Tanssipaikat Suomessa 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanssipaikat Suomessa 2013"

Transkriptio

1 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 6 Tanssipaikat Suomessa 2013 Markku Laaksonen Maaliskuu 2014

2 I TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A Julkaisun tuottanut: Music Finland & Vaahto valtakunnallinen tuottaja- ja välittäjähanke. Rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Järvenpään, Seinäjoen, Tampereen ja Oulun kaupungit. ISSN Graafinen suunnittelu: L E R O Y 2

3 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Tanssipaikkatoiminta lukuina... 5 Tulevaisuudennäkymät... 8 Tanssipaikan menestystekijät...11 Loppusanat...12 Toimenpide-ehdotukset

4 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 Johdanto Tämän selvityksen tarkoituksena on muodostaa käsitys suomalaisten tanssilavojen ja tanssitalojen nykytilasta toiminnan määrästä, kannattavuudesta, kehitystarpeista, haasteista ja näkymistä. Tulokset toimivat työkaluna, kun mietitään mahdollisia keinoja tanssipaikkojen kehittämiseksi. Tietoa tanssipaikoilta kerättiin vuonna 2013 laajalla kysymyssetillä, jossa osa kysymyksistä käsitteli puhtaasti lukuja ja osa mielipide- ja asennoitumisilmastoa. Näiden lisäksi kartoitettiin ajatuksia yhteistyövaihtoehdoista ja viestinnästä. Kysely toteutettiin pääosin kesäkuussa 2013, ja vastaajien määrää täydennettiin lisäkierroksella lokakuussa Kysymykset lähetettiin 153 toimijalle ja vastauksia saatiin 42 tanssipaikalta, jolloin vastausprosentti on 27,5. Tätä voi pitää riittävänä määränä sekä kuvaamaan kentän tilannetta ja näkemyksiä että johtopäätöksien tekemiseen. Selvityksen tekemisestä vastasi Markku Laaksonen. Vastaukset koottiin ja aineisto käsiteltiin Surveypal-tutkimustyökalulla, jonka käytössä avustivat Ano Sirppiniemi ja Turo Pekari Teoston tutkimusyksiköstä. Selvityksen on tilannut Music Finland. Tanssilavat ovat osa omaleimaista ja ainutlaatuista suomalaista perinnekulttuuria, joka on jo sellaisenaan säilyttämisen arvoista. 4

5 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Tanssipaikkatoiminta lukuina Alustavassa kartoituksessa löydettiin Suomesta yhteensä 173 tanssipaikaksi määritettyä lavaa, tanssitaloa tai vastaavaa. Kartoituksessa hyödynnettiin yhdistysten jäsenrekistereitä, verkosta löytyviä palveluita ja henkilökohtaisia kontakteja. Mukaan ei laskettu Ahvenanmaalla olevia tanssipaikkoja eikä laivayhtiöitä, ravintoloita tai muita sellaisia tahoja tai tapahtumia, jotka käyttävät tanssimusiikkia vain osana omaa tarjontaansa. Kartoitus kertoo, että eniten tanssipaikkoja asukasta kohden on Pirkanmaalla. Seuraavina tulevat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alue ja Keski- Suomi: niissä oli yksi tanssipaikka jokaista asukasta kohti. Pohjanmaalla on edelleen vahva perinne. Uudenmaan alueella on vähiten paikkoja asukasta kohti. Kaikille 173 tanssipaikalle ei löytynyt yhteystietoja, ja lopullisen kyselyn kohteena oli yhteensä 153 tanssipaikkaa. Kysely lähetettiin näille sähköpostitse, ja vastaukset pyydettiin sähköisen Surveypal-verkkopalvelun avulla. Vastauksia palautui yhteensä 42 (vastausprosentti 27,5 %). KENTÄN RAKENNE Valtaosa vastaajista (81 %) edusti tanssilavoja. Tanssitaloja tai muita vastaavia oli 19 %. Suhdeluku kuvaa hyvin kentän rakennetta. Myös kyselyn tueksi tehdyissä alan toimijoiden haastatteluissa kävi ilmi, että tanssien järjestäminen painottuu yhä enemmän lauantai-iltoihin. Tanssipaikkojen toiminta painottuu kesäkauteen (touko-elokuu), jolloin näistä toimi 91 %. Noin neljännes, 26 %, oli toiminnassa syyskaudella (syysjoulukuu) ja lähes yhtä moni, 24 %, kevätkaudella (tammi-huhtikuu). Ravintolatoimintaa (A- tai B-oikeudet) harjoitti 73 % vastanneista paikoista. Viidenneksellä oli kahvilatoimintaa ilman anniskeluoikeuksia. 5

6 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 PAIKKOJEN VARUSTELU Ilmastointi ja lämmitysmahdollisuudet ovat tanssipaikoilla vielä aika harvinaisia, samoin kiinteä esitystekniikka, joka on varmasti taloudellinen kysymys. Nämä antavat kuitenkin mahdollisuuden tilan monipuolisempaan käyttöön. Sosiaali- ja takahuonetilojen merkitys on tanssipaikoilla ymmärretty, ja ne ovat parantuneet. 81 % paikoista ilmoitti, että heillä on tarjota esiintyjille asialliset takahuonetilat. Tanssipaikoista vielä noin kaksi kolmannesta operoi käteisellä. Vain 35 % paikoista on käytössä järjestelmä, joka mahdollistaa korttimaksun. TILAISUUDET Tansseja järjestettiin kyselyyn vastanneissa paikoissa yhteensä 726 vuodessa, muita tilaisuuksia, esimerkiksi yksityistilaisuuksia, koulutusta tai kokouksia, oli 245. Ohjelmaostoja tehtiin 2,4 miljoonalla eurolla. Ostoista kolme neljännestä oli tehty ohjelmatoimistoilta. Mediaostoja tehtiin eurolla, näistä sanomalehtien osuus on noin 80 %. Lippuja myytiin kyselyyn vastanneissa paikoissa kappaletta eli noin 2,9 miljoonalla eurolla. Lipun hinnaksi tuli näin keskimäärin 12,32 euroa. Luvuista voidaan arvioida karkeasti koko kentän kokoa. Kun vastaajien määrä oli noin viidennes koko potentiaalista, koko kenttä myisi yli miljoona pääsylippua vuodessa. TALOUS Kyselyyn osallistuneiden tanssipaikkojen rahallinen tulos oli yhteensä euroa. Myytyä lippua kohden tulosta tehtiin noin 1,85 euroa. Tanssipaikkatoiminnan talouden luvut kertovat polarisaatiosta, jossa vahvat ovat vahvistuneet ja heikot heikentyneet. Pieni joukko toimijoita eli vastanneista kuusi paikkaa tekee 80 % tuloksesta, järjestää 22 % tansseista ja myy 35 % kaikista lipuista. Taloudellisen toiminnan keskittyminen näkyy myös siinä, että 80 % tapahtumista oli 22 paikan järjestämiä, 80 % lipuista 13 paikan myymiä, 80 % euromääräisestä myynnistä 10 paikan hallussa sekä 80 % ohjelmatoimisto-ostoista kuuden paikan tekemiä. On huomioitava, että talouteen liittyvät kysymykset saattoivat olla vaikeita vastata ja osa koki ne liikesalaisuuden alueeksi. Täysiä vastauksia oli 30 eli 12 vastausta oli puutteellisia tai vajaita. Tämä on huomioitu keskiarvoissa ja vertailuissa. 6

7 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 KUVA 1. TANSSIPAIKKOJEN VARUSTELU Jäähdyttävä ilmastointi 12 % Kiinteä esitystekniikka Lämmitys 20 % 24 % Anniskeluoikeudet (A tai B) 73 % Sisä-wc ja sosiaaliset tilat Esiintyjille takahuonetilat 81 % 81 % TANSSIPAIKKATOIMINNAN TULOJA - pääsylipputulot - kahvila tai ravintolatoiminta - muu oheismyynti - palvelut - vuokrat - yksityistilaisuudet - muu toiminta - avustukset ja tuet - sponsorointi TANSSIPAIKKATOIMINNAN KULUJA - esiintyjät - mainonta ja mainonnan suunnittelu - henkilökunta ja talkooväen kulut - vuokrat - lämmitys - ylläpito - vakuutukset - tekijänoikeusmaksut - tarjoilut esiintyjille - luvat ja tarkastukset - ostot ravintolapalveluihin - matkakulut - hallinto - kirjanpito ja pankkikulut - painatukset - pihatyöt, korjaukset, rakennusinvestoinnit - sähkö, vesi - verot - vartiointi - järjestyksenpito 7

8 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 Tulevaisuudennäkymät Tanssipaikat arvioivat tulevaisuudennäkymänsä suhteellisen positiivisiksi. 76 % paikoista arvioi talouden pysyvän lyhyellä tähtäimellä joko ennallaan (43 %) tai nousevan (33 %). 17 % tanssipaikoista arvioi taloutensa heikkenevän. Uhkakuvia Vastaajista ehdoton enemmistö (90 %) listasi uhkatekijäksi vetovoimaisten artistien liian korkean hinnan. Taloudellisista uhkakuvista toiseksi suurimpana oli tanssitoiminnan vähäinen tuotto riskiin verrattuna. Sen mainitsi vastaajista 55 %. Hieman yli puolet vastaajista totesi myös liiketoimintamuotoisten tanssipaikkojen vievän tilaa yhdistysmuotoiselta toiminnalta. Kulttuuriset tekijät nähtiin myös selkeänä uhkana. 76 % vastaajista piti uhkana nuoren yleisön tavoitettavuutta sekä kilpailua ihmisten vapaa-ajasta. Tanssitaidon ja harrastuksen vähenemisen noteerasi senkin 55 % vastaajista. Yli puolet paikoista totesi paikkojen kilpailevan keskenään samoista asiakkaista tai asiakkaiden vaatimusten kasvavan yli tanssipaikkojen investointi- KUVA 3. VIISI USEIMMIN MAINITTUA UHKAA VETOVOIMAISTEN ARTISTIEN HINTA LIIAN KORKEA 91 % UUTTA YLEISÖÄ EI TAVOITETA TAI SAADA HOUKUTELTUA TANSSEIHIN 76 % KILPAILU IHMISTEN VAPAA-AJASTA YHÄ KOVEMPAA 71 % PAIKAT KILPAILEVAT KESKENÄÄN SAMOISTA ASIAKKAISTA 60 % TANSSIPAIKOILLA EI VARAA INVESTOIDA 57 % 8

9 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 mahdollisuuksien. Melkein samoihin lukemiin (52 %) päätyi väite tanssipaikat eivät tee riittävästi yhteistyötä keskenään. Rakennemuutokseen liittyvät talkooväen saannin vaikeus sekä maaseudun väestörakenteen muutos, jotka nekin saivat mainintoja yli puolilta vastaajista. Harvempia mainintoja saivat mm. arvonlinsäveron merkitys tulokseen, viran omaismääräysten kohtuuttomuus, valtakunnallisen median kiinnostumattomuus tai ohjelmatoimistojen tai agenttien välinpitämättömyys tanssipaikkojen ongelmille. Pienimmille prosenttiluvuille jäivät järjestäjien (12 %) ja johtokuntien (17 %) osaamisen vähyyttä koskevat uhkakuvat. Mahdollisuuksia Mahdollisuuksista tärkeimpinä pidettiin tanssitaidon opetuksen lisäämistä kouluihin ja harrastustoimintaan (88 %) sekä valtakunnallista kampanjaa tansseissa käymisen puolesta (86 %). Matkailussa ja turismissa näki mahdollisuuksia 76 % vastaajista. Muina edistämistoimenpiteinä suosiota saivat mm. verkon ja sosiaalisen median laajempi käyttö (71 %) sekä kulttuuri- ja liikuntaseteleiden kelpuuttaminen myös tanssipaikoille (69 %). 74 % vastaajista toivoi enemmän lippuriskejä esiintyjille ja ohjelmatoimistoille. 55 % toivoi myös investointitukia tanssipaikkojen monikäyttöisyyteen ja palveluiden parantamiseen. Koulutusta tanssipaikkojen vetäjille ja vastuullisille päättäjille toivoi 60 % vastaajista, ja puolet näki mahdollisuuksia tanssipaikkojen laajemmassa keskinäisessä yhteistyössä esimerkiksi ostojen ja keskitettyjen palveluiden suhteen. Sen sijaan hieman harvemmat toivoivat yhteistyötä markkinoinnissa ja tie- KUVA 4. VIISI USEIMMIN MAINITTUA MAHDOLLISUUTTA TANSSITAIDON OPETUKSEN LISÄÄMINEN 88 % VALTAKUNNALLINEN KAMPANJA TANSSEISSA KÄYMISEN PUOLESTA TANSSILAVOJEN TUOTTEISTAMINEN JA MATKAILUN MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN 86 % 76 % ENEMMÄN LIPPURISKEJÄ ESIINTYJILLE 74 % VERKON JA SOSIAALISEN MEDIAN LAAJEMPI HYÖDYNTÄMINEN 71 % 9

10 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 dottamisessa (45 %), yhteisen yhdistyksen vahvistamista (43 %) tai alueellista yhteistyötä yli genrerajojen (38 %). 36 % vastanneista näki mahdollisuuksia lisätä oheismyyntiä ja ravintolapalveluita, mutta sen sijaan pääsylipun hintaan halusi puuttua harvempi 19 % näki mahdollisuutta nostaa lippuhintaa ja samoin 19 % mahdollisuutta laskea; arvonlisäveroa toivoi vain 17 % vastanneista. Liiketoimintamuotoista järjestämistä tai paikkojen vuokraamista toivoi niitäkin vain 17 % vastanneista. Vain ani harva, 5 % vastanneista, näki mahdollisuutena elävän musiikin vähentämisen. Kehitysmahdollisuuksia Tanssipaikkojen väliseen yhteistyöhön suhtautui positiivisesti 80 % vastanneista. 12 % vastanneista näki sen jopa ainoana mahdollisuutena ja lähes puolet sanoi voivansa panostaa siihen. Varovaisempaa kantaa edusti 37 % vastaajista ja puhtaan kriittisesti suhtautui vain noin viisi prosenttia vastaajista. Yhteistyömahdollisuuksia nähtiin valtakunnallisessa tiedotuskampanjassa (73 %) sekä markkinoinnissa ja tiedottamisessa avuksi olevassa valtakunnallisessa verkkopalvelussa (60 %). Positiivisesti suhtauduttiin myös yhteistyöhön tanssipaikkojen tuotteistamisessa esimerkiksi matkailukohteiksi (45 %) sekä oman yhdistyksen toiminnan vahvistamiseen (30 %). Muita mainintoja saivat myös mm. yhteinen yhteistyökumppani sosiaalisen median käytössä (25 %) sekä yhteiset koulutustapahtumat ja hallintotöiden yhdistäminen (20 %). Vain muutamia kannattajia saivat yhteinen lipunmyyntijärjestelmä (10 %), yhteinen yhtiö tai osuuskunta (7,5 %) tai oheismyynnin yhteisostot (2,5 %). Koulutustarve tunnustetaan laajasti ja kiinnostavuudessa nousevat kärkeen markkinointi, tiedottaminen, verkko- ja sosiaalinen media. Myös viranomaisten muuttuvista ohjeistuksista haluttaisiin reaaliaikaista tietoa. Koulutustarpeet 1. Markkinointi ja tiedottaminen 2. Verkko/sosiaalinen media 3. Viranomais- ja turvallisuusasiat 4. Ohjelmiston suunnittelu ja kilpailuasiat 5. Taloushallinto, budjetointi, kirjanpito 6. Talkootyön johtaminen ja yhteistyötaidot 7. Sopimusasiat, tekijänoikeuskysymykset, työehtosopimukset 10

11 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Tanssipaikan menestystekijät Noin 20 tanssijärjestäjän näkemysten mukaan tanssipaikan menestystekjöiden Top 10 on tässä: 1. Tanssilattian koko ja laatu 2. Henkilökunnan / talkooväen asenne 3. Kahvila-ravintolan tarjonta ja laatu 4. Saniteettitilat 5. Järjestys ja turvallisuus 6. Yleisön tasapainoinen koostumus 7. Parkkipaikat 8. Alkoholin anniskeluoikeudet 9. Luonnonkaunis ympäristö 10. Lavaisäntä tai -emäntä Tanssilavoilla kerätään talkootyönä rahaa tärkeisiin toimiin: urheiluun, nuorisotoimintaan ja muuhun yleishyödylliseen toimintaan. 11

12 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 Loppusanat Kyselyn tulosten mukaan arviot siitä, että muutaman vuoden päästä paikkoja on vain puolet nykyisestä, on täysin mahdollinen skenaario. Arvioon ovat yhtyneet myös kokeneet järjestäjät ja myyjät, joita olen tämän selvityksen tekemiseen haastatellut. Omasta mielestäni koko selvityksen vakavin viesti tulee toisaalta kentän vahvasta polarisoitumisesta ja toisaalta tulevaisuudenkuvista. Kuusi paikkaa tekee 80 % koko vastaajaryhmän tuloksesta. Samaan aikaan yli 50 % paikoista miettii toiminnan jatkamista, koska riskit alkavat olla liian suuria. Tämä voi ennustaa nopeaa paikkamäärän pudotusta. Tietenkin jäljelle jäävät vain elinvoimaisimmat ja parhaiten hoidetut paikat, joiden resurssit riittävät kilpailuun ihmisten vapaa-ajasta ja vetovoimaisista esiintyjistä. Tällaisen tilanteen realisoituminen olisi huono asia niille esiintyjille, joiden pääasiallinen toimeentulo tulee tanssipaikoilta. Kun vastaajien määrä on noin neljännes kaikista paikoista, edustaen noin 700 tansseja, olisi koko markkinoilla volyymi n keikkaa. Siitä puolet pois tarkoittaisi yli 1000 keikan pudotusta per vuosi, jolla olisi vaikutus tuhansien soittajien työmäärään. Tämä on tietenkin spekulaatiota, mutta luku on kaikissa tapauksissa suuri. Kuolleita paikkoja ei voi herättää henkiin, vastentahtoisia ei voi auttaa ja muuten toivottomat tapaukset putoavat markkinoilta. Tämä tilanne asettaa omat haasteensa sille, mitä asialle voidaan tehdä. Todennäköisin tulevaisuudenkuva on vahvan polarisaation jatkuminen: suurista tulee suurempia ja monipuolisempia viihdekeskuksia ja rinnalla ovat pienemmät idyllit. Kannattavuuden rajamailla kituvien paikkojen mahdollisuudet ovat huonommat, elleivät ne ketjuunnu, tai tee jotain radikaalimpaa investointia tällaisen riskinottoon ei taida monillakaan olla riittäviä resursseja. Joka tapauksessa ala tarvitsee uusia ideoita ja vähemmän keskinäistä kilpailua. 12

13 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Toimenpideehdotukset tanssipaikkakulttuurin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa Tanssipaikalla tarkoitetaan tässä esityksessä sellaista rakennusta tai tilaa, jota käytetään säännöllisesti ja usein myös ensisijaisesti elävän musiikin esittämiseen ja sen tahdissa tanssimiseen. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi tanssilavat, tanssitalot ja tanssiliikuntapaikat. Tanssipaikkoja on Suomessa ympäri maan, osa niistä on pelkästään kesäkäytössä ja osa ympärivuotisessa käytössä. Tanssipaikkojen taustalta löytyy sekä yritys- että yhdistysmuotoista toimintaa. Nämä toimenpide-esitykset perustuvat sekä Vaahto-hankkeessa tehtyyn tanssipaikkaselvitykseen että alan ammattilaisten (muusikot ja tanssijärjestäjät) konsultointiin. Esitysten tarkoituksena on tukea ja kehittää ainutlaatuista tanssipaikkakulttuuriamme ja nostaa sen arvostusta muiden kulttuurin ja taiteen muotojen rinnalle. 1. Kulttuuri- ja liikuntasetelit hyväksyttäväksi maksuvälineeksi myös tanssipaikoille Kulttuuri- ja liikuntasetelien tulee käydä maksuvälineenä kaikille elävää musiikkia tarjoaville paikoille mukaan lukien tanssipaikat. 2. Rahallisten tukien ohjaaminen tanssipaikkojen investointeihin Tanssipaikkojen puitteet ja palvelut tulee saada paremmin vastaamaan nykyajan tarpeita. Näin voidaan lisätä tanssipaikkojen toiminnan monimuotoisuutta. Tanssipaikat tulee nostaa muiden kulttuurirakennusten rinnalle investointi- ja tukikohteina, ja tanssijärjestäjille tulee järjestää tiedotusta erilaisista tukimahdollisuuksista sekä valmennusta niiden hakemiseen. 13

14 TANSSIPAIKAT SUOMESSA Lupakäytäntöjen valtakunnallinen yhtenäistäminen Lupakäytännöt ja järjestyksenvalvontavaatimukset vaihtelevat suuresti paikkakunnittain. Näitä tulee yhdenmukaistaa ja kohtuullistaa. On myös syytä selvittää, onko talkoolaisten ja työntekijöiden pakollisiin koulutuksiin erityisesti järjestyksenvalvontalupien ja hygieniapassien osalta mahdollista varata määrärahoja. 4. Koulutuksen ja kehityshankkeiden tukeminen Uusien vetäjien ja vastuuhenkilöiden löytäminen tanssipaikoille on iso haaste. Myös vanhojen vetäjien tieto- ja taitotason päivittäminen on tärkeää. Tanssipaikkojen vastuuhenkilöille tulee järjestää säännöllistä koulutusta ajankohtaisista aiheista. Koulutuksen järjestämisessä tehdään yhteistyötä musiikki-, kulttuuri- ja matkailualan keskeisten järjestöjen sekä ELY-keskusten ja poliisitoimen kesken. 5. Tiedotuksen kehittäminen ja tanssitaidon lisääminen Etenkin nuoren yleisön tieto tanssipaikoista on vähäistä. Tansseissa käymisen imagoa voidaan muokata esimerkiksi tiiviimmällä yhteistyöllä median kanssa sekä kehittämällä nuorten tanssitaitoa esimerkiksi osana koulun liikuntakasvatusta. Selvitetään mahdollisuudet valtakunnallisen tanssitiedotus-portaalin perustamiseen, vertailukohtana Jazz Finland -sivusto. 6. Tanssipaikat matkailukohteeksi Tanssipaikat ovat osa omaleimaista suomalaista kulttuuriamme. Selvitetään mahdollisuudet tanssipaikkavetoisten uusien matkailutuotteiden kehittämiseen, markkinointiin ja myyntiin esimerkiksi osana kulttuurimatkailun aluekoordinaatiohanketta. 7. Tanssipaikkojen välisen yhteistyön edistäminen Kehitetään tanssipaikkojen välistä yhteistyötä luomalla tapoja yhteishankintoihin ja -markkinointiin sekä yhteisiin lipputuotteisiin alueen muiden palveluntarjoajien kanssa. Nämä toimenpide-esitykset ovat yhdessä laatineet Music Finland, Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry, Teosto ry ja Suomen Muusikkojen Liitto ry. 14

15 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Music Finland T +358 (0) Lauttasaarentie 1 FI-00200, Helsinki 15

16 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa 15.9.2016 Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Näin uskomme Suomessa tehtävää työtä tulee uudistaa ennakkoluulottomasti

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Lokakuu 2012 1 Sidonnaisuudet Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri THL Luennoitsijana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15 HYVÄÄ JA HUONOA Lena Sonnerfelt asioi Kronan apteekissa Tukholman Tyresössä. Hänen mielestään apteekkipalvelut ovat muuttuneet osin paremmiksi, osin huonommiksi valtiollisen monopolin purkamisen jälkeen.

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta

Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta Pekka Petäjäsuvanto, tuotantoasiantuntija, Osuuskunta Pohjolan Maito POHJOIS-SUOMEN NURMITOIMIKUNNAN TALVISEMINAARI 2013 Syötekeskus 2013 Jatkuva kehittäminen

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus Työtä teatterista Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke Hakemus OKM / Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 08.05.2013

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.4.2012 Koulutusjohtaja Heljä Misukka Miten toimintaympäristömme muuttuu yhteiskunnassa? Talouden epävakaus ja

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely Markkinatoimikunta Katja Lipponen

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely Markkinatoimikunta Katja Lipponen Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely 2012 Markkinatoimikunta Katja Lipponen Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely 2012 Toteutettiin marraskuussa 2012 Kysely lähti 138 sähkömarkkinatoimijalle, joista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 9.12.2015 Jenny Katila Ravintola Pääposti Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Pori Turun yliopiston Brahea-keskus

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta?

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? BIOSERV hanke Metsätutkimuslaitos 1 Energiapuukaupan toimintaympäristö metsänomistajan näkökulmasta, tilannekuvaus v1.0 luontojärjestöt energiateollisuus metsäteollisuus

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto

Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto Biotalous luo työtä ja hyvinvointia: Esimerkkinä ruoantuotanto Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi 9.9.2014 Helsinki www.helsinki.fi/ruralia 9.10.2013 1 Ruralia-instituutti on maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN

JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN - Kylien liiketoiminnan kenttää Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien bisneskeissit -hanke 28.4. 2012 Rovaniemellä juha.kuisma@kylatoiminta.fi juha.kuisma@elisanet.fi

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot