MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE"

Transkriptio

1 MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE

2 Sisältö 1. JOHDANTO YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TAPAHTUMANJÄRJESTÄMINEN YMPÄRISTÖ LIIKENNE KULJETUS JÄTEHUOLTO JÄTTEEN MÄÄRÄ JÄTTEIDEN LAJITTELU PUHDISTUS SÄHKÖ VIHREÄ SÄHKÖ TYÖTILOJEN ENERGIANKULUTUS RUOKA LÄHIRUOKA REILU KAUPPA MATERIAALIT YHTEISTYÖKUMPPANIT IHMISET TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ MUU TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI MATERIAALITEHOKKUUS YHTEYSTIETOJA MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT METSÄSAIRILA OY YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (SYKE) JÄTEHUOLTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUT MÄÄRÄYKSET LÄHDEVIITTEET... 25

3 1. JOHDANTO Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden ympäristöstrategian, joka painottaa ekologisesti kestävän kehityksen merkitystä toiminnassa. Tavoitteena on, että Mikkelissä huomioitaisiin toimijoiden vastuu ympäristöasioissa ja osattaisiin tunnistaa omasta toiminnasta ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia. Mikkelissä järjestetään useita erilaisia tapahtumia vuosittain. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa tapahtumatuottajia toimimaan ympäristön kannalta kestävästi ja vastuullisesti tapahtumia järjestäessään. Tavoitteena on, että tapahtumajärjestäjät noudattaisivat kestävän kehityksen ajattelua opasta hyödyntäen. Ympäristön hyvinvointi on ihmisen toiminnan perusedellytys. Kestävän kehityksen periaatteet varmistavat, että ihmisen toiminta ja kehitys tapahtuu ympäristön ehdoilla. Hyvä elämä tulevillekin sukupolville voidaan taata parhaiten käyttämällä mahdollisimman vähän uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten fossiilisia polttoaineita sekä käyttämällä mahdollisimman vähän energiaa, raaka-aineita ja materiaalia (Opinnäytetyö, Leinonen, Mikkelin AMK 2009). Teollistuneissa maissa asuu vain noin 20 prosenttia maailman väestöstä, joka kuitenkin kuluttaa 80 prosenttia maailman luonnonvaroista. Esimerkiksi erot paperin kulutuksessa voivat olla huimat: Rikkaan teollisuusmaan asukas kuluttaa suoraan tai välillisesti keskimäärin yli 120 kg paperia vuodessa, kun taas kehitysmaissa paperia kuluu vuodessa vain noin 8 kg henkeä kohti. Luonnonvaroja voidaan säästää myös parantamalla tuotannon ja kulutuksen hyötysuhdetta niin, että pienemmästä määrästä materiaalia ja energiaa saadaan enemmän tuotteita ja palveluja. Tätä kutsutaan ekotehokkuudeksi. Esimerkiksi kestoastiat ovat ekotehokkaampia kuin kertakäyttöiset, sillä ne palvelevat kauan ja materiaalinja energiankulutus on siten käyttökertaa kohti huomattavasti pienempi. Myös yhteiskäytöllä voidaan parantaa tuotteen ekotehokkuutta. Tapahtumajärjestäjä voi hyvin soveltaa samaa ajattelumallia monissa hankinnoissaan, sillä yhteiskäyttö on ekologisempaa ja taloudellisesti kannattavampaa. Jokainen arkipäiväinen valintamme vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen, ja jokainen meistä voi osaltaan torjua ilmastonmuutosta. Pienen tapahtuman vaikutus voi tuntua vähäiseltä verrattuna koko maailman jätevuoriin ja päästöihin. Monin paikoin ympäristön kantokyky on jo ylitetty ja ihmisen toiminta aiheuttaa merkittäviä ympäristöongelmia. Etsimällä vaihtoehtoisia ratkaisuja toimintamalleihimme voimme saavuttaa merkittäviä muutoksia siinä, kuinka paljon toimintamme rasittaa maapalloa. 3

4 2. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TAPAHTUMANJÄRJESTÄMINEN Tapahtuman järjestäminen ympäristöystävällisesti on helppoa, yksinkertaista ja tuottaa iloista mieltä. Tässä oppaassa on käsitelty seuraavia kestävän kehityksen osa-alueita tapahtumanjärjestäjän näkökulmasta: ympäristö, energia ja ruoka. Oppaasta löytyy tietoa, ohjeita ja vinkkejä ekologiseen tapahtumanjärjestämiseen. Hyödynnä opasta lukiessasi infobokseja, jotka tiivistävät suuret tietomäärät nopeasti sisäistettäviksi tietopaketeiksi ja käytännön ohjeet helpoiksi muistilistoiksi. Mukana on myös paikallisen toimijan, Mikkelin Hulivilikarnevaalin toimintatapoja esimerkkinä siitä, kuinka he ovat toimineet. Oppaassa on myös kerrottu muita ekologisen tapahtumanjärjestämiseen kannalta huomioonotettavia asioita, ja oppaan lopusta löytyy kattava yhteystietolista lisäinformaation tarvitsijoille. Oppaaseen on myös liitetty Mikkelin kaupunkikohtaiset jätehuoltomääräykset. Muista, että suuri osa ympäristöystävällisistä valinnoista on ja maalaisjärjellä toteutettavissa. Kestävän kehityksen ajattelun toteuttaminen käytännössä vaatii vain oikeaa asennetta, ja pieniä, arkisia ratkaisuja! KESTÄVÄ KULUTUS kuluttaa vähän raaka-aineita ja energiaa perustuu uusiutuviin energialähteisiin aiheuttaa mahdollisimman vähän päästöjä synnyttää vähän jätteitä jotka voidaan kierrättää on turvallista niin tuottajien, kuluttajien kuin ympäristön kannalta ottaa huomioon kehitysmaiden ja tulevien polvien tarpeet 4

5 3. YMPÄRISTÖ Kuinka huomioida ympäristö tapahtumanjärjestämisen aikana? Suomen laki velvoittaa tapahtumajärjestäjiä huolehtimaan ympäristöstä. Ympäristönsuojelu- ja jätelaki sanelevat toimenpiteitä, jotka festivaalien on pyrittävä toteuttamaan, sekä ne vähimmäistavoitteet, jotka festivaalien on saavutettava. Lakien noudattamista valvovat ympäristöhallintoon kuuluvat ympäristöviranomaiset. Tapahtumajärjestäjiä velvoitetaan eri lakipykälien nojalla huolehtimaan tapahtuman ympäristönsuojelusta, jätehuollosta, kierrätyksestä, ja roskaantuneen alueen puhdistamisesta. Tuottajan on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei syntyvistä jätteistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tapahtumaa järjestettäessä tulee myös aina pyrkiä huomioimaan luonto ja sen kuluminen. Ulkoilmatapahtumaa järjestettäessä puistoissa ja muilla luonnon alueilla kannattaa huomio kiinnittää ensisijaisesti ympäristön ja maaperän kulumiseen. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). Järjestettäessä tapahtuma sisätiloissa tulee ympäristöystävällisyys huomioida samoin kuin muissa sisätiloissa yleensä. Tapahtumajärjestäjän onkin hyödyllistä miettiä, olisiko tapahtuma kannattavampaa järjestää ulkotapahtuman sijasta sisätiloissa tai muutoin valmiissa paikassa, josta löytyisi jo valmiiksi käymälät, jätehuolto, kulkureitit ynnä muut tarvittavat. OHJE: Tapahtuman vaatiessa rakenteita, jotka saattavat vahingoittaa maata, maa on hyvä peittää. Rankkasateen yllättäessä voit varautua vaikkapa vanerilevyin tai matoin peittämään herkimpiä nurmialueita. Näin suojelet nurmea tallautumiselta ja rikkoutumiselta. Yleisön ja henkilökunnan kulkureitit tulisi suunnitella siten, että ne suosivat valmiita polkuja ja teitä eivätkä rasita luonnontilassa olevaa nurmea. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA Jos jokin alue tai asia koettiin ongelmalliseksi, se rajattiin tapahtuma-alueen ulkopuolelle esimerkiksi lippunauhalla tai aidalla, jotteivät kävijät eksyisi sinne. Urpolan luonnonsuojelualueella tapahtumajärjestäjät kyltittivät reitin niin hyvin, etteivät ihmiset harhailleet väärille poluille ja luonnonsuojelualuetta ei vahingoitettu. Esimerkiksi slacklinen kiinnitystä varten ostettiin rautakaupasta juuripeitettä, mikä oli sopivaa runkosuojaa puille, ettei liina vahingoita kiinnityspuiden runkoa. 5

6 3.1. LIIKENNE Liikenteen päästöjä vähentämällä vähennät ympäristön hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi Helsingin yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailujen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä 97% aiheutui liikenteestä joka liittyi suoraan tai epäsuorasti tapahtumaan, ja noin 3% energian käytöstä. Suosi lyhyitä välimatkoja ja julkista liikennettä. Tapahtumaa järjestettäessä kulkuneuvoja tarvitaan muun muassa tavaroiden ja työntekijöiden kuljettamiseen. Vihreämmissä päätöksissä tulee ottaa yhtäläisesti huomioon talous, logistiikka ja ympäristö. Siirtyminen vihreään ajatteluun saattaa hetkellisesti aiheuttaa kasvavia kuluja tai ainakin lisääntynyttä työmäärää, mutta usein se myös maksaa itsensä takaisin esimerkiksi energiankulutuksen tai rahtikuljetusten vähentymisenä. Yksityisautoilussa päästöt ja energiankulutus henkilöä kohti ovat moninkertaiset verrattuna joukkoliikenteeseen. Lisäksi yksityisautoilu vie huomattavasti enemmän tilaa. OHJE: Autoilun aiheuttamia päästöjä voi pyrkiä hillitsemään korostamalla julkisen liikenteen käyttöä. Myös maksulliset parkkipaikat saattavat vähentää tapahtumaan tulevien yksityisautojen määrää. Paikallisia asiakkaita kannattaa kannustaa liikkumaan alueelle joko jalkaisin tai pyörällä. Valvottujen pyöräparkkien järjestäminen tapahtuman läheisyyteen saattaa lisätä pyöräilijöiden määrää ja vähentää sitä kautta tapahtumasta johtuvia päästöjä KULJETUS Suosi lähipalveluita. Kuljetuksista ja liikenteestä koituvia ympäristöhaittoja ovat muun muassa saastuttaminen, haitalliset päästöt ja maaperän kuluminen. Tuotannollisiin kuljetuksiin liittyviä päästöjä saattaa olla vaikea hillitä, sillä välimatkat ovat Suomessa pitkiä. Aina voi kuitenkin pyrkiä pienentämään etäisyyksiä. Yksi ratkaisu pitkien tavarankuljetusmatkojen karsimiseen on lähiruoan ja -palvelujen suosiminen. OHJE: Paikka kannattaa siis valita niin, että sinne pääsee julkisilla liikennevälineillä ja etäisyydet tavarantoimittajista eivät kasva liian pitkiksi. VINKKI! Suosi lähituotteita ja lähipalveluiden käyttöä. Pohdi, voiko osan tapahtumista viedä suoraan asiakkaalle, kuten esimerkiksi päiväkotiin lasten luokse? Näin kuljetuskustannukset saadaan pienemmiksi JÄTEHUOLTO Jätteen syntyminen on yksi merkittävimmistä tapahtuman ympäristövaikutuksista. Jätettä syntyy monilla tuotannon osa-alueilla, mutta näkyvin jätemäärä syntyy tapahtuman aikana. Tapahtuma-alueen roskaantuminen on yksi näkyvimmistä tapahtumasta johtuvista ympäristövaikutuksista. Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa tai muuta käytöstä poistettua esinettä siten, että siitä aiheutuu 6

7 epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai terveydellistä haittaa. Kun alue roskaantuu tapahtuman seurauksena, niin roskaaja on järjestävä taho, joka on myös velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Tapahtumanjärjestäjänä sinun vastuullasi on huolehtia, että tapahtumapaikalle on saatavilla kattava jätehuolto. Jätehuollossa on yleistynyt ns. tuottajan vastuu -periaate. Periaatteen mukaan tuottajalla on velvollisuus järjestää markkinoille toimittamansa tuotteen jätehuolto. Yritykset ovat kehittäneet mm. ajoneuvoille, akuille ja paristoille, autonrenkaille, juomapakkauksille, paperille ja pakkauksille, sekä sähkö- ja elektroniikkaromulle kierrätysjärjestelmiä. Myös kuluttajalla on osavastuu jätteen tuottajana hänen velvollisuutensa on toimittaa jäte kierrätyspisteeseen JÄTTEEN MÄÄRÄ Tapahtumajärjestäjä pystyy hillitsemään jätemäärää omilla valinnoillaan. Ensisijaista on jätteiden synnyn ennaltaehkäisy, eli vähäjätteisen kulutustavan etsiminen. Sitä edistää myös käytetyn tavaran toimittaminen uudelleenkäyttöön. Jätteiden määrän vähentäminen on jätelain ykköstavoite. Ongelmajätteet, kuten maalipurkkien jämät ja öljy, on kerättävä talteen ja kierrätettävä sääntöjen mukaan. Jätemäärän vähentämiseksi tulee asettaa selkeät ja konkreettiset tavoitteet. Jäteastioiden sijoittelua tulee pohtia, ja kartoittaa millaista jätettä milläkin alueella syntyy. Siten voimme tehostaa jätteiden päätymistä jäteastioihin maan sijaan. Kertakäyttölautaset, oluttuopit, ruoantähteet sekä roskia pursuavat jäteastiat ovat vaikutuksia, jotka myös tapahtumayleisö huomaa. OHJE: Tapahtuma-alueen puhtaanapitoa helpottaa, kun aluetta siivotaan koko ajan. Alue pysyy viihtyisämpänä ja tämä saattaa ehkäistä lisäroskaamista, koska ihmiset eivät heitä niin helposti roskaa puhtaaseen maahan. Alueelle on varattava riittävästi jäteastioita, ja jätepisteet on merkittävä selkeästi niin, että ne on helppo löytää ja käyttää. VINKKI! Erityisesti kulkureitit ruokapisteiltä pois päin olisi hyvä varustaa järkevästi asetetuilla jäteastioilla. NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA Tapahtuma-alue siivottiin talkoovoimin. Hulivilikarnevaalin tuottajan vinkki: yritä aina miettiä asioita etukäteen kävijän näkökulmasta. Esimerkiksi: Miten itse toimisin tapahtuma-alueella? Löytäisinkö alueelta roskiksen tai vessan/vesipisteen sitä tarvitessani? Miten sellaiset toiminnot alueella sijoitellaan, mistä syntyy jätettä tai mitkä tarvitsevat reilusti kulkutilaa ympärilleen? 7

8 JÄTTEIDEN LAJITTELU Jätelajittelun järjestäminen voi olla haastavaa, etenkin yleisöalueelle, joten lajittelusta ja muusta jätehuoltoon liittyvästä on tehtävä mahdollisimman helppoa. Työntekijöille on oltava hyvät työskentelyvälineet ja heidät on koulutettava tehtävään. Myös yleisöä pitää tiedottaa tapahtumassa toteutettavista ympäristötoimenpiteistä. Jätteiden lajittelu tuo raaka-aineita uusia tuotteita varten ja pienentää kaatopaikalle joutuvaa jätemäärää. OHJE: Tärkeää on kierrättää syntyvät jätteet uusioraaka-aineiksi ja kompostoida biojäte. Jätteistä tulisi lajitella kierrätykseen ainakin biojäte, paperi ja pahvi, metalli, lasi ja juomapakkaukset sekä ongelmajätteet. VINKKI! Pohdi, voisiko tarpeetonta materiaalia kierrättää? Voisivatko esimerkiksi päiväkodit ja koulut hyödyntää pahvia - kuten talouspaperirullia - tai metallia ja lasia askarteluun? PUHDISTUS Pesu- ja puhdistusaineet kulkeutuvat jätevesien mukana vesistöihin, joissa ne voivat aiheuttaa rehevöitymistä ja hajotessaan muodostaa myrkyllisiäkin yhdisteitä. On siksi hyvä valita ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomat vaihtoehdot. Ympäristömerkityt tuotteet ovat suositeltavia paitsi ympäristön, myös terveyden kannalta, sillä ne sisältävät vähemmän haitallisia ja allergisoivia aineita. INFO Vältä turhaa kulutusta. Suosi palveluja ja tuotteita, joista ei jää jätettä. Vältä lyhytikäistä ja kertakäyttöistä. Suosi kestävää ja korjattavaa. Vältä kierrätykseen sopimatonta. Suosi yhteiskäyttöä ja lainaamista. Vältä ylipakattua. Suosi uudelleenkäytettäviä tuotteita. Vältä ongelmajätteitä. Suosi biohajoavia materiaaleja ja kompostoi biojäte. 8

9 4. SÄHKÖ Tapahtuman järjestämiseen tarvitaan usein sähköä. Energiaa kuluu paljon, joten käytettävän sähkön tuottamistapaan olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan kiinnittää huomiota VIHREÄ SÄHKÖ Tapahtumajärjestäjä voi valita, millä tavoin tuotetusta energiasta haluaa maksaa. Ekoenergian suosiminen on mahdollista ryhtymällä ekosähkö-asiakkaaksi. Sähköverkossa eri energialähteillä tuotettu sähkö toki sekoittuu keskenään, mutta ekosähkösopimuksen avulla euronsa voi kohdistaa sellaiselle energiantuotannolle, jonka negatiiviset vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman pienet. Uusiutuvat energialähteet myös työllistävät yleensä enemmän ihmisiä kuin uusiutumattomat. OHJE: Käytä tapahtumassasi vihreää sähköä! VINKKI! Suunnitelmallisuus ja energiaa säästävät käyttötottumukset helpottavat esimerkiksi ruoanlaittoa ja pienentävät samalla sähkölaskua. Ruoanlaitossa kannattaa suosia mieluummin liettä kuin uunia silloin, kun se on mahdollista, ja pyrkiä valmistamaan uunissa mahdollisimman suuria määriä kerrallaan. Uunin kuumentaminen kuluttaa enemmän sähköä kuin lämmön ylläpitäminen uunissa, joten kerran lämmitetty uuni kannattaa hyödyntää mahdollisimman tarkkaan. VINKKI! Jos tapahtumassa valmistetaan ruokaa ja käytössä on mikroaaltouuni, sitä kannattaa käyttää pienien ruokaerien valmistamiseen ja lämmittämiseen mieluummin kuin uunia, sillä uunin lämmittäminen kuluttaa aikaa ja energiaa. VINKKI! Paristokäyttöisten laitteiden hankkimista kannattaa välttää, sillä paristot ovat jatkuva menoerä niin kauan kuin laitetta käytetään, ja paristojen valmistus sekä kuluttaa energiaa että tuottaa jätettä. Sillä, millaista valaistusta tapahtumassa käytetään, riippuu tapahtuman koosta ja luonteesta. Valaistusratkaisujen valinnalla on kuitenkin merkitystä energiankulutuksen kannalta. Tarpeeton valaistus on tuhlausta, ja kannattaa ottaa tavaksi sammuttaa valot myös toimistohuoneista aina, kun niissä ei oleskella. 9

10 4.2. TYÖTILOJEN ENERGIANKULUTUS Tapahtumajärjestäjä toimii usein toimistossa tai työtilassa, jonka käytäntöjä on myös mahdollista parantaa ympäristönäkökulmasta. Yksinkertaisilla keinoilla voi vähentää työympäristön ekologista jalanjälkeä huomattavasti. Tietokone kuluttaa jonkin verran sähköä sammutettunakin, jos virtajohto on kytkettynä; tästä syystä laitteen sammutetun tilan sähkönkulutukseen kannattaa kiinnittää huomiota jo hankintavaiheessa. Pidäthän vedenkin juoksemassa hanassa vain, kun peset käsiäsi - mikset toimisi tietokoneenkin kanssa samoin. OHJE: Termostaattien toimivuus ja säädöt kannattaa pitää ajan tasalla. Työtilan ollessa tyhjillään vaikka viikonlopunkin ajan, kannattaa lämpötilaa laskea reilusti. Aivan pattereiden eteen ei kannata sijoittaa huonekaluja tai peittää pattereita pitkillä verhoilla, sillä ne estävät lämmön vapaan leviämisen huoneeseen. VINKKI! Esimerkiksi tuuletuksessa nopea ja tehokas tuuletus ristivedolla on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin ikkunan pitäminen raollaan kauan, jolloin lämpöä menee hukkaan eikä ilmakaan vaihdu yhtä tehokkaasti. INFO Tee ekoenergiasopimus. Laske toimiston lämpötilaa ja tiivistä vetokohdat. Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan luonnon omaa kylmäsäilytystä. Hyödynnä lieden ja uunin esi- ja jälkilämpö. Sammuta valot ja laitteet lähtiessäsi viimeisenä huoneesta. Tuuleta rivakasti ristivedolla, älä jätä ikkunaa auki pitkäksi aikaa. Käytä laitteiden virransäästöominaisuuksia. 10

11 5. RUOKA Kuinka tarjota eettisesti ja ekologisesti kestävää ruokaa tapahtuman aikana? 5.1. LÄHIRUOKA Suosi lähiruokaa. Ekologisinta on mahdollisimman lähellä tuotetun ruoan hankkiminen tapahtumaan. Kuljetusmatkojen aiheuttamat ympäristöhaitat ovat sitä pienemmät, mitä lähempänä toisiaan tuotanto- ja kulutusalue sijaitsevat. Kotimaisia elintarvikkeita suosimalla voidaan vähentää haitallisia päästöjä ilmakehään. Lisäksi kotimainen ruoka on usein puhtaampaa kuin ulkomainen ja työllistää suomalaisia maanviljelijöitä. Mikkeli on ensimmäinen kaupunki, jonka ruokapalvelu liittyi kokonaisuudessaan uusittuun Portaat luomuun -ohjelmaan. Näin luomutuotteita syödään Mikkelin päiväkodeissa, kouluissa, henkilöstöravintoloissa, palvelutaloissa sekä ateriapalvelun kautta myös vanhusten kodeissa. Tiedustele siis paikallisilta ammattikeittiöiltä lähiruokaa tapahtumaasi! 5.2. REILU KAUPPA Suosi reilun kaupan tuotteita. Tiettyjä elintarvikkeita, joiden kotimainen valmistaminen ei ole osittain tai lainkaan mahdollista, tuodaan ulkomailta. Tällaisia ovat mm. kahvi, tee, kaakao ja trooppiset hedelmät. Ulkomailta tuotujen elintarvikkeiden tuotanto on usein monikansallisten suuryhtiöiden hallussa, jolloin on tunnetusti todennäköisempää, että tuotteen laadusta tai eettisyydestä ei ole takeita. Reilun kaupan periaatteisiin kuuluu esimerkiksi se, että tuotteen viljelijälle maksetaan oikeudenmukainen hinta tuotteesta. Reilussa kaupassa pyritään myös siihen, että välikäsiä on mahdollisimman vähän, sillä tämä tukee eettisesti kestävän kaupan toteutumista ja sitä, että suurin osa tuotteen myyntivoitosta päätyy tuotteen valmistajalle. Tämä puolestaan takaa sen, että viljelijä voi tulla toimeen omalla työllään. Reilun kaupan tuotannossa kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia, eikä lapsityövoimaa käytetä. 11

12 NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA: Talkooruokailusta vastasi paikallinen toimija, joka valmisti ruuan itse ja tarjoili sen kertakäyttöastioiden sijaan oikeista astioista. Talkoolaisia kehotetaan ottamaan täytettävät juomapullot mukaan päivän ajaksi, jottei ylimääräistä kertakäyttömukiroskaa synny MATERIAALIT Suosi biohajoavia materiaaleja. Myös sillä, miten ja mistä ruoka ja juoma tarjoillaan, on merkitystä ympäristölle aiheutuvan kuormituksen kannalta. Kertakäyttöastioiden sijaan tarjolla on erilaisia biohajoavia kertakäyttöastioita ja -aterimia, jotka voi hävittää ruoantähteiden mukana biojätteeseen. Kaikki ruoat eivät vaadi lautasia tai aterimia laisinkaan, vaan esimerkiksi voileivät ja patongit voi tarjoilla suoraan lautasliinoilta. Myös erilaisten kertakäyttöisten ruokapakkausten, kuten voinappien, sokeriputkien tai yhden annoksen suola- ja pippuripakkausten käyttöä olisi syytä välttää. Suosi uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä pakkauksia. Ruokaa ostettaessa on kiinnitettävä huomiota myös pakkauksiin. Mitä vähemmän pakattu tuote on, sitä vähemmän energiaa ja materiaaleja on kulunut sen pakkaamiseen, ja sitä vähemmän syntyy jätettä. OHJE: Kannattaa suosia uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä pakkauksia kertakäyttöisten sijaan. Esimerkiksi seuraavia asioita voit korvata kestävillä vaihtoehdoilla: kertakäyttömuki -> kovamuovimuki kertakäyttöastiat > tavalliset astiat yksittäispakatut juomat > suuri limonadipullo kaupan moneen kertaan pakatut keksit > itse tehdyt keksit kertakäyttöinen paperiliina > kestävä kankainen pöytäliina kertakäyttöiset koristeet > moniin juhliin osallistuvat koristeet INFO Suosi kotimaista ja luonnonmukaista Muista reilun kaupan tuotteet Vältä turhia pakkauksia ja teollista ruokaa 12

13 VINKKI! Monet suomalaiset festivaalit ovat yhdessä panimotuotteiden yhteistyökumppaninsa kanssa siirtyneet tarjoilemaan juomatuotteensa suoraan kierrätettävistä tölkeistä tai muovipulloista, joihin ne on jo valmiiksi pakattu. Näin festivaalit säästyvät kestomuovisten tuoppien pesuruljanssilta tai kertakäyttötuopeilta kokonaan. Toimenpide on ollut myös taloudellisesti tehokas, sillä juoman tarjoilu tölkistä ja muovipulloista on nopeuttanut yksittäistä myyntitapahtumaa. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). VINKKI! Esiintyjät usein tilaavat litratolkulla pullotettua vettä, mutta on suositeltavaa tarjota heille vaihtoehtona vettä kannuissa ja laseittain kraanasta. Takahuoneen kraanan päälle voi vaikka laittaa kyltin, joka kertoo suomalaisen kraanaveden puhtaudesta! Vesipulloja voi kierrättää pesemällä ja täyttämällä ne uudelleen. OHJE: Vesipisteet yleisölle ovat hyvä tapa vähentää pullojen kulutusta, ja tarjota samalla kraanavettä juomavaihtoehdoksi. Hyvin merkityt vesipisteet, ja niiden käyttöön kannustaminen säästävät parhaillaan jopa kaksi tai kolme käytettyä vesipulloa per asiakas! OHJE: Tiskaaminen juoksevalla vedellä on kaikkein tuhlailevin tapa pestä astiat. Vettä kuluu monta kertaa enemmän kuin pestäessä astiat tulpallisessa tiskialtaassa. INFO Pese vain täysiä koneellisia Vältä veden tuhlausta - säästät myös energiaa Sulje vesihanat huolellisesti ja pyydä huoltohenkilöstöä korjaamaan vuotavat vesikalusteet 5.4. YHTEISTYÖKUMPPANIT Mikäli tapahtuma käyttää esimerkiksi ruokapalveluiden tuottamisessa ulkopuolisia palveluita, kannattaa vihreä ajattelu ulottaa myös heihin. Cateringyrittäjän valinnassa voidaan yhtenä kriteerinä käyttää ympäristöystävällisyyttä sen eri muodoissa; valmistusvälineissä (energiankulutus), raaka-aineissa (luomu- ja lähiruoka, lähiruoka), tarjoilupakkauksissa/-tuotteissa (materiaalit). Tämä antaa ekologisen kestävyyden lisäksi myös erityisen paikallisuuden ja aatteen leiman tapahtumalle. 13

14 INFO YHTEENVETO Suunnittele hankinnat etukäteen, säästät rahaa ja vältyt turhilta ostoilta. Älä osta kertakäyttötuotetta, jos tarjolla on kestotuote. Suosi tuotteita, jotka voi korjata ja joissa on hyvä varaosa- ja huoltopalvelu. Valitse kestävä tuote, sen merkkinä on usein pitkä takuuaika. Osta ympäristömerkittyjä tuotteita ja vaadi niitä kauppiaalta. Vältä ympäristölle haitallisia tuotteita ja kemikaaleja. Tue paikallistaloutta ja oman maakunnan tuotteita aina kun mahdollista. Edistä vähäjätteisyyttä, valitse uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä tuote. Suosi vähän energiaa kuluttavia laitteita. Jos voit, valitse palvelu tavarakulutuksen sijaan. HANKKIJAN INFO Osta vain todelliseen tarpeeseen. Valitse laadun, korjattavuuden ja energiankulutuksen perusteella. Osta ja käytä mahdollisuuksien mukaan yhdessä esimerkiksi muiden tapahtumajärjestäjien kanssa. Täyttääkö tarpeeni paremmin palvelu vai tavara? Tarvitaanko kyseistä hankintaa? Selvitäänkö pienemmällä määrällä? Alihankkijaa tai tuotteen toimittajaa valittaessa on hyvä tarkastaa, millaisissa pakkauksissa tuotteet toimitetaan, ja millainen on tuotteen elinkaaren vaikutus ympäristöön aina sen raakamateriaaleista ja niiden tuottajista lähtien. 14

15 HIILIJALANJÄLKEÄ VOIDAAN PIENENTÄÄ käyttämällä mahdollisimman paljon kotimaista ruokaa tai lähiruokaa hankkimalla pitkäikäisiä tuotteita, joista syntyy mahdollisimman vähän jätettä lajittelemalla ja kierrättämällä jätteet suosimalla joukkoliikennettä säästämällä energiaa NÄIN TOIMITTIIN KUNINKUUSRAVEISSA Ravintolatoiminnassa suosittiin lähellä, omassa maakunnassa tuotettuja elintarvikkeita ja tuotteita. Ravintolapalvelupisteissä oli asiakkaiden käytössä biohajoavat kertakäyttöastiat. Liikennesektorilla järjestettiin ravibussikuljetuksia yhdeltätoista eri paikkakunnalta Mikkeliin ja asiakkaita kehotettiin tulemaan raveihin ympäristöystävällisesti bussilla. Rakentamisen saralla pyrittiin materiaalien kierrätykseen. Tilapäisrakenteet, jotka rakennettiin paikan päällä, suunniteltiin jo alun perin siten, että ne olivat tapahtuman jälkeen edelleen käyttökelpoisia, kierrätettävissä tai niitä voitiin käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Esimerkiksi kattokatsomon elementit huutokaupattiin ravien jälkeen laitureiksi. Tapahtuman jätehuollon toteuttajiksi valittiin paikalliset toimijat. Henkilökunta ohjeistettiin jätteiden lajitteluun (bio, kartonki, paperi, sekajäte sekä palautuspullojen keräys) Tapahtuman aikana radalla toimivat roskapartiot keräsivät koko ajan roskia ja jätehuoltoryhmät hoitivat jäteastioiden tyhjennystä ja palautuspullojenkeräystä. Tapahtuman jälkeen huolehdittiin jätteet alueelta pois. 15

16 6. IHMISET Kuinka motivoida henkilökunta ja tapahtumayleisö kestävän kehityksen ajatteluun? Ympäristötoimenpiteiden toteuttaminen ja ympäristöystävällisen tapahtuman tuottaminen perustuu kestävään johtamiseen, joka tarkoittaa sitä, että erilaiset ratkaisut ja päätökset nojautuvat kestävän kehityksen ajattelulle. Siihen sisältyy tapahtuman tuotannon eri osa-alueet aina logistiikasta ja taloudesta ympäristöön liittyviin tekijöihin. Olennaista onnistuneessa kestävässä johtamisessa on viestin vieminen läpi koko organisaation, sillä kestävän ajattelun tulisi osaltaan ohjata jokaista tehtyä päätöstä kaikilla tapahtuman osa-alueilla. Tällaiseen yhteiseen tahtotilaan pääsee parhaiten koulutuksen, informaation ja kommunikaation kautta. Näin on aina tehty -ajattelusta luopuminen voi olla vaikeaa. Uusiin toimintatapoihin tottuminen vie aikaa, ja siksi uusista käytännöistä tiedottaminen henkilökunnalle olisi tehtävä huolellisesti, mahdollisimman ajoissa ja toistuvasti. OHJE: Selkeä ohjeistus on kaiken perusta. Jätteen vähentämisen ja lajittelun on hyvä kuulua työntekijöiden perehdyttämiseen. Kannustakaa työtovereita esittämään uusia ideoita palkitsemalla aloitteita. OHJE: Jotta tapahtumalle on mahdollista rakentaa tarpeeksi yksityiskohtainen tavoitesuunnitelma, on hyvä myös nimetä yksi tapahtuman organisaatiosta ympäristövastaavaksi. Hänen on lupa resursoida aikaansa ympäristöjohtamiseen ja muiden ohjaamiseen kohti kestävämpää tapahtumatuotantoa. NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA Hulivilikarnevaalin järjestäjät lähettivät ennen tapahtuman alkua karnevaalitalkoolaisille heitä motivoidakseen talkookirjeen, jossa kannustettiin ympäristöystävälliseen ajatteluun. Kirjeessä kehotettiin talkoolaisia muun muassa viemään roskat roskiin, ilmoittamaan täyttyneistä roska-astioista ja välttämään kertakäyttösadetakkeja. Talkoolaisia kehotettiin toimimaan esimerkillisesti. Kun hulivili-talkoolainen laittaa roskat roskiin, myös kävijä ehkä ymmärtää laittaa omat roskansa oikeaan paikkaan. 16

17 VINKKI! Henkilökunnan kouluttaminen kestävään ajatteluun voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteisen iltakoulun kautta, jossa luennon lisäksi olisi tarjolla eettisesti kestäviä herkkuja; lähi- ja luomuruokaa sekä reilun kaupan tuotteita ja illan päätteeksi vaikkapa ekoaiheinen tietovisa palkintoineen. Mieti, miten saat kestävän ajattelun viestin uppoamaan kuulijoihin kokemuksellisemman ja rennomman opiskelun avulla, perinteisien kalvosulkeisien sijaan. NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA: Karnevaalien toiminnallisissa osuuksissa kannustettiin ekologiseen toimintaan. Luontoseikkailun yhtenä rastina lapsilla oli tehtävänä miettiä, mitkä esineet eivät kuulu luontoon. Rastin ympäristöön oli sijoiteltu esim. rikkinäinen radio, pattereita, pitsalaatikko, muovipulloja jne. Kun lapsi löysi kaikki kierrätettävät esineet, hän sai palkinnoksi tarran omaan rastikorttiinsa TAPAHTUMAKÄVIJÄT Pelkkä kestävän kehityksen paatos ei riitä innostamaan asiakkaita mukaan, vaan vihreän asenteen ajamisessa on otettava luova ja humoristinen asenne. Kierrättämisen ja muiden ekotekojen toteuttamisen tulee olla hauskaa! Ekotoiminnasta voi tehdä kävijöille helppoa ja mukavaa esimerkiksi käyttämällä toistuvia, hilpeitä iskulauseita tai sijoittamalla hauskan logon paikkoihin, joissa kävijä voi toimia ympäristövastuullisesti, kuten kierrätyspisteisiin. Logojen ja iskulauseiden käyttö nostaa myös tapahtuman ekoajattelun näkyvyyttä ja ympäristön huomioimiseksi tehtyjen toimenpiteiden tunnistettavuutta. OHJE: Käytä luovuuttasi ekologisuuden suunnittelussa. VINKKI! Järjestä tapahtumakävijöille ekoaiheinen kilpailu TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ Ympäristötoimenpiteiden sisällyttäminen tapahtumatyöhön ja rutiineihin vaatii sitoutumista ja ajoittain myös taloudellista panostusta. Ympäristötyö konkretisoituu, kun realistiset ja kunnianhimoiset tavoitteet kirjataan ylös ja niiden toteutumista seurataan. VINKKI! Dokumentoi kestävään kehitykseen ja ekologisuuteen tähtäävät toimenpiteesi tapahtuman järjestämisen aikana, ja tee itsellesi siitä muistio. Muistio on hyödyllinen seuraavaa tapahtumaa järjestettäessä. Pohdi myös, miten voisit järjestää seuraavan tapahtuman vielä ekologisemmin. 17

18 7. MUU 7.1. TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI Ympäristöasioista tiedottaminen on hyvä keino nostaa tapahtuman mainetta. Tapahtuman ympäristöpyrkimyksistä kannattaa tiedottaa työntekijöille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille, tavarantoimittajille, ruokamyyjille, yleisölle ja medialle. Yhteistyökumppanit ja rahoittajat voivat nähdä ympäristöideologian mukanaolon lisäarvona tapahtumalle. (Opinnäytetyö, Leinonen, Mikkelin AMK 2009) OHJE: Tavarantoimittajien, ruokamyyjien ja mahdollisten ulkopuolisten ruokapalveluiden tarjoajien tulisi olla tietoisia tapahtuman ajamasta ympäristöideologiasta. Heidät tulisi ohjeistaa toivottuihin toimintatapoihin, kuten biohajoavien tai kestävien astioiden käyttöön, paikallisten elintarvikkeiden hyödyntämiseen ja jätteiden lajitteluun. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010) Tapahtuman markkinoinnissa tulisi kiinnittää huomiota käytettäviin markkinointimateriaaleihin. Kierrätettävän paperin käyttö painomateriaalina julisteissa, käsiohjelmissa ja infolehtisissä, sekä internetin mahdollisimman suuri hyödyntäminen ovat tapoja vähentää ympäristövaikutuksia. Painomäärien kanssa kannattaa olla tarkkana, ettei tapahtuman päätteeksi päädy heittämään laatikoittain käyttämättömiä mainosmateriaaleja suoraan kierrätysastiaan. VINKKI! Kaikenlaisen turhan pakkausmateriaalin ja esimerkiksi yhteistyökumppaneiden lentolehtisten tai lehtisten jakelua tulisi välttää. Milloin esimerkiksi porttiesitteitä ei voi korvata sähköisellä tiedotuksella, on porttiesitteet syytä painattaa kierrätyspaperille ja ympäristöystävällisin painomenetelmin. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA: Markkinoinnin pääpaino on sähköisessä viestinnässä. Tiedottamiseen käytettiin sähköpostitiedotteita ja -kutsuja, karnevaalin kotisivuja ja Facebookia. Ainoat painotuotteet olivat koko viikon ohjelman sisältänyt käsiohjelma ja muutama A3- kokoinen aluekartta ja esiintymisaikataulu. 18

19 7.2. MATERIAALITEHOKKUUS Luonnonvarojen kulutuksen aiheuttamat ympäristöongelmat sekä luonnonvarojen riittävyys ovat nostaneet materiaalitehokkuuden tärkeäksi tavoitteeksi sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vähemmästä tuotetaan enemmän ympäristöä säästäen. Tavoitteena on käyttää mahdollisimman vähän materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa. Samalla pyritään myös vähentämään tuotteen tai palvelun haitallisia ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren aikana. Mitä pienempi tuotteeseen tai palveluun tarvittava materiaalipanos on, sitä tuottavammin luonnonvaroja käytetään. Samalla yleensä säästetään kustannuksia ja edistetään yrityksen kilpailukykyä. NÄIN PARANNAT MATERIAALITEHOKKUUTTA Valitsemalla raaka-aineita sekä energia- ja kuljetusmuotoja, joiden elinkaaren aikainen energian ja materiaalinkulutus on vähäinen. Tehostamalla tuotantoprosessien raaka-aineen ja energian käyttöä. Minimoimalla ja tehostamalla kuljetuksia ja pakkaamista. Kehittämällä tuotteen palvelevuutta eli sen pitkäikäisyyttä, monikäyttöisyyttä ja huollettavuutta. Kehittämällä tuotteen ja sen osien uudelleenkäyttöjärjestelmiä. 19

20 NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA: Toimintapäivän toimintapisteitä mietittäessä otettiin huomioon kierrätysmateriaalien suoma toiminnallinen mahdollisuus ja kierrätysmateriaalien käyttöön kannustettiin suunnitteluvaiheessa. Hulivilikarnevaaleilla käytettiin lainatavaroita (teltat, pöydät, tuolit). Materiaalihankinnoissa mietittiin myös tavaran tulevaa käyttötarkoitusta. Slacklinea käytettiin useana tapahtumapäivänä > voidaan käyttää myös tulevissa lasten tapahtumissa. Kadunmaalauskarnevaaleissa maalit kaadettiin isoista maalipurkeista kierrätyskeskuksen sponsoroimiin vanhoihin kahvipannuihin, mistä ne oli helppo annostella lasten pieniin maalipurkkeihin. Maalauksesta jälkituotteena syntyneet vedet kaadettiin sataman wc-tilojen viemäriin, etteivät ne päässeet sellaisenaan takaisin luontoon. 20

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Ympäristö- ja elintarvikeluvat

Ympäristö- ja elintarvikeluvat Ympäristö- ja elintarvikeluvat Myyrmäki-liike Pop-up tapahtuma hetkessä pystyyn 23.4.2014 Leena Maidell Vantaan kaupunki, ympäristökeskus Esityksen sisältö Ympäristöasiat Paikan valinta Melu Jätehuolto

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Tarvitsetko lisää virtaa?

Tarvitsetko lisää virtaa? Tarvitsetko lisää virtaa? Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut 1 Staples Business Advantage Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut Parhaat ideat eivät aina synny työpöydän tai tietokoneen ääressä: toisinaan

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki Ympäristöohjelma Top Camping Kalajoki Lähteet: www.energia.fi www.findikaattori.fi www.lindstrom.fi www.motiva.fi www.vihreapolku.info www.ymparisto.fi Top Camping Kalajoen leirintäalue sijaitsee ainutlaatuisessa

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Taustamateriaali / päivitetty 17.9.2010 / www.4v.fi/julkaisut Jaana Hiltunen Tämä on vuokratalojen asukkaille tarkoitetun kulutusta ja jätteen

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin PERUSTELE VÄITTÄMÄT: Ympäristöystävällinen ruoka Ruokaa syödään päivittäin ja ruokavalinnoilla on suuri vaikutus ympäristöön. Tutustutaan erilaisiin tapoihin vähentää oman syömisen ympäristökuormitusta.

Lisätiedot

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita.

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet 1 Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö ajankohtaiset asiat ja tulevaisuuden näkymät

Ympäristölainsäädäntö ajankohtaiset asiat ja tulevaisuuden näkymät Ympäristölainsäädäntö ajankohtaiset asiat ja tulevaisuuden näkymät Ympäristöasiat osaksi vastuullista liiketoimintaa Poke Tarvaala, Saarijärvi 6.11.2013 Elina Linnove Ympäristölakimies Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta?

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? VASTUULLINEN LEIPÄ Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? Varsinkin täysjyväleipä on osa ympäristöystävällistä ruokavaliota. Suurin osa leivistä valmistetaan käyttämällä vain kasvipohjaisia raaka-aineita.

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Pienet muutokset arjessa ovat ilmastotekoja

Pienet muutokset arjessa ovat ilmastotekoja Pienet muutokset arjessa ovat ilmastotekoja WIN-WIN: Monilla ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta hyvillä valinnoilla on myös muita positiivisia vaikutuksia. Säästämällä ilmastoa voit säästää myös euroja

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia

LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia Satu Jokinen Pakkaustutkimus PTR ry Loistava Paketti! 9.4.2014 Tavoite Lisätä ymmärrystä LOHAS-kuluttajien ostopäätösprosesseista Todentaa kyselytutkimuksessa mitattuja

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma KOKOEKO-seminaari 2016 Jätehuollon uudistuvat toimintamallit Itä- Suomessa Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus 22.2.2016 Mielikuva rakennusjätehuollon

Lisätiedot

HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa

HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa Versio 1.0 Julkaistu 2/2016 Millainen on kestävän kehityksen mukainen kalustehankinta? Joulukuussa 2015

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Taustoitusta PIMAkärkihankkeelle. ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio I info- ja verkostoitumistilaisuus ympäristöministeriö

Taustoitusta PIMAkärkihankkeelle. ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio I info- ja verkostoitumistilaisuus ympäristöministeriö Taustoitusta PIMAkärkihankkeelle ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio I2.5.2016 info- ja verkostoitumistilaisuus ympäristöministeriö Valtakunnallinen PIMA-strategia Hyväksyttiin joulukuussa 2015 PIMA-alueiden

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Metsä Tissue Oyj ı 10/2014 ı 1

Metsä Tissue Oyj ı 10/2014 ı 1 Metsä Tissue Oyj ı 10/2014 ı 1 SAGA ja Metsä Tissue Yksi maailman johtavista tiivispaperin valmistajista SAGA-valikoimaan kuuluvat korkealaatuiset leivin- ja ruoanlaittopaperit koti- ja ammattikeittiöihin

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS

MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN, HIRVENSALMEN, RISTIINAN, MÄNTYHARJUN, PERTUNMAAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄR- JESTYS Hyväksytty ympäristölautakunnan päätöksellä 18.9.2008 111. Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Lisätiedot

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKO Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKOn toiminta periaate Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta

Lisätiedot

Ammattikeittiön energiatehokkuuden kehitysmahdollisuudet Sähkö on tärkein energiamuoto Suomi energiatehokkaaksi osa II 17.11.2010 juho.mayry@metos.

Ammattikeittiön energiatehokkuuden kehitysmahdollisuudet Sähkö on tärkein energiamuoto Suomi energiatehokkaaksi osa II 17.11.2010 juho.mayry@metos. Ammattikeittiön energiatehokkuuden kehitysmahdollisuudet Sähkö on tärkein energiamuoto Suomi energiatehokkaaksi osa II 17.11.2010 juho.mayry@metos.com Paikkakuntia, missä sähkökojeita on ravintoloissa

Lisätiedot