MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE"

Transkriptio

1 MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE

2 Sisältö 1. JOHDANTO YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TAPAHTUMANJÄRJESTÄMINEN YMPÄRISTÖ LIIKENNE KULJETUS JÄTEHUOLTO JÄTTEEN MÄÄRÄ JÄTTEIDEN LAJITTELU PUHDISTUS SÄHKÖ VIHREÄ SÄHKÖ TYÖTILOJEN ENERGIANKULUTUS RUOKA LÄHIRUOKA REILU KAUPPA MATERIAALIT YHTEISTYÖKUMPPANIT IHMISET TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ MUU TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI MATERIAALITEHOKKUUS YHTEYSTIETOJA MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT METSÄSAIRILA OY YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (SYKE) JÄTEHUOLTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUT MÄÄRÄYKSET LÄHDEVIITTEET... 25

3 1. JOHDANTO Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden ympäristöstrategian, joka painottaa ekologisesti kestävän kehityksen merkitystä toiminnassa. Tavoitteena on, että Mikkelissä huomioitaisiin toimijoiden vastuu ympäristöasioissa ja osattaisiin tunnistaa omasta toiminnasta ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia. Mikkelissä järjestetään useita erilaisia tapahtumia vuosittain. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa tapahtumatuottajia toimimaan ympäristön kannalta kestävästi ja vastuullisesti tapahtumia järjestäessään. Tavoitteena on, että tapahtumajärjestäjät noudattaisivat kestävän kehityksen ajattelua opasta hyödyntäen. Ympäristön hyvinvointi on ihmisen toiminnan perusedellytys. Kestävän kehityksen periaatteet varmistavat, että ihmisen toiminta ja kehitys tapahtuu ympäristön ehdoilla. Hyvä elämä tulevillekin sukupolville voidaan taata parhaiten käyttämällä mahdollisimman vähän uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten fossiilisia polttoaineita sekä käyttämällä mahdollisimman vähän energiaa, raaka-aineita ja materiaalia (Opinnäytetyö, Leinonen, Mikkelin AMK 2009). Teollistuneissa maissa asuu vain noin 20 prosenttia maailman väestöstä, joka kuitenkin kuluttaa 80 prosenttia maailman luonnonvaroista. Esimerkiksi erot paperin kulutuksessa voivat olla huimat: Rikkaan teollisuusmaan asukas kuluttaa suoraan tai välillisesti keskimäärin yli 120 kg paperia vuodessa, kun taas kehitysmaissa paperia kuluu vuodessa vain noin 8 kg henkeä kohti. Luonnonvaroja voidaan säästää myös parantamalla tuotannon ja kulutuksen hyötysuhdetta niin, että pienemmästä määrästä materiaalia ja energiaa saadaan enemmän tuotteita ja palveluja. Tätä kutsutaan ekotehokkuudeksi. Esimerkiksi kestoastiat ovat ekotehokkaampia kuin kertakäyttöiset, sillä ne palvelevat kauan ja materiaalinja energiankulutus on siten käyttökertaa kohti huomattavasti pienempi. Myös yhteiskäytöllä voidaan parantaa tuotteen ekotehokkuutta. Tapahtumajärjestäjä voi hyvin soveltaa samaa ajattelumallia monissa hankinnoissaan, sillä yhteiskäyttö on ekologisempaa ja taloudellisesti kannattavampaa. Jokainen arkipäiväinen valintamme vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen, ja jokainen meistä voi osaltaan torjua ilmastonmuutosta. Pienen tapahtuman vaikutus voi tuntua vähäiseltä verrattuna koko maailman jätevuoriin ja päästöihin. Monin paikoin ympäristön kantokyky on jo ylitetty ja ihmisen toiminta aiheuttaa merkittäviä ympäristöongelmia. Etsimällä vaihtoehtoisia ratkaisuja toimintamalleihimme voimme saavuttaa merkittäviä muutoksia siinä, kuinka paljon toimintamme rasittaa maapalloa. 3

4 2. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TAPAHTUMANJÄRJESTÄMINEN Tapahtuman järjestäminen ympäristöystävällisesti on helppoa, yksinkertaista ja tuottaa iloista mieltä. Tässä oppaassa on käsitelty seuraavia kestävän kehityksen osa-alueita tapahtumanjärjestäjän näkökulmasta: ympäristö, energia ja ruoka. Oppaasta löytyy tietoa, ohjeita ja vinkkejä ekologiseen tapahtumanjärjestämiseen. Hyödynnä opasta lukiessasi infobokseja, jotka tiivistävät suuret tietomäärät nopeasti sisäistettäviksi tietopaketeiksi ja käytännön ohjeet helpoiksi muistilistoiksi. Mukana on myös paikallisen toimijan, Mikkelin Hulivilikarnevaalin toimintatapoja esimerkkinä siitä, kuinka he ovat toimineet. Oppaassa on myös kerrottu muita ekologisen tapahtumanjärjestämiseen kannalta huomioonotettavia asioita, ja oppaan lopusta löytyy kattava yhteystietolista lisäinformaation tarvitsijoille. Oppaaseen on myös liitetty Mikkelin kaupunkikohtaiset jätehuoltomääräykset. Muista, että suuri osa ympäristöystävällisistä valinnoista on ja maalaisjärjellä toteutettavissa. Kestävän kehityksen ajattelun toteuttaminen käytännössä vaatii vain oikeaa asennetta, ja pieniä, arkisia ratkaisuja! KESTÄVÄ KULUTUS kuluttaa vähän raaka-aineita ja energiaa perustuu uusiutuviin energialähteisiin aiheuttaa mahdollisimman vähän päästöjä synnyttää vähän jätteitä jotka voidaan kierrättää on turvallista niin tuottajien, kuluttajien kuin ympäristön kannalta ottaa huomioon kehitysmaiden ja tulevien polvien tarpeet 4

5 3. YMPÄRISTÖ Kuinka huomioida ympäristö tapahtumanjärjestämisen aikana? Suomen laki velvoittaa tapahtumajärjestäjiä huolehtimaan ympäristöstä. Ympäristönsuojelu- ja jätelaki sanelevat toimenpiteitä, jotka festivaalien on pyrittävä toteuttamaan, sekä ne vähimmäistavoitteet, jotka festivaalien on saavutettava. Lakien noudattamista valvovat ympäristöhallintoon kuuluvat ympäristöviranomaiset. Tapahtumajärjestäjiä velvoitetaan eri lakipykälien nojalla huolehtimaan tapahtuman ympäristönsuojelusta, jätehuollosta, kierrätyksestä, ja roskaantuneen alueen puhdistamisesta. Tuottajan on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei syntyvistä jätteistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tapahtumaa järjestettäessä tulee myös aina pyrkiä huomioimaan luonto ja sen kuluminen. Ulkoilmatapahtumaa järjestettäessä puistoissa ja muilla luonnon alueilla kannattaa huomio kiinnittää ensisijaisesti ympäristön ja maaperän kulumiseen. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). Järjestettäessä tapahtuma sisätiloissa tulee ympäristöystävällisyys huomioida samoin kuin muissa sisätiloissa yleensä. Tapahtumajärjestäjän onkin hyödyllistä miettiä, olisiko tapahtuma kannattavampaa järjestää ulkotapahtuman sijasta sisätiloissa tai muutoin valmiissa paikassa, josta löytyisi jo valmiiksi käymälät, jätehuolto, kulkureitit ynnä muut tarvittavat. OHJE: Tapahtuman vaatiessa rakenteita, jotka saattavat vahingoittaa maata, maa on hyvä peittää. Rankkasateen yllättäessä voit varautua vaikkapa vanerilevyin tai matoin peittämään herkimpiä nurmialueita. Näin suojelet nurmea tallautumiselta ja rikkoutumiselta. Yleisön ja henkilökunnan kulkureitit tulisi suunnitella siten, että ne suosivat valmiita polkuja ja teitä eivätkä rasita luonnontilassa olevaa nurmea. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA Jos jokin alue tai asia koettiin ongelmalliseksi, se rajattiin tapahtuma-alueen ulkopuolelle esimerkiksi lippunauhalla tai aidalla, jotteivät kävijät eksyisi sinne. Urpolan luonnonsuojelualueella tapahtumajärjestäjät kyltittivät reitin niin hyvin, etteivät ihmiset harhailleet väärille poluille ja luonnonsuojelualuetta ei vahingoitettu. Esimerkiksi slacklinen kiinnitystä varten ostettiin rautakaupasta juuripeitettä, mikä oli sopivaa runkosuojaa puille, ettei liina vahingoita kiinnityspuiden runkoa. 5

6 3.1. LIIKENNE Liikenteen päästöjä vähentämällä vähennät ympäristön hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi Helsingin yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailujen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä 97% aiheutui liikenteestä joka liittyi suoraan tai epäsuorasti tapahtumaan, ja noin 3% energian käytöstä. Suosi lyhyitä välimatkoja ja julkista liikennettä. Tapahtumaa järjestettäessä kulkuneuvoja tarvitaan muun muassa tavaroiden ja työntekijöiden kuljettamiseen. Vihreämmissä päätöksissä tulee ottaa yhtäläisesti huomioon talous, logistiikka ja ympäristö. Siirtyminen vihreään ajatteluun saattaa hetkellisesti aiheuttaa kasvavia kuluja tai ainakin lisääntynyttä työmäärää, mutta usein se myös maksaa itsensä takaisin esimerkiksi energiankulutuksen tai rahtikuljetusten vähentymisenä. Yksityisautoilussa päästöt ja energiankulutus henkilöä kohti ovat moninkertaiset verrattuna joukkoliikenteeseen. Lisäksi yksityisautoilu vie huomattavasti enemmän tilaa. OHJE: Autoilun aiheuttamia päästöjä voi pyrkiä hillitsemään korostamalla julkisen liikenteen käyttöä. Myös maksulliset parkkipaikat saattavat vähentää tapahtumaan tulevien yksityisautojen määrää. Paikallisia asiakkaita kannattaa kannustaa liikkumaan alueelle joko jalkaisin tai pyörällä. Valvottujen pyöräparkkien järjestäminen tapahtuman läheisyyteen saattaa lisätä pyöräilijöiden määrää ja vähentää sitä kautta tapahtumasta johtuvia päästöjä KULJETUS Suosi lähipalveluita. Kuljetuksista ja liikenteestä koituvia ympäristöhaittoja ovat muun muassa saastuttaminen, haitalliset päästöt ja maaperän kuluminen. Tuotannollisiin kuljetuksiin liittyviä päästöjä saattaa olla vaikea hillitä, sillä välimatkat ovat Suomessa pitkiä. Aina voi kuitenkin pyrkiä pienentämään etäisyyksiä. Yksi ratkaisu pitkien tavarankuljetusmatkojen karsimiseen on lähiruoan ja -palvelujen suosiminen. OHJE: Paikka kannattaa siis valita niin, että sinne pääsee julkisilla liikennevälineillä ja etäisyydet tavarantoimittajista eivät kasva liian pitkiksi. VINKKI! Suosi lähituotteita ja lähipalveluiden käyttöä. Pohdi, voiko osan tapahtumista viedä suoraan asiakkaalle, kuten esimerkiksi päiväkotiin lasten luokse? Näin kuljetuskustannukset saadaan pienemmiksi JÄTEHUOLTO Jätteen syntyminen on yksi merkittävimmistä tapahtuman ympäristövaikutuksista. Jätettä syntyy monilla tuotannon osa-alueilla, mutta näkyvin jätemäärä syntyy tapahtuman aikana. Tapahtuma-alueen roskaantuminen on yksi näkyvimmistä tapahtumasta johtuvista ympäristövaikutuksista. Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa tai muuta käytöstä poistettua esinettä siten, että siitä aiheutuu 6

7 epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai terveydellistä haittaa. Kun alue roskaantuu tapahtuman seurauksena, niin roskaaja on järjestävä taho, joka on myös velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Tapahtumanjärjestäjänä sinun vastuullasi on huolehtia, että tapahtumapaikalle on saatavilla kattava jätehuolto. Jätehuollossa on yleistynyt ns. tuottajan vastuu -periaate. Periaatteen mukaan tuottajalla on velvollisuus järjestää markkinoille toimittamansa tuotteen jätehuolto. Yritykset ovat kehittäneet mm. ajoneuvoille, akuille ja paristoille, autonrenkaille, juomapakkauksille, paperille ja pakkauksille, sekä sähkö- ja elektroniikkaromulle kierrätysjärjestelmiä. Myös kuluttajalla on osavastuu jätteen tuottajana hänen velvollisuutensa on toimittaa jäte kierrätyspisteeseen JÄTTEEN MÄÄRÄ Tapahtumajärjestäjä pystyy hillitsemään jätemäärää omilla valinnoillaan. Ensisijaista on jätteiden synnyn ennaltaehkäisy, eli vähäjätteisen kulutustavan etsiminen. Sitä edistää myös käytetyn tavaran toimittaminen uudelleenkäyttöön. Jätteiden määrän vähentäminen on jätelain ykköstavoite. Ongelmajätteet, kuten maalipurkkien jämät ja öljy, on kerättävä talteen ja kierrätettävä sääntöjen mukaan. Jätemäärän vähentämiseksi tulee asettaa selkeät ja konkreettiset tavoitteet. Jäteastioiden sijoittelua tulee pohtia, ja kartoittaa millaista jätettä milläkin alueella syntyy. Siten voimme tehostaa jätteiden päätymistä jäteastioihin maan sijaan. Kertakäyttölautaset, oluttuopit, ruoantähteet sekä roskia pursuavat jäteastiat ovat vaikutuksia, jotka myös tapahtumayleisö huomaa. OHJE: Tapahtuma-alueen puhtaanapitoa helpottaa, kun aluetta siivotaan koko ajan. Alue pysyy viihtyisämpänä ja tämä saattaa ehkäistä lisäroskaamista, koska ihmiset eivät heitä niin helposti roskaa puhtaaseen maahan. Alueelle on varattava riittävästi jäteastioita, ja jätepisteet on merkittävä selkeästi niin, että ne on helppo löytää ja käyttää. VINKKI! Erityisesti kulkureitit ruokapisteiltä pois päin olisi hyvä varustaa järkevästi asetetuilla jäteastioilla. NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA Tapahtuma-alue siivottiin talkoovoimin. Hulivilikarnevaalin tuottajan vinkki: yritä aina miettiä asioita etukäteen kävijän näkökulmasta. Esimerkiksi: Miten itse toimisin tapahtuma-alueella? Löytäisinkö alueelta roskiksen tai vessan/vesipisteen sitä tarvitessani? Miten sellaiset toiminnot alueella sijoitellaan, mistä syntyy jätettä tai mitkä tarvitsevat reilusti kulkutilaa ympärilleen? 7

8 JÄTTEIDEN LAJITTELU Jätelajittelun järjestäminen voi olla haastavaa, etenkin yleisöalueelle, joten lajittelusta ja muusta jätehuoltoon liittyvästä on tehtävä mahdollisimman helppoa. Työntekijöille on oltava hyvät työskentelyvälineet ja heidät on koulutettava tehtävään. Myös yleisöä pitää tiedottaa tapahtumassa toteutettavista ympäristötoimenpiteistä. Jätteiden lajittelu tuo raaka-aineita uusia tuotteita varten ja pienentää kaatopaikalle joutuvaa jätemäärää. OHJE: Tärkeää on kierrättää syntyvät jätteet uusioraaka-aineiksi ja kompostoida biojäte. Jätteistä tulisi lajitella kierrätykseen ainakin biojäte, paperi ja pahvi, metalli, lasi ja juomapakkaukset sekä ongelmajätteet. VINKKI! Pohdi, voisiko tarpeetonta materiaalia kierrättää? Voisivatko esimerkiksi päiväkodit ja koulut hyödyntää pahvia - kuten talouspaperirullia - tai metallia ja lasia askarteluun? PUHDISTUS Pesu- ja puhdistusaineet kulkeutuvat jätevesien mukana vesistöihin, joissa ne voivat aiheuttaa rehevöitymistä ja hajotessaan muodostaa myrkyllisiäkin yhdisteitä. On siksi hyvä valita ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomat vaihtoehdot. Ympäristömerkityt tuotteet ovat suositeltavia paitsi ympäristön, myös terveyden kannalta, sillä ne sisältävät vähemmän haitallisia ja allergisoivia aineita. INFO Vältä turhaa kulutusta. Suosi palveluja ja tuotteita, joista ei jää jätettä. Vältä lyhytikäistä ja kertakäyttöistä. Suosi kestävää ja korjattavaa. Vältä kierrätykseen sopimatonta. Suosi yhteiskäyttöä ja lainaamista. Vältä ylipakattua. Suosi uudelleenkäytettäviä tuotteita. Vältä ongelmajätteitä. Suosi biohajoavia materiaaleja ja kompostoi biojäte. 8

9 4. SÄHKÖ Tapahtuman järjestämiseen tarvitaan usein sähköä. Energiaa kuluu paljon, joten käytettävän sähkön tuottamistapaan olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan kiinnittää huomiota VIHREÄ SÄHKÖ Tapahtumajärjestäjä voi valita, millä tavoin tuotetusta energiasta haluaa maksaa. Ekoenergian suosiminen on mahdollista ryhtymällä ekosähkö-asiakkaaksi. Sähköverkossa eri energialähteillä tuotettu sähkö toki sekoittuu keskenään, mutta ekosähkösopimuksen avulla euronsa voi kohdistaa sellaiselle energiantuotannolle, jonka negatiiviset vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman pienet. Uusiutuvat energialähteet myös työllistävät yleensä enemmän ihmisiä kuin uusiutumattomat. OHJE: Käytä tapahtumassasi vihreää sähköä! VINKKI! Suunnitelmallisuus ja energiaa säästävät käyttötottumukset helpottavat esimerkiksi ruoanlaittoa ja pienentävät samalla sähkölaskua. Ruoanlaitossa kannattaa suosia mieluummin liettä kuin uunia silloin, kun se on mahdollista, ja pyrkiä valmistamaan uunissa mahdollisimman suuria määriä kerrallaan. Uunin kuumentaminen kuluttaa enemmän sähköä kuin lämmön ylläpitäminen uunissa, joten kerran lämmitetty uuni kannattaa hyödyntää mahdollisimman tarkkaan. VINKKI! Jos tapahtumassa valmistetaan ruokaa ja käytössä on mikroaaltouuni, sitä kannattaa käyttää pienien ruokaerien valmistamiseen ja lämmittämiseen mieluummin kuin uunia, sillä uunin lämmittäminen kuluttaa aikaa ja energiaa. VINKKI! Paristokäyttöisten laitteiden hankkimista kannattaa välttää, sillä paristot ovat jatkuva menoerä niin kauan kuin laitetta käytetään, ja paristojen valmistus sekä kuluttaa energiaa että tuottaa jätettä. Sillä, millaista valaistusta tapahtumassa käytetään, riippuu tapahtuman koosta ja luonteesta. Valaistusratkaisujen valinnalla on kuitenkin merkitystä energiankulutuksen kannalta. Tarpeeton valaistus on tuhlausta, ja kannattaa ottaa tavaksi sammuttaa valot myös toimistohuoneista aina, kun niissä ei oleskella. 9

10 4.2. TYÖTILOJEN ENERGIANKULUTUS Tapahtumajärjestäjä toimii usein toimistossa tai työtilassa, jonka käytäntöjä on myös mahdollista parantaa ympäristönäkökulmasta. Yksinkertaisilla keinoilla voi vähentää työympäristön ekologista jalanjälkeä huomattavasti. Tietokone kuluttaa jonkin verran sähköä sammutettunakin, jos virtajohto on kytkettynä; tästä syystä laitteen sammutetun tilan sähkönkulutukseen kannattaa kiinnittää huomiota jo hankintavaiheessa. Pidäthän vedenkin juoksemassa hanassa vain, kun peset käsiäsi - mikset toimisi tietokoneenkin kanssa samoin. OHJE: Termostaattien toimivuus ja säädöt kannattaa pitää ajan tasalla. Työtilan ollessa tyhjillään vaikka viikonlopunkin ajan, kannattaa lämpötilaa laskea reilusti. Aivan pattereiden eteen ei kannata sijoittaa huonekaluja tai peittää pattereita pitkillä verhoilla, sillä ne estävät lämmön vapaan leviämisen huoneeseen. VINKKI! Esimerkiksi tuuletuksessa nopea ja tehokas tuuletus ristivedolla on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin ikkunan pitäminen raollaan kauan, jolloin lämpöä menee hukkaan eikä ilmakaan vaihdu yhtä tehokkaasti. INFO Tee ekoenergiasopimus. Laske toimiston lämpötilaa ja tiivistä vetokohdat. Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan luonnon omaa kylmäsäilytystä. Hyödynnä lieden ja uunin esi- ja jälkilämpö. Sammuta valot ja laitteet lähtiessäsi viimeisenä huoneesta. Tuuleta rivakasti ristivedolla, älä jätä ikkunaa auki pitkäksi aikaa. Käytä laitteiden virransäästöominaisuuksia. 10

11 5. RUOKA Kuinka tarjota eettisesti ja ekologisesti kestävää ruokaa tapahtuman aikana? 5.1. LÄHIRUOKA Suosi lähiruokaa. Ekologisinta on mahdollisimman lähellä tuotetun ruoan hankkiminen tapahtumaan. Kuljetusmatkojen aiheuttamat ympäristöhaitat ovat sitä pienemmät, mitä lähempänä toisiaan tuotanto- ja kulutusalue sijaitsevat. Kotimaisia elintarvikkeita suosimalla voidaan vähentää haitallisia päästöjä ilmakehään. Lisäksi kotimainen ruoka on usein puhtaampaa kuin ulkomainen ja työllistää suomalaisia maanviljelijöitä. Mikkeli on ensimmäinen kaupunki, jonka ruokapalvelu liittyi kokonaisuudessaan uusittuun Portaat luomuun -ohjelmaan. Näin luomutuotteita syödään Mikkelin päiväkodeissa, kouluissa, henkilöstöravintoloissa, palvelutaloissa sekä ateriapalvelun kautta myös vanhusten kodeissa. Tiedustele siis paikallisilta ammattikeittiöiltä lähiruokaa tapahtumaasi! 5.2. REILU KAUPPA Suosi reilun kaupan tuotteita. Tiettyjä elintarvikkeita, joiden kotimainen valmistaminen ei ole osittain tai lainkaan mahdollista, tuodaan ulkomailta. Tällaisia ovat mm. kahvi, tee, kaakao ja trooppiset hedelmät. Ulkomailta tuotujen elintarvikkeiden tuotanto on usein monikansallisten suuryhtiöiden hallussa, jolloin on tunnetusti todennäköisempää, että tuotteen laadusta tai eettisyydestä ei ole takeita. Reilun kaupan periaatteisiin kuuluu esimerkiksi se, että tuotteen viljelijälle maksetaan oikeudenmukainen hinta tuotteesta. Reilussa kaupassa pyritään myös siihen, että välikäsiä on mahdollisimman vähän, sillä tämä tukee eettisesti kestävän kaupan toteutumista ja sitä, että suurin osa tuotteen myyntivoitosta päätyy tuotteen valmistajalle. Tämä puolestaan takaa sen, että viljelijä voi tulla toimeen omalla työllään. Reilun kaupan tuotannossa kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia, eikä lapsityövoimaa käytetä. 11

12 NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA: Talkooruokailusta vastasi paikallinen toimija, joka valmisti ruuan itse ja tarjoili sen kertakäyttöastioiden sijaan oikeista astioista. Talkoolaisia kehotetaan ottamaan täytettävät juomapullot mukaan päivän ajaksi, jottei ylimääräistä kertakäyttömukiroskaa synny MATERIAALIT Suosi biohajoavia materiaaleja. Myös sillä, miten ja mistä ruoka ja juoma tarjoillaan, on merkitystä ympäristölle aiheutuvan kuormituksen kannalta. Kertakäyttöastioiden sijaan tarjolla on erilaisia biohajoavia kertakäyttöastioita ja -aterimia, jotka voi hävittää ruoantähteiden mukana biojätteeseen. Kaikki ruoat eivät vaadi lautasia tai aterimia laisinkaan, vaan esimerkiksi voileivät ja patongit voi tarjoilla suoraan lautasliinoilta. Myös erilaisten kertakäyttöisten ruokapakkausten, kuten voinappien, sokeriputkien tai yhden annoksen suola- ja pippuripakkausten käyttöä olisi syytä välttää. Suosi uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä pakkauksia. Ruokaa ostettaessa on kiinnitettävä huomiota myös pakkauksiin. Mitä vähemmän pakattu tuote on, sitä vähemmän energiaa ja materiaaleja on kulunut sen pakkaamiseen, ja sitä vähemmän syntyy jätettä. OHJE: Kannattaa suosia uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä pakkauksia kertakäyttöisten sijaan. Esimerkiksi seuraavia asioita voit korvata kestävillä vaihtoehdoilla: kertakäyttömuki -> kovamuovimuki kertakäyttöastiat > tavalliset astiat yksittäispakatut juomat > suuri limonadipullo kaupan moneen kertaan pakatut keksit > itse tehdyt keksit kertakäyttöinen paperiliina > kestävä kankainen pöytäliina kertakäyttöiset koristeet > moniin juhliin osallistuvat koristeet INFO Suosi kotimaista ja luonnonmukaista Muista reilun kaupan tuotteet Vältä turhia pakkauksia ja teollista ruokaa 12

13 VINKKI! Monet suomalaiset festivaalit ovat yhdessä panimotuotteiden yhteistyökumppaninsa kanssa siirtyneet tarjoilemaan juomatuotteensa suoraan kierrätettävistä tölkeistä tai muovipulloista, joihin ne on jo valmiiksi pakattu. Näin festivaalit säästyvät kestomuovisten tuoppien pesuruljanssilta tai kertakäyttötuopeilta kokonaan. Toimenpide on ollut myös taloudellisesti tehokas, sillä juoman tarjoilu tölkistä ja muovipulloista on nopeuttanut yksittäistä myyntitapahtumaa. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). VINKKI! Esiintyjät usein tilaavat litratolkulla pullotettua vettä, mutta on suositeltavaa tarjota heille vaihtoehtona vettä kannuissa ja laseittain kraanasta. Takahuoneen kraanan päälle voi vaikka laittaa kyltin, joka kertoo suomalaisen kraanaveden puhtaudesta! Vesipulloja voi kierrättää pesemällä ja täyttämällä ne uudelleen. OHJE: Vesipisteet yleisölle ovat hyvä tapa vähentää pullojen kulutusta, ja tarjota samalla kraanavettä juomavaihtoehdoksi. Hyvin merkityt vesipisteet, ja niiden käyttöön kannustaminen säästävät parhaillaan jopa kaksi tai kolme käytettyä vesipulloa per asiakas! OHJE: Tiskaaminen juoksevalla vedellä on kaikkein tuhlailevin tapa pestä astiat. Vettä kuluu monta kertaa enemmän kuin pestäessä astiat tulpallisessa tiskialtaassa. INFO Pese vain täysiä koneellisia Vältä veden tuhlausta - säästät myös energiaa Sulje vesihanat huolellisesti ja pyydä huoltohenkilöstöä korjaamaan vuotavat vesikalusteet 5.4. YHTEISTYÖKUMPPANIT Mikäli tapahtuma käyttää esimerkiksi ruokapalveluiden tuottamisessa ulkopuolisia palveluita, kannattaa vihreä ajattelu ulottaa myös heihin. Cateringyrittäjän valinnassa voidaan yhtenä kriteerinä käyttää ympäristöystävällisyyttä sen eri muodoissa; valmistusvälineissä (energiankulutus), raaka-aineissa (luomu- ja lähiruoka, lähiruoka), tarjoilupakkauksissa/-tuotteissa (materiaalit). Tämä antaa ekologisen kestävyyden lisäksi myös erityisen paikallisuuden ja aatteen leiman tapahtumalle. 13

14 INFO YHTEENVETO Suunnittele hankinnat etukäteen, säästät rahaa ja vältyt turhilta ostoilta. Älä osta kertakäyttötuotetta, jos tarjolla on kestotuote. Suosi tuotteita, jotka voi korjata ja joissa on hyvä varaosa- ja huoltopalvelu. Valitse kestävä tuote, sen merkkinä on usein pitkä takuuaika. Osta ympäristömerkittyjä tuotteita ja vaadi niitä kauppiaalta. Vältä ympäristölle haitallisia tuotteita ja kemikaaleja. Tue paikallistaloutta ja oman maakunnan tuotteita aina kun mahdollista. Edistä vähäjätteisyyttä, valitse uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä tuote. Suosi vähän energiaa kuluttavia laitteita. Jos voit, valitse palvelu tavarakulutuksen sijaan. HANKKIJAN INFO Osta vain todelliseen tarpeeseen. Valitse laadun, korjattavuuden ja energiankulutuksen perusteella. Osta ja käytä mahdollisuuksien mukaan yhdessä esimerkiksi muiden tapahtumajärjestäjien kanssa. Täyttääkö tarpeeni paremmin palvelu vai tavara? Tarvitaanko kyseistä hankintaa? Selvitäänkö pienemmällä määrällä? Alihankkijaa tai tuotteen toimittajaa valittaessa on hyvä tarkastaa, millaisissa pakkauksissa tuotteet toimitetaan, ja millainen on tuotteen elinkaaren vaikutus ympäristöön aina sen raakamateriaaleista ja niiden tuottajista lähtien. 14

15 HIILIJALANJÄLKEÄ VOIDAAN PIENENTÄÄ käyttämällä mahdollisimman paljon kotimaista ruokaa tai lähiruokaa hankkimalla pitkäikäisiä tuotteita, joista syntyy mahdollisimman vähän jätettä lajittelemalla ja kierrättämällä jätteet suosimalla joukkoliikennettä säästämällä energiaa NÄIN TOIMITTIIN KUNINKUUSRAVEISSA Ravintolatoiminnassa suosittiin lähellä, omassa maakunnassa tuotettuja elintarvikkeita ja tuotteita. Ravintolapalvelupisteissä oli asiakkaiden käytössä biohajoavat kertakäyttöastiat. Liikennesektorilla järjestettiin ravibussikuljetuksia yhdeltätoista eri paikkakunnalta Mikkeliin ja asiakkaita kehotettiin tulemaan raveihin ympäristöystävällisesti bussilla. Rakentamisen saralla pyrittiin materiaalien kierrätykseen. Tilapäisrakenteet, jotka rakennettiin paikan päällä, suunniteltiin jo alun perin siten, että ne olivat tapahtuman jälkeen edelleen käyttökelpoisia, kierrätettävissä tai niitä voitiin käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Esimerkiksi kattokatsomon elementit huutokaupattiin ravien jälkeen laitureiksi. Tapahtuman jätehuollon toteuttajiksi valittiin paikalliset toimijat. Henkilökunta ohjeistettiin jätteiden lajitteluun (bio, kartonki, paperi, sekajäte sekä palautuspullojen keräys) Tapahtuman aikana radalla toimivat roskapartiot keräsivät koko ajan roskia ja jätehuoltoryhmät hoitivat jäteastioiden tyhjennystä ja palautuspullojenkeräystä. Tapahtuman jälkeen huolehdittiin jätteet alueelta pois. 15

16 6. IHMISET Kuinka motivoida henkilökunta ja tapahtumayleisö kestävän kehityksen ajatteluun? Ympäristötoimenpiteiden toteuttaminen ja ympäristöystävällisen tapahtuman tuottaminen perustuu kestävään johtamiseen, joka tarkoittaa sitä, että erilaiset ratkaisut ja päätökset nojautuvat kestävän kehityksen ajattelulle. Siihen sisältyy tapahtuman tuotannon eri osa-alueet aina logistiikasta ja taloudesta ympäristöön liittyviin tekijöihin. Olennaista onnistuneessa kestävässä johtamisessa on viestin vieminen läpi koko organisaation, sillä kestävän ajattelun tulisi osaltaan ohjata jokaista tehtyä päätöstä kaikilla tapahtuman osa-alueilla. Tällaiseen yhteiseen tahtotilaan pääsee parhaiten koulutuksen, informaation ja kommunikaation kautta. Näin on aina tehty -ajattelusta luopuminen voi olla vaikeaa. Uusiin toimintatapoihin tottuminen vie aikaa, ja siksi uusista käytännöistä tiedottaminen henkilökunnalle olisi tehtävä huolellisesti, mahdollisimman ajoissa ja toistuvasti. OHJE: Selkeä ohjeistus on kaiken perusta. Jätteen vähentämisen ja lajittelun on hyvä kuulua työntekijöiden perehdyttämiseen. Kannustakaa työtovereita esittämään uusia ideoita palkitsemalla aloitteita. OHJE: Jotta tapahtumalle on mahdollista rakentaa tarpeeksi yksityiskohtainen tavoitesuunnitelma, on hyvä myös nimetä yksi tapahtuman organisaatiosta ympäristövastaavaksi. Hänen on lupa resursoida aikaansa ympäristöjohtamiseen ja muiden ohjaamiseen kohti kestävämpää tapahtumatuotantoa. NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA Hulivilikarnevaalin järjestäjät lähettivät ennen tapahtuman alkua karnevaalitalkoolaisille heitä motivoidakseen talkookirjeen, jossa kannustettiin ympäristöystävälliseen ajatteluun. Kirjeessä kehotettiin talkoolaisia muun muassa viemään roskat roskiin, ilmoittamaan täyttyneistä roska-astioista ja välttämään kertakäyttösadetakkeja. Talkoolaisia kehotettiin toimimaan esimerkillisesti. Kun hulivili-talkoolainen laittaa roskat roskiin, myös kävijä ehkä ymmärtää laittaa omat roskansa oikeaan paikkaan. 16

17 VINKKI! Henkilökunnan kouluttaminen kestävään ajatteluun voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteisen iltakoulun kautta, jossa luennon lisäksi olisi tarjolla eettisesti kestäviä herkkuja; lähi- ja luomuruokaa sekä reilun kaupan tuotteita ja illan päätteeksi vaikkapa ekoaiheinen tietovisa palkintoineen. Mieti, miten saat kestävän ajattelun viestin uppoamaan kuulijoihin kokemuksellisemman ja rennomman opiskelun avulla, perinteisien kalvosulkeisien sijaan. NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA: Karnevaalien toiminnallisissa osuuksissa kannustettiin ekologiseen toimintaan. Luontoseikkailun yhtenä rastina lapsilla oli tehtävänä miettiä, mitkä esineet eivät kuulu luontoon. Rastin ympäristöön oli sijoiteltu esim. rikkinäinen radio, pattereita, pitsalaatikko, muovipulloja jne. Kun lapsi löysi kaikki kierrätettävät esineet, hän sai palkinnoksi tarran omaan rastikorttiinsa TAPAHTUMAKÄVIJÄT Pelkkä kestävän kehityksen paatos ei riitä innostamaan asiakkaita mukaan, vaan vihreän asenteen ajamisessa on otettava luova ja humoristinen asenne. Kierrättämisen ja muiden ekotekojen toteuttamisen tulee olla hauskaa! Ekotoiminnasta voi tehdä kävijöille helppoa ja mukavaa esimerkiksi käyttämällä toistuvia, hilpeitä iskulauseita tai sijoittamalla hauskan logon paikkoihin, joissa kävijä voi toimia ympäristövastuullisesti, kuten kierrätyspisteisiin. Logojen ja iskulauseiden käyttö nostaa myös tapahtuman ekoajattelun näkyvyyttä ja ympäristön huomioimiseksi tehtyjen toimenpiteiden tunnistettavuutta. OHJE: Käytä luovuuttasi ekologisuuden suunnittelussa. VINKKI! Järjestä tapahtumakävijöille ekoaiheinen kilpailu TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ Ympäristötoimenpiteiden sisällyttäminen tapahtumatyöhön ja rutiineihin vaatii sitoutumista ja ajoittain myös taloudellista panostusta. Ympäristötyö konkretisoituu, kun realistiset ja kunnianhimoiset tavoitteet kirjataan ylös ja niiden toteutumista seurataan. VINKKI! Dokumentoi kestävään kehitykseen ja ekologisuuteen tähtäävät toimenpiteesi tapahtuman järjestämisen aikana, ja tee itsellesi siitä muistio. Muistio on hyödyllinen seuraavaa tapahtumaa järjestettäessä. Pohdi myös, miten voisit järjestää seuraavan tapahtuman vielä ekologisemmin. 17

18 7. MUU 7.1. TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI Ympäristöasioista tiedottaminen on hyvä keino nostaa tapahtuman mainetta. Tapahtuman ympäristöpyrkimyksistä kannattaa tiedottaa työntekijöille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille, tavarantoimittajille, ruokamyyjille, yleisölle ja medialle. Yhteistyökumppanit ja rahoittajat voivat nähdä ympäristöideologian mukanaolon lisäarvona tapahtumalle. (Opinnäytetyö, Leinonen, Mikkelin AMK 2009) OHJE: Tavarantoimittajien, ruokamyyjien ja mahdollisten ulkopuolisten ruokapalveluiden tarjoajien tulisi olla tietoisia tapahtuman ajamasta ympäristöideologiasta. Heidät tulisi ohjeistaa toivottuihin toimintatapoihin, kuten biohajoavien tai kestävien astioiden käyttöön, paikallisten elintarvikkeiden hyödyntämiseen ja jätteiden lajitteluun. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010) Tapahtuman markkinoinnissa tulisi kiinnittää huomiota käytettäviin markkinointimateriaaleihin. Kierrätettävän paperin käyttö painomateriaalina julisteissa, käsiohjelmissa ja infolehtisissä, sekä internetin mahdollisimman suuri hyödyntäminen ovat tapoja vähentää ympäristövaikutuksia. Painomäärien kanssa kannattaa olla tarkkana, ettei tapahtuman päätteeksi päädy heittämään laatikoittain käyttämättömiä mainosmateriaaleja suoraan kierrätysastiaan. VINKKI! Kaikenlaisen turhan pakkausmateriaalin ja esimerkiksi yhteistyökumppaneiden lentolehtisten tai lehtisten jakelua tulisi välttää. Milloin esimerkiksi porttiesitteitä ei voi korvata sähköisellä tiedotuksella, on porttiesitteet syytä painattaa kierrätyspaperille ja ympäristöystävällisin painomenetelmin. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA: Markkinoinnin pääpaino on sähköisessä viestinnässä. Tiedottamiseen käytettiin sähköpostitiedotteita ja -kutsuja, karnevaalin kotisivuja ja Facebookia. Ainoat painotuotteet olivat koko viikon ohjelman sisältänyt käsiohjelma ja muutama A3- kokoinen aluekartta ja esiintymisaikataulu. 18

Iina Maula. Kestävää kehitystä tapahtumatuotannossa:

Iina Maula. Kestävää kehitystä tapahtumatuotannossa: Iina Maula Kestävää kehitystä tapahtumatuotannossa: Vihreät haasteet ja tulevaisuus Provinssirock festivaalilla Opinnäytetyö Syksy 2010 Kulttuurialan yksikkö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Sosiokulttuurisen

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

www.eceat.fi Opas ekologisesti kestävämpään matkailuyrittäjyyteen

www.eceat.fi Opas ekologisesti kestävämpään matkailuyrittäjyyteen www.eceat.fi Opas ekologisesti kestävämpään matkailuyrittäjyyteen Sanna Eronen 2008 SISÄLTÖ 1 LUKIJALLE 5 2 ENERGIA 6 2.1 Mitä tarkoitetaan energian säästämisellä? 6 2.2 Miksi energiaa on tärkeää käyttää

Lisätiedot

MUISTIINPANOT OPETTAJALLE

MUISTIINPANOT OPETTAJALLE NUUKUUSVIIKKO 2013. MUISTIINPANOT OPETTAJALLE Luonnonvarojen säästäväinen käyttö diasarjan esittämisen tueksi Aloitussivu Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

TIEDOSTAVA KULUTTAJA

TIEDOSTAVA KULUTTAJA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE E-kierrättäminen Kehity mukana - kierrätys tehostuu Matkustaminen Selvitä tarjonta - valintasi merkitsevät Energiatehokkuus

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Ympäristöopas. Kuntalaisen. Ympäristötietoa Porin seudun asukkaille. Harjavalta / Kokemäki / Luvia / Nakkila / Pomarkku / Pori / Ulvila

Ympäristöopas. Kuntalaisen. Ympäristötietoa Porin seudun asukkaille. Harjavalta / Kokemäki / Luvia / Nakkila / Pomarkku / Pori / Ulvila Ympäristötietoa Porin seudun asukkaille Harjavalta / Kokemäki / Luvia / Nakkila / Pomarkku / Pori / Ulvila 1 Sisällys Yhteinen ympäristö... 4 Luonto... 4 Luonnonsuojelu... 5 Luonnonsuojelualueet... 5 Rauhoitetut

Lisätiedot

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2012 Liiketalouden

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Liiku kaupungissa Rakenna reittejä ja sekakäytä eri kulkuvälineitä Valaise tehokkaammin Valitse oikeanlainen energiansäästölamppu

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE Jätehuollon järjestäminen kouluilla www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 Vastuullista elämäntapaa... 3 2 Jätelaki pohjana oppilaitosten jätehuollolle... 4 3 Kohti vähäjätteisempää

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

TTILIITTO ORY OHJELMAN TAVOITTEET. Lisätä tietoa melonnan ympäristövaikutuksista.

TTILIITTO ORY OHJELMAN TAVOITTEET. Lisätä tietoa melonnan ympäristövaikutuksista. SUOMEN KANOOTTILIITT TTILIITTO ORY MELOJ OJAN YMPÄRIST ÄRISTÖOHJELMA OHJELMAN TAVOITTEET SISÄLTÖ Lisätä tietoa melonnan ympäristövaikutuksista. Tarjota ideoita ja käytännön vinkkejä ympäristöä säästävien

Lisätiedot

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas Tamperelaisen opiskelijan ympäristöopas Sisällys Lukijalle Ympäristöuhat Merkittävimpiä ympäristöongelmia Muita ympäristöongelmia Ekologisesti yliopistolla Yliopiston ympäristötyö Mitä opiskelija voi tehdä

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn Hyvä lukija, Mökki on suomalaisen paratiisi. Sinne ei oteta mukaan työmappeja, dieettejä tai arkisia murheita. Vaikka huolen huomisesta jättää mielellään

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy Lukijalle Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön tilaan. Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että maapallo säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Perheen kasvaessa tehdään

Lisätiedot

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS Mitä ja miksi? Kädessäsi on Tapahtumajärjestäjän opas eli tietopaketti siitä, miten järjestät onnistuneen tapahtuman Tampereella. Opas auttaa sinua tapahtuman järjestämisessä

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Oppimateriaali

Jäteselviytyjät 2014. Oppimateriaali Jäteselviytyjät 2014 Oppimateriaali Tietokilpailupäivä: (merkitse muistiin) 1 Sisältö Lajittelu Lajittelu Lajittelu kannattaa. 3 Kierrättämällä jätteet hyötykäyttöön. 3 Hyötyjäte.. 4 Hyötyjätepiste...

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen Jätteet I Jätelain tarkoituksena on, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä jätelain mukaan? a) Farkut heitetään roskiin b)

Lisätiedot

SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA

SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA Tämä käsikirja on tarkoitettu Itämeren alueen satamien pitäjille ja niiden henkilökunnalle. Käsikirja neuvoo käytännönläheisesti, miten turvallinen satama toteutetaan ja

Lisätiedot

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas Ympäristö 2 Sisältö Kampanja 3 Luonnonvarojen tehokas käyttö 4 Mikä se on? 4 Miksi tarvitsemme sitä? 4 Jätteiden muuntaminen resursseiksi 4 Vesi: elintärkeä

Lisätiedot

BoFF! ekotekoja opiskelijoille

BoFF! ekotekoja opiskelijoille BoFF! ekotekoja opiskelijoille Helsingin yliopiston ylioppilaskunta Ympäristövaliokunnan julkaisuja BoFF! Ekotekoja opiskelijoille on kolmas painos HYYn ympäristövaliokunnan ympäristöoppaasta. Tämä julkaisu

Lisätiedot