Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 LIIKENNETURVAN

2 Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena on liikenneturvallisuuden edistäminen tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen keinoin. Liikenneturvan päättäviä toimielimiä ovat keskusjärjestön kokous ja hallitus. Toiminnan rahoitukseen käytetään liikennevakuutuslain(n:o 279/1959) mukaisella liikenneturvallisuuden edistämiseen tarkoitetulla maksulla kerättyjä varoja. Liikenneturvalla on 12 aluetoimistoa eri puolella Suomea sekä 56 jäsenyhteisöä. Liikenneturva on jäsenenä kansainvälisessä liikenneturvallisuusalan järjestössä PRI:ssa (La Prévention Routière Internationale) ja Euroopan liikenneturvallisuusneuvostossa (ETSC - European Transport Safety Council). Sitratie 7, Helsinki Postiosoite: PL 29, Helsinki Sähköposti: Trafikskyddet är en offentligrättslig förening som är riksomfattande centralorganisation för trafiksäkerhetsarbetet (Lag om Trafikskyddet Nr. 278/2003). Trafikskyddets syfte är att främja trafiksäkerheten genom information, upplysning och utbildning. Trafikskyddets beslutande organ utgörs av centralorganisationens möte och styrelsen. För finansiering av verksamheten används intäkter av den avgift för främjande av trafiksäkerheten som nämns i trafikförsäkringslagen (Nr. 279/1959). Trafikskyddet har 12 distriktsbyråer runt om i Finland och 56 medlemssamfund. Trafikskyddet är medlem av internationella trafiksäkerhetsbranchens organisation PRI (La Prévention Routière Internationale) och i Europeiska trafiksäkerhetsrådet (ETSC - European Transport Safety Council). Cittervägen 7, FI Helsinki Postadress: PB 29, FI Helsingfors Liikenneturva, the Central Organization for Traffic Safety in Finland, is an association which functions as the central organization for traffic safety work (Law on Liikenneturva N:o 278/2003) under public law. The purpose of Liikenneturva is to promote the cause of traffic safety through communication, education and training. The decision-making bodies of Liikenneturva are the General Assembly of the Central Organization and the Board of Directors. The operations are financed by funds collected via traffic insurance fee in accordance with the Law on Traffic Insurance (N:o 279/1959). Liikenneturva has 12 regional offices located around Finland and 56 member communities. Liikenneturva is a member of the international road safety organization PRI (La Prévention Routière Internationale) and European Transport Safety Council (ETSC). Sitratie 7, FI Helsinki Postal Address: P.O. Box 29, FI Helsinki first Toimintakertomus 2011 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Tieliikenteen turvallisuuskehitys Liikenneturvan toiminta Väestöviestintä Lasten liikenneturvallisuus Nuorten liikenneturvallisuus Työikäisten liikenneturvallisuus Iäkkäiden liikenneturvallisuus Kuntatyö Tiedon tuotanto Kansainvälinen toiminta Hallinto- ja muu toimielimet Henkilöstö Talous Résumé Toimintakertomustyöryhmä:oi Kare Ojaniemi, Pasi Anteroinen ja Sisko Väyrynen-Hämäläinen Ulkoasu ja taitto: Lauri Karesto Kannen kuva: Orange Ad Paino: PunaMusta Oy,

3 Toimitusjohtajan katsaus Asiantuntemusta ja laatua työhönsä sitoutuneella joukolla Vuonna 2011 tieliikenteen hyvä turvallisuuskehitys pysähtyi ja liikenteen uhrien määrä oli suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna. Suurimmat ongelmat ovat edelleen ratkaisematta: rattijuopumus, turvavöiden käytön laiminlyönti ja kovat ajonopeudet. Myös ajoterveyden ongelmat ovat heikentäneet turvallisuutta. Nämä olivat myös työmme painopisteitä vuonna Vuosi 2011 toi Liikenneturvan sisäiseen toimintaan merkityksellisiä muutoksia. Liikenneturvan toimintamalleja kehitettiin sopiviksi uuteen strategiaan, joka pohjautuu keskusjärjestön ja sen työntekijöiden yhdessä sopimille arvoille: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Toimitusjohtaja vaihtui kesäkuun alussa, mikä näkyi nopeimmin johtamiskulttuurissa ja esimiestyössä. Vahdinvaihto lisäsi yhteistyökumppaneiden kiinnostusta uusiin avauksiin eri turvallisuusaiheissa. Vakaa rahoituspohja antoi Liikenneturvalle hyvät mahdollisuudet korkeatasoiseen ja monipuoliseen toimintaan sekä laajaan yhteistyöhön jäsenyhteisöjen ja viranomaisten kanssa. Viestimme vahvasti liikenneturvallisuuden puolesta läpi vuoden. Liitimme lauseen Välitä, muista ennakoi. osaksi allekirjoitustamme ja julkistimme kesän alkaessa uuden turvavyökampanjan Musta vyö. Kampanjoimme erityisesti miesten turvavyön käytön lisäämiseksi. Kampanjan huomioarvo oli korkea. Toimintavuoden lopussa käynnistyi eri liikennemuotojen turvallisuuteen liittyvä, laaja Eläköön - yhteiskampanja, jossa Liikenneturvalla on vahva rooli. Pidimme liikenneturvallisuutta näkyvästi esillä koko vuoden tiedotusvälineissä ja vastasimme yli 800:aan mediapyyntöön. Etsimme vastaukset yli 700:ään pelkästään verkkosivujen kautta tulleeseen kansalaiskysymykseen. Verkkosivumme keräsivätkin lähes puoli miljoonaan kävijää. Olimme läsnä myös sosiaalisessa mediassa. Kannustamme ihmisiä turvalliseen liikkumiseen heidän kaikissa elämänvaiheissaan, vauvasta vaariin. Liikennekasvatus hurahti verkostoon ja opettajat menivät mukana hankkeessa yli 500 opettajalle annettiin koulutusta opettajien täydennyskoulutuspäivillä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Terveys ry:n ja Opetushallituksen kanssa. Koulutuspäiviä oli yhteensä 24 ja palautteen mukaan opettajat olivat tyytyväisiä koulutuksen antiin. Mopoteema oli edelleen laajasti esillä nuorten turvallisuuden parantamisessa. Liikenneturva painotti erityisesti mopolla kyyditsemistä ja muita mopoilun riskiä lisääviä aiheita. Särmänä liikenteessä oli Liikenneturvan näkyvin ja laajimmin nuoria aikuisia puhutteleva hanke. Se tavoitti yli 90 % vuoden molempien saapumiserien varusmiehistä. Liikenneturva jatkoi tiedon jakamista iäkkäille kuljettajille. Ikänsä ratissa -teemalla valmistui kattava verkkoaineisto, joka antaa iäkkäille hyviä käytännön vinkkejä auton valintaan. Aineistosta saatu käyttäjäpalaute ja julkisuudessa esitetyt arviot ovat olleet erinomaisia. Aluetyössä merkille pantavaa oli jatkuva, koko toiminta-alan laajamittainen näkyvyys. Kertomusvuonna aluetoimistot kunnostautuivat erityisesti mediatyössä ja kuntien liikenneturvallisuustyön tukemisessa. Myös erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia järjestettiin runsaasti. Nämä veivät liikenneturvallisuuden osaksi ihmisten arkea. Toiminnassa hyvänä vahvistuksena olivat Liikenneturvan sivutoimiset kouluttajat. Tiedon tuotannossa jatkettiin Liikenneturvan omien seurantatietojen keräämistä sekä ajokäyttäytymisestä että liikenteen ilmapiiristä. Tilastopuolella otettiin uusi, tärkeä askel, kun Liikenneturva aloitti pelastusalan tietokantaan pohjautuvan tietojen keräämisen. Näin saadaan aikaisempaa tarkempaa tietoa esim. liikenteessä loukkaantuneiden henkilöiden vammojen vakavuudesta. Tieliikenteen turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön valmisteluun annoimme Liikenneturvasta asiantuntijatukea ja osallistuimme aktiivisesti alan neuvottelukuntiin ja työryhmiin. Liikenneturva oli mukana myös valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman valmistelutyössä. Yhteistyö- ja kumppanuustoiminta oli laajaa ja tiivistä. Liikenneturva sai jäsenyhteisö- ja sidosryhmäkyselyssä hyvät arvosanat. Luotettavuus ja asiantuntemus ovat vahvuuksiamme. Toimintavuoden aikana henkilöstön koulutuksessa keskityttiin työhyvinvoinnin lisäämiseen. Joulukuussa toteutettu työhyvinvointikysely osoittikin myönteistä kehitystä kaikilla osa-alueilla. Vuorovaikutusta ja tiedonkulkua parannetaan edelleen. Liikenneturvassa käynnistettiin uutena asiana kehityskeskustelut vuoden 2012 alussa. Kertomusvuonna päivitettiin Liikenneturvan työjärjestys ja taloussääntö. Henkilökuntaa on ohjattu toiminnan taloudellisuuden arvioinnissa. Jatkossa tarkennetaan edelleen talouden suunnittelu- ja seurantaprosessia. Kiitokseni kaikille yhteistyökumppaneille, liikenneturvalaisille ja aivan erikseen edeltäjälleni Matti Järviselle. Tästä on hyvä jatkaa. Anna-Liisa Tarvainen 4 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

4 Tieliikenteen turvallisuuskehitys Liikennekuolemien määrä laski viidenneksellä ja loukkaantumisten kymmenellä prosentilla vuosien 2009 ja 2010 aikana. Vuonna 2011 hyvä liikenneturvallisuuskehitys pysähtyi. Kuolemien määrä kasvoi kahdeksalla prosentilla ja loukkaantumisten kolmella prosentilla. Ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä kuoli 292 ja loukkaantui ihmistä. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan vakavasti loukkaantui 1278 ihmistä. Liikennemäärät jälleen kasvussa Kansantalouden muutokset heijastuvat tieliikenteeseen. Talouskasvun myötä ajamisen määrä eli altistus kolareille kasvaa ja ajotavat muuttuvat. Taloustaantuman vuonna 2009 muun muassa raskaan liikenteen määrä laski 13 prosenttia. Vuonna 2011 se kasvoi lähes kolme prosenttia. Liikennemäärien kasvaessa turvallisuushaasteet lisääntyvät. Autojen keskinopeudet ovat pysyneet toimintavuoden aikana ennallaan. Tilastoissa erottuvia piirteitä vuonna 2011 Tieliikenteen uhreista 60 prosenttia (172 henkilöä) menehtyi matkustaessaan henkilöautolla. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna eniten ihmisiä menehtyi nokkakolareissa ja tieltä suistumisissa. Nokkakolareissa kuoli 84 ihmistä, 5 edellisvuotta enemmän. Tieltä suistumisonnettomuuksissa kuoli 87 ihmistä, 8 edellisvuotta enemmän. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli ennakkotietojen mukaan lähes sama määrä ihmisiä kuin vuotta aiemmin. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien mukaan rattijuopot aiheuttivat joka neljännen moottoriajoneuvo-onnettomuuden. Poliisi sai tietoonsa hieman edellisvuotta enemmän rattijuopumustapauksia, noin Moottoripyöräilijöinä kuolleiden määrä kasvoi. Se palasi vuoden 2009 tasolle. Kuolleita oli ennakkotietojen mukaan 28. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuskehitys oli päinvastainen. Pyöräilijöitä menehtyi seitsemän vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 19. Kuolleiden jalankulkijoiden määrä kääntyi kasvuun. Heitä menehtyi kuusi edellisvuotta enemmän, yhteensä 41. Mopoonnettomuuksissa kuoli 10 ihmistä, yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Loukkaantuneiden määrä on viime vuosina kasvanut jyrkästi vuotta 2010 lukuun ottamatta. Vuonna 2011 mopolla loukkaantuneiden määrä taas kasvoi. Loukkaantuneita oli ennakkotietojen mukaan Hyvä turvallisuuskehitys pysähtyi Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Norjassa ja Tanskassa liikennekuolemia on ollut edellisvuotta vähemmän. Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin Kuolleet Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin Henkilöauto, kulj. Henkilöauto, matk. Jalankulkija Polkupyörä Moottoripyörä Muu Mopo Kuolleet Loukkaantuneet Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypeittäin Kuolleet Kohtaaminen Suistuminen Risteävät ajosuunnat Muu Jalankulkijaonn Samat ajosuunnat Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

5 Liikenneturvan toiminta turvallisuustietouden ja turvallisuuden arvostuksen parantamiseen yhteiskunnassa. Työtämme ohjaa turvallisuusvisio, tavoite, ettei kenenkään tule kuolla tai vakavasti loukkaantua tieliikenteessä. Vaikuttavuus Asenneilmasto on muuttunut turvallisuusvision suuntaisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Vuonna 2007 alle puolet kansalaisista oli sitä mieltä, ettei yksikään liikennekuolema ole hyväksyttävissä. Nykyisin näin ajattelee kuusi kymmenestä. Liikennerikosten ja -rikkomusten ehkäisyssä sosiaalinen paheksunta on hyvin merkittävä vaikutuskanava. Se puolestaan rakentuu lainsäädännössä ja tiedotuksessa kuvastuvalle paheksunnalle. Pitkällä tähtäimellä on tutkimusten perusteella nähtävissä, miten kampanjoinnin seurauksena suhtautuminen liikennesääntöjen rikkomiseen on muuttunut. Muun muassa rattijuopumukseen suhtaudutaan aiempaa kielteisemmin. Turvavyön käyttämättömyyttä pidetään aiempaa vakavampana rikkomuksena ja niitä käytetään aiempaa useammin. Myös pyöräilykypärän ja heijastimen käyttö on yleistynyt, mikä näkyy jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden paranemisessa. Yllä. Liikenneturvan kouluttaja Tommi Knaapila testaa heijastimen tehokkuutta Kouvolassa kävelykadulla Alla. Heijastinkeiju Lena von Knorring ja heijastinvelho Petri Jääskeläinen Lucia-kulkueessa Helsingissä Liikenneturvan kouluttaja Toni Vuoristo ja suunnittelija Laura Loikkanen edustamassa Liikenneturvaa MP-messuilla Helsingissä. Lähtökohdat Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää liikenneturvallisuutta toimimalla ihmisten turvallisen liikkumisen puolesta. Liikenneturva on valtakunnallinen valistus- ja etujärjestö sekä vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön palvelu- ja keskusjärjestö, jolla oli 56 jäsenyhteisöä vuonna Liikenneturva on luotettava, joustava ja yhteistyötä arvostava kumppani. Järjestömme verkostoituu ja käy yhteistyöhön vapaasti yli hallinto- ja intressirajojen. Pyrimme yhteistyössä aktivoimaan ja auttamaan kumppaneitamme ottamaan turvallisuuden edistämisen osaksi omaa toimintaansa. Ydinosaamistamme ovat vaikuttaminen liikennekulttuuriin, ihmisten turvallisen liikkumisen edistäminen sekä ihmisen roolin ymmärtäminen ja puolustaminen liikkumista koskevissa ratkaisuissa. Asiantuntemuksemme, riippumattomuutemme ja työmme laatu perustuvat tieteelliseen tutkimus- ja tilasto-osaamiseen. Toimimme yhteisesti määritettyjen arvojemme mukaan: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Turvallisen liikkumisen perusta luodaan elinikäisellä liikennekasvatuksella. Työmme on ennalta ehkäisevää ja se perustuu ensisijassa tiedon lisäämiseen ja suostutteluun. Liikenneturva vaikuttaa kansalaisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen sekä liikenne- 8 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

6 Väestöviestintä Liikenneturva on pitänyt liikenteen turvallisuusnäkökulmaa esillä läpi vuoden. Liikennekulttuuriin vaikuttamiseksi olemme kannustaneet ihmisiä keskustelemaan ja pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään ja liikenneturvallisuutta. Teimme väestöviestintää vuonna 2011 kampanjoimalla, omalla uutistuotannolla ja reagoivalla viestinnällä sekä hoitamalla mediasuhteita. Erityisesti painotimme turvalaitteiden käytön edistämistä ja kuljettajien ajotyylin merkitystä turvallisuustekijänä. Liikenneturvan verkkosivuilla kävi vuoden aikana lähes puoli miljoonaa suomalaista. Ymmärrettävän, luotettavan, ajankohtaisen ja perustelevan liikenneturvallisuustiedon ylläpito on oleellinen osa työtämme. Vuonna 2011 liitimme viesteihimme allekirjoituksen Välitä, muista ennakoi. Käynnistimme kesällä uuden turvavyön käyttöä edistävän kampanjan radio-, tv- ja verkkomainonnalla. Turvavyön käytöstä kertovat Mustavyö-sivusto ja -messuosasto sekä tv-tietoisku Hyppy konkretisoivat turvavyön merkitystä. Uuden kampanjan lisäksi tartuimme liikenteen ajankohtaisiin ilmiöihin toimintasuunnitelman ja liikenteen vuosikellon mukaisesti. Seurasimme ja ohjasimme liikenneturvallisuuskeskustelua lähettämällä keskimäärin kaksi viikoittaista tiedotetta tai uutisvinkkiä, joissa nostettiin esiin onnettomuustilastoja, liikennekäyttäytymisen seuranta- ja tutkimustuloksia ja tapahtumia. Lisäksi teimme ajankohtaisia aloitteita. Henkilökohtaisia mediakontakteja (haastatteluja, tietopyyntöjä, kyselyjä, radiojuttuja, toimittajatapaamisia, tiedotustilaisuuksia) syntyi vuoden aikana yli 800. Jatkoimme keskustelua sosiaalisessa mediassa muun muassa Liikenneturvan Facebook-ryhmässä. Vastasimme vuoden aikana yli 700:aan tienkäyttäjien lähettämään kysymykseen ja palautteeseen. Käytimme aktiivisesti hyväksemme sen positiivisen mielenkiinnon, jonka toimitusjohtajan vaihdos aiheutti mediassa. Uuden toimitusjohtajan maakunnallisiin vierailuihin liitettiin viestinnällisiä tilaisuuksia eri puolella Suomea. Läpi koko vuoden olemme hyödyntäneet aluetoimistojemme vahvaa, paikallista osaamista ja Otetaan Ruotsi kiinni liikenteessä -kampanja oli esillä Suomi Areena -tapahtumassa Porissa. Vasemmalta juontaja Lauri Karhuvaara, toimittaja Kari Lumikero, toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, liikenneministeri Merja Kyllönen ja Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala. verkostoja yhteistyössä eri medioiden kanssa. Koko Suomessa tiivis yhteistyö Yleisradion, paikallisradioiden ja printtimedioiden kanssa jatkui. Paikallisuus loi selkeää lisäarvoa viestillemme. Toimintavuonna nostimme esiin poliittisten päättäjien merkitystä liikenneturvallisuustyölle. Ennen eduskuntavaaleja jaoimme sosiaalisessa mediassa virtuaaliheijastimia niille ehdokkaille, jotka halusivat ottaa näkyvästi kantaa turvallisen liikkumisen puolesta. Vaalituloksen selvittyä teetimme kyselytutkimuksen saadaksemme lisätietoa uusien kansanedustajien liikennemielipiteistä. Kyselytutkimus oli osa Otetaan Ruotsi kiinni liikenteessä -viestintähanket- 10 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

7 ta, joka huipentui tiedotustilaisuuteen toukokuussa eduskunnassa sekä vilkkaaseen keskusteluun Suomi Areena-tapahtumassa heinäkuussa Porissa. Asiakaslehtemme Liikennevilkku julkaistiin neljä kertaa. Se toimi liikenneturvallisuuden äänitorvena koko alalle. Koordinoimme viestintäämme ja yhteiskunnallista kampanjointiamme yhteistyökumppaneiden hankkeiden kanssa. Kehitimme visuaalista viestintäämme uudistamalla ja yhdenmukaistamalla ilmettämme. Myös Liikenneturvan kolmiotunnusta modernisoitiin. Liikenneturvan verkkosivuilla kävi vuoden aikana lähes puoli miljoonaa suomalaista. Oikealla. Turvavyön käytön puolesta kampanjoitiin näyttävästi. Alla. Liikennevilkku on Liikenneturvan asiakaslehti. km/h km/h km/h Muista turvavyö. 12 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

8 Lasten liikenneturvallisuus Alle kouluikäiset (0 5-vuotiaat) Päävastuu pienten lasten turvallisuudesta on vanhemmilla. Tuemme kodin, päivähoidon ja koulun liikennekasvatusta. Huolehdimme siitä, että vanhemmilla on valmiuksia opastaa lapsia turvalliseen liikkumiseen ja opettajilla eri oppiasteilla ajanmukaista aineistoa ja valmiuksia toteuttaa liikennekasvatusta. Alle kouluikäisille lapsille sattuu eniten vakavia liikenneturmia auton matkustajina, joten turvalaiteviestintä on tärkeää. Vuonna 2011 toimitimme Lapsi turvallisesti autossa -dvd:n äitiys- ja lastenneuvoloihin, verkkoon sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahviloihin. Samalla markkinoimme Kulkunen-kirjasta, jota on käytetty jo pitkään osana ennaltaehkäisevää liikennevalistustyötä ja Lapsi autossa -esitettä sekä Liikenneturvan palveluita neuvoloille, esimerkiksi perhevalmennuksiin. Teimme dvd:stä arvion neuvoloilta kerätyn palautteen perusteella. Toimme esiin myös heijastimen käyttöä ja näkyvyyttä lapsille luontaisin tarinallisuuden ja elämyksellisyyden keinoin. Päiväkodit lainasivat aktiivisesti muun muassa Liikenneturvan tuottamia heijastinkeiju- ja velhopukuja. Vapaaehtoista toimintaa tuettiin teettämällä heijastinkeijujulisteita ja ohjeistamalla päiväkotien henkilökuntaa tapahtumien järjestämisessä. Kouluikäiset (6 12- ja vuotiaat) Lapselle koulun aloittaminen on suuri muutos. Itsenäisen liikkumisen lisääntyessä lasten turvallista liikkumista on tuettava kotona, mutta myös yhä enenevissä määrin koulussa. Teini-iän kynnyksellä turvallisen pyöräilyn ja mopoilun tuki on tärkeää. Liikenneturva edisti kouluikäisten liikenneturvallisuutta innostamalla ja kouluttamalla opettajia liikennekasvatukseen eri puolella Suomea. Perus- ja toisen asteen opettajille suunnatun Liikenne hurahti verkostoon opettajat menivät mukana -hankkeen täydennyskoulutuksia järjestettiin 23 paikka kunnalla. Niissä koulutettiin yli 500 opettajaa. Yhteistyössä olivat mukana Terveys ry. ja Opetushallitus. Täydennyskoulutus tarjosi opettajille hyvät perustiedot eri-ikäisten lasten liikenneturvallisuudesta ja tärkeimmistä liikkumiseen liittyvistä riskeistä sekä konkreettisia liikennekasvatuksen toimintamalleja ja käytännön esimerkkejä. Palaute täydennyskoulutuksesta oli erinomaista: 100 prosenttia osallistujista suositteli koulutusta kollegoilleen. Täydennyskoulutuspäivät saivat näkyvyyttä myös alueellisissa tiedotusvälineissä. Liikennekasvatukseen perehdytettiin myös tulevia opettajia yhteistyössä Oulun, Jyväskylän ja Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitosten kanssa. Olimme mukana Opetushallituksen liikennekasvatuksen yhteistyöverkostossa suunnittelemassa koulujen liikennekasvatusviikon sisältöä. Kouluille ja päiväkodeille suunnatulla Turvauutiset -uutiskirjeellä viestimme opetusalan ammattilaisille ajankohtaisista liikenneturvallisuusaiheista neljä kertaa vuodessa. Laajensimme myös lapsille suunnattua, turvallista liikkumista tukevaa Turvapupuverkkosivua. Uudessa osiossa voi harjoitella koulumatkaa virtuaalisesti - itsenäisesti tai vanhemman kanssa. Sivustoa markkinoitiin mm. valtakunnallisilla Lastentarhanopettajapäivillä. Samalla keräsimme tapahtumaan osallistuneilta palautetta sivustosta. Mahdollistimme jokaisen koulutulokkaan vanhemmille saada koulujen kautta jaettavan Kirje vanhemmille -esitteen. Esitettä jaettiin keväällä kouluihin tutustumisen yhteydessä. Elokuussa, koulujen alkaessa kampanjoimme liikennevalojen noudattamisen tärkeydestä kaikilla kaupallisilla radioasemilla teemalla Vain vihreitä päin. Viestiemme huomionarvoa lisäsi kyselytutkimus Alakouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa kokemuksista koulumatkojen turvallisuudesta. Joka neljäs vanhemmista kertoi, että lapsen koulumatkalla oli useita liikenteellisesti vaarallisia paikkoja. Lisäksi olimme mukana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä alku koulutielle -kampanjassa. Kampanjan kautta tavoitimme suurehkon osan koulunsa aloittavista lapsista ja heidän vanhemmistaan. Käännä pää -tapahtuman yhteydessä Helsingin Suutarilassa pääsi moottoripyöräpoliisin kyytiin. Kohdistimme pyöräilykypäräkampanjointia erityisesti vuotiaisiin nuoriin, sillä pyöräilykypärän käyttöaste laskee rajusti teini-iässä. Munapää-kampanja kutsui nuoret tuunaamaan kypärän kampanjasivuilla Sivustolla esittelimme myös uusimpia kypärämalleja ja annoimme vinkkejä kypärän kestävistä kampauksista. Kypärän tehoa toimme esiin humoristisella videolla Vain munapää ei käytä kypärää. Sivustolla oli yli kävijää. Pyöräilykypäräkampanjointi keskittyi nuorten suosimiin verkko- ja radiomedioihin. Mopoilun turvallisuutta edistettiin jatkamalla liikennealan yhteistä kampanjaa Mopoilija, käännä pää vuotiaille moponuorille sekä heidän vanhemmilleen suunnattu kampanja kertoi turvallisen mopoilun perusteista, risteysajon, virittämisen, kyydittämisen ja kyydissä olemisen riskeistä, mopoonnettomuuksien seurauksista sekä mopokorttiuudistuksesta. Kampanjointia toteutettiin järjestämällä mopotapahtumia kouluilla, tiedotustilaisuuksia, verkkomainontaa, kilpailuja ja erilaisia toimia sosiaalisessa mediassa sekä asiantuntijaseminaari. Toimintavuoden aikana toteutettiin yli 50 mopoaiheista koulutapahtumaa. Tapahtumien järjestämi- sestä huolehtivat pääasiassa Liikenneturvan aluetoimistot. Tapahtumien lisäksi kampanjan tavoitti yli nuorta verkossa ja pelkästään sen kilpailuun osallistui moponuorta. Vuoden aikana uusimme mopoilijan oppaamme. Lisätietoa mopoilusta saimme Liikenneturvan Turun yliopistolta tilaamasta tutkimuksesta Mopoilu ajokauden 2011 alkaessa. Tutkimus kertoi, millaisena nuoret kokevat mopoilun riskit, millaisia onnettomuuksia heille oli sattunut ja miten he arvioivat kyyditsemiseen liittyviä asioita. Selvitimme myös Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä. Mopoilijoiden vanhemmat kokivat mopoilun riskit pienemmiksi kuin muut aikuiset keskimäärin. He kannattivat muun muassa suurempia huippunopeuksia mopoille. Saatuja tietoja käytettiin kampanjan viestinnässä. Kampanjan toteuttivat Liikenneturva, liikenne- ja viestintäministeriö, poliisi, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus. 14 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

9 Nuorten liikenneturvallisuus (18 24-vuotiaat) Yleiset turvallisuuskeinot eivät ole parantaneet nuorten liikenneturvallisuutta. Henkilövahinkojen kasvu on keskittynyt 18-vuotiaisiin mieskuljettajiin. Nuorten kuljettajien onnettomuuksien taustasyinä ovat usein alkoholi, ylinopeus ja turvavyön käytön laiminlyönti. T avoitimme yli varusmiestä Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton kanssa yhteistyössä toteutetulla Särmänä liikenteessä -koulutusmallilla. Särmänä liikenteessä on merkittävin, yksittäinen nuorille suunnattu liikenneturvallisuustoimi Suomessa. Sen keskeisiä teemoja olivat turvavyön käyttö, väsymyksen, ajonopeuksien ja alkoholin vaikutukset sekä joukkoliikenteen käyttö. Toimintavuonna Puolustusvoimat otti koulutusmallin kiinteäksi osaksi sen liikenneturvallisuuskoulutusta. Tuimme Puolustusvoimien henkilökuntaa perehdyttämällä heitä koulutusmalliin kolmella koulutustilaisuudella. Olimme aktiivisesti mukana myös varusmiesjohtajien koulutuksissa. Särmänä liikenteessä -tilaisuuksia järjestettiin eri puolilla Suomea 16 paikkakunnalla aina Sodankylästä Upinniemeen ja Vekaranjärveltä Pansioon. Nuorten liikenneraittiutta tuettiin jatkamalla yhteiskampanjointia sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden edistämisen keskuksen, poliisin sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Osana liikenneraittiuskampanjointia etsittiin nuorille suunnattua uutta radiomainosta Raikuradiomainoskilpailulla. Osallistava kisa oli suunnattu nuorille, alle 29-vuotiaille suunnittelijoille ja alan opiskelijoille. Kilpailun tuloksena saatiin uusi radiomainos Sattumusten sarja. Kampanjaviesti oli: Tyhmä saa olla, mutta ei rattijuoppo. Radiomainoskampanja käynnistyi juhannuksena ja jatkui pikkujouluaikaan. Medioina käytettiin kaikkia kaupallisia radioasemia, pylvästauluja, City-lehteä, ennakkoesitystä elokuvateattereissa sekä Facebook -kampanjaa. Liikenneturva taustoitti kampanjaa päivittämällä sen tietopaketin faktoilla rattijuopumuksesta. 16 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Veimme liikenneturvallisuusteeman osaksi nuorten syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Nuorten Akatemian Mahis -toiminta on tarkoitettu vaikeassa elämäntilanteissa olevien vuotiaiden nuorten tukemiseen. Liikenneturva oli mukana mahdollistamassa 79 Mahis -ryhmän ja noin 800 nuoren itse suunnitteleman vapaa-ajantoiminnan käynnis tymisen. Muita nuorille suunnattuja liikennekasvatus ja valistustilaisuuksia olivat Draaman keinoin liikenteessä -tapahtumat sekä Menossa mukana tilaisuudet, joita järjestettiin yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla yhteistyössä eri oppilaitosten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorten liikenneturvallisuus oli kiinteä osa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä. Julkaisimme suomenkielisen yhteenvedon tutkimuksesta 15-åringar i Nordens trafik, jossa selvitettiin, mitä 15-vuotiaat tietävät liikenneasioista, mitä mieltä he ovat omasta liikkumisestaan ja mitä he liikenteessä tekevät. Miten saadaan humalainen kaveri pois ratista? Kerro ehdotuksesi ja osallistu kilpailuun osoitteessa Yllä. Särmänä liikenteessä -koulutusmallilla liikenneturvallisuuskasvatusta kohdennettiin erityisesti varusmiehille. Oikealla. Nuorille suunnattu Tyhmä saa olla -kampanja kuului kaikilla kaupallisilla radiokanavilla. Liikenneturvan toimintakertomus

10 Työikäisten liikenneturvallisuus (25 64-vuotiaat) Christina Palmu Tielläliikkujien enemmistö on vuotiaita aikuisia. Tähän ryhmään kohdistetuilla valistus- ja koulutustoimilla voidaan parantaa merkittävästi tieliikenteen turvallisuutta. Liikennekäyttäytymisen seurantatietojen mukaan parantamisen varaa on muun muassa turvavyön käytössä takapenkillä. Kampanjoimme turvavyön käytöstä takapenkillä valtakunnallisesti kolmeen otteeseen. Mainontaa kohdennettiin erityisesti vuotiaille mieskuljettajille ja heidän lähipiirillensä. Helmikuussa, hiihtolomien aikaan, käytimme televisiomainonnassa Nelosella ja Jimillä Cowboyfilmiä. Viestimme samanaikaisesti kaikilla kaupallisilla radioasemilla, että turvavyön käyttö on tärkeää myös taajamanopeudessa ja hyvän kuljettajan kyydissä. Kesäkuussa lanseerasimme uuden TV-mainoksen turvavyön käytöstä. Siinä käytimme ensi kertaa Liikenneturvan uutta allekirjoitusta Välitä, muista ennakoi. Kampanja aloitettiin etupainotteisesti verkossa markkinoimalla sivustoa Sivusto keräsi kävijää. Juhannuksen jälkeen käynnistimme televisiomainonnan Nelosella, Jimillä ja Livillä. Radiomainonnassa olivat mukana kaikki kaupalliset radioasemat. Kampanjaa toistettiin joulun ja uuden vuoden aikoihin verkko- ja elokuvamainonnalla. Radiomainonnan teemoiksi nostimme väsymyksen ja ajamiseen keskittymisen. Turvavyökampanjamme huomattiin ja ymmärrettiin hyvin. Mainosten huomioarvo oli yhteiskunnallisen mainosten yleistä huomioarvon parempi ja mainoksia pidettiin informatiivisina, selkeinä ja ajatuksia herättävinä. Liikenneturva on koulutuksillaan luonut Suomeen vuosikymmenten saatossa vahvan perustan ennakoivalle ajotavalle. Vuonna 2011 edistimme ennakoivaa ajotapaa kehittämällä ja uudistamalla eri liikkujaryhmille suunnattua Ennakoivan ajon koulutusta EAK:ta. Painotimme aikaisempaa selkeämmin ajotehtävää kokonaisuutena ja sitä, miten osallistuja oppisi itsestään kuljettajana. Vuoden aikana uutta koulutustapaa testattiin useita kertoja eri ryhmissä ja eri kouluttajien vetämänä. Koulutuksen uusimiseen liittyi olennaisena osana myös materiaalin ulkoasun uusiminen. Tämä työ jatkuu myös vuonna Moottoripyöräilijöille suunnattu Moottoripyöräilijöiden ennakoivan ajon koulutus MPEAK on moottoripyöräkerhojen yleisesti käyttämä koulutusmalli. Mallin mukaisia kursseja järjestetään vuosittain kymmeniä ympäri Suomea. Kerhojen kouluttajat käyttävät Liikenneturvan materiaaleja ja ovat käyneet Liikenneturvan kouluttajakurssin. Toimintavuonna jatkoimme moottoripyöräilijöiden ennakoivan ajon kouluttajien koulutusta sekä uudemman Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voi oppia? -koulutuksen markkinointia. Mainoksia pidettiin informa tiivisina, selkeinä ja ajatuksia herättävinä. Raskaan liikenteen tarpeisiin kehittämämme Raskaiden ajoneuvojen ennakoivan ajon koulutus REAK on käytössä jatkuvasti; sekä raskaiden ajoneuvojen ajokorttien suorittamiseen tähtäävässä opetuksessa että ammattikuljettajien jatkokoulutuksessa. REAK on vakiinnuttanut paikkansa ammatillisten oppilaitosten, kurssikeskusten ja puolustusvoimien opetuksessa. Koulutus sai erittäin hyvää palautetta. Ennakoivan ajon kouluttajien koulutusta järjestettiin edellä mainituille liikkujaryhmille. Jokainen kouluttajakurssi oli täynnä osallistujia. Kursseja järjestettiin Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa, Helsingissä, Tampereella ja Joutsassa. Moottoripyöräilijöiden ennakoivan ajon koulutusta ajoradalla. Uusimme vuoden 2011 aikana myös henkilöauton kuljettajien ennakoivan ajon itseopiskelumateriaaliksi tarkoitettua Pidä Pelivaraa opasta, koululaiskuljettajien koulutusmateriaalia sekä taksinkuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen tarkoitettua jatkokoulutusohjelmaa. Yhteistyössä biometsäteollisuusyhtiö UPM:n kanssa pilotoimme työliikenteen turvallisuusprojektin. Sen tavoite oli luoda ryhmäkeskusteluun perustuva koulutusmalli ja aineisto työpaikkojen käyttöön. Projektiin osallistui satoja UPM:n työntekijöitä eri puolilta Suomea. Teimme paljon yhteistyötä erityisesti viestinnällisissä hankkeissa. Liikenneturvallisuusalan uusi yhteiskampanja Eläköön (www.elakoon.fi) lanseerattiin marraskuussa. Osallistuimme kampanjan valmisteluun koordinointiryhmässä ja pienryhmässä. Kampanjan ideana on osallistaa kaikkia liikenneturvallisuustyöhön. Sitä markkinoitiin sanoma- ja iltapäivälehdissä, radiossa sekä verkossa. Osallistuimme myös Tapaturmapäivän kampanjointiin. Päivän teemana oli liikuntatapaturmien ehkäisy. Valtakunnallinen seminaari pidettiin UKK- instituutissa Tampereella. Radio- ja verkkomainonta ohjasivat kampanjasivulle Olimme mukana Varo tasoristeystä -radiokampanjassa kesä- heinäkuussa ja lokakuussa. Radiokampanjan huomionarvo oli korkea. Yhteistyönä poliisin ja Autonrengasliiton kanssa toteutetussa, jokavuotisessa Rengasratsia - valvonta- ja tiedotuskampanjassa tarkastettiin renkaiden kuntoa viidellä eri paikkakunnalla. Ratsia sai lisänäkyvyyttä alueellisten infotilaisuuksien kautta. 18 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2015 5 Painopisteet 5 Yhteistyö 5 Pienet lapset

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpiteet vuosina 2011-2014 Tieliikenne Maastoajoneuvoliikenne

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpiteet vuosina 2011-2014 Tieliikenne Maastoajoneuvoliikenne Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Toimenpiteet vuosina 2011-2014 Tieliikenne Maastoajoneuvoliikenne Lapin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 9/2011 Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 2 2014 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Ajokyvyn arvioinnin tulisi olla rutiinia kaikille lääkäreille. Liikennelääketieteen

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Naisrahtari miesten maailmassa s. 8. Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24. Miehen rankka rooli s. 16

Naisrahtari miesten maailmassa s. 8. Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24. Miehen rankka rooli s. 16 1 2010 Naisrahtari miesten maailmassa s. 8 Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24 Miehen rankka rooli s. 16 Turvavöissä olet symppis Takapenkillä on tiivis tunnelma kun lähdetään äijäporukalla

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa Numero 5 2006 LIIKENNETURVAN ASIAKASLEHTI IÄKKÄIDEN ASIALLA PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt Itsearviointi auttaa ongelmien tunnistamisessa Talvikeleihin voi varautua tekniikalla ja hyvillä tiedoilla Sisältö

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA... 10 SEURANTA...

JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA... 10 SEURANTA... UTAJÄRVEN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA Utajärven kunta Kesäkuu 2002 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA... 5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 59/2008 Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän raportti Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.10.2008 Tekijät

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Kuntolenkkien suosio vahvistui 25-lenkit ja tammaravit saivat erityiskiitosta

Kuntolenkkien suosio vahvistui 25-lenkit ja tammaravit saivat erityiskiitosta POLK I JA HELSINGIN POLKUPYÖR ÄILIJÄT RY. Marraskuu 2009 Kuntolenkkien suosio vahvistui 25-lenkit ja tammaravit saivat erityiskiitosta Kaupunkisuunnittelu uuteen aikakauteen? Hämeentie myös pyöräilijöille?

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako. Selvitysmiehen raportti

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako. Selvitysmiehen raportti Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako Selvitysmiehen raportti Julkaisuja 29/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Tieliikenneonnettomuudet vuonna 2010... 4 2.1 Koko maan tilanne... 4 2.2 Itä Suomi... 5

Lisätiedot

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 89 2013 Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 87 2013 Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot