Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas"

Transkriptio

1 Tervetuloa oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas

2

3 Tervetuloa Oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas 5. painos 2007 Tervetuloa Oulun yliopistoon

4 Tervetuloa Oulun yliopistoon 1. painos 1996 Toimitus: Auli Saukkonen ja Sanna Vähänen Kuvitus: Riku Nieminen Graafinen suunnittelu: Raimo Ahonen 2. painos 2000 Päivityksen koonnut Riitta Nurkkala 3. painos 2002 Päivityksen koonneet Riitta Nurkkala ja Liisa Rossi Graafinen suunnittelu ja taitto: Pasi Terästi 4. painos 2004 Päivityksen koonneet Riitta Nurkkala ja Liisa Rossi Graafinen suunnittelu ja taitto: Pasi Terästi 5. painos 2007 Päivytyksen koonneet Riitta Nurkkala ja Liisa Rossi Graafinen suunnittelu ja taitto: Petri Ovaskainen Oulun yliopistopaino

5 Lukijalle Oman tehtävämäärittelynsä mukaisesti Oulun yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta, sivistystä ja kulttuuria, vahvistaa kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävää osaamista sekä turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus vaikutusalueellaan. Tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä mutta samalla myös haastava. Yliopiston jo lähes 50-vuotias historia osoittaa, että tässä tehtävässä on myös onnistuttu. Oulun yliopistoa pidetään malliesimerkkinä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Yliopisto nähdään alueen kiistattomana kehityksen veturina. Yliopisto ei ole kuitenkaan vain alueellinen vaikuttaja vaan siellä on vahvaa kansallista ja kansainvälistä osaamista useilla tieteenaloilla. Kansainvälisyyttä ja alueellista vaikuttavuutta ei olekaan nähtävä toistensa vastakohtina vaan voimavarana ja kehityksen lähteenä. Kooltaan ja vaikuttavuudeltaan yliopistoa kutsutaan usein Suomen kakkosyliopistoksi heti Helsingin yliopiston jälkeen. Yliopiston palveluksessa on noin 3000 henkilöä. Opiskelijoita Oulun yliopistossa on lähes Lisäksi yliopisto on tuhansien aikuis- ja täydennyskoulutuksessa olevien opiskelupaikka. Yliopiston yhtenä perusarvona on yhteisöllisyys. Se tarkoittaa vuorovaikutteisuutta, avoimuutta, työyhteisöön sitoutumista sekä vastuunkantoa. Toivon, että Sinä yliopiston uutena työntekijänä voisit sitoutua näihin arvoihin ja olla omalta osaltasi mukana kehittämässä Oulun yliopistosta yhä tehokkaampaa ja toimivampaa tiede- ja työyhteisöä. Tervetuloa Oulun yliopistoon. Hannu Pietilä hallintojohtaja Tervetuloa Oulun yliopistoon

6 Tervetuloa Oulun yliopistoon Lukijalle 5 Oulun yliopisto osana yliopistolaitosta 8 Tiedekunnat 10 Humanistinen tiedekunta 10 Kasvatustieteiden tiedekunta 11 Luonnontieteellinen tiedekunta 11 Lääketieteellinen tiedekunta 11 Taloustieteiden tiedekunta 13 Teknillinen tiedekunta 13 Tukiyksiköt 14 Yliopiston hallintopalvelut 14 Henkilöstöpalvelut 14 Opetus- ja opiskelijapalvelut 14 Talous- ja toimitilapalvelut 15 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut 15 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 16 Tietohallintopalvelut 16 Viestintäpalvelut 16 Erillisyksiköt 17 Elektronioptiikan laitos 17 Kajaanin yliopistokeskus 17 Kielikeskus 18 Kirjasto 18 Koe-eläinkeskus 19 Koulutus- ja tutkimuspalvelut 19 Meri-Lappi Instituutti 19 Mikro- ja nanoteknologian keskus 20 Sodankylän geofysiikan observatorio 20 Thule-instituutti 20 Muu alueellinen toiminta 21 Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 21 Oulun Eteläisen instituutti 21 Raahen toimintayksikkö 21 Oulun yliopiston painoalat 22 Biocenter Oulu 22 Infotech Oulu 22 Thule-instituutti 22 Oulun yliopiston hallinnolliset yksiköt 23

7 Palvelussuhteen ehdoista 24 Virka- ja työsuhde 24 Työaika 24 Palkkaus 24 Palkanmaksu 24 Vuosiloma 25 Virkavapaus 25 Sairausloma 25 Työtapaturma ja ammattitauti 26 Perhevapaat 26 Virkamatka 29 Sivutoimilupa ja -ilmoitus 30 Työterveyshuolto 30 Nimikirja 31 Palvelusaikatodistus 31 Työtodistus 31 Palveluja henkilöstölle 32 Apurahat 32 Henkilökortti 32 Liikunta 32 Kulttuuritoimikunta 32 Sähköpostiosoitteet 32 Tasa-arvo 33 Ympäristöasioiden hallinta 33 Esteettömyysasiat 33 Ruokailu 33 Kahvilat 34 Työsuojelu 35 Ammattijärjestöt 35 Yliopiston julkaisutoiminta 36 Materiaalia Oulun yliopistosta 36 Asiakirjahallinto-, kirjaamo- 36 ja arkistopalvelut 36

8 Oulun yliopisto osana yliopistolaitosta Suomen toisen valtionyliopiston, Oulun yliopiston (perustettu v. 1958) asema Suomen yliopistolaitoksessa on merkittävä. Yliopisto edustaa siitä noin kymmentä prosenttia. Oulun yliopiston ensisijaiseen vaikutusalueeseen kuuluu Oulun ja Lapin läänit, Keski-Pohjanmaa ja Ylä-Savo, maantieteellisesti noin puolet Suomesta. Tällä yliopiston opiskelijoiden ensisijaisella rekrytointialueella on asukkaita hieman vajaa Oulun yliopisto on maamme 20 eri yliopistoyksikön joukossa saman suuruinen eri mittarein verrattaessa yhdessä Turun ja Tampereen yliopistojen sekä Teknillisen korkeakoulun kanssa. Mikäli suuruutta mitataan uusien opiskelijoiden, perustutkinnon ja tohtorintutkinnon suorittaneiden, opetushenkilökunnan ja muun henkilöstön tai budjettirahoituksen määrällä, sijoittuu Oulun yliopisto toiseksi Helsingin yliopiston jälkeen. Yliopisto on n henkilön työyhteisö sekä yli opiskelijan ja noin 2200 vuosittain sisäänotettavan uuden opiskelijan opinahjo. Aikuis- ja täydennyskoulutukseen sekä avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuu vuosittain lähes aikuisopiskelijaa. Yliopistossa suoritetaan vuosittain yli 1300 ylempää korkeakoulututkintoa ja noin 140 jatko-opiskelijaa väittelee tohtoriksi. Yliopisto käyttää toimintaansa rahaa vuosittain suurimpien pohjoissuomalaisten kuntien talousarvioiden verran. Yliopiston budjetoidut menot ovat n. 130 miljoonaa euroa ja täydentävä rahoitus mukaan luettuna yliopiston kokonaisrahoitus on viime vuosina ollut yli 200 milj. euroa. Yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus on kiistaton alueellisesti, merkittävä valtakunnallisesti ja voimistuva kansainvälisesti. Yliopiston tutkimus ja koulutus ovat luoneet välittömästi mm. yli 8000 työpaikkaa sähköteknilliseen ja elektroniikkateollisuuteen pääasiassa Ouluun ja Oulun seudulle. Yliopiston toiminnasta (henkilökunta, kokonaisrahoitus) noin kymmenen prosenttia on yliopiston päätoimipaikan eli Oulun ulkopuolisissa alueellisissa toimipisteissä, joista merkittävin on Kajaanin yliopistokeskus. Yliopiston toimintastrategiassa on määritelty yliopiston missio eli tehtävä sekä visio eli tahtotila vuoteen

9 Oulun yliopiston perustehtävä Oulun yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta, sivistystä ja kulttuuria, vahvistaa kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävää osaamista sekä turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus vaikutusalueellaan. Oulun yliopisto vuonna 2012 Oulun yliopisto on tiedeyliopisto, jonka tutkimus ja siihen kytkeytyvä opetus ovat korkeaa kansainvälistä tasoa. Yliopistossa on kolme tutkimuksen painoalaa, informaatioteknologia ja langaton viestintä, biotekniikka ja molekyylilääketiede sekä pohjoisuus ja ympäristö. Painoaloilla yliopiston osaaminen on maailman huippua. Painoalojen lisäksi yliopistolla on kansainvälisesti vahvaa osaamista useilla tieteenaloilla. Oulun yliopiston toimintaa ohjaavat arvot Oulun yliopisto sitoutuu tiedeyhteisönä yleisiin tieteellisen toiminnan periaatteisiin ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä annettuihin suosituksiin sekä seuraaviin arvoihin: Yhteisöllisyys Hyvä keskusteluyhteys, avoimuus ja keskinäinen arvonanto ovat menestyksemme kulmakiviä. Panostamme sekä opiskelijoihin että henkilöstöön, jotta he voivat tehdä parhaansa omassa työssään ja tiedeyhteisössä. Arvostamme ja palkitsemme onnistumisia. Etsimme uusia mahdollisuuksia avata ja syventää tieteiden välistä keskustelua ja yhteistyötä. Edelläkävijyys Aloitteellisuus ja uudenlainen ajattelu ovat toimintamme ohjenuoria. Arvioimme avoimesti ja kriittisesti onnistumistamme kaikessa toiminnassamme. Etsimme ennakkoluulottomasti ja rohkeasti uusia toimintatapoja ja luovumme asioista, jotka eivät palvele päämääriämme. Olemme tuloksellisia ja vaikuttavia emmekä tingi toimintamme korkeasta laadusta. Luomme edellytyksiä uusille avauksille ja innovaatioille. Tähtäämme kehityksen kärkeen ja vaikutamme merkittävästi kansalliseen kehitykseen. Kumppanuus Toiminta kansainvälisessä tiedeyhteisössä on yliopiston tieteellisen uusiutumisen perusta. Seuraamme valppaasti ja ennakoimme maailmanlaajuisia, kansallisia ja alueellisia kehityssuuntia yhteiskunnan eri aloilla. Valitsemme kumppanimme. Edustamme uusinta asiantuntemusta toimiessamme yhteistyössä korkeakouluyhteisön, sivistys- ja palvelujärjestelmän sekä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Tervetuloa Oulun yliopistoon

10 Tiedekunnat Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Teknillinen tiedekunta Oulun yliopiston kuusi tiedekuntaa ja kahdeksan eri koulutusalaa mahdollistavat tutkinnon suorittamisen yli kolmessakymmenessä eri koulutusohjelmassa. Yliopiston tiedekunnista humanistinen ja luonnontieteellinen tiedekunta sijaitsevat kokonaisuudessaan Linnanmaalla. Kasvatustieteiden tiedekunta toimii pääosin Linnanmaalla. Musiikkikasvatuksen koulutus ja osa varhaiskasvatuksen koulutuksesta sijaitsee Maunonkatu 2:ssa. Kajaanissa toimii Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Seminaarinkatu 2:ssa. Lääketieteellisen tiedekunnan toiminta on keskittynyt Kontinkankaan alueelle Oulun yliopistollisen sairaalan läheisyyteen. Teknillinen tiedekunta toimii Linnanmaalla lukuunottamatta arkkitehtuurin osastoa. Arkkitehtuurin osasto sijaitsee keskustassa, Aleksanterinkatu 6:ssa. Humanistinen tiedekunta Humanistisen tiedekunnan tavoitteena on kansainvälisesti korkealaatuinen ja uudistumiskykyinen tutkimus sekä koulutus ja tiedon ja asiantuntemuksen ulottaminen yhteiskunnan käyttöön. Pääainetasoisia kieliaineita ovat englantilainen filologia, germaaninen filologia, pohjoismainen filologia ja suomen kieli. Viestinnän alaa edustaa informaatiotutkimus. Puheterapeutteja koulutetaan logopedian koulutusohjelmassa. Historia-aineista pääaineena voi opiskella aate- ja oppihistoriaa, Suomen ja Skandinavian historiaa ja yleistä historiaa ja kulttuuriaineista edustettuina ovat kulttuuriantropologia, arkeologia ja kirjallisuus. Näiden lisäksi tiedekunnassa annetaan sivuainetasoista opetusta useissa eri aineissa. Osa tiedekunnan maisterintutkintoon johtavasta koulutuksesta on järjestetty maisteriohjelmina, joita tällä hetkellä on kolme: tiedeviestinnän maisteriohjelma, Kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelma ja kansainvälinen Master s Degree Programme in Information Technology in the Humanities, Arts and Media. Humanistisen tiedekunnan Giellagasinstituutilla on valtakunnallisena tehtävänä vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin tutkimuksesta ja ylimmästä opetuksesta Suomessa. Giellagas-instituutti tuottaa korkeatasoisia asiantuntijoita ja edistää siten saamelaisen yhteiskunnan kehitystä ja asemaa. Humanistisessa tiedekunnassa ei alkaen ole laitoksia, vaan tiedekunta muodostaa yhden tulosyksikön, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää tiedekuntaneuvosto. Tiedekunnan tutkintoja ovat humanististen tieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Humanistinen tiedekunta PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08)

11 Kasvatustieteiden tiedekunta wwwedu.oulu.fi/ Kasvatustieteiden tiedekunta on monitieteinen tiedeyhteisö, jonka perustehtävänä on kasvatus- ja opetusalan tutkimustyö ja siihen pohjautuva koulutus. Tiedekunnan tulosyksiköt vastaavat omilla erityisalueillaan asiantuntijakoulutuksesta, joka antaa valmiudet kasvatus- ja opetusalan ammatillisiin tehtäviin sekä kansallisessa että globaalissa toimintaympäristössä. Tiedekunta panostaa tutkimuksen strategiseen suunnitteluun ja tutkijakoulutuksen tehostamiseen erityisesti seuraavilla painoaloilla: Kasvatuksen teoria ja filosofia, Oppiminen, opetus ja opettajuus sekä Koulutus, kansalaisuus ja ympäristökysymykset muuttuvassa yhteiskunnassa Tiedekunnan tieteenalat ovat kasvatustiede, psykologia, kasvatuspsykologia, yhteiskuntatieteet, musiikkikasvatus ja erityisalueena varhaiskasvatus. Koulutusalueet ovat kasvatustieteiden koulutus, luokanopettajien koulutus, jossa on erikoisalueina myös teknologiapainotteinen koulutus, taide ja taitopainotteinen koulutus ja pääosin englanninkielinen Master of Education -ohjelma, musiikkikasvatuksen koulutus sekä varhaiskasvatuksen koulutus. Kasvatustieteiden tiedekunnassa toteutettava koulutus on sijoitettu Oulun kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikköön sekä Kajaanin opettajankoulutusyksikköön. Tiedekunnan tutkinnot ovat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot, sekä kasvatustieteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Tiedekunnassa on lisäksi mahdollisuus opettajan pedagogisiin opintoihin sekä erillisiin kasvatustieteiden ja kasvatusalan täydennyskoulutuksen opintoihin. Kasvatustieteiden tiedekunta PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Luonnontieteellinen tiedekunta Oulun yliopistossa ovat edustettuina kaikki perinteiset luonnontieteet ja matemaattiset tieteet. Opetus- ja tutkimustyöaloja ovat biokemia, biologia, fysikaaliset tieteet, geotieteet, kemia, maantiede, matemaattiset tieteet sekä tietojenkäsittelytiede. Luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimuksen painoalat ovat: aineen rakenne ja synteesimenetelmät, avaruuden ja maapallon rakenne ja dynaamiset prosessit, geenitutkimus, matemaattinen perustutkimus sekä matemaattinen ja tilastollinen mallintaminen, pohjoinen luonto ja luonnonvarat, tietotekniikka ja sen sovellutukset sekä monitieteinen ympäristötutkimus. Luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinnot ovat luonnontieteiden kandidaatin tutkinto, filosofian maisterin ja lisensiaatin tutkinto sekä filosofian tohtorin tutkinto. Luonnontieteellinen tiedekunta PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Lääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on maan laaja-alaisin terveystieteissä. Kaikkeen tiedekunnan toimintaan liittyy myös vastuu terveydenhuollon kehittämisestä. Tutkimustyötä on keskitetty tiedekunnan valitsemille kuudelle painoalueelle. Tutkimuksen painoalueita ovat elämänkaari- ja vanhuustutkimus, hermostontutkimus, sidekudostutkimus, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, syöpäbiologia ja syöpäsairaudet sekä ympäristön ja terveyden tutkimus. Lääketieteellisen tiedekunnan koulutusalat jakautuvat lääketieteeseen, hammas- Tervetuloa Oulun yliopistoon 11

12 lääketieteeseen, terveystieteiden opettajankoulutukseen sekä terveystieteiden hallinnon ja asiantuntijakoulutukseen. Uusimpana koulutusalana tiedekunnassa on aloitettu hyvinvointitekniikan koulutus. Tiedekunnassa toimivat anatomian ja solubiologian, farmakologian ja toksikologian, fysiologian, hammaslääketieteen, hoitotieteen ja terveyshallinnon, kansanterveystieteen ja yleislääketieteen, lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian, lääketieteen tekniikan, mikrobiologian, oikeuslääketieteen sekä patologian laitokset. Lisäksi tiedekunnassa ovat anestesiologian, fysiatrian, iho- ja sukupuolitautien, kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, neurokirurgian, neurologian, perinnöllisyyslääketieteen, psykiatrian, radiologian, silmätautien, sisätautien, synnytys- ja naistentautien sekä syöpätautien ja sädehoidon klinikat. Kliinisen kemian laitos on myös nimestään huolimatta klinikka. Tiedekuntaan kuuluu myös molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö. Tiedekunnalla on tarkoituksena vuoden 2008 alusta uudistaa hallintoaan siirtymällä viiden laitoksen rakenteeseen. Monitieteisenä kehittämiskohteena yliopistossa on lääketieteellinen tekniikka/hyvinvointitekniikka, jota kehitetään lääketieteellisen, teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Tiedekunnan perustutkintoja ovat lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnot sekä terveystieteiden maisterin tutkinto. Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinnot. Ammatillisia jatkotutkintoja ovat erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnot yhteensä 46 erikoisalalla. Lääketieteellinen tiedekunta Aapistie 5 A PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08)

13 Taloustieteiden tiedekunta Taloustieteiden tiedekunnalla on kokonaisvastuu kauppatieteellisen alan tutkintokoulutuksesta Pohjois-Suomessa. Tiedekunnassa on neljä laitosta, mutta yksiportainen hallinto. Tiedekunnan keskeisiä tutkimusalueita ovat organisaatiokäyttäytyminen ja organisaatioteoria, dynaaminen makrotaloustiede ja soveltava mikrotaloustiede, yrityksen tuloslaskenta ja arvonmääräytyminen, yrityksen taloushallinnon muutos ja kehittyminen, liikesuhteet ja arvoa tuottavat yritysverkostot, sähköinen kaupankäynti ja liiketoiminnan digitalisoituminen, logistiset verkostot sekä sijoittajakäyttäytyminen. Kauppatieteellisiin tutkintoihin johtavan koulutuksen pääaineita ovat johtaminen ja organisaatio, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi sekä rahoitus. Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa kauppatieteiden kandidaatin alempi korkeakoulututkinto ja kauppatieteiden maisterin ylempi korkeakoulututkinto, sekä jatkotutkintoina kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Taloustieteiden tiedekunta PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Teknillinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta toimii teknistieteellisellä koulutusalalla. Järjestely on poikkeuksellinen Suomessa, sillä useinmiten tämän alan koulutus ja tutkimus tapahtuu omassa erityiskorkeakoulussaan. Tiedekunta toimii kaikilla Oulun yliopiston strategiassa määritellyillä painoaloilla, informaatiotekniikassa, biotekniikassa ja pohjoisuudessa sekä ympäristöalalla. Teknillinen tiedekunta tekee yliopiston tiedekunnista eniten yhteistyötä teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kanssa ja pyrkii kouluttamaan henkilöitä ensisijaisesti muun kuin julkisen sektorin tarpeisiin. Teknillinen tiedekunta jakautuu osastoihin, joista jokaisella on yksi tai useampia koulutusohjelmia. Tiedekunnassa toimivat arkkitehtuurin, konetekniikan, prosessi- ja ympäristötekniikan, sähkö- ja tietotekniikan ja tuotantotalouden osastot. Tiedekunnan alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatin tutkinto, ylemmät korkeakoulututkinnot arkkitehdin ja diplomi-insinöörin tutkinnot sekä jatkotutkinnot tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnot. Teknillinen tiedekunta PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Tervetuloa Oulun yliopistoon 13

14 Tukiyksiköt Yliopiston hallintopalvelut Hallintopalvelut on yliopiston hallinnollisia tukitoimintoja hoitava yksikkö. Se huolehtii rehtorin ja yliopiston hallituksen toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten toimeenpanosta sekä päivittäisistä hallintoasioista. Hallintopalvelut jakautuu seitsemään vastuualueeseen, joita ovat suunnittelu- ja kehittämispalvelut, opetus- ja opiskelijapalvelut, talous- ja toimitilapalvelut, henkilöstöpalvelut, tutkimus- ja innovaatiopalvelut, tietohallinto ja viestintäpalvelut sekä hallintojohtajan suorassa alaisuudessa olevaan asiakirjahallintoon ja yhteisiin palveluihin. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut vastaa yliopiston henkilöstöhallinnosta ja sen kehittämisestä. Vastuualue ohjaa ja neuvoo virka- ja työehtosopimusasioissa, palkkausasioissa, ylläpitää yliopiston henkilöstön nimikirjoja, vastaa yliopiston työsuojeluasioista sekä työterveyshuollon, eläkeasioiden ja työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestelyistä. Henkilöstöpalvelut vastaa myös yliopiston henkilötieto- ja palkkatietojärjestelmistä. Henkilöstöhallinnossa huolehditaan mm. UPJ:n toteutuksesta, henkilöstön palkkaukseen liittyvistä asioista ja sairauspoissaolojen käsittelystä. Henkilöstöpalvelujen vastuulla on myös työajan seurantajärjestelmä. Henkilöstöpalvelut hoitaa näitä tehtäviä neljässä tiimissä. Työterveys- ja rekisteritiimit hoitavat tehtäviään keskitetysti koko yliopiston henkilöstön osalta. Palkkatiimi vastaa palkanlaskennan ja henkilötietojärjestelmien kokonaisuudesta ja hoitaa hallintopalvelujen ja erillislaitosten palkanlaskennan. Tiedekuntien palkanlaskenta ja henkilöstöasioiden hoito on hajautettu ao. yksiköihin. Henkilöstöpalvelujen tukitiimi vastaa henkilöstöasioiden yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä tietojärjestelmien toimivuudesta. Opetus- ja opiskelijapalvelut Opetus- ja opiskelijapalvelujen toimintaajatuksena on tukea yliopiston toisen päätehtävän, opetuksen toteuttamista: laadukkaiden opetus- ja oppimisedellytysten sekä opiskelijoiden hyvien opiskeluedellytysten luomista ja parantamista. Tässä tarkoituksessa se muodostaa asiantuntijayksikön, joka osaltaan huolehtii opetuksen kehittämisestä sekä opiskelijoiden tukipalveluista. Opiskelijapalvelujen tehtävänä on organisoida opiskelijoiden vuotuinen ilmoittautuminen, auttaa opiskelijaa opintojen järjestelyissä antamalla tähän liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä hoitaa opiskelijoiden opintotukeen liittyvät asiat. Opiskelijapalvelujen tehtävänä on myös huolehtia uusiksi opiskelijoiksi pyrkivien informoimisesta opiskelumahdollisuuksista ja hakuprosessista sekä huolehtia opiskelijavalintojen hakuvaiheen sujumisesta. Opetuksen kehittämisyksikkö pyrkii edistämään opetusta kaikilla yliopiston laitoksilla. Työmuotoja ovat koulutus, tiedotus, ryhmä- ja henkilökohtainen ohjaus, kehittämisprojektit jne, joiden kohteena ovat sekä laitokset, opettajat että opiskelijat. Kansainvälisten asiain yksikkö huolehtii kansainvälisestä opiskelija- ja opettajavaih- 14

15 dosta, samoin opiskelijoiksi pyrkivien ulkomaalaisten informointi- ja hakuprosessista. Yksikkö pyrkii edistämään yliopiston vieraskielistä opetusta. Yksikkö toimii myös rehtorin apuna yliopiston kansainvälisten yhteyksien hoitamisessa. Ohjaus- ja työelämäpalvelujen tehtävänä on opiskelijoiden työllistymisen ja työharjoittelun edistäminen. Tämä tapahtuu opiskelijakohtaisena neuvontana, ohjauksena ja koulutuksena sekä koulutuksen työllistävyyden yleisenä kehittämistoimintana. Työllistymispalvelut huolehtii valtion budjetin kautta saatavien opiskelijaharjoitteluresurssien kohdentamisesta ja harjoittelun yleisestä kehittämisestä. Opiskelijapalvelujen liikuntasuunnittelija järjestää liikuntatilaisuuksia niin opiskelijoille kuin yliopiston henkilökunnallekin. Opetus- ja opiskelijapalvelut vastaavat opiskelijoihin ja opintosuorituksiin liittyvän tietohuollon ja seurantajärjestelmän ylläpitämisestä. Keskeinen väline tässä on opetuksen ja opiskelun tuen tietojärjestelmä OODI. Siinä uuden tietotekniikan keinoin parannetaan edellytyksiä suunnitella, seurata ja arvioida opetuksen ja opiskelun etenemistä. Talous- ja toimitilapalvelut 2007/Dokumentit/index.htm Talous- ja toimitilapalvelujen laajaan tehtäväkenttään kuuluvat talouspalvelut, toimitilaja materiaalipalvelut sekä Oulun yliopistopaino. Talouspalvelujen pääalueet ovat yliopiston taloussuunnittelu ja -seuranta, talousarvioesityksen valmistelu, yliopiston sisäisten määrärahajakojen valmistelu sekä laskentatoimen tehtävät. Pääalueeseen kuuluu viranomaistehtäviä, palvelutehtäviä ja johtamista avustavia tehtäviä. Tärkeimpiä viranomaistehtävistä ovat yliopiston maksuliikkeen ja kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätöksen tekeminen. Palvelu- ja johtamista avustavista tehtävistä yhdeksi merkittävimmistä on muodostunut tulosjohtamisen myötä tiedon tuottaminen sekä yliopiston ja sen yksiköiden että projektien johtamista varten. Tämän tehtävän asettamien edellytysten täyttämiseksi talouspalveluille kuuluu erilaisten taloushallinnon tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja hyväksikäyttö. Talouspalvelut hoitaa myös matkustusasiat, ulkopuolisen rahoituksen talouteen kuuluvat tehtävät sekä lahjoitus- ja testamenttivaroja koskevat tehtävät sijoitustoimineen. Materiaalipalvelujen tehtäviin kuuluvat keskitetyt hankinnat, hankintasopimusten neuvottelu ja solmiminen sekä irtaimen omaisuuden valvonta. Toimitilapalvelujen tehtävänä on yliopiston toimitilojen hankinta, kuten vuokraus-, rakentamis-, korjaus- ja muutostyöasiat, toimitilojen siivous ja vahtimestaritoiminta sekä toimitiloihin liittyvät sopimusasiat, tilaturvallisuusasiat ja ongelmajätehuolto. Oulun yliopistopaino tarjoaa digitaalisella painotekniikalla tuotettavia palveluita sekä elektronista julkaisutuotantoa. Yliopistopainossa toimii myös yliopiston julkaisumyymälä. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut toimitila_2007/dokumentit/index.htm Suunnittelu- ja kehittämispalvelujen yleisenä tehtävänä on edistää yliopiston arviointi-, suunnittelu- ja kehittämistoimintaa yhteistyössä yliopiston eri yksiköiden kanssa. Tehtäväalue ei rajaudu kuitenkaan vain yliopiston sisäiseen strategiseen suunnitteluun, vaan tavoitteena on myös edistää yliopiston avautumista yhteiskuntaan. Yliopiston suunnittelu- ja kehittämistoimi palvelee yliopiston kokonaisjohtamista eri tasoilla. Merkittävä osa työstä koskee yliopiston rehtorin ja hallituksen päätösten valmistelua, jossa suunnitteluyksikkö toimii Tervetuloa Oulun yliopistoon 15

16 useiden työryhmien sihteeristönä. Yleisistä suunnittelu- ja kehittämistehtävistä erityisesti strateginen suunnittelu, lähinnä toiminta- ja taloussuunnittelu on merkittävää. Kokonaisjohtamista tukevat myös tiedekunta- ja laitoskohtaiset kehittämishankkeet. Tämän ohella johdon suunnittelu- ja tietojärjestelmien kehittäminen sekä asiahallinnan (KOTA-tietokanta) ja tilastotoimeen liittyvät viranomaispalvelut ovat keskeisiä tehtäväalueita. Viime vuosina useat yliopiston tulosjohtamiseen liittyvät tehtävät sekä yhteistyötoiminnot ovat laajentaneet suunnitteluyksikön tehtäviä, kuten yhteiskuntavisio ja vuorovaikutusta edistävät tehtävät ja muut alueellisiin suunnitelmiin ja kehittämishankkeisiin liittyvät yhteistyötehtävät sekä yliopiston neuvottelukunnan ja alueneuvottelukunnan valmistelutehtävät. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut huolehtii yliopiston sisällä EU:n aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston tehtävistä sekä laatutyön ja johtamisen kehittämisestä. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Tutkimus- ja innovaatiopalvelujen tehtävänä on edistää yliopistossa tehtävää tutkimusta ja tutkimustulosten monipuolista hyödyntämistä yhteiskunnassa. Tutkimuspalvelujen asiantuntemusta voivat hyödyntää yliopiston tutkijat, tutkijan uraa suunnittelevat ja ulkopuolista rahoitusta hakevat sekä yliopiston kanssa yhteistyötä suunnittelevat ja tekevät yritykset ja muut organisaatiot. Yksiköstä saa tietoa tutkimusrahoittajista, rahoituksen hakemisesta, tutkimussopimusten laadintaan liittyvistä näkökohdista ja projektien hallinnasta. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut avustaa yliopistossa syntyvien tutkimustulosten ja keksintöjen suojaamisessa, hyödyntämisessä ja kaupallistamisessa ja auttaa yrityksiä löytämään sopivia innovaatioita käyttöönsä. Yksiköstä saa tietoa myös EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta. Tietohallintopalvelut Tietohallinto vastaa yliopiston yhteisessä käytössä olevista tietotekniikkaresursseista ja tuottaa palveluja opetusta, opiskelua, tutkimusta sekä hallintoa varten. Tietohallinto on koko yliopiston läpäisevä toiminto, joka pyrkii edistämään ja turvaamaan tietoresurssien tehokkaan hyväksikäytön. Viestintäpalvelut Oulun yliopiston viestintä perustuu toimivaan sisäiseen tiedonkulkuun sekä yliopiston tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden edistämiseen. Viestintäpalvelut toimii rehtorin alaisuudessa vastaten yliopiston sisäisen ja ulkoisen viestinnän toteuttamisesta ja kehittämisestä. Yksikkö ohjaa ja koordinoi sovitun viestintästrategian ja sen mukaisen yliopistokuvan ja visuaalisen ilmeen toteutumista. Viestintä avustaa yliopiston johtoa, laitoksia ja tutkijoita sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen liittyvissä asioissa. Viestintäpalvelut välittää medialle tiedotteita mm. tutkimustuloksista, väitöksistä ja suoritetuista tutkinnoista. Viestintäpalvelut toimittaa henkilöstölehti Tietopistoa, sidosryhmälehti Aktuumia, sisäistä tiedotuskanavaa Suurta jakelua ja yliopistoa koskevaa esittelymateriaalia. Viestintä ylläpitää lisäksi yliopiston wwwpääsivustoa, graafista aineistopankkia sekä valokuva-arkistoa. 16

17 Erillisyksiköt Elektronioptiikan laitos Elektronioptiikan laitoksen tehtävänä on luoda yliopistossa toimiville tutkijoille ja opiskelijoille laitekohtaiset ja muut käytännön edellytykset elektronimikroskooppisten ja röntgenspektroskooppisten tutkimusmenetelmien ja niiden sovellutusten käyttöön ja kehittämiseen. Laitos palvelee mahdollisuuksien mukaan myös muita sen laitteita tai alaan kuuluvaa asiantuntija- ja tutkimusapua tarvitsevia sekä järjestää alaan liittyvää koulutusta. Elektronioptiikan laitos PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Kajaanin yliopistokeskus Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus on Kainuun alueen yliopistollisten toimintojen muodostama osaamiskeskittymä, jossa yliopistot tekevät yhteistyötä Oulun yliopiston koordinoimana Kuopion, Jyväskylän, Joensuun ja Lapin yliopistojen kanssa. Hallinnollisesti yliopistokeskus on Oulun yliopiston erillislaitos. Yliopistokeskuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on kohottaa toiminta-alueensa osaamisen tasoa sekä edistää sen hyvinvointia, kilpailukykyä ja kulttuuria yliopistollisen ja asiakaslähtöisen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan avulla. Yliopistokeskuksessa voi olla monitieteisiä, useiden yliopistojen yhteisiä tai kansainvälisiä maisteriohjelmia. Erityisenä tehtävänä keskuksella on tukea Kainuun ja Ylä-Savon elinkeino- ja aluekehitystä, innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä. Kajaani on yksi kuudesta vuonna 2004 aloittaneesta yliopistokeskuksesta. Yliopistokeskuksessa toimii seitsemän yksikköä, aikuiskoulutus, biotekniikan laboratorio, mittalaitelaboratorio, Lönnrot-instituutti, opettajankoulutusyksikkö, tietojenkäsittelytieteiden laitos Kajaanin yksikkö sekä liikuntateknologian koulutusohjelma. Yliopistokeskuksessa toimivilla yksiköillä on oma perustehtävänsä, jotka ovat seuraavat: (tarkempi kuvaus toiminnoista www-sivuilla: Aikuiskoulutus Opetus ja kasvatus, taiteen ja kulttuurin senioriakatemia, avoin yliopisto, naiset ja tietoyhteiskunta sekä tasa-arvokysymykset, työyhteisöjen ja työelämän kehittäminen, alueellinen, monitieteinen tohtorikoulu Biotekniikan laboratorio Elintarvikkeiden ja maidon biotekniikkaan liittyvä tutkimus ja niihin liittyvä luonnonmarjojen ja muiden pohjoisen luonnon biomassojen tutkimus ja tuotteistaminen, biomittausmenetelmien ja määritysmenetelmien kehittäminen, teknologiansiirto-, innovaatio- ja yritystoiminnan vahvistaminen, biotekniikan soveltaminen kaivosteollisuuden tarpeisiin Mittalaitelaboratorio Mittaustekniikka, sovellusalueina kemiallinen ja mekaaninen puunjalostus Lönnrot-instituutti Arviointi- ja aluetutkimus, maaseudun kehittäminen, humanistis-yhteiskuntatieteellinen kulttuurintutkimus Tervetuloa Oulun yliopistoon 17

18 Opettajankoulutusyksikkö Luokanopettajakoulutus, varhaiskasvatuksen koulutus, ruotsin kielen kielikylpyyn painottuva koulutus, matemaattisten aineiden opettajien koulutuskokeilu, liikunnan aineenopettajakoulutus, kulttuuriteollisuuden maisterikoulutus, Kajaanin normaalikoulu. Tiedekunnan uudet avaukset koskevat erityispedagogiikkaa ja liikuntaa, joista kummastakin on suunnitteilla painottunutta luokanopettajakoulutusta Kajaanissa. Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Kajaanin yksikkö Tietojenkäsittelytieteiden koulutus ja tutkimus, suuntautumisvaihtoehtoina ohjelmistotuotanto ja ohjelmistoliiketoiminta. Kajaanin yliopistokeskus Seminaarinkatu 2 PL KAJAANI puh. (08) (vaihde) fax (08) Kielikeskus Kielikeskuksen tehtävänä on järjestää eri tutkintoihin kuuluvaa pakollista, valinnaista ja vapaaehtoista kielten, viestinnän ja kulttuurintuntemuksen opetusta. Opetusta annetaan yhdeksässä kielessä: suomi (kirjallinen ja suullinen viestintä sekä suomi vieraana kielenä), ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, italia, espanja ja japani. Avoimen yliopiston kautta on mahdollista opiskella myös esimerkiksi kiinaa. Lisäksi kielikeskuksen itseopiskelustudioissa on tarjolla muitakin opiskeltavia kieliä. Kielikeskus tarjoaa maksullisena palveluna yliopiston henkilöstölle ja laitoksille kielentarkastus- ja käännöspalveluja ja edistää muutoinkin yliopiston kansainvälistä toimintaa. Kielikeskus toimii tiiviissä yhteistyössä tiedekuntien kanssa. Sen toimintaa ohjaava johtokunta koostuu tiedekuntien, yliopiston hallinnon, opiskelijoiden ja kielikeskuksen edustajista. Kielikeskusjärjestelmä on valtakunnallinen, ja kielikeskukset kehittävät toimintaansa kielikeskusten verkoston, Finelc:n, puitteissa (http://www.virtuaaliyliopisto.fi/?node=finelc_etusivu_fin). Kielikeskus PL Oulun yliopisto puh (vaihde) toimisto, puh fax Kirjasto Oulun yliopiston kirjasto tuottaa yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja tietopalvelut osana yliopiston oppimiskeskusverkostoa. Kirjasto palvelee myös muita tiedontarvitsijoita erityisesti Pohjois-Suomessa. Pääkirjasto (vapaakappaleet, taloustieteet, informaatiotutkimus), kurssikirjasto, Snellmanian kirjasto (humanistiset tieteet, kasvatustieteet) ja Tiedekirjasto Tellus (luonnontieteet ja teknilliset tieteet) sijaitsevat Linnanmaan kampuksella. Lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto on Kontinkankaalla, arkkitehtuurin osaston kirjasto kaupungin keskustassa ja Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto (kasvatustieteet ja tietojenkäsittelytieteet) Kajaanissa. Kirjaston kokoelmat edustavat monialaisuudessaan kaikkia yliopiston tieteenaloja. Tiedot kirjastoon hankituista aineistoista löytyvät OULA-kokoelmatietokannasta ja elektronisten aineistojen NELLI-portaalista. Kirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa ja vastaa tiedonhankinnan opetuksesta ja tietopalvelusta. Henkilökunta esittelee mielellään kirjas- 18

19 ton palveluita uusille työntekijöille. Oulun yliopiston kirjasto PL OULUN YLIOPISTO Puh (08) (vaihde) fax (08) Koe-eläinkeskus Koe-eläinkeskuksen tehtävänä on luoda edellytykset eläinkokeellisen tutkimuksen tekemiseen Oulun yliopistossa ja toimia asiantuntijana koe-eläinasioissa. Koe-eläinkeskus tarjoaa nykyaikaiset tilat, korkealaatuiset eläimet ja eläinkokeellisen asiantuntemuksen tutkimuksen tueksi. Koetoiminnan kantavana periaatteena on eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja turvaaminen. Koe-eläinkeskuksen henkilökunta neuvoo ja avustaa eläinkokeelliseen työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä, lupamenettelyissä ja käytännön suorituksissa. Alan koulutusta ja henkilökohtaista ohjausta järjestetään tutkijoille, opiskelijoille ja tutkimuksen apuhenkilökunnalle. Keskus harjoittaa myös koe-eläintoimintaan liittyvää palvelutoimintaa ja tekee koe-eläinten hyvinvointiin liittyvää tutkimusta. Koe-eläinkeskus PL 5000, OULUN YLIOPISTO, puh. (08) (vaihde), fax (08) Koulutus- ja tutkimuspalvelut Koulutus- ja tutkimuspalvelut on yliopistolliseen aikuiskoulutukseen jo yli 20 vuoden ajan erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Tehtävänä on huolehtia työelämässä olevien akateemisten tieto- ja osaamistason jatkuvasta päivittämisestä yhteistyössä yliopiston tiedekuntien ja laitosten kanssa, ja näin edistää Pohjois-Suomen hyvinvointia. Yksikkö toteuttaa tehtäväänsä yliopiston Elinikäisen oppimisen strategian hengessä täydennyskoulutuksen, avoimen yliopistotoiminnan, kongressipalvelujen ja alueellisen kehitystyön kautta. Yksiköllä on valmius toimia koti- ja ulkomaisten yritysten ja julkisyhteisöjen kumppanina kehittämisprojekteissa, joissa hyödynnetään monialaisen yliopiston tieto- ja tutkimuspääomaa. Koulutus- ja tutkimuspalvelujen substanssialueita ovat mm: sosiaali- ja terveysala, hyvinvointiteknologia, johtaminen/henkilöstön kehittäminen, koulutusteknologia/opetusala, sisältötuotanto, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Koulutus- ja tutkimuspalvelut PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) (vaihde) fax (08) Meri-Lappi Instituutti Meri-Lappi Instituutti (MLI) on Kemi-Tornio -alueella sijaitseva Oulun ja Lapin yliopistojen yhteinen erillinen yksikkö. MLI:n tehtävänä on edistää Perämerenkaaren alueen kehitystä tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen ja yrityspalveluiden keinoin yhteistyössä Lapin ja Oulun yliopistojen ja niiden tiedekuntien kanssa. Instituutin toiminta-alueita ovat aluekehitys, koulutus ja teknologia. Oulun yliopiston toiminta instituutissa koostuu teknologiasta, jonka painopisteinä ovat Digipolis Research -yhteistyö, mikroelektroniikka ja ympäristöteknologia. Lisäksi instituutissa annetaan Oulun yliopiston alaista tutkintoon johtavaa koulutusta mm. kauppatieteissä, erityisesti logistiikassa, ja tietojenkäsittelytieteissä sekä tehdään erilaisia kehittämishankkeita. Lapin Tervetuloa Oulun yliopistoon 19

20 yliopiston toimintaa instituutissa ovat mm. yhteiskunta- ja kasvatustieteelliset kehittämis- ja koulutushankkeet. Meri-Lappi Instituutti Keskuspuistokatu KEMI puh. (016) fax (016) Tietokatu KEMI puh fax (016) Mikro- ja nanoteknologian keskus Mikro- ja nanoteknologian keskus on koko Oulun yliopistoa palveleva erillisyksikkö, joka perustettiin vuoden 2006 alussa. Yksikön perustehtävänä on tarjota tutkijoille mikro- ja nanoteknologian tutkimuksessa tarvittavien laitteiden käyttömahdollisuus. Keskuksen tutkijat auttavat ja opastavat asiakkaita laitteiden käytössä sekä tutkimukseen liittyvien prosessointimenetelmien kehittämisessä. Keskuksessa tehdään myös palvelututkimustöitä yliopiston ulkopuolisille tahoille. Tämän toiminnan tarkoituksena on auttaa myös elinkeinoelämää mikro- ja nanoteknologian käyttöönotossa. Mikro- ja nanoteknologian keskus PL Oulun yliopisto puh. (08) fax (08) Sodankylän geofysiikan observatorio Sodankylän geofysiikan observatorio on Pohjois-Suomen vanhimpia tutkimuslaitoksia. Sen perusti Suomalainen Tiedeakatemia vuonna Observatorio liitettiin Oulun yliopiston yhteyteen erillislaitoksena Observatorio toimii pääosin Sodankylässä, mutta sillä on toimintayksikkö myös Oulussa. Observatorion tehtävänä on geofysiikan alan jatkuvien mittausten tekeminen tutkimuksen ja käytännön sovellusten tarpeisiin sekä tutkimus ja kehitystyö. Mittaukset kattavat maan magneettikentän, revontulet, ilmakehän, lähiavaruuden ja kosmisen säteilyn. Seismiset mittaukset kuuluvat observatorion ohjelmaan. Observatoriolla on parisenkymmentä mittausasemaa Suomen ja Skandinavian alueella. Observatoriossa on kansainvälisen EISCAT-järjestön sirontatutkajärjestelmän vastaanottoasema. Observatorion mittaustoiminta on osa Suomen kansallisista velvotteista alan kansainvälisessä tutkimuksessa. Observatoriossa järjestetään alan tieteellisiä kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja ja ohjataan opinnäytetöitä. Observatorio ja sen tutkijat osallistuvat alueellisiin kehittämisohjelmiin asiantuntijoina. Sodankylän geofysiikan observatorio Tähteläntie SODANKYLÄ puh. (016) (vaihde) fax (016) Thule-instituutti Thule-instituutti on yliopiston yksikkö, joka kehittää ja koordinoi yliopiston pohjoisuus ja ympäristö -painoalan tutkimusta ja monitieteistä opetusta. Instituutin keskeisiä toimintamuotoja ovat sen kolme tutkimusohjelmaa ja niihin liittyvä tutkijakoulutus. Instituutissa toimivat Arktisen lääketieteen 20

Erillisyksiköt

Erillisyksiköt Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2006. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA Koodi YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Tervetuloa Oulun yliopistoon. 1. painos 1996 Toimitus: Auli Saukkonen ja Sanna Vähänen Kuvitus: Riku Nieminen Graafinen suunnittelu: Raimo Ahonen

Tervetuloa Oulun yliopistoon. 1. painos 1996 Toimitus: Auli Saukkonen ja Sanna Vähänen Kuvitus: Riku Nieminen Graafinen suunnittelu: Raimo Ahonen 2 Tervetuloa Oulun yliopistoon 1. painos 1996 Toimitus: Auli Saukkonen ja Sanna Vähänen Kuvitus: Riku Nieminen Graafinen suunnittelu: Raimo Ahonen 2. painos 2000 Päivityksen koonnut Riitta Nurkkala 3.

Lisätiedot

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958 lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen

Lisätiedot

Opetus. Esittely Tutkimus Yhteistyö Tiedekunnat. Humanistinen. Yhteistyö ja vuorovaikutus. Oulun yliopisto. Kolmen korkeakoulun yliopisto

Opetus. Esittely Tutkimus Yhteistyö Tiedekunnat. Humanistinen. Yhteistyö ja vuorovaikutus. Oulun yliopisto. Kolmen korkeakoulun yliopisto Opetus Esittely Tutkimus Yhteistyö Tiedekunnat Oulun yliopisto Kolmen korkeakoulun yliopisto Kampukset Oulun yliopisto Pohjois-Suomessa OY 1958-2010 Perustehtävä Oulun yliopisto 2009 Monitieteistä tutkimusta

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka tehtävänä on edistää tulevaisuuden

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka tehtävänä on edistää tulevaisuuden lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka tehtävänä on edistää tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen ja monet erikoistuneet tutkimuslaitokset

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Oulun yliopistolyhyesti

Oulun yliopistolyhyesti Oulun yliopistolyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälinen tutkimus- ja innovaatioyliopisto. Perustehtäviä ovat monitieteinen perustutkimus ja siihen perustuva opetus. Yliopisto edistää korkeatasoista vapaata

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulutusala

Luonnontieteellinen koulutusala Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma klo 11.45 12.15 Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 %

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) 5 0 0 0 0,0 % Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta!

Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta! Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta! Yliopisto hahmottuu 4 tiedekuntaa: kasvatustieteet oikeustieteet taiteet yhteiskuntatieteet ja tarkentuu Vajaa 5 000 opiskelijaa 625 työntekijää Budjetti n.

Lisätiedot

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa.

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi Koulutuksen tutkimuslaitos 1. Tutkijan määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.11.2008 30.9.2011 Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA OULUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA OULUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA OULUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OULUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2007. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys.

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys. Esittely Tutkimus Opetus Yhteistyö Oulun yliopisto Kolmen korkeakoulun yliopisto Kampukset OY 1958-2010 Perustehtävä Oulun yliopisto 2010 Monitieteistä tutkimusta Biotieteet ja terveys Informaatioteknologia

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO TULEVAISUUDEN UUTTA OSAAMISTA Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia

Lisätiedot

Liite 1 15.6.2016 Oulun yliopisto PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 6 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2017, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9

OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 KOKOELMAT 3 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 LAINAAMINEN 6 TIETOPALVELU 7 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 KAUKOPALVELU 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9 YHTEYSTIEDOT 10 Oulun yliopiston

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Liite 1 Päätettävät koulutusohjelmat 3.12.2014 Koulutuksen johtoryhmä 10.12.2014 Koulutusneuvosto Rinnakkaisten tutkinto-ohjelmien yhdistäminen 1.8.2015 alkaen Oulun yliopistossa on useita rinnakkaisia

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan Hakukohde Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 20.1.2011, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2010 tiedekunnittain ja pääaineittain: naisten suorittamien tutkintojen osuus K=alempi tutkinto,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen t&k-toimintaa kokonaisuutena (kaikki tieteenalat yhteensä)

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA 1 MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA Lokakuu 2015 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 9 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 3 000 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2010, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2009 tiedekunnittain ja pääaineittain, naisten osuus tutninnon suorittajista K=alempi tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

50 VUOTTA TULEVAISUUDEN TEKIJÖITÄ

50 VUOTTA TULEVAISUUDEN TEKIJÖITÄ 50 VUOTTA TULEVAISUUDEN TEKIJÖITÄ Oulun yliopisto Opiskelijat 17 200 Tutkimus- ja opetushenkilöstö 1 826 Muu henkilöstö 1 545 Tiedekunnat 6 Koulutusohjelmat 46 Rahoitus 206 ME Oulun yliopisto kansainvälinen

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO TULEVAISUUDEN UUTTA OSAAMISTA Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Yliopistojen valtakunnalliset tasaarvopäivät

Yliopistojen valtakunnalliset tasaarvopäivät Yliopistojen valtakunnalliset tasaarvopäivät 17.-18.4.2012 Uudistunut yliopisto tasa-arvo ja yhdenvertaisuus arjessa Rehtori Perttu Vartiainen Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon! Itä-Suomen yliopisto on

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys.

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys. Esittely Tutkimus Opetus Yhteistyö Oulun yliopisto Kolmen korkeakoulun yliopisto Organisaatio Kampukset OY 1958-2010 Perustehtävä Monitieteistä tutkimusta Biotieteet ja terveys Informaatioteknologia Kulttuurinen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TAMPEREEN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut HARJOITTELUINFO 26.1.2018 URAPALVELUT HARJOITTELUINFO 31.10.2017 Urapalvelut Harjoitteluinfo/ Urapalvelut 29/01/2018 1 URAPALVELUT Asiantuntemus Palvelut Harjoittelu Urasuunnittelu Uraseuranta Työnhaku

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Yleisesittely Tiedekunnat ja koulutusvolyymit Neljä tiedekuntaa Kasvatustieteiden Oikeustieteiden Taiteiden ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunnat. Lapin

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet !

Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet ! Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet 25.4.2014! Jyväskylän yliopiston organisaatio! YLIOPISTOKOLLEGIO! HALLITUS! REHTORI! YLIOPISTOPALVELUT! TIEDEKUNNAT! ERILLISLAITOKSET!

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot