Yliopistopedagogiikka, peruskurssi 10 op (pedagogiikkaan painottuva opintokokonaisuus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistopedagogiikka, peruskurssi 10 op (pedagogiikkaan painottuva opintokokonaisuus)"

Transkriptio

1 CURRICULUM VITAE HANNA VILKKA, synt TYÖELÄMÄNTAITONI Ongelmanratkaisukyky, systemaattinen ajattelu ja sisällöntuotanto, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, taito oppia uutta, taito tulla toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa, kyky itsenäiseen työskentelyyn, taitava tiiminrakentaja ja toisten oppimisen tukija (opetus-, koulutus- ja ohjaustaitojani on kiitelty), sulaudun organisaatioiden arvoihin ja strategiaan sekä osaan nojata työni niihin. TUTKINNOT Valtiotieteiden tohtori, 6 vuotta ( ), Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, pääaine sosiologia. Väitöskirjan aihe: Keho. Omaa sukupuolta koskeva tiedon ja ymmärryksen muotoutumisen perusta transsukupuolisilla. Yhteiskuntatieteiden maisteri, 2 vuotta ( ), Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, pääaine sosiologia. Pro gradu -työn aihe: Yhteiskunnan intervention merkitys transseksuaalisuuteen. Pukuompelija, 3 vuotta Hyvinkään ammattikoulu ( ) MENEILLÄÄN OLEVAT OPINNOT Hämeen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi AMK. Opinnot aloitettu syksyllä Suoritettuna sosiaalialan työn lähtökohdat, Asiakastyön käytännöt, Sosiokulttuurinen työ, Yhteiskunta, yksilö ja arjen kulttuurit, Tutkiva ja kehittävä toiminta palveluympäristössä sekä viestintä- ja kieliopinnot. Yhteensä 96 opintopistettä. Opinnäyteyö aloitettu aiheesta Seksuaaliterveyteen liittyvä sosiaalisen tuen tarve transihmisillä. MUU KOULUTUS Ammatilliset pedagogiset opinnot 16 op Yliopistopedagogiikka, peruskurssi 10 op (pedagogiikkaan painottuva opintokokonaisuus) Yliopistopedagogiikka, jatkokurssi 15 op (ohjaukseen painottuva opintokokonaisuus) Laatukoulutus 2op ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT JA MENEILLÄÄN OLEVAT PROJEKTIT 1) Seksologinen aikakauskirjan toimituskunnan jäsen, verkkojulkaisu, Päätoimittaja J. Tuomas Harviainen, Toimituskunta Osmo Kontula, Pirkko Brusila, Hanna Vilkka. Julkaisija Suomen Seksologinen Seura. 2) Vapaaehtoistyöntekijä: Sisällöntuottajana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen seksuaaliterveyden verkkokirjassa. Ohjausryhmään kuuluvat HIV-tukikeskus ja Sinuiksi.fi-hanke sekä toimijoita muun muassa Trasekista, HeSetasta, Poikien Talo:sta. Kirjaan toteutetaan noin kesä-heinäkuun 2015 aikana noin 10 kokemusasiantuntijan ja 10 ammattilaisen haastattelut. Oppikirja julkaistaan verkossa ja sitä voi vapaasti hyödyntää sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat sekä heidän kumppaninsa. Ote kirjassa on voimaannuttava, ennalta ehkäisevä, itsensä hyväksymiseen sekä kumppanuuteen ja turvaseksiin kannustava. Aineistosta on tavoitteena tehdä 1 / 10

2 SosionomiAMK:n opinnäytetyö aiheena Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen erityisen tuen tarpeet seksuaaliterveydessä. Aineisto hyödynnetään myös artikkeleina sosiaaalialan julkaisuissa. 3) Kouluttaja ja mentori hankkeessa Yhdessä enemmän! Alueosaaminen kehittäminen pohjoisella, arktisella alueella, Lappi. Tavoitteena on kehittää arktisen alueen mikroyrittäjien ja alueen toimijoiden hyvinvointia ja alueosaamista. Yhteistyökumppanit Lapin ammattikorkeakoulu, YAMK-tutkinto: MIT yliopettaja Kaarina Kantele, koulutusjohtaja Veikko Kärnä; tilaajana Lapin yrittäjät sekä opiskelijoiden osa-hankkeiden kautta pohjoisen alueen pienyrittäjät ja yhdistykset sekä Rovaniemen kaupunki. Opiskelijat ovat tekniikan, matkailun, liiketalouden ja sosiaalialan opiskelijoita. Osaamisalueeni hankkeessa ovat monialainen yhteistyö, tutkimusavusteisten kehittämismenetelmien innovatiivinen kehittäminen alueosaamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä osaamiskumppanuuden rakentaminen strategisesti, taktisesti ja operatiivisesti mielekkäällä tavalla. Hankkeen innoittamana toimitan kirjaa työnimellä: Alueosaamisen muotoilu palvelumuotoilun keinoin. Kirjoittajana palvelumuotoilun osaajia Suomesta. Kakkostoimittajana professori Satu Miettinen, Lapin yliopisto. 4) Pidän myös koulutuksia sukupuolten tasa-arvosta että seksuaalisen häirinnän ehkäisystä hyvinvoinnin edistäjänä työelämässä. 5) Olen kouluttanut ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöohjaajia opinnäytetyön ohjauksen prosesseissa vuodesta PALVELUSSUHTEET Viimeisimmät , palvelussuhde määräaikainen, Tampereen yliopisto, kasvatustieteen yksikkö, yliopisto-opettaja , palvelussuhde määräaikainen, Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö, yliopistonlehtori (kasvatustieteet) , palvelussuhde määräaikainen, Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö, tutkimuskoordinaattori , palvelussuhde määräaikainen, Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö, yliopistonlehtori (kasvatustieteet) , palvelussuhde määräaikainen, Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö, yliopistonlehtori (kasvatustieteet) Muut Sivutoiminen tuntiopettaja Mercuria Business Schoolissa, Lahden ammattikorkeakoulussa, Maanpuolustuskorkeakoulussa, Helsingin seudun kesäyliopistossa kesä Valtion hallinnon harjoittelija/ Tutkimusapulainen, Sisäministeriö/ Poliisiammattikorkeakoulu Päätoiminen tuntiopettaja Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu/ Mercuria Business School, Sivutoiminen tuntiopettaja Lahden ammattikorkeakoulu/ Yhteiset opinnot, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsingin seudun kesäyliopisto, Tilastokeskus, Lahden ammattikorkeakoulu/ Muotoiluinstituutti, muotoilun erikoistumisopinnot 2004 Päätoiminen tuntiopettaja Lahden ammattikorkeakoulu/ Matkailu-instituutti/ Muotoiluinstituutti, muotoilun erikoistumisopinnot, Sivutoiminen tuntiopettaja Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsingin seudun kesäyliopisto Tutkija, Helsingin yliopisto/ Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos päätoiminen vapaa tutkija ja tietokirjailija, tuntiopettaja, yrittäjä, kotiäiti 2 / 10

3 Metropolia ammattikorkeakoulu, kulttuurialat, teollinen muotoilu (Muotoilu & Kulttuuri, Havainnointitaidot muotoilijan työvälineenä, Aikuiskoulutuksen opinnäytetöiden ohjaus) Helsingin seudun kesäyliopistossa monialainen opintojakso "Tutki ja kehitä: Perusvalmiudet opinnäytetyöhön." Helsingin seudun kesäyliopistossa monialainen opintojakso "Tutki ja kehitä: Perusvalmiudet opinnäytetyöhön." Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, syventävät opinnot, Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna Metropolia ammattikorkeakoulu muotoilun koulutusohjelma, tutkimukselliset opinnot Tekstiili/Teollinen muotoilu /Sisustussuunnittelu ja aiheseminaarit eteenpäin Metropolia ammattikorkeakoulu liiketalouden, tutkimus- ja kehittämistyön opetus, sivutoiminen tuntiopettaja eteenpäin Hämeenlinnan opettajankoulutus kandiopintojen kvalitatiiviset menetelmät sekä kanditöiden ja pro gradu-töiden ohjaus JULKAISUT Vilkka, H. & Airaksinen, T Osviitaksi opinnäytetyöhön. Opas ammattikorkeakoulussa tehtävän opinnäytetyön tekemiseen. Sarja B: 14 Opetusmonisteet. Helsinki: Mercuria Business School. Vilkka H. & Airaksinen, T Opinnäytetyö ja sen ohjaaminen. Opas ammattikorkeakoulussa tehtävän opinnäytetyön ohjaamiseen. Sarja B: 19 Opetusmonisteet. Helsinki: Mercuria Business School. Vilkka, H. & Airaksinen, T Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi. (168 sivua) Vilkka, H. & Airaksinen, T Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsinki: Tammi. (119 sivua) Vilkka, H Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi. (188 sivua) Vilkka, H. 2006a. Keho: Omaa sukupuolta koskeva tiedon ja ymmärryksen muotoutumisen perusta transsukupuolisilla. Helsingin yliopisto, Helsinki University Printing House: Helsinki. (187 sivua) Vilkka, H. 2006b. Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. (140 sivua) Vilkka, H Tutki ja mittaa. Helsinki: Tammi. (189 sivua) Myös verkkokirjana osoitteessa hanna.vilkka.fi Vilkka, H Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus. (200 sivua) Vilkka, H Seksuaalinen häirintä. Jyväskylä: PS-kustannus. (207 sivua) Vilkka, H Sukupuolitettu temperamentti. Verkkokirja (julkaissut SoFia, myynnissä itunes). Myös blogissa osoitteessa hanna.vilkka.fi Vilkka, H Tutki ja kehitä. 4. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. OPETUSPORTFOLIO: OPETUS- JA KEHITTÄMINEN Opetustyössä hankittu työkokemus a) Työskentely päätoimisesti opetustehtävissä: 3 / 10

4 TAMPEREEN YLIOPISTO, KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Yliopisto-opettaja (1600h, työsuhde määräaikainen) Yliopistonlehtori (1600h, työsuhde määräaikainen) Yliopistonlehtori (1600h, työsuhde määräaikainen) Tutkimuskoordinaattori (1600h, avoimen tehtävän hoito, työsuhde määräaikainen, sisälsi syksyllä yliopistonlehtorina aloitettua opetusta) Yliopistonlehtori (1600h, työsuhde määräaikainen) Yliopistonlehtori (1600h, työsuhde määräaikainen) ESPOON VANTAAN AMMATTIKORKEAKOULU/ Liiketalous Päätoiminen tuntiopettaja / 1600h vuodessa (työsuhde määräaikainen) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU/ Hotelli-, ravintola- ja matkailuala; Muotoiluala Päätoiminen tuntiopettaja /1600h vuodessa (työsuhde määräaikainen) METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU/Muotoiluala Päätoiminen tuntiopettaja / 1600h vuodessa (työsuhde määräaikainen) b) Erillisiin määräyksin annettu muu opetus: HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO Metodologia ja tutkimusmenetelmät 2 ov, Luennot 15h Metodologia ja tutkimusmenetelmät 2 ov, Luennot 18h Laadulliset tutkimusmenetelmät 2 ov, Luennot 18h Metodologia ja tutkimusmenetelmät 2 ov, Luennot 18h Laadulliset tutkimusmenetelmät 2 ov, Luennot 18h Metodologia ja tutkimusmenetelmät 2 ov, Luennot 18h Laadulliset tutkimusmenetelmät 2 ov, Luennot 18h Perusvalmiudet ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön, Luennot 15h Laadulliset tutkimusmenetelmät 2 ov, Luennot 15h Tutki ja kehitä: Peruvalmiudet opinnäytetyöhön 3 op, Luennot 28h 4 / 10

5 Tutki ja kehitä: Peruvalmiudet opinnäytetyöhön 3 op, Luennot 28h Tutki ja kehitä. Perusvalmiudet opinnäytetyöhön 3 op, Luennot 28h yhdessä suomen viestinnän lehtori Tiina Airaksisen kanssa Tutki ja kehitä. Perusvalmiudet opinnäytetyöhön 3 op, Luennot 28h yhdessä suomen viestinnän lehtori Tiina Airaksisen kanssa ESPOON VANTAAN AMMATTIKORKEAKOULU/ Liiketalous Sivutoiminen tuntiopettaja /100h (Tutkimusmenetelmät) TILASTOKESKUS/ Asiakaskoulutusyksikkö Laadulliset tutkimusmenetelmät 16h (9 yrityselämän koulutettavaa) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sivutoimisena tuntiopettajana / Sisällöntuotanto, opetus ja arviointi monialainen yhteisiin opintoihin kuuluvia WebCT-opintojaksoja aiheesta Ihminen, yhteiskunta, ympäristö (sosiologia), 30 opiskelijaa/opintojakso, 4 8 toteutusta vuodessa. LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Luento-opetus ja seminaarityöskentely (monialainen opetus) Ihminen, yhteiskunta, ympäristö -peruskurssi 2ov (sosiologian perusteet) Ihminen, yhteiskunta, ympäristö -jatkokurssi 2ov (sosiologian perusteet) Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 2 ov (sosiologian perusteet) Yhteiset opinnot, monialainen: opiskelijaa 8 kertaa vuodessa Ihminen, yhteiskunta, ympäristö -peruskurssi 2ov (sosiologian perusteet) Ihminen, yhteiskunta, ympäristö -jatkokurssi 2ov (sosiologian perusteet) Ihminen, yhteiskunta, ympäristö -jatkokurssi II 2ov (sosiologian perusteet) Seksologia seminaari monialainen yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja SETA:n kokemuskouluttajien kanssa), 200 opiskelijaa. Seminaaripäivään ja kirjallisuuteen perustuvan essee suorituksen 10 sivua suoritti 140 opiskelijaa. Muotoilun erikoistumisopinnot 4 op 8 op vuosina (vuosittain) 5 / 10

6 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU/ FELLMANNI-INSITUUTTI Tutkimusmenetelmäopinnot METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Sivutoiminen tuntiopettaja vuodesta 2008 Muotoilu & Kulttuuri- opintojakso 3 op (kerran vuodessa) Opinnäytetöiden ohjaaminen lukuvuonna Opinnäytteitä sisustus-, tekstiili-, vaatetusalalta ja teollisesta muotoilusta 38 opinnäytettä/vuosi Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1,5 op liiketoimintaosaajille 4 kertaa vuodessa c) Muu koulutus: Yrittäjänä, Y-tunnus (http://vilkka.fi), henkilöstökoulutus Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöohjaajille vuodesta 2003 eteenpäin. Aiheina toiminnallisen opinnäytetyön ohjaaminen, laadullisen tutkimuksen ohjaaminen sekä tutkimuksellinen kehittämistoiminta, tasa-arvo ja seksuaalisen häirinnän ehkäisy työhyvinvoinnin lisääjänä. Yrittäjänä meneillään Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-opinnoissa monialainen Yhdessä enemmän! Alueosaaminen kehittäminen pohjoisella, arktisella alueella, Lappi. Toimin hankkeessa kouluttajana ja mentorina välillä OHJAAMINEN JA JOHTAMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden ohjaaminen teollinen muotoilu, liiketoimintaosaaminen, hotelliravintola- ja matkailuala, graafinen suunnittelu, yrittäjyyspainotteinen vaatetussuunnittelu, sisustussuunnittelu, tekstiilisuunnittelu vuodesta Tampereen yliopiston, Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen kanditutkielmien 12 opinnäytettä ja pro gradu-töiden ohjaaminen (12 opinnäytettä) vuosina Aalto-yliopistossa taidekasvatuksen alan väitöskirjatyön ohjaaminen aloitettu (opiskelija TM Leena Töyrylä) Tampereen yliopistossa Kasvatustieteiden yksikössä olen ohjannut vuosina lisensiaattitöitä 9 kpl, vuosittain 12 kandidaatintutkielmaa sekä 13 pro gradu -työtä sekä 2 tarkastajana useissa pro gradu -töissä. 6 / 10

7 Tutkimuksen ohjausryhmän jäsen Jatkokoulutuksen ohjausryhmän jäsen PEDAGOGINEN KOULUTUS Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot 16 op. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu (keskeytetty) Yliopistopedagogiikka 10 op, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö, Yliopistopedagogiikan jatkokurssi 15 op, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö, => Opetuksessani painottuvat feministinen pedagogiikka, osallistava pedagogiikka, sosiaalipedagogiikka ja moniaistisuus riippuen opetustilanteesta ja opetettavasta sisällöstä. Näkemykseni mukaan tiedonmuodostus tapahtuu kehon sekä läsnäolon, teorian ja käytännön kokemuksen yhdistämisellä. OPETUKSEN KEHITTÄMINEN Mercuria Business Schoolissa, liiketalouden koulutusohjelmassa opinnäytetyön ja opinnäytetyöprosessin kehittäminen , josta seurasi julkaisut Vilkka, H. & Airaksinen, T Osviitaksi opinnäytetyöhön. Opas ammattikorkeakoulussa tehtävän opinnäytetyön tekemiseen. Sarja B: 14 Opetusmonisteet. Helsinki: Mercuria Business School. Vilkka H. & Airaksinen, T Opinnäytetyö ja sen ohjaaminen. Opas ammattikorkeakoulussa tehtävän opinnäytetyön ohjaamiseen. Sarja B: 19 Opetusmonisteet. Helsinki: Mercuria Business School. Vilkka, H. & Airaksinen, T Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi. (168 sivua) Vilkka, H. & Airaksinen, T Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsinki: Tammi. (119 sivua) Ve r k k o - o p e t u k s e n k e h i t t ä m i n e n L a h d e n a m m a t t i k o r k e a k o u l u s s a, Va l t a k u n n a l l i s e s s a Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämishankkeessa sekä Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyössä lukuvuonna Työtodistuksesta kehityspäällikkö Ari Orelman toteamana: Opetustyön lisäksi Hanna Vilkka on erittäin aktiivisesti ja kehittämisorientoituneesti ottanut kantaa oppiaineensa edelleen kehittämiseen ja tehnyt innovatiivisia, mutta realistisia ehdotuksia opetuksen toteuttamiseen. Hän on myös kehittänyt opetuksensa arviointia opiskelijalähtöisesti ja onnistunut uudistamaan opetustaan hyvin. Filosofian päätoimisen tuntiopettajan Erika Ruonakosken antama Arvio Hanna Vilkan suunnittelemista verkkokursseista Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta I ja II : Kurssit ovat selkeitä ja etenevät johdonmukaisesti. Opiskelijat perehdytetään sosiologisen ajattelun perusteisiin ja erityisiin ajankohtaisiin aiheisiin helposti lähestyttävällä tavalla. - - Oman oppimisen reflektointi 7 / 10

8 on myös mahdollistettu. - - Opiskelijapalaute kursseista on ollut järjestään myönteistä. Opiskelijat kokevat kurssien avartaneen heidän näkemyksiään esim. monikulttuurisuudesta, rasismista ja asiantuntijuudesta. Itse pidän kursseja merkittävänä kahdesta syystä: ensinnäkin ne antavat opiskelijoille välineitä hahmottaa sosiaalisen ympäristönsä toimintaa sekä omaa toimintaansa tässä ympäristössä tietyn ammattiryhmän edustajana. Toiseksi kurssit toimivat suvaitsevaisuuskasvatuksena, joka ei kuitenkaan saarnaa vaan haastaa opiskelijan pohtimaan omia asenteitaan sekä eri kulttuureissa esiintyviä tapoja ymmärtää asioita ja suhteuttamaan länsimaisen näkökulman laajempaan kontekstiin. - - Kurssit ovat viimeisteltyjä sisältö on pitänyt ihmeteltävänkin hyvin pintansa. - - Globalisaation ja globaalit työmarkkinat voisi tuoda selkeämmin esille. - - Kaiken kaikkiaan katson Hanna Vilkan onnistuneen erinomaisesti näiden kahden kurssin suunnittelussa. 1) Yliopistopedagogiikan peruskurssi kehittämistyö: Kaksin kaunihimpi. Kvantitatiivisen tutkimuksen opetuksen kehittäminen Yliopistonlehtori Johanna Annalan palaute kehittämishankkeesta : Tartuit todella kokonaisvaltaisesti kehittämisen kohteena olevaan kurssiin! Työstät monia asioita samanaikaisesti: huomioiden tavoitteet yliopistosta kollegiaalisena yhteisönä, opettajana oppijana ja erilaisina osaajina, opiskelijat eri opintojaksoja ja erilaisia taitoja opiskelevina kokonaisina persoonina, jolla on myös muita oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavia asioita temperamentissaan ja elämässään. Työssäsi on hyviä ideoita siitä, miten työelämää voi kytkeä akateemiseen opiskeluun ilman että akateemisuudesta tingittäisiin. Myös opettajien yhteistyötä ja opiskelijoiden mukaanottoa koskevia ajatuksiasi kannattaisi viedä käytännössä eteenpäin koko yksikössä. On myös tärkeää huomioida sekä oppijoiden että opettajien erilaisuus ja vahvuudet kaiken ei ole hyvä olla samanlaista. Raportistasi näkyy heittäytyminen tuntemattomaan ja omien mukavuusrajojen ylittäminen. Hienoa, että uskaltauduit tähän! Kasvatustieteen syventävien opintojen Tutkimuksesta tutkimustekstiksi 4 op, jossa käytin osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä: Voimaannuttava, kiireetön, yhteisöllinen ja turvallinen tunnelma Innostava ja kannustava kokonaisuus, dialogisuus, tasa-arvoisuus Avoimen ilmapiirin luominen on myös opettajan ansioita. Avoin ja lämmin suhtautuminen saa ryhmänkin avautumaan kokemuksistaan ja olemaan läsnä. 2) Yliopistopedagogiikan jatkokurssin kehittämistyö: Osallisuus ja kuulluksi tuleminen jatkokoulutuksen opetussuunnitelmatyössä Kasvatustieteiden yksikössä. Nykyisessä tehtävässäni yliopistonlehtorina osallistun aktiivisesti opetussuunnitelmatyöhön sekä opetuksen kehittämiseen perusopintojen vastuuopettajana, perusopintojen tiimin jäsenenä sekä metoditiimin jäsenenä. Henkilökohtaisesti yritän kehittää itseäni HOPS-opettajana opintojen ja opintoien aikaisen elämänkulun ohjaajana. 8 / 10

9 Yrittäjänä kehitän ja koulutan edelleen tutkimuksellisesta kehittämistoiminnasta, toiminnallisesta opinnäytetyöstä ja opinnäytetyön ohjaajana valtakunnallisesti ammattikorkeakoulun opettajia ja opinnäytetyön ohjaajia. Tällä hetkellä olen mukana kehittämässä hankkeen ulkopuolisena kouluttajana ja mentorina Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinnon monilaista opinnäytetyötä alueosaamisen opinnäytetyöksi. Yhteistyökumppani yliopettaja/ytt Kaarina Kantele, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, OPINNÄYTTEET Vilkka, H Yhteiskunnan intervention merkitys trasseksuaalisuuteen. Pro gradu. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Vilkka, H Keho: Omaa sukupuolta koskeva tiedon ja ymmärryksen muotoutumisen perusta transsukupuolisilla. Helsingin yliopisto, Helsinki University Printing House: Helsinki. (187) AMMATTIYLEISÖLLE SUUNNATUT JULKAISUT JA ESITELMÄT Vilkka, H. & Airaksinen, T Osviitaksi opinnäytetyöhön. Opas ammattikorkeakoulussa tehtävän opinnäytetyön tekemiseen. Sarja B: 14 Opetusmonisteet. Helsinki: Mercuria Business School. Vilkka H. & Airaksinen, T Opinnäytetyö ja sen ohjaaminen. Opas ammattikorkeakoulussa tehtävän opinnäytetyön ohjaamiseen. Sarja B: 19 Opetusmonisteet. Helsinki: Mercuria Business School. Vilkka, H. & Airaksinen, T Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi. (168 sivua) Vilkka, H. & Airaksinen, T Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsinki: Tammi. (119 sivua) Vilkka, H Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi. (188 sivua) uusintapainos PS-kustannukselta tulossa elokuussa 2015! Vilkka, H Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. (140 sivua) Vilkka, H Tutki ja mittaa. Helsinki: Tammi. (189 sivua) Vilkka, H Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen. Jyväskylä: PS- kustannus. (200 sivua) Vilkka,H Kaikki asiakkaat eivät ole heteroja. Tesso. Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti 8/2010. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (20 21) Vilkka, H Seksuaalinen häirintä. Jyväskylä: PS-kustannus. (207 sivua) Vilkka, H., Hämäläinen, K. & Miettinen, S.: Tunnetko asiakkaasi unelmat? Teoksessa Palvelumuotoilu työkirja. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy. Vilkka, H Sukupuolitettu temperamentti. Verkkokirja osoitteessa hanna.vilkka.fi (159 sivua) Väestöliitto/ Aiheena Seksuaalisuuden rajoilla: Xpukeutuminen Turun kesäyliopisto/ Seksuaalikasvatuksen opintokokonaisuus aiheena Kasvatettavan osallistaminen ja arviointi EDUCA-messut/ Aiheena Keskimääräinen tyttö ja poika / 10

10 Helsingin kaupungin opetusvirasto/ Aiheena sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, Tasa-arvoseminaari/ Aiheena Mihin lapsella on oikeus sukupuolisena? EFCAP ry:n seminaari aiheena Pitääkö lapsi kasvattaa sukupuoleen? Puhutaan politiikkaa -panelisti. Teatterimonttu aiheena sukupuolen kokemus. Miten Sukupuolesta puhutaan? Hollo-instituutin Sukupuoli ja taidekasvatus-seminaari OPETUSNÄYTTEET Opetustaito arvioitu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä avoinna olleita yliopistolehtorin ja yliopisto-opettajan tehtäviä varten. Ennakkotehtävään paneutumisen ja sen esittelyn perusteella valmisteluryhmä totesi, että tehtäviin vaadittava opetustaitoni on hyvä. 10 / 10

Hanna Vilkka ANSIOLUETTELO/VASTAAVA SELVITYS

Hanna Vilkka ANSIOLUETTELO/VASTAAVA SELVITYS Hanna Vilkka ANSIOLUETTELO/VASTAAVA SELVITYS KUKA OLEN? Olen Hanna Vilkka (synt. 1966) Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa pääaineena sosiologiaa opiskellut valtiotieteiden tohtori.

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

10 Ammattikorkeakoulut

10 Ammattikorkeakoulut TIINA-MARIA LEVAMO 10 Ammattikorkeakoulut 10.1 Rakenteet ja korkeakoulutuksen yhteiset tavoitteet Suomalaiset ammattikorkeakoulut (AMK) ovat monialaisia ja (pääsääntöisesti) alueellisia korkeakouluja,

Lisätiedot

Muotoilukoulutus murroksessa

Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilukoulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta 2 Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilu- koulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 3/2012 KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Asia on mielettömän tärkeä 25.10.2011

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri www.lahdenyliopistokeskus.fi TIEDOTUSLEHTI 2012 Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri IkiHyvä Päijät-Häme kymmenen vuotta maakunnan hyväksi Muotoilua ja mainetta Innovaatiomenetelmiä

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Hilkka Taimio & Mia-Maria Salmi OPINNÄYTETYÖLLÄ ONNEEN

Hilkka Taimio & Mia-Maria Salmi OPINNÄYTETYÖLLÄ ONNEEN Hilkka Taimio & Mia-Maria Salmi OPINNÄYTETYÖLLÄ ONNEEN 38. ONT 1.2.indd 1 16.12.2005 12:36:08 Hilkka Taimio, Mia-Maria Salmi ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helian julkaisusarja A 22, 2005

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikka-projekti

Sosiaalipedagogiikka-projekti Mari Mehtonen Sosiaalipedagogiikka-projekti Kysely sosiaalialan ammattikorkeakouluille, vastausten yhteenveto Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaaminen Sosiaalipedagogit Talentia

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa (toim.) Nurmi Mirja (toim.) Wäre Leena (toim.) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa Tutkimuksia

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 1 SISÄLLYS Katsaus tulevaan ja yhteenvetoa menneestä... 4 Asiakasosallisuus... 8 Vaikuttaminen... 10 Suurkaupunkiongelmat... 12 Maahanmuuttajatyö...

Lisätiedot