Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto C-Business. Maila Herrala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto C-Business. Maila Herrala"

Transkriptio

1 Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto C-Business Maila Herrala

2 2 Oulun yliopisto

3 3 Missio Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka perustehtävä on edistää Pohjois-Suomen sivistystä ja aineellista hyvinvointia. Yliopisto tarjoaa korkeatasoisen oppimisympäristön kouluttaessaan erikoisalojen asiantuntijoita ja monialaisia osaajia haastaviin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin.

4 4 Vision 2010 Vuonna 2010 Oulun yliopisto on kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti vaikuttava ja tunnustettu oppimis- ja tutkimusyhteisö, jolla on sekä sivistys- että hyötytehtävä. Oulun yliopisto on merkittävä osa eurooppalaista innovaatiojärjestelmää. Kaikki tutkimusyksiköt ovat hyvää kansainvälistä tasoa ja useat ovat johtoasemassa. Oulun yliopisto antaa laadukasta ylintä opetusta ja on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu. Opetus- ja tutkimustyössään Oulun yliopisto käyttää tehokkaasti hyväkseen monialaisuuttaan. Oulun yliopisto on opiskelijoita ja henkilökuntaa houkutteleva ja heistä huolehtiva tiedeyhteisö sekä haluttu yhteistyökumppani.

5 Oulun yliopisto pohjoinen tiedonväylä 5 YHTEISTOIMINNAN TAIDOT TAIDOT LUODA UUTTA TAIDOT KANSAINVÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN VALMIUDET RAKENTAA TULEVAISUUTTA Biotekniikka Informaatiotekniikka Pohjoisuus Ympäristö Koulutus- ja tutkimuspalvelut TAIDOT VIESTIÄ JA VAIKUTTAA ASIANTUNTEMUS TEKNILLISET TIETEET OSASTOT laboratoriot LAITOKSET HUMANISTISET TIETEET KASVATUS- TIETEET STRATEGIA HALLITUS REHTORI TUKIYKSIKÖT TALOUS- TIETEET TERVEYS- TIETEET LUONNON- TIETEET KLINIKAT LAITOKSET PERUSTEHTÄVÄ Pohjois-Suomen sivistyksen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen korkeatasoisen tutkimuksen ja ajanmukaisen opetuksen avulla tiivis yhteistyö koulutuksessa ja tutkimuksessa Eurooppaan ja koko maailmaan POHJOIS-SUOMI hengen väestö, monipuolinen kulttuuriperintö välittömät yhteydet Kalottialueelle, Karjalaan ja Kuolaan

6 6 Oulun yliopisto pohjoinen tiedonväylä Perustettu v Opiskelijat uudet perustutkinto-opiskelijat 2022 Henkilökunta 3059 professorit 236 Suoritetut tutkinnot v perustutkinnot 1342 tohtorintutkinnot 130 Rahoitus v ,6 M budjettirahoitus 127,7 M muu rahoitus 80,9 M

7 7 Tiedekunnat ja koulutusalat Tiedekunnat opiskelijoiden lkm humanistinen 2419 kasvatustieteiden 1929 luonnontieteellinen 4387 lääketieteellinen 2049 taloustieteiden 1196 teknillinen 4506 Koulutusaloina myös hammaslääketiede 289 Terveydenhuolto 307 Koulutusohjelmia on 46

8 Tuotantotalouden osasto - Nuori, ketterä, kehittyvä - - Teollisuus on laboratoriomme -

9 9 Tuotantotalouden osasto teknillisessä tiedekunnassa Lääketieteellinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Teollisuustalous Luonnontieteellinen tiedekunta Humanistinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden Maila Herrala, tiedekunta Konetekniikan osasto Arkkitehtuurin osasto Tuotantotalouden osasto Työtiede Laatu- ja projektijohtaminen

10 10 Tuotantotalouden osaston tutkinnot Kandin tutkinto Maisterin tutkinto pääaineena Tohtorintutkinto pääaineena Tuotannollinen johtaminen Tuotantotalous Tuotantotalous Teknologiajohtaminen Laatu- ja projektijohtaminen TkT: Henkilöstö, ergonomia ja turvallisuus Henkilöstö, ergonomia ja turvallisuus FT: Työtiede

11 11 Tuotantotalouden osaston tutkimusstrategia Tuotantotalouden osaston tutkimus keskittyy tuotantoon ja informaatiointensiivisiin organisaatioihin. Organisaatioita ja niiden tuotannollista toimintaansa analysoidaan kokonaisvaltaisina prosesseina tekniikan, talouden ja käyttäytymistieteiden näkökulmasta. Tuotantotalouden osaston tutkimus on luonteellaan vahvasti suunnittelutieteitä, uusien mallien luomista jo olemassa olevista käytänteistä tulevaisuutta silmälläpitäen. Tämän soveltavan tieteen päällimmäisenä tavoitteena on vahvistaa kansallisia sekä kansainvälisiä innovaatiojärjestelmiä talouden, liiketoimintojen ja työllisyyden kasvattamiseksi. Tuotantotalouden osastolla teollisuus itsessään on meidän laboratoriomme tutkimus suoritetaan läheisessä yhteistyössä erityyppisten organisaatioiden kanssa.

12 12 Tutkimuksen nykytila ja tavoitteet Nuori itsenäisenä osastona, mutta toimii silti aktiivisesti yliopiston sisällä ja ulkona. Selkeät tavoitemittarit (journal-julkaisut, konferenssipaperit, tutkimusraportit, väitöskirjat, jne.) tutkimuksessa ja julkaisuissa ohjaavat kaikkea tutkimustoimintaa. Suhteellisen korkea tavoite kuulua Euroopan Tuotantotalouden osastojen parhaimpaan neljännekseen vuonna 2015 Hyvä kehikko tieteellisen tutkimuksen kehittämiseen Motivoitunut henkilöstö, joka on aktiivista myös tutkimuksen saralla Hyvin johdettu osasto Tutkimuksen kehitystyöryhmä (TKTR)

13 13 Teollisuustalous Tutkimuksen painopistealueita (1): Liiketalous ja strateginen johtaminen PK-yritysten problematiikka ja kehittäminen sekä julkisen sektorin organisaatioiden tarkastelu. Hyödynnetty esim. ICT yritysten prosesseja tiedonhallinnan tutkimuksen yhteydessä. Liiketalouden ilmiöihin keskittynyt tutkimus tarkastelee eri teollisuuden alojen erityispiirteitä, tuottaen erilaisia yhteistyömalleja ja edesauttaen yritysten verkottumista. Tuotekehitys ja innovaatiot Tuotekehitys organisaation sisällä tai yhteistyö useiden yritysten välillä siten, että tuotteiden kaupallistaminen tuotekehityksen tuloksena on päällimmäisenä mielenkiinnon kohteena. Alueelliset innovaatiot ja innovaatioinfrastruktuuri

14 14 Teollisuustalous Tutkimuksen painopistealueita (2): Tuotannollisen toiminnan johtaminen Toiminnan ja prosessien optimointi Lean management Tuotantoprosessit terveydenhuoltosektorilla Toimitusketjun hallinta ja logistiikka Arvoketjujen analyysi yhdistää liiketalouden ilmiöt toimitusketjujen hallintaan. Tuotannon tehostaminen toimitusketjujen hallinnan kautta. Toimitusketjujen ketteryys.

15 15 Laatu- ja projektijohtaminen Tutkimuksen painopistealueita: Laatujohtaminen Laatujohtamisen menetelmät erityyppisten prosessien johtamisessa. Laatujohtaminen terveydenhuollossa. Projektijohtaminen Useista yrityksistä muodostuvien projektiverkostojen hallinta. Projektien sidosryhmäjohtaminen. Projektiyritysten liiketoimintamallit.

16 16 Työtiede Tutkimuksen painopistealueita: Yksilön huomioiminen tuotannossa, tuotteiden ominaisuuksissa ja työyhteisössä Käytettävyystekniikka sekä käyttäjäkeskeinen suunnittelu Työ- ja henkilöriskien estäminen ja turvallisuusjohtaminen

17 17 C-Business

18 18 Yhdyskuntien perusrakenneverkostot niiden omistaminen, johtaminen ja toiminta Tavoitteet Kartoittaa erilaiset yhdyskuntien perusrakenneverkostojen omistusjärjestelyt ja hallintorakenteet Kuvata verkostojen tuottama liiketoiminta tai julkinen palvelu sekä arvonlisäys Tyypittää erilaiset hallinto- ja omistusmallit sekä arvioida niiden vahvuuksia ja heikkouksia Arvioida erilaisten hallinto- ja omistusmallien liiketoiminta- ja arvonlisäyspotentiaalia liiketoiminnan, sijoitustoiminnan ja julkisen palvelun näkökulmista

19 19 Perusrakenneverkostot Suomessa Verkko Omistus Hallintomalli Liikenne Tieverkot Valtio Valtion omistama osakeyhtiö Katuverkot Kunta/kaupunki/yksityinen Tulosyksikkö tai liikelaitos Rautatiet Valtio Valtion omistama osakeyhtiö Satamat Kunta/kaupunki Liikelaitos tai kaupungin omistama osakeyhtiö Lentokentät Valtio Valtion omistama osakeyhtiö Paikallinen yhdyskuntatekniikka Vesi ja viemäröinti Sähkö, paikallisverkko Kunta/kaupunki Kunta/kaupunki/yksityinen Liikelaitos tai kaupungin omistama osakeyhtiö Liikelaitos tai kaupungin omistama osakeyhtiö tai yksityinen osakeyhtiö Puhelin- ja dataverkko, paikallinen Kunta/kaupunki/yksityinen Liikelaitos tai kaupungin omistama osakeyhtiö tai yksityinen osakeyhtiö Lämmitys Kunta/kaupunki/yksityinen Liikelaitos tai kaupungin omistama osakeyhtiö tai yksityinen osakeyhtiö Kansallinen yhdyskuntatekniikka Sähkö, pääverkko Puhelin- ja dataverkko Yksityinen (valtio vähemmistöomistaja) Yksityinen (valtio osassa vähemmistöomistaja) Yksityinen osakeyhtiö Yksityinen osakeyhtiö

20 20 Infran yksinkertaistettu markkina-arkkitehtuuri Hyödykkeen jakelu (hyödykkeen käyttö) Hyödyketuotanto ja siirto (infran käyttö) Lopputuotemarkkinat Käyttömarkkinat Lopputuotteen hinnoittelu ja kustannusvastaavuus, korvattavuus, vaihtoehdot Infran käytön hinnoittelu ja kustannusvastaavuus, päästöt, onnettomuudet, monopolit, jne. Infrapalvelut Hallinta ja operointi Omistus Säädöksen ja määräykset Palvelumarkkinat Pääomamarkkinat, julkiset palvelut Lait, asetukset, standardit, yhteiskunnan valvonta Monopolit, oligopolit Markkinainformaation vääristymät, riskien hinnoittelu Subventiot, tulonsiirrot, verovääristymät

21 21 Tutkimuskysymyksiä Mitkä ovat syyt tiettyjen hallintomallien olemassaoloon? Historia Kehityskaaret eri verkostoilla Nykyisten hallinto- ja omistusmallien vahvuudet ja heikkoudet Miksi toimii hyvin / miksi ei toimi? Markkinavääristymät sekä ulkoiset kustannukset ja hyödyt Mallien arvonlisäys käyttäjille ja omistajille Sosio-ekonominen hyöty (jos laskettavissa) Liiketaloudellinen hyöty (esim. liikelaitosten tilinpäätökset) Sijoittajan arvonlisäys (vapaan kassavirran herkkyys ja riskit) Sosioekonomiset ja teknologiset riskit Miten omistajaohjaus vaikuttaa? Miten sen tulisi vaikuttaa? Onko näköpiirissä erityisen merkittäviä huomioitavia teknis-taloudellisia riskejä (vrt. Nokian vesiongelmat)? Mallien näköpiirissä oleva evoluutio ja odotettavissa olevat vaikutukset Miten omistus ja hallinto näyttäisi kehittyvän? Mitä vaikutuksia (myös etuja ja haittoja) näyttäisi kehitys tuovan tullessaan? Hyödynnetään muiden verkostomallien kokemuksia

22 22 Tulokset Verkostojen omistus- ja hallintomallien perustyypit ja niiden arkkitehtuuri. Perustyyppien toimintalogiikka ja arvonlisäys eri osapuolille (käyttäjät, omistajat, yhteiskunta). Näkemys mallien vahvuuksista ja heikkouksista liiketaloudellisesta, sijoituksellisesta ja palvelukyvyn näkökulmasta. Perusrakenneverkostojen omistuksen ja hallinnon soveltuvuus- / toimivuuskriteeristö sekä arviointikehikko. HUOM! Verkostoille ei esitetä suosituksia jonkin tietyn mallin käyttöönottamisesta tarkoituksena on tuottaa perusaineistoa perusrakenneverkostojen omistamisen ja hallinnon kehittämiseen, ei viedä asioita mihinkään tiettyyn suuntaan. POIKKEUS! Jos jokin toimija haluaa erityisiä suosituksia tai pohdintoja, niin ne toimitetaan luottamuksellisena muistiona ao. toimijalle.

23 23 Tutkimuksen vaiheistus, päätehtävät 1. Perusrakenneverkostojen ominaisuudet ja yleinen malli verkoston toiminnasta (käsitemalli) 2. Eri perusrakenneverkostojen hallinnon, omistuksen ja toiminnan kuvaus 3. Verkostojen tyypittäminen omistuksen ja hallinnon mukaan 4. Liiketoiminnallisten ja sosioekonomisten riskien arviointi 5. Sijoittajien riskit eri omistus- ja hallintomalleissa 6. Vahvuuksien ja heikkouksien analyysi 7. Näköpiirissä olevat kehitystrendit 8. Eri mallien soveltuvuuden ja toimivuuden arviointi 9. (Suositukset niille toimijoille, jotka sitä haluavat) 10. Synteesi ja loppuraportointi 11. Loppuseminaari

24 24 Tutkimuksen organisointi ja rahoitus Tutkimuskonsortio: Oulun yliopisto VTT Aalto yliopisto Johtotiimi muodostuu johtavista tutkijoista: TkT Pekka Leviäkangas, VTT prof. Harri Haapasalo, OY prof. Antti Talvitie, TKK Tutkimuskumppanit: Berkeleyn yliopisto Aalto yliopisto ja Oulun yliopisto EIB (jatko-opiskelijan rahoitus, noin 30 KEUR) Osallistujat: Väylälaitokset, LVM, VM, 1-3 satamaa, 1-3 kaupunkia tai niiden liikelaitosta, 1-3 suurempaa rakennus- tai konsulttiyritystä, eläkeyhtiöt... Rahoitus: TEKES 70% 700 KEUR Yritykset 15% 150 KEUR Muu julkinen rahoitus 15% 150 KEUR yhteensä 100% KEUR

25 25 Tutkimuksen vaiheistus, osatehtävä TP1 Perusrakenneverkostojen ominaisuudet ja yleinen malli verkoston toiminnasta (käsitemalli) Kirjallisuustutkimus, katsaus Suomeen ja Eurooppaan esimerkkeinä eri verkostojen malleja eri maissa Sisäiset asiantuntijatyöpajat 2 kpl Työpaja 1: notaatiot, kunkin verkoston asiantuntijan katsaukset kotimaisiin ja ulkomaisiin esimerkkeihin Työpaja 2: käsitemallin (perusarkkitehtuurin) luonnostelu Käsitemallin viimeistely

26 26 Tutkimuksen vaiheistus, osatehtävä TP2 Eri perusrakenneverkostojen hallinnon, omistuksen ja toiminnan kuvaus Liikenneverkot: tiet kadut rautatiet lentokentät satamat meriväylät Yhdyskuntatekniset verkot: vesi, viemäri lämpö Energiaverkot: sähkö

27 27 Tutkimuksen vaiheistus, osatehtävä TP3 Verkostojen tyypittäminen omistuksen, hallinnon, operoinnin ja markkinoiden mukaan Luokittelukriteeristö, esim. Kuluttaja / yritysmarkkinat, asiakkaiden segmentointi Tuottajamarkkinoiden mukaan (monopoli, oligopoli, jne.) Yhteiskunnallinen kriittisyys, tarvehierarkia; välttämättömyyshyödyke vs. mukavuushyödyke Omistussuhteiden ja hallintotavan mukaan (valtio, kunta, liikelaitos, osakeyhtiö) Markkinahäiriöiden kuvaus; joissakin tapauksissa saattaa olla mahdollista jopa laskea niiden suuruusluokka

28 28 Tutkimuksen vaiheistus, osatehtävä TP4 Liiketoimintariskien arviointi ja mittaaminen Merkittävimmät strategiset ja operatiiviset riskit Tekniset, ympäristö, hallinto, lainsäädäntö, markkinahäiriöt Liiketoimintariskin mittaaminen kassavirtavaihtelun avulla (liiketoiminnan ) Taseriskien arviointi

29 29 Tutkimuksen vaiheistus, osatehtävä TP5 Sijoitusriskien arviointi ja mittaaminen Merkittävimmät strategiset ja operatiiviset riskit TP4:stä liiketoimintaan liittyvät Erityisesti omistajuuteen liittyvät (vastuut, tuottovaateiden asettaminen, omistajaohjauksen ja corporate governancen onnistuminen) Vapaan kassavirtavaihtelun mittaaminen (equity, debt )

30 30 Tutkimuksen vaiheistus, osatehtävät TP6 Vahvuuksien ja heikkouksien analyysi Omistajien ja käyttäjätahojen edustajien haastattelut, esim. Tiehallinto, autoliitto, SKAL RHK, VR, merkittävät asiakasyritykset MKL, Finnstaship, yksityiset varustamot Liikelaitosjohto, lautakunnat, valtuutetut Finngrid, voimayhtiöiden edustajat, merkittävät asiakasyritykset

31 31 Tutkimuksen vaiheistus, osatehtävä TP7 Näköpiirissä olevat kehitystrendit Julkisten omistajien (valtio, kunnat) strategiat ja ohjelmat Omistajien ja käyttäjätahojen edustajien haastattelut Valitut kansainväliset esimerkit

32 32 Tutkimuksen vaiheistus, osatehtävä TP8 Eri mallien soveltuvuuden ja toimivuuden arviointi Omistajien ja hallinnoijien tavoitteet suhteessa markkinoihin, liiketoimintapotentiaaliin ja sosioekonomisiin tavoitteisiin Tavoitekonfliktien tunnistaminen ja analyysi

33 33 Tutkimuksen vaiheistus, osatehtävä TP9 Suositukset niille toimijoille, jotka sitä haluavat Suositukset annetaan luottamuksellisina ja toimijakohtaisina erikseen pyydettäessä Koskee vain rahoittavia tahoja Mikä omistus- ja hallintomalli toisi parhaimman tuoton ja minimoisi negatiiviset vaikutukset? Mitä riskejä liiketoiminnallisia tai yhteiskunnallisia eri mallit sisältävät?

34 34 Tutkimuksen vaiheistus, osatehtävät TP10 ja TP11 Synteesi ja loppuraportointi Julkinen loppuraportti Loppuseminaari Kutsutaan toimijat, rahoittajat sekä tutkimukseen eri tavoin osallistuneet tahot Mediatiedotteet

35 35 Liiketaloudelliset riskit ja sosiaaliset näkökulmat Omistajat / osakkaat Vapaa kassavirta & beta, sosioekonominen korvaus, arvo-/eturiskit Hallintoelimet Yleinen turvallisuus, Oikeudenmukaisuus, luotettavuus Perusrakenneverkosto ja tuotteet Kassavirta profiilit, beta, toimintariskit Julkiset / yksityiset toimijat Edullisuus, turvallisuus, luotettavuus, saatavuus Käyttäjät / asiakkaat

36 Organisaatio 36 Ohjausryhmä TP1 TP2 TP3 TP4&5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 & 11 Julkiset tiet Talvitie Rautatiet Leviäkangas Lentokentät NN Satamat Permala Kunnallinen liikenne Rosenberg Vesi ja viemäröinti NN Lämmitys Sipilä Sähkö Hänninen Tieteellinen koordinointi: Leviäkangas & Talvitie & Haapasalo Haapasalo Haapasalo Talvitie Leviäkangas Haapasalo Leviäkangas Talvitie Haapasalo & Leviäkangas Talvitie & Haapasalo & Leviäkangas Tekninen koordinointi: Leviäkangas & Herrala

37 37 Tulosten hyödyntäminen Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen Riskien kartoitus Sosioekonomisten riskien kartoitus palvelee erityisesti julkista sektoria Liiketoiminnallisten riskien kartoitus palvelevat perusrakenneverkoston toimijoita Sijoitusriskien kartoitus palvelevat etenkin institutionaalisia sijoittajia Uudelleenjärjestelyjen tarve ja erilaiset mahdollisuudet järjestää omistus, hallinto ja johtaminen Suositukset (niitä pyydettäessä) Valtion ja kuntien rahoitusasioiden järjestäminen Vastauksia eri tasoilla julkisissa organisaatioissa, yrityshallinnoissa ja yhteiskunnassa käytyihin keskusteluihin. Tulosten käyttöönottoaika on lyhyt

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education 9.9.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi Marketing of Industrial Management Education Kandidaatintyö

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu, Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 5.3.2010 Soile Heinonen TEKNILLINEN KORKEAKOULU,

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

16.12.2010 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA. KIDE fasilitointi. 050-3834184 kide.fasilitointi@gmail.

16.12.2010 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA. KIDE fasilitointi. 050-3834184 kide.fasilitointi@gmail. 16.12.2010 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA KIDE fasilitointi 050-3834184 kide.fasilitointi@gmail.com SISÄLLYSLUETTELO 1 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT... 3

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Mahdollinen korkeakouluyhteisö

Mahdollinen korkeakouluyhteisö 1 Hannu Katajamäki, Essi Artima, Marjut Hannelin, Juha Kinnunen, Heikki K. Lyytinen, Aimo Oikari & Marja-Liisa Tenhunen Mahdollinen korkeakouluyhteisö Lahden korkeakouluyksiköiden alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Katariina Välikangas 1 Katariina Välikangas: Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien

Lisätiedot

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus Kauppatieteiden osasto 90611K Kandidaatin tutkielma Johtaminen ja organisaatiot Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot