ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite projektin- hallinta projektien hallinta vahvistaa taloutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite projektin- hallinta projektien hallinta vahvistaa taloutta"

Transkriptio

1 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite IT-projektit Ketterillä menetelmillä välitöntä palautetta Projektijohtaminen Uusi suomalainen menestystarina projektin- N:o 2. Huhtikuu hallinta projektien hallinta vahvistaa taloutta 4AVAINTA PROJEKTI - JOHTAMISEN TUEKSI Jyry Louhisto: Projektiosaamisen lisääminen ja laadun parantaminen on yhteinen kansallinen tehtävä. Karlos Artto Ylin johto sitoutettava projektinhallintaan KARLOS ARTTO Onnistunut projekti Aseta oikeat arvomittarit HAROLD KERZNER

2 2 ilmoitusliite pääkirjoitus tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Taantuma pakottaa niin kotitaloudet, yritykset kuin yhteiskunnankin arvioimaan strategiaansa ja toimintamallejaan uudelleen. Projektit ovat parhaita muutosvälineitä. Yhteinen kansallinen tehtävä suosittelemme sivu 8 Karlos Artto Projektiliiketoiminnan professori, TKK. Jokaisesta projektista opitaan ja oppeja voidaan hyödyntää uusissa projekteissa. Oikeaoppinen projektinjohtoajattelu antaa tehokkaat eväät talouskriisistä selviytymiselle. Vallitseva laskusuhdanne on herättänyt monissa maissa kiinnostuksen projektien hallintaa kohtaan. Ohjelma- ja projektinjohtamisen työtekniikat ja työkalut ovat hyviksi koettuja välineitä myös elvytysmiljardeilla käynnistyviä projektisalkkuja varten. Projektijohtaminen selkeyttää Nykyaikainen projektien hallinta vahvistaa organisaatioi- 1 ta ja taloutta. Se tekee niistä ketterämpiä, tehokkaampia, tuottavampia ja kilpailukykyisempiä. Vähemmillä voimavaroilla saadaan enemmän aikaan. Parhaista projektikäytännöistä hyötyvät kaikki, niin yksilöt, perheet, yritykset kuin kunnat, valtio ja kolmas sektorikin. Aito projektijohtaminen selkeyttää organisaation rakennetta, käsitteistöä ja rooleja, tehostaa yhteistyötä ja viestintää, lisää avoimuutta ja vastuullisuutta sekä parantaa työkulttuuria, päätöksentekoa ja suorituskykyä. Yhteiskunnassa tyytyväisyys kasvaa, ongelmat ja hukkatyö vähenevät, aikaa ja kustannuksia säästyy. Yrityksillä luotettavuus, kannattavuus, liikevaihto ja markkinaosuus kasvavat. Suomesta kärkimaa Monissa maissa suurten valtiollisten projektien hallin- 2 taan kiinnitetään paljon huomiota. Niiden ennakkoarviointia ja päätöksenteon valmistelua ja laatua on parannettu. Johtavat yliopistot ovat mukana alan tutkimuksessa ja koulutuksessa, ja alan kansainvälinen yhteistyö on vilkasta. Tietoa ja kokemuksia on saatavilla. Onko suomalaisilla päättäjillä halua ja kykyä kehittää Suomesta projektinhallinnan kärkimaa maailmassa? Ainutlaatuinen mahdollisuus 3 Projektinhallinnan maailmanjärjestö IPMA ja Projektiyhdistys ry ovat kutsuneet ensi kesäksi Suomeen maailman huippuasiantuntijat 25 maasta esittelemään projektialan parhaita käytäntöjä. Helsinkiin kokoontuu projektipäättäjiä, projektinhallinnan Jyry Louhisto Projektinhallinnan Maailmankongressin johtaja, Projektiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja. IPMA ja Projektiyhdistys ry ovat kutsuneet ensi kesäksi Suomeen maailman huippuasiantuntijat 25 maasta esittelemään projektialan parhaita käytäntöjä. asiantuntijoita, tutkijoita ja projektiammattilaisia yli 50 maasta. Koska Maailmankongressi on avoin kaikille kiinnostuneille, suomalaiset saavat nyt ainutlaatuisen mahdollisuuden käydä läpi maailman huippuasiantuntijoiden kanssa alan viimeisimmät tutkimustulokset sekä mittavat käytännön kokemukset muun muassa maailmaa kohdanneista haasteista ja niiden ratkaisukeinoista. Kongressi antaa mahdollisuuden kehittää myös suomalaista projektiosaamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa ja koulutusta. Esimerkiksi verkostokeskeisten liiketoimintamallien hallinta on monille vielä kovin haasteellista, mutta kansantaloudelle jo elintärkeää. Kansallinen tehtävä Projektiosaamisen lisääminen ja laadun parantaminen 4 on yhteinen kansallinen tehtävä. Hyvällä projektijohtamisella selätämme taantuman varmemmin, vähemmin kuluin ja paremmin tuloksin. Huolehdi näistä s Osaaminen, asenne, ohjelmistot. Kalibroi arvomittarit s Erityyppiset projektit vaativat johtajilta projektinhallinnan tilanneherkkyyttä. Autamme lukijoitamme onnistumaan! projektinhallinta, n:o 1. maaliskuu 2009 Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Unioninkatu 18, Helsinki Aslak de Silva, Toimituspäällikkö: Jarmo Perälä Puhelin: Projektipäällikkö: Outi Keskinen Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Get the latest tips and techniques from leading industry professionals by leveraging their expertise to deliver successful projects. Immediately apply value-based methodologies and best practices to advance your skills and impact your organization s success. Microsoft Office Project 2007: New Features & Benefits Project Management Fundamentals Tips & Tricks for the Business Analyst Leading Cross Cultural Virtual Teams

3 ajassa tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti 1avain ilmoitusliite 3 asenne ja osaaminen ohjelmistot 1 Kalle Kähkönen Johtava tutkija, dosentti 2 Onnistuminen kiinni taidosta ja asenteesta Kysymys: Kuinka varmistaa projektin onnistuminen? Vastaus: Projektipäälliköksi on valittava henkilö, jolla on vaadittavat tiedot, taidot ja oikea asenne. osaaminen Joskus yrityksen johto palkitsee ansioituneen asiantuntijan nimittämällä hänet projektipäälliköksi, vaikka valmiuksia projektin johtamiseen, organisointiin tai koordinointiin ei ole. Väärällä päällikkövalinnalla koko projekti on vaarassa epäonnistua. Kun projektia lähdetään kehittämään, on otettava huomioon paitsi projektipäälliköiden riittävä osaaminen, myös mahdollinen täydennyskoulutuksen tarve. Projektit ovat työelämän megatrendi, jonka volyymi kasvaa räjähdysmäisesti. Yritykset pyrkivät tehokkuuden lisäämiseen projektisoimalla toimintaansa, jolloin henkilöstön projektiosaamisen merkitys kasvaa. Tämä näkyy Tampereen ammattikorkeakoulun projekti- ja prosessijohtamisen lehtori Kai Hintsasen mukaan alan koulutuksen jatkuvasti nousevassa kysynnässä. Projektinhallinnassa kyse on osaamisesta, asenteesta sekä tiedoista ja taidoista. Yrityksen johdon on kyettävä nimittämään projektipäälliköksi oikea henkilö. On tiedettävä, kenellä on vaadittavat tiedot ja taidot sekä oikea asenne eli tarpeellista kuva: abdulaziz almansour osaamista juuri tietyn tyyppiseen projektinhallintaan. Vain näin voidaan varmistua projektin onnistumisesta, huomauttaa Hintsanen. Kovat ja pehmeät taidot Projektiosaamisen koulutustarjonta on monipuolista, etäopiskelusta kokopäiväiseen ja perusteista syventäviin taitoihin asti. Liiketalous, taloushallinto sekä markkinointi ovat Hintsasen mukaan asiantuntijan vinkit Organisaatiolle kehitetään kaikille projektityypeille yhteinen, mutta sopivasti joustava, projektimalli päätöksentekopisteineen. Projektin omistajat sitoutetaan yhteiseen toimintamalliin ja korostetaan heidän rooliaan. Projekteja toimittavasssa yrityksessä myynnin ja myyntiprosessin sitominen projektiprosessiin on tärkeää. Perustetaan projektitoimisto tarkoituksenmukaisella resursoinnilla. 3 Yrityksen johdon on kyettävä nimittämään projektipäälliköksi oikea henkilö. Kai Hintsanen Projekti- ja prosessijohtamisen lehtori. niin sanotuista kovista taidoista projektinhallinnan suosituimmat koulutusalat. Niiden yhdistelmä antaakin vahvan pohjan projektiosaamiselle. Pehmeät taidot, kuten viestintä, vuorovaikutustaidot ja asiakassuhteiden hallinta ovat Hintsasen mukaan jopa aliarvostettuja, vaikka ne usein lopulta ratkaisevat projektin onnistumisen. Koulutuksessa tulee korostaa Panostetaan projektipäälliköiden osaamiseen. Muutetaan yrityksen johtamistapaa projektien johtamisen näkökulmasta. Johto sitoutuu käyttämään aikaansa enemmän projektisalkunhallintaan. Tätä varten perustetaan projektisalkunhallinnan johtoryhmä, jos yrityksen johtoryhmä ei ota tätä tehtäväkseen.! Lähde: Seniorikonsultti Matti Haukka koulutus 1. Projektit ovat koko ajan haasteellisempia mikä vaatii jatkuvaa projektiosamisen päivittämistä. 2. Viestintä, vuorovaikutustaidot ja asiakassuhteiden hallinta vaikuttavat projektin onnistumiseen. 3. Liiketalouden, taloushallinnon sekä markkinoinnin osaaminen antaa projektille vahvan pohjan. kuvat: sxc myös pehmeitä taitoja, ja nykyään niistä puhutaankin jo monissa opetusryhmissä. Pehmeiden taitojen osaamista ja valmiuksia tarvitaan erityisesti suurissa projekteissa, esimerkiksi ilman tiimityöskentelytaitoja projektipäällikkö on pulassa. Koulutus ja käytäntö Yhä koventuvilla työmarkkinoilla työnantajat arvostavat muodolliseen pätevyyteen johtavan koulutuksen ohella myös käytännön työkokemusta. Useat yritykset ovat kiinnostuneita yhteistyöstä oppilaitosten kanssa, ja tarjoavat opiskelijoille tilaisuuden toimia todellisissa projekteissa jo opiskeluaikanaan. On tärkeää, että opiskelija harjaantuu käytännön tilanteisiin jo ennen työelämään siirtymistä. Koulutus ja käytäntö yhdessä lisäävät myös kilpailukykyä valmistumisen jälkeen, kannustaa Hintsanen. Projektiosaaminen vaatii jatkuvasti täydennyskoulutusta ja päivitystä, sillä projektit tulevat koko ajan vaativammiksi. Hintsasen mukaan työelämän täydennyskoulutuskurssit, joissa oppiminen tapahtuu oman työn ohella, ovat kysyttyjä. Yritykset tilaavat myös yrityksen omiin tarpeisiin räätälöityjä kursseja, joilla syvennetään ja päivitetään oman toimialan erikoisosaamista. tarja rannisto Kehitystyötä Projektiajattelu on levinnyt laajentuvalla ohjelmistopuolella viime vuosien aikana. Ohjelmistoja kehitetään sekä pieniin, toistuviin projekteihin että kompleksisiin projekteihin, joissa osaaminen ja haasteet ovat erilaisia. Lisenssimaksut pois Kehityksessä vastataan yritysten toiveisiin helposti lähestyttävistä ohjelmistoista. VTT:n johtava tutkija, dosentti Kalle Kähkönen kertoo yritysten haluavan eroon raskaista käyttöönottoprojekteista, joissa jo pelkkä henkilöstön koulutus on pitkää ja työlästä: IT-järjestelmistä on kehittymässä palvelu, jonka käyttöönotto on helppoa. Lisäksi on ymmärretty, että yritykset karsivat turhia menojaan ja ovat valmiita maksamaan vain palvelusta. Ohjelmistojen kehityksessä tähän on vastattu niin, että perinteiset lisenssimaksut ovat siirtymässä historiaan. Laajat kokonaisuudet Yrityksissä, joissa projekteja hallitaan tiedonhallinnan kautta, ovat tietovirtojen hallinnanratkaisut avainasemassa. Tällaisten laajojen kokonaisuuksien vaativaan hallintaan tarvitaan erikoistuneita ratkaisuja. Seuranta Tilannetta seurataan jatkuvasti ja toimintaa muutetaan tilanteen vaatiessa. Tarkkaa projektin reaaliaikaista monitorointia varten tarvitaan työkalu. Kähkönen kertookin innostuneesti uutuudesta: Nyt tapahtuva kehitys on älyllisesti mielenkiintoinen. Projektivalvomossa seurataan, mitä projektiympäristössä tapahtuu. Projektipäälliköt ja yrityksen ylin johto valvovat tapahtumia, kilpailijoita ja toimijoiden motivaatioita. Esimerkiksi rakennusprojektin päällikkö voi tietää reaaliaikaisesti tavarantoimituksen tilanteen, missä ja milloin tavara saapuu. Plussaa Erityisen hyvänä seikkana ohjelmistojen kehityksessä Kähkönen pitää sitä, että ratkaisut ovat hinnan jatkuvan pudotuksen vuoksi myös pienten toimijoiden saatavilla.

4 4 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti haasteita tavoitearvot seurantaan 2avain arvomittarit kuntoon Kysymys: Miksi projektin onnistumista mittaavien arvojen ennakointi on kokeneillekin projektinjohtajille vaikeaa? Vastaus: Ongelmana on, että monissa yrityksissä projektin johto ei panosta tarpeeksi oikeiden arvomittareiden asettamiseen tai seurantaan. Arvoja tarkistetaan vasta kun projekti on ohi. Oikeiden arvoperustaisten mittareiden asettaminen on kriittinen vaihe projektin onnistumiselle. International Institute for Learning IIL:n johtaja Harold Kerzner, pitää tärkeänä indikaattorien selkeyttä ja luotettavuutta. Huolellisesti suunniteltuina niitä tulisi käyttää mittaamaan myös väliaikaisia progressioita ja arvoja projektin etenemisen aikana. Huolestuttavaa on, että liian usein arvoihin kiinnitetään huomiota vasta, kun projekti on ohi. Pulassa ollaan, kun huomataan, että rahaa on käytetty projektiin, joka olisikin pitänyt keskeyttää tai tavoitteet olisi pitänyt määritellä toisin. Hallittua joustavuutta Tavoittaakseen asetetun arvon projektijohtaminen edellyttää tehokkaaseen kommunikaatioon, yhteistyöhön ja ennakoivaan johtamiseen perustuvaa yrityskulttuuria. Perinteisen projektinjohtamisen tavoiteasetannan Kerzner kokee ongelmallisena: tällöin kriittiset tekijät, tavoitearvot ja tehokkuutta mittaavat indikaattorit määritellään projektin alkuvaiheessa eikä niitä muuteta projektin kuluessa. Joissakin hallintametodeissa joka projektissa käytetään samoja mittareita ja indikaattoreita. Ei huomioida projektien ominaisluonteita ja erilaisia tavoitearvoja. Reagoi muutoksiin Eri ympäristöissä suoritettavat erityyppiset projektit vaativat johtajilta projektinhallinnan soveltamista ja tilanneherkkyyttä sekä muutoskykyä. Maailmanlaajuisesti tunnustettuna projektinjohtamisen asiantuntijana Kerzner näkee arvoperusteisen projektinjohtamisen onnistuneempana mallina. Arvojohdetussa projektissa mittareita muutetaan sekä projektista toiseen että myös saman projektin eri vaiheiden välillä. Arvoperusteisen projektin fokus on odotetun arvon saavuttaminen yhdessä aika-, kustannus- ja tehokkuustavoitteiden kanssa. Harold Kerzner Ph.D., MS (Engineering), MBA. Milloin projekti kannattaa keskeyttää? Joskus projektiseurannan indikaattorit osoittavat, että tavoiteltua arvoa ei saavuteta ja projekti kannattaa keskeyttää. Epäonnistuvien projektien peruminen on välttämättömyys. Valitettavasti yritykset ovat usein hitaita huomaamaan, että projektinjohtamisessa tulee olla myös poistumistie eli projekti pitää voida tarvittaessa keskeyttää. Projektien päättäjät ovat ylintä johtoa ja tavoitearvoissa heijastuvat usein heidän henkilökohtaiset näkemyksensä, joiden epäonnistumista ei haluta nähdä. Päätös täytyy kuitenkin tehdä yrityksen parhaaksi, ja arvot tulee asettaa oman henkilökohtaisen tavoitteen edelle, painottaa Kerzner vakavasti. Epäonnistumisen pelossa ei kannata kuitenkaan loppuun asti välttää riskin ottamista. Kerzner muistuttaa haastavasti, että jos yrityksen kaikki projektit onnistuvat aina, silloin se ei työskentele tarpeeksi tehokkaasti. Projektin todellisesta epäonnistumisesta voi tosissaan puhua vasta silloin, jos siitä ei opita mitään. tarja rannisto mediaplanet.com

5 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 5 Yhteistä projektia rakentamassa lyhyesti onnistunut malli Arvoperusteinen projektijohtaminen sopii hyvin nykytilanteeseen joustavuutensa ansiosta. kuvat:sxc Projektijohtamisesta uusi suomalainen menestystarina. näkökulma Projektiluonteinen vienti on kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti. Kun kaikkea ei ole enää kannattavaa tehdä kotimaassa, on yritysten korostettava kilpailuvalttejaan: tuotekehittelyä ja kokonaisuuksien hallintaa. Yhden yhtiön toimittamasta yhdestä projektista ollaan siirrytty monen yhtiön ja projektin malliin. Verkostomaisten projektien johtaminen on alue, jossa Suomesta voisi kehittyä maailman paras projektiviejä, sanoo Osmo Härkönen, Projektiyhdistys Ry:n hallituksen puheenjohtaja. Osmo Härkönen Projektiyhdistys Ry, Hallituksen puheenjohtaja Seppo Halminen PMI Chapter Finland, Hallituksen puheenjohtaja Tehokkuutta toimintaan Suomalaiset yritykset muuttavat toimintaansa yhä enemmän linjavetoisuudesta projektiluonteiseksi. Tuotteiden kehittäminen ja modifiointi projektina tehostaa yrityksen toimintaa huomattavasti. Parhaat projektitiimit muodostetaan tarvittavista asiantuntijoista, ei sillä hetkellä saatavilla olevasta väestä. Projektitoiminnassa tehottomien resurssien poistaminen on yksinkertaista, ja tiimeihin valikoituvat parhaat suorittajat, kuvaa Seppo Halminen, PMI Chapter Finlandin hallituksen puheenjohtaja. Uudenlaiset toimintatavat vaativat myös uudenlaista johtamista. Projektiammattilaisten tarve kasvaa jatkuvasti. Projektijohtaminen keskittyy ihmisten ja tekemisen johtamiseksi. Kapean teknisen osaamisen sijaan on tärkeämpää ymmärtää yrityksen liiketoimintaa ja projektin suhdetta siihen, Halminen jatkaa. Standardit käyttöön Jotta projektijohtaminen kehittyisi vastamaan uudenlaisia haasteita, on siitä oltava yhteinen näkemys jo oppilaitoksista saakka. Projektijohtamisen on oltava standardoidulla pohjalla, jotta toimintatavat olisivat samoja kaikissa ympäristöissä. Tähän liittyy myös kulttuuriosaaminen, valmius toimia erilaisten ihmisten kanssa. Näin työvoiman liikkuvuus helpottuu, ja on mahdollista kehittää Suomen erityisosaamista, Härkönen selittää. Myös tarjolla olevat sertifioinnit varmistavat projektitoiminnan johdonmukaisuuden. Toisiaan tukevat, prosesseihin liittyvät ja henkilökohtaiset sertifikaatit auttavat sekä yritystä että projektipäällikköä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Kun nyt teroitetaan projektiosaaminen huippuunsa, se sekä auttaa vaikeiden aikojen yli että luo Suomelle tulevaisuudessa todellisen menestystuotteen, Halminen tiivistää. jussi tiihonen projektijohtaminen Standardoinnilla menestykseen Vientiprojektien määrä on Suomessa nopeassa kasvussa. Verkostomaisen toiminnan myötä samojen kumppanien kanssa tehdään useampia projekteja. Projektiluonteinen toiminta on kustannustehokasta. Yhä harvemmat tuotteet toimitetaan standarditavarana, ja tuotteiden muuttaminen onnistuu parhaiten projekteina. Lyhytkestoisten, ennalta määritetyn mittaisten työsuhteiden väistämättä lisääntyessä ovat projektinhallinnan taidot yhä kysytympiä työmarkkinoilla. Projektipäälliköistä on jatkuva pula. Projektijohtaminen on pitkälti osaamisen johtamista. Sen suurimpia haasteita ja samalla ammattitaidon mittareita - on ihmisten johtaminen ilman suoraa käskyvaltaa. Jotta projektijohtamisesta saataisiin menestyvä vientituote, on toiminta standardoitava koulutuksesta lähtien. Sekä PMI että Projektiyhdistys tukevat ehdotusta projektinhallinnan professuurin perustamisesta, esimerkiksi suunnitteilla olevaan Aalto-yliopistoon. kuva: miguel saavedra Onnistu projekteissa, erotu Osaamisella tehovalmennusta ipman sertifiointeihin. Johtava tekniikan alan kouluttaja

6 6 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti inspiraatio Kysymys: Miten ketteriä menetelmiä voidaan hyödyntää IT-projektin läpiviennissä? Vastaus: Ketteriä menetelmiä käytettäessä projektin riskejä voidaan hallita paremmin kuin perinteisillä menetelmillä. 3avain riskienhallinta Ketterät menetelmät IT-projektipäällikön työkaluna näkökulma ketterät menetelmät Liiketoiminnassa projektien nopeuden ja sujuvuuden merkitys kasvaa koko ajan. Silti IT-projektit ovat usein edelleen aikaa vieviä ja turhan monimuotoisia. Ketteryydessä on kyse menetelmistä, jotka pyrkivät yhä nopeampaan ja parempaan ohjelmistokehitykseen ITprojektien yksinkertaistamiseksi. Useat ketterät käytännöt tähtäävät lisäksi siihen, että ihmiset oppivat paitsi vastuun kantajiksi myös kulloisenkin projektin tehokkaammaksi toteuttajaksi. Resursseista paras hyöty Ohjelmistokehitysprojektissa on aina käytössä rajalliset resurssit. Ketterillä menetelmillä (engl. agile methodologies) resurssit pyritään suuntaamaan sinne, missä niistä saadaan paras hyöty. Ketterät menetelmät eroavat perinteisistä ohjelmistokehitysmenetelmistä muun muassa siinä, että ne painottavat suoraa ihmisten välistä kommunikointia dokumentoinnin sijaan, selventää TKK:n tietojenkäsittelyopin professori Casper Lassenius. Tavoite vuorovaikutteisen yhteistyön lisäämiseksi vahvistaakin läheistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Menetelmät lisäävät myös joustavuutta, mikä antaa käytännön työtä tekevälle itseorganisoituvalle kehitystiimille enemmän vapauksia päättää itse, miten projektia toteutetaan ja miten tehottomuudet karsitaan. Ketterän menetelmän edut Miten ketteriä menetelmiä voi hyödyntää IT-projektien läpiviennissä? Ketteriä menetelmiä käytettäessä projektin riskejä voidaan hallita paremmin kuin perinteisillä menetelmillä. Koska projektin aikana saadaan välitöntä palautetta projektin sujumisesta, uuteen tietoon ja muutoksiin pystytään reagoimaan välittömästi. Agile-menetelmät vaativat aina soveltamista toimintaympäristöön. Vaikka ketterät menetelmät luontuvat parhaiten lähinnä pienehköihin alle kymmenen hengen projekteihin, joissa koko tiimi istuu samassa huoneessa, niitä voidaan Lasseniuksen mukaan soveltaa myös isompiin sekä hajautettuihin projekteihin. Ongelmat saadaan identifioitua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Casper Lassenius Kansainvälisesti hajautetut projektit Haasteena kansainvälisessä ohjelmistokehitysprojektissa saattavat olla ongelmat, jotka johtuvat projektiryhmän hajautetusta sijainnista. Erityisesti kansainvälisesti hajautetuissa projekteissa, projektikohtaisia keskeisiä ketterien menetelmien käytäntöjä joudutaan sekä muokkaamaan että lisäämään. Projektista riippuen niitä voidaan täydentää esimerkiksi vaatimusten hallinnan, arkkitehtuurisuunnittelun sekä laadunvarmistuksen osalta. Kun ihmiset eivät tapaa kasvokkain, kommunikaatio hidastuu ja oikeaa tietoa ei aina ole saatavilla. Näiden ongelmien ratkaisussa ketterät kommunikointiteknologiat ja -prosessit ovat tärkeitä muun muassa niiden muunneltavuuden vuoksi. Hajautetussa projektissa kasvokkain toteutettavat neuvottelut korvataan esimerkiksi telepresence-ratkaisuilla. Lassenius ei näekään syytä sille, miksei ketterien menetelmien käyttö kansainvälisesti hajautetuissa projekteissa voisi toimia hyvin. Ominaista näille menetelmille ovat esimerkiksi päivittäiset lyhyet kokoukset, jossa tiimi käy läpi projektin statuksen. Lyhyiden ja tiiviiden statuspalavereiden ansiosta erityisesti projektissa ilmenevät ongelmat saadaan identifioitua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Motivoitunut tiimi, tyytyväinen asiakas Lassenius painottaa, että ketterät menetelmät eivät muuta tai ratkaise ohjelmistotuotannon perusasioita. Ohjelmistokehityksen luonteen huomioiden ne tarjoavat perinteisiin menetelmiin nähden tehokkaamman tavan toimia. Tämä koetaan sekä asiakkaan kannalta joustavaksi ja päteväksi, että tiimin kannalta motivoivaksi toiminnaksi. Siksi että ketterissä menetelmissä pääfokus on itse ohjelmiston tekemisessä, sekä tiimi että asiakas pystyvät konkreettisesti seuraamaan projektin etenemistä. Ja nimenomaan toteutettujen toiminnallisuuksien kautta, ei esimerkiksi dokumenttien valmistumisen kautta. Toisaalta on muistettava, että kompleksiset ja isot tai turvakriittiset projektit tyypillisesti vaativat dokumentointia, toisin kuin mikä on oletusarvo ketterissä menetelmissä. Projektipäällikölle suurin käytännön etu on siis tyytyväinen asiakas ja motivoitunut tiimi. tarja rannisto Projektinhallintaa kokemuksella Perigeum Oy on Helsingissä vuonna 2002 perustettu, ulkoistettuun projektinhallintaan ja -valvontaan erikoistunut yhtiö. Projektinhallinnan lisäksi Perigeum tarjoaa teknistä asiantuntemusta Oraclen tietokanta- ja Middleware -tuoteympäristössä sekä Javamaailmassa. Yhtiön asiakkaita ovat suuret yhtiöt ja julkisen hallinnon organisaatiot. räätälöityä Asiakasorganisaation ulkopuolelta tulevan projektipäällikön ajankäyttöä ei häiritse aiemmista projekteista periytyvät työtehtävät, vaan työ voidaan aina aloittaa puhtaalta pöydältä. Kun suunnitellaan ja toteutetaan projekteja, jotka usein vaihtelevat luonteeltaan hyvinkin paljon toisistaan, kokemuksella on korvaamaton merkitys. Tämä on vahvuutemme, sanoo Perigeumin myyntijohtaja raimo mäensivu. Perigeumin projektinjohtajat ovat itsenäisesti työskenteleviä ammattilaisia, jotka osaavat tarvittaessa hankkia asiantuntemusta johtamansa projektin sopimustoimittajien, Perigeumin kolleegojen tai ulkoisten asiantuntijoiden tahoilta. Vastuullemme tulevat projektit ovat aina erilaisia. Tehtävänä on johtaa ne vaadittuun lopputulokseen kunkin hankkeen yksilöllisessä ympäristössä. Yhdistäviä tekijöitä ovat lähinnä projektien vaativuus ja asiakasorganisaatioiden suuri koko sekä pääkaupunkiseutukeskeisyys. Osaamisen, kokemuksen ja yhteistyökyvyn vuorovaikutussuhde on ainoa tapa taata asiak kaalle, että sovitun työn laatu kestää. Sertifioituja projektinjohtajia Kokeneet projektipäällikkömme ovat toimineet monitoimittaja ympäristöissä hankkeen vetäjinä ja mm. sopimusteknisissä asioissa asiakkaan etujen valvojina. Perinteisen IPMA C koulutuksen lisäksi osa projektipäälliköistämme on ketterän Scrum mallin sertifioituja osaajia. Projektipäällikkömme pystyvät aloittamaan projektin jo määrittelyvaiheessa, tai liittymään projektiin sen myöhemmissä vaiheissa. Kysynnän kasvaessa koulutamme jatkuvasti uusia Scrum ammattilaisia joukkoomme.tekniset asiantuntijamme ovat niinikään alansa sertifioituja osaajia, joilla on pitkä työkokemus. Perigeum Oy Insinöörinkatu 3 B Helsinki Puh. (09)

7 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 7 Projektipäällikölle suurin käytännön etu on tyytyväinen asiakas ja motivoitunut tiimi. kuvat: Jacob Wackerhausen

8 8 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti inspiraatio 4avain projekti opettaa Ylimmän johdon mahdollisuus Kysymys: Mikä on projektipäällikön ja ylimmän johdon rooli projekteja toimittavassa yrityksessä? Vastaus: Ylimmän johdon on osallistuttava projektin hallintaan arvioimalla yhdessä projektipäällikön kanssa tavoitteita, riskejä, projektin keskeistä merkitystä sekä liiketoimintasuhteen syventämistä. Projektit ovat luonnollinen osa monen yrityksen liiketoimintaa. Joskus projekti on välttämätön silta eli ainoa keino jakaa avoimesti tietoa yhteistyökumppanin kanssa. Monesti yhteisprojektia käytetään rakentamaan ja vahvistamaan pysyvää yhteistyötä. Projekti on monelle yritykselle väline, jonka kautta voidaan uida yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa ja ratkaista asiakkaan liiketoiminnan ongelmia yhdessä. Yrityksen käytössä oleva osaaminen ei rajoitu vain oman yrityksen sisälle, ja niinpä projekteissa voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön toimittaja- ja kumppaniorganisaatioiden resurssit osana projektiin integroitua kokonaiskyvykkyyttä. TKK:n projektiliiketoiminnan professori Karlos Artto näkee paitsi projektipäällikön myös organisaation ylimmän johdon operationaalisen toimijan roolissa, projektityöläisenä. Johdon tehtävänä on pitää projektia hallinnassa ja ymmärtää sen muutosta tuova merkitys yrityksen kokonaisliiketoiminnassa. Karlos Artto. Vierailumatka Stanfordin yliopistoon professorikollegoita tapaamaan. Taustalla Golden Gate. Projektinhallinnan haasteet Projekteja toimittavassa yrityksessä projektit ovat osa tuotantoa ja järjestelmiä, joilla tuotetaan ratkaisuja asiakkaille. Projektipäällikkö on liiketoimintajohtajaan verrattava keskeinen tekijä, jolla on sananvaltaa ja valtuuksia viedä toimialan bisnestä oikeaan suuntaan. Projekti on vahva, elimellinen osa yritystä. Ylimmän johdon on osallistuttava projektin hallintaan arvioimalla yhdessä projektipäällikön kanssa tavoitteita, riskejä, projektin keskeistä merkitystä sekä liiketoimintasuhteen syventämistä, kertoo Artto. Hänen mukaansa yhtenä projektin hallitsemisen haasteena on toteuttaa useiden osapuolten intressi projektiin osallistuvien eri toimijoiden muodostamassa toimijaverkostossa. Joillakin toimialoilla asioita saatetaan hoitaa hyvä veli -periaatteella, ikään kuin kavereiden kesken, jolloin tieto projektin todellisesta tilanteesta ei kulje organisaation oppimisen pohjaksi eikä ala kehity. Projektista opitaan Artto peräänkuuluttaa avointa, tietoa luovaa yrityskulttuuria, jossa syntyy uutta ymmärrystä: Siten jokaisesta projektista opitaan ja oppeja voidaan hyödyntää uusissa projekteissa. Jos ylin johto ei tiedä projektin kulusta tai ongelmista, kritiikille altistaminen ei onnistu. Tällöin ei voida myöskään oppia. Ongelmat tulee ratkaista yhdessä johdon kanssa. Artto varoittaa myös niin sanotuista piilotettavista kehitysprojekteista, joita toisinaan pannaan toimeen organisaatioissa, joissa ei sallita epäonnistumista. Projektin tai tulosyksikön johtaja toteuttaa salaa, ehkä koemielessä, tärkeänä pitämäänsä projektia eikä tiedota ylintä johtoa. Ongelmana on, että pöytälaatikkoprojektin menestymistä voi olla vaikea arvioida eikä oppeja kyetä jakamaan. Ei tällainen sovi avoimeen yrityskulttuuriin. Epäonnistumisista opitaan usein eniten: siksi pieniä kokeilujakin tulisi voida tehdä avoimesti, myös odotuksien vastaiset tulokset sallien. Kehitysprojekteja toteuttavassa organisaatiossa johdon on osattava päättää, mihin projekteihin resurssit kohdistetaan. On osattava priorisoida Koska yritykseen ei mahdu montaa kehitysprojektia, joihin panostetaan ja keskitytään täysillä, on osattava priorisoida, Artto huomauttaa. Voimavarat on pantava niihin asioihin, joissa kehitystä halutaan eniten. Jos johto ei ole mukana projektien valinnassa, organisaation eri osissa käynnistetään suuren alkuinnostuksen saattelemana paljon pieniin parannuksiin tähtääviä projekteja. Huomiota vaativia projekteja on lopulta liikaa ja tärkeät asiat eivät enää etene. Johdon on seurattava rahoituksen tarvetta tiukasti ja varmistettava projektin kaikissa vaiheissa, että tulos vastaa panostusta. Silloin huomio keskittyy projektiin ja sen tuloksiin, ja projekti kommunikoi yrityksen johdon kanssa johdon odotuksista. tarja rannisto karlos artton projektimetaforat Projekti on Matka Silta Muutos Ratkaisu Edistys Uutuus Voitto

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry. PM Club Jyväskylä IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.fi 2015 Projektiyhdistys ry PM Club Jyväskylä / IPMA C erikoispaketti,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta

Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta Jäsentiedote nro. 11 / 2011 20.10.2011 Tiedotteen sisältö: IPMA Level D sertifiointitilaisuus Oulussa 21.11.2011 Projektituska videot Teematilaisuus: Projektien sidosryhmäjohtaminen,

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

PK-REKRYKOULUTUS 10. Turku

PK-REKRYKOULUTUS 10. Turku PK-REKRYKOULUTUS 10 Turku 13.10.2016 6.3.2017 Mikä on PK-rekrykoulutus? PK-rekrykoulutusohjelma on jo 9 kertaa toteutettu projekti- ja kehitysosaamisen koulutusohjelma, jossa mukaan lähteneet PK-yritykset

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Projektijohtamisen SM-kilpailut 2009

Projektijohtamisen SM-kilpailut 2009 Projektijohtamisen SM-kilpailut 2009 MITÄ JA MIKSI? Projektien hyödyntäminen on jatkuvasti yleistyvä ja kasvava toimintatapa yrityksille toimialasta riippumatta Projektiammattilaisista ja nuorista tulevaisuuden

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin 1 Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Päivi Häkkinen PERUSOPETUS 2020 Tietoyhteiskuntavalmiudet 18.3.2010, Opetushallitus, Helsinki 2 Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

PK-REKRYKOULUTUS 11 Salo

PK-REKRYKOULUTUS 11 Salo PK-REKRYKOULUTUS 11 Salo 24.10.2016 15.3.2017 Mikä on PK-rekrykoulutus? PK-rekrykoulutusohjelma on jo 9 kertaa toteutettu projekti- ja kehitysosaamisen koulutusohjelma, jossa mukaan lähteneet PK-yritykset

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Kehittävää kumppanuutta - Coaching for growth

Kehittävää kumppanuutta - Coaching for growth - Coaching for growth Hanne-Leona Luomajoki 2010 Coaching luo tavoiteltua tulevaisuutta Coaching on tavoitteellista kehittävää kumppanuutta, joka auttaa organisaatiota ja sen avainhenkilöitä rakentamaan

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

TMC XIV. Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä. Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2.

TMC XIV. Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä. Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2. TMC XIV Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2.2017 Kenelle? Kokenut henkilö, jolla on sopiva koulutus sekä

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Mikä ihmeen projektioppiminen?

Mikä ihmeen projektioppiminen? Koostanut: Elina Viro Mikä ihmeen projektioppiminen? Projektioppimisella tarkoitetaan oppilaslähtöistä opetusmenetelmää, jossa keskiössä on jokin projekti. Projektioppimisen kanssa läheisiä työskentelymuotoja

Lisätiedot

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista?

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? HTT, yliopistonlehtori Hanna Vakkala Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 2016 hanna.vakkala@ulapland.fi @HannaVakkala

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Palvelumuotoiluguru liikunta- ja hyvinvointialalle!

Palvelumuotoiluguru liikunta- ja hyvinvointialalle! Palvelumuotoiluguru liikunta- ja hyvinvointialalle! SKY ry:n ohjelmat osaamisen kehittämiseen Yhteistyökumppanina Tamora Oy Kenelle, mitä, miten? kaksi polkua Kenelle? a) Liikuntakeskusten ja salien toiminnasta

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot