Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 1 (25) Aika Tiistai kello Paikka Läsnä Paijan Maatilamajoitus, Köllintie 20, Ypäjä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x Vuolle Sanna varajäsen Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Mäkilä Arja varajäsen Korvenpää Jukka jäsen - Heikkinen Timo varajäsen Lehtinen Juha jäsen x Rasilainen Pekka varajäsen Ojala Virpi jäsen x Sampolahti Eija varajäsen Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x Ojala Jouni varajäsen Toivonen Osmo jäsen - Soukka Risto varajäsen Muut läsnäolijat Uudenkaupungin edustajat: Muut: Pöytäkirjan allekirjoitus Loimaa Reide Pirjo valt. puh.joht. x Tuominen Veikko I valt. puh.joht. x Tyyskänen-Mäkilä Eveliina II valt. puh.joht. - Sinervo Risto kuntayhtymäjohtaja x Suonkanta Leena pöytäkirjanpitäjä x Yhteensä 7/9 Anne Takala - Arto Kallinen - Asula Tarja x Hälinen Leena x Jokinen Juha x Kaurila Markku x Koski Merja x Laaksonen Olli x Sjöblom Kimmo x Skyttälä Juha x Puheenjohtaja Leena Virtanen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Jari Alppiranta Pöytäkirja yleisesti Myllykyläntie 8, Loimaa nähtävänä Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Otteen oikeaksi todistaa Veikko Ruohonen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 2 (25) sisällysluettelo Käsiteltävät asiat 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 138 Opiskelijan kuripitorangaistuksista päättävän toimielimen nimeäminen 139 Strategioiden esittely 140 Toimielinten pöytäkirjojen ja johtavien viranhaltijoiden päätösluetteloiden nähtävilläolo 141 Talousarvion täytäntöönpano-ohje ja viranhaltijoiden hankintarajat 142 Lainanottovaltuudet vuonna Opetushallituksen päätös yksikköhinnoista vuodelle Kuorma-auton hankinta Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidaan 145 Catering-osastojen ja koulujen keittiöiden koneiden kilpailutus 146 Rakennustoimikunnan täydentäminen 147 Suomen Julkishankinta Oy:n osakkaaksi liittyminen 148 Viranhaltijapäätökset 149 Tiedoksiantoasiat 150 Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä tekniikan ja palvelualojen yksikössä torstaina kello Merk Leena Virtanen Leena Suonkanta hallituksen puheenjohtaja hallituksen pöytäkirjanpitäjä

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 3 (25) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YH 136 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on lähetetty kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijöille. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta YH 137 Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Juha Lehtinen ja Virpi Ojala. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntien yksikössä torstaina klo Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jari Alppiranta ja Veikko Ruohonen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntien yksikössä torstaina klo 8.30.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 4 (25) Opiskelijan kuripitorangaistuksista päättävän toimielimen nimeäminen yhtymähallitus YH 130 Opiskelijoiden kurinpitorangaistuksista päättävän toimielimen perustaminen Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (951/2011) on säädetty tulemaan voimaan Sen 35 a pykälässä säädetään seuraavaa: Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta. Toimielin voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen. Kuntayhtymän laajennettu johtoryhmä on käsitellyt asiaa Yhtymähallitus päättää perustaa lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta mukaisen pykälän 35 a edellyttämän opiskelijoiden kurinpidollisista rangaistuksista päättävän viisijäsenisen toimielimen, johon tulee jäsen kuntayhtymän järjestäjän taholta (kuntayhtymäjohtaja), opettajajäsen, työelämän edustajajäsen, opiskelijajäsen sekä opiskelijahuoltoa edustava jäsen. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 5 (25) YH 138 Yhtymähallitus nimeää seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä: koulutuksen järjestäjän jäsen, kuntayhtymäjohtaja edustaja Risto Sinervo varajäsen, kuntayhtymäjohtajan varahenkilö Leena Suonkanta opettajien edustaja työelämän edustaja opiskelijahuollon edustaja jäsen Suvi Laurikkala varajäsen Olli Laivo jäsen Ari Haranto varajäsen Kirsi Theodorakis jäsen Arja-Maija Ojanen varajäsen Tiina Lähteenmäki opiskelijoiden edustaja jäsen Hanne-Leena Välimäki varajäsen Laura Pihlajaniemi sekä nimetä toimielimen puheenjohtajaksi Ari Harannon ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Theodorakiksen. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 6 (25) Strategioiden esittely YH 139 Vuodelle 2011 on vahvistettu mm. seuraava tavoite: Laaditaan henkilöstö-, aluekehitys-, oppimis-, erityisopetus-, aikuiskoulutus-, markkinointi- ja viestintä-, tieto- ja viestintätekniikan käytön, kestävän kehityksen ja laatustrategiat. Tämän lisäksi johtoryhmä on katsonut tarpeelliseksi laatia hankestrategian sekä tietohallintostrategian ja tähän liittyvän tietoturvallisuussuunnitelman. Oppimis- ja erityisopetusstrategiat on yhdistetty pedagogiseksi strategiaksi. Lisäksi esitellään opiskelijahuoltoon liittyvät suunnitelmat, koska niidenkin yhtenäistäminen ja päivittäminen on keskeistä strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Yhtymähallitus on jo hyväksynyt henkilöstö-, aluekehitys- ja hankestrategiat. Osa luonnoksista on lähetetty jo aiemmin ja osa esityslistan mukana. Strategioiden laatimisessa ovat mukana olleet seuraavat henkilöt: Pedagoginen strategia Tarja Asula, Aikuiskoulutusstrategia Markku Kaurila, Markkinointi- ja viestintästrategia sekä Kansainvälisen toiminnan strategia Risto Sinervo, TVT-strategia Juha Skyttälä, Kestävän kehityksen strategia ja politiikka, Laatustrategia Leena Hälinen, Tietohallinnon strategia Risto Sinervo, Tietoturvasuunnitelma Kimmo Sjöblom, Opiskelijahuollon suunnitelmat Juha Jokinen Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen selostukset laadittavina olevista strategioista ja suunnitelmista, käy keskustelun niistä ja käsittelee niiden hyväksymiset seuraavassa kokouksessaan. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 7 (25) Toimielinten pöytäkirjojen ja johtavien viranhaltijoiden päätösluetteloiden nähtävilläolo YH 140 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä yhtymävaltuuston) pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on pidettävä yleisesti nähtävänä tarkastamisen jälkeen. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymän muun viranomaisen pöytäkirja on pidettävä nähtävänä, jos 81 :n 1 momentissa tarkoitettu toimielin niin päättää tai asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjat on pidetty nähtävänä kuntayhtymän taloustoimistossa kunkin kuukauden kolmantena torstaina heinäkuuta lukuun ottamatta klo Viranhaltijapäätökset on pidetty nähtävinä samana ajankohtana asianomaisessa yksikössä. Nykyisin Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston ja - hallituksen pöytäkirjat ovat pöytäkirjojen tarkastamisen jälkeen nähtävillä myös internetissä. Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston pöytäkirjat pidetään Kuntalain mukaisesti nähtävänä kokouskutsussa mainittuna aikana. Jäsenkuntien kunnallishallituksille lähetetään jäljennös yhtymävaltuuston pöytäkirjasta. Yhtymähallituksen pöytäkirjat ehdotetaan pidettäväksi nähtävinä kuntayhtymän taloustoimistossa kunkin kuukauden kolmantena torstaina heinäkuuta lukuun ottamatta klo Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävinä samana ajankohtana asianomaisessa yksikössä. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 8 (25) Talousarvion täytäntöönpano-ohje ja viranhaltijoiden hankintarajat YH 141 on vahvistanut Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuosien talous- ja toimintasuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi muodostaa kuntayhtymän talousarvion. Talousarvion täytäntöönpano kuuluu yhtymähallitukselle ja sen tulee antaa vastuuyksiköille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Laskujen hyväksymisoikeuden yhtymähallitus hyväksyy hallintosäännön mukaisesti kuntayhtymäjohtajalle, talous- ja hallintojohtajalle ja rehtoreille Esitys täytäntöönpano-ohjeeksi on esityslistan liitteenä. Täytäntöönpano-ohjeiden lisäksi yhtymähallituksen tulee hyväksyä hankintarajat viranhaltijoille. Vuodelle 2011 hankintarajat ovat olleet: Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo euroa Talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta euroa Rehtorit: Merja Koski ja Markku Kaurila euroa Apul.rehtorit: Tarja Asula, Petri Lähde ja Juha Jokinen euroa Koulutustarkastaja Auli Guevara euroa Atk-päällikkö Juha Skyttälä euroa It-päällikkö Kimmo Sjöblom euroa Koulutusalavastaavat tavarat ja palvelut (eivät edellytä viranhaltijapäätöstä) Laskujen hyväksymisoikeus on ollut tilivelvollisilla vastuuyksiköiden esimiehillä eli kuntayhtymäjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla ja rehtoreilla. Rehtorit ovat joiltakin osin delegoineet laskujen hyväksymisvaltuuttaan. Kuntayhtymän päättämien hankintarajojen lisäksi on muistettava, että yli euroa maksavat tavara- ja palveluhankinnat tulee ilmoittaa Lain julkisista hankinnoista 68 pykälän mukaisesti julkisesti (Hilmassa eli julkisella ilmoituskanavalla). Yhtymähallitus antaa esityslistan liitteessä esitetyn mukaiset kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / 11 9 (25) sekä lisäksi Loimaan koulutustarkastajalle ja opiskelijoiden ruokakorvausten osalta koulutusalavastaaville (Loimaa). Hankintarajoiksi viranhaltijoille vuodelle 2012 yhtymähallitus hyväksyy: Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo Talousjohtaja Leena Suonkanta euroa euroa Tulosalueiden esimiehet: Rehtorit Merja Koski ja Markku Kaurila euroa Apulaisrehtorit: Tarja Asula, Petri Lähde ja Juha Jokinen Koulutustarkastaja Auli Guevara Atk-päällikkö Juha Skyttälä It-päällikkö Kimmo Sjöblom euroa euroa euroa euroa Koulutusalavastaavat tavarat ja palvelut (eivät edellytä viranhaltijapäätöstä) Hankintarajojen euromäärät ovat arvonlisäverottomia hintoja. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Lainanottovaltuudet vuonna 2012 YH 142 Talousarvio 2012 sisältää lainarahoitusta Hallintosäännön 12 :n mukaan talousjohtaja päättää yhtymähallituksen päättämien perusteiden mukaisesti pitkäaikaisten lainojen ottamisesta. Yhtymähallitus päättää hallintosäännön 12 :ään perustuen, että talous- ja hallintojohtaja saa ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa enintään vuonna Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Opetushallituksen päätös yksikköhinnoista vuodelle 2012 YH 143 Opetushallitus on tehnyt päätöksen ammatillisen koulutuksen yksikköhinnan perusteista ja laskennasta vuodelle Päätöksen mukaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän veroton yksikköhinta vuodelle 2012 on ,79 (edellinen vuosi ,28 ). Tammikuun tilastointipäivän jälkeen laadittavassa käyttösuunnitelmassa voidaan valtionosuutta lisätä budjettiin, jos opiskelijatilanne antaa sen myöden. Lisäksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä saa harkinnanvaraista korotusta eli ns. porkkanarahaa ensi vuonna ja tuloksellisuusrahaa Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen saaduksi opetushallituksen yksikköhintapäätöksen ja sitä seuraavat toimenpiteet. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Kuorma-auton hankinta Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidaan YH 144 Yhtymähallitus päätti kokouksessaan esittää yhtymävaltuustolle Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan kuorma-auton hankinnan vaatimaa :n määrärahalisäystä. hyväksyi esitetyn talousarviomuutoksen. Auton hankintaa koskeva Hilma-ilmoitus on julkaistu Tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä Novidaan. Esityslistan liitteenä on tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön liite. Aikataulun kireyden johdosta vertailutaulukko saadaan kokouksessa. Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan logistiikkaosasto on pitänyt hankintakokouksen saatujen tarjousten perusteella opetuskäyttöön tulevasta uudesta vaihtolavakuorma-autosta. Saatuja tarjouksia oli 8. Laaditun pisteytyksen perusteella logistiikkaosasto on esittänyt, että Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopistoon hankitaan Volvo Finland AB:ltä VOLVO FM 410HP 62 RIGID kuorma-auto Globetrotter ohjaamolla ja Multilift CLF 260 vaijerivaihtolaitteella. Hankinnan hinta on Koska auton hankinta on edennyt päätöksentekovaiheeseen näin loppuvuodesta, ei hankinta ehdi tapahtua kuluvana vuonna (käyttösuunnitelmassa rahaa varattu hankintaa varten ). Auton toimitusaika on noin 3 kuukautta. Yhtymähallitus päättää Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan logistiikkaosaston esityksen mukaisesti, että kuntayhtymään hankitaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan käyttöön Volvo Finland AB:ltä VOLVO FM 410HP 62 RIGID kuorma-auto Globetrotter ohjaamolla ja Multilift CLF 260 vaijerivaihtolaitteella hintaan Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Catering-osastojen ja koulujen keittiöiden koneiden kilpailutus YH 145 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto sekä Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida ovat yhdessä kilpailuttaneet catering-osastojensa ja keittiöidensä koneita. Kilpailutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Hilmailmoituskanavalla Tarjoukset on pyydetty lähettämään Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopistoon Suvi Laurikkalalle klo mennessä. Esityslistan liitteenä on tarjouspyyntö ja sen liite. Vertailu saaduista tarjouksista saadaan kokouksessa. Tarjouksensa antoivat Dieta Oy Helsinki, Electrolux Professional Oy Helsinki ja Metos Oy Ab Kerava. Loimaa ja Uusikaupunki ovat laatineet erikseen tarjousten vertailun. Kokonaispisteissä edullisimman tarjouksen antoi Dieta Oy. Dieta Oy:n yhteishinta Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopistoon hankittavien koneiden ja laitteiden osalta on ,50 ja Loimaan ammattija aikuisopistoon hankittavien koneiden ja laitteiden osalta Hankinta yhteensä ,50. Yhtymähallitus päättää hankkia kuntayhtymän Loimaan ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopistojen tarvitsemat keittiölaitteet kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Dieta Oy:ltä hintaan ,50. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Rakennustoimikunnan täydentäminen YH 146 Yhtymähallituksen alainen rakennustoimikunta on valittu alun perin yhtymähallituksen jäsenistä ja noudattaen poliittista puoluejakaumaa. Koska vaalikautta on enää hyvin vähän jäljellä, lienee tarkoituksenmukaista valita siihen Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston rakennushankkeita tunteva jäsen, joka olisi paikalla silloin, kun näitä rakennushankkeita käsitellään. Yhtymähallitus pyytää Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidaa nimeämään rakennustoimikuntaan yhden jäsenen jäljellä olevaksi vaalikaudeksi Uudenkaupungin tulosalue on ehdottanut jäseneksi tulosalueen johtokunnan puheenjohtaja Kari Vainiota. Kuntayhtymäjohtaja esitti kokouksessa, että Kari Vainio valitaan rakennustoimikuntaan jäseneksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymäjohtajan kokouksessa tekemän päätösesityksen ja päätti valita Kari Vainion rakennustoimikunnan jäseneksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Suomen Julkishankinta Oy:n osakkaaksi liittyminen YH 147 Suomen Julkishankinta Oy on Pieksämäen kaupungin ja Varkauden kaupungin perustama yhteishankintayksikkö, ja yhtiö aloitti toimintansa Yhtiön kotipaikka on Pieksämäki. Osakas-sopimuksen mukaan Suomen Julkishankinta Oy sitoutuu kilpailuttamaan kaikki julkiset hankintansa. Kilpailuttamista on tehty alun alkaen Pieksämäen ja Varkauden kaupungin lukuun ja kyseiset kaupungit ovat sitoutuneet kilpailuttamaan kaikki kilpailutettavaksi määrätyt tuotteensa ja palvelunsa tämän yhtiön toimesta. Suomen Julkishankinta Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti kokouksessa, että yhtiössä toteutetaan B-osakeanti ja se suunnataan suomessa olevilla hankintayksiköille, kuten kunnille, kuntayhtymille, seurakunnille ja valtionlaitoksille. Uusi asiakas merkitsee 100 kpl 10 nimellisarvoisia osakkeita. Merkitsemisaika B-osakkeen osalta on saakka. Kun asiakas on merkinnyt ja maksanut osakkeen merkitsemisehtojen mukaan, voi asiakas osakassopimuksen mukaan käyttää nykyisiä ja tulevia hankintasopimuksia niin halutessaan. B-osakkeen omistajalla on oikeus käyttää kaikkia Suomen Julkishankinta Oy:n voimassa olevia hankintasopimuksia. B-osakkuus tarkoittaa äänetöntä osakkuutta. Osakkaaksi haluavan tulee hakea kirjallisesti osakkuutta. Yhdistykset, säätiöt ym. jotka saavat julkista tukea toimintaansa yli 50 %, voivat liittyä Suomen Julkishankinta Oy:n osakkaaksi. Suomen Julkishankinta Oy:n palveluihin kuuluvat seuraavat hankinnat: - erillishankinnat tavarat, laitteet, koneet, palvelut ym. - vuosisopimushankinnat tavarat, laitteet, koneet ym. - terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ja koulutuspalvelut yhteishankinnat - suunnittelukilpailut - palveluhankinnat - käyttöoikeusurakat - rakennusurakat

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Sopimuskumppanin kanssa tehdään osakassopimus ja näin omistaja asiakas pääsee käyttämään Suomen Julkishankinta Oy:n kilpailuttamia sopimuksia. Sopimuskuppani voi itse päättää, mitä hankintasopimuksia se haluaa käyttää yhtiön kautta. Asiakas valitsee itse, mihin Suomen Julkishankinta Oy:n hankintasopimuksiin haluaa liittyä. Asiakkaalla ei ole mitään velvollisuutta liittyä Suomen Julkishankinta Oy:n tekemiin hankintasopimuksiin. Kaikki Suomen Julkishankinta Oy:n sopimuksen, jotka soveltuvat asiakkaalle ovat käytettävissä. Mikäli osakkaaksi liitytään, sopimukseen kuululuvat mm. seuraavat kilpailutuspalvelut: - hankintojen suunnittelu ja määrittely - hankinnasta vastaavien henkilöiden nimeäminen hankintaprosessiin - hankintailmoituksen tekeminen Hilma kanavalle - tarjouspyynnön laadinta, julkaisu ja lähettäminen - mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaaminen tarjouspyynnön ja liitteiden osalta - tarjousten vastaanottaminen ja avaus - tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden toteaminen - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - mahdolliset täydennyspyynnöt toimittajille/toimittajilta - tarjousten vertailu ilmoitettujen valintaperusteiden mukaan - valintaehdotus - hankintapäätös ja ilmoitus asianomaisille - hankintasopimus neuvottelut ja sopimuksen teko - sopimusten seuranta yhdessä asiakkaan ja Savon Hankinta Oy:n kesken Yhtymähallitus päättää merkitä 100 kpl Suomen Julkishankinta Oy:n B- osakkeita hintaa 10 /kpl. Hankintahinta yhteensä Osakkuuden perusteella koulutuskuntayhtymällä on oikeus käyttää kaikkia Suomen Julkishankinta Oy:n voimassa olevia hankintasopimuksia. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Viranhaltijapäätökset YH 148 Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervon viranhaltijapäätöksiä 31/2011/yh /2011/yh /2011/yh Mobiilipaja -hankkeen ohjausryhmän täydentäminen Sivutoimilupa Sivutoimilupa 34/2011/yh CRM- järjestelmään palvelimen hankinta hintaan 3590 alv 0 % AKRData Oy:ltä 35/2011/yh Videoneuvottelulaitteiston hankinnan hyväksyminen PitneyBowes hintaan 1220 /kk 24 kk sopimusajalla alv 0 % 36/2011/yh Henkilökohtainen lisä 37/2011/yh /2011/yh Sivutoimilupa Sivutoimilupa Talousjohtaja Leena Suonkannan viranhaltijapäätöksiä 58/2011/yh Irtaimen omaisuuden myyntiä/kuorma-auto Man, rek.nro EZE /2011/yh Irtaimen omaisuuden myyntiä/yhdistelmäkone VALMET 7000, rek.nro 610-RAK 60/2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh Euroraja perintätoimistoon lähetettäville laskuille Henkilökunta-aterian hinta vuonna 2012 (4,20 /ateria) Kuorma-auto Scania P310 DB4x2HNB hankinta hintaan (alv 0 %) Rototiltti ja luiskakauhan hankinta hintaan Telakoneelta

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) 64/2011/yh Tela-alustaisen kaivukoneen hankinta Telakoneelta hintaan , vaihdossa Valmet 7000 yhdistelmäkoneeseen, josta saadaan hyvityshintana Maksettavaksi jää /2011/yh Yhdistelmäuunin hankinta/electrolux Professional Oy:ltä hintaan rahti ym. 350 Rehtori Markku Kaurilan viranhaltijapäätöksiä 260/2011/yh Opiskelijalle kirjallinen varoitus 263/2011/yh Metalliosaston hankinnan hyväksyminen yksipaikkaisten siltanosturien asennus (2 kpl) Satateräs Oy:ltä hintaan 4240 alv 0 % 264/2011/yh Metalliosaston hankinnan hyväksyminen yksipaikkainen siltanosturi 500 kg-3m Satateräs Oy.ltä hintaan 4590 alv 0 % 265/2011/yh Metalliosaston hankinnan hyväksyminen yksipaikkainen siltanosturi 500 kg-4m Satateräs Oy:ltä hintaan 3860 alv 0 % 266/2011/yh Aikuiskoulutuksen uudet opiskelijat 279/2011/yh Hiusalan hankintaehdotuksen hyväksyminen kupukuivain KPSS Finland Oy 9 kpl hintaan 3.051,00 alv 0 % 280/2011/yh Hiusalan hankintaehdotuksen hyväksyminen parturi-kampaamotuolit 9 kpl Käherrystarvike tuoli Berlin hintaan 6.185,43 alv 0 % 281/2011/yh Hiusalan hankintaehdotuksen hyväksyminen työtuolit 22 kpl Martela Oyj Trivia-tuoli hintaan 1.918,40 alv 0 % 282/2011/yh /2011/yh /2011/yh Matkahakemus ja rahoitussuunnitelma ulkomaille suuntautuviin opintoihin ja työssäoppimiseen Hyväksytty (Jonna Heinonen) Matkahakemus ja rahoitussuunnitelma ulkomaille suuntautuviin opintoihin ja työssäoppimiseen Hyväksytty (Mikko Asikainen) Sähköosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen (Loimaa) kenttävoimakkuusmittarit 1 kpl SSP ja Erja Tamminen ay:ltä hintaan 1.120,00 alv 0 %

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) 289/2011/yh /2011/yh /2011/yh Metalliosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen Solidworks cad ohjelma 2011 sekä päivitys vuosittain Cadon:ltä hintaan 2.475,00 alv 0 % Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat Edustaja kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmään (Loimaan perusturvalautakunta) Arja-Maija Ojanen Rehtori Merja Kosken viranhaltijapäätöksiä 27/2011/yh /2011/yh Edellinen tällä numerolla oleva päätös muutetaan Info TV-monitorien hankinta rehtorien työhuoneisiin Pinus Oy:ltä yhteishintaan 4200 alv 0 % PREISSER 3-pistemikrosarjan hankinta Knorring Oy Ab:ltä hintaan 1464,11 0 % 29/2011/yh Esimiesjärjestelyt Uudenkaupungin tulosalueella 30/2011/yh Atk-laitteiden poisto ja romutus /2011/yh Ovien vaihto 3 kpl Rakennus Lehtonen Oy hintaan alv 0 % 32/2011/yh Liikuntasalin lipan purku Rakennus Lehtonen Oy hintaan alv 0 % 33/2011/yh Ohjelmiston hankinta ja ylläpito Humac People:lta hintaan alv 0 % 34/2011/yh Suurkeittiölaitteiden hankinta Metos Oy:ltä hintaan alv 0 % Rehtori Merja Kosken viranhaltijapäätöksiä; Aikuiskoulutus/Oppisopimus 7/2011/yh Tietopuolisen koulutuksen hankintasopimukset ajalla Itä-Suomen yliopisto, koulutus ja kehittämispalvelu 950, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova , Rastor Oy, Rastor College /2011/yh Solmitut oppisopimukset ajalla yht. 22 kpl

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Apulaisrehtori Petri Lähteen viranhaltijapäätöksiä 81/11/yh Hankintapäätös: Täsmäviljelyjärjestelmät RDS+Ag Leader Integra näytöllä Tak-Sai lta hintaan 9600 euroa (alv 0 %) 83/11/yh Kirjallinen varoitus opiskelijalle 84/11/yh Kirjallinen varoitus opiskelijalle 85/11/yh Kirjallinen varoitus opiskelijalle 90/11/yh Hankintapäätös: tela-alustainen kaivukone Hyundai R60CR-9 Telakoneelta, hinta euroa (alv 0 %) / Hämeentie 91/11/yh Hankintapäätös: Kuorma-auto Scania P310 DB4x2HNB Scanialta, hinta euroa (alv 0 %) / logistiikka 93/11/yh Lattiapesun yhdistelmäkone Scrubtec 343 B Combi / Nilfisk-Alto; hankintahinta 2980 euroa (alv 0 %) / Logistiikka 94/11/yh Järjestelmäkamera Canon 600d AV-Rajalasta hintaan 730 euroa (alv 0 %) ja Canon ef 8-15 mm zoom JAS-tekniikasta hintaan 1135 euroa (alv 0 %) 95/11/yh Mikrofonit AV-Rajalasta hintaan 1425,00 euroa (alv 0 %) 96/11/yh Tuulikone TRE-D turbowind machine Rajala-Camerasta, hintaan 625 euroa (alv 0 %) 97/11/yh Cubase -ohjelmistolisenssit Soitin-Laineelta hintaan 3233,34 euroa (alv 0 %) 98/11/yh Videokamera Sony HXR-NX5E AV-Rajalasta hintaan 3490 euroa (alv 0 %) Koulutustarkastaja Auli Guevaran viranhaltijapäätöksiä 107/2011/yh Solmitut oppisopimukset yht. 14 kpl 1058/2011/yh Hankintasopimukset; Turun ammatti-instituutti 2.605,00,

21 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Tiimiakatemian aikuiskoulutus/partus Oy 3.970,00, Tampereen aikuiskoulutuskeskus 6.912,50, Balentor Oy 4.700,00, Keski-Uudenmaan ammattiopisto Keuda 4.500,00 Henkilöstöpäätökset: Viranhaltijoiden päätösluettelo ajalta on liitteenä. Päätös: Yhtymähallitus merkitsi tiedokseen viranhaltijapäätökset.

22 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Tiedoksiantoasiat YH 149 Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: - toteutuma Varsinais-Suomen ELY -keskuksen välipalaute Lännen Tractors Oy:n koulutuksesta - kuntayhtymän johdon opintomatka Geneveen Päätös: Yhtymähallitus merkitsi tiedokseen.

23 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet YH 150 Asialistan asioiden tultua käsitellyiksi julistaa puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi ja tehdyistä päätöksistä annetaan kunnallislain mukainen o i k a i s u v a a t i m u s

24 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 11 / (25) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin :iin 138, 142, 144, 145, 147 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallitukselle, osoite PL 124, LOIMAA. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, pykälät 136, 137, 139, 140, 141, 143, 146, Oikaisuvaatimusta ei myöskään saa tehdä hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön perusteella seuraavista päätöksistä, pykälät. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valitus tehdään Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo, osoite Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22, TURKU, 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) Päätös on muuten lainvastainen Valituskirjassa on ilmoitettava - valitusviranomainen - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt asiassa Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys. Valitusasiakirjat Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 12 1 (14) Aika Tiistai 21.8.2012 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 1 (17) Aika Tiistai 17.5.2011 kello 17-17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 12 1 (20) Aika Tiistai 26.6.2012 kello 17 18.20. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 1 (24) Aika Tiistai 15.2.2011 kello 17 18.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 1 (22) Aika Tiistai 19.4.2011 kello 17-18.45. Paikka Läsnä Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 23.5.2013 1 KOKOUSAIKA 23.5.2013 klo 17.00-18.22 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus... 3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa 17.12.2013 1 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 15.30 16.40 KOKOUSPAIKKA Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 130 : Kokouksen avaus... 3 Yh 131 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

6.10.2011 1 Yhtymähallitus 9/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

6.10.2011 1 Yhtymähallitus 9/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 6.10.2011 1 KOKOUSAIKA 6.10.2011 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 109 : Kokouksen avaus... 3 Yh 110 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot