MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE"

Transkriptio

1 MIKKELIN KULTTUURIPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJEISTUS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE

2 Sisältö 1. JOHDANTO YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TAPAHTUMANJÄRJESTÄMINEN YMPÄRISTÖ LIIKENNE KULJETUS JÄTEHUOLTO JÄTTEEN MÄÄRÄ JÄTTEIDEN LAJITTELU PUHDISTUS SÄHKÖ VIHREÄ SÄHKÖ TYÖTILOJEN ENERGIANKULUTUS RUOKA LÄHIRUOKA REILU KAUPPA MATERIAALIT YHTEISTYÖKUMPPANIT IHMISET TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ MUU TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI MATERIAALITEHOKKUUS YHTEYSTIETOJA MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT METSÄSAIRILA OY YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (SYKE) JÄTEHUOLTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUT MÄÄRÄYKSET LÄHDEVIITTEET... 25

3 1. JOHDANTO Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden ympäristöstrategian, joka painottaa ekologisesti kestävän kehityksen merkitystä toiminnassa. Tavoitteena on, että Mikkelissä huomioitaisiin toimijoiden vastuu ympäristöasioissa ja osattaisiin tunnistaa omasta toiminnasta ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia. Mikkelissä järjestetään useita erilaisia tapahtumia vuosittain. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa tapahtumatuottajia toimimaan ympäristön kannalta kestävästi ja vastuullisesti tapahtumia järjestäessään. Tavoitteena on, että tapahtumajärjestäjät noudattaisivat kestävän kehityksen ajattelua opasta hyödyntäen. Ympäristön hyvinvointi on ihmisen toiminnan perusedellytys. Kestävän kehityksen periaatteet varmistavat, että ihmisen toiminta ja kehitys tapahtuu ympäristön ehdoilla. Hyvä elämä tulevillekin sukupolville voidaan taata parhaiten käyttämällä mahdollisimman vähän uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten fossiilisia polttoaineita sekä käyttämällä mahdollisimman vähän energiaa, raaka-aineita ja materiaalia (Opinnäytetyö, Leinonen, Mikkelin AMK 2009). Teollistuneissa maissa asuu vain noin 20 prosenttia maailman väestöstä, joka kuitenkin kuluttaa 80 prosenttia maailman luonnonvaroista. Esimerkiksi erot paperin kulutuksessa voivat olla huimat: Rikkaan teollisuusmaan asukas kuluttaa suoraan tai välillisesti keskimäärin yli 120 kg paperia vuodessa, kun taas kehitysmaissa paperia kuluu vuodessa vain noin 8 kg henkeä kohti. Luonnonvaroja voidaan säästää myös parantamalla tuotannon ja kulutuksen hyötysuhdetta niin, että pienemmästä määrästä materiaalia ja energiaa saadaan enemmän tuotteita ja palveluja. Tätä kutsutaan ekotehokkuudeksi. Esimerkiksi kestoastiat ovat ekotehokkaampia kuin kertakäyttöiset, sillä ne palvelevat kauan ja materiaalinja energiankulutus on siten käyttökertaa kohti huomattavasti pienempi. Myös yhteiskäytöllä voidaan parantaa tuotteen ekotehokkuutta. Tapahtumajärjestäjä voi hyvin soveltaa samaa ajattelumallia monissa hankinnoissaan, sillä yhteiskäyttö on ekologisempaa ja taloudellisesti kannattavampaa. Jokainen arkipäiväinen valintamme vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen, ja jokainen meistä voi osaltaan torjua ilmastonmuutosta. Pienen tapahtuman vaikutus voi tuntua vähäiseltä verrattuna koko maailman jätevuoriin ja päästöihin. Monin paikoin ympäristön kantokyky on jo ylitetty ja ihmisen toiminta aiheuttaa merkittäviä ympäristöongelmia. Etsimällä vaihtoehtoisia ratkaisuja toimintamalleihimme voimme saavuttaa merkittäviä muutoksia siinä, kuinka paljon toimintamme rasittaa maapalloa. 3

4 2. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TAPAHTUMANJÄRJESTÄMINEN Tapahtuman järjestäminen ympäristöystävällisesti on helppoa, yksinkertaista ja tuottaa iloista mieltä. Tässä oppaassa on käsitelty seuraavia kestävän kehityksen osa-alueita tapahtumanjärjestäjän näkökulmasta: ympäristö, energia ja ruoka. Oppaasta löytyy tietoa, ohjeita ja vinkkejä ekologiseen tapahtumanjärjestämiseen. Hyödynnä opasta lukiessasi infobokseja, jotka tiivistävät suuret tietomäärät nopeasti sisäistettäviksi tietopaketeiksi ja käytännön ohjeet helpoiksi muistilistoiksi. Mukana on myös paikallisen toimijan, Mikkelin Hulivilikarnevaalin toimintatapoja esimerkkinä siitä, kuinka he ovat toimineet. Oppaassa on myös kerrottu muita ekologisen tapahtumanjärjestämiseen kannalta huomioonotettavia asioita, ja oppaan lopusta löytyy kattava yhteystietolista lisäinformaation tarvitsijoille. Oppaaseen on myös liitetty Mikkelin kaupunkikohtaiset jätehuoltomääräykset. Muista, että suuri osa ympäristöystävällisistä valinnoista on ja maalaisjärjellä toteutettavissa. Kestävän kehityksen ajattelun toteuttaminen käytännössä vaatii vain oikeaa asennetta, ja pieniä, arkisia ratkaisuja! KESTÄVÄ KULUTUS kuluttaa vähän raaka-aineita ja energiaa perustuu uusiutuviin energialähteisiin aiheuttaa mahdollisimman vähän päästöjä synnyttää vähän jätteitä jotka voidaan kierrättää on turvallista niin tuottajien, kuluttajien kuin ympäristön kannalta ottaa huomioon kehitysmaiden ja tulevien polvien tarpeet 4

5 3. YMPÄRISTÖ Kuinka huomioida ympäristö tapahtumanjärjestämisen aikana? Suomen laki velvoittaa tapahtumajärjestäjiä huolehtimaan ympäristöstä. Ympäristönsuojelu- ja jätelaki sanelevat toimenpiteitä, jotka festivaalien on pyrittävä toteuttamaan, sekä ne vähimmäistavoitteet, jotka festivaalien on saavutettava. Lakien noudattamista valvovat ympäristöhallintoon kuuluvat ympäristöviranomaiset. Tapahtumajärjestäjiä velvoitetaan eri lakipykälien nojalla huolehtimaan tapahtuman ympäristönsuojelusta, jätehuollosta, kierrätyksestä, ja roskaantuneen alueen puhdistamisesta. Tuottajan on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei syntyvistä jätteistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tapahtumaa järjestettäessä tulee myös aina pyrkiä huomioimaan luonto ja sen kuluminen. Ulkoilmatapahtumaa järjestettäessä puistoissa ja muilla luonnon alueilla kannattaa huomio kiinnittää ensisijaisesti ympäristön ja maaperän kulumiseen. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). Järjestettäessä tapahtuma sisätiloissa tulee ympäristöystävällisyys huomioida samoin kuin muissa sisätiloissa yleensä. Tapahtumajärjestäjän onkin hyödyllistä miettiä, olisiko tapahtuma kannattavampaa järjestää ulkotapahtuman sijasta sisätiloissa tai muutoin valmiissa paikassa, josta löytyisi jo valmiiksi käymälät, jätehuolto, kulkureitit ynnä muut tarvittavat. OHJE: Tapahtuman vaatiessa rakenteita, jotka saattavat vahingoittaa maata, maa on hyvä peittää. Rankkasateen yllättäessä voit varautua vaikkapa vanerilevyin tai matoin peittämään herkimpiä nurmialueita. Näin suojelet nurmea tallautumiselta ja rikkoutumiselta. Yleisön ja henkilökunnan kulkureitit tulisi suunnitella siten, että ne suosivat valmiita polkuja ja teitä eivätkä rasita luonnontilassa olevaa nurmea. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA Jos jokin alue tai asia koettiin ongelmalliseksi, se rajattiin tapahtuma-alueen ulkopuolelle esimerkiksi lippunauhalla tai aidalla, jotteivät kävijät eksyisi sinne. Urpolan luonnonsuojelualueella tapahtumajärjestäjät kyltittivät reitin niin hyvin, etteivät ihmiset harhailleet väärille poluille ja luonnonsuojelualuetta ei vahingoitettu. Esimerkiksi slacklinen kiinnitystä varten ostettiin rautakaupasta juuripeitettä, mikä oli sopivaa runkosuojaa puille, ettei liina vahingoita kiinnityspuiden runkoa. 5

6 3.1. LIIKENNE Liikenteen päästöjä vähentämällä vähennät ympäristön hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi Helsingin yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailujen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä 97% aiheutui liikenteestä joka liittyi suoraan tai epäsuorasti tapahtumaan, ja noin 3% energian käytöstä. Suosi lyhyitä välimatkoja ja julkista liikennettä. Tapahtumaa järjestettäessä kulkuneuvoja tarvitaan muun muassa tavaroiden ja työntekijöiden kuljettamiseen. Vihreämmissä päätöksissä tulee ottaa yhtäläisesti huomioon talous, logistiikka ja ympäristö. Siirtyminen vihreään ajatteluun saattaa hetkellisesti aiheuttaa kasvavia kuluja tai ainakin lisääntynyttä työmäärää, mutta usein se myös maksaa itsensä takaisin esimerkiksi energiankulutuksen tai rahtikuljetusten vähentymisenä. Yksityisautoilussa päästöt ja energiankulutus henkilöä kohti ovat moninkertaiset verrattuna joukkoliikenteeseen. Lisäksi yksityisautoilu vie huomattavasti enemmän tilaa. OHJE: Autoilun aiheuttamia päästöjä voi pyrkiä hillitsemään korostamalla julkisen liikenteen käyttöä. Myös maksulliset parkkipaikat saattavat vähentää tapahtumaan tulevien yksityisautojen määrää. Paikallisia asiakkaita kannattaa kannustaa liikkumaan alueelle joko jalkaisin tai pyörällä. Valvottujen pyöräparkkien järjestäminen tapahtuman läheisyyteen saattaa lisätä pyöräilijöiden määrää ja vähentää sitä kautta tapahtumasta johtuvia päästöjä KULJETUS Suosi lähipalveluita. Kuljetuksista ja liikenteestä koituvia ympäristöhaittoja ovat muun muassa saastuttaminen, haitalliset päästöt ja maaperän kuluminen. Tuotannollisiin kuljetuksiin liittyviä päästöjä saattaa olla vaikea hillitä, sillä välimatkat ovat Suomessa pitkiä. Aina voi kuitenkin pyrkiä pienentämään etäisyyksiä. Yksi ratkaisu pitkien tavarankuljetusmatkojen karsimiseen on lähiruoan ja -palvelujen suosiminen. OHJE: Paikka kannattaa siis valita niin, että sinne pääsee julkisilla liikennevälineillä ja etäisyydet tavarantoimittajista eivät kasva liian pitkiksi. VINKKI! Suosi lähituotteita ja lähipalveluiden käyttöä. Pohdi, voiko osan tapahtumista viedä suoraan asiakkaalle, kuten esimerkiksi päiväkotiin lasten luokse? Näin kuljetuskustannukset saadaan pienemmiksi JÄTEHUOLTO Jätteen syntyminen on yksi merkittävimmistä tapahtuman ympäristövaikutuksista. Jätettä syntyy monilla tuotannon osa-alueilla, mutta näkyvin jätemäärä syntyy tapahtuman aikana. Tapahtuma-alueen roskaantuminen on yksi näkyvimmistä tapahtumasta johtuvista ympäristövaikutuksista. Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa tai muuta käytöstä poistettua esinettä siten, että siitä aiheutuu 6

7 epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai terveydellistä haittaa. Kun alue roskaantuu tapahtuman seurauksena, niin roskaaja on järjestävä taho, joka on myös velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Tapahtumanjärjestäjänä sinun vastuullasi on huolehtia, että tapahtumapaikalle on saatavilla kattava jätehuolto. Jätehuollossa on yleistynyt ns. tuottajan vastuu -periaate. Periaatteen mukaan tuottajalla on velvollisuus järjestää markkinoille toimittamansa tuotteen jätehuolto. Yritykset ovat kehittäneet mm. ajoneuvoille, akuille ja paristoille, autonrenkaille, juomapakkauksille, paperille ja pakkauksille, sekä sähkö- ja elektroniikkaromulle kierrätysjärjestelmiä. Myös kuluttajalla on osavastuu jätteen tuottajana hänen velvollisuutensa on toimittaa jäte kierrätyspisteeseen JÄTTEEN MÄÄRÄ Tapahtumajärjestäjä pystyy hillitsemään jätemäärää omilla valinnoillaan. Ensisijaista on jätteiden synnyn ennaltaehkäisy, eli vähäjätteisen kulutustavan etsiminen. Sitä edistää myös käytetyn tavaran toimittaminen uudelleenkäyttöön. Jätteiden määrän vähentäminen on jätelain ykköstavoite. Ongelmajätteet, kuten maalipurkkien jämät ja öljy, on kerättävä talteen ja kierrätettävä sääntöjen mukaan. Jätemäärän vähentämiseksi tulee asettaa selkeät ja konkreettiset tavoitteet. Jäteastioiden sijoittelua tulee pohtia, ja kartoittaa millaista jätettä milläkin alueella syntyy. Siten voimme tehostaa jätteiden päätymistä jäteastioihin maan sijaan. Kertakäyttölautaset, oluttuopit, ruoantähteet sekä roskia pursuavat jäteastiat ovat vaikutuksia, jotka myös tapahtumayleisö huomaa. OHJE: Tapahtuma-alueen puhtaanapitoa helpottaa, kun aluetta siivotaan koko ajan. Alue pysyy viihtyisämpänä ja tämä saattaa ehkäistä lisäroskaamista, koska ihmiset eivät heitä niin helposti roskaa puhtaaseen maahan. Alueelle on varattava riittävästi jäteastioita, ja jätepisteet on merkittävä selkeästi niin, että ne on helppo löytää ja käyttää. VINKKI! Erityisesti kulkureitit ruokapisteiltä pois päin olisi hyvä varustaa järkevästi asetetuilla jäteastioilla. NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA Tapahtuma-alue siivottiin talkoovoimin. Hulivilikarnevaalin tuottajan vinkki: yritä aina miettiä asioita etukäteen kävijän näkökulmasta. Esimerkiksi: Miten itse toimisin tapahtuma-alueella? Löytäisinkö alueelta roskiksen tai vessan/vesipisteen sitä tarvitessani? Miten sellaiset toiminnot alueella sijoitellaan, mistä syntyy jätettä tai mitkä tarvitsevat reilusti kulkutilaa ympärilleen? 7

8 JÄTTEIDEN LAJITTELU Jätelajittelun järjestäminen voi olla haastavaa, etenkin yleisöalueelle, joten lajittelusta ja muusta jätehuoltoon liittyvästä on tehtävä mahdollisimman helppoa. Työntekijöille on oltava hyvät työskentelyvälineet ja heidät on koulutettava tehtävään. Myös yleisöä pitää tiedottaa tapahtumassa toteutettavista ympäristötoimenpiteistä. Jätteiden lajittelu tuo raaka-aineita uusia tuotteita varten ja pienentää kaatopaikalle joutuvaa jätemäärää. OHJE: Tärkeää on kierrättää syntyvät jätteet uusioraaka-aineiksi ja kompostoida biojäte. Jätteistä tulisi lajitella kierrätykseen ainakin biojäte, paperi ja pahvi, metalli, lasi ja juomapakkaukset sekä ongelmajätteet. VINKKI! Pohdi, voisiko tarpeetonta materiaalia kierrättää? Voisivatko esimerkiksi päiväkodit ja koulut hyödyntää pahvia - kuten talouspaperirullia - tai metallia ja lasia askarteluun? PUHDISTUS Pesu- ja puhdistusaineet kulkeutuvat jätevesien mukana vesistöihin, joissa ne voivat aiheuttaa rehevöitymistä ja hajotessaan muodostaa myrkyllisiäkin yhdisteitä. On siksi hyvä valita ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomat vaihtoehdot. Ympäristömerkityt tuotteet ovat suositeltavia paitsi ympäristön, myös terveyden kannalta, sillä ne sisältävät vähemmän haitallisia ja allergisoivia aineita. INFO Vältä turhaa kulutusta. Suosi palveluja ja tuotteita, joista ei jää jätettä. Vältä lyhytikäistä ja kertakäyttöistä. Suosi kestävää ja korjattavaa. Vältä kierrätykseen sopimatonta. Suosi yhteiskäyttöä ja lainaamista. Vältä ylipakattua. Suosi uudelleenkäytettäviä tuotteita. Vältä ongelmajätteitä. Suosi biohajoavia materiaaleja ja kompostoi biojäte. 8

9 4. SÄHKÖ Tapahtuman järjestämiseen tarvitaan usein sähköä. Energiaa kuluu paljon, joten käytettävän sähkön tuottamistapaan olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan kiinnittää huomiota VIHREÄ SÄHKÖ Tapahtumajärjestäjä voi valita, millä tavoin tuotetusta energiasta haluaa maksaa. Ekoenergian suosiminen on mahdollista ryhtymällä ekosähkö-asiakkaaksi. Sähköverkossa eri energialähteillä tuotettu sähkö toki sekoittuu keskenään, mutta ekosähkösopimuksen avulla euronsa voi kohdistaa sellaiselle energiantuotannolle, jonka negatiiviset vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman pienet. Uusiutuvat energialähteet myös työllistävät yleensä enemmän ihmisiä kuin uusiutumattomat. OHJE: Käytä tapahtumassasi vihreää sähköä! VINKKI! Suunnitelmallisuus ja energiaa säästävät käyttötottumukset helpottavat esimerkiksi ruoanlaittoa ja pienentävät samalla sähkölaskua. Ruoanlaitossa kannattaa suosia mieluummin liettä kuin uunia silloin, kun se on mahdollista, ja pyrkiä valmistamaan uunissa mahdollisimman suuria määriä kerrallaan. Uunin kuumentaminen kuluttaa enemmän sähköä kuin lämmön ylläpitäminen uunissa, joten kerran lämmitetty uuni kannattaa hyödyntää mahdollisimman tarkkaan. VINKKI! Jos tapahtumassa valmistetaan ruokaa ja käytössä on mikroaaltouuni, sitä kannattaa käyttää pienien ruokaerien valmistamiseen ja lämmittämiseen mieluummin kuin uunia, sillä uunin lämmittäminen kuluttaa aikaa ja energiaa. VINKKI! Paristokäyttöisten laitteiden hankkimista kannattaa välttää, sillä paristot ovat jatkuva menoerä niin kauan kuin laitetta käytetään, ja paristojen valmistus sekä kuluttaa energiaa että tuottaa jätettä. Sillä, millaista valaistusta tapahtumassa käytetään, riippuu tapahtuman koosta ja luonteesta. Valaistusratkaisujen valinnalla on kuitenkin merkitystä energiankulutuksen kannalta. Tarpeeton valaistus on tuhlausta, ja kannattaa ottaa tavaksi sammuttaa valot myös toimistohuoneista aina, kun niissä ei oleskella. 9

10 4.2. TYÖTILOJEN ENERGIANKULUTUS Tapahtumajärjestäjä toimii usein toimistossa tai työtilassa, jonka käytäntöjä on myös mahdollista parantaa ympäristönäkökulmasta. Yksinkertaisilla keinoilla voi vähentää työympäristön ekologista jalanjälkeä huomattavasti. Tietokone kuluttaa jonkin verran sähköä sammutettunakin, jos virtajohto on kytkettynä; tästä syystä laitteen sammutetun tilan sähkönkulutukseen kannattaa kiinnittää huomiota jo hankintavaiheessa. Pidäthän vedenkin juoksemassa hanassa vain, kun peset käsiäsi - mikset toimisi tietokoneenkin kanssa samoin. OHJE: Termostaattien toimivuus ja säädöt kannattaa pitää ajan tasalla. Työtilan ollessa tyhjillään vaikka viikonlopunkin ajan, kannattaa lämpötilaa laskea reilusti. Aivan pattereiden eteen ei kannata sijoittaa huonekaluja tai peittää pattereita pitkillä verhoilla, sillä ne estävät lämmön vapaan leviämisen huoneeseen. VINKKI! Esimerkiksi tuuletuksessa nopea ja tehokas tuuletus ristivedolla on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin ikkunan pitäminen raollaan kauan, jolloin lämpöä menee hukkaan eikä ilmakaan vaihdu yhtä tehokkaasti. INFO Tee ekoenergiasopimus. Laske toimiston lämpötilaa ja tiivistä vetokohdat. Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan luonnon omaa kylmäsäilytystä. Hyödynnä lieden ja uunin esi- ja jälkilämpö. Sammuta valot ja laitteet lähtiessäsi viimeisenä huoneesta. Tuuleta rivakasti ristivedolla, älä jätä ikkunaa auki pitkäksi aikaa. Käytä laitteiden virransäästöominaisuuksia. 10

11 5. RUOKA Kuinka tarjota eettisesti ja ekologisesti kestävää ruokaa tapahtuman aikana? 5.1. LÄHIRUOKA Suosi lähiruokaa. Ekologisinta on mahdollisimman lähellä tuotetun ruoan hankkiminen tapahtumaan. Kuljetusmatkojen aiheuttamat ympäristöhaitat ovat sitä pienemmät, mitä lähempänä toisiaan tuotanto- ja kulutusalue sijaitsevat. Kotimaisia elintarvikkeita suosimalla voidaan vähentää haitallisia päästöjä ilmakehään. Lisäksi kotimainen ruoka on usein puhtaampaa kuin ulkomainen ja työllistää suomalaisia maanviljelijöitä. Mikkeli on ensimmäinen kaupunki, jonka ruokapalvelu liittyi kokonaisuudessaan uusittuun Portaat luomuun -ohjelmaan. Näin luomutuotteita syödään Mikkelin päiväkodeissa, kouluissa, henkilöstöravintoloissa, palvelutaloissa sekä ateriapalvelun kautta myös vanhusten kodeissa. Tiedustele siis paikallisilta ammattikeittiöiltä lähiruokaa tapahtumaasi! 5.2. REILU KAUPPA Suosi reilun kaupan tuotteita. Tiettyjä elintarvikkeita, joiden kotimainen valmistaminen ei ole osittain tai lainkaan mahdollista, tuodaan ulkomailta. Tällaisia ovat mm. kahvi, tee, kaakao ja trooppiset hedelmät. Ulkomailta tuotujen elintarvikkeiden tuotanto on usein monikansallisten suuryhtiöiden hallussa, jolloin on tunnetusti todennäköisempää, että tuotteen laadusta tai eettisyydestä ei ole takeita. Reilun kaupan periaatteisiin kuuluu esimerkiksi se, että tuotteen viljelijälle maksetaan oikeudenmukainen hinta tuotteesta. Reilussa kaupassa pyritään myös siihen, että välikäsiä on mahdollisimman vähän, sillä tämä tukee eettisesti kestävän kaupan toteutumista ja sitä, että suurin osa tuotteen myyntivoitosta päätyy tuotteen valmistajalle. Tämä puolestaan takaa sen, että viljelijä voi tulla toimeen omalla työllään. Reilun kaupan tuotannossa kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia, eikä lapsityövoimaa käytetä. 11

12 NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA: Talkooruokailusta vastasi paikallinen toimija, joka valmisti ruuan itse ja tarjoili sen kertakäyttöastioiden sijaan oikeista astioista. Talkoolaisia kehotetaan ottamaan täytettävät juomapullot mukaan päivän ajaksi, jottei ylimääräistä kertakäyttömukiroskaa synny MATERIAALIT Suosi biohajoavia materiaaleja. Myös sillä, miten ja mistä ruoka ja juoma tarjoillaan, on merkitystä ympäristölle aiheutuvan kuormituksen kannalta. Kertakäyttöastioiden sijaan tarjolla on erilaisia biohajoavia kertakäyttöastioita ja -aterimia, jotka voi hävittää ruoantähteiden mukana biojätteeseen. Kaikki ruoat eivät vaadi lautasia tai aterimia laisinkaan, vaan esimerkiksi voileivät ja patongit voi tarjoilla suoraan lautasliinoilta. Myös erilaisten kertakäyttöisten ruokapakkausten, kuten voinappien, sokeriputkien tai yhden annoksen suola- ja pippuripakkausten käyttöä olisi syytä välttää. Suosi uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä pakkauksia. Ruokaa ostettaessa on kiinnitettävä huomiota myös pakkauksiin. Mitä vähemmän pakattu tuote on, sitä vähemmän energiaa ja materiaaleja on kulunut sen pakkaamiseen, ja sitä vähemmän syntyy jätettä. OHJE: Kannattaa suosia uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä pakkauksia kertakäyttöisten sijaan. Esimerkiksi seuraavia asioita voit korvata kestävillä vaihtoehdoilla: kertakäyttömuki -> kovamuovimuki kertakäyttöastiat > tavalliset astiat yksittäispakatut juomat > suuri limonadipullo kaupan moneen kertaan pakatut keksit > itse tehdyt keksit kertakäyttöinen paperiliina > kestävä kankainen pöytäliina kertakäyttöiset koristeet > moniin juhliin osallistuvat koristeet INFO Suosi kotimaista ja luonnonmukaista Muista reilun kaupan tuotteet Vältä turhia pakkauksia ja teollista ruokaa 12

13 VINKKI! Monet suomalaiset festivaalit ovat yhdessä panimotuotteiden yhteistyökumppaninsa kanssa siirtyneet tarjoilemaan juomatuotteensa suoraan kierrätettävistä tölkeistä tai muovipulloista, joihin ne on jo valmiiksi pakattu. Näin festivaalit säästyvät kestomuovisten tuoppien pesuruljanssilta tai kertakäyttötuopeilta kokonaan. Toimenpide on ollut myös taloudellisesti tehokas, sillä juoman tarjoilu tölkistä ja muovipulloista on nopeuttanut yksittäistä myyntitapahtumaa. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). VINKKI! Esiintyjät usein tilaavat litratolkulla pullotettua vettä, mutta on suositeltavaa tarjota heille vaihtoehtona vettä kannuissa ja laseittain kraanasta. Takahuoneen kraanan päälle voi vaikka laittaa kyltin, joka kertoo suomalaisen kraanaveden puhtaudesta! Vesipulloja voi kierrättää pesemällä ja täyttämällä ne uudelleen. OHJE: Vesipisteet yleisölle ovat hyvä tapa vähentää pullojen kulutusta, ja tarjota samalla kraanavettä juomavaihtoehdoksi. Hyvin merkityt vesipisteet, ja niiden käyttöön kannustaminen säästävät parhaillaan jopa kaksi tai kolme käytettyä vesipulloa per asiakas! OHJE: Tiskaaminen juoksevalla vedellä on kaikkein tuhlailevin tapa pestä astiat. Vettä kuluu monta kertaa enemmän kuin pestäessä astiat tulpallisessa tiskialtaassa. INFO Pese vain täysiä koneellisia Vältä veden tuhlausta - säästät myös energiaa Sulje vesihanat huolellisesti ja pyydä huoltohenkilöstöä korjaamaan vuotavat vesikalusteet 5.4. YHTEISTYÖKUMPPANIT Mikäli tapahtuma käyttää esimerkiksi ruokapalveluiden tuottamisessa ulkopuolisia palveluita, kannattaa vihreä ajattelu ulottaa myös heihin. Cateringyrittäjän valinnassa voidaan yhtenä kriteerinä käyttää ympäristöystävällisyyttä sen eri muodoissa; valmistusvälineissä (energiankulutus), raaka-aineissa (luomu- ja lähiruoka, lähiruoka), tarjoilupakkauksissa/-tuotteissa (materiaalit). Tämä antaa ekologisen kestävyyden lisäksi myös erityisen paikallisuuden ja aatteen leiman tapahtumalle. 13

14 INFO YHTEENVETO Suunnittele hankinnat etukäteen, säästät rahaa ja vältyt turhilta ostoilta. Älä osta kertakäyttötuotetta, jos tarjolla on kestotuote. Suosi tuotteita, jotka voi korjata ja joissa on hyvä varaosa- ja huoltopalvelu. Valitse kestävä tuote, sen merkkinä on usein pitkä takuuaika. Osta ympäristömerkittyjä tuotteita ja vaadi niitä kauppiaalta. Vältä ympäristölle haitallisia tuotteita ja kemikaaleja. Tue paikallistaloutta ja oman maakunnan tuotteita aina kun mahdollista. Edistä vähäjätteisyyttä, valitse uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä tuote. Suosi vähän energiaa kuluttavia laitteita. Jos voit, valitse palvelu tavarakulutuksen sijaan. HANKKIJAN INFO Osta vain todelliseen tarpeeseen. Valitse laadun, korjattavuuden ja energiankulutuksen perusteella. Osta ja käytä mahdollisuuksien mukaan yhdessä esimerkiksi muiden tapahtumajärjestäjien kanssa. Täyttääkö tarpeeni paremmin palvelu vai tavara? Tarvitaanko kyseistä hankintaa? Selvitäänkö pienemmällä määrällä? Alihankkijaa tai tuotteen toimittajaa valittaessa on hyvä tarkastaa, millaisissa pakkauksissa tuotteet toimitetaan, ja millainen on tuotteen elinkaaren vaikutus ympäristöön aina sen raakamateriaaleista ja niiden tuottajista lähtien. 14

15 HIILIJALANJÄLKEÄ VOIDAAN PIENENTÄÄ käyttämällä mahdollisimman paljon kotimaista ruokaa tai lähiruokaa hankkimalla pitkäikäisiä tuotteita, joista syntyy mahdollisimman vähän jätettä lajittelemalla ja kierrättämällä jätteet suosimalla joukkoliikennettä säästämällä energiaa NÄIN TOIMITTIIN KUNINKUUSRAVEISSA Ravintolatoiminnassa suosittiin lähellä, omassa maakunnassa tuotettuja elintarvikkeita ja tuotteita. Ravintolapalvelupisteissä oli asiakkaiden käytössä biohajoavat kertakäyttöastiat. Liikennesektorilla järjestettiin ravibussikuljetuksia yhdeltätoista eri paikkakunnalta Mikkeliin ja asiakkaita kehotettiin tulemaan raveihin ympäristöystävällisesti bussilla. Rakentamisen saralla pyrittiin materiaalien kierrätykseen. Tilapäisrakenteet, jotka rakennettiin paikan päällä, suunniteltiin jo alun perin siten, että ne olivat tapahtuman jälkeen edelleen käyttökelpoisia, kierrätettävissä tai niitä voitiin käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Esimerkiksi kattokatsomon elementit huutokaupattiin ravien jälkeen laitureiksi. Tapahtuman jätehuollon toteuttajiksi valittiin paikalliset toimijat. Henkilökunta ohjeistettiin jätteiden lajitteluun (bio, kartonki, paperi, sekajäte sekä palautuspullojen keräys) Tapahtuman aikana radalla toimivat roskapartiot keräsivät koko ajan roskia ja jätehuoltoryhmät hoitivat jäteastioiden tyhjennystä ja palautuspullojenkeräystä. Tapahtuman jälkeen huolehdittiin jätteet alueelta pois. 15

16 6. IHMISET Kuinka motivoida henkilökunta ja tapahtumayleisö kestävän kehityksen ajatteluun? Ympäristötoimenpiteiden toteuttaminen ja ympäristöystävällisen tapahtuman tuottaminen perustuu kestävään johtamiseen, joka tarkoittaa sitä, että erilaiset ratkaisut ja päätökset nojautuvat kestävän kehityksen ajattelulle. Siihen sisältyy tapahtuman tuotannon eri osa-alueet aina logistiikasta ja taloudesta ympäristöön liittyviin tekijöihin. Olennaista onnistuneessa kestävässä johtamisessa on viestin vieminen läpi koko organisaation, sillä kestävän ajattelun tulisi osaltaan ohjata jokaista tehtyä päätöstä kaikilla tapahtuman osa-alueilla. Tällaiseen yhteiseen tahtotilaan pääsee parhaiten koulutuksen, informaation ja kommunikaation kautta. Näin on aina tehty -ajattelusta luopuminen voi olla vaikeaa. Uusiin toimintatapoihin tottuminen vie aikaa, ja siksi uusista käytännöistä tiedottaminen henkilökunnalle olisi tehtävä huolellisesti, mahdollisimman ajoissa ja toistuvasti. OHJE: Selkeä ohjeistus on kaiken perusta. Jätteen vähentämisen ja lajittelun on hyvä kuulua työntekijöiden perehdyttämiseen. Kannustakaa työtovereita esittämään uusia ideoita palkitsemalla aloitteita. OHJE: Jotta tapahtumalle on mahdollista rakentaa tarpeeksi yksityiskohtainen tavoitesuunnitelma, on hyvä myös nimetä yksi tapahtuman organisaatiosta ympäristövastaavaksi. Hänen on lupa resursoida aikaansa ympäristöjohtamiseen ja muiden ohjaamiseen kohti kestävämpää tapahtumatuotantoa. NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA Hulivilikarnevaalin järjestäjät lähettivät ennen tapahtuman alkua karnevaalitalkoolaisille heitä motivoidakseen talkookirjeen, jossa kannustettiin ympäristöystävälliseen ajatteluun. Kirjeessä kehotettiin talkoolaisia muun muassa viemään roskat roskiin, ilmoittamaan täyttyneistä roska-astioista ja välttämään kertakäyttösadetakkeja. Talkoolaisia kehotettiin toimimaan esimerkillisesti. Kun hulivili-talkoolainen laittaa roskat roskiin, myös kävijä ehkä ymmärtää laittaa omat roskansa oikeaan paikkaan. 16

17 VINKKI! Henkilökunnan kouluttaminen kestävään ajatteluun voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteisen iltakoulun kautta, jossa luennon lisäksi olisi tarjolla eettisesti kestäviä herkkuja; lähi- ja luomuruokaa sekä reilun kaupan tuotteita ja illan päätteeksi vaikkapa ekoaiheinen tietovisa palkintoineen. Mieti, miten saat kestävän ajattelun viestin uppoamaan kuulijoihin kokemuksellisemman ja rennomman opiskelun avulla, perinteisien kalvosulkeisien sijaan. NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA: Karnevaalien toiminnallisissa osuuksissa kannustettiin ekologiseen toimintaan. Luontoseikkailun yhtenä rastina lapsilla oli tehtävänä miettiä, mitkä esineet eivät kuulu luontoon. Rastin ympäristöön oli sijoiteltu esim. rikkinäinen radio, pattereita, pitsalaatikko, muovipulloja jne. Kun lapsi löysi kaikki kierrätettävät esineet, hän sai palkinnoksi tarran omaan rastikorttiinsa TAPAHTUMAKÄVIJÄT Pelkkä kestävän kehityksen paatos ei riitä innostamaan asiakkaita mukaan, vaan vihreän asenteen ajamisessa on otettava luova ja humoristinen asenne. Kierrättämisen ja muiden ekotekojen toteuttamisen tulee olla hauskaa! Ekotoiminnasta voi tehdä kävijöille helppoa ja mukavaa esimerkiksi käyttämällä toistuvia, hilpeitä iskulauseita tai sijoittamalla hauskan logon paikkoihin, joissa kävijä voi toimia ympäristövastuullisesti, kuten kierrätyspisteisiin. Logojen ja iskulauseiden käyttö nostaa myös tapahtuman ekoajattelun näkyvyyttä ja ympäristön huomioimiseksi tehtyjen toimenpiteiden tunnistettavuutta. OHJE: Käytä luovuuttasi ekologisuuden suunnittelussa. VINKKI! Järjestä tapahtumakävijöille ekoaiheinen kilpailu TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ Ympäristötoimenpiteiden sisällyttäminen tapahtumatyöhön ja rutiineihin vaatii sitoutumista ja ajoittain myös taloudellista panostusta. Ympäristötyö konkretisoituu, kun realistiset ja kunnianhimoiset tavoitteet kirjataan ylös ja niiden toteutumista seurataan. VINKKI! Dokumentoi kestävään kehitykseen ja ekologisuuteen tähtäävät toimenpiteesi tapahtuman järjestämisen aikana, ja tee itsellesi siitä muistio. Muistio on hyödyllinen seuraavaa tapahtumaa järjestettäessä. Pohdi myös, miten voisit järjestää seuraavan tapahtuman vielä ekologisemmin. 17

18 7. MUU 7.1. TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI Ympäristöasioista tiedottaminen on hyvä keino nostaa tapahtuman mainetta. Tapahtuman ympäristöpyrkimyksistä kannattaa tiedottaa työntekijöille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille, tavarantoimittajille, ruokamyyjille, yleisölle ja medialle. Yhteistyökumppanit ja rahoittajat voivat nähdä ympäristöideologian mukanaolon lisäarvona tapahtumalle. (Opinnäytetyö, Leinonen, Mikkelin AMK 2009) OHJE: Tavarantoimittajien, ruokamyyjien ja mahdollisten ulkopuolisten ruokapalveluiden tarjoajien tulisi olla tietoisia tapahtuman ajamasta ympäristöideologiasta. Heidät tulisi ohjeistaa toivottuihin toimintatapoihin, kuten biohajoavien tai kestävien astioiden käyttöön, paikallisten elintarvikkeiden hyödyntämiseen ja jätteiden lajitteluun. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010) Tapahtuman markkinoinnissa tulisi kiinnittää huomiota käytettäviin markkinointimateriaaleihin. Kierrätettävän paperin käyttö painomateriaalina julisteissa, käsiohjelmissa ja infolehtisissä, sekä internetin mahdollisimman suuri hyödyntäminen ovat tapoja vähentää ympäristövaikutuksia. Painomäärien kanssa kannattaa olla tarkkana, ettei tapahtuman päätteeksi päädy heittämään laatikoittain käyttämättömiä mainosmateriaaleja suoraan kierrätysastiaan. VINKKI! Kaikenlaisen turhan pakkausmateriaalin ja esimerkiksi yhteistyökumppaneiden lentolehtisten tai lehtisten jakelua tulisi välttää. Milloin esimerkiksi porttiesitteitä ei voi korvata sähköisellä tiedotuksella, on porttiesitteet syytä painattaa kierrätyspaperille ja ympäristöystävällisin painomenetelmin. (Opinnäytetyö, Maula, Seinäjoen AMK 2010). NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA: Markkinoinnin pääpaino on sähköisessä viestinnässä. Tiedottamiseen käytettiin sähköpostitiedotteita ja -kutsuja, karnevaalin kotisivuja ja Facebookia. Ainoat painotuotteet olivat koko viikon ohjelman sisältänyt käsiohjelma ja muutama A3- kokoinen aluekartta ja esiintymisaikataulu. 18

19 7.2. MATERIAALITEHOKKUUS Luonnonvarojen kulutuksen aiheuttamat ympäristöongelmat sekä luonnonvarojen riittävyys ovat nostaneet materiaalitehokkuuden tärkeäksi tavoitteeksi sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vähemmästä tuotetaan enemmän ympäristöä säästäen. Tavoitteena on käyttää mahdollisimman vähän materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa. Samalla pyritään myös vähentämään tuotteen tai palvelun haitallisia ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren aikana. Mitä pienempi tuotteeseen tai palveluun tarvittava materiaalipanos on, sitä tuottavammin luonnonvaroja käytetään. Samalla yleensä säästetään kustannuksia ja edistetään yrityksen kilpailukykyä. NÄIN PARANNAT MATERIAALITEHOKKUUTTA Valitsemalla raaka-aineita sekä energia- ja kuljetusmuotoja, joiden elinkaaren aikainen energian ja materiaalinkulutus on vähäinen. Tehostamalla tuotantoprosessien raaka-aineen ja energian käyttöä. Minimoimalla ja tehostamalla kuljetuksia ja pakkaamista. Kehittämällä tuotteen palvelevuutta eli sen pitkäikäisyyttä, monikäyttöisyyttä ja huollettavuutta. Kehittämällä tuotteen ja sen osien uudelleenkäyttöjärjestelmiä. 19

20 NÄIN TOIMITTIIN HULIVILIKARNEVAALISSA: Toimintapäivän toimintapisteitä mietittäessä otettiin huomioon kierrätysmateriaalien suoma toiminnallinen mahdollisuus ja kierrätysmateriaalien käyttöön kannustettiin suunnitteluvaiheessa. Hulivilikarnevaaleilla käytettiin lainatavaroita (teltat, pöydät, tuolit). Materiaalihankinnoissa mietittiin myös tavaran tulevaa käyttötarkoitusta. Slacklinea käytettiin useana tapahtumapäivänä > voidaan käyttää myös tulevissa lasten tapahtumissa. Kadunmaalauskarnevaaleissa maalit kaadettiin isoista maalipurkeista kierrätyskeskuksen sponsoroimiin vanhoihin kahvipannuihin, mistä ne oli helppo annostella lasten pieniin maalipurkkeihin. Maalauksesta jälkituotteena syntyneet vedet kaadettiin sataman wc-tilojen viemäriin, etteivät ne päässeet sellaisenaan takaisin luontoon. 20

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Viisas kuluttaa vähemmän 2011

Viisas kuluttaa vähemmän 2011 Viisas kuluttaa vähemmän 2011 www.kiertokapula.fi Ekotehokkuus Mitä ekotehokkuus tarkoittaa? Ekotehokkuus tarkoittaa sitä, että vähemmistä raaka-aineista ja energiasta tuotetaan enemmän. Luonnonvaroja

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Sisältö Kestävä kuluttaminen ja kohtuus Jätteen synnyn ehkäisy Tuotteen elinkaari Ekotehokkuus Ekologinen

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 3: Siivous ja ympäristö Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa/päivä:

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön HARAKATKIN HIKOILEVAT Asumisen veden- ja energiansäästö Sisältö Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön Omien kokemusten vaihto ja keskustelu

Lisätiedot

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ympäristökoulutus Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö JYYn ympäristösektori Ympäristövaliokunta Jätteiden lajittelu Kierrättäminen Ympäristöopas Ympäristökilpailu

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen.

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Voisin kuvitella ostavani tavaroita tai vaatteita kirpputorilta. Jos tarvitsen jonkin tavaran jota käytän

Lisätiedot

Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä.

Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä. Mari Kyngäs OuLUMA, sivu 1 ENERGIANSÄÄSTÖVISA Avainsanat: energia, energiansäästö, energiankulutus Luokkataso: 5.-7. luokat Tavoitteet: Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus 14.11.2017 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Sisältö 1. Johdanto 2. Kiertotalous Määritelmä Esimerkkejä Vaikutukset Suomessa 3. Jätehuolto

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Ympäristö- ja elintarvikeluvat

Ympäristö- ja elintarvikeluvat Ympäristö- ja elintarvikeluvat Myyrmäki-liike Pop-up tapahtuma hetkessä pystyyn 23.4.2014 Leena Maidell Vantaan kaupunki, ympäristökeskus Esityksen sisältö Ympäristöasiat Paikan valinta Melu Jätehuolto

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI Ju-Ha Consulting Oy 8.11.2017 www.juhaconsulting.fi 1 Vastuulliset elintarvikehankinnat Ruokapalveluhankinnat mahdollisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA HOVIRINNAN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET: ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN VEDEN SÄÄSTÄMINEN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS LUONTOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN ( METSÄRETKET YM.) TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema Kouvola 21.11.2017 Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Hiilineutraali 2045 Johtava maa kiertotaloudessa 2025 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 2 Rakennettu

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Kestävä liikenne ja matkailu

Kestävä liikenne ja matkailu Kestävä liikenne ja matkailu Avainsanat: kestävä liikenne, kestävä matkailu, vastuullinen kuluttaminen Liikenne mitä se on? Liikenne on... ihmisten, asioiden, raaka-aineiden ja tavaroiden kuljetusta tietoliikennettä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN NUORISOKESKUS ANJALAN YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1. Ympäristötavoite: Ympäristöasioita hoitoa ja ylläpitoa seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. Vuosittain tehdyn

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015 Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus Irina Niinivaara 2015 Kierrätys on (vain) osaratkaisu Kuvitus: Sopiva Design Jätelaki Etusijajärjestys: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Kilpailuparin Numero: Kilpailijoiden Nimet: TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Tehtävä tehdään lyijykynällä tälle tehtäväpaperille. Lisäpaperia saa tarvittaessa käyttää, käytetyt lisäpaperit tulee myös palauttaa

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Luomu osana kestävää toimintaa 1.10.2015

Luomu osana kestävää toimintaa 1.10.2015 Luomu osana kestävää toimintaa 1.10.2015 2 25-vuotias Tampere-talo juhlii 3 Näkyvyyttä ympäristöasioissa 1992: suunnitelma ympäristöasioiden huomioimisesta toiminnassa 1994: EIBTM The Most Environmentally

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Teemat Miksi? Julkisen hankkijan mahdollisuudet Toimintaohjelmaehdotus kestävien hankintojen edistämiseksi

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Ekologinen jalanjälki Ekosysteempipalvelut ovat vakavasti uhattuna Erilaiset arviot päätyvät aina samaan

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

Sijoita huonelämpömittari oleskelutiloihin, ei ulkoseinälle. Pidemmän poissaolon ajaksi kannattaa alentaa huonelämpötilaa.

Sijoita huonelämpömittari oleskelutiloihin, ei ulkoseinälle. Pidemmän poissaolon ajaksi kannattaa alentaa huonelämpötilaa. Maanantai Lämmitys 1 C alhaisempi huonelämpötila säästää 5 % lämmityskustannuksissa Oikea huonelämpötila on 20 22 C. Hanki huonelämpömittari, seuraa lämpötilaa ja ilmoita liian korkeasta lämpötilasta isännöitsijälle

Lisätiedot

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Itämerihaaste 22.1.2014 Tiina Toivonen jäteneuvoja Valtakatu 11, 28100 p. 02 621 2521 tiina.m.toivonen@pori.fi n Jätehuollon yhteistyöalue alueellisen jätehuollon suunnittelu

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Kuntavaalit 2017 Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Luodaan uusi kunta! #paikalliseteväät Työllisyys Sinä kaupunki- ja kuntapäättäjänä olet keskeisessä asemassa ja aivan uudenlaisessa roolissa.

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat:

UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat: UKM Jäte- ja kierrätysastiat sekä hiekkasäiliöt :llä on vuosikymmenien kokemus jäteastioiden muuttuvista tarpeista. Nykyajan astioiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, turvallisia, ympäristöystävällisiä

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Vastuullisuus hankinnoissa Kylän Kattaus 2017

Vastuullisuus hankinnoissa Kylän Kattaus 2017 Vastuullisuus hankinnoissa Kylän Kattaus 2017 6.10.2017 Hankinnat Vastuullisuuskriteerit hankintasopimuksissa Kaupungin vastuullisuus-sitoumus: - ympäristömerkittyjen ja kriteerit täyttävien tuotteiden

Lisätiedot

CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA

CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA Tämän ympäristöohjelman tarkoituksena on auttaa Condus ry:tä huomioimaan ympäristönäkökulmat kaikessa toiminnassaan ja vähentämään näin omalta osaltaan ympäristön kuormitusta.

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma

LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma Ammattiyhdistysliikkeen on kannettava omalta osaltaan vastuunsa ympäristön tilasta. LUOVA ja LAL:n opiskelijatoiminnassa mukana olevat jaostot haluavat kannustaa

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN KURREN PUUHAKIRJA KURREN PUUHAVIHKO KURRE KAINUULAINEN Miksi tänne roskat jätettäis, yhteen säkkiin kaikki mätettäis? Ensin vähän levitellään, sitten tarkkaan lajitellaan. On mulla hyvä roskaharava, olen

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

HIILINEUTRAALI FESTIVAALI VUONNA 2019 YMPÄRISTÖ*JA*JÄTEHUOLTO*PROVINSSISSA*2017

HIILINEUTRAALI FESTIVAALI VUONNA 2019 YMPÄRISTÖ*JA*JÄTEHUOLTO*PROVINSSISSA*2017 HIILINEUTRAALI FESTIVAALI VUONNA 2019 YMPÄRISTÖ*JA*JÄTEHUOLTO*PROVINSSISSA*2017 20 000-30 000 tuhannen päivittäisen kävijän festivaalin järjestäminen vuosittain ei ole mikään ekoteko. Provinssi on tietoinen

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot