Toimintakertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2006"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN SÄHK. ISBN KESÄKUU 2007 ISSN

2 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, JYVÄSKYLÄ puhelin fax Kotisivu internetissä: Yhteydet henkilökuntaan: Internet: Julkaisu C 116 ISBN ISBN (sähköinen versio) ISSN Julkaisun avainsanat: Toimintakertomus Maakunta Maakuntasuunnitelma Maakuntakaava Painos: 250 kpl Painopaikka: Kopijyvä Oy Taitto ja kansi: Juuso Huhtala Kannen kuva: Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Jämsän Juokslahdesta. Kuva: Jarkko Pietilä Jyväskylä 2007

3 Keski-Suomen liiton toimintakertomus 2006 SISÄLLYS 1. KATSAUS VUOTEEN KESKI-SUOMEN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA VISIO OHJELMATYÖ LAATIMINEN JA TOTEUTUS Maakuntaohjelmatyö EU-ohjelmatyö Tavoite 1-ohjelman toteutus Tavoite 2-ohjelman toteutus Perustoimialojen kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen EU-tiedotus MAAKUNTAKAAVAN LAADINTA SEKÄ ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN Maakuntakaavan laadinta Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen MUU TOIMINTA Edunvalvonta ja kuntien palvelutehtävät Kunta- ja palvelurakenneuudistus Yhteistyöverkosto Kansainväliset toimet Tiedotus Matkailun kehittäminen Tietotekniikka ja tietoliikenne KESKI-SUOMEN LIITON HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Tarkastuslautakunta Maakunnan yhteistyöryhmä Henkilöstö TALOUS VUONNA Talousarvion toteutuminen Jäsenkuntien maksuosuudet Keski-Suomen liiton tilinpäätös Keski-Suomen Kehittämisrahaston tilinpäätös EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoituksen tilinpäätös...41 LIITE 1. Maakuntavaltuuston jäsenet LIITE 2. Henkilöstö ja toimialavetäjät...45 LIITE 3. Henkilöstöraportti...47 LIITE 4. Keski-Suomen liiton julkaisut vuosilta LIITE 5. Tilintarkastuskertomus...53

4 1. KATSAUS VUOTEEN 2006 Vuonna 2006 Keski-Suomi kehittyi monessa suhteessa myönteisesti. Maakunnan väestö kasvoi edellisten vuosien tapaan. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Jyväskylän seudun väestö lisääntyi noin 1500 hengellä ja muiden seutujen yhteenlaskettu menetys oli puolet tästä. Maakunnan väestölisäys oli siten noin 750 henkilöä. Jyväskylän seudun ulkopuolelta löytyy pienistä kunnista pari positiivista yllättäjää, Kannonkoski ja Kivijärvi, joiden väestö lisääntyi kummassakin 15 hengellä. Muutamissa seutukunnissa väestöllinen huoltosuhde on maamme heikoimpia ja ikääntyminen vinouttaa enenevässä määrin kuntien väestörakenteita. Keski-Suomi on sijaintinsa puolesta liikenteen ja logistiikan maakunta. Maakunnan kautta kulkee useita valtakunnallisia pääväyliä. Tieliikenteen asema on Keski-Suomessa korostunut, sillä suuri osa maakunnasta on rautatiekuljetusten ulottumattomissa eikä maakunnalla ole omia satamia. Vuonna 2006 tehtiin päätös VT 4:n parantamisesta tulevina vuosina Heinolan ja Jyväskylän maalaiskunnan (Vaajakosken) välillä. Kyseessä on merkittävä kansallisen liikenneverkon kehittämiseen liittyvä päätös ja sillä on huomattavia maakunnan kilpailukykyä lisääviä vaikutuksia. Taloudessa ja tuotannossa Keski-Suomen suunta on nousujohteinen. Tuotannon, työpaikkojen ja yritysten määrät kasvoivat. Viime vuonna tuotannon kasvua vetivät jalostusalat, sillä sekä teollisuus että rakentaminen olivat hyvässä vedossa. Myös palveluiden vakaa kasvu jatkui. Valtakunnallinen hyvä suhdannetilanne heijastui Keski-Suomeen ja työpaikkalisäys on ollut ripeää erityisesti Jyväskylän seudulla. Uusia työpaikkoja on syntynyt varsinkin yrityspalveluihin. Yritysten toimipaikat lisääntyivät varsinkin Jyväskylän seudulla, jossa maakunnan kasvusta tapahtui 90 %. Positiivisten näkymien vastakohtana ovat yritysten rationalisointipäätökset. Teollisuusyritykset ovat vähentäneet työvoimaansa tai kertoneet tulevien vuosien vähennystarpeista. Radikaalien supistamisten tai toimintojen siirron tuomiin äkillisiin rakennemuutoksiin ollaan onneksi puuttumassa entistä ripeämmin. Hallitus on varautunut tähän omalla rahoituksellaan, jota ollaan kohdistamassa myös Keski-Suomen ongelmien ratkaisemiseksi. Keski-Suomen liitto on viime vuosina yhdessä kuntien kanssa valmistellut nk. Master Planeja, kokonaisvaltaisia elinkeinopoliittisia suunnitelmia, jotka ovat onnistuessaan koonneet eri toimijat yhteistyöhön ja virittäneet uutta yritystoimintaa. Talouden ja tuotannon positiivisista näkymistä huolimatta korkea työttömyys koettelee edelleen Keski-Suomea. Aiempien vuosien tapaan Keski-Suomen työttömyysaste pysyttelee edelleen maamme neljänneksi korkeimpana Kainuun, Lapin ja Pohjois-Karjalan jälkeen. Vaikka työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi on tehty lujasti töitä, viitteitä rakenteellisesta työttömyydestä saadaan yhä enemmän. Useilla aloilla on samaan aikaan sekä työttömyyttä että vaikeuksia rekrytoida osaavaa työvoimaa. Työllisyyden kasvattaminen ja osaavan työvoiman saanti on maakunnan suurin haaste. Keski-Suomi on vahva koulutuksen ja osaamisen maakunta. Koulutussektori on suuri työllistäjä ja maakunnassa on monipuolinen ja moniasteinen koulutustarjonta. Vain Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla on suhteellisesti enemmän tutkinnon suorittaneita kuin Keski-Suomessa. Korkeasti kouluttautuneet sijoittuvat erityisesti Jyväskylän seudulle ja maakunnan muille kaupunkialueille. Koulutustarjonta on nykyisellään maamme suurimpia muuttoliikkeen vetovoimatekijöitä. Keski-Suomen laaja koulutusverkosto edistää maakunnan säilymistä vetovoimaisena kohteena. 4

5 Keski-Suomen liiton toimintakertomus 2006 Keski-Suomen liitto linjasi maakunnan kehitystä vuosiksi eteenpäin. Vuosi 2006 oli sinnikästä puurtamista ohjelmatyössä, jossa kysyttiin yhteistyötaitoja ja rohkeaa, mutta asiallista, otetta edunvalvonnassa. Samalla, kun huolehdittiin EU-ohjelmakauden viimeisten kehittämisresurssien tehokkaasta käytöstä, uuden ohjelmakauden suunnittelua tehtiin perusteellisesti sitouttaen mukaan suuri joukko muita toimijoita. Maakuntaohjelmaa lähdettiin rakentamaan uudelta, klusterimallin pohjalta. Tähän liittyi useita kapeamman alueen strategioita, toimintasuunnitelmia ja ohjelmia, mm. kansainvälistymisen toimintaohjelma sekä teknologia-, matkailu-, maaseutu- ja hyvinvointistrategiat. Optiimin työ jatkui seutulähtöisesti ja tuloksena on syntynyt tai syntymässä jokaisen seudun oma strategia. Kokonaisuutena vuosi 2006 antaa erinomaisen lähtökohdan sekä resurssien että sisältöjen puolesta edetä kohti vaikuttavimpia kehittämistoimia ja sitä kautta nostaa maakunnan kehitystasoa. Maakuntakaavan ehdotuksen valmistelu vaati edellä kuvatun ohella runsaasti liiton voimavaroja ja alkuperäisiä suunnitelmia enemmän työt jatkuvat vielä vuonna Kunta- ja palvelurakennehanke työllisti alkuvuodesta, kun laadittiin vastausta 2. vaiheen kysymyksiin ja aloitettiin joitakin selvityksiä. Kuntien maksuosuudet liiton toiminnan tukemiseksi pysyivät euromääräisesti vuoden 2004 tasolla. Tämä on näkynyt lähinnä ajoittaisena henkilöresurssien puutteena, mikä on korvattu ylimääräisenä työnä. Lisäksi loppuvuodesta 2006 säästimme tarkoituksella vuodelle 2007, koska kuntien maksuosuudet pysyvät edelleen vuoden 2005 tasolla ja uuden ohjelmakauden aloittaminen vaatii kehittämisresursseja. Tuloksellisen toiminnan takaamiseksi on kuitenkin tulevina vuosina tärkeää, että liiton toimintaa rahoitetaan ainakin reaaliselta arvoltaan nykyisen tasoisesti. Jyväskylässä Anita Mikkonen, maakuntajohtaja 5

6 2. KESKI-SUOMEN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA VISIO Kehittämistoiminnan vision mukaisesti Keski- Suomen liitto vastasi yhteisen kehittämistahdon muodostumisesta ja johti sen toteuttamista. Liitto verkottui kansallisesti ja kansainvälisesti niihin alueisiin ja toimialajärjestöihin, joiden osalta odotettiin saatavan taloudessa ja toiminnassa pitkän aikavälin hyötyjä. Maakuntasuunnitelmassa valmisteltu maakunnan visio muodosti pohjan myös liiton oman toiminnan suuntaamiselle. Maakuntaa kehitettiin maakuntasuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden ja vision toteuttamiseksi maakuntaohjelman ja maakuntakaavan sekä hankkeiden avulla. Suunnittelu- ja kehittämisjärjestelmä Liiton suunnittelu- ja kehittämisjärjestelmä perustui sekä alueiden kehittämistä koskevaan että alueiden käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Maakuntasuunnitelmassa osoitettiin maakunnan tavoiteltu kehitys. Se oli pohjana maankäytön suunnittelulle ja alueellisten kehittämisohjelmien laatimiselle. Maakuntakaava oli toimintavuoden aikana toinen liiton päätehtävistä maakuntaohjelman rinnalla. Toimintaympäristön kannalta jäi edelleenkin epäselväksi kuntien yhteinen yleiskaava, joka ajatuksellisesti sijoittuisi uudeksi kaavatasoksi maakuntakaavan ja kunnan yleiskaavan väliin. Keskisuomalaiset kunnat eivät ole ryhtyneet toimiin yhteisen yleiskaavan laatimiseksi, ei vapaaehtoiselta pohjalta eikä laatimismääräyksen hakemiseksi. Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma olivat aluetason keskeisiä kehittämisasiakirjoja, joilla oli perustavaa laatua oleva merkitys maakunnan kehittämisessä eri viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen yhteistyönä. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) sovitti yhteen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamista ja rahoittamista. Lisäksi se käsitteli maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman. Toteuttamissuunnitelma sai lopullisen sisältönsä MYR:n käsittelyssä, jolloin varmistettiin myös elinkeinoja työntekijäjärjestöjen vaikuttamismahdollisuudet kumppanuusperiaatteen mukaisesti. Kuntatalouden yleinen tila johti huomion kohdistamiseen toimintavuonna elinkeinojen ja yhdyskuntien perusrakenteiden kustannuksiin ja toimivuuteen. Kuntien ohella asiakkaana olivat sekä kansalaiset, yritykset, järjestöt että valtion keskushallinto. Eräiltä osin liitto toteuttaa suoraan EU:n velvoittavia päätöksiä tai ohjelmia; tällaisia ovat mm. Habitat-direktiivi ja siihen kytkeytyvä Natura ohjelma sekä aluesuunnittelun ja -kehittämisen ohjelmat. Aluesuunnittelussa ja -kehittämisessä sekä muussa liiton ympäristöön liittyvässä toiminnassa liitto on ilmaissut selkeästi olevansa aktiivinen ja positiivinen osapuoli sekä toteuttavansa maakunnan kehittämistä yleisesti hyväksyttyjen kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti. Ajankohtaiset pikaista reagointia edellyttäneet ylikunnalliset selvittelyt lisääntyivät; näistä on perusteltua mainita esimerkkeinä osaamiseen ja sosiaaliseen infrastruktuuriin liittyvät tehtävät, kuntien palveluihin liittyvä yhteistoiminta ja rakenteen kehittäminen sekä liikennejärjestelmään liittyvät toteuttamistoimet ja edunvalvonta. Maakuntakaavaa laadittiin maakuntasuunnitelman tavoiteasettelun pohjalta. Maakuntakaavan laadinta edellytti poikkeuksellisen runsaasti erillisselvityksiä. 6

7 Keski-Suomen liiton toimintakertomus 2006 MAAKUNNAN POLIITTINEN TAHTO MAAKUNTA- SUUNNITELMA Toteuttamishankkeet MAAKUNTA- KAAVA LAUSUNNON- ANTO MAAKUNTA- OHJELMA TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA + valtionrahoitusesitys YHTEISTYÖ- ASIAKIRJA EU-ohjelmat Maakunnan strategiat Erillisselvitykset Ohjelmasopimukset MENESTYVÄ MAAKUNTA Liiton noudattama maakunnan suunnittelu- ja kehittämisjärjestelmä. 7

8 3. OHJELMATYÖ LAATIMINEN JA TOTEUTUS 3.1 Maakuntaohjelmatyö Keski-Suomen maakuntaohjelman valmistelu vuosille aloitettiin vuoden 2005 syksyllä ja tehtävä suoritettiin loppuun vuoden 2006 aikana. Ohjelma valmisteltiin yhteistyössä valtion viranomaisten, kehittämistyöhön osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Sisältöä oli rakentamassa yli sata asiantuntijaa. Seminaareissa maakunnan kehittämistä pohtivat yhteistyötahojen edustajat sekä maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja MYR:n jäsenet. Luonnosta käsiteltiin useissa em. tahojen kokouksissa. Luonnos oli myös kansalaisten nähtävänä ja kommentoitavana Keski-Suomen liiton internetsivuilla. Lopullisen muodon maakuntaohjelma sai pyydettyjen lausuntojen ja kommenttien perusteella. Keski-Suomen maakuntaohjelmaan määriteltiin neljä kehittämisaluetta (1) elinkeinot ja teollisuus, (2) osaaminen ja koulutus, (3) hyvinvointi sekä näille edellytyksiä luova (4) yhdyskuntarakenne ja vetovoima. Edellisen maakuntaohjelman arvioinnin perusteella kehittämisalueita tiivistettiin ja selkeytettiin. Koska julkinen rahoitus väheni, resurssit oli suunnattava harvempiin, mutta entistä vaikuttavampiin hankkeisiin. Keski-Suomen maakuntaohjelma julkaisu. Maakuntavaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että WFA-liittojen yhdessä hankkima maakuntaohjelmien arviointi valmistuu toimintavuoden aikana. WFA-liittojen yhteisesti hankkima maakuntaohjelmien arviointi saatiin maakuntien liittojen käyttöön maaliskuussa 2006, jonka jälkeen arvioinnin tulokset sisällytettiin uuden maakuntaohjelman valmisteluun. Maakuntavaltuusto on asettanut tavoitteeksi laatia toimintavuoden aikana maakuntaohjelma sisäasiainministeriön ohjeiden mukaan; ohjelma käsitellään maakuntavaltuustossa vuoden 2006 aikana. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman syysvaltuuston kokouksessa

9 Keski-Suomen liiton toimintakertomus EU-ohjelmatyö Toimintavuoden aikana maakuntahallitus esitti useita kannanottoja EU-ohjelmien valmisteluun tavoitteenaan saada ohjelmien sisällöt vastaamaan Keski-Suomen kehittämislinjauksia. Rahoituksen kohdennuksiin sekä ohjelmien hallinto- ja toimeenpanojärjestelmään liittyvät linjaukset myös tulivat otetuiksi merkittäviltä osin huomioon toimenpideohjelmissa. Keskushallinnon voimakas ote, erityisesti ESR-rahoituksen ohjaajana, koettiin ohjelmien myöhempää toteutusta vakavasti hankaloittavana asiana. Merkittävä osa rahoituksesta kohdennettiin yritystoiminnan edistämiseen. Liiton edustajia oli valmistelemassa valtakunnalliseen Kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen liittyvinä Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaa sekä Manner-Suomen ESR-ohjelman Länsi-Suomen osiota. Vuoden aikana järjestettiin valtakunnallisesti ja suuraluetasolla lukuisia neuvotteluja ja seminaareja. Maakuntavaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että vuoden 2006 aikana laaditaan uuden rakennerahastokauden ohjelmat yhdessä kuntien, seutujen, kehittämisyhtiöiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Uuden rakennerahastokauden toimenpideohjelmien valmistelu alueilla päättyi elokuun lopussa Ohjelman painotuksiin vaikuttivat laaditut seutustrategiat ja maakuntaohjelman toteuttamistapaa ohjaava klusteriperusteisuus. Maakunnan toimijoiden asiantuntemus oli prosesseissa käytettävissä ja osallistuminen vahvaa. Vuoden loppupuolella liiton edustajat osallistuivat ohjelmien viimeistelyyn valtioneuvoston käsittelyä varten. Saarijärven-Viitasaaren seudun rahoituksellinen erityisasema otettiin painokkaasti huomioon toimenpideohjelmien linjauksia valittaessa. 3.3 Tavoite 1-ohjelman toteutus Tavoite 1 -ohjelma-alueella kehittämisresurssit on suunnattu luonnonvaroja jalostaviin yritysverkostoihin. Kehittämisen painopistealueiksi valitut ydinverkostot ovat puu, bioenergia, metalli, kivi, matkailu sekä maatilatalous. Vuonna 2006 Keski-Suomen liiton rahoituksessa painopiste oli pohjoisen Keski-Suomen puutuoteteollisuuden (tuki ) ja bioenergiasektorin kehittämisessä (tuki ). Osaamisen kehittämisessä rahoitukseltaan merkittävin Keski-Suomen liiton rahoittama hanke oli Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän POKE SV-pilotti (tuki ), jossa kehitetään pohjoisen Keski- Suomen toisen asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä yrityselämän tarpeet huomioiden. Maakuntavaltuuston asettamana tavoitteena vuonna 2006 oli, että tavoite 1-ohjelman 80 % yritysinvestoinneista kohdistuu valittuihin yritysverkostoihin. Osaamisen kehittämisen tavoitteena oli, että vähintään 40 % hankkeista tukee valittujen verkostojen kehittymistä. Vuonna 2006 Tavoite 1- ohjelman yritysinvestoinneista 92 % suuntautui valituille painopistealueille. ESR-varoin rahoitetuista osaamisen kehittämishankkeista 31 % oli mahdollista edistää verkostojen kehittymistä. 9

10 K-S liitto PB Keski-Suomen Tavoite 1-ohjelma EU+valtio Rahoituskehys Päätökset % Tavoite 1-ohjelma yhteensä % Keski-Suomen liitto 1-ohjelman sidontatilanne Keski-Suomen liitto on sitonut koko ohjelmakauden rahoituskehyksestä 89 %. Sekä EAKR- ja ESR-varoin voidaan käynnistää vielä muutamia hankkeita vuoden 2007 alkupuolella. 3.4 Tavoite 2-ohjelman toteutus Tavoite 2-ohjelman perusstrategiana on alueellinen erikoistuminen, joka pohjautuu kunta- ja seutukuntakohtaisten, aluetaloutta vahvistavien kilpailukykytekijöiden tunnistamiseen. Erikoistumisvalinnat ovat: Kunta Erikoistumisvalinta Hankasalmi Matkailu ja siihen liittyvät hyvinvointipalvelut Joutsa Puunjalostus ja bioenergia Jyväskylä Informaatio- ja hyvinvointiteknologia Jyväskylän mlk Lentokenttäympäristö ja siihen liittyvä yritystoiminta Jämsä Perhematkailu ja komposiittiteknologia Jämsänkoski Pk-yritysten osaamisen vahvistaminen, yrittäjyys Keuruu Konnevesi Korpilahti Kuhmoinen Laukaa Leivonmäki Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Sumiainen Suolahti Toivakka Uurainen Äänekoski Maakuntavaltuuston asettamana tavoitteena vuonna 2006 oli, että tavoite 2-ohjelman hankkeista 60 % on erikoistumisvalinnan mukaisia. Vuonna 2006 erikoistumisstrategian mukaisia hankkeita oli 56 %. Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet toteuttivat pääosin strategiaa ja jatkoivat maakunnan kannalta merkittävien teemojen kehittämistyötä. Metalli, graafinen teollisuus ja ICT sekä matkailu- ja hyvinvointipalvelut Metsätalous ja maaseutuyrittäminen Muovituotannon kehittäminen Puuteknologia ja uudet innovaatioalat Peurunka-keskus Suon ja turpeen uusi liiketoiminta ja yritysverkostot Luonnon hyödyntäminen vetovoimatekijänä Luonto- ja kalastusmatkailu osana seudun matkailu- ja hyvinvointipalveluja Perheyrittäjyys, yrittäjyyskasvatus ja mekatroniikka Käsi- ja taitoteknologia Monialayrittäjyys maaseudun rakennemuutoksessa Hyvinvointiosaaminen Uusi Suojarinne PK-yritystoiminnan kehittäminen Pienyrittäjyys sekä ympäristö ja asuminen Ympäristöasioiden ja osaamisen laatukaupunki 10

11 Keski-Suomen liiton toimintakertomus 2006 K-S liitto PB Keski-Suomen Tavoite 2-ohjelma EU+valtio Rahoituskehys Päätökset % 95% Tavoite 2-ohjelma yhteensä % Keski-Suomen liitto 2-ohjelman sidontatilanne Keski-Suomen liitto on sitonut koko ohjelmakauden raamistaan 96 %. Pääosa ESR-varoista on käytännössä sidottu meneillään oleville hankkeille. Sen sijaan EAKR-varoin voidaan käynnistää vielä muutamia hankkeita vuoden 2007 alkupuolella. Suurimmat Keski-Suomen liitolta EU-rahoitusta saaneet hankkeet vuonna 2006 olivat: Hanke Sisältö Hakija Tuki Kustannusarvio Keskisuomalaisten IT-yritysten kasvun vauhdittamisprojekti Vahva ja kansainvälistyvä Keski-Suomi Taitava Next Step Seitsemän ohjelmistoalan yrityksen kasvun vauhdittaminen esim. ulkomaan markkinointia, myyntiä tai tuotekehitystä tehostaen Kansainvälisen projektipalvelun vahvistaminen, maakunnan kansainvälistymismittarin rakentaminen, Business in Central Finland -palvelukonseptin kehittäminen sekä kansainvälinen viestintä Keski-Suomen ammatillisen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyönä (Taitava Keski- Suomi -hankekokonaisuuden päätösvaihe) Jyväskylän Teknologiakeskus Oy (nyk. Jyväskylä Innovation Oy) Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy Jyväskylän ammattiopisto

12 3.5 Perustoimialojen kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen Keski-Suomessa jatkettiin vuonna 1996 alkanutta toimialapohjaista kehittämistyötä metallin, matkailun, mekaanisen puun toimialoilla sekä graafisella ja viestintäalalla. Elektroniikkateollisuuden toimialatyö päättyi syksyllä Tuotanto kasvoi vahvasti Keski-Suomessa ensimmäisellä puoliskolla. Ennakkoarvion mukaan tuotanto kasvoi alkuvuoden aikana noin 4,5 prosentilla edellisvuodesta. Kasvua vetivät jalostusalat, sillä sekä teollisuus että rakentaminen olivat hyvässä kasvussa. Myös palveluiden vakaa kasvu jatkui. Valtakunnallinen hyvä suhdannetilanne heijastuu Keski-Suomeen. Kuluvan vuoden alkupuolella Keski-Suomi pääsi lähes samaan kasvuvauhtiin kuin koko maa, kun viime vuonna maakunta jäi selvästi jälkeen valtakunnallisesta trendistä mm. paperiteollisuuden työkiistan vuoksi. Vuodesta 2000 Keski-Suomen tuotanto on kasvanut ennakkoarvion mukaan hieman vähemmän kuin koko maassa. Teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi kasvuun Keski-Suomessa kuluvan vuoden alkupuolella. Reaalista kasvua teollisuuden liikevaihdossa oli reilut 10 % edellisestä vuodesta vuoden 2006 ensimmäisellä puolikkaalla. Alkuvuoden käänne kasvusuuntaan perustuu ennen kaikkea viennin vahvaan nousuun. Keski-Suomen teollisuus seuraa viiveellä koko maata, jossa teollisuuden liikevaihto on ollut kasvussa jo pitempään. Vuodesta 2000 koko teollisuuden liikevaihto on vähentynyt Keski-Suomessa reaalisesti noin 6 %. Kuitenkin ilman paperiteollisuutta laskettuna teollisuuden liikevaihto on reaalisesti noin prosentin ylempänä vuoden 2000 tasosta. Vienti on kasvanut hieman vähemmän. Valtakunnallinen osaamiskeskusohjelmakausi päättyi vuoden 2006 lopussa, Keski-Suomen osaamiskeskusalat olivat; paperinvalmistuksen hallinta, ICT, energia, ympäristö sekä nanoteknologia. Hyvinvointiteknologiaa ja hyvinvointipalveluja kehitettiin aluekeskusohjelman rahoituksen turvin. Luoville aloille oli käynnissä oman toimialan Maakuntavaltuuston asettamana tavoitteena oli saada perustoimialat pysyvälle kasvu-uralle liikevaihdolla mitattuna. Tavoitteen toteutumista seurataan kahdesti vuodessa Keski-Suomen aikajana -julkaisusarjassa. Keski-Suomen tuotanto kasvoi reippaasti kuluvan vuoden alkupuolella teollisuuden ja rakentamisen vahvan nousun ansiosta. Myös työllisyys kasvoi tuntuvasti. Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi vahvasti kuluvan vuoden alkupuolella. Myös teollisuuden henkilöstömäärä kääntyi nousuun. Aikajana julkaistiin kahdesti ja sen mukaan teollisuuden liikevaihdon ja työpaikkojen kehittyminen on ollut erittäin myönteistä varsinkin metalliteollisuudessa ja puutuoteteollisuudessa, joissa molemmissa oli havaittavissa jopa pienoista työvoimapulaa. kehittämishanke. TE-keskuksen maaseutuosasto rahoitti maaseutumatkailun ja pk-elintarviketeollisuuden kehittämistä. Keski-Suomessa oli vuoden 2006 aikana käynnissä 14 toimialan kehittämistyö. Toimialoilla päästiin luottamukselliseen yhteistyöhön sekä yritysten, rahoittajaviranomaisten, oppilaitosten että elinkeinokehittäjien kanssa. Verkostoyhteistyö on aktiivista ja toimivaa. Vuonna 2006 haettiin toimintamalliin tehoa tiivistämällä kehittämisstrategiaa yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa. Toimialapohjaisen kehittämistyön kokemusten perusteella valittiin uuden ohjelmakauden kehittämisstrategiaksi klusteriperustainen kehittäminen. Maakuntaliiton johdolla syksyn 2006 aikana on hahmoteltu Keski-Suomen vahvoja klustereita ja käynnistetty klustereiden kehittämissuunnitelmien laadinta. Tavoitteena oli tunnistaa 3 5 kehittämisen kannalta tärkeintä klusteria sekä tarvittaessa kullekin seudulle omat vahvat paikalliset tärkeät klusterit. Samassa yhteydessä tiivistet- 12

13 Keski-Suomen liiton toimintakertomus 2006 täisiin myös osaamiskeskusohjelman ja aluekeskusohjelman liittymistä maakunnan kehittämistyöhön. Keski-Suomen strategiatyössä ja EU-ohjelmien toteutuksessa on painotettu osaamisen vahvistamista. Toimintavuoden merkittäviä yksittäisiä osaamishankkeita, jossa liitto oli mukana, ovat ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyksiä tukeva Taitava Keski-Suomi -hanke sekä seudullisten oppimisverkoston rakentaminen (optiimi). Keski-Suomen liitto on mukana oppimisverkoston rakentajana yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa. Oppimisverkoston tavoitteena on konkretisoida vuoropuhelua maakunnassa työelämän, oppilaitosten, kehittämisorganisaatioiden sekä seutujen kesken. Optiimityö on kiteytynyt kolmeen kehittämisalueeseen eli: 1. Seutujen kehittämiseen 2. Oppimis- ja innovaatioverkostojen synnyttämiseen 3. Organisaatioiden sisäiseen kehittämiseen siten, että ne pystyvät entistä enemmän vastaamaan seutujen kehittämistarpeisiin Optiimityötä on päätetty jatkaa vuosina Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattiopiston ja yhdessä muiden ammatillista koulutusta tarjoavien koulutuskuntayhtymien kanssa. Osaamisen vahvistaminen ilmenee Keski-Suomessa kehittämistyönä sekä koulutusorganisaatioiden sisällä että erityisesti työelämäyhteistyönä osaavan työvoiman turvaamiseksi. Koulutusorganisaatioiden sisäisessä kehittämisessä painopisteinä ovat olleet koulutuksen osuvuuden lisääminen (ennakointi), kansainvälistymiseen liittyvien valmiuksien vahvistaminen sekä yrittäjyyden aktivointi eri koulutusasteiden opetuksessa. Koulutuksen työelämäsuhde on edelleen vahvistunut ja lisännyt aluevaikuttavuuttaan. Yliopisto on kiinnittänyt erityisesti huomion elinikäisen oppimiseen ja aikuiskoulutukseen sekä yrittäjyyteen opetuksessa. Ammattikorkeakoulu on rakentanut yhteistyön ja kehittämisen työvälineitä. Ammatillinen koulutus on luonut yrittäjyyden oppimispaikkojen verkoston sekä vahvistanut ammatillisen koulutuksen yhtenäistä laatukuvaa. Toinen aste on rakentanut yhteistyössä kaikilla seuduilla nuorten koko ikäluokan kattavaa hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden tarjontaa. Koulutusorganisaatioiden yhteistyöllä on kehitetty maakunnan koulutuksen kilpailukykyä koulutustarjonnan 2012 kansallista mitoitusta varten (KESU ). Tavoitteena on edelleen profiloitua vahvaksi koulutuksen maakunnaksi. Yhteistyö on jalostumassa maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti koulutusklusteriksi. Maaseutustrategia Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaosto kokosi maakunnan toimijatahot yhteen pohtimaan maaseudun nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Maakuntahallituksen nimeämän strategiatyöryhmän työhön osallistui Keski- Suomen liiton, TE-keskuksen, metsäkeskuksen, maaseutukeskuksen, MTK:n, oppilaitosten, kuntien, toimintaryhmien ja eri toimialahankkeiden edustajia. Strategian laatiminen alkoi kesällä 2005 ja päättyi keväällä Strategiatyön tuloksena syntyneen Keski-Suomen maaseutustrategian tavoitteena on luoda päivitettävä viitekehys ja toimintamalli, jonka avulla maaseudun asukkaiden ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä voidaan arvioida ja tukea tulevina vuosikymmeninä. Strategialla halutaan valmistautua tulevaisuuteen: miten vallitsevan kehityksen suuntaa voidaan muuttaa ja maaseutu pitää asuttuna ja elinvoimaisena. 13

14 3.6 EU-tiedotus EU-tiedotus tukee ohjelmastrategioiden ja -tavoitteiden toteutumista maakunnissa. Tiedotuksen tavoitteet määritellään EU-alueohjelmien viestintäsuunnitelmassa 1 ja EU:n komission antamassa asetuksessa 2. Niiden mukaan tiedotuksen tulee lisätä EU:n rahoittaman toiminnan avoimuutta, näkyvyyttä ja tehokkuutta tehostaa yhteistyötä ja lisätä aitoa kumppanuutta eri toimijoiden kesken lisätä tietoutta, aktivoida hankeideointia ja vauhdittaa hankkeiden käynnistämistä nostaa ohjelmien tunnettuutta ja edistää tavoiteprofiilin mukaista imagoa. Tiedotustoiminnan periaatteita ovat olleet aktiivisuus, avoimuus ja nopeus sekä hyvät, säännölliset suhteet tiedotusvälineisiin sekä muihin sidosryhmiin. EU-tiedotuksen välineinä käytettiin tiedotteita, www-sivustoja ja tiedotuslehti Ämyriä sekä erilaisia tapahtumia ja tapaamisia. EU-tiedotuksen keskeistä sisältöä on ollut EU-ohjelmatyö: maakunnan yhteistyöryhmän toiminta ja päätökset, maakuntahallituksen EU-rahoituspäätökset sekä merkittävä maakunnallinen hanketoiminta. Vakiintuneen käytännön mukaan toimielinten kokouksista on tiedotettu medialle ja keskeisille sidosryhmille etukäteen ja päätöksistä välittömästi kokousten jälkeen. Tiedotteet ovat luettavissa myös alueellisten rahoittajaviranomaisten yhteisiltä EU-rahoitussivuilta (www.eurahoituskeskisuomi.fi) ja Keski-Suomen liiton kotisivuilta (www.keskisuomi.fi). Toimintavuonna lähetettiin 25 EU-asioihin liit- tyvää tiedotetta. Tiedotejakelun piirissä on yli 40 vastaanottajaa: toimitusta/yksittäistä toimittajaa, yhteistyökumppania, poliittista päättäjää tai virkamiestä. Maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset ovat olleet toimittajille avoimia. Maakunnan yhteistyöryhmän tiedotuslehti Ämyri ilmestyi kaksi kertaa. Ämyrissä julkaistiin puolivuotisraportit EU-ohjelmien rahoituksen sidonnasta hanketoimintaan sekä viranomaisten hankerahoituspäätökset. Lisäksi Ämyrissä käsiteltiin ajankohtaisia ohjelmatyöhön liittyviä teemoja ja kerrottiin keskisuomalaisista EU-hankkeista. Lehden toimituskunnassa olivat edustettuina TE-keskus, lääninhallitus, ympäristökeskus ja tiepiiri. Päätoimittajana toimi Keski-Suomen liiton aluekehitystiimin vetäjä, suunnittelujohtaja Hannu Korhonen ja toimitussihteerinä tiedottaja Merja Lahti. Ämyri on kuvitettu neliväripainettu A4-kokoinen aikakauslehti, jonka jakelu oli 3000 kappaletta. Maakuntien yhteistyöryhmien valtakunnalliset neuvottelupäivät järjestettiin Jyväskylässä Tapahtuma järjestettiin toistamiseen ja se kokosi Jyväskylä Paviljonkiin yli 200 osallistujaa, pääasiassa MYRrien jäseniä, EU-ohjelmista vastaavia henkilöitä maakunnista ja ministeriöistä sekä poliittisia päättäjiä. Neuvottelupäivien aiheita olivat kansallisen aluekehityspolitiikan tulevaisuus ja tuleva EU-ohjelmakausi. Uuteen EU-ohjelmakauteen valmistautuminen alkoi vanhan kauden EU-ohjelmien viestinnän arvioinnilla ja uuden viestintästrategian hahmottelemisella valtakunnallisissa seminaareissa sekä Ämyrin toimituskunnan ja MYRrin palavereissa. 1 (Sisäasiainministeriö ja BNL Information Oy) 2 (EY) N:o 1159/

15 Keski-Suomen liiton toimintakertomus MAAKUNTAKAAVAN LAADINTA SEKÄ ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN 4.1 Maakuntakaavan laadinta Maakuntavaltuuston asettamana tavoitteena on, että maakuntakaavan luonnosta kehitetään aikaisemmin hyväksytyn aikataulun mukaisesti siten, että lain tarkoittama kaavaehdotus voidaan käsitellä keväällä Kaavaehdotuksen valmistelussa päätettiin odottaa Jyväskylän kaupunkiseudun jätteenkäsittelyalueselvitysten valmistumista ja ottaa tulokset huomioon lopullisessa maakuntakaavaehdotuksessa. Lopullinen kaavaehdotuksen käsittely suoritettiin maakuntahallituksessa Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin ja lausuntoaika oli Lausuntoja saatiin 117 kappaletta. Yksityisiltä henkilöiltä saatiin kaavan www-sivujen kautta 22 kommenttia, mutta kävijöitä oli yli Lausunnot käsiteltiin maakuntakaavan asiantuntijaryhmissä, toimiston valmisteluryhmässä ja johtoryhmässä. Maakuntahallitus käsitteli lausuntoja ja niiden vastineita ja Maakuntakaavaehdotusta valmisteltaessa käytiin työneuvotteluja naapuriliittojen, ympäristökeskuksen, TE-keskuksen, maa- ja metsätalousministeriön, ilmavoimien ja tiepiirin, Vapo Oy:n ja muiden turpeentuottajien, keskeisten maa-ainesalan yrittäjien sekä eri intressiryhmien edustajien kanssa. Kuntien kanssa on hiottu yksityiskohtia ja tehty maastotarkistuksia. Ehdotusvaiheessa selvitettiin näkemyseroja ympäristöhallinnon kanssa. Näkemyserot koskevat arvokkaiden kallioalueiden ja kaikkien II-luokan pohjavesialueiden esittämistä kaavassa. Ympäristöhallinnon kanta on, että maakuntakaavan sisältövaatimukset ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat kallioalueet ovat mukana maakuntakaavassa. Sekä kallioalueiden hyödyntämisen että suojelun tulee olla riittävästi selvitettynä kaavassa, jotta suunnittelu on kestävän kehityksen mukaista. KAAVAN VAIHEET ALOITUSVAIHE TAVOITEVAIHE VALMISTELUVAIHE EHDOTUSVAIHE HYVÄKSYMINEN OAS Tavoitteet Luonnos Ehdotus Hyväksyminen VAHVISTAMISVAIHE SEURANTAVAIHE Tehtävän pääasiallinen suoritusajankohta Tehtävän alustava tai tarkentava ajankohta Maakuntakaavan vaiheaikataulu. Vahvistaminen Seuranta 15

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 36-2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 126 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2008 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2009 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 10.10.2007 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi 15.12.2009 Net Effect Oy Petri Uusikylä Sampo Ruoppila Kaisa Lähteenmäki-Smith Eeva Terävä Anna Kantola Sisällysluettelo 1. Johdanto... -

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2012 Hyväksytty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu B 116 ISBN 978-951-590-291-7 Kansikuva Hannele Kaihola Taitto Kirsti Kivilinna Sisällys 1. Maakuntajohtajan

Lisätiedot