PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS"

Transkriptio

1 PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS Hallinto- ja tukipalvelut työryhmän raportti

2 SISÄLLYSLUETTELO (pääotsikot) Sivu 1. Johdanto 3 2. Nykytilanteen yleiskartoitus 4 3. Noormarkun hallinnon henkilöstön sijoituspaikat 8 4. Noormarkkuun jäävät hallinnon toimipisteet 9 5. Yhteiset palvelupisteet valtion hallinnon kanssa 9 6. Noormarkku-toimikunnan asettaminen ja tehtävät Arkistot Puhelinpalvelut Kopiointipalvelut Noormarkun kunnanviraston irtaimisto Yhteenveto 20 2

3 1. JOHDANTO 1.1. Kuntien yhdistymissopimus Porin kaupunginvaltuusto ja Noormarkun kunnanvaltuusto hyväksyivät kuntajakolain 9 :n mukaisen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen. Sopimuksen mukaan kuntien yhdistyminen toteutetaan liittämällä Noormarkun kunta Porin kaupunkiin lukien. Sopimuksen liitteen 8-kohta: 8. Hallinto- ja tukipalvelut Noormarkkuun muodostetaan yhteispalvelutoimisto eri viranomaisten (mm. rakennustarkastaja, sosiaalityöntekijät, maaseutusihteeri, tekninen toimi) vastaanottopäiviä ja muita hallinnon asiakas- ja lähipalvelutehtäviä varten Työryhmän asettaminen, kokoonpano ja tehtävä Porin ja Noormarkun kuntaliitoksen toteuttamista varten asetettu valmistelutyöryhmä päätti asettaa yhdistymissopimuksen 4.1-kohdan mukaisesti toimialaryhmät hallinnon ja tukipalveluiden yhteensovittamista, tietohallinnon yhteensovittamista sekä taajamien, kylien ja lähiöiden kehittämistä varten. Hallinnon ja tukipalveluiden työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: kunnanjohtaja Ilmo Marttila Noormarkku talouspäällikkö Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi Noormarkku kunnansihteeri Marika Luoma Noormarkku talousarviopäällikkö Matti Perälampi Pori kaupunginsihteeri Lauri Kilkku Pori tietohallintopäällikkö Antero Anttonen Pori vs. talouspäällikkö Tuomas Hatanpää Pori Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Työryhmän tehtävänä on valmistella hallinto- ja tukipalveluiden yhteen sovittamista kuntaliitoksessa. Toimeksianto ei koske liikelaitoksia vaan lähinnä keskushallinnon palveluja. Tietohallinnon yhteensovittamista varten on erikseen asetettu valmisteleva työryhmä, jonka kanssa yhteistyössä hoidetaan molempien työryhmien toimeksiantoon sisältyvien osa-alueiden (esim. arkisto) valmistelu. Muidenkin työryhmien työn kanssa löytyy yhteneväisyyksiä (esim. tilakysymykset). Hallinto- ja tukipalvelut -työryhmä tarkastelee kysymyksiä palvelujen järjestämisen näkökulmasta. 3

4 Toimeksiantoon sisältyy Noormarkkuun jäävät hallinto- ja tukipalvelut Noormarkun toimipisteet/-tilat kunnantalo (alakerta, kokoontumistilat, yläkerran toimistohuoneet, siipirakennus, teknisen toimiston rakennus) sosiaalitoimisto terveyskeskuksen tilat Noormarkkuun jäävä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö Yhteiset palvelupisteet valtion hallinnon kanssa (Kela, työvoimatoimisto, poliisi) Noormarkun kunnan arkiston siirtäminen Porin kaupunginarkistoon/maakunta-arkistoon Henkilöstöpalveluiden yhteensovittaminen Painatus- ja kopiointipalvelut Puhelinpalvelut Lisäksi työryhmä on keskustellut Noormarkun (kunnan ja Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän) toimipisteiden ja tilojen tulevan käytön toiveista ja mahdollisuuksista sekä yhteisen palvelupisteen järjestämisestä (sisällöstä ja sijainnista). Kuntaliitoksen ja yhteistoiminta-alueen henkilöstösuunnittelu liittyy näihin kysymyksiin. 2. NYKYTILANTEEN YLEISKARTOITUS Tässä luvussa esitetään yleispiirteinen lähtötilanteen kuvaus Noormarkun kunnan osalta. Tarkemmat asiakohtaiset nykytilan kartoitukset on esitetty erikseen kussakin asianomaisessa luvussa. Hallinto- ja tukipalvelujen nykytilanne Noormarkussa kunnanjohtajana toimii Ilmo Marttila. Keskushallinto kuuluu kunnanhallituksen alaisuuteen. Vastuualueet Keskushallinnon vastuualueet Noormarkussa Yleishallinto: kunnansihteeri Taloushallinto: talouspäällikkö Elinkeinoasiat: kunnanjohtaja Kaavoitustoimi: kunnanjohtaja Maataloushallinto: maataloussihteeri ( alkaen Porin kaupunki) 4

5 Yleis- ja taloushallinto Noormarkun kunnassa keskushallinnon tehtävät on jaettu kahdelle toimistolle: keskustoimisto ja taloustoimisto. Keskustoimisto: Yleishallinnon (pl. talousasiat ja atk) eri tehtävien vastuuhenkilö on kunnansihteeri. Yleishallinnon alaisuuteen kuuluvat henkilöstöhallinto, tiedotustoiminta ja muut hallintokuntia palvelevat keskitetyt hallinto- ja palvelutehtävät. Henkilöstöasioista vastaavat tällä hetkellä kunnansihteeri ja kunnanjohtaja (palkka-asiamies). Taloustoimisto: Noormarkussa taloushallinnon tehtävistä vastaa talouspäällikkö. Kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluita ostetaan kunnan ja yhtiön sopimuksen mukaan Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä, jonka osakas kunta on. Valmistelevat tehtävät hoidetaan omana työnä kunnassa. Kunnanviraston tietohallintoasioiden vastuuhenkilö on talouspäällikkö. Talousja palkkahallinnon sovelluksina ovat Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä käyttöpalveluna ostettavat sovellukset. Taloustuki Oy ostaa IT-palvelut edelleen Porin kaupungilta. Talous- ja palkkahallinnon sovellukset on lueteltu myöhemmin kuvauksen lopussa. Sosiaalitoimen osalta käytössä ovat kunnan omalla palvelimella Pro Consona sovellukset, jotka ovat Pomarkun kanssa yhteisellä palvelimella, joka sijaitsee Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän konesalissa. Samoin siellä ovat yhteiset internet- ja sähköpostipalvelimet. Kunnassa on taloustoimistossa vakinainen atk-sovellusneuvoja. Atk-palvelujen ja verkon ylläpitotehtäviä kunta ostaa lisäksi Atk-palvelut Janne Karjanlahti Oy:ltä (1 1/2 pv/viikko). Taloustoimisto vastaa kirjanpidosta, palkkalaskennasta, kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokoamisesta, talousarvio- ja taloussuunnittelusta, talousarvioraportoinnista, talouteen liittyvästä ohjeistuksesta sekä rahoitusasioiden valmistelusta. Länsi-Suomen Taloustuki Oy, nykyisin Taloustuki Kuntapalvelut Oy on tuottanut alkaen erillisen, kunnan ja taloushallintoyhtiön välisen toimituspalvelusopimuksen ja sen liitteenä olevan työnjaon perusteella Noormarkun kunnan talous- ja palkkahallinnon palvelut, joihin ei sisälly päätöksentekoa tai harkintaa. Näitä tehtäviä ovat kirjanpito, palkanlaskenta, maksatuksen, osto- ja myyntireskontran pääkäyttäjätehtävät sekä saatavien ensivaiheen perintä. Talous- ja palkkahallinnon tehtäviä hoidetaan osin kunnan omana työnä taloustoimistossa ja kunnan muissa toimistoissa ja osin ostopalveluna Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ssä. Kunnassa omana työnä tehtävä laskutus on järjestelty siten, että sosiaalitoimisto tekee sosiaalihuolloin Pro Consona järjestelmien (Logica) laskutukset ja taloustoimisto hoitaa lähes kokonaan yleislaskutuksen (Pro Economica). Vesilaskutus (Vesikanta) tehdään teknisessä toimistossa. 5

6 Saatavien jatkoperinnässä käytetään ulkopuolista perintätoimistoa (Intrum Justitia), jonka kanssa Noormarkun kunnalla on oma sopimus. Kunnan ja Taloustuen välinen työnjako on käytännön toimenpiteiden ja Taloustuen henkilökunnan kanssa pidettyjen tiimikokousten kautta vakiintunut. Talouspäällikkö on toiminut kunnan edustajana Taloustuki Oy:n hallituksessa. Käytössä olevat talous- ja palkkahallinnon sovellukset - Kirjanpito ja reskontra: Economa Meritt - Ostolaskujen kierrätys: Basware Invoice Processing - Palkanlaskenta: Fortime K ja ESS - Taloussuunnittelu: Basware Business Planning - Raportointi: Basware Business Planning - Laskutus: ProEconomica Status Elinkeinotoimi Noormarkun kunta on osakkaana Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:ssä, mutta ei käytä sen varsinaisia palveluja (pl. Enter). Kunta on kuitenkin mukana yhtiön hallinnoimissa hankkeissa. Elinkeinoasiat kuuluvat kunnanjohtajan vastuualueeseen. Elinkeinoasiamiehen virkaa ei ole täytetty vuoden 2007 elokuun jälkeen. Maaseututoimi Noormarkussa toimii maaseutulautakunta. Maaseututoimesta on alkaen vastannut Porin kaupungin maataloussihteeri. Kaavoitustoimi Kaavaviranomaisena toimii Noormarkussa kunnanhallitus. Kaavoitusta johtaa kunnanjohtaja. Asiantuntijapalvelut eli varsinainen suunnittelutyö ostetaan yksityisiltä konsulteilta. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman kunnan kaavoittajan palvelut kunta ostaa Porin kaupungin kaavoitusosastolta tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yleis- ja taloushallinnon henkilöstö Noormarkussa: - kunnanjohtaja - kunnansihteeri ( asti) - talouspäällikkö - (apulais)kirjanpitäjä - palkanlaskija - arkistosihteeri - atk-sovellusneuvoja - tekstinkäsittelijä - toimistovirkailija - toimistovirkailija (keskuksenhoitaja) yhteensä 10 henkilöä. 6

7 Keskushallintoon sijoittuva elinkeinoasiamiehen virka on ollut täyttämättä elokuusta 2007 alkaen. Kuntaliitoksen myötä Porin kaupungin palvelukseen siirtyy 8-9 henkilöä. Henkilöstöstä yleisesti Noormarkun kunnan palveluksessa on yhteensä noin 240 henkilöä, joista kunnan johdossa sekä yleis- ja taloushallinnossa 10 henkilöä. Tilivelvolliset viranhaltijat Noormarkun kunnassa tilivelvollisia ovat seuraavat viranhaltijat: kunnanjohtaja kunnansihteeri talouspäällikkö (elinkeinoasiamies) sosiaalijohtaja/sosiaalijohtajan sijainen sivistystoimenjohtaja kunnaninsinööri/kunnaninsinöörin sijainen rakennustarkastaja vapaa-aikatoimenjohtaja (maaseutusihteeri) ympäristösihteeri Henkilöstöpalvelut ja menettelyt Noormarkussa - Yhteistyötoimikunta - 12 jäsentä - työnantajan edustajina kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja ja kunnansihteeri - järjestöistä edustettuina JYTY, JHL (2 jäs.), JUKO (2 jäs.), KTN, TEHY, SUPER - sairauspoissaolomenettely päivää esimiehen luvalla (kunnanhallituksen päätös , käytäntö muutettu v alussa Porin kaupungin käytännön mukaiseksi, kirjallinen ohje) - pitemmät sairauslomat edelleen lääkärintodistuksella - poissaolo äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon vuoksi edellyttää todistuksen - kehityskeskustelukäytännöt - esimiehille järjestetty koulutusta - perusperiaatteena vuosittaiset keskustelut - käytännöt vaihtelevat yksiköittäin - tiedottaminen henkilöstölle - virastokokoukset - henkilöstötilaisuudet 7

8 - sähköpostitiedotteet (esimiehet huolehtivat edelleen niille, kenellä ei ole käytössä sähköpostia) - koulutus - itse järjestettyä, ulkoa ostettua koulutusta lähinnä työhyvinvoinnin kehittämisen puitteissa - henkilöstöllä mahdollisuus osallistua ulkopuolisten tahojen järjestämään alan koulutukseen (anomuksella, jonka esimies hyväksyy) - palkitseminen, merkkipäivät - ikävuosimuistamiset (50v ja 60v) - palvelusvuosimuistamiset (ei jaeta joka vuosi: 20v ja 40v) - ei tulospalkkiotyyppistä palkitsemista - työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma - tehty syksylle 2008 ja vuodelle toimenpiteitä suunnattu uudelleen kuntaliitospäätöksen jälkeen - yksikkökohtaiset suunnitelmat ja ohjeistukset - esim. vanhustenhuolto: toimintakäsikirja, palaveri- ja kehityskeskustelukäytännöt, epäasiallisen kohtelun menettelyohje 3. NOORMARKUN HALLINNON HENKILÖSTÖN SIJOITUSPAIKAT Porin kaupunginhallitus päätti Noormarkun johtavien viranhaltijoiden uusista tehtävistä Kunnanjohtaja Ilmo Marttila ja henkilöstöpäällikkö Helena Metsälä keskustelivat keskushallinnon henkilöstön sijoituspaikoista Mukana keskustelussa olivat myös talouspäällikkö Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi ja kunnansihteeri Marika Luoma. Henkilöstöä on informoitu asiasta. Työryhmä käsitteli Helena Metsälän toimittamaa luetteloa Noormarkun kunnanviraston henkilöstön sijoittumisesta Porin kaupungin organisaatioon ja hyväksyi esityksen omalta osaltaan. Porin ja Noormarkun yhteisvaltuusto päätti kokouksessaan henkilöstösijoitusten päätösvallan delegoinnista yhteishallitukselle. Yhteishallitus päätti Noormarkun toistaiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa olevan henkilöstön sijoituspaikoista Määräaikaisissa palvelussuhteissa olevien sopimukset ovat voimassa kunkin sopimuksen mukaisen määräajan. Hallinnon henkilöstön sijoituspaikkojen selviämisen jälkeen ovat Noormarkun työntekijät voineet käydä tutustumassa tulevaan yksikköönsä paikan päällä. Joidenkin henkilöiden osalta tiiviimpi yhteistyö kunnan ja kaupungin välillä on käynnistynyt jo syksyn 2009 aikana. 8

9 Sosiaalitoimen henkilöt siirtyvät perusturvakeskuksen vastaaviin tehtäviin. Täsmälliset sijoitukset ja nimikkeet selviävät myöhemmin perusturvan yhteistoiminta-alueen valmistelun edetessä. 4. NOORMARKKUUN JÄÄVÄT HALLINNON TOIMIPISTEET Noormarkkuun on jäämässä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä, minkä lisäksi kuntaliitossopimuksen yhteydessä on sovittu maataloussihteerin, rakennustarkastajan ja mahdollisten muiden viranhaltijoiden vastaanottopäivistä paikkakunnalla. Tehtävien tilaratkaisujen yhteydessä on otettava huomioon myös Noormarkun ja Pomarkun kuntien yhteinen johtokeskus nykyisen teknisen toimiston rakennuksen kellaritiloissa. Lopullisiin toimipiste- ja tilaratkaisuihin vaikuttaa erityisesti perusturvan yhteistoiminta-alueen päätökset sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön sijoittumisesta. Työryhmä esittää yhteishallitukselle, että ensisijainen vaihtoehto Noormarkun hallinnon toimipisteen sijainniksi on Noormarkun keskustassa sijaitsevat sosiaalitoimiston nykyiset, hiljattain remontoidut ja turvallisuusmääräykset täyttävät tilat Kiinteistö Oy Keskusmarkussa, ottaen kuitenkin huomioon perusturvan yhteistoiminta-alueen tulevat ratkaisut. Terveysaseman tilojen käyttö selvitetään ja ratkaistaan myöhemmin. Myös Noormarkun kirjastosta saatavia palveluja voidaan lisätä (esim. vuokraasuntojen haku). Ehdotus yhteishallitukselle: Noormarkun hallinnon toimipisteen sijainniksi päätetään Kiinteistö Oy Keskusmarkku. 5. YHTEISET PALVELUPISTEET VALTION HALLINNON KANSSA Valtion hallinnossa on menossa yhteispalvelun laajentamishanke. Vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja yhteispalvelupisteelle Noormarkussa olisivat kunnantalo, sosiaalitoimisto tai terveyskeskuksen tilat. Perusturvan ratkaisut ovat olennaisessa asemassa myös harkittaessa mahdollisen yhteispalvelupisteen sijaintia. Noormarkun valtionhallinnon yhteispalvelupisteen suunnittelussa kannattaa huomioida lähikuntien tilanne, esimerkiksi Pomarkun kunta tavoittelee omaa yhteispalvelupistettä. Työryhmä toteaa, että valtionhallinnon palvelupisteen saaminen Noormarkkuun on toivottavaa, mutta tämänhetkinen palvelujen sijoituspolitiikka ja valtion käyttämän pankin puuttuminen Noormarkusta tekevät asiasta 9

10 epätodennäköisen. Jo tällä hetkellä poliisin lupapalvelujen tarjoaminen kunnanvirastolla on puuttuvan pankkiyhteyden vuoksi ongelmallista ja tulee loppumaan kuntaliitoksen toteutuessa. Ehdotus yhteishallitukselle: Työryhmä esittää, että kaupunki olisi kuitenkin tarvittaessa valmis tarjoamaan tilat yhteispalvelupisteelle, mikäli kustannusten jaosta päästään valtion kanssa yhteisymmärrykseen. Noormarkku-toimikunta voisi, katsoessaan sen tarpeelliseksi, pyrkiä edistämään asiaa mm. järjestämällä paikallisen kokouksen valtionhallinnon edustajien kanssa. 6. NOORMARKKU-TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄT Porin ja Noormarkun kuntaliitoksen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen 4.2. kohdan mukaan Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan varmistamiseksi asetetaan Noormarkku-toimikunta, jossa on yhdeksän jäsentä. Toimikunnan tehtävänä on valvoa yhdistyssopimuksen toteutumista, tehdä aloitteita ja esityksiä Noormarkun alueetta koskevissa asioissa sekä edistää ja seurata alueen kehittämistä. Noormarkku-toimikunnan asettaa laajentuneen Porin kaupunginhallitus. Noormarkku-toimikunnan roolia ja tehtäviä on pohdittu mm. Noormarkun kunnanvaltuuston valtuustoseminaarissa maaliskuussa 2009 ja kuntaliitoksen valmisteluryhmän kokouksessa Näiden keskustelujen pohjalta työryhmä työsti aihetta ja totesi, että on syytä laatia toimintaohje, jossa määritellään mm. toimikunnan tehtävät, asioiden esittely toimikunnalle, toimikunnan lausuntojen/kannanottojen pyytäminen ja laskujen hyväksymisoikeus (esim. toimikunnan sihteerinä toimivalla viranhaltijalla). Työryhmä on myös huolehtinut siitä, että toimikunnan asettaminen otetaan huomioon myös Porin kaupungin talousarvion laadinnassa. Työryhmä on ottanut kantaa Ilmo Marttilan, Lauri Kilkun, Arto Vitikan ja kaupungin lakimiesten valmistelemaan toimikunnan toimintaohjeluonnokseen ja hyväksynyt sen osaltaan. Luonnos on tämän raportin liitteenä. Työryhmä esittää, että yhteishallitus hyväksyy toimintaohjeen toimikunnan asettamisen yhteydessä. 10

11 Ehdotus yhteishallitukselle: Yhteishallitus hyväksyy liitteen mukaisen Noormarkku-toimikunnan toimintaohjeen toimikunnan asettamisen yhteydessä. 7. ARKISTOT Nykytilakuvausten yhteydessä maaliskuussa 2009 on kartoitettu Noormarkun kunnan ja Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän arkistojen nykytila. Myös kuntayhtymän käsittely tässä yhteydessä on perusteltua, koska kuntayhtymän purkaminen liittyy kuntaliitokseen ja perusturvan yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Kuntayhtymän päätoimipaikan arkisto sijaitsee Noormarkussa ja kiinteistö, jossa arkisto fyysisesti sijaitsee, siirtyy Porin kaupungille. Porin toimiessa perusturvan yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana, myös vastuu arkistoinnista on viime kädessä kaupungilla Noormarkun kunnan arkiston nykytilaselvitys Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen organisointi Noormarkun kunnanhallitus on hyväksynyt pysyväismääräyksen, jonka mukaan vastuu arkistotoimen organisoinnista kuuluu kunnalle. Pysyväismääräyksen mukaan arkistotoimen suunnittelusta sekä käytännön ohjauksesta vastaa kunnanhallituksen arkistovastaavaksi nimeämä henkilö, arkistosihteeri, joka vastaa myös kunnallisesta keskusarkistosta. Arkistonmuodostus ja asiakirjallisen tiedon hallintavälineet Noormarkun kunnan arkiston toimintaohje on tullut voimaan , joten se on osittain vanhentunut. Toimintaohjeen liitteenä on hallintokunnittain laaditut tehtäväpohjaiset arkistonmuodostussuunnitelmat, joita on pyritty pitämään ajan tasalla. Kunnassa ei ole asianhallintajärjestelmää, minkä takia kirjeistön ja päätösten järjestäminen on hoitamatta. Seulonta ja hävittäminen Hävitettäviä asiakirjoja on seulottu AMS:an mukaan tehtävärutiinien yhteydessä sekä tiettyjä asiakirja- ryhmiä on hävitetty vuosittain ( esim. tilitositteet). Tämän lisäksi on paljon seulottavaa, jotka ovat kertyneet työtekijöiden käsiarkistoihin, nämä on tarkoitus seuloa kuluvana vuonna tehtävien ohella. AMS:ien tarkentaminen järjestelytyön ja seulonnan tehostamiseksi on tarpeellista tällä hetkellä. Pääsääntöisesti seulonta hoidetaan työyksiköissä. 11

12 Päätearkisto Kunnan arkisto alkaa perustamisvuodesta Se on järjestetty ja luetteloitu 1980 luvulle ABC kaavan mukaan. Päätearkistoon on tietenkin siirretty asiakirjaryhmiä sen jälkeenkin, ja niitä on luetteloitu siirron yhteydessä. Päätearkistomateriaalia on yhteensä n. 160 hyllymetriä. Päätearkistossa säilytetään vain pysyvästi tai pitkän sälytysajan ( yli 25 v) omaavia asiakirjaryhmiä. Tosin osa vanhoista arkistoista olisi vielä seulottava, koska siellä on hävitettävää materiaalia. Arkistonmuodostajat Aktiivisia arkistonmuodostajia: Keskusvaalilautakunta päätearkistossa Kunnanhallitus II (keskustoimisto ja taloustoimisto) Maaseutulautakunta Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta (koulu, kirjasto ja kulttuuri) Vapaa-aikalautakunta (liikunta ja nuorisotyö) Rakennus- ja ympäristölautakunta Tekninen lautakunta kaikki 155 m 5 m 12 m 8 m 1 m 22 m 22 m Yllämainittujen arkistonmuodostajien asiakirjoista osa on siirretty päätearkistoon ja osa sijaitsee työyksiköissä, joten näiden materiaalien määrät ovat karkeita arvioita ja osa hävitetään vielä seulonnan yhteydessä kuluvana vuonna Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän arkistotoimen nykytilaselvitys Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen organisointi Kuntayhtymän jokaisessa jäsenkunnassa on omat terveysasemat potilasarkistoineen. Kuntayhtymän yhtymähallitus on vuonna 2003 tehnyt päätöksen, jonka mukaan arkistotoimen johtavana viranhaltijana toimii talousjohtaja ja keskusarkiston hoitajana pallkanlaskija Johanna Aho. Aho on siirtynyt Länsi- Suomen Taloustuki Oy:n palvelukseen vuoden 2007 alusta. Arkistotoimen rutiinitehtävät, kuten hallinnon ja taloustoimen asiakirjojen seulominen ja hävittäminen, ovat hoituneet, mutta päätearkiston hoitamiseen sekä asiakirjahallinnon vaatimaan suunnitteluun ja kehittämiseen ei ole ollut riittävästi mahdollisuuksia. Seulonta ja hävittäminen Tarpeettomia asiakirjoja on seulottu ja hävitetty säännöllisesti vuosittain säilytysajan umpeuduttua. Kuntayhtymän muilta terveysasemilta Merikarvialta, Pomarkusta ja aiemmin myös Siikaisista kuljetetaan hävitettävät asiakirjat 12

13 Noormarkun terveysasemalle, josta ne noudetaan teollisuuden uusiokäyttöön. Hävitystä odottavat salaiset asiakirjat säilytetään kiinninidotuissa säkeissä taloustoimiston kellaritiloissa. Hävitetyistä asiakirjoista on laadittu hävitysluettelot. Kuntayhtymän arkistosäännön ja sen liitteenä olevan arkistonmuodostussuunnitelman on liittohallitus hyväksynyt vuonna Viimeiset muutokset arkistonmuodostussuunnitelmaan on tehty vuonna Arkistosäännön ns. runko-osaa ja muita liitteitä ei ole päivitetty. Voidaankin sanoa, että kuntayhtymästä puuttuu riittävä ja ajan tasalla oleva ohjeisto laadukkaan ja hyvän tiedonhallintatavan ylläpitämiseksi. Kuntayhtymässä käytössä olevista tietojärjestelmistä on laadittu lakien edellyttämät tietojärjestelmäselosteet, mutta henkilörekisteriselosteet puuttuvat. Effica terveystoimen tietojärjestelmä on ollut kuntayhtymässä käytössä vuodeta 1996 eikä järjestelmästä ole toistaiseksi hävitetty asiakirjoja. Päätearkisto ja arkistonhoito Kansanterveystyön kuntainliiton ja kuntayhtymän edeltäjän Eva Ahlströmin sairaalan arkisto v ja Eva Ahlströmin sairaalan kuntainliiton arkisto v on järjestetty ja luetteloitu omiksi kokonaisuuksiksi. Kansanterveystyön kuntaliiton ja kuntayhtymän arkistoaineisto on järjestämättä ja luetteloimatta kuntainliiton perustamisesta vuodesta 1974 lähtien. Kuntayhtymän pysyvästi säilytettäviä hallinnon ja talouden asiakirjoja on pyritty päätearkistotilassa sijoittamaan asiakirjaryhmiksi ja sarjoiksi, mutta kokonaisuudet eivät ole arkistokaavan mukaisessa järjestyksessä vaan kertyvää aineistoa on tarpeen mukaan sijoitettu sinne, missä tilaa on riittänyt. Kuntayhtymän päätearkisto sijaitsee nykyisen taloustoimiston kellaritiloissa. Päätearkistoon kuuluvan aineiston hahmottamista hankaloittaa se, että samaan arkistotilaan on sijoitettu pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ohella myös määräajan säilytettäviä taloushallinnon asiakirjoja. Tämän lisäksi siellä säilytetään kuntayhtymän kaikilta terveysasemilta kertyneitä paikkakunnalta muuttaneiden potilasasiakirjoja. Vanhan päätearkistotilan viereen on rakennettu toinen arkistotila, jossa säilytetään kuntayhtymän kaikilta terveysasemilta kertyneitä kuolleitten potilaiden potilasasiakirjoja ja röntgenkuvia. Lähiarkistona toimii taloustoimistossa toimistohuone, jossa säilytetään määräajan kuluttua hävitettävää arkistoaineistoa (tilitositteita, työvuorolistoja, irtaimistoluetteloita ja yleiskirjeitä). Talousjohtajan työhuoneessa olevassa kassakaapissa ovat uusimmat yhtymähallituksen ja valtuuston pöytäkirjat sekä voimassaolevat sopimukset. 13

14 7.3. Maakunta-arkiston ohjeistusta Raportin liitteenä Turun maakunta-arkiston muistio Arkistot ja kuntaliitos Raportin liitteenä Turun maakunta-arkiston muistio Terveyskeskuskuntayhtymän lakkauttaminen ja arkisto Kuntaliitoksen aiheuttamat toimenpiteet Työryhmä nimesi arkistotoimen yhteyshenkilöiksi: Noormarkun kunta Paula Vuohelainen LuSa ktt ky Anne Jokinen Porin kaupunki Oili-Marja Virtanen Noormarkun kunnan ja Porin kaupungin sekä Noormarkun kunnan ja muiden organisaatioiden välisistä sopimuksista on laadittu erilliset luettelot. Arkistot ja kuntaliitos Pori - Noormarkku Yleistä Kunnan arkistotoimen järjestäminen kuuluu kunnanhallitukselle (ArkistoL 831/1994 9). Sen on määrättävä kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtava viranhaltija tai toimihenkilö, joka samalla huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista (keskusarkistosta). Jokaiselle arkistonmuodostajalle määrätään lisäksi arkistovastaava. Arkistotoimi Noormarkun ja Porin kuntaliitos toteutuu vuoden 2010 alusta. Kuntaliitoksen toteutuessa Noormarkun kunnan arkistot päätetään ja arkistonmuodostus jatkuu osana Porin kaupunkia. Noormarkun kunnan arkistot päätetään, seulotaan, järjestetään ja luetteloidaan ja kunnan arkisto säilytetään omana kokonaisuutenaan. Säilyttämisestä vastaa Porin kaupunki. Noormarkun kunnan ja Porin kaupungin arkistosihteerit ovat käyneet keskusteluja Noormarkun kunnan arkistomateriaalin määrästä ja sisällöstä. Asiakirja-aineiston kokonaismäärä on arviolta 250 hyllymetriä. Määrä sisältää sekä päätearkistossa että eri arkistonmuodostajien aineistoissa paljon seulomatonta ja järjestämätöntä materiaalia. Seulonnan tuloksena saadaan aineiston määrää huomattavasti supistettua. Arkistomateriaaleista on aiemmin tehty arkistoluettelot ja arkistonmuodostussuunnitelma, jotka sellaisenaan eivät sovellu suoraan käytettäväksi arkistoja Poriin siirrettäessä. Arkistolaitoksen ja Porin kaupungin arkistotoimen ohjeistuksen mukaan on välttämätöntä, että seulonta- ja järjestelytyöt tehdään Noormarkussa ja arkistoista siirretään Poriin ainoastaan pysyvästi tai pitkään säilytettävä aineisto. Kukin työntekijä huolehtii oman alansa aineiston seulomisesta ja 14

15 Poriin siirtyessään ottaa mukaansa ainoastaan omassa työssään tarvitsemansa ns. aktiivikäytössä olevat asiakirja-aineistot. Päätearkiston osalta aineiston seulontaa ja järjestämistä voidaan jatkaa vielä kuntaliitoksen toteutumisajankohdan jälkeenkin. Toimenpiteet: Noormarkussa jatketaan arkistosihteerin ohjeistuksen mukaisesti arkistojen järjestely- ja seulontatyötä, jonka valmistuttua laaditaan arkiston siirtoon ja käyttöön tarvittavat ohjeistukset, suunnitelmat ja arkistoluettelot. Noormarkun koko arkistomateriaali siirtyy seulottuna, järjestettynä ja luetteloituna Porin kaupunginarkistoon, josta käytännön toiminnassa tarvittavaa aineistoa tullaan tarpeen mukaan siirtämään/lainaamaan eri hallintokuntiin. Toiminnan kannalta tarpeellisia katujen ja teiden piirustuksia ja suunnitelmia on jonkin verran siirretty tekniseen palvelukeskukseen ja rakennuksiin liittyvän aineiston siirto toteutunee ensi tilassa. Koska siirrettävän aineiston määrää on melko mahdoton tässä vaiheessa arvioida, tulee Porissa tarvittavan arkistotilan laajuus esille vasta siinä vaiheessa, kun seulonta- ja järjestelytyöt on Noormarkussa saatu päätökseen. Noormarkun kunnan nykyisiin arkistotiloihin mahdollisesti jätettävistä arkistokokonaisuuksista tehdään päätökset harkinnan perusteella. Tässä vaiheessa on ennen kaikkea toimittava niin, että käytännön työssä tarvittavat asiakirja-aineistot voidaan seulottuna siirtää kutakin toimintoa hoitavan henkilön mukana hänen siirtyessään Poriin työskentelemään. Kunnan muu arkistomateriaali siirretään vaiheittain laadittavan siirtosuunnitelman mukaisesti. Ehdotus yhteishallitukselle: Noormarkussa jatketaan arkistosihteerien ohjeistusten mukaisesti arkistojen järjestely- ja seulontatyötä siten, että käytännön työssä tarvittavat asiakirjaaineistot voidaan seulottuna siirtää kutakin toimintoa hoitavan henkilön mukana hänen siirtyessään Poriin työskentelemään. Vuodenvaihteen jälkeen Porin arkistotoimi vastaa tarvittavista toimenpiteistä ja antaa niiden etenemisestä yhteishallitukselle seurantaraportin mennessä. 15

16 8. PUHELINPALVELUT 8.1. Puhelinpalvelut ja kulunvalvonta Noormarkussa nykytilanteen kuvaus Puhelinkeskus - leasing-sopimus (Nordea Rahoitus Suomi Oy) lankaverkko ja välityskoneisto - sopimuksen irtisanomisaika 3 kk (jos irtisanotaan kesken kauden, erääntyy jäljellä olevat vuokraerät maksettavaksi) - vuokra 312 e/kk (ilman alv) - palvelun tuottajana TeliaSonera - keskuksen alla alanumeroita n. 100 ja henkilökunnan gsm-pikavalinnat Lankaliikenne - Palvelun tuottajana TeliaSonera - liittymistä ja veloituksista selvitys laskuissa (2 erillistä) Matkapuhelimet - tehty mobiilikartoitus, 3 portaan luokitus (raportin liitteenä) - matkaviestintäsopimus Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:n kanssa - astunut voimaan , irtisanomisaika 1 kk (kirjallisesti) - sopimuskauden pituus 2 vuotta - kuukausimaksualennus 60 % + puheaikaa 240 /liittymä - matkapuhelimia/liittymiä yhteensä 68 kpl Kulunvalvonta Työajanseurantajärjestelmä ELLI - ohjelma räätälöity kunnalle, kunta omistaa ohjelman ja laitteet (Porin Vartiointi Oy:ltä hankittu) - 5 leimauspäätettä: sosiaalitoimisto, tekninen toimisto, sivistystoimisto, varasto (ilmeisesti rikki) ja kunnanvirasto Sisäinen hälytysjärjestelmä - erillinen (ei yhteyttä ELLIin) - huonekohtaiset tunnistimet - Porin Vartiointi hoitaa hälytykset - yhteyshenkilönä kunnassa rakennusmestari Pekka Leppänen 8.2. Kuntaliitoksen aiheuttamat toimenpiteet Noormarkun kunnassa on käytössä sekä kiinteitä lankanumeroita että mobiililiittymiä. Lankapuhelinpalveluissa on operaattorina Sonera ja matkapuhelinliikenteessä Elisa. Puhelinvaihde ( Nortel Meridian Optio 11) on hankittu leasingvuokralla, sopimus on alkanut ja sopimuskausi jatkuu saakka. Leasing- ja vakuutuskustannus on 376 euroa kuukaudessa (alv 0). Vaihdeverkossa on noin 100 liittymää. Kiinteän verkon puhelinkulut ovat noin 800 euroa kuukaudessa (kiinteä maksu 180 euroa ja liikennekustannus noin 615 euroa). Vaihdeverkon toteutukseen sisältyy 16

17 useampia johtovuokrapareja, joilla eri toimipisteissä olevat alanumerot yhdistetään vaihteeseen. Johtovuokrat ovat noin 650 euroa kuukaudessa. Kiinteän lankaverkon yhdistäminen Porin alanumeroverkkoon ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Hallinnon toimintojen siirtyminen pääosin Porissa tehtäväksi luonnollisesti vapauttaa nyt hallinnon käytössä olevat alanumeroliittymät. Siltä osin kun toimintoja jää Noormarkun nykyisiin tiloihin, joissa on kiinteän verkon liittymiä, on tarkoituksenmukaista korvata ne mobiililiittymillä tai harkinnan mukaan suorilla lankaliittymillä. Soneralta vuokratuilla johtopareilla kuljetetaan myös dataliikennettä ja tähän on tarvetta myös vuodenvaihteen jälkeen. Kaikkia Soneralta vuokrattuja johtopareja ei tämän vuoksi tulla irtisanomaan lähiaikoina. Vaihdeverkon tilanneselvitys jatkuu vielä vähintään joulukuulle 2009 ja tässä työssä tarkentuu poistuvat alanumerot ja irtisanottavat johtoparit. Puhelinvaihteen (Meridian) 'kylmäksi' ajaminen ja jälkihoito edellyttää vielä vuoropuhelua toimittajan (Cygate) ja operaattorin (Sonera) ja rahoittajan (Nordea) kanssa. Noormarkun ja Pomarkun kuntien yhteisen johtokeskuksen yhteydet säilytetään, mutta numerot todennäköisesti muuttuvat. Mobiilipuhelimia ja liittymiä Noormarkulla on vajaat 70 kpl. Puhelimista ja niiden haltijoista on olemassa erillinen luettelo. Päätelaitteet ovat ns. samaa sarjaa Porin puhelimien kanssa eli ne on samaan tapaan vakioituja malleja ja hankittu samalta toimittajalta. Operaattorina on kuitenkin Elisa, kun se Porissa on DNA. Liittymien vaihto DNA:lle on kuitenkin käytännössä hyvin suoraviivainen toimenpide, SIM-kortin vaihto. Toisaalta liittymänumero on syytä vaihtaa Porin käyttämään numeroavaruuteen ( nnnn). Noormarkun henkilöstö vie olemassa olevat matkapuhelinlaitteensa mukanaan Poriin. Porin puhelinjärjestelmän kehittämisen ydintavoite on taata asiakasnäkökulmasta hyvä tavoitettavuuspalvelu. Kaikki verkon liittymät niin lanka- kuin mobiililiittymät ovat integroitu puhelinvälityksen (kaupungin keskitetty puhelinvaihde) informaatiojärjestelmään ja välityksen asiakasneuvojien käytössä on tarpeelliset palveluihin ja henkilöstöön liittyvät ajantasaiset tiedot, myös ns. läsnäolotiedot. Yleiseen vuoden 2010 puhelinluetteloon noormarkkulaisten uudet numerot eivät ehtineet. Puhelinpalveluiden muutostyössä tulee ottaa huomioon - Noormarkun kunnan omistamat vuokraliittymät, - liittymät, joiden yhteydessä on murto- ja palohälytys-, mittarinluku-, ym. järjestelmiä sekä - että poliisi edellyttää ainakin yhtä lankaliittymää turvaohjeineen jokaiselle koululle. Noormarkun kulunvalvontajärjestelmä ELLIn osalta työryhmä esittää, että se poistuu käytöstä ja sen edelleen myyntimahdollisuuksia selvitetään esim. Porin Vartiointi -liikkeeltä. 17

18 Sisäinen hälytysjärjestelmä jätetään toistaiseksi ennalleen. Kiinteistöistä vastaavat tahot päättävät jatkotoimenpiteistä kiinteistöjä koskevien päätösten yhteydessä. 9. KOPIOINTIPALVELUT Noormarkun kopiokone- / monitoimilaitteet Konttorilinja Oy:n toimittamien KonicaMinolta bizhub-kopiokone / monitoimilaitteiden rahoitusleasingien päättymisajat: Laite Päättymisaika Leasingvuokra/V ALV 0 % Keskustoimisto: KonicaMinolta bizhub C ,10 KonicaMinolta bizhub C Sivistystoimisto: KonicaMinolta bizhub C ,16 Tekninen toimisto: KonicaMinolta bizhub C ,88 Sosiaalitoimisto: KonicaMinolta bizhub C ,20 Yhtenäiskoulu: KonicaMinolta bizhub C Finpyyn koulu: KonicaMinolta bizhub C Kankaan koulu: KonicaMinolta bizhub C Söörmarkun koulu: KonicaMinolta bizhub C Finpyyn koulun ruokala: KonicaMinolta bizhub C Koivukujan päiväkoti: KonicaMinolta bizhub C Piilitien päiväkoti: KonicaMinolta bizhub C Työryhmä esittää yhteishallitukselle, että - Noormarkun keskushallinnon kaksi kopio-/monitoimilaitetta siirretään Porin kaupungintalolle, isompi laite heti vuodenvaihteessa ja pienempi (C353) kone vähän myöhemmin, kun sitä ei enää tarvita kunnanviraston tiloissa. - Noormarkun teknisen toimen käytössä oleva kopio-/monitoimilaite siirtyy Porin tekniseen palvelukeskukseen. 18

19 - Noormarkun sivistystoimiston kopiokone siirtyy Porin kouluvirastoon rikkoutuneen koneen tilalle. - Sosiaalitoimiston, koulujen ja muiden kuntaan jäävien palveluyksiköiden kopiokoneet jäävät entisille paikoilleen. - Laitteiden olemassa olevat leasing-sopimukset siirretään Porin kaupungille (IT-palvelut). - Kuntaliitoksen Tietohallintotyöryhmän kannanottoon viitaten Noormarkun käyttäjien nykyiset työasemat oheislaitteineen jäävät pääsääntöisesti Noormarkkuun. Siirtyvälle henkilöstölle hankitaan Porissa uudet laitteet. Porin IT -Palvelut ja Noormarkun tietohallinto ovat yhteistyössä kartoittaneet Noormarkusta siirtyvän henkilöstön it-laitteiston tarpeet Porin organisaatiossa. Porin kaupungin IT-palvelut ottaa vastatakseen laitteiden leasing-sopimuksista ja huolehtii tarvittavat muutokset mm. laskutusosoitteisiin kaikki kopio-/monitoimilaitteet siirtyvät IT-palveluiden hallintaan, josta niitä vuokrataan edelleen muille yksiköille. Siirtyvien koneiden leasing-vuokrat on otettu huomioon ao. yksiköiden vuoden 2010 talousarvioissa. 10. NOORMARKUN KUNNANVIRASTON IRTAIMISTO Noormarkun kunnan irtaimen omaisuuden käsittelyssä kuntaliitoksen yhteydessä noudatetaan voimassaolevia, kunnanhallituksen hyväksymiä Noormarkun kunnan irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeita ja talouspäällikön antamia tätä ohjetta koskevia täydentäviä ohjeita. Irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeissa todetaan mm., että hallintokuntien on pidettävä hallussaan olevasta kunnan irtaimistosta irtaimistoluetteloa. Taloustoimisto pitää kunnan taidekokoelmista erillistä luetteloa. Irtaimistoksi katsotaan varsinainen irtain omaisuus sekä kiinteistöjen irralliset ja helposti poissiirrettävät tarpeistoesineet. Irtaimistolla tarkoitetaan vuosikuluiksi kirjattavia hyödykkeitä, joiden arvonlisäveroton hankintahinta on alle euroa. Irtaimistoluettelot on vähintään kerran vuodessa ja tarpeen vaatiessa useammin inventoimalla tarkastettava ja samalla on laadittava poistoluettelot. Vastuuhenkilöistä todetaan, että jokaisessa irtaimiston säilytyspaikkayksikössä on oltava nimetty henkilö irtaimistoluettelon pitäjänä. Luettelon hoitoa valvoo toimiston päällikkö tai muu esimies, jolle on johto-säännössä tai muulla delegointipäätöksellä annettu valtuutus hankinta-päätöksen tekemiseen. Tämä henkilö tekee myös päätöksen esineiden merkitsemisestä irtaimistoluetteloon, vastaa vuosittain suoritettavasta inventoinnista sekä poistoluettelon laadinnasta. 19

20 Työryhmä esittää irtaimiston osalta seuraavaa: - Noormarkun kunnassa on vuoden 2009 loppuun mennessä tehtävä irtaimiston inventointi noudattaen Noormarkun kunnan irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeita, joita täydentää talouspäällikön ohjeistus. Inventoinnin perusteella tehdään merkinnät irtaimistoluetteloihin ja poistettavasta irtaimesta laaditaan erilliset poistoluettelot, molemmat toimistopäälliköiden tai muiden esimiesten hyväksyminä. - Noormarkun nykyisen organisaation sisällä toimistopäälliköt voivat luovuttaa käyttökelpoista irtaimistoa veloituksetta Noormarkkuun jäävien hallintokuntien yksiköille (esim. päiväkodit, koulut, kirjasto, nuorisotila jne.) Lisäksi toimistopäällikkö voi lahjoittaa käyttöarvoltaan vähäisiä irtaimistoesineitä sopivaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. Myös irtaimiston sisäiset tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehdyt luovutukset merkitään tilanteen irtaimistoluetteloon. - Kuntaliitoksen tapahduttua Noormarkun kunnan tilanteeseen päivitetyt irtaimistoluettelot toimitetaan Porin kaupungin Talouspalveluille. - työhuonekalusteiden viemisestä Poriin neuvotellaan vastaanottavien yksiköiden esimiesten kanssa tapauskohtaisesti. Kaupungintalolle ei voi viedä kalusteita ilman arkkitehdin hyväksyntää. Henkilökohtaiset työergonomiaan liittyvät varusteet tms. voi kukin työntekijä ottaa mukaansa siirryttäessä Porin tiloihin. - Noormarkun kunnan ns. muistoesineet jätetään kunnanviraston valtuustosaliin (mm. vitriini sisältöineen). - Taloustoimiston ylläpitämä luettelo Noormarkun kunnan taidekokoelmista toimitetaan Porin Taidemuseolle. Kunnan taide-esineet jätetään entisille sijoituspaikoilleen rakennuksen remontointiin saakka. - Kunnanvirastoon vuodenvaihteen jälkeen jäävän irtaimiston osalta päätökset tekee jatkossa Porin tilahallinto. Työryhmä esittää lisäksi, että Noormarkun historiakirjan myynti annetaan Noormarkun kirjaston tehtäväksi alkaen. 11. YHTEENVETO Tämä selvitys/esitys on yksi osa Porin ja Noormarkun kuntaliitoksen toimeenpanoa, yksityiskohtainen asiakirja siitä, miten tietyt hallinto- ja tukipalvelut uudessa kunnassa järjestetään. Tämän asiakirjan esityksillä luodaan uudelle kunnalle yhtenäiset hallinnolliset käytännöt ja toimintatavat. Työryhmä on työssään ollut yksimielinen ja jatkanut sitä hyvää neuvottelu- 20

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI. Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI. Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet 2 1. Yleistä...3 2. Vastuutahot ja vastuuhenkilöt...4 3. Irtaimistoluetteloon merkittävä omaisuus...4 4. Luettelointiohjeet...4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 1 (5) 441 Asiakirjahallinnon periaatteet ja johtavan viranhaltijan nimeäminen HEL 2017-004408 T 00 01 00 Päätös päätti hyväksyä Helsingin kaupungin asiakirjahallinnon

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty: Maakuntahallitus 17.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI 3 3 ORGANISOINTI, TOIMIVALTA, VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje 1. Yleistä Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Lapinlahden kunnan asiakirjahallintoa ja siihen sisältyvää arkistotointa. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja

1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja 1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja 1.1 Kuinka monta henkilöä hoitaa päätoimisesti kunnan asiakirjahallinnon tehtäviä? (arkistosihteeri/arkistonhoitaja/kirjaaja(t)/toimistosihteeri)

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4 1(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 2. ARKISTOTOIMI JA ASIAKIRJAHALLINTO... 2 2.1. Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet... 2 2.2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

kh Hämeenkyrön kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

kh Hämeenkyrön kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje kh 25.9.2017 Hämeenkyrön kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Sisällys 1 Yleistä...1 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus...1 1.2 Asiakirjahallinto ja arkistotoimi...1 2 Arkistotoimen organisaatio...1

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI SONKAJÄRVEN KUNNASSA 1 2 ARKISTOTOIMEN ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT 2.1 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty x.x.20xx Voimaan x.x.20xx YLEISTÄ 1 Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Joroisten kunnan asiakirjahallintoa, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa.

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty: Kaupunginhallitus 5.10.2009 322 1. Toimintaohjeen soveltaminen Tässä ohjeessa annetaan kaikille kaupungin toimintayksilöille

Lisätiedot

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti:

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti: YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Porin, Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Merikarvian,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.2014 VASTAAJAN TIEDOT Vastaustapa: Sähköpostikutsu Vastaajan

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012. Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012. Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ OULUN MAAKUNTA-ARKISTO TYRNÄVÄN KUNTA / Hallinta ja kehittämisosasto Saap.'L 20 1 2 Arkistotunnus 20_._ _. 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012 Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Fr ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.10.1990 Viimeksi muutettu 14.12.1994 1 Toiminta-ajatus Keskusvirasto luo edellytyksiä kaupungin itsehallinnon toteutumiselle valmistelemalla

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas

Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas Kunnanhallitus 88 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 30 29.05.2017 Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas Viitasaaren kaupunginhallitus 03.04.2017 80

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE KH 14.1.2008 NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE 1.YLEISTÄ... 3 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus... 3 1.2 Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet (toiminta-ajatus)... 3 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KH 18.6.1997 214 Astuu voimaan 1.7.1997 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Arkistotoimen toimintasäännön soveltaminen Kaupungin arkistotoimessa tulee sen lisäksi, mitä arkistolaissa,

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.11 ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE 1.1.2009 Hallituksen 18 päivänä joulukuuta 2008/ 258 hyväksymä 1 YLEISTÄ 1.1 Toimintaohjeen

Lisätiedot

Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus

Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu-Liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus Hyväksytty: PoSan jäsenkunnat: Honkajoen kunnanvaltuusto 30.3.2009 17 Jämijärven kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE 2 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAN IRTAIMISTON MÄÄRITTELY... 3 3. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAT TIEDOT... 4 4. POISTETTAVAN TAI

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje EURAJOEN KUNTA Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kunnanhallitus xx.x.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus 1.2 Asiakirjahallinto ja arkistotoimi 2 ARKISTOTOIMEN ORGANISAATIO

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA Hallituksen vahvistamana voimaan 1.1.2017, päivitetty 16.3.2017 Sisällys 1. TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

3 Talouden seuranta 31.3.2015 / tukipalvelulautakunta

3 Talouden seuranta 31.3.2015 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Kokouskutsu 1 (11) Aika 06.05.2015, klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone lahna Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Talouden seuranta 31.3.2015

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus... 1 1.2 Lainsäädäntö... 1 1.3 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen

Lisätiedot

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Lieksan kaupunki LIEKSAN KAUPUNGIN ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

Lieksan kaupunki LIEKSAN KAUPUNGIN ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nrotta/2007 ===================================================================== 1 (10) LIEKSAN KAUPUNGIN ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Sievin kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Sievin kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kunnanhallitus 26.11.2007 201 Dnro KH:62/010/2007 Sievin kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Voimaan 1.1.2008 alkaen P:\Ohjeet\Asiakirjat ja arkistointi\asiakirjahallinnon ja arkistotoimen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että 8 KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUS 1. SOPIMUK SEN TAR KOITUS Kainuun maakunta - kuntayhtymä on huolehtinut maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖT 1..1 Luokitus Luottamushenkilöt jaetaan tätä lahja- ja merkkipäiväsääntöä sovellettaessa kolmeen luokkaan seuraavasti: I II III kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 23.3.2015. Kumoaa 18.4.1990 hyväksytyn arkistosäännön. Voimaantulo 1.1.2015. 1 Yleistä Arkistolain 8 :n mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä miten sen arkistotoimen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa

Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa 23.5.2011 ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 28.9. 29.9. ja 12.10. 13.10.2011 Paikka: Luennoitsijat: Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa, ylitarkastaja, Kansallisarkisto,

Lisätiedot