LIITE 1. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut"

Transkriptio

1 LIITE 1 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut PÄIVITETTY

2 Sisällys 1 TERVEYSKESKUKSEN AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT SUUN TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT KOTONA ANNETTAVAN PALVELUN ASIAKASMAKSUT PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON ASIAKASMAKSUT PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKASMAKSUT AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUKIASUMISEN ASIAKASMAKSUT LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN ASIAKASMAKSUT (Lapsiperheiden perhetyö) VAMMAISPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1 TERVEYSKESKUKSEN AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT Terveyskeskusmaksut Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelun käyntimaksu 1) Erikoissairaanhoitotasoinen lääkärissä käyntimaksu terveyskeskuksessa ja ostopalveluna saatu erikoissairaanhoidon konsultaatio 1) Peritään terveysaseman lääkäripalveluista korkeintaan kolmelta käynniltä kalenterivuoden aikana (asiakasmaksuasetus 7 1 mom 2 kohta) Maksua ei peritä: alle 18-vuotiailta Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan seuraavilta espoolaisilta asiakasryhmiltä: valtion maksaman laskennallisen korvauksen piirissä olevat pakolaiset päätoimiset opiskelijat täyttä kansaneläkettä saavat takuueläkettä saavat työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai kotoutumistukea saavat Espoon veteraanipalveluihin oikeutetut ryhmät varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet Peritään kaikilta asiakkailta veteraaniryhmiä lukuun ottamatta 16,10 16,40 32,10 32,70 Päivystysmaksut Jorvissa HUS päättää maksun suuruudesta HUS:in päätös HUS:in päätös HUS vastaa kokonaisuudessaan päivystystoiminnasta ja sitä koskevista asiakasmaksuista Fysioterapian käyntimaksu hoitokerta 1) Fysioterapian (asiakasmaksuasetus 7 4 mom) Mikäli ryhmäkäyntejä on 8,80 9,00 2

4 ryhmäkäyntien maksu 1) maksimissaan 3 kertaa, peritään asiakkaalta jaksosta asiakasmaksu 9,00-9,00 Mikäli ryhmäkäyntejä on 4-6 kertaa, peritään asiakkaalta jaksosta asiakasmaksu 18,00-18,00 Mikäli ryhmäkäyntejä on 7 kertaa tai enemmän, peritään asiakkaalta jaksosta asiakasmaksu 27,00-27,00 Sarjassa annettava hoito, hoitokerta 1) Aikuisten toimintaterapia, hoitokerta 1) Lääkinnällinen kuntoutus Maksu korkeintaan 45 hoitokerralta kalenterivuodessa (asiakasmaksuasetus 11 ) 1.1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 8,80 8,80 9,00 9,00 Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut (asiakasmaksuasetus 12 ) Alle 18-vuotiailta maksu peritään korkeintaan 7 hoitopäivältä, jonka jälkeen hoito on maksutonta. Hoito ja ylläpito psykiatrian hoitoyksikössä 1), hoitopäivältä Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. 17,60 17,90 Muu lyhytaikainen laitoshoito 1), hoitopäivältä 38,10 38,80 Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään lyhytaikaishoidosta hoitopäivältä (asiakasmaksulaki 6 a ja -asetus 26 a 3 mom) 17,60 17,90 Päivä- ja yöhoidon maksu vuorokaudelta 1) Hoito joko päivällä tai yöllä. (asiakasmaksuasetus 13 ) 17,60 17,90 Kuntoutushoidon Vammaiselle henkilölle laitoshoitona 13,20 13,40 3

5 maksu hoitopäivältä 1) (asiakasmaksuasetus 14 ) annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutushoito Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen/lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin liite Lääkärintodistuksiin liittyvät maksut 39,60 51,40 Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta. Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi 47,70 61,80 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (asiakasmaksuasetus 25 ) MAKSUKATTO (asiakasmaksulaki 6 a ja -asetus 26 a ) Maksu peritään peruuttamattomasta lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Peruuttamisen tulee tapahtua viimeistään vastaanottoaikaa edeltävänä arkipäivänä klo mennessä. Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin ns. sakkomaksusta. Peruuttamatta jätetystä palvelusta ei peritä maksua, jos peruuttamatta jättämiseen on esitetty hyväksyttävä syy. Maksukaton seuranta-aika on kalenterivuosi 1) merkityt maksut kerryttävät maksukattoa 39,60 51, saakka lukien SUUN TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2.1 PERUSMAKSUT JA KÄYNTIMAKSUT (asiakasmaksuasetus 9 ) 4

6 Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta (lukuun ottamatta maksua peruuttamatta jätetystä poisjäännistä tai oikomislaitteen häviämistä tai vahingoittumista käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai huolimattomuuden vuoksi). Maksuja ei myöskään peritä henkilöltä, jolla on rintamamiestunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus eräisiin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta (asiakasmaksuasetus 9 6 mom.) Suun terveydenhuollon maksut eivät kerrytä maksukattoa. Perusmaksut suuhygienistin vastaanotolla käynti hammaslääkärin vastaanotolla käynti erikoishammaslääkärin vastaanotolla käynti 2.2 TOIMENPIDEMAKSUT (perusmaksun lisäksi) Kuvantamistutkimukset hammaskuva leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 8,00 10,20 14,90 6,60 14,70 10,30 13,30 19,40 8,50 19,10 Ehkäisevä hoito, käyntikerta 6,60 8,50 Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito Toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan Proteettiset toimenpiteet: proteesin huolto pohjuksella korjaus akryyliosa- ja kokoproteesi kruunut ja sillat hampaalta rankaproteesi Mikäli potilas ei ole suorittanut maksua proteettisiin toimenpiteisiin liittyvistä hammasteknisistä kuluista suoraan valmistajalle, voidaan näistä periä kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina (asiakasmaksuasetus 9 3 mom.). 2.3 MUUT MAKSUT 6,60 14,70 29,30 42,90 60,20 42,90 29,30 143,20 143,20 173,90 8,50 19,10 38,00 55,60 78,00 55,60 38,00 185,80 185,80 225,50 Hammaslääkärin todistus ja -lausunto (asiakasmaksuasetus 23 ) Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (asiakasmaksuasetus 25 ) 39,60 51,40 39,60 51,40 Maksu peritään peruuttamattomasta lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Peruuttamisen tulee tapahtua viimeistään vastaanottoaikaa edeltävänä arkipäivänä 5

7 klo mennessä. Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin ns. sakkomaksusta. Peruuttamatta jätetystä palvelusta ei peritä maksua, jos peruuttamatta jättämiseen on esitetty hyväksyttävä syy. Huolimattomuuden vuoksi oikomislaitteen häviäminen tai vahingoittuminen (asiakasmaksuasetus 9 5 mom.) Uuden laitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisesti Erikoismateriaalit (asiakasmaksuasetus 9 4 mom.) Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu 3 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT Laitosvieroitushoidon asiakasmaksu, hoitopäivä Maksu kerryttää maksukattoa 38,10 38,80 Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään hoitopäivältä Olarinluoman vastaanottokodin asiakasmaksu Mielenterveys- ja päihdepalvelujen pitkäaikainen palveluasuminen 17,60 17,90 vuorokausi 38,10 38,80 Kuukausimaksu Asiakkaalta peritään kaupunginhallituksen vahvistama pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuperusteiden mukainen asiakasmaksu (ks. Liite 4). Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa vähennettynä ruokaosuudella (vuonna 2016 minimikäyttövara on 247,60 euroa). Mikäli asiakas on ennen asumispalveluun tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettokuukausitulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä minimikäyttövara 247,60 euroa kuukaudessa. Kaupungin omana toimintana tuotettavassa pitkäaikaisessa palveluasumisessa (Olarinluoman palveluasunnot ja Aurorakodin palveluasunnot) asiakasmaksusta irrotetaan vuokra. Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin perustuvien maksujen enimmäismääriä. 6

8 Olarinluoman tukiasuminen Kuukausimaksu 52,00 53,00 Neppersin huoltokoti Kuukausimaksu 273,00 278,00 Sepänkylän tukiasunnot Auroranportin tukiasuminen Kuukausimaksu Asiakkailta peritään vuokraa korvaava maksu, mikäli vuokrasopimusta ei ole tehty ja vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen tukiasumisen maksu 74,00 euroa. 273,00 (arviointijakson vuokraa korvaava maksu) Vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen 73,00 (tukiasumisen maksu) 278,00 (arviointijakson vuokraa korvaava maksu) Vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen 74,00 (tukiasumisen maksu) Kuukausimaksu 52,00 53,00 Selviämishoitoasemalla lääkärin antama tutkimus ja hoito käyntimaksu arkisin käyntimaksu viikonloppuisin Maksu kerryttää maksukattoa. Käyntimaksu 16,10 22,10 16,40 22,50 4 KOTONA ANNETTAVAN PALVELUN ASIAKASMAKSUT 4.1 SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO SÄÄNNÖLLISESTÄ JA JATKUVASTA KOTIHOIDOSTA (kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta) peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin perustuvien maksujen enimmäismääriä. Asiakasmaksuasetuksen 27 :ssä sekä 28 a :ssä on lueteltu ne tulot, jotka otetaan huomioon maksukykyä määriteltäessä. Asetuksen 29 :ssä on lueteltu ne tulot, joita ei oteta huomioon maksukykyä määriteltäessä. Asetuksen 30 :ssä on lueteltu tuloista tehtävät vähennykset. Maksua ei peritä, mikäli maksu on pienempi kuin 6,00 euroa kuukaudessa. Jos henkilöitä on enemmän kuin 6, tulorajaa korotetaan 348 (342) eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Maksu peritään myös asiakkailta, jotka saavat palvelun toimistokäynnillä. Toimistokäynneistä peritään säännöllisen kotihoidon tulosidonnainen maksu silloin, kun asiakkaan käynti toimistolla on säännöllistä ja jatkuvaa ja tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksu 9,50 euroa (9,30 euroa) silloin, kun palvelu on tilapäistä. 7

9 Kotihoidon ensiarviointikäynti asiakkaan kotiin on maksuton. Perheen jäsenten määrä Maksuttomuuden yläraja/ kk saakka Maksuttomuuden yläraja/ kk lähtien (=tulorajat voimaan asetuksen velvoittamana jo ) Asiakkaan kotihoidon tarve tunteina kuukaudessa Maksuprosentti tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista (Maksuluokissa I ja II suluissa nykyiset maksuprosentit ja alla uudet) alle 5h 5-10 h h h h h I II III IV V VI VII SAP yli 80 h (3,5) 5 % (3,5) 5 % (3,5) 5 % (3,5) 5 % (3,5) 5 % (3,5) 5 % 4.2 TILAPÄINEN KOTIHOITO (7) 9 % (7) 9 % (7) 9 % (7) 9 % (7) 9 % (7) 9 % 14 % 21 % 28 % 35 % 35 % 14 % 20 % 22 % 22 % 22 % 14 % 18 % 18 % 18 % 18 % 13 % 15 % 15 % 15 % 15 % 12 % 13 % 13 % 13 % 13 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % TILAPÄINEN KOTISAIRAANHOITO Maksua ei peritä, mikäli asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas. (asiakasmaksuasetus 3 5 mom) Maksu peritään myös asiakkailta, jotka saavat palvelun toimistokäynnillä. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta. Lääkärin kotikäynti Muun henkilön kotikäynti tai asiakkaan käynti kotihoidon toimistolla. TILAPÄINEN KOTIPALVELU 14,70 9,30 15,00 9,50 Käyntiperusteinen maksu Käyntimaksua ei peritä, mikäli perheen tulot alittavat alla olevan taulukon maksuttomuuden ylärajan (=säännöllisen kotihoidon palvelun maksuttomuuden yläraja) Mikäli asiakkaan luona käydään vuorokaudessa useita kertoja, maksu voi olla Käynnin pituus euroa/ käynti alle 1 tunti 6,50 1- alle 2 tuntia 9,70 2- alle 4 tuntia 16,10 4- alle 6 tuntia 20,50 Käynnin pituus euroa/ käynti alle 1 tunti 6,60 1- alle 2 tuntia 9,90 2- alle 4 tuntia 16,40 4- alle 6 tuntia 20,90 8

10 korkeintaan 26,50 euroa vuorokaudessa. yli 6 tuntia 26,00 yli 6 tuntia 26,50 Perheenjäsenten määrä Maksuttomuuden yläraja / /kk saakka Maksuttomuuden yläraja / kk lähtien Jos henkilöitä on enemmän kuin 6, tulorajaa korotetaan 348 (342) eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä TUKIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT Maksu peritään alla olevan mukaisesti, ellei lainsäädännöstä muuta johdu VAATEHUOLTO pyykin pesu muualla kuin asiakkaan kotona tai taloyhtiön pesutuvassa KAUPPAPALVELU sisältää kauppakassin (max 2 kassia/kerta), tilauksen ja toimituksen kotiin Kertamaksu 7,40 /kone 7,50/kone Kertamaksu 7,30 7,40 KULJETUSPALVELUTUKI (sosiaalihuoltolain mukainen) Omavastuuosuus: kulloinkin voimassa olevan sisäisen liikenteen kertalipun hinta Kertalippu aikuiset lapset 3,00 1,50 3,20 1,60 KYLVETYSPALVELU kotihoidon asiakkaille sisältää kuljetuksen palvelutalon saunaan ja takaisin sekä pesuavun Käyntikerta 8,50 9,50 AVUSTAVAT PALVELUT Palvelu sisältää pienet kotisiivoukset, kotinikkaroinnit, pienet pihatyöt, lumenluonti, kotityöt, pyykkihuolto, asiointiapu kodin ulkopuolella sekä ulkoiluapu Palvelun keston mukainen kertamaksu palvelun kesto tuntia euroa/ käynti alle 2 h 6,30 palvelun kesto tuntia euroa/ käynti alle 2 h 6,40 Palvelua voi saada enintään 8 tuntia kuukaudessa. 2-4 h 12, h 12,90 9

11 TURVAPALVELUT Turvapalvelu sisältää turvalaitteet, hälytyspäivystyksen ja turva-auttajakäynnit. Palvelu on maksutonta, jos bruttotulot alittavat maksuttomuuden ylärajan. Muutoin maksu on 3,5 % bruttokuukausituloista Maksimihinta 45 euroa/kk (40 euroa) Mikäli yksin asuvan bruttotulot ovat suuremmat kuin 1719 /kk ja kahden henkilön tulot suuremmat kuin 2114 /kk, turvapuhelinta ei myönnetä. perheenjäsenten määrä maksuttomuuden yläraja /kk, nykyinen perheenjäsenten määrä maksuttomuuden yläraja /kk, uusi ATERIAMAKSUT Palvelutaloissa tarjottavat ateriat (alv 0 %) lounas päivällinen 7,20 euroa 5,00 euroa 7,30 euroa 5,10 euroa aamuateria 2,00 euroa 2,00 euroa aamupuuro 1,20 euroa 1,20 euroa aamu- tai iltapäivä-kahvi + kahvileipä 1,20 euroa 1,20 euroa iltapala 1,20 euroa 1,20 euroa Kotiin kuljetettu ateria (alv 0 %) 4.4 MUUT VANHUSTEN PALVELUJEN MAKSUT lounas 7,20 euroa + kuljetusmaksu 3,00 euroa = 10,20 euroa 7,30 euroa + kuljetusmaksu 3,20 euroa = 10,50 KOTISAIRAALA Maksua ei peritä, mikäli asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas tai hän on lyhytaikaisessa tai pysyvässä laitoshoidossa tai vanhusten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa. PÄIVÄSAIRAALA Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksu sisältää yhteiskuljetuksen kotoa päiväsairaalaan ja takaisin sekä lounaan ja kahvin. Vuorokausimaksu 17,60 17,90 Vuorokausimaksu 17,60 17,90 Kerryttää maksukattoa. 10

12 PÄIVÄTOIMINTA Maksu sisältää yhteiskuljetuksen kotoa päiväkeskukseen ja takaisin sekä lounaan ja kahvin TILAPÄINEN OSAPÄIVÄHOITO Päivämaksu 17,60 17,90 Käyntimaksu - 11,50 Palvelua voi saada korkeintaan 4 h kerrallaan Maksu sisältää aterian Maksu ei sisällä kuljetusta GERIATRIAN POLIKLINIKKA Lääkärin poliklinikkavastaanotto Poliklinikkakäyntimaksu 16,10 euroa 16,40 Lääkärin kotikäynti Käyntimaksu 14,70 euroa 15,00 Muun henkilön kotikäynti Käyntimaksu 9,30 euroa 9,50 Geriatrian poliklinikan ensiarviointikäynti asiakkaan kotiin on maksuton. Kotiutustiimin käyntimaksu Arviointikäynti ja kotiin saattaminen ovat maksuttomia, muista käynneistä peritään maksu Kuntoutuspalvelujen avopuheterapia Puheterapia ja puheterapia-arvio Käyntimaksu 9,30 9,50 Käyntimaksu 8,80 9,00 Ryhmäkäynnit ovat maksuttomia. Kerryttää maksukattoa. Lyhytaikaishoito asumispalveluyksikössä (ei kerrytä maksukattoa) Mikäli hoito jatkuu yli 3 kk, peritään maksu pitkäaikaisen asumispalvelun maksuperusteiden mukaisesti (liite 4). Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen maksu (asiakasmaksulaki 6 b ) Hoitopäivä 17,60 17,90 Hoitovuorokausi 11,30 11,50 5 PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON ASIAKASMAKSUT Kuukausimaksu Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 7 c, 10, 10 b ja 10 c :ssä ja asetuksen (912/1992) 15 :ssä on säännökset pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuista. 11

13 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 107 euroa kuukaudessa. Mikäli asiakas on ennen laitoshoitoon tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettokuukausitulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä minimikäyttövara 107 euroa kuukaudessa. Minimikäyttövaran muutos astuu voimaan lukien. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkailta perittävistä maksuperusteista määrätään erillisessä ohjeessa (Liite 3). Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin perustuvien maksujen enimmäismääriä. 6 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKASMAKSUT Kuukausimaksu Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (734/1992) tai -asetus (912/1992) eivät määrittele erikseen asumispalveluista perittäviä maksuja. Asiakkaalle tehdään asiakasmaksupäätös kaupunginhallituksessa vahvistettujen pitkäaikaisen asumispalvelun maksuperusteiden mukaan. Asumispalvelujen asiakasmaksujen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin samoja periaatteita kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja määriteltäessä. Pitkäaikaisesta asumispalvelusta peritään asiakkaan nettokuukausitulojen mukainen asiakasmaksu. Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa vähennettynä ruokaosuudella (vuonna 2016 käyttövara on 247,60 euroa). Mikäli asiakas on ennen asumispalveluun tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettokuukausitulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä minimikäyttövara 247,60 euroa kuukaudessa. Mikäli asiakas asuu asumispalveluyksikössä, jossa vuokra ei sisälly asiakasmaksuun (esim. kaupungin omat asumispalveluyksiköt), noudatetaan pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuperusteita sillä poikkeuksella, että asiakas maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle. Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkailta perittävistä maksuperusteista määrätään erillisessä ohjeessa (Liite 4). Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin perustuvien maksujen enimmäismääriä. 12

14 7 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUKIASUMISEN ASIAKASMAKSUT Kuninkaankartanon asumispalveluyksikön tuettu ja tehostettu tuettu asuminen Olarinluoman tukiasuminen Väinölän asumispalveluyksikön tuettu asuminen kuukausimaksu 73,00 52,00 73,00 74,00 53,00 74,00 8 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN ASIAKASMAKSUT (Lapsiperheiden perhetyö) Kotipalvelun ensikäyntiarvio asiakkaan kotiin sekä perheohjaajan varhainen tuki ovat asiakkaalle maksuttomia. Lapsiperhetyön perhetyöntekijän käynneistä peritään maksu. Perhe- ja sosiaalipalvelujen Lapsiperheiden perhetyön kotipalvelussa noudatetaan samoja maksuperusteita ja määritelmiä kuin Vanhusten palvelujen kotipalvelussa (kohta 4.1 ja 4.2). Mikäli Perhe- ja sosiaalipalveluissa asiakkaille myönnetään kotihoidon tukipalveluja, sovelletaan samoja tukipalvelumaksuja kuin Vanhusten palveluissa (kohta 4.3) ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tilapäinen kotipalvelu Käyntiperusteinen maksu Mikäli kotipalvelun tarve on tilapäinen, maksu määräytyy edellä olevan Vanhusten palveluissa noudatettavan tilapäisen kotipalvelun mukaan, ks. kohta 4.2. Käyntimaksua ei peritä, mikäli perheen tulot alittavat säännöllisen kotihoidon maksutaulukon maksuttomuuden ylärajan. Mikäli asiakkaan luona käydään vuorokaudessa useita kertoja, maksu voi olla korkeintaan 26,50 euroa vuorokaudessa. Säännöllinen kotipalvelu Mikäli palveluntarve on säännöllinen ja jatkuva eli palvelua annetaan vähintään kerran viikossa ja palveluntarve kestää yli 3 kk, maksu määräytyy edellä olevan Vanhusten palveluissa noudatettavan tulosidonnaisen maksuperustetaulukon mukaan, ks. kohta VAMMAISPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT KULJETUSPALVELU saakka Vammaispalvelulain kertalippu mukaisesta vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelusta 13 aikuinen 3,00 3,20

15 peritään yksittäisen matkan omavastuuosuutena paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan julkisen joukkoliikenteen kertalipun hinta. Matka Helsinkiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle tai Vihtiin Vammaispalvelulain mukaisista vaikeavammaisten henkilöiden työ- ja opiskelumatkoista peritään omavastuuosuutena paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan julkisen joukkoliikenteen Espoon sisäisen tai seudullisen 30 päivän lipun hinta. Vapaa-ajan matkat sisältyvät lipun hintaan. Lasten ja opiskelijoiden omavastuuosuus määräytyy samoin alennusperustein kuin julkisen joukkoliikenteen vastaavat maksut. lapsi (7-16v.) 1,50 1,60 aikuinen lapsi (7-16 v) Matkat Espoon sisällä tai Kauniaisiin 30 päivän kausilippu aikuinen lapsi (7-16v.) opiskelija Matkat Helsinkiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja Vihtiin 30 päivän kausilippu aikuinen ,50 24,80 24,80 98,60 5,50 ( lukien) 2,80 ( lukien) 52,40 26,20 26,20 102,40 lapsi (7-16 v.) opiskelija 49,30 49,30 51,20 51,20 Mikäli työ- tai opiskelumatkat myönnetään muualle kuin Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle, Vantaalle tai Vihtiin, peritään omavastuuosuus Matkahuollon hinnaston mukaisesti. Vammaispalvelulain mukaisista vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelumatkoista muulla paikkakunnalla peritään omavastuuosuus paikkakunnalla voimassa olevan vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuun suuruisena (opiskelu tai vakinainen asuminen) Matkahuollon kilometripohjaisen taksan mukaisesti (lomailu). Vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan kuljetuspalvelusta peritään yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuutena paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan julkisen joukkoliikenteen kertalipun hinta. kertalippu aikuinen 3,00 3,20 ASUMISPALVELUT 14

16 Vuokraa asumismaksu korvaava kuukausimaksu 233,00 237,00 Peritään 16 vuotta täyttäneiltä Maksua ei peritä, mikäli asiakkaalla on oma asunto, josta hän jo maksaa vuokran ja asumiskustannukset. Lisäksi peritään käytön mukaisesti maksut asumisen ylläpidosta/yhteisten tilojen käytöstä sekä aterioista. Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen asumispalvelu Yksikössä toteutettavassa asumisessa ylläpito sekä asumiseen liittyvät yksikön keskitetyt hankinnat ja yhteisten tilojen käyttö Asiakasmaksun perusteena käytettävät keskitetyt hankinnat ja tilojen käyttö ovat seuraavat: Kuukausimaksu Asiakkaalta peritään kaupunginhallituksen vahvistama pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuperusteiden mukainen asiakasmaksu (Liite 4). Asiakasmaksusta irrotetaan vuokra. Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa vähennettynä ruokaosuudella (vuonna 2016 minimikäyttövara on 247,60 euroa). Mikäli asiakas on ennen asumispalveluun tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettokuukausitulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä minimikäyttövara 247,60 euroa kuukaudessa. Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin perustuvien maksujen enimmäismääriä. Asukkaan ylläpitoon sisältyy 1-2 vähintään 3 keskitettyä hankintaa tai yhteisten tilojen käyttöä 15,10 46,60 15,40 47,40 asumisyksikön asukkaille tarjoama internet-yhteys tai tietokone yhteisten tilojen päivittäinen sanomalehti, aikakauslehdet siivoustarvikkeet, siivousvälineet ja siivousaineet tai WCpaperit 15

17 saunan käyttö, jos sitä ei peritä vuokrassa tai peritä erillistä saunamaksua yhteisissä tiloissa olevan pyykinpesukoneen, mankelin, kuivauskoneen tai kuivaushuoneen käyttö yhteisten harrastusvälineiden tai harrastustilojen käyttö, jos niiden käyttö ei sisälly vuokraan Edellä mainittujen yhteisten tilojen sekä aineiden ja tarvikkeiden käytöstä sovitaan asiakkaan kanssa tehtävässä suunnitelmassa. LAITOSHOITO Laitoshoidon asiakasmaksu peritään jakson kaikilta hoitopäiviltä, myös tulo- ja lähtöpäiviltä. Asiakasmaksuasetuksen 12 :n 2 momentin nojalla lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudessa. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen yksikköön, lähettävä yksikkö ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Kuukausimaksu Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 7 c, 10, 10 b ja 10 c :ssä ja asetuksen (912/1992) 15 :ssä on säännökset pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuista. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 107 euroa kuukaudessa. Mikäli asiakas on ennen laitoshoitoon tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettokuukausitulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä minimikäyttövara 107 euroa kuukaudessa. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkailta perittävistä maksuperusteista määrätään erillisessä ohjeessa (Liite 3). Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin perustuvien maksujen enimmäismääriä saakka lukien Minimikäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa kuukaudessa

18 Alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja vammaistuki siltä ajalta, jonka laitoshoito kestää. Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan. Vammaistuki peritään siten, että asiakkaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta, kuitenkin vähintään 107 euroa (105 euroa) kuukaudessa. LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään seitsemältä (7) hoitopäivältä kalenterivuodessa saakka Kerryttää maksukattoa hoitopäivä 38,10 38,80 Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään hoitopäivä 17,60 17,90 PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO 16 vuotta täyttäneeltä peritään asiakkaan tulojen mukainen kuukausimaksu. Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettokuukausituloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa, josta on vähennetty ruokaosuus (247,60 euroa v.2016). Asiakasmaksulain 2 :n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän kulloinkin voimassa olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin perustuvien maksujen enimmäismääriä. Minimikäyttövara (toimeentulotuen perusosa, josta on vähennetty ruokaosuus) kuukaudessa 247,60 247,60 Alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja vammaistuki siltä ajalta, jonka perhehoito kestää. Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan. Vammaistuki peritään siten, että asiakkaalle jätetään käyttövaraksi 15 % vammaistuesta, kuitenkin vähintään 107 euroa (105 euroa) kuukaudessa ( lukien). YMPÄRIVUOROKAUTINEN LYHYTAIKAINEN HOITO Asiakasmaksu sisältää ateriat ja muun ylläpidon. Asiakasmaksu peritään jakson kaikilta päiviltä, myös tulo- ja lähtöpäivältä. Hoito järjestetään asiakkaan kodin ulkopuolella ja muuna kuin laitoshoitona saakka 16 vuotta täyttäneiltä hoitopäivä 25,60 26,00 alle 16-vuotiailta hoitopäivä 11,30 11,50 OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEINEN VAPAA Asiakasmaksulaki 6 b vuorokausi 11,30 18 vuotta 11,50 peritään 17

19 täyttäneiltä kaikilta ASUMISVALMENNUS JA ASUMISHARJOITTELU Yksikössä toteutettava. Asiakasmaksu peritään jakson kaikilta päiviltä, myös tulo- ja lähtöpäivältä. Alle kuukauden kestävä asumispäivä 14,60 14,90 Asiakasmaksun lisäksi peritään maksut aterioista käytön mukaisesti. Mikäli yksikössä toteutettava asumisvalmennus tai asumisharjoittelu kestää yhtäjaksoisesti kuukauden tai yli, peritään vuokraa korvaava asumismaksu 237,00 euroa (233,00 euroa) kuukaudessa (s. 15). Lisäksi peritään käytön mukaisesti maksut asumisen ylläpidosta/yhteisten tilojen käytöstä ja aterioista. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Maksu lapsiperheiden kotipalvelusta peritään sosiaali- ja terveystoimen yhteisten maksuperusteiden mukaisesti. Samaa maksuperustetta noudatetaan Vanhusten palvelujen kotona annettavassa palvelussa ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen lapsiperheiden kotipalvelussa (Lapsiperheiden perhetyö ja Vammaispalvelut). Kotipalvelun ensikäyntiarvio asiakkaan kotiin sekä perheohjaajan varhainen tuki ovat asiakkaalle maksuttomia. Lapsiperhetyön perhetyöntekijän käynneistä peritään maksu. Mikäli Perhe- ja sosiaalipalveluissa asiakkaille myönnetään kotihoidon tukipalveluja, sovelletaan samoja tukipalvelumaksuja kuin Vanhusten palveluissa (kohta 4.3) ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tilapäinen kotipalvelu Käyntiperusteinen maksu Mikäli kotipalvelun tarve on tilapäinen, maksu määräytyy Vanhusten palveluissa noudatettavan tilapäisen kotipalvelun mukaan (kohta 4.2). Käyntimaksua ei peritä, mikäli perheen tulot alittavat säännöllisen kotihoidon maksutaulukon maksuttomuuden ylärajan. Mikäli asiakkaan luona käydään vuorokaudessa useita kertoja, maksu voi olla korkeintaan 26,50 euroa vuorokaudessa. Säännöllinen kotipalvelu Mikäli palvelutarve on säännöllinen ja jatkuva eli palvelua annetaan vähintään kerran viikossa ja palvelutarve kestää yli 3 kk, maksu määräytyy Vanhusten palvelujen säännöllisen kotipalvelun (kohdan 4.1) tulosidonnaisen maksuperustetaulukon mukaan. KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN ILTAPÄIVÄHOITO JA LOMA-AJANHOITO Maksu peritään seuraavan lukuvuoden alusta lukien, kun opetusta saava nuori on täyttänyt 16 vuotta saakka Iltapäivähoito yli 10 pv 24,00 24,40 euroa / kuukaudessa alle 10 pv 12,00 12,20 18

20 Loma-ajanhoito yli 10 pv 120,00 122,00 euroa / kuukaudessa alle 10 pv 60,00 61,00 ATERIAT Ateriamaksu peritään käytön mukaan. Aamupala tai välipala tai iltapala ateria 1,00 1,00 Lounas tai päivällinen ateria 4,0 4,10 19

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

LUONNOS LIITE. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017

LUONNOS LIITE. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017 LIITE Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 28.2.2017, KAUPUNGINHALLITUS 6.3.2017 Sisällys 1 TERVEYSKESKUKSEN AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT... 2 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

LIITE. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017

LIITE. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017 LIITE Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 28.2.2017, KAUPUNGINHALLITUS 6.3.2017 Sisällys 1 TERVEYSKESKUKSEN AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT... 2 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 118

Espoon kaupunki Pöytäkirja 118 11.12.2013 Sivu 1 / 1 5248/02.05.00/2013 118 Kotona annettavien ja eräiden sosiaali- ja terveystoimen palvelujen asiakasmaksuperusteiden tarkistaminen sekä palvelusetelin arvon korottaminen (Kh) Valmistelijat

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 alkaen - esitys Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.1.2014 Sisältö 1. t, joiden asiakasmaksut muuttuvat lainsäädännön indeksikorotuksen perusteella 2. t, joiden sovellettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2014 Sivu 1 (8) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta.

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta. (Sosiaali - ja terveyslautakunta 15.12.2015 151) TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Selite Terveyskeskusmaksu 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1.1.2017 ALKAEN Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30 Liite Perusturvalautakunta 13.12.2017 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 alkaen: nyk.maksu uusi Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Hinta 1.1.2014. Palvelu

Hinta 1.1.2014. Palvelu 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Terveyspalvelut Maksu Vanha hinta Hinta 1.1.2014 Palvelu Terveyskeskuksen kertakäynti 13,80 14,70 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään

Lisätiedot

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 %

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 % Sivu 1 / 9 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT VUONNA 2016 TERVEYSPALVELUT, TUKIPALVELUT JA KOTIHOITO 1.1.2016 ALKAEN, TULOSIDONNAISET ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA Asiakasmaksulakia

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5680/2015 02.05.00 75 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen 7.3.2016 lukien Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Maria Pernu,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu Terveyskeskusmaksu 16,10 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh Maria Pernu, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh Maria Pernu, puh 28.02.2017 Sivu 1 / 1 5680/2015 02.05.00 20 terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Maria Pernu, puh. 043 825 7207 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

Uusi asiakasmaksu tai tuloraja. Voimassa alkaen

Uusi asiakasmaksu tai tuloraja. Voimassa alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut LIITE 1 Sotela 196 /12.12.2017 HYVÄKSYTTY (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734, asiakasmaksulaki ) (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT Perusturvalautakunta 14.12.2017 63 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1.2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN Maksut kotiin annettavista palveluista 1.2.2015 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun tuntimäärän mukaan

Lisätiedot

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan.

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan. Liite 2 Perusturvalautakunta 9 18.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia 734/1992 sekä asetusta (710/1982) on muutettu 6.6.2008.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 2 Sisällys KAUNIAISTEN KAUPUNKI... 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT... 1 ASIAKASMAKSUT... 1 1.

Lisätiedot

1.1.2014 41,40 44,10. Asiakasmaksuasetus 8

1.1.2014 41,40 44,10. Asiakasmaksuasetus 8 Sivu 1 (2) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2012 Hinta Palvelu 1.1.2014 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) - sisältää

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 TERVEYSKESKUSTOIMINTA Asiakasmaksu Terveyskeskuksen avohoidon maksut Terveyskeskusmaksu 16,10 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen lukien (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen lukien (Kh) 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5680/2015 02.05.00 19 terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen 7.3.2016 lukien (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Maria Pernu, puh. 043 825 7207 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2 Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen Terveyspalvelut Vanha hinta Hinta 1.1.2010 Terveyskeskuksen kertakäynti 12,80 13,70 TERVEYSKESKUSMAKSU

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Sivu 1 / 7 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 5214/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 120 11.12.2013 7 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Kotiin annettavalla palvelulla, kotihoito, tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (14/2014) 19 :ssä tarkoitettua kotipalvelua

Lisätiedot

LAPSIPERHETYÖN SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN MAKSUT 2015, VERTAILU KUUSIKKOKUNNAT:

LAPSIPERHETYÖN SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN MAKSUT 2015, VERTAILU KUUSIKKOKUNNAT: LAPSIPERHETYÖN SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN MAKSUT 2015, VERTAILU KUUSIKKOKUNNAT: ESPOO Asiakkaan kotihoidon tarve tunteina kuukaudessa (suluissa olevat tulorajat voimaan asetuksen velvoittamana jo 1.1.2016)

Lisätiedot

Kuukausimaksu on alla olevan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista.

Kuukausimaksu on alla olevan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista. 1 LAPUAN KAUPUNKI Liite 4 / Perla 19.12.2013 Perusturvatoimi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2016 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN VIHTI KARKKILA NUMMI-PUSULA Kyh 13.12.2011 137 Kyh liite 4 Kyh 24.1.2012 5 Kyh liite 3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot