Tanssipaikat Suomessa 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanssipaikat Suomessa 2013"

Transkriptio

1 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 6 Tanssipaikat Suomessa 2013 Markku Laaksonen Maaliskuu 2014

2 I TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A Julkaisun tuottanut: Music Finland & Vaahto valtakunnallinen tuottaja- ja välittäjähanke. Rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Järvenpään, Seinäjoen, Tampereen ja Oulun kaupungit. ISSN Graafinen suunnittelu: L E R O Y 2

3 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Tanssipaikkatoiminta lukuina... 5 Tulevaisuudennäkymät... 8 Tanssipaikan menestystekijät...11 Loppusanat...12 Toimenpide-ehdotukset

4 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 Johdanto Tämän selvityksen tarkoituksena on muodostaa käsitys suomalaisten tanssilavojen ja tanssitalojen nykytilasta toiminnan määrästä, kannattavuudesta, kehitystarpeista, haasteista ja näkymistä. Tulokset toimivat työkaluna, kun mietitään mahdollisia keinoja tanssipaikkojen kehittämiseksi. Tietoa tanssipaikoilta kerättiin vuonna 2013 laajalla kysymyssetillä, jossa osa kysymyksistä käsitteli puhtaasti lukuja ja osa mielipide- ja asennoitumisilmastoa. Näiden lisäksi kartoitettiin ajatuksia yhteistyövaihtoehdoista ja viestinnästä. Kysely toteutettiin pääosin kesäkuussa 2013, ja vastaajien määrää täydennettiin lisäkierroksella lokakuussa Kysymykset lähetettiin 153 toimijalle ja vastauksia saatiin 42 tanssipaikalta, jolloin vastausprosentti on 27,5. Tätä voi pitää riittävänä määränä sekä kuvaamaan kentän tilannetta ja näkemyksiä että johtopäätöksien tekemiseen. Selvityksen tekemisestä vastasi Markku Laaksonen. Vastaukset koottiin ja aineisto käsiteltiin Surveypal-tutkimustyökalulla, jonka käytössä avustivat Ano Sirppiniemi ja Turo Pekari Teoston tutkimusyksiköstä. Selvityksen on tilannut Music Finland. Tanssilavat ovat osa omaleimaista ja ainutlaatuista suomalaista perinnekulttuuria, joka on jo sellaisenaan säilyttämisen arvoista. 4

5 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Tanssipaikkatoiminta lukuina Alustavassa kartoituksessa löydettiin Suomesta yhteensä 173 tanssipaikaksi määritettyä lavaa, tanssitaloa tai vastaavaa. Kartoituksessa hyödynnettiin yhdistysten jäsenrekistereitä, verkosta löytyviä palveluita ja henkilökohtaisia kontakteja. Mukaan ei laskettu Ahvenanmaalla olevia tanssipaikkoja eikä laivayhtiöitä, ravintoloita tai muita sellaisia tahoja tai tapahtumia, jotka käyttävät tanssimusiikkia vain osana omaa tarjontaansa. Kartoitus kertoo, että eniten tanssipaikkoja asukasta kohden on Pirkanmaalla. Seuraavina tulevat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alue ja Keski- Suomi: niissä oli yksi tanssipaikka jokaista asukasta kohti. Pohjanmaalla on edelleen vahva perinne. Uudenmaan alueella on vähiten paikkoja asukasta kohti. Kaikille 173 tanssipaikalle ei löytynyt yhteystietoja, ja lopullisen kyselyn kohteena oli yhteensä 153 tanssipaikkaa. Kysely lähetettiin näille sähköpostitse, ja vastaukset pyydettiin sähköisen Surveypal-verkkopalvelun avulla. Vastauksia palautui yhteensä 42 (vastausprosentti 27,5 %). KENTÄN RAKENNE Valtaosa vastaajista (81 %) edusti tanssilavoja. Tanssitaloja tai muita vastaavia oli 19 %. Suhdeluku kuvaa hyvin kentän rakennetta. Myös kyselyn tueksi tehdyissä alan toimijoiden haastatteluissa kävi ilmi, että tanssien järjestäminen painottuu yhä enemmän lauantai-iltoihin. Tanssipaikkojen toiminta painottuu kesäkauteen (touko-elokuu), jolloin näistä toimi 91 %. Noin neljännes, 26 %, oli toiminnassa syyskaudella (syysjoulukuu) ja lähes yhtä moni, 24 %, kevätkaudella (tammi-huhtikuu). Ravintolatoimintaa (A- tai B-oikeudet) harjoitti 73 % vastanneista paikoista. Viidenneksellä oli kahvilatoimintaa ilman anniskeluoikeuksia. 5

6 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 PAIKKOJEN VARUSTELU Ilmastointi ja lämmitysmahdollisuudet ovat tanssipaikoilla vielä aika harvinaisia, samoin kiinteä esitystekniikka, joka on varmasti taloudellinen kysymys. Nämä antavat kuitenkin mahdollisuuden tilan monipuolisempaan käyttöön. Sosiaali- ja takahuonetilojen merkitys on tanssipaikoilla ymmärretty, ja ne ovat parantuneet. 81 % paikoista ilmoitti, että heillä on tarjota esiintyjille asialliset takahuonetilat. Tanssipaikoista vielä noin kaksi kolmannesta operoi käteisellä. Vain 35 % paikoista on käytössä järjestelmä, joka mahdollistaa korttimaksun. TILAISUUDET Tansseja järjestettiin kyselyyn vastanneissa paikoissa yhteensä 726 vuodessa, muita tilaisuuksia, esimerkiksi yksityistilaisuuksia, koulutusta tai kokouksia, oli 245. Ohjelmaostoja tehtiin 2,4 miljoonalla eurolla. Ostoista kolme neljännestä oli tehty ohjelmatoimistoilta. Mediaostoja tehtiin eurolla, näistä sanomalehtien osuus on noin 80 %. Lippuja myytiin kyselyyn vastanneissa paikoissa kappaletta eli noin 2,9 miljoonalla eurolla. Lipun hinnaksi tuli näin keskimäärin 12,32 euroa. Luvuista voidaan arvioida karkeasti koko kentän kokoa. Kun vastaajien määrä oli noin viidennes koko potentiaalista, koko kenttä myisi yli miljoona pääsylippua vuodessa. TALOUS Kyselyyn osallistuneiden tanssipaikkojen rahallinen tulos oli yhteensä euroa. Myytyä lippua kohden tulosta tehtiin noin 1,85 euroa. Tanssipaikkatoiminnan talouden luvut kertovat polarisaatiosta, jossa vahvat ovat vahvistuneet ja heikot heikentyneet. Pieni joukko toimijoita eli vastanneista kuusi paikkaa tekee 80 % tuloksesta, järjestää 22 % tansseista ja myy 35 % kaikista lipuista. Taloudellisen toiminnan keskittyminen näkyy myös siinä, että 80 % tapahtumista oli 22 paikan järjestämiä, 80 % lipuista 13 paikan myymiä, 80 % euromääräisestä myynnistä 10 paikan hallussa sekä 80 % ohjelmatoimisto-ostoista kuuden paikan tekemiä. On huomioitava, että talouteen liittyvät kysymykset saattoivat olla vaikeita vastata ja osa koki ne liikesalaisuuden alueeksi. Täysiä vastauksia oli 30 eli 12 vastausta oli puutteellisia tai vajaita. Tämä on huomioitu keskiarvoissa ja vertailuissa. 6

7 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 KUVA 1. TANSSIPAIKKOJEN VARUSTELU Jäähdyttävä ilmastointi 12 % Kiinteä esitystekniikka Lämmitys 20 % 24 % Anniskeluoikeudet (A tai B) 73 % Sisä-wc ja sosiaaliset tilat Esiintyjille takahuonetilat 81 % 81 % TANSSIPAIKKATOIMINNAN TULOJA - pääsylipputulot - kahvila tai ravintolatoiminta - muu oheismyynti - palvelut - vuokrat - yksityistilaisuudet - muu toiminta - avustukset ja tuet - sponsorointi TANSSIPAIKKATOIMINNAN KULUJA - esiintyjät - mainonta ja mainonnan suunnittelu - henkilökunta ja talkooväen kulut - vuokrat - lämmitys - ylläpito - vakuutukset - tekijänoikeusmaksut - tarjoilut esiintyjille - luvat ja tarkastukset - ostot ravintolapalveluihin - matkakulut - hallinto - kirjanpito ja pankkikulut - painatukset - pihatyöt, korjaukset, rakennusinvestoinnit - sähkö, vesi - verot - vartiointi - järjestyksenpito 7

8 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 Tulevaisuudennäkymät Tanssipaikat arvioivat tulevaisuudennäkymänsä suhteellisen positiivisiksi. 76 % paikoista arvioi talouden pysyvän lyhyellä tähtäimellä joko ennallaan (43 %) tai nousevan (33 %). 17 % tanssipaikoista arvioi taloutensa heikkenevän. Uhkakuvia Vastaajista ehdoton enemmistö (90 %) listasi uhkatekijäksi vetovoimaisten artistien liian korkean hinnan. Taloudellisista uhkakuvista toiseksi suurimpana oli tanssitoiminnan vähäinen tuotto riskiin verrattuna. Sen mainitsi vastaajista 55 %. Hieman yli puolet vastaajista totesi myös liiketoimintamuotoisten tanssipaikkojen vievän tilaa yhdistysmuotoiselta toiminnalta. Kulttuuriset tekijät nähtiin myös selkeänä uhkana. 76 % vastaajista piti uhkana nuoren yleisön tavoitettavuutta sekä kilpailua ihmisten vapaa-ajasta. Tanssitaidon ja harrastuksen vähenemisen noteerasi senkin 55 % vastaajista. Yli puolet paikoista totesi paikkojen kilpailevan keskenään samoista asiakkaista tai asiakkaiden vaatimusten kasvavan yli tanssipaikkojen investointi- KUVA 3. VIISI USEIMMIN MAINITTUA UHKAA VETOVOIMAISTEN ARTISTIEN HINTA LIIAN KORKEA 91 % UUTTA YLEISÖÄ EI TAVOITETA TAI SAADA HOUKUTELTUA TANSSEIHIN 76 % KILPAILU IHMISTEN VAPAA-AJASTA YHÄ KOVEMPAA 71 % PAIKAT KILPAILEVAT KESKENÄÄN SAMOISTA ASIAKKAISTA 60 % TANSSIPAIKOILLA EI VARAA INVESTOIDA 57 % 8

9 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 mahdollisuuksien. Melkein samoihin lukemiin (52 %) päätyi väite tanssipaikat eivät tee riittävästi yhteistyötä keskenään. Rakennemuutokseen liittyvät talkooväen saannin vaikeus sekä maaseudun väestörakenteen muutos, jotka nekin saivat mainintoja yli puolilta vastaajista. Harvempia mainintoja saivat mm. arvonlinsäveron merkitys tulokseen, viran omaismääräysten kohtuuttomuus, valtakunnallisen median kiinnostumattomuus tai ohjelmatoimistojen tai agenttien välinpitämättömyys tanssipaikkojen ongelmille. Pienimmille prosenttiluvuille jäivät järjestäjien (12 %) ja johtokuntien (17 %) osaamisen vähyyttä koskevat uhkakuvat. Mahdollisuuksia Mahdollisuuksista tärkeimpinä pidettiin tanssitaidon opetuksen lisäämistä kouluihin ja harrastustoimintaan (88 %) sekä valtakunnallista kampanjaa tansseissa käymisen puolesta (86 %). Matkailussa ja turismissa näki mahdollisuuksia 76 % vastaajista. Muina edistämistoimenpiteinä suosiota saivat mm. verkon ja sosiaalisen median laajempi käyttö (71 %) sekä kulttuuri- ja liikuntaseteleiden kelpuuttaminen myös tanssipaikoille (69 %). 74 % vastaajista toivoi enemmän lippuriskejä esiintyjille ja ohjelmatoimistoille. 55 % toivoi myös investointitukia tanssipaikkojen monikäyttöisyyteen ja palveluiden parantamiseen. Koulutusta tanssipaikkojen vetäjille ja vastuullisille päättäjille toivoi 60 % vastaajista, ja puolet näki mahdollisuuksia tanssipaikkojen laajemmassa keskinäisessä yhteistyössä esimerkiksi ostojen ja keskitettyjen palveluiden suhteen. Sen sijaan hieman harvemmat toivoivat yhteistyötä markkinoinnissa ja tie- KUVA 4. VIISI USEIMMIN MAINITTUA MAHDOLLISUUTTA TANSSITAIDON OPETUKSEN LISÄÄMINEN 88 % VALTAKUNNALLINEN KAMPANJA TANSSEISSA KÄYMISEN PUOLESTA TANSSILAVOJEN TUOTTEISTAMINEN JA MATKAILUN MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN 86 % 76 % ENEMMÄN LIPPURISKEJÄ ESIINTYJILLE 74 % VERKON JA SOSIAALISEN MEDIAN LAAJEMPI HYÖDYNTÄMINEN 71 % 9

10 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 dottamisessa (45 %), yhteisen yhdistyksen vahvistamista (43 %) tai alueellista yhteistyötä yli genrerajojen (38 %). 36 % vastanneista näki mahdollisuuksia lisätä oheismyyntiä ja ravintolapalveluita, mutta sen sijaan pääsylipun hintaan halusi puuttua harvempi 19 % näki mahdollisuutta nostaa lippuhintaa ja samoin 19 % mahdollisuutta laskea; arvonlisäveroa toivoi vain 17 % vastanneista. Liiketoimintamuotoista järjestämistä tai paikkojen vuokraamista toivoi niitäkin vain 17 % vastanneista. Vain ani harva, 5 % vastanneista, näki mahdollisuutena elävän musiikin vähentämisen. Kehitysmahdollisuuksia Tanssipaikkojen väliseen yhteistyöhön suhtautui positiivisesti 80 % vastanneista. 12 % vastanneista näki sen jopa ainoana mahdollisuutena ja lähes puolet sanoi voivansa panostaa siihen. Varovaisempaa kantaa edusti 37 % vastaajista ja puhtaan kriittisesti suhtautui vain noin viisi prosenttia vastaajista. Yhteistyömahdollisuuksia nähtiin valtakunnallisessa tiedotuskampanjassa (73 %) sekä markkinoinnissa ja tiedottamisessa avuksi olevassa valtakunnallisessa verkkopalvelussa (60 %). Positiivisesti suhtauduttiin myös yhteistyöhön tanssipaikkojen tuotteistamisessa esimerkiksi matkailukohteiksi (45 %) sekä oman yhdistyksen toiminnan vahvistamiseen (30 %). Muita mainintoja saivat myös mm. yhteinen yhteistyökumppani sosiaalisen median käytössä (25 %) sekä yhteiset koulutustapahtumat ja hallintotöiden yhdistäminen (20 %). Vain muutamia kannattajia saivat yhteinen lipunmyyntijärjestelmä (10 %), yhteinen yhtiö tai osuuskunta (7,5 %) tai oheismyynnin yhteisostot (2,5 %). Koulutustarve tunnustetaan laajasti ja kiinnostavuudessa nousevat kärkeen markkinointi, tiedottaminen, verkko- ja sosiaalinen media. Myös viranomaisten muuttuvista ohjeistuksista haluttaisiin reaaliaikaista tietoa. Koulutustarpeet 1. Markkinointi ja tiedottaminen 2. Verkko/sosiaalinen media 3. Viranomais- ja turvallisuusasiat 4. Ohjelmiston suunnittelu ja kilpailuasiat 5. Taloushallinto, budjetointi, kirjanpito 6. Talkootyön johtaminen ja yhteistyötaidot 7. Sopimusasiat, tekijänoikeuskysymykset, työehtosopimukset 10

11 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Tanssipaikan menestystekijät Noin 20 tanssijärjestäjän näkemysten mukaan tanssipaikan menestystekjöiden Top 10 on tässä: 1. Tanssilattian koko ja laatu 2. Henkilökunnan / talkooväen asenne 3. Kahvila-ravintolan tarjonta ja laatu 4. Saniteettitilat 5. Järjestys ja turvallisuus 6. Yleisön tasapainoinen koostumus 7. Parkkipaikat 8. Alkoholin anniskeluoikeudet 9. Luonnonkaunis ympäristö 10. Lavaisäntä tai -emäntä Tanssilavoilla kerätään talkootyönä rahaa tärkeisiin toimiin: urheiluun, nuorisotoimintaan ja muuhun yleishyödylliseen toimintaan. 11

12 TANSSIPAIKAT SUOMESSA 2013 Loppusanat Kyselyn tulosten mukaan arviot siitä, että muutaman vuoden päästä paikkoja on vain puolet nykyisestä, on täysin mahdollinen skenaario. Arvioon ovat yhtyneet myös kokeneet järjestäjät ja myyjät, joita olen tämän selvityksen tekemiseen haastatellut. Omasta mielestäni koko selvityksen vakavin viesti tulee toisaalta kentän vahvasta polarisoitumisesta ja toisaalta tulevaisuudenkuvista. Kuusi paikkaa tekee 80 % koko vastaajaryhmän tuloksesta. Samaan aikaan yli 50 % paikoista miettii toiminnan jatkamista, koska riskit alkavat olla liian suuria. Tämä voi ennustaa nopeaa paikkamäärän pudotusta. Tietenkin jäljelle jäävät vain elinvoimaisimmat ja parhaiten hoidetut paikat, joiden resurssit riittävät kilpailuun ihmisten vapaa-ajasta ja vetovoimaisista esiintyjistä. Tällaisen tilanteen realisoituminen olisi huono asia niille esiintyjille, joiden pääasiallinen toimeentulo tulee tanssipaikoilta. Kun vastaajien määrä on noin neljännes kaikista paikoista, edustaen noin 700 tansseja, olisi koko markkinoilla volyymi n keikkaa. Siitä puolet pois tarkoittaisi yli 1000 keikan pudotusta per vuosi, jolla olisi vaikutus tuhansien soittajien työmäärään. Tämä on tietenkin spekulaatiota, mutta luku on kaikissa tapauksissa suuri. Kuolleita paikkoja ei voi herättää henkiin, vastentahtoisia ei voi auttaa ja muuten toivottomat tapaukset putoavat markkinoilta. Tämä tilanne asettaa omat haasteensa sille, mitä asialle voidaan tehdä. Todennäköisin tulevaisuudenkuva on vahvan polarisaation jatkuminen: suurista tulee suurempia ja monipuolisempia viihdekeskuksia ja rinnalla ovat pienemmät idyllit. Kannattavuuden rajamailla kituvien paikkojen mahdollisuudet ovat huonommat, elleivät ne ketjuunnu, tai tee jotain radikaalimpaa investointia tällaisen riskinottoon ei taida monillakaan olla riittäviä resursseja. Joka tapauksessa ala tarvitsee uusia ideoita ja vähemmän keskinäistä kilpailua. 12

13 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Toimenpideehdotukset tanssipaikkakulttuurin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa Tanssipaikalla tarkoitetaan tässä esityksessä sellaista rakennusta tai tilaa, jota käytetään säännöllisesti ja usein myös ensisijaisesti elävän musiikin esittämiseen ja sen tahdissa tanssimiseen. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi tanssilavat, tanssitalot ja tanssiliikuntapaikat. Tanssipaikkoja on Suomessa ympäri maan, osa niistä on pelkästään kesäkäytössä ja osa ympärivuotisessa käytössä. Tanssipaikkojen taustalta löytyy sekä yritys- että yhdistysmuotoista toimintaa. Nämä toimenpide-esitykset perustuvat sekä Vaahto-hankkeessa tehtyyn tanssipaikkaselvitykseen että alan ammattilaisten (muusikot ja tanssijärjestäjät) konsultointiin. Esitysten tarkoituksena on tukea ja kehittää ainutlaatuista tanssipaikkakulttuuriamme ja nostaa sen arvostusta muiden kulttuurin ja taiteen muotojen rinnalle. 1. Kulttuuri- ja liikuntasetelit hyväksyttäväksi maksuvälineeksi myös tanssipaikoille Kulttuuri- ja liikuntasetelien tulee käydä maksuvälineenä kaikille elävää musiikkia tarjoaville paikoille mukaan lukien tanssipaikat. 2. Rahallisten tukien ohjaaminen tanssipaikkojen investointeihin Tanssipaikkojen puitteet ja palvelut tulee saada paremmin vastaamaan nykyajan tarpeita. Näin voidaan lisätä tanssipaikkojen toiminnan monimuotoisuutta. Tanssipaikat tulee nostaa muiden kulttuurirakennusten rinnalle investointi- ja tukikohteina, ja tanssijärjestäjille tulee järjestää tiedotusta erilaisista tukimahdollisuuksista sekä valmennusta niiden hakemiseen. 13

14 TANSSIPAIKAT SUOMESSA Lupakäytäntöjen valtakunnallinen yhtenäistäminen Lupakäytännöt ja järjestyksenvalvontavaatimukset vaihtelevat suuresti paikkakunnittain. Näitä tulee yhdenmukaistaa ja kohtuullistaa. On myös syytä selvittää, onko talkoolaisten ja työntekijöiden pakollisiin koulutuksiin erityisesti järjestyksenvalvontalupien ja hygieniapassien osalta mahdollista varata määrärahoja. 4. Koulutuksen ja kehityshankkeiden tukeminen Uusien vetäjien ja vastuuhenkilöiden löytäminen tanssipaikoille on iso haaste. Myös vanhojen vetäjien tieto- ja taitotason päivittäminen on tärkeää. Tanssipaikkojen vastuuhenkilöille tulee järjestää säännöllistä koulutusta ajankohtaisista aiheista. Koulutuksen järjestämisessä tehdään yhteistyötä musiikki-, kulttuuri- ja matkailualan keskeisten järjestöjen sekä ELY-keskusten ja poliisitoimen kesken. 5. Tiedotuksen kehittäminen ja tanssitaidon lisääminen Etenkin nuoren yleisön tieto tanssipaikoista on vähäistä. Tansseissa käymisen imagoa voidaan muokata esimerkiksi tiiviimmällä yhteistyöllä median kanssa sekä kehittämällä nuorten tanssitaitoa esimerkiksi osana koulun liikuntakasvatusta. Selvitetään mahdollisuudet valtakunnallisen tanssitiedotus-portaalin perustamiseen, vertailukohtana Jazz Finland -sivusto. 6. Tanssipaikat matkailukohteeksi Tanssipaikat ovat osa omaleimaista suomalaista kulttuuriamme. Selvitetään mahdollisuudet tanssipaikkavetoisten uusien matkailutuotteiden kehittämiseen, markkinointiin ja myyntiin esimerkiksi osana kulttuurimatkailun aluekoordinaatiohanketta. 7. Tanssipaikkojen välisen yhteistyön edistäminen Kehitetään tanssipaikkojen välistä yhteistyötä luomalla tapoja yhteishankintoihin ja -markkinointiin sekä yhteisiin lipputuotteisiin alueen muiden palveluntarjoajien kanssa. Nämä toimenpide-esitykset ovat yhdessä laatineet Music Finland, Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry, Teosto ry ja Suomen Muusikkojen Liitto ry. 14

15 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 6 Music Finland T +358 (0) Lauttasaarentie 1 FI-00200, Helsinki 15

16 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 4. Tulevaisuuden näkymät 15 Sukupolvenvaihdos 17 Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen 18 Investointisuunnitelmat 19

1. Johdanto 3. 4. Tulevaisuuden näkymät 15 Sukupolvenvaihdos 17 Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen 18 Investointisuunnitelmat 19 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Taustatiedot 4 Työssäkäynti 5 Perheenjäsenet 6 Maatilan koko 7 Työllistävyys 8 Päätoimiala 9 Kotieläimet 9 Liitännäiselinkeinot 9 Kannattavuus 10 Maatilojen suurimmat

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

SUOMALAISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MATKAILULLINEN MERKITTÄVYYS JA KANSAINVÄLINEN POTENTIAALI

SUOMALAISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MATKAILULLINEN MERKITTÄVYYS JA KANSAINVÄLINEN POTENTIAALI SUOMALAISTEN KULTTUURITAPAHTUMIEN MATKAILULLINEN MERKITTÄVYYS JA KANSAINVÄLINEN POTENTIAALI Katja Pasanen ja Eva-Maria Hakola MEK : A:166 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS HELSINKI 2009 ISBN 978-952-5682-30-4

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Music Finland Vaahto. Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3

Music Finland Vaahto. Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3 Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys Musiikin, kirjallisuuden, tanssin ja kuvataiteen välittäjäporras 2012 Outi Raatikainen Pink Eminence Tammikuu 2013 Music Finland

Lisätiedot

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Kajaani University of Applied Sciences Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2011

Musiikkialan talous Suomessa 2011 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 2 Musiikkialan talous Suomessa 2011 Eero Tolppanen Tommi Tuomainen Elements Music Kesäkuu 2012 I MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2011 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TUTKIMUS JA KEHITYS YLIVIESKA Reeta Limingoja KUNTIEN SOSIAALIPALVELUIDEN ULKOISTAMINEN YLIVIESKAN SEUTUKUNNASSA Nykytila ja tulevaisuuden näkymät 31.10.2005 TIIVISTELMÄ Hyvinvointiyrittäjyyden tarvetta

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Leena Mäkelä-Marttinen, Sinikka Ruohonen, Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, Sanna Hälvä, Eija Gullman-Kaleva LUOVA KAAKKO Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Kotka 2012 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama Sisällysluettelo Johdanto...2 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely...3 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot