HYVÄN OLON TYÖKALUPAKKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄN OLON TYÖKALUPAKKI"

Transkriptio

1 HYVÄN OLON TYÖKALUPAKKI

2 yvän olon työkalupakki kiittää kaikkia yhteistyötahojaan: Salon seudun ammattiopiston opettajia ja muuta henkilökuntaa, terveyskeskuksen työntekijöitä, yksityisiä toimijoita, Salon kaupungin eri toimialojen edustajia ja muita projekteja. Erityiskiitokset Hottis hanke lähettää mukana olleille nuorille; teissä on tulevaisuus. Jos hyvän olon saat, niin hyvän olon myös muille jaat. Iloteos Teksti: Mari Kuittinen Taitto: Markus Leppä Painopaikka: Maigrafi Oy

3 SISÄLTÖ Alkusanat Hankkeen tausta Tupakoinnin ja päihteiden käytön vähentämisen toimenpideohjelmat Nettipohjainen hyvinvointimittari Suun terveyden edistäminen Mielen hyvinvoinnin tukeminen ryhmätoiminnalla Liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen oppilaitoksessa...14 Hyvinvointi- ja liikuntapäivä Hottis-päivä...14 Hottis-päivän järjestäjän vinkkilista...16 Raineri...18 Liikuntaryhmät ja kuntosali Tempauksia, ideoita ja tapahtumia, joissa hanke on ollut mukana/järjestämässä...19 Lisätietoja

4 ALKUSANAT T ämä hanke on ollut matka. Pitkä ja hieno matka. Joskus ihmeellinen, joskus haastava, joskus aivan mahtava ja koko ajan opettavainen. Ammattiin opiskelevien nuorten terveyden edistäminen on niin hauskaa, mutta toisaalta niin haastavaa työtä, ettei ainakaan minulle ole näiden kolmen vuoden aikana selvinnyt, mikä lopulta vaikuttaa esimerkiksi elämäntapavalintoihin ja mikä ei. Kysymyksiä, joihin olen törmännyt toistuvasti on useita: Miten saada nuoret tekemään omaa terveyttä edistäviä valintoja elämässään? Onko heillä todellinen mahdollisuus tehdä terveyttä edistäviä elämäntapavalintoja? Miten opiskelupaikassa voidaan näihin valintoihin vaikuttaa? Terveyden edistäminen koostuu pienistä puroista. Tai tässä ehkä poluista, jotka yhdessä kasvavat ja levenevät hyvän olon valtatieksi. Monenlaiset tapahtumat, tempaukset, interventiot, toimenpideohjelmat Ne kaikki ovat olleet pieniä polkuja terveyden edistämisen tiellä ja ovat yhdessä luoneet Hyvän olon työkalupakin. Tässä julkaisussa esitellään hankkeen aikana toteutettuja toimintoja sekä hankkeen tuotoksena syntyneitä materiaaleja. Näistä hyviksi havaituista toiminnoista voi lukija poimia omaan organisaatioon sopivimmat joko sellaisenaan tai muokattuna. Salossa marraskuussa 2012 projektityöntekijä Mari Kuittinen 4

5 1. Hankkeen tausta alon seudun ammattiopisto osallis- Terveyden ja hyvinvoinnin laitok- Stui sen valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn keväällä Kyselyyn vastasi 626 ammattiopiston 1. ja 2. vuoden opiskelijaa. Kouluterveyskysely tuotti tietoa oppilaitoksen opiskelijoiden elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä opiskelijahuollosta ja tulokset ovat olleet pohjana hankkeen eteenpäin viemisessä. Kouluterveyskyselyn jälkeen Salon terveyskeskus ja Salon seudun ammattiopisto tekivät yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriölle hankehakemuksen, jossa haettiin rahaa ammattiopiston opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hakemusta tehdessä myös monissa valtakunnallisissa medioissa oli noussut esiin huoli väestön terveyserojen lisääntymisestä ja ammattiin opiskelevien terveydestä ja terveystottumuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos myönsi terveyden edistämisen määrärahaa vuodelle 2010 ja maaliskuun alussa käynnistyi hanke Hyvän olon työkalupakki nuorille. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin jatkorahoitusta aina vuoden 2012 loppuun. Hanketta hallinnoi Salon terveyskeskus. Hankkeen projektityöntekijänä on toiminut terveyskeskuksen terveydenhoitaja, jonka varsinainen päätyö on opiskeluterveydenhoitajan toimi Salon seudun ammattiopistossa. Hankkeen tarkoituksena on ollut vaikuttaa nuorten terveysvalintoihin ja tottumuksiin. Tavoitteena oli nuorten terveyserojen kaventaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeen avulla lisättiin nuorten tietoisuutta omasta hyvinvoinnistaan kehittämällä nettipohjainen hyvinvointimittari. Hankkeen aikana toteutettiin Nuorten terveyden edistämisen ohjelma, johon sisällytettiin päihteiden käytön ja tupakoinnin vähentäminen, suun terveydestä huolehtiminen sekä liikuntaaktiivisuuden lisääminen. Nämä hankehakemuksissa mainitut asiat konkretisoituivat kolmen vuoden aikana erilaisissa tapahtumissa ja toimenpiteissä.

6 2. Tupakoinnin ja päihteiden käytön vähentämisen toimenpideohjelmat ankkeen tavoitteena oli vähentää nuorten tupakointia ja päihteiden käyttöä sekä lisätä suun terveydestä huolehtimista ja liikunta-aktiivisuutta luomalla järjestelmällinen nuorten hyvinvoinnin edistämisen ohjelma. Tavoite nähtiin järkeväksi pilkkoa osiin ja vuonna 2010 hankkeessa päätettiin keskittyä nuorten terveyden edistämiseen vähentämällä nuorten tupakointia ja nuuskaamista. Vuonna 2011 toimenpideohjelmaa laajennettiin koskemaan kaikkia päihteitä tupakoinnin lisäksi. Tässä esitetään yhteenveto molemmista toimenpideohjelmista. Ohjelma luotiin yhteistyönä laaja-alaisessa työryhmässä. Työryhmässä oli mukana ammattiopiston opiskelijoita ja opettajia, hankkeen projektityöntekijä, Salon kaupungin ennaltaehkäisevän päihdetyön työntekijä sekä opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja. Ohjelman suunnittelu toteutettiin Intervention Mapping terveydenedistämismenetelmällä. Intervention Mapping on terveyden edistämiseen tähtäävien interventioiden suunnittelun ja arvioinnin työkalu. IM:ssa on uusi eri porrasta tai askelta, joihin sisältyy erilaisia tehtäviä. Kunkin portaan toteuttaminen johtaa seuraavalle portaalle. Lopputuloksena on ns. interventio kartta eli intervention map. (Bartholomew, Parcel, Kok & Gottlieb 2000.) Kirjallisuuden ja keskustelujen pohjalta ohjelman päätavoitteeksi kirjattiin: Terveyden edistäminen nuorten päihteiden käyttöä vähentämällä. Ja osatavoitteeksi: Salon seudun ammattiopiston opiskelijoiden kannustaminen päihteettömyyteen. 6

7 Ensin luotiin toimenpideohjelman yleissuunnitelma. Tällöin tarkentui, että ohjelman toteutus kannattaa rakentaa kolmelle eri tasolle. Ensimmäisenä on yhteisön tason (kaupungin ja kunnan tasot), toisena tulee koulun tason ja kolmantena yksilötason toimenpiteet. Yleissuunnitelmassa määriteltiin ohjelman tavoitteet, toimenpiteet, toimijat ja aikataulu. Toteutussuunnitelma sisälsi konkreettisemmin kunkin henkilön tehtävät ja aikataulun. Toimenpideohjelma toi oppilaitokseen ennen kaikkea erilaisia tapahtumia ja tempauksia sekä tietoisuutta ja keskustelunavauksia liittyen nuorten päihteidenkäyttöön. Monet tapahtumat jäivät elämään oppilaitoksen arkeen toimenpideohjelmien läpiviennin jälkeen. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käytön vähentäminen toimenpideohjelma: Yhteisön tason toteutus Tavoite Toteutus Yleisen tietoisuuden herättäminen tupakointitilanteesta/nuorten päihteiden käytöstä ja ohjelman tunnetuksi tekeminen Ohjelma tiedoksi: sosiaali- ja terveyslautakuntaan, SSKKY:n hallitukselle. Lehtija radiojutut. Yhteisö Facebookiin. Paneelikeskustelu vanhemmille, kotiväenillat Nuorten kanssa vapaa-ajalla toimivien tahojen tuki Seminaari toimijoille Koulun läheisyydessä toimivien yritysten sekä alkoholia myyvien liikkeiden aktivoiminen Esite ohjelmasta. Sisältyy Salon kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaan Terveyskeskuksen työntekijöiden työmenetelmien kehittäminen Materiaalia ja koulutusta 7

8 Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käytön vähentäminen toimenpideohjelma: Koulun tason toteutus Tavoite Toteutus Henkilökunnan tietoisuuden lisääminen tupakointitilanteesta ja päihteiden käytöstä ja ohjelman esittely Tiedotus laajennetulle johtoryhmälle. Koulutusta opettajille. Opetuksen tukimateriaalia opettajille Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen terveyshaitoista Info- ja teemapäivät. Suun terveydenhuollon tiedotus. Naarila-päivät. Opinnäytetyön aihepiirit. Improvisaatioteatteri Kieltäytymistaitojen ja elämänhallintataitojen vahvistaminen Tupakka- ja päihdeaiheen käsittely opetuksessa. Liikuntamahdollisuuksia. Tupakastavieroitusryhmät. Henkilökunnan koulutus Tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden vahvistaminen Alaikäisten tupakointikielto. Motivoidaan henkilökuntaa puuttumaan alaikäisten tupakointiin. Tupakoimattomuuden tukiopetus. Kirje kotiin. Henkilökunnan esimerkki. Henkilökunnan vieroitusryhmät. Kilpailut ja teemapäivät. Työkykypassi. Hyvinvointi- ja liikuntapäivä. Hyvinvointisuunnitelma Savuton ja päihteetön toimintakulttuuri Toiminnan vakiinnuttaminen 8

9 Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käytön vähentäminen toimenpideohjelma: Yksilötason toteutus Tavoite Toteutus Opiskelijan mielenkiinnon herättäminen terveysasioihin Kontaktit hoitohenkilökunnan ja suun terveydenhuollon kanssa Tupakoinnin lopettaminen ja vähentäminen Tupakastavieroitusryhmät Vanhemmuuden vahvistaminen Kotiväenillat. Avoimet ovet. Kirje kotiin. Paneelikeskustelu Odotan taas iltaa, kun rinnallasi kävelen pitkin siltaa. Hymyn kasvoilleni tuot ja iloa sydämeeni luot. Yhdessä kävelemme aina. Iloteos

10 3. Nettipohjainen hyvinvointimittari Nettipohjainen hyvinvointimittari muodostui kaksiosaiseksi. Sen sisältö on: Sähköinen terveyskysely opiskeluterveydenhuollon käyttöön Sähköinen hyvänolon työkalupakki ammattiopiston www-sivuilla Sähköinen terveyskysely sijoitettiin omalle palvelimelle ja sitä hallinnoi Salon terveyskeskuksen tietohallinto. Sähköinen kysely on nelisivuinen. Ensimmäisellä sivulla kysytään henkilötiedot, toisella yleisestä terveydentilasta. Kolmannella sivulla kartoitetaan elämäntavat ja viimeisellä elämänhallintavalmiuksia. Yhden sivun täytettyään vastaaja pääsee seuraavalle sivulle. Lopuksi kiitetään kyselyn täyttämisestä. Elämä voi olla lyhyt, mutta nauru on ikuista. Iloteos Ensimmäisen vuoden opiskelija saa koulun sähköpostiin linkin, käyttäjätunnuksen ja salasanan terveyskyselyyn Opiskelija täyttää kyselyn Vastaukset värikoodautuvat katselunäkymässä; punainen=hälyttävä, keltainen=välttävä, vihreä=ok Opiskeluterveydenhoitaja katsoo lomakkeet läpi ja suunnittelee terveystarkastusaikataulun. Runsaasti punaisia vastauksia antaneet kutsutaan ensin 10

11 Sähköinen hyvänolon työkalupakki on Salon seudun ammattiopiston nettisivuilta löytyvä koonti nuoren hyvinvointiin liittyvistä asioista. Pakki on tarkoitettu koulun henkilökunnalle opiskelijan ohjauksen tueksi. Nuorelle siellä on opiskeluun ja oppimiseen liittyviä vinkkejä sekä työkaluja oman hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn ylläpitoon. Pakki löytyy osoitteesta Opiskelijalle Hyvänolon työkalupakki. Otsikkopalkki ja kolme ensimmäistä saraketta sisältävät oppilaitokseen liittyviä ohjeita ja viimeinen sarake on yleistä asiaa. Kolmessa ensimmäisessä sarakkeessa tekstilaatikoita klikkaamalla aukeaa aiheeseen liittyvää tekstiä ja linkkejä. Linkit ohjaavat sekä oppilaitoksen omille nettisivuille, että ulkopuolisille nettisivuille. Neljännessä palkissa olevia laatikoita klikkaamalla aukeaa otsikon aiheeseen liittyvä lista linkkejä oppilaitoksen ulkopuolisille nettisivuille sekä erilaisiin testeihin ja peleihin. Neljänteen laatikoon sijoitettiin myös Turun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä tehty seksuaalisuuteen ja seurusteluun liittyvä nettipeli PariSuhdetta. 11

12 4. Suun terveyden edistäminen uun terveydenhuollon toimintamalli luotiin oppilaitokseen aktivoimaan opiskelijoita huolehtimaan hampaistaan ja suun terveydestään. Toimintamalli luotiin yhteistyössä Salon terveyskeskuksen suun terveydenhuollon ja oppilaitoksen terveystiedon opettajan kanssa. Opetusmateriaalin teki suun terveydenhuolto ja sen esitti terveystiedon opettaja opiskelijoille ensimmäisen vuoden pakollisella terveystiedon kurssilla. Opiskelijoita aktivoitiin hakeutumaan hammashoitolaan suuhygienistin vastaanotolle. Vastaanotolla annettiin ohjausta ja neuvontaa sekä arvioitiin hammashoidon tarve. Olet minulle rakas, olet minulle banaani. Mustikkakukko ja perunalastu. Niin maistuva, auringon valossa paistuva. Iloteos Suun terveydenhuollon opetusmateriaali - opettaja esittää 1. vuoden pakollisella terveystiedon kurssilla - jaetaan yhteystiedot suun terveydenhuoltoon Ajanvaraus hammashoitolaan suuhygienistin vastaanotolle - asetuksen mukaisesti Yksilöllinen käynti suuhygienistin vastaanotolla - terveyden edistäminen - hoidon tarpeen arviointi 12

13 5. Mielen hyvinvoinnin tukeminen ryhmätoiminnalla irkon yhteisvastuukeräyksen vuoden 2011 teemana on ollut yhteisvastuu nuorista; nuorten yksinäisyyden torjuminen. Suomen Mielenterveysseura, Kriisikeskukset ja seurakunnat ovat olleet yhteisvastuuhankkeen tuoton saajina. Näillä varoilla on kehitetty Suomen mielenterveysseurassa Löydä oma tarinasi vertaistukiryhmän toimintamalli. Malli on ammatillisesti ohjattu ryhmämuotoinen vertaistukimalli nuorille ja nuorille aikuisille. Hyvän olon työkalupakki hankkeen myötä oppilaitoksen henkilökuntaa osallistui Löydä oma tarinasi -ryhmämallin ryhmänohjaaja koulutukseen. Oppilaitoksessa toteutettiin hankkeen aikana kaksi omaa ryhmää kyseisen ryhmätoimintamallin mukaisesti. Kokemukset toiminnasta olivat positiivisia. Ryhmät toteutettiin kouluaikana ja opiskelija sai ryhmään osallistumisesta yhden opintoviikon vapaastivalittaviin opintohin. Lisätietoja toimintamallista saa Suomen Mielenterveysseuralta. Ystävät ja puistot, niistä syntyy muistot. Nauru raikaa, eikä kouluun mieleni kaipaa. Kesällä rannalla löhöillään, toisillemme hymyillään. Perheen kanssa matkustetaan, radion mukana lauletaan ja toisiamme hölmösti kehutaan. Hyvää musiikkia kun kuunnellaan, samalla maisemia katsellaan. Iloteos

14 6. Liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen oppilaitoksessa Hyvinvointi- ja liikuntapäivä Hottis-päivä Opiskelijoiden liikuntapäivä jalostui hankkeen aikana koko koulun väen yhteiseksi messutyyppiseksi hottis-päiväksi. Vuosittain vaihtuva teema ja kymmenet erilaiset mahdollisuudet liikkua ja hankkia hyvinvointia yhdessä opiskelutoverien kanssa toivat kouluun yhteisöllisyyttä ja tekemisen meininkiä. Päivä vaatii jonkin verran järjestelyjä ja paljon yhteistyökumppaneita. Tarkoituksena on, että opiskelijat ja opettajat pääsevät liikkumaan, eivätkä he ole lainkaan järjestelyvastuussa. Tässä esimerkkinä vuosien 2011 ja 2012 päivien aikataulut. Vuoden 2011 aikataulu Vuoden 2012 aikataulu 14

15 Hottis-päivässä on aina ollut teema. Vuonna 2010 päivä vietettiin merkeissä: hyvää oloa ja terveyttä. Vuoden 2011 teema oli kaveria ei jätetä ja 2012 oman elämän sankari elämä on valintoja. Teema näkyi mm. päivän mainoksissa ja infopisteiden toteutuksessa. Esimerkiksi 2011 liikuntapisteissä oli pareittain tehtäviä juttuja ja 2012 infopisteissä annettiin mahdollisuus valintojen tekemiseen. Hankkeen aikana suunnittelu- ja järjestelyvastuussa on ollut projektityöntekijä. Päivän suunnittelua varten on koottu työryhmä oppilaitoksen ja terveyskeskuksen väestä sekä yhteistyökumppaneista. Projektityöntekijä on ollut henkilö, jonka käsissä kaikki langat ovat kuitenkin lopulta olleet. Salossa on erinomaiset mahdollisuudet päivän järjestämiseen Urheilupuistossa, jossa lähekkäin sijaitsevat suuri liikuntahalli, ratsastustalli, jäähalli, keilahalli sekä uimahalli. Hottispäivä on vietetty kokonaan Urheilupuistossa. Ruokailu on järjestetty liikuntahalliin, jonne koulun keittiöhenkilökunta on rakentanut linjaston ja suunnitellut helposti tarjoiltavan ruuan. Esimerkiksi leipien toimittaja on toimittanut leivät suoraan liikuntahalliin, joten ylimääräisiä kuljetuksia on pystytty välttämään. tahdissaan. Kahtena ensimmäisenä vuotena opiskelijoiden kontrollivälineenä toimi osallistumispassi, johon toimintapisteen vetäjät kuittasivat suorituksen toiminnon päätyttyä. Passeihin tuli kerätä mahdollisimman monta merkintää. Vuonna 2012 opiskelijaryhmille annettiin tehtävä. Päivän alkaessa ryhmät kokoontuivat ennalta sovittuihin paikkoihin ryhmänohjaajan johdolla. Ryhmille annettiin kysymyksiä, joihin heidän tuli etsiä vastaukset päivän aikana. Vastaukset löytyivät pienellä etsimisellä eri infopisteistä. Päivän päätteeksi ryhmät jälleen kokoontuivat ja kirjasivat vastaukset kysymyslomakkeisiin. Jokaisella kerralla mukana on ollut juontaja. Juontaja on vetänyt pienen yhteisen alkuverryttelyn, mainostanut eri toimintoja päivän mittaan ja päivän päättyessä vetänyt lyhyen loppuvenyttelyn sekä suorittanut osallistumispalkintojen arvonnan osallistumispassin/ kysymyslomakkeiden palauttaneiden kesken. Päivän aikana opiskelijat ja opettajat ovat kiertäneet toimintapisteestä toiseen täysin vapaasti omassa 15

16 HOTTIS-PÄIVÄN JÄRJESTÄJÄN VINKKILISTA - Kartoita päivän budjetti ja lähde sen pohjalta suunnittelemaan päivän sisältöä. - Perustetaanko päivää varten oma suunnittelutyöryhmä? Päivän aikana käytännön järjestelyjä varten on myös hyvä olla toteuttajatyöryhmä. Salossa opiskelijahuollon jäsenistä koostuva ryhmä on auttanut projektityöntekijää käytännön järjestelyissä. Yksi ihminen ei ehdi kaikkea! - Varaa tila(t), johon kaikki osallistujat varmasti mahtuvat. Täytyykö tilat siivota päivän päätteeksi? - Mieti päivän teema ja miten se näkyy päivän aikana. - Kartoita mahdolliset yhteistyökumppanit (esimerkiksi ammattikorkeakoulu, yksityiset toimijat mm. yksityinen liikuntapalveluja tarjoava yritys, kaupungin eri toimijat mm. terveyskeskus, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, erilaiset kulttuuri- ja liikuntapalveluja tarjoavat järjestöt, yhdistykset ja seurat). Vinkkejä yhteistyökumppaneiksi saat vuosien 2011 ja 2012 päivien aikatauluista. - Tarvitseeko päivä juontajan? Toimintapisteiden ylläpitäjillä on hyvä olla yhteys juontajaan, joka voi tiedottaa mm. alkamassa olevista toiminnoista. - Äänentoisto. Onko päivän aikana käytössä taustamusiikkia? Juontajalle tulee olla oma äänentoisto ja esimerkiksi jumpparyhmiin erillinen äänentoisto. Huomioi, ettei ääntä ja melua tule liikaa. - Suunnittele toimintapisteitä riittävä määrä. Laske, kuinka monta osallistujaa yhteen toimintapisteeseen tulee kerrallaan. - Miten monipuolisia toimintapisteitä halutaan tarjota? Salossa on ollut kulttuuria, hyvinvointia, liikuntaa ja erilaista infoa sisältäviä toimintapisteitä. Myös infopisteissä on pyritty toiminnallisuuteen. - Kukin toimintapisteen järjestäjä vastaa itse pisteensä pystytyksestä ja purkamisesta. Aikaa pystytykseen ja mm. opastekylttien kiinnittämiseen ennen päivän alkua on varattu 1-2 tuntia ja purkamiseen päivän päätteeksi noin tunti. 16

17 - Järjestetäänkö päivän aikana esimerkiksi sählyturnaus opiskeluryhmien välillä? Tämä jonkin verran sitoo osallistujia tiettyyn aikatauluun, mutta innostaa opiskelijoita osallistumaan peliin. - Kontrolloidaanko kävijöiden osallistumista jotenkin? Esimerkiksi osallistumispassilla tai ryhmänohjaajien avulla. Arvotaanko osallistujien kesken kannustuspalkintoja? - Miten päivän ruokailu järjestetään? Tee yhteistyötä ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Onko tilassa vesipisteitä ja roskiksia riittävästi? Voisiko jokin yksityinen toimija, esimerkiksi urheiluseura, tulla pitämään päivän ajaksi kahvilaa? - Miten päivän ensiapuvalmius järjestetään? Salossa ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat ensiapupisteet. - Miten järjestetään tarvittaessa kuljetus terveyskeskukseen? Salossa yhdellä opettajista oli koulun auto paikalla koko päivän ja puhelinyhteys ensiapuihmisiin. - Miten päivää mainostetaan, miten siitä tiedotetaan, miten päivän kulku ohjeistetaan osallistujille? Salossa projektityöntekijä teki mainokset ja infokirjeet opiskelijoille ja ryhmänohjaajille. Tietoa välitettiin sähköpostin kautta. Toimintapisteiden ylläpitäjille tehtiin omat infokirjeet. - Mitä tarvikkeita päivän aikana tarvitaan? Esimerkiksi opastekyltit, sermit infopisteisiin, julisteiden kiinnitystarvikkeet, arvontapalkinnot, jatkojohdot, nettiyhteyksien käyttäjätunnukset, infopisteiden materiaalit yms. mitä toimintapisteiden ylläpitäjät eivät pysty hankkimaan. - Tarvitseeko paikalla olla liikenteenohjausta tai järjestyksenvalvontaa? Salossa ei tarvinnut, mutta asia varmistettiin poliisilaitokselta. - Päivän aikana päävastuussa oleva henkilö on koko ajan puhelimitse tavoitettavissa. Erilaisia haasteita ja kysymyksiä tulee luultavasti vastaan kaikesta suunnittelusta ja varautumisesta huolimatta! 17

18 Raineri Raineri (sanoista Personal Training) oli opiskelijoille tarjottavaa henkilökohtaista liikunnanohjausta. Liikunnanopettaja suunnitteli halukkaille henkilökohtaisen liikuntaohjelman opiskelijan omien tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Apuna suunnittelussa käytettiin Liikuntin nettiohjelmaa. Kun halukkaita ohjaukseen oli enemmän, opettaja muodosti osallistujista pieniä ryhmiä. Ryhmiin koottiin opiskelijoita, joilla oli samansuuntaiset tarpeet. Rainerin tavoitteena oli innostaa ja rohkaista liikkumaan niitä nuoria, joilla liikunta muuten jää vähäiseksi. He jotka eivät tienneet, mistä aloittaa tai miten liikkua, saivat Rainerin avulla alkustartin liikuntaan. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Liikunnanopettaja tunsi opiskelijat ja osasi tarjota palvelua kohdennetusti sitä erityisesti tarvitseville opiskelijoille. Liikunnanohjauksen kustannukset eivät olleet suuria: nettiohjelman kuukausikustannukset olivat noin 30 euroa ja lisäksi opettajalle maksettiin tuntipalkkiota ohjauksesta. Ryhmämuotoisen toiminnan lisääntyessä ohjaustunteja oli noin kaksi viikossa. Kunkin opiskelijan ohjaus ja liikuntaohjelman tekeminen vei yhteensä noin kaksi tuntia. Tuttu opettaja ja omalla koululla tapahtuva ohjaus toimi hyvin arempienkin nuorien kohdalla. Liikuntaryhmät ja kuntosali Hankkeen aikana koululla tarjottiin ilmaista jumppaa ja pallopelejä opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ryhmiin osallistumiselle pyrittiin tekemään hyvin matala kynnys. Ryhmät alkoivat heti koulupäivän jälkeen, olivat ilmaisia ja ne toteutettiin koulun omissa tiloissa. Myöhemmin jumppa siirrettiin paikallisen liikuntakeskuksen tiloihin lajivalikoiman laajentamiseksi ja näin uusien jumppaajien houkuttelemiseksi. Jumpan ohjaus ostettiin tilauspalveluna paikalliselta liikuntakeskukselta. Pallopelejä oli vetämässä salibandy seuran pelaajat. Koulun omien liikuntaryhmien lisäksi mainostettiin aktiivisesti koulun oman kuntosalin käyttömahdollisuutta ja Salon kaupungin tarjoamia liikuntaryhmiä. Näin erilaisia liikuntamahdollisuuksia saatiin näkyville runsaammin. Koulun kuntosali oli ilmaiseksi opiskelijoiden käytössä. Liikunnanopettaja toteutti kuntosalilla Raineri-ohjausta ja veti treenihetkiä, jolloin laitteet tulivat tutuiksi ja niiden käyttöön sai ohjausta. 18

19 7. Tempauksia, ideoita ja tapahtumia, joissa hanke on ollut mukana/järjestämässä Tässä on vapaasti lainattavaksi ja jatkokehitettäväksi lyhyet kuvaukset erilaisista toiminnoista hankkeen aikana. Aiheita opinnäytetöihin = Opinnäytetöiden aiheita suunnittelevaan työryhmään vietiin tupakkaan ja päihteisiin liittyviä aihealueita ja yhteistyövinkki terveyskeskuksen päihdetyön kanssa. Esitelmäaihelista = Äidinkielen opettajille tehty lista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä esitelmäaiheista. Listassa oli myös kirjattuna vinkkejä luotettavista nettilähteistä aiheisiin liittyen. Iloteos = Opiskelijoiden runo- ja valokuvauskilpailujen sadosta tehty kirjanen. Molempien kilpailujen aiheena oli ilo. Julistekilpailu = Opiskelijoille järjestetty julistekilpailu hankkeen alussa. Töiden aiheena oli hyvä olo. Kuka olen ryhmä = Ammattiopiston henkilökunnan kanssa yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu 10 tapaamiskerran elämänhallintaa tukeva ryhmä opiskelijoille. Lähdetään ulos = Opiskelijahuollon henkilöstön kanssa yhteistyössä toteutettu koko oppilaitoksen jouluinen ulkoiluhetki. Kaupungin torilla tarjottiin glögiä ja joulutorttuja. Torille oli tarkoitus tulla kävellen opiskeluryhmittäin. Naarilapäivät = Opiskelijahuollon järjestämä toiminnallinen tutustumis- ja ryhmäyttämispäivä ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukuvuoden alussa. Hanke järjesti yhden toimintapisteen yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon kanssa. Nuorten maailma, elämyksellinen kotiväenilta = Kouluterveyskyselyn tulosten oppilaitoskohtainen esittely. Kävijät pääsivät kulkemaan erilaisten lavastettujen huoneiden läpi. Huoneissa oli esillä kouluterveyskyselyn tuloksia. Paneelikeskustelu = Opiskelijoiden vanhemmat kutsuttiin keskustelemaan nuorten hyvinvoinnista. Paneelissa oli mukana mm. poliisi, koululääkäri, yrittäjien/työelämän edustaja, koulun rehtori sekä ammattiopiston opiskelijoita. Päihdeteemapäivä = Yhteistyössä Autoliiton paikallisosaston ja terveyskeskuksen ennaltaehkäisevän päihdetyön kanssa järjestetty teemapäivä. Luennoitsijana vanhempi rikoskonstaapeli evp. Hannu Jore. Päihdetietovisa = Toiminnallinen tietovisa päihteistä ja niiden vaikutuksista. Oikealla 19

20 vastauksella pääsee etenemään harppauksen eteenpäin. Pisimmälle päässyt voittaa. Toteutettu Naarilapäivien aikana. Savuttomat toimintamalli = Tupakoinnin lopettamisen tuen toimintamalli opiskeluterveydenhuoltoon. Terveydenhoitaja koordinoi ja toteuttaa toiminnan päiväsaikaan. Toiminta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Teatteriesitykset = Kiertävien teatteriseurueiden koululle tilattuja esityksiä. Aiheina mm. yksinäisyys ja päihteet. Tupakkainfo naapureille = Koulun läheisyydessä asuvat yksityishenkilöt ja toimivat yrittäjät kutsuttiin koululle kahville ja keskustelemaan nuorten tupakoinnista sekä Suomen tupakkalaista. Tupakkatietokansio = Opettajille opetuksen ja ohjauksen tueksi koottu materiaalikansio tupakasta ja nuuskasta. Tupakkatilanne luennot = Opettajille pidetyt luennot nuorten tupakoinnista ja siihen vaikuttamisesta yhteistyössä THL:n kanssa. Tupakoimattomuuden tukiopetus = Toimintamalli, jossa tupakoinnista kiinni jääneet alaikäiset kutsutaan keskustelemaan tupakoinnistaan opiskeluterveydenhuoltoon. Työkykypeli = Opiskelijan omaa työ- ja toimintakykyä testaava peli. Peliä sai pelata itsenäisesti. Palautteena pelistä sai itselleen vinkkejä, miten parantaa omaa työkykyään. Täytyykö elämässä selvitä yksin -seminaari = Ammattiopiston kotiväenilta, jossa keskustelemassa koulupsykologi, terveydenhoitaja ja oppilaitoksen edustaja. Univiikko = Opiskeluterveydenhoitajien kanssa yhteistyössä toteutettu aulatapahtuma unen ja rentoutumisen merkityksestä. Verenluovutus haastekampanja = Useamman kerran järjestetty haastekampanja yhteistyössä Veripalvelun kanssa. Ensimmäisillä kerroilla opiskelijaryhmät haastoivat toisensa ja myöhemmin ammattiopisto haastoi seudun lukiot. 20

21 LISÄTIETOJA Salon terveyskeskus terveyden edistämisen koordinaattori Marita Päivärinne puh Salon seudun ammattiopisto rehtori Harri Havanko puh

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään?

Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään? Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään? Alueellinen ohjelmapäällikkö Eeva Etelä-Suomen Kaste Taustaa Tupakkatuotteiden käyttö on huomattavasti yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki 30.10.2013 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) Tausta kansainvälisessä kirjallisuudessa

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi SALO TERVE KUNTA Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Taustaa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöllä on Salon seudulla pitkät perinteet. Terveyskasvatuksen yhdyshenkilö ja terveyskasvatuksen työryhmät

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Mikkeli 19.2.2014 19.2.2014 Pauliina Luopa 1 MILLAISTA TIETOA KOULUTERVEYSKYSELYSTÄ SAA? 19.2.2014 Pauliina Luopa 2 Kouluterveyskysely kerää Kokemustietoa 14

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Kouluterveyskysely 2017 18.1.2018 Pk-seudun Kouluterveyskyselyseminaari/Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö Yleistä Kouluterveyskyselystä Sähköinen

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

TEAviisarin hyödyntäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

TEAviisarin hyödyntäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä TEAviisarin hyödyntäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Tutkija Kirsi Wiss 5.12.2012 Kirsi Wiss 1 Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmän kehittäminen (TedBM) Terveys 2015- kansanterveysohjelman

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Tupakoimattomuutta tukeva koulu

Tupakoimattomuutta tukeva koulu Tupakoimattomuutta tukeva koulu Pohja nuoruusiän ja aikuisuuden tupakoimattomuudelle luodaan jo alakouluiässä. Alakoululla on tärkeä rooli yhdessä vanhempien kanssa tukea lapsen tupakoimattomuutta. Tupakoinnin

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiljattain julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskysely 2009 kertoo aiempaa uupuneemmista nuorista. Lukiolaiset kärsivät niin päivittäisestä väsymyksestä

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulokset 2013. Analyysin tulokset ja käynnistettävät toimenpiteet

Kouluterveyskyselyn tulokset 2013. Analyysin tulokset ja käynnistettävät toimenpiteet Kouluterveyskyselyn tulokset 2013 Analyysin tulokset ja käynnistettävät toimenpiteet 17.2.2014 Versio 0.1 Rauni Kemppainen Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus

Lisätiedot

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut Hyvinvointipalvelut LUC Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on tukea opintojen etenemistä, vähentää opinnoista syrjäytymistä

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Nuoret Sähköinen hyvinvointikertomus Versio.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Hyvinvoinnin ulottuvuudet (teemat) Elämänkaariajattelu A. Osallisuus & vaikuttaminen B. Elämänlaatu &

Lisätiedot

Nykytilan arviointi oppilaitoksille. Näin se toimii NYKYTILAN ARVIOINTI OPPILAITOKSILLE

Nykytilan arviointi oppilaitoksille. Näin se toimii NYKYTILAN ARVIOINTI OPPILAITOKSILLE 1 Nykytilan arviointi oppilaitoksille Liikkuva opiskelu lisää liikettä ja opiskelukykyä Nykytilan arviointi oppilaitoksille -työkalu auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. Työkalun avulla arvioidaan,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle - Päihteiden aiheuttamia haittoja tulee perustuslainkin mukaan ehkäistä - Olemme saaneet työkalupakkiin uusia lakeja - Pakkiin tulee lisää vielä työkaluja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tilannekatsaus

Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvointikertomus 2014 Tytti Solankallio-Vahteri Hyvinvointikoordinaattori 26.10.2015 26.10.2015 Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä Kunnan tehtävänä on (Kuntalaki 410/2015)

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, P-S avi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Kirsi Wiss Asiantuntija 6.11.2014 7.11.2014 Kirsi Wiss Taustaa TEAviisari (1/2) Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä internetissä www.thl.fi/teaviisari

Lisätiedot

Kouluruokailutyöryhmästä vauhtia yhdessä tekemiseen. Ylöjärven kaupunki

Kouluruokailutyöryhmästä vauhtia yhdessä tekemiseen. Ylöjärven kaupunki Kouluruokailutyöryhmästä vauhtia yhdessä tekemiseen Hyvä käytäntö Pirkanmaalla ruokailutoimikuntamalli valittiin keväällä 2017 sote- ja maakuntauudistuksen hyte seminaarissa yhdeksi Pirkanmaan hyvistä

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TERVEYSEROMATTI. ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa

TERVEYSEROMATTI. ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa TERVEYSEROMATTI ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa Paikallisesti kiinni alkoholin ja tupakan saatavuuteen Alkoholin ja tupakan haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin

Lisätiedot

Meidän koulumme on Liikkuva koulu

Meidän koulumme on Liikkuva koulu Meidän koulumme on Liikkuva koulu Opettajista liikuntatiimi Liikkuva koulu -ohjelman toteutus Liikuntatapahtumien suunnittelu mm. koululaisten liikuntapäivä seuraesittelyrastien merkeissä perheliikuntapäivät

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2008

Kouluterveyskysely 2008 Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 0 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänit lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat muutokset 00 0 sukupuolten väliset erot vuonna 0 Tiedosta

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä Ritva Hautala Outi Ahonen Miksi? Terveelliset elämäntavat opitaan nuorena 11-vuotiaat vielä hyvin terveitä Lapsiin ja nuoriin kohdennetulla terveyden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Kuvaus prosessista Päivi Virtaharju Ritva Ylitervo Tiedottaminen työkykypassista henkilöstölle: läsnä 20 hlöä eri aloilta Tutustumiskokous työryhmään

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.9.2017 Lape -päivät, Helsinki Uudistunut Kouluterveyskysely Tietoa perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Toiminnan taustaa Kehitetty Lohjan erityisnuorisotyössä 2007-2011. Koulutettu suuri määrä nuorten parissa toimivia ammattilaisia ympäri Suomen. Linkki-toiminta järjestänyt Turussa

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

Elämäntaitokurssi. OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki

Elämäntaitokurssi. OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki Elämäntaitokurssi OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyytin perustehtävä ja palvelut

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot