Ympäristö Eläinten hyvinvointi Ravitsemus Tuoteturvallisuus Henkilöstö Talous Viestintä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö Eläinten hyvinvointi Ravitsemus Tuoteturvallisuus Henkilöstö Talous Viestintä"

Transkriptio

1 Atrian yritysvastuuraportti 2011

2 Atrian yritysvastuun kartta 2011 Sisällysluettelo Atrian yritysvastuun kartta 2 Atrian Kädenjälki 4 Toimitusjohtajan haastattelu 5 Keskeiset tulokset 6 Atrian sidosryhmät 8 Sosiaalinen vastuu Henkilöstön hyvinvointi 12 Turvallinen Atria Laatu 16 Ravitsemusvastuu 18 Viestintä 22 Eläinten hyvinvointi 24 Ympäristövastuu 26 Taloudellinen vastuu 32 Organisaation kuvaus Perustiedot Atria-konsernista 33 Atrian strategia 34 Liiketoiminnot ja asiakasryhmät 36 Tuotemerkit 37 Atrian yritysvastuun kehityshankkeet 38 GRI-sisältövertailu 39 Raportointiperiaatteet 40 Kartta ja yhteystiedot 41 ATRIA OYJ Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan pörssiyritys. Atriakonserni on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Suomessa, Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella. Atrian liikevaihto vuonna 2011 oli noin miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli keskimäärin henkilöä. Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. Atrian vastuullisuustyön painopisteet vaihtelevat eri liiketoiminta-alueilla toimintaympäristön ja sidosryhmävaatimusten mukaisesti. Oheinen kartta kuvaa kunkin liiketoiminta-alueen painopisteita vastuullisuuden kehittämistyössä ja antaa esimerkkejä vuoden 2011 keskeisistä tuloksista. Tulokset on esitetty kokonaisuudessaan sivuilla 6 7. ATRIA SUOMI Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Nurmo Kuopio Forssa Kauhajoki Karkkila Seinäjoki ATRIA SKANDINAVIA Ympäristö Eläinten hyvinvointi Ravitsemus Tuoteturvallisuus Henkilöstö Talous Viestintä Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa ,7 Liikevoitto, milj. euroa...19,3 Henkilöstö keskimäärin Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Sköllersta Tranås Falköping Skene Moheda Borås Horsens Halmstad Malmö Tuoteturvallisuus Henkilöstö Ympäristö Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa ,9 Liikevoitto, milj. euroa... 13,8 Henkilöstö keskimäärin Atrian Kädenjälki -ohjelmaa vietiin Suomessa eteenpäin laajalla rintamalla. Vuoden 2011 merkittäviin strategisiin päätöksiin kuuluu Kauhajoen nautateurastamon ja -leikkaamon laajennusinvestointi ja broilerihautomon uudistaminen. Raportointivuonna Atria sai hyvin medianäkyvyyttä ja kävi keskustelua sidosryhmien kanssa Kotimainen Liha -kampanjalla. Kampanjassa kerrottiin muun muassa kotimaisen lihan ominaisuuksista, eläinten hyvinvoinnista ja vastuullisesta lisäaineiden käytöstä. Vastuullisuuden johtaminen konsernissa uudelleenorganisoitiin osaksi Turvallinen Atria Laatu -prosessia. Uuden johtamismallin myötä vastuullisuuden kehittäminen on entistä lähempänä päivittäisen toiminnan johtamista Atrialla. Atria Suomeen nimitettiin vastuullisuuspäällikkö kehittämään Atrian vastuullisia toimintatapoja ja koordinoimaan vastuullisuuden edistämisprojekteja. Atrian Kädenjälki -ohjelman painopisteet Ruotsissa ja Tanskassa olivat: laadun varmistus, henkilöstö ja ympäristö. Tuotelaadun parantamiseksi käynnistetty laatuohjelma on tuottanut tulosta, ja tuotereklamaatioiden määrää on saatu vähennettyä merkittävästi. Atria Skandinavian taloudellisen vastuun keskiössä tehostamistoimissa näkyi veripaltun tuotantoprosessin automatisointi. Veripaltun valmistus siirrettiin Saltsjö-Boon tehtaalta Tukholmasta Tranåsiin. Atria Skandinaviassa vastattiin näkyvästi kuluttajien vaatimuksiin terveellisistä lihavalmisteista. Markkinoille lanseerattiin seitsemän Avainreikä-merkin (Nyckelhålet) kriteerit (alhainen rasva- ja suolapitoisuus) täyttävää lihavalmistetuotetta. Atria Skandinaviassa aloitettiin säännöllinen tuki Lasten oikeuksien puolesta Barnen i Samhället -järjestön kautta. 2 Atrian yritysvastuuraportti 2011

3 yritysvastuu 2011 ATRIA VENÄJÄ Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Pietarin alue (Gorelovo, Sinyavino) Moskova Talous Tuoteturvallisuus Henkilöstö Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa ,0 Liikevoitto, milj. euroa ,9 Henkilöstö keskimäärin Venäjällä Atrian vastuullisuusohjelman keskiössä on ollut taloudellisen toiminnan tehostaminen. Atria Venäjän tuotantokapasiteetin tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi vuonna 2010 käynnistetty kehittämisohjelma saatettiin loppuun suunnitelman mukaisesti. Lihavalmistetuotanto on nyt keskitetty Pietariin Gorelovon ja Sinyavinon tehtaisiin. Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen panostettiin raportointivuonna. Venäjällä aloitettiin lukuisia kehityshankkeita muun muassa työterveyshuollon ja työergonomian parantamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyen. Seinäjoki Kauhajoki Nurmo Kuopio Forssa Karkkila Pietari ATRIA BALTIA Horsens Sköllersta Falköping Borås Skene Halmstad Malmö Tranås Moheda Vastse-Kuuste Valga Moskova Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Valga Vastse- Kuuste Talous Tuoteturvallisuus Henkilöstö Ravitsemus Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa... 35,2 Liikevoitto, milj. euroa...-2,2 Henkilöstö keskimäärin Baltiassa vastuullisuuden painopisteistä tuoteturvallisuus ja ravitsemus ovat olleet voimakkaan kehitystyön alla raportointivuonna. Loppuvuodesta toteutettiin näkyvä kampanja Maks & Moorits -brändin uudelleenlanseeraamiseksi, samalla tuotteista poistettiin natriumglutamaatti. Panostus näkyi erityisesti kuluttajapakatun lihan myynnin parantumisena. Baltian markkinassa kuluttajien odotuksiin lisäaineiden vastuullisesta käytöstä on vastattu myös täydentällä lisäaineettoman ja vähäsuolaisen Jussi-tuoteperheen valikoimia monilla uutuustuotteilla. Atrian yritysvastuuraportti

4 atrian kädenjälki Atrian Kädenjälki Atria kehittää yritysvastuunsa eri ulottuvuuksia laaja-alaisella Atrian Kädenjälki -yritysvastuuohjelmalla. Se kokoaa Atrian vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt, projektit ja tulokset, ja viestii niistä mahdollisimman kattavasti. Atrian Kädenjälki -ohjelmassa vastuullisuutta kehitetään ja mitataan seitsemällä osa-alueella. Nämä ovat: talous ympäristö eläinten hyvinvointi tuoteturvallisuus ravitsemus henkilöstö viestintä. Atrian Kädenjälki -ohjelman tunnus on Atrian Kädenjälki -merkki. Merkki kertoo jokaisen atrialaiseen ruokaketjuun osallistuvan henkilökohtaisesta panostuksesta kädenjäljestä ja viestii väreillään vastuullisuuden vaikutuksista. VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Atria on koonnut eettiset toimintaperiaatteensa ja ohjeensa Atria Tapa Toimia -ohjeistoon. Ohjeisto heijastaa niitä Atrian arvoja ja käytäntöjä, joilla yritys kehittää toimintaansa kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen mukaisesti. Atrian Tapa Toimia kattaa viisi aihekokonaisuutta, jotka ovat Turvallinen Atria Laatu 1) Ympäristön kunnioittaminen 2) Sidosryhmäsuhteet Motivoitunut henkilöstö Liiketoiminnan rehellisyys. Eettiset ohjeet koskevat kaikkia Atrian työntekijöitä, kumppaneita ja toimihenkilöitä sekä johtoryhmän, hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Ohjeet kattavat Atrian kaikki liiketoimintaalueet ja myös ne kumppanuudet ja yhteisyritykset, joissa Atrialla on enemmistöosuus ja/tai vastuutehtäviä. 1) sisältää ohjeistuksen mm. GMO-vapaista tuotteista ja lisäaineiden vastuullisesta käytöstä. 2) Sisältää mm. kannanoton tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Yritysvastuun johtaminen Atrian yritysvastuuta johdetaan kahdella tasolla. Konsernitason työryhmä määrittää yritysvastuun pääperiaatteet ja varmistaa, että liiketoiminta-alueiden kehityshankkeet tukevat konsernin yhteisiä tavoitteita. Liiketoiminta-alueiden ohjausryhmät analysoivat alueensa merkityksellisten ja aktiivisten sidosryhmien odotukset Atrian vastuullisuudesta ja käynnistävät kehityshankkeet. Vuonna 2011 Atrian yritysvastuun johtaminen organisoitiin uudelleen. Aiemmin konsernitason yritysvastuun pääperiaatteiden määrittämisestä vastanneen Atria CRMM (Corporate Responsibility Management Meeting) ryhmän vastuut siirrettiin osaksi Turvallinen Atria Laatu ryhmän toimintoja. Näin Atrian vastuullisuuden kehittäminen kyettiin liittämään osaksi Atrian päivittäistä toiminnan johtamista konsernin eri liiketoimintaalueilla. Turvallinen Atria Laatu -ryhmän puheenjohtaja on johtaja Merja Leino, joka vastaa konsernin laatu- ja vastuullisasioiden strategisesta suunnittelusta ja konsernitason hankkeiden läpiviennistä yhdessä maaorganisaatioiden kanssa. Vastuullisuuden johtamisen uudelleenorganisoitumisen myötä Atria Suomeen nimitettiin vastuullisuuspäälliköksi Eeva Juva. Turvallinen Atria Laatu: sivu 16 4 Atrian yritysvastuuraportti 2011

5 toimitusjohtajan haastattelu Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, kuinka luonnehdit vastuullisuuden merkitystä Atrian liiketoiminnalle? Vastuullisuudella on Atrialle, niin kuin koko elintarviketeollisuudelle, aivan erityinen merkitys. Tuotteemme ovat osa ihmisten jokapäiväistä elämää ihmiset syövät joka päivä. Asiakkaamme ja kuluttajat haluavat tietää hyvinkin tarkasti, mistä tuotteemme tulevat, kuinka ne on valmistettu ja mitä ne sisältävät. Ihmiset haluavat myös tietää, millaisia vaikutuksia toiminnallamme on niin lähiympäristössä kuin yhteiskunnankin tasolla. Liiketoiminnan näkökulmasta vastuullisuus on koko yritystoiminnan kivijalka. Sanoisin, että jos yritys ei toimi rehellisesti ja avoimesti, se ei toimi ollenkaan, ei ainakaan pitkäaikaisesti. Atrialla vastuulliset toimintatavat ja tuotteet ovat oleellinen osa strategiaa. Olemme vakuuttuneita, että vastuullisuus kantaa myös liiketoiminnan eli kasvun ja kannattavuuden näkökulmista. Vastuullisuus ei saa eikä se nykyään voikaan olla irrallista tai päälle liimatun tuntuista. Sen pitää olla luonnollinen osa arkipäivän toimintaa. Toiminnan on täytettävä jatkuvasti vastuullisuuden eri vaatimukset ja sen pitää kestää jatkuva ulkoinen arviointi, kriittinenkin. Kimmo Mäntylä Taloudellisen vastuun velvoitteet ilmeisesti korostuivat Atrian johtamisessa vuonna 2011? Tämä on totta. Vuosi oli taloudellisesti hyvin haasteellinen, emmekä ole tulokseen tyytyväisiä. Haasteita loivat sekä taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen että liharaaka-ainemarkkinoiden epätasapaino. Markkinat tosin tasapainottuivat loppuvuodesta. Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia käyttävät tuotannossaan osittain tuontilihaa. Nämä liiketoiminta-alueet joutuvat epäedulliseen markkinatilanteeseen, kun tuontilihan hinta nousee. Suomessa käytämme Atria-tuotteissa pelkästään kotimaista lihaa. Strategiamme keskeisin tavoite on ulkomaisten toimintojemme kannattavuuden merkittävä parantaminen. Myös Suomessa pyrimme parantamaan tulostasoamme. Kannattavuuden kohentamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi teimme kaikissa Atrian toimintamaissa uusia lanseerauksia ja avauksia. Lisäksi teimme merkittäviä toiminnan tehostamistoimenpiteitä, joilla parannamme kilpailukykyämme. Näihin toimenpiteisiin liittyy lähes poikkeuksetta myös henkilöstön määrän vähentämisiä, valitettavasti. Vuonna 2011 henkilöstömme määrä vähentyi noin 350:lla, joka on noin kuusi prosenttia henkilöstömme keskimäärästä. Kuinka arvioit Atrian Kädenjälki yritysvastuuohjelman tuloksia? Atrian Kädenjälki on hyvin laajaulotteinen ohjelma, jonka kaikilla seitsemällä painopistealueella olemme edenneet jotakuinkin askelmerkkiemme mukaan ottaen huomioon taloudellisesti haasteellisen tilanteen. Jo se organisatorinen muutos, että ohjelma liitettiin osaksi Turvallinen Atria Laatu -prosessia, on mielestäni merkittävä askel. Nyt yritysvastuun johtaminen ja kehittäminen ovat Atrialla konkreettisesti osa arkipäivän toimintaa. Ohjelman yksittäisistä hankkeista nostaisin esiin Suomessa ensinnäkin Varhainen välittäminen -henkilöstöhankkeen. Sen tulokset ovat olleet hyvin vaikuttavia ja ohjelma on koskettanut lähes jokaista atrialaista. Myös lihantuotannon läpinäkyvyyden lisääminen ja kehittämistoimenpiteet eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat saanet sidosryhmiltämme erinomaisen palautteen. Ravitsemusvastuu ja lisäaineiden vastuullinen käyttö ovat isoja ja merkityksellisiä aiheita kaikissa toimintamaissamme. Suomen, Ruotsin ja Tanskan lisäksi näiden merkitys korostuu Virossa ja uskoakseni varsin nopeasti myös Venäjällä. Tuotteidemme terveellisyys ja ravitsevuus tulevatkin olemaan keskeisiä tuotekehityksemme painopisteitä tuoteturvallisuuden ohella. Myös tuotteidemme ja toimintamme ympäristövaikutusten hallinta ovat panostustemme kohteita pitkälle tulevaisuuteen. Nämä kaikki kehittämisen kohteet vaativat tietysti tuntuvia investointeja. Ne ovat investointeja, jotka on hyvä tehdä riittävän ajoissa, mieluiten ennen muita. Joskus ne on kuitenkin tehtävä. Kun toimimme ennakoiden ja edelläkävijänä, voimme myös tulevaisuudessa käyttää perustellusti tunnuslausettamme: Hyvä ruoka, parempi mieli. Atrian yritysvastuuraportti

6 keskeiset tulokset Yritysvastuun kehityshankkeet Yhteenveto Atrian keskeisistä tavoitteista ja tuloksista vuonna 2011 vastuullisuuden eri painopistealueilla. Atrian Kädenjälki -yritysvastuuohjelmassa vastuullisuutta kehitetään ja mitataan seitsemällä osa-alueella. Nämä ovat: henkilöstö, ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus, eläinten hyvinvointi, talous ja viestintä. Osa-alueiden tasapainoisella kehittämisellä Atria pyrkii tulemaan toimialueillaan vastuullisen elintarviketuotannon kärkiyritykseksi. Liiketoiminta-alueittain vaihtelevat kehityshankkeet nivovat yhteen jo vakiintuneita käytäntöjä, mutta luovat myös kokonaan uusia toimintatapoja. Sosiaalinen vastuu Henkilöstö Tuoteturvallisuus Tavoitteet 2011 Työhyvinvoinnin kehittäminen liiketoimintaalueittain. Tuoteturvallisuuskäytäntöjen harmonisointi kaikilla liiketoiminta-alueille osana Turvallinen Atria Laatu -ohjelmaa. Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa vuonna Ravitsemus Atrian tuoteportfolion ylläpitäminen ja kehittäminen monipuolisesti ravitsemukselliset näkökohdat huomioiden. Viestintä Elintarvikeketjun toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen. Eläinten hyvinvointi Eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja arviointimenetelmien kehittäminen. Ympäristövastuu Välittömien ympäristövaikutusten vähentäminen teollisessa toiminnassa. Atria Suomen tuotekehityksestä Satu Tuominen ja Emma-Kaisa Rautio. Kaj Kusnetsov Taloudellinen vastuu Tuotejohtajuusstrategian lupausten lunastaminen. Atrian toimintojen kannattavuuden merkittävä parantaminen tehostamisohjelmien avulla. Panostukset tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen. 6 Atrian yritysvastuuraportti 2011

7 Liiketoiminta-aluekohtaiset, yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja tulokset esitetään kunkin vastuullisuusteeman omilla sivuilla. Keskeiset tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Lue lisää Työhyvinvoinnin kehittämisessä saavutettiin hyviä tuloksia konsernimaiden eri hankkeissa. Atria Suomi rakennutti uuden työterveysaseman. HR-toiminnot organisoitiin uudelleen Skandinaviassa ja Venäjällä. Hyvien hygieniakäytäntöjen edistäminen sisäisten auditointien avulla. Tuoteturvallisuussertifioinnit etenivät aikataulussa. Uudet iso :2005 tuoteturvallisuusjärjestelmän sertifioinnit: Atria Suomi: Karkkila, Forssa. Atria Baltia: Valga, Vastse-Kuuste ja Tarton logistiikkakeskus. Atria Venäjä: Gorelovon toiminnan FssC esiauditointi. Atria Skandinavia: Sköllersta täyttää ikean laatuvaatimukset. The ikea Way on Purchasing Food (IWAY). Konsernimaiden välillä toteutettiin sisäiset auditoinnit hyvien patogeenien hallintakäytäntöjen levittämiseksi. Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen ja suolan vähentäminen olemassa olevissa tuotteissa. Täysin lisäaineettomien tuotteiden määrän kasvu kaikilla markkinoilla. Atria Suomessa toteuttiin viisi teemaa sisältävä Kotimainen liha -kampanja. Atria Suomi toteutti Perhetilan broilerifilee -tuotteissa kuluttajalle asti näkyvän tuotantoketjun jäljitettävyyden. Sisäisten raportointimenetelmien kehittäminen. Aktiivinen osallistuminen kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kehitystyöhön ja uusien toimintojen jalkauttamiseen kentälle. Kastraatiokivunlievitys karjuporsailla otettiin käyttöön. Welfare Quality -tutkimukseen osallistuminen Suomessa. Atria jatkoi kaikille liiketoiminta-alueille yhteisten ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden sekä mittausperiaatteiden kehittämistä. Konsernitasolla energiankulutus on tasaantunut ja energiatehokkuutta on saatu parannettua. Oman lämmöntuotannon aiheuttamat kasvihuonepäästöt ovat alhaisella tasolla, keskimäärin 118 CO 2 ekg/t. Konsernitasolla veden tuotantomäärän suhteutettu kulutus on pysynyt kohtuullisella tasolla. Kokonaiskulutus kasvoi neljä prosenttia, joka aiheutui Pietarin tehtaiden tuotannon kasvusta. Kaikista Atrian jäte- ja sivuvirroista 98 % päätyy hyötykäyttöön. Atrian koko vuoden liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, liikevoitto heikkeni hieman. Konsernin liikevoitto vuonna 2011 oli 8,0 miljoonaa euroa. Kaikilla liiketoiminta-alueilla aloitettiin uusia toiminnan tehostamisohjelmia ja saatiin päätökseen suunnitelmien mukaisesti sovittuja muutoksia ja toimintojen uudelleenorganisointeja. Johtajuusprofiilin kuvaus, analysointi ja implementointi. Johtajuuden kehittäminen kaikkialla Atriakonsernissa ja kaikilla organisaatiotasoilla kohti haluttua profiilia. Talent Management-prosessin tuominen johdon, keskijohdon ja hallinnon työkaluksi. Palkkarakenteiden yhtenäistäminen Atriakonsernin tasolla. Parhaiden käytäntöjen konkretisointi Turvallinen Atria Laatu -ohjelmassa. Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa Tuotevalikoimen ylläpito ja kehittäminen monipuolisesti niin, että kuluttajan on helppo tehdä terveyden kannalta edullisia valintoja Atrian tuotteista. Vastuullisuusviestinnän kehittäminen ja ketjun läpinäkyvyyden edistäminen. Vastuullisuusraportoinnin kehittäminen. Eläinten hyvinvoinnin edistäminen pitkällä tähtäimellä eläinlajikohtaisten projektien avulla ja hyvinvoinnin arviointi- ja mittausmenetelmien kehittäminen. Tutkimusyhteistyö hyvinvoinnin kehittämisessä. Välittömien ympäristövaikutusten vähentäminen. Koko ketjun ympäristövaikutusten tunnistaminen ja hallinta ketjuyhteistyön kautta. Merkittävien uutuustuotteiden lanseerauksilla ja toiminnan tehostamishankkeilla tavoitellaan liikevaihdon kasvua ja liikevoiton kehittymistä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Henkilöstön kehittämisen painopisteet ja tavoitteet liiketoiminta-alueittain: sivu 13. Turvallinen Atria Laatu -ohjelman tavoitteet ja tulokset: sivu 16. Atria hyvässä vauhdissa tuoteturvallisuusjärjestelmien sertifiointitavoitteissaan: sivu 16. Ravitsemusvastuun periaatteet ja tavoitteet: sivu 18. Kotimaisuuskampanjalla herätettiin keskustelua kotimaisen lihan puolesta: sivu 23. Eläinlajikohtaiset keskeiset tulokset ja tavoitteet eläinten hyvinvoinnin kehittämishankkeista: sivu 25. Energiatehokkuuden ja tuotanto-olosuhteiden parantamiseen merkittäviä panostuksia: sivu 30. Ruokahävikin vähentäminen elintarvikeketjussa: sivu 31. Taloudellisen lisäarvon jakautuminen: sivu 32 Atrian vuosikertomus, keskeiset tulokset Atrian yritysvastuuraportti

8 sidosryhmät Atrian sidosryhmät Atria on määritellyt toiminnalleen merkitykselliset sidosryhmät liiketoimintastrategiastaan käsin. Strategisesti merkittävät sidosryhmät ovat asiakkaat, kuluttajat, henkilöstö, tuottajat ja omistajat. Muita merkittäviä sidosryhmiä ovat muun muassa viranomaiset, rahoittajat, oppilaitokset ja media. Atrian yritysvastuu konkretisoituu arkipäivän työssä sidosryhmien kanssa. Heidän odotuksiaan Atria kartoittaa laajaalaisesti erilaisten selvitysten, kyselyjen ja analyysien sekä tapaamisten ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla. Atria toimii vain luotettaviksi ja rehelliseksi tiedettyjen alkutuottajien ja alihankkijoiden, asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa. Atria suosii yhteistyötahoja, jotka voivat hinta- ja laatuargumenttien ohella osoittaa toimivansa eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen mukaisesti. Esimerkiksi materiaali- ja/tai raaka-ainetoimittajia valitessaan Atrian yksi valintakriteeri on toimittajan ympäristöjohtamisen taso. Asiakkaat ovat kuluttajien ohella Atrian liiketoiminnan kannalta tärkein ulkoinen sidosryhmä. Atrian ja asiakkaiden yhteistyö on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet kuuntelevat ja ymmärtävät toistensa tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet myös vastuullisuuden näkökulmasta. Kuluttajien mieltymykset ja toiveet määrittävät viime kädessä sen, mitä tuoteryhmiä ja tuotteita Atria toimittaa kaupalle ja muille asiakkailleen. Kuluttajatutkimuksen kautta saatava kuluttajatuntemus ohjaa Atrian tuotekehitystä ja markkinointia. Tuotekehitys ja markkinointi: sivu 22 Suurlahjoitus suomalaiselle elin- TARVIKE- ja ravitsemustutkimukselle Atria Oyj lahjoitti yhteensä euroa Itä-Suomen yliopistolle, Vaasan yliopistolle ja Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiölle, euroa kullekin. Avustusten jakamisen painopisteenä on elintarviketalous ja hyvinvoinnin edistäminen. Elintarvike- ja ravitsemustiede ovat tärkeitä osa-alueita Atrialle, mutta niiden yhdistäminen luontevasti suomalaisen kuluttajan arkeen on elintarviketeollisuudelle suuri haaste. Atrian näkökulmasta on myös tärkeää, että Suomessa on useita, elinvoimaisia yliopistoja ja korkeakouluja, jotka toimivat osaltaan alueellisen kehittämisen vetureina ja elinvoimaisten maakuntien moottoreina. RIdderheimsilla twitter-treffit Atria Skandinavian Ridderheimstuotemerkki käyttää kekseliäästi sosiaalista mediaa. Herkuttelutuotteita valmistava Ridderheims Delikatesser kutsui ystävänpäivänä 2012 sinkkuja maistelemaan tuoteuutuuksiaan. Treffeille oli mahdollista ilmoittautua yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterin kautta. Ruotsissa on noin aktiivista Twitter-käyttäjää ja Twitter onkin Ridderheimsille tärkeä väline tuotekehityksen sekä markkinoinnin näkökulmasta. Twitterin kautta saadaan suoraa asiakaspalautetta, jota voidaan hyödyntää tuotteiden valmistuksen yhteydessä. Se jäi vielä nähtäväksi kuinka monta paria Pasta Amore -illallinen saattoi yhteen. Atria Venäjä aloitti säännölliset tuotelahjoitukset orpojen lastenkoteihin Atria Venäjä aloitti säännölliset, kuukausittaiset tuotelahjoitukset pietarilaisiin ja moskovalaisiin orpojen lastenkoteihin. Elintarvikelahjoitukset menevät muun muassa Pietarin lähellä oleviin Tikhvinskiin, Nadezhdan ja Mashan -lastenkoteihin sekä Moskovan Odintsovossa sijaitsevaan Blago-lastenkotiin. Vuonna 2011 Atria Venäjä tuki tuotelahjoituksilla myös Moskovan ja Pietarin sotaveteraaneja sekä useita hyväntekeväisyysjärjestöjä, kuten Golden Pelican- ja Bolshaya Medveditsa -järjestöjä. Orpolastenkoteihin ja veteraaneille kohdistuvat ruokalahjoitukset tukevat suoraan ja välittömästä lasten ja vanhusten jokapäiväistä hyvinvointia. Atria Venäjän avustuspolitiikan kulmakivenä on tukea vain luotettavia hyväntekeväisyyskohteita ja -järjestöjä, joiden kanssa se pyrkii pitkäjänteiseen yhteistyöhön. 8 Atrian yritysvastuuraportti 2011

9 Atrian sidosryhmät sidosryhmät Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Atrian odotukset Asiakkaat Kilpailukykyiset hinnat, turvallisuus ja laatu, Yhteiset toimintamallit, sovittujen asiakaslähtöinen palvelu, luotettavuus toimituksissa asioiden toteuttaminen, ennusteet sekä muussa toiminnassa Kuluttajat Henkilöstö Tuottajat Omistajat, sijoittajat Rahoittajat Viranomaiset Alihankkijat ja yhteistyökumppanit Mielipidevaikuttajat ja media Lähiyhteisöt ja oppilaitokset Tuotteita kuluttajan tarpeeseen, edullinen hinta, turvallisuus ja laatu, luotettavuus, eettisesti oikeutetut tuotteet Palkka, työsuhteen jatkuvuus, sosiaaliedut, viihtyvät ja turvalliset työolot ja uralla etenemismahdollisuus Luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyökumppani, asiantunteva neuvonta, kilpailukykyinen tilityshinta Sijoituksien tuotto, yritystoiminnan jatkuvuus, päätäntävalta sekä pääoman palautukset Lainojen lyhennykset sovittuna aikana, luotettavuus, jatkuvuus, velankestokyky Verotulot, työllistäminen, kansainvälinen kilpailukyky, investoinnit, avoimuus, yhteistyö ja ympäristön huomioon ottaminen Luotettava laskujen maksaminen, pitkäaikainen asiakassuhde, ennustettavuus ja kasvava kysyntä Läpinäkyvyys, alan asiantuntijuus Työllistäminen, yhteistyö, ympäristöstä huolehtiminen, harjoittelupaikat Atrian tuotteiden valinta, luottamus ja maksuvalmius Atriabrändiä kohtaan Työpanos, innovatiivisuus Sitoutuminen, laatuvaatimukset täyttävä raaka-aine, luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyö Riskin kantaminen pääoman muodossa Vieraan pääoman lainaaminen sovittuun hintaan Lainsäädäntö, julkiset palvelut kuten hygieniavalvonta ja rahoitus Sovitunlaatuisten tuotannon tekijöiden kuten raaka-aineiden, materiaalien, palveluiden sekä valmiiden tuotteiden toimittaminen sovittujen toimitusehtojen mukaisesti Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen Osaava motivoitunut työvoimapotentiaali, julkiset palvelut kuten koulutus, infratekniikka Tutkimus Yhteistyökumppani, tutkimuksen tarpeet Luotettava yhteistyökumppani, asiantuntija, tutkimuksen laatu Esimerkejä sidosryhmäodotuksiin vastaamisesta Asiakastyytyväisyysmittausten tuloksista arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseen: sivu 10 Atrian Perhetilan Broileri vastaa lihantuotannon läpinäkyvyyden vaatimukseen: sivu 20 Atria Suomen työterveysaseman rakentaminen: sivu 15 Talent Management: sivu 12 Eläinten hyvinvoinnin johtaminen: sivu 24 Atrian taloudellisen lisäarvon jakautuminen sidosryhmille: sivu 32 Atrian taloudellisen lisäarvon jakautuminen sidosryhmille: sivu 32 Atria hyvässä vauhdissa tuoteturvallisuusjärjestelmien sertifiointitavoitteissaan: sivu 16 Ostotoimintojen tehostaminen ja harmonisointi konsernissa varmentaa myös tuoteturvallisuutta: sivu 17 Kotimaisuuskampanjalla herätettiin keskustelua kotimaisen lihan puolesta: sivu 23 Atria mukana Yrityskylässä: sivu 10 Atria Oyj lahjoitti euroa suomalaisille yliopistoille ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle: sivu 8 Vuorovaikutuskanavat Henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat, vierailut, asiakaslehdet Markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat Henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestintä, kehityskeskustelut, henkilöstötutkimukset, koulutukset, seminaarit ja tapahtumat, Meidän Atrium -henkilöstölehti, yksiköiden omat viestintäkanavat Henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, tuottajalehdet, seminaarit ja muut tapahtumat Henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, yhtiökokous, Capital Markets Day, pörssi- ja mediatiedotteet Vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, pörssi- ja mediatiedotteet Henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, seminaarit ja tapahtumat, viranomaisyhteistyö, pörssi-ja mediatiedotteet Henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestimet, seminaarit ja tapahtumat, tutkimus- ja kehitysprojektit Henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, vuosikertomus, verkkopalvelut, Hyvä Ruoka -asiakaslehti, pörssi- ja mediatiedotteet, mediayhteistyö Henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestimet, seminaarit ja tapaamiset, vierailut, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat, tutkimus- ja kehitysprojektit Henkilökohtainen kanssakäyminen, joukkoviestimet, seminaarit ja tapaamiset, vierailut, tutkimus- ja kehitysprojektit Atrian yritysvastuuraportti

10 sidosryhmät Asiakastyytyväisyysmittausten tuloksista arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseen Atria Suomi Suomessa Finfact Oy mittaa vuosittaisessa FACTUM päättäjätutkimuksessa sekä vähittäiskaupan että Food Service -sektorin asiakastyytyväisyyttä tavarantoimittajiin. Tutkimus kattaa kummallakin sektorilla kaikki merkittävimmät toimijat markkinoilla. Vuoden 2011 asiakastyytyväisyysmittauksissa erityisesti Atrian Food Service paransi asemiaan kun asiakkaat arvioivat yhteistyöstä syntyvää kokonaisvaikutelmaa. Atria Food Service -myynti koetaan ammattitaitoiseksi ja erityisesti ongelmaratkaisukyky on koettu asiakkaiden keskuudessa hyväksi. Haasteena Atrian Food Service-toiminnoilla on tuotteiden helppo korvattavuus. Toimitusvarmuudessa Atria on hieman menettänyt asemia aiempiin vuosiin nähden. Vaikka toimitusvarmuuden koetaan hieman heikentyneen, niin kilpailukentässään Atria Food Service jakaa ykkössijan pääkilpailijansa kanssa. Atria Food Service on parantanut asemiaan myös kokonaisvaikutelmassa verrattuna aiempiin vuosiin. Vähittäiskaupan asiakkuuksien mielestä Atrian vahvuudet 2011 olivat osaaminen tilaus-toimitusketjun kehittämisessä sekä yhteisen logistisen suorituskyvyn mittaamisessa. Parantamisen varaa on toimitusvarmuudessa. Atrian tuotemerkkeihin, markkinointiin ja tuotekehitykseen asiakkaat olivat tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset ovat vain osa vuoropuhelua Atrian ja asiakkaan välillä. Myyntiorganisaatio työskentelee asiakkaiden kanssa päivittäin ja välittää organisaatiolle asiakkaan toiveet ja näkemykset yhteistyön kehittämiselle. Toimitusvarmuudessa Atrialla on raportointivuonna ollut parannettavaa ja sen vahvistamiseksi on tehty muutoksia muun muassa toimitusketjun ohjauksen organisaatiossa. Kaj Kusnetsov Atria Skandinavia Atria Skandinavian markkinoilla lähes kaikki yhtiöt paransivat tuloksiaan asiakastyytyväisyysmittauksissa edelliseen vuoteen verrattuna. Atria Retail, joka toimittaa päivittäistavarakaupoilla lihavalmisteita ja valmisruokaa, paransi sijoitustaan kymmenen pykälää ylöspäin valtakunnallisessa lähes kaikki kauppaketjut kattavassa Ketjubarometri-tutkimuksessa. Ketjubarometri mittaa kauppaketjun tyytyväisyyttä toimittajan myynti- ja markkinointisuoritukseen. Tuoreiden herkuttelutuotteiden valmistaja Atria Deli paransi sijoitustaan Kauppabarometrissä nousten viisi sijaa ylemmäksi edellisvuodesta. Kauppabarometri-mittauksessa keskitytään ketjubarometriä enemmän kauppatason toimintaan liittyviin aiheisiin. Atria Foodservice -toiminta oli Skandinavian markkinoilla tasaisen varmaa ja suurkeittiö-asiakkaiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa menestys pysyi edellisen vuoden tavoin hyvällä keskitasolla. Atria Venäjä Pit-Product on Pietarin alueen markkinajohtaja makkaroiden ja lihavalmisteiden kategoriassa. Tuotteiden vahva asema näkyy menestyksessä vuoden 2011 kuluttajatunnettuustutkimuksissa. Tuotteiden tunnettuus spontaanisti oli 70 prosenttia. Kun tuotemerkki mainittiin, 98 % vastaajista tunsi brändin. 1) Pit-Product -tuotteet voittivat myös vuosittaisen Kuluttajien oikeudet ja palvelun laatu -kilpailun Venäjän päivittäistavaratuotetoimittajien sarjassa. Kilpailun voittaminen kertoo yrityksen aidosti vastuullisesta otteesta kuluttajien oikeuksien edistämiseksi ja tuotteiden ja palveluiden laadun kehittämisestä. Consumer Rights and Service Quality -maininta on merkittävä saavutus Venäjällä. 1) (ComCon Synovate -tutkimus 12/2011) Tulevaisuuden työntekijöitä tutustumassa Atriaan Seinäjoen Yrityskylässä syksyllä Peruskoulun luokkalaisille suunnatussa Yrityskylä-opintokokonaisuudessa oppilaiden oli mahdollista tutustua yritysten toimintaan päivän ajan tekemällä töitä. Samalla he oppivat lisää omasta roolistaan kuluttajana ja kansalaisena. Oppilaat saivat työstään palkkaa. Yrityskylän Atria Ravintolassa oppilaiden oli mahdollista perehtyä ravintolatyön arkeen, kuten ruokien säilytykseen, esillepanoon, myyntiin sekä hävikistä huolehtimiseen. Suosittu tapahtuma oli erinomainen osoitus yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä. Tapahtuma antoi monelle nuorelle positiivisia mielikuvia ja kokemuksia työn tekemisestä. 10 Atrian yritysvastuuraportti 2011

11 sidosryhmät Vähittäiskaupan asiakkaat arvostavat erityisesti Atrian tilaus-toimitusketjun luotettavuutta. Kuvassa myymäläpäällikkö Heikki Kuisma ja Atrian myyntipäällikkö Anne Rindell. Kirsi Tuura Atria Venäjä Viimeisimmässä asiakastyytyväisyysmittauksessa Atria Food Service sai erityistä kiitosta yhteistyö- ja ongelmanratkaisukyvystään. Kuvassa suurtalouskokki Merja Häkkinen Mikkelistä. Paula Myöhänen Ruoka-alan messuilla on hyvä mahdollisuus vuoropuheluun keskeisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja kuluttajien kanssa. Kuvassa Atria Venäjän CampoMos-tuotemerkin messuosasto Moskovan PROEXPO-messuilla helmikuussa Atrian yritysvastuuraportti

12 sosiaalinen vastuu Henkilöstön hyvinvointi Ihmisiin kohdistuva sosiaalinen vastuu kattaa Atrialla henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen, oikeudenmukaisen palkkauksen, tuoteturvallisuuden, kuluttajasuojan, markkinointiviestinnän ja tuotemerkinnät. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat myös avoin vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa sekä Atrian Tapa Toimia -toimintaperiaatteet. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen ovat Atrian sosiaalisen vastuun keskeinen ulottuvuus. Näiden tekijöiden varaan rakentuu Atrian toimintojen ja tuotteiden laatu sekä tulevaisuuden kasvutavoitteiden toteutuminen. Vuonna 2011 Atrian henkilöstötoimintojen työn keskeisin painopiste oli työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämisessä. Lisäksi kaikilla liiketoiminta-alueilla toteutettiin lukuisia strategialähtöisiä henkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelmia. Uutena painopistealueena nostettiin Talent Management -prosessin tuominen johdon, keskijohdon ja hallinnon työkaluksi. Tavoitteena on henkilöstön kyvykkyyden varmistaminen tulevaisuuden liiketoiminnallisissa haasteissa. Atrialla Talent Management -prosessilla kehitetään kyvykkyyttä liiketoimintalähtöisesti Talent Management -prosessi on yksi henkilöstön johtamisen prosesseista. Kyvykkyyden johtamisessa Atrialla keskeistä on nykyisten ja tulevien esimiesten ja asiantuntijoiden tunnistaminen, sitouttaminen, kehittämistoimenpiteiden oikea kohdistaminen sekä sisäisen liikkuvuuden edistäminen. Talent Management -prosessia on kehitetty vuorovaikutteisesti liiketoiminnan kanssa Atrialla vuodesta Keskeistä on tukea oikein kohdennetuilla kehittämistoimenpiteillä henkilöiden kasvua ja kehittymistä työssään. Kaiken kaikkiaan kyvykkyyden johtamista on tehty työelämässä jo pitkään, nyt myös Atrialla on kehitetty liiketoiminnan tarpeita vastaava systemaattinen prosessi sekä työkalut kertoo henkilöstön kehittämisasiantuntija Jutta Mäkipelkola. Konsernitasolla Talent Management -prosessia on lähdetty käytännössä toteuttamaan vuonna Skandinaviassa ja Baltiassa prosessi on jalkautunut hyvin ja sen eteenpäin vieminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Kuluvana vuonna 2012 yhdenmukainen kyvykkyyden johtamisen -prosessi on otettu käyttöön koko konsernissa. 12 Atrian yritysvastuuraportti 2011

13 Atrian sosiaalisen vastuun keskeiset tulokset ja tavoitteet Liiketoiminta-alue Tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Koko Atria-konserni Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia Strategialähtöinen koulutus Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstökyselyn toteutus sekä kehittämistoimenpiteiden määrittely ja toteutus Varhainen välittäminen työhyvinvointi ohjelma: työsuojelurakenteiden ja prosessien vakiinnuttaminen Työturvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvaus ja käyttöönotto Työhyvinvointikeskustelujen käynnistäminen Strategialähtöisten kehittämis- ja koulutusohjelmien luominen Talent Management -prosessin luominen Uuden työterveysaseman käyttöönotto Uusi organisaatiorakenne Uusi HR-organisaatiorakenne Strategian mukainen johdon koulutus Projektinhallinnan koulutus Talent Management -ohjelman kehittäminen Uusi organisaatiorakenne Henkilöstövaikutusten optimointi tuotannon siirtyessä Moskovasta Pietarin Gorelovoon Myynti- ja markkinointihenkilöstön koulutukset Johdon osaamisen kehittäminen Työolosuhteiden arviointi tuotantolaitoksilla ja niiden kehittäminen Henkilöstön tyytyväisyystutkimus Rekrytointiprosessien kehittäminen Terveydenhuolto-ohjelma Yhteiset tapahtumat koko henkilöstölle Uuden strategian jalkauttaminen ja viestintä henkilöstölle Markkinointi- ja myyntiosastojen uudelleenorganisointi, koulutus-, palkitsemis- ja rekrytointijärjestelmien luominen Tuotekehityskoulutus Sisäisen viestinnän kehittäminen uudistetun palaverikäytännön avulla Palkkausjärjestelmän yhtenäistäminen Talent Management prosessin käynnistäminen Työturvallisuuden kehittäminen Johtajuusprofiilin kuvaus, analysointi ja implementointi Johtajuuden kehittäminen kaikkialla Atria-konsernissa ja kaikilla organisaatiotasoilla kohti haluttua profiilia Talent Management-prosessin tuominen johdon, keskijohdon ja hallinnon työkaluksi Palkkarakenteiden yhtenäistäminen konsernitasolla Varhainen välittäminen -työhyvinvointiohjelman loppuunsaattaminen, rakenteiden ja prosessien vakiinnuttaminen Suorituksen johtaminen -prosessin kehittäminen Talent management -prosessin kehittäminen sekä johdon että keskijohdon työkaluksi Esimiestyön kehittäminen sekä rakenteiden että pitkäkestoisten koulutusohjelmien avulla Atrian sisäisen liikkuvuuden lisääminen niin toimihenkilöillä kuin työntekijöillä Tukea Atria Skandinavian tuotejohtajuusstrategiaa henkilöstön koulutuksilla, muun muassa Sales Academy Tehokkuus- ja kasvutavoitteiden tukeminen valituissa tuoteryhmissä organisaatiomuutosten käytännön toteutuksella Talent Management -ohjelman jatkaminen Henkilöstöetujen yhtenäistäminen ja selkiyttäminen Osaamisen arvioinnin käyttöönotto Henkilöstön kehittämissuunnitelmien käyttöönotto Talent Management -ohjelman käynnistäminen Perehdyttämisohjelmat uusille työntekijöille Sisäisen viestinnän kehittäminen Liiketoimintastrategioiden ja sisäisten prosessien tukeminen Raportoinnin yksinkertaistaminen ja tietojenkäsittelyn parantaminen Organisaation kehittäminen: Talent Management, yhteistyön kehittäminen ja sitouttaminen sosiaalinen vastuu Atrian yritysvastuuraportti

14 sosiaalinen vastuu Varhainen välittäminen vähensi sairauspoissaoloja Elintarviketeollisuuden henkilöstön sairastavuus on työn luonteesta johtuen korkeampi kuin monella muulla alalla. Yksityissektorilla työntekijä sairastaa keskimäärin 11 päivää vuodessa, elintarviketeollisuudessa 18 päivää. Atria Suomen vuonna 2009 aloittama Varhainen välittäminen -hanke on yksi suomalaisen teollisuuden merkittävimmistä ja laaja-alaisimmista työhyvinvointihankkeista, joka koskettaa jokaista Atria Suomen yli 2 100:aa työntekijää. Tulokset ovat olleet erinomaisia. Hankkeesta on saatu poikkeuksellisen hyviä tuloksia sairauspoissaolojen vähentämisessä, Atria Suomen johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen sanoo. Kun vielä vuonna 2008 sairauspoissaoloja oli 9,4 % säännöllisestä työajasta (24 työpäivää), vuonna 2011 määrä oli enää 7,07 % työajasta (18 työpäivää). Keskimääräinen sairauspoissaolomäärä elintarviketeollisuudessa oli 7,0 % vuonna Varhainen välittäminen ei ole pelkkä hanke vaan uusi atrialainen asenne. Sillä on parannettu koko työyhteisön työ- ja toimintakykyä ja työssä jaksamista, vähennetty sairaus- ja tapaturmapoissaoloja sekä ehkäisty ennenaikaista eläköitymistä. Atria-konsernin henkilöstömäärä keskimäärin Atria Suomi % Atria Skandinavia % Atria Venäjä % Atria Baltia...7 % henkilöä Henkilöstö keskimäärin Sairauspoissaolot % 100 Keskimääräiset koulutuspäivät % säännöllisestä työajasta 25 päivää/työntekijät Atria Suomi Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Venäjä Atria Baltia Atria Baltia Naisten ja miesten osuudet Atria Suomi Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Venäjä Atria Baltia Atria Baltia 2011 Naiset Miehet 2010 Naiset Miehet Atrian yritysvastuuraportti 2011

15 Atria-konsernin ikärakenne* henkilöä sosiaalinen vastuu alle yli 65 Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia *henkilöstötilanne Palvelusvuodet* Kaj Kusnetsov henkilöä 1200 Atrialle uusi työterveysasema alle 1 vuosi 1 5 vuotta 6 10 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 40 vuotta Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia *henkilöstötilanne Atrian Nurmon tehdasalueelle on valmistunut uusi työterveysasema. Sosiaali- ja terveysministerin Paula Risikon tammikuussa 2012 vihkimä terveysasema on osa mittavaa Atrian henkilöstön hyvinvointia kohentavaa hankekokonaisuutta. Yksikerroksisen rakennuksen pinta-ala on noin 650 neliötä. Rakennuksessa on työtilat kahdelle työterveyslääkärille, neljälle työterveyshoitajalle, kahdelle työfysioterapeutille, sihteerille ja kuntoutusluotsille. Atrialaisilla on nyt myös oma laboratorio ja toimenpidehuone. Atria Suomen johtavan työterveyslääkärin Timo Kinnusen (kuvassa) mukaan uusi työterveysasema tukee työterveyshuollon toimintaa ja on merkittävä investointi atrialaisten työhyvinvoinnin kehittämisessä jatkossakin. Työterveysaseman rakentaminen maksoi yli miljoona euroa. Atrian yritysvastuuraportti

16 sosiaalinen vastuu Turvallinen Atria Laatu Atrian tuotteiden turvallisuus ja mikrobiologinen laatu perustuvat viranomaishyväksyttyihin omavalvontasuunnitelmiin, jotka kattavat raaka-aineet, tuotantoprosessit ja jakeluketjut. Niiden pohjana on HACCP (Hazard analysis and critical control point) -järjestelmän mukainen riskienhallinta. Viranomaishyväksyntöjen ja säännöllisten auditointien kautta varmistetaan, että suunnitelmat vastaavat alan uusinta lainsäädäntöä, tuoteturvallisuusstandardeja ja muun muassa kansainvälisen kaupan vaatimuksia. Atrialla on laaja Turvallinen Atria Laatu (Safe Atria Quality) - ohjelma, joka kattaa tuotteiden turvallisuuden, terveellisyyden, helppokäyttöisyyden sekä ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren ajalta. Sen avulla Atria pyrkii harmonisoimaan tuo- teturvallisuuskäytäntönsä kaikille liiketoiminta-alueille. Konkreettisena tavoitteena on kehittää Atrian kaikkia liiketoimintaalueita koskevaa tuoteturvallisuusohjeistoa, jonka avulla kukin yksikkö voi kehittää edelleen omia, kansallisia määräyksiä ja standardeja noudattavia turvallisuuskäytäntöjä. Omavalvonnan avulla varmistetaan turvallisuus ja laatu Atrialla on oma organisaatio, jonka päätehtävänä on toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla tuotteiden turvallisuus ja laatu varmistetaan. Henkilökunta on koulutettu omiin tehtäviinsä ja elintarviketeollisuuden erityisvaatimuksiin. Atrian tuotantolaitoksilta voidaan viedä tuotteita ulkomaisille asiakkaille, joten tuotteet täyttävät useiden maiden vientituotteille asettamat vaatimukset. Lakisääteinen omavalvonta on tehokasta, ja Atrialla omavalvonnan toimivuus varmistetaan yhteistyössä laitosta valvovien viranomaisten ja laitosten henkilökunnan kanssa. Raportointikautena Atrian toiminta on ollut moitteetonta, eikä Atria ole saanut yhtäkään merkittävää sakkorangaistusta koskien toimittamiaan tuotteita tai palveluita. ATRIA hyvässä vauhdissa tuoteturvallisuusjärjestelmien sertifioinnissa Atrian tavoitteena on, että vuoteen 2014 mennessä kaikissa tuotantolaitoksissa on käytössä säännöllisesti auditoitava standardisoitu tuoteturvallisuusjärjestelmä. Tavoitteen saavuttamisessa ollaan hyvin aikataulussa. Raportointivuoden lopussa Atrian kokonaistuotannosta jo 81 prosenttia tuotettiin laitoksissa, joilla on käytössä ulkopuolisen tahon todentama tuoteturvallisuusjärjestelmä. Atria Skandinavian kaikissa tuotantolaitoksissa on käytössä BRC järjestelmä. Skandinaviassa ollaan kuitenkin siirtymässä kohti elintarviketurvallisuuden FssC hallinta- ja laatujärjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Raportointivuonna Virossa saavuttiin konsernin tavoite tuotantolaitosten sertifioinnista. Valgan ja Vastse-Kuutsen tuotantolaitosten sekä Tarton logistiikkakeskuksen tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmät auditoitiin iso :2005 vaatimusten mukaisesti. Myös Suomessa Karkkilan ja Forssan laitoksilla suoritettiin iso :2005 sertifiointiauditointi. Kauhajoen nautateurastamon tuoteturvallisuusjärjestelmän auditointi suoritetaan, kun laajennusinvestointi valmistuu ja uudet tuotantotilat ovat käytössä vuoden 2013 alussa. Venäjällä Gorelovon laitoksen tuoteturvallisuusjärjestelmälle tullaan hakemaan sertifiointiauditointi vuonna Järjestelmät eivät ole itseisarvo. Atrialla panostetaan jatkuvasti tuoteturvallisuuden parantamiseen ja ennakoivaan riskienhallintaan. Järjestelmät ohjaavat ja antavat työntekijöille raamit ja työkalut tuotteiden laadun ja turvallisuuden hyvään hallintaan. Sertifioitu tuoteturvallisuudenhallintajärjestelmä kertoo toimintamme korkeasta tasosta ja meille tärkeintä on, että kuluttajat voivat luottaa Atrian tuotteiden turvallisuuteen, kertoo johtaja Merja Leino. Katja Lösönen 16 Atrian yritysvastuuraportti 2011

17 Turvallinen Atria Laatu ohjelman keskeiset tulokset 2011 ja tavoitteet vuodelle 2012 sosiaalinen vastuu Tavoitteet 2011 Tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa Liharaaka-aineiden luokittelun harmonisointi konsernin sisällä. Raaka-aineiden mikrobiologisten rajaarvojen harmonisointi konsernitasolla. Hyvien hygieniakäytäntöjen luominen ja harmonisointi konsernissa. Ei tuotteiden takaisinvetoja. Atria Baltia: iso :2005 sertifioitu kaikissa tuotantolaitoksissa. Atria Suomi: Karkkilan ja Forssan laitokset iso tuoteturvallisuusjärjestelmän sertifiointi. Atria Skandinavia; Sköllersta täyttää ikean laatuvaatimukset, The ikea Way on Purchasing Food (IWAY). Selvitystyö nykyisistä luokittelukäytännöistä aloitettu. Atria Suomessa VETävä-hanke. Sisäisiä auditointeja hyvien käytäntöjen harmonisoimiseksi suoritettiin konsernin sisällä Atria Suomessa ja Skandinaviassa. Atria Skandinaviassa kaksi takaisinvetoa havaitun listerian vuoksi. Atria Suomessa pakkausmerkintävirheen (allergeeni-merkintä puutteellinen) vuoksi yksi takaisinveto. Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa Atria Venäjä Gorelovon laitoksen FssC sertifiointi. Atria Skandinavia: siirtyminen BRCjärjestelmästä FssC järjestelmän vaatimusten mukaisuuteen. Selvitystyö nykyisistä luokittelukäytännöistä valmistuu. Raaka-aineiden (lihan) mikrobiologisten raja-arvojen harmonisointi konsernitasolla -hanke jatkuu. Patogeenien hallinnan tehostaminen. Sisäisten auditointien avulla etsitään parhaat käytännöt listerian ehkäisyyn. Ei tuotteiden takaisinvetoja. Ostotoimintakin varmentamaan tuoteturvallisuutta Tuoteturvallisuuden yksi osatekijä on valmistuksessa käytettävien ostettavien raaka-aineiden ja materiaalien moitteeton laatu. Ostotoimintoja tehostamalla ja ostostrategian mukaisia toimittajakumppanuussuhteita kehittämällä voidaan osaltaan varmistaa Atrian tuotteiden turvallista laatua. Atria auditoi tavarantoimittajat varmistaakseen, että toimittajien laatujärjestelmät ovat ajan tasalla ja toiminnan taso vastaa Atrian laatuvaatimuksia. Atrian eri yksikköjen välillä on tehty ostoyhteistyötä jo vuodesta 2002 alkaen. Yhteistyö pitää sisällään hankintojen yhteisen kilpailuttamisten ja ostojen keskittämisen lisäksi myös yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoa konsernitasolla. Yhteisten järjestelmien käyttö lisää läpinäkyvyyttä ja kontrollia ostotoiminnoissa. Raportointivuonna käynnistettiin myös uudistustyö Atrian reklamaatioiden käsittelyprosessissa. Kehitysprojekti koskee myös ostotoimintoja. Kokin lihalämpömittari varmistaa lihan oikean kypsyysasteen. Juho Paavola Atrian yritysvastuuraportti

18 sosiaalinen vastuu Ravitsemusvastuu Ravitsemusvastuuksi ymmärretään yleisesti raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden terveellisyys ja ravitsevuus sekä riittävän tuoteinformaation tarjoaminen kuluttajan omien valintojen tueksi. Atria ymmärtää vastuunsa kansanterveydestä ja huolehtii siitä osana vastuullista tuotekehitystyötä. Kaiken tuotekehitystyömme lähtökohtana on kuluttajan mieltymysten ja ravitsemussuositusten tasapainottaminen. Atria kehittää kuluttajille monipuolisesti eri tarpeita täyttäviä lihatuotteita. Liha on erinomainen luonnollisen ja hyvälaatuisen proteiinin lähde. Se sisältää kaikki elimistön tarvitsemat välttämättömät aminohapot. Proteiinit ovat elimistön suojaravintoaineita. Proteiinia tarvitaan lihasten muodostukseen ja elimistön vaurioiden korjaamiseen. Lisäksi proteiini ylläpitää hyvin kylläisyyttä. Tuotetiedot ilmoitetaan pakkauksissa selkeästi ja informatiivisesti Atrian tavoitteena on ylläpitää ja kehittää tuotevalikoimaa monipuolisesti niin, että kuluttajan on helppo tehdä terveyden kannalta edullisia valintoja Atrian tuotteista. Valintaa pyritään helpottamaan kertomalla kuluttajille mahdollisimman selkeästi, mitä tuote sisältää. Atria Suomen tuotteista pystyy erillisen infopalkin avulla tarkistamaan yhdellä vilkaisulla tuotteen suolan, tyydyttyneen rasvan ja energian määrän. Atria Suomen ja Atria Baltian tuotteissa ilmoitetaan lisäksi pitkä ravintosisältö, mikä on täysin vapaaehtoista. Tuotetietojen ilmoitustapa tulee muuttumaan uuden EU:n kuluttajatietoasetuksen vaatimusten myötä vuoteen 2014 mennessä. Atrialla pidetään jatkossakin kiinni informatiivisesta ja selkeästä tavasta tuoda tuotetiedot pakkauksessa esiin. Atrialla ravitsemusvastuun periaatteet on kiteytetty seuraavasti: Käytämme Atria-tuotteissa aina vain suomalaista lihaa Emme lisää tuotteisiin lihaproteiinia (lihasta kuivaamalla valmistettu jauhe) Käytämme vain GMO-vapaita raaka-aineita Lisäaineiden käytössä noudatamme vastuullista toimintatapaa Noudatamme tuotteiden suolan määrän suhteen kansallisia suosituksia ja vältämme tuotteistuksessamme voimakassuolaisia tuotteita Sydänmerkki tuotteiden määrää kasvatetaan koko ajan sekä kuluttajille että foodservice asiakkaille Osallistumme aktiivisesti ravitsemustietoutta lisääviin tutkimushankkeisiin MIKÄ on ravitsemusväite? Ravitsemusväite on sellainen väite, joka kertoo elintarvikkeella olevan erityisiä hyödyllisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia joko energiamäärän tai ravintoaineiden tai muiden aineiden suhteen. Ravitsemusväitteitä ovat esimerkiksi seuraavat: suolaa vähennetty, kevyt ja runsaskuituinen. EU:ssa saa käyttää vain ravitsemusja terveysväiteasetuksen liitteessä listattuja ravitsemusväitteitä. Ravitsemusväitteistä Atrialla on periaatteena käyttää vain väitteitä, jotka myös kuluttajat kokevat tärkeiksi. Tuotteistamme löytyy seuraavat ravitsemusväitteet: runsasproteiininen, omega-3 lähde, hyvä raudan lähde ja kevyt. Omega-3 lähde ja kevyt ovat Atrian tuotteissaan käyttämiä ravitsemusväitteitä. 18 Atrian yritysvastuuraportti 2011

19 Keskeiset tavoitteet ja tulokset Atrian ravitsemusvastuun kehittämisessä Liiketoiminta-alue Tavoitteet 2011 Tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Atria Suomi Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen. Natriumglutamaatin ja hiivauutteen poistaminen tuotteista. Ravitsemustietotutkimuksiin osallistuminen. Uusia Sydänmerkki -kriteerit täyttäviä tuotteita. Puolukka Lisäainepommi -viestintäkampanja lisäaineiden vastuullisesta käytöstä. Osallistuminen ravitsemustietoutta lisääviin tutkimuksiin, muun muassa Seniori-Sapuska, Tervas, kuluma. Natriumglutamaatin poistaminen kaikista tuotteista. Hiivauutteen poistamista tuotteista jatketaan, tavoite EU:n kuluttajatietoasetuksen soveltaminen Atrian pakkausmerkintöihin selkeällä ja kuluttajaa palvelevalla tavalla. Atria.fi -verkkosivujen ravitsemustieto-osion uudistaminen. sosiaalinen vastuu Atria Skandinavia Atria Baltia Alhaisten suola- ja rasvapitoisten lihavalmisteiden kehittäminen. Tuotteiden lisäaineiden tarpeellisuuden arviointi. Lapsille suunnatun E-koodittoman Jussi-tuoteperheen laajentaminen. Natriumglutamaatin poisto Maks & Moorits tuotteista. Seitsemän uutta Nyckehåletmerkillä (alhainen rasva- ja suolapitoisuus) varustettua lihavalmistetta. Lisäaineiden poistaminen useasta tuotteesta. Lanseerattiin uusia tuotteita Jussi tuoteperheessä. Jussituotteet ovat vähäsuolaisia ja E-koodittomia. Maks & Moorits -tuotteet ilman natriumglutamaattia. Tuotteiden lisäaineiden tarpeellisuuden arviointi ja toimenpiteet lisäaineiden vähentämiseksi. Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen. Jussi-tuoteperheen valikoiman laajentaminen. Atria on pystynyt vähentämään nitriitin käyttöä tuoteturvallisuuden vaarantumatta Atria Suomi Atria Skandinavia lanseerasi seitsemän uutta Nyckelhålet (avainreikä)- merkillä varustettua tuotetta. Merkki kertoo tuotteen vähärasvaisuudesta ja vähäsuolaisuudesta. Nitraatteja esiintyy vihanneksissa joko luonnostaan tai lannoituksen seurauksena. Suurimmat määrät löytyvät pinaatista, rucolasta ja punajuuresta. Elimistössä nitraatti pelkistyy nitriitiksi, ja elintarvikkeisiin se lisätään natriumnitriittinä. Lihavalmisteiden säilyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi käytetään pieniä pitoisuuksia natriumnitriittiä. Lisäaineena se estää vaarallisen, ruokamyrkytystä aiheuttavan, botulinumbakteerin toiminnan ja säilyttää lihan punaisen värin. Ilman kasviksista tuttuja nitraatteja kaupasta ostettavat makkarat olisivat väriltään harmaita. Natriumnitriitin hyväksyttävä saantimäärä on 0,1 mg painokiloa kohden vuorokaudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyisillä käyttömäärillä alle 15-kiloiset pikkulapset voivat syödä 1,5 nakkia päivässä. Nitriitin käyttömääriä on Atria Suomen tuotteistuksessa viime vuosina saatu vähennettyä ilman, että tuotteiden laadusta olisi jouduttu tinkimään. Atrian yritysvastuuraportti

20 sosiaalinen vastuu Lisäaineiden vastuullinen käyttö Atrialla lisäaineiden tarpeellisuus arvioidaan sekä kuluttajan terveyden että tuoteturvallisuuden kannalta. Tuotteissa käytetään vain tuoteturvallisuuden ja välttämättömien tuoteominaisuuksien kannalta tärkeitä lisäaineita, ja käytetyt lisäaineet ovat aina tutkittuja ja turvalliseksi todettuja. Atrialla seurataan aktiivisesti lisäaineisiin liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaissuosituksia. Huomioimme tuotteistuksessamme myös kuluttajien odotukset lisäaineiden käytöstä sekä kannamme vastuutamme tarjoamalla kuluttajalle oikeaa tietoa lisäaineiden vastuullisesti käytöstä. Täysin lisäaineettomia tuotteita kuluttaja voi valita monista Atrian jauhelihatuotteista ja maustamattomien lihojen valikoimista. Atria Suomessa natrimuglutamaatti poistuu kaikista tuotteista vuonna 2012 ja hiivauute vuonna Atria Baltian Maks & Moorits -tuotteet on valmistettu ilman natriumglutamaattia vuodesta 2011 lähtien ja kokonaan E-koodittomia tuotteita Baltian markkinoilta kuluttaja löytää Jussi-tuotesarjasta. Jussi-tuotteet ovat erityisesti lapsille suunnattuja lihavalmisteita. Atria Skandinavialla on myös jo useita täysin lisäaineettomia tuotteita. Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen ja olemassa olevien tuotteiden suolapitoisuuden vähentäminen on keskeistä Pohjoismaiden liiketoiminta-alueilla. SVENSK kött -MERKKI kertoo LIHAN alkuperän Lähiruoka ja kotimaisuus ovat voimakkaasti esillä Atrian Skandinavian alueella. Atria Skandinavia käyttää Lönneberga-tuotteissaan ainoastaan ruotsalaista lihaa. Kaikkiin Lönnebergan tuotteisiin lisättiin lihan alkuperästä kertova Svenskt Kött -merkki syksyllä Lihantuotannon läpinäkyvyys Atrian vastuullisuuden yhtenä keskeisenä painopistelueena on läpinäkyvyyden korostaminen ja lisääminen toiminnan kaikilla tasoilla. Tuotantoketjun läpinäkyvyyden korostaminen tarkoittaa tiedon tarjoamista ruoan alkuperästä, tuotantoketjusta ja eläinten elinolosuhteista. Vain läpinäkyvästi tehtävällä tuotannolla voidaan aidosti parantaa kuluttajan luottamusta. Tutkimusten mukaan suomalainen kuluttaja on huolestunut broilereiden kasvatusolosuhteista ja lihan eettisyydestä. Suuri osa kuluttajista haluaisi enemmän tietoa lihan alkuperästä ennen ostopäätöstä. Myös tuotteen valmistusolosuhteet kiinnostavat ja se, miten eläinten hyvinvoinnista käytännössä huolehditaan. Nyt tiedät mistä kana tulee Vuonna 2011 Atria päätti vastata kuluttajien läpinäkyvyysvaateeseen avaamalla broilerintuotantoketjun ja rakentamalla kuluttajalle asti näkyvän, jäljitettävän ketjun tilalta pakkaukseen asti. Perhetila-konseptin avulla Atria antaa kuluttajalle mahdollisuuden päästä kurkistamaan tilalle, josta ostettu liha on peräisin. Tammikuusta 2012 alkaen Atrian fileetuotteiden pakkauksista on löytynyt Perhetilan nimi, joka kertoo lihan alkuperän. Lisäksi pakkauksissa on UpCode-koodi, josta pääsee puhelimeen ladattavan järjestelmän avulla suoraan perhetiloja esittelevälle verkkosivulle. Jäljitettävyys tuotteesta tiloille asti on aito. Suomalaista broileria ei tarvitse lääkitä Antibioottien käyttö lihan tuotannossa on muualla Euroopassa moninkertaista verrattuna Suomeen. Muualta Euroopasta saatujen selvitysten perusteella suomalainen lihantuotanto käyttää Ruotsin ja Norjan ohella vähiten lääkkeitä koko Euroopan alueella. Suomalaisessa broilerintuotannossa lääkitystä ei käytetä lainkaan tai siihen joudutaan turvautumaan erittäin harvoin. 20 Atrian yritysvastuuraportti 2011

Aitoa ja rehellistä ruokaa Atrialta ymmärrä ja tiedä mitä syöt! Hankkeen vetäjä Pasi Luostarinen 30.5.2011

Aitoa ja rehellistä ruokaa Atrialta ymmärrä ja tiedä mitä syöt! Hankkeen vetäjä Pasi Luostarinen 30.5.2011 Aitoa ja rehellistä ruokaa Atrialta ymmärrä ja tiedä mitä syöt! Hankkeen vetäjä Pasi Luostarinen 30.5.2011 Sisältö Atrialta vaihtoehtoja arkeen ja juhlaan Tuotekehitystä kuluttajan tarpeisiin Hyvää ruokaa,

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Baltia

Atria Capital Markets Day Atria Baltia Atria Capital Markets Day Atria Baltia Toimitusjohtaja Rauno Väisänen 9.11.2012 9.12.2011 Rauno Väisänen Atria Oyj Konsernin rakenne 2010 Liikevaihto 1.301 milj. Henkilöstö 5 812 (keskimäärin) Suomi Skandinavia

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj Tilinpäätös 2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 25.2.2009 Konsernin rakenne 2008 Atria Oyj Liikevaihto 1.357 milj. Henkilöstö 6.135 (keskimäärin) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.2.2008

Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.2.2008 Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007 Toimitusjohtaja 27.2.2008 Konsernin rakenne 2007 Atria Yhtymä Oyj Liikevaihto 1.272 milj. Henkilöstö 5.947 (keskimäärin) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Oyj

Atria Capital Markets Day Atria Oyj Atria Capital Markets Day Atria Oyj Toimitusjohtaja Juha Gröhn, 30.11.2016 Atria Capital Markets Day 30.11.2016 ohjelma 10.00 10.20 Tervetuloa / toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Atrian Terveen Kasvun

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Vastuullisuus elintarvikealalla mitä se on? Vastuullisuus kalatoimialalla seminaari

Vastuullisuus elintarvikealalla mitä se on? Vastuullisuus kalatoimialalla seminaari Vastuullisuus elintarvikealalla mitä se on? Vastuullisuus kalatoimialalla seminaari Park Hotel Käpylä 16.11.2012 Jaana Kotro, tutkija, ETM Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Sähköposti: jaana.kotro@mtt.fi,

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Oyj

Atria Capital Markets Day Atria Oyj Atria Capital Markets Day Atria Oyj Toimitusjohtaja Juha Gröhn, 29.11.2017 Atria Capital Markets Day 29.11.2017 ohjelma 10.00 10.30 Tervetuloa / toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Atrian Terveen Kasvun

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Yritysvastuuraportti 2014 Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Sisällys Yritysvastuun kartta...1 Toimitusjohtajan haastattelu...2 Lukijalle...3 Atrian arvonmuodostus...4 Sidosryhmät...6 Turvallinen ruoka...12 Terveellinen

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1.11.2013 Atria-konserni Katsaus 1.1.-30.9.2013 Milj. EUR Q3 2013 Q3 2012 2013 2012 2012 Liikevaihto 358,4 341,1 1 050,4 982,9 1 343,6

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 28.4.2016 Atria-konserni 1.1. 31.3.2016 Q1 Q1 Milj. EUR 2016 2015 2015 Liikevaihto 314,5 314,5 1 340,1 Liikevoitto 1,6 0,7 28,9 Liikevoitto-% 0,5

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2011

Atria Oyj Tilinpäätös 2011 Atria Oyj Tilinpäätös 2011 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 16.2.2012 2012 Atria-konserni Katsaus 2011 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Liikevaihto 338,7 346,7 1 301,9 1 300,9 Liikevoitto 4,1 4,4 8,0 9,8 Liikevoitto % 1,2

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Atrian yritysvastuuraportti 2010 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Atrian yritysvastuuraportti 2010 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI n yritysvastuuraportti 21 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Hyvä lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka (1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 217 Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj 8.11.217 Raision Q3/217 lyhyesti Konsernin liikevaihto* 18,8 (12,8), kasvua +5,8 % Kalanrehujen

Lisätiedot

Hyvinvointi elintarvikeketjussa, teot ja tavoitteet kommenttipuheenvuoro Elintarvikeketjun visio ja uutispäivä 3.12.2010 Tiina Lampisjärvi Ruoka tyydyttää inhimillisiä tarpeita ja tuo hyvinvointia Maslowin

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 1.8.2008

Atria Oyj 1.1. 30.6.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 1.8.2008 Atria Oyj 1.1. 30.6.2008 Toimitusjohtaja 1.8.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto 750 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Foodwest Oy Ohjelmapäällikkö Kaisa Penttilä kaisa.penttila@foodwest.fi FOODWEST Elintarvikekehityksen edelläkävijä vakaa,

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

HYVÄN RUOAN LÄHTEILLÄ ATRIAN YRITYSVASTUURAPORTTI

HYVÄN RUOAN LÄHTEILLÄ ATRIAN YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 HYVÄN RUOAN LÄHTEILLÄ ATRIAN YRITYSVASTUURAPORTTI Atrian yritysvastuun kartta... 2 Atrian Kädenjälki... 4 Toimitusjohtajan haastattelu... 5 Sidosryhmät... 6 Turvallinen ruoka... 12 Terveellinen ja

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

Mitä on yritysvastuu media-alalla?

Mitä on yritysvastuu media-alalla? Mitä on yritysvastuu media-alalla? VKL:n seminaari 24.8.2010 Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Sisältö Mitä yritysvastuu on? Miksi yritysvastuu on noussut agendalle myös media-alalla?

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014

Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014 Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari 22.1.2014 Konsernin rakenne 2012 Atria Oyj Liikevaihto 1 344 milj. Henkilöstö 4 898 (keskimäärin) Suomi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013.

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Vuosikertomus 2013 Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Liikevaihto 2 598,5 (2 474,4) miljoonaa euroa Liikevoitto

Lisätiedot

HANKE: Maito- ja lihaketjun jäljitettävyys -järjestelmät avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto

HANKE: Maito- ja lihaketjun jäljitettävyys -järjestelmät avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto HANKE: Maito- ja lihaketjun jäljitettävyys -järjestelmät avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto Mavi/MMM:n Ruokaketjuhankkeisiin kuuluva kaksivuotinen hanke 2015-2016 Rahoituksen suuruus 260

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus

Atria Oyj Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni Katsaus 1.1.-30.9.2012 Milj. Q3 2012 Q3 2011 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 2011 Liikevaihto 341,1 325,5 982,9 963,1 1301,9 Liikevoitto

Lisätiedot

Atria Oyj

Atria Oyj Atria Oyj 1.1. 30.6. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 29.7. Milj. Atria-konserni Katsaus H2 Liikevaihto 317,0 337,4 622,9 648,1 1.316,0 Liikevoitto 4,7 7,1 5,7 6,8 27,5 Liikevoitto-% 1,5 2,1 0,9 1,0 2,1

Lisätiedot

Atria Oyj

Atria Oyj Atria Oyj 1.1. 30.6. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 28.7. Atria-konserni Katsaus 1.1. 30.6. 2010 Liikevaihto 333,6 317,0 637,6 622,9 1 300,9 Liikevoitto -0,9 09 47 4,7-5,2 52 57 5,7 98 9,8 Liikevoitto-% -0,3

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Sisällys Lähtökohta Osallistujat Tavoitteet Aikataulu Toimenpiteet

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä 30.6.2017 Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Stockmann Herkut Suomessa siirtyvät S-ryhmälle S-ryhmä ostaa Stockmann Herkkujen päivittäistavaraliiketoiminnan

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Talousjohtamisen uusi rooli

Talousjohtamisen uusi rooli 1 25.4.2013 Author / Subject Talousjohtamisen uusi rooli - case Ponsse Oyj Petri Härkönen, Ponsse Oyj 25.4.2013 Sanomatalo, Helsinki 2 Ponsse Oyj Talousjohtamisen muuttunut ja täydentyvä rooli Talousjohtaminen

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Marja-Riitta Kottila Sisältö Mikä on elintarvikeketju? Case luomuketju Tuloksia toimivuudesta ja tiedonkulusta Ajatuksia hankevetäjille Elintarvikeketju

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän ja yrityksen välinen yhteistyö sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen

Koulutuksen järjestäjän ja yrityksen välinen yhteistyö sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen Koulutuksen järjestäjän ja yrityksen välinen yhteistyö sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen Atria Suomi Oy Kaija Ketola-Annala Henkilöstön kehittämispäällikkö Atria Oyj Atria Oyj on nykyaikainen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana. Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK

SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana. Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK Suvali3 Lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmät -hanke Toteuttajat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille Kasvua Hämeessä Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille 2015-2020 Kasvua Hämeessä ohjelma 2015-2020 Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Atria-konserni Katsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria-konserni Katsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni Katsaus 1.1. - 31.3.2014 Milj. 2014 *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 2013 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2010

Atria Oyj Tilinpäätös 2010 Atria Oyj Tilinpäätös 2010 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 17.2.2011 2011 Atria-konserni Katsaus 2010 Milj. 2010 2009 2010 2009 Liikevaihto 346,7 340,44 1 300,9 1 316,0 Liikevoitto 4,4 3,9 9,8 27,5 Liikevoitto-%

Lisätiedot