Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas"

Transkriptio

1 Tervetuloa oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas

2

3 Tervetuloa Oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas 5. painos 2007 Tervetuloa Oulun yliopistoon

4 Tervetuloa Oulun yliopistoon 1. painos 1996 Toimitus: Auli Saukkonen ja Sanna Vähänen Kuvitus: Riku Nieminen Graafinen suunnittelu: Raimo Ahonen 2. painos 2000 Päivityksen koonnut Riitta Nurkkala 3. painos 2002 Päivityksen koonneet Riitta Nurkkala ja Liisa Rossi Graafinen suunnittelu ja taitto: Pasi Terästi 4. painos 2004 Päivityksen koonneet Riitta Nurkkala ja Liisa Rossi Graafinen suunnittelu ja taitto: Pasi Terästi 5. painos 2007 Päivytyksen koonneet Riitta Nurkkala ja Liisa Rossi Graafinen suunnittelu ja taitto: Petri Ovaskainen Oulun yliopistopaino

5 Lukijalle Oman tehtävämäärittelynsä mukaisesti Oulun yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta, sivistystä ja kulttuuria, vahvistaa kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävää osaamista sekä turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus vaikutusalueellaan. Tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä mutta samalla myös haastava. Yliopiston jo lähes 50-vuotias historia osoittaa, että tässä tehtävässä on myös onnistuttu. Oulun yliopistoa pidetään malliesimerkkinä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Yliopisto nähdään alueen kiistattomana kehityksen veturina. Yliopisto ei ole kuitenkaan vain alueellinen vaikuttaja vaan siellä on vahvaa kansallista ja kansainvälistä osaamista useilla tieteenaloilla. Kansainvälisyyttä ja alueellista vaikuttavuutta ei olekaan nähtävä toistensa vastakohtina vaan voimavarana ja kehityksen lähteenä. Kooltaan ja vaikuttavuudeltaan yliopistoa kutsutaan usein Suomen kakkosyliopistoksi heti Helsingin yliopiston jälkeen. Yliopiston palveluksessa on noin 3000 henkilöä. Opiskelijoita Oulun yliopistossa on lähes Lisäksi yliopisto on tuhansien aikuis- ja täydennyskoulutuksessa olevien opiskelupaikka. Yliopiston yhtenä perusarvona on yhteisöllisyys. Se tarkoittaa vuorovaikutteisuutta, avoimuutta, työyhteisöön sitoutumista sekä vastuunkantoa. Toivon, että Sinä yliopiston uutena työntekijänä voisit sitoutua näihin arvoihin ja olla omalta osaltasi mukana kehittämässä Oulun yliopistosta yhä tehokkaampaa ja toimivampaa tiede- ja työyhteisöä. Tervetuloa Oulun yliopistoon. Hannu Pietilä hallintojohtaja Tervetuloa Oulun yliopistoon

6 Tervetuloa Oulun yliopistoon Lukijalle 5 Oulun yliopisto osana yliopistolaitosta 8 Tiedekunnat 10 Humanistinen tiedekunta 10 Kasvatustieteiden tiedekunta 11 Luonnontieteellinen tiedekunta 11 Lääketieteellinen tiedekunta 11 Taloustieteiden tiedekunta 13 Teknillinen tiedekunta 13 Tukiyksiköt 14 Yliopiston hallintopalvelut 14 Henkilöstöpalvelut 14 Opetus- ja opiskelijapalvelut 14 Talous- ja toimitilapalvelut 15 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut 15 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 16 Tietohallintopalvelut 16 Viestintäpalvelut 16 Erillisyksiköt 17 Elektronioptiikan laitos 17 Kajaanin yliopistokeskus 17 Kielikeskus 18 Kirjasto 18 Koe-eläinkeskus 19 Koulutus- ja tutkimuspalvelut 19 Meri-Lappi Instituutti 19 Mikro- ja nanoteknologian keskus 20 Sodankylän geofysiikan observatorio 20 Thule-instituutti 20 Muu alueellinen toiminta 21 Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 21 Oulun Eteläisen instituutti 21 Raahen toimintayksikkö 21 Oulun yliopiston painoalat 22 Biocenter Oulu 22 Infotech Oulu 22 Thule-instituutti 22 Oulun yliopiston hallinnolliset yksiköt 23

7 Palvelussuhteen ehdoista 24 Virka- ja työsuhde 24 Työaika 24 Palkkaus 24 Palkanmaksu 24 Vuosiloma 25 Virkavapaus 25 Sairausloma 25 Työtapaturma ja ammattitauti 26 Perhevapaat 26 Virkamatka 29 Sivutoimilupa ja -ilmoitus 30 Työterveyshuolto 30 Nimikirja 31 Palvelusaikatodistus 31 Työtodistus 31 Palveluja henkilöstölle 32 Apurahat 32 Henkilökortti 32 Liikunta 32 Kulttuuritoimikunta 32 Sähköpostiosoitteet 32 Tasa-arvo 33 Ympäristöasioiden hallinta 33 Esteettömyysasiat 33 Ruokailu 33 Kahvilat 34 Työsuojelu 35 Ammattijärjestöt 35 Yliopiston julkaisutoiminta 36 Materiaalia Oulun yliopistosta 36 Asiakirjahallinto-, kirjaamo- 36 ja arkistopalvelut 36

8 Oulun yliopisto osana yliopistolaitosta Suomen toisen valtionyliopiston, Oulun yliopiston (perustettu v. 1958) asema Suomen yliopistolaitoksessa on merkittävä. Yliopisto edustaa siitä noin kymmentä prosenttia. Oulun yliopiston ensisijaiseen vaikutusalueeseen kuuluu Oulun ja Lapin läänit, Keski-Pohjanmaa ja Ylä-Savo, maantieteellisesti noin puolet Suomesta. Tällä yliopiston opiskelijoiden ensisijaisella rekrytointialueella on asukkaita hieman vajaa Oulun yliopisto on maamme 20 eri yliopistoyksikön joukossa saman suuruinen eri mittarein verrattaessa yhdessä Turun ja Tampereen yliopistojen sekä Teknillisen korkeakoulun kanssa. Mikäli suuruutta mitataan uusien opiskelijoiden, perustutkinnon ja tohtorintutkinnon suorittaneiden, opetushenkilökunnan ja muun henkilöstön tai budjettirahoituksen määrällä, sijoittuu Oulun yliopisto toiseksi Helsingin yliopiston jälkeen. Yliopisto on n henkilön työyhteisö sekä yli opiskelijan ja noin 2200 vuosittain sisäänotettavan uuden opiskelijan opinahjo. Aikuis- ja täydennyskoulutukseen sekä avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuu vuosittain lähes aikuisopiskelijaa. Yliopistossa suoritetaan vuosittain yli 1300 ylempää korkeakoulututkintoa ja noin 140 jatko-opiskelijaa väittelee tohtoriksi. Yliopisto käyttää toimintaansa rahaa vuosittain suurimpien pohjoissuomalaisten kuntien talousarvioiden verran. Yliopiston budjetoidut menot ovat n. 130 miljoonaa euroa ja täydentävä rahoitus mukaan luettuna yliopiston kokonaisrahoitus on viime vuosina ollut yli 200 milj. euroa. Yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus on kiistaton alueellisesti, merkittävä valtakunnallisesti ja voimistuva kansainvälisesti. Yliopiston tutkimus ja koulutus ovat luoneet välittömästi mm. yli 8000 työpaikkaa sähköteknilliseen ja elektroniikkateollisuuteen pääasiassa Ouluun ja Oulun seudulle. Yliopiston toiminnasta (henkilökunta, kokonaisrahoitus) noin kymmenen prosenttia on yliopiston päätoimipaikan eli Oulun ulkopuolisissa alueellisissa toimipisteissä, joista merkittävin on Kajaanin yliopistokeskus. Yliopiston toimintastrategiassa on määritelty yliopiston missio eli tehtävä sekä visio eli tahtotila vuoteen

9 Oulun yliopiston perustehtävä Oulun yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta, sivistystä ja kulttuuria, vahvistaa kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävää osaamista sekä turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus vaikutusalueellaan. Oulun yliopisto vuonna 2012 Oulun yliopisto on tiedeyliopisto, jonka tutkimus ja siihen kytkeytyvä opetus ovat korkeaa kansainvälistä tasoa. Yliopistossa on kolme tutkimuksen painoalaa, informaatioteknologia ja langaton viestintä, biotekniikka ja molekyylilääketiede sekä pohjoisuus ja ympäristö. Painoaloilla yliopiston osaaminen on maailman huippua. Painoalojen lisäksi yliopistolla on kansainvälisesti vahvaa osaamista useilla tieteenaloilla. Oulun yliopiston toimintaa ohjaavat arvot Oulun yliopisto sitoutuu tiedeyhteisönä yleisiin tieteellisen toiminnan periaatteisiin ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä annettuihin suosituksiin sekä seuraaviin arvoihin: Yhteisöllisyys Hyvä keskusteluyhteys, avoimuus ja keskinäinen arvonanto ovat menestyksemme kulmakiviä. Panostamme sekä opiskelijoihin että henkilöstöön, jotta he voivat tehdä parhaansa omassa työssään ja tiedeyhteisössä. Arvostamme ja palkitsemme onnistumisia. Etsimme uusia mahdollisuuksia avata ja syventää tieteiden välistä keskustelua ja yhteistyötä. Edelläkävijyys Aloitteellisuus ja uudenlainen ajattelu ovat toimintamme ohjenuoria. Arvioimme avoimesti ja kriittisesti onnistumistamme kaikessa toiminnassamme. Etsimme ennakkoluulottomasti ja rohkeasti uusia toimintatapoja ja luovumme asioista, jotka eivät palvele päämääriämme. Olemme tuloksellisia ja vaikuttavia emmekä tingi toimintamme korkeasta laadusta. Luomme edellytyksiä uusille avauksille ja innovaatioille. Tähtäämme kehityksen kärkeen ja vaikutamme merkittävästi kansalliseen kehitykseen. Kumppanuus Toiminta kansainvälisessä tiedeyhteisössä on yliopiston tieteellisen uusiutumisen perusta. Seuraamme valppaasti ja ennakoimme maailmanlaajuisia, kansallisia ja alueellisia kehityssuuntia yhteiskunnan eri aloilla. Valitsemme kumppanimme. Edustamme uusinta asiantuntemusta toimiessamme yhteistyössä korkeakouluyhteisön, sivistys- ja palvelujärjestelmän sekä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Tervetuloa Oulun yliopistoon

10 Tiedekunnat Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Teknillinen tiedekunta Oulun yliopiston kuusi tiedekuntaa ja kahdeksan eri koulutusalaa mahdollistavat tutkinnon suorittamisen yli kolmessakymmenessä eri koulutusohjelmassa. Yliopiston tiedekunnista humanistinen ja luonnontieteellinen tiedekunta sijaitsevat kokonaisuudessaan Linnanmaalla. Kasvatustieteiden tiedekunta toimii pääosin Linnanmaalla. Musiikkikasvatuksen koulutus ja osa varhaiskasvatuksen koulutuksesta sijaitsee Maunonkatu 2:ssa. Kajaanissa toimii Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Seminaarinkatu 2:ssa. Lääketieteellisen tiedekunnan toiminta on keskittynyt Kontinkankaan alueelle Oulun yliopistollisen sairaalan läheisyyteen. Teknillinen tiedekunta toimii Linnanmaalla lukuunottamatta arkkitehtuurin osastoa. Arkkitehtuurin osasto sijaitsee keskustassa, Aleksanterinkatu 6:ssa. Humanistinen tiedekunta Humanistisen tiedekunnan tavoitteena on kansainvälisesti korkealaatuinen ja uudistumiskykyinen tutkimus sekä koulutus ja tiedon ja asiantuntemuksen ulottaminen yhteiskunnan käyttöön. Pääainetasoisia kieliaineita ovat englantilainen filologia, germaaninen filologia, pohjoismainen filologia ja suomen kieli. Viestinnän alaa edustaa informaatiotutkimus. Puheterapeutteja koulutetaan logopedian koulutusohjelmassa. Historia-aineista pääaineena voi opiskella aate- ja oppihistoriaa, Suomen ja Skandinavian historiaa ja yleistä historiaa ja kulttuuriaineista edustettuina ovat kulttuuriantropologia, arkeologia ja kirjallisuus. Näiden lisäksi tiedekunnassa annetaan sivuainetasoista opetusta useissa eri aineissa. Osa tiedekunnan maisterintutkintoon johtavasta koulutuksesta on järjestetty maisteriohjelmina, joita tällä hetkellä on kolme: tiedeviestinnän maisteriohjelma, Kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelma ja kansainvälinen Master s Degree Programme in Information Technology in the Humanities, Arts and Media. Humanistisen tiedekunnan Giellagasinstituutilla on valtakunnallisena tehtävänä vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin tutkimuksesta ja ylimmästä opetuksesta Suomessa. Giellagas-instituutti tuottaa korkeatasoisia asiantuntijoita ja edistää siten saamelaisen yhteiskunnan kehitystä ja asemaa. Humanistisessa tiedekunnassa ei alkaen ole laitoksia, vaan tiedekunta muodostaa yhden tulosyksikön, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää tiedekuntaneuvosto. Tiedekunnan tutkintoja ovat humanististen tieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Humanistinen tiedekunta PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08)

11 Kasvatustieteiden tiedekunta wwwedu.oulu.fi/ Kasvatustieteiden tiedekunta on monitieteinen tiedeyhteisö, jonka perustehtävänä on kasvatus- ja opetusalan tutkimustyö ja siihen pohjautuva koulutus. Tiedekunnan tulosyksiköt vastaavat omilla erityisalueillaan asiantuntijakoulutuksesta, joka antaa valmiudet kasvatus- ja opetusalan ammatillisiin tehtäviin sekä kansallisessa että globaalissa toimintaympäristössä. Tiedekunta panostaa tutkimuksen strategiseen suunnitteluun ja tutkijakoulutuksen tehostamiseen erityisesti seuraavilla painoaloilla: Kasvatuksen teoria ja filosofia, Oppiminen, opetus ja opettajuus sekä Koulutus, kansalaisuus ja ympäristökysymykset muuttuvassa yhteiskunnassa Tiedekunnan tieteenalat ovat kasvatustiede, psykologia, kasvatuspsykologia, yhteiskuntatieteet, musiikkikasvatus ja erityisalueena varhaiskasvatus. Koulutusalueet ovat kasvatustieteiden koulutus, luokanopettajien koulutus, jossa on erikoisalueina myös teknologiapainotteinen koulutus, taide ja taitopainotteinen koulutus ja pääosin englanninkielinen Master of Education -ohjelma, musiikkikasvatuksen koulutus sekä varhaiskasvatuksen koulutus. Kasvatustieteiden tiedekunnassa toteutettava koulutus on sijoitettu Oulun kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikköön sekä Kajaanin opettajankoulutusyksikköön. Tiedekunnan tutkinnot ovat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot, sekä kasvatustieteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Tiedekunnassa on lisäksi mahdollisuus opettajan pedagogisiin opintoihin sekä erillisiin kasvatustieteiden ja kasvatusalan täydennyskoulutuksen opintoihin. Kasvatustieteiden tiedekunta PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Luonnontieteellinen tiedekunta Oulun yliopistossa ovat edustettuina kaikki perinteiset luonnontieteet ja matemaattiset tieteet. Opetus- ja tutkimustyöaloja ovat biokemia, biologia, fysikaaliset tieteet, geotieteet, kemia, maantiede, matemaattiset tieteet sekä tietojenkäsittelytiede. Luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimuksen painoalat ovat: aineen rakenne ja synteesimenetelmät, avaruuden ja maapallon rakenne ja dynaamiset prosessit, geenitutkimus, matemaattinen perustutkimus sekä matemaattinen ja tilastollinen mallintaminen, pohjoinen luonto ja luonnonvarat, tietotekniikka ja sen sovellutukset sekä monitieteinen ympäristötutkimus. Luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinnot ovat luonnontieteiden kandidaatin tutkinto, filosofian maisterin ja lisensiaatin tutkinto sekä filosofian tohtorin tutkinto. Luonnontieteellinen tiedekunta PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Lääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on maan laaja-alaisin terveystieteissä. Kaikkeen tiedekunnan toimintaan liittyy myös vastuu terveydenhuollon kehittämisestä. Tutkimustyötä on keskitetty tiedekunnan valitsemille kuudelle painoalueelle. Tutkimuksen painoalueita ovat elämänkaari- ja vanhuustutkimus, hermostontutkimus, sidekudostutkimus, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, syöpäbiologia ja syöpäsairaudet sekä ympäristön ja terveyden tutkimus. Lääketieteellisen tiedekunnan koulutusalat jakautuvat lääketieteeseen, hammas- Tervetuloa Oulun yliopistoon 11

12 lääketieteeseen, terveystieteiden opettajankoulutukseen sekä terveystieteiden hallinnon ja asiantuntijakoulutukseen. Uusimpana koulutusalana tiedekunnassa on aloitettu hyvinvointitekniikan koulutus. Tiedekunnassa toimivat anatomian ja solubiologian, farmakologian ja toksikologian, fysiologian, hammaslääketieteen, hoitotieteen ja terveyshallinnon, kansanterveystieteen ja yleislääketieteen, lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian, lääketieteen tekniikan, mikrobiologian, oikeuslääketieteen sekä patologian laitokset. Lisäksi tiedekunnassa ovat anestesiologian, fysiatrian, iho- ja sukupuolitautien, kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, neurokirurgian, neurologian, perinnöllisyyslääketieteen, psykiatrian, radiologian, silmätautien, sisätautien, synnytys- ja naistentautien sekä syöpätautien ja sädehoidon klinikat. Kliinisen kemian laitos on myös nimestään huolimatta klinikka. Tiedekuntaan kuuluu myös molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö. Tiedekunnalla on tarkoituksena vuoden 2008 alusta uudistaa hallintoaan siirtymällä viiden laitoksen rakenteeseen. Monitieteisenä kehittämiskohteena yliopistossa on lääketieteellinen tekniikka/hyvinvointitekniikka, jota kehitetään lääketieteellisen, teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Tiedekunnan perustutkintoja ovat lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnot sekä terveystieteiden maisterin tutkinto. Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinnot. Ammatillisia jatkotutkintoja ovat erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnot yhteensä 46 erikoisalalla. Lääketieteellinen tiedekunta Aapistie 5 A PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08)

13 Taloustieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunnalla on kokonaisvastuu kauppatieteellisen alan tutkintokoulutuksesta Pohjois-Suomessa. Tiedekunnassa on neljä laitosta, mutta yksiportainen hallinto. Tiedekunnan keskeisiä tutkimusalueita ovat organisaatiokäyttäytyminen ja organisaatioteoria, dynaaminen makrotaloustiede ja soveltava mikrotaloustiede, yrityksen tuloslaskenta ja arvonmääräytyminen, yrityksen taloushallinnon muutos ja kehittyminen, liikesuhteet ja arvoa tuottavat yritysverkostot, sähköinen kaupankäynti ja liiketoiminnan digitalisoituminen, logistiset verkostot sekä sijoittajakäyttäytyminen. Kauppatieteellisiin tutkintoihin johtavan koulutuksen pääaineita ovat johtaminen ja organisaatio, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi sekä rahoitus. Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa kauppatieteiden kandidaatin alempi korkeakoulututkinto ja kauppatieteiden maisterin ylempi korkeakoulututkinto, sekä jatkotutkintoina kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Taloustieteiden tiedekunta PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Teknillinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta toimii teknistieteellisellä koulutusalalla. Järjestely on poikkeuksellinen Suomessa, sillä useinmiten tämän alan koulutus ja tutkimus tapahtuu omassa erityiskorkeakoulussaan. Tiedekunta toimii kaikilla Oulun yliopiston strategiassa määritellyillä painoaloilla, informaatiotekniikassa, biotekniikassa ja pohjoisuudessa sekä ympäristöalalla. Teknillinen tiedekunta tekee yliopiston tiedekunnista eniten yhteistyötä teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kanssa ja pyrkii kouluttamaan henkilöitä ensisijaisesti muun kuin julkisen sektorin tarpeisiin. Teknillinen tiedekunta jakautuu osastoihin, joista jokaisella on yksi tai useampia koulutusohjelmia. Tiedekunnassa toimivat arkkitehtuurin, konetekniikan, prosessi- ja ympäristötekniikan, sähkö- ja tietotekniikan ja tuotantotalouden osastot. Tiedekunnan alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatin tutkinto, ylemmät korkeakoulututkinnot arkkitehdin ja diplomi-insinöörin tutkinnot sekä jatkotutkinnot tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnot. Teknillinen tiedekunta PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Tervetuloa Oulun yliopistoon 13

14 Tukiyksiköt Yliopiston hallintopalvelut Hallintopalvelut on yliopiston hallinnollisia tukitoimintoja hoitava yksikkö. Se huolehtii rehtorin ja yliopiston hallituksen toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten toimeenpanosta sekä päivittäisistä hallintoasioista. Hallintopalvelut jakautuu seitsemään vastuualueeseen, joita ovat suunnittelu- ja kehittämispalvelut, opetus- ja opiskelijapalvelut, talous- ja toimitilapalvelut, henkilöstöpalvelut, tutkimus- ja innovaatiopalvelut, tietohallinto ja viestintäpalvelut sekä hallintojohtajan suorassa alaisuudessa olevaan asiakirjahallintoon ja yhteisiin palveluihin. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut vastaa yliopiston henkilöstöhallinnosta ja sen kehittämisestä. Vastuualue ohjaa ja neuvoo virka- ja työehtosopimusasioissa, palkkausasioissa, ylläpitää yliopiston henkilöstön nimikirjoja, vastaa yliopiston työsuojeluasioista sekä työterveyshuollon, eläkeasioiden ja työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestelyistä. Henkilöstöpalvelut vastaa myös yliopiston henkilötieto- ja palkkatietojärjestelmistä. Henkilöstöhallinnossa huolehditaan mm. UPJ:n toteutuksesta, henkilöstön palkkaukseen liittyvistä asioista ja sairauspoissaolojen käsittelystä. Henkilöstöpalvelujen vastuulla on myös työajan seurantajärjestelmä. Henkilöstöpalvelut hoitaa näitä tehtäviä neljässä tiimissä. Työterveys- ja rekisteritiimit hoitavat tehtäviään keskitetysti koko yliopiston henkilöstön osalta. Palkkatiimi vastaa palkanlaskennan ja henkilötietojärjestelmien kokonaisuudesta ja hoitaa hallintopalvelujen ja erillislaitosten palkanlaskennan. Tiedekuntien palkanlaskenta ja henkilöstöasioiden hoito on hajautettu ao. yksiköihin. Henkilöstöpalvelujen tukitiimi vastaa henkilöstöasioiden yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä tietojärjestelmien toimivuudesta. Opetus- ja opiskelijapalvelut Opetus- ja opiskelijapalvelujen toimintaajatuksena on tukea yliopiston toisen päätehtävän, opetuksen toteuttamista: laadukkaiden opetus- ja oppimisedellytysten sekä opiskelijoiden hyvien opiskeluedellytysten luomista ja parantamista. Tässä tarkoituksessa se muodostaa asiantuntijayksikön, joka osaltaan huolehtii opetuksen kehittämisestä sekä opiskelijoiden tukipalveluista. Opiskelijapalvelujen tehtävänä on organisoida opiskelijoiden vuotuinen ilmoittautuminen, auttaa opiskelijaa opintojen järjestelyissä antamalla tähän liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä hoitaa opiskelijoiden opintotukeen liittyvät asiat. Opiskelijapalvelujen tehtävänä on myös huolehtia uusiksi opiskelijoiksi pyrkivien informoimisesta opiskelumahdollisuuksista ja hakuprosessista sekä huolehtia opiskelijavalintojen hakuvaiheen sujumisesta. Opetuksen kehittämisyksikkö pyrkii edistämään opetusta kaikilla yliopiston laitoksilla. Työmuotoja ovat koulutus, tiedotus, ryhmä- ja henkilökohtainen ohjaus, kehittämisprojektit jne, joiden kohteena ovat sekä laitokset, opettajat että opiskelijat. Kansainvälisten asiain yksikkö huolehtii kansainvälisestä opiskelija- ja opettajavaih- 14

15 dosta, samoin opiskelijoiksi pyrkivien ulkomaalaisten informointi- ja hakuprosessista. Yksikkö pyrkii edistämään yliopiston vieraskielistä opetusta. Yksikkö toimii myös rehtorin apuna yliopiston kansainvälisten yhteyksien hoitamisessa. Ohjaus- ja työelämäpalvelujen tehtävänä on opiskelijoiden työllistymisen ja työharjoittelun edistäminen. Tämä tapahtuu opiskelijakohtaisena neuvontana, ohjauksena ja koulutuksena sekä koulutuksen työllistävyyden yleisenä kehittämistoimintana. Työllistymispalvelut huolehtii valtion budjetin kautta saatavien opiskelijaharjoitteluresurssien kohdentamisesta ja harjoittelun yleisestä kehittämisestä. Opiskelijapalvelujen liikuntasuunnittelija järjestää liikuntatilaisuuksia niin opiskelijoille kuin yliopiston henkilökunnallekin. Opetus- ja opiskelijapalvelut vastaavat opiskelijoihin ja opintosuorituksiin liittyvän tietohuollon ja seurantajärjestelmän ylläpitämisestä. Keskeinen väline tässä on opetuksen ja opiskelun tuen tietojärjestelmä OODI. Siinä uuden tietotekniikan keinoin parannetaan edellytyksiä suunnitella, seurata ja arvioida opetuksen ja opiskelun etenemistä. Talous- ja toimitilapalvelut 2007/Dokumentit/index.htm Talous- ja toimitilapalvelujen laajaan tehtäväkenttään kuuluvat talouspalvelut, toimitilaja materiaalipalvelut sekä Oulun yliopistopaino. Talouspalvelujen pääalueet ovat yliopiston taloussuunnittelu ja -seuranta, talousarvioesityksen valmistelu, yliopiston sisäisten määrärahajakojen valmistelu sekä laskentatoimen tehtävät. Pääalueeseen kuuluu viranomaistehtäviä, palvelutehtäviä ja johtamista avustavia tehtäviä. Tärkeimpiä viranomaistehtävistä ovat yliopiston maksuliikkeen ja kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätöksen tekeminen. Palvelu- ja johtamista avustavista tehtävistä yhdeksi merkittävimmistä on muodostunut tulosjohtamisen myötä tiedon tuottaminen sekä yliopiston ja sen yksiköiden että projektien johtamista varten. Tämän tehtävän asettamien edellytysten täyttämiseksi talouspalveluille kuuluu erilaisten taloushallinnon tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja hyväksikäyttö. Talouspalvelut hoitaa myös matkustusasiat, ulkopuolisen rahoituksen talouteen kuuluvat tehtävät sekä lahjoitus- ja testamenttivaroja koskevat tehtävät sijoitustoimineen. Materiaalipalvelujen tehtäviin kuuluvat keskitetyt hankinnat, hankintasopimusten neuvottelu ja solmiminen sekä irtaimen omaisuuden valvonta. Toimitilapalvelujen tehtävänä on yliopiston toimitilojen hankinta, kuten vuokraus-, rakentamis-, korjaus- ja muutostyöasiat, toimitilojen siivous ja vahtimestaritoiminta sekä toimitiloihin liittyvät sopimusasiat, tilaturvallisuusasiat ja ongelmajätehuolto. Oulun yliopistopaino tarjoaa digitaalisella painotekniikalla tuotettavia palveluita sekä elektronista julkaisutuotantoa. Yliopistopainossa toimii myös yliopiston julkaisumyymälä. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut toimitila_2007/dokumentit/index.htm Suunnittelu- ja kehittämispalvelujen yleisenä tehtävänä on edistää yliopiston arviointi-, suunnittelu- ja kehittämistoimintaa yhteistyössä yliopiston eri yksiköiden kanssa. Tehtäväalue ei rajaudu kuitenkaan vain yliopiston sisäiseen strategiseen suunnitteluun, vaan tavoitteena on myös edistää yliopiston avautumista yhteiskuntaan. Yliopiston suunnittelu- ja kehittämistoimi palvelee yliopiston kokonaisjohtamista eri tasoilla. Merkittävä osa työstä koskee yliopiston rehtorin ja hallituksen päätösten valmistelua, jossa suunnitteluyksikkö toimii Tervetuloa Oulun yliopistoon 15

16 useiden työryhmien sihteeristönä. Yleisistä suunnittelu- ja kehittämistehtävistä erityisesti strateginen suunnittelu, lähinnä toiminta- ja taloussuunnittelu on merkittävää. Kokonaisjohtamista tukevat myös tiedekunta- ja laitoskohtaiset kehittämishankkeet. Tämän ohella johdon suunnittelu- ja tietojärjestelmien kehittäminen sekä asiahallinnan (KOTA-tietokanta) ja tilastotoimeen liittyvät viranomaispalvelut ovat keskeisiä tehtäväalueita. Viime vuosina useat yliopiston tulosjohtamiseen liittyvät tehtävät sekä yhteistyötoiminnot ovat laajentaneet suunnitteluyksikön tehtäviä, kuten yhteiskuntavisio ja vuorovaikutusta edistävät tehtävät ja muut alueellisiin suunnitelmiin ja kehittämishankkeisiin liittyvät yhteistyötehtävät sekä yliopiston neuvottelukunnan ja alueneuvottelukunnan valmistelutehtävät. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut huolehtii yliopiston sisällä EU:n aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston tehtävistä sekä laatutyön ja johtamisen kehittämisestä. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Tutkimus- ja innovaatiopalvelujen tehtävänä on edistää yliopistossa tehtävää tutkimusta ja tutkimustulosten monipuolista hyödyntämistä yhteiskunnassa. Tutkimuspalvelujen asiantuntemusta voivat hyödyntää yliopiston tutkijat, tutkijan uraa suunnittelevat ja ulkopuolista rahoitusta hakevat sekä yliopiston kanssa yhteistyötä suunnittelevat ja tekevät yritykset ja muut organisaatiot. Yksiköstä saa tietoa tutkimusrahoittajista, rahoituksen hakemisesta, tutkimussopimusten laadintaan liittyvistä näkökohdista ja projektien hallinnasta. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut avustaa yliopistossa syntyvien tutkimustulosten ja keksintöjen suojaamisessa, hyödyntämisessä ja kaupallistamisessa ja auttaa yrityksiä löytämään sopivia innovaatioita käyttöönsä. Yksiköstä saa tietoa myös EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta. Tietohallintopalvelut Tietohallinto vastaa yliopiston yhteisessä käytössä olevista tietotekniikkaresursseista ja tuottaa palveluja opetusta, opiskelua, tutkimusta sekä hallintoa varten. Tietohallinto on koko yliopiston läpäisevä toiminto, joka pyrkii edistämään ja turvaamaan tietoresurssien tehokkaan hyväksikäytön. Viestintäpalvelut Oulun yliopiston viestintä perustuu toimivaan sisäiseen tiedonkulkuun sekä yliopiston tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden edistämiseen. Viestintäpalvelut toimii rehtorin alaisuudessa vastaten yliopiston sisäisen ja ulkoisen viestinnän toteuttamisesta ja kehittämisestä. Yksikkö ohjaa ja koordinoi sovitun viestintästrategian ja sen mukaisen yliopistokuvan ja visuaalisen ilmeen toteutumista. Viestintä avustaa yliopiston johtoa, laitoksia ja tutkijoita sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen liittyvissä asioissa. Viestintäpalvelut välittää medialle tiedotteita mm. tutkimustuloksista, väitöksistä ja suoritetuista tutkinnoista. Viestintäpalvelut toimittaa henkilöstölehti Tietopistoa, sidosryhmälehti Aktuumia, sisäistä tiedotuskanavaa Suurta jakelua ja yliopistoa koskevaa esittelymateriaalia. Viestintä ylläpitää lisäksi yliopiston wwwpääsivustoa, graafista aineistopankkia sekä valokuva-arkistoa. 16

17 Erillisyksiköt Elektronioptiikan laitos Elektronioptiikan laitoksen tehtävänä on luoda yliopistossa toimiville tutkijoille ja opiskelijoille laitekohtaiset ja muut käytännön edellytykset elektronimikroskooppisten ja röntgenspektroskooppisten tutkimusmenetelmien ja niiden sovellutusten käyttöön ja kehittämiseen. Laitos palvelee mahdollisuuksien mukaan myös muita sen laitteita tai alaan kuuluvaa asiantuntija- ja tutkimusapua tarvitsevia sekä järjestää alaan liittyvää koulutusta. Elektronioptiikan laitos PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Kajaanin yliopistokeskus Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus on Kainuun alueen yliopistollisten toimintojen muodostama osaamiskeskittymä, jossa yliopistot tekevät yhteistyötä Oulun yliopiston koordinoimana Kuopion, Jyväskylän, Joensuun ja Lapin yliopistojen kanssa. Hallinnollisesti yliopistokeskus on Oulun yliopiston erillislaitos. Yliopistokeskuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on kohottaa toiminta-alueensa osaamisen tasoa sekä edistää sen hyvinvointia, kilpailukykyä ja kulttuuria yliopistollisen ja asiakaslähtöisen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan avulla. Yliopistokeskuksessa voi olla monitieteisiä, useiden yliopistojen yhteisiä tai kansainvälisiä maisteriohjelmia. Erityisenä tehtävänä keskuksella on tukea Kainuun ja Ylä-Savon elinkeino- ja aluekehitystä, innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä. Kajaani on yksi kuudesta vuonna 2004 aloittaneesta yliopistokeskuksesta. Yliopistokeskuksessa toimii seitsemän yksikköä, aikuiskoulutus, biotekniikan laboratorio, mittalaitelaboratorio, Lönnrot-instituutti, opettajankoulutusyksikkö, tietojenkäsittelytieteiden laitos Kajaanin yksikkö sekä liikuntateknologian koulutusohjelma. Yliopistokeskuksessa toimivilla yksiköillä on oma perustehtävänsä, jotka ovat seuraavat: (tarkempi kuvaus toiminnoista www-sivuilla: Aikuiskoulutus Opetus ja kasvatus, taiteen ja kulttuurin senioriakatemia, avoin yliopisto, naiset ja tietoyhteiskunta sekä tasa-arvokysymykset, työyhteisöjen ja työelämän kehittäminen, alueellinen, monitieteinen tohtorikoulu Biotekniikan laboratorio Elintarvikkeiden ja maidon biotekniikkaan liittyvä tutkimus ja niihin liittyvä luonnonmarjojen ja muiden pohjoisen luonnon biomassojen tutkimus ja tuotteistaminen, biomittausmenetelmien ja määritysmenetelmien kehittäminen, teknologiansiirto-, innovaatio- ja yritystoiminnan vahvistaminen, biotekniikan soveltaminen kaivosteollisuuden tarpeisiin Mittalaitelaboratorio Mittaustekniikka, sovellusalueina kemiallinen ja mekaaninen puunjalostus Lönnrot-instituutti Arviointi- ja aluetutkimus, maaseudun kehittäminen, humanistis-yhteiskuntatieteellinen kulttuurintutkimus Tervetuloa Oulun yliopistoon 17

18 Opettajankoulutusyksikkö Luokanopettajakoulutus, varhaiskasvatuksen koulutus, ruotsin kielen kielikylpyyn painottuva koulutus, matemaattisten aineiden opettajien koulutuskokeilu, liikunnan aineenopettajakoulutus, kulttuuriteollisuuden maisterikoulutus, Kajaanin normaalikoulu. Tiedekunnan uudet avaukset koskevat erityispedagogiikkaa ja liikuntaa, joista kummastakin on suunnitteilla painottunutta luokanopettajakoulutusta Kajaanissa. Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Kajaanin yksikkö Tietojenkäsittelytieteiden koulutus ja tutkimus, suuntautumisvaihtoehtoina ohjelmistotuotanto ja ohjelmistoliiketoiminta. Kajaanin yliopistokeskus Seminaarinkatu 2 PL KAJAANI puh. (08) (vaihde) fax (08) Kielikeskus Kielikeskuksen tehtävänä on järjestää eri tutkintoihin kuuluvaa pakollista, valinnaista ja vapaaehtoista kielten, viestinnän ja kulttuurintuntemuksen opetusta. Opetusta annetaan yhdeksässä kielessä: suomi (kirjallinen ja suullinen viestintä sekä suomi vieraana kielenä), ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, italia, espanja ja japani. Avoimen yliopiston kautta on mahdollista opiskella myös esimerkiksi kiinaa. Lisäksi kielikeskuksen itseopiskelustudioissa on tarjolla muitakin opiskeltavia kieliä. Kielikeskus tarjoaa maksullisena palveluna yliopiston henkilöstölle ja laitoksille kielentarkastus- ja käännöspalveluja ja edistää muutoinkin yliopiston kansainvälistä toimintaa. Kielikeskus toimii tiiviissä yhteistyössä tiedekuntien kanssa. Sen toimintaa ohjaava johtokunta koostuu tiedekuntien, yliopiston hallinnon, opiskelijoiden ja kielikeskuksen edustajista. Kielikeskusjärjestelmä on valtakunnallinen, ja kielikeskukset kehittävät toimintaansa kielikeskusten verkoston, Finelc:n, puitteissa (http://www.virtuaaliyliopisto.fi/?node=finelc_etusivu_fin). Kielikeskus PL Oulun yliopisto puh (vaihde) toimisto, puh fax Kirjasto Oulun yliopiston kirjasto tuottaa yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja tietopalvelut osana yliopiston oppimiskeskusverkostoa. Kirjasto palvelee myös muita tiedontarvitsijoita erityisesti Pohjois-Suomessa. Pääkirjasto (vapaakappaleet, taloustieteet, informaatiotutkimus), kurssikirjasto, Snellmanian kirjasto (humanistiset tieteet, kasvatustieteet) ja Tiedekirjasto Tellus (luonnontieteet ja teknilliset tieteet) sijaitsevat Linnanmaan kampuksella. Lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto on Kontinkankaalla, arkkitehtuurin osaston kirjasto kaupungin keskustassa ja Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto (kasvatustieteet ja tietojenkäsittelytieteet) Kajaanissa. Kirjaston kokoelmat edustavat monialaisuudessaan kaikkia yliopiston tieteenaloja. Tiedot kirjastoon hankituista aineistoista löytyvät OULA-kokoelmatietokannasta ja elektronisten aineistojen NELLI-portaalista. Kirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa ja vastaa tiedonhankinnan opetuksesta ja tietopalvelusta. Henkilökunta esittelee mielellään kirjas- 18

19 ton palveluita uusille työntekijöille. Oulun yliopiston kirjasto PL OULUN YLIOPISTO Puh (08) (vaihde) fax (08) Koe-eläinkeskus Koe-eläinkeskuksen tehtävänä on luoda edellytykset eläinkokeellisen tutkimuksen tekemiseen Oulun yliopistossa ja toimia asiantuntijana koe-eläinasioissa. Koe-eläinkeskus tarjoaa nykyaikaiset tilat, korkealaatuiset eläimet ja eläinkokeellisen asiantuntemuksen tutkimuksen tueksi. Koetoiminnan kantavana periaatteena on eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja turvaaminen. Koe-eläinkeskuksen henkilökunta neuvoo ja avustaa eläinkokeelliseen työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä, lupamenettelyissä ja käytännön suorituksissa. Alan koulutusta ja henkilökohtaista ohjausta järjestetään tutkijoille, opiskelijoille ja tutkimuksen apuhenkilökunnalle. Keskus harjoittaa myös koe-eläintoimintaan liittyvää palvelutoimintaa ja tekee koe-eläinten hyvinvointiin liittyvää tutkimusta. Koe-eläinkeskus PL 5000, OULUN YLIOPISTO, puh. (08) (vaihde), fax (08) Koulutus- ja tutkimuspalvelut Koulutus- ja tutkimuspalvelut on yliopistolliseen aikuiskoulutukseen jo yli 20 vuoden ajan erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Tehtävänä on huolehtia työelämässä olevien akateemisten tieto- ja osaamistason jatkuvasta päivittämisestä yhteistyössä yliopiston tiedekuntien ja laitosten kanssa, ja näin edistää Pohjois-Suomen hyvinvointia. Yksikkö toteuttaa tehtäväänsä yliopiston Elinikäisen oppimisen strategian hengessä täydennyskoulutuksen, avoimen yliopistotoiminnan, kongressipalvelujen ja alueellisen kehitystyön kautta. Yksiköllä on valmius toimia koti- ja ulkomaisten yritysten ja julkisyhteisöjen kumppanina kehittämisprojekteissa, joissa hyödynnetään monialaisen yliopiston tieto- ja tutkimuspääomaa. Koulutus- ja tutkimuspalvelujen substanssialueita ovat mm: sosiaali- ja terveysala, hyvinvointiteknologia, johtaminen/henkilöstön kehittäminen, koulutusteknologia/opetusala, sisältötuotanto, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Koulutus- ja tutkimuspalvelut PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Meri-Lappi Instituutti Meri-Lappi Instituutti (MLI) on Kemi-Tornio -alueella sijaitseva Oulun ja Lapin yliopistojen yhteinen erillinen yksikkö. MLI:n tehtävänä on edistää Perämerenkaaren alueen kehitystä tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen ja yrityspalveluiden keinoin yhteistyössä Lapin ja Oulun yliopistojen ja niiden tiedekuntien kanssa. Instituutin toiminta-alueita ovat aluekehitys, koulutus ja teknologia. Oulun yliopiston toiminta instituutissa koostuu teknologiasta, jonka painopisteinä ovat Digipolis Research -yhteistyö, mikroelektroniikka ja ympäristöteknologia. Lisäksi instituutissa annetaan Oulun yliopiston alaista tutkintoon johtavaa koulutusta mm. kauppatieteissä, erityisesti logistiikassa, ja tietojenkäsittelytieteissä sekä tehdään erilaisia kehittämishankkeita. Lapin Tervetuloa Oulun yliopistoon 19

20 yliopiston toimintaa instituutissa ovat mm. yhteiskunta- ja kasvatustieteelliset kehittämis- ja koulutushankkeet. Meri-Lappi Instituutti Keskuspuistokatu KEMI puh. (016) fax (016) Tietokatu KEMI puh fax (016) Mikro- ja nanoteknologian keskus Mikro- ja nanoteknologian keskus on koko Oulun yliopistoa palveleva erillisyksikkö, joka perustettiin vuoden 2006 alussa. Yksikön perustehtävänä on tarjota tutkijoille mikro- ja nanoteknologian tutkimuksessa tarvittavien laitteiden käyttömahdollisuus. Keskuksen tutkijat auttavat ja opastavat asiakkaita laitteiden käytössä sekä tutkimukseen liittyvien prosessointimenetelmien kehittämisessä. Keskuksessa tehdään myös palvelututkimustöitä yliopiston ulkopuolisille tahoille. Tämän toiminnan tarkoituksena on auttaa myös elinkeinoelämää mikro- ja nanoteknologian käyttöönotossa. Mikro- ja nanoteknologian keskus PL Oulun yliopisto puh. (08) fax (08) Sodankylän geofysiikan observatorio Sodankylän geofysiikan observatorio on Pohjois-Suomen vanhimpia tutkimuslaitoksia. Sen perusti Suomalainen Tiedeakatemia vuonna Observatorio liitettiin Oulun yliopiston yhteyteen erillislaitoksena Observatorio toimii pääosin Sodankylässä, mutta sillä on toimintayksikkö myös Oulussa. Observatorion tehtävänä on geofysiikan alan jatkuvien mittausten tekeminen tutkimuksen ja käytännön sovellusten tarpeisiin sekä tutkimus ja kehitystyö. Mittaukset kattavat maan magneettikentän, revontulet, ilmakehän, lähiavaruuden ja kosmisen säteilyn. Seismiset mittaukset kuuluvat observatorion ohjelmaan. Observatoriolla on parisenkymmentä mittausasemaa Suomen ja Skandinavian alueella. Observatoriossa on kansainvälisen EISCAT-järjestön sirontatutkajärjestelmän vastaanottoasema. Observatorion mittaustoiminta on osa Suomen kansallisista velvotteista alan kansainvälisessä tutkimuksessa. Observatoriossa järjestetään alan tieteellisiä kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja ja ohjataan opinnäytetöitä. Observatorio ja sen tutkijat osallistuvat alueellisiin kehittämisohjelmiin asiantuntijoina. Sodankylän geofysiikan observatorio Tähteläntie SODANKYLÄ puh. (016) (vaihde) fax (016) Thule-instituutti Thule-instituutti on yliopiston yksikkö, joka kehittää ja koordinoi yliopiston pohjoisuus ja ympäristö -painoalan tutkimusta ja monitieteistä opetusta. Instituutin keskeisiä toimintamuotoja ovat sen kolme tutkimusohjelmaa ja niihin liittyvä tutkijakoulutus. Instituutissa toimivat Arktisen lääketieteen 20

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013

Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013 Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013 Sisältö VERSIOHISTORIA Versio Päivitetty Muutokset Hyväksynyt 0.1 Alkuperäinen (2006) 0.2 12/2010 Alkuperäinen (2010) 0.3 11/2012 Luku 2 Toiminnanohjaus: Vastuunjako-kappale

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eila Rekilä Johanna Heikkilä Pekka Kääpä Milja Seppälä Turo Virtanen Jukka Öberg Sirpa Moitus Kirsi Mustonen Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

UEF tkt Laatukäsikirja

UEF tkt Laatukäsikirja UEF tkt Laatukäsikirja Versio 1.0 (hyväksytty) Tämä UEF tkt:n laatukäsikirjan ajantasainen versio on osoitteessa http://cs.joensuu.fi/pages/intra/2mediawiki-1.14.0/index.php?title=uef_tkt_laatukäsikirja.

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti

Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti 28.2.2015 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto, työryhmä ja työryhmän työskentely 3 2. Lääketieteen

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta Saimaan ammattikorkeakoulu Yhteiskuntavastuuraportti 2013 Tekstit Anneli Pirttilä, Terttu Kauranen, Tanja Matikainen Valokuvat Mikko Nikkinen, Shutterstock

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 POHJOIS-POHJANMAAN, KAINUUN JA LAPIN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2006 Toimittanut: Veikko Kujala ja Anja Hiltunen Työterveyslaitos

Lisätiedot

29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI

29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ MUISTIO 29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI 1 Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpanon

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pekka Hulkko Jari-Pekka Kanniainen Annikka Nurkka Teuvo Uusitalo Heidi Westerlund Johanna Mattila Kim Östman Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot