HYVÄN OLON TYÖKALUPAKKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄN OLON TYÖKALUPAKKI"

Transkriptio

1 HYVÄN OLON TYÖKALUPAKKI

2 yvän olon työkalupakki kiittää kaikkia yhteistyötahojaan: Salon seudun ammattiopiston opettajia ja muuta henkilökuntaa, terveyskeskuksen työntekijöitä, yksityisiä toimijoita, Salon kaupungin eri toimialojen edustajia ja muita projekteja. Erityiskiitokset Hottis hanke lähettää mukana olleille nuorille; teissä on tulevaisuus. Jos hyvän olon saat, niin hyvän olon myös muille jaat. Iloteos Teksti: Mari Kuittinen Taitto: Markus Leppä Painopaikka: Maigrafi Oy

3 SISÄLTÖ Alkusanat Hankkeen tausta Tupakoinnin ja päihteiden käytön vähentämisen toimenpideohjelmat Nettipohjainen hyvinvointimittari Suun terveyden edistäminen Mielen hyvinvoinnin tukeminen ryhmätoiminnalla Liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen oppilaitoksessa...14 Hyvinvointi- ja liikuntapäivä Hottis-päivä...14 Hottis-päivän järjestäjän vinkkilista...16 Raineri...18 Liikuntaryhmät ja kuntosali Tempauksia, ideoita ja tapahtumia, joissa hanke on ollut mukana/järjestämässä...19 Lisätietoja

4 ALKUSANAT T ämä hanke on ollut matka. Pitkä ja hieno matka. Joskus ihmeellinen, joskus haastava, joskus aivan mahtava ja koko ajan opettavainen. Ammattiin opiskelevien nuorten terveyden edistäminen on niin hauskaa, mutta toisaalta niin haastavaa työtä, ettei ainakaan minulle ole näiden kolmen vuoden aikana selvinnyt, mikä lopulta vaikuttaa esimerkiksi elämäntapavalintoihin ja mikä ei. Kysymyksiä, joihin olen törmännyt toistuvasti on useita: Miten saada nuoret tekemään omaa terveyttä edistäviä valintoja elämässään? Onko heillä todellinen mahdollisuus tehdä terveyttä edistäviä elämäntapavalintoja? Miten opiskelupaikassa voidaan näihin valintoihin vaikuttaa? Terveyden edistäminen koostuu pienistä puroista. Tai tässä ehkä poluista, jotka yhdessä kasvavat ja levenevät hyvän olon valtatieksi. Monenlaiset tapahtumat, tempaukset, interventiot, toimenpideohjelmat Ne kaikki ovat olleet pieniä polkuja terveyden edistämisen tiellä ja ovat yhdessä luoneet Hyvän olon työkalupakin. Tässä julkaisussa esitellään hankkeen aikana toteutettuja toimintoja sekä hankkeen tuotoksena syntyneitä materiaaleja. Näistä hyviksi havaituista toiminnoista voi lukija poimia omaan organisaatioon sopivimmat joko sellaisenaan tai muokattuna. Salossa marraskuussa 2012 projektityöntekijä Mari Kuittinen 4

5 1. Hankkeen tausta alon seudun ammattiopisto osallis- Terveyden ja hyvinvoinnin laitok- Stui sen valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn keväällä Kyselyyn vastasi 626 ammattiopiston 1. ja 2. vuoden opiskelijaa. Kouluterveyskysely tuotti tietoa oppilaitoksen opiskelijoiden elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä opiskelijahuollosta ja tulokset ovat olleet pohjana hankkeen eteenpäin viemisessä. Kouluterveyskyselyn jälkeen Salon terveyskeskus ja Salon seudun ammattiopisto tekivät yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriölle hankehakemuksen, jossa haettiin rahaa ammattiopiston opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hakemusta tehdessä myös monissa valtakunnallisissa medioissa oli noussut esiin huoli väestön terveyserojen lisääntymisestä ja ammattiin opiskelevien terveydestä ja terveystottumuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos myönsi terveyden edistämisen määrärahaa vuodelle 2010 ja maaliskuun alussa käynnistyi hanke Hyvän olon työkalupakki nuorille. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin jatkorahoitusta aina vuoden 2012 loppuun. Hanketta hallinnoi Salon terveyskeskus. Hankkeen projektityöntekijänä on toiminut terveyskeskuksen terveydenhoitaja, jonka varsinainen päätyö on opiskeluterveydenhoitajan toimi Salon seudun ammattiopistossa. Hankkeen tarkoituksena on ollut vaikuttaa nuorten terveysvalintoihin ja tottumuksiin. Tavoitteena oli nuorten terveyserojen kaventaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeen avulla lisättiin nuorten tietoisuutta omasta hyvinvoinnistaan kehittämällä nettipohjainen hyvinvointimittari. Hankkeen aikana toteutettiin Nuorten terveyden edistämisen ohjelma, johon sisällytettiin päihteiden käytön ja tupakoinnin vähentäminen, suun terveydestä huolehtiminen sekä liikuntaaktiivisuuden lisääminen. Nämä hankehakemuksissa mainitut asiat konkretisoituivat kolmen vuoden aikana erilaisissa tapahtumissa ja toimenpiteissä.

6 2. Tupakoinnin ja päihteiden käytön vähentämisen toimenpideohjelmat ankkeen tavoitteena oli vähentää nuorten tupakointia ja päihteiden käyttöä sekä lisätä suun terveydestä huolehtimista ja liikunta-aktiivisuutta luomalla järjestelmällinen nuorten hyvinvoinnin edistämisen ohjelma. Tavoite nähtiin järkeväksi pilkkoa osiin ja vuonna 2010 hankkeessa päätettiin keskittyä nuorten terveyden edistämiseen vähentämällä nuorten tupakointia ja nuuskaamista. Vuonna 2011 toimenpideohjelmaa laajennettiin koskemaan kaikkia päihteitä tupakoinnin lisäksi. Tässä esitetään yhteenveto molemmista toimenpideohjelmista. Ohjelma luotiin yhteistyönä laaja-alaisessa työryhmässä. Työryhmässä oli mukana ammattiopiston opiskelijoita ja opettajia, hankkeen projektityöntekijä, Salon kaupungin ennaltaehkäisevän päihdetyön työntekijä sekä opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja. Ohjelman suunnittelu toteutettiin Intervention Mapping terveydenedistämismenetelmällä. Intervention Mapping on terveyden edistämiseen tähtäävien interventioiden suunnittelun ja arvioinnin työkalu. IM:ssa on uusi eri porrasta tai askelta, joihin sisältyy erilaisia tehtäviä. Kunkin portaan toteuttaminen johtaa seuraavalle portaalle. Lopputuloksena on ns. interventio kartta eli intervention map. (Bartholomew, Parcel, Kok & Gottlieb 2000.) Kirjallisuuden ja keskustelujen pohjalta ohjelman päätavoitteeksi kirjattiin: Terveyden edistäminen nuorten päihteiden käyttöä vähentämällä. Ja osatavoitteeksi: Salon seudun ammattiopiston opiskelijoiden kannustaminen päihteettömyyteen. 6

7 Ensin luotiin toimenpideohjelman yleissuunnitelma. Tällöin tarkentui, että ohjelman toteutus kannattaa rakentaa kolmelle eri tasolle. Ensimmäisenä on yhteisön tason (kaupungin ja kunnan tasot), toisena tulee koulun tason ja kolmantena yksilötason toimenpiteet. Yleissuunnitelmassa määriteltiin ohjelman tavoitteet, toimenpiteet, toimijat ja aikataulu. Toteutussuunnitelma sisälsi konkreettisemmin kunkin henkilön tehtävät ja aikataulun. Toimenpideohjelma toi oppilaitokseen ennen kaikkea erilaisia tapahtumia ja tempauksia sekä tietoisuutta ja keskustelunavauksia liittyen nuorten päihteidenkäyttöön. Monet tapahtumat jäivät elämään oppilaitoksen arkeen toimenpideohjelmien läpiviennin jälkeen. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käytön vähentäminen toimenpideohjelma: Yhteisön tason toteutus Tavoite Toteutus Yleisen tietoisuuden herättäminen tupakointitilanteesta/nuorten päihteiden käytöstä ja ohjelman tunnetuksi tekeminen Ohjelma tiedoksi: sosiaali- ja terveyslautakuntaan, SSKKY:n hallitukselle. Lehtija radiojutut. Yhteisö Facebookiin. Paneelikeskustelu vanhemmille, kotiväenillat Nuorten kanssa vapaa-ajalla toimivien tahojen tuki Seminaari toimijoille Koulun läheisyydessä toimivien yritysten sekä alkoholia myyvien liikkeiden aktivoiminen Esite ohjelmasta. Sisältyy Salon kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaan Terveyskeskuksen työntekijöiden työmenetelmien kehittäminen Materiaalia ja koulutusta 7

8 Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käytön vähentäminen toimenpideohjelma: Koulun tason toteutus Tavoite Toteutus Henkilökunnan tietoisuuden lisääminen tupakointitilanteesta ja päihteiden käytöstä ja ohjelman esittely Tiedotus laajennetulle johtoryhmälle. Koulutusta opettajille. Opetuksen tukimateriaalia opettajille Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen terveyshaitoista Info- ja teemapäivät. Suun terveydenhuollon tiedotus. Naarila-päivät. Opinnäytetyön aihepiirit. Improvisaatioteatteri Kieltäytymistaitojen ja elämänhallintataitojen vahvistaminen Tupakka- ja päihdeaiheen käsittely opetuksessa. Liikuntamahdollisuuksia. Tupakastavieroitusryhmät. Henkilökunnan koulutus Tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden vahvistaminen Alaikäisten tupakointikielto. Motivoidaan henkilökuntaa puuttumaan alaikäisten tupakointiin. Tupakoimattomuuden tukiopetus. Kirje kotiin. Henkilökunnan esimerkki. Henkilökunnan vieroitusryhmät. Kilpailut ja teemapäivät. Työkykypassi. Hyvinvointi- ja liikuntapäivä. Hyvinvointisuunnitelma Savuton ja päihteetön toimintakulttuuri Toiminnan vakiinnuttaminen 8

9 Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käytön vähentäminen toimenpideohjelma: Yksilötason toteutus Tavoite Toteutus Opiskelijan mielenkiinnon herättäminen terveysasioihin Kontaktit hoitohenkilökunnan ja suun terveydenhuollon kanssa Tupakoinnin lopettaminen ja vähentäminen Tupakastavieroitusryhmät Vanhemmuuden vahvistaminen Kotiväenillat. Avoimet ovet. Kirje kotiin. Paneelikeskustelu Odotan taas iltaa, kun rinnallasi kävelen pitkin siltaa. Hymyn kasvoilleni tuot ja iloa sydämeeni luot. Yhdessä kävelemme aina. Iloteos

10 3. Nettipohjainen hyvinvointimittari Nettipohjainen hyvinvointimittari muodostui kaksiosaiseksi. Sen sisältö on: Sähköinen terveyskysely opiskeluterveydenhuollon käyttöön Sähköinen hyvänolon työkalupakki ammattiopiston www-sivuilla Sähköinen terveyskysely sijoitettiin omalle palvelimelle ja sitä hallinnoi Salon terveyskeskuksen tietohallinto. Sähköinen kysely on nelisivuinen. Ensimmäisellä sivulla kysytään henkilötiedot, toisella yleisestä terveydentilasta. Kolmannella sivulla kartoitetaan elämäntavat ja viimeisellä elämänhallintavalmiuksia. Yhden sivun täytettyään vastaaja pääsee seuraavalle sivulle. Lopuksi kiitetään kyselyn täyttämisestä. Elämä voi olla lyhyt, mutta nauru on ikuista. Iloteos Ensimmäisen vuoden opiskelija saa koulun sähköpostiin linkin, käyttäjätunnuksen ja salasanan terveyskyselyyn Opiskelija täyttää kyselyn Vastaukset värikoodautuvat katselunäkymässä; punainen=hälyttävä, keltainen=välttävä, vihreä=ok Opiskeluterveydenhoitaja katsoo lomakkeet läpi ja suunnittelee terveystarkastusaikataulun. Runsaasti punaisia vastauksia antaneet kutsutaan ensin 10

11 Sähköinen hyvänolon työkalupakki on Salon seudun ammattiopiston nettisivuilta löytyvä koonti nuoren hyvinvointiin liittyvistä asioista. Pakki on tarkoitettu koulun henkilökunnalle opiskelijan ohjauksen tueksi. Nuorelle siellä on opiskeluun ja oppimiseen liittyviä vinkkejä sekä työkaluja oman hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn ylläpitoon. Pakki löytyy osoitteesta Opiskelijalle Hyvänolon työkalupakki. Otsikkopalkki ja kolme ensimmäistä saraketta sisältävät oppilaitokseen liittyviä ohjeita ja viimeinen sarake on yleistä asiaa. Kolmessa ensimmäisessä sarakkeessa tekstilaatikoita klikkaamalla aukeaa aiheeseen liittyvää tekstiä ja linkkejä. Linkit ohjaavat sekä oppilaitoksen omille nettisivuille, että ulkopuolisille nettisivuille. Neljännessä palkissa olevia laatikoita klikkaamalla aukeaa otsikon aiheeseen liittyvä lista linkkejä oppilaitoksen ulkopuolisille nettisivuille sekä erilaisiin testeihin ja peleihin. Neljänteen laatikoon sijoitettiin myös Turun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä tehty seksuaalisuuteen ja seurusteluun liittyvä nettipeli PariSuhdetta. 11

12 4. Suun terveyden edistäminen uun terveydenhuollon toimintamalli luotiin oppilaitokseen aktivoimaan opiskelijoita huolehtimaan hampaistaan ja suun terveydestään. Toimintamalli luotiin yhteistyössä Salon terveyskeskuksen suun terveydenhuollon ja oppilaitoksen terveystiedon opettajan kanssa. Opetusmateriaalin teki suun terveydenhuolto ja sen esitti terveystiedon opettaja opiskelijoille ensimmäisen vuoden pakollisella terveystiedon kurssilla. Opiskelijoita aktivoitiin hakeutumaan hammashoitolaan suuhygienistin vastaanotolle. Vastaanotolla annettiin ohjausta ja neuvontaa sekä arvioitiin hammashoidon tarve. Olet minulle rakas, olet minulle banaani. Mustikkakukko ja perunalastu. Niin maistuva, auringon valossa paistuva. Iloteos Suun terveydenhuollon opetusmateriaali - opettaja esittää 1. vuoden pakollisella terveystiedon kurssilla - jaetaan yhteystiedot suun terveydenhuoltoon Ajanvaraus hammashoitolaan suuhygienistin vastaanotolle - asetuksen mukaisesti Yksilöllinen käynti suuhygienistin vastaanotolla - terveyden edistäminen - hoidon tarpeen arviointi 12

13 5. Mielen hyvinvoinnin tukeminen ryhmätoiminnalla irkon yhteisvastuukeräyksen vuoden 2011 teemana on ollut yhteisvastuu nuorista; nuorten yksinäisyyden torjuminen. Suomen Mielenterveysseura, Kriisikeskukset ja seurakunnat ovat olleet yhteisvastuuhankkeen tuoton saajina. Näillä varoilla on kehitetty Suomen mielenterveysseurassa Löydä oma tarinasi vertaistukiryhmän toimintamalli. Malli on ammatillisesti ohjattu ryhmämuotoinen vertaistukimalli nuorille ja nuorille aikuisille. Hyvän olon työkalupakki hankkeen myötä oppilaitoksen henkilökuntaa osallistui Löydä oma tarinasi -ryhmämallin ryhmänohjaaja koulutukseen. Oppilaitoksessa toteutettiin hankkeen aikana kaksi omaa ryhmää kyseisen ryhmätoimintamallin mukaisesti. Kokemukset toiminnasta olivat positiivisia. Ryhmät toteutettiin kouluaikana ja opiskelija sai ryhmään osallistumisesta yhden opintoviikon vapaastivalittaviin opintohin. Lisätietoja toimintamallista saa Suomen Mielenterveysseuralta. Ystävät ja puistot, niistä syntyy muistot. Nauru raikaa, eikä kouluun mieleni kaipaa. Kesällä rannalla löhöillään, toisillemme hymyillään. Perheen kanssa matkustetaan, radion mukana lauletaan ja toisiamme hölmösti kehutaan. Hyvää musiikkia kun kuunnellaan, samalla maisemia katsellaan. Iloteos

14 6. Liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen oppilaitoksessa Hyvinvointi- ja liikuntapäivä Hottis-päivä Opiskelijoiden liikuntapäivä jalostui hankkeen aikana koko koulun väen yhteiseksi messutyyppiseksi hottis-päiväksi. Vuosittain vaihtuva teema ja kymmenet erilaiset mahdollisuudet liikkua ja hankkia hyvinvointia yhdessä opiskelutoverien kanssa toivat kouluun yhteisöllisyyttä ja tekemisen meininkiä. Päivä vaatii jonkin verran järjestelyjä ja paljon yhteistyökumppaneita. Tarkoituksena on, että opiskelijat ja opettajat pääsevät liikkumaan, eivätkä he ole lainkaan järjestelyvastuussa. Tässä esimerkkinä vuosien 2011 ja 2012 päivien aikataulut. Vuoden 2011 aikataulu Vuoden 2012 aikataulu 14

15 Hottis-päivässä on aina ollut teema. Vuonna 2010 päivä vietettiin merkeissä: hyvää oloa ja terveyttä. Vuoden 2011 teema oli kaveria ei jätetä ja 2012 oman elämän sankari elämä on valintoja. Teema näkyi mm. päivän mainoksissa ja infopisteiden toteutuksessa. Esimerkiksi 2011 liikuntapisteissä oli pareittain tehtäviä juttuja ja 2012 infopisteissä annettiin mahdollisuus valintojen tekemiseen. Hankkeen aikana suunnittelu- ja järjestelyvastuussa on ollut projektityöntekijä. Päivän suunnittelua varten on koottu työryhmä oppilaitoksen ja terveyskeskuksen väestä sekä yhteistyökumppaneista. Projektityöntekijä on ollut henkilö, jonka käsissä kaikki langat ovat kuitenkin lopulta olleet. Salossa on erinomaiset mahdollisuudet päivän järjestämiseen Urheilupuistossa, jossa lähekkäin sijaitsevat suuri liikuntahalli, ratsastustalli, jäähalli, keilahalli sekä uimahalli. Hottispäivä on vietetty kokonaan Urheilupuistossa. Ruokailu on järjestetty liikuntahalliin, jonne koulun keittiöhenkilökunta on rakentanut linjaston ja suunnitellut helposti tarjoiltavan ruuan. Esimerkiksi leipien toimittaja on toimittanut leivät suoraan liikuntahalliin, joten ylimääräisiä kuljetuksia on pystytty välttämään. tahdissaan. Kahtena ensimmäisenä vuotena opiskelijoiden kontrollivälineenä toimi osallistumispassi, johon toimintapisteen vetäjät kuittasivat suorituksen toiminnon päätyttyä. Passeihin tuli kerätä mahdollisimman monta merkintää. Vuonna 2012 opiskelijaryhmille annettiin tehtävä. Päivän alkaessa ryhmät kokoontuivat ennalta sovittuihin paikkoihin ryhmänohjaajan johdolla. Ryhmille annettiin kysymyksiä, joihin heidän tuli etsiä vastaukset päivän aikana. Vastaukset löytyivät pienellä etsimisellä eri infopisteistä. Päivän päätteeksi ryhmät jälleen kokoontuivat ja kirjasivat vastaukset kysymyslomakkeisiin. Jokaisella kerralla mukana on ollut juontaja. Juontaja on vetänyt pienen yhteisen alkuverryttelyn, mainostanut eri toimintoja päivän mittaan ja päivän päättyessä vetänyt lyhyen loppuvenyttelyn sekä suorittanut osallistumispalkintojen arvonnan osallistumispassin/ kysymyslomakkeiden palauttaneiden kesken. Päivän aikana opiskelijat ja opettajat ovat kiertäneet toimintapisteestä toiseen täysin vapaasti omassa 15

16 HOTTIS-PÄIVÄN JÄRJESTÄJÄN VINKKILISTA - Kartoita päivän budjetti ja lähde sen pohjalta suunnittelemaan päivän sisältöä. - Perustetaanko päivää varten oma suunnittelutyöryhmä? Päivän aikana käytännön järjestelyjä varten on myös hyvä olla toteuttajatyöryhmä. Salossa opiskelijahuollon jäsenistä koostuva ryhmä on auttanut projektityöntekijää käytännön järjestelyissä. Yksi ihminen ei ehdi kaikkea! - Varaa tila(t), johon kaikki osallistujat varmasti mahtuvat. Täytyykö tilat siivota päivän päätteeksi? - Mieti päivän teema ja miten se näkyy päivän aikana. - Kartoita mahdolliset yhteistyökumppanit (esimerkiksi ammattikorkeakoulu, yksityiset toimijat mm. yksityinen liikuntapalveluja tarjoava yritys, kaupungin eri toimijat mm. terveyskeskus, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, erilaiset kulttuuri- ja liikuntapalveluja tarjoavat järjestöt, yhdistykset ja seurat). Vinkkejä yhteistyökumppaneiksi saat vuosien 2011 ja 2012 päivien aikatauluista. - Tarvitseeko päivä juontajan? Toimintapisteiden ylläpitäjillä on hyvä olla yhteys juontajaan, joka voi tiedottaa mm. alkamassa olevista toiminnoista. - Äänentoisto. Onko päivän aikana käytössä taustamusiikkia? Juontajalle tulee olla oma äänentoisto ja esimerkiksi jumpparyhmiin erillinen äänentoisto. Huomioi, ettei ääntä ja melua tule liikaa. - Suunnittele toimintapisteitä riittävä määrä. Laske, kuinka monta osallistujaa yhteen toimintapisteeseen tulee kerrallaan. - Miten monipuolisia toimintapisteitä halutaan tarjota? Salossa on ollut kulttuuria, hyvinvointia, liikuntaa ja erilaista infoa sisältäviä toimintapisteitä. Myös infopisteissä on pyritty toiminnallisuuteen. - Kukin toimintapisteen järjestäjä vastaa itse pisteensä pystytyksestä ja purkamisesta. Aikaa pystytykseen ja mm. opastekylttien kiinnittämiseen ennen päivän alkua on varattu 1-2 tuntia ja purkamiseen päivän päätteeksi noin tunti. 16

17 - Järjestetäänkö päivän aikana esimerkiksi sählyturnaus opiskeluryhmien välillä? Tämä jonkin verran sitoo osallistujia tiettyyn aikatauluun, mutta innostaa opiskelijoita osallistumaan peliin. - Kontrolloidaanko kävijöiden osallistumista jotenkin? Esimerkiksi osallistumispassilla tai ryhmänohjaajien avulla. Arvotaanko osallistujien kesken kannustuspalkintoja? - Miten päivän ruokailu järjestetään? Tee yhteistyötä ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Onko tilassa vesipisteitä ja roskiksia riittävästi? Voisiko jokin yksityinen toimija, esimerkiksi urheiluseura, tulla pitämään päivän ajaksi kahvilaa? - Miten päivän ensiapuvalmius järjestetään? Salossa ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat ensiapupisteet. - Miten järjestetään tarvittaessa kuljetus terveyskeskukseen? Salossa yhdellä opettajista oli koulun auto paikalla koko päivän ja puhelinyhteys ensiapuihmisiin. - Miten päivää mainostetaan, miten siitä tiedotetaan, miten päivän kulku ohjeistetaan osallistujille? Salossa projektityöntekijä teki mainokset ja infokirjeet opiskelijoille ja ryhmänohjaajille. Tietoa välitettiin sähköpostin kautta. Toimintapisteiden ylläpitäjille tehtiin omat infokirjeet. - Mitä tarvikkeita päivän aikana tarvitaan? Esimerkiksi opastekyltit, sermit infopisteisiin, julisteiden kiinnitystarvikkeet, arvontapalkinnot, jatkojohdot, nettiyhteyksien käyttäjätunnukset, infopisteiden materiaalit yms. mitä toimintapisteiden ylläpitäjät eivät pysty hankkimaan. - Tarvitseeko paikalla olla liikenteenohjausta tai järjestyksenvalvontaa? Salossa ei tarvinnut, mutta asia varmistettiin poliisilaitokselta. - Päivän aikana päävastuussa oleva henkilö on koko ajan puhelimitse tavoitettavissa. Erilaisia haasteita ja kysymyksiä tulee luultavasti vastaan kaikesta suunnittelusta ja varautumisesta huolimatta! 17

18 Raineri Raineri (sanoista Personal Training) oli opiskelijoille tarjottavaa henkilökohtaista liikunnanohjausta. Liikunnanopettaja suunnitteli halukkaille henkilökohtaisen liikuntaohjelman opiskelijan omien tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Apuna suunnittelussa käytettiin Liikuntin nettiohjelmaa. Kun halukkaita ohjaukseen oli enemmän, opettaja muodosti osallistujista pieniä ryhmiä. Ryhmiin koottiin opiskelijoita, joilla oli samansuuntaiset tarpeet. Rainerin tavoitteena oli innostaa ja rohkaista liikkumaan niitä nuoria, joilla liikunta muuten jää vähäiseksi. He jotka eivät tienneet, mistä aloittaa tai miten liikkua, saivat Rainerin avulla alkustartin liikuntaan. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Liikunnanopettaja tunsi opiskelijat ja osasi tarjota palvelua kohdennetusti sitä erityisesti tarvitseville opiskelijoille. Liikunnanohjauksen kustannukset eivät olleet suuria: nettiohjelman kuukausikustannukset olivat noin 30 euroa ja lisäksi opettajalle maksettiin tuntipalkkiota ohjauksesta. Ryhmämuotoisen toiminnan lisääntyessä ohjaustunteja oli noin kaksi viikossa. Kunkin opiskelijan ohjaus ja liikuntaohjelman tekeminen vei yhteensä noin kaksi tuntia. Tuttu opettaja ja omalla koululla tapahtuva ohjaus toimi hyvin arempienkin nuorien kohdalla. Liikuntaryhmät ja kuntosali Hankkeen aikana koululla tarjottiin ilmaista jumppaa ja pallopelejä opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ryhmiin osallistumiselle pyrittiin tekemään hyvin matala kynnys. Ryhmät alkoivat heti koulupäivän jälkeen, olivat ilmaisia ja ne toteutettiin koulun omissa tiloissa. Myöhemmin jumppa siirrettiin paikallisen liikuntakeskuksen tiloihin lajivalikoiman laajentamiseksi ja näin uusien jumppaajien houkuttelemiseksi. Jumpan ohjaus ostettiin tilauspalveluna paikalliselta liikuntakeskukselta. Pallopelejä oli vetämässä salibandy seuran pelaajat. Koulun omien liikuntaryhmien lisäksi mainostettiin aktiivisesti koulun oman kuntosalin käyttömahdollisuutta ja Salon kaupungin tarjoamia liikuntaryhmiä. Näin erilaisia liikuntamahdollisuuksia saatiin näkyville runsaammin. Koulun kuntosali oli ilmaiseksi opiskelijoiden käytössä. Liikunnanopettaja toteutti kuntosalilla Raineri-ohjausta ja veti treenihetkiä, jolloin laitteet tulivat tutuiksi ja niiden käyttöön sai ohjausta. 18

19 7. Tempauksia, ideoita ja tapahtumia, joissa hanke on ollut mukana/järjestämässä Tässä on vapaasti lainattavaksi ja jatkokehitettäväksi lyhyet kuvaukset erilaisista toiminnoista hankkeen aikana. Aiheita opinnäytetöihin = Opinnäytetöiden aiheita suunnittelevaan työryhmään vietiin tupakkaan ja päihteisiin liittyviä aihealueita ja yhteistyövinkki terveyskeskuksen päihdetyön kanssa. Esitelmäaihelista = Äidinkielen opettajille tehty lista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä esitelmäaiheista. Listassa oli myös kirjattuna vinkkejä luotettavista nettilähteistä aiheisiin liittyen. Iloteos = Opiskelijoiden runo- ja valokuvauskilpailujen sadosta tehty kirjanen. Molempien kilpailujen aiheena oli ilo. Julistekilpailu = Opiskelijoille järjestetty julistekilpailu hankkeen alussa. Töiden aiheena oli hyvä olo. Kuka olen ryhmä = Ammattiopiston henkilökunnan kanssa yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu 10 tapaamiskerran elämänhallintaa tukeva ryhmä opiskelijoille. Lähdetään ulos = Opiskelijahuollon henkilöstön kanssa yhteistyössä toteutettu koko oppilaitoksen jouluinen ulkoiluhetki. Kaupungin torilla tarjottiin glögiä ja joulutorttuja. Torille oli tarkoitus tulla kävellen opiskeluryhmittäin. Naarilapäivät = Opiskelijahuollon järjestämä toiminnallinen tutustumis- ja ryhmäyttämispäivä ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukuvuoden alussa. Hanke järjesti yhden toimintapisteen yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon kanssa. Nuorten maailma, elämyksellinen kotiväenilta = Kouluterveyskyselyn tulosten oppilaitoskohtainen esittely. Kävijät pääsivät kulkemaan erilaisten lavastettujen huoneiden läpi. Huoneissa oli esillä kouluterveyskyselyn tuloksia. Paneelikeskustelu = Opiskelijoiden vanhemmat kutsuttiin keskustelemaan nuorten hyvinvoinnista. Paneelissa oli mukana mm. poliisi, koululääkäri, yrittäjien/työelämän edustaja, koulun rehtori sekä ammattiopiston opiskelijoita. Päihdeteemapäivä = Yhteistyössä Autoliiton paikallisosaston ja terveyskeskuksen ennaltaehkäisevän päihdetyön kanssa järjestetty teemapäivä. Luennoitsijana vanhempi rikoskonstaapeli evp. Hannu Jore. Päihdetietovisa = Toiminnallinen tietovisa päihteistä ja niiden vaikutuksista. Oikealla 19

20 vastauksella pääsee etenemään harppauksen eteenpäin. Pisimmälle päässyt voittaa. Toteutettu Naarilapäivien aikana. Savuttomat toimintamalli = Tupakoinnin lopettamisen tuen toimintamalli opiskeluterveydenhuoltoon. Terveydenhoitaja koordinoi ja toteuttaa toiminnan päiväsaikaan. Toiminta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Teatteriesitykset = Kiertävien teatteriseurueiden koululle tilattuja esityksiä. Aiheina mm. yksinäisyys ja päihteet. Tupakkainfo naapureille = Koulun läheisyydessä asuvat yksityishenkilöt ja toimivat yrittäjät kutsuttiin koululle kahville ja keskustelemaan nuorten tupakoinnista sekä Suomen tupakkalaista. Tupakkatietokansio = Opettajille opetuksen ja ohjauksen tueksi koottu materiaalikansio tupakasta ja nuuskasta. Tupakkatilanne luennot = Opettajille pidetyt luennot nuorten tupakoinnista ja siihen vaikuttamisesta yhteistyössä THL:n kanssa. Tupakoimattomuuden tukiopetus = Toimintamalli, jossa tupakoinnista kiinni jääneet alaikäiset kutsutaan keskustelemaan tupakoinnistaan opiskeluterveydenhuoltoon. Työkykypeli = Opiskelijan omaa työ- ja toimintakykyä testaava peli. Peliä sai pelata itsenäisesti. Palautteena pelistä sai itselleen vinkkejä, miten parantaa omaa työkykyään. Täytyykö elämässä selvitä yksin -seminaari = Ammattiopiston kotiväenilta, jossa keskustelemassa koulupsykologi, terveydenhoitaja ja oppilaitoksen edustaja. Univiikko = Opiskeluterveydenhoitajien kanssa yhteistyössä toteutettu aulatapahtuma unen ja rentoutumisen merkityksestä. Verenluovutus haastekampanja = Useamman kerran järjestetty haastekampanja yhteistyössä Veripalvelun kanssa. Ensimmäisillä kerroilla opiskelijaryhmät haastoivat toisensa ja myöhemmin ammattiopisto haastoi seudun lukiot. 20

21 LISÄTIETOJA Salon terveyskeskus terveyden edistämisen koordinaattori Marita Päivärinne puh Salon seudun ammattiopisto rehtori Harri Havanko puh

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Mikkeli 19.2.2014 19.2.2014 Pauliina Luopa 1 MILLAISTA TIETOA KOULUTERVEYSKYSELYSTÄ SAA? 19.2.2014 Pauliina Luopa 2 Kouluterveyskysely kerää Kokemustietoa 14

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut Hyvinvointipalvelut LUC Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on tukea opintojen etenemistä, vähentää opinnoista syrjäytymistä

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Kirsi Wiss Asiantuntija 6.11.2014 7.11.2014 Kirsi Wiss Taustaa TEAviisari (1/2) Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä internetissä www.thl.fi/teaviisari

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulokset 2013. Analyysin tulokset ja käynnistettävät toimenpiteet

Kouluterveyskyselyn tulokset 2013. Analyysin tulokset ja käynnistettävät toimenpiteet Kouluterveyskyselyn tulokset 2013 Analyysin tulokset ja käynnistettävät toimenpiteet 17.2.2014 Versio 0.1 Rauni Kemppainen Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Nuoret Sähköinen hyvinvointikertomus Versio.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Hyvinvoinnin ulottuvuudet (teemat) Elämänkaariajattelu A. Osallisuus & vaikuttaminen B. Elämänlaatu &

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Terveyden edistämisen työskentelyjakso: Terveydenedistämisen painopisteiden valinta ja terveydenedistämisen toimintaohjelma Kemijärvellä Tavoite

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti T2D potilaiden ikävakioimaton ja ikävakioitu esiintyvyys kunnittain 11.10.2016 3 DEHKO kokemuksia

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina 2008-2013 (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kumppanuuskyselyn tulokset. Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio

Kumppanuuskyselyn tulokset. Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio Kumppanuuskyselyn tulokset Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio Vastaajat ja toimintasektori yksityinen 11 kolmas sektori julkinen Kysely 0.-30..013, yhteensä vastaajaa eli % kohderyhmästä Vapaat

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Aika klo (x) (x) Mäkinen Johanna Häkkinen Kirsti

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Aika klo (x) (x) Mäkinen Johanna Häkkinen Kirsti 1 Aika 30.6.2010 klo 19.00-20.16 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kinnulan keskuskoulu, kotitalousluokka Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry 10.11.2016 MIKSI TARVITAAN LUPA LIIKKEELLE? Lisää liikettä ja terveystiedon lukutaitoa

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä. Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä. Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aineisto Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistetty aineisto Vastaajina

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ 1.4.2008 31.12.2011 Tavoitteet: Kouvolan seudun ammattiopiston läpäisyasteen kohottaminen sekä valmistumisen

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Hyvä kuntapäättäjä! Kouluterveyskyselyn tulokset kunnan poliittisessa päätöksenteossa. Miten indikaattorikoostetta voidaan hyödyntää?

Hyvä kuntapäättäjä! Kouluterveyskyselyn tulokset kunnan poliittisessa päätöksenteossa. Miten indikaattorikoostetta voidaan hyödyntää? 1(2) Hyvä kuntapäättäjä! Olemme koonneet kuntasi Kouluterveyskyselyn tuloksista tiiviin indikaattorikoosteen poliittisen päätöksenteon tueksi. Toivomme, että koosteesta on hyötyä tehtävässäsi! Kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 sihteeri Tummalla,toteutunut PYÖRÄILY HARRASTUKSENA Pyöräilyn harrastaminen on löytänyt paikkansa Lapinlahdella työpaikkojen,yhdistysten ja koulujen

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke. Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk)

SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke. Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk) SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk) 1 HANKKEEN KUVAUS Kesto 1.2.2010 31.12.2010 Päämäärä: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot