TIEDOTE 1 (8) TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE 1 (8) TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI"

Transkriptio

1 TIEDOTE 1 (8) Tampereen kaupungissa toimiville urheiluseuroille sekä liikuntaa harrastaville yhdistyksille Tällä kirjeellä tiedotamme tamperelaisille urheiluseuroille sekä muille liikuntaa harrastaville järjestöille kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämistä avustusmuodoista ja niiden hakumenettelystä vuonna Lisäksi tiedotamme muista ajankohtaisista asioista, jotka urheiluseurojen tulee huomioida toiminnassaan. Yhteistoimintamme onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että välitätte tarpeen mukaan tiedotteessamme esillä olevat asiat seuranne kaikille toimielimille (johtokunnalle, jaostoille, joukkueille ym.). Lisäksi pyydämme seuraltanne suurta huolellisuutta asiakirjojen täyttämisessä täydellisten osoitetietojen sekä tilasto- ja tilitietojen osalta. TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI Pekka Paavola liikuntatoimenjohtaja TAMPERE

2 TIEDOTE 2 (8) 1. URHEILUSEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUS Tamperelaisten urheiluseurojen toimintaa tuetaan euron määrärahalla vuonna Avustuksen hakeminen Tampereen kaupungin liikuntatoimi julistaa avustuksen haettavaksi kaupungin ilmoituslehdissä, Aamulehdessä ja Tamperelaisessa Avustushakemukset tulee laatia hakemuslomakkeelle A1. Liikuntatoimelle osoitettu hakemuslomake tulee toimittaa asianmukaisesti täytettynä osoitteella Tampereen kaupungin liikuntatoimi TAMPERE viimeistään virastoaikana (lomake A1). Avustusennakoista päättäminen Avustusennakoista päätetään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan huhtikuun kokouksessa. Avustusennakkoa myönnetään seuroille, jotka ovat saaneet toiminta-avustusta vuonna 2005, ja jotka ovat hakeneet vuoden 2006 toiminta-avustusta määräaikaan mennessä. Avustusennakko on enintään puolet edellisvuoden lopullisesta avustussummasta. Avustushakemusten täydentäminen Liikuntatoimelle tulee antaa lisäselvitys toimintatietolomakkeella A2. Toimintatietolomake tulee toimittaa liikuntatoimeen heti yhdistysten vuosikokousten jälkeen, kuitenkin viimeistään perjantaina virastoaikana. Yhdistyksen antamia tietoja käytetään lomakkeella A2 pohjana avustusta määriteltäessä. Urheiluseuran tulee antaa mahdollisimman tarkat ja totuudenmukaiset tiedot yhdistyksen toiminnasta. Täytä kaavake huolellisesti yhteenlaskutilastoinnit suoritettuina TAMPERE

3 TIEDOTE 3 (8) pitää tamperelaisista liikuntaseuroista seurarekisteriä sekä lajikohtaista palvelumuistiota, jotka kootaan seurojen antamien tietojen pohjalta. Toivomme, että kaavakkeessa ilmoitetaan yhteyshenkilöiden osoite, puhelin-, sähköposti ja Internet-tiedot mahdollisimman täydellisinä. Näin pystymme palvelemaan tehokkaasti niitä kohderyhmiä, jotka liikuntatietoja tarvitsevat. Avustushakemusten täydentämisen yhteydessä yhteisön tulee toimittaa liikuntatoimeen myöskin lomakkeessa A2 pyydetyt täydentävät asiakirjat kahtena kappaleena seuraavasti: - toimintakertomus tase tuloslaskelma selvitys tilintarkastajista sekä tilintarkastuslausunto toimintasuunnitelma taloussuunnitelma vuoden 2000 jälkeen perustettujen urheiluseurojen osalta selvitys rekisteröinnistä - yhteisön säännöt pyydettäessä Puutteellisia ja myöhässä tulleita avustushakemuksia ei oteta jatkokäsittelyyn. Lisätietoja antaa liikuntatoimenjohtaja Pekka Paavola, puh tai tai sähköpostitse 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTATOIMINTAAN MYÖNNETTÄVÄT AVUSTUKSET Erityisryhmien liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettu euron avustusmääräraha on tamperelaisten erityisryhmien haettavissa samoin kuin urheiluseurojenkin avustukset viimeistään virastoaikana. Erityisryhmien liikuntatoiminnan avustuksissa noudatetaan samaa haku- ja jakomenettelyä kuin toiminta-avustustenkin jakamisessa. Samoin käytetään samoja hakulomakkeita ja -ohjeita (kts. kohta 1). Erityisryhmien yhdistysten avustusten perusteena käytetään hakemuslomakkeesta saatavia tietoja painottaen kunkin yhdistyksen erityistarpeita TAMPERE

4 TIEDOTE 4 (8) Erityisesti huomioidaan säännöllisesti viikoittain liikuntatilaisuuksiin osallistuneiden määrä, liikuntatilojen vuokrat, välineiden, laitteiden ja varusteiden hankinta, ohjaajien, avustajien ja valmentajien korvaukset, ohjaajien koulutuskustannukset, matkakustannukset kilpailuihin ja leireille, vesivoimistelu ja uintilippukulut, kuljetukset liikuntapaikoille, tiedotusmenot ja aistivammaisten yhteydenpitovaikeuksista johtuvat menot. Lisäksi erittäin vaikeavammaisten ryhmien kohdalla käytetään kriteereiltään väljempää harkintaa. Erityisryhmien liikuntayhdistysten tulee joko toimintatietolomakkeessa tai erillisellä liitteellä selvittää muilta julkisyhteisöiltä saamansa yleisavustukset. Lisätietoja antaa johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen, puh tai LIIKUNNAN YHTEISTYÖPROJEKTIT Kansainväliseen ja ystävyyskaupunkien väliseen liikuntatoimintaan sekä merkittäviin kilpailu- ja harjoitustapahtumiin on vuodeksi 2006 varattu euron suuruinen määräraha. Hakemukset osoitetaan liikuntatoimelle. Kuitenkin MM- ja EMkilpailujen ja niihin rinnastettavien poikkeuksellisen laajojen urheilutapahtumien avustushakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle. Avustuksia haettaessa tulee hakijan huomioida seuraavaa: 1. Hakemus on jätettävä ennen projektia. Viimeinen hakupäivä vuoden 2006 yhteistyöprojektiavustuksiin on Päätöksen tekee liikuntatoimenjohtaja. 2. Avustuksen hakijan tulee olla urheiluseura. Esim. yksityishenkilöt/juniorijoukkueet eivät voi olla hakijoita. 3. Kansainvälisen toiminnan tukemisessa painotetaan suunnitelmallista ja pitkäjänteistä sopimuspohjaista vaihtoa, josta on annettava selvitys. 4. Tapahtumien avustamispäätökset käsitellään tapahtumakohtaisesti koko toimintavuoden ajan. 5. Tapahtumasta tulee laatia tapahtuma- ja taloussuunnitelma sekä antaa tarvittavat selvitykset välittömästi tapahtuman toteutumisen jälkeen TAMPERE

5 TIEDOTE 5 (8) 6. Eri urheilumuotojen SM-kilpailuja ei tueta. 7. Avustusta haetaan liikuntatoimen yhteistyöprojektilomakkeella. Jotta avustuksen maksatus sujuisi joustavasti, muista aina täyttää osoite-, puhelin- ja pankkiyhteystiedot. Lisätietoja antaa liikuntatoimenjohtaja Pekka Paavola, puh tai tai sähköpostitse 4. MUUTOKSET LIIKUNTATOIMEN TOIMINTAMALLISSA Liikuntatoimen lähiökentät ja uimarannat ovat siirtyneet kunnossapidon osalta yhdyskuntapalvelujen vihertuotantoon. Seuroille, jotka järjestävät toimintaa lähiökentillä, ei aiheudu muutoksia entiseen käytäntöön. Liikuntatoimen päälliköiden vastuualueet ovat seuraavat: Liikuntatoimenjohtaja Pekka Paavola: - vastaa kaupungin tuottamista liikuntapalveluista ja toimii liikuntatoimen henkilökunnan johtajana - vastaa liikuntatoimen taloushallinnosta - toimii kaupungin liikuntatoimen asiantuntijana valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa - suunnittelee ja toteuttaa liikunnan avustustoimintaa Käyttöpäällikkö Matti Kaario: - kansainvälisen toiminnan ja huippu-urheilun suunnittelu ja toteuttaminen sekä kansainvälisten liikuntapaikkojen kehittäminen (Tampereen Stadion ja Pirkkahalli) Käyttöpäällikkö Esa Auvinen: - perusliikuntapaikkojen ja urheilulaitosten palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen Ulkoliikuntapäällikkö Lasse Viheriäranta: - ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen ja toteuttaminen sekä seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen Hallipäällikkö Jari Tolvanen: - jäähallien toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen Hallipäällikkö Mikko Heinonen: - uimahallien toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen TAMPERE

6 TIEDOTE 6 (8) Johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen: - ohjaustoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen 5. SEURAT INTERNET-VERKKOON MYÖS TAMPEREEN KAUPUNGIN PALVELIMEN KAUTTA Tampereen kaupungin liikuntatoimen Internet-kotisivut ovat palveluksessanne. Sivuillaan liikuntatoimi esittelee palveluitaan, organisaatiotaan ja yhteystietojaan. Sivuilla esitellään myös mm. eri liikuntalajit, joita Tampereella harrastetaan sekä ne järjestöt, joiden ohjelmassa lajit ovat. Pyydämme seuroja tarkistamaan oman seuran tiedot oikeaksi ja esittämään mahdolliset muutokset liikuntatoimen Internet-sivulla: olevalla muutoskaavakkeella tai suoraan hallintopalvelusihteeri Leila Lahdelle puh , faksi tai sähköpostilla 6. LIIKUNTATOIMEN VAPAAKORTTI KAUDELLA Tämän kirjeen liitteessä on esitetty malli liikuntatoimen harkintansa mukaan myöntämistä vapaakorteista vuosille Kortti myönnetään pääsääntöisesti luottamushenkilöille, kaupungin johtaville virkamiehille ja muille liikuntatoimen osoittamille henkilöille. Kortti oikeuttaa haltijalle ilmaisen sisäänpääsyn eri tilaisuuksiin sekä käyttämään leirintäalueita rajoitetusti omaan käyttöönsä. Kortin haltijat ovat kaikki liikunnan ja urheilupaikkojen kanssa tekemisissä. Tämän vuoksi kortin haltijan vierailua tapahtumassa on pidettävä myönteisenä, sillä haltija voi yleensä vaikuttaa liikuntapaikkojen käyttöön, liikuntaelämän kehittämiseen sekä saada omakohtaista tietoa niistä ongelmista, joita liikuntapaikoillamme esiintyy TAMPERE

7 TIEDOTE 7 (8) 7. LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖVUOROJEN HAKUAJAT VUONNA 2006 Kesäkentät Hervannan jäähallin kesävuorot Lehti-ilmoitus Hakuaika päättyy Sisäliikuntapaikat, kesävuorot Tenniskentät Lehti-ilmoitus Hakuaika päättyy Sisäliikuntapaikat, talvivuorot Tampereen, Hervannan ja Tesoman jäähallit Uimahallit, uimahallien kerhohuoneet Lehti-ilmoitus hakuaika päättyy Koulukatu Pirkkahalli Jääkiekko- ja luistinradat Lehti-ilmoitus Hakuaika päättyy TAMPERE

8 TIEDOTE 8 (8) KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 2006 Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Matti Asseri Nyberg, Alasenkatu 4 B 42, TAMPERE Varapuheenjohtaja Anne Tervo, Muonamiehentie 11 B 9, TAMPERE Atanas Aleksovski, Hallituskatu 9 C 39, TAMPERE Antti Hervonen, Hämeenkatu 15 B 8, TAMPERE Eero Huhtakallio, Oravanpolku 9 D 28, TAMPERE Matti Joki, Piiriniitynkatu 4 E 8, TAMPERE Joonas Lepistö, Pyhäjärvenkatu 7 A 315, TAMPERE Maire Pietilä, Äyrääntie 13, KÄMMENNIEMI Anneli Ranta, Viinikanpuisto 4, TAMPERE Saara Saarteinen, Juvankatu 54 E 18, TAMPERE Elina Sipilä, Kaskitie 20 C 34, TAMPERE Varajäsenet Emmanuel Eneh, Perkiönkatu 64 A 26, TAMPERE Lasse Heikkilä, Ala-Heikkilänkatu 6, TAMPERE Matti Heinivaho, Kivikirkontie 7, TAMPERE Seppo Kovala, Mustanlahdenkatu 1 B 112, TAMPERE Katariina Lillqvist, Koukkarinkatu 7 A 7, TAMPERE Päivi Pyymäki, Koivukuja 4 F 48, TAMPERE Pirjo Rauhala, Simolankatu 7 C 2, TAMPERE Asko Sahlman, Saarikorventie 37, TAMPERE Tuula Tikka, Rautsuntie 16 as. 1, KÄMMENNIEMI Laura Tohka, Pinninkatu 13 A 8, TAMPERE Olli-Pekka Ulkuniemi, Perkiönkatu 49, TAMPERE Kaupunginhallituksen edustaja Miikka Seppälä, Soritunkatu 8 B, TAMPERE Sihteeri Kansliasihteeri Arja Kekäläinen, PL 487, TAMPERE puh , TAMPERE

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Suunnittelija Outi Koivisto 24. ja esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset Tilaajalautakunnat vuonna

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Periaate Pyhärannan kunnan vapaa-aikalautakunta avustaa sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Pyhärannassa tapahtuvaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Tampereen. Tampereen kaupungin liikuntatoimen UUTIS- ja AJANKOHTAISLEHTI

Tampereen. Tampereen kaupungin liikuntatoimen UUTIS- ja AJANKOHTAISLEHTI Tampereen LIIKUNTA- SANOMAT Tampereen kaupungin liikuntatoimen UUTIS- ja AJANKOHTAISLEHTI 1 2006 Rautakorpi ja Eloranta: Tamperelaisen jääkiekkoilun tulevaisuus valoisa Liikuntatapahtumien rakentajille

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2020

HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2020 HAKUOPAS RUOKA-APU VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2020 Sisältö 1 Yleistä... 4 2 Kumppaniorganisaatiot... 5 2.1 Kumppaniorganisaatioksi hakeminen... 5 2.2 Elintarvikkeina myönnettävän tuen hakeminen...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset Myöntämisperusteet ja avustusohjeet 14.1.2015 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikunta-avustukset... 3 1.1 Yleisavustus... 3 1.2 Kohdeavustukset... 4 1.2.1 Ohjausavustus...

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ Kuvalk 5.2.2013 12 (LLK hall 9.2.2015 6) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja kuuluvat sivistysosaston alle. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n TOIMINTAOPAS päivitetty: 4.1.2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n TOIMINTAOPAS päivitetty: 4.1.2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n TOIMINTAOPAS päivitetty: 4.1.2013 2 TOIMINTAOPAS SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N... 1 TOIMINTAOPAS... 1 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 4

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot