Energianlouhintajärjestelmien mallintaminen ja suunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energianlouhintajärjestelmien mallintaminen ja suunnittelu"

Transkriptio

1 Energianlouhintajärjestelmien mallintaminen ja suunnittelu Mikko Jääskeläinen

2 Energianlouhinnan perusteita Luonnossa esiintyy monia energialähteitä. Tälläisia ovat esimerkiksi aurinko (ulkona 15 μw/cm3), mekaanista värähtelyä (3 μw/cm3), ja ilmavirran värähtelyä (36 μw/cm3). Tyypillisiä sovelluksia energianlouhinnalle ovat sensorit, joita voidaan syöttää varastoidulla energialla, joka korvaa paristot.

3 Tyypillisiä värähtelylähteitä Vibration source Peak acceleration Vieressä oleva taulukko kokoaa yhteen tyypillisimmät värähtelylähteet ja niiden kiihtyvyysamplitudin ja taajuuden. Taulukossa on esitetty aina perusaalto ja sen taajuus. Suunnittelun tulisi aina kohdistua tähän perusaaltoon (ei harmonisiin). Base of 3-axis machine tool 1 7 Kitchen blender casing Clothes dryer Door frame just as door closes 3 15 Small micro-wave owen.5 11 HVAC vents in office building Wooden deck with foot traffic Breadmaker External windows (ft x 3ft) next to a busy street Notebook computer while CD is being read Washing machine.5 19 Second story floor of a wood frame office building. 1 Refrigerator.1 4 Yleisimmät värähtelylähteet ja niiden amplitudi ja taajuus. Frequency (Hz) 3

4 Energianlouhinnan eri lajit Värähtelyistä voidaan ottaa talteen energiaa erilaisilla metodeilla: Pietsosähköisesti, sähkömagneettisesti tai termosähköisesti. Pietsosähköistä systeemiä voidaan kuvata yhtälöllä:... M z C z Kz M y P max 3 my n 4.. Sähkömagneettista systeemiä voidaan kuvata Faradayn induktiolailla: d V N dt Teho on käämiin indusoituvan virran vastustava voima kerrottuna nopeudella: dx P e F em dt 4

5 Energianlouhinnan eri lajit Termosähköinen energianlouhinta perustuu lämpövirrasta saatavan energian hyödyntämiseen. Voidaan käyttää paikoissa, jossa syntyy lämpötilaeroja, esimerkiksi ihmisen iholla. Lämpötilaero luo elementin jännitteen ja lämpövuon suuruus puolestaan elementin virran. Termosähköinen hyvyysluku: T zt 5

6 Louhintametodeiden väliset erot (sähkömagneettinen, pietsosähköinen) Induktiivinen louhinta tuottaa normaalisti pienen jännitteen. Jännitettä voidaan kasvattaa suurentamalla käämiä. Pietsosähköinen louhinta tuottaa suuren jännitteen mutta pienen virran. Tämäntapainen sähköenergia voidaan helposti tasasuunnata ja ottaa talteen. Tyypillinen jännitteenkahdentaja. Ulostulojännite ja ulostulovirta ovat ratkaisevat tekijät suunniteltaessa käytännön energianlouhintasysteemiä. 6

7 Energianvarastointi Energia otetaan talteen joko akkuun (Li-ion, Li-polymer tai NiMH) tai superkondensaattoriin. Akut ovat herkkiä ylijännitteelle ja alijännitteelle, joten suojapiirit ovat pakollisia. Superkondensaattorit ovat kaksikerroskondensaattoreita, joissa elektrodien välissä on erotin. Kondensaattoreilla on suuri kapasitanssi pienessä tilavuudessa (jopa 1 Faradeja). Superkondensaattorin nimellisjännitettä ja nimellisvirtaa ei saa ylittää käytössä. 7

8 Tehonsäätö piireihin Kaikki energiamuuntimet tarvitsevat jonkinlaisen tehonsäätöpiirin. Tehonsäädön tarkoituksena on tuoda latauspiiriin akuille soveltuva syöttöjännite ja teho. Tyypillinen tehonsäätöpiiri koostuu yleensä tasasuuntaajasta, dc-dc muuntimesta, suodatinkondensaattorista ja paristosta. Sähkövirran suuntaamiseen käytetty piiri, jossa on suodatinkondensaattori, dc-dc-muunnin ja paristo. Aurinkokennot ja termosähköiset elementit tuottavat tasajännitteen, joten niiden jännitettä ei tarvitse tasasuunnata. Lineaarinen jännitteensäätäjä: On käytännössä piiriin kytketty operaatiovahvistin. Etuja ovat pieni kohina, nopea vasteaika. Säätäjän huonona puolena on mahdollisuus vain jännitteen alentamiseen. Yläpuolella on kuvattuna kolmikanavainen lineaarinen jännitteensäätäjä. 8

9 Kytkinpohjaiset DC-DC muuntimet Kytkinpohjaiset DC-DC muuntimet perustuvat jännitteen muuntamiseen kytkemällä piiriä päälle ja pois. Piirin tuottama jännite riippuu kytkentäsuhteesta D, joka kertoo sen, kuinka pitkään piiri on johtavassa tilassa. Latauspumppu- piirit toimivat myös samalla periaatteella. Ne toimivat sykleissä välillä ladaten yhdellä jaksolla kondensaattoreita ja kytkemällä ne toisella sitten sarjassa kuormaan. Tällöin kuorman jännite nousee N- kertaiseksi, jossa N kertoo pumppaavien kondensaattorien määrän. Kuvissa ylhäältä alaspäin kuvattuna jännitettä laskeva piiri, jännitetta nostava piiri ja jännitettä laskeva/nostava piiri. Alimpana on kuvattuna latauspumppu-piirit eri toimintatiloissaan. 9

10 Induktiivisen energianlouhintajärjestelmän suunnittelua Vaimennus koostuu sähkömagneettisesta vaimennuksesta ja mekaanisesta vaimennuksesta. Keskimääräinen teho, jonka vaimennus tuottaa massaan: T 1 ma PD FD * Udt T D Resonanssivärähtelyssä vaimennus D vaimentaa maksimiamplitudia: ma x m D Tehon kaavaa voidaan muokata seuraavanlaiseksi: x mass yz( x xmass) 4 Derivoimalla yhtälö xmass suhteen ja hakemalla maksimi, antaa: P D x x massopt Tämä tarkoittaa, että yhden magneetin optimipituus on yksi neljäsosa liikkeen kokonaispituudesta. Sähkömagneettinen värähtelygeneraattori. 1

11 Sähköenergian maksimointi Jotta voisimme maksimoida syntyvän sähköenergian, meidän pitää maksimoida sähkömagneettinen vaimennus. Sähkömagneettinen vaimennus: D em R c 1 jl R L d N dx Lankakäämityksinen kela: Erilaiset käämityypit. R c N ( r r1 ) f ( r r ) t i Mikropiirille valmistettu kela: R c 8 ( d di ) 3 (4N 4N N) d d i Erilailla valmistetut kelat vaikuttavat siis erilailla syntyvään sähkömagnettiseen vaimennukseen. Käämissä tulee olla kierroksia, jotta riittävä jännite saadaan aikaiseksi. Louhinnasta saatava maksimienergia eri käämityypeillä. 11

12 Ihmiseen kiinnitettävä värähtelygeneraattori Induktiivisilla menetelmillä voidaan louhia energiaa myös ihmisen liikkeestä. Rakenne koostuu teflon putkesta, jonka sisällä värähtelevät magneetit. Putken ulkopinnalle käämitään käämi, johon indusoituu jännite. Magneetit värähtelevät putkessa jousten varassa. Värähtely on nyt luonteeltaan vaimenevaa värähtelyä: Yläpuolen kuvassa on erikokoisia PTFE- eli teflonputkia ja FEM-malli värähtelijästä. x F k ( t) t t t x( t) e n X sin( t ) t t d Kuvassa on käämintää vailla valmiina olevia värähtelijöitä. 1

13 Mittaustuloksia värähtelygeneraattoreista Värähtelygeneraattoreita kiinnitettiin rintaan ja jalkaan ja mitattiin niiden tuottamia jännitteitä. Jalkaan kiinnitetyn värähtelijöiden tuottamat tehot olivat huomattavasti korkeammat, koska siellä värähtelijöihin kohdistuu paljon suurempi kiihtyvyys. Myös juoksussa syntyi enemmän tehoa. Viereisissä kuvissa on tuloksia rintaan kiinnitetystä värähtelijästä. Kävellessä tehoa syntyi noin. mw ja juostessa noin 1.1 mw Jännitegraafi.11 N/mm Jännitegraafi.11 N/mm

14 Lisää mittaustuloksia 15 Jännitegraafi.11 N/mm Oikealla puolella on kuvattuna värähtelijöiden tuottamia jännitteitä tilanteessa, jossa värähtelijät oli kiinnitetty jalkaan polven alapuolelle Ylemmässä kuvassa on kuvattu värähtelijän tuottama jännite kävelytilanteessa ja alemmassa kuvassa juoksutilanteessa. Kävellessä tehoa syntyi noin 4.6 mw ja juoksussa 8.5 mw Jännitegraafi.11 N/mm

15 Lähteet 1. Kanoun, O. and J. Wallaschek, Energy Harvesting. Vol. 9. 8, Essen: Haus der Technik Fachbuch. 3.. Priya, S. and D.J. Inman, Energy Harvesting Technologies. 9: Springer Science+Business Media, LLC Roundy, S., On the Effectiveness of Vibration-based Energy Harvesting. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 5. 16(1): p

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Janne Ruohonen LASTUAVIEN TYÖSTÖKESKUSTEN ELEKTRONIIKKA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

16. TEHOELEKTRONIIKKA

16. TEHOELEKTRONIIKKA 6. TEHOELEKTRONKKA 6.. Suuntaajien standardointi Luku 6: Tehoelektroniikka Suomessa ei toistaiseksi ole julkaistu suuntaajia koskevia standardeja eikä myöskään niitä ja niiden ominaisuuksia koskevaa suomenkielistä

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone Jukka Happonen Happonen J (2007) Ajotietokone Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto Elektroniikan työ, 51 s. TIIVISTELMÄ Tässä elektroniikan työssä on suunniteltu

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle

Lisätiedot

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa VTT JULKAISUJA PUBLIKATIONER 826 Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa Antti Hukka & Veikko Tarvainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1997 ISBN 951 38 4537 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

ian musiikinteoria 1:n kurssimateriaalia ja sen sisällön on laatinut musiikinteorian lehtori Aarre

ian musiikinteoria 1:n kurssimateriaalia ja sen sisällön on laatinut musiikinteorian lehtori Aarre Tervetuloa opiskelemaan musiikkiakustiikkaa! Tämä sivusto sisältää tietoa musiikkiakustiikasta ja apuvälineitä erilaisten musiikkiakustisten perusilmiöiden havainnollistamiseen. Sivusto on alunperin tarkoitettu

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Yksikkökoppi Pienin toistuva rakenne materiaalin sisällä.

Yksikkökoppi Pienin toistuva rakenne materiaalin sisällä. Ashbyn kartat (Ashby diagrams) Kullakin materiaaliryhmällä on muutama ominaisuus, joka erottaa ne selvästi toisista materiaaliryhmistä. Ashbyn kartoissa materiaalit jaetaan ryhmiin. Niistä voidaan päätellä

Lisätiedot

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa EC + Optimaalista järjestelmän tehokkuutta vakiomoottoriteknologian ja tehokkaiden

Lisätiedot

Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä

Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä Kansantaloudellinen aikakauskirja - 92. vsk. - 4/1996 Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä TIMO TYRVÄINEN VTT, ekonomisti Suomen Pankki, kansantalouden osasto

Lisätiedot

Asiat jotka sinun pitäisi tietää ja hallita ennen hyvien valokuvien ottamista

Asiat jotka sinun pitäisi tietää ja hallita ennen hyvien valokuvien ottamista Kunnon Kuvan ABC Asiat jotka sinun pitäisi tietää ja hallita ennen hyvien valokuvien ottamista Kamerassa on himmennin, jolla määrätään aukon koko. Suljin taas määrää kuinka kauan valoa päästetään kennolle.

Lisätiedot

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT Heikki Tuusa Suomessa kulutetaan vuosittain noin 70 TWh sähköenergiaa. Teollisuuden käyttämä osuus tästä on yli puolet, josta taas yli 70% muunnetaan erilaisilla sähkömoottorikäytöillä

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2 Théveninin teoreema Vesa Linja-aho 3.0.204 (versio.0) Johdanto Portti eli napapari tarkoittaa kahta piirissä olevaa napaa eli sellaista solmua, johon voidaan kytkeä joku toinen piiri. simerkiksi auton

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN 19628325.00 SWE/FIN A FIN HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN SISÄLLYS 1. ALOITA KUNTOILU...2 2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN...4 3. RAJOITTAMATON MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA...7 4. KUNNON TESTAAMINEN...10 5. HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Risto Alanko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Konetekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot