Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen"

Transkriptio

1 Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen 4.1 Kuka yleensä ( ensisijaisesti) johtaa suunnittelua hankkeissanne? Tilaaja Kaikki vastaajat 40% (49/124) 48% (16/33) 39% (33/85) 25% (2/8) 40% (2/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 31% (39/124) 33% (11/33) 31% (26/85) 38% (3/8) 0% (0/5) Projektinjohtototeuttaja (konsultti tai urakoitsija) Kaikki vastaajat 7% (9/124) 6% (2/33) 5% (4/85) 38% (3/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 18% (22/124) 6% (2/33) 22% (19/85) 0% (0/8) 40% (2/5) Muu Kaikki vastaajat 4% (5/124) 6% (2/33) 4% (3/85) 0% (0/8) 0% (0/5) Joku muu, kuka? jakautuu hankkeittain PS, RAP ja tilaajan kesken. Myös tilaajan edustaja hankkeessa valvoo tavoitteiden asettamista ja toteutumista. Nykyisissä työtehtävissäni projektinjohtototeuttaja (konsultti) aiemmissa tehtävissäni rakennuttajakonsultti tilaajan antamien ohjeiden ja tavotteiden mukaisesti. Oma projektipäällikkömme. Ei kukaan... kaikki pyörittävät omia suunnitelmiaan ja kukaan ei ottamassa "vastuuta" kokonaisuudesta... pääsuunnittelija on vain ns. nimellinen joka korostaa omaa "asemaansa" silloin kun onnistutaan oikein hyvin... ja väistelee vastuutaan silloin kuin hommat eivät mene putkeen... Ongelma on juuri siinä aidosti ja osaavasti usein ei kukaan. pääsuunnittelija /rakennuttajakonsultti rakennuttaja konsultti on tilaajan apulainen Riippu erittäin paljon tilaajasta, jotkut ohjaa hyvin moent eivät lainkaan. Tilaaja tai pääsuunnittelija kohtesta riippuen. Jos hommaa hoitaa rakennuttajakonsultti niin hommat menee kuvitteluksi. Yleensä niille joutuu kertomaan miten suunnittelua ohjataan ja hoitamaan sen kuitenkin vaikka he korjaavat siitä palkan.

2 Tilanne on aika sekava. Melkein jokainen projekti organisoituu omalla tavallaan, jopa viidakon vahvimman laki voi päästä vallalle. Me itse, joskus tilaaja itse. pääsuunnittelija 4.3 Kuka yleensä (ensisijaisesti) ohjaa suunnittelua hankkeissanne (antaa ohjeita ja neuvoja)? Tilaaja Kaikki vastaajat 44% (54/124) 36% (12/33) 48% (41/85) 13% (1/8) 60% (3/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 26% (32/124) 39% (13/33) 21% (18/85) 13% (1/8) 0% (0/5) Projektinjohtototeuttaja (konsultti tai urakoitsija) Kaikki vastaajat 14% (17/124) 9% (3/33) 11% (9/85) 75% (6/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 12% (15/124) 9% (3/33) 15% (13/85) 0% (0/8) 20% (1/5) Muu Kaikki vastaajat 5% (6/124) 6% (2/33) 5% (4/85) 0% (0/8) 0% (0/5) Joku muu, kuka? Lomakkeessa ei ole yhtestyövaihtoehtoa; suunnittelussa kaikki osapuolet tuovat näkemyksensä esiin ja antavat kompetenssinsa rajoissa ohjeita ja neuvoja, jotka suunnittelöun johtaja sitten ottaa huomioon sovittamalla erilaiset näkemykset suunnitelmaksi. Myös tilaajan edustaja hankkeessa valvoo tavoitteiden asettamista ja toteutumista. Oma projektipäälikkö tai -insinööri Pääsuunnittelijan tehtävien merkityksen ja sisällön selkiintymättömyys aiheuttaa sen, että rakennuttajakonsultilla on merkittävämpi rooli aika ajoin suunnittelun johtamisessakin. RAP, PS ja pj-toteuttaja Johtaminen ja ohjaaminen on aikalailla sa asia. Jos rakennuttaja konsultti tyytyisi vain nujan pitämiseen niin

3 hyvä olisi. Lomakkeessa ei ole yhtestyövaihtoehtoa; suunnittelussa kaikki osapuolet tuovat näkemyksensä esiin ja antavat kompetenssinsa rajoissa ohjeita ja neuvoja, jotka suunnittelöun johtaja sitten ottaa huomioon sovittamalla erilaiset näkemykset suunnitelmaksi. Oikeastaan kaikki 4 ensimmäistä Projektista riippuen joskus myös käyttäjä (nykyään usein eri kuin tilaaja) Rakennusliikkeen hankintapäällikkö Rakennuttajakonsultin pitäisi johtaa mutta yleensä vain sählää ja tunaroi Riippu erittäin paljon tilaajasta, jotkut ohjaa hyvin moent eivät lainkaan., kaikki omilla saroillaan, tilaajan päätöksellä... ("yhteistyössä")... valitettavan usein tilaajalla ei ole edes tiedossa miksi kohdetta toteutetaan, jolloin hänellä ei ole "mitään vaatimuksia kohteelle..." Vaikea nimetä. Vaikka sopimuksissa usein sopijapuoli on tilaaja niin tilaajalla ei useinkaan ole organisaatiossa talotekniikkaa osaavaa, jolloin ohjaus siirtyy joko rakennuttaja konsultin tai pj-toteuttajan henkilöille. Usein free lancereille. Yleensä ei kukaan, pääsuunnittelijan rooli on hyvin nimellinen Me itse, joskus tilaaja itse, joskus käyttäjät. 4.5 Kysymykseen ei ole vastauksia =Kyllä Onko suunnittelun yhteensovittamisessa ollut (oleellisia) ongelmia? Kaikki vastaajat =Ei 40% 60% 1% 30% 67% 3% 44% 56% 12% 88% 40% 60% Onko suunnittelun yhteistyössä ollut (oleellisia) ongelmia? Kaikki vastaajat 37% 60% 2% 21% 73% 6% 42% 56% 1% 25% 75% 40% 60% Jos on, niin millaisia ongelmia (missä toteutusmuodossa, vaiheessa ja kenen johdolla)? Arkkitehdit eivät osaa talotekniikkaa eivätkä halua/pysty ohjaamaan projektia pääsuunnittelijana Pääsuunnittelija ei hoida yhteesovitusvelvotteitaan. Pääsuunnittelijan/suunnitteluryhmän yhteistoiminnan toimintatavat ovat toistaiseksi vakiintumattomia. suunnitelmien yhteensovittamisessa Tietojen siirto suunnittelualoilta toiselle menee usein liian myöhäiseen vaiheeseen ja niissä on puutteita. Laitejärjestelmien tiedonsiirron vastuu kaikille osapuolille on epäselvää. - rakenne- ja talotekniikkasuunnitelijoilla usein heikko kokonaisuuden tuntemus, tuntuvat vain odottavan valmiita aluskuvia oman suorituksensa pohjaksi Aikatauluissa pysyminen ei aina kaikilla onnistu Aikataulujen pitävyys aikataulujen tiukkuus ja loppuunasti avoimien tekijöiden yhteisvaikutus Aikatauluongelmat arkkitehtisuunnittelun ja rakenne- ja taloteknisensuunnittelun välillä. Jälkimmäisille ei varata aikaa. aikataulut eivät pidä, tilavaraukset eivät pidä, lähtötiedot tulevat liian myöhään jos silloinkaan arkkitehti tekee L1 ja L2 ja rakennuslupakuvat, muut suunnittelijat eivät luonnostele vaan tekevät kerralla

4 2,43 3,33 12% 38% 25% 12% 12% 20% 40% 40% Kustannusten hallinta Kaikki vastaajat 3,02 3,13 2,88 3,50 3,67 6% 21% 37% 23% 6% 8% 12% 3% 48% 27% 6% 3% 5% 28% 35% 20% 4% 8% 12% 38% 38% 12% 40% 20% 40% Suunnitteluratkaisujen valinta Kaikki vastaajat 2,98 2,94 2,88 3,50 4,67 7% 25% 33% 23% 7% 4% 12% 15% 42% 21% 6% 3% 7% 31% 32% 24% 5% 2% 12% 38% 38% 12% 20% 40% 40% Suunnitelma-asiakirjojen toimitus Kaikki vastaajat 2,81 2,68 2,77 3,57 3,00 13% 27% 27% 23% 6% 5% 12% 27% 36% 15% 3% 6% 15% 29% 21% 26% 6% 2% 12% 12% 50% 12% 12% 60% 40% Muu, mikä? Kysymykseen ei ole vastauksia Kaiken saa sujumaan ilman tehtäväluetteloakin jos tahtoa löytyy. Jos ei ole tahtoa niin sitten riidellään tehtäväluetteot kädessä. Kaikilta puuttuu selkeä yhteinen päämäärä, tavoitteet ja yhteiset keinot. Ks. yllä. vertaa edellinen kommnetti Kysymykseen ei ole vastauksia Kysymykseen ei ole vastauksia Kuvaa tärkeintä ongelmaa? Suunnitelmia ei yhteensoviteta. Suunnittelijoiden henkilökohtainen laatutaso (ei siis toimiston laatutaso tai -järjestelmä) vaikuttaa

5 ratkaisevasti hankkeen onnistumiseen) Suunnitteluryhmä toimii yhtä hyvin kuin sen heikoin lenkki. Suurin osa ongelmista tulee henkilökohtaisista ominaisuuksista ja osaamisesta, mutta pääsuunnittelijan kokoava rooli suunnittelun johtamisessa on heikkoa. Taloteknisten järjestelmien toiminnallinen valvonta on liian kevyttä - siihen tarvitaan suunnittelijoita mukaan. Tärkein ongelma on se, että tehtäväluettelot ovat niin ylimalkaisia, että tehtävien suoritus voidaan tehdä joko asiallisesti tai ylimalkaisesti. Kun tarvitaan sitten suunnitelman tarkennuksia tai parannuksia, ei siihen haluta ryhtyä, koska lisätyöstä ei käytännössä voi saada asiallista korvausta. Vaikeat vesieristeet arkkitehti/rakennesuunnittelu/talotekniikan läpiviennit. Arkkitehdin ratkaisut eivät mahdollista riittävän varmaa vedeneristystä. Ei osata / haluta aikatauluttaa lähtötietopäätöksiä -> suunnitelmien valmistuminen. eri erikoissuunnittelijoiden suunnittelu kulkee eri tahtiin, kaikilla kova kiire ja tavaraa ei meinaa saada ulos, koskee erityisesti LVI-suunnittelua Hankkeessa on yhtä monta mielipidettä, tahtoa ja halua kuin on henkilöitä. Huono ja riittämätön suunnittelu Jokainen suunnittelija tekee omaa tehtäväänsä muista piittamatta = tehtäväluettelot lähtevät oman tehtävän suorittamisesta, eivät yhteistyöstä kokonaisuuden aikaansaamiseksi Jokaisella tilaajalla on omat huoltkirjat joiden laatimeinen on hankalaa Lähetetään keskeneräisiä kuvia (että voidaan näyttää tilaajalle että aikataulussa ollaan) ja tämän jälkeen alkaa mahdoton päivitysrumpa Muiden suunnittelijoiden välinpitämättömyys, muiden aikatauluihin ja tiedon välittämiseen, eteenkin LVIsuunnittelijat Neuvotteluissa sovitut pelisäännöt tilankäytöstä ja muista yhteensovitusasioista on tiedotettava projektiin osallistuvissa toimistoissa kaikille tekijöille Pitää pääsuunnittelijana valita kumppaninsa oikein. Puolittainen suunnittelu ja aikataulutus ei pidä muiltatahoilta tulevissa tietotarpeissa. Sähkö ja LVIA-suunnitelmien urakkalaskentaan valmistumisen porrastus on yleensä liian lyhyt. Sähkösuunnittelija tarvitsee kohteesta riippuen 1-4 viikkoa pidemmän suunnitteluajan, jotta lopulliset LVIAtiedot ehditään viedä sähkösuunnitelmiin. Suunnitteluaikataulujen porrastus. ARK -> LVI -> Automaatio -> sähkö Suunnitteluratkaisut jäävät liiaksi pääsuunnittelijan varaan. Lisää panostusta tarvitaan alkuvaiheeseen. Tärkein ongelma on se, että tehtäväluettelot ovat niin ylimalkaisia, että tehtävien suoritus voidaan tehdä joko asiallisesti tai ylimalkaisesti. Kun tarvitaan sitten suunnitelman tarkennuksia tai parannuksia, ei siihen haluta ryhtyä, koska lisätyöstä ei käytännössä voi saada asiallista korvausta. Urakoitsijoille jätetty työsuunnittelu ontuu pahasti. Yhteensovittamiselle ei haluta varata riittävää aikaa eikä ongelmia pystytä näkemään riittävästi ennakolta. Eiköhän ne ole jo tulleet edellä lauottua osten hallinta - suunnittelijat eivät suhtaudu riittävän vakavasti tiedottamisen tarpeellisuuteen tai pyritään peittelemään puutteita/virheitä eikä siksi tiedoteta Suunnitelmia ei yhteensoviteta. Kokonaisuuksien hallinta läpi rajojen Mitä suunnittelun tehtäväpuutteita olet havainnut rakentamisvaiheessa? Detaljeja vaikeista sinänsä pieniltä tuntuvista paikoista puuttuu esim. kynnykset, kosteiden tilojen kaadot, katokset, tuuletus jne. Hankitarajat ovat olleet epämääräiset. Urakkarajaliitteissä on huomattavasti korjattavaa. Työselityksissä on valtavasti yleistä liirum laarumia sen sijaan, että niissä keskityttäisiin olennaisiin juuri toteutettavaa työtä koskeviin tärkeisiin asioihin. "Laatutaso" ja työtapamäärittelyt voisi korvata ylesesti hyväksyttyihin työtapoihin viittaamalla. Suunnitelmien yhteensopivuus. Suunnitelmat ovat puutteellisia. eivät tunnista rakennusaikaisia tehtäviään. Yleisvalvonta-nimike ei kerro mitään, mitä suunnittelijalta odotetaan. Suunnittelijoiden tulisi olla mukana käyttäjien koulutuksessa. Suunnittelmien ristiriitaisuus ja yhteensovittamattomuus. Peruskorjaushankkeissa suunnittelijat suunnittelevat ns. pöydän ääressä, kun pitäisi kiertää ja selvittää todellista tilannetta kohteessa. Suunnittelun tehtäväpuutteet ovat pieniä rakennustyön suorituksen huolimattomuuteen verrattuna. yhteensovittamattomuus Asennukset täsmällisesti määrittelevissä mitoituksissa puutteita Erityisesti rakennesuunnittelun painottuminen toteutusvaiheeseen ja rakennesuunnittelijoiden toiminta toteuttajan alihankkijoina (elementtisuunnittelu) luo vakavia ristiriitoja, joita ei tehtävää sovittaessa pysty millän täydellisesti ennakoimaan Koko hommasta puuttuu asiakkaan tehtävät, jotka tulisi myös määritellä että voidaan vaatia heiltäkin jotakin että hommat sujuisi.

6 oksia, muutoksia, muutoksia projektijohtourakassa suunnittelukokouksia tulisi jatkaa projektin loppuun. Puolittainen suunnittelu tuo jatkuvan muutoskierteen toteutusaikana. Puute on yleensä puutteellinen tilauslaajuus, tehtävät kyllä olisi tiedossa. Ristiintarkastukseen suunnitelmien välillä ei ole ollut aikaa riitävän ajoissa ja se on sitten jäänyt tekemättä. Työpiirustusvaiheessa liian työlästä muuttaa mutta aina on aikaa tehdä työmaalla toiseen kertaan! sovittujen muutosten vieminen asiakirjoihin, niiden toimitus ja vanhojen suunnitelmien poistaminen Suunnittelun tehtäväpuutteet ovat pieniä rakennustyön suorituksen huolimattomuuteen verrattuna. Taloteknisen suunnittelun ylimalkaisuus. Rakennesuunnitelmien riittämätön urakkataso. Tilaaja ei ole halukas maksamaan kunnollisesta valvonnasta ja käyttöönotosta tjuamatta että lopputulos kärsii Eiköhän ne ole jo tulleet edellä lauottua Rajapintojen hallinta ja näiden sisältyminen toimeksiantoon Suunnitelmien yhteensopivuus. Suunnitelmat ovat puutteellisia. Suunnittelijavalvonta on mitäänsanomatonta

7 Osio 5: Suunnittelun aikataulutus 5.1 =Kyllä Onko suunnittelutehtävät hankkeissanne aikataulutettu yksityiskohtaisesti? Kaikki vastaajat =Ei 64% 35% 1% 70% 30% 61% 38% 1% 62% 38% 60% 40% Pystyitkö vaikuttamaan mielestäsi riittävästi suunnitelma-aikatauluun? Kaikki vastaajat 50% 49% 1% 82% 18% 36% 62% 1% 75% 25% 60% 40% 5.2 Kuka on yleensä laatinut suunnitelma-aikataulut luonnosvaiheessa? Tilaaja Kaikki vastaajat 40% (50/124) 42% (14/33) 45% (38/85) 13% (1/8) 0% (0/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 35% (43/124) 36% (12/33) 31% (26/85) 50% (4/8) 40% (2/5) Projektinjohtototeuttaja Kaikki vastaajat 6% (7/124) 3% (1/33) 6% (5/85) 13% (1/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 14% (17/124) 12% (4/33) 14% (12/85) 0% (0/8) 20% (1/5) Pääurakoitsija Kaikki vastaajat 2% (2/124)

8 0% (0/33) 0% (0/85) 25% (2/8) 0% (0/5) Muu Kaikki vastaajat 3% (4/124) 3% (1/33) 4% (3/85) 0% (0/8) 20% (1/5) 5.3 Kuka on yleensä laatinut suunnitelma-aikataulut toteutussuunnittelussa? Tilaaja Kaikki vastaajat 20% (25/124) 18% (6/33) 24% (20/85) 0% (0/8) 0% (0/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 28% (35/124) 24% (8/33) 32% (27/85) 13% (1/8) 20% (1/5) Projektinjohtototeuttaja Kaikki vastaajat 11% (14/124) 15% (5/33) 7% (6/85) 38% (3/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 23% (29/124) 24% (8/33) 24% (20/85) 0% (0/8) 20% (1/5) Pääurakoitsija Kaikki vastaajat 13% (16/124) 12% (4/33) 9% (8/85) 50% (4/8) 20% (1/5) Muu Kaikki vastaajat 3% (4/124) 3% (1/33) 4% (3/85) 0% (0/8) 20% (1/5)

9 Millaisia ongelmia eri vaiheissa laadittujen suunnitelma-aikataulujen suhteen on ollut? Aikataulut eivät tunnu koskevan suunnittelijoita, ilmeisesti sanktiot myöhästymisistä ovat liian pienet. koskee kaikkia vaiheita Aikataulut ovat liian kireät. Kunnolliselle suunnittelulle ei jää aikaa ja laskenta-asiakirjat lähetetään keskeneräisinä ja tarkastamattomina urakoitsijoille. Aikataulutuksen laadinta vaihtelee, se on kuitenkin aina ollut ryhmätyötä. Tällöin myös on ollut mahdollista tehdä "mahdottomia" aikatauluja. Kokemus on, että jos suunnittelija ei saa siihen osallistua, on turha toivoa suunnittelutyön onnistumista. eri alojen porrastus puuttuu Liian usein myöhästytään. Taloteknisille suunnitelmille jää liian vähän aikaa, tai ne odottavat liian valmiita pohjia arkkitehdilta. Pääsuunnittelijan rooli aikaulun laatijana ja seuraajana toteutuu heikosti. Yleensä ollaan rakennuttajakonsultin yleisaikataulun varassa. eivät pysy aikataulussa. Suunnitteluaikataulujen tulisi olla tiedonsiirron varmistavia asiakirjoja. eivät osallistu riittävästi aikataulujen tekemiseen. Suunnittelutoimeksiannot ovat niin lyhyitä että suunnittelijat ottavat niitä hieman liikaa varmuuden vuoksi ja yrittävät tasata kurjuutta tillajien kesken ja ylitöillä joka vaikuttaa suunnittelun laatuun. Urakoitsija ei laadi realistista aikataulua, vaan haluaa suunnitelmat yleensä kuukausiakin ennen todellista tarvetta. Tällä urakoitsija varmistaa puheoikeutensä (syyttäen viivästyneitä suunnitelmia), tapauksissa jolloin rakentaminen uhkaa myöhästyä.... aikataulua ei ole, tai se on suosituin päivä kalenterissa HETI... (vaikka toteutus ei kuvia vielä vaatisikaan, vaan sillä siirretään "mahdollisen aikataulun myöhästymisen" vastuu suunnittelijoille Jokainen suunnittelija tekee omaa tehtäväänsä muista piittamatta = tehtäväluettelot lähtevät oman tehtävän suorittamisesta, eivät yhteistyöstä kokonaisuuden aikaansaamiseksi 2. Erityisesti rakennesuunnittelun painottuminen toteutusvaiheeseen ja rakennesuunnittelijoiden toiminta toteuttajan alihankkijoina (elementtisuunnittelu) luo vakavia ristiriitoja, joita ei tehtävää sovittaessa pysty millän täydellisesti ennakoimaan Aika yleensä loppuu Aikataulut eivät ole usein riittävän työvaihekohtaisia vaan ovat liian yleisluontoisia, lipsuminen helppoa, kun aikataulussa ei ole selviä kohtia, johon verrata Aikataulut laatii yleensä rakennuttajakonsultti tai vastaava tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Aikataulujen laadinnassa yleensä pyydetään suunnittelijoiden ehdotuksia, joita lopullisessa aikataulussa otetaan huomioon. Ongelmia aiheuttaa yleensä liian tiukka perustavoite, joka aiheuttaa alkupäässä lipsumista, joka puolestaan saa "loppupään" suunnittelija entistä ahtaammalle. Aikataulun tiukka seuraaminen alusta lähtien on siis tärkeää. aikataulut ovat liian tiukkoja. Aikataulut yleensä "ylhäältä" päin saneltuja ja asiantuntemattomuuteen perustuvia epärealistisia. aikataulut yleensä liian kireitä, geosuunnittelulle ei ole varattu riittävästi aikaa Aikataulutuksen laadinta vaihtelee, se on kuitenkin aina ollut ryhmätyötä. Tällöin myös on ollut mahdollista tehdä "mahdottomia" aikatauluja. Kokemus on, että jos suunnittelija ei saa siihen osallistua, on turha toivoa suunnittelutyön onnistumista. Aikatauluun on varattu liian vähän aikaa tavoitteisiin nähden. Varsinkin suunnittelun ja rakentamisen yhtäaikaisuus edellyttää myös riittävää muutosvarausaikaa. Aina Liian tiukkoja Arkkitehtisuunnittelu laahaa liiaksi jäljessä taloteknilliseen suunnitteluun nähden ei laadituissa aikatauluissa ole ongelmia vaan työnsuoritusten aikatauluissa Ei ole porrastettu aikatauluja riittävästi lähtötietojen tuttamisen mukaan. Seuraava joutuu starttaamaan liian puutteellisilla tiedoilla ja tuloksena on huono laatu ja liikaa muutostarpeita. Epärealistiset suunnitteluaikataulut toteutussuunnittelussa. Tilaajan mietintävaiheeseen ja eri valmisteluihin menee usein tuplasti se aika kun on varattu varsinaiselle suunnittelulle Eri tahojen välille sovitut väli- ja toimitus ajat eivät pidä. Hankkeelle varatun kokonaisajan kertakaikkinen riittämättömyys. Saa siinä aikatauluja laatia luonnos- tai toteutussuunnitelmille, kun kokonaisaika riittäisi vain kunnollisiin luonnoksiin. ks aikaisempi vastus. Ei ymmärretä lähtötietopäätöksien merkitystä tai ainakaan niitä ei valvota. Kun aikataulut läjtevät venymään. Liian kireät aikataulut liian lyhyet suunnitteluajat lvi-suunnittelu ei pysy aikataulussa Muiden kuin suunnittelurymän itsensä laatimat aikataulut ovat pääsääntöisesti hurskastelua ja tökkäävät heidän omaan saamattomuuteensa. Arkkitehti sitten saa kuroa muiden mokat kiinni. Emme sitoudu toisten tekemiin aikatauluihin ainakaan etukäteen ennenkuinn tiedämme kenenkanssa olemme tekemisissä. Nykyisissä rakentamismalleissa eri suunnittelualojen yhteensovittamattomat lähtötietojen toimittaminen. Esim Arkkitehti on suunnitellutekevän jonkun osa alueen huomattavasti myöhemmin kuin esim. sähkösuunnittelija tarvitsee lähtötietoja esim. toteutuspiirustuksen tai hankintaasiakirjojen tekoa varten sähköurakoitsijalle

10 On yritetty tehdä mutta ei ole noudatettu Pääsuunnittelija ei ole osannut huomioida muita suunnittelijoita. Rakennuttajakonsultin yleispiirteistä suunnitteluaikataulua noudatetaan urakkalaskentavaiheeseen asti, sen jälkeen noudatetaan pääurakoitsijan laatimaa yksityiskohtaista piirustusaikataulua. Riippuu paljon projektin toteutusmuodosta kuka laatii suunn. aikataulun. Toteutussuunnittelun aikataulutuksessa myös itse vaikutetaan suunnitteluaikatauluun, tosin usein rakentamisen etenemisen rajaamissa puitteissa. Suunnitteluaikataulu ja tiedonvaihtoaikataulu ovat eri asioita, jota ei ymmärretä Talotekniikan eri suunnittelualojen välillä ei ole lainkaan porrastusta Urakoitsija haluaa valmiit valmisosasuunnitelmat hyvin varhaisessa vaiheessa määritelläkseen alihankintasopimustensa sisällön tarkasti. Suunnittelulle ei jätetä aikaa. välillä tehdään aikatauluja välillä ei ja kyllä niihin saa aina mielipiteensä sanoa Yleisesti lyhyet suunnitteluajat, erityisesti riittämätön aika kaikkien suunnitelmien yhteensovittamiselle Yleisesti ottaen aikataulut ovat kaikien suunnittelijoiden kannalta nykyisin liian tiukkoja Limityksestä johtuen luonnossuunnittelun aikataulut saattavat olla soin liian löysiä eivät pysy aikataulussa. eivät ymmärrä useinkaan eri hankintojen vaatimia, pitkiäkin toimituaikoja. eivät sitoudu = eivät ymmärrä mihin he sitoutuvat suunnitteluaikataulut hyväksyessään, eivät kenties osaa resurssoida toimintaansa ongelmia ainoastaan jos ei suunnittelijhat ei pääse vaikuttamaan. Projektijohtaminen ontuu suunnitteluvaiheessa aikataulussa pysymisen seuranta lipsuu

11 Osio 6: Tehtäväluetteloiden kehittäminen Mitä tehtäviä haluaisit lisättäväksi tehtäväluetteloon ja toimeksiantoihin? - kuivatussuunnittelu rakennesuunnitteluun - työturvalliisuusliite rakennesuunnitteluun - purkusuunnittelu rakennesuunnitteluun - muutostyöselvitykset Edellämainitut Ei ole lisättävää. elinkaarisuunnittelu, käyttöikä, mallintaminen Hankesuunnittelun ja luonnossuunnittelun yksityiskohtaisemmat tehtävät ja tulosteet. savunpoisto- ja palonsammutusjärjestelmien tehtävät pois lisälehdiltä. Kaupallisten asiakirjojen (urakkarajaliite) laatimiseen osallistuminen. Käytämme omaa asuntotuotantoon sovellettua tehtäväluettelosarjaa enkä ole verrannut sitä aikoihin yleisiin tehtäväluetteloihin. Korjausrakentamisen osalta tarkemmat erittelyt, mielellään koko tehtäväluettelo uusiksi ks. edelliset kohdat Nykytilan selvityksiä tarkemmin, koska lähtötietojen selvittäminen on yleensä vanhojen piirustusten etsimistä eikä todellista tutustumista kohteeseen. TATE-suunnittelijoiden työmaa-aikaiset suunnittelijavalvontatehtävät. TATE-suunnittelijoiden velvoitteet käyttöönottovaiheessa, esim. koulutus- ja opastusvelvoitteet. Tehtäväluettelojen tulisi olla huomattavan paljon nykyistä yksityiskohtaisempia; ehdottaisin piirustus- ja asiakirjaluetteloiden lukemista, kun uusia tehtäväluetteloita ruvetaan laatimaan. Vertailla voisi vaikkapa isännöitsijöiden tehtäväluetteloita, joisa jokaisen pienenkin toimenpiteen perässä on myös hinta. Tämä tekisi työmenekin myös ymmärrettävämmäksi. Valmisosien suunnittelu selkeästi omaksi tehtäväksi niin, että tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ne selkeästi erotellaan. Ympäristöasioiden hallintaan liittyviä asioita. 1. Kysymys pääosin väärin asetettu 2. Tehtäväluetteloiden uudistamisen perusteet on ratkaistava ennen tehtävänimikkeiden käyttöönottamista 3. Uudenmuotoiset tehtävät eivät ole kuvattavissa nykytermeillä 1.Rakenteiden kunnon ja palonkeston lisäksi nykyään kiinnitetään huomiota erilaisten haitallisten aineiden esiintymisiin rakenteissa tai maaperässä. Olisikin tarpeen määrittää minkä suunnittelualan peristehtäviin ne kuuluvat 2.Pinnantasaussunnittelu on usein rakennesuunnitelijalla tehtävä puuttuu luettelosta samoin olisi järkevää lisätä sadevesijärjestelmien yleissuunnittelu rakennesuunnittelijan perustehtäväksi 2-D ja 3-D suunnittelun virhettömyys vaatimus kaikille suunnittelualoille. Kaikki suunnitelmat kantavien rakenteiden ja vaipparakenteiden osalta on oltava oikein. Virheen tekijä kantaan vastuun koko jälkeenpäin tulevasta ketjusta. Tällä hetkellä lähes kaikista arkkitehtien digitalisista suunnitelmista löytyy oleellisia virheitä, eikä niitä voi sellaisenaan käyttää jatkosuunnittelun pohjana. Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelosta puuttuvat määrittelyt havainneaineiston tuottamisesta, tätä joudutaan tekemään koko ajan enemmän Asiakkaan tehtävät. CAD-suunnittelun nykyiset ja tulevat lisäarvotuotteet: määräluettelot (eri tasoja?) visualisoinnit, 3D, tuotemallinnus, yms. Eri urakkamallien vaikutus: Hankintapaketit, tuoteosien yhteensovitus Ei mitään Elinkaarisuunnittelutehtävät. Rakennesuunnittelutehtävät korjaushankkeissa. en mitään koska jo nyt liian sekava Huoltokirjan teko Koko hankkeen tavoitemäärittelyt ja tehtävien jako yhteensovitettuihin osiin. Korjausrakentamiseen liittyviä Korjausrakentamisen tehtäviä. Urakkamuotodoista johtuvia tehtäviä. Tuotemallinnuksen tehtävät. Pääsuunnittelutehtävien ristiriitojen korjaaminen. os- ja lisäsuunnittelun hallinta. Lähestymistapa pitäisi olla enemmän ei asiantuntijan näkökulmasta laadittu jolloinka he ymmärtäisivät mitä ovat osatamassa Lopppukäyttäjien kanssa käytävät yksiyiskohtaiset neuvottelut ATK-menettelyt Loppukuvien laadinta (nykyisin iso paketti) Oikeasti ruksattavaksi suunnittelun laatutasoon liittyviä osasuorituksia, jotka jäävät useimmilta tekemättä, koska ne ovat vain mainintoina eikä aktiivisesti valittavia osoita. Esim. ratkaisujen taloudellinen vertailu yms. laskelmat. pääsuunnittelun osalta selkeästi esille lain vaatimukset ja pääsuunnittelijan ja erikoissuunnittelijoiden vastuuperiaatteet Rakennusfysikaalinen suunnittelu raknnusaikaiset tehtävät määriteltävä erilleen suoriteperustaiseksi. pj malli tunitiperusteiseksi. salaojasuunnittelu ja pihan tasausuunnittelu täydentäviin tehtäviin selkeyttää mitä kukin tekee... Suunnitelmien tarkistuttaminen/design review suunnittelulaadun (lopputuotteen) ohjaus Tarkennusksia telejärjestelmiin Tehtäväluettelojen tulisi olla huomattavan paljon nykyistä yksityiskohtaisempia; ehdottaisin piirustus- ja

12 asiakirjaluetteloiden lukemista, kun uusia tehtäväluetteloita ruvetaan laatimaan. Vertailla voisi vaikkapa isännöitsijöiden tehtäväluetteloita, joisa jokaisen pienenkin toimenpiteen perässä on myös hinta. Tämä tekisi työmenekin myös ymmärrettävämmäksi. Tehtäviä on riittävästi, ellei liikaakin. Tilauslaajuudet kokonaisuuksiksi. Tie- ja katuvalaistustehtävät. Muiden suunnitelmien ennakkotarkastus ja sähköurakan varmennus. Toimintakulttuuri näyttää muuttuvan koko ajan. Tuskin koskaan saadaan niin selkeitä tehtäväluetteloa aikaiseksi, etteivätkö eri välistäjävetäjät pyri tulkitsemaan niitä oman bisneksensä eduksi. Pääsyyllisiä rakennuttajakonsultit ja suunnittelutöitä palastelevat urakoitsijat. tuotemallisuunnittelu elinkaarisuunnittelu suunnitelmien tarkastus Valmisosasuunnittelun rajaaminen selvemmin Valmisosien suunnittelu selkeästi omaksi tehtäväksi niin, että tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ne selkeästi erotellaan. Varsinainen? vai täydentävä? - osallistuminen pääurakoitsijan hankintojen neuvotteluihin - materiaalimallien, värien, tarvikkeiden, rakennusosien hyväksyminen - elementtien yms. mallikatselmukset tehtaissa - Yksinkertaistaa Ei ole lisättävää. No comments Päätöksenteon edellyttämä mahd. hankintakohtainen vaihtoehtosuunnittelu Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen sisältäen hankintamuotojen käsitteet ja sisällöt Yhteensovittamisen korostaminen - kenen suunnitelmilla työ tehdään ja urakoitsijan suunnitelmien hyväksyminen ei juuri mitään, esitystapaa tulisi pelkistää Lisäpainoa hanke- ja luonnosvaiheen vertailuille MAININTA TIETOKONEMALLISTA Mitä nykyisiä tehtäviäsi olisi järkevää siirtää muille? Ei mitään - ainakaan toistaiseksi. eipä tule mieleen Enpä oikein mitään. Huoltokirjan laatiminen / kokoaminen oman keskitetyn otsikon alle. Valvonnan tehtävät (tai koota oman otsikon alle). 1. Kysymys pääosin väärin asetettu 2. Tehtäväluetteloiden uudistamisen perusteet on ratkaistava ennen tehtävänimikkeiden käyttöönottamista 3. Uudenmuotoiset tehtävät eivät ole kuvattavissa nykytermeillä Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon kohdassa lause 'suunnitellaan erikoiskalusteet ja -varusteet' saatta johtaa arvaamattoman laajaan sisustussuunnittelutehtävään Asiantuntijalausuntojen hakeminen. Lupaprosessiin liittyvät rutiinitehtävät. Betonielementtien, kantavien teräsrakenteiden suunnitelmat konepajavalmistusta varten ja puuelementtien suunnittelu olisi järkevää siirtää täydentäviksi tehtäviksi koska erittäin usein siirretään toimittajan suunnitteluun ei mitään Ei mitään Ei mitään vaanm toisin päin. Pää suunnittelijalle kaikki rakennuttajakonsultin suunnitteluvaiheen tehtävät. Erikoisvalaisimien piirrustukset Kaapeliveto luettelo huoltokirjan vastuu ehdottomasti pois kaikissa muodoissa. Keskusten ja kytkentäkaappien kokonnapanopiirustukset kuuluu laitetoimittajalle, ei suunnittelijan luetteloon. lähtötietojen kaivaminen pinsetillä tilaajalta PS ja RAP päällekkäisyydet lakiin perustuvat tehtävät riittävät hyvin ps Tehtäviksi Rakennusautomaatio on lähes aina sähköistä toimintaa. Se tulisi käsitellä laajemmin säätö ja ohjausjärjestelmänä ja siirtää sähköalan tehtäviin. Samoin tulisi selvästi rajata lämmöntarpeen mitoistus sähkölämityskohteissa sähköalan tehtäväksi. Reikäpiirustukset koska talotekniikan osalta ei ole riittävästi tietoa tarkkojen kuvien tekemiseen. esim leikkaukset mitoitukset alakatot ym puuttuvat Vanha tapa että urakoitsija tekee on parempi Sitä voi pohtia kun ensin on määritelty esimerkiksi TURVALLISUUS, joka jaetaan sitten keinoihin millä turvallisuus saavutetaan, sitten jaetaan tehtävät ja valitaan tekniikat, jotka kunkin alan suunnittelijat suunnittelevat. Talotekniikan tehtäväluettelossa on kohta 7.15 Tarkepiirustusten laadinta. Pitäisi olla mielestäni Luovutuspiirustusten laadinta. Tarkepiirustukset ovat niitä piirustuksia, joihin urakoitsija työmaalla tekee korjauksia toteutuksen mukaisesti. Siis urakoitsija laatii tarkekuvan. Tarjouspyynnön laatijan tulee harkita mitä tehtävät milloinkin on järkevää sisällyttää laajuuteen. Järkyttävimpiä ovat kyselyt, joissa ei käytetä lainkaan tehtäväluetteloita, sekä ne, joissa laajuudeksi ilmoitetaan kaikki kohdat koknaisuudessaan (TATE 95: 2-7). turha raportointi Noi comments

13 kyselyihin vastaamista? :) Miltä alueilta puuttuu tehtäväluettelot? - Akustinen suunnittelu - Näyttämötekninen suunnittelu joku muu kuin arkkitehti pääsuunnittelija ks.edelliset kohdat Kuntoarvioiden- ja tutkimusten liittäminen osaksi tehtäväluetteloa. Maisema- ja ympäristösuunnittelun tehtäväluettelot puuttuvat. Omalla toimialallani ei totaalisia puutteita ole. Korjausrakentamisessa ne ovat hatarimmalla pohjalla. Salaojitussuunnitelmat ja pienten kohteiden (ei erillistä GEO-suunn.) pihantasaus- ja piharakennesuunnitelmat. Ei ole selkeästi osoitettu kenelle ne kuuluu. Suunnittelijoiden tehtävistä pitäisi olla erikseen tehtäväluettelot asuirakennusten suunnittelusta ja julkisten / teollisuusrakennusten suunnittelusta. Talotekninen rakennuttaminen. Tavoiteolosuhteiden määrittäminen ja olosuhdesimuloinnit ja -laskelmat. - saneeraussuunnittelu - kaavamuutoksiin liittyvät arkkitehtitehtävät esim. ehdotussuunnitelma kaavaluonnosvaiheeseen asti 1. Kysymys pääosin väärin asetettu 2. Tehtäväluetteloiden uudistamisen perusteet on ratkaistava ennen tehtävänimikkeiden käyttöönottamista 3. Uudenmuotoiset tehtävät eivät ole kuvattavissa nykytermeillä 3-D suunnittelu Automaatio puutuu kokonaan AV-suunnittelu en tiedä erikoisputkistot ja järjestelmät (voisi laittaa erikseen ruksattavan osion, jossa eri talotekniset järjestelmät olisi luetteloitu. Infra rakentaminen Korjauskohteet Vaurioselvitykset/riitatapaukset Käyttäjä tahon tehtävät ja niiden yhteen kytkentä muuhun suunnitteluun on saatava määriteltyä Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen Tuotemallinnus Osin pääsuunnittelu os- ja lisäsuunnittelun hallinta Korjausrakentamiseen liittyvät tehtävät, rakenteiden kuntotutkimukset yms Korjaussuunnittelu esim asuinrakennusten putkistokorjaukset Laskenta- ja mitoituspalvelut eriteltyinä. lue edellinen Luonnokset, sähköpuolella ja LVI:ssä pitäisi riittää periaatteessa sisältömäärittely. Jos viivakin vedetään on se Luonnosvaiheessa turhaa työtä. määrätietoinen rakentamisen ja tuotteen laadun varmennus Rakentamistapa eli rakennuttajakonsultin ei pidä sotkeutua tilaajan eikä suunnittelijoiden asioihin mutta hän voisi aivan hyvin olla eri rakentamistapojen asiantuntija. Salaojitussuunnitelmat ja pienten kohteiden (ei erillistä GEO-suunn.) pihantasaus- ja piharakennesuunnitelmat. Ei ole selkeästi osoitettu kenelle ne kuuluu. tuotemallisuunnittelu elinkaarisuunnittelu suunnitelmien tarkastus korjausrakennuskohteiden suunnittelu No comments Piha- ja istutussuunnittelu Valmisoasasuunnittelu 6.2 ympäristö (maisema) suunnittelu Millaisessa muodossa uudet tehtäväluettelot tulisi esittää? Aika lähellä nykyisessä esitysasussa varustettuna rasti ruutuun valinnoilla ja sähköisessä muodossa. Käyttökelpoisessa muodossa tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin liiteetävinä dokumentteina. KTS edellinen Luettelo, jossa on rastilla merkittävä toimenpide, sen tulostusmerkintä ja hinta. Sieltä poimitaan tehtävät rasti ruutyuun -menetelmällä. Yksi ainoa luettelo / rakennuskohde ja vain yksi mahdollisuus rastittaa ko tehtävä (eli päällekkäisyydet pois). Matriisimuoto. No kun meillä on omat jotka ovat aika hyviä Ns. suunniteluvaiheittain valintatarjottimena, josta voi valita mitä tarvitsee. Nykyinen muoto on hyvä. Nykyinen tapa on OK Paljon nykyisiä lyhyemmässä muodossa. Nykyistä ei edes jaksa lukea läpi. sähköinen ruksaus

14 Selkeitä ranskalaisia viivoja Tehtäväluettelon pitäisi olla malli, josta tehdään hankekohtainen tehtäväluettelo varustettuna hankkeen nimellä, päiväyksellä ja allekirjoituksella. Valintatarjotin-ajattelu on kannatettava. - tehokkaammin hyödynnettävässä - esim netissä avoimena tietokantana vrt wikipedia 1x2 taulukkona Allokoidusti eli sidottuna yhteiseen kokonaisuuden järjestykseen, katso Asuntotuotantotoimiston urakkarajaliite, Myllärillä on. asiakokonaisuus, ei splitattua tehtäväluetteloa joka ei kuitenkaan ohjaa työn laatua oikeaan suuntaan. helposti muunneltavassa muodossa Hyvin rajattuina Jokaisen eri talotekniikkasuunnittelualan rastitaulukoksi, jossa rastitetaan kenelle kukin eri suunnittelutehtävä kuuluu (tilaaja, rak.konsultti, suunnittelija, urakoitsija). Kuten ennenkin kuten nykyisin Luettelo, jossa on rastilla merkittävä toimenpide, sen tulostusmerkintä ja hinta. Sieltä poimitaan tehtävät rasti ruutyuun -menetelmällä. Yksi ainoa luettelo / rakennuskohde ja vain yksi mahdollisuus rastittaa ko tehtävä (eli päällekkäisyydet pois). noin on ihan Ok päätoteutusvastuu periaateella, jossa kävisi esille kuka vastaa järjestelmästä/suunnitelmasta viimekädessä... ja mitäs muut osapuolet vastaavat... Paljon nykyisiä lyhyemmässä muodossa. Nykyistä ei edes jaksa lukea läpi. Pdf Perusluettelossa olisi ne tehtävät, jotka jo rakennusmääräyksetkin edellyttävät. Sitä käyettäisiin pääasiassa pienissä hankkessa Laajemmaksi tehtäväluettelo soveltuu aiempi 7 jakoinen luettelo. Luettelon tulisi olla tietenkin tiedostomuotoinen, josta voisi helposti ruksata tehtäviä tarjouspyynnon ja/tai tarjouksen liitteeksi. Näin tehtävien kontrolointi myös helpottuisi. Perustehtävistä oma luettelo ja selkeästi ruksattavat tehtävät erikseen Piirustusluettelo runkona tätä tilaajakin osaa lukea ja kontrolloida, aikataulutus on helpompaa Raksi ruutuun on hyvä, koska siitä näkee helposti, että mikä on mukana ja että mikä ei Rinnakkaisina matriiseina Selkeinä taulukoina, jossa on avattu kuhunkin järjestelmään liittyvät työt Selvä taulukko yleisesti käytettyjen ja hyväksyttyjen nimikkeistöjen mukaan nimetyt kohdat Supistettu Grynderimalli Supistettu pienhankemalli Tarjouspyynnöissä yleismaininta "ARK 95 mukaan" vastuu ja työmäärä älytön palkkio myös alytön Tarvitaan esimerkkikuvaukset ja tarjouspyyntömallit. Kannattaa tutustua ST kortti joka on tilaajalle paljon yksinkertaisempi. Toteutusprosesseja tulee kuvata useampia ja huolehtia siitä, että toimituksiin tai urakoihin siirretty suunnittelu tulee myös tehdyksi. Tehtäväkokonaisuuksina koko suunnittelusektorin osalta tehtäväluettelot kattavina tulisi rajata suunnittelijoiden sisäisen työnhallinnan välineiksi. Kaupankäynnissä riittää nykyisten luetteloiden otsikkotasoinen tehtävän ilmaus. Tehtävät tulisi kuvata prosessina, jotta niiden ajallinen riippuvuus toisistaan tulisi paremmin esille. Prosessiin liittyvät tehtävät suunnittelualoittain voisi esittää luettelona. Tehtävissä voisi osittain olla useita tasoja (Esimerkiksi tilaaja vois suoraan antaa ohjeet varustelutasosta ja toteutusratkaisuista, jolloin vaihtoehtovertailuja ei tarvita) Toteutussuunnittelu jakautuu nykyisin toteutussuunnitelman ja tuotanto-suunnitelman laatimiseen. Miksei puhuta selvyyden vuoksi urakkalasken-tasuunnitelmista, valmisosien tuotanto-suunnittelmista ja rakennusaikaisista suunnitelmista. Rakennusaikaiset tehtävät-otsikon voisi myös selventää koskemaan muuta kuin varsinaista suunnittelua. Urakkatyypeittäin, koska tilaaja tietää jo hankkeen alussa, miten kohde urakoidaan, perinteinen, KVR, jne. vastuumatriisit yksinkertaisessa yksityiskohtaisemmin Nykyinen muoto on hyvä. Nykyinen tapa periaatteessa hyvä tehtäväsisällön kuvaksia voisi tarkentaa Suomalaisen suunnittelun laadun kehittäminen ei ole ensisijaisesti tehtäväluetteloista kiinni matriisi matriisissa optioina Mitkä asiat vaatisivat erityisiä sovellusohjeita? detaljiikka ja tuotantosuunnitelmat esim. kansainvälisiä hankintoja varten. Ehkä asuntosuunnittelu, ettei tarvitaisi erillistä tehtäväluetteloa kuten nykyisin. Esimerkkejä siitä, miten valintoja tehdään eri urakkamuotoja varten. Lähes kaikki kohdat vaativat täsmennystä.

15 Tehtäväluetteloiden tulee olla niin yksiselitteisiä ettei sovellusohjeita tarvita. Vanhoihin asennuksiiin liittyminen kuin sähköurakoitsijan toimituksessa olevat talotekniset järjestelmät Rakennusautomaatio - saneeraussuunnittelu, jos sille ei ole omaa tehtäväluetteloa - tiedonhallinnan menetelmät yleensä - tekstimuoto yleensä tehoton - määrämuotoinen tietokanta parempi 1. Kysymys pääosin väärin asetettu 2. Tehtäväluetteloiden uudistamisen perusteet on ratkaistava ennen tehtävänimikkeiden käyttöönottamista 3-D Automaatio Ehkä asuntosuunnittelu, ettei tarvitaisi erillistä tehtäväluetteloa kuten nykyisin. erillaiset urakkamuodot Hankkeelle valitun tuoteprofiilin määrittely. Mitä oikeastaan on päätety tehdä. Huoltokirja-asiat. IT- asioista sopiminen Käyttäjien sitouttaminen suunnitteluaikatauluihin. Kuinka valita asikkaansa..hah kun tekee yksinkertaisen niin ei tarvita vielä paksumpaa sovellusohjetta Loppudokumentointi, etenkin saneeruksessa työalueella ja sen ulkopuolella. "Tarkepiirustus" termiä käytetään ristiriitaisesti eli mitä se tarkoittaa Luetteloiden käyttö tarjouspyynnöissä os- ja lisäsuunnittelun hallinta Korjausrakentaminen muutosten hallinta pääsuunnittelun tehtäväluettelon vastuuvaikutukset Sähkösuunnittelun urakkalaskentapiirustusten ja työkuvien eroavaisuudet Sovellusohjeet rakennuttajille että vain sellaisista tehtävistä voidaan pyytää kiinteä hinta, joka on määriteltävissä joko toimenpiteenä tai aikana. Niistäö tehtävistä joita ei voida tai pystytä määrittelemään tulee sopia joku muu veloitusperuste kuin kiinteä hinta. Lisäksi on syytä antaa esimerkkejä erityypisistä kohteista(esim.varastorakennus ja yliopiston laboratoriokiinteistö) mitkä asiat kannatta kustakin ottaa mukaan suunnitteluun Täydentävien tehtävien kohdalla tulisi esittää selvemmin että ne tulee erikseen sisällyttää tehtäviin mikäli näin halutaan Tehtäväluettelon käyttö tarjouskyselyjen liitteenä Tehtävien siirtojen esitykset ja yleiskuvaus tilatusta kokonaisuudesta Työmaa-aikaisten tehtävien työnjako valvojan ja suunnittelijan välillä Yhteistyö, tiedonantovelvollisuudet ja yhteistyö sekä -toiminta, niinkuin se oli parhaimmillaan ennen lamaa. Yleensä pääsuunnittelija ja arkkitehtisuunnittelija valitaan tehtäväänsä niin myöhään, ettei ole mahdollista edes suorittaa tehtäväluetteloiden ensimmäisiä, ehkä usein kaikkein tärkeimpiä tehtäviä Laadun pettäminen, aikataulujen pettäminen Lähes kaikki kohdat vaativat täsmennystä. Tarjouspyyntösuunnittelu hankintamuodoittain Yhteensovitustyö ja urakoitsijoiden suunnitelmien tarkastaminen Tuotemallintaminen 6.3 laskentamenetelmien käyttö ja tulokset Mitä ohjeita, lomakkeita ja oheistuotteita tarvittaisiin tehtäväluetteloiden lisäksi? Kuntien kulloisetkin tulkinnat milloin mistäkin mutta koska ne vaihtelevat kunnittain ajan myötä täytynee jotain oppia kantapäänkin kautta. Mitä vähemmän sitä käyttökelpoisempia tehtäväluettelot omassa kategoriassaan ovat työtehtävän määrittelyssä. TATE-RYlin karsimista niistä asioista, jotka suunnittelijan tulisi määritellä suunnitelmiin, jos suunnittelijat eivät niitä aio tehdä eikä tehtäväluettelot niihin velvoita. Tehtäväluettelon tehtäviä pitää tarkentaa niin, että tarjouskyselyissä ja tarjouksissa ei tehtäviä tarvitse erikseen täsmentää. Valtakunnallinen tarjouskaavake voisi olla hyvä. Yhden sivun taulukkomainen lomake, jota voitaisiin käyttää sopimuksen tai tarjouksen liitteenä ainakin pienissä töissä. Yleisesti hyväksytyt työtapa ja asennusohjeet talotekniiikan osalta - luettelot vapaasti saataville netissä vrt wikipedia? Arkkitehtuurin laadun, toiminnan laadun ja dokumenttien laadun määritelmät ja laatutasot. Näin asiakas saisi selvästi määriteltyä mihin pyrkii vai onko kyseessä vain suoritus joka pitää osata tehdä halvalla halvaksi...ja

16 halpamaiseksi. Jos mitään ei määritellä niin laatu on aina tätyä same'o same'o eli keskimäärin heikkoa. ei laajenneta byrokratiaa. määritellään mieluummin ketä erikoisasiantuntijoita ja erikoissuunnittelijoita projektin osa-alueet lisäksi tarvitsevat Ei mitään Ei mitään, kaikki asiaa määrittelevät seikat tulee oll samassa asiakirjassa ilman mitään viittauksia muualle.! käyttäjille suunnattuja ohjeita, millaisessa muodossa tiedot suunnittelijoille, mitä on rakentaminen Ks. yllä Nykyistä laajaa tehtäväluetteloa ilman yliviivauksia ei ole koskaan tarvittu. Kysymys enneaikainen vastattavaksi (ks. edellä) Looginen syy - seuraus kaavio, jossa antaja ilmoittaa ja saaja kuittaa. Taulukko on itsesäätyvä, jossa "reijät" tiedoissa näkyvät ja jos joku myöhästyy tai tekee muutoksen aiempaan sekin näkyy PUNAISELLA Maksuerätaulukkosuositus Mm. Lisätöiden tilaus/esitys/sopimuskaavake muistilistoja mitä kaikki kohdat sisältävät, joista osapuolten olisi helppo tarkistaa mitä heidän on toimitettava (suunnittelijat) / mitä ko. hlöt tulisi saada (tilaajat) Rakennuttajat tarvisisivat neuvontaa ja ohjeistusta suunnittelukokonaisuuden luomiseksi ja rajapintojen määrittelyyn suunnittelun tarjouspyyntövaiheessa. Selkeat ruksattavat sopimuspohjat Tarjoyspyyntö Termien selitys ammattisanoilla. Listat valittavista tehtävistä. vähemmän byrokratiaa eli ohjeita, lomakkeita yms. kiitos Voisi olla valmiit taulukot, joihin tarjoksen pyytäjä tai tarjouksen tekijä voisi yksinkertaisesti rastittaa halutut/tarjotut tehtävät. Työkalut vaihtelevien ja suunnittelijasta riippumattomien työtehtävien määrittelyyn. Esim työmaa- ja urakoitsijakokousten määrät, jälkitarkastukset. Yleiskäyttöinen muutostyöilmoitus Yhden sivun taulukkomainen lomake, jota voitaisiin käyttää sopimuksen tai tarjouksen liitteenä ainakin pienissä töissä. No comments Tehtäväluettelon tehtäviä pitää tarkentaa niin, että tarjouskyselyissä ja tarjouksissa ei tehtäviä tarvitse erikseen täsmentää. internet-versiot Tilaajan tarjouspyyntökaavakepohja, jossa valmiita suosituspolkuja kullekin projektille Miten suunnittelijoiden yhteistyötä voitaisiin parantaa? Ei ainakaan tehtäväluetteloilla, vaan aidolla yhteistyöllä, joka tapahtuu henkilöiden välillä. Aloitusseminaarilla on tässä mielessä tarkeä sitouttamisen ja yhteisen tekemisen hengen luominen. Siinä käydään yksityiskohtaisesti läpi tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiselle. Hankkimalla projektin suunnittelijat muutoin kuin hintarjousmenettelyä käyttäen. Pääsuunnittelijan tulisi tehdä suunnittelijaryhmän kokoaminen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa; tällöin pääsuunnittelija on asiantuntija, jonka sanaa yhteistoiminnan tulevasta onnistumisesta olisi kuultava. Tämä tarkoittaa myös koko suunnitelryhmän tehtäväluetteloiden tarkastelua - ja myös suunnittelupalkkioiden. Kouluttamalla ja valitettavasti sanktioilla. Koulutus Koulutus, tiedotus, opastus... Tietotekniikan hyväksikäyttö Määrittämällä tarkemmin miten yhteistyötä pitää tehdä. Pääsuunnittelijan roolia selkiyttämällä ja korostamalla sekä lisäkoulutuksella. Pääsuunnittelijan tiukempaa ohjausta pitämällä tehtäväluettelot mahdollismman selkeinä ja oikeudenmukaisina ja pitämällä suunitteluryhmässä hyvä ja tasa-arvoinen henki. Tehtäväluetteloita kehittämällä siihen suuntaan, mm. pääsuunnittelijan tehtävät lyhyesti ja selkeästi. - lisää aikaa, vastuuta ja rahaa Aikataulujen porrastus vastaamaan suunnittelun valmistumisjärjestystä. Aikataulutuksessa saatava porrastukset eri suunnittelualojen välille Alistetaan muut suunnittelijat Pääsuunnittelijan alle ja suunnittelun johtaminen ja ohjaus tehtävänä kokonaisuudessaan hänelle. Annetaan kullekin eri suunnittelualalle riittävä suunnitteluaika eli porrastetaan riittävästi eri suunnitelmien valmistumista. Ja valvotaan myös, että näin tapahtuu. Ei puututa toisten suunnittelijoiden tehtäviin. erikoissuunnittelijoidenkin pitäisi taas tehdä luonnossuunnittelua Hankkimalla projektin suunnittelijat muutoin kuin hintarjousmenettelyä käyttäen. Pääsuunnittelijan tulisi tehdä suunnittelijaryhmän kokoaminen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa; tällöin pääsuunnittelija on asiantuntija, jonka sanaa yhteistoiminnan tulevasta onnistumisesta olisi kuultava. Tämä tarkoittaa myös koko suunnitelryhmän tehtäväluetteloiden tarkastelua - ja myös suunnittelupalkkioiden. kaikille paremmat resurssit. muutosten hyväksyminen osana suunnittelua. Kaikkien pitäisi ajatella, että teemme yhteistä hanketta yhteiselle tilaajalle. Emme itsellemme. koulusta, koulutusta, koulutusta, esim. teatterisarja jossa esimerkilliset osaajat "näyttelevät", tarjouspyynnön

17 laadinnat, tarjousten vertailut, valinnat, suunnittelukokoukset, työmaakokoukset j.n.e. oppilaat istuvat katsomossa Koulutuksella. 90-luvun alun jälkeen työpiirustusten vaatimaa ammattitaitoa/ kokemusta on arkkitehtikunnasta kadonnut paljon ja tämä johtaa ristiriitoihin ajoittain. lisää aikaa ja rahaa suunnitteluun Lisää aikaa suunnitteluun. Porrastukset suunnitelmien valmistumisessa ovat edelleekin tarpeellisia. Sähkösuunnittelun oltava kiinteästi mukana myös työn aikana, sillä monet sähkötekniikaan liittyvät ratkaistu täsmemtyvät vasta toteutuksen kuluessa. Lisäämällä resursseja suunnitteluun, niin että olisi tehtävän puitteissa mahdollisuuksia laatia vaihtoehtoja parhaan yhteisen lopputuloksen saavuttamiseksi Luopumalla kohtuuttomasta hintakilpailusta. Määrittelemällä suunnitteluvaiheet tehtäväkokonaisuuksina koko suunnittelusektorin osalta Mallisuunnitteluprosessikuvaus yksityiskohtaisine työvaiheineen ja riippuvuuksineen (onko kuitenkin liian raskas saada yleispäteväksi ja kattavaksi??) Ollaan yhteistyökumppaneita eikä verivihollisia pääsuunnittelijan asemaa tulee voimakkaasti selkiyttää Pääsuunnittelijan roolin vahvistaminen. (Riippuu tällä hetkellä liikaa toimistosta ja henkilöstä). Aktiivisen yhteydenpidon parantaminen muutostilanteissa. Sovituista asioista kiinnipitäminen Pääsuunnittelijan todellinen rooli suunnittelijoita valittaessa kunniaan. Toimivan suunnittelutiimin ja sitoutuneiden henkilöiden yhteistyön esteiden purkaminen. Ympäristön suunnittelun hintatarjouskilpailutus pois hankintalaista. Pääsuunnittelijan vastuun kantoa lisäämällä. Rakennuttaja ei ohjaa riittävästi suunnittelua. Tämän vuoksi monet asiat jäävät hoitamatta. Pääsuunnittelijan yhteensovitusvastuu otettava tosissaan paluu vastuulliseen lopputuotteen tekemiseen siten että tehtävä on kaikilla sama = lopputuote. Nyt jokainen on vastuuss vain osiostaan ja yhdistelmä on yhtä hyvä kuin heikoin saavutus tässä ryppäässä. Paremmat palkkiot projektin kokonaisvaltaiselle suunnittelulla (joku johtaisi projektia, eikä vain nostaisi kovaa liksaa tyhjätoimittamisesta...), paremmilla aikataululla, jossa selvästi näkyisi mitä valmistuu milloinkin jne. pysymällä aikatauluissa Siirrytään eri suunnitelijoiden kesken yhteiseen kannustuspalkkio-osaan, johon vaikuttavat kaikkien toteutukset ja aikataulut. Tehtäväluetteloita kehittämällä siihen suuntaan, mm. pääsuunnittelijan tehtävät lyhyesti ja selkeästi. Tehtäväluettelot tulisi käydä läpi projketin alkaessa, jolloin myös voidaan sopia täsmennyksistä Valitsemalla projektiin oikeat henkilöt Kaikkien tulisi ymmärtää koko hankkeen yhteinen etu, ei pelkästään omat. Oikeat suunnittelijavalinnat, oikeat suunnittelun vetäjät, rakennuttajakonsultin motivaatioperusta ei riitä muuhun kuin oman selustan turvaamiseen, heillä pitäisi olla aito kustannusvastuu tilaajalleen asioiden hoidosta Määrittämällä tarkemmin miten yhteistyötä pitää tehdä. Maksuperusteet - kiinteähintainen sopimus johtaa herkästi siihen, että hoidetaan vain omat asiat joiden laajuutta lisäksi rajoitetaan Kokonaisuuden hallinnan ja yhteensovituksen merkityksen korostaminen Projektinjohtokoulutusta / -tietämystä lisättävä, jolloin myös vastuunottohalu kasvaa. suosimalla pysyviä tiimejä, sopimustekniikalla (esim. alistusmenettelyt)

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

AV - SUUNNITTELUTARJOUS

AV - SUUNNITTELUTARJOUS AVQ3 18.11.2007 AV - SUUNNITTELUTARJOUS Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ1 AV- SUUNNITTELUTARJOUS

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis-

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet

nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet nzeb Hankeosaaminen - Tausta ja tavoitteet Taustaa Tällä hetkellä pientalot suunnitellaan ja rakennetaan hyvin hajanaisesti organisoituna ja eri järjestelmäratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan toisistaan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

LVI-PROJEKTIN LÄPIVIENTI TIMO SVAHN 08/05/2015

LVI-PROJEKTIN LÄPIVIENTI TIMO SVAHN 08/05/2015 LVI-PROJEKTIN LÄPIVIENTI TIMO SVAHN LVI-PROJEKTIN LÄPIVIENTI Tarjouspyyntö, tarjous ja sopimus, projektin aloitusrutiinit Lähtötiedot suunnitteluun Luonnossuunnittelu (mahdollinen PJU-urakan kyselyaineisto)

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus 1 Hankeselvitysvaiheessa rakentamisen prosessissa Lähtötietojen varmistaminen Varmistetaan että kaikki mahdollinen projektin onnistumiseen välttämättömät tiedot

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ 23.6.2011 EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU 1. Tilaaja Euran kunta Tekniset palvelut PL 22 27511 Eura 2. Tilaajan yhteyshenkilöt Tekninen johtaja

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva TATE 12 Vihdoinkin valmiina? Asiantuntijaseminaari 28.11.2013 Granlund Oy Kari Kaleva TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 2012 A TARVESELVITYS B HANKESUUNNITELU TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 1995 1 TARVESELVITYS

Lisätiedot

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)?

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Kaikki vastaajat (N=1) 1 87 8 73 6 N 3 1/18 15 8 Jokin muu, mikä: Talotekniikka yleisesti (LVIS)

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSSUUNNITTELU päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi, DI Timo Lod Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJA KORJAUSRAKENTAMISEEN Laserkeilauksen tilaaminen ja hyödyt kiinteistön omistajalle

LÄHTÖTIETOJA KORJAUSRAKENTAMISEEN Laserkeilauksen tilaaminen ja hyödyt kiinteistön omistajalle LÄHTÖTIETOJA KORJAUSRAKENTAMISEEN Laserkeilauksen tilaaminen ja hyödyt kiinteistön omistajalle Juho Malmi 11.5.2017 SENAATIN TOIMINTAMALLI Laserkeilauksia on tehty korjaushankkeissa ainakin vuodesta 2005

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU 27.7.2017 Sivu 1/5 Tilaaja: Tuusulan kunta, tilakeskus ja vapaa-aikapalvelut PL 60 04301 Tuusula Hanke: Kellokosken koulun lähiliikuntapaikka LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Pyydämme Teiltä tarjousta lähiliikuntapaikan

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu Pientalotyömaan vastuuhenkilöt Tapani Hoppu Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat

Lisätiedot

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02.

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02. UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki 12.02.2014 Ismo Tawast Uuden RAK 12 -tehtäväluettelon tavoitteita Erityisalojen suunnittelijoiden

Lisätiedot

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Rakennusfoorumi 10.6.2014 12. kesäkuuta 2014 Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Ry 1 Nykyisiä ongelmia Edelleen silloin tällöin hankintayksiköt pyytävät

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.)

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tekla Structures vuosineljänneksen kohde Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tausta Asiakkaamme tekevät paljon Tekla Structuresilla kohteita Tavalliset Tekla projektit eivät tule ihmisten tietoisuuteen

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY

SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY Fira pähkinänkuoressa Fira Oy perustettu 2002, pääkonttori Vantaalla rakennusalan innovatiivinen kasvuyritys fokus: teollisuusrakennukset,

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Kuvaus suunnitelmien sisällöstä

Kuvaus suunnitelmien sisällöstä Kuvaus suunnitelmien sisällöstä Yleissuunnitelma Ennen suunnittelun aloitusta käydään läpi asiakkaan toiveet pihan suhteen. Sen jälkeen on tehtävä mittauksia tontilla ja tutustuttava tontin kasvuolosuhteisiin.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA SUUNNITTELUOHJELMA 25.6.2014 Sivu 1/6 Rantsilan päiväkoti KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton lausunto akustisen suunnittelun tehtäväluettelon uudistuksesta

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton lausunto akustisen suunnittelun tehtäväluettelon uudistuksesta SAATE 11.11.2011 Sivu 1 (1) Vastaanottaja: juho.kess@rakli.fi Viite: Lausuntopyyntönne 17.10.2011 Suomen Rakennusinsinöörien Liiton lausunto akustisen suunnittelun tehtäväluettelon uudistuksesta Kiitämme

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä: Ark -ja Rak-suunnittelu. Ari Hyvärinen Oulu 28.01.2010

Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä: Ark -ja Rak-suunnittelu. Ari Hyvärinen Oulu 28.01.2010 Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä: Ark -ja Rak-suunnittelu Ari Hyvärinen Oulu 28.01.2010 Suomen Salaojakeskus (SSK) Oy lyhyesti Omistajina ovat lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomen ProAgriat: Oulu 51%, Pohjois-Savo

Lisätiedot

Linjasaneerausten suunnittelu

Linjasaneerausten suunnittelu Linjasaneerausten suunnittelu Ari Savolainen, DI Ajatuksia putkiremontista Ajattele pahinta mahdollista vaihtoehtoa ja kerro se sitten kahdella! En voinut uskoa miten se voi mennä näinkin kivuttomasti!

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

1.12.2014 Mikko Mensio

1.12.2014 Mikko Mensio 1 RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU /URAKOITSIJA PUHEENVUORO ESKO NURMISEN MAALAAMO OY ESITTELY MAALAUSURAKAN LASKENTA-ASIAKIRJAT VAIHTOEHTO: Esioikaisu-, tasoite- ja maalaustyöt tuoteosakauppana - taustaa

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu Toteutusmuodot Hankesuunnittelu Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Hankintatoimi, työmaan johtaminen Rakennustyöt Urakoitsija Tilaaja Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä Takuuvaihe Suunnittele

Lisätiedot

s u u n n i t t e l i j a

s u u n n i t t e l i j a s u u n n i t t e l i j a Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat (Pohjatutkija)

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

- Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista

- Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista - Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista - HUOM! Monissa hankkeissa allianssiamalli on jo iso

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen

Lisätiedot

Turun SKOL-, RAKLI- Teknologiateollisuus-tapaaminen 7.5.2014. Jouni Mantela

Turun SKOL-, RAKLI- Teknologiateollisuus-tapaaminen 7.5.2014. Jouni Mantela Turun SKOL-, RAKLI- Teknologiateollisuus-tapaaminen 7.5.2014 Jouni Mantela VISIO Luotettavin kokonaissuunnittelukumppani STRATEGIA Kokonaissuunnittelu Optiplan tapa toimia Kokonaissuunnittelupalvelut &

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Teknillinen Korkeakoulu LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen

Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen Muistilista turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä suunnittelutyön hankinnassa ja toteutuksessa Muistilista turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä suunnittelutyön hankinnassa

Lisätiedot

Kuntien hankintojen kipupisteet ja miten niihin löytyy ratkaisu

Kuntien hankintojen kipupisteet ja miten niihin löytyy ratkaisu Kuntien hankintojen kipupisteet ja miten niihin löytyy ratkaisu, puheenjohtaja 11.5.2017 Kutsuuko kuntasi virkistymään, viihtymään ja menestymään? Tarjoaako se ihmisiä ja yrityksiä kiinnostavia sijainteja

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot