Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen"

Transkriptio

1 Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen 4.1 Kuka yleensä ( ensisijaisesti) johtaa suunnittelua hankkeissanne? Tilaaja Kaikki vastaajat 40% (49/124) 48% (16/33) 39% (33/85) 25% (2/8) 40% (2/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 31% (39/124) 33% (11/33) 31% (26/85) 38% (3/8) 0% (0/5) Projektinjohtototeuttaja (konsultti tai urakoitsija) Kaikki vastaajat 7% (9/124) 6% (2/33) 5% (4/85) 38% (3/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 18% (22/124) 6% (2/33) 22% (19/85) 0% (0/8) 40% (2/5) Muu Kaikki vastaajat 4% (5/124) 6% (2/33) 4% (3/85) 0% (0/8) 0% (0/5) Joku muu, kuka? jakautuu hankkeittain PS, RAP ja tilaajan kesken. Myös tilaajan edustaja hankkeessa valvoo tavoitteiden asettamista ja toteutumista. Nykyisissä työtehtävissäni projektinjohtototeuttaja (konsultti) aiemmissa tehtävissäni rakennuttajakonsultti tilaajan antamien ohjeiden ja tavotteiden mukaisesti. Oma projektipäällikkömme. Ei kukaan... kaikki pyörittävät omia suunnitelmiaan ja kukaan ei ottamassa "vastuuta" kokonaisuudesta... pääsuunnittelija on vain ns. nimellinen joka korostaa omaa "asemaansa" silloin kun onnistutaan oikein hyvin... ja väistelee vastuutaan silloin kuin hommat eivät mene putkeen... Ongelma on juuri siinä aidosti ja osaavasti usein ei kukaan. pääsuunnittelija /rakennuttajakonsultti rakennuttaja konsultti on tilaajan apulainen Riippu erittäin paljon tilaajasta, jotkut ohjaa hyvin moent eivät lainkaan. Tilaaja tai pääsuunnittelija kohtesta riippuen. Jos hommaa hoitaa rakennuttajakonsultti niin hommat menee kuvitteluksi. Yleensä niille joutuu kertomaan miten suunnittelua ohjataan ja hoitamaan sen kuitenkin vaikka he korjaavat siitä palkan.

2 Tilanne on aika sekava. Melkein jokainen projekti organisoituu omalla tavallaan, jopa viidakon vahvimman laki voi päästä vallalle. Me itse, joskus tilaaja itse. pääsuunnittelija 4.3 Kuka yleensä (ensisijaisesti) ohjaa suunnittelua hankkeissanne (antaa ohjeita ja neuvoja)? Tilaaja Kaikki vastaajat 44% (54/124) 36% (12/33) 48% (41/85) 13% (1/8) 60% (3/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 26% (32/124) 39% (13/33) 21% (18/85) 13% (1/8) 0% (0/5) Projektinjohtototeuttaja (konsultti tai urakoitsija) Kaikki vastaajat 14% (17/124) 9% (3/33) 11% (9/85) 75% (6/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 12% (15/124) 9% (3/33) 15% (13/85) 0% (0/8) 20% (1/5) Muu Kaikki vastaajat 5% (6/124) 6% (2/33) 5% (4/85) 0% (0/8) 0% (0/5) Joku muu, kuka? Lomakkeessa ei ole yhtestyövaihtoehtoa; suunnittelussa kaikki osapuolet tuovat näkemyksensä esiin ja antavat kompetenssinsa rajoissa ohjeita ja neuvoja, jotka suunnittelöun johtaja sitten ottaa huomioon sovittamalla erilaiset näkemykset suunnitelmaksi. Myös tilaajan edustaja hankkeessa valvoo tavoitteiden asettamista ja toteutumista. Oma projektipäälikkö tai -insinööri Pääsuunnittelijan tehtävien merkityksen ja sisällön selkiintymättömyys aiheuttaa sen, että rakennuttajakonsultilla on merkittävämpi rooli aika ajoin suunnittelun johtamisessakin. RAP, PS ja pj-toteuttaja Johtaminen ja ohjaaminen on aikalailla sa asia. Jos rakennuttaja konsultti tyytyisi vain nujan pitämiseen niin

3 hyvä olisi. Lomakkeessa ei ole yhtestyövaihtoehtoa; suunnittelussa kaikki osapuolet tuovat näkemyksensä esiin ja antavat kompetenssinsa rajoissa ohjeita ja neuvoja, jotka suunnittelöun johtaja sitten ottaa huomioon sovittamalla erilaiset näkemykset suunnitelmaksi. Oikeastaan kaikki 4 ensimmäistä Projektista riippuen joskus myös käyttäjä (nykyään usein eri kuin tilaaja) Rakennusliikkeen hankintapäällikkö Rakennuttajakonsultin pitäisi johtaa mutta yleensä vain sählää ja tunaroi Riippu erittäin paljon tilaajasta, jotkut ohjaa hyvin moent eivät lainkaan., kaikki omilla saroillaan, tilaajan päätöksellä... ("yhteistyössä")... valitettavan usein tilaajalla ei ole edes tiedossa miksi kohdetta toteutetaan, jolloin hänellä ei ole "mitään vaatimuksia kohteelle..." Vaikea nimetä. Vaikka sopimuksissa usein sopijapuoli on tilaaja niin tilaajalla ei useinkaan ole organisaatiossa talotekniikkaa osaavaa, jolloin ohjaus siirtyy joko rakennuttaja konsultin tai pj-toteuttajan henkilöille. Usein free lancereille. Yleensä ei kukaan, pääsuunnittelijan rooli on hyvin nimellinen Me itse, joskus tilaaja itse, joskus käyttäjät. 4.5 Kysymykseen ei ole vastauksia =Kyllä Onko suunnittelun yhteensovittamisessa ollut (oleellisia) ongelmia? Kaikki vastaajat =Ei 40% 60% 1% 30% 67% 3% 44% 56% 12% 88% 40% 60% Onko suunnittelun yhteistyössä ollut (oleellisia) ongelmia? Kaikki vastaajat 37% 60% 2% 21% 73% 6% 42% 56% 1% 25% 75% 40% 60% Jos on, niin millaisia ongelmia (missä toteutusmuodossa, vaiheessa ja kenen johdolla)? Arkkitehdit eivät osaa talotekniikkaa eivätkä halua/pysty ohjaamaan projektia pääsuunnittelijana Pääsuunnittelija ei hoida yhteesovitusvelvotteitaan. Pääsuunnittelijan/suunnitteluryhmän yhteistoiminnan toimintatavat ovat toistaiseksi vakiintumattomia. suunnitelmien yhteensovittamisessa Tietojen siirto suunnittelualoilta toiselle menee usein liian myöhäiseen vaiheeseen ja niissä on puutteita. Laitejärjestelmien tiedonsiirron vastuu kaikille osapuolille on epäselvää. - rakenne- ja talotekniikkasuunnitelijoilla usein heikko kokonaisuuden tuntemus, tuntuvat vain odottavan valmiita aluskuvia oman suorituksensa pohjaksi Aikatauluissa pysyminen ei aina kaikilla onnistu Aikataulujen pitävyys aikataulujen tiukkuus ja loppuunasti avoimien tekijöiden yhteisvaikutus Aikatauluongelmat arkkitehtisuunnittelun ja rakenne- ja taloteknisensuunnittelun välillä. Jälkimmäisille ei varata aikaa. aikataulut eivät pidä, tilavaraukset eivät pidä, lähtötiedot tulevat liian myöhään jos silloinkaan arkkitehti tekee L1 ja L2 ja rakennuslupakuvat, muut suunnittelijat eivät luonnostele vaan tekevät kerralla

4 2,43 3,33 12% 38% 25% 12% 12% 20% 40% 40% Kustannusten hallinta Kaikki vastaajat 3,02 3,13 2,88 3,50 3,67 6% 21% 37% 23% 6% 8% 12% 3% 48% 27% 6% 3% 5% 28% 35% 20% 4% 8% 12% 38% 38% 12% 40% 20% 40% Suunnitteluratkaisujen valinta Kaikki vastaajat 2,98 2,94 2,88 3,50 4,67 7% 25% 33% 23% 7% 4% 12% 15% 42% 21% 6% 3% 7% 31% 32% 24% 5% 2% 12% 38% 38% 12% 20% 40% 40% Suunnitelma-asiakirjojen toimitus Kaikki vastaajat 2,81 2,68 2,77 3,57 3,00 13% 27% 27% 23% 6% 5% 12% 27% 36% 15% 3% 6% 15% 29% 21% 26% 6% 2% 12% 12% 50% 12% 12% 60% 40% Muu, mikä? Kysymykseen ei ole vastauksia Kaiken saa sujumaan ilman tehtäväluetteloakin jos tahtoa löytyy. Jos ei ole tahtoa niin sitten riidellään tehtäväluetteot kädessä. Kaikilta puuttuu selkeä yhteinen päämäärä, tavoitteet ja yhteiset keinot. Ks. yllä. vertaa edellinen kommnetti Kysymykseen ei ole vastauksia Kysymykseen ei ole vastauksia Kuvaa tärkeintä ongelmaa? Suunnitelmia ei yhteensoviteta. Suunnittelijoiden henkilökohtainen laatutaso (ei siis toimiston laatutaso tai -järjestelmä) vaikuttaa

5 ratkaisevasti hankkeen onnistumiseen) Suunnitteluryhmä toimii yhtä hyvin kuin sen heikoin lenkki. Suurin osa ongelmista tulee henkilökohtaisista ominaisuuksista ja osaamisesta, mutta pääsuunnittelijan kokoava rooli suunnittelun johtamisessa on heikkoa. Taloteknisten järjestelmien toiminnallinen valvonta on liian kevyttä - siihen tarvitaan suunnittelijoita mukaan. Tärkein ongelma on se, että tehtäväluettelot ovat niin ylimalkaisia, että tehtävien suoritus voidaan tehdä joko asiallisesti tai ylimalkaisesti. Kun tarvitaan sitten suunnitelman tarkennuksia tai parannuksia, ei siihen haluta ryhtyä, koska lisätyöstä ei käytännössä voi saada asiallista korvausta. Vaikeat vesieristeet arkkitehti/rakennesuunnittelu/talotekniikan läpiviennit. Arkkitehdin ratkaisut eivät mahdollista riittävän varmaa vedeneristystä. Ei osata / haluta aikatauluttaa lähtötietopäätöksiä -> suunnitelmien valmistuminen. eri erikoissuunnittelijoiden suunnittelu kulkee eri tahtiin, kaikilla kova kiire ja tavaraa ei meinaa saada ulos, koskee erityisesti LVI-suunnittelua Hankkeessa on yhtä monta mielipidettä, tahtoa ja halua kuin on henkilöitä. Huono ja riittämätön suunnittelu Jokainen suunnittelija tekee omaa tehtäväänsä muista piittamatta = tehtäväluettelot lähtevät oman tehtävän suorittamisesta, eivät yhteistyöstä kokonaisuuden aikaansaamiseksi Jokaisella tilaajalla on omat huoltkirjat joiden laatimeinen on hankalaa Lähetetään keskeneräisiä kuvia (että voidaan näyttää tilaajalle että aikataulussa ollaan) ja tämän jälkeen alkaa mahdoton päivitysrumpa Muiden suunnittelijoiden välinpitämättömyys, muiden aikatauluihin ja tiedon välittämiseen, eteenkin LVIsuunnittelijat Neuvotteluissa sovitut pelisäännöt tilankäytöstä ja muista yhteensovitusasioista on tiedotettava projektiin osallistuvissa toimistoissa kaikille tekijöille Pitää pääsuunnittelijana valita kumppaninsa oikein. Puolittainen suunnittelu ja aikataulutus ei pidä muiltatahoilta tulevissa tietotarpeissa. Sähkö ja LVIA-suunnitelmien urakkalaskentaan valmistumisen porrastus on yleensä liian lyhyt. Sähkösuunnittelija tarvitsee kohteesta riippuen 1-4 viikkoa pidemmän suunnitteluajan, jotta lopulliset LVIAtiedot ehditään viedä sähkösuunnitelmiin. Suunnitteluaikataulujen porrastus. ARK -> LVI -> Automaatio -> sähkö Suunnitteluratkaisut jäävät liiaksi pääsuunnittelijan varaan. Lisää panostusta tarvitaan alkuvaiheeseen. Tärkein ongelma on se, että tehtäväluettelot ovat niin ylimalkaisia, että tehtävien suoritus voidaan tehdä joko asiallisesti tai ylimalkaisesti. Kun tarvitaan sitten suunnitelman tarkennuksia tai parannuksia, ei siihen haluta ryhtyä, koska lisätyöstä ei käytännössä voi saada asiallista korvausta. Urakoitsijoille jätetty työsuunnittelu ontuu pahasti. Yhteensovittamiselle ei haluta varata riittävää aikaa eikä ongelmia pystytä näkemään riittävästi ennakolta. Eiköhän ne ole jo tulleet edellä lauottua osten hallinta - suunnittelijat eivät suhtaudu riittävän vakavasti tiedottamisen tarpeellisuuteen tai pyritään peittelemään puutteita/virheitä eikä siksi tiedoteta Suunnitelmia ei yhteensoviteta. Kokonaisuuksien hallinta läpi rajojen Mitä suunnittelun tehtäväpuutteita olet havainnut rakentamisvaiheessa? Detaljeja vaikeista sinänsä pieniltä tuntuvista paikoista puuttuu esim. kynnykset, kosteiden tilojen kaadot, katokset, tuuletus jne. Hankitarajat ovat olleet epämääräiset. Urakkarajaliitteissä on huomattavasti korjattavaa. Työselityksissä on valtavasti yleistä liirum laarumia sen sijaan, että niissä keskityttäisiin olennaisiin juuri toteutettavaa työtä koskeviin tärkeisiin asioihin. "Laatutaso" ja työtapamäärittelyt voisi korvata ylesesti hyväksyttyihin työtapoihin viittaamalla. Suunnitelmien yhteensopivuus. Suunnitelmat ovat puutteellisia. eivät tunnista rakennusaikaisia tehtäviään. Yleisvalvonta-nimike ei kerro mitään, mitä suunnittelijalta odotetaan. Suunnittelijoiden tulisi olla mukana käyttäjien koulutuksessa. Suunnittelmien ristiriitaisuus ja yhteensovittamattomuus. Peruskorjaushankkeissa suunnittelijat suunnittelevat ns. pöydän ääressä, kun pitäisi kiertää ja selvittää todellista tilannetta kohteessa. Suunnittelun tehtäväpuutteet ovat pieniä rakennustyön suorituksen huolimattomuuteen verrattuna. yhteensovittamattomuus Asennukset täsmällisesti määrittelevissä mitoituksissa puutteita Erityisesti rakennesuunnittelun painottuminen toteutusvaiheeseen ja rakennesuunnittelijoiden toiminta toteuttajan alihankkijoina (elementtisuunnittelu) luo vakavia ristiriitoja, joita ei tehtävää sovittaessa pysty millän täydellisesti ennakoimaan Koko hommasta puuttuu asiakkaan tehtävät, jotka tulisi myös määritellä että voidaan vaatia heiltäkin jotakin että hommat sujuisi.

6 oksia, muutoksia, muutoksia projektijohtourakassa suunnittelukokouksia tulisi jatkaa projektin loppuun. Puolittainen suunnittelu tuo jatkuvan muutoskierteen toteutusaikana. Puute on yleensä puutteellinen tilauslaajuus, tehtävät kyllä olisi tiedossa. Ristiintarkastukseen suunnitelmien välillä ei ole ollut aikaa riitävän ajoissa ja se on sitten jäänyt tekemättä. Työpiirustusvaiheessa liian työlästä muuttaa mutta aina on aikaa tehdä työmaalla toiseen kertaan! sovittujen muutosten vieminen asiakirjoihin, niiden toimitus ja vanhojen suunnitelmien poistaminen Suunnittelun tehtäväpuutteet ovat pieniä rakennustyön suorituksen huolimattomuuteen verrattuna. Taloteknisen suunnittelun ylimalkaisuus. Rakennesuunnitelmien riittämätön urakkataso. Tilaaja ei ole halukas maksamaan kunnollisesta valvonnasta ja käyttöönotosta tjuamatta että lopputulos kärsii Eiköhän ne ole jo tulleet edellä lauottua Rajapintojen hallinta ja näiden sisältyminen toimeksiantoon Suunnitelmien yhteensopivuus. Suunnitelmat ovat puutteellisia. Suunnittelijavalvonta on mitäänsanomatonta

7 Osio 5: Suunnittelun aikataulutus 5.1 =Kyllä Onko suunnittelutehtävät hankkeissanne aikataulutettu yksityiskohtaisesti? Kaikki vastaajat =Ei 64% 35% 1% 70% 30% 61% 38% 1% 62% 38% 60% 40% Pystyitkö vaikuttamaan mielestäsi riittävästi suunnitelma-aikatauluun? Kaikki vastaajat 50% 49% 1% 82% 18% 36% 62% 1% 75% 25% 60% 40% 5.2 Kuka on yleensä laatinut suunnitelma-aikataulut luonnosvaiheessa? Tilaaja Kaikki vastaajat 40% (50/124) 42% (14/33) 45% (38/85) 13% (1/8) 0% (0/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 35% (43/124) 36% (12/33) 31% (26/85) 50% (4/8) 40% (2/5) Projektinjohtototeuttaja Kaikki vastaajat 6% (7/124) 3% (1/33) 6% (5/85) 13% (1/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 14% (17/124) 12% (4/33) 14% (12/85) 0% (0/8) 20% (1/5) Pääurakoitsija Kaikki vastaajat 2% (2/124)

8 0% (0/33) 0% (0/85) 25% (2/8) 0% (0/5) Muu Kaikki vastaajat 3% (4/124) 3% (1/33) 4% (3/85) 0% (0/8) 20% (1/5) 5.3 Kuka on yleensä laatinut suunnitelma-aikataulut toteutussuunnittelussa? Tilaaja Kaikki vastaajat 20% (25/124) 18% (6/33) 24% (20/85) 0% (0/8) 0% (0/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 28% (35/124) 24% (8/33) 32% (27/85) 13% (1/8) 20% (1/5) Projektinjohtototeuttaja Kaikki vastaajat 11% (14/124) 15% (5/33) 7% (6/85) 38% (3/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 23% (29/124) 24% (8/33) 24% (20/85) 0% (0/8) 20% (1/5) Pääurakoitsija Kaikki vastaajat 13% (16/124) 12% (4/33) 9% (8/85) 50% (4/8) 20% (1/5) Muu Kaikki vastaajat 3% (4/124) 3% (1/33) 4% (3/85) 0% (0/8) 20% (1/5)

9 Millaisia ongelmia eri vaiheissa laadittujen suunnitelma-aikataulujen suhteen on ollut? Aikataulut eivät tunnu koskevan suunnittelijoita, ilmeisesti sanktiot myöhästymisistä ovat liian pienet. koskee kaikkia vaiheita Aikataulut ovat liian kireät. Kunnolliselle suunnittelulle ei jää aikaa ja laskenta-asiakirjat lähetetään keskeneräisinä ja tarkastamattomina urakoitsijoille. Aikataulutuksen laadinta vaihtelee, se on kuitenkin aina ollut ryhmätyötä. Tällöin myös on ollut mahdollista tehdä "mahdottomia" aikatauluja. Kokemus on, että jos suunnittelija ei saa siihen osallistua, on turha toivoa suunnittelutyön onnistumista. eri alojen porrastus puuttuu Liian usein myöhästytään. Taloteknisille suunnitelmille jää liian vähän aikaa, tai ne odottavat liian valmiita pohjia arkkitehdilta. Pääsuunnittelijan rooli aikaulun laatijana ja seuraajana toteutuu heikosti. Yleensä ollaan rakennuttajakonsultin yleisaikataulun varassa. eivät pysy aikataulussa. Suunnitteluaikataulujen tulisi olla tiedonsiirron varmistavia asiakirjoja. eivät osallistu riittävästi aikataulujen tekemiseen. Suunnittelutoimeksiannot ovat niin lyhyitä että suunnittelijat ottavat niitä hieman liikaa varmuuden vuoksi ja yrittävät tasata kurjuutta tillajien kesken ja ylitöillä joka vaikuttaa suunnittelun laatuun. Urakoitsija ei laadi realistista aikataulua, vaan haluaa suunnitelmat yleensä kuukausiakin ennen todellista tarvetta. Tällä urakoitsija varmistaa puheoikeutensä (syyttäen viivästyneitä suunnitelmia), tapauksissa jolloin rakentaminen uhkaa myöhästyä.... aikataulua ei ole, tai se on suosituin päivä kalenterissa HETI... (vaikka toteutus ei kuvia vielä vaatisikaan, vaan sillä siirretään "mahdollisen aikataulun myöhästymisen" vastuu suunnittelijoille Jokainen suunnittelija tekee omaa tehtäväänsä muista piittamatta = tehtäväluettelot lähtevät oman tehtävän suorittamisesta, eivät yhteistyöstä kokonaisuuden aikaansaamiseksi 2. Erityisesti rakennesuunnittelun painottuminen toteutusvaiheeseen ja rakennesuunnittelijoiden toiminta toteuttajan alihankkijoina (elementtisuunnittelu) luo vakavia ristiriitoja, joita ei tehtävää sovittaessa pysty millän täydellisesti ennakoimaan Aika yleensä loppuu Aikataulut eivät ole usein riittävän työvaihekohtaisia vaan ovat liian yleisluontoisia, lipsuminen helppoa, kun aikataulussa ei ole selviä kohtia, johon verrata Aikataulut laatii yleensä rakennuttajakonsultti tai vastaava tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Aikataulujen laadinnassa yleensä pyydetään suunnittelijoiden ehdotuksia, joita lopullisessa aikataulussa otetaan huomioon. Ongelmia aiheuttaa yleensä liian tiukka perustavoite, joka aiheuttaa alkupäässä lipsumista, joka puolestaan saa "loppupään" suunnittelija entistä ahtaammalle. Aikataulun tiukka seuraaminen alusta lähtien on siis tärkeää. aikataulut ovat liian tiukkoja. Aikataulut yleensä "ylhäältä" päin saneltuja ja asiantuntemattomuuteen perustuvia epärealistisia. aikataulut yleensä liian kireitä, geosuunnittelulle ei ole varattu riittävästi aikaa Aikataulutuksen laadinta vaihtelee, se on kuitenkin aina ollut ryhmätyötä. Tällöin myös on ollut mahdollista tehdä "mahdottomia" aikatauluja. Kokemus on, että jos suunnittelija ei saa siihen osallistua, on turha toivoa suunnittelutyön onnistumista. Aikatauluun on varattu liian vähän aikaa tavoitteisiin nähden. Varsinkin suunnittelun ja rakentamisen yhtäaikaisuus edellyttää myös riittävää muutosvarausaikaa. Aina Liian tiukkoja Arkkitehtisuunnittelu laahaa liiaksi jäljessä taloteknilliseen suunnitteluun nähden ei laadituissa aikatauluissa ole ongelmia vaan työnsuoritusten aikatauluissa Ei ole porrastettu aikatauluja riittävästi lähtötietojen tuttamisen mukaan. Seuraava joutuu starttaamaan liian puutteellisilla tiedoilla ja tuloksena on huono laatu ja liikaa muutostarpeita. Epärealistiset suunnitteluaikataulut toteutussuunnittelussa. Tilaajan mietintävaiheeseen ja eri valmisteluihin menee usein tuplasti se aika kun on varattu varsinaiselle suunnittelulle Eri tahojen välille sovitut väli- ja toimitus ajat eivät pidä. Hankkeelle varatun kokonaisajan kertakaikkinen riittämättömyys. Saa siinä aikatauluja laatia luonnos- tai toteutussuunnitelmille, kun kokonaisaika riittäisi vain kunnollisiin luonnoksiin. ks aikaisempi vastus. Ei ymmärretä lähtötietopäätöksien merkitystä tai ainakaan niitä ei valvota. Kun aikataulut läjtevät venymään. Liian kireät aikataulut liian lyhyet suunnitteluajat lvi-suunnittelu ei pysy aikataulussa Muiden kuin suunnittelurymän itsensä laatimat aikataulut ovat pääsääntöisesti hurskastelua ja tökkäävät heidän omaan saamattomuuteensa. Arkkitehti sitten saa kuroa muiden mokat kiinni. Emme sitoudu toisten tekemiin aikatauluihin ainakaan etukäteen ennenkuinn tiedämme kenenkanssa olemme tekemisissä. Nykyisissä rakentamismalleissa eri suunnittelualojen yhteensovittamattomat lähtötietojen toimittaminen. Esim Arkkitehti on suunnitellutekevän jonkun osa alueen huomattavasti myöhemmin kuin esim. sähkösuunnittelija tarvitsee lähtötietoja esim. toteutuspiirustuksen tai hankintaasiakirjojen tekoa varten sähköurakoitsijalle

10 On yritetty tehdä mutta ei ole noudatettu Pääsuunnittelija ei ole osannut huomioida muita suunnittelijoita. Rakennuttajakonsultin yleispiirteistä suunnitteluaikataulua noudatetaan urakkalaskentavaiheeseen asti, sen jälkeen noudatetaan pääurakoitsijan laatimaa yksityiskohtaista piirustusaikataulua. Riippuu paljon projektin toteutusmuodosta kuka laatii suunn. aikataulun. Toteutussuunnittelun aikataulutuksessa myös itse vaikutetaan suunnitteluaikatauluun, tosin usein rakentamisen etenemisen rajaamissa puitteissa. Suunnitteluaikataulu ja tiedonvaihtoaikataulu ovat eri asioita, jota ei ymmärretä Talotekniikan eri suunnittelualojen välillä ei ole lainkaan porrastusta Urakoitsija haluaa valmiit valmisosasuunnitelmat hyvin varhaisessa vaiheessa määritelläkseen alihankintasopimustensa sisällön tarkasti. Suunnittelulle ei jätetä aikaa. välillä tehdään aikatauluja välillä ei ja kyllä niihin saa aina mielipiteensä sanoa Yleisesti lyhyet suunnitteluajat, erityisesti riittämätön aika kaikkien suunnitelmien yhteensovittamiselle Yleisesti ottaen aikataulut ovat kaikien suunnittelijoiden kannalta nykyisin liian tiukkoja Limityksestä johtuen luonnossuunnittelun aikataulut saattavat olla soin liian löysiä eivät pysy aikataulussa. eivät ymmärrä useinkaan eri hankintojen vaatimia, pitkiäkin toimituaikoja. eivät sitoudu = eivät ymmärrä mihin he sitoutuvat suunnitteluaikataulut hyväksyessään, eivät kenties osaa resurssoida toimintaansa ongelmia ainoastaan jos ei suunnittelijhat ei pääse vaikuttamaan. Projektijohtaminen ontuu suunnitteluvaiheessa aikataulussa pysymisen seuranta lipsuu

11 Osio 6: Tehtäväluetteloiden kehittäminen Mitä tehtäviä haluaisit lisättäväksi tehtäväluetteloon ja toimeksiantoihin? - kuivatussuunnittelu rakennesuunnitteluun - työturvalliisuusliite rakennesuunnitteluun - purkusuunnittelu rakennesuunnitteluun - muutostyöselvitykset Edellämainitut Ei ole lisättävää. elinkaarisuunnittelu, käyttöikä, mallintaminen Hankesuunnittelun ja luonnossuunnittelun yksityiskohtaisemmat tehtävät ja tulosteet. savunpoisto- ja palonsammutusjärjestelmien tehtävät pois lisälehdiltä. Kaupallisten asiakirjojen (urakkarajaliite) laatimiseen osallistuminen. Käytämme omaa asuntotuotantoon sovellettua tehtäväluettelosarjaa enkä ole verrannut sitä aikoihin yleisiin tehtäväluetteloihin. Korjausrakentamisen osalta tarkemmat erittelyt, mielellään koko tehtäväluettelo uusiksi ks. edelliset kohdat Nykytilan selvityksiä tarkemmin, koska lähtötietojen selvittäminen on yleensä vanhojen piirustusten etsimistä eikä todellista tutustumista kohteeseen. TATE-suunnittelijoiden työmaa-aikaiset suunnittelijavalvontatehtävät. TATE-suunnittelijoiden velvoitteet käyttöönottovaiheessa, esim. koulutus- ja opastusvelvoitteet. Tehtäväluettelojen tulisi olla huomattavan paljon nykyistä yksityiskohtaisempia; ehdottaisin piirustus- ja asiakirjaluetteloiden lukemista, kun uusia tehtäväluetteloita ruvetaan laatimaan. Vertailla voisi vaikkapa isännöitsijöiden tehtäväluetteloita, joisa jokaisen pienenkin toimenpiteen perässä on myös hinta. Tämä tekisi työmenekin myös ymmärrettävämmäksi. Valmisosien suunnittelu selkeästi omaksi tehtäväksi niin, että tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ne selkeästi erotellaan. Ympäristöasioiden hallintaan liittyviä asioita. 1. Kysymys pääosin väärin asetettu 2. Tehtäväluetteloiden uudistamisen perusteet on ratkaistava ennen tehtävänimikkeiden käyttöönottamista 3. Uudenmuotoiset tehtävät eivät ole kuvattavissa nykytermeillä 1.Rakenteiden kunnon ja palonkeston lisäksi nykyään kiinnitetään huomiota erilaisten haitallisten aineiden esiintymisiin rakenteissa tai maaperässä. Olisikin tarpeen määrittää minkä suunnittelualan peristehtäviin ne kuuluvat 2.Pinnantasaussunnittelu on usein rakennesuunnitelijalla tehtävä puuttuu luettelosta samoin olisi järkevää lisätä sadevesijärjestelmien yleissuunnittelu rakennesuunnittelijan perustehtäväksi 2-D ja 3-D suunnittelun virhettömyys vaatimus kaikille suunnittelualoille. Kaikki suunnitelmat kantavien rakenteiden ja vaipparakenteiden osalta on oltava oikein. Virheen tekijä kantaan vastuun koko jälkeenpäin tulevasta ketjusta. Tällä hetkellä lähes kaikista arkkitehtien digitalisista suunnitelmista löytyy oleellisia virheitä, eikä niitä voi sellaisenaan käyttää jatkosuunnittelun pohjana. Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelosta puuttuvat määrittelyt havainneaineiston tuottamisesta, tätä joudutaan tekemään koko ajan enemmän Asiakkaan tehtävät. CAD-suunnittelun nykyiset ja tulevat lisäarvotuotteet: määräluettelot (eri tasoja?) visualisoinnit, 3D, tuotemallinnus, yms. Eri urakkamallien vaikutus: Hankintapaketit, tuoteosien yhteensovitus Ei mitään Elinkaarisuunnittelutehtävät. Rakennesuunnittelutehtävät korjaushankkeissa. en mitään koska jo nyt liian sekava Huoltokirjan teko Koko hankkeen tavoitemäärittelyt ja tehtävien jako yhteensovitettuihin osiin. Korjausrakentamiseen liittyviä Korjausrakentamisen tehtäviä. Urakkamuotodoista johtuvia tehtäviä. Tuotemallinnuksen tehtävät. Pääsuunnittelutehtävien ristiriitojen korjaaminen. os- ja lisäsuunnittelun hallinta. Lähestymistapa pitäisi olla enemmän ei asiantuntijan näkökulmasta laadittu jolloinka he ymmärtäisivät mitä ovat osatamassa Lopppukäyttäjien kanssa käytävät yksiyiskohtaiset neuvottelut ATK-menettelyt Loppukuvien laadinta (nykyisin iso paketti) Oikeasti ruksattavaksi suunnittelun laatutasoon liittyviä osasuorituksia, jotka jäävät useimmilta tekemättä, koska ne ovat vain mainintoina eikä aktiivisesti valittavia osoita. Esim. ratkaisujen taloudellinen vertailu yms. laskelmat. pääsuunnittelun osalta selkeästi esille lain vaatimukset ja pääsuunnittelijan ja erikoissuunnittelijoiden vastuuperiaatteet Rakennusfysikaalinen suunnittelu raknnusaikaiset tehtävät määriteltävä erilleen suoriteperustaiseksi. pj malli tunitiperusteiseksi. salaojasuunnittelu ja pihan tasausuunnittelu täydentäviin tehtäviin selkeyttää mitä kukin tekee... Suunnitelmien tarkistuttaminen/design review suunnittelulaadun (lopputuotteen) ohjaus Tarkennusksia telejärjestelmiin Tehtäväluettelojen tulisi olla huomattavan paljon nykyistä yksityiskohtaisempia; ehdottaisin piirustus- ja

12 asiakirjaluetteloiden lukemista, kun uusia tehtäväluetteloita ruvetaan laatimaan. Vertailla voisi vaikkapa isännöitsijöiden tehtäväluetteloita, joisa jokaisen pienenkin toimenpiteen perässä on myös hinta. Tämä tekisi työmenekin myös ymmärrettävämmäksi. Tehtäviä on riittävästi, ellei liikaakin. Tilauslaajuudet kokonaisuuksiksi. Tie- ja katuvalaistustehtävät. Muiden suunnitelmien ennakkotarkastus ja sähköurakan varmennus. Toimintakulttuuri näyttää muuttuvan koko ajan. Tuskin koskaan saadaan niin selkeitä tehtäväluetteloa aikaiseksi, etteivätkö eri välistäjävetäjät pyri tulkitsemaan niitä oman bisneksensä eduksi. Pääsyyllisiä rakennuttajakonsultit ja suunnittelutöitä palastelevat urakoitsijat. tuotemallisuunnittelu elinkaarisuunnittelu suunnitelmien tarkastus Valmisosasuunnittelun rajaaminen selvemmin Valmisosien suunnittelu selkeästi omaksi tehtäväksi niin, että tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ne selkeästi erotellaan. Varsinainen? vai täydentävä? - osallistuminen pääurakoitsijan hankintojen neuvotteluihin - materiaalimallien, värien, tarvikkeiden, rakennusosien hyväksyminen - elementtien yms. mallikatselmukset tehtaissa - Yksinkertaistaa Ei ole lisättävää. No comments Päätöksenteon edellyttämä mahd. hankintakohtainen vaihtoehtosuunnittelu Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen sisältäen hankintamuotojen käsitteet ja sisällöt Yhteensovittamisen korostaminen - kenen suunnitelmilla työ tehdään ja urakoitsijan suunnitelmien hyväksyminen ei juuri mitään, esitystapaa tulisi pelkistää Lisäpainoa hanke- ja luonnosvaiheen vertailuille MAININTA TIETOKONEMALLISTA Mitä nykyisiä tehtäviäsi olisi järkevää siirtää muille? Ei mitään - ainakaan toistaiseksi. eipä tule mieleen Enpä oikein mitään. Huoltokirjan laatiminen / kokoaminen oman keskitetyn otsikon alle. Valvonnan tehtävät (tai koota oman otsikon alle). 1. Kysymys pääosin väärin asetettu 2. Tehtäväluetteloiden uudistamisen perusteet on ratkaistava ennen tehtävänimikkeiden käyttöönottamista 3. Uudenmuotoiset tehtävät eivät ole kuvattavissa nykytermeillä Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon kohdassa lause 'suunnitellaan erikoiskalusteet ja -varusteet' saatta johtaa arvaamattoman laajaan sisustussuunnittelutehtävään Asiantuntijalausuntojen hakeminen. Lupaprosessiin liittyvät rutiinitehtävät. Betonielementtien, kantavien teräsrakenteiden suunnitelmat konepajavalmistusta varten ja puuelementtien suunnittelu olisi järkevää siirtää täydentäviksi tehtäviksi koska erittäin usein siirretään toimittajan suunnitteluun ei mitään Ei mitään Ei mitään vaanm toisin päin. Pää suunnittelijalle kaikki rakennuttajakonsultin suunnitteluvaiheen tehtävät. Erikoisvalaisimien piirrustukset Kaapeliveto luettelo huoltokirjan vastuu ehdottomasti pois kaikissa muodoissa. Keskusten ja kytkentäkaappien kokonnapanopiirustukset kuuluu laitetoimittajalle, ei suunnittelijan luetteloon. lähtötietojen kaivaminen pinsetillä tilaajalta PS ja RAP päällekkäisyydet lakiin perustuvat tehtävät riittävät hyvin ps Tehtäviksi Rakennusautomaatio on lähes aina sähköistä toimintaa. Se tulisi käsitellä laajemmin säätö ja ohjausjärjestelmänä ja siirtää sähköalan tehtäviin. Samoin tulisi selvästi rajata lämmöntarpeen mitoistus sähkölämityskohteissa sähköalan tehtäväksi. Reikäpiirustukset koska talotekniikan osalta ei ole riittävästi tietoa tarkkojen kuvien tekemiseen. esim leikkaukset mitoitukset alakatot ym puuttuvat Vanha tapa että urakoitsija tekee on parempi Sitä voi pohtia kun ensin on määritelty esimerkiksi TURVALLISUUS, joka jaetaan sitten keinoihin millä turvallisuus saavutetaan, sitten jaetaan tehtävät ja valitaan tekniikat, jotka kunkin alan suunnittelijat suunnittelevat. Talotekniikan tehtäväluettelossa on kohta 7.15 Tarkepiirustusten laadinta. Pitäisi olla mielestäni Luovutuspiirustusten laadinta. Tarkepiirustukset ovat niitä piirustuksia, joihin urakoitsija työmaalla tekee korjauksia toteutuksen mukaisesti. Siis urakoitsija laatii tarkekuvan. Tarjouspyynnön laatijan tulee harkita mitä tehtävät milloinkin on järkevää sisällyttää laajuuteen. Järkyttävimpiä ovat kyselyt, joissa ei käytetä lainkaan tehtäväluetteloita, sekä ne, joissa laajuudeksi ilmoitetaan kaikki kohdat koknaisuudessaan (TATE 95: 2-7). turha raportointi Noi comments

13 kyselyihin vastaamista? :) Miltä alueilta puuttuu tehtäväluettelot? - Akustinen suunnittelu - Näyttämötekninen suunnittelu joku muu kuin arkkitehti pääsuunnittelija ks.edelliset kohdat Kuntoarvioiden- ja tutkimusten liittäminen osaksi tehtäväluetteloa. Maisema- ja ympäristösuunnittelun tehtäväluettelot puuttuvat. Omalla toimialallani ei totaalisia puutteita ole. Korjausrakentamisessa ne ovat hatarimmalla pohjalla. Salaojitussuunnitelmat ja pienten kohteiden (ei erillistä GEO-suunn.) pihantasaus- ja piharakennesuunnitelmat. Ei ole selkeästi osoitettu kenelle ne kuuluu. Suunnittelijoiden tehtävistä pitäisi olla erikseen tehtäväluettelot asuirakennusten suunnittelusta ja julkisten / teollisuusrakennusten suunnittelusta. Talotekninen rakennuttaminen. Tavoiteolosuhteiden määrittäminen ja olosuhdesimuloinnit ja -laskelmat. - saneeraussuunnittelu - kaavamuutoksiin liittyvät arkkitehtitehtävät esim. ehdotussuunnitelma kaavaluonnosvaiheeseen asti 1. Kysymys pääosin väärin asetettu 2. Tehtäväluetteloiden uudistamisen perusteet on ratkaistava ennen tehtävänimikkeiden käyttöönottamista 3. Uudenmuotoiset tehtävät eivät ole kuvattavissa nykytermeillä 3-D suunnittelu Automaatio puutuu kokonaan AV-suunnittelu en tiedä erikoisputkistot ja järjestelmät (voisi laittaa erikseen ruksattavan osion, jossa eri talotekniset järjestelmät olisi luetteloitu. Infra rakentaminen Korjauskohteet Vaurioselvitykset/riitatapaukset Käyttäjä tahon tehtävät ja niiden yhteen kytkentä muuhun suunnitteluun on saatava määriteltyä Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen Tuotemallinnus Osin pääsuunnittelu os- ja lisäsuunnittelun hallinta Korjausrakentamiseen liittyvät tehtävät, rakenteiden kuntotutkimukset yms Korjaussuunnittelu esim asuinrakennusten putkistokorjaukset Laskenta- ja mitoituspalvelut eriteltyinä. lue edellinen Luonnokset, sähköpuolella ja LVI:ssä pitäisi riittää periaatteessa sisältömäärittely. Jos viivakin vedetään on se Luonnosvaiheessa turhaa työtä. määrätietoinen rakentamisen ja tuotteen laadun varmennus Rakentamistapa eli rakennuttajakonsultin ei pidä sotkeutua tilaajan eikä suunnittelijoiden asioihin mutta hän voisi aivan hyvin olla eri rakentamistapojen asiantuntija. Salaojitussuunnitelmat ja pienten kohteiden (ei erillistä GEO-suunn.) pihantasaus- ja piharakennesuunnitelmat. Ei ole selkeästi osoitettu kenelle ne kuuluu. tuotemallisuunnittelu elinkaarisuunnittelu suunnitelmien tarkastus korjausrakennuskohteiden suunnittelu No comments Piha- ja istutussuunnittelu Valmisoasasuunnittelu 6.2 ympäristö (maisema) suunnittelu Millaisessa muodossa uudet tehtäväluettelot tulisi esittää? Aika lähellä nykyisessä esitysasussa varustettuna rasti ruutuun valinnoilla ja sähköisessä muodossa. Käyttökelpoisessa muodossa tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin liiteetävinä dokumentteina. KTS edellinen Luettelo, jossa on rastilla merkittävä toimenpide, sen tulostusmerkintä ja hinta. Sieltä poimitaan tehtävät rasti ruutyuun -menetelmällä. Yksi ainoa luettelo / rakennuskohde ja vain yksi mahdollisuus rastittaa ko tehtävä (eli päällekkäisyydet pois). Matriisimuoto. No kun meillä on omat jotka ovat aika hyviä Ns. suunniteluvaiheittain valintatarjottimena, josta voi valita mitä tarvitsee. Nykyinen muoto on hyvä. Nykyinen tapa on OK Paljon nykyisiä lyhyemmässä muodossa. Nykyistä ei edes jaksa lukea läpi. sähköinen ruksaus

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna. Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015

Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna. Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015 Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015 Ilkka Pekka Salminen VPL Arkkitehdit Oy 5/2015 Tiivistelmä Tekijä: Ilkka Pekka Salminen Työn nimi: aikataulut pääsuunnittelijan

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L.

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 33.Rakennu tajakoulutuksen tutkielmat Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. joulukuuta

Lisätiedot

Tuotannonsuunnittelun käytännöt

Tuotannonsuunnittelun käytännöt Tuotannonsuunnittelun käytännöt Anssi Koskenvesa, DI Mittaviiva Oy koskenvesa@mittaviiva.fi Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat Aalto University Professional Development - Aalto PRO 34. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat Aaltonen M., Heiskanen T., Kanervo T., Lappalainen S., Latvala J., Lehtonen J., Markkanen R., Pietarinen J.,

Lisätiedot

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin varmistajana 11. Pääsuunnittelijakoulutus Stevan Pesic CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Mikko Manni Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto Talotekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 31.6.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 6 2 Rakennusprojekti...

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut. Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.fi Yleensä rakennushankkeen toteutusmuodot esitetään muotojen luettelona,

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Plaani. 1 2012 Rakennuttaminen

Plaani. 1 2012 Rakennuttaminen Plaani 1 2012 Rakennuttaminen Luotettavuutta pienjännitejakelujärjestelmiin? Tietenkin. ABB tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita, joustavia ja luotettavia komponentteja erilaisiin pienjännitejakelujärjestelmiin.

Lisätiedot