Metsän ääni. Luonto-Liiton opas metsiin ja metsiensuojeluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsän ääni. Luonto-Liiton opas metsiin ja metsiensuojeluun"

Transkriptio

1 Metsän ääni Luonto-Liitto: (09) Annankatu 26 A, 5. krs HELSINKI Luonto-Liiton metsäryhmä: Luonto-Liiton opas metsiin ja metsiensuojeluun

2 Sisältö Metsän ääni Luonto-Liiton opas metsiin ja metsiensuojeluun Kannen kuva: Töyhtötiaisten määrä on vähentynyt metsätalouden takia. Heikki Pesu. Toimittaja: Hanna Savisaari Työryhmä: Lauri Kajander, Juho Kytömäki, Annina Käppi, Olli Manninen, Henrik Murdoch, Kaisa Murdoch ja Keijo Savola Piirrokset: Ilona Raipala Ulkoasu ja taitto: Lea Kettunen Julkaisija: Luonto-Liitto ry Painopaikka: Painohäme Oy, Ylöjärvi. Painettu Cyclus Print -uusiopaperille 2 Esipuhe 3 Metsän voi tuntea vain metsässä 3 Ihmisetkin tarvitsevat oikeita metsiä 7 Millainen metsä, sellaisia eliölajeja 7 Tunnetko luontotyyppejä? 12 Luonto on laikullinen 14 Mitä on uhanalaistuminen? 16 Metsä kuin metsä? 19 Metsien suojelulle tarvetta on koko Suomessa 19 Metsiä on suojeltu liian vähän 21 Etelä-Suomessa on metsistä suojeltu 2 prosenttia 24 Pohjois-Suomessa hakataan luonnontilaisia metsiä 25 Ilmasto muuttuu ehtiikö metsä mukaan? 27 Metsätalouden syvin olemus 27 Hakkuuaukkoja, ojia, teitä Avohakkuille on vaihtoehtoja 34 Kauas työpaikat karkaavat Metsäteollisuutta yli rajojen 36 Metsäteollisuus Suomessa ja mitä se keskieurooppalaisille kuuluu? 37 Suomalaista metsäteollisuutta maailmalla 38 Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille 38 Metsiä ja lakeja 40 Kuka metsistä määrää? 42 Metsiensuojelun aika on nyt 42 Suomen metsiensuojelun historiaa 44 Luonto-Liiton tavoitteet metsiensuojelussa 45 Pelasta maailma. Tee se jo tänään. 45 Käytännön metsiensuojelua 46 Vähemmän paperia enemmän metsiä 48 Liity meihin! 49 Hyviä linkkivinkkejä

3 Metsän voi tuntea vain metsässä Esipuhe Astu tieltä syrjään, niin löydät toisen maailman. Kulje polulla tai polutta, näe metsä ja metsän merkitys. Katso kauemmas. Muista välillä pysähtyä ja ottaa maisema vastaan. Millainen on mielesi metsä? Metsä asuu meissä, metsien kansassa, niin sanotaan. Millaisia metsät ovat nykyään, ja mitä niissä tapahtuu mitä niille tapahtuu? Onko enää syviä metsiä, joihin pääsee melua ja kiirettä karkuun? Metsiin ja metsiensuojeluun liittyvät kysymykset eivät ole yksinkertaisia. Tämä kirjanen vastaa joihinkin niistä ja esittää uusiakin. Lähtökohdat ovat kovin erilaiset sen mukaan, missä päin Suomea ollaan. Maassa, jossa puuta kasvaa enemmän kuin koskaan, oikeat metsät ovat käyneet vähiin. Edes asutuksen puristuksessa sinnittelevät arvokkaat eteläsuomalaiset met- 2 kuva: Heikki Pesu säalueet, korvaamattomat luontotyypit, eivät ole turvassa, saati viimeiset kirveenkoskemattomat vanhat metsät pohjoisessa. Ihmisetkin tarvitsevat metsiä muuhunkin kuin rahan tekemiseen. On oltava metsiä, joissa voi kulkea, poimia marjoja ja sieniä, istahtaa kaatuneelle puulle ajattelemaan, oppia metsästä. Muualla kuin metsässä se ei onnistu. Me olemme metsän ääni, sillä metsät ja niitä tarvitsevat lajit eivät itse voi tulla vaatimaan oikeutta olemiseensa. Kun metsä huutaa, meidän täytyy vastata. Tekijöiden puolesta Hanna Savisaari Lasten tulisi saada tutustua metsäluontoon ja oppia ekologiaa kokemusten kautta ilman talousnäkökulman läsnäoloa. Monissa koulujen oppikirjoissa annetaan ymmärtää, että metsätalous olisi kuin luonnonlaki, joka kuuluu metsään ja tapahtuu siellä automaattisesti. Kuva: Otso Ovaskainen Ihmisetkin tarvitsevat oikeita metsiä Ihminen on aina ollut riippuvainen luonnosta ja tarvitsee sitä edelleen, vaikka moni meistä elääkin kaupungissa. Suhde luontoon on paitsi fyysinen, myös henkinen. Luonto ei ole vain raaka-ainevarasto ja toimeentulon lähde, vaan riippuvuus koskee myös mielenterveyttä. Monimuotoinen, rakentamaton luonto vaikkapa luonnonmetsä auttaa ihmismieltä pysymään terveenä.

4 Luonnonmukaiset (luonnontilaiset metsät tai siihen suuntaan rauhassa kehittyvät) metsät ovat tärkeitä paitsi niissä eläville eliölajeille, myös ihmiselle. Muutaman vuoden takaisessa gallupissa, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita Etelä- Suomen metsien lisäsuojeluun, tuli selväksi, millaisessa metsässä ihmiset mieluiten liikkuvat. Lähes puolet vastaajista toivoi luonnontilaisia metsiä alle kymmenen kilometrin etäisyydelle asuinpaikastaan ja 72 prosenttia alle 50 kilometrin päähän. Kukapa haluaisi kulkea hakkuuaukiolla, läpitunkemattomassa taimikossa tai läpinäkyväksi harvennetussa talousmetsässä kantoihin ja risuihin kompastellen? Kukapa ei metsässä, jossa on eri-ikäisiä, monen kokoisia ja useita eri lajeja puita sekä kapeita, kulkemaan houkuttelevia polku- ja, marjastusmaita ja sienisatoa? Metsän ei ehkä tarvitse olla kirveenkoskematon, mutta mitä pitempään se saa kehittyä ilman rajua käsittelyä, sen paremmin siellä viihtyy myös retkeilijä. Metsä on meissä syvällä Metsän läsnäolo myyteissä ja runoudessa on merkittävä, ja sen poissaolo on kulttuurinen puute, kirjoittaa ympäristön esteettisiä arvoja tutkinut Arnold Berleant. Kuva: Hanna Savisaari Suomalainen kirjallisuus, kuvataide ja musiikki ovat täynnä metsää. Metsä on niin olennainen osa kulttuuriamme, ettei ole epäilystäkään siitä, etteikö metsällä olisi Vuonna 2001 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan noin puolet suomalaisista haluaa luonnontilaisia virkistysmetsiä mahdollisimman lähelle asuinpaikkaansa. Esimerkiksi kirjailija Heikki Turunen on kirjoittanut: En osaa kuvitellakaan sellaista elämää jossa en pääsisi koskaan kävelemään nimenomaan luonnonmetsässä. Varmaan kuolisin tai tulisin hulluksi, tai sanotaan nyt että tulisin vielä hullummaksi kuin jo olen. Kuva: Juho Kytömäki 5 merkitystä muutenkin kuin puutavaran ja taloudellisen tuoton lähteenä. Jo 1800-luvulla Topelius ja Lönnrot olivat huolissaan metsän haaskauksesta, ja heidän jälkeensä esimerkiksi kuvataiteilijat Akseli Gallén-Kallela, Pekka Halonen ja Eero Järnefelt. Metsän ja ihmisen henkisen hyvinvoinnin suhdetta on tutkittu esimerkiksi ekopsykologian avulla. Siinä lähdetään olettamuksesta, että ihmisen ja luonnon hyvinvointi ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Perusajatuksena on se, että luonnonympäristöjen tuhoaminen kulkee käsi kädessä ihmisen henkisen pahoinvoinnin kanssa. Ei riitä, että ymmärretään ihmisen henkilökohtaiset tai ihmisryhmän sisäiset vaikutukset mielenterveyteen, vaan on ajateltava myös ihmisen suhteita ekosysteemeihin ja muihin eliölajeihin.

5 Jos metsään voi eksyä, se on hyvä metsä Kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden tuntumassa sijaitsevilla metsillä on merkitystä paitsi metsän lajeille, myös virkistyskäytölle. Jos suojelualueet ovat hyvien kulkuyhteyksien päässä, niissä retkeillään paljon. Hyvinä retkeilymaastoina metsät toimivat silloin, kun ne muodostavat laajoja kokonaisuuksia silloin ei tämän tästä tarvitse törmätä vaikeakulkuiseen hakkuuaukkoon tai läpipääsemättömään mäntytaimikkoon, leveään tiehen tai asuinalueeseen. Suojelualueet ovat usein kovin pieniä ja siksi riittämättömiä paitsi metsälajiston suojeluun, myös retkeilijöiden, marjastajien ja sienestäjien tarpeisiin. Yleistäen voidaankin sanoa, että jos metsään on mahdollista eksyä, se on oikea metsä. Millainen metsä, sellaisia eliölajeja Tunnetko luontotyyppejä? Suomi sijaitsee pohjoisella eli boreaalisella havumetsävyöhykkeellä, jota kutsutaan taigaksi. Suomen luonnossa on paitsi itäisen taigan, myös keskieurooppalaisen luonnon ja arktisen luonnon piirteitä. Muun muassa siksi metsäluonto ja lajisto vaihtelevat suuresti sen mukaan, missä päin Suomea ollaan. Taigalle on havumetsien lisäksi tyypillistä runsas soistuminen. Suurin osa Suomen maa-alasta on ollut alun perin metsien ja soiden peittämää. Ihminen on muuttanut Suomen luontoa monella tapaa: raivannut sitä pelloiksi ja asutuksen tieltä sekä kuivattanut soita metsänkasvatukseen ojittamalla niitä. Valtaosa metsistä on otettu voimaperäiseen metsätalouskäyttöön. Puronotkelmissa on kostea ja suojainen kellari-ilmasto. Se tekee niistä omaleimaisia elinympäristöjä. Kuva: Heikki Pesu 7 Metsiä on monenlaisia Boreaalisella vyöhykkeellä on kasvanut luonnostaan erityyppisiä kangasmetsiä:

6 Lehdot ovat rehevimpiä metsiämme, joista suuri osa on aikoinaan raivattu pelloksi. Lehdoissa maaperä on multaa, mikä antaa elinmahdollisuudet vaateliaillekin kasvilajeille. Tyypillisimmillään Suomen lehdot ovat puustoltaan kuusivaltaisia, mutta lehtipuuvaltaisuuskin on mahdollista. Kuva: Juho Kytömäki kuusivaltaisia, mäntyvaltaisia sekä sekametsiä, joissa kasvaa monia puulajeja. Luonnonmetsät ovat aiemmin peittäneet suurimman osan Suomen maa-alasta. Nykyään näistä metsistä on jäljellä vain pieniä rippeitä. Eteläsuomalainen metsä eroaa niin puustoltaan kuin eläin- ja kasvilajistoltaan pohjoissuomalaisesta metsästä. Koska metsien luonne muuttuu kun siirrytään etelästä pohjoiseen, tulisi metsiä suojella havumetsävyöhykkeen eri osissa. Erityisesti eteläsuomalaiset luonnonmetsätyypit ovat harvinaisia ja monet eteläiset kasvi-, sieni- ja eläinlajit uhanalaisia. Kangasmetsien lisäksi Suomessa on myös lehtoja, jotka ovat runsaslajisia ja reheviä metsiä. Lehdot sijaitsevat siellä, missä maaperä on poikkeuksellisen ravinteikas. Erityisen paljon lehtoja on Lounais-Suomessa. Suurin osa kaikkein ravinteikkaimmista metsämaista on aikoinaan raivattu pelloiksi, ja siksi monet lehdoissa elävät kasvi- ja eläinlajit ovat uhanalaisia. Kuusi on lehtojen yleisin puulaji, mutta myös lehtipuita on runsaasti. Lehdoille on tyypillistä kasvillisuuden kerroksellisuus ja pensaiden suuri määrä. Lehdoissa kasvavilla pensailla ja puilla elää hyvin runsaasti eri sieni- ja hyönteislajeja. Metsäpalot ovat ennen olleet taigalla yleisiä, ja palon jälkeen kehittyneet nuoret lehtipuumetsät kuuluvat myös luonnostaan havumetsävyöhykkeelle. Luonnontilaiset, tuoreet paloalat ovat tärkeitä elinympäristöjä monille uhanalaisille kovakuoriais- ja sienilajeille. Nykyään tällaisia alueita on tehokkaan palontorjunnan ja metsätalouden takia todella harvassa. 8 Karuilla ja kuivilla kasvupaikoilla metsä on luontaisesti mäntyvaltaista. Kuva: Harri Hölttä

7 Suotkin ovat tärkeitä Metsäisten luontotyyppien yhteydessä on syytä mainita myös puustoiset suot. Puustoisia soita ovat mäntyvaltaiset rämeet, kuusivaltaiset korvet sekä useimmiten lehtipuuvaltaiset metsäluhdat ja tulvametsät. Kasvillisuuden perusteella voidaan erottaa lukuisia eri suotyyppejä. Valtaosa Suomen soista on ojitettu ja kuivatettu: Etelä-Suomessa jopa 80 prosenttia. Ojittaminen hävittää suon luontaiset piirteet. Erityisesti korvet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden keskittymiä. Soiden suojelutilanne on heikko, ja etelästä suuret suokokonaisuudet ovat ojitusten myötä jo kadonneet. Monia luonnoltaan arvokkaita soita uhkaa metsätalouden ohella turpeenotto. Soilta kaivetaan turvetta sekä energiantuotantoon että kasvuturpeeksi. Kokonaisuus ratkaisee Luonnonsuojelussa takerrutaan usein liikaa yksittäisiin uhanalaisiin lajeihin. Lajien suojelu on toki tarpeellista, mutta tärkeämpää on suojella luontotyyppejä ja laajempia kokonaisuuksia. Luontotyyppi tarkoittaa maa- tai vesialuetta, jota luonnehtivat tietyt maantieteelliset, elolliset ja elottomat ominaisuudet. Luontotyyppi voi olla ainutlaatuisen arvokas ilman uhanalaisia lajejakin. Jokaisella luontotyypillä elää sille ominainen eliöyhteisö. Esimerkiksi jotkin suomalaismetsien korvet ovat maailmanlaajuisesti harvinaisia luontotyyppejä ja siksi niiden suojelu täällä on huipputärkeää vaikkei niissä uhanalaisia lajeja eläisikään. Uhanalaisten lajienkin kunnollinen suojelu edellyttää juuri luontotyyppien suojelua. Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän koko kirjoa; lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Korpi on kuusi- tai lehtipuuvaltainen puustoinen suo. Korvet ovat pohjoisen havumetsävyöhykkeen monimuotoisuuskeskitt ymiä. Luonnontilaisia, ojittamattomia korpia on etenkin Etelä-Suomessa hyvin vähän ojitettuja korpia pitäisikin ennallistaa takaisin luonnontilaan. Metsälaki tuo nykyisin jonkinlaista turvaa rehevimmille korville, mutta esimerkiksi metsäkortekorpia (kuvassa) ei suojaa mikään. Kuva: Ilona Raipala 11

8 Luonto on laikullinen Monilla eliölajeilla on tiukat vaatimukset siitä, millaisessa ympäristössä ne tulevat toimeen. Elinympäristön laatu ja laajuus vaikuttavat eniten samalla alueella elävien yksilöiden määrään. Siksi luonnonsuojelun keskeisin keino on suojella elinympäristöjä haitallisilta muutoksilta, kuten metsän hakkuilta. Useimmat lajit esiintyvät luonnossa laikuittaisesti: kullekin lajille sopiva elinympäristö esiintyy muunlaisten ympäristöjen seassa siellä täällä. Esimerkiksi metsissä elävien hömötiaisten elinympäristölaikkuja voivat olla peltojen, järvien tai vaikka avohakkuiden toisistaan erottamat metsäsaarekkeet. Toisaalta jonkin kovakuoriaisen, taan ja laji ei pysty kulkemaan niiden välistä matkaa, edellytykset säilyä ovat paljon huonommat kuin hyvien kulkuyhteyksien verkostossa. Otimme velkaa - nyt on maksun aika Metsätalous vaikuttaa luonnontilaista metsää vaativien lajien elämään kahdella tärkeällä tavalla. Ensinnäkin niille sopivan elinympäristön pinta-ala pienenee. Toinen tärkeä vaikutus on pirstoutuminen: pienet elinympäristöt jäävät yhä kauemmas toisistaan, mikä hankaloittaa eliöiden siirtymistä alueelta toiselle. Kullakin lajilla on sille ominainen niin kuten korpikolvan, elinympäristölaikkuja ovat yksittäiset kuolleet maassa makaavat kuusen rungot vanhan metsän sisällä. Jos laji häviää tietyltä pieneltä alueelta, siitä ei välttämättä ole vaaraa lajin säilymiselle laajemmalla alueella. Elinympäristölaikkuja on kuitenkin oltava niin paljon ja tiheässä, että tyhjentyneen laikun uudelleen asuttaminen on mahdollista. Edellytyksenä tietenkin on, että alue on yhä sellainen, että siellä on mahdollista elää. Silloin vapaaksi jääneelle asuinpaikalle muuttaa uusia yksilöitä muualta. On tärkeää, että luonnonsuojelualueet muodostavat toimivan suojelualueverkoston. Niiden eliölajien, joiden suojelemiseksi alueita on rauhoitettu, on voitava siirtyä suojelualueelta toiselle. Jos pienet lajille sopivat alueet sijaitsevat kaukana toisissanottu kynnysarvo. Tämä tarkoittaa vähäisintä elinympäristön määrää, jonka laji tarvitsee voidakseen selviytyä tietyllä alueella. Pääosa uhanalaistumisesta tapahtuu viiveellä ympäristönmuutoksesta, kuten metsänhakkuusta. Eliöt saattavat sinnitellä tuhotussa elinympäristössään vielä jonkun aikaa, mutta häviävät ennemmin tai myöhemmin. Tätä kutsutaan sukupuuttovelaksi. Suomen metsien sukupuuttovelan suuruudeksi arvioidaan tuhat lajia. Velan maksamiseen on kaksi tapaa: palautamme luonnontilaisten metsien määrän sitä vaativien lajien kynnysarvon yläpuolelle tai annamme lajien kadota Suomesta velkamme maksuksi

9 Korukeräpallokas on erittäin uhanalainen luonnontilaisten vanhojen kuusivaltaisten metsien kovakuoriaislaji. Kuva: Petri Martikainen Hakkuut, tiet ja rakentaminen pirstovat metsäalueita yhä pienemmiksi. Ilmakuvaa Kuorevedeltä. Kuva: Veli-Risto Cajander / Greenpeace Mitä on uhanalaistuminen? Eri kasvi-, sieni- ja eläinlajit ovat vuosituhansien aikana sopeutuneet elämään tietynlaisissa elinympäristöissä. Elinympäristöjen muuttuessa, esimerkiksi luonnonmullistuksen seurauksena, lajit ovat joutuneet sopeutumaan uusiin olosuhteisiin tai väistymään vahvempien tieltä. Viimeisten vuosisatojen aikana ihminen on kiihdyttänyt elinympäristöjen muuttumista huomattavasti. Sukupuutto voi kohdata lajeja luonnostaankin, mutta nykyään esimerkiksi nisäkkäiden ja lintujen lasketaan katoavan sata- tai jopa tuhatkertaista tahtia luonnolliseen verrattuna. Elinym- päristöjen muuttumisen lisäksi erityisesti nisäkkäitä uhkaa liikametsästys. Metsätalous ja muu ihmistoiminta ahdistavat metsälajeja Suomessa metsätalous ja niin sanottujen perinnemaisemien katoaminen ovat suurimmat yksittäiset syyt uhanalaistumiseen. Myös rakentaminen ja metsäelinympäristöjen pirstoutuminen ovat merkittäviä syitä etenkin eteläisten metsälajien ahdinkoon. Metsissämme elää noin eliölajia. Osa niistä pystyy elämään vain luonnonmetsissä, joissa ihmistoiminta on vähäistä tai puuttuu täysin. Merkittävimmät syyt metsälajien uhanalaisuuteen ovat lahopuun niukkuus sekä lehtojen ja vanhojen kuusikkojen häviäminen metsätalouden seurauksena. Luonnontilaiset metsät ovat nykyään pienialaisia ja sijaitsevat kaukana toisistaan, jolloin lajien on vaikea siirtyä metsiköstä toiseen. Luonnonsuojelulain mukaan eliölaji voidaan säätää uhanalaiseksi, jos sen luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Suomessa on tehty uhanalaisarviointi 7000 metsälajista ja todettu näistä hävinneeksi 62 ja uhanalaiseksi 564. Tutkittujen lajien lisäksi on siis olemassa tuhansia muita, jotka tunnetaan liian huonosti, jotta niiden uhanalaisuutta voitaisiin arvioida luotettavasti. Uhanalaiset eliölajit on määritelty laissa, mutta niillä ei ole sen kummempaa lain suojaa. Osa uhanalaisista lajeista on määritelty erityisesti suojeltaviksi lajeiksi. Niiden yksilöiden ja elinympäristöjen hävittäminen on kielletty. Metsä on kovakuoriaisen koti Ihminen näkee metsän usein vain puina, ja puut rakennus- ja paperitavarana. Metsät ovat kuitenkin myös lukuisten eliölajien koti. Vanhoissa luonnonmetsissä elää erityisen paljon kovakuoriais-, sieni- ja jäkälälajeja. Suomesta tunnetaan peräti kovakuoriaislajia, joista valtaosa on metsien asukkeja. Voimme auttaa uhanalaisia lajeja pärjäämään ja estää tulevia sukupuuttoja lisäämällä suojelualueiden määrää sekä muuttamalla metsätaloutta luonnonmukaisempaan suuntaan

10 Metsä kuin metsä? Ruoveden Susimäki - eteläsuomalaista, suojeltua aarniometsää. Kuva: Tanja Välikangas Luonnontilaisen tai sen kaltaisen metsän tunnuspiirteitä ovat muun muassa useiden eri puulajien esiintyminen, puiden vaihteleva koko ja satunnainen sijainti sekä lahopuun runsas määrä. Kuvassa suojelematonta metsää pääkaupunkiseudulla. Kuva: Pekka Barman Arkikielessä ja ekologisessa tutkimuksessa talousmetsällä tarkoitetaan luonnonmetsästä eroavaa metsää, jota on käsitelty erilaisilla hakkuilla taloudellisen tuoton saamiseksi. Hallinnollisessa mielessä talousmetsä tarkoittaa suojelematonta metsää, joka on luokiteltu talouskäyttöön. Ekologisten termien ja hallinnollisten termien sekoittuminen on yleistä. Esimerkiksi valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus vetoaa usein siihen, että joku tietty suojeltavaksi vaadittu metsä on tavallista talousmetsää. Tämähän ei tietenkään tarkoita muuta kuin sitä, että metsä on luokiteltu maankäyttöluokkaan talouskäyttö, eikä se kuvasta metsän luonnonsuojelullisia arvoja. Luonnonmetsä? Luonnontilaisella metsällä tarkoitetaan metsää, johon ihmisen toiminnalla ei ole ollut vaikutusta. Käytännössä tällaista kirveenkoskematonta metsää on jäljellä melkoisen vähän ja siksi yleensä rinnastetaankin luonnontilaiset ja sen kaltaiset metsät. Vaikka metsää olisikin joskus käsitelty, se voi silti olla puustoltaan ja lajistoltaan hyvin lähellä luonnontilaa. Tyypillisessä suomalaisessa luonnonmetsässä on eri-ikäisiä ja -kokoisia puita, eri puulajeja, paljon lahopuuta, maapuita, pystykeloja aihkimäntyjä ja muita ikivanhoja, eläviä puita. Puuston rakennepiirteet johtuvat niin sanotusta luonnonmetsädynamiikasta, johon kuuluvat erilaiset häiriöt, kuten metsäpalot, myrskyt ja lumenmurrot. Luonnonmetsä on niiden ansiosta vaihteleva mosaiikki, jossa on paljon erilaisiin olosuhteisiin sopeutuneita eliöitä. Luonnonmetsä voi olla myös nuori metsäpalon tai myrskyn jälkeen kehittynyt metsä. Luonnonmetsät ovat kaikkialla maailmassa myös kulttuurisesti ja taloudellisesti merkittäviä ympäristöjä. Suomen vanhat luonnonmetsät ovat arvokkaita esimerkiksi retkeilylle, matkailulle ja poronhoidolle. Talousmetsä? Tyypillisessä talousmetsässä on toistuvasti tehty voimakkaita metsätaloustoimenpiteitä, ja se eroaa monin tavoin luonnontilaisesta metsästä. Käsitellyissä talousmetsissä on vain murto-osa luonnonmetsien lahopuumäärästä. Monista talousmetsistä lehtipuut on erityisesti aikaisemmin poistettu kokonaan harvennushakkuilla, jolloin metsä koostuu yhdestä puulajista, männystä tai kuusesta. Jos metsä on ensin avohakattu ja sen jälkeen kasvatettu taimista, puut ovat kaikki samanikäisiä ja -kokoisia. Monet metsän eliölajit vaativat tiettyjä puulajeja. Esimerkiksi liito-orava elää metsissä, joissa on suuria kuusia sekaisin haapojen kanssa. Metsätalouden päämäärä on ollut tuottaa tasalaatuista puuta metsäteollisuuden raaka-aineeksi. Siksi kaikenlaiset häiriöt on pyritty ehkäisemään. Eliölajisto, joka tällaiseen metsään sopeutuu, on yksipuolisempaa kuin luonnonmetsissä, ja koska käsitellyt metsät ovat yleisempiä kuin luonnonmetsät, myös yleisempää. Tavallisten talousmetsien joukossa on myös Etelä-Suomessa säilynyt sellaisia metsiä, jotka ovat vuosikymmeniä saaneet olla rauhassa talouskäytöltä. Ne ovat saa- 17

11 Suomalaisessa nykymetsätaloudessa tehdään säännöllisesti, esimerkiksi 30 vuoden välein, harvennushakkuu ja alikasvoksen eli pienten puiden poisto. Kuva: Juho Kytömäki Metsien suojelulle on tarvetta koko Suomessa Metsiä on suojeltu liian vähän neet takaisin merkittävän osan luonnonmetsän piirteistä: niihin on muun muassa saattanut syntyä runsaasti lahopuuta. Tällaiset metsät ovat myös monien vanhan metsän lajien turvapaikkoja. Siksi niiden suojelulla on kiire. Vanha metsä? Vanhan metsän käsite ei ole yksiselitteinen. Usein sitä käytetään, kun puhutaan luonnontilaisista metsistä, joissa on vanhoja puita. Arkikielessä myös käsiteltyjä varttuneita metsiä kutsutaan joskus vanhoiksi metsiksi. Silloin vanhalla metsällä tarkoitetaan taloudellisen uudistusiän ylittänyttä metsää. Se, että metsän puusto on taloudellisessa mielessä vanhaa, ei vielä tee metsästä luonnonsuojelullisesti arvokasta. Mikä tahansa vuotias käsitelty talousmännikkö ei täytä määritelmää. Miksi lahopuuta tarvitaan? Lahopuun määrä on suurimpia monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä metsässä. Neljäsosa suomen metsälajeista tarvitsee lahopuuta selviytyäkseen. Luonnonmetsässä lahopuuta muodostuu hiljakseen jatkuvasti, jolloin metsässä on aina lahonneita puita ja erikokoisia maapuita. Talousmetsistä kaatuneet puut korjataan yleensä nopeasti pois, jolloin vain yksittäisiä pieniä runkoja jää metsään. Niillä eväillä eivät pärjää kuin yleisimmät lahottajalajit. Kuva: Heikki Pesu Tällä hetkellä Suomen metsistä on suojeltu 4,1 prosenttia. Se on liian vähän. Toisin sanoen yli 95 prosenttia Suomen metsistä on talouskäytössä. Jotta metsäluonto säilyisi monimuotoisena, pitäisi metsistä olla ekologisen tutkimuksen mukaan suojeltuna vähintään prosenttia. Suojeltuja metsiä tulee olla ympäri Suomen, kaikilla metsäkasvillisuusvyöhykkeillä. Riittävä suojellun metsän laatu ja määrä eivät yksin riitä, vaan lisäksi suojelemattomien talousmetsien käytön pitäisi olla nykyistä luonnonmukaisempaa. Varovaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että jos ei tiedetä varmasti teon seurauksia, jätetään se tekemättä. Kukaan ei tiedä, mitä Suomen luonnossa tapahtuu, kun kaikki luonnonmetsät on hävitetty ja suojeltujen metsien määrä on alhainen. Eri omistajien vastuu metsien suojelussa on erilainen. Suurten metsänomistajien on helpompi ja yksinkertaisempi suojella enemmän kuin yksityisten metsänomis- 18

12 tajien. Suomen valtio on suurin metsänomistaja Suomessa, Suomen valtiolta siis myös voi odottaa suurinta suojelupanosta. Kaikki suomalaiset ovat valtion metsien omistajia, ja siksi myös kansalaisilla tulisi olla oikeus päättää metsien kohtalosta. Muita suuria metsänomistajia ovat metsäyhtiöt Stora Enso tytäryhtiönsä Tornatorin kautta ja UPM, kunnat, kaupungit, seurakunnat ja muut yhteisöt. Metsien omistus Suomessa Suurin yksittäinen metsänomistaja Suomessa on valtio. Valtion metsiä hallinnoi valtion liikelaitos Metsähallitus. Metsäyhtiöt käytännössä Stora Enso ja UPM ovat myös suuria omistajia, samoin kuin luokka muut eli kaupungit, kunnat, seurakunnat ja muut yhteisöt. Paljonko ja mitä oikeastaan on suojeltu? kasvaa. Kitumaiden suojelu on helppo ratkaisu, niitä kun muutenkin hakataan paljon vähemmän. Esimerkiksi Lapin suurista suojelualueista suuri osa on tuntureiden kitu- ja joutomaata, joilla ei puuta juuri kasva. Maapinta-ala jaetaan Suomessa eri maankäyttöluokkiin. Metsätalousmaahan lasketaan metsät ja suot (myös avosuot). Se jaetaan puuntuotoskyvyn mukaan metsämaahan (puuston potentiaalinen vuotuinen kasvu yli 1 m3/ha, ns. tuottoisa metsämaa), kitumaahan (puuston potentiaalinen vuotuinen kasvu 0,1-1 m3/ha), joutomaahan (puuston potentiaalinen vuotuinen kasvu alle 0,1 m3/ha) ja muuhun metsätalousmaahan (metsäautotiet jne). Puu kasvaa siis parhaiten metsämaalla, ja niinpä metsätalouttakin harjoitetaan lähinnä metsämaalla. Kitumaalla kasvaa hieman puuta, mutta yleensä niin vähän, ettei metsätalous ole taloudellisesti kannattavaa. Myös metsien suojelun tasossa on eri luokkia. Tiukasti suojellut metsät ovat sellaisia, joita ei saa hakata. Toinen luokka on suojellut metsät, joissa varovaiset hakkuut ovat sallittuja, ja kolmas niin sanotussa rajoitetussa metsätalouskäytössä olevat alueet. Kun luonnonsuojelua edistävät tahot puhuvat metsien suojelun määrästä, on kyse metsämaasta, jota ei saa hakata. Kun metsien taloudellista käyttöä korostavat tahot puhuvat metsien suojelun määrästä, he käyttävät usein avosuotkin sisältävää Etelä-Suomella tarkoitetaan metsiensuojelun metsätalousmaa-käsitettä ja laskevat suojelluiksi myös sellaiset alueet, joilla rajoitoimintaohjelman aluerajausta eli Etelä-Suomea, yhteydessä yleensä niin sanotun Metsotettu metsänkäsittely on sallittua. Oulun läänin länsiosaa ja Lapin läänin Luonnonsuojelun ja metsässä elävien lounaisosaa. lajien näkökulmasta suojeltua metsää on Pohjois-Suomi on periaatteessa maan pohjoisempi kuitenkin vain sellainen, jota ei saa hakata ja metsää sellainen, jossa puuta todella tarkoitetaan Etelä-Suomen ja Saamelaisalueen/ puolisko, mutta usein Pohjois-Suomella Ylä-Lapin väliin jäävää aluetta Etelä-Suomessa on metsistä suojeltu 2 prosenttia Etelä-Suomessa metsämaasta on suojeltu noin kaksi prosenttia. Pohjois-Suomessa metsiä on suojeltu enemmän. Pohjois- Suomen metsien suojelu ei kuitenkaan auta eteläisiä lajeja. Suojeltuja metsiä tarvitaan erilaisen lajiston ja erilaisten metsien vuoksi kattavasti kautta maan. Etelä-Suomessa kaikkien luonnontilaisten tai niiden kaltaisten metsien suojelulla on erityinen kiire. Tämä ei kuitenkaan riitä: niitä on liian vähän. Tarvitaan myös aktiivista ennallistamista eli toimenpiteitä, joilla nykyisiin hoidettuihin talousmetsiin palautetaan luonnonmetsien ominaisuuksia. Suojeltavat alueet on syytä keskittää sinne, missä niiden hyöty on suurin eli olemassa olevien suojelualueiden liepeille ja toisaalta myös alueille, joilla suojeltuja metsiä muuten on vähän. Varsinaisten suojelualueiden lisäksi ja tueksi tarvitaan metsäalueita, joilla hakkuita on rajoitettu. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi niin sanotut luonnonarvometsät, joita tulisi olla toinen kymmenisen prosenttia metsämaasta. Niillä varovaiset hakkuut ja toisaalta monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet olisivat sallittuja. Valtaosa lisäsuojelusta tulisi toteuttaa valtion, yhtiöiden, kuntien ja muiden suurmetsänomistajien mailla.

13 Etelä-Suomen metsiä on suojeltava. Kuva: Hanna Savisaari Kaupunkien lähimetsiä hoidettava hellästi Kaupungit ja kunnat omistavat Suomen metsistä yli hehtaaria, mikä on noin 2 prosenttia koko metsämaasta. Eteläisimmässä Suomessa osuus on huomattavasti suurempi. Taajamien lähimetsät ovat kansallispuistojen lisäksi juuri niitä, missä ihmiset eniten kulkevat. Siksi ei olekaan yhdentekevää, miten niitä käsitellään. Virkistysmetsiä ei pidä hoitaa tehometsätalouden opein, vaan lähtökohtana tulisi olla ihmisten ja metsässä elävien lajien hyvinvointi. Hyvä kaupunki tai kunta jättää metsänsä harkitusti hoitamatta asukkaidensa viihtyvyyden ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Kaatuneet puut voidaan toki siirtää polulta syrjään. Ympäristöesteetikot ovat tutkineet ihmisten metsämieltymyksiä ja todenneet, että suurimmalle osalle mieluisin metsä on ilmeikäs: eri-ikäisiä puita, monia lajeja, suojaisia varjopaikkoja ja siellä täällä vähän avoimempia kohtia. Sellainen on myös luonnonmetsä tai harkiten hoidettu metsä. Jokaisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus kulkea oikeassa metsässä asuinpaikkansa lähellä. Miksi eteläisen Suomen metsiä pitää suojella? Metsäluontomme on rikkaimmillaan eteläisimmässä Suomessa. Siellä metsät ovat metsätalouden ja rakentamisen sekä suojelualueiden vähäisen määrän vuoksi suurimman paineen alla. Etelä-Suomen metsiä on suojeltu liian vähän luontotyyppien ja lajiston säilyttämiseksi. Suojellun metsän määrä vaihtelee maakunnittain alle prosentista noin kahteen. Koko Suomen metsistä on suojeltu keskimäärin 4,1 prosenttia. Talousmetsiä käsitellään niin voimakkaasti, ettei luonnon monimuotoisuudelle jää kylliksi tilaa. Ekologinen tutkimus on osoittanut, että vähintään prosenttia jokaisesta luontotyypistä tulisi suojella, jos alueet ovat tehokkaassa talouskäytössä, kuten metsät Suomessa. Suojeltuja metsiä tarvitaan lisää myös ihmisten tarpeisiin. Luonnoltaan monipuoliset, metsätaloudelta ja rakentamiselta pysyvästi rauhoitetut metsät tarjoavat parhaat luontokokemukset. Niillä on merkitystä muun muassa ulkoilulle, ympäristökasvatukselle ja matkailuelinkeinolle. Etelä-Suomen metsien suojelun tarve on kiistatta todettu. Tarvitaan poliittinen päätös suojeluohjelmasta. Mitä pidemmälle suojelua lykätään, sitä kalliimmaksi se tulee. Huom! Eteläinen Suomi tarkoittaa metsiensuojelusta puhuttaessa varsinaisen Etelä-Suomen ohella myös maan muita puutteellisimmin suojeltuja osia: Lounais-Kainuuta, Pohjanmaata ja Lounais-Lappia.

14 Pohjois-Suomessa hakataan luonnontilaisia metsiä Pohjois-Suomessa alueittaiset suojeluprosentit ovat korkeampia kuin etelässä, mutteivät riittäviä monesti sielläkään. Valtaosa maamme luonnontilaisista ja luonnontilaisen kaltaisista metsistä sijaitsee Pohjois-Suomessa valtion hallinnoimilla mailla. Niistä huomattava osa on edelleen suojelematta. Alkuperäisen luonnon suojeleminen on laajempi kokonaisuus kuin vain kansallinen kysymys. Alkuperäisluontoa luonnonmetsiä hävitetään kaikkialla maailmassa. Lähes puolet maailman alkuperäisestä metsäpeitteestä on tuhottu. Pohjois-Suomessa on vielä koskemattomia luonnonmetsiä. Kuva: Luonto-Liiton metsäryhmä Edelleen pystyssä olevista metsistä valtaosa on käsiteltyä, ei-luonnontilaista metsää. World Resources Instituten arvion mukaan maapallon alkuperäisistä metsistä vain 22 prosenttia on säilynyt laajoina, luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina kokonaisuuksina. Suomi on tässä valitettavassa kehityksessä tehnyt osansa. Luonnonmetsiä hävitetään maassamme edelleen. Suuria täysin luonnontilaisia metsäalueita on hakkuu-uhan alla esimerkiksi Sodankylän, Kittilän, Sallan ja Savukosken kunnissa, pienempiä arvokkaita vanhoja metsiä ympäri Pohjois-Suomea. Lähes kaikki Suomen suojelemattomat vanhat metsät sijaitsevat valtion mailla ja ovat Metsähallituksen hallinnoimia. Saamelaisalueen metsiensuojelukysymys on myös ihmisoikeuskysymys Saamelaisten kotiseutualue eli saamelaisalue tarkoittaa Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kuntaa ja Sodankylän kunnan pohjoisosassa olevaa Lapin paliskunnan aluetta. Ylä- Lappi puolestaan on Metsähallituksen pohjoisimman hoitoalueen nimi, ja se pitää sisällään Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat. Valtion hallinnoimat metsät, niiden hakkuut ja hakkuiden aiheuttamat ongelmat keskittyvät käytännössä Inariin ja Sodankylään. Saamelaisalueen maankäyttöä säädellään Suomen laissa. Sen mukaan Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla muut maankäyttömuodot, kuten metsien hakkuut, eivät saa aiheuttaa huomattavaa haittaa saamelaisten harjoittamalle perinteiselle poronhoidolle, jossa porot laiduntavat vapaana metsissä. Käytännössä tämä ei toteudu. Saamelaisalueella valtion liikelaitos Metsähallitus hakkaa porojen talvilaidunalueita, vanhoja metsiä. Kevättalvella, kun lumi on syvää ja hangenpinta kovaa, porot eivät pääse kaivamaan maahan ja jäkälään saakka. Silloin ne syövät naavaa ja luppoa puiden alaoksilta. Jos ei ole puita, ei ole ruokaakaan. Parhaat talvilaitumet ovat usein myös vanhoja, luonnontilaisia ja luonnontilaisenkaltaisia metsiä. Poronhoito on saamelaiskulttuurin perusta, ja saamelaiskulttuuri on puolestaan laissa turvattu. Talvilaitumien hakkuut haittaavat poronhoitoa. Lain mukaan Metsähallituksen tulisi myös neuvotella laidunmetsien hakkuista paliskuntien kanssa. Aitojen neuvottelujen sijasta Metsähallitus kuitenkin lähinnä sanelee ja päättää itse neuvottelujen lopputuloksen. Saamelaisalueen metsien hakkuisiin ovat saamelais- ja luonnonsuojelujärjestöjen lisäksi kiinnittäneet huomiotaan myös Ihmisoikeusliitto ja YK:n ihmisoikeuskomitea. Ilmasto muuttuu ehtiikö metsä mukaan? Ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon. Kukaan ei varmuudella tiedä, mitä Suomen metsissä tapahtuu, kun ilmasto muuttuu. Muutokseen täytyy kuitenkin varautua hyvissä ajoin nyt. Maailmanlaajuisten tutkimusten, kuten ilmasto- ja kasvillisuusmallien, perusteella voidaan ennustaa, että luonto muuttuu rajusti ilmaston mukana. Maatalous, metsät ja muut pysyvinä pidetyt ihmisen toimeentulon edellytykset eivät ehkä olekaan itsestään selviä. On vaikea arvioida, kuinka hyvin esimerkiksi suomalainen metsäluonto sopeutuu muuttuviin oloihin. Luonnonjärjestelmät tarkistavat suuntaansa kovin hitaasti. Perinnöllinen monimuotoisuus on ratkaisevan tärkeää: mitä laajempi kirjo vaikkapa yhden eliölajin sisällä, sitä useammalla yksilöllä on mahdollisuus selvitä hengissä ja jatkaa sukua. Kuvitellaan tilanne, että metsään iskee uusi, etelästä saapunut voimakas tuholainen. Metsä joutuu ehkä puolustautumaan voimakkaammin kuin koskaan ennen. Jos 24 25

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006. Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa

Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006. Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006 Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa Mikä ympäristöakatemia? Luontoa koskevia päätöksiä tehdään tasolla, jossa päättäjien tulee luonnonsuojelun

Lisätiedot

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre TAPIO Metsätalous ja uhanalaiset lajit Kirjoittajat: Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita RAPORTTI 2012 WWF Suomen raportteja 29 Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita 2 Sisällys Esipuhe Johdanto Valtion maat tärkeitä luonnonsuojelulle Uhanalainen

Lisätiedot

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia 2011 Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia Toimittajat Annamari Heikkinen, Harri Hänninen ja Elina Antila l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Taitto

Lisätiedot

PUUN MONET MAHDOLLISUUDET

PUUN MONET MAHDOLLISUUDET PUUN MONET MAHDOLLISUUDET Suomen Metsäyhdistys alkusanat Me tiedämme, että Suomi on metsien maa. Me tiedämme, että meillä on paljon puunjalostusteollisuutta. Me tiedämme, että Suomessa valmistettua paperia

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa?

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi lisenssillä. Sinulla on vapaus: * Jakaa kopioida, levittää, näyttää

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen seudun luonto 2/2005 22. vsk Villit, vapaat kaupunkimetsät s. 8-9 Metsänkulkijan taival s. 10-11 Keuruun ekokylä s. 12 Kilpikonnia pelastamassa s. 16-17 1 Tampereen

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Tarinoita muuttuvalta planeetalta

Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita muuttuvalta planeetalta 45 Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita ovat kirjoittaneet Vaskivuoren lukion oppilaat ja WWF Suomen työntekijät. Toimitus: Essi Aarnio-Linnanvuori, Mira Hannuksela

Lisätiedot

Luonnontilan hallinnan talous

Luonnontilan hallinnan talous Luonnontilan hallinnan talous Luonnonarvokaupan kehittämishankkeen raportti SATAKUNTALIITTO 2002 Sarja A:264 Esipuhe Länsi-Suomen Metsänomistajien Liiton, Maataloustuottajain Satakunnan Liiton ja Satakunnan

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas

Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas Metsänhoidon suositusten johtoryhmä on hyväksynyt näiden suositusten käsikirjoituksen kokouksessaan 8. toukokuuta 2014 Metsänhoidon suositukset on

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Yhteenvetoraportti vuosilta 1996 2000 Lauri Karvonen Kaija Eisto Kirsi-Marja Korhonen Ismo Minkkinen Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 40 2001 Tilaukset:

Lisätiedot

Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010. Koivikot kuntoon. s. 4 Suometsissä on mahdollisuus. s. 16. 1 Harvestia

Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010. Koivikot kuntoon. s. 4 Suometsissä on mahdollisuus. s. 16. 1 Harvestia Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010 Koivikot kuntoon s. 4 Suometsissä on mahdollisuus s. 16 1 Harvestia SISÄLTÖ HARVESTIA Metsänomistajan lehti - Kevät 2010 Pääkirjoitus Koivikot kuntoon Aikakauslehden

Lisätiedot

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013.

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Iitin Löllänvuori luonnonsuojelualueeksi

Lisätiedot

metsäalan toimijoille Teppo Hujala ja Mirja Rantala (toim.)

metsäalan toimijoille Teppo Hujala ja Mirja Rantala (toim.) METSOopas metsäalan toimijoille Teppo Hujala ja Mirja Rantala (toim.) Kirjoittajat TEPPO HUJALA Metsäntutkimuslaitos KATRI KORHONEN Metsäntutkimuslaitos TERHI KOSKELA Metsäntutkimuslaitos HANNA KUMELA

Lisätiedot

henki PUUNOSTAJIA KAHDESSA POLVESSA LASERKEILAUKSELLA JA ILMAVALOKUVILLA Rautalammin Matti ja Juho Tikkanen ovat

henki PUUNOSTAJIA KAHDESSA POLVESSA LASERKEILAUKSELLA JA ILMAVALOKUVILLA Rautalammin Matti ja Juho Tikkanen ovat [ UPM:N LEHTI METSÄNOMISTAJILLE 1/2011 ] henki Rautalammin Matti ja Juho Tikkanen ovat PUUNOSTAJIA KAHDESSA POLVESSA Metsävaratiedot tarkasti talteen LASERKEILAUKSELLA JA ILMAVALOKUVILLA Lumivarastoinnilla

Lisätiedot

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA 16. TAMMIKUUTA NUMERO 1/2014 9 WWW.METSALEHTI.FI 19 KYSYMYSTÄ MYRSKY- PUISTA VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA METSÄN OMISTAJA TAVOITTEENA KOVA TUOTTO

Lisätiedot

Luonnonperintösäätiön vuosilehti 7. Uutisia ikimetsästä PYRYNMAA KÄPYRANTA METSÄPIRTTI HEINISUO LUKKO

Luonnonperintösäätiön vuosilehti 7. Uutisia ikimetsästä PYRYNMAA KÄPYRANTA METSÄPIRTTI HEINISUO LUKKO Luonnonperintösäätiön vuosilehti 7 2012 Uutisia ikimetsästä PYRYNMAA HEINISUO KÄPYRANTA METSÄPIRTTI LUKKO 1 U UTISIA IKIMETSÄSTÄ Saatteeksi Loppuaan kohti kääntyvä vuosi 2012 on ollut Luonnonperintösäätiölle

Lisätiedot

Ylä-Lapin metsien käytön ristiriidat näkökulmia kestävään käyttöön

Ylä-Lapin metsien käytön ristiriidat näkökulmia kestävään käyttöön ACTA LAPPONICA FENNIAE 22 Ylä-Lapin metsien käytön ristiriidat näkökulmia kestävään käyttöön Toimittaneet Mikko Hyppönen, Sirkka Tapaninen ja Pertti Sarala Lapin tutkimusseura Acta Lapponica Fenniae Rovaniemi

Lisätiedot

T a r i n o i t a. t i e t e e s t ä. Leena Vähäkylä

T a r i n o i t a. t i e t e e s t ä. Leena Vähäkylä T a r i n o i t a t i e t e e s t ä 1 Toimittanut Leena Vähäkylä 2 Copyright: Suomen Akatemia, kirjoittajat ja kuvaajat Taitto ja kansi: Sole Lätti Paino: Juvenes Print 2012 ISBN 978-951-715-813-8 Esipuhe

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

Kirkkonummi 23.9.2002

Kirkkonummi 23.9.2002 Kirkkonummi 23.9.2002 Pirkanmaa 2. 4.10.2002 Päättäjien Metsäakatemia 14 Seminaarijakso, Kirkkonummi 23.9.2002 Maastojakso, Pirkanmaa 2. 4.10.2002 2 Kaarlo Jännäri Esipuhe... 3 Heikki Juslin Metsäpolitiikka:

Lisätiedot