TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS 1 PERUSTIEDOT 1.0 O [5927AAAA4FEA8838C22577B1003DD12D] 1.1 KLUSTERI Digibusiness-osaamisklusteri 1.2 OSAAMISKESKUS 1.3 OPERATIIVINEN YHTIÖ Kouvola Oy 1.4 VUOSI RAPORTIN TEKIJÄ 1.6 LOMAKKEEN TILA Toimintasuunnitelma, valmis 2 ROOLI JA TEHTÄVÄ 2.1 OSKEN ROOLI JA TEHTÄVÄ OSAAMISKLUSTERISSA Kouvola Oy vastaa digitaalisten sisältöjen digibusiness-klusterissa monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan osaamisalasta sekä klusterin Venäjä- yhteistyöstä. käyttää ohjelmastaan nimeä Kouvolan digioske. 2.2 OSKEN EDUSTAMAN OSAAMISALAN MÄÄRITTELY Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan osaamisala - kansainvälinen vuorovaikutusteollisuus - muodostuu kieli- ja kulttuuriosaamisen, monikanavaisen viestintätaidon sekä modernin tietotekniikan hallinnan yhdistelmästä. Se mahdollistaa kansainvälistyneessä toimintaympäristössä tarvittavan nykyistä paremman vuorovaikutuskyvyn suomalaiselle elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle. Yhdistelmän toimintamalleista sekä sisältö- ja teknologiatuotteista kehitetään uutta vientitoimintaa kasvaville kansainvälisille markkinoille, kuten EU:n alueelle, Venäjälle sekä Itä- ja Kaakkois-Aasiaan. Kieli- ja kulttuuriosaamisen komponentteja ovat kielikoulutus, kääntäminen, lokalisointi, tekninen kirjoittaminen, tulkkaus ja terminologia. Monikanavaisen viestinnän osatekijöitä puolestaan ovat puhuttu ja kirjoitettu sisältö, graafinen suunnittelu, julkaisutoiminta ja siihen liittyvä jakelu sekä sähköisessä että paperisessa muodossa. Myös esiintyminen vieraalla kielellä on monikanavaisen viestinnän osa-alue. Yhdistelmään kuuluvan tietotekniikan osalta esille nousevat erityisesti puhe- ja kieliteknologiat sekä viestinnän monikanavaisuutta tukevat kommunikointi- ja sisällönhallintateknologiat. Kouvolan digiosken kokoamat yritys- ja asiantuntijaverkostot sekä yliopisto- ja korkeakouluyksiköt muodostavat osaamisalan toimijarungon, joka on järjestäytynyt valtakunnalliseksi miniklusteriksi vuonna 2007 perustetun osaamisalan yhdistyksen, Kites ry:n avulla. Sen henkilö- ja yhteisöjäsenet ovat eri puolilta Suomea, pääosin Kouvolan, Helsingin ja Turun seuduilta. Venäjä-yhteistyö digitaalisten sisältöjen klusterissa tarkoittaa siihen kuuluvien yritysten verkottumista yhteistyöhön ja etabloitumista Venäjän markkinoille. Tätä tarkoitusta varten Kouvolan digioske osaamiskeskusohjelma on valmistanut kaksi erillistä kehitysohjelmaa, joista toinen keskittyy suomalais-venäläisen business-kommunikaation ja toinen suomalais-venäläisen markkinointiviestinnän kehittämiseen. Apuna on myös toukokuussa Pietarissa 2010 perustettu suomalais-venäläinen digibusineksen think tank -verkosto. Kouvolan digioske panostaa myös Kiina-yhteistyön kehittämiseen digibusineksessä. Kehitystyötä toteutetaan käytännössä Helsingin yliopiston Kouvolassa toimivan Kiinan kielen ja -kulttuurin koulutuskeskus Sinoan avulla. 3 OSKEN TAVOITTEET OHJELMAKAUDEN TAVOITTEET ERITYISESTI VAIKUTTAVUUDEN OSALTA Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan alalla toimivien yritysten liiketoiminnasta on kehittynyt kansainvälisesti kilpailukykyistä ja kasvavaa palveluvientiteollisuutta: Suomenlahden lähimarkkinoilla ne ovat johtavia toimijoita, keskieurooppalaisella EU-alueella markkinajohtajien kärkiryhmässä ja globaalisti markkinajohtajia valituissa markkinasektoreissa.

2 Osaamisalan yksityiset ja julkiset toimijat ovat järjestäytyneet kansalliseksi Kites-miniklusteriksi. Siitä on muodostunut keskeinen kilpailuetu koko digibusiness- klusterille. Myös muut osaamiskeskusohjelman klusterit ovat voineet hyödyntää sen tarjoamia kilpailuetuja. Kites-miniklusteriin kuuluvien toimijoiden asiakkaat, suomalaiset kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset sekä julkishallinnon organisaatiot ovat saaneet käyttöönsä uusia teknologia-, sisältö- ja palveluratkaisuja, joiden avulla ne ovat kyenneet merkittävästi lisäämään kansainvälistä kilpailukykyään. Kouvolasta on kehittynyt osaamisalan tunnettu ja arvostettu osaamis- ja palvelukeskittymä, joka on verkottunut kansallisesti ja kansainvälisesti tarjoten suoraan tai välillisesti uusia työpaikkoja korkeasti koulutetuille alan ammattilaisille sekä harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Samalla se on synnyttänyt yhdistyneelle Kouvolalle uuden alueellisen digibusiness-kehittämisklusterin, joka on yksi uuden kaupungin neljästä elinkeinopoliittisesta painopistealueesta. Osaamisalasta on kehittynyt koko digibusiness-klusterille sisällöllinen ydin, minkä avulla siitä on kehittynyt monikielisen ja monikulttuurisen viestinnän, vuorovaikutuksen ja ymmärryksen klusteri. Kansainvälinen vuorovaikutusteollisuus uutena business-käsitteenä on vakiintunut yleiseen käyttöön. 3.2 STRATEGIA Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan sekä digibusiness-klusterin Venäjä- yhteistyön osaamiskeskusohjelmaa toteutetaan alueellisesti Kouvolan alueellisessa digibusiness-kehittämisklusterissa (tieto- ja viestintäliiketoiminnan osaamis- ja palvelukeskittymä) Ohjelmaa hallinnoi ja johtaa Kouvolan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Kouvola Oy. Kansallisella tasolla ohjelmaa työstetään valtakunnallisen Kites ry:n avulla. Osaamiskeskuksen osaamisalaan keskittyvä yhdistys verkottaa jäsenyyksiensä kautta alan toimijat kansalliseksi Kites-miniklusteriksi, joka järjestää aktiivista teemaryhmä (työpaja)- ja tapahtumatoimintaa. Kouvolan digiosken ja Kites ry:n välillä on allekirjoitettu yhteiseen missioon ja strategisiin tavoitteisiin tähtäävä kumppanuussopimus. Osapuolten välisen perustyönjaon mukaan Kites ry tuottaa jäsenistönsä avulla osaamisalan arvoketjun kaikkiin osiin markkinalähtöisiä hankeaihioita, joita osaamiskeskusohjelman valmistelurahoituksella jalostetaan edelleen itsenäisiksi hankkeiksi. Kehittämistyötä tehdään kolmella toisiaan tukevalla toimintalinjalla: 1. Tehostetaan kansainvälisesti toimivien organisaatioiden liiketoimintaprosesseja monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kehitystyön avulla. 2.Hyödynnetään monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan teknologioita sekä toimintatapoja digitaalisten sisältöjen kehittämisessä, kansainvälistämisessä sekä yhteistyössä erityisesti digibusiness-klusterin osaamiskeskusten, mutta myös osaamiskeskusohjelman muiden klustereiden ja niiden osaamiskeskusten kanssa. 3. Harjoitetaan tiivistä yhteistoimintaa Kouvolan alueellisen digibusiness-klusterin kehittämistoiminnan kanssa. Tärkeinä strategisena tavoitteena on kehittää Kouvolassa osaamisalan yritysten tuotekehitystoimintaa sekä jalkauttaa digibusiness-yritysten tuotteita, palvelukonsepteja ja teknologioita myös muissa Kouvolan paikallisissa kehittämisklustereissa toimivien yritysten käyttöön niiden kilpailukyvyn kehittämiseksi. 3.3 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (LÄHDE OSKENYT!-HANKKEET) KUMULATIIVINEN OHJELMAKAUDEN ALUSTA TAVOITE 2010 TAVOITE 2013 * YHTEISTEN HANKKEIDEN MÄÄRÄ 24 kpl 29 kpl 50 kpl % 0 % 0 % KLUSTERIN HANKKEET YHTEENSÄ (MUKAANLUKIEN OSKET) 46 kpl 0 kpl 0 kpl KUMULATIIVINEN OHJELMAKAUDEN ALUSTA TAVOITE 2010 TAVOITE 2013 * KILPAILLUN T&K-RAHOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN (1) % 65 % 65 % MUUN KEHITTÄMISRAHOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN (2) HANKKEIDEN RAHOITUSVOLYYMI (1+2) * HANKKEISIIN OSALLISTUVAT YRITYKSET 532 kpl 664 kpl 820 kpl * UUDET YRITYKSET 8 kpl 12 kpl 20 kpl * UUDET TYÖPAIKAT 37 kpl 47 kpl 62 kpl UUDET TUOTTEET, PALVELUT JA TOIMINTAMALLIT 40 kpl 48 kpl 59 kpl KOULUTETTAVIEN MÄÄRÄ 77 kpl 97 kpl 140 kpl ALUEELLE SIJOITTUVAT KANSAINVÄLISET YRITYKSET JA T&K- YKSIKÖT 0 kpl 1 kpl 3 kpl

3 3.4 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (LÄHDE TILASTOKESKUS) LÄHTÖTASO 2006 TAVOITE 2010, MUUTOS TAVOITE 2013, MUUTOS KLUSTERIN YRITYSTEN LIIKEVAIHTO % 0.0 % KLUSTERIN YRITYSTEN VIENNIN ARVO % 0.0 % NOPEAN KASVUN YRITYSTEN MÄÄRÄ 0 kpl 0.0 % 0.0 % YRITYSTEN TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ 0 kpl 0.0 % 0.0 % 4 OSKEEN LIITTYVÄT SUURET INVESTOINTIHANKKEET Ei suuria investointihankkeita. 5 OSKEN TAVOITTEET VUODELLE OSKEN TAVOITTEET JA TOIMINTA PAINOPISTEITTÄIN TAVOITTEET (HALUTUT VAIKUTUKSET) Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kehitystoiminnan tunnettuus ja uskottavuus on lisääntynyt osaamisalalla sisäisesti sekä ulkoisesti sen tarjoamien yhteistyö- ja asiakashyötyjen näkökulmasta. Kansaivälinen vuorovaikutusteollisuus -käsite on laajentunut yleisempään käyttöön kuvaamaan osaamisalan kehittämisen ydinsisältöä. Kansallisesti merkittäviä uusia asiakasyrityksiä sekä tutkimus-, koulutus- ja yritystoimijoita on sitoutunut yhteiseen Kouvolan digiosken organisoimaan tutkimus- ja tuotekehitys-, koulutus- ja yrityskehitystoimintaan. Mukaan aktiivisiksi toimijoiksi ovat tulleet myös digibusinessklusterin muut osaamiskeskukset ja niiden toimijoita. Kouvolan elinkeinopoliittiseksi painopistealueeksi valitun digibusiness-kehittämisklusterin alueellinen toiminta on käynnistynyt sille laaditun strategian ja toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on muodostaa kehittämisklusterista Kouvolaan paikallista työllisyyttä kehittävä oma toimiala. TULOSTAVOITTEET Vuoden 2011 aikana Kouvolan digiosken tavoitteet: - Neljän uuden digibusiness-yrityksen tai erillisen liiketoimintayksikön sijoittuminen Kouvolaan - Protomo-innovaatiotoiminnan laajentuminen kattamaan koko Kymenlaakson alueen - Virtuaalisen kokous- ja koulutustila -konseptin laajamittainen käyttöönotto Kouvolassa - Digibusiness-kehityksestä ja sen merkityksestä Kouvolan elinkeinoelämälle tietoisuuden merkittävä lisääntyminen kaupunkilaisten, elinkeinopoliittiisen päättäjien ja alan toimijoiden sekä niiden asiakkaiden keskuudessa - Pk-yritysten tuotekehityksen rahoitukseen ja koulutukseen uusien toimintamallien kehittäminen Kouvolaan - Suomalais-venäläisen think tank -verkostoyhteistyöhön liittyvien käytännön toimenpiteidentoteutus Kouvolan digiosken johdolla TOIMENPITEET VETOVOIMAISET INNOVAATIOYMPÄRISTÖT: -Käynnistetään vuoden 2011 kevääseen mennessä valmistuvan alueellisen digibusiness-kehittämisstratagian toteuttamistoimenpiteet Kouvolassa -Laajennetaan Protomo-innovaatiokonseptin toimintaa koko Kymenlaakson alueelle -Jalkautetaan paikallisten toimijoiden tarjoamia digibusiness-palveluita Kouvolan muille alueellisille kehittämisklustereille niiden yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi -Käynnistetään digibusiness-yritysten sijoittautumismarkkinointi Kouvolaan -Osallistutaan Kiina-yhteistyötä Kymenlaaksossa kehittävään Kurki-projektiin, minkä puitteissa perustetaan muun muassa Kiina-Suomi-Kiina - verkkopalvelut ja organisoidaan alueellinen toimijaverkosto (HY Palmenia/Kouvolan yksikkö/esr) -Osallistutaan Kites-miniklusterin kehittämiseen tähtäävään jatkoprojektiin pääkaupunkiseudulla (Kouvolan digiosken toteuttaman perustamisja käynnistysvaiheen jälkeen vetovastuu pääkaupunkiseudulle, Culminatunm Oy/Uudenmaan ELY-keskus) -Osallistutaan ja suomalais-venäläisen markkinointiviestinnän kehittämisprojektiin (perustuu Kouvolan digiosken tuottamaan kehitysohjelmaan), EU-rahoitteinen ENPI-hanke, Marco/Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu -Käynnistetään ja aktivoidaan uudelleen osaamisalan täydennyskoulutus Kouvolassa (kilpailutettu uusi toimija ei saanut jo vakiintunutta koulutusta enää käyntiin vuonna 2010) -Osallistutaan kahden uuden toisen asteen koulutuslinjan perustamiseen pelitoimialalle sekä monikielisen ja -kulttuuristen pelituotteiden opettajakoulutuksen aloittamiseen Kouvolassa, (ESR/Gamedu-projekti/Kouvolan Seudun Ammattiopisto) -Kutsutaan koolle yleiset digibusiness-aamukahvi-infot kerran kuukaudessa tehostamalla niiden avulla alueellista digibusiness-promootiota Toteutetaan/hankkeistetaan valmistelut: -Virtuaalisen kokous- ja koulutustilan testaus, kehitys ja käyttöönotto Kouvolan kaupungin kanssa sekä ratkaisun levittäminen digibusinessklusterin osaamiskeskuksiin ja myös muiden Oske-toimijoiden keskuuteen -Valmistellaan pk-yrityksille tarjottavan kansallinen tuotekehityksen menetelmäkoulutusprojekti (digibusiness-klusterin yhteisprojekti) UUDISTUVA LIIKETOIMINTA

4 -Toteutetaan sosiaalisen median valmennus- ja tiedottamishanke pk-yrityksille Kymenlaakson alueella (maakunnallinen SOME-projekti/Kouvola Oy/ESR) -Osallistutaan Termitehtaan kaupallistamisprojektiin (jatkohanke ohjelman puitteissa toteutetulle Content Factory-tavoitetutkimusprojektille, CF-PreCOMM-projekti/HY Palmenia Kouvolan yksikkö/tekes) -Osallistutaan ohjelman tuottaman toteutettavuusselvityksen pohjalta syntyneeseen yritysprojektiin, jonka avulla kehitetään yrityksille/organiosaatioille tarjottava uudentyyppinen monikielinen viestintäpalvelu -Osallistutaan ja tuetaan mobiilisovellutusten kehittämista terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaisten monikieliseen kommunikointiin, Kouvolan digiosken avaus terveysbusinekseen (Mobster-projekti/Hy Palmenia Kouvolan yksikkö/tekes) Toteutetaan/hankkeistetaan valmistelut: -Kaupallistetaan sosiaalisen median paikallisviestintään Kouvolan digiosken puitteissa kehitetty konsepti Kouvolan haja-asutusalueen taajamissa -Suomalaisten ja venäläisten pk-yritysten yhteistyön kuoulutusyritys Kouvolaan -Kieliteknologiaan perustuvien palveluiden tuotekehitysyritys Kouvolaan -Kootaan ja organisasoidaan kielenopetuksen oppimateriaaleihin erikoistuneiden sisältötuottajien yhteistyöverkosto Kymenlaaksoon -Digisisältöjen testauspalvelukonseptin liiketoimintasuunnittelu KASVUHAKUINEN KANSAINVÄLISTYVA LIIKETOIMINTA -Osallistutaan ohjelman puitteissa valmistettuun Pietarin digitv-siirtymisprojektiin (EU/ENPI-projekti, Digital Sphere a Finnish-Russian ecosystem for television over broadcast and Internet/VTT Lappeenranta, klusterin yhteisprojekti) -Toteutetaan rakennusteollisuuden Ratu-ohjekortiston digitointiprosessin jatkohanke Viron markkinoille (Digital Processes for Education and Management of Construction/Kouvola Oy) -Tuetaan ja osallistutaan digitaalisten oppimateriaalien hosting-projektiin (Rakennusalan täydennyskoulutuksen kansainvälistäminen ja oppimateriaalien hosting-projekti Finhost,Talonrakennusteollisuus Lahti-Kymen piiri ry/eakr) -Käynnistetään markkinointiviestinnän Venäjä- vientirengas (vuodelta 2010 siirtynyt valmisteluprojekti) -Tuetaan ohjelman puitteissa kehitettyä etätulkkauskonseptin kaupallistamisvaihetta (Serdico Oy/Tekes) -Tuetaan ohjelmarahoituksella kehitetyn Brand Language Managment -konseptin jatkohanketta (Audtointi-käsikirjan valmistus ja testaus kahdessa Kouvolan alueen yrityksessä (HY Palmenia Kouvolan yksikkö/kaakkois-suomen Ely-keskus/EAKR) -Käynnistetään suomalais-venäläisen digibusiness-think tank -verkoston toiminta (5 digibusiness-klusterin osaamiskeskusta/niiden taustaorganisaatiota Suomesta, 7 tutkimus-, koulutus- ja yrityspalveluorganisaatiota Venäjältä) Toteutetaan/hankkeistetaan valmistelut: -Suunnitellaan ja perustetaan yksityisten ja julkisten koulutustoimijoiden yhteisvientiyritys Kymenlaaksoon osana kansallista koulutusvientiklusteria -Käynnistetään suomalais-venäläiseen business-kommunikaation kehittämisohjelmaan sisältyvä ensimmäinen toteuttamisprojekti -Mallennetaan suomalais-venäläinen digibusiness-yritysten "partenariaattitoiminta " osaksi em. think tank-toimintaa Valmistellaan: -Kosketusnäyttöiset informaatiotaulut ja niihin monikieliset sisällöt (erityisesti venäjänklieliset) erityisesti matkailusektorilta Helsinkiin, Kouvolaan ja Pietariin sekä Suomen ja Venäjän välisille suurimmille raja-asemille. TOTEUTUNEET TOIMENPITEET TOTEUTUNEET TULOKSET ONNISTUMINEN TAVOITTEISSA POIKKEAMAT TAVOITTEIDEN JA TOTEUMAN VÄLILLÄ 5.2 OSALLISTUMINEN KLUSTERIN YHTEISIIN TOIMINTOIHIN TOIMINTALINJA 1: KANSAINVÄLISET VERKOSTOT JA KUMPPANUUDET SEKÄ KANSAINVÄLISTEN MARKKINOIDEN ENNAKOINTI TOIMENPITEET Osallistutaan ohjelman puitteissa valmistettuun Pietarin digitv-siirtymisprojektiin (EU/ENPI-projekti, Digital Sphere a Finnish-Russian ecosystem for television over broadcast and Internet/VTT Lappeenranta, klusterin yhteisprojekti) Käynnistetään Kouvolan digiosken vastuulla olevan suomalais-venäläisen digibusiness-think tank -verkoston toiminta (5 digibusiness-klusterin osaamiskeskusta/niiden taustaorganisaatiota Suomesta, 7 tutkimus-, koulutus- ja yrityspalveluorganisaatiota Venäjältä) Samalla mallennetaan suomalais-venäläinen digibusiness-yritysten "partenariaattitoiminta " osaksi em. verkostotoimintaa. Samalla suunnitellaan ja perustetaan yksityisten ja julkisten koulutustoimijoiden yhteisvientiyritys Kymenlaaksoon osana kansallisen koulutusvientiklusterin käynnistysprosessia Osallistutaan Kouvolan digiosken perustaman kansallisen Kites-yhdistyksen kanssa monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan sektorilla toimivien EU-tasoisten edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatioiden järjestäytymis- ja perustamisprosesseihin. Osallistutaan klusterin Kiina-yhteistyötä kehittävään Kurki-projektiin, minkä puitteissa perustetaan muun muassa Kiina-Suomi-Kiina -

5 verkkopalvelut ja organisoidaan Kiina-toimijoiden yhteistyöverkosto TOIMINTALINJA 2: KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS JA LIIKETOIMINTAA KEHITTÄVÄ OSAAMINEN TOIMENPITEET Valmistellaan klusterille yhteinen pk-yrityksille tarjottavan tuotekehityksen menetelmäkoulutukseen kohdistuva kansallisen projekti Osallistutaan kansallisen Kites-miniklusterin kehittämiseen tähtäävään jatkoprojektiin pääkaupunkiseudulla (Kouvolan digiosken toteuttaman perustamis- ja käynnistysvaiheen jälkeen vetovastuu pääkaupunkiseudulle, Culminatunm Oy/Uudenmaan ELY-keskus) Käynnistetään ja aktivoidaan uudelleen osaamisalan Kouvolan digiosken edustaman osaamisalan kansallinen täydennyskoulutus, jota tarjotaan klusterin muiden osaamiskeskusten alueilla toimiville pk-yrityksille. Osallistutaan kahden uuden toisen asteen koulutuslinjan perustamiseen pelitoimialalle sekä monikielisen ja -kulttuuristen pelituotteiden opettajakoulutuksen aloittamiseen Kouvolassa, (ESR/Gamedu-projekti/Kouvolan Seudun Ammattiopisto) Kutsutaan koolle yleiset digibusiness-aamukahvi-infot kerran kuukaudessa tehostamalla niiden avulla digibusiness-promootiota TOIMINTALINJA 3: OSAAMISALA- JA KLUSTERIRAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ TOIMENPITEET Osallistutaan aktiivisesti uudistuva metsäteollisuus -klusterin projektitoimintaan älykkäät pakkaukset -teemalla Toteutetaan virtuaalisen kokous- ja koulutustilan testaus, kehitys ja käyttöönotto Kouvolan kaupungin kanssa sekä ratkaisun levittäminen digibusiness-klusterin osaamiskeskuksiin ja myös muiden Oske-toimijoiden keskuuteen Osallistutaan ja tuetaan mobiilisovellutusten kehittämistä terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaisten monikieliseen kommunikointiin - yhteisyössä pääkaupunkiseudun, Tampereen ja erityisesti Turun toimijoiden kanssa (Mobster-projekti/Hy Palmenia Kouvolan yksikkö/tekes) Kaupallistetaan sosiaalisen median paikallisviestintään Kouvolan digiosken puitteissa kehitetty konsepti Kouvolan haja-asutusalueen taajamissa ja levitetään ratkaisua digibusiness-klusterin osaamiskeskuksiin ja myös muille Oske-alueille. Jatketaan Länsi-Suomen osaamiskeskuksen kanssa suunniteltua digisisältöjen testauspalvelua konkreettisen liiketoimintasuunnitelman tasolle. ' 5.3 OSKEN HANKKEET KLUSTERIN YHTEISET HANKKEET Status Perusrah. Projekti Toteutusaika Kokonaisrahoitus/ Osallistuvat osket Päävastuu projekti toteutuksesta CF- PreComm (Termitehtaan tuotteistus ja kaupallistaminen) Content Factory * Content Impact Laboratory, CI LAB - testauslaboratorio Timo Mattila/Kouvola Digitaalinen ja monikielinen prosessinohjaus ja koulutus Digital Sphere - a Finnish-Russian ecosystem for television over broadcast and Internet Hämeen osaamiskeskus FINHOST

6 FinskiProspekt KITES * Kouvolan DigiOske Marco - Linking demand and supply in Finnish-Russian cross-border Mobster - Mobiilisovellutukset terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaisten keskinäiseen kommunikaatioon) Risto Wallin/Kouvola * PKyritysten tuotekehityksen menetelmäkoulutus Päätt. * Suomalais-venäläisen markkinointiviestinnän kehittämisohjelma * Suomalais-venäläinen Think Tank Vientirengas III Osallistuu projektiin DIGIBUSINESS: Kansallisen koulutusvientiklusterin toimintaan osallistuminen Hanna Nordlund/Innopark DIGIBUSINESS: Teollisuuden oppimateriaalit Hanna Nordlund/Innopark Breakout Finland -kansainvälistymisohjelma Lari Aho/Culminatum International Business Program Lari Lohikoski/Culminatum Käyttäjäfoorumit Hanna Nordlund/Innopark * Osaamisklusterin kansallinen koordinointi Irina Blomqvisti/Culminatum SOITA - Sosiaalinen media innovaatioprosessin tukena asiakasrajapinnassa

7 Hanna Nordlund/Innopark Demola Ext Petri Räsänen/Hermia Oske-skene Jukka Matikainen/Hermia * Pohjoismainen digibusinessverkosto Kimmo Rautanen/abo Protomo - valmisteluvaihe 2 Petri Räsänen/Hermia Jyväskylän seudun osaamiskeskus Oulun seudun osaamiskeskus Protomo Petri Räsänen/Hermia Oy Päätt. Sombiz - sosiaalisen median bisnesverkosto Jukka Matikainen/Hermia OSAAMISKESKUKSEN MUUT YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET Status Perusrah. Projekti Toteutusaika Kokonaisrahoitus/ Osallistuvat osket Päävastuu projekti toteutuksesta Digital Processes for Education and Management of Construction Risto Wallin/Kouvola Osallistuu projektiin Kites-klusterin synnyttäminen Roope Ritvos/Culminatum OSAAMISKESKUKSEN OMAT ALUEELLISET HANKKEET Status Perusrah. Projekti Toteutusaika Kokonaisrahoitus/ Osallistuvat osket Päävastuu projekti toteutuksesta BLM Brand Language Management - auditointi DIGITAALINEN KOUVOLA Mika Lammi/Kouvola Gamedu - Pelialan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa Tiina Heinikainen/Kouvola

8 KURKI * Kouvolan DigiOske Kesk. Monikielinen ja monimediainen viestintä -koulutus Risto Wallin/Kouvola Protomo-konseptin laajennus Kymenlaaksoon Mika Lammi/Kouvola Sosiaalinen media yrityksen voimavarana Outi Pekkanen/Kouvola Verkostokohtainen sisältöpalvelu * Virtuaalinen kokous- ja koulutustila suve koulutusyrityksen perustaminen MITEN OSKESSA OTETAAN HUOMIOON KANSALLISEN INNOVAATIOSTRATEGIAN KÄYTTÄJÄ- JA ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ EDISTÄVÄT TOIMET? Kouvolan digiosken ohjelmatoiminnan painopiste on pk-yritysten tuotekehitystoiminnan edistäminen ja kehittäminen. Ohjelmatiimin jäsenet ( kuusi henkilöä) osallistuvat aktiivisesti kansalliseen innovaatiostrategiaa jalkauttavaan seminaari- ja konferenssitoimintaan, mkistä saatuja evästyksiä pyritään lokalisoimaan Kouvolan seudulla. 6 ORGANISOINTI 6.1 KUVAUS OSKEN ASIANTUNTIJARYHMÄN (KLUSTERIN SUBSTANSSIOSAAMISEN) ORGANISOINNISTA ALUEELLA (ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT) Kouvolan DigiOsken asiantuntijaryhmä muodostuu ohjelman toteuttamisesta varten perustetun Kites-yhdistyksen hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä, jotka kaikki osallistuvat asiantuntijaryhmän workshop-tyyppisiin kokouksiin ja joita informoidaan koko ajan ohjelman suunnitelmista ja toiminnasta Tarja Salonen, Managing Director, Done Information Oy, Kites ry:n puheenjohtaja 2010 Marko Alatalo, ICT Director, AAC Global Arto Leinonen, toimitusjohtaja, Kielikone Oy Anna Sahanen, suunnittelija, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola Ari Nyfors, Chief Marketing Officer, Lingsoft, Inc Antti Mäkikyrö, Managing Director, Translizer Oy Mika Aalto, konsulttiyrittäjä, (ent Brand Wind Oy:n pääomistaja) Kimmo Kettunen, tutkimuspäällikkö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Tapio Salakoski, professori, varajohtaja, Turun Yliopisto, informaatioteknologian laitos Simo Saurio, Toimitusjohtaja, CI City Image Oy Niina Tammi, toimitusjohtaja, Niconor Oy Seppo Laaksonen, toimitusjohtaja, Mediayhtiö Posito Oy Juha-Matti Arola, Tmi Virtuaalikonsultti (ent Kone oyj:n elearming manager) Klaus Oesch, toimitusjohtaja, Konsultointi Futuria Oy, VP KOORDINOINTI JA HANKEVALMISTELU

9 Henkilötyövuotta Vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa Asiantuntijoiden työpanosta 1.0 Ohjelmapäällikkö Markku Saari, Avustavat henkilöt 2.5 Projektikoordinaattori Tiina Heinikainen, Markkinointisuunnittelija Taina Sivonen, Projektipäällikkö, hankevalmistelija Risto Wallin, ERILLISHANKKEET Henkilötyövuotta Asiantuntijoiden työpanosta 3.0 Avustavat henkilöt OSKEN TOIMINTAAN OSALLISTUVAT 2011 TOIMINTAAN OSALLISTUNEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ KOKOLUOKITTAIN TOIMINNASSA MUKANA OLLEIDEN TUTKIMUS- JA KOULUTUSLAITOSTEN MÄÄRÄ TOIMINNASSA OLLEIDEN MUIDEN ORGANISAATIOIDEN MÄÄRÄ 9 kpl 1-9 henkilön yrityksiä 17 kpl henkilön yrityksiä 2 kpl henkilön yrityksiä 2 kpl >=250 henkilön yrityksiä 30 kpl yrityksiä yhteensä 15 kpl 15 kpl 8 OSKEN RESURSSIEN KÄYTTÖ 2011 Suunniteltu Suunniteltu KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖ htv HANKEVALMISTELU JA HANKKEIDEN OHJAUKSEEN OSALLISTUMINEN htv HANKKEIDEN OSARAHOITUS htv YRITYSKOHTAINEN TARPEIDEN KARTOITUS, AKTIVOINTI JA OHJAUS htv VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI htv HALLINNOINTI (ML. RAPORTOINTI JA SEURANTA) htv YHTEENSÄ htv ARVIO EM. RESURSSIEN KOHDENTUMISESTA SEURAAVILLA ULOTTUVUUKSILLA: HTV KANSAINVÄLISIIN HANKKEISIIN JA KV. YHTEISTOIMINTAAN KLUSTERIN KANSALLISIIN HANKKEISIIN JA YHTEISTOIMINTAAN ALUEELLISIIN HANKKEISIIN JA ALUEELLISEEN YHTEISTOIMINTAAN 20 % 15 % 35 % 30 % 45 % 55 % ARVIO EM. RESURSSIEN KOHDENTUMISESTA PAINOPISTEITTÄIN: HTV 1. VETOVOIMAISET INNOVAATIOYMPÄRISTÖT 33 % 33 % 2. UUDISTUVA LIIKETOIMINTA 33 % 33 %

10 3. KASVUHAKUINEN, KANSAINVÄLISTYVÄ LIIKETOIMINTA 34 % 34 % 9 OSKEN PERUSRAHOITUKSEN KUSTANNUSJAKAUMA 2011 Yhteensä KULUT/ Tot. 1. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut vähäiset koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot 2.3 henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 7. Luontoissuoritukset 8. Muut menot 9. Erillishankkeet Klusterin yhteyshankkeet Muut erillishankkeet BRUTTOMENOT YHTEENSÄ TULOT (rahoitussuunnitelman kohdasta 8) NETTOMENOT YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA RAHOITUS/ Tot. 1. Haettava perusrahoitus Klusterin koordinointi (TEM, mom ) Aiemmin klusterin koord. osoitettu rahoitus (TEM, mom ) Haettava perusrahoitus (mkr) sijaintialueen liitolta (TEM, mom ) Aiemmin osoitettu perusrahoitus (mkr) sijaintialueen liitolta Haettava perusrahoitus (mkr) sijaintialueen ulkopuoliselta liitolta (TEM, mom ) Aiemmin osoitettu perusrahoitus sijaintialueen ulkopuoliselta liitolta1 2. Muu ns. sitomaton maakunnan kehittämisraha (ei OSKE -perusrahoitus) 19000

11 3. Kuntarahoitus hakijan oma rahoitus 3.2 muu kuntarahoitus luontoissuoritukset 4. Muu julkinen rahoitus 5. Yksityinen rahoitus 5.1 hakijan oma rahoitus 5.2 muu yksityinen rahoitus 5.3 luontoissuoritukset 6 Klusterin koordinoinnin osarahoitus (TEM) Lähde: 7. Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 8.1 pääsylipputulot yms. 8.2 palveluiden ja tuotteiden myyntitulot 8.3 muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO PERUSRAHOITUKSEN KÄYTTÖ 2011 VALTION PERUSRAHOITUS ALUEIDEN OMARAHOITUS YHTEENSÄ HAETTAVA PERUSRAHOITUS PERUSRAHOITUKSEN SIIRROT AIKAISEMMILTA VUOSILTA SUUNNITELTU PERUSRAHOITUS YHTEENSÄ =

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan kehittäjäseminaari Hyvä-aluefoorum Turku 10.12.2009 Marika Lähde, Prizztech Oy Hyke-hankkeen tausta ja lähtökohta Strateginen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma

SOTE III hankkeen projektisuunnitelma SOTE III hankkeen projektisuunnitelma Marjo Lindgren 25.8.2015 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Suunnitelman rakenne I. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus II. Sote III hankkeen keskeiset

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Kielitivolin koordinaattoritapaaminen

Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Täydennyskoulutuksen lähijakso 13.-14.4.2010 Kielitivolin koordinaattoritapaaminen 4.-5.5.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Uusi hankehaku 22.5. asti Hakutiedote, linkki sähköiseen hakulomakkeeseen ja lomakkeen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen KIVI roadshow 2009 23.04.2009 Juha Aspinen Jyväsdata perustettu 1981 Nimi muutettu Jydacomiksi 2000 Rakennusalan tietojärjestelmätoimittaja ( ERP ) N 700 asiakasta

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö EAKR arviointisuunnitelma 2007-2013 Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö 1. Sisältö Valmisteluprosessi Arviointityöryhmä asetettu elokuussa 2008 Valmistellut suunnitelman sekä toimintaohjelman

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot