TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS 1 PERUSTIEDOT 1.0 O [5927AAAA4FEA8838C22577B1003DD12D] 1.1 KLUSTERI Digibusiness-osaamisklusteri 1.2 OSAAMISKESKUS 1.3 OPERATIIVINEN YHTIÖ Kouvola Oy 1.4 VUOSI RAPORTIN TEKIJÄ 1.6 LOMAKKEEN TILA Toimintasuunnitelma, valmis 2 ROOLI JA TEHTÄVÄ 2.1 OSKEN ROOLI JA TEHTÄVÄ OSAAMISKLUSTERISSA Kouvola Oy vastaa digitaalisten sisältöjen digibusiness-klusterissa monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan osaamisalasta sekä klusterin Venäjä- yhteistyöstä. käyttää ohjelmastaan nimeä Kouvolan digioske. 2.2 OSKEN EDUSTAMAN OSAAMISALAN MÄÄRITTELY Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan osaamisala - kansainvälinen vuorovaikutusteollisuus - muodostuu kieli- ja kulttuuriosaamisen, monikanavaisen viestintätaidon sekä modernin tietotekniikan hallinnan yhdistelmästä. Se mahdollistaa kansainvälistyneessä toimintaympäristössä tarvittavan nykyistä paremman vuorovaikutuskyvyn suomalaiselle elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle. Yhdistelmän toimintamalleista sekä sisältö- ja teknologiatuotteista kehitetään uutta vientitoimintaa kasvaville kansainvälisille markkinoille, kuten EU:n alueelle, Venäjälle sekä Itä- ja Kaakkois-Aasiaan. Kieli- ja kulttuuriosaamisen komponentteja ovat kielikoulutus, kääntäminen, lokalisointi, tekninen kirjoittaminen, tulkkaus ja terminologia. Monikanavaisen viestinnän osatekijöitä puolestaan ovat puhuttu ja kirjoitettu sisältö, graafinen suunnittelu, julkaisutoiminta ja siihen liittyvä jakelu sekä sähköisessä että paperisessa muodossa. Myös esiintyminen vieraalla kielellä on monikanavaisen viestinnän osa-alue. Yhdistelmään kuuluvan tietotekniikan osalta esille nousevat erityisesti puhe- ja kieliteknologiat sekä viestinnän monikanavaisuutta tukevat kommunikointi- ja sisällönhallintateknologiat. Kouvolan digiosken kokoamat yritys- ja asiantuntijaverkostot sekä yliopisto- ja korkeakouluyksiköt muodostavat osaamisalan toimijarungon, joka on järjestäytynyt valtakunnalliseksi miniklusteriksi vuonna 2007 perustetun osaamisalan yhdistyksen, Kites ry:n avulla. Sen henkilö- ja yhteisöjäsenet ovat eri puolilta Suomea, pääosin Kouvolan, Helsingin ja Turun seuduilta. Venäjä-yhteistyö digitaalisten sisältöjen klusterissa tarkoittaa siihen kuuluvien yritysten verkottumista yhteistyöhön ja etabloitumista Venäjän markkinoille. Tätä tarkoitusta varten Kouvolan digioske osaamiskeskusohjelma on valmistanut kaksi erillistä kehitysohjelmaa, joista toinen keskittyy suomalais-venäläisen business-kommunikaation ja toinen suomalais-venäläisen markkinointiviestinnän kehittämiseen. Apuna on myös toukokuussa Pietarissa 2010 perustettu suomalais-venäläinen digibusineksen think tank -verkosto. Kouvolan digioske panostaa myös Kiina-yhteistyön kehittämiseen digibusineksessä. Kehitystyötä toteutetaan käytännössä Helsingin yliopiston Kouvolassa toimivan Kiinan kielen ja -kulttuurin koulutuskeskus Sinoan avulla. 3 OSKEN TAVOITTEET OHJELMAKAUDEN TAVOITTEET ERITYISESTI VAIKUTTAVUUDEN OSALTA Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan alalla toimivien yritysten liiketoiminnasta on kehittynyt kansainvälisesti kilpailukykyistä ja kasvavaa palveluvientiteollisuutta: Suomenlahden lähimarkkinoilla ne ovat johtavia toimijoita, keskieurooppalaisella EU-alueella markkinajohtajien kärkiryhmässä ja globaalisti markkinajohtajia valituissa markkinasektoreissa.

2 Osaamisalan yksityiset ja julkiset toimijat ovat järjestäytyneet kansalliseksi Kites-miniklusteriksi. Siitä on muodostunut keskeinen kilpailuetu koko digibusiness- klusterille. Myös muut osaamiskeskusohjelman klusterit ovat voineet hyödyntää sen tarjoamia kilpailuetuja. Kites-miniklusteriin kuuluvien toimijoiden asiakkaat, suomalaiset kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset sekä julkishallinnon organisaatiot ovat saaneet käyttöönsä uusia teknologia-, sisältö- ja palveluratkaisuja, joiden avulla ne ovat kyenneet merkittävästi lisäämään kansainvälistä kilpailukykyään. Kouvolasta on kehittynyt osaamisalan tunnettu ja arvostettu osaamis- ja palvelukeskittymä, joka on verkottunut kansallisesti ja kansainvälisesti tarjoten suoraan tai välillisesti uusia työpaikkoja korkeasti koulutetuille alan ammattilaisille sekä harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Samalla se on synnyttänyt yhdistyneelle Kouvolalle uuden alueellisen digibusiness-kehittämisklusterin, joka on yksi uuden kaupungin neljästä elinkeinopoliittisesta painopistealueesta. Osaamisalasta on kehittynyt koko digibusiness-klusterille sisällöllinen ydin, minkä avulla siitä on kehittynyt monikielisen ja monikulttuurisen viestinnän, vuorovaikutuksen ja ymmärryksen klusteri. Kansainvälinen vuorovaikutusteollisuus uutena business-käsitteenä on vakiintunut yleiseen käyttöön. 3.2 STRATEGIA Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan sekä digibusiness-klusterin Venäjä- yhteistyön osaamiskeskusohjelmaa toteutetaan alueellisesti Kouvolan alueellisessa digibusiness-kehittämisklusterissa (tieto- ja viestintäliiketoiminnan osaamis- ja palvelukeskittymä) Ohjelmaa hallinnoi ja johtaa Kouvolan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Kouvola Oy. Kansallisella tasolla ohjelmaa työstetään valtakunnallisen Kites ry:n avulla. Osaamiskeskuksen osaamisalaan keskittyvä yhdistys verkottaa jäsenyyksiensä kautta alan toimijat kansalliseksi Kites-miniklusteriksi, joka järjestää aktiivista teemaryhmä (työpaja)- ja tapahtumatoimintaa. Kouvolan digiosken ja Kites ry:n välillä on allekirjoitettu yhteiseen missioon ja strategisiin tavoitteisiin tähtäävä kumppanuussopimus. Osapuolten välisen perustyönjaon mukaan Kites ry tuottaa jäsenistönsä avulla osaamisalan arvoketjun kaikkiin osiin markkinalähtöisiä hankeaihioita, joita osaamiskeskusohjelman valmistelurahoituksella jalostetaan edelleen itsenäisiksi hankkeiksi. Kehittämistyötä tehdään kolmella toisiaan tukevalla toimintalinjalla: 1. Tehostetaan kansainvälisesti toimivien organisaatioiden liiketoimintaprosesseja monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kehitystyön avulla. 2.Hyödynnetään monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan teknologioita sekä toimintatapoja digitaalisten sisältöjen kehittämisessä, kansainvälistämisessä sekä yhteistyössä erityisesti digibusiness-klusterin osaamiskeskusten, mutta myös osaamiskeskusohjelman muiden klustereiden ja niiden osaamiskeskusten kanssa. 3. Harjoitetaan tiivistä yhteistoimintaa Kouvolan alueellisen digibusiness-klusterin kehittämistoiminnan kanssa. Tärkeinä strategisena tavoitteena on kehittää Kouvolassa osaamisalan yritysten tuotekehitystoimintaa sekä jalkauttaa digibusiness-yritysten tuotteita, palvelukonsepteja ja teknologioita myös muissa Kouvolan paikallisissa kehittämisklustereissa toimivien yritysten käyttöön niiden kilpailukyvyn kehittämiseksi. 3.3 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (LÄHDE OSKENYT!-HANKKEET) KUMULATIIVINEN OHJELMAKAUDEN ALUSTA TAVOITE 2010 TAVOITE 2013 * YHTEISTEN HANKKEIDEN MÄÄRÄ 24 kpl 29 kpl 50 kpl % 0 % 0 % KLUSTERIN HANKKEET YHTEENSÄ (MUKAANLUKIEN OSKET) 46 kpl 0 kpl 0 kpl KUMULATIIVINEN OHJELMAKAUDEN ALUSTA TAVOITE 2010 TAVOITE 2013 * KILPAILLUN T&K-RAHOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN (1) % 65 % 65 % MUUN KEHITTÄMISRAHOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN (2) HANKKEIDEN RAHOITUSVOLYYMI (1+2) * HANKKEISIIN OSALLISTUVAT YRITYKSET 532 kpl 664 kpl 820 kpl * UUDET YRITYKSET 8 kpl 12 kpl 20 kpl * UUDET TYÖPAIKAT 37 kpl 47 kpl 62 kpl UUDET TUOTTEET, PALVELUT JA TOIMINTAMALLIT 40 kpl 48 kpl 59 kpl KOULUTETTAVIEN MÄÄRÄ 77 kpl 97 kpl 140 kpl ALUEELLE SIJOITTUVAT KANSAINVÄLISET YRITYKSET JA T&K- YKSIKÖT 0 kpl 1 kpl 3 kpl

3 3.4 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (LÄHDE TILASTOKESKUS) LÄHTÖTASO 2006 TAVOITE 2010, MUUTOS TAVOITE 2013, MUUTOS KLUSTERIN YRITYSTEN LIIKEVAIHTO % 0.0 % KLUSTERIN YRITYSTEN VIENNIN ARVO % 0.0 % NOPEAN KASVUN YRITYSTEN MÄÄRÄ 0 kpl 0.0 % 0.0 % YRITYSTEN TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ 0 kpl 0.0 % 0.0 % 4 OSKEEN LIITTYVÄT SUURET INVESTOINTIHANKKEET Ei suuria investointihankkeita. 5 OSKEN TAVOITTEET VUODELLE OSKEN TAVOITTEET JA TOIMINTA PAINOPISTEITTÄIN TAVOITTEET (HALUTUT VAIKUTUKSET) Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kehitystoiminnan tunnettuus ja uskottavuus on lisääntynyt osaamisalalla sisäisesti sekä ulkoisesti sen tarjoamien yhteistyö- ja asiakashyötyjen näkökulmasta. Kansaivälinen vuorovaikutusteollisuus -käsite on laajentunut yleisempään käyttöön kuvaamaan osaamisalan kehittämisen ydinsisältöä. Kansallisesti merkittäviä uusia asiakasyrityksiä sekä tutkimus-, koulutus- ja yritystoimijoita on sitoutunut yhteiseen Kouvolan digiosken organisoimaan tutkimus- ja tuotekehitys-, koulutus- ja yrityskehitystoimintaan. Mukaan aktiivisiksi toimijoiksi ovat tulleet myös digibusinessklusterin muut osaamiskeskukset ja niiden toimijoita. Kouvolan elinkeinopoliittiseksi painopistealueeksi valitun digibusiness-kehittämisklusterin alueellinen toiminta on käynnistynyt sille laaditun strategian ja toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on muodostaa kehittämisklusterista Kouvolaan paikallista työllisyyttä kehittävä oma toimiala. TULOSTAVOITTEET Vuoden 2011 aikana Kouvolan digiosken tavoitteet: - Neljän uuden digibusiness-yrityksen tai erillisen liiketoimintayksikön sijoittuminen Kouvolaan - Protomo-innovaatiotoiminnan laajentuminen kattamaan koko Kymenlaakson alueen - Virtuaalisen kokous- ja koulutustila -konseptin laajamittainen käyttöönotto Kouvolassa - Digibusiness-kehityksestä ja sen merkityksestä Kouvolan elinkeinoelämälle tietoisuuden merkittävä lisääntyminen kaupunkilaisten, elinkeinopoliittiisen päättäjien ja alan toimijoiden sekä niiden asiakkaiden keskuudessa - Pk-yritysten tuotekehityksen rahoitukseen ja koulutukseen uusien toimintamallien kehittäminen Kouvolaan - Suomalais-venäläisen think tank -verkostoyhteistyöhön liittyvien käytännön toimenpiteidentoteutus Kouvolan digiosken johdolla TOIMENPITEET VETOVOIMAISET INNOVAATIOYMPÄRISTÖT: -Käynnistetään vuoden 2011 kevääseen mennessä valmistuvan alueellisen digibusiness-kehittämisstratagian toteuttamistoimenpiteet Kouvolassa -Laajennetaan Protomo-innovaatiokonseptin toimintaa koko Kymenlaakson alueelle -Jalkautetaan paikallisten toimijoiden tarjoamia digibusiness-palveluita Kouvolan muille alueellisille kehittämisklustereille niiden yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi -Käynnistetään digibusiness-yritysten sijoittautumismarkkinointi Kouvolaan -Osallistutaan Kiina-yhteistyötä Kymenlaaksossa kehittävään Kurki-projektiin, minkä puitteissa perustetaan muun muassa Kiina-Suomi-Kiina - verkkopalvelut ja organisoidaan alueellinen toimijaverkosto (HY Palmenia/Kouvolan yksikkö/esr) -Osallistutaan Kites-miniklusterin kehittämiseen tähtäävään jatkoprojektiin pääkaupunkiseudulla (Kouvolan digiosken toteuttaman perustamisja käynnistysvaiheen jälkeen vetovastuu pääkaupunkiseudulle, Culminatunm Oy/Uudenmaan ELY-keskus) -Osallistutaan ja suomalais-venäläisen markkinointiviestinnän kehittämisprojektiin (perustuu Kouvolan digiosken tuottamaan kehitysohjelmaan), EU-rahoitteinen ENPI-hanke, Marco/Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu -Käynnistetään ja aktivoidaan uudelleen osaamisalan täydennyskoulutus Kouvolassa (kilpailutettu uusi toimija ei saanut jo vakiintunutta koulutusta enää käyntiin vuonna 2010) -Osallistutaan kahden uuden toisen asteen koulutuslinjan perustamiseen pelitoimialalle sekä monikielisen ja -kulttuuristen pelituotteiden opettajakoulutuksen aloittamiseen Kouvolassa, (ESR/Gamedu-projekti/Kouvolan Seudun Ammattiopisto) -Kutsutaan koolle yleiset digibusiness-aamukahvi-infot kerran kuukaudessa tehostamalla niiden avulla alueellista digibusiness-promootiota Toteutetaan/hankkeistetaan valmistelut: -Virtuaalisen kokous- ja koulutustilan testaus, kehitys ja käyttöönotto Kouvolan kaupungin kanssa sekä ratkaisun levittäminen digibusinessklusterin osaamiskeskuksiin ja myös muiden Oske-toimijoiden keskuuteen -Valmistellaan pk-yrityksille tarjottavan kansallinen tuotekehityksen menetelmäkoulutusprojekti (digibusiness-klusterin yhteisprojekti) UUDISTUVA LIIKETOIMINTA

4 -Toteutetaan sosiaalisen median valmennus- ja tiedottamishanke pk-yrityksille Kymenlaakson alueella (maakunnallinen SOME-projekti/Kouvola Oy/ESR) -Osallistutaan Termitehtaan kaupallistamisprojektiin (jatkohanke ohjelman puitteissa toteutetulle Content Factory-tavoitetutkimusprojektille, CF-PreCOMM-projekti/HY Palmenia Kouvolan yksikkö/tekes) -Osallistutaan ohjelman tuottaman toteutettavuusselvityksen pohjalta syntyneeseen yritysprojektiin, jonka avulla kehitetään yrityksille/organiosaatioille tarjottava uudentyyppinen monikielinen viestintäpalvelu -Osallistutaan ja tuetaan mobiilisovellutusten kehittämista terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaisten monikieliseen kommunikointiin, Kouvolan digiosken avaus terveysbusinekseen (Mobster-projekti/Hy Palmenia Kouvolan yksikkö/tekes) Toteutetaan/hankkeistetaan valmistelut: -Kaupallistetaan sosiaalisen median paikallisviestintään Kouvolan digiosken puitteissa kehitetty konsepti Kouvolan haja-asutusalueen taajamissa -Suomalaisten ja venäläisten pk-yritysten yhteistyön kuoulutusyritys Kouvolaan -Kieliteknologiaan perustuvien palveluiden tuotekehitysyritys Kouvolaan -Kootaan ja organisasoidaan kielenopetuksen oppimateriaaleihin erikoistuneiden sisältötuottajien yhteistyöverkosto Kymenlaaksoon -Digisisältöjen testauspalvelukonseptin liiketoimintasuunnittelu KASVUHAKUINEN KANSAINVÄLISTYVA LIIKETOIMINTA -Osallistutaan ohjelman puitteissa valmistettuun Pietarin digitv-siirtymisprojektiin (EU/ENPI-projekti, Digital Sphere a Finnish-Russian ecosystem for television over broadcast and Internet/VTT Lappeenranta, klusterin yhteisprojekti) -Toteutetaan rakennusteollisuuden Ratu-ohjekortiston digitointiprosessin jatkohanke Viron markkinoille (Digital Processes for Education and Management of Construction/Kouvola Oy) -Tuetaan ja osallistutaan digitaalisten oppimateriaalien hosting-projektiin (Rakennusalan täydennyskoulutuksen kansainvälistäminen ja oppimateriaalien hosting-projekti Finhost,Talonrakennusteollisuus Lahti-Kymen piiri ry/eakr) -Käynnistetään markkinointiviestinnän Venäjä- vientirengas (vuodelta 2010 siirtynyt valmisteluprojekti) -Tuetaan ohjelman puitteissa kehitettyä etätulkkauskonseptin kaupallistamisvaihetta (Serdico Oy/Tekes) -Tuetaan ohjelmarahoituksella kehitetyn Brand Language Managment -konseptin jatkohanketta (Audtointi-käsikirjan valmistus ja testaus kahdessa Kouvolan alueen yrityksessä (HY Palmenia Kouvolan yksikkö/kaakkois-suomen Ely-keskus/EAKR) -Käynnistetään suomalais-venäläisen digibusiness-think tank -verkoston toiminta (5 digibusiness-klusterin osaamiskeskusta/niiden taustaorganisaatiota Suomesta, 7 tutkimus-, koulutus- ja yrityspalveluorganisaatiota Venäjältä) Toteutetaan/hankkeistetaan valmistelut: -Suunnitellaan ja perustetaan yksityisten ja julkisten koulutustoimijoiden yhteisvientiyritys Kymenlaaksoon osana kansallista koulutusvientiklusteria -Käynnistetään suomalais-venäläiseen business-kommunikaation kehittämisohjelmaan sisältyvä ensimmäinen toteuttamisprojekti -Mallennetaan suomalais-venäläinen digibusiness-yritysten "partenariaattitoiminta " osaksi em. think tank-toimintaa Valmistellaan: -Kosketusnäyttöiset informaatiotaulut ja niihin monikieliset sisällöt (erityisesti venäjänklieliset) erityisesti matkailusektorilta Helsinkiin, Kouvolaan ja Pietariin sekä Suomen ja Venäjän välisille suurimmille raja-asemille. TOTEUTUNEET TOIMENPITEET TOTEUTUNEET TULOKSET ONNISTUMINEN TAVOITTEISSA POIKKEAMAT TAVOITTEIDEN JA TOTEUMAN VÄLILLÄ 5.2 OSALLISTUMINEN KLUSTERIN YHTEISIIN TOIMINTOIHIN TOIMINTALINJA 1: KANSAINVÄLISET VERKOSTOT JA KUMPPANUUDET SEKÄ KANSAINVÄLISTEN MARKKINOIDEN ENNAKOINTI TOIMENPITEET Osallistutaan ohjelman puitteissa valmistettuun Pietarin digitv-siirtymisprojektiin (EU/ENPI-projekti, Digital Sphere a Finnish-Russian ecosystem for television over broadcast and Internet/VTT Lappeenranta, klusterin yhteisprojekti) Käynnistetään Kouvolan digiosken vastuulla olevan suomalais-venäläisen digibusiness-think tank -verkoston toiminta (5 digibusiness-klusterin osaamiskeskusta/niiden taustaorganisaatiota Suomesta, 7 tutkimus-, koulutus- ja yrityspalveluorganisaatiota Venäjältä) Samalla mallennetaan suomalais-venäläinen digibusiness-yritysten "partenariaattitoiminta " osaksi em. verkostotoimintaa. Samalla suunnitellaan ja perustetaan yksityisten ja julkisten koulutustoimijoiden yhteisvientiyritys Kymenlaaksoon osana kansallisen koulutusvientiklusterin käynnistysprosessia Osallistutaan Kouvolan digiosken perustaman kansallisen Kites-yhdistyksen kanssa monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan sektorilla toimivien EU-tasoisten edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatioiden järjestäytymis- ja perustamisprosesseihin. Osallistutaan klusterin Kiina-yhteistyötä kehittävään Kurki-projektiin, minkä puitteissa perustetaan muun muassa Kiina-Suomi-Kiina -

5 verkkopalvelut ja organisoidaan Kiina-toimijoiden yhteistyöverkosto TOIMINTALINJA 2: KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS JA LIIKETOIMINTAA KEHITTÄVÄ OSAAMINEN TOIMENPITEET Valmistellaan klusterille yhteinen pk-yrityksille tarjottavan tuotekehityksen menetelmäkoulutukseen kohdistuva kansallisen projekti Osallistutaan kansallisen Kites-miniklusterin kehittämiseen tähtäävään jatkoprojektiin pääkaupunkiseudulla (Kouvolan digiosken toteuttaman perustamis- ja käynnistysvaiheen jälkeen vetovastuu pääkaupunkiseudulle, Culminatunm Oy/Uudenmaan ELY-keskus) Käynnistetään ja aktivoidaan uudelleen osaamisalan Kouvolan digiosken edustaman osaamisalan kansallinen täydennyskoulutus, jota tarjotaan klusterin muiden osaamiskeskusten alueilla toimiville pk-yrityksille. Osallistutaan kahden uuden toisen asteen koulutuslinjan perustamiseen pelitoimialalle sekä monikielisen ja -kulttuuristen pelituotteiden opettajakoulutuksen aloittamiseen Kouvolassa, (ESR/Gamedu-projekti/Kouvolan Seudun Ammattiopisto) Kutsutaan koolle yleiset digibusiness-aamukahvi-infot kerran kuukaudessa tehostamalla niiden avulla digibusiness-promootiota TOIMINTALINJA 3: OSAAMISALA- JA KLUSTERIRAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ TOIMENPITEET Osallistutaan aktiivisesti uudistuva metsäteollisuus -klusterin projektitoimintaan älykkäät pakkaukset -teemalla Toteutetaan virtuaalisen kokous- ja koulutustilan testaus, kehitys ja käyttöönotto Kouvolan kaupungin kanssa sekä ratkaisun levittäminen digibusiness-klusterin osaamiskeskuksiin ja myös muiden Oske-toimijoiden keskuuteen Osallistutaan ja tuetaan mobiilisovellutusten kehittämistä terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaisten monikieliseen kommunikointiin - yhteisyössä pääkaupunkiseudun, Tampereen ja erityisesti Turun toimijoiden kanssa (Mobster-projekti/Hy Palmenia Kouvolan yksikkö/tekes) Kaupallistetaan sosiaalisen median paikallisviestintään Kouvolan digiosken puitteissa kehitetty konsepti Kouvolan haja-asutusalueen taajamissa ja levitetään ratkaisua digibusiness-klusterin osaamiskeskuksiin ja myös muille Oske-alueille. Jatketaan Länsi-Suomen osaamiskeskuksen kanssa suunniteltua digisisältöjen testauspalvelua konkreettisen liiketoimintasuunnitelman tasolle. ' 5.3 OSKEN HANKKEET KLUSTERIN YHTEISET HANKKEET Status Perusrah. Projekti Toteutusaika Kokonaisrahoitus/ Osallistuvat osket Päävastuu projekti toteutuksesta CF- PreComm (Termitehtaan tuotteistus ja kaupallistaminen) Content Factory * Content Impact Laboratory, CI LAB - testauslaboratorio Timo Mattila/Kouvola Digitaalinen ja monikielinen prosessinohjaus ja koulutus Digital Sphere - a Finnish-Russian ecosystem for television over broadcast and Internet Hämeen osaamiskeskus FINHOST

6 FinskiProspekt KITES * Kouvolan DigiOske Marco - Linking demand and supply in Finnish-Russian cross-border Mobster - Mobiilisovellutukset terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaisten keskinäiseen kommunikaatioon) Risto Wallin/Kouvola * PKyritysten tuotekehityksen menetelmäkoulutus Päätt. * Suomalais-venäläisen markkinointiviestinnän kehittämisohjelma * Suomalais-venäläinen Think Tank Vientirengas III Osallistuu projektiin DIGIBUSINESS: Kansallisen koulutusvientiklusterin toimintaan osallistuminen Hanna Nordlund/Innopark DIGIBUSINESS: Teollisuuden oppimateriaalit Hanna Nordlund/Innopark Breakout Finland -kansainvälistymisohjelma Lari Aho/Culminatum International Business Program Lari Lohikoski/Culminatum Käyttäjäfoorumit Hanna Nordlund/Innopark * Osaamisklusterin kansallinen koordinointi Irina Blomqvisti/Culminatum SOITA - Sosiaalinen media innovaatioprosessin tukena asiakasrajapinnassa

7 Hanna Nordlund/Innopark Demola Ext Petri Räsänen/Hermia Oske-skene Jukka Matikainen/Hermia * Pohjoismainen digibusinessverkosto Kimmo Rautanen/abo Protomo - valmisteluvaihe 2 Petri Räsänen/Hermia Jyväskylän seudun osaamiskeskus Oulun seudun osaamiskeskus Protomo Petri Räsänen/Hermia Oy Päätt. Sombiz - sosiaalisen median bisnesverkosto Jukka Matikainen/Hermia OSAAMISKESKUKSEN MUUT YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET Status Perusrah. Projekti Toteutusaika Kokonaisrahoitus/ Osallistuvat osket Päävastuu projekti toteutuksesta Digital Processes for Education and Management of Construction Risto Wallin/Kouvola Osallistuu projektiin Kites-klusterin synnyttäminen Roope Ritvos/Culminatum OSAAMISKESKUKSEN OMAT ALUEELLISET HANKKEET Status Perusrah. Projekti Toteutusaika Kokonaisrahoitus/ Osallistuvat osket Päävastuu projekti toteutuksesta BLM Brand Language Management - auditointi DIGITAALINEN KOUVOLA Mika Lammi/Kouvola Gamedu - Pelialan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa Tiina Heinikainen/Kouvola

8 KURKI * Kouvolan DigiOske Kesk. Monikielinen ja monimediainen viestintä -koulutus Risto Wallin/Kouvola Protomo-konseptin laajennus Kymenlaaksoon Mika Lammi/Kouvola Sosiaalinen media yrityksen voimavarana Outi Pekkanen/Kouvola Verkostokohtainen sisältöpalvelu * Virtuaalinen kokous- ja koulutustila suve koulutusyrityksen perustaminen MITEN OSKESSA OTETAAN HUOMIOON KANSALLISEN INNOVAATIOSTRATEGIAN KÄYTTÄJÄ- JA ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ EDISTÄVÄT TOIMET? Kouvolan digiosken ohjelmatoiminnan painopiste on pk-yritysten tuotekehitystoiminnan edistäminen ja kehittäminen. Ohjelmatiimin jäsenet ( kuusi henkilöä) osallistuvat aktiivisesti kansalliseen innovaatiostrategiaa jalkauttavaan seminaari- ja konferenssitoimintaan, mkistä saatuja evästyksiä pyritään lokalisoimaan Kouvolan seudulla. 6 ORGANISOINTI 6.1 KUVAUS OSKEN ASIANTUNTIJARYHMÄN (KLUSTERIN SUBSTANSSIOSAAMISEN) ORGANISOINNISTA ALUEELLA (ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT) Kouvolan DigiOsken asiantuntijaryhmä muodostuu ohjelman toteuttamisesta varten perustetun Kites-yhdistyksen hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä, jotka kaikki osallistuvat asiantuntijaryhmän workshop-tyyppisiin kokouksiin ja joita informoidaan koko ajan ohjelman suunnitelmista ja toiminnasta Tarja Salonen, Managing Director, Done Information Oy, Kites ry:n puheenjohtaja 2010 Marko Alatalo, ICT Director, AAC Global Arto Leinonen, toimitusjohtaja, Kielikone Oy Anna Sahanen, suunnittelija, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola Ari Nyfors, Chief Marketing Officer, Lingsoft, Inc Antti Mäkikyrö, Managing Director, Translizer Oy Mika Aalto, konsulttiyrittäjä, (ent Brand Wind Oy:n pääomistaja) Kimmo Kettunen, tutkimuspäällikkö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Tapio Salakoski, professori, varajohtaja, Turun Yliopisto, informaatioteknologian laitos Simo Saurio, Toimitusjohtaja, CI City Image Oy Niina Tammi, toimitusjohtaja, Niconor Oy Seppo Laaksonen, toimitusjohtaja, Mediayhtiö Posito Oy Juha-Matti Arola, Tmi Virtuaalikonsultti (ent Kone oyj:n elearming manager) Klaus Oesch, toimitusjohtaja, Konsultointi Futuria Oy, VP KOORDINOINTI JA HANKEVALMISTELU

9 Henkilötyövuotta Vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa Asiantuntijoiden työpanosta 1.0 Ohjelmapäällikkö Markku Saari, Avustavat henkilöt 2.5 Projektikoordinaattori Tiina Heinikainen, Markkinointisuunnittelija Taina Sivonen, Projektipäällikkö, hankevalmistelija Risto Wallin, ERILLISHANKKEET Henkilötyövuotta Asiantuntijoiden työpanosta 3.0 Avustavat henkilöt OSKEN TOIMINTAAN OSALLISTUVAT 2011 TOIMINTAAN OSALLISTUNEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ KOKOLUOKITTAIN TOIMINNASSA MUKANA OLLEIDEN TUTKIMUS- JA KOULUTUSLAITOSTEN MÄÄRÄ TOIMINNASSA OLLEIDEN MUIDEN ORGANISAATIOIDEN MÄÄRÄ 9 kpl 1-9 henkilön yrityksiä 17 kpl henkilön yrityksiä 2 kpl henkilön yrityksiä 2 kpl >=250 henkilön yrityksiä 30 kpl yrityksiä yhteensä 15 kpl 15 kpl 8 OSKEN RESURSSIEN KÄYTTÖ 2011 Suunniteltu Suunniteltu KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖ htv HANKEVALMISTELU JA HANKKEIDEN OHJAUKSEEN OSALLISTUMINEN htv HANKKEIDEN OSARAHOITUS htv YRITYSKOHTAINEN TARPEIDEN KARTOITUS, AKTIVOINTI JA OHJAUS htv VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI htv HALLINNOINTI (ML. RAPORTOINTI JA SEURANTA) htv YHTEENSÄ htv ARVIO EM. RESURSSIEN KOHDENTUMISESTA SEURAAVILLA ULOTTUVUUKSILLA: HTV KANSAINVÄLISIIN HANKKEISIIN JA KV. YHTEISTOIMINTAAN KLUSTERIN KANSALLISIIN HANKKEISIIN JA YHTEISTOIMINTAAN ALUEELLISIIN HANKKEISIIN JA ALUEELLISEEN YHTEISTOIMINTAAN 20 % 15 % 35 % 30 % 45 % 55 % ARVIO EM. RESURSSIEN KOHDENTUMISESTA PAINOPISTEITTÄIN: HTV 1. VETOVOIMAISET INNOVAATIOYMPÄRISTÖT 33 % 33 % 2. UUDISTUVA LIIKETOIMINTA 33 % 33 %

10 3. KASVUHAKUINEN, KANSAINVÄLISTYVÄ LIIKETOIMINTA 34 % 34 % 9 OSKEN PERUSRAHOITUKSEN KUSTANNUSJAKAUMA 2011 Yhteensä KULUT/ Tot. 1. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut vähäiset koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot 2.3 henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 7. Luontoissuoritukset 8. Muut menot 9. Erillishankkeet Klusterin yhteyshankkeet Muut erillishankkeet BRUTTOMENOT YHTEENSÄ TULOT (rahoitussuunnitelman kohdasta 8) NETTOMENOT YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA RAHOITUS/ Tot. 1. Haettava perusrahoitus Klusterin koordinointi (TEM, mom ) Aiemmin klusterin koord. osoitettu rahoitus (TEM, mom ) Haettava perusrahoitus (mkr) sijaintialueen liitolta (TEM, mom ) Aiemmin osoitettu perusrahoitus (mkr) sijaintialueen liitolta Haettava perusrahoitus (mkr) sijaintialueen ulkopuoliselta liitolta (TEM, mom ) Aiemmin osoitettu perusrahoitus sijaintialueen ulkopuoliselta liitolta1 2. Muu ns. sitomaton maakunnan kehittämisraha (ei OSKE -perusrahoitus) 19000

11 3. Kuntarahoitus hakijan oma rahoitus 3.2 muu kuntarahoitus luontoissuoritukset 4. Muu julkinen rahoitus 5. Yksityinen rahoitus 5.1 hakijan oma rahoitus 5.2 muu yksityinen rahoitus 5.3 luontoissuoritukset 6 Klusterin koordinoinnin osarahoitus (TEM) Lähde: 7. Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 8.1 pääsylipputulot yms. 8.2 palveluiden ja tuotteiden myyntitulot 8.3 muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO PERUSRAHOITUKSEN KÄYTTÖ 2011 VALTION PERUSRAHOITUS ALUEIDEN OMARAHOITUS YHTEENSÄ HAETTAVA PERUSRAHOITUS PERUSRAHOITUKSEN SIIRROT AIKAISEMMILTA VUOSILTA SUUNNITELTU PERUSRAHOITUS YHTEENSÄ =

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

www.lcf.fi Kite Kites Leija

www.lcf.fi Kite Kites Leija Kite Kites Leija Kites - Language Cluster Finland Kites-toimialalla tarkoitetaan tietotekniikan, kielen ja kulttuurin sekä viestinnän osaamisalueiden yhteisellä alueella olevaa toimintaa. Kites-klusterilla,

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman kv-strategiakehikko. Anne-Mari Järvelin Päivitetty versio 23.9.2011

Osaamiskeskusohjelman kv-strategiakehikko. Anne-Mari Järvelin Päivitetty versio 23.9.2011 Osaamiskeskusohjelman kv-strategiakehikko Anne-Mari Järvelin Päivitetty versio 23.9.2011 Kv-strategiakehikko Taustaa Oskessa on tehty runsaasti kansainvälistymistä edistäviä toimenpiteitä Jatkokaudella

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Riikka Pellikka Lappeenranta 28.9.2011 Miksi OSKE-viestintää? OSKEn panostukset näkyvät yleensä loppukaudesta NYT AIKA KERTOA TULOKSISTA Yritysten aktivointi OSKE-toimintaan

Lisätiedot

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011

OSKE-viestinnän tehostaminen. Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Riikka Pellikka Jyväskylä 3.11.2011 OSKE-viestinnän tehostaminen Taustaa OSKEn panostukset näkyvät yleensä loppukaudesta nyt on aika profiloida tulokset OSKEn saavutuksiksi

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Komposiitit ja älykkäät puurakenteet - Tommi Appelgren Mikä osaamiskeskusohjelma (=OSKE) on? Osaamiskeskusohjelma on alueiden kehittämislain mukainen

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

ITS Finland. Toiminnan esittely

ITS Finland. Toiminnan esittely ITS Finland Toiminnan esittely 28.10.2003 Haasteet Liikenneverkot ovat kuormitettuja ja alttiita häiriöille, kuljetusten tehokkuus on tärkeä osa yritysten kilpailukykyä, sujuva liikenne säästää resursseja

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIOHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIOHJELMA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIOHJELMA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIOHJELMA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 Lähtökohdat ja painopisteet Sisällöllisenä painopistealueena

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy 7. huhtikuuta, 2014 Pohjoinen kasvuvyöhykeseminaari Finlandia-talo Pohjoisen

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 ICT - HYPAKE Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden tuottamiseen sekä terävöitetään liiketoimintaa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Alueellinen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO. Kouvolan seutu

Alueellinen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO. Kouvolan seutu Alueellinen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO Kouvolan seutu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 LIITE 1: KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KOKO-alue: Kouvolan seutu (Kouvolan kaupunki ja Iitin

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan

Ideasta Liiketoimintaan Ideasta Liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Metsäalan ennakointiyksikön järjestämä aamukahvitilaisuus 17.2.2009 Kalevi Pölönen DM 375387 04-2008 Copyright Tekes DM 125809 01-2005 Copyright

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

MAL-verkosto, katsaus

MAL-verkosto, katsaus MAL-verkosto, katsaus 14.2.2012 Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa. Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 Dos. Mari Pantsar-Kallio Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri (Finnish Cleantech Cluster) Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot

Puurakentamisen toimenpideohjelman katsaus! Puupäivä Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO

Puurakentamisen toimenpideohjelman katsaus! Puupäivä Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO Puurakentamisen toimenpideohjelman katsaus! Puupäivä 2017 Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO Puurakentamisen toimenpideohjelma Puheenjohtajan avaus 8:30 Ohjelmapäällikkö, Petri Heino, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI FinlandCare 2014 HYVÄ Ä SEMINAARI FinlandCare _Hyvinvointia Suomesta Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011 käynnistämä ohjelma terveysalan yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi Ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen FCG GRANT ADVISORS Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen Osaamista tarvitaan nyt jos koskaan EU ohjelmakaudella 2014 2020 suomalaisilla on kansallisella tasolla käytössä aiempaa vähemmän

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä

Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä Kuinka hyödynnän EU-rahoitusta yrityksen kehittämisessä 18.4.2013 Jukka Hellgren Culmentor EU-hankkeiden ja rahoituksen asiantuntija 2001: Ohjelmisto Reportronic - Projektien ja -salkkujen hallinnon ja

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot