Ympäristö Eläinten hyvinvointi Ravitsemus Tuoteturvallisuus Henkilöstö Talous Viestintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö Eläinten hyvinvointi Ravitsemus Tuoteturvallisuus Henkilöstö Talous Viestintä"

Transkriptio

1 Atrian yritysvastuuraportti 2011

2 Atrian yritysvastuun kartta 2011 Sisällysluettelo Atrian yritysvastuun kartta 2 Atrian Kädenjälki 4 Toimitusjohtajan haastattelu 5 Keskeiset tulokset 6 Atrian sidosryhmät 8 Sosiaalinen vastuu Henkilöstön hyvinvointi 12 Turvallinen Atria Laatu 16 Ravitsemusvastuu 18 Viestintä 22 Eläinten hyvinvointi 24 Ympäristövastuu 26 Taloudellinen vastuu 32 Organisaation kuvaus Perustiedot Atria-konsernista 33 Atrian strategia 34 Liiketoiminnot ja asiakasryhmät 36 Tuotemerkit 37 Atrian yritysvastuun kehityshankkeet 38 GRI-sisältövertailu 39 Raportointiperiaatteet 40 Kartta ja yhteystiedot 41 ATRIA OYJ Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan pörssiyritys. Atriakonserni on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Suomessa, Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella. Atrian liikevaihto vuonna 2011 oli noin miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli keskimäärin henkilöä. Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. Atrian vastuullisuustyön painopisteet vaihtelevat eri liiketoiminta-alueilla toimintaympäristön ja sidosryhmävaatimusten mukaisesti. Oheinen kartta kuvaa kunkin liiketoiminta-alueen painopisteita vastuullisuuden kehittämistyössä ja antaa esimerkkejä vuoden 2011 keskeisistä tuloksista. Tulokset on esitetty kokonaisuudessaan sivuilla 6 7. ATRIA SUOMI Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Nurmo Kuopio Forssa Kauhajoki Karkkila Seinäjoki ATRIA SKANDINAVIA Ympäristö Eläinten hyvinvointi Ravitsemus Tuoteturvallisuus Henkilöstö Talous Viestintä Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa ,7 Liikevoitto, milj. euroa...19,3 Henkilöstö keskimäärin Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Sköllersta Tranås Falköping Skene Moheda Borås Horsens Halmstad Malmö Tuoteturvallisuus Henkilöstö Ympäristö Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa ,9 Liikevoitto, milj. euroa... 13,8 Henkilöstö keskimäärin Atrian Kädenjälki -ohjelmaa vietiin Suomessa eteenpäin laajalla rintamalla. Vuoden 2011 merkittäviin strategisiin päätöksiin kuuluu Kauhajoen nautateurastamon ja -leikkaamon laajennusinvestointi ja broilerihautomon uudistaminen. Raportointivuonna Atria sai hyvin medianäkyvyyttä ja kävi keskustelua sidosryhmien kanssa Kotimainen Liha -kampanjalla. Kampanjassa kerrottiin muun muassa kotimaisen lihan ominaisuuksista, eläinten hyvinvoinnista ja vastuullisesta lisäaineiden käytöstä. Vastuullisuuden johtaminen konsernissa uudelleenorganisoitiin osaksi Turvallinen Atria Laatu -prosessia. Uuden johtamismallin myötä vastuullisuuden kehittäminen on entistä lähempänä päivittäisen toiminnan johtamista Atrialla. Atria Suomeen nimitettiin vastuullisuuspäällikkö kehittämään Atrian vastuullisia toimintatapoja ja koordinoimaan vastuullisuuden edistämisprojekteja. Atrian Kädenjälki -ohjelman painopisteet Ruotsissa ja Tanskassa olivat: laadun varmistus, henkilöstö ja ympäristö. Tuotelaadun parantamiseksi käynnistetty laatuohjelma on tuottanut tulosta, ja tuotereklamaatioiden määrää on saatu vähennettyä merkittävästi. Atria Skandinavian taloudellisen vastuun keskiössä tehostamistoimissa näkyi veripaltun tuotantoprosessin automatisointi. Veripaltun valmistus siirrettiin Saltsjö-Boon tehtaalta Tukholmasta Tranåsiin. Atria Skandinaviassa vastattiin näkyvästi kuluttajien vaatimuksiin terveellisistä lihavalmisteista. Markkinoille lanseerattiin seitsemän Avainreikä-merkin (Nyckelhålet) kriteerit (alhainen rasva- ja suolapitoisuus) täyttävää lihavalmistetuotetta. Atria Skandinaviassa aloitettiin säännöllinen tuki Lasten oikeuksien puolesta Barnen i Samhället -järjestön kautta. 2 Atrian yritysvastuuraportti 2011

3 yritysvastuu 2011 ATRIA VENÄJÄ Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Pietarin alue (Gorelovo, Sinyavino) Moskova Talous Tuoteturvallisuus Henkilöstö Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa ,0 Liikevoitto, milj. euroa ,9 Henkilöstö keskimäärin Venäjällä Atrian vastuullisuusohjelman keskiössä on ollut taloudellisen toiminnan tehostaminen. Atria Venäjän tuotantokapasiteetin tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi vuonna 2010 käynnistetty kehittämisohjelma saatettiin loppuun suunnitelman mukaisesti. Lihavalmistetuotanto on nyt keskitetty Pietariin Gorelovon ja Sinyavinon tehtaisiin. Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen panostettiin raportointivuonna. Venäjällä aloitettiin lukuisia kehityshankkeita muun muassa työterveyshuollon ja työergonomian parantamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyen. Seinäjoki Kauhajoki Nurmo Kuopio Forssa Karkkila Pietari ATRIA BALTIA Horsens Sköllersta Falköping Borås Skene Halmstad Malmö Tranås Moheda Vastse-Kuuste Valga Moskova Toimipaikat Painopisteet Tuloksia 2011 Valga Vastse- Kuuste Talous Tuoteturvallisuus Henkilöstö Ravitsemus Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa... 35,2 Liikevoitto, milj. euroa...-2,2 Henkilöstö keskimäärin Baltiassa vastuullisuuden painopisteistä tuoteturvallisuus ja ravitsemus ovat olleet voimakkaan kehitystyön alla raportointivuonna. Loppuvuodesta toteutettiin näkyvä kampanja Maks & Moorits -brändin uudelleenlanseeraamiseksi, samalla tuotteista poistettiin natriumglutamaatti. Panostus näkyi erityisesti kuluttajapakatun lihan myynnin parantumisena. Baltian markkinassa kuluttajien odotuksiin lisäaineiden vastuullisesta käytöstä on vastattu myös täydentällä lisäaineettoman ja vähäsuolaisen Jussi-tuoteperheen valikoimia monilla uutuustuotteilla. Atrian yritysvastuuraportti

4 atrian kädenjälki Atrian Kädenjälki Atria kehittää yritysvastuunsa eri ulottuvuuksia laaja-alaisella Atrian Kädenjälki -yritysvastuuohjelmalla. Se kokoaa Atrian vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt, projektit ja tulokset, ja viestii niistä mahdollisimman kattavasti. Atrian Kädenjälki -ohjelmassa vastuullisuutta kehitetään ja mitataan seitsemällä osa-alueella. Nämä ovat: talous ympäristö eläinten hyvinvointi tuoteturvallisuus ravitsemus henkilöstö viestintä. Atrian Kädenjälki -ohjelman tunnus on Atrian Kädenjälki -merkki. Merkki kertoo jokaisen atrialaiseen ruokaketjuun osallistuvan henkilökohtaisesta panostuksesta kädenjäljestä ja viestii väreillään vastuullisuuden vaikutuksista. VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Atria on koonnut eettiset toimintaperiaatteensa ja ohjeensa Atria Tapa Toimia -ohjeistoon. Ohjeisto heijastaa niitä Atrian arvoja ja käytäntöjä, joilla yritys kehittää toimintaansa kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen mukaisesti. Atrian Tapa Toimia kattaa viisi aihekokonaisuutta, jotka ovat Turvallinen Atria Laatu 1) Ympäristön kunnioittaminen 2) Sidosryhmäsuhteet Motivoitunut henkilöstö Liiketoiminnan rehellisyys. Eettiset ohjeet koskevat kaikkia Atrian työntekijöitä, kumppaneita ja toimihenkilöitä sekä johtoryhmän, hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Ohjeet kattavat Atrian kaikki liiketoimintaalueet ja myös ne kumppanuudet ja yhteisyritykset, joissa Atrialla on enemmistöosuus ja/tai vastuutehtäviä. 1) sisältää ohjeistuksen mm. GMO-vapaista tuotteista ja lisäaineiden vastuullisesta käytöstä. 2) Sisältää mm. kannanoton tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Yritysvastuun johtaminen Atrian yritysvastuuta johdetaan kahdella tasolla. Konsernitason työryhmä määrittää yritysvastuun pääperiaatteet ja varmistaa, että liiketoiminta-alueiden kehityshankkeet tukevat konsernin yhteisiä tavoitteita. Liiketoiminta-alueiden ohjausryhmät analysoivat alueensa merkityksellisten ja aktiivisten sidosryhmien odotukset Atrian vastuullisuudesta ja käynnistävät kehityshankkeet. Vuonna 2011 Atrian yritysvastuun johtaminen organisoitiin uudelleen. Aiemmin konsernitason yritysvastuun pääperiaatteiden määrittämisestä vastanneen Atria CRMM (Corporate Responsibility Management Meeting) ryhmän vastuut siirrettiin osaksi Turvallinen Atria Laatu ryhmän toimintoja. Näin Atrian vastuullisuuden kehittäminen kyettiin liittämään osaksi Atrian päivittäistä toiminnan johtamista konsernin eri liiketoimintaalueilla. Turvallinen Atria Laatu -ryhmän puheenjohtaja on johtaja Merja Leino, joka vastaa konsernin laatu- ja vastuullisasioiden strategisesta suunnittelusta ja konsernitason hankkeiden läpiviennistä yhdessä maaorganisaatioiden kanssa. Vastuullisuuden johtamisen uudelleenorganisoitumisen myötä Atria Suomeen nimitettiin vastuullisuuspäälliköksi Eeva Juva. Turvallinen Atria Laatu: sivu 16 4 Atrian yritysvastuuraportti 2011

5 toimitusjohtajan haastattelu Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, kuinka luonnehdit vastuullisuuden merkitystä Atrian liiketoiminnalle? Vastuullisuudella on Atrialle, niin kuin koko elintarviketeollisuudelle, aivan erityinen merkitys. Tuotteemme ovat osa ihmisten jokapäiväistä elämää ihmiset syövät joka päivä. Asiakkaamme ja kuluttajat haluavat tietää hyvinkin tarkasti, mistä tuotteemme tulevat, kuinka ne on valmistettu ja mitä ne sisältävät. Ihmiset haluavat myös tietää, millaisia vaikutuksia toiminnallamme on niin lähiympäristössä kuin yhteiskunnankin tasolla. Liiketoiminnan näkökulmasta vastuullisuus on koko yritystoiminnan kivijalka. Sanoisin, että jos yritys ei toimi rehellisesti ja avoimesti, se ei toimi ollenkaan, ei ainakaan pitkäaikaisesti. Atrialla vastuulliset toimintatavat ja tuotteet ovat oleellinen osa strategiaa. Olemme vakuuttuneita, että vastuullisuus kantaa myös liiketoiminnan eli kasvun ja kannattavuuden näkökulmista. Vastuullisuus ei saa eikä se nykyään voikaan olla irrallista tai päälle liimatun tuntuista. Sen pitää olla luonnollinen osa arkipäivän toimintaa. Toiminnan on täytettävä jatkuvasti vastuullisuuden eri vaatimukset ja sen pitää kestää jatkuva ulkoinen arviointi, kriittinenkin. Kimmo Mäntylä Taloudellisen vastuun velvoitteet ilmeisesti korostuivat Atrian johtamisessa vuonna 2011? Tämä on totta. Vuosi oli taloudellisesti hyvin haasteellinen, emmekä ole tulokseen tyytyväisiä. Haasteita loivat sekä taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen että liharaaka-ainemarkkinoiden epätasapaino. Markkinat tosin tasapainottuivat loppuvuodesta. Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia käyttävät tuotannossaan osittain tuontilihaa. Nämä liiketoiminta-alueet joutuvat epäedulliseen markkinatilanteeseen, kun tuontilihan hinta nousee. Suomessa käytämme Atria-tuotteissa pelkästään kotimaista lihaa. Strategiamme keskeisin tavoite on ulkomaisten toimintojemme kannattavuuden merkittävä parantaminen. Myös Suomessa pyrimme parantamaan tulostasoamme. Kannattavuuden kohentamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi teimme kaikissa Atrian toimintamaissa uusia lanseerauksia ja avauksia. Lisäksi teimme merkittäviä toiminnan tehostamistoimenpiteitä, joilla parannamme kilpailukykyämme. Näihin toimenpiteisiin liittyy lähes poikkeuksetta myös henkilöstön määrän vähentämisiä, valitettavasti. Vuonna 2011 henkilöstömme määrä vähentyi noin 350:lla, joka on noin kuusi prosenttia henkilöstömme keskimäärästä. Kuinka arvioit Atrian Kädenjälki yritysvastuuohjelman tuloksia? Atrian Kädenjälki on hyvin laajaulotteinen ohjelma, jonka kaikilla seitsemällä painopistealueella olemme edenneet jotakuinkin askelmerkkiemme mukaan ottaen huomioon taloudellisesti haasteellisen tilanteen. Jo se organisatorinen muutos, että ohjelma liitettiin osaksi Turvallinen Atria Laatu -prosessia, on mielestäni merkittävä askel. Nyt yritysvastuun johtaminen ja kehittäminen ovat Atrialla konkreettisesti osa arkipäivän toimintaa. Ohjelman yksittäisistä hankkeista nostaisin esiin Suomessa ensinnäkin Varhainen välittäminen -henkilöstöhankkeen. Sen tulokset ovat olleet hyvin vaikuttavia ja ohjelma on koskettanut lähes jokaista atrialaista. Myös lihantuotannon läpinäkyvyyden lisääminen ja kehittämistoimenpiteet eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat saanet sidosryhmiltämme erinomaisen palautteen. Ravitsemusvastuu ja lisäaineiden vastuullinen käyttö ovat isoja ja merkityksellisiä aiheita kaikissa toimintamaissamme. Suomen, Ruotsin ja Tanskan lisäksi näiden merkitys korostuu Virossa ja uskoakseni varsin nopeasti myös Venäjällä. Tuotteidemme terveellisyys ja ravitsevuus tulevatkin olemaan keskeisiä tuotekehityksemme painopisteitä tuoteturvallisuuden ohella. Myös tuotteidemme ja toimintamme ympäristövaikutusten hallinta ovat panostustemme kohteita pitkälle tulevaisuuteen. Nämä kaikki kehittämisen kohteet vaativat tietysti tuntuvia investointeja. Ne ovat investointeja, jotka on hyvä tehdä riittävän ajoissa, mieluiten ennen muita. Joskus ne on kuitenkin tehtävä. Kun toimimme ennakoiden ja edelläkävijänä, voimme myös tulevaisuudessa käyttää perustellusti tunnuslausettamme: Hyvä ruoka, parempi mieli. Atrian yritysvastuuraportti

6 keskeiset tulokset Yritysvastuun kehityshankkeet Yhteenveto Atrian keskeisistä tavoitteista ja tuloksista vuonna 2011 vastuullisuuden eri painopistealueilla. Atrian Kädenjälki -yritysvastuuohjelmassa vastuullisuutta kehitetään ja mitataan seitsemällä osa-alueella. Nämä ovat: henkilöstö, ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus, eläinten hyvinvointi, talous ja viestintä. Osa-alueiden tasapainoisella kehittämisellä Atria pyrkii tulemaan toimialueillaan vastuullisen elintarviketuotannon kärkiyritykseksi. Liiketoiminta-alueittain vaihtelevat kehityshankkeet nivovat yhteen jo vakiintuneita käytäntöjä, mutta luovat myös kokonaan uusia toimintatapoja. Sosiaalinen vastuu Henkilöstö Tuoteturvallisuus Tavoitteet 2011 Työhyvinvoinnin kehittäminen liiketoimintaalueittain. Tuoteturvallisuuskäytäntöjen harmonisointi kaikilla liiketoiminta-alueille osana Turvallinen Atria Laatu -ohjelmaa. Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa vuonna Ravitsemus Atrian tuoteportfolion ylläpitäminen ja kehittäminen monipuolisesti ravitsemukselliset näkökohdat huomioiden. Viestintä Elintarvikeketjun toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen. Eläinten hyvinvointi Eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja arviointimenetelmien kehittäminen. Ympäristövastuu Välittömien ympäristövaikutusten vähentäminen teollisessa toiminnassa. Atria Suomen tuotekehityksestä Satu Tuominen ja Emma-Kaisa Rautio. Kaj Kusnetsov Taloudellinen vastuu Tuotejohtajuusstrategian lupausten lunastaminen. Atrian toimintojen kannattavuuden merkittävä parantaminen tehostamisohjelmien avulla. Panostukset tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen. 6 Atrian yritysvastuuraportti 2011

7 Liiketoiminta-aluekohtaiset, yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja tulokset esitetään kunkin vastuullisuusteeman omilla sivuilla. Keskeiset tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Lue lisää Työhyvinvoinnin kehittämisessä saavutettiin hyviä tuloksia konsernimaiden eri hankkeissa. Atria Suomi rakennutti uuden työterveysaseman. HR-toiminnot organisoitiin uudelleen Skandinaviassa ja Venäjällä. Hyvien hygieniakäytäntöjen edistäminen sisäisten auditointien avulla. Tuoteturvallisuussertifioinnit etenivät aikataulussa. Uudet iso :2005 tuoteturvallisuusjärjestelmän sertifioinnit: Atria Suomi: Karkkila, Forssa. Atria Baltia: Valga, Vastse-Kuuste ja Tarton logistiikkakeskus. Atria Venäjä: Gorelovon toiminnan FssC esiauditointi. Atria Skandinavia: Sköllersta täyttää ikean laatuvaatimukset. The ikea Way on Purchasing Food (IWAY). Konsernimaiden välillä toteutettiin sisäiset auditoinnit hyvien patogeenien hallintakäytäntöjen levittämiseksi. Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen ja suolan vähentäminen olemassa olevissa tuotteissa. Täysin lisäaineettomien tuotteiden määrän kasvu kaikilla markkinoilla. Atria Suomessa toteuttiin viisi teemaa sisältävä Kotimainen liha -kampanja. Atria Suomi toteutti Perhetilan broilerifilee -tuotteissa kuluttajalle asti näkyvän tuotantoketjun jäljitettävyyden. Sisäisten raportointimenetelmien kehittäminen. Aktiivinen osallistuminen kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kehitystyöhön ja uusien toimintojen jalkauttamiseen kentälle. Kastraatiokivunlievitys karjuporsailla otettiin käyttöön. Welfare Quality -tutkimukseen osallistuminen Suomessa. Atria jatkoi kaikille liiketoiminta-alueille yhteisten ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden sekä mittausperiaatteiden kehittämistä. Konsernitasolla energiankulutus on tasaantunut ja energiatehokkuutta on saatu parannettua. Oman lämmöntuotannon aiheuttamat kasvihuonepäästöt ovat alhaisella tasolla, keskimäärin 118 CO 2 ekg/t. Konsernitasolla veden tuotantomäärän suhteutettu kulutus on pysynyt kohtuullisella tasolla. Kokonaiskulutus kasvoi neljä prosenttia, joka aiheutui Pietarin tehtaiden tuotannon kasvusta. Kaikista Atrian jäte- ja sivuvirroista 98 % päätyy hyötykäyttöön. Atrian koko vuoden liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, liikevoitto heikkeni hieman. Konsernin liikevoitto vuonna 2011 oli 8,0 miljoonaa euroa. Kaikilla liiketoiminta-alueilla aloitettiin uusia toiminnan tehostamisohjelmia ja saatiin päätökseen suunnitelmien mukaisesti sovittuja muutoksia ja toimintojen uudelleenorganisointeja. Johtajuusprofiilin kuvaus, analysointi ja implementointi. Johtajuuden kehittäminen kaikkialla Atriakonsernissa ja kaikilla organisaatiotasoilla kohti haluttua profiilia. Talent Management-prosessin tuominen johdon, keskijohdon ja hallinnon työkaluksi. Palkkarakenteiden yhtenäistäminen Atriakonsernin tasolla. Parhaiden käytäntöjen konkretisointi Turvallinen Atria Laatu -ohjelmassa. Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa Tuotevalikoimen ylläpito ja kehittäminen monipuolisesti niin, että kuluttajan on helppo tehdä terveyden kannalta edullisia valintoja Atrian tuotteista. Vastuullisuusviestinnän kehittäminen ja ketjun läpinäkyvyyden edistäminen. Vastuullisuusraportoinnin kehittäminen. Eläinten hyvinvoinnin edistäminen pitkällä tähtäimellä eläinlajikohtaisten projektien avulla ja hyvinvoinnin arviointi- ja mittausmenetelmien kehittäminen. Tutkimusyhteistyö hyvinvoinnin kehittämisessä. Välittömien ympäristövaikutusten vähentäminen. Koko ketjun ympäristövaikutusten tunnistaminen ja hallinta ketjuyhteistyön kautta. Merkittävien uutuustuotteiden lanseerauksilla ja toiminnan tehostamishankkeilla tavoitellaan liikevaihdon kasvua ja liikevoiton kehittymistä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Henkilöstön kehittämisen painopisteet ja tavoitteet liiketoiminta-alueittain: sivu 13. Turvallinen Atria Laatu -ohjelman tavoitteet ja tulokset: sivu 16. Atria hyvässä vauhdissa tuoteturvallisuusjärjestelmien sertifiointitavoitteissaan: sivu 16. Ravitsemusvastuun periaatteet ja tavoitteet: sivu 18. Kotimaisuuskampanjalla herätettiin keskustelua kotimaisen lihan puolesta: sivu 23. Eläinlajikohtaiset keskeiset tulokset ja tavoitteet eläinten hyvinvoinnin kehittämishankkeista: sivu 25. Energiatehokkuuden ja tuotanto-olosuhteiden parantamiseen merkittäviä panostuksia: sivu 30. Ruokahävikin vähentäminen elintarvikeketjussa: sivu 31. Taloudellisen lisäarvon jakautuminen: sivu 32 Atrian vuosikertomus, keskeiset tulokset Atrian yritysvastuuraportti

8 sidosryhmät Atrian sidosryhmät Atria on määritellyt toiminnalleen merkitykselliset sidosryhmät liiketoimintastrategiastaan käsin. Strategisesti merkittävät sidosryhmät ovat asiakkaat, kuluttajat, henkilöstö, tuottajat ja omistajat. Muita merkittäviä sidosryhmiä ovat muun muassa viranomaiset, rahoittajat, oppilaitokset ja media. Atrian yritysvastuu konkretisoituu arkipäivän työssä sidosryhmien kanssa. Heidän odotuksiaan Atria kartoittaa laajaalaisesti erilaisten selvitysten, kyselyjen ja analyysien sekä tapaamisten ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla. Atria toimii vain luotettaviksi ja rehelliseksi tiedettyjen alkutuottajien ja alihankkijoiden, asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa. Atria suosii yhteistyötahoja, jotka voivat hinta- ja laatuargumenttien ohella osoittaa toimivansa eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen mukaisesti. Esimerkiksi materiaali- ja/tai raaka-ainetoimittajia valitessaan Atrian yksi valintakriteeri on toimittajan ympäristöjohtamisen taso. Asiakkaat ovat kuluttajien ohella Atrian liiketoiminnan kannalta tärkein ulkoinen sidosryhmä. Atrian ja asiakkaiden yhteistyö on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet kuuntelevat ja ymmärtävät toistensa tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet myös vastuullisuuden näkökulmasta. Kuluttajien mieltymykset ja toiveet määrittävät viime kädessä sen, mitä tuoteryhmiä ja tuotteita Atria toimittaa kaupalle ja muille asiakkailleen. Kuluttajatutkimuksen kautta saatava kuluttajatuntemus ohjaa Atrian tuotekehitystä ja markkinointia. Tuotekehitys ja markkinointi: sivu 22 Suurlahjoitus suomalaiselle elin- TARVIKE- ja ravitsemustutkimukselle Atria Oyj lahjoitti yhteensä euroa Itä-Suomen yliopistolle, Vaasan yliopistolle ja Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiölle, euroa kullekin. Avustusten jakamisen painopisteenä on elintarviketalous ja hyvinvoinnin edistäminen. Elintarvike- ja ravitsemustiede ovat tärkeitä osa-alueita Atrialle, mutta niiden yhdistäminen luontevasti suomalaisen kuluttajan arkeen on elintarviketeollisuudelle suuri haaste. Atrian näkökulmasta on myös tärkeää, että Suomessa on useita, elinvoimaisia yliopistoja ja korkeakouluja, jotka toimivat osaltaan alueellisen kehittämisen vetureina ja elinvoimaisten maakuntien moottoreina. RIdderheimsilla twitter-treffit Atria Skandinavian Ridderheimstuotemerkki käyttää kekseliäästi sosiaalista mediaa. Herkuttelutuotteita valmistava Ridderheims Delikatesser kutsui ystävänpäivänä 2012 sinkkuja maistelemaan tuoteuutuuksiaan. Treffeille oli mahdollista ilmoittautua yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterin kautta. Ruotsissa on noin aktiivista Twitter-käyttäjää ja Twitter onkin Ridderheimsille tärkeä väline tuotekehityksen sekä markkinoinnin näkökulmasta. Twitterin kautta saadaan suoraa asiakaspalautetta, jota voidaan hyödyntää tuotteiden valmistuksen yhteydessä. Se jäi vielä nähtäväksi kuinka monta paria Pasta Amore -illallinen saattoi yhteen. Atria Venäjä aloitti säännölliset tuotelahjoitukset orpojen lastenkoteihin Atria Venäjä aloitti säännölliset, kuukausittaiset tuotelahjoitukset pietarilaisiin ja moskovalaisiin orpojen lastenkoteihin. Elintarvikelahjoitukset menevät muun muassa Pietarin lähellä oleviin Tikhvinskiin, Nadezhdan ja Mashan -lastenkoteihin sekä Moskovan Odintsovossa sijaitsevaan Blago-lastenkotiin. Vuonna 2011 Atria Venäjä tuki tuotelahjoituksilla myös Moskovan ja Pietarin sotaveteraaneja sekä useita hyväntekeväisyysjärjestöjä, kuten Golden Pelican- ja Bolshaya Medveditsa -järjestöjä. Orpolastenkoteihin ja veteraaneille kohdistuvat ruokalahjoitukset tukevat suoraan ja välittömästä lasten ja vanhusten jokapäiväistä hyvinvointia. Atria Venäjän avustuspolitiikan kulmakivenä on tukea vain luotettavia hyväntekeväisyyskohteita ja -järjestöjä, joiden kanssa se pyrkii pitkäjänteiseen yhteistyöhön. 8 Atrian yritysvastuuraportti 2011

9 Atrian sidosryhmät sidosryhmät Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Atrian odotukset Asiakkaat Kilpailukykyiset hinnat, turvallisuus ja laatu, Yhteiset toimintamallit, sovittujen asiakaslähtöinen palvelu, luotettavuus toimituksissa asioiden toteuttaminen, ennusteet sekä muussa toiminnassa Kuluttajat Henkilöstö Tuottajat Omistajat, sijoittajat Rahoittajat Viranomaiset Alihankkijat ja yhteistyökumppanit Mielipidevaikuttajat ja media Lähiyhteisöt ja oppilaitokset Tuotteita kuluttajan tarpeeseen, edullinen hinta, turvallisuus ja laatu, luotettavuus, eettisesti oikeutetut tuotteet Palkka, työsuhteen jatkuvuus, sosiaaliedut, viihtyvät ja turvalliset työolot ja uralla etenemismahdollisuus Luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyökumppani, asiantunteva neuvonta, kilpailukykyinen tilityshinta Sijoituksien tuotto, yritystoiminnan jatkuvuus, päätäntävalta sekä pääoman palautukset Lainojen lyhennykset sovittuna aikana, luotettavuus, jatkuvuus, velankestokyky Verotulot, työllistäminen, kansainvälinen kilpailukyky, investoinnit, avoimuus, yhteistyö ja ympäristön huomioon ottaminen Luotettava laskujen maksaminen, pitkäaikainen asiakassuhde, ennustettavuus ja kasvava kysyntä Läpinäkyvyys, alan asiantuntijuus Työllistäminen, yhteistyö, ympäristöstä huolehtiminen, harjoittelupaikat Atrian tuotteiden valinta, luottamus ja maksuvalmius Atriabrändiä kohtaan Työpanos, innovatiivisuus Sitoutuminen, laatuvaatimukset täyttävä raaka-aine, luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyö Riskin kantaminen pääoman muodossa Vieraan pääoman lainaaminen sovittuun hintaan Lainsäädäntö, julkiset palvelut kuten hygieniavalvonta ja rahoitus Sovitunlaatuisten tuotannon tekijöiden kuten raaka-aineiden, materiaalien, palveluiden sekä valmiiden tuotteiden toimittaminen sovittujen toimitusehtojen mukaisesti Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen Osaava motivoitunut työvoimapotentiaali, julkiset palvelut kuten koulutus, infratekniikka Tutkimus Yhteistyökumppani, tutkimuksen tarpeet Luotettava yhteistyökumppani, asiantuntija, tutkimuksen laatu Esimerkejä sidosryhmäodotuksiin vastaamisesta Asiakastyytyväisyysmittausten tuloksista arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseen: sivu 10 Atrian Perhetilan Broileri vastaa lihantuotannon läpinäkyvyyden vaatimukseen: sivu 20 Atria Suomen työterveysaseman rakentaminen: sivu 15 Talent Management: sivu 12 Eläinten hyvinvoinnin johtaminen: sivu 24 Atrian taloudellisen lisäarvon jakautuminen sidosryhmille: sivu 32 Atrian taloudellisen lisäarvon jakautuminen sidosryhmille: sivu 32 Atria hyvässä vauhdissa tuoteturvallisuusjärjestelmien sertifiointitavoitteissaan: sivu 16 Ostotoimintojen tehostaminen ja harmonisointi konsernissa varmentaa myös tuoteturvallisuutta: sivu 17 Kotimaisuuskampanjalla herätettiin keskustelua kotimaisen lihan puolesta: sivu 23 Atria mukana Yrityskylässä: sivu 10 Atria Oyj lahjoitti euroa suomalaisille yliopistoille ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle: sivu 8 Vuorovaikutuskanavat Henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat, vierailut, asiakaslehdet Markkinointiviestintä, verkkopalvelut, joukkoviestimet, tuotelanseeraukset, kampanjat Henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestintä, kehityskeskustelut, henkilöstötutkimukset, koulutukset, seminaarit ja tapahtumat, Meidän Atrium -henkilöstölehti, yksiköiden omat viestintäkanavat Henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, tuottajalehdet, seminaarit ja muut tapahtumat Henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, yhtiökokous, Capital Markets Day, pörssi- ja mediatiedotteet Vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, pörssi- ja mediatiedotteet Henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestintä, seminaarit ja tapahtumat, viranomaisyhteistyö, pörssi-ja mediatiedotteet Henkilökohtainen kanssakäyminen, vuosikertomus, verkkopalvelut, joukkoviestimet, seminaarit ja tapahtumat, tutkimus- ja kehitysprojektit Henkilökohtainen kanssakäyminen, markkinointiviestintä, vuosikertomus, verkkopalvelut, Hyvä Ruoka -asiakaslehti, pörssi- ja mediatiedotteet, mediayhteistyö Henkilökohtainen kanssakäyminen, verkkopalvelut, joukkoviestimet, seminaarit ja tapaamiset, vierailut, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat, tutkimus- ja kehitysprojektit Henkilökohtainen kanssakäyminen, joukkoviestimet, seminaarit ja tapaamiset, vierailut, tutkimus- ja kehitysprojektit Atrian yritysvastuuraportti

10 sidosryhmät Asiakastyytyväisyysmittausten tuloksista arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseen Atria Suomi Suomessa Finfact Oy mittaa vuosittaisessa FACTUM päättäjätutkimuksessa sekä vähittäiskaupan että Food Service -sektorin asiakastyytyväisyyttä tavarantoimittajiin. Tutkimus kattaa kummallakin sektorilla kaikki merkittävimmät toimijat markkinoilla. Vuoden 2011 asiakastyytyväisyysmittauksissa erityisesti Atrian Food Service paransi asemiaan kun asiakkaat arvioivat yhteistyöstä syntyvää kokonaisvaikutelmaa. Atria Food Service -myynti koetaan ammattitaitoiseksi ja erityisesti ongelmaratkaisukyky on koettu asiakkaiden keskuudessa hyväksi. Haasteena Atrian Food Service-toiminnoilla on tuotteiden helppo korvattavuus. Toimitusvarmuudessa Atria on hieman menettänyt asemia aiempiin vuosiin nähden. Vaikka toimitusvarmuuden koetaan hieman heikentyneen, niin kilpailukentässään Atria Food Service jakaa ykkössijan pääkilpailijansa kanssa. Atria Food Service on parantanut asemiaan myös kokonaisvaikutelmassa verrattuna aiempiin vuosiin. Vähittäiskaupan asiakkuuksien mielestä Atrian vahvuudet 2011 olivat osaaminen tilaus-toimitusketjun kehittämisessä sekä yhteisen logistisen suorituskyvyn mittaamisessa. Parantamisen varaa on toimitusvarmuudessa. Atrian tuotemerkkeihin, markkinointiin ja tuotekehitykseen asiakkaat olivat tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset ovat vain osa vuoropuhelua Atrian ja asiakkaan välillä. Myyntiorganisaatio työskentelee asiakkaiden kanssa päivittäin ja välittää organisaatiolle asiakkaan toiveet ja näkemykset yhteistyön kehittämiselle. Toimitusvarmuudessa Atrialla on raportointivuonna ollut parannettavaa ja sen vahvistamiseksi on tehty muutoksia muun muassa toimitusketjun ohjauksen organisaatiossa. Kaj Kusnetsov Atria Skandinavia Atria Skandinavian markkinoilla lähes kaikki yhtiöt paransivat tuloksiaan asiakastyytyväisyysmittauksissa edelliseen vuoteen verrattuna. Atria Retail, joka toimittaa päivittäistavarakaupoilla lihavalmisteita ja valmisruokaa, paransi sijoitustaan kymmenen pykälää ylöspäin valtakunnallisessa lähes kaikki kauppaketjut kattavassa Ketjubarometri-tutkimuksessa. Ketjubarometri mittaa kauppaketjun tyytyväisyyttä toimittajan myynti- ja markkinointisuoritukseen. Tuoreiden herkuttelutuotteiden valmistaja Atria Deli paransi sijoitustaan Kauppabarometrissä nousten viisi sijaa ylemmäksi edellisvuodesta. Kauppabarometri-mittauksessa keskitytään ketjubarometriä enemmän kauppatason toimintaan liittyviin aiheisiin. Atria Foodservice -toiminta oli Skandinavian markkinoilla tasaisen varmaa ja suurkeittiö-asiakkaiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa menestys pysyi edellisen vuoden tavoin hyvällä keskitasolla. Atria Venäjä Pit-Product on Pietarin alueen markkinajohtaja makkaroiden ja lihavalmisteiden kategoriassa. Tuotteiden vahva asema näkyy menestyksessä vuoden 2011 kuluttajatunnettuustutkimuksissa. Tuotteiden tunnettuus spontaanisti oli 70 prosenttia. Kun tuotemerkki mainittiin, 98 % vastaajista tunsi brändin. 1) Pit-Product -tuotteet voittivat myös vuosittaisen Kuluttajien oikeudet ja palvelun laatu -kilpailun Venäjän päivittäistavaratuotetoimittajien sarjassa. Kilpailun voittaminen kertoo yrityksen aidosti vastuullisesta otteesta kuluttajien oikeuksien edistämiseksi ja tuotteiden ja palveluiden laadun kehittämisestä. Consumer Rights and Service Quality -maininta on merkittävä saavutus Venäjällä. 1) (ComCon Synovate -tutkimus 12/2011) Tulevaisuuden työntekijöitä tutustumassa Atriaan Seinäjoen Yrityskylässä syksyllä Peruskoulun luokkalaisille suunnatussa Yrityskylä-opintokokonaisuudessa oppilaiden oli mahdollista tutustua yritysten toimintaan päivän ajan tekemällä töitä. Samalla he oppivat lisää omasta roolistaan kuluttajana ja kansalaisena. Oppilaat saivat työstään palkkaa. Yrityskylän Atria Ravintolassa oppilaiden oli mahdollista perehtyä ravintolatyön arkeen, kuten ruokien säilytykseen, esillepanoon, myyntiin sekä hävikistä huolehtimiseen. Suosittu tapahtuma oli erinomainen osoitus yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä. Tapahtuma antoi monelle nuorelle positiivisia mielikuvia ja kokemuksia työn tekemisestä. 10 Atrian yritysvastuuraportti 2011

11 sidosryhmät Vähittäiskaupan asiakkaat arvostavat erityisesti Atrian tilaus-toimitusketjun luotettavuutta. Kuvassa myymäläpäällikkö Heikki Kuisma ja Atrian myyntipäällikkö Anne Rindell. Kirsi Tuura Atria Venäjä Viimeisimmässä asiakastyytyväisyysmittauksessa Atria Food Service sai erityistä kiitosta yhteistyö- ja ongelmanratkaisukyvystään. Kuvassa suurtalouskokki Merja Häkkinen Mikkelistä. Paula Myöhänen Ruoka-alan messuilla on hyvä mahdollisuus vuoropuheluun keskeisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja kuluttajien kanssa. Kuvassa Atria Venäjän CampoMos-tuotemerkin messuosasto Moskovan PROEXPO-messuilla helmikuussa Atrian yritysvastuuraportti

12 sosiaalinen vastuu Henkilöstön hyvinvointi Ihmisiin kohdistuva sosiaalinen vastuu kattaa Atrialla henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen, oikeudenmukaisen palkkauksen, tuoteturvallisuuden, kuluttajasuojan, markkinointiviestinnän ja tuotemerkinnät. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat myös avoin vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa sekä Atrian Tapa Toimia -toimintaperiaatteet. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen ovat Atrian sosiaalisen vastuun keskeinen ulottuvuus. Näiden tekijöiden varaan rakentuu Atrian toimintojen ja tuotteiden laatu sekä tulevaisuuden kasvutavoitteiden toteutuminen. Vuonna 2011 Atrian henkilöstötoimintojen työn keskeisin painopiste oli työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämisessä. Lisäksi kaikilla liiketoiminta-alueilla toteutettiin lukuisia strategialähtöisiä henkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelmia. Uutena painopistealueena nostettiin Talent Management -prosessin tuominen johdon, keskijohdon ja hallinnon työkaluksi. Tavoitteena on henkilöstön kyvykkyyden varmistaminen tulevaisuuden liiketoiminnallisissa haasteissa. Atrialla Talent Management -prosessilla kehitetään kyvykkyyttä liiketoimintalähtöisesti Talent Management -prosessi on yksi henkilöstön johtamisen prosesseista. Kyvykkyyden johtamisessa Atrialla keskeistä on nykyisten ja tulevien esimiesten ja asiantuntijoiden tunnistaminen, sitouttaminen, kehittämistoimenpiteiden oikea kohdistaminen sekä sisäisen liikkuvuuden edistäminen. Talent Management -prosessia on kehitetty vuorovaikutteisesti liiketoiminnan kanssa Atrialla vuodesta Keskeistä on tukea oikein kohdennetuilla kehittämistoimenpiteillä henkilöiden kasvua ja kehittymistä työssään. Kaiken kaikkiaan kyvykkyyden johtamista on tehty työelämässä jo pitkään, nyt myös Atrialla on kehitetty liiketoiminnan tarpeita vastaava systemaattinen prosessi sekä työkalut kertoo henkilöstön kehittämisasiantuntija Jutta Mäkipelkola. Konsernitasolla Talent Management -prosessia on lähdetty käytännössä toteuttamaan vuonna Skandinaviassa ja Baltiassa prosessi on jalkautunut hyvin ja sen eteenpäin vieminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Kuluvana vuonna 2012 yhdenmukainen kyvykkyyden johtamisen -prosessi on otettu käyttöön koko konsernissa. 12 Atrian yritysvastuuraportti 2011

13 Atrian sosiaalisen vastuun keskeiset tulokset ja tavoitteet Liiketoiminta-alue Tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Koko Atria-konserni Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia Strategialähtöinen koulutus Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstökyselyn toteutus sekä kehittämistoimenpiteiden määrittely ja toteutus Varhainen välittäminen työhyvinvointi ohjelma: työsuojelurakenteiden ja prosessien vakiinnuttaminen Työturvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvaus ja käyttöönotto Työhyvinvointikeskustelujen käynnistäminen Strategialähtöisten kehittämis- ja koulutusohjelmien luominen Talent Management -prosessin luominen Uuden työterveysaseman käyttöönotto Uusi organisaatiorakenne Uusi HR-organisaatiorakenne Strategian mukainen johdon koulutus Projektinhallinnan koulutus Talent Management -ohjelman kehittäminen Uusi organisaatiorakenne Henkilöstövaikutusten optimointi tuotannon siirtyessä Moskovasta Pietarin Gorelovoon Myynti- ja markkinointihenkilöstön koulutukset Johdon osaamisen kehittäminen Työolosuhteiden arviointi tuotantolaitoksilla ja niiden kehittäminen Henkilöstön tyytyväisyystutkimus Rekrytointiprosessien kehittäminen Terveydenhuolto-ohjelma Yhteiset tapahtumat koko henkilöstölle Uuden strategian jalkauttaminen ja viestintä henkilöstölle Markkinointi- ja myyntiosastojen uudelleenorganisointi, koulutus-, palkitsemis- ja rekrytointijärjestelmien luominen Tuotekehityskoulutus Sisäisen viestinnän kehittäminen uudistetun palaverikäytännön avulla Palkkausjärjestelmän yhtenäistäminen Talent Management prosessin käynnistäminen Työturvallisuuden kehittäminen Johtajuusprofiilin kuvaus, analysointi ja implementointi Johtajuuden kehittäminen kaikkialla Atria-konsernissa ja kaikilla organisaatiotasoilla kohti haluttua profiilia Talent Management-prosessin tuominen johdon, keskijohdon ja hallinnon työkaluksi Palkkarakenteiden yhtenäistäminen konsernitasolla Varhainen välittäminen -työhyvinvointiohjelman loppuunsaattaminen, rakenteiden ja prosessien vakiinnuttaminen Suorituksen johtaminen -prosessin kehittäminen Talent management -prosessin kehittäminen sekä johdon että keskijohdon työkaluksi Esimiestyön kehittäminen sekä rakenteiden että pitkäkestoisten koulutusohjelmien avulla Atrian sisäisen liikkuvuuden lisääminen niin toimihenkilöillä kuin työntekijöillä Tukea Atria Skandinavian tuotejohtajuusstrategiaa henkilöstön koulutuksilla, muun muassa Sales Academy Tehokkuus- ja kasvutavoitteiden tukeminen valituissa tuoteryhmissä organisaatiomuutosten käytännön toteutuksella Talent Management -ohjelman jatkaminen Henkilöstöetujen yhtenäistäminen ja selkiyttäminen Osaamisen arvioinnin käyttöönotto Henkilöstön kehittämissuunnitelmien käyttöönotto Talent Management -ohjelman käynnistäminen Perehdyttämisohjelmat uusille työntekijöille Sisäisen viestinnän kehittäminen Liiketoimintastrategioiden ja sisäisten prosessien tukeminen Raportoinnin yksinkertaistaminen ja tietojenkäsittelyn parantaminen Organisaation kehittäminen: Talent Management, yhteistyön kehittäminen ja sitouttaminen sosiaalinen vastuu Atrian yritysvastuuraportti

14 sosiaalinen vastuu Varhainen välittäminen vähensi sairauspoissaoloja Elintarviketeollisuuden henkilöstön sairastavuus on työn luonteesta johtuen korkeampi kuin monella muulla alalla. Yksityissektorilla työntekijä sairastaa keskimäärin 11 päivää vuodessa, elintarviketeollisuudessa 18 päivää. Atria Suomen vuonna 2009 aloittama Varhainen välittäminen -hanke on yksi suomalaisen teollisuuden merkittävimmistä ja laaja-alaisimmista työhyvinvointihankkeista, joka koskettaa jokaista Atria Suomen yli 2 100:aa työntekijää. Tulokset ovat olleet erinomaisia. Hankkeesta on saatu poikkeuksellisen hyviä tuloksia sairauspoissaolojen vähentämisessä, Atria Suomen johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen sanoo. Kun vielä vuonna 2008 sairauspoissaoloja oli 9,4 % säännöllisestä työajasta (24 työpäivää), vuonna 2011 määrä oli enää 7,07 % työajasta (18 työpäivää). Keskimääräinen sairauspoissaolomäärä elintarviketeollisuudessa oli 7,0 % vuonna Varhainen välittäminen ei ole pelkkä hanke vaan uusi atrialainen asenne. Sillä on parannettu koko työyhteisön työ- ja toimintakykyä ja työssä jaksamista, vähennetty sairaus- ja tapaturmapoissaoloja sekä ehkäisty ennenaikaista eläköitymistä. Atria-konsernin henkilöstömäärä keskimäärin Atria Suomi % Atria Skandinavia % Atria Venäjä % Atria Baltia...7 % henkilöä Henkilöstö keskimäärin Sairauspoissaolot % 100 Keskimääräiset koulutuspäivät % säännöllisestä työajasta 25 päivää/työntekijät Atria Suomi Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Venäjä Atria Baltia Atria Baltia Naisten ja miesten osuudet Atria Suomi Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Venäjä Atria Baltia Atria Baltia 2011 Naiset Miehet 2010 Naiset Miehet Atrian yritysvastuuraportti 2011

15 Atria-konsernin ikärakenne* henkilöä sosiaalinen vastuu alle yli 65 Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia *henkilöstötilanne Palvelusvuodet* Kaj Kusnetsov henkilöä 1200 Atrialle uusi työterveysasema alle 1 vuosi 1 5 vuotta 6 10 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 40 vuotta Atria Suomi Atria Skandinavia Atria Venäjä Atria Baltia *henkilöstötilanne Atrian Nurmon tehdasalueelle on valmistunut uusi työterveysasema. Sosiaali- ja terveysministerin Paula Risikon tammikuussa 2012 vihkimä terveysasema on osa mittavaa Atrian henkilöstön hyvinvointia kohentavaa hankekokonaisuutta. Yksikerroksisen rakennuksen pinta-ala on noin 650 neliötä. Rakennuksessa on työtilat kahdelle työterveyslääkärille, neljälle työterveyshoitajalle, kahdelle työfysioterapeutille, sihteerille ja kuntoutusluotsille. Atrialaisilla on nyt myös oma laboratorio ja toimenpidehuone. Atria Suomen johtavan työterveyslääkärin Timo Kinnusen (kuvassa) mukaan uusi työterveysasema tukee työterveyshuollon toimintaa ja on merkittävä investointi atrialaisten työhyvinvoinnin kehittämisessä jatkossakin. Työterveysaseman rakentaminen maksoi yli miljoona euroa. Atrian yritysvastuuraportti

16 sosiaalinen vastuu Turvallinen Atria Laatu Atrian tuotteiden turvallisuus ja mikrobiologinen laatu perustuvat viranomaishyväksyttyihin omavalvontasuunnitelmiin, jotka kattavat raaka-aineet, tuotantoprosessit ja jakeluketjut. Niiden pohjana on HACCP (Hazard analysis and critical control point) -järjestelmän mukainen riskienhallinta. Viranomaishyväksyntöjen ja säännöllisten auditointien kautta varmistetaan, että suunnitelmat vastaavat alan uusinta lainsäädäntöä, tuoteturvallisuusstandardeja ja muun muassa kansainvälisen kaupan vaatimuksia. Atrialla on laaja Turvallinen Atria Laatu (Safe Atria Quality) - ohjelma, joka kattaa tuotteiden turvallisuuden, terveellisyyden, helppokäyttöisyyden sekä ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren ajalta. Sen avulla Atria pyrkii harmonisoimaan tuo- teturvallisuuskäytäntönsä kaikille liiketoiminta-alueille. Konkreettisena tavoitteena on kehittää Atrian kaikkia liiketoimintaalueita koskevaa tuoteturvallisuusohjeistoa, jonka avulla kukin yksikkö voi kehittää edelleen omia, kansallisia määräyksiä ja standardeja noudattavia turvallisuuskäytäntöjä. Omavalvonnan avulla varmistetaan turvallisuus ja laatu Atrialla on oma organisaatio, jonka päätehtävänä on toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla tuotteiden turvallisuus ja laatu varmistetaan. Henkilökunta on koulutettu omiin tehtäviinsä ja elintarviketeollisuuden erityisvaatimuksiin. Atrian tuotantolaitoksilta voidaan viedä tuotteita ulkomaisille asiakkaille, joten tuotteet täyttävät useiden maiden vientituotteille asettamat vaatimukset. Lakisääteinen omavalvonta on tehokasta, ja Atrialla omavalvonnan toimivuus varmistetaan yhteistyössä laitosta valvovien viranomaisten ja laitosten henkilökunnan kanssa. Raportointikautena Atrian toiminta on ollut moitteetonta, eikä Atria ole saanut yhtäkään merkittävää sakkorangaistusta koskien toimittamiaan tuotteita tai palveluita. ATRIA hyvässä vauhdissa tuoteturvallisuusjärjestelmien sertifioinnissa Atrian tavoitteena on, että vuoteen 2014 mennessä kaikissa tuotantolaitoksissa on käytössä säännöllisesti auditoitava standardisoitu tuoteturvallisuusjärjestelmä. Tavoitteen saavuttamisessa ollaan hyvin aikataulussa. Raportointivuoden lopussa Atrian kokonaistuotannosta jo 81 prosenttia tuotettiin laitoksissa, joilla on käytössä ulkopuolisen tahon todentama tuoteturvallisuusjärjestelmä. Atria Skandinavian kaikissa tuotantolaitoksissa on käytössä BRC järjestelmä. Skandinaviassa ollaan kuitenkin siirtymässä kohti elintarviketurvallisuuden FssC hallinta- ja laatujärjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Raportointivuonna Virossa saavuttiin konsernin tavoite tuotantolaitosten sertifioinnista. Valgan ja Vastse-Kuutsen tuotantolaitosten sekä Tarton logistiikkakeskuksen tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmät auditoitiin iso :2005 vaatimusten mukaisesti. Myös Suomessa Karkkilan ja Forssan laitoksilla suoritettiin iso :2005 sertifiointiauditointi. Kauhajoen nautateurastamon tuoteturvallisuusjärjestelmän auditointi suoritetaan, kun laajennusinvestointi valmistuu ja uudet tuotantotilat ovat käytössä vuoden 2013 alussa. Venäjällä Gorelovon laitoksen tuoteturvallisuusjärjestelmälle tullaan hakemaan sertifiointiauditointi vuonna Järjestelmät eivät ole itseisarvo. Atrialla panostetaan jatkuvasti tuoteturvallisuuden parantamiseen ja ennakoivaan riskienhallintaan. Järjestelmät ohjaavat ja antavat työntekijöille raamit ja työkalut tuotteiden laadun ja turvallisuuden hyvään hallintaan. Sertifioitu tuoteturvallisuudenhallintajärjestelmä kertoo toimintamme korkeasta tasosta ja meille tärkeintä on, että kuluttajat voivat luottaa Atrian tuotteiden turvallisuuteen, kertoo johtaja Merja Leino. Katja Lösönen 16 Atrian yritysvastuuraportti 2011

17 Turvallinen Atria Laatu ohjelman keskeiset tulokset 2011 ja tavoitteet vuodelle 2012 sosiaalinen vastuu Tavoitteet 2011 Tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa Liharaaka-aineiden luokittelun harmonisointi konsernin sisällä. Raaka-aineiden mikrobiologisten rajaarvojen harmonisointi konsernitasolla. Hyvien hygieniakäytäntöjen luominen ja harmonisointi konsernissa. Ei tuotteiden takaisinvetoja. Atria Baltia: iso :2005 sertifioitu kaikissa tuotantolaitoksissa. Atria Suomi: Karkkilan ja Forssan laitokset iso tuoteturvallisuusjärjestelmän sertifiointi. Atria Skandinavia; Sköllersta täyttää ikean laatuvaatimukset, The ikea Way on Purchasing Food (IWAY). Selvitystyö nykyisistä luokittelukäytännöistä aloitettu. Atria Suomessa VETävä-hanke. Sisäisiä auditointeja hyvien käytäntöjen harmonisoimiseksi suoritettiin konsernin sisällä Atria Suomessa ja Skandinaviassa. Atria Skandinaviassa kaksi takaisinvetoa havaitun listerian vuoksi. Atria Suomessa pakkausmerkintävirheen (allergeeni-merkintä puutteellinen) vuoksi yksi takaisinveto. Sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät kaikissa konsernin laitoksissa Atria Venäjä Gorelovon laitoksen FssC sertifiointi. Atria Skandinavia: siirtyminen BRCjärjestelmästä FssC järjestelmän vaatimusten mukaisuuteen. Selvitystyö nykyisistä luokittelukäytännöistä valmistuu. Raaka-aineiden (lihan) mikrobiologisten raja-arvojen harmonisointi konsernitasolla -hanke jatkuu. Patogeenien hallinnan tehostaminen. Sisäisten auditointien avulla etsitään parhaat käytännöt listerian ehkäisyyn. Ei tuotteiden takaisinvetoja. Ostotoimintakin varmentamaan tuoteturvallisuutta Tuoteturvallisuuden yksi osatekijä on valmistuksessa käytettävien ostettavien raaka-aineiden ja materiaalien moitteeton laatu. Ostotoimintoja tehostamalla ja ostostrategian mukaisia toimittajakumppanuussuhteita kehittämällä voidaan osaltaan varmistaa Atrian tuotteiden turvallista laatua. Atria auditoi tavarantoimittajat varmistaakseen, että toimittajien laatujärjestelmät ovat ajan tasalla ja toiminnan taso vastaa Atrian laatuvaatimuksia. Atrian eri yksikköjen välillä on tehty ostoyhteistyötä jo vuodesta 2002 alkaen. Yhteistyö pitää sisällään hankintojen yhteisen kilpailuttamisten ja ostojen keskittämisen lisäksi myös yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoa konsernitasolla. Yhteisten järjestelmien käyttö lisää läpinäkyvyyttä ja kontrollia ostotoiminnoissa. Raportointivuonna käynnistettiin myös uudistustyö Atrian reklamaatioiden käsittelyprosessissa. Kehitysprojekti koskee myös ostotoimintoja. Kokin lihalämpömittari varmistaa lihan oikean kypsyysasteen. Juho Paavola Atrian yritysvastuuraportti

18 sosiaalinen vastuu Ravitsemusvastuu Ravitsemusvastuuksi ymmärretään yleisesti raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden terveellisyys ja ravitsevuus sekä riittävän tuoteinformaation tarjoaminen kuluttajan omien valintojen tueksi. Atria ymmärtää vastuunsa kansanterveydestä ja huolehtii siitä osana vastuullista tuotekehitystyötä. Kaiken tuotekehitystyömme lähtökohtana on kuluttajan mieltymysten ja ravitsemussuositusten tasapainottaminen. Atria kehittää kuluttajille monipuolisesti eri tarpeita täyttäviä lihatuotteita. Liha on erinomainen luonnollisen ja hyvälaatuisen proteiinin lähde. Se sisältää kaikki elimistön tarvitsemat välttämättömät aminohapot. Proteiinit ovat elimistön suojaravintoaineita. Proteiinia tarvitaan lihasten muodostukseen ja elimistön vaurioiden korjaamiseen. Lisäksi proteiini ylläpitää hyvin kylläisyyttä. Tuotetiedot ilmoitetaan pakkauksissa selkeästi ja informatiivisesti Atrian tavoitteena on ylläpitää ja kehittää tuotevalikoimaa monipuolisesti niin, että kuluttajan on helppo tehdä terveyden kannalta edullisia valintoja Atrian tuotteista. Valintaa pyritään helpottamaan kertomalla kuluttajille mahdollisimman selkeästi, mitä tuote sisältää. Atria Suomen tuotteista pystyy erillisen infopalkin avulla tarkistamaan yhdellä vilkaisulla tuotteen suolan, tyydyttyneen rasvan ja energian määrän. Atria Suomen ja Atria Baltian tuotteissa ilmoitetaan lisäksi pitkä ravintosisältö, mikä on täysin vapaaehtoista. Tuotetietojen ilmoitustapa tulee muuttumaan uuden EU:n kuluttajatietoasetuksen vaatimusten myötä vuoteen 2014 mennessä. Atrialla pidetään jatkossakin kiinni informatiivisesta ja selkeästä tavasta tuoda tuotetiedot pakkauksessa esiin. Atrialla ravitsemusvastuun periaatteet on kiteytetty seuraavasti: Käytämme Atria-tuotteissa aina vain suomalaista lihaa Emme lisää tuotteisiin lihaproteiinia (lihasta kuivaamalla valmistettu jauhe) Käytämme vain GMO-vapaita raaka-aineita Lisäaineiden käytössä noudatamme vastuullista toimintatapaa Noudatamme tuotteiden suolan määrän suhteen kansallisia suosituksia ja vältämme tuotteistuksessamme voimakassuolaisia tuotteita Sydänmerkki tuotteiden määrää kasvatetaan koko ajan sekä kuluttajille että foodservice asiakkaille Osallistumme aktiivisesti ravitsemustietoutta lisääviin tutkimushankkeisiin MIKÄ on ravitsemusväite? Ravitsemusväite on sellainen väite, joka kertoo elintarvikkeella olevan erityisiä hyödyllisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia joko energiamäärän tai ravintoaineiden tai muiden aineiden suhteen. Ravitsemusväitteitä ovat esimerkiksi seuraavat: suolaa vähennetty, kevyt ja runsaskuituinen. EU:ssa saa käyttää vain ravitsemusja terveysväiteasetuksen liitteessä listattuja ravitsemusväitteitä. Ravitsemusväitteistä Atrialla on periaatteena käyttää vain väitteitä, jotka myös kuluttajat kokevat tärkeiksi. Tuotteistamme löytyy seuraavat ravitsemusväitteet: runsasproteiininen, omega-3 lähde, hyvä raudan lähde ja kevyt. Omega-3 lähde ja kevyt ovat Atrian tuotteissaan käyttämiä ravitsemusväitteitä. 18 Atrian yritysvastuuraportti 2011

19 Keskeiset tavoitteet ja tulokset Atrian ravitsemusvastuun kehittämisessä Liiketoiminta-alue Tavoitteet 2011 Tulokset 2011 Tavoitteet 2012 Atria Suomi Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen. Natriumglutamaatin ja hiivauutteen poistaminen tuotteista. Ravitsemustietotutkimuksiin osallistuminen. Uusia Sydänmerkki -kriteerit täyttäviä tuotteita. Puolukka Lisäainepommi -viestintäkampanja lisäaineiden vastuullisesta käytöstä. Osallistuminen ravitsemustietoutta lisääviin tutkimuksiin, muun muassa Seniori-Sapuska, Tervas, kuluma. Natriumglutamaatin poistaminen kaikista tuotteista. Hiivauutteen poistamista tuotteista jatketaan, tavoite EU:n kuluttajatietoasetuksen soveltaminen Atrian pakkausmerkintöihin selkeällä ja kuluttajaa palvelevalla tavalla. Atria.fi -verkkosivujen ravitsemustieto-osion uudistaminen. sosiaalinen vastuu Atria Skandinavia Atria Baltia Alhaisten suola- ja rasvapitoisten lihavalmisteiden kehittäminen. Tuotteiden lisäaineiden tarpeellisuuden arviointi. Lapsille suunnatun E-koodittoman Jussi-tuoteperheen laajentaminen. Natriumglutamaatin poisto Maks & Moorits tuotteista. Seitsemän uutta Nyckehåletmerkillä (alhainen rasva- ja suolapitoisuus) varustettua lihavalmistetta. Lisäaineiden poistaminen useasta tuotteesta. Lanseerattiin uusia tuotteita Jussi tuoteperheessä. Jussituotteet ovat vähäsuolaisia ja E-koodittomia. Maks & Moorits -tuotteet ilman natriumglutamaattia. Tuotteiden lisäaineiden tarpeellisuuden arviointi ja toimenpiteet lisäaineiden vähentämiseksi. Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen. Jussi-tuoteperheen valikoiman laajentaminen. Atria on pystynyt vähentämään nitriitin käyttöä tuoteturvallisuuden vaarantumatta Atria Suomi Atria Skandinavia lanseerasi seitsemän uutta Nyckelhålet (avainreikä)- merkillä varustettua tuotetta. Merkki kertoo tuotteen vähärasvaisuudesta ja vähäsuolaisuudesta. Nitraatteja esiintyy vihanneksissa joko luonnostaan tai lannoituksen seurauksena. Suurimmat määrät löytyvät pinaatista, rucolasta ja punajuuresta. Elimistössä nitraatti pelkistyy nitriitiksi, ja elintarvikkeisiin se lisätään natriumnitriittinä. Lihavalmisteiden säilyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi käytetään pieniä pitoisuuksia natriumnitriittiä. Lisäaineena se estää vaarallisen, ruokamyrkytystä aiheuttavan, botulinumbakteerin toiminnan ja säilyttää lihan punaisen värin. Ilman kasviksista tuttuja nitraatteja kaupasta ostettavat makkarat olisivat väriltään harmaita. Natriumnitriitin hyväksyttävä saantimäärä on 0,1 mg painokiloa kohden vuorokaudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyisillä käyttömäärillä alle 15-kiloiset pikkulapset voivat syödä 1,5 nakkia päivässä. Nitriitin käyttömääriä on Atria Suomen tuotteistuksessa viime vuosina saatu vähennettyä ilman, että tuotteiden laadusta olisi jouduttu tinkimään. Atrian yritysvastuuraportti

20 sosiaalinen vastuu Lisäaineiden vastuullinen käyttö Atrialla lisäaineiden tarpeellisuus arvioidaan sekä kuluttajan terveyden että tuoteturvallisuuden kannalta. Tuotteissa käytetään vain tuoteturvallisuuden ja välttämättömien tuoteominaisuuksien kannalta tärkeitä lisäaineita, ja käytetyt lisäaineet ovat aina tutkittuja ja turvalliseksi todettuja. Atrialla seurataan aktiivisesti lisäaineisiin liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaissuosituksia. Huomioimme tuotteistuksessamme myös kuluttajien odotukset lisäaineiden käytöstä sekä kannamme vastuutamme tarjoamalla kuluttajalle oikeaa tietoa lisäaineiden vastuullisesti käytöstä. Täysin lisäaineettomia tuotteita kuluttaja voi valita monista Atrian jauhelihatuotteista ja maustamattomien lihojen valikoimista. Atria Suomessa natrimuglutamaatti poistuu kaikista tuotteista vuonna 2012 ja hiivauute vuonna Atria Baltian Maks & Moorits -tuotteet on valmistettu ilman natriumglutamaattia vuodesta 2011 lähtien ja kokonaan E-koodittomia tuotteita Baltian markkinoilta kuluttaja löytää Jussi-tuotesarjasta. Jussi-tuotteet ovat erityisesti lapsille suunnattuja lihavalmisteita. Atria Skandinavialla on myös jo useita täysin lisäaineettomia tuotteita. Vähäsuolaisten tuotteiden kehittäminen ja olemassa olevien tuotteiden suolapitoisuuden vähentäminen on keskeistä Pohjoismaiden liiketoiminta-alueilla. SVENSK kött -MERKKI kertoo LIHAN alkuperän Lähiruoka ja kotimaisuus ovat voimakkaasti esillä Atrian Skandinavian alueella. Atria Skandinavia käyttää Lönneberga-tuotteissaan ainoastaan ruotsalaista lihaa. Kaikkiin Lönnebergan tuotteisiin lisättiin lihan alkuperästä kertova Svenskt Kött -merkki syksyllä Lihantuotannon läpinäkyvyys Atrian vastuullisuuden yhtenä keskeisenä painopistelueena on läpinäkyvyyden korostaminen ja lisääminen toiminnan kaikilla tasoilla. Tuotantoketjun läpinäkyvyyden korostaminen tarkoittaa tiedon tarjoamista ruoan alkuperästä, tuotantoketjusta ja eläinten elinolosuhteista. Vain läpinäkyvästi tehtävällä tuotannolla voidaan aidosti parantaa kuluttajan luottamusta. Tutkimusten mukaan suomalainen kuluttaja on huolestunut broilereiden kasvatusolosuhteista ja lihan eettisyydestä. Suuri osa kuluttajista haluaisi enemmän tietoa lihan alkuperästä ennen ostopäätöstä. Myös tuotteen valmistusolosuhteet kiinnostavat ja se, miten eläinten hyvinvoinnista käytännössä huolehditaan. Nyt tiedät mistä kana tulee Vuonna 2011 Atria päätti vastata kuluttajien läpinäkyvyysvaateeseen avaamalla broilerintuotantoketjun ja rakentamalla kuluttajalle asti näkyvän, jäljitettävän ketjun tilalta pakkaukseen asti. Perhetila-konseptin avulla Atria antaa kuluttajalle mahdollisuuden päästä kurkistamaan tilalle, josta ostettu liha on peräisin. Tammikuusta 2012 alkaen Atrian fileetuotteiden pakkauksista on löytynyt Perhetilan nimi, joka kertoo lihan alkuperän. Lisäksi pakkauksissa on UpCode-koodi, josta pääsee puhelimeen ladattavan järjestelmän avulla suoraan perhetiloja esittelevälle verkkosivulle. Jäljitettävyys tuotteesta tiloille asti on aito. Suomalaista broileria ei tarvitse lääkitä Antibioottien käyttö lihan tuotannossa on muualla Euroopassa moninkertaista verrattuna Suomeen. Muualta Euroopasta saatujen selvitysten perusteella suomalainen lihantuotanto käyttää Ruotsin ja Norjan ohella vähiten lääkkeitä koko Euroopan alueella. Suomalaisessa broilerintuotannossa lääkitystä ei käytetä lainkaan tai siihen joudutaan turvautumaan erittäin harvoin. 20 Atrian yritysvastuuraportti 2011

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Oyj

Atria Capital Markets Day Atria Oyj Atria Capital Markets Day Atria Oyj Toimitusjohtaja Juha Gröhn, 30.11.2016 Atria Capital Markets Day 30.11.2016 ohjelma 10.00 10.20 Tervetuloa / toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Atrian Terveen Kasvun

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 28.4.2016 Atria-konserni 1.1. 31.3.2016 Q1 Q1 Milj. EUR 2016 2015 2015 Liikevaihto 314,5 314,5 1 340,1 Liikevoitto 1,6 0,7 28,9 Liikevoitto-% 0,5

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2011

Atria Oyj Tilinpäätös 2011 Atria Oyj Tilinpäätös 2011 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 16.2.2012 2012 Atria-konserni Katsaus 2011 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Liikevaihto 338,7 346,7 1 301,9 1 300,9 Liikevoitto 4,1 4,4 8,0 9,8 Liikevoitto % 1,2

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 1.8.2008

Atria Oyj 1.1. 30.6.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 1.8.2008 Atria Oyj 1.1. 30.6.2008 Toimitusjohtaja 1.8.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto 750 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille Kasvua Hämeessä Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille 2015-2020 Kasvua Hämeessä ohjelma 2015-2020 Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus

Atria Oyj Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni Katsaus 1.1.-30.9.2012 Milj. Q3 2012 Q3 2011 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 2011 Liikevaihto 341,1 325,5 982,9 963,1 1301,9 Liikevoitto

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI 2015 Tulokset lyhyesti SIDOSRYHMÄDIALOGI Tavoitteena oli kerätä sidosryhmien odotuksia Konecranes yritysvastuu-työlle. Dialogi toteutettiin verkkoaivoriihenä.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 4.8.29 Raisio-konserni Q2/29 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 97,8 milj. euroa (111,6 milj. e) Liiketulos ilman kertaeriä

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Capital Markets Day Atria Suomi

Capital Markets Day Atria Suomi Capital Markets Day Atria Suomi Toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi Johtaja Markku Hirvijärvi 30.11.2016 Atria Suomi 1.1. 30.9.2016 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. EUR 2016 2015 2016 2015 2015 Liikevaihto 227,0 235,1

Lisätiedot

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Päivi Jantunen laatukoordinaattori 4.1.2017 1 Toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan pohjana SFS-EN ISO9001-standardi johtamisjärjestelmä, joka auttaa

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa?

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Johanna Mäkelä, Kuluttajatutkimuskeskus Sari Forsman-Hugg, MTT ProAgrian ja MTT:n Sikatalouden seminaari 2.6.2010 Vantaa Miksi lihankulutus

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Tulos parani, liikevaihto aleni, kassavirta oli vahva

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Tulos parani, liikevaihto aleni, kassavirta oli vahva Osavuosikatsaus...6.9 Esitys.7.9 9 9 Suominen yhteensä Tulos parani, liikevaihto aleni, kassavirta oli vahva Milj. Q/9 Q/8 Q-Q/9 Q-Q/8 8 Liikevaihto,, 9, 9,6,6 Liikevoitto,6,6,, -, Katsauskauden voitto/tappio,

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Johtamisen merkitys tulokseen Miten tukea johtoa? Valtion HR kehittäjien teemapäivä Valtiovarainministeriö 23.9.2013 Paula Aarnio

Johtamisen merkitys tulokseen Miten tukea johtoa? Valtion HR kehittäjien teemapäivä Valtiovarainministeriö 23.9.2013 Paula Aarnio Johtamisen merkitys tulokseen Miten tukea johtoa? Valtion HR kehittäjien teemapäivä Valtiovarainministeriö 23.9.2013 Paula Aarnio Ahlstrom Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi Toiminnan painopisteet 2014-2019 Hämeenlinna 25.9.2014 Pirjo Kortesniemi Esityksen sisältö Suunta selvillä.. ETT:n tehtäväkenttä ja strategiset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tulevaisuuden

Lisätiedot

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014 Analyytikkoaamiainen Talous- ja rahoitusjohtaja 19.3.2014 Kesko Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 5 000 Liikevaihto 9 315 milj. 250 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. 2 000 kauppaa

Lisätiedot