Ympäristö Eläinten hyvinvointi Ravitsemus Tuoteturvallisuus Henkilöstö Talous Viestintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö Eläinten hyvinvointi Ravitsemus Tuoteturvallisuus Henkilöstö Talous Viestintä"

Transkriptio

1 Atrian yritysvastuuraportti 2011

2 Atrian yritysvastuun kartta 2011 Sisällysluettelo Atrian yritysvastuun kartta 2 Atrian Kädenjälki 4 Toimitusjohtajan haastattelu 5 Keskeiset tulokset 6 Atrian sidosryhmät 8 Sosiaalinen vastuu Henkilöstön hyvinvointi 12 Turvallinen Atria Laatu 16 Ravitsemusvastuu 18 Viestintä 22 Eläinten hyvinvointi 24 Ympäristövastuu 26 Taloudellinen vastuu 32 Organisaation kuvaus Perustiedot Atria-konsernista 33 Atrian strategia 34 Liiketoiminnot ja asiakasryhmät 36 Tuotemerkit 37 Atrian yritysvastuun kehityshankkeet 38 GRI-sisältövertailu 39 Raportointiperiaatteet 40 Kartta ja yhteystiedot 41 ATRIA OYJ Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan pörssiyritys. Atriakonserni on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Suomessa, Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella. Atrian liikevaihto vuonna 2011 oli noin miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli keskimäärin henkilöä. Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. Atrian vastuullisuustyön painopisteet vaihtelevat eri liiketoiminta-alueilla toimintaympäristön ja sidosryhmävaatimusten mukaisesti. Oheinen kartta kuvaa kunkin liiketoiminta-alueen painopisteita vastuullisuuden kehittämistyössä ja antaa esimerkkejä vuoden 2011 keskeisistä tuloksista. Tulokset on esitetty kokonaisuudessaan sivuilla 6 7. ATRIA SUOMI Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Nurmo Kuopio Forssa Kauhajoki Karkkila Seinäjoki ATRIA SKANDINAVIA Ympäristö Eläinten hyvinvointi Ravitsemus Tuoteturvallisuus Henkilöstö Talous Viestintä Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa ,7 Liikevoitto, milj. euroa...19,3 Henkilöstö keskimäärin Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Sköllersta Tranås Falköping Skene Moheda Borås Horsens Halmstad Malmö Tuoteturvallisuus Henkilöstö Ympäristö Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa ,9 Liikevoitto, milj. euroa... 13,8 Henkilöstö keskimäärin Atrian Kädenjälki -ohjelmaa vietiin Suomessa eteenpäin laajalla rintamalla. Vuoden 2011 merkittäviin strategisiin päätöksiin kuuluu Kauhajoen nautateurastamon ja -leikkaamon laajennusinvestointi ja broilerihautomon uudistaminen. Raportointivuonna Atria sai hyvin medianäkyvyyttä ja kävi keskustelua sidosryhmien kanssa Kotimainen Liha -kampanjalla. Kampanjassa kerrottiin muun muassa kotimaisen lihan ominaisuuksista, eläinten hyvinvoinnista ja vastuullisesta lisäaineiden käytöstä. Vastuullisuuden johtaminen konsernissa uudelleenorganisoitiin osaksi Turvallinen Atria Laatu -prosessia. Uuden johtamismallin myötä vastuullisuuden kehittäminen on entistä lähempänä päivittäisen toiminnan johtamista Atrialla. Atria Suomeen nimitettiin vastuullisuuspäällikkö kehittämään Atrian vastuullisia toimintatapoja ja koordinoimaan vastuullisuuden edistämisprojekteja. Atrian Kädenjälki -ohjelman painopisteet Ruotsissa ja Tanskassa olivat: laadun varmistus, henkilöstö ja ympäristö. Tuotelaadun parantamiseksi käynnistetty laatuohjelma on tuottanut tulosta, ja tuotereklamaatioiden määrää on saatu vähennettyä merkittävästi. Atria Skandinavian taloudellisen vastuun keskiössä tehostamistoimissa näkyi veripaltun tuotantoprosessin automatisointi. Veripaltun valmistus siirrettiin Saltsjö-Boon tehtaalta Tukholmasta Tranåsiin. Atria Skandinaviassa vastattiin näkyvästi kuluttajien vaatimuksiin terveellisistä lihavalmisteista. Markkinoille lanseerattiin seitsemän Avainreikä-merkin (Nyckelhålet) kriteerit (alhainen rasva- ja suolapitoisuus) täyttävää lihavalmistetuotetta. Atria Skandinaviassa aloitettiin säännöllinen tuki Lasten oikeuksien puolesta Barnen i Samhället -järjestön kautta. 2 Atrian yritysvastuuraportti 2011

3 yritysvastuu 2011 ATRIA VENÄJÄ Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Pietarin alue (Gorelovo, Sinyavino) Moskova Talous Tuoteturvallisuus Henkilöstö Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa ,0 Liikevoitto, milj. euroa ,9 Henkilöstö keskimäärin Venäjällä Atrian vastuullisuusohjelman keskiössä on ollut taloudellisen toiminnan tehostaminen. Atria Venäjän tuotantokapasiteetin tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi vuonna 2010 käynnistetty kehittämisohjelma saatettiin loppuun suunnitelman mukaisesti. Lihavalmistetuotanto on nyt keskitetty Pietariin Gorelovon ja Sinyavinon tehtaisiin. Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen panostettiin raportointivuonna. Venäjällä aloitettiin lukuisia kehityshankkeita muun muassa työterveyshuollon ja työergonomian parantamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyen. Seinäjoki Kauhajoki Nurmo Kuopio Forssa Karkkila Pietari ATRIA BALTIA Horsens Sköllersta Falköping Borås Skene Halmstad Malmö Tranås Moheda Vastse-Kuuste Valga Moskova Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Valga Vastse- Kuuste Talous Tuoteturvallisuus Henkilöstö Ravitsemus Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa... 35,2 Liikevoitto, milj. euroa...-2,2 Henkilöstö keskimäärin Baltiassa vastuullisuuden painopisteistä tuoteturvallisuus ja ravitsemus ovat olleet voimakkaan kehitystyön alla raportointivuonna. Loppuvuodesta toteutettiin näkyvä kampanja Maks & Moorits -brändin uudelleenlanseeraamiseksi, samalla tuotteista poistettiin natriumglutamaatti. Panostus näkyi erityisesti kuluttajapakatun lihan myynnin parantumisena. Baltian markkinassa kuluttajien odotuksiin lisäaineiden vastuullisesta käytöstä on vastattu myös täydentällä lisäaineettoman ja vähäsuolaisen Jussi-tuoteperheen valikoimia monilla uutuustuotteilla. Atrian yritysvastuuraportti

4 atrian kädenjälki Atrian Kädenjälki Atria kehittää yritysvastuunsa eri ulottuvuuksia laaja-alaisella Atrian Kädenjälki -yritysvastuuohjelmalla. Se kokoaa Atrian vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt, projektit ja tulokset, ja viestii niistä mahdollisimman kattavasti. Atrian Kädenjälki -ohjelmassa vastuullisuutta kehitetään ja mitataan seitsemällä osa-alueella. Nämä ovat: talous ympäristö eläinten hyvinvointi tuoteturvallisuus ravitsemus henkilöstö viestintä. Atrian Kädenjälki -ohjelman tunnus on Atrian Kädenjälki -merkki. Merkki kertoo jokaisen atrialaiseen ruokaketjuun osallistuvan henkilökohtaisesta panostuksesta kädenjäljestä ja viestii väreillään vastuullisuuden vaikutuksista. VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Atria on koonnut eettiset toimintaperiaatteensa ja ohjeensa Atria Tapa Toimia -ohjeistoon. Ohjeisto heijastaa niitä Atrian arvoja ja käytäntöjä, joilla yritys kehittää toimintaansa kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen mukaisesti. Atrian Tapa Toimia kattaa viisi aihekokonaisuutta, jotka ovat Turvallinen Atria Laatu 1) Ympäristön kunnioittaminen 2) Sidosryhmäsuhteet Motivoitunut henkilöstö Liiketoiminnan rehellisyys. Eettiset ohjeet koskevat kaikkia Atrian työntekijöitä, kumppaneita ja toimihenkilöitä sekä johtoryhmän, hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Ohjeet kattavat Atrian kaikki liiketoimintaalueet ja myös ne kumppanuudet ja yhteisyritykset, joissa Atrialla on enemmistöosuus ja/tai vastuutehtäviä. 1) sisältää ohjeistuksen mm. GMO-vapaista tuotteista ja lisäaineiden vastuullisesta käytöstä. 2) Sisältää mm. kannanoton tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Yritysvastuun johtaminen Atrian yritysvastuuta johdetaan kahdella tasolla. Konsernitason työryhmä määrittää yritysvastuun pääperiaatteet ja varmistaa, että liiketoiminta-alueiden kehityshankkeet tukevat konsernin yhteisiä tavoitteita. Liiketoiminta-alueiden ohjausryhmät analysoivat alueensa merkityksellisten ja aktiivisten sidosryhmien odotukset Atrian vastuullisuudesta ja käynnistävät kehityshankkeet. Vuonna 2011 Atrian yritysvastuun johtaminen organisoitiin uudelleen. Aiemmin konsernitason yritysvastuun pääperiaatteiden määrittämisestä vastanneen Atria CRMM (Corporate Responsibility Management Meeting) ryhmän vastuut siirrettiin osaksi Turvallinen Atria Laatu ryhmän toimintoja. Näin Atrian vastuullisuuden kehittäminen kyettiin liittämään osaksi Atrian päivittäistä toiminnan johtamista konsernin eri liiketoimintaalueilla. Turvallinen Atria Laatu -ryhmän puheenjohtaja on johtaja Merja Leino, joka vastaa konsernin laatu- ja vastuullisasioiden strategisesta suunnittelusta ja konsernitason hankkeiden läpiviennistä yhdessä maaorganisaatioiden kanssa. Vastuullisuuden johtamisen uudelleenorganisoitumisen myötä Atria Suomeen nimitettiin vastuullisuuspäälliköksi Eeva Juva. Turvallinen Atria Laatu: sivu 16 4 Atrian yritysvastuuraportti 2011

5 toimitusjohtajan haastattelu Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, kuinka luonnehdit vastuullisuuden merkitystä Atrian liiketoiminnalle? Vastuullisuudella on Atrialle, niin kuin koko elintarviketeollisuudelle, aivan erityinen merkitys. Tuotteemme ovat osa ihmisten jokapäiväistä elämää ihmiset syövät joka päivä. Asiakkaamme ja kuluttajat haluavat tietää hyvinkin tarkasti, mistä tuotteemme tulevat, kuinka ne on valmistettu ja mitä ne sisältävät. Ihmiset haluavat myös tietää, millaisia vaikutuksia toiminnallamme on niin lähiympäristössä kuin yhteiskunnankin tasolla. Liiketoiminnan näkökulmasta vastuullisuus on koko yritystoiminnan kivijalka. Sanoisin, että jos yritys ei toimi rehellisesti ja avoimesti, se ei toimi ollenkaan, ei ainakaan pitkäaikaisesti. Atrialla vastuulliset toimintatavat ja tuotteet ovat oleellinen osa strategiaa. Olemme vakuuttuneita, että vastuullisuus kantaa myös liiketoiminnan eli kasvun ja kannattavuuden näkökulmista. Vastuullisuus ei saa eikä se nykyään voikaan olla irrallista tai päälle liimatun tuntuista. Sen pitää olla luonnollinen osa arkipäivän toimintaa. Toiminnan on täytettävä jatkuvasti vastuullisuuden eri vaatimukset ja sen pitää kestää jatkuva ulkoinen arviointi, kriittinenkin. Kimmo Mäntylä Taloudellisen vastuun velvoitteet ilmeisesti korostuivat Atrian johtamisessa vuonna 2011? Tämä on totta. Vuosi oli taloudellisesti hyvin haasteellinen, emmekä ole tulokseen tyytyväisiä. Haasteita loivat sekä taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen että liharaaka-ainemarkkinoiden epätasapaino. Markkinat tosin tasapainottuivat loppuvuodesta. Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia käyttävät tuotannossaan osittain tuontilihaa. Nämä liiketoiminta-alueet joutuvat epäedulliseen markkinatilanteeseen, kun tuontilihan hinta nousee. Suomessa käytämme Atria-tuotteissa pelkästään kotimaista lihaa. Strategiamme keskeisin tavoite on ulkomaisten toimintojemme kannattavuuden merkittävä parantaminen. Myös Suomessa pyrimme parantamaan tulostasoamme. Kannattavuuden kohentamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi teimme kaikissa Atrian toimintamaissa uusia lanseerauksia ja avauksia. Lisäksi teimme merkittäviä toiminnan tehostamistoimenpiteitä, joilla parannamme kilpailukykyämme. Näihin toimenpiteisiin liittyy lähes poikkeuksetta myös henkilöstön määrän vähentämisiä, valitettavasti. Vuonna 2011 henkilöstömme määrä vähentyi noin 350:lla, joka on noin kuusi prosenttia henkilöstömme keskimäärästä. Kuinka arvioit Atrian Kädenjälki yritysvastuuohjelman tuloksia? Atrian Kädenjälki on hyvin laajaulotteinen ohjelma, jonka kaikilla seitsemällä painopistealueella olemme edenneet jotakuinkin askelmerkkiemme mukaan ottaen huomioon taloudellisesti haasteellisen tilanteen. Jo se organisatorinen muutos, että ohjelma liitettiin osaksi Turvallinen Atria Laatu -prosessia, on mielestäni merkittävä askel. Nyt yritysvastuun johtaminen ja kehittäminen ovat Atrialla konkreettisesti osa arkipäivän toimintaa. Ohjelman yksittäisistä hankkeista nostaisin esiin Suomessa ensinnäkin Varhainen välittäminen -henkilöstöhankkeen. Sen tulokset ovat olleet hyvin vaikuttavia ja ohjelma on koskettanut lähes jokaista atrialaista. Myös lihantuotannon läpinäkyvyyden lisääminen ja kehittämistoimenpiteet eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat saanet sidosryhmiltämme erinomaisen palautteen. Ravitsemusvastuu ja lisäaineiden vastuullinen käyttö ovat isoja ja merkityksellisiä aiheita kaikissa toimintamaissamme. Suomen, Ruotsin ja Tanskan lisäksi näiden merkitys korostuu Virossa ja uskoakseni varsin nopeasti myös Venäjällä. Tuotteidemme terveellisyys ja ravitsevuus tulevatkin olemaan keskeisiä tuotekehityksemme painopisteitä tuoteturvallisuuden ohella. Myös tuotteidemme ja toimintamme ympäristövaikutusten hallinta ovat panostustemme kohteita pitkälle tulevaisuuteen. Nämä kaikki kehittämisen kohteet vaativat tietysti tuntuvia investointeja. Ne ovat investointeja, jotka on hyvä tehdä riittävän ajoissa, mieluiten ennen muita. Joskus ne on kuitenkin tehtävä. Kun toimimme ennakoiden ja edelläkävijänä, voimme myös tulevaisuudessa käyttää perustellusti tunnuslausettamme: Hyvä ruoka, parempi mieli. Atrian yritysvastuuraportti

6 keskeiset tulokset Yritysvastuun kehityshankkeet Yhteenveto Atrian keskeisistä tavoitteista ja tuloksista vuonna 2011 vastuullisuuden eri painopistealueilla. Atrian Kädenjälki -yritysvastuuohjelmassa vastuullisuutta kehitetään ja mitataan seitsemällä osa-alueella. Nämä ovat: henkilöstö, ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus, eläinten hyvinvointi, talous ja viestintä. Osa-alueiden tasapainoisella kehittämisellä Atria pyrkii tulemaan toimialueillaan vastuullisen elintarviketuotannon kärkiyritykseksi. Liiketoiminta-alueittain vaihtelevat kehityshankkeet nivovat yhteen jo vakiintuneita käytäntöjä, mutta luovat myös kokonaan uusia toimintatapoja. Sosiaalinen vastuu Henkilöstö Tuoteturvallisuus Tavoitteet 2011 Työhyvinvoinnin kehittäminen liiketoimintaalueittain. Tuoteturvallisuuskäytäntöjen harmonisointi kaikilla liiketoiminta-alueille osana Turvallinen Atria Laatu -ohjelmaa. Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa vuonna Ravitsemus Atrian tuoteportfolion ylläpitäminen ja kehittäminen monipuolisesti ravitsemukselliset näkökohdat huomioiden. Viestintä Elintarvikeketjun toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen. Eläinten hyvinvointi Eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja arviointimenetelmien kehittäminen. Ympäristövastuu Välittömien ympäristövaikutusten vähentäminen teollisessa toiminnassa. Atria Suomen tuotekehityksestä Satu Tuominen ja Emma-Kaisa Rautio. Kaj Kusnetsov Taloudellinen vastuu Tuotejohtajuusstrategian lupausten lunastaminen. Atrian toimintojen kannattavuuden merkittävä parantaminen tehostamisohjelmien avulla. Panostukset tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen. 6 Atrian yritysvastuuraportti 2011

7 Liiketoiminta-aluekohtaiset, yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja tulokset esitetään kunkin vastuullisuusteeman omilla sivuilla. Keskeiset tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Lue lisää Työhyvinvoinnin kehittämisessä saavutettiin hyviä tuloksia konsernimaiden eri hankkeissa. Atria Suomi rakennutti uuden työterveysaseman. HR-toiminnot organisoitiin uudelleen Skandinaviassa ja Venäjällä. Hyvien hygieniakäytäntöjen edistäminen sisäisten auditointien avulla. Tuoteturvallisuussertifioinnit etenivät aikataulussa. Uudet iso :2005 tuoteturvallisuusjärjestelmän sertifioinnit: Atria Suomi: Karkkila, Forssa. Atria Baltia: Valga, Vastse-Kuuste ja Tarton logistiikkakeskus. Atria Venäjä: Gorelovon toiminnan FssC esiauditointi. Atria Skandinavia: Sköllersta täyttää ikean laatuvaatimukset. The ikea Way on Purchasing Food (IWAY). Konsernimaiden välillä toteutettiin sisäiset auditoinnit hyvien patogeenien hallintakäytäntöjen levittämiseksi. Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen ja suolan vähentäminen olemassa olevissa tuotteissa. Täysin lisäaineettomien tuotteiden määrän kasvu kaikilla markkinoilla. Atria Suomessa toteuttiin viisi teemaa sisältävä Kotimainen liha -kampanja. Atria Suomi toteutti Perhetilan broilerifilee -tuotteissa kuluttajalle asti näkyvän tuotantoketjun jäljitettävyyden. Sisäisten raportointimenetelmien kehittäminen. Aktiivinen osallistuminen kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kehitystyöhön ja uusien toimintojen jalkauttamiseen kentälle. Kastraatiokivunlievitys karjuporsailla otettiin käyttöön. Welfare Quality -tutkimukseen osallistuminen Suomessa. Atria jatkoi kaikille liiketoiminta-alueille yhteisten ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden sekä mittausperiaatteiden kehittämistä. Konsernitasolla energiankulutus on tasaantunut ja energiatehokkuutta on saatu parannettua. Oman lämmöntuotannon aiheuttamat kasvihuonepäästöt ovat alhaisella tasolla, keskimäärin 118 CO 2 ekg/t. Konsernitasolla veden tuotantomäärän suhteutettu kulutus on pysynyt kohtuullisella tasolla. Kokonaiskulutus kasvoi neljä prosenttia, joka aiheutui Pietarin tehtaiden tuotannon kasvusta. Kaikista Atrian jäte- ja sivuvirroista 98 % päätyy hyötykäyttöön. Atrian koko vuoden liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, liikevoitto heikkeni hieman. Konsernin liikevoitto vuonna 2011 oli 8,0 miljoonaa euroa. Kaikilla liiketoiminta-alueilla aloitettiin uusia toiminnan tehostamisohjelmia ja saatiin päätökseen suunnitelmien mukaisesti sovittuja muutoksia ja toimintojen uudelleenorganisointeja. Johtajuusprofiilin kuvaus, analysointi ja implementointi. Johtajuuden kehittäminen kaikkialla Atriakonsernissa ja kaikilla organisaatiotasoilla kohti haluttua profiilia. Talent Management-prosessin tuominen johdon, keskijohdon ja hallinnon työkaluksi. Palkkarakenteiden yhtenäistäminen Atriakonsernin tasolla. Parhaiden käytäntöjen konkretisointi Turvallinen Atria Laatu -ohjelmassa. Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa Tuotevalikoimen ylläpito ja kehittäminen monipuolisesti niin, että kuluttajan on helppo tehdä terveyden kannalta edullisia valintoja Atrian tuotteista. Vastuullisuusviestinnän kehittäminen ja ketjun läpinäkyvyyden edistäminen. Vastuullisuusraportoinnin kehittäminen. Eläinten hyvinvoinnin edistäminen pitkällä tähtäimellä eläinlajikohtaisten projektien avulla ja hyvinvoinnin arviointi- ja mittausmenetelmien kehittäminen. Tutkimusyhteistyö hyvinvoinnin kehittämisessä. Välittömien ympäristövaikutusten vähentäminen. Koko ketjun ympäristövaikutusten tunnistaminen ja hallinta ketjuyhteistyön kautta. Merkittävien uutuustuotteiden lanseerauksilla ja toiminnan tehostamishankkeilla tavoitellaan liikevaihdon kasvua ja liikevoiton kehittymistä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Henkilöstön kehittämisen painopisteet ja tavoitteet liiketoiminta-alueittain: sivu 13. Turvallinen Atria Laatu -ohjelman tavoitteet ja tulokset: sivu 16. Atria hyvässä vauhdissa tuoteturvallisuusjärjestelmien sertifiointitavoitteissaan: sivu 16. Ravitsemusvastuun periaatteet ja tavoitteet: sivu 18. Kotimaisuuskampanjalla herätettiin keskustelua kotimaisen lihan puolesta: sivu 23. Eläinlajikohtaiset keskeiset tulokset ja tavoitteet eläinten hyvinvoinnin kehittämishankkeista: sivu 25. Energiatehokkuuden ja tuotanto-olosuhteiden parantamiseen merkittäviä panostuksia: sivu 30. Ruokahävikin vähentäminen elintarvikeketjussa: sivu 31. Taloudellisen lisäarvon jakautuminen: sivu 32 Atrian vuosikertomus, keskeiset tulokset Atrian yritysvastuuraportti

8 sidosryhmät Atrian sidosryhmät Atria on määritellyt toiminnalleen merkitykselliset sidosryhmät liiketoimintastrategiastaan käsin. Strategisesti merkittävät sidosryhmät ovat asiakkaat, kuluttajat, henkilöstö, tuottajat ja omistajat. Muita merkittäviä sidosryhmiä ovat muun muassa viranomaiset, rahoittajat, oppilaitokset ja media. Atrian yritysvastuu konkretisoituu arkipäivän työssä sidosryhmien kanssa. Heidän odotuksiaan Atria kartoittaa laajaalaisesti erilaisten selvitysten, kyselyjen ja analyysien sekä tapaamisten ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla. Atria toimii vain luotettaviksi ja rehelliseksi tiedettyjen alkutuottajien ja alihankkijoiden, asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa. Atria suosii yhteistyötahoja, jotka voivat hinta- ja laatuargumenttien ohella osoittaa toimivansa eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen mukaisesti. Esimerkiksi materiaali- ja/tai raaka-ainetoimittajia valitessaan Atrian yksi valintakriteeri on toimittajan ympäristöjohtamisen taso. Asiakkaat ovat kuluttajien ohella Atrian liiketoiminnan kannalta tärkein ulkoinen sidosryhmä. Atrian ja asiakkaiden yhteistyö on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet kuuntelevat ja ymmärtävät toistensa tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet myös vastuullisuuden näkökulmasta. Kuluttajien mieltymykset ja toiveet määrittävät viime kädessä sen, mitä tuoteryhmiä ja tuotteita Atria toimittaa kaupalle ja muille asiakkailleen. Kuluttajatutkimuksen kautta saatava kuluttajatuntemus ohjaa Atrian tuotekehitystä ja markkinointia. Tuotekehitys ja markkinointi: sivu 22 Suurlahjoitus suomalaiselle elin- TARVIKE- ja ravitsemustutkimukselle Atria Oyj lahjoitti yhteensä euroa Itä-Suomen yliopistolle, Vaasan yliopistolle ja Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiölle, euroa kullekin. Avustusten jakamisen painopisteenä on elintarviketalous ja hyvinvoinnin edistäminen. Elintarvike- ja ravitsemustiede ovat tärkeitä osa-alueita Atrialle, mutta niiden yhdistäminen luontevasti suomalaisen kuluttajan arkeen on elintarviketeollisuudelle suuri haaste. Atrian näkökulmasta on myös tärkeää, että Suomessa on useita, elinvoimaisia yliopistoja ja korkeakouluja, jotka toimivat osaltaan alueellisen kehittämisen vetureina ja elinvoimaisten maakuntien moottoreina. RIdderheimsilla twitter-treffit Atria Skandinavian Ridderheimstuotemerkki käyttää kekseliäästi sosiaalista mediaa. Herkuttelutuotteita valmistava Ridderheims Delikatesser kutsui ystävänpäivänä 2012 sinkkuja maistelemaan tuoteuutuuksiaan. Treffeille oli mahdollista ilmoittautua yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterin kautta. Ruotsissa on noin aktiivista Twitter-käyttäjää ja Twitter onkin Ridderheimsille tärkeä väline tuotekehityksen sekä markkinoinnin näkökulmasta. Twitterin kautta saadaan suoraa asiakaspalautetta, jota voidaan hyödyntää tuotteiden valmistuksen yhteydessä. Se jäi vielä nähtäväksi kuinka monta paria Pasta Amore -illallinen saattoi yhteen. Atria Venäjä aloitti säännölliset tuotelahjoitukset orpojen lastenkoteihin Atria Venäjä aloitti säännölliset, kuukausittaiset tuotelahjoitukset pietarilaisiin ja moskovalaisiin orpojen lastenkoteihin. Elintarvikelahjoitukset menevät muun muassa Pietarin lähellä oleviin Tikhvinskiin, Nadezhdan ja Mashan -lastenkoteihin sekä Moskovan Odintsovossa sijaitsevaan Blago-lastenkotiin. Vuonna 2011 Atria Venäjä tuki tuotelahjoituksilla myös Moskovan ja Pietarin sotaveteraaneja sekä useita hyväntekeväisyysjärjestöjä, kuten Golden Pelican- ja Bolshaya Medveditsa -järjestöjä. Orpolastenkoteihin ja veteraaneille kohdistuvat ruokalahjoitukset tukevat suoraan ja välittömästä lasten ja vanhusten jokapäiväistä hyvinvointia. Atria Venäjän avustuspolitiikan kulmakivenä on tukea vain luotettavia hyväntekeväisyyskohteita ja -järjestöjä, joiden kanssa se pyrkii pitkäjänteiseen yhteistyöhön. 8 Atrian yritysvastuuraportti 2011

9 Atrian sidosryhmät sidosryhmät Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Atrian odotukset Asiakkaat Kilpailukykyiset hinnat, turvallisuus ja laatu, Yhteiset toimintamallit, sovittujen asiakaslähtöinen palvelu, luotettavuus toimituksissa asioiden toteuttaminen, ennusteet sekä muussa toiminnassa Kuluttajat Henkilöstö Tuottajat Omistajat, sijoittajat Rahoittajat Viranomaiset Alihankkijat ja yhteistyökumppanit Mielipidevaikuttajat ja media Lähiyhteisöt ja oppilaitokset Tuotteita kuluttajan tarpeeseen, edullinen hinta, turvallisuus ja laatu, luotettavuus, eettisesti oikeutetut tuotteet Palkka, työsuhteen jatkuvuus, sosiaaliedut, viihtyvät ja turvalliset työolot ja uralla etenemismahdollisuus Luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyökumppani, asiantunteva neuvonta, kilpailukykyinen tilityshinta Sijoituksien tuotto, yritystoiminnan jatkuvuus, päätäntävalta sekä pääoman palautukset Lainojen lyhennykset sovittuna aikana, luotettavuus, jatkuvuus, velankestokyky Verotulot, työllistäminen, kansainvälinen kilpailukyky, investoinnit, avoimuus, yhteistyö ja ympäristön huomioon ottaminen Luotettava laskujen maksaminen, pitkäaikainen asiakassuhde, ennustettavuus ja kasvava kysyntä Läpinäkyvyys, alan asiantuntijuus Työllistäminen, yhteistyö, ympäristöstä huolehtiminen, harjoittelupaikat Atrian tuotteiden valinta, luottamus ja maksuvalmius Atriabrändiä kohtaan Työpanos, innovatiivisuus Sitoutuminen, laatuvaatimukset täyttävä raaka-aine, luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyö Riskin kantaminen pääoman muodossa Vieraan pääoman lainaaminen sovittuun hintaan Lainsäädäntö, julkiset palvelut kuten hygieniavalvonta ja rahoitus Sovitunlaatuisten tuotannon tekijöiden kuten raaka-aineiden, materiaalien, palveluiden sekä valmiiden tuotteiden toimittaminen sovittujen toimitusehtojen mukaisesti Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen Osaava motivoitunut työvoimapotentiaali, julkiset palvelut kuten koulutus, infratekniikka Tutkimus Yhteistyökumppani, tutkimuksen tarpeet Luotettava yhteistyökumppani, asiantuntija, tutkimuksen laatu Esimerkejä sidosryhmäodotuksiin vastaamisesta Asiakastyytyväisyysmittausten tuloksista arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseen: sivu 10 Atrian Perhetilan Broileri vastaa lihantuotannon läpinäkyvyyden vaatimukseen: sivu 20 Atria Suomen työterveysaseman rakentaminen: sivu 15 Talent Management: sivu 12 Eläinten hyvinvoinnin johtaminen: sivu 24 Atrian taloudellisen lisäarvon jakautuminen sidosryhmille: sivu 32 Atrian taloudellisen lisäarvon jakautuminen sidosryhmille: sivu 32 Atria hyvässä vauhdissa tuoteturvallisuusjärjestelmien sertifiointitavoitteissaan: sivu 16 Ostotoimintojen tehostaminen ja harmonisointi konsernissa varmentaa myös tuoteturvallisuutta: sivu 17 Kotimaisuuskampanjalla herätettiin keskustelua kotimaisen lihan puolesta: sivu 23 Atria mukana Yrityskylässä: sivu 10 Atria Oyj lahjoitti euroa suomalaisille yliopistoille ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle: sivu 8 Vuorovaikutuskanavat Henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat, vierailut, asiakaslehdet Markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat Henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestintä, kehityskeskustelut, henkilöstötutkimukset, koulutukset, seminaarit ja tapahtumat, Meidän Atrium -henkilöstölehti, yksiköiden omat viestintäkanavat Henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, tuottajalehdet, seminaarit ja muut tapahtumat Henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, yhtiökokous, Capital Markets Day, pörssi- ja mediatiedotteet Vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, pörssi- ja mediatiedotteet Henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, seminaarit ja tapahtumat, viranomaisyhteistyö, pörssi-ja mediatiedotteet Henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestimet, seminaarit ja tapahtumat, tutkimus- ja kehitysprojektit Henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, vuosikertomus, verkkopalvelut, Hyvä Ruoka -asiakaslehti, pörssi- ja mediatiedotteet, mediayhteistyö Henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestimet, seminaarit ja tapaamiset, vierailut, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat, tutkimus- ja kehitysprojektit Henkilökohtainen kanssakäyminen, joukkoviestimet, seminaarit ja tapaamiset, vierailut, tutkimus- ja kehitysprojektit Atrian yritysvastuuraportti

10 sidosryhmät Asiakastyytyväisyysmittausten tuloksista arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseen Atria Suomi Suomessa Finfact Oy mittaa vuosittaisessa FACTUM päättäjätutkimuksessa sekä vähittäiskaupan että Food Service -sektorin asiakastyytyväisyyttä tavarantoimittajiin. Tutkimus kattaa kummallakin sektorilla kaikki merkittävimmät toimijat markkinoilla. Vuoden 2011 asiakastyytyväisyysmittauksissa erityisesti Atrian Food Service paransi asemiaan kun asiakkaat arvioivat yhteistyöstä syntyvää kokonaisvaikutelmaa. Atria Food Service -myynti koetaan ammattitaitoiseksi ja erityisesti ongelmaratkaisukyky on koettu asiakkaiden keskuudessa hyväksi. Haasteena Atrian Food Service-toiminnoilla on tuotteiden helppo korvattavuus. Toimitusvarmuudessa Atria on hieman menettänyt asemia aiempiin vuosiin nähden. Vaikka toimitusvarmuuden koetaan hieman heikentyneen, niin kilpailukentässään Atria Food Service jakaa ykkössijan pääkilpailijansa kanssa. Atria Food Service on parantanut asemiaan myös kokonaisvaikutelmassa verrattuna aiempiin vuosiin. Vähittäiskaupan asiakkuuksien mielestä Atrian vahvuudet 2011 olivat osaaminen tilaus-toimitusketjun kehittämisessä sekä yhteisen logistisen suorituskyvyn mittaamisessa. Parantamisen varaa on toimitusvarmuudessa. Atrian tuotemerkkeihin, markkinointiin ja tuotekehitykseen asiakkaat olivat tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset ovat vain osa vuoropuhelua Atrian ja asiakkaan välillä. Myyntiorganisaatio työskentelee asiakkaiden kanssa päivittäin ja välittää organisaatiolle asiakkaan toiveet ja näkemykset yhteistyön kehittämiselle. Toimitusvarmuudessa Atrialla on raportointivuonna ollut parannettavaa ja sen vahvistamiseksi on tehty muutoksia muun muassa toimitusketjun ohjauksen organisaatiossa. Kaj Kusnetsov Atria Skandinavia Atria Skandinavian markkinoilla lähes kaikki yhtiöt paransivat tuloksiaan asiakastyytyväisyysmittauksissa edelliseen vuoteen verrattuna. Atria Retail, joka toimittaa päivittäistavarakaupoilla lihavalmisteita ja valmisruokaa, paransi sijoitustaan kymmenen pykälää ylöspäin valtakunnallisessa lähes kaikki kauppaketjut kattavassa Ketjubarometri-tutkimuksessa. Ketjubarometri mittaa kauppaketjun tyytyväisyyttä toimittajan myynti- ja markkinointisuoritukseen. Tuoreiden herkuttelutuotteiden valmistaja Atria Deli paransi sijoitustaan Kauppabarometrissä nousten viisi sijaa ylemmäksi edellisvuodesta. Kauppabarometri-mittauksessa keskitytään ketjubarometriä enemmän kauppatason toimintaan liittyviin aiheisiin. Atria Foodservice -toiminta oli Skandinavian markkinoilla tasaisen varmaa ja suurkeittiö-asiakkaiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa menestys pysyi edellisen vuoden tavoin hyvällä keskitasolla. Atria Venäjä Pit-Product on Pietarin alueen markkinajohtaja makkaroiden ja lihavalmisteiden kategoriassa. Tuotteiden vahva asema näkyy menestyksessä vuoden 2011 kuluttajatunnettuustutkimuksissa. Tuotteiden tunnettuus spontaanisti oli 70 prosenttia. Kun tuotemerkki mainittiin, 98 % vastaajista tunsi brändin. 1) Pit-Product -tuotteet voittivat myös vuosittaisen Kuluttajien oikeudet ja palvelun laatu -kilpailun Venäjän päivittäistavaratuotetoimittajien sarjassa. Kilpailun voittaminen kertoo yrityksen aidosti vastuullisesta otteesta kuluttajien oikeuksien edistämiseksi ja tuotteiden ja palveluiden laadun kehittämisestä. Consumer Rights and Service Quality -maininta on merkittävä saavutus Venäjällä. 1) (ComCon Synovate -tutkimus 12/2011) Tulevaisuuden työntekijöitä tutustumassa Atriaan Seinäjoen Yrityskylässä syksyllä Peruskoulun luokkalaisille suunnatussa Yrityskylä-opintokokonaisuudessa oppilaiden oli mahdollista tutustua yritysten toimintaan päivän ajan tekemällä töitä. Samalla he oppivat lisää omasta roolistaan kuluttajana ja kansalaisena. Oppilaat saivat työstään palkkaa. Yrityskylän Atria Ravintolassa oppilaiden oli mahdollista perehtyä ravintolatyön arkeen, kuten ruokien säilytykseen, esillepanoon, myyntiin sekä hävikistä huolehtimiseen. Suosittu tapahtuma oli erinomainen osoitus yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä. Tapahtuma antoi monelle nuorelle positiivisia mielikuvia ja kokemuksia työn tekemisestä. 10 Atrian yritysvastuuraportti 2011

11 sidosryhmät Vähittäiskaupan asiakkaat arvostavat erityisesti Atrian tilaus-toimitusketjun luotettavuutta. Kuvassa myymäläpäällikkö Heikki Kuisma ja Atrian myyntipäällikkö Anne Rindell. Kirsi Tuura Atria Venäjä Viimeisimmässä asiakastyytyväisyysmittauksessa Atria Food Service sai erityistä kiitosta yhteistyö- ja ongelmanratkaisukyvystään. Kuvassa suurtalouskokki Merja Häkkinen Mikkelistä. Paula Myöhänen Ruoka-alan messuilla on hyvä mahdollisuus vuoropuheluun keskeisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja kuluttajien kanssa. Kuvassa Atria Venäjän CampoMos-tuotemerkin messuosasto Moskovan PROEXPO-messuilla helmikuussa Atrian yritysvastuuraportti

12 sosiaalinen vastuu Henkilöstön hyvinvointi Ihmisiin kohdistuva sosiaalinen vastuu kattaa Atrialla henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen, oikeudenmukaisen palkkauksen, tuoteturvallisuuden, kuluttajasuojan, markkinointiviestinnän ja tuotemerkinnät. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat myös avoin vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa sekä Atrian Tapa Toimia -toimintaperiaatteet. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen ovat Atrian sosiaalisen vastuun keskeinen ulottuvuus. Näiden tekijöiden varaan rakentuu Atrian toimintojen ja tuotteiden laatu sekä tulevaisuuden kasvutavoitteiden toteutuminen. Vuonna 2011 Atrian henkilöstötoimintojen työn keskeisin painopiste oli työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämisessä. Lisäksi kaikilla liiketoiminta-alueilla toteutettiin lukuisia strategialähtöisiä henkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelmia. Uutena painopistealueena nostettiin Talent Management -prosessin tuominen johdon, keskijohdon ja hallinnon työkaluksi. Tavoitteena on henkilöstön kyvykkyyden varmistaminen tulevaisuuden liiketoiminnallisissa haasteissa. Atrialla Talent Management -prosessilla kehitetään kyvykkyyttä liiketoimintalähtöisesti Talent Management -prosessi on yksi henkilöstön johtamisen prosesseista. Kyvykkyyden johtamisessa Atrialla keskeistä on nykyisten ja tulevien esimiesten ja asiantuntijoiden tunnistaminen, sitouttaminen, kehittämistoimenpiteiden oikea kohdistaminen sekä sisäisen liikkuvuuden edistäminen. Talent Management -prosessia on kehitetty vuorovaikutteisesti liiketoiminnan kanssa Atrialla vuodesta Keskeistä on tukea oikein kohdennetuilla kehittämistoimenpiteillä henkilöiden kasvua ja kehittymistä työssään. Kaiken kaikkiaan kyvykkyyden johtamista on tehty työelämässä jo pitkään, nyt myös Atrialla on kehitetty liiketoiminnan tarpeita vastaava systemaattinen prosessi sekä työkalut kertoo henkilöstön kehittämisasiantuntija Jutta Mäkipelkola. Konsernitasolla Talent Management -prosessia on lähdetty käytännössä toteuttamaan vuonna Skandinaviassa ja Baltiassa prosessi on jalkautunut hyvin ja sen eteenpäin vieminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Kuluvana vuonna 2012 yhdenmukainen kyvykkyyden johtamisen -prosessi on otettu käyttöön koko konsernissa. 12 Atrian yritysvastuuraportti 2011

13 Atrian sosiaalisen vastuun keskeiset tulokset ja tavoitteet Liiketoiminta-alue Tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Koko Atria-konserni Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia Strategialähtöinen koulutus Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstökyselyn toteutus sekä kehittämistoimenpiteiden määrittely ja toteutus Varhainen välittäminen työhyvinvointi ohjelma: työsuojelurakenteiden ja prosessien vakiinnuttaminen Työturvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvaus ja käyttöönotto Työhyvinvointikeskustelujen käynnistäminen Strategialähtöisten kehittämis- ja koulutusohjelmien luominen Talent Management -prosessin luominen Uuden työterveysaseman käyttöönotto Uusi organisaatiorakenne Uusi HR-organisaatiorakenne Strategian mukainen johdon koulutus Projektinhallinnan koulutus Talent Management -ohjelman kehittäminen Uusi organisaatiorakenne Henkilöstövaikutusten optimointi tuotannon siirtyessä Moskovasta Pietarin Gorelovoon Myynti- ja markkinointihenkilöstön koulutukset Johdon osaamisen kehittäminen Työolosuhteiden arviointi tuotantolaitoksilla ja niiden kehittäminen Henkilöstön tyytyväisyystutkimus Rekrytointiprosessien kehittäminen Terveydenhuolto-ohjelma Yhteiset tapahtumat koko henkilöstölle Uuden strategian jalkauttaminen ja viestintä henkilöstölle Markkinointi- ja myyntiosastojen uudelleenorganisointi, koulutus-, palkitsemis- ja rekrytointijärjestelmien luominen Tuotekehityskoulutus Sisäisen viestinnän kehittäminen uudistetun palaverikäytännön avulla Palkkausjärjestelmän yhtenäistäminen Talent Management prosessin käynnistäminen Työturvallisuuden kehittäminen Johtajuusprofiilin kuvaus, analysointi ja implementointi Johtajuuden kehittäminen kaikkialla Atria-konsernissa ja kaikilla organisaatiotasoilla kohti haluttua profiilia Talent Management-prosessin tuominen johdon, keskijohdon ja hallinnon työkaluksi Palkkarakenteiden yhtenäistäminen konsernitasolla Varhainen välittäminen -työhyvinvointiohjelman loppuunsaattaminen, rakenteiden ja prosessien vakiinnuttaminen Suorituksen johtaminen -prosessin kehittäminen Talent management -prosessin kehittäminen sekä johdon että keskijohdon työkaluksi Esimiestyön kehittäminen sekä rakenteiden että pitkäkestoisten koulutusohjelmien avulla Atrian sisäisen liikkuvuuden lisääminen niin toimihenkilöillä kuin työntekijöillä Tukea Atria Skandinavian tuotejohtajuusstrategiaa henkilöstön koulutuksilla, muun muassa Sales Academy Tehokkuus- ja kasvutavoitteiden tukeminen valituissa tuoteryhmissä organisaatiomuutosten käytännön toteutuksella Talent Management -ohjelman jatkaminen Henkilöstöetujen yhtenäistäminen ja selkiyttäminen Osaamisen arvioinnin käyttöönotto Henkilöstön kehittämissuunnitelmien käyttöönotto Talent Management -ohjelman käynnistäminen Perehdyttämisohjelmat uusille työntekijöille Sisäisen viestinnän kehittäminen Liiketoimintastrategioiden ja sisäisten prosessien tukeminen Raportoinnin yksinkertaistaminen ja tietojenkäsittelyn parantaminen Organisaation kehittäminen: Talent Management, yhteistyön kehittäminen ja sitouttaminen sosiaalinen vastuu Atrian yritysvastuuraportti

14 sosiaalinen vastuu Varhainen välittäminen vähensi sairauspoissaoloja Elintarviketeollisuuden henkilöstön sairastavuus on työn luonteesta johtuen korkeampi kuin monella muulla alalla. Yksityissektorilla työntekijä sairastaa keskimäärin 11 päivää vuodessa, elintarviketeollisuudessa 18 päivää. Atria Suomen vuonna 2009 aloittama Varhainen välittäminen -hanke on yksi suomalaisen teollisuuden merkittävimmistä ja laaja-alaisimmista työhyvinvointihankkeista, joka koskettaa jokaista Atria Suomen yli 2 100:aa työntekijää. Tulokset ovat olleet erinomaisia. Hankkeesta on saatu poikkeuksellisen hyviä tuloksia sairauspoissaolojen vähentämisessä, Atria Suomen johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen sanoo. Kun vielä vuonna 2008 sairauspoissaoloja oli 9,4 % säännöllisestä työajasta (24 työpäivää), vuonna 2011 määrä oli enää 7,07 % työajasta (18 työpäivää). Keskimääräinen sairauspoissaolomäärä elintarviketeollisuudessa oli 7,0 % vuonna Varhainen välittäminen ei ole pelkkä hanke vaan uusi atrialainen asenne. Sillä on parannettu koko työyhteisön työ- ja toimintakykyä ja työssä jaksamista, vähennetty sairaus- ja tapaturmapoissaoloja sekä ehkäisty ennenaikaista eläköitymistä. Atria-konsernin henkilöstömäärä keskimäärin Atria Suomi % Atria Skandinavia % Atria Venäjä % Atria Baltia...7 % henkilöä Henkilöstö keskimäärin Sairauspoissaolot % 100 Keskimääräiset koulutuspäivät % säännöllisestä työajasta 25 päivää/työntekijät Atria Suomi Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Venäjä Atria Baltia Atria Baltia Naisten ja miesten osuudet Atria Suomi Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Venäjä Atria Baltia Atria Baltia 2011 Naiset Miehet 2010 Naiset Miehet Atrian yritysvastuuraportti 2011

15 Atria-konsernin ikärakenne* henkilöä sosiaalinen vastuu alle yli 65 Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia *henkilöstötilanne Palvelusvuodet* Kaj Kusnetsov henkilöä 1200 Atrialle uusi työterveysasema alle 1 vuosi 1 5 vuotta 6 10 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 40 vuotta Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia *henkilöstötilanne Atrian Nurmon tehdasalueelle on valmistunut uusi työterveysasema. Sosiaali- ja terveysministerin Paula Risikon tammikuussa 2012 vihkimä terveysasema on osa mittavaa Atrian henkilöstön hyvinvointia kohentavaa hankekokonaisuutta. Yksikerroksisen rakennuksen pinta-ala on noin 650 neliötä. Rakennuksessa on työtilat kahdelle työterveyslääkärille, neljälle työterveyshoitajalle, kahdelle työfysioterapeutille, sihteerille ja kuntoutusluotsille. Atrialaisilla on nyt myös oma laboratorio ja toimenpidehuone. Atria Suomen johtavan työterveyslääkärin Timo Kinnusen (kuvassa) mukaan uusi työterveysasema tukee työterveyshuollon toimintaa ja on merkittävä investointi atrialaisten työhyvinvoinnin kehittämisessä jatkossakin. Työterveysaseman rakentaminen maksoi yli miljoona euroa. Atrian yritysvastuuraportti

16 sosiaalinen vastuu Turvallinen Atria Laatu Atrian tuotteiden turvallisuus ja mikrobiologinen laatu perustuvat viranomaishyväksyttyihin omavalvontasuunnitelmiin, jotka kattavat raaka-aineet, tuotantoprosessit ja jakeluketjut. Niiden pohjana on HACCP (Hazard analysis and critical control point) -järjestelmän mukainen riskienhallinta. Viranomaishyväksyntöjen ja säännöllisten auditointien kautta varmistetaan, että suunnitelmat vastaavat alan uusinta lainsäädäntöä, tuoteturvallisuusstandardeja ja muun muassa kansainvälisen kaupan vaatimuksia. Atrialla on laaja Turvallinen Atria Laatu (Safe Atria Quality) - ohjelma, joka kattaa tuotteiden turvallisuuden, terveellisyyden, helppokäyttöisyyden sekä ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren ajalta. Sen avulla Atria pyrkii harmonisoimaan tuo- teturvallisuuskäytäntönsä kaikille liiketoiminta-alueille. Konkreettisena tavoitteena on kehittää Atrian kaikkia liiketoimintaalueita koskevaa tuoteturvallisuusohjeistoa, jonka avulla kukin yksikkö voi kehittää edelleen omia, kansallisia määräyksiä ja standardeja noudattavia turvallisuuskäytäntöjä. Omavalvonnan avulla varmistetaan turvallisuus ja laatu Atrialla on oma organisaatio, jonka päätehtävänä on toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla tuotteiden turvallisuus ja laatu varmistetaan. Henkilökunta on koulutettu omiin tehtäviinsä ja elintarviketeollisuuden erityisvaatimuksiin. Atrian tuotantolaitoksilta voidaan viedä tuotteita ulkomaisille asiakkaille, joten tuotteet täyttävät useiden maiden vientituotteille asettamat vaatimukset. Lakisääteinen omavalvonta on tehokasta, ja Atrialla omavalvonnan toimivuus varmistetaan yhteistyössä laitosta valvovien viranomaisten ja laitosten henkilökunnan kanssa. Raportointikautena Atrian toiminta on ollut moitteetonta, eikä Atria ole saanut yhtäkään merkittävää sakkorangaistusta koskien toimittamiaan tuotteita tai palveluita. ATRIA hyvässä vauhdissa tuoteturvallisuusjärjestelmien sertifioinnissa Atrian tavoitteena on, että vuoteen 2014 mennessä kaikissa tuotantolaitoksissa on käytössä säännöllisesti auditoitava standardisoitu tuoteturvallisuusjärjestelmä. Tavoitteen saavuttamisessa ollaan hyvin aikataulussa. Raportointivuoden lopussa Atrian kokonaistuotannosta jo 81 prosenttia tuotettiin laitoksissa, joilla on käytössä ulkopuolisen tahon todentama tuoteturvallisuusjärjestelmä. Atria Skandinavian kaikissa tuotantolaitoksissa on käytössä BRC järjestelmä. Skandinaviassa ollaan kuitenkin siirtymässä kohti elintarviketurvallisuuden FssC hallinta- ja laatujärjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Raportointivuonna Virossa saavuttiin konsernin tavoite tuotantolaitosten sertifioinnista. Valgan ja Vastse-Kuutsen tuotantolaitosten sekä Tarton logistiikkakeskuksen tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmät auditoitiin iso :2005 vaatimusten mukaisesti. Myös Suomessa Karkkilan ja Forssan laitoksilla suoritettiin iso :2005 sertifiointiauditointi. Kauhajoen nautateurastamon tuoteturvallisuusjärjestelmän auditointi suoritetaan, kun laajennusinvestointi valmistuu ja uudet tuotantotilat ovat käytössä vuoden 2013 alussa. Venäjällä Gorelovon laitoksen tuoteturvallisuusjärjestelmälle tullaan hakemaan sertifiointiauditointi vuonna Järjestelmät eivät ole itseisarvo. Atrialla panostetaan jatkuvasti tuoteturvallisuuden parantamiseen ja ennakoivaan riskienhallintaan. Järjestelmät ohjaavat ja antavat työntekijöille raamit ja työkalut tuotteiden laadun ja turvallisuuden hyvään hallintaan. Sertifioitu tuoteturvallisuudenhallintajärjestelmä kertoo toimintamme korkeasta tasosta ja meille tärkeintä on, että kuluttajat voivat luottaa Atrian tuotteiden turvallisuuteen, kertoo johtaja Merja Leino. Katja Lösönen 16 Atrian yritysvastuuraportti 2011

17 Turvallinen Atria Laatu ohjelman keskeiset tulokset 2011 ja tavoitteet vuodelle 2012 sosiaalinen vastuu Tavoitteet 2011 Tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa Liharaaka-aineiden luokittelun harmonisointi konsernin sisällä. Raaka-aineiden mikrobiologisten rajaarvojen harmonisointi konsernitasolla. Hyvien hygieniakäytäntöjen luominen ja harmonisointi konsernissa. Ei tuotteiden takaisinvetoja. Atria Baltia: iso :2005 sertifioitu kaikissa tuotantolaitoksissa. Atria Suomi: Karkkilan ja Forssan laitokset iso tuoteturvallisuusjärjestelmän sertifiointi. Atria Skandinavia; Sköllersta täyttää ikean laatuvaatimukset, The ikea Way on Purchasing Food (IWAY). Selvitystyö nykyisistä luokittelukäytännöistä aloitettu. Atria Suomessa VETävä-hanke. Sisäisiä auditointeja hyvien käytäntöjen harmonisoimiseksi suoritettiin konsernin sisällä Atria Suomessa ja Skandinaviassa. Atria Skandinaviassa kaksi takaisinvetoa havaitun listerian vuoksi. Atria Suomessa pakkausmerkintävirheen (allergeeni-merkintä puutteellinen) vuoksi yksi takaisinveto. Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa Atria Venäjä Gorelovon laitoksen FssC sertifiointi. Atria Skandinavia: siirtyminen BRCjärjestelmästä FssC järjestelmän vaatimusten mukaisuuteen. Selvitystyö nykyisistä luokittelukäytännöistä valmistuu. Raaka-aineiden (lihan) mikrobiologisten raja-arvojen harmonisointi konsernitasolla -hanke jatkuu. Patogeenien hallinnan tehostaminen. Sisäisten auditointien avulla etsitään parhaat käytännöt listerian ehkäisyyn. Ei tuotteiden takaisinvetoja. Ostotoimintakin varmentamaan tuoteturvallisuutta Tuoteturvallisuuden yksi osatekijä on valmistuksessa käytettävien ostettavien raaka-aineiden ja materiaalien moitteeton laatu. Ostotoimintoja tehostamalla ja ostostrategian mukaisia toimittajakumppanuussuhteita kehittämällä voidaan osaltaan varmistaa Atrian tuotteiden turvallista laatua. Atria auditoi tavarantoimittajat varmistaakseen, että toimittajien laatujärjestelmät ovat ajan tasalla ja toiminnan taso vastaa Atrian laatuvaatimuksia. Atrian eri yksikköjen välillä on tehty ostoyhteistyötä jo vuodesta 2002 alkaen. Yhteistyö pitää sisällään hankintojen yhteisen kilpailuttamisten ja ostojen keskittämisen lisäksi myös yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoa konsernitasolla. Yhteisten järjestelmien käyttö lisää läpinäkyvyyttä ja kontrollia ostotoiminnoissa. Raportointivuonna käynnistettiin myös uudistustyö Atrian reklamaatioiden käsittelyprosessissa. Kehitysprojekti koskee myös ostotoimintoja. Kokin lihalämpömittari varmistaa lihan oikean kypsyysasteen. Juho Paavola Atrian yritysvastuuraportti

18 sosiaalinen vastuu Ravitsemusvastuu Ravitsemusvastuuksi ymmärretään yleisesti raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden terveellisyys ja ravitsevuus sekä riittävän tuoteinformaation tarjoaminen kuluttajan omien valintojen tueksi. Atria ymmärtää vastuunsa kansanterveydestä ja huolehtii siitä osana vastuullista tuotekehitystyötä. Kaiken tuotekehitystyömme lähtökohtana on kuluttajan mieltymysten ja ravitsemussuositusten tasapainottaminen. Atria kehittää kuluttajille monipuolisesti eri tarpeita täyttäviä lihatuotteita. Liha on erinomainen luonnollisen ja hyvälaatuisen proteiinin lähde. Se sisältää kaikki elimistön tarvitsemat välttämättömät aminohapot. Proteiinit ovat elimistön suojaravintoaineita. Proteiinia tarvitaan lihasten muodostukseen ja elimistön vaurioiden korjaamiseen. Lisäksi proteiini ylläpitää hyvin kylläisyyttä. Tuotetiedot ilmoitetaan pakkauksissa selkeästi ja informatiivisesti Atrian tavoitteena on ylläpitää ja kehittää tuotevalikoimaa monipuolisesti niin, että kuluttajan on helppo tehdä terveyden kannalta edullisia valintoja Atrian tuotteista. Valintaa pyritään helpottamaan kertomalla kuluttajille mahdollisimman selkeästi, mitä tuote sisältää. Atria Suomen tuotteista pystyy erillisen infopalkin avulla tarkistamaan yhdellä vilkaisulla tuotteen suolan, tyydyttyneen rasvan ja energian määrän. Atria Suomen ja Atria Baltian tuotteissa ilmoitetaan lisäksi pitkä ravintosisältö, mikä on täysin vapaaehtoista. Tuotetietojen ilmoitustapa tulee muuttumaan uuden EU:n kuluttajatietoasetuksen vaatimusten myötä vuoteen 2014 mennessä. Atrialla pidetään jatkossakin kiinni informatiivisesta ja selkeästä tavasta tuoda tuotetiedot pakkauksessa esiin. Atrialla ravitsemusvastuun periaatteet on kiteytetty seuraavasti: Käytämme Atria-tuotteissa aina vain suomalaista lihaa Emme lisää tuotteisiin lihaproteiinia (lihasta kuivaamalla valmistettu jauhe) Käytämme vain GMO-vapaita raaka-aineita Lisäaineiden käytössä noudatamme vastuullista toimintatapaa Noudatamme tuotteiden suolan määrän suhteen kansallisia suosituksia ja vältämme tuotteistuksessamme voimakassuolaisia tuotteita Sydänmerkki tuotteiden määrää kasvatetaan koko ajan sekä kuluttajille että foodservice asiakkaille Osallistumme aktiivisesti ravitsemustietoutta lisääviin tutkimushankkeisiin MIKÄ on ravitsemusväite? Ravitsemusväite on sellainen väite, joka kertoo elintarvikkeella olevan erityisiä hyödyllisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia joko energiamäärän tai ravintoaineiden tai muiden aineiden suhteen. Ravitsemusväitteitä ovat esimerkiksi seuraavat: suolaa vähennetty, kevyt ja runsaskuituinen. EU:ssa saa käyttää vain ravitsemusja terveysväiteasetuksen liitteessä listattuja ravitsemusväitteitä. Ravitsemusväitteistä Atrialla on periaatteena käyttää vain väitteitä, jotka myös kuluttajat kokevat tärkeiksi. Tuotteistamme löytyy seuraavat ravitsemusväitteet: runsasproteiininen, omega-3 lähde, hyvä raudan lähde ja kevyt. Omega-3 lähde ja kevyt ovat Atrian tuotteissaan käyttämiä ravitsemusväitteitä. 18 Atrian yritysvastuuraportti 2011

19 Keskeiset tavoitteet ja tulokset Atrian ravitsemusvastuun kehittämisessä Liiketoiminta-alue Tavoitteet 2011 Tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Atria Suomi Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen. Natriumglutamaatin ja hiivauutteen poistaminen tuotteista. Ravitsemustietotutkimuksiin osallistuminen. Uusia Sydänmerkki -kriteerit täyttäviä tuotteita. Puolukka Lisäainepommi -viestintäkampanja lisäaineiden vastuullisesta käytöstä. Osallistuminen ravitsemustietoutta lisääviin tutkimuksiin, muun muassa Seniori-Sapuska, Tervas, kuluma. Natriumglutamaatin poistaminen kaikista tuotteista. Hiivauutteen poistamista tuotteista jatketaan, tavoite EU:n kuluttajatietoasetuksen soveltaminen Atrian pakkausmerkintöihin selkeällä ja kuluttajaa palvelevalla tavalla. Atria.fi -verkkosivujen ravitsemustieto-osion uudistaminen. sosiaalinen vastuu Atria Skandinavia Atria Baltia Alhaisten suola- ja rasvapitoisten lihavalmisteiden kehittäminen. Tuotteiden lisäaineiden tarpeellisuuden arviointi. Lapsille suunnatun E-koodittoman Jussi-tuoteperheen laajentaminen. Natriumglutamaatin poisto Maks & Moorits tuotteista. Seitsemän uutta Nyckehåletmerkillä (alhainen rasva- ja suolapitoisuus) varustettua lihavalmistetta. Lisäaineiden poistaminen useasta tuotteesta. Lanseerattiin uusia tuotteita Jussi tuoteperheessä. Jussituotteet ovat vähäsuolaisia ja E-koodittomia. Maks & Moorits -tuotteet ilman natriumglutamaattia. Tuotteiden lisäaineiden tarpeellisuuden arviointi ja toimenpiteet lisäaineiden vähentämiseksi. Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen. Jussi-tuoteperheen valikoiman laajentaminen. Atria on pystynyt vähentämään nitriitin käyttöä tuoteturvallisuuden vaarantumatta Atria Suomi Atria Skandinavia lanseerasi seitsemän uutta Nyckelhålet (avainreikä)- merkillä varustettua tuotetta. Merkki kertoo tuotteen vähärasvaisuudesta ja vähäsuolaisuudesta. Nitraatteja esiintyy vihanneksissa joko luonnostaan tai lannoituksen seurauksena. Suurimmat määrät löytyvät pinaatista, rucolasta ja punajuuresta. Elimistössä nitraatti pelkistyy nitriitiksi, ja elintarvikkeisiin se lisätään natriumnitriittinä. Lihavalmisteiden säilyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi käytetään pieniä pitoisuuksia natriumnitriittiä. Lisäaineena se estää vaarallisen, ruokamyrkytystä aiheuttavan, botulinumbakteerin toiminnan ja säilyttää lihan punaisen värin. Ilman kasviksista tuttuja nitraatteja kaupasta ostettavat makkarat olisivat väriltään harmaita. Natriumnitriitin hyväksyttävä saantimäärä on 0,1 mg painokiloa kohden vuorokaudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyisillä käyttömäärillä alle 15-kiloiset pikkulapset voivat syödä 1,5 nakkia päivässä. Nitriitin käyttömääriä on Atria Suomen tuotteistuksessa viime vuosina saatu vähennettyä ilman, että tuotteiden laadusta olisi jouduttu tinkimään. Atrian yritysvastuuraportti

20 sosiaalinen vastuu Lisäaineiden vastuullinen käyttö Atrialla lisäaineiden tarpeellisuus arvioidaan sekä kuluttajan terveyden että tuoteturvallisuuden kannalta. Tuotteissa käytetään vain tuoteturvallisuuden ja välttämättömien tuoteominaisuuksien kannalta tärkeitä lisäaineita, ja käytetyt lisäaineet ovat aina tutkittuja ja turvalliseksi todettuja. Atrialla seurataan aktiivisesti lisäaineisiin liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaissuosituksia. Huomioimme tuotteistuksessamme myös kuluttajien odotukset lisäaineiden käytöstä sekä kannamme vastuutamme tarjoamalla kuluttajalle oikeaa tietoa lisäaineiden vastuullisesti käytöstä. Täysin lisäaineettomia tuotteita kuluttaja voi valita monista Atrian jauhelihatuotteista ja maustamattomien lihojen valikoimista. Atria Suomessa natrimuglutamaatti poistuu kaikista tuotteista vuonna 2012 ja hiivauute vuonna Atria Baltian Maks & Moorits -tuotteet on valmistettu ilman natriumglutamaattia vuodesta 2011 lähtien ja kokonaan E-koodittomia tuotteita Baltian markkinoilta kuluttaja löytää Jussi-tuotesarjasta. Jussi-tuotteet ovat erityisesti lapsille suunnattuja lihavalmisteita. Atria Skandinavialla on myös jo useita täysin lisäaineettomia tuotteita. Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen ja olemassa olevien tuotteiden suolapitoisuuden vähentäminen on keskeistä Pohjoismaiden liiketoiminta-alueilla. SVENSK kött -MERKKI kertoo LIHAN alkuperän Lähiruoka ja kotimaisuus ovat voimakkaasti esillä Atrian Skandinavian alueella. Atria Skandinavia käyttää Lönneberga-tuotteissaan ainoastaan ruotsalaista lihaa. Kaikkiin Lönnebergan tuotteisiin lisättiin lihan alkuperästä kertova Svenskt Kött -merkki syksyllä Lihantuotannon läpinäkyvyys Atrian vastuullisuuden yhtenä keskeisenä painopistelueena on läpinäkyvyyden korostaminen ja lisääminen toiminnan kaikilla tasoilla. Tuotantoketjun läpinäkyvyyden korostaminen tarkoittaa tiedon tarjoamista ruoan alkuperästä, tuotantoketjusta ja eläinten elinolosuhteista. Vain läpinäkyvästi tehtävällä tuotannolla voidaan aidosti parantaa kuluttajan luottamusta. Tutkimusten mukaan suomalainen kuluttaja on huolestunut broilereiden kasvatusolosuhteista ja lihan eettisyydestä. Suuri osa kuluttajista haluaisi enemmän tietoa lihan alkuperästä ennen ostopäätöstä. Myös tuotteen valmistusolosuhteet kiinnostavat ja se, miten eläinten hyvinvoinnista käytännössä huolehditaan. Nyt tiedät mistä kana tulee Vuonna 2011 Atria päätti vastata kuluttajien läpinäkyvyysvaateeseen avaamalla broilerintuotantoketjun ja rakentamalla kuluttajalle asti näkyvän, jäljitettävän ketjun tilalta pakkaukseen asti. Perhetila-konseptin avulla Atria antaa kuluttajalle mahdollisuuden päästä kurkistamaan tilalle, josta ostettu liha on peräisin. Tammikuusta 2012 alkaen Atrian fileetuotteiden pakkauksista on löytynyt Perhetilan nimi, joka kertoo lihan alkuperän. Lisäksi pakkauksissa on UpCode-koodi, josta pääsee puhelimeen ladattavan järjestelmän avulla suoraan perhetiloja esittelevälle verkkosivulle. Jäljitettävyys tuotteesta tiloille asti on aito. Suomalaista broileria ei tarvitse lääkitä Antibioottien käyttö lihan tuotannossa on muualla Euroopassa moninkertaista verrattuna Suomeen. Muualta Euroopasta saatujen selvitysten perusteella suomalainen lihantuotanto käyttää Ruotsin ja Norjan ohella vähiten lääkkeitä koko Euroopan alueella. Suomalaisessa broilerintuotannossa lääkitystä ei käytetä lainkaan tai siihen joudutaan turvautumaan erittäin harvoin. 20 Atrian yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Yritysvastuuraportti 2014 Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Sisällys Yritysvastuun kartta...1 Toimitusjohtajan haastattelu...2 Lukijalle...3 Atrian arvonmuodostus...4 Sidosryhmät...6 Turvallinen ruoka...12 Terveellinen

Lisätiedot

Atrian yritysvastuuraportti 2010 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Atrian yritysvastuuraportti 2010 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI n yritysvastuuraportti 21 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Hyvä lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka (1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan

Lisätiedot

Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI 2 Hyvä Lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka Atria 1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan

Lisätiedot

Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. VUOSIKERTOMUS 2011 Atria Oyj Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan yritys. Atriakonserni on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Suomessa, Pohjoismaissa,

Lisätiedot

ATRIAN VUOSIKERTOMUS 2013

ATRIAN VUOSIKERTOMUS 2013 ATRIAN VUOSIKERTOMUS 2013 Atrian avainluvut ATRIAN VUOSIKERTOMUS 2013 1 ATRIA-KONSERNIN AVAINLUVUT 2013 2012 Liikevaihto MEUR 1411,0 1 343,6 Liikevoitto MEUR 19,7 30,2 Liikevoitto % 1,4 2,2 Taseen loppusumma

Lisätiedot

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ Atrian vuosikertomus 2014 Ruokaa Perinteitä Ihmisiä Atrian vuosikertomus 2014 AVAINLUVUT 1 ATRIA-KONSERNIN AVAINLUVUT 2014 2013 Liikevaihto MEUR 1 426,1 1411,0 Liikevoitto MEUR 40,6 19,7 Liikevoitto %

Lisätiedot

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS ESIMAKUA TULEVASTA VUOSIKERTOMUS 2014 THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS www.hkscan.com 2014 ESIMAKUA TULEVASTA Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tulevaisuuden kuluttajan: henkilön, jolta opimme

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 HKSCAN LYHYESTI POHJOISMAISTA ASIANTUNTIJUUTTA HKScan on liha-alan asiantuntija, jolla on vahvat pohjoismaiset juuret ja yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta lihantuotannosta ja liiketoiminnasta.

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

yhteiskunta- vastuun raportti

yhteiskunta- vastuun raportti yhteiskunta- vastuun raportti 2012 2 Sisältö 3 Stockmann-konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuoden 2012 vastuullisia tekoja 6 Yhteiskuntavastuun strategia ja visio 8 Keskeiset sidosryhmät ja

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

VAASAN VUOSI 2012. Päivittäisten nautintojen ja terveellisyyden ykkösvalinta. VAASAN Vuosi 2012 1

VAASAN VUOSI 2012. Päivittäisten nautintojen ja terveellisyyden ykkösvalinta. VAASAN Vuosi 2012 1 VAASAN VUOSI 2012 Päivittäisten nautintojen ja terveellisyyden ykkösvalinta VAASAN Vuosi 2012 1 VAASAN-konserni lyhyesti Meille on sydämen asia olla päivittäisten nautintojen ja terveellisyyden ykkösvalinta.

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Matkaevääksi lukijalle Tämän kirjan tavoitteena on luoda käsitys siitä, mitä vastuullisuus on ruokaketjussa, ja tarjota yrityksille

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

20 S TO R E IK OS U V

20 S TO R E IK OS U V VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Atria-konsernin vuosi 2009 Taloudellinen yhteenveto Toimitusjohtajan katsaus 2 Atrian tuotemerkit 4 Atrian strategia 6 Atria Oyj Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Tilinpäätös 2014 31 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätös 2014 31 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Yhtiökokouskutsu...31 Hallituksen toimintakertomus...32 Osakkeenomistajat ja osakkeet...44 Konsernin tunnusluvut...46 Konsernin IFSR-tilinpäätös 2014...48

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

2013YRITYSVASTUURAPORTTI

2013YRITYSVASTUURAPORTTI 2013YRITYSVASTUURAPORTTI 1 Tikkurila yritysvastuuraportti 2013 Asiakkaamme ovat tuotteillamme suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta Tikkurila tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

28 Ympäristövaikutukset

28 Ympäristövaikutukset 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluetteloelo Vastuullisuus 3 Johtamiskyvykkyyksien kehittäminen 28 Ympäristövaikutukset Hankinnat ja raaka-aineet Suunnittelu ja tuotekehitys Tuotannon energiatehokkuus Päästöt

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2014 9.4.2015 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/80 Orion-konsernin GRI G3:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

1 astuuraportti 201 V

1 astuuraportti 201 V Vastuuraportti 2011 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2500 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot