Pohjoismaiden luonto kohti vuotta Esimerkkejä Pohjoismaiden osallistumisesta kansainvälisen biodiversiteettitavoitteen 2010 saavuttamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismaiden luonto kohti vuotta 2010. Esimerkkejä Pohjoismaiden osallistumisesta kansainvälisen biodiversiteettitavoitteen 2010 saavuttamiseksi"

Transkriptio

1 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta 2010 Esimerkkejä Pohjoismaiden osallistumisesta kansainvälisen biodiversiteettitavoitteen 2010 saavuttamiseksi

2

3

4

5 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta 2010 Esimerkkejä Pohjoismaiden osallistumisesta kansainvälisen biodiversiteettitavoitteen 2010 saavuttamiseksi Marja Pylvänäinen TemaNord 2010:508

6 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta 2010 Esimerkkejä Pohjoismaiden osallistumisesta kansainvälisen biodiversiteettitavoitteen 2010 saavuttamiseksi TemaNord 2010:508 Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kööpenhamina 2010 ISBN Kansi: Markku Mannonen/Kuvaliiteri Julkaisua painetaan tilauksesta (Print on Demand, PoD) ja tilauksen voi tehdä osoitteessa Muita julkaisuja on osoitteessa Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K DK-1255 København K Puh Puh Faksi Faksi Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö on yksi maailman laajimpia alueellisia yhteistyömuotoja. Yhteistyön perustana on maantieteellinen, historiallinen ja kulttuurinen yhteenkuuluvuus, ja sen piiriin kuuluvat Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska sekä itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Pohjoismaista yhteistyötä tehdään politiikan, talouden ja kulttuurin aloilla tärkeänä osana eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Pohjoismaisen yhteisön tavoitteena on vahva Pohjola vahvassa Euroopassa. Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan pohjoismaisia ja alueellisia etuja ja arvoja globaalissa maailmassa. Maiden yhteiset arvot lujittavat osaltaan Pohjolan asemaa yhtenä maailman innovatiivisimmista ja kilpailukykyisimmistä alueista.

7 Sisällys Saatteeksi Yhteenveto: Pohjolan muuttuva luonto Elinympäristöt muutoksessa Lajit ahtaalla ilman ihmisen apua Paljon on tehtävää, mutta paljon voidaan tehdä Yhteenvedon lähteet Tietolehtiset Tietolehtisten lähteet Liitteet I Liitteet II Taulukon lähteet:... 72

8

9 Saatteeksi Vuonna 2010 vietetään YK:n kansainvälistä biodiversiteettivuotta. Teemavuoden viettämisellä muistutetaan, että luonnon monimuotoisuus vähenee kaikkialla maailmassa. Vuosi 2010 on nimetty luonnon monimuotoisuuden vuodeksi myös siksi, että se on Euroopan unionin ja biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen tavoitevuosi, jonka loppuun mennessä luonnon monimuotoisuuden väheneminen tulee pysäyttää. Tavoite muotoiltiin YK:n yleissopimuksen osapuolikokouksessa vuonna Samana vuonna Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa maailman johtajat sitoutuivat luonnon monimuotoisuuden häviämisen vähentämiseen vuoteen 2010 mennessä. Tavoite on sisällytetty myös Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöyhteistyön toimintaohjelmaan vuosille Maailman luonnonsuojeluliiton IUCN:n ja EU:n komission Countdown hanke pyrkii tavoitteen toteuttamiseen. Pohjoismaiden luonto kohti vuotta 2010 viestintäprojekti on osa Countdown 2010 hanketta. Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on käsite, joka kattaa kaiken elämän maapallolla. Biodiversiteetti jaetaan neljään tasoon: geneettiseen monimuotoisuuteen, lajien monimuotoisuuteen ja ekosysteemien monimuotoisuuteen. Maisemien monimuotoisuutta voidaan kutsua neljänneksi tasoksi. Luonnon monimuotoisuus on elämämme ehto ja sen säilyminen on turvattava. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy kovaa vauhtia maapallolla ja myös Pohjoismaissa. Pohjoismaiden välisessä ympäristöyhteistyössä, jota ohjaa ympäristöyhteistyön toimintaohjelma, on yhtenä keskeisenä tavoitteena luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä. Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa projekteja, jotka tähtäävät toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseen ja niistä tiedottamiseen. Tieto edesauttaa ymmärtämään ja kunnioittamaan korvaamatonta luontoamme. Pohjoismaiden ministerineuvoston Terrestrisen ekosysteemiryhmän TEG:n rahoittama Pohjoismaiden luonto kohti vuotta viestintäprojekti on vuosina tuottanut materiaalia Pohjoismaiden luonnon monimuotoisuuden tilasta, kehityksestä ja siihen kohdistuvista uhkista. Tietolehtisillään projektiryhmä ei ole pyrkinyt antamaan kokonaiskuvaa Pohjoismaiden luonnon monimuotoisuudesta, vaan esittelee yksittäisiä luonnon monimuotoisuuden suojelun menestystarinoita ja hyviä käytäntöjä, unohtamatta hankkeita, joissa kielteistä kehitystä ei ole vielä pystytty kääntämään. Luonnon monimuotoisuutta pahimmin uhkaavat tekijät ja niiden vaikutukset on pyritty käsittelemään tietolehtisissä kattavasti.

10 8 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta 2010 Projekti ja projektin jäsenet viestivät Pohjoismaiden luonnon monimuotoisuudesta projektin aikana monin tavoin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kaikki projektiryhmän tuottamat tietolehtiset on julkaistu internetissä projektin kotisivuilla kaikilla pohjoismaisilla kielillä sekä englanniksi, mikä mahdollistaa niiden laajan levittämisen ja monipuolisen käytön esimerkiksi opetuksessa. Projektiryhmä valitsi sähköisen viestinnän pääasialliseksi viestintävälineekseen, sillä tietoa on helppo välittää laajasti internetissä ja sähköpostitse. Tietolehtiset ovat tiivis tietopaketti valikoidusta aiheesta ja lukijan on vaivatonta saada aiheesta lisää tietoa kotisivuille linkitetyiltä muilta verkkosivuilta. Tietolehtiset ovat olleet vapaasti luettavissa ja tulostettavissa verkosta, sitä mukaa kuin niitä on julkaistu. Projektin kotisivut tietolehtisineen tulevat säilymään internetissä ainakin biodiversiteettivuoden 2010 ajan. Uuden tietolehtisen ilmestymisestä tiedotettiin uutiskirjeellä laajalle kohdejoukolle kaikissa Pohjoismaissa. Tietoa projektin tietolehtisistä ja kotisivuista levitettiin lisäksi postikortin, sähköpostin ja lehti-ilmoitusten välityksellä. Tietolehtisten aiheista julkaistiin myös tiedotteita ja lehtiartikkeleita. Monien muiden organisaatioiden verkkosivustoilla on linkki projektin kotisivuille. Projektia esiteltiin ja sen välittämää biodiversiteettitietoa levitettiin myös monissa kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa ympäri Pohjoismaita ja Eurooppaa. Kansainväliseksi biodiversiteettivuodeksi 2010 projekti julkaisi pohjoismaisin luontokuvin kuvitetun seinäkalenterin, joka muistuttaa luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä koko vuoden 2010 ajan. Tähän julkaisuun on koottu kaikki projektin tuottamat tietolehtiset sellaisina, kuin ne ovat projektin kotisivuilta verkosta luettavissa ja tulostettavissa. Tämä julkaisu on painettu sekä englanniksi että tanskaksi. Sähköiset julkaisut ovat luettavissa ja tulostettavissa Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkosivuilta sekä projektin kotisivuilta. Luonnon monimuotoisuuden häviämistä ei kyetty pysäyttämään matkalla kohti vuotta 2010, mutta pyrkimys tavoitteen saavuttamiseen sai julkisuutta ja lisäsi tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden kestävän käytön ja suojelun tärkeydestä. Konkreettisia hankkeita käynnistettiin ja toteutettiin eri puolilla Pohjoismaita. Uudet kansainväliset tavoitteet tullaan asettamaan vuoden 2010 aikana. Pohjoismaiden luonto kohti vuotta 2010 projektin tuottamat tietolehtiset, verkkosivut ja tämä julkaisu ovat osa Pohjoismaiden panosta tavoitteen saavuttamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä. Projektiryhmässä mukana olleet henkilöt ja organisaatiot: Marja Pylvänäinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, projektipäällikkö Sonja Forss, Suomen ympäristökeskus SYKE, projektisuunnittelija Tine Nielsen Skafte ja Kasper Gade, By- og Landskabsstyrelsen, Tanska Sissel Rübberdt ja Lars Ekker, Direktoratet for naturforvaltning, Norja

11 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta Mark Marissink, Anna Lind ja Anna Ellström, Naturvårdsverket, Ruotsi Trausti Baldursson, Karl Karlsson ja Hildur Vésteinsdóttir, Umhverfisstofnun, Islanti Anna Maria Fosaa, Beinta Johannesen ja Herborg Nyholm Debess, Føroya Náttúrugripasavn, Färsaaret Inge Thaulow ja Peter Nielsen, Grønlands Selvstyre, Grönlanti Projektiryhmä haluaa kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa projektin tietolehtisten tekoon antamalla käyttöömme asiantuntemustaan, lähdeaineistoa ja valokuvia tai levittäneet tietoa tietolehtisistä. Erityisesti kiitämme Hans Skotte Mølleriä, Tanskan By- og Landskabsstyrelsenistä, lukuisista rakentavista ajatuksista projektin alussa ja sen aikana. Projektiryhmä toivoo, että luonnon monimuotoisuuden itseisarvo ja merkitys muistetaan myös kansainvälisen biodiversiteettivuoden 2010 jälkeen. Helsingissä, Kööpenhaminassa, Trondheimissa, Tukholmassa, Reykjavikissa ja Torshavnissa, 28. tammikuuta 2010, Marja Pylvänäinen, projektipäällikkö

12 10 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta 2010 Projektin ja projektiin osallistuneiden organisaatioiden kotisivuja: Suomen ympäristökeskus SYKE, [www.ymparisto.fi] Projektin kotisivu: [www.ymparisto.fi/pohjoismaidenluonto] By- og Landskabsstyrelsen, Tanska, [www.blst.dk] Projektin kotisivu: [www.blst.dk/biodiversitet/nordensnatur] Direktoratet for naturforvaltning, Norja, [www.dirnat.no] Projektin kotisivu: [http://www.dirnat.no/naturmangfold/internasjonalt/ norden/nordiske_trender_2010/] Umhverfisstofnun, Islanti, [www.ust.is] Projektin kotisivu: [www.ust.is/natturuvernd/liffraedilegfjolbreytni/ natturanordursins] Føroya Náttúrugripasavn, Färsaaret, [www.ngs.fo] Projektin kotisivu: [www.ngs.fo/default.aspx?id=9442] Grønlands selvstyre, Grönlanti, [www.nanoq.gl] Naturvårdsverket, Ruotsi, [www.naturvardsverket.se] Postikorteilla levitettiin tietoa projektista ja sen tuottamista tietolehtisistä, joissa kuvataan luonnon monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä Pohjoismaissa. Kuvat: Sonja Forss (ylempi kuva) ja Satu Turtiainen (alempi kuva).

13 1. Yhteenveto: Pohjolan muuttuva luonto Ihmisen käden- ja jalanjälki näkyy kaikkialla Pohjoismaissa. Jäljen voimakkuus on vaihdellut aikojen saatossa ja luontoa on kohdeltu eri lailla eri puolilla Pohjolaa. Alueiden fyysiset ominaisuudet, kuten ilmasto, maanpinnan muodot ja maaperän hedelmällisyys, mutta myös maankäytön perinteet ja alueen historia ovat vaikuttaneet siihen, kuinka voimaperäisesti luontoa ja luonnonvaroja on hyödynnetty. Paikoin alkuperäinen luonto on saanut väistyä kokonaan, paikoin jälki on ollut vain pintanaarmu, joka on arpeutunut itsestään. Ihminen on kautta aikojen muuttanut luontoa viljelemällä maata, hyödyntämällä metsiä ja rakentamalla asuinalueita ja infrastruktuureja. Maankäyttö ja sen muutokset ovat suurin syy elinympäristöjen katoamiselle. Intensiivinen maa- ja metsätalous, rakentaminen, ojitus, kuivatus, täyttö, läjitys ja kaivannaistoiminta sekä umpeenkasvu ja toisaalta ylilaidunnus ja sen aiheuttama kuluminen ja eroosio muuttavat elinympäristöjä kelvottomiksi lajeille. Fyysiset maankäytön muutokset kohdistuvat suoraan elinympäristöihin ja niiden lajeihin, muuttamalla elinympäristöjä ja siten lajien elinmahdollisuuksia. Joissakin tapauksissa vaikutukset voivat olla positiivisia luonnon monimuotoisuudelle, kuten kohtalaisen laidunnuksen vaikutus perinnebiotooppien avoimina pysymiselle ja niiden monimuotoisuuden säilymiselle. Luonnon ja luonnonvarojen liian voimakas hyödyntäminen heikentää tai muuttaa elinympäristöjä sopimattomiksi lajeille, tai elinympäristöt katoavat kokonaan. Lajit joutuvat ahtaalle, kun niiden elinympäristöt kutistuvat ja jäljellä olevienkin laatu heikkenee. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja vieraiden lajien aiheuttama kilpailu elintilasta lisäävät luonnon monimuotoisuuden häviämisen uhkaa. Lajien välinen kilpailu hupenevista elinympäristöistä kiihtyy. Pohjolaan tulleet vieraat lajit voivat muuttua haitallisiksi ja ryhtyä kilpailemaan luontaisten lajiemme kanssa samoista resursseista ja jopa syrjäyttää ne omista elinympäristöistään. Pyynti, metsästys, keräily ja kalastus vaikuttavat suoraan lajien kantoihin. Myös kaikenlainen häirintä ja vaino sekä liikenteen, voimajohtojen ja tuulivoimaloiden aiheuttamat kuolemat vaikuttavat suoraan joidenkin lajien kantoihin. Grönlannissa luonnon monimuotoisuuden suojelun suurin haaste on hyödyntää nykyistä useampia lajeja kestävästi, sillä monien lajien kannat ovat olleet pitkään ylihyödynnettyjä. Ilmaston lämpeneminen on jo nyt merkittävä uhka Grönlannin luonnolle ja sen lajeille. Nopeasta taloudellisesta kasvusta ja kehityksestä johtuvan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tulevat elinympäristöt muuttumaan ja siirty-

14 12 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta 2010 mään, ja jotkut elinympäristöt häviävät kokonaan. Elinympäristöjen hävitessä katoavat niiden lajitkin. Tämä koskee erityisesti arktisia ja alpiinisia lajeja, joiden elinympäristöt ovat suurimmassa vaarassa kadota. Ilmastonmuutos vahvistaa lisäksi kaikkia luonnon monimuotoisuuden uhkia. Epäsuoria vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle seuraa myös ihmistoiminnasta aiheutuvista päästöistä ja niiden aiheuttamasta rehevöitymisestä, happamoitumisesta ja saastumisesta. Monimuotoinen luonto on joutunut antamaan sijaa kehityksen vaatimille maankäytön muutoksille. Pohjoismaissa on kuitenkin vielä jäljellä lähes luonnontilaista, säilyttämisen arvoista luontoa, vaikka taloudellinen toiminta ja sen tehostuminen sekä tuotannon ja kulutuksen jatkuva kasvu ulottuvat jo syrjäisimmillekin seuduille. 1.1 Elinympäristöt muutoksessa Monimuotoisuus on Pohjoismaissakin kiistatta vähentynyt, mutta myönteisiäkin kehityskulkuja on saatu seurata. Jo pilaantuneita ja elinkelvottomiksi luokiteltuja elinympäristöjä on ryhdytty kunnostamaan ja ennallistamaan ja lajeja on saatu palaamaan entisille asuinsijoilleen. Luonnonympäristöt ovat vähentyneet kaikkialla Pohjoismaissa, kun väestön kasvaessa rakennettujen ympäristöjen pinta-ala on kasvanut. Luonnon ja maisemien pirstoutuminen jatkuu edelleen. Tie- ja muu rakentaminen halkoo ja pirstoo jäljellä olevia yhtenäisiä alueita. Vakavimmat, laajimmat ja näkyvimmät maankäytön muutokset ovat aiheutuneet ns. tuottamattomien luonnonympäristöjen, kuten soiden ja kosteikkojen muuttamisesta maa-, metsä- ja turvetalouden maaksi. Arat erämaalajit kärsivät, kun luonnonrauhan häirintä lisääntyy maastoliikenteen ja luontomatkailun yleistyessä. Maatalous on tehostunut ja maatalouden harjoittaminen on lopetettu monin paikoin huonompituottoisilla maatalousalueilla. Tästä ovat kärsineet erityisesti perinteisten maankäyttötapojen muovaamat perinnebiotoopit. Tilalle ovat tulleet laajat, yksipuoliset, väkilannoitetut, koneilla hoidetut, salaojitetut peltoaukeat. Pienpiirteisyys monimuotoisine pientareineen ja metsäsaarekkeineen on maatalousmaisemasta kadonnut. Nummet, kedot, niityt, laitumet ja muut lajirikkaat perinnebiotoopit ovat kaikkein uhanalaisimpia luontotyyppejä Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Ne uhkaavat kasvaa umpeen ja vaativat säännöllistä niittoa ja laidunnusta säilyäkseen avoimina. Umpeenkasvua voimistaa ilman kautta tuleva typpilaskeuma. Monet kasvi- ja hyönteislajit ovat riippuvaisia perinnebiotoopeista ja monet ovat uhanalaistuneet niiden elinympäristöjen kadottua. Perinnebiotooppien suojeluun on ruvettu onneksi kiinnittämään huomiota ja niitä on ryhdytty hoitamaan ja palauttamaan. Metsäala ja puuston määrä on Suomessa lisääntynyt, mutta se on tapahtunut lähinnä soita ojittamalla ja metsittämällä, mikä on köyhdyttänyt suo-

15 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta luontoa. Näin syntyneet metsät ovat yksipuolisia eivätkä korvaa luonnonmetsää. Metsätalouden menetelmät ovat muuttuneet pehmeämmiksi ja yhteistyö luonnonsuojelun kanssa on parantunut. Metsätöiden yhteydessä huomioidaan monimuotoisuutta ja metsiin jätetään mm. lahopuuta, joka on elintärkeää monille metsien uhanalaisille lajeille. Vanhojen yli 140-vuotiaiden metsien määrä on lisääntynyt Ruotsissa ja Norjassa, mutta Suomessa edelleen vähentynyt. Islannissa ja Tanskassa metsäala on lisääntynyt, millä voi olla myönteinen merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Soiden kokonaispinta-ala on edelleen pienentynyt, vaikka soiden uudisojitus ja kosteikkojen kuivatus on pääosin lopetettu. Metsätaloudelle ojitettuja soita kunnostusojitetaan edelleenkin. Soita myös ennallistetaan, mutta alat ovat vielä hyvin pieniä. Vesistöjen myrkyttyminen ja happamoituminen on viime vuosina vähentynyt päästöjen pienennyttyä. Norjassa ja Ruotsissa on saatu happamoituneita jokia elpymään kalkituksin ja lohikin (Salmo salar) on palannut entisiin kotijokiinsa. Lisääntynyt laivaliikenne ja öljyonnettomuudet ovat edelleen suuri uhka erityisesti Itämerellä. Rehevöityminen jatkuu, mutta kunnostuksin on saatu järviä elpymään. Itämeri voi edelleenkin huonosti ja sen hiekkarannat uhkaavat kasvaa umpeen rehevöitymisen takia. Vieraslaji kurtturuusu (Rosa rugosa) peittää jo nyt suuria alueita ennen avoimista rannoista ja dyynialueista. Tanskan rannikkoniittyjen ja dyynialueiden pinta-ala on pienentynyt huomattavasti ja rantarakentaminen jatkuu yhä. Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpeneminen saattaa muokata voimakkaasti Pohjolan luontoa ja uhata luontomme monimuotoisuutta. Vaikutuksia on vaikea ennustaa, mutta joitakin lämpenemisen aiheuttamia muutoksia on jo havaittavissa. Palsasoiden palsojen ikiroutaiset sydämet sulavat ja jos uusia palsoja ei enää synny olemme menettäneet palsasuot luontotyyppinä. Mannerjäätiköt pienenevät, samoin jääkarhulle (Ursus maritimus) elintärkeä merijää. Pohjoinen tunturiluontomme tulee muuttumaan, kun metsäraja siirtyy pohjoisemmaksi ja korkeammalle tunturien rinteille ja tunturilajit menettävät elinympäristönsä. Nykyisin voimakas laidunnus kuluttaa herkkää tunturiluontoa. Luonnonsuojelualueita perustetaan Pohjoismaissa ahkerasti ja suojeltujen maa- ja vesialueiden pinta-ala kasvaa. Nykyisin keskitytään erityisesti suojelualueiden edustavuuden parantamiseen, eli tavoitteena on, että kaikista elinympäristötyypeistä olisi kussakin maassa suojeltu vähintään 10 %. Ristiriidat luonnonsuojelun ja elinkeinojen harjoittamisen ja siitä saatavan taloudellisen hyödyn välillä jatkuvat. Pohjoismaat voisivat ottaa kansainvälisen erityisvastuun luontotyypeistä, joita esiintyy vain, tai joista valtaosa on Pohjoismaissa ja taata niiden säilyminen.

16 14 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta Lajit ahtaalla ilman ihmisen apua Yllä kuvatut uhkat johtavat siihen, että yhä useampaa lajia uhkaa sukupuutto. Suurimmat uhkatekijät liittyvät taloudelliseen toimintaan ja sen aiheuttamiin maankäytön muutoksiin, eli uhkat aiheutuvat ihmistoiminnasta. Joitakin lajeja on onnistuttu pelastamaan akuutilta sukupuuton uhkalta. Merikotkan ja saimaannorpan suojelun kaltaisia menestystarinoita tarvittaisiin Pohjoismaissa lisää. Uusia uhkia on tosin ilmaantunut jo syrjäytettyjen tilalle. Merikotkaa (Haliaeetus albicilla), kuten muitakin petolintuja, uhkaavat nykyisin myös tuulivoimalat, sähkölangat ja -tolpat ja saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) lisääntymistä taas lämpenevien talvien heikentämät jäät ja verkkokalastus. Ilmastomuutosta ei käsitelty vielä Pohjoismaiden edellisissä lajien uhanalaisarvioinneissa uhkatekijänä. Nykyisin ilmaston lämpenemisen vaikutusten on todettu olevan kasvava uhkatekijä luonnon monimuotoisuudelle. Itämerellä harmaahylkeen (Halichoerus grypys) ja Itämerennorpan (Phoca hispida baltica) kannat ovat kasvaneet, mutta lämpenevät talvet uhkaavat hallien ja norppien pesintää, sillä ne synnyttävät jäällä lumipesien suojassa. Huonojen jäätalvien aikana pesät uhkaavat romahtaa ennen kuin kuutit ehtivät pesistään, mikä on erityisen huolestuttavaa uhanalaisen saimaannorpan kohtalon kannalta. Runsastuneet hylkeet aiheuttavat ristiriitoja kalastajien kanssa, kun ne käyvät kalastajien verkoilla. Ylikalastus uhkaa edelleen monia kalakantoja, vaikka pyyntikiintiöitä on asetettu ja parempia kalastusvälineitä kehitetään. Koillis-Atlantin turskakantoja (Gadus morhua) on liikakalastettu ja ne ovat kärsineet ravinnonpuutteesta niiden ravintokalojen sillin (Clupea harengus harengus) ja villakuoreen (Mallotus villosus) kantojen vaihdellessa. Koillis-Atlantin sillikanta romahti 1970-luvun vaihteessa täydellisesti. Meriin ei jätetty sukukypsiä kaloja ja kannat kalastettiin käytännöllisesti katsoen loppuun. Kutukannat saatiin kuitenkin elpymään kansainvälisin toimin. Myös Itämeren turska- ja silakkakannat (Clupea harengus membras) tarvitsevat kansainvälistä hallinnointia. Peltolinnusto on vähentynyt merkittävästi, samoin suolinnusto. Tunturikoivikon laji järripeippo (Fringilla montifringilla) on vähentynyt huimasti etenkin Ruotsissa. Tavalliset metsälinnut, kuten metso (Tetrao urogallus) ovat vähentyneet. Kaupunkialueilla taas ovat lisääntyneet valkoposkihanhet (Branta leucopsis) ja merialueilla merimetso (Phalacrocorax carbo). Ilmaston lämmetessä Euroopassa pesivien lintulajien levinneisyysalueet siirtyvät useita satoja kilometrejä koilliseen. Muuttavien lintujen on helpompi sopeutua muuttuviin olosuhteisiin kuin monien muiden eläinlajien, sillä ne ovat liikkuvia ja tasalämpöisiä. Ne voivat säädellä muuttoaikataulujaan sään ja kasvukauden mukaisesti ja yrittää hakeutua suotuisampiin olosuhteisiin. Kevätmuutto on jo aikaistunut ja syysmuutolle lähtö viivästynyt joillakin lajeilla. Lajit voivat siirtyä pohjoisem-

17 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta maksi pesimään, kunnes Jäämeri estää niiden leviämisen. Erityisesti vaarassa ovat arktiset ja alpiiniset lajit, joiden elinympäristöt kutistuvat. Sammakkoeläimet kärsivät taudeista ja ilmastonmuutoksesta, joka muuttaa niiden elinympäristöjä niille soveltumattomiksi. Niiden elinympäristöjä kunnostetaan ja niille rakennetaan keinotekoisia lampia luonnollisten kutulampien huvetessa, millä on ollut suuri merkitys nykyisten kantojen koolle. Pohjoismaissa on ihmisvoimin onnistuttu pelastamaan mm. Euroopanlehtisammakko (Hyla arborea) Tanskan uhanalaislistalta. Myös muiden sammakkoeläinten, kuten rupiliskon (Triturus cristatus) suojeluun on herätty. Pohjolan suurpedot karhu (Ursus arctos), susi (Canis lupus), ahma (Gulo gulo) ja ilves (Lynx lynx) elivät aikoinaan sovussa metsästävän ihmisen kanssa. Kun ihminen alkoi tunkeutua syvemmälle petojen riistamaille ja kilpailla samasta riistasta, alkoivat pedot tulla ihmisasutuksiin saalistamaan poroja (Rangifer tarandus tarandus), karjaa ja koiria. Petoviha-asetelma oli valmis. Vasta kun suurpedot tapettiin sukupuuton partaalle koko Pohjolasta, ymmärrettiin petojen olevan osa Pohjolan luontoa ja niitä ryhdyttiin suojelemaan. Nykyisin suurpedot ovat rauhoitettuja ja niiden kantoja hoidetaan, mutta myös säädellään metsästyksellä. Petoeläinten vainoaminen on lieventynyt, mutta pelko elää syvällä meissä, eikä petoja suvaita ihmisasutuksen läheisyydessä. Naali (Alopex lagopus) on esimerkki lajista, joka ei suojelusta ja seurannasta huolimatta menesty Fennoskandian pohjoisosissa. Naalin vähenemisen arvellaan aiheutuneen välillisesti ilmastonmuutoksesta, joka mahdollistaa ketun (Vulpes vulpes) levittäytymisen pohjoisemmaksi. Vahvempi kettu kilpailee samoista elinalueista ja levittäytyy naalin elinalueille. Pohjois-Atlantin saarilla naalikannat ovat säilyneet, sillä niillä ei esiinny kilpailevaa kettua. Maatiaisrotujen ja -lajikkeiden kirjo on kaventunut ja monet Pohjolan alkuperäiset eläinrodut ja kasvilajikkeet ovat uhanalaistuneet maatalouden tehostuttua ja muututtua kansainvälisemmäksi. Tämä on nykyään tiedostettu ja Pohjoismaat ovatkin perustaneet pohjoismaisen geenivarakeskuksen turvaamaan Pohjolan perinnöllisen monimuotoisuuden. Onneksemme on myös harrastajia, jotka tekevät arvokasta työtä maatiaistemme suojelemiseksi. Vieraslajiongelma on tiedostettu ja strategioita ja toimintaohjelmia hiotaan kaikissa Pohjoismaissa. Vieraslajitiedotusta kansalaisille on lisätty kaikissa maissa ja kiinnostus haitallisten vieraslajien hävittämiseksi on kasvanut. Ristiriitaa aiheuttaa kuitenkin näyttävien ja suloisten lajien, kuten lupiinin (Lupinus polyphyllus) tai citykanin (Oryctolagus cuniculus) hävittäminen Pohjolan luontoon kuulumattomina.

18 16 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta Paljon on tehtävää, mutta paljon voidaan tehdä Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ei pysähtynyt vuoteen 2010, eikä monimuotoisuuden suojelun eteen tehtävä työ lopu. Ennen kuin uudet tavoitteet asetetaan, tulee pysähtyä miettimään, mitä kaikkea uusien tavoitteiden ja välitavoitteiden asettelussa tulee ottaa huomioon. Pohjoismaissa on jatkotyö jo aloitettu. Trondheimissa Norjassa pidettiin lokakuussa 2009 Pohjoismaiden ministerineuvoston isännöimä seminaari, jonka teema oli Pohjoismaiden luonnon monimuotoisuuden nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Noin 80 osallistujaa edusti kaikkia Pohjoismaita. Seminaarissa muotoiltiin päätelmät, eli perusta, jolle on tarkoitus rakentaa käytännön ja poliittinen jatkotyö kaikissa Pohjoismaissa. Päätelmät ovat myös perusta Pohjoismaiden antamalle panokselle ja osallistumiselle maailmanlaajuisissa yhteyksissä. Tieto on kaiken perusta. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvitsemme tietoa luonnosta, sen lajeista, luontotyypeistä, prosesseista ja toiminnasta. Tutkimuksella ja seurannoilla saadaan uutta tietoa ja löydetään haavoittuvat ja suojelua vaativat lajit ja luontotyypit. Tietoa puutteellisesti tunnetuista lajiryhmistä saadaan vain tutkimalla ja lajien kantojen ja elinympäristöjen muutoksesta vain niitä seuraamalla ja tallentamalla tiedot ajan tasalla pidettäviin tietokantoihin. Jotta eri maiden seurantatiedot olisivat vertailukelpoisia keskenään, on tärkeää olla kansainvälisesti yhteistyössä muiden maiden kanssa jo suunniteltaessa seurantoja ja tietokantoja. Tietokannat hyödyttävät monenlaisissa raportoinneissa, joita maat ovat velvoitettuja toimittamaan säännöllisesti omille hallituksilleen, EU:lle sekä biodiversiteettisopimuksen sihteeristölle. Lajien uhanalaisarviointeja varten on Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN kehittänyt uhanalaisuuden luokitusohjeet, jotka mahdollistavat lajien uhanalaisuuden vertailun eri aluetasoilla. Lajien uhanalaisuusarviointeja ja ns. punaisia kirjoja on tehty kaikissa Pohjoismaissa IUCN:n luokitusohjeiden mukaisesti, mutta Pohjoismaista vasta Suomessa on arvioitu luontotyyppien uhanalaisuutta. Norjalla tosin on arviointi tekeillä. Pohjoismaiden aloitteesta on tuotettu internetiin vieraslajitietokanta NOBANIS, jossa on mukana nykyään Pohjoismaiden lisäksi jo 10 muuta Euroopan maata ja Venäjän euroopanpuoleiset osat. Norjassa on tehty lisäksi ns. musta lista, johon on listattu haitalliset vieraslajit. Kun lajeista ja luontotyypeistä sekä niiden uhanalaisuudesta tai elinvoimaisuudesta on riittävät tiedot on mahdollista saavuttaa suotuisan suojelun taso. Lajien suojelun lähtökohtana on niiden elinympäristöjen suojelu. Suojelua varten säädetään lakeja, annetaan asetuksia ja suosituksia ja tehdään suojelusuunnitelmia, strategioita ja toimenpideohjelmia. Lajeille laaditaan kannanhoitosuunnitelmia ja jalostusohjelmia, asetetaan rauhoitusaikoja, tehdään siirtoistutuksia ja toteutetaan muita toimenpiteitä, joilla pyritään säilyttämään lajien elinkelpoisuus. Monesti elinympäristönsuojelussa ollaan myöhässä ja elinympäristö on jo muuttunut lajille

19 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta soveltumattomaksi tai tuhoutunut kokonaan. Silloin keinoina ovat hoito, kunnostus ja ennallistaminen. Uusi näkökulma ja ajattelutapa luonnonsuojelussa on ekosysteemilähestymistapa, jonka ydinajatuksena on turvata kokonaisten ekosysteemien rakenne ja toiminta. Lähestymistavassa on keskeistä, että tiedostetaan minkälaisia palveluja ekosysteemit tarjoavat ja että ne ovat haavoittuvia, rajallisia ja elintärkeitä meille ihmisille. Luonnon monimuotoisuudella on arvoja, joita on vaikea rahassa mitata, kuten esimerkiksi hyönteisten kasveille ja meille ihmisille tarjoama pölytyspalvelu. Lähes kaikki siemenkasvit ovat riippuvaisia pölytyksestä pystyäkseen tuottamaan siemeniä, hedelmiä ja uusia satoja. Pölytystä tarvitsevat myös maitoa ja lihaa tuottavien eläinten rehukasvit sekä öljykasvit. Nykyisin pyritään yhä enemmän mittaamaan ekosysteemien tarjoamien palvelujen ja elinympäristömuutosten taloudellinen arvo, jotta niiden tärkeys voitaisiin huomioida kaikessa niihin mahdollisesti vaikuttavassa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Myös luonnon hyväksi tehtyjen investointien hyötyjä pyritään mittaamaan. Mitkään suojelukeinot eivät auta, jos elinympäristöjä ja niiden lajeja uhkaavat tekijät ovat pysyviä. Paras suojelukeino on minimoida tai poistaa uhkat. Maankäytön muutokset ovat vakavin luonnon monimuotoisuuden uhka. Erityistä pätevyyttä luonnonsuojeluasioissa tarvitaan kuntatasolla, jossa tieto täytyy saattaa maankäytön suunnittelijoille, jotta luonnon monimuotoisuus voidaan ottaa huomioon kaikessa maankäytössä. Ilmastonmuutoksen ja vieraslajien uhkien torjunnassa on yhteistyö eri toimijoiden kesken välttämätöntä. Viestinnässä ja tiedotuksessa on media keskeisessä asemassa, luontokasvatuksessa puolestaan koulut. Valistus pitää aloittaa ruohonjuuritasolta, lapsista ja paikallistasolta, mutta viedä myös läpi koko yhteiskunnan, ja kohdistaa erityisesti päättäjiin. Luonnon monimuotoisuuden suojelussa voidaan kääntää uusi lehti 2010-vuoden jälkeisten uusien tavoitteiden muotoilussa. Kieltoja ja uhkakuvien luomista voitaisiin pyrkiä vähentämään ja luoda positiivinen ja rakentava lähestymistapa luonnon monimuotoisuuden käsittelyyn eri yhteyksissä. Tärkeää olisi saada kaikki yhteiskunnan tahot ja tasot mukaan luonnon monimuotoisuuden suojeluun koululaisista perheisiin ja eri toimijoista päätöksentekijöihin. Hallitusten ja talouselämän tärkein tehtävä on taata riittävät resurssit luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle teemavuonna 2010 ja sen jälkeen.

20 18 Pohjoismaiden luonto kohti vuotta Yhteenvedon lähteet Pohjoismaiden luonto kohti vuotta 2010 projektin tietolehtiset internetissä Normander Bo et al State of biodiversity in the Nordic Countries. An assessment of progress towards achieving the target of halting biodiversity loss by TemaNord 2009:509. Nordic Council of Ministers, Copenhagen Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Kålås, J.A., Viken, Å. & Bakken, T. (toim.) Norsk Rødliste Norwegian Red List. Artsdatabanken, Norge. Stoltze, M. & Pihl, S. (toim.) Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. The Danish Red List Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljø-undersøgelser og Skovog Naturstyrelsen. Boertmann, David Grønlands Rødliste Greenland red list. Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Miljø og Natur. Gärdenfors U. (toim.) Rödlistade arter i Sverige 2005 The 2005 Red List of Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Hallanaro, Eeva-Liisa, Pylvänäinen, Marja & From, Stella Pohjois- Euroopan luonto Löytöretki monimuotoisuuteen. Nord 2001:14, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kööpenhamina. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 1. Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristö 8:2008. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 2. Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 8:2008.

Rikkaampi tulevaisuus. Biodiversiteettisopimus. CITES-sopimus. Ramsarin yleissopimus. Bernin yleissopimus. Bonnin yleissopimus

Rikkaampi tulevaisuus. Biodiversiteettisopimus. CITES-sopimus. Ramsarin yleissopimus. Bernin yleissopimus. Bonnin yleissopimus Rikkaampi tulevaisuus 13 yleissopimusta luonnon ja kulttuuriympäristön hyväksi Biodiversiteettisopimus CITES-sopimus Ramsarin yleissopimus Bernin yleissopimus Bonnin yleissopimus Valaanpyynnin säätelyä

Lisätiedot

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa (Kaikki artikkelin kuvat on otettu Lapin ympäristökeskuksen erikoisluvalla.) Noin 50 vrk:n ikäinen, juuri pesästä lähtenyt ja auttavasti lentokykyinen tunturihaukan Falco rusticolus maastopoikanen. Kuva:

Lisätiedot

Puistojen tila Suomessa

Puistojen tila Suomessa Mervi Heinonen (toim.) Puistojen tila Suomessa Suomen suojelualueet ja niiden hoito 2000 2005 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 160 Mervi Heinonen (toim.) Puistojen tila Suomessa Suomen

Lisätiedot

LUONNONSUOJELU- VIRANOMAISTEN POIKKEUSLUPAPERUSTEET JA KÄYTÄNNÖT EX SITU -SUOJELUSSA

LUONNONSUOJELU- VIRANOMAISTEN POIKKEUSLUPAPERUSTEET JA KÄYTÄNNÖT EX SITU -SUOJELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Kestävä kehitys Ympäristösuunnittelu 2015 Juuli Vänni LUONNONSUOJELU- VIRANOMAISTEN POIKKEUSLUPAPERUSTEET JA KÄYTÄNNÖT EX SITU -SUOJELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ehdotus kansalliseksi vieraslajistrategiaksi

Ehdotus kansalliseksi vieraslajistrategiaksi Ehdotus kansalliseksi vieraslajistrategiaksi Helsinki 2011 Työryhmämuistio mmm 2011:2 Ehdotus kansalliseksi vieraslajistrategiaksi Helsinki 2011 Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta

Lisätiedot

LUONTO, MATKAILU JA ALUEKEHITYS

LUONTO, MATKAILU JA ALUEKEHITYS LUONTO, MATKAILU JA ALUEKEHITYS Tutkimuksia 2 / 2005 Katja Kangas, Pirkko Siikamäki, Riikka Juntheikki, Pekka Kauppila ja Jarkko Saarinen RAKENNERAHASTOT OTSIKKO Alaotsikko Tekijä Naturpolis Kuusamo koulutus-

Lisätiedot

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre TAPIO Metsätalous ja uhanalaiset lajit Kirjoittajat: Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

HELSINGIN KESTÄVÄ VIHERRAKENNE Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa

HELSINGIN KESTÄVÄ VIHERRAKENNE Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa HELSINGIN KESTÄVÄ VIHERRAKENNE Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa TIIVISTELMÄ RAPORTIN KÄSITTEISTÖÄ 1. JOHDANTO... 10 1.1. Tutkimustyön

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Metsä, talous, yhteiskunta

Metsä, talous, yhteiskunta ISBN 978-951-40-2218-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2219-7 (nid.) ISSN 1795-150X Metsä, talous, yhteiskunta Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen Sevola, Yrjö (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Sitran selvityksiä 74 Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Joulukuu 2013 2 Sisältö Esipuhe 3 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Mustan

Lisätiedot

Paatsjoki Inari-alueen luonnonsuojelun ja kestävän luontomatkailun toimintasuunnitelma

Paatsjoki Inari-alueen luonnonsuojelun ja kestävän luontomatkailun toimintasuunnitelma Inari Pasvik-alueen luonnonsuojelun ja kestävän luontomatkailun edistäminen EU Interreg IIIA Pohjoinen Kolarctic naapuruusohjelma- /Tacis-ohjelmahanke Paatsjoki Inari-alueen luonnonsuojelun ja kestävän

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

nykytila, uhat ja mahdollisuudet

nykytila, uhat ja mahdollisuudet Kolström Marja, Larmola Tuula, Leskinen Leena, Lyytikäinen Veli, Puhakka Riikka, Tenhunen Jyrki, Tyni Pirjo, Luotonen Hannu ja Viljanen Markku POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖ nykytila, uhat ja mahdollisuudet

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Johdanto. Tavoitteet. Viestintäryhmä tekee yhdessä myös biodiversiteettiviestinnän

Johdanto. Tavoitteet. Viestintäryhmä tekee yhdessä myös biodiversiteettiviestinnän Luonnon puolesta ihmisen hyväksi -strategian ja toimintaohjelman viestintäohjelma vuosille 2009 2016 Johdanto Luonnon monimuotoisuus köyhtyy kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Tämän haitallisen kehityksen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet

Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet Ilmastonmuutos Lapissa näkyvätkö muutokset sopeutuuko luonto? Metlan työraportteja 25: 49 53 Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet Pertti Itkonen 1 Luonnonsuojelun tilanne Lapissa Lakisääteiset

Lisätiedot

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006. Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa

Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006. Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006 Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa Mikä ympäristöakatemia? Luontoa koskevia päätöksiä tehdään tasolla, jossa päättäjien tulee luonnonsuojelun

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 42009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet

Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet ISBN 978-951-40-2037-7 (PDF) ISSN 1795-150X Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet Sauli Härkönen ja Juha Hiedanpää (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

APAJA. Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan. Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä. Ilves valtaa uusia elinpiirejä

APAJA. Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan. Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä. Ilves valtaa uusia elinpiirejä APAJA Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1/2008 Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä Ilves valtaa uusia elinpiirejä

Lisätiedot

MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖN RAHOITTAMA TUTKIMUSYHTEENVETO VUONNA 2014 PÄÄTTYNEISTÄ HANKKEISTA JA KURKISTUS VUODEN 2015 HAKUUN

MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖN RAHOITTAMA TUTKIMUSYHTEENVETO VUONNA 2014 PÄÄTTYNEISTÄ HANKKEISTA JA KURKISTUS VUODEN 2015 HAKUUN MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖN RAHOITTAMA TUTKIMUSYHTEENVETO VUONNA 2014 PÄÄTTYNEISTÄ HANKKEISTA JA KURKISTUS VUODEN 2015 HAKUUN 1 JOHDANTO 4 VUONNA 2014 PÄÄTTYNEET HANKKEET TUTKIMUSALOITTAIN 6 SISÄLLYS

Lisätiedot

Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu

Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu Suoseura Finnish Peatland Society ISSN 0039-5471 Helsinki 2014 Suo 65(1): 1 15 Suo 65(1) Research 2014 articles 1 Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu Ecosystem services, voluntariness

Lisätiedot

Rakkaudesta luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa

Rakkaudesta luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa Rakkaudesta luontoon Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa RIKU CAJANDER LUONNONSUOJELU SYDÄMEN ASIANA. Helsingissä huhtikuussa 2009 järjestetty mielenosoitus saimaannorpan puolesta käynnisti uuden vaiheen

Lisätiedot

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti 19.3.2013 1 Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti Suomen ympäristökeskus Pellervon taloustutkimus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Institute

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot