Tanssipaikat Suomessa 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanssipaikat Suomessa 2013"

Transkriptio

1 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 6 Tanssipaikat Suomessa 2013 Markku Laaksonen Maaliskuu 2014

2 I TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A Julkaisun tuottanut: Music Finland & Vaahto valtakunnallinen tuottaja- ja välittäjähanke. Rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Järvenpään, Seinäjoen, Tampereen ja Oulun kaupungit. ISSN Graafinen suunnittelu: L E R O Y 2

3 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Tanssipaikkatoiminta lukuina... 5 Tulevaisuudennäkymät... 8 Tanssipaikan menestystekijät...11 Loppusanat...12 Toimenpide-ehdotukset

4 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 Johdanto Tämän selvityksen tarkoituksena on muodostaa käsitys suomalaisten tanssilavojen ja tanssitalojen nykytilasta toiminnan määrästä, kannattavuudesta, kehitystarpeista, haasteista ja näkymistä. Tulokset toimivat työkaluna, kun mietitään mahdollisia keinoja tanssipaikkojen kehittämiseksi. Tietoa tanssipaikoilta kerättiin vuonna 2013 laajalla kysymyssetillä, jossa osa kysymyksistä käsitteli puhtaasti lukuja ja osa mielipide- ja asennoitumisilmastoa. Näiden lisäksi kartoitettiin ajatuksia yhteistyövaihtoehdoista ja viestinnästä. Kysely toteutettiin pääosin kesäkuussa 2013, ja vastaajien määrää täydennettiin lisäkierroksella lokakuussa Kysymykset lähetettiin 153 toimijalle ja vastauksia saatiin 42 tanssipaikalta, jolloin vastausprosentti on 27,5. Tätä voi pitää riittävänä määränä sekä kuvaamaan kentän tilannetta ja näkemyksiä että johtopäätöksien tekemiseen. Selvityksen tekemisestä vastasi Markku Laaksonen. Vastaukset koottiin ja aineisto käsiteltiin Surveypal-tutkimustyökalulla, jonka käytössä avustivat Ano Sirppiniemi ja Turo Pekari Teoston tutkimusyksiköstä. Selvityksen on tilannut Music Finland. Tanssilavat ovat osa omaleimaista ja ainutlaatuista suomalaista perinnekulttuuria, joka on jo sellaisenaan säilyttämisen arvoista. 4

5 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Tanssipaikkatoiminta lukuina Alustavassa kartoituksessa löydettiin Suomesta yhteensä 173 tanssipaikaksi määritettyä lavaa, tanssitaloa tai vastaavaa. Kartoituksessa hyödynnettiin yhdistysten jäsenrekistereitä, verkosta löytyviä palveluita ja henkilökohtaisia kontakteja. Mukaan ei laskettu Ahvenanmaalla olevia tanssipaikkoja eikä laivayhtiöitä, ravintoloita tai muita sellaisia tahoja tai tapahtumia, jotka käyttävät tanssimusiikkia vain osana omaa tarjontaansa. Kartoitus kertoo, että eniten tanssipaikkoja asukasta kohden on Pirkanmaalla. Seuraavina tulevat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alue ja Keski- Suomi: niissä oli yksi tanssipaikka jokaista asukasta kohti. Pohjanmaalla on edelleen vahva perinne. Uudenmaan alueella on vähiten paikkoja asukasta kohti. Kaikille 173 tanssipaikalle ei löytynyt yhteystietoja, ja lopullisen kyselyn kohteena oli yhteensä 153 tanssipaikkaa. Kysely lähetettiin näille sähköpostitse, ja vastaukset pyydettiin sähköisen Surveypal-verkkopalvelun avulla. Vastauksia palautui yhteensä 42 (vastausprosentti 27,5 %). KENTÄN RAKENNE Valtaosa vastaajista (81 %) edusti tanssilavoja. Tanssitaloja tai muita vastaavia oli 19 %. Suhdeluku kuvaa hyvin kentän rakennetta. Myös kyselyn tueksi tehdyissä alan toimijoiden haastatteluissa kävi ilmi, että tanssien järjestäminen painottuu yhä enemmän lauantai-iltoihin. Tanssipaikkojen toiminta painottuu kesäkauteen (touko-elokuu), jolloin näistä toimi 91 %. Noin neljännes, 26 %, oli toiminnassa syyskaudella (syysjoulukuu) ja lähes yhtä moni, 24 %, kevätkaudella (tammi-huhtikuu). Ravintolatoimintaa (A- tai B-oikeudet) harjoitti 73 % vastanneista paikoista. Viidenneksellä oli kahvilatoimintaa ilman anniskeluoikeuksia. 5

6 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 PAIKKOJEN VARUSTELU Ilmastointi ja lämmitysmahdollisuudet ovat tanssipaikoilla vielä aika harvinaisia, samoin kiinteä esitystekniikka, joka on varmasti taloudellinen kysymys. Nämä antavat kuitenkin mahdollisuuden tilan monipuolisempaan käyttöön. Sosiaali- ja takahuonetilojen merkitys on tanssipaikoilla ymmärretty, ja ne ovat parantuneet. 81 % paikoista ilmoitti, että heillä on tarjota esiintyjille asialliset takahuonetilat. Tanssipaikoista vielä noin kaksi kolmannesta operoi käteisellä. Vain 35 % paikoista on käytössä järjestelmä, joka mahdollistaa korttimaksun. TILAISUUDET Tansseja järjestettiin kyselyyn vastanneissa paikoissa yhteensä 726 vuodessa, muita tilaisuuksia, esimerkiksi yksityistilaisuuksia, koulutusta tai kokouksia, oli 245. Ohjelmaostoja tehtiin 2,4 miljoonalla eurolla. Ostoista kolme neljännestä oli tehty ohjelmatoimistoilta. Mediaostoja tehtiin eurolla, näistä sanomalehtien osuus on noin 80 %. Lippuja myytiin kyselyyn vastanneissa paikoissa kappaletta eli noin 2,9 miljoonalla eurolla. Lipun hinnaksi tuli näin keskimäärin 12,32 euroa. Luvuista voidaan arvioida karkeasti koko kentän kokoa. Kun vastaajien määrä oli noin viidennes koko potentiaalista, koko kenttä myisi yli miljoona pääsylippua vuodessa. TALOUS Kyselyyn osallistuneiden tanssipaikkojen rahallinen tulos oli yhteensä euroa. Myytyä lippua kohden tulosta tehtiin noin 1,85 euroa. Tanssipaikkatoiminnan talouden luvut kertovat polarisaatiosta, jossa vahvat ovat vahvistuneet ja heikot heikentyneet. Pieni joukko toimijoita eli vastanneista kuusi paikkaa tekee 80 % tuloksesta, järjestää 22 % tansseista ja myy 35 % kaikista lipuista. Taloudellisen toiminnan keskittyminen näkyy myös siinä, että 80 % tapahtumista oli 22 paikan järjestämiä, 80 % lipuista 13 paikan myymiä, 80 % euromääräisestä myynnistä 10 paikan hallussa sekä 80 % ohjelmatoimisto-ostoista kuuden paikan tekemiä. On huomioitava, että talouteen liittyvät kysymykset saattoivat olla vaikeita vastata ja osa koki ne liikesalaisuuden alueeksi. Täysiä vastauksia oli 30 eli 12 vastausta oli puutteellisia tai vajaita. Tämä on huomioitu keskiarvoissa ja vertailuissa. 6

7 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 KUVA 1. TANSSIPAIKKOJEN VARUSTELU Jäähdyttävä ilmastointi 12 % Kiinteä esitystekniikka Lämmitys 20 % 24 % Anniskeluoikeudet (A tai B) 73 % Sisä-wc ja sosiaaliset tilat Esiintyjille takahuonetilat 81 % 81 % TANSSIPAIKKATOIMINNAN TULOJA - pääsylipputulot - kahvila tai ravintolatoiminta - muu oheismyynti - palvelut - vuokrat - yksityistilaisuudet - muu toiminta - avustukset ja tuet - sponsorointi TANSSIPAIKKATOIMINNAN KULUJA - esiintyjät - mainonta ja mainonnan suunnittelu - henkilökunta ja talkooväen kulut - vuokrat - lämmitys - ylläpito - vakuutukset - tekijänoikeusmaksut - tarjoilut esiintyjille - luvat ja tarkastukset - ostot ravintolapalveluihin - matkakulut - hallinto - kirjanpito ja pankkikulut - painatukset - pihatyöt, korjaukset, rakennusinvestoinnit - sähkö, vesi - verot - vartiointi - järjestyksenpito 7

8 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 Tulevaisuudennäkymät Tanssipaikat arvioivat tulevaisuudennäkymänsä suhteellisen positiivisiksi. 76 % paikoista arvioi talouden pysyvän lyhyellä tähtäimellä joko ennallaan (43 %) tai nousevan (33 %). 17 % tanssipaikoista arvioi taloutensa heikkenevän. Uhkakuvia Vastaajista ehdoton enemmistö (90 %) listasi uhkatekijäksi vetovoimaisten artistien liian korkean hinnan. Taloudellisista uhkakuvista toiseksi suurimpana oli tanssitoiminnan vähäinen tuotto riskiin verrattuna. Sen mainitsi vastaajista 55 %. Hieman yli puolet vastaajista totesi myös liiketoimintamuotoisten tanssipaikkojen vievän tilaa yhdistysmuotoiselta toiminnalta. Kulttuuriset tekijät nähtiin myös selkeänä uhkana. 76 % vastaajista piti uhkana nuoren yleisön tavoitettavuutta sekä kilpailua ihmisten vapaa-ajasta. Tanssitaidon ja harrastuksen vähenemisen noteerasi senkin 55 % vastaajista. Yli puolet paikoista totesi paikkojen kilpailevan keskenään samoista asiakkaista tai asiakkaiden vaatimusten kasvavan yli tanssipaikkojen investointi- KUVA 3. VIISI USEIMMIN MAINITTUA UHKAA VETOVOIMAISTEN ARTISTIEN HINTA LIIAN KORKEA 91 % UUTTA YLEISÖÄ EI TAVOITETA TAI SAADA HOUKUTELTUA TANSSEIHIN 76 % KILPAILU IHMISTEN VAPAA-AJASTA YHÄ KOVEMPAA 71 % PAIKAT KILPAILEVAT KESKENÄÄN SAMOISTA ASIAKKAISTA 60 % TANSSIPAIKOILLA EI VARAA INVESTOIDA 57 % 8

9 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 mahdollisuuksien. Melkein samoihin lukemiin (52 %) päätyi väite tanssipaikat eivät tee riittävästi yhteistyötä keskenään. Rakennemuutokseen liittyvät talkooväen saannin vaikeus sekä maaseudun väestörakenteen muutos, jotka nekin saivat mainintoja yli puolilta vastaajista. Harvempia mainintoja saivat mm. arvonlinsäveron merkitys tulokseen, viran omaismääräysten kohtuuttomuus, valtakunnallisen median kiinnostumattomuus tai ohjelmatoimistojen tai agenttien välinpitämättömyys tanssipaikkojen ongelmille. Pienimmille prosenttiluvuille jäivät järjestäjien (12 %) ja johtokuntien (17 %) osaamisen vähyyttä koskevat uhkakuvat. Mahdollisuuksia Mahdollisuuksista tärkeimpinä pidettiin tanssitaidon opetuksen lisäämistä kouluihin ja harrastustoimintaan (88 %) sekä valtakunnallista kampanjaa tansseissa käymisen puolesta (86 %). Matkailussa ja turismissa näki mahdollisuuksia 76 % vastaajista. Muina edistämistoimenpiteinä suosiota saivat mm. verkon ja sosiaalisen median laajempi käyttö (71 %) sekä kulttuuri- ja liikuntaseteleiden kelpuuttaminen myös tanssipaikoille (69 %). 74 % vastaajista toivoi enemmän lippuriskejä esiintyjille ja ohjelmatoimistoille. 55 % toivoi myös investointitukia tanssipaikkojen monikäyttöisyyteen ja palveluiden parantamiseen. Koulutusta tanssipaikkojen vetäjille ja vastuullisille päättäjille toivoi 60 % vastaajista, ja puolet näki mahdollisuuksia tanssipaikkojen laajemmassa keskinäisessä yhteistyössä esimerkiksi ostojen ja keskitettyjen palveluiden suhteen. Sen sijaan hieman harvemmat toivoivat yhteistyötä markkinoinnissa ja tie- KUVA 4. VIISI USEIMMIN MAINITTUA MAHDOLLISUUTTA TANSSITAIDON OPETUKSEN LISÄÄMINEN 88 % VALTAKUNNALLINEN KAMPANJA TANSSEISSA KÄYMISEN PUOLESTA TANSSILAVOJEN TUOTTEISTAMINEN JA MATKAILUN MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN 86 % 76 % ENEMMÄN LIPPURISKEJÄ ESIINTYJILLE 74 % VERKON JA SOSIAALISEN MEDIAN LAAJEMPI HYÖDYNTÄMINEN 71 % 9

10 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 dottamisessa (45 %), yhteisen yhdistyksen vahvistamista (43 %) tai alueellista yhteistyötä yli genrerajojen (38 %). 36 % vastanneista näki mahdollisuuksia lisätä oheismyyntiä ja ravintolapalveluita, mutta sen sijaan pääsylipun hintaan halusi puuttua harvempi 19 % näki mahdollisuutta nostaa lippuhintaa ja samoin 19 % mahdollisuutta laskea; arvonlisäveroa toivoi vain 17 % vastanneista. Liiketoimintamuotoista järjestämistä tai paikkojen vuokraamista toivoi niitäkin vain 17 % vastanneista. Vain ani harva, 5 % vastanneista, näki mahdollisuutena elävän musiikin vähentämisen. Kehitysmahdollisuuksia Tanssipaikkojen väliseen yhteistyöhön suhtautui positiivisesti 80 % vastanneista. 12 % vastanneista näki sen jopa ainoana mahdollisuutena ja lähes puolet sanoi voivansa panostaa siihen. Varovaisempaa kantaa edusti 37 % vastaajista ja puhtaan kriittisesti suhtautui vain noin viisi prosenttia vastaajista. Yhteistyömahdollisuuksia nähtiin valtakunnallisessa tiedotuskampanjassa (73 %) sekä markkinoinnissa ja tiedottamisessa avuksi olevassa valtakunnallisessa verkkopalvelussa (60 %). Positiivisesti suhtauduttiin myös yhteistyöhön tanssipaikkojen tuotteistamisessa esimerkiksi matkailukohteiksi (45 %) sekä oman yhdistyksen toiminnan vahvistamiseen (30 %). Muita mainintoja saivat myös mm. yhteinen yhteistyökumppani sosiaalisen median käytössä (25 %) sekä yhteiset koulutustapahtumat ja hallintotöiden yhdistäminen (20 %). Vain muutamia kannattajia saivat yhteinen lipunmyyntijärjestelmä (10 %), yhteinen yhtiö tai osuuskunta (7,5 %) tai oheismyynnin yhteisostot (2,5 %). Koulutustarve tunnustetaan laajasti ja kiinnostavuudessa nousevat kärkeen markkinointi, tiedottaminen, verkko- ja sosiaalinen media. Myös viranomaisten muuttuvista ohjeistuksista haluttaisiin reaaliaikaista tietoa. Koulutustarpeet 1. Markkinointi ja tiedottaminen 2. Verkko/sosiaalinen media 3. Viranomais- ja turvallisuusasiat 4. Ohjelmiston suunnittelu ja kilpailuasiat 5. Taloushallinto, budjetointi, kirjanpito 6. Talkootyön johtaminen ja yhteistyötaidot 7. Sopimusasiat, tekijänoikeuskysymykset, työehtosopimukset 10

11 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Tanssipaikan menestystekijät Noin 20 tanssijärjestäjän näkemysten mukaan tanssipaikan menestystekjöiden Top 10 on tässä: 1. Tanssilattian koko ja laatu 2. Henkilökunnan / talkooväen asenne 3. Kahvila-ravintolan tarjonta ja laatu 4. Saniteettitilat 5. Järjestys ja turvallisuus 6. Yleisön tasapainoinen koostumus 7. Parkkipaikat 8. Alkoholin anniskeluoikeudet 9. Luonnonkaunis ympäristö 10. Lavaisäntä tai -emäntä Tanssilavoilla kerätään talkootyönä rahaa tärkeisiin toimiin: urheiluun, nuorisotoimintaan ja muuhun yleishyödylliseen toimintaan. 11

12 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 Loppusanat Kyselyn tulosten mukaan arviot siitä, että muutaman vuoden päästä paikkoja on vain puolet nykyisestä, on täysin mahdollinen skenaario. Arvioon ovat yhtyneet myös kokeneet järjestäjät ja myyjät, joita olen tämän selvityksen tekemiseen haastatellut. Omasta mielestäni koko selvityksen vakavin viesti tulee toisaalta kentän vahvasta polarisoitumisesta ja toisaalta tulevaisuudenkuvista. Kuusi paikkaa tekee 80 % koko vastaajaryhmän tuloksesta. Samaan aikaan yli 50 % paikoista miettii toiminnan jatkamista, koska riskit alkavat olla liian suuria. Tämä voi ennustaa nopeaa paikkamäärän pudotusta. Tietenkin jäljelle jäävät vain elinvoimaisimmat ja parhaiten hoidetut paikat, joiden resurssit riittävät kilpailuun ihmisten vapaa-ajasta ja vetovoimaisista esiintyjistä. Tällaisen tilanteen realisoituminen olisi huono asia niille esiintyjille, joiden pääasiallinen toimeentulo tulee tanssipaikoilta. Kun vastaajien määrä on noin neljännes kaikista paikoista, edustaen noin 700 tansseja, olisi koko markkinoilla volyymi n keikkaa. Siitä puolet pois tarkoittaisi yli 1000 keikan pudotusta per vuosi, jolla olisi vaikutus tuhansien soittajien työmäärään. Tämä on tietenkin spekulaatiota, mutta luku on kaikissa tapauksissa suuri. Kuolleita paikkoja ei voi herättää henkiin, vastentahtoisia ei voi auttaa ja muuten toivottomat tapaukset putoavat markkinoilta. Tämä tilanne asettaa omat haasteensa sille, mitä asialle voidaan tehdä. Todennäköisin tulevaisuudenkuva on vahvan polarisaation jatkuminen: suurista tulee suurempia ja monipuolisempia viihdekeskuksia ja rinnalla ovat pienemmät idyllit. Kannattavuuden rajamailla kituvien paikkojen mahdollisuudet ovat huonommat, elleivät ne ketjuunnu, tai tee jotain radikaalimpaa investointia tällaisen riskinottoon ei taida monillakaan olla riittäviä resursseja. Joka tapauksessa ala tarvitsee uusia ideoita ja vähemmän keskinäistä kilpailua. 12

13 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Toimenpideehdotukset tanssipaikkakulttuurin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa Tanssipaikalla tarkoitetaan tässä esityksessä sellaista rakennusta tai tilaa, jota käytetään säännöllisesti ja usein myös ensisijaisesti elävän musiikin esittämiseen ja sen tahdissa tanssimiseen. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi tanssilavat, tanssitalot ja tanssiliikuntapaikat. Tanssipaikkoja on Suomessa ympäri maan, osa niistä on pelkästään kesäkäytössä ja osa ympärivuotisessa käytössä. Tanssipaikkojen taustalta löytyy sekä yritys- että yhdistysmuotoista toimintaa. Nämä toimenpide-esitykset perustuvat sekä Vaahto-hankkeessa tehtyyn tanssipaikkaselvitykseen että alan ammattilaisten (muusikot ja tanssijärjestäjät) konsultointiin. Esitysten tarkoituksena on tukea ja kehittää ainutlaatuista tanssipaikkakulttuuriamme ja nostaa sen arvostusta muiden kulttuurin ja taiteen muotojen rinnalle. 1. Kulttuuri- ja liikuntasetelit hyväksyttäväksi maksuvälineeksi myös tanssipaikoille Kulttuuri- ja liikuntasetelien tulee käydä maksuvälineenä kaikille elävää musiikkia tarjoaville paikoille mukaan lukien tanssipaikat. 2. Rahallisten tukien ohjaaminen tanssipaikkojen investointeihin Tanssipaikkojen puitteet ja palvelut tulee saada paremmin vastaamaan nykyajan tarpeita. Näin voidaan lisätä tanssipaikkojen toiminnan monimuotoisuutta. Tanssipaikat tulee nostaa muiden kulttuurirakennusten rinnalle investointi- ja tukikohteina, ja tanssijärjestäjille tulee järjestää tiedotusta erilaisista tukimahdollisuuksista sekä valmennusta niiden hakemiseen. 13

14 TANSSIPAIKAT SUOMESSA Lupakäytäntöjen valtakunnallinen yhtenäistäminen Lupakäytännöt ja järjestyksenvalvontavaatimukset vaihtelevat suuresti paikkakunnittain. Näitä tulee yhdenmukaistaa ja kohtuullistaa. On myös syytä selvittää, onko talkoolaisten ja työntekijöiden pakollisiin koulutuksiin erityisesti järjestyksenvalvontalupien ja hygieniapassien osalta mahdollista varata määrärahoja. 4. Koulutuksen ja kehityshankkeiden tukeminen Uusien vetäjien ja vastuuhenkilöiden löytäminen tanssipaikoille on iso haaste. Myös vanhojen vetäjien tieto- ja taitotason päivittäminen on tärkeää. Tanssipaikkojen vastuuhenkilöille tulee järjestää säännöllistä koulutusta ajankohtaisista aiheista. Koulutuksen järjestämisessä tehdään yhteistyötä musiikki-, kulttuuri- ja matkailualan keskeisten järjestöjen sekä ELY-keskusten ja poliisitoimen kesken. 5. Tiedotuksen kehittäminen ja tanssitaidon lisääminen Etenkin nuoren yleisön tieto tanssipaikoista on vähäistä. Tansseissa käymisen imagoa voidaan muokata esimerkiksi tiiviimmällä yhteistyöllä median kanssa sekä kehittämällä nuorten tanssitaitoa esimerkiksi osana koulun liikuntakasvatusta. Selvitetään mahdollisuudet valtakunnallisen tanssitiedotus-portaalin perustamiseen, vertailukohtana Jazz Finland -sivusto. 6. Tanssipaikat matkailukohteeksi Tanssipaikat ovat osa omaleimaista suomalaista kulttuuriamme. Selvitetään mahdollisuudet tanssipaikkavetoisten uusien matkailutuotteiden kehittämiseen, markkinointiin ja myyntiin esimerkiksi osana kulttuurimatkailun aluekoordinaatiohanketta. 7. Tanssipaikkojen välisen yhteistyön edistäminen Kehitetään tanssipaikkojen välistä yhteistyötä luomalla tapoja yhteishankintoihin ja -markkinointiin sekä yhteisiin lipputuotteisiin alueen muiden palveluntarjoajien kanssa. Nämä toimenpide-esitykset ovat yhdessä laatineet Music Finland, Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry, Teosto ry ja Suomen Muusikkojen Liitto ry. 14

15 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Music Finland T +358 (0) Lauttasaarentie 1 FI-00200, Helsinki 15

16 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014 Vastuullinen lahjoittaminen ry KESKEISET TULOKSET 1(2) 2 23.4.2014 T- 12240 Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi» Varainhankinta kuuluu useimmin (73 %) osana

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA Elisa Miettinen elisa.a.miettinen@jyu.fi Kielikoulutuspolitiikan verkosto Soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2016 5.12.2016 Mikä Talousjohtajabarometri? TAUSTA Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Faktaa. 7.6.2010 Kylämatkailun Koordinaatiohanke susanna.kulmala@lomalaidun.fi

Faktaa. 7.6.2010 Kylämatkailun Koordinaatiohanke susanna.kulmala@lomalaidun.fi Faktaa Peräseinäjoki on entinen kunta, nykyään osa Seinäjoen Kaupunkia Asukkaita kokoa kylällä on n 3500 Matkailu keskittynyt kirkonkylälle, jossa Kalajärven virkistysalue eri toimijoineen ja mm Siirtolaisuus

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa 15.9.2016 Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Näin uskomme Suomessa tehtävää työtä tulee uudistaa ennakkoluulottomasti

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Suomen musiikkineuvoston MUSIIKKIPOLIITTISET HALLITUSOHJELMATAVOITTEET MUSIIKKI TYÖNÄ AMMATTIMUUSIKKOJEN JA MUSIIKIN TEKIJÖIDEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA RESURSSIT TURVATTAVA Suomalaiset muusikot ja musiikin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Eläkkeensaajat Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Suomalaisten Viron matkailu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 4.5. Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 11 Työsuhteet 18 Rekrytointi 21 Ulkomaiset työntekijät 26 Asiakkaat 28 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Noin 2500 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus

Noin 2500 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus Noin 0 valtuutettua lähdössä ehdokkaaksi maakuntavaaleihin Vasemmistoliitossa suurin, Keskustassa vähäisin kiinnostus Noin 0 valtuutettua eli prosenttia ( % varmasti ja % todennäköisesti) kaupunkien ja

Lisätiedot

Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke. Tampereella Virpi Launonen

Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke. Tampereella Virpi Launonen Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke Tampereella 6.9.2013 Virpi Launonen Miksi? Jatkuva muutos Uusi järjestelmä, sähköiset aineistot vain osa muutoksesta Eläköityminen,

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus Kunta soten jälkeen Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista Kuntarahoitus 1 Tutkimuksen tavoite ja taustaa Kuntarahoitus halusi kartoittaa kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta JULKAISTAVISSA 13.. KLO 01.00 JÄLKEEN KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta Kunnan lainanoton lisääminen sai vähiten kannatusta keinona tasapainottaa taloutta. Tämä käy

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

KULTTUURIN YHDISTYSILTA

KULTTUURIN YHDISTYSILTA KULTTUURIN YHDISTYSILTA 17.30 Kahvitarjoilu 18.00 Avaussanat, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 18.10 Iisalmen uudet kulttuurin palvelusivut, koordinaattori Ann- Mari Karvinen 18.30 Kulttuuritoimen ajankohtaisia

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15 HYVÄÄ JA HUONOA Lena Sonnerfelt asioi Kronan apteekissa Tukholman Tyresössä. Hänen mielestään apteekkipalvelut ovat muuttuneet osin paremmiksi, osin huonommiksi valtiollisen monopolin purkamisen jälkeen.

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot