KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-14:15 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen :n 97 tarkistaminen 123 Palvelusetelin käyttöönotto vanhusten tehostetussa palveluasumisessa 124 Kliinisen kemian hankintaesitys Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän hankinta Investoinnit Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös 128 Kainuun maakunta -kuntayhtymän Henkilöstöraportti Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta 131 Selvitys Ristokodin asumispaikkamäärän kasvattamisesta 132 Selvitys Kehitysvammapalvelut Hakalan toiminnan järjestelyistä 133 Kainuun maakunta -kuntayhtymän ryhmäkodeissa asuvilta kehitysvammaisilta asukkailta perittävä aterian hinta alkaen 134 Kuhmon Kehitysvammaisten Tuki ry ja Sotkamon Kehitysvammaisten Tuki ry/omaisjärjestöjen huoli perheiden ja kehitysvammaisten jaksamisesta 135 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Intotalon osuuskunta/asiointiapu Onnenapila 136 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi toiminimi Katja Salonen 137 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi toiminimi Maahiset

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Toiminimi Mirja Suutari 139 Itä-Suomen aluehallintovirasto/sijaiskoti Satuniemi Oy Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/marian Kartano Oy Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/marian Kartano Oy Paikallinen virka- ja työsopimus siirtyvistä vuosilomaoikeuksista 143 Sosiaali- ja terveysministeriö/terveydenhuollon omavalvontaa tehostettava 144 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/avoin turvallisuuskulttuuri edistää potilasturvallisuutta ja auttaa työnantajaa valvomaan toiminnan asianmukaisuutta 145 Sosiaali- ja terveysministeriö/sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys liikkeelle 146 Sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätös/sosiaalija terveydenhuollon palvelurakenneselvitys 147 Sosiaali- ja terveysministeriö/sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) maksuja korotetaan vastaamaan paremmin omakustannusarvoja 148 Kuntatyönantajat/Terveydenhuollon työntekijöiden eettinen rekrytointi 149 Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Katsaus Lausunto Valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUSAIKA klo 10:00-14:15 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-14:15 puheenjohtaja Kemppainen Aila 10:00-14:15 jäsen Nikulainen Kari 10:00-14:15 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-13:13 jäsen Esteellisenä poissa kokouksesta :n 132 esittelyn ajan klo 12:32-12:34. Poistui :n 131 käsittelyn jälkeen Ronkainen Tauno 10:00-14:15 jäsen Tervo Raili 10:00-14:15 jäsen Törmänen Anni-Inkeri 10:00-14:15 jäsen Väisänen Sanni 10:00-14:15 jäsen Pyykkönen Kyllikki 10:00-14:15 varajäsen Esteellisenä poissa kokouksesta :n 123 käsittelyn ajan klo 10:08-10:38 Poissa Karjalainen Aki jäsen Moilanen Pentti jäsen Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Ahopelto Maire 10:00-14:15 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-14:15 sihteeri Huttu Lauri 10:00-14:15 mh:n edustaja Salomaa Seija 10:08-10:37 palvelusuunnittelija Läsnä :n 123 esittelyn ajan Kukkonen Terhi 10:08-10:37 projektisuunnittelija Läsnä :n 123 esittelyn ajan Härkönen Laila 10:43-10:47 hankintapäällikkö Läsnä :n 125 esittelyn ajan Kainulainen Anna-Liisa 11:58-12:54 perhepalvelupäällikkö Läsnä :n 130 esittelyn ajan ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Anni-Inkeri Törmänen Sanni Väisänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 120 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 121 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anni-Inkeri Törmäsen ja Sanni Väisäsen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen :n 97 tarkistaminen STLTK 122 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukses sa oli toisena pöytäkirjan tarkas tajana Kaisa Tolonen. Hän oli esteellisenä poissa kokouksesta :n 97 (Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidon vuoden 2012 palvelusetelin myöntämisperusteiden tarkistaminen alkaen) kä sit te lyn ajan. Kokouksen jälkeen huomattiin, ettei Kaisa Tolosen tilalle valittu uutta pöytäkirjantarkastajaa. Toisena pöytäkirjan tarkastajana ollut Kari Nikulainen osaltaan tarkasti pykälän 97. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta tarkastaa tässä kokouksessa pi detyn kokouksen :n 97. Hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Palvelusetelin käyttöönotto vanhusten tehostetussa palveluasumisessa STLTK 123 Lautakunta päätti antaa vanhuspalvelujen tulosalu eel le luvan pal velusetelin käyttöönoton jatkovalmisteluun vanhusten asumispalveluissa. Palvelusetelin käyttöönottoa vanhusten asumispalveluihin on valmisteltu AKI Ak tiiviasiakas -hankkeessa. Hankkeessa on vertailtu eri kuntien asumispalveluissa käyttämiä palveluseteli malleja ja laadittu erilaisia malleja palvelusetelin arvon määrittämiseen Kainuussa. Lisäksi hankkeessa on valmisteltu palveluntuottajien hyväksymiskriteerit yhdessä vanhuspalvelujen toimijoiden kanssa. Lautakunnan jäsenille on jaettu esityslistan erillisliitteenä AKI Aktiiviasia kas -hankkeen IVA+ arviointi sekä palveluntuottajien hyväksymiskriteerit Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli palveluntuotta jaksi. Erillisliite nro: voimaan tulleen palvelusetelilain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon pal velusetelistä 2009/569) tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuut ta, saada aikaan moni puolinen, joustava ja taloudellisesti kestävä palveluraken ne sekä edesauttaa kuntien palve lumarkkinoiden kehittymistä ja tukea yrittäjyyt tä. Palvelusetelillä järjestetyssä palvelussa asiakkaan valinnan vapaus korostuu. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli Palveluseteli on uusi asumis- ja hoivapalvelujen järjestämistapa oman tuotannon ja ostopal velun lisäksi. Palvelusetelillä järjestettyä asumispalvelua ei tarvitse kil pailuttaa. Palveluseteli ei lähtökohtaisesti lisää tehostetun palveluasumisen kus tannuksia vaan seteli on vaihtoehto kuntayhtymän muutoin järjestämälle palve lulle. Palvelusetelijärjestelmä toteutetaan kustan nusneutraalisti olemassa ole vien resurssien puitteissa. Palveluseteli aloitetaan rajoitettuna kokeiluna ja palve lusetelimallista haetaan kokemuksia loppuvuoden osalta. Palvelusetelimal lin vai kuttavuutta seurataan vuoden 2013 aikana. Asiakkaat, joiden asumis- ja hoivapalvelut järjestetään palvelusetelillä täyttävät samat tehos tettuun palveluasumiseen ohjautumisen kriteerit kuten muutkin julki seen asumispalveluun SAS-ryhmän kautta sijoittuvat asiakkaat. SAS-työryhmä ar vioi asiakkaan asumispalvelun tarvetta ja kiireellisyyttä SAS-toimintasäännön mukaan. Palveluntarpeen ar vioinnin jälkeen asiakas odottaa hänelle tarkoituksen mukaisen pai kan vapautumista. Kainuun maakunta-kuntayhtymä järjes tää tehos tettua pal veluasumista omana toimintana, ostopalveluna tai jatkos sa vaihtoehtoi sesti myös palvelusetelin avulla.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arvioinnissa todettuun hoivan ja hoidon maksuun. Palvelusetelillä ei voida maksaa muita palvelun tuottajan tar joamia palve luita. Asiakas maksaa vuokran, ateriapalvelun, tukipalvelut (siivous- ja vaatehuolto), mahdolli sen omavastuuosuu den eli tuottajan vuorokausihinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuk sen sekä muut mahdolliset palveluntuottajan kanssa sopiman sa palvelut suoraan palvelun tuottajalle. Palveluseteliyrittäjät valitaan hyväksymismenettelyllä Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli palveluntuottajaksi perusteella. Edel lytämme myös palvelusetelillä asumispalvelujen tuottamista Kainuun alueella, jol loin etäi syys ei kohtuutto masti vaikeuta omaisten yhteydenpitoa. Palvelusetelin arvon määrittäminen Nykyisessä järjestämistavassa julkisen asumispalvelun asiakkailta perittävä hoi tomaksu sekä palveluasumisen perusmaksu on tulosidonnainen. Myös palvelu setelimallissa on lähtökoh daksi otettu palvelusetelin arvon määräytyminen tulo jen mukaan. Palvelusetelissä ei ole asiakasmaksua, mutta asiakas maksaa mahdollisen yrittäjän hoivavuoro kausihinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen omavastuuosuutena. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määrittämisessä on huomioitu ostopalve lun kustan nusten vuorokausihintataso. Palvelusetelin maksimiarvo on 88,00 euroa/ vuorokausi. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja palvelusetelin asiakaskohtainen arvo määräytyy tu lojen mukaan taulukossa esitetyllä tavalla: Tuloluokka Palvelusetelin arvo /vrk Palvelusetelin arvo /kk < , , , , , , , , , , , , < 45, ,50 Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen asiakkaat sijoittuvat em. tulo luokkiin v.2011 seuraavasti: Tuloluokka Asiakkaiden määrä Asiakkaiden prosenttiosuus < ,00 11, ,00 36, ,00 29, ,00 9,84

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: ,00 8, ,00 2, < 4,00 1,57 Asiakkaalla on mahdollisuus verrata kustan nuksia nykyisessä mallissa ja palve lusetelimallis sa. Asiakkaalle esitellään eri yrittäjien hinnat (vuokra, ateriamaksu, tukipalvelumaksut, hoito vuorokauden hinta ja muut mahdolliset kustan nukset). Asiakas voi valita ottaako palvelusetelin käyttöönsä. Valintatilanteessa asiakasta ohjataan ottamaan huomioon hänen mah dollisuutensa selvitä omavastuuosuu desta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 1) palveluseteli otetaan käyttöön vanhusten tehostetussa palveluasumisessa al kaen. 2) palvelusetelijärjestelmä toteutetaan kustannusneutraalisti ja määrärahasidonnaisesti kokei luna siten, että palvelusetelillä korva taan maksimissaan 20 nykyisistä ostopalveluna järjestetyistä pai koista resurs sien vapauduttua. 3) palveluseteli on tulosidonnainen ja sen maksimiarvo on 88 euroa/vrk. Palvelusetelin asia kaskohtainen arvo määräytyy esitetyn taulukon mukaan. Kyllikki Pyykkönen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsitte lyn ajaksi klo 10:08-10:38. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys. Palvelusuunnittelija Seija Salomaa ja pro jektisuunnittelija Terhi Kukkonen olivat asiantuntijoi na läsnä kokouk sessa asian kä sittelyn ajan klo 10:08-10:37. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 1, : IVA+ arviointi ja hyväksymiskriteerit sekä hakemus

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kliinisen kemian hankintaesitys STLTK 124 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Abbot Architect reagenssien hankinta ja huoltosopimukset. Kainuun sairaanhoitopiirin hankintatoimisto kilpailutti v Lapinja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sekä Kainuun maa kunta -kuntayhty män sai raaloi den laborato rioihin immunoke mian ja kliini sen kemian ana lytii kan laittei neen (Tp E1501/ ). Kilpailutuksen perus teel la va littiin toimittajaksi Abbott Oy Diagnos tics Division. Lapin shp, Län si-poh jan sairaanhoitopiiri ja Kainuu tekivät hankinnasta yh te ne vät it se näiset päätökset. Kainuun sairaanhoitopiiri on pyytänyt tar joukset omistamilleen Architect-laitteille rea genssien jatkohankinnasta ja analysaatto reiden huolloista Abbott Diag nostics Divisio nilta hankintakau deksi sekä optiot vuotta. Vain laitevalmistajan toimittamat reagenssit mahdollistavat laitteen kokonaisvaltaisen käytet tävyyden. Käyttö valmiit liuokset te hostavat työskentelyä, li säävät työturvalli suutta ja varmista vat osal taan tutkimustu losten laadun. Laite on täy sin reagenssisi donnainen, muilla valmista jil la ei ole rea gensseja. Abbot Oy:n tarjouksen mukaisten reagens sien hankinnan arvo on noin ja huoltosopi muksen arvo on /vuosi (alv. 0 %). Abbot Oy:n tarjoukset reagensseista ja huoltosopimuk sesta (viitteenä 3-4) ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja asiasta antavat hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh , ja sosi aali- ja terveysjohtaja Mai re Ahopelto, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Abbot Diagnostics Divisionin tarjouksen reagenssien jatkohankinnasta ja analysaattoreiden huollosta hankintakaudeksi , optio vuotta. Sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Ab bot Diag nos tics Divisionin tarjouksen reagenssien jatkohankin nasta ja analy saattoreiden huollosta hankintakaudeksi , optio vuotta.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Lautakunta toteaa, että varsinaisen hankintapäätök sen tekee sosiaali- ja terveysjohtaja maakuntahallituksen hyväksymien vuoden 2012 talousarvion täytän töön pa no-oh jei den mu kaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän hankinta STLTK 125 Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli varastorobotin hankintaa lääkehuoltoon. Lautakunta hyväksyi varastorobotin hankinnan ja antoi jatkovalmisteluluvan. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hankin tatoimistossa on valmisteltu Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän -tar jous pyyntö. Tarjouspyynnön luonnos lähetetään sosiaa li- ja terveyslautakunnalle esityslistan erillis liit teenä. Erillisliite nro: 7 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antavat hankintapäällikkö Laila Härkönen, puh ja so si aa li- ja ter veys joh taja Mai re Aho pel to, puh tai säh kö postit se Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän -tarjouspyynnön. Hankintapäällikkö Laila Härkönen oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 10:43-10:47. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 7, : Tarjouspyyntö Erillisliitteen nro 7 liite 2, lääkehuollon prosessit Erillisliitteen nro 7 liite 3: Ehdottomat ja pisteytettävät vaatimukset Erillisliitteen nro 7 liite 5 Huolto- ja kunnossapidon ehdot ja hinnat Erillisliitteen nro 7 liite 6 Valintaperusteet ja hintatietoliite

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Investoinnit 2012 STLTK 126 Sosiaali- ja terveystoimialalle on vuoden 201s investointeihin myönnetty yhteensä 2 milj. eu roa. Liitteeseen on koottu tiedot sosiaali- ja ter veystoimialan tulosalueiden investointiesi tyksistä vuodelle Liite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tie doksi liitteen nro 1 mu kaiset vuoden 2012 sosiaa li- ja terveystoimi alan investointiesi tykset. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, : Investoinnit 2012

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös STLTK 127 Kainuun maakuntahallitus on esittänyt maakunta valtuustolle, että maa kunnan vuoden 2011 alijää mä ,58 euroa ja Kai nuun am mattiopisto -lii kelaitoksen ylijäämä ,96 euroa sekä Kainuun Työterveys -lii kelaitoksen alijäämä ,22 euroa kir jataan tilinpäätöksessä taseen kunkin omaan pää omaan ti likauden yli/alijäämä -ti lille. Maakuntahallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen ja jättänyt sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilin päätökseen kuuluvat tu loslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä ta lousarvion toteutu mis vertailu ja toiminta kertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimin takerto muksessa on esitettävä selvitys val tuuston asettamien toiminnallisten ja talou dellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennai sista asioista, joista ei ole tehty selkoa tu loslaskelmassa tai ta seessa. Hyväksyes sään tilinpäätök sen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikau den tuloksen käsitte lystä ja tarvittavista ta louden tasapainotta mista koskevista toi menpiteistä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadit tava seuraavan vuoden maaliskuun lop puun men nessä, minkä jäl keen tilinpäätös on luovutettava tilintarkas tajien tarkastetta vaksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahal lituksen jäsenet ja maakuntajohtaja. Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuosien tulos sisältäen Kainuun am matti opiston ja Kainuun Työterveys -liikelai toksen tuloksen muodos tuu seuraavasti (tu loksesta on eliminoitu lii kelaitosten ja maa kunnan välinen rahaliikenne): Toimintatuotot , ,22 Toimintakulut , ,98 Toimintakate , ,76 Rahoitustuotot/kulut , ,62 Vuosikate , ,38 Poistot , ,48 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden tulos , ,72

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Rahastojen ja varausten muutokset , ,88 Tilikauden yli-/ alijäämä , ,84 Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2010 ver rattuna 10,6 miljoonaa euroa eli 3,2 pro senttia ja vastaavat toimin takulut kasvoivat 24,4 miljoonaa euroa eli 7,7 prosenttia. Il man liikelaitoksia toiminta kulujen kasvu oli 23,1 miljoonaa euroa eli 8,3 prosenttia edel lisvuoteen verrattuna. Kuntien rahoitus osuus kasvoi 6,7 miljoonaa euroa eli 2,9 prosenttia. Vuosien keskimää räinen toimintamenojen kas vuprosentti oli 5,3 prosenttia. Tulos satunnaisten erien jälkeen osoittaa alijäämää yhteensä ,72 euroa. Tulos sisältää Kainuun ammattiopiston -liikelai toksen ja Kainuun Työterveys -liikelai toksen tulokset. Kainuun am mattiopiston johtokunta on purkanut va rauksista poisto eroa yhteen sä ,89 euroa ja tuloutta nut kehittämisrahastosta eu roa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilikau den tulos varausten ja rahastosiirtojen jäl keen osoit taa alijäämää ,84 eu roa, johon sisältyy Kainuun ammattiopiston ylijäämä ,96 euroa ja Kainuun Työ terveyden alijäämä ,22 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä oli ta seessaan edellisvuosilta kertynyttä alijää mää ,90 euroa. Kunnat maksoi vat sopimuksen mukaisesti ali jäämää maakunnalle yhteen sä ,49 euroa. Vuoden 2011 lo pussa katta mattomat alijäämät ilman liike lai toksia olivat yhteensä ,99 eu roa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän ali-/ylijäämät sekä sekä muut omat rahastot (KAO ja Työter veys) olivat vuoden 2011 lo pussa yhteensä ,61 euroa. Lisätietoja vuosikertomuksesta antaa ta lousjohtaja Asta Tolonen, puh ja sosiaali- ja terveys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteinä Kai nuun maa kun ta -kun ta yhty män Vuo si ker to mus 2011 ja Ti lasto-osa Erillisliitteet nro: 3-4 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi maa kunta hallituksen allekirjoittaman vuo den 2011 tilinpäätöksen ja vuoden 2011 tilasto-osan.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 3, : Vuosikertomus 2011 Erillisliite nro 4, : Tilasto-osa 2011

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän Henkilöstöraportti 2011 STLTK 128 Kainuun maakuntahallitus on hyväksynyt henkilös töraportin vuodelta 2011: Vuoden 2011 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat kuntayhtymän henkilöstövoimavaro jen tilanteesta koko naisnäkemyksen, jonka perusteella henki löstön tilaa voidaan arvioi da ja suunnata ke hittämistoimenpiteitä hen kilöstöstrategian painopistealueille organi saation eri ta soilla. Vuoden 2011 aikana ke hittämiskohteina eri tyisesti olivat henkilös tön työkykyisyyden ja työhyvinvoinnin sekä työyhteisöjen toimi vuuden edistämiseen tähtäävät toimenpi teet. Erillisliite nro: 5 Vuoden 2011 lopussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelussuhteiden määrä oli 4.384, joka oli 98 palve lussuhdetta enem män kuin vuotta aiemmin. Vakinaisten pal velussuhteiden määrä oli 78,0 % ja määrä aikaisen palvelussuhteiden määrä 22,0 % kaikista palve lussuhteis ta. Kuntayhtymän henkilöstöstä naisia oli 83,1 % ja miehiä 16,9 %. Eläkkeelle siirtyi vuo den 2011 aika na yhteensä 103 henkilöä, eläkkeelle siirty neiden keski-ikä oli 59,9 vuotta. Edellise nä vuon na eläkkeelle siirty neitä oli 85, joiden keski-ikä oli 60,0 vuotta. Vuoden 2011 aikana henkilöstön osaami sen kehittämisen koulutuskustannuksiin (koulutus kustannukset eivät sisällä palk kauskustannuksia) käytettiin eu roa ja yhteensä työpäi vää. Osaami sen kehittämiseen käytettiin 0,65 % koko kuntayhtymän henkilöstö me noista. Täyden nyskoulutuspäivien määrä keskimäärin koulutuksessa ollutta henkilöä koh den vaihteli 1,2-6,7 päivään keskiarvon ollessa 3,7 päi vää. Tämä on keskimäärin 0,5 päivää vä hemmän kuin vuonna Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 12,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Saira us poissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 0,1 työpäivää henkilö työvuotta kohden. Sai raus poissaolojen välit tömät palkkakustan nukset olivat vuoden 2011 aikana euroa, jos sa lisäystä edelliseen vuo teen verrattuna oli noin euroa. Työ tapaturmia vuoden 2011 ai kana oli yhteen sä 289 kappaletta, jot ka ai heuttivat poissaolopäivää ja välittömiä kustannuksia euroa sairauspoissa olon palkka kustannuksina. Tapaturmien ja am mattitau tien määrä lisääntyi 3:lla vuoteen 2010 ver rattuna. Sai rauspäivät sen sijaan väheni vät vuoteen 2010 verrattuna 318 päivällä. Sai rausloman kesto per tapaturma ja ammatti tauti väheni vät 8 päivästä 7 päi vään. Työ suojelun ja -turvallisuuden kehittämi seen liit tyen työsuo jelutarkastuksia toteu tettiin 20 kappaletta.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2011 yhteensä euroa, josta kaikkien poissaolojen palk kakustannukset olivat yh teensä noin 22,4 miljoonaa euroa. Työhyvinvointiin panostet tiin sekä välittömi nä että välillisinä kustan nuksina yhteensä euroa. Välittö minä kustannuksina käytettiin euroa, joka jakaantui työ yhteisörahaan euroa, henkilöstöetuuksiin euroa se kä koulutusapura hoihin euroa. Välil lisinä kustan nuksi na käy tettiin osaamisen kehittämiseen yh teensä euroa. Työ ter veyshuollon palveluiden kustannuk set olivat yhteensä noin euroa, joka oli noin euroa edellisvuotta enem män. Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (nykyisin Kun tatyönantajat) henkilöstöraporttisuosi tuksen (2004) mukai sesti. Tietolähteenä on käytetty myös Kun tien eläkevakuutuksen ( alkaen Ke va) tilastoja, osin myös muita tietoläh teitä. Henkilöstöraportti käsi tellään yhteistoiminta lain mukaisesti ennen maakuntavaltuuston kokousta Yhteistyötoi mikunnassa Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh. (08) , tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän hen ki lös tö ra por tin vuo del ta Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 5, : Henkilöstöraportti vuodelta 2011

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2011 STLTK 129 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan Se vel voittaa kuntia järjestämään sosiaaliasia miespalveluita. Kainuussa tämä on järjes tetty alun perinkin yhteistoimintana ja alkaen sosiaaliasiamiehen pal veluiden järjestämisen velvolli suus on ollut maakunta -kuntayhtymällä. Sosiaaliasiamie hen yhtenä tehtävä on antaa vuosit tain sel vitys kunnanhallitukselle toiminnastaan. Sosiaaliasiamies Reijo Inget on selvityksen toi min ta vuo del ta Selvitys jaetaan lautakunnalle esityslistan erillisliitteenä. Erillisliite nro: 6 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan yh teydenotot sosiaaliasiamieheen ovat edel leen vä hentyneet edelli seen vuoteen verrat tuna. Yhteydenottoja kertomusvuonna kertyi yhteensä 249. Vuonna 2010 yhteydenottoja oli kaikkiaan 285. Kaikki yhteydenotot koh distuivat Kai nuun maakunta -kuntayhtymän vastuulla oleviin palveluihin, yhtään yhtey denottoa ei kohdis tunut kuntien vastuulla oleviin päivähoitopalveluihin. Kertomusvuoden aikana tapahtui edelleen parannusta sosiaalihuollon lainsäädännös sä ole vien määräaikojen noudattamisessa. Vuoden aikana tällaisia yhteydenottoja on tullut har voin. Samoin laissa määritetyt määräajat päästä sosiaali työntekijän tai so siaaliohjaajan henkilö koh taiseen tapaami seen toteutuvat hyvin. Edelleen tulee kiinnittää huomiota henkilös tön saavutettavuuteen joko toimistoltaan tai puhe limitse. Asiakkai den tiedonsaantiin tar vitsemistaan palve luista on kiinnitettävä huomiota. Vi ranomai sella on velvollisuus oma-aloitteisesti antaa sosiaalihuollon pal veluita koskevaa oh jaus ta ja neuvontaa. Neuvontaan sisältyy myös palveluista tie dottaminen. Oikean ja asialli sen tiedon myötä asiakkaiden ennakkoluu lot viran omaista kohtaan vähenevät ja luot tamus or ganisaatioon ja työntekijöihin li sääntyy. Täs säkin asiassa on kertomusvuo den aikana ta pahtunut parannusta. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tie doksi sosiaaliasiamiehen sel vi tyk sen toi min ta vuo del ta 2011.

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Hyväksyi päätösehdotuksen. Lautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 11:45-11:53. Liitteet Erillisliite nro 6, : Sosiaaliasiamiehen selvitys 2011

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta STLTK 130 Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitus ( ) on talousarvion 2012 täytäntöönpano ohjeessa antanut tehtäväksi selvittää vammaispalveluiden asumispalveluiden yksikkökoon kasvattamisen. Yksikkökoon kasvattamisella mahdollistetaan asumispaikkojen lisääminen samalla henkilökuntamäärällä. Yksi työntekijä siirtyy asumisenohjaajaksi, tämä mahdollistaa tukiasumisen lisäämisen. Lisäksi yövalvonnan järjestäminen tuo turvallisuutta ryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa asuville kehitysvammaisille henkilöille. Suunnitellussa ryhmäkodissa kehitysvammaisten henkilöiden on mahdollista asua joko yksin yksiössä tai jakamalla huoneisto kahden henkilön kesken. Ryhmäkotien koon kasvattamisella mahdollistetaan myös päivätoiminnan lisääminen sekä tilapäishoidon paikkojen määrän lisääminen. Vammaispalveluiden vastuualueella Seudulla 1 on yhteensä yhdeksän (9) Kainuun maakunta -kuntayhtymän ylläpitämää ryhmäkotia. Osassa ryhmäkoteja on sisäilmaongelmia ja remontin tarvetta. KAJAANI: Kalliokadun ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa, Kätön ryhmäkoti 6 paikkaa, Suksikadun ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa, Katajan ryhmäkoti seitsemän (7) paikkaa, Majakan ryhmäkoti viisi (5) paikkaa ja yksi yövalvottu ryhmäkoti Puistokulma 10 paikkaa. VUOLIJOKI: Ryhmäkoti Ristokoti kahdeksan (8) paikkaa RISTIJÄRVI: Esalan ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa PALTAMO: Ryhmäkoti Kotitupa kuusi (6) paikkaa. Kajaanin alueella toimivista ryhmäkodeista kolme - neljä (alustavan suunnitelman mukaan; Katajan, Kalliokadun, Kätön ja Suksikadun ryhmäkodit) siirtyvät Lohtajalla sijaitsevaan kerrostaloon os. Maahisentie 3. Maahisentie 3:n ryhmäkotiin siirtyvät yksiköt varmistuvat myöhemmin. Ryhmäkodin käyttöön on alustavasti varattu yksi rappu, johon saadaan 18 asukaspaikkaa. Kyseisen kiinteistön saneeraus valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, joten toiminta uudessa ryhmäkodissa voidaan aloittaa Maahisentien ryhmäkotiin järjestetään yövalvonta. Yhdistettävien ryhmäkotien henkilökunta (16) siirtyy Maahisentien ryhmäkotiin siten, että yksi (1) henkilö toimii vastaavana ohjaajana, 12 henkilöä tekee 3-vuorotyötä, yksi (1) henkilö ohjaa Maahisentien päivätoimintaa, yksi (1) henkilö osallistuu Pihlajan päivätoimintaan ja yksi (1) työntekijä siirtyy asumisen ohjaajaksi. Asumisen ohjaajat siirretään osaksi Maahisentien yksikköä (yhteinen työnjohto, sosiaalitilat, yhteiskäyttö). Majakan ryhmäkodissa järjestetään asumista henkilöille,

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 4,00 Kahvi ja pulla / aamupala 1,50 (Hinnat v. 2010 sama)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen Maakuntahallitus I 85 16.03.2009 Maakuntahallitus I 142 04.05.2009 Maakuntahallitus I 220 31.08.2009 Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Työsuojelutoimikunta 20.05.2009 AIKA 20.05.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallitus 37 21.03.2016 Maakuntahallitus 59 16.05.2016 Tarkastuslautakunta 26 19.05.2016 Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 93/2/2016 MH 37 Kuntalain

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät ylläpitomaksut 1.6.2015 alkaen Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA Perusturvalautakunta 59 13.10.2010 Perusturvalautakunta 56 05.10.2011 LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA PETUL 59 Ikääntyvien palveluissa on edessä

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.1.2010 alkaen

Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.1.2010 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 352 16.12.2009 Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.1.2010 alkaen STLTK 352 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot