KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-14:15 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen :n 97 tarkistaminen 123 Palvelusetelin käyttöönotto vanhusten tehostetussa palveluasumisessa 124 Kliinisen kemian hankintaesitys Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän hankinta Investoinnit Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös 128 Kainuun maakunta -kuntayhtymän Henkilöstöraportti Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta 131 Selvitys Ristokodin asumispaikkamäärän kasvattamisesta 132 Selvitys Kehitysvammapalvelut Hakalan toiminnan järjestelyistä 133 Kainuun maakunta -kuntayhtymän ryhmäkodeissa asuvilta kehitysvammaisilta asukkailta perittävä aterian hinta alkaen 134 Kuhmon Kehitysvammaisten Tuki ry ja Sotkamon Kehitysvammaisten Tuki ry/omaisjärjestöjen huoli perheiden ja kehitysvammaisten jaksamisesta 135 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Intotalon osuuskunta/asiointiapu Onnenapila 136 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi toiminimi Katja Salonen 137 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi toiminimi Maahiset

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Toiminimi Mirja Suutari 139 Itä-Suomen aluehallintovirasto/sijaiskoti Satuniemi Oy Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/marian Kartano Oy Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/marian Kartano Oy Paikallinen virka- ja työsopimus siirtyvistä vuosilomaoikeuksista 143 Sosiaali- ja terveysministeriö/terveydenhuollon omavalvontaa tehostettava 144 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/avoin turvallisuuskulttuuri edistää potilasturvallisuutta ja auttaa työnantajaa valvomaan toiminnan asianmukaisuutta 145 Sosiaali- ja terveysministeriö/sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys liikkeelle 146 Sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätös/sosiaalija terveydenhuollon palvelurakenneselvitys 147 Sosiaali- ja terveysministeriö/sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) maksuja korotetaan vastaamaan paremmin omakustannusarvoja 148 Kuntatyönantajat/Terveydenhuollon työntekijöiden eettinen rekrytointi 149 Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Katsaus Lausunto Valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUSAIKA klo 10:00-14:15 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-14:15 puheenjohtaja Kemppainen Aila 10:00-14:15 jäsen Nikulainen Kari 10:00-14:15 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-13:13 jäsen Esteellisenä poissa kokouksesta :n 132 esittelyn ajan klo 12:32-12:34. Poistui :n 131 käsittelyn jälkeen Ronkainen Tauno 10:00-14:15 jäsen Tervo Raili 10:00-14:15 jäsen Törmänen Anni-Inkeri 10:00-14:15 jäsen Väisänen Sanni 10:00-14:15 jäsen Pyykkönen Kyllikki 10:00-14:15 varajäsen Esteellisenä poissa kokouksesta :n 123 käsittelyn ajan klo 10:08-10:38 Poissa Karjalainen Aki jäsen Moilanen Pentti jäsen Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Ahopelto Maire 10:00-14:15 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-14:15 sihteeri Huttu Lauri 10:00-14:15 mh:n edustaja Salomaa Seija 10:08-10:37 palvelusuunnittelija Läsnä :n 123 esittelyn ajan Kukkonen Terhi 10:08-10:37 projektisuunnittelija Läsnä :n 123 esittelyn ajan Härkönen Laila 10:43-10:47 hankintapäällikkö Läsnä :n 125 esittelyn ajan Kainulainen Anna-Liisa 11:58-12:54 perhepalvelupäällikkö Läsnä :n 130 esittelyn ajan ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Anni-Inkeri Törmänen Sanni Väisänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 120 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 121 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anni-Inkeri Törmäsen ja Sanni Väisäsen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen :n 97 tarkistaminen STLTK 122 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukses sa oli toisena pöytäkirjan tarkas tajana Kaisa Tolonen. Hän oli esteellisenä poissa kokouksesta :n 97 (Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidon vuoden 2012 palvelusetelin myöntämisperusteiden tarkistaminen alkaen) kä sit te lyn ajan. Kokouksen jälkeen huomattiin, ettei Kaisa Tolosen tilalle valittu uutta pöytäkirjantarkastajaa. Toisena pöytäkirjan tarkastajana ollut Kari Nikulainen osaltaan tarkasti pykälän 97. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta tarkastaa tässä kokouksessa pi detyn kokouksen :n 97. Hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Palvelusetelin käyttöönotto vanhusten tehostetussa palveluasumisessa STLTK 123 Lautakunta päätti antaa vanhuspalvelujen tulosalu eel le luvan pal velusetelin käyttöönoton jatkovalmisteluun vanhusten asumispalveluissa. Palvelusetelin käyttöönottoa vanhusten asumispalveluihin on valmisteltu AKI Ak tiiviasiakas -hankkeessa. Hankkeessa on vertailtu eri kuntien asumispalveluissa käyttämiä palveluseteli malleja ja laadittu erilaisia malleja palvelusetelin arvon määrittämiseen Kainuussa. Lisäksi hankkeessa on valmisteltu palveluntuottajien hyväksymiskriteerit yhdessä vanhuspalvelujen toimijoiden kanssa. Lautakunnan jäsenille on jaettu esityslistan erillisliitteenä AKI Aktiiviasia kas -hankkeen IVA+ arviointi sekä palveluntuottajien hyväksymiskriteerit Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli palveluntuotta jaksi. Erillisliite nro: voimaan tulleen palvelusetelilain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon pal velusetelistä 2009/569) tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuut ta, saada aikaan moni puolinen, joustava ja taloudellisesti kestävä palveluraken ne sekä edesauttaa kuntien palve lumarkkinoiden kehittymistä ja tukea yrittäjyyt tä. Palvelusetelillä järjestetyssä palvelussa asiakkaan valinnan vapaus korostuu. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli Palveluseteli on uusi asumis- ja hoivapalvelujen järjestämistapa oman tuotannon ja ostopal velun lisäksi. Palvelusetelillä järjestettyä asumispalvelua ei tarvitse kil pailuttaa. Palveluseteli ei lähtökohtaisesti lisää tehostetun palveluasumisen kus tannuksia vaan seteli on vaihtoehto kuntayhtymän muutoin järjestämälle palve lulle. Palvelusetelijärjestelmä toteutetaan kustan nusneutraalisti olemassa ole vien resurssien puitteissa. Palveluseteli aloitetaan rajoitettuna kokeiluna ja palve lusetelimallista haetaan kokemuksia loppuvuoden osalta. Palvelusetelimal lin vai kuttavuutta seurataan vuoden 2013 aikana. Asiakkaat, joiden asumis- ja hoivapalvelut järjestetään palvelusetelillä täyttävät samat tehos tettuun palveluasumiseen ohjautumisen kriteerit kuten muutkin julki seen asumispalveluun SAS-ryhmän kautta sijoittuvat asiakkaat. SAS-työryhmä ar vioi asiakkaan asumispalvelun tarvetta ja kiireellisyyttä SAS-toimintasäännön mukaan. Palveluntarpeen ar vioinnin jälkeen asiakas odottaa hänelle tarkoituksen mukaisen pai kan vapautumista. Kainuun maakunta-kuntayhtymä järjes tää tehos tettua pal veluasumista omana toimintana, ostopalveluna tai jatkos sa vaihtoehtoi sesti myös palvelusetelin avulla.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arvioinnissa todettuun hoivan ja hoidon maksuun. Palvelusetelillä ei voida maksaa muita palvelun tuottajan tar joamia palve luita. Asiakas maksaa vuokran, ateriapalvelun, tukipalvelut (siivous- ja vaatehuolto), mahdolli sen omavastuuosuu den eli tuottajan vuorokausihinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuk sen sekä muut mahdolliset palveluntuottajan kanssa sopiman sa palvelut suoraan palvelun tuottajalle. Palveluseteliyrittäjät valitaan hyväksymismenettelyllä Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli palveluntuottajaksi perusteella. Edel lytämme myös palvelusetelillä asumispalvelujen tuottamista Kainuun alueella, jol loin etäi syys ei kohtuutto masti vaikeuta omaisten yhteydenpitoa. Palvelusetelin arvon määrittäminen Nykyisessä järjestämistavassa julkisen asumispalvelun asiakkailta perittävä hoi tomaksu sekä palveluasumisen perusmaksu on tulosidonnainen. Myös palvelu setelimallissa on lähtökoh daksi otettu palvelusetelin arvon määräytyminen tulo jen mukaan. Palvelusetelissä ei ole asiakasmaksua, mutta asiakas maksaa mahdollisen yrittäjän hoivavuoro kausihinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen omavastuuosuutena. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määrittämisessä on huomioitu ostopalve lun kustan nusten vuorokausihintataso. Palvelusetelin maksimiarvo on 88,00 euroa/ vuorokausi. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja palvelusetelin asiakaskohtainen arvo määräytyy tu lojen mukaan taulukossa esitetyllä tavalla: Tuloluokka Palvelusetelin arvo /vrk Palvelusetelin arvo /kk < , , , , , , , , , , , , < 45, ,50 Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen asiakkaat sijoittuvat em. tulo luokkiin v.2011 seuraavasti: Tuloluokka Asiakkaiden määrä Asiakkaiden prosenttiosuus < ,00 11, ,00 36, ,00 29, ,00 9,84

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: ,00 8, ,00 2, < 4,00 1,57 Asiakkaalla on mahdollisuus verrata kustan nuksia nykyisessä mallissa ja palve lusetelimallis sa. Asiakkaalle esitellään eri yrittäjien hinnat (vuokra, ateriamaksu, tukipalvelumaksut, hoito vuorokauden hinta ja muut mahdolliset kustan nukset). Asiakas voi valita ottaako palvelusetelin käyttöönsä. Valintatilanteessa asiakasta ohjataan ottamaan huomioon hänen mah dollisuutensa selvitä omavastuuosuu desta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 1) palveluseteli otetaan käyttöön vanhusten tehostetussa palveluasumisessa al kaen. 2) palvelusetelijärjestelmä toteutetaan kustannusneutraalisti ja määrärahasidonnaisesti kokei luna siten, että palvelusetelillä korva taan maksimissaan 20 nykyisistä ostopalveluna järjestetyistä pai koista resurs sien vapauduttua. 3) palveluseteli on tulosidonnainen ja sen maksimiarvo on 88 euroa/vrk. Palvelusetelin asia kaskohtainen arvo määräytyy esitetyn taulukon mukaan. Kyllikki Pyykkönen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsitte lyn ajaksi klo 10:08-10:38. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys. Palvelusuunnittelija Seija Salomaa ja pro jektisuunnittelija Terhi Kukkonen olivat asiantuntijoi na läsnä kokouk sessa asian kä sittelyn ajan klo 10:08-10:37. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 1, : IVA+ arviointi ja hyväksymiskriteerit sekä hakemus

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kliinisen kemian hankintaesitys STLTK 124 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Abbot Architect reagenssien hankinta ja huoltosopimukset. Kainuun sairaanhoitopiirin hankintatoimisto kilpailutti v Lapinja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sekä Kainuun maa kunta -kuntayhty män sai raaloi den laborato rioihin immunoke mian ja kliini sen kemian ana lytii kan laittei neen (Tp E1501/ ). Kilpailutuksen perus teel la va littiin toimittajaksi Abbott Oy Diagnos tics Division. Lapin shp, Län si-poh jan sairaanhoitopiiri ja Kainuu tekivät hankinnasta yh te ne vät it se näiset päätökset. Kainuun sairaanhoitopiiri on pyytänyt tar joukset omistamilleen Architect-laitteille rea genssien jatkohankinnasta ja analysaatto reiden huolloista Abbott Diag nostics Divisio nilta hankintakau deksi sekä optiot vuotta. Vain laitevalmistajan toimittamat reagenssit mahdollistavat laitteen kokonaisvaltaisen käytet tävyyden. Käyttö valmiit liuokset te hostavat työskentelyä, li säävät työturvalli suutta ja varmista vat osal taan tutkimustu losten laadun. Laite on täy sin reagenssisi donnainen, muilla valmista jil la ei ole rea gensseja. Abbot Oy:n tarjouksen mukaisten reagens sien hankinnan arvo on noin ja huoltosopi muksen arvo on /vuosi (alv. 0 %). Abbot Oy:n tarjoukset reagensseista ja huoltosopimuk sesta (viitteenä 3-4) ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja asiasta antavat hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh , ja sosi aali- ja terveysjohtaja Mai re Ahopelto, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Abbot Diagnostics Divisionin tarjouksen reagenssien jatkohankinnasta ja analysaattoreiden huollosta hankintakaudeksi , optio vuotta. Sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Ab bot Diag nos tics Divisionin tarjouksen reagenssien jatkohankin nasta ja analy saattoreiden huollosta hankintakaudeksi , optio vuotta.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Lautakunta toteaa, että varsinaisen hankintapäätök sen tekee sosiaali- ja terveysjohtaja maakuntahallituksen hyväksymien vuoden 2012 talousarvion täytän töön pa no-oh jei den mu kaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän hankinta STLTK 125 Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli varastorobotin hankintaa lääkehuoltoon. Lautakunta hyväksyi varastorobotin hankinnan ja antoi jatkovalmisteluluvan. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hankin tatoimistossa on valmisteltu Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän -tar jous pyyntö. Tarjouspyynnön luonnos lähetetään sosiaa li- ja terveyslautakunnalle esityslistan erillis liit teenä. Erillisliite nro: 7 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antavat hankintapäällikkö Laila Härkönen, puh ja so si aa li- ja ter veys joh taja Mai re Aho pel to, puh tai säh kö postit se Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän -tarjouspyynnön. Hankintapäällikkö Laila Härkönen oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 10:43-10:47. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 7, : Tarjouspyyntö Erillisliitteen nro 7 liite 2, lääkehuollon prosessit Erillisliitteen nro 7 liite 3: Ehdottomat ja pisteytettävät vaatimukset Erillisliitteen nro 7 liite 5 Huolto- ja kunnossapidon ehdot ja hinnat Erillisliitteen nro 7 liite 6 Valintaperusteet ja hintatietoliite

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Investoinnit 2012 STLTK 126 Sosiaali- ja terveystoimialalle on vuoden 201s investointeihin myönnetty yhteensä 2 milj. eu roa. Liitteeseen on koottu tiedot sosiaali- ja ter veystoimialan tulosalueiden investointiesi tyksistä vuodelle Liite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tie doksi liitteen nro 1 mu kaiset vuoden 2012 sosiaa li- ja terveystoimi alan investointiesi tykset. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, : Investoinnit 2012

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös STLTK 127 Kainuun maakuntahallitus on esittänyt maakunta valtuustolle, että maa kunnan vuoden 2011 alijää mä ,58 euroa ja Kai nuun am mattiopisto -lii kelaitoksen ylijäämä ,96 euroa sekä Kainuun Työterveys -lii kelaitoksen alijäämä ,22 euroa kir jataan tilinpäätöksessä taseen kunkin omaan pää omaan ti likauden yli/alijäämä -ti lille. Maakuntahallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen ja jättänyt sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilin päätökseen kuuluvat tu loslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä ta lousarvion toteutu mis vertailu ja toiminta kertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimin takerto muksessa on esitettävä selvitys val tuuston asettamien toiminnallisten ja talou dellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennai sista asioista, joista ei ole tehty selkoa tu loslaskelmassa tai ta seessa. Hyväksyes sään tilinpäätök sen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikau den tuloksen käsitte lystä ja tarvittavista ta louden tasapainotta mista koskevista toi menpiteistä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadit tava seuraavan vuoden maaliskuun lop puun men nessä, minkä jäl keen tilinpäätös on luovutettava tilintarkas tajien tarkastetta vaksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahal lituksen jäsenet ja maakuntajohtaja. Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuosien tulos sisältäen Kainuun am matti opiston ja Kainuun Työterveys -liikelai toksen tuloksen muodos tuu seuraavasti (tu loksesta on eliminoitu lii kelaitosten ja maa kunnan välinen rahaliikenne): Toimintatuotot , ,22 Toimintakulut , ,98 Toimintakate , ,76 Rahoitustuotot/kulut , ,62 Vuosikate , ,38 Poistot , ,48 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden tulos , ,72

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Rahastojen ja varausten muutokset , ,88 Tilikauden yli-/ alijäämä , ,84 Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2010 ver rattuna 10,6 miljoonaa euroa eli 3,2 pro senttia ja vastaavat toimin takulut kasvoivat 24,4 miljoonaa euroa eli 7,7 prosenttia. Il man liikelaitoksia toiminta kulujen kasvu oli 23,1 miljoonaa euroa eli 8,3 prosenttia edel lisvuoteen verrattuna. Kuntien rahoitus osuus kasvoi 6,7 miljoonaa euroa eli 2,9 prosenttia. Vuosien keskimää räinen toimintamenojen kas vuprosentti oli 5,3 prosenttia. Tulos satunnaisten erien jälkeen osoittaa alijäämää yhteensä ,72 euroa. Tulos sisältää Kainuun ammattiopiston -liikelai toksen ja Kainuun Työterveys -liikelai toksen tulokset. Kainuun am mattiopiston johtokunta on purkanut va rauksista poisto eroa yhteen sä ,89 euroa ja tuloutta nut kehittämisrahastosta eu roa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilikau den tulos varausten ja rahastosiirtojen jäl keen osoit taa alijäämää ,84 eu roa, johon sisältyy Kainuun ammattiopiston ylijäämä ,96 euroa ja Kainuun Työ terveyden alijäämä ,22 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä oli ta seessaan edellisvuosilta kertynyttä alijää mää ,90 euroa. Kunnat maksoi vat sopimuksen mukaisesti ali jäämää maakunnalle yhteen sä ,49 euroa. Vuoden 2011 lo pussa katta mattomat alijäämät ilman liike lai toksia olivat yhteensä ,99 eu roa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän ali-/ylijäämät sekä sekä muut omat rahastot (KAO ja Työter veys) olivat vuoden 2011 lo pussa yhteensä ,61 euroa. Lisätietoja vuosikertomuksesta antaa ta lousjohtaja Asta Tolonen, puh ja sosiaali- ja terveys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteinä Kai nuun maa kun ta -kun ta yhty män Vuo si ker to mus 2011 ja Ti lasto-osa Erillisliitteet nro: 3-4 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi maa kunta hallituksen allekirjoittaman vuo den 2011 tilinpäätöksen ja vuoden 2011 tilasto-osan.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 3, : Vuosikertomus 2011 Erillisliite nro 4, : Tilasto-osa 2011

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän Henkilöstöraportti 2011 STLTK 128 Kainuun maakuntahallitus on hyväksynyt henkilös töraportin vuodelta 2011: Vuoden 2011 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat kuntayhtymän henkilöstövoimavaro jen tilanteesta koko naisnäkemyksen, jonka perusteella henki löstön tilaa voidaan arvioi da ja suunnata ke hittämistoimenpiteitä hen kilöstöstrategian painopistealueille organi saation eri ta soilla. Vuoden 2011 aikana ke hittämiskohteina eri tyisesti olivat henkilös tön työkykyisyyden ja työhyvinvoinnin sekä työyhteisöjen toimi vuuden edistämiseen tähtäävät toimenpi teet. Erillisliite nro: 5 Vuoden 2011 lopussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelussuhteiden määrä oli 4.384, joka oli 98 palve lussuhdetta enem män kuin vuotta aiemmin. Vakinaisten pal velussuhteiden määrä oli 78,0 % ja määrä aikaisen palvelussuhteiden määrä 22,0 % kaikista palve lussuhteis ta. Kuntayhtymän henkilöstöstä naisia oli 83,1 % ja miehiä 16,9 %. Eläkkeelle siirtyi vuo den 2011 aika na yhteensä 103 henkilöä, eläkkeelle siirty neiden keski-ikä oli 59,9 vuotta. Edellise nä vuon na eläkkeelle siirty neitä oli 85, joiden keski-ikä oli 60,0 vuotta. Vuoden 2011 aikana henkilöstön osaami sen kehittämisen koulutuskustannuksiin (koulutus kustannukset eivät sisällä palk kauskustannuksia) käytettiin eu roa ja yhteensä työpäi vää. Osaami sen kehittämiseen käytettiin 0,65 % koko kuntayhtymän henkilöstö me noista. Täyden nyskoulutuspäivien määrä keskimäärin koulutuksessa ollutta henkilöä koh den vaihteli 1,2-6,7 päivään keskiarvon ollessa 3,7 päi vää. Tämä on keskimäärin 0,5 päivää vä hemmän kuin vuonna Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 12,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Saira us poissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 0,1 työpäivää henkilö työvuotta kohden. Sai raus poissaolojen välit tömät palkkakustan nukset olivat vuoden 2011 aikana euroa, jos sa lisäystä edelliseen vuo teen verrattuna oli noin euroa. Työ tapaturmia vuoden 2011 ai kana oli yhteen sä 289 kappaletta, jot ka ai heuttivat poissaolopäivää ja välittömiä kustannuksia euroa sairauspoissa olon palkka kustannuksina. Tapaturmien ja am mattitau tien määrä lisääntyi 3:lla vuoteen 2010 ver rattuna. Sai rauspäivät sen sijaan väheni vät vuoteen 2010 verrattuna 318 päivällä. Sai rausloman kesto per tapaturma ja ammatti tauti väheni vät 8 päivästä 7 päi vään. Työ suojelun ja -turvallisuuden kehittämi seen liit tyen työsuo jelutarkastuksia toteu tettiin 20 kappaletta.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2011 yhteensä euroa, josta kaikkien poissaolojen palk kakustannukset olivat yh teensä noin 22,4 miljoonaa euroa. Työhyvinvointiin panostet tiin sekä välittömi nä että välillisinä kustan nuksina yhteensä euroa. Välittö minä kustannuksina käytettiin euroa, joka jakaantui työ yhteisörahaan euroa, henkilöstöetuuksiin euroa se kä koulutusapura hoihin euroa. Välil lisinä kustan nuksi na käy tettiin osaamisen kehittämiseen yh teensä euroa. Työ ter veyshuollon palveluiden kustannuk set olivat yhteensä noin euroa, joka oli noin euroa edellisvuotta enem män. Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (nykyisin Kun tatyönantajat) henkilöstöraporttisuosi tuksen (2004) mukai sesti. Tietolähteenä on käytetty myös Kun tien eläkevakuutuksen ( alkaen Ke va) tilastoja, osin myös muita tietoläh teitä. Henkilöstöraportti käsi tellään yhteistoiminta lain mukaisesti ennen maakuntavaltuuston kokousta Yhteistyötoi mikunnassa Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh. (08) , tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän hen ki lös tö ra por tin vuo del ta Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 5, : Henkilöstöraportti vuodelta 2011

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2011 STLTK 129 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan Se vel voittaa kuntia järjestämään sosiaaliasia miespalveluita. Kainuussa tämä on järjes tetty alun perinkin yhteistoimintana ja alkaen sosiaaliasiamiehen pal veluiden järjestämisen velvolli suus on ollut maakunta -kuntayhtymällä. Sosiaaliasiamie hen yhtenä tehtävä on antaa vuosit tain sel vitys kunnanhallitukselle toiminnastaan. Sosiaaliasiamies Reijo Inget on selvityksen toi min ta vuo del ta Selvitys jaetaan lautakunnalle esityslistan erillisliitteenä. Erillisliite nro: 6 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan yh teydenotot sosiaaliasiamieheen ovat edel leen vä hentyneet edelli seen vuoteen verrat tuna. Yhteydenottoja kertomusvuonna kertyi yhteensä 249. Vuonna 2010 yhteydenottoja oli kaikkiaan 285. Kaikki yhteydenotot koh distuivat Kai nuun maakunta -kuntayhtymän vastuulla oleviin palveluihin, yhtään yhtey denottoa ei kohdis tunut kuntien vastuulla oleviin päivähoitopalveluihin. Kertomusvuoden aikana tapahtui edelleen parannusta sosiaalihuollon lainsäädännös sä ole vien määräaikojen noudattamisessa. Vuoden aikana tällaisia yhteydenottoja on tullut har voin. Samoin laissa määritetyt määräajat päästä sosiaali työntekijän tai so siaaliohjaajan henkilö koh taiseen tapaami seen toteutuvat hyvin. Edelleen tulee kiinnittää huomiota henkilös tön saavutettavuuteen joko toimistoltaan tai puhe limitse. Asiakkai den tiedonsaantiin tar vitsemistaan palve luista on kiinnitettävä huomiota. Vi ranomai sella on velvollisuus oma-aloitteisesti antaa sosiaalihuollon pal veluita koskevaa oh jaus ta ja neuvontaa. Neuvontaan sisältyy myös palveluista tie dottaminen. Oikean ja asialli sen tiedon myötä asiakkaiden ennakkoluu lot viran omaista kohtaan vähenevät ja luot tamus or ganisaatioon ja työntekijöihin li sääntyy. Täs säkin asiassa on kertomusvuo den aikana ta pahtunut parannusta. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tie doksi sosiaaliasiamiehen sel vi tyk sen toi min ta vuo del ta 2011.

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Hyväksyi päätösehdotuksen. Lautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 11:45-11:53. Liitteet Erillisliite nro 6, : Sosiaaliasiamiehen selvitys 2011

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta STLTK 130 Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitus ( ) on talousarvion 2012 täytäntöönpano ohjeessa antanut tehtäväksi selvittää vammaispalveluiden asumispalveluiden yksikkökoon kasvattamisen. Yksikkökoon kasvattamisella mahdollistetaan asumispaikkojen lisääminen samalla henkilökuntamäärällä. Yksi työntekijä siirtyy asumisenohjaajaksi, tämä mahdollistaa tukiasumisen lisäämisen. Lisäksi yövalvonnan järjestäminen tuo turvallisuutta ryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa asuville kehitysvammaisille henkilöille. Suunnitellussa ryhmäkodissa kehitysvammaisten henkilöiden on mahdollista asua joko yksin yksiössä tai jakamalla huoneisto kahden henkilön kesken. Ryhmäkotien koon kasvattamisella mahdollistetaan myös päivätoiminnan lisääminen sekä tilapäishoidon paikkojen määrän lisääminen. Vammaispalveluiden vastuualueella Seudulla 1 on yhteensä yhdeksän (9) Kainuun maakunta -kuntayhtymän ylläpitämää ryhmäkotia. Osassa ryhmäkoteja on sisäilmaongelmia ja remontin tarvetta. KAJAANI: Kalliokadun ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa, Kätön ryhmäkoti 6 paikkaa, Suksikadun ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa, Katajan ryhmäkoti seitsemän (7) paikkaa, Majakan ryhmäkoti viisi (5) paikkaa ja yksi yövalvottu ryhmäkoti Puistokulma 10 paikkaa. VUOLIJOKI: Ryhmäkoti Ristokoti kahdeksan (8) paikkaa RISTIJÄRVI: Esalan ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa PALTAMO: Ryhmäkoti Kotitupa kuusi (6) paikkaa. Kajaanin alueella toimivista ryhmäkodeista kolme - neljä (alustavan suunnitelman mukaan; Katajan, Kalliokadun, Kätön ja Suksikadun ryhmäkodit) siirtyvät Lohtajalla sijaitsevaan kerrostaloon os. Maahisentie 3. Maahisentie 3:n ryhmäkotiin siirtyvät yksiköt varmistuvat myöhemmin. Ryhmäkodin käyttöön on alustavasti varattu yksi rappu, johon saadaan 18 asukaspaikkaa. Kyseisen kiinteistön saneeraus valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, joten toiminta uudessa ryhmäkodissa voidaan aloittaa Maahisentien ryhmäkotiin järjestetään yövalvonta. Yhdistettävien ryhmäkotien henkilökunta (16) siirtyy Maahisentien ryhmäkotiin siten, että yksi (1) henkilö toimii vastaavana ohjaajana, 12 henkilöä tekee 3-vuorotyötä, yksi (1) henkilö ohjaa Maahisentien päivätoimintaa, yksi (1) henkilö osallistuu Pihlajan päivätoimintaan ja yksi (1) työntekijä siirtyy asumisen ohjaajaksi. Asumisen ohjaajat siirretään osaksi Maahisentien yksikköä (yhteinen työnjohto, sosiaalitilat, yhteiskäyttö). Majakan ryhmäkodissa järjestetään asumista henkilöille,

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2010 AIKA 16.06.2010 Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.05.2010 AIKA 05.05.2010 Klo 10:00-13:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100 Perusturvalautakunta Aika 28.05.2014 klo 16:00-18:00 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sastamalan kaupunginhallitus 01.12.2008 AIKA 01.12.2008 klo 9:00-17:15 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/2013 339 Yhtymähallitus Aika 17.10.2013 klo 18:00-21:30 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 209 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot