Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y."

Transkriptio

1 Tuulivoima, linnusto ja lepakot Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

2 Lähteet Rodrigues et al. 2008: Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Eurobats guidelines No 3. Rydell et al. 2011: Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss. Naturvårdsverket. Ympäristöministeriön raportteja 19/2011: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu Työryhmän ehdotus tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi. Ympäristöministeriö. Euroopan Unioni: Wind energy developments and Natura Guidance document. Birdife Suomi (mm. tuulivoimakannanotto) Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry (kartoitusohjeet: WWF, mm. merikotka

3 Tuulivoimalat ja linnut/lepakot ovat otsikoissa Onko kyse vain NIMBYistä vai onko uhka todellinen? Miten tuulivoimalat vaikuttavat linnustoon tai lepakoihin? Voidaanko mahdollisia vaikutuksia pienentää? Emma Kosonen

4 Suorat vaikutukset Epäsuorat vaikutukset Emma Kosonen

5 Törmäyskuolema = suora vaikutus Suomessa/vuosi Liikenne: muutama miljoona lintuyksilöä Sähköjohdot: satojatuhansia lintuyksilöitä (Lasi)rakennukset: kymmeniä-satoja tuhansia lintuyksilöitä Entä tuulivoimalat?

6 Paljonko tuulivoimalat tappavat Hankalaa tutkia lintuja? Maan päällä kuolee lintuja enemmän kuin avomerellä Kaikkien tutkimusten mukaan lintuja kuolee vähän Keskimäärin joitakin/enintään kymmeniä myllyä kohti vuodessa 1000 myllyä tappaisi enintään muutamia kymmeniä tuhansia Siis ei syytä huoleen?

7 Kuva teoksesta Ahlén 2010 Eurooppa ja Pohjois-Amerikka (94 tutkimusta) 1 mylly = keskimäärin 2,3 lintua/vuosi (0-60), 2,9 lepakkoa (0-70) Useimmat voimalat eivät tapa lainkaan tai vain vähän lintuja tai lepakoita Harvat tappavat useita riskialttiiden myllyjen tunnistaminen etukäteen

8 Mitä lintuja törmäyksissä kuolee Kaikenlaisia pienimmästä suurimpaan Hippiäisiä Pääskyjä Kahlaajia Lokkeja Vesilintuja Hanhia Kurkia Petolintuja Tervapääsky Tom Lindroos

9 Kotkat (ja muut petolinnut) vaaravyöhykkeellä Miksi Kaartelevat Eivät läheltä havaitse lapojen liikettä Lisäkuolleisuus voi nousta ongelmaksi Pitkäikäisiä, vähän poikasia, populaatiokoot pieniä, Espanjassa tuulivoimalat tärkein hanhikorppikotkan kuolinsyy Norjassa muutama mylly tuhosi paikallisesti merikotkapopulaation parissa vuodessa (> 10 todistettua kuolemaa, tn. 30 kuolemaa). Hanhikorppikotka Tom Lindroos

10 Potentiaaliset törmäyskeskittymät Petolintujen kaartelualueet Pesimä- ja ruokailualueen väliset lentoreitit Yöpymis- ja ruokailualueen väliset lentoreitit Muuton valtaväylät/pullonkaulat: rannikko, niemenkärjet, syvät merenlahdet => Suurimman törmäysriskin alueet, joita kannatta välttää Teemu Lehtiniemi

11 Teoksesta Ahlén et al. 2011

12 Lintujen muutto Lähes kaikkina vuodenaikoina (eniten huhtikuu-toukokuu, elokuu-lokakuu) Suurin osa lintuyksilöistämme muuttaa yöllä Sääolosuhteet (tuulen nopeus ja suunta, matalapaine jne.) vaikuttavat siihen missä muutto kunakin hetkenä kulkee

13 Törmäyskuolemien vähentäminen Voimaloiden sijoittaminen Ei kaartelualueille (kotkat, petolinnut) Ei aivan rantaan Riittävän ulos AVOmerelle Vallitsevan muuttolinjan suuntaisesti ei poikittain muuttolinjaan nähden

14 Voiko törmäyskuolemilla olla Suomen mittakaavassa merkitystä? Paikallisesti kyllä Reviirit häviävät Hyväksytäänkö esimerkiksi tietyllä alueella merikotkareviirin autioituminen? Huonoa mainosta tuulivoimalle Merikotka Hannu Huhtinen

15 Epäsuorat vaikutukset Linnustovaikutukset suurempia kuin törmäyksissä! Eivät näy otsikoissa Häiriö Ruokailureittien piteneminen, Ravintoresurssien pieneneminen

16 Maatuulivoimala-alueiden lähialueiden pesimälinnusto Lyhyen aikavälin tutkimuksissa ei yleistettävissä olevaa trendiä = pesimälinnusto ei juurikaan muuttunut Pitkän aikavälin tutkimuksissa trendinä joidenkin lajien pienempi pesimätiheys Tyhjenevät reviirit eivät täyty yhtä hyvin => Vaikutukset vähäisiä

17 Levähtävä linnusto Useat lajit välttävät tuulivoimaloiden lähiympäristöä muuttoaikoina (pelkäävät ruokailla lähellä) Suuret ja yhteiskunnallisesti kiinnostavat lajit korostuvat (esim. hanhet, vesilinnut) Avomerialueilla välttävät jopa 2 km saakka Maa-alueilla varoetäisyys noin 500 metriä Teemu Lehtiniemi

18 Ei Pitääkö tuulivoiman rakentamistavoitteista luopua linnuston takia? Valtaosa Suomen maa- ja merialasta on lintunäkökulmasta kelpo alueita tuulivoimaloille

19 Entä lepakot? Epäsuorat vaikutukset pienemmät kuin linnuilla Riskialueet (vrt. linnut): rannikkolinjat, maastossa korkeammat kohdat, myös johtimena toimivat pinnanmuodot (esim. metsänreunat, jokilaaksot) Pienet riskit: tasainen maasto ja maanviljelysympäristö Riskit ennakoitavissa Pohjanlepakko Markku Lappalainen

20 Suorat vaikutukset: törmäys tai sisäiset verenvuodot (lapojen aiheuttama ilmanpaineen lasku, barotrauma) Suomessa todennäköisesti riskialttiimpia lajeja pohjanlepakko, isolepakko, pikkulepakko Muuttavien lepakoiden törmäysriski suuri Tiedon puute haittaa tarkkaa arviointia Isolepakko Emma Kosonen

21 Keinoja lepakkoturmien vähentämiseksi Myllyjä ei tule sijoittaa lepakoiden kannalta merkittäviin elinympäristöihin, kuten lähelle päiväpiiloja, ruokailureittejä tai tärkeitä ruokailualueita Myllyjä ei tule sijoittaa muuttoreitille Muuttoreitti tunnistetaan hyvin tehdyssä selvityksessä Myllyt pysäytetään syys- ja kevätmuuton huippuaikaan ainakin heikkotuulisina (alle 6m/s) öinä Hyvä selvitys antaa tietoa muuton ajankohdasta

22 Millainen on hyvä linnusto- /lepakkoselvitys? Miksi Maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki EU:n luonto- ja lintudirektiivit Kansainväliset sopimukset (esim. Bonnin sopimus) Jokainen alue on erilainen joten selvityksen tarve tulee miettiä tapauskohtaisesti Useiden hankkeiden yhteisvaikutukset Maakuntakaavatason selvitysten lisäksi hankekohtaiset, tarkemmat selvitykset

23 Linnustoselvitykset Pesimäkausi Pesivät lajit ja parimäärät Syys- ja kevätmuutto, levähtävät linnut Muuttosuunnat ja korkeudet koko muuttokauden ajan. Levähtäjien lukumäärät. Uhanalaiset lajit

24 Lepakkoselvitykset Asiantuntija arvioi alustavasti, millainen merkitys alueella on lepakoille, esim. laajalla peltoaukealla tai ulkomerellä merkitys voi olla olematon Esiselvitys kannattaa tehdä erityisesti silloin, jos alue on laaja ja/tai siitä ei tiedetä etukäteen juuri mitään Lepakoihin mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan laaditun selvityksen perusteella törmäysriskien, häiriön ja elinympäristöjen tuhoutumisen kannalta. Pesimäalue (touko-elokuu); tallentava detektori, tarvittaessa myös passiividetektori Muutonaikainen alue (huhti-toukokuu ja elo-lokakuu); aina myös passiividetektori Lisätietoja Suomen Lepakkotieteellinen Yhdistys r.y.

25 Tuulivoiman ja linnuston/lepakoiden yhteensovittaminen Hyvä suunnittelu Yhteistyö Olemassa olevien tietojen hyödyntäminen Laadukkaat lisäselvitykset hyötyä sekä tuulivoimaa suunnitteleville että luontoarvoille Nykytilanne: Valitaan alue, johon päätetään rakentaa tuulivoimaa ja osana hanketta selvitellään linnustoa Tavoitetila: Selvitetään ensin alueet, joihin tuulivoimaa ei pidä rakentaa ja jäljelle jäävistä alueista valitaan hankealueet

26 Isoviiksisiippa Emma Kosonen Kiitos mielenkiinnosta! Merikotka Mikael Nordström

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat ja linnut ovat otsikoissa Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista jauhelihaa... Ei lintusilppureita Siipyyhyn Ihmisen

Lisätiedot

Arvio Päijät-Hämeen potentiaalisten tuulivoimala-alueiden linnustovaikutuksista MAALI-hankkeen osaraportti

Arvio Päijät-Hämeen potentiaalisten tuulivoimala-alueiden linnustovaikutuksista MAALI-hankkeen osaraportti Arvio Päijät-Hämeen potentiaalisten tuulivoimala-alueiden linnustovaikutuksista MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 9.8.2012 1. JOHDANTO Uudenmaan, Itä-Uudenmaan,

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET. Katriina Peltonen, Antti Saartenoja

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET. Katriina Peltonen, Antti Saartenoja ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET Katriina Peltonen, Antti Saartenoja ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 PROKON Energiesysteme GmbH KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 Heikki Tuohimaa & Hannu Tikkanen 14.11.2013 Kokkola 1 Tarkastus Päivämäärä 19/11/2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä.

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kalasääksi kuuluu alueen läpimuuttavaan petolintulajistoon Suomen Luontotieto Oy 17/2012

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOVAIKUTUSARVIOINTI 16X124807 12.9.2014. HYÖTYTUULI OY Porin Tahkoluodon merituulipuisto

TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOVAIKUTUSARVIOINTI 16X124807 12.9.2014. HYÖTYTUULI OY Porin Tahkoluodon merituulipuisto TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOVAIKUTUSARVIOINTI 16X124807 12.9.2014 HYÖTYTUULI OY Porin Tahkoluodon merituulipuisto 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Teemu Virtanen Biologitoimisto Vihervaara Oy Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1. JOHDANTO... 3 2. KARTOITUSALUE

Lisätiedot

TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013

TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013 TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013 VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE JA KÄYTETYT MENETELMÄT 3 3.

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Keski-Pohjanmaan liitto 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa 20.5.2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO MAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY

RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY 20403 RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS i Rajakiiri Oy RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS 20403 21.11.2012

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 12 Vastaanottaja Ilmatar Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 11.9.2012 Viite 82142499-02 ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS ILMATAR

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Suomen lepakot ja niiden ekologiaa... 4 Lepakoiden suojelu...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

Kemiönsaaren lepakoiden muuttoselvitys 2013

Kemiönsaaren lepakoiden muuttoselvitys 2013 Kemiönsaaren lepakoiden muuttoselvitys 213 ALUSTAVA RAPORTTI PÄÄTULOKSISTA Anna Blomberg 18/11/213 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Lepakoiden elinkierrot ja muuton ekologiaa...

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 23.1.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 23.1.2015 Laatija Tarkastaja Kuvaus Petri Hertteli Marja Heikkinen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN TÄRKEÄT LINTUALUEET 2012

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN TÄRKEÄT LINTUALUEET 2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN TÄRKEÄT LINTUALUEET 2012 Kannen kuva: Laskeutuva kurkiparvi. Pertti Koskimies Karttakuvat Faunatica

Lisätiedot

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Linnuston

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus maalahden sidlandetin TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Maalahden kuntaan Sidlandetin alueelle sijoittuvaksi suunnitellun

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27043 Vihisuon lisäselvitykset

Lisätiedot

Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011

Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011 Kymenlaakson liitto Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011 Petri Parkko 31.3.2011 Sisällys 1. Arvioinnin taustoja...3 2. Aineisto...4 3. Kymenlaakson IBA-kohteet...6 4. Kymenlaakson

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot