TUOTEKUVAUS (kirjoita tuotteen nimi tuotekuvauksen tilalle) Tuotteen kuvaus Lyhyt ja myyvä kuvaus tuotteesta ja sen luonteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTEKUVAUS (kirjoita tuotteen nimi tuotekuvauksen tilalle) Tuotteen kuvaus Lyhyt ja myyvä kuvaus tuotteesta ja sen luonteesta"

Transkriptio

1 TUOTEKUVAUS (kirjoita tuotteen nimi tuotekuvauksen tilalle) Tuotteen kuvaus Lyhyt ja myyvä kuvaus tuotteesta ja sen luonteesta Ohjelma Kesto Toteutuspaikka Toteutusaika Opastuskieli Vaativuustaso Varusteet Hinta Hintaan sisältyy Lisäpalvelut Peruutus- ja maksuehdot Vastuullinen palvelun myyjä Tuotteen tiivistetty ohjelma Tuotteen kesto ja mahdollinen matkan pituus Paikka tai alue jossa tuote toteutetaan Milloin tuote toteutetaan tai millä aikavälillä se on toteutettavissa Millä kielillä tuote voidaan asiakkaille opastaa Esim. helppo, kohtalainen, vaativa tai erittäin vaativa ja tämän lisäksi sanallinen kuvaus Asiakkaiden tarvitsemat välineet ja varusteet Tuotteen hinta / hlö / ryhmä sekä ryhmän minimi- ja maksimikoko Mm. tapahtuman valmistelu ja toteutus, järjestäjän vastuuvakuutus, järjestäjän tarjoamat välineet ja varusteet... Aika, johon mennessä tapahtuma voidaan peruuttaa ilman lisäkuluja, mahdollinen säävaraus tai force major ehdot Nimi ja yhteystiedot

2 TUOTTEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA ASIAKKAILLE TOIMITETTAVA ENNAKKOINFORMAATIO (ellei käy ilmi tuotekuvauksesta tai markkinointimateriaalista) Kuvaus toiminnan luonteesta ja Tieto asiakkaalle ohjelmasta ja toiminnan luonteesta ohjelma Ohjelman ajallinen kesto Ohjelman kesto ja mahdollinen matkan pituus Ohjelman vaativuustaso Tieto eläinten kanssa toimimisesta Olosuhderajoitukset Ennakko-ohjeet tarvittavista tiedoista, taidoista, vaatetuksesta sekä varustuksesta Info alkoholin käytön suhteen Sanallinen kuvaus fyysisestä vaativuudesta Tieto allergisuuden varalle Millaiset olosuhteet johtavat tapahtuman peruuntumiseen Pukeutumis-, varustautumis- ja valmistautumisohjeet Tieto myös mikäli toimintakyky tullaan tarkastamaan tapahtumassa Kohderyhmä / tieto asiakkaista TAPAHTUMAN SISÄLTÖ JA TOIMINTAOHJEET OPPAILLE Tuotteen tarjoama hyöty asiakkaalle Toimintaohjeet tapahtuman Suorituspaikkojen valmisteluun liittyvät ohjeet, välineet ja varusteet, valmisteluun oppaiden vaatetus, karkea valmistelun aikataulutus ym Toimintaohjeet tapahtuman toteutukseen ja aikataulu Toiminto Aika Tarkemmat ohjeet kesto Tapahtuman aloitus 12:00 Oppaiden esittäytyminen 20 min Toimintaohjeet tapahtuman jälkeen Varautuminen sääolosuhteiden tuomiin rajoituksiin Mm. välineiden ja varusteiden palautus, asiakaspalaute ym Palvelun toteutukseen mietittyjä vaihtoehtoja ottaen huomioon esimerkiksi luonnon ja sääolojen tuomat rajoitukset toiminnalle RUOKAILUT JA RUOKATARVIKKEET Ruokailut Mitä ruokailuja tapahtuma sisältää Ruokatarvikkeet Mitä ruokatarvikkeita tapahtumaan hankitaan Ruokailuvälineet Millaisia ruokailuvälineitä käytetään Ruoanvalmistusohjeet Perusohjeet ruoanvalmistukseen Erityisruokavalioiden Miten voidaan varautua mahdollisiin erityisruokavalioihin huomioiminen Muuta

3 Luontoympäristön kestävyyden huomioiminen Tapahtuman jätehuollon järjestäminen Tapahtuman energiankäytön minimoiminen Tapahtuman materiaalikulutuksen minimoiminen Tapahtuman ympäristömyönteisyys Muu ekologisen kestävyyden edistämien Tapahtuman taloudellisten vaikutusten huomioiminen Tapahtuman sosiaalisen toimintaympäristön huomioiminen Tapahtuman toimintaympäristön kulttuurin ja perinteiden huomioiminen Eri kulttuurien kohtaamisen huomioiminen tapahtumassa KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOIMINEN Ekologinen kestävyys Miten huomioidaan maaperän kulumisen ja tiivistymisen ehkäiseminen, vesistön suojelu, kasvien ja eläinten suojelu, melu Miten jätteiden lajittelu ja kierrätys hoidetaan, miten pyritään jätteen määrän vähentämiseen Miten pyritään vähentämään energiankulutusta, uusiutuvan energian käyttö, miten energiankulutus huomioitu liikkumisessa ym Miten pyritään vähentämään materiaalikulutusta, onko käytössä kierrätysmateriaalia, käytetäänkö vuokrattavia varusteita Millaisilla toimenpiteillä edistetään asiakkaiden ympäristömyönteisyyttä Muita ekologiseen kestävyyteen tähtääviä toimenpiteitä Taloudellinen kestävyys Toiminnan mahdolliset aluetaloudelliset vaikutukset, toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus, toiminnan jatkuvuus mm. imago Sosiaalinen kestävyys Miten huomioidaan suhde paikallisyhteisöön ja maanomistajiin, miten asiakkaiden fyysinen ja psyykkinen turvallisuus huomioidaan, mitä sosiaalisuutta vahvistavia tekijöitä tapahtuma tarjoaa asiakkaalle Kulttuurinen kestävyys Miten huomioidaan paikalliset arvot, kansalliset toimintamallit, miten hyödynnetään paikalliset ympäristöt, maisema, rakennukset, perinteet ja historia Miten huomioidaan eri taustoista tulevat asiakkaat (eri kieli, kansallisuus, uskonto), miten vahvistetaan kulttuuri-identiteettiä sekä lisätään erilaisten kulttuurien tuntemusta ja arvostusta

4 TURVALLISUUSSUNNITELMA TAPAHTUMAN YLEISKUVAUS Tapahtuman nimi Millä nimellä tapahtuma on myyty asiakkaalle Toiminnan kuvaus Minkälainen palvelu, millainen ympäristö ja millä välineillä liikutaan Järjestäjä ja yhteystiedot Tarkat yhteystiedot ja y-tunnus Toimintapaikka / Reitti Paikkakunta ja osoite tai muut tiedot esim. reittiselostus Ajankohta Milloin tuote toteutetaan tai millä aikavälillä se on toteutettavissa Turvallisuudesta vastaava henkilö Nimi Nro Puhelin nro Varahenkilö Nimi Nro Puhelin nro Tiedot asiakkaista Jos asiakasryhmä jo tiedossa tai millaiselle asiakkaille suunniteltu Asiakkaiden enimmäismäärä Asiakkaiden enimmäismäärä sekä oppaiden määrä / asiakas Olosuhderajoitukset Millaiset olosuhteet johtavat tapahtuman peruuntumiseen Viranomaisilmoitukset Riskianalyysin laadinta ja käsittely Oppaiden ensiapuosaaminen Oppaiden ensiapu- ja avun hälytysvälineet sekä turvavarustus Asiakkaiden turvavarustus Olosuhdetarkastukset Lupa-asioiden varmistaminen Etukäteistiedot asiakkaista Ohjaajien pätevyysvaatimukset Vakuutusturva Paloturvallisuus Ravinto- ja hygieniaohjeistus Muuta huomioitavaa Liitteet ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET Onko tapahtumasta tehtävä viranomaisilmoitus, kelle ja kuka tekee Kuka tehnyt ja miten toimitettu tapahtuman toteuttajien tietoon Millainen on oppaiden ensiapuosaamisvaatimus Lista tarvittavista välineistä ja varusteista mm. paikantamisvälineet Millaisia turvallisuusvarusteita asiakkaiden tulee käyttää Miten sää- ja muut olosuhteet tarkastetaan ennen tapahtumaa Millaisia lupia tapahtuman toteutus vaatii ja kuka ne hankkii Millaisia etukäteistietoja asiakkaista tarvitaan esim. terveydentilasta Millaiset ovat ohjaajien pätevyysvaatimukset turvallisuuden osalta Miten asiakkaiden ja oppaiden vakuutusturva on varmistettava Miten paloturvallisuus on tapahtumassa varmistettava Miten asiakkaiden hygieniaturvallisuus on varmistettava; omavalvontasuunnitelma Mm. kartta (johon merkitty pelastuspisteet) PELASTUSSUUNNITELMA Tärkeät puhelinnumerot Hätäkeskus, merivartiosto, taksi ym Pelastuspisteet Koordinaatit (WGS84) Pelastusviranomaisten ohjaaminen paikalle 1 Maastokohteen nimi lat: xx.xxxxx o, lon: xx.xxxxx o Lyhyt kuvaus kohteesta sekä ajo-ohjeet

5 Avun hälyttämisohjeet Toiminta vakavissa onnettomuustai vahinkotilanteissa Toiminta muissa onnettomuus- tai vahinkotilanteissa Raportointiohjeet Tiedotusohjeet median varalle Viranomaisille ilmoittaminen Jälkihoito Muuta huomioitavaa Miten hälytetään apua Mm. tilanteen analysointi, mahdollisten lisäonnettomuuksien ehkäiseminen, ensiavun antaminen Toimintaohjeita kun kyseessä on vähäisempi vamma tai vaara mm. veden varaan joutuminen, eksyminen, psyykkinen rasitus ym. Esim. onnettomuuskirjapito ja raportointiohjeet Esim. tiedotuksesta vastaava henkilö ja toimintatapa Esim. tiedotuksesta vastaava henkilö ja toimintatapa Esim. loukkaantuneen kuljetus ja valvonta, mahdollinen kriisiapu Tarkastukset ja allekirjoitukset Terveystietojen tarkastus Nimi PVM Varusteiden tarkastus Nimi PVM Turvallisuussuunnitelman laatija Nimi Paikka ja aika Allekirjoitus RISKIANALYYSI Riskin todennäköisyys: 1 = Epätodennäköinen 2 = Mahdollinen 3 = Todennäköinen Seuraukset: RISKITEKIJÄ Riskitekijän kuvaus 1 = Vähäiset (esim. mustelma) 2 = Haitalliset (esim. luun murtuma) TOD. SEU- RISKI- NÄK. RAUK. TASO (T) (S) T x S 3 = Vakavat (esim. pysyvä vamma, kuolema) RISKIEN HALLINTA Toimintaohjeet todennäköisyyden ja seurauksien pienentämiseksi

6 Ostopalvelut Omat kulut Nettokulut yhteensä Haluttu kate Myyntihinta alv 0% HINNOITTELU Hinnan muodostamisen perusteena käytetty asiakasmäärä: Oppaiden kulut Ruokailut Pääsymaksut Välineet Tilat Kuljetukset Oma työ Myynti ja markkinointi Omat välineet % (kate% x nettokulut) / (100 kate%) Maksettava alv % (0% / 10% / 24%) Myyntihinta (sis alv) Myyntihinta / hlö

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-052-7 (nid.) ISBN 951-681-053-5 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

KALASTUSPALVELUT KAUPALLISINA OHJELMAPALVELUTUOTTEINA - käsikirja 2004

KALASTUSPALVELUT KAUPALLISINA OHJELMAPALVELUTUOTTEINA - käsikirja 2004 KALASTUSPALVELUT KAUPALLISINA OHJELMAPALVELUTUOTTEINA - käsikirja 2004 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy/Matkailun ohjelmapalvelujen normisto (MoNo) 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 1. KÄSITTEET JA TERMIT 4

Lisätiedot

Matkailun ohjelmapalvelujen. Raportti 1. Moottorikelkkailu kaupallisena ohjelmapalvelutuotteena

Matkailun ohjelmapalvelujen. Raportti 1. Moottorikelkkailu kaupallisena ohjelmapalvelutuotteena Matkailun ohjelmapalvelujen Raportti 1 Moottorikelkkailu kaupallisena ohjelmapalvelutuotteena 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Käsitteet ja termit 1.1 Ohjelmapalvelu 1.2 Tuoteryhmät 1.3 Tuote 1.4 Tuoteseloste 2.

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

Matkailun ohjelmapalvelujen. Raportti 4. Ratsastus ja pyöräily kaupallisina ohjelmapalvelutuotteina

Matkailun ohjelmapalvelujen. Raportti 4. Ratsastus ja pyöräily kaupallisina ohjelmapalvelutuotteina Matkailun ohjelmapalvelujen Raportti 4 Ratsastus ja pyöräily kaupallisina ohjelmapalvelutuotteina IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY SISÄLLYSLUETTELO 1. Käsitteet ja termit 1.1. Ohjelmapalvelu 1.2. Tuoteryhmät

Lisätiedot

Matkailun ohjelmapalvelujen. Raportti 3. Seikkailu- ja elämystoiminta kaupallisina ohjelmapalvelutuotteina

Matkailun ohjelmapalvelujen. Raportti 3. Seikkailu- ja elämystoiminta kaupallisina ohjelmapalvelutuotteina Matkailun ohjelmapalvelujen Raportti 3 Seikkailu- ja elämystoiminta kaupallisina ohjelmapalvelutuotteina IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY SISÄLLYSLUETTELO 1. Käsitteet ja termit 1.1. Ohjelmapalvelu 1.2.

Lisätiedot

ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012

ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräykset ja ohjeet 2012:30 Näyttötutkinnon perusteet ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 25/011/2012 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:30 ISBN 978-952-13-5202-7 (nid.)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUONNOS. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS LUONNOS. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS LUONNOS Näyttötutkinnon perusteet ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2011 SISÄLTÖ 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 6 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 6 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen... 6 1.3 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-064-0 (nid.) ISBN 951-681-065-9 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS Outdoors Finland - aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 2011 Pertti Karttunen 2 SISÄLLYSLUETTELO MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 13 TURVALLISUUSASIAKIRJA Komiat Hetket Oy 30.6.2012 Komiat Hetket Oy Nordea 114030-442072 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 2 / 13 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy www.lappi.partio.fi, jolloin

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA (asetus 787/2003 9 )

TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA (asetus 787/2003 9 ) TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA (asetus 787/2003 9 ) Järjestäjä: Suunnistusseura Pihkaniskat ry. Tilaisuus Suunnistavan Uudenmaan aluemestaruussprinttisuunnistus Tapahtuma-aika Tiistai

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet MATKAILUN OHJELMAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 29/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2978 5 (nid.) ISBN 952 13 2979 3 (pdf) 1 Dno 29/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet.

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Kuluttajaturvallisuusvalvonta / 13.12.2011 Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Tarkastettavan kohteen taustatiedot Kohteen nimi (esim.

Lisätiedot

Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen

Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen Ohje 1/2015 17.3.2015 0 (48) Tukes-ohje 1/2015 1/2015 Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 1/2015 17.3.2015 1 (48) Sisältöalue Uimahallien

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006 ISSN 0788-544X ISSN 1796-0118 ISBN 951-681- 112-4 (nid.) ISBN 951-681- 113-2 (PDF)

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

Ihmiset koolle -opas. Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen

Ihmiset koolle -opas. Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen Ihmiset koolle -opas Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen 1 Sisällys 1. Aluksi... 3 2. Alussa on idea tapahtumasta... 3 3. Ideasta tapahtuman suunnitteluun... 5 4. Tapahtuman

Lisätiedot

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS Mitä ja miksi? Kädessäsi on Tapahtumajärjestäjän opas eli tietopaketti siitä, miten järjestät onnistuneen tapahtuman Tampereella. Opas auttaa sinua tapahtuman järjestämisessä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja BRYNHILDR Ourajoentie 85, 12920 Topeno 044-322 6061 Janika Kiverä www.brynhildr.fi info@brynhildr.fi Y-tunnus 2424383-2 1 SISÄLLYS Sisällysluettelo 2 Liiteluettelo 3 1. Turvallisuudesta

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

C.57. Tapahtumajärjestäjän

C.57. Tapahtumajärjestäjän C.57 Tapahtumajärjestäjän opas 2 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Aukusti-tapahtuman pystyttämistä Jalasjärvellä, Mikko Jokipii Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8

Lisätiedot