Rami. press. Rauhallista Joulua. Talvivaara tapetilla. ja kaikkea hyvää vuodelle 2013! Mielenkiintoinen politiikan syksy lupaa kiireitä keväälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rami. press. Rauhallista Joulua. Talvivaara tapetilla. ja kaikkea hyvää vuodelle 2013! Mielenkiintoinen politiikan syksy lupaa kiireitä keväälle"

Transkriptio

1 Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset syksy 2012 Puh Mielenkiintoinen politiikan syksy lupaa kiireitä keväälle Kuntauudistus, rauhanturvaamistehtävät, tiemäärärahat, eläkeiän nosto, palkkaraami, pankkivero... Isoja aiheita ja oletettavasti myös hallitusyhteistyön mittareita. Talvivaara tapetilla Lyötyä lyödään, mutta Talvivaaralla on tärkeä asema kaivosteollisuutemme tulevaisuuden suuntaviivoja määriteltäessä. Sääntöjen on oltava selkeät ja kaivosalan vastuukysymysten yksiselitteiset. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää vuodelle 2013!

2 Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta syksy 2012 Kaivosten kannettava vastuunsa Kaivosteollisuus on kasvamassa teollisuutemme kivijalaksi. Talvivaaran ongelmat ovat kääntäneet näkösälle myös mitalin toisen puolen. On tärkeää, että luvista päätettäessä ja valvontaa järjestettäessä sanahelinä ei sokaise viranomaisia ja että toimijoiden mahdolliset keskinäiset kytkökset tulevat ajoissa esille. Talvivaaran ja muiden Pohjois-Suomen kaivosten aluetaloudellinen vaikuttavuus on huomattava, mutta alueen ihmisillä tulee myös säilyä oikeus puhtaaseen luontoon. Kaivosteollisuuden tulee kantaa vastuunsa ja kunnioittaa muita alueen ammatinharjoittajia. Huoli velkaantumisesta Kansalaisten velkaantumiseen on ryhdytty kiinnittämään huomiota talouskriisin keskellä. Lainakatto on paluuta entisaikain asuntosäästämiseen. Sinällään kannatettava ajatus, kunhan samaan aikaan huolehditaan myös riittävästä, kohtuuhintaisesta vuokra-asuntorakentamisesta. Vuokra-asuntotuotanto laahaa pahasti perässä ja jos kynnys oman asunnon ostamiseen käy lainakaton myötä liian korkeaksi, kasvaa paine jo ennestään kireillä vuokra-asuntomarkkinoilla ja suosii sijoitusasuntokeinottelijoita. Veronkierto lähempään syyniin Tiedotusvälineet ovat syksyn aikana nostaneet ansiokkaasti esiin erinäisiä veronkiertoon liittyviä ilmiöitä. Huipputulosta takovat lääkärifirmat ja perintätoimistot kierrättävät voittonsa suomalaisen verotusjärjestelmän ulottumattomiin, kun mm. heiltä palveluja tilaavat kunnat nostavat samaan aikaan veroprosenttiaan. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tässä on ristiriita, johon tulee kiinnittää huomiota. Nuorten päihdeongelma Monet alan ammatillisista toimijoista ovat huolissaan pohjoisen alueen nuorten välinpitämättömästä ja näköalattomasta elämänasenteesta, jossa päihteet muodostavat osan arjesta. Ongelman laajuus ja seuraukset koskettavat jo huomattavan suurta joukkoa perheitä, ystäviä ja muita ihmisiä. Nuorten ja heidän kanssaan toimivien ammattilaisten näkemykset tulee huomioida nykyistä paremmin ja vahvistaa ennaltaehkäisevän työn resursseja. Pohjoisen puolesta Pidän tärkeänä, että Pohjois-Suomen asiat koetaan yhteisinä ja me alueen kansanedustajat pidetään yhtä. On välttämätöntä, että ikiaikaisia maan tapoja uudistetaan vastaamaan niitä käsityksiä, joita ihmisillä tänä päivänä demokratiasta on. Annan tukeni liikenneministeri Merja Kyllöselle tavasta, jolla hän on rohkeasti lähtenyt palauttamaan päätöksentekoa virkamieskoneistolta sinne, mihin se kansanvallassa kuuluukin - vaaleissa valituille ja kansan mandaatilla toimiville päätöksentekijöille. Toivon, että myös tiedotusvälineissä tämä suuntaus saisi kannatusta.

3 Valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaosto tutustui rajavartiolaitoksen toimintaan ja marraskuussa oli maanpuolustuskurssi. Kun liikutaan, niin tapahtuu! Ehkä kansanedustajien hermojen lujuutta koeteltiin helikopterilennolla? Kuva ei ole pakkolaskun tehneestä rajavartiostolaitoksen helikopterista. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston jäseniä kuljettanut rajavartiolaitoksen helikopteri teki hätälaskun Loviisan itäpuolella sijaitsevalle pellolle. Hätälaskun syynä oli mittarivirhe. Helikopterin mittaristo ilmoitti öljynpaineen laskeneen yllättäin, minkä vuoksi lentäjä teki hallitun hätälaskun peltoalueelle. Todellista vaaratilannetta ei kuitenkaan ollut. Matkustajina olleet kansanedustajat olivat menossa kahdella kopterilla tutustumaan Vaalimaan ja Nuijamaan rajaasemien toimintaan. Hätälaskun tehneen helikopterin matkustajat vietiin toisella helikopterilla määränpäähän. Viallinen helikopteri siirretään Malmin lentokentälle korjattavaksi. Matkustajat ottivat hätälaskuasennon, mutta tilanne oli muutamassa kymmenessä sekunnissa ohi ja helikopteri laskeutui turvallisesti. Toinen helikopteri vei matkustajansa perille ja palasi sitten noutamaan pellolle jääneet matkustajat. Helikopterin kyydissä oli kolme miehistön jäsentä ja seitsemän matkustajaa. Kyydissä olivat Raimo Piirainen (sd.), Sampsa Kataja (kok.), Eero Reijonen (kesk.), Ismo Soukola (ps.), Pentti Kettunen (ps) valtiovarainvaliokunnan valiokuntaneuvos Mari Nuutila ja osastosihteeri Tiina Honkanen.

4 Maanpuolustuskurssille osallistuivat myös kansanedustajat Eeva-Maria Maijala (kesk) ja Jaana Pelkonen (kok) Maanpuolustuskurssit heijastavat aina omaa aikaansa. Kurssilla pääsimme kuuntelemaan maamme johtavia asiantuntijoita ja virkamiehiä. Kurssin intensiivivaihe, jolloin kuviteltua kriisiä elettiin annetuissa rooleissa, oli vahva kokemus. Itse toimin meidän kurssin pääministerinä. Maanpuolustuskurssit ovat kansainvälisestikin ajatellen ainutlaatuinen järjestely maanpuolustuksemme keskeisiin kysymyksiin. Suomi on määritellyt tarkoin ne strategiset ja kansallisesti merkittävät osa-alueet, joilla halutaan taata kansallinen huoltovarmuus. Suomen tasapainoisilla ja toimivilla markkinoilla huoltovarmuus toteutuu jo nyt varsin pitkälle. Sen lisäksi Suomella on käytössä perinteiset keinot, varmuusvarastointi ja yritysten tuotantoedellytysten turvaaminen. Näiden rinnalle ja niitä tukemaan ovat yhä suuremman roolin saaneet tekniset varajärjestelyt, logistiikan varmentaminen sekä kahden- ja monenkeskiset yhteistyöjärjestelyt. Yleensä ei vain yksi mainituista keinoista riitä, vaan kyse on niiden yhdistämisestä. Elintarvikehuolto on yksi huoltovarmuuden painopistealueista. Leipä- ja siemenviljan osalta varaudumme edelleen kansallisesti maailmanmarkkinoiden häiriötilanteisiin. Energian saatavuus on keskeinen huoltovarmuustekijä ja myös metsä- ja metalliteollisuuden rooli on tärkeä maamme huoltovarmuudessa.

5 Raimon kirjoituksia syksy 2012 Vanhuspalvelulaki on historiallinen saavutus Suomen hyvinvointi on rakennettu kovalla työllä ja uskolla tulevaisuuteen. Veroja on kerätty muun muassa vanhusten palveluihin. Tällä on pyritty turvaamaan kaikille turvallinen ikääntyminen titteleihin katsomatta. Ikääntyvillä pitää olla oikeus ihmisarvoiseen elämään, joka muodostuu muun muassa laadukkaasta asumisesta, riittävistä palveluista sekä liikuntakyvystä. Ikääntyvien palvelujen tuottamisessa on kysymys ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Hyvinvointivaltiolla on talouden suhdanteista riippumatta oltava varaa huolehtia omista vanhuksistaan. Vanhusten hyvinvointipalvelut eivät saisi olla myöskään riippuvaisia siitä, missä päin ihminen asuu. Vanhustenhoivassa on nyt kuitenkin paljon puutteita. Vanhustenhoiva tarvitsee tiukempaa säätelyä, tehostettua valvontaa ja erityisesti lisää toimintaresursseja. SDP on määrätietoisella työllään halunnut antaa yhteiskuntaan selvän viestin ikääntyvien arvostamisesta. SDP:lle on tärkeää, että jokaisen ikääntyvän oikeus palveluihin ja hänen vaikutusmahdollisuutensa tunnustetaan ja hänelle turvataan laadukkaat vanhuspalvelut osana ihmisarvoista vanhuutta ja hyvää elämää. Siksi SDP on ajanut aktiivisesti vanhuspalvelulakia, jonka sisällöstä eduskunta päätti kuluneella viikolla. Tuleva laki parantaa iäkkään henkilön oikeuksia laadukkaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä vahvistaa hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa palveluiden sisältöön ja toteuttamiseen. Ikääntyvien asema ja palvelut tulevat parantumaan olennaisesti vanhuspalvelulain myötä. Vanhuspalvelulain toteutuminen asetetaan tarkkailuun ja eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi henkilöstömitoituksen toteutumisen vuoden 2014 aikana. Mikäli ympärivuorokautisessa hoidossa ei ole saavutettu suositusten mukaista henkilöstömitoitusta (vähintään 0,5), hallitus antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä hallituksen budjettiriihessä tekemän sopimuksen mukaisesti. Lailla säätäminen antaa asetusta vahvemman turvan riittävistä hoitajaresursseista. Opposition on ollut vaikea niellä sitä tosiasiaa, että hallitus on tuonut eduskunnan käsittelyyn sisällöltään erinomaisen lain ikäihmisten palvelujen ja hyvän vanhuuden turvaksi. Suomella on ennenäkemättömät haasteet edessään eikä vähiten väestön ikääntymisen vuoksi. Nyt meidän pitäisi koko yhteiskunnassa muuttaa asenteita vanhenemista kohtaan, nähdä ikäihmiset myös voimavarana ja arvostaa vanhuksia sekä vanhustyötä tekeviä ihmisiä ja yhteisöjä. Valitettavasti opposition riekkuminen lakiteknisten yksityiskohtien ympärillä ei ole edistänyt positiivisen asenteen muodostumista.

6 Arvostusta kansanvallalle Arvostamani kollega ja liikenneministeri Merja Kyllönen on nostanut rohkeasti esille tärkeän teeman. Onko päätösvalta virkakoneistolla vai kansan valitsemalla poliittisella järjestelmällä? Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän liikennevaliokuntavastaavana olen ollut mukana valmistelemassa ja hyväksymässä olemassa olevat liikennepoliittiset linjaukset, jotka ovat sittemmin osoittautuneet erilaisiksi, joita liikenneviraston entinen pääjohtaja Juhani Tervala oli valmistellut. Ymmärrän täysin syntyneen luottamuspulan Tervalaa kohtaan. Tervalan lista ei sovi siihen rahoituskehykseen, minkä hallitus oli päättänyt ja eduskunta hyväksynyt. Tervalalla on täytynyt olla tiedossa, että liikennehankkeiden on sovittava hallituksen kehykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että liikenneministeriä, ministeriryhmää, hallitusta, liikennevaliokuntaa ja eduskuntaa on johdettu asiassa harhaan. Annan täyden tukeni ja arvostuksen Merjan rohkeudelle haastaa virkakoneisto ja sitä tukevat poliittiset tahot, jotka näkevät hyötyvänsä syntyneestä tilanteesta ja toimivat sen mukaisesti. Oikeiden asioiden puolesta pitää ja kannattaa taistella. Pohjimmiltaan olemme todistamassa nyt kulttuurin muutosta, jossa voimakastahtoinen liikenneministeri on laittanut oman arvovaltansa peliin muuttaakseen toimintatapoja tahoilla, jotka eivät kunnioita kansanvaltaa. Ikävä kyllä rapatessa roiskuu ja tämän on saanut Merja tuntea nahoissaan. Mutta kunnioittavalla ja vakaalla tavalla liikenneministerimme on pysynyt linjassaan ja oikonut virheellisiä käsityksiä, joita tapahtumaketjuun on liitetty. Liikennepolitiikka ja rahoituskehykset on saatava yhtenäistettyä, siksi liikenneviraston laskelmia käydään nyt läpi hallituksessa, jolloin päätökset mahdollisesta lisärahoituksesta tehdään ensi kevään kehysriihessä. Tärkeänä tavoitteena pitää olla, että kaikki jo sovitut liikennehankkeet saadaan käynnistettyä.

7 Toimivilla työmarkkinoilla kasvuun SDP:n puoluevaltuusto kokoontui marraskuussa Kuopiossa ja valtuuston tärkein viesti oli ratkaisujen etsiminen työllisyyden ja talouden palauttamiseksi kasvun uralle. Nyt Suomi on ajautunut hitaan kasvun vaiheeseen, josta ei selvitä ilman rakenteellisia uudistuksia sekä yhteiskunnassa että talouselämässä. Samalla täytyy kuitenkin muistaa, että Suomi on pärjännyt hienosti erilaisissa kilpailukykymittareissa suhdanteiden vaihteluista huolimatta. Keskeinen vahvuus näissä arvioissa on ollut pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka on taannut hyvän koulutuksen kansalaisille ja päteviä työntekijöitä yrityksille. Työnantajat ovat ilmoittaneet olevansa tyytymättömiä raamisopimukseen, ja tämä tyytymättömyys johti Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan vaihtoon. Uusi toimitusjohtaja Jyri Häkämies peräänkuulutti ensitöikseen raamisopimuksen hylkäämistä ja paluuta liittokohtaisiin sopimuksiin. Näin nopeastiko Häkämies unohti liittokohtaisen sopimisen heikkoudet? Keskitetyssä sopimisessa oli tärkeää, että raamisopimuksella saatiin aikaiseksi työmarkkinoiden ennustettavuus ja kattavuus. Näillä asioilla on iso merkitys epävarmassa taloustilanteessa, ja tämän täytyy kiinnostaa myös työnantajapuolta. Esimerkkejä työmarkkinoiden epävakaudesta löytyy edelliseltä oikeistohallituksen vaalikaudelta. Tällöin hallitus epäonnistui neuvotteluissa työmarkkinajärjestöjen kanssa ja seurauksena oli hankalia lakkoja, jolloin muun muassa Finnairin lentokoneet jäivät lentokentille milloin minkin syyn vuoksi. Kenen etua paluu epävarmuuden aikaan palvelisi? Jos Elinkeinoelämän keskusliiton tahtona on Suomen hyvinvointi, useat kipeät työelämän kysymykset ratkaistaan parhaiten yhteistyöllä ja laajalla sopimisella. Suomi tarvitsee nyt työmarkkinajärjestöjen ja poliittisten päättäjien yhteistyötä, jolla uhkaavat rakenne- ja suhdanneongelmat kyetään ratkaisemaan. Toimivat työmarkkinat ja tasapainoinen valtiontalous, näistä arvoista Suomi pitää tuntea. Suomalaisten hyvinvoinnin takaa kiistatta vientitoiminta. Siksi nyt tarvitaan toimia, joilla parannetaan teollisuuden edellytyksiä tarjota vientiin kilpailukykyisiä tuotteita. Erityisen tärkeää on huolehtia kasvualojen lisäksi metalli- ja metsäteollisuuden kilpailuedellytyksistä. Talvivaaran ympäristöongelmat ovat luoneet kaivostoiminnan ylle synkän varjon, kuitenkin juuri kaivosala tulee olemaan yksi suomalaisten hyvinvoinnin tukipilareista, kunhan kaivostoiminta ei vaaranna ympäristön terveydentilaa. Suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, että kilpailukyky syntyisi työntekijöiden palkkojen leikkauksista ja työolosuhteiden huonontamisesta. Suomen keskeinen kilpailuetu on myös hyvin koulutetun työvoiman kehittämät uudenlaiset tuotteet ja niitä tukevat palvelut. Investoinnit näihin kasvualoihin nostaisivat Suomen kasvuun, siksi on syytä peräänkuuluttaa ympäristöteknologiaan ja tietotekniikkaan panostamista.

8 Kansa päättää Tuoreen raportin (FSI) mukaan Suomi on kansainvälisessä vertailussa maailman onnistunein valtio. Raportissa läpikäytävien ominaisuuksien luettelo on pitkä. Mukana on muun muassa velkaantumisaste, köyhyys, talouden epätasainen kehitys, ihmisoikeudet, laillisuus ja yleiset turvallisuuden tekijät. Vertailussa Suomi sai ainoana 178 maan vertailussa arvosanan erittäin vakaalla pohjalla. Demokratiassa kansa päättää ja toimiva demokratia on Suomen vahvuus. Demokratia lisää kansalaisten luottamusta ja osallistumista yhteiskunnan päätöksiin. Tätä luottamusta ei saa päästää heikentymään, vaikka jotkut europäättäjät ovat peräänkuuluttaneet demokratian purkamista jouduttaakseen ratkaisuja omaksi edukseen. Todellisuudessa eurooppalaisten on tehtävä juuri päinvastoin, yhdessä päättämällä katkaisemme valtioiden velkakierteen ja nostamme Euroopan kasvun tielle. Euroopan talouskriisissä on pohjimmiltaan kysymys luottamuksesta ja luottamus ei vahvistu demokratiaa purkamalla. Tämän todistaa muun muassa FSI raportti. SDP:n eduskuntaryhmä kokoontui reilut kaksi viikkoa sitten Savonlinnaan kesäpäiville ja ryhmä nosti vanhusten palvelujen kuntoon saattamisen kärkitavoitteeksi. Nyt vanhusten asiat laitetaan lopultakin kuntoon. Vanhuspalvelulain tarkoituksena on parantaa niin kotona asuvien kuin myös laitoksissa olevien vanhusten tilannetta. Hyvä laki edellyttää sitovia henkilöstömitoituksia. Tämä hallituspuolueiden kiistanalainen asia ratkaistiin hallituksen budjettiriihessä demokraattisesti. Poliittisen luottamuksen kannalta on tärkeää, että kuntalainen voi vaikuttaa asioiden valmisteluun varhaisessa vaiheessa. Kuntademokratiaan osallistuminen on tehtävä ihmisille helpommaksi. Kuntauudistuksen yhteydessä on tarve vahvistaa paikallisdemokratiaa ja kehittää uusia osallistavan demokratian muotoja. Kuntaliitokset tarjoavat mahdollisuuden karsia päällekkäistä hallintoa, mutta samalla paranevat edellytykset turvata kansalaisille tärkeät lähipalvelut. Monet ristiriitatilanteet ovat vältettävissä, mikäli kuntalaiset kokevat olevansa osallisia valmistelussa ja päätöksenteon kannalta olennainen tieto on kaikkien käytettävissä. Kuntalaisten aloitteille on luotava toimivat kanavat ja päätöksenteon vaiheita on voitava seurata läpinäkyvällä tavalla. Osallisuuden varmistaminen ja kansalaisten näkemysten sekä osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen päätöksenteossa on itseisarvo. Suomi tarvitsee taloudellisesti ja toiminnallisesti vahvoja kuntia. Näin voidaan vähentää byrokratiaa, vahvistaa demokratiaa ja toimia vastavoimana markkinavoimille. Kuntauudistus on toteutettava ainoastaan vapaaehtoisuuden pohjalta. Demokratia on Suomen vahvuus ja kuntauudistuksen pitää vahvistaa demokratiaa. Liikennepoliittinen selonteko on hyväksytty ja siinä esitettyjä hankkeita lähdetään viemään eteenpäin. Ensimmäisen kerran moneen kymmeneen vuoteen pääpaino liikenneväylien kehittämisessä on rautatieliikenteessä. Rautatieliikenteen kehittäminen ei ole poissa maatieliikenteen kehittämisestä, koska toimiva ja aikataulun mukainen rautatieliikenne poistaa liikennettä maanteiltä ja näin parantaa liikenneturvallisuutta sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Raskaan liikenteen painopisteen siirtyminen rautateille vähentää maanteiden kunnossapitokustannuksia. Perusväylänpito tarvitsee kaiken kaikkiaan lisärahoitusta tulevina vuosina. Selonteossa on mukana Pohjois-Suomeen ja Kainuuseen suuntautuvia hankkeita, joilla on työllistävää vaikutusta. Esimerkkinä tästä on raakapuuterminaalien rakentaminen Kontiomäelle ja Pesiön kylälle sekä rautatien välityskyvyn parantaminen.

9 Kuntauudistus vaatii kuntajakoselvityksen Kainuun kunnat ovat lähes yksimielisiä siitä, että väestörakenteen muutos ja valtion alijäämäinen talous vaativat palvelurakenteen uudistamista. Valtiovarainministeriön kuntakyselyssä Kainuun kunnat esittivät kuitenkin erilaisia ratkaisuja kuntauudistukselle. Kainuun kunnat asennoituvat eri tavalla ministeriön käynnistämään ja kustantamaan erityiseen kuntajakoselvitykseen. Kajaani, Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Suomussalmi ovat valmiit osallistumaan kuntajakoselvitykseen, mutta Paltamo, Sotkamo ja Puolanka katsovat kuntajakoselvityksen olevan tarpeeton. Kajaani toteaa vastauksessaan, että kuntarakenneuudistuksen tulee luoda alusta, jolle on mahdollista luoda nykyistä paremmat palvelujen tuottamismallit ja ratkaista muun muassa kuntien toimintaan ja sisältöön liittyviä haasteita. Kajaanin mielestä kuntarakenteille on tehtävä muutoksia joka tapauksessa. Nykyisillä rakenteilla ja kuntarajoilla jatkaminen on mahdotonta jo lyhyen ajan kuluessa. Lausunnossa on kiteytetty kuntauudistuksen tarpeellisuus. Uudistukseen tarpeettomasti suhtautuvat kunnat katsovat laajempien kuntakokonaisuuksien esteenä olevan muun muassa pitkät etäisyydet ilman yhtenäistä asutusrakennetta. Pitkien etäisyyksien kunnissa lausuttiin, että tarkastelun tulisi tapahtua palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Yksi keskeinen ongelma on, että osassa Kainuun kuntia on toimiva elinkeinorakenne ja toisaalla taloudessa nojataan kuntien valtionosuusjärjestelmään. Valtion taloudellista tukemista kuntaliitoksissa pidettiin välttämättömänä, ja kuntauudistuksen toteuttaminen lainsäädännöllä todettiin sopivan huonosti suomalaiseen demokratiakäsitykseen. Paltamo nosti lausunnossaan esille tärkeän kortin toteamalla, että kehittämisyhtiöiden lisäksi kunnat ovat itse tärkeitä paikallisia toimijoita elinkeinontoiminnan kehittämisessä. Kuntien rooli asukkaiden hyvinvoinnille on muutakin kuin palvelujen järjestämistä. Kunnissa pitää toteutua demokratia ja asukkailla täytyy olla oikeus paikallisiin kuntapalveluihin. Hyrynsalmi totesikin vastauksessaan suurempien yksiköiden virtaviivaistavan organisaatioita, mutta ongelmat kunnan mielestä kärjistyvät ja johtavat konflikteihin paikallisella tasolla. Kainuun kuntien vastauksien yhteenvetona voisin todeta, että kuntauudistukseen suhtaudutaan tarpeellisuuden ja muutosvastarinnan hengessä, sekä ollaan huolissaan lähipalveluiden säilymisestä. Valtionhallinto tarkastelee kuntauudistuksessa Kainuuta joka tapauksessa yhtenä kokonaisuutena. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että Kainuun kunnissa saataisiin aikaiseksi selkeä ja yhteinen viesti, miten Kainuun kunnat voivat turvata kainuulaisten kuntapalvelut myös tulevaisuudessa. Siksi katson, että kainuulaisten etu vaatii kaikkien Kainuun kuntien osallistumista kuntajakoselvitykseen. Näin kainuulaisten palveluiden turvaamiseksi saadaan toteuttamiskelpoisista malleista esille parhaat.

10 Hallitus torjuu talouskriisiä suomalaisten parhaaksi Euroalueen talouskriisi on varjostanut Suomen taloutta viime vuodet ikävällä tavalla ja pelko eurotalouden romahtamisesta on ollut aiheellinen. Maan hallitus on pyrkinyt osaltaan turvaamaan euroalueen yhtenäistä tulevaisuutta ja vastaavasti oppositio on käynyt omaa europolitiikkaansa Esson baareissa. Arvostamani kollegan, kansanedustaja Timo Korhosen (kesk.) Kainuun Sanomissa julkaistu kolumni ( ) käsitteli myös euroalueen talouskriisiä ja kirjoitus kuvastaa hyvin keskustapuolueen vastuuttomaksi muuttunutta linjaa talouskriisin hoidossa. Timo kirjoitti aikaisemmin ( ) keskustapuoleen hallituskaudella, kuinka silloin käsissä olleilla euroalueen tukipäätöksillä pelastettiin kainuulaisia talouksia, palkansaajia, yrittäjiä, velallisia ja eläkeläisiä. Kirjoituksessaan Timo totesi myös, että Suomi on osa euroaluetta ja sillä siisti. Keskustassa on vuosien varrella myös havaittu, että eurosta on ollut hyötyä Suomelle ennen muuta vakaamman rahapolitiikan ja alhaisen korkotason muodossa. Lisäksi Timo totesi kirjoituksessaan, kuinka päätös tehtiin vain ja ainoastaan siksi, että se on suomalaisten kannalta vähiten huono vaihtoehto. Silloinen Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Timo Kalli kiteyttikin tukipäätökset näin: Jos on olemassa pienikin mahdollisuus, että voimme välttää isomman kriisin ja siitä tavallisille suomalaisille aiheutuvat murheet, teemme kaikkemme, että ne vältettäisiin. Ongelmallista oli se, ettei Suomi saanut muiden EU-maiden vastustaessa mitään erityisiä vakuuksia takauspäätöksilleen. Reilu viikko sitten keskustalainen ex-pääministeri Matti Vanhanen puhui vahvasti euron puolesta, samoin teki talouskomissaari Olli Rehn. Euroalueesta irtautuminen ei ole Suomen veronmaksajien, eikä yritysten edun mukaista, he sanoivat. Kriisin torjumisessa on edelleen kysymys samasta keskustapuolueen aiemmin julistamasta asiasta. Hallitus torjuu talouskriisiä ja hakee tässä vaikeassa tilanteessa suomalaisten kannalta vähiten huonoa vaihtoehtoa. Istuvan hallituksen ja entisen keskustavetoisen hallituksen keskeisin ero eurokriisin ratkaisuissa on kuitenkin siinä, että nykyinen hallitus on Jutta Urpilaisen (sd) johdolla vaatinut tukipäätöksille vakuuksia ja on niitä myös saanut. Tämä keskeinen vaatimus on kaikille euromaille selvä. Suomi on mukana tukitoimissa ainoastaan vakuuksia vastaan. Vakuuksilla hallitus on onnistunut saamaan aikaan sellaiset ratkaisut, jotka turvaavat suomalaisten veronmaksajien asemat ja rajaavat Suomeen kohdistuvia riskejä. Keskustapuolueen nyt valitsemaa linjaa voi jokainen arvioida vastuun näkökulmasta. Siinä missä SDP tekee hallituksessa viimeiseen saakka kaikkensa eurooppalaisen ja suomalaisen vakauden, talouskasvun ja työllisyyden puolesta, keskusta unohtaa lähihistoriansa ja poliittisen perintönsä poliittisten irtopisteiden toivossa. Edunvalvontatyö on joukkuepeliä. Jotta työ suomalaisten parhaaksi eurokentillä onnistuu, on joukkue saatava pelaamaan samaan maaliin. Suomalaisen edunvalvontatyön onnistumisen ehdoton edellytys on, että maasta lähtee yhtenäinen tärkeä viesti: Suomi tukee ja puolustaa meille tärkeää euroa, mutta vastuuttomasti talouttaan hoitaneiden euromaiden on laitettava taloutensa kuntoon. Näiden maiden on myös sitouduttava julkisen talouden vakauttamiseen, jotta ne voivat selvitä rahaliitossa omin voimin, ilman taloutensa hyvin hoitaneiden euromaiden jatkuvaa tukea.

11 SDP on myös pienyrittäjien puolue Suomalainen yhteiskunta käy parhaillaan rakennemuutosta, jossa valtaosa uusista työpaikoista syntyy mikroyrityksiin, sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Myös yrittäminen on muuttunut ja yrittämisestä on tullut entistä monikasvoisempaa. Muun muassa ICT-sektori käy läpi rakennemuutosta, jossa suuryritysten irtisanomisten seurauksena pienyrittäjyys merkitsee yhä useammalle tapaa ansaita toimeentulonsa. Samanaikaisesti huolta herättää usean pienyrittäjän tulon niukkuus suuresta yhteiskunnallisesta roolista huolimatta. Tästä teemasta kirjoitti Kainuun Sanomien kesätoimittaja Jouni Kantola (KS ). Sosialidemokraattisessa puolueessa on reagoitu tapahtuvaan yhteiskuntarakenteen muutokseen. Viime toukokuun puoluekokouksessa julkistetut yrittäjyysteesit on radikaali askel. Puolueen yrittäjyystyöryhmän tuloksena SDP on nyt määritellyt suhteensa yrittäjyyteen ja puolueen yrittäjäpoliittinen linja on kristallin kirkas. Sosialidemokraattien mielestä työ merkitsee yhteiskunnassa toimeentuloa, osallisuutta ja mahdollisuutta lisätä omaa, läheisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Toimiva hyvinvointiyhteiskunta tukee myös riskinottoa, yrittämistä sekä uuden yrittämisen aloittamista. Tärkeässä roolissa talouskasvun tuottamisessa ovat yritykset, jotka ylläpitävät, luovat ja kehittävät uusia työpaikkoja. Yrittäjille on luotava toimintaympäristö, joka mahdollistaa yrittäjyyteen kuuluvan riskinoton ja uuden yrittäjyyden syntymisen. Monipuolisen yrittäjyyden tunnistaminen ja erilaisten yrittäjien tukeminen eri muodoin edistää yrityskannan uudistumista, sekä vahvistaa työllisyyden lisääntymistä ja talouskasvua. Yrittäjän riskinoton rinnalle tarvitaan Jouni Kantolan peräänkuuluttamaa yhteiskunnan porkkanaa ja yrittäjän turvaa. Näiden ongelmien korjaamiseksi SDP:n yrittäjyystyöryhmä työskentelee. Vastuulliseen yrittäjyyteen kuuluu itsensä työllistämisen lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös muiden työllistäminen. Yrittäjälle tärkeää on turvata myös oma sosiaali- ja eläketurva, tähän kehittyvään aikapommiin Jouni Kantola kirjoituksellaan ansiokkaasti pureutui. Yrittäjätulon niukkuudesta seuraa väistämättä myös niukka eläketurva. Tämä on pienyrittämisen keskeinen ongelma työttömyysturvajärjestelmän ulkopuolella olemisen lisäksi. Nämä eivät ole ainoastaan yrittäjien ongelmia, vaan selkeä yhteiskunnan epäkohta, ja siis meidän kaikkien yhteinen ongelma. Kirjoituksellani haluan viestiä Jouni Kantolalle ja pienyrittäjille, että SDP suhtautuu vakavasti yrittäjien ongelmiin ja työskentelee sen puolesta, että yrittäminen on Suomessa mahdollista myös yrittäjien sosiaalija työttömyysturvan sekä eläkejärjestelmän osalta.

12 Tuhkiin puhaltamista ja ihmislähtöinen kuntauudistus Eduskunnassa käsitellään parhaillaan valtion ensi vuoden talousarvioita. Esityksestä puuttuu kuitenkin kainuulaisille tärkeä Kainuun kehittämisraha. Kainuun maakuntakokeilun loppuminen tarkoitti kainuulaisille samalla yli 50 miljoonan euron menettämistä. Rahan menettäminen tulee koskettamaan meitä kaikkia. Kuntavaalit lähestyvät ja myös keskustapuolue julkaisi oman kuntavaalikampanjansa. Kampanjassa puolue esittää maakuntamalleja kuntauudistusten ratkaisuksi. Hei haloo! Juurihan keskustapuolueen puolankalaiset päättäjät lopettivat Kainuun maakuntakokeilun ja samalla menetimme muun muassa Kainuun kehittämisrahan. Melkoista tuhkiin puhaltamista! On tunnustettu asia, että Suomen kuntarakennetta ja kuntien tapaa toimia pitää uudistaa. Kuntauudistuksessa kyse on palveluiden turvaamisesta asukkaille elinkeino- ja väestörakenteen muuttuessa. Kuntauudistus aiheuttaa samalla voimakkaita tunteita, koska kotikunta on suomalaisille tärkeä identiteetin ja turvallisuuden antaja, jolloin kotiseuturakkaus on voimakkaampi tunne kuin uudistamisen tarve. Muutokset kunnan nimessä ja rajoissa koetaan vahvasti turvallisuuden tunnetta järisyttävinä. Kainuun kunnat ovat isojen haasteiden edessä. Kunnissa on kyettävä tekemään muutoksia niin, että asukkaat voivat pitää vahvan paikallisidentiteettinsä, mutta myös saavat turvan kunnan kyvystä tarjota heille palveluita ja auttaa heitä eri elämäntilanteissa. Kunnan on myös pystyttävä houkuttelemaan uusia työntekijöitä julkisiin palvelutehtäviin. Vanhuspalveluihin pitää riittää käsipareja ja nuorisoa jäämään kotiseutuaan kehittämään. Kuntauudistuksen tulee vahvistaa julkista palvelujärjestelmää ja vahvistaminen saadaan aikaiseksi kuntien voimavaroja yhdistämällä. Peruspalvelut täytyy kyetä järjestämään mahdollisimman laadukkaina ja mahdollisimman lähellä asukasta. Julkisia peruspalveluja on siirrettävä osittain pyörille ja vietävä lähelle ihmistä. Tämä voidaan toteuttaa vain riittävän kokoisilla yksiköillä ja osaamisella. Kuntauudistuksen ydin on tasavertaisuuden toteuttaminen. Lähtökohtana on, että niin suurten keskusten kuin pienten kylien asukkaille taataan tasapainoinen lapsuus ja ihmisarvoinen vanhuus. Ihmisen asuinpaikka ei saa vaikuttaa perusoikeuksiin, vaan ne turvataan kaikkialla. Taloudellisesti itsenäiset peruskunnat pystyvät turvaamaan varhaiskasvatuksen, koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut sekä tuottamaan yhdessä vaativan erikoissairaanhoidon palvelut. Näiden ohella tarvitaan kuntien yhteistyötä ja erikoisosaamista sekä yhteisiä rakenteita. Kainuulaisten kannattaa tavoitella parhaita mahdollisia julkisia palveluita, jotka ovat myös veronmaksajalle hinnaltaan kohtuulliset. Parhaat kainuulaiset kuntamallit saadaan esille vain osallistumalla kuntajakoselvitykseen.

13 Pohjavedet suojattava Talvivaaran uhalta Talvivaaran aloittaessa kaivostoimintansa Kainuussa iloittiin talouden uudesta piristysruiskeesta ja yhtiön talousvaikutukset ovatkin olleet maakunnassa valtavat. Suuret talousvaikutukset eivät kuitenkaan anna Talvivaaralle oikeutta pilata luontoa ja muiden kainuulaisten toimialojen toimintamahdollisuuksia. Ympäristöystävällistä kaivosta ei ole olemassakaan ja lähtökohtana pitää olla, että kaivokset aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Näissä toimissa Talvivaara on epäonnistunut pahoin. Vuotavan kipsisakka-altaan aiheuttamat ympäristöhaitat ovat vielä avoimet, kukaan ei vielä pysty arvioimaan luotettavasti vahinkojen kokonaisvaikutuksia. Karanneet jätevedet ovat nyt varastoituna maanpäällisiin altaisiin, jotka eivät ole haitallisten aineiden varastointiin luotettavia. Yhtiön tärkein tehtävä onkin nyt saada jätevedet varastoitua luotettavasti, jotta pohjavesiä ei aseteta vaaraan. Ympäristökriisin keskellä on muistettava uhka myös talouskriisistä. Talvivaaran kaatuminen ei palvelisi kenenkään asemaa. Toimiva yhtiö on itse paras ratkaisemaan ympäristöongelmansa ja turvaamaan työntekijöiden, alihankkijoiden sekä muiden sidosryhmien asema. Ympäristövahinkojen korjaamisen ohella yhtiön kannalta keskeistä on saada menetetty luottamus takaisin. Näitä luottamuksen palautustoimia ei edistä Talvivaaran hallituksen puheenjohtaja Pekka Perä, joka karttaa julkisuutta tilanteessa, jossa yhtiön avoimuus ja tiedottaminen olisi ensiarvoisen tärkeää.

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Joulu 2014 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi 2014 Kysymyksiä

Lisätiedot

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset kevät 2013 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Kuljetuskaluston

Lisätiedot

Rami. Omaishoito. press. Märkää rättiä. Ydinvoimapäätös. Omaishoitajien asemaa parannettava. Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Toukokuu 2010

Rami. Omaishoito. press. Märkää rättiä. Ydinvoimapäätös. Omaishoitajien asemaa parannettava. Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Toukokuu 2010 Rami press 1 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Toukokuu 2010 Omaishoito Omaishoitajien asemaa parannettava Märkää rättiä Kainuulaisille

Lisätiedot

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen. Rami press Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Paavo vakuuttui Transtechilla Pitkäaikainen pääministeri, presidenttiehdokas

Lisätiedot

Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi

Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi SDP:n ääni kuului vahvana hallitusneuvotteluissa Ay-liike kaiken

Lisätiedot

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2009 Raideliikenteeseen saatava lisää resursseja Oulun yhteys elintärkeä

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali 1 2011 HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 2 Päätoimittajalta Inhimillistä järkeä Tulotilastojen yläpään parempiosaiset

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 PTK 56/2011 vp 56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 kello 16.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 2 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen

Lisätiedot

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2010. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2010. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi 1 Rami press Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2010 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tule mukaan! Tukitilinumero: Kehittyvä Kainuu ry 105730-7101227 Tule

Lisätiedot

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa TOIMITTAJA: Juho Saari Ohjausryhmän puheenjohtaja: kansanedustaja

Lisätiedot

Huovinen sanoo, että muutoksia tarvitaan.

Huovinen sanoo, että muutoksia tarvitaan. 4/2013 Osuuskunnista yksi tie muutokseen? Markkinaliberalisti ja kommunisti hyvinvointitalkoissa Salaisuus pinnan alla Susanna Huovinen kannustaa kuntia ennaltaehkäisyyn inisteriauto on Susanna Huoviselle

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 PTK 115/2014 vp 115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaali... 6 Ainoa käsittely 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA

HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA Pellon talous nousee keskittämällä Sivu 10 www.kunnat.net/hyvakas HYVÄKÄS -SANOMAT PARHAAT PALVELUT KUNNILTA Svensk resumé Sidan 15 2010 Reija Linnamaa: Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

Kuntaliitoksia seurattava

Kuntaliitoksia seurattava uuden kuntatiedon erikoislehti 4/09 Lue lisää kaks.fi Kunnille tiivistä TUTKIMUSTIETOA kilpailutus ei tuonut säästöjä vanhuspalveluihin Tasavallan presidentti Tarja Halonen: Kuntaliitoksia seurattava 4/09

Lisätiedot

58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite

58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite IV ELINKEINO- ALOITTEET JA ENERGIA- 58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ovat tarjonneet suurelle joukolle suomalaisia

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Yhteistyöllä samaan suuntaan

Yhteistyöllä samaan suuntaan 2/2007 Yhteistyöllä samaan suuntaan Veturimiesten historiaa talteen Hallitus parantaa rautateiden toimintaa -löytyykö lupauksille katetta Työvuorot puhuttavat jälleen Liikuntaa ja kisoja Pääkirjoitus Helsingissä

Lisätiedot

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo C Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa KARELIA-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 23 Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot