ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite projektin- hallinta projektien hallinta vahvistaa taloutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite projektin- hallinta projektien hallinta vahvistaa taloutta"

Transkriptio

1 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite IT-projektit Ketterillä menetelmillä välitöntä palautetta Projektijohtaminen Uusi suomalainen menestystarina projektin- N:o 2. Huhtikuu hallinta projektien hallinta vahvistaa taloutta 4AVAINTA PROJEKTI - JOHTAMISEN TUEKSI Jyry Louhisto: Projektiosaamisen lisääminen ja laadun parantaminen on yhteinen kansallinen tehtävä. Karlos Artto Ylin johto sitoutettava projektinhallintaan KARLOS ARTTO Onnistunut projekti Aseta oikeat arvomittarit HAROLD KERZNER

2 2 ilmoitusliite pääkirjoitus tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Taantuma pakottaa niin kotitaloudet, yritykset kuin yhteiskunnankin arvioimaan strategiaansa ja toimintamallejaan uudelleen. Projektit ovat parhaita muutosvälineitä. Yhteinen kansallinen tehtävä suosittelemme sivu 8 Karlos Artto Projektiliiketoiminnan professori, TKK. Jokaisesta projektista opitaan ja oppeja voidaan hyödyntää uusissa projekteissa. Oikeaoppinen projektinjohtoajattelu antaa tehokkaat eväät talouskriisistä selviytymiselle. Vallitseva laskusuhdanne on herättänyt monissa maissa kiinnostuksen projektien hallintaa kohtaan. Ohjelma- ja projektinjohtamisen työtekniikat ja työkalut ovat hyviksi koettuja välineitä myös elvytysmiljardeilla käynnistyviä projektisalkkuja varten. Projektijohtaminen selkeyttää Nykyaikainen projektien hallinta vahvistaa organisaatioi- 1 ta ja taloutta. Se tekee niistä ketterämpiä, tehokkaampia, tuottavampia ja kilpailukykyisempiä. Vähemmillä voimavaroilla saadaan enemmän aikaan. Parhaista projektikäytännöistä hyötyvät kaikki, niin yksilöt, perheet, yritykset kuin kunnat, valtio ja kolmas sektorikin. Aito projektijohtaminen selkeyttää organisaation rakennetta, käsitteistöä ja rooleja, tehostaa yhteistyötä ja viestintää, lisää avoimuutta ja vastuullisuutta sekä parantaa työkulttuuria, päätöksentekoa ja suorituskykyä. Yhteiskunnassa tyytyväisyys kasvaa, ongelmat ja hukkatyö vähenevät, aikaa ja kustannuksia säästyy. Yrityksillä luotettavuus, kannattavuus, liikevaihto ja markkinaosuus kasvavat. Suomesta kärkimaa Monissa maissa suurten valtiollisten projektien hallin- 2 taan kiinnitetään paljon huomiota. Niiden ennakkoarviointia ja päätöksenteon valmistelua ja laatua on parannettu. Johtavat yliopistot ovat mukana alan tutkimuksessa ja koulutuksessa, ja alan kansainvälinen yhteistyö on vilkasta. Tietoa ja kokemuksia on saatavilla. Onko suomalaisilla päättäjillä halua ja kykyä kehittää Suomesta projektinhallinnan kärkimaa maailmassa? Ainutlaatuinen mahdollisuus 3 Projektinhallinnan maailmanjärjestö IPMA ja Projektiyhdistys ry ovat kutsuneet ensi kesäksi Suomeen maailman huippuasiantuntijat 25 maasta esittelemään projektialan parhaita käytäntöjä. Helsinkiin kokoontuu projektipäättäjiä, projektinhallinnan Jyry Louhisto Projektinhallinnan Maailmankongressin johtaja, Projektiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja. IPMA ja Projektiyhdistys ry ovat kutsuneet ensi kesäksi Suomeen maailman huippuasiantuntijat 25 maasta esittelemään projektialan parhaita käytäntöjä. asiantuntijoita, tutkijoita ja projektiammattilaisia yli 50 maasta. Koska Maailmankongressi on avoin kaikille kiinnostuneille, suomalaiset saavat nyt ainutlaatuisen mahdollisuuden käydä läpi maailman huippuasiantuntijoiden kanssa alan viimeisimmät tutkimustulokset sekä mittavat käytännön kokemukset muun muassa maailmaa kohdanneista haasteista ja niiden ratkaisukeinoista. Kongressi antaa mahdollisuuden kehittää myös suomalaista projektiosaamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa ja koulutusta. Esimerkiksi verkostokeskeisten liiketoimintamallien hallinta on monille vielä kovin haasteellista, mutta kansantaloudelle jo elintärkeää. Kansallinen tehtävä Projektiosaamisen lisääminen ja laadun parantaminen 4 on yhteinen kansallinen tehtävä. Hyvällä projektijohtamisella selätämme taantuman varmemmin, vähemmin kuluin ja paremmin tuloksin. Huolehdi näistä s Osaaminen, asenne, ohjelmistot. Kalibroi arvomittarit s Erityyppiset projektit vaativat johtajilta projektinhallinnan tilanneherkkyyttä. Autamme lukijoitamme onnistumaan! projektinhallinta, n:o 1. maaliskuu 2009 Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Unioninkatu 18, Helsinki Aslak de Silva, Toimituspäällikkö: Jarmo Perälä Puhelin: Projektipäällikkö: Outi Keskinen Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Get the latest tips and techniques from leading industry professionals by leveraging their expertise to deliver successful projects. Immediately apply value-based methodologies and best practices to advance your skills and impact your organization s success. Microsoft Office Project 2007: New Features & Benefits Project Management Fundamentals Tips & Tricks for the Business Analyst Leading Cross Cultural Virtual Teams

3 ajassa tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti 1avain ilmoitusliite 3 asenne ja osaaminen ohjelmistot 1 Kalle Kähkönen Johtava tutkija, dosentti 2 Onnistuminen kiinni taidosta ja asenteesta Kysymys: Kuinka varmistaa projektin onnistuminen? Vastaus: Projektipäälliköksi on valittava henkilö, jolla on vaadittavat tiedot, taidot ja oikea asenne. osaaminen Joskus yrityksen johto palkitsee ansioituneen asiantuntijan nimittämällä hänet projektipäälliköksi, vaikka valmiuksia projektin johtamiseen, organisointiin tai koordinointiin ei ole. Väärällä päällikkövalinnalla koko projekti on vaarassa epäonnistua. Kun projektia lähdetään kehittämään, on otettava huomioon paitsi projektipäälliköiden riittävä osaaminen, myös mahdollinen täydennyskoulutuksen tarve. Projektit ovat työelämän megatrendi, jonka volyymi kasvaa räjähdysmäisesti. Yritykset pyrkivät tehokkuuden lisäämiseen projektisoimalla toimintaansa, jolloin henkilöstön projektiosaamisen merkitys kasvaa. Tämä näkyy Tampereen ammattikorkeakoulun projekti- ja prosessijohtamisen lehtori Kai Hintsasen mukaan alan koulutuksen jatkuvasti nousevassa kysynnässä. Projektinhallinnassa kyse on osaamisesta, asenteesta sekä tiedoista ja taidoista. Yrityksen johdon on kyettävä nimittämään projektipäälliköksi oikea henkilö. On tiedettävä, kenellä on vaadittavat tiedot ja taidot sekä oikea asenne eli tarpeellista kuva: abdulaziz almansour osaamista juuri tietyn tyyppiseen projektinhallintaan. Vain näin voidaan varmistua projektin onnistumisesta, huomauttaa Hintsanen. Kovat ja pehmeät taidot Projektiosaamisen koulutustarjonta on monipuolista, etäopiskelusta kokopäiväiseen ja perusteista syventäviin taitoihin asti. Liiketalous, taloushallinto sekä markkinointi ovat Hintsasen mukaan asiantuntijan vinkit Organisaatiolle kehitetään kaikille projektityypeille yhteinen, mutta sopivasti joustava, projektimalli päätöksentekopisteineen. Projektin omistajat sitoutetaan yhteiseen toimintamalliin ja korostetaan heidän rooliaan. Projekteja toimittavasssa yrityksessä myynnin ja myyntiprosessin sitominen projektiprosessiin on tärkeää. Perustetaan projektitoimisto tarkoituksenmukaisella resursoinnilla. 3 Yrityksen johdon on kyettävä nimittämään projektipäälliköksi oikea henkilö. Kai Hintsanen Projekti- ja prosessijohtamisen lehtori. niin sanotuista kovista taidoista projektinhallinnan suosituimmat koulutusalat. Niiden yhdistelmä antaakin vahvan pohjan projektiosaamiselle. Pehmeät taidot, kuten viestintä, vuorovaikutustaidot ja asiakassuhteiden hallinta ovat Hintsasen mukaan jopa aliarvostettuja, vaikka ne usein lopulta ratkaisevat projektin onnistumisen. Koulutuksessa tulee korostaa Panostetaan projektipäälliköiden osaamiseen. Muutetaan yrityksen johtamistapaa projektien johtamisen näkökulmasta. Johto sitoutuu käyttämään aikaansa enemmän projektisalkunhallintaan. Tätä varten perustetaan projektisalkunhallinnan johtoryhmä, jos yrityksen johtoryhmä ei ota tätä tehtäväkseen.! Lähde: Seniorikonsultti Matti Haukka koulutus 1. Projektit ovat koko ajan haasteellisempia mikä vaatii jatkuvaa projektiosamisen päivittämistä. 2. Viestintä, vuorovaikutustaidot ja asiakassuhteiden hallinta vaikuttavat projektin onnistumiseen. 3. Liiketalouden, taloushallinnon sekä markkinoinnin osaaminen antaa projektille vahvan pohjan. kuvat: sxc myös pehmeitä taitoja, ja nykyään niistä puhutaankin jo monissa opetusryhmissä. Pehmeiden taitojen osaamista ja valmiuksia tarvitaan erityisesti suurissa projekteissa, esimerkiksi ilman tiimityöskentelytaitoja projektipäällikkö on pulassa. Koulutus ja käytäntö Yhä koventuvilla työmarkkinoilla työnantajat arvostavat muodolliseen pätevyyteen johtavan koulutuksen ohella myös käytännön työkokemusta. Useat yritykset ovat kiinnostuneita yhteistyöstä oppilaitosten kanssa, ja tarjoavat opiskelijoille tilaisuuden toimia todellisissa projekteissa jo opiskeluaikanaan. On tärkeää, että opiskelija harjaantuu käytännön tilanteisiin jo ennen työelämään siirtymistä. Koulutus ja käytäntö yhdessä lisäävät myös kilpailukykyä valmistumisen jälkeen, kannustaa Hintsanen. Projektiosaaminen vaatii jatkuvasti täydennyskoulutusta ja päivitystä, sillä projektit tulevat koko ajan vaativammiksi. Hintsasen mukaan työelämän täydennyskoulutuskurssit, joissa oppiminen tapahtuu oman työn ohella, ovat kysyttyjä. Yritykset tilaavat myös yrityksen omiin tarpeisiin räätälöityjä kursseja, joilla syvennetään ja päivitetään oman toimialan erikoisosaamista. tarja rannisto Kehitystyötä Projektiajattelu on levinnyt laajentuvalla ohjelmistopuolella viime vuosien aikana. Ohjelmistoja kehitetään sekä pieniin, toistuviin projekteihin että kompleksisiin projekteihin, joissa osaaminen ja haasteet ovat erilaisia. Lisenssimaksut pois Kehityksessä vastataan yritysten toiveisiin helposti lähestyttävistä ohjelmistoista. VTT:n johtava tutkija, dosentti Kalle Kähkönen kertoo yritysten haluavan eroon raskaista käyttöönottoprojekteista, joissa jo pelkkä henkilöstön koulutus on pitkää ja työlästä: IT-järjestelmistä on kehittymässä palvelu, jonka käyttöönotto on helppoa. Lisäksi on ymmärretty, että yritykset karsivat turhia menojaan ja ovat valmiita maksamaan vain palvelusta. Ohjelmistojen kehityksessä tähän on vastattu niin, että perinteiset lisenssimaksut ovat siirtymässä historiaan. Laajat kokonaisuudet Yrityksissä, joissa projekteja hallitaan tiedonhallinnan kautta, ovat tietovirtojen hallinnanratkaisut avainasemassa. Tällaisten laajojen kokonaisuuksien vaativaan hallintaan tarvitaan erikoistuneita ratkaisuja. Seuranta Tilannetta seurataan jatkuvasti ja toimintaa muutetaan tilanteen vaatiessa. Tarkkaa projektin reaaliaikaista monitorointia varten tarvitaan työkalu. Kähkönen kertookin innostuneesti uutuudesta: Nyt tapahtuva kehitys on älyllisesti mielenkiintoinen. Projektivalvomossa seurataan, mitä projektiympäristössä tapahtuu. Projektipäälliköt ja yrityksen ylin johto valvovat tapahtumia, kilpailijoita ja toimijoiden motivaatioita. Esimerkiksi rakennusprojektin päällikkö voi tietää reaaliaikaisesti tavarantoimituksen tilanteen, missä ja milloin tavara saapuu. Plussaa Erityisen hyvänä seikkana ohjelmistojen kehityksessä Kähkönen pitää sitä, että ratkaisut ovat hinnan jatkuvan pudotuksen vuoksi myös pienten toimijoiden saatavilla.

4 4 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti haasteita tavoitearvot seurantaan 2avain arvomittarit kuntoon Kysymys: Miksi projektin onnistumista mittaavien arvojen ennakointi on kokeneillekin projektinjohtajille vaikeaa? Vastaus: Ongelmana on, että monissa yrityksissä projektin johto ei panosta tarpeeksi oikeiden arvomittareiden asettamiseen tai seurantaan. Arvoja tarkistetaan vasta kun projekti on ohi. Oikeiden arvoperustaisten mittareiden asettaminen on kriittinen vaihe projektin onnistumiselle. International Institute for Learning IIL:n johtaja Harold Kerzner, pitää tärkeänä indikaattorien selkeyttä ja luotettavuutta. Huolellisesti suunniteltuina niitä tulisi käyttää mittaamaan myös väliaikaisia progressioita ja arvoja projektin etenemisen aikana. Huolestuttavaa on, että liian usein arvoihin kiinnitetään huomiota vasta, kun projekti on ohi. Pulassa ollaan, kun huomataan, että rahaa on käytetty projektiin, joka olisikin pitänyt keskeyttää tai tavoitteet olisi pitänyt määritellä toisin. Hallittua joustavuutta Tavoittaakseen asetetun arvon projektijohtaminen edellyttää tehokkaaseen kommunikaatioon, yhteistyöhön ja ennakoivaan johtamiseen perustuvaa yrityskulttuuria. Perinteisen projektinjohtamisen tavoiteasetannan Kerzner kokee ongelmallisena: tällöin kriittiset tekijät, tavoitearvot ja tehokkuutta mittaavat indikaattorit määritellään projektin alkuvaiheessa eikä niitä muuteta projektin kuluessa. Joissakin hallintametodeissa joka projektissa käytetään samoja mittareita ja indikaattoreita. Ei huomioida projektien ominaisluonteita ja erilaisia tavoitearvoja. Reagoi muutoksiin Eri ympäristöissä suoritettavat erityyppiset projektit vaativat johtajilta projektinhallinnan soveltamista ja tilanneherkkyyttä sekä muutoskykyä. Maailmanlaajuisesti tunnustettuna projektinjohtamisen asiantuntijana Kerzner näkee arvoperusteisen projektinjohtamisen onnistuneempana mallina. Arvojohdetussa projektissa mittareita muutetaan sekä projektista toiseen että myös saman projektin eri vaiheiden välillä. Arvoperusteisen projektin fokus on odotetun arvon saavuttaminen yhdessä aika-, kustannus- ja tehokkuustavoitteiden kanssa. Harold Kerzner Ph.D., MS (Engineering), MBA. Milloin projekti kannattaa keskeyttää? Joskus projektiseurannan indikaattorit osoittavat, että tavoiteltua arvoa ei saavuteta ja projekti kannattaa keskeyttää. Epäonnistuvien projektien peruminen on välttämättömyys. Valitettavasti yritykset ovat usein hitaita huomaamaan, että projektinjohtamisessa tulee olla myös poistumistie eli projekti pitää voida tarvittaessa keskeyttää. Projektien päättäjät ovat ylintä johtoa ja tavoitearvoissa heijastuvat usein heidän henkilökohtaiset näkemyksensä, joiden epäonnistumista ei haluta nähdä. Päätös täytyy kuitenkin tehdä yrityksen parhaaksi, ja arvot tulee asettaa oman henkilökohtaisen tavoitteen edelle, painottaa Kerzner vakavasti. Epäonnistumisen pelossa ei kannata kuitenkaan loppuun asti välttää riskin ottamista. Kerzner muistuttaa haastavasti, että jos yrityksen kaikki projektit onnistuvat aina, silloin se ei työskentele tarpeeksi tehokkaasti. Projektin todellisesta epäonnistumisesta voi tosissaan puhua vasta silloin, jos siitä ei opita mitään. tarja rannisto mediaplanet.com

5 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 5 Yhteistä projektia rakentamassa lyhyesti onnistunut malli Arvoperusteinen projektijohtaminen sopii hyvin nykytilanteeseen joustavuutensa ansiosta. kuvat:sxc Projektijohtamisesta uusi suomalainen menestystarina. näkökulma Projektiluonteinen vienti on kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti. Kun kaikkea ei ole enää kannattavaa tehdä kotimaassa, on yritysten korostettava kilpailuvalttejaan: tuotekehittelyä ja kokonaisuuksien hallintaa. Yhden yhtiön toimittamasta yhdestä projektista ollaan siirrytty monen yhtiön ja projektin malliin. Verkostomaisten projektien johtaminen on alue, jossa Suomesta voisi kehittyä maailman paras projektiviejä, sanoo Osmo Härkönen, Projektiyhdistys Ry:n hallituksen puheenjohtaja. Osmo Härkönen Projektiyhdistys Ry, Hallituksen puheenjohtaja Seppo Halminen PMI Chapter Finland, Hallituksen puheenjohtaja Tehokkuutta toimintaan Suomalaiset yritykset muuttavat toimintaansa yhä enemmän linjavetoisuudesta projektiluonteiseksi. Tuotteiden kehittäminen ja modifiointi projektina tehostaa yrityksen toimintaa huomattavasti. Parhaat projektitiimit muodostetaan tarvittavista asiantuntijoista, ei sillä hetkellä saatavilla olevasta väestä. Projektitoiminnassa tehottomien resurssien poistaminen on yksinkertaista, ja tiimeihin valikoituvat parhaat suorittajat, kuvaa Seppo Halminen, PMI Chapter Finlandin hallituksen puheenjohtaja. Uudenlaiset toimintatavat vaativat myös uudenlaista johtamista. Projektiammattilaisten tarve kasvaa jatkuvasti. Projektijohtaminen keskittyy ihmisten ja tekemisen johtamiseksi. Kapean teknisen osaamisen sijaan on tärkeämpää ymmärtää yrityksen liiketoimintaa ja projektin suhdetta siihen, Halminen jatkaa. Standardit käyttöön Jotta projektijohtaminen kehittyisi vastamaan uudenlaisia haasteita, on siitä oltava yhteinen näkemys jo oppilaitoksista saakka. Projektijohtamisen on oltava standardoidulla pohjalla, jotta toimintatavat olisivat samoja kaikissa ympäristöissä. Tähän liittyy myös kulttuuriosaaminen, valmius toimia erilaisten ihmisten kanssa. Näin työvoiman liikkuvuus helpottuu, ja on mahdollista kehittää Suomen erityisosaamista, Härkönen selittää. Myös tarjolla olevat sertifioinnit varmistavat projektitoiminnan johdonmukaisuuden. Toisiaan tukevat, prosesseihin liittyvät ja henkilökohtaiset sertifikaatit auttavat sekä yritystä että projektipäällikköä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Kun nyt teroitetaan projektiosaaminen huippuunsa, se sekä auttaa vaikeiden aikojen yli että luo Suomelle tulevaisuudessa todellisen menestystuotteen, Halminen tiivistää. jussi tiihonen projektijohtaminen Standardoinnilla menestykseen Vientiprojektien määrä on Suomessa nopeassa kasvussa. Verkostomaisen toiminnan myötä samojen kumppanien kanssa tehdään useampia projekteja. Projektiluonteinen toiminta on kustannustehokasta. Yhä harvemmat tuotteet toimitetaan standarditavarana, ja tuotteiden muuttaminen onnistuu parhaiten projekteina. Lyhytkestoisten, ennalta määritetyn mittaisten työsuhteiden väistämättä lisääntyessä ovat projektinhallinnan taidot yhä kysytympiä työmarkkinoilla. Projektipäälliköistä on jatkuva pula. Projektijohtaminen on pitkälti osaamisen johtamista. Sen suurimpia haasteita ja samalla ammattitaidon mittareita - on ihmisten johtaminen ilman suoraa käskyvaltaa. Jotta projektijohtamisesta saataisiin menestyvä vientituote, on toiminta standardoitava koulutuksesta lähtien. Sekä PMI että Projektiyhdistys tukevat ehdotusta projektinhallinnan professuurin perustamisesta, esimerkiksi suunnitteilla olevaan Aalto-yliopistoon. kuva: miguel saavedra Onnistu projekteissa, erotu Osaamisella tehovalmennusta ipman sertifiointeihin. Johtava tekniikan alan kouluttaja

6 6 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti inspiraatio Kysymys: Miten ketteriä menetelmiä voidaan hyödyntää IT-projektin läpiviennissä? Vastaus: Ketteriä menetelmiä käytettäessä projektin riskejä voidaan hallita paremmin kuin perinteisillä menetelmillä. 3avain riskienhallinta Ketterät menetelmät IT-projektipäällikön työkaluna näkökulma ketterät menetelmät Liiketoiminnassa projektien nopeuden ja sujuvuuden merkitys kasvaa koko ajan. Silti IT-projektit ovat usein edelleen aikaa vieviä ja turhan monimuotoisia. Ketteryydessä on kyse menetelmistä, jotka pyrkivät yhä nopeampaan ja parempaan ohjelmistokehitykseen ITprojektien yksinkertaistamiseksi. Useat ketterät käytännöt tähtäävät lisäksi siihen, että ihmiset oppivat paitsi vastuun kantajiksi myös kulloisenkin projektin tehokkaammaksi toteuttajaksi. Resursseista paras hyöty Ohjelmistokehitysprojektissa on aina käytössä rajalliset resurssit. Ketterillä menetelmillä (engl. agile methodologies) resurssit pyritään suuntaamaan sinne, missä niistä saadaan paras hyöty. Ketterät menetelmät eroavat perinteisistä ohjelmistokehitysmenetelmistä muun muassa siinä, että ne painottavat suoraa ihmisten välistä kommunikointia dokumentoinnin sijaan, selventää TKK:n tietojenkäsittelyopin professori Casper Lassenius. Tavoite vuorovaikutteisen yhteistyön lisäämiseksi vahvistaakin läheistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Menetelmät lisäävät myös joustavuutta, mikä antaa käytännön työtä tekevälle itseorganisoituvalle kehitystiimille enemmän vapauksia päättää itse, miten projektia toteutetaan ja miten tehottomuudet karsitaan. Ketterän menetelmän edut Miten ketteriä menetelmiä voi hyödyntää IT-projektien läpiviennissä? Ketteriä menetelmiä käytettäessä projektin riskejä voidaan hallita paremmin kuin perinteisillä menetelmillä. Koska projektin aikana saadaan välitöntä palautetta projektin sujumisesta, uuteen tietoon ja muutoksiin pystytään reagoimaan välittömästi. Agile-menetelmät vaativat aina soveltamista toimintaympäristöön. Vaikka ketterät menetelmät luontuvat parhaiten lähinnä pienehköihin alle kymmenen hengen projekteihin, joissa koko tiimi istuu samassa huoneessa, niitä voidaan Lasseniuksen mukaan soveltaa myös isompiin sekä hajautettuihin projekteihin. Ongelmat saadaan identifioitua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Casper Lassenius Kansainvälisesti hajautetut projektit Haasteena kansainvälisessä ohjelmistokehitysprojektissa saattavat olla ongelmat, jotka johtuvat projektiryhmän hajautetusta sijainnista. Erityisesti kansainvälisesti hajautetuissa projekteissa, projektikohtaisia keskeisiä ketterien menetelmien käytäntöjä joudutaan sekä muokkaamaan että lisäämään. Projektista riippuen niitä voidaan täydentää esimerkiksi vaatimusten hallinnan, arkkitehtuurisuunnittelun sekä laadunvarmistuksen osalta. Kun ihmiset eivät tapaa kasvokkain, kommunikaatio hidastuu ja oikeaa tietoa ei aina ole saatavilla. Näiden ongelmien ratkaisussa ketterät kommunikointiteknologiat ja -prosessit ovat tärkeitä muun muassa niiden muunneltavuuden vuoksi. Hajautetussa projektissa kasvokkain toteutettavat neuvottelut korvataan esimerkiksi telepresence-ratkaisuilla. Lassenius ei näekään syytä sille, miksei ketterien menetelmien käyttö kansainvälisesti hajautetuissa projekteissa voisi toimia hyvin. Ominaista näille menetelmille ovat esimerkiksi päivittäiset lyhyet kokoukset, jossa tiimi käy läpi projektin statuksen. Lyhyiden ja tiiviiden statuspalavereiden ansiosta erityisesti projektissa ilmenevät ongelmat saadaan identifioitua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Motivoitunut tiimi, tyytyväinen asiakas Lassenius painottaa, että ketterät menetelmät eivät muuta tai ratkaise ohjelmistotuotannon perusasioita. Ohjelmistokehityksen luonteen huomioiden ne tarjoavat perinteisiin menetelmiin nähden tehokkaamman tavan toimia. Tämä koetaan sekä asiakkaan kannalta joustavaksi ja päteväksi, että tiimin kannalta motivoivaksi toiminnaksi. Siksi että ketterissä menetelmissä pääfokus on itse ohjelmiston tekemisessä, sekä tiimi että asiakas pystyvät konkreettisesti seuraamaan projektin etenemistä. Ja nimenomaan toteutettujen toiminnallisuuksien kautta, ei esimerkiksi dokumenttien valmistumisen kautta. Toisaalta on muistettava, että kompleksiset ja isot tai turvakriittiset projektit tyypillisesti vaativat dokumentointia, toisin kuin mikä on oletusarvo ketterissä menetelmissä. Projektipäällikölle suurin käytännön etu on siis tyytyväinen asiakas ja motivoitunut tiimi. tarja rannisto Projektinhallintaa kokemuksella Perigeum Oy on Helsingissä vuonna 2002 perustettu, ulkoistettuun projektinhallintaan ja -valvontaan erikoistunut yhtiö. Projektinhallinnan lisäksi Perigeum tarjoaa teknistä asiantuntemusta Oraclen tietokanta- ja Middleware -tuoteympäristössä sekä Javamaailmassa. Yhtiön asiakkaita ovat suuret yhtiöt ja julkisen hallinnon organisaatiot. räätälöityä Asiakasorganisaation ulkopuolelta tulevan projektipäällikön ajankäyttöä ei häiritse aiemmista projekteista periytyvät työtehtävät, vaan työ voidaan aina aloittaa puhtaalta pöydältä. Kun suunnitellaan ja toteutetaan projekteja, jotka usein vaihtelevat luonteeltaan hyvinkin paljon toisistaan, kokemuksella on korvaamaton merkitys. Tämä on vahvuutemme, sanoo Perigeumin myyntijohtaja raimo mäensivu. Perigeumin projektinjohtajat ovat itsenäisesti työskenteleviä ammattilaisia, jotka osaavat tarvittaessa hankkia asiantuntemusta johtamansa projektin sopimustoimittajien, Perigeumin kolleegojen tai ulkoisten asiantuntijoiden tahoilta. Vastuullemme tulevat projektit ovat aina erilaisia. Tehtävänä on johtaa ne vaadittuun lopputulokseen kunkin hankkeen yksilöllisessä ympäristössä. Yhdistäviä tekijöitä ovat lähinnä projektien vaativuus ja asiakasorganisaatioiden suuri koko sekä pääkaupunkiseutukeskeisyys. Osaamisen, kokemuksen ja yhteistyökyvyn vuorovaikutussuhde on ainoa tapa taata asiak kaalle, että sovitun työn laatu kestää. Sertifioituja projektinjohtajia Kokeneet projektipäällikkömme ovat toimineet monitoimittaja ympäristöissä hankkeen vetäjinä ja mm. sopimusteknisissä asioissa asiakkaan etujen valvojina. Perinteisen IPMA C koulutuksen lisäksi osa projektipäälliköistämme on ketterän Scrum mallin sertifioituja osaajia. Projektipäällikkömme pystyvät aloittamaan projektin jo määrittelyvaiheessa, tai liittymään projektiin sen myöhemmissä vaiheissa. Kysynnän kasvaessa koulutamme jatkuvasti uusia Scrum ammattilaisia joukkoomme.tekniset asiantuntijamme ovat niinikään alansa sertifioituja osaajia, joilla on pitkä työkokemus. Perigeum Oy Insinöörinkatu 3 B Helsinki Puh. (09)

7 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 7 Projektipäällikölle suurin käytännön etu on tyytyväinen asiakas ja motivoitunut tiimi. kuvat: Jacob Wackerhausen

8 8 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti inspiraatio 4avain projekti opettaa Ylimmän johdon mahdollisuus Kysymys: Mikä on projektipäällikön ja ylimmän johdon rooli projekteja toimittavassa yrityksessä? Vastaus: Ylimmän johdon on osallistuttava projektin hallintaan arvioimalla yhdessä projektipäällikön kanssa tavoitteita, riskejä, projektin keskeistä merkitystä sekä liiketoimintasuhteen syventämistä. Projektit ovat luonnollinen osa monen yrityksen liiketoimintaa. Joskus projekti on välttämätön silta eli ainoa keino jakaa avoimesti tietoa yhteistyökumppanin kanssa. Monesti yhteisprojektia käytetään rakentamaan ja vahvistamaan pysyvää yhteistyötä. Projekti on monelle yritykselle väline, jonka kautta voidaan uida yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa ja ratkaista asiakkaan liiketoiminnan ongelmia yhdessä. Yrityksen käytössä oleva osaaminen ei rajoitu vain oman yrityksen sisälle, ja niinpä projekteissa voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön toimittaja- ja kumppaniorganisaatioiden resurssit osana projektiin integroitua kokonaiskyvykkyyttä. TKK:n projektiliiketoiminnan professori Karlos Artto näkee paitsi projektipäällikön myös organisaation ylimmän johdon operationaalisen toimijan roolissa, projektityöläisenä. Johdon tehtävänä on pitää projektia hallinnassa ja ymmärtää sen muutosta tuova merkitys yrityksen kokonaisliiketoiminnassa. Karlos Artto. Vierailumatka Stanfordin yliopistoon professorikollegoita tapaamaan. Taustalla Golden Gate. Projektinhallinnan haasteet Projekteja toimittavassa yrityksessä projektit ovat osa tuotantoa ja järjestelmiä, joilla tuotetaan ratkaisuja asiakkaille. Projektipäällikkö on liiketoimintajohtajaan verrattava keskeinen tekijä, jolla on sananvaltaa ja valtuuksia viedä toimialan bisnestä oikeaan suuntaan. Projekti on vahva, elimellinen osa yritystä. Ylimmän johdon on osallistuttava projektin hallintaan arvioimalla yhdessä projektipäällikön kanssa tavoitteita, riskejä, projektin keskeistä merkitystä sekä liiketoimintasuhteen syventämistä, kertoo Artto. Hänen mukaansa yhtenä projektin hallitsemisen haasteena on toteuttaa useiden osapuolten intressi projektiin osallistuvien eri toimijoiden muodostamassa toimijaverkostossa. Joillakin toimialoilla asioita saatetaan hoitaa hyvä veli -periaatteella, ikään kuin kavereiden kesken, jolloin tieto projektin todellisesta tilanteesta ei kulje organisaation oppimisen pohjaksi eikä ala kehity. Projektista opitaan Artto peräänkuuluttaa avointa, tietoa luovaa yrityskulttuuria, jossa syntyy uutta ymmärrystä: Siten jokaisesta projektista opitaan ja oppeja voidaan hyödyntää uusissa projekteissa. Jos ylin johto ei tiedä projektin kulusta tai ongelmista, kritiikille altistaminen ei onnistu. Tällöin ei voida myöskään oppia. Ongelmat tulee ratkaista yhdessä johdon kanssa. Artto varoittaa myös niin sanotuista piilotettavista kehitysprojekteista, joita toisinaan pannaan toimeen organisaatioissa, joissa ei sallita epäonnistumista. Projektin tai tulosyksikön johtaja toteuttaa salaa, ehkä koemielessä, tärkeänä pitämäänsä projektia eikä tiedota ylintä johtoa. Ongelmana on, että pöytälaatikkoprojektin menestymistä voi olla vaikea arvioida eikä oppeja kyetä jakamaan. Ei tällainen sovi avoimeen yrityskulttuuriin. Epäonnistumisista opitaan usein eniten: siksi pieniä kokeilujakin tulisi voida tehdä avoimesti, myös odotuksien vastaiset tulokset sallien. Kehitysprojekteja toteuttavassa organisaatiossa johdon on osattava päättää, mihin projekteihin resurssit kohdistetaan. On osattava priorisoida Koska yritykseen ei mahdu montaa kehitysprojektia, joihin panostetaan ja keskitytään täysillä, on osattava priorisoida, Artto huomauttaa. Voimavarat on pantava niihin asioihin, joissa kehitystä halutaan eniten. Jos johto ei ole mukana projektien valinnassa, organisaation eri osissa käynnistetään suuren alkuinnostuksen saattelemana paljon pieniin parannuksiin tähtääviä projekteja. Huomiota vaativia projekteja on lopulta liikaa ja tärkeät asiat eivät enää etene. Johdon on seurattava rahoituksen tarvetta tiukasti ja varmistettava projektin kaikissa vaiheissa, että tulos vastaa panostusta. Silloin huomio keskittyy projektiin ja sen tuloksiin, ja projekti kommunikoi yrityksen johdon kanssa johdon odotuksista. tarja rannisto karlos artton projektimetaforat Projekti on Matka Silta Muutos Ratkaisu Edistys Uutuus Voitto

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI. Paremman projektiosaamisen puolesta

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI. Paremman projektiosaamisen puolesta PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI KUMPPANIT Paremman projektiosaamisen puolesta Projektiyhdistyksen PMO-tutkimus 2014 Projektiyhdistyksen PMO-tutkimus 2014 Projektiyhdistys toteutti valtakunnallisen ja laajan projektialan

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Projektiyhdistys nostaa projektitoiminnan ja johtamisen tasoa, tuloksellisuutta ja arvostusta

Projektiyhdistys nostaa projektitoiminnan ja johtamisen tasoa, tuloksellisuutta ja arvostusta Projektiyhdistys nostaa projektitoiminnan ja johtamisen tasoa, tuloksellisuutta ja arvostusta Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja! 13.8.2013 / Jyry Louhisto 2013 Projektiyhdistys ry Yhä suurempi osa

Lisätiedot

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry. PM Club Jyväskylä IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.fi 2015 Projektiyhdistys ry PM Club Jyväskylä / IPMA C erikoispaketti,

Lisätiedot

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla Projektisalkku ohjausvälineenä Projektisalkun kehittäminen Kilpailukyvyn parantaminen PLUS Akatemia Projektitoiminnan ja -johtamisen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja!

Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja! Tarvitaan tietoa, taitoa ja verkostoja! Projektiyhdistys ry edistää suomalaista projektiosaamista 20.6.2011 / Jyry Louhisto 2011 Projektiyhdistys ry Yhä suurempi osa työstä on projekteja Projektijohtaminen

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Kokemuksia projektimallin kehittämisest misestä sprinttimallilla Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Solteq Oyj Solteq on ohjelmistopalveluyhtiö, joka tukee asiakkaidensa

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä, onnistumisen luojana strategisille tavoitteille

Projektin ohjausryhmä, onnistumisen luojana strategisille tavoitteille Projektinhallintapäivä 19.8.2015- TTY Tampere Projektin ohjausryhmä, onnistumisen luojana strategisille tavoitteille Jyrki Mäntynen / Management Institute of Finland Projektin ohjausryhmä, onnistumisen

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Projektinhallintapäivä 22.8.2007, Tampere Poimintoja koulutusnäkökulmasta

Projektinhallintapäivä 22.8.2007, Tampere Poimintoja koulutusnäkökulmasta Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Projektinhallintapäivä 22.8.2007, Tampere Poimintoja koulutusnäkökulmasta Päivi Hietanen, johtaja paivi.hietanen@tieturi.fi HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180

Lisätiedot

Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta

Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta Jäsentiedote nro. 11 / 2011 20.10.2011 Tiedotteen sisältö: IPMA Level D sertifiointitilaisuus Oulussa 21.11.2011 Projektituska videot Teematilaisuus: Projektien sidosryhmäjohtaminen,

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Johtamisjärjestelmä Näkemyksiä laadun hallintaan, sisältä ja

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Ketterä projektinhallinta

Ketterä projektinhallinta Ketterä projektinhallinta Petri Heiramo Agile Coach, CST 1 Petri Heiramo Ikä: 37 (vielä pari päivää ) Oma koulutus- ja valmennusyritys, Agilecraft Oy, reilut 3 viikkoa Lähes 10v ohjelmistokehitys- ja -prosessitausta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

JULKISEN PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN JA PROJEKTI- JA PALVELUSALKUT

JULKISEN PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN JA PROJEKTI- JA PALVELUSALKUT JULKISEN PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN JA PROJEKTI- JA PALVELUSALKUT Kunnallisen palvelukeskustoiminnan operatiivinen johtaminen - case Istekki Oy Kati Tuovinen Palvelupäällikkö Projekti- ja hankepalvelut

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case. Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy

Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case. Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case OP-Pohjola Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy Agenda Scrum lyhyesti Jatkuvan palvelun DW-projekti- Case OP-Pohjola Lähtötilanne ennen Scrumia Scrumin

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Sulava Ray Byman Käyttöönotto Käyttö ray.byman@sulava.com Puhelin: 040 5920960 www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy

Lisätiedot

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Ole aina parempi. Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Huomisen menestystä rakennetaan nyt. Olemme edelläkävijä, jonka valmennustyö kasvattaa sekä yksilön että organisaation osaamista

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Viestintä, projektin onnistumisen kriittinen tekijä 19.8.2015. Päivi Kähönen-Anttila, Pasaati Oy

Viestintä, projektin onnistumisen kriittinen tekijä 19.8.2015. Päivi Kähönen-Anttila, Pasaati Oy Viestintä, projektin onnistumisen kriittinen tekijä 19.8.2015 Päivi Kähönen-Anttila, Pasaati Oy Päivi Kähönen-Anttila Vanhempi projektipäällikkö Toiminnan kehittämisen asiantuntija paivi.kahonen@pasaati.com

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä Mikä on tärkeintä? Talousosaaminen Johtaminen Joku muu? Ei ole yhtä oikeaa vastausta Ulkoiset tekijät Yleinen taloustilanne Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta. Tomi Kasurinen 05-05-2014

Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta. Tomi Kasurinen 05-05-2014 Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta Tomi Kasurinen 05-05-2014 Mistä on kyse? Konsultti Riippumaton arvioija 2 Kehitysprojekti Arvostelu Kertaluonteinen

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle?

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle? Kilpailuylivoimaa johtamisen avulla 1.6.2010 Mitkä ovat oikeita kysymyksiä? Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus j antaa johtamiselle? Väitöstutkimuksen tarkoitus TUTKIMUSKYSYMYS: Onko löydettävissä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista Juhlavuoden työpaja 2.9.2014 Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista 9.00-9.15 Seminaarin avaus Esa Virkkula, Martti Pietilä 9.15 9.45 Jaana Seikkula Leino, dosentti, projektipäällikkö

Lisätiedot

Totuus IdM-projekteista

Totuus IdM-projekteista Totuus IdM-projekteista Kyselytutkimuksen tulosten julkistustilaisuus 4.10.2011 Hannu Kasanen, Secproof Identiteetinhallinnan huono maine IAM, nuo kolme suurta kirjainta, tarkoittavat käyttäjätietojen-

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Closing the gap: The link between project management excellence and long-term success, Economist Intelligence Unit, Lokakuu 2009.

Closing the gap: The link between project management excellence and long-term success, Economist Intelligence Unit, Lokakuu 2009. Project-TOP Roadmap Helpoin tapa toteuttaa projektinhallinta Roadmap sisältää työkalut projektisalkunhallintaan, useiden rinnakkaisten projektien hallintaan sekä projektien toteutukseen ja raportointiin.

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

StaffPoint -yritysesittely. Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004

StaffPoint -yritysesittely. Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004 StaffPoint -yritysesittely Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004 StaffPoint Oy Suomen suurin henkilöstöpalveluyritys syntyi, kun Extra Henkilöstöpalvelut ja Jokela Capital yhdistyivät kesällä 2004.

Lisätiedot

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen

Lisätiedot

Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta

Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta Jäsentiedote nro. 10 / 2011 6.10.2011 Tiedotteen sisältö: Teematilaisuus: Projektien sidosryhmäjohtaminen, 16.11.2011 Vaalikokous 2011, 16.11.2011 Ota hyöty irti

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN

TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN YHTEENVETO TULOKSISTA 1. Tutkimuksen taustaa ja tutkimusaineisto Trailmaker Oy toteutti Kasvu Open -ohjelman yhteydessä tutkimuksen, jonka

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot