PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS"

Transkriptio

1 PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS Hallinto- ja tukipalvelut työryhmän raportti

2 SISÄLLYSLUETTELO (pääotsikot) Sivu 1. Johdanto 3 2. Nykytilanteen yleiskartoitus 4 3. Noormarkun hallinnon henkilöstön sijoituspaikat 8 4. Noormarkkuun jäävät hallinnon toimipisteet 9 5. Yhteiset palvelupisteet valtion hallinnon kanssa 9 6. Noormarkku-toimikunnan asettaminen ja tehtävät Arkistot Puhelinpalvelut Kopiointipalvelut Noormarkun kunnanviraston irtaimisto Yhteenveto 20 2

3 1. JOHDANTO 1.1. Kuntien yhdistymissopimus Porin kaupunginvaltuusto ja Noormarkun kunnanvaltuusto hyväksyivät kuntajakolain 9 :n mukaisen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen. Sopimuksen mukaan kuntien yhdistyminen toteutetaan liittämällä Noormarkun kunta Porin kaupunkiin lukien. Sopimuksen liitteen 8-kohta: 8. Hallinto- ja tukipalvelut Noormarkkuun muodostetaan yhteispalvelutoimisto eri viranomaisten (mm. rakennustarkastaja, sosiaalityöntekijät, maaseutusihteeri, tekninen toimi) vastaanottopäiviä ja muita hallinnon asiakas- ja lähipalvelutehtäviä varten Työryhmän asettaminen, kokoonpano ja tehtävä Porin ja Noormarkun kuntaliitoksen toteuttamista varten asetettu valmistelutyöryhmä päätti asettaa yhdistymissopimuksen 4.1-kohdan mukaisesti toimialaryhmät hallinnon ja tukipalveluiden yhteensovittamista, tietohallinnon yhteensovittamista sekä taajamien, kylien ja lähiöiden kehittämistä varten. Hallinnon ja tukipalveluiden työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: kunnanjohtaja Ilmo Marttila Noormarkku talouspäällikkö Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi Noormarkku kunnansihteeri Marika Luoma Noormarkku talousarviopäällikkö Matti Perälampi Pori kaupunginsihteeri Lauri Kilkku Pori tietohallintopäällikkö Antero Anttonen Pori vs. talouspäällikkö Tuomas Hatanpää Pori Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Työryhmän tehtävänä on valmistella hallinto- ja tukipalveluiden yhteen sovittamista kuntaliitoksessa. Toimeksianto ei koske liikelaitoksia vaan lähinnä keskushallinnon palveluja. Tietohallinnon yhteensovittamista varten on erikseen asetettu valmisteleva työryhmä, jonka kanssa yhteistyössä hoidetaan molempien työryhmien toimeksiantoon sisältyvien osa-alueiden (esim. arkisto) valmistelu. Muidenkin työryhmien työn kanssa löytyy yhteneväisyyksiä (esim. tilakysymykset). Hallinto- ja tukipalvelut -työryhmä tarkastelee kysymyksiä palvelujen järjestämisen näkökulmasta. 3

4 Toimeksiantoon sisältyy Noormarkkuun jäävät hallinto- ja tukipalvelut Noormarkun toimipisteet/-tilat kunnantalo (alakerta, kokoontumistilat, yläkerran toimistohuoneet, siipirakennus, teknisen toimiston rakennus) sosiaalitoimisto terveyskeskuksen tilat Noormarkkuun jäävä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö Yhteiset palvelupisteet valtion hallinnon kanssa (Kela, työvoimatoimisto, poliisi) Noormarkun kunnan arkiston siirtäminen Porin kaupunginarkistoon/maakunta-arkistoon Henkilöstöpalveluiden yhteensovittaminen Painatus- ja kopiointipalvelut Puhelinpalvelut Lisäksi työryhmä on keskustellut Noormarkun (kunnan ja Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän) toimipisteiden ja tilojen tulevan käytön toiveista ja mahdollisuuksista sekä yhteisen palvelupisteen järjestämisestä (sisällöstä ja sijainnista). Kuntaliitoksen ja yhteistoiminta-alueen henkilöstösuunnittelu liittyy näihin kysymyksiin. 2. NYKYTILANTEEN YLEISKARTOITUS Tässä luvussa esitetään yleispiirteinen lähtötilanteen kuvaus Noormarkun kunnan osalta. Tarkemmat asiakohtaiset nykytilan kartoitukset on esitetty erikseen kussakin asianomaisessa luvussa. Hallinto- ja tukipalvelujen nykytilanne Noormarkussa kunnanjohtajana toimii Ilmo Marttila. Keskushallinto kuuluu kunnanhallituksen alaisuuteen. Vastuualueet Keskushallinnon vastuualueet Noormarkussa Yleishallinto: kunnansihteeri Taloushallinto: talouspäällikkö Elinkeinoasiat: kunnanjohtaja Kaavoitustoimi: kunnanjohtaja Maataloushallinto: maataloussihteeri ( alkaen Porin kaupunki) 4

5 Yleis- ja taloushallinto Noormarkun kunnassa keskushallinnon tehtävät on jaettu kahdelle toimistolle: keskustoimisto ja taloustoimisto. Keskustoimisto: Yleishallinnon (pl. talousasiat ja atk) eri tehtävien vastuuhenkilö on kunnansihteeri. Yleishallinnon alaisuuteen kuuluvat henkilöstöhallinto, tiedotustoiminta ja muut hallintokuntia palvelevat keskitetyt hallinto- ja palvelutehtävät. Henkilöstöasioista vastaavat tällä hetkellä kunnansihteeri ja kunnanjohtaja (palkka-asiamies). Taloustoimisto: Noormarkussa taloushallinnon tehtävistä vastaa talouspäällikkö. Kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluita ostetaan kunnan ja yhtiön sopimuksen mukaan Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä, jonka osakas kunta on. Valmistelevat tehtävät hoidetaan omana työnä kunnassa. Kunnanviraston tietohallintoasioiden vastuuhenkilö on talouspäällikkö. Talousja palkkahallinnon sovelluksina ovat Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä käyttöpalveluna ostettavat sovellukset. Taloustuki Oy ostaa IT-palvelut edelleen Porin kaupungilta. Talous- ja palkkahallinnon sovellukset on lueteltu myöhemmin kuvauksen lopussa. Sosiaalitoimen osalta käytössä ovat kunnan omalla palvelimella Pro Consona sovellukset, jotka ovat Pomarkun kanssa yhteisellä palvelimella, joka sijaitsee Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän konesalissa. Samoin siellä ovat yhteiset internet- ja sähköpostipalvelimet. Kunnassa on taloustoimistossa vakinainen atk-sovellusneuvoja. Atk-palvelujen ja verkon ylläpitotehtäviä kunta ostaa lisäksi Atk-palvelut Janne Karjanlahti Oy:ltä (1 1/2 pv/viikko). Taloustoimisto vastaa kirjanpidosta, palkkalaskennasta, kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokoamisesta, talousarvio- ja taloussuunnittelusta, talousarvioraportoinnista, talouteen liittyvästä ohjeistuksesta sekä rahoitusasioiden valmistelusta. Länsi-Suomen Taloustuki Oy, nykyisin Taloustuki Kuntapalvelut Oy on tuottanut alkaen erillisen, kunnan ja taloushallintoyhtiön välisen toimituspalvelusopimuksen ja sen liitteenä olevan työnjaon perusteella Noormarkun kunnan talous- ja palkkahallinnon palvelut, joihin ei sisälly päätöksentekoa tai harkintaa. Näitä tehtäviä ovat kirjanpito, palkanlaskenta, maksatuksen, osto- ja myyntireskontran pääkäyttäjätehtävät sekä saatavien ensivaiheen perintä. Talous- ja palkkahallinnon tehtäviä hoidetaan osin kunnan omana työnä taloustoimistossa ja kunnan muissa toimistoissa ja osin ostopalveluna Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ssä. Kunnassa omana työnä tehtävä laskutus on järjestelty siten, että sosiaalitoimisto tekee sosiaalihuolloin Pro Consona järjestelmien (Logica) laskutukset ja taloustoimisto hoitaa lähes kokonaan yleislaskutuksen (Pro Economica). Vesilaskutus (Vesikanta) tehdään teknisessä toimistossa. 5

6 Saatavien jatkoperinnässä käytetään ulkopuolista perintätoimistoa (Intrum Justitia), jonka kanssa Noormarkun kunnalla on oma sopimus. Kunnan ja Taloustuen välinen työnjako on käytännön toimenpiteiden ja Taloustuen henkilökunnan kanssa pidettyjen tiimikokousten kautta vakiintunut. Talouspäällikkö on toiminut kunnan edustajana Taloustuki Oy:n hallituksessa. Käytössä olevat talous- ja palkkahallinnon sovellukset - Kirjanpito ja reskontra: Economa Meritt - Ostolaskujen kierrätys: Basware Invoice Processing - Palkanlaskenta: Fortime K ja ESS - Taloussuunnittelu: Basware Business Planning - Raportointi: Basware Business Planning - Laskutus: ProEconomica Status Elinkeinotoimi Noormarkun kunta on osakkaana Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:ssä, mutta ei käytä sen varsinaisia palveluja (pl. Enter). Kunta on kuitenkin mukana yhtiön hallinnoimissa hankkeissa. Elinkeinoasiat kuuluvat kunnanjohtajan vastuualueeseen. Elinkeinoasiamiehen virkaa ei ole täytetty vuoden 2007 elokuun jälkeen. Maaseututoimi Noormarkussa toimii maaseutulautakunta. Maaseututoimesta on alkaen vastannut Porin kaupungin maataloussihteeri. Kaavoitustoimi Kaavaviranomaisena toimii Noormarkussa kunnanhallitus. Kaavoitusta johtaa kunnanjohtaja. Asiantuntijapalvelut eli varsinainen suunnittelutyö ostetaan yksityisiltä konsulteilta. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman kunnan kaavoittajan palvelut kunta ostaa Porin kaupungin kaavoitusosastolta tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yleis- ja taloushallinnon henkilöstö Noormarkussa: - kunnanjohtaja - kunnansihteeri ( asti) - talouspäällikkö - (apulais)kirjanpitäjä - palkanlaskija - arkistosihteeri - atk-sovellusneuvoja - tekstinkäsittelijä - toimistovirkailija - toimistovirkailija (keskuksenhoitaja) yhteensä 10 henkilöä. 6

7 Keskushallintoon sijoittuva elinkeinoasiamiehen virka on ollut täyttämättä elokuusta 2007 alkaen. Kuntaliitoksen myötä Porin kaupungin palvelukseen siirtyy 8-9 henkilöä. Henkilöstöstä yleisesti Noormarkun kunnan palveluksessa on yhteensä noin 240 henkilöä, joista kunnan johdossa sekä yleis- ja taloushallinnossa 10 henkilöä. Tilivelvolliset viranhaltijat Noormarkun kunnassa tilivelvollisia ovat seuraavat viranhaltijat: kunnanjohtaja kunnansihteeri talouspäällikkö (elinkeinoasiamies) sosiaalijohtaja/sosiaalijohtajan sijainen sivistystoimenjohtaja kunnaninsinööri/kunnaninsinöörin sijainen rakennustarkastaja vapaa-aikatoimenjohtaja (maaseutusihteeri) ympäristösihteeri Henkilöstöpalvelut ja menettelyt Noormarkussa - Yhteistyötoimikunta - 12 jäsentä - työnantajan edustajina kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja ja kunnansihteeri - järjestöistä edustettuina JYTY, JHL (2 jäs.), JUKO (2 jäs.), KTN, TEHY, SUPER - sairauspoissaolomenettely päivää esimiehen luvalla (kunnanhallituksen päätös , käytäntö muutettu v alussa Porin kaupungin käytännön mukaiseksi, kirjallinen ohje) - pitemmät sairauslomat edelleen lääkärintodistuksella - poissaolo äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon vuoksi edellyttää todistuksen - kehityskeskustelukäytännöt - esimiehille järjestetty koulutusta - perusperiaatteena vuosittaiset keskustelut - käytännöt vaihtelevat yksiköittäin - tiedottaminen henkilöstölle - virastokokoukset - henkilöstötilaisuudet 7

8 - sähköpostitiedotteet (esimiehet huolehtivat edelleen niille, kenellä ei ole käytössä sähköpostia) - koulutus - itse järjestettyä, ulkoa ostettua koulutusta lähinnä työhyvinvoinnin kehittämisen puitteissa - henkilöstöllä mahdollisuus osallistua ulkopuolisten tahojen järjestämään alan koulutukseen (anomuksella, jonka esimies hyväksyy) - palkitseminen, merkkipäivät - ikävuosimuistamiset (50v ja 60v) - palvelusvuosimuistamiset (ei jaeta joka vuosi: 20v ja 40v) - ei tulospalkkiotyyppistä palkitsemista - työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma - tehty syksylle 2008 ja vuodelle toimenpiteitä suunnattu uudelleen kuntaliitospäätöksen jälkeen - yksikkökohtaiset suunnitelmat ja ohjeistukset - esim. vanhustenhuolto: toimintakäsikirja, palaveri- ja kehityskeskustelukäytännöt, epäasiallisen kohtelun menettelyohje 3. NOORMARKUN HALLINNON HENKILÖSTÖN SIJOITUSPAIKAT Porin kaupunginhallitus päätti Noormarkun johtavien viranhaltijoiden uusista tehtävistä Kunnanjohtaja Ilmo Marttila ja henkilöstöpäällikkö Helena Metsälä keskustelivat keskushallinnon henkilöstön sijoituspaikoista Mukana keskustelussa olivat myös talouspäällikkö Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi ja kunnansihteeri Marika Luoma. Henkilöstöä on informoitu asiasta. Työryhmä käsitteli Helena Metsälän toimittamaa luetteloa Noormarkun kunnanviraston henkilöstön sijoittumisesta Porin kaupungin organisaatioon ja hyväksyi esityksen omalta osaltaan. Porin ja Noormarkun yhteisvaltuusto päätti kokouksessaan henkilöstösijoitusten päätösvallan delegoinnista yhteishallitukselle. Yhteishallitus päätti Noormarkun toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa olevan henkilöstön sijoituspaikoista Määräaikaisissa palvelussuhteissa olevien sopimukset ovat voimassa kunkin sopimuksen mukaisen määräajan. Hallinnon henkilöstön sijoituspaikkojen selviämisen jälkeen ovat Noormarkun työntekijät voineet käydä tutustumassa tulevaan yksikköönsä paikan päällä. Joidenkin henkilöiden osalta tiiviimpi yhteistyö kunnan ja kaupungin välillä on käynnistynyt jo syksyn 2009 aikana. 8

9 Sosiaalitoimen henkilöt siirtyvät perusturvakeskuksen vastaaviin tehtäviin. Täsmälliset sijoitukset ja nimikkeet selviävät myöhemmin perusturvan yhteistoiminta-alueen valmistelun edetessä. 4. NOORMARKKUUN JÄÄVÄT HALLINNON TOIMIPISTEET Noormarkkuun on jäämässä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä, minkä lisäksi kuntaliitossopimuksen yhteydessä on sovittu maataloussihteerin, rakennustarkastajan ja mahdollisten muiden viranhaltijoiden vastaanottopäivistä paikkakunnalla. Tehtävien tilaratkaisujen yhteydessä on otettava huomioon myös Noormarkun ja Pomarkun kuntien yhteinen johtokeskus nykyisen teknisen toimiston rakennuksen kellaritiloissa. Lopullisiin toimipiste- ja tilaratkaisuihin vaikuttaa erityisesti perusturvan yhteistoiminta-alueen päätökset sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön sijoittumisesta. Työryhmä esittää yhteishallitukselle, että ensisijainen vaihtoehto Noormarkun hallinnon toimipisteen sijainniksi on Noormarkun keskustassa sijaitsevat sosiaalitoimiston nykyiset, hiljattain remontoidut ja turvallisuusmääräykset täyttävät tilat Kiinteistö Oy Keskusmarkussa, ottaen kuitenkin huomioon perusturvan yhteistoiminta-alueen tulevat ratkaisut. Terveysaseman tilojen käyttö selvitetään ja ratkaistaan myöhemmin. Myös Noormarkun kirjastosta saatavia palveluja voidaan lisätä (esim. vuokraasuntojen haku). Ehdotus yhteishallitukselle: Noormarkun hallinnon toimipisteen sijainniksi päätetään Kiinteistö Oy Keskusmarkku. 5. YHTEISET PALVELUPISTEET VALTION HALLINNON KANSSA Valtion hallinnossa on menossa yhteispalvelun laajentamishanke. Vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja yhteispalvelupisteelle Noormarkussa olisivat kunnantalo, sosiaalitoimisto tai terveyskeskuksen tilat. Perusturvan ratkaisut ovat olennaisessa asemassa myös harkittaessa mahdollisen yhteispalvelupisteen sijaintia. Noormarkun valtionhallinnon yhteispalvelupisteen suunnittelussa kannattaa huomioida lähikuntien tilanne, esimerkiksi Pomarkun kunta tavoittelee omaa yhteispalvelupistettä. Työryhmä toteaa, että valtionhallinnon palvelupisteen saaminen Noormarkkuun on toivottavaa, mutta tämänhetkinen palvelujen sijoituspolitiikka ja valtion käyttämän pankin puuttuminen Noormarkusta tekevät asiasta 9

10 epätodennäköisen. Jo tällä hetkellä poliisin lupapalvelujen tarjoaminen kunnanvirastolla on puuttuvan pankkiyhteyden vuoksi ongelmallista ja tulee loppumaan kuntaliitoksen toteutuessa. Ehdotus yhteishallitukselle: Työryhmä esittää, että kaupunki olisi kuitenkin tarvittaessa valmis tarjoamaan tilat yhteispalvelupisteelle, mikäli kustannusten jaosta päästään valtion kanssa yhteisymmärrykseen. Noormarkku-toimikunta voisi, katsoessaan sen tarpeelliseksi, pyrkiä edistämään asiaa mm. järjestämällä paikallisen kokouksen valtionhallinnon edustajien kanssa. 6. NOORMARKKU-TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄT Porin ja Noormarkun kuntaliitoksen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen 4.2. kohdan mukaan Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan varmistamiseksi asetetaan Noormarkku-toimikunta, jossa on yhdeksän jäsentä. Toimikunnan tehtävänä on valvoa yhdistyssopimuksen toteutumista, tehdä aloitteita ja esityksiä Noormarkun alueetta koskevissa asioissa sekä edistää ja seurata alueen kehittämistä. Noormarkku-toimikunnan asettaa laajentuneen Porin kaupunginhallitus. Noormarkku-toimikunnan roolia ja tehtäviä on pohdittu mm. Noormarkun kunnanvaltuuston valtuustoseminaarissa maaliskuussa 2009 ja kuntaliitoksen valmisteluryhmän kokouksessa Näiden keskustelujen pohjalta työryhmä työsti aihetta ja totesi, että on syytä laatia toimintaohje, jossa määritellään mm. toimikunnan tehtävät, asioiden esittely toimikunnalle, toimikunnan lausuntojen/kannanottojen pyytäminen ja laskujen hyväksymisoikeus (esim. toimikunnan sihteerinä toimivalla viranhaltijalla). Työryhmä on myös huolehtinut siitä, että toimikunnan asettaminen otetaan huomioon myös Porin kaupungin talousarvion laadinnassa. Työryhmä on ottanut kantaa Ilmo Marttilan, Lauri Kilkun, Arto Vitikan ja kaupungin lakimiesten valmistelemaan toimikunnan toimintaohjeluonnokseen ja hyväksynyt sen osaltaan. Luonnos on tämän raportin liitteenä. Työryhmä esittää, että yhteishallitus hyväksyy toimintaohjeen toimikunnan asettamisen yhteydessä. 10

11 Ehdotus yhteishallitukselle: Yhteishallitus hyväksyy liitteen mukaisen Noormarkku-toimikunnan toimintaohjeen toimikunnan asettamisen yhteydessä. 7. ARKISTOT Nykytilakuvausten yhteydessä maaliskuussa 2009 on kartoitettu Noormarkun kunnan ja Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän arkistojen nykytila. Myös kuntayhtymän käsittely tässä yhteydessä on perusteltua, koska kuntayhtymän purkaminen liittyy kuntaliitokseen ja perusturvan yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Kuntayhtymän päätoimipaikan arkisto sijaitsee Noormarkussa ja kiinteistö, jossa arkisto fyysisesti sijaitsee, siirtyy Porin kaupungille. Porin toimiessa perusturvan yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana, myös vastuu arkistoinnista on viime kädessä kaupungilla Noormarkun kunnan arkiston nykytilaselvitys Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen organisointi Noormarkun kunnanhallitus on hyväksynyt pysyväismääräyksen, jonka mukaan vastuu arkistotoimen organisoinnista kuuluu kunnalle. Pysyväismääräyksen mukaan arkistotoimen suunnittelusta sekä käytännön ohjauksesta vastaa kunnanhallituksen arkistovastaavaksi nimeämä henkilö, arkistosihteeri, joka vastaa myös kunnallisesta keskusarkistosta. Arkistonmuodostus ja asiakirjallisen tiedon hallintavälineet Noormarkun kunnan arkiston toimintaohje on tullut voimaan , joten se on osittain vanhentunut. Toimintaohjeen liitteenä on hallintokunnittain laaditut tehtäväpohjaiset arkistonmuodostussuunnitelmat, joita on pyritty pitämään ajan tasalla. Kunnassa ei ole asianhallintajärjestelmää, minkä takia kirjeistön ja päätösten järjestäminen on hoitamatta. Seulonta ja hävittäminen Hävitettäviä asiakirjoja on seulottu AMS:an mukaan tehtävärutiinien yhteydessä sekä tiettyjä asiakirja- ryhmiä on hävitetty vuosittain ( esim. tilitositteet). Tämän lisäksi on paljon seulottavaa, jotka ovat kertyneet työtekijöiden käsiarkistoihin, nämä on tarkoitus seuloa kuluvana vuonna tehtävien ohella. AMS:ien tarkentaminen järjestelytyön ja seulonnan tehostamiseksi on tarpeellista tällä hetkellä. Pääsääntöisesti seulonta hoidetaan työyksiköissä. 11

12 Päätearkisto Kunnan arkisto alkaa perustamisvuodesta Se on järjestetty ja luetteloitu 1980 luvulle ABC kaavan mukaan. Päätearkistoon on tietenkin siirretty asiakirjaryhmiä sen jälkeenkin, ja niitä on luetteloitu siirron yhteydessä. Päätearkistomateriaalia on yhteensä n. 160 hyllymetriä. Päätearkistossa säilytetään vain pysyvästi tai pitkän sälytysajan ( yli 25 v) omaavia asiakirjaryhmiä. Tosin osa vanhoista arkistoista olisi vielä seulottava, koska siellä on hävitettävää materiaalia. Arkistonmuodostajat Aktiivisia arkistonmuodostajia: Keskusvaalilautakunta päätearkistossa Kunnanhallitus II (keskustoimisto ja taloustoimisto) Maaseutulautakunta Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta (koulu, kirjasto ja kulttuuri) Vapaa-aikalautakunta (liikunta ja nuorisotyö) Rakennus- ja ympäristölautakunta Tekninen lautakunta kaikki 155 m 5 m 12 m 8 m 1 m 22 m 22 m Yllämainittujen arkistonmuodostajien asiakirjoista osa on siirretty päätearkistoon ja osa sijaitsee työyksiköissä, joten näiden materiaalien määrät ovat karkeita arvioita ja osa hävitetään vielä seulonnan yhteydessä kuluvana vuonna Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän arkistotoimen nykytilaselvitys Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen organisointi Kuntayhtymän jokaisessa jäsenkunnassa on omat terveysasemat potilasarkistoineen. Kuntayhtymän yhtymähallitus on vuonna 2003 tehnyt päätöksen, jonka mukaan arkistotoimen johtavana viranhaltijana toimii talousjohtaja ja keskusarkiston hoitajana pallkanlaskija Johanna Aho. Aho on siirtynyt Länsi- Suomen Taloustuki Oy:n palvelukseen vuoden 2007 alusta. Arkistotoimen rutiinitehtävät, kuten hallinnon ja taloustoimen asiakirjojen seulominen ja hävittäminen, ovat hoituneet, mutta päätearkiston hoitamiseen sekä asiakirjahallinnon vaatimaan suunnitteluun ja kehittämiseen ei ole ollut riittävästi mahdollisuuksia. Seulonta ja hävittäminen Tarpeettomia asiakirjoja on seulottu ja hävitetty säännöllisesti vuosittain säilytysajan umpeuduttua. Kuntayhtymän muilta terveysasemilta Merikarvialta, Pomarkusta ja aiemmin myös Siikaisista kuljetetaan hävitettävät asiakirjat 12

13 Noormarkun terveysasemalle, josta ne noudetaan teollisuuden uusiokäyttöön. Hävitystä odottavat salaiset asiakirjat säilytetään kiinninidotuissa säkeissä taloustoimiston kellaritiloissa. Hävitetyistä asiakirjoista on laadittu hävitysluettelot. Kuntayhtymän arkistosäännön ja sen liitteenä olevan arkistonmuodostussuunnitelman on liittohallitus hyväksynyt vuonna Viimeiset muutokset arkistonmuodostussuunnitelmaan on tehty vuonna Arkistosäännön ns. runko-osaa ja muita liitteitä ei ole päivitetty. Voidaankin sanoa, että kuntayhtymästä puuttuu riittävä ja ajan tasalla oleva ohjeisto laadukkaan ja hyvän tiedonhallintatavan ylläpitämiseksi. Kuntayhtymässä käytössä olevista tietojärjestelmistä on laadittu lakien edellyttämät tietojärjestelmäselosteet, mutta henkilörekisteriselosteet puuttuvat. Effica terveystoimen tietojärjestelmä on ollut kuntayhtymässä käytössä vuodeta 1996 eikä järjestelmästä ole toistaiseksi hävitetty asiakirjoja. Päätearkisto ja arkistonhoito Kansanterveystyön kuntainliiton ja kuntayhtymän edeltäjän Eva Ahlströmin sairaalan arkisto v ja Eva Ahlströmin sairaalan kuntainliiton arkisto v on järjestetty ja luetteloitu omiksi kokonaisuuksiksi. Kansanterveystyön kuntaliiton ja kuntayhtymän arkistoaineisto on järjestämättä ja luetteloimatta kuntainliiton perustamisesta vuodesta 1974 lähtien. Kuntayhtymän pysyvästi säilytettäviä hallinnon ja talouden asiakirjoja on pyritty päätearkistotilassa sijoittamaan asiakirjaryhmiksi ja sarjoiksi, mutta kokonaisuudet eivät ole arkistokaavan mukaisessa järjestyksessä vaan kertyvää aineistoa on tarpeen mukaan sijoitettu sinne, missä tilaa on riittänyt. Kuntayhtymän päätearkisto sijaitsee nykyisen taloustoimiston kellaritiloissa. Päätearkistoon kuuluvan aineiston hahmottamista hankaloittaa se, että samaan arkistotilaan on sijoitettu pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ohella myös määräajan säilytettäviä taloushallinnon asiakirjoja. Tämän lisäksi siellä säilytetään kuntayhtymän kaikilta terveysasemilta kertyneitä paikkakunnalta muuttaneiden potilasasiakirjoja. Vanhan päätearkistotilan viereen on rakennettu toinen arkistotila, jossa säilytetään kuntayhtymän kaikilta terveysasemilta kertyneitä kuolleitten potilaiden potilasasiakirjoja ja röntgenkuvia. Lähiarkistona toimii taloustoimistossa toimistohuone, jossa säilytetään määräajan kuluttua hävitettävää arkistoaineistoa (tilitositteita, työvuorolistoja, irtaimistoluetteloita ja yleiskirjeitä). Talousjohtajan työhuoneessa olevassa kassakaapissa ovat uusimmat yhtymähallituksen ja valtuuston pöytäkirjat sekä voimassaolevat sopimukset. 13

14 7.3. Maakunta-arkiston ohjeistusta Raportin liitteenä Turun maakunta-arkiston muistio Arkistot ja kuntaliitos Raportin liitteenä Turun maakunta-arkiston muistio Terveyskeskuskuntayhtymän lakkauttaminen ja arkisto Kuntaliitoksen aiheuttamat toimenpiteet Työryhmä nimesi arkistotoimen yhteyshenkilöiksi: Noormarkun kunta Paula Vuohelainen LuSa ktt ky Anne Jokinen Porin kaupunki Oili-Marja Virtanen Noormarkun kunnan ja Porin kaupungin sekä Noormarkun kunnan ja muiden organisaatioiden välisistä sopimuksista on laadittu erilliset luettelot. Arkistot ja kuntaliitos Pori - Noormarkku Yleistä Kunnan arkistotoimen järjestäminen kuuluu kunnanhallitukselle (ArkistoL 831/1994 9). Sen on määrättävä kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtava viranhaltija tai toimihenkilö, joka samalla huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista (keskusarkistosta). Jokaiselle arkistonmuodostajalle määrätään lisäksi arkistovastaava. Arkistotoimi Noormarkun ja Porin kuntaliitos toteutuu vuoden 2010 alusta. Kuntaliitoksen toteutuessa Noormarkun kunnan arkistot päätetään ja arkistonmuodostus jatkuu osana Porin kaupunkia. Noormarkun kunnan arkistot päätetään, seulotaan, järjestetään ja luetteloidaan ja kunnan arkisto säilytetään omana kokonaisuutenaan. Säilyttämisestä vastaa Porin kaupunki. Noormarkun kunnan ja Porin kaupungin arkistosihteerit ovat käyneet keskusteluja Noormarkun kunnan arkistomateriaalin määrästä ja sisällöstä. Asiakirja-aineiston kokonaismäärä on arviolta 250 hyllymetriä. Määrä sisältää sekä päätearkistossa että eri arkistonmuodostajien aineistoissa paljon seulomatonta ja järjestämätöntä materiaalia. Seulonnan tuloksena saadaan aineiston määrää huomattavasti supistettua. Arkistomateriaaleista on aiemmin tehty arkistoluettelot ja arkistonmuodostussuunnitelma, jotka sellaisenaan eivät sovellu suoraan käytettäväksi arkistoja Poriin siirrettäessä. Arkistolaitoksen ja Porin kaupungin arkistotoimen ohjeistuksen mukaan on välttämätöntä, että seulonta- ja järjestelytyöt tehdään Noormarkussa ja arkistoista siirretään Poriin ainoastaan pysyvästi tai pitkään säilytettävä aineisto. Kukin työntekijä huolehtii oman alansa aineiston seulomisesta ja 14

15 Poriin siirtyessään ottaa mukaansa ainoastaan omassa työssään tarvitsemansa ns. aktiivikäytössä olevat asiakirja-aineistot. Päätearkiston osalta aineiston seulontaa ja järjestämistä voidaan jatkaa vielä kuntaliitoksen toteutumisajankohdan jälkeenkin. Toimenpiteet: Noormarkussa jatketaan arkistosihteerin ohjeistuksen mukaisesti arkistojen järjestely- ja seulontatyötä, jonka valmistuttua laaditaan arkiston siirtoon ja käyttöön tarvittavat ohjeistukset, suunnitelmat ja arkistoluettelot. Noormarkun koko arkistomateriaali siirtyy seulottuna, järjestettynä ja luetteloituna Porin kaupunginarkistoon, josta käytännön toiminnassa tarvittavaa aineistoa tullaan tarpeen mukaan siirtämään/lainaamaan eri hallintokuntiin. Toiminnan kannalta tarpeellisia katujen ja teiden piirustuksia ja suunnitelmia on jonkin verran siirretty tekniseen palvelukeskukseen ja rakennuksiin liittyvän aineiston siirto toteutunee ensi tilassa. Koska siirrettävän aineiston määrää on melko mahdoton tässä vaiheessa arvioida, tulee Porissa tarvittavan arkistotilan laajuus esille vasta siinä vaiheessa, kun seulonta- ja järjestelytyöt on Noormarkussa saatu päätökseen. Noormarkun kunnan nykyisiin arkistotiloihin mahdollisesti jätettävistä arkistokokonaisuuksista tehdään päätökset harkinnan perusteella. Tässä vaiheessa on ennen kaikkea toimittava niin, että käytännön työssä tarvittavat asiakirja-aineistot voidaan seulottuna siirtää kutakin toimintoa hoitavan henkilön mukana hänen siirtyessään Poriin työskentelemään. Kunnan muu arkistomateriaali siirretään vaiheittain laadittavan siirtosuunnitelman mukaisesti. Ehdotus yhteishallitukselle: Noormarkussa jatketaan arkistosihteerien ohjeistusten mukaisesti arkistojen järjestely- ja seulontatyötä siten, että käytännön työssä tarvittavat asiakirjaaineistot voidaan seulottuna siirtää kutakin toimintoa hoitavan henkilön mukana hänen siirtyessään Poriin työskentelemään. Vuodenvaihteen jälkeen Porin arkistotoimi vastaa tarvittavista toimenpiteistä ja antaa niiden etenemisestä yhteishallitukselle seurantaraportin mennessä. 15

16 8. PUHELINPALVELUT 8.1. Puhelinpalvelut ja kulunvalvonta Noormarkussa nykytilanteen kuvaus Puhelinkeskus - leasing-sopimus (Nordea Rahoitus Suomi Oy) lankaverkko ja välityskoneisto - sopimuksen irtisanomisaika 3 kk (jos irtisanotaan kesken kauden, erääntyy jäljellä olevat vuokraerät maksettavaksi) - vuokra 312 e/kk (ilman alv) - palvelun tuottajana TeliaSonera - keskuksen alla alanumeroita n. 100 ja henkilökunnan gsm-pikavalinnat Lankaliikenne - Palvelun tuottajana TeliaSonera - liittymistä ja veloituksista selvitys laskuissa (2 erillistä) Matkapuhelimet - tehty mobiilikartoitus, 3 portaan luokitus (raportin liitteenä) - matkaviestintäsopimus Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:n kanssa - astunut voimaan , irtisanomisaika 1 kk (kirjallisesti) - sopimuskauden pituus 2 vuotta - kuukausimaksualennus 60 % + puheaikaa 240 /liittymä - matkapuhelimia/liittymiä yhteensä 68 kpl Kulunvalvonta Työajanseurantajärjestelmä ELLI - ohjelma räätälöity kunnalle, kunta omistaa ohjelman ja laitteet (Porin Vartiointi Oy:ltä hankittu) - 5 leimauspäätettä: sosiaalitoimisto, tekninen toimisto, sivistystoimisto, varasto (ilmeisesti rikki) ja kunnanvirasto Sisäinen hälytysjärjestelmä - erillinen (ei yhteyttä ELLIin) - huonekohtaiset tunnistimet - Porin Vartiointi hoitaa hälytykset - yhteyshenkilönä kunnassa rakennusmestari Pekka Leppänen 8.2. Kuntaliitoksen aiheuttamat toimenpiteet Noormarkun kunnassa on käytössä sekä kiinteitä lankanumeroita että mobiililiittymiä. Lankapuhelinpalveluissa on operaattorina Sonera ja matkapuhelinliikenteessä Elisa. Puhelinvaihde ( Nortel Meridian Optio 11) on hankittu leasingvuokralla, sopimus on alkanut ja sopimuskausi jatkuu saakka. Leasing- ja vakuutuskustannus on 376 euroa kuukaudessa (alv 0). Vaihdeverkossa on noin 100 liittymää. Kiinteän verkon puhelinkulut ovat noin 800 euroa kuukaudessa (kiinteä maksu 180 euroa ja liikennekustannus noin 615 euroa). Vaihdeverkon toteutukseen sisältyy 16

17 useampia johtovuokrapareja, joilla eri toimipisteissä olevat alanumerot yhdistetään vaihteeseen. Johtovuokrat ovat noin 650 euroa kuukaudessa. Kiinteän lankaverkon yhdistäminen Porin alanumeroverkkoon ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Hallinnon toimintojen siirtyminen pääosin Porissa tehtäväksi luonnollisesti vapauttaa nyt hallinnon käytössä olevat alanumeroliittymät. Siltä osin kun toimintoja jää Noormarkun nykyisiin tiloihin, joissa on kiinteän verkon liittymiä, on tarkoituksenmukaista korvata ne mobiililiittymillä tai harkinnan mukaan suorilla lankaliittymillä. Soneralta vuokratuilla johtopareilla kuljetetaan myös dataliikennettä ja tähän on tarvetta myös vuodenvaihteen jälkeen. Kaikkia Soneralta vuokrattuja johtopareja ei tämän vuoksi tulla irtisanomaan lähiaikoina. Vaihdeverkon tilanneselvitys jatkuu vielä vähintään joulukuulle 2009 ja tässä työssä tarkentuu poistuvat alanumerot ja irtisanottavat johtoparit. Puhelinvaihteen (Meridian) 'kylmäksi' ajaminen ja jälkihoito edellyttää vielä vuoropuhelua toimittajan (Cygate) ja operaattorin (Sonera) ja rahoittajan (Nordea) kanssa. Noormarkun ja Pomarkun kuntien yhteisen johtokeskuksen yhteydet säilytetään, mutta numerot todennäköisesti muuttuvat. Mobiilipuhelimia ja liittymiä Noormarkulla on vajaat 70 kpl. Puhelimista ja niiden haltijoista on olemassa erillinen luettelo. Päätelaitteet ovat ns. samaa sarjaa Porin puhelimien kanssa eli ne on samaan tapaan vakioituja malleja ja hankittu samalta toimittajalta. Operaattorina on kuitenkin Elisa, kun se Porissa on DNA. Liittymien vaihto DNA:lle on kuitenkin käytännössä hyvin suoraviivainen toimenpide, SIM-kortin vaihto. Toisaalta liittymänumero on syytä vaihtaa Porin käyttämään numeroavaruuteen ( nnnn). Noormarkun henkilöstö vie olemassa olevat matkapuhelinlaitteensa mukanaan Poriin. Porin puhelinjärjestelmän kehittämisen ydintavoite on taata asiakasnäkökulmasta hyvä tavoitettavuuspalvelu. Kaikki verkon liittymät niin lanka- kuin mobiililiittymät ovat integroitu puhelinvälityksen (kaupungin keskitetty puhelinvaihde) informaatiojärjestelmään ja välityksen asiakasneuvojien käytössä on tarpeelliset palveluihin ja henkilöstöön liittyvät ajantasaiset tiedot, myös ns. läsnäolotiedot. Yleiseen vuoden 2010 puhelinluetteloon noormarkkulaisten uudet numerot eivät ehtineet. Puhelinpalveluiden muutostyössä tulee ottaa huomioon - Noormarkun kunnan omistamat vuokraliittymät, - liittymät, joiden yhteydessä on murto- ja palohälytys-, mittarinluku-, ym. järjestelmiä sekä - että poliisi edellyttää ainakin yhtä lankaliittymää turvaohjeineen jokaiselle koululle. Noormarkun kulunvalvontajärjestelmä ELLIn osalta työryhmä esittää, että se poistuu käytöstä ja sen edelleen myyntimahdollisuuksia selvitetään esim. Porin Vartiointi -liikkeeltä. 17

18 Sisäinen hälytysjärjestelmä jätetään toistaiseksi ennalleen. Kiinteistöistä vastaavat tahot päättävät jatkotoimenpiteistä kiinteistöjä koskevien päätösten yhteydessä. 9. KOPIOINTIPALVELUT Noormarkun kopiokone- / monitoimilaitteet Konttorilinja Oy:n toimittamien KonicaMinolta bizhub-kopiokone / monitoimilaitteiden rahoitusleasingien päättymisajat: Laite Päättymisaika Leasingvuokra/V ALV 0 % Keskustoimisto: KonicaMinolta bizhub C ,10 KonicaMinolta bizhub C Sivistystoimisto: KonicaMinolta bizhub C ,16 Tekninen toimisto: KonicaMinolta bizhub C ,88 Sosiaalitoimisto: KonicaMinolta bizhub C ,20 Yhtenäiskoulu: KonicaMinolta bizhub C Finpyyn koulu: KonicaMinolta bizhub C Kankaan koulu: KonicaMinolta bizhub C Söörmarkun koulu: KonicaMinolta bizhub C Finpyyn koulun ruokala: KonicaMinolta bizhub C Koivukujan päiväkoti: KonicaMinolta bizhub C Piilitien päiväkoti: KonicaMinolta bizhub C Työryhmä esittää yhteishallitukselle, että - Noormarkun keskushallinnon kaksi kopio-/monitoimilaitetta siirretään Porin kaupungintalolle, isompi laite heti vuodenvaihteessa ja pienempi (C353) kone vähän myöhemmin, kun sitä ei enää tarvita kunnanviraston tiloissa. - Noormarkun teknisen toimen käytössä oleva kopio-/monitoimilaite siirtyy Porin tekniseen palvelukeskukseen. 18

19 - Noormarkun sivistystoimiston kopiokone siirtyy Porin kouluvirastoon rikkoutuneen koneen tilalle. - Sosiaalitoimiston, koulujen ja muiden kuntaan jäävien palveluyksiköiden kopiokoneet jäävät entisille paikoilleen. - Laitteiden olemassa olevat leasing-sopimukset siirretään Porin kaupungille (IT-palvelut). - Kuntaliitoksen Tietohallintotyöryhmän kannanottoon viitaten Noormarkun käyttäjien nykyiset työasemat oheislaitteineen jäävät pääsääntöisesti Noormarkkuun. Siirtyvälle henkilöstölle hankitaan Porissa uudet laitteet. Porin IT -Palvelut ja Noormarkun tietohallinto ovat yhteistyössä kartoittaneet Noormarkusta siirtyvän henkilöstön it-laitteiston tarpeet Porin organisaatiossa. Porin kaupungin IT-palvelut ottaa vastatakseen laitteiden leasing-sopimuksista ja huolehtii tarvittavat muutokset mm. laskutusosoitteisiin kaikki kopio-/monitoimilaitteet siirtyvät IT-palveluiden hallintaan, josta niitä vuokrataan edelleen muille yksiköille. Siirtyvien koneiden leasing-vuokrat on otettu huomioon ao. yksiköiden vuoden 2010 talousarvioissa. 10. NOORMARKUN KUNNANVIRASTON IRTAIMISTO Noormarkun kunnan irtaimen omaisuuden käsittelyssä kuntaliitoksen yhteydessä noudatetaan voimassaolevia, kunnanhallituksen hyväksymiä Noormarkun kunnan irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeita ja talouspäällikön antamia tätä ohjetta koskevia täydentäviä ohjeita. Irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeissa todetaan mm., että hallintokuntien on pidettävä hallussaan olevasta kunnan irtaimistosta irtaimistoluetteloa. Taloustoimisto pitää kunnan taidekokoelmista erillistä luetteloa. Irtaimistoksi katsotaan varsinainen irtain omaisuus sekä kiinteistöjen irralliset ja helposti poissiirrettävät tarpeistoesineet. Irtaimistolla tarkoitetaan vuosikuluiksi kirjattavia hyödykkeitä, joiden arvonlisäveroton hankintahinta on alle euroa. Irtaimistoluettelot on vähintään kerran vuodessa ja tarpeen vaatiessa useammin inventoimalla tarkastettava ja samalla on laadittava poistoluettelot. Vastuuhenkilöistä todetaan, että jokaisessa irtaimiston säilytyspaikkayksikössä on oltava nimetty henkilö irtaimistoluettelon pitäjänä. Luettelon hoitoa valvoo toimiston päällikkö tai muu esimies, jolle on johto-säännössä tai muulla delegointipäätöksellä annettu valtuutus hankinta-päätöksen tekemiseen. Tämä henkilö tekee myös päätöksen esineiden merkitsemisestä irtaimistoluetteloon, vastaa vuosittain suoritettavasta inventoinnista sekä poistoluettelon laadinnasta. 19

20 Työryhmä esittää irtaimiston osalta seuraavaa: - Noormarkun kunnassa on vuoden 2009 loppuun mennessä tehtävä irtaimiston inventointi noudattaen Noormarkun kunnan irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeita, joita täydentää talouspäällikön ohjeistus. Inventoinnin perusteella tehdään merkinnät irtaimistoluetteloihin ja poistettavasta irtaimesta laaditaan erilliset poistoluettelot, molemmat toimistopäälliköiden tai muiden esimiesten hyväksyminä. - Noormarkun nykyisen organisaation sisällä toimistopäälliköt voivat luovuttaa käyttökelpoista irtaimistoa veloituksetta Noormarkkuun jäävien hallintokuntien yksiköille (esim. päiväkodit, koulut, kirjasto, nuorisotila jne.) Lisäksi toimistopäällikkö voi lahjoittaa käyttöarvoltaan vähäisiä irtaimistoesineitä sopivaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. Myös irtaimiston sisäiset tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehdyt luovutukset merkitään tilanteen irtaimistoluetteloon. - Kuntaliitoksen tapahduttua Noormarkun kunnan tilanteeseen päivitetyt irtaimistoluettelot toimitetaan Porin kaupungin Talouspalveluille. - työhuonekalusteiden viemisestä Poriin neuvotellaan vastaanottavien yksiköiden esimiesten kanssa tapauskohtaisesti. Kaupungintalolle ei voi viedä kalusteita ilman arkkitehdin hyväksyntää. Henkilökohtaiset työergonomiaan liittyvät varusteet tms. voi kukin työntekijä ottaa mukaansa siirryttäessä Porin tiloihin. - Noormarkun kunnan ns. muistoesineet jätetään kunnanviraston valtuustosaliin (mm. vitriini sisältöineen). - Taloustoimiston ylläpitämä luettelo Noormarkun kunnan taidekokoelmista toimitetaan Porin Taidemuseolle. Kunnan taide-esineet jätetään entisille sijoituspaikoilleen rakennuksen remontointiin saakka. - Kunnanvirastoon vuodenvaihteen jälkeen jäävän irtaimiston osalta päätökset tekee jatkossa Porin tilahallinto. Työryhmä esittää lisäksi, että Noormarkun historiakirjan myynti annetaan Noormarkun kirjaston tehtäväksi alkaen. 11. YHTEENVETO Tämä selvitys/esitys on yksi osa Porin ja Noormarkun kuntaliitoksen toimeenpanoa, yksityiskohtainen asiakirja siitä, miten tietyt hallinto- ja tukipalvelut uudessa kunnassa järjestetään. Tämän asiakirjan esityksillä luodaan uudelle kunnalle yhtenäiset hallinnolliset käytännöt ja toimintatavat. Työryhmä on työssään ollut yksimielinen ja jatkanut sitä hyvää neuvottelu- 20

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI SONKAJÄRVEN KUNNASSA 1 2 ARKISTOTOIMEN ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT 2.1 Kunnanhallitus

Lisätiedot

3 Talouden seuranta 31.3.2015 / tukipalvelulautakunta

3 Talouden seuranta 31.3.2015 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Kokouskutsu 1 (11) Aika 06.05.2015, klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone lahna Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Talouden seuranta 31.3.2015

Lisätiedot

Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus

Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu-Liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus Hyväksytty: PoSan jäsenkunnat: Honkajoen kunnanvaltuusto 30.3.2009 17 Jämijärven kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KH 18.6.1997 214 Astuu voimaan 1.7.1997 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Arkistotoimen toimintasäännön soveltaminen Kaupungin arkistotoimessa tulee sen lisäksi, mitä arkistolaissa,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 25.11.2015 klo 18.00- Paikka Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Asiat 110 Vuorotteluvapaahakemus, ei julkaista Internet-sivuilla 111 Vuorotteluvapaahakemus,

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje EURAJOEN KUNTA Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kunnanhallitus xx.x.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus 1.2 Asiakirjahallinto ja arkistotoimi 2 ARKISTOTOIMEN ORGANISAATIO

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Lieksan kaupunki LIEKSAN KAUPUNGIN ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

Lieksan kaupunki LIEKSAN KAUPUNGIN ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nrotta/2007 ===================================================================== 1 (10) LIEKSAN KAUPUNGIN ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 23.3.2015. Kumoaa 18.4.1990 hyväksytyn arkistosäännön. Voimaantulo 1.1.2015. 1 Yleistä Arkistolain 8 :n mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä miten sen arkistotoimen

Lisätiedot

Sievin kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Sievin kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kunnanhallitus 26.11.2007 201 Dnro KH:62/010/2007 Sievin kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Voimaan 1.1.2008 alkaen P:\Ohjeet\Asiakirjat ja arkistointi\asiakirjahallinnon ja arkistotoimen

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN

KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN Kunnanhallitus 72 19.02.2007 Kunnanhallitus 87 12.03.2007 Kunnanvaltuusto 12 26.03.2007 KUNTAJAON MUUTTAMISEN VALMISTELU LEIVONMÄEN JA JOUTSAN KESKEN 165/01/019/2005 Khall 72 Leivonmäen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt

Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt Esittely 10.11.2016 YKN Yhteistyössä ykn ja Kuntaliitto Työryhmään kuuluvat Päivi Savinainen (Kuopion kaupunki), Jan Nyström (Pukkilan kunta), Ulla-Maija Maunu

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot