eri tahot ovat oivaltaneet, että yhdessä toimimalla tulokset paranevat. Eri toimijat työskentelevät yhdessä nuorten hyväksi kaikkia hyödyttävällä tavalla

7 Satakunnan sairaanhoitopiiri 10. Isät ja äidit Makiksessa (Pois syrjästä hanke) Henna Kyhä, Marjo Jasu, Poliisi, Nanun koti ja kouluyhdistys, Seurakunta, Nuorisopalvelut, Kasvatus ja opetusvirasto, Pois syrjästä hanke, vapaaehtoisia lasten ja nuorten vanhempia Pystytään osallistamaan vanhempia takaamaan nuorten turvallinen koulunpäätösjuhlinta Poliisin ja muiden tahojen yhteistyöllä pystytään ennaltaehkäisemään nuorten päihteidenkäyttöä sekä siitä aiheutuvia ongelmia, poliisin rooli ei ole ennaltaehkäisevässä työssä. Tuloksena ensiavun asiakkaina ei ollut yhtään nuorta koulunpäätösjuhlinnasta johtuen, lastensuojeluilmoituksia vähemmän, vanhemmat saivat tietoa että maauimalan alueella ei ole minkäänlaista valvontaa viranomaisten taholta koulunpäätösviikonloppuna. Kaikki tahot ovat sitoutuneita toimimaan lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän työn edistämiseksi. Lavian yhdistykset ja Porin kaupunki 11. Lavialaiset yhteistyömuodot Kaarina Talola Yhteistyöhön osallistui alkuun Lavian kunta ja Riuttala Mustajoen kyläyhdistys. Tämän vuoden alusta Porin perusturva, Riuttala Mustajoen kyläyhdistys, Haunia Kallialan kyläyhdistys sekä Lions Club Lavia. Toimintaa käytännössä hoitavat näiden yhdistysten vapaaehtoiset jäsenet ja perusturvasta kotipalvelun työntekijät. Kotona asuvat iäkkäät tai sairaat henkilöt saavat apua tarvitessaan ja voivat olla turvallisemmalla mielellä. Kun apu tulee läheltä, se tulee nopeammin. Palvelun järjestäminen tuottaa todennäköisesti myös säästöä perusturvan kuluihin. Tämän toiminnan etuna on juuri se, että kun apu tulee läheltä, se tulee nopeammin. Monet asiakkaat pitävät hyvänä myös sitä, että ensin tulee katsomaan joku mahdollisesti tuttu henkilö.

8 SAMK 12. Oppilaitos yhteistyö Syöpäyhdistyksen kanssa Eila Hirvonen Tapio Myllymaa Satakunnan Syöpäyhdistys ry ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK ) ovat tehneet tavoitteellista yhteistyötä vuodesta 2010 alkaen. Yhteistyöhön ovat osallistuneet Satakunnan Syöpäyhdistyksen henkilökuntaa ja SAMKin Amk tutkinnon eli nuorten ja aikuiskoulutuksen opiskelijoita ja Yamk tutkinnon terveyden edistämisen opiskelijoita sekä opettajia eri koulutusohjelmista. Yhteistyöllä on saatu aikaiseksi seitsemän Amk tutkinnon opinnäytetyötä, kaksi Yamk tutkinnon opinnäytetyötä ja kaksi opinnäytetyötä on vielä valmistumassa. Yksi hyvän käytännön kuvaus sekä viisi Yamk tutkinnon opintojaksoilla tehtyä projektia. Lisäksi on ollut koulutusta vapaaehtoistyön ja vertaistuen kehittämisestä Satakunnan Syöpäyhdistyksen henkilökunnalle ja vapaaehtoisille sekä tukihenkilöille. Yhteistyöstä on myös kirjoitettu artikkeleita ja kumppanustoimintaa on esitelty eri seminaareissa. Yhteistyö on ollut tavoitteellista ja tuloksekasta ja se on täyttänyt kumppanuuden tunnusmerkit Luottamus ja luottamus myös toisen osapuolen osaamiseen sekä selkeät vuosittain asetetut tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi yhteisissä kokouksissa. Myös vuosittain sovitut tapaamiset ja toiminnan arviointi on tukenut yhteistyötä. Satakunnan Sydänpiiri 13. Verkkopuntari työkalu terveydenhuollon ammattilaisille elämäntapamuutoksen ja painonhallinnan ohjaukseen verkossa Susanna Lehtimäki Yhteistyöhön on osallistunut Satakunnan sydänpiirin terveyden edistämisen asiantuntijoiden lisäksi perusterveydenhuollossa toimivia terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, ravitsemusterapeutteja ja fysioterapeutteja ympäri Suomen. Lisäksi yhteistyötä on tehty verkko oppimisen kehittämiseen liittyvän asiantuntijayritys Mediamaisteri Groupin kanssa, sekä mainostoimisto Idearäätälin kanssa. Hankkeen rahoittajana on ollut RAY ( ). Satakunnan sydänpiiri on kehittänyt Verkkopuntari työkalun painonhallinnan ohjaukseen verkossa ja kouluttanut toistaiseksi noin 500 terveydenhuollon ammattilaisia Verkkopuntari ohjaajiksi ympäri Suomen. Satakunnan sydänpiiri hallinnoi käynnistyviä kursseja.

9 Koulutetut Verkkopuntari ohjaajat käynnistävät verkkopainonhallintaryhmiä omille paikkakunnilleen ja antavat ryhmäläisille verkkoalustalla henkilökohtaista ohjausta ryhmän aktiivivaiheen (n.12vk) aikana. Verkkopuntari on rakennettu Mediamaisterin ylläpitämälle Moodle alustalle. Mediamaisteri vastaa alustan teknisestä toimivuudesta ja ohjelmistopäivityksistä. Verkkopuntarin markkinointia ja viestintää (mm. esitteet ja videot) kehitetään yhdessä mainostoimisto Idearäätälin kanssa. On saatu aikaan uusi ja ekologinen työkalu painonhallinnan ryhmäohjaukseen. Osallistuminen ja ohjaaminen on joustavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta. Painonhallintaryhmiä on käynnistetty ohjaajien toimesta toistaiseksi yli 200 ja ryhmissä on ollut osallistujia yli Verkkopuntari ja sen ruotsinkielinen käännös Webbvågen ovat tavaramerkitty Satakunnan sydänpiirille ja ne ovat tuotteistettu. Pohjois Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö on pyytänyt tarjousta Verkkopuntari ohjaajakoulutuksesta ja Verkkopuntari alustan käytöstä KYS erva alueen sairaanhoitopiireissä ja alueen kunnissa vuodelle Itä Suomen yliopistossa on käynnistynyt Verkkopuntarin arviointitutkimus mallin vaikuttavuuden selvittämiseksi. Ylipaino ja siihen liittyvät liitännäissairaudet luovat yhteiskunnalle suuren haasteen. Painonhallinnan ohjaukseen kaivataan kuitenkin uusia työkaluja, jotka vastaavat nykyajan haasteisiin ja kiireiseen elämänrytmiin. Verkkopuntarissa on ohjaajille tehty valmis painonhallinnan ohjausmateriaali, jota ohjaajat voivat hyödyntää. Haasteena on ryhmien koordinointi kentällä. Alueille luoduilla ohjaajaverkostoilla ja alueille nimetyillä yhteyshenkilöillä on ollut tärkeä merkitys yhteistyön onnistumisessa. Porin kaupungin vapaa-aikavirasto 14. Satakunnan haastepyöräily Pasi Pihlavisto, Pääjärjestäjät Porin vapaa aikaviraston liikunnanohjaus sekä Lounais Suomen liikunta ja Urheilu. Yhteistyössä porilaisia urheiluseuroja sekä asukasyhdistyksiä (yht. 16 kpl). Kampanjassa mukana myös Satakunnan Viikko kaupunkilehti. Kampanjalla edistetään arki, työmatka sekä kuntopyöräilyä ja rullaluistelua Porin alueella ajalla (Vapusta Juhannukseen). Paikalliset urheiluseurat ja asukasyhdistykset hoitavat haastepyöräilyn kirjauspisteitä ja keräävät tiedot omalta pisteeltään. Kesällä 2015 yhteensä n kirjausta. Seuroille ja yhdistyksille maksetaan kampanjayhteistyöstä nimellinen korvaus.

10 Yhteistyöllä on pitkät perinteet. Seuroilla ja yhdistyksillä on halu olla mukana edistämässä oman asuinalueensa liikunta ja harrastustoimintaa. Yhdyshenkilöt ovat itse innokkaita kuntoliikkujia ja muutenkin alueensa puuhakkaita ihmisiä. Saman tyylisellä yhteistyöllä hoidetaan myös ympärivuotiset kävely ja hölkkäkampanjat alueen kuntoradoilla ja suosituilla ulkoilureiteillä. Ilman seurojen ja yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä kampanjoiden hoitaminen nykyisellä mallilla olisi mahdotonta. LiikU 15. Terve maakunta hanke Tapio Saarni, Kunnan terveystoimi, vapaa aikatoimi, kunnassa toimivat yhdistykset, LiikU a. Kunnan terveystoimi, liikunta ja vapaa aikatoimi sekä yhdistysten yhteistyöllä saadaan liian vähän liikuntaa harrastavia innostutetuksi liikunnan pariin. b. Yhdistyksien toiminta saadaan vahvemmin näkyviin osana kunnallista liikunnan palveluketjua. c. Toiminnasta on saatu lisäksi näyttöä vaikuttavuudesta, sillä joka neljännen pre diabeetikon verensokeriarvot ovat normalisoituneet ja diabeteksen puhkeaminen on saatu estettyä, ainakin toistaiseksi. Terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten sekä yhdistysten yhteistyö on vaatinut toimintatapojen muutosta. SAMK 16. SAMK buzzbusiness Mari Suvanto BuzzBusiness on kolmen toimijan, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Porin yksikön ja Prizztech Oy:n uusi kokonaisuus, mikä muodostuu verkostomaisesta toiminnasta taustaorganisaatioiden välillä. Mukana on luonnollisesti myös satakuntalaisia yrityksiä, jotka ovat toimintamme kohteena. BuzzBusiness auttaa tilanteissa, joissa nykyiset strategiat eivät enää toimi ja tarvitaan korkealaatuista liiketoiminta ja tutkimusosaamista tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi.

11 Parhaimmillaan Buzzin asiantuntujat auttavat haastavissa muutostilanteissa sekä strategisissa henkilöstöhallinnan ja johtamisen kysymyksissä. Tähän mennessä hankkeissa on erityisesti kiinnitetty huomiota uusimpiin liiketoiminnan teemoihin ja asiakaslähtöisyyteen. Hankkeessa on lanseerattu ja konseptoitu uudenlaisia yhteistyömuotoja, joista on ensimmäiset draft versiot olemassa ja näitä on myös testattu aidossa asiakastyössä jonkin verran. Verkoston toimijoiden välistä yhteistä oppimista on saatu toteutettua yhteisissä workshop työskentelyissä. On havaittu, että organisaatioissa on hyvin paljon aiemmin piilossa ollutta mielenkiintoista osaamista, jota voidaan hyödyntää yhteisessä tekemisessä. Yhteistyö on lähtenyt liikkeelle oikeasta tarpeesta ja toiminnassa on mukana henkilöitä, jotka todella pystyvät tämän tyyppiseen yhteistyöhön. Väki on erittäin innostunutta ja osaavaa, mikä tekee työstä myös helppoa ja antoisaa.

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Pois syrjästä -hanke

Pois syrjästä -hanke Pois syrjästä -hanke Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen 1.1.2014 31.10.2016 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Satakummi avausseminaari 24.9.2015, Martintalo

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

MUISTIO 25.6.2015. Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri

MUISTIO 25.6.2015. Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri MUISTIO 25.6.2015 Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri Projektiryhmän kokous 4/2015 Aika: 5.6. klo 9-11 Paikka: Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World!

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki -toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille (60+), jotka ovat kokeneet elämässään muutoksia ja luopumisia

Lisätiedot

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Kunnan sisäinen yhteistyö luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Liikkuva koulu -ohjelma terveelliset elämäntavat oppimisvalmiudet osallisuus kouluviihtyvyys hyvinvointi

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä PÖYTÄKIRJA 6/2015 10.6.2015 Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä Paikka: Tiinan mökki, Os. Kesätie 19, 29200 Luvia Aika: keskiviikko 10.6.2015 klo 9.00 15.00 Osallistujat: Maiju Salonen, Satakunnan

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 9.9.2011 1 Suomen hallituksen talouspolitiikka (2011

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Jaettua iloa! Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, ilman ammattityön vaatimuksia. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattilaisten työtä vaan täydentää

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Tietopankki/Koulutus ja opetus Koulutuksiin ilmoittautuminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä Terveyspointin toiminnan perusta Oulunsalon kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämisstrategiat Seurakunnan

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Perustettu 10.12.1996 Huittisissa Huittinen Vammala Äetsä alaosasto 1996-2008 Huittinen Sastamala alaosasto 2009 Huittisten Muistiyhdistyksenä 1.1.2010 Käytetään

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN

ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN OMAISYHTEISTYÖN SEMINAARI JOENSUU 30.1.2013 Helvi Janhunen, Projektipäällikkö Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri Altti-projekti AIVOHALVAUS - tiedä, tunnista, kuntoudu

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona - hanke Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet

D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet Karita Pesonen suunnittelija, ravitsemusterapeutti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä D2D-hanke 2003: Miksi 2D-hanke?

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Sisäisen turvallisuuden kehittäminen 06.09.2013 Järjestöillä erilaisia rooleja Kansalaisyhteiskunta on laajempi

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TOIMINTAMALLIN TAUSTAA Toimintamallin kehittäminen alkoi Rotterdamissa, Hollannissa vuonna

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ VARHAISKASVATUSPÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄ

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA VOIKUKKIA-verkostohanke TAUSTAA JA TARPEITA Vuoden 2008 lastensuojelutilaston mukaan lastensuojelun asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi SALO TERVE KUNTA Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Taustaa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöllä on Salon seudulla pitkät perinteet. Terveyskasvatuksen yhdyshenkilö ja terveyskasvatuksen työryhmät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS 1 (5) KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS NATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 16.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 4 krs, Saunakabinetti Osallistujat Janhonen, Jouko

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla 21.8.2014 Ilkka Luoma Terveyspalvelujohtaja/johtava ylilääkäri, Kokkolan kaupunki Johtava lääkäri, Peruspalveluliikelaitos

Lisätiedot

Järjestö palveluiden tarjoajana

Järjestö palveluiden tarjoajana Järjestö palveluiden tarjoajana Hotelli Arthur 3.11. 2011 - Järjestöhautomo 11.11.2011 Maahanmuuttajien järjestäytyminen Suomessa arviolta 700-900 maahanmuuttajayhdistystä Yhdistykset ovat melko nuoria

Lisätiedot

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan ja ohjauksen vakiinnuttaminen Tampereella ja muissa pirkanmaalaisissa

Lisätiedot

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli PS Aikoo Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli Tuomas Kylänpää Eurooppalaisen työvoimapolitiikan asiantuntija PS Aikoo -loppuseminaari 17.3.2015 Kuopio Oppilaitosten johtajat tukevat jo perustettuja

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot