KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-14:15 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen :n 97 tarkistaminen 123 Palvelusetelin käyttöönotto vanhusten tehostetussa palveluasumisessa 124 Kliinisen kemian hankintaesitys Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän hankinta Investoinnit Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös 128 Kainuun maakunta -kuntayhtymän Henkilöstöraportti Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta 131 Selvitys Ristokodin asumispaikkamäärän kasvattamisesta 132 Selvitys Kehitysvammapalvelut Hakalan toiminnan järjestelyistä 133 Kainuun maakunta -kuntayhtymän ryhmäkodeissa asuvilta kehitysvammaisilta asukkailta perittävä aterian hinta alkaen 134 Kuhmon Kehitysvammaisten Tuki ry ja Sotkamon Kehitysvammaisten Tuki ry/omaisjärjestöjen huoli perheiden ja kehitysvammaisten jaksamisesta 135 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Intotalon osuuskunta/asiointiapu Onnenapila 136 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi toiminimi Katja Salonen 137 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi toiminimi Maahiset

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Toiminimi Mirja Suutari 139 Itä-Suomen aluehallintovirasto/sijaiskoti Satuniemi Oy Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/marian Kartano Oy Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/marian Kartano Oy Paikallinen virka- ja työsopimus siirtyvistä vuosilomaoikeuksista 143 Sosiaali- ja terveysministeriö/terveydenhuollon omavalvontaa tehostettava 144 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/avoin turvallisuuskulttuuri edistää potilasturvallisuutta ja auttaa työnantajaa valvomaan toiminnan asianmukaisuutta 145 Sosiaali- ja terveysministeriö/sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys liikkeelle 146 Sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätös/sosiaalija terveydenhuollon palvelurakenneselvitys 147 Sosiaali- ja terveysministeriö/sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) maksuja korotetaan vastaamaan paremmin omakustannusarvoja 148 Kuntatyönantajat/Terveydenhuollon työntekijöiden eettinen rekrytointi 149 Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Katsaus Lausunto Valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUSAIKA klo 10:00-14:15 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-14:15 puheenjohtaja Kemppainen Aila 10:00-14:15 jäsen Nikulainen Kari 10:00-14:15 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-13:13 jäsen Esteellisenä poissa kokouksesta :n 132 esittelyn ajan klo 12:32-12:34. Poistui :n 131 käsittelyn jälkeen Ronkainen Tauno 10:00-14:15 jäsen Tervo Raili 10:00-14:15 jäsen Törmänen Anni-Inkeri 10:00-14:15 jäsen Väisänen Sanni 10:00-14:15 jäsen Pyykkönen Kyllikki 10:00-14:15 varajäsen Esteellisenä poissa kokouksesta :n 123 käsittelyn ajan klo 10:08-10:38 Poissa Karjalainen Aki jäsen Moilanen Pentti jäsen Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Ahopelto Maire 10:00-14:15 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-14:15 sihteeri Huttu Lauri 10:00-14:15 mh:n edustaja Salomaa Seija 10:08-10:37 palvelusuunnittelija Läsnä :n 123 esittelyn ajan Kukkonen Terhi 10:08-10:37 projektisuunnittelija Läsnä :n 123 esittelyn ajan Härkönen Laila 10:43-10:47 hankintapäällikkö Läsnä :n 125 esittelyn ajan Kainulainen Anna-Liisa 11:58-12:54 perhepalvelupäällikkö Läsnä :n 130 esittelyn ajan ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Anni-Inkeri Törmänen Sanni Väisänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 120 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 121 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anni-Inkeri Törmäsen ja Sanni Väisäsen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen :n 97 tarkistaminen STLTK 122 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukses sa oli toisena pöytäkirjan tarkas tajana Kaisa Tolonen. Hän oli esteellisenä poissa kokouksesta :n 97 (Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidon vuoden 2012 palvelusetelin myöntämisperusteiden tarkistaminen alkaen) kä sit te lyn ajan. Kokouksen jälkeen huomattiin, ettei Kaisa Tolosen tilalle valittu uutta pöytäkirjantarkastajaa. Toisena pöytäkirjan tarkastajana ollut Kari Nikulainen osaltaan tarkasti pykälän 97. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta tarkastaa tässä kokouksessa pi detyn kokouksen :n 97. Hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Palvelusetelin käyttöönotto vanhusten tehostetussa palveluasumisessa STLTK 123 Lautakunta päätti antaa vanhuspalvelujen tulosalu eel le luvan pal velusetelin käyttöönoton jatkovalmisteluun vanhusten asumispalveluissa. Palvelusetelin käyttöönottoa vanhusten asumispalveluihin on valmisteltu AKI Ak tiiviasiakas -hankkeessa. Hankkeessa on vertailtu eri kuntien asumispalveluissa käyttämiä palveluseteli malleja ja laadittu erilaisia malleja palvelusetelin arvon määrittämiseen Kainuussa. Lisäksi hankkeessa on valmisteltu palveluntuottajien hyväksymiskriteerit yhdessä vanhuspalvelujen toimijoiden kanssa. Lautakunnan jäsenille on jaettu esityslistan erillisliitteenä AKI Aktiiviasia kas -hankkeen IVA+ arviointi sekä palveluntuottajien hyväksymiskriteerit Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli palveluntuotta jaksi. Erillisliite nro: voimaan tulleen palvelusetelilain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon pal velusetelistä 2009/569) tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuut ta, saada aikaan moni puolinen, joustava ja taloudellisesti kestävä palveluraken ne sekä edesauttaa kuntien palve lumarkkinoiden kehittymistä ja tukea yrittäjyyt tä. Palvelusetelillä järjestetyssä palvelussa asiakkaan valinnan vapaus korostuu. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli Palveluseteli on uusi asumis- ja hoivapalvelujen järjestämistapa oman tuotannon ja ostopal velun lisäksi. Palvelusetelillä järjestettyä asumispalvelua ei tarvitse kil pailuttaa. Palveluseteli ei lähtökohtaisesti lisää tehostetun palveluasumisen kus tannuksia vaan seteli on vaihtoehto kuntayhtymän muutoin järjestämälle palve lulle. Palvelusetelijärjestelmä toteutetaan kustan nusneutraalisti olemassa ole vien resurssien puitteissa. Palveluseteli aloitetaan rajoitettuna kokeiluna ja palve lusetelimallista haetaan kokemuksia loppuvuoden osalta. Palvelusetelimal lin vai kuttavuutta seurataan vuoden 2013 aikana. Asiakkaat, joiden asumis- ja hoivapalvelut järjestetään palvelusetelillä täyttävät samat tehos tettuun palveluasumiseen ohjautumisen kriteerit kuten muutkin julki seen asumispalveluun SAS-ryhmän kautta sijoittuvat asiakkaat. SAS-työryhmä ar vioi asiakkaan asumispalvelun tarvetta ja kiireellisyyttä SAS-toimintasäännön mukaan. Palveluntarpeen ar vioinnin jälkeen asiakas odottaa hänelle tarkoituksen mukaisen pai kan vapautumista. Kainuun maakunta-kuntayhtymä järjes tää tehos tettua pal veluasumista omana toimintana, ostopalveluna tai jatkos sa vaihtoehtoi sesti myös palvelusetelin avulla.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arvioinnissa todettuun hoivan ja hoidon maksuun. Palvelusetelillä ei voida maksaa muita palvelun tuottajan tar joamia palve luita. Asiakas maksaa vuokran, ateriapalvelun, tukipalvelut (siivous- ja vaatehuolto), mahdolli sen omavastuuosuu den eli tuottajan vuorokausihinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuk sen sekä muut mahdolliset palveluntuottajan kanssa sopiman sa palvelut suoraan palvelun tuottajalle. Palveluseteliyrittäjät valitaan hyväksymismenettelyllä Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli palveluntuottajaksi perusteella. Edel lytämme myös palvelusetelillä asumispalvelujen tuottamista Kainuun alueella, jol loin etäi syys ei kohtuutto masti vaikeuta omaisten yhteydenpitoa. Palvelusetelin arvon määrittäminen Nykyisessä järjestämistavassa julkisen asumispalvelun asiakkailta perittävä hoi tomaksu sekä palveluasumisen perusmaksu on tulosidonnainen. Myös palvelu setelimallissa on lähtökoh daksi otettu palvelusetelin arvon määräytyminen tulo jen mukaan. Palvelusetelissä ei ole asiakasmaksua, mutta asiakas maksaa mahdollisen yrittäjän hoivavuoro kausihinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen omavastuuosuutena. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määrittämisessä on huomioitu ostopalve lun kustan nusten vuorokausihintataso. Palvelusetelin maksimiarvo on 88,00 euroa/ vuorokausi. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja palvelusetelin asiakaskohtainen arvo määräytyy tu lojen mukaan taulukossa esitetyllä tavalla: Tuloluokka Palvelusetelin arvo /vrk Palvelusetelin arvo /kk < , , , , , , , , , , , , < 45, ,50 Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen asiakkaat sijoittuvat em. tulo luokkiin v.2011 seuraavasti: Tuloluokka Asiakkaiden määrä Asiakkaiden prosenttiosuus < ,00 11, ,00 36, ,00 29, ,00 9,84

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: ,00 8, ,00 2, < 4,00 1,57 Asiakkaalla on mahdollisuus verrata kustan nuksia nykyisessä mallissa ja palve lusetelimallis sa. Asiakkaalle esitellään eri yrittäjien hinnat (vuokra, ateriamaksu, tukipalvelumaksut, hoito vuorokauden hinta ja muut mahdolliset kustan nukset). Asiakas voi valita ottaako palvelusetelin käyttöönsä. Valintatilanteessa asiakasta ohjataan ottamaan huomioon hänen mah dollisuutensa selvitä omavastuuosuu desta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 1) palveluseteli otetaan käyttöön vanhusten tehostetussa palveluasumisessa al kaen. 2) palvelusetelijärjestelmä toteutetaan kustannusneutraalisti ja määrärahasidonnaisesti kokei luna siten, että palvelusetelillä korva taan maksimissaan 20 nykyisistä ostopalveluna järjestetyistä pai koista resurs sien vapauduttua. 3) palveluseteli on tulosidonnainen ja sen maksimiarvo on 88 euroa/vrk. Palvelusetelin asia kaskohtainen arvo määräytyy esitetyn taulukon mukaan. Kyllikki Pyykkönen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsitte lyn ajaksi klo 10:08-10:38. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys. Palvelusuunnittelija Seija Salomaa ja pro jektisuunnittelija Terhi Kukkonen olivat asiantuntijoi na läsnä kokouk sessa asian kä sittelyn ajan klo 10:08-10:37. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 1, : IVA+ arviointi ja hyväksymiskriteerit sekä hakemus

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kliinisen kemian hankintaesitys STLTK 124 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Abbot Architect reagenssien hankinta ja huoltosopimukset. Kainuun sairaanhoitopiirin hankintatoimisto kilpailutti v Lapinja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sekä Kainuun maa kunta -kuntayhty män sai raaloi den laborato rioihin immunoke mian ja kliini sen kemian ana lytii kan laittei neen (Tp E1501/ ). Kilpailutuksen perus teel la va littiin toimittajaksi Abbott Oy Diagnos tics Division. Lapin shp, Län si-poh jan sairaanhoitopiiri ja Kainuu tekivät hankinnasta yh te ne vät it se näiset päätökset. Kainuun sairaanhoitopiiri on pyytänyt tar joukset omistamilleen Architect-laitteille rea genssien jatkohankinnasta ja analysaatto reiden huolloista Abbott Diag nostics Divisio nilta hankintakau deksi sekä optiot vuotta. Vain laitevalmistajan toimittamat reagenssit mahdollistavat laitteen kokonaisvaltaisen käytet tävyyden. Käyttö valmiit liuokset te hostavat työskentelyä, li säävät työturvalli suutta ja varmista vat osal taan tutkimustu losten laadun. Laite on täy sin reagenssisi donnainen, muilla valmista jil la ei ole rea gensseja. Abbot Oy:n tarjouksen mukaisten reagens sien hankinnan arvo on noin ja huoltosopi muksen arvo on /vuosi (alv. 0 %). Abbot Oy:n tarjoukset reagensseista ja huoltosopimuk sesta (viitteenä 3-4) ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja asiasta antavat hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh , ja sosi aali- ja terveysjohtaja Mai re Ahopelto, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Abbot Diagnostics Divisionin tarjouksen reagenssien jatkohankinnasta ja analysaattoreiden huollosta hankintakaudeksi , optio vuotta. Sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Ab bot Diag nos tics Divisionin tarjouksen reagenssien jatkohankin nasta ja analy saattoreiden huollosta hankintakaudeksi , optio vuotta.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Lautakunta toteaa, että varsinaisen hankintapäätök sen tekee sosiaali- ja terveysjohtaja maakuntahallituksen hyväksymien vuoden 2012 talousarvion täytän töön pa no-oh jei den mu kaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän hankinta STLTK 125 Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli varastorobotin hankintaa lääkehuoltoon. Lautakunta hyväksyi varastorobotin hankinnan ja antoi jatkovalmisteluluvan. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hankin tatoimistossa on valmisteltu Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän -tar jous pyyntö. Tarjouspyynnön luonnos lähetetään sosiaa li- ja terveyslautakunnalle esityslistan erillis liit teenä. Erillisliite nro: 7 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antavat hankintapäällikkö Laila Härkönen, puh ja so si aa li- ja ter veys joh taja Mai re Aho pel to, puh tai säh kö postit se Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Sairaala-apteekin varastorobottijärjestelmän -tarjouspyynnön. Hankintapäällikkö Laila Härkönen oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 10:43-10:47. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 7, : Tarjouspyyntö Erillisliitteen nro 7 liite 2, lääkehuollon prosessit Erillisliitteen nro 7 liite 3: Ehdottomat ja pisteytettävät vaatimukset Erillisliitteen nro 7 liite 5 Huolto- ja kunnossapidon ehdot ja hinnat Erillisliitteen nro 7 liite 6 Valintaperusteet ja hintatietoliite

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Investoinnit 2012 STLTK 126 Sosiaali- ja terveystoimialalle on vuoden 201s investointeihin myönnetty yhteensä 2 milj. eu roa. Liitteeseen on koottu tiedot sosiaali- ja ter veystoimialan tulosalueiden investointiesi tyksistä vuodelle Liite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tie doksi liitteen nro 1 mu kaiset vuoden 2012 sosiaa li- ja terveystoimi alan investointiesi tykset. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, : Investoinnit 2012

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös STLTK 127 Kainuun maakuntahallitus on esittänyt maakunta valtuustolle, että maa kunnan vuoden 2011 alijää mä ,58 euroa ja Kai nuun am mattiopisto -lii kelaitoksen ylijäämä ,96 euroa sekä Kainuun Työterveys -lii kelaitoksen alijäämä ,22 euroa kir jataan tilinpäätöksessä taseen kunkin omaan pää omaan ti likauden yli/alijäämä -ti lille. Maakuntahallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen ja jättänyt sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilin päätökseen kuuluvat tu loslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä ta lousarvion toteutu mis vertailu ja toiminta kertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimin takerto muksessa on esitettävä selvitys val tuuston asettamien toiminnallisten ja talou dellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennai sista asioista, joista ei ole tehty selkoa tu loslaskelmassa tai ta seessa. Hyväksyes sään tilinpäätök sen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikau den tuloksen käsitte lystä ja tarvittavista ta louden tasapainotta mista koskevista toi menpiteistä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadit tava seuraavan vuoden maaliskuun lop puun men nessä, minkä jäl keen tilinpäätös on luovutettava tilintarkas tajien tarkastetta vaksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahal lituksen jäsenet ja maakuntajohtaja. Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuosien tulos sisältäen Kainuun am matti opiston ja Kainuun Työterveys -liikelai toksen tuloksen muodos tuu seuraavasti (tu loksesta on eliminoitu lii kelaitosten ja maa kunnan välinen rahaliikenne): Toimintatuotot , ,22 Toimintakulut , ,98 Toimintakate , ,76 Rahoitustuotot/kulut , ,62 Vuosikate , ,38 Poistot , ,48 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden tulos , ,72

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Rahastojen ja varausten muutokset , ,88 Tilikauden yli-/ alijäämä , ,84 Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2010 ver rattuna 10,6 miljoonaa euroa eli 3,2 pro senttia ja vastaavat toimin takulut kasvoivat 24,4 miljoonaa euroa eli 7,7 prosenttia. Il man liikelaitoksia toiminta kulujen kasvu oli 23,1 miljoonaa euroa eli 8,3 prosenttia edel lisvuoteen verrattuna. Kuntien rahoitus osuus kasvoi 6,7 miljoonaa euroa eli 2,9 prosenttia. Vuosien keskimää räinen toimintamenojen kas vuprosentti oli 5,3 prosenttia. Tulos satunnaisten erien jälkeen osoittaa alijäämää yhteensä ,72 euroa. Tulos sisältää Kainuun ammattiopiston -liikelai toksen ja Kainuun Työterveys -liikelai toksen tulokset. Kainuun am mattiopiston johtokunta on purkanut va rauksista poisto eroa yhteen sä ,89 euroa ja tuloutta nut kehittämisrahastosta eu roa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilikau den tulos varausten ja rahastosiirtojen jäl keen osoit taa alijäämää ,84 eu roa, johon sisältyy Kainuun ammattiopiston ylijäämä ,96 euroa ja Kainuun Työ terveyden alijäämä ,22 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä oli ta seessaan edellisvuosilta kertynyttä alijää mää ,90 euroa. Kunnat maksoi vat sopimuksen mukaisesti ali jäämää maakunnalle yhteen sä ,49 euroa. Vuoden 2011 lo pussa katta mattomat alijäämät ilman liike lai toksia olivat yhteensä ,99 eu roa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän ali-/ylijäämät sekä sekä muut omat rahastot (KAO ja Työter veys) olivat vuoden 2011 lo pussa yhteensä ,61 euroa. Lisätietoja vuosikertomuksesta antaa ta lousjohtaja Asta Tolonen, puh ja sosiaali- ja terveys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteinä Kai nuun maa kun ta -kun ta yhty män Vuo si ker to mus 2011 ja Ti lasto-osa Erillisliitteet nro: 3-4 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi maa kunta hallituksen allekirjoittaman vuo den 2011 tilinpäätöksen ja vuoden 2011 tilasto-osan.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 3, : Vuosikertomus 2011 Erillisliite nro 4, : Tilasto-osa 2011

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän Henkilöstöraportti 2011 STLTK 128 Kainuun maakuntahallitus on hyväksynyt henkilös töraportin vuodelta 2011: Vuoden 2011 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat kuntayhtymän henkilöstövoimavaro jen tilanteesta koko naisnäkemyksen, jonka perusteella henki löstön tilaa voidaan arvioi da ja suunnata ke hittämistoimenpiteitä hen kilöstöstrategian painopistealueille organi saation eri ta soilla. Vuoden 2011 aikana ke hittämiskohteina eri tyisesti olivat henkilös tön työkykyisyyden ja työhyvinvoinnin sekä työyhteisöjen toimi vuuden edistämiseen tähtäävät toimenpi teet. Erillisliite nro: 5 Vuoden 2011 lopussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelussuhteiden määrä oli 4.384, joka oli 98 palve lussuhdetta enem män kuin vuotta aiemmin. Vakinaisten pal velussuhteiden määrä oli 78,0 % ja määrä aikaisen palvelussuhteiden määrä 22,0 % kaikista palve lussuhteis ta. Kuntayhtymän henkilöstöstä naisia oli 83,1 % ja miehiä 16,9 %. Eläkkeelle siirtyi vuo den 2011 aika na yhteensä 103 henkilöä, eläkkeelle siirty neiden keski-ikä oli 59,9 vuotta. Edellise nä vuon na eläkkeelle siirty neitä oli 85, joiden keski-ikä oli 60,0 vuotta. Vuoden 2011 aikana henkilöstön osaami sen kehittämisen koulutuskustannuksiin (koulutus kustannukset eivät sisällä palk kauskustannuksia) käytettiin eu roa ja yhteensä työpäi vää. Osaami sen kehittämiseen käytettiin 0,65 % koko kuntayhtymän henkilöstö me noista. Täyden nyskoulutuspäivien määrä keskimäärin koulutuksessa ollutta henkilöä koh den vaihteli 1,2-6,7 päivään keskiarvon ollessa 3,7 päi vää. Tämä on keskimäärin 0,5 päivää vä hemmän kuin vuonna Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 12,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Saira us poissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 0,1 työpäivää henkilö työvuotta kohden. Sai raus poissaolojen välit tömät palkkakustan nukset olivat vuoden 2011 aikana euroa, jos sa lisäystä edelliseen vuo teen verrattuna oli noin euroa. Työ tapaturmia vuoden 2011 ai kana oli yhteen sä 289 kappaletta, jot ka ai heuttivat poissaolopäivää ja välittömiä kustannuksia euroa sairauspoissa olon palkka kustannuksina. Tapaturmien ja am mattitau tien määrä lisääntyi 3:lla vuoteen 2010 ver rattuna. Sai rauspäivät sen sijaan väheni vät vuoteen 2010 verrattuna 318 päivällä. Sai rausloman kesto per tapaturma ja ammatti tauti väheni vät 8 päivästä 7 päi vään. Työ suojelun ja -turvallisuuden kehittämi seen liit tyen työsuo jelutarkastuksia toteu tettiin 20 kappaletta.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2011 yhteensä euroa, josta kaikkien poissaolojen palk kakustannukset olivat yh teensä noin 22,4 miljoonaa euroa. Työhyvinvointiin panostet tiin sekä välittömi nä että välillisinä kustan nuksina yhteensä euroa. Välittö minä kustannuksina käytettiin euroa, joka jakaantui työ yhteisörahaan euroa, henkilöstöetuuksiin euroa se kä koulutusapura hoihin euroa. Välil lisinä kustan nuksi na käy tettiin osaamisen kehittämiseen yh teensä euroa. Työ ter veyshuollon palveluiden kustannuk set olivat yhteensä noin euroa, joka oli noin euroa edellisvuotta enem män. Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (nykyisin Kun tatyönantajat) henkilöstöraporttisuosi tuksen (2004) mukai sesti. Tietolähteenä on käytetty myös Kun tien eläkevakuutuksen ( alkaen Ke va) tilastoja, osin myös muita tietoläh teitä. Henkilöstöraportti käsi tellään yhteistoiminta lain mukaisesti ennen maakuntavaltuuston kokousta Yhteistyötoi mikunnassa Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh. (08) , tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän hen ki lös tö ra por tin vuo del ta Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 5, : Henkilöstöraportti vuodelta 2011

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2011 STLTK 129 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan Se vel voittaa kuntia järjestämään sosiaaliasia miespalveluita. Kainuussa tämä on järjes tetty alun perinkin yhteistoimintana ja alkaen sosiaaliasiamiehen pal veluiden järjestämisen velvolli suus on ollut maakunta -kuntayhtymällä. Sosiaaliasiamie hen yhtenä tehtävä on antaa vuosit tain sel vitys kunnanhallitukselle toiminnastaan. Sosiaaliasiamies Reijo Inget on selvityksen toi min ta vuo del ta Selvitys jaetaan lautakunnalle esityslistan erillisliitteenä. Erillisliite nro: 6 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan yh teydenotot sosiaaliasiamieheen ovat edel leen vä hentyneet edelli seen vuoteen verrat tuna. Yhteydenottoja kertomusvuonna kertyi yhteensä 249. Vuonna 2010 yhteydenottoja oli kaikkiaan 285. Kaikki yhteydenotot koh distuivat Kai nuun maakunta -kuntayhtymän vastuulla oleviin palveluihin, yhtään yhtey denottoa ei kohdis tunut kuntien vastuulla oleviin päivähoitopalveluihin. Kertomusvuoden aikana tapahtui edelleen parannusta sosiaalihuollon lainsäädännös sä ole vien määräaikojen noudattamisessa. Vuoden aikana tällaisia yhteydenottoja on tullut har voin. Samoin laissa määritetyt määräajat päästä sosiaali työntekijän tai so siaaliohjaajan henkilö koh taiseen tapaami seen toteutuvat hyvin. Edelleen tulee kiinnittää huomiota henkilös tön saavutettavuuteen joko toimistoltaan tai puhe limitse. Asiakkai den tiedonsaantiin tar vitsemistaan palve luista on kiinnitettävä huomiota. Vi ranomai sella on velvollisuus oma-aloitteisesti antaa sosiaalihuollon pal veluita koskevaa oh jaus ta ja neuvontaa. Neuvontaan sisältyy myös palveluista tie dottaminen. Oikean ja asialli sen tiedon myötä asiakkaiden ennakkoluu lot viran omaista kohtaan vähenevät ja luot tamus or ganisaatioon ja työntekijöihin li sääntyy. Täs säkin asiassa on kertomusvuo den aikana ta pahtunut parannusta. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tie doksi sosiaaliasiamiehen sel vi tyk sen toi min ta vuo del ta 2011.

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Hyväksyi päätösehdotuksen. Lautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 11:45-11:53. Liitteet Erillisliite nro 6, : Sosiaaliasiamiehen selvitys 2011

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta STLTK 130 Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitus ( ) on talousarvion 2012 täytäntöönpano ohjeessa antanut tehtäväksi selvittää vammaispalveluiden asumispalveluiden yksikkökoon kasvattamisen. Yksikkökoon kasvattamisella mahdollistetaan asumispaikkojen lisääminen samalla henkilökuntamäärällä. Yksi työntekijä siirtyy asumisenohjaajaksi, tämä mahdollistaa tukiasumisen lisäämisen. Lisäksi yövalvonnan järjestäminen tuo turvallisuutta ryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa asuville kehitysvammaisille henkilöille. Suunnitellussa ryhmäkodissa kehitysvammaisten henkilöiden on mahdollista asua joko yksin yksiössä tai jakamalla huoneisto kahden henkilön kesken. Ryhmäkotien koon kasvattamisella mahdollistetaan myös päivätoiminnan lisääminen sekä tilapäishoidon paikkojen määrän lisääminen. Vammaispalveluiden vastuualueella Seudulla 1 on yhteensä yhdeksän (9) Kainuun maakunta -kuntayhtymän ylläpitämää ryhmäkotia. Osassa ryhmäkoteja on sisäilmaongelmia ja remontin tarvetta. KAJAANI: Kalliokadun ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa, Kätön ryhmäkoti 6 paikkaa, Suksikadun ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa, Katajan ryhmäkoti seitsemän (7) paikkaa, Majakan ryhmäkoti viisi (5) paikkaa ja yksi yövalvottu ryhmäkoti Puistokulma 10 paikkaa. VUOLIJOKI: Ryhmäkoti Ristokoti kahdeksan (8) paikkaa RISTIJÄRVI: Esalan ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa PALTAMO: Ryhmäkoti Kotitupa kuusi (6) paikkaa. Kajaanin alueella toimivista ryhmäkodeista kolme - neljä (alustavan suunnitelman mukaan; Katajan, Kalliokadun, Kätön ja Suksikadun ryhmäkodit) siirtyvät Lohtajalla sijaitsevaan kerrostaloon os. Maahisentie 3. Maahisentie 3:n ryhmäkotiin siirtyvät yksiköt varmistuvat myöhemmin. Ryhmäkodin käyttöön on alustavasti varattu yksi rappu, johon saadaan 18 asukaspaikkaa. Kyseisen kiinteistön saneeraus valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, joten toiminta uudessa ryhmäkodissa voidaan aloittaa Maahisentien ryhmäkotiin järjestetään yövalvonta. Yhdistettävien ryhmäkotien henkilökunta (16) siirtyy Maahisentien ryhmäkotiin siten, että yksi (1) henkilö toimii vastaavana ohjaajana, 12 henkilöä tekee 3-vuorotyötä, yksi (1) henkilö ohjaa Maahisentien päivätoimintaa, yksi (1) henkilö osallistuu Pihlajan päivätoimintaan ja yksi (1) työntekijä siirtyy asumisen ohjaajaksi. Asumisen ohjaajat siirretään osaksi Maahisentien yksikköä (yhteinen työnjohto, sosiaalitilat, yhteiskäyttö). Majakan ryhmäkodissa järjestetään asumista henkilöille,

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 4,00 Kahvi ja pulla / aamupala 1,50 (Hinnat v. 2010 sama)

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

PAIKKA Kainuun sote, 2. krs. kokoushuone, Urho Kekkosen katu 2-4, Kajaani

PAIKKA Kainuun sote, 2. krs. kokoushuone, Urho Kekkosen katu 2-4, Kajaani PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.04.2013 AIKA 17.04.2013 Klo 13:00-15:25 PAIKKA Kainuun sote, 2. krs. kokoushuone, Urho Kekkosen katu 2-4, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Sosiaali- ja terveyslautakunta 342 26.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 404 30.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 5,60 Kahvi ja pulla / aamupala 1,20 - alle 16 v. osittaisesta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 16.02.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10 08.03.2017 Killin Kehitysvammaisten Tuki ry/kirjelmä Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.02.2017 1 Aikuissosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Työsuojelutoimikunta 20.05.2009 AIKA 20.05.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallitus 37 21.03.2016 Maakuntahallitus 59 16.05.2016 Tarkastuslautakunta 26 19.05.2016 Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 93/2/2016 MH 37 Kuntalain

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen Maakuntahallitus I 85 16.03.2009 Maakuntahallitus I 142 04.05.2009 Maakuntahallitus I 220 31.08.2009 Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Kunnanhallitus 31.03.2017 Kokousaika 31.03.2017 klo 08:00-08:40 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 78 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 45 29.05.2017 vuoden 2016 tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 65/1.40/2017 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot