TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS 1 PERUSTIEDOT 1.0 O [5927AAAA4FEA8838C22577B1003DD12D] 1.1 KLUSTERI Digibusiness-osaamisklusteri 1.2 OSAAMISKESKUS 1.3 OPERATIIVINEN YHTIÖ Kouvola Oy 1.4 VUOSI RAPORTIN TEKIJÄ 1.6 LOMAKKEEN TILA Toimintasuunnitelma, valmis 2 ROOLI JA TEHTÄVÄ 2.1 OSKEN ROOLI JA TEHTÄVÄ OSAAMISKLUSTERISSA Kouvola Oy vastaa digitaalisten sisältöjen digibusiness-klusterissa monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan osaamisalasta sekä klusterin Venäjä- yhteistyöstä. käyttää ohjelmastaan nimeä Kouvolan digioske. 2.2 OSKEN EDUSTAMAN OSAAMISALAN MÄÄRITTELY Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan osaamisala - kansainvälinen vuorovaikutusteollisuus - muodostuu kieli- ja kulttuuriosaamisen, monikanavaisen viestintätaidon sekä modernin tietotekniikan hallinnan yhdistelmästä. Se mahdollistaa kansainvälistyneessä toimintaympäristössä tarvittavan nykyistä paremman vuorovaikutuskyvyn suomalaiselle elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle. Yhdistelmän toimintamalleista sekä sisältö- ja teknologiatuotteista kehitetään uutta vientitoimintaa kasvaville kansainvälisille markkinoille, kuten EU:n alueelle, Venäjälle sekä Itä- ja Kaakkois-Aasiaan. Kieli- ja kulttuuriosaamisen komponentteja ovat kielikoulutus, kääntäminen, lokalisointi, tekninen kirjoittaminen, tulkkaus ja terminologia. Monikanavaisen viestinnän osatekijöitä puolestaan ovat puhuttu ja kirjoitettu sisältö, graafinen suunnittelu, julkaisutoiminta ja siihen liittyvä jakelu sekä sähköisessä että paperisessa muodossa. Myös esiintyminen vieraalla kielellä on monikanavaisen viestinnän osa-alue. Yhdistelmään kuuluvan tietotekniikan osalta esille nousevat erityisesti puhe- ja kieliteknologiat sekä viestinnän monikanavaisuutta tukevat kommunikointi- ja sisällönhallintateknologiat. Kouvolan digiosken kokoamat yritys- ja asiantuntijaverkostot sekä yliopisto- ja korkeakouluyksiköt muodostavat osaamisalan toimijarungon, joka on järjestäytynyt valtakunnalliseksi miniklusteriksi vuonna 2007 perustetun osaamisalan yhdistyksen, Kites ry:n avulla. Sen henkilö- ja yhteisöjäsenet ovat eri puolilta Suomea, pääosin Kouvolan, Helsingin ja Turun seuduilta. Venäjä-yhteistyö digitaalisten sisältöjen klusterissa tarkoittaa siihen kuuluvien yritysten verkottumista yhteistyöhön ja etabloitumista Venäjän markkinoille. Tätä tarkoitusta varten Kouvolan digioske osaamiskeskusohjelma on valmistanut kaksi erillistä kehitysohjelmaa, joista toinen keskittyy suomalais-venäläisen business-kommunikaation ja toinen suomalais-venäläisen markkinointiviestinnän kehittämiseen. Apuna on myös toukokuussa Pietarissa 2010 perustettu suomalais-venäläinen digibusineksen think tank -verkosto. Kouvolan digioske panostaa myös Kiina-yhteistyön kehittämiseen digibusineksessä. Kehitystyötä toteutetaan käytännössä Helsingin yliopiston Kouvolassa toimivan Kiinan kielen ja -kulttuurin koulutuskeskus Sinoan avulla. 3 OSKEN TAVOITTEET OHJELMAKAUDEN TAVOITTEET ERITYISESTI VAIKUTTAVUUDEN OSALTA Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan alalla toimivien yritysten liiketoiminnasta on kehittynyt kansainvälisesti kilpailukykyistä ja kasvavaa palveluvientiteollisuutta: Suomenlahden lähimarkkinoilla ne ovat johtavia toimijoita, keskieurooppalaisella EU-alueella markkinajohtajien kärkiryhmässä ja globaalisti markkinajohtajia valituissa markkinasektoreissa.

2 Osaamisalan yksityiset ja julkiset toimijat ovat järjestäytyneet kansalliseksi Kites-miniklusteriksi. Siitä on muodostunut keskeinen kilpailuetu koko digibusiness- klusterille. Myös muut osaamiskeskusohjelman klusterit ovat voineet hyödyntää sen tarjoamia kilpailuetuja. Kites-miniklusteriin kuuluvien toimijoiden asiakkaat, suomalaiset kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset sekä julkishallinnon organisaatiot ovat saaneet käyttöönsä uusia teknologia-, sisältö- ja palveluratkaisuja, joiden avulla ne ovat kyenneet merkittävästi lisäämään kansainvälistä kilpailukykyään. Kouvolasta on kehittynyt osaamisalan tunnettu ja arvostettu osaamis- ja palvelukeskittymä, joka on verkottunut kansallisesti ja kansainvälisesti tarjoten suoraan tai välillisesti uusia työpaikkoja korkeasti koulutetuille alan ammattilaisille sekä harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Samalla se on synnyttänyt yhdistyneelle Kouvolalle uuden alueellisen digibusiness-kehittämisklusterin, joka on yksi uuden kaupungin neljästä elinkeinopoliittisesta painopistealueesta. Osaamisalasta on kehittynyt koko digibusiness-klusterille sisällöllinen ydin, minkä avulla siitä on kehittynyt monikielisen ja monikulttuurisen viestinnän, vuorovaikutuksen ja ymmärryksen klusteri. Kansainvälinen vuorovaikutusteollisuus uutena business-käsitteenä on vakiintunut yleiseen käyttöön. 3.2 STRATEGIA Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan sekä digibusiness-klusterin Venäjä- yhteistyön osaamiskeskusohjelmaa toteutetaan alueellisesti Kouvolan alueellisessa digibusiness-kehittämisklusterissa (tieto- ja viestintäliiketoiminnan osaamis- ja palvelukeskittymä) Ohjelmaa hallinnoi ja johtaa Kouvolan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Kouvola Oy. Kansallisella tasolla ohjelmaa työstetään valtakunnallisen Kites ry:n avulla. Osaamiskeskuksen osaamisalaan keskittyvä yhdistys verkottaa jäsenyyksiensä kautta alan toimijat kansalliseksi Kites-miniklusteriksi, joka järjestää aktiivista teemaryhmä (työpaja)- ja tapahtumatoimintaa. Kouvolan digiosken ja Kites ry:n välillä on allekirjoitettu yhteiseen missioon ja strategisiin tavoitteisiin tähtäävä kumppanuussopimus. Osapuolten välisen perustyönjaon mukaan Kites ry tuottaa jäsenistönsä avulla osaamisalan arvoketjun kaikkiin osiin markkinalähtöisiä hankeaihioita, joita osaamiskeskusohjelman valmistelurahoituksella jalostetaan edelleen itsenäisiksi hankkeiksi. Kehittämistyötä tehdään kolmella toisiaan tukevalla toimintalinjalla: 1. Tehostetaan kansainvälisesti toimivien organisaatioiden liiketoimintaprosesseja monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kehitystyön avulla. 2.Hyödynnetään monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan teknologioita sekä toimintatapoja digitaalisten sisältöjen kehittämisessä, kansainvälistämisessä sekä yhteistyössä erityisesti digibusiness-klusterin osaamiskeskusten, mutta myös osaamiskeskusohjelman muiden klustereiden ja niiden osaamiskeskusten kanssa. 3. Harjoitetaan tiivistä yhteistoimintaa Kouvolan alueellisen digibusiness-klusterin kehittämistoiminnan kanssa. Tärkeinä strategisena tavoitteena on kehittää Kouvolassa osaamisalan yritysten tuotekehitystoimintaa sekä jalkauttaa digibusiness-yritysten tuotteita, palvelukonsepteja ja teknologioita myös muissa Kouvolan paikallisissa kehittämisklustereissa toimivien yritysten käyttöön niiden kilpailukyvyn kehittämiseksi. 3.3 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (LÄHDE OSKENYT!-HANKKEET) KUMULATIIVINEN OHJELMAKAUDEN ALUSTA TAVOITE 2010 TAVOITE 2013 * YHTEISTEN HANKKEIDEN MÄÄRÄ 24 kpl 29 kpl 50 kpl % 0 % 0 % KLUSTERIN HANKKEET YHTEENSÄ (MUKAANLUKIEN OSKET) 46 kpl 0 kpl 0 kpl KUMULATIIVINEN OHJELMAKAUDEN ALUSTA TAVOITE 2010 TAVOITE 2013 * KILPAILLUN T&K-RAHOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN (1) % 65 % 65 % MUUN KEHITTÄMISRAHOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN (2) HANKKEIDEN RAHOITUSVOLYYMI (1+2) * HANKKEISIIN OSALLISTUVAT YRITYKSET 532 kpl 664 kpl 820 kpl * UUDET YRITYKSET 8 kpl 12 kpl 20 kpl * UUDET TYÖPAIKAT 37 kpl 47 kpl 62 kpl UUDET TUOTTEET, PALVELUT JA TOIMINTAMALLIT 40 kpl 48 kpl 59 kpl KOULUTETTAVIEN MÄÄRÄ 77 kpl 97 kpl 140 kpl ALUEELLE SIJOITTUVAT KANSAINVÄLISET YRITYKSET JA T&K- YKSIKÖT 0 kpl 1 kpl 3 kpl

3 3.4 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (LÄHDE TILASTOKESKUS) LÄHTÖTASO 2006 TAVOITE 2010, MUUTOS TAVOITE 2013, MUUTOS KLUSTERIN YRITYSTEN LIIKEVAIHTO % 0.0 % KLUSTERIN YRITYSTEN VIENNIN ARVO % 0.0 % NOPEAN KASVUN YRITYSTEN MÄÄRÄ 0 kpl 0.0 % 0.0 % YRITYSTEN TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ 0 kpl 0.0 % 0.0 % 4 OSKEEN LIITTYVÄT SUURET INVESTOINTIHANKKEET Ei suuria investointihankkeita. 5 OSKEN TAVOITTEET VUODELLE OSKEN TAVOITTEET JA TOIMINTA PAINOPISTEITTÄIN TAVOITTEET (HALUTUT VAIKUTUKSET) Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kehitystoiminnan tunnettuus ja uskottavuus on lisääntynyt osaamisalalla sisäisesti sekä ulkoisesti sen tarjoamien yhteistyö- ja asiakashyötyjen näkökulmasta. Kansaivälinen vuorovaikutusteollisuus -käsite on laajentunut yleisempään käyttöön kuvaamaan osaamisalan kehittämisen ydinsisältöä. Kansallisesti merkittäviä uusia asiakasyrityksiä sekä tutkimus-, koulutus- ja yritystoimijoita on sitoutunut yhteiseen Kouvolan digiosken organisoimaan tutkimus- ja tuotekehitys-, koulutus- ja yrityskehitystoimintaan. Mukaan aktiivisiksi toimijoiksi ovat tulleet myös digibusinessklusterin muut osaamiskeskukset ja niiden toimijoita. Kouvolan elinkeinopoliittiseksi painopistealueeksi valitun digibusiness-kehittämisklusterin alueellinen toiminta on käynnistynyt sille laaditun strategian ja toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on muodostaa kehittämisklusterista Kouvolaan paikallista työllisyyttä kehittävä oma toimiala. TULOSTAVOITTEET Vuoden 2011 aikana Kouvolan digiosken tavoitteet: - Neljän uuden digibusiness-yrityksen tai erillisen liiketoimintayksikön sijoittuminen Kouvolaan - Protomo-innovaatiotoiminnan laajentuminen kattamaan koko Kymenlaakson alueen - Virtuaalisen kokous- ja koulutustila -konseptin laajamittainen käyttöönotto Kouvolassa - Digibusiness-kehityksestä ja sen merkityksestä Kouvolan elinkeinoelämälle tietoisuuden merkittävä lisääntyminen kaupunkilaisten, elinkeinopoliittiisen päättäjien ja alan toimijoiden sekä niiden asiakkaiden keskuudessa - Pk-yritysten tuotekehityksen rahoitukseen ja koulutukseen uusien toimintamallien kehittäminen Kouvolaan - Suomalais-venäläisen think tank -verkostoyhteistyöhön liittyvien käytännön toimenpiteidentoteutus Kouvolan digiosken johdolla TOIMENPITEET VETOVOIMAISET INNOVAATIOYMPÄRISTÖT: -Käynnistetään vuoden 2011 kevääseen mennessä valmistuvan alueellisen digibusiness-kehittämisstratagian toteuttamistoimenpiteet Kouvolassa -Laajennetaan Protomo-innovaatiokonseptin toimintaa koko Kymenlaakson alueelle -Jalkautetaan paikallisten toimijoiden tarjoamia digibusiness-palveluita Kouvolan muille alueellisille kehittämisklustereille niiden yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi -Käynnistetään digibusiness-yritysten sijoittautumismarkkinointi Kouvolaan -Osallistutaan Kiina-yhteistyötä Kymenlaaksossa kehittävään Kurki-projektiin, minkä puitteissa perustetaan muun muassa Kiina-Suomi-Kiina - verkkopalvelut ja organisoidaan alueellinen toimijaverkosto (HY Palmenia/Kouvolan yksikkö/esr) -Osallistutaan Kites-miniklusterin kehittämiseen tähtäävään jatkoprojektiin pääkaupunkiseudulla (Kouvolan digiosken toteuttaman perustamisja käynnistysvaiheen jälkeen vetovastuu pääkaupunkiseudulle, Culminatunm Oy/Uudenmaan ELY-keskus) -Osallistutaan ja suomalais-venäläisen markkinointiviestinnän kehittämisprojektiin (perustuu Kouvolan digiosken tuottamaan kehitysohjelmaan), EU-rahoitteinen ENPI-hanke, Marco/Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu -Käynnistetään ja aktivoidaan uudelleen osaamisalan täydennyskoulutus Kouvolassa (kilpailutettu uusi toimija ei saanut jo vakiintunutta koulutusta enää käyntiin vuonna 2010) -Osallistutaan kahden uuden toisen asteen koulutuslinjan perustamiseen pelitoimialalle sekä monikielisen ja -kulttuuristen pelituotteiden opettajakoulutuksen aloittamiseen Kouvolassa, (ESR/Gamedu-projekti/Kouvolan Seudun Ammattiopisto) -Kutsutaan koolle yleiset digibusiness-aamukahvi-infot kerran kuukaudessa tehostamalla niiden avulla alueellista digibusiness-promootiota Toteutetaan/hankkeistetaan valmistelut: -Virtuaalisen kokous- ja koulutustilan testaus, kehitys ja käyttöönotto Kouvolan kaupungin kanssa sekä ratkaisun levittäminen digibusinessklusterin osaamiskeskuksiin ja myös muiden Oske-toimijoiden keskuuteen -Valmistellaan pk-yrityksille tarjottavan kansallinen tuotekehityksen menetelmäkoulutusprojekti (digibusiness-klusterin yhteisprojekti) UUDISTUVA LIIKETOIMINTA

4 -Toteutetaan sosiaalisen median valmennus- ja tiedottamishanke pk-yrityksille Kymenlaakson alueella (maakunnallinen SOME-projekti/Kouvola Oy/ESR) -Osallistutaan Termitehtaan kaupallistamisprojektiin (jatkohanke ohjelman puitteissa toteutetulle Content Factory-tavoitetutkimusprojektille, CF-PreCOMM-projekti/HY Palmenia Kouvolan yksikkö/tekes) -Osallistutaan ohjelman tuottaman toteutettavuusselvityksen pohjalta syntyneeseen yritysprojektiin, jonka avulla kehitetään yrityksille/organiosaatioille tarjottava uudentyyppinen monikielinen viestintäpalvelu -Osallistutaan ja tuetaan mobiilisovellutusten kehittämista terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaisten monikieliseen kommunikointiin, Kouvolan digiosken avaus terveysbusinekseen (Mobster-projekti/Hy Palmenia Kouvolan yksikkö/tekes) Toteutetaan/hankkeistetaan valmistelut: -Kaupallistetaan sosiaalisen median paikallisviestintään Kouvolan digiosken puitteissa kehitetty konsepti Kouvolan haja-asutusalueen taajamissa -Suomalaisten ja venäläisten pk-yritysten yhteistyön kuoulutusyritys Kouvolaan -Kieliteknologiaan perustuvien palveluiden tuotekehitysyritys Kouvolaan -Kootaan ja organisasoidaan kielenopetuksen oppimateriaaleihin erikoistuneiden sisältötuottajien yhteistyöverkosto Kymenlaaksoon -Digisisältöjen testauspalvelukonseptin liiketoimintasuunnittelu KASVUHAKUINEN KANSAINVÄLISTYVA LIIKETOIMINTA -Osallistutaan ohjelman puitteissa valmistettuun Pietarin digitv-siirtymisprojektiin (EU/ENPI-projekti, Digital Sphere a Finnish-Russian ecosystem for television over broadcast and Internet/VTT Lappeenranta, klusterin yhteisprojekti) -Toteutetaan rakennusteollisuuden Ratu-ohjekortiston digitointiprosessin jatkohanke Viron markkinoille (Digital Processes for Education and Management of Construction/Kouvola Oy) -Tuetaan ja osallistutaan digitaalisten oppimateriaalien hosting-projektiin (Rakennusalan täydennyskoulutuksen kansainvälistäminen ja oppimateriaalien hosting-projekti Finhost,Talonrakennusteollisuus Lahti-Kymen piiri ry/eakr) -Käynnistetään markkinointiviestinnän Venäjä- vientirengas (vuodelta 2010 siirtynyt valmisteluprojekti) -Tuetaan ohjelman puitteissa kehitettyä etätulkkauskonseptin kaupallistamisvaihetta (Serdico Oy/Tekes) -Tuetaan ohjelmarahoituksella kehitetyn Brand Language Managment -konseptin jatkohanketta (Audtointi-käsikirjan valmistus ja testaus kahdessa Kouvolan alueen yrityksessä (HY Palmenia Kouvolan yksikkö/kaakkois-suomen Ely-keskus/EAKR) -Käynnistetään suomalais-venäläisen digibusiness-think tank -verkoston toiminta (5 digibusiness-klusterin osaamiskeskusta/niiden taustaorganisaatiota Suomesta, 7 tutkimus-, koulutus- ja yrityspalveluorganisaatiota Venäjältä) Toteutetaan/hankkeistetaan valmistelut: -Suunnitellaan ja perustetaan yksityisten ja julkisten koulutustoimijoiden yhteisvientiyritys Kymenlaaksoon osana kansallista koulutusvientiklusteria -Käynnistetään suomalais-venäläiseen business-kommunikaation kehittämisohjelmaan sisältyvä ensimmäinen toteuttamisprojekti -Mallennetaan suomalais-venäläinen digibusiness-yritysten "partenariaattitoiminta " osaksi em. think tank-toimintaa Valmistellaan: -Kosketusnäyttöiset informaatiotaulut ja niihin monikieliset sisällöt (erityisesti venäjänklieliset) erityisesti matkailusektorilta Helsinkiin, Kouvolaan ja Pietariin sekä Suomen ja Venäjän välisille suurimmille raja-asemille. TOTEUTUNEET TOIMENPITEET TOTEUTUNEET TULOKSET ONNISTUMINEN TAVOITTEISSA POIKKEAMAT TAVOITTEIDEN JA TOTEUMAN VÄLILLÄ 5.2 OSALLISTUMINEN KLUSTERIN YHTEISIIN TOIMINTOIHIN TOIMINTALINJA 1: KANSAINVÄLISET VERKOSTOT JA KUMPPANUUDET SEKÄ KANSAINVÄLISTEN MARKKINOIDEN ENNAKOINTI TOIMENPITEET Osallistutaan ohjelman puitteissa valmistettuun Pietarin digitv-siirtymisprojektiin (EU/ENPI-projekti, Digital Sphere a Finnish-Russian ecosystem for television over broadcast and Internet/VTT Lappeenranta, klusterin yhteisprojekti) Käynnistetään Kouvolan digiosken vastuulla olevan suomalais-venäläisen digibusiness-think tank -verkoston toiminta (5 digibusiness-klusterin osaamiskeskusta/niiden taustaorganisaatiota Suomesta, 7 tutkimus-, koulutus- ja yrityspalveluorganisaatiota Venäjältä) Samalla mallennetaan suomalais-venäläinen digibusiness-yritysten "partenariaattitoiminta " osaksi em. verkostotoimintaa. Samalla suunnitellaan ja perustetaan yksityisten ja julkisten koulutustoimijoiden yhteisvientiyritys Kymenlaaksoon osana kansallisen koulutusvientiklusterin käynnistysprosessia Osallistutaan Kouvolan digiosken perustaman kansallisen Kites-yhdistyksen kanssa monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan sektorilla toimivien EU-tasoisten edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatioiden järjestäytymis- ja perustamisprosesseihin. Osallistutaan klusterin Kiina-yhteistyötä kehittävään Kurki-projektiin, minkä puitteissa perustetaan muun muassa Kiina-Suomi-Kiina -

5 verkkopalvelut ja organisoidaan Kiina-toimijoiden yhteistyöverkosto TOIMINTALINJA 2: KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS JA LIIKETOIMINTAA KEHITTÄVÄ OSAAMINEN TOIMENPITEET Valmistellaan klusterille yhteinen pk-yrityksille tarjottavan tuotekehityksen menetelmäkoulutukseen kohdistuva kansallisen projekti Osallistutaan kansallisen Kites-miniklusterin kehittämiseen tähtäävään jatkoprojektiin pääkaupunkiseudulla (Kouvolan digiosken toteuttaman perustamis- ja käynnistysvaiheen jälkeen vetovastuu pääkaupunkiseudulle, Culminatunm Oy/Uudenmaan ELY-keskus) Käynnistetään ja aktivoidaan uudelleen osaamisalan Kouvolan digiosken edustaman osaamisalan kansallinen täydennyskoulutus, jota tarjotaan klusterin muiden osaamiskeskusten alueilla toimiville pk-yrityksille. Osallistutaan kahden uuden toisen asteen koulutuslinjan perustamiseen pelitoimialalle sekä monikielisen ja -kulttuuristen pelituotteiden opettajakoulutuksen aloittamiseen Kouvolassa, (ESR/Gamedu-projekti/Kouvolan Seudun Ammattiopisto) Kutsutaan koolle yleiset digibusiness-aamukahvi-infot kerran kuukaudessa tehostamalla niiden avulla digibusiness-promootiota TOIMINTALINJA 3: OSAAMISALA- JA KLUSTERIRAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ TOIMENPITEET Osallistutaan aktiivisesti uudistuva metsäteollisuus -klusterin projektitoimintaan älykkäät pakkaukset -teemalla Toteutetaan virtuaalisen kokous- ja koulutustilan testaus, kehitys ja käyttöönotto Kouvolan kaupungin kanssa sekä ratkaisun levittäminen digibusiness-klusterin osaamiskeskuksiin ja myös muiden Oske-toimijoiden keskuuteen Osallistutaan ja tuetaan mobiilisovellutusten kehittämistä terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaisten monikieliseen kommunikointiin - yhteisyössä pääkaupunkiseudun, Tampereen ja erityisesti Turun toimijoiden kanssa (Mobster-projekti/Hy Palmenia Kouvolan yksikkö/tekes) Kaupallistetaan sosiaalisen median paikallisviestintään Kouvolan digiosken puitteissa kehitetty konsepti Kouvolan haja-asutusalueen taajamissa ja levitetään ratkaisua digibusiness-klusterin osaamiskeskuksiin ja myös muille Oske-alueille. Jatketaan Länsi-Suomen osaamiskeskuksen kanssa suunniteltua digisisältöjen testauspalvelua konkreettisen liiketoimintasuunnitelman tasolle. ' 5.3 OSKEN HANKKEET KLUSTERIN YHTEISET HANKKEET Status Perusrah. Projekti Toteutusaika Kokonaisrahoitus/ Osallistuvat osket Päävastuu projekti toteutuksesta CF- PreComm (Termitehtaan tuotteistus ja kaupallistaminen) Content Factory * Content Impact Laboratory, CI LAB - testauslaboratorio Timo Mattila/Kouvola Digitaalinen ja monikielinen prosessinohjaus ja koulutus Digital Sphere - a Finnish-Russian ecosystem for television over broadcast and Internet Hämeen osaamiskeskus FINHOST

6 FinskiProspekt KITES * Kouvolan DigiOske Marco - Linking demand and supply in Finnish-Russian cross-border Mobster - Mobiilisovellutukset terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaisten keskinäiseen kommunikaatioon) Risto Wallin/Kouvola * PKyritysten tuotekehityksen menetelmäkoulutus Päätt. * Suomalais-venäläisen markkinointiviestinnän kehittämisohjelma * Suomalais-venäläinen Think Tank Vientirengas III Osallistuu projektiin DIGIBUSINESS: Kansallisen koulutusvientiklusterin toimintaan osallistuminen Hanna Nordlund/Innopark DIGIBUSINESS: Teollisuuden oppimateriaalit Hanna Nordlund/Innopark Breakout Finland -kansainvälistymisohjelma Lari Aho/Culminatum International Business Program Lari Lohikoski/Culminatum Käyttäjäfoorumit Hanna Nordlund/Innopark * Osaamisklusterin kansallinen koordinointi Irina Blomqvisti/Culminatum SOITA - Sosiaalinen media innovaatioprosessin tukena asiakasrajapinnassa

7 Hanna Nordlund/Innopark Demola Ext Petri Räsänen/Hermia Oske-skene Jukka Matikainen/Hermia * Pohjoismainen digibusinessverkosto Kimmo Rautanen/abo Protomo - valmisteluvaihe 2 Petri Räsänen/Hermia Jyväskylän seudun osaamiskeskus Oulun seudun osaamiskeskus Protomo Petri Räsänen/Hermia Oy Päätt. Sombiz - sosiaalisen median bisnesverkosto Jukka Matikainen/Hermia OSAAMISKESKUKSEN MUUT YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET Status Perusrah. Projekti Toteutusaika Kokonaisrahoitus/ Osallistuvat osket Päävastuu projekti toteutuksesta Digital Processes for Education and Management of Construction Risto Wallin/Kouvola Osallistuu projektiin Kites-klusterin synnyttäminen Roope Ritvos/Culminatum OSAAMISKESKUKSEN OMAT ALUEELLISET HANKKEET Status Perusrah. Projekti Toteutusaika Kokonaisrahoitus/ Osallistuvat osket Päävastuu projekti toteutuksesta BLM Brand Language Management - auditointi DIGITAALINEN KOUVOLA Mika Lammi/Kouvola Gamedu - Pelialan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa Tiina Heinikainen/Kouvola

8 KURKI * Kouvolan DigiOske Kesk. Monikielinen ja monimediainen viestintä -koulutus Risto Wallin/Kouvola Protomo-konseptin laajennus Kymenlaaksoon Mika Lammi/Kouvola Sosiaalinen media yrityksen voimavarana Outi Pekkanen/Kouvola Verkostokohtainen sisältöpalvelu * Virtuaalinen kokous- ja koulutustila suve koulutusyrityksen perustaminen MITEN OSKESSA OTETAAN HUOMIOON KANSALLISEN INNOVAATIOSTRATEGIAN KÄYTTÄJÄ- JA ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ EDISTÄVÄT TOIMET? Kouvolan digiosken ohjelmatoiminnan painopiste on pk-yritysten tuotekehitystoiminnan edistäminen ja kehittäminen. Ohjelmatiimin jäsenet ( kuusi henkilöä) osallistuvat aktiivisesti kansalliseen innovaatiostrategiaa jalkauttavaan seminaari- ja konferenssitoimintaan, mkistä saatuja evästyksiä pyritään lokalisoimaan Kouvolan seudulla. 6 ORGANISOINTI 6.1 KUVAUS OSKEN ASIANTUNTIJARYHMÄN (KLUSTERIN SUBSTANSSIOSAAMISEN) ORGANISOINNISTA ALUEELLA (ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT) Kouvolan DigiOsken asiantuntijaryhmä muodostuu ohjelman toteuttamisesta varten perustetun Kites-yhdistyksen hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä, jotka kaikki osallistuvat asiantuntijaryhmän workshop-tyyppisiin kokouksiin ja joita informoidaan koko ajan ohjelman suunnitelmista ja toiminnasta Tarja Salonen, Managing Director, Done Information Oy, Kites ry:n puheenjohtaja 2010 Marko Alatalo, ICT Director, AAC Global Arto Leinonen, toimitusjohtaja, Kielikone Oy Anna Sahanen, suunnittelija, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola Ari Nyfors, Chief Marketing Officer, Lingsoft, Inc Antti Mäkikyrö, Managing Director, Translizer Oy Mika Aalto, konsulttiyrittäjä, (ent Brand Wind Oy:n pääomistaja) Kimmo Kettunen, tutkimuspäällikkö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Tapio Salakoski, professori, varajohtaja, Turun Yliopisto, informaatioteknologian laitos Simo Saurio, Toimitusjohtaja, CI City Image Oy Niina Tammi, toimitusjohtaja, Niconor Oy Seppo Laaksonen, toimitusjohtaja, Mediayhtiö Posito Oy Juha-Matti Arola, Tmi Virtuaalikonsultti (ent Kone oyj:n elearming manager) Klaus Oesch, toimitusjohtaja, Konsultointi Futuria Oy, VP KOORDINOINTI JA HANKEVALMISTELU

9 Henkilötyövuotta Vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa Asiantuntijoiden työpanosta 1.0 Ohjelmapäällikkö Markku Saari, Avustavat henkilöt 2.5 Projektikoordinaattori Tiina Heinikainen, Markkinointisuunnittelija Taina Sivonen, Projektipäällikkö, hankevalmistelija Risto Wallin, ERILLISHANKKEET Henkilötyövuotta Asiantuntijoiden työpanosta 3.0 Avustavat henkilöt OSKEN TOIMINTAAN OSALLISTUVAT 2011 TOIMINTAAN OSALLISTUNEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ KOKOLUOKITTAIN TOIMINNASSA MUKANA OLLEIDEN TUTKIMUS- JA KOULUTUSLAITOSTEN MÄÄRÄ TOIMINNASSA OLLEIDEN MUIDEN ORGANISAATIOIDEN MÄÄRÄ 9 kpl 1-9 henkilön yrityksiä 17 kpl henkilön yrityksiä 2 kpl henkilön yrityksiä 2 kpl >=250 henkilön yrityksiä 30 kpl yrityksiä yhteensä 15 kpl 15 kpl 8 OSKEN RESURSSIEN KÄYTTÖ 2011 Suunniteltu Suunniteltu KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖ htv HANKEVALMISTELU JA HANKKEIDEN OHJAUKSEEN OSALLISTUMINEN htv HANKKEIDEN OSARAHOITUS htv YRITYSKOHTAINEN TARPEIDEN KARTOITUS, AKTIVOINTI JA OHJAUS htv VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI htv HALLINNOINTI (ML. RAPORTOINTI JA SEURANTA) htv YHTEENSÄ htv ARVIO EM. RESURSSIEN KOHDENTUMISESTA SEURAAVILLA ULOTTUVUUKSILLA: HTV KANSAINVÄLISIIN HANKKEISIIN JA KV. YHTEISTOIMINTAAN KLUSTERIN KANSALLISIIN HANKKEISIIN JA YHTEISTOIMINTAAN ALUEELLISIIN HANKKEISIIN JA ALUEELLISEEN YHTEISTOIMINTAAN 20 % 15 % 35 % 30 % 45 % 55 % ARVIO EM. RESURSSIEN KOHDENTUMISESTA PAINOPISTEITTÄIN: HTV 1. VETOVOIMAISET INNOVAATIOYMPÄRISTÖT 33 % 33 % 2. UUDISTUVA LIIKETOIMINTA 33 % 33 %

10 3. KASVUHAKUINEN, KANSAINVÄLISTYVÄ LIIKETOIMINTA 34 % 34 % 9 OSKEN PERUSRAHOITUKSEN KUSTANNUSJAKAUMA 2011 Yhteensä KULUT/ Tot. 1. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut vähäiset koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot 2.3 henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 7. Luontoissuoritukset 8. Muut menot 9. Erillishankkeet Klusterin yhteyshankkeet Muut erillishankkeet BRUTTOMENOT YHTEENSÄ TULOT (rahoitussuunnitelman kohdasta 8) NETTOMENOT YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA RAHOITUS/ Tot. 1. Haettava perusrahoitus Klusterin koordinointi (TEM, mom ) Aiemmin klusterin koord. osoitettu rahoitus (TEM, mom ) Haettava perusrahoitus (mkr) sijaintialueen liitolta (TEM, mom ) Aiemmin osoitettu perusrahoitus (mkr) sijaintialueen liitolta Haettava perusrahoitus (mkr) sijaintialueen ulkopuoliselta liitolta (TEM, mom ) Aiemmin osoitettu perusrahoitus sijaintialueen ulkopuoliselta liitolta1 2. Muu ns. sitomaton maakunnan kehittämisraha (ei OSKE -perusrahoitus) 19000

11 3. Kuntarahoitus hakijan oma rahoitus 3.2 muu kuntarahoitus luontoissuoritukset 4. Muu julkinen rahoitus 5. Yksityinen rahoitus 5.1 hakijan oma rahoitus 5.2 muu yksityinen rahoitus 5.3 luontoissuoritukset 6 Klusterin koordinoinnin osarahoitus (TEM) Lähde: 7. Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 8.1 pääsylipputulot yms. 8.2 palveluiden ja tuotteiden myyntitulot 8.3 muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO PERUSRAHOITUKSEN KÄYTTÖ 2011 VALTION PERUSRAHOITUS ALUEIDEN OMARAHOITUS YHTEENSÄ HAETTAVA PERUSRAHOITUS PERUSRAHOITUKSEN SIIRROT AIKAISEMMILTA VUOSILTA SUUNNITELTU PERUSRAHOITUS YHTEENSÄ =

SYMPOSIUM KOUVOLAN UPSEERIKERHOLLA 23.-24.10. 2008 LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ MONIKIELISEN VUOROVAIKUTUKSEN UUSILLA RATKAISUILLA

SYMPOSIUM KOUVOLAN UPSEERIKERHOLLA 23.-24.10. 2008 LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ MONIKIELISEN VUOROVAIKUTUKSEN UUSILLA RATKAISUILLA 1 SYMPOSIUM KOUVOLASSA 23.-24.10.2008 F R A N K G I L B A N E C L I V E T H O M A S K L A U S O E S C H K I M M O R O S S I L A U R I C A R L S O N N I C K O L A Y V A S I L I E V A N D R Z E J S T Y R

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006 Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Kaisa Korhonen 2009 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Ammatillisen täydennyskoulutuksen vienti Venäjälle kehitysohjelma Imatra Lappeenranta Kouvola Kotka Pietari Kirjoittajat: Päivi Korhonen (PDGE Project Development

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 esitetyn

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2010 antti pelkonen jari konttinen juha oksanen ville

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot