Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 LIIKENNETURVAN

2 Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena on liikenneturvallisuuden edistäminen tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen keinoin. Liikenneturvan päättäviä toimielimiä ovat keskusjärjestön kokous ja hallitus. Toiminnan rahoitukseen käytetään liikennevakuutuslain(n:o 279/1959) mukaisella liikenneturvallisuuden edistämiseen tarkoitetulla maksulla kerättyjä varoja. Liikenneturvalla on 12 aluetoimistoa eri puolella Suomea sekä 56 jäsenyhteisöä. Liikenneturva on jäsenenä kansainvälisessä liikenneturvallisuusalan järjestössä PRI:ssa (La Prévention Routière Internationale) ja Euroopan liikenneturvallisuusneuvostossa (ETSC - European Transport Safety Council). Sitratie 7, Helsinki Postiosoite: PL 29, Helsinki Sähköposti: Trafikskyddet är en offentligrättslig förening som är riksomfattande centralorganisation för trafiksäkerhetsarbetet (Lag om Trafikskyddet Nr. 278/2003). Trafikskyddets syfte är att främja trafiksäkerheten genom information, upplysning och utbildning. Trafikskyddets beslutande organ utgörs av centralorganisationens möte och styrelsen. För finansiering av verksamheten används intäkter av den avgift för främjande av trafiksäkerheten som nämns i trafikförsäkringslagen (Nr. 279/1959). Trafikskyddet har 12 distriktsbyråer runt om i Finland och 56 medlemssamfund. Trafikskyddet är medlem av internationella trafiksäkerhetsbranchens organisation PRI (La Prévention Routière Internationale) och i Europeiska trafiksäkerhetsrådet (ETSC - European Transport Safety Council). Cittervägen 7, FI Helsinki Postadress: PB 29, FI Helsingfors Liikenneturva, the Central Organization for Traffic Safety in Finland, is an association which functions as the central organization for traffic safety work (Law on Liikenneturva N:o 278/2003) under public law. The purpose of Liikenneturva is to promote the cause of traffic safety through communication, education and training. The decision-making bodies of Liikenneturva are the General Assembly of the Central Organization and the Board of Directors. The operations are financed by funds collected via traffic insurance fee in accordance with the Law on Traffic Insurance (N:o 279/1959). Liikenneturva has 12 regional offices located around Finland and 56 member communities. Liikenneturva is a member of the international road safety organization PRI (La Prévention Routière Internationale) and European Transport Safety Council (ETSC). Sitratie 7, FI Helsinki Postal Address: P.O. Box 29, FI Helsinki first Toimintakertomus 2011 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Tieliikenteen turvallisuuskehitys Liikenneturvan toiminta Väestöviestintä Lasten liikenneturvallisuus Nuorten liikenneturvallisuus Työikäisten liikenneturvallisuus Iäkkäiden liikenneturvallisuus Kuntatyö Tiedon tuotanto Kansainvälinen toiminta Hallinto- ja muu toimielimet Henkilöstö Talous Résumé Toimintakertomustyöryhmä:oi Kare Ojaniemi, Pasi Anteroinen ja Sisko Väyrynen-Hämäläinen Ulkoasu ja taitto: Lauri Karesto Kannen kuva: Orange Ad Paino: PunaMusta Oy,

3 Toimitusjohtajan katsaus Asiantuntemusta ja laatua työhönsä sitoutuneella joukolla Vuonna 2011 tieliikenteen hyvä turvallisuuskehitys pysähtyi ja liikenteen uhrien määrä oli suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna. Suurimmat ongelmat ovat edelleen ratkaisematta: rattijuopumus, turvavöiden käytön laiminlyönti ja kovat ajonopeudet. Myös ajoterveyden ongelmat ovat heikentäneet turvallisuutta. Nämä olivat myös työmme painopisteitä vuonna Vuosi 2011 toi Liikenneturvan sisäiseen toimintaan merkityksellisiä muutoksia. Liikenneturvan toimintamalleja kehitettiin sopiviksi uuteen strategiaan, joka pohjautuu keskusjärjestön ja sen työntekijöiden yhdessä sopimille arvoille: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Toimitusjohtaja vaihtui kesäkuun alussa, mikä näkyi nopeimmin johtamiskulttuurissa ja esimiestyössä. Vahdinvaihto lisäsi yhteistyökumppaneiden kiinnostusta uusiin avauksiin eri turvallisuusaiheissa. Vakaa rahoituspohja antoi Liikenneturvalle hyvät mahdollisuudet korkeatasoiseen ja monipuoliseen toimintaan sekä laajaan yhteistyöhön jäsenyhteisöjen ja viranomaisten kanssa. Viestimme vahvasti liikenneturvallisuuden puolesta läpi vuoden. Liitimme lauseen Välitä, muista ennakoi. osaksi allekirjoitustamme ja julkistimme kesän alkaessa uuden turvavyökampanjan Musta vyö. Kampanjoimme erityisesti miesten turvavyön käytön lisäämiseksi. Kampanjan huomioarvo oli korkea. Toimintavuoden lopussa käynnistyi eri liikennemuotojen turvallisuuteen liittyvä, laaja Eläköön - yhteiskampanja, jossa Liikenneturvalla on vahva rooli. Pidimme liikenneturvallisuutta näkyvästi esillä koko vuoden tiedotusvälineissä ja vastasimme yli 800:aan mediapyyntöön. Etsimme vastaukset yli 700:ään pelkästään verkkosivujen kautta tulleeseen kansalaiskysymykseen. Verkkosivumme keräsivätkin lähes puoli miljoonaan kävijää. Olimme läsnä myös sosiaalisessa mediassa. Kannustamme ihmisiä turvalliseen liikkumiseen heidän kaikissa elämänvaiheissaan, vauvasta vaariin. Liikennekasvatus hurahti verkostoon ja opettajat menivät mukana hankkeessa yli 500 opettajalle annettiin koulutusta opettajien täydennyskoulutuspäivillä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Terveys ry:n ja Opetushallituksen kanssa. Koulutuspäiviä oli yhteensä 24 ja palautteen mukaan opettajat olivat tyytyväisiä koulutuksen antiin. Mopoteema oli edelleen laajasti esillä nuorten turvallisuuden parantamisessa. Liikenneturva painotti erityisesti mopolla kyyditsemistä ja muita mopoilun riskiä lisääviä aiheita. Särmänä liikenteessä oli Liikenneturvan näkyvin ja laajimmin nuoria aikuisia puhutteleva hanke. Se tavoitti yli 90 % vuoden molempien saapumiserien varusmiehistä. Liikenneturva jatkoi tiedon jakamista iäkkäille kuljettajille. Ikänsä ratissa -teemalla valmistui kattava verkkoaineisto, joka antaa iäkkäille hyviä käytännön vinkkejä auton valintaan. Aineistosta saatu käyttäjäpalaute ja julkisuudessa esitetyt arviot ovat olleet erinomaisia. Aluetyössä merkille pantavaa oli jatkuva, koko toiminta-alan laajamittainen näkyvyys. Kertomusvuonna aluetoimistot kunnostautuivat erityisesti mediatyössä ja kuntien liikenneturvallisuustyön tukemisessa. Myös erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia järjestettiin runsaasti. Nämä veivät liikenneturvallisuuden osaksi ihmisten arkea. Toiminnassa hyvänä vahvistuksena olivat Liikenneturvan sivutoimiset kouluttajat. Tiedon tuotannossa jatkettiin Liikenneturvan omien seurantatietojen keräämistä sekä ajokäyttäytymisestä että liikenteen ilmapiiristä. Tilastopuolella otettiin uusi, tärkeä askel, kun Liikenneturva aloitti pelastusalan tietokantaan pohjautuvan tietojen keräämisen. Näin saadaan aikaisempaa tarkempaa tietoa esim. liikenteessä loukkaantuneiden henkilöiden vammojen vakavuudesta. Tieliikenteen turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön valmisteluun annoimme Liikenneturvasta asiantuntijatukea ja osallistuimme aktiivisesti alan neuvottelukuntiin ja työryhmiin. Liikenneturva oli mukana myös valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman valmistelutyössä. Yhteistyö- ja kumppanuustoiminta oli laajaa ja tiivistä. Liikenneturva sai jäsenyhteisö- ja sidosryhmäkyselyssä hyvät arvosanat. Luotettavuus ja asiantuntemus ovat vahvuuksiamme. Toimintavuoden aikana henkilöstön koulutuksessa keskityttiin työhyvinvoinnin lisäämiseen. Joulukuussa toteutettu työhyvinvointikysely osoittikin myönteistä kehitystä kaikilla osa-alueilla. Vuorovaikutusta ja tiedonkulkua parannetaan edelleen. Liikenneturvassa käynnistettiin uutena asiana kehityskeskustelut vuoden 2012 alussa. Kertomusvuonna päivitettiin Liikenneturvan työjärjestys ja taloussääntö. Henkilökuntaa on ohjattu toiminnan taloudellisuuden arvioinnissa. Jatkossa tarkennetaan edelleen talouden suunnittelu- ja seurantaprosessia. Kiitokseni kaikille yhteistyökumppaneille, liikenneturvalaisille ja aivan erikseen edeltäjälleni Matti Järviselle. Tästä on hyvä jatkaa. Anna-Liisa Tarvainen 4 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

4 Tieliikenteen turvallisuuskehitys Liikennekuolemien määrä laski viidenneksellä ja loukkaantumisten kymmenellä prosentilla vuosien 2009 ja 2010 aikana. Vuonna 2011 hyvä liikenneturvallisuuskehitys pysähtyi. Kuolemien määrä kasvoi kahdeksalla prosentilla ja loukkaantumisten kolmella prosentilla. Ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä kuoli 292 ja loukkaantui ihmistä. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan vakavasti loukkaantui 1278 ihmistä. Liikennemäärät jälleen kasvussa Kansantalouden muutokset heijastuvat tieliikenteeseen. Talouskasvun myötä ajamisen määrä eli altistus kolareille kasvaa ja ajotavat muuttuvat. Taloustaantuman vuonna 2009 muun muassa raskaan liikenteen määrä laski 13 prosenttia. Vuonna 2011 se kasvoi lähes kolme prosenttia. Liikennemäärien kasvaessa turvallisuushaasteet lisääntyvät. Autojen keskinopeudet ovat pysyneet toimintavuoden aikana ennallaan. Tilastoissa erottuvia piirteitä vuonna 2011 Tieliikenteen uhreista 60 prosenttia (172 henkilöä) menehtyi matkustaessaan henkilöautolla. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna eniten ihmisiä menehtyi nokkakolareissa ja tieltä suistumisissa. Nokkakolareissa kuoli 84 ihmistä, 5 edellisvuotta enemmän. Tieltä suistumisonnettomuuksissa kuoli 87 ihmistä, 8 edellisvuotta enemmän. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli ennakkotietojen mukaan lähes sama määrä ihmisiä kuin vuotta aiemmin. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien mukaan rattijuopot aiheuttivat joka neljännen moottoriajoneuvo-onnettomuuden. Poliisi sai tietoonsa hieman edellisvuotta enemmän rattijuopumustapauksia, noin Moottoripyöräilijöinä kuolleiden määrä kasvoi. Se palasi vuoden 2009 tasolle. Kuolleita oli ennakkotietojen mukaan 28. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuskehitys oli päinvastainen. Pyöräilijöitä menehtyi seitsemän vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 19. Kuolleiden jalankulkijoiden määrä kääntyi kasvuun. Heitä menehtyi kuusi edellisvuotta enemmän, yhteensä 41. Mopoonnettomuuksissa kuoli 10 ihmistä, yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Loukkaantuneiden määrä on viime vuosina kasvanut jyrkästi vuotta 2010 lukuun ottamatta. Vuonna 2011 mopolla loukkaantuneiden määrä taas kasvoi. Loukkaantuneita oli ennakkotietojen mukaan Hyvä turvallisuuskehitys pysähtyi Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Norjassa ja Tanskassa liikennekuolemia on ollut edellisvuotta vähemmän. Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin Kuolleet Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin Henkilöauto, kulj. Henkilöauto, matk. Jalankulkija Polkupyörä Moottoripyörä Muu Mopo Kuolleet Loukkaantuneet Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypeittäin Kuolleet Kohtaaminen Suistuminen Risteävät ajosuunnat Muu Jalankulkijaonn Samat ajosuunnat Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

5 Liikenneturvan toiminta turvallisuustietouden ja turvallisuuden arvostuksen parantamiseen yhteiskunnassa. Työtämme ohjaa turvallisuusvisio, tavoite, ettei kenenkään tule kuolla tai vakavasti loukkaantua tieliikenteessä. Vaikuttavuus Asenneilmasto on muuttunut turvallisuusvision suuntaisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Vuonna 2007 alle puolet kansalaisista oli sitä mieltä, ettei yksikään liikennekuolema ole hyväksyttävissä. Nykyisin näin ajattelee kuusi kymmenestä. Liikennerikosten ja -rikkomusten ehkäisyssä sosiaalinen paheksunta on hyvin merkittävä vaikutuskanava. Se puolestaan rakentuu lainsäädännössä ja tiedotuksessa kuvastuvalle paheksunnalle. Pitkällä tähtäimellä on tutkimusten perusteella nähtävissä, miten kampanjoinnin seurauksena suhtautuminen liikennesääntöjen rikkomiseen on muuttunut. Muun muassa rattijuopumukseen suhtaudutaan aiempaa kielteisemmin. Turvavyön käyttämättömyyttä pidetään aiempaa vakavampana rikkomuksena ja niitä käytetään aiempaa useammin. Myös pyöräilykypärän ja heijastimen käyttö on yleistynyt, mikä näkyy jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden paranemisessa. Yllä. Liikenneturvan kouluttaja Tommi Knaapila testaa heijastimen tehokkuutta Kouvolassa kävelykadulla Alla. Heijastinkeiju Lena von Knorring ja heijastinvelho Petri Jääskeläinen Lucia-kulkueessa Helsingissä Liikenneturvan kouluttaja Toni Vuoristo ja suunnittelija Laura Loikkanen edustamassa Liikenneturvaa MP-messuilla Helsingissä. Lähtökohdat Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää liikenneturvallisuutta toimimalla ihmisten turvallisen liikkumisen puolesta. Liikenneturva on valtakunnallinen valistus- ja etujärjestö sekä vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön palvelu- ja keskusjärjestö, jolla oli 56 jäsenyhteisöä vuonna Liikenneturva on luotettava, joustava ja yhteistyötä arvostava kumppani. Järjestömme verkostoituu ja käy yhteistyöhön vapaasti yli hallinto- ja intressirajojen. Pyrimme yhteistyössä aktivoimaan ja auttamaan kumppaneitamme ottamaan turvallisuuden edistämisen osaksi omaa toimintaansa. Ydinosaamistamme ovat vaikuttaminen liikennekulttuuriin, ihmisten turvallisen liikkumisen edistäminen sekä ihmisen roolin ymmärtäminen ja puolustaminen liikkumista koskevissa ratkaisuissa. Asiantuntemuksemme, riippumattomuutemme ja työmme laatu perustuvat tieteelliseen tutkimus- ja tilasto-osaamiseen. Toimimme yhteisesti määritettyjen arvojemme mukaan: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Turvallisen liikkumisen perusta luodaan elinikäisellä liikennekasvatuksella. Työmme on ennalta ehkäisevää ja se perustuu ensisijassa tiedon lisäämiseen ja suostutteluun. Liikenneturva vaikuttaa kansalaisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen sekä liikenne- 8 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

6 Väestöviestintä Liikenneturva on pitänyt liikenteen turvallisuusnäkökulmaa esillä läpi vuoden. Liikennekulttuuriin vaikuttamiseksi olemme kannustaneet ihmisiä keskustelemaan ja pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään ja liikenneturvallisuutta. Teimme väestöviestintää vuonna 2011 kampanjoimalla, omalla uutistuotannolla ja reagoivalla viestinnällä sekä hoitamalla mediasuhteita. Erityisesti painotimme turvalaitteiden käytön edistämistä ja kuljettajien ajotyylin merkitystä turvallisuustekijänä. Liikenneturvan verkkosivuilla kävi vuoden aikana lähes puoli miljoonaa suomalaista. Ymmärrettävän, luotettavan, ajankohtaisen ja perustelevan liikenneturvallisuustiedon ylläpito on oleellinen osa työtämme. Vuonna 2011 liitimme viesteihimme allekirjoituksen Välitä, muista ennakoi. Käynnistimme kesällä uuden turvavyön käyttöä edistävän kampanjan radio-, tv- ja verkkomainonnalla. Turvavyön käytöstä kertovat Mustavyö-sivusto ja -messuosasto sekä tv-tietoisku Hyppy konkretisoivat turvavyön merkitystä. Uuden kampanjan lisäksi tartuimme liikenteen ajankohtaisiin ilmiöihin toimintasuunnitelman ja liikenteen vuosikellon mukaisesti. Seurasimme ja ohjasimme liikenneturvallisuuskeskustelua lähettämällä keskimäärin kaksi viikoittaista tiedotetta tai uutisvinkkiä, joissa nostettiin esiin onnettomuustilastoja, liikennekäyttäytymisen seuranta- ja tutkimustuloksia ja tapahtumia. Lisäksi teimme ajankohtaisia aloitteita. Henkilökohtaisia mediakontakteja (haastatteluja, tietopyyntöjä, kyselyjä, radiojuttuja, toimittajatapaamisia, tiedotustilaisuuksia) syntyi vuoden aikana yli 800. Jatkoimme keskustelua sosiaalisessa mediassa muun muassa Liikenneturvan Facebook-ryhmässä. Vastasimme vuoden aikana yli 700:aan tienkäyttäjien lähettämään kysymykseen ja palautteeseen. Käytimme aktiivisesti hyväksemme sen positiivisen mielenkiinnon, jonka toimitusjohtajan vaihdos aiheutti mediassa. Uuden toimitusjohtajan maakunnallisiin vierailuihin liitettiin viestinnällisiä tilaisuuksia eri puolella Suomea. Läpi koko vuoden olemme hyödyntäneet aluetoimistojemme vahvaa, paikallista osaamista ja Otetaan Ruotsi kiinni liikenteessä -kampanja oli esillä Suomi Areena -tapahtumassa Porissa. Vasemmalta juontaja Lauri Karhuvaara, toimittaja Kari Lumikero, toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, liikenneministeri Merja Kyllönen ja Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala. verkostoja yhteistyössä eri medioiden kanssa. Koko Suomessa tiivis yhteistyö Yleisradion, paikallisradioiden ja printtimedioiden kanssa jatkui. Paikallisuus loi selkeää lisäarvoa viestillemme. Toimintavuonna nostimme esiin poliittisten päättäjien merkitystä liikenneturvallisuustyölle. Ennen eduskuntavaaleja jaoimme sosiaalisessa mediassa virtuaaliheijastimia niille ehdokkaille, jotka halusivat ottaa näkyvästi kantaa turvallisen liikkumisen puolesta. Vaalituloksen selvittyä teetimme kyselytutkimuksen saadaksemme lisätietoa uusien kansanedustajien liikennemielipiteistä. Kyselytutkimus oli osa Otetaan Ruotsi kiinni liikenteessä -viestintähanket- 10 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

7 ta, joka huipentui tiedotustilaisuuteen toukokuussa eduskunnassa sekä vilkkaaseen keskusteluun Suomi Areena-tapahtumassa heinäkuussa Porissa. Asiakaslehtemme Liikennevilkku julkaistiin neljä kertaa. Se toimi liikenneturvallisuuden äänitorvena koko alalle. Koordinoimme viestintäämme ja yhteiskunnallista kampanjointiamme yhteistyökumppaneiden hankkeiden kanssa. Kehitimme visuaalista viestintäämme uudistamalla ja yhdenmukaistamalla ilmettämme. Myös Liikenneturvan kolmiotunnusta modernisoitiin. Liikenneturvan verkkosivuilla kävi vuoden aikana lähes puoli miljoonaa suomalaista. Oikealla. Turvavyön käytön puolesta kampanjoitiin näyttävästi. Alla. Liikennevilkku on Liikenneturvan asiakaslehti. km/h km/h km/h Muista turvavyö. 12 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

8 Lasten liikenneturvallisuus Alle kouluikäiset (0 5-vuotiaat) Päävastuu pienten lasten turvallisuudesta on vanhemmilla. Tuemme kodin, päivähoidon ja koulun liikennekasvatusta. Huolehdimme siitä, että vanhemmilla on valmiuksia opastaa lapsia turvalliseen liikkumiseen ja opettajilla eri oppiasteilla ajanmukaista aineistoa ja valmiuksia toteuttaa liikennekasvatusta. Alle kouluikäisille lapsille sattuu eniten vakavia liikenneturmia auton matkustajina, joten turvalaiteviestintä on tärkeää. Vuonna 2011 toimitimme Lapsi turvallisesti autossa -dvd:n äitiys- ja lastenneuvoloihin, verkkoon sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahviloihin. Samalla markkinoimme Kulkunen-kirjasta, jota on käytetty jo pitkään osana ennaltaehkäisevää liikennevalistustyötä ja Lapsi autossa -esitettä sekä Liikenneturvan palveluita neuvoloille, esimerkiksi perhevalmennuksiin. Teimme dvd:stä arvion neuvoloilta kerätyn palautteen perusteella. Toimme esiin myös heijastimen käyttöä ja näkyvyyttä lapsille luontaisin tarinallisuuden ja elämyksellisyyden keinoin. Päiväkodit lainasivat aktiivisesti muun muassa Liikenneturvan tuottamia heijastinkeiju- ja velhopukuja. Vapaaehtoista toimintaa tuettiin teettämällä heijastinkeijujulisteita ja ohjeistamalla päiväkotien henkilökuntaa tapahtumien järjestämisessä. Kouluikäiset (6 12- ja vuotiaat) Lapselle koulun aloittaminen on suuri muutos. Itsenäisen liikkumisen lisääntyessä lasten turvallista liikkumista on tuettava kotona, mutta myös yhä enenevissä määrin koulussa. Teini-iän kynnyksellä turvallisen pyöräilyn ja mopoilun tuki on tärkeää. Liikenneturva edisti kouluikäisten liikenneturvallisuutta innostamalla ja kouluttamalla opettajia liikennekasvatukseen eri puolella Suomea. Perus- ja toisen asteen opettajille suunnatun Liikenne hurahti verkostoon opettajat menivät mukana -hankkeen täydennyskoulutuksia järjestettiin 23 paikka kunnalla. Niissä koulutettiin yli 500 opettajaa. Yhteistyössä olivat mukana Terveys ry. ja Opetushallitus. Täydennyskoulutus tarjosi opettajille hyvät perustiedot eri-ikäisten lasten liikenneturvallisuudesta ja tärkeimmistä liikkumiseen liittyvistä riskeistä sekä konkreettisia liikennekasvatuksen toimintamalleja ja käytännön esimerkkejä. Palaute täydennyskoulutuksesta oli erinomaista: 100 prosenttia osallistujista suositteli koulutusta kollegoilleen. Täydennyskoulutuspäivät saivat näkyvyyttä myös alueellisissa tiedotusvälineissä. Liikennekasvatukseen perehdytettiin myös tulevia opettajia yhteistyössä Oulun, Jyväskylän ja Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitosten kanssa. Olimme mukana Opetushallituksen liikennekasvatuksen yhteistyöverkostossa suunnittelemassa koulujen liikennekasvatusviikon sisältöä. Kouluille ja päiväkodeille suunnatulla Turvauutiset -uutiskirjeellä viestimme opetusalan ammattilaisille ajankohtaisista liikenneturvallisuusaiheista neljä kertaa vuodessa. Laajensimme myös lapsille suunnattua, turvallista liikkumista tukevaa Turvapupuverkkosivua. Uudessa osiossa voi harjoitella koulumatkaa virtuaalisesti - itsenäisesti tai vanhemman kanssa. Sivustoa markkinoitiin mm. valtakunnallisilla Lastentarhanopettajapäivillä. Samalla keräsimme tapahtumaan osallistuneilta palautetta sivustosta. Mahdollistimme jokaisen koulutulokkaan vanhemmille saada koulujen kautta jaettavan Kirje vanhemmille -esitteen. Esitettä jaettiin keväällä kouluihin tutustumisen yhteydessä. Elokuussa, koulujen alkaessa kampanjoimme liikennevalojen noudattamisen tärkeydestä kaikilla kaupallisilla radioasemilla teemalla Vain vihreitä päin. Viestiemme huomionarvoa lisäsi kyselytutkimus Alakouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa kokemuksista koulumatkojen turvallisuudesta. Joka neljäs vanhemmista kertoi, että lapsen koulumatkalla oli useita liikenteellisesti vaarallisia paikkoja. Lisäksi olimme mukana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä alku koulutielle -kampanjassa. Kampanjan kautta tavoitimme suurehkon osan koulunsa aloittavista lapsista ja heidän vanhemmistaan. Käännä pää -tapahtuman yhteydessä Helsingin Suutarilassa pääsi moottoripyöräpoliisin kyytiin. Kohdistimme pyöräilykypäräkampanjointia erityisesti vuotiaisiin nuoriin, sillä pyöräilykypärän käyttöaste laskee rajusti teini-iässä. Munapää-kampanja kutsui nuoret tuunaamaan kypärän kampanjasivuilla Sivustolla esittelimme myös uusimpia kypärämalleja ja annoimme vinkkejä kypärän kestävistä kampauksista. Kypärän tehoa toimme esiin humoristisella videolla Vain munapää ei käytä kypärää. Sivustolla oli yli kävijää. Pyöräilykypäräkampanjointi keskittyi nuorten suosimiin verkko- ja radiomedioihin. Mopoilun turvallisuutta edistettiin jatkamalla liikennealan yhteistä kampanjaa Mopoilija, käännä pää vuotiaille moponuorille sekä heidän vanhemmilleen suunnattu kampanja kertoi turvallisen mopoilun perusteista, risteysajon, virittämisen, kyydittämisen ja kyydissä olemisen riskeistä, mopoonnettomuuksien seurauksista sekä mopokorttiuudistuksesta. Kampanjointia toteutettiin järjestämällä mopotapahtumia kouluilla, tiedotustilaisuuksia, verkkomainontaa, kilpailuja ja erilaisia toimia sosiaalisessa mediassa sekä asiantuntijaseminaari. Toimintavuoden aikana toteutettiin yli 50 mopoaiheista koulutapahtumaa. Tapahtumien järjestämi- sestä huolehtivat pääasiassa Liikenneturvan aluetoimistot. Tapahtumien lisäksi kampanjan tavoitti yli nuorta verkossa ja pelkästään sen kilpailuun osallistui moponuorta. Vuoden aikana uusimme mopoilijan oppaamme. Lisätietoa mopoilusta saimme Liikenneturvan Turun yliopistolta tilaamasta tutkimuksesta Mopoilu ajokauden 2011 alkaessa. Tutkimus kertoi, millaisena nuoret kokevat mopoilun riskit, millaisia onnettomuuksia heille oli sattunut ja miten he arvioivat kyyditsemiseen liittyviä asioita. Selvitimme myös Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä. Mopoilijoiden vanhemmat kokivat mopoilun riskit pienemmiksi kuin muut aikuiset keskimäärin. He kannattivat muun muassa suurempia huippunopeuksia mopoille. Saatuja tietoja käytettiin kampanjan viestinnässä. Kampanjan toteuttivat Liikenneturva, liikenne- ja viestintäministeriö, poliisi, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus. 14 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

9 Nuorten liikenneturvallisuus (18 24-vuotiaat) Yleiset turvallisuuskeinot eivät ole parantaneet nuorten liikenneturvallisuutta. Henkilövahinkojen kasvu on keskittynyt 18-vuotiaisiin mieskuljettajiin. Nuorten kuljettajien onnettomuuksien taustasyinä ovat usein alkoholi, ylinopeus ja turvavyön käytön laiminlyönti. T avoitimme yli varusmiestä Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton kanssa yhteistyössä toteutetulla Särmänä liikenteessä -koulutusmallilla. Särmänä liikenteessä on merkittävin, yksittäinen nuorille suunnattu liikenneturvallisuustoimi Suomessa. Sen keskeisiä teemoja olivat turvavyön käyttö, väsymyksen, ajonopeuksien ja alkoholin vaikutukset sekä joukkoliikenteen käyttö. Toimintavuonna Puolustusvoimat otti koulutusmallin kiinteäksi osaksi sen liikenneturvallisuuskoulutusta. Tuimme Puolustusvoimien henkilökuntaa perehdyttämällä heitä koulutusmalliin kolmella koulutustilaisuudella. Olimme aktiivisesti mukana myös varusmiesjohtajien koulutuksissa. Särmänä liikenteessä -tilaisuuksia järjestettiin eri puolilla Suomea 16 paikkakunnalla aina Sodankylästä Upinniemeen ja Vekaranjärveltä Pansioon. Nuorten liikenneraittiutta tuettiin jatkamalla yhteiskampanjointia sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden edistämisen keskuksen, poliisin sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Osana liikenneraittiuskampanjointia etsittiin nuorille suunnattua uutta radiomainosta Raikuradiomainoskilpailulla. Osallistava kisa oli suunnattu nuorille, alle 29-vuotiaille suunnittelijoille ja alan opiskelijoille. Kilpailun tuloksena saatiin uusi radiomainos Sattumusten sarja. Kampanjaviesti oli: Tyhmä saa olla, mutta ei rattijuoppo. Radiomainoskampanja käynnistyi juhannuksena ja jatkui pikkujouluaikaan. Medioina käytettiin kaikkia kaupallisia radioasemia, pylvästauluja, City-lehteä, ennakkoesitystä elokuvateattereissa sekä Facebook -kampanjaa. Liikenneturva taustoitti kampanjaa päivittämällä sen tietopaketin faktoilla rattijuopumuksesta. 16 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Veimme liikenneturvallisuusteeman osaksi nuorten syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Nuorten Akatemian Mahis -toiminta on tarkoitettu vaikeassa elämäntilanteissa olevien vuotiaiden nuorten tukemiseen. Liikenneturva oli mukana mahdollistamassa 79 Mahis -ryhmän ja noin 800 nuoren itse suunnitteleman vapaa-ajantoiminnan käynnis tymisen. Muita nuorille suunnattuja liikennekasvatus ja valistustilaisuuksia olivat Draaman keinoin liikenteessä -tapahtumat sekä Menossa mukana tilaisuudet, joita järjestettiin yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla yhteistyössä eri oppilaitosten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorten liikenneturvallisuus oli kiinteä osa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä. Julkaisimme suomenkielisen yhteenvedon tutkimuksesta 15-åringar i Nordens trafik, jossa selvitettiin, mitä 15-vuotiaat tietävät liikenneasioista, mitä mieltä he ovat omasta liikkumisestaan ja mitä he liikenteessä tekevät. Miten saadaan humalainen kaveri pois ratista? Kerro ehdotuksesi ja osallistu kilpailuun osoitteessa Yllä. Särmänä liikenteessä -koulutusmallilla liikenneturvallisuuskasvatusta kohdennettiin erityisesti varusmiehille. Oikealla. Nuorille suunnattu Tyhmä saa olla -kampanja kuului kaikilla kaupallisilla radiokanavilla. Liikenneturvan toimintakertomus

10 Työikäisten liikenneturvallisuus (25 64-vuotiaat) Christina Palmu Tielläliikkujien enemmistö on vuotiaita aikuisia. Tähän ryhmään kohdistetuilla valistus- ja koulutustoimilla voidaan parantaa merkittävästi tieliikenteen turvallisuutta. Liikennekäyttäytymisen seurantatietojen mukaan parantamisen varaa on muun muassa turvavyön käytössä takapenkillä. Kampanjoimme turvavyön käytöstä takapenkillä valtakunnallisesti kolmeen otteeseen. Mainontaa kohdennettiin erityisesti vuotiaille mieskuljettajille ja heidän lähipiirillensä. Helmikuussa, hiihtolomien aikaan, käytimme televisiomainonnassa Nelosella ja Jimillä Cowboyfilmiä. Viestimme samanaikaisesti kaikilla kaupallisilla radioasemilla, että turvavyön käyttö on tärkeää myös taajamanopeudessa ja hyvän kuljettajan kyydissä. Kesäkuussa lanseerasimme uuden TV-mainoksen turvavyön käytöstä. Siinä käytimme ensi kertaa Liikenneturvan uutta allekirjoitusta Välitä, muista ennakoi. Kampanja aloitettiin etupainotteisesti verkossa markkinoimalla sivustoa Sivusto keräsi kävijää. Juhannuksen jälkeen käynnistimme televisiomainonnan Nelosella, Jimillä ja Livillä. Radiomainonnassa olivat mukana kaikki kaupalliset radioasemat. Kampanjaa toistettiin joulun ja uuden vuoden aikoihin verkko- ja elokuvamainonnalla. Radiomainonnan teemoiksi nostimme väsymyksen ja ajamiseen keskittymisen. Turvavyökampanjamme huomattiin ja ymmärrettiin hyvin. Mainosten huomioarvo oli yhteiskunnallisen mainosten yleistä huomioarvon parempi ja mainoksia pidettiin informatiivisina, selkeinä ja ajatuksia herättävinä. Liikenneturva on koulutuksillaan luonut Suomeen vuosikymmenten saatossa vahvan perustan ennakoivalle ajotavalle. Vuonna 2011 edistimme ennakoivaa ajotapaa kehittämällä ja uudistamalla eri liikkujaryhmille suunnattua Ennakoivan ajon koulutusta EAK:ta. Painotimme aikaisempaa selkeämmin ajotehtävää kokonaisuutena ja sitä, miten osallistuja oppisi itsestään kuljettajana. Vuoden aikana uutta koulutustapaa testattiin useita kertoja eri ryhmissä ja eri kouluttajien vetämänä. Koulutuksen uusimiseen liittyi olennaisena osana myös materiaalin ulkoasun uusiminen. Tämä työ jatkuu myös vuonna Moottoripyöräilijöille suunnattu Moottoripyöräilijöiden ennakoivan ajon koulutus MPEAK on moottoripyöräkerhojen yleisesti käyttämä koulutusmalli. Mallin mukaisia kursseja järjestetään vuosittain kymmeniä ympäri Suomea. Kerhojen kouluttajat käyttävät Liikenneturvan materiaaleja ja ovat käyneet Liikenneturvan kouluttajakurssin. Toimintavuonna jatkoimme moottoripyöräilijöiden ennakoivan ajon kouluttajien koulutusta sekä uudemman Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voi oppia? -koulutuksen markkinointia. Mainoksia pidettiin informa tiivisina, selkeinä ja ajatuksia herättävinä. Raskaan liikenteen tarpeisiin kehittämämme Raskaiden ajoneuvojen ennakoivan ajon koulutus REAK on käytössä jatkuvasti; sekä raskaiden ajoneuvojen ajokorttien suorittamiseen tähtäävässä opetuksessa että ammattikuljettajien jatkokoulutuksessa. REAK on vakiinnuttanut paikkansa ammatillisten oppilaitosten, kurssikeskusten ja puolustusvoimien opetuksessa. Koulutus sai erittäin hyvää palautetta. Ennakoivan ajon kouluttajien koulutusta järjestettiin edellä mainituille liikkujaryhmille. Jokainen kouluttajakurssi oli täynnä osallistujia. Kursseja järjestettiin Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa, Helsingissä, Tampereella ja Joutsassa. Moottoripyöräilijöiden ennakoivan ajon koulutusta ajoradalla. Uusimme vuoden 2011 aikana myös henkilöauton kuljettajien ennakoivan ajon itseopiskelumateriaaliksi tarkoitettua Pidä Pelivaraa opasta, koululaiskuljettajien koulutusmateriaalia sekä taksinkuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen tarkoitettua jatkokoulutusohjelmaa. Yhteistyössä biometsäteollisuusyhtiö UPM:n kanssa pilotoimme työliikenteen turvallisuusprojektin. Sen tavoite oli luoda ryhmäkeskusteluun perustuva koulutusmalli ja aineisto työpaikkojen käyttöön. Projektiin osallistui satoja UPM:n työntekijöitä eri puolilta Suomea. Teimme paljon yhteistyötä erityisesti viestinnällisissä hankkeissa. Liikenneturvallisuusalan uusi yhteiskampanja Eläköön (www.elakoon.fi) lanseerattiin marraskuussa. Osallistuimme kampanjan valmisteluun koordinointiryhmässä ja pienryhmässä. Kampanjan ideana on osallistaa kaikkia liikenneturvallisuustyöhön. Sitä markkinoitiin sanoma- ja iltapäivälehdissä, radiossa sekä verkossa. Osallistuimme myös Tapaturmapäivän kampanjointiin. Päivän teemana oli liikuntatapaturmien ehkäisy. Valtakunnallinen seminaari pidettiin UKK- instituutissa Tampereella. Radio- ja verkkomainonta ohjasivat kampanjasivulle Olimme mukana Varo tasoristeystä -radiokampanjassa kesä- heinäkuussa ja lokakuussa. Radiokampanjan huomionarvo oli korkea. Yhteistyönä poliisin ja Autonrengasliiton kanssa toteutetussa, jokavuotisessa Rengasratsia - valvonta- ja tiedotuskampanjassa tarkastettiin renkaiden kuntoa viidellä eri paikkakunnalla. Ratsia sai lisänäkyvyyttä alueellisten infotilaisuuksien kautta. 18 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

11 Iäkkäiden liikenneturvallisuus (yli 65-vuotiaat) Jaksaminen ja terveyden heikkeneminen vaikuttavat iäkkäiden turvalliseen liikkumiseen. Yli 75 -vuotiailla kuljettajilla ajoterveyden heikkenemisen merkitys riskitekijänä korostuu. Ikäkuljettajat kompensoivat heikentynyttä suorituskykyään, mutta he tarvitsevat tukea ajokykynsä ylläpitämiseksi. Esimerkiksi ajoneuvon oikealla valinnalla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta. Uusi Ikänsä ratissa -aineisto ja verkkosivu luotiin ikäkuljettajalle avuksi helppokäyttöisen, turvallisen ja ajoergonomialtaan sopivan auton valintaan. Sivustolta löytyy muun muassa auton arviointilomakkeita sekä tietoa auton käyttöä helpottavista apuvälineistä ja uusista teknisistä järjestelmistä. Sivustoa markkinoitiin verkossa loka-marraskuussa ja siellä vieraili yli kävijää. Lisäsimme keskustelua iäkkäiden roolista liikenteessä julkaisemalla tutkimuksen suhtautumisesta iäkkäiden autoiluun. Yli 80 prosenttia kyselyyn vastanneista kansalaisista oli sitä mieltä, että terve iäkäs pärjää hyvin liikenteessä. Iäkäsaiheisia lehtiartikkeleita julkaistiin tiedotteidemme pohjalta yli 100. Iäkkäiden liikenneturvallisuus olikin yksi vuoden merkittävimmistä liikenneturvallisuuskeskustelun aiheista. Ikäkuljettajan itsearviointi -opasta jaettiin toimintavuoden aikana kpl iäkkäille ajokortin uusijoille. Opasta päivitettiin ja sen ulkoasua uusittiin uusintapainoksen yhteydessä. Verkossa toimiva Ikäkuljettajan itsearviointiin perustuva verkkotesti käännettiin vuonna 2011 myös ruotsiksi. Iäkkäiden jalankulkijoiden turvallisuutta edistettiin kampanjoimalla näkyvyyden parantamiseksi ja liukastumisten ehkäisemiseksi. Heijastinkampanjointia painotettiin iäkkäille tielläliikkujille, sillä Liikenneturvan seurantatietojen mukaan iäkkäät käyttivät heijastimia muuta väestöä vähemmän. Heijastimen käytön lisäämiseksi kampanjoitiin lokakuun puolivälin jälkeen kolmella eriaiheisella radiotietoiskulla. Liukastumisten ehkäisy, tasapainokyvyn ylläpito ja näkyminen olivat kiertueena toteutetun Pysy pystyssä -yhteiskampanjan teemoja. Parillakymmenellä paikkakunnalla toteutetut tapahtumat olivat iäkkäiden keskuudessa suosittuja. Liikenneturvan aluetoimistot järjestivät myös runsaasti muita iäkkäille suunnattuja tapahtumia. Eri puolilla Suomea järjestetyt Ikäautoilijan kuntokurssit, teematilaisuudet, yleisötapahtumat, ikäautoilijapäivät, senioripäivät, seminaarit ja vertaiskoulutustilaisuudet herättivät paljon mielenkiintoa. Yllä. Ikäkuljettajan itsearviointi -opasta päivitettiin. Alla. Liikenneturvan kouluttaja Heikki Anteroinen luennoimassa Ikäautoilijapäivillä Imatralla Pysy pystyssä -kampanjan avaus Yleisön joukossa mm. ministeri Anu Vehviläinen. 20 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

12 Kuntatyö Miska Korpelainen Aluehallintouudistus muutti alueellisen liikenneturvallisuustyön toimintaympäristöä liikenneturvallisuustyön siirtyessä pääosin uusiin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY) vuonna Liikenneturva oli mukana varmistamassa alueellisen turvallisuusyhteistyön jatkuvuutta ja aktiivisesti mukana yhteistyössä käynnistämässä uusien alueellisten turvallisuussuunnitelmien valmistelua. Vilkas ja monipuolinen kuntatyö on työllistänyt Liikenneturvan aluetoimistoja. Liikenneturvan tapahtuma- ja kontaktipäiväkirjaan kertyi lähes 1500 merkintää toimintavuoden aikana. Aluetyömme yksi painopiste koko Suomessa oli kuntien liikenneturvallisuustyön tukeminen. Osallistuimme kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien tekoon liikenneturvallisuusryhmien kokouksissa. Järjestimme monenlaista koulutusta sekä tapahtumia yhteistyössä kuntien ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Liikenneturvan edustajat ohjasivat ja kannustivat kuntia liikenneturvallisuustyöhön päivittäin. Kunta- tai seutukuntakohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys ja toteuttaminen vaatii yhteistyötä ja ammattitaitoa. Liikenneturvan kuntatyöllä on välillisesti hyvin merkittävä osa kuntalaisten liikkumisen turvallisuuden edistämisessä. Oikealla. Niiralassa valistettiin venäläisautoilijoita loppuvuodesta. Tien varteen pystytettiin turvavyön käytöstä muistuttavat kyltit. Tilaisuudessa olivat mukana vas. yhteyspäällikkö Tuula Taskinen Kuopion aluetoimistosta, toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, johtaja Petri Keränen Pohjois-Savon Ely-keskuksesta, ylikomisario Petri Pahkin Liikkuvasta poliisista sekä yhteyspäällikkö Marja Siintomaa Joensuun aluetoimistosta. 22 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

13 Paikalliset tapahtumat ja yhteistyö aktivoivat alueiden toimijoita ja yhteisöjä liikenneturvallisuustyöhön. Tavoitteemme on kannustaa muita tahoja vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Paikallisesti järjestettiin lukuisia eri tavoin liikkuville ja eri-ikäisille suunnattuja turvallisuustapahtumia. Liikenneturvan kampanjat näkyivät eri puolella maata. Turvalaiteasioita ja liikenneturvallisuusviestiä vietiin osaksi ihmisten arkea - oikeaan aikaan ja paikkaan kytkettyinä. Keväällä järjestettiin runsaasti turvallisuuteen kannustavia pyöräilytapahtumia. Syksyllä nostettiin esiin pyörien valojen käyttö. Kesällä kierrätettiin pyörähdysautoa turvavöiden merkitystä korostavissa tapahtumissa. Heijastinkampanjointia tehtiin iltojen pimentyessä. Liikenneturva kohtasi ihmisiä lukuisilla messuilla ja tapahtumissa. Ihmisten kohtaaminen on merkittävä osa liikenneturvallisuustyötä. Ihmisten arkeen osallistuminen vei Liikenneturvan mukaan niin Likkojen lenkille, Teivon Kuninkuusraveihin kuin lapsi-, nuoriso- ja ikämessuille sekä erilaisiin viikko- ja päivätempauksiin ja tapahtumiin. Elinikäinen liikennekasvatus konkretisoitui Liikenneturvan aluetoimistojen kouluttaessa neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten, nuorisotoimen sekä työsuojelun henkilöstöä ja iäkkäiden kanssa toimivia. Lisäksi koulutusta saivat koululaisautonkuljettajat, liikennepuistojen työntekijät, toimittajat, kodinhoitajat, maahanmuuttajat, vaihto-oppilaat ja lukuisat muut liikenteen turvallisuudesta innostuneet ryhmät. Tiedon tuotanto Next Step nuorisomessuilla sai arvostella erilaisia liikennevalistusvideoita. Vasemmalla Matti Joki ja Leena Piippa. Liikenteen tarkkailua. Liikenneturvan tutkimus- ja tietopalveluyksikkö tuottaa ja kokoaa tieliikenteen turvallisuuteen liittyviä aineistoja mm. viestinnän ja koulutuksen suunnitteluun ja kohdentamiseen, sekä selvittää toimenpiteiden tuloksellisuutta. Tutkimus Automaattisilla mittalaitteilla sekä tarkkailemalla keräsimme vuosittaiset tiedot liikennekäyttäytymisestä, muun muassa turvalaitteiden käytöstä, ajonopeuksista, punaista päin ajamisesta ja kävelemisestä sekä rattijuopumuksen osuudesta normaalissa liikenteessä. Liikenneturvan keräämä Liikenteen ilmapiiri kuvaa tavallisten kuljettajien kokemuksia liikenteestä. Ilmapiiri heikkeni vuonna Ilmapiiristä julkaistiin myös alueelliset raportit. Tieliikenteen vakavat loukkaantumiset pelastuslaitoksen tilastoissa -raportissa selvitimme pelastuslaitoksen resurssi- ja onnettomuustietokannan Pronton soveltuvuutta liikenneonnettomuuksien tilastointiin ja liikenneturvallisuustyöhön. Liikenneturva on ottanut tietokannan käyttöön uudeksi liikenneturvallisuusindikaattoriksi vakavien loukkaantumistapausten seurantaan ja tiedottamiseen. Pohjoismaisten sisarjärjestöjen yhteistyönä tehdystä asennetutkimuksesta koottiin suomenkielinen yhteenveto Suomalaisten näkemyksiä liikenneturvallisuudesta. Siinä selvitimme tienkäyttäjien asenteita ja suhtautumista tärkeisiin liikenneturvallisuuskysymyksiin. Pyöräilyn turvallisuuden parantamiseksi olemme keränneet tietoja kuljettajien ja pyöräilijöiden väistämissääntötuntemuksesta sekä kuolemaan johtaneista pyöräilyonnettomuuksista vuosina Liikenneturva käynnisti yhteistyön Tilastokeskuksen ja Liikennevakuutuskeskuksen kanssa Suomen 24 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

14 virallisen tilaston kehittämisestä niin, että siihen sisältyisi tieto tieliikenteen itsemurhien ja sairauskohtausten määristä. Kartoitimme nykytilannetta selvityksellä: Tieliikenteen itsemurhat, sairauskohtaukset ja niiden tilastointi. Liikenne- ja viestintäministeriön Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmassa (LINTU) Liikenneturvalla on ollut tärkeä rooli mm. tutkimuksissa, joissa on selvitetty maistissa ajaneen profiilia, ajokyvyn kognitiivista arviointia, lääkärin ilmoitusvelvollisuuden toimivuutta sekä tieliikenteen onnettomuusrekistereiden edustavuutta ja peittävyyttä. Liikenneturvan toiminnan ohjausta varten keräsimme toiminnan tehokkuutta kuvaavat tiedot tuloksellisuuden arvioimiseksi. Lisäksi keräsimme tietoja sidosryhmien ja jäsenjärjestöjen käsityksistä Liikenneturvan toiminnasta. Järjestimme Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaarin 36. kerran. Seminaarissa keskusteltiin mm. koetun riskin säätelymekanismeista, huumerattijuopumuksesta sekä ikääntymisestä ja ajamisesta. Seurantatutkimus riskikäyttäytymisestä on valmistumassa. Se esitellään kevään 2012 tutkijaseminaarissa sekä liikennepsykologian kansainvälisessä kongressissa kesällä Helsingin yliopiston kanssa käynnistimme yhteistyötutkimuksen Vertaiskasvatuksen käytöstä turvallisuuskasvatuksessa. Lisäksi aloitimme hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa lapsuuden ja nuoruusiän kehitys- ja oppimisteorioihin sekä liikenne- ja riskikäyttäytymisen tutkimukseen perustuva esitys liikennekasvatuksen suunnittelemiseksi. see liikennekuolemien kehityssuunnan ajantasaisesti viimeisen vuoden (365 päivää) aikana. Pelastuslaitoksen tietojen perusteella julkaisimme selvityksen mopoautojen onnettomuuksista. Seuraamme liikenneturvallisuusalan kehitystä ja ylläpidämme laajinta yksinomaan liikenneturvallisuuteen erikoistunutta kirjastoa Suomessa. Tietovirtaa kerätään ja jäsennetään alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä seuraten lehtien sekä verkkopalvelujen kautta. Kirjastomme tietokantaan luetteloitiin toimintavuonna lähes 1000 uutta nidettä. Kirjastosta lainattiin ja sinne palautettiin noin teosta. Kirjastomme palveli alan tutkijoita, liikenneturvallisuudesta kiinnostuneita kansalaisia ja yhteistyökumppaneita. Erilaisia tiedonhakuja tehtiin lähes päivittäin (180). Liikenneturvan kirjasto oli mukana myös valtakunnallisessa Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa. Liikenneturvallisuusalan ansiomitalit Liikenneministeri Anu Vehviläinen myönsi Liikenneturvan hallituksen esityksestä liikenneturvallisuusalan ansiomitalit 12 alalla ansioituneelle henkilölle. Liikenneministeri Merja Kyllönen luovutti mitalit pidetyssä lounastilaisuudessa Helsingissä. Mitalin saivat seuraavat henkilöt: asiantuntija, johtava lakimies Östen Brännäs, komisario Jyrki Haapala, aluepäällikkö Jukka Haavikko, toimitusjohtaja Reijo Ikäheimonen, maankäytön asiantuntija Raimo Järvinen, katsastusaseman päällikkö Tuomo Karhapää, LKT, dosentti Aarne Kivioja, autokoulun johtaja Seija Penttilä, toimittaja Kari Pitkänen, liikenneinsinööri Veli-Pekka Saresma, autoilija Juha Siira ja ylikomisario Veikko Stolt. Tietopalvelu Tiedotusvälineiden ja yhteistyökumppaneiden lisäksi olemme tuottaneet laajasti tietoja valtakunnalliseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan liikenneturvallisuustyön perustaksi. Laadimme ja julkaisimme vuoden 2010 tieliikenneonnettomuuksista Tilastokirjan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Tuotimme ennakkotiedot tieliikenteen onnettomuuksista Tilastokeskuksen kanssa kuukausittain. Lisäksi olemme ylläpitäneet ja täydentäneet ajantasaista liikenneonnettomuuksien tietokantaa kokoamalla tienkäyttäjä- ja ikäryhmittäin tehtyjä tilastokatsauksia verkkoon läpi vuoden. Teimme myös alueellisia tilastokatsauksia. Reaaliaikaisen onnettomuustilanteen seuraamiseksi keräsimme sähköisesti tietoja sanomalehtien onnettomuusuutisoinnista. Liikenneturvan mobiilisivuilla olemme julkaisseet indikaattoria, joka ilmai- 26 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

15 Kansainvälinen toiminta Hallinto- ja muut toimielimet Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki Liikenneturvasta N:o 278/2003). Sen päättäviä toimielimiä ovat keskusjärjestön kokous ja hallitus. Johtoryhmä on toimitusjohtajan neuvoa-antava toimielin. Liikenneturvassa toimii lisäksi hallituksen nimeämät tiedotusalan neuvottelukunta, kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta sekä palkitsemistoimikunta. Keskusjärjestön kokous kokoontui kaksi kertaa; toukokuussa oli kevätkokous ja joulukuussa syyskokous. Varsinaisten kokousasioiden ohella kevätkokouksessa erityisasiantuntija Tero Jokilehto, liikenne- ja viestintäministeriöstä, esitteli ajankohtaisia asioita liikenneturvallisuudesta. Syyskokouksessa professori Timo Tervo HYKS:stä esitelmöi ajoterveyden vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen. Hallitus piti kuusi kokousta. Hallitusta työllisti mm. uuden toimitusjohtajan valinta ja Liikenneturvan strategian laatiminen. Otettiin kantaa hallitusohjelmaan sekä liikennevakuutuslain uudistamiseen, johon liittyy myös Liikenneturvan rahoituspohjan muuttaminen. Hallituksen maakuntakokous pidettiin syyskuussa Vaasassa, jossa yhteyspäällikkö Heli Lintamo kertoi Vaasan liikenneturvallisuustyöstä ja kokouksen lomassa tutustuttiin Käsityön talo Loftetiin. Johtoryhmä piti toimintavuoden aikana kahdeksan kokousta. Palkitsemistoimikunta kokoontui kerran. Tiedotusalan neuvottelukunta piti viisi ja kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta kolme kokousta. Pietarin ja Leningradin alueen liikennepoliisihallinnon edustajat vierailivat lokakuussa Liikenneturvassa. Pohjoismaiden yhteistyöjärjestö NTR (Nordiska Trafiksäkerhetsrådet) piti johtajiston kokouksen maaliskuussa Kööpenhaminassa ja vuosikokouksen syyskuussa Visbyssä, Gotlannissa. Kokouksiin osallistuivat johtaja Matti Järvinen sekä tiedottaja Lena von Knorring, joka osallistui samalla myös NTR:n nuorten liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukseen Visbyssä. NTR:n vuosikokouksessa myönnettiin liikenneturvallisuuspalkinto Maria Krafftille, joka on tutkinut kolarivammoja ja etenkin Whiplash-vammoja. ETSC:n (European Transport Safety Council) vuosikokous sekä seminaari pidettiin marraskuussa Ateenassa. PRI:n (La Prévention Routière Internationale) vuosikokous pidettiin niin ikään marraskuussa, Pariisissa. Matti Järvinen osallistui molempiin kokouksiin. PRI:n kokouksessa myönnettiin Järviselle PRI:n ansiomitali kiitokseksi pitkäaikaisesta toiminnasta järjestön hallituksessa. Tylösandin liikenneturvallisuusseminaariin elokuussa Halmstadissa osallistuivat yhteyspäälliköt Antero Aho ja Heli Lintamo sekä tiedottaja Lena von Knorring. Suunnittelija Petri Jääskeläinen osallistui WHO:n Global Statut Report on Road Safety työryhmän koulutustilaisuuteen huhtikuussa Genevessä, Sveitsissä. Opetushallituksen liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto piti työseminaarin huhtikuussa Tallinnassa. Seminaariin osallistuivat aluepäälliköt Satu Tuomikoski ja Leena Piippa, suunnittelija Laura Loikkanen ja projektityöntekijä Minna Nordström. Seminaarissa esiteltiin Liikenne hurahti verkostoon ja opettajat menivät mukana hanketta ja suunniteltiin työryhmissä liikenneturvallisuusviikkoa, jonka teemana on Nuorempi ottaa mallia kaikessa. Yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna piti esityksen kasvatuksesta, valistuksesta ja tiedotuksesta kuntien liikenneturvallisuustyössä sekä yhteistyöstä poliisin kanssa kahdessa koulutustilaisuudessa kesäkuussa, Pietarissa. Tilaisuudet oli järjestetty Leningradin alueen ja Pietarin hallintopiirien liikennepoliisihallinnon johdolle. Tiedottaja Kaisa Hara osallistui maaliskuussa Sevillassa pidettyyn pyöräilyyn keskittyvään The Velo-city 2011 konferenssiin. Pietarin ja Leningradin alueen liikennepoliisihallinnon edustajat vierailivat lokakuussa Liikenneturvassa. Hallitus Puheenjohtaja Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula Jäsen Varajäsen Edustaa Yli-insinööri Marcus Merin Opetusneuvos Jukka Lehtinen Poliisiylitarkastaja Esko Ruokonen Erityisasiantuntija Tero Jokilehto Hallitusneuvos Merja Leinonen Poliisitarkastaja Timo Ajaste Liikenne- ja vietintäministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sisäasiainministeriö 28 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

16 Jäsen Varajäsen Edustaa Neuvotteleva virkamies Merja Söderholm Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen Työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi Professori Timo Tervo Toimitusjohtaja Pekka Rissa Liikenneinsinööri Silja Siltala Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi DI, PD Matti Kosola Hallitussihteeri Virva Walo Tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen Palkkasihteeri Harri Pasanen LKT Aarne Kivioja Viestintäpäällikkö Kirsi Heikkilä Kehittämispäällikkö Juha Karvonen Toimitusjohtaja Kaija Savolainen DI Juhani Tenhunen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutusala ja liikennevakuutusyhtiöt Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Suomen Lääkäriliitto/ Liikennelääketiede Moottoriliikenteen Keskusjärjestö/Ammattiliikenne Suomen Kuntaliitto Moottoriliikenteen Keskusjärjestö/ Yksityisautoilu Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry/suomen Liikenneliitto SuLi ry 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja henkilöstön edustaja toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen henkilöstön varaedustaja yhteyspäällikkö Antero Aho yli-insinööri Marcus Merin sihteeri toimitusjohtajan assistentti Sisko Väyrynen-Hämäläinen aluepäällikkö Satu Tuomikoski Johtoryhmä Puheenjohtaja Toimitusjohtaja Matti Järvinen (31.5. saakka) Toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen (1.6. alkaen) Jäsenet Johtaja Matti Järvinen (1.6. alkaen) Tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalin Viestintäpäällikkö Kare Ojaniemi Talouspäällikkö Markku Kola (30.4. saakka) Hallintopäällikkö Jaana Tuononen ( ) Hallintopäällikkö Visa Reinikainen ( alkaen) Koulutuspäällikkö Antero Lammi Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna, henkilöstön edustajana tiedotustoimittaja Ulla-Maija Sornikivi, henkilöstön varaedustajana Sihteeri Toimitusjohtajan assistentti Sisko Väyrynen-Hämäläinen Tiedotusalan neuvottelukunta Puheenjohtaja Toimittaja Kari Pitkänen Laatutekstit Kari Pitkänen Oy Jäsenet Toimittaja Tuike Alitalo, Helsingin Sanomat Tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen, Liikennevakuutuskeskus Liikennetoimittaja Matti Heikura, Kaleva Toimittaja Tommi Lempinen, Iltasanomat Toimittaja Jaana Ahtiainen, Radio Nova Redaktör Dan Kronqvist, Hufvudstadsbladet Toimittaja Pentti J. Rönkkö, Iltalehti Viestintäjohtaja Nina Nizovsky, Suomen Taksiliitto ry Tutkija, dosentti Esko Keskinen, Turun yliopisto Sihteeri: Viestintäpäällikkö Kare Ojaniemi Liikenneturva Palkitsemistoimikunta Puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Matti Järvinen Jäsenet: Liikenneturvallisuuspäällikkö Auli Forsberg, Liikennevirasto Liikenneturvallisuusjohtaja Pekka Sulander, Liikennevakuutuskeskus/VALT Freelancetoimittaja Ilpo Mattila Puheenjohtaja Kimmo Puntti, Rahtarit ry Liikkuvan poliisin päällikkö Kari Rantala Sihteeri: Toimitusjohtajan assistentti Sisko Väyrynen-Hämäläinen Kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta Puheenjohtaja Toimistopäällikkö Leena Silfverberg, Helsingin kaupunki Jäsenet Ylitarkastaja Katariina Myllärniemi, Liikenne- ja viestintäministeriö Sales Manager Jutta Behm, Coreplast Oy Toimitusjohtaja Susanna Blomqvist, Saintex Oy Hannu Heiskanen, Taitavat Suutarit Koulutussuunnittelija Ritva Salmela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Materiaalijohtaja Raimo Tihveräinen, Epsira Oy Toimitusjohtaja Jussi Laurikainen, Cycleurope Finland Oy Toiminnanjohtaja Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto Freelance -toimittaja Timo Turkula Poliisitarkastaja Timo Ajaste, Poliisihallitus Liikenneinsinööri Kimmo Kiuru, Hyvinkään kaupunki DI Juhani Tenhunen, Suomen Liikenneliitto SuLi ry (Liikenneturvan hallituksen edustaja) Liikenneturvan edustajat turvallisuusinsinööri Ari-Pekka Elovaara tiedottaja Kaisa Hara yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna, sihteeri 30 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

17 Henkilöstö Liikenneturvan henkilöstö on sen tärkein voimavara. Niillä tavoitteilla, periaatteilla ja menettely-tavoilla, joita Liikenneturvan henkilöstöasioiden hoidossa noudatetaan, pyritään lisäämään Liikenneturvan tehokkuutta, luotettavuutta ja henkilöstön viihtyvyyttä. Liikenneturvan henkilöstön määrä toimintavuoden lopussa oli 49 henkilöä. Henkilötyövuosien määrä oli 47. Henkilötyövuosien määrällä tarkoitetaan säännölliseen normaaliin työaikaan suhteutettua henkilötyövuosien yhteismäärää. Määräaikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa kolme ja osa-aikatyössä oli yksi työntekijä. Liikenneturvan henkilöstöstä oli naisia 59 % ja miehiä 41 %. Henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta; naisten 46 ja miesten 47 vuotta. Liikenneturvassa henkilökunnasta 60 % oli suorittanut korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon. Määräaikaisia työsuhteita päättyi vuoden aikana kolme. Liikenneturvaan tuli toimintavuoden aikana Liikenneturvan henkilökunta kokoontui Suomenlinnaan virkistäytymään seitsemän uutta henkilöä vakinaiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen. Vanhuuseläk-keelle jäi neljä henkilöä, työkyvyttömyyseläkkeelle ei kukaan. Eläköityminen jatkuu seuraavan viiden vuoden aikana suurten ikäluokkien saavuttaessa eläkeiän. Vuoden 2011 lopussa vakinaisessa työsuhteessa olevista henkilöstä 10 eli 22 % tullee jäämään vanhuuseläkkeelle seuraavan viiden vuoden aikana. Tässä yhteydessä on koettu tärkeäksi varmistaa osaamisen siirtyminen rekrytoitaville henkilöille. Vuoden 2011 työtyytyväisyyskyselyssä kysyttiin määrällisestä työkuormituksesta, vaikutusmah-dollisuuksista, työn palkitsevuudesta, yhteisöllisyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja arvojen yhteensopivuudesta. Kyselyssä käytetyn menetelmän (Areas of Worklife Survey -menetelmällä =AWLS) perusteella ei voida antaa yhtä työhyvinvoinnin arvoa, mutta jos edellä mainituista työelämän keskeisistä alueista lasketaan keskiarvo, Liikenneturvan henkilöstön kyselyn tulokseksi asteikolla yhdestä viiteen saadaan 3,60 (edellisvuonna 3,43 ), kun normiaineiston vastaava luku on 3,39. Kyselyn vastausprosentti oli 81 % (91,0 % edellisenä vuonna). Virkistäytymispäivillä ratkottiin tehtävärasteja ryhmissä. Tulokset vuoden 2011 joulukuussa olivat jokaisella osa-alueella edellisvuotta paremmat. Vaikutusmahdollisuudet ja organisaation arvojen ja omien arvojen yhteensopivuus saavat normiarvoja korkeammat arviot ja näillä alueilla on edellisen mittauksen jälkeen tapahtunut edelleen myönteistä kehitystä. Liikenneturvassa työn määrä ja kuormittavuus koettiin edelleen suuremmiksi kuin normiaineiston organisaatiossa. Työn palkitsevuuden kokemus edellismitta-ukseen verrattuna on hieman kohonnut samoin kuin yhteisöllisyys. Kokemus oikeudenmukai-suudesta nousi vuonna 2011 yli normitason. Kehittämisalueet, joihin jatkossa tulee panostaa ovat johtaminen ja esimiestyö, työn määrällinen ja laadullinen kuormittavuus sekä yhteisöllisyys ja tiedonkulku. Vaikka johtamisessa on kehitytty hyvään suuntaan, esimiestyö on selvästi näkyvissä myös huolenaiheiden joukossa. Käynnistetyt kehityskeskustelut toivottavasti vähen-tävät huolenaiheita jatkossa. Johtamisen alueella toimitusjohtajan johtamistapa sai parhaan palautteen. Henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Suomen Terveystalo Oy, jonka kanssa toimimme yhteistyössä työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti ja lisäsimme loppuvuonna työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Liikenneturva tarjoaa henkilöstölle lakisääteisen työterveyshuollon ja työehtosopimuksin sovitun sairaanhoidon yleis- ja erikoislääkäritasoisine palveluineen. Työterveyshuollon painopistettä pyrimme siirtämään entistä enemmän ennalta ehkäisevään suuntaan. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti kutsutaan ns. ikä-tarkastuksiin kaikki alle 50- vuotta täyttäneet viiden, vuotiaat kolmen ja 60 vuotta täyttäneet vuoden välein. Liikenneturvassa on käytössä työhöntulotarkastus kaikille uusille Liikenneturvan vakinaiseen tai vähintään puolen vuoden pituiseen määräaikaiseen työsuhteeseen tuleville henkilöille. Sairauspäiviä vuonna 2011 oli yhteensä 406. Sairauspäivien määrä henkilötyövuotta kohden oli 8,6 päivää sen ollessa edellisvuonna 8,3 päivää. Lukumääräisesti eniten oli 1-3 päivän sairaus-tapauksia. Työtapaturma-tapauksia oli kaksi. Liikenneturvassa suoritettiin aluehallintoviraston työsuojelutarkastus Sen seurauksena Liikenneturvassa tehtiin työriskien arviointi, sitouduttiin työsuojelun toimintaohjelman päivitykseen vuonna 2012 sekä tehtiin työterveyshuollon työpaikkaselvitys Helsingissä ja alueilla Jyväskylässä ja Tampereella loppuvuonna Työpaikkaselvitykset painottuivat työolojen terveydellisten riskien pienentämiseksi. Liikenneturvassa työsuojelun päämääränä on saada henkisesti ja fyysisesti terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet koko henkilöstölle. Liikenneturva tukee henkilöstön omaehtoista liikuntaa. Liikenneturvassa toimii myös työryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa henkilöstölle virkistysohjelmaa. Vuonna 2011 jatkettiin työhyvinvoinnin kehittämistä. Toukokuussa Johtamistaidon Opisto järjesti Työhyvinvoinnista kohti työyhteisötaitoja - kurssipäivän ja marraskuun koulutuspäivillä jatkettiin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen harjoittelua. Muussa koulutuksessa viestintäkoulutuksen osuus oli merkittävä. Henkilöstökoulutuksen koulutuspäiviä oli yhteensä 166 ja yli 80 % henkilöstöstä osallistui koulutukseen. Liikenneturva tukee myös omaehtoista opiskelua. Liikenneturvan henkilöstömenot vuonna 2011 olivat yhteensä 3,21 miljoonaa euroa. Henkilöstö- 32 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

18 menoista 2,54 me käytettiin palkkoihin ja palkkioihin ja 0,67 me henkilösivukuluihin. Henki-lösivukuluista sosiaaliturvaan käytettiin e, koulutukseen e ja työterveyshuoltoon e. Henkilöstömenot olivat 50 % toiminnan kuluista. Henkilökunta Keskustoimisto Anna-Liisa Tarvainen, toimitusjohtaja (1.6. alkaen) Järvinen Matti, toimitusjohtaja (31.5. saakka), johtaja ( ) Väyrynen-Hämäläinen Sisko, toimitusjohtajan assistentti Aarnio Sini, sihteeri Anteroinen Pasi, tiedottaja Antinaho Anne, taloussihteeri Elovaara Ari-Pekka, turvallisuusinsinööri Hara Kaisa, tiedottaja Heinonen Matti, tutkija (30.9. saakka) Huopalainen Minna, suunnittelija (4.4. saakka) Hämäläinen Tarja, tiedotusavustaja Jääskeläinen Petri, suunnittelija Kahilainen Juho, tiedottaja ( alkaen) Karvinen Salla, tutkimusassistentti (1.11. alkaen) von Knorring Lena, tiedottaja Kola Markku, talouspäällikkö (30.4. saakka) Kontula-Sokka Karita, viestintäsuunnittelija ( saakka) Lammi Antero, koulutuspäällikkö Loikkanen Laura, suunnittelija Lorentz Johanna, varastonhoitaja Mannila-Nieminen Eila, toimistosihteeri Mäkilä Katja, informaatikko Määttä Nina, graafinen suunittelija (1.8. alkaen) Nordström Minna, projektityöntekijä ( saakka) Ojaniemi Kare, viestintäpäällikkö Piirainen Marjaana, tiedotusavustaja Pöysti Leena, suunnittelija Rajalin Sirpa, tutkimuspäällikkö Reinikainen Visa, hallintopäällikkö ( alkaen) Ruohonen Lassi, ICT-järjestelmäasiantuntija Schrey Aulikki, suunnittelija Sornikivi Ulla-Maija, tiedotustoimittaja ( saakka) Tanskanen Kaisa, graafinen suunnittelija (äitiys- ja vanhempainvapaalla 2.9. alkaen) Tuononen Jaana, hallintopäällikkö ( ) Tvauri Oskar, toimistoavustaja ( ) Vierimaa Jukka, tietopalvelupäällikkö (31.8. saakka) Vuoristo Toni, koulutusohjaaja Aluetoimistot Helsinki Lehto Olli, koulutusohjaaja Tavaststjerna Varpu, yhteyspäällikkö Kouvola Hinkkanen Anna-Maija, yhteyspäällikkö Lahti Tuomikoski Satu, aluepäällikkö Turku Aho Antero, yhteyspäällikkö Aho Esa, koulutusohjaaja Tampere Joki Matti, suunnittelija Jyväskylä Piippa Leena, aluepäällikkö Rossi Tomi, koulutusohjaaja Vaasa Lintamo Heli, yhteyspäällikkö Kuopio Korhonen Tarja, koulutusohjaaja Taskinen Tuula, yhteyspäällikkö Joensuu Siintomaa Marja, yhteyspäällikkö Mikkeli Karvonen Eini, koulutusohjaaja Tarkiainen Reijo, aluepäällikkö Oulu Kalmakoski Eero, yhteyspäällikkö Kinisjärvi Rainer, aluepäällikkö Rovaniemi Niska Petri, yhteyspäällikkö Tervo Pentti, koulutusohjaaja Lausunnot Liikenneturva on antanut seuraavat lausunnot: Liikenne- ja viestintäministeriölle Asetusluonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun ase-tuksen muuttamiseksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelman luonnoksesta Liikennepoliittinen selonteko; Liikenneturvan näkemykset tieliikenteen turvallisuuslinjauk-sista liikennepoliittisessa selonteossa Asetusluonnoksista ajokorttilainsäädännön muuttamisesta Asetusluonnoksesta alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa Sisäasiainministeriölle Turvallinen elämä ikääntyneille. Liikenneturvan kommentteja toimintaohjelmaan Iäkkäiden turvallisuutta koskevista julkaisuista Sosiaali- ja terveysministeriölle Liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksesta Onnettomuustutkintakeskus Luonnoksesta teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslistaluonnoksesta Liikennevirasto Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisesta toimenpidesuunnitelmasta 2020 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Hallituksen esityksestä HE 314/2010 VP ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntäteh-tävien järjestämisestä koskevaksi lainsäädännöksi Valtioneuvoston selvityksestä E 122/2009 VP Komission tiedonannosta kestävästä tule-vaisuudesta liikenteelle: kohti yhtenäistä, teknologiavetoista ja käyttäjäystävällistä järjestelmää Jäsenyydet Liikenneturva oli jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Nordiska Trafiksäkerhetsrådet (NTR) La Prévention Routière Internationale (PRI) European Transport Safety Council (ETSC) Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin (PTL) Suomen osasto Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ry Terveyden edistämisen keskus Aikakauslehtien Liitto Mainostajien Liitto Yhteiskuntaviestintä ry Mobilia-säätiö Liikenneturvalaisia oli jäseninä seuraavissa neuvottelu- ja toimikunnissa sekä talon ulkopuolisissa työryhmissä: Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta, valtioneuvosto, jäsen toimitusjohtaja Matti Järvinen (31.5. saakka) ja toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen (1.6.alkaen), varajäsen tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalin Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan työjaos, liikenne- ja viestintäministeriö, jäsen Sirpa Rajalin Valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman valmisteluryhmä, liikenne- ja viestintäministeriö, jäsen Sirpa Rajalin Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta, VALT, jäsen Sirpa Rajalin, varajäsen koulutuspäällikkö Antero Lammi Liikenneturvallisuuden pitkäntähtäimen tutkimusja kehittämisohjelman (LINTU) johtoryhmä ja yksittäisten tutkimusten ohjausryhmät, liikenne- ja viestintäministeriö, jäsen Sirpa Rajalin Liikenteen turvallisuusviraston neuvottelukunta, jäsen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, varajäsen Matti Järvinen (31.5. saakka) ja Anna-Liisa Tarvainen (1.6. alkaen) Lapsiasiain neuvottelukunta, valtioneuvosto, puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, jäsen Anna-Liisa Tarvainen Liikennevahinkolautakunta, valtioneuvosto, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Tarvainen Nordiska Ungdomsgruppen, NTR, tiedottaja Lena von Knorring Sisäisen turvallisuuden ohjausryhmä, sisäasiainministeriö, jäsen Anna-Liisa Tarvainen Satakunnan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta, VALT, jäsen Antero Lammi Varsinais-Suomen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta, VALT, käyttäytymistieteen jäsen Antero Lammi VALT:n asiantuntijatyöryhmä, VALT, jäsen yhteyspäällikkö Petri Niska B-pro -projektityöryhmä, Suomen Autokoululiitto, asiantuntija Antero Lammi 34 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

19 Nurmijärven kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä, Liikenneturvan edustaja Antero Lammi Autoliiton neuvottelukunta, jäsen Matti Järvinen Liikenneopettajakoulutuksen johtoryhmä, Hämeen Ammattikorkeakoulu, jäsen Antero Lammi Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto, Opetushallitus, jäseniä suunnittelija Laura Loikkanen ja aluepäällikkö Satu Tuomikoski Mobilia säätiön edustajisto, jäsen informaatikko Katja Mäkilä Erikoiskirjastojen neuvosto, jäsen informaatikko Katja Mäkilä Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikennekirjastojen yhteistyöryhmä, jäsen Katja Mäkilä Alkolukko-ohjausryhmä, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, jäsen turvallisuusinsinööri Ari-Pekka Elovaara Alkolukkoyhteistyöryhmä, Trafi, jäsen Ari-Pekka Elovaara Älyliikenteen neuvottelukunnan Älyajoneuvotyöryhmä, liikenne- ja viestintäministeriö, jäsen suunnittelija Petri Jääskeläinen Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin liikenneturvallisuusjaosto, jäsen Petri Jääskeläinen Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan kuuluva Arjen ja asumisen turvallisuustyöryhmä, sisäasiain-ministeriö, jäsen Petri Jääskeläinen Tieliikenteen onnettomuusrekistereiden edustavuusja peittävyystutkimuksen ohjaustyöryhmä, (LINTU), jäsen Petri Jääskeläinen Maailman terveysjärjestön WHO:n Second Global Status Report on Road Safety -työryhmä, kansallinen datakoordinaattori Petri Jääskeläinen Käännä pää- kampanjan suunnitteluryhmä, puheenjohtaja tiedottaja Kaisa Hara, jäsenet tiedottaja Karita Kontula - Sokka ja koulutusohjaaja Toni Vuoristo Liikenneraittiustyöryhmä, jäsen Kaisa Hara Liikenneturvallisuusviestinnän koordinointiryhmä, jäsen viestintäpäällikkö Kare Ojaniemi, varajäsen Kaisa Hara Eläköön-yhteiskampanjan pienryhmä, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, jäsen Kaisa Hara Eläköön-yhteiskampanjan Nuoret kohderyhmäkampanjan työryhmä, puheenjohtaja Kare Ojaniemi Eläköön- yhteiskampanjan ammattiliikenteen alajaosto, Liikenteen turvallisuusvirasto, jäsen Toni Vuoristo Pysy pystyssä -kampanjan työryhmä, puheenjohtaja Kaisa Hara Tapaturmapäivän viestintäryhmä, puheenjohtaja Kaisa Hara YETD - kilpailun suunnitteluryhmä, jäsen Toni Vuoristo Tapaturmayhteistyöryhmä, Pyöräilykuntien verkosto, jäsen yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna Viisaan liikkumisen koordinaatioryhmä, liikenne- ja viestintäministeriö, Varpu Tavaststjerna Suomi pyöräilee -työryhmä, jäsen Varpu Tavaststjerna Henkilöliikenteen neuvottelukunnan kävely- ja pyöräilyjaosto, liikenne- ja viestintäministeriö, jäsen Kaisa Hara varajäsen Varpu Tavaststjerna Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit -ohjausryhmä, Pyöräilykuntien verkosto, Varpu Tavaststjerna Helsingin seudun liikenneturvallisuuden seurantaryhmä, Helsingin seudun liikenne, jäsen Varpu Tavaststjerna Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä, sisäasiainministeriö, jäsen yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna. Liikkuva-hankkeen ohjausryhmä, Nuorten Akatemia, jäsen Varpu Tavaststjerna Sisäisen turvallisuuden järjestöyhteistyöryhmä, sisäasiainministeriö, jäsen Varpu Tavaststjerna Uudenmaan ELY:n liikenneturvallisuustyön yhteistyöryhmä, Uudenmaan ELY - keskus, Varpu Tavaststjerna Pirkanmaan liikennevahinkojen tutkijalautakunta, käyttäytymistiede- ja sihteerijäsen suunnittelija Matti Joki Pirkanmaan ELY- keskuksen liikenneturvallisuusryhmä, Pirkanmaan ELY, jäsen suunnittelija Matti Joki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY- keskusten liikenneturvallisuusryhmä, jäsen aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Lapin ELY- keskuksen liikenneturvallisuustyöryhmä, Lapin ELY, jäsen Rainer Kinisjärvi Keski-Suomen liikenneturvallisuusryhmä, Keski- Suomen ELY, aluepäällikkö Leena Piippa Etelä-Pohjanmaan ELY- keskuksen liikenneturvallisuustyöryhmä, Etelä-Pohjanmaan ELY, yhteyspäällikkö Heli Lintamo Tieliikennetyöryhmä, Lapin liikenneturvallisuustyöryhmä ja Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Lapin ELY- keskus, jäsen Petri Niska Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailun turvallisuushanke, jäsen Petri Niska Lapin toimijamallin ohjaustyöryhmä, jäsen Petri Niska Ehkäise tapaturmat - hankkeen valtakunnallinen ohjausryhmä, varajäsen Heli Lintamo Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä, jäsen aluepäällikkö Reijo Tarkiainen Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke, ohjausryhmän jäsen Reijo Tarkiainen Jäsenyhteisöt 1. Aivovammaliitto ry 2. A-Katsastus Oy 3. Aktia Skadeförsäkring Ab 4. AKK-Motorsport ry 5. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry 6. Autoalan Keskusliitto ry 7. Autojoukkokiltojen Liitto ry 8. Autokatsastusmiesten Yhdistys ry 9. Autoliikenteen Työnantajaliitto ry 10. Autoliitto ry 11. Autonrengasliitto ry 12. Autotuojat ry 13. Autovahinkokeskus Oy 14. A-Vakuutus Oy 15. Eläkkeensaajien Keskusliitto 16. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 17. Invalidiliitto ry 18. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 19. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 20. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 21. Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö Trafikpolitiska föreningen Majoritet r.y. 22. Liikennevakuutuskeskus 23. Linja-autoliitto ry 24. Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö 25. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 26. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 27. Moottoripyöräkerho 69 ry 28. Mönkkärit ry 29. Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf. 30. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 31. Pohjola Vakuutus Oy 32. Rahtarit ry 33. SF-Caravan ry 34. Suomen Autokoululiitto ry 35. Suomen Autoteknillinen Liitto ry 36. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 37. Suomen Kuntaliitto ry 38. Suomen Liikenneliitto SuLi ry 39. Suomen Logistiikkayhdistys ry 40. Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry 41. Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbund 42. Suomen Motoristit ry 43. Suomen Paikallisliikenneliitto - Finlands Lokaltra fikförbund ry 44. Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 45. Suomen Taksiliitto ry 46. Suomen Tieliikenneopettajien Liitto ry 47. Suomen Tiepalvelumiehet STM ry 48. Suomen Tiepalvelumies Liitto ry 49. Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry 50. Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC 51. Terveys ry 52. Tilausajokuljettajat ry 53. Työsuojelupäälliköt ry 54. Työväen Sivistysliitto TSL ry 55. Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry 56. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 36 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

20 Talous Tilinpäätös Tuotot ja kulut Toiminnan rahoittamiseksi saatiin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen nojalla varoja vuoden 2011 liikennevakuutusmaksuihin sisältyvästä liikenneturvallisuusmaksuosuudesta euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli euroa (3,1 %). Muut tuotot yhteensä ,45 euroa ovat kertyneet myynti-, kurssi-, yhteistyöhanke- ja tutkimustuottojen lisäksi jäsenmaksu-, vuokra-, korko-, osinko- ja sekalaisista tuotoista. Tilikauden tuotot olivat yhteensä ,45 euroa. Toiminnasta aiheutui kuluja ,02 euroa. Kuluista ,73 euroa aiheutui hankkeista, ,07 euroa johtotehtävistä ja toimintaa tukevista peruspalveluista sekä 1 324,27 euroa muista toiminnoista. Edellä oleviin kuluihin sisältyy palkkoja ja palkkioita ,45 euroa sekä henkilösivukuluja ,39 euroa. Vakinaisesta henkilöstöstä hankkeissa toimi keskimäärin 37 henkilöä sekä johto- ja peruspalvelutehtävissä 7 henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli tilikauden aikana keski-määrin 3 henkilöä. Liikenneturvan taloussääntö ja luottokorttien käyttöpolitiikka päivitettiin. Toimintakertomusvuonna jatkettiin siirtymistä uuteen palkkausjärjestelmään. Uudistetun palkkausjärjestelmän raken-nemuutokset viedään päätökseen vuoden 2012 aikana toteuttamalla suoritusarvioinnit uudella tavalla. Tilikauden alijäämä on ,57 euroa. Tase Käyttöomaisuuden määrä oli ,36 euroa. Käyttöomaisuus muodostuu lähes yksinomaan toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kirjanpitoarvosta. Liikenneturvalla ei ole tällä hetkellä pitkäaikaista velkaa. Taseen rahoitusasema pysyi vakaana ja tase oli loppusummaltaan ,63 euroa. Talousarvio toteutui varsinaisen toiminnan osalta 102 %. Eniten ylitystä tuli johdon kuluissa, joissa toimitusjohtajavaihdos aiheutti hallituksen hyväksymiä kertaluonteisia kuluja. Lisäksi viestinnässä loppuvuoden elokuva- ja radiomainontakulut ylittivät talousarvion lievästi. TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,44 Kulut Henkilöstökulut , ,36 Muut kulut , ,64 Kulut yhteensä , ,00 KULUJÄÄMÄ , ,56 VARAINHANKINTA Tuotot 5 520, ,09 KULUJÄÄMÄ , ,47 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,38 Kulut , ,64 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 2 271, ,74 KULUJÄÄMÄ , ,73 Talousarvion toteutuminen 2011, euroa (netto) Turvallisuusviestintä Kampanjat YLEISAVUSTUKSET Liikenneturvallisuusmaksut , ,00 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,73 Liikennekasvatus Kuljettajien jatkokoulutus Alueellinen liikenneturvallisuustyö Tiedontuotanto Johto Toimisto Yhteensä Toteutunut Talousarvio 38 Liikenneturvan toimintakertomus 2011 Liikenneturvan toimintakertomus

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 SISÄLTÖ Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2016 6 Painopisteet 6 Yhteistyö 6 Pienet lapset (alle 7-vuotiaat)

Lisätiedot

2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio

2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 1 2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 2 Sisältö sivu Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 3 Liikenneturvan toiminta 2012 5 Kohderyhmät 5 Tiedontuotanto 9 Alueellinen ja paikallinen

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia ITÄ-SUOMEN LIIKENNETURVALLISUUSKATSAUS 2013 Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia Itä-Suomessa liikenneonnettomuuksissa kuolleet vähenivät merkittävästi edellisvuodesta, ja niitä oli Liikenneturvan

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Turvauutiset kouluille. Helmikuu 2012

Turvauutiset kouluille. Helmikuu 2012 Turvauutiset kouluille Helmikuu 2012 Sisällysluettelo Opettaja, tule liikennekasvatuksen seminaariin!..................... 3 Oppia ikä kaikki..................................... 5 Rattijuopumus puhututtaa................................

Lisätiedot

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2015 5 Painopisteet 5 Yhteistyö 5 Pienet lapset

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2 Sisällysluettelo Liikenneturvan toiminta-ajatus 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2014 6 Toiminta kohderyhmittäin 8 Jäsenyhteistyö 11 Kansainvälinen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 000 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Hyvä suunta Katse taakse pitkiä kehityskaaria hyviä tuloksia tukeva pohja

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT 2000 2008* Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. Vuosi 2008 ennakkotieto TIELIIKENTEESSÄ

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Ethän päästä irti? En. Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen, liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisällys Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Kaarina Tamminiemi, Erityisasiantuntija, kampanjan puheenjohtaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Esityksen sisältö Faktaa ja taustaa Kampanjasta yleistä Toiminta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNEKASVATUS

LIIKENNEKASVATUS <PVM> LIIKENNEKASVATUS Liikennekasvatus 1. Liikennekasvatus 2. Turvallisuus taataan perustuslaissa 3. Liikenneonnettomuus on monen tekijän tulos 4. Kunnan liikenneturvallisuustyön suunnitelma 5. Liikennekasvatussuunnitelman

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto

Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Aivovammaliitto Liikenneturva Autokoululiitto Olenko riskikäyttäytyjä? Nautinko vaaratilanteista? Miten otan arjessa vaaratilanteet huomioon liikenteessä, kotona, liikunnan parissa tai muuten vapaaajalla?

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Alle 25-vuotiaiden tapaturmat Suomessa Keskimäärin vuosittain tapaturmissa Vajaat 200 kuolee 14

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

LINTU tutkimusohjelman teesit

LINTU tutkimusohjelman teesit LINTU tutkimusohjelman teesit Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN Ylikomisario Heikki Ihalainen Rattijuopumusten vertailu 2007-2008 (-11.5) 2008 2007 törkeä rattijuopumus 4 662 4 821 alkoholi 4 427 4 601 huumaava aine 235 220 rattijuopumus

Lisätiedot

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014 Kainuun liikenneturvallisuustoimija Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014 22.12.2014 Toimijamalli ja liikenneturvallisuustyön organisointi Kainuun maakunnan ja Kainuun kuntien liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Poliisin suorittama nopeusvalvonta

Poliisin suorittama nopeusvalvonta Poliisin suorittama nopeusvalvonta Autoliiton nopeudet ja nopeusvalvonta seminaari Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisin liikenneturvallisuusstrategia Poliisin liikenneturvallisuusstrategian

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Yleistä Liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti

Lisätiedot

HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Kaupunginkanslia: yleisavustushakemus

HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Kaupunginkanslia: yleisavustushakemus HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Kaupunginkanslia: yleisavustushakemus Esitysvalmistelussa 189 575 25.4.2014 Saapunut 25.4.2014 10:24:51 Päivitetty Muutostiedot Hakijan perustiedot Vuodelle (*): 2015 Rekisterinumero

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot 7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot II.A.7 Liikennerikokset 181 Taulukko Rattijuopumusonnettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1998 2007 Rattijuopumusonnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä.

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä. 1 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TIELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 5.12.2012 1. Johdanto Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan liikennepolitiikan avulla turvataan sujuva ja

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 Paloturvallisuusviikko 2012 Pohjoismainen palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 SM026:00/2012 Paloturvallisuusviikko keksitään Pohjoismaisen pelastustoimesta vastaavat

Lisätiedot

Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012. Työpyöräile!

Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012. Työpyöräile! Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012 Työpyöräile! Kuinka työasiamatkapyöräily voi sosiaalisen median avulla voi nousta aivan uudelle tasolle. Työpyöräile!-kampanja Varsinaissuomalaisille

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa POMO Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa DI, jatko-opiskelija Noora Airaksinen Sito Oy, Kuopio LINTU - seminaari 19.9.2007

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

LIIKENNETURVA. Sirpa Rajalin. Kuva 1 HYVÄT SEMINAARILAISET. Turvallisuustilanne ja tavoite. Kuva 2

LIIKENNETURVA. Sirpa Rajalin. Kuva 1 HYVÄT SEMINAARILAISET. Turvallisuustilanne ja tavoite. Kuva 2 LIIKENNETURVA Sirpa Rajalin Kuva 1 HYVÄT SEMINAARILAISET Turvallisuustilanne ja tavoite Kuva 2 Liikenne heijastaa kansantalouden muutoksia. Talouden heikkenemisen myötä ajamisen määrä eli altistus kuolonkolareille

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko.

Tehtävä 1. Ajankäyttö. Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Läksyjen teko. Venla Koskelainen Tehtävä 1. Ajankäyttö Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa olo Läksyjen teko Harrastukset

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005

Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005 JULKISUUSANALYYSI Uudet tietyypit Tiehallinto 1.1.-31.12.2005 Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 e-mail: info@observer.fi www.observer.fi

Lisätiedot

Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenteen onnettomuudet Kuva: Reijo Köngäs Maastoliikenteen onnettomuudet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015 DI Noora Airaksinen, Sito Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Henkilövahinkoon johtaneista maastoliikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot