Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen"

Transkriptio

1 Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen 4.1 Kuka yleensä ( ensisijaisesti) johtaa suunnittelua hankkeissanne? Tilaaja Kaikki vastaajat 40% (49/124) 48% (16/33) 39% (33/85) 25% (2/8) 40% (2/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 31% (39/124) 33% (11/33) 31% (26/85) 38% (3/8) 0% (0/5) Projektinjohtototeuttaja (konsultti tai urakoitsija) Kaikki vastaajat 7% (9/124) 6% (2/33) 5% (4/85) 38% (3/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 18% (22/124) 6% (2/33) 22% (19/85) 0% (0/8) 40% (2/5) Muu Kaikki vastaajat 4% (5/124) 6% (2/33) 4% (3/85) 0% (0/8) 0% (0/5) Joku muu, kuka? jakautuu hankkeittain PS, RAP ja tilaajan kesken. Myös tilaajan edustaja hankkeessa valvoo tavoitteiden asettamista ja toteutumista. Nykyisissä työtehtävissäni projektinjohtototeuttaja (konsultti) aiemmissa tehtävissäni rakennuttajakonsultti tilaajan antamien ohjeiden ja tavotteiden mukaisesti. Oma projektipäällikkömme. Ei kukaan... kaikki pyörittävät omia suunnitelmiaan ja kukaan ei ottamassa "vastuuta" kokonaisuudesta... pääsuunnittelija on vain ns. nimellinen joka korostaa omaa "asemaansa" silloin kun onnistutaan oikein hyvin... ja väistelee vastuutaan silloin kuin hommat eivät mene putkeen... Ongelma on juuri siinä aidosti ja osaavasti usein ei kukaan. pääsuunnittelija /rakennuttajakonsultti rakennuttaja konsultti on tilaajan apulainen Riippu erittäin paljon tilaajasta, jotkut ohjaa hyvin moent eivät lainkaan. Tilaaja tai pääsuunnittelija kohtesta riippuen. Jos hommaa hoitaa rakennuttajakonsultti niin hommat menee kuvitteluksi. Yleensä niille joutuu kertomaan miten suunnittelua ohjataan ja hoitamaan sen kuitenkin vaikka he korjaavat siitä palkan.

2 Tilanne on aika sekava. Melkein jokainen projekti organisoituu omalla tavallaan, jopa viidakon vahvimman laki voi päästä vallalle. Me itse, joskus tilaaja itse. pääsuunnittelija 4.3 Kuka yleensä (ensisijaisesti) ohjaa suunnittelua hankkeissanne (antaa ohjeita ja neuvoja)? Tilaaja Kaikki vastaajat 44% (54/124) 36% (12/33) 48% (41/85) 13% (1/8) 60% (3/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 26% (32/124) 39% (13/33) 21% (18/85) 13% (1/8) 0% (0/5) Projektinjohtototeuttaja (konsultti tai urakoitsija) Kaikki vastaajat 14% (17/124) 9% (3/33) 11% (9/85) 75% (6/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 12% (15/124) 9% (3/33) 15% (13/85) 0% (0/8) 20% (1/5) Muu Kaikki vastaajat 5% (6/124) 6% (2/33) 5% (4/85) 0% (0/8) 0% (0/5) Joku muu, kuka? Lomakkeessa ei ole yhtestyövaihtoehtoa; suunnittelussa kaikki osapuolet tuovat näkemyksensä esiin ja antavat kompetenssinsa rajoissa ohjeita ja neuvoja, jotka suunnittelöun johtaja sitten ottaa huomioon sovittamalla erilaiset näkemykset suunnitelmaksi. Myös tilaajan edustaja hankkeessa valvoo tavoitteiden asettamista ja toteutumista. Oma projektipäälikkö tai -insinööri Pääsuunnittelijan tehtävien merkityksen ja sisällön selkiintymättömyys aiheuttaa sen, että rakennuttajakonsultilla on merkittävämpi rooli aika ajoin suunnittelun johtamisessakin. RAP, PS ja pj-toteuttaja Johtaminen ja ohjaaminen on aikalailla sa asia. Jos rakennuttaja konsultti tyytyisi vain nujan pitämiseen niin

3 hyvä olisi. Lomakkeessa ei ole yhtestyövaihtoehtoa; suunnittelussa kaikki osapuolet tuovat näkemyksensä esiin ja antavat kompetenssinsa rajoissa ohjeita ja neuvoja, jotka suunnittelöun johtaja sitten ottaa huomioon sovittamalla erilaiset näkemykset suunnitelmaksi. Oikeastaan kaikki 4 ensimmäistä Projektista riippuen joskus myös käyttäjä (nykyään usein eri kuin tilaaja) Rakennusliikkeen hankintapäällikkö Rakennuttajakonsultin pitäisi johtaa mutta yleensä vain sählää ja tunaroi Riippu erittäin paljon tilaajasta, jotkut ohjaa hyvin moent eivät lainkaan., kaikki omilla saroillaan, tilaajan päätöksellä... ("yhteistyössä")... valitettavan usein tilaajalla ei ole edes tiedossa miksi kohdetta toteutetaan, jolloin hänellä ei ole "mitään vaatimuksia kohteelle..." Vaikea nimetä. Vaikka sopimuksissa usein sopijapuoli on tilaaja niin tilaajalla ei useinkaan ole organisaatiossa talotekniikkaa osaavaa, jolloin ohjaus siirtyy joko rakennuttaja konsultin tai pj-toteuttajan henkilöille. Usein free lancereille. Yleensä ei kukaan, pääsuunnittelijan rooli on hyvin nimellinen Me itse, joskus tilaaja itse, joskus käyttäjät. 4.5 Kysymykseen ei ole vastauksia =Kyllä Onko suunnittelun yhteensovittamisessa ollut (oleellisia) ongelmia? Kaikki vastaajat =Ei 40% 60% 1% 30% 67% 3% 44% 56% 12% 88% 40% 60% Onko suunnittelun yhteistyössä ollut (oleellisia) ongelmia? Kaikki vastaajat 37% 60% 2% 21% 73% 6% 42% 56% 1% 25% 75% 40% 60% Jos on, niin millaisia ongelmia (missä toteutusmuodossa, vaiheessa ja kenen johdolla)? Arkkitehdit eivät osaa talotekniikkaa eivätkä halua/pysty ohjaamaan projektia pääsuunnittelijana Pääsuunnittelija ei hoida yhteesovitusvelvotteitaan. Pääsuunnittelijan/suunnitteluryhmän yhteistoiminnan toimintatavat ovat toistaiseksi vakiintumattomia. suunnitelmien yhteensovittamisessa Tietojen siirto suunnittelualoilta toiselle menee usein liian myöhäiseen vaiheeseen ja niissä on puutteita. Laitejärjestelmien tiedonsiirron vastuu kaikille osapuolille on epäselvää. - rakenne- ja talotekniikkasuunnitelijoilla usein heikko kokonaisuuden tuntemus, tuntuvat vain odottavan valmiita aluskuvia oman suorituksensa pohjaksi Aikatauluissa pysyminen ei aina kaikilla onnistu Aikataulujen pitävyys aikataulujen tiukkuus ja loppuunasti avoimien tekijöiden yhteisvaikutus Aikatauluongelmat arkkitehtisuunnittelun ja rakenne- ja taloteknisensuunnittelun välillä. Jälkimmäisille ei varata aikaa. aikataulut eivät pidä, tilavaraukset eivät pidä, lähtötiedot tulevat liian myöhään jos silloinkaan arkkitehti tekee L1 ja L2 ja rakennuslupakuvat, muut suunnittelijat eivät luonnostele vaan tekevät kerralla

4 2,43 3,33 12% 38% 25% 12% 12% 20% 40% 40% Kustannusten hallinta Kaikki vastaajat 3,02 3,13 2,88 3,50 3,67 6% 21% 37% 23% 6% 8% 12% 3% 48% 27% 6% 3% 5% 28% 35% 20% 4% 8% 12% 38% 38% 12% 40% 20% 40% Suunnitteluratkaisujen valinta Kaikki vastaajat 2,98 2,94 2,88 3,50 4,67 7% 25% 33% 23% 7% 4% 12% 15% 42% 21% 6% 3% 7% 31% 32% 24% 5% 2% 12% 38% 38% 12% 20% 40% 40% Suunnitelma-asiakirjojen toimitus Kaikki vastaajat 2,81 2,68 2,77 3,57 3,00 13% 27% 27% 23% 6% 5% 12% 27% 36% 15% 3% 6% 15% 29% 21% 26% 6% 2% 12% 12% 50% 12% 12% 60% 40% Muu, mikä? Kysymykseen ei ole vastauksia Kaiken saa sujumaan ilman tehtäväluetteloakin jos tahtoa löytyy. Jos ei ole tahtoa niin sitten riidellään tehtäväluetteot kädessä. Kaikilta puuttuu selkeä yhteinen päämäärä, tavoitteet ja yhteiset keinot. Ks. yllä. vertaa edellinen kommnetti Kysymykseen ei ole vastauksia Kysymykseen ei ole vastauksia Kuvaa tärkeintä ongelmaa? Suunnitelmia ei yhteensoviteta. Suunnittelijoiden henkilökohtainen laatutaso (ei siis toimiston laatutaso tai -järjestelmä) vaikuttaa

5 ratkaisevasti hankkeen onnistumiseen) Suunnitteluryhmä toimii yhtä hyvin kuin sen heikoin lenkki. Suurin osa ongelmista tulee henkilökohtaisista ominaisuuksista ja osaamisesta, mutta pääsuunnittelijan kokoava rooli suunnittelun johtamisessa on heikkoa. Taloteknisten järjestelmien toiminnallinen valvonta on liian kevyttä - siihen tarvitaan suunnittelijoita mukaan. Tärkein ongelma on se, että tehtäväluettelot ovat niin ylimalkaisia, että tehtävien suoritus voidaan tehdä joko asiallisesti tai ylimalkaisesti. Kun tarvitaan sitten suunnitelman tarkennuksia tai parannuksia, ei siihen haluta ryhtyä, koska lisätyöstä ei käytännössä voi saada asiallista korvausta. Vaikeat vesieristeet arkkitehti/rakennesuunnittelu/talotekniikan läpiviennit. Arkkitehdin ratkaisut eivät mahdollista riittävän varmaa vedeneristystä. Ei osata / haluta aikatauluttaa lähtötietopäätöksiä -> suunnitelmien valmistuminen. eri erikoissuunnittelijoiden suunnittelu kulkee eri tahtiin, kaikilla kova kiire ja tavaraa ei meinaa saada ulos, koskee erityisesti LVI-suunnittelua Hankkeessa on yhtä monta mielipidettä, tahtoa ja halua kuin on henkilöitä. Huono ja riittämätön suunnittelu Jokainen suunnittelija tekee omaa tehtäväänsä muista piittamatta = tehtäväluettelot lähtevät oman tehtävän suorittamisesta, eivät yhteistyöstä kokonaisuuden aikaansaamiseksi Jokaisella tilaajalla on omat huoltkirjat joiden laatimeinen on hankalaa Lähetetään keskeneräisiä kuvia (että voidaan näyttää tilaajalle että aikataulussa ollaan) ja tämän jälkeen alkaa mahdoton päivitysrumpa Muiden suunnittelijoiden välinpitämättömyys, muiden aikatauluihin ja tiedon välittämiseen, eteenkin LVIsuunnittelijat Neuvotteluissa sovitut pelisäännöt tilankäytöstä ja muista yhteensovitusasioista on tiedotettava projektiin osallistuvissa toimistoissa kaikille tekijöille Pitää pääsuunnittelijana valita kumppaninsa oikein. Puolittainen suunnittelu ja aikataulutus ei pidä muiltatahoilta tulevissa tietotarpeissa. Sähkö ja LVIA-suunnitelmien urakkalaskentaan valmistumisen porrastus on yleensä liian lyhyt. Sähkösuunnittelija tarvitsee kohteesta riippuen 1-4 viikkoa pidemmän suunnitteluajan, jotta lopulliset LVIAtiedot ehditään viedä sähkösuunnitelmiin. Suunnitteluaikataulujen porrastus. ARK -> LVI -> Automaatio -> sähkö Suunnitteluratkaisut jäävät liiaksi pääsuunnittelijan varaan. Lisää panostusta tarvitaan alkuvaiheeseen. Tärkein ongelma on se, että tehtäväluettelot ovat niin ylimalkaisia, että tehtävien suoritus voidaan tehdä joko asiallisesti tai ylimalkaisesti. Kun tarvitaan sitten suunnitelman tarkennuksia tai parannuksia, ei siihen haluta ryhtyä, koska lisätyöstä ei käytännössä voi saada asiallista korvausta. Urakoitsijoille jätetty työsuunnittelu ontuu pahasti. Yhteensovittamiselle ei haluta varata riittävää aikaa eikä ongelmia pystytä näkemään riittävästi ennakolta. Eiköhän ne ole jo tulleet edellä lauottua osten hallinta - suunnittelijat eivät suhtaudu riittävän vakavasti tiedottamisen tarpeellisuuteen tai pyritään peittelemään puutteita/virheitä eikä siksi tiedoteta Suunnitelmia ei yhteensoviteta. Kokonaisuuksien hallinta läpi rajojen Mitä suunnittelun tehtäväpuutteita olet havainnut rakentamisvaiheessa? Detaljeja vaikeista sinänsä pieniltä tuntuvista paikoista puuttuu esim. kynnykset, kosteiden tilojen kaadot, katokset, tuuletus jne. Hankitarajat ovat olleet epämääräiset. Urakkarajaliitteissä on huomattavasti korjattavaa. Työselityksissä on valtavasti yleistä liirum laarumia sen sijaan, että niissä keskityttäisiin olennaisiin juuri toteutettavaa työtä koskeviin tärkeisiin asioihin. "Laatutaso" ja työtapamäärittelyt voisi korvata ylesesti hyväksyttyihin työtapoihin viittaamalla. Suunnitelmien yhteensopivuus. Suunnitelmat ovat puutteellisia. eivät tunnista rakennusaikaisia tehtäviään. Yleisvalvonta-nimike ei kerro mitään, mitä suunnittelijalta odotetaan. Suunnittelijoiden tulisi olla mukana käyttäjien koulutuksessa. Suunnittelmien ristiriitaisuus ja yhteensovittamattomuus. Peruskorjaushankkeissa suunnittelijat suunnittelevat ns. pöydän ääressä, kun pitäisi kiertää ja selvittää todellista tilannetta kohteessa. Suunnittelun tehtäväpuutteet ovat pieniä rakennustyön suorituksen huolimattomuuteen verrattuna. yhteensovittamattomuus Asennukset täsmällisesti määrittelevissä mitoituksissa puutteita Erityisesti rakennesuunnittelun painottuminen toteutusvaiheeseen ja rakennesuunnittelijoiden toiminta toteuttajan alihankkijoina (elementtisuunnittelu) luo vakavia ristiriitoja, joita ei tehtävää sovittaessa pysty millän täydellisesti ennakoimaan Koko hommasta puuttuu asiakkaan tehtävät, jotka tulisi myös määritellä että voidaan vaatia heiltäkin jotakin että hommat sujuisi.

6 oksia, muutoksia, muutoksia projektijohtourakassa suunnittelukokouksia tulisi jatkaa projektin loppuun. Puolittainen suunnittelu tuo jatkuvan muutoskierteen toteutusaikana. Puute on yleensä puutteellinen tilauslaajuus, tehtävät kyllä olisi tiedossa. Ristiintarkastukseen suunnitelmien välillä ei ole ollut aikaa riitävän ajoissa ja se on sitten jäänyt tekemättä. Työpiirustusvaiheessa liian työlästä muuttaa mutta aina on aikaa tehdä työmaalla toiseen kertaan! sovittujen muutosten vieminen asiakirjoihin, niiden toimitus ja vanhojen suunnitelmien poistaminen Suunnittelun tehtäväpuutteet ovat pieniä rakennustyön suorituksen huolimattomuuteen verrattuna. Taloteknisen suunnittelun ylimalkaisuus. Rakennesuunnitelmien riittämätön urakkataso. Tilaaja ei ole halukas maksamaan kunnollisesta valvonnasta ja käyttöönotosta tjuamatta että lopputulos kärsii Eiköhän ne ole jo tulleet edellä lauottua Rajapintojen hallinta ja näiden sisältyminen toimeksiantoon Suunnitelmien yhteensopivuus. Suunnitelmat ovat puutteellisia. Suunnittelijavalvonta on mitäänsanomatonta

7 Osio 5: Suunnittelun aikataulutus 5.1 =Kyllä Onko suunnittelutehtävät hankkeissanne aikataulutettu yksityiskohtaisesti? Kaikki vastaajat =Ei 64% 35% 1% 70% 30% 61% 38% 1% 62% 38% 60% 40% Pystyitkö vaikuttamaan mielestäsi riittävästi suunnitelma-aikatauluun? Kaikki vastaajat 50% 49% 1% 82% 18% 36% 62% 1% 75% 25% 60% 40% 5.2 Kuka on yleensä laatinut suunnitelma-aikataulut luonnosvaiheessa? Tilaaja Kaikki vastaajat 40% (50/124) 42% (14/33) 45% (38/85) 13% (1/8) 0% (0/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 35% (43/124) 36% (12/33) 31% (26/85) 50% (4/8) 40% (2/5) Projektinjohtototeuttaja Kaikki vastaajat 6% (7/124) 3% (1/33) 6% (5/85) 13% (1/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 14% (17/124) 12% (4/33) 14% (12/85) 0% (0/8) 20% (1/5) Pääurakoitsija Kaikki vastaajat 2% (2/124)

8 0% (0/33) 0% (0/85) 25% (2/8) 0% (0/5) Muu Kaikki vastaajat 3% (4/124) 3% (1/33) 4% (3/85) 0% (0/8) 20% (1/5) 5.3 Kuka on yleensä laatinut suunnitelma-aikataulut toteutussuunnittelussa? Tilaaja Kaikki vastaajat 20% (25/124) 18% (6/33) 24% (20/85) 0% (0/8) 0% (0/5) Rakennuttajakonsultti Kaikki vastaajat 28% (35/124) 24% (8/33) 32% (27/85) 13% (1/8) 20% (1/5) Projektinjohtototeuttaja Kaikki vastaajat 11% (14/124) 15% (5/33) 7% (6/85) 38% (3/8) 20% (1/5) Pääsuunnittelija Kaikki vastaajat 23% (29/124) 24% (8/33) 24% (20/85) 0% (0/8) 20% (1/5) Pääurakoitsija Kaikki vastaajat 13% (16/124) 12% (4/33) 9% (8/85) 50% (4/8) 20% (1/5) Muu Kaikki vastaajat 3% (4/124) 3% (1/33) 4% (3/85) 0% (0/8) 20% (1/5)

9 Millaisia ongelmia eri vaiheissa laadittujen suunnitelma-aikataulujen suhteen on ollut? Aikataulut eivät tunnu koskevan suunnittelijoita, ilmeisesti sanktiot myöhästymisistä ovat liian pienet. koskee kaikkia vaiheita Aikataulut ovat liian kireät. Kunnolliselle suunnittelulle ei jää aikaa ja laskenta-asiakirjat lähetetään keskeneräisinä ja tarkastamattomina urakoitsijoille. Aikataulutuksen laadinta vaihtelee, se on kuitenkin aina ollut ryhmätyötä. Tällöin myös on ollut mahdollista tehdä "mahdottomia" aikatauluja. Kokemus on, että jos suunnittelija ei saa siihen osallistua, on turha toivoa suunnittelutyön onnistumista. eri alojen porrastus puuttuu Liian usein myöhästytään. Taloteknisille suunnitelmille jää liian vähän aikaa, tai ne odottavat liian valmiita pohjia arkkitehdilta. Pääsuunnittelijan rooli aikaulun laatijana ja seuraajana toteutuu heikosti. Yleensä ollaan rakennuttajakonsultin yleisaikataulun varassa. eivät pysy aikataulussa. Suunnitteluaikataulujen tulisi olla tiedonsiirron varmistavia asiakirjoja. eivät osallistu riittävästi aikataulujen tekemiseen. Suunnittelutoimeksiannot ovat niin lyhyitä että suunnittelijat ottavat niitä hieman liikaa varmuuden vuoksi ja yrittävät tasata kurjuutta tillajien kesken ja ylitöillä joka vaikuttaa suunnittelun laatuun. Urakoitsija ei laadi realistista aikataulua, vaan haluaa suunnitelmat yleensä kuukausiakin ennen todellista tarvetta. Tällä urakoitsija varmistaa puheoikeutensä (syyttäen viivästyneitä suunnitelmia), tapauksissa jolloin rakentaminen uhkaa myöhästyä.... aikataulua ei ole, tai se on suosituin päivä kalenterissa HETI... (vaikka toteutus ei kuvia vielä vaatisikaan, vaan sillä siirretään "mahdollisen aikataulun myöhästymisen" vastuu suunnittelijoille Jokainen suunnittelija tekee omaa tehtäväänsä muista piittamatta = tehtäväluettelot lähtevät oman tehtävän suorittamisesta, eivät yhteistyöstä kokonaisuuden aikaansaamiseksi 2. Erityisesti rakennesuunnittelun painottuminen toteutusvaiheeseen ja rakennesuunnittelijoiden toiminta toteuttajan alihankkijoina (elementtisuunnittelu) luo vakavia ristiriitoja, joita ei tehtävää sovittaessa pysty millän täydellisesti ennakoimaan Aika yleensä loppuu Aikataulut eivät ole usein riittävän työvaihekohtaisia vaan ovat liian yleisluontoisia, lipsuminen helppoa, kun aikataulussa ei ole selviä kohtia, johon verrata Aikataulut laatii yleensä rakennuttajakonsultti tai vastaava tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Aikataulujen laadinnassa yleensä pyydetään suunnittelijoiden ehdotuksia, joita lopullisessa aikataulussa otetaan huomioon. Ongelmia aiheuttaa yleensä liian tiukka perustavoite, joka aiheuttaa alkupäässä lipsumista, joka puolestaan saa "loppupään" suunnittelija entistä ahtaammalle. Aikataulun tiukka seuraaminen alusta lähtien on siis tärkeää. aikataulut ovat liian tiukkoja. Aikataulut yleensä "ylhäältä" päin saneltuja ja asiantuntemattomuuteen perustuvia epärealistisia. aikataulut yleensä liian kireitä, geosuunnittelulle ei ole varattu riittävästi aikaa Aikataulutuksen laadinta vaihtelee, se on kuitenkin aina ollut ryhmätyötä. Tällöin myös on ollut mahdollista tehdä "mahdottomia" aikatauluja. Kokemus on, että jos suunnittelija ei saa siihen osallistua, on turha toivoa suunnittelutyön onnistumista. Aikatauluun on varattu liian vähän aikaa tavoitteisiin nähden. Varsinkin suunnittelun ja rakentamisen yhtäaikaisuus edellyttää myös riittävää muutosvarausaikaa. Aina Liian tiukkoja Arkkitehtisuunnittelu laahaa liiaksi jäljessä taloteknilliseen suunnitteluun nähden ei laadituissa aikatauluissa ole ongelmia vaan työnsuoritusten aikatauluissa Ei ole porrastettu aikatauluja riittävästi lähtötietojen tuttamisen mukaan. Seuraava joutuu starttaamaan liian puutteellisilla tiedoilla ja tuloksena on huono laatu ja liikaa muutostarpeita. Epärealistiset suunnitteluaikataulut toteutussuunnittelussa. Tilaajan mietintävaiheeseen ja eri valmisteluihin menee usein tuplasti se aika kun on varattu varsinaiselle suunnittelulle Eri tahojen välille sovitut väli- ja toimitus ajat eivät pidä. Hankkeelle varatun kokonaisajan kertakaikkinen riittämättömyys. Saa siinä aikatauluja laatia luonnos- tai toteutussuunnitelmille, kun kokonaisaika riittäisi vain kunnollisiin luonnoksiin. ks aikaisempi vastus. Ei ymmärretä lähtötietopäätöksien merkitystä tai ainakaan niitä ei valvota. Kun aikataulut läjtevät venymään. Liian kireät aikataulut liian lyhyet suunnitteluajat lvi-suunnittelu ei pysy aikataulussa Muiden kuin suunnittelurymän itsensä laatimat aikataulut ovat pääsääntöisesti hurskastelua ja tökkäävät heidän omaan saamattomuuteensa. Arkkitehti sitten saa kuroa muiden mokat kiinni. Emme sitoudu toisten tekemiin aikatauluihin ainakaan etukäteen ennenkuinn tiedämme kenenkanssa olemme tekemisissä. Nykyisissä rakentamismalleissa eri suunnittelualojen yhteensovittamattomat lähtötietojen toimittaminen. Esim Arkkitehti on suunnitellutekevän jonkun osa alueen huomattavasti myöhemmin kuin esim. sähkösuunnittelija tarvitsee lähtötietoja esim. toteutuspiirustuksen tai hankintaasiakirjojen tekoa varten sähköurakoitsijalle

10 On yritetty tehdä mutta ei ole noudatettu Pääsuunnittelija ei ole osannut huomioida muita suunnittelijoita. Rakennuttajakonsultin yleispiirteistä suunnitteluaikataulua noudatetaan urakkalaskentavaiheeseen asti, sen jälkeen noudatetaan pääurakoitsijan laatimaa yksityiskohtaista piirustusaikataulua. Riippuu paljon projektin toteutusmuodosta kuka laatii suunn. aikataulun. Toteutussuunnittelun aikataulutuksessa myös itse vaikutetaan suunnitteluaikatauluun, tosin usein rakentamisen etenemisen rajaamissa puitteissa. Suunnitteluaikataulu ja tiedonvaihtoaikataulu ovat eri asioita, jota ei ymmärretä Talotekniikan eri suunnittelualojen välillä ei ole lainkaan porrastusta Urakoitsija haluaa valmiit valmisosasuunnitelmat hyvin varhaisessa vaiheessa määritelläkseen alihankintasopimustensa sisällön tarkasti. Suunnittelulle ei jätetä aikaa. välillä tehdään aikatauluja välillä ei ja kyllä niihin saa aina mielipiteensä sanoa Yleisesti lyhyet suunnitteluajat, erityisesti riittämätön aika kaikkien suunnitelmien yhteensovittamiselle Yleisesti ottaen aikataulut ovat kaikien suunnittelijoiden kannalta nykyisin liian tiukkoja Limityksestä johtuen luonnossuunnittelun aikataulut saattavat olla soin liian löysiä eivät pysy aikataulussa. eivät ymmärrä useinkaan eri hankintojen vaatimia, pitkiäkin toimituaikoja. eivät sitoudu = eivät ymmärrä mihin he sitoutuvat suunnitteluaikataulut hyväksyessään, eivät kenties osaa resurssoida toimintaansa ongelmia ainoastaan jos ei suunnittelijhat ei pääse vaikuttamaan. Projektijohtaminen ontuu suunnitteluvaiheessa aikataulussa pysymisen seuranta lipsuu

11 Osio 6: Tehtäväluetteloiden kehittäminen Mitä tehtäviä haluaisit lisättäväksi tehtäväluetteloon ja toimeksiantoihin? - kuivatussuunnittelu rakennesuunnitteluun - työturvalliisuusliite rakennesuunnitteluun - purkusuunnittelu rakennesuunnitteluun - muutostyöselvitykset Edellämainitut Ei ole lisättävää. elinkaarisuunnittelu, käyttöikä, mallintaminen Hankesuunnittelun ja luonnossuunnittelun yksityiskohtaisemmat tehtävät ja tulosteet. savunpoisto- ja palonsammutusjärjestelmien tehtävät pois lisälehdiltä. Kaupallisten asiakirjojen (urakkarajaliite) laatimiseen osallistuminen. Käytämme omaa asuntotuotantoon sovellettua tehtäväluettelosarjaa enkä ole verrannut sitä aikoihin yleisiin tehtäväluetteloihin. Korjausrakentamisen osalta tarkemmat erittelyt, mielellään koko tehtäväluettelo uusiksi ks. edelliset kohdat Nykytilan selvityksiä tarkemmin, koska lähtötietojen selvittäminen on yleensä vanhojen piirustusten etsimistä eikä todellista tutustumista kohteeseen. TATE-suunnittelijoiden työmaa-aikaiset suunnittelijavalvontatehtävät. TATE-suunnittelijoiden velvoitteet käyttöönottovaiheessa, esim. koulutus- ja opastusvelvoitteet. Tehtäväluettelojen tulisi olla huomattavan paljon nykyistä yksityiskohtaisempia; ehdottaisin piirustus- ja asiakirjaluetteloiden lukemista, kun uusia tehtäväluetteloita ruvetaan laatimaan. Vertailla voisi vaikkapa isännöitsijöiden tehtäväluetteloita, joisa jokaisen pienenkin toimenpiteen perässä on myös hinta. Tämä tekisi työmenekin myös ymmärrettävämmäksi. Valmisosien suunnittelu selkeästi omaksi tehtäväksi niin, että tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ne selkeästi erotellaan. Ympäristöasioiden hallintaan liittyviä asioita. 1. Kysymys pääosin väärin asetettu 2. Tehtäväluetteloiden uudistamisen perusteet on ratkaistava ennen tehtävänimikkeiden käyttöönottamista 3. Uudenmuotoiset tehtävät eivät ole kuvattavissa nykytermeillä 1.Rakenteiden kunnon ja palonkeston lisäksi nykyään kiinnitetään huomiota erilaisten haitallisten aineiden esiintymisiin rakenteissa tai maaperässä. Olisikin tarpeen määrittää minkä suunnittelualan peristehtäviin ne kuuluvat 2.Pinnantasaussunnittelu on usein rakennesuunnitelijalla tehtävä puuttuu luettelosta samoin olisi järkevää lisätä sadevesijärjestelmien yleissuunnittelu rakennesuunnittelijan perustehtäväksi 2-D ja 3-D suunnittelun virhettömyys vaatimus kaikille suunnittelualoille. Kaikki suunnitelmat kantavien rakenteiden ja vaipparakenteiden osalta on oltava oikein. Virheen tekijä kantaan vastuun koko jälkeenpäin tulevasta ketjusta. Tällä hetkellä lähes kaikista arkkitehtien digitalisista suunnitelmista löytyy oleellisia virheitä, eikä niitä voi sellaisenaan käyttää jatkosuunnittelun pohjana. Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelosta puuttuvat määrittelyt havainneaineiston tuottamisesta, tätä joudutaan tekemään koko ajan enemmän Asiakkaan tehtävät. CAD-suunnittelun nykyiset ja tulevat lisäarvotuotteet: määräluettelot (eri tasoja?) visualisoinnit, 3D, tuotemallinnus, yms. Eri urakkamallien vaikutus: Hankintapaketit, tuoteosien yhteensovitus Ei mitään Elinkaarisuunnittelutehtävät. Rakennesuunnittelutehtävät korjaushankkeissa. en mitään koska jo nyt liian sekava Huoltokirjan teko Koko hankkeen tavoitemäärittelyt ja tehtävien jako yhteensovitettuihin osiin. Korjausrakentamiseen liittyviä Korjausrakentamisen tehtäviä. Urakkamuotodoista johtuvia tehtäviä. Tuotemallinnuksen tehtävät. Pääsuunnittelutehtävien ristiriitojen korjaaminen. os- ja lisäsuunnittelun hallinta. Lähestymistapa pitäisi olla enemmän ei asiantuntijan näkökulmasta laadittu jolloinka he ymmärtäisivät mitä ovat osatamassa Lopppukäyttäjien kanssa käytävät yksiyiskohtaiset neuvottelut ATK-menettelyt Loppukuvien laadinta (nykyisin iso paketti) Oikeasti ruksattavaksi suunnittelun laatutasoon liittyviä osasuorituksia, jotka jäävät useimmilta tekemättä, koska ne ovat vain mainintoina eikä aktiivisesti valittavia osoita. Esim. ratkaisujen taloudellinen vertailu yms. laskelmat. pääsuunnittelun osalta selkeästi esille lain vaatimukset ja pääsuunnittelijan ja erikoissuunnittelijoiden vastuuperiaatteet Rakennusfysikaalinen suunnittelu raknnusaikaiset tehtävät määriteltävä erilleen suoriteperustaiseksi. pj malli tunitiperusteiseksi. salaojasuunnittelu ja pihan tasausuunnittelu täydentäviin tehtäviin selkeyttää mitä kukin tekee... Suunnitelmien tarkistuttaminen/design review suunnittelulaadun (lopputuotteen) ohjaus Tarkennusksia telejärjestelmiin Tehtäväluettelojen tulisi olla huomattavan paljon nykyistä yksityiskohtaisempia; ehdottaisin piirustus- ja

12 asiakirjaluetteloiden lukemista, kun uusia tehtäväluetteloita ruvetaan laatimaan. Vertailla voisi vaikkapa isännöitsijöiden tehtäväluetteloita, joisa jokaisen pienenkin toimenpiteen perässä on myös hinta. Tämä tekisi työmenekin myös ymmärrettävämmäksi. Tehtäviä on riittävästi, ellei liikaakin. Tilauslaajuudet kokonaisuuksiksi. Tie- ja katuvalaistustehtävät. Muiden suunnitelmien ennakkotarkastus ja sähköurakan varmennus. Toimintakulttuuri näyttää muuttuvan koko ajan. Tuskin koskaan saadaan niin selkeitä tehtäväluetteloa aikaiseksi, etteivätkö eri välistäjävetäjät pyri tulkitsemaan niitä oman bisneksensä eduksi. Pääsyyllisiä rakennuttajakonsultit ja suunnittelutöitä palastelevat urakoitsijat. tuotemallisuunnittelu elinkaarisuunnittelu suunnitelmien tarkastus Valmisosasuunnittelun rajaaminen selvemmin Valmisosien suunnittelu selkeästi omaksi tehtäväksi niin, että tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ne selkeästi erotellaan. Varsinainen? vai täydentävä? - osallistuminen pääurakoitsijan hankintojen neuvotteluihin - materiaalimallien, värien, tarvikkeiden, rakennusosien hyväksyminen - elementtien yms. mallikatselmukset tehtaissa - Yksinkertaistaa Ei ole lisättävää. No comments Päätöksenteon edellyttämä mahd. hankintakohtainen vaihtoehtosuunnittelu Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen sisältäen hankintamuotojen käsitteet ja sisällöt Yhteensovittamisen korostaminen - kenen suunnitelmilla työ tehdään ja urakoitsijan suunnitelmien hyväksyminen ei juuri mitään, esitystapaa tulisi pelkistää Lisäpainoa hanke- ja luonnosvaiheen vertailuille MAININTA TIETOKONEMALLISTA Mitä nykyisiä tehtäviäsi olisi järkevää siirtää muille? Ei mitään - ainakaan toistaiseksi. eipä tule mieleen Enpä oikein mitään. Huoltokirjan laatiminen / kokoaminen oman keskitetyn otsikon alle. Valvonnan tehtävät (tai koota oman otsikon alle). 1. Kysymys pääosin väärin asetettu 2. Tehtäväluetteloiden uudistamisen perusteet on ratkaistava ennen tehtävänimikkeiden käyttöönottamista 3. Uudenmuotoiset tehtävät eivät ole kuvattavissa nykytermeillä Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon kohdassa lause 'suunnitellaan erikoiskalusteet ja -varusteet' saatta johtaa arvaamattoman laajaan sisustussuunnittelutehtävään Asiantuntijalausuntojen hakeminen. Lupaprosessiin liittyvät rutiinitehtävät. Betonielementtien, kantavien teräsrakenteiden suunnitelmat konepajavalmistusta varten ja puuelementtien suunnittelu olisi järkevää siirtää täydentäviksi tehtäviksi koska erittäin usein siirretään toimittajan suunnitteluun ei mitään Ei mitään Ei mitään vaanm toisin päin. Pää suunnittelijalle kaikki rakennuttajakonsultin suunnitteluvaiheen tehtävät. Erikoisvalaisimien piirrustukset Kaapeliveto luettelo huoltokirjan vastuu ehdottomasti pois kaikissa muodoissa. Keskusten ja kytkentäkaappien kokonnapanopiirustukset kuuluu laitetoimittajalle, ei suunnittelijan luetteloon. lähtötietojen kaivaminen pinsetillä tilaajalta PS ja RAP päällekkäisyydet lakiin perustuvat tehtävät riittävät hyvin ps Tehtäviksi Rakennusautomaatio on lähes aina sähköistä toimintaa. Se tulisi käsitellä laajemmin säätö ja ohjausjärjestelmänä ja siirtää sähköalan tehtäviin. Samoin tulisi selvästi rajata lämmöntarpeen mitoistus sähkölämityskohteissa sähköalan tehtäväksi. Reikäpiirustukset koska talotekniikan osalta ei ole riittävästi tietoa tarkkojen kuvien tekemiseen. esim leikkaukset mitoitukset alakatot ym puuttuvat Vanha tapa että urakoitsija tekee on parempi Sitä voi pohtia kun ensin on määritelty esimerkiksi TURVALLISUUS, joka jaetaan sitten keinoihin millä turvallisuus saavutetaan, sitten jaetaan tehtävät ja valitaan tekniikat, jotka kunkin alan suunnittelijat suunnittelevat. Talotekniikan tehtäväluettelossa on kohta 7.15 Tarkepiirustusten laadinta. Pitäisi olla mielestäni Luovutuspiirustusten laadinta. Tarkepiirustukset ovat niitä piirustuksia, joihin urakoitsija työmaalla tekee korjauksia toteutuksen mukaisesti. Siis urakoitsija laatii tarkekuvan. Tarjouspyynnön laatijan tulee harkita mitä tehtävät milloinkin on järkevää sisällyttää laajuuteen. Järkyttävimpiä ovat kyselyt, joissa ei käytetä lainkaan tehtäväluetteloita, sekä ne, joissa laajuudeksi ilmoitetaan kaikki kohdat koknaisuudessaan (TATE 95: 2-7). turha raportointi Noi comments

13 kyselyihin vastaamista? :) Miltä alueilta puuttuu tehtäväluettelot? - Akustinen suunnittelu - Näyttämötekninen suunnittelu joku muu kuin arkkitehti pääsuunnittelija ks.edelliset kohdat Kuntoarvioiden- ja tutkimusten liittäminen osaksi tehtäväluetteloa. Maisema- ja ympäristösuunnittelun tehtäväluettelot puuttuvat. Omalla toimialallani ei totaalisia puutteita ole. Korjausrakentamisessa ne ovat hatarimmalla pohjalla. Salaojitussuunnitelmat ja pienten kohteiden (ei erillistä GEO-suunn.) pihantasaus- ja piharakennesuunnitelmat. Ei ole selkeästi osoitettu kenelle ne kuuluu. Suunnittelijoiden tehtävistä pitäisi olla erikseen tehtäväluettelot asuirakennusten suunnittelusta ja julkisten / teollisuusrakennusten suunnittelusta. Talotekninen rakennuttaminen. Tavoiteolosuhteiden määrittäminen ja olosuhdesimuloinnit ja -laskelmat. - saneeraussuunnittelu - kaavamuutoksiin liittyvät arkkitehtitehtävät esim. ehdotussuunnitelma kaavaluonnosvaiheeseen asti 1. Kysymys pääosin väärin asetettu 2. Tehtäväluetteloiden uudistamisen perusteet on ratkaistava ennen tehtävänimikkeiden käyttöönottamista 3. Uudenmuotoiset tehtävät eivät ole kuvattavissa nykytermeillä 3-D suunnittelu Automaatio puutuu kokonaan AV-suunnittelu en tiedä erikoisputkistot ja järjestelmät (voisi laittaa erikseen ruksattavan osion, jossa eri talotekniset järjestelmät olisi luetteloitu. Infra rakentaminen Korjauskohteet Vaurioselvitykset/riitatapaukset Käyttäjä tahon tehtävät ja niiden yhteen kytkentä muuhun suunnitteluun on saatava määriteltyä Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen Tuotemallinnus Osin pääsuunnittelu os- ja lisäsuunnittelun hallinta Korjausrakentamiseen liittyvät tehtävät, rakenteiden kuntotutkimukset yms Korjaussuunnittelu esim asuinrakennusten putkistokorjaukset Laskenta- ja mitoituspalvelut eriteltyinä. lue edellinen Luonnokset, sähköpuolella ja LVI:ssä pitäisi riittää periaatteessa sisältömäärittely. Jos viivakin vedetään on se Luonnosvaiheessa turhaa työtä. määrätietoinen rakentamisen ja tuotteen laadun varmennus Rakentamistapa eli rakennuttajakonsultin ei pidä sotkeutua tilaajan eikä suunnittelijoiden asioihin mutta hän voisi aivan hyvin olla eri rakentamistapojen asiantuntija. Salaojitussuunnitelmat ja pienten kohteiden (ei erillistä GEO-suunn.) pihantasaus- ja piharakennesuunnitelmat. Ei ole selkeästi osoitettu kenelle ne kuuluu. tuotemallisuunnittelu elinkaarisuunnittelu suunnitelmien tarkastus korjausrakennuskohteiden suunnittelu No comments Piha- ja istutussuunnittelu Valmisoasasuunnittelu 6.2 ympäristö (maisema) suunnittelu Millaisessa muodossa uudet tehtäväluettelot tulisi esittää? Aika lähellä nykyisessä esitysasussa varustettuna rasti ruutuun valinnoilla ja sähköisessä muodossa. Käyttökelpoisessa muodossa tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin liiteetävinä dokumentteina. KTS edellinen Luettelo, jossa on rastilla merkittävä toimenpide, sen tulostusmerkintä ja hinta. Sieltä poimitaan tehtävät rasti ruutyuun -menetelmällä. Yksi ainoa luettelo / rakennuskohde ja vain yksi mahdollisuus rastittaa ko tehtävä (eli päällekkäisyydet pois). Matriisimuoto. No kun meillä on omat jotka ovat aika hyviä Ns. suunniteluvaiheittain valintatarjottimena, josta voi valita mitä tarvitsee. Nykyinen muoto on hyvä. Nykyinen tapa on OK Paljon nykyisiä lyhyemmässä muodossa. Nykyistä ei edes jaksa lukea läpi. sähköinen ruksaus

14 Selkeitä ranskalaisia viivoja Tehtäväluettelon pitäisi olla malli, josta tehdään hankekohtainen tehtäväluettelo varustettuna hankkeen nimellä, päiväyksellä ja allekirjoituksella. Valintatarjotin-ajattelu on kannatettava. - tehokkaammin hyödynnettävässä - esim netissä avoimena tietokantana vrt wikipedia 1x2 taulukkona Allokoidusti eli sidottuna yhteiseen kokonaisuuden järjestykseen, katso Asuntotuotantotoimiston urakkarajaliite, Myllärillä on. asiakokonaisuus, ei splitattua tehtäväluetteloa joka ei kuitenkaan ohjaa työn laatua oikeaan suuntaan. helposti muunneltavassa muodossa Hyvin rajattuina Jokaisen eri talotekniikkasuunnittelualan rastitaulukoksi, jossa rastitetaan kenelle kukin eri suunnittelutehtävä kuuluu (tilaaja, rak.konsultti, suunnittelija, urakoitsija). Kuten ennenkin kuten nykyisin Luettelo, jossa on rastilla merkittävä toimenpide, sen tulostusmerkintä ja hinta. Sieltä poimitaan tehtävät rasti ruutyuun -menetelmällä. Yksi ainoa luettelo / rakennuskohde ja vain yksi mahdollisuus rastittaa ko tehtävä (eli päällekkäisyydet pois). noin on ihan Ok päätoteutusvastuu periaateella, jossa kävisi esille kuka vastaa järjestelmästä/suunnitelmasta viimekädessä... ja mitäs muut osapuolet vastaavat... Paljon nykyisiä lyhyemmässä muodossa. Nykyistä ei edes jaksa lukea läpi. Pdf Perusluettelossa olisi ne tehtävät, jotka jo rakennusmääräyksetkin edellyttävät. Sitä käyettäisiin pääasiassa pienissä hankkessa Laajemmaksi tehtäväluettelo soveltuu aiempi 7 jakoinen luettelo. Luettelon tulisi olla tietenkin tiedostomuotoinen, josta voisi helposti ruksata tehtäviä tarjouspyynnon ja/tai tarjouksen liitteeksi. Näin tehtävien kontrolointi myös helpottuisi. Perustehtävistä oma luettelo ja selkeästi ruksattavat tehtävät erikseen Piirustusluettelo runkona tätä tilaajakin osaa lukea ja kontrolloida, aikataulutus on helpompaa Raksi ruutuun on hyvä, koska siitä näkee helposti, että mikä on mukana ja että mikä ei Rinnakkaisina matriiseina Selkeinä taulukoina, jossa on avattu kuhunkin järjestelmään liittyvät työt Selvä taulukko yleisesti käytettyjen ja hyväksyttyjen nimikkeistöjen mukaan nimetyt kohdat Supistettu Grynderimalli Supistettu pienhankemalli Tarjouspyynnöissä yleismaininta "ARK 95 mukaan" vastuu ja työmäärä älytön palkkio myös alytön Tarvitaan esimerkkikuvaukset ja tarjouspyyntömallit. Kannattaa tutustua ST kortti joka on tilaajalle paljon yksinkertaisempi. Toteutusprosesseja tulee kuvata useampia ja huolehtia siitä, että toimituksiin tai urakoihin siirretty suunnittelu tulee myös tehdyksi. Tehtäväkokonaisuuksina koko suunnittelusektorin osalta tehtäväluettelot kattavina tulisi rajata suunnittelijoiden sisäisen työnhallinnan välineiksi. Kaupankäynnissä riittää nykyisten luetteloiden otsikkotasoinen tehtävän ilmaus. Tehtävät tulisi kuvata prosessina, jotta niiden ajallinen riippuvuus toisistaan tulisi paremmin esille. Prosessiin liittyvät tehtävät suunnittelualoittain voisi esittää luettelona. Tehtävissä voisi osittain olla useita tasoja (Esimerkiksi tilaaja vois suoraan antaa ohjeet varustelutasosta ja toteutusratkaisuista, jolloin vaihtoehtovertailuja ei tarvita) Toteutussuunnittelu jakautuu nykyisin toteutussuunnitelman ja tuotanto-suunnitelman laatimiseen. Miksei puhuta selvyyden vuoksi urakkalasken-tasuunnitelmista, valmisosien tuotanto-suunnittelmista ja rakennusaikaisista suunnitelmista. Rakennusaikaiset tehtävät-otsikon voisi myös selventää koskemaan muuta kuin varsinaista suunnittelua. Urakkatyypeittäin, koska tilaaja tietää jo hankkeen alussa, miten kohde urakoidaan, perinteinen, KVR, jne. vastuumatriisit yksinkertaisessa yksityiskohtaisemmin Nykyinen muoto on hyvä. Nykyinen tapa periaatteessa hyvä tehtäväsisällön kuvaksia voisi tarkentaa Suomalaisen suunnittelun laadun kehittäminen ei ole ensisijaisesti tehtäväluetteloista kiinni matriisi matriisissa optioina Mitkä asiat vaatisivat erityisiä sovellusohjeita? detaljiikka ja tuotantosuunnitelmat esim. kansainvälisiä hankintoja varten. Ehkä asuntosuunnittelu, ettei tarvitaisi erillistä tehtäväluetteloa kuten nykyisin. Esimerkkejä siitä, miten valintoja tehdään eri urakkamuotoja varten. Lähes kaikki kohdat vaativat täsmennystä.

15 Tehtäväluetteloiden tulee olla niin yksiselitteisiä ettei sovellusohjeita tarvita. Vanhoihin asennuksiiin liittyminen kuin sähköurakoitsijan toimituksessa olevat talotekniset järjestelmät Rakennusautomaatio - saneeraussuunnittelu, jos sille ei ole omaa tehtäväluetteloa - tiedonhallinnan menetelmät yleensä - tekstimuoto yleensä tehoton - määrämuotoinen tietokanta parempi 1. Kysymys pääosin väärin asetettu 2. Tehtäväluetteloiden uudistamisen perusteet on ratkaistava ennen tehtävänimikkeiden käyttöönottamista 3-D Automaatio Ehkä asuntosuunnittelu, ettei tarvitaisi erillistä tehtäväluetteloa kuten nykyisin. erillaiset urakkamuodot Hankkeelle valitun tuoteprofiilin määrittely. Mitä oikeastaan on päätety tehdä. Huoltokirja-asiat. IT- asioista sopiminen Käyttäjien sitouttaminen suunnitteluaikatauluihin. Kuinka valita asikkaansa..hah kun tekee yksinkertaisen niin ei tarvita vielä paksumpaa sovellusohjetta Loppudokumentointi, etenkin saneeruksessa työalueella ja sen ulkopuolella. "Tarkepiirustus" termiä käytetään ristiriitaisesti eli mitä se tarkoittaa Luetteloiden käyttö tarjouspyynnöissä os- ja lisäsuunnittelun hallinta Korjausrakentaminen muutosten hallinta pääsuunnittelun tehtäväluettelon vastuuvaikutukset Sähkösuunnittelun urakkalaskentapiirustusten ja työkuvien eroavaisuudet Sovellusohjeet rakennuttajille että vain sellaisista tehtävistä voidaan pyytää kiinteä hinta, joka on määriteltävissä joko toimenpiteenä tai aikana. Niistäö tehtävistä joita ei voida tai pystytä määrittelemään tulee sopia joku muu veloitusperuste kuin kiinteä hinta. Lisäksi on syytä antaa esimerkkejä erityypisistä kohteista(esim.varastorakennus ja yliopiston laboratoriokiinteistö) mitkä asiat kannatta kustakin ottaa mukaan suunnitteluun Täydentävien tehtävien kohdalla tulisi esittää selvemmin että ne tulee erikseen sisällyttää tehtäviin mikäli näin halutaan Tehtäväluettelon käyttö tarjouskyselyjen liitteenä Tehtävien siirtojen esitykset ja yleiskuvaus tilatusta kokonaisuudesta Työmaa-aikaisten tehtävien työnjako valvojan ja suunnittelijan välillä Yhteistyö, tiedonantovelvollisuudet ja yhteistyö sekä -toiminta, niinkuin se oli parhaimmillaan ennen lamaa. Yleensä pääsuunnittelija ja arkkitehtisuunnittelija valitaan tehtäväänsä niin myöhään, ettei ole mahdollista edes suorittaa tehtäväluetteloiden ensimmäisiä, ehkä usein kaikkein tärkeimpiä tehtäviä Laadun pettäminen, aikataulujen pettäminen Lähes kaikki kohdat vaativat täsmennystä. Tarjouspyyntösuunnittelu hankintamuodoittain Yhteensovitustyö ja urakoitsijoiden suunnitelmien tarkastaminen Tuotemallintaminen 6.3 laskentamenetelmien käyttö ja tulokset Mitä ohjeita, lomakkeita ja oheistuotteita tarvittaisiin tehtäväluetteloiden lisäksi? Kuntien kulloisetkin tulkinnat milloin mistäkin mutta koska ne vaihtelevat kunnittain ajan myötä täytynee jotain oppia kantapäänkin kautta. Mitä vähemmän sitä käyttökelpoisempia tehtäväluettelot omassa kategoriassaan ovat työtehtävän määrittelyssä. TATE-RYlin karsimista niistä asioista, jotka suunnittelijan tulisi määritellä suunnitelmiin, jos suunnittelijat eivät niitä aio tehdä eikä tehtäväluettelot niihin velvoita. Tehtäväluettelon tehtäviä pitää tarkentaa niin, että tarjouskyselyissä ja tarjouksissa ei tehtäviä tarvitse erikseen täsmentää. Valtakunnallinen tarjouskaavake voisi olla hyvä. Yhden sivun taulukkomainen lomake, jota voitaisiin käyttää sopimuksen tai tarjouksen liitteenä ainakin pienissä töissä. Yleisesti hyväksytyt työtapa ja asennusohjeet talotekniiikan osalta - luettelot vapaasti saataville netissä vrt wikipedia? Arkkitehtuurin laadun, toiminnan laadun ja dokumenttien laadun määritelmät ja laatutasot. Näin asiakas saisi selvästi määriteltyä mihin pyrkii vai onko kyseessä vain suoritus joka pitää osata tehdä halvalla halvaksi...ja

16 halpamaiseksi. Jos mitään ei määritellä niin laatu on aina tätyä same'o same'o eli keskimäärin heikkoa. ei laajenneta byrokratiaa. määritellään mieluummin ketä erikoisasiantuntijoita ja erikoissuunnittelijoita projektin osa-alueet lisäksi tarvitsevat Ei mitään Ei mitään, kaikki asiaa määrittelevät seikat tulee oll samassa asiakirjassa ilman mitään viittauksia muualle.! käyttäjille suunnattuja ohjeita, millaisessa muodossa tiedot suunnittelijoille, mitä on rakentaminen Ks. yllä Nykyistä laajaa tehtäväluetteloa ilman yliviivauksia ei ole koskaan tarvittu. Kysymys enneaikainen vastattavaksi (ks. edellä) Looginen syy - seuraus kaavio, jossa antaja ilmoittaa ja saaja kuittaa. Taulukko on itsesäätyvä, jossa "reijät" tiedoissa näkyvät ja jos joku myöhästyy tai tekee muutoksen aiempaan sekin näkyy PUNAISELLA Maksuerätaulukkosuositus Mm. Lisätöiden tilaus/esitys/sopimuskaavake muistilistoja mitä kaikki kohdat sisältävät, joista osapuolten olisi helppo tarkistaa mitä heidän on toimitettava (suunnittelijat) / mitä ko. hlöt tulisi saada (tilaajat) Rakennuttajat tarvisisivat neuvontaa ja ohjeistusta suunnittelukokonaisuuden luomiseksi ja rajapintojen määrittelyyn suunnittelun tarjouspyyntövaiheessa. Selkeat ruksattavat sopimuspohjat Tarjoyspyyntö Termien selitys ammattisanoilla. Listat valittavista tehtävistä. vähemmän byrokratiaa eli ohjeita, lomakkeita yms. kiitos Voisi olla valmiit taulukot, joihin tarjoksen pyytäjä tai tarjouksen tekijä voisi yksinkertaisesti rastittaa halutut/tarjotut tehtävät. Työkalut vaihtelevien ja suunnittelijasta riippumattomien työtehtävien määrittelyyn. Esim työmaa- ja urakoitsijakokousten määrät, jälkitarkastukset. Yleiskäyttöinen muutostyöilmoitus Yhden sivun taulukkomainen lomake, jota voitaisiin käyttää sopimuksen tai tarjouksen liitteenä ainakin pienissä töissä. No comments Tehtäväluettelon tehtäviä pitää tarkentaa niin, että tarjouskyselyissä ja tarjouksissa ei tehtäviä tarvitse erikseen täsmentää. internet-versiot Tilaajan tarjouspyyntökaavakepohja, jossa valmiita suosituspolkuja kullekin projektille Miten suunnittelijoiden yhteistyötä voitaisiin parantaa? Ei ainakaan tehtäväluetteloilla, vaan aidolla yhteistyöllä, joka tapahtuu henkilöiden välillä. Aloitusseminaarilla on tässä mielessä tarkeä sitouttamisen ja yhteisen tekemisen hengen luominen. Siinä käydään yksityiskohtaisesti läpi tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiselle. Hankkimalla projektin suunnittelijat muutoin kuin hintarjousmenettelyä käyttäen. Pääsuunnittelijan tulisi tehdä suunnittelijaryhmän kokoaminen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa; tällöin pääsuunnittelija on asiantuntija, jonka sanaa yhteistoiminnan tulevasta onnistumisesta olisi kuultava. Tämä tarkoittaa myös koko suunnitelryhmän tehtäväluetteloiden tarkastelua - ja myös suunnittelupalkkioiden. Kouluttamalla ja valitettavasti sanktioilla. Koulutus Koulutus, tiedotus, opastus... Tietotekniikan hyväksikäyttö Määrittämällä tarkemmin miten yhteistyötä pitää tehdä. Pääsuunnittelijan roolia selkiyttämällä ja korostamalla sekä lisäkoulutuksella. Pääsuunnittelijan tiukempaa ohjausta pitämällä tehtäväluettelot mahdollismman selkeinä ja oikeudenmukaisina ja pitämällä suunitteluryhmässä hyvä ja tasa-arvoinen henki. Tehtäväluetteloita kehittämällä siihen suuntaan, mm. pääsuunnittelijan tehtävät lyhyesti ja selkeästi. - lisää aikaa, vastuuta ja rahaa Aikataulujen porrastus vastaamaan suunnittelun valmistumisjärjestystä. Aikataulutuksessa saatava porrastukset eri suunnittelualojen välille Alistetaan muut suunnittelijat Pääsuunnittelijan alle ja suunnittelun johtaminen ja ohjaus tehtävänä kokonaisuudessaan hänelle. Annetaan kullekin eri suunnittelualalle riittävä suunnitteluaika eli porrastetaan riittävästi eri suunnitelmien valmistumista. Ja valvotaan myös, että näin tapahtuu. Ei puututa toisten suunnittelijoiden tehtäviin. erikoissuunnittelijoidenkin pitäisi taas tehdä luonnossuunnittelua Hankkimalla projektin suunnittelijat muutoin kuin hintarjousmenettelyä käyttäen. Pääsuunnittelijan tulisi tehdä suunnittelijaryhmän kokoaminen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa; tällöin pääsuunnittelija on asiantuntija, jonka sanaa yhteistoiminnan tulevasta onnistumisesta olisi kuultava. Tämä tarkoittaa myös koko suunnitelryhmän tehtäväluetteloiden tarkastelua - ja myös suunnittelupalkkioiden. kaikille paremmat resurssit. muutosten hyväksyminen osana suunnittelua. Kaikkien pitäisi ajatella, että teemme yhteistä hanketta yhteiselle tilaajalle. Emme itsellemme. koulusta, koulutusta, koulutusta, esim. teatterisarja jossa esimerkilliset osaajat "näyttelevät", tarjouspyynnön

17 laadinnat, tarjousten vertailut, valinnat, suunnittelukokoukset, työmaakokoukset j.n.e. oppilaat istuvat katsomossa Koulutuksella. 90-luvun alun jälkeen työpiirustusten vaatimaa ammattitaitoa/ kokemusta on arkkitehtikunnasta kadonnut paljon ja tämä johtaa ristiriitoihin ajoittain. lisää aikaa ja rahaa suunnitteluun Lisää aikaa suunnitteluun. Porrastukset suunnitelmien valmistumisessa ovat edelleekin tarpeellisia. Sähkösuunnittelun oltava kiinteästi mukana myös työn aikana, sillä monet sähkötekniikaan liittyvät ratkaistu täsmemtyvät vasta toteutuksen kuluessa. Lisäämällä resursseja suunnitteluun, niin että olisi tehtävän puitteissa mahdollisuuksia laatia vaihtoehtoja parhaan yhteisen lopputuloksen saavuttamiseksi Luopumalla kohtuuttomasta hintakilpailusta. Määrittelemällä suunnitteluvaiheet tehtäväkokonaisuuksina koko suunnittelusektorin osalta Mallisuunnitteluprosessikuvaus yksityiskohtaisine työvaiheineen ja riippuvuuksineen (onko kuitenkin liian raskas saada yleispäteväksi ja kattavaksi??) Ollaan yhteistyökumppaneita eikä verivihollisia pääsuunnittelijan asemaa tulee voimakkaasti selkiyttää Pääsuunnittelijan roolin vahvistaminen. (Riippuu tällä hetkellä liikaa toimistosta ja henkilöstä). Aktiivisen yhteydenpidon parantaminen muutostilanteissa. Sovituista asioista kiinnipitäminen Pääsuunnittelijan todellinen rooli suunnittelijoita valittaessa kunniaan. Toimivan suunnittelutiimin ja sitoutuneiden henkilöiden yhteistyön esteiden purkaminen. Ympäristön suunnittelun hintatarjouskilpailutus pois hankintalaista. Pääsuunnittelijan vastuun kantoa lisäämällä. Rakennuttaja ei ohjaa riittävästi suunnittelua. Tämän vuoksi monet asiat jäävät hoitamatta. Pääsuunnittelijan yhteensovitusvastuu otettava tosissaan paluu vastuulliseen lopputuotteen tekemiseen siten että tehtävä on kaikilla sama = lopputuote. Nyt jokainen on vastuuss vain osiostaan ja yhdistelmä on yhtä hyvä kuin heikoin saavutus tässä ryppäässä. Paremmat palkkiot projektin kokonaisvaltaiselle suunnittelulla (joku johtaisi projektia, eikä vain nostaisi kovaa liksaa tyhjätoimittamisesta...), paremmilla aikataululla, jossa selvästi näkyisi mitä valmistuu milloinkin jne. pysymällä aikatauluissa Siirrytään eri suunnitelijoiden kesken yhteiseen kannustuspalkkio-osaan, johon vaikuttavat kaikkien toteutukset ja aikataulut. Tehtäväluetteloita kehittämällä siihen suuntaan, mm. pääsuunnittelijan tehtävät lyhyesti ja selkeästi. Tehtäväluettelot tulisi käydä läpi projketin alkaessa, jolloin myös voidaan sopia täsmennyksistä Valitsemalla projektiin oikeat henkilöt Kaikkien tulisi ymmärtää koko hankkeen yhteinen etu, ei pelkästään omat. Oikeat suunnittelijavalinnat, oikeat suunnittelun vetäjät, rakennuttajakonsultin motivaatioperusta ei riitä muuhun kuin oman selustan turvaamiseen, heillä pitäisi olla aito kustannusvastuu tilaajalleen asioiden hoidosta Määrittämällä tarkemmin miten yhteistyötä pitää tehdä. Maksuperusteet - kiinteähintainen sopimus johtaa herkästi siihen, että hoidetaan vain omat asiat joiden laajuutta lisäksi rajoitetaan Kokonaisuuden hallinnan ja yhteensovituksen merkityksen korostaminen Projektinjohtokoulutusta / -tietämystä lisättävä, jolloin myös vastuunottohalu kasvaa. suosimalla pysyviä tiimejä, sopimustekniikalla (esim. alistusmenettelyt)

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ AVQ2 18.11.2007 AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ2 AV- SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna

Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna PSK BIM ammattilaisseminaari Jouni Juntunen 9.9.2016 Esityksen rakenne Termit ja käsitteet Perustelut Big Roomille Kytkentä suunnittelun ohjaukseen Big Room prosessin

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Suunnittelu ja vastuuttaminen. Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1

Suunnittelu ja vastuuttaminen. Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1 Suunnittelu ja vastuuttaminen Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 16.9.2016 1 Suunnittelun vaikutus kustannuksiin 16.9.2016 Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 2 Suunnittelun hinta? Hyvästä suunnittelusta kannattaa aina

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Marika Sipilä / Kiinteistöliitto Uusimaa Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Lahti 8.5.2014 Osmo A. Wiion lakeja inhimillisestä viestinnästä Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Jos

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. TILAAJA JA HANKINTA

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri LCI-Päivä 2016 IPT/IPD? Integroitu projektitoimitus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄLUETTELO

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄLUETTELO YMPÄRISÖSERIFIOINIKOORDINAAORIN EHÄVÄLUEELO EHÄVÄLUEELON ARKOIUS, KÄYÖ JA SISÄLÖ ämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan ympäristösertifioinnin tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen SULVI, Työpajatilaisuus, 28.2.2012, Hki

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Talotekniikan tietomallikysely 2015 Materiaalitiedon toimittaminen urakkalaskentaan 27.11.2015 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN

Lisätiedot

Tietomallien hyödyntäminen toiminnallisessa suunnittelussa. 13.11.2014. Nicola Ugas, Sweco Architects Oy

Tietomallien hyödyntäminen toiminnallisessa suunnittelussa. 13.11.2014. Nicola Ugas, Sweco Architects Oy Tietomallien hyödyntäminen toiminnallisessa suunnittelussa 13.11.2014. Nicola Ugas, Sweco Architects Oy Sweco Architects Oy Kuuluu Suomen Sweco-konserniin Osa Sweco Architects Ab:ta, pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA Arvoa rahalle -määritelmä Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset

Lisätiedot

Pientalon vastaava työnjohtaja

Pientalon vastaava työnjohtaja Pientalon vastaava työnjohtaja Toimenkuvat ja tehtävät käytännössä 29.9.2016 Tero Markkanen TAMK 1 Mikä on pientalo? Rakennelmaa suurempi Suurimmillaan rivitalo 29.9.2016 Tero Markkanen TAMK 2 Suunnittelu-

Lisätiedot

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA OPAS Pro-Sourcen asiantuntija Eero Kankala kertoo, miten vältät viisi pahinta sudenkuoppaa tietojärjestelmähankinnoissa. TYYPILLINEN JÄRJESTELMÄHANKINTA

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 1/11 Tilaaja: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä PL 30 74101 IISALMI Hanke: Asevelikatu 4 toimitilojen muutostyöt TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 2/11

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus Santeri Naumanen SKOL ry Diplomityö: Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankeen onnistumiseen (1/2) Tutkittiin suunnittelun

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Kuopio. Matti Pätynen

Kuopio. Matti Pätynen 12.1.2017 Kuopio Matti Pätynen LYHYESTI JL-Rakentajat Oy on vuonna 1986 perustettu talonrakennuskohteiden urakointiin keskittynyt rakennusliike, joka toimii pääsääntöisesti Mikkelin, Kuopion, Kajaanin

Lisätiedot

Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA. Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on merkittäviä eroja

Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA. Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on merkittäviä eroja Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on merkittäviä eroja Rakennuksen elinkaariprosessi - NYKYTILA Kuvaa yleistä trendiä, yksittäisissä hankkeissa on

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Analysis of the Status Quo Raportin sisältö Rakennusalan luonnehdinta Kansallinen politiikka

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot